Кількість абзаців - 14 Таблиця поправок


Про внесення змін та доповнень до деяких законів України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. З А К О Н У К Р А Ї Н И      З А К О Н У К Р А Ї Н И  
1. Про внесення змін та доповнень до деяких законів України   -1- Шевченко О.О.
У назві Закону вилучити слова: "та доповнень".  
Враховано   Про внесення змін до деяких законів України  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. І. Внести зміни до таких законів України:   -2- Поліщук К.А.
У пункті першому та пункті 2 проекту слово "державних" виключити.  
Відхилено   І. Внести зміни до таких законів України:  
4. 1. Частину першу статті 57 Закону України "Про освіту" після абзацу 8 доповнити абзацом такого змісту:      1. Частину першу статті 57 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України,1996р., № 21, ст. 84) після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:  
5. "виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам, що викладають у державних педагогічних закладах, розміщених у сільських населених пунктах, надбавки у розмірі 25% від посадового окладу."   -3- Беспалий Б.Я.
У Пункті 1 підпункту 1 вилучити текст: "розміщених у сільських населених пунктах".  
Відхилено   "виплату надбавок у розмірі 25 відсотків від посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічним і науково-педагогічним працівникам, які працюють у державних і комунальних навчальних закладах, розташованих у селах та селищах". У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами десятим - п'ятнадцятим.  
    -4- Шкляр В.Б.
Шевченко О.О.
Абзац восьмий частини першої статті 57 доповнити новим абзацом такого змісту: "виплату надбавок у розмірі 25 відсотків від посадового окладу педагогічним і науково-педагогічним працівникам, які працюють у державних і комунальних навчальних закладах, розташованих у селах та селищах. У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами десятим - п'ятнадцятим".  
Враховано    
6. 2. Статтю 77 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" після пункту л доповнити пунктами м-п такого змісту:   -5- Поліщук М.Є.
Пункт ж) частини першої статті 77 доповнити словами: " встановлення надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу ( ставки заробітної плати) залежно від стажу медичної роботи у таких розмірах: понад 3 роки -10 відсотків; понад 10 років - 20 відсотків; понад 20 років - 30 відсотків", а пункт "ї" викласти у такій редакції: "безплатне користування квартирою з опаленням і освітленням тим, хто проживає в сільській місцевості і в селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали медичними і фармацевтичними працівниками в цих населених пунктах і проживають у них, надання пільг щодо сплати земельного податку, кредитування, обзаведення господарством і будівництвом власного житла, придбання автомототранспорту".  
Враховано редакційно   2. У частині першій статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст.19): 1) пункт "ж" доповнити словами "та встановлення надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу залежно від стажу медичної роботи у таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків; понад 10 років - 20 відсотків; понад 20 років - 30 відсотків"; 2) пункт "ї" викласти у такій редакції: "ї) безплатне користування квартирою з опаленням і освітленням тим, хто проживає у селах та селищах, а також пенсіонерам, які раніше працювали медичними і фармацевтичними працівниками в цих населених пунктах і проживають у них, надання пільг щодо сплати земельного податку, кредитування, обзаведення господарством і будівництвом приватного житла, придбання автомототранспорту"; 3) доповнити пунктами "м", "н", "о" такого змісту:  
7. м) доплату за роботу в нічний час;   -6- Поліщук М.Є.
Доповнити статтю пунктами "м" та "н" такого змісту: "м) отримання щорічної грошової винагороди у розмірі середньомісячної заробітної плати за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків, допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;  
Враховано редакційно у пунктах: "м" та "н"  "м) отримання щорічної грошової винагороди у розмірі середньомісячної заробітної плати за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків;  
8. н) доплату за суміщення професій (посад), розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт   -7- Поліщук М.Є.
н) доплату у розмірі 25 відсотків від посадового окладу за роботу у державних закладах охорони здоров'я, розміщених сільській місцевості".  
Враховано редакційно у пункті "о"  н) отримання допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу при наданні щорічної відпустки;  
    -8- Беспалий Б.Я.
У розділі ІІ, пункт 2 у підпункті п) вилучити слова: "розміщених у сільських населених пунктах", а у підпункті н) текст "професій (посад)" замінити словом "посад".  
Враховано частково    
9. о) доплату за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника       
10. п) доплату у розмірі 25% від посадового окладу за роботу у державних закладах охорони здоров'я, розміщених у сільських населених пунктах.   -9- Шкляр В.Б.
Шевченко О.О.
Пункт п) вважати пунктом о) і викласти у редакції: "о) доплату у розмірі 25 відсотків від посадового окладу за роботу у державних і комунальних закладах охорони здоров'я, розташованих у селах та селищах".  
Враховано   о) доплату у розмірі 25 відсотків від посадового окладу за роботу у державних і комунальних закладах охорони здоров'я, розташованих у селах та селищах".  
11. ІІ. Прикінцеві положення      ІІ. Прикінцеві положення  
12. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.      1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.  
13. 2. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня підписання Закону забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів, а також нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з нормами цього Закону та прийняти нормативні акти, що випливають із цього Закону.   -10- Поліщук К.А.
Пункт 2 прикінцевих положень необхідно привести у відповідність із Конституцією України. в частині виконання статтею 88 та частиною першою статті 94.  
Враховано   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів необхідних для реалізації цього Закону; забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.  
    -11- Шевченко О.О.
Прикінцеві положення викласти у такій редакції: "ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів необхідних для реалізації цього Закону; забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом".  
Враховано