Кількість абзаців - 29 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. проект Закон УкраЇни Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення Верховна Рада України п о с т а н о в л яє:   -1- Маркуш М.А.
Чикал А.В.
У зв'язку з тим, що назва законопроекту ніякою мірою не відображає її змісту, необхідно її викласти у такій редакції: "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо адміністративної відповідальності за порушення правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні"  
Враховано   проект Закон УкраЇни Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо адміністративної відповідальності за порушення правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
1. І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:      І. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:  
2. 1. У абзаці другому статті 203 слова "від десяти до двадцяти" замінити словами "від трьох до тридцяти".   -2- Маркуш М.А.
Пропоную статтю 203 викласти у такій редакції: "Стаття 203. Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні, тобто проживання без документів на право проживання в Україні, за недійсними документами, або документами, термін дії яких закінчився, або працевлаштування без відповідного дозволу на це, якщо необхідність такого дозволу передбачено законодавством України, або недодержання встановленого порядку пересування і зміни місця проживання, або ухилення від виїзду з України після закінчення відповідного терміну перебування, а так само порушення правил транзитного проїзду через територію України, крім порушень, передбачених частиною другою цієї статті,- тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Недодержання іноземцями та особами без громадянства встановленого порядку реєстрації або порушення встановленого терміну перебування в Україні, виявлені в пунктах пропуску через державний кордон України, ( тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян Чинність цієї статті не поширюється на випадки, коли іноземці чи особи без громадянства з наміром набути статусу біженця незаконно перетнули державний кордон України і перебувають на території України протягом часу, необхідного для звернення до відповідного органу міграційної служби із заявою про надання їм статусу біженця відповідно до Закону України "Про біженців".  
Враховано   1. Статтю 203 викласти у такій редакції: "Стаття 203. Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні, тобто проживання без документів на право проживання в Україні, за недійсними документами, або документами, термін дії яких закінчився, або працевлаштування без відповідного дозволу на це, якщо необхідність такого дозволу передбачено законодавством України, або недодержання встановленого порядку пересування і зміни місця проживання, або ухилення від виїзду з України після закінчення відповідного терміну перебування, а так само порушення правил транзитного проїзду через територію України, крім порушень, передбачених частиною другою цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Недодержання іноземцями та особами без громадянства встановленого порядку реєстрації або порушення встановленого терміну перебування в Україні, виявлені в пунктах пропуску через державний кордон України, ( тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Чинність цієї статті не поширюється на випадки, коли іноземці чи особи без громадянства з наміром набути статусу біженця незаконно перетнули державний кордон України і перебувають на території України протягом часу, необхідного для звернення до відповідного органу міграційної служби із заявою про надання їм статусу біженця відповідно до Закону України "Про біженців".  
3. 2. У статті 204:      2. У статті 204:  
4. 1) назву статті після слів "порядку працевлаштування" доповнити словами "прийняття на навчання";      1) назву після слів "порядку працевлаштування" доповнити словами "прийняття на навчання";  
5. 2) абзац перший після слів "осіб без громадянства" доповнити словами "прийняття на навчання", а після слів "інші порушення" доповнити словами "які будь-яким чином сприяють іноземцям і особам без громадянства в ухиленні від виїзду з України після закінчення терміну перебування";   -3- Чикал А.В.
"Порушення посадовими особами підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, у тому числі іноземних суб'єктів господарської діяльності, що діють на території України, встановленого порядку працевлаштування, прийняття на навчання іноземців та осіб без громадянства, надання їм житла, а також інші порушення, якщо вони будь-яким чином сприяють іноземцям та особам без громадянства в ухиленні від виїзду з України після закінчення терміну перебування, або спрямовані на їх незаконну реєстрацію, прописку або виписку, оформлення документів на проживання"  
Враховано   2) абзац перший викласти у такій редакції: "Порушення посадовими особами підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, у тому числі іноземних суб'єктів господарської діяльності, що діють на території України, встановленого порядку працевлаштування, прийняття на навчання іноземців та осіб без громадянства, надання їм житла, а також інші порушення, якщо вони будь-яким чином сприяють іноземцям та особам без громадянства в ухиленні від виїзду з України після закінчення терміну перебування, або спрямовані на їх незаконну реєстрацію, прописку або виписку, оформлення документів на проживання"  
6. 3) в абзаці другому слова "від десяти до двадцяти" замінити словами "від п'ятдесяти до ста".   -4- Маркуш М.А.
Пропоную у абзаці другому статті 204 слова "від десяти до двадцяти" замінити словами "від п'ятдесяти до двохсот".  
Враховано   3) в абзаці другому слова "від десяти до двадцяти" замінити словами "від п'ятдесяти до двохсот".  
7. 3. В абзаці другому статті 205 слова "від одного до п'яти" замінити словами "від десяти до п'ятдесяти".   -5- Маркуш М.А.
У абзаці другому статті 205 слова "від одного до п'яти" замінити словами "від п'яти до тридцяти".  
Враховано   3. У абзаці другому статті 205 слова "від одного до п'яти" замінити словами "від п'яти до тридцяти".  
8. 4. Статтю 206 викласти в такій редакції:      4. Статтю 206 викласти у такій редакції:  
9. "Стаття 206. Порушення порядку надання іноземцям і особам без громадянства житла, транспортних засобів та інших послуг   -6- Маркуш М.А.
Статтю 206 викласти у такій редакції: "Стаття 206. Порушення порядку надання іноземцям та особам без громадянства житла, транспортних засобів та сприяння у наданні інших послуг Надання громадянами іноземцям та особам без громадянства житла, транспортних засобів, сприяння їх незаконній реєстрації, оформленню документів на проживання чи навчання, прийняттю на роботу, а також надання інших послуг на порушення встановлених правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні і правил транзитного проїзду їх через територію України, якщо ці дії безпосередньо не пов'язані із незаконним переправленням осіб через державний кордон України - тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."  
Враховано   "Стаття 206. Порушення порядку надання іноземцям та особам без громадянства житла, транспортних засобів та сприяння у наданні інших послуг Надання громадянами іноземцям та особам без громадянства житла, транспортних засобів, сприяння їх незаконній реєстрації, оформленню документів на проживання чи навчання, прийняттю на роботу, а також надання інших послуг на порушення встановлених правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні і правил транзитного проїзду їх через територію України, якщо ці дії безпосередньо не пов'язані із незаконним переправленням осіб через державний кордон України - тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."  
10. Надання громадянами іноземцям і особам без громадянства транспортних засобів чи інших послуг на порушення встановлених правил перебування іноземців і осіб без громадянства в Україні і правил транзитного проїзду їх через територію України, -   -7- Чикал А.В.
Пропоную у статті 206 після слів "проїзду їх через територію України" доповнити словами "якщо ці дії безпосередньо не пов'язані із незаконним переправленням осіб через державний кордон України"  
Враховано    
11. тягне за собою накладення штрафу від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.   -8- Чикал А.В.
Пропоную у санкції статті 206 слова "від десяти до ста" замінити словами "від п'ятдесяти до ста".  
Враховано    
12. Надання громадянами житла іноземцям і особам без громадянства на порушення встановлених правил перебування іноземців і осіб без громадянства в Україні і правил транзитного проїзду їх через територію України, -       
13. тягне за собою накладення штрафу від десяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".   -9- Маркуш М.А.
Доповнити Кодекс статтею 206-1 у такій редакції: "Стаття 206-1. Незаконне перевезення іноземців та осіб без громадянства територією України Перевезення водіями іноземців та осіб без громадянства на порушення встановлених правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні і транзитного проїзду їх через територію України, якщо ці дії безпосередньо не пов'язані із незаконним перетинанням осіб через державний кордон України ,- тягне за собою накладання штрафу від десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Обладнання власниками або водіями транспортних засобів спеціально прихованими або замаскованими місцями, які використовуються для перевезення нелегальних мігрантів,- тягнуть за собою накладання штрафу на власників транспортних засобів або посадових осіб підприємств, установ, організацій, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів - від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією транспортного засобу чи без такої і на водіїв - від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або групою осіб, або щодо кількох іноземців та осіб без громадянства, а так само перевезення іноземців та осіб без громадянства в обладнаних власниками транспортних засобів або водіями спеціальних схованках для перевезення людей, - тягнуть за собою накладання штрафу від ста п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією транспортних засобів чи без такої."  
Враховано   5. Доповнити Кодекс статтею 206-1 у такій редакції: "Стаття 206-1. Незаконне перевезення іноземців та осіб без громадянства територією України Перевезення водіями іноземців та осіб без громадянства на порушення встановлених правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні і транзитного проїзду їх через територію України, якщо ці дії безпосередньо не пов'язані із незаконним перетинанням осіб через державний кордон України ,- тягне за собою накладання штрафу від десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Обладнання власниками або водіями транспортних засобів спеціально прихованими або замаскованими місцями, які використовуються для перевезення нелегальних мігрантів,- тягнуть за собою накладання штрафу на власників транспортних засобів або посадових осіб підприємств, установ, організацій, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів - від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією транспортного засобу чи без такої і на водіїв -від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або групою осіб, або щодо кількох іноземців та осіб без громадянства, а так само перевезення іноземців та осіб без громадянства в обладнаних власниками транспортних засобів або водіями спеціальних схованках для перевезення людей, - тягнуть за собою накладання штрафу від ста п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією транспортних засобів чи без такої." 6. У статті 221 та частині першій статті 294 цифри "204-1" замінити словами та цифрами "частиною першою статті 203, статтями 204-206-1". 7. В частині першій та абзаці першому пункту 1 частини другої статті 222 цифри "203, 204, 205, 206" виключити.  
    -10- Шаров І.Ф.
КУпАП доповнити статтею 206-1 у такій редакції: "Стаття 206-1. Незаконне перевезення іноземців громадянами України Перевезення громадянами України іноземців на порушення встановлених правил в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, якщо ці дії безпосередньо не пов'язані з незаконним переправленням осіб через державний кордон України - тягне за собою попередження або накладення штрафу від 10 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені з корисних мотивів, або повторно, або групою осіб, або щодо кількох іноземців, а так само перевезення іноземців в обладнаних у транспортних засобах спеціальних схованках для переміщення людей,- тягне за собою накладення штрафу від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією транспортного засобу, обладнаного спеціальною схованкою для переміщення людей, якщо цей транспортний засіб використовувався для незаконного надання транспортних послуг іноземцям, або без конфіскації, або без конфіскації, або з оплатним вилученням такого транспортного засобу."  
Враховано частково    
    -11- Маркуш М.А.
Пропоную у статті 221 та частині першій статті 294 цифри "204-1" замінити словами та цифрами "частиною першою статті 203, статтями 204-206-1".  
Враховано    
    -12- Маркуш М.А.
Пропоную в частині першій та абзаці першому пункту 1 частини другої статті 222 цифри "203, 204, 205, 206" виключити.  
Враховано    
14. 5. Статтю 222-1 викласти в такій редакції:   -13- Чикал А.В.
У зв'язку з тим, що 3.04.03 р. Верховною Радою України був прийнятий Закон України №661, який вже врегулював деякі питання, виписані у проекті, пропоную статті 5, 7, 9 із законопроекту виключити.  
Враховано    
15. "Стаття 222-1. Органи охорони державного кордону України       
16. Органи охорони державного кордону України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон, а також порушення іноземцями і особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через її територію, виявлені в пунктах пропуску через державний кордон (статті 202, 203).   -14- Маркуш М.А.
Пропоную частину першу статті 222-1 викласти у такій редакції: "Органи Державної прикордонної служби України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон України, порушенням іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через її територію, а також з неповерненням капітаном іноземного судна перепусток на право сходження на берег осіб суднового екіпажу (стаття 202, частина друга статті 203, стаття 207)".  
Враховано   8. Частину першу статті 222-1 викласти у такій редакції: "Органи Державної прикордонної служби України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон України, порушенням іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через її територію, а також з неповерненням капітаном іноземного судна перепусток на право сходження на берег осіб суднового екіпажу (стаття 202, частина друга статті 203, стаття 207)".  
17. Від імені органів охорони державного кордону України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:       
18. начальники органів охорони державного кордону України та їх заступники;       
19. командири підрозділів органів охорони державного кордону України, які безпосередньо виконують завдання з охорони державного кордону України, та їх заступники".       
20. 6. У статті 255:   -15- Маркуш М.А.
Пропоную абзац другий пункту 1 частини першої статті 255 після цифр "189-196" доповнити цифрами "частина перша статті 203, статті 204, 205-206-1".  
Враховано   9. У статті 255: 1) у пункті 1 частини першої: а) абзац другий після цифр "189-196" доповнити словами та цифрами "частина перша статті 203, статті 204, 205-206-1";  
21. 1) абзац двадцять другий пункту 1 частини першої викласти у такій редакції:   -16- Маркуш М.А.
Манчуленко Г.М.
Пропоную абзац "органів Державної прикордонної служби України (статті 85, 185-10, 191, 204-1)" викласти у такій редакції: "органів Державної прикордонної служби України (статті 85, 185-10, 191, частина перша статті 203, статті 204-206-1)".  
Враховано   б) абзац "органів Державної прикордонної служби України (статті 85, 185-10, 191, 204-1)" викласти у такій редакції: "органів Державної прикордонної служби України (статті 85, 185-10, 191, частина перша статті 203, статті 204-206-1)";  
22. "органів охорони державного кордону України (статті 185-10, 204-1)";       
23. 2) частину другу статті 255 доповнити пунктом 16 такого змісту:   -17- Манчуленко Г.М.
У зв'язку з прийняттям 3.04.03 р. Верховною Радою України Закону України №661, пропоную у пункті 16 частини другої статті 255 нині діючої редакції Закону цифри "203, 204, 205, 206" виключити.  
Враховано   2) у пункті 16 частини другої цифри "203, 204, 205, 206" виключити.  
24. "16) посадові особи органів охорони державного кордону України (стаття 203 - про порушення, виявлені поза пунктами пропуску через державний кордон; статті 204, 205, 206)".       
25. 7. У частині першій статті 259 слова "підрозділу Прикордонних військ України" замінити словами "підрозділу органу охорони державного кордону України".       
26. 8. У пункті 2 частини другої статті 262 слова "прикордонними військами" замінити словами "органами охорони державного кордону".   -18- Маркуш М.А.
Манчуленко Г.М.
Пропоную у частині другій статті 262 Кодексу: "пункт 1 після слів "використання тваринного світу" доповнити словами "при порушенні правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні і транзитного проїзду через територію України"; пункт 2 після слів "виключній (морській) економічній зоні України" доповнити словами "порушення правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні і транзитного проїзду через територію України".  
Враховано   10. У частині другій статті 262: 1) пункт 1 після слів "використання тваринного світу" доповнити словами "при порушенні правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні і транзитного проїзду через територію України"; 2) пункт 2 після слів "виключній (морській) економічній зоні України" доповнити словами "порушення правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні і транзитного проїзду через територію України". 11. Частину четверту статті 263 доповнити новим реченням такого змісту: "Іноземців та осіб без громадянства, які порушили правила перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України, може бути затримано до розгляду справи суддею або посадовою особою органу Державної прикордонної служби України".  
    -19- Чикал А.В.
Частину четверту статті 263 доповнити новим реченням такого змісту: "Іноземців та осіб без громадянства, які порушили правила перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України, може бути затримано до розгляду справи суддею або посадовою особою органу Державної прикордонної служби України".  
Враховано    
27. 9. У частинах першій і третій статті 264 слова "прикордонних військ" замінити словами "охорони державного кордону".   -20- Маркуш М.А.
Статтю 265 доповнити частиною четвертою такого змісту: "При вчиненні порушень, передбачених частиною другою статті 206-1 цього Кодексу працівник міліції вилучає транспортний засіб до вирішення питання по суті судом. При вилученні транспортного засобу робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення. Вилучення транспортного засобу проводиться відповідно до порядку, визначеного Міністерством внутрішніх справ України."  
Враховано   12. Статтю 265 доповнити новою частиною такого змісту: "При вчиненні порушень, передбачених частиною другою статті 206-1 цього Кодексу працівник міліції вилучає транспортний засіб до вирішення питання по суті судом. При вилученні транспортного засобу робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення. Вилучення транспортного засобу проводиться відповідно до порядку, визначеного Міністерством внутрішніх справ України." 13. У частині другій статті 277 цифри "204-1" замінити цифрами "203-206-1".  
    -21- Маркуш М.А.
Манчуленко Г.М.
Пропоную у частині другій статті 277 Кодексу цифри "204-1" замінити цифрами "203-206-1".  
Враховано    
28. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.