Кількість абзаців - 6 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за порушення правил адміністративного нагляду (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. .   -1- Мойсик В.Р.
У зв'язку з тим, що із законопроекту виключені зміни до Кримінального кодексу України, пропоную назву викласти у такій редакції: "Про внесення зміни до статті 187 Кодексу України про адміністративні правопорушення"  
Враховано   проект Закон України Про внесення зміни до статті 187 Кодексу України про адміністративні правопорушення Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :  
1. .   -2- Кармазін Ю.А.
Статтю 187 Кодексу України про адміністративні правопорушення викласти в такій редакції: "Стаття 187 Порушення правил адміністративного нагляду Порушення правил адміністративного нагляду, передбачених пунктами б), в) статті 9 та пунктами а), б), г) статті 10 Закону України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі" особами, щодо яких установлено такий нагляд , - тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, а у разі, якщо за обставинами справи з урахуванням особи порушника застосування цих заходів буде визнано недостатнім - адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб."  
Враховано   1. Статтю 187 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) викласти в такій редакції: "Стаття 187. Порушення правил адміністративного нагляду Порушення правил адміністративного нагляду особами, щодо яких встановлено такий нагляд, а саме: 1) неявка за викликом органу внутрішніх справ у вказаний термін і ненадання усних або письмових пояснень з питань, пов'язаних з виконанням правил адміністративного нагляду; 2) неповідомлення працівників органу внутрішніх справ, які здійснюють адміністративний нагляд, про зміну місця роботи чи проживання або про виїзд за межі району (міста) у службових справах; 3) порушення заборони виходу з будинку (квартири) у визначений час, який не може перевищувати восьми годин на добу; 4) порушення заборони перебування у визначених місцях району (міста); 5) нереєстрація в органі внутрішніх справ - тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, - тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, а в разі, якщо за обставинами справи з урахуванням особи порушника застосування цих заходів буде визнано недостатнім, - адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб."  
2.   -3- Мойсик В.Р.
У зв'язку з тим, що у Кримінальному кодексі не передбачена відповідальність за не реєстрацію осіб, а також не передбачено саме поняття "реєстрації осіб", пропоную статтю першу проекту Закону виключити.  
Враховано    
    -4- Кармазін Ю.А.
Пропоную статтю 395 КК України викласти у такій редакції: "Стаття 395 Порушення правил адміністративного нагляду Не прибуття без поважних причин у визначений виправно-трудовою установою термін до обраного місця проживання, не реєстрація в органах внутрішніх справ особи, щодо якої встановлено адміністративний нагляд у разі звільнення з місць позбавлення волі, від'їзд особи без дозволу міліції в інший населений пункт, за межі району (міста), в тому числі і з метою ухилення від адміністративного нагляду, - карається арештом на строк до шести місяців."  
Відхилено    
4.       
5.       
6.      2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.