Кількість абзаців - 12 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. З А К О Н У К Р А Ї Н И      З А К О Н У К Р А Ї Н И  
1. Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України"      Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України"  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. І. Внести зміни до частин другої, третьої, четвертої статті 6 Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" (Відомості Верховної Ради України: 1999 р., № 48, ст. 407; 2002 р., № 29, ст. 193), виклавши її в такій редакції:      І. Внести зміни до частин другої, третьої, четвертої статті 6 Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" (Відомості Верховної Ради України: 1999 р., № 48, ст. 407; 2002 р., № 29, ст. 193), виклавши її в такій редакції:  
4. Відчуження військового майна здійснюється Міністерством оборони України через уповноважені Кабінетом Міністрів України підприємства та організації, визначені ним за результатами тендеру, після його списання, за винятком майна, визначеного частиною другою цієї статті.      Відчуження військового майна здійснюється Міністерством оборони України через уповноважені Кабінетом Міністрів України підприємства та організації, визначені ним за результатами тендеру, після його списання, за винятком майна, визначеного частиною другою цієї статті.  
5. Рішення про відчуження військового майна, що є придатним для подальшого використання, але не знаходить застосування у повсякденній діяльності військ, надлишкового майна, а також цілісних майнових комплексів, будинків, споруд та іншого нерухомого майна приймає Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства оборони України. Цілісні майнові комплекси, будинки, споруди та інше нерухоме майно передаються Фонду державного майна України для проведення їх приватизації відповідно до законодавчих актів України.   -1- Салигін В.В.
Рудковський Д.О.
Частину третю після слів "актів України" доповнити словами: "через уповноважені згідно із цим Законом підприємства та організації". Передбачити, що зазначена норма набирає чинності через шість місяців після прийняття Закону.  
Враховано з уточненням редакції  Рішення про відчуження військового майна, що є придатним для подальшого використання, але не знаходить застосування у повсякденній діяльності військ, надлишкового майна, а також цілісних майнових комплексів, будинків, споруд та іншого нерухомого майна приймає Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства оборони України. Цілісні майнові комплекси, будинки, споруди та інше нерухоме майно (далі - об'єкти) передаються, відповідно до чинного законодавства, для проведення реалізації уповноваженим, згідно з цим Законом, підприємствам і організаціям або у комунальну власність, якщо такі об'єкти не були реалізовані конкурентними способами приватизації. Кабінету Міністрів України передбачати при підготовці Державного бюджету України на наступний рік субвенції місцевим бюджетам для покриття витрат, пов'язаних з передачею таких об'єктів у їхню власність.  
    -2- Ярославський О.В.
Добкін М.М.
Салигін В.В.
Частину третю після слів "актів України" доповнити словами: "через Державну компанію з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт".  
Враховано з уточненням редакції   
    -3- Семенюк В.П.
Частину третю після слів "актів України" доповнити словами: "або у комунальну власність відповідно до чинного законодавства".  
Враховано з уточненням редакції   
    -4- Доманський А.І.
Салигін В.В.
Речення друге частини другої законопроекту викласти в такій редакції: "Цілісні майнові комплекси, будинки, споруди та інше нерухоме майно (далі - об'єкти) передаються, відповідно до чинного законодавства, для проведення реалізації уповноваженим, згідно з цим Законом, підприємствам і організаціям або у комунальну власність, якщо такі об'єкти не були реалізовані конкурентними способами приватизації. Кабінету Міністрів України передбачати при підготовці Державного бюджету України на наступний рік субвенції місцевим бюджетам для покриття витрат, пов'язаних з передачею таких об'єктів у їхню власність."  
Враховано    
6. Методика оцінки вартості військового майна, а також порядок його реалізації крім цілісних майнових комплексів, будинків, споруд та іншого нерухомого майна, переданих Фонду державного майна України для їх приватизації розробляються Міністерством оборони України, узгоджуються із заінтересованими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади і затверджується Кабінетом Міністрів України. Порядок відчуження військового майна визначається Кабінетом Міністрів України.   -5- Доманський А.І.
Із частини третьої законопроекту слова "крім цілісних майнових комплексів, будинків, споруд та іншого нерухомого майна, переданих Фонду державного майна України для їх приватизації" вилучити.  
Враховано   Методика оцінки вартості військового майна, а також порядок його реалізації розробляються Міністерством оборони України, узгоджуються із заінтересованими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади і затверджується Кабінетом Міністрів України. Порядок відчуження військового майна визначається Кабінетом Міністрів України.  
7. Кошти, одержані від реалізації військового майна, в тому числі приватизації цілісних майнових комплексів, будинків, споруд та іншого нерухомого майна, переданого Фонду державного майна України для його приватизації зараховуються до Державного бюджету України та використовуються виключно для потреби оборони відповідно до кошторису Міністерства оборони України.   -6- Доманський А.І.
Із частини четвертої слова " в тому числі приватизації цілісних майнових комплексів, будинків, споруд та іншого нерухомого майна, переданого Фонду державного майна України для його приватизації" вилучити.  
Враховано   Кошти, одержані від реалізації військового майна, зараховуються до Державного бюджету України та використовуються виключно для потреби оборони відповідно до кошторису Міністерства оборони України.  
8. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін після набрання чинності цим Законом:      2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін після набрання чинності цим Законом:  
9. - подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;      - подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;  
10. - привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти;      - привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти;  
11. - забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону.      - забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону.