Кількість абзаців - 657 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких Законів України з питань оподаткування у зв'язку із прийняттям Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ      Уноситься народними депутатами - членами Комітету з питань фінансів і банківської діяльності Верховної Ради України  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до деяких Законів України з питань оподаткування у зв'язку із прийняттям Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік"   -1- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Кальніченко І.В.
Осика С.Г.
Шепетін В.Л.
Лукашук О.Г.
Хомутиннік В.Ю.
Назву проекту Закону викласти у такій редакції: „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку із прийняттям Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік"  
Враховано   ЗАКОН УКРАЇНИ „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку із прийняттям Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік"  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. Увести зміни до таких положень законів України:      Увести зміни до таких положень законів України  
4. І. У Законі України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156, N 47, ст. 294; 1998 №10, ст. 7; № 14, ст. 55; № 17, ст. 83; № 18, ст. 95; № 36-37, ст.244; №51, ст. 305; 1999, № 4 (29.01.99), ст. 33; № 26 (30.06.99), ст. 216; № 32 (13.08.99), ст. 264; № 35 (03.09.99), ст. 302; № 38 (24.09.99), ст. 340; № 39 (30.09.99), ст.357; № 3 (21.01.2000), ст. 20; № 13 (31.03.2000), ст.103; № 20 (19.05.2000), ст.149; №22 (02.06.2000), ст.172; № 23 (09.06.2000), ст.177; № 43 (27.10.2000), ст.363; № 48 (01.12.2000), ст. 406; 2001, № 11 (16.03.2001), ст. 46; № 50 (14.12.2001), ст. 261; 2002, № 9 (01.03.2002), ст. 68; 2002, № 29 (19.07.2002), ст. 192; 2002, № 31 (02.08.2002), ст. 214):      І. У Законі України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156, N 47, ст. 294; 1998 №10, ст. 7; № 14, ст. 55; № 17, ст. 83; № 18, ст. 95; № 36-37, ст.244; №51, ст. 305; 1999, № 4 (29.01.99), ст. 33; № 26 (30.06.99), ст. 216; № 32 (13.08.99), ст. 264; № 35 (03.09.99), ст. 302; № 38 (24.09.99), ст. 340; № 39 (30.09.99), ст.357; № 3 (21.01.2000), ст. 20; № 13 (31.03.2000), ст.103; № 20 (19.05.2000), ст.149; №22 (02.06.2000), ст.172; № 23 (09.06.2000), ст.177; № 43 (27.10.2000), ст.363; № 48 (01.12.2000), ст. 406; 2001, № 11 (16.03.2001), ст. 46; № 50 (14.12.2001), ст. 261; 2002, № 9 (01.03.2002), ст. 68; 2002, № 29 (19.07.2002), ст. 192; 2002, № 31 (02.08.2002), ст. 214):  
5. 1. За текстом Закону слова "орган державної податкової служби" у всіх відмінках замінити словами "відповідний податковий орган" у відповідних відмінках та множині;   -2- Буряк С.В.
Слово "відповідний" виключити  
Враховано   1. За текстом Закону слова "орган державної податкової служби" у всіх відмінках замінити словами "податковий орган" у відповідних відмінках та множині;  
6. 2. У статті 1:      2. У статті 1:  
7. а) пункт 1.1 після слів "платник податку" доповнити словами "оподатковувана операція", а після слів "платник податку на додану вартість" доповнити словами "операція, яка підлягає оподаткуванню податком на додану вартість";      а) пункт 1.1 після слів "платник податку" доповнити словами "оподатковувана операція", а після слів "платник податку на додану вартість" доповнити словами "операція, яка підлягає оподаткуванню податком на додану вартість";  
8. б) пункт 1.2 доповнити абзацами такого змісту:      б) пункт 1.2 доповнити абзацами такого змісту:  
9. "представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи.      "представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи.  
10. Для цілей оподаткування дві чи більше особи, які здійснюють спільну (сумісну) діяльність, вважаються окремою особою у межах такої діяльності";   -3- Буряк С.В.
Підпункт 1.2.4. викласти у такій редакції: "1.2.4. Для цілей оподаткування дві чи більше особи, які здійснюють спільну діяльність без створення юридичної особи, вважаються окремою особою у межах такої діяльності. Облік результатів спільної діяльності ведеться платником податку, уповноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами договору, окремо від обліку господарських результатів такого платника податку. Для цілей оподаткування господарські відносини між учасниками спільної діяльності прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів. Порядок податкового обліку та звітності результатів спільної діяльності встановлюється податковим органом".  
Відхилено   Підпункт 1.2.4. викласти у такій редакції: "1.2.4. Для цілей оподаткування дві чи більше особи, які здійснюють спільну (сумісну) діяльність без створення юридичної особи, вважаються окремою особою у межах такої діяльності. Облік результатів спільної (сумісної) діяльності ведеться платником податку, уповноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами договору, окремо від обліку господарських результатів такого платника податку. Для цілей оподаткування господарські відносини між учасниками спільної (сумісної) діяльності прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів. Порядок податкового обліку та звітності результатів спільної (сумісної) діяльності встановлюється центральним податковим органом".  
    -4- Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Підпункт 1.2.4. викласти у такій редакції: "1.2.4. Для цілей оподаткування дві чи більше особи, які здійснюють спільну (сумісну) діяльність без створення юридичної особи, вважаються окремою особою у межах такої діяльності. Облік результатів спільної (сумісної) діяльності ведеться платником податку, уповноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами договору, окремо від обліку господарських результатів такого платника податку. Для цілей оподаткування господарські відносини між учасниками спільної (сумісної) діяльності прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів. Порядок податкового обліку та звітності результатів спільної (сумісної) діяльності встановлюється центральним податковим органом".  
Враховано    
11. в) у пункті 1.4 та тексті Закону слова "продаж товарів", "продаж послуг (робіт)", "продаж послуг (результатів робіт)" в усіх відмінках замінити відповідно словами "поставка товарів", "поставка послуг" у відповідних відмінках;   -5- Буряк С.В.
У пункті 1.4 та тексті Закону слова „продаж товарів (робіт, послуг), "продаж товарів", "продаж послуг (робіт)", "продаж послуг (результатів робіт)" в усіх відмінках замінити відповідно словами "поставка товарів (послуг)", "поставка товарів", "поставка послуг" у відповідних відмінках.  
Враховано   У пункті 1.4 та тексті Закону слова „продаж товарів (робіт, послуг), "продаж товарів", "продаж послуг (робіт)", "продаж послуг (результатів робіт)" в усіх відмінках замінити відповідно словами "поставка товарів (послуг)", "поставка товарів", "поставка послуг" у відповідних відмінках.  
12. г) доповнити статтю після пункту 1.10 новими пунктами такого змісту:      г) доповнити статтю після пункту 1.10 новими пунктами такого змісту:  
13. "1.11. Податковий агент - юридична особа, її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ, фізична особа, нерезидент або його представництво, які зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) цей податок до бюджету від імені та за рахунок платника податку, вести податковий облік та подавати податкову звітність податковим органам відповідно до закону, а також нести відповідальність за порушення норм цього Закону.   -6- Буряк С.В.
Пункт 1.11 вилучити.  
Враховано    
    -7- Хомутиннік В.Ю.
Частину "г" пункту 1 розділу І проекту щодо змін до пункту 1.11 ст.1 з визначенням терміну "податковий агент" вилучити  
Враховано    
14. 1.12. Касовий метод - метод податкового обліку, за яким дата виникнення податкових зобов'язань визначається як дата зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок (у касу) платника податку або дата отримання інших видів компенсацій вартості поставлених ним товарів (послуг), а дата виникнення права на податковий кредит визначається як дата списання коштів з банківського рахунка (видачі з каси) платника податку або дата надання інших видів компенсацій вартості поставлених йому товарів (послуг).   -8- Акопян В.Г.
У пункті 1.12 статті 1 за текстом слова "поставлених ним товарів" замінити словами: "товарів (послуг), поставлених або тих, що підлягають поставці у майбутньому".  
Враховано   1.11. Касовий метод - метод податкового обліку, за яким дата виникнення податкових зобов'язань визначається як дата зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок (у касу) платника податку або дата отримання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) ним товарів (послуг), а дата виникнення права на податковий кредит визначається як дата списання коштів з банківського рахунка (видачі з каси) платника податку або дата надання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) йому товарів (послуг).  
15. 1.13. Магазин безмитної торгівлі (безмитний магазин) - пункт роздрібної торгівлі товарами (супутніми послугами), які знаходяться під митним режимом, відповідно до якого товари (супутні послуги), не призначені для споживання на митній території України, ввозяться, знаходяться та поставляються під митним контролем у пунктах пропуску на митному кордоні, відкритих для міжнародного сполучення (крім залізничних та пішохідних митних переходів), а також на авіаційному, морському (річковому) транспортному засобі, який виконує міжнародний рейс, інших зонах митного контролю, визначених митними органами згідно з Митним кодексом України, без справляння ввізного мита, цього податку, а також інших податків і зборів, базою оподаткування яких є вартість таких товарів (супутніх послуг), заходів нетарифного регулювання та ліцензування діяльності з роздрібної торгівлі товарами (супутніми такому продажу послугами), у тому числі підакцизними.   -9- Буряк С.В.
Пункт викласти у такій редакції: "1.12. Магазин безмитної торгівлі (безмитний магазин) - пункт роздрібної торгівлі товарами (супутніми послугами), які знаходяться під митним режимом, відповідно до якого товари (супутні послуги), не призначені для споживання на митній території України, ввозяться, знаходяться та поставляються під митним контролем у пунктах пропуску на митному кордоні, відкритих для міжнародного сполучення (крім залізничних та пішохідних митних переходів), а також на авіаційному, морському (річковому) транспортному засобі, який виконує міжнародний рейс, інших зонах митного контролю, визначених митними органами згідно з Митним кодексом України, без справляння ввізного мита, цього податку, а також інших податків і зборів, базою оподаткування яких є вартість таких товарів (супутніх послуг), заходів нетарифного регулювання та ліцензування діяльності з роздрібної торгівлі товарами (супутніми такому продажу послугами), у тому числі підакцизними. З метою митного та податкового контролю митний орган зобов"язаний забезпечити неможливість доступу осіб, які переміщуються залізнодорожним транспортом або користуються пішоходними митними переходами до території магазину безмитної торгівлі (безмитного магазину)".  
Враховано   "1.12. Магазин безмитної торгівлі (безмитний магазин) - пункт роздрібної торгівлі товарами (супутніми послугами), які знаходяться під митним режимом, відповідно до якого товари (супутні послуги), не призначені для споживання на митній території України, ввозяться, знаходяться та поставляються під митним контролем у пунктах пропуску на митному кордоні, відкритих для міжнародного сполучення (крім залізничних та пішохідних митних переходів), а також на авіаційному, морському (річковому) транспортному засобі, який виконує міжнародний рейс, інших зонах митного контролю, визначених митними органами згідно з Митним кодексом України, без справляння ввізного мита, цього податку, а також інших податків і зборів, базою оподаткування яких є вартість таких товарів (супутніх послуг), заходів нетарифного регулювання та ліцензування діяльності з роздрібної торгівлі товарами (супутніми такому продажу послугами), у тому числі підакцизними. З метою митного та податкового контролю митний орган зобов"язаний забезпечити неможливість доступу осіб, які переміщуються залізнодорожним транспортом або користуються пішоходними митними переходами до території магазину безмитної торгівлі (безмитного магазину)".  
    -10- Шкіль А.В.
Шевчук С.В.
у підпункті „г" пункту 2: - абзац третій щодо визначення терміну „магазин безмитної торгівлі" привести у відповідність до Митного кодексу України та викласти в такій редакції: „Магазин безмитної торгівлі - митний режим, відповідно до якого товари, а також супутні товарам роботи, не призначені для споживання на митній території України, знаходяться та реалізуються під митним контролем у пунктах пропуску на митному кордоні України, відкритих для міжнародного сполучення, інших зонах митного контролю, визначених митними органами України, без справляння мита, податків, установлених на експорт та імпорт таких товарів, та без застосування заходів нетарифного регулювання";  
Відхилено    
    -11- Кармазін Ю.А.
Вилучити п.1.13  
Немає висновку    
16. 1.14. Туризм - тимчасовий від'їзд фізичної особи з місця постійного проживання на строк у межах України - від 1 до 365 діб, включаючи день від'їзду та приїзду; за межі України - від 1 до 183 діб, включаючи день від'їзду та приїзду. Не вважається туризмом від'їзд фізичної особи з місця постійного проживання з метою працевлаштування, внаслідок виконання професійних обов'язків, з іншими підприємницькими цілями або з метою зміни громадянства або отримання виду на жительство чи права на роботу в іншій країні.   -12- Самойлик К.С.
Вилучити пункт 1.14 та підпункти 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3.  
Відхилено   1.13. Туризм - тимчасовий від'їзд фізичної особи з місця постійного проживання на строк у межах України - від 1 до 365 діб, включаючи день від'їзду та приїзду; за межі України - від 1 до 183 діб, включаючи день від'їзду та приїзду. Не вважається туризмом від'їзд фізичної особи з місця постійного проживання з метою працевлаштування, внаслідок виконання професійних обов'язків, з іншими підприємницькими цілями або з метою зміни громадянства або отримання виду на жительство чи права на роботу в іншій країні.  
    -13- Шкіль А.В.
Шевчук С.В.
абзаци п'ятий і шостий щодо визначення термінів „туризм", „туристичний ваучер" привести у відповідність до Закону України „Про туризм" і викласти у такій редакції: „туризм - тимчасовий виїзд людини з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних або професійно-ділових цілях без зайняття оплачуваною діяльністю; туристський ваучер (путівка) - документ, що підтверджує статус особи або групи осіб як туристів, оплату послуг чи її гарантію і є підставою для отримання туристом або групою туристів туристичних послуг";  
Відхилено    
17. 1.14.1. Туристичний ваучер (путівка) - документ визначеної форми, що дає право туристу на отримання комплексу туристичних послуг згідно з обумовленими у ньому умовами. Зазначений у туристичному ваучері комплекс туристичних послуг з метою оподаткування розглядається як єдина туристична послуга.   -14- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Буряк С.В.
пп. 1.13.1 викласти у такій редакції: "1.13.1 Туристичний ваучер (путівка) - документ визначеної форми, що дає право туристу на отримання туристичної послуги або їх комплексу згідно з умовами письмового договору з туристичного або екскурсійного обслуговування.  
Враховано   1.13.1. Туристичний ваучер (путівка) - документ визначеної форми, що дає право туристу на отримання туристичної послуги або їх комплексу згідно з умовами письмового договору з туристичного або екскурсійного обслуговування.  
18. 1.14.2. Туристичний оператор - особа, що надає туристичні послуги із розміщення у готелі (мотелі, кемпінгу, інших місцях тимчасового проживання), харчування, транспортного, екскурсійно-інформаційного та іншого обслуговування (включаючи послуги зі страхування) або їх комбінації при обов'язковій наявності наданої послуги з розміщення туристу.   -15- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Буряк С.В.
викласти 1.14.2 у редакції: "1.14.2. Туристичний оператор - особа, що продає туристичний продукт від власного імені, має ліцензію на туроператорську діяльність та для якої цей вид діяльності є виключним відповідно до закону".  
Враховано   1.13.2. Туристичний оператор - особа, що поставляє туристичний продукт від власного імені, має ліцензію на туроператорську діяльність та для якої цей вид діяльності є виключним відповідно до закону.  
19. 1.14.3. Туристичний агент - особа, яка згідно з умовами цивільно-правового договору, укладеного з туристичним оператором, надає послуги з продажу туристичних послуг такого туристичного оператора стороннім особам".   -16- Терьохін С.А.
Буряк С.В.
викласти 1.14.3 у редакції: "1.14.3. Туристичний агент - особа, що продає туристичний продукт від імені туристичного оператора, та має ліцензію на турагентську діяльність відповідно до закону".  
Враховано   1.13.3. Туристичний агент - особа, що поставляє туристичий продукт від імені туристичного оператора, та має ліцензію на турагентську діяльність відповідно до закону. 1.13.4. Туристичні послуги - послуги з розміщення у готелі (мотелі, кемпінгу, інших місцях тимчасового проживання), харчування, транспортного, екскурсійно-інформаційного та іншого туристичного обслуговування (включаючи послуги зі страхування туристів) або їх комбінації. 1.13.5. Туристичний продукт - сукупність туристичних послуг, які придбаються туристичним оператором та поставляються туристу таким туристичним оператором або за його дорученням - туристичним агентом, при обов'язковій наявності туристичної послуги з розміщення туристу та якнайменше однієї іншої туристичної послуги. Для цілей цього Закону туристичний продукт уважається товаром. 1.14. Супутні послуги - послуги, вартість яких включається відповідно до норм митного законодавства до митної вартості товарів, що експортуються (вивозяться) або імпортуються (ввозяться).  
    -17- Терьохін С.А.
Буряк С.В.
доповнити пункт 1.13 новим підпунктом 1.13.4: "1.13.4. Туристичні послуги - послуги з розміщення у готелі (мотелі, кемпінгу, інших місцях тимчасового проживання), харчування, транспортного, екскурсійно-інформаційного та іншого туристичного обслуговування (включаючи послуги зі страхування туристів) або їх комбінації."  
Враховано    
    -18- Терьохін С.А.
Буряк С.В.
Ввести пункт такого змісту: "1.13.5. Туристичний продукт - сукупність туристичних послуг, які придбаються туристичним оператором та поставляються туристу таким туристичним оператором або за його дорученням - туристичним агентом, при обов'язковій наявності туристичної послуги з розміщення туристу та якнайменше однієї іншої туристичної послуги. Для цілей цього Закону туристичний продукт уважається товаром"  
Враховано    
    -19- Терьохін С.А.
Увести пункт такого змісту: "1.14. Супутні послуги - послуги, вартість яких включається відповідно до норм митного законодавства до митної вартості товарів, що експортуються (вивозяться) або імпортуються (ввозяться)".  
Враховано    
20. 1.15. Інші терміни використовуються у значеннях, визначених законами з питань оподаткування або іншими законами, що не суперечать законам з питань оподаткування та цьому Закону у частині визначення термінів";   -20- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Пункт 1.11 вважати пунктом 1.15 та викласти у такій редакції: „1.15. Інші терміни використовуються у значеннях, визначених законами з питань оподаткування або іншими законами, у частині що не суперечить цьому Закону та іншим законам з питань оподаткування"; Пункт 1.12 вважати пунктом 1.16  
Враховано   1.15. Інші терміни використовуються у значеннях, визначених законами з питань оподаткування або іншими законами, у частині що не суперечить цьому Закону та іншим законам з питань оподаткування";  
    -21- Шкіль А.В.
Шевчук С.В.
абзац одинадцятий щодо пріоритету Закону України „Про податок на додану вартість" та інших законів про оподаткування стосовно визначення термінів виключити як такий, що не відповідає статті 8 Конституції України (за якою лише Основний Закон України має найвищу юридичну силу) та створюватиме значну кількість колізій між нормативно-правовими актами рівної юридичної сили;  
Відхилено    
21. 3. Текст статті 2 викласти у такій редакції:       
22. "Платниками податку є:       
23. 2.1. будь-яка особа, яка своїм добровільним рішенням зареєструвалася платником податку чи підлягає обов'язковій реєстрації як платник податку згідно з вимогами цього пункту. Особа підлягає обов'язковій реєстрації як платник податку, якщо загальна сума компенсації вартості поставок товарів (послуг), що підлягають оподаткуванню згідно з цим Законом, нарахована (сплачена, надана) такій особі або у рахунок погашення її зобов'язань - третім особам, досягає за будь-який період протягом останніх дванадцяти календарних місяців граничної суми у 300 000 гривень (без урахування податку на додану вартість), незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із законодавством. Якщо оподатковувані операції особи та пов'язаної з нею особи (осіб) є тотожними повністю або переважно, для цілей розрахунку зазначеної граничної суми береться сукупна сума компенсацій, наданих усім таким особам. Оподатковувані операції вважаються переважно тотожними, якщо сума компенсацій, отриманих пов'язаними особами за тотожні оподатковувані операції, дорівнює або перевищує 50 відсотків загальної суми отриманих ними компенсацій протягом зазначеного дванадцятимісячного періоду. Особа, яка згідно з вимогами цього пункту мала зареєструватися платником податку, але не здійснила таку реєстрацію, несе обов'язки з нарахування та сплати цього податку, а також відповідальність за таку несплату на рівні особи, зареєстрованої як платник податку, без права виписки податкової накладної та нарахування податкового кредиту;   -22- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Цушко В.П.
Текст статті 2 викласти у такій редакції: "Платниками податку є: „2.1. будь-яка особа, що здійснює господарську діяльність на постійній основі (у тому числі новостворена), та яка за своїм добровільним рішенням зареєструвалася платником цього податку чи підлягає обов'язковій реєстрації як платник цього податку згідно з вимогами пункту 2.2 цієї статті. 2.2. Обов'язковій реєстрації як платник податку підлягає: 2.2.1.особа, якщо загальна сума компенсації вартості поставок товарів (послуг), що підлягають оподаткуванню згідно з цим Законом, нарахована (сплачена, надана) такій особі або у рахунок погашення її зобов'язань - третім особам, досягає за будь-який період протягом останніх дванадцяти календарних місяців граничної суми у 300 000 гривень (без урахування податку на додану вартість), незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із законодавством. Якщо оподатковувані операції особи та пов'язаної з нею особи (осіб) є тотожними повністю або переважно, для цілей розрахунку зазначеної граничної суми береться сукупна сума компенсацій, наданих усім таким особам. Оподатковувані операції вважаються переважно тотожними, якщо сума компенсацій, отриманих пов'язаними особами за тотожні оподатковувані операції, дорівнює або перевищує 50 відсотків загальної суми отриманих ними компенсацій протягом зазначеного дванадцятимісячного періоду. Тотожними вважаються операції, які підпадають під визначення однієї групи Класифікації видів економічної діяльності, затвердженої центральним органом державної виконавчої влади, у віданні якого знаходяться питання стандартизації, метрології та сертифікації, у редакції, що є чинною на 1 січня кожного поточного податкового року, яка поширюється на весь такий рік.  
Враховано   Текст статті 2 викласти у такій редакції: "Платниками податку є: „2.1. будь-яка особа, що здійснює господарську діяльність на постійній основі (у тому числі новостворена), та яка за своїм добровільним рішенням зареєструвалася платником цього податку чи підлягає обов'язковій реєстрації як платник цього податку згідно з вимогами пункту 2.2 цієї статті. 2.2. Обов'язковій реєстрації як платник податку підлягає: 2.2.1.особа, якщо загальна сума компенсації вартості поставок товарів (послуг), що підлягають оподаткуванню згідно з цим Законом, нарахована (сплачена, надана) такій особі або у рахунок погашення її зобов'язань - третім особам, досягає за будь-який період протягом останніх дванадцяти календарних місяців граничної суми у 300 000 гривень (без урахування податку на додану вартість), незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із законодавством. Якщо оподатковувані операції особи та пов'язаної з нею особи (осіб) є тотожними повністю або переважно, для цілей розрахунку зазначеної граничної суми береться сукупна сума компенсацій, наданих усім таким особам. Оподатковувані операції вважаються переважно тотожними, якщо сума компенсацій, отриманих пов'язаними особами за тотожні оподатковувані операції, дорівнює або перевищує 50 відсотків загальної суми отриманих ними компенсацій протягом зазначеного дванадцятимісячного періоду. Тотожними вважаються операції, які підпадають під визначення однієї групи Класифікації видів економічної діяльності, затвердженої центральним органом державної виконавчої влади, у віданні якого знаходяться питання стандартизації, метрології та сертифікації, у редакції, що є чинною на 1 січня кожного поточного податкового року, яка поширюється на весь такий рік.  
24. 2.2. будь-яка особа, яка імпортує (ввозить, пересилає) товари та супутні їм послуги на митну територію України, незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із законодавством, за винятком фізичних осіб, не зареєстрованих платниками податку, які ввозять товари (предмети) у супроводжувальному багажі або отримують їх як поштове відправлення у межах неторгового обороту в обсягах, що не підлягають оподаткуванню згідно з митним законодавством (крім ввезення транспортних засобів чи запасних частин до них такими фізичними особами); 2.3. уповноважений державний орган, який здійснює продаж конфіскованого, арештованого або безхазяйного майна безпосередньо покупцю або за посередництвом іншої особи у встановле 2.4. особи, уповноважені Кабінетом Міністрів України вносити консолідований податок з об'єктів оподаткування, що виникають внаслідок поставки послуг підприємствами залізничного транспорту з їх основної діяльності та підприємствами зв'язку, що знаходяться у підпорядкуванні платника податку, в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України; 2.5. будь-яка особа, яка є нерезидентом та підпадає під визначення пункту 2.1 цієї статті, в разі якщо місце надання послуг (виконання робіт) знаходиться на митній території України; 2.6. податковий агент. Особи, зазначені у пунктах 2.3, 2.5 і 2.6 цієї статті, зобов'язані зареєструватися платниками податку незалежно від того, чи відповідають вони вимогам пункту 2.1 цієї статті, чи ні";   -23- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Цушко В.П.
2.2.2. державний орган (юридична особа), уповноважений здійснювати продаж конфіскованого, арештованого або безхазяйного майна безпосередньо покупцю або за посередництвом іншої особи у встановленому законодавством порядку; 2.2.3. особа, уповноважена Кабінетом Міністрів України вносити консолідований податок з об'єктів оподаткування, що виникають внаслідок поставки послуг підприємствами залізничного транспорту з їх основної діяльності та підприємствами зв'язку, що знаходяться у підпорядкуванні платника податку, в порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України; 2.2.4. Особа, яка поставляє товари (послуги) на митній території України з використанням глобальної або локальних комп'ютерних мереж, при цьому особа нерезидент може здійснювати таку діяльність тільки через своє постійне представництво, зареєстроване на теріторії України. Особа, яка згідно з вимогами цього пункту мала зареєструватися платником податку, але не здійснила таку реєстрацію, несе обов'язки з нарахування та сплати цього податку, а також відповідальність за його не нарахування або несплату на рівні особи, зареєстрованої як платник податку, без права виписки податкової накладної та нарахування податкового кредиту; 2.3. будь-яка особа, яка імпортує (ввозить, пересилає) товари (супутні послуги) на митну територію України, незалежно від того, чи є вона зарєєстрованим платником податку на додану вартість відповідно до вимог пункту 2.2 цієї статті , чи ні, за винятком: а) фізичних осіб, не зареєстрованих платниками цього податку, які ввозять товари (предмети) у супроводжувальному багажі або отримують їх як поштове відправлення у межах неторгового обороту в обсягах, що не підлягають оподаткуванню згідно з митним законодавством (крім ввезення такими фізичними особами транспортних засобів чи запасних частин до них); б) нерезидентів, які пересилають поштові відправлення згідно з правилами Міжнародного поштового союзу на митну територію України, та отримувачів таких поштових відправлень;  
Враховано   2.2.2. державний орган (юридична особа), уповноважений здійснювати продаж конфіскованого, арештованого або безхазяйного майна безпосередньо покупцю або за посередництвом іншої особи у встановленому законодавством порядку; 2.2.3. особа, уповноважена Кабінетом Міністрів України вносити консолідований податок з об'єктів оподаткування, що виникають внаслідок поставки послуг підприємствами залізничного транспорту з їх основної діяльності та підприємствами зв'язку, що знаходяться у підпорядкуванні платника податку, в порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України; 2.2.4. Особа, яка поставляє товари (послуги) на митній території України з використанням глобальної або локальних комп'ютерних мереж, при цьому особа нерезидент може здійснювати таку діяльність тільки через своє постійне представництво, зареєстроване на теріторії України. Особа, яка згідно з вимогами цього пункту мала зареєструватися платником податку, але не здійснила таку реєстрацію, несе обов'язки з нарахування та сплати цього податку, а також відповідальність за його не нарахування або несплату на рівні особи, зареєстрованої як платник податку, без права виписки податкової накладної та нарахування податкового кредиту; 2.3. будь-яка особа, яка імпортує (ввозить, пересилає) товари (супутні послуги) на митну територію України, незалежно від того, чи є вона зарєєстрованим платником податку на додану вартість відповідно до вимог пункту 2.2 цієї статті , чи ні, за винятком: а) фізичних осіб, не зареєстрованих платниками цього податку, які ввозять товари (предмети) у супроводжувальному багажі або отримують їх як поштове відправлення у межах неторгового обороту в обсягах, що не підлягають оподаткуванню згідно з митним законодавством (крім ввезення такими фізичними особами транспортних засобів чи запасних частин до них); б) нерезидентів, які пересилають поштові відправлення згідно з правилами Міжнародного поштового союзу на митну територію України, та отримувачів таких поштових відправлень;  
    -24- Горбаль В.М.
У тексті абзацу 3 пункту 3 розділу І законопроекту виключити слова "або у рахунок погашення її зобов'язань - третім особам";  
Відхилено    
    -25- Хомутиннік В.Ю.
абзац одинадцятий пункту 1 розділу І щодо першого абзацу пункту 2.6 та текст "і 2.6" у дванадцятому абзаці пункту 3 розділу І проекту вилучити, як такі, що не змістовні, та створюють суперечності.  
Враховано    
    -26- Кармазін Ю.А.
п.п. 2.2.1 викласти в такій редакції 2.2.1.особа, якщо загальна сума компенсації вартості поставок товарів (послуг), що підлягають оподаткуванню згідно з цим Законом, нарахована (сплачена, надана) такій особі або у рахунок погашення її зобов'язань - третім особам, досягає за будь-який період протягом останніх дванадцяти календарних місяців граничної суми у 300 000 гривень (без урахування податку на додану вартість), незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із Законом. При цьому для цілей розрахунку зазначеної граничної суми береться сукупна сума компенсацій, наданих як особі так і усім особам, пов'язаним з такою особою.  
Враховано по суті Співпадає з пропозицією 21   
    -27- Кармазін Ю.А.
п.п. 2.2.2 викласти в такій редакції "п. 2.2.2. державний орган (особа), уповноважений здійснювати продаж конфіскованого, арештованого або безхазяйного майна безпосередньо покупцю або за посередництвом іншої особи у встановленому Законом порядку;  
Враховано по суті Співпадає з пропозицією 21   
    -28- Кармазін Ю.А.
п.п. 2.3 викласти в такій редакції "2.3. будь-яка особа, яка імпортує (ввозить, пересилає) товари (супутні послуги) на митну територію України, незалежно від того, чи є вона зареєстрованим платником податку на додану вартість, чи ні, зобов'язана сплачувати цей податок у порядку визначеному цим Законом, за винятком фізичних осіб, не зареєстрованих платниками цього податку, які ввозять товари (предмети) у супроводжувальному багажі або отримують їх як поштове відправлення у межах неторгового обороту в обсягах, що не підлягають оподаткуванню згідно з Законом (крім ввезення такими фізичними особами транспортних засобів чи запасних частин до них).  
Враховано по суті Співпадає з пропозицією 21   
    -29- Осика С.Г.
У пункті 2.1 статті 2 і далі у всіх відмінниках ціфри 300 000 замініти на ціфри 500 000.  
Відхилено    
    -30- Горбачов В.С.
У пункті 2.1 статті 2 і далі у всіх відмінниках ціфри 300 000 замініти на ціфри 500 000.  
Відхилено    
25. 4. У статті 3:      4. У статті 3:  
26. а) пункт 3.1 викласти у такій редакції: "3.1. Об'єктом оподаткування є операції платників податку з: 3.1.1. поставки товарів (послуг), якщо місце такої поставки знаходиться на митній території України; 3.1.2. імпорту товарів (супутніх таким товарам послуг). З метою оподаткування до імпорту також прирівнюється: поставка товарів з-за меж митного кордону України на митну територію України за договорами оренди (лізингу), застави та іншими договорами, які не передбачають передання права власності на такі товари (майно) або передбачають їх обмін на корпоративні права чи цінні папери (крім давальницької сировини, яка надається виконавцю - резиденту у порядку, визначеному Законом України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"); поставка товарів з території митних (ліцензійних) складів або безмитних магазинів на митну територію України для їх вільного використання (споживання); поставка готової продукції на митну територію України для її вільного використання (споживання), виготовленої виконавцем з використанням давальницької сировини, попередньо ввезеної з-за меж митного кордону України або з території митних (ліцензійних) складів у порядку, визначеному Законом України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"; 3.1.3. експорту товарів (супутніх таким товарам послуг), вартість яких включається до митної вартості таких товарів згідно з нормами митного законодавства. З метою оподаткування до експорту також прирівнюється: поставка товарів за межі митного кордону України за договорами фінансової оренди (лізингу), застави та іншими договорами, які не передбачають передання права власності на такі товари (майно) або передбачають їх обмін на корпоративні права чи цінні папери; поставка товарів з митної території України на теріторію митних (ліцензійних) складів або безмитних магазинів. З метою оподаткування не вважається експортом та не підлягає оподаткуванню цим податком: поставка товарів за межі митного кордону України з території митних (ліцензійних) складів або безмитних магазинів, а також поставка товарів з одного митного (ліцензійного) складу чи безмитного магазину на територію іншого митного (ліцензійного) складу або безмитного магазину, якщо такі митні (ліцензійні) склади чи безмитні магазини розташовані на митній території України; поставка готової продукції за межі митної території України, виготовленої виконавцем з використанням давальницької сировини, попередньо ввезеної з-за меж митного кордону України або з території митних (ліцензійних) складів, у спосіб та за процедурою, що визначені Законом України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах";   -31- Буряк С.В.
пункт 3.1 викласти у такій редакції: "3.1. Об'єктом оподаткування є операції платників податку з: 3.1.1. поставки товарів на митній території України; 3.1.2. поставки послуг, місце надання яких знаходиться на митній теріторії України; 3.1.3. імпорту товарів (супутніх послуг). З метою оподаткування до імпорту також прирівнюється: ввезення з-за меж митного кордону України на митну територію України тварів (супутніх послуг) за договорами лізінгу (оренди) (у тому числі у разі повернення об'єкту лізінгу лізінгодавцю-резиденту або іншій особі за дорученням такого лізінгодавця), застави, та іншими договорами, які не передбачають передання права власності на такі товари (майно) або передбачають їх обмін на корпоративні права чи цінні папери, у тому числі якщо таке ввезення пв'язане із поверненням товарів у зв'язку з припиненням дії зазначених договорів; поставка товарів з території безмитних магазинів на митну територію України у митному режимі їх вільного використання (споживання)"; поставка готової продукції на митну територію України у митному режимі її вільного використання (споживання), виготовленої виконавцем з використанням давальницької сировини, попередньо ввезеної з-за меж митного кордону України або з території митних (ліцензійних) складів у порядку, визначеному Законом України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"; Не вважається імпортом: ввезення давальницької сировини, яка надається виконавцю - резиденту у порядку, визначеному Законом України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах; ввезення товарів (супутніх послуг) на митну теріторію України для їх зберігання на митних (ліцензійних) складах у митному режимі митного складу. 3.1.4. експорту товарів (послуг); З метою оподаткування до експорту товарів також прирівнюється: вивезення товарів (супутніх послуг) за межі митного кордону України за договорами лізингу (оренди) (у тому числі у разі повернення об'єкту лізінгу лізінгодавцю-нерезиденту або іншій особі за дорученням такого лізінгодавця), застави, та іншими договорами, які не передбачають передання права власності на такі товари (майно) або передбачають їх обмін на корпоративні права чи цінні папери, у тому числі якщо таке вивезення пв'язане із припиненням дії зазначених договорів; поставка товарів (супутніх послуг) з митної території України на територію безмитних магазинів. передача товарів (супутніх послуг), що вивозяться з митної теріторії України, на митні (ліцензійні) склади для їх зберігання у митному режимі митного складу. З метою оподаткування не вважається експортом та не підлягає оподаткуванню цим податком: поставка товарів за межі митного кордону України з території безмитних магазинів, а також поставка товарів з одного безмитного магазину на територію іншого безмитного магазину, якщо такі безмитні магазини розташовані на митній території України; майнові добровільні пожертвування, які вивозяться за межі митного кордону України; в інших випадках, визначених Митним кодексом України;  
Враховано   пункт 3.1 викласти у такій редакції: "3.1. Об'єктом оподаткування є операції платників податку з: 3.1.1. поставки товарів на митній території України; 3.1.2. поставки послуг, місце надання яких знаходиться на митній теріторії України; 3.1.3. імпорту товарів (супутніх послуг). З метою оподаткування до імпорту також прирівнюється: ввезення з-за меж митного кордону України на митну територію України тварів (супутніх послуг) за договорами лізінгу (оренди) (у тому числі у разі повернення об'єкту лізінгу лізінгодавцю-резиденту або іншій особі за дорученням такого лізінгодавця), застави, та іншими договорами, які не передбачають передання права власності на такі товари (майно) або передбачають їх обмін на корпоративні права чи цінні папери, у тому числі якщо таке ввезення пв'язане із поверненням товарів у зв'язку з припиненням дії зазначених договорів; поставка товарів з території безмитних магазинів на митну територію України у митному режимі їх вільного використання (споживання)"; поставка готової продукції на митну територію України у митному режимі її вільного використання (споживання), виготовленої виконавцем з використанням давальницької сировини, попередньо ввезеної з-за меж митного кордону України або з території митних (ліцензійних) складів у порядку, визначеному Законом України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"; Не вважається імпортом: ввезення давальницької сировини, яка надається виконавцю - резиденту у порядку, визначеному Законом України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах; ввезення товарів (супутніх послуг) на митну теріторію України для їх зберігання на митних (ліцензійних) складах у митному режимі митного складу. 3.1.4. експорту товарів (послуг); З метою оподаткування до експорту товарів також прирівнюється: вивезення товарів (супутніх послуг) за межі митного кордону України за договорами лізингу (оренди) (у тому числі у разі повернення об'єкту лізінгу лізінгодавцю-нерезиденту або іншій особі за дорученням такого лізінгодавця), застави, та іншими договорами, які не передбачають передання права власності на такі товари (майно) або передбачають їх обмін на корпоративні права чи цінні папери, у тому числі якщо таке вивезення пв'язане із припиненням дії зазначених договорів; поставка товарів (супутніх послуг) з митної території України на територію безмитних магазинів. передача товарів (супутніх послуг), що вивозяться з митної теріторії України, на митні (ліцензійні) склади для їх зберігання у митному режимі митного складу. З метою оподаткування не вважається експортом та не підлягає оподаткуванню цим податком: поставка товарів за межі митного кордону України з території безмитних магазинів, а також поставка товарів з одного безмитного магазину на територію іншого безмитного магазину, якщо такі безмитні магазини розташовані на митній території України; майнові добровільні пожертвування, які вивозяться за межі митного кордону України; в інших випадках, визначених Митним кодексом України;  
    -32- Цушко В.П.
Терьохін С.А.
а) пункт 3.1 викласти у такій редакції: "3.1. Об'єктом оподаткування є операції платників податку з: 3.1.1. поставки товарів на митній території України; 3.1.2. поставки послуг, місце надання яких знаходиться на митній теріторії України; 3.1.3. імпорту товарів (супутніх послуг). З метою оподаткування до імпорту також прирівнюється: ввезення з-за меж митного кордону України на митну територію України товарів (супутніх послуг) за договорами лізінгу (оренди) (у тому числі у разі повернення об'єкту лізінгу лізінгодавцю-резиденту або іншій особі за дорученням такого лізінгодавця), застави, та іншими договорами, які не передбачають передання права власності на такі товари (майно) або передбачають їх обмін на корпоративні права чи цінні папери, у тому числі якщо таке ввезення пв'язане із поверненням товарів у зв'язку з припиненням дії зазначених договорів (крім ввезення давальницької сировини, яка надається виконавцю - резиденту у порядку, визначеному Законом України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"); поставка товарів з території безмитних магазинів (митних ліцензійних складів) на митну територію України у митному режимі їх вільного використання (споживання)"; поставка готової продукції на митну територію України у митному режимі її вільного використання (споживання), виготовленої виконавцем з використанням давальницької сировини, попередньо ввезеної з-за меж митного кордону України або з території митних (ліцензійних) складів у порядку, визначеному Законом України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"; 3.1.4. експорту товарів (послуг); З метою оподаткування до експорту товарів також прирівнюється: вивезення товарів (супутніх послуг) за межі митного кордону України за договорами лізингу (оренди) (у тому числі у разі повернення об'єкту лізінгу лізінгодавцю-нерезиденту або іншій особі за дорученням такого лізінгодавця), застави, та іншими договорами, які не передбачають передання права власності на такі товари (майно) або передбачають їх обмін на корпоративні права чи цінні папери, у тому числі якщо таке вивезення пов'язане із припиненням дії зазначених договорів; поставка товарів (супутніх послуг) з митної території України на територію безмитних магазинів або митних (ліцензійних) складів. З метою оподаткування не вважається експортом та не підлягає оподаткуванню цим податком: поставка товарів за межі митного кордону України з території безмитних магазинів (митних ліцензійних складів), а також поставка товарів з одного безмитного магазину на територію іншого безмитного магазину або з територіїї одного митного (ліцензійного) складу на територію іншого митного (ліцензійного) складу, якщо такі безмитні магазини (ліцензійні склади) розташовані на митній території України; майнові добровільні пожертвування, які вивозяться за межі митного кордону України; в інших випадках, визначених Митним кодексом України;  
Враховано (крім ліцензійних складів)   
    -33- Кармазін Ю.А.
У п.3.1 статті 3 після слів "З метою оподаткування не вважається експортом та не підлягає оподаткуванню цим податком:" вилучити абзац "поставка товарів за межі митного кордону України з території митних (ліцензійних) складів або безмитних магазинів, а також поставка товарів з одного митного (ліцензійного) складу чи безмитного магазину на територію іншого митного (ліцензійного) складу або безмитного магазину, якщо такі митні (ліцензійні) склади чи безмитні магазини розташовані на митній території України;"І далі по тексту вилучити всі пропозиції про введенню пільгового оподаткування поставки товарів за межі митних (ліцензійних) складів або безмитних магазинів.  
Відхилено    
27. б) у пункті 3.2:       
28. абзац перший підпункту 3.2.1 після слова "деривативи" доповнити словами "корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах", а слова "обміну зазначених цінних паперів на інші цінні папери" замінити словами "обміну цінних паперів, корпоративних прав на інші цінні папери, корпоративні права";   -34- Терьохін С.А.
у пункті 3.2: "3.2.1. випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб'єктами підприємницької діяльності, Національним банком України, Міністерством фінансів України, органами місцевого самоврядування відповідно до закону, включаючи інвестиційні та іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, деривативи, а також корпоративні права, виражені в іншіх ніж цінні папери формах; обміну зазначених цінних паперів та корпоративних прав, виражених в іншіх ніж цінні папери формах, на інші цінні папери; розрахунково-клірингової, реєстраторської та депозитарної діяльності на ринку цінних паперів, а також діяльності з управління активами (у тому числі пенсійними активами, фондами банківського управління), відповідно до закону".  
Враховано   "3.2.1. випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб'єктами підприємницької діяльності, Національним банком України, Міністерством фінансів України, органами місцевого самоврядування відповідно до закону, включаючи інвестиційні та іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, деривативи, а також корпоративні права, виражені в іншіх ніж цінні папери формах; обміну зазначених цінних паперів та корпоративних прав, виражених в іншіх ніж цінні папери формах, на інші цінні папери; розрахунково-клірингової, реєстраторської та депозитарної діяльності на ринку цінних паперів, а також діяльності з управління активами (у тому числі пенсійними активами, фондами банківського управління), відповідно до закону".  
29. підпункт 3.2.2 викласти у такій редакції: "3.2.2. передачі майна у схов (відповідальне зберігання), в оренду (лізинг), крім переданого у фінансовий лізинг, якщо місце надання такого майна знаходиться на митній території України; повернення майна зі схову (відповідального зберігання) його власнику, майна, попередньо переданого в оренду (лізинг) орендодавцю (лізингодавцю), крім переданого у фінансовий лізинг;   -35- Терьохін С.А.
підпункт 3.2.2 викласти у такій редакції: "3.2.2. передачі майна у схов (відповідальне зберігання), а також в оренду (лізинг), крім передачі у фінансовий лізинг; повернення майна зі схову (відповідального зберігання) його власнику, а також майна, попередньо переданого в оренду (лізинг) орендодавцю (лізингодавцю), крім переданого у фінансовий лізинг; нарахуванню процентів або комісій у складі орендного (лізингового) платежу у сумі, що не перевищує потрійну облікову ставку Національного банку України, встановлену на день нарахування таких процентів (комісій) за відповідний проміжок часу, розраховану від вартості об'єкта лізингу, що був наданий орендарю (лізингоотримувачу) у межах договору фінансового лізингу;  
Враховано   підпункт 3.2.2 викласти у такій редакції: "3.2.2. передачі майна у схов (відповідальне зберігання), а також в лізинг (оренду), крім передачі у фінансовий лізинг; повернення майна зі схову (відповідального зберігання) його власнику, а також майна, попередньо переданого в лізинг (оренду) лізингодавцю (орендодавцю), крім переданого у фінансовий лізинг; нарахування процентів або комісій у складі орендного (лізингового) платежу у сумі, що не перевищує потрійну облікову ставку Національного банку України, встановлену на день нарахування таких процентів (комісій) за відповідний проміжок часу, розраховану від вартості об'єкта лізингу, що був наданий орендарю (лізингоотримувачу) у межах договору фінансового лізингу;  
    -36- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Слова "якщо місце надання такого майна знаходиться на митній території України" виключити;  
Враховано    
30. сплати процентів або комісій у складі орендних (лізингових) платежів, нарахованих на вартість об'єкта фінансового лізингу (без урахування частини лізингового платежу, що надається в рахунок компенсації частини вартості об'єкта фінансового лізингу згідно з договором), місце надання або державна реєстрація якого знаходиться (здійснюється) на митній території України;       
31. передачі майна у заставу (іпотеку) позикодавцю (кредитору) чи у забезпечення іншої дійсної вимоги кредитора, якщо місце надання такого майна знаходиться на митній території України, та повернення такого майна із застави (іпотеки) його власнику після закінчення дії відповідного договору";   -37- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Викласти у такій редакції: "передачі майна у заставу (іпотеку) позикодавцю (кредитору) та/або у забезпечення іншої дійсної вимоги кредитора, повернення такого майна із застави (іпотеки) його власнику після закінчення дії відповідного договору; передачі кредитором, що є резидентом, об'єкта іпотечного кредиту у власність або використання позичальника; виплат основної суми консолідованої іпотечної заборгованості та процентів, нарахованих на неї, об'єднання та купівлі (продажу) консолідованої іпотечної заборгованості, заміною однієї частки консолідованої іпотечної заборгованості на іншу, або поверненням (зворотнім викупом) такої консолідованої іпотечної заборгованості відповідно до закону резидентом або на його користь";  
Враховано   "передачі майна у заставу (іпотеку) позикодавцю (кредитору) та/або у забезпечення іншої дійсної вимоги кредитора, повернення такого майна із застави (іпотеки) його власнику після закінчення дії відповідного договору; передачі кредитором, що є резидентом, об'єкта іпотечного кредиту у власність позичальника; виплат основної суми консолідованої іпотечної заборгованості та процентів, нарахованих на неї, об'єднання та/або купівлі (продажу) консолідованої іпотечної заборгованості, заміною однієї частки консолідованої іпотечної заборгованості на іншу, або поверненням (зворотнім викупом) такої консолідованої іпотечної заборгованості відповідно до закону резидентом або на його користь";  
32. 3.2.3. надання послуг із страхування і перестрахування, передбачених Законом України "Про страхування"   -38- Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Підпункт 3.2.3 викласти у такій редакції: "3.2.3 надання послуг із страхування, співстрахування або перестрахування особами, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності відповідно до закону, а також пов"язаних з такою діяльністю послуг страхових (перестрахових) брокерів та страхових агентів; надання послуг із загальнообов"язкового соціального та пенсійного страхування, недержавного пенсійного забезпечення, залучення та обслуговування пенсійних вкладів";  
Враховано   Підпункт 3.2.3 викласти у такій редакції: "3.2.3 надання послуг із страхування, співстрахування або перестрахування особами, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності відповідно до закону, а також пов"язаних з такою діяльністю послуг страхових (перестрахових) брокерів та страхових агентів; надання послуг із загальнообов"язкового соціального та пенсійного страхування, недержавного пенсійного забезпечення, залучення та обслуговування пенсійних вкладів, а також з адміністрування недержавних пенсійних фондів";  
    -39- Буряк С.В.
П.п. 3.2.3. викласти у едакції: "3.2.3 надання послуг із страхування, співстрахування або перестрахування особами, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності відповідно до закону, а також пов"язаних з такою діяльністю послуг страхових (перестрахових) брокерів та страхових агентів, а також з адміністрування недержавних пенсійних фондів";  
Враховано    
    -40- Альошин В.Б.
П.п. 3.2.3 п. 3.2 викласти у редакції: "3.2.3 надання послуг із страхування і перестрахування, передбачених Законом України "Про страхування", соціального і пенсійного страхування, у тому числі недержавними пенсійними фондами, а також з адміністрування недержавних пенсійних фондів".  
Враховано частково    
    -41- Акопян В.Г.
Стаття 4. підпункт б) доповнити абзацом: Підпункт 3.2.3 пункту 3.2 викласти в такій редакції: "3.2.3. надання послуг із страхування і перестрахування, передбачених Законом України "Про страхування" , соціального і пенсійного страхування, у тому числі послуг з недержавного пенсійного забезпечення, що надаються недержавними пенсійними фондами та адміністраторами недержавних пенсійних фондів;".  
Враховано частково    
33. підпункт 3.2.5 доповнити абзацом третім такого змісту:      У підпункті 3.2.5:  
34. "імпорту (ввезення, пересилання) на митну територію України майна як технічної допомоги чи благодійної (гуманітарної) допомоги згідно з нормами міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або закону";   -42- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
У підпункті 3.2.5: Абзац перший викласти у такій редакції: "надання послуг з інкасації, розрахунково-касового обслуговування, залучення, розміщення та повернення коштів за договорами позики, депозиту, вкладу (у тому числі пенсійного), управління коштами та цінними паперами (корпоративними правами та деривативами), доручення, надання, управління і переуступки фінансових кредитів, кредитних гарантій і банківських поручительств особою, що надала такі кредити, гарантії або поручительства; у другому абзаці після слів "інвестиційні сертифікати" додати слова "іпотечні сертифікати з фіксованою доходністю"; доповнити абзацом третім такого змісту: "імпорту (ввезення, пересилання) на митну територію України майна як технічної або благодійної (гуманітарної) допомоги згідно з нормами міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або відповідно до закону";  
Враховано   Абзац перший викласти у такій редакції: "надання послуг з інкасації, розрахунково-касового обслуговування, залучення, розміщення та повернення коштів за договорами позики, депозиту, вкладу (у тому числі пенсійного), управління коштами та цінними паперами (корпоративними правами та деривативами), доручення, надання, управління і переуступки фінансових кредитів, кредитних гарантій і банківських поручительств особою, що надала такі кредити, гарантії або поручительства; у другому абзаці після слів "інвестиційні сертифікати" додати слова "іпотечні сертифікати з фіксованою доходністю"; доповнити абзацом третім такого змісту: "імпорту (ввезення, пересилання) на митну територію України майна як технічної або благодійної (гуманітарної) допомоги згідно з нормами міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або відповідно до закону";  
    -43- Кармазін Ю.А.
Абзац 3 підпункту 3.2.5 "імпорту (ввезення, пересилання) на митну територію України майна як технічної або благодійної (гуманітарної) допомоги згідно з нормами міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або відповідно до закону" після слів допомоги доповнити словами "наданої Україні", виклавши його в такій редакції "імпорту (ввезення, пересилання) на митну територію України майна як технічної або благодійної (гуманітарної) допомоги наданої Україні згідно з нормами міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або відповідно до закону".  
Враховано по суті   
35. у підпункті 3.2.7 слова "на ринку цінних паперів України, а також деривативами на фондових, валютних і товарних біржах, створених у порядку, передбаченому відповідними законами" замінити словами "та валютними цінностями, включаючи будь-які виплати (у тому числі комісійні) фондовим або валютним біржам чи позабіржовим фондовим системам або їх членам у зв'язку з організацією та торгівлею валютними цінностями чи цінними паперами та деривативами";   -44- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Підпункт 3.2.7 викласти у такій редакції: "3.2.7 виплат у грошовій формі заробітної плати (іншим прирівняним до неї виплатам), пенсій, стипендій, субсидій, дотацій за рахунок бюджетів або Пенсійного фонду України чи фондів загальнообов"язкового соціального страхування (крім тих, що надаються у майновій формі); виплат роялті, дивідендів (крім тих, що надаються у майновій формі); надання комісійних (брокерських, дилерських) послуг із торгівлі та/або управлінню цінними паперами (корпоративними правами), деривативами та валютними цінностями, включаючи будь-які виплати (у тому числі комісійні) фондовим або валютним біржам чи позабіржовим фондовим системам або їх членам у зв'язку з організацією та торгівлею валютними цінностями, цінними паперами та/або деривативами" ;  
Враховано   Підпункт 3.2.7 викласти у такій редакції: "3.2.7 виплат у грошовій формі заробітної плати (іншим прирівняним до неї виплатам), пенсій, стипендій, субсидій, дотацій за рахунок бюджетів або Пенсійного фонду України чи фондів загальнообов"язкового соціального страхування (крім тих, що надаються у майновій формі); виплат у грошовій формі або у вигляді цінних паперів дивідендів, роялті; надання комісійних (брокерських, дилерських) послуг із торгівлі та/або управлінню цінними паперами (корпоративними правами), деривативами та валютними цінностями, включаючи будь-які грошові виплати (у тому числі комісійні) фондовим або валютним біржам чи позабіржовим фондовим системам або їх членам у зв'язку з організацією та торгівлею валютними цінностями, цінними паперами та/або деривативами" ;  
36. в абзаці першому підпункту 3.2.8 слова "у тому числі при ввезенні основних фондів на митну територію України (крім підакцизних товарів) або їх вивезенні" замінити словами " (крім підакцизних товарів), у тому числі при їх вивезенні";   -45- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
в абзаці першому підпункту 3.2.8 слова "у тому числі при ввезенні основних фондів на митну територію України (крім підакцизних товарів) або їх вивезенні за межі митної території України" замінити словами "крім підакцизних товарів";  
Враховано   в абзаці першому підпункту 3.2.8 слова "у тому числі при ввезенні основних фондів на митну територію України (крім підакцизних товарів) або їх вивезенні за межі митної території України" замінити словами "крім підакцизних товарів"; у абзаці четвертому підпункту 3.2.8 пункту 3.2 статті 3 слова "у тому числі при їх ввезенні на митну територію України", "або вивезенні за межі митної території України" вилучаються;  
    -46- Веревський А.М.
Абзац перший підпункту 3.2.8 залишити в діючій редакції, тобто: "3.2.8. передачі основних фондів як внеску до статутного фонду юридичної особи для формування її цілісного майнового комплексу в обмін на емітовані нею корпоративні права, у тому числі при ввезенні основних фондів на митну територію України (крім підакцизних товарів) або їх вивезенні за межі митної території України; продажу за компенсацію сукупних валових активів платника податку (з урахуванням вартості гудвілу) іншому платнику податку."  
Відхилено    
    -47- Буряк С.В.
Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Коновалюк В.І.
Бондаренко Г.І.
Нощенко М.П.
Фоменко К.О.
Калетнік Г.М.
Воюш В.Д.
Заічко В.О.
Майстришин В.Я.
Потапов В.І.
Рудковський Д.О.
Шпак В.Ф.
У Законі України "Про податок на додану варість": у абзаці четвертому підпункту 3.2.8 пункту 3.2 статті 3 слова "у тому числі при їх ввезенні на митну територію України", "або вивезенні за межі митної території України" вилучаються;  
Враховано    
37. підпункт 3.2.10 виключити;   -48- Осика С.Г.
Пункт 3.2.10 статті 3 залишити в чинній редакції.  
Враховано   підпункт 3.2.11 викласти у такій редакції: "3.2.11. надання уповноваженими банками послуг з довірчого управління фондами банківського управління, виплати винагороди за здійснення управління фондом операцій з нерухомістю, за перерахування коштів на фінансування будівництва із фонду фінансування будівництва, за здійснення платежів за іпотечними сертифікатами відповідно до закону".  
    -49- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
підпункт 3.2.11 викласти у такій редакції: "3.2.11. надання уповноваженими банками послуг з довірчого управління фондами банківського управління, виплати винагороди за здійснення управління фондом операцій з нерухомістю, за перерахування коштів на фінансування будівництва із фонду фінансування будівництва, за здійснення платежів за іпотечними сертифікатами відповідно до закону".  
Враховано    
    -50- Гуров В.М.
П.п. 3.2.11 викласти у редакції: "3.2.11 винагорода за здійснення управління фондом лперацій з нерухомістю, за перерахування коштів га фінансування будівництва із фонду фінансування будівництва, за здійснення платежів за іпотечними сертифікатами".  
Враховано частково    
    -51- Шпиг Ф.І.
Цушко В.П.
Альошин В.Б.
П. З.2 доповнити пунктом такого змісту: "3.2.12 надання послуг професійним адміністраторам з адміністрування недержавного пенсійного фонду".  
Відхилено    
    -52- Горбаль В.М.
Текст абзацу 11 пункту б) частини 4 розділу І виключити.  
Відхилено    
38. 5). У статті 4:      5). У статті 4:  
39. а) друге речення пункту 4.1 доповнити словами "а також суми процентів, сплачених (нарахованих) ним за договорами товарного кредиту (товарної позики) у частині, що перевищує подвійний розмір облікової ставки Національного банку України, встановленої на дату такої сплати (нарахування), розрахованої за строк користування таким кредитом (позикою)";      а) друге речення пункту 4.1 доповнити словами "а також суми процентів, сплачених (нарахованих) ним за договорами товарного кредиту (товарної позики) у частині, що перевищує подвійний розмір облікової ставки Національного банку України, встановленої на дату такої сплати (нарахування), розрахованої за строк користування таким кредитом (позикою)";  
40. б) у пункті 4.2:   -53- Осика С.Г.
Пункт 4.2 статті 4 залишити в чинній редакції.  
Враховано по суті  б) у пункті 4.2:  
41. слова "натуральних виплат в рахунок оплати праці фізичним особам, що перебувають у трудових відносинах з платником податку" вилучити;      слова "натуральних виплат в рахунок оплати праці фізичним особам, що перебувають у трудових відносинах з платником податку" вилучити;  
42. увести абзац другий такого змісту:   -54- Горбаль В.М.
Абзац 2 п.п. б) виключити.  
Відхилено   увести абзац другий такого змісту:  
43. "При здійсненні натуральних виплат в рахунок оплати праці найманим працівникам або у межах цивільно-правових договорів, укладених платником податку з фізичною особою, база оподаткування розраховується як фактична ціна такої натуральної виплати, але не нижче за її звичайну ціну, збільшена на суму цього податку, нарахованого на таку ціну".   -55- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Абзац другий викласти у редакції: "При здійсненні виплат у формах, відмінних від грошової, у рахунок оплати праці найманим працівникам або у межах цивільно-правових договорів, укладених платником податку з іншою особою, база оподаткування розраховується як фактична ціна такої виплати, але не нижче за її звичайну ціну".  
Враховано   "При здійсненні виплат у формах, відмінних від грошової, у рахунок оплати праці найманим працівникам або у межах цивільно-правових договорів, укладених платником податку з іншою особою, база оподаткування розраховується як фактична ціна такої виплати, але не нижче за її звичайну ціну".  
44. б) у пункті 4.3:      б) у пункті 4.3:  
45. у першому реченні абзацу першого слова: "ввозяться (пересилаються)" замінити словами: "імпортуються (ввозяться, пересилаються)", слова: "до пункту перетину митного кордону України" замінити словами: "до пункту, де товари фактично знаходяться в момент їх пред"явлення для митного оформлення";      у першому реченні абзацу першого слова: "ввозяться (пересилаються)" замінити словами: "імпортуються (ввозяться, пересилаються)", слова: "до пункту перетину митного кордону України" замінити словами: "до пункту, де товари фактично знаходяться в момент їх пред"явлення для митного оформлення";  
46. у другому реченні абзацу першого та другому реченні абзацу другого слова "на момент виникнення податкових зобов'язань" замінити словами "на операційний день, що передує дню, в якому товар (товарна партія) вперше підпадає під режим митного контролю відповідно до митного законодавства. У такому ж порядку встановлюється валютний (обмінний) курс для нарахування інших податків (зборів), базою оподаткування яких є митна вартість таких товарів";      у другому реченні абзацу першого та другому реченні абзацу другого слова "на момент виникнення податкових зобов'язань" замінити словами "на операційний день, що передує дню, в якому товар (товарна партія) вперше підпадає під режим митного контролю відповідно до митного законодавства. У такому ж порядку встановлюється валютний (обмінний) курс для нарахування інших податків (зборів), базою оподаткування яких є митна вартість таких товарів";  
47. в) пункт 4.4 виключити;   -56- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Виключити п.п. "в".  
Враховано    
    -57- Осика С.Г.
Пункт 4.4 статті 4 залишити в чинній редакції.  
Враховано    
    -58- Горбаль В.М.
Текст пункту в) частини 5 виключити  
Враховано    
48. г) пункт 4.5 викласти у такій редакції:      г) пункт 4.5 викласти у такій редакції:  
49. "4.4. У разі якщо після поставки товарів (послуг) здійснюється будь-яка зміна суми компенсації, включаючи наступний за поставкою перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів особі, яка їх надала, а також при проведенні процедур врегулювання сумнівної, безнадійної заборгованості згідно із статтею 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" суми податкових зобов'язань та податкового кредиту продавця та покупця підлягають відповідному перерахуванню.   -59- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
У п.п. 4.4. після слів "суми компенсації" додати слова: "їх вартості";  
Враховано   "4.5. У разі якщо після поставки товарів (послуг) здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за поставкою перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів особі, яка їх надала, а також при проведенні процедур врегулювання сумнівної, безнадійної заборгованості згідно із статтею 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" суми податкових зобов'язань та податкового кредиту продавця та покупця підлягають відповідному перерахуванню.  
50. 4.4.1. Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку - продавця, то:      4.5.1. Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку - продавця, то:  
51. а) продавець відповідно зменшує суму податкових зобов'язань за наслідками податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок, та надсилає покупцю розрахунок відкоригованого значення податку;      а) продавець відповідно зменшує суму податкових зобов'язань за наслідками податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок, та надсилає покупцю розрахунок відкоригованого значення податку;  
52. б) покупець відповідно зменшує суму податкового кредиту за наслідками такого податкового періоду у разі, якщо він є зареєстрованим як платник податку на дату проведення коригування, а також мав право на податковий кредит під час придбання таких товарів (послуг).      б) покупець відповідно зменшує суму податкового кредиту за наслідками такого податкового періоду у разі, якщо він є зареєстрованим як платник податку на дату проведення коригування, а також мав право на податковий кредит під час придбання таких товарів (послуг).  
53. 4.4.2. Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається збільшення суми компенсації платника податку - продавця, то:      4.5.2. Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається збільшення суми компенсації платника податку - продавця, то:  
54. а) продавець відповідно збільшує суму податкових зобов'язань за наслідками податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок, та надсилає покупцю розрахунок відкоригованого значення податку;      а) продавець відповідно збільшує суму податкових зобов'язань за наслідками податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок, та надсилає покупцю розрахунок відкоригованого значення податку;  
55. б) покупець відповідно збільшує суму податкового кредиту за наслідками такого податкового періоду у разі, якщо він є зареєстрованим як платник податку на дату проведення перерахунку, а також мав право на податковий кредит під час придбання таких товарів (послуг).      б) покупець відповідно збільшує суму податкового кредиту за наслідками такого податкового періоду у разі, якщо він є зареєстрованим як платник податку на дату проведення перерахунку, а також мав право на податковий кредит під час придбання таких товарів (послуг).  
56. 4.4.3. Норми цього пункту не поширюються на випадки, коли продавець товарів (послуг) не є платником податку на додану вартість станом на кінець податкового періоду, в якому був зроблений такий перерахунок.      4.5.3. Норми цього пункту не поширюються на випадки, коли продавець товарів (послуг) не є платником податку на додану вартість станом на кінець податкового періоду, в якому був зроблений такий перерахунок.  
57. 4.4.4. Зменшення суми податкових зобов'язань платника податку ( продавця при зміні компенсації вартості товарів, наданих особам, які не були платниками цього податку на момент такого продажу, дозволяється лише:      4.5.4. Зменшення суми податкових зобов'язань платника податку ( продавця при зміні компенсації вартості товарів, наданих особам, які не були платниками цього податку на момент такого продажу, дозволяється лише:  
58. а) при поверненні раніше проданих товарів у власність продавцю з наданням покупцю грошової компенсації їх вартості;      а) при поверненні раніше проданих товарів у власність продавцю з наданням покупцю грошової компенсації їх вартості;  
59. б) при перегляді цін, пов'язаних з гарантійними замінами товарів;      б) при перегляді цін, пов'язаних з гарантійними замінами товарів;  
60. в) у зв'язку з проведенням процедур урегулювання сумнівної або безнадійної заборгованості, яка виникла внаслідок продажу товарів (послуг), визначених статтею 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";      в) у зв'язку з проведенням процедур урегулювання сумнівної або безнадійної заборгованості, яка виникла внаслідок продажу товарів (послуг), визначених статтею 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";  
61. д) пункт 4.6 уважати пунктом 4.5 та у другому реченні слова "терміну позовної давності, визначеної законом" замінити словами: "дванадцяти календарних місяців";   -60- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
у другому реченні пункту 4.6 слова "терміну позовної давності, визначеної законом" замінити словами: "дванадцяти календарних місяців";  
Враховано   д) у другому реченні пункту 4.6 слова "терміну позовної давності, визначеної законом" замінити словами: "дванадцяти календарних місяців"; У пункті 4.7 виключити слова: "та конфіскованого або безхазяйного майна, переданого уповноваженими державними органами для його реалізації у встановленому законодавством порядку",  
    -61- Горбаль В.М.
У тексті підпункту д) пункту 5 розділу І законопроекту виключити слова "та у другому реченні слова "терміну позовної давності, визначеної законом" замінити словами: "дванадцяти календарних місяців";  
Враховано    
    -62- Кармазін Ю.А.
В пп.. "д) пункт 4.6 уважати пунктом 4.5 та у другому реченні слова "терміну позовної давності, визначеної законом" замінити словами: "дванадцяти календарних місяців" залишити статтю редакцію "4.6. Вартість тари, що згідно з умовами договору (контракту) визначена як зворотна (заставна), до бази оподаткування не включається. У разі коли протягом терміну позовної давності, визначеної законом, з моменту отримання зворотної тари вона не повертається відправнику, вартість такої зворотної тари включається до бази оподаткування отримувача."  
Відхилено    
    -63- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
У пункті 4.7 виключити слова: "та конфіскованого або безхазяйного майна, переданого уповноваженими державними органами для його реалізації у встановленому законодавством порядку,  
Враховано    
    -64- Кармазін Ю.А.
В першій частині абзацу п.4.7."У випадках коли платник податку здійснює підприємницьку діяльність з продажу вживаних товарів (комісійну торгівлю), що придбані в осіб, не зареєстрованих платниками податку, та конфіскованого або безхазяйного майна, переданого уповноваженими державними органами для його реалізації у встановленому законодавством порядку, базою оподаткування є комісійна винагорода такого платника податку. Правила комісійної торгівлі та визначення комісійної винагороди встановлюються Кабінетом Міністрів України.", слово "законодавством" замінити на "Законом".  
зв'язку з поправкою 58 слово „законодавство" вилучено.   
62. г) пункт 4.8 доповнити абзацом четвертим такого змісту:      г) пункт 4.8 доповнити абзацом четвертим такого змісту:  
63. "Для цілей оподаткування згідно з цим Законом надання або отримання векселя не змінює суми податкового кредиту або податкового зобов'язання з цього податку";   -65- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Викласти у редакції: "Для цілей оподаткування гідно з цим Законом векселя (крім податкових векселів) видані або отримані не вважаються засобом платежу та не змінюють суму податкового кредиту або податкового зобов'язання з цього податку ";  
Враховано   "Для цілей оподаткування гідно з цим Законом векселя (крім податкових векселів) видані або отримані не вважаються засобом платежу та не змінюють суму податкового кредиту або податкового зобов'язання з цього податку";  
    -66- Терьохін С.А.
Доповнити абзац четвертий словами такого змісту: (крім податкових векселів);  
Враховано    
    -67- Ландик В.І.
п. 4.8 доповнити абзацом четвертим такого змісту: "Для цілей оподаткування векселя видані або отримані, крім податкових векселів, не змінюють суму податкового кредиту або податкового зобов'язання з цього податку".  
Враховано    
64. Увести пункти 4.10 - 4.11 такого змісту:      Увести пункти 4.10 - 4.11 такого змісту:  
65. "4.10. При наданні послуг із транзитного перевезення (переміщення) товарів (вантажів) платником податку митною територією України, базою оподаткування є вартість послуг із такого транзитного перевезення (переміщення), з урахуванням його відстані (від пункту першого перетину митного кордону України до пункту останнього перетину митного кордону України). При цьому така вартість встановлюється за договірною (контрактною) ціною, але не нижче за звичайну ціну, що визначається з урахуванням ціни відповідного транспортування таких продуктів територією прикордонних з Україною країн.   -68- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
пункт 4.10 викласти у редакції: "4.10. При наданні послуг із транзитного перевезення (переміщення) товарів (вантажів, пасажирів) митною територією України, база оподаткування розраховується виходячи з вартості послуг із такого транзитного перевезення (переміщення), наданих на митній території України (з урахуванням відстані від пункту першого перетину митного кордону України до пункту останнього перетину митного кордону України). У виняток з цього правила, операції з надання послуг із транзиту газу, нафти сирої або аміаку митною територією України не є об"єктом оподаткування.  
Враховано   "4.10. При наданні послуг із транзитного перевезення (переміщення) товарів (вантажів, пасажирів) митною територією України, база оподаткування розраховується виходячи з вартості послуг із такого транзитного перевезення (переміщення), наданих на митній території України (з урахуванням відстані від пункту першого перетину митного кордону України до пункту останнього перетину митного кордону України). У виняток з цього правила, операції з надання послуг із транзиту газу, нафти сирої або аміаку митною територією України не є об"єктом оподаткування.  
66. Якщо міжнародний договір (угода) з цього питання, згода на який надана Верховною Радою України, встановлює інші правила визначення ціни транзиту товарів (бази оподаткування), то пріоритет мають правила такої міжнародного договору (угоди).   -69- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Якщо міжнародний договір (угода), згода на обов"язковість якого надана Верховною Радою України, установлює правила оподаткування транзитних перевезень, відмінні від передбачених цим пунктом, то пріоритет мають правила такого міжнародного договору (угоди).  
Враховано   Якщо міжнародний договір (угода), згода на обов"язковість якого надана Верховною Радою України, установлює правила оподаткування транзитних перевезень, відмінні від передбачених цим пунктом, то пріоритет мають правила такого міжнародного договору (угоди).  
    -70- Кармазін Ю.А.
Абзац 2 п.4.10 "Якщо міжнародний договір (угода) з цього питання, згода на який надана Верховною Радою України, встановлює інші правила визначення ціни транзиту товарів (бази оподаткування), то пріоритет мають правила такої міжнародного договору (угоди)." виключити, оскільки ця норма дублює частину 2 статті 19 "Дія міжнародних договорів України на території України" Закону України "Про міжнародні договори України", яка встановлює "2. Якщо міжнародним договором України, укладення якого відбулось у формі закону, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України, то застосовуються правила міжнародного договору України."  
Відхилено    
67. 4.11. Базою оподаткування операцій з надання туристичних послуг туристичним оператором є винагорода такого туристичного оператора, тобто різниця між загальною вартістю туристичних послуг, що сплачується туристами протягом звітного періоду, та фактичними витратами такого туристичного оператора на придбання товарів (робіт, послуг) у осіб, зареєстрованих платниками цього податку, або при їх імпортуванні, за умови якщо вартість таких товарів (робіт, послуг) включається до вартості таких туристичних послуг, з урахуванням накладних видатків.   -71- Буряк С.В.
Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Пункт 4.11. викласти у редакції: 4.11. Базою оподаткування при поставці туристичного продукту фізичним особам туристичним оператором є винагорода такого туристичного оператора, а саме різниця між вартістю поставленого ним туристичного продукту (без урахування податку, нарахованого на таку винагороду) та вартістю витрат, понесених таким туристичним оператором внаслідок придбання (створення) такого туристичного продукту (з урахуванням цього податку). У разі поставок (надання) туристичних послуг туристичним оператором особам, іншим ніж визначені у абзаці першому пункту 4.11 статті 4, базою оподаткування є вартість таких туристичних послуг (без урахування цього податку). Туристичний оператор зобов'язаний вести окремий податковий облік операцій, зазначених у абзаці другому цього пункту. Базою оподаткування для операцій, які здійснюються від імені туристичного оператора туристичними агентами, є комісійна винагорода, яка нараховується (виплачується) на користь такого агенту таким туристичним оператором, у тому числі за рахунок коштів, отриманих від споживача туристичного продукту. Поставка туристичного продукту з місцем його надання на митній території України може здійснюватися виключно резидентом, який має відповідну ліцензію та відповідає вимогам, визначеним пунктом 2.2 статті 2 цього Закону. Сума податку, сплачена (нарахована) туристичним агентом на користь туристичного оператора, не підлягає включенню до складу податкового кредиту такого туристичного агента (туристичного оператора) та включається до складу їх валових витрат.  
Враховано   Пункт 4.11. викласти у редакції: 4.11. Базою оподаткування при поставці туристичного продукту фізичним особам туристичним оператором є винагорода такого туристичного оператора, а саме різниця між вартістю поставленого ним туристичного продукту (без урахування податку, нарахованого на таку винагороду) та вартістю витрат, понесених таким туристичним оператором внаслідок придбання (створення) такого туристичного продукту (з урахуванням цього податку). У разі поставок (надання) туристичних послуг туристичним оператором особам, іншим ніж визначені у абзаці першому пункту 4.11 статті 4, базою оподаткування є вартість таких туристичних послуг (без урахування цього податку). Туристичний оператор зобов'язаний вести окремий податковий облік операцій, зазначених у абзаці другому цього пункту. Базою оподаткування для операцій, які здійснюються від імені туристичного оператора туристичними агентами, є комісійна винагорода, яка нараховується (виплачується) на користь такого агенту таким туристичним оператором, у тому числі за рахунок коштів, отриманих від споживача туристичного продукту. Поставка туристичного продукту з місцем його надання на митній території України може здійснюватися виключно резидентом, який має відповідну ліцензію та відповідає вимогам, визначеним пунктом 2.2 статті 2 цього Закону. Сума податку, сплачена (нарахована) туристичним агентом на користь туристичного оператора, не підлягає включенню до складу податкового кредиту такого туристичного агента (туристичного оператора) та включається до складу їх валових витрат.  
68. База оподаткування для операцій, здійснюваних туристичним агентом, діючим за дорученням туристичного оператора, визначається за правилами, встановленими пунктом 4.7 цієї статті.   -72- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Вилучити абзац.  
Враховано    
69. Базою оподаткування при здійсненні операції з продажу на території України туристичним оператором (агентом) туристичної послуги (туристичного ваучера (путівки), призначеної для її споживання (отримання) за межами території України, є вартість продажу такої послуги (туристичного ваучера (путівки). Податкове зобов"язання платника податку, пов"язане із таким продажем, виникає за наслідками податкового періоду, в якому такий продаж відбувається, а право на збільшення податкового кредиту виникає за наслідками податкового періоду, протягом якого такий платник податку надає грошову або іншу компенсацію продавцю такої туристичної послуги (туристичного ваучера (путівки).   -73- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Вилучити абзац.  
Враховано    
70. У разі коли продаж туристичної послуги (туристичного ваучера (путівки) здійснюється нерезидентом через резидентів, що не є зареєстрованими як платники цього податку, обов"язок зі сплати цього податку покладається на осіб, що придбають такі послуги, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.   -74- Буряк С.В.
Вилучити абзац.  
Враховано    
71. Сума податку, нарахованого (сплаченого) туристичним оператором (агентом) відповідно до правил цього пункту, не підлягає включенню до складу його податкового кредиту чи бюджетному відшкодуванню";       
72. 6). У статті 5:      6). У статті 5:  
73. а) у пункті 5.1 статті 5:   -75- Горбаль В.М.
Підпункт а) пункту 5 розділу І законопроекту виключити;  
Відхилено   а) у пункті 5.1 статті 5: п.п. 5.1.2 викласти у редакції: "продажу (передплати) періодичних видань друкованих засобів масової інформації, виданих державною мовою; продажу книжок, виданих державною мовою; продажу учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва; доставки періодичних видань друкованих засобів масової інформації;" підпункти 5.1.3, 5.1.5, 5.1.7, 5.1.8 та 5.1.9, викласти у такій редакції:  
    -76- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
п.п. 5.1.2 викласти у редакції: "продажу (передплати) періодичних видань друкованих засобів масової інформації, виданих державною мовою; продажу книжок, виданих державною мовою; продажу учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва; доставки періодичних видань друкованих засобів масової інформації;"  
Враховано    
    -77- Чеботарьова Ю.С.
Підпункт 5.1.2. пункту 5.1. статті 5 Закону України „Про податок на додану вартість" викласти в такій редакції: „продажу (передплати) і доставки періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва; продажу книжок виданих державною мовою; продажу учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва, доставка періодичних видань друкованих засобів масової інформації;"  
Враховано частково    
    -78- Хара В.Г.
П.п. 5.1.2 викласти у редакції: "5.1.2. продажу учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва;"  
Враховано частково    
    -79- Артеменко Ю.А.
Викласти п.п. 5.1.2 викласти у редакції: "продажу (передплати) і доставки періодичних видань друкованих засобів масової інформації; продажу книжок, виданих державною мовою; продажу учнівскьких зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва;"  
Враховано частково    
    -80- Ніколаєнко С.М.
Пункту 5.1.2. щодо звільнення від оподаткування операцій з продажу (передплати) і доставки періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва; продажу книжок вітчизняного виробництва; продажу учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва - вважаємо недоцільним призупинення та обмеження дії зазначеної норми.  
Враховано    
    -81- Симоненко П.М.
Стаття 5.1.2. Вилучити. Як таку що призведе до зросту цін на вітчизняну книжкову продукцію і знищення книговидавничої справи в Україні.  
Враховано    
    -82- Кармазін Ю.А.
В статті 5."Операції, що звільнені від оподаткування , п.п. 5.1.2 п п.5.1. Звільняються від оподаткування операції з: "5.1.2. продажу (передплати) і доставки періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва; продажу книжок вітчизняного виробництва; продажу учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва; " викласти в такій редакції: "продажу (передплати) і доставки періодичних видань друкованих засобів масової інформації книжок, підручників та навчальних посібників і учнівських зошитів вироблені в Україні державною мовою;  
Враховано частково    
74. підпункт 5.1.3 викласти у такій редакції: "5.1.3. поставки послуг з виховання та освіти дітей дитячими музичними та художніми школами, школами мистецтв, будинками культури; послуг з дошкільного виховання, початкової, середньої, професійно-технічної та вищої освіти закладами, які мають спеціальний дозвіл (ліцензію) на поставку таких послуг, незалежно від їх організаційно-правового статусу та форми власності, згідно з переліком таких послуг, визначеним Кабінетом Міністрів України, а також послуг з розміщення учнів або студентів в інтернатах або гуртожитках";   -83- Ніколаєнко С.М.
Пункту 5.1.3. щодо звільнення від оподаткування операцій з надання послуг з вищої, середньої, професійно-технічної та початкової освіти закладами освіти та послуг з виховання та освіти дітей будинками культури в сільській місцевості, дитячими музичними та художніми школами, школами мистецтв - вважаємо недоцільним призупинення та обмеження дії зазначеної норми.  
Враховано   "5.1.3. поставки послуг з виховання та освіти дітей дитячими музичними та художніми школами, школами мистецтв, будинками культури; послуг з дошкільного виховання, початкової, середньої, професійно-технічної та вищої освіти закладами, які мають спеціальний дозвіл (ліцензію) на поставку таких послуг, незалежно від їх організаційно-правового статусу та форми власності, згідно з переліком таких послуг, визначеним Кабінетом Міністрів України, а також послуг з розміщення учнів або студентів в інтернатах або гуртожитках"; 5.1.5. поставки послуг з виплати і доставки пенсій із солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та пенсійних виплат за недержавим пенсійним забезпеченням, пенсійними вкладами, а також грошової допомоги населенню, яка надається за рахунок бюджету;".  
    -84- Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Підпункт 5.1.5 пункту 5.1 статті 5 викласти у такій редакції: "5.1.5. поставки послуг з виплати і доставки пенсій із солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та пенсійних виплат за недержавим пенсійним забезпеченням, пенсійними вкладами, а також грошової допомоги населенню, яка надається за рахунок бюджету;"  
Враховано    
75. підпункт 5.1.7 викласти у такій редакції: "5.1.7 поставки лікарських засобів та виробів медичного призначення, допущених до застосування в Україні за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України";   -85- Сятиня М.Л.
П.п. 5.1.7 викласти у редакції: "5.1.7 продажу (у тому числі аптчними закладами) допущених до застосування в України: а) лікарсктих засобів; б) виробів медичного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України; в) вилучення з такого переліку можуть здійснюватися Кабінетом Міністрів України не частіше одного разу на рік."  
Враховано частково   "5.1.7 поставки (у тому числі аптечними закладами) зареєстрованих та допущених до застосування в України лікарських засобів та виробів медичного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, материнства та диниства".  
    -86- Симоненко П.М.
Стаття 5.1.7. Вилучити. В результаті прийняття такого рішення підвищаться на 20% ціни на усі лікарські засоби. Це є соціальним злочином  
Враховано    
    -87- Капустін В.В.
Жебрівський П.І.
Лобода М.В.
Підункт 5.1.7 статті 5 викласти в наступній редакції: "5.1.7 продажу (у тому числі аптечними закладами) зареєстрованих та допущених до застосування в України лікарських засобів та виробів медичного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, материнства та диниства".  
Враховано    
    -88- Поліщук М.Є.
Жебрівський П.І.
П.п. 5.1.7 викласти у редакції: "5.1.7. поставки лікарських засобів, зареєстрованих в Україні у встановленому законодавством порядку, та виборів медичного призначення за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України, в том числі надання послуг з таких поставок (продажу) аптечними установами;"  
Враховано    
76. підпункт 5.1.8 викласти у такій редакції:      підпункт 5.1.8 викласти у такій редакції:  
77. "5.1.8. поставки (надання) послуг з охорони здоров"я за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України, закладами охорони здоров"я, які мають спеціальний дозвіл (ліцензію) на таку діяльність, крім послуг з:   -89- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Після слів "з охорони здоров'я" додати слова: "включаючи надання послуг із санаторно-курортного лікування";  
Враховано   "5.1.8. поставки (надання) послуг з охорони здоров"я, включаючи надання послуг із санаторно-курортного лікування, за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України, закладами охорони здоров"я, які мають спеціальний дозвіл (ліцензію) на таку діяльність , крім послуг з:  
78. а) косметичного лікування або косметичної хірургії (включаючи косметичне протезування, не пов'язане з медичними показаннями);      а) косметичного лікування або косметичної хірургії (включаючи косметичне протезування, не пов'язане з медичними показаннями);  
79. б) водолікування та геліотерапії, не пов'язаних з лікуванням хронічних захворювань;      б) водолікування та геліотерапії, не пов'язаних з лікуванням хронічних захворювань;  
80. в) лікування та протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, гальванопластики та порцеляни;      в) лікування та протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, гальванопластики та порцеляни;  
81. г) проведення абортів, за винятком абортів, які проводяться за медичними показаннями або якщо вагітність стала наслідком зґвалтування;      г) проведення абортів, за винятком абортів, які проводяться за медичними показаннями або якщо вагітність стала наслідком зґвалтування;  
82. д) операції з переміни статі;   -90- Кармазін Ю.А.
В статті 5."Операції, що звільнені від оподаткування , п п.5.1. Звільняються від оподаткування операції з: п.п. 5.1.8 д) операції з переміни статі;" викласти в такій редакції "д) операції з переміни статі, крім тих, що пов'язані з медичними показаннями;"  
Відхилено   д) операції з переміни статі;  
83. е) лікування венеричних захворювань, за винятком СНІДу та венеричних захворювань, причиною яких стало нестатеве зараження або зґвалтування;      е) лікування венеричних захворювань, за винятком СНІДу та венеричних захворювань, причиною яких стало нестатеве зараження або зґвалтування;  
84. є) лікування тютюнової чи алкогольної залежності;   -91- Кармазін Ю.А.
В статті 5."Операції, що звільнені від оподаткування , п п.5.1. Звільняються від оподаткування операції з: "п.п. 5.1.8 є) лікування тютюнової чи алкогольної залежності", виключити.  
Відхилено   є) лікування тютюнової чи алкогольної залежності;  
85. ж) клонування людини або її органів";   -92- Кармазін Ю.А.
В статті 5."Операції, що звільнені від оподаткування , п п.5.1. Звільняються від оподаткування операції з: п.п. 5.1.8 ж) клонування людини або її органів" виключити".  
Відхилено   ж) клонування людини або її органів";  
86. підпункт 5.1.9 викласти у такій редакції:   -93- Ніколаєнко С.М.
Пункту 5.1.9 щодо звільнення від оподаткування операцій з продажу путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок дітей - вважаємо недоцільним призупинення та обмеження дії зазначеної норми.  
Враховано   підпункт 5.1.9 викласти у такій редакції:  
87. "5.1.9 поставці туристичним оператором - резидентом (туристичним агентом) туристичної послуги (туристичного ваучеру (путівки), що дає право на отримання (споживання) туристичних послуг на території України, крім комісійної або інших видів винагороди, що виплачується таким туристичним оператором туристичному агенту, чи одним туристичним агеном - іншому туристичному агенту;       
88. поставці підприємствами, установами, організаціями - резидентами України путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок на території України, незалежно від того, чи є такі підприємства, установи та організації суб"єктами туристичної діяльності, чи ні.   -94- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Викласти у такій редакції: "5.1.9 поставки путівок на відпочинок на території України фізичних осіб, віком не більше 18 років";  
Враховано   "5.1.9 поставки путівок на відпочинок на території України фізичних осіб, що мають вік, який не перевищує 18 років";  
89. У разі коли за умовами туристичного ваучеру (путівки) туристичні послуги надаються як для їх споживання на території України, так і за її межами, звільненню від оподаткування цим податком підлягають лише ті туристичні послуги, що споживаються на території України, з оподаткуванням інших туристичних послуг на загальних підставах. Кабінет Міністрів України установлює порядок виконання цього підпункту;   -95- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Абзац виключити  
Враховано    
    -96- Ніколаєнко С.М.
Пункту 5.1.10 щодо звільнення від оподаткування операцій з надання послуг з утримання дітей у дошкільних закладах, школах-інтернатах, кімнатах-розподільниках установ МВС України та харчування дітей у школах, професійно-технічних училищах та громадян у закладах охорони здоров'я; харчування, забезпечення речовим майном, комунально-побутовими та іншими послугами, що надаються спецконтингенту в установах пенітенціарної системи - вважаємо недоцільним призупинення та обмеження дії зазначеної норми.  
Враховано    
90. підпункт 5.1.11 виключити;   -97- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Підпункт 5.1.11. виключити  
Враховано    
    -98- Горбаль В.М.
текст абзацу 20 частини 6 виключити.  
Враховано    
    -99- Осика С.Г.
Залишити пункти 5.1.11 статті 5 у чинній редакції.  
Враховано    
91. підпункт 5.1.13 виключити;   -100- Осика С.Г.
Залишити пункт 5.1.13 статті 5 у чинній редакції.  
Враховано    
92. підпункт 5.1.14 доповнити словами "крім підакцизних";   -101- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
У підпункті 5.1.15 слова "будь-яким плтатником податку" замінити словами: "будь-якою особою";  
Враховано   підпункт 5.1.14 доповнити словами "крім підакцизних"; У підпункті 5.1.15 слова "будь-яким плтатником податку" замінити словами: "будь-якою особою";  
93. у підпункті 5.1.16 після слів "визнаних безхазяйними" додати слова: " у власність держави або";   -102- Кармазін Ю.А.
У підпункті 5.1.16 після слів "визнаних безхазяйними" додати слова: " у власність держави або", а слово "законодавством" замінити на "Законом" івикласти в такій редакції "5.1.16. передачі конфіскованого майна, знахідок, скарбів або майна, визнаних безхазяйними, у власність держави або у розпорядження державних органів або організацій, уповноважених здійснювати їх збереження або продаж згідно із Законом;".  
Враховано частково   у підпункті 5.1.16 після слів "визнаних безхазяйними" додати слова: " у власність держави або";  
94. підпункт 5.1.17 виключити;   -103- Буряк С.В.
Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Коновалюк В.І.
Бондаренко Г.І.
Нощенко М.П.
Фоменко К.О.
Калетнік Г.М.
Воюш В.Д.
Заічко В.О.
Майстришин В.Я.
Потапов В.І.
Рудковський Д.О.
Шпак В.Ф.
підпункт 5.1.17 пункту 5.1 статті 5 викладається у такій редакції: "5.1.17 поставки (продажу, передачі) земельних ділянок, земельних паїв, крім тих, що знаходяться під об"єктами нерухомого майна та включаються до їх вартості відповідно до законодавства (з урахуванням положень підпункту 5.1.19 пункту 5.1 статті 5); орендної плати за земельні ділянки, що перебувають у власності держави або територіальної громади (а також орендної плати за земельні ділянки, що перебували у власності держави або територіальної громади у 2003 році), якщо така орендна плата повністю зараховується (зараховувалась) до відповідних бюджетів";  
Враховано   підпункт 5.1.17 пункту 5.1 статті 5 викладається у такій редакції: "5.1.17 поставки (продажу, передачі) земельних ділянок, земельних паїв, крім тих, що знаходяться під об"єктами нерухомого майна та включаються до їх вартості відповідно до законодавства (з урахуванням положень підпункту 5.1.19 пункту 5.1 статті 5); орендної плати за земельні ділянки, що перебувають у власності держави або територіальної громади (а також орендної плати за земельні ділянки, що перебували у власності держави або територіальної громади у 2003 році), якщо така орендна плата повністю зараховується (зараховувалась) до відповідних бюджетів  
95. підпункт 5.1.18 виключити;   -104- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
вилучений підпункт 5.1.18. залишити.  
Враховано    
96. підпункт 5.1.19 викласти у такій редакції:      підпункт 5.1.19 викласти у такій редакції:  
97. "5.1.19 безоплатної приватизації житлового фонду, включаючи місця загального користування у багатоквартирних будинках, присадибних ділянок та земельних паїв відповідно до законодавства, а також з надання послуг, отримання яких відповідно до законодавства є передумовою приватизації такого житлового фонду, присадибних ділянок та земельних паїв";   -105- Симоненко П.М.
Стаття 5.1.19. Вилучити. Введення цієї норми зменшить надходження до місцевих бюджетів.  
Відхилено   "5.1.19 безоплатної приватизації житлового фонду, включаючи місця загального користування у багатоквартирних будинках, присадибних ділянок та земельних паїв відповідно до законодавства, а також з надання послуг, отримання яких відповідно до законодавства є передумовою приватизації такого житлового фонду, присадибних ділянок та земельних паїв"; у пункті 5.1.19 пункту 5.1 статті 5 після слів "приватизаціїї державного та комунального майна" доповнити словами " (у тому числі цілісних майнових комплексів)";  
    -106- Буряк С.В.
Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Коновалюк В.І.
Бондаренко Г.І.
Нощенко М.П.
Фоменко К.О.
Калетнік Г.М.
Воюш В.Д.
Заічко В.О.
Майстришин В.Я.
Потапов В.І.
Рудковський Д.О.
Шпак В.Ф.
у пункті 5.1.19 пункту 5.1 статті 5 після слів "приватизаціїї державного та комунального майна" доповнити словами " (у тому числі цілісних майнових комплексів)";  
Враховано    
98. підпункт 5.1.20 викласти у такій редакції:      підпункт 5.1.20 викласти у такій редакції:  
99. "5.1.20. поставки житла (об'єктів житлового фонду), крім їх першої поставки.   -107- Горбаль В.М.
Абзаци 27-32 п.п. а) пункту 6 виключити.  
Відхилено   "5.1.20. поставки житла (об'єктів житлового фонду), крім їх першої поставки.  
100. Для цілей цього підпункту під першою поставкою житла (об'єкта житлового фонду) розуміється:      Для цілей цього підпункту під першою поставкою житла (об'єкта житлового фонду) розуміється:  
101. а) перше передання готового новозбудованого житла (об'єкта житлового фонду) у власність покупця або поставка послуг з його спорудження (включаючи вартість використаних виконавцем матеріалів) із спорудження такого житла за рахунок замовника;   -108- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Абзаци "а" і "б" викласти у редакції: "а) перше передання готового новозбудованого житла (об'єкта житлового фонду) у власність покупця або поставка послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) із спорудження такого житла за рахунок замовника; б) перший продаж реконструйованого або капітально відремонтованого житла (об'єкта житлового фонду) покупцю, який є особою іншою, ніж власник такого об'єкта на момент виведення його з експлуатації (використання) у зв'язку з такою реконструкцією або капітальним ремонтом, або поставка послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) з такої реконструкції чи капітального ремонту за рахунок замовника."  
Враховано   а) перше передання готового новозбудованого житла (об'єкта житлового фонду) у власність покупця або поставка послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) із спорудження такого житла за рахунок замовника;  
102. б) перший продаж реконструйованого або капітально відремонтованого житла (об'єкта житлового фонду) покупцю, який є особою іншою, ніж власник такого об'єкта на момент виведення його з експлуатації (використання) у зв'язку з такою реконструкцією або капітальним ремонтом, або поставка послуг (включаючи вартість використаних виконавцем матеріалів) з такої реконструкції чи капітального ремонту за рахунок замовника.      б) перший продаж реконструйованого або капітально відремонтованого житла (об'єкта житлового фонду) покупцю, який є особою іншою, ніж власник такого об'єкта на момент виведення його з експлуатації (використання) у зв'язку з такою реконструкцією або капітальним ремонтом, або поставка послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) з такої реконструкції чи капітального ремонту за рахунок замовника.  
103. Норми цього підпункту поширюються також на першу поставку дачних або садових будинків, інших об'єктів власності, зареєстрованих згідно із законодавством як житло (житловий фонд), а також індивідуальних гаражів чи індивідуальних місць на гаражних стоянках";      Норми цього підпункту поширюються також на першу поставку дачних або садових будинків, а також будь-яких інших об'єктів власності, зареєстрованих згідно із законодавством як житло (житловий фонд), індивідуальних гаражів чи індивідуальних місць на гаражних стоянках";  
104. у підпункті 5.1.21:   -109- Горбаль В.М.
Абзаци 3-5 п.п. б) пункту 6 виключити.  
Відхилено   у підпункті 5.1.21:  
105. в абзаці першому слова "абзацами "а" і "б" замінити словами "абзацами "а", "б" і "е";      в абзаці першому слова "абзацами "а" і "б" замінити словами "абзацами "а", "б" і "е";  
106. абзац третій перед словами "а також контролю" доповнити словами "що унеможливлюють продаж або інші види відчуження таких товарів за відсутності такого маркування";      абзац третій перед словами "а також контролю" доповнити словами "що унеможливлюють продаж або інші види відчуження таких товарів за відсутності такого маркування";  
107. підпункти 5.1.22 і 5.1.23 виключити;   -110- Симоненко П.М.
Стаття 5.1.23. Вилучити. Зазначеними послугами у більшості користуються студенти, аспіранти, науковці, школярі які мають мізерні зарплати або ж взагалі їх не мають.  
Враховано   У п.п. 5.1.22 слова "які здійснюються за рахунок Державного бюджету України" замінити словами "особою, яка безпосередньо отримує такі кошти з рахунку державного казначейства України"; Підпункт 5.1.23 викласти у такій редакції: "5.1.23 наданню бібліотеками, які знаходяться у державній або комунальній властності, платних послуг з: а) письмового перекладу наукової літератури та інших літературних матеріалів, не призначених для видання, на мову, іншу ніж мова видання такої літератури (матеріалів); б) комплектування реєстраційно-облікових документів (квитків, формулярів); в) користування рідкісними, цінними довідниками, книгами (нічний абонент); г) тематичного підбору літератури за запитом споживача; д) складання бібліографічних списків для наукових, дипломних, курсових робіт; е) надання тематичних, адресно-бібліографічних та фактографічних довідок; є) копіювання чи сканування документів бібліотечного фонду"; доповнити пункт підпунктом 5.1.24 такого змісту: 5.1.24. поставки або передачі органам та установам виконання покорань товарів (послуг) з їх оплатою за рахунок коштів державного бюджету у межах державного замовлення підприємствами, допоміжними сільськими господарствами, виробничими майстернями (цехами, дільницями), установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, за умови, якщо така поставка або передача здійснюється для забезпечення власних потреб органів та установ виконання покарань.  
    -111- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
У п.п. 5.1.22 слова "які здійснюються за рахунок Державного бюджету України" замінити словами "особою, яка безпосередньо отримує такі кошти з рахунку державного казначейства України";  
Враховано    
    -112- Осика С.Г.
Залишити пункт 5.1.22 статті 5 у чинній редакції.  
Враховано    
    -113- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Підпункт 5.1.23 викласти у такій редакції: "Наданню бібліотеками, які знаходяться в державній або комунальній властності, платних послуг з: а) письмового перекладу наукової літератури та інших літературних матеріалів, не призначених для видання; б) комплектування реєстраційно-облікових документів (квитків, формулярів); в) користування рідкісними, цінними довідниками, книгами (нічний абонент); г) тематичного підбору літератури за запитом споживача; д) складання бібліографічних списків для наукових, дипломних, курсових робіт; е) надання тематичних, адресно-бібліографічних та фактографічних довідок; є) копіювання чи сканування документів бібліотечного фонду";  
Враховано    
    -114- Римарук О.І.
П.п. 5.1.23 викласти у редакції: "5.1.23. надання бібліотеками, що є у державній і комунальній власності, платних послуг фізичнм і юридичним особам згідно з переліком затвердженим Кабінетом Міністрів України"  
Враховано по суті   
    -115- Горбаль В.М.
Абзац 37 частини 6 розділу І виключити.  
Враховано частково    
    -116- Ніколаєнко С.М.
Пункту 5.1.22 щодо звільнення від оподаткування операцій з оплати вартості фундаментальних досліджень, науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, які здійснюються за рахунок Державного бюджету України - вважаємо недоцільним призупинення та обмеження дії зазначеної норми.  
Враховано    
    -117- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Доповнити п.п. 5.1.24 такого змісту: "5.1.24. поставки або передачі органам та установам виконання покорань товарів (послуг) з їх оплатою за рахунок коштів державного бюджету у межах державного замовлення підприємствами, допоміжними сільськими господарствами, виробничими майстернями (цехами, дільницями), установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, за умови, якщо така поставка або передача здійснюється для забезпечення власних потреб органів та установ виконання покарань.".  
Враховано    
108. б) у пункті 5.2:      б) у пункті 5.2:  
109. у підпункті 5.2.1:   -118- Сушкевич В.М.
П.п. 5.2.1 викласти у редакції: "5.2.1. поставки послуг (крім грального бізнесу) та поставки товарів (крім підакцизних), які безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, майно яких є власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом звітного періоду не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом попереднього звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва (обігу). Безпосереднім уважається виготовлення товарів, внаслідок якого сума витрат, понесених на переробку (обробку, інші види перетворення) сировини, комлектуючих, складових частин, інших покупних товарів, які використовуються у виготовленні таких товарів, становлять не менше 10 відсотків від продажної ціни таких виготовлених товарів. Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності реєстрації у відповідному податковому органі, яка автоматично здійснюється при поданні підприємством дозволу міжвідомчої комісієї з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів або її регіональних (територіальних) відділень та відповідної заяви платника податку про бажання отримати таку пільгу. При порушенні вимог цього підпункту з боку платника податку, податковий орган повідомляє про це міжвідомчу Комісію з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів або її регіональні (територіальні) відділення і на підставі її рішення про скасування дозволу на право користування пільгами з оподаткування припиняє його реєстрацію як особи, що має право на податкову пільгу, а податкові зобов'язання такого платника податку перераховуються з податковго періоду, за наслідками якого були виявлені такі порушення, відповідно до загальних правил оподаткування, встановлених цим Законом та з одночасним застосуванням відповідних фінансових санкцій".."  
Враховано по суті в редакції Комітету  у підпункті 5.2.1:  
    -119- Лебедівський В.А.
П.п. 5.2.1 у запропонованій редакції виключити.  
Враховано    
110. в абзаці першому слова : "товарів (робіт, послуг), за винятком підакцизних товарів, грального бізнесу, покупних товарів" замінити словами "товарів (крім підакцизних), які безпосередньо виготовляються"; слово "попереднього" виключити за текстом цього абзацу;   -120- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
У п.п. 5.2.1 пропозицію до абзацу першого вилучити.  
Враховано    
111. в абзаці другому слова "наявністю дозволу на право користування такою пільгою, яка надається міжвідомчою комісією" замінити словами "наявності рішення центрального податкового органу, яке приймається на підставі подання міжвідомчої комісії";   -121- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Абзац другий п.п. 5.2.1 вилучити.  
Враховано    
    -122- Кармазін Ю.А.
В абзаці 3 п.5.2.1. частину речення "центральним органом податкової служби України" замінити на спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади України з питань податкової служби"  
Відхилено    
112. доповнити підпункт абзацом четвертим такого змісту:       
113. " (4) безпосереднім уважається виготовлення товарів, внаслідок якого сума витрат, понесених на переробку (обробку, інші види перетворення) сировини, комлектуючих, складових частин, інших покупних товарів, які використовуються у виготовленні таких товарів, становлять не менше 50 відсотків від продажної ціни таких виготовлених товарів";   -123- Буряк С.В.
підпункт 5.2.1 викласти у такій редакції: „5.2.1. поставки послуг (крім грального бізнесу) та поставки товарів (крім підакцизних),які безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, майно яких є їх власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва. Безпосереднім уважається виготовлення товарів, внаслідок якого сума витрат, понесених на переробку (обробку, інші види перетворення) сировини, комлектуючих, складових частин, інших покупних товарів, які використовуються у виготовленні таких товарів, становлять не менше 10 відсотків від продажної ціни таких виготовлених товарів. Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності реєстрації у відповідному податковому органі, яка автоматично здійснюється при поданні позитивного шення міжвідомчої комісієї з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів та відповідної заяви платника податку про бажання отримати таку пільгувідповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". При порушенні вимог цього підпункту з боку платника податку, податковий орган скасовує його реєстрацію як особи, що має право на податкову пільгу, а податкові зобов"язання такого платника податку перераховуються з податкового періоду, за наслідками якого були виявлені такі порушення, відповідно до загальних правил оподаткування, встановлених цим Законом, та з одночасним застосуванням відповідних фінансових санкцій". Податкова звітність таких підприємств та організацій надається у порядку, передбаченому центральним органом державної податкової служби України.  
Враховано   підпункт 5.2.1 викласти у такій редакції: „5.2.1. поставки послуг (крім грального бізнесу) та поставки товарів (крім підакцизних),які безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, майно яких є їх власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва. Безпосереднім уважається виготовлення товарів, внаслідок якого сума витрат, понесених на переробку (обробку, інші види перетворення) сировини, комлектуючих, складових частин, інших покупних товарів, які використовуються у виготовленні таких товарів, становлять не менше 10 відсотків від продажної ціни таких виготовлених товарів. Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності реєстрації у відповідному податковому органі, яка автоматично здійснюється при поданні позитивного шення міжвідомчої комісієї з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів та відповідної заяви платника податку про бажання отримати таку пільгувідповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". При порушенні вимог цього підпункту з боку платника податку, податковий орган скасовує його реєстрацію як особи, що має право на податкову пільгу, а податкові зобов"язання такого платника податку перераховуються з податкового періоду, за наслідками якого були виявлені такі порушення, відповідно до загальних правил оподаткування, встановлених цим Законом, та з одночасним застосуванням відповідних фінансових санкцій". Податкова звітність таких підприємств та організацій надається у порядку, передбаченому центральним органом державної податкової служби України.  
114. підпункти 5.2.3 і 5.2.4 виключити;   -124- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Викласти у такій редакції: "Абзац другий підпункту 5.2.4 виключити";  
Враховано   Абзац другий підпункту 5.2.4 виключити;  
    -125- Горбаль В.М.
Текст абзацу 44 розділу 6 виключити.  
Враховано частково    
    -126- Симоненко П.М.
Стаття 5.2.3. Вилучити. В результаті запровадження такої норми будинки-інтернати по обслуговуванню самотніх громадян похилого віку (пенсіонерів) вимушені будуть за рахунок мізерних коштів, що виділяються на їх утримання сплачувати ПДВ  
Враховано    
    -127- Римарук О.І.
Вилучити виключення п.п. 5.2.3 і 5.2.4 статті 5 діючого Закону.  
Враховано частково    
    -128- Ніколаєнко С.М.
Пункту 5.2.4 щодо звільнення від оподаткування операцій з надання в сільській місцевості сільськогосподарськими товаровиробниками послуг з ремонту шкіл, дошкільних закладів, інтернатів та матеріальної допомоги продуктами харчування власного виробництва та послуг з обробки землі багатодітним сім'ям, ветеранам праці і війни, реабілітованим громадянам, інвалідам праці, інвалідам дитинства, одиноким особам похилого віку, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та школам, дошкільним закладам, інтернатам - вважаємо недоцільним призупинення та обмеження дії зазначеної норми.  
Враховано    
    -129- Гіршфельд А.М.
Пункти 5.2.3, 5.2.4 залишити у попередній редакції.  
Враховано частково    
115. у підпункті 5.2.5 слова "продажу та" і "за умови використання їх виключно для власних потреб" виключити;   -130- Ніколаєнко С.М.
Пункту 5.2.5 щодо звільнення від оподаткування операцій з поставки та безкоштовної поставки приладів, обладнання, матеріалів науковим установам та науковим організаціям, вищим навчальним закладам ІІІ - ІV рівнів акредитації, внесеним до Державного реєстру наукових організацій, яким надається підтримка держави за умови використання їх виключно для власних потреб - вважаємо недоцільним призупинення та обмеження дії зазначеної норми.  
Враховано частково   б) у підпункті 5.2.5 слова "продажу та" і "за умови використання їх виключно для власних потреб" виключити;  
    -131- Горбаль В.М.
У тексті абзацу 7 п.п. б) виключити слова "і "за умови використання їх виключно для власних потреб"  
Відхилено    
    -132- Кармазін Ю.А.
Додати зміни до п.5.3." Звільняються від оподаткування операції з продажу товарів (робіт, послуг), передбачених для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав та представництв міжнародних організацій в Україні, а також для використання дипломатичним персоналом цих дипломатичних місій та членами їх сімей, які проживають разом з особами цього персоналу. Порядок звільнення та перелік операцій, що підлягають звільненню, встановлюються Кабінетом Міністрів України виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої держави." Викласти 2 речення в такій редакції: "Порядок звільнення, перелік та обсяги операцій, що підлягають звільненню, встановлюються Кабінетом Міністрів України стосовно кожної окремої держави, виходячи з принципу взаємності і обсягів наданих пільг з оподаткування за минулий рік.", оскільки обсяги пільг, які надаються іншим державам не повинні перевищувати обсяги пільг надані Україні на території цих держав.  
Відхилено    
116. в) у підпункті 5.4 слова "юридичними особами - судновласниками або фрахтувальниками" замінити словами "будь-якими особами";      в) у підпункті 5.4 слова "юридичними особами - судновласниками або фрахтувальниками" замінити словами "будь-якими особами";  
117. г) слова "передбачені пунктами 5.1 та 5.3 цієї статті, за винятком підпункту 5.1.2 пункту 5.1" замінити словами: "передбачені пунктом 5.1 (крім підпунктів 5.1.2, 5.1.7 - 5.1.9, 5.1.12, 5.1.14) цієї статті";   -133- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
У абзаці "г)" у підпункті 5.5 слова "передбачені пунктами 5.1 та 5.3 цієї статті, за винятком підпункту 5.1.2 пункту 5.1" замінити словами: "передбачені пунктом 5.1 (крім підпунктів 5.1.2, 5.1.7) та пунктом 5.3 цієї статті";  
Враховано   г) у підпункті 5.5 слова "передбачені пунктами 5.1 та 5.3 цієї статті, за винятком підпункту 5.1.2 пункту 5.1" замінити словами: "передбачені пунктом 5.1 (крім підпунктів 5.1.2, 5.1.7) та пунктом 5.3 цієї статті"; Статтю 5 доповнити новим пунктом такого змісту: "операції з продажу виробничими та торговими підприємствами дитячих святкових подарунків, а також квитків на новорічно-різдвяні заходи для дітей, що закуповуються за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, профспілкових комітетів підприємств та організацій, інших неприбуткових організацій. При цьому суми податку, сплачені виробниками дитячих святкових подарунків за придбання сировини та матеріалів для їх виробництва, відносяться до складу валових витрат і до податкового кредиту не включаються"  
    -134- Хара В.Г.
У ст. 5 п.п. 5 слова "поставці" замінити на "надання". В абзаці другому фразу "чи ні" вилучити.  
Відхилено    
    -135- Хара В.Г.
додати п.п. наступного змістц: "Звільняються від оподаткування податком на додану вартість операцій з продажу виробничими та торговими підприємствами дитячих святкових подарунків, а також квитів на новорічно-різдвяні заходи для дітей, що закуповуються за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, профспілкових комітетів підприємств та організацій, інших неприбуткових організацій".  
Враховано в редакції діючого Закону № 2117   
118. д) пункти 5.8, 5.9, 5.10 виключити;      д) пункти 5.8, 5.9, 5.10 виключити;  
119. 7) У статті 6:   -136- Цушко В.П.
Терьохін С.А.
а) пункт 6.1 статті 6 викласти у такій редакції: 6.1. Податок становить 15 відсотків до бази оподаткування, визначеної статтею 4 цього Закону, та додається до ціни товарів (послуг), поставка яких підлягає оподаткуванню згідно з нормами цього Закону. Це правило не поширюється на поставку товарів (послуг), які: не є об"єктами оподаткування згідно зі статтею 3 цього Закону; звільняються від оподаткування згідно зі статтею 5 цього Закону; оподатковуються за нульовою ставкою відповідно до норм цього Закону.  
Враховано   7) У статті 6:  
120. а) пункт 6.1 статті 6 викласти у такій редакції:      а) пункт 6.1 статті 6 викласти у такій редакції:  
121. "6.1. Податок становить 15 відсотків до бази оподаткування, визначеної статтею 4 цього Закону, та додається до ціни товарів (послуг), поставка яких підлягає оподаткуванню згідно з нормами цього Закону.      6.1. Податок становить 15 відсотків до бази оподаткування, визначеної статтею 4 цього Закону, та додається до ціни товарів (послуг), поставка яких підлягає оподаткуванню згідно з нормами цього Закону.  
122. Це правило не поширюється на поставку товарів (послуг), які:      Це правило не поширюється на поставку товарів (послуг), які:  
123. не є об"єктами оподаткування згідно зі статтею 3 цього Закону;      не є об"єктами оподаткування згідно зі статтею 3 цього Закону;  
124. звільняються від оподаткування згідно зі статтею 5 цього Закону;      звільняються від оподаткування згідно зі статтею 5 цього Закону;  
125. оподатковуються за нульовою ставкою згідно з нормами цієї статті";      оподатковуються за нульовою ставкою відповідно до норм цього Закону.  
126. б) у пункті 6.2:   -137- Буряк С.В.
перше речення пункту 6.2 викласти у такій редакції: "При експорті товарів (супутніх послуг) ставка податку становить "0" відсотків до бази оподаткування." Друге та третє речення абзацу вилучити. Абзац дванадцятий підпункту 6.2.1 вилучити. Підпункт 6.2.2 викласти у редакції: "6.2.2. поставки послуг резидентом України, якщо місце надання таких послуг знаходиться за межами митної теріторії України."  
Враховано   пункт 6.2 статті 6 доповнюється абзацом такого змісту: "Норми цього пункту не поширюються на випадки, визначені в абзаці другому підпункту 6.5.1 пункту 6.5 цієї статті";  
127. перше речення пункту 6.2 викласти у такій редакції:      "При експорті товарів (супутніх послуг) ставка податку становить "0" відсотків до бази оподаткування." Друге та третє речення абзацу вилучити. Абзац дванадцятий підпункту 6.2.1 вилучити.  
128. "При експорті товарів (супутніх таким товарам послуг) ставка податку становить "0" відсотків до бази оподаткування. Для цілей цього Закону під супутніми розуміються послуги, вартість яких включається до митної вартості товарів, що експортуються. За нульовою ставкою оподатковуються поставки (операції) з:";   -138- Загрева Б.Ю.
"абзац перший п. 6.2.1. викласти у редакції: "6.2.1. продажу товарів, що були вивезені (експортовані) товаровиробником, який є платником податку, за межі митної території України."  
Відхилено   Підпункт 6.2.2 викласти у редакції: "6.2.2. поставки послуг резидентом України, якщо місце надання таких послуг знаходиться за межами митної теріторії України."  
129. підпункти 7 та 8 підпункту 6.2.2 замінити підпунктом 7 такого змісту: "поставці за межами території України туристичним оператором - резидентом або за його дорученням - туристичним агентом туристичних ваучерів (путівок) на санаторно-курортне лікування та відпочинок на території України, крім комісійної або інших видів винагород, що виплачуються таким туристичним оператором туристичному агенту - резиденту України та оподатковуються у загальному порядку. Операції з виплат зазначених комісійної або інших видів винагород на користь туристичного агента - нерезидента України не є об'єктом оподаткування цим податком, у тому числі за нульовою ставкою. У разі коли поставка туристичних послуг здійснюється як на території України, так і за її межами, за нульовою ставкою оподатковуються лише ті туристичні послуги, місце надання яких знаходиться за межами території України";       
130. в) пункт 6.3 викласти у такій редакції:      в) пункт 6.3 викласти у такій редакції:  
131. "6.3. Нульова ставка податку не застосовується, якщо товари (супутні ним послуги), що експортуються (вивозяться, пересилаються), звільняються від оподаткування згідно з пунктом 5.1 (крім підпунктів 5.1.2, 5.1.7 - 5.1.9, 5.1.12, 5.1.14) та пунктом 5.2 статті 5 цього Закону;   -139- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
пункт 6.3 викласти у такій редакції: "6.3. Нульова ставка податку не застосовується, якщо товари (супутні послуги), що експортуються (вивозяться, пересилаються), звільняються від оподаткування згідно з пунктом 5.1 (крім підпунктів 5.1.2, 5.1.7) та пунктом 5.2 статті 5 цього Закону;  
Враховано   "6.3. Нульова ставка податку не застосовується, якщо товари (супутні послуги), що експортуються (вивозяться, пересилаються), звільняються від оподаткування згідно з пунктом 5.1 (крім підпунктів 5.1.2, 5.1.7) та пунктом 5.2 статті 5 цього Закону; підпункт 6.5.1. пункту 6.5 статті 6 викладається у такій редакції: "Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші, прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та відшкодування), якщо його розмір не перевищує суми, яка дорівнює сумі прожиткового мінімуму, установленого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень. При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги у випадках та розмірах, передбачених підпунктами "а" -"в" підпункту 6.1.2 пункту 6.1 цієї статті, визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому цього підпункту, та відповідної кількості дітей. Якщо платник податку отримує доходи у вигляді відпускних, то з метою визначення граничної суми доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги, такі доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування";  
132. г) увести пункт 6.4 такого змісту:   -140- Буряк С.В.
Абзац "г" вилучити.  
Враховано    
133. "6.4. Якщо місце надання товарів (послуг) знаходиться за межами митної території України, цей податок не застосовується. Якщо у подальшому такі товари (супутні послуги) імпортуються на митну територію України, податок застосовується у загальному порядку";       
134. 8) у статті 7:       
135. а) у пункті 7.2:   -141- Терьохін С.А.
У пункті 7.2.1: у підпункті "в" слово "назву" замінити словами: "повну або скорочену назву, зазначені у статутних документах"; у підпункті "є" слова "повну назву" замінити словами: "повну або скорочену назву, зазначені у статутних документах";  
Враховано   У пункті 7.2.1: у підпункті "в" слово "назву" замінити словами: "повну або скорочену назву, зазначені у статутних документах"; у підпункті "є" слова "повну назву" замінити словами: "повну або скорочену назву, зазначені у статутних документах";  
136. підпункт 7.2.6 викласти у такій редакції:      підпункт 7.2.6 викласти у такій редакції:  
137. "7.2.6. Податкова накладна видається платником податку, який поставляє товари (послуги) покупцю на його вимогу.   -142- Горбаль В.М.
Текст абзацу 4 частини 8 виключити.  
Відхилено   "7.2.6. Податкова накладна видається платником податку, який поставляє товари (послуги) покупцю на його вимогу.  
138. При продажу товарів (послуг) за готівку, а також з розрахунками картками платіжних систем чи банківськими або персональними чеками, податкова накладна виписується за бажанням покупця, а підставою для нарахування податкового кредиту є належним чином оформлений товарний чек, інший платіжний чи розрахунковий документ, що підтверджує передання товарів (послуг) покупцю та/або прийняття платежу, із визначенням загальної суми платежу, суми податку та податкового номера продавця, або за бажанням покупця ( податкова накладна. Це правило діє для розрахунків готівковими коштами у межах сум, дозволених Національним банком України згідно із законодавством.      При продажі товарів (послуг) за готівку, а також із розрахунками картками платіжних систем чи банківськими або персональними чеками, податкова накладна виписується за бажанням покупця, а підставою для нарахування податкового кредиту є належним чином оформлений товарний чек, інший платіжний чи розрахунковий документ, що підтверджує передання товарів (послуг) покупцю та/або прийняття платежу, із визначенням загальної суми платежу, суми податку та податкового номера продавця, або за бажанням покупця ( податкова накладна. Це правило діє для розрахунків готівковими коштами у межах сум, дозволених Національним банком України згідно із законодавством.  
139. Підставою для нарахування податкового кредиту без отримання податкової накладної також є:      Підставою для нарахування податкового кредиту без отримання податкової накладної також є:  
140. транспортний білет, готельний рахунок або рахунок, який виставляється платнику податку за послуги зв'язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками відповідних приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця;      транспортний білет, готельний рахунок або рахунок, який виставляється платнику податку за послуги зв'язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками відповідних приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця;  
141. касовий чек, який містить загальну суму продажу та суму податку (з визначенням фіскального номера, але без визначення податкового номера продавця), який підтверджує разовий продаж товарів обсягом не більше 100 гривень на день";      касовий чек, який містить загальну суму продажу та суму податку (з визначенням фіскального номера, але без визначення податкового номера продавця), який підтверджує разовий продаж товарів обсягом не більше 100 гривень на день";  
142. підпункт 7.2.7 доповнити словами "або погашений податковий вексель";      підпункт 7.2.7 доповнити словами "або погашений податковий вексель";  
143. підпункт 7.2.8 викласти у такій редакції:      підпункт 7.2.8 викласти у такій редакції:  
144. "7.2.8. Платники податку зобов'язані вести окремий облік операцій з поставки та придбання товарів (послуг), які підлягають оподаткуванню цим податком, а також звільнених від оподаткування згідно із статтею 5 цього Закону.      "7.2.8. Платники податку зобов'язані вести окремий облік операцій з поставки та придбання товарів (послуг), які підлягають оподаткуванню цим податком, а також звільнених від оподаткування згідно із статтею 5 цього Закону.  
145. Зведені результати такого обліку відображаються у податкових деклараціях, форма і порядок заповнення яких визначаються відповідно до закону. Платник податку веде реєстр отриманих та виданих податкових накладних у документальному або електронному вигляді за його вибором, у якому зазначається порядковий номер податкової накладної, дата її виписки (отримання), загальна сума та сума нарахованого податку, а також реєстраційний номер платника податку ( продавця, який надав податкову накладну такому платнику податку. За наявності оригіналу податкової накладної невключення її до зазначеного реєстру не є підставою для відмови у зарахуванні суми податку, визначеної у такій податковій накладній, до складу податкового кредиту такого платника податку, але є підставою для застосування адміністративних санкцій згідно із законодавством.      Зведені результати такого обліку відображаються у податкових деклараціях, форма і порядок заповнення яких визначаються відповідно до закону. Платник податку веде реєстр отриманих та виданих податкових накладних у документальному або електронному вигляді за його вибором, у якому зазначається порядковий номер податкової накладної, дата її виписки (отримання), загальна сума та сума нарахованого податку, а також реєстраційний номер платника податку ( продавця, який надав податкову накладну такому платнику податку. За наявності оригіналу податкової накладної невключення її до зазначеного реєстру не є підставою для відмови у зарахуванні суми податку, визначеної у такій податковій накладній, до складу податкового кредиту такого платника податку, але є підставою для застосування адміністративних санкцій згідно із законодавством.  
146. При проведенні документальної перевірки платник податку зобов'язаний забезпечити доступ податковому інспектору до реєстру податкових накладних та у разі ведення його в електронному вигляді - надати носій електронної інформації за власний рахунок. При цьому носій електронної інформації повинен зберігатися платником податку протягом строку давності, встановленого законом. Платник податку повинен використовувати будь-яку з трьох найбільш поширених операційних комп'ютерних програм (систем) в Україні. Нав'язування операційних програм (систем) чи носіїв інформації з боку податкового органу або будь-якого іншого органу державної виконавчої влади платнику податку не допускається та вважається порушенням правил антимонопольного законодавства";   -143- Горбаль В.М.
У тексті абзацу 11 підпункту а) пункту 8 розділу І законопроекту виключити слова: "Платник податку повинен використовувати будь-яку з трьох найбільш поширених операційних комп'ютерних програм (систем) в Україні.";  
Відхилено   При проведенні документальної перевірки платник податку зобов'язаний забезпечити доступ податковому інспектору до реєстру податкових накладних та у разі ведення його в електронному вигляді - надати носій електронної інформації за власний рахунок. При цьому носій електронної інформації повинен зберігатися платником податку протягом строку давності, встановленого законом. Платник податку повинен використовувати будь-яку з трьох найбільш поширених операційних комп'ютерних програм (систем) в Україні. Нав'язування операційних програм (систем) чи носіїв інформації з боку податкового органу або будь-якого іншого органу державної виконавчої влади платнику податку не допускається та вважається порушенням правил антимонопольного законодавства";  
    -144- Кармазін Ю.А.
В абзац 3 підпункту 7.2.8 "При проведенні документальної перевірки платник податку зобов'язаний забезпечити доступ податковому інспектору до реєстру податкових накладних та у разі ведення його в електронному вигляді - надати носій електронної інформації за власний рахунок. При цьому носій електронної інформації повинен зберігатися платником податку протягом строку давності, встановленого законом. Платник податку повинен використовувати будь-яку з трьох найбільш поширених операційних комп'ютерних програм (систем) в Україні. Нав'язування операційних програм (систем) чи носіїв інформації з боку податкового органу або будь-якого іншого органу державної виконавчої влади платнику податку не допускається та вважається порушенням правил антимонопольного законодавства"; внести зміни. Частини реченнь "надати носій електронної інформації за власний рахунок." викласти в такій редакції "надати можливість перенесення передбаченої законом електронної інформації із свого носія електронної інформації на носій електронної інформації податкового інспектора".; "будь-яку з трьох найбільш поширених операційних комп'ютерних програм (систем) в Україні." замінити на "будь-яку з операційних комп'ютерних програм (систем), що зареєстровані в Агентстві по суміжних та авторських правах України." Вилучити фразу "та вважається порушенням правил антимонопольного законодавства", оскільки ця пропозиція слушна, але є нормою іншого закону;  
Відхилено    
147. б) у пункті 7.3:      б) у пункті 7.3:  
148. в абзаці першому підпункту 7.3.2 слова " (валютних цінностей)" виключити;      в абзаці першому підпункту 7.3.2 слова " (валютних цінностей)" виключити;  
149. доповнити пункт підпунктом 7.3.9 такого змісту:      доповнити пункт підпунктом 7.3.9 такого змісту:  
150. "7.3.9. Особа, яка протягом останніх дванадцяти календарних місяців мала оподатковувані поставки, вартість яких не перевищує 300 000 гривень (без урахування цього податку), може вибрати касовий метод податкового обліку.   -145- Терьохін С.А.
Замість слів "300 000 гривень" увести слова: суму, визначену у пункті 2.2 статті 2 цього Закону"  
Враховано   "7.3.9. Особа, яка протягом останніх дванадцяти календарних місяців мала оподатковувані поставки, вартість яких не перевищує суму, визначену у пункті 2.2 статті 2 цього Закону (без урахування цього податку), може вибрати касовий метод податкового обліку.  
    -146- Горбаль В.М.
У тексті абзацу 3 п.п. б) пункту 8 цифри "300 000" замінити цифрами "500 000".  
Відхилено    
151. Якщо зазначений вибір здійснюється під час реєстрації такої особи як платника цього податку, касовий метод починає застосовуватися з моменту такої реєстрації і не може бути змінений до кінця року, протягом якого відбулася така реєстрація.      Якщо зазначений вибір здійснюється під час реєстрації такої особи як платника цього податку, касовий метод починає застосовуватися з моменту такої реєстрації і не може бути змінений до кінця року, протягом якого відбулася така реєстрація.  
152. Якщо зазначений вибір здійснюється протягом будь-якого часу після реєстрації особи як платника цього податку, касовий метод починає застосовуватися з податкового періоду, наступного за податковим періодом, в якому був зроблений такий вибір, і не може бути зміненим протягом наступних дванадцяти місячних (чотирьох квартальних) податкових періодів.      Якщо зазначений вибір здійснюється протягом будь-якого часу після реєстрації особи як платника цього податку, касовий метод починає застосовуватися з податкового періоду, наступного за податковим періодом, в якому був зроблений такий вибір, і не може бути зміненим протягом наступних дванадцяти місячних (чотирьох квартальних) податкових періодів.  
153. Рішення про вибір касового методу подається податковому органу разом із заявою про податкову реєстрацію або податковою декларацією за звітний (податковий) період, протягом якого був зроблений такий вибір.      Рішення про вибір касового методу подається податковому органу разом із заявою про податкову реєстрацію або податковою декларацією за звітний (податковий) період, протягом якого був зроблений такий вибір.  
154. Протягом строку застосування касового методу платник податку зазначає про це у податкових деклараціях з цього податку.      Протягом строку застосування касового методу платник податку зазначає про це у податкових деклараціях з цього податку.  
155. Платник податку, що обрав касовий метод обліку, не має права його застосовувати до:      Платник податку, що обрав касовий метод обліку, не має права його застосовувати до:  
156. імпортних та експортних операцій;      імпортних та експортних операцій;  
157. операцій з поставки підакцизних товарів;      операцій з поставки підакцизних товарів;  
158. оподатковуваних операцій, якщо платник податку ( продавець, який вибрав касовий метод, надає покупцю протягом звітного періоду податкову накладну без фактичної поставки товарів (послуг) протягом такого звітного періоду.      оподатковуваних операцій, якщо платник податку ( продавець, який вибрав касовий метод, надає покупцю протягом звітного періоду податкову накладну без фактичної поставки товарів (послуг) протягом такого звітного періоду.  
159. Якщо товари (послуги) залишаються неоплаченими у повній сумі (з урахуванням цього податку) протягом трьох податкових місяців, наступних за місяцем, у якому відбулася їх поставка платником податку, що вибрав касовий метод (протягом кварталу, наступного за кварталом їх надання, ( для платників податку, що вибрали квартальний податковий період), та такий платник не розпочав процедуру врегулювання сумнівної, безнадійної заборгованості відповідно до законодавства, то сума нарахованих податків підлягає включенню до складу податкових зобов'язань такого платника податку за наслідками наступного податкового періоду, а податковий кредит не перераховується.      Якщо товари (послуги) залишаються неоплаченими у повній сумі (з урахуванням цього податку) протягом трьох податкових місяців, наступних за місяцем, у якому відбулася їх поставка платником податку, що вибрав касовий метод (протягом кварталу, наступного за кварталом їх надання, ( для платників податку, що вибрали квартальний податковий період), та такий платник не розпочав процедуру врегулювання сумнівної, безнадійної заборгованості відповідно до законодавства, то сума нарахованих податків підлягає включенню до складу податкових зобов'язань такого платника податку за наслідками наступного податкового періоду, а податковий кредит не перераховується.  
160. Застосування касового методу зупиняється з податкового періоду, наступного за податковим періодом, протягом якого платник податку приймає самостійне рішення про перехід до загальних правил визначення дати виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту (методу нарахувань) чи досягає обсягу оподатковуваних операцій, визначеного пунктом 2.1 статті 2 цього Закону.   -147- Горбаль В.М.
Слова "пункту 2.1 статті 2 цього Закону" замінити словами "цим пунктом".  
Відхилено   Застосування касового методу зупиняється з податкового періоду, наступного за податковим періодом, протягом якого платник податку приймає самостійне рішення про перехід до загальних правил визначення дати виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту (методу нарахувань) чи досягає обсягу оподатковуваних операцій, визначеного пунктом 2.2 статті 2 цього Закону.  
161. Платник податку має право самостійно відмовитися від касового методу шляхом надіслання відповідної заяви на адресу податкового органу за місцем податкової реєстрації.      Платник податку має право самостійно відмовитися від касового методу шляхом надіслання відповідної заяви на адресу податкового органу за місцем податкової реєстрації.  
162. У разі якщо обсяги оподатковуваних операцій за наслідками звітного періоду перевищують розмір суми, визначеної пунктом 2.1 статті 2 цього Закону, платник податку зобов'язаний відмовитися від касового методу шляхом надіслання відповідної заяви на адресу податкового органу, в якому він є зареєстрованим як платник цього податку, разом із поданням податкової декларації за такий звітний період. У цьому випадку платник податку переходить до загальних правил оподаткування починаючи з наступного податкового періоду. У разі якщо платник податку не подає таку заяву у встановлені цим підпунктом строки, податковий орган повинен перерахувати суму податкових зобов'язань та податкового кредиту такого платника податку починаючи з податкового періоду, на який припадає гранична дата подання його заяви про відмову від касового методу, а платник податку позбавляється права використання касового методу протягом наступних 36 податкових місяців.   -148- Горбаль В.М.
У тексті абзацу 15 підпункту б) пункту 8 розділу І законопроекту цифри і слова "пункту 2.1 статті 2 цього Закону" замінити словами "цим пунктом"; виключити слова "а платник податку позбавляється права використання касового методу протягом наступних 36 податкових місяців";  
Відхилено   У разі якщо обсяги оподатковуваних операцій за наслідками звітного періоду перевищують розмір суми, визначеної пунктом 2.2 статті 2 цього Закону, платник податку зобов'язаний відмовитися від касового методу шляхом надіслання відповідної заяви на адресу податкового органу, в якому він є зареєстрованим як платник цього податку, разом із поданням податкової декларації за такий звітний період. У цьому випадку платник податку переходить до загальних правил оподаткування починаючи з наступного податкового періоду. У разі якщо платник податку не подає таку заяву у встановлені цим підпунктом строки, податковий орган повинен перерахувати суму податкових зобов'язань та податкового кредиту такого платника податку починаючи з податкового періоду, на який припадає гранична дата подання його заяви про відмову від касового методу, а платник податку позбавляється права використання касового методу протягом наступних 36 податкових місяців.  
163. З початку застосування касового методу за підставами, визначеними цим Законом, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту, що виникли до застосування касового методу, не підлягають перерахунку у зв'язку з початком такого застосування.      З початку застосування касового методу за підставами, визначеними цим Законом, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту, що виникли до застосування касового методу, не підлягають перерахунку у зв'язку з початком такого застосування.  
164. За відмови від застосування касового методу за будь-якими підставами та переходу до загальної системи оподаткування цим податком:      За відмови від застосування касового методу за будь-якими підставами та переходу до загальної системи оподаткування цим податком:  
165. сума податкових зобов'язань платника податку збільшується на суму, нараховану на вартість товарів (послуг), поставлених платником податку, але не оплачених коштами чи іншими видами компенсацій на дату переходу такого платника до звичайного режиму оподаткування;      сума податкових зобов'язань платника податку збільшується на суму, нараховану на вартість товарів (послуг), поставлених платником податку, але не оплачених коштами чи іншими видами компенсацій на дату переходу такого платника до звичайного режиму оподаткування;  
166. сума податкового кредиту платника податку збільшується на суму, нараховану на вартість товарів (послуг), отриманих таким платником податку, але не оплачених коштами або іншими видами компенсацій на дату переходу такого платника до звичайного режиму оподаткування";      сума податкового кредиту платника податку збільшується на суму, нараховану на вартість товарів (послуг), отриманих таким платником податку, але не оплачених коштами або іншими видами компенсацій на дату переходу такого платника до звичайного режиму оподаткування";  
167. в) у пункті 7.4:   -149- Загрева Б.Ю.
абзац перший п. 7.4.1. викласти у редакції: "7.4.1. Податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, сплачених (нарахованих) платником податку у звітному періоді у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу) та основних фондів чи нематеріальних активів, що підлягають амортизації, при підтвердженні податковим органом, в якому знаходиться на обліку продавець цих товарів, відсутністі у продавця податкових зобов'язань  
Відхилено   в) у пункті 7.4:  
168. абзац перший підпункту 7.4.5 викласти у такій редакції:      абзац перший підпункту 7.4.5 викласти у такій редакції:  
169. "7.4.5. Не підлягають включенню до складу податкового кредиту суми сплаченого (нарахованого) податку у зв'язку з придбанням товарів (послуг), не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з підпунктом 7.2.6 цього пункту)";      "7.4.5. Не підлягають включенню до складу податкового кредиту суми сплаченого (нарахованого) податку у зв'язку з придбанням товарів (послуг), не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з підпунктом 7.2.6 цього пункту)";  
170. доповнити пункт підпунктами 7.4.6 та 7.4.7 такого змісту:      доповнити пункт підпунктами 7.4.6 та 7.4.7 такого змісту:  
171. "7.4.6. Платник податку - покупець має право включити до податкового кредиту суми податків, належним чином підтверджені податковими накладними (іншими подібними документами), незалежно від того, чи дотримується особа, яка виписує таку податкову накладну, вимог цього Закону щодо включення сум податку до складу своїх податкових зобов'язань або належної сплати сум податку до бюджету, а також незалежно від того, чи така особа зареєструвалася платником цього податку, чи ні.   -150- Буряк С.В.
У підпункті 7.4.6: слова „а також незалежно від того, чи така особа зареєструвалася платником цього податку, чи ні" вилучити;  
Враховано   "7.4.6. Платник податку - покупець має право включити до податкового кредиту суми податків, належним чином підтверджені податковими накладними (іншими подібними документами), незалежно від того, чи дотримується особа, яка виписує таку податкову накладну, вимог цього Закону щодо включення сум податку до складу своїх податкових зобов'язань або належної сплати сум податку до бюджету. Платник податку - покупець також має право включити до складу податкового кредиту суму податку, зазначену у податковій накладній, наданій продавцем, який на момент проведення податкової перевірки позбувається статусу платника цього податку за будь-якими причинами, крім пов'язаних із рішенням суду відповідно до підпункту 7.4.7 цього пункту.  
    -151- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Доповнити підпункт абзацем такого змісту: "Платник податку - покупець також має право включити до складу податкового кредиту суму податку, зазначену у податковій накладній, наданій продавцем, який на момент проведення податкової перевірки позбувається статусу платника цього податку за будь-якими причинами, крім пов'язаних із рішенням суду відповідно до підпункту 7.4.7 цього пункту".  
Враховано    
172. 7.4.7. Якщо угода (договір) між продавцем і покупцем визнається судом недійсною внаслідок з'ясування того, що особа ( продавець була зареєстрована на підставну особу чи з використанням раніше загублених або викрадених документів, то покупець вважається таким, що не має права на нарахування податкового кредиту за таким договором, якщо за рішенням суду визнається наявність змови між сторонами такої угоди, спрямованої на ухилення від сплати цього податку. При визнанні угоди (договору) недійсною за рішенням суду продавець не звільняється від обов'язків нарахування податкових зобов'язань, що виникли внаслідок такої угоди (договору).   -152- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Пункт 7.4.7 викласти у такій редакції: "7.4.7. Визнання судом договору між продавцем і покупцем недійсним внаслідок недодержання продавцем вимог відповідного закону, не тягне за собою зміни податкового кредиту покупця, нарахованого за таким договором. Норми абзацу першого цього підпункту не поширюються на випадки наявності зловмисної домовленості між такими продавцем і покупцем, спрямованої на ухилення від належного нарахування та сплати цього податку за таким договором - у цьому випадку покупець позбавляється права на збільшення податкового кредиту за таким договором. При визнанні договору недійсним за будь-якими підставами, продавець не звільняється від обов'язків належного нарахування податкових зобов'язань за таким договором та сплати цього податку."  
Враховано   7.4.7. Визнання судом договору між продавцем і покупцем недійсним внаслідок недодержання продавцем вимог відповідного закону, не тягне за собою зміни податкового кредиту покупця, нарахованого за таким договором. Норми абзацу першого цього підпункту не поширюються на випадки наявності зловмисної домовленості між такими продавцем і покупцем, спрямованої на ухилення від належного нарахування та сплати цього податку за таким договором - у цьому випадку покупець позбавляється права на збільшення податкового кредиту за таким договором. При визнанні договору недійсним за будь-якими підставами, продавець не звільняється від обов'язків належного нарахування податкових зобов'язань за таким договором та сплати цього податку.  
173. Те саме стосується випадків отримання бюджетного (експортного) відшкодування";   -153- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Вилучити абзац.  
Враховано    
174. г) у підпункті 7.5.2 пункту 7.5 слова " (робіт, послуг)" замінити словами " (супутніх послуг)";      г) у підпункті 7.5.2 пункту 7.5 слова " (робіт, послуг)" замінити словами " (супутніх послуг)";  
175. д) пункт 7.7 викласти у такій редакції:      д) пункт 7.7 викласти у такій редакції:  
176. "7.7.Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету або бюджетному відшкодуванню та строки проведення взаєморозрахунків 7.7.1. Сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов"язання звітного податкового періоду та сумою податкового кредиту такого звітного податкового періоду. При позитивному значенні така сума податку підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встановлені законом для відповідного податкового періоду. При від"ємному значенні така сума податку зараховується у погашення суми податкового боргу з цього податку минулих податкових періодів або суми податкового зобов"язання, визначеного у податковому векселі (за їх наявності), а у залишковій сумі зараховується до складу податкового кредиту наступного податкового періоду. 7.7.2. Підлягає відшкодуванню з бюджету (бюджетному відшкодуванню): а) від"ємна сума податку, якщо протягом кожного з шести наступних місячних податкових періодів (двох квартальних податкових періодів у випадках, визначених цим Законом) після її виникнення, платник податку має від"ємне значення суми податку; б) частина податкового кредиту звітного податкового періоду, якщо протягом такого звітного податкового періоду платник податку здійснював поставки товарів (супутніх послуг) на експорт. Така частина вираховується за правилами, встановленими статтею 8 цього Закону. 7.7.3. Платник податку може прийняти самостійне рішення про зарахування належної йому суми бюджетного відшкодування у зменшення податкових зобов"язань з цього податку наступних податкових періодів. Зазначене рішення вважається прийнятим платником податку, якщо він не подає заяву про повернення бюджетного відшкодування за наслідками періоду, у якому право на подання такої заяви виникає згідно з нормами цієї статті. 7.7.4. Платник податку, який має право на одержання бюджетного відшкодування та не бажає скористатися правом на його зарахування згідно з підпунктом 7.7.3 цього пункту, подає відповідному податковому органу податкову декларацію та заяву про повернення суми бюджетного відшкодування (далі - заява про відшкодування), форма якої визначається за процедурою, встановленою законом для податкових декларацій. Службова особа податкового органу, яка приймає податкову декларацію та заяву про відшкодування, з"ясовує, чи має право платник податку за своїм статусом на отримання бюджетного відшкодування, а також здійснює візуальну перевірку підсумкових даних, зазначених у цих документах (а саме загальну суму податкового кредиту та податкових зобов"язань, а також заявлену суму бюджетного відшкодування) та при їх співпадінні в обох документах, приймає податкову декларацію без перевірки інших її даних, з одночасним поверненням платнику податку проштампованої заяви про відшкодування. Якщо податкова декларація та заява про відшкодування були надіслані поштою, то проштампована заява про відшкодування також повертається поштою на адресу платника податку із повідомленням про вручення протягом п"яти робочих банківських днів, наступних за днем отримання такої податкової декларації (розрахунку) податковим органом. Якщо службова особа податкового органу відмовляється проштампувати заяву про відшкодування та/або прийняти податкову декларацію всупереч нормам цього пункту, то сума бюджетного відшкодування, зазначена у такій декларації (заяві про відшкодування) вважається узгодженою з таким податковим органом з моменту її подання і не підлягає подальшому апеляційному оскарженню, а така службова особа вважається такою, що зловживає службовим становищем та перешкоджає виконанню конституційного обов"язку особи зі сплати податків і зборів. Платник податку, який отримав від податкового органу проштамповану ним заяву про відшкодування, надсилає її на адресу відповідного органу державного казначейства поштою із повідомленням про вручення 7.7.5. Протягом 30 днів, наступних за днем отримання податкової декларації, податковий орган проводить камеральну перевірку заявлених у ній даних. При наявності достатніх підстав вважати, що розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено з порушенням норм податкового законодавства, податковий орган має право протягом такого самого строку провести документальну та/або матеріальну перевірку платника для визначення достовірності нарахування такого бюджетного відшкодування. Податковий орган також зобов"язаний провести документальну та /або матеріальну податкову перевірку платника податку, якщо сума заявленого бюджетного відшкодування дорівнює або перевищує один мільйон гривень. 7.7.6. На підставі отриманого податкового розрахунку, проштампованого відповідним податковим органом, орган державного казначейства надає платнику податку зазначену у ньому суму бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунку на рахунок платника податку в обслуговуючому банку - резиденті протягом 40 календарних днів, наступних за днем поштового відправлення такого податкового розрахунку. 7.7.7. Якщо за наслідками камеральної, документальної та/або матеріальної перевірок податковий орган виявляє невідповідність суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації, то такий податковий орган: а) при перевищенні заявленої платником податку суми бюджетного відшкодування над сумою, визначеною податковим органом унаслідок проведення таких перевірок, - надсилає відповідному органу державного казначейства повідомлення про призупинення надання бюджетного відшкодування виключно у сумі такого перевищення строком до 30 календарних днів, наступних за граничним днем його надання, визначеного підпунктом 7.7.6 цього пункту, та одночасно надсилає платнику податку податкове повідомлення, у якому зазначається сума такого перевищення та підстави для її вирахування; б) при з"ясуванні унаслідок проведення таких перевірок факту, за яким платник податку виходячи зі свого статусу не має право на отримання бюджетного відшкодування, - надсилає відповідному органу державного казначейства повідомлення про призупинення надання бюджетного відшкодування строком до 30 календарних днів, та одночасно надсилає платнику податку податкове повідомлення, у якому зазначаються пістави відмови у наданні бюджетного відшкодування; в) при заниженні заявленої платником податку суми бюджетного відшкодування відносно суми, визначеної податковим органом унаслідок таких перевірок, - не надсилає жодних повідомлень органу державного казначейства, але надсилає платнику податку податкове повідомлення, у якому зазначається сума такого заниження та підстави для її вирахування. У цьому випадку вважається, що платник податку добровільно відмовляється від отримання такої суми заниження як бюджетного відшкодування згідно з підпунктом 7.7.3 цього пункту та враховує її у зменшення податкових зобов"язань з цього податку наступних податкових періодів. Орган державного казначейства зобов"язаний призупинити надання бюджетного відшкодування за наявністю повідомлень податкового органу, наданих відповідно до норм підпунктів "а" - "б" цього підпункту, протягом таких 30 календарних днів. Якщо платник податку не погоджується з висновками перевірок, поведених податковим органом у випадках, визначених підпунктами "а" -"б" цього підпункту, то такий платник податку має право оскаржити такі висновки в апеляційному або судовому порядку у строки, встановлені законом з такого питання. Якщо платник податку не погоджується з висновками перевірок, поведених податковим органом у випадках, визначених підпунктами "а" -"б" цього підпункту, то такий платник податку має право оскаржити такі висновки в апеляційному або судовому порядку у строки, встановлені законом з такого питання. Якщо платник податку погоджується з висновками перевірок, проведених податковим органом у випадках, визначених підпунктами "а" -"б" цього підпункту, то бюджетне відшкодування надається з урахуванням таких висновків. Висновки перевірок вважаються погодженими, якщо платник податків не оскаржує їх в апеляційному або судовому порядку протягом строків, визначених законом. Орган державного казначейства зобов"язаний надати платнику податку бюджетне відшкодування протягом дня, наступного за спливом такого 30-денного періоду, за винятком випадку, коли за позовом (заявою) податкового органу суд приймає рішення про призупинення надання такого бюджетного відшкодування до остаточного рішення по справі, яке набирає законної сили. 7.7.8 Якщо податковий орган відкриває кримінальну справу за ознаками ухилення такого платника податку від сплати цього податку, то слідчий може прийняти рішення про призупинення надання бюджетного відшкодування у межах оскаржуваної суми, до передачі справи до суду. Суд, який приймає справу до розгляду, може за клопотанням сторони звинувачення продовжити термін такого призупинення до моменту винесення ним рішення по суті. В інших випадках податковий орган не може обмежувати права платника податку на отримання бюджетного відшкодування та не може ініціювати будь-які види його перевірок у зв'язку із виникненням такого права. 7.7.9. Сума бюджетного відшкодування, не сплачена у строки, визначені цим пунктом, вважається бюджетною заборгованістю. На суму бюджетної заборгованості нараховується пеня на рівні подвійного розміру облікової ставки Національного банку України, встановленої на момент виникнення такої бюджетної заборгованості, протягом строку її дії, включаючи день її погашення. Зазначена пеня розраховується та сплачуюється органом державного казначейства разом зі сплатою суми бюджетного відшкодування платнику податку. 7.7.10. Джерелом сплати бюджетного відшкодування та експортного відшкодування (у тому числі бюджетного боргу) є загальні доходи Державного бюджету. Забороняється обумовлювати виплату бюджетного відшкодування наявністю або відсутністю доходів, отриманих державним бюджетом від сплати цього податку, у тому числі в окремих реґіонах України, а також наявністю чи відсутністю відповідних бюджетних призначень. 7.7.11. Норми цього пункту застосовуються з урахуванням норм статті 8 щодо експорту товарів (послуг). 7.7.12. Якщо починаючи з податкового періоду, протягом якого особою проведено добровільну реєстрацію як платника цього податку, і до податкового періоду, в якому досягається граничний обсяг оподатковуваних операцій, різниця між загальною сумою податкових зобов'язань звітного періоду та сумою податкового кредиту такого платника податку має від'ємне значення, то сума податку на додану вартість зараховується у зменшення податкових зобов'язань наступних податкових періодів. Якщо протягом такого строку суми від'ємного значення податку на додану вартість залишаються невідшкодованими сумами податкових зобов'язань, вони враховуються під час визначення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету, або суми бюджетного відшкодування, за наслідками податкового періоду, в якому були досягнуті зазначені обсяги оподатковуваних операцій. 7.7.13. Нижчеозначені особи не мають права на отримання бюджетного відшкодування: а) особа, яка була зареєстрована як платник цього податку менш ніж за 12 календарних місяців до місяця, за наслідками якого подається заява на бюджетне відшкодування; б) особа, яка є суб"єктом оподаткування за правилами, встановленими законодавством з питань спрощених систем оподаткування, які передбачають сплату цього податку у спосіб, відмінний від загального, або звільнення від такої сплати; в) в інших випадках, визначених статтею 8 цього Закону. в) в інших випадках, визначених статтею 8 цього Закону. 7.7.14. Експортне бюджетне відшкодування нандається з урахуванням положень статті 8 цього Закону".   -154- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
д) пункт 7.7 викласти у такій редакції: 7.7. Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню) та строки проведення розрахунків. 7.7.1. Сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного податкового періоду та сумою податкового кредиту такого звітного податкового періоду. При позитивному значенні така сума податку підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встановлені законом для відповідного податкового періоду. 7.7.2. При від'ємному значенні така сума податку зараховується у погашення суми податкових зобов'зань (податкового боргу) з цього податку минулих податкових періодів або сум податкових зобов'язань, визначених у податкових векселях (за їх наявності), а у залишковій сумі зараховується до складу податкового кредиту наступного податкового періоду. У разі коли за результатами такого наступного податкового періоду сума, визначена згідно з підпунктом 7.7.1 цієї статті (з урахуванням залишкової суми від'ємного значення попереднього періода), має від'ємне значення, така сума податку зараховується у погашення податкових зобов'язань, визначених у податкових векселях (за їх наявності), а залишок суми такого від'ємного значення (його частина) розподіляється наступним чином: а) частина залишку суми від'ємного зачення, в межах суми сплаченого податку, включеного до складу податкового кредиту звітного періоду, підлягає відшкодуванню з бюджету (бюджетному відшкодуванню) б) частина залишку суми від'ємного зачення, що перевищує суму слаченого податку, включеного до податкового кредиту звітного періоду, включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду; 7.7.3. Платник податку може прийняти самостійне рішення про зарахування належної йому суми (частини суми) бюджетного відшкодування у зменшення податкових зобовязань з цього податку наступних податкових періодів. Зазначене рішення відображається платником податку у податковій декларації., яку він подає за наслідками звітного періоду, у якому виникає право на подання заяви проотримання бюджетного відшкодування згідно з нормами цієї статті. 7.7.4. Платник податку, який має право на одержання бюджетного відшкодування, та прийняв рішення про повернення повної суми бюджетного відшкодування або її частини, подає відповідному податковому органу податкову декларацію та заяву про повернення суми (частини суми) бюджетного відшкодування (далі - заява про відшкодування). До декларації додаються: розрахунок суми бюджетного выдшкодування, копії погашених податкових векселів (у разі їх наявності) та копії п'ятих основних аркушів (примірників декларанта) вантажних митних декларацій (у разі наявності експортних операцій). Форма заяви про відшкодування та форма розрахунку суми бюджетного відшкодування визначається за процедурою, встановленою законом для податкових декларацій. Службова особа податкового органу, яка приймає податкову декларацію та заяву про відшкодування, з'ясовує, чи має право платник податку за своїм статусом на отримання бюджетного відшкодування, а також здійснює візуальний перегляд підсумкових даних, зазначених у цих документах (а саме загальну суму податкового кредиту та податкових зобов'язань, а також заявлену суму бюджетного відшкодування) та при їх відповідності в обох документах, приймає податкову декларацію без перевірки інших її даних, з одночасним поверненням платнику податку заяви про відшкодування засвідчену штампом про відповідність заявленої суми бюджетного відшкодування данним податкової декларації. Якщо податкова декларація та заява про відшкодування були надіслані поштою, то проштампована заява про відшкодування також повертається поштою на адресу платника податку із повідомленням про вручення протягом п'яти робочих банківських днів, наступних за днем отримання такої податкової декларації (розрахунку) податковим органом. Якщо службова особа податкового органу відмовляється проштампувати заяву про відшкодування та/або прийняти податкову декларацію всупереч нормам цього пункту, тосума бюджетного відшкодування, зазначена у такій декларації та заяві про відшкодування вважається узгодженою з таким податковим органом з моменту її подання, а відшкодування такої суми здійснюється у терміни визначені підпунктом 7.7.5 цього пункту. При цьому сума бюджетного відшкодування може бути оскаржена податковим органом тільки у судовому порядку. Вважається, що службова особа податкового органу відмовляється від прийняття декларації та/або засвідчення заяви про відшкодування на законних підставах, якщо за результатами візуального перегляду таких документів виявляється, що: а) платник податку, який подав податкову декларацію та заяву про відшкодування, не має права за своїм статусом на отримання бюджетного відшкодування; б) підсумкові дані, зазначені у податковій декларації та заяві про відшкодування (а саме загальна сума податкового кредиту та податкових зобов'язань, а також заявлена сума бюджетного відшкодування) не співпадають; в) зазначені документи заповнено платником податку з порушенням вимог порядку складання декларації. Платник податку, який отримав проштамповану податковим органом заяву про відшкодування, надсилає її на адресу відповідного органу державного казначейства поштою із повідомленням про вручення. 7.7.5. На підставі отриманої заяви платника податку, проштампованої відповідним податковим органом, орган державного казначейства надає платнику податку зазначену у ній суму бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунку на рахунок платника податку в обслуговуючому банку, протягом п'яти операційних днів, після спливу 30 календарних днів, починаючи з дня поштового відправлення такого податкового розрахунку. 7.7.6. Протягом 30 днів, наступних за днем отримання податкової декларації, податковий орган проводить камеральну перевірку заявлених у ній даних. При наявності достатніх підстав вважати, що розрахунок суми бюджетноговідшкодування було зроблено з порушенням норм податкового законодавства, податковий орган має право протягом такого ж строку провести документальну перевірку платника для визначення достовірності нарахування такого бюджетного відшкодування. Податковий орган також може провести документальну податкову перевірку платника податку, якщо сума заявленого бюджетного відшкодування дорівнює або перевищує один мільйон гривень. 7.7.7. Якщо за наслідками камеральної та/або документальної перевірок податковий орган виявляє невідповідність суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації, то такий податковий орган: а) при заниженні заявленої платником податку суми бюджетного відшкодування відносно суми, визначеної податковим органом унаслідок таких перевірок, - надсилає платнику податку податкове повідомлення, у якому зазначається сума такого заниження та підстави для її вирахування. У цьому випадку вважається, що платник податку добровільно відмовляється від отримання такої суми заниження як бюджетного відшкодування та враховує її згідно з підпунктом 7.7.3 цього пункту у зменшення податкових зобов'язань з цього податку наступних податкових періодів. б) при перевищенні заявленої платником податку суми бюджетного відшкодування над сумою, визначеною податковим органом унаслідок проведення таких перевірок, - надсилає відповідному органу державного казначейства повідомлення про призупинення надання бюджетного відшкодування виключно у сумі такого перевищення строком до 30 календарних днів, наступних за граничним днем його надання, визначеного підпунктом 7.7.5 цього пункту, та одночасно надсилає платнику податку податкове повідомлення, у якому зазначається сума такого перевищення та підстави для її вирахування; в) при з'ясуванні унаслідок проведення таких перевірок факту, за яким платник податку виходячи зі свого статусу не має права на отримання бюджетного відшкодування, - надсилає відповідному органу державногоказначейства повідомлення про призупинення надання бюджетного відшкодування строком до 30 календарних днів, наступних за граничним днем його надання, визначеного підпунктом 7.7.5 цього пункту та одночасно надсилає платнику податку податкове повідомлення, у якому зазначаються пістави відмови у наданні бюджетного відшкодування; 7.7.8. Орган державного казначейства, за наявністю повідомлень податкового органу, наданих відповідно до норм підпунктів "б" - "в" цього підпункту, зобов'язаний призупинити надання бюджетного відшкодування у сумі, зазначеній у такому повідомленні, на строк до 30 календарних днів, наступних за граничним днем його надання, визначеного підпунктом 7.7.5 цього пункту. У разі якщо протягом строків, визначених законом, платник податку не починає процедуру оскарження висновків податкового органу у апеляційному або судовому порядку та не надає органу державного казначейства копію документу, що засвідчує факт такого оскарження, сума перевищення бюджетного відшкодування вважається узгодженою та підлягає вилученню із загальної суми бюджетного відшкодування. Якщо платник податку не погоджується з висновками перевірок, поведених податковим органом у випадках, визначених підпунктом "б" -"в" цього підпункту, то такий платник податку має право оскаржити такі висновки в апеляційному або судовому порядку у строки, встановлені законом з такого питання. Про подання оскарження платник податку платник податку зобов'язаний повідомити відповідний податковий орган та орган державного казначейства. У такому випадку орган державного казначейства зобов"язаний надати платнику податку бюджетне відшкодування протягом дня, наступного за спливом строку визначеного підпунктом 7.7.8 цього пункту, за винятком випадку, коли за позовом (заявою) податкового органу суд приймає рішення про призупинення надання такого бюджетного відшкодування до остаточного рішення по справі, яке набирає законної сили. 7.7.9 Якщо податковий орган відкриває кримінальну справу за ознаками ухилення такого платника податку від сплати цього податку, то слідчий може прийняти рішення про призупинення надання бюджетного відшкодування у межах оскаржуваної суми, до передачі справи до суду. Суд, який приймає справу до розгляду, може за клопотанням сторони звинувачення продовжити термін такого призупинення до моменту винесення ним рішення по суті. В інших випадках податковий орган не може обмежувати права платника податку на отримання бюджетного відшкодування та не може ініціювати будь-які види його перевірок у зв'язку із виникненням такого права. Якщо за остаточним рішенням суду приймається рішення на користь платника податку у повній чи частковій сумі позову так сума (її частина) вважається бюджетною заборгованістю з першого дня після спливу терміну, визначеного піпунктом 7.7.5 цього пункту та підлягає відшкодуванню протгом п'яти днів з дня отримання органм державного казначейства такого судового рішення. 7.7.10. Сума бюджетного відшкодування, не сплачена у строки, визначені цим пунктом, вважається бюджетною заборгованістю. На суму бюджетної заборгованості нараховується пеня на рівні ставки, розмір якої визначається відповідно до підпункту 16.4.1 пункту 16.4 статті 16 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами". Зазначена пеня розраховується та сплачуюється органом державного казначейства разом зі сплатою суми бюджетного відшкодування платнику податку. 7.7.11. У разі коли платник податку здійснює вивезення (експортування) товарів (робіт, послуг), отриманих від іншого платника податку на умовах комісії, консигнації, доручення або інших видів договорів, які не передбачають переходу права власності на такі товари (роботи, послуги) від такого іншого платника податку до експортера, право на отримання експортного відшкодування має такий інший платник податку. При цьому комісійна винагорода, отримана платником податку - експортером від такого іншого платника податку, включається до бази оподаткування цим податком за ставкою, визначеною пунктом 6.1 статті 6 цього Закону. 7.7.12. Джерелом сплати бюджетного відшкодування (у тому числі бюджетного боргу) є загальні доходи Державного бюджету. Забороняється обумовлювати виплату бюджетного відшкодування наявністю або відсутністю доходів, отриманих державним бюджетом від сплати цього податку, у тому числі в окремих реґіонах України, а також наявністю чи відсутністю відповідних бюджетних призначень. 7.7.13. Нижчеозначені особи не мають права на отримання бюджетного відшкодування: а) особа, яка була зареєстрована як платник цього податку менш ніж за 12 календарних місяців до місяця, за наслідками якого подається заява на бюджетне відшкодування; б) особа, яка є суб"єктом оподаткування за правилами, встановленими законодавством з питань спрощених систем оподаткування, які передбачають сплату цього податку у спосіб, відмінний від загального, або звільнення від такої сплати;  
Враховано   7.7. Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню) та строки проведення розрахунків. 7.7.1. Сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного податкового періоду та сумою податкового кредиту такого звітного податкового періоду. При позитивному значенні така сума податку підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встановлені законом для відповідного податкового періоду. 7.7.2. При від'ємному значенні така сума податку зараховується у погашення суми податкових зобов'зань (податкового боргу) з цього податку минулих податкових періодів або сум податкових зобов'язань, визначених у податкових векселях (за їх наявності), а у залишковій сумі зараховується до складу податкового кредиту наступного податкового періоду. У разі коли за результатами такого наступного податкового періоду сума, визначена згідно з підпунктом 7.7.1 цієї статті (з урахуванням залишкової суми від'ємного значення попереднього періода), має від'ємне значення, така сума податку зараховується у погашення податкових зобов'язань, визначених у податкових векселях (за їх наявності), а залишок суми такого від'ємного значення (його частина) розподіляється наступним чином: а) частина залишку суми від'ємного зачення, в межах суми сплаченого податку, включеного до складу податкового кредиту звітного періоду, підлягає відшкодуванню з бюджету (бюджетному відшкодуванню) б) частина залишку суми від'ємного зачення, що перевищує суму слаченого податку, включеного до податкового кредиту звітного періоду, включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду; 7.7.3. Платник податку може прийняти самостійне рішення про зарахування належної йому суми (частини суми) бюджетного відшкодування у зменшення податкових зобовязань з цього податку наступних податкових періодів. Зазначене рішення відображається платником податку у податковій декларації., яку він подає за наслідками звітного періоду, у якому виникає право на подання заяви про отримання бюджетного відшкодування згідно з нормами цієї статті. 7.7.4. Платник податку, який має право на одержання бюджетного відшкодування, та прийняв рішення про повернення повної суми бюджетного відшкодування або її частини, подає відповідному податковому органу податкову декларацію та заяву про повернення суми (частини суми) бюджетного відшкодування (далі - заява про відшкодування). До декларації додаються: розрахунок суми бюджетного відшкодування, копії погашених податкових векселів (у разі їх наявності) та копії п'ятих основних аркушів (примірників декларанта) вантажних митних декларацій (у разі наявності експортних операцій). Форма заяви про відшкодування та форма розрахунку суми бюджетного відшкодування визначається за процедурою, встановленою законом для податкових декларацій. Службова особа податкового органу, яка приймає податкову декларацію та заяву про відшкодування, з'ясовує, чи має право платник податку за своїм статусом на отримання бюджетного відшкодування, а також здійснює візуальний перегляд підсумкових даних, зазначених у цих документах (а саме загальну суму податкового кредиту та податкових зобов'язань, а також заявлену суму бюджетного відшкодування) та при їх відповідності в обох документах, приймає податкову декларацію без перевірки інших її даних, з одночасним поверненням платнику податку заяви про відшкодування засвідчену штампом про відповідність заявленої суми бюджетного відшкодування данним податкової декларації. Якщо податкова декларація та заява про відшкодування були надіслані поштою, то проштампована заява про відшкодування також повертається поштою на адресу платника податку із повідомленням про вручення протягом п'яти робочих банківських днів, наступних за днем отримання такої податкової декларації (розрахунку) податковим органом. Якщо службова особа податкового органу відмовляється проштампувати заяву про відшкодування та/або прийняти податкову декларацію всупереч нормам цього пункту, то сума бюджетного відшкодування, зазначена у такій декларації та заяві про відшкодування вважається узгодженою з таким податковим органом з моменту її подання, а відшкодування такої суми здійснюється у терміни визначені підпунктом 7.7.5 цього пункту. У таких випадках сума бюджетного відшкодування може бути оскаржена податковим органом тільки у судовому порядку. Вважається, що службова особа податкового органу відмовляється від прийняття декларації та/або засвідчення заяви про відшкодування на законних підставах, якщо за результатами візуального перегляду таких документів виявляється, що: а) платник податку, який подав податкову декларацію та заяву про відшкодування, не має права за своїм статусом на отримання бюджетного відшкодування; б) підсумкові дані, зазначені у податковій декларації та заяві про відшкодування (а саме загальна сума податкового кредиту та податкових зобов'язань, а також заявлена сума бюджетного відшкодування) не співпадають; в) зазначені документи заповнено платником податку з порушенням вимог порядку складання декларації. Платник податку, який отримав проштамповану податковим органом заяву про відшкодування, надсилає її на адресу відповідного органу державного казначейства поштою із повідомленням про вручення. 7.7.5. На підставі отриманої заяви платника податку, проштампованої відповідним податковим органом, орган державного казначейства надає платнику податку зазначену у ній суму бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунку на рахунок платника податку в обслуговуючому банку, протягом п'яти операційних днів, після спливу 30 календарних днів, починаючи з дня поштового відправлення такого податкового розрахунку. 7.7.6. Протягом 30 днів, наступних за днем отримання податкової декларації, податковий орган проводить камеральну перевірку заявлених у ній даних. При наявності достатніх підстав вважати, що розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено з порушенням норм податкового законодавства, податковий орган має право протягом такого ж строку провести документальну перевірку платника для визначення достовірності нарахування такого бюджетного відшкодування. Податковий орган також може провести документальну податкову перевірку платника податку, якщо сума заявленого бюджетного відшкодування дорівнює або перевищує один мільйон гривень. 7.7.7. Якщо за наслідками камеральної та/або документальної перевірок податковий орган виявляє невідповідність суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації, то такий податковий орган: а) при заниженні заявленої платником податку суми бюджетного відшкодування відносно суми, визначеної податковим органом унаслідок таких перевірок, - надсилає платнику податку податкове повідомлення, у якому зазначається сума такого заниження та підстави для її вирахування. У цьому випадку вважається, що платник податку добровільно відмовляється від отримання такої суми заниження як бюджетного відшкодування та враховує її згідно з підпунктом 7.7.3 цього пункту у зменшення податкових зобов'язань з цього податку наступних податкових періодів. б) при перевищенні заявленої платником податку суми бюджетного відшкодування над сумою, визначеною податковим органом унаслідок проведення таких перевірок, - надсилає відповідному органу державного казначейства повідомлення про призупинення надання бюджетного відшкодування виключно у сумі такого перевищення строком до 30 календарних днів, наступних за граничним днем його надання, визначеного підпунктом 7.7.5 цього пункту, та одночасно надсилає платнику податку податкове повідомлення, у якому зазначається сума такого перевищення та підстави для її вирахування; в) при з'ясуванні унаслідок проведення таких перевірок факту, за яким платник податку виходячи зі свого статусу не має права на отримання бюджетного відшкодування, - надсилає відповідному органу державного казначейства повідомлення про призупинення надання бюджетного відшкодування строком до 30 календарних днів, наступних за граничним днем його надання, визначеного підпунктом 7.7.5 цього пункту та одночасно надсилає платнику податку податкове повідомлення, у якому зазначаються пістави відмови у наданні бюджетного відшкодування; 7.7.8. Орган державного казначейства, за наявністю повідомлень податкового органу, наданих відповідно до норм підпунктів "б" - "в" цього підпункту, зобов'язаний призупинити надання бюджетного відшкодування у сумі, зазначеній у такому повідомленні, на строк до 30 календарних днів, наступних за граничним днем його надання, визначеного підпунктом 7.7.5 цього пункту. У разі якщо протягом строків, визначених законом, платник податку не починає процедуру оскарження висновків податкового органу у апеляційному або судовому порядку та не надає органу державного казначейства копію документу, що засвідчує факт такого оскарження, сума перевищення бюджетного відшкодування вважається узгодженою та підлягає вилученню із загальної суми бюджетного відшкодування. Якщо платник податку не погоджується з висновками перевірок, поведених податковим органом у випадках, визначених підпунктом "б" -"в" цього підпункту, то такий платник податку має право оскаржити такі висновки в апеляційному або судовому порядку у строки, встановлені законом з такого питання. Про подання оскарження платник податку платник податку зобов'язаний повідомити відповідний податковий орган та орган державного казначейства. У такому випадку орган державного казначейства зобов"язаний надати платнику податку бюджетне відшкодування протягом дня, наступного за спливом строку визначеного підпунктом 7.7.8 цього пункту, за винятком випадку, коли за позовом (заявою) податкового органу суд приймає рішення про призупинення надання такого бюджетного відшкодування до остаточного рішення по справі, яке набирає законної сили. 7.7.9 Якщо податковий орган відкриває кримінальну справу за ознаками ухилення такого платника податку від сплати цього податку, то слідчий може прийняти рішення про призупинення надання бюджетного відшкодування у межах оскаржуваної суми, до передачі справи до суду. Суд, який приймає справу до розгляду, може за клопотанням сторони звинувачення продовжити термін такого призупинення до моменту винесення ним рішення по суті. В інших випадках податковий орган не може обмежувати права платника податку на отримання бюджетного відшкодування та не може ініціювати будь-які види його перевірок у зв'язку із виникненням такого права. Якщо за остаточним рішенням суду приймається рішення на користь платника податку у повній чи частковій сумі позову так сума (її частина) вважається бюджетною заборгованістю з першого дня після спливу терміну, визначеного піпунктом 7.7.5 цього пункту та підлягає відшкодуванню протгом п'яти днів з дня отримання органм державного казначейства такого судового рішення. 7.7.10. Сума бюджетного відшкодування, не сплачена у строки, визначені цим пунктом, вважається бюджетною заборгованістю. На суму бюджетної заборгованості нараховується пеня на рівні ставки, розмір якої визначається відповідно до підпункту 16.4.1 пункту 16.4 статті 16 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами". Зазначена пеня розраховується та сплачуюється органом державного казначейства разом зі сплатою суми бюджетного відшкодування платнику податку. 7.7.11. У разі коли платник податку здійснює вивезення (експортування) товарів (робіт, послуг), отриманих від іншого платника податку на умовах комісії, консигнації, доручення або інших видів договорів, які не передбачають переходу права власності на такі товари (роботи, послуги) від такого іншого платника податку до експортера, право на отримання експортного відшкодування має такий інший платник податку. При цьому комісійна винагорода, отримана платником податку - експортером від такого іншого платника податку, включається до бази оподаткування цим податком за ставкою, визначеною пунктом 6.1 статті 6 цього Закону. 7.7.12. Джерелом сплати бюджетного відшкодування (у тому числі бюджетного боргу) є загальні доходи Державного бюджету. Забороняється обумовлювати виплату бюджетного відшкодування наявністю або відсутністю доходів, отриманих державним бюджетом від сплати цього податку, у тому числі в окремих реґіонах України, а також наявністю чи відсутністю відповідних бюджетних призначень. 7.7.13. Нижчеозначені особи не мають права на отримання бюджетного відшкодування: а) особа, яка була зареєстрована як платник цього податку менш ніж за 12 календарних місяців до місяця, за наслідками якого подається заява на бюджетне відшкодування; б) особа, яка є суб"єктом оподаткування за правилами, встановленими законодавством з питань спрощених систем оподаткування, які передбачають сплату цього податку у спосіб, відмінний від загального, або звільнення від такої сплати; пункт 7.7 доповнити новим підпунктом такого змісту: "7.7.14. Для платників, які за крітерієм, визначеним у порядку передбаченому цим пунктом як сумлінні платники податку, бюджетне відшкодування передбачене підпунктом 7.7.5 цього пункту пункту, надається таким платникам податку без процедур передбачених підпунктами 7.7.6-7.7.9 цього пункту. Крітерії віднесення платників податку до сумлінних визначаються у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України за погодженням з комітетом Верховної Ради України, відповідальним за проведення податкової політики." нова редакція пункту 7.7 статті 7 Закону України набирає чинність у порядку, визначеному цим Законом, крім підпунктів 7.7.4 - 7.7.9 цього пункту, які набирають чинність з 1 січня 2005 року. До цієї дати застосовується процедура узгодження суми та надання бюджетного (експортного) відшкодування, діюча до набрання чинності цим Законом, з урахуванням того, що таке бюджетне (експортне) відшкодування надається протягом 30 календарних днів, наступних за днем надання податкової декларації податкового періоду, за наслідками якого виникає право на таке отримання згідно з новою редакцією підпункту 7.7.2 цього пункту;  
    -155- Хомутиннік В.Ю.
пункт 7.7 викласти у такій редакції: "7.7. Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету або бюджетному відшкодуванню та строки проведення розрахунків 7.7.1. Сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного податкового періоду та сумою податкового кредиту такого звітного податкового періоду. При позитивному значенні така сума податку підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встановлені законом для відповідного податкового періоду. 7.7.2. При від'ємному значенні така сума податку зараховується у погашення суми податкових зобов'язань (податкового боргу) з цього податку минулих податкових періодів або сум податкових зобов'язань, визначених у податкових векселях (за їх наявності), а у залишковій сумі зараховується до складу податкового кредиту наступного податкового періоду. У разі коли за результатами такого наступного податкового періоду сума, визначена згідно з підпунктом 7.7.1 цієї статті (з урахуванням залишкової суми від'ємного значення попереднього періоду), має від'ємне значення, така сума податку зараховується у погашення податкових зобов'язань, визначених у податкових векселях (за їх наявності), а залишок суми такого від'ємного значення (його частина) розподіляється наступним чином: а) частина залишку суми від'ємного значення, в межах суми сплаченого податку, включеного до складу податкового кредиту звітного періоду, підлягає відшкодуванню з бюджету (бюджетному відшкодуванню) б) частина залишку суми від'ємного значення, що перевищує суму сплаченого податку, включеного до податкового кредиту звітного періоду, включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду; 7.7.3. Платник податку може прийняти самостійне рішення про зарахування належної йому суми (частини суми) бюджетного відшкодування у зменшення податкових зобов'язань з цього податку наступних податкових періодів. Зазначене рішення відображається платником податку у податковій декларації., яку він подає за наслідками звітного періоду, у якому виникає право на подання заяви про отримання бюджетного відшкодування згідно з нормами цієї статті. 7.7.4. Платник податку, який має право на одержання бюджетного відшкодування, та прийняв рішення про повернення повної суми бюджетного відшкодування або її частини, подає відповідному податковому органу податкову декларацію та заяву про повернення суми (частини суми) бюджетного відшкодування (далі - заява про відшкодування). До декларації додаються: розрахунок суми бюджетного відшкодування, копії погашених податкових векселів (у разі їх наявності) та копії п'ятих основних аркушів (примірників декларанта) вантажних митних декларацій (у разі наявності експортних операцій). Форма заяви про відшкодування та форма розрахунку суми бюджетного відшкодування визначається за процедурою, встановленою законом для податкових декларацій. Службова особа податкового органу, яка приймає податкову декларацію та заяву про відшкодування, з'ясовує, чи має право платник податку за своїм статусом на отримання бюджетного відшкодування, а також здійснює візуальний перегляд підсумкових даних, зазначених у цих документах (а саме загальну суму податкового кредиту та податкових зобов'язань, а також заявлену суму бюджетного відшкодування) та при їх співпадінні в обох документах, приймає податкову декларацію без перевірки інших її даних, з одночасним поверненням платнику податку проштампованої заяви про відшкодування. Якщо податкова декларація та заява про відшкодування були надіслані поштою, то проштампована заява про відшкодування також повертається поштою на адресу платника податку із повідомленням про вручення протягом п'яти робочих банківських днів, наступних за днем отримання такої податкової декларації (розрахунку) податковим органом. Якщо службова особа податкового органу відмовляється проштампувати заяву про відшкодування та/або прийняти податкову декларацію всупереч нормам цього пункту, то сума бюджетного відшкодування, зазначена у такій декларації та заяві про відшкодування вважається узгодженою з таким податковим органом з моменту її подання, а така службова особа вважається такою, що зловживає службовим становищем та перешкоджає виконанню конституційного обов'язку особи зі сплати податків і зборів. Платник податку, який отримав проштамповану податковим органом заяву про відшкодування, надсилає її на адресу відповідного органу державного казначейства поштою із повідомленням про вручення. 7.7.5. На підставі отриманої заяви платника податку, проштампованої відповідним податковим органом, орган державного казначейства надає платнику податку зазначену у ній суму бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунку на рахунок платника податку в обслуговуючому банку, протягом п'яти операційних днів, після спливу 30 календарних днів, починаючи з дня отримання податковим органом такого податкового розрахунку. 7.7.6. Протягом 30 днів, наступних за днем отримання податкової декларації, податковий орган проводить камеральну перевірку заявлених у ній даних. При наявності достатніх підстав вважати, що розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено з порушенням норм податкового законодавства, податковий орган має право протягом цього ж строку провести документальну перевірку платника для визначення достовірності нарахування такого бюджетного відшкодування. Податковий орган також може провести документальну податкову перевірку платника податку, якщо сума заявленого бюджетного відшкодування дорівнює або перевищує один мільйон гривень. 7.7.7. Якщо за наслідками камеральної, документальної та/або матеріальної перевірок податковий орган виявляє невідповідність суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації, то такий податковий орган: а) при заниженні заявленої платником податку суми бюджетного відшкодування відносно суми, визначеної податковим органом унаслідок таких перевірок, - надсилає платнику податку податкове повідомлення, у якому зазначається сума такого заниження та підстави для її вирахування. У цьому випадку вважається, що платник податку добровільно відмовляється від отримання такої суми заниження як бюджетного відшкодування та враховує її згідно з підпунктом 7.7.3 цього пункту у зменшення податкових зобов'язань з цього податку наступних податкових періодів. б) при перевищенні заявленої платником податку суми бюджетного відшкодування над сумою, визначеною податковим органом унаслідок проведення таких перевірок, - надсилає відповідному органу державного казначейства повідомлення про призупинення надання бюджетного відшкодування виключно у сумі такого перевищення строком до 30 календарних днів, наступних за граничним днем його надання, визначеного підпунктом 7.7.5 цього пункту, та одночасно надсилає платнику податку податкове повідомлення, у якому зазначається сума такого перевищення та підстави для її вирахування; в) при з'ясуванні унаслідок проведення таких перевірок факту, за яким платник податку виходячи зі свого статусу не має права на отримання бюджетного відшкодування, - надсилає відповідному органу державного казначейства повідомлення про призупинення надання бюджетного відшкодування строком до 30 календарних днів, наступних за граничним днем його надання, визначеного підпунктом 7.7.5 цього пункту та одночасно надсилає платнику податку податкове повідомлення, у якому зазначаються підстави відмови у наданні бюджетного відшкодування; 7.7.8. Орган державного казначейства, за наявністю повідомлень податкового органу, наданих відповідно до норм підпунктів "б" - "в" цього підпункту, зобов'язаний призупинити надання бюджетного відшкодування у сумі, зазначеній у такому повідомленні, на строк до 30 календарних днів, наступних за граничним днем його надання, визначеного підпунктом 7.7.5 цього пункту. У разі якщо протягом строків, визначених законом, платник податку не починає процедуру оскарження висновків податкового органу у апеляційному або судовому порядку та не надає органу державного казначейства копію документу, що засвідчує факт такого оскарження, сума перевищення бюджетного відшкодування вважається узгодженою та підлягає вилученню із загальної суми бюджетного відшкодування. Якщо платник податку не погоджується з висновками перевірок, поведених податковим органом у випадках, визначених підпунктом "б" -"в" цього підпункту, то такий платник податку має право оскаржити такі висновки в апеляційному або судовому порядку у строки, встановлені законом з такого питання. Про подання оскарження платник податку платник податку зобов'язаний повідомити відповідний податковий орган та орган державного казначейства. У такому випадку орган державного казначейства зобов'язаний надати платнику податку бюджетне відшкодування протягом дня, наступного за спливом строку визначеного підпунктом 7.7.8 цього пункту, за винятком випадку, коли за позовом (заявою) податкового органу суд приймає рішення про призупинення надання такого бюджетного відшкодування до остаточного рішення по справі, яке набирає законної сили. 7.7.9 Якщо податковий орган відкриває кримінальну справу за ознаками ухилення такого платника податку від сплати цього податку, то слідчий може прийняти рішення про призупинення надання бюджетного відшкодування у межах оскаржуваної суми, до передачі справи до суду. Суд, який приймає справу до розгляду, може за клопотанням сторони звинувачення продовжити термін такого призупинення до моменту винесення ним рішення по суті. В інших випадках податковий орган не може обмежувати права платника податку на отримання бюджетного відшкодування та не може ініціювати будь-які види його перевірок у зв'язку із виникненням такого права. Якщо за остаточним рішенням суду приймається рішення на користь платника податку у повній чи частковій сумі позову так сума (її частина) вважається бюджетною заборгованістю з першого дня після спливу терміну, визначеного підпунктом 7.7.5 цього пункту та підлягає відшкодуванню протягом п'яти днів з дня отримання органом державного казначейства такого судового рішення. 7.7.10. Сума бюджетного відшкодування, не сплачена у строки, визначені цим пунктом, вважається бюджетною заборгованістю. На суму бюджетної заборгованості нараховується пеня на рівні подвійного розміру облікової ставки Національного банку України, встановленої на момент виникнення такої бюджетної заборгованості, протягом строку її дії, включаючи день її погашення. Зазначена пеня розраховується та сплачується органом державного казначейства разом зі сплатою суми бюджетного відшкодування платнику податку. 7.7.11. У разі коли платник податку здійснює вивезення (експортування) товарів (робіт, послуг), отриманих від іншого платника податку на умовах комісії, консигнації, доручення або інших видів договорів, які не передбачають переходу права власності на такі товари (роботи, послуги) від такого іншого платника податку до експортера, право на отримання експортного відшкодування має такий інший платник податку. При цьому комісійна винагорода, отримана платником податку - експортером від такого іншого платника податку, включається до бази оподаткування цим податком за ставкою, визначеною пунктом 6.1 статті 6 цього Закону. 7.7.12. Джерелом сплати бюджетного відшкодування та експортного відшкодування (у тому числі бюджетного боргу) є загальні доходи Державного бюджету. Забороняється обумовлювати виплату бюджетного відшкодування наявністю або відсутністю доходів, отриманих державним бюджетом від сплати цього податку, у тому числі в окремих регіонах України, а також наявністю чи відсутністю відповідних бюджетних призначень. 7.7.13. Нижчезазначені особи не мають права на отримання бюджетного відшкодування: а) особа, яка була зареєстрована як платник цього податку менш ніж за 12 календарних місяців до місяця, за наслідками якого подається заява на бюджетне відшкодування; б) особа, яка є суб'єктом оподаткування за правилами, встановленими законодавством з питань спрощених систем оподаткування, які передбачають сплату цього податку у спосіб, відмінний від загального, або звільнення від такої сплати;"  
Враховано по суті   
    -156- Горбаль В.М.
Абзаци 5-7 підпункту д) пункту 8 розділу І законопроекту в існуючій редакції виключити, а викласти у такій: "У разі коли за результатами звітного періоду проведено всі зарахування згідно з підпунктом 7.7.1 цієї статті, і сума податку має від'ємне значення, така сума підлягає відшкодуванню платнику податку з Державного бюджету України.";  
Враховано по суті   
    -157- Горбаль В.М.
У тексті абзацу 13 підпункту д) пункту 8 розділу І законопроекту цифру "30" замінити цифрою "15";  
Відхилено    
    -158- Матвієнков С.А.
Хомутиннік В.Ю.
Статтю 7 доповнити наступним реченням: "Пункт 7.7 набуває чинності з 1 квітня 2004 року".  
Відхилено    
    -159- Осика С.Г.
Статтю 7 доповнити наступним реченням: "Пункт 7.7 набуває чинності з 1 січня 2005 року".  
Враховано    
    -160- Горбаль В.М.
У тексті абзацу 4 підпункту д) пункту 8 розділу І законопроекту виключити слова "а у залишковій сумі зараховується до складу податкового кредиту наступного податкового періоду";  
Відхилено    
    -161- Буряк С.В.
пункт 7.7 доповнити новим підпунктом такого змісту: "7.7.14. Для платників, які за крітерієм, визначеним у порядку передбаченому цим пунктом як сумлінні платники податку, бюджетне відшкодування передбачене підпунктом 7.7.5 цього пункту пункту, надається таким платникам податку без процедур передбачених підпунктами 7.7.6-7.7.9 цього пункту. Крітерії віднесення платників податку до сумлінних визначаються у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України за погодженням з комітетом Верховної Ради України, відповідальним за проведення податкової політики."  
Враховано    
    -162- Осика С.Г.
У пункті 7.7 статті 7. слова : „протягом кожного з шести наступних місячних податкових періодів (двох квартальних податкових періодів у випадках, визначених цим Законом)" замінити словами „протягом кожного з трьох наступних місячних податкових періодів (квартального податкового періоду у випадках, визначених цим Законом)" .  
Враховано по суті   
    -163- Кабінет Міністрів України
У підпункті 7.7.4 пункту 7.7 статті 7 Слова „копії п'ятих основних аркушів (примірників декларанта) вантажних митних декларацій" замінити на слова „оригінали п'ятих основних аркушів („примірник для декларанта") вантажних митних декларацій форми МД-2 (МД-3) завірених печаткою митних органів про фактичний експорт товарів" У підпункті 7.7.6 пункту 7.7. статті 7 слова „та/або матеріальна перевірка" вилучити. У підпункті 7.7.7 пункту 7.7. статті 7: слова „та/або матеріальна перевірка" вилучити;  
Враховано частково    
    -164- Кабінет Міністрів України
доповнити підпункт 7.7. абзацом наступного змісту: „В разі якщо платник податку протягом наступних звітних періодів, до моменту перевірки податковим органом, самостійно виявляє помилки відносно розміру задекларованої ним суми податку на додану вартість належної йому до відшкодування, то такий платник податку повинен надати уточнену податкову декларацію та нову заяву про відшкодування. Податковий орган повинен прийняти уточнену декларацію та повернути платнику податку проштамповану заяву. Якщо уточнена податкова декларація та заява про відшкодування були надіслати поштою, то проштампована заява також повертається поштою на адресу платника податку із повідомленням про вручення протягом п'яти робочих днів, наступних за днем отримання такої податкової декларації та заяви податковим органом. Платник податку, який отримав від податкового органу проштамповану ним заяву про відшкодування, здає або надсилає її на адресу відповідного органу державного казначейства поштою із повідомленням про вручення. Термін відшкодування по такій заяві продовжується від дня її надання до відповідного податкового органу."  
Відхилено Враховується в правилах подання декларації та заяви   
    -165- Кабінет Міністрів України
Підпункт 7.7.12 пункту 7.7 статті 7 доповнити реченням наступного змісту: „Суми податку на додану вартість зараховуються до загального фонду Державного бюджету України."  
Враховано у п. 7.7.   
    -166- Хомутиннік В.Ю.
Слова "матеріальна перевірка" у відповідних відмінках, а також останнє речення підпункту 7.7.5 виключити.  
Враховано    
    -167- Шкіль А.В.
Шевчук С.В.
у підпункті „д" пункту 7 запропоновану редакцію пункту 7.7 статті 7 Закону України „Про податок на додану вартість" щодо порядку ускладнення процедури відшкодування з бюджету суми податкового кредиту податку на додану вартість, а також застосування спрощеної процедури бюджетного відшкодування платникам податків, визначеним як сумлінні, за критеріями та в порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України за погодженням з комітетом Верховної Ради України, відповідальним за проведення податкової політики виключити.  
Відхилено    
    -168- Буряк С.В.
Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Коновалюк В.І.
Бондаренко Г.І.
Нощенко М.П.
Фоменко К.О.
Калетнік Г.М.
Воюш В.Д.
Заічко В.О.
Майстришин В.Я.
Потапов В.І.
Рудковський Д.О.
Шпак В.Ф.
нова редакція пункту 7.7 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість" набирає чинність у порядку, визначеному цим Законом, крім підпунктів 7.7.4 - 7.7.9 цього пункту, які набирають чинність з 1 січня 2005 року. До цієї дати застосовується процедура узгодження суми та надання бюджетного (експортного) відшкодування, діюча до набрання чинності цим Законом, з урахуванням того, що таке бюджетне (експортне) відшкодування надається протягом 30 календарних днів, наступних за днем надання податкової декларації податкового періоду, за наслідками якого виникає право на таке отримання згідно з новою редакцією підпункту 7.7.2 цього пункту;  
Враховано    
177. е) пункт 7.8 викласти у такій редакції:      е) пункт 7.8 викласти у такій редакції:  
178. "7.8. Податкові періоди      "7.8. Податкові періоди  
179. 7.8.1. Податковим періодом є один календарний місяць, а у випадках, особливо визначених цим Законом, ( календарний квартал, з урахуванням того, що:      7.8.1. Податковим періодом є один календарний місяць, а у випадках, особливо визначених цим Законом, ( календарний квартал, з урахуванням того, що:  
180. якщо особа реєструється платником податку з дня іншого, ніж перший день календарного місяця, першим податковим періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця;      якщо особа реєструється платником податку з дня іншого, ніж перший день календарного місяця, першим податковим періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця;  
181. якщо податкова реєстрація особи анулюється у день інший, ніж останній день календарного місяця, то останнім податковим періодом є період, який розпочинається з першого дня такого місяця та закінчується днем такого анулювання.      якщо податкова реєстрація особи анулюється у день інший, ніж останній день календарного місяця, то останнім податковим періодом є період, який розпочинається з першого дня такого місяця та закінчується днем такого анулювання.  
182. 7.8.2. Платник податку, обсяг оподатковуваних операцій якого за минулі дванадцять місячних податкових періодів не перевищує 300 000 гривень (без урахування податку на додану вартість), може вибрати квартальний податковий період. Заява про вибір квартального податкового періоду подається податковому органу разом з декларацією за наслідками останнього податкового періоду календарного року. При цьому квартальний податковий період починає застосовуватися з першого податкового періоду наступного календарного року та діє до його кінця.   -169- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
У підпункті 7.8.2: у першому абзаці: слова "300 000 гривень" замінити словами: "суму, зазначену у пункті 2.2 статті 2 цього Закону", слова "та діє до його кінця" виключити;  
Враховано   7.8.2. Платник податку, обсяг оподатковуваних операцій якого за минулі дванадцять місячних податкових періодів не перевищував суми, зазначеної у пункті 2.2 статті 2 цього Закону, може вибрати квартальний податковий період. Заява про вибір квартального податкового періоду подається податковому органу разом з декларацією за наслідками останнього податкового періоду календарного року. При цьому квартальний податковий період починає застосовуватися з першого податкового періоду наступного календарного року.  
    -170- Горбаль В.М.
У тексті абзацу 5 підпункту е) пункту 8 розділу І законопроекту цифру "300 000" замінити цифрою "500 000"  
Відхилено    
183. У разі якщо протягом будь-якого періоду з початку застосування квартального податкового періоду обсяг оподатковуваних операцій платника податку перевищує 300 000 гривень (без урахування податку на додану вартість), такий платник податку зобов'язаний самостійно перейти на місячний податковий період починаючи з місяця, на який припадає таке перевищення, що зазначається у відповідній податковій декларації";   -171- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
у другому абзаці: слова "300 000 гривень" замінити словами: "суму, зазначену у пункті 2.2 статті 2 цього Закону"; доповнити такими словами: "за наслідками такого місяця";  
Враховано   У разі якщо протягом будь-якого періоду з початку застосування квартального податкового періоду обсяг оподатковуваних операцій платника податку перевищує суму, зазначену у пункті 2.2 статті 2 цього Закону, такий платник податку зобов'язаний самостійно перейти на місячний податковий період починаючи з місяця, на який припадає таке перевищення, що зазначається у відповідній податковій декларації за наслідками такого місяця";  
    -172- Горбаль В.М.
У тексті абзацу 6 підпункту е) пункту 8 розділу І законопроекту цифру "300 000" замінити цифрою "500 000"  
Відхилено    
184. є) пункт 7.9 викласти у такій редакції:       
185. "7.9. Місце надання товарів (послуг) 7.9.1. Місцем надання товарів вважається: а) у разі поставки товарів, що відправляються чи транспортуються постачальником або особою, на користь якої вони надаються (покупцем, комісіонером, орендарем), ( місце, де такі товари знаходяться на момент такої відправки або надання їх перевізнику (якщо такий перевізник є особою іншою, ніж постачальник, чи особою, на користь якої надаються такі товари). Якщо товари монтуються або збираються (з їх тестуванням чи випробовуванням або без таких) постачальником чи особою, що уповноважена від його імені здійснювати такі дії, ( місце, де вони монтуються або збираються; б) у разі якщо поставка товарів здійснюється за місцем їх розташування (які не відправляються або не транспортуються), ( місце, де товари фактично знаходяться на початок такої поставки; в) у разі якщо продається нерухоме майно, ( місце його фактичного розташування; г) у разі якщо товари постачаються на борт морських, повітряних суден або для потягів, ( перше місце відправлення таких транспортних засобів. Для цілей цього підпункту під терміном "місце відправлення" розуміється перший географічний пункт, в якому вантаж був розміщений на транспортний засіб або де громадяни стали його пасажирами, за умови, коли такий вантаж або такі пасажири мають пункт прибуття (вивантаження) за межами митної території України; д) у разі якщо товари продаються через глобальну комп'ютерну мережу Інтернет або локальні комп'ютерні мережі, ( місце розташування продавця, незалежно від місця реєстрації його доменного імені (сайту, електронної сторінки чи адреси), а якщо продавець є нерезидентом, ( місцезнаходження (розташування) покупця-резидента, який у цьому випадку виступає податковим агентом такого продавця-нерезидента. Особи, які надають товари (послуги) на митній території України з використанням глобальної або локальних комп'ютерних мереж, зобов'язані зареєструватися як платники цього податку за наявності підстав, визначених пунктом 2.1 статті 2 цього Закону, а у разі якщо такі особи є нерезидентами, ( відкрити своє постійне представництво на території України та зареєструвати його як платника цього податку за наявністю достатніх підстав. 7.9.2. Місцем надання послуг вважається: а) за винятками, визначеними у підпунктах "б"-"е" підпункту 7.9.2 цієї статті, ( місце, де особа, яка надає послугу, зареєстрована платником цього податку, а у разі якщо така послуга надається нерезидентом, ( місце розташування його представництва, а за відсутності такого ( місце розташування резидента, який виконує агентські функції від імені такого нерезидента, а за відсутності такого ( місце фактичного розташування покупця; б) при наданні послуг з продажу або спорудження нерухомого майна, включаючи послуги агентів та торгівців нерухомістю (ріелтерів), а також інших осіб, відповідальних за підготовку, координацію та здійснення робіт із будівництва об'єктів нерухомості, включаючи послуги архітекторів та осіб, які здійснюють нагляд за будівництвом, та інших подібних осіб, ( місце, де таке нерухоме майно розташоване; в) при наданні послуг з поставки товарів для морських, повітряних або залізничних транспортних засобів у тій частині, що припадає на перевезення пасажирів або вантажів по митній території України, ( у пункті відправлення такого транспортного засобу. Для цілей підпункту "в" підпункту 7.9.2 цієї статті вживаються такі терміни: частина перевезення пасажирів або вантажів транспортним засобом по митній території України ( частина перевезення, що здійснюється між пунктом відправлення на митній території України (пунктом перетину митного кордону України) та пунктом прибуття такого транспортного засобу на митній території України (пунктом перетину митного кордону України), без будь-яких зупинок за межами такої митної території; пункт відправлення транспортного засобу ( перший пункт посадки пасажирів або навантаження вантажів на такий транспортний засіб; пункт прибуття транспортного засобу на митній території України ( останній пункт на митній території України для посадки (висадки) пасажирів або навантаження (вивантаження, перевантаження) вантажів на митній території України. У разі поїздки або перевезення в обидва боки поїздка (перевезення) у зворотний бік вважається з метою оподаткування окремим перевезенням; г) місце, де фактично надаються послуги у сфері: культурної, артистичної, спортивної, наукової, освітньої, розважальної або подібної їм діяльності, включаючи діяльність організаторів (продюсерів) у таких сферах діяльності, та пов'язаних з ними послуг; діяльності, допоміжній транспортній, такій як навантаження, розвантаження, перевантаження, складська обробка товарів та інші аналогічні види робіт; оцінки нерухомого майна (нерухомості); проведення будь-яких робіт з рухомим майном; д) якщо інше не визначено підпунктом 7.9.3 цього пункту, ( місце реєстрації покупця або його постійного представництва, а за відсутності такого місця реєстрації - місце постійної адреси або постійного проживання, в разі якщо покупці, яким надаються нижченаведені послуги, проживають за межами митної території України: передання чи надання авторських прав, патентів, ліцензій, а також аналогічних прав, у тому числі торгових марок; надання рекламних послуг та інших послуг з просування товарів (послуг) на ринку (промовтерства); надання послуг консультантами, інженерами, адвокатами, бухгалтерами, аудиторами, актуаріями та інших аналогічних послуг, а також з обробки даних та надання інформації, у тому числі з використанням комп'ютерних систем; надання обов'язку утримуватися від проведення окремих видів діяльності частково або повністю; здійснення банківських, фінансових та страхових угод, включаючи перестрахування, за винятком надання в оренду банківських сейфів; надання послуг фізичних осіб, які перебувають у відносинах трудового найму з постачальником, на користь іншої особи; надання агентських послуг від імені та за рахунок іншої особи, якщо забезпечується надання покупцю послуг, перерахованих у цьому підпункті; надання в оренду рухомого майна, крім транспортних засобів; е) при наданні резидентом послуг із виготовлення готової продукції з використанням давальницької сировини нерезидента, попередньо ввезеної таким нерезидентом з-за меж митного кордону України або з території митних (ліцензійних) складів, - місце, до якого така готова продукція поставляється. 7.9.3. Як виняток з правил визначення місця надання послуг, перелік яких міститься у підпункті "д" підпункту 7.9.2 цього пункту, а також при наданні в оперативну оренду (рент-е-кар) транспортних засобів: а) місцем надання послуг, яке згідно з положеннями підпункту "д" підпункту 7.9.2 цього пункту знаходилося б на митній території України, вважається місце, яке знаходиться за її межами, якщо фактичне користування та споживання таких послуг здійснюється за межами митної території України; б) місцем надання послуг, яке згідно з положеннями підпункту "д" підпункту 7.9.2 цього пункту знаходилося би за межами митної території України, вважається місце, яке знаходиться на митній території України, якщо фактичне користування та споживання таких послуг здійснюється на митній території України";   -173- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Цушко В.П.
пункт 7.9 викласти у такій редакції: 7.9. Місце надання товарів (послуг) 7.9.1. Місцем надання товарів вважається: а) у разі поставки товарів, що відправляються чи транспортуються постачальником або особою, на користь якої вони надаються (покупцем, комісіонером, орендарем), ( місце, де такі товари знаходяться на момент такої відправки або надання їх перевізнику (якщо такий перевізник є особою іншою, ніж постачальник, чи особою, на користь якої надаються такі товари). Якщо товари монтуються або збираються (з їх тестуванням чи випробовуванням або без таких) постачальником чи особою, що уповноважена від його імені здійснювати такі дії, ( місце, де вони монтуються або збираються; б) у разі якщо поставка товарів здійснюється за місцем їх розташування (які не відправляються або не транспортуються), ( місце, де товари фактично знаходяться на початок такої поставки; в) у разі якщо продається нерухоме майно, ( місце його фактичного розташування; г) у разі якщо товари постачаються на борт морських, повітряних суден або для потягів, ( перше місце відправлення таких транспортних засобів. Для цілей цього підпункту під терміном "місце відправлення" розуміється перший географічний пункт, в якому вантаж був розміщений на транспортний засіб або де громадяни стали його пасажирами, за умови, коли такий вантаж або такі пасажири мають пункт прибуття (вивантаження) за межами митної території України; д) у разі якщо товари продаються через глобальну комп'ютерну мережу Інтернет або локальні комп'ютерні мережі, ( місце розташування продавця, незалежно від місця реєстрації його доменного імені (сайту, електронної сторінки чи адреси), а якщо продавець є нерезидентом, ( місцезнаходження (розташування) покупця-резидента, який у цьому випадку виступає податковим агентом такого продавця-нерезидента. 7.9.2. Місцем надання послуг вважається: а) за винятками, визначеними у абзацах "б"-"є" цього підпункту, ( місце, де особа, яка надає послугу, зареєстрована платником цього податку, а у разі якщо така послуга надається нерезидентом, ( місце розташування його представництва, а за відсутності такого ( місце розташування резидента, який виконує агентські функції від імені такого нерезидента, а за відсутності такого ( місце фактичного розташування покупця; б) при наданні послуг з продажу або спорудження нерухомого майна, включаючи послуги агентів та торгівців нерухомістю (ріелтерів), а також інших осіб, відповідальних за підготовку, координацію та здійснення робіт із будівництва об'єктів нерухомості, включаючи послуги архітекторів та осіб, які здійснюють нагляд за будівництвом, та інших подібних осіб, ( місце, де таке нерухоме майно розташоване; в) при наданні послуг з поставки товарів для морських, повітряних або залізничних транспортних засобів у тій частині, що припадає на перевезення пасажирів або вантажів по митній території України, ( пункт відправлення такого транспортного засобу. Для цілей цього абзацу вживаються такі терміни: частина перевезення пасажирів або вантажів транспортним засобом по митній території України ( частина перевезення, що здійснюється між пунктом відправлення на митній території України (пунктом перетину митного кордону України) та пунктом прибуття такого транспортного засобу на митній території України (пунктом перетину митного кордону України), без будь-яких зупинок за межами такої митної території; пункт відправлення транспортного засобу ( перший пункт посадки пасажирів або навантаження вантажів на такий транспортний засіб; пункт прибуття транспортного засобу на митній території України ( останній пункт на митній території України для посадки (висадки) пасажирів або навантаження (вивантаження, перевантаження) вантажів на митній території України. У разі поїздки або перевезення в обидва боки поїздка (перевезення) у зворотний бік вважається з метою оподаткування окремим перевезенням;г) місце, де фактично надаються послуги у сфері: культурної, артистичної, спортивної, наукової, освітньої, розважальної або подібної їм діяльності, включаючи діяльність організаторів (продюсерів) у таких сферах діяльності, та пов'язаних з ними послуг; діяльності, допоміжній транспортній, такій як навантаження, розвантаження, перевантаження, складська обробка товарів та інші аналогічні види робіт (включаючи страхування); оцінки нерухомого майна (нерухомості); проведення будь-яких робіт з рухомим майном; д) місце реєстрації покупця або його постійного представництва, а за відсутності такого місця реєстрації - місце постійної адреси або постійного проживання, в разі якщо покупці, яким надаються нижченаведені послуги, проживають за межами митної території України: передання чи надання авторських прав, патентів, ліцензій, а також аналогічних прав, у тому числі торгових марок; надання рекламних послуг та інших послуг з просування товарів (послуг) на ринку (промовтерства); надання послуг консультантами, інженерами, адвокатами, бухгалтерами, аудиторами, актуаріями та інших аналогічних послуг, а також з обробки даних та надання інформації, у тому числі з використанням комп'ютерних систем; надання обов'язку утримуватися від проведення окремих видів діяльності частково або повністю; здійснення банківських, фінансових та страхових угод, включаючи перестрахування, за винятком надання в оренду банківських сейфів; надання послуг фізичних осіб, які перебувають у відносинах трудового найму з постачальником, на користь іншої особи; надання агентських послуг від імені та за рахунок іншої особи, якщо забезпечується надання покупцю послуг, перерахованих у цьому підпункті; надання в оренду рухомого майна (у тому числі банківських сейфів; надання послуг зі складання технічних завдань, проведення наукових досліджень, складання проектних пропозицій, розробки технічної документації, проектування та конструкторського опрацювання об'єктів техніки і технології, е) при наданні резидентом послуг із виготовлення готової продукції з використанням давальницької сировини нерезидента, попередньо ввезеної таким нерезидентом з-за меж митного кордону України або з території митних (ліцензійних) складів, - місце, до якого така готова продукція поставляється. є) при наданні послуг персоналу з обслуговування морських, повітряних та космічних об'єктів, зазначених у підпункті 6.2.1 цієї статті- місце надання таких послуг;  
Враховано   7.9. Місце надання товарів (послуг) 7.9.1. Місцем надання товарів вважається: а) у разі поставки товарів, що відправляються чи транспортуються постачальником або особою, на користь якої вони надаються (покупцем, комісіонером, орендарем), ( місце, де такі товари знаходяться на момент такої відправки або надання їх перевізнику (якщо такий перевізник є особою іншою, ніж постачальник, чи особою, на користь якої надаються такі товари). Якщо товари монтуються або збираються (з їх тестуванням чи випробовуванням або без таких) постачальником чи особою, що уповноважена від його імені здійснювати такі дії, ( місце, де вони монтуються або збираються; б) у разі якщо поставка товарів здійснюється за місцем їх розташування (які не відправляються або не транспортуються), ( місце, де товари фактично знаходяться на початок такої поставки; в) у разі якщо продається нерухоме майно, ( місце його фактичного розташування; г) у разі якщо товари постачаються на борт морських, повітряних суден або для потягів, ( перше місце відправлення таких транспортних засобів. Для цілей цього підпункту під терміном "місце відправлення" розуміється перший географічний пункт, в якому вантаж був розміщений на транспортний засіб або де громадяни стали його пасажирами, за умови, коли такий вантаж або такі пасажири мають пункт прибуття (вивантаження) за межами митної території України; д) у разі якщо товари продаються через глобальну комп'ютерну мережу Інтернет або локальні комп'ютерні мережі, ( місце розташування продавця, незалежно від місця реєстрації його доменного імені (сайту, електронної сторінки чи адреси), а якщо продавець є нерезидентом, ( місцезнаходження (розташування) покупця-резидента, який у цьому випадку виступає податковим агентом такого продавця-нерезидента. 7.9.2. Місцем надання послуг вважається: а) за винятками, визначеними у абзацах "б"-"є" цього підпункту, ( місце, де особа, яка надає послугу, зареєстрована платником цього податку, а у разі якщо така послуга надається нерезидентом, ( місце розташування його представництва, а за відсутності такого ( місце розташування резидента, який виконує агентські функції від імені такого нерезидента, а за відсутності такого ( місце фактичного розташування покупця; б) при наданні послуг з продажу або спорудження нерухомого майна, включаючи послуги агентів та торгівців нерухомістю (ріелтерів), а також інших осіб, відповідальних за підготовку, координацію та здійснення робіт із будівництва об'єктів нерухомості, включаючи послуги архітекторів та осіб, які здійснюють нагляд за будівництвом, та інших подібних осіб, ( місце, де таке нерухоме майно розташоване; в) при наданні послуг з поставки товарів для морських, повітряних або залізничних транспортних засобів у тій частині, що припадає на перевезення пасажирів або вантажів по митній території України, ( пункт відправлення такого транспортного засобу. Для цілей цього абзацу вживаються такі терміни: частина перевезення пасажирів або вантажів транспортним засобом по митній території України ( частина перевезення, що здійснюється між пунктом відправлення на митній території України (пунктом перетину митного кордону України) та пунктом прибуття такого транспортного засобу на митній території України (пунктом перетину митного кордону України), без будь-яких зупинок за межами такої митної території; пункт відправлення транспортного засобу ( перший пункт посадки пасажирів або навантаження вантажів на такий транспортний засіб; пункт прибуття транспортного засобу на митній території України ( останній пункт на митній території України для посадки (висадки) пасажирів або навантаження (вивантаження, перевантаження) вантажів на митній території України. У разі поїздки або перевезення в обидва боки поїздка (перевезення) у зворотний бік вважається з метою оподаткування окремим перевезенням;г) місце, де фактично надаються послуги у сфері: культурної, артистичної, спортивної, наукової, освітньої, розважальної або подібної їм діяльності, включаючи діяльність організаторів (продюсерів) у таких сферах діяльності, та пов'язаних з ними послуг; діяльності, допоміжній транспортній, такій як навантаження, розвантаження, перевантаження, складська обробка товарів та інші аналогічні види робіт (включаючи страхування); оцінки нерухомого майна (нерухомості); проведення будь-яких робіт з рухомим майном; д) місце реєстрації покупця або його постійного представництва, а за відсутності такого місця реєстрації - місце постійної адреси або постійного проживання, в разі якщо покупці, яким надаються нижченаведені послуги, проживають за межами митної території України: передання чи надання авторських прав, патентів, ліцензій, а також аналогічних прав, у тому числі торгових марок; надання рекламних послуг та інших послуг з просування товарів (послуг) на ринку (промовтерства); надання послуг консультантами, інженерами, адвокатами, бухгалтерами, аудиторами, актуаріями та інших аналогічних послуг, а також з обробки даних та надання інформації, у тому числі з використанням комп'ютерних систем; надання обов'язку утримуватися від проведення окремих видів діяльності частково або повністю; здійснення банківських, фінансових та страхових угод, включаючи перестрахування, за винятком надання в оренду банківських сейфів; надання послуг фізичних осіб, які перебувають у відносинах трудового найму з постачальником, на користь іншої особи; надання агентських послуг від імені та за рахунок іншої особи, якщо забезпечується надання покупцю послуг, перерахованих у цьому підпункті; надання в оренду рухомого майна (у тому числі банківських сейфів; надання послуг зі складання технічних завдань, проведення наукових досліджень, складання проектних пропозицій, розробки технічної документації, проектування та конструкторського опрацювання об'єктів техніки і технології, е) при наданні резидентом послуг із виготовлення готової продукції з використанням давальницької сировини нерезидента, попередньо ввезеної таким нерезидентом з-за меж митного кордону України або з території митних (ліцензійних) складів, - місце, до якого така готова продукція поставляється. є) при наданні послуг персоналу з обслуговування морських, повітряних та космічних об'єктів, зазначених у підпункті 6.2.1 цієї статті - місце надання таких послуг;  
186. 8) Перше речення пункту 8.1 статті 8 викласти у такій редакції:   -174- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Пункт 8) розділу І законопроекту вилучити.  
Враховано    
    -175- Загрева Б.Ю.
Перше речення пункту 8.1 викласти у такій редакції викласти у такій редакції: "Платник податку (товаровиробник), який здійснює експорт товарів (супутніх послуг), має право на отримання експортного відшкодування сум сплачених ним податків на додану вартість протягом 30 днів від дня подання ним відповідної заяви та податкової декларації при виконанні умов, визначених цією статтею. Для отримання експортного відшкодування платник податку (товаровиробник) подає разом з декларацією за звітний податковий період розрахунок його суми разом з копією п'ятого основного аркушу (примірник декларанта) вантажної митної декларації та актом (іншим подібним документом), що засвідчує факт надання супутніх послуг експортеру таких товарів (при їх наявності), а при експорті попередньо імпортованих товарів - також завіреними банком копіями платіжних доручень, які засвідчують факт сплати податку при їх імпорті або копіями погашених податкових векселів, виданих у зв'язку з імпортом таких товарів.  
Відхилено в зв'язку з вилученням пункту 8 розділу І.   
187. "Платник податку, який здійснює експорт товарів (супутніх послуг), має право на отримання експортного відшкодування сум сплачених ним податків на додану вартість протягом 30 днів від дня подання ним відповідної заяви та податкової декларації при виконанні умов, визначених цією статтею.       
188. Для отримання експортного відшкодування платник податку подає разом з декларацією за звітний податковий період розрахунок його суми разом з копією п'ятого основного аркушу (примірник декларанта) вантажної митної декларації та актом (іншим подібним документом), що засвідчує факт надання супутніх послуг експортеру таких товарів (при їх наявності), а при експорті попередньо імпортованих товарів - також завіреними банком копіями платіжних доручень, які засвідчують факт сплати податку при їх імпорті або копіями погашених податкових векселів, виданих у зв'язку з імпортом таких товарів.       
189. Експортне відшкодування не надається:       
190. а) особі, зареєстрованій платником цього податку пізніше ніж за календарний рік, що передує податковому періоду, у якому така особа отримує право на експортне відшкодування;   -176- Осика С.Г.
У пункті 8.1 статті 8 виключити підпункт а), що стосуються відмови у наданні експортного відшкодування, а саме слова: „а) особі, зареєстрованій платником цього податку пізніше ніж за календарний рік, що передує податковому періоду, у якому така особа отримує право на експортне відшкодування".  
Враховано в редакції пункту 7.7.   
191. б) особі, незалежно від часу її реєстрації як платника цього податку, якщо вона має податковий борг з цього податку (у межах суми такого податкового боргу)".       
192. Увести статтю 8-1 такого змісту:   -177- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Статтю 8 викласти у редакції: "Стаття 8. Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства 8.1. Будь-яка юридична або фізична особа, які провадять підприємницьку діяльність у сфері сільського господарства, лісового господарства, рибальства, з обробки чи переробки такої виробленої нею продукції, а також з надання супутніх послуг, визначених цією статтею (далі - сільськогосподарське підприємство), може обрати спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість. 8.2. Спеціальний режим оподаткування передбачає: а) звільнення сільськогосподарського підприємства від обов'язків сплати цього податку за ставкою, визначеною пунктом 6.1 статті 6 цього Закону; б) оподаткування операцій з продажу (поставки) сільськогосподарським підприємством сільськогосподарської продукції за такими ставками податку: 6 відсотків від вартості проданих (поставлених) товарів лісового господарства та рибальства, супутніх ним послуг; 9 відсотків від вартості проданих (поставлених) товарів сільського господарства, супутніх ним послуг. Ставки податку, зазначені у цьому пункті, нараховуються на базу оподаткування, визначену згідно зі статтею 4 цього Закону. 8.3. Сума податку, отримана сільськогосподарським підприємством внаслідок застосування ставок, визначених пунктом 8-1.2 цієї статті: повністю залишається у власності сільськогосподарського підприємства, не підлягає сплаті (стягненню) до бюджету та використовується для відшкодування сум податків на додану вартість, сплачених (нарахованих) таким сільськогосподарським підприємством на ціну виробничих факторів, а також для інших, визначених ним цілей; не включається до складу валових доходів сільськогосподарського підприємства з метою оподаткування податком на прибуток підприємств. 8.4. Якщо сума податку, нарахована (отримана) сільськогосподарським підприємством за ставками, встановленими пунктом 8-1.2 цієї статті, є меншою за суму податку, нараховану ним на ціну виробничих факторів за ставкою, визначеною пунктом 6.1 статті 6 цього Закону, то така від'ємна різниця не підлягає бюджетному відшкодуванню та включенню до складу валових витрат сільськогосподарського підприємства з метою оподаткування податком на прибуток підприємств. 8.5. Сільськогосподарське підприємство - суб'єкт спеціального режиму оподаткування має право на отримання бюджетного відшкодування при експорті сільськогосподарської продукції (супутніх послуг). При цьому сума бюджетного відшкодування розраховується за правилами, визначеними пунктом 7.7 статті 7 цього Закону, з урахуванням того, що для її розрахунку береться частина податкового кредиту, яка виникла внаслідок придбання таким сільськогосподарським підприємством виробничих факторів, використаних у виробництві експортованої сільськогосподарської продукції (супутніх послуг). 8.6. Сільськогосподарське підприємство - суб"єкт спеціального режиму оподаткування не має права нараховувати та стягувати цей податок за ставкою, визначеною пунктом 6.1 статті 6 цього Закону при продажі (поставці) сільськогосподарської продукції або реєструватися суб'єктом спрощених систем оподаткування, які передбачають порядок сплати цього податку, відмінний від загальних норм цього закону, чи звільнення від сплати цього податку. 8.7. При поставці сільськогосподарським підприємством товарів (послуг), які не підпадають під визначення сільськогосподарської продукції згідно з цією статтею, до складу податкових зобов"язань сільськогосподарського підприємства включаються суми податку, нарахованого за ставкою, визначеною пунктом 6.1 статті 6 цієї статті, а до складу її податкового кредиту включаються суми податку, нараховані на суму витрат, що не є виробничими факторами у сфері сільського господарства відповідно до цієї статті. 8.8. Сільськогосподарське підприємство - суб"єкт спеціального режиму оподаткування зобов'язаний надати за вимогою покупця податкову накладну у порядку, встановленому пунктом 7.2 статті 7 цього Закону, з урахуванням того, що у такій податковій накладній зазначається сума податку, розрахована за однією зі ставок, зазначених у пункті 8.2 цієї статті. Покупець такої сільськогосподарської продукції має право включити суму податку, зазначену у такій податковій накладній, до суми свого податкового кредиту на загальних умовах цього закону. 8.9. Для отримання свідоцтва про реєстрацію як платника податку зі спеціальним режимом оподаткування сільськогосподарське підприємство зобов"язане зареєструватися у відповідному податковому органі за правилами та у строки, визначеними статтею 9 цього Закону для реєстрації платників податку на додану вартість за самостійним рішенням, а податковий орган зобов"язаний надати сільськогосподарському підприємству свідоцтво про її реєстрацію як суб'єкта спеціального режиму оподаткування у встановлений цим Законом строк. Свідоцтво про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування має містити додатково до відомостей, передбачених у свідоцтві про реєстрацію платника податку на додану вартість на загальних підставах, виключний перелік видів діяльності такого сільськогосподарського підприємства. Свідоцтво про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування підлягає анулюванню за такими підставами: а) сільськогосподарське підприємство подає заяву про зняття його з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування або її реєстрацію як платника цього податку на загальних підставах; б) сільськогосподарське підприємство зобов'язане зареєструватися як платник цього податку на загальних умовах у випадку, визначеному у пункті 8.11 цієї статті; в) сільськогосподарське підприємство підпадає під дію пункту 9.6 статті 9 цього Закону. У цих випадках сільськогосподарське підприємство зобов'язане повернути податковому органу свідоцтво про її реєстрацію як суб"єкта спеціального режиму оподаткування.  
Враховано   Статтю 8 викласти у редакції:  
193. "Стаття 8-1. Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства      "Стаття 8. Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства  
194. 8-1.1. Будь-яка юридична або фізична особа, які провадять підприємницьку діяльність у сфері сільського господарства, лісового господарства, рибальства, з обробки чи переробки такої виробленої нею продукції, а також з надання супутніх послуг, визначених цією статтею (далі - сільськогосподарське підприємство), може обрати спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість.      8.1. Будь-яка юридична або фізична особа, які провадять підприємницьку діяльність у сфері сільського господарства, лісового господарства, рибальства, з обробки чи переробки такої виробленої нею продукції, а також з надання супутніх послуг, визначених цією статтею (далі - сільськогосподарське підприємство), може обрати спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість.  
195. 8-1.2. Спеціальний режим оподаткування передбачає:      8.2. Спеціальний режим оподаткування передбачає:  
196. а) звільнення сільськогосподарського підприємства від обов'язків сплати цього податку за ставкою, визначеною пунктом 6.1 статті 6 цього Закону;      а) звільнення сільськогосподарського підприємства від обов'язків сплати цього податку за ставкою, визначеною пунктом 6.1 статті 6 цього Закону;  
197. б) оподаткування операцій з продажу (поставки) сільськогосподарським підприємством сільськогосподарської продукції за такими ставками податку:      б) оподаткування операцій з продажу (поставки) сільськогосподарським підприємством сільськогосподарської продукції за такими ставками податку:  
198. 6 відсотків від вартості проданих (поставлених) товарів лісового господарства та рибальства, супутніх ним послуг;      6 відсотків від вартості проданих (поставлених) товарів лісового господарства та рибальства, супутніх ним послуг;  
199. 9 відсотків від вартості проданих (поставлених) товарів сільського господарства, супутніх ним послуг.      9 відсотків від вартості проданих (поставлених) товарів сільського господарства, супутніх ним послуг.  
200. Ставки податку, зазначені у цьому пункті, нараховуються на базу оподаткування, визначену згідно зі статтею 4 цього Закону.      Ставки податку, зазначені у цьому пункті, нараховуються на базу оподаткування, визначену згідно зі статтею 4 цього Закону.  
201. 8-1.3. Сума податку, отримана сільськогосподарським підприємством внаслідок застосування ставок, визначених пунктом 8-1.2 цієї статті:      8.3. Сума податку, отримана сільськогосподарським підприємством внаслідок застосування ставок, визначених пунктом 8.2 цієї статті:  
202. повністю залишається у власності сільськогосподарського підприємства, не підлягає сплаті (стягненню) до бюджету та використовується для відшкодування сум податків на додану вартість, сплачених (нарахованих) таким сільськогосподарським підприємством на ціну виробничих факторів, а також для інших, визначених ним цілей;      повністю залишається у власності сільськогосподарського підприємства, не підлягає сплаті (стягненню) до бюджету та використовується для відшкодування сум податків на додану вартість, сплачених (нарахованих) таким сільськогосподарським підприємством на ціну виробничих факторів, а також для інших, визначених ним цілей;  
203. не включається до складу валових доходів сільськогосподарського підприємства з метою оподаткування податком на прибуток підприємств.      не включається до складу валових доходів сільськогосподарського підприємства з метою оподаткування податком на прибуток підприємств.  
204. 8-1.4. Якщо сума податку, нарахована (отримана) сільськогосподарським підприємством за ставками, встановленими пунктом 8-1.2 цієї статті, є меншою за суму податку, нараховану ним на ціну виробничих факторів за ставкою, визначеною пунктом 6.1 статті 6 цього Закону, то така від'ємна різниця не підлягає бюджетному відшкодуванню та включенню до складу валових витрат сільськогосподарського підприємства з метою оподаткування податком на прибуток підприємств.      8.4. Якщо сума податку, нарахована (отримана) сільськогосподарським підприємством за ставками, встановленими пунктом 8.2 цієї статті, є меншою за суму податку, нараховану ним на ціну виробничих факторів за ставкою, визначеною пунктом 6.1 статті 6 цього Закону, то така від'ємна різниця не підлягає бюджетному відшкодуванню та включенню до складу валових витрат сільськогосподарського підприємства з метою оподаткування податком на прибуток підприємств.  
205. 8-1.5. Сільськогосподарське підприємство - суб"єкт спеціального режиму оподаткування має право на отримання експортного бюджетного відшкодування при експорті сільськогосподарської продукції (супутніх послуг). При цьому сума експортного відшкодування розраховується за правилами, визначеними пунктом 8.4 статті 8 цього Закону, з урахуванням того, що для її розрахунку береться частина податкового кредиту, яка виникла внаслідок придбання таким сільськогосподарським підприємством виробничих факторів, використаних у виробництві експортованої сільськогосподарської продукції (супутніх послуг).      8.5. Сільськогосподарське підприємство - суб'єкт спеціального режиму оподаткування має право на отримання бюджетного відшкодування при експорті сільськогосподарської продукції (супутніх послуг). При цьому сума бюджетного відшкодування розраховується за правилами, визначеними пунктом 7.7 статті 7 цього Закону, з урахуванням того, що для її розрахунку береться частина податкового кредиту, яка виникла внаслідок придбання таким сільськогосподарським підприємством виробничих факторів, використаних у виробництві експортованої сільськогосподарської продукції (супутніх послуг).  
206. 8-1.6. Сільськогосподарське підприємство - суб"єкт спеціального режиму оподаткування не має права нараховувати та стягувати цей податок за ставкою, визначеною пунктом 6.1 статті 6 цього Закону при продажі (поставці) сільськогосподарської продукції або реєструватися суб'єктом спрощених систем оподаткування, які передбачають порядок сплати цього податку, відмінний від загальних норм цього закону, чи звільнення від сплати цього податку.      8.6. Сільськогосподарське підприємство - суб"єкт спеціального режиму оподаткування не має права нараховувати та стягувати цей податок за ставкою, визначеною пунктом 6.1 статті 6 цього Закону при продажі (поставці) сільськогосподарської продукції або реєструватися суб'єктом спрощених систем оподаткування, які передбачають порядок сплати цього податку, відмінний від загальних норм цього закону, чи звільнення від сплати цього податку.  
207. 8-1.7. При поставці сільськогосподарським підприємством товарів (послуг), які не підпадають під визначення сільськогосподарської продукції згідно з цією статтею, до складу податкових зобов"язань сільськогосподарського підприємства включаються суми податку, нарахованого за ставкою, визначеною пунктом 6.1 статті 6 цієї статті, а до складу її податкового кредиту включаються суми податку, нараховані на суму витрат, що не є виробничими факторами у сфері сільського господарства відповідно до цієї статті.      8.7. При поставці сільськогосподарським підприємством товарів (послуг), які не підпадають під визначення сільськогосподарської продукції згідно з цією статтею, до складу податкових зобов"язань сільськогосподарського підприємства включаються суми податку, нарахованого за ставкою, визначеною пунктом 6.1 статті 6 цієї статті, а до складу її податкового кредиту включаються суми податку, нараховані на суму витрат, що не є виробничими факторами у сфері сільського господарства відповідно до цієї статті.  
208. 8-1.8. Сільськогосподарське підприємство - суб"єкт спеціального режиму оподаткування зобов'язаний надати за вимогою покупця податкову накладну у порядку, встановленому пунктом 7.2 статті 7 цього Закону, з урахуванням того, що у такій податковій накладній зазначається сума податку, розрахована за однією зі ставок, зазначених у пункті 8-1.2 цієї статті. Покупець такої сільськогосподарської продукції має право включити суму податку, зазначену у такій податковій накладній, до суми свого податкового кредиту на загальних умовах цього закону.      8.8. Сільськогосподарське підприємство - суб"єкт спеціального режиму оподаткування зобов'язаний надати за вимогою покупця податкову накладну у порядку, встановленому пунктом 7.2 статті 7 цього Закону, з урахуванням того, що у такій податковій накладній зазначається сума податку, розрахована за однією зі ставок, зазначених у пункті 8.2 цієї статті. Покупець такої сільськогосподарської продукції має право включити суму податку, зазначену у такій податковій накладній, до суми свого податкового кредиту на загальних умовах цього закону.  
209. 8-1.9. Для отримання свідоцтва про реєстрацію як платника податку зі спеціальним режимом оподаткування сільськогосподарське підприємство зобов"язане зареєструватися у відповідному податковому органі за правилами та у строки, визначеними статтею 9 цього Закону для реєстрації платників податку на додану вартість за самостійним рішенням, а податковий орган зобов"язаний надати сільськогосподарському підприємству свідоцтво про її реєстрацію як суб'єкта спеціального режиму оподаткування у встановлений цим Законом строк.      8.9. Для отримання свідоцтва про реєстрацію як платника податку зі спеціальним режимом оподаткування сільськогосподарське підприємство зобов"язане зареєструватися у відповідному податковому органі за правилами та у строки, визначеними статтею 9 цього Закону для реєстрації платників податку на додану вартість за самостійним рішенням, а податковий орган зобов"язаний надати сільськогосподарському підприємству свідоцтво про її реєстрацію як суб'єкта спеціального режиму оподаткування у встановлений цим Законом строк.  
210. Свідоцтво про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування має містити додатково до відомостей, передбачених у свідоцтві про реєстрацію платника податку на додану вартість на загальних підставах, виключний перелік видів діяльності такого сільськогосподарського підприємства. Свідоцтво про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування підлягає анулюванню за такими підставами:      Свідоцтво про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування має містити додатково до відомостей, передбачених у свідоцтві про реєстрацію платника податку на додану вартість на загальних підставах, виключний перелік видів діяльності такого сільськогосподарського підприємства. Свідоцтво про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування підлягає анулюванню за такими підставами:  
211. а) сільськогосподарське підприємство подає заяву про зняття його з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування або її реєстрацію як платника цього податку на загальних підставах;      а) сільськогосподарське підприємство подає заяву про зняття його з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування або її реєстрацію як платника цього податку на загальних підставах;  
212. б) сільськогосподарське підприємство зобов'язане зареєструватися як платник цього податку на загальних умовах у випадку, визначеному у пункті 8-1.11 цієї статті;      б) сільськогосподарське підприємство зобов'язане зареєструватися як платник цього податку на загальних умовах у випадку, визначеному у пункті 8.11 цієї статті;  
213. в) сільськогосподарське підприємство підпадає під дію пункту 9.6 статті 9 цього Закону.      в) сільськогосподарське підприємство підпадає під дію пункту 9.6 статті 9 цього Закону.  
214. У цих випадках сільськогосподарське підприємство зобов'язане повернути податковому органу свідоцтво про її реєстрацію як суб"єкта спеціального режиму оподаткування.      У цих випадках сільськогосподарське підприємство зобов'язане повернути податковому органу свідоцтво про її реєстрацію як суб"єкта спеціального режиму оподаткування.  
215. 8-1.10. Податковий орган зобов"язаний відмовити сільськогосподарському підприємству у реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування, якщо таке сільськогосподарське підприємство протягом дванадцяти календарних місяців, попередніх місяцю, в якому подається заява про таку реєстрацію, поставляла товари (послуги), відмінні від сільськогосподарської продукції на суму, що перевищує 300 тисяч гривень. До суми такого перевищення не включається сума компенсації, нарахованої внаслідок поставки основних фондів (у тому числі невиробничих), які перебували у власності сільськогосподарського підприємства не менше ніж дванадцяти календарних місяців, попередніх місяцю їх поставки.   -178- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
8.10. Податковий орган зобов"язаний відмовити сільськогосподарському підприємству у реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування, якщо таке сільськогосподарське підприємство протягом дванадцяти календарних місяців, попередніх місяцю, в якому подається заява про таку реєстрацію, поставляла товари (послуги), відмінні від сільськогосподарської продукції на суму, що перевищує суму визначену у пункті 2.2 статті 2 цього Закону. До суми такого перевищення не включається сума компенсації, нарахованої внаслідок поставки основних фондів (у тому числі невиробничих), які перебували у власності сільськогосподарського підприємства не менше ніж дванадцяти календарних місяців, попередніх місяцю їх поставки. 8.11. Якщо сільськогосподарське підприємство - суб"єкт спеціального режиму оподаткування поставляє товари (послуги), відмінні від сільськогосподарської продукції, на суму, що перевищує граничний розмір, установлений пунктом 2.2 статті 2 цього Закону протягом визначеного таким пунктом строку, то з місяця, наступного за місяцем, у якому досягається таке перевищення, таке сільськогосподарське підприємство зобов"язане перейти на загальний режим оподаткування за ставкою, визначеною пунктом 6.1 статті 6 цього Закону. 8.12. Сільськогосподарське підприємство - суб"єкт спеціального режиму оподаткування у строки, встановлені законом для квартального періоду, подає відповідному податковому органу податкову декларацію. Якщо сільськогосподарське підприємство здійснює поставку товарів (послуг), які відповідно до цієї статті оподатковуються за різними ставками, то податкова декларація повинна окремо відображати: а) суму податків, нарахованих (отриманих) за ставками, встановленими підпунктом "б" пункту 8.2 цієї статті, та за ставкою, встановленою пунктом 6.1 статті 6 цього Закону; б) відповідний розподіл податкового кредиту, виходячи із долі виробничих факторів (а при застосуванні обох ставок, визначених у підпункті "б" пункту 8.2 цієї статті, - відповідних долей виробничих факторів) у загальній сумі податкового кредиту. Податкова декларація, яка надається сільськогосподарським підприємством - суб"єктом спеціального режиму оподаткування, розробляється та узгоджується відповідно до закону. 8.13. Для цілей цього пункту терміни мають таке значення: 8.13.1 виробничі фактори - товари (послуги), які придбаються сільськогосподарським підприємством для їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції, включаючи придбання основних фондів, які переважно використовуються для такого виробництва. Переважним вважається використання основних фондів, якщо сума компенсацій, отриманих платником від продажу (поставки) виробленої сільськогосподарської продукції з їх використанням, є більшою за суму компенсацій, отриманих платником від продажу (поставки) інших товарів (послуг), вироблених з їх використанням за відповідний звітний період; 8.13.2 сільськогосподарська продукція - товари, які виробляються внаслідок діяльності у сфері сільського господарства, лісового господарства чи рибальства (крім підакцизних); 8.13.3 послуги, супутні сільськогосподарскій продукції - послуги із: а) сіяння та садження рослин, збирання врожаю, його брикетування чи складування, інші польові роботи, включаючи внесення добрив та засобів захисту рослин; б) пакування та підготовки до продажу, у тому числі сушіння, очистки, розмелювання, дезінфекції та силосування сільськогос-подарської продукції; в) зберігання сільськогосподарської продукції; г) вирощування, розведення, відгодівля та забій свійської худоби, застосування засобів захисту тварин, проведення протиепізоотичних заходів; д) надання послуг іншим сільськогосподарським підприємствам з використанням сільськогосподарської техніки, крім надання такої техніки в оренду (лізинг); е) надання консультацій з питань проведення діяльності, визначеної цією статтею, у тому числі загальноуправлінського значення (з питань оподаткування, бухгалтерської звітності та обліку, організації внутрішнього виробничого управління та збуту); є) знищення бур'яну та шкідливих комах, обробки посівів і сільськогосподаських площ засобами захисту рослин, а також з використання засобів захисту тварин; ж) експлуатації меліоративного (зрошуючого) та іригаційного обладнання для посівних площ та сільськогосподарських угідь;  
Враховано   8.10. Податковий орган зобов"язаний відмовити сільськогосподарському підприємству у реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування, якщо таке сільськогосподарське підприємство протягом дванадцяти календарних місяців, попередніх місяцю, в якому подається заява про таку реєстрацію, поставляла товари (послуги), відмінні від сільськогосподарської продукції на суму, що перевищує суму визначену у пункті 2.2 статті 2 цього Закону. До суми такого перевищення не включається сума компенсації, нарахованої внаслідок поставки основних фондів (у тому числі невиробничих), які перебували у власності сільськогосподарського підприємства не менше ніж дванадцяти календарних місяців, попередніх місяцю їх поставки.  
216. 8-1.11. Якщо сільськогосподарське підприємство - суб"єкт спеціального режиму оподаткування поставляє товари (послуги), відмінні від сільськогосподарської продукції, на суму, що перевищує граничний розмір, установлений пунктом 2.1 статті 2 цього Закону протягом визначеного таким пунктом строку, то з місяця, наступного за місяцем, у якому досягається таке перевищення, таке сільськогосподарське підприємство зобов"язане перейти на загальний режим оподаткування за ставкою, визначеною пунктом 6.1 статті 6 цього Закону.      8.11. Якщо сільськогосподарське підприємство - суб"єкт спеціального режиму оподаткування поставляє товари (послуги), відмінні від сільськогосподарської продукції, на суму, що перевищує граничний розмір, установлений пунктом 2.2 статті 2 цього Закону протягом визначеного таким пунктом строку, то з місяця, наступного за місяцем, у якому досягається таке перевищення, таке сільськогосподарське підприємство зобов"язане перейти на загальний режим оподаткування за ставкою, визначеною пунктом 6.1 статті 6 цього Закону.  
217. 8-1.12. Сільськогосподарське підприємство - суб"єкт спеціального режиму оподаткування у строки, встановлені законом для квартального періоду, подає відповідному податковому органу податкову декларацію. Якщо сільськогосподарське підприємство здійснює поставку товарів (послуг), які відповідно до цієї статті оподатковуються за різними ставками, то податкова декларація повинна окремо відображати:      8.12. Сільськогосподарське підприємство - суб"єкт спеціального режиму оподаткування у строки, встановлені законом для квартального періоду, подає відповідному податковому органу податкову декларацію. Якщо сільськогосподарське підприємство здійснює поставку товарів (послуг), які відповідно до цієї статті оподатковуються за різними ставками, то податкова декларація повинна окремо відображати:  
218. а) суму податків, нарахованих (отриманих) за ставками, встановленими підпунктом "б" пункту 8-1.2 цієї статті, та за ставкою, встановленою пунктом 6.1 статті 6 цього Закону;      а) суму податків, нарахованих (отриманих) за ставками, встановленими підпунктом "б" пункту 8.2 цієї статті, та за ставкою, встановленою пунктом 6.1 статті 6 цього Закону;  
219. б) відповідний розподіл податкового кредиту, виходячи із долі виробничих факторів (а при застосуванні обох ставок, визначених у підпункті "б" пункту 8-1.2 цієї статті, - відповідних долей виробничих факторів) у загальній сумі податкового кредиту.      б) відповідний розподіл податкового кредиту, виходячи із долі виробничих факторів (а при застосуванні обох ставок, визначених у підпункті "б" пункту 8.2 цієї статті, - відповідних долей виробничих факторів) у загальній сумі податкового кредиту.  
220. Податкова декларація, яка надається сільськогосподарським підприємством - суб"єктом спеціального режиму оподаткування, розробляється та узгоджується відповідно до закону.      Податкова декларація, яка надається сільськогосподарським підприємством - суб"єктом спеціального режиму оподаткування, розробляється та узгоджується відповідно до закону.  
221. 8-1.13. Для цілей цього пункту терміни мають таке значення:      8.13. Для цілей цього пункту терміни мають таке значення:  
222. 8-1.13.1 виробничі фактори - товари (послуги), які придбаються сільськогосподарським підприємством для їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції, включаючи придбання основних фондів, які переважно використовуються для такого виробництва. Переважним вважається використання основних фондів, якщо сума компенсацій, отриманих платником від продажу (поставки) виробленої сільськогосподарської продукції з їх використанням, є більшою за суму компенсацій, отриманих платником від продажу (поставки) інших товарів (послуг), вироблених з їх використанням за відповідний звітний період;      8.13.1 виробничі фактори - товари (послуги), які придбаються сільськогосподарським підприємством для їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції, включаючи придбання основних фондів, які переважно використовуються для такого виробництва. Переважним вважається використання основних фондів, якщо сума компенсацій, отриманих платником від продажу (поставки) виробленої сільськогосподарської продукції з їх використанням, є більшою за суму компенсацій, отриманих платником від продажу (поставки) інших товарів (послуг), вироблених з їх використанням за відповідний звітний період;  
223. 8-1.13.2 сільськогосподарська продукція - товари, які виробляються внаслідок діяльності у сфері сільського господарства, лісового господарства чи рибальства (крім підакцизних);      8.13.2 сільськогосподарська продукція - товари, які виробляються внаслідок діяльності у сфері сільського господарства, лісового господарства чи рибальства (крім підакцизних);  
224. 8-1.13.3 послуги, супутні сільськогосподарскій продукції - послуги із:      8.13.3 послуги, супутні сільськогосподарскій продукції - послуги із:  
225. а) сіяння та садження рослин, збирання врожаю, його брикетування чи складування, інші польові роботи, включаючи внесення добрив та засобів захисту рослин;      а) сіяння та садження рослин, збирання врожаю, його брикетування чи складування, інші польові роботи, включаючи внесення добрив та засобів захисту рослин;  
226. б) пакування та підготовки до продажу, у тому числі сушіння, очистки, розмелювання, дезінфекції та силосування сільськогос-подарської продукції;      б) пакування та підготовки до продажу, у тому числі сушіння, очистки, розмелювання, дезінфекції та силосування сільськогос-подарської продукції;  
227. в) зберігання сільськогосподарської продукції;      в) зберігання сільськогосподарської продукції;  
228. г) вирощування, розведення, відгодівля та забій свійської худоби, застосування засобів захисту тварин, проведення протиепізоотичних заходів;      г) вирощування, розведення, відгодівля та забій свійської худоби, застосування засобів захисту тварин, проведення протиепізоотичних заходів;  
229. д) надання послуг іншим сільськогосподарським підприємствам з використанням сільськогосподарської техніки, крім надання такої техніки в оренду (лізинг);      д) надання послуг іншим сільськогосподарським підприємствам з використанням сільськогосподарської техніки, крім надання такої техніки в оренду (лізинг);  
230. е) надання консультацій з питань проведення діяльності, визначеної цією статтею, у тому числі загальноуправлінського значення (з питань оподаткування, бухгалтерської звітності та обліку, організації внутрішнього виробничого управління та збуту);      е) надання консультацій з питань проведення діяльності, визначеної цією статтею, у тому числі загальноуправлінського значення (з питань оподаткування, бухгалтерської звітності та обліку, організації внутрішнього виробничого управління та збуту);  
231. є) знищення бур'яну та шкідливих комах, обробки посівів і сільськогосподаських площ засобами захисту рослин, а також з використання засобів захисту тварин;      є) знищення бур'яну та шкідливих комах, обробки посівів і сільськогосподаських площ засобами захисту рослин, а також з використання засобів захисту тварин;  
232. ж) експлуатації меліоративного (зрошуючого) та іригаційного обладнання для посівних площ та сільськогосподарських угідь;      ж) експлуатації меліоративного (зрошуючого) та іригаційного обладнання для посівних площ та сільськогосподарських угідь;  
233. 8-1.13.4 діяльність у сфері сільського господарства:   -179- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
8.13.4 діяльність у сфері сільського господарства: а) діяльність з виробництва продукції рослинництва, а саме рослинних культур, а також діяльність з вирощування фруктів та овочів, квітів та декоративних рослин (у відкритому або закритих ґрунтах); грибів, сім"ян, прянощів, саджанців та водорощів; б) діяльність з виробництва продукції тваринництва, а саме свійської худоби, у тому числі (але не виключно) продукції птахівництва, кролівництва, бджільництва, розведення шовкопрядів та змій, інших їстивних ссавців, птахів та плазунів. 8.13.5 діяльність у сфері лісового господарства (лісництва): а) діяльність із садження, вирощування чи зрубування дерев або чагарників та догляд за ними, збирання дикорослих грибів та ягід (крім зрубування дерев чи чагарників у межах Кримських та Карпатських гір, що з метою оподаткування цим податком вважається промисловим виробництвом). 8.13.6 діяльність у сфері рибальства: а) виловлювання прісноводної або лиманної риби чи інших прісноводних (лиманних) та їх розведення; б) збір мушлів, вустриць, ракоподібних, жаб, дикорослих водорощів, та діяльність з їх розведення. 8.13.7 діяльність з обробки чи переробки продукції, одержаної в результаті діяльності платника податку у сфері сільського господарства, рибальства та лісового господарства (тільки у частині обробки (переробки) дикорослих грибів та ягід) уважається відповідно його діяльністю у сфері сільського господарства, рибальства чи лісового господарства за умови, якщо така продукція вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовляється) безпосередньо таким платником податку; 8.13.8 терміни, визначені цим пунктом, використовуються з урахуванням класифікації видів економічної діяльності Державного класифікатора України за групами 01.1 - 01.4 розділу 0.1, розділів 0.2 та 05. Виходячи з норм цього пункту Кабінет Міністрів України визначає та оприлюднює повний перелік видів діяльності, що підпадають під дію цієї статті. 8.14. До 1 січня 2007 року ставки податку, визначені у підпункті "б" пункту 8.2 цієї статті, становлять для осіб, які здійснюють зазначені у цьому пункті види діяльності, 10 відсотків до бази оподаткування".  
Немає висновку   8.13.4 діяльність у сфері сільського господарства:  
234. а) діяльність з виробництва продукції рослинництва, а саме рослинних культур, а також діяльність з вирощування фруктів та овочів, квітів та декоративних рослин (у відкритому або закритих ґрунтах); грибів, сім"ян, прянощів, саджанців та водорощів;      а) діяльність з виробництва продукції рослинництва, а саме рослинних культур, а також діяльність з вирощування фруктів та овочів, квітів та декоративних рослин (у відкритому або закритих ґрунтах); грибів, сім"ян, прянощів, саджанців та водорощів;  
235. б) діяльність з виробництва продукції тваринництва, а саме свійської худоби, у тому числі (але не виключно) продукції птахівництва, кролівництва, бджільництва, розведення шовкопрядів та змій, інших їстивних ссавців, птахів та плазунів.      б) діяльність з виробництва продукції тваринництва, а саме свійської худоби, у тому числі (але не виключно) продукції птахівництва, кролівництва, бджільництва, розведення шовкопрядів та змій, інших їстивних ссавців, птахів та плазунів.  
236. 8-1.13.5 діяльність у сфері лісового господарства (лісництва):      8.13.5 діяльність у сфері лісового господарства (лісництва):  
237. а) діяльність із садження, вирощування чи зрубування дерев або чагарників та догляд за ними, збирання дикорослих грибів та ягід (крім зрубування дерев чи чагарників у межах Кримських та Карпатських гір, що з метою оподаткування цим податком вважається промисловим виробництвом).      а) діяльність із садження, вирощування чи зрубування дерев або чагарників та догляд за ними, збирання дикорослих грибів та ягід (крім зрубування дерев чи чагарників у межах Кримських та Карпатських гір, що з метою оподаткування цим податком вважається промисловим виробництвом).  
238. 8-1.13.6 діяльність у сфері рибальства:      8.13.6 діяльність у сфері рибальства:  
239. а) виловлювання прісноводної або лиманної риби чи інших прісноводних (лиманних) та їх розведення;      а) виловлювання прісноводної або лиманної риби чи інших прісноводних (лиманних) та їх розведення;  
240. б) збір мушлів, вустриць, ракоподібних, жаб, дикорослих водорощів, та діяльність з їх розведення.      б) збір мушлів, вустриць, ракоподібних, жаб, дикорослих водорощів, та діяльність з їх розведення.  
241. 8-1.13.7 діяльність з обробки чи переробки продукції, одержаної в результаті діяльності платника податку у сфері сільського господарства, рибальства та лісового господарства (тільки у частині обробки (переробки) дикорослих грибів та ягід) уважається відповідно його діяльністю у сфері сільського господарства, рибальства чи лісового господарства за умови, якщо така продукція вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовляється) безпосередньо таким платником податку;      8.13.7 діяльність з обробки чи переробки продукції, одержаної в результаті діяльності платника податку у сфері сільського господарства, рибальства та лісового господарства (тільки у частині обробки (переробки) дикорослих грибів та ягід) уважається відповідно його діяльністю у сфері сільського господарства, рибальства чи лісового господарства за умови, якщо така продукція вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовляється) безпосередньо таким платником податку;  
242. 8-1.13.8 терміни, визначені цим пунктом, використовуються з урахуванням класифікації видів економічної діяльності Державного класифікатора України за групами 01.1 - 01.4 розділу 0.1, розділів 0.2 та 05. Виходячи з норм цього пункту Кабінет Міністрів України визначає та оприлюднює повний перелік видів діяльності, що підпадають під дію цієї статті.      8.13.8 терміни, визначені цим пунктом, використовуються з урахуванням класифікації видів економічної діяльності Державного класифікатора України за групами 01.1 - 01.4 розділу 0.1, розділів 0.2 та 05. Виходячи з норм цього пункту Кабінет Міністрів України визначає та оприлюднює повний перелік видів діяльності, що підпадають під дію цієї статті.  
243. 8-1.14. До 1 січня 2007 року ставки податку, визначені у підпункті "б" пункту 8-1.2 статті 8-1 цього Закону, становлять для осіб, які здійснюють зазначені у цьому пункті види діяльності, 10 відсотків до бази оподаткування".   -180- Юхновський О.І.
У статті 8-1 пункт 13.4 доповнити кодами КВЕД (Класифікація видів економічної діяльності ДК009-96) та викласти у такій редакції: "діяльність у сфері сільського господарства: а) діяльність з виробництва продукції рослинництва, а саме рослинних культур, а також діяльність з вирощування фруктів та овочів, квітів та декоративних рослин (у відкритому або закритих ґрунтах); грибів, насіння, прянощів, саджанців та водоростей (код КВЕД 01.1); б) діяльність з виробництва продукції тваринництва, а саме свійської худоби, у тому числі (але не виключно) продукції птахівництва, кролівництва, бджільництва, розведення шовкопрядів та змій, інших їстівних ссавців, птахів та плазунів (код КВЕД 01.2)."  
Відхилено   8.14. До 1 січня 2007 року ставки податку, визначені у підпункті "б" пункту 8.2 цієї статті, становлять для осіб, які здійснюють зазначені у цьому пункті види діяльності, 10 відсотків до бази оподаткування".  
244. 10) текст статті 9 викласти у такій редакції:      10) текст статті 9 викласти у такій редакції:  
245. "9.1. Центральний орган державної податкової служби України веде реєстр платників податку.      "9.1. Центральний орган державної податкової служби України веде реєстр платників податку.  
246. 9.2. Будь-якій особі, діяльність якої підлягає оподаткуванню, присвоюється індивідуальний податковий номер, який використовується для справляння цього податку.   -181- Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Пункт 9.2 викласти у редакції: "9.2. Будь-якій особі, яка реєструється як платник податку на додану вартість присвоюється індивідуальний податковий номер, який використовується для справляння цього податку."  
Враховано   9.2. Будь-якій особі, яка реєструється як платник податку на додану вартість присвоюється індивідуальний податковий номер, який використовується для справляння цього податку.  
247. 9.3. Особи, які підпадають під визначення статті 2 цього Закону, зобов'язані зареєструватися як платник податку у податковому органі за їх місцезнаходженням. Форма заяви про реєстрацію визначається центральним податковим органом.      9.3. Особи, які підпадають під визначення статті 2 цього Закону, зобов'язані зареєструватися як платник податку у податковому органі за їх місцезнаходженням. Форма заяви про реєстрацію визначається центральним податковим органом.  
248. Фізичні особи, які не є суб'єктами підприємницької діяльності та ввозять (імпортують) товари (предмети) на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню згідно із законодавством, сплачують податок на додану вартість у момент перетину такими товарами (предметами) митного кордону України без їх реєстрації як платників цього податку.      Фізичні особи, які не є суб'єктами підприємницької діяльності та ввозять (імпортують) товари (предмети) на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню згідно із законодавством, сплачують податок на додану вартість у момент перетину такими товарами (предметами) митного кордону України без їх реєстрації як платників цього податку.  
249. 9.4. Якщо особа, яка не підпадає під визначення пункту 2.1 статті 2 цього Закону як платник податку, у зв'язку з тим, що обсяги операцій, які підлягають оподаткуванню згідно з цим Законом, є меншими за визначену таким пунктом суму, вважає за доцільне добровільно зареєструватися платником податку, така реєстрація здійснюється за її заявою.      9.4. Якщо особа, яка не підпадає під визначення пункту 2.2 статті 2 цього Закону як платник податку, у зв'язку з тим, що обсяги операцій, які підлягають оподаткуванню згідно з цим Законом, є меншими за визначену таким пунктом суму, вважає за доцільне добровільно зареєструватися платником податку, така реєстрація здійснюється за її заявою.  
250. Якщо така особа досягає обсягу оподатковуваних операцій, що перевищує суму, визначену пунктом 2.1 статті 2 цього Закону, не більше ніж у два рази, така особа зобов'язана надіслати податковому органу заяву про реєстрацію протягом 20 календарних днів, наступних за податковим періодом, на який припадає день досягнення такого обсягу.   -182- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
У пункті 9.4 статті 9 цифри 2.1 замінити на цифри 2.2.  
Враховано   Якщо така особа досягає обсягу оподатковуваних операцій, що перевищує суму, визначену пунктом 2.2 статті 2 цього Закону, не більше ніж у два рази, така особа зобов'язана надіслати податковому органу заяву про реєстрацію протягом 20 календарних днів, наступних за податковим періодом, на який припадає день досягнення такого обсягу.  
251. Якщо внаслідок укладання такою особою однієї чи більше цивільно-правових угод (договорів), у результаті виконання яких планується здійснення оподатковуваних операцій, обсяг яких перевищуватиме у два чи більше разів суму, визначену пунктом 2.1 статті 2 цього Закону, така особа зобов'язана надіслати заяву про реєстрацію до кінця податкового періоду, за наслідками якого були б збільшені податкові зобов'язання внаслідок такої операції згідно з нормами цього Закону, якби така особа була зареєстрована як платник податку.      Якщо внаслідок укладання такою особою однієї чи більше цивільно-правових угод (договорів), у результаті виконання яких планується здійснення оподатковуваних операцій, обсяг яких перевищуватиме у два чи більше разів суму, визначену пунктом 2.2 статті 2 цього Закону, така особа зобов'язана надіслати заяву про реєстрацію до кінця податкового періоду, за наслідками якого були б збільшені податкові зобов'язання внаслідок такої операції згідно з нормами цього Закону, якби така особа була зареєстрована як платник податку.  
252. Особа, що не надсилає таку заяву у таких випадках та у такі строки, несе відповідальність на рівні платника цього податку.      Особа, що не надсилає таку заяву у таких випадках та у такі строки, несе відповідальність на рівні платника цього податку.  
253. 9.5. Заяву про реєстрацію може бути направлено на адресу податкового органу з повідомленням про вручення. Податковий орган зобов'язаний видати заявнику (відправити поштою) свідоцтво про податкову реєстрацію такої особи протягом 10 днів від дня отримання реєстраційної заяви. Якщо податковий орган не надає таке свідоцтво у зазначені строки, то при вирішенні спору між таким податковим органом і такою особою щодо права такої особи виписувати податкову накладну та мати право на податковий кредит чи права податкового органу на стягнення податкового боргу такої особи, спір вирішується з урахуванням правила вирішення конфлікту інтересів відповідно до закону.      9.5. Заяву про реєстрацію може бути направлено на адресу податкового органу з повідомленням про вручення. Податковий орган зобов'язаний видати заявнику (відправити поштою) свідоцтво про податкову реєстрацію такої особи протягом 10 днів від дня отримання реєстраційної заяви. Якщо податковий орган не надає таке свідоцтво у зазначені строки, то при вирішенні спору між таким податковим органом і такою особою щодо права такої особи виписувати податкову накладну та мати право на податковий кредит чи права податкового органу на стягнення податкового боргу такої особи, спір вирішується з урахуванням правила вирішення конфлікту інтересів відповідно до закону.  
254. 9.6. З урахуванням положень пункту 9.5 цієї статті заява про реєстрацію має бути подана (надіслана) податковому органу:      9.6. З урахуванням положень пункту 9.5 цієї статті заява про реєстрацію має бути подана (надіслана) податковому органу:  
255. а) особами, що підлягають реєстрації згідно з пунктом 2.1 статті 2 цього Закону, ( не пізніше двадцятого календарного дня з моменту досягнення суми оподатковуваних операцій, визначеної зазначеним пунктом;   -183- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
У підпункті пункті 9.6 статті 9: -у підпункті а) цифри „2.1" замінити на цифри „2.2"; -у підпункті б) слова та цифри „пунктом 2.2 - 2.4" замінити словами „підпунктом 2.2.2 - 2.2.4".  
Враховано   а) особами, що підлягають реєстрації згідно з пунктом 2.2 статті 2 цього Закону, ( не пізніше двадцятого календарного дня з моменту досягнення суми оподатковуваних операцій, визначеної зазначеним пунктом;  
256. б) особами, які підлягають податковій реєстрації у зв'язку із здійсненням ними операцій, визначених у пунктах 2.2 - 2.4 статті 2 цього Закону, ( не пізніше ніж за двадцять календарних днів до початку здійснення таких операцій;      б) особами, які підлягають податковій реєстрації у зв'язку із здійсненням ними операцій, визначених у підпунктах 2.2.2 - 2.2.4 статті 2 цього Закону, ( не пізніше ніж за двадцять календарних днів до початку здійснення таких операцій;  
257. в) особами, що прийняли добровільне рішення про реєстрацію платниками податку, ( не пізніше двадцяти календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками цього податку та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних.      в) особами, що прийняли добровільне рішення про реєстрацію платниками податку, ( не пізніше двадцяти календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками цього податку та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних.  
258. Форми заяви про реєстрацію та свідоцтва про реєстрацію визначаються центральним податковим органом з урахуванням того, що у заяві про реєстрацію має зазначатися юридична адреса платника податку та фактична адреса розташування його керівного органу, а також основне місце проживання фізичних осіб, уповноважених підписувати правоустановчі документи від імені такого платника. У разі якщо у майбутньому змінюються зазначені відомості, платник податку зобов'язаний повідомити податковий орган про такі зміни у строки, встановлені законом для подання декларації з цього податку. Ненадання таких відомостей у такі строки тягне за собою адміністративну відповідальність, встановлену законом за несвоєчасне подання обов'язкової звітності.      Форми заяви про реєстрацію та свідоцтва про реєстрацію визначаються центральним податковим органом з урахуванням того, що у заяві про реєстрацію має зазначатися юридична адреса платника податку та фактична адреса розташування його керівного органу, а також основне місце проживання фізичних осіб, уповноважених підписувати правоустановчі документи від імені такого платника. У разі якщо у майбутньому змінюються зазначені відомості, платник податку зобов'язаний повідомити податковий орган про такі зміни у строки, встановлені законом для подання декларації з цього податку. Ненадання таких відомостей у такі строки тягне за собою адміністративну відповідальність, встановлену законом за несвоєчасне подання обов'язкової звітності.  
259. 9.7. Копії свідоцтва про реєстрацію, засвідчені органом державної податкової служби, мають бути розміщені в доступних для огляду місцях у приміщенні платника податку та в усіх його відокремлених підрозділах.      9.7. Копії свідоцтва про реєстрацію, засвідчені органом державної податкової служби, мають бути розміщені в доступних для огляду місцях у приміщенні платника податку та в усіх його відокремлених підрозділах.  
260. Правила такого розміщення та відповідальність за порушення цих правил встановлюються центральним органом державної податкової служби України.      Правила такого розміщення та відповідальність за порушення цих правил встановлюються центральним органом державної податкової служби України.  
261. 9.8. Реєстрація діє до дати її анулювання, яка відбувається у випадках, якщо:      9.8. Реєстрація діє до дати її анулювання, яка відбувається у випадках, якщо:  
262. а) платник податку, який до місяця, в якому подається заява про анулювання реєстрації, є зареєстрованим згідно з положеннями абзацу першого пункту 2.1 статті 2 цього Закону більше 24 календарних місяців, включаючи місяць реєстрації, та має за останні дванадцять поточних календарних місяців обсяги оподатковуваних операцій, визначені з урахуванням положень абзацу третього пункту 2.1 статті 2 цього Закону, менші за 300 000 гривень;   -184- Терьохін С.А.
Абзац "а" п. 9.8. викласти у редакції: "а) платник податку, який до місяця, в якому подається заява про анулювання реєстрації, є зареєстрованим згідно з положеннями підпункту 2.2.1 статті 2 цього Закону більше 24 календарних місяців, включаючи місяць реєстрації, та має за останні дванадцять поточних календарних місяців обсяги оподатковуваних операцій, менші за за визначені зазнченим підпунктом;"  
Враховано   а) платник податку, який до місяця, в якому подається заява про анулювання реєстрації, є зареєстрованим згідно з положеннями підпункту 2.2.1 статті 2 цього Закону більше 24 календарних місяців, включаючи місяць реєстрації, та має за останні дванадцять поточних календарних місяців обсяги оподатковуваних операцій, менші за за визначені зазнченим підпунктом;  
263. б) ліквідаційна комісія платника податку, оголошеного банкрутом, закінчує роботу або платник податку ліквідується за власним бажанням чи за рішенням суду (фізична особа позбувається статусу суб'єкта підприємницької діяльності);   -185- Скомаровський В.В.
у абзаці "б" п. 9.8 слово "закінчує" замінити словом "починає".  
Відхилено   б) ліквідаційна комісія платника податку, оголошеного банкрутом, закінчує роботу або платник податку ліквідується за власним бажанням чи за рішенням суду (фізична особа позбувається статусу суб'єкта підприємницької діяльності);  
264. в) особа, зареєстрована як платник податку, реєструється як платник єдиного податку або стає суб'єктом інших систем оподаткування, умови яких визначають особливий порядок нарахування чи сплати податку на додану вартість, відмінний від тих, що встановлені цим Законом, чи звільняється від внесення цього податку до бюджету за рішенням суду або з будь-яких інших причин;      в) особа, зареєстрована як платник податку, реєструється як платник єдиного податку або стає суб'єктом інших спрощених систем оподаткування, умови яких визначають особливий порядок нарахування чи сплати податку на додану вартість, відмінний від тих, що встановлені цим Законом, чи звільняють таку особу від сплати цього податку и за рішенням суду або з будь-яких інших причин;  
265. г) зареєстрована як платник податку особа обирає відповідно до цього Закону спеціальний режим оподаткування за ставками іншими, ніж зазначені у статті 6 цього Закону;      г) зареєстрована як платник податку особа обирає відповідно до цього Закону спеціальний режим оподаткування за ставками іншими, ніж зазначені у статті 6 цього Закону;  
266. д) особа, зареєстрована як платник податку, не надає податковому органу декларації з цього податку протягом дванадцяти послідовних податкових місяців або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність оподатковуваних поставок протягом такого періоду, а також якщо податковий орган не знаходить фактичне місце розташування (місцезнаходження) платника податку у зв'язку з неподанням ним декларації з цього податку чи неможливістю проведення документальної перевірки та при цьому виконує процедури, визначені законом з питань погашення податкових зобов'язань або податкового боргу з цього податку.      д) особа, зареєстрована як платник податку, не надає податковому органу декларації з цього податку протягом дванадцяти послідовних податкових місяців або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність оподатковуваних поставок протягом такого періоду, а також якщо податковий орган не знаходить фактичне місце розташування (місцезнаходження) платника податку у зв'язку з неподанням ним декларації з цього податку чи неможливістю проведення документальної перевірки та при цьому виконує процедури, визначені законом з питань погашення податкових зобов'язань або податкового боргу з цього податку.  
267. Анулювання реєстрації за підставами, визначеними у підпункті "а" цього пункту, здійснюється за заявою платника податку.      Анулювання реєстрації за підставами, визначеними у підпункті "а" цього пункту, здійснюється за заявою платника податку.  
268. Анулювання реєстрації за підставами, визначеними у підпунктах "б" ("д" цього пункту, здійснюється за ініціативою відповідного податкового органу або такої особи.      Анулювання реєстрації за підставами, визначеними у підпунктах "б" ("д" цього пункту, здійснюється за ініціативою відповідного податкового органу або такої особи.  
269. У разі анулювання реєстрації платник податку позбавляється права на нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного (експортного) відшкодування, але у строки, визначені законом, є зобов'язаним погасити суму податкових зобов'язань або податкового боргу з цього податку, що виникли до такого анулювання, за їх наявності, незалежно від того, чи буде така особа залишатися зареєстрованою як платник цього податку на дату сплати такої суми податку, чи ні.   -186- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
У абзаці п'ятому підпункту г) вилучити слова (експортного).  
Враховано   У разі анулювання реєстрації платник податку позбавляється права на нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування, але у строки, визначені законом, є зобов'язаним погасити суму податкових зобов'язань або податкового боргу з цього податку, що виникли до такого анулювання, за їх наявності, незалежно від того, чи буде така особа залишатися зареєстрованою як платник цього податку на дату сплати такої суми податку, чи ні.  
270. У разі якщо за наслідками останнього податкового періоду особа має право на отримання бюджетного (експортного) відшкодування, таке відшкодування надається протягом строків, визначених цим Законом, незалежно від того, чи буде така особа залишатися зареєстрованою як платник цього податку на дату отримання такого бюджетного (експортного) відшкодування, чи ні. Це правило не поширюється на осіб, зазначених у підпункті "в" цього пункту.   -187- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
У абзаці шостому підпункту г) вилучити слова (експортного).  
Враховано   У разі якщо за наслідками останнього податкового періоду особа має право на отримання бюджетного відшкодування, таке відшкодування надається протягом строків, визначених цим Законом, незалежно від того, чи буде така особа залишатися зареєстрованою як платник цього податку на дату отримання такого бюджетного відшкодування, чи ні. Це правило не поширюється на осіб, зазначених у підпункті "в" цього пункту.  
271. Податковий орган не може відмовити в анулюванні реєстрації у разі існування підстав, визначених у підпунктах "а"-"б" цього пункту, та зобов'язаний прийняти самостійне рішення про анулювання реєстрації за підставами, визначеними у підпунктах "в"-"г" цього пункту.      Податковий орган не може відмовити в анулюванні реєстрації у разі існування підстав, визначених у підпунктах "а"-"б" цього пункту, та зобов'язаний прийняти самостійне рішення про анулювання реєстрації за підставами, визначеними у підпунктах "в"-"г" цього пункту.  
272. Рішення про анулювання реєстрації за заявою платника податку приймається у строки, визначені цією статтею для податкової реєстрації.      Рішення про анулювання реєстрації за заявою платника податку приймається у строки, визначені цією статтею для податкової реєстрації.  
273. Платник податку зобов'язаний повернути податковому органу реєстраційне свідоцтво:      Платник податку зобов'язаний повернути податковому органу реєстраційне свідоцтво:  
274. якщо анулювання реєстрації здійснюється за ініціативою платника податку, ( разом із наданням заяви про таке анулювання;      якщо анулювання реєстрації здійснюється за ініціативою платника податку, ( разом із наданням заяви про таке анулювання;  
275. якщо анулювання реєстрації здійснюється за ініціативою податкового органу, - протягом 20 календарних днів від дня прийняття рішення про анулювання. У цьому випадку затримка у поверненні такого свідоцтва прирівнюється до затримки у наданні податкової звітності з цього податку.      якщо анулювання реєстрації здійснюється за ініціативою податкового органу, - протягом 20 календарних днів від дня прийняття рішення про анулювання. У цьому випадку затримка у поверненні такого свідоцтва прирівнюється до затримки у наданні податкової звітності з цього податку.  
276. При анулюванні реєстрації останнім податковим періодом вважається період, який розпочинається від дня, наступного за останнім днем попереднього податкового періоду, та закінчується днем такого анулювання.      При анулюванні реєстрації останнім податковим періодом вважається період, який розпочинається від дня, наступного за останнім днем попереднього податкового періоду, та закінчується днем такого анулювання.  
277. Платник податку, в обліку якого на день анулювання реєстрації знаходяться товарні залишки або основні фонди, стосовно яких був нарахований податковий кредит у минулих або поточному податкових періодах, зобов'язаний визнати умовний продаж таких товарів за звичайними цінами та відповідно збільшити суму своїх податкових зобов'язань за наслідками податкового періоду, протягом якого відбувається таке анулювання";      Платник податку, в обліку якого на день анулювання реєстрації знаходяться товарні залишки або основні фонди, стосовно яких був нарахований податковий кредит у минулих або поточному податкових періодах, зобов'язаний визнати умовний продаж таких товарів за звичайними цінами та відповідно збільшити суму своїх податкових зобов'язань за наслідками податкового періоду, протягом якого відбувається таке анулювання";  
278. 11) статтю 10 викласти у такій редакції:      11) статтю 10 викласти у такій редакції:  
279. "Стаття 10. Особи, відповідальні за нарахування, утримання та сплату (перерахування) податку до бюджету      "Стаття 10. Особи, відповідальні за нарахування, утримання та сплату (перерахування) податку до бюджету  
280. 10.1. Особами, відповідальними за нарахування, утримання та сплату (перерахування) податку до бюджету, є:      10.1. Особами, відповідальними за нарахування, утримання та сплату (перерахування) податку до бюджету, є:  
281. а) платники податку, визначені у пунктах 2.1 та 2.4 статті 2 цього Закону;      а) платники податку, визначені у пунктах 2.1 та 2.2 статті 2 цього Закону;  
282. б) митний орган при справлянні податку з осіб, визначених у пункті 2.2 статті 2 цього Закону;   -188- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
У підпункті б) пункту 10.1 слова "у пункті 2.2" замінити словами "у пункті 2.3".  
Враховано   б) митний орган при справлянні податку з осіб, визначених у пункті 2.3 статті 2 цього Закону;  
283. в) у разі якщо сплата податку особами, визначеними у пункті 2.2 статті 2 цього Закону, розстрочується з виданням податкового векселя, ( платник податку, який надав такий податковий вексель;      в) у разі якщо сплата податку особами, визначеними у пункті 2.3 статті 2 цього Закону, розстрочується з виданням податкового векселя, ( платник податку, який надав такий податковий вексель;  
284. г) представництво нерезидента, визначеного у пункті 2.5 статті 2 цього Закону, або резидент, який є податковим агентом такого нерезидента.   -189- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Підпункт г)викласти у редакції: г) будь-яка особа - резидент, яка отримує товари (послуги) від нерезидента або представництва нерезидента, у разі якщо місце надання таких товарів (послуг) знаходиться на митній теріторії України  
Враховано   г) будь-яка особа - резидент, яка отримує товари (послуги) від нерезидента або представництва нерезидента, у разі якщо місце надання таких товарів (послуг) знаходиться на митній теріторії України.  
285. 10.2. Платники податку, визначені у підпунктах "а", "в", "г" пункту 10.1 цієї статті, відповідають за дотримання достовірності та своєчасності визначення сум податку, а також за повноту та своєчасність його внесення до бюджету.      10.2. Платники податку, визначені у підпунктах "а", "в", "г" пункту 10.1 цієї статті, відповідають за дотримання достовірності та своєчасності визначення сум податку, а також за повноту та своєчасність його внесення до бюджету.  
286. 10.3. Платники податку, визначені у пункті 2.2 статті 2 цього Закону, відповідають за дотримання правил надання інформації для розрахунку бази оподаткування (суми податку, належного до сплати) особі, визначеній у підпункті "б" пункту 10.1 цієї статті, та відповідальній за збір та внесення податку до бюджету.   -190- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
пункт 10.3 викласти у редакції: "10.3. Платники податку, визначені у пункті 2.3 статті 2 цього Закону, відповідають за дотримання правил надання інформації для розрахунку бази оподаткування (суми податку, належного до сплати) особі, визначеній у підпункті "б" пункту 10.1 цієї статті, та відповідальній за збір та внесення податку до бюджету.".  
Враховано   10.3. Платники податку, визначені у пункті 2.3 статті 2 цього Закону, відповідають за дотримання правил надання інформації для розрахунку бази оподаткування (суми податку, належного до сплати) особі, визначеній у підпункті "б" пункту 10.1 цієї статті, та відповідальній за збір та внесення податку до бюджету.  
287. 10.4. Контроль за правильністю нарахування та сплати (перерахування) податку до бюджету здійснюється відповідним податковим органом, а при імпорті товарів із сплатою податку при його митному оформленні - відповідним митним органом за правилами, встановленими центральним податковим органом.   -191- Буряк С.В.
у п. 10.4 слова "центральним податковим органом" замінити словами "центральними податковим та митним органами".  
Враховано   10.4. Контроль за правильністю нарахування та сплати (перерахування) податку до бюджету здійснюється відповідним податковим органом, а при імпорті товарів із сплатою податку при його митному оформленні - відповідним митним органом за правилами, встановленими центральними податковим та митними органами.  
    -192- Кабінет Міністрів України
Абзац другий пункту 10.4 вилучити.  
бзац другий п. 10.4 відсутній   
288. 10.5. Суми податку, нараховані митним органом, підлягають зарахуванню платниками податку безпосередньо на рахунки державного бюджету (державного казначейства). Це правило також поширюється на сплату інших податків (зборів), нарахованих на митну вартість товарів (супутніх послуг) при їх імпорті (ввезенні, пересиланні).      10.5. Суми податку, нараховані митним органом, підлягають зарахуванню платниками податку безпосередньо на рахунки державного бюджету (державного казначейства). Це правило також поширюється на сплату інших податків (зборів), нарахованих на митну вартість товарів (супутніх послуг) при їх імпорті (ввезенні, пересиланні).  
289. Якщо під час імпорту (ввезення) товарів був наданий податковий вексель (простий вексель при ввезенні давальницької сировини), такий вексель є заходом забезпечення доставки (перевезення) товарів до митниць призначення.      Якщо під час імпорту (ввезення) товарів був наданий податковий вексель (простий вексель при ввезенні давальницької сировини), такий вексель є заходом забезпечення доставки (перевезення) товарів до митниць призначення.  
290. 10.6. Форми декларації та податкових розрахунків з цього податку встановлюються центральним податковим органом за узгодженням з комітетом Верховної Ради України, відповідальним за проведення податкової політики";   -193- Горбаль В.М.
У тексті абзацу 12 пункту 11 розділу І законопроекту виключити слова "за узгодженням з комітетом Верховної Ради України, відповідальним за проведення податкової політики";  
Відхилено   10.6. Форми декларації та податкових розрахунків з цього податку встановлюються центральним податковим органом за узгодженням з комітетом Верховної Ради України, відповідальним за проведення податкової політики";  
291. 12) у статті 11:      12) у статті 11:  
292. а) пункт 11.4 викласти у такій редакції:   -194- Горбаль В.М.
Підпункт а) пункту 12 розділу І виключити;  
Відхилено   а) пункт 11.4 викласти у такій редакції:  
293. "11.4. Зміни порядку оподаткування податком на додану вартість можуть здійснюватися лише шляхом внесення змін до цього Закону окремим законом з питань оподаткування. У разі якщо іншим законом, незалежно від часу його прийняття, встановлюються правила оподаткування цим податком, відмінні від зазначених у цьому Законі, пріоритет мають норми цього Закону. Це правило не поширюється на міжнародний договір (угоду) з питань входження (приєднання) України до митного союзу, згода на який надана Верховною Радою України";   -195- Шкіль А.В.
Шевчук С.В.
у пункті 12 підпункт „а" стосовно пріоритетності норм Закону України „Про податок на додану вартість" по відношенню до міжнародних договорів України виключити.  
Відхилено   "11.4. Зміни порядку оподаткування податком на додану вартість можуть здійснюватися лише шляхом внесення змін до цього Закону окремим законом з питань оподаткування цим податком. У разі якщо іншим законом, незалежно від часу його прийняття, встановлюються правила оподаткування цим податком, відмінні від зазначених у цьому Законі, пріоритет мають норми цього Закону. Це правило не поширюється на міжнародний договір (угоду), згода на який надана Верховною Радою України"; У абзаці першому п. 11.5 ст. 11 після слів "при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України" додати "слова "для будь-яких потреб". абзац десятий пункту 11.5 доповнюється реченням такого змісту: "Кабінет Міністрів України має право постановою встановлювати інші строки погашення податкового векселя при ввезенні платником податку товарів, які використовуються у машинобудуванні довготермінового виробничого циклу". Абзац одинадцятий п. 11.5 ст. 11 викласти у редакції: "Дія цього пункту не поширюється на операції із ввезення (пересилання) на митну територію України підакцизних товарів та товарів, що відносяться до товарних груп 1-24, а також до кодів 7403 11 00 00, 7408 11 00 00, 7408 19 10 00, 7408 19 90 00, 7413 00 91 00, 7614 10 00 00, 7614 90 00 00, 8544 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності та кодування."  
    -196- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
У абзаці першому п. 11.5 ст. 11 після слів "при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України" додати "слова "для будь-яких потреб".  
Враховано    
    -197- Кабінет Міністрів України
Вилучити доповнення абзацу першого п 11.5 ст. 11 словами "для будь-яких потреб".  
Відхилено    
    -198- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Абзац одинадцятий п. 11.5 ст. 11 викласти у редакції: "Дія цього пункту не поширюється на операції із ввезення (пересилання) на митну територію України підакцизних товарів та товарів, що відносяться до товарних груп 1-24, а також до кодів 7403 11 00 00, 7408 11 00 00, 7408 19 10 00, 7408 19 90 00, 7413 00 91 00, 7614 10 00 00, 7614 90 00 00, 8544 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності та кодування".  
Враховано    
    -199- Авраменко В.Ф.
У п. 11.5 останню частину викласти у редакції: "дія цього пункту не поширюється на операції з ввезення (пересилання) підакцизних товарів (крім коду 24.01 згідно Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД)".  
Відхилено    
    -200- Буряк С.В.
Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Коновалюк В.І.
Бондаренко Г.І.
Нощенко М.П.
Фоменко К.О.
Калетнік Г.М.
Воюш В.Д.
Заічко В.О.
Майстришин В.Я.
Потапов В.І.
Рудковський Д.О.
Шпак В.Ф.
абзац десятий пункту 11.5 доповнюється реченням такого змісту: "Кабінет Міністрів України має право постановою встановлювати інші строки погашення податкового векселя при ввезенні платником податку товарів, які використовуються у машинобудуванні довготермінового виробничого циклу".  
Враховано    
294. б) пункти 11.7, 11.8, 11.10, 11.13 виключити;      б) пункти 11.7, 11.8, 11.10, 11.13 виключити;  
295. в) абзац другий пункту 11.9 та абзац п'ятий пункту 11.11 виключити;   -201- Акопян В.Г.
Пункт 11.11 статті 11 викласти у такій редакції: "11.11. Тимчасово, до набрання чинності Податковим кодексом України, платник податку, який поставляє товари (послуги), визначені у підпункті 11.11.1 цього пункту, особам, зазначеним у підпункті 11.11.2 цього пункту, має право на застосування касового методу податкового обліку для нарахування податкових зобов"язань, що виникають внаслідок здійснення таких поставок (далі - касовий метод). 11.11.1 Платник податку має право застосувати касовий метод щодо поставок таких товарів (послуг): а) газу природного (крім скрапленого), вугілля чи продуктів його збагачення, електричної чи теплової енергії; б) послуг із транспортування товарів, визначених у підпункті "а" пункту 11.11 цієї статті, а також послуг з водопостачання та водовідведення; в) інших, ніж зазначені у підпунктах "а" - "б" цього пункту товарів (послуг), вартість яких включається до складу квартирної плати чи плати за утримання житла фізичною особою, а саме поставка води, тепла та кондиціювання повітря, послуг з з технічного обслуговування ліфтів та диспетчерських систем, систем протипожежної автоматики та димовидалення, побутових газових та електроплит, обслуговування димовентиляційних каналів, внутрішньобудинкових систем водотеплопостачання, водовідведення та зливової каналізації, вивезення та утилізації твердого побутового та грубого сміття, прибирання будинкової та прибудинкової території, а також інші послуги, які надаються ЖЕКами зазначеним у цьому пункті покупцям за їх рахунок (за винятком послуг з охорони житла, телефонного зв"язку, телебачення, радіомовлення та Інтернету). 11.11.2. Касовий метод може бути застосованим при поставці товарів (послуг), визначених підпунктом 11.11.1 цього пункту таким споживачам (покупцям): а) фізичним особам, які не є платниками цього податку та отримують такі товари (послуги) за безпосередньо укладеними договорами з їх постачальниками; б) бюджетним установам; в) житлово-експлуатаційним конторам, квартирно-експлуатаційним частинам, товариствам співвласників житла, іншим подібним платникам податку, які здійснюють збір коштів від безпосередніх споживачів, з метою подальшого їх перерахування постачальникам таких товарів (послуг) у компенсацію їх вартості; г) юридичним особам, які перебувають у державній власності та не підлягають приватизації згідно із законодавством (у тому числі казенним підприємствам), або майно яких не може бути примусово стягнено відповідно до закону; д) юридичним особам, які знаходяться у процесі фінансового оздоровлення (санації) або банкрутства відповідно до закону. Протягом строку застосування касового методу платник податку зазначає про це у виписуваних ним податкових накладних та у податкових деклараціях з цього податку. До складу податкового кредиту звітного періоду платника податку - споживача (покупця) таких товарів включається сума фактично сплачених ним коштів або наданих інших видів компенсації вартості таких товарів (послуг), поставлених або тих, що підлягають поставці у майбутньому, протягом такого звітного періоду. 11.11.3. Платник податку, який відповідно до положень цього пункту обирає касовий метод, зобов"язаний надіслати відповідному податковому органу повідомлення, форма якого визначається у порядку, встановленому законом для визначення форми податкової декларації. Таке повідомлення щорічно надсилається як додаток до податкової декларації за останній податковий період звітного податкового року, а касовий метод починає застосовуватися за результатами податкових періодів року, наступного за звітним. Перехід на касовий метод усередині податкового року не дозволяється. Платник податку має право відкликати своє повідомлення та перейти до загального порядку оподаткування, установленого цим Законом, з початку будь-якого податкового періоду звітного податкового року. Форма повідомлення про таке відкликання визначається у порядку, встановленому законом для визначення форми податкової декларації. 11.11.4. З початку застосування касового методу суми податкового зобов'язання та податкового кредиту, що виникли за наслідками попереднього податкового періоду, не підлягають перерахунку у зв'язку з початком такого застосування. При переході до загальної системи оподаткування, установленої цим Законом, сума податкового зобов'язання платника податку збільшується на суму податку, нарахованого на вартість товарів (послуг), поставлених платником податку, але не оплачених коштами чи іншими видами компенсацій на дату такого переходу, а сума податкового кредиту платника податку збільшується на суму, нараховану на вартість товарів (послуг), фактично отриманих таким платником податку, але не оплачених коштами або іншими видами компенсацій на дату такого переходу.  
Відхилено   в) абзац другий пункту 11.9 та абзац п'ятий пункту 11.11 виключити;  
296. г) пункт 11.12 доповнити абзацом такого змісту:      г) пункт 11.12 доповнити абзацом такого змісту:  
297. "Норми цього пункту діють з урахуванням норм пункту 12.2 статті 12 цього Закону";      "Норми цього пункту діють з урахуванням норм пункту 12.2 статті 12 цього Закону";  
298. д) пункти 11.16, 11.17, 11.20, 11.21, 11.25, 11.26, 11.29, 11.30 ( 11.32, 11.34 і 11.35 виключити.   -202- Буряк С.В.
Підпункт "д" викласти у редакції: "д) пункти 11.16, 11.17, 11.25, і 11.35, 11.36 виключити"  
Враховано   д) пункти 11.16, 11.17, 11.25, 11.35, 11.36 виключити. у пункті 11.20 слова "до 1 січня 2004 року" замінити словами "до прийняття Податкового кодексу України  
    -203- Шкляр В.Б.
У підпункті д пункту 12 розділу І цифри "11.21" та "11.29" виключити.  
Враховано    
    -204- Буряк С.В.
Пункт 11.26 (щодо особливостей оподаткування операцій з продажу продукції підприємствами суднобудівної промисловості) залишити в редакції чинного Закону України "Про податок на додану вартість".  
Враховано    
    -205- Горбаль В.М.
У тексті підпункту д) пункту 12 розділу І виключити цифри "11.26", "11.30-11.32", "11.34";  
Враховано    
    -206- Буряк С.В.
Пункт 11.30 (щодо особливостей оподаткування операцій з ввезення на митну територію України товарів, які використовуються для виробництва боєприпасів, їх елементів та виробів спецхімії) залишити в редакції чинного Закону України "Про податок на додану вартість".  
Враховано    
    -207- Буряк С.В.
Пункт 11.31 (щодо особливостей оподаткування операцій з ввезення на митну територію України матеріалів, устаткування і комплектуючого обладнання, що використовуються для виробництва бронньованих бойових машин) залишити в редакції чинного Закону України "Про податок на додану вартість".  
Враховано    
    -208- Литвин В.В.
Пункт 11.4 залишити в редакції діючого Закону, а остання речення пропозицій до пункту 11.20 викласти в наступній редакції: "Операції з продажу ввезеного природного газу на митну територію України відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, укладених на виконання міжнародних договорів України, крім операцій з продажу такого газу для населення, бюджетних установ та інших споживачів, що не є платниками цього податку, оподаковуються за нульовою ставкою податку на додану вартість".  
Відхилено    
    -209- Буряк С.В.
Пункт 11.32 (щодо особливостей оподаткування операцій з зпродажу товарів, що використовуються підприємствами концерну "Бронетехніка України") залишити в редакції чинного Закону України "Про податок на додану вартість".  
Враховано    
    -210- Буряк С.В.
Пункт 11.34 (щодо особливостей оподаткування операцій з ввезення на митну територію України матеріалів, що використовуються для виробництва авіаційної техніки) залишити в редакції чинного Закону України "Про податок на додану вартість".  
Враховано    
    -211- Шепетін В.Л.
Абзац "д" викласти у редакції: "д) пункти 11.16, 11.17, 11.20, 11.21, 11.25, 11.26, 11.29, 11.30, 11.31, 11.34, 11.35 виключити." Підпункт 11.32 стосовно особливостей оподаткування підприємств концерну "Бронетехніка України" залишити в діючий редакції Закону України "Про податок на додану вартість".  
Враховано частково    
    -212- Цушко В.П.
Терьохін С.А.
у пункті 11.20 слова "до 1 січня 2004 року" замінити словами "до прийняття Податкового кодексу України  
Враховано    
    -213- Ніколаєнко С.М.
Пункту 11.23. щодо виконання робіт щодо підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, які виконуються за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, що надається на безоплатній та безповоротній основі, або за рахунок коштів, які передбачаються в державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" для реалізації міжнародної програми - вважаємо недоцільним призупинення та обмеження дії зазначеної норми.  
Враховано    
    -214- Шкляр В.Б.
Доповнити пункт 12 розділу І підпунктами такого змісту: "е) пункт 11.21 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" викласти у такій редакції: "11.21. До 1 січня 2005 року сума податку на додану вартість, що повинна сплачуватися до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м'ясо та м'ясопродукти, у повному обсязі спрямовується виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м'ясо в живій вазі. Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету сільськогосподарськими підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко, худобу, птицю, вовну, а також за молочну продукцію та м'ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, повністю залишається у розпорядженні цих сільськогосподарських підприємств і спрямовується на підтримку власного виробництва тваринницької продукції та продукції птахівництва. Порядок нарахування і використання зазначених коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України."  
Враховано по суті в Прикінцевих положеннях проекту   
    -215- Шкляр В.Б.
є) пункт 11.29 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" викласти у такій редакції: "11.29. До 1 січня 2005 року зупинити дію пункту 7.7 статті 7, пунктів 10.1 і 10.2 статті 10 цього Закону в частині сплати до бюджету податку на додану вартість щодо операцій з продажу товарів (робіт, послуг) власного виробництва, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких умовах із власної сільськогосподарської сировини, за винятком операцій з продажу переробним підприємствам молока та м'яса живою вагою, що здійснюються сільськогосподарськими товаровиробниками незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, в яких сума, одержана від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік, становить не менше 50 відсотків загальної суми валового доходу підприємства. Для новостворених сільськогосподарських товаровиробників різних форм власності питома вага сільськогосподарської продукції в загальній сумі валового доходу підприємства в поточному році визначається за даними звітного періоду. Зазначені кошти залишаються в розпорядженні сільськогосподарських товаровиробників і використовуються ними на придбання матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення. У разі нецільового використання акумульованих коштів вони стягуються до Державного бюджету України в безспірному порядку. Порядок акумуляції та використання зазначених коштів визначається Кабінетом Міністрів України."  
Відхилено    
    -216- Кабінет Міністрів України
Пункт 11.20 статті 11 викласти у редакції: "11.20. У випадках, коли платник податку здійснює операції з продажу сільськогосподарської продукції та продуктів ії переробки, придбаних (заготовлених) у фізичних осіб, які не є платниками цього податку, об'єктом оподаткування є різниця між ціною придбання і ціною реалізації, встановлена таким платником податку."  
Відхилено    
    -217- Ващук К.Т.
В п.п. "д)" пункти 11.21 і 11.29 виключити.  
Враховано    
    -218- Горбачов В.С.
Статтю 11 доповнити новим пунктом такого змісту: "У випадках, коли платник податку здійснює діяльність з продажу товарів, раніше придбаних таким платником податку у фізичних осіб, які не зареєстровані як платники податку, об'єктом оподаткування є торгова націнка (надбавка), встановлена таким платником податку."  
Враховано по суті   
299. 13) доповнити Закон статтею 12 такого змісту:      13) доповнити Закон статтею 12 такого змісту:  
300. "Стаття 12. Перехідні положення      "Стаття 12. Перехідні положення  
301. 12.1. З 1 січня 2004 року до 1 січня 2005 року ставка податку становить 20 відсотків. З 1 січня 2005 року до 1 січня 2006 року ставка податку становить 17 відсотків. З 1 січня 2006 року ставка податку становить 15 відсотків.   -219- Терьохін С.А.
Увести пункт такого змісту: "12.2. Сума, визначена пунктом 2.1 статті 2 цього Закону, застосовується з метою зняття осіб з їх реєстарції як платників цього податку, починаючи з 1 січня 2005 року"  
Враховано   12.1. З 1 січня 2004 року до 1 січня 2005 року ставка податку становить 20 відсотків. З 1 січня 2005 року до 1 січня 2006 року ставка податку становить 17 відсотків. З 1 січня 2006 року ставка податку становить 15 відсотків. 12.2. Сума, визначена пунктом 2.2 статті 2 цього Закону, застосовується з метою зняття осіб з їх реєстарції як платників цього податку, починаючи з 1 січня 2005 року;  
302. 12.1. Як виняток із правила, встановленого цим Законом, при виписуванні до 1 січня 2007 року рахунків населенню за послуги, які включаються до квартирної плати та плати за стаціонарний телефон, податок на додану вартість не виділяється окремо та включається до загальної суми вартості таких відповідних послуг. Це правило не звільняє платників податку, які надають такі послуги, від обов'язків ведення відповідного податкового обліку та сплати (перерахування) податку у визначені законом строки.      12.3. Як виняток із правила, встановленого цим Законом, при виписуванні до 1 січня 2007 року рахунків населенню за послуги, які включаються до квартирної плати та плати за стаціонарний телефон, податок на додану вартість не виділяється окремо та включається до загальної суми вартості таких відповідних послуг. Це правило не звільняє платників податку, які надають такі послуги, від обов'язків ведення відповідного податкового обліку та сплати (перерахування) податку у визначені законом строки.  
303. 12.2. Сплата податку з урахуванням особливостей, встановлених пунктом 11.12 статті 11 цього Закону, здійснюється лише особами, які набули право на таку сплату з такими особливостями до дати опублікування цього Закону, з урахуванням того, що:   -220- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
пункт викласти у редакції: "12.4. Сплата податку з урахуванням особливостей, встановлених пунктом 11.12 статті 11 цього Закону, здійснюється лише за іноваційними та інвестіційними проектами, затвердженими відповідно до закону до дати наьрання чинності цим Законом, з урахуванням того, що: при імпорті (ввезенні) підакцизних товарів та товарів, що підпадають під визначення товарної групи 1 (24 УТН ЗЕД, оподаткування податком на додану вартість, акцизним збором та ввізним митом здійснюється у загальному порядку, без застосування норм пункту 11.12 статті 11 цього Закону; перелік, обсяги та порядок ввезення інших товарів для осіб, які користуються пільгами, визначеними у пункті 11.12 статті 11 цього Закону, визначаються Кабінетом Міністрів України; норми пункту 11.12 статті 11 цього Закону втрачають чинність з моменту завершення (припинення) дії іноваційних та інвестиційних договорів, зареєстрованих до дати набрання чинності цим Законом, без права на продовження (пролонгацію) таких договорів."  
Враховано   12.4. Сплата податку з урахуванням особливостей, встановлених пунктом 11.12 статті 11 цього Закону, здійснюється лише за іноваційними та інвестіційними проектами, затвердженими відповідно до закону до дати наьрання чинності цим Законом, з урахуванням того, що:  
304. сплата податку при імпорті підакцизних товарів та товарів, що підпадають під визначення товарної групи 1 (24 УТН ЗЕД, здійснюється у загальному порядку, без застосування норм пункту 11.12 статті 11 цього Закону;      при імпорті (ввезенні) підакцизних товарів та товарів, що підпадають під визначення товарної групи 1 (24 УТН ЗЕД, оподаткування податком на додану вартість, акцизним збором та ввізним митом здійснюється у загальному порядку, без застосування норм пункту 11.12 статті 11 цього Закону;  
305. перелік, обсяги та порядок ввезення інших товарів для осіб, зазначених в абзаці першому цього пункту, визначаються Кабінетом Міністрів України;      перелік, обсяги та порядок ввезення інших товарів для осіб, які користуються пільгами, визначеними у пункті 11.12 статті 11 цього Закону, визначаються Кабінетом Міністрів України;  
306. норми пункту 11.12 статті 11 цього Закону щодо таких осіб втрачають чинність з моменту завершення (припинення) дії інвестиційних договорів, зареєстрованих до дати опублікування цього Закону, без права на продовження (пролонгацію) таких договорів, але не пізніше 1 січня 2003 року.      норми пункту 11.12 статті 11 цього Закону втрачають чинність з моменту завершення (припинення) дії іноваційних та інвестиційних договорів, зареєстрованих до дати набрання чинності цим Законом, без права на продовження (пролонгацію) таких договорів."  
307. 12.3. Поставка житла оподатковується за правилами, що діяли до дати набрання чинності цим Законом, якщо до такої дати:   -221- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Пункт 12.5 викласти у такій редакції: "12.5. Поставка житла оподатковується за правилами, що діяли до дати набрання чинності цим Законом, якщо до такої дати житло було передано у власність покупця або були розпочаті роботи з будівництва такого житла під зобов"язання покупця або інвестора, та при цьому покупець або інвестор сплатив внесок, не менший за 30 відсотків від вартості загальної площі такого житла, визначеної за цінами, що діяли на дату такої сплати".  
Враховано   12.5. Поставка житла оподатковується за правилами, що діяли до дати набрання чинності цим Законом, якщо до такої дати житло було передано у власність покупця або були розпочаті роботи з будівництва такого житла під зобов"язання покупця або інвестора, та при цьому покупець або інвестор сплатив внесок, не менший за 30 відсотків від вартості загальної площі такого житла, визначеної за цінами, що діяли на дату такої сплати.  
308. а) житло було передано у власність покупцю;       
309. б) були розпочаті роботи із спорудження житла під фінансові зобов'язання покупця, оформлені кредитним договором та при цьому покупець сплатив внесок у рахунок погашення вартості житла не менший за 20 відсотків від його вартості;       
310. в) відповідно до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" покупець сплатив внесок у рахунок придбання житла або отримав його у власність.   -222- Буряк С.В.
Абзац "в" виключити.  
Враховано    
311. 12.4. Особи, які не підпадають під визначення платників податку згідно із статтею 2 цього Закону та були зареєстровані платниками цього податку до набрання чинності цим Законом, мають право разом із декларацією за останній податковий період повідомити податковий орган про відмову від такої реєстрації. Якщо особи не надсилають таке повідомлення, вони вважаються такими, що добровільно зареєструвалися платниками цього податку, крім тих, що є суб"єктами спрощених систем оподаткування.   -223- Буряк С.В.
Пункт 12.4 виключити.  
Враховано    
312. 12.5. Для інформування платників податку центральний податковий орган:      12.6. Для інформування платників податку центральний податковий орган:  
313. оприлюднює реєстр платників цього податку на офіційній сторінці (сайті) глобальної комп'ютерної мережі Інтернет, надання інформації з якої є вільним (безоплатним);      оприлюднює реєстр платників цього податку на офіційній сторінці (сайті) глобальної комп'ютерної мережі Інтернет, надання інформації з якої є вільним (безоплатним);  
314. встановлює правила безоплатного надання місцевими (регіональними) податковими органами письмових підтверджень факту податкової реєстрації платника податку, за запитами будь-яких юридичних або фізичних осіб;      встановлює правила безоплатного надання місцевими (регіональними) податковими органами письмових підтверджень факту податкової реєстрації платника податку, за запитами будь-яких юридичних або фізичних осіб;  
315. періодично (але не рідше ніж один раз на півріччя) оприлюднює перелік осіб, позбавлених податкової реєстрації за ініціативою податкових органів чи рішенням суду.      періодично (але не рідше ніж один раз на півріччя) оприлюднює перелік осіб, позбавлених податкової реєстрації за ініціативою податкових органів чи рішенням суду.  
316. Кабінет Міністрів України розробляє та затверджує програму комп'ютеризації державної податкової служби та враховує такі витрати при розробці проекту державного бюджету на черговий рік".   -224- Кабінет Міністрів України
Останній абзац пункту 12.5 вилучити.  
Відхилено   Кабінет Міністрів України розробляє та затверджує програму комп'ютеризації державної податкової служби та враховує такі витрати при розробці проекту державного бюджету на черговий рік". 12.7. Стаття 8 "Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства" набирає чинності з 1 січня 2005 року. В зв'язку з цим підпункт 6.2.6 пункту 6.2 статті 6 та пункти 11.21 та 11.29 статті 11 втрачають чинність з 1 січня 2005 року. 12.8 Встановити, що з 01 січня 2004 року втрачає силу Закон України "Про тимчасовий порядок оподаткування операцій з виготовлення та продажу нафти сирої та деяких паливно-мастильних матеріалів" 12.9. Суми податку на додану вартість, які підлягають бюджетному (експортному) відшкодуванню платнику, якому відповідно до закону реструктуровано податковий борг з цього податку та інших податків, зборів (обов"язкових платежів), що зараховуються до Державного бюджету України, та/або надано відстрочку або розстрочку зі сплати таких податків, зборів (обов"язкових платежів), зараховуються у рахунок погашення таких реструктурованих та/або відстрочених (розстрочених) сум, незалежно від граничної дати їх погашення (сплати), а у залишковій сумі (при її наявності) -на поточний рахунок такого платника податку. Суми податку на додану вартість у частині, що належить зарахуванню на поточний рахунок платника податку, який має прострочену заборгованість перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі, наданими з державного бюджету, зараховуються у рахунок погашення такої простроченої заборгованості, а у залишковій сумі (при її наявності) -на поточний рахунок такого платника податку. 12.10. Пункт 7.7. набирає чинність, починаючи з першого податкового періоду 2005 року. Порядок і строки відшкодування від'ємного значення податку, що відображені у податкових деклараціях, наданих за останній звітний період 2004 року, здійснюються за правилами, що діяли на момент надання таких декларацій. 12.11ині оподаткування процентів набирають чинності з 1 січня 2005 року"; пункт 22.6 статті 22 викладається у такій редакції: "Доходи платника податку, нараховані за наслідками податкових періодів до 1 січня 2004 року, оподатковуються за ставками, що діяли до 1 січня 2004 року, незалежно від дати їх фактичної виплати (надання)"; з тексту закону виключається абзац четвертий підпункту "б" пункту 22.11 статті 22; Пункт 22.8.викласти в такій редакції: 22.8. Не підлягають оподаткуванню цим податком та не включаються до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку у межах норм, передбачених законом, такі доходи (та не підлягають відображенню в його річній податковій декларації): доходи, що були нараховані платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору та згодом перераховані на його пенсійний вклад, відкритий відповідно до закону; кошти, які вносяться особою, що не є платником податку або її працедавцем (третьою особою) на користь платника податку, на пенсійний вклад такого платника податку; кошти, перераховані фізичною особою до власного пенсійного вкладу або до пенсійного вкладу, якщо виплати з нього здійснюються на користь членів сім"ї такої фізичної особи першого ступеню рідства. Оподаткування коштів, які були внесені на пенсійні вклади до набуття чинності цим законом, здійснюється за правилами, які діяли на момент внесення цих коштів. Оподаткування коштів фондів банківського управління, створених відповідно до закону, пенсійних та цільових виплат з таких фондів, здійснюється за правилами, встановленими для оподаткування операцій з пенсійними вкладами.. До 1 січня 2005 року зберігається існуючий порядок сплати податку на додану вартість за операціями з надання послуг, пов'язаних із перевезенням (переміщенням) вантажів та пасажирів транзитом через територію і порти України. 12.12 Кабінету Міністрів України: У проекті Державного бюджету України у зв'язку зі зміною пільгового режиму оподаткування сільськогосподарських товаровиробників на спеціальний режим їх оподаткування щорічно передбачати дотації виробникам сільськогосподарської продукції в обсягах, не менших від тих, що нараховувалися сільськогосподарськими товаровиробниками (на їх користь) до такої зміни; До 1 квітня 2004 року подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України щодо затвердження класифікації видів економічної діяльності в Україні У місячний термін внести законодавчі пропозиції щодо змін у Земельному кодексі України щодо приватизації земельних ділянок, на яких розташовані корпоратизовані і приватизовані підприємства та інші об'єкти нерухомості". Доповнити проект Закону розділом ІІ наступного змісту, у зв'язку з цим відповідним чином змінити нумерацію розділів зоконопроекту ІІ. У Законі України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 37 (12.09.2003), ст. 308): За текстом Закону словосполучення „недержавне пенсійне страхування" замінити на „недержавне пенсійне забезпечення" у відповідних відмінках. "1.13. Пенсійний вклад - кошти, внесені на пенсійний рахунок, відкритий за договором пенсійного вкладу відповідно до закону". у пункті 1.15 слова "фізична особа чи нерезидент або його представництво" замінити словами "фізична особа чи представництво нерезидента - юридичної особи" У пункті 3.5. ст. 3 слова "до Пенсійного фонду України чи внесків до фондів" замінити словами "до Пенсійного фонду України та внесків до фондів". 4.2.4. сума внесків страхових премій, пенсійних вкладів за договором добровільного страхування, недержавного пенсійного забезпечення, сплачена будь-якою особою - резидентом, іншою ніж платник податку, за такого платника податку чи на його користь, крім сум, що сплачуються: а) особою - резидентом, яка визначається вигодонабувачем (бенефіціаром) за такими договорами; б) одним з членів сім'ї першого ступеня споріднення платника податку; в) працедавцем - резидентом за свій рахунок за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення платника податку, якщо така сума у розрахунку на такого платника податку не перевищує 15 відсотків нарахованої таким працедавцем суми заробітної плати платнику податку протягом кожного звітного податкового місяця, у якому сплачується такий страховий внесок (премія), але при цьому не вище суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень; 4.2.5. сума страхових виплат, страхових відшкодувань або сум, отриманих платником податку за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, за договорами пенсійного вкладу, у випадках та розмірах, визначених підпунктом 9.8.2 пункту 9.8 статті 9 цього Закону; Додати підпункт 4.2.17 пункту 4.2. такого змісту: Доходи які складають позитивну різницю між сумою внесених фізичною особою коштів до фонду фінансування будівництва та сумою коштів, виплачених такій особі з такого фонду. У абзаці „д" підпункту 4.3.1 пункту 4.3 статті 4 після слова „пенсій" доповнити словами "або щомісячного довічного грошового утримання"; у пункті 4.3: у підпункті 4.3.1: в абзаці першому після слів "державної адресної допомоги," доповнити словами "соціальної допомоги," та виключити слова ", Пенсійного фонду України"; абзац перший підпункту 4.3.5 пункту 4.3 статті 4 доповнюється словами "з урахуванням норм пункту 9.7 статті 9 цього закону"; Абзац "а" п.п. 4.3.21 викласти у редакції: "а) будь-якою фізичною особою, благодійною організацією чи Пенсійним фондом або професійною спілкою;" У підпункті "д" замінити сполучник "чи" на сполучник "та/або"; 4.3.33. сума страхової виплати, страхового відшкодування, викупна сума або їх частина, отримувана платником податку за договором довгострокового страхування життя, сума пенсійної виплати з системи недержавного пенсійного забезпечення, сума виплат за договором пенсійного вкладу, визначені у порядку, встановленому підпунктом 9.8.3 пункту 9.8 статті 9 цього Закону; Статтю 4 доповнити новим підпунктом такого змісту: 4.3.36. доходи від продажу сільськогосподарської продукції, вирощеної (виробленої): на земельних ділянках, наданих для ведення особистого селянського господарства (площею, що не є більшою за 2 гектара); на земельних ділянках, наданих для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд або присадибних ділянках (площею, що не більшою у селах 0,25 гектарів, в селищах - 0,15 гектарів, в містах - не більше 0,10 гектарів); на земельних ділянках, наданих для ведення садівництва (площею, що не є більшою за 0,12 гектарів), індивідуального дачного будівництва (площею, що не є більшою за 0,10 гектару) та для будівництва індивідуальних гаражів (площею, що не є більшою за 0,01 гектару). Кабінет Міністрів України встановлює порядок застосування цього підпункту. Ця норма застосовується до доходів, одержаних починаючи з першого звітного (податкового) періоду 2004 року"; у підпункті 5.3.5. статті 5: абзац перший після слів "страхових премій" доповнити словами "та пенсійних внесків", а після слів "пенсійного страхування" доповнити словами "або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом чи на банківський пенсійний депозитний рахунок"; підпункт "а" після слів "платника податку" доповнити словами "або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом платника податку, або на банківський пенсійний депозитний рахунок чи за їх сукупністю"; підпункт "б" після слів "ступеня споріднення" доповнити словами "або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, або на банківський пенсійний депозитний рахунок на користь такого члена сім'ї чи за їх сукупністю"; абзац четвертий викласти у такій редакції: "Якщо платник податку або члени його сім'ї першого ступеня споріднення були застраховані їх працедавцями, або працедавці є вкладниками недержавних пенсійних фондів чи пенсійних депозитних рахунків на їх користь, згідно з підпунктом "в" підпункту 4.2.4 пункту 4.2 статті 4 цього Закону, то гранична сума, встановлена підпунктом "а" або "б" цього підпункту, зменшується для відповідної застрахованої особи або учасника недержавного пенсійного фонду на суму страхових внесків або внесків до недержавних пенсійних фондів чи на пенсійні депозитні рахунки, сплачених її працедавцем протягом такого звітного податкового року." абзац п'ятий після слів "страховим договором" доповнити словами "або він є вкладником недержавного пенсійного фонду за окремим пенсійним контрактом"; абзац сьомий після слів "суму страхових" доповнити словом " (пенсійних)", а після слів "страховим договором" словами "чи пенсійним контрактом"; Перший абзац підпункту 5.3.5 пункту 5.3. викласти в такій редакції: 5.3.5. суму витрат платника податку на сплату за власний рахунок страхових внесків, страхових премій страхувальнику-резиденту за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, внесків на пенсійні вклади, як такого платника податку, так і членів його сім'ї першого ступеня споріднення, яка не перевищує (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування): у статті 6: у підпункті 6.1.2 „б" пункту 6.1 слова „який утримує дитину-інваліда І або ІІ групи" замінити словами „який утримує дитину-інваліда віком до 16 років, якій ще не надана група інвалідності, або дитину-інваліда І або ІІ групи"; у підпункті 6.1.2 „е" пункту 6.1 слова „військовослужбовцем строкової служби" вилучити; у пункті 7.3 статті 7 слова "або будь-яких" замінюються на слова "та будь-яких"; У підпункті 8.2.2. пункту 8.2. після слів "підприємницької діяльності" додати словами" (самозайнятої особи)."; Абзац перший пункту 9.2.1.: "Податковим агентом платника податку при нарахуванні (сплаті) на його користь процентів на банківський депозит (вклад), вклад до небанківських фінансових установ згідно із законом або процентів (дисконтних доходів) на депозитний (ощадний), доходів (процентів) за іпотечними сертифікатами участі, іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю є особа, яка здійснює таке нарахування (сплату)." У п.п. 9.3.3 п. 9.3. ст. 9 після слів "податковий розрахунок" додати слова"про нараховані дивіденди". У п.п. 9.3.4 ст. 9 слова "які виплачуються плитнику податку" замінити словами "які нараховані платнику податку". у пункті 9.5 статті 9: підпункт 9.5.1 викласти у такій редакції: "9.5.1. Податковим агентом платника податку при нарахуванні на його користь доходу у вигляді виграшів у лотерею (крім державних лотерей), інших розиграшів або виграшів в азартні ігри, є особа, яка здійснює таке нарахування. При нарахуванні доходів у вигляді виграшів у лотерею (крім державних лотерей) або інші розиграші, які передбачають попереднє придбання платником податку права на участь у таких лотереях чи розиграшах не беруться до уваги витрати, понесені платником податку у зв'язку з одержанням такого доходу. При нарахуванні доходу, отриманого у вигляді виграшу в азартні ігри в казино, інших гральних місцях чи домах (далі - гральний заклад) за виключенням гри в тоталізатор враховуються витрати платника податку, понесені ним у зв'язку з отриманням такого доходу протягом робочого дня (зміни). При нарахуванні доходу, отриманого у вигляді виграшу в азартні ігри в тоталізатор враховуються витрати платника податку, понесені ним у зв'язку з отриманням такого доходу протягом періоду з початку прийняття ставки до завершення розиграшу. Доходи, зазначені у цьому підпункті, кінцево оподатковуються при їх виплаті за їх рахунок. Порядок податкового обліку доходів та витрат платників податків - гравців у гральних закладах встановлюється центральним податковим органом."; П.п. 9.5.2 доповнити абзацом такого змісту: "У разі, якщо такі персоніфіковані відомості були надані платнику податку, то податковий орган має право на отримання цих відомостей у податкового агента." Пункт 9.6.10. : Норми цього пункту не поширюються на придбання або продаж (погашення) платником податку цінних паперів у вигляді ощадних (депозитних) сертифікатів, іпотечних сертифікатів участі, іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю. у підпункті 9.7.3 пункту 9.7 статті 9 слова "мінімального прожиткового рівня" замінюються словами "суми граничного рівня доходу, визначеного згідно з абзацом першим підпункту 6.5.1 пункту 6.5 статті 6 цього Закону"; Підпункт 9.7.4 пункту 9.7 статті 9 доповнюється новим абзацом такого змісту: "До запровададження системи загальнообов'язкового медичного страхування норми абзацу "а" підпункту 9.7.4 пункту 9.7 статті 9 поширюються на загальну суму (вартість) благодійної допомоги, отриманої набувачем на такі цілі (з урахуванням зазначених у цьому пункті обмежень)" Пункт 9.8 викласти у редакції: "9.8. Оподаткування доходів, отриманих за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійних вкладів. 9.8.1. Податковим агентом платника податку - застрахованої особи є страховик-резидент, який здійснює нарахування страхової виплати чи викупної суми за договором недержавного пенсійного забезпечення або довгострокового страхування життя. Податковим агентом платника податку - вкладника за договором пенсійного вкладу, учасника недержавних пенсійних фондів є адміністратор недержавних пенсійних фондів, який здійснює нарахування виплат за договором пенсійного вкладу та за договором з недержавним пенсійним фондом. 9.8.2. Податковий агент утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставкою, визначеною у пункті 7.1 статті 7 цього Закону, від: а) 60 відсотків суми: одноразової страхової виплати за договором довгострокового страхування життя при досягненні застрахованою особою певного віку, обумовленого у такому страховому договорі, чи при її дожитті до закінчення строку такого договору; виплат пенсії на визначений строк, що проводиться з недержавного пенсійного фонду учаснику фондув порядку та строки визначені законодавством; б) 60 відсотків сум: - регулярних та послідовних виплат (ануїтетів) за договором довгострокового страхування життя, пенсійних виплат за договором пенсійного вкладу, виплат довічної пенсії (довічні ануїтети), крім випадків, визначених у підпункті "а" підпункту 9.8.3 цього пункту; в) викупної суми при достроковому розірванні страхувальником договору довгострокового страхування життя; г) суми коштів, яка виплачується вкладнику з його пенсійного рахунку в зв'язку з достроковим розірванням договору пенсійного вкладу; д) суми одноразових пенсійних виплат учаснику недержавного пенсійного фонду, за винятком одноразових виплат, передбачених у підпункті "в" підпункту 9.8.3 цього пункту. 9.8.3. Не підлягають оподаткуванню при їх нарахуванні (виплаті) страховиком-резидентом або адміністратором недержавних пенсійних фондів та не включаються до складу загального оподатковуваного доходу платника податку (місячного чи річного): а) суми регулярних та послідовних виплат (ануїтетів) за договором довгострокового страхування життя, або пенсійні виплати за договором пенсійного вкладу, виплат пенсій на визначений строк або довічних пенсій, одержувані платником податку - резидентом, що має вік, не менший 70 років; б) сума страхової виплати за договором довгострокового страхування життя, якщо внаслідок страхового випадку застрахована особа отримує інвалідність І групи. в) сума виплат за договором пенсійного вкладу, виплат пенсії на визначений строк, довічних або одноразових пенсій, якщо вкладник, учасник недержавного пенсійного фонду чи застрахована особа отримує інвалідність І групи. 9.8.4. Дохід у вигляді страхової виплати або виплати за договором пенсійного вкладу або пенсійних виплат з недержавного пенсійного фонду, що сплачується спадкоємцю платника податку, оподатковується за правилами, встановленими статтею 13 цього Закону для оподаткування спадщини. у пп 9.11.3 статті 9 Закону перше речення викласти у такій редакції: "Якщо зазначені у підпункті 9.11.1 цього пункту доходи виплачуються нерезиденту резидентом - фізичною або юридичною особою, то такий резидент вважається податковим агентом такого нерезидента стосовно таких доходів" Підпункт "в" пункту 13.1. викласти у редакції: "в) об'єкт комерційної власності, а саме - цінний папір (крім депозитного (ощадного), іпотечного сертифіката), корпоративне право, власність на об'єкт бізнесу як такий, тобто власність на цілісний майновий комплекс, інтелектуальна (промислова) власність або право на отримання доходу за нею; Підпункт "г" пункту 13.1. викласти у редакції: г) суми страхового відшкодування (страхових виплат) за страховими договорами, укладеними спадкодавцем, а також суми, що зберігаються на пенсійному рахунку спадкодавця згідно з договором недержавного пенсійного забезпечення, пенсійного вкладу; Підпункт "д" пункту 13.1. викласти у редакції: "д) кошти, а саме готівкові кошти або кошти, що зберігаються на рахунках спадкодавця, відкритих у банках та небанківських фінансових установах, у тому числі депозитні (ощадні), іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю. в абзацах других підпунктів "а" і "б" підпункту 13.2.1. підпункт"г" вилучити. підпункт "б" підпункту 13.2.1. пункту 13.2. доповнити абзацом третім такого змісту: "вартості власності, визначеної у підпункті "г" пункту 13.1 цієї статті, у разі успадкування її членом подружжя спадкодавця"; абзац третій вважати абзацом четвертим; підпункт "в" підпункту 13.2.1. пункту 13.2. доповнити абзацом другим такого змісту: "вартості власності, визначеної у підпункті "г" пункту 13.1 цієї статті, що успадковується членом сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення, що не є членом його подружжя"; абзаци другий і третій вважати третім і четвертим; підпункт 22.1.4 викласти у такій редакції: „22.1.4. Підпункт 4.2.12 пункту 4.2 статті 4 у частині включення до загального місячного оподатковуваного доходу, доходів у вигляді процентів на банківський депозит (вклад), вклад до небанківських фінансових установ згідно із законом або процентів (дисконтних доходів) на депозитний (ощадний) сертифікат та підпункти 9.2.1-9.2.2 пункту 9.2 статті 9 у част  
    -225- Буряк С.В.
статтю 12 доповнити пунктом: "12.7. Стаття 8 "Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства" набирає чинності з 1 січня 2005 року. В зв'язку з цим підпункт 6.2.6 пункту 6.2 статті 6 та пункти 11.21 та 11.29 статті 11 втрачають чинність з 1 січня 2005 року."  
Враховано    
    -226- Буряк С.В.
Доповнити ст. 12 новими пунктами: "12.9. Суми податку на додану вартість, які підлягають бюджетному (експортному) відшкодуванню платнику, якому відповідно до закону реструктуровано податковий борг з цього податку та інших податків, зборів (обов"язкових платежів), що зараховуються до Державного бюджету України, та/або надано відстрочку або розстрочку зі сплати таких податків, зборів (обов"язкових платежів), зараховуються у рахунок погашення таких реструктурованих та/або відстрочених (розстрочених) сум, незалежно від граничної дати їх погашення (сплати), а у залишковій сумі (при її наявності) -на поточний рахунок такого платника податку. Суми податку на додану вартість у частині, що належить зарахуванню на поточний рахунок платника податку, який має прострочену заборгованість перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі, наданими з державного бюджету, зараховуються у рахунок погашення такої простроченої заборгованості, а у залишковій сумі (при її наявності) - на поточний рахунок такого платника податку."  
Враховано    
    -227- Буряк С.В.
12.10. Норми пункту 7.7 статті 7 застосовуються починаючи з результатів діяльності відображених в першій податковій декларації, поданій після набуття чинності цим Законом. Порядок і строки відшкодування від'ємного значення податку, що відображені в податкових деклараціях поданих до набуття чинності цим Законом, здійснюються за нормами закону, що діяли на момент подання цієї декларації.  
Відхилено    
    -228- Осика С.Г.
пункт 12.12 статті 12 викласти у такій редакції: "12.12. Пункт 7.7. набирає чинність, починаючи з першого податкового періоду 2005 року. Порядок і строки відшкодування від'ємного значення податку, що відображені у податкових деклараціях, наданих за останній звітний період 2004 року, здійснюються за правилами, що діяли на момент надання таких декларацій."  
Враховано    
    -229- Хомутиннік В.Ю.
Цушко В.П.
Доповнити пункт 13 розділу І проекту абзацом такого змісту: "12.6. Норми пункту 7.7 статті 7 набирають чинність, починаючи з 1 липня 2004 року. Порядок і строки відшкодування від'ємного значення податку, що відображені у податкових деклараціях, наданих за останній звітний період першого півріччя 2004 року, здійснюються за правилами, що діяли на момент подання таких декларацій."  
Відхилено    
    -230- Буряк С.В.
Статтю 12 доповнити пунктом такого змісту: "12.11. До 1 січня 2005 року зберігається існуючий порядок сплати податку на додану вартість за операціями з надання послуг, пов'язаних із перевезенням (переміщенням) вантажів та пасажирів транзитом через територію і порти України.  
Враховано    
    -231- Буряк С.В.
Статтю 12 доповнити новим пунктом такого змісту: 12.12 Кабінету Міністрів України: У проекті Державного бюджету України у зв'язку зі зміною пільгового режиму оподаткування сільськогосподарських товаровиробників на спеціальний режим їх оподаткування щорічно передбачати дотації виробникам сільськогосподарської продукції в обсягах, не менших від тих, що нараховувалися сільськогосподарськими товаровиробниками (на їх користь) до такої зміни; До 1 квітня 2004 року подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України щодо затвердження класифікації видів економічної діяльності в Україні У місячний термін внести законодавчі пропозиції щодо змін у Земельному кодексі України щодо приватизації земельних ділянок, на яких розташовані корпоратизовані і приватизовані підприємства та інші об'єкти нерухомості".  
Враховано    
    -232- Кабінет Міністрів України
пункт 12.11 щодо доведення прогнозних показників доходів бюджету по податку на додану вартість Державній податковій адміністрації тільки по нарахованій сумі цього податку вилучити.  
Відхилено - зазначена норма відсутня у ЗП   
    -233- Буряк С.В.
Доповнити проект Закону розділом ІІ наступного змісту, у зв'язку з цим відповідним чином змінити нумерацію розділів зоконопроекту: ІІ. У Законі України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 37 (12.09.2003), ст. 308):  
Враховано    
    -234- Альошин В.Б.
За текстом Закону словосполучення „недержавне пенсійне страхування" замінити на „недержавне пенсійне забезпечення" у відповідних відмінках.  
Враховано    
    -235- Терьохін С.А.
Додати пункт 1.13 такого змісту: "1.13. Пенсійний вклад - кошти, внесені на пенсійний рахунок, відкритий за договором пенсійного вкладу відповідно до закону".  
Враховано    
    -236- Кабінет Міністрів України
Щодо визначення термінів, пропонуємо після слів „Пенсійний вклад" доповнити словом у дужках „ (внески)".  
Відхилено    
    -237- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 1.8 статті 1 Закону абзаци другий та третій вилучити.  
Враховано    
    -238- Терьохін С.А.
у пункті 1.15 слова "фізична особа чи нерезидент або його представництво" замінити словами "фізична особа чи представництво нерезидента - юридичної особи""  
Враховано    
    -239- Акопян В.Г.
у статті 3: а) останнє речення пункту 3.4 виключити; б) пункт 3.5 викласти у такій редакції: "3.5. При нарахуванні доходів у вигляді заробітної плати об'єкт оподаткування визначається як нарахована сума такої заробітної плати, зменшена на суму страхового внеску до Недержавного пенсійного фонду.";  
Відхилено    
    -240- Буряк С.В.
У пункті 3.5. ст. 3 слова "до Пенсійного фонду України чи внесків до фондів" замінити словами "до Пенсійного фонду України та внесків до фондів".  
Враховано    
    -241- Акопян В.Г.
у статті 4: а) у пункті 4.2: у підпункті 4.2.4: абзац перший викласти в такій редакції: "4.2.4. сума внесків до системи добровільного накопичувального пенсійного забезпечення, сплачена будь-якою особою-резидентом, іншою ніж платник податку, за такого платника податку чи на його користь, крім сум, що сплачуються:"; підпункт "а" викласти у такій редакції: "а) особою - резидентом, яка визначається вигодонабувачем (бенефіціаром) за такими договорами, в межах, встановлених цим пунктом;"; підпункт "б" доповнити словами "в межах, встановлених цим пунктом"; підпункт "в" викласти у такій редакції: "в) працедавцем-резидентом за свій рахунок на користь такого платника податку за договорами, які укладаються в системі недержавного пенсійного забезпечення, в межах, встановлених цим пунктом."; доповнити підпункт 4.2.4 новим останнім абзацом такого змісту: "Суми, зазначені в підпунктах "а" - "в" підпункту 4.2.4, за сукупністю не повинні перевищувати 15 відсотків суми заробітної плати платника податку в межах чотирьох розмірів місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, у розрахунку на один податковий місяць, у якому сплачуються такі суми. При цьому, в першу чергу враховуються суми, зазначені в підпункті "в", в другу чергу - суми, зазначені в підпункті "б", в третю чергу - суми, зазначені в підпункті "а"; "; підпункт 4.2.5 викласти у такій редакції: "4.2.5. сума пенсійних виплат, страхових відшкодувань або викупних сум, отриманих платником податку з Недержавного пенсійного фонду та за договорами, які укладаються відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", у випадках та розмірах, визначених пунктом 9.8 статті 9 цього Закону;";  
Відхилено    
    -242- Терьохін С.А.
підпункт 4.2.4 викласти у редакції: "4.2.4. сума страхових внесків (страхових премій) за договором добровільного страхування, внесків на пенсійні вклади, сплачена будь-якою особою - резидентом, іншою ніж платник податку, за такого платника податку чи на його користь, крім сум, що сплачуються: а) особою - резидентом, яка визначається вигодонабувачем (бенефіціаром) за таким договором; б) одним з членів сім'ї першого ступеня споріднення платника податку; в) працедавцем - резидентом за свій рахунок за договорами довгострокового страхування життя, договорами пенсійного вкладу або недержавного пенсійного забезпечення платника податку, якщо така сума у розрахунку на такого платника податку не перевищує 15 відсотків нарахованої таким працедавцем суми заробітної плати платнику податку протягом кожного звітного податкового місяця, у якому сплачується такий страховий внесок (премія), але при цьому не вище суми, визначеної у підпункті 6.5.1 пункту 6.5 статті 6 цього Закону, у розрахунку на такий місяць;"  
Враховано по суті   
    -243- Альошин В.Б.
Підпункт 4.2.4 пункту 4.2 статті 4 викласти в такій редакції: „4.2.4. сума внесків страхових премій, пенсійних вкладів за договором добровільного страхування, недержавного пенсійного забезпечення, сплачена будь-якою особою - резидентом, іншою ніж платник податку, за такого платника податку чи на його користь, крім сум, що сплачуються: а) особою - резидентом, яка визначається вигодонабувачем (бенефіціаром) за такими договорами; б) одним з членів сім'ї першого ступеня споріднення платника податку; в) працедавцем - резидентом за свій рахунок за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення платника податку, якщо така сума у розрахунку на такого платника податку не перевищує 15 відсотків нарахованої таким працедавцем суми заробітної плати платнику податку протягом кожного звітного податкового місяця, у якому сплачується такий страховий внесок (премія), але при цьому не вище суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень;"  
Враховано    
    -244- Терьохін С.А.
П.п. 4.2.5 викласти у редакції: "4.2.5. сума страхових виплат, страхових відшкодувань або сум, отриманих платником податку за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, за договорами пенсійного вкладу, у випадках та розмірах, визначених підпунктом 9.8.2 пункту 9.8 статті 9 цього Закону;"  
Враховано    
    -245- Терьохін С.А.
Додати підпункт 4.2.17 пункту 4.2. такого змісту: Доходи які складають позитивну різницю між сумою внесених фізичною особою коштів до фонду фінансування будівництва та сумою коштів, виплачених такій особі з такого фонду.  
Враховано    
    -246- Буряк С.В.
У абзаці „д" підпункту 4.3.1 пункту 4.3 статті 4 після слова „пенсій" доповнити словами "або щомісячного довічного грошового утримання";  
Враховано    
    -247- Альошин В.Б.
Цушко В.П.
б) у пункті 4.3: у підпункті 4.3.1: в абзаці першому після слів "державної адресної допомоги," доповнити словами "соціальної допомоги," та виключити слова ", Пенсійного фонду України";  
Враховано    
    -248- Акопян В.Г.
у пункті 4.3: у підпункті 4.3.1: в абзаці першому підпункту 4.3.1 слова "Пенсійного фонду України" виключити та після слів "державної адресної допомоги" доповнити словами "соціальної допомоги"; у підпункті "д" виключити слово "України" після слів "Пенсійного фонду" та замінити сполучник "чи" на сполучник "та/або"; підпункт 4.3.3 викласти у такій редакції: "4.3.3. сума доходів, отриманих платником податку від розміщення ним коштів у цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України, доходів, отриманих від операцій з пенсійними активами у недержавних пенсійних фондах, страхових компаніях та на пенсійних банківських депозитах, виграші у державну лотерею"; у підпункті 4.3.6 слова "інших ніж збір на державне пенсійне страхування або внески" замінити словами "інших ніж внески (збори)"; у підпункті 4.3.7 слова "сума збору на державне пенсійне страхування та внесків" замінити словами "сума внесків (зборів)"; у абзаці першому підпункту 4.3.32 слова "іншого ніж довгострокове страхування життя або недержавне пенсійне страхування" замінити словами "іншого від договорів, які укладаються відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"; підпункт 4.3.33 викласти в такій редакції: "4.3.33. сума страхової та пенсійної виплати, страхового відшкодування, викупна сума або їх частина, отримувана платником податку за договорами, які укладаються відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", визначена у порядку, встановленому пунктом 9.8 статті 9 цього Закону;";  
Враховано частково    
    -249- Буряк С.В.
Абзац "а" п.п. 4.3.21 викласти у редакції: "а) будь-якою фізичною особою, благодійною організацією чи Пенсійним фондом;"  
Враховано    
    -250- Альошин В.Б.
Цушко В.П.
у підпункті "д" після слів "Пенсійного фонду" слово "України" виключити та замінити сполучник "чи" на сполучник "та/або";  
Враховано частково    
    -251- Терьохін С.А.
П.п. 4.3.33 викласти у редакції: "4.3.33. сума страхової виплати, страхового відшкодування, викупна сума або їх частина, отримувана платником податку за договором довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного страхування або сума виплат за договором пенсійного вкладу, визначені у порядку, встановленому підпунктом 9.8.3 пункту 9.8 статті 9 цього Закону;"  
Враховано по суті   
    -252- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Кальніченко І.В.
Осика С.Г.
Шепетін В.Л.
Лукашук О.Г.
Хомутиннік В.Ю.
П.п. 4.3.33 викласти у редакції: "4.3.33. сума страхової виплати, страхового відшкодування, викупна сума або їх частина, отримувана платником податку за договором довгострокового страхування життя, сума пенсійної виплати з системи недержавного пенсійного забезпечення, сума виплат за договором пенсійного вкладу, визначені у порядку, встановленому підпунктом 9.8.3 пункту 9.8 статті 9 цього Закону;"  
Враховано    
    -253- Альошин В.Б.
Цушко В.П.
підпункт 4.3.33 викласти в такій редакції: "4.3.33. сума страхової виплати, пенсійної виплати, страхового відшкодування, викупна сума або їх частина, отримувана платником податку за договорами, які укладаються в системі недержавного пенсійного забезпечення, визначена у порядку, встановленому підпунктом 9.8.3 пункту 9.8 статті 9 цього Закону;"  
Враховано по суті в редакції Комітету.   
    -254- Ващук К.Т.
Статтю 4 доповнити новим підпунктом такого змісту: "4.3.36. доходи від реалізації сільськогосподарської продукції, вирощеної (виробленої) в особистих селянських господарствах, у власності чи користуванні яких є земельні ділянки, розміром не більше 2 га, на землях для ведення індивідуального дачного будівництва (не більше 0.10 га) і для ведення садівництва (не більше 0,12 га)."  
Враховано    
    -255- Шпиг Ф.І.
Цушко В.П.
Альошин В.Б.
у статті 4: абзац "в" підпункту 4.2.4. пункту 4.2. після слів "недержавного пенсійного страхування платника податку" доповнити словами: "або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом чи на пенсійний депозитний рахунок на користь найманого працівника - платника податку"; підпункт 4.2.5. пункту 4.2. після слів "викупних сум" доповнити словами: "пенсійних виплат з недержавних пенсійних фондів чи коштів з пенсійних депозитних рахунків", а після слів "пенсійного страхування" доповнити словами "і за пенсійним контрактом"; підпункт 4.3.33. пункту 4.3. після слів "викупна сума" доповнити словами "сума пенсійних виплат з недержавного пенсійного фонду", а після слів "пенсійного страхування" доповнити "або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом";  
Враховано по суті   
    -256- Горбачов В.С.
пункт 4.3.статті 4 доповнити новим підпунктом: "суми від продажу сільськогосподарської продукції, вирощеної в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній і садовій ділянці, які закуплені підприємствами роздрібної торгівлі та громадського харчування на ринках у осіб, які не є платниками податку."  
Враховано по суті   
    -257- Акопян В.Г.
пункт 4.4 виключити, як такий, що не відповідає предмету регулювання цього Закону;  
Відхилено    
    -258- Шпиг Ф.І.
Цушко В.П.
Альошин В.Б.
у підпункті 5.3.5. статті 5: абзац перший після слів "страхових премій" доповнити словами "та пенсійних внесків", а після слів "пенсійного страхування" доповнити словами "або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом чи на банківський пенсійний депозитний рахунок"; підпункт "а" після слів "платника податку" доповнити словами "або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом платника податку, або на банківський пенсійний депозитний рахунок чи за їх сукупністю"; підпункт "б" після слів "ступеня споріднення" доповнити словами "або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, або на банківський пенсійний депозитний рахунок на користь такого члена сім'ї чи за їх сукупністю"; абзац четвертий викласти у такій редакції: "Якщо платник податку або члени його сім'ї першого ступеня споріднення були застраховані їх працедавцями, або працедавці є вкладниками недержавних пенсійних фондів чи пенсійних депозитних рахунків на їх користь, згідно з підпунктом "в" підпункту 4.2.4 пункту 4.2 статті 4 цього Закону, то гранична сума, встановлена підпунктом "а" або "б" цього підпункту, зменшується для відповідної застрахованої особи або учасника недержавного пенсійного фонду на суму страхових внесків або внесків до недержавних пенсійних фондів чи на пенсійні депозитні рахунки, сплачених її працедавцем протягом такого звітного податкового року." абзац п'ятий після слів "страховим договором" доповнити словами "або він є вкладником недержавного пенсійного фонду за окремим пенсійним контрактом"; абзац сьомий після слів "суму страхових" доповнити словом " (пенсійних)", а після слів "страховим договором" словами "чи пенсійним контрактом";  
Враховано    
    -259- Терьохін С.А.
Перший абзац підпункту 5.3.5 пункту 5.3. викласти в такій редакції: 5.3.5. суму витрат платника податку на сплату за власний рахунок страхових внесків, страхових премій страхувальнику-резиденту за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, внесків на пенсійні вклади, як такого платника податку, так і членів його сім'ї першого ступеня споріднення, яка не перевищує (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування):  
Враховано    
    -260- Акопян В.Г.
перший абзац і підпункти "а" та "б" підпункту 5.3.5 пункту 5.3 статті 5 викласти у такій редакції: "5.3.5. суму витрат платника податку на сплату за власний рахунок страхових та пенсійних внесків, страхових премій страхувальнику-резиденту за договорами які укладені відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", як такого платника податку, так і членів його сім'ї першого ступеня споріднення, яка не перевищує (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв відповідний договір): а) при страхуванні або сплаті на користь платника податку - суму, визначену у підпункті 4.2.4 пункту 4.2 статті 4 цього Закону; б) при страхуванні або сплаті пенсійних внесків члена сім'ї платника податку першого ступеня споріднення - 50 відсотків суми, визначеної у підпункті 4.2.4 пункту 4.2 статті 4 цього Закону, у розрахунку на кожного відповідного члена сім'ї.";  
Враховано по суті   
    -261- Буряк С.В.
у статті 6: у підпункті 6.1.2 „б" пункту 6.1 слова „який утримує дитину-інваліда І або ІІ групи" замінити словами „який утримує дитину-інваліда віком до 16 років, якій ще не надана група інвалідності, або дитину-інваліда І або ІІ групи"; у підпункті 6.1.2 „е" пункту 6.1 слова „військовослужбовцем строкової служби" вилучити;  
Враховано    
    -262- Хомутиннік В.Ю.
У підпункті 6.5.1 пункту 6.5 статті 6 Закону слова "помноженої на 1,4 та" виключити.  
Відхилено    
    -263- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Кальніченко І.В.
Осика С.Г.
Шепетін В.Л.
Лукашук О.Г.
Хомутиннік В.Ю.
У підпункті 7.3. статті 7 після слів " (крім у державну лотерею у грошовому виразі)" слово "або" замінити словами "та/або";  
Враховано    
    -264- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Кальніченко І.В.
Осика С.Г.
Шепетін В.Л.
Лукашук О.Г.
Хомутиннік В.Ю.
У підпункті 8.2.2. пункту 8.2. після слів "підприємницької діяльності" додати словами" (самозайнятої особи).";  
Враховано    
    -265- Терьохін С.А.
Абзац перший пункту 9.2.1. викласти у редакції: "Податковим агентом платника податку при нарахуванні (сплаті) на його користь процентів на банківський депозит (вклад), вклад до небанківських фінансових установ згідно із законом або процентів (дисконтних доходів) на депозитний (ощадний), доходів (процентів) за іпотечними сертифікатами участі, іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю є особа, яка здійснює таке нарахування (сплату)."  
Враховано    
    -266- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Кальніченко І.В.
Осика С.Г.
Шепетін В.Л.
Лукашук О.Г.
Хомутиннік В.Ю.
У п.п. 9.3.3 п. 9.3. ст. 9 після слів "податковий розрахунок" додати слова"про нараховані дивіденди".  
Враховано    
    -267- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Кальніченко І.В.
Осика С.Г.
Шепетін В.Л.
Лукашук О.Г.
Хомутиннік В.Ю.
У п.п. 9.3.4 ст. 9 слова "які виплачуються плитнику податку" замінити словами "які нараховані платнику податку".  
Враховано    
    -268- Кабінет Міністрів України
у пункті 9.5 статті 9: підпункт 9.5.1 викласти у такій редакції: "9.5.1. Податковим агентом платника податку при нарахуванні на його користь доходу у вигляді виграшів у лотерею (крім державних лотерей), інших розиграшів або виграшів в азартні ігри, є особа, яка здійснює таке нарахування. При нарахуванні доходів у вигляді виграшів у лотерею (крім державних лотерей) або інші розиграші, які передбачають попереднє придбання платником податку права на участь у таких лотереях чи розиграшах не беруться до уваги витрати, понесені платником податку у зв'язку з одержанням такого доходу. При нарахуванні доходу, отриманого у вигляді виграшу в азартні ігри в казино, інших гральних місцях чи домах (далі - гральний заклад) за виключенням гри в тоталізатор враховуються витрати платника податку, понесені ним у зв'язку з отриманням такого доходу протягом робочого дня (зміни). При нарахуванні доходу, отриманого у вигляді виграшу в азартні ігри в тоталізатор враховуються витрати платника податку, понесені ним у зв'язку з отриманням такого доходу протягом періоду з початку прийняття ставки до завершення розиграшу. Доходи, зазначені у цьому підпункті, кінцево оподатковуються при їх виплаті за їх рахунок. Порядок податкового обліку доходів та витрат платників податків - гравців у гральних закладах встановлюється центральним податковим органом.";  
Враховано    
    -269- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Кальніченко І.В.
Осика С.Г.
Шепетін В.Л.
Лукашук О.Г.
Хомутиннік В.Ю.
П.п. 9.5.2 доповнити абзацом такого змісту: "У разі, якщо такі персоніфіковані відомості були надані платнику податку, то податковий орган має право на отримання цих відомостей у податкового агента."  
Враховано    
    -270- Терьохін С.А.
Пункт 9.6.10. викласти у редакції: : Норми цього пункту не поширюються на придбання або продаж (погашення) платником податку цінних паперів у вигляді ощадних (депозитних) сертифікатів, іпотечних сертифікатів участі, іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю.  
Враховано    
    -271- Акопян В.Г.
5. у пункті 9.8 статті 9: а) абзац перший пункту 9.8 викласти у такій редакції: "9.8. Оподаткування доходів, отриманих за договорами, які укладаються відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"; б) у підпункті 9.8.1 слова "за договором недержавного пенсійного страхування або довгострокового страхування життя" замінити словами "за договорами, які укладаються відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"; в) підпункт "а" підпункту 9.8.2 викласти у такій редакції: "а) 40 відсотків суми одноразової страхової виплати за договорами, які укладаються відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", при досягненні застрахованою особою певного віку, обумовленого у таких договорах, чи при її дожитті до закінчення строку таких договорів;"; г) у підпункті "б" підпункту 9.8.2 та підпункті "а" підпункту 9.8.3 слова за договором недержавного пенсійного страхування чи регулярних та послідовних виплат (ануїтетів) за договором довгострокового страхування життя" замінити словами "за договорами, які укладаються відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"; д) у підпункті "в" підпункту 9.8.2 слова "договору недержавного пенсійного страхування чи довгострокового страхування життя" замінити словами "договорів, які укладаються відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"; е) у підпункті "б" підпункту 9.8.3 слова "за договором довгострокового страхування життя" замінити словами "за договорами, які укладаються відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"; є) у підпункті 9.8.4 після слів "страхової виплати," доповнити словами "у тому числі за договорами, які укладаються відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"; 6. підпункт "г" пункту 13.1 статті 13 викласти у такій редакції: "г) суми страхового відшкодування (страхових виплат) за страховими договорами, укладеними спадкодавцем, а також суми пенсійних активів спадкодавця, облікованих відповідно до законодавства про пенсійне забезпечення; "; 7. у підпункті 22.1.3 пункту 22.1 статті 22 слово "страхування" замінити словом "забезпечення" та вилучити слова "але не раніше 1 січня 2005 року"; 8. абзац перший пункту 22.4 доповнити словами "крім випадків, передбачених підпунктом 4.2.4 пункту 4.2 статті 4 цього Закону".  
Відхилено    
    -272- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Кальніченко І.В.
Осика С.Г.
Шепетін В.Л.
Лукашук О.Г.
Хомутиннік В.Ю.
у підпункті 9.7.3. пункту 9.7. статті 9 слова "мінімального прожиткового рівня" замінити словами "місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи".  
Враховано    
    -273- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Кальніченко І.В.
Осика С.Г.
Шепетін В.Л.
Лукашук О.Г.
Хомутиннік В.Ю.
Пункт 9.8 викласти у редакції: "9.8. Оподаткування доходів, отриманих за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійних вкладів. 9.8.1. Податковим агентом платника податку - застрахованої особи є страховик-резидент, який здійснює нарахування страхової виплати чи викупної суми за договором недержавного пенсійного забезпечення або довгострокового страхування життя. Податковим агентом платника податку - вкладника за договором пенсійного вкладу, учасника недержавних пенсійних фондів є адміністратор недержавних пенсійних фондів, який здійснює нарахування виплат за договором пенсійного вкладу та за договором з недержавним пенсійним фондом. 9.8.2. Податковий агент утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставкою, визначеною у пункті 7.1 статті 7 цього Закону, від: а) 60 відсотків суми: одноразової страхової виплати за договором довгострокового страхування життя при досягненні застрахованою особою певного віку, обумовленого у такому страховому договорі, чи при її дожитті до закінчення строку такого договору; виплат пенсії на визначений строк, що проводиться з недержавного пенсійного фонду учаснику фондув порядку та строки визначені законодавством; б) 60 відсотків сум: - регулярних та послідовних виплат (ануїтетів) за договором довгострокового страхування життя, пенсійних виплат за договором пенсійного вкладу, виплат довічної пенсії (довічні ануїтети), крім випадків, визначених у підпункті "а" підпункту 9.8.3 цього пункту; в) викупної суми при достроковому розірванні страхувальником договору довгострокового страхування життя; г) суми коштів, яка виплачується вкладнику з його пенсійного рахунку в зв'язку з достроковим розірванням договору пенсійного вкладу; д) суми одноразових пенсійних виплат учаснику недержавного пенсійного фонду, за винятком одноразових виплат, передбачених у підпункті "в" підпункту 9.8.3 цього пункту. 9.8.3. Не підлягають оподаткуванню при їх нарахуванні (виплаті) страховиком-резидентом або адміністратором недержавних пенсійних фондів та не включаються до складу загального оподатковуваного доходу платника податку (місячного чи річного): а) суми регулярних та послідовних виплат (ануїтетів) за договором довгострокового страхування життя, або пенсійні виплати за договором пенсійного вкладу, виплат пенсій на визначений строк або довічних пенсій, одержувані платником податку - резидентом, що має вік, не менший 70 років; б) сума страхової виплати за договором довгострокового страхування життя, якщо внаслідок страхового випадку застрахована особа отримує інвалідність І групи. в) сума виплат за договором пенсійного вкладу, виплат пенсії на визначений строк, довічних або одноразових пенсій, якщо вкладник, учасник недержавного пенсійного фонду чи застрахована особа отримує інвалідність І групи. 9.8.4. Дохід у вигляді страхової виплати або виплати за договором пенсійного вкладу або пенсійних виплат з недержавного пенсійного фонду, що сплачується спадкоємцю платника податку, оподатковується за правилами, встановленими статтею 13 цього Закону для оподаткування спадщини.  
Враховано    
    -274- Терьохін С.А.
у пп 9.11.3 статті 9 Закону перше речення викласти у такій редакції: "Якщо зазначені у підпункті 9.11.1 цього пункту доходи виплачуються нерезиденту резидентом - фізичною або юридичною особою, то такий резидент вважається податковим агентом такого нерезидента стосовно таких доходів"  
Враховано    
    -275- Терьохін С.А.
Підпункт "в" пункту 13.1. викласти у редакції: "в) об'єкт комерційної власності, а саме - цінний папір (крім депозитного (ощадного), іпотечного сертифіката), корпоративне право, власність на об'єкт бізнесу як такий, тобто власність на цілісний майновий комплекс, інтелектуальна (промислова) власність або право на отримання доходу за нею; Підпункт "г" пункту 13.1. викласти у редакції: г) суми страхового відшкодування (страхових виплат) за страховими договорами, укладеними спадкодавцем, а також суми, що зберігаються на пенсійному рахунку спадкодавця згідно з договором недержавного пенсійного забезпечення, пенсійного вкладу; Підпункт "д" пункту 13.1. викласти у редакції: "д) кошти, а саме готівкові кошти або кошти, що зберігаються на рахунках спадкодавця, відкритих у банках та небанківських фінансових установах, у тому числі депозитні (ощадні), іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю.  
Враховано    
    -276- Шпиг Ф.І.
Цушко В.П.
Альошин В.Б.
4) у статті 13: підпункт "г" пункту 13.1. доповнити словами "а також кошти недержавного пенсійного фонду та кошти на пенсійному депозитному рахунку, що належать учаснику фонду - спадкодавцю";  
Враховано по суті   
    -277- Шпиг Ф.І.
Цушко В.П.
Альошин В.Б.
в абзацах других підпунктів "а" і "б" підпункту 13.2.1., підпункт "г" вилучити.  
Враховано    
    -278- Шпиг Ф.І.
Цушко В.П.
Альошин В.Б.
підпункт "б" підпункту 13.2.1. пункту 13.2. доповнити абзацом третім такого змісту: "вартості власності, визначеної у підпункті "г" пункту 13.1 цієї статті, у разі успадкування її членом подружжя спадкодавця"; абзац третій вважати абзацом четвертим;  
Враховано    
    -279- Шпиг Ф.І.
Цушко В.П.
Альошин В.Б.
підпункт "в" підпункту 13.2.1. пункту 13.2. доповнити абзацом другим такого змісту: "вартості власності, визначеної у підпункті "г" пункту 13.1 цієї статті, що успадковується членом сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення, що не є членом його подружжя"; абзаци другий і третій вважати третім і четвертим;  
Враховано    
    -280- Буряк С.В.
підпункт 22.1.4 викласти у такій редакції: „22.1.4. Підпункт 4.2.12 пункту 4.2 статті 4 у частині включення до загального місячного оподатковуваного доходу, доходів у вигляді процентів на банківський депозит (вклад), вклад до небанківських фінансових установ згідно із законом або процентів (дисконтних доходів) на депозитний (ощадний) сертифікат та підпункти 9.2.1-9.2.2 пункту 9.2 статті 9 у частині оподаткування процентів набирають чинності з 1 січня 2005 року";  
Враховано    
    -281- Горбачов В.С.
Прикінцеві положення доповнити новим пунктом: "22.1.6. Не застосовується підпункт 1.8 статті 1 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" до суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали спеціальну (спрощену) систему оподаткування доходу до прийняття нового спеціальног закону щодо цієї системи оподаткування."  
Враховано по суті   
    -282- Кармазін Ю.А.
В статті 22. Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" Прикінцеві положення "22.5. Якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум, то для цілей їх застосування використовується сума у розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного та кримінального законодавства у частині кваліфікації злочинів або правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 6.1.1 пункту 6.1 статті 6 цього Закону для відповідного року (з урахуванням положень пункту 22.4 цієї статті)." виключити слова "крім норм адміністративного та кримінального законодавства у частині кваліфікації злочинів або правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 6.1.1 пункту 6.1 статті 6 цього Закону для відповідного року (з урахуванням положень пункту 22.4 цієї статті)" і викласти її в такій редакції: "22.5. Якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум, то для цілей їх застосування використовується сума у розмірі 17 гривень.".  
Відхилено    
    -283- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Кальніченко І.В.
Осика С.Г.
Шепетін В.Л.
Лукашук О.Г.
Пункт 22.8.викласти в такій редакції: 22.8. Не підлягають оподаткуванню цим податком та не включаються до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку у межах норм, передбачених законом, такі доходи (та не підлягають відображенню в його річній податковій декларації): доходи, що були нараховані платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору та згодом перераховані на його пенсійний вклад, відкритий відповідно до закону; кошти, які вносяться особою, що не є платником податку або її працедавцем (третьою особою) на користь платника податку, на пенсійний вклад такого платника податку; кошти, перераховані фізичною особою до власного пенсійного вкладу або до пенсійного вкладу, якщо виплати з нього здійснюються на користь членів сім"ї такої фізичної особи першого ступеню рідства. Оподаткування коштів, які були внесені на пенсійні вклади до набуття чинності цим законом, здійснюється за правилами, які діяли на момент внесення цих коштів. Оподаткування коштів фондів банківського управління, створених відповідно до закону, пенсійних та цільових виплат з таких фондів, здійснюється за правилами, встановленими для оподаткування операцій з пенсійними вкладами."  
Враховано    
    -284- Кабінет Міністрів України
У абзаці другому поправки 28 (щодо нової редакції пункту 22.8) після слів „оподатковуваного доходу платника податку" пропонуємо вставити слова „в межах, встановлених діючим законодавством". Пропозицію необхідно врахувати, оскільки запропонована поправка суперечить іншим пунктам Закону щодо обмеженого звільнення від оподаткування внесків та виплат з пенсійних рахунків. До того ж, прийняття поправки без зазначеної зміни призведе до значних втрат місцевих бюджетів.  
Враховано по суті   
    -285- Гуров В.М.
У статті 22: пункт 22.8.викласти у такій редакції: "22.8. Не підлягають оподаткуванню цим податком та не включаються до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку (та не підлягають відображенню в його річній податковій декларації) такі доходи: доходи, нараховані платнику податку відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору та згодом перераховані на його пенсійний вклад та/або пенсійний вклад членів сім'ї такого платника податку першого ступеня споріднення, відкриті відповідно до закону; кошти, внесені фізичними особами та/або юридичними особами на пенсійний вклад платника податку; доходи, нараховані платнику податку за договором про пенсійний вклад. Оподаткування коштів пенсійних вкладів за договорами про пенсійний вклад, укладеними до набуття чинності цим законом, здійснюється за правилами, які діяли на момент укладання таких договорів. Оподаткування коштів фондів банківського управління, створених відповідно до закону, пенсійних та цільових виплат з таких фондів, здійснюється за правилами, встановленими для оподаткування операцій з пенсійними вкладами."  
Враховано по суті, крім абзацу шостого   
    -286- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 22.8 статті 22 Закону виключити."  
Відхилено    
    -287- Буряк С.В.
Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Коновалюк В.І.
Бондаренко Г.І.
Нощенко М.П.
Фоменко К.О.
Калетнік Г.М.
Воюш В.Д.
Заічко В.О.
Майстришин В.Я.
Потапов В.І.
Рудковський Д.О.
Шпак В.Ф.
ІІ. У Законі України "Про податок з доходів фізичних осіб": пункт 1.8 статті 1 залишається у редакції, діючій до набрання чинності цим Законом;  
Враховано    
    -288- Буряк С.В.
Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Коновалюк В.І.
Бондаренко Г.І.
Нощенко М.П.
Фоменко К.О.
Калетнік Г.М.
Воюш В.Д.
Заічко В.О.
Майстришин В.Я.
Потапов В.І.
Рудковський Д.О.
Шпак В.Ф.
абзац перший підпункту 4.3.5 пункту 4.3 статті 4 доповнюється словами "з урахуванням норм пункту 9.7 статті 9 цього закону";  
Враховано    
    -289- Буряк С.В.
Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Коновалюк В.І.
Бондаренко Г.І.
Нощенко М.П.
Фоменко К.О.
Калетнік Г.М.
Воюш В.Д.
Заічко В.О.
Майстришин В.Я.
Потапов В.І.
Рудковський Д.О.
Шпак В.Ф.
абзац "а" підпункту 4.3.21 пункту 4.3 статті 4 доповнити словами "або професійною спілкою";  
Враховано    
    -290- Буряк С.В.
Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Коновалюк В.І.
Бондаренко Г.І.
Нощенко М.П.
Фоменко К.О.
Калетнік Г.М.
Воюш В.Д.
Заічко В.О.
Майстришин В.Я.
Потапов В.І.
Рудковський Д.О.
Шпак В.Ф.
4.3.36. доходи від продажу сільськогосподарської продукції, вирощеної (виробленої): на земельних ділянках, наданих для ведення особистого селянського господарства (площею, що не є більшою за 2 гектара); на земельних ділянках, наданих для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд або присадибних ділянках (площею, що не більшою у селах 0,25 гектарів, в селищах - 0,15 гектарів, в містах - не більше 0,10 гектарів); на земельних ділянках, наданих для ведення садівництва (площею, що не є більшою за 0,12 гектарів), індивідуального дачного будівництва (площею, що не є більшою за 0,10 гектару) та для будівництва індивідуальних гаражів (площею, що не є більшою за 0,01 гектару). Кабінет Міністрів України встановлює порядок застосування цього підпункту. Ця норма застосовується до доходів, одержаних починаючи з першого звітного (податкового) періоду 2004 року";  
Враховано    
    -291- Буряк С.В.
Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Коновалюк В.І.
Бондаренко Г.І.
Нощенко М.П.
Фоменко К.О.
Калетнік Г.М.
Воюш В.Д.
Заічко В.О.
Майстришин В.Я.
Потапов В.І.
Рудковський Д.О.
Шпак В.Ф.
пункт 6.2 статті 6 доповнюється абзацом такого змісту: "Норми цього пункту не поширюються на випадки, визначені в абзаці другому підпункту 6.5.1 пункту 6.5 цієї статті";  
Враховано    
    -292- Буряк С.В.
Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Коновалюк В.І.
Бондаренко Г.І.
Нощенко М.П.
Фоменко К.О.
Калетнік Г.М.
Воюш В.Д.
Заічко В.О.
Майстришин В.Я.
Потапов В.І.
Рудковський Д.О.
Шпак В.Ф.
підпункт 6.5.1. пункту 6.5 статті 6 викладається у такій редакції: "Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші, прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та відшкодування), якщо його розмір не перевищує суми, яка дорівнює сумі прожиткового мінімуму, установленого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень. При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги у випадках та розмірах, передбачених підпунктами "а" -"в" підпункту 6.1.2 пункту 6.1 цієї статті, визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому цього підпункту, та відповідної кількості дітей. Якщо платник податку отримує доходи у вигляді відпускних, то з метою визначення граничної суми доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги, такі доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування";  
Враховано    
    -293- Буряк С.В.
Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Коновалюк В.І.
Бондаренко Г.І.
Нощенко М.П.
Фоменко К.О.
Калетнік Г.М.
Воюш В.Д.
Заічко В.О.
Майстришин В.Я.
Потапов В.І.
Рудковський Д.О.
Шпак В.Ф.
у пункті 7.3 статті 7 слова "або будь-яких" замінюються на слова "та будь-яких";  
Враховано    
    -294- Буряк С.В.
Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Коновалюк В.І.
Бондаренко Г.І.
Нощенко М.П.
Фоменко К.О.
Калетнік Г.М.
Воюш В.Д.
Заічко В.О.
Майстришин В.Я.
Потапов В.І.
Рудковський Д.О.
Шпак В.Ф.
у підпункті 9.7.3 пункту 9.7 статті 9 слова "мінімального прожиткового рівня" замінюються словами "суми граничного рівня доходу, визначеного згідно з абзацом першим підпункту 6.5.1 пункту 6.5 статті 6 цього Закону";  
Враховано    
    -295- Буряк С.В.
Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Коновалюк В.І.
Бондаренко Г.І.
Нощенко М.П.
Фоменко К.О.
Калетнік Г.М.
Воюш В.Д.
Заічко В.О.
Майстришин В.Я.
Потапов В.І.
Рудковський Д.О.
Шпак В.Ф.
Підпункт 9.7.4 пункту 9.7 статті 9 доповнюється новим абзацом такого змісту: "До запровададження системи загальнообов'язкового медичного страхування норми абзацу "а" підпункту 9.7.4 пункту 9.7 статті 9 поширюються на загальну суму (вартість) благодійної допомоги, отриманої набувачем на такі цілі (з урахуванням зазначених у цьому пункті обмежень)"  
Враховано    
    -296- Буряк С.В.
Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Коновалюк В.І.
Бондаренко Г.І.
Нощенко М.П.
Фоменко К.О.
Калетнік Г.М.
Воюш В.Д.
Заічко В.О.
Майстришин В.Я.
Потапов В.І.
Рудковський Д.О.
Шпак В.Ф.
пункт 22.6 статті 22 викладається у такій редакції: "Доходи платника податку, нараховані за наслідками податкових періодів до 1 січня 2004 року, оподатковуються за ставками, що діяли до 1 січня 2004 року, незалежно від дати їх фактичної виплати (надання)";  
Враховано    
    -297- Буряк С.В.
Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Коновалюк В.І.
Бондаренко Г.І.
Нощенко М.П.
Фоменко К.О.
Калетнік Г.М.
Воюш В.Д.
Заічко В.О.
Майстришин В.Я.
Потапов В.І.
Рудковський Д.О.
Шпак В.Ф.
з тексту закону виключається абзац четвертий підпункту "б" пункту 22.11 статті 22;  
Враховано    
317. ІІ. У статті 1 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 337; Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 7, ст. 49):      ІІІ. У статті 1 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 337; Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 7, ст. 49):  
318. в абзаці десятому слова "або без вивезення" виключити;      в абзаці десятому слова "або без вивезення" виключити;  
319. в абзаці чотирнадцятому слова "або без ввезення" виключити;      в абзаці чотирнадцятому слова "або без ввезення" виключити;  
320. у подальших статтях цього Закону значення експорту чи імпорту використовувати з урахуванням цих змін.      у подальших статтях цього Закону значення експорту чи імпорту використовувати з урахуванням цих змін.  
321. ІІІ. Частини шосту ( тринадцяту статті 3 і статтю 3-1 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 20, ст. 82, № 44, ст. 214; 1998 р., № 30-31, ст. 193; 2000 р., № 21, ст. 157; 2001 р., № 30, ст. 143; 2003 р., № 7, ст. 69), виключити.   -298- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Кальніченко І.В.
Осика С.Г.
Шепетін В.Л.
Лукашук О.Г.
Хомутиннік В.Ю.
Розділ ІІІ викласти у такій редакції: "У Законі України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 20, ст. 82, № 44, ст. 214; 1998 р., № 30-31, ст. 193; 2000 р., № 21, ст. 157; 2001 р., № 30, ст. 143; 2003 р., № 7, ст. 69): 1. Абзац чотирнадцятий частини третьої статті 2, абзац третій частини п'ятої статті 3 виключити."  
Враховано   ІV. У Законі України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 20, ст. 82, № 44, ст. 214; 1998 р., № 30-31, ст. 193; 2000 р., № 21, ст. 157; 2001 р., № 30, ст. 143; 2003 р., № 7, ст. 69): 1. Абзац чотирнадцятий частини третьої статті 2, абзац третій частини п'ятої статті 3 виключити. 2. У статті 3 частину шосту викласти в такій редакції: "6. Без придбання торгового патенту суб'єкти підприємницької діяльності або їх структурні (відокремлені) підрозділи здійснюють торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених з добавками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорми для продажу населенню. Пільговий торговий патент видається суб'єктам підприємницької діяльності або їх структурним (відокремленим) підрозділам, які здійснюють торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: поштові марки, листівки, вітальні листівки та конверти непогашені, ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара з дерева, паперу та картону, що використовується для поштових відправлень і фурнітура до них; періодичні видання друкованих засобів масової інформації, що мають реєстраційні свідоцтва, надані органами виконавчої влади, книги, брошури, альбоми, нотні видання, буклети, плакати, учнівські зошити картографічна продукція, що видаються юридичними особами - резидентами України; проїзні квитки; товари народних промислів (крім антикварних та тих, що становлять культурну цінність згідно з переліком, що встановлюється Міністерством культури України); готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти, предмети догляду, перев'язувальні матеріали та інше медичне приладдя) та вітаміни для населення; ветеринарні препарати, папір туалетний, зубні паста та порошки, косметичні серветки, дитячі пелюшки, тампони, інші види санітарно-гігієнічних виробів з целюлози або її замінників, термометри, індивідуальні діагностичні прилади (незалежно від країни їх походження); вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гас освітлювальний і газ скраплений, торф паливний кусковий, торф'яні брикети і дрова для продажу населенню; мило господарське, а також сірники (незалежно від країни їх походження); насіння овочевих, баштанних, квіткових культур, кормових коренеплодів та картоплі (незалежно від країни його походження); У пільговому торговому патенті обов'язково наводиться повний перелік товарів, що передбачаються для реалізації. Пільговий торговий патент не дає права на здійснення торговельної діяльності товарами, які не зазначені у цій статті. 3. Текст абзацу першого пункту 4 статті 4 викласти в такій редакції: "4. Вартість торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями встановлюється у фіксованому розмірі 960 гривень за календарний місяць". 4. Абзац другий пункту 3 статті 5 викласти в наступній редакції: "для використання грального автомата з грошовим або майновим виграшем - 1 400 гривень". 5. Частини п'яту та шосту статті 9 виключити  
    -299- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Кальніченко І.В.
Осика С.Г.
Шепетін В.Л.
Лукашук О.Г.
Хомутиннік В.Ю.
До розділу ІІІ. 2. У статті 3 частину шосту викласти в такій редакції: "6. Без придбання торгового патенту суб'єкти підприємницької діяльності або їх структурні (відокремлені) підрозділи здійснюють торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених з добавками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорми для продажу населенню. Пільговий торговий патент видається суб'єктам підприємницької діяльності або їх структурним (відокремленим) підрозділам, які здійснюють торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: поштові марки, листівки, вітальні листівки та конверти непогашені, ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара з дерева, паперу та картону, що використовується для поштових відправлень і фурнітура до них; періодичні видання друкованих засобів масової інформації, що мають реєстраційні свідоцтва, надані органами виконавчої влади, книги, брошури, альбоми, нотні видання, буклети, плакати, учнівські зошити картографічна продукція, що видаються юридичними особами - резидентами України; проїзні квитки; товари народних промислів (крім антикварних та тих, що становлять культурну цінність згідно з переліком, що встановлюється Міністерством культури України); готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти, предмети догляду, перев'язувальні матеріали та інше медичне приладдя) та вітаміни для населення; ветеринарні препарати, папір туалетний, зубні паста та порошки, косметичні серветки, дитячі пелюшки, тампони, інші види санітарно-гігієнічних виробів з целюлози або її замінників, термометри, індивідуальні діагностичні прилади (незалежно від країни їх походження); вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гас освітлювальний і газ скраплений, торф паливний кусковий, торф'яні брикети і дрова для продажу населенню; мило господарське, а також сірники (незалежно від країни їх походження); насіння овочевих, баштанних, квіткових культур, кормових коренеплодів та картоплі (незалежно від країни його походження); У пільговому торговому патенті обов'язково наводиться повний перелік товарів, що передбачаються для реалізації. Пільговий торговий патент не дає права на здійснення торговельної діяльності товарами, які не зазначені у цій статті.  
Враховано    
    -300- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Кальніченко І.В.
Осика С.Г.
Шепетін В.Л.
Лукашук О.Г.
Хомутиннік В.Ю.
До розділу ІІІ. Частини сьому ( тринадцяту статті 3 і статтю 3-1 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" відновити та залишити в діючій редакції без змін.  
Враховано    
    -301- Кармазін Ю.А.
До розділу ІІІ. В другій частині пункту шостого статті 3 "Порядок придбання торгового патенту на здійснення торговельної діяльності" Законі України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" "Пільговий торговий патент видається суб'єктам підприємницької діяльності або їх структурним (відокремленим) підрозділам, які здійснюють торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: другий абзац "періодичні видання друкованих засобів масової інформації,що мають реєстраційні свідоцтва, видані уповноваженими органами України, книги, брошури, альбоми, нотні видання, буклети, плакати, картографічна продукція, що видаються юридичними особами - резидентами України;" викласти в такій редакції: "вироблені в Україні державною мовою юридичними особами - резидентами України періодичні видання друкованих засобів масової інформації (при наявності реєстраційних свідоцтв, виданого уповноваженими органами України), книги, брошури, альбоми, нотні видання, буклети, плакати, картографічна продукція, зошити"; В другій частині пункту шостого статті 3 "Порядок придбання торгового патенту на здійснення торговельної діяльності" Законі України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" в четвертому абзаці : - "готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти, предмети догляду, перев'язувальні матеріали та інше медичне приладдя) та вітаміни для населення; ветеринарні препарати, папір туалетний, зубні паста та порошки, косметичні серветки, дитячі пелюшки, тампони, інші види санітарно-гігієнічних виробів з целюлози або її замінників, термометри, індивідуальні діагностичні прилади (незалежно від країни їх походження) в шостому абзаці : - "вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гас освітлювальний і газ скраплений, торф паливний кусковий, торф'яні брикети і дрова для продажу населенню; в сьомому абзаці : - мило господарське, а також сірники (незалежно від країни їх походження); в восьмому абзаці : - насіння овочевих, баштанних, квіткових культур, кормових коренеплодів та картоплі (незалежно від країни його походження); вилучити слова (незалежно від країни їх походження) і замінити на "вироблені в Україні", привівши у відповідність із другою частиною пункту шостого статті 3;: Це продукцію можна виробляти і на Україні, в тому числі і з матеріалів, або сировини, яка завозиться із-за кордону. Абзац 8 "зошити" виключити; До розділу ІІІ. 4. В абзаці другому пункту 3 статті 5 після цифр та слів "1400 гривень" в доповненні "при обов'язковому придбанні ліцензії відповідно до діючого законодавства" слова "діючого законодавства" замінити на "Закону".  
Відхилено    
    -302- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Кальніченко І.В.
Осика С.Г.
Шепетін В.Л.
Лукашук О.Г.
Хомутиннік В.Ю.
3. Текст абзацу першого пункту 4 статті 4 викласти в такій редакції: "3. Вартість торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями встановлюється у фіксованому розмірі 960 гривень за календарний місяць".  
Враховано    
    -303- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Кальніченко І.В.
Осика С.Г.
Шепетін В.Л.
Лукашук О.Г.
Хомутиннік В.Ю.
4. Абзац другий пункту 3 статті 5 після цифр та слів "1400 гривень" доповнити словами "при обов'язковому придбанні ліцензії відповідно до діючого законодавства".  
Враховано    
    -304- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Кальніченко І.В.
Осика С.Г.
Шепетін В.Л.
Лукашук О.Г.
Хомутиннік В.Ю.
До розділу ІІІ. 4. Частини п'яту та шосту статті 9 виключити.  
Враховано    
    -305- Буряк С.В.
Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Коновалюк В.І.
Бондаренко Г.І.
Нощенко М.П.
Фоменко К.О.
Калетнік Г.М.
Воюш В.Д.
Заічко В.О.
Майстришин В.Я.
Потапов В.І.
Рудковський Д.О.
Шпак В.Ф.
У Законі України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності": Абзац другий пункту 3 статті 5 викласти в наступній редакції: "для використання грального автомата з грошовим або майновим виграшем - 1 400 гривень".  
Враховано    
322. ІV. Пункт 4 частини першої статті 4 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 37-38, ст. 189) викласти у такій редакції:   -306- Буряк С.В.
Кабінет Міністрів України
Литвин В.В.
Шевчук С.В.
Шкіль А.В.
Вилучити Розділ ІV щодо змін у Бюджетному кодексі України із редакції законопроекту, прийнятого у першому читанні  
Відхилено   V. Пункт 4 частини першої статті 4 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 37-38, ст. 189) викласти у такій редакції:  
323. "4) інші закони, що регулюють бюджетні правовідносини, передбачені статтею 1 цього Кодексу, крім законів з питань податків, зборів (обов'язкових платежів), встановлених відповідно до Закону України "Про систему оподаткування".   -307- Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Горбачов В.С.
1. Розділ ІV доповнити таким положенням: "Статтю 45 Бюджетного кодексу України доповнити новою частиною четвертою у такій редакції: „Встановлення та/або зміна ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), порядку їх обчислення та справляння Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік забороняються. Встановлені та/або змінені Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік ставки податків і зборів (обов'язкових платежів), порядок їх обчислення та справляння застосуванню не підлягають". 2. Пункт 2 розділу "Прикінцеві положення" доповнити абзацом такого змісту: "Норми розділу ІV цього Закону щодо змін до Бюджетного кодексу України не поширюються на Закон України "Про Державний бюджет України на 2004 рік"  
Враховано   "4) інші закони, що регулюють бюджетні правовідносини, передбачені статтею 1 цього Кодексу, крім законів з питань податків, зборів (обов'язкових платежів), встановлених відповідно до Закону України "Про систему оподаткування". Статтю 45 Бюджетного кодексу України доповнити новою частиною четвертою у такій редакції: „Встановлення та/або зміна ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), порядку їх обчислення та справляння Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік забороняються. Встановлені та/або змінені Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік ставки податків і зборів (обов'язкових платежів), порядок їх обчислення та справляння застосуванню не підлягають.  
324. V. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств"      VІ. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств"  
325. (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156; 1998 р., № 10, ст.35; 1999 р., № 48, ст. 418; 2000 р., № 5, ст. 34, № 32, ст. 254, № 38, ст. 319, № 39, ст. 333, № 45, ст. 377, № 46, ст. 393, № 48, ст. 406; 2001 р., № 11, ст. 46; 2002 р., № 2, ст. 11) внести такі зміни:   -308- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
У абзаці другому пункту 1.9 статті 1 після слів "прибутку такого підприємства" доповнити словами "платіж, який виплачується власнику сертифікату фонду операцій з нерухомістю в результаті розподілу доходу фонду операцій з нерухомістю"  
Враховано   (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156; 1998 р., № 10, ст.35; 1999 р., № 48, ст. 418; 2000 р., № 5, ст. 34, № 32, ст. 254, № 38, ст. 319, № 39, ст. 333, № 45, ст. 377, № 46, ст. 393, № 48, ст. 406; 2001 р., № 11, ст. 46; 2002 р., № 2, ст. 11) внести такі зміни: 1. У статті 1: а) у абзаці другому пункту 1.9 після слів "прибутку такого підприємства" доповнити словами "платіж, який виплачується власнику сертифіката фонду операцій з нерухомістю в результаті розподілу доходу фонду операцій з нерухомістю"; б) у підпункті 1.18.2 пункту 1.18 абзац восьмий викласти в такій редакції: "Незалежно від того, чи відноситься лізингова операція до фінансового лізингу відповідно до норм цього підпункту чи ні, сторони договору можуть визначити при укладенні договору таку операцію як оперативний лізинг без права подальшої зміни статусу такої операції до закінчення дії відповідного договору"; в) пункт 1.20 доповнити новим підпунктом 1.20.6 такого змісту: "1.20.6. Якщо звичайна ціна не може бути визначена з використанням норм попередніх підпунктів цього пункту, то для доказів обґрунтування її рівня застосовуються правила, визначені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, а також національними стандартами з питань оцінки майна та майнових прав. З метою оподаткування терміни "справедлива вартість", "ринкова вартість" та "чиста вартість реалізації", що використовуються у вищезазначених нормативних актах, є ідентичними терміну "звичайна ціна", що застосовується у цьому Законі. " У зв'язку з цим підпункти 1.20.6 - 1.20.10 вважати підпунктами 1.20.7 - 1.20 11. г) абзац другий підпункту 1.20.10 викласти в такій редакції: "Податковий орган має право застосувати звичайні ціни для визначення ним бази оподаткування цим податком у випадках, передбачених законом, незалежно від виду господарської операції, що здійснюється платником цього податку, або статусу його контрагента." д)абзац третій пункту 1.25 викласти у такій редакції: "прострочена заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності майна фізичної особи, за умови, що дії кредитора, направлені на примусове стягнення майна позичальника, не призвели до повного погашення заборгованості; заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності майна: фізичної особи, на яке відповідно до закону може бути спрямовано стягнення; фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності або юридичної особи, оголошених банкрутами у порядку, встановленому законом, або при їх ліквідації (зняття з реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності)."  
    -309- Буряк С.В.
у підпункті 1.18.2. пункту 1.18. абзац восьмий викласти в такій редакції: "Незалежно від того, чи відноситься лізингова операція до фінансового лізингу відповідно до норм цього підпункту чи ні, сторони за договором мають право спільно визначити при укладенні договору таку операцію як оперативний лізинг без права подальшої зміни статусу такої операції до закінчення дії відповідного договору".  
Враховано    
    -310- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Пункт 1.20 після підпункту 1.20.5 доповнити новим підпунктом 1.20.6 такого змісту: "1.20.6. Якщо звичайна ціна не може бути визначена з використанням норм попередніх підпунктів цього пункту, то для доказів обґрунтування її рівня застосовуються правила, визначені відповідним національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку, а також. національними стандартами з питань оцінки майна та майнових прав. З метою оподаткування терміни "справедлива вартість", "ринкова вартість", що використовуються у вищезазначених нормативних актах, прирівнюються до терміну "звичайна ціна", що застосовується у цьому Законі. У зв'язку з цим підпункти 1.20.6 - 1.20.10 вважати підпунктами 1.20.7 - 1.20 11.".  
Враховано    
    -311- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Абзац другий підпункту 1.20.10 викласти в такій редакції: "Податковий орган має право застосувати звичайні ціни для визначення ним бази оподаткування цим податком у випадках, передбачених законом, незалежно від виду господарської операції, що здійснюється платником цього податку, або статусу його контрагента."  
Враховано    
    -312- Буряк С.В.
Мокроусов А.О.
Абзац третій пункту 1.25 викласти у такій редакції: "прострочена заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності майна фізичної особи, за умови, що дії кредитора, направлені на примусове стягнення майна позичальника, не призвели до повного погашення заборгованості; заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності майна: фізичної особи, на яке відповідно до закону може бути спрямовано стягнення; фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності або юридичної особи, оголошених банкрутами у порядку, встановленому законом, або при їх ліквідації (зняття з реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності)."  
Враховано    
326. .   -313- Буряк С.В.
Підпункт 1.35.1 статті 1 викласти у такій редакції: "1.35.1. Фрахт - винагорода (компенсація), що сплачується за договорами перевезення, найму або піднайму судна або транспортного засобу (їх частин) для цілей: а) перевезення вантажів та пасажирів морськими або повітряними суднами; б) перевезення вантажів залізничним або автомобільним транспортом."  
Враховано   ґ) Підпункт 1.35.1 статті 1 викласти у такій редакції: "1.35.1. Фрахт - винагорода (компенсація), що сплачується за договорами перевезення, найму або піднайму судна або транспортного засобу (їх частин) для цілей: а) перевезення вантажів та пасажирів морськими або повітряними суднами; б) перевезення вантажів залізничним або автомобільним транспортом."  
327. .   -314- Буряк С.В.
Пункт 1.37 статті 1 викласти у новій редакції наступного змісту: "1.37. Договір довгострокового страхування життя - договір страхування життя строком на 10 років і більше, який містить умову сплати страхових внесків (платежів, премій) протягом не менш як 5 років та передбачає страхову виплату, якщо застрахована особа дожила до закінчення строку дії договору страхування чи події, передбаченої у договорі страхування, або досягла віку, визначеного договором. Такий договір не може передбачати часткових виплат протягом перших 10 років його дії, крім тих, що провадяться у разі настання страхових випадків, пов'язаних із смертю застрахованої особи або нещасним випадком чи хворобою застрахованої особи, що призвели до інвалідності застрахованої особи І-ої групи, при цьому страхова виплата провадиться незалежно від терміну сплати страхових внесків (платежів, премій)"  
Враховано   д) пункт 1.37 статті 1 викласти у такій редакції: "1.37. Договір довгострокового страхування життя - договір страхування життя строком на 10 років і більше, який містить умову сплати страхових внесків (платежів, премій) протягом не менш як 5 років та передбачає страхову виплату, якщо застрахована особа дожила до закінчення строку дії договору страхування чи події, передбаченої у договорі страхування, або досягла віку, визначеного договором. Такий договір не може передбачати часткових виплат протягом перших 10 років його дії, крім тих, що провадяться у разі настання страхових випадків, пов'язаних із смертю застрахованої особи або нещасним випадком чи хворобою застрахованої особи, що призвели до інвалідності застрахованої особи І-ої групи, при цьому страхова виплата провадиться незалежно від терміну сплати страхових внесків (платежів, премій)"; е) доповнити статтю 1 пунктами 1.38-1.41 такого змісту: "1.38. сертифікат фонду операцій з нерухомістю - інвестиційний сертифікат, що засвідчує право його власника на отримання доходу від інвестування в операції з нерухомістю відповідно до закону. 1.39. іпотечний сертифікат (у тому числі іпотечний сертифікат участі та іпотечний сертифікат з фіксованою дохідністю) - особливий вид цінного паперу, забезпечений іпотечними активами або іпотеками відповідно до закону; 1.40. консолідований іпотечний борг - зобов'язання за договорами про іпотечний кредит, реформовані кредитодавцем відповідно до закону; 1.41. Фонд банківського управління - кошти учасників фондів банківського управління та інші активи, що знаходяться у довірчому управлінні уповноваженого банку відповідно до закону." Статтю 1 доповнити новим пунктом 1.38 такого змісту: "1.38. Інші терміни використовуються у значеннях, визначених законами з питань оподаткування, іншими законами, а також національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку у випадках, визначених цим Законом, що не суперечать цьому Закону та іншим законам з питань оподаткування у частині визначення термінів. 2. У статті 4: а) підпункт 4.1.1 пункту 4.1 викласти у такій редакції: "4.1.1. Загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг), у тому числі допоміжних та обслуговуючих виробництв, що не мають статусу юридичної особи, а також доходи від продажу цінних паперів, деривативів, іпотечних сертифікатів участі, іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю, сертифікатів фондів операцій з нерухомістю (крім операцій з їх первинного випуску (розміщення), операцій з їх кінцевого погашення (ліквідації) та операцій з консолідованим іпотечним боргом)"; б) у пункті 4.2: підпункт 4.2.7 викласти в такій редакції: "4.2.7. Кошти у вигляді внесків та доходів від операцій з активами, що: а) надходять до недержавних пенсійних фондів відповідно до закону з питань недержавного пенсійного забезпечення; б) накопичуються за пенсійними вкладами, рахунками учасників фондів банківського управління відповідно до закону з цих питань; суми надходжень до неприбуткових установ і організацій, які відповідають вимогам пункту 7.11 цього Закону." підпункт 4.2.8 викласти в такій редакції: "4.2.8. Кошти спільного інвестування, а саме кошти, залучені від інвесторів інститутів спільного інвестування (ІСІ), доходи від здійснення операцій з активами ІСІ та доходи, нараховані за активами ІСІ, а також кошти, залучені від власників сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, доходи від здійснення операцій з активами фондів операцій з нерухомістю та доходи, нараховані за активами фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону.";  
    -315- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Статтю 1 доповнити пунктами 1.38-1.41 такого змісту: "1.38. сертифікат фонду операцій з нерухомістю - інвестиційний сертифікат, що засвідчує право його власника на отримання доходу від інвестування в операції з нерухомістю відповідно до закону. 1.39. іпотечний сертифікат (у тому числі іпотечний сертифікат участі та іпотечний сертифікат з фіксованою дохідністю) - особливий вид цінного паперу, забезпечений іпотечними активами або іпотеками відповідно до закону; 1.40. консолідований іпотечний борг - зобов'язання за договорами про іпотечний кредит, реформовані кредитодавцем відповідно до закону; 1.41. Фонд банківського управління - кошти учасників фондів банківського управління та інші активи, що знаходяться у довірчому управлінні уповноваженого банку відповідно до закону.  
Враховано    
    -316- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити статтю 1 новим пунктом 1.38 такого змісту: "1.38. Інші терміни використовуються у значеннях, визначених законами з питань оподаткування, іншими законами, а також національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, що не суперечать цьому Закону та іншим законам з питань оподаткування у частині визначення термінів.  
Враховано з уточненням ред.   
    -317- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Підпункт 4.1.1 статті 4 викласти у такій редакції: "4.1.1. Загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг), у тому числі допоміжних та обслуговуючих виробництв, що не мають статусу юридичної особи, а також доходи від продажу цінних паперів, деривативів, іпотечних сертифікатів участі, іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю, сертифікатів фондів операцій з нерухомістю (крім операцій з їх первинного випуску (розміщення), операцій з їх кінцевого погашення (ліквідації) та операцій з консолідованим іпотечним боргом)."  
Враховано    
    -318- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
підпункт 4.2.7 пункту 4.2 статті 4 викласти в такій редакції: "4.2.7. Кошти у вигляді внесків та доходів від операцій з активами, що: а) надходять до недержавних пенсійних фондів відповідно до закону з питань недержавного пенсійного забезпечення; б) накопичуються за пенсійними вкладами, рахунками учасників фондів банківського управління відповідно до закону з цих питань. Суми надходжень до неприбуткових установ і організацій, які відповідають вимогам пункту 7.11 цього Закону."  
Враховано    
    -319- Акопян В.Г.
Підпункт 4.2.7 пункту 4.2 статті 4 викласти в такій редакції: "4.2.7. Суми доходів, накопичуваних відповідно до законодавства про додаткове (недержавне) пенсійне забезпечення, а також суми надходжень до інших неприбуткових установ і організацій, що відповідають вимогам пункту 7.11 цього Закону."  
Враховано по суті   
    -320- Альошин В.Б.
Підпункт 4.2.7 пункту 4.2 статті 4 викласти в такій редакції: "4.2.7. Суми доходів, накопичуваних на рахунках недержавних пенсійних фондів у межах механізму недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, а також суми надходжень до інших неприбуткових установ і організацій, що відповідають вимогам пункту 7.11 цього Закону".  
Враховано по суті   
    -321- Шпиг Ф.І.
Альошин В.Б.
Цушко В.П.
підпункт 4.2.7. статті 4 викласти у такій редакції: "4.2.7. Кошти, внесені на пенсійні рахунки недержавного пенсійного фонду, включаючи доходи від операцій з активами пенсійного фонду, а також суми надходжень до інших неприбуткових установ і організацій, що відповідають вимогам пункту 7.11 цього Закону."  
Враховано по суті   
    -322- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Підпункт 4.2.8. пункту 4.2. викласти в новій редакції: "4.2.8. Кошти спільного інвестування, а саме кошти, залучені від інвесторів інститутів спільного інвестування (ІСІ), доходи від здійснення операцій з активами ІСІ та доходи, нараховані за активами ІСІ, а також кошти, залучені від власників сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, доходи від здійснення операцій з активами фондів операцій з нерухомістю та доходи, нараховані за активами фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону."  
Враховано    
328. У статті 5:   -323- Альошин В.Б.
Акопян В.Г.
У підпункті 5.2.1 цифри "5.3 - 5.8" замінити цифрами "5.3 - 5.7"  
Враховано   3. У статті 5: а) у пункті 5.2: у підпункті 5.2.1 цифри "5.3 - 5.8" замінити цифрами "5.3 - 5.7"; у підпункті 5.2.2: слова "у розмірі, що становить не менше двох та не більше п'яти" замінити словами "у розмірі, що перевищує два відсотки, але не більше п'яти"; слова "за винятком відрахувань, визначених пунктом 5.8 цієї статті" замінити словами "за винятком внесків, визначених підпунктом 5.6.2 цього пункту"; у підпункті 5.2.13 слова "у розмірі, що становить не менше двох та не більше п'яти" замінити словами "у розмірі, що перевищує два відсотки, але не більше п'яти";  
    -324- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
у підпункті 5.2.2: слова "у розмірі, що становить не менше двох та не більше п'яти" замінити словами "у розмірі, що перевищує два відсотки, але не більше п'яти"; слова "за винятком відрахувань, визначених пунктом 5.8 цієї статті" замінити словами "за винятком внесків, визначених підпунктом 5.6.2 цього пункту";  
Враховано    
    -325- Альошин В.Б.
Пункт 2 доповнити підпунктом в) такого змісту: "в) в підпункті 5.2.2 пункту 5.2 статті 5 слова "за винятком відрахувань, визначених пунктом 5.8 цієї статті" замінити словами "за винятком внесків, визначених абзацом 3 підпункту 5.6.2 пункту 5.6 цієї статті".  
Враховано    
    -326- Акопян В.Г.
у підпункті 5.2.2 слова "за винятком відрахувань, визначених пунктом 5.8 цієї статті" замінити словами "за винятком внесків, визначених підпунктом 5.6.2 цієї статті";  
Враховано    
    -327- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
у підпункті 5.2.13 слова " у розмірі, що становить не менше двох та не більше п'яти" замінити словами "у розмірі, що перевищує два відсотки, але не більше п'яти";  
Враховано    
    -328- Ніколаєнко С.М.
Підпункт 5.2.13 щодо звільнення від оподаткування суми коштів або вартості майна, добровільно перерахованих (переданих) для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям-заповідникам, а також неприбутковим установам та організаціям у встановлених законом випадках, залишити у діючій редакції.  
Враховано (норму залишено у діючій редакції Закону)   
329. а) підпункт 5.2.14 пункту 5.2, пункт 5.8 виключити;   -329- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
підпункт 5.2.14 пункту 5.2 статті 5 виключити.  
Враховано   підпункт 5.2.14 виключити; доповнити пункт підпунктом 5.2.18 такого змісту: б) у пункті 5.4: в абзаці першому підпункту 5.4.6 слова "та інших комерційних ризиків платника податку" замінити словами "та інших ризиків платника податку, пов'язаних із здійсненням ним господарської діяльності";  
    -330- Губський Б.В.
Осика С.Г.
а) доповнити пункт 5.2 новим підпунктом такого змісту: "5.2.18. Суми коштів, перераховані за оплату навчання громадян України у вищих та професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної форм власності, за оплату проживання в гуртожитку та на виплату стипендії цим громадянам. При цьому розмір стипендії не може бути більшим за розмір встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатних осіб."  
Враховано    
    -331- Акопян В.Г.
доповнити пункт 5.2 підпунктом 5.2.18 такого змісту: "5.2.18. Суми витрат, пов'язаних з організаційно-технічним забезпеченням створення та діяльності недержавного пенсійного фонду, які передбачені законодавством про недержавне пенсійне забезпечення для платника податку-засновника або вкладника такого недержавного пенсійного фонду."  
Відхилено    
    -332- Шпиг Ф.І.
Альошин В.Б.
Цушко В.П.
Пункт 5.2. доповнити підпунктом 5.2.18. такого змісту: "5.2.18. Суми витрат засновників недержавних пенсійних фондів на оплату послуг консультантів ради фонду з інвестиційних питань, на забезпечення діяльності ліквідаційної комісії пенсійного фонду, на здійснення адміністрування корпоративного пенсійного фонду одноосібним засновником, а також суми витрат засновників та роботодавців-платників на виплату винагороди членам ради недержавного пенсійного фонду";  
Відхилено    
    -333- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
в абзаці першому підпункту 5.4.6 слова "та інших комерційних ризиків платника податку" замінити словами "та інших ризиків платника податку, пов'язаних із здійсненням ним господарської діяльності";  
Враховано    
    -334- Буряк С.В.
Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Коновалюк В.І.
Бондаренко Г.І.
Нощенко М.П.
Фоменко К.О.
Калетнік Г.М.
Воюш В.Д.
Заічко В.О.
Майстришин В.Я.
Потапов В.І.
Рудковський Д.О.
Шпак В.Ф.
у Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" нововведений підпункт 5.2.18 пункту 5.2 статті 5 виключається;  
Враховано    
330. б) в абзаці п'ятому підпункту 5.4.10 пункту 5.4 після слів "оренду легкових автомобілів" доповнити словами "а також оплату вартості послуг телефонного (у тому числі стільникового та електронного) зв'язку, послуг глобальної інформаційної системи Інтернет;   -335- Осика С.Г.
Хомутиннік В.Ю.
Горбаль В.М.
Залишити пункт 5.4.10 в діючій редакції.  
Враховано    
331. в) абзац шостий підпункту 5.4.10 доповнити словами " а також надання послуг телефонного (у тому числі стільникового та електронного) зв'язку, послуг глобальної інформаційної системи Інтернет; послуг з підключення (доступу) до мережі Інтернету, розміщення веб-сайтів, видання інформаційної продукції через електронні засоби масової інформації, послуг зв'язку через внутрішню локальну мережу";   -336- Хомутиннік В.Ю.
Горбаль В.М.
Частину "в" пункту 1 розділу V проекту виключити та залишити підпункт 5.4.10 Закону у діючій редакції.  
Враховано   У пункті 5.5: підпункт 5.5.2 викласти у такій редакції: "5.5.2. Для платника податку, 50 та більше відсотків статутного фонду (акцій, інших корпоративних прав) яких знаходиться у власності або управлінні нерезидента (нерезидентів), віднесення до складу валових витрат на виплату або нарахування процентів за борговими зобов'язаннями на користь таких нерезидентів та пов'язаних з ними осіб дозволяється у сумі, що не перевищує суму доходів такого платника податку, отриману протягом звітного періоду у вигляді процентів від розміщення власних активів, збільшену на суму, що дорівнює 50 відсоткам оподатковуваного прибутку звітного періоду, без урахування суми таких отриманих процентів". підпункт 5.5.3 викласти у такій редакції: "5.5.3. До нерезидентів, визначених у підпункті 5.5.2, прирівнюються з метою оподаткування також юридичні особи, звільнені від сплати цього податку згідно з положеннями пунктів 7.11-7.13, 7.19 статті 7 цього Закону, чи ті, що відповідно до законодавства сплачують цей податок за ставками іншими, ніж зазначені у пункті 7.2 статті 7 або статті 10 цього Закону".  
    -337- Терьохін С.А.
підпункт 5.5.2 викласти у такій редакції: "5.5.2. Для платника податку, 50 та більше відсотків статутного фонду (акцій, інших корпоративних прав) яких знаходиться у власності або управлінні нерезидента (нерезидентів), віднесення до складу валових витрат на виплату або нарахування процентів за борговими зобов'язаннями на користь таких нерезидентів та пов"язаних з ними осіб дозволяється у сумі, що не перевищує суму доходів такого платника податку, отриману протягом звітного періоду у вигляді процентів від розміщення власних активів, збільшену на суму, що дорівнює 50 відсоткам оподатковуваного прибутку звітного періоду, без урахування суми таких отриманих процентів".  
Враховано    
    -338- Терьохін С.А.
підпункт 5.5.3 викласти у такій редакції: "5.5.3. До нерезидентів, визначених у підпункті 5.5.2, прирівнюються з метою оподаткування також юридичні особи, звільнені від сплати цього податку згідно з положеннями пунктів 7.11-7.13, 7.19 статті 7 цього Закону, чи ті, що відповідно до законодавства сплачують цей податок за ставками іншими, ніж зазначені у пункті 7.2 статті 7 або статті 10 цього Закону".  
Враховано    
    -339- Осика С.Г.
Губський Б.В.
У підпункті 5.5.3 пункту 5.5 статті 5 слова "платників податку, 50 або більше відсотків статутного фонду яких перебуває у власності або управлінні (безпосередньо чи побічно) осіб, що є нерезидентами, а також" виключити.  
Враховано по суті   
332. .   -340- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
г) підпункт 5.6.2. пункту 5.6 викласти у такій редакції: "Додатково до виплат, передбачених підпунктом 5.6.1 цієї статті, до складу валових витрат платника податку включаються обов'язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам у випадках, передбачених законодавством, внески платника податку на обов'язкове страхування життя або здоров'я працівників, передбачених законодавством, а також внески, визначені абзацом другим цього підпункту. Якщо відповідно до договору довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення або пенсійного вкладу, платник цього податку сплачує за власний рахунок добровільні внески на користь найманої ним фізичної особи, то такий платник податку має право віднести до складу валових витрат кожного звітного податкового періоду (наростаючим підсумком) суму таких внесків, яка сукупно не перевищує 15 відсотків від заробітної плати, нарахованої такій найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі податкові періоди. При цьому сума таких платежів не може перевищувати розмірів, визначених у підпункті 4.2.4 "в" пункту 4.2 статті 4 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" протягом такого податкового періоду." ;  
Враховано   г) підпункт 5.6.2. пункту 5.6 викласти у такій редакції: "Додатково до виплат, передбачених підпунктом 5.6.1 цієї статті, до складу валових витрат платника податку включаються обов'язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам у випадках, передбачених законодавством, внески платника податку на обов'язкове страхування життя або здоров'я працівників, передбачених законодавством, а також внески, визначені абзацом другим цього підпункту. Якщо відповідно до договору довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення або пенсійного вкладу, платник цього податку сплачує за власний рахунок добровільні внески на користь найманої ним фізичної особи, то такий платник податку має право віднести до складу валових витрат кожного звітного податкового періоду (наростаючим підсумком) суму таких внесків, яка сукупно не перевищує 15 відсотків від заробітної плати, нарахованої такій найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі податкові періоди. При цьому сума таких платежів не може перевищувати розмірів, визначених у підпункті 4.2.4 "в" пункту 4.2 статті 4 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" протягом такого податкового періоду." ; ґ) підпункт 5.7.2 пункту 5.7 викласти в такій редакції: "5.7.2. Якщо наймана особа доручає працедавцю здійснювати внески на довгострокове страхування життя, недержавне пенсійне забезпечення або пенсійний вклад за рахунок витрат на оплату праці такої найманої особи, включених до складу валових витрат платника податку відповідно до підпункту 5.6.1 цього пункту, то такий працедавець не включає суму таких внесків до складу своїх валових витрат. При цьому здійснення таких внесків не впливає на визначення розміру валових витрат платника податку на оплату праці такого працівника." д) пункт 5.8 виключити;  
    -341- Альошин В.Б.
Абзац третій підпункту 5.6.2 пункту 5.6 статті 5 викласти в такій редакції: "Якщо відповідно до договору довгострокового страхування життя та/або недержавного пенсійного забезпечення платник податку сплачує за свій рахунок добровільні внески на користь найманих працівників, такий платник податку може віднести до складу валових витрат кожного звітного податкового періоду (наростаючим підсумком) суму таких платежів, яка не перевищує 15 відсотків від заробітної плати, нарахованої таким працівникам протягом такого податкового періоду. При цьому сума таких платежів не може перевищувати розмірів, визначених у підпункті 4.2.4 "в" Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" протягом такого податкового періоду".  
Враховано    
    -342- Акопян В.Г.
Абзац другий підпункту 5.6.2 викласти в такій редакції: "Якщо відповідно до договорів, які укладаються відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" , платник податку сплачує за свій рахунок добровільні страхові внески (платежі) на користь найманих працівників, які перебувають з ним у трудових відносинах та у яких це місце є основним місцем роботи, то такий платник податку може віднести до складу валових витрат кожного календарного кварталу суму фактично сплачених страхових внесків (платежів), які сукупно не перевищують 15 відсотків від заробітної плати, отриманої таким працівником від такого платника податку протягом такого календарного кварталу, але не більше 6000 гривень у розрахунку на одного застрахованого працівника протягом звітного податкового року."; абзац третій виключити;  
Враховано по суті   
    -343- Шпиг Ф.І.
Альошин В.Б.
Цушко В.П.
абзаци другий та третій підпункту 5.6.2. викласти у такій редакції: "До складу валових витрат включаються також суми страхових внесків (страхових премій), сплачених наймодавцем за свій рахунок на користь найманих працівників, які перебувають з ним у трудових відносинах, за договором страхування життя або недержавного пенсійного страхування або внесків до недержавних пенсійних фондів, створених відповідно до законодавства, за відповідними пенсійними контрактами, укладеними наймодавцем на користь найманих працівників, або внесків на пенсійні депозитні рахунки. При цьому платник податку може віднести до складу валових витрат суму фактично сплачених внесків, що у розрахунку на місяць звітного податкового року не перевищує суму, що сукупно по вказаних у цьому підпункті видах страхування (пенсійного забезпечення) не є більшою 15 відсотків нарахованої таким платником податку заробітної плати найманому працівникові протягом кожного місяця, у якому сплачуються такі внески (премії), але при цьому не вище суми, зазначеної в підпункті 6.5.1 статті 6 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб".  
Враховано по суті   
    -344- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
д) підпункт 5.7.2 пункту 5.7 викласти в такій редакції: "5.7.2. Якщо наймана особа доручає працедавцю здійснювати внески на довгострокове страхування життя, недержавне пенсійне забезпечення або пенсійний вклад за рахунок витрат на оплату праці такої найманої особи, включених до складу валових витрат платника податку відповідно до підпункту 5.6.1 цього пункту, то такий працедавець не включає суму таких внесків до складу своїх валових витрат. При цьому здійснення таких внесків не впливає на визначення розміру валових витрат платника податку на оплату праці такого працівника."  
Враховано    
    -345- Альошин В.Б.
Підпункт 5.7.2 пункту 5.7 статті 5 викласти в такій редакції: "5.7.2. Якщо працівник доручає працедавцю здійснювати внески на недержавне пенсійне забезпечення або довгострокове страхування життя за рахунок доходу, який виплачується на користь такого працівника, то такий працедавець не включає суму таких внесків до складу своїх валових витрат. При цьому здійснення таких внесків не впливає на визначення розміру валових витрат платника податку на оплату праці такого працівника".  
Враховано    
    -346- Акопян В.Г.
Підпункт 5.7.2 пункту 5.7 викласти в такій редакції: "5.7.2. Добровільні внески працівника на недержавне пенсійне забезпечення, здійснювані ним за власний рахунок та перераховані платником податку - наймодавцем за ініціативою такого працівника за рахунок сум виплат його доходу, включаються до складу валових витрат такого платника податку - наймодавця у складі витрат на оплату праці такого працівника у порядку, передбаченому підпунктом 5.6.1 пункту 5.6 цієї статті.";  
Враховано по суті з ред. уточненням.   
    -347- Римарук О.І.
Пункт 5.7.2 викласти у такій редакції: "5.7.2. До складу валових витрат роботодавця - платника податку суми внесків, перераховані платником податку до недержавного пенсійного фонду на користь своїх працівників відповідно до умов пенсійного контракту та порядку, встановленого Законом, але не більше 15 відсотків від заробітної плати, отриманої таким працівником від такого платника податку протягом такого календарного кварталу, але не більше, ніж 6 000 гривень у розрахунку на одного застрахованого працівника протягом звітного податкового року. При цьому, якщо платник податку одночасно сплачує внески відповідно до договору довгострокового страхування життя за свій рахунок добровільні страхові платежі на користь найманих працівників, які перебувають з ним у трудових відносинах та у яких це місце є основним місцем роботи, то такий платник податку може віднести до валових витрат кожного календарного кварталу суму внесків, фактично сплачених на довгострокове страхування життя працівника та на його додаткове персійне забезпечення (страхування), які сукупно не перевищують 15 відсотків від заробітної плати, отриманої таким працівником від такого платника податку протягом такого календарного кварталу."  
Враховано по суті   
    -348- Шпиг Ф.І.
Альошин В.Б.
Цушко В.П.
підпункт 5.7.2. викласти у такій редакції: "5.7.2. Внески на рахунки суб'єктів системи недержавного пенсійного забезпечення, що здійснюються платником податку за дорученням найманого працівника на підставі добровільно укладеного пенсійного контракту (договору) найманим працівником з такими суб'єктами за рахунок заробітної плати такого працівника, не включаються до складу валових витрат платника податку наймодавцем";  
Враховано по суті   
    -349- Акопян В.Г.
Шпиг Ф.І.
Альошин В.Б.
Цушко В.П.
Пункт 5.8 виключити.  
Враховано    
333. г) у пункті 5.9:      е) у пункті 5.9:  
334. 1) абзац перший викласти у такій редакції:       
335. "Платник податку веде податковий облік приросту (убутку) балансової вартості товарів, у тому числі переданих (проданих) на підставі договору комісії, консигнації (крім тих, що підлягають амортизації, та цінних паперів, а також переданих за договором схову (відповідального зберігання), сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатіві малоцінних предметів, що призначені для продажу, відпуску у виробництво, іншому вибуттю, за їх собівартістю, що складається з фактичних витрат на їх придбання, включаючи загальногосподарські та інші подібні витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням, доставкою та приведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у господарській діяльності, а також незавершеного виробництва, вартість якого складається з витрат на виконання незакінчених робіт (послуг) та готової продукції (далі - запаси), що виготовлена на підприємстві і призначена для продажу, вартість якої визначається на рівні її виробничої собівартості, відповідно до правил національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку";   -350- Шепетін В.Л.
Горбаль В.М.
Абзац перший пункту 5.9. Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" залишити в діючий редакції.  
Враховано   абзац перший доповнити реченням такого змісту: "Під балансовою вартістю запасів в цілях ведення податкового обліку їх приросту (убутку) слід розуміти вартість запасів, що визначається виходячи із ціни їх придбання, за якою вони включаються до складу валових витрат платника податку."  
    -351- Буряк С.В.
Абзац перший пункту 5.9 доповнити реченням такого змісту: "Під балансовою вартістю запасів в цілях ведення податкового обліку їх приросту (убутку) слід розуміти вартість запасів, що визначається виходячи із ціни їх придбання, за якою вони включаються до складу валових витрат платника податку."  
Враховано    
    -352- Хомутиннік В.Ю.
Підчастину 1) частини "г" пункту 1 розділу V проекту виключити та залишити абзац перший пункту 5.9 без змін.  
Враховано    
336. 2) в останньому абзаці цього пункту "слова "за методом вартості перших за часом надходжень (ФІФО) або за методом ідентифікованої вартості відповідної одиниці запасів, що визначається платником податку" замінити словами "за одним з таких методів: ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів, середньозваженої собівартості, собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО) або ціни продажу запасів, що визначаються платником податку самостійно";   -353- Буряк С.В.
останній абзац пункту 5.9 викласти у такій редакції: "З метою податкового обліку платник податку за своїм вибором здійснює оцінку вибуття запасів за одним з таких методів: - ідентифікованої вартості відповідної одиниці запасів; - середньозваженої вартості однорідних запасів; - вартості запасів перших за часом надходження (ФІФО); - нормативних затрат; - ціни продажу запасів (виключно для запасів, що реалізуються через роздрібну торгівлю). Для всіх одиниць податкового обліку запасів, що мають однакове призначення та однакові умови використання, застосовується тільки один із наведених методів. Зміна методу оцінки вартості вибуття запасів протягом податкового року для цілей податкового обліку не дозволяється.".  
Враховано   є) останній абзац викласти у такій редакції: "З метою податкового обліку платник податку за своїм вибором здійснює оцінку вибуття запасів за одним з таких методів: - ідентифікованої вартості відповідної одиниці запасів; - середньозваженої вартості однорідних запасів; - вартості запасів перших за часом надходження (ФІФО); - нормативних затрат; ціни продажу запасів (виключно для запасів, що реалізуються через роздрібну торгівлю). Для всіх одиниць податкового обліку запасів, що мають однакове призначення та однакові умови використання, застосовується тільки один із наведених методів. Зміна методу оцінки вартості вибуття запасів протягом податкового року для цілей податкового обліку не дозволяється. Податковий облік балансової вартості запасів енергогенеруючих компаній за переліком, що встановлюється Кабінетом Міністрів України, ведеться такими платниками податку за наслідками звітного (податкового) року."  
    -354- Хомутиннік В.Ю.
Останній абзац пункту 5.9 викласти у такій редакції: "З метою податкового обліку платник податку за своїм вибором здійснює оцінку вибуття запасів за одним з таких методів: - ідентифікованої вартості відповідної одиниці запасів; - середньозваженої вартості однорідних запасів; - вартості запасів перших за часом надходження (ФІФО); - нормативних затрат; - ціни продажу запасів (виключно для платників податку, які здійснюють операції з роздрібної торгівлі). Для всіх одиниць податкового обліку запасів, що мають однакове призначення та однакові умови використання, застосовується тільки один із наведених методів. Податковий облік балансової вартості запасів енергогенеруючих компаній за переліком, що встановлюється Кабінетом Міністрів України, ведеться такими платниками податку за наслідками звітного (податкового) року. Зміна методу оцінки вартості вибуття запасів протягом податкового року для цілей податкового обліку не дозволяється."  
Враховано    
    -355- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити пункт 5.9. статті 5 новим реченням такого змісту: "Під балансовою вартістю запасів з метою застосування цього пункту слід розуміти вартість запасів, що визначається виходячи із ціни їх придбання, за якою вони включаються до складу валових витрат платника податку."  
Враховано в іншій ред.   
    -356- Бронніков В.К.
Панасовський О.Г.
Рудьковський М.М.
Доповнити пункт 5.9. статті 5 новим реченням такого змісту: "Податковий облік балансової вартості запасів енергогенеруючих підприємств та підпроиємств "Нафтогаз України" ведеться за наслідками звітного (податкового) року за переліком таких запасів, що встановлюється Кабінетом Міністрів України."  
Враховано частково    
337. 2. У статті 7:      4. У статті 7:  
338. а) у абзаці другому підпункту 7.2.1 пункту 7.2 слова "та сплачених за договорами перестрахування з нерезидентом у тому ж податковому періоді" виключити;   -357- Буряк С.В.
Осика С.Г.
1. У підпункті 7.2.1 пункту 7.2 статті 7: абзац перший викласти у такій редакції: "Оподатковуваний дохід від страхової діяльності страховиків-резидентів не підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною у пункті 10.1 статті 10 цього Закону, та підлягає оподаткуванню: а) за ставкою 0 відсотків - при отриманні оподатковуваного доходу від здійснення довгострокового страхування життя при виконанні вимог до таких договорів, визначених пунктом 1.37 статті 1 цього Закону; б) за ставкою 3 відсотка - при отриманні оподатковуваного доходу від здійснення видів страхування, визначених у пункті 1 (крім довгострокового страхування життя), пунктів 2 - 4, 12 статті 6 Закону України "Про страхування"; в) за ставкою 6 відсотків - при отриманні оподатковуваного доходу від здійснення видів страхування інших, ніж зазначені у підпунктах "а" - "б" цього підпункту"; в абзаці другому за текстом виключити такі слова: " (крім договорів страхування життя)", а також "та сплачених за договорами перестрахування з нерезидентом у тому ж податковому періоді";  
Враховано   а) у пункті 7.2: У підпункті 7.2: абзац перший підпункту 7.2.1 пункту 7.2 статті 7 викласти у такій редакції: "Оподатковуваний дохід від страхової діяльності страховиків-резидентів не підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною у пункті 10.1 статті 10 цього Закону, та підлягає оподаткуванню: а) за ставкою 0 відсотків - при отриманні оподатковуваного доходу від здійснення довгострокового страхування життя при виконанні вимог до таких договорів, визначених пунктом 1.37 статті 1 цього Закону; б) за ставкою 3 відсотка - при отриманні оподатковуваного доходу від інших видів страхування".  
    -358- Терьохін С.А.
1. У підпункті 7.2.1 пункту 7.2 статті 7: абзац перший викласти у такій редакції: "Оподатковуваний дохід від страхової діяльності страховиків-резидентів не підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною у пункті 10.1 статті 10 цього Закону, та підлягає оподаткуванню: а) за ставкою 0 відсотків - при отриманні оподатковуваного доходу від здійснення довгострокового страхування життя при виконанні вимог до таких договорів, визначених пунктом 1.37 статті 1 цього Закону; б) за ставкою 3 відсотка - при отриманні оподатковуваного доходу від здійснення видів страхування, визначених у пункті 1 (крім довгострокового страхування життя), пунктах 2 - 4, 12 статті 6 та у статті 7 Закону України "Про страхування"; в) за ставкою 6 відсотків - при отриманні оподатковуваного доходу від здійснення видів страхування інших, ніж зазначені у підпунктах "а" - "б" цього підпункту"; в абзаці другому за текстом виключити такі слова: " (крім договорів страхування життя)", а також "та сплачених за договорами перестрахування з нерезидентом у тому ж податковому періоді";  
Відхилено    
    -359- Горбаль В.М.
Підпункт а) пункту 2 розділу V законопроекту виключити  
Відхилено    
    -360- Буряк С.В.
Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Коновалюк В.І.
Бондаренко Г.І.
Нощенко М.П.
Фоменко К.О.
Калетнік Г.М.
Воюш В.Д.
Заічко В.О.
Майстришин В.Я.
Потапов В.І.
Рудковський Д.О.
Шпак В.Ф.
абзац перший підпункту 7.2.1 пункту 7.2 статті 7 викласти у такій редакції: "Оподатковуваний дохід від страхової діяльності страховиків-резидентів не підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною у пункті 10.1 статті 10 цього Закону, та підлягає оподаткуванню: а) за ставкою 0 відсотків - при отриманні оподатковуваного доходу від здійснення довгострокового страхування життя при виконанні вимог до таких договорів, визначених пунктом 1.37 статті 1 цього Закону; б) за ставкою 3 відсотка - при отриманні оподатковуваного доходу від інших видів страхування".  
Враховано    
339. б) у абзаці четвертому підпункту 7.2.2 пункту 7.2 слова "та сплачених за договорами перестрахування з нерезидентом у тому ж податковому періоді" виключити;   -361- Горбаль В.М.
Підпункт б) пункту 2 розділу V законопроекту виключити  
Відхилено   Підпункт 7.2.2 викласти у такій редакції: "7.2.2 Страховик здійснює окремий податковий облік операцій, які відповідно до підпункту 7.2.1 цього пункту оподатковуються за різними ставками, за правилами, установленими центральним податковим органом, погодженими з комітетом Верховної Ради України, що відповідає за визначення державної політики у сфері страхової діяльності ". У підпункті 7.2.3: у першому абзаці слова "підпунктів 7.2.1 - 7.2.2" замінити словами: "підпункту 7.2.1"; абзац другий підпункту 7.2.4. пункту 7.2 статті 7 викласти у такій редакції: "Якщо платник податку, який збільшив валові витрати у порядку, передбаченому підпунктом 5.6.2 пункту 5.6 цього Закону, достроково розриває договір довгострокового страхування життя до закінчення граничного десятирічного строку, встановленого пунктом 1.37 статті 1 цього Закону, або порушує інші вимоги, встановлені пунктом 1.37 цього Закону, в результаті чого відбувається часткова страхова виплата за договором, не передбачена пунктом 1.37 цього Закону, або виплата викупної суми, або повне припинення зобов'язань страховика за таким договором перед таким платником податку, то такий платник податку зобов'язаний включити до валового доходу суму страхових платежів, які були сплачені ним за таким договором та враховані у складі валових витрат, за наслідками податкового періоду, на який припадає таке дострокове розірвання або порушення таких інших вимог, збільшену на суму пені, нараховану на суму таких страхових внесків, яка розраховується з початку податкового періоду, наступного за періодом, в якому такий платник податку вперше збільшив валові витрати на суму таких страхових платежів у межах такого договору, до дня подання податкової декларації за наслідками податкового періоду, на який припадає факт такого дострокового розірвання або порушення таких інших вимог. При цьому викупна сума, яка повертається платнику податку страховикам, не включається до складу валових доходів такого платника податку"; б) підпункт 7.3.6 викласти в такій редакції: "7.3.6. Платник податку самостійно обирає метод оцінки балансової вартості іноземної валюти за середньозваженою вартістю або ідентифікованою вартістю. Зміна методу оцінки балансової вартості іноземної валюти протягом податкового року для цілей податкового обліку не дозволяється." в) у пункті 7.6: абзац перший підпункту 7.6.1 пункту 7.6 викласти у такій редакції: "Платник податку веде окремий податковий облік фінансових результатів операцій з цінними паперами (у тому числі іпотечними сертифікатами участі, іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю та сертифікатами фондів операцій з нерухомістю) і деривативами у розрізі окремих видів цінних паперів, а також фондових та товарних деривативів. При цьому облік операцій з акціями ведеться разом з іншими, ніж цінні папери корпоративними правами." г) у пункті 7.7: підпункт 7.7.3 викласти у такій редакції: "7.7.3. Виплата частини прибутку, отриманого учасниками спільної діяльності, оподатковується за ставкою, встановленою пунктом 10.1 статті 10 цього Закону, особою, уповноваженою вести облік результатів спільної діяльності до або під час такої виплати";  
    -362- Буряк С.В.
Осика С.Г.
Терьохін С.А.
Підпункт 7.2.2 викласти у такій редакції: "7.2.2 Страховик здійснює окремий податковий облік операцій, які відповідно до підпункту 7.2.1 цього пункту оподатковуються за різними ставками, за правилами, установленими центральним податковим органом, погодженими з комітетом Верховної Ради України, що відповідає за визначення державної політики у сфері страхової діяльності ".  
Враховано    
    -363- Буряк С.В.
Осика С.Г.
Терьохін С.А.
У підпункті 7.2.3: у першому абзаці слова "підпунктів 7.2.1 - 7.2.2" замінити словами: "підпункту 7.2.1";  
Враховано    
    -364- Буряк С.В.
Абзац другий підпункту 7.2.4. пункту 7.2 статті 7 викласти у наступній редакції: "Якщо платник податку, який збільшив валові витрати у порядку, передбаченому підпунктом 5.6.2 пункту 5.6 цього Закону, достроково розриває договір довгострокового страхування життя до закінчення граничного десятирічного строку, встановленого пунктом 1.37 статті 1 цього Закону, або порушує інші вимоги, встановлені пунктом 1.37 цього Закону, в результаті чого відбувається часткова страхова виплата за договором, не передбачена пунктом 1.37 цього Закону, або виплата викупної суми, або повне припинення зобов'язань страховика за таким договором перед таким платником податку, то такий платник податку зобов'язаний включити до валового доходу суму страхових платежів, які були сплачені ним за таким договором та враховані у складі валових витрат, за наслідками податкового періоду, на який припадає таке дострокове розірвання або порушення таких інших вимог, збільшену на суму пені, нараховану на суму таких страхових внесків, яка розраховується з початку податкового періоду, наступного за періодом, в якому такий платник податку вперше збільшив валові витрати на суму таких страхових платежів у межах такого договору, до дня подання податкової декларації за наслідками податкового періоду, на який припадає факт такого дострокового розірвання або порушення таких інших вимог. При цьому викупна сума, яка повертається платнику податку страховикам, не включається до складу валових доходів такого платника податку";  
Враховано    
    -365- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
підпункт 7.3.6 викласти в такій редакції: "7.3.6. Платник податку самостійно обирає метод оцінки балансової вартості іноземної валюти за середньозваженою вартістю або ідентифікованою вартістю. Зміна методу оцінки балансової вартості іноземної валюти протягом податкового року для цілей податкового обліку не дозволяється."  
Враховано    
    -366- Буряк С.В.
Абзац перший підпункту 7.6.1. пункту 7.6 викласти у такій редакції: "Платник податку веде окремий податковий облік фінансових результатів операцій з цінними паперами (у тому числі іпотечними сертифікатами участі, іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю та сертифікатами фондів операцій з нерухомістю) і деривативами у розрізі окремих видів цінних паперів, а також фондових та товарних деривативів. При цьому облік операцій з акціями ведеться разом з іншими, ніж цінні папери корпоративними правами."  
Враховано    
    -367- Буряк С.В.
підпункт 7.7.3 пункту 7.7 викласти у такій редакції: "7.7.3. Виплата частини прибутку, отриманого учасниками спільної діяльності, оподатковується за ставкою, встановленою пунктом 10.1 статті 10 цього Закону, особою, уповноваженою вести облік результатів спільної діяльності до або під час такої виплати";  
Враховано    
340. .   -368- Буряк С.В.
у підпункті 7.7.4 слово "доходи" замінити словом "прибуток";  
Враховано   у підпункті 7.7.4 слово "доходи" замінити словом "прибуток"; ґ) у пункті 7.9: абзац другий підпункту 7.9.1. викласти у такій редакції: "отриманням платником податку фінансових кредитів від інших осіб-кредиторів, а також поверненням основної суми фінансових кредитів, наданих платником податку іншим особам-дебіторам, отриманням частини консолідованої іпотечної заборгованості власниками іпотечних сертифікатів участі, заміною однієї частки консолідованої іпотечної заборгованості на іншу"; абзац третій підпункту 7.9.1 пункту 7.9 викласти у такій редакції: "залученням платником податку коштів або майна в довірче управління, коштів у депозит (вклад), у тому числі шляхом випуску ощадних (депозитних) сертифікатів (іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю), або на інші строкові чи довірчі рахунки, в тому числі шляхом емісії (випуску) облігацій, а також поверненням платнику податку коштів або майна з довірчого управління, а також основної суми депозиту (вкладу), у тому числі шляхом погашення (викупу) ощадних (депозитних) сертифікатів (іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю) , або з інших строкових чи довірчих рахунків, відкритих іншими особами на користь такого платника податку, у тому числі шляхом погашення облігацій;" Підпункт 7.9.2 викласти у такій редакції: "7.9.2. З урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, не включаються до валових витрат кошти або майно, надані платником податку у зв'язку з: поверненням платником податку основної суми кредиту, в тому числі частини консолідованого іпотечного боргу при погашенні іпотечного сертифікату участі, але не більше суми, сплаченої за придбання такого сертифікату, іншим особам-кредиторам, а також з наданням кредиту іншим особам-дебіторам, викупу (заміни) однієї частки консолідованого іпотечного боргу на іншу відповідно до закону; поверненням платником податку коштів або майна з довірчого управління, основної суми депозитів (вкладів), у тому числі залучених шляхом випуску ощадних (депозитних) сертифікатів, іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю, або коштів з інших строкових чи довірчих рахунків, у тому числі шляхом погашення (викупу) облігацій, а також розміщенням платником податку коштів або майна в довірче управління, коштів у депозит (вклад), у тому числі шляхом придбання ощадних (депозитних) сертифікатів, іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю, або на інші строкові та довірчі рахунки, відкриті на користь такого платника податку, у тому числі шляхом придбання облігацій; наданням платником податку майна на підставі договорів концесії, комісії, консигнації, довірчого управління, схову (відповідального зберігання) або згідно з іншими цивільно-правовими договорами, що не передбачають передачі права власності на таке майно іншій особі, з урахуванням положень підпункту 7.9.6 цього пункту. Під терміном "основна сума" слід розуміти суму наданого кредиту або депозиту (строкових, довірчих рахунків) без урахування процентів (фіксованих виплат, премій, виграшів), суму консолідованого іпотечного боргу в частині, яка відповідає ціні зобов'язання;  
    -369- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
абзац другий підпункту 7.9.1. викласти у такій редакції: "отриманням платником податку фінансових кредитів від інших осіб-кредиторів, а також поверненням основної суми фінансових кредитів, наданих платником податку іншим особам-дебіторам, отриманням частини консолідованої іпотечної заборгованості власниками іпотечних сертифікатів участі, заміною однієї частки консолідованої іпотечної заборгованості на іншу";  
Враховано    
    -370- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Абзац третій підпункту 7.9.1 пункту 7.9 викласти у такій редакції: "залученням платником податку коштів або майна в довірче управління, коштів у депозит (вклад), у тому числі шляхом випуску ощадних (депозитних) сертифікатів (іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю), або на інші строкові чи довірчі рахунки, в тому числі шляхом емісії (випуску) облігацій, а також поверненням платнику податку коштів або майна з довірчого управління, а також основної суми депозиту (вкладу), у тому числі шляхом погашення (викупу) ощадних (депозитних) сертифікатів (іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю) , або з інших строкових чи довірчих рахунків, відкритих іншими особами на користь такого платника податку, у тому числі шляхом погашення облігацій;"  
Враховано    
    -371- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Підпункт 7.9.2 викласти у такій редакції: "7.9.2. З урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, не включаються до валових витрат кошти або майно, надані платником податку у зв'язку з: поверненням платником податку основної суми кредиту, в тому числі частини консолідованого іпотечного боргу при погашенні іпотечного сертифікату участі, але не більше суми, сплаченої за придбання такого сертифікату, іншим особам-кредиторам, а також з наданням кредиту іншим особам-дебіторам, викупу (заміни) однієї частки консолідованого іпотечного боргу на іншу відповідно до закону; поверненням платником податку коштів або майна з довірчого управління, основної суми депозитів (вкладів), у тому числі залучених шляхом випуску ощадних (депозитних) сертифікатів, іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю, або коштів з інших строкових чи довірчих рахунків, у тому числі шляхом погашення (викупу) облігацій, а також розміщенням платником податку коштів або майна в довірче управління, коштів у депозит (вклад), у тому числі шляхом придбання ощадних (депозитних) сертифікатів, іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю, або на інші строкові та довірчі рахунки, відкриті на користь такого платника податку, у тому числі шляхом придбання облігацій; наданням платником податку майна на підставі договорів концесії, комісії, консигнації, довірчого управління, схову (відповідального зберігання) або згідно з іншими цивільно-правовими договорами, що не передбачають передачі права власності на таке майно іншій особі, з урахуванням положень підпункту 7.9.6 цього пункту. Під терміном "основна сума" слід розуміти суму наданого кредиту або депозиту (строкових, довірчих рахунків) без урахування процентів (фіксованих виплат, премій, виграшів), суму консолідованого іпотечного боргу в частині, яка відповідає ціні зобов'язання;"  
Враховано    
341. в) у пункті 7.10:      д) у пункті 7.10:  
342. 1) за текстом підпунктів 7.10.3-7.10.12 слова "доходи", "витрати" замінити словами у відповідних відмінках "валові доходи", "валові витрати";   -372- Буряк С.В.
залишити в діючій ред. пп. 7.10.3-7.10.12  
Враховано    
343. 2) у підпункті 7.10.6 слова "у такому звітному періоді" доповнити словами "за правилами податкового обліку, визначеними статтею 5 цього Закону, із веденням окремого податкового обліку приросту (убутку) балансової вартості запасів відповідно до пункту 5.9 цієї статті. При цьому для цілей оподаткування платник податку має право включити до складу валових витрат витрати, сплачені (нараховані) у зв'язку з виконанням довгострокового договору (контракту) за етапами виконаних робіт (послуг) на підставі актів виконаних робіт (послуг)";   -373- Шепетін В.Л.
Частину 2) пункту "в" у частині застосування пункту 5.9 для розрахунку валових витрат, понесених при виконанні довгострокових контрактів, виключити.  
Враховано    
    -374- Хомутиннік В.Ю.
Горбаль В.М.
Пункт 2) частини "в" пункту 2 розділу V проекту виключити.  
Враховано    
344. 3) у підпункті 7.10.8. слова "наданих виконавцю" замінити словами "отриманих виконавцем";   -375- Альошин В.Б.
абзац другий підпункту 7.11.4 пункту 7.11 статті 7 слово "додаткове" замінити словом "недержавне".  
Враховано   у підпункті 7.10.8. слова "наданих виконавцю" замінити словами "отриманих виконавцем"; е) у підпункті 7.11.4: абзац другий підпункту слово "додаткове" замінити словом "недержавне"; абзац третій підпункту викласти у такій редакції: "доходів від здійснення операцій з активами (у тому числі пасивних доходів) недержавних пенсійних фондів та кредитних спілок, за пенсійними вкладами, рахунками учасників фондів банківського управління відповідно до закону з цих питань.  
    -376- Альошин В.Б.
Акопян В.Г.
абзац третій підпункту 7.11.4 пункту 7.11 статті 7 після слів "та пенсійні фонди" доповнити словами ", а також доходи недержавних пенсійних фондів від здійснення операцій з активами пенсійних фондів".  
Враховано    
    -377- Терьохін С.А.
абзац третій підпункту викласти у такій редакції: "доходів від здійснення операцій з активами (у тому числі пасивних доходів) недержавних пенсійних фондів та кредитних спілок, пенсійними вкладами, рахунками учасників фондів банківського управління відповідно до закону з цих питань".  
Враховано    
    -378- Шпиг Ф.І.
Альошин В.Б.
Цушко В.П.
абзаци другий та третій підпункту 7.11.4. пункту 7.11. статті 7 викласти у такій редакції: "прибутків від операцій з активами недержавних пенсійних фондів та кредитних спілок, включаючи пасивні доходи".  
Враховано    
    -379- Акопян В.Г.
В абзаці першому підпункту 7.11.11 після слів "неприбуткової організації" доповнити словами ", окрім недержавного пенсійного фонду,";  
Враховано (підпункт 7.11.11 виключено як такий, що не є нормою Закону про оподаткування прибутку)   
    -380- Терьохін С.А.
підпункт 7.11.11 пункту 7.11 статті 7 щодо процедури ліквідації неприбуткових організацій виключити як такий, що не є нормою Закону "Про оподаткування прибутку підприємств"  
Враховано    
    -381- Альошин В.Б.
підпункт 7.11.11 пункту 7.11 статті 7 доповнити абзацом третім такого змісту: "Активи недержавних пенсійних фондів у разі їх ліквідації повинні бути передані іншим суб'єктам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення, відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення."  
Враховано (підпункт 7.11.11 виключено як такий, що не є нормою Закону про оподаткування прибутку)   
    -382- Акопян В.Г.
Речення третє абзацу третього підпункту 7.11.13 викласти в такій редакції: "До основної діяльності не включаються операції з надання товарів (послуг) неприбутковими організаціями, визначеними в абзацах "в" - "д" підпункту 7.11.1 цього пункту (крім недержавних пенсійних фондів, які здійснюють діяльність відповідно до законодавства про недержавне пенсійне забезпечення), особам іншим, ніж засновники (члени, учасники) таких організацій.".  
Відхилено    
345. г) підпункти 7.13.4, 7.13.5, 7.13.6, 7.13.8 пункту 7.13 виключити;   -383- Ніколаєнко С.М.
Підпункт 7.13.4 щодо оподаткування у розмірі 50 відсодків від діючої ставки від проведення науково-дослідних і реставраційних робіт у сфері охорони культурної спадщини залишити у діючій редакції.  
Відхилено   є) підпункти 7.13.4, 7.13.5, 7.13.6, 7.13.8 пункту 7.13 виключити;  
    -384- Ніколаєнко С.М.
Пункт 7.13.6 щодо звільнення від оподаткування доходів у вигляді коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів, одержаних позашкільними навчальними закладами, незалежно від підпорядкування, типу і форми власності, від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої їх статутом залишити у діючій редакції.  
Відхилено    
    -385- Горбаль В.М.
У тексті підпункту г) пункту 2 розділу V законопроекту виключити цифри "7.13.4"; "7.13.6".  
Відхилено    
346. ґ) пункти 7.14 та 7.18 виключити;   -386- Буряк С.В.
Пункт 7.18 щодо пільги для підприємств, що виробляють боєприпаси та їх елементи та вироби спецхімії, залишити в діючій редакції Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".  
Враховано   ж) пункт 7.14 виключити;  
    -387- Ніколаєнко С.М.
Пункт 7.14 щодо оподаткування інноваційної діяльності інноваційних центрів, внесених до державного реєстру, залишити у діючій редакції.  
Відхилено    
    -388- Горбаль В.М.
У тексті підпункту ґ) частини 2 розділу V цифри "7.14" виключити.  
Відхилено    
347. д) у другому абзаці пункту 7.15 виключити слова і цифри "і 7.14".   -389- Горбаль В.М.
Підпункт д) пункту 2 розділу V законопроекту виключити  
Відхилено   з) у другому абзаці пункту 7.15 виключити слова і цифри "і 7.14"; 5. У статті 8: а) у підпункті 8.2.1: після слів "та вартість яких" доповнити словами "перевищує 1000 гривень і" далі по тексту; абзац другий підпункту викласти в такій редакції: "Витрати на придбання будь-яких матеріальних цінностей, вартість яких не перевищує 1000 гривень, що призначені для використання у господарській діяльності платника податку, включаються до складу валових витрат платника податку у загальному порядку та ураховуються для цілей застосування пункту 5.9 цього Закону".  
    -390- Буряк С.В.
У підпункті 8.2.1 після слів "та вартість яких" доповнити словами "перевищує 1000 гривень і" далі по тексту" абзац другий підпункту викласти в такій редакції: "Витрати на придбання будь-яких матеріальних цінностей, вартість яких не перевищує 1000 гривень, що призначені для використання у господарській діяльності платника податку, включаються до складу валових витрат платника податку у загальному порядку порядку та ураховуються для цілей застосування пункту 5.9 цього Закону".  
Враховано    
348. .   -391- Буряк С.В.
У другому реченні підпункту 8.3.5 слова та цифри "групи 2 або групи 3" замінити словами та цифрами "груп 2, 3 або 4"  
Враховано   б) у другому реченні підпункту 8.3.5 слова та цифри "групи 2 або групи 3" замінити словами та цифрами "груп 2, 3 або 4"; в) у абзаці першому підпункту 8.7.1 після слів "що підлягають амортизації" доповнити словами "у тому числі витрати на поліпшення орендованих основних фондів"; абзац другий підпункту 8.7.1 викласти у такій редакції: "Витрати, що перевищують зазначену суму, розподіляються пропорційно сумі фактично понесених платником податку витрат на поліпшення основних фондів груп 2, 3, 4 чи окремих об'єктів основних фондів групи 1 та збільшують балансову вартість основних фондів відповідних груп чи окремих об'єктів основних фондів групи 1 станом на початок розрахункового кварталу"; г) підпункт 8.8.1 викласти у такій редакції: "8.8.1. У разі коли договір оперативного лізингу (оренди) зобов'язує або дозволяє орендарю здійснювати поліпшення об'єкта оперативного лізингу (оренди), частина вартості таких поліпшень у складі витрат, що перевищують суму на поліпшення основних фондів, визначену згідно з підпунктом 8.7.1 цієї статті, включається таким орендарем до балансової вартості: а) відповідної групи основних фондів у разі якщо на балансі орендаря обліковується група основних фондів, до якої відноситься такий об'єкт лізингу (оренди); б) створеної таким орендарем відповідної групи основних фондів у разі якщо на балансі орендаря не обліковується група основних фондів, до якої відноситься такий об'єкт лізингу (оренди); При цьому орендарем не враховується балансова вартість об'єкта оперативного лізингу (оренди), за якою він обліковується на балансі орендодавця." 6. У статті 10: підпункт 10.2.1 пункту 10.2 статті 10 вилучається, у зв'язку з цим відповідно змінюється нумерація підпунктів; а) підпункт 10.2.2 виключити; б) у абзаці першому підпункту 10.2.3 пункту 10.2: слова "не менш як 30 відсотків доходів" замінити словами "не менш як ставка податку, встановлена пунктом 10.1 цієї статті, яка застосовується до доходів"; 7. У статті 11: Підпункт 11.3.6. пункту 11.3. викласти в такій редакції: "11.3.6. Датою збільшення валових доходів кредитора від здійснення кредитно-депозитних операцій є дата нарахування процентів (комісійних) у строки, визначені кредитним (депозитним) договором. Датою збільшення валових доходів власника іпотечного сертифікату участі за операціями з таким іпотечним сертифікатом є дата нарахування протягом відповідного звітного періоду доходу за консолідованим іпотечним боргом, зменшеного на суму винагороди за управління та обслуговування іпотечних активів. Якщо позичальник (дебітор) затримує сплату процентів чи комісій, то кредитор урегульовує таку заборгованість згідно із пунктом 12.1 статті 12 цього Закону. При цьому метод нарахувань для визначення податкових зобов'язань кредитора за таким кредитом (депозитом) не застосовується до повного погашення дебітором заборгованості або списання боргу чи його частини на збитки кредитора у порядку, встановленому цим Законом." 8. У статті 12: а) підпункт 12.2.1. пункту 12.2. викласти у такій редакції: "12.2.1. Будь-який банк, а також будь-яка небанківська фінансова установа, створена згідно з нормами відповідних законів, крім страхових компаній (далі - фінансові установи), зобов'язані створювати страховий резерв для відшкодування можливих втрат по основному боргу (без процентів та комісій) за всіма видами кредитів (у тому числі консолідованим іпотечним боргом), а також гарантій, порук, придбаних цінних паперів (в тому числі іпотечних сертифікатів з фіксованою доходністю), інших активних банківських операцій, які відносяться до їх господарської діяльності згідно з законодавством." б) абзац другий підпункту 12.3.1 статті 12 викласти у такій редакції: "Заборгованість, яка не може бути примусово стягнутою з дебітора у зв'язку зі спливом строків позовної давності після набрання чинності цим Законом, не включається до складу валових витрат кредитора згідно з підпунктом 12.1.1 пункту 12.1 цієї статті та не може бути відшкодованою за рахунок його страхових резервів. Основна сума боргу, яка не може бути примусово стягнутою з дебітора внаслідок укладення мирової угоди в межах процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, визначеної законом, не включається до складу валових витрат кредитора згідно з підпунктом 12.1.1 пункту 12.1 цієї статті, але може бути відшкодованою за рахунок його страхових резервів, створених згідно зі статтею 12 цього Закону." 9. У статті 13: а) у абзаці першому підпункту 13.3 після слова "оподатковуються" доповнити словами "за ставкою, встановленою пунктом 10.1 статті 10 цього Закону,"; б) абзац перший пункту 13.5 статті 13 викласти у такій редакції: "Сума фрахту, що сплачується резидентом нерезиденту за договорами фрахту, оподатковується за ставкою 6 відсотків у джерела виплати таких доходів за їх рахунок."  
    -392- Буряк С.В.
у абзаці першому підпункту 8.7.1 після слів "що підлягають амортизації" доповнити словами "у тому числі витрати на поліпшення орендованих основних фондів"; абзац другий підпункту 8.7.1 викласти у такій редакції: "Витрати, що перевищують зазначену суму, розподіляються пропорційно сумі фактично понесених платником податку витрат на поліпшення основних фондів груп 2, 3, 4 чи окремих об'єктів основних фондів групи 1 та збільшують балансову вартість основних фондів відповідних груп чи окремих об'єктів основних фондів групи 1 станом на початок розрахункового кварталу."  
Враховано    
    -393- Буряк С.В.
Підпункт 8.8.1 викласти у такій редакції: "8.8.1. У разі коли договір оперативного лізингу (оренди) зобов'язує або дозволяє орендарю здійснювати поліпшення об'єкта оперативного лізингу (оренди), частина вартості таких поліпшень у складі витрат, що перевищують суму на поліпшення основних фондів, визначену згідно з підпунктом 8.7.1 цієї статті, включається таким орендарем до балансової вартості: а) відповідної групи основних фондів у разі якщо на балансі орендаря обліковується група основних фондів, до якої відноситься такий об'єкт лізингу (оренди); б) створеної таким орендарем відповідної групи основних фондів у разі якщо на балансі орендаря не обліковується група основних фондів, до якої відноситься такий об'єкт лізингу (оренди); При цьому орендарем не враховується балансова вартість об'єкта оперативного лізингу (оренди), за якою він обліковується на балансі орендодавця."  
Враховано    
    -394- Горбачов В.С.
Статтю 10 пункт 10.1 доповнити новим абзацом такого змісту: "Прибуток банків оподатковується за ставкою 35 відсотків до об'єкта оподаткування".  
Відхилено    
    -395- Шепетін В.Л.
Підпункт 10.2.2 виключити;  
Враховано    
    -396- Буряк С.В.
у абзаці першому підпункту 10.2.3 пункту 10.2 статті 10: слова "не менш як 30 відсотків доходів" замінити словами "не менш як ставка податку, встановлена пунктом 10.1 цієї статті, яка застосовується до доходів";  
Враховано    
    -397- Римарук О.І.
У аюзаці першому підпункту 10.2.3 пункту 10.2 слова "не менш як 30 відсотків доходів" замінити словами "не менш як ставка податку, встановлена підпунктом 10.2.1 цієї статті, яка застосовується до доходів";  
Враховано    
    -398- Гуров В.М.
Терьохін С.А.
Підпункт 11.3.6. пункту 11.3. викласти в такій редакції: "11.3.6. Датою збільшення валових доходів кредитора від здійснення кредитно-депозитних операцій є дата нарахування процентів (комісійних) у строки, визначені кредитним (депозитним) договором. Датою збільшення валових доходів власника іпотечного сертифікату участі за операціями з таким іпотечним сертифікатом є дата нарахування протягом відповідного звітного періоду доходу за консолідованим іпотечним боргом, зменшеного на суму винагороди за управління та обслуговування іпотечних активів. Якщо позичальник (дебітор) затримує сплату процентів чи комісій, то кредитор урегульовує таку заборгованість згідно із пунктом 12.1 статті 12 цього Закону. При цьому метод нарахувань для визначення податкових зобов'язань кредитора за таким кредитом (депозитом) не застосовується до повного погашення дебітором заборгованості або списання боргу чи його частини на збитки кредитора у порядку, встановленому цим Законом."  
Враховано    
    -399- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Підпункт 12.2.1. пункту 12.2. викласти у такій редакції: підпункт 12.2.1. пункту 12.2. викласти у такій редакції: "12.2.1. Будь-який банк, а також будь-яка небанківська фінансова установа, створена згідно з нормами відповідних законів, крім страхових компаній (далі - фінансові установи), зобов'язані створювати страховий резерв для відшкодування можливих втрат по основному боргу (без процентів та комісій) за всіма видами кредитів (у тому числі консолідованим іпотечним боргом), а також гарантій, порук, придбаних цінних паперів (в тому числі іпотечних сертифікатів з фіксованою доходністю), інших активних банківських операцій, які відносяться до їх господарської діяльності згідно з законодавством."  
Враховано    
    -400- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Абзац другий підпункту 12.3.1 статті 12 викласти у такій редакції: "Заборгованість, яка не може бути примусово стягнутою з дебітора у зв'язку зі спливом строків позовної давності після набрання чинності цим Законом, не включається до складу валових витрат кредитора згідно з підпунктом 12.1.1 пункту 12.1 цієї статті та не може бути відшкодованою за рахунок його страхових резервів. Основна сума боргу, яка не може бути примусово стягнутою з дебітора внаслідок укладення мирової угоди в межах процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, визначеної законом, не включається до складу валових витрат кредитора згідно з підпунктом 12.1.1 пункту 12.1 цієї статті, але може бути відшкодованою за рахунок його страхових резервів, створених згідно зі статтею 12 цього Закону."  
Враховано    
    -401- Капустін В.В.
Пропозицію до абзацу другого підпункту 12.3.1 статті 12 щодо заборони включення до складу валових витрат кредитора заборгованості, яка не може бути примусово стягнутою з дебітора у зв'язку із спливом строків позовної давності, залишити у діючій редакції Закону.  
Відхилено    
    -402- Буряк С.В.
у абзаці першому підпункту 13..3 статті 13 після слова "оподатковуються" доповнити словами "за ставкою, встановленою пунктом 10.1 статті 10 цього Закону,";  
Враховано    
    -403- Буряк С.В.
Абзац перший пункту 13.5 статті 13 викласти у такій редакції: "Сума фрахту, що сплачується резидентом нерезиденту за договорами фрахту, оподатковується за ставкою 6 відсотків у джерела виплати таких доходів за їх рахунок."  
Враховано    
    -404- Буряк С.В.
Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Коновалюк В.І.
Бондаренко Г.І.
Нощенко М.П.
Фоменко К.О.
Калетнік Г.М.
Воюш В.Д.
Заічко В.О.
Майстришин В.Я.
Потапов В.І.
Рудковський Д.О.
Шпак В.Ф.
підпункт 10.2.1 пункту 10.2 статті 10 вилучається, у зв'язку з цим відповідно змінюється нумерація підпунктів;  
Враховано    
349. 3. У підпункті а) пункту 13.6 слова і цифру "за ставкою 0 відсотків" замінити словами і цифрою "за ставкою 3 відсотків"   -405- Римарук О.І.
Пункт 13.6 викласти у наступній редакції: "13.6. Страховики (інші резиденти), які здійснюють виплати у межах договорів страхування або перестрахування ризиків (у тому числі страхування життя) на користь нерезидентів, зобов'язані оподатковувати суми такого страхування або перестрахування таким чином: а) при укладенні договорів страхування або перестрахування ризику безпосередньо із страховиками та перестраховиками - нерезидентами (за виключенням укладення договорів із перестахування через або за посередництвом страхових брокерів), рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких відповідає вимогам, установленим Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг та погодженим з Комітетом Верховної Ради України, що відповідає за визначення державної політики у сфері страхової діяльності, - за ставкою 0 відсотків; б) в інших випадках - за ставкою 3 відсотків від суми таких виплат за власний рахунок в момент здійснення перерахування таких виплат. Резиденти, які здійснюють виплати нерезидентам від наданих рекламних послуг на території України, сплачують податок за ставкою 20 відсотків від суми таких виплат за власний рахунок."  
Враховано   в) пункт 13.6 викласти у наступній редакції: "13.6. Страховики (інші резиденти), які здійснюють виплати у межах договорів страхування або перестрахування ризиків (у тому числі страхування життя) на користь нерезидентів, зобов'язані оподатковувати суми такого страхування або перестрахування таким чином: а) при укладенні договорів страхування або перестрахування ризику безпосередньо із страховиками та перестраховиками - нерезидентами (за виключенням укладення договорів із перестахування через або за посередництвом страхових брокерів), рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких відповідає вимогам, установленим Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг та погодженим з Комітетом Верховної Ради України, що відповідає за визначення державної політики у сфері страхової діяльності, - за ставкою 0 відсотків; б) в інших випадках - за ставкою 3 відсотків від суми таких виплат за власний рахунок в момент здійснення перерахування таких виплат. Резиденти, які здійснюють виплати нерезидентам від наданих рекламних послуг на території України, сплачують податок за ставкою 20 відсотків від суми таких виплат за власний рахунок."  
    -406- Осика С.Г.
Терьохін С.А.
Пункт 13.6 викласти у наступній редакції: "13.6. Страховики (інші резиденти), які здійснюють виплати у межах договорів страхування або перестрахування ризиків (у тому числі страхування життя) на користь нерезидентів, зобов'язані оподатковувати суми такого страхування або перестрахування таким чином: а) при укладенні договорів страхування або перестрахування ризику безпосередньо із страховиками та перестраховиками - нерезидентами (за виключенням укладення договорів із перестахування через або за посередництвом страхових брокерів), рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких відповідає вимогам, установленим Кабінетом Міністрів України та погодженим з Комітетом Верховної Ради України, що відповідає за визначення державної політики у сфері страхової діяльності, - за ставкою 0 відсотків; б) в інших випадках - за ставкою 3 відсотків від суми таких виплат за власний рахунок в момент здійснення перерахування таких виплат. Резиденти, які здійснюють виплати нерезидентам від наданих рекламних послуг на території України, сплачують податок за ставкою 20 відсотків від суми таких виплат за власний рахунок."  
Враховано по суті   
    -407- Акопян В.Г.
Підпункти а) і б) пункту 13.6 виключити.  
Відхилено    
    -408- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 3 розділу V проекту вилучити та ввести новий пункт такого змісту: "Пункт 13.6 статті 13 викласти у наступній редакції: "13.6. Страховики (інші резиденти), які здійснюють виплати у межах договорів страхування або перестрахування ризиків (у тому числі страхування життя) на користь нерезидентів, зобов'язані оподатковувати суми такого страхування або перестрахування за ставкою 6 відсотків від суми таких виплат за власний рахунок в момент здійснення перерахування таких виплат. Резиденти, які здійснюють виплати нерезидентам від наданих рекламних послуг на території України, сплачують податок за ставкою 20 відсотків від суми таких виплат за власний рахунок."  
Відхилено    
350. 4. У статті 22:      10. У статті 22:  
351. а) у пункті 22.3 абзаци другий та третій виключити;   -409- Буряк С.В.
У статті 22: пункт 22.3 виключити.  
Враховано   а) пункт 22.3 виключити. г) пункт 22.4 виключити ґ) пункт 22.12 доповнити новим абзацом такого змісту: "Порядок урегулювання безнадійної заборгованості банками за рахунок страхових резервів, визначений статтею 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", застосовується для цілей оподаткування щодо заборгованості, віднесеної до страхового резерву кредитора з 1 липня 1997 року." б) у пункті 22.18 статті 22 цифри "5.8" виключити;  
    -410- Буряк С.В.
Пункт 22.4 статті 22 виключити, як такий, що втратив актуальність.  
Враховано    
    -411- Буряк С.В.
Пункт 22.12 доповнити абзацом такого змісту: "Порядок урегулювання безнадійної заборгованості банками за рахунок страхових резервів, визначений статтею 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" застосовується для цілей оподаткування щодо заборгованості, віднесеної до страхового резерву кредитора з 1 липня 1997 року."  
Враховано    
    -412- Акопян В.Г.
у пункті 22.18 статті 22 цифри "5.8" виключити.  
Враховано    
352. б) пункти 22.24, 22.26 виключити.   -413- Шепетін В.Л.
Пункт 22.24 стосовно визначення для підприємств космічної галузі звітним податковим періодом - рік залишити у діючій редакції Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".  
Враховано   в) 22.26 виключити;  
353. 5. Норми амортизаційних відрахувань, встановлені цим Законом для основних фондів 1, 2 і 3 груп, застосовуються починаючи з 1 січня 2004 року щодо окремих об'єктів основних фондів, витрати на придбання чи спорудження яких були здійсненні після 1 січня 1999 року. Для інших об'єктів основних фондів 1 - 3 групи, застосовуються норми амортизації, які діяли до 1 січня 2004 року.   -414- Буряк С.В.
Перехідні положення доповнити абзацами такого змісту: "1. Встановити, що норми амортизаційних відрахувань, встановлені статтею 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" для основних фондів груп 1, 2 і 3, застосовуються щодо витрат, понесених (нарахованих) платником податку після 1 січня 2004 року у зв'язку з придбанням або спорудженням нових основних фондів груп 1, 2 і 3, а також витрат на поліпшення таких основних фондів. Амортизація витрат понесених (нарахованих) на придбання, спорудження та поліпшення основних фондів груп 1, 2 і 3 до 1 січня 2004 року здійснюються за нормами амортизації, що діяли до 1 січня 2004 року. У зв'язку з цим, для цілей податкового обліку, платники податку зобов'язані вести окремий облік витрат на придбання, спорудження та поліпшення основних фондів зазначених вище груп, що здійснюються після 1 січня 2004 року."  
Враховано   Перехідні положення "1. Встановити, що норми амортизаційних відрахувань, встановлені статтею 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" для основних фондів груп 1, 2 і 3, застосовуються щодо витрат, понесених (нарахованих) платником податку після 1 січня 2004 року у зв'язку з придбанням або спорудженням нових основних фондів груп 1, 2 і 3, а також витрат на поліпшення таких основних фондів. Амортизація витрат понесених (нарахованих) на придбання, спорудження та поліпшення основних фондів груп 1, 2 і 3 до 1 січня 2004 року здійснюються за нормами амортизації, що діяли до 1 січня 2004 року. У зв'язку з цим, для цілей податкового обліку, платники податку зобов'язані вести окремий облік витрат на придбання, спорудження та поліпшення основних фондів зазначених вище груп, що здійснюються після 1 січня 2004 року." 2. Сума від'ємного фінансового результату (балансові збитки) від операцій з торгівлі цінними паперами і деривативами, що утворилася у платників податку станом на 1 січня 2003 року у окремому податковому обліку фінансових результатів в цілому за всіма видами цінних паперів та деривативів відповідно до норм пункту 7.6 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", розподіляється по видах цінних паперів і деривативів та враховується починаючи з першого кварталу 2003 року у зменшення фінансових результатів від операцій з відповідними видами цінних паперів та деривативів майбутніх періодів до повного погашення такого від'ємного значення. 3. Якщо страховик уклав страховий договір із страхувальником до дати набрання чинності цим Законом та при цьому страхувальник повністю виконав зобов"язання зі сплати страхових внесків за таким страховим договором до такої дати, то оподаткування доходів страховика здійснюється за правилами, які діяли до дати набрання чинності цим Законом. У цьому випадку порядок визначення податкових зобов"язань страховика визначається центральним податковим органом та узгоджується Комітетом Верховної Ради України, що відповідає за визначення державної політики у сфері страхової діяльності 4. Встановити, що до прийняття відповідного рішення Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг щодо вимог до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків - нерезидентів згідно з підпунктом "а" пункту 13.6 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" діє відповідна постанова Кабінету Міністрів України з цього питання. 5. Витрати, пов'язані із забезпеченням основної діяльності об'єктів соціальної інфраструктури, визначених у підпункті 5.4.9 та пунктів медичного огляду, передбачених підпунктом 5.4.10 пункту 5.4 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", включаються до складу валових витрат платника податку у розмірі 50 відсотків від суми понесених витрат до їх передання на баланс відповідного бюджету або приватизації згідно із законом.".  
    -415- Буряк С.В.
2. Сума від'ємного фінансового результату (балансові збитки) від операцій з торгівлі цінними паперами і деривативами, що утворилася у платників податку станом на 1 січня 2003 року у окремому податковому обліку фінансових результатів в цілому за всіма видами цінних паперів та деривативів відповідно до норм пункту 7.6 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", розподіляється по видах цінних паперів і деривативів та враховується починаючи з першого кварталу 2003 року у зменшення фінансових результатів від операцій з відповідними видами цінних паперів та деривативів майбутніх періодів до повного погашення такого від'ємного значення.  
Враховано    
    -416- Буряк С.В.
Осика С.Г.
Терьохін С.А.
У прикінцевих положеннях до законопроекту № 4000-1 увести відповідний пункт такого змісту: "Якщо страховик уклав страховий договір із страхувальником до дати набрання чинності цим Законом та при цьому страхувальник повністю виконав зобов"язання зі сплати страхових внесків за таким страховим договором до такої дати, то оподаткування доходів страховика здійснюється за правилами, які діяли до дати набрання чинності цим Законом. У цьому випадку порядок визначення податкових зобов"язань страховика визначається центральним податковим органом та узгоджується Комітетом Верховної Ради України, що відповідає за визначення державної політики у сфері страхової діяльності."  
Враховано    
    -417- Буряк С.В.
Осика С.Г.
Терьохін С.А.
3. Встановити, що до прийняття відповідного рішення Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг щодо вимог до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків - нерезидентів згідно з підпунктом "а" пункту 13.6 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" діє відповідна постанова Кабінету Міністрів України з цього питання".  
Враховано    
    -418- Буряк С.В.
Осика С.Г.
Терьохін С.А.
4. Витрати, пов'язані із забезпеченням основної діяльності об'єктів соціальної інфраструктури, визначених у підпункті 5.4.9 та пунктів медичного огляду, передбачених підпунктом 5.4.10 пункту 5.4 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", включаються до складу валових витрат платника податку у розмірі 50 відсотків від суми понесених витрат до їх передання на баланс відповідного бюджету або приватизації згідно із законом.".  
Враховано    
354. VІ. У Законі України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 12, ст.88)внести такі зміни:       
355. У розділі ІІ "Перехідні положення":       
356. 1. у пункті 16 слова і цифри "У 2003 році" виключити;   -419- Буряк С.В.
Розділ VІ перенести до Розділу V.  
Враховано у Перехідних положеннях   
357. 2. доповнити пунктом 17 такого змісту: "17. Якщо станом на 1 січня 2004 року статутний капітал (статутний фонд) платника податку, визначеного підпунктом 10.2.3 пункту 10.2 статті 10 цього Закону, не відповідає вимогам, установленим Міністерством фінансів України (а якщо такі вимоги не встановлено Міністерством фінансів України, - то вимогам, що висуваються Національним банком України до банків, що здійснюють діяльність на всій території України), то починаючи з 1 січня 2004 року на такого платника податку не поширюються норми підпункту 10.2.3 пункту 10.2 статті 10 цього Закону, незалежно від часу отримання ним відповідних ліцензій або положень ліцензійних умов."   -420- Буряк С.В.
Пункт 2 розділу VІ законопроекту виключити.  
Враховано    
358. VІІ. У Законі України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 28, ст. 13; 1997 р., № 15, ст. 116; № 34, ст. 211; 1998 р., № 26, ст. 157; 1999 р., № 37, ст. 333; 2000 р., № 23, ст. 180; 2001 р., № 4, ст. 18; № 24, ст. 125; 2002 р., № 50, ст. 365; 2003 р, № 33, ст. 267):      VІІ. У Законі України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 28, ст. 13; 1997 р., № 15, ст. 116; № 34, ст. 211; 1998 р., № 26, ст. 157; 1999 р., № 37, ст. 333; 2000 р., № 23, ст. 180; 2001 р., № 4, ст. 18; № 24, ст. 125; 2002 р., № 50, ст. 365; 2003 р, № 33, ст. 267):  
359. 1) у статті 1:      1) у статті 1:  
360. Після слів „затвердити ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" доповнити словами „ (з урахуванням статті 2 цього Закону)"      Після слів „затвердити ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" доповнити словами „ (з урахуванням статті 2 цього Закону)"  
361. слова та цифри      слова та цифри  
362. 2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) Вина виноградні натуральні, включаючи вина з доданням спирту та міцні (з урахуванням статті 2 цього Закону) 0,25 грн. за 1 л      2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) Вина виноградні натуральні, включаючи вина з доданням спирту та міцні (з урахуванням статті 2 цього Закону) 0,25 грн. за 1 л  
363. 2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) Тільки вина виноградні натуральні з доданням цукру 0,92 грн. за 1 л      2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) Тільки вина виноградні натуральні з доданням цукру 0,92 грн. за 1 л  
364. замінити цифрами і словами:   -421- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
У пункті 1 розділу VІІ абзаци сьомий-восьмий викласти у такій редакції: 2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) Вина виноградні натуральні з вмістом цукру не більш як 0,3 г/100 куб.см (сухі) 0,25 грн. за 1 л 2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) Вина виноградні натуральні із вмістом цукру більш як 0,3 г/100 куб.см. (напівсухі, напівсолодкі) 0,92 грн. за 1 л 2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) Вина виноградні з доданням спирту та міцні (кріплені) 0,10 грн. за 1 об'ємний відсоток спирту в 1 літрі  
Враховано   замінити цифрами і словами:  
365. 2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) вина виноградні натуральні з вмістом цукру не більш як 0,3 г/ 100 куб.см. (сухі) та вина виноградні натуральні витримані не менш як 2 роки (марочні) 0,25 грн. за 1 л      2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) Вина виноградні натуральні з вмістом цукру не більш як 0,3 г/100 куб.см (сухі) 0,25 грн. за 1 л  
366. 2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) вина виноградні натуральні з вмістом цукру більш як 0,3 г/100 куб.см. і вина виноградні натуральні кріплені та міцні (ординарні) 0,92 грн. за 1 л      2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) Вина виноградні натуральні із вмістом цукру більш як 0,3 г/100 куб.см. (напівсухі, напівсолодкі) 0,92 грн. за 1 л 2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) Вина виноградні з доданням спирту та міцні (кріплені) 0,10 грн. за 1 об'ємний відсоток спирту в 1 літрі  
367. Слова та цифри:      слова та цифри:  
368. 2206 Інші зброджені напої (сидр яблучний та грушевий, грушівка (перрі), напій медовий), напої змішані, які містять алкоголь та суміші алкогольних напоїв з безалкогольними 2,6 грн. за 1 л.      2206 Інші зброджені напої (сидр яблучний та грушевий, грушівка (перрі), напій медовий), напої змішані, які містять алкоголь та суміші алкогольних напоїв з безалкогольними 2,6 грн. за 1 л.  
369. замінити цифрами та словами:   -422- Буряк С.В.
Нощенко М.П.
Цушко В.П.
У пункті 1 розділу VІІ абзаци дванадцятий-тринадцятий викласти у такій редакції: 2206 00 Зброджені плодові та ягідні напої (сидр, перрі та інші) з доданням спирту, напої змішані, які містять алкоголь та суміші алкогольних напоїв з безалкогольними (крім зброджених плодових та ягідних напоїв (сидру, перрі та інших) без додання спирту) 0,10 грн. за 1 об'ємний відсоток спирту в 1 літрі 2206 00 Тільки зброджені плодові та ягідні напої (сидр, перрі та інші) без додання спирту 1,2 грн. за 1 л  
Враховано   замінити цифрами та словами:  
370. 2206 Інші зброджені напої (крім сидру яблучного), напої змішані, які містять алкоголь та суміші алкогольних напоїв з безалкогольними 2,6 грн. за 1 л.      2206 00 Зброджені плодові та ягідні напої (сидр, перрі та інші) з доданням спирту, напої змішані, які містять алкоголь та суміші алкогольних напоїв з безалкогольними (крім зброджених плодових та ягідних напоїв (сидру, перрі та інших) без додання спирту) 0,10 грн. за 1 об'ємний відсоток спирту в 1 літрі  
371. 2206 00 31 00, 2206 00 51 00, 2206 00 81 00, Тільки сидр яблучний 1,2 грн. за 1 л      2206 00 Тільки зброджені плодові та ягідні напої (сидр, перрі та інші) без додання спирту 1,2 грн. за 1 л  
372. слова та цифри:      слова та цифри:  
373. 2208 20 89 00 Тільки спирт коньячний 0      2208 20 89 00 Тільки спирт коньячний 0  
374. замінити цифрами та словами:      замінити цифрами та словами:  
375. 2208 20 89 00 Тільки спирт коньячний 16 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту      2208 20 89 00 Тільки спирт коньячний 16 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту  
376. 2) статтю 2 доповнити новими частинами у такій редакції:   -423- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
пункт 2 розділу VІІ викласти у такій редакції: "2) у статті 2: абзац другий викласти у такій редакції: „на вироблені в Україні з вітчизняної сировини виноматеріали (крім сухих) (код згідно УКТ ЗЕД 2204 30), що реалізуються посередницьким організаціям і населенню, та виноматеріали (крім сухих), вироблені на підприємствах первинного виноробства для суб'єктів підприємницької діяльності, що не є виробниками виноробної сировини (винограду), крім підприємств вторинного виноробства, які використовують ці виноматеріали для виробництва готової продукції - 1,5 грн. за 1 літр;" доповнити новими частинами у такій редакції: „на спирт коньячний та спирт етиловий ректифікований виноградний, що використовується його виробниками для власних потреб при виробництві коньяків (бренді) та вин - 0. на спирт коньячний, реалізований підприємством, яке має ліцензію на виробництво спирту коньячного або коньяку, іншому підприємству, яке має ліцензію на виробництво спирту коньячного або коньяку, відповідно до виданого згідно чинного законодавства наряду, - 0".  
Враховано   2) у статті 2 абзац другий викласти у такій редакції: „на вироблені в Україні з вітчизняної сировини виноматеріали (крім сухих) (код згідно УКТ ЗЕД 2204 30), що реалізуються посередницьким організаціям і населенню, та виноматеріали (крім сухих), вироблені на підприємствах первинного виноробства для суб'єктів підприємницької діяльності, що не є виробниками виноробної сировини (винограду), крім підприємств вторинного виноробства, які використовують ці виноматеріали для виробництва готової продукції - 1,5 грн. за 1 літр;" доповнити новими частинами у такій редакції:  
377. „на спирт коньячний та спирт етиловий ректифікований виноградний, що використовується його виробниками для власних потреб при виробництві коньяків (бренді) та вин - 0.      „на спирт коньячний та спирт етиловий ректифікований виноградний, що використовується його виробниками для власних потреб при виробництві коньяків (бренді) та вин - 0.  
378. на спирт коньячний, реалізований підприємством, яке має ліцензію на його виробництво, іншому підприємству, яке має ліцензію на виробництво спирту коньячного, відповідно до виданого згідно чинного законодавства наряду, - 0".      на спирт коньячний, реалізований підприємством, яке має ліцензію на виробництво спирту коньячного або коньяку, іншому підприємству, яке має ліцензію на виробництво спирту коньячного або коньяку, відповідно до виданого згідно чинного законодавства наряду, - 0".  
379. 3) статтю 3 викласти у такій редакції:   -424- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
У пункті 3 розділу VІІ нову редакцію статті 3 викласти у такій редакції: „Стаття 3. Встановити на спирт етиловий, що використовується закладами та установами охорони здоров'я для забезпечення лікувально-діагностичного процесу і виконання лабораторних досліджень, а також суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів, в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України, ставку акцизного збору в розмірі 2,0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту. Встановити на спирт етиловий, що використовується підприємствами вторинного виноробства для виготовлення виноградних, плодових та інших вин, ставку акцизного збору в розмірі 16 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту. Встановити на спирт етиловий, що використовується суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення оцту спиртового в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України, ставку акцизного збору в розмірі 3,0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту. Встановити на спирт етиловий, що використовується суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення вибухових речовин, парфумів та нітроцелюлози в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України, ставку акцизного збору в розмірі 3,0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту. Встановити тимчасово до 1 січня 2006 року на спирт етиловий денатурований (спирт технічний), що використовується для виробництва продукції за переліком, який затверджується Кабінетом Міністрів України, в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України, ставку акцизного збору в розмірі 3,0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту. До відвантаження спирту етилового з акцизного складу в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України, суб'єкт підприємницької діяльності, який буде використовувати спирт етиловий для цілей, передбачених цією статтею видає податковий вексель, авальований банком (податкове зобов'язання), на суму, яка нарахована на обсяг спирту етилового, що буде отримуватися, та різниці між ставкою акцизного збору на спирт етиловий у розмірі 16 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту і ставкою 2,0 грн. або 3,0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту відповідно. Строк, на який видається авальований податковий вексель (податкове зобов'язання), не може перевищувати 90 календарних днів. До відвантаження з 1 серпня по 1 грудня відповідного року спирту етилового з акцизного складу підприємствам первинного виноробства і використання ними цього спирту для виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла, в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України, підприємство первинного виноробства видає податковий вексель, авальований банком (податкове зобов'язання), на суму, яка нарахована на обсяг спирту етилового, що буде отримуватися, та ставкою акцизного збору на спирт етиловий у розмірі 16 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту без сплати акцизного збору. При використанні спирту етилового підприємствами первинного виноробства для виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла авальований податковий вексель (податкове зобов'язання) повинен бути погашений до 31 грудня січня відповідного року. Видача податкового векселя (податкового зобов'язання) здійснюється до моменту відвантаження спирту етилового. При отриманні спирту етилового підприємство-векселедавець за участю представника державної податкової служби, який призначений здійснювати контроль на такому підприємстві, складає акт про фактично отриману кількість спирту з розрахунком акцизного збору на цю кількість спирту. Цей акт є коригуванням вже наданого авальованого податкового векселя (податкового зобов'язання) із зазначенням остаточної суми акцизного збору, яка підлягає сплаті. Податковий вексель (податкове зобов'язання) може бути видано лише особою, яка є виробником товарів, визначених цією статтею. Обов'язки з погашення податкового векселя (податкового зобов'язання) не можуть передаватися іншим особам незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем. За користування податковим векселем (податковим зобов'язання) не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів. Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця. Податковий вексель (податкове зобов'язання) вважається погашеним у разі підтвердження актом уповноваженого представника органу державної податкової служби факту використання спирту етилового на виготовлення відповідної кількості товарів, визначених цією статтею, та відповідності цих товарів встановленим вимогам щодо вмісту спирту. При цьому податковий вексель (податкове зобов'язання), виданий до відвантаження спирту етилового, що використовується підприємствами первинного виноробства для виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла, вважається погашеним, якщо для виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла використано не менше 95 % отриманого спирту, що підтверджується актом уповноваженого представника органу державної податкової служби на підприємстві. У разі, якщо податковий вексель (податкове зобов'язання) не погашається векселедавцем у визначений термін, векселедержатель здійснює протест векселя про неоплату згідно чинного законодавства та протягом одного робочого дня з дня здійснення протесту звертається до банку, який здійснив аваль цього векселя, з опротестованим податковим векселем. Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, наступного за днем звернення векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати суму, яка вказана у векселі, векселедержателю. До відвантаження з акцизного складу спирту етилового, що використовується для виготовлення не підакцизної продукції (згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України), призначеної для експорту з України, суб'єкт підприємницької діяльності видає податковий вексель (податкове зобов'язання), авальований банком, на суму, обчислену виходячи з обсягу спирту етилового, що буде отримуватися, та ставки акцизного збору у розмірі 16 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту. Податковий вексель (податкове зобов'язання) вважається погашеним у разі підтвердження експорту продукції з України, що засвідчується належно оформленою вантажною митною декларацією з написом митного органу про фактичне вивезення експортованих товарів за межі митної території України, засвідченим підписом відповідальної посадової особи і гербовою печаткою митного органу, а також отримання відповідних валютних коштів. Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів (податкових зобов'язань), що видаються до отримання спирту етилового, який використовується на виготовлення товарів, визначених цією статтею, встановлюється Кабінетом Міністрів України. Форми актів, передбачених цією статтею, встановлюються центральним органом державної податкової служби України. Установити, що парфумерні рідини розливаються у флакони об'ємом не більше 255 куб. см. Установити, що спирт етиловий, який використовується як лікарський засіб, та спиртові або водно-спиртові настої (настоянки) розливаються тільки у флакони з медичного скла об'ємом не більше ніж 100 куб. см. і реалізуються вроздріб тільки через аптечні заклади. Порушення встановлених цією статтею вимог щодо виду та місткості тари, в яку розливаються парфумерні рідини, спирт етиловий, який використовується як лікарський засіб, та спиртові або водно-спиртові настої (настоянки), вважається нецільовим використанням спирту етилового і тягне за собою передбачену законодавством відповідальність. Спирт етиловий, який відвантажується з акцизного складу для цілей, передбачених цією статтею, понад квоти, встановлені Кабінетом Міністрів України, оподатковується акцизним збором за ставкою у розмірі 16 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту.  
Враховано   3) статтю 3 викласти у такій редакції: „Стаття 3. Встановити на спирт етиловий, що використовується закладами та установами охорони здоров'я для забезпечення лікувально-діагностичного процесу і виконання лабораторних досліджень, а також суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів, в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України, ставку акцизного збору в розмірі 2,0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту. Встановити на спирт етиловий, що використовується підприємствами вторинного виноробства для виготовлення виноградних, плодових та інших вин, ставку акцизного збору в розмірі 16 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту. Встановити на спирт етиловий, що використовується суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення оцту спиртового в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України, ставку акцизного збору в розмірі 3,0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту. Встановити на спирт етиловий, що використовується суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення вибухових речовин, парфумів та нітроцелюлози в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України, ставку акцизного збору в розмірі 3,0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту. Встановити тимчасово до 1 січня 2006 року на спирт етиловий денатурований (спирт технічний), що використовується для виробництва продукції за переліком, який затверджується Кабінетом Міністрів України, в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України, ставку акцизного збору в розмірі 3,0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту.  
380. „Стаття 3. До отримання спирту етилового (окрім спирту етилового, призначеного для переробки на лікеро-горілчані вироби), суб'єкт підприємницької діяльності видає податковий вексель, авальований банком, на суму акцизного збору виходячи з обсягу спирту етилового, що буде отримуватися.      До відвантаження спирту етилового з акцизного складу в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України, суб'єкт підприємницької діяльності, який буде використовувати спирт етиловий для цілей, передбачених цією статтею видає податковий вексель, авальований банком (податкове зобов'язання), на суму, яка нарахована на обсяг спирту етилового, що буде отримуватися, та різниці між ставкою акцизного збору на спирт етиловий у розмірі 16 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту і ставкою 2,0 грн. або 3,0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту відповідно.  
381. Строк, на який видається авальований податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днів.      Строк, на який видається авальований податковий вексель (податкове зобов'язання), не може перевищувати 90 календарних днів. До відвантаження з 1 серпня по 1 грудня відповідного року спирту етилового з акцизного складу підприємствам первинного виноробства і використання ними цього спирту для виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла, в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України, підприємство первинного виноробства видає податковий вексель, авальований банком (податкове зобов'язання), на суму, яка нарахована на обсяг спирту етилового, що буде отримуватися, та ставкою акцизного збору на спирт етиловий у розмірі 16 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту без сплати акцизного збору.  
382. При отриманні спирту етилового підприємствами первинного виноробства для виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла строк, на який видається авальований податковий вексель, не може перевищувати 270 календарних днів.      При використанні спирту етилового підприємствами первинного виноробства для виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла авальований податковий вексель (податкове зобов'язання) повинен бути погашений до 31 грудня відповідного року.  
383. Видача податкового векселя здійснюється до моменту отримання спирту етилового.      Видача податкового векселя (податкового зобов'язання) здійснюється до моменту відвантаження спирту етилового. При отриманні спирту етилового підприємство-векселедавець за участю представника державної податкової служби, який призначений здійснювати контроль на такому підприємстві, складає акт про фактично отриману кількість спирту з розрахунком акцизного збору на цю кількість спирту. Цей акт є коригуванням вже наданого авальованого податкового векселя (податкового зобов'язання) із зазначенням остаточної суми акцизного збору, яка підлягає сплаті.  
384. Податковий вексель може бути видано лише особою, яка отримує спирт етиловий.      Податковий вексель (податкове зобов'язання) може бути видано лише особою, яка є виробником товарів, визначених цією статтею.  
385. Обов'язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем.      Обов'язки з погашення податкового векселя (податкового зобов'язання) не можуть передаватися іншим особам незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем.  
386. За користування податковим векселем не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів.      За користування податковим векселем (податковим зобов'язання) не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів.  
387. Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця.      Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця.  
388. До отримання спирту етилового, що використовується для виготовлення не підакцизної продукції, призначеної для експорту з України, суб'єкт підприємницької діяльності видає податковий вексель, авальований банком, на суму акцизного збору виходячи з обсягу спирту етилового, що буде отримуватися. Податковий вексель вважається погашеним у разі підтвердження експорту продукції з України, що засвідчується належно оформленою митною вантажною декларацією з написом митного органу про фактичне вивезення експортованих товарів за межі митної території України, засвідченим підписом відповідальної посадової особи і гербовою печаткою митного органу, а також отримання відповідних валютних коштів.      Податковий вексель (податкове зобов'язання) вважається погашеним у разі підтвердження актом уповноваженого представника органу державної податкової служби факту використання спирту етилового на виготовлення відповідної кількості товарів, визначених цією статтею, та відповідності цих товарів встановленим вимогам щодо вмісту спирту. При цьому податковий вексель (податкове зобов'язання), виданий до відвантаження спирту етилового, що використовується підприємствами первинного виноробства для виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла, вважається погашеним, якщо для виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла використано не менше 95 % отриманого спирту, що підтверджується актом уповноваженого представника органу державної податкової служби на підприємстві.  
389. У разі, якщо сума податкового векселя не погашена у визначений у векселі строк, протест у неплатежі не здійснюється. У цьому разі зазначена у векселі сума вважається податковим боргом і підлягає погашенню у встановленому законом порядку.      У разі, якщо податковий вексель (податкове зобов'язання) не погашається векселедавцем у визначений термін, векселедержатель здійснює протест векселя про неоплату згідно чинного законодавства та протягом одного робочого дня з дня здійснення протесту звертається до банку, який здійснив аваль цього векселя, з опротестованим податковим векселем. Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, наступного за днем звернення векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати суму, яка вказана у векселі, векселедержателю. До відвантаження з акцизного складу спирту етилового, що використовується для виготовлення не підакцизної продукції (згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України), призначеної для експорту з України, суб'єкт підприємницької діяльності видає податковий вексель (податкове зобов'язання), авальований банком, на суму, обчислену виходячи з обсягу спирту етилового, що буде отримуватися, та ставки акцизного збору у розмірі 16 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту. Податковий вексель (податкове зобов'язання) вважається погашеним у разі підтвердження експорту продукції з України, що засвідчується належно оформленою вантажною митною декларацією з написом митного органу про фактичне вивезення експортованих товарів за межі митної території України, засвідченим підписом відповідальної посадової особи і гербовою печаткою митного органу, а також отримання відповідних валютних коштів.  
390. Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, що видаються до отримання спирту етилового, встановлюється Кабінетом Міністрів України".   -425- Поліщук М.Є.
Жебрівський П.І.
У Законі України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" першу і другу частину ст.3 залишити у чинній на сьогодні наступній редакції: „Встановити на спирт етиловий, що використовується закладами та установами охорони здоров'я для забезпечення лікувально-діагностичного процесу і виконання лабораторних досліджень ставку акцизного збору в розмірі 2,0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту. Встановити на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і виготовлених з них препаратів) крім лікарських засобів у вигляді бальзамів, ставку акцизного збору в розмірі 2,0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту".  
Враховано редакційно   Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів (податкових зобов'язань), що видаються до отримання спирту етилового, який використовується на виготовлення товарів, визначених цією статтею, встановлюється Кабінетом Міністрів України. Форми актів, передбачених цією статтею, встановлюються центральним органом державної податкової служби України. Установити, що парфумерні рідини розливаються у флакони об'ємом не більше 255 куб. см. Установити, що спирт етиловий, який використовується як лікарський засіб, та спиртові або водно-спиртові настої (настоянки) розливаються тільки у флакони з медичного скла об'ємом не більше ніж 100 куб. см. і реалізуються вроздріб тільки через аптечні заклади. Порушення встановлених цією статтею вимог щодо виду та місткості тари, в яку розливаються парфумерні рідини, спирт етиловий, який використовується як лікарський засіб, та спиртові або водно-спиртові настої (настоянки), вважається нецільовим використанням спирту етилового і тягне за собою передбачену законодавством відповідальність. Спирт етиловий, який відвантажується з акцизного складу для цілей, передбачених цією статтею, понад квоти, встановлені Кабінетом Міністрів України, оподатковується акцизним збором за ставкою у розмірі 16 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту.  
    -426- Симоненко П.М.
У чинній редакції Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" частину першу статті 3 виключити.  
Враховано по суті   
391. 4) статтю 7 виключити.      4) статтю 7 виключити.  
392. VІІІ. У Законі України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 42, ст. 201; 1998 р., № 17, ст. 82; № 52, ст.327; 1999 р., № 30, ст. 241; № 38, ст.350; № 38, ст. 346; № 52, ст.464; 2000 р., № 4, ст. 30; № 19, ст. 145; № 27, ст. 214; № 43, ст. 372; 2001 р., № 24, ст.125; 2002 р., № 50, ст. 365; 2003 р, № 33, ст. 267):      VІІІ. У Законі України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 42, ст. 201; 1998 р., № 17, ст. 82; № 52, ст.327; 1999 р., № 30, ст. 241; № 38, ст.350; № 38, ст. 346; № 52, ст.464; 2000 р., № 4, ст. 30; № 19, ст. 145; № 27, ст. 214; № 43, ст. 372; 2001 р., № 24, ст.125; 2002 р., № 50, ст. 365; 2003 р, № 33, ст. 267):  
393. 1) у назві слова „і ввізного мита" виключити;      1) у назві слова „і ввізного мита" виключити;  
394. 2) статтю 1 викласти у такій редакції:   -427- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Пункт 2 розділу VІІІ викласти у такій редакції: „2) у статті 1: цифри „2710 00 110, 2710 00 150, 2710 00 210, 2710 00 250, 2710 00 310, 2710 00 370, 2710 00 390, 2710 00 410, 2710 00 450, 2710 00 510, 2710 00 550, 2710 00 590" замінити відповідно цифрами „2710 00 11 00, 2710 00 15 00, 2710 00 21 00, 2710 00 25 00, 2710 00 26 00, 2710 00 37 00, 2710 00 41 00, 2710 00 45 00, 2710 00 51 00, 2710 00 55 00, 2710 00 59 00" слова та цифри: 2710 00 330 2710 00 350 Тільки бензини моторні (ГСТУ 320.00149943.015-2000) сумішеві з вмістом не менш як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок за ТУУ 30183376.001 або етил-трет-бутилового ефіру (ЕТБЕ) А-76Ек, А-80Ек, А-92Ек, АІ-93Ек, А-95Ек, А-98Ек 30 євро за 1000 кг 2710 00 330 2710 00 350 Бензини моторні: А-72, А-76, А-80, А-90, А-91, А-92, АІ-93, А-95, А-96, А-98 та бензини моторні інших марок 60 євро за 1000 кг 2710 00 610 2710 00 650 2710 00 690 Важкі дистиляти (дизельне пальне) 30 євро за 1000 кг замінити словами та цифрами: 2710002711 2710002719 2710002731 2710002739 2710002790 2710002901 2710002909 2710003201 2710003209 2710003411 2710003419 2710003439 2710003490 2710003601 2710003609 тільки бензини моторні (ГСТУ 320.00149943.015-2000) сумішеві з вмістом не менш як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок (ВКД) А-76 Ек, А-80 Ек, А-92 Ек, АІ-93 Ек, А-95 Ек, А-98 Ек 14 %, але не менше 50 євро за 1000 кг 2710002711 2710002719 2710002731 2710002739 2710002790 2710002901 2710002909 2710003201 2710003209 2710003411 2710003419 2710003439 2710003490 2710003601 2710003609 бензини моторні: А-72, А-76, А-80, А-90, А-91, А-92, АІ-93, А-95, А-96, А-98 та бензини моторні інших марок 18 %, але не менше 66 євро за 1000 кг 2710006100 2710006500 2710006900 Важкі дистиляти (дизельне пальне) 10 %, але не менше 30 євро за 1000 кг  
Враховано   „2) у статті 1:  
395. 1. Затвердити ставки акцизного збору на такі товари (продукцію):       
396. Код товару згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності Опис товару згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності Ставки акцизного збору у твердих сумах з одиниці реалізовано товару (продукції) або у процентах до обороту з реалізації товару (продукції)       
397. 2203 00 Пиво солодове 0,23 грн. за 1 л       
398. Легкі дистиляти:       
399. 2710 00 11 00 Для специфічних процесів переробки 75 грн. за 1000 кг      цифри „2710 00 110, 2710 00 150, 2710 00 210, 2710 00 250, 2710 00 310, 2710 00 370, 2710 00 390, 2710 00 410, 2710 00 450, 2710 00 510, 2710 00 550, 2710 00 590" замінити відповідно цифрами „2710 00 11 00, 2710 00 15 00, 2710 00 21 00, 2710 00 25 00, 2710 00 26 00, 2710 00 37 00, 2710 00 41 00, 2710 00 45 00, 2710 00 51 00, 2710 00 55 00, 2710 00 59 00"  
400. 2710 00 15 00 Для хімічних перетворень у процесах, не зазначених у позиції 2710 00 11 00 75 грн. за 1000 кг       
401. Спеціальні бензини:       
402. 2710 00 21 00 Уайт-спірит 75 грн. за 1000 кг       
403. 2710 00 25 00 інші 125 грн. за 1000 кг       
404. Бензини моторні:       
405. 2710 00 26 00 бензини авіаційні 125 грн. за 1000 кг       
406. 2710 00 37 00 паливо бензинове реактивне 125 грн. за 1000 кг       
407. Середні дистиляти:       
408. 2710 00 41 00 Для специфічних процесів переробки 125 грн. за 1000 кг       
409. 2710 00 45 00 Для хімічних перетворень в процесах, не зазначених у позиції 2710 00 41 00 75 грн. за 1000 кг       
410. для інших цілей:       
411. Гас (керосин):       
412. 2710 00 51 00 паливо реактивне 75 грн. за 1000 кг       
413. 2710 00 55 00 2710 00 59 00 інший 125 грн. За 1000 кг      слова та цифри: 2710 00 330 2710 00 350 Тільки бензини моторні (ГСТУ 320.00149943.015-2000) сумішеві з вмістом не менш як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок за ТУУ 30183376.001 або етил-трет-бутилового ефіру (ЕТБЕ) А-76Ек, А-80Ек, А-92Ек, АІ-93Ек, А-95Ек, А-98Ек 30 євро за 1000 кг  
414. 2710 00 33 00 2710 00 35 00 бензини моторні: А-72, А-76, А-80, А-90, А-91, А-92, АІ-93, А-95, А-96, А-98 та бензини моторні інших марок 18 %, але не менше 410 грн. за 1000 кг      2710 00 330 2710 00 350 Бензини моторні: А-72, А-76, А-80, А-90, А-91, А-92, АІ-93, А-95, А-96, А-98 та бензини моторні інших марок 60 євро за 1000 кг  
415. 2710 00 61 00 2710 00 65 00 2710 00 69 00 Важкі дистиляти (дизельне пальне) 15 %, але не менше 190 грн за 1000 кг   -428- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Сінченко С.Г.
Калетнік Г.М.
Цушко В.П.
Пункт 2 розділу VІІІ доповнити такими положеннями: цифри і слова: 3811190000 Високооктанові кисневмісні добавки до бензинів (ТУУ 30183376.001-2000) 0 замінити цифрами і словами: 3811190000 Високооктанові кисневмісні добавки до бензинів 16 гривень за 1 кг. слова „Ставка акцизного збору в розмірі 30 євро за 1000 кг застосовується при виробництві бензинів моторних сумішевих з вмістом не менш як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок (2710 00 330, 2710 00 350) або етил-трет-бутилового ефіру (ЕТБЕ) нафтопереробними підприємствами, визначеними Кабінетом Міністрів України. Високооктанові кисневмісні добавки до бензинів виробляються державними спиртовими заводами, визначеними Кабінетом Міністрів України" замінити словами: „Ставка акцизного збору в розмірі 14 %, але не менше 50 євро за 1000 кг, застосовується при виробництві бензинів моторних (ГСТУ 320.00149943.015-2000) сумішевих з вмістом не менш як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок (ВКД) нафтопереробними підприємствами, визначеними Кабінетом Міністрів України, та в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України для кожного підприємства (однієї юридичної особи). Високооктанові кисневмісні добавки до бензинів виробляються державними спиртовими заводами, визначеними Кабінетом Міністрів України з обов'язковю денатурацією ВКД бензином. До отримання високооктанових кисневмісних добавок (ВКД) нафтопереробне підприємство, визначене Кабінетом Міністрів України, видає податковий вексель, авальований банком (податкове зобов'язання), на суму акцизного збору виходячи з обсягу високооктанових кисневмісних добавок (ВКД), що буде отримуватися. Строк, на який видається авальований податковий вексель (податкове зобов'язання), не може перевищувати 90 календарних днів. Видача податкового векселя (податкового зобов'язання) здійснюється до моменту отримання високооктанових кисневмісних добавок (ВКД). Податковий вексель (податкове зобов'язання) може бути видано лише нафтопереробним підприємством, що визначено Кабінетом Міністрів України виробником бензинів моторних сумішевих та отримало квоту на виробництво таких бензинів. Обов'язки з погашення податкового векселя (податкове зобов'язання) не можуть передаватися іншим особам незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем. За користування податковим векселем (податковим зобов'язанням) не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів. Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця. Податковий вексель (податкове зобов'язання) вважається погашеним у разі підтвердження актом уповноваженого представника органу державної податкової служби факту використання високооктанових кисневмісних добавок (ВКД) на виготовлення відповідної кількості бензинів моторних (ГСТУ 320.00149943.015-2000) сумішевих з вмістом не менше як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок (ВКД) та відповідності цих бензинів встановленим ГСТУ вимогам".  
Враховано   2710 00 61 00 2710 00 65 00 2710 00 69 00 Важкі дистиляти (дизельне пальне) 30 євро за 1000 кг замінити словами та цифрами: 2710002711 2710002719 2710002731 2710002739 2710002790 2710002901 2710002909 2710003201 2710003209 2710003411 2710003419 2710003439 2710003490 2710003601 2710003609 тільки бензини моторні (ГСТУ 320.00149943.015-2000) сумішеві з вмістом не менш як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок (ВКД) А-76 Ек, А-80 Ек, А-92 Ек, АІ-93 Ек, А-95 Ек, А-98 Ек 14 %, але не менше 50 євро за 1000 кг 2710002711 2710002719 2710002731 2710002739 2710002790 2710002901 2710002909 2710003201 2710003209 2710003411 2710003419 2710003439 2710003490 2710003601 2710003609 бензини моторні: А-72, А-76, А-80, А-90, А-91, А-92, АІ-93, А-95, А-96, А-98 та бензини моторні інших марок 18 %, але не менше 66 євро за 1000 кг 2710006100 2710006500 2710006900 Важкі дистиляти (дизельне пальне) 10 %, але не менше 30 євро за 1000 кг цифри і слова:  
416. 3811 19 00 00 Високооктанові кисневмісні добавки до бензинів (ТУУ 30183376.001-2000) 0      3811190000 Високооктанові кисневмісні добавки до бензинів (ТУУ 30183376.001-2000) 0 замінити цифрами і словами: 3811190000 Високооктанові кисневмісні добавки до бензинів 16 гривень за 1 кг. слова „Ставка акцизного збору в розмірі 30 євро за 1000 кг застосовується при виробництві бензинів моторних сумішевих з вмістом не менш як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок (2710 00 330, 2710 00 350) або етил-трет-бутилового ефіру (ЕТБЕ) нафтопереробними підприємствами, визначеними Кабінетом Міністрів України. Високооктанові кисневмісні добавки до бензинів виробляються державними спиртовими заводами, визначеними Кабінетом Міністрів України" замінити словами: „Ставка акцизного збору в розмірі 14 %, але не менше 50 євро за 1000 кг, застосовується при виробництві бензинів моторних (ГСТУ 320.00149943.015-2000) сумішевих з вмістом не менш як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок (ВКД) нафтопереробними підприємствами, визначеними Кабінетом Міністрів України, та в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України для кожного підприємства (однієї юридичної особи). Високооктанові кисневмісні добавки до бензинів виробляються державними спиртовими заводами, визначеними Кабінетом Міністрів України з обов'язковю денатурацією ВКД бензином. До отримання високооктанових кисневмісних добавок (ВКД) нафтопереробне підприємство, визначене Кабінетом Міністрів України, видає податковий вексель, авальований банком (податкове зобов'язання), на суму акцизного збору виходячи з обсягу високооктанових кисневмісних добавок (ВКД), що буде отримуватися. Строк, на який видається авальований податковий вексель (податкове зобов'язання), не може перевищувати 90 календарних днів. Видача податкового векселя (податкового зобов'язання) здійснюється до моменту отримання високооктанових кисневмісних добавок (ВКД). Податковий вексель (податкове зобов'язання) може бути видано лише нафтопереробним підприємством, що визначено Кабінетом Міністрів України виробником бензинів моторних сумішевих та отримало квоту на виробництво таких бензинів. Обов'язки з погашення податкового векселя (податкове зобов'язання) не можуть передаватися іншим особам незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем. За користування податковим векселем (податковим зобов'язанням) не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів. Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця. Податковий вексель (податкове зобов'язання) вважається погашеним у разі підтвердження актом уповноваженого представника органу державної податкової служби факту використання високооктанових кисневмісних добавок (ВКД) на виготовлення відповідної кількості бензинів моторних (ГСТУ 320.00149943.015-2000) сумішевих з вмістом не менше як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок (ВКД) та відповідності цих бензинів встановленим ГСТУ вимогам".  
417. 3) статті 2 та 3 виключити   -429- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Пункт 3 розділу VІІІ викласти у такій редакції: „3) статтю 3 викласти у такій редакції: "У разі роздрібної торгівлі суб'єктами підприємницької діяльності нафтопродуктами, на які встановлено ставки акцизного збору у відсотках до обороту з продажу, за цінами, вищими від максимальних роздрібних цін на такі нафтопродукти, встановлених їх виробниками або імпортерами, з таких суб'єктів підприємницької діяльності справляється штраф у розмірі 5000 гривень, а у разі наступного протягом року порушення - 10000 гривень".  
Враховано   3) статтю 3 викласти у такій редакції: "У разі роздрібної торгівлі суб'єктами підприємницької діяльності нафтопродуктами, на які встановлено ставки акцизного збору у відсотках до обороту з продажу, за цінами, вищими від максимальних роздрібних цін на такі нафтопродукти, встановлених їх виробниками або імпортерами, з таких суб'єктів підприємницької діяльності справляється штраф у розмірі 5000 гривень, а у разі наступного протягом року порушення - 10000 гривень". ІХ У Законі України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 52, ст. 471; 2001 р., N 4, ст. 19, N 24, ст. 125): 1) статтю 1 викласти у такій редакції:  
    -430- Шкіль А.В.
Шевчук С.В.
Доповнити проект такими положеннями: „У Законі України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби": 1) статтю 1 викласти у такій редакції: "Стаття 1. Установити такі ставки акцизного збору на тютюнові вироби: Код товару (продукції) за УКТ ЗЕД Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Ставки акцизного збору у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) 2401 Тютюнова сировина Тютюнові відходи 0 2402 10 00 00 сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили [тонкі сигари], з вмістом тютюну 40 гривень за 100 шт. 2402 20 90 10 сигарети без фільтру з тютюну (цигарки) 6,67 гривні за 1000 шт. 2402 20 90 20 сигарети з фільтром з тютюну 16 гривень за 1000 шт. 2403 (крім 2403 99 10 00, 2403 10) Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн "гомогенізований" або "відновлений"; тютюнові екстракти та есенції 0 2403 10 Тютюн для паління, з вмістом або без вмісту з замінників у будь-якій пропорції 16 гривень за 1 кг 2403 99 10 00 Жувальний і нюхальний тютюн 16 гривень за 1 кг" 2) доповнити Закон статтею 3 такого змісту: „Стаття 2. Кабінет Міністрів України щорічно до 1 липня вносить до Верховної Ради України пропозиції щодо доцільності проведення індексації ставок акцизного збору на тютюнові вироби".  
Відхилено    
    -431- Асадчев В.М.
Капустін В.В.
Пропозицію депутата Писаренко А.Г. щодо внесення змін до Закону України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби" відхилити. У пропозиції депутата Цушко В.П. щодо внесення змін до Закону України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби" пункт 1) виключити, а пункт 2) викласти у такій редакції: 2) доповнити Закон статтею 2 такого змісту: „Стаття 2. При визначенні податкового зобов'язання із сплати акцизного збору на тютюнові вироби, що обчислюються у процентах до обороту з продажу товару (продукції), розмір такого зобов'язання не може бути меншим однієї третини установленої законодавством ставки акцизного збору на відповідні тютюнові вироби у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)".  
Відхилено    
    -432- Писаренко А.Г.
Лукашук О.Г.
Доповнити проект такими положеннями, змінивши при цьому нумерацію наступних розділів: „ІХ У Законі України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 52, ст. 471; 2001 р., N 4, ст. 19, N 24, ст. 125): 1) статтю 1 викласти у такій редакції: "Стаття 1. Установити такі ставки акцизного збору на тютюнові вироби: Код товару (продукції) за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності Опис товару (продукції) згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності Ставки акцизного збору у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) Ставки акцизного збору у процентах до обороту з реалізації товару (продукції) 2401 Тютюнова сировина Тютюнові відходи 0 0 2402 10 00 00 сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили [тонкі сигари], з вмістом тютюну 20 гривень за 100 шт. 5 % 2402 20 90 10 сигарети без фільтру з тютюну (цигарки) 5 гривень за 1000 шт. 5 % 2402 20 90 20 сигарети з фільтром з тютюну 11,5 гривень за 1000 шт. 5 % 2402 20 90 30 сигарети з фільтром з тютюну міжнародних ліцензійних марок, позначені знаками для товарів і послуг, які були вперше зареєстровані або використані не в Україні або на території колишнього СРСР 30 гривень за 1000 шт. 5 % 2403 (крім 2403 99 10 00, 2403 10) Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн "гомогенізований" або "відновлений"; тютюнові екстракти та есенції 0 0 2403 10 Тютюн для паління, з вмістом або без вмісту з замінників у будь-якій пропорції 10 гривень за 1 кг 5 % 2403 99 10 00 Жувальний і нюхальний тютюн 10 гривень за 1 кг" 5 %  
Враховано    
418. я:   -433- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Доповнити проект такими положеннями: „У Законі України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби" 1) у статті 1: слова та цифри „2403 (крім 2403 99 10 00 2403 10)" замінити словами та цифрами „2403 (крім 2403 99 10 00 2403 10 10 00)" слова та цифри 2403 10 Тютюн для паління, з вмістом або без вмісту з замінників у будь-якій пропорції 10 грн. за 1 кг 5% замінити словами та цифрами 2403 10 10 00 Тютюн для паління, з вмістом або без вмісту з замінників у будь-якій пропорції у первинних упаковках масою нетто не більш як 500 г. 10 грн. за 1 кг 5% 2) доповнити статтею 2 у такій редакції: „Стаття 2. Тимчасово протягом 2004 року при визначенні податкового зобов'язання зі сплати акцизного збору на тютюнові вироби, що обчислюється у процентах до обороту з продажу товару (продукції), розмір такого зобов'язання не може бути меншим 1,5 гривень за 1000 сигарет без фільтру та 2,5 гривень за 1000 сигарет з фільтром".  
Враховано   "Стаття 1. Установити такі ставки акцизного збору на тютюнові вироби: Код товару (продукції) за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності Опис товару (продукції) згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності Ставки акцизного збору у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) Ставки акцизного збору у процентах до обороту з реалізації товару (продукції) 2401 Тютюнова сировина Тютюнові відходи 0 0 2402 10 00 00 сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили [тонкі сигари], з вмістом тютюну 20 гривень за 100 шт. 5 % 2402 20 90 10 сигарети без фільтру з тютюну (цигарки) 5 гривень за 1000 шт. 5 % 2402 20 90 20 сигарети з фільтром з тютюну 11,5 гривень за 1000 шт. 5 % 2402 20 90 30 сигарети з фільтром з тютюну міжнародних ліцензійних марок, позначені знаками для товарів і послуг, які були вперше зареєстровані або використані не в Україні або на території колишнього СРСР 30 гривень за 1000 шт. 5 % 2403 (крім 2403 99 10 00, 2403 10 10 00) Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн "гомогенізований" або "відновлений"; тютюнові екстракти та есенції 0 0 2403 10 10 00 Тютюн для паління, з вмістом або без вмісту з замінників у будь-якій пропорції у первинних упаковках масою нетто не більш як 500 г. 10 грн. за 1 кг 5% 2403 99 10 00 Жувальний і нюхальний тютюн 10 гривень за 1 кг" 5 % 2) доповнити статтею 2 у такій редакції: „Стаття 2. Тимчасово протягом 2004 року при визначенні податкового зобов'язання зі сплати акцизного збору на тютюнові вироби, що обчислюється у процентах до обороту з продажу товару (продукції), розмір такого зобов'язання не може бути меншим 1,5 гривень за 1000 сигарет без фільтру та 2,5 гривень за 1000 сигарет з фільтром".  
419. ІХ. У Декреті Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 18-92 "Про акцизний збір" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 10, ст. 82, № 26, ст. 281, № 50, ст. 470; 1995 р., № 44, ст. 318; 1996 р., № 41, ст. 194; 1999 р., № 15, ст. 83, № 39, ст. 356, № 52, ст. 469; 2000 р., № 25, ст. 197, № 26, ст. 209, № 38, ст. 318; 2001 р., № 7, ст. 36, № 10, ст. 44, № 20, ст. 97; 2002 р., № 33, ст. 236; 2003 р, № 33, ст. 267):      Х. У Декреті Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 18-92 "Про акцизний збір" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 10, ст. 82, № 26, ст. 281, № 50, ст. 470; 1995 р., № 44, ст. 318; 1996 р., № 41, ст. 194; 1999 р., № 15, ст. 83, № 39, ст. 356, № 52, ст. 469; 2000 р., № 25, ст. 197, № 26, ст. 209, № 38, ст. 318; 2001 р., № 7, ст. 36, № 10, ст. 44, № 20, ст. 97; 2002 р., № 33, ст. 236; 2003 р, № 33, ст. 267):  
420. 1) статтю 2 доповнити новим пунктом „е" у такій редакції:      1) статтю 2 доповнити новим пунктом „е" у такій редакції:  
421. „е) фізичні або юридичні особи, які від імені держави реалізують на митній території України підакцизні товари (продукцію), що з встановлених законами підстав перейшли у власність держави".      „е) фізичні або юридичні особи, які від імені держави реалізують на митній території України підакцизні товари (продукцію), що з встановлених законами підстав перейшли у власність держави".  
422. 2) у статті 3:      2) у статті 3:  
423. пункт „б" доповнити словами „ (з урахуванням особливостей, передбачених Законом України „Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби")".   -434- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Абзац другий пункту 2 розділу ІХ виключити.  
Враховано    
424. доповнити новим пунктом „г" у такій редакції:      доповнити новим пунктом „г" у такій редакції:  
425. „г) обороти з реалізації (передачі) на митній території України підакцизних товарів (продукції), що з встановлених законами підстав перейшли у власність держави".      „г) обороти з реалізації (передачі) на митній території України підакцизних товарів (продукції), що з встановлених законами підстав перейшли у власність держави".  
426. 3) статтю 4 доповнити пунктом „г" такого змісту:      3) статтю 4 доповнити пунктом „г" такого змісту:  
427. „г) комбіновано, тобто за ставками у процентах до обороту з продажу, але не менше установленої твердої суми з одиниці реалізованого товару (продукції)".      „г) комбіновано, тобто за ставками у процентах до обороту з продажу, але не менше установленої твердої суми з одиниці реалізованого товару (продукції)".  
428. 4) частину десяту статті 5 виключити.      4) частину десяту статті 5 виключити.  
429. 5) у статті 6:      5) у статті 6:  
430. частину п'ятнадцяту після слова „товари" доповнити словами „на які встановлено ставки акцизного збору у процентах до обороту з продажу";   -435- Буряк С.В.
Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Коновалюк В.І.
Бондаренко Г.І.
Нощенко М.П.
Фоменко К.О.
Калетнік Г.М.
Воюш В.Д.
Заічко В.О.
Майстришин В.Я.
Потапов В.І.
Рудковський Д.О.
Шпак В.Ф.
абзац другий пункту 5) змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" доповнити словами " (крім підакцизних товарів, на які ставка акцизного збору у процентах до обороту з продажу становить нуль)".  
Враховано   частину п'ятнадцяту після слова „товари" доповнити словами „на які встановлено ставки акцизного збору у процентах до обороту з продажу (крім підакцизних товарів, на які ставка акцизного збору у процентах до обороту з продажу становить нуль)";  
431. у частині сімнадцятій слова „а також про дату, з якої запроваджуються встановлені у декларації максимальні роздрібні ціни" виключити;      у частині сімнадцятій слова „а також про дату, з якої запроваджуються встановлені у декларації максимальні роздрібні ціни" виключити;  
432. частину дев'ятнадцяту доповнити новим абзацом такого змісту:      частину дев'ятнадцяту доповнити новим абзацом такого змісту:  
433. „декларація подається неналежному центральному органу виконавчої влади";      „декларація подається неналежному центральному органу виконавчої влади";  
434. частину двадцяту доповнити реченням у такій редакції:      частину двадцяту доповнити реченням у такій редакції:  
435. „Центральний орган державної митної служби України у день прийняття ним декларації про встановлені імпортером підакцизних товарів максимальні роздрібні ціни на такі товари передає копію прийнятої ним декларації центральному органу державної податкової служби України".   -436- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Пункт 5 розділу ІХ доповнити такими положеннями: "частину двадцять четверту викласти у такій редакції: „У суб'єкта підприємницької діяльності, який здійснює роздрібну торгівлю підакцизним товарами, на які встановлено ставки акцизного збору відсотках у до обороту, у місці торгівлі такими товарами повинні бути ксерокопії декларацій про максимальні роздрібні ціни. Такі декларації засвідчуються печатками постачальників і зберігаються разом з товарно-супровідними документами". частину двадцять п'яту виключити.  
Враховано   „Центральний орган державної митної служби України у день прийняття ним декларації про встановлені імпортером підакцизних товарів максимальні роздрібні ціни на такі товари передає копію прийнятої ним декларації центральному органу державної податкової служби України". "частину двадцять четверту викласти у такій редакції: „У суб'єкта підприємницької діяльності, який здійснює роздрібну торгівлю підакцизним товарами, на які встановлено ставки акцизного збору у відсотках до обороту, у місці торгівлі такими товарами повинні бути ксерокопії декларацій про максимальні роздрібні ціни. Такі декларації засвідчуються печатками постачальників і зберігаються разом з товарно-супровідними документами". частину двадцять п'яту виключити.  
436. Х. У Законі України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 40, ст. 297; 1997 р., № 45, ст. 287; 1998 р., № 26, ст. 168; 1999 р., № 4, ст. 34; 2000 р., № 30, ст. 240; 2001 р., № 10, ст. 44; 2002 р., № 26, ст. 175, № 50, ст. 365; 2003 р, № 33, ст. 267):      ХІ. У Законі України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 40, ст. 297; 1997 р., № 45, ст. 287; 1998 р., № 26, ст. 168; 1999 р., № 4, ст. 34; 2000 р., № 30, ст. 240; 2001 р., № 10, ст. 44; 2002 р., № 26, ст. 175, № 50, ст. 365; 2003 р, № 33, ст. 267):  
437. 1) у статті 3:      1) у статті 3:  
438. у пункті "в" частини другої слова „імпортованої чи обороти з реалізації (передачі) української сировини, що ввозиться або використовується для виробництва підакцизних товарів" замінити словами „імпортованих чи обороти з реалізації українських спирту етилового та напівфабрикатів (спиртованих соків, морсів, настоїв) для виробництва алкогольних напоїв (окрім будь-яких виноматеріалів, сусла, вин, вермутів та зброджених напоїв з доданням спирту етилового - коди УКТ ЗЕД 2204, 2205, 2206) та сировини для виробництва тютюнових виробів".   -437- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Абзац другий пункту 1 розділу Х виключити.  
Враховано    
439. пункт „г" доповнити словами „,що засвідчується належно оформленою митною вантажною декларацією з написом митного органу про фактичне вивезення експортованих товарів за межі митної території України, засвідченим підписом відповідальної посадової особи і гербовою печаткою митного органу".   -438- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
У пункті 1 розділу Х слова "що засвідчується" замінити словами "та підтвердження експорту"  
Враховано   пункт „г" доповнити словами „та підтвердження експорту належно оформленою вантажною митною декларацією з написом митного органу про фактичне вивезення експортованих товарів за межі митної території України, засвідченим підписом відповідальної посадової особи і гербовою печаткою митного органу".  
440. 2) у статті 7:   -439- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Абзац другий пункту 2 розділу Х викласти у такій редакції: „у частині першій абзац третій доповнити словами „ (для виноробної продукції: „вино сухе", „,вино напівсухе та напівсолодке", вино з доданням спирту (кріплене)", „вино ігристе", „вино газоване", „плодово-ягідне вино", „вермут", „коньяк", „бренді")"  
Враховано   2) у статті 7:  
441. у частині першій абзац третій доповнити словами „ (для виноробної продукції: „вино сухе або марочне", „вино ординарне з вмістом цукру більш як 0,3 г/см-3" „вино міцне", „вино плодово-ягідне", „вермут", „коньяк або бренді")";      у частині першій абзац третій доповнити словами „ (для виноробної продукції: „вино сухе", „,вино напівсухе та напівсолодке", вино з доданням спирту (кріплене)", „вино ігристе", „вино газоване", „плодово-ягідне вино", „вермут", „коньяк", „бренді")"  
442. у частині першій абзац п'ятий викласти у такій редакції:      у частині першій абзац п'ятий викласти у такій редакції:  
443. „для горілки та лікеро-горілчаних виробів з вмістом спирту етилового понад 8,5 % об'ємних одиниць:";      „для горілки та лікеро-горілчаних виробів з вмістом спирту етилового понад 8,5 % об'ємних одиниць:";  
444. у частині першій абзац сьомий викласти у такій редакції:      у частині першій абзац сьомий викласти у такій редакції:  
445. „для інших алкогольних напоїв з вмістом спирту етилового понад 8,5 % об'ємних одиниць:";      „для інших алкогольних напоїв з вмістом спирту етилового понад 8,5 % об'ємних одиниць:";  
446. у частині першій абзац восьмий після цифр і букви "0,25 л" доповнити цифрами і буквами "0,275 л, 0,35 л";      у частині першій абзац восьмий після цифр і букви "0,25 л" доповнити цифрами і буквами "0,275 л, 0,35 л";  
447. доповнити частину першу новими абзацами дев'ятим-десятим у такій редакції:      доповнити частину першу новими абзацами дев'ятим-десятим у такій редакції:  
448. „Відповідно до вмісту спирту етилового для маркування горілки та лікеро-горілчаних виробів застосовуються марки акцизного збору з такими позначеннями: вміст спирту етилового до 25 % об'ємних одиниць та вміст спирту етилового 25 % і більше об'ємних одиниць.      „Відповідно до вмісту спирту етилового для маркування горілки та лікеро-горілчаних виробів застосовуються марки акцизного збору з такими позначеннями: вміст спирту етилового до 25 % об'ємних одиниць та вміст спирту етилового 25 % і більше об'ємних одиниць.  
449. У разі відсутності марок акцизного збору з позначеннями, встановленими цією статтею, дозволити Державній податковій адміністрації України, як виняток, для марочних колекційних вин, витриманих у пляшках, застосовувати марки акцизного збору з позначенням місткості тари в сторону збільшення".      У разі відсутності марок акцизного збору з позначеннями, встановленими цією статтею, дозволити Державній податковій адміністрації України, як виняток, для марочних колекційних вин, витриманих у пляшках, застосовувати марки акцизного збору з позначенням місткості тари в сторону збільшення".  
450. частину третю доповнити новим абзацом у такій редакції:      частину третю доповнити новим абзацом у такій редакції:  
451. „Продавець марок акцизного збору здійснює продаж марок акцизного збору для маркування алкогольних напоїв (окрім будь-яких вин) суб'єктам підприємницької у кількості необхідній для маркування готової продукції, виходячи з розрахунку суми акцизного збору, на яку видано податковий вексель, авальований банком. З метою визначення необхідної кількості марок акцизного збору, що підлягають продажу векселедавцю, орган державної податкової служби України за місцем його реєстрації видає продавцю марок акцизного збору довідку про взяття на облік податковий вексель за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, в якій зазначається сума акцизного збору, в підтвердження сплати якої надано такий вексель та кількість марок акцизного збору яку може отримати векселедавець".   -440- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
У розділі Х абзац дванадцятий пункту 2 після слів „авальований банком" доповнити словами „з урахуванням акту коригування", а після слова „вексель" - словами „ (податкове зобов'язання)".  
Враховано   „Продавець марок акцизного збору здійснює продаж марок акцизного збору для маркування алкогольних напоїв (окрім будь-яких вин) суб'єктам підприємницької діяльності у кількості необхідній для маркування готової продукції, виходячи з розрахунку суми акцизного збору, на яку видано податковий вексель (податкове зобов'язання), авальований банком, з урахуванням акту коригування. З метою визначення необхідної кількості марок акцизного збору, що підлягають продажу векселедавцю, орган державної податкової служби України за місцем його реєстрації видає продавцю марок акцизного збору довідку про взяття на облік податкового векселя (податкового зобов'язання) за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, в якій зазначається сума акцизного збору, в підтвердження сплати якої надано такий вексель (податкове зобов'язання) та кількість марок акцизного збору яку може отримати векселедавець".  
452. у абзаці другому частини п'ятої слова „пред'явлення підтверджувальних документів (договору на товарообмінні операції, вантажної митної декларації)" замінити словами „якщо вивезення (експортування) алкогольних напоїв та тютюнових виробів засвідчене належно оформленою митною вантажною декларацією з написом митного органу про фактичне вивезення експортованих товарів за межі митної території України, засвідченим підписом відповідальної посадової особи і гербовою печаткою митного органу";      у абзаці другому частини п'ятої слова „пред'явлення підтверджувальних документів (договору на товарообмінні операції, вантажної митної декларації)" замінити словами „якщо вивезення (експортування) алкогольних напоїв та тютюнових виробів засвідчене належно оформленою митною вантажною декларацією з написом митного органу про фактичне вивезення експортованих товарів за межі митної території України, засвідченим підписом відповідальної посадової особи і гербовою печаткою митного органу";  
453. у частині дев'ятій абзац перший доповнити словами „а також засвідчену імпортером копію декларації про встановлені ним максимальні роздрібні ціни на тютюнові вироби на момент подання заявки-розрахунку (для імпортерів тютюнових виробів)";      у частині дев'ятій абзац перший доповнити словами „а також засвідчену імпортером копію декларації про встановлені ним максимальні роздрібні ціни на тютюнові вироби на момент подання заявки-розрахунку (для імпортерів тютюнових виробів)";  
454. у частині десятій у абзаці першому слова „вартості імпортованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, діючих ставок ввізного мита і митних зборів та" виключити;      у частині десятій у абзаці першому слова „вартості імпортованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, діючих ставок ввізного мита і митних зборів та" виключити;  
455. у частині чотирнадцятій абзаци перший та другий замінити абзацом у такій редакції:      у частині чотирнадцятій абзаци перший та другий замінити абзацом у такій редакції:  
456. „14. Акцизний збір із суми перевищення максимальних роздрібних цін на момент митного оформлення над максимальними роздрібними цінами, врахованими під час обчислення акцизного збору на момент одержання марок, імпортер визначає і сплачує до бюджету до або під час митного оформлення";      „14. Акцизний збір із суми перевищення максимальних роздрібних цін на момент митного оформлення над максимальними роздрібними цінами, врахованими під час обчислення акцизного збору на момент одержання марок, імпортер визначає і сплачує до бюджету до або під час митного оформлення";  
457. у частині п'ятнадцятій слова „алкогольні напої або" виключити.      у частині п'ятнадцятій слова „алкогольні напої або" виключити.  
458. частину двадцяту викласти у такій редакції:   -441- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
У розділі Х абзац двадцятий пункту 2 викласти у такій редакції: „20. До відвантаження з акцизного складу спирту етилового, призначеного для переробки на горілку та лікеро-горілчані вироби, суб'єкт підприємницької діяльності видає податковий вексель, авальований банком (податкове зобов'язання), який підтверджує зобов'язання платника податку у термін до 90 календарних днів починаючи від дня видачі векселя (податкового зобов'язання) сплатити суму акцизного збору, яка розрахована за ставками для таких виробів. При отриманні спирту етилового підприємство-векселедавець за участю представника державної податкової служби, який призначений здійснювати контроль на такому підприємстві, складає акт про фактично отриману кількість спирту з розрахунком акцизного збору на цю кількість спирту. Цей акт є коригуванням вже наданого авальованого податкового векселя (податкового зобов'язання) із зазначенням остаточної суми акцизного збору, яка підлягає сплаті."  
Враховано   частину двадцяту викласти у такій редакції:  
459. "20. До отримання спирту етилового, призначеного для переробки на лікеро-горілчані вироби, суб'єкт підприємницької діяльності видає податковий вексель, авальований банком, який підтверджує зобов'язання платника податку у термін до 90 календарних днів починаючи від дня видачі векселя сплатити суму акцизного збору, яка розрахована за ставками для таких виробів.      "20. До відвантаження з акцизного складу спирту етилового, призначеного для переробки на горілку та лікеро-горілчані вироби, суб'єкт підприємницької діяльності видає податковий вексель, авальований банком (податкове зобов'язання), який підтверджує зобов'язання платника податку у термін до 90 календарних днів починаючи від дня видачі векселя (податкового зобов'язання) сплатити суму акцизного збору, яка розрахована за ставками для таких виробів. При отриманні спирту етилового підприємство-векселедавець за участю представника державної податкової служби, який призначений здійснювати контроль на такому підприємстві, складає акт про фактично отриману кількість спирту з розрахунком акцизного збору на цю кількість спирту. Цей акт є коригуванням вже наданого авальованого податкового векселя (податкового зобов'язання) із зазначенням остаточної суми акцизного збору, яка підлягає сплаті."  
460. Податковий вексель може бути видано лише особою, яка є виробником алкогольних напоїв.   -442- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
У розділі Х у абзаці двадцять першому слова „алкогольних напоїв" замінити словами „горілки та лікеро-горілчаних виробів".  
Враховано   Податковий вексель (податкове зобов'язання) може бути видано лише особою, яка є виробником горілки та лікеро-горілчаних виробів.  
461. При повній сплаті акцизного збору податковий вексель не видається.   -443- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Нову редакцію частини двадцятої статті 7 після слів „вексель", або „податковий вексель", або „авальований банком податковий вексель" у всіх відмінках доповнити словами „ (податкове зобов'язання)" у відповідних відмінках.  
Враховано   При повній сплаті акцизного збору податковий вексель (податкове зобов'язання) не видається.  
462. Обов'язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем.      Обов'язки з погашення податкового векселя (податкового зобов'язання) не можуть передаватися іншим особам незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем.  
463. За користування податковим векселем не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів.      За користування податковим векселем не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів.  
464. Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця.      Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця.  
465. У разі, якщо сума податкового векселя не погашена у визначений у векселі строк, протест у неплатежі не здійснюється. У цьому разі зазначена у векселі сума вважається податковим боргом і підлягає погашенню у встановленому законом порядку.   -444- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
У розділі Х абзац двадцять шостий пункту 2 викласти у такій редакції: „У разі, якщо податковий вексель (податкове зобов'язання) не погашається векселедавцем у визначений термін, векселедержатель здійснює протест векселя про неоплату згідно чинного законодавства та протягом одного робочого дня з дня здійснення протесту звертається до банку, який здійснив аваль цього векселя, з опротестованим податковим векселем. Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, наступного за днем звернення векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати суму, яка вказана у векселі, векселедержателю"  
Враховано   „У разі, якщо податковий вексель (податкове зобов'язання) не погашається векселедавцем у визначений термін, векселедержатель здійснює протест векселя про неоплату згідно чинного законодавства та протягом одного робочого дня з дня здійснення протесту звертається до банку, який здійснив аваль цього векселя, з опротестованим податковим векселем. Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, наступного за днем звернення векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати суму, яка вказана у векселі, векселедержателю".  
466. Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів встановлюється Кабінетом Міністрів України.      Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів (податкових зобов'язань) встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
467. Акцизний збір сплачується підприємствами вторинного виноробства при придбанні марок акцизного збору на суму, розраховану із ставок акцизного збору на готову продукцію, вироблену з цих виноматеріалів чи сусла. Порядок отримання суб'єктами підприємницької діяльності - підприємствами первинного виноробства спирту етилового та його цільового використання встановлюється Кабінетом Міністрів України".   -445- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
У пункті 2 розділу Х абзац двадцять восьмий виключити.  
Враховано    
468. доповнити статтю новою частиною двадцять першою у такій редакції:      доповнити статтю новою частиною двадцять першою у такій редакції:  
469. „21. Частина акцизного збору з тютюнових виробів, обчислена у процентах до обороту з реалізації, спрямовується на виплату пенсій, призначених за різними пенсійними програмами".      „21. Частина акцизного збору з тютюнових виробів, обчислена у процентах до обороту з реалізації, спрямовується на виплату пенсій, призначених за різними пенсійними програмами".  
470. ХІ. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345; 1996 р., № 41, ст. 193, ст. 232; 1997 р., № 45, ст. 286; 1998 р., № 18, ст. 91, № 26, ст. 158, ст. 168; 1999 р., № 8, ст. 56; 2000 р., № 30, ст. 240; 2001 р., № 11, ст. 45; 2002 р. № 26, ст. 175, № 50, ст. 365; 2003 р, № 33, ст. 267):      ХІІ. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345; 1996 р., № 41, ст. 193, ст. 232; 1997 р., № 45, ст. 286; 1998 р., № 18, ст. 91, № 26, ст. 158, ст. 168; 1999 р., № 8, ст. 56; 2000 р., № 30, ст. 240; 2001 р., № 11, ст. 45; 2002 р. № 26, ст. 175, № 50, ст. 365; 2003 р, № 33, ст. 267):  
471. 1) У статті 1:   -446- Кармазін Ю.А.
абзац восьмий викласти у такій редакції: "місце торгівлі - місце реалізації товарів, у тому числі на розлив, в одному торговому приміщенні (будівлі) за місцем його фактичного розташування для тютюнових виробів - без обмеження площі і з непрозорими стінами, що не дають можливості бачити тютюнову продукцію ззовні торгового приміщення (будівлі), для алкогольних напоїв - торговельною площею не менше 20 кв. м, обладнане електронними контрольно-касовими апаратами (незалежно від їх кількості) або де є товарно-касові книги (незалежно від їх кількості), в яких фіксується виручка від продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів незалежно від того, чи оформляється через них продаж інших товарів" Передбачити і в інших статтях проекту, що стосуються продажу тютюнових виробів наявність непрозорих стін, що не дають можливості бачити тютюнову продукцію ззовні торгового приміщення (будівлі)". Сьогодні кіоски для продажу тютюну мають прозорі стіни і використовуються як рекламні стенди, для невиконання вимог щодо заборони реклами тютюну.  
Відхилено   1) У статті 1: Доповнити статтю новим абзацом чотирнадцятим такого змісту: "Фальсифікацією вина вважається умисна, з корисливою метою, підробка вина за видом, типом, походженням, місцем виробництва та сортовим складом шляхом додавання виноматеріалів з гібридів прямих виробників, комплексно-стійких гібридів сортів винограду, які не входять до затвердженого сортименту, додавання нешкідливих чи шкідливих для здоров'я людини речовин, виготовлення винних сурогатів у процесі виробництва, транспортування, зберігання та продажу вин, а також виробництво штучного вина шляхом купажування розчину цукрового сиропу (сахарози), гліцерину, спирту, барвників, кислот, есенцій та інших речовин, етикетування, що не відповідає дійсності, використання інших видів дезінформації покупця при зовнішньому оформленні вин ". у зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий-тридцятий вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим-тридцять першим.  
    -447- Буряк С.В.
Калінчук В.А.
Цушко В.П.
Пункт 1 розділу ХІ доповнити такими положеннями: Доповнити статтю новим абзацом чотирнадцятим такого змісту: "Фальсифікацією вина вважається умисна, з корисливою метою, підробка вина за видом, типом, походженням, місцем виробництва та сортовим складом шляхом додавання виноматеріалів з гібридів прямих виробників, комплексно-стійких гібридів сортів винограду, які не входять до затвердженого сортименту, додавання нешкідливих чи шкідливих для здоров'я людини речовин, виготовлення винних сурогатів у процесі виробництва, транспортування, зберігання та продажу вин, а також виробництво штучного вина шляхом купажування розчину цукрового сиропу (сахарози), гліцерину, спирту, барвників, кислот, есенцій та інших речовин, етикетування, що не відповідає дійсності, використання інших видів дезінформації покупця при зовнішньому оформленні вин ". у зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий-тридцятий вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим-тридцять першим.  
Враховано    
472. доповнити статтю новими абзацами такого змісту:      доповнити статтю новими абзацами такого змісту:  
473. „обіг спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів - рух спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів шляхом переходу права власності на них починаючи з моменту їх виготовлення або ввезення на митну територію України і закінчуючи їх споживанням, використанням або вилученням з обігу;      „обіг спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів - рух спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів шляхом переходу права власності на них починаючи з моменту їх виготовлення або ввезення на митну територію України і закінчуючи їх споживанням, використанням або вилученням з обігу;  
474. спеціалізовані підприємства громадського харчування - заклад громадського харчування з однорідним асортиментом продукції;   -448- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Абзаци четвертий-п'ятий пункту 1 розділу ХІ виключити. 1  
Враховано    
475. асортимент - види і сорти продукції, яка реалізується закладом громадського харчування;       
476. спеціалізований заклад торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами (склад, база, магазин, кіоск, павільйон), крім підприємств громадського харчування, - заклад торгівлі, в якому забороняється торгівля товарами, окрім алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів і аксесуарів до них та товарів, перелік яких затверджено Кабінетом Міністрів України;   -449- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
У абзаці шостому пункту 1 розділу ХІ слова „ (склад, база, магазин)" виключити.  
Враховано   спеціалізований заклад торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, крім підприємств громадського харчування, - заклад торгівлі, в якому забороняється торгівля товарами, окрім алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів і аксесуарів до них та товарів, перелік яких затверджено Кабінетом Міністрів України;  
477. спеціалізований відділ (секція) з продажу алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів - відділ (секція) відокремлений від торгового закладу непрозорими стінами, що функціонує в режимі спеціального закладу торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами".   -450- Горбачов В.С.
У абзаці сьомому пункту 1 розділу ХІ слова „непрозорими стінами" виключити.  
Враховано   спеціалізований відділ (секція) з продажу алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів - відділ (секція) відокремлений від торгового закладу, що функціонує в режимі спеціального закладу торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами". високооктанова кисневмісна домішка до бензинів (ВКД) - спирт етиловий зневоднений, виготовлений з крохмале- і цукровмісної сировини. Підприємство первинного виноробства - це спеціалізований суб'єкт господарської діяльності, який займається переробкою винограду районованих сортів або плодово-ягідної продукції та виробництвом вина (для продажу на розлив у роздрібній торгівлі), виноматеріалів, сусла та соків для виробництва вина і має відповідну ліцензію. Підприємства первинного виноробства, які виробляють виноматеріали виноградні, можуть бути розташовані виключно у тих зонах (територіях), де знаходяться (вирощуються) промислові виноградники. Підприємство вторинного виноробства - це спеціалізований суб'єкт господарської діяльності, який займається дообробкою виноматеріалів та виготовленням з них вин, та розливом їх у споживчу тару і має відповідну ліцензію. Підприємство змішаного виноробства - це спеціалізований суб'єкт господарської діяльності, виробничий комплекс якого об'єднує первинне та вторинне виноробство, і має відповідні ліцензії. Підприємства змішаного виноробства ведуть окремий облік по первинному та вторинному виноробству. Виноматеріали виноградні - продукти первинної переробки винограду, виготовлені у відповідності з діючими технологічними інструкціями України та призначені для виготовлення вина. Виноматеріали плодово-ягідні - сировина для виробництва вина плодово-ягідного, отримана в результаті спиртового бродіння соку плодового або ягідного з доданням або без додання спирту етилового, виготовленого з харчової сировини, з вмістом спирту етилового не більше 22,5% об'єму готової продукції. Виноматеріали коньячні - молоде необроблене вино (виноматеріал виноградний врожаю поточного року), призначене для отримання (перекурки) спиртів коньячних. Виноматеріали шампанські - виноматеріали, виготовлені білим або червоним способом з визначених сортів винограду в специфічних зонах виноробства з відповідним сортиментом та призначені для виготовлення ігристих вин та шампанського. Вино виноградне - це алкогольний напій, вироблений з виноматеріалу виноградного, міцність якого набувається внаслідок спиртового бродіння роздушених ягід або свіжовіджатого виноградного сусла (соку), а у разі виготовлення кріплених вин - підвищується шляхом додавання спирту етилового ректифікованого або спирту етилового ректифікованого виноградного. Міцність вин може становити від 9 до 20 відсотків об'ємних. Вино натуральне - вино, виготовлене з виноматеріалів виноградних, отриманих шляхом повного збродження цукрів сусла чи часткового бродіння, призупиненого із застосуванням фізичного або біотехнічного засобів. При цьому не використовуються сторонні добавки будь-якого походження, за винятком речовин, дозволених у певних дозах для освітлення вина та його стабілізації. Вино сухе - вино натуральне, виготовлене з виноматеріалів виноградних, отриманих в результаті завершеного алкогольного збродження, вміст редуційованого цукру в якому становить не більше 3,0 г/куб.дм. Вино напівсухе - вино натуральне, виготовлене з виноматеріалів виноградних, отриманих шляхом неповного зброджування мезги виноградного сусла (натуральне напівсухе вино), або додання виноградного сусла чи концентрованого виноградного сусла (столове напівсухе вино), вміст редуційованого цукру в якому становить від 3,0 до 25 г/куб.дм. Вино напівсолодке - вино натуральне, виготовлене з виноматеріалів виноградних, отриманих шляхом неповного зброджування мезги виноградного сусла (натуральне напівсолодке вино), або додання виноградного сусла чи концентрованого виноградного сусла (столове напівсолодке вино), вміст редуційованого цукру в якому становить від 25,0 до 50 г/куб.дм. Вино ординарне - вино, виготовлене з виноматеріалів виноградних, отриманих по загальноприйнятій прискореній технології, яке не має постійного сортового складу та місця походження і реалізується з 1 січня наступного за врожаєм винограду роком. Вино марочне - столове або кріплене вино вищої якості з характерними для обумовленої виноробної місцевості і сортів винограду особливостями, яке пройшло природне визрівання шляхом технологічної витримки в дубовій тарі не менш як 1,5 року. Вино столове - вино, виготовлене з виноматеріалів виноградних, отриманих шляхом повного чи неповного збродження сусла. Залежно від вмісту цукрів, столове вино поділяється на сухе, напівсухе, напівсолодке. Вино кріплене (з доданням спирту та міцне - згідно УКТ ЗЕД) - вино, виготовлене з виноматеріалів виноградних, отриманих внаслідок неповного збродження цукрів сусла шляхом призупинення бродіння додаванням спирту етилового ректифікованого, виготовленого з крохмале- і цукровмісної сировини і продуктів переробки винограду. Вино ігристе - вино виноградне, піняста властивість якого набута внаслідок природного насичення його вуглекислим газом, що утворюється під час бродіння сусла або вторинного бродіння виноматеріалів у герметично закритих посудинах (пляшках, резервуарах). Якщо для вторинного бродіння додається сахароза, одержані ігристі вина належать до категорії шампанізованих. Вино газоване - вино виноградне, піняста властивість якого набута внаслідок штучного насичення його вуглекислим газом. Вермут - ароматизований алкогольні напій виноградного походження, отриманий шляхом змішування сухого та кріпленого вина, спиртових рослинних екстрактів, спирту етилового ректифікованого та цукру. Спирт коньячний - середня фракція перегонки коньячного виноматеріала на спеціальних коньячних перегонних установках. Коньяки (бренді) - міцні спиртні напої, виготовлені з витриманих коньячних спиртів." Плодово-ягідні алкогольні напої (вина плодово-ягідні) - напої з вмістом спирту етилового не більше 22,5% об'єму готової продукції, виготовлені з виноматеріалу плодово-ягідного, отриманого шляхом збродження соків плодів та ягід з доданням води та цукру, і міцність якого може бути підвищена додаванням спирту етилового ректифікованого.  
    -451- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Калетнік Г.М.
Цушко В.П.
Пункт 1 розділу ХІ доповнити таким положенням:  
Враховано    
    -452- „високооктанова кисневмісна домішка до бензинів (ВКД) - спирт етиловий зневоднений, виготовлений з крохмале- і цукровмісної сировини"  Немає висновку    
    -453- Буряк С.В.
Нощенко М.П.
Калінчук В.А.
Цушко В.П.
Пункт 1 розділу ХІ доповнити таким положенням: "Підприємство первинного виноробства - це спеціалізований суб'єкт господарської діяльності, який займається переробкою винограду районованих сортів або плодово-ягідної продукції та виробництвом вина (для продажу на розлив у роздрібній торгівлі) виноматеріалів, сусла та соків для виробництва вина та має відповідну ліцензію. Підприємства первинного виноробства, які виробляють виноматеріали виноградні, можуть бути розташовані виключно у тих зонах (територіях), де знаходяться (вирощуються) промислові виноградники". Підприємство вторинного виноробства - це спеціалізований суб'єкт господарської діяльності, який займається дообробкою виноматеріалів та виготовленням з них вин, та розливом їх у споживчу тару і має відповідну ліцензію. Підприємство змішаного виноробства - це спеціалізований суб'єкт господарської діяльності, виробничий комплекс якого об'єднує первинне та вторинне виноробство, і має відповідні ліцензії. Підприємство змішаного виноробства ведуть окремий облік по первинному та вторинному виноробству. Виноматеріали виноградні - продукти первинної переробки винограду, виготовлені у відповідності з діючими технологічними інструкціями України та призначені для виготовлення вина. Виноматеріали плодово-ягідні - сировина для виробництва вина плодово-ягідного, отримана в результаті спиртового бродіння соку плодового або ягідного з доданням або без додання спирту етилового, виготовленого з харчової сировини, з вмістом спирту етилового не більше 22,5% об'єму готової продукції. Виноматеріали коньячні - молоде необроблене вино (виноматеріал виноградний врожаю поточного року), призначене для отримання (перекурки) спиртів коньячних. Виноматеріали шампанські - виноматеріали, виготовлені білим або червоним способом з визначених сортів винограду в специфічних зонах виноробства з відповідним сортиментом та призначені для виготовлення ігристих вин та шампанського. Вино виноградне - це алкогольний напій, вироблений з виноматеріалу виноградного, міцність якого набувається внаслідок спиртового бродіння роздушених ягід або свіжовіджатого виноградного сусла (соку), а у разі виготовлення кріплених вин - підвищується шляхом додавання спирту етилового ректифікованого або спирту етилового ректифікованого виноградного. Міцність вин може становити від 9 до 20 відсотків об'ємних. Вино натуральне - вино, виготовлене з виноматеріалів виноградних, отриманих шляхом повного збродження цукрів сусла чи часткового бродіння, призупиненого із застосуванням фізичного або біотехнічного засобів. При цьому не використовуються сторонні добавки будь-якого походження, за винятком речовин, дозволених у певних дозах для освітлення вина та його стабілізації. Вино сухе - вино натуральне, виготовлене з виноматеріалів виноградних, отриманих в результаті завершеного алкогольного збродження, вміст редуційованого цукру в якому становить не більше 3,0 г/куб.дм. Вино напівсухе - вино натуральне, виготовлене з виноматеріалів виноградних, отриманих шляхом неповного зброджування мезги виноградного сусла (натуральне напівсухе вино), або додання виноградного сусла чи концентрованого виноградного сусла (столове напівсухе вино), вміст редуційованого цукру в якому становить від 3,0 до 25 г/куб.дм. Вино напівсолодке - вино натуральне, виготовлене з виноматеріалів виноградних, отриманих шляхом неповного зброджування мезги виноградного сусла (натуральне напівсолодке вино), або додання виноградного сусла чи концентрованого виноградного сусла (столове напівсолодке вино), вміст редуційованого цукру в якому становить від 25,0 до 50 г/куб.дм. Вино ординарне - вино, виготовлене з виноматеріалів виноградних, отриманих по загальноприйнятій прискореній технології, яке не має постійного сортового складу та місця походження і реалізується з 1 січня наступного за врожаєм винограду роком. Вино марочне - столове або кріплене вино вищої якості з характерними для обумовленої виноробної місцевості і сортів винограду особливостями, яке пройшло природне визрівання шляхом технологічної витримки в дубовій тарі не менш як 1,5 року. Вино столове - вино, виготовлене з виноматеріалів виноградних, отриманих шляхом повного чи неповного збродження сусла. Залежно від вмісту цукрів, столове вино поділяється на сухе, напівсухе, напівсолодке. Вино кріплене (з доданням спирту та міцне - згідно УКТ ЗЕД) - вино, виготовлене з виноматеріалів виноградних, отриманих внаслідок неповного збродження цукрів сусла шляхом призупинення бродіння додаванням спирту етилового ректифікованого, виготовленого з крохмале- і цукровмісної сировини і продуктів переробки винограду. Вино ігристе - вино виноградне, піняста властивість якого набута внаслідок природного насичення його вуглекислим газом, що утворюється під час бродіння сусла або вторинного бродіння виноматеріалів у герметично закритих посудинах (пляшках, резервуарах). Якщо для вторинного бродіння додається сахароза, одержані ігристі вина належать до категорії шампанізованих. Вино газоване - вино виноградне, піняста властивість якого набута внаслідок штучного насичення його вуглекислим газом. Вермут - ароматизований алкогольні напій виноградного походження, отриманий шляхом змішування сухого та кріпленого вина, спиртових рослинних екстрактів, спирту етилового ректифікованого та цукру. Спирт коньячний - середня фракція перегонки коньячного виноматеріала на спеціальних коньячних перегонних установках. Коньяки (бренді) - міцні спиртні напої, виготовлені з витриманих коньячних спиртів." Плодово-ягідні алкогольні напої (вина плодово-ягідні) - напої з вмістом спирту етилового не більше 22,5% об'єму готової продукції, виготовлені з виноматеріалу плодово-ягідного, отриманого шляхом збродження соків плодів та ягід з доданням води та цукру, і міцність якого може бути підвищена додаванням спирту етилового ректифікованого.  
Враховано    
478. 2) У статті 2:   -454- Буряк С.В.
Калетнік Г.М.
Шепетін В.Л.
Цушко В.П.
У розділі ХІ абзац другий пункту 2 викласти у такій редакції: „частину першу викласти в такій редакції: „Виробництво спирту етилового (у тому числі як лікарського засобу), спирту етилового денатурованого (спирту технічного), високооктанових кисневмісних домішок до бензинів (ВКД), спирту плодового, спирту етилового ректифікованого плодового може здійснюватися лише на державних підприємствах за наявності у них ліцензій. При цьому виробництво спирту етилового денатурованого (спирту технічного) та високооктанових кисневмісних домішок до бензинів (ВКД) здійснюється за умови наявності у технологічному циклі виробництва технічних пристроїв, які унеможливлюють виробництво неденатурованих спирту або високооктанових кисневмісних домішок до бензинів (ВКД)".  
Враховано   2) У статті 2:  
479. у частині першій слова „може здійснюватися лише на державних підприємствах за наявності у них ліцензій" замінити словами „здійснюється виключно державним унітарним підприємством, підпорядкованим Кабінету Міністрів України, за наявності нього відповідних ліцензій".   -455- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
У розділі ХІ пункт 2 доповнити такими положенням: доповнити статтю новою частиною другою у такій редакції: „Спирт етиловий, що оподатковується за пільговими ставками акцизного збору, виробляється та реалізується тільки державними підприємствами, визначеними Кабінетом Міністрів України за поданням експертно-консультаційної комісії з питань державного регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. При цьому такі державні підприємства відповідно до виданих згідно із законодавством нарядів виробляють та реалізовують виключно спирт етиловий, що оподатковується за пільговою ставкою акцизного збору. у зв'язку з цим частини другу-десяту вважати відповідно частинами третьою-одинадцятою.  
Враховано   частину першу викласти в такій редакції: „Виробництво спирту етилового (у тому числі як лікарського засобу), спирту етилового денатурованого (спирту технічного), високооктанових кисневмісних домішок до бензинів (ВКД), спирту плодового, спирту етилового ректифікованого плодового може здійснюватися лише на державних підприємствах за наявності у них ліцензій. При цьому виробництво спирту етилового денатурованого (спирту технічного) та високооктанових кисневмісних домішок до бензинів (ВКД) здійснюється за умови наявності у технологічному циклі виробництва технічних пристроїв, які унеможливлюють виробництво неденатурованих спирту або високооктанових кисневмісних домішок до бензинів (ВКД)". доповнити статтю новою частиною другою у такій редакції: „Спирт етиловий, що оподатковується за пільговими ставками акцизного збору, виробляється та реалізується тільки державними підприємствами, визначеними Кабінетом Міністрів України за поданням експертно-консультаційної комісії з питань державного регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. При цьому такі державні підприємства відповідно до виданих згідно із законодавством нарядів виробляють та реалізовують виключно спирт етиловий, що оподатковується за пільговою ставкою акцизного збору." у зв'язку з цим частини другу-десяту вважати відповідно частинами третьою-одинадцятою. частину четверту викласти у такій редакції: „Виробництво спирту коньячного та спирту етилового ректифікованого виноградного здійснюється на державних підприємствах, а також на підприємствах незалежно від форми власності, які станом на 1 січня 2001 року мали відповідну ліцензію, (або правонаступнику такого підприємства), повний технологічний цикл виробництва виноматеріалів та/або коньячного спирту та/або коньяку і виробляють зазначені спирти лише для потреб власного виробництва. При цьому виробництво спирту коньячного здійснюють лише підприємства, забезпечені спеціальною тарою для витримки спиртів та кваліфікованими фахівцями. Підприємства, які здійснюють виробництво спирту коньячного, мають право виробляти та реалізовувати цей спирт і для потреб інших підприємств, які мають ліцензію на виробництво спирту коньячного або коньяку, без права реалізації іншим суб'єктам підприємницької діяльності". частину п'яту доповнити реченням в такій редакції: „При цьому суб'єкт підприємницької діяльності, який отримує спирт етиловий, що оподатковується за пільговою ставкою акцизного збору, не має права здійснювати виробництво горілки та лікеро-горілчаних виробів".  
    -456- Ващук К.Т.
Наведену вище норму щодо виробництва спирту етилового, який оподатковується за пільговими ставками акцизного збору, виключити.  
Відхилено    
    -457- Буряк С.В.
Калінчук В.А.
Цушко В.П.
У розділі ХІ абзац другий пункту 2 викласти у такій редакції: частину четверту викласти у такій редакції: „Виробництво спирту коньячного та спирту етилового ректифікованого виноградного здійснюється на державних підприємствах, а також на підприємствах незалежно від форми власності, які станом на 1 січня 2001 року мали відповідну ліцензію, (або правонаступнику такого підприємства), повний технологічний цикл виробництва виноматеріалів та/або коньячного спирту та/або коньяку і виробляють зазначені спирти лише для потреб власного виробництва. При цьому виробництво спирту коньячного здійснюють лише підприємства, забезпечені спеціальною тарою для витримки спиртів та кваліфікованими фахівцями. Підприємства, які здійснюють виробництво спирту коньячного, мають право виробляти та реалізовувати цей спирт і для потреб інших підприємств, які мають ліцензію на виробництво спирту коньячного або коньяку, без права реалізації іншим суб'єктам підприємницької діяльності".  
Враховано    
    -458- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
У розділі ХІ пункт 2 доповнити такими положенням: частину п'яту доповнити реченням в такій редакції: „При цьому суб'єкт підприємницької діяльності, який отримує спирт етиловий, що оподатковується за пільговою ставкою акцизного збору, не має права здійснювати виробництво горілки та лікеро-горілчаних виробів".  
Враховано    
480. частину п'яту доповнити таким новим реченням: „При цьому місце зберігання спирту, розташоване на державному підприємстві, яке виробляє спирт етиловий, вважається акцизним складом".   -459- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
У розділі ХІ абзац третій пункту 2 викласти у такій редакції: „частину сьому доповнити такими новими реченнями: „При цьому приміщення, у яких здійснюється виробництво спирту етилового, та місця зберігання спирту, розташовані на державному підприємстві, яке виробляє спирт етиловий, вважаються акцизним складом. На акцизних складах, а також у місцях зберігання спирту та приміщеннях, у яких здійснюється виробництво продукції із використанням спирту етилового, що оподатковується за пільговою ставкою акцизного збору (крім закладів охорони здоров'я), або виробництво високооктанових кисневмісних домішок (ВКД), (далі - на підприємствах), постійно діють представники державної податкової служби України".  
Враховано   частину сьому доповнити такими новими реченнями: „При цьому приміщення, у яких здійснюється виробництво спирту етилового, та місця зберігання спирту, розташовані на державному підприємстві, яке виробляє спирт етиловий, вважаються акцизним складом. На акцизних складах, а також у місцях зберігання спирту та приміщеннях, у яких здійснюється виробництво продукції із використанням спирту етилового, що оподатковується за пільговою ставкою акцизного збору (крім закладів охорони здоров'я), або виробництво високооктанових кисневмісних домішок (ВКД), (далі - на підприємствах), постійно діють представники державної податкової служби України".  
481. після частини десятої доповнити статтю новими частинами у такій редакції:      після частини дванадцятої доповнити статтю новими частинами у такій редакції:  
482. „Орган державної податкової служби одночасно з внесенням акцизного складу (місця зберігання спирту, розташованого на державному підприємстві, яке виробляє спирт етиловий) до Єдиного реєстру, призначає свого представника (представників) на цьому акцизному складі.   -460- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
У розділі ХІ абзац п'ятий-восьмий пункту 2 викласти у такій редакції: „Орган державної податкової служби призначає свого представника (представників) на акцизних складах та на підприємствах, зазначених у частині сьомій цієї статті." Копія рішення про призначення представника (представників) органу державної податкової служби у день прийняття такого рішення надсилається власнику акцизного складу чи підприємству. Представник (представники) органу державної податкової служби здійснюють постійний безпосередній контроль за дотриманням встановленого порядку передачі спирту етилового, сплати акцизного збору з нього, використання ВКД і спирту етилового, що оподатковується за пільговими ставками, а також забезпечують складання актів про фактичне цільове використання спирту етилового для виготовлення відповідної кількості певної продукції, відповідність виготовлених товарів встановленим вимогам щодо вмісту спирту, або фактичне використання високооктанових кисневмісних добавок (ВКД) на виготовлення відповідної кількості бензинів моторних (ГСТУ 320.00149943.015-2000) сумішевих з вмістом не менше як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок (ВКД) та відповідності цих бензинів встановленим ГСТУ вимогам".  
Враховано   „Орган державної податкової служби призначає свого представника (представників) на акцизних складах та на підприємствах, зазначених у частині сьомій цієї статті.  
483. Копія рішення про призначення представника (представників) органу державної податкової служби на акцизному складі у день прийняття такого рішення надсилається підприємству, де розташований акцизний склад.      Копія рішення про призначення представника (представників) органу державної податкової служби у день прийняття такого рішення надсилається власнику акцизного складу чи підприємству.  
484. Представник (представники) органу державної податкової служби на акцизному складі здійснюють постійний безпосередній контроль за дотриманням встановленого порядку передачі спирту етилового, а також сплати акцизного збору з нього.      Представник (представники) органу державної податкової служби здійснюють постійний безпосередній контроль за дотриманням встановленого порядку передачі спирту етилового, сплати акцизного збору з нього, використання ВКД і спирту етилового, що оподатковується за пільговими ставками, а також забезпечують складання актів про фактичне цільове використання спирту етилового для виготовлення відповідної кількості певної продукції, відповідність виготовлених товарів встановленим вимогам щодо вмісту спирту, або фактичне використання високооктанових кисневмісних добавок (ВКД) на виготовлення відповідної кількості бензинів моторних (ГСТУ 320.00149943.015-2000) сумішевих з вмістом не менше як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок (ВКД) та відповідності цих бензинів встановленим ГСТУ вимогам".  
485. Порядок роботи представників органу державної податкової служби на акцизному складі та надання ними дозволу на передачу спирту етилового встановлюється центральним органом державної податкової служби України".   -461- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Порядок роботи представників органу державної податкової служби та надання ними дозволу на передачу спирту етилового встановлюється центральним органом державної податкової служби України. При цьому розпорядок роботи представників органу державної податкової служби повинен відповідати режиму роботи, встановленому власником акцизного складу або підприємством".  
Враховано   Порядок роботи представників органу державної податкової служби та надання ними дозволу на передачу спирту етилового встановлюється центральним органом державної податкової служби України. При цьому розпорядок роботи представників органу державної податкової служби повинен відповідати режиму роботи, встановленому власником акцизного складу або підприємством".  
486. У зв'язку з цим частину одинадцяту вважати частиною п'ятнадцятою.      У зв'язку з цим частину одинадцяту вважати частиною сімнадцятою.  
487. 3) У статті 3:      3) У статті 3:  
488. у частині сьомій слова „приміщеннями та обладнанням, що забезпечують" замінити словами „цілісним майновим комплексом, що забезпечує".      у частині сьомій слова „приміщеннями та обладнанням, що забезпечують" замінити словами „цілісним майновим комплексом, що забезпечує".  
489. 4) У статті 4:      4) У статті 4:  
490. абзац другий частини першої замінити абзацами у такій редакції:      абзац другий частини першої замінити абзацами у такій редакції:  
491. „спирту етилового, коньячного, плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового та алкогольних напоїв (окрім лікеро-горілчаних виробів) - 25000 гривень, а для підприємств первинного виноробства із середньорічними обсягами переробки сировини до 1,0 тис. тонн - 5000 гривень;   -462- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
У розділі ХІ у абзацах третьому-четвертому слова „лікеро-горілчаних" замінити словами „горілки та лікеро-горілчаних".  
Враховано   „спирту етилового, коньячного, плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового та алкогольних напоїв (окрім горілки та лікеро-горілчаних виробів) - 25000 гривень, а для підприємств первинного виноробства із середньорічними обсягами переробки сировини до 1,0 тис. тонн - 5000 гривень;  
492. лікеро-горілчаних виробів - 250 000 гривень;"   -463- Осика С.Г.
У розділі ХІ у абзаці четвертому пункту 4 цифри „250 000" замінити цифрами „500 000".  
Враховано   горілки та лікеро-горілчаних виробів - 500 000 гривень;"  
493. у зв'язку з цим абзаци третій-четвертий вважати відповідно абзацами четвертим-п'ятим.      у зв'язку з цим абзаци третій-четвертий вважати відповідно абзацами четвертим-п'ятим.  
494. 5) У статті 6:      5) У статті 6:  
495. назву статті викласти в такій редакції:      назву статті викласти в такій редакції:  
496. „Стаття 6. Реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності"      „Стаття 6. Реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності"  
497. доповнити статтю новою частиною в такій редакції:      доповнити статтю новою частиною в такій редакції:  
498. "Виробники, імпортери та користувачі брагоректифікаційних установок для виробництва спирту етилового, коньячного і плодового підлягають обов'язковій реєстрації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".   -464- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Абзац п'ятий пункту 5 розділу ХІ викласти у такій редакції: „Виробники, продавці, імпортери та користувачі брагоректифікаційних установок для виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового та спирту-сирцю підлягають обов'язковій реєстрації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   "Виробники, продавці, імпортери та користувачі брагоректифікаційних установок для виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового та спирту-сирцю підлягають обов'язковій реєстрації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".  
499. 6) У статті 9:      6) У статті 9:  
500. у частині першій слова "затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні" замінити словами "стандартів, які діють в Україні, або затверджених виробником технічних умов, які пройшли державну санітарно-гігієнічну експертизу і зареєстровані органом виконавчої влади, уповноваженим законом України";      у частині першій слова "затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні" замінити словами "стандартів, які діють в Україні, або затверджених виробником технічних умов, які пройшли державну санітарно-гігієнічну експертизу і зареєстровані органом виконавчої влади, уповноваженим законом України";  
501. після частини першої доповнити новими частинами такого змісту:      після частини першої доповнити новими частинами такого змісту:  
502. "Максимально допустимі рівні вмісту смол та нікотину в димі сигарет, які реалізуються в Україні, встановлюються виключно цим Законом і становлять: смол - 12 мг, нікотину - 1,2 мг у димі однієї сигарети з фільтром; смол - 15 мг, нікотину - 1,3 мг у димі однієї сигарети без фільтру.      "Максимально допустимі рівні вмісту смол та нікотину в димі сигарет, які реалізуються в Україні, встановлюються виключно цим Законом і становлять: смол - 12 мг, нікотину - 1,2 мг у димі однієї сигарети з фільтром; смол - 15 мг, нікотину - 1,3 мг у димі однієї сигарети без фільтру.  
503. Визначення відповідності рівнів вмісту смол та нікотину встановленим цим Законом показникам здійснюють лабораторії, акредитовані згідно законодавства.      Визначення відповідності рівнів вмісту смол та нікотину встановленим цим Законом показникам здійснюють лабораторії, акредитовані згідно законодавства.  
504. Зміни до рівнів вмісту смол та нікотину, зазначених у цій статті, набирають чинності не раніше ніж через 18 місяців від дня набрання чинності внесеними відповідним законом змінами до рівнів вмісту смол та нікотину".      Зміни до рівнів вмісту смол та нікотину, зазначених у цій статті, набирають чинності не раніше ніж через 18 місяців від дня набрання чинності внесеними відповідним законом змінами до рівнів вмісту смол та нікотину".  
505. 7) Статтю 10 викласти у такій редакції:      7) Статтю 10 викласти у такій редакції:  
506. "Стаття 10. Підтвердження відповідності продукції      "Стаття 10. Підтвердження відповідності продукції  
507. Спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, спирт-сирець виноградний, спирт-сирець плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби підлягають підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері шляхом сертифікації.   -465- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
У розділі ХІ у абзацах третьому-п'ятому пункту 7 слова „спирт-сирець виноградний, спирт-сирець плодовий" у відповідних відмінках виключити.  
Враховано   Спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби підлягають підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері шляхом сертифікації.  
508. Відповідність спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів підтверджується наявністю у їх виробника або імпортера сертифікату відповідності або свідоцтва про визнання відповідності.      Відповідність спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів підтверджується наявністю у їх виробника або імпортера сертифікату відповідності або свідоцтва про визнання відповідності.  
509. Реєстраційні номери сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності, виданих на спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, спирт-сирець виноградний, спирт-сирець плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби зазначаються у документах, згідно яких здійснюється передача відповідної продукції.      Реєстраційні номери сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності, виданих на спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби зазначаються у документах, згідно яких здійснюється передача відповідної продукції.  
510. Не підлягає підтвердженню відповідності сировина, яка використовується у виробництві спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.      Не підлягає підтвердженню відповідності сировина, яка використовується у виробництві спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.  
511. Не підлягають підтвердженню відповідності зразки спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які ввозяться на митну територію України суб'єктами підприємницької діяльності, які мають ліцензії на право виробництва відповідної продукції, для проведення досліджень чи випробувань в акредитованих лабораторіях, що належать таким суб'єктам підприємницької діяльності".      Не підлягають підтвердженню відповідності зразки спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які ввозяться на митну територію України суб'єктами підприємницької діяльності, які мають ліцензії на право виробництва відповідної продукції, для проведення досліджень чи випробувань в акредитованих лабораторіях, що належать таким суб'єктам підприємницької діяльності".  
512. 8) У статті 11:   -466- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
У розділі ХІ пункт 8 доповнити таким положенням: „абзац чотирнадцятий частини першої після цифр і букви "0,25 л" доповнити цифрами і буквою "0,275 л,"  
Враховано   8) У статті 11: абзац чотирнадцятий частини першої після цифр і букви "0,25 л" доповнити цифрами і буквою "0,275 л,"  
513. абзац двадцятий частини другої після слів „Теtrа-Раk" доповнити словами „Ваg-іnbох", а після цифр і букви "0,25 л" - цифрами і буквою "0,275 л, 0,35 л";   -467- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
У розділі ХІ абзац другий пункту 8 доповнити таким положенням: „а цифри „500" замінити цифрами „600"  
Враховано   абзац двадцятий частини другої після слів „Теtrа-Раk" доповнити словами „Ваg-іnbох", а після цифр і букви "0,25 л" - цифрами і буквою "0,275 л, 0,35 л", а цифри „500" замінити цифрами „600";  
514. частину третю після абзацу десятого доповнити новими абзацами такого змісту:   -468- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
У розділі ХІ абзаци третій-сьомий пункту 8 виключити.  
Враховано    
515. „максимальна роздрібна ціна за пачку, коробку або сувенірну коробку, яка наноситься визначеним виробником способом;       
516. дата виготовлення, яка наноситься визначеним виробником способом і складається із шести цифр, перші дві з яких означають день, наступні дві - місяць, останні дві - рік такої дати;       
517. термін придатності для споживання";       
518. У зв'язку з цим абзаци одинадцятий- двадцять третій вважати відповідно абзацами чотирнадцятим-двадцять шостим.       
519. абзац другий частини четвертої після слова „мови" доповнити словами „ (окрім додаткової інформації щодо характеристик продукту)", а також доповнити абзац таким реченням: „Власні назви алкогольних напоїв та тютюнових виробів визначаються їх виробниками і можуть відтворювати або бути частиною зареєстрованого чи поданого на реєстрацію знака для товарів і послуг".   -469- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Розділ ХІ доповнити положеннями такого змісту:  
Враховано   абзац другий частини четвертої після слова „мови" доповнити словами „ (окрім додаткової інформації щодо характеристик продукту)", а також доповнити абзац таким реченням: „Власні назви алкогольних напоїв та тютюнових виробів визначаються їх виробниками і можуть відтворювати або бути частиною зареєстрованого чи поданого на реєстрацію знака для товарів і послуг". 9) Доповнити новою статтею 11-1 у такій редакції: Стаття 11-1. Максимальна роздрібна ціна Встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на тютюнові вироби наносяться на пачки, коробки або сувенірні коробки тютюнових виробів разом з датою їх виготовлення. Максимальна роздрібна ціна за пачку, коробку або сувенірну коробку, яка наноситься визначеним виробником способом у визначеному виробником місці і складається з її цифрового виразу та скороченого найменування грошової одиниці України. Дата виготовлення, яка наноситься визначеним виробником способом у визначеному виробником місці і складається із шести цифр, перші дві з яких означають день, наступні дві - місяць, останні дві - рік такої дати. Нанесення максимальної роздрібної ціни та дати виготовлення на тютюнові вироби, призначені для експорту, здійснюється згідно з умовами відповідної угоди на експорт.  
520. 9) У статті 12:      10) У статті 12:  
521. частину другу викласти в такій редакції:      частину другу викласти в такій редакції:  
522. "Виробництво парфумерно-косметичної продукції здійснюється з використанням спирту етилового ректифікованого денатурованого. Перелік денатуруючих добавок та їх мінімальний вміст встановлюється Кабінетом Міністрів України. Використання неденатурованого спирту для виробництва парфумерно-косметичної продукції не допускається".   -470- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Абзац третій пункту 9 розділу ХІ доповнити такими словами „і вважається нецільовим використанням спирту". „9) Доповнити новою статтею 11-1 у такій редакції: Стаття 11-1. Максимальна роздрібна ціна Встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на тютюнові вироби наносяться на пачки, коробки або сувенірні коробки тютюнових виробів разом з датою їх виготовлення. Максимальна роздрібна ціна за пачку, коробку або сувенірну коробку, яка наноситься визначеним виробником способом у визначеному виробником місці і складається з її цифрового виразу та скороченого найменування грошової одиниці України. Дата виготовлення, яка наноситься визначеним виробником способом у визначеному виробником місці і складається із шести цифр, перші дві з яких означають день, наступні дві - місяць, останні дві - рік такої дати. Нанесення максимальної роздрібної ціни та дати виготовлення на тютюнові вироби, призначені для експорту, здійснюється згідно з умовами відповідної угоди на експорт".  
Враховано   "Виробництво парфумерно-косметичної продукції здійснюється з використанням спирту етилового ректифікованого денатурованого. Перелік денатуруючих добавок та їх мінімальний вміст встановлюється Кабінетом Міністрів України. Використання неденатурованого спирту для виробництва парфумерно-косметичної продукції не допускається і вважається нецільовим використанням спирту".  
523. доповнити статтю новою частиною такого змісту:      доповнити статтю новою частиною такого змісту:  
524. "Використання спирту етилового технічного на внутрішньому ринку здійснюється виключно за умови обов'язкової його денатурації. Перелік денатуруючих добавок до спирту етилового технічного та їх мінімальний вміст встановлюється Кабінетом Міністрів України. Обладнання для денатурації спирту повинно входити до повного технологічного циклу виробництва".   -471- Буряк С.В.
Калінчук В.А.
Цушко В.П.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Розділ ХІ доповнити новим пунктом 10 та відповідно змінити нумерацію наступних пунктів розділу: „11) Доповнити Закон новою статтею 12-1 у такій редакції: Стаття 12-1. Сировина для виробництва вин "Для виробництва вин використовуються технічні сорти винограду, що відповідають вимогам державного стандарту. Не допускається змішування європейських сортів винограду з американськими сортами, гібридами прямими виробниками та комплексно-стійкими гібридами. Столові сорти винограду можуть використовуватися для виготовлення ординарних вин, якщо за вмістом цукрів та іншими показниками якості вони відповідають вимогам, що пред'являються до винограду технічних сортів. Для виробництва вин допускається переробка зав'яленого на кущах винограду до цукристості у суслі не більш як 40 г/100 см3. Використання сушеного винограду (ізюму) для виготовлення вин забороняється. Випадки порушення цієї норми розглядаються як фальсифікація вина."  
Враховано   "Використання спирту етилового технічного на внутрішньому ринку здійснюється виключно за умови обов'язкової його денатурації. Перелік денатуруючих добавок до спирту етилового технічного та їх мінімальний вміст встановлюється Кабінетом Міністрів України. Обладнання для денатурації спирту повинно входити до повного технологічного циклу виробництва і унеможливлювати виробництво неденатурованого спирту". 11) Доповнити Закон новою статтею 12-1 у такій редакції: Стаття 12-1. Сировина для виробництва вин "Для виробництва вин використовуються технічні сорти винограду, що відповідають вимогам державного стандарту. Не допускається змішування європейських сортів винограду з американськими сортами, гібридами прямими виробниками та комплексно-стійкими гібридами. Столові сорти винограду можуть використовуватися для виготовлення ординарних вин, якщо за вмістом цукрів та іншими показниками якості вони відповідають вимогам, що пред'являються до винограду технічних сортів. Для виробництва вин допускається переробка зав'яленого на кущах винограду до цукристості у суслі не більш як 40 г/100 см3. Використання сушеного винограду (ізюму) для виготовлення вин забороняється. Випадки порушення цієї норми розглядаються як фальсифікація вина." „12) У статті 13: у частині другій слова „та незабезпечення виходу продукції" виключити.  
    -472- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Розділ ХІ доповнити положенням такого змісту: „12) У статті 13: у частині другій слова „та незабезпечення виходу продукції" виключити.  
Враховано    
525. 10) У статті 14:      13) У статті 14:  
526. частину четверту доповнити словами та реченням наступного змісту:   -473- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Абзац третій пункту 10 розділу ХІ викласти у такій редакції: „шляхом видачі нарядів. Наряди на наступний квартал видаються суб'єктам підприємницької діяльності - резидентам України до 25 числа місяця ,що передує новому кварталу на підставі щоквартальних лімітів за напрямками використання, які видаються до 15 числа місяця, що передує новому кварталу".  
Враховано   частину четверту доповнити словами та реченням наступного змісту:  
527. ", шляхом видачі нарядів. Наряди видаються суб'єктам підприємницької діяльності - резидентам України до 25 числа останнього місяця кварталу, який передує кварталу, на які будуть видаватися наряди."      „шляхом видачі нарядів. Наряди на наступний квартал видаються суб'єктам підприємницької діяльності - резидентам України до 25 числа місяця ,що передує новому кварталу на підставі щоквартальних лімітів за напрямками використання, які видаються до 15 числа місяця, що передує новому кварталу".  
528. доповнити статтю новими частинами у такій редакції:      доповнити статтю новими частинами у такій редакції:  
529. „Передача спирту етилового з акцизного складу здійснюється виключно з дозволу представника органу державної податкової служби на цьому акцизному складі.      „Передача спирту етилового з акцизного складу здійснюється виключно з дозволу представника органу державної податкової служби на цьому акцизному складі.  
530. Дозвіл на передачу спирту етилового з акцизного складу надається на підставі сплати акцизного збору з спирту, що повинен бути переданий, грошовими коштами або забезпечення сплати акцизного збору податковим векселем, авальованим банком".   -474- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Абзац шостий пункту 10 розділу ХІ доповнити словами „ (податковим зобов'язанням) (окрім передачі спирту етилового на експорт)" та доповнити пункт 10 розділу ХІ такими положеннями: „Розподіл спирту етилового, який оподатковується за пільговими ставками акцизного збору, здійснюється за напрямками використання відповідно до квот, встановлених Кабінетом Міністрів України за поданням експертно-консультаційної комісії з питань державного регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів". Тимчасово до 1 січня 2006 року річні квоти за напрямками використання, визначеними статтею 3 Закону України „Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" не можуть перевищувати: на спирт етиловий, що використовується закладами та установами охорони здоров'я для забезпечення лікувально-діагностичного процесу і виконання лабораторних досліджень, а також суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і виготовлених з них препаратів, крім лікарських засобів у вигляді бальзамів), настоїв та настоянок, - 1 000 000 дал. на спирт етиловий, що отримується підприємствами первинного та змішаного виноробства і використовується ними для виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла, - 1 200 000 дал. на спирт етиловий, що використовується для виготовлення оцту спиртового, - 100 000 дал. на спирт етиловий, що використовується для виготовлення вибухових речовин, парфумів та нітроцелюлози, - 500 000 дал. на спирт етиловий денатурований (спирт технічний), що використовується для виробництва продукції за переліком, який затверджується Кабінетом Міністрів України, - 2 500 000 дал.  
Враховано   Дозвіл на передачу спирту етилового з акцизного складу надається на підставі сплати акцизного збору з спирту, що повинен бути переданий, грошовими коштами або забезпечення сплати акцизного збору податковим векселем, авальованим банком (податковим зобов'язанням) (окрім передачі спирту етилового на експорт)". Розподіл спирту етилового, який оподатковується за пільговими ставками акцизного збору, здійснюється за напрямками використання відповідно до квот, встановлених Кабінетом Міністрів України за поданням експертно-консультаційної комісії з питань державного регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Тимчасово до 1 січня 2006 року річні квоти за напрямками використання, визначеними статтею 3 Закону України „Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" не можуть перевищувати: на спирт етиловий, що використовується закладами та установами охорони здоров'я для забезпечення лікувально-діагностичного процесу і виконання лабораторних досліджень, а також суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і виготовлених з них препаратів, крім лікарських засобів у вигляді бальзамів), настоїв та настоянок, - 1 000 000 дал. на спирт етиловий, що отримується підприємствами первинного та змішаного виноробства і використовується ними для виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла, - 1 200 000 дал. на спирт етиловий, що використовується для виготовлення оцту спиртового, - 100 000 дал. на спирт етиловий, що використовується для виготовлення вибухових речовин, парфумів та нітроцелюлози, - 500 000 дал. на спирт етиловий денатурований (спирт технічний), що використовується для виробництва продукції за переліком, який затверджується Кабінетом Міністрів України, - 2 500 000 дал.  
    -475- Ващук К.Т.
Норми щодо розподілу спирту етилового, який оподатковується за пільговими ставками акцизного збору, за напрямками використання відповідно до квот, встановлених Кабінетом Міністрів України, виключити.  
Відхилено    
531. 11) У статті 15:      14) У статті 15:  
532. Абзаци перший та другий частини другої замінити абзацами у такій редакції:      Абзаци перший та другий частини другої замінити абзацами у такій редакції:  
533. "Річна плата за ліцензії на право імпорту, експорту і оптової торгівлі цією продукцією встановлюється в таких розмірах:   -476- Осика С.Г.
У розділі ХІ у абзаці третьому пункту 11 слово „експорту" виключити.  
Враховано   "Річна плата за ліцензії на право імпорту і оптової торгівлі цією продукцією встановлюється в таких розмірах:  
534. імпорт алкогольних напоїв: у річному обсязі за кодами: 2204 (крім виноматеріалів 2204 30), 2205, 2206 до 100 000 дал. (разом), 2208 (крім 2208 20) до 20 000 дал., 2208 20 (крім спирту коньячного 2208 20 89 00) до 20 000 дал. - 250 000 грн. При перевищені встановлених щорічних обсягів вноситься додаткова плата у розмірі - 300 000 грн. Про внесення додаткової плати робиться відповідний запис у ліцензії. За відсутності такого запису дія ліцензії вважається призупиненою.   -477- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
У розділі ХІ абзац четвертий пункту 11 викласти у такій редакції: „імпорт алкогольних напоїв: у річному обсязі за кодами: 2204 (крім виноматеріалів 2204 30), 2205, 2206 - до 75 000 дал. (разом); 2208 (крім 2208 20) - до 20 000 дал.; 2208 20 (крім спирту коньячного 2208 20 89 00) - до 20 000 дал. - 250 000 грн. При перевищені будь-якого з встановлених щорічних обсягів вноситься додаткова плата у розмірі - 500 000 грн. Про внесення додаткової плати робиться відповідний запис у ліцензії. За відсутності такого запису дія ліцензії вважається призупиненою".  
Враховано   імпорт алкогольних напоїв: у річному обсязі за кодами: 2204 (крім виноматеріалів 2204 30), 2205, 2206 - до 75 000 дал. (разом); 2208 (крім 2208 20) - до 20 000 дал.; 2208 20 (крім спирту коньячного 2208 20 89 00) - до 20 000 дал. - 250 000 грн. При перевищені будь-якого з встановлених щорічних обсягів вноситься додаткова плата у розмірі - 500 000 грн. Про внесення додаткової плати робиться відповідний запис у ліцензії. За відсутності такого запису дія ліцензії вважається призупиненою.  
535. імпорт тютюнових виробів - 250 000 грн."   -478- Осика С.Г.
У розділі ХІ пункт 11 доповнити таким положенням: „У статті 15: абзац третій частини другої виключити; частину другу доповнити новим абзацом у такій редакції: „Плата за ліцензії на право експорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів не справляється". частину третю після слова „них" доповнити словами „ (окрім ліцензій на право експорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів)".  
Враховано   імпорт тютюнових виробів - 250 000 грн." абзац третій частини другої виключити; частину другу доповнити новим абзацом у такій редакції: „Плата за ліцензії на право експорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів не справляється". частину третю після слова „них" доповнити словами „ (окрім ліцензій на право експорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів)".  
536. частину одинадцяту доповнити словами ", а також документ, що підтверджує внесення річної чи квартальної плати за ліцензію".   -479- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
У розділі ХІ у абзаці шостому пункту 11 слова „річної чи квартальної виключити"  
Враховано   частину одинадцяту доповнити словами ", а також документ, що підтверджує внесення плати за ліцензію". частину п'ятнадцяту після слова „ліцензії" доповнити словами „ (окрім ліцензії на право експорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів)". частину шістнадцяту після слова „ліцензії" доповнити словами „ (окрім ліцензії на право експорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів)". абзац четвертий частини сімнадцятої після слова „ліцензію" доповнити словами „ (окрім ліцензії на право експорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів)". у частині двадцять першій слова „або експорт" виключити.  
    -480- Осика С.Г.
У розділі ХІ пункт 11 доповнити таким положенням: „У статті 15: частину п'ятнадцяту після слова „ліцензії" доповнити словами „ (окрім ліцензії на право експорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів)". частину шістнадцяту після слова „ліцензії" доповнити словами „ (окрім ліцензії на право експорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів)". абзац четвертий частини сімнадцятої після слова „ліцензію" доповнити словами „ (окрім ліцензії на право експорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів)". у частині двадцять першій слова „або експорт" виключити.  
Враховано    
537. доповнити статтю новою частиною у такій редакції:   -481- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Абзаци восьмий-дев'ятий пункту 11 розділу ХІ замінити абзацом у такій редакції. „Роздрібна та оптова торгівля алкогольними напоями та/або тютюновими виробами може здійснюватися за наявності відповідної ліцензії тільки спеціалізованими закладами торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами і через спеціалізовані відділи (секції) з продажу алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів, підприємствами громадського харчування (загальною площею не менш ніж 20 м-2) та підприємствами торгівлі, які розташовані на території сіл та селищ".  
Враховано   доповнити статтю новою частиною у такій редакції:  
538. „Роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами може здійснюватися за наявності відповідної ліцензії тільки спеціалізованими закладами торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами (склад, база, магазин, кіоск, павільйон) та через спеціалізовані відділи (секції) з продажу алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів, за винятком підприємств громадського харчування та підприємств торгівлі, розташованих на території сіл та селищ".      „Роздрібна та оптова торгівля алкогольними напоями та/або тютюновими виробами може здійснюватися за наявності відповідної ліцензії тільки спеціалізованими закладами торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами і через спеціалізовані відділи (секції) з продажу алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів, підприємствами громадського харчування (загальною площею не менш ніж 20 м2) та підприємствами торгівлі, які розташовані на території сіл та селищ".  
539. Продаж вин виноградних натуральних сухих спеціалізованими підприємствами громадського харчування дозволяється здійснювати на розлив з тари (посуду) місткістю від 100 до 500 л, виготовленої з матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями.   -482- Горбачов В.С.
Абзаци восьмий-дев'ятий пункту 11 розділу ХІ викласти у такій редакції: „Роздрібна та оптова торгівля алкогольними напоями та/або тютюновими виробами може здійснюватися за наявності відповідної ліцензії тільки спеціалізованими закладами торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами (склад, база, магазин) та через спеціалізовані відділи (секції) з продажу алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів, підприємствами громадського харчування (загальною площею не менш ніж 20 м-2) та підприємствами торгівлі, які розташовані на території сіл та селищ. Алкогольні напої та/або тютюнові вироби можуть продаватися в роздріб тільки суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють продаж за місцем знаходження на адміністративній території, де вони зареєстровані як платники податків. На суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю алкогольними напоями та/або тютюновими виробами, не поширюється режим спрощеної системи оподаткування, а також пільги, які визначені законами України щодо цих видів діяльності.  
Враховано по суті  15) У статті 15-2: абзац другий доповнити словами „крім санаторно-курортних закладів"  
    -483- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Розділ ХІ доповнити пунктом такого змісту: "15) У статті 15-2: абзац другий доповнити словами „крім санаторно-курортних закладів"  
Враховано    
540. 12) У статті 15-3:      16) У статті 15-3:  
541. назву статті викласти в такій редакції:      назву статті викласти в такій редакції:  
542. „Правила продажу і обмеження щодо обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів";   -484- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Пункт 12 розділу ХІ доповнити таким положенням:  
Враховано   „Правила продажу і обмеження щодо обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів"; абзац дев'ятий частини першої виключити  
    -485- абзац дев'ятий частини першої виключити  Немає висновку    
543. у частині третій слова та цифри „від 100" виключити;   -486- Буряк С.В.
Калінчук В.А.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Кальніченко І.В.
У розділі ХІ абзац четвертий пункту 12 замінити абзацами у такій редакції: „частину четверту статті викласти у такій редакції: "Продаж алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці дозволяється тільки підприємствам громадського харчування та спеціалізованим відділам, що мають статус підприємств громадського харчування, підприємств з універсальним асортиментом товарів. Продаж на розлив виноградних натуральних сухих вин з тари місткістю від 100 до 600 л, виготовленої з матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями, може здійснюватись підприємствами громадського харчування, якщо у ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями про це є відповідний запис органа, що видав таку ліцензію. Продаж вин (виноматеріалів оброблених) виноградних власного виробництва ординарних та марочних на розлив з тари місткістю від 100 до 600 л дозволяється підприємствам первинного та змішаного виноробства виключно за місцем розташування таких підприємств у межах адміністративно-територіальних одиниць (міст, селищ, сіл) зі сплатою акцизного збору у розмірі, встановленому Законом "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої", якщо у ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями про це є відповідний запис органа, що видав таку ліцензію. Річні обсяги продажу вин (виноматеріалів оброблених) на розлив такими підприємствами не може перевищувати 20 відсотків від річного обсягу вироблених виноматеріалів".  
Враховано   „частину четверту статті викласти у такій редакції: "Продаж алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці дозволяється тільки підприємствам громадського харчування та спеціалізованим відділам, що мають статус підприємств громадського харчування, підприємств з універсальним асортиментом товарів. Продаж на розлив виноградних натуральних сухих вин з тари місткістю від 100 до 600 л, виготовленої з матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями, може здійснюватись підприємствами громадського харчування, якщо у ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями про це є відповідний запис органа, що видав таку ліцензію. Продаж вин (виноматеріалів оброблених) виноградних власного виробництва ординарних та марочних на розлив з тари місткістю від 100 до 600 л дозволяється підприємствам первинного та змішаного виноробства виключно за місцем розташування таких підприємств у межах адміністративно-територіальних одиниць (міст, селищ, сіл) зі сплатою акцизного збору у розмірі, встановленому Законом "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої", якщо у ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями про це є відповідний запис органа, що видав таку ліцензію. Річні обсяги продажу вин (виноматеріалів оброблених) на розлив такими підприємствами не може перевищувати 20 відсотків від річного обсягу вироблених виноматеріалів".  
544. доповнити статтю новою частиною такого змісту      доповнити статтю новою частиною такого змісту  
545. "Забороняється включення тютюнових виробів до армійських та будь-яких інших пайків".      "Забороняється включення тютюнових виробів до армійських та будь-яких інших пайків".  
546. 13) У статті 16:      17) У статті 16:  
547. доповнити статтю новою частиною у такій редакції:   -487- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
У розділі ХІ абзац третій пункту 13 доповнити таким новим реченням: „Суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують спирт етиловий, що оподатковується за пільговими ставками, станом на 1 серпня та 1 грудня кожного року здійснюють інвентаризацію, результати якої відображаються у спиртовому балансі використаного спирту етилового та виробленої з нього продукції, який затверджується органом державної податкової служби України за місцем знаходження такого суб'єкта підприємницької діяльності".  
Враховано   доповнити статтю новою частиною у такій редакції:  
548. „Суб'єкти підприємницької діяльності, які одержали ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного і спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного і спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, подають органу, який видає ліцензії, щоквартально, до 10 числа місяця, що настає за звітним, звіт про обсяги виробництва та реалізації продукції. Форма звіту встановлюється органом, який видає ліцензії, за погодженням з Комітетом Верховної Ради України, який відповідає за проведення податкової політики".   -488- Кармазін Ю.А.
У розділі ХІ у абзаці третьому пункту 13 речення „Форма звіту встановлюється органом, який видає ліцензії, за погодженням з Комітетом Верховної Ради України, який відповідає за проведення податкової політики" викласти у такій редакції: „Форма звіту встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України".  
Відхилено   „Суб'єкти підприємницької діяльності, які одержали ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного і спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного і спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, подають органу, який видає ліцензії, щоквартально, до 10 числа місяця, що настає за звітним, звіт про обсяги виробництва та реалізації продукції. Форма звіту встановлюється органом, який видає ліцензії, за погодженням з Комітетом Верховної Ради України, який відповідає за проведення податкової політики. Суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують спирт етиловий, що оподатковується за пільговими ставками, станом на 1 серпня та 1 грудня кожного року здійснюють інвентаризацію, результати якої відображаються у спиртовому балансі використаного спирту етилового та виробленої з нього продукції, який затверджується органом державної податкової служби України за місцем знаходження такого суб'єкта підприємницької діяльності".  
549. 14) У статті 17:      18) У статті 17:  
550. у абзаці п'ятому частини другої виключити слова „або за відсутності у місці торгівлі засвідчених виробником або імпортером копій чинних декларацій про максимальні роздрібні ціни на тютюнові вироби, які продаються у такому місці торгівлі,";      у абзаці п'ятому частини другої виключити слова „або за відсутності у місці торгівлі засвідчених виробником або імпортером копій чинних декларацій про максимальні роздрібні ціни на тютюнові вироби, які продаються у такому місці торгівлі,";  
551. абзац шостий частини другої виключити;   -489- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
У розділі ХІ пункт 14 доповнити такими положеннями: абзац дванадцятий частини другої викласти у такий редакції: "роздрібної торгівлі тютюновими виробами за цінами, вищими від максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів, - 250 гривень, а у разі наступного протягом року порушення - 500 гривень".  
Враховано   абзац шостий частини другої виключити; абзац дванадцятий частини другої викласти у такий редакції: "роздрібної торгівлі тютюновими виробами за цінами, вищими від максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів, - 250 гривень, а у разі наступного протягом року порушення - 500 гривень."  
552. 15) Статтю 18 доповнити такою новою частиною:      19) Статтю 18 доповнити такою новою частиною:  
553. „Обов'язкові вимоги до тютюнових виробів, а також правила продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів встановлюються виключно цим Законом".   -490- Шкіль А.В.
Шевчук С.В.
Розділ ХІ виключити.  
Відхилено   „Обов'язкові вимоги до тютюнових виробів, а також правила продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів встановлюються виключно цим Законом".  
554. ХІІ. Внести до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113, № 26, ст. 281, № 49, ст. 459; 1994 р., № 28, ст. 241, № 29, ст. 257, № 33, ст. 300; 1995 р., № 14, ст. 90, № 30, ст. 229; 1996 р., № 9, ст. 43, № 41, ст. 192, № 52, ст. 306; 1997 р., № 6, ст. 46, № 9, ст. 70, № 18, ст. 131; 2000 р., № 19, ст. 143, № 29, ст. 232, № 46, ст. 398, № 50, ст. 436; 2001 р., № 24, ст. 124; 2002 р., № 6, ст. 43, № 32, ст. 223) такі зміни:      ХІІІ. Внести до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113, № 26, ст. 281, № 49, ст. 459; 1994 р., № 28, ст. 241, № 29, ст. 257, № 33, ст. 300; 1995 р., № 14, ст. 90, № 30, ст. 229; 1996 р., № 9, ст. 43, № 41, ст. 192, № 52, ст. 306; 1997 р., № 6, ст. 46, № 9, ст. 70, № 18, ст. 131; 2000 р., № 19, ст. 143, № 29, ст. 232, № 46, ст. 398, № 50, ст. 436; 2001 р., № 24, ст. 124; 2002 р., № 6, ст. 43, № 32, ст. 223) такі зміни:  
555. У статтях 3 та 7:      У статтях 3 та 7:  
556. слова "неоподатковуваний мінімум доходів громадян" замінити словами "податкова соціальна пільга" у відповідних відмінках та множині.      слова "неоподатковуваний мінімум доходів громадян" замінити словами "податкова соціальна пільга" у відповідних відмінках та множині.  
557. ХІІІ. У Законі України „Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36 (08.09.2000), ст.. 298; , № 2-3, ст..10; 2002 р. № 12-13, ст.. 92):   -491- Кабінет Міністрів України
До розділу ХІІІ: Пропонуємо п.п. 4-5 статті 15 Закону України „Про радіочастотний ресурс України" вилучити, оскільки пунктами 4 і 5 статті 15 Закону України „Про радіочастотний ресурс України" на Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення покладено обов'язки щодо сплати збору за використання радіочастотного ресурсу за телерадіоорганізації, які працюють на підставі ліцензій, виданих цією радою, а саме плата за використання радіочастотного ресурсу здійснюється за рахунок плати за видачу ліцензій. Це різні платежі. Отже, телерадіоорганізації, які працюють на підставі ліцензій, виданих Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, мають сплачувати збір за використання радіочастотного ресурсу самостійно і на загальних підставах.  
Враховано   ХІV. У Законі України „Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36 (08.09.2000), ст.. 298; , № 2-3, ст..10; 2002 р. № 12-13, ст.. 92): 1. пункти 4 і 5 статті 15 вилучити  
558. У статті 24:      2. У статті 24:  
559. 1) доповнити пунктом 4 наступного змісту:      1) доповнити пунктом 4 наступного змісту:  
560. "Збір за використання радіочастотного ресурсу України сплачується від дати видачі ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України. Сума збору за використання радіочастотного ресурсу України розраховується платниками самостійно, виходячи із розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот, визначеної в ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України, по кожному регіону окремо".      "Збір за використання радіочастотного ресурсу України сплачується від дати видачі ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України. Сума збору за використання радіочастотного ресурсу України розраховується платниками самостійно, виходячи із розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот, визначеної в ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України, по кожному регіону окремо".  
561. 2) доповнити пунктом 5 наступного змісту:      2) доповнити пунктом 5 наступного змісту:  
562. "Користувачі радіочастотного ресурсу України щомісяця у строки, встановлені законом для місячного податкового періоду, подають до податкового органу податкову декларацію. Форма податкової декларації визначається у порядку, встановленому законом".      "Користувачі радіочастотного ресурсу України щомісяця у строки, встановлені законом для місячного податкового періоду, подають до податкового органу податкову декларацію. Форма податкової декларації визначається у порядку, встановленому законом".  
563. У цьому зв"язку пункти 4, 5, 6, 7 уважати відповідно пунктами 6, 7, 8, 9";      У цьому зв"язку пункти 4, 5, 6, 7 уважати відповідно пунктами 6, 7, 8, 9";  
564. 3) вилучити пункт 9 статті 24;   -492- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Кальніченко І.В.
Осика С.Г.
Шепетін В.Л.
Лукашук О.Г.
Хомутиннік В.Ю.
У розділі ХІІІ законопроекту щодо змін у Законі України „Про радіочастотний ресурс України" пункт 3 щодо вилучення пункту 9 статті 24 зазначеного Закону вилучити  
Враховано    
565. ХІV. Внести до Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст. 238; 1997 р., № 47, ст. 294; 1999 р., № 15, ст. 83, № 18, ст. 140, № 32, ст. 264, № 38, ст. 352, № 39, ст. 356; 2000 р., № 2 ст. 16; № 3, ст.20; № 14-15-16, ст. 121, № 32, ст. 260, № 43, ст. 363, № 48, ст. 406; 2001 р., № 2-3, ст. 10, № 7, ст. 36, № 11, ст. 46, № 15, ст. 74, № 50, ст. 261; 2002, № 9, ст. 68, № 12-13, ст. 92, № 30, ст. 205) такі зміни:   -493- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Кальніченко І.В.
Осика С.Г.
Шепетін В.Л.
Лукашук О.Г.
Хомутиннік В.Ю.
Вилучити розділ ХІV щодо змін до Закону України "Про плату за землю" із тексту Проекту Закону № 4000-1, прийнятого у першому читанні  
Враховано    
566. У статті 12:       
567. 1) у пункті 4 частини першої слова "що використовуються ними за цільовим призначенням" замінити словами "які повністю утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів".   -494- Ніколаєнко С.М.
вважаємо недоцільним призупинення дії пункту 5-1 частини першої статті 12 та підпункту 4 статті 12 Закону України "Про плату за землю"  
Враховано    
568. 2) пункти 5-1, 6, 13, 17, 19, 23 частини першої вилучити. У зв'язку з цим пункти 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25 вважати відповідно пунктами 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.   -495- Шепетін В.Л.
Пункт 2) Розділу ХІV. до Закону України "Про плату за землю" викласти в наступній редакції: 2) пункти 5-1, 6, 13, 17, 23 частини першої вилучити. У зв'язку з цим пункти 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25 вважати відповідно пунктами 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Підпункт 19. стосовно особливостей оподаткування підприємств концерну "Бронетехніка України" залишити в діючий редакціїї Закону України "Про плату за землю".  
Враховано по суті   
    -496- Васадзе Т.Ш.
В розділі ХІV у пункті 2 вилучити цифру "6"  
Враховано    
    -497- Кармазін Ю.А.
У Законі України "Про плату за землю. Пункт 5-1 частини першої статті 12 "Від земельного податку звільняються: установи, організації та підприємства, що віднесені до відання Національної академії наук України;" викласти в такій редакції: "установи, організації та підприємства, що віднесені до відання Національної академії наук України і використовують ці землі за цільовим призначенням;"  
Відхилено у зв'язку із зміною редакції   
569. ХV. У Законі України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44; 2002 р., №17, ст. 117; 2003 р., №10-11, ст. 86; 2003 р., №14, ст. 94; 2003 р., 24, ст. 154; 2003 р., №30, ст. 247):   -498- Терьохін С.А.
1. Доповнити розділ ХV проекту Закону новим пунктом такого змісту: „1. Доповнити статтю 1 новим пунктом такого змісту: „1.21) податковий агент - юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ) або фізична особа чи нерезидент або його представництво, які незалежно від їх організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податки до бюджету від імені та за рахунок платника податку, вести податковий облік та подавати податкову звітність податковим органам відповідно до закону, а також нести відповідальність за правильність нарахування, своєчасність сплати податку та дотримання податкового законодавства, встановлену цим Законом."  
Враховано   ХV. У Законі України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44; 2002 р., №17, ст. 117; 2003 р., №10-11, ст. 86; 2003 р., №14, ст. 94; 2003 р., 24, ст. 154; 2003 р., №30, ст. 247): 1. Доповнити статтю 1 новим пунктом такого змісту: „1.21) податковий агент - юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ) або фізична особа чи нерезидент або його представництво, які незалежно від їх організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податки до бюджету від імені та за рахунок платника податку, вести податковий облік та подавати податкову звітність податковим органам відповідно до закону, а також нести відповідальність за правильність нарахування, своєчасність сплати податку та дотримання податкового законодавства, встановлену цим Законом. 2. Доповнити підпункт 4.1.5 пункту 4.1 статті 4 новим абзацом такого змісту: „Граничним терміном подання податковими агентами податкових розрахунків вважається останній день строку сплати (перерахування) до бюджету податків (зборів, обов"язкових платежів) , встановлений відповідним законом з питань оподаткування окремим податком."  
    -499- Терьохін С.А.
2.Доповнити розділ ХV проекту Закону новим пунктом такого змісту: „Доповнити підпункт 4.1.5 пункту 4.1 статті 4 новим абзацом такого змісту: „Граничним терміном подання податковими агентами податкових розрахунків вважається останній день строку сплати (перерахування) до бюджету податків (зборів, обов"язкових платежів) , встановлений відповідним законом з питань оподаткування окремим податком."  
Враховано    
570. 1. підпункт 4.1.6 пункту 4.1 статті 4 викласти у такій редакції:      3. підпункт 4.1.6 пункту 4.1 статті 4 викласти у такій редакції:  
571. "4.1.6. Якщо згідно із законом з питань окремого податку, збору (обов'язкового платежу) податковий період не встановлено, то податкова декларація подається та податкове зобов'язання сплачується у строки, передбачені цим пунктом для місячного базового податкового періоду.      "4.1.6. Якщо згідно із законом з питань окремого податку, збору (обов'язкового платежу) податковий період не встановлено, то податкова декларація подається та податкове зобов'язання сплачується у строки, передбачені цим пунктом для місячного базового податкового періоду.  
572. Загальнодержавні та місцеві податки і збори (обов'язкові платежі), для яких законодавчо не передбачено подання податкових декларацій (розрахунків), надають щомісячні розрахунки про належні до сплати суми обов'язкових платежів у порядку, визначеному законодавством для обов'язкових платежів з базовим (звітним) періодом - календарний місяць.   -500- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Кальніченко І.В.
Осика С.Г.
Шепетін В.Л.
Лукашук О.Г.
Хомутиннік В.Ю.
абзац другий пункту 1 розділу ХV проекту Закону доповнити напочатку словами: "Платники податків, які відповідно до закону мають сплачувати"  
Враховано   Платники податків, які відповідно до закону мають сплачувати загальнодержавні та місцеві податки і збори (обов'язкові платежі), для яких законодавчо не передбачено подання податкових декларацій (розрахунків), надають щомісячні розрахунки про належні до сплати суми обов'язкових платежів у порядку, визначеному законодавством для обов'язкових платежів з базовим (звітним) періодом - календарний місяць.  
573. Своєчасно не внесені до бюджетів суми цих платежів вважаються податковим боргом та стягуються до бюджету в порядку, визначеному цим Законом";   -501- Осика С.Г.
Пропоную доповнити розділ ХV проекту Закону №4000-1 пунктами наступного змісту: "Підпункт 5.2.7 пункту 5.2 статті 5 викласти в наступній редакції: 5.2.7. За ініціативою контролюючого органу або платника податків може бути застосована процедура податкового компромісу, яка полягає у можливості покращення фінансового стану платника податків та відновлення його платіжеспроможності шляхом: розстрочення (відстрочення) сум податкового боргу такого платника податків, за умови надання ним достатніх доказів щодо загрози банкрутства підприємства та/або подальшого накопичення податкового боргу; задоволення частини скарги платника податків в межах апеляційної процедури під зобов'язання останнього погодитися з рештою податкових зобов'язань, нарахованих контролюючим органом. Підставою для прийняття рішення щодо податкового компромісу є наявність у податкового органу таких фактів та доказів по суті скарги або заяви на розстрочення (відстрочення) платника податків, які дають підстави вважати, що запропонований податковий компроміс приведе до більш швидкого та/або більш повного погашення податкового зобов'язання або податкового боргу. Податковий компроміс не може бути застосовано без письмового обґрунтування доцільності використання процедури податкового компромісу. Якщо платник податків погоджується на застосування податкового компромісу в межах апеляційної процедури, сума податкового зобов'язання, яка визначена умовами податкового компромісу, вважається узгодженою, і не може бути оскаржена у майбутньому. Рішення про податковий компроміс можуть бути скасовані за ініціативою контролюючого органу у разі, коли: з'ясувалося, що інформація, надана платником податків при обґрунтуванні доцільності податкового компромісу, виявилася недостовірною, неповною або перекрученою; платник податків порушує умови погашення податкового зобов'язання та або податкового боргу. Порядок застосування цього підпункту визначається спільним наказом центральних контролюючих органів."  
Враховано   Своєчасно не внесені до бюджетів суми цих платежів вважаються податковим боргом та стягуються до бюджету в порядку, визначеному цим Законом"; 4. Підпункт 5.2.7 пункту 5.2 статті 5 викласти в наступній редакції: 5.2.7. За ініціативою контролюючого органу або платника податків може бути застосована процедура податкового компромісу, яка полягає у можливості покращення фінансового стану платника податків та відновлення його платіжеспроможності шляхом: розстрочення (відстрочення) сум податкового боргу такого платника податків, за умови надання ним достатніх доказів щодо загрози банкрутства підприємства та/або подальшого накопичення податкового боргу; задоволення частини скарги платника податків в межах апеляційної процедури під зобов'язання останнього погодитися з рештою податкових зобов'язань, нарахованих контролюючим органом. Підставою для прийняття рішення щодо податкового компромісу є наявність у податкового органу таких фактів та доказів по суті скарги або заяви на розстрочення (відстрочення) платника податків, які дають підстави вважати, що запропонований податковий компроміс приведе до більш швидкого та/або більш повного погашення податкового зобов'язання або податкового боргу. Податковий компроміс не може бути застосовано без письмового обґрунтування доцільності використання процедури податкового компромісу. Якщо платник податків погоджується на застосування податкового компромісу в межах апеляційної процедури, сума податкового зобов'язання, яка визначена умовами податкового компромісу, вважається узгодженою, і не може бути оскаржена у майбутньому. Рішення про податковий компроміс можуть бути скасовані за ініціативою контролюючого органу у разі, коли: з'ясувалося, що інформація, надана платником податків при обґрунтуванні доцільності податкового компромісу, виявилася недостовірною, неповною або перекрученою; платник податків порушує умови погашення податкового зобов'язання та або податкового боргу. Порядок застосування цього підпункту визначається спільним наказом центральних контролюючих органів. 5. Доповнити підпункт 5.3.1 пункту 5.3 статті 5 після першого абзацу новим абзацом такого змісту: „Граничним терміном сплати (перерахування) до бюджету податків податковими агентами вважається останній день строку сплати (перерахування) до бюджету податків (зборів, обов"язкових платежів), встановлених відповідним законом з питань оподаткування окремим податком."  
    -502- Терьохін С.А.
3. Доповнити розділ ХV проекту Закону новим пунктом такого змісту: „Доповнити підпункт 5.3.1 пункту 5.3 статті 5 після першого абзацу новим абзацом такого змісту: „Граничним терміном сплати (перерахування) до бюджету податків податковими агентами вважається останній день строку сплати (перерахування) до бюджету податків (зборів, обов"язкових платежів), встановлених відповідним законом з питань оподаткування окремим податком"  
Враховано    
574. 2. абзац другий підпункту 7.1.1. пункту 7.1 статті 7 виключити;   -503- Осика С.Г.
пункт 2 розділу ХV проекту Закону викласти у такій редакції: "2. абзац другий підпункту 7.1.1. пункту 7.1 статті 7 після слів "Погашення податкових зобов'язань або податкового боргу платника податків" доповнити словами " (крім акцизного збору)"  
Враховано   6. абзац другий підпункту 7.1.1. пункту 7.1 статті 7 після слів "Погашення податкових зобов'язань або податкового боргу платника податків" доповнити словами " (крім акцизного збору)" 7. підпункт 7.3.1 пункту 7.3 статті 7 доповнити частиною "ж" такої редакції: "ж) пенсійні активи, сформовані відповідно до закону".  
    -504- Горбаль В.М.
Текст частини 2 розділу ХV законопроекту виключити.  
Враховано по суті   
    -505- Козаченко О.О.
Текст частини 2 розділу ХV законопроекту виключити.  
Враховано по суті   
    -506- Авраменко В.Ф.
абзац другий підпункту 7.1.1. пункту 7.1 статті 7 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" не виключати  
Враховано по суті   
    -507- Акопян В.Г.
Розділ ХVІ статтю 2 доповнити другим абзацом та викласти в такій редакції: Частину "г" підпункту 7.3.1 пункту 7.3 статті 7 викласти в такій редакції: "г) кошти інших осіб, надані платнику податків у вклад (депозит), довірче управління, або у якості пенсійних внесків на недержавне пенсійне забезпечення, а також власні кошти юридичної особи, що використовуються для виплат заборгованості з основної заробітної плати за фактично відпрацьований час фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах з такою юридичною особою, у розмірах та порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;"  
Враховано по суті   
    -508- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Кальніченко І.В.
Осика С.Г.
Шепетін В.Л.
Лукашук О.Г.
Хомутиннік В.Ю.
3. У розділі ХV законопроекту стосовно внесення змін до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (N 2181-ІІІ від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 10, ст.44): 1) Доповнити пунктом такої редакції: "підпункт 7.3.1 пункту 7.3 статті 7 доповнити частиною "ж" такої редакції: "ж) пенсійні активи, сформовані відповідно до закону".  
Враховано    
    -509- Альошин В.Б.
3. У розділі ХV законопроекту стосовно внесення змін до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (N 2181-ІІІ від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 10, ст.44): 1) Доповнити пунктом 3 такої редакції: "3. підпункт 7.3.1 пункту 7.3 статті 7 доповнити частиною "ж" такої редакції: "ж) пенсійні активи, сформовані відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення". 2) Пункти 3-5 вважати пунктами 4-6.  
Враховано по суті   
575. 3. статтю 16 доповнити пунктом 16.6 такого змісту:   -510- Терьохін С.А.
Викласти пункт 3 розділу ХV проекту Закону в такій редакції: „3. Статтю 16 доповнити пунктом 16.6 такого змісту: „16.6 Відповідальність осіб, які мають статус податкових агентів. За порушення строків утримання та сплати (перерахування) до бюджету податків (зборів, обов"язкових платежів) податковий агент сплачує пеню за кожний календарний день прострочення, включаючи день сплати, у розмірі, визначеному цим Законом, а також несе іншу відповідальність, встановлену цим Законом, за порушення порядку своєчасного та повного утримання та сплати (перерахування) податків (зборів, обов"язкових платежів) до бюджету. При цьому платник податку, від імені та за рахунок якого сплачуються такі податки (збори, обов"язкові платежі), звільняється від відповідальності за їх несвоєчасне або неповне зарахування до бюджету податковим агентом.  
Враховано   8. статтю 16 доповнити пунктом 16.6 такого змісту:  
576. „16.6 Відповідальність осіб, які відповідно до Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб" мають статус податкових агентів.      "16.6 Відповідальність осіб, які мають статус податкових агентів.  
577. За порушення строків утримання та сплати (перерахування) до бюджету податку з доходів фізичних осіб відповідно до Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб" податковий агент сплачує пеню за кожний календарний день прострочення, включаючи день сплати, у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу, а також несе іншу відповідальність, встановлену цим Законом, за порушення порядку своєчасного та повного утримання та сплати (перерахування) податку з доходів фізичних осіб до бюджету. При цьому платник податку - отримувач таких доходів звільняється від відповідальності за несвоєчасне або неповне зарахування такого платежу до бюджету.";      За порушення строків утримання та сплати (перерахування) до бюджету податків (зборів, обов"язкових платежів) податковий агент сплачує пеню за кожний календарний день прострочення, включаючи день сплати, у розмірі, визначеному цим Законом, а також несе іншу відповідальність, встановлену цим Законом, за порушення порядку своєчасного та повного утримання та сплати (перерахування) податків (зборів, обов"язкових платежів) до бюджету. При цьому платник податку, від імені та за рахунок якого сплачуються такі податки (збори, обов"язкові платежі), звільняється від відповідальності за їх несвоєчасне або неповне зарахування до бюджету податковим агентом."  
578. 4. у пункті 17.1 статті 17:      9. у пункті 17.1 статті 17:  
579. абзац другий підпункту 17.1.1 викласти у такій редакції:      абзац другий підпункту 17.1.1 викласти у такій редакції:  
580. „Для фізичних осіб, які займають посади, що підпадають під визначення суб'єктів корупційних діянь відповідно до закону та які зобов'язані подавати податкову декларацію згідно з законом, за неподання або несвоєчасне подання податкової декларації, штраф застосовується у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання або її затримку";      „Для фізичних осіб, які займають посади, що підпадають під визначення суб'єктів корупційних діянь відповідно до закону та які зобов'язані подавати податкову декларацію згідно з законом, за неподання або несвоєчасне подання податкової декларації, штраф застосовується у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання або її затримку";  
581. підпункт 17.1.3 доповнити абзацом такого змісту:   -511- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Кальніченко І.В.
Осика С.Г.
Шепетін В.Л.
Лукашук О.Г.
Хомутиннік В.Ю.
Виключити абзаци 3 та 4 пункту 4 розділу ХV законопроекту.  
Враховано    
582. "Платник податку з доходів фізичних осіб, що приховав (занизив) доходи зобов'язаний сплатити штраф у розмірі донарахованої за результатами перевірки суми податку з доходів фізичних осіб".   -512- Горбаль В.М.
У тексті абзацу 4 частини 4 розділу ХV законопроекту після слів "штраф у розмірі" додати цифри "30%".  
Відхилено у зв'язку із зміною редакції  10. У абзаці „г" підпункту 18.2.1 пункту 18.2 статті 18 слова „що виник внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин)" замінити словами „що виник внаслідок несплати податкових зобов'язань, нарахованих за результатами одного податкового періоду перед настанням обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) та упродовж їхньої дії. При цьому, безнадійним вважається податковий борг зі сплати фіксованого сільськогосподарського податку за наявності рішення Президента України про запровадження надзвичайної екологічної ситуації в окремих місцевостях України, затверджене Верховною Радою України, або рішення Кабінету Міністрів України про визнання окремих місцевостей України потерпілими від повені, посухи, пожежі та інших видів стихійного лиха, включаючи рішення щодо визнання окремих місцевостей потерпілими від несприятливих погодних умов, які потягли за собою втрату врожаю сільськогосподарських культур в обсягах, які перевищують 30 відсотків від середнього врожаю за попередні п'ять календарних років."  
    -513- Терьохін С.А.
У абзаці „г" підпункту 18.2.1 пункту 18.2 статті 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" слова „що виник внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин)" замінити словами „що виник внаслідок несплати податкових зобов'язань, нарахованих за результатами одного податкового періоду перед настанням обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) та упродовж їхньої дії. При цьому, безнадійним вважається податковий борг зі сплати фіксованого сільськогосподарського податку за наявності рішення Президента України про запровадження надзвичайної екологічної ситуації в окремих місцевостях України, затверджене Верховною Радою України, або рішення Кабінету Міністрів України про визнання окремих місцевостей України потерпілими від повені, посухи, пожежі та інших видів стихійного лиха, включаючи рішення щодо визнання окремих місцевостей потерпілими від несприятливих погодних умов, які потягли за собою втрату врожаю сільськогосподарських культур в обсягах, які перевищують 30 відсотків від середнього врожаю за попередні п'ять календарних років."  
Враховано    
583. 5. У тексті цього закону цифри і слова "120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України" замінити словами "подвійний розмір облікової ставки Національного банку України у розрахунку на рік" у відповідних відмінках та множині.   -514- Горбаль В.М.
Текст абзацу 5 розділу ХV законопроекту виключити.  
Відхилено   11. У тексті цього закону цифри і слова "120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України" замінити словами "подвійний розмір облікової ставки Національного банку України у розрахунку на рік" у відповідних відмінках та множині.  
    -515- Капустін В.В.
Відхилити пропозицію щодо збільшення пені на податкову недоїмку у розмірі подвійної ставки НБУ  
Відхилено    
    -516- Осика С.Г.
Із розділу ХV проекту Закону вилучити пункт 5.  
Відхилено    
    -517- Осика С.Г.
Пропоную доповнити розділ ХV проекту Закону №4000-1 пунктом наступного змісту: "Перше речення підпункту 18.2.3 пункту 18.2 статті 18 доповнити словами: "в межах сум понесених збитків та з урахуванням фактичної суми податкового боргу, наявної на день виникнення такого безнадійного податкового боргу."  
Відхилено    
584. ХVІ. У Законі України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2003 рік" та деяких інших законодавчих актів":   -518- Шкіль А.В.
Шевчук С.В.
У розділі ХVІ абзац перший доповнити словами і цифрами „ (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 33-34, ст. 267)".  
Враховано   ХVІ. У Законі України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2003 рік" та деяких інших законодавчих актів" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 33-34, ст. 267):  
585. 1) у пункті другому розділу V слова „частині першій" замінити словами та знаками „пункті „а".   -519- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Розділ ХVІ доповнити таким положенням:  
Враховано   1) у пункті другому розділу V слова „частині першій" замінити словами та знаками „пункті „а". 2) у розділі Х слово „Законі" замінити словами „розділі І Закону".  
    -520- 2) у розділі Х слово „Законі" замінити словами „розділі І Закону".  Немає висновку    
    -521- Шкіль А.В.
Шевчук С.В.
Розділ ХVІ доповнити новими положеннями такого змісту:  
Відхилено    
    -522- „2) зупинити дію пунктів 2 і 3 розділу ІV, пунктів 1-3, 5 розділу V, пунктів 2-5 розділу VІ, пункту 4 розділу VІІ, розділу VІІ".  Немає висновку    
586. ХVІІ. У Законі України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 177):   -523- Осика С.Г.
Розділ ХVІІ викласти в редакції: ХVІІ. У Законі України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 177): 1) частину першу статті 7 викласти у такій редакції: "Суб'єкти господарської діяльності, які знаходяться у зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю, звільняються від оподаткування, крім ввізного мита, митних зборів, акцизного збору, податку на додану вартість, а також відрахувань до Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування. Суб'єкти господарської діяльності, які мають місце знаходження і зареєстровані до 31 грудня 2003 року у адміністративних районах, території яких знаходяться не більше ніж в 30 кілометрах від Чорнобильської АЕС і на територіях яких розташовано більш десяти населених пунктів, що віднесені до зони відчуження, звільняються від оподаткування, крім ввізного мита, митних зборів, акцизного збору при імпорті товарів, податку на додану вартість, а також сплати місцевих податків і зборів (обов'язкових платежів). Для них Кабінетом Міністрів України встановлюються пільгові умови фінансування, гарантоване матеріально-технічне забезпечення".  
Враховано   ХVІІ. У Законі України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 177):  
587. 1) частину першу статті 7 викласти у такій редакції:      1) частину першу статті 7 викласти у такій редакції:  
588. "Підприємства, об'єднання і організації, колгоспи, радгоспи, розташовані у зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю, звільняються від оподаткування, крім акцизного збору та платежів і відрахувань до місцевих бюджетів. Для них Кабінетом Міністрів України встановлюються пільгові умови фінансування, гарантоване матеріально-технічне забезпечення".   -524- Цушко В.П.
У пункті 1 розділу ХVІІ щодо змін у Законі України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" внести такі зміни: 1. Слова „Підприємства, об'єднання і організації, колгоспи, радгоспи, розташовані" замінити словами „Суб'єкти господарської діяльності, які знаходяться". 2. Слова "крім акцизного збору та платежів і відрахувань до місцевих бюджетів" замінити словами "крім ввізного мита, митних зборів, акцизного збору, податку на додану вартість, відрахувань до Пенсійного фонду України та загальнодержавних фондів соціального страхування, а також платежів і відрахувань до місцевих бюджетів."  
Враховано по суті  "Суб'єкти господарської діяльності, які знаходяться у зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю, звільняються від оподаткування, крім ввізного мита, митних зборів, акцизного збору, податку на додану вартість, а також відрахувань до Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування. Суб'єкти господарської діяльності, які мають місце знаходження і зареєстровані до 31 грудня 2003 року у адміністративних районах, території яких знаходяться не більше ніж в 30 кілометрах від Чорнобильської АЕС і на територіях яких розташовано більш десяти населених пунктів, що віднесені до зони відчуження, звільняються від оподаткування, крім ввізного мита, митних зборів, акцизного збору при імпорті товарів, податку на додану вартість, а також сплати місцевих податків і зборів (обов'язкових платежів). Для них Кабінетом Міністрів України встановлюються пільгові умови фінансування, гарантоване матеріально-технічне забезпечення".  
    -525- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 1 розділу ХVІІ щодо змін у Законі України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" внести такі зміни: Слова „Підприємства, об'єднання і організації, колгоспи, радгоспи, розташовані" замінити словами „Суб'єкти господарської діяльності, які знаходяться", а слова "крім акцизного збору та платежів і відрахувань до місцевих бюджетів" замінити словами "крім ввізного мита, митних зборів, акцизного збору, податку на додану вартість."  
Враховано по суті   
589. ХVІІІ. У Законі України "Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 15, ст. 84; 1998 р., № 29, ст. 190; 2000 р., № 30, ст. 240):      ХVІІІ. У Законі України "Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 15, ст. 84; 1998 р., № 29, ст. 190; 2000 р., № 30, ст. 240):  
590. 1) пункт 15-1 статті 8 викласти у такій редакції:   -526- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Абзац другий пункту 1 розділу ХVІІІ викласти у такій редакції: „15-1) організовує роботу, пов'язану із здійсненням контролю за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю підакцизними товарами, на які встановлено ставки акцизного збору у процентах до обороту з продажу, максимальних роздрібних цін на такі товари, встановлених їх виробниками або імпортерами"  
Враховано   1) пункт 15-1 статті 8 викласти у такій редакції:  
591. „15-1) організовує роботу, пов'язану із здійсненням контролю за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю підакцизними товарами, максимальних роздрібних цін на підакцизні товари, встановлених виробниками або імпортерами таких підакцизних товарів";   -527- Буряк С.В.
Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Коновалюк В.І.
Бондаренко Г.І.
Нощенко М.П.
Фоменко К.О.
Калетнік Г.М.
Воюш В.Д.
Заічко В.О.
Майстришин В.Я.
Потапов В.І.
Рудковський Д.О.
Шпак В.Ф.
Статтю 8. доповнити пунктом 15-2 наступного змісту: "15-2) здійснює видачу ліцензій на організацію та утримання юридичними особами тоталізаторів, гральних закладів, а також проведення азартних ігор на гральних автоматах (крім організації та проведення державних лотерей)";  
Враховано   „15-1) організовує роботу, пов'язану із здійсненням контролю за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю підакцизними товарами, на які встановлено ставки акцизного збору у процентах до обороту з продажу, максимальних роздрібних цін на такі товари, встановлених їх виробниками або імпортерами"; Статтю 8. доповнити пунктом 15-2 наступного змісту: "15-2) здійснює видачу ліцензій на організацію та утримання юридичними особами тоталізаторів, гральних закладів, а також проведення азартних ігор на гральних автоматах (крім організації та проведення державних лотерей)";  
592. 2) пункт 16-1 статті 10 викласти у такій редакції:   -528- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Абзац другий пункту 2 розділу ХVІІІ викласти у такій редакції: „16-1) здійснюють контроль за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю підакцизними товарами, на які встановлено ставки акцизного збору у процентах до обороту з продажу, максимальних роздрібних цін на такі товари, встановлених їх виробниками або імпортерами"  
Враховано   2) пункт 16-1 статті 10 викласти у такій редакції:  
593. „16-1) здійснюють контроль за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю підакцизними товарами, максимальних роздрібних цін на підакцизні товари, встановлених виробниками або імпортерами таких підакцизних товарів".      „16-1) здійснюють контроль за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю підакцизними товарами, на які встановлено ставки акцизного збору у процентах до обороту з продажу, максимальних роздрібних цін на такі товари, встановлених їх виробниками або імпортерами".  
594. 3) пункт 3 частини першої статті 11 доповнити новим абзацом у такій редакції:   -529- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Абзац третій пункту 3 розділу ХVІІІ викласти у такій редакції: "Призначати представника органу державної податкової служби відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".  
Враховано   3) пункт 3 частини першої статті 11 доповнити новим абзацом у такій редакції:  
595. "Призначати представника органу державної податкової служби на акцизному складі".   -530- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Кальніченко І.В.
Осика С.Г.
Шепетін В.Л.
Лукашук О.Г.
Хомутиннік В.Ю.
1. Доповнити проект Закону новим розділом ХІХ: ХІХ. У Законі України „Про систему оподаткування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 16, ст. 119, N 22, ст. 159; 1998 р., N 14, ст. 60; 1999 р., N 5 - 6, ст. 39, ст. 42, N 7, ст. 47, N 20 - 21, ст. 192, N 26, ст. 215, N 51, ст. 455; 2000 р., N 20, ст. 149, N 36, ст. 298; 2002 р., N 5, ст. 30; 2003 р., N 10 - 11, ст. 87) внести такі зміни: Доповнити п. 3 статті 15. Місцеві податки і збори (обов'язкові платежі) абзацом першим наступного змісту: "Перелік місцевих податків і зборів (обов'язкових платежів), зазначений у пунктах 1 та 2 цієї статті, встановлюється та змінюється виключно цим законом. Забороняється вносити будь-які зміни до цього переліку на підставі інших законів та інших нормативно-правових актів." 2. Доповнити розділ Прикінцеві положення після абзацу "розділу ХVІІ, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону" абзацом наступного змісту: "розділу ХІХ (стосовно змін у Законі України "Про систему оподаткування"), який набуває чинності з 1 січня 2005 року".  
Враховано   "Призначати представника органу державної податкової служби відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів". ХІХ. У Законі України „Про систему оподаткування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 16, ст. 119, N 22, ст. 159; 1998 р., N 14, ст. 60; 1999 р., N 5 - 6, ст. 39, ст. 42, N 7, ст. 47, N 20 - 21, ст. 192, N 26, ст. 215, N 51, ст. 455; 2000 р., N 20, ст. 149, N 36, ст. 298; 2002 р., N 5, ст. 30; 2003 р., N 10 - 11, ст. 87) внести такі зміни: Доповнити п. 3 статті 15. Місцеві податки і збори (обов'язкові платежі) абзацом першим наступного змісту: "Перелік місцевих податків і зборів (обов'язкових платежів), зазначений у пунктах 1 та 2 цієї статті, встановлюється та змінюється виключно цим законом. Забороняється вносити будь-які зміни до цього переліку на підставі інших законів та інших нормативно-правових актів." ХХ. У Законі України "Про підтвердження відповідності" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 32, ст. 169): частину першу статті 13 доповнити новими абзацами такого змісту: „надавати інформацію про сертифікацію продукції, шляхом зазначення реєстраційних номерів сертифікатів відповідності в документах, згідно з якими здійснюється передача відповідної продукції; надавати інформацію про наявність декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердження відповідності на відповідний вид продукції, шляхом зазначення реєстраційних номерів декларації про відповідність в документах, згідно з якими здійснюється передача відповідної продукції." у частині другій статті 13 абзац другий викласти в такій редакції: „реалізовувати продукцію за умови наявності у документах, згідно з якими здійснюється передача відповідної продукції, реєстраційних номерів сертифікату відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердження відповідності на даний вид продукції;" ХХ-І. У Закляння єдиного збору з урахуванням необхідності застосування подвійної ставки єдиного збору за перевищення встановлених термінів перебування на території України"; частину п'яту доповнити словами "і виготовленням та впровадженням спеціальних контрольних талонів". 4. У таблиці статті 5: цифри "0,02", "0,03", "0,05", "0,1", "0,15", "0,2", "0,27" і "0,78" замінити відповідно цифрами "5", "10", "15", "20", "40", "50", "70" і "150"; доповнити таблицю позицією першою такого змісту: "1. Легкові автомобілі - 2 0,2". У зв'язку з цим позиції 1 - 6 вважати позиціями 2 - 7. позицію другу викласти у такій редакції: "2. Автобуси Від 10 до 30 місць включно - 3 6 Понад 30 місць - 5 6" 6. У частині третій статті 6 слова "вантажу, що не підлягає пропуску через митний кордон України та" замінити словами "вантажу, якщо ці транспортні засоби не підлягають пропуску через митний кордон, а вантаж". 7. Статтю 7 доповнити словами "з видачею спеціального контрольного талону". ХХV У Законі України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №20, ст. 148) : 1) у пункті 1 статті 2 слово "100" замінити словом "20". 2) абзац 13 пункту 2 статті 3 вилучити. 3) у статті 19: у абзаці 10 пункту 1 слова " (якщо цього вимагає замовник)" вилучити. 4) у статті 20: у першому реченні пункту 1 перед словом "надсилає" додати слова "або інша юридична чи фізична особа". у другому реченні пункту 1 слово "замовником" вилучити. у пункті 3 слова " За надання тендерної документації замовник має право вимагати плату, яка" замінити словами "Плата за тендерну документацію", перед словом "підготовку" додати слово "розробку", після слова "розсилання" додати слова "та інші витрати". Доповнити п.3 ст. 20 новим другим реченням такого змісту: "Порядок надання тендерної документації здійснюється відповідно до положень Цивільного кодексу України." Доповнити статтю 20 пунктом 5 наступного змісту: "5. В разі залучення замовником до розробки, підготовки та розсилання учасникам тендерної документації юридичної або фізичної особи, порядок надання тендерної документації (в тому числі порядок розрахунків за неї та визначення її вартості) визначається в договорі відповідно до положень Цивільного кодексу України. 5) у статті 23: у пункті 1 слово "форми" вилучити. у пункті 2 статті 23 слова "не повинен перевищувати одного відсотка" замінити словами "становить один відсоток", слова "п'яти відсотків" замінити словами "п'ять відсотків". 6) у пункті 2 статті 24 слова "у разі, якщо його надання передбачено тендерною документацією" вилучити. 7) у статті 24: Пункт 1 викласти в такій редакції: "Уповноважена посадова особа виконавця направляє одночасно із заповненою електронною формою тендерної пропозиції підписаний нею письмовий варіант тендерної пропозиції замовнику торгів у запечатаному конверті необхідної форми. " у пункті 2 статті 24 слова "у разі, якщо його надання передбачено тендерною документацією" вилучити. 8) у статті 25: у пункті 1 статті 25 слова "має право вимагати" замінити словом "вимагає". у пункті 2 статті 25 слова "не може перевищувати" замінити словом "становить". 9) у статті 26: у пункті 8 останнє речення вилучити. у пункті 10 перед словом "рекомендації" додати слова "на підставі договору між замовником та ними відповідно до положень Цивільного кодексу України". Доповнити пункт 10 реченням наступного змісту: "Взаємовідносини та порядок розрахунків між сторонами договору та учасниками визначаються в тендерній документації". 10) абзац 2 пункту 2 статті 29 доповнити новим реченням наступного змісту: "Всі витрати, пов'язані з супроводженням договору, його нотаріальним оформленням та інші витрати покладаються на учасника-переможця процедури закупівлі, на умовах, визначених в тендерній документації". 11) у статті 32: у пункті 1 слово "20" замінити словом "10". у пункті 2 перед словом "щодо" додати слова "разом з тендерною документацією". Слово "трьом" замінити словом "п'яти". 12) пункт 2 статті 34 доповнити реченням наступного змісту: "2. Витрати пов'язані з нотаріальним оформленням договору, його супроводженням та інші витрати покладаються на учасника-переможця процедури закупівлі виключно на умовах, визначених в тендерній документації." 13) пункт 2 статті 36 доповнити абзацом 5 наступного змісту: "порядок надання тендерної документації, передбачений статтею 20 цього Закону, за винятком строків її надання учасникам". ХХVІ. У Законі України "Про джерела фінансування органів державної влади": Статтю 4 Закону доповнити частиною 4 такого змісту "Фінансування і здійснення видатків на закупівлю органами державної влади товарів, робіт, послуг здійснюється в порядку передбаченому Бюджетним Кодексом України, Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", іншими законами України". ХХVІІ. У Законі України „Про Єдиний митний тариф": Частину четверту статті 17 викласти у такій редакції: „Суми мита (митних зборів) підлягають зарахуванню їх платниками безпосередньо на рахунки Державного казначейства України." ХХVІІІ. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" 1. Пункт 4 статті 18 виключити. 2. Статтю 106 викласти у такій редакції: "Стаття 106. Відповідальність за порушення норм цього Закону. У разі порушення строків сплати податкових зобов'язань зі страхових внесків, визначених цим Законом, порядок погашення податкового боргу зі страхових внесків, в тому числі правила нарахування пені та штрафів, визначається відповідними положеннями Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами". 3. у підпункті 4 пункту 8 Розділу ХV після слів "здійснення ними підприємницької діяльності" доповнити словами "а також юридичні особи - платники єдиного податку, які сплачують страхові внески за своїх найманих працівників" та доповнити підпункт словами "який дорівнює мінімальному страховому внеску" ХХІХ. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності": 1. У пункті 29 статті 9 після слів "гральних закладів" доповнити слова "азартних ігор на гральних автоматах". 2. Статтю 14. доповнити частиною наступного змісту: "Ліцензії на організацію та утримання тоталізаторів, гральних закладів (крім організації та проведення державних лотерей), а також проведення азартних ігор на гральних автоматах видаються строком на один бюджетний (податковий) рік." 3. Статтю 15 доповнити абзацом 2 в такій редакції: "Плата за ліцензію на провадження діяльності з організації та утримання тоталізаторів, гральних закладів, а також проведення азартних ігор на гральних автоматах (крім організації та проведення державних лотерей), установлюється у сумі, відповідній 30 000 Євро за офіційним курсом Національного Банку України, встановленим на день такої сплати, за кожний бюджетний (податковий) рік провадження такої діяльності, незалежно від дати внесення такого платежу". ХХХ. У Законі України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 262): Останній абзац статті 15 Закону доповнити реченням наступного змісту: "В разі надання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами поза конкурсом надрокористувач здійснює сплату збору за надання дозволу в розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів." ХХХІ. Розділ ІV Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 125) доповнити словами та цифрами: 2402 20 90 30 - - - сигарети з фільтром з тютюну міжнародних ліцензійних марок, позначені знаками для товарів і послуг, які були вперше зареєстровані або використані не в Україні або на території колишнього СРСР 3 євро за 1000 шт. 5 євро за 1000 шт. ХХХІ-1. У Законі України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень": Вважати таким, що втратив чинність пункт 6 частини 7 Розділу ІХ "Прикінцеві та перехідні положення".оні України „Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" абзац шостий частини першої статті 20 доповнити новим реченням другим такого змісту: „У випадку маркування виробником або імпортером кожної одиниці харчового продукту знаком відповідності на підставах та в порядку, передбаченому законами України, наявність сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності є обов'язковою лише для самого виробника або імпортера харчових продуктів". ХХІ. У Законі України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 44, ст. 281; 1998 р., N 10, ст. 37, N 18, ст. 95, N 26, ст. 148, N 35, ст. 238; 1999 р., N 15, ст. 87, N 18, ст. 141, N 22-23, ст. 201, N 34, ст. 272, N 52, ст. 464; 2000 р., N 3, ст. 23, N 13, ст. 108, N 20, ст. 152; 2001 р., N 24, ст. 125; 2002 р., N 1, ст. 2, N 8, ст. 62): 1) у статті 4: частину першу після слів "підлягає обов'язковій сертифікації" та "першої - двадцять четвертої груп Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності" доповнити словами " (окрім продукції, яка є сировиною для виробництва алкогольних напоїв та тютюнових виробів)". ХХІІ. У Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 38-39, ст. 288, 2003, № 6, ст. 51): 1) статтю 87 доповнити абзацом такого змісту: „Декларантами товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України згідно із будь-якою зовнішньоекономічною угодою (договором, контрактом) можуть бути особи - резиденти України, які уклали таку угоду (договір, контракт)". ХХІІІ. У Законі України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 191; 2001 р., № 10, ст. 44): 1) Преамбулу Закону викласти в такій редакції: Цей Закон визначає порядок справляння збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства та використання його для закладення та догляду за молодими виноградниками, садами, ягідниками та хмільниками до вступу їх у плодоношення, а також державної підтримки переробки продукції виноградарства, садівництва і хмелярства. 2) Доповнити новими статтями такого змісту: "Стаття 1. Виноградник - насадження винограду технічних сортів для виноробства, і столових сортів для споживання у свіжому вигляді. Сад - насадження плодових культур з метою одержання товарних плодів для споживання у свіжому вигляді та переробки. Ягідник - насадження ягідних культур з метою одержання товарних ягід для споживання у свіжому вигляді та переробки. Хмільник - ділянка землі, обладнана шпалерою, на якій вирощується хміль. Промисловий виноградник - насадження сортів винограду для промислового використання, врожай яких призначений головним чином для реалізації або промислового використання. Столові сорти винограду - сорти винограду, що вирощуються для споживання в свіжому вигляді та промислової переробки. Технічні сорти винограду - сорти винограду, призначені для виробництва вин та промислової переробки. Районовані сорти винограду - відібрані для певної виноградарської зони столові та технічні сорти винограду, що забезпечують найбільшу господарську ефективність виноградарства і виноробства в цій місцевості та включені до Державного реєстру сортів рослин України. З метою товарного виробництва винограду не дозволяється вирощування нерайонованих сортів. Стандартний сортимент винограду - перелік сортів винограду, апробованих та районованих в Україні. Зрідженість виноградників, садів, ягідників, хмільників - відсоткове відношення неіснуючих кущів (дерев) до номінальної (розрахункової) їх кількості на даній площі. Ремонт виноградників, садів, ягідників та хмільників - щорічне відновлення існуючої кількості кущів (дерев) до їх номінальної (розрахункової) кількості на даній площі до вступу їх у плодоношення. Стаття 2. Виноградні насадження технічних та столових сортів, плодові, ягідні насадження та насадження хмелю усіх форм власності, підлягають реєстрації в спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади. Садіння виноградників для виноробства дозволяється лише у виноробних місцевостях із застосуванням районованих сортів винограду відповідно до проекту, який пройшов експертну оцінку і затверджений спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади. Закладання нових і ремонт промислових насаджень винограду здійснюються із застосуванням районованих сортів. Державний перепис (інвентаризація) виноградників, садів, ягідників та хмільників здійснюється не менше одного разу в десять років. Списання виноградників, садів, ягідників та хмільників усіх форм власності організується і проводиться уповноваженим органом виконавчої влади по місцю їх знаходження, як правило, з обов'язковим відновленням площ виноградних насаджень. Зрідженість виноградників, садів, ягідників та хмільників, на закладення та догляд за якими використані кошти збору відповідно до цього Закону, яка зумовлена недбалим доглядом за ними, розцінюється як безгосподарне використання земель, у зв'язку з чим винних осіб може бути притягнуто до адміністративної відповідальності. При зрідженості понад 60 відсотків виноградники, сади, ягідники та хмільники вилучаються з Державного реєстру, паспорт на них анулюється і державне фінансування садіння та догляду за такими виноградниками, садами, ягідниками та хмільниками припиняється. Стаття 3. Суб'єкти господарської діяльності будь-якої форми власності, які мають виноградні, плодові, ягідні насадження та насадження хмелю площею більше 0,5 га, заносяться до державного реєстру. Державна реєстрація є обов'язковою умовою для отримання фінансування, визначеного статтею 9 цього Закону. На виноградники, сади, ягідники та хмільники площею понад 0,5 га зазначені суб'єкти господарської діяльності отримують паспорт встановленого зразка. При зрідженості понад 60 відсотків державна реєстрація та паспортизація не проводяться. Порядок реєстрації та отримання паспорту розробляє центральний орган виконавчої влади, який здійснює державну політику у сфері виноградарства, садівництва і хмелярства. Продаж винограду, плодів, ягід та хмелю на промислову переробку дозволяється здійснювати лише тим виробникам - юридичним та фізичним особам, які отримали паспорт на виноградні, плодові, ягідні насадження та насадження хмелю. Оплата за отримані для промислової переробки виноград, плоди, ягоди та хміль здійснюється виключно у безготівковій формі. Паспортизація виноградників, садів, ягідників та хмільників площею до 0,5 га, які знаходяться у власності фізичних осіб, здійснюється за їх заявкою в загальному порядку. Внесення до державного реєстру при цьому не проводиться." Статті 1-4 вважати відповідно статтями 4-7. 3) У статті 6 цифру 2 замінити цифрою 5. 4) Статтю 7 викласти в такій редакції: "Стаття 7. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства платники, які визначені у статті 4 цього Закону, сплачують до Державного бюджету на спеціальний рахунок Державного казначейства України щомісяця у строки, визначені законом для місячного звітного періоду. За несвоєчасну сплату збору справляються пеня та штрафи у порядку, визначеному законом." 5) Доповнити новою статтею 8 такого змісту: "Стаття 8. Тридцять відсотків нарахованих сум збору залишаються у бюджетах областей, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя. У м. Києві нараховані кошти збору перераховуються на спеціальний рахунок Державного казначейства. Суми збору, які залишаються у бюджетах областей, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, використовуються на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства і розподіляються таким чином: Сімдесят відсотків коштів спрямовуються на фінансування витрат підприємств по придбанню залізобетонних стовпчиків, дроту та посадкового матеріалу (саджанці виноградні, плодові та ягідні, саджанці хмелю) виключно для закладення нових виноградників, садів, ягідників та хмільників площею понад 0,5 га. Тридцять відсотків коштів спрямовуються на компенсацію процентної ставки за банківські кредити, що надані підприємствам, для виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення проектно-вишукувальних робіт; підготовки грунту, зрошення, закладення, ремонту і догляду за молодими виноградниками, садами, ягідниками, хмільниками до вступу їх у плодоношення, розсадниками та маточними насадженнями (згідно з технологічними картами); встановлення шпалери на виноградниках, у садах та хмільниках; розкорчовування насаджень та рекультивації земель (за умови використання їх для закладання багаторічних насаджень); будівництва пунктів приготування розчинів отрутохімікатів, майстерень щеплення плодових культур і винограду тощо); придбання спеціальної техніки та інших матеріальних ресурсів, виключно при закладенні нових виноградників, садів, ягідників та хмільників площею понад 0,5 га та догляді за ними до моменту вступу їх у плодоношення. Невикористані або використані не за призначенням кошти перераховуються з рахунків підприємств до Державного бюджету. За нецільове використання зазначених коштів настає відповідальність, передбачена чинним кримінальним законодавством України. Порядок надання банківських кредитів та компенсації процентної ставки за банківські кредити встановлюють Кабінет Міністрів України та Національний банк України." 6) Доповнити новою статтею 9 такого змісту: "Стаття 9. Сімдесят відсотків нарахованих сум збору перераховуються на спеціальний рахунок Державного казначейства України і розподіляються та використовуються таким чином: сімдесят відсотків - на розвиток виноградарства, двадцять відсотків - на розвиток садівництва, десять відсотків - на розвиток хмелярства. Розпорядником цих коштів є центральний орган виконавчої влади, який здійснює державну політику у сфері виноградарства, садівництва і хмелярства. Сімдесят п'ять відсотків коштів збору, що визначені абзацом першим цієї статті, розподіляються між підприємствами - виробниками на кожен кілограм виробленого винограду, плодів, ягід та хмелю щомісячно пропорційно до підтверджених органами державної податкової служби та Державного комітету статистики України середніх обсягів товарної продукції (винограду, плодів, ягід, хмелю), виробленої за останні 3 роки. Кошти зі спеціального рахунку Державного казначейства України перераховуються на спеціальні рахунки підприємств та спрямовуються на придбання залізобетонних стовпчиків, дроту та посадкового матеріалу (саджанці виноградні, плодові та ягідні, саджанці хмелю) виключно для закладення нових виноградників, садів, ягідників та хмільників площею понад 0,5 га. Мінімальна середня врожайність винограду, плодів, ягід та хмелю з кожного гектара за останні 3 роки, яка надає право виробникам отримувати фінансування на кожен кілограм товарної продукції, щорічно встановлюється Кабінетом Міністрів України. У разі не використання підприємствами-виробниками зазначених коштів або їх частини до кінця звітного року, невикористані кошти списуються зі спеціального рахунку цих підприємств до Державного бюджету. Порядок розподілу коштів збору та умови дотування підприємств на натуральну одиницю товарної продукції встановлює Кабінет Міністрів України. Двадцять відсотків коштів збору, що визначені абзацом першим цієї статті та використовуються на розвиток виноградарства спрямовуються на компенсацію процентної ставки за банківські кредити, що надані підприємствам, для зрошення, ремонту і догляду за молодими виноградниками до вступу їх у плодоношення (згідно з технологічними картами), встановлення шпалери на виноградниках; побудову пунктів приготування розчинів отрутохімікатів; придбання спеціальної техніки. Зазначені кошти спрямовуються на компенсацію процентної ставки за банківські кредити, що надані виключно підприємствам, які отримують фінансування відповідно до абзацу 3 цієї статті. П'ять відсотків коштів збору, що визначені абзацом першим цієї статті та використовуються на розвиток виноградарства, спрямовуються на розвиток та реконструкцію виробничих потужностей державних виноградарських та виноробних підприємств, які мають статус національних. Перевірка цільового використання коштів такими підприємствами здійснюється органами Державної податкової служби в кінці кожного звітного року. Двадцять п'ять відсотків коштів збору, що визначені абзацом першим цієї статті та використовуються на розвиток садівництва, спрямовуються на компенсацію процентної ставки за банківські кредити, що надані підприємствам, для зрошення, ремонту і догляду за молодими садами та ягідниками до вступу їх у плодоношення (згідно з технологічними картами), встановлення шпалери у садах; побудову пунктів приготування розчинів отрутохімікатів; придбання спеціальної техніки. Зазначені кошти спрямовуються на компенсацію процентної ставки за банківські кредити, що надані виключно підприємствам, які отримують фінансування відповідно до абзацу 2 цієї статті. Двадцять п'ять відсотків коштів збору, що визначені абзацом першим цієї статті та використовуються на розвиток хмелярства, спрямовуються на створення промислових потужностей для виготовлення екстракту хмелю. Порядок надання банківських кредитів та компенсації процентної ставки за банківські кредити встановлюють Кабінет Міністрів України та Національний банк України. Порядок державного фінансування створення промислових потужностей для виготовлення екстракту хмелю встановлює Кабінет Міністрів України. Тимчасово, до вступу у плодоношення виноградників, садів та ягідників площею понад 0,5 га, а також до введення в експлуатацію питомників, розсадників та комплексів переробки винограду, закладених до 1 січня 2004 року, кошти збору, визначені абзацами 6 та 8 цієї статті, спрямовуються на фінансування витрат підприємств, що заклали такі виноградники, сади та ягідники, питомники, розсадники та комплекси переробки винограду, на зрошення, ремонт і догляд за молодими виноградниками, садами та ягідниками до вступу їх у плодоношення (згідно з технологічними картами), встановлення шпалери на виноградниках та в садах; побудову пунктів приготування розчинів отрутохімікатів; придбання спеціальної техніки. Використані не за призначенням кошти перераховуються з рахунків підприємств до Державного бюджету. За нецільове використання зазначених коштів настає відповідальність, передбачена чинним кримінальним законодавством України. у абзаці другому нової статті 9 Закону України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" слова „хміль" та „хмільник" у всіх відмінках та числах виключити П'ятдесят відсотків від зазначеної частини такого збору спрямовується зі спеціального рахунку Державного казначейства України на субсидування витрат осіб з придбання шпалерних стовпчиків, дроту, саджанців хмелю виключно для закладення нових хмільників площею понад 0,5 гектарів", а п'ятдесят відсотків - для організації виробництва екстракту хмелю на умовах бюджетної позики (кредиту). Порядок такого субсидування (кредитування) визначається Кабінетом Міністрів України. 7) Пункт 2 статті 10 "Перехідні положення" доповнити новим абзацом такого змісту: "Кабінету Міністрів України до 1 липня 2004 року провести державну реєстрацію суб'єктів господарської діяльності, державний перепис (інвентаризацію) і паспортизацію виноградників, садів, ягідників та хмільників". ХХІV. „У Законі України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 260): 1. У тексті Закону слова "за кожен кілометр проїзду" замінити словами "за кожну добу перебування". 2. У статті 1: у частині другій слово "одноразово" виключити. Доповнити частину словами "та терміну їх перебування в Україні". Доповнити статтю частиною третьою такого змісту: "Після сплати єдиного збору власнику транспортного засобу видається спеціальний контрольний талон, що є документом суворого обліку, має власний обліковий номер і враховує виключно час перебування транспортного засобу в Україні. Виробництво спеціалізованих контрольних талонів здійснюють державні спеціалізовані поліграфічні підприємства Міністерства фінансів України. Вартість виготовлення зазначених талонів не повинна перевищувати 1 євро у перерахунку на національну валюту України за офіційним (обмінним) курсом Національного банку України на день оплати. Порядок виробництва та використання спеціальних контрольних талонів встановлюється Кабінетом Міністрів України." 3. У статті 2: частину третю викласти у такій редакції: "Кабінет Міністрів України затверджує порядок справ  
    -531- Шкляр В.Б.
ХХІ. У Законі України "Про систему оподаткування" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 16, ст. 119, N 22, ст. 159; 1998, N 14, ст. 60; 1999, N 5-6, ст. 39, ст. 42, N 7, ст. 47, N 20-21, ст. 192, N 26, ст. 215, N 51, ст. 455; 2000, N 20, ст. 149, N 36, ст. 298; 2002 N 5, ст. 30; 2003, N 10-11, ст. 87) внести такі зміни: з частини 1 статті 14 виключити пункт 8; частину 1 статті 15 доповнити новим пунктом такого змісту: "15) плата (податок) за землю."  
Відхилено    
    -532- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Доповнити проект такими положеннями: У Законі України "Про підтвердження відповідності" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 32, ст. 169): частину першу статті 13 доповнити новими абзацами такого змісту: „надавати інформацію про сертифікацію продукції, шляхом зазначення реєстраційних номерів сертифікатів відповідності в документах, згідно з якими здійснюється передача відповідної продукції; надавати інформацію про наявність декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердження відповідності на відповідний вид продукції, шляхом зазначення реєстраційних номерів декларації про відповідність в документах, згідно з якими здійснюється передача відповідної продукції." у частині другій статті 13 абзац другий викласти в такій редакції: „реалізовувати продукцію за умови наявності у документах, згідно з якими здійснюється передача відповідної продукції, реєстраційних номерів сертифікату відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердження відповідності на даний вид продукції;" ХХ-І. У Законі України „Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" абзац шостий частини першої статті 20 доповнити новим реченням другим такого змісту: „У випадку маркування виробником або імпортером кожної одиниці харчового продукту знаком відповідності на підставах та в порядку, передбаченому законами України, наявність сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності є обов'язковою лише для самого виробника або імпортера харчових продуктів". У Законі України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 44, ст. 281; 1998 р., N 10, ст. 37, N 18, ст. 95, N 26, ст. 148, N 35, ст. 238; 1999 р., N 15, ст. 87, N 18, ст. 141, N 22-23, ст. 201, N 34, ст. 272, N 52, ст. 464; 2000 р., N 3, ст. 23, N 13, ст. 108, N 20, ст. 152; 2001 р., N 24, ст. 125; 2002 р., N 1, ст. 2, N 8, ст. 62): 1) у статті 4: частину першу після слів "підлягає обов'язковій сертифікації" та "першої - двадцять четвертої груп Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності" доповнити словами " (окрім продукції, яка є сировиною для виробництва алкогольних напоїв та тютюнових виробів)".  
Враховано    
    -533- Шкляр В.Б.
Доповнити проект такими положеннями: У Законі України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 44, ст. 281) статтю 4 доповнити частиною шостою такого змісту: „насіння і садивний матеріал, які ввозяться на митну територію України для наукових цілей, експонування та державного сортовипробовування, не підлягають квотуванню, ліцензуванню і сертифікації та державній санітарно-гігієнічній експертизі, а карантинний огляд цих зразків здійснюється на безоплатній основі. Митне оформлення їх здійснюється без сертифікації відповідності на основі документального підтвердження Державної служби з охорони прав на сорти рослин Міністерства аграрної політики України, що ці зразки ввозяться для наукових цілей, експонування або проведення державного сортовипробовування".  
Відхилено . Зазначені питання врегульовано Митним кодексом України.   
    -534- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Доповнити проект такими положеннями: У Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 38-39, ст. 288, 2003, № 6, ст. 51): 1) статтю 87 доповнити абзацом такого змісту: „Декларантами товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України згідно із будь-якою зовнішньоекономічною угодою (договором, контрактом) можуть бути особи - резиденти України, які уклали таку угоду (договір, контракт)".  
Враховано    
    -535- Буряк С.В.
Калінчук В.А.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Доповнити проект такими положеннями: У Законі України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 191; 2001 р., № 10, ст. 44): 1) Преамбулу Закону викласти в такій редакції: Цей Закон визначає порядок справляння збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства та використання його для закладення та догляду за молодими виноградниками, садами, ягідниками та хмільниками до вступу їх у плодоношення, а також державної підтримки переробки продукції виноградарства, садівництва і хмелярства. 2) Доповнити новими статтями такого змісту: "Стаття 1. Виноградник - насадження винограду технічних сортів для виноробства, і столових сортів для споживання у свіжому вигляді. Сад - насадження плодових культур з метою одержання товарних плодів для споживання у свіжому вигляді та переробки. Ягідник - насадження ягідних культур з метою одержання товарних ягід для споживання у свіжому вигляді та переробки. Хмільник - ділянка землі, обладнана шпалерою, на якій вирощується хміль. Промисловий виноградник - насадження сортів винограду для промислового використання, врожай яких призначений головним чином для реалізації або промислового використання. Столові сорти винограду - сорти винограду, що вирощуються для споживання в свіжому вигляді та промислової переробки. Технічні сорти винограду - сорти винограду, призначені для виробництва вин та промислової переробки. Районовані сорти винограду - відібрані для певної виноградарської зони столові та технічні сорти винограду, що забезпечують найбільшу господарську ефективність виноградарства і виноробства в цій місцевості та включені до Державного реєстра та догляді за ними до моменту вступу їх у плодоношення. Невикористані або використані не за призначенням кошти перераховуються з рахунків підприємств до Державного бюджету. За нецільове використання зазначених коштів настає відповідальність, передбачена чинним кримінальним законодавством України. Порядок надання банківських кредитів та компенсації процентної ставки за банківські кредити встановлюють Кабінет Міністрів України та Національний банк України."  
Враховано    
    -536- Буряк С.В.
Калінчук В.А.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
6) Доповнити новою статтею 9 такого змісту: "Стаття 9. Сімдесят відсотків нарахованих сум збору перераховуються на спеціальний рахунок Державного казначейства України і розподіляються та використовуються таким чином: сімдесят відсотків - на розвиток виноградарства, двадцять відсотків - на розвиток садівництва, десять відсотків - на розвиток хмелярства. Розпорядником цих коштів є центральний орган виконавчої влади, який здійснює державну політику у сфері виноградарства, садівництва і хмелярства. Сімдесят п'ять відсотків коштів збору, що визначені абзацом першим цієї статті, розподіляються між підприємствами - виробниками на кожен кілограм виробленого винограду, плодів, ягід та хмелю щомісячно пропорційно до підтверджених органами державної податкової служби та Державного комітету статистики України середніх обсягів товарної продукції (винограду, плодів, ягід, хмелю), виробленої за останні 3 роки. Кошти зі спеціального рахунку Державного казначейства України перераховуються на спеціальні рахунки підприємств та спрямовуються на придбання залізобетонних стовпчиків, дроту та посадкового матеріалу (саджанці виноградні, плодові та ягідні, саджанці хмелю) виключно для закладення нових виноградників, садів, ягідників та хмільників площею понад 0,5 га. Мінімальна середня врожайність винограду, плодів, ягід та хмелю з кожного гектара за останні 3 роки, яка надає право виробникам отримувати фінансування на кожен кілограм товарної продукції, щорічно встановлюється Кабінетом Міністрів України. У разі не використання підприємствами-виробниками зазначених коштів або їх частини до кінця звітного року, невикористані кошти списуються зі спеціального рахунку цих підприємств до Державного бюджету. Порядок розподілу коштів збору та умови дотування підприємств на натуральну одиницю товарної продукції встановлює Кабінет Міністрів України. Двадцять відсотків коштів збору, що визначені абзацом першим цієї статті та використовуються на розвиток виноградарства спрямовуються на компенсацію процентної ставки за банківські кредити, що надані підприємствам, для зрошення, ремонту і догляду за молодими виноградниками до вступу їх у плодоношення (згідно з технологічними картами), встановлення шпалери на виноградниках; побудову пунктів приготування розчинів отрутохімікатів; придбання спеціальної техніки. Зазначені кошти спрямовуються на компенсацію процентної ставки за банківські кредити, що надані виключно підприємствам, які отримують фінансування відповідно до абзацу 3 цієї статті. П'ять відсотків коштів збору, що визначені абзацом першим цієї статті та використовуються на розвиток виноградарства, спрямовуються на розвиток та реконструкцію виробничих потужностей державних виноградарських та виноробних підприємств, які мають статус національних. Перевірка цільового використання коштів такими підприємствами здійснюється органами Державної податкової служби в кінці кожного звітного року. Двадцять п'ять відсотків коштів збору, що визначені абзацом першим цієї статті та використовуються на розвиток садівництва, спрямовуються на компенсацію процентної ставки за банківські кредити, що надані підприємствам, для зрошення, ремонту і догляду за молодими садами та ягідниками до вступу їх у плодоношення (згідно з технологічними картами), встановлення шпалери у садах; побудову пунктів приготування розчинів отрутохімікатів; придбання спеціальної техніки. Зазначені кошти спрямовуються на компенсацію процентної ставки за банківські кредити, що надані виключно підприємствам, які отримують фінансування відповідно до абзацу 2 цієї статті. Двадцять п'ять відсотків коштів збору, що визначені абзацом першим цієї статті та використовуються на розвиток хмелярства, спрямовуються на створення промислових потужностей для виготовлення екстракту хмелю. Порядок надання банківських кредитів та компенсації процентної ставки за банківські кредити встановлюють Кабінет Міністрів України та Національний банк України. Порядок державного фінансування створення промислових потужностей для виготовлення екстракту хмелю встановлює Кабінет Міністрів України. Тимчасово, до вступу у плодоношення виноградників, садів та ягідників площею понад 0,5 га, а також до введення в експлуатацію питомників, розсадників та комплексів переробки винограду, закладених до 1 січня 2004 року, кошти збору, визначені абзацами 6 та 8 цієї статті, спрямовуються на фінансування витрат підприємств, що заклали такі виноградники, сади та ягідники, питомники, розсадники та комплекси переробки винограду, на зрошення, ремонт і догляд за молодими виноградниками, садами та ягідниками до вступу їх у плодоношення (згідно з технологічними картами), встановлення шпалери на виноградниках та в садах; побудову пунктів приготування розчинів отрутохімікатів; придбання спеціальної техніки. Використані не за призначенням кошти перераховуються з рахунків підприємств до Державного бюджету. За нецільове використання зазначених коштів настає відповідальність, передбачена чинним кримінальним законодавством України. 7) Пункт 2 статті 10 доповнити новим абзацом такого змісту: "Кабінету Міністрів України до 1 липня 2004 року провести державну реєстрацію суб'єктів господарської діяльності, державний перепис (інвентаризацію) і паспортизацію виноградників, садів, ягідників та хмільників".  
Враховано    
    -537- Кабінет Міністрів України
Положення щодо віднесення сум збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства до спеціального фонду бюджету вилучити.  
Враховано    
    -538- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Доповнити проект такими положеннями: „У Законі України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 260): 1. У тексті Закону слова "за кожен кілометр проїзду" замінити словами "за кожну добу перебування". 2. У статті 1: у частині другій слово "одноразово" виключити. Доповнити частину словами "та терміну їх перебування в Україні". Доповнити статтю частиною третьою такого змісту: "Після сплати єдиного збору власнику транспортного засобу видається спеціальний контрольний талон, що є документом суворого обліку, має власний обліковий номер і враховує виключно час перебування транспортного засобу в Україні. Виробництво спеціалізованих контрольних талонів здійснюють державні спеціалізовані поліграфічні підприємства Міністерства фінансів України. Вартість виготовлення зазначених талонів не повинна перевищувати 1 євро у перерахунку на національну валюту України за офіційним (обмінним) курсом Національного банку України на день оплати. Порядок виробництва та використання спеціальних контрольних талонів встановлюється Кабінетом Міністрів України." 3. У статті 2: частину третю викласти у такій редакції: "Кабінет Міністрів України затверджує порядок справляння єдиного збору з урахуванням необхідності застосування подвійної ставки єдиного збору за перевищення встановлених термінів перебування на території України"; частину п'яту доповнити словами "і виготовленням та впровадженням спеціальних контрольних талонів". 4. У таблиці статті 5: цифри "0,02", "0,03", "0,05", "0,1", "0,15", "0,2", "0,27" і "0,78" замінити відповідно цифрами "5", "10", "15", "20", "40", "50", "70" і "150"; доповнити таблицю позицією першою такого змісту: "1. Легкові автомобілі - 2 0,2". У зв'язку з цим позиції 1 - 6 вважати позиціями 2 - 7. позицію другу викласти у такій редакції: "2. Автобуси Від 10 до 30 місць включно - 3 6 Понад 30 місць - 5 6" 6. У частині третій статті 6 слова "вантажу, що не підлягає пропуску через митний кордон України та" замінити словами "вантажу, якщо ці транспортні засоби не підлягають пропуску через митний кордон, а вантаж". 7. Статтю 7 доповнити словами "з видачею спеціального контрольного талону".  
Враховано    
    -539- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Цушко В.П.
Полянчич М.М.
Павленко Ю.О.
Доповнити проект такими положеннями: У Законі України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №20, ст. 148): 1) у пункті 1 статті 2 цифри "100" замінити цифрами "20".  
Враховано    
    -540- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Цушко В.П.
Павленко Ю.О.
2) абзац 13 пункту 2 статті 3 вилучити.  
Враховано    
    -541- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Цушко В.П.
3) у статті 19: у абзаці 10 пункту 1 слова " (якщо цього вимагає замовник)" вилучити.  
Враховано    
    -542- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Цушко В.П.
4) у статті 20: у першому реченні пункту 1 перед словом "надсилає" додати слова "або інша юридична чи фізична особа".  
Враховано    
    -543- Полянчич М.М.
пункт 1 статті 20 після слова "Замовник" доповнити словами "або уповноважена ним особа".  
Враховано редакційно    
    -544- Лукашук О.Г.
перше речення пункту 1 статті 20 перед словом надсилає доповнити словами "чи залучена ним фізична або юридична особа".  
Враховано редакційно    
    -545- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Цушко В.П.
у другому реченні пункту 1 слово "замовником" вилучити.  
Враховано    
    -546- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Цушко В.П.
у пункті 3 слова " За надання тендерної документації замовник має право вимагати плату, яка" замінити словами "Плата за тендерну документацію", перед словом "підготовку" додати слово "розробку", після слова "розсилання" додати слова "та інші витрати".  
Враховано    
    -547- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Цушко В.П.
Доповнити п.3 ст. 20 новим другим реченням такого змісту: "Порядок надання тендерної документації здійснюється відповідно до положень Цивільного кодексу України."  
Враховано    
    -548- Павленко Ю.О.
Доповнити п.3 ст. 20 новим реченням такого змісту: "Порядок надання тендерної документації здійснюється відповідно до положень Цивільного законодавства."  
Враховано по суті   
    -549- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Цушко В.П.
Доповнити статтю 20 пунктом 5 наступного змісту: "5. В разі залучення замовником до розробки, підготовки та розсилання учасникам тендерної документації юридичної або фізичної особи, порядок надання тендерної документації (в тому числі порядок розрахунків за неї та визначення її вартості) визначається в договорі відповідно до положень Цивільного кодексу України".  
Враховано    
    -550- Лукашук О.Г.
Статтю 20 доповнити новим пуктом 5 такого змісту: "Якщо для розробки, підготовки та розсилання учасникам тендерної документації замовник залучає іншу фізичну або юридичну особу, порядок надання такої документації, враховуючи порядок розрахунків та визначення її вартості, визначається договором згідно відповідних положень Цивільного Кодексу України".  
Враховано по суті   
    -551- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Цушко В.П.
Лукашук О.Г.
5) у статті 23: у пункті 1 слово "форми" вилучити.  
Враховано    
    -552- Лукашук О.Г.
у пункті 2 статті 23 слова "не повинен перевищувати одного відсотка" замінити словами "становить один відсоток", слова "п'яти відсотків" замінити словами "п'ять відсотків".  
Враховано    
    -553- Павленко Ю.О.
у пункті 2 статті 23 слова "не повинен перевищувати" замінити словами "встановлюється на рівні"  
Враховано редакційно    
    -554- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Цушко В.П.
у пункті 2 статті 23 слова "не повинен перевищувати одного відсотка" замінити словами "становить один відсоток".  
Враховано редакційно    
    -555- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Цушко В.П.
Полянчич М.М.
6) у пункті 2 статті 24 слова "у разі, якщо його надання передбачено тендерною документацією" вилучити.  
Враховано    
    -556- Кармазін Ю.А.
7) у статті 24: Пункт 1 викласти в такій редакції: "Уповноважена посадова особа виконавця направляє одночасно із заповненою електронною формою тендерної пропозиції підписаний нею письмовий варіант тендерної пропозиції замовнику торгів у запечатаному конверті необхідної форми. "  
Враховано    
    -557- Павленко Ю.О.
у пункті 2 статті 24 слова "у разі, якщо його надання передбачено тендерною документацією" вилучити.  
Враховано    
    -558- Павленко Ю.О.
8) у пункті 1 статті 25 слова "має право вимагати" замінити словами "обов'язково вимагає".  
Враховано по суті   
    -559- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Цушко В.П.
у статті 25:  
Враховано    
    -560- у пункті 1 статті 25 слова "має право вимагати" замінити словом "вимагає".  Немає висновку    
    -561- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Цушко В.П.
у пункті 2 статті 25 слова "не може перевищувати" замінити словом "становить".  
Враховано    
    -562- Лукашук О.Г.
у пункті 2 статті 25 слова "не може перевищувати" замінити словами "встановлюється на рівні"  
Враховано редакційно    
    -563- Полянчич М.М.
Павленко Ю.О.
9) у статті 26:  
Враховано    
    -564- у пункті 8 останнє речення вилучити.  Немає висновку    
    -565- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Цушко В.П.
у пункті 10 перед словом "рекомендації" додати слова "на підставі договору між замовником та ними відповідно до положень Цивільного кодексу України". Доповнити пункт 10 реченням наступного змісту: "Взаємовідносини та порядок розрахунків між сторонами договору та учасниками визначаються в тендерній документації".  
Враховано    
    -566- Павленко Ю.О.
Полянчич М.М.
у пункті 10 перед словом "рекомендації" додати слова "на підставі Цивільного Кодексу". Доповнити пункт 10 реченням такого змісту: "Взаємовідносини та порядок розрахунків між суб'єктами закупівель визначаються в тендерній документації".  
Враховано по суті   
    -567- Лукашук О.Г.
10) абзац 2 пункту 2 статті 29 доповнити новим реченням наступного змісту: "Всі витрати, пов'язані з супроводженням договору, його нотаріальним оформленням та інші витрати покладаються на учасника-переможця процедури закупівлі, на умовах, визначених в тендерній документації".  
Враховано    
    -568- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Цушко В.П.
11) у статті 32: у пункті 1 слово "20" замінити словом "10".  
Враховано    
    -569- Лукашук О.Г.
у пункті 2 перед словом "щодо" додати слова "разом з тендерною документацією". Слово "трьом" замінити словом "п'яти".  
Враховано    
    -570- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Цушко В.П.
12) пункт 2 статті 34 доповнити реченням наступного змісту: "2. Витрати пов'язані з нотаріальним оформленням договору, його супроводженням та інші витрати покладаються на учасника-переможця процедури закупівлі виключно на умовах, визначених в тендерній документації."  
Враховано    
    -571- Лукашук О.Г.
пункт 2 статті 34 доповнити новим реченням наступного змісту: "Нотаріальне посвідчення договору, інші витрати, пов'язані з його супроводженням та реалізацією, здійснюються за рахунок учасника-переможця торгів відповідно до умов, визначених у тендерній документації".  
Враховано по суті   
    -572- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Цушко В.П.
Лукашук О.Г.
13) пункт 2 статті 36 доповнити абзацом 5 наступного змісту: "порядок надання тендерної документації, передбачений статтею 20 цього Закону, за винятком строків її надання учасникам".  
Враховано    
    -573- Кармазін Ю.А.
Доповнити проект такими положеннями: У Законі України "Про джерела фінансування органів державної влади": Статтю 4 Закону доповнити частиною 4 такого змісту "Фінансування і здійснення видатків на закупівлю органами державної влади товарів, робіт, послуг здійснюється в порядку передбаченому Бюджетним Кодексом України, Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", іншими законами України".  
Враховано    
    -574- Кармазін Ю.А.
Доповнити проект такими положеннями: У Законі України "Про рекламу": в розділі V Прикінцеві положення вилучити другу частину п.1 "Частина дев'ята статті 13 набирає чинності з 1 січня 2005 року.".  
Відхилено    
    -575- Буряк С.В.
Доповнити проект Закону новим розділом: У Законі України „Про Єдиний митний тариф": Частину четверту статті 17 викласти у такій редакції: „Суми мита (митних зборів) підлягають зарахуванню їх платниками безпосередньо на рахунки Державного казначейства України."  
Враховано    
    -576- Шкляр В.Б.
Доповнити проект такими положеннями: У Законі України „Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 19, ст. 259) статтю 19 доповнити пунктом „х" такого змісту: „х) насіння і садивний матеріал, що ввозиться на митну територію України для наукових цілей, експонування та державного сортовипробовування, відповідно до Закону України „Про насіння і садивний матеріал". Обсяги ввезення насіння і садивного матеріалу щороку затверджуються Кабінетом Міністрів України за спільним поданням Міністерства аграрної політики України та Української академії аграрних наук".  
Відхилено ані положення не є нормами Закону України "Про Єдиний митний тариф" Зазначені питання врегульовано Митним кодексом України.   
    -577- Терьохін С.А.
Пинзеник В.М.
У Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" доповнити такими положеннями: 1. Пункт 4 статті 18 виключити. 2. Статтю 106 викласти у такій редакції: "Стаття 106. Відповідальність за порушення норм цього Закону. У разі порушення строків сплати податкових зобов'язань зі страхових внесків, визначених цим Законом, порядок погашення податкового боргу зі страхових внесків, в тому числі правила нарахування пені та штрафів, визначається відповідними положеннями Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами". 3. у підпункті 4 пункту 8 Розділу ХV після слів "здійснення ними підприємницької діяльності" доповнити словами "а також юридичні особи - платники єдиного податку, які сплачують страхові внески за своїх найманих працівників" та доповнити підпункт словами "який дорівнює мінімальному страховому внеску"  
Враховано    
    -578- Шепетін В.Л.
Горбаль В.М.
ХХІХ. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності": 1. У пункті 29 статті 9 після слів "гральних закладів" доповнити слова "азартних ігор на гральних автоматах". 2. Статтю 15 доповнити абзацом 2 в такій редакції: "Встановити плату за ліцензію на провадження діяльності юридичними особами з організації та утримання тоталізаторів, гральних закладів (крім організації та проведення державних лотерей), а також проведення азартних ігор на гральних автоматах, у сумі, еквівалентній 30000 Євро за офіційним курсом Національного Банку України, встановленим на день такої сплати, за кожен рік користування і терміном дії п'ять років".  
Враховано    
    -579- Франчук А.Р.
Деркач А.Л.
Грязєв А.Д.
Рудьковський М.М.
Пропонуємо доповнити проект Закону новим розділом ХІХ наступного змісту: ХІХ. Внести такі зміни та доповнення до Закону: Останній абзац статті 15 Закону України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 262) доповнити реченням наступного змісту: "В разі надання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами поза конкурсом надрокористувач здійснює сплату збору за надання дозволу в розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів."  
Враховано    
    -580- Буряк С.В.
Калінчук В.А.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Розділ ІV Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 125) доповнити словами та цифрами: 2402 20 90 30 - - - сигарети з фільтром з тютюну міжнародних ліцензійних марок, позначені знаками для товарів і послуг, які були вперше зареєстровані або використані не в Україні або на території колишнього СРСР 3 євро за 1000 шт. 5 євро за 1000 шт.  
Враховано    
    -581- Буряк С.В.
Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Коновалюк В.І.
Бондаренко Г.І.
Нощенко М.П.
Фоменко К.О.
Калетнік Г.М.
Воюш В.Д.
Заічко В.О.
Майстришин В.Я.
Потапов В.І.
Рудковський Д.О.
Шпак В.Ф.
1. Статтю 14. доповнити частиною наступного змісту: "Ліцензії на організацію та утримання тоталізаторів, гральних закладів (крім організації та проведення державних лотерей), а також проведення азартних ігор на гральних автоматах видаються строком на один бюджетний (податковий) рік." 2. Статтю 15 доповнити абзацом 2 в такій редакції: "Плата за ліцензію на провадження діяльності з організації та утримання тоталізаторів, гральних закладів, а також проведення азартних ігор на гральних автоматах (крім організації та проведення державних лотерей), установлюється у сумі, відповідній 30 000 Євро за офіційним курсом Національного Банку України, встановленим на день такої сплати, за кожний бюджетний (податковий) рік провадження такої діяльності, незалежно від дати внесення такого платежу".  
Враховано    
    -582- Буряк С.В.
Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Коновалюк В.І.
Бондаренко Г.І.
Нощенко М.П.
Фоменко К.О.
Калетнік Г.М.
Воюш В.Д.
Заічко В.О.
Майстришин В.Я.
Потапов В.І.
Рудковський Д.О.
Шпак В.Ф.
абзац четвертий нової редакції статті 8 Закону України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" виключити  
Враховано    
    -583- Буряк С.В.
Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Коновалюк В.І.
Бондаренко Г.І.
Нощенко М.П.
Фоменко К.О.
Калетнік Г.М.
Воюш В.Д.
Заічко В.О.
Майстришин В.Я.
Потапов В.І.
Рудковський Д.О.
Шпак В.Ф.
абзац шостий нової редакції статті 8 Закону України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" виключити  
Враховано    
    -584- Буряк С.В.
Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Коновалюк В.І.
Бондаренко Г.І.
Нощенко М.П.
Фоменко К.О.
Калетнік Г.М.
Воюш В.Д.
Заічко В.О.
Майстришин В.Я.
Потапов В.І.
Рудковський Д.О.
Шпак В.Ф.
у абзаці другому нової статті 9 Закону України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" слова „хміль" та „хмільник" у всіх відмінках та числах виключити  
Враховано    
    -585- Буряк С.В.
Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Коновалюк В.І.
Бондаренко Г.І.
Нощенко М.П.
Фоменко К.О.
Калетнік Г.М.
Воюш В.Д.
Заічко В.О.
Майстришин В.Я.
Потапов В.І.
Рудковський Д.О.
Шпак В.Ф.
абзац шостий нової статті 9 Закону України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" виключити  
Враховано    
    -586- Буряк С.В.
Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Коновалюк В.І.
Бондаренко Г.І.
Нощенко М.П.
Фоменко К.О.
Калетнік Г.М.
Воюш В.Д.
Заічко В.О.
Майстришин В.Я.
Потапов В.І.
Рудковський Д.О.
Шпак В.Ф.
абзаци восьмий-десятий нової статті 9 Закону України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" виключити  
Враховано    
    -587- Буряк С.В.
Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Коновалюк В.І.
Бондаренко Г.І.
Нощенко М.П.
Фоменко К.О.
Калетнік Г.М.
Воюш В.Д.
Заічко В.О.
Майстришин В.Я.
Потапов В.І.
Рудковський Д.О.
Шпак В.Ф.
нову статтю 9 Закону України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" доповнити новим абзацом у такій редакції: „П'ятдесят відсотків від зазначеної частини такого збору спрямовується зі спеціального рахунку Державного казначейства України на субсидування витрат осіб з придбання шпалерних стовпчиків, дроту, саджанців хмелю виключно для закладення нових хмільників площею понад 0,5 гектарів", а п'ятдесят відсотків - для організації виробництва екстракту хмелю на умовах бюджетної позики (кредиту). Порядок такого субсидування (кредитування) визначається Кабінетом Міністрів України".  
Враховано    
    -588- Буряк С.В.
Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Коновалюк В.І.
Бондаренко Г.І.
Нощенко М.П.
Фоменко К.О.
Калетнік Г.М.
Воюш В.Д.
Заічко В.О.
Майстришин В.Я.
Потапов В.І.
Рудковський Д.О.
Шпак В.Ф.
Доповнити проект Закону новим розділо наступного змісту: У Законі України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень": Вважати таким, що втратив чинність пункт 6 частини 7 Розділу ІХ "Прикінцеві та перехідні положення".  
Враховано    
596. ХІХ. Прикінцеві положення      ХХХІІ. Прикінцеві положення  
597. Інші закони та законодавчі акти діють у частині, що не суперечить нормам цього Закону.      Інші закони та законодавчі акти діють у частині, що не суперечить нормам цього Закону.  
598. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року, окрім:   -589- Терьохін С.А.
частину другу розділу ХІХ. Прикінцеві положення "Цей Закон набуває чинності з моменту опублікування та поширюється на визначення податкових зобов'язань першого податкового періоду 2004 року з відповідного податку (збору, обов'язкового платежу)"  
Враховано   Цей Закон набуває чинності з дати опублікування та поширюється на визначення податкових зобов'язань першого податкового періоду 2004 року з відповідного податку (збору, обов'язкового платежу), крім підпунктів 5.1.2 (підписка), 5.1.17 (оренда) пункту 5.1 статті 5 та пункту 12.5 статті 12 (житло) Закону України "Про податок на додану вартість" та розділу ІІ Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв"язку з прийняттям Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" (щодо оподаткування доходів фізичних осіб), та абзацу другого статті 83 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік", які набирають чинності з 1 січня 2004 року. У цьому зв"язку відповідні норми Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" втрачають чинність при набранні чинності зазначеними у цьому абзаці нормами".  
    -590- Буряк С.В.
Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Коновалюк В.І.
Бондаренко Г.І.
Нощенко М.П.
Фоменко К.О.
Калетнік Г.М.
Воюш В.Д.
Заічко В.О.
Майстришин В.Я.
Потапов В.І.
Рудковський Д.О.
Шпак В.Ф.
У розділі ХХХІІ. Прикінцеві положення: у пункті 1: абзац другий викласти у такій редакції: "Цей Закон набуває чинності з дати опублікування та поширюється на визначення податкових зобов'язань першого податкового періоду 2004 року з відповідного податку (збору, обов'язкового платежу), крім підпунктів 5.1.2 (підписка), 5.1.17 (оренда) пункту 5.1 статті 5 та пункту 12.5 статті 12 (житло) Закону України "Про податок на додану вартість" та розділу ІІ Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв"язку з прийняттям Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" (щодо оподаткування доходів фізичних осіб), та абзацу другого статті 83 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік", які набирають чинності з 1 січня 2004 року. У цьому зв"язку відповідні норми Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" втрачають чинність при набранні чинності зазначеними у цьому абзаці нормами".  
Враховано    
599. пунктів 1) та 3) розділу ХІХ, які набирають чинності з дня опублікування цього Закону;   -591- Буряк С.В.
Положення щодо набрання чинності розділами ХІХ та Х законопроекту виключити.  
Враховано    
600. пункту 1), абзацу тринадцятого пункту 2) розділу Х, які набирають чинності з дня опублікування цього Закону;       
601. розділу ХVІІ, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.   -592- Буряк С.В.
Калінчук В.А.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
2. Доповнити розділ Прикінцеві положення після абзацу "розділу ХVІІ, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону" абзацом наступного змісту: "розділу ХІХ (стосовно змін у Законі України "Про систему оподаткування"), який набуває чинності з 1 січня 2005 року".  
Враховано   розділу ХVІІ, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону; розділу ХІХ (стосовно змін у Законі України "Про систему оподаткування"), який набуває чинності з 1 січня 2005 року. розділу VІІІ, який набуває чинності з 1 квітня 2004 року; абзаців другого та восьмого-дев'ятого пункту 2) розділу ХІ, які набувають чинності з 1 липня 2004 року; абзаців сьомого-восьмого пункту 1) та абзаців п'ятнадцятого-шістнадцятого пункту 14) розділу ХІІ, які набирають чинності з 1 січня 2006 року. „пункту 1) розділу ІХ та розділу ХХХІ, які набирають чинності з 1 березня 2004 року" змін до абзацу другого статті 83 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік", які набирають чинності з 1 січня 2004 року.  
    -593- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Розділ ХХХ доповнити таким положенням: розділу VІІІ, який набуває чинності з 1 квітня 2004 року; абзаців другого та восьмого-дев'ятого пункту 2) розділу ХІ, які набувають чинності з 1 липня 2004 року; абзаців сьомого-восьмого пункту 1) та абзаців сьомого-восьмого пункту 14) розділу ХІІ, які набирають чинності з 1 січня 2006 року.  
Враховано    
    -594- Буряк С.В.
Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Коновалюк В.І.
Бондаренко Г.І.
Нощенко М.П.
Фоменко К.О.
Калетнік Г.М.
Воюш В.Д.
Заічко В.О.
Майстришин В.Я.
Потапов В.І.
Рудковський Д.О.
Шпак В.Ф.
у абзаці сьомому пункту 1 Прикінцевих положень слова "абзаців сьомого-восьмого пункту 14)" замінити словами "абзаців п'ятнадцятого-шістнадцятого пункту 14)  
Враховано    
    -595- Буряк С.В.
Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Коновалюк В.І.
Бондаренко Г.І.
Нощенко М.П.
Фоменко К.О.
Калетнік Г.М.
Воюш В.Д.
Заічко В.О.
Майстришин В.Я.
Потапов В.І.
Рудковський Д.О.
Шпак В.Ф.
доповнити пункт 1 Прикінцевих положень таким положенням: „пункту 1) розділу ІХ та розділу ХХХІ, які набирають чинності з 1 березня 2004 року" змін до абзацу другого статті 83 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік", які набирають чинності з 1 січня 2004 року.  
Враховано    
602. абзаців третього та шостого-сьомого пункту 1), пункту 2), пункту 3), пункту 4), абзацу другого пункту 6), пункту 7), абзацу другого пункту 8), пункту 11), пункту 12), абзацу третього пункту 14) та пункту 15) розділу ХІ, які набирають чинності з дня опублікування цього Закону;   -596- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Положення щодо набрання чинності певними положеннями законопроекту з дня його опублікування та з 1 липня 2004 року виключити, а щодо набрання чинності з 1 січня 2005 року викласти у такій редакції: абзацу четвертого пункту 6) розділу ХІІ, які набирають чинності з 1 січня 2005 року;  
Враховано    
603. абзацу четвертого пункту 8) та абзацу другого пункту 14) розділу ХІ, які набирають чинності з 1 липня 2004 року;       
604. абзаців третього-шостого пункту 6), абзаців п'ятого-шостого пункту 8) та абзаців сьомого-восьмого пункту 11) розділу ХІ, які набирають чинності з 1 січня 2005 року;      абзацу четвертого пункту 6) розділу ХІІ, які набирають чинності з 1 січня 2005 року;  
605. розділу ХVІІ, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.      розділу ХVІІІ, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.  
606. 2. Установити, що:      2. Установити, що:  
607. до 31 грудня 2004 року максимально допустимі рівні вмісту смол та нікотину в димі сигарет, які реалізуються в Україні, становлять:   -597- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
У абзацах другому та п'ятому пункту 2 розділу ХІХ слова та цифри „31 грудня 2004" замінити словами та цифрами „1 січня 2005"  
Враховано   до 1 січня 2005 року максимально допустимі рівні вмісту смол та нікотину в димі сигарет, які реалізуються в Україні, становлять:  
608. для сигарет з фільтром - смол - 15 мг, нікотину - 1, 3 мг у димі однієї сигарети;      для сигарет з фільтром - смол - 15 мг, нікотину - 1, 3 мг у димі однієї сигарети;  
609. для сигарет без фільтру - смол - 22 мг, нікотину - 1, 5 мг у димі однієї сигарети;      для сигарет без фільтру - смол - 22 мг, нікотину - 1, 5 мг у димі однієї сигарети;  
610. при цьому вироблені в Україні або імпортовані в Україну до 31 грудня 2004 року тютюнові вироби із зазначеними в цьому пункті максимально допустимими рівнями вмісту смол та нікотину знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання.   -598- Хомутиннік В.Ю.
Встановити, що з 01 січня 2004 року втрачає силу Закон України "Про тимчасовий порядок оподаткування операцій з виготовлення та продажу нафти сирої та деяких паливно-мастильних матеріалів" № 1521-ІІІ від 2 березня 2000 року (Відомості Верховної Ради України 2000 р., № 19, ст. 145)  
Враховано   при цьому вироблені в Україні або імпортовані в Україну до 1 січня 2005 року тютюнові вироби із зазначеними в цьому пункті максимально допустимими рівнями вмісту смол та нікотину знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання. Встановити, що з 01 січня 2004 року втрачає силу Закон України "Про тимчасовий порядок оподаткування операцій з виготовлення та продажу нафти сирої та деяких паливно-мастильних матеріалів" № 1521-ІІІ від 2 березня 2000 року (Відомості Верховної Ради України 2000 р., № 19, ст. 145)  
611. вироблені в Україні або імпортовані в Україну до 1 квітня 2004 р. тютюнові вироби, на пачках, коробках або сувенірних коробках яких не зазначено максимальної роздрібної ціни, дати виготовлення та дати закінчення терміну придатності для споживання, знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання.   -599- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Абзац шостий пункту 2 розділу ХІХ викласти у такій редакції: „вироблені в Україні або імпортовані в Україну до 1 липня 2004 року тютюнові вироби, на пачках, коробках або сувенірних коробках яких не зазначено максимальної роздрібної ціни та їх дати виготовлення, знаходяться в обігу до 1 січня 2005 року".  
Враховано   вироблені в Україні або імпортовані в Україну до 1 жовтня 2004 року тютюнові вироби, на пачках, коробках або сувенірних коробках яких не зазначено максимальної роздрібної ціни та їх дати виготовлення, знаходяться в обігу до 1 січня 2005 року.  
    -600- Шкіль А.В.
Шевчук С.В.
Абзаци другий-шостий пункту 2 розділу ХІХ виключити.  
Відхилено    
    -601- Буряк С.В.
Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Коновалюк В.І.
Бондаренко Г.І.
Нощенко М.П.
Фоменко К.О.
Калетнік Г.М.
Воюш В.Д.
Заічко В.О.
Майстришин В.Я.
Потапов В.І.
Рудковський Д.О.
Шпак В.Ф.
у пункті 2 Прикінцевих положень слова та цифри "1 липня 2004 року" замінити словами та цифрами "1 жовтня 2004 року";  
Враховано    
612. всі марки акцизного збору для маркування імпортних алкогольних напоїв та тютюнових виробів однієї серії видаються одному імпортеру відповідної продукції.   -602- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Абзац сьомий-восьмий пункту 2 розділу ХІХ виключити.  
Враховано    
613. з 1 липня 2004 р. вимога про розміщення суб'єктом підприємницької діяльності, який здійснює роздрібну торгівлю тютюновими виробами, у місці торгівлі такими виробами на видному місці засвідчених виробником або імпортером копії чинних декларацій про максимальні роздрібні ціни на тютюнові вироби, що були подані їх виробником або імпортером до центрального органу державної податкової служби України або центрального органу державної митної служби України, не застосовується.       
614. ліцензування зовнішньоекономічної діяльності з спиртами, алкогольними напоями та тютюновими виробами у порядку, передбаченому Законом України „Про зовнішньоекономічну діяльність", здійснюється виключно у випадках та з підстав, передбачених Законом України „Про зовнішньоекономічну діяльність".      ліцензування зовнішньоекономічної діяльності з спиртами, алкогольними напоями та тютюновими виробами у порядку, передбаченому Законом України „Про зовнішньоекономічну діяльність", здійснюється виключно у випадках та з підстав, передбачених Законом України „Про зовнішньоекономічну діяльність".  
615. акцизний збір у процентах до обороту з продажу з тютюнових виробів, маркованих марками акцизного збору, придбаними до 1 січня 2004 року, які будуть ввозитись на митну територію після 1 січня 2004 року, сплачується імпортерами цих виробів до або під час їх митного оформлення відповідно до задекларованих їх імпортерами максимальних роздрібних цін на такі вироби.      акцизний збір у процентах до обороту з продажу з тютюнових виробів, маркованих марками акцизного збору, придбаними до 1 січня 2004 року, які будуть ввозитись на митну територію після 1 січня 2004 року, сплачується імпортерами цих виробів до або під час їх митного оформлення відповідно до задекларованих їх імпортерами максимальних роздрібних цін на такі вироби.  
616. здійснення відшкодування сум податку на додану вартість, що підлягають поверненню платникам податку з бюджету, шляхом зарахування в рахунок платежів з акцизного збору, що зараховується до Державного бюджету України, забороняється.   -603- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
У пункті 2 розділу ХІХ абзац одинадцятий викласти у такій редакції: „погашення будь-яких зобов'язань платників податків з акцизного збору, що підлягають сплаті до бюджету, у формі, іншій ніж сплата грошових коштів, вважається ухиленням від сплати податків і тягне за собою передбачену законодавством відповідальність".  
Враховано   погашення будь-яких зобов'язань платників податків з акцизного збору, що підлягають сплаті до бюджету, у формі, іншій ніж сплата грошових коштів, вважається ухиленням від сплати податків і тягне за собою передбачену законодавством відповідальність.  
617. підприємством первинного виноградного виноробства є підприємство, розташоване у місцевості, де вирощується виноград.   -604- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
У пункті 2 розділу ХІХ абзаци дванадцятий-чотирнадцятий виключити.  
Враховано    
618. податкові векселі, видані суб'єктами підприємницької діяльності відповідно до статті 3 Закону України „Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" після 1 липня 2003 р. вважаються погашеними у разі сплати векселедавцем акцизного збору обчисленого, виходячи з отриманого обсягу спирту етилового та ставки 16,0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту.       
619. підприємства вторинного виноробства можуть передавати отриманий ними спирт етиловий підприємствам первинного виноробства для виробництва кріплених виноматеріалів; при цьому акцизний збір з переданого спирту етилового сплачує підприємство вторинного виноробства.   -605- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
У пункті 2 розділу ХІХ абзаци п'ятнадцятий-шістнадцятий викласти у такій редакції. „на операції з ввезення на митну територію України товарів, віднесених до 1-24 групи згідно УКТ ЗЕД, а також підакцизних товарів не поширюються пільги зі сплати акцизного збору. оподаткування операцій з ввезення або продажу підакцизних товарів, які здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності, які користуються спрощеною системою оподаткування та звітності, а також користуються пільгами, встановленими іншими законами, здійснюється у загальному порядку".  
Враховано    
620. на операції з ввезення на митну територію України товарів, віднесених до 1-24 групи згідно УКТ ЗЕД, а також підакцизних товарів не поширюються будь-які податкові пільги.      на операції з ввезення на митну територію України товарів, віднесених до 1-24 групи згідно УКТ ЗЕД, а також підакцизних товарів не поширюються пільги зі сплати акцизного збору.  
621. оподаткування операцій з продажу підакцизних товарів, які здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності, які користуються спрощеною системою оподаткування та звітності, здійснюється у загальному порядку.   -606- Шкіль А.В.
Шевчук С.В.
Абзац шістнадцятий пункту 2 розділу ХІХ доповнити словами „якщо інше не передбачено цим Законом".  
Відхилено   оподаткування операцій з ввезення або продажу підакцизних товарів, які здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності, які користуються спрощеною системою оподаткування та звітності, а також користуються пільгами, встановленими іншими законами, здійснюється у загальному порядку. на операції з ввезення підакцизних товарів на територію спеціальних економічних зон, а також відповідно до спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку не поширюються пільги із сплати акцизного збору. з 1 січня 2004 року всі підакцизні товари, на які встановлено ставки акцизного збору у процентах до обороту з продажу, реалізуються у роздріб за цінами, не вищими, ніж максимальні роздрібні ціни, встановлені на ці товари їх виробниками або імпортерами. у разі одночасного перебування у місці торгівлі тютюновими виробами таких виробів однієї власної назви, на пачках, коробках або сувенірних коробках яких вказані різні максимальні роздрібні ціни, продаж таких тютюнових виробів здійснюється за цінами, не вищими ніж ті, що вказані на відповідних пачках, коробках або сувенірних коробках. накладення штрафів за роздрібну торгівлю тютюновими виробами за цінами, вищими від максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів, до 1 жовтня 2004 року не здійснюється. термін, з якого на пачки, коробки та сувенірні коробки тютюнових виробів наносяться максимальна роздрібна ціна та дата їх виробництва, визначається виробником або імпортером тютюнових виробів самостійно. При цьому з 1 жовтня 2004 року виробництво та імпорт тютюнових виробів, на пачках, коробках та сувенірних коробках яких не нанесено максимальна роздрібна ціна та дата їх виготовлення, забороняється. з 1 січня 2005 р. положення частини двадцять четвертої статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України „Про акцизний збір" (щодо наявності у суб'єкта підприємницької діяльності, який здійснює роздрібну торгівлю підакцизним товарами, на які встановлено ставки акцизного збору у відсотках до обороту, у місці торгівлі такими товарами ксерокопій декларацій про максимальні роздрібні ціни) щодо суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю тютюновими виробами, не застосовується. державні підприємства, які виробляють спирт етиловий, відносяться до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який здійснює державне управління у сфері харчової промисловості. передача центральним органом виконавчої влади, який здійснює державне управління у сфері харчової промисловості, державних підприємств, які виробляють спирт етиловий, в управління місцевим державним адміністраціям забороняється. тимчасово до 1 січня 2006 року ставка акцизного збору на вина виноградні з доданням спирту та міцні (коди згідно УКТ ЗЕД 2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) і вина плодово-ягідні з доданням спирту (коди згідно УКТ ЗЕД 2206 00) становить 0,06 грн. за 1 об'ємний відсоток спирту в 1 літрі. бланки документів суворої звітності та/або документів, захищених голографічними елементами, а також бланки копій таких документів виготовляються виключно спеціалізованим підприємством міністерства фінансів України. кошти, отримані державними підприємствами (установами) за видачу (реалізацію) бланків документів суворої звітності та/або документів, захищених голографічними елементами, бланків копій таких документів, документів суворої звітності та/або документів, захищених голографічними елементами, а також копій таких документів у повному обсязі спрямовуються до державного бюджету. норми розділу V цього Закону не поширюються на Закон України „Про Державний бюджет України на 2004 рік". мінімальні оптово-відпускні ціни на тютюнові вироби за групами, які оподатковуються за різними ставками акцизного збору у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції), встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням експертно-консультаційної комісії з питань державного регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів при Кабінеті Міністрів України „Обов'язковий захист голографічними елементами бланків документів та товарів, які реалізуються (надаються) виключно державними органами, здійснюється тільки у випадках та у порядку, що передбачені законами України. Захист голографічними елементами товару (окрім бланків документів та товарів, які реалізуються (надаються) виключно державними органами) здійснюється тільки за власної ініціативи виробника (продавця) такого товару".  
    -607- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Пункті 2 розділу прикінцевих положень доповнити такими положеннями. На операції з ввезення підакцизних товарів на територію спеціальних економічних зон, а також відповідно до спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку не поширюються пільги із сплати акцизного збору. з 1 січня 2004 року всі підакцизні товари, на які встановлено ставки акцизного збору у процентах до обороту з продажу, реалізуються у роздріб за цінами, не вищими, ніж максимальні роздрібні ціни, встановлені на ці товари їх виробниками або імпортерами. у разі одночасного перебування у місці торгівлі тютюновими виробами таких виробів однієї власної назви, на пачках, коробках або сувенірних коробках яких вказані різні максимальні роздрібні ціни, продаж таких тютюнових виробів здійснюється за цінами, не вищими ніж ті, що вказані на відповідних пачках, коробках або сувенірних коробках. накладення штрафів за роздрібну торгівлю тютюновими виробами за цінами, вищими від максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів, до 1 липня 2004 року не здійснюється. термін, з якого на пачки, коробки та сувенірні коробки тютюнових виробів наносяться максимальна роздрібна ціна та дата їх виробництва, визначається виробником або імпортером тютюнових виробів самостійно. При цьому з 1 липня 2004 року виробництво та імпорт тютюнових виробів, на пачках, коробках та сувенірних коробках яких не нанесено максимальна роздрібна ціна та дата їх виготовлення, забороняється.  
Враховано    
    -608- Шкіль А.В.
Шевчук С.В.
Два наведені вище положення пункту 2 розділу ХІХ виключити.  
Відхилено    
    -609- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Пункті 2 розділу прикінцевих положень доповнити такими положеннями. з 1 січня 2005 р. положення частини двадцять четвертої статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України „Про акцизний збір" (щодо наявності у суб'єкта підприємницької діяльності, який здійснює роздрібну торгівлю підакцизним товарами, на які встановлено ставки акцизного збору у відсотках до обороту, у місці торгівлі такими товарами ксерокопій декларацій про максимальні роздрібні ціни) щодо суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю тютюновими виробами, не застосовується. вартість одного примірника сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання відповідності), додатку до нього та їх копій на захищених бланках, за якою ці документи передаються їх отримувачем, не може перевищувати 1,2 грн., а кошти, отримані за видачу сертифікатів відповідності (свідоцтв про визнання відповідності), їх копій на захищених бланках та інші послуги з підтвердження відповідності у законодавчо регульованій сфері у повному обсязі спрямовуються до державного бюджету особою, яка отримує такі кошти. державні підприємства, які виробляють спирт етиловий, відносяться до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який здійснює державне управління у сфері харчової промисловості. передача центральним органом виконавчої влади, який здійснює державне управління у сфері харчової промисловості, державних підприємств, які виробляють спирт етиловий, в управління місцевим державним адміністраціям забороняється.  
Враховано    
    -610- Буряк С.В.
Нощенко М.П.
Ващук К.Т.
Пункті 2 розділу прикінцевих положень доповнити такими положеннями. тимчасово до 1 січня 2006 року ставка акцизного збору на вина виноградні з доданням спирту та міцні (коди згідно УКТ ЗЕД 2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) і вина плодово-ягідні з доданням спирту (коди згідно УКТ ЗЕД 2206 00) становить 0,06 грн. за 1 об'ємний відсоток спирту в 1 літрі.  
Враховано    
    -611- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Пункті 2 розділу прикінцевих положень доповнити такими положеннями. бланки документів суворої звітності та/або документів, захищених голографічними елементами, а також бланки копій таких документів виготовляються виключно спеціалізованим підприємством міністерства фінансів України. бланки документів суворої звітності та/або документів, захищених голографічними елементами, бланки копій таких документів, документи суворої звітності та/або документи, захищені голографічними елементами, а також копії таких документів видаються (реалізуються) суб'єктам підприємницької діяльності виключно державними підприємствами (установами) за цінами, погодженими з Комітетом Верховної Ради України, який відповідає за проведення податкової політики, Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету та Комітетом Верховної Ради України, який відповідає за проведення промислової політики. кошти, отримані державними підприємствами (установами) за видачу (реалізацію) бланків документів суворої звітності та/або документів, захищених голографічними елементами, бланків копій таких документів, документів суворої звітності та/або документів, захищених голографічними елементами, а також копій таких документів у повному обсязі спрямовуються до державного бюджету.  
Враховано    
    -612- Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Горбачов В.С.
2. Пункт 2 розділу "Прикінцеві положення" доповнити абзацом такого змісту: "Норми розділу ІV цього Закону щодо змін до Бюджетного кодексу України не поширюються на Закон України "Про Державний бюджет України на 2004 рік"  
Враховано    
    -613- Терьохін С.А.
Доповнити пункт 2 прикінцевих положень таким положенням: мінімальні оптово-відпускні ціни на тютюнові вироби за групами, які оподатковуються за різними ставками акцизного збору у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції), встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням експертно-консультаційної комісії з питань державного регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів при Кабінеті Міністрів України  
Враховано    
    -614- Шкіль А.В.
Шевчук С.В.
Асадчев В.М.
та інші Наведену вище пропозицію депутата Терьохіна С.А. відхилити.  
Відхилено    
    -615- Буряк С.В.
Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Коновалюк В.І.
Бондаренко Г.І.
Нощенко М.П.
Фоменко К.О.
Калетнік Г.М.
Воюш В.Д.
Заічко В.О.
Майстришин В.Я.
Потапов В.І.
Рудковський Д.О.
Шпак В.Ф.
абзац дев'ятнадцятий пункту 2 Прикінцевих положень виключити  
Враховано    
    -616- Буряк С.В.
Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Коновалюк В.І.
Бондаренко Г.І.
Нощенко М.П.
Фоменко К.О.
Калетнік Г.М.
Воюш В.Д.
Заічко В.О.
Майстришин В.Я.
Потапов В.І.
Рудковський Д.О.
Шпак В.Ф.
абзац двадцять четвертий-двадцять п'ятий 2 Прикінцевих положень виключити  
Враховано    
    -617- Буряк С.В.
Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Коновалюк В.І.
Бондаренко Г.І.
Нощенко М.П.
Фоменко К.О.
Калетнік Г.М.
Воюш В.Д.
Заічко В.О.
Майстришин В.Я.
Потапов В.І.
Рудковський Д.О.
Шпак В.Ф.
пункт 2 Прикінцевих положень доповнити таким положенням: „Обов'язковий захист голографічними елементами бланків документів та товарів, які реалізуються (надаються) виключно державними органами, здійснюється тільки у випадках та у порядку, що передбачені законами України. Захист голографічними елементами товару (окрім бланків документів та товарів, які реалізуються (надаються) виключно державними органами) здійснюється тільки за власної ініціативи виробника (продавця) такого товару".  
Враховано    
622. 3. Кабінету Міністрів України протягом місяця після набрання чинності цим Законом:       
623. привести видані ним нормативно-правові акти у відповідність з нормами цього Закону, а також забезпечити приведення органами виконавчої влади України виданих ними нормативно-правових актів у відповідність з нормами цього Закону;   -618- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Доповнити пункт 3 прикінцевих положень таким положенням: „за поданням експертно-консультаційної комісії з питань державного регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів визначити підприємства, які мають право виробляти продукцію з використанням спирту етилового, якщо такий спирт оподатковується за пільговою ставкою акцизного збору, а діяльність з виробництва такої продукції не підлягає ліцензуванню;  
Враховано    
    -619- Шепетін В.Л.
Горбаль В.М.
Пункт 3 Розділу ХІХ Прикінцеві положення доповнити абзацами наступного змісту: "Кабінету Міністрів України визначити та затвердити до 1 лютого 2004 року орган ліцензування провадження діяльності юридичних осіб на всій території України з організації та утримання тоталізаторів, гральних закладів, а також проведення азартних ігор на гральних автоматах. Ліцензії на організацію та утримання юридичними особами тоталізаторів, гральних закладів (крім організації та проведення державних лотерей), а також проведення азартних ігор на гральних автоматах, отримані такими юридичними особами до набрання чинності цим Законом є дійсними до 1 січня 2005 року за умови внесення до 1 квітня 2004 року плати за користування такою ліцензією у сумі, еквівалентній 30000 Євро за офіційним курсом Національного Банку України, встановленим на день такої сплати. Ліцензії на організацію та утримання юридичними особами тоталізаторів, гральних закладів (крім організації та проведення державних лотерей), а також проведення азартних ігор на гральних автоматах, отримані такими юридичними особами до набрання чинності цим Законом у разі невнесення до 1 квітня 2004 року плати за користування такою ліцензією у сумі , еквівалентній 30000 Євро за офіційним курсом Національного Банку України, встановленим на день такої сплати, є недійсними та підлягають анулюванню."  
Враховано    
    -620- Ващук К.Т.
Положення щодо визначення підприємств, які мають право виробляти продукцію з використанням спирту етилового, якщо діяльність з виробництва такої продукції не підлягає ліцензуванню, виключити.  
Відхилено    
    -621- Буряк С.В.
Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Коновалюк В.І.
Бондаренко Г.І.
Нощенко М.П.
Фоменко К.О.
Калетнік Г.М.
Воюш В.Д.
Заічко В.О.
Майстришин В.Я.
Потапов В.І.
Рудковський Д.О.
Шпак В.Ф.
У пункті 3 Розділу ХХХІІ Прикінцеві положення абзаци 4-6 вилучити.  
Враховано    
624. вжити заходів до перегляду укладених Україною договорів про вільну торгівлю в частині виключення підакцизних товарів з режиму вільної торгівлі до вступу України до Світової організації торгівлі;   -622- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Абзац третій-восьмий пункту 3 прикінцевих положень виключити.  
Враховано    
625. вжити заходів щодо створення унітарного державного підприємства з виробництва спирту та включення до нього всіх спиртових виробництв;       
626. передбачити у 2004 році дотування за рахунок коштів Державного бюджету:       
627. виробництва визначених Кабінетом Міністрів України медичних препаратів, у яких застосовується спирт етиловий;       
628. виробництва продукції оборонного призначення, у якій застосовується спирт етиловий;   -623- Буряк С.В.
Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Коновалюк В.І.
Бондаренко Г.І.
Нощенко М.П.
Фоменко К.О.
Калетнік Г.М.
Воюш В.Д.
Заічко В.О.
Майстришин В.Я.
Потапов В.І.
Рудковський Д.О.
Шпак В.Ф.
пункт 3 Перехідних положень доповнити частиною наступного змісту: "У зв'язку із набранням чинності з 1 січня 2004 року Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", Кабінету Міністрів України у місячний термін підготувати проект закону, що передбачає зниження ставок єдиного та фіксованого податків з метою компенсації додаткових втрат суб"єктів підприємницької діяльності-платників єдиного та фіксованого податків, пов"язаних зі сплатою страхових внесків до Пенсійного фонду України."  
Враховано   У зв'язку із набранням чинності з 1 січня 2004 року Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", Кабінету Міністрів України у місячний термін підготувати проект закону, що передбачає зниження ставок єдиного та фіксованого податків з метою компенсації додаткових втрат суб"єктів підприємницької діяльності-платників єдиного та фіксованого податків, пов"язаних зі сплатою страхових внесків до Пенсійного фонду України.  
629. Національного виробничо-аграрного об'єднання „Масандра" (з метою відшкодування акцизного збору з спирту етилового, одержаного в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України).   -624- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Доповнити прикінцеві положення пунктом такого змісту: 4. Центральному органу державної податкової служби України до 1 квітня 2004 року прийняти та оприлюднити документи, прийняття яких передбачено цим Законом .  
Враховано   4. Центральному органу державної податкової служби України до 1 квітня 2004 року прийняти та оприлюднити документи, прийняття яких передбачено цим Законом . Пункт 4 Розділу ХХХІІ. Прикінцеві положення доповнити абзацами наступного змісту: "Державній Податковій Адміністрації України до 15 квітня 2004 року затвердити порядок ліцензування діяльності юридичних осіб з організації та утримання тоталізаторів, гральних закладів, а також проведення азартних ігор на гральних автоматах (крім ліцензій на організацію та проведення державних лотерей). Ліцензія на організацію та утримання юридичною особою тоталізаторів, гральних закладів, а також проведення азартних ігор на гральних автоматах (крім ліцензії на організацію та проведення державних лотерей), що була надана такій юридичній особі до набрання чинності цим Законом (незалежно від строку її надання, зазначеного у ліцензійних умовах), є дійсною до 1 січня 2005 року, за умови внесення до 15 квітня 2004 року додаткової плати за таку ліцензію у сумі, відповідній 30 000 Євро за офіційним курсом Національного Банку України, встановленим на день такої сплати". 5. Центральному органу виконавчої влади у сфері стандартизації на базі наукових установ, підприємств та інших провідних формувань виноробної галузі до 1 липня 2004 року створити технічний комітет стандартизації у виноробній галузі. Внести такі зміни до Закону України від 27 листопада 2003 року № 1344 (ІV "Про Державний бюджет України на 2004 рік:  
    -625- Буряк С.В.
Калінчук В.А.
Цушко В.П.
Доповнити прикінцеві положення пунктом такого змісту: 5. Центральному органу виконавчої влади у сфері стандартизації на базі наукових установ, підприємств та інших провідних формувань виноробної галузі до 1 липня 2004 року створити технічний комітет стандартизації у виноробній галузі.  
Враховано    
    -626- Кармазін Ю.А.
У прикінцевих положеннях слова „центрального органу державної податкової служби України або центрального органу державної митної служби України" замінити словами „спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади України з питань податкової служби або спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань митної служби", слова „центральному органу державної податкової служби України" -словами „спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади України з питань податкової служби", а слова „центральному органу виконавчої влади у сфері стандартизації" - словами „спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади України з питань стандартизації".  
Відхилено    
    -627- Шкіль А.В.
Шевчук С.В.
Виключити із проекту всі норми про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2004 рік".  
Відхилено    
    -628- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Осика С.Г.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Шепетін В.Л.
Цушко В.П.
Лукашук О.Г.
Хомутиннік В.Ю.
Розділ "Прикінцеві положення" доповнити такими положеннями: "Внести такі зміни до Закону України від 27 листопада 2003 року № 1344 (ІV "Про Державний бюджет України на 2004 рік":  
Враховано    
    -629- Буряк С.В.
Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Коновалюк В.І.
Бондаренко Г.І.
Нощенко М.П.
Фоменко К.О.
Калетнік Г.М.
Воюш В.Д.
Заічко В.О.
Майстришин В.Я.
Потапов В.І.
Рудковський Д.О.
Шпак В.Ф.
Пункт 4 Розділу ХХХІІ. Прикінцеві положення доповнити абзацами наступного змісту: "Державній Податковій Адміністрації України до 15 квітня 2004 року затвердити порядок ліцензування діяльності юридичних осіб з організації та утримання тоталізаторів, гральних закладів, а також проведення азартних ігор на гральних автоматах (крім ліцензій на організацію та проведення державних лотерей). Ліцензія на організацію та утримання юридичною особою тоталізаторів, гральних закладів, а також проведення азартних ігор на гральних автоматах (крім ліцензії на організацію та проведення державних лотерей), що була надана такій юридичній особі до набрання чинності цим Законом (незалежно від строку її надання, зазначеного у ліцензійних умовах), є дійсною до 1 січня 2005 року, за умови внесення до 15 квітня 2004 року додаткової плати за таку ліцензію у сумі, відповідній 30 000 Євро за офіційним курсом Національного Банку України, встановленим на день такої сплати".  
Враховано    
630. Зміст статті 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік": Стаття 8 Органам державної податкової служби України: зараховувати належні до відшкодування суми податку на додану вартість платникам, яким відповідно до закону реструктуризовано заборгованість по цьому податку та інших реструктуризованих сумах податків, що належать державному бюджету, та/або надано відстрочку/розстрочку по сплаті цих податків у рахунок зменшення реструктуризованих та/або відстрочених (розстрочених) сум зазначених податків незалежно від визначеного законом терміну їх реструктуризації та/або відстрочки (розстрочки); здійснювати відшкодування сум податку на додану вартість у частині, що належить зарахуванню на поточний рахунок платників податку, які мають прострочену заборгованість перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі, наданими з державного бюджету, в 2004 році у першу чергу в рахунок погашення заборгованості такого платника податку перед державою за зазначеними кредитами, позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі."   -630- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Осика С.Г.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Шепетін В.Л.
Цушко В.П.
Лукашук О.Г.
Хомутиннік В.Ю.
Статтю 8 вилучити  
Враховано (пропонується вилучити у зв'язку з відображенням даних норм у законопроекті № 4000-1).  Статтю 8 вилучити  
631. Зміст статті 9 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік": "Стаття 9. Установити, що у 2004 році:   -631- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Кальніченко І.В.
Осика С.Г.
Шепетін В.Л.
Лукашук О.Г.
Хомутиннік В.Ю.
У статті 9 виключити такі абзаци: а) другий (щодо встановлення того, що у 2004 році у разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обігу) платника податку);  
Враховано   У статті 9 виключити такі абзаци: а) другий  
632. у разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обігу) платника податку; зберігається існуючий порядок сплати податку на додану вартість (продовжується дія пункту 11.15 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" до 1 січня 2005 року) за операціями з надання послуг, пов'язаних із перевезенням (переміщенням) пасажирів та вантажів транзитом через територію і порти України; операції з ввезення природного газу на митну територію України відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, укладених на виконання міжнародних договорів України, звільняються від обкладання податком на додану вартість; операції з продажу ввезеного природного газу на митну територію України відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, укладених на виконання міжнародних договорів України, крім операцій з продажу такого газу для населення, бюджетних установ та інших споживачів, що не є платниками цього податку, оподатковуються за нульовою ставкою податку на додану вартість; на бензини моторні (ГСТУ 320.00149943.015-2000) сумішеві з вмістом не менш як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок за ТУУ 30183376.001 або етил-трет-бутилового ефіру (ЕТБЕ) А-76Ек, А-80Ек, А-92Ек, АІ-93Ек, А-95Ек, А-98Ек запроваджується ставка акцизного збору у розмірі 60 євро за 1000 кг; експортному відшкодуванню підлягає відсоток податкового кредиту податкового періоду, розрахованого згідно з діючим порядком, що має дорівнювати частці обсягів фактично отриманої валютної виручки за продаж товарів (робіт, послуг) на експорт у загальному обсязі експортних оподатковуваних операцій; запроваджується мораторій на: створення нових і розширення діючих спеціальних (вільних) економічних зон, технологічних парків та спеціальних режимів інвестиційної діяльності на нових територіях; розгляд та схвалення (затвердження) нових інвестиційних і інноваційних проектів у спеціальних (вільних) економічних зонах і на територіях із спеціальним режимом інвестиційної діяльності та нових інвестиційних проектів у технологічних парках; розгляд та схвалення (затвердження) нових інноваційних проектів у технологічних парках здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням Національної академії наук України; при визначенні податкового зобов'язання із сплати акцизного збору на тютюнові вироби, що обчислюються у процентах до обороту з продажу товару (продукції), розмір такого зобов'язання не може бути меншим однієї третини установленої законодавством ставки акцизного збору на відповідні тютюнові вироби у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції); продаж спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами здійснюється виключно на аукціонах, порядок проведення яких встановлюється Кабінетом Міністрів України."   -632- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Кальніченко І.В.
Осика С.Г.
Шепетін В.Л.
Лукашук О.Г.
Хомутиннік В.Ю.
б) шостий (щодо встановлення того, що у 2004 році на бензини моторні (ГСТУ 320.00149943.015-2000) сумішеві з вмістом не менш як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок за ТУУ 30183376.001 або етил-трет-бутилового ефіру (ЕТБЕ) А-76Ек, А-80Ек, А-92Ек, АІ-93Ек, А-95Ек, А-98Ек запроваджується ставка акцизного збору у розмірі 60 євро за 1000 кг); в) сьомий (щодо встановлення того, що у 2004 році експортному відшкодуванню підлягає відсоток податкового кредиту податкового періоду, розрахованого згідно з діючим порядком, що має дорівнювати частці обсягів фактично отриманої валютної виручки за продаж товарів (робіт, послуг) на експорт у загальному обсязі експортних оподатковуваних операцій); г) дванядцятий (щодо встановлення того, що у 2004 році при визначенні податкового зобов'язання із сплати акцизного збору на тютюнові вироби, що обчислюються у процентах до обороту з продажу товару (продукції), розмір такого зобов'язання не може бути меншим однієї третини установленої законодавством ставки акцизного збору на відповідні тютюнові вироби у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції). д) з абзацу тринадцятого (щодо регулювання продажу спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами) вилучити слово "виключно"  
Враховано (пропонується вилучити у зв'язку з відображенням даних норм у проекті Закону № 4000-1).  б) шостий, в) сьомий, г) дванадцятий. д) з абзацу тринадцятого виключити слово "виключно"  
    -633- Капустін В.В.
Литвин В.В.
У Законі України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" абзаци другий, третій та четвертий статті дев'ятої залишити без змін.  
Враховано    
    -634- Гуреєв В.М.
Майко В.І.
абзац сьомий статті 9 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" вилучити  
Враховано    
633. Зміст абзаців 8-11 статті 9 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік": запроваджується мораторій на: створення нових і розширення діючих спеціальних (вільних) економічних зон, технологічних парків та спеціальних режимів інвестиційної діяльності на нових територіях; розгляд та схвалення (затвердження) нових інвестиційних і інноваційних проектів у спеціальних (вільних) економічних зонах і на територіях із спеціальним режимом інвестиційної діяльності та нових інвестиційних проектів у технологічних парках; розгляд та схвалення (затвердження) нових інноваційних проектів у технологічних парках здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням Національної академії наук України;   -635- Осика С.Г.
абзаци 8-11 статті 9 викласти у такій редакції: "запроваджується мораторій на створення нових спеціальних (вільних) економічних зон та запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на нових територіях, крім адміністративних районів, території яких знаходяться не більше ніж в 30 кілометрах від Чорнобильської АЕС і на територіях яких розташовано більш десяти населених пунктів, що віднесені до зони відчуження. Розгляд та схвалення (затвердження) нових інвестиційних і інноваційних проектів у діючих спеціальних (вільних) економічних зонах і на територіях із спеціальним режимом інвестиційної діяльності та нових проектів у технологічних парках здійснюється в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України, з урахуванням того, що на такі проекти не поширюються пільги з податку на додану вартість та акцизного збору"  
Враховано   абзаци 8-11 статті 9 викласти у такій редакції: "запроваджується мораторій на створення нових спеціальних (вільних) економічних зон та запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на нових територіях, крім адміністративних районів, території яких знаходяться не більше ніж в 30 кілометрах від Чорнобильської АЕС і на територіях яких розташовано більш десяти населених пунктів, що віднесені до зони відчуження. Розгляд та схвалення (затвердження) нових інвестиційних і інноваційних проектів у діючих спеціальних (вільних) економічних зонах і на територіях із спеціальним режимом інвестиційної діяльності та нових проектів у технологічних парках здійснюється в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України, з урахуванням того, що на такі проекти не поширюються пільги з податку на додану вартість та акцизного збору"  
    -636- Хомутиннік В.Ю.
У Законі України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" абзаци 8-11 статті 9 викласти у такій редакції: "запроваджується мораторій на створення нових спеціальних (вільних) економічних зон та запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на нових територіях. Розгляд та схвалення (затвердження) нових інвестиційних і інноваційних проектів у спеціальних (вільних) економічних зонах і на територіях із спеціальним режимом інвестиційної діяльності та нових проектів у технологічних парках здійснюється в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України, з урахуванням того, що на такі проекти не поширюються пільги з податку на додану вартість та акцизного збору"  
Враховано    
634. Зміст останнього абзацу статті 9 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік": "продаж спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами здійснюється виключно на аукціонах, порядок проведення яких встановлюється Кабінетом Міністрів України."   -637- Франчук А.Р.
Деркач А.Л.
Грязєв А.Д.
Рудьковський М.М.
1. Останній абзац статті 9 викласти у новій редакції: "продаж спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами здійснюється на аукціонах, порядок проведення яких встановлюється Кабінетом Міністрів України."  
Враховано у редакції Комітету   
635. Зміст статті 10 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік": Стаття 10. Збір за використання радіочастотного ресурсу України сплачується з дати видачі ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України. Сума збору за використання радіочастотного ресурсу України розраховується платниками самостійно виходячи із розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот, визначеної в ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України, по кожному регіону окремо. За несвоєчасне внесення до бюджету належної до сплати суми збору за використання радіочастотного ресурсу України нараховується пеня із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення заборгованості або на день її (її частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті. Користувачі радіочастотного ресурсу України щомісяця протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця, подають до органів податкової служби податкові декларації. Форма податкової декларації визначається центральним податковим органом.   -638- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Кальніченко І.В.
Осика С.Г.
Шепетін В.Л.
Лукашук О.Г.
Хомутиннік В.Ю.
статтю 10 вилучити. (щодо збору за використання радіочастотного ресурсу України)  
Враховано відповідні норми містяться у розділі ХІV проекту № 4000-1  статтю 10 вилучити  
636. Зміст статті 12 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік": "Стаття 12. Здійснити погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість, яка виникла станом на 1 листопада 2003 року і не відшкодована на 1 січня 2004 року, шляхом її оформлення облігаціями внутрішньої державної позики з терміном обігу п'ять років. Порядок випуску, обігу, погашення зазначених облігацій внутрішніх державних позик, а також нарахування процентів на них затверджується Кабінетом Міністрів України. Зазначені облігації внутрішньої державної позики підлягають щорічному погашенню рівними частинами (у розмірі 20 відсотків номінальної вартості таких облігацій) одночасно із виплатою доходів (процентів) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України."   -639- Ващук К.Т.
Частину першу статті 12 викласти в такій редакції: "Стаття 12. Здійснити погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість, яка виникла станом на 1 листопада 2003 року і не відшкодована на 1 січня 2004 року (крім заборгованості по товарах, які підпадають під визначення кодів УКТ ЗЕД 1001 10 00 90, 1001 90 99 00, 1002 00 00 00), шляхом її оформлення облігаціями внутрішньої державної позики з терміном обігу 5 років."  
Враховано   Внести такі зміни до Закону України від 27 листопада 2003 року № 1344 (ІV "Про Державний бюджет України на 2004 рік: Частину першу статті 12 викласти в такій редакції: "Стаття 12. Здійснити погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість, яка виникла станом на 1 листопада 2003 року і не відшкодована на 1 січня 2004 року (крім заборгованості по товарах, які підпадають під визначення кодів УКТ ЗЕД 1001 10 00 90, 1001 90 99 00, 1002 00 00 00), шляхом її оформлення облігаціями внутрішньої державної позики з терміном обігу 5 років." стаття 12 доповнюється реченням такого змісту: "Норми цієї статті не поширюються на платників податку на додану вартість, які є суб"єктами регулювання Закону України №1240 - ІV від 23 жовтня 2003 року "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування щодо зернових культур", протягом строку дії цього закону. Якщо згідно з нормами цієї статті бюджетна заборгованість з податку на додану вартість перед його платниками податку, які є суб"єктами регулювання Закону України №1240 - ІV від 23 жовтня 2003 року "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування щодо зернових культур", була оформлена облігаціями внутрішньої державної позики до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв"язку з прийняттям Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік", то такі платники податку мають право достроково погасити податковий вексель, наданий згідно з нормами Закону України №1240-ІV, у сумі, що дорівнює номінальній вартості таких облігацій, які вважаються погашеними. Порядок проведення такого заліку визначається Кабінетом Міністрів України";  
    -640- Чеботарьова Ю.С.
Статтю 12 Закону України „Про Державний бюджет України на 2004 рік" викласти в такій редакції: „Погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість, яка виникла станом на 1 листопада 2003 року і не відшкодована на 1 січня 2004 року, здійснюється шляхом її оформлення облігаціями внутрішньої державної позики з терміном обігу 5 років лише за згодою платника податку."  
Відхилено    
    -641- Буряк С.В.
Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Коновалюк В.І.
Бондаренко Г.І.
Нощенко М.П.
Фоменко К.О.
Калетнік Г.М.
Воюш В.Д.
Заічко В.О.
Майстришин В.Я.
Потапов В.І.
Рудковський Д.О.
Шпак В.Ф.
У змінах до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік": стаття 12 доповнюється реченням такого змісту: "Норми цієї статті не поширюються на платників податку на додану вартість, які є суб"єктами регулювання Закону України №1240 - ІV від 23 жовтня 2003 року "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування щодо зернових культур", протягом строку дії цього закону. Якщо згідно з нормами цієї статті бюджетна заборгованість з податку на додану вартість перед його платниками податку, які є суб"єктами регулювання Закону України №1240 - ІV від 23 жовтня 2003 року "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування щодо зернових культур", була оформлена облігаціями внутрішньої державної позики до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв"язку з прийняттям Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік", то такі платники податку мають право достроково погасити податковий вексель, наданий згідно з нормами Закону України №1240-ІV, у сумі, що дорівнює номінальній вартості таких облігацій, які вважаються погашеними. Порядок проведення такого заліку визначається Кабінетом Міністрів України";  
Враховано    
637. Зміст статті 18 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік": Стаття 18. Установити, що у 2004 році надання державних гарантій, гарантій Ради міністрів Автономної Республіки Крим та гарантій органів місцевого самоврядування, крім гарантій за кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом із міжнародними фінансовими організаціями, а також повернення яких передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, та за кредитами, які спрямовуються на реалізацію інфраструктурних проектів, що мають загальнодержавне значення, або залучаються українськими підприємствами для фінансування українсько-бразильського проекту створення космічного ракетного комплексу "Циклон-4", не здійснюється. Суб'єкти підприємницької діяльності - позичальники іноземних кредитів, щодо яких прийнято рішення про надання державних гарантій, при отриманні таких гарантій зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, фінансові показники яких відповідають вимогам, визначеним Національним банком України, або надати інше належне забезпечення та сплачують до Державного бюджету України плату за їх отримання, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.   -642- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Кальніченко І.В.
Осика С.Г.
Шепетін В.Л.
Лукашук О.Г.
Хомутиннік В.Ю.
в абзаці другому статті 18 слова "або надати інше належне забезпечення та сплачують" замінити словами "та сплатити"  
Враховано Немає чіткого роз'яснення терміну "інше належне забезпечення"  в абзаці другому статті 18 слова "або надати інше належне забезпечення та сплачують" замінити словами "та сплатити"  
638. Зміст статті 57 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік": Стаття 57. Установити, що у 2004 році збільшується вартість торгового патенту на здійснення діяльності з обміну готівкових валютних цінностей, надання послуг у сфері грального бізнесу. Встановлені частиною четвертою статті 4 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1997 р., N 40, ст. 268; 1998 р., N 30-31, ст. 193) стосовно вартості торгового патенту цифри "320" замінити цифрами "960". Встановлені частиною третьою статті 5 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1998 р., N 30-31, ст. 193; 1999 р., N 50, ст. 437) стосовно вартості торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу цифри "1400", "64000", "48000", "2000", "600", "2400" замінити відповідно цифрами "2800", "128000", "96000", "4000", "1200", "4800".   -643- Шепетін В.Л.
Атрошенко В.А.
статтю 57 вилучити (щодо установлення того, що у 2004 році збільшується вартість торгового патенту на здійснення діяльності з обміну готівкових валютних цінностей, надання послуг у сфері грального бізнесу).  
Враховано оложення щодо збільшення вартості торгового патенту на здійснення обміну готівкових валютних цінностей передбачено у законопроекті №4000-1 Збільшення надходжень до Державного бюджету від грального бізнесу відбудеться за рахунок встановлення плати за ліцензію на рівні 30000 Євро передбаченої у законопроекті №4000-1  статтю 57 вилучити (щодо установлення того, що у 2004 році збільшується вартість торгового патенту на здійснення діяльності з обміну готівкових валютних цінностей, надання послуг у сфері грального бізнесу).  
    -644- Горбаль В.М.
"У Законі України від 27 листопада 2003 року №1344 (ІV "Про Державний бюджет України на 2004 рік": речення 3 статті 57 вилучити.  
Враховано    
639. Зміст статті 71 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік": Стаття 71. Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з державним боргом України та наданими кредитами під державні гарантії для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, а також розрахунків Міністерства оборони України, передбачених статтею 98 цього Закону, та операцій по сплаті податку на додану вартість при імпортуванні на митну територію України товарів, які ввозяться за прямими договорами для власних виробничих потреб (не передбачені для подальшого продажу).   -645- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Кальніченко І.В.
Осика С.Г.
Шепетін В.Л.
Лукашук О.Г.
Хомутиннік В.Ю.
Гуреєв В.М.
Майко В.І.
Статтю 71 викласти у такій редакції: „Стаття 71. Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком: а) операцій пов'язаних з державним боргом України та наданими кредитами під державні гарантії для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва; б) розрахунків Міністерства оборони України, передбачених статтею 98 цього Закону; в) операцій по сплаті податку на додану вартість та погашення податкових векселів при імпортуванні на митну територію України товарів; г) погашення податкових векселів (податкових зобов'язань), виданих при отриманні спирту етилового на відповідну суму акцизного збору; д) операцій з надання та погашення векселів при ввезенні на митну територію України давальницької сировини, яка надається виконавцю-резиденту у порядку, визначеному Законом України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах."  
Враховано   Статтю 71 викласти у такій редакції: "Стаття 71. Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком: а) операцій пов'язаних з державним боргом України та наданими кредитами під державні гарантії для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва; б) розрахунків Міністерства оборони України, передбачених статтею 98 цього Закону; в) операцій по сплаті податку на додану вартість та погашення податкових векселів при імпортуванні на митну територію України товарів для власних виробничих потреб (не передбачених для подальшого продажу до закінчення податкового періоду, за результатами якого платник податку сплачує відповідну суму податку до бюджету або зменшує суму бюджетного відшкодування внаслідок включення суми податку, зазначеної у податковому векселі, до складу своїх податкових зобов"язань з цього податку); г) погашення податкових векселів (податкових зобов'язань), виданих при отриманні спирту етилового на відповідну суму акцизного збору; д) операцій з надання та погашення простих векселів при ввезенні на митну територію України давальницької сировини, яка надається виконавцю-резиденту у порядку, визначеному Законом України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах."  
    -646- Буряк С.В.
Цушко В.П.
Терьохін С.А.
Коновалюк В.І.
Бондаренко Г.І.
Нощенко М.П.
Фоменко К.О.
Калетнік Г.М.
Воюш В.Д.
Заічко В.О.
Майстришин В.Я.
Потапов В.І.
Рудковський Д.О.
Шпак В.Ф.
Статтю 71 викласти у такій редакції: "Стаття 71. Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком: а) операцій пов'язаних з державним боргом України та наданими кредитами під державні гарантії для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва; б) розрахунків Міністерства оборони України, передбачених статтею 98 цього Закону; в) операцій по сплаті податку на додану вартість та погашення податкових векселів при імпортуванні на митну територію України товарів для власних виробничих потреб (не передбачених для подальшого продажу до закінчення податкового періоду, за результатами якого платник податку сплачує відповідну суму податку до бюджету або зменшує суму бюджетного відшкодування внаслідок включення суми податку, зазначеної у податковому векселі, до складу своїх податкових зобов"язань з цього податку); г) погашення податкових векселів (податкових зобов'язань), виданих при отриманні спирту етилового на відповідну суму акцизного збору; д) операцій з надання та погашення простих векселів при ввезенні на митну територію України давальницької сировини, яка надається виконавцю-резиденту у порядку, визначеному Законом України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах."  
Враховано    
640. Зміст статті72 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік": Стаття 72. Установити, що господарські організації: державні і казенні підприємства та їх об'єднання сплачують за результатами фінансово-господарської діяльності 2003 року та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2004 році до загального фонду Державного бюджету України частину прибутку (доходу); акціонерні, холдингові, лізингові компанії та інші суб'єкти господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), сплачують за результатами фінансово-господарської діяльності 2003 року та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2004 році до загального фонду Державного бюджету України частину чистого прибутку відповідно до розміру державної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах.   -647- Терьохін С.А.
Гуреєв В.М.
Майко В.І.
У статті 72: 1. у абзаці першому: а) після слова "державні" доповнити словом "некорпоратизовані". б) виключити слово "щоквартальної". 2. абзац другий вилучити  
Відхилено    
641. Зміст статті 73 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік": Стаття 73. Продовжити до 1 січня 2005 року дію законів України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 22 жовтня 1998 року N 208-ХІV та від 15 липня 1999 року N 967-ХІV. Встановити, що збір з купівлі-продажу валюти протягом 2004 року справляється з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти в розмірі 1,5 відсотка.   -648- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Кальніченко І.В.
Осика С.Г.
Шепетін В.Л.
Лукашук О.Г.
Хомутиннік В.Ю.
перше речення статті 73 (щодо продовження до 1 січня 2005 року дії законів України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 22 жовтня 1998 року N 208-ХІV та від 15 липня 1999 року N 967-ХІV) доповнити словами „ (з урахуванням змін, внесених Законом України від 22 травня 2003 р. № 849-ІV "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" та деяких інших законодавчих актів").  
Враховано   перше речення статті 73 доповнити словами „ (з урахуванням змін, внесених Законом України від 22 травня 2003 р. № 849-ІV "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" та деяких інших законодавчих актів")"  
642. Зміст абзацу шостого статті 75 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік": (Стаття 75,) Установити, що в 2004 році звільнення від земельного податку, передбачене в пунктах 5-1 (в частині госпрозрахункових установ, організацій та підприємств), 6, 13, 17, 19, 23 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст.238; 1997 р., № 47, ст.294; 2000 р., № 3, ст.20, № 43, ст.363, № 48, ст.406; 2001 р., № 11, ст.46, № 50, ст.261; 2002 р., № 9, ст.68, № 30, ст.205; 2003 р., № 10 (11, ст.86), здійснюється на рівні 50 відсотків діючих ставок на відповідних територіях.   -649- Гуреєв В.М.
Майко В.І.
4) абзац шостий статті 75 вилучити:  
Відхилено   Статтю 76 вилучити (щодо того, що у 2004 році для загальнодержавних та місцевих податках і зборах (обов'язкових платежах), для яких законодавчо не передбачено подання податкових декларацій (розрахунків) та терміни їх сплати, встановлюється такий порядок сплати та подання розрахунків, як для платежів, що мають базовий (звітний) період - календарний місяц) вилучити  
    -650- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Кальніченко І.В.
Осика С.Г.
Шепетін В.Л.
Лукашук О.Г.
Хомутиннік В.Ю.
Статтю 76 вилучити (щодо того, що у 2004 році для загальнодержавних та місцевих податках і зборах (обов'язкових платежах), для яких законодавчо не передбачено подання податкових декларацій (розрахунків) та терміни їх сплати, встановлюється такий порядок сплати та подання розрахунків, як для платежів, що мають базовий (звітний) період - календарний місяц) вилучити  
Враховано (У проекті Закону №4000-1 ця норма впроваджена на постійній основі змінами безпосередньо до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами").   
643. Зміст окремих положень статті 80 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік": Стаття 80. З метою покриття ризиків втрат бюджету, пов'язаних з проведенням податкової реформи, та досягнення реальності і збалансованості державного та місцевих бюджетів зупинити на 2004 рік дію: 19) пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35; 2002 р., N 2, ст. 11; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 30, ст. 249);   -651- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Кальніченко І.В.
Осика С.Г.
Шепетін В.Л.
Лукашук О.Г.
Хомутиннік В.Ю.
У статті 80 пункт 19 вилучити  
Враховано (пропонується вилучити у зв'язку з відображенням даних норм у № 4000-1).  У статті 80: а) пункт 19 вилучити  
644. 36) абзацу другого підпункту 7.1.1 пункту 7.1 статті 7 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44; 2003 р.,N 10-11, ст. 86, N 24, ст. 154);   -652- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Кальніченко І.В.
Осика С.Г.
Шепетін В.Л.
Лукашук О.Г.
Хомутиннік В.Ю.
пункт 36 статті 80 вилучити (щодо зупинення на 2004 рік дії абзацу другого підпункту 7.1.1 пункту 7.1 ст. 7 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" - стосовно погашень податкових зобов'язань або податкового боргу платника податків)  
Враховано (законопроектом 4000-1 дана норма Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" змінена на користь збільшення поповнення дохідної частини бюджету).  пункт 36 статті 80 вилучити  
645. 37) Закону України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 24, ст. 162), крім виготовлення учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва;   -653- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Кальніченко І.В.
Осика С.Г.
Шепетін В.Л.
Лукашук О.Г.
Хомутиннік В.Ю.
пункт 37 статті 80 вилучити (щодо зупинення на 2004 рік дії Закону України „Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні" (окрім виготовлення учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва).  
Враховано   пункт 37 статті 80 вилучити  
646. 45) підвищених норм амортизації, встановлених Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 12, ст. 88) для основних фондів групи 1, 2, 3, крім дії цих норм до амортизації витрат, здійснених платником податку після 1 січня 2004 року у зв'язку з придбанням (виготовленням) нових основних фондів групи 1, 2, 3, які використовуються у виробничій діяльності платника податку та які раніше не були в експлуатації, а також витрат на поліпшення зазначених новопридбаних (виготовлених) основних фондів, понесених платником податку після 1 січня 2004 року;   -654- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Кальніченко І.В.
Осика С.Г.
Шепетін В.Л.
Лукашук О.Г.
Хомутиннік В.Ю.
пункт 45 статті 80 вилучити (щодо підвищених норм амортизації).  
Враховано (пропонується вилучити у зв'язку з відображенням даних норм у № 4000-1).  б) пункт 45 вилучити.  
647. 47) пунктів 5-1, 6, 13, 17, 19, 23 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст.238; 1997 р., № 47, ст.294; 2000 р., № 3, ст.20, № 48, ст.406; 2001 р., № 11, ст.46, № 50, ст.261; 2002 р., № 9, ст.68, № 30, ст.205);   -655- Буряк С.В.
Терьохін С.А.
Кальніченко І.В.
Осика С.Г.
Шепетін В.Л.
Лукашук О.Г.
Хомутиннік В.Ю.
пункт 47 статті 80 вилучити (щодо зупинення на 2004 рік дії пунктів 5-1, 6, 13, 17, 19, 23 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю")  
Враховано (п. 47 ст. 80 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік прямо суперечить абз. п'ятому ст. 75 цього ж Закону (щодо встановлення цих самих ставок лише на рівні 50%)  пункт 47 статті 80 вилучити  
    -656- Гуреєв В.М.
Майко В.І.
у статті 80: а) у пункті 47 слово та цифри „пунктів 5-1, 6, 13, 17, 19, 23" замінити словами та цифрами „пункту 5-1 (в частині госпрозрахункових установ, організацій та підприємств)";  
Відхилено    
648. 49) підпункту 3.2.11 пункту 3.2 статті 3, підпунктів 5.1.2 (крім операцій з продажу учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва), 5.1.7 (крім продажу лікарських засобів та виробів медичного призначення, допущених до застосування в Україні за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України), 5.1.8 (крім послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України), 5.1.9 (крім продажу путівок на санаторно-курортне лікування дітей у закладах за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України), 5.1.11, 5.1.12, 5.1.17, 5.1.19 (крім безоплатної приватизації житлового фонду), 5.1.20 пункту 5.1, пункту 5.4 статті 5, пунктів 11.18 (крім підприємств по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них з інвестицією, що мають інвестиційні програми, затверджені Кабінетом Міністрів України до моменту набрання чинності цим Законом), 11.19 (крім підприємств по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них з інвестицією, що мають інвестиційні програми, затверджені Кабінетом Міністрів України до моменту набрання чинності цим Законом), 11.26 (крім підприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинності цим Законом, якщо перерахована сума авансових платежів перевищує 20 відсотків вартості контракту), 11.30 (крім підприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинності цим Законом, якщо перерахована сума авансових платежів перевищує 20 відсотків вартості контракту), 11.31 (крім підприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинності цим Законом, якщо перерахована сума авансових платежів перевищує 20 відсотків вартості контракту), 11.32 (крім підприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинності цим Законом, якщо перерахована сума авансових платежів перевищує 20 відсотків вартості контракту), 11.34 (крім підприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинності цим Законом, якщо перерахована сума авансових платежів перевищує 20 відсотків вартості контракту), 11.35 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 47, ст. 294, N 51, ст. 305; 1998 р., N 18, ст. 95; 1999 р., N 39, ст. 357; 2000 р., N 3, ст. 20, N 13, ст. 103, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46, N 50, ст. 261; 2002 р., N 9, ст. 68, N 29, ст. 192, N 31, ст. 214); 50) підпунктів 5.2.2, 5.2.14 пункту 5.2 статті 5, підпунктів 7.13.5, 7.13.7 пункту 7.13, пунктів 7.14 та 7.18 (крім підприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинності цим Законом, якщо перерахована сума авансових платежів перевищує 20 відсотків вартості контракту) статті 7, пунктів 22.21 (крім підприємств по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них з інвестицією, що мають інвестиційні програми, затверджені Кабінетом Міністрів України до моменту набрання чинності цим Законом), 22.28 (крім підприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинності цим Законом, якщо перерахована сума авансових платежів перевищує 20 відсотків вартості контракту) статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 181; 2000 р., N 5, ст. 34, N 45, ст. 375, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46; 2002 р., N 9, ст. 68, N 31, ст. 214, N 36, ст. 266; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 12, ст. 88, N 24, ст. 162); 51) другого речення а