Кількість абзаців - 20 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про податок на додану вартість'' (Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України
 
   Про внесення змін до Закону України
 
2. "Про податок на додану вартість".
 
   "Про податок на додану вартість".
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №21 ст.156, № 37, ст. 239, № 38, ст. 250, № 47, ст. 294, № 51, ст. 305, ст. 307; 1998 р., № 10, ст. 37, № 17, ст. 83, №18, ст. 95, № 20, ст. 100, № 33, ст. 224; 1999 р., № 7, ст. 53, ст. 54, № 15, ст. 83, ст. 88, № 18, ст. 140, ст. 142, № 26, ст. 214, ст. 216, № 31, ст. 250, № 32, ст. 264, № 35, ст. 302, № 38, ст. 338, ст. 341, ст. 343, ст. 352, № 39, ст. 356, ст. 357, № 51, ст. 446; 2000 р., № 2, ст. 14, ст. 16, № 3, ст. 20, № 4, ст. 29, № 10, ст. 78, № 20, ст. 149, № 22, ст. 172, № 25, ст. 197, № 26, ст. 209, № 32, ст. 258, ст. 260, № 35, ст. 283, № 36, ст. 300, № 38, ст. 318, № 40, ст. 339, № 48, ст. 406; 2001 р., № 4, ст. 15, № 7, ст. 36, № 11, ст. 46, ст. 50, № 20, ст. 96, № 23, ст. 114, № 30, ст. 143, № 45, ст. 238, № 50, ст. 261; 2002 р., № 9, ст. 68, № 12-13, ст. 92, № 15, ст. 100, № 31, ст. 214, № 33, ст. 238, № 36, ст. 266; 2003 р., № 6, ст. 49, № 10-11, ст. 86, № 14, ст. 99, № 24, ст. 162; із змінами, внесеними законами України від 22 травня 2003 року № 856-ІV і № 857- ІV) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №21 ст.156, № 37, ст. 239, № 38, ст. 250, № 47, ст. 294, № 51, ст. 305, ст. 307; 1998 р., № 10, ст. 37, № 17, ст. 83, №18, ст. 95, № 20, ст. 100, № 33, ст. 224; 1999 р., № 7, ст. 53, ст. 54, № 15, ст. 83, ст. 88, № 18, ст. 140, ст. 142, № 26, ст. 214, ст. 216, № 31, ст. 250, № 32, ст. 264, № 35, ст. 302, № 38, ст. 338, ст. 341, ст. 343, ст. 352, № 39, ст. 356, ст. 357, № 51, ст. 446; 2000 р., № 2, ст. 14, ст. 16, № 3, ст. 20, № 4, ст. 29, № 10, ст. 78, № 20, ст. 149, № 22, ст. 172, № 25, ст. 197, № 26, ст. 209, № 32, ст. 258, ст. 260, № 35, ст. 283, № 36, ст. 300, № 38, ст. 318, № 40, ст. 339, № 48, ст. 406; 2001 р., № 4, ст. 15, № 7, ст. 36, № 11, ст. 46, ст. 50, № 20, ст. 96, № 23, ст. 114, № 30, ст. 143, № 45, ст. 238, № 50, ст. 261; 2002 р., № 9, ст. 68, № 12-13, ст. 92, № 15, ст. 100, № 31, ст. 214, № 33, ст. 238, № 36, ст. 266; 2003 р., № 6, ст. 49, № 10-11, ст. 86, № 14, ст. 99, № 24, ст. 162; із змінами, внесеними законами України від 22 травня 2003 року № 856-ІV і № 857- ІV) такі зміни:
 
5. 1). Підпункт 3.2.9 пункту 3.2. статті 3 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
   1). Підпункт 3.2.9 пункту 3.2. статті 3 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
6. "безоплатної передачі в комунальну власність об'єктів житлового фонду та інших об'єктів соціальної інфраструктури, включаючи об'єкти незавершеного будівництва (далі - об'єкти соціальної інфраструктури), які належать сільськогосподарським кооперативам, приватним (приватно-орендним) сільськогосподарським підприємствам, фермерським господарствам, господарським товариствам, а також іншим сільськогосподарським підприємствам, які засновано на приватній власності, із збереженням мережі та функціонального призначення об'єктів соціальної інфраструктури, передачі в комунальну власність разом з об'єктами соціальної інфраструктури майна підприємств, що обслуговували ці об'єкти, у тому числі основних фондів, ремонтно-будівельних баз, майстерень, транспортних засобів, прибиральної техніки, а також мережі електро-, тепло-, газа-, водопостачання і водовідведення, будівель і споруд, призначених для їх обслуговування (котелень, бойлерних, каналізаційних та водопровідних споруд, обладнання тощо), а також пожежних депо та пожежної техніки";
 
-1- Калінчук В.А.
Терещук С.М.
Цушко В.П.
Супрун Л.П.
Слова "До 31 грудня 2009 року" замінити словами "До 1 січня 2006 року".
 
Відхилено   "безоплатної передачі в комунальну власність об'єктів житлового фонду та інших об'єктів соціальної інфраструктури, включаючи об'єкти незавершеного будівництва (далі - об'єкти соціальної інфраструктури), які належать сільськогосподарським кооперативам, приватним (приватно-орендним) сільськогосподарським підприємствам, фермерським господарствам, господарським товариствам, а також іншим сільськогосподарським підприємствам, які засновано на приватній власності, із збереженням мережі та функціонального призначення об'єктів соціальної інфраструктури, передачі в комунальну власність разом з об'єктами соціальної інфраструктури майна підприємств, що обслуговували ці об'єкти, у тому числі основних фондів, ремонтно-будівельних баз, майстерень, транспортних засобів, прибиральної техніки, а також мережі електро-, тепло-, газа-, водопостачання і водовідведення, будівель і споруд, призначених для їх обслуговування (котелень, бойлерних, каналізаційних та водопровідних споруд, обладнання тощо), а також пожежних депо та пожежної техніки";
Увести статтю 8-1 такого змісту:
"Стаття 8-1. Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства
8-1.1. Будь-яка юридична або фізична особа, які провадять підприємницьку діяльність у сфері сільського господарства, лісового господарства, рибальства, з обробки чи переробки такої виробленої нею продукції, а також з надання супутніх послуг, визначених цією статтею (далі - сільськогосподарське підприємство), може обрати спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість.
8-1.2. Спеціальний режим оподаткування передбачає:
а) звільнення сільськогосподарського підприємства від обов'язків сплати цього податку за ставкою, визначеною пунктом 6.1 статті 6 цього Закону;
б) оподаткування операцій з продажу (поставки) сільськогосподарським підприємством сільськогосподарської продукції за такими ставками податку:
6 відсотків від вартості проданих (поставлених) товарів лісового господарства та рибальства, супутніх ним послуг;
9 відсотків від вартості проданих (поставлених) товарів сільського господарства, супутніх ним послуг.
Ставки податку, зазначені у цьому пункті, нараховуються на базу оподаткування, визначену згідно зі статтею 4 цього Закону.
8-1.3. Сума податку, отримана сільськогосподарським підприємством внаслідок застосування ставок, визначених пунктом 8-1.2 цієї статті:
повністю залишається у власності сільськогосподарського підприємства, не підлягає сплаті (стягненню) до бюджету та використовується для відшкодування сум податків на додану вартість, сплачених (нарахованих) таким сільськогосподарським підприємством на ціну виробничих факторів, а також для інших, визначених ним цілей;
не включається до складу валових доходів сільськогосподарського підприємства з метою оподаткування податком на прибуток підприємств.
8-1.4. Якщо сума податку, нарахована (отримана) сільськогосподарським підприємством за ставками, встановленими пунктом 8-1.2 цієї статті, є меншою за суму податку, нараховану ним на ціну виробничих факторів за ставкою, визначеною пунктом 6.1 статті 6 цього Закону, то така від'ємна різниця не підлягає бюджетному відшкодуванню та включенню до складу валових витрат сільськогосподарського підприємства з метою оподаткування податком на прибуток підприємств.
8-1.5. Сільськогосподарське підприємство - суб"єкт спеціального режиму оподаткування має право на отримання експортного бюджетного відшкодування при експорті сільськогосподарської продукції (супутніх послуг). При цьому сума експортного відшкодування розраховується за правилами, визначеними пунктом 8.4 статті 8 цього Закону, з урахуванням того, що для її розрахунку береться частина податкового кредиту, яка виникла внаслідок придбання таким сільськогосподарським підприємством виробничих факторів, використаних у виробництві експортованої сільськогосподарської продукції (супутніх послуг).
8-1.6. Сільськогосподарське підприємство - суб"єкт спеціального режиму оподаткування не має права нараховувати та стягувати цей податок за ставкою, визначеною пунктом 6.1 статті 6 цього Закону при продажу (поставці) сільськогосподарської продукції або реєструватися суб'єктом спрощених систем оподаткування, які передбачають порядок сплати податку на додану вартість, відмінний від загальних норм Закону України "Про податок на додану вартість", чи звільнення від сплати цього податку.
8-1.7. При поставці сільськогосподарським підприємством товарів (послуг), які не підпадають під визначення сільськогосподарської продукції згідно з цією статтею, до складу податкових зобов"язань сільськогосподарського підприємства включаються суми податку, нарахованого за ставкою, визначеною пунктом 6.1 статті 6 Закону України "Про податок на додану вартість", а до складу її податкового кредиту включаються суми податку, нараховані на суму витрат, що не є виробничими факторами у сфері сільського господарства відповідно до цієї статті.
8-1.8. Сільськогосподарське підприємство - суб"єкт спеціального режиму оподаткування зобов'язаний надати за вимогою покупця податкову накладну у порядку, встановленому пунктом 7.2 статті 7 цього Закону, з урахуванням того, що у такій податковій накладній зазначається сума податку, розрахована за однією зі ставок, зазначених у пункті 8-1.2 цієї статті. Покупець такої сільськогосподарської продукції має право включити суму податку, зазначену у такій податковій накладній, до суми свого податкового кредиту на загальних умовах цього закону.
8-1.9. Для отримання свідоцтва про реєстрацію як платника податку зі спеціальним режимом оподаткування сільськогосподарське підприємство зобов"язане зареєструватися за самостійним рішенням у відповідному податковому органі за правилами та у строки, визначеними статтею 9 цього Закону для реєстрації платників податку на додану вартість, а податковий орган зобов"язаний надати сільськогосподарському підприємству свідоцтво про його реєстрацію як суб'єкта спеціального режиму оподаткування у встановлений цим Законом строк.
Свідоцтво про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування має містити додатково до відомостей, передбачених у свідоцтві про реєстрацію платника податку на додану вартість на загальних підставах, виключний перелік видів діяльності такого сільськогосподарського підприємства.
Свідоцтво про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування підлягає анулюванню за такими підставами:
а) сільськогосподарське підприємство подає заяву про зняття його з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування або його реєстрацію як платника цього податку на загальних підставах;
б) сільськогосподарське підприємство зобов'язане зареєструватися як платник цього податку на загальних умовах у випадку, визначеному у пункті 8-1.11 цієї статті;
в) сільськогосподарське підприємство підпадає під дію пункту 9.6 статті 9 цього Закону.
У цих випадках сільськогосподарське підприємство зобов'язане повернути податковому органу свідоцтво про його реєстрацію як суб"єкта спеціального режиму оподаткування.
8-1.10. Податковий орган зобов"язаний відмовити сільськогосподарському підприємству у реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування, якщо таке сільськогосподарське підприємство протягом дванадцяти календарних місяців, попередніх місяцю, в якому подається заява про таку реєстрацію, здійснювало реалізацію (поставку) товарів (послуг), відмінних від сільськогосподарської продукції на суму, що перевищує 300 тисяч гривень.
До суми такого перевищення не включається сума компенсації, нарахованої внаслідок поставки основних фондів (у тому числі невиробничих), які перебували у власності сільськогосподарського підприємства не менше ніж дванадцяти календарних місяців, попередніх місяцю їх поставки.
8-1.11. Якщо сільськогосподарське підприємство - суб"єкт спеціального режиму оподаткування поставляє товари (послуги), відмінні від сільськогосподарської продукції, на суму, що перевищує граничний 300 тис. грн. (з урахуванням норм абзацу другого пункту 8-1.10 цієї статті) протягом визначеного таким пунктом строку, то з місяця, наступного за місяцем, у якому досягається таке перевищення, таке сільськогосподарське підприємство зобов"язане перейти на загальний режим оподаткування за ставкою, визначеною пунктом 6.1 статті 6 цього Закону.
8-1.12. Сільськогосподарське підприємство - суб"єкт спеціального режиму оподаткування у строки, встановлені законом для квартального періоду, подає відповідному податковому органу податкову декларацію. Якщо сільськогосподарське підприємство здійснює продаж (поставку) товарів (послуг), які відповідно до цієї статті оподатковуються за різними ставками, то податкова декларація повинна окремо відображати:
а) суму податків, нарахованих (отриманих) за ставками, встановленими підпунктом "б" пункту 8-1.2 цієї статті, та за ставкою, встановленою пунктом 6.1 статті 6 цього Закону;
б) відповідний розподіл податкового кредиту, виходячи із долі виробничих факторів (а при застосуванні обох ставок, визначених у підпункті "б" пункту 8-1.2 цієї статті, - відповідних долей виробничих факторів) у загальній сумі податкового кредиту.
Податкова декларація, яка надається сільськогосподарським підприємством - суб"єктом спеціального режиму оподаткування, розробляється та узгоджується відповідно до закону.
8-1.13. Терміни, що використовуються у цьому пункті, мають таке значення:
8-1.13.1 виробничі фактори - товари (послуги), які придбаються сільськогосподарським підприємством для їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції, включаючи придбання основних фондів, які переважно використовуються для такого виробництва. Переважним вважається використання основних фондів, якщо сума компенсацій, отриманих платником від продажу (поставки) виробленої сільськогосподарської продукції з їх використанням, є більшою за суму компенсацій, отриманих платником від продажу (поставки) інших товарів (послуг), вироблених з їх використанням за відповідний звітний період;
8-1.13.2 сільськогосподарська продукція - товари, які виробляються внаслідок діяльності у сфері сільського господарства, лісового господарства чи рибальства (крім підакцизних);
8-1.13.3 послуги, супутні сільськогосподарскій продукції - послуги із:
а) сіяння та садження рослин, збирання врожаю, його брикетування чи складування, інші польові роботи, включаючи внесення добрив та засобів захисту рослин;
б) пакування та підготовки до продажу, у тому числі сушіння, очистки, розмелювання, дезінфекції та силосування сільськогос-подарської продукції;
в) зберігання сільськогосподарської продукції;
г) вирощування, розведення, відгодівля та забій свійської худоби, застосування засобів захисту тварин, проведення протиепізоотичних заходів;
д) надання послуг іншим сільськогосподарським підприємствам з використанням сільськогосподарської техніки, крім надання такої техніки в оренду (лізинг);
е) надання консультацій з питань проведення діяльності, визначеної цією статтею, у тому числі загальноуправлінського значення (з питань оподаткування, бухгалтерської звітності та обліку, організації внутрішнього виробничого управління та збуту);
є) знищення бур'яну та шкідливих комах, обробки посівів і сільськогосподаських площ засобами захисту рослин, а також з використання засобів захисту тварин;
ж) експлуатації меліоративного (зрошуючого) та іригаційного обладнання для посівних площ та сільськогосподарських угідь;
8-1.13.4 діяльність у сфері сільського господарства:
а) діяльність з виробництва продукції рослинництва, а саме рослинних культур, а також діяльність з вирощування фруктів та овочів, квітів та декоративних рослин (у відкритому або закритих ґрунтах); грибів, сім"ян, прянощів, саджанців та водорощів;
б) діяльність з виробництва продукції тваринництва, а саме свійської худоби, у тому числі (але не виключно) продукції птахівництва, кролівництва, бджільництва, розведення шовкопрядів та змій, інших їстивних ссавців, птахів та плазунів.
8-1.13.5 діяльність у сфері лісового господарства (лісництва):
діяльність із садження, вирощування чи зрубування дерев або чагарників та догляд за ними, збирання дикорослих грибів та ягід (крім зрубування дерев чи чагарників у межах Кримських та Карпатських гір, що з метою оподаткування цим податком вважається промисловим виробництвом).
8-1.13.6 діяльність у сфері рибальства:
а) виловлювання прісноводної або лиманної риби чи інших прісноводних (лиманних) та їх розведення;
б) збір мушлів, вустриць, ракоподібних, жаб, дикорослих водорощів, та діяльність з їх розведення.
8-1.13.7 діяльність з обробки чи переробки продукції, одержаної в результаті діяльності платника податку у сфері сільського господарства, рибальства та лісового господарства (тільки у частині обробки (переробки) дикорослих грибів та ягід) уважається відповідно його діяльністю у сфері сільського господарства, рибальства чи лісового господарства за умови, якщо така продукція вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовляється) безпосередньо таким платником податку;
8-1.13.8 терміни, визначені цим пунктом, використовуються з урахуванням класифікації видів економічної діяльності Державного класифікатора України за групами 01.1 - 01.4 розділу 0.1, розділів 0.2, 0.5.
Виходячи з норм цього пункту Кабінет Міністрів України визначає та оприлюднює повний перелік видів діяльності, що підпадають під дію цієї статті.
8-1.14. До 1 січня 2007 року ставки податку, визначені у підпункті "б" пункту 8-1.2 статті 8-1 цього Закону, становлять для осіб, які здійснюють зазначені у цьому пункті види діяльності, 10 відсотків до бази оподаткування".
 
    -2- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Цушко В.П.
Юхновський О.І.
Терещук С.М.
Увести статтю 8-1 такого змісту:
"Стаття 8-1. Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства
8-1.1. Будь-яка юридична або фізична особа, які провадять підприємницьку діяльність у сфері сільського господарства, лісового господарства, рибальства, з обробки чи переробки такої виробленої нею продукції, а також з надання супутніх послуг, визначених цією статтею (далі - сільськогосподарське підприємство), може обрати спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість.
8-1.2. Спеціальний режим оподаткування передбачає:
а) звільнення сільськогосподарського підприємства від обов'язків сплати цього податку за ставкою, визначеною пунктом 6.1 статті 6 цього Закону;
б) оподаткування операцій з продажу (поставки) сільськогосподарським підприємством сільськогосподарської продукції за такими ставками податку:
6 відсотків від вартості проданих (поставлених) товарів лісового господарства та рибальства, супутніх ним послуг;
9 відсотків від вартості проданих (поставлених) товарів сільського господарства, супутніх ним послуг.
Ставки податку, зазначені у цьому пункті, нараховуються на базу оподаткування, визначену згідно зі статтею 4 цього Закону.
8-1.3. Сума податку, отримана сільськогосподарським підприємством внаслідок застосування ставок, визначених пунктом 8-1.2 цієї статті:
повністю залишається у власності сільськогосподарського підприємства, не підлягає сплаті (стягненню) до бюджету та використовується для відшкодування сум податків на додану вартість, сплачених (нарахованих) таким сільськогосподарським підприємством на ціну виробничих факторів, а також для інших, визначених ним цілей;
не включається до складу валових доходів сільськогосподарського підприємства з метою оподаткування податком на прибуток підприємств.
8-1.4. Якщо сума податку, нарахована (отримана) сільськогосподарським підприємством за ставками, встановленими пунктом 8-1.2 цієї статті, є меншою за суму податку, нараховану ним на ціну виробничих факторів за ставкою, визначеною пунктом 6.1 статті 6 цього Закону, то така від'ємна різниця не підлягає бюджетному відшкодуванню та включенню до складу валових витрат сільськогосподарського підприємства з метою оподаткування податком на прибуток підприємств.
8-1.5. Сільськогосподарське підприємство - суб"єкт спеціального режиму оподаткування має право на отримання експортного бюджетного відшкодування при експорті сільськогосподарської продукції (супутніх послуг). При цьому сума експортного відшкодування розраховується за правилами, визначеними пунктом 8.4 статті 8 цього Закону, з урахуванням того, що для її розрахунку береться частина податкового кредиту, яка виникла внаслідок придбання таким сільськогосподарським підприємством виробничих факторів, використаних у виробництві експортованої сільськогосподарської продукції (супутніх послуг).
8-1.6. Сільськогосподарське підприємство - суб"єкт спеціального режиму оподаткування не має права нараховувати та стягувати цей податок за ставкою, визначеною пунктом 6.1 статті 6 цього Закону при продажу (поставці) сільськогосподарської продукції або реєструватися суб'єктом спрощених систем оподаткування, які передбачають порядок сплати податку на додану вартість, відмінний від загальних норм Закону України "Про податок на додану вартість", чи звільнення від сплати цього податку.
8-1.7. При поставці сільськогосподарським підприємством товарів (послуг), які не підпадають під визначення сільськогосподарської продукції згідно з цією статтею, до складу податкових зобов"язань сільськогосподарського підприємства включаються суми податку, нарахованого за ставкою, визначеною пунктом 6.1 статті 6 Закону України "Про податок на додану вартість", а до складу її податкового кредиту включаються суми податку, нараховані на суму витрат, що не є виробничими факторами у сфері сільського господарства відповідно до цієї статті.
8-1.8. Сільськогосподарське підприємство - суб"єкт спеціального режиму оподаткування зобов'язаний надати за вимогою покупця податкову накладну у порядку, встановленому пунктом 7.2 статті 7 цього Закону, з урахуванням того, що у такій податковій накладній зазначається сума податку, розрахована за однією зі ставок, зазначених у пункті 8-1.2 цієї статті. Покупець такої сільськогосподарської продукції має право включити суму податку, зазначену у такій податковій накладній, до суми свого податкового кредиту на загальних умовах цього закону.
8-1.9. Для отримання свідоцтва про реєстрацію як платника податку зі спеціальним режимом оподаткування сільськогосподарське підприємство зобов"язане зареєструватися за самостійним рішенням у відповідному податковому органі за правилами та у строки, визначеними статтею 9 цього Закону для реєстрації платників податку на додану вартість, а податковий орган зобов"язаний надати сільськогосподарському підприємству свідоцтво про його реєстрацію як суб'єкта спеціального режиму оподаткування у встановлений цим Законом строк.
Свідоцтво про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування має містити додатково до відомостей, передбачених у свідоцтві про реєстрацію платника податку на додану вартість на загальних підставах, виключний перелік видів діяльності такого сільськогосподарського підприємства.
Свідоцтво про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування підлягає анулюванню за такими підставами:
а) сільськогосподарське підприємство подає заяву про зняття його з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування або його реєстрацію як платника цього податку на загальних підставах;
б) сільськогосподарське підприємство зобов'язане зареєструватися як платник цього податку на загальних умовах у випадку, визначеному у пункті 8-1.11 цієї статті;
в) сільськогосподарське підприємство підпадає під дію пункту 9.6 статті 9 цього Закону.
У цих випадках сільськогосподарське підприємство зобов'язане повернути податковому органу свідоцтво про його реєстрацію як суб"єкта спеціального режиму оподаткування.
8-1.10. Податковий орган зобов"язаний відмовити сільськогосподарському підприємству у реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування, якщо таке сільськогосподарське підприємство протягом дванадцяти календарних місяців, попередніх місяцю, в якому подається заява про таку реєстрацію, здійснювало реалізацію (поставку) товарів (послуг), відмінних від сільськогосподарської продукції на суму, що перевищує 300 тисяч гривень.
До суми такого перевищення не включається сума компенсації, нарахованої внаслідок поставки основних фондів (у тому числі невиробничих), які перебували у власності сільськогосподарського підприємства не менше ніж дванадцяти календарних місяців, попередніх місяцю їх поставки.
8-1.11. Якщо сільськогосподарське підприємство - суб"єкт спеціального режиму оподаткування поставляє товари (послуги), відмінні від сільськогосподарської продукції, на суму, що перевищує граничний 300 тис. грн. (з урахуванням норм абзацу другого пункту 8-1.10 цієї статті) протягом визначеного таким пунктом строку, то з місяця, наступного за місяцем, у якому досягається таке перевищення, таке сільськогосподарське підприємство зобов"язане перейти на загальний режим оподаткування за ставкою, визначеною пунктом 6.1 статті 6 цього Закону.
8-1.12. Сільськогосподарське підприємство - суб"єкт спеціального режиму оподаткування у строки, встановлені законом для квартального періоду, подає відповідному податковому органу податкову декларацію. Якщо сільськогосподарське підприємство здійснює продаж (поставку) товарів (послуг), які відповідно до цієї статті оподатковуються за різними ставками, то податкова декларація повинна окремо відображати:
а) суму податків, нарахованих (отриманих) за ставками, встановленими підпунктом "б" пункту 8-1.2 цієї статті, та за ставкою, встановленою пунктом 6.1 статті 6 цього Закону;
б) відповідний розподіл податкового кредиту, виходячи із долі виробничих факторів (а при застосуванні обох ставок, визначених у підпункті "б" пункту 8-1.2 цієї статті, - відповідних долей виробничих факторів) у загальній сумі податкового кредиту.
Податкова декларація, яка надається сільськогосподарським підприємством - суб"єктом спеціального режиму оподаткування, розробляється та узгоджується відповідно до закону.
8-1.13. Терміни, що використовуються у цьому пункті, мають таке значення:
8-1.13.1 виробничі фактори - товари (послуги), які придбаються сільськогосподарським підприємством для їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції, включаючи придбання основних фондів, які переважно використовуються для такого виробництва. Переважним вважається використання основних фондів, якщо сума компенсацій, отриманих платником від продажу (поставки) виробленої сільськогосподарської продукції з їх використанням, є більшою за суму компенсацій, отриманих платником від продажу (поставки) інших товарів (послуг), вироблених з їх використанням за відповідний звітний період;
8-1.13.2 сільськогосподарська продукція - товари, які виробляються внаслідок діяльності у сфері сільського господарства, лісового господарства чи рибальства (крім підакцизних);
8-1.13.3 послуги, супутні сільськогосподарскій продукції - послуги із:
а) сіяння та садження рослин, збирання врожаю, його брикетування чи складування, інші польові роботи, включаючи внесення добрив та засобів захисту рослин;
б) пакування та підготовки до продажу, у тому числі сушіння, очистки, розмелювання, дезінфекції та силосування сільськогос-подарської продукції;
в) зберігання сільськогосподарської продукції;
г) вирощування, розведення, відгодівля та забій свійської худоби, застосування засобів захисту тварин, проведення протиепізоотичних заходів;
д) надання послуг іншим сільськогосподарським підприємствам з використанням сільськогосподарської техніки, крім надання такої техніки в оренду (лізинг);
е) надання консультацій з питань проведення діяльності, визначеної цією статтею, у тому числі загальноуправлінського значення (з питань оподаткування, бухгалтерської звітності та обліку, організації внутрішнього виробничого управління та збуту);
є) знищення бур'яну та шкідливих комах, обробки посівів і сільськогосподаських площ засобами захисту рослин, а також з використання засобів захисту тварин;
ж) експлуатації меліоративного (зрошуючого) та іригаційного обладнання для посівних площ та сільськогосподарських угідь;
8-1.13.4 діяльність у сфері сільського господарства:
а) діяльність з виробництва продукції рослинництва, а саме рослинних культур, а також діяльність з вирощування фруктів та овочів, квітів та декоративних рослин (у відкритому або закритих ґрунтах); грибів, сім"ян, прянощів, саджанців та водорощів;
б) діяльність з виробництва продукції тваринництва, а саме свійської худоби, у тому числі (але не виключно) продукції птахівництва, кролівництва, бджільництва, розведення шовкопрядів та змій, інших їстивних ссавців, птахів та плазунів.
8-1.13.5 діяльність у сфері лісового господарства (лісництва):
діяльність із садження, вирощування чи зрубування дерев або чагарників та догляд за ними, збирання дикорослих грибів та ягід (крім зрубування дерев чи чагарників у межах Кримських та Карпатських гір, що з метою оподаткування цим податком вважається промисловим виробництвом).
8-1.13.6 діяльність у сфері рибальства:
а) виловлювання прісноводної або лиманної риби чи інших прісноводних (лиманних) та їх розведення;
б) збір мушлів, вустриць, ракоподібних, жаб, дикорослих водорощів, та діяльність з їх розведення.
8-1.13.7 діяльність з обробки чи переробки продукції, одержаної в результаті діяльності платника податку у сфері сільського господарства, рибальства та лісового господарства (тільки у частині обробки (переробки) дикорослих грибів та ягід) уважається відповідно його діяльністю у сфері сільського господарства, рибальства чи лісового господарства за умови, якщо така продукція вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовляється) безпосередньо таким платником податку;
8-1.13.8 терміни, визначені цим пунктом, використовуються з урахуванням класифікації видів економічної діяльності Державного класифікатора України за групами 01.1 - 01.4 розділу 0.1, розділів 0.2, 0.5.
Виходячи з норм цього пункту Кабінет Міністрів України визначає та оприлюднює повний перелік видів діяльності, що підпадають під дію цієї статті.
8-1.14. До 1 січня 2007 року ставки податку, визначені у підпункті "б" пункту 8-1.2 статті 8-1 цього Закону, становлять для осіб, які здійснюють зазначені у цьому пункті види діяльності, 10 відсотків до бази оподаткування".
 
Враховано    
7. 2). у статті 11:
 
-3- Президент України
Пропонується виключити пункт 2 розділу І.
 
Враховано      
8. а) абзац перший пункту 11.21 викласти у такій редакції:
 
-4- Президент України
Підпунктом "а" пункту 2 розділу І Закону передбачено абзац перший пункту 11.21 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" викласти в новій едакції. Проте Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (абзац "е" підпункту 10 пункту 1 розділу І), прийнятим Верховною Радою України 19 червня 2003 року, зазначений пункт статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" передбачено виключити. Тож зазначені норми потребують узгодження.
 
Враховано      
9. "До 31 грудня 2009 року сума податку на додану вартість, що повинна сплачуватися до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м"ясо та м"ясопродукти, в тому числі вироблених на орендованих потужностях, у повному обсязі спрямовується виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м"ясо в живій вазі."
 
-5- Калінчук В.А.
Терещук С.М.
Цушко В.П.
Супрун Л.П.
Слова "До 31 грудня 2009 року" замінити словами "До 1 січня 2006 року".
 
Враховано частково   Слова "До 31 грудня 2009 року" замінити словами "До 1 січня 2005 року".
 
10. б) пункт 11.29 викласти в такій редакції:
 
-6- Президент України
Підпунктом "б" пункту 2 розділу І Закону передбачено абзац перший пункту 11.29 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" викласти в новій едакції. Проте Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (абзац "е" підпункту 10 пункту 1 розділу І), прийнятим Верховною Радою України 19 червня 2003 року, зазначений пункт статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" передбачено виключити. Тож зазначені норми потребують узгодження.
 
Враховано      
11. "11.29. До 31 грудня 2009 року зупинити дію пункту 7.7 статті 7, пунктів 10.1 і 10.2 статті 10 цього Закону в частині сплати до бюджету податку на додану вартість щодо операцій з продажу товарів (робіт, послуг) власного виробництва, за винятком операцій з продажу переробним підприємствам молока та м'яса живою вагою, що здійснюються сільськогосподарськими товаровиробниками незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, в яких сума, одержана від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік, становить не менше 75 відсотків загальної суми валового доходу підприємства.
 
-7- Калінчук В.А.
Терещук С.М.
Цушко В.П.
Супрун Л.П.
Слова "До 31 грудня 2009 року" замінити словами "До 1 січня 2006 року".
 
Враховано частково   Слова "До 31 грудня 2009 року" замінити словами "До 1 січня 2005 року".
 
12. Для новостворених сільськогосподарських товаровиробників різних форм власності питома вага виручки від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства в поточному році визначається за даними звітного періоду.
 
      
13. Зазначені кошти залишаються в розпорядженні сільськогосподарських товаровиробників і використовуються ними на придбання матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення. У разі нецільового використання акумульованих коштів, вони стягуються до Державного бюджету України в безспірному порядку.
 
      
14. Порядок нарахування та використання зазначених коштів визначається Кабінетом Міністрів України".
 
      
15. в) доповнити статтю пунктом 11.40 такого змісту:
 
      
16. "11.40. Тимчасово, до 31 грудня 2009 року, звільняються від оподаткування операції з ввезення (пересилання) на митну територію України вітчизняними сільськогосподарськими товаровиробниками племінних (генетичних) ресурсів сільськогосподарських тварин".
 
-8- Калінчук В.А.
Терещук С.М.
Цушко В.П.
Супрун Л.П.
Слова "До 31 грудня 2009 року" замінити словами "До 1 січня 2006 року".
 
Відхилено      
17. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
18. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.
 
   Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року, крім статті 8-1, яка набирає чинності з 1 січня 2005 року.
 
19. Дія першої та другої частин пункту 2 цього Закону зупиняється в разі виділення в Державному бюджеті на відповідний рік, починаючи з 2004 року, дотацій сільськогосподарським товаровиробникам, виходячи з обсягів проданої ними сільськогосподарської продукції, для компенсації втрат від зупинення дії даних норм Закону.

-9- Президент України
Виключити пункт 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення".
 
Враховано   Кабінет Міністрів України запроваджує з 1 січня 2004 року по 1 січня 2005 року казначейський облік надходжень та використання коштів від податку на додану вартість з операцій, передбачених пунктами 11.21 та 11.29 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість".

    -10- Калінчук В.А.
Терещук С.М.
Цушко В.П.
Супрун Л.П.
Пункт 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" викласти в наступній редакції:
"2. Каібнету Міністрів України з 1 січня 2005 року запровадити казначейський облік надходжень та використання коштів від податку на додану вартість з операцій, передбачених пунктами 11.21 та 11.29 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" із внесеними до нього змінами."
 
Враховано