Кількість абзаців - 10 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких Законів України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до деяких Законів України
 
-1- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Цушко В.П.
Супрун Л.П.
Назву Закона викласти у редакції:
"Про внесення змін до деяких Законів України з питань оподаткування щодо зернових культур"
 
Враховано   Про внесення змін до деяких Законів України з питань оподаткування щодо зернових культур.
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У пункт 12 статті 7 Закону України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1997р., №44, ст. 281? 1998р., №10, ст.37, №18, ст.95, № 26, ст.148, №35, ст. 238? 1999р., №34, ст. 272? 2000 р., №13, ст. 108? № 1046-ІV від 09.07.2003 р.) внести наступні зміни:
 
-2- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Цушко В.П.
Супрун Л.П.
Пункт 12 статті 7 Закону України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1997р., №44, ст. 281? 1998р., №10, ст.37, №18, ст.95, № 26, ст.148, №35, ст. 238? 1999р., №34, ст. 272? 2000 р., №13, ст. 108? № 1046-ІV від 09.07.2003 р.) викласти в такій редакції:
"12. Протягом строку дії цього Закону встановити для товарів, які підпадають під коди УКТ ЗЕД 1001 10 00 90, 1001 90 99 00, 1002 00 00 00, нульову ставку ввізного (імпортного) мита."
 
Враховано   1. У пункт 12 статті 7 Закону України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1997р., №44, ст. 281? 1998р., №10, ст.37, №18, ст.95, № 26, ст.148, №35, ст. 238? 1999р., №34, ст. 272? 2000 р., №13, ст. 108? № 1046-ІV від 09.07.2003 р.) внести наступні зміни:
 
6. - слова та цифри "31 грудня 2003 року" замінити відповідно словами та цифрами "1 липня 2004 року".
 
   12. Протягом строку дії цього Закону встановити для товарів, які підпадають під коди УКТ ЗЕД 1001 10 00 90, 1001 90 99 00, 1002 00 00 00, нульову ставку ввізного (імпортного) мита
 
7. 2. У Законі України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 21, ст.156. Із змінами, внесеними згідно із Законами 1997, N 37, ст.239? N 38, ст.250? N 47, ст.294? N 51, ст.305? N 51, ст.307? 1998, N 10, ст. 37? N 14, ст. 55? N 17, ст. 83? N 18, ст. 95? N 20, ст.100? N 25, ст.147? N 33, ст.224? N 36-37, ст.244? N 48, ст.292? N 52, ст.328? 1999, N 2-3, ст.21? N 4, ст. 33? N 7, ст. 53? N 7, ст.54? N 15, ст.83? N 15, ст.88? N 18, ст.140? N 18, ст.142? N 26, ст.214? N 26, ст.216? N 31, ст.250? N 32, ст.264? N 35, ст.302? N 37, ст.334? N 38, ст.338 - Закон діє до 01.01.2002 року? N 38, ст.340? N 38, ст.341? N 38, ст.343? N 38, ст.352? N 39, ст.356? N 39, ст.357? N 51, ст.446? 2000, N 3, ст.20 - набирає чинності з 01.01.2000? N 2, ст.14 - набирає чинності з 01.01.2000? N 2, ст.16? N 5, ст.34? N 4, ст.29? N 10, ст.78? N 13, ст.103? N 20, ст.149? N 22, ст.172? N 23, ст.177? N 25, ст.197? N 26, ст.209? N 32, ст.258? N 32, ст.260? N 35, ст.283? N 36, ст.300? N 38, ст.318? N 46, ст.393? N 40, ст.339? N 43, ст.363? N 43, ст.370? N 43, ст.371? N 45, ст.377? N 48, ст.406 - набирає чинності з 01.01.2001? 2001, N 2-3, ст.10? N 4, ст.15 - набирає чинності з 01.01.2001? N 10, ст.44 - набирає чинності з 1 квітня 2001 року? N 7, ст.36? N 11, ст.46? N 11, ст.50? N 20, ст.96? N 23, ст.114? N 30, ст.143? N 45, ст.238? N 50, ст.261- набуває чинності з 01.01.2002 року? 2002, N 5, ст. 31? N 9, ст. 68? N 8, ст. 63? N 15, ст.100? N 12-13, ст.92? N 16, ст.114? N 29, ст.192? N 31, ст.214? N 33, ст.238? N 36, ст.266 - набуває чинності з 01.01.2003 року? N 6, ст. 49 - набуває чинності з 01.01.2003 року? N 10-11, ст.86? N 14, ст.99? N 14, ст.103? N 856-ІV від 22.05.2003? N 857-ІV від 22.05.2003? N 1028-ІV від 09.07.2003) доповнити після пункту 11.36. новими пунктами такого змісту:
 
   2. У Законі України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 21, ст.156. Із змінами, внесеними згідно із Законами 1997, N 37, ст.239? N 38, ст.250? N 47, ст.294? N 51, ст.305? N 51, ст.307? 1998, N 10, ст. 37? N 14, ст. 55? N 17, ст. 83? N 18, ст. 95? N 20, ст.100? N 25, ст.147? N 33, ст.224? N 36-37, ст.244? N 48, ст.292? N 52, ст.328? 1999, N 2-3, ст.21? N 4, ст. 33? N 7, ст. 53? N 7, ст.54? N 15, ст.83? N 15, ст.88? N 18, ст.140? N 18, ст.142? N 26, ст.214? N 26, ст.216? N 31, ст.250? N 32, ст.264? N 35, ст.302? N 37, ст.334? N 38, ст.338 - Закон діє до 01.01.2002 року? N 38, ст.340? N 38, ст.341? N 38, ст.343? N 38, ст.352? N 39, ст.356? N 39, ст.357? N 51, ст.446? 2000, N 3, ст.20 - набирає чинності з 01.01.2000? N 2, ст.14 - набирає чинності з 01.01.2000? N 2, ст.16? N 5, ст.34? N 4, ст.29? N 10, ст.78? N 13, ст.103? N 20, ст.149? N 22, ст.172? N 23, ст.177? N 25, ст.197? N 26, ст.209? N 32, ст.258? N 32, ст.260? N 35, ст.283? N 36, ст.300? N 38, ст.318? N 46, ст.393? N 40, ст.339? N 43, ст.363? N 43, ст.370? N 43, ст.371? N 45, ст.377? N 48, ст.406 - набирає чинності з 01.01.2001? 2001, N 2-3, ст.10? N 4, ст.15 - набирає чинності з 01.01.2001? N 10, ст.44 - набирає чинності з 1 квітня 2001 року? N 7, ст.36? N 11, ст.46? N 11, ст.50? N 20, ст.96? N 23, ст.114? N 30, ст.143? N 45, ст.238? N 50, ст.261- набуває чинності з 01.01.2002 року? 2002, N 5, ст. 31? N 9, ст. 68? N 8, ст. 63? N 15, ст.100? N 12-13, ст.92? N 16, ст.114? N 29, ст.192? N 31, ст.214? N 33, ст.238? N 36, ст.266 - набуває чинності з 01.01.2003 року? N 6, ст. 49 - набуває чинності з 01.01.2003 року? N 10-11, ст.86? N 14, ст.99? N 14, ст.103? N 856-ІV від 22.05.2003? N 857-ІV від 22.05.2003? N 1028-ІV від 09.07.2003) доповнити після пункту 11.36. новими пунктами такого змісту:
 
8. "11.37. Тимчасово до 1 липня 2004 року звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України зернових культур (коди товарів згідно з УКТ ЗЕД 1001, 1002)".
 
-3- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Цушко В.П.
Супрун Л.П.
Статтю 11 доповнити новим пунктом 11.37:
"11.37. Протягом строку дії цього Закону платники податку при ввезенні на митну територію України товарів згідно з кодами УКТ ЗЕД 1001 10 00 90, 1001 90 99 00, 1002 00 00 00, можуть за своїм рішенням надавати органам митного контролю податковий вексель терміном до 180 днів. Сума, зазначена у податковому векселі, включається до суми податкових зобов'язань такого платника податку у податковому періоді, на який припадає 180-й день з дня надання такого векселя органам митного контролю, або за бажанням такого платника податку - у попередніх податкових періодах, та до складу податкового кредиту наступного податкового періоду.
Платник податку, який протягом строку дії цього Закону імпортує (ввозить, пересилає) на митну територію України товари за кодами УКТ ЗЕД 1001 10 00 90, 1001 90 99 00, 1002 00 00 00 або продає такі товари, вироблені (придбані) на території України, та має суми бюджетного, у тому числі експортного відшкодування, зазначені ним у податкових деклараціях, але не повернені йому у визначений цим законом строк (суму простроченого бюджетного відшкодування) до моменту набрання чинності цим Законом, має право зменшити суму податкового зобов'язання звітного податкового періоду на суму податку, отриманого (нарахованого) у такому звітному податковому періоді від продажу зазначених у цьому абзаці товарів, але не більше суми такого простроченого бюджетного відшкодування, яке вважається погашеним у сумі такого зменшення. Якщо прострочене бюджетне відшкодування залишається непогашеним у повній мірі, то платник податку може здійснити зазначений у цьому абзаці залік у наступних податкових періодах, до повного погашення суми такого простроченого бюджетного відшкодування. Платник податку зобов'язаний надати відповідні розрахунки у додатку до податкової декларації, форма якого встановлюється згідно із законом.
 
Враховано   "11.37. Протягом строку дії цього Закону платники податку при ввезенні на митну територію України товарів згідно з кодами УКТ ЗЕД 1001 10 00 90, 1001 90 99 00, 1002 00 00 00, можуть за своїм рішенням надавати органам митного контролю податковий вексель терміном до 180 днів. Сума, зазначена у податковому векселі, включається до суми податкових зобов'язань такого платника податку у податковому періоді, на який припадає 180-й день з дня надання такого векселя органам митного контролю, або за бажанням такого платника податку - у попередніх податкових періодах, та до складу податкового кредиту наступного податкового періоду.
Платник податку, який протягом строку дії цього Закону імпортує (ввозить, пересилає) на митну територію України товари за кодами УКТ ЗЕД 1001 10 00 90, 1001 90 99 00, 1002 00 00 00 або продає такі товари, вироблені (придбані) на території України, та має суми бюджетного, у тому числі експортного відшкодування, зазначені ним у податкових деклараціях, але не повернені йому у визначений цим законом строк (суму простроченого бюджетного відшкодування) до моменту набрання чинності цим Законом, має право зменшити суму податкового зобов'язання звітного податкового періоду на суму податку, отриманого (нарахованого) у такому звітному податковому періоді від продажу зазначених у цьому абзаці товарів, але не більше суми такого простроченого бюджетного відшкодування, яке вважається погашеним у сумі такого зменшення. Якщо прострочене бюджетне відшкодування залишається непогашеним у повній мірі, то платник податку може здійснити зазначений у цьому абзаці залік у наступних податкових періодах, до повного погашення суми такого простроченого бюджетного відшкодування. Платник податку зобов'язаний надати відповідні розрахунки у додатку до податкової декларації, форма якого встановлюється згідно із законом".
 
9. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-4- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Цушко В.П.
Супрун Л.П.
Розділ ІІ викласти у редакції:
ІІ. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування та втрачає чинність з 1 липня 2004 року.
2. Кабінет Міністрів України забезпечує приведення положень нормативно-правових актів у відповідність до норм цього Закону протягом п'ятнадцяти календарних днів після набрання чинності цим Законом.
3. Центральний податковий орган України розробляє та подає протягом п'ятнадцяти календарних днів після набрання чинності цим Законом на узгодження з комітетом Верховної Ради України, відповідальним за проведення податкової політики, додаток до податкової декларації, зазначений в абзаці другому пункту 11.37 статті 11 цього Закону.
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування та втрачає чинність з 1 липня 2004 року.
2. Кабінет Міністрів України забезпечує приведення положень нормативно-правових актів у відповідність до норм цього Закону протягом п'ятнадцяти календарних днів після набрання чинності цим Законом.
3. Центральний податковий орган України розробляє та подає протягом п'ятнадцяти календарних днів після набрання чинності цим Законом на узгодження з комітетом Верховної Ради України, відповідальним за проведення податкової політики, додаток до податкової декларації, зазначений в абзаці другому пункту 11.37 статті 11 цього Закону