Кількість абзаців - 91 Таблиця поправок


Про рентні платежі на нафту і природний газ (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про рентні платежі на нафту і природний газ
 
-1- Клімов Л.М.
Уточнити в назві, що це закон "про видобуток" нафти і природного газу.
 
Враховано у новій редакції  Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про рентні платежі на нафту і природний газ
 
    -2- Соломатін Ю.П.
У назві закону та всіх статтях до "рентні платежі на нафту і природний газ" додати "стабільний газовий конденсат".
 
Відхилено стабільний газовий конденсат не є первісним продуктом видобування   
1. Цей Закон визначає поняття, розміри та порядок сплати рентних платежів на нафту і природний газ в Україні, відповідальність платників рентних платежів на нафту і природний газ та контроль за правильністю їх обчислення і сплати.
 
-3- Сформулювати преамбулу наступним чином: "Цей Закон визначає поняття, розміри та порядок сплати рентних платежів за видобування нафти і природного газу в Україні, контроль за правильністю їх обчислення і сплати та відповідальність платників таких платежів".
 
Враховано   Цей Закон визначає поняття, розміри та порядок сплати рентних платежів за видобуті нафту і природний газ в Україні, контроль за правильністю їх обчислення і сплати та відповідальність платників таких платежів.
 
2. Розділ 1
Загальні положення
 
   Розділ 1
Загальні положення
 
3. Стаття 1
 
   Стаття 1
 
4. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
 
   У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
 
5. Рентні платежі на нафту і природний газ - загальнодержавні обов'язкові платежі, метою яких є вилучення на користь держави частини прибутку нафтогазовидобувних підприємств.
 
-4- Переформулювати визначення терміну "рентні платежі" у більш прагматичному руслі, не торкаючись терміну "мети".
 
Враховано у новій редакції  Рентні платежі на нафту і природний газ - загальнодержавні обов'язкові платежі, які сплачуються з вартості обсягів нафти і природного газу, видобутих в межах України.
 
    -5- Беспалий Б.Я.
Наприкінці після слова "підприємств" доповнити текстом "і організацій"
 
Враховано у новій редакції   
6. Середній дебіт свердловин на родовищі - середній по родовищу обсяг видобутку нафти або природного газу з кожної з діючих на родовищі свердловин експлуатаційного фонду в базовому податковому (звітному) періоді, визначений як частка від ділення фактичного обсягу видобутку нафти або природного газу на родовищі в базовому податковому (звітному) періоді на сумарну кількість відпрацьованих у цьому періоді свердловиноднів.
 
-6- Виписати визначення "середнього дебіту" більш чітко, можливо, внести до даного проекту визначення технічних понять і термінів, що входять до цього визначення
 
Враховано у новій редакції  Середній дебіт свердловин на родовищі - середній по родовищу обсяг видобутку нафти або природного газу з кожної з діючих на родовищі свердловин експлуатаційного фонду в звітному податковому періоді, визначений як частка від ділення фактичного обсягу видобутку нафти або природного газу на родовищі в звітному податковому періоді на сумарну кількість відпрацьованих у цьому періоді свердловиноднів.
 
    -7- Беспалий Б.Я.
Двічі вилучити текст " (звітному)". Аналогічно у всьому тексті закону
 
Враховано у новій редакції Визначення "базовий податковий (звітний) період замінено на "звітний період" відповідно до Закону України "Про систему оподаткування"   
7. Середня глибина свердловин на родовищі - частка від ділення загального метражу глибини діючих свердловин експлуатаційного фонду на родовищі в базовому податковому (звітному) періоді на кількість цих свердловин.
 
   Середня глибина свердловин на родовищі - частка від ділення загального метражу глибини діючих свердловин експлуатаційного фонду на родовищі в звітному податковому періоді на кількість цих свердловин.
 
8. Стаття 2
 
   Стаття 2
 
9. Платники рентних платежів на нафту і природний газ, об'єкти і ставки рентних платежів на нафту і природний газ, порядок їх обчислення і сплати не можуть встановлюватись або змінюватись іншими законодавчими актами, крім цього Закону.
 
-8- Беспалий Б.Я.
Вилучити
 
Відхилено Відподає Закону України "Про систему оподаткування"  Платники рентних платежів на нафту і природний газ, об'єкти і ставки рентних платежів на нафту і природний газ, порядок їх обчислення і сплати не можуть встановлюватись або змінюватись іншими законодавчими актами, крім цього Закону.
 
10. Розділ 2
Платники рентних платежів на нафту і газ, об'єкти та база оподаткування для рентних платежів на нафту і природний газ
 
   Розділ 2
Платники рентних платежів на нафту і газ, об'єкти та база оподаткування для рентних платежів на нафту і природний газ
 
11. Стаття 3
 
   Стаття 3
 
12. Платниками рентних платежів на нафту і природний газ є суб'єкти підприємницької діяльності - користувачі нафтогазоносних надр, незалежно від форм власності, їх філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, або уповноважені ними оператори, в т.ч. оператори спільної інвестиційної діяльності, що здійснюють видобуток нафти чи природного газу в межах території України.
 
-9- Доопрацювати статтю 3: уникнути непорозумінь щодо того, що платниками одночасно визначаються і юридичні особи, і їх відокремлені підрозділи; з'ясувати термін "оператори".
 
Враховано у новій редакції  Платниками рентних платежів на нафту і природний газ є суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють видобуток нафти чи природного газу в межах території України та зареєстровані платниками податку.
 
13. Стаття 4
 
   Стаття 4
 
14. Об'єктом оподаткування для рентних платежів на нафту і природний газ є обсяги нафти і природного газу, видобуті в межах території України в базовому податковому (звітному) періоді, за виключенням обсягів фактичних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти і природного газу при їх видобуванні, підготовці до транспортування і транспортуванні, але не більше нормативних обсягів втрат і виробничо-технологічних витрат.
 
-10- Формулювання цієї статті є нечітким. Виробничо-технологічні витрати при видобуванні, підготовці до транспортування і транспортуванні можуть бути використані з метою ухилення від оподаткування.
 
Відхилено Друга частина цієї статті передбачає встановлення переліку витрат, що затверджуються органом, уповноваженим КМУ, що унеможливлює ухилення від оподаткування.  Об'єктом оподаткування для рентних платежів на нафту і природний газ є обсяги нафти і природного газу, видобуті в межах території України в звітному податковому періоді, за виключенням обсягів фактичних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти і природного газу при їх видобуванні, підготовці до транспортування і транспортуванні, але не більше нормативних обсягів втрат і виробничо-технологічних витрат.
 
    -11- Соломатін Ю.П.
У статті 4 привести виключно всі складові нормативних обсягів фактичних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату при їх видобуванні, підготовці до транспортування і транспортуванні.
 
Відхилено Перелік фактичних втрат і виробничо технологічних витрат встановлюється органом, уповноваженим КМУ.   
15. Перелік та порядок визначення розмірів нормативних втрат та виробничо-технологічних витрат нафти і природного газу при їх видобуванні, підготовці до транспортування і транспортуванні встановлюється Міністерством палива та енергетики України.
 
-12- Одночасно викликає сумнів доцільність покладення повноважень по встановленню відповідних втрат і витрат на Міністерство палива та енергетики України. Пропонується покласти такі повноваження на Кабінет Міністрів України.
 
Враховано у новій редакції  Перелік та порядок визначення розмірів нормативних втрат та виробничо-технологічних витрат нафти і природного газу при їх видобуванні, підготовці до транспортування і транспортуванні встановлюється органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.
 
    -13- Беспалий Б.Я.
Текст "Міністерства палива та енергетики України" замінити текстом "центральним органом виконавчої влади в галузі палива та енергетики"
 
Враховано у новій редакції   
    -14- Соломатін Ю.П.
Частину другу статті 4 вилучити.
 
Відхилено Оскільки, Комітетом підтримана пропозиція Комітету з питань фінансів і банківської діяльності   
16. Стаття 5
 
   Стаття 5
 
17. Базою оподаткування для рентних платежів на нафту і природний газ є вартість обсягів видобутої нафти і природного газу, визначених статтею 4 цього Закону.
 
   Базою оподаткування для рентних платежів на нафту і природний газ є вартість обсягів видобутої нафти і природного газу, визначених статтею 4 цього Закону.
 
18. Вартість обсягів нафти і природного газу визначається за договірними, аукціонними або регульованими цінами, але не нижчими за звичайні ціни, без урахування вартості послуг на постачання і транспортування та податку на додану вартість.
 
-15- Пропонований порядок визначення вартості відповідних обсягів нафти та газу не роз'яснює, у яких випадках необхідно застосовувати регульовані, договірні або аукціонні ціни. Одночасно треба визначити, що аукціонні ціни є різновидом договірних. Стаття 5 потребує доопрацювання в цьому питанні.
 
Враховано у новій редакції  Вартість обсягів нафти і природного газу визначається за договірними або регульованими цінами, але не нижчими за звичайні ціни, без урахування вартості послуг на постачання і транспортування та податку на додану вартість.
 
    -16- Соломатін Ю.П.
Замінити словосполучення "але не нижчими за звичайні ціни" на: "але не нижчими за світові біржові ціни".
 
Відхилено Оскільки призведе до різкого зростання цін на енергоресурси в країні.   
19. Стаття 6
 
   Стаття 6
 
20. Рентні платежі на нафту і природний газ включаються до їх ціни (без ПДВ) в базовому податковому (звітному) періоді, в якому відбувся видобуток продукції нафтогазовидобувними підприємствами.
 
   Рентні платежі на нафту і природний газ включаються до їх ціни (без ПДВ) в звітному податковому періоді, в якому відбувся видобуток продукції нафтогазовидобувними підприємствами.
 
21. Розділ 3
Ставки, строки і порядок сплати рентних платежів на нафту і природний газ
 
-17- Клімов Л.М.
Доповнити законопроект положеннями про механізм рентних платежів на транзит та транспортування нафти і природного газу.
 
Відхилено Це не є предметом цього Закону.  Розділ 3
Ставки, строки і порядок сплати рентних платежів на нафту і природний газ
 
22. Стаття 7
 
   Стаття 7
 
23. Рентні платежі на нафту і природний газ визначаються, виходячи з обсягів видобутої нафти і природного газу, гірничо-геологічних умов їх видобутку та ціни реалізації.
 
   Рентні платежі на нафту і природний газ визначаються, виходячи з обсягів видобутої нафти і природного газу, гірничо-геологічних умов їх видобутку та ціни реалізації.
 
24. Сума рентних платежів на нафту і природний газ, що підлягає сплаті платником рентних платежів на нафту і природний газ, розраховується за формулою:
 
   Сума рентних платежів на нафту і природний газ, що підлягає сплаті платником рентних платежів на нафту і природний газ, розраховується за формулою:
 
25. Р=О×С×Цф/100 +О× (1-С/100)× (Цфб×Іі/100)× (1-П/100)×К
 
   Р=О×С×Цф/100 +О× (1-С/100)× (Цфб×Іі/100)× (1-П/100)×К
 
26. де О - обсяг видобутої нафти або природного газу платником рентних платежів на нафту і природний газ у базовому податковому (звітному) періоді, за виключенням обсягів фактичних втрат і виробничо-технологічних витрат, обсягів нафти або природного газу, реалізованих за регульованими цінами, та обсягів понад базові обсяги нафти і природного газу, видобутих з родовищ, що мають важковидобувні та виснажені запаси, тонн або 1000 м3;
 
   де О - обсяг видобутої нафти або природного газу платником рентних платежів на нафту і природний газ у звітному податковому періоді, за виключенням обсягів фактичних втрат і виробничо-технологічних витрат, обсягів нафти або природного газу, реалізованих за регульованими цінами, та обсягів понад базові обсяги нафти і природного газу, видобутих з родовищ, що мають важковидобувні та виснажені запаси, тонн або 1000 м3;
 
27. С - середньозважена ставка рентних платежів на нафту і природний газ (%), що визначається за окремою формулою, наведеною нижче;
 
   С - середньозважена ставка рентних платежів на нафту і природний газ (%), що визначається за окремою формулою, наведеною нижче;
 
28. ЦФ - середньозважена ціна нафти або природного газу, за якою платник рентних платежів реалізує продукцію в базовому податковому (звітному) періоді, за виключенням продукції, що реалізується за регульованими цінами (без ПДВ), грн./тонну або грн./1000 м3;
 
   ЦФ - середньозважена ціна нафти або природного газу, за якою платник рентних платежів реалізує продукцію у звітному податковому періоді, за виключенням продукції, що реалізується за регульованими цінами (без ПДВ), грн./тонну або грн./1000 м3;
 
29. Цб - базове значення ціни на нафту або природний газ (без ПДВ), грн./тонну або грн./1000 м3. Для нафти Цб = 650 грн. / тонну (без ПДВ). Для природного газу Цб = 250 грн./ 1000 м3 (без ПДВ);
 
-18- Соломатін Ю.П.
Базове значення ціни на нафту або природний газ прийняти відповідно до цін на світових біржах, тобто 1200 грн. за тонну (без ПДВ) і 600 грн. за 1000 м3; аналогічно визначити базове значення ціни на стабільний газовий конденсат.
 
Відхилено Не відповідає цінам на нафту і природний газ в Україні. Газовий конденсат не є предметом цього законопроекту  Цб - базове значення ціни на нафту або природний газ (без ПДВ), грн./тонну або грн./1000 м3. Для нафти Цб = 650 грн. / тонну (без ПДВ). Для природного газу Цб = 250 грн./ 1000 м3 (без ПДВ);
 
30. Іі - річний індекс інфляції, %;
 
   Іі - річний індекс інфляції, %;
 
31. П - ставка податку на прибуток підприємств, %;
 
   П - ставка податку на прибуток підприємств, %;
 
32. К - коефіцієнт розподілу надприбутку між державою та нафтогазовидобувним підприємством, К = 0, 5.
 
-19- Соломатін Ю.П.
Встановити коефіцієнт розподілу надприбутку між державою та нафтогазовидобувним підприємством (К) на користь держави.
 
Відхилено Порушує економічну сутність Закону, яка полягає у паритеті перерозподілу надприбутків та збитків викликаних коливанням цін  К - коефіцієнт розподілу надприбутку між державою та нафтогазовидобувним підприємством, К = 0, 5.
 
33. Середньозважена ставка рентних платежів на нафту і природний газ (%) визначається за формулою:
 
   Середньозважена ставка рентних платежів на нафту і природний газ (%) визначається за формулою:
 
34. С=∑ (Оn×Сіnln)/ ∑Оn ,
 
   С=∑ (Оn×Сіnln)/ ∑Оn ,
 
35. де Оn - обсяг нафти або природного газу, видобутий з n - го родовища в базовому податковому (звітному) періоді, тонн або 1000 м3;
 
   де Оn - обсяг нафти або природного газу, видобутий з n - го родовища у звітному податковому періоді, тонн або 1000 м3;
 
36. Сіnln- диференційована ставка рентних платежів на нафту і природний газ для n-го родовища з і-тим середнім дебітом нафти або природного газу та з l - тою середньою глибиною свердловин на родовищі, що визначається згідно з таблицями 1 та 2, %.
 
   Сіnln - диференційована ставка рентних платежів на нафту і природний газ для n-го родовища з і-тим середнім дебітом нафти або природного газу та з l - тою середньою глибиною свердловин на родовищі, що визначається згідно з таблицями 1 та 2, %.
 
37. Таблиця 1
Диференційовані ставки рентного платежу
для природного газу (Сіl)
 
   Таблиця 1
Диференційовані ставки рентного платежу
для природного газу (Сіl)
 
38. Середня глибина свердловин на
родовищі,
м
Середній по родовищу дебіт газу однієї експлуатаційної свердловини (Д), 1000 м3 / добу
до 50
включно
від 50 до 150
включно
від 150 до 400
включно
більше 400
 
   Середня глибина свердловин на
родовищі, м
Середній по родовищу дебіт газу
однієї експлуатаційної свердловини (Д), 1000 м3 / добу
до 50
включно
від 50 до 150
включно
від 150 до 400
включно
Біль-ше 400
 
39. до 2000 включно
0, 28Д
14+0, 06 (Д-50)
20+0, 004 (Д-150)
21%
 
   до 2000 включно
0, 28Д
14+0, 06•(Д-50)
20+0, 004•(Д-150)
21%
 
40. від 2000 до 3000 включно
0, 24Д
12+0, 05 (Д-50)
17+0, 004 (Д-150)
18%
 
   від 2000 до 3000 включно
0, 24Д
12+0, 05•(Д-50)
17+0, 004•(Д-150)
18%
 
41. від 3000 до 4000 включно
0, 21Д
10, 5+0, 04 (Д-50)
14, 5+0, 004 (Д-150)
15, 5%
 
   від 3000 до 4000 включно
0, 21Д
10, 5+0, 04•(Д-50)
14, 5+0, 004•(Д-150)
15,5%
 
42. від 4000 до 5000 включно
0, 19Д
9, 5+0, 03 (Д-50)
12, 5+0, 004 (Д-150)
13, 5%
 
   від 4000 до 5000 включно
0, 19Д
9, 5+0, 03•(Д-50)
12, 5+0, 004•(Д-150)
13,5%
 
43. Більше 5000
0, 18Д
9+0, 02 (Д-50)
11+0, 004 (Д-150)
12%
 
   Більше 5000
0, 18Д
9+0, 02•(Д-50)
11+0, 004•(Д-150)
12%
 
44. Д - середній по родовищу дебіт газу однієї експлуатаційної свердловини, 1000 м3 / добу.
 
   Д - середній по родовищу дебіт газу однієї експлуатаційної свердловини, 1000 м3 / добу.
 
45. Таблиця 2
Диференційовані ставки рентного платежу
для нафти (Сіl)
 
   Таблиця 2
Диференційовані ставки рентного платежу
для нафти (Сіl)
 
46. Середня глибина свердловин на
родовищі,
м
Середній по родовищу дебіт нафти
однієї експлуатаційної свердловини (Д), т/добу
 
   Середня глибина свердловин на родовищі, м
Середній по родовищу дебіт нафти
однієї експлуатаційної свердловини (Д), т/добу
 
47. до 5
включно
від 5 до 25
включно
від 25 до 100
включно
більше 100
 
   до 5
включно
від 5 до 25
включно
від 25 до 100
включно
більше 100
 
48. до 2000 включно
2, 0Д
10, 0+0, 200•(Д-5)
14, 0+0, 080•(Д-25)
20%
 
   до 2000 включно
2, 0Д
10, 0+0, 200•(Д-5)
14, 0+0, 080•(Д-25)
20%
 
49. від 2000 до 3000 включно
1, 6Д
8, 0+0, 225•(Д-5)
12, 5+0, 087•(Д-25)
19%
 
   від 2000 до 3000 включно
1, 6Д
8, 0+0, 225•(Д-5)
12, 5+0, 087•(Д-25)
19%
 
50. від 3000 до 4000 включно
1, 2Д
6, 0+0, 250•(Д-5)
11, 0+0, 093•(Д-25)
18%
 
   від 3000 до 4000 включно
1, 2Д
6, 0+0, 250•(Д-5)
11, 0+0, 093•(Д-25)
18%
 
51. від 4000 до 5000 включно
0, 8Д
4, 0+0, 275•(Д-5)
9, 5+0, 100•(Д-25)
17%
 
   від 4000 до 5000 включно
0, 8Д
4, 0+0, 275•(Д-5)
9, 5+0, 100•(Д-25)
17%
 
52. більше 5000
0, 4Д
2, 0+0, 300•(Д-5)
8, 0+0, 107•(Д-25)
16%
 
   Більше 5000
0, 4Д
2, 0+0, 300•(Д-5)
8, 0+0, 107•(Д-25)
16%
 
53. Д - середній по родовищу дебіт однієї експлуатаційної свердловини, т/добу.
 
   Д - середній по родовищу дебіт однієї експлуатаційної свердловини, т/добу.
 
54. У разі отримання при розрахунку рентних платежів від'ємного значення, сума рентних платежів на нафту і природний газ дорівнює нулю.
 
   У разі отримання при розрахунку рентних платежів від'ємного значення, сума рентних платежів на нафту і природний газ дорівнює нулю.
 
55. Стаття 8
 
   Стаття 8
 
56. Для обсягів нафти або природного газу, що реалізуються за регульованими цінами, які встановлюються відповідними державними органами, розрахунок рентних платежів на нафту і природний газ проводиться окремо за формулою:
 
   Для обсягів нафти або природного газу, що реалізуються за регульованими цінами, які встановлюються відповідними державними органами, розрахунок рентних платежів на нафту і природний газ проводиться окремо за формулою:
 
57. Р= (Об×С×Цр)/100;
 
   Р= (Об×С×Цр)/100;
 
58. де ОР - обсяг нафти або природного газу, що реалізується за регульованими цінами в базовому податковому (звітному) періоді, тонн або 1000 м3. Обсяги нафти або природного газу, що реалізуються за регульованими цінами в базовому податковому (звітному) періоді, встановлюються уповноваженим органом, який визначається Кабінетом Міністрів України;
 
   де ОР - обсяг нафти або природного газу, що реалізується за регульованими цінами в базовому податковому (звітному) періоді, тонн або 1000 м3. Обсяги нафти або природного газу, що реалізуються за регульованими цінами в звітному податковому періоді, встановлюються уповноваженим органом, який визначається Кабінетом Міністрів України;
 
59. ЦР - регульована ціна (без ПДВ) та вартості послуг з транспортування і постачання), грн./тонну або грн./1000 м3.
 
   ЦР - регульована ціна (без ПДВ) та вартості послуг з транспортування і постачання), грн./тонну або грн./1000 м3.
 
60. Стаття 9
 
   Стаття 9
 
61. Розмір сум рентних платежів на нафту і природний газ, що підлягають сплаті, визначається платниками рентних платежів на нафту і природний газ самостійно.
 
   Розмір сум рентних платежів на нафту і природний газ, що підлягають сплаті, визначається платниками рентних платежів на нафту і природний газ самостійно.
 
62. Базовий податковий (звітний) період для рентних платежів на нафту і природний газ дорівнює календарному місяцю.
 
-20- Беспалий Б.Я.
Зняти дужки
 
Враховано у новій редакції  Звітний податковий період для рентних платежів на нафту і природний газ дорівнює календарному місяцю.
 
63. Розрахунки рентних платежів на нафту і природний газ складаються платниками щомісяця (окремо за кожним видом продукції) і подаються до органів державної податкової служби за місцезнаходженням платника рентних платежів на нафту і природний газ протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем базового податкового (звітного) періоду.
 
   Розрахунки рентних платежів на нафту і природний газ складаються платниками щомісяця (окремо за кожним видом продукції) і подаються до органів державної податкової служби за місцезнаходженням платника рентних платежів на нафту і природний газ протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного податкового періоду.
 
64. По закінченні звітного року платник рентних платежів на нафту і природний газ коригує суму розрахованих протягом року рентних платежів з урахуванням фактичних цін на нафту та природний газ, включаючи результат коригування до суми нарахованих рентних платежів в перший місяць наступного року.
 
   По закінченні звітного року платник рентних платежів на нафту і природний газ коригує суму розрахованих протягом року рентних платежів з урахуванням фактичних цін на нафту та природний газ, включаючи результат коригування до суми нарахованих рентних платежів в перший місяць наступного року.
 
65. Стаття 10
 
   Стаття 10
 
66. Сума рентних платежів на нафту і природний газ у повному обсязі, обчислена відповідно до розрахунку за звітний місяць, повинна бути внесена платником до державного бюджету протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання розрахунку рентних платежів на нафту і природний газ.
 
   Сума рентних платежів на нафту і природний газ у повному обсязі, обчислена відповідно до розрахунку за звітний місяць, повинна бути внесена платником до державного бюджету протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання розрахунку рентних платежів на нафту і природний газ.
 
67. Розділ 4
Пільги щодо сплати рентних платежів на нафту і природний газ
 
   Розділ 4
Пільги щодо сплати рентних платежів на нафту і природний газ
 
68. Стаття 11
 
-21- Соломатін Ю.П.
Статтю 11 вилучити повністю.
 
Відхилено Відповідає чинним нормативно правовим актам - Указу Президента України № 433/96 від 17.06.96р. "Про заходи щодо залучення інвестицій для дорозробки нафтових родовищ із важковидобувними та виснаженими запасами" та Постанові КМУ № 256 від 22.03.01р. "Про затвердження Порядку обчислення та внесення до Державного бюджету України рентної плати за нафту і природний газ"  Стаття 11
 
69. Від оподаткування рентними платежами на нафту і природний газ звільняються обсяги нафти і природного газу:
 
   Від оподаткування рентними платежами на нафту і природний газ звільняються обсяги нафти і природного газу:
 
70. видобуті в межах територіальних вод і виключної (морської) економічної зони України;
 
   видобуті в межах територіальних вод і виключної (морської) економічної зони України;
 
71. понад базові обсяги нафти і природного газу, видобуті з родовищ, затверджених Кабінетом Міністрів України як такі, що мають важковидобувні та виснажені запаси.
 
-22- Термін "базові обсяги нафти і природного газу" не визначений у даному законопроекті. Законодавчо визначити зазначений термін.
 
Відхилено Регулюється Указом Президента України № 433/96 від 17.06.96 "Про заходи щодо залучення інвестицій для дорозробки нафтових родовищ із важковидобувними та виснаженими запасами"  понад базові обсяги нафти і природного газу, видобуті з родовищ, затверджених Кабінетом Міністрів України як такі, що мають важковидобувні та виснажені запаси.
 
    -23- Беспалий Б.Я.
Вилучити
 
Відхилено Норма діє відповідно до Указу Президента України № 433/96 від 17.06.96   
72. Розділ 5
Відповідальність платників рентних платежів на нафту і природний газ і контроль за додержанням Закону України "Про рентні платежі на нафту і природний газ"
 
      
73. Стаття 12
 
      
74. Платники рентних платежів на нафту і природний газ несуть відповідальність за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати до бюджету рентних платежів на нафту і природний газ, а також за правильність складання і своєчасність подання розрахунків органам державної податкової служби відповідно до чинного законодавства України.
 
-24- Не є зрозумілим призначення та необхідність статей 12, 13, 14, оскільки питання, що нібито ними регулюються, вже детально врегульовані Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21 грудня 2000 р. №2181-ІІІ.
 
Враховано татті 12, 13, 14, вилучено     
    -25- Беспалий Б.Я.
Текст "чинного законодавства України" замінити словом "закону"
 
Відхилено У зв"язку з вилученням ст. 12   
75. Посадові особи, винні в порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
 
-26- Беспалий Б.Я.
Текст "чинним законодавством України" замінити словом "законом"
 
Відхилено У зв"язку з вилученням ст. 12     
76. Стаття 13
 
      
77. За прострочення встановлених строків сплати рентних платежів на нафту і природний газ (стаття 9 цього Закону) справляється пеня і штрафні санкції у розмірах і порядку, встановленому чинним законодавством України.
 
      
78. Стаття 14
 
      
79. Контроль за правильністю обчислення і внесення до бюджету рентних платежів на нафту і природний газ здійснюється державними податковими інспекціями України.
 
-27- Соломатін Ю.П.
Наприкінці речення поставити кому, після коми додати "за участю Державної геологічної служби України".
 
Відхилено У зв"язку з вилученням ст. 14     
80. Розділ 6
Порядок вирішення спорів
 
   Розділ 5
Порядок вирішення спорів
 
81. Стаття 15
 
   Стаття 12
 
82. Спори, що виникають з питань застосування положень, передбачених цим Законом, вирішуються в судовому порядку.
 
-28- Стаття 15 потребує відповідного доопрацювання, оскільки не враховує процедуру апеляційного узгодження, встановлену п. 5.2 статті 5 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21 грудня 2000 р. №2181-ІІІ, що можна розглядати як звуження прав платників відповідних податкових платежів у порівнянні з уже встановленим законами обсягом прав.
 
Враховано у новій редакції  Спори, що виникають з питань застосування положень, передбачених цим Законом, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України
 
    -29- Соломатін Ю.П.
Замінити слова "в судовому порядку" на: "в окремому порядку, розробленому Кабінетом Міністрів України та та погодженому з профільними Комітетами Верховної Ради України: 1) з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки; 2) з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи".
 
Враховано у новій редакції   
83. Розділ 7
Прикінцеві положення
 
   Розділ 6
Прикінцеві положення
 
84. Стаття 16
 
   Стаття 13
 
85. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.
 
-30- Частина перша статті 16 ставить суб'єктів правовідносин у незрозуміле положення у зв'язку з тим, що відповідно до положення частини шостої статті 1 Закону України "Про систему оподаткування" від 25 червня 1991 року № 1251-ХІІ (із змінами та доповненнями) зміни і доповнення до цього Закону та інших законів України про оподаткування вносяться не пізніше ніж за шість місяців до початку нового бюджетного року і набирають чинності з початку нового бюджетного року. Можливо, варто було б передбачити у проекті механізм поступового введення в дію положень, які би враховували вимоги діючого законодавства.
 
Відхилено Відповідно до Закону України "Про систему оподаткування" від 25 червня 1991р. №1251-VІІ (із змінами та доповненнями) "...це правило не застосовується у випадках зменшення розміру ставок податків, зборів, обов"язкових платежів..."  Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.
 
    -31- Соломатін Ю.П.
Набрання чинності цим Законом визначити, відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, не раніше 1 січня 2005 року.
 
Відхилено Відповідно до Закону України "Про систему оподаткування" від 25 червня 1991р. №1251-VІІ (із змінами та доповненнями) "...це правило не застосовується у випадках зменшення розміру ставок податків, зборів, обов"язкових платежів..."   
86. З дня набрання чинності цим Законом, визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України "Про встановлення рентної плати за нафту і природний газ, що видобуваються в Україні" від 21 грудня 1994 року №785/94.
 
   З дня набрання чинності цим Законом, визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України "Про встановлення рентної плати за нафту і природний газ, що видобуваються в Україні" від 21 грудня 1994 року №785/94.
 
87. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін після набрання чинності цим Законом:
 
-32- Соломатін Ю.П.
Замінити на: "Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за два місяці до набрання чинності цим Законом за погодженням з Верховною Радою України:"
 
Відхилено Підставою для внесення змін до нормативно-правових актів є набрання чинності Законів України. Внесення змін до нормативно-правових актів КМУ здійснюється в межах повноважень КМУ згідно ст. 116 Конституції України і не потребує додаткового погодження ВРУ.  Кабінету Міністрів України у двомісячний термін після набрання чинності цим Законом:
 
88. вжити заходів щодо внесення змін до відповідних нормативно-правових актів і привести свої рішення у відповідність з цим Законом;
 
-33- Беспалий Б.Я.
Викласти в редакції: "привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону"
 
Враховано   привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;
 
89. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Закону;
 
-34- Беспалий Б.Я.
Викласти в редакції: "забезпечити міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону"
 
Враховано   Забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону";
 
90. відповідно до компетенції, забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

   відповідно до компетенції, забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.