Кількість абзаців - 34 Таблиця поправок


Про використання земель оборони (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про використання земель оборони      Про використання земель оборони  
3. Цей Закон визначає правові засади і порядок використання земель оборони.      Цей Закон визначає правові засади і порядок використання земель оборони.  
4. Стаття 1. Землі оборони      Стаття 1. Землі оборони  
5. Землі оборони - це земельні ділянки, надані для розміщення військових частин, військово-навчальних закладів, підприємств, установ та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України (далі - військові частини), і провадження ними постійної діяльності.   -1- Шаров І.Ф.
У ст. 1 використати відповідне визначення земель оборони ст. 77 Земельного кодексу України.  
Враховано   Землями оборони визнаються землі, надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України (далі - військові частини).  
    -2- Баранівський О.П.
Вилучити зі статті 1 наступні слова "підприємств, установ та організацій Збройних Сил України."  
Відхилено    
6. Стаття 2. Правовий режим земель оборони      Стаття 2. Правовий режим земель оборони  
7. 1. Земельні ділянки надаються військовим частинам для виконання покладених на них завдань у сфері оборони у постійне користування із земель державної та комунальної власності.      Військовим частинам для виконання покладених на них функцій та завдань земельні ділянки надаються у постійне користування відповідно до вимог Земельного кодексу України. Особливості надання земельних ділянок військовим частинам під військові та інші оборонні об'єкти визначаються Кабінетом Міністрів України.  
8. 2. Розміри земельних ділянок, необхідних для розміщення військових частин та провадження ними постійної діяльності, визначаються відповідно до потреб на підставі затвердженої в установленому порядку проектно-технічної документації.      Розміри земельних ділянок, необхідних для розміщення військових частин та проведення ними постійної діяльності, визначаються згідно із потребами на підставі затвердженої в установленому порядку проектно-технічної документації.  
9. 3. Військові частини використовують надані їм земельні ділянки відповідно до статті 96 Земельного кодексу України з дотриманням вимог щодо забезпечення безпеки населення у процесі провадження ними постійної діяльності.      Військові частини зобов'язані використовувати надані їм земельні ділянки відповідно до вимог земельного та природоохоронного законодавства та з дотриманням вимог щодо забезпечення безпеки населення у процесі проведення ними постійної діяльності.  
10. 4. Вибір, вилучення, надання у користування та облік земель оборони, надання і використання топографо-геодезичної, метеорологічної, гідрографічної та іншої інформації щодо цих земель, а також ведення на них топографо-геодезичних, картографічних та землевпорядних робіт здійснюється з дотриманням вимог збереження державної таємниці.   -3- Баранівський О.П.
Стаття 2 пункт 4 вилучити.  
Враховано    
11. 5. При перетинанні земель оборони лініями електропередачі і зв'язку, а також при наближенні їх до оборонних об'єктів умови будівництва та експлуатації зазначених споруд, ліній і об'єктів визначаються договором між військовою частиною і відповідним підприємством, установою та організацією. Власники або користувачі земельних ділянок, які межують із земельними ділянками, наданими військовим частинам, можуть вимагати встановлення земельних сервітутів відповідно до закону.   -4- Баранівський О.П.
Статтю 2 пункт 5 викласти у наступній редакції: "При перетині земель оборони лініями електропередачі і зв'язку, ліній і об'єктів визначається договором між військовою частиною і відповідним підприємством, установою та організацією. При наближенні їх до оборонних об'єктів умови будівництва та експлуатації зазначених споруд визначаються технічними умовами. Власники або користувачі земельних ділянок, які межують із земельними ділянками, наданими військовим частинам, можуть вимагати встановлення земельних сервітутів відповідно до закону."  
Враховано частково   При проходженні на землях оборони ліній електропередачі і зв'язку та інших комунікацій умови їх використання визначаються договором між військовою частиною і відповідним підприємством, установою та організацією. Власники або користувачі земельних ділянок, які межують із земельними ділянками, наданими військовим частинам, можуть вимагати встановлення земельних сервітутів відповідно до закону.  
12. 6. Контроль за використанням земель оборони здійснюється згідно із законодавством.       
13. Стаття 3. Землі прикордонної смуги      Стаття 3. Зони особливого режиму використання земель  
14. 1. Уздовж державного кордону України відповідно до закону встановлюється прикордонна смуга, в межах якої діє особливий режим використання земель.      Уздовж державного кордону України відповідно до закону встановлюється прикордонна смуга, в межах якої діє особливий режим використання земель.  
15. 2. Землі в межах прикордонної смуги та інші землі, необхідні для облаштування та утримання інженерно-технічних споруд і огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій та інших об'єктів, надаються в постійне користування військовим частинам Прикордонних військ України.      Землі в межах прикордонної смуги та інші землі, необхідні для облаштування та утримання інженерно-технічних споруд і огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій та інших об'єктів, надаються в постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби України.  
16. 3. Використання земель прикордонної смуги здійснюється згідно із законодавством з питань охорони державного кордону України.       
17. Стаття 4. Режим використання земель навколо військових частин та оборонних об'єктів       
18. 1. Навколо військових частин та оборонних об'єктів можуть створюватися захисні, охоронні та інші зони з особливим режимом використання земель (далі - охоронні зони) з метою забезпечення збереження державної таємниці і безпеки функціонування цих військових частин та об'єктів, збереження озброєння, військової техніки, іншого військового майна, охорони державного кордону України, захисту населення і господарських об'єктів.   -5- Шаров І.Ф.
У ст. 4 поняття "охоронні зони" записати "зони особливого режиму використання земель" (ст. 115 Земельного кодексу України.  
Враховано   Навколо військових частин та оборонних об'єктів можуть створюватися зони з особливим режимом використання земель з метою забезпечення функціонування цих військових частин та об'єктів, збереження озброєння, військової техніки, іншого військового майна, охорони державного кордону України, захисту населення, господарських об'єктів і довкілля від впливу аварійних ситуацій, стихійних лих і пожеж, що можуть виникнути на цих об'єктах.  
19. 2. Режим використання земель у межах охоронних зон визначається Міністерством оборони України, іншими центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.   -6- Баранівський О.П.
Стаття 4 пункт 2 замість слів "Міністерство оборони України, іншими центральними органами виконавчої влади" замінити на слова"Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   Розмір та правовий режим зон з особливим режимом використання земель встановлюються відповідно до закону.  
20. 3. Обмеження прав на земельні ділянки у межах охоронних зон встановлюється відповідно до статті 111 Земельного кодексу України.       
21. Стаття 5. Використання земель оборони у господарських цілях      Стаття 4. Використання земель оборони в господарських цілях  
22. 1. Військові частини відповідно до Кодексу України про надра можуть використовувати для власних потреб, у межах наданих їм земельних ділянок, корисні копалини місцевого значення, торф, прісні підземні води.   -7- Шаров І.Ф.
У ст. 5 врахувати положення ст. 14 Закону України "Про Збройні Сили України".  
Враховано    
    -8- Баранівський О.П.
Стаття 5 пункт 1 слова "корисні копалини місцевого значення, торф" вилучити  
Враховано    
23. 2. За погодженням з органами місцевого самоврядування або місцевими органами виконавчої влади військові частини можуть дозволяти фізичним і юридичним особами вирощувати сільськогосподарські культури, випасати худобу та заготовляти сіно на землях, наданих їм у постійне користування.   -9- Шаров І.Ф.
У ч.2 ст. 5 визначити засади надання військовими частинами дозволу фізичним і юридичним особам використання земель оборони для вирощування сільськогосподарських культур, випасання худоби, заготівлі сіна тощо.  
Враховано   Військові частини за погодженням з органами місцевого самоврядування або місцевими органами виконавчої влади і в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, можуть дозволяти фізичним і юридичним особам вирощувати сільськогосподарські культури, випасати худобу та заготовляти сіно на землях, наданих їм у постійне користування.  
    -10- Баранівський О.П.
Стаття 5 пункт 2 вилучити слова "вирощувати сільськогосподарські культури".  
Відхилено    
    -11- Баранівський О.П.
Статтю 5 доповнити пунктами такого змісту: "Відносини, що виникають при використанні на землях оборони надр, лісів, вод, а також рослинного і тваринного світу, атмосферного повітря регулюються відповідними нормативно-правовими актами". "В межах земель оборони землі, які вкриті лісовою рослинністю і не використовуються для розміщення військових частин, у встановленому порядку вилучають і надаються для ведення лісового господарства державним лісогосподарським підприємствам".  
Відхилено    
24. Стаття 6. Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека на землях оборони      Стаття 5. Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека на землях оборони  
25. 1. Військові частини забезпечують раціональне та ефективне використання наданих їм земельних ділянок.       
26. 2. Розміщення, проектування, будівництво, реконструкція, введення в експлуатацію, експлуатація, консервація і ліквідація будівель, споруд та інших оборонних об'єктів, які можуть справляти прямий або опосередкований негативний вплив на земельні ресурси, здійснюється згідно із законодавством з питань охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки.      Розміщення, проектування, будівництво, реконструкція, введення в експлуатацію, експлуатація, консервація і ліквідація будівель, споруд та інших оборонних об'єктів, які можуть справляти прямий або опосередкований негативний вплив на земельні ресурси, здійснюються в порядку, визначеному законом.  
27. 3. На землях оборони за рішенням органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів або земельних ресурсів, погодженим з відповідною військовою частиною, встановлюються природоохоронні та інші обмеження відповідно до закону.      На землях оборони встановлюються природоохоронні та інші обмеження щодо використання земель відповідно до закону.  
28. 4. Вимоги щодо охорони та раціонального використання земель оборони поширюються на всі оборонні об'єкти.   -12- Шаров І.Ф.
Законопроект доповнити статтею про відповідальність за дотримання вимог законодавства щодо використання земель оборони.  
Враховано   Стаття 6. Відповідальність за порушення законодавства про використання земель оборони Особи, винні в порушенні законодавства про використання земель оборони, несуть відповідальність згідно із законом.  
29. Стаття 7. Прикінцеві положення      Стаття 7. Прикінцеві положення  
30. 1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
31. 2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:      2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом: затвердити порядок надання земельних ділянок військовим частинам під військові та інші оборонні об'єкти;  
32. підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;      підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;  
33. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.      привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.