Кількість абзаців - 42 Таблиця поправок


Про затвердження положень про проведення парламентських слухань (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про затвердження Положень про проведення парламентських слухань   -1- Матвєєв В.Г.
Доповнити назву Постанови після слів "парламентських слухань" словами "у Верховній Раді України".  
Враховано   Проект ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про затвердження положень про проведення парламентських слухань у Верховній Раді України та слухань у комітетах Верховної Ради України  
1. З метою удосконалення порядку організації та проведення парламентських слухань у Верховній Раді України та слухань у комітетах Верховної Ради України до прийняття Закону України про Регламент Верховної Ради України, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      З метою удосконалення порядку організації та проведення парламентських слухань у Верховній Раді України та слухань у комітетах Верховної Ради України до прийняття Закону України про Регламент Верховної Ради України Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. 1. Затвердити Положення про проведення парламентських слухань у Верховній Раді України (додається).      1. Затвердити Положення про проведення парламентських слухань у Верховній Раді України (додаток № 1).  
3. 2. Затвердити Положення про проведення слухань у комітетах Верховної Ради України (додається).      2. Затвердити Положення про проведення слухань у комітетах Верховної Ради України (додаток № 2). Голова Верховної Ради України  
4. ЗАТВЕРДЖЕНО Постановою Верховної Ради України від "___" №_______ ПОЛОЖЕННЯ про проведення парламентських слухань у Верховній Раді України      Додаток № 1 ЗАТВЕРДЖЕНО Постановою Верховної Ради України від "___" №_______ ПОЛОЖЕННЯ про проведення парламентських слухань у Верховній Раді України  
5. 1. Парламентські слухання у Верховній Раді України проводяться з метою вивчення питань внутрішньої та зовнішньої політики держави, що становлять суспільний інтерес та потребують законодавчого врегулювання, здійснення контролю за виконанням Конституції і законів України органами державної влади та місцевого самоврядування, підготовки пропозицій щодо вдосконалення діючого законодавства, прийняття інших рішень в межах її повноважень визначених Конституцією і законами України.   -2- Пєхота В.Ю.
Матвієнков С.А.
Потапов В.І.
Абзац перший пункту 1 у частині "здійснення контролю за виконанням Конституції і законів України" не відповідає пункту 33 частини першої статті 85, іншим конституційним нормам, якими визначено, що до повноважень Верховної Ради України належать здійснення парламентського контролю у різних організаційно-правових нормах, однак, у межах, визначених Конституцією України. У зв'язку з цим зазначену частину проекту Положення необхідно доопрацювати з метою приведення у відповідність з Конституцією України.  
Враховано   1. Парламентські слухання у Верховній Раді України проводяться з метою вивчення питань внутрішньої та зовнішньої політики держави, що становлять суспільний інтерес та потребують законодавчого врегулювання, стану виконання Кабінетом Міністрів України Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України в межах повноважень Верховної Ради України, визначених Конституцією України.  
    -3- Беспалий Б.Я.
Пункт 1, абзац 1. Наприкінці вилучити текст "і законами України", оскільки повноваження Верховної Ради вичерпно визначені Конституцією.  
Враховано    
6. Парламентські слухання у Верховній Раді України проводяться з залученням представників органів державної влади, місцевого самоврядування, політичних партій, об'єднань громадян, наукових установ, інших представників громадськості, що виявили бажання взяти в них участь і подали не пізніше як за 5 днів відповідну заявку до Комітету Верховної Ради України, що визначений відповідальним за їх підготовку.   -4- Пєхота В.Ю.
Матвієнков С.А.
Потапов В.І.
Абзац другий пункту 1 не відповідає статті 36 Конституції України та статті 2 Закону України "Про об'єднання громадян", якими визначено, що політичні партії є об'єднаннями громадян. У зв'язку з цим пропоную замінити слова "об'єднання громадян" словами "інших об'єднань громадян".  
Враховано   Парламентські слухання у Верховній Раді України проводяться із залученням представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, політичних партій, інших об'єднань громадян, наукових установ, представників громадськості.  
    -5- Павловський М.А.
В абзаці другому пункті 1 вилучити слово "інших" та після слів "представників громадськості" закінчити речення.  
Враховано    
7. 2. Пропозиції щодо проведення парламентських слухань вносяться до Верховної Ради України згідно з положеннями глави 6.2 Регламенту Верховної Ради України від імені осіб, які мають право законодавчої ініціативи, чи за їх підтримкою з обов'язковим зазначенням ініціаторів. На парламентські слухання може бути внесено лише одне тематичне питання.   -6- Пєхота В.Ю.
Матвієнков С.А.
Потапов В.І.
Пункт 2 потребує доопрацювання з метою конкретизації його положень.  
Враховано   2. Пропозиції про проведення парламентських слухань вносяться до Верховної Ради України суб'єктами права законодавчої ініціативи у вигляді проектів постанов Верховної Ради України з дотриманням вимог глави 6.2 Регламенту Верховної Ради України. На парламентські слухання може бути внесено лише одне тематичне питання.  
    -7- Беспалий Б.Я.
Пункт 2. Перше речення викласти у редакції "Пропозиції про проведення парламентських слухань вносяться до Верховної Ради України суб'єктами законодавчої ініціативи у вигляді проектів Постанов з дотриманням вимог глави 6.2. Регламенту Верховної Ради України".  
Враховано    
8. 3. Питання проведення парламентських слухань включається до розкладу пленарних засідань Верховної Ради України за пропозицією профільних комітетів Верховної Ради України після його обговорення на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій (груп) і не потребує додаткового внесення до порядку денного сесії.   -8- Беспалий Б.Я.
Пункт 3 після тексту "профільних комітетів" доповнити текстом "чи постійних комісій", текст " (груп)" замінити тестом, "груп", а слово "додаткового" - вилучити.  
Відхилено   3. Питання про проведення парламентських слухань включається до порядку денного сесії Верховної Ради України в установленому порядку без прийняття рішення Верховної Ради України.  
    -9- Матвєєв В.Г.
Пункт 3 викласти в такій редакції: "Питання про проведення парламентських слухань включається до порядку денного сесії Верховної Ради України в установленому порядку без прийняття постанови Верховної Ради України".  
Враховано    
9. 4. Парламентські слухання проводяться в сесійний період, як правило, не більше одного разу на місяць в дні тижня, що відводиться для роботи в комітетах і фракціях. Рішення про тему, день та час проведення парламентських слухань, оформлюється Постановою Верховної Ради України, що приймається не пізніше ніж за 30 днів до їх проведення. У постанові зазначається комітет чи комітети Верховної Ради України, що відповідальні за організацію підготовки та проведення парламентських слухань, органи державної влади, які мають подати до Верховної Ради України необхідні інформаційно-аналітичні матеріали та зробити доповідь з питання, що розглядається на парламентських слуханнях, порядок їх висвітлення у засобах масової інформації.   -10- Пєхота В.Ю.
Матвієнков С.А.
Потапов В.І.
Речення третє абзацу першого пункту 4 не відповідає частині другій статті 19 Конституції України, якою встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. У зв'язку з цим пропоную його доопрацювати з урахуванням наведеного вище зауваження щодо "здійснення контролю за виконанням Конституції і законів України".  
Враховано частково   4. Парламентські слухання проводяться в сесійний період, як правило, один раз на місяць у вівторок тижня, що відводиться для роботи народних депутатів України в комітетах Верховної Ради України, депутатських фракціях (групах). Постанова Верховної Ради України про проведення парламентських слухань приймається не пізніше ніж за 30 днів до їх проведення. У постанові Верховної Ради України визначаються тема, дата та час проведення парламентських слухань, доручення щодо здійснення необхідного матеріально-технічного забезпечення, потрібних фінансових витрат, строк подання до Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування аналітичних та довідкових матеріалів, а також комітети Верховної Ради України, відповідальні за організацію підготовки та проведення парламентських слухань.  
    -11- Сас С.В.
Пункт 4 викласти в такій редакції: ". Парламентські слухання проводяться в сесійний період, як правило, один раз на місяць у вівторок тижня, що відводиться для роботи народних депутатів України в комітетах Верховної Ради України, депутатських фракціях (групах). Постанова Верховної Ради України про проведення парламентських слухань приймається не пізніше, ніж за 30 днів до їх проведення. У Постанові Верховної Ради України зазначається тема, дата та час проведення парламентських слухань, доручення щодо здійснення необхідного матеріально-технічного забезпечення, потрібних фінансових витрат, строк подання до Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування аналітичних та довідкових матеріалів, а також комітети Верховної Ради України, що відповідальні за організацію підготовки та проведення парламентських слухань".  
Враховано    
    -12- Беспалий Б.Я.
Пункт 4, речення 1. Текст ", як правило, не більше одного разу" замінити текстом "не більше двох разів". Пункт 4, речення 3. Текст "чи комітети" замінити текстом", комітети, постійні комісії".  
Відхилено    
    -13- Самойлик К.С.
Потребують узгодження положення пунктів 4 і 6. В п.4 викладено, що у відповідній постанові визначаються органи державної влади, які мають подати до Верховної Ради необхідні інформаційно-аналітичні матеріали, а в пункті 6 говориться, що не пізніше, ніж за 5 днів до проведення слухань такі матеріали мають подавати і Комітети Верховної Ради. Варто також зазначити, що термін 5 днів малий, зважаючи на необхідність аналізу матеріалів і підготовки відповідної співдоповіді від Комітету, чи Верховної Ради України. Доцільно визначити у ч.4 що у постанові Верховної Ради щодо проведення слухань мають міститися і доручення щодо здійснення необхідного матеріально-технічного забезпечення, потрібних фінансових витрат, а у разі необхідності - окремого видання матеріалів слухань Парламентським видавництвом потрібним тиражем (останнє доцільно передбачити в п.11 Положення).  
Враховано частково    
10. Рішення Верховної Ради України про проведення парламентських слухань публікується в газеті "Голос України".   -14- Беспалий Б.Я.
Пункт 4, абзац 2. На початку слово "Рішення" замінити словом "Постанова".  
Враховано   Прийнята постанова Верховної Ради України про проведення парламентських слухань публікується в газеті "Голос України".  
11. 5. Склад запрошених осіб, регламент та черговість виступів учасників парламентського слухання визначається комітетами Верховної Ради України, відповідальними за його проведення. Склад запрошених осіб та регламент проведення парламентських слухань вносяться для погодження з Головою Верховної Ради України не пізніше, ніж за три дні до їх проведення.   -15- Беспалий Б.Я.
Пункт 5. Речення 1 після тексту "визначається комітетами" доповнити текстом", "постійними комісіями".  
Відхилено   5. Список запрошених осіб, регламент та черговість виступів учасників парламентських слухань визначаються комітетами Верховної Ради України, відповідальними за їх проведення, і вносяться для погодження з Головою Верховної Ради України не пізніше ніж за 3 дні до їх проведення.  
    -16- Самойлик К.С.
У пункті 5 Положення визначено, що склад запрошених осіб вноситься до погодження з Головою Верховної Ради України не пізніше, ніж за три дні до проведення. Водночас, у частині другій пункту першого визначено, що участь у слуханнях можуть брати особи, які подали відповідну заявку не пізніше, ніж за 5 днів. Враховуючи проміжок часу, потрібний для прийняття рішення, узгоджень і ті. (а якщо ці заявки будуть подані, наприклад, у п'ятницю) виконати ці вимоги практично неможливо.  
Враховано редакційно    
12. 6. Не пізніше як за 5 днів до проведення парламентських слухань Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади та Комітети Верховної Ради України, відповідно до своєї компетенції надають народним депутатам України аналітичні та довідкові матеріали з питання, що розглядається. Інші учасники парламентських слухань отримують відповідні матеріали під час реєстрації.   -17- Сас С.В.
Пункт 6 викласти в такій редакції: "Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, органи місцевого самоврядування відповідно до своєї компетенції подають до Верховної Ради України у визначений нею строк аналітичні та довідкові матеріали з питання, що розглядатиметься. Вказані матеріали та відповідні пропозиції комітетів Верховної Радою України щодо наслідків парламентських слухань поширюються серед народних депутатів України не пізніше, ніж за 5 днів до проведення парламентських слухань. Інші учасники парламентських слухань отримують відповідні матеріали під час реєстрації".  
Немає висновку   6. Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, органи місцевого самоврядування відповідно до своєї компетенції подають до Верховної Ради України у визначений нею строк аналітичні та довідкові матеріали з питання, що розглядатиметься. Указані матеріали, проекти рішень Верховної Ради України за результатами парламентських слухань, висновки комітетів Верховної Ради України поширюються серед народних депутатів України не пізніше ніж за 5 днів до проведення парламентських слухань. Інші учасники парламентських слухань отримують відповідні матеріали під час реєстрації.  
13. 7. Парламентські слухання, як правило, проводяться в залі пленарних засідань Верховної Ради України. Відкриває і веде зазначені слухання Голова Верховної Ради України, або один з його заступників.   -18- Беспалий Б.Я.
Пункт 7. Наприкінці текст "або один з його заступників" замінити текстом "його перший заступник або заступник".  
Враховано   7. Парламентські слухання, як правило, проводяться в залі пленарних засідань Верховної Ради України. Відкриває і веде зазначені слухання Голова Верховної Ради України, Перший заступник або Заступник Голови Верховної Ради України в порядку, передбаченому статтею 3.4.1 Регламенту Верховної Ради України для розгляду питань на пленарних засіданнях Верховної Ради України .  
    -19- Сас С.В.
Друге речення пункту 7 після слів "Верховної Ради України" доповнити текстом "Перший заступник або Заступник Голови Верховної Ради України у порядку, передбаченому статтею 3.4.1 Регламенту Верховної Ради України для розгляду питань на пленарних засіданнях Верховної Ради України ".  
Враховано    
14. 8. Під час парламентських слухань заслуховуються доповіді та співдоповіді з обговорюваних питань, відповіді на запитання та проводиться їх обговорення.   -20- Сас С.В.
Пункт 8 вилучити.  
Враховано    
15. Для доповіді передбачається до 20 хвилин, для відповідей на усні чи письмові запитання до 15 хвилин.       
16. При необхідності, після доповіді та відповідей на запитання, представник комітету, відповідальний за підготовку парламентських слухань, може робити співдоповідь до 15 хвилин відповідати на питання, якщо такі є - до 10 хвилин.       
17. 9. Після заслуховування доповіді та співдоповіді, відповідей на запитання протягом до двох годин проводяться дебати. Виступаючим у обговоренні надається до 5 хвилин. В разі необхідності може бути прийнято рішення про продовження обговорення.   -21- Сас С.В.
Пункт 9 вилучити.  
Враховано    
18. 10. Після обговорення питання головуючий на засіданні Верховної Ради України підводить підсумок проведення парламентських слухань. За результатами парламентських слухань Верховна Рада України приймає постанову, якою затверджує відповідні рекомендації.   -22- Самойлик К.С.
У пункті 10 беззаперечно встановлюється, що за результатами слухань Верховна Рада приймає постанову, якою затверджує відповідні рекомендації. Зважаючи на те, що Постанови Верховної Ради мають рекомендуючий характер, то підсумковий документ слухань буде подвійними рекомендаціями і, як засвідчує практика їх втілень, не обов'язковими для виконання. Враховуючи, що головна мета слухань - отримання народними депутатами всебічної інформації з питань, що розглядаються на слуханнях, доцільно визначити, що Верховна Рада може приймати постанову щодо підсумків або затвердження рекомендацій слухань.  
Враховано редакційно   8. Парламентські слухання проводяться гласно і відкрито з прямою трансляцією в установленому порядку на загальнонаціональному радіоканалі УР-1 та загальнонаціональному телеканалі УТ-1. Парламентські слухання можуть проводитись у закритому режимі, якщо прийнято відповідне рішення Верховною Радою України.  
    -23- Сас С.В.
Пункти 10 і 12 поміняти місцями.  
Враховано    
19. 11. Проведення парламентських слухань стенографуються в установленому порядку. Стенограма розміщується на сайті Верховної Ради України та видається окремим додатком до стенографічного бюлетня пленарних засідань Верховної Ради України.   -24- Беспалий Б.Я.
Пункт 11, речення 1. Текст "в установленому порядку" замінити текстом "в тому ж порядку, що й пленарні засідання Верховної Ради України".  
Враховано частково   9. Парламентські слухання стенографуються в порядку, встановленому для пленарних засідань Верховної Ради України. Стенограма парламентських слухань розміщується на Веб-сайті Верховної Ради України та видається окремим додатком до стенографічного бюлетеня пленарних засідань Верховної Ради України, а в разі необхідності - окремим виданням матеріалів слухань Парламентським видавництвом визначеним Верховною Радою України тиражем.  
    -25- Самойлик К.С.
У разі необхідності - окремого видання матеріалів слухань Парламентським видавництвом потрібним тиражем (останнє доцільно передбачити в п.11 Положення).  
Враховано редакційно    
20. 12. Парламентські слухання проводяться гласно і відкрито, з прямою радіотрансляцією, а при необхідності і телетрансляцією.   -26- Беспалий Б.Я.
Пункт 12 після тексту "з прямою радіотрансляцією" доповнити текстом "на першому каналі національного радіомовлення".  
Враховано   10. Після обговорення питання парламентських слухань головуючий на засіданні Верховної Ради України підводить підсумок його проведення. За результатами парламентських слухань Верховна Рада України приймає постанову щодо підсумків слухань або схвалення відповідних рекомендацій.  
    -27- Мартинюк А.І.
Пункт 12 викласти в такій редакції: "Парламентські слухання проводяться гласно і відкрито, з прямою трансляцією, в установленому порядку на загальнонаціональному радіоканалі УР-1. та загальнонаціональному телеканалі УТ-1.".  
Враховано    
    -28- Пустовойтенко В.П.
У п.12 зауважити, що слухання можуть проводитись у закритому режимі, якщо прийняте відповідне рішення Верховною Радою України.  
Враховано    
21. 13. Пропозиції про проведення парламентських слухань з питань, які вже були предметом обговорення Верховної Ради України поточного скликання, можуть бути внесені не раніше, ніж через рік після проведення попередніх парламентських слухань.   -29- Беспалий Б.Я.
Пункт 13. Слово "обговорення" замінити словами "парламентських слухань".  
Враховано   11. Пропозиції про проведення парламентських слухань з питань, які вже були предметом парламентських слухань Верховної Ради України поточного скликання, можуть бути внесені не раніше ніж через рік після проведення попередніх парламентських слухань.  
22. 14. Порядок проведення слухань у комітетах Верховної Ради України та їх види визначається окремим положенням.   -30- Пєхота В.Ю.
Матвієнков С.А.
Потапов В.І.
Пункт 14 не є предметом регулювання цього проекту, у зв'язку з чим пропонується його виключити.  
Враховано    
    -31- Беспалий Б.Я.
Слово "визначається" замінити словом "визначаються".  
Відхилено    
23. ЗАТВЕРДЖЕНО Постановою Верховної Ради України від "___" №________ ПОЛОЖЕННЯ про проведення слухань у комітетах Верховної Ради України      Додаток № 2 ЗАТВЕРДЖЕНО Постановою Верховної Ради України від "___" № ________ ПОЛОЖЕННЯ про проведення слухань у комітетах Верховної Ради України  
24. 1. Слухання у комітетах Верховної Ради України проводяться з метою обговорення проектів найбільш важливих законодавчих актів, з'ясування ефективності реалізації прийнятих законів та інших рішень Верховної Ради України, а також здійснення контролю за виконанням Конституції і законів України з питань, що належать до їх відання. Метою слухань є отримання всебічної інформації щодо питань, які розглядаються, їх вивчення і обговорення. Інформація отримана під час слухань, використовується для прийняття рішень та підготовки питань, що належать до компетенції комітетів.   -32- Беспалий Б.Я.
По всьому тексту доповнити текстом "постійні комісії".  
Враховано   1. Слухання у комітетах Верховної Ради України проводяться з метою обговорення проектів найбільш важливих законодавчих актів, з'ясування ефективності реалізації прийнятих законів та інших рішень Верховної Ради України. Метою слухань є отримання всебічної інформації щодо питань, які розглядаються комітетом Верховної Ради України, їх детальне вивчення та обговорення, а також залучення широких кіл громадськості до участі у визначенні політики держави, розбудови демократичного суспільства. За типами слухання в комітетах Верховної Ради України поділяються на законодавчі, інформаційні та слухання щодо призначення посадових осіб. Інформація, отримана під час слухань, використовується членами комітету Верховної Ради України при прийнятті рішень з питань, що належать до компетенції комітету Верховної Ради України, та поширюється серед народних депутатів України.  
    -33- Тарасюк І.Г.
Комітет з питань Європейської інтеграції Частину 1 проекту Положення доповнити абзацами такого змісту: Слухання у комітеті проводяться з метою отримання всебічної інформації щодо питань, які розглядаються комітетом, їх детального вивчення та обговорення, а також залучення широких кіл громадськості до участі у визначенні політики держави, розбудови демократичного суспільства. За типами слухання в комітетах поділяються на інформаційні, законодавчі, контрольні, слідчі та слухання щодо призначення посадових осіб. Слухання у комітетах мають забезпечувати прозорість роботи вищого законодавчого органу та надавати громадянам доступ до процесу прийняття законодавчих рішень, забезпечувати вплив на законодавчий процес усіх прошарків суспільства. 2. Інформація, отримана під час слухань використовується членами комітету при прийнятті рішень, поширюється серед народних депутатів України, структур виконавчої гілки влади і надається громадськості. 3. Слухання у комітеті проводяться відкрито. Рішення щодо проведення закритих слухань комітет приймає голосуванням простою більшістю у випадках, коли розглядаються питання, що становлять державну таємницю або з мотивів моральності. В разі необхідності Комітет шляхом голосування простою більшістю приймає рішення про проведення спільних слухань з іншим комітетом (комітетами) або виїзних слухань.  
Враховано частково    
25. Слухання у комітетах Верховної Ради України проводяться з залученням представників органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, наукових установ та окремих громадян, що мають відношення до питань, що розглядаються або зацікавлені у їх вирішенні.      Слухання у комітетах Верховної Ради України проводяться із залученням представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, наукових установ та окремих громадян.  
26. 2. Пропозиції щодо проведення слухань у комітетах вносяться до відповідного профільного комітету Верховної Ради України, народними депутатами України, об'єднаннями громадян, науковими установами. Слухання у комітетах можуть також провадитись за дорученням Верховної Ради України або згідно з планами роботи комітетів. На слухання у комітетах може бути внесено лише одне тематичне питання.   -34- Сас С.В.
Перше речення пункту 2 викласти в такій редакції: "Пропозиції щодо проведення слухань у комітетах, постійних комісіях Верховної Ради України, вносяться народними депутатами України-членами цих комітетів, постійних комісій".  
Враховано   2. Пропозиції щодо проведення слухань у комітетах Верховної Ради України вносяться народними депутатами України - членами цих комітетів. Слухання у комітетах Верховної Ради України можуть також проводитись за дорученням Верховної Ради України або згідно з планами роботи комітетів. На слухання у комітетах Верховної Ради України може бути внесено лише одне тематичне питання.  
27. 3. Слухання у комітетах Верховної Ради проводяться як правило у сесійний період в дні тижня, що відводиться для роботи в комітетах і фракціях. Рішення про тему, день та час проведення слухань у комітеті приймається не пізніше ніж за 30 днів до їх проведення і заносяться до протоколу засідання комітету. У рішенні комітету також зазначаються особи відповідальні за організацію підготовки та проведення слухань у комітеті, доповідачі з питань, що розглядаються та порядок їх висвітлення у засобах масової інформації. В разі необхідності комітети можуть проводити виїзні слухання (з виїздом в певний регіон України).   -35- Беспалий Б.Я.
Пункт 3. Друге речення після тексту "у комітеті приймається" доповнити текстом "на засіданні комітету".  
Враховано   3. Слухання у комітетах Верховної Ради України проводяться, як правило, у сесійний період у дні тижня, що відводиться для роботи в комітетах Верховної Ради України, депутатських фракціях (групах). Рішення про тему, день та час проведення слухань у комітеті Верховної Ради України приймається на засіданні комітету Верховної Ради України не пізніше ніж за 30 днів до їх проведення. У рішенні комітету Верховної Ради України також визначаються особи, відповідальні за організацію підготовки та проведення слухань у комітеті Верховної Ради України, доповідачі з питань, що розглядатимуться, та порядок їх висвітлення у засобах масової інформації. У разі необхідності комітети Верховної Ради України можуть проводити виїзні слухання за межами Верховної Ради України. Проведення слухань на комітетах Верховної Ради України не може призначатись на день проведення парламентських слухань у Верховній Раді України.  
    -36- Сас С.В.
У другому реченні пункту 3 вилучити слова "і заносяться до протоколу засідання комітету". Слова "з виїздом в певний регіон України" замінити словами "з виїздом в певний регіон України". Пункт 3 після четвертого речення доповнити речення такого змісту: "Проведення парламентських слухань у комітетах, постійних комісіях Верховної Ради України не може призначатись у день проведення парламентських слухань у Верховній Раді України".  
Враховано    
28. Рішення про проведення слухань у комітетах публікується в газеті "Голос України".   -37- Тарасюк І.Г.
Комітету з питань Європейської інтеграції Пропонуємо також більш детально виписати питання інформування громадськості про слухання в комітетах, виклавши їх в окремому розділі: 1.Повідомлення про слухання у комітеті, інформація про дату, час, місце їх проведення, а також запрошення громадян взяти в них участь публікуються у газеті „Голос України" не пізніше як за 5 днів до початку слухань. 2.Офіційний звіт про слухання для преси готується Прес-службою Верховної Ради і публікується в газеті "Голос України". 3. Матеріали слухань у комітеті є відкритими для громадськості, якщо інше не передбачено законодавством.  
Враховано частково   Рішення про проведення слухань у комітетах Верховної Ради України публікується в газеті "Голос України" не пізніше ніж за 5 днів до початку слухань.  
29. Якщо питання відносяться до компетенції декількох комітетів, та за їх згодою проводиться такі слухання на спільному засіданні.      Якщо питання, що пропонується для слухання, відноситься до компетенції декількох комітетів Верховної Ради України, то такі слухання за згодою цих комітетів Верховної Ради України можуть проводитися на спільному засіданні .  
30. 4. Склад запрошених осіб, регламент та черговість виступів учасників слухань визначається комітетом Верховної Ради України, що їх проводить.   -38- Тарасюк І.Г.
Комітет з питань Європейської інтеграції Окремим розділом варто викласти питання щодо учасників слухань у комітеті: 1. До участі у слуханнях в комітеті запрошуються посадові особи та представники структур виконавчої влади, місцевого самоврядування, органів судової влади, установ, організацій і підприємств незалежно від форм їх власності і підпорядкування, представники громадських організацій та окремі громадяни. 2. Участь посадових осіб виконавчої влади у слуханнях в комітетах Верховної Ради України є обов'язковою. На запрошення Комітету представники структур виконавчої влади, інші посадові особи зобов'язані прибути на слухання і дати необхідні роз'яснення у визначеному форматі. 3. Обов'язковим для слухань є запрошення осіб, які дотримуються різних точок зору на розв'язання проблем, яким присвячені слухання.  
Враховано частково   4. Список запрошених осіб, регламент та черговість виступів учасників слухань визначаються комітетом Верховної Ради України, що їх проводить. Участь посадових осіб органів виконавчої влади у слуханнях у комітетах Верховної Ради України є обов'язковою.  
31. 5. Не пізніше як за 3 дні до проведення слухань, в разі необхідності, центральні органи виконавчої влади, інші органи державної влади та комітет Верховної Ради України, відповідно до своєї компетенції надають народним депутатам України - членам відповідного комітету аналітичні та довідкові матеріали з питань, що розглядаються. Інші учасники слухань у комітетах отримують відповідні матеріали під час реєстрації.   -39- Сас С.В.
Пункт 5 викласти у такій редакції: "Не пізніше як за 3 дні до проведення слухань, комітети, постійні комісії Верховної Ради України, відповідно до своєї компетенції надають народним депутатам України - членам відповідного комітету, постійної комісії аналітичні та довідкові матеріали з питань, що розглядаються. Інші учасники слухань у комітетах, постійних комісіях отримують відповідні матеріали під час реєстрації".  
Враховано   5. Не пізніше ніж за 3 дні до проведення слухань комітет Верховної Ради України, який проводить слухання, відповідно до своєї компетенції надає народним депутатам України - членам цього комітету аналітичні та довідкові матеріали з питань, що розглядатимуться. Інші учасники слухань у комітеті Верховної Ради України отримують відповідні матеріали під час реєстрації.  
32. 6. Слухання у комітетах проводяться у приміщенні, визначеному комітетом, відповідальним за їх проведення.      6. Слухання у комітеті Верховної Ради України проводяться у приміщенні, визначеному комітетом Верховної Ради України, відповідальним за його проведення.  
33. Відкриває і веде зазначені слухання Голова Комітету або один із його заступників. Слухання проводяться відкрито, крім випадків, коли комітет прийме рішення про закрите засідання. Слухання протоколюються і в разі необхідності стенографуються, підсумкові документи в разі необхідності затверджуються рішенням Комітету.   -40- Сас С.В.
Пункт 6 абзацу 2 слова " або один із його заступників" замінити словами "Перший заступник або Заступник Голови Комітету", та слова "про закрите засідання" замінити словами "проведення закритого засідання".  
Враховано   Відкриває і веде слухання Голова комітету Верховної Ради України, Перший заступник або Заступник Голови комітету Верховної Ради України. Слухання проводяться відкрито, крім випадків, коли комітет прийме рішення про проведення закритого засідання. Слухання протоколюються і стенографуються, підсумкові документи в разі необхідності затверджуються рішенням комітету Верховної Ради України.  
34. 7. Під час слухань у комітетах, що проводяться з метою обговорення актуальних законодавчих актів, заслуховуються доповіді та співдоповіді, відповіді на запитання та проводиться їх обговорення.   -41- Самойлик К.С.
Пункти 7 і 8 Положення доцільно вилучити із Положення, оскільки у пункті 4 визначено, що "реґламент і черговість виступів визначається комітетом, що їх проводить" - і це є правом Комітету.  
Враховано    
35. Для доповіді передбачається до 20 хвилин. Після чого доповідач дає відповіді на запитання. При необхідності після доповіді та відповідей на запитання, представник комітету, відповідальний за підготовку слухань в комітеті може робити співдоповідь до 15 хвилин, та відповідати на запитання, якщо такі є.       
36. 8. Після заслуховування доповіді та співдоповіді, відповідей на запитання протягом двох годин проводяться дебати. Виступаючим у обговоренні надається до 5 хвилин. У разі необхідності може бути прийнято рішення про продовження обговорення.   -42- Беспалий Б.Я.
Пункт 8. Третє речення після тексту "у разі необхідності" доповнити текстом", особою, що веде засідання".  
Відхилено    
37. 9. При проведенні слухань Верховної Ради з метою здійснення контролю за виконанням Конституції і законів України, інших рішень Верховної Ради України, комітети Верховної Ради України можуть залучати Першого віце-прем'єра міністра, віце-прем'єр міністрів інших членів Кабінету Міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і об'єднань громадян, та окремих громадян.   -43- Самойлик К.С.
У пункті 9 варто зазначити, що слухання проводяться у комітеті, а не у Верховній Раді.  
Враховано   7. При проведенні слухань комітети Верховної Ради України можуть залучати Першого віце-прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністрів, інших членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і об'єднань громадян, а також окремих громадян.  
38. 10. На пропозицію комітету керівники цих органів та організацій, інші посадові особи зобов'язані прибути на слухання та дати роз'яснення щодо питань, які розглядаються комітетом в порядку контрольних повноважень. За нез'явлення на слухання комітету, надання недостовірної, неповної інформації, відмову надати інформації, або за навмисне її приховування, вони несуть відповідальність відповідно до законодавства України. Це положення не поширюється на інформацію, що становить державну таємницю, доступ до якої регулюється спеціальним законодавством.   -44- Сас С.В.
Пункт 10 викласти у наступній редакції: "На запрошення комітету керівники органів зазначених у пункті 9 цього Положення, інші посадові особи зобов'язані прибути на слухання та дати роз'яснення щодо питань, які розглядаються комітетом в порядку контрольних повноважень".  
Враховано   8. На запрошення комітету Верховної Ради України керівники органів, зазначених у пункті 7 цього Положення, інші посадові особи зобов'язані прибути на слухання та дати роз'яснення щодо питань, які розглядаються комітетом Верховної Ради України.  
39. 11. Під час слухань в комітетах в порядку контролю кожен член комітету має право ставити запитання промовцям та одержувати відповіді на них. Слухання не може бути припинено, поки всі бажаючі народні депутати не використають це право. Слухання проводяться як правило, в межах одного робочого дня. Комітет може прийняти рішення про продовження слухання.      9. Під час слухань в комітетах Верховної Ради України кожен член комітету має право ставити запитання промовцям та одержувати відповіді на них. Слухання не можуть бути припинені, поки всі бажаючі народні депутати України не використають це право. Слухання проводяться, як правило, в межах одного робочого дня. Комітет Верховної Ради України може прийняти рішення про продовження слухань.  
40. 12. В разі виявлення під час слухань в комітетах порушень Конституції та законів України з боку посадових осіб, а також ознак злочину в їх діях, комітет передає відповідні матеріали до правоохоронних органів та органів у підпорядкуванні яких знаходяться винні особи для відповідного реагування.   -45- Сас С.В.
Пункт 12 вилучити.  
Враховано    
41. 13. Пропозиції про проведення слухань в комітетах з питань, які вже були предметом обговорення можуть бути внесені не раніше ніж через півроку після проведення попередніх слухань.   -46- Беспалий Б.Я.
Пункт 13. Після тексту "предметом обговорення" доповнити текстом "на слуханнях у комітеті".  
Враховано   10. Пропозиції про проведення слухань в комітетах Верховної Ради України з питань, які вже були предметом обговорення на слуханнях у комітеті Верховної Ради України, можуть бути внесені не раніше ніж через півроку після проведення попередніх слухань.