Кількість абзаців - 249 Таблиця поправок


Про право комунальної власності та управління об'єктами права комунальної власності (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. "Про право комунальної власності та управління      "Про право комунальної власності та управління  
3. об'єктами права комунальної власності"      об'єктами права комунальної власності"  
4. Цей Закон визначає основні засади та порядок здійснення права комунальної власності та правові основи управління об'єктами права комунальної власності, а також управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст.      Цей Закон визначає основні засади та порядок здійснення права комунальної власності та правові основи управління об'єктами права комунальної власності, а також управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст.  
5. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
6. Стаття 1. Сфера застосування Закону      Стаття 1. Сфера застосування Закону  
7. Цей Закон регулює відносини, пов'язані з набуттям, здійсненням та припиненням права власності на майно, що належить територіальним громадам сіл, селищ, міст (об'єкти права комунальної власності), об'єктів їх спільної власності, а також відносини, пов'язані з управлінням об'єктами права власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у місті (у разі їх створення) та об'єктами їх спільної власності.   -1- Матвієнко А.С.
Ключковський Ю.Б.
Беспалий Б.Я.
В ост. редакції у абзаці 1 ст.1 вилучити слова "сіл, селищ, міст, районів у місті (у разі їх створення)".  
Відхилено   Цей Закон регулює відносини, пов'язані з набуттям, здійсненням та припиненням права власності на майно, що належить територіальним громадам сіл, селищ, міст (об'єкти права комунальної власності), об'єктів їх спільної власності, а також відносини, пов'язані з управлінням об'єктами права власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у місті (у разі їх створення) та об'єктами їх спільної власності.  
8. Дія цього Закону поширюється на об'єкти права комунальної власності, в тому числі передані у безоплатне користування самоврядним установам і організаціям чи в оренду чи в концесію в частині, обумовленій цим Законом та договором.      Дія цього Закону поширюється на об'єкти права комунальної власності, у тому числі передані в безоплатне користування самоврядним установам і організаціям, чи в оренду, чи в концесію в частині, обумовленій цим Законом та договором.  
9. Стаття 2. Терміни, які вживаються для цього Закону      Стаття 2. Терміни, які вживаються для цього Закону  
10. Терміни, які вживаються для цілей цього Закону, визначені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".      Терміни, які вживаються для цілей цього Закону, визначені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
11. Стаття 3. Законодавство України про право комунальної власності та управління об'єктами права комунальної власності      Стаття 3. Законодавство України про право комунальної власності та управління об'єктами права комунальної власності  
12. 1. Законодавство України про право комунальної власності та управління об'єктами права комунальної власності складається з цього Закону, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", інших Законів України та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади, виданих на виконання законів, а також рішень органів місцевого самоврядування, які приймаються відповідно до законів та на їх виконання в інтересах територіальної громади чи їх об'єднань.   -2- Артеменко Ю.А.
Частину 1 ст. 3 законопроекту викласти в наступній редакції: "1. Законодавство України про право комунальної власності та управління об'єктами права комунальної власності складається з Конституції України, цього Закону, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", інших законів України та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади, виданих на виконання законів, а також рішень органів місцевого самоврядування, які приймаються відповідно до законів та для їх виконання в інтересах територіальної громади чи їх об'єднань".  
Враховано редакційно   1. Законодавство України про право комунальної власності та управління об'єктами права комунальної власності складається з Конституції України, цього Закону, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", інших законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України. 2. Цивільні права та обов'язки суб'єктів права комунальної власності можуть виникати безпосередньо з актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування.  
    -3- Кириченко Л.Ф.
У частині першій ст.3 виключити слова "а також рішень органів місцевого самоврядування, які приймаються відповідно до законів та на їх виконання в інтересах територіальної громади чи їх об'єднань".  
Враховано редакційно    
    -4- Матвієнко А.С.
Ключковський Ю.Б.
Беспалий Б.Я.
В ост. редакції у частині 1 ст.3 вилучити слова "Президента України та".  
Відхилено    
    -5- Матвєєв В.Й.
Ст. 3 доповнити частиною 2 такого змісту: "2. Цивільні права та обов'язки суб'єктів права комунальної власності можуть виникати безпосередньо з актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування." Частину 2 вважати відповідно частиною 3.  
Враховано    
13. 2. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить цей Закон, то застосовуються правила міжнародного договору.      3. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить цей Закон, то застосовуються правила міжнародного договору.  
14. Розділ ІІ. ПРАВО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПІДСТАВИ ЇЇ ВИНИКНЕННЯ      Розділ ІІ. ПРАВО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПІДСТАВИ ЙОГО ВИНИКНЕННЯ  
15. Стаття 4. Об'єкти права комунальної власності      Стаття 4. Об'єкти права комунальної власності  
16. 1. Об'єкти права комунальної власності мають забезпечувати потреби територіальної громади у товарах, послугах, а також діяльність її представницьких та виконавчих органів, яка здійснюється згідно Закону "Про місцеве самоврядування".   -6- Артеменко Ю.А.
Частину 1 ст. 4 законопроекту викласти в наступній редакції: "1. "...здійснюється згідно Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
Враховано   1. Об'єкти права комунальної власності мають забезпечувати потреби територіальної громади в товарах, послугах, а також діяльність представницьких органів місцевого самоврядування та виконавчих органів рад, яка здійснюється згідно із Законом "Про місцеве самоврядування в Україні".  
    -7- Матвієнко А.С.
Ключковський Ю.Б.
Беспалий Б.Я.
В ост. редакції у частині 1 ст.4 вилучити слова "представницьких" та "та виконавчих органів рад".  
Відхилено    
17. 2. Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах (у разі їх створення) належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, водойми загального користування, інші природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування, культові споруди (місця відправлення культу), цвинтарі, автомобільні стоянки та інше відчужуване або невідчужуване майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону та договору як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження.   -8- Артеменко Ю.А.
Частину 2 ст. 4 викласти в такій редакції: "2. Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах (у разі їх створення) належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші об'єкти, в тому числі, землю, природні ресурси, в тому числі водні, інші природні ресурси підприємства, установи та організації, а також пенсійні фонди, житловий фонд, нежитлові приміщення, приміщення культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування, культові споруди (місця відправлення культів), цвинтарі, автомобільні стоянки та інше відчужуване та невідчужуване майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону та договору як об'єкти права комунальної власності, а також кошти отримані від їх відчуження".  
Враховано редакційно   2. Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах (у разі їх створення) належить право комунальної власності на об'єкти цивільних прав, а саме: рухоме і нерухоме майно, кошти місцевих бюджетів, земельні ділянки, водойми загального користування, інші природні ресурси, цілісні майнові комплекси підприємств, установи та організації, а також частки в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, об'єкти культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування, культові споруди (місця відправлення культу), кладовища, автомобільні стоянки, інше майно, майнові права, визначені відповідно до закону та (або) договору як об'єкти права комунальної власності.  
    -9- Семенюк В.П.
У ч. 2 ст. 4 слова "Територіальним громадам сіл‚ селищ‚ міст‚ районів у містах (у разі їх створення) належить право комунальної власності на" замінити словами "Об'єктами права комунальної власності є".  
нша редакція   
    -10- Матвієнко А.С.
Ключковський Ю.Б.
Беспалий Б.Я.
В ост. редакції у частині 2 ст.4 замінити слова "районів у містах (у разі їх створення)" на "а також територіальним громадам районів у містах (за відповідним рішенням міської ради)". Після слова "майнові" додати слова "та немайнові права".  
Відхилено    
18. 3. Склад та перелік об'єктів права комунальної власності визначається радою села, селища, міста, районів у місті (у разі їх створення) за пропозицією її виконавчого органу.   -11- Матвієнко А.С.
Ключковський Ю.Б.
Беспалий Б.Я.
В ост. редакції у частині 3 ст.4 вилучити слова "районів у містах (у разі їх створення)".  
Відхилено   3. Склад та перелік об'єктів права комунальної власності затверджуються радою села, селища, міста, районів у місті (у разі їх створення) за пропозицією її виконавчого органу.  
19. 4. Право територіальної громади на земельні ділянки та повноваження її представницьких органів щодо земельних та інших природних ресурсів встановлюється Земельним кодексом України та іншими спеціальними законами про природні ресурси.   -12- Матвієнко А.С.
Ключковський Ю.Б.
Беспалий Б.Я.
В ост. редакції у частині 4 ст.4 вилучити слово "спеціальними".  
Відхилено   4. Речове право територіальної громади на земельні ділянки та повноваження її представницьких органів щодо земельних та інших природних ресурсів встановлюється Земельним кодексом України та іншими спеціальними законами про природні ресурси.  
20. Стаття 5. Суб'єкти права комунальної власності      Стаття 5. Суб'єкти права комунальної власності  
21. 1. Суб'єктами права комунальної власності є територіальна громада села, селища, міста, району у місті (у разі його створення).   -13- Матвієнко А.С.
Ключковський Ю.Б.
Беспалий Б.Я.
В ост. редакції у частині 1 ст.5 замінити слова "району в містах (у разі його створення)" на слова "а також району в місті (за відповідним рішенням міської ради").  
Відхилено   1. Суб'єктами права комунальної власності є територіальна громада села, селища, міста, району в місті (у разі його створення).  
22. 2. Територіальна громада здійснює повноваження власника безпосередньо або через органи місцевого самоврядування відповідно до цього Закону та інших законодавчих актів.      2. Територіальна громада здійснює повноваження власника безпосередньо або через утворені нею органи місцевого самоврядування відповідно до цього Закону та інших законів.  
23. Стаття 6. Підстави набуття права комунальної власності      Стаття 6. Підстави набуття права комунальної власності  
24. 1. Підставою для набуття права комунальної власності є передача майна, майнових прав територіальним громадам безоплатно державою, іншими суб'єктами права власності, а також створення, придбання майна органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом та договором, відчуження майна в інтересах територіальної громади, товари, продукція, одержані в результаті підприємницької діяльності суб'єктів господарювання, заснованих на комунальній власності, результати використання природних ресурсів та інші підстави, передбачені законом.   -14- Артеменко Ю.А.
Ч. 1 ст. 6 викласти в такій редакції: "1. Підставою для набуття права комунальної власності є передача майна, майнових прав територіальним громадам безоплатно або шляхом обміну майна держаного та іншого права власності, а також створення, придбання майна органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому законодавством України, відчуження майна суб'єктами іншого права власності в інтересах територіальної громади, одержані в результаті підприємницької діяльності суб'єктів господарювання, заснованих на комунальній власності, товари та продукція, результати використання природних ресурсів та інші підстави, передбачені законодавством України".  
Відхилено   1. Підставою для набуття права комунальної власності є передача майна, майнових прав територіальним громадам безоплатно державою, іншими суб'єктами права власності, а також створення, придбання майна органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом та (або) договором, відчуження майна суб'єктами іншого права власності в інтересах територіальної громади, частина прибутку, одержана в результаті підприємницької діяльності суб'єктів господарювання, заснованих на комунальній власності, результати використання природних ресурсів та інші підстави, не заборонені законом. Право власності територіальної громади на об'єкти нерухомого майна та інші речові права, їх обмеження реєструються в Державному реєстрі речових прав відповідно до закону.  
    -15- Семенюк В.П.
У ч. 1 ст. 6 після слів "територіальним громадам безоплатно" додати слова "або шляхом обміну".  
Відхилено    
    -16- Матвєєв В.Й.
Ч. 1 ст. 6 доповнити реченням такого змісту: "Право власності територіальної громади на об'єкти нерухомого майна та інші речові права, їх обмеження реєструються у Державному реєстрі речових прав відповідно до закону."  
Враховано    
    -17- Матвієнко А.С.
Ключковський Ю.Б.
Беспалий Б.Я.
В ост. редакції у частині 1 ст.6 замінити слова "не заборонені законом" на слова "відповідно до закону".  
Відхилено    
    -18- Матвієнко А.С.
Ключковський Ю.Б.
Беспалий Б.Я.
В ост. редакції вилучити частину 2 пункту 1 і частину 2 пункту 2 ст.6 стосовно Державного реєстру речових прав, оскільки останній не створений і законодавством не встановлений.  
Відхилено    
25. 2. Територіальні громади сіл, селищ, міст, районів у містах (у разі їх створення) безпосередньо або через органи місцевого самоврядування можуть об'єднувати на договірних засадах на праві спільної власності майно, об'єкти права комунальної власності, а також кошти місцевих бюджетів та (або) інвесторів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування будівництва, експлуатації (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій і створювати для цього відповідні органи і служби.      2. Територіальні громади сіл, селищ, міст, районів у містах (у разі їх створення) безпосередньо або через органи місцевого самоврядування можуть об'єднувати на договірних засадах на праві спільної власності майно, об'єкти права комунальної власності, а також кошти місцевих бюджетів та (або) інвесторів для виконання спільних проектів чи для спільного фінансування будівництва, експлуатації (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій і створювати для цього відповідні органи і служби. Об'єкти нерухомості права спільної власності територіальних громад реєструються в Державному реєстрі речових прав відповідно до закону.  
26. Розділ ІІІ. УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄКТАМИ ПРАВА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ СЕЛА, СЕЛИЩА, МІСТА      Розділ ІІІ. УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄКТАМИ ПРАВА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ СЕЛА, СЕЛИЩА, МІСТА  
27. Стаття 7. Поняття управління об'єктами права комунальної власності      Стаття 7. Поняття управління об'єктами права комунальної власності  
28. Управління об'єктами права комунальної власності - це здійснення органами місцевого самоврядування та уповноваженими ними органами, іншими суб'єктами повноважень щодо реалізації прав територіальної громади як власника цих об'єктів, пов'язаних з їх ефективним використанням та розпорядженням відповідно до законодавства України з метою задоволення жителів територіальної громади у роботах, послугах, інших громадських потребах. Управління комунальним майном, яке використовується для підприємницької діяльності, повинно здійснюватися також з метою отримання стабільних доходів до місцевих бюджетів.   -19- Семенюк В.П.
У статті 7: після слів "з метою задоволення" додати "потреб"; після слів "жителів територіальної громади" додати "у товарах".  
Враховано редакційно   Управління об'єктами права комунальної власності - це здійснення органами місцевого самоврядування та уповноваженими ними органами, іншими суб'єктами повноважень щодо реалізації прав та обов'язків територіальної громади як власника цих об'єктів, пов'язаних з їх ефективним використанням та розпорядженням відповідно до законодавства України з метою задоволення жителів територіальної громади в товарах, роботах, послугах, інших громадських потребах. Управління комунальним майном, яке використовується для підприємницької діяльності, повинно здійснюватися також з метою отримання стабільних доходів до місцевих бюджетів.  
29. Стаття 8. Об'єкти управління комунальною власністю   -20- Кириченко Л.Ф.
У статті 8: в абз. 3 добавити слова: "з урахуванням обмежень, встановленими законодавством про приватизацію"; в абз. 4 добавити слова "що не передбачають переходу права власності на таке майно".  
Відхилено   Стаття 8. Об'єкти управління комунальною власністю  
30. Об'єктами права комунальної власності, управління якими здійснюється відповідно до цього закону, є:      Об'єктами права комунальної власності, управління якими здійснюється відповідно до цього закону, є:  
31. майно комунальних підприємств, установ, організацій, закріплене за ними на праві повного господарського відання або оперативного управління;   -21- Матвієнко А.С.
Ключковський Ю.Б.
Беспалий Б.Я.
В ост. редакції у абзаці 3 ст. 8 після слова "майно" доповнити словом "комунальних".  
Враховано   майно комунальних підприємств, які перебувають у процесі приватизації;  
32. майно підприємств, які перебувають в процесі приватизації;      майно підприємств, які перебувають у процесі приватизації;  
33. комунальне майно, що передано у користування згідно договорів оренди, концесії, інших цивільно-правових договорів;      комунальне майно, що передано в користування відповідно до договорів оренди, концесії, інших цивільно-правових договорів;  
34. акції (частки, паї), що належать територіальним громадам у статутних фондах господарських товариств (далі - комунальні корпоративні права);   -22- Семенюк В.П.
Доповнити статтю 8 новими абзацами шостим і сьомим у такій редакції: "майно‚ що не увійшло до статутних фондів господарських товариств‚ створених у процесі приватизації (корпоратизації)"; "нерухоме майно (будівлі‚ споруди приміщення)". У зв'язку з цим‚ абзац шостий і сьомий вважати відповідно абзацами восьмим і дев'ятим.  
Враховано частково редакційно  акції (частки, паї), що належать територіальним громадам у статутних фондах господарських товариств (далі - комунальні корпоративні права); майно‚ що не увійшло до статутних фондів господарських товариств‚ створених у процесі приватизації (корпоратизації);  
35. житловий фонд, переданий державою у комунальну власність;   -23- Матвієнко А.С.
Ключковський Ю.Б.
Беспалий Б.Я.
В ост. редакції у ст.8 передостанній абзац викласти у редакції: "житловий фонд, переданий державою чи іншими суб'єктами права власності в комунальну власність або створений (набутий) за рахунок коштів місцевого бюджету;".  
Відхилено   житловий фонд, переданий державою в комунальну власність;  
36. інше майно та майнові права, що належать територіальній громаді.   -24- Матвієнко А.С.
Ключковський Ю.Б.
Беспалий Б.Я.
В ост. редакції в останньому абзаці ст.8 замінити слова "на підставах не заборонених законом" на слова "у відповідності до закону".  
Відхилено   інше майно та майнові права, у тому числі грошові кошти, що набуті територіальною громадою у власність на підставах, не заборонених законом.  
37. Стаття 9. Суб'єкти управління об'єктами права комунальної власності   -25- Артеменко Ю.А.
Статтю 9 законопроекту викласти в такій редакції: "Стаття 9. Суб'єкти управління об'єктами права комунальної власності 1. Суб'єктами управління об'єктами права комунальної власності є: територіальна громада села, селища, міста, району у місті (у разі їх створення); сільські, селищні, міські, районні у місті (у разі їх створення) ради, їх виконавчі органи та інші органи, у випадку делегування їм повноважень по управлінню в межах делегованих повноважень; районні, області ради та уповноважені ними органи щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад; органи управління підприємств, установ, організацій, заснованих на майні комунальної власності, у межах повноважень визначених договором (контрактом) та законодавством України; уповноважені особи щодо управління комунальними корпоративними правами".  
Враховано редакційно   Стаття 9. Суб'єкти управління об'єктами права комунальної власності  
38. 1. Суб'єктами управління об'єктами права комунальної власності є утворені відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" органи місцевого самоврядування та уповноважені ними органи, а саме:   -26- Матвієнко А.С.
Ключковський Ю.Б.
Беспалий Б.Я.
В ост. редакції у абзаці 1 частини 1 ст.9 слова "району в місті (у разі його створення)" замінити на слова "а також району в місті (за відповідним рішенням міської ради").  
Відхилено   1. Суб'єктами управління об'єктами права комунальної власності є: територіальна громада села, селища, міста, району в місті (у разі його створення); сільська, селищна, міська, районна в місті (у разі її створення та надання в установленому порядку повноважень) рада;  
39. виконавчі органи відповідних рад;   -27- Матвієнко А.С.
Ключковський Ю.Б.
Беспалий Б.Я.
В ост. редакції у абзаці 3 частини 1 ст.9 слова " (у разі їх створення) рад" замінити на слова " (у разі їх створення та надання в установленому порядку повноважень) рад".  
Відхилено   виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у місті (у разі їх створення) рад;  
40. районні, обласні ради та їх виконавчі органи, у випадку делегування їм повноважень по управлінню об'єктами права спільної власності територіальних громад;      районні, обласні ради та їх виконавчі органи - у разі передачі їм повноважень щодо управління об'єктами права спільної власності територіальних громад;  
41. керівник, (органи управління) підприємств, установ, організацій у межах повноважень визначених договором (контрактом) та законом;   -28- Семенюк В.П.
Вилучити абзац третій част.1 ст. 9.  
Відхилено   керівник (органи управління) комунальних підприємств, установ, організацій у межах повноважень, визначених договором (контрактом) та законом;  
    -29- Матвієнко А.С.
Ключковський Ю.Б.
Беспалий Б.Я.
В ост. редакції в абзаці 6 частини 1 ст.9 після слів "договором (контрактом)" доповнити "статутом (положенням)".  
Відхилено    
42. фізичні та юридичні особи у разі передачі їм об'єктів комунальної власності у оренду чи концесію відповідно до закону та договору;      фізичні та юридичні особи в разі передачі їм об'єктів комунальної власності в оренду чи концесію відповідно до закону та договору;  
43. уповноважені особи щодо управління комунальними корпоративними правами;      уповноважені особи щодо управління комунальними корпоративними правами в органах управління господарських товариств;  
44. орган території з питань пріоритетного розвитку, у разі створення такої, у межах у повноважень визначених законом та делегованих радою;      орган території пріоритетного розвитку (у разі створення такої) у межах повноважень, визначених законом та делегованих радою;  
45. орган господарського розвитку і управління економічною зоною, у разі створення такої, у межах повноважень визначених законом та делегованих радою.      орган господарського розвитку і управління економічною зоною (у разі створення такої) у межах повноважень визначених законом та делегованих радою.  
46. Стаття 10. Реалізація функцій управління об'єктами права комунальної власності      Стаття 10. Реалізація функцій управління об'єктами права комунальної власності  
47. 1. Правомочності власника щодо володіння, користування, розпорядження об'єктами права комунальної власності територіальна громада села, селища, міста здійснює безпосередньо через прийняття рішення більшістю голосів на зборах жителів села, селища, міста, району у місті (у разі його створення) чи шляхом референдуму (опитування), у випадках, визначених Законом або через органи місцевого самоврядування - ради та їх виконавчі комітети, відповідно до цього Закону, Закону "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших законодавчих актів.   -30- Матвієнко А.С.
Ключковський Ю.Б.
Беспалий Б.Я.
В ост. редакції в частині 1 ст.10 слово "опитування" виключити; в частині 1 та 2 ст.10 слово "правомочності" замінити терміном "повноваження".  
Враховано частково   1. Правомочності власника щодо володіння, користування, розпорядження об'єктами права комунальної власності територіальна громада села, селища, міста здійснює безпосередньо через прийняття рішення більшістю голосів на зборах жителів села, селища, міста, району в місті (у разі його створення) чи шляхом референдуму у випадках, визначених Законом або через органи місцевого самоврядування - ради та їх виконавчі комітети, відповідно до цього Закону, Закону "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших законів.  
48. 2. Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад виконують всі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду чи концесію, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються або передаються у користування, оренду чи концесію, а також визначати в договорах відповідальність за їх неналежне використання.   -31- Матвієнко А.С.
Ключковський Ю.Б.
Беспалий Б.Я.
В ост. редакції у частині 2 ст.10 після слова "в установленому" доповнити словом "законодавством".  
Відхилено   2. Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють повноваження щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, у тому числі виконують усі майнові операції, можуть у встановленому порядку передавати об'єкти права комунальної власності в постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду чи концесію, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються або передаються в користування, оренду чи концесію, а також визначати в договорах відповідальність за їх неналежне використання.  
49. 3. Сільська, селищна, міська рада здійснює управління об'єктами права комунальної власності в межах повноважень, визначених цим Законом, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".   -32- Семенюк В.П.
В статті 10: у частині 3 після слова "визначених" додати "Конституцією України"; у част .4 після слова "визначених" додати "Конституцією України".  
Враховано   3. Сільська, селищна, міська рада здійснює управління об'єктами права комунальної власності в межах повноважень, визначених Конституцією України, цим Законом, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
50. 4. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад здійснюють управління об'єктами права комунальної власності в межах повноважень, визначених цим Законом, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та рішень відповідної місцевої ради.      4. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад здійснюють управління об'єктами права комунальної власності в межах повноважень, визначених Конституцією України, цим Законом, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та рішень відповідної місцевої ради.  
51. 5. Місцеві державні адміністрації здійснюють управління об'єктами права комунальної власності в межах повноважень, визначених цим Законом, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації" та рішень відповідної місцевої ради.   -33- Матвієнко А.С.
Ключковський Ю.Б.
Беспалий Б.Я.
В ост. редакції в частині 5 ст.10 виключити слова "Про місцеві державні адміністрації"; після слів "відповідної місцевої ради" додати слово " (договору)".  
Відхилено   5. Місцеві державні адміністрації здійснюють управління об'єктами права комунальної власності в межах повноважень, визначених цим Законом, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації" та рішень відповідної місцевої ради щодо делегування повноважень з питань управління майном.  
52. 6. Фізичні та юридичні особи здійснюють управління об'єктами права комунальної власності в межах повноважень визначених цим Законом, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про підприємства в Україні", рішень відповідної ради та її виконавчого органу, статуту (положення) про юридичну особу та договору (контракту).      6. Фізичні та юридичні особи здійснюють управління об'єктами права комунальної власності в межах повноважень, визначених цим Законом, на виконання рішень відповідної ради та її виконавчого органу, статуту (положення) про юридичну особу та договору (контракту).  
53. 7. Уповноважені особи безпосередньо здійснюють управління комунальними корпоративними правами згідно з цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. Уповноваженими особами по управлінню комунальними корпоративними правами є визначені рішенням відповідної ради працівники її виконавчого органу, які працюють безпосередньо в органах управління господарських товариств.      7. Уповноважені особи безпосередньо здійснюють управління комунальними корпоративними правами в органах управління господарських товариств згідно із цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. Уповноваженими особами з питань управління комунальними корпоративними правами є визначені рішенням відповідної ради працівники її виконавчого органу, які представляють інтереси територіальної громади в органах управління господарських товариств.  
54. Стаття 11. Правомочності сільської, селищної, міської ради щодо комунальної власності   -34- Артеменко Ю.А.
Назву статті 11 викласти у наступній редакції: "Стаття 11. Повноваження сільської, селищної, міської ради щодо управління комунальною власністю".  
Враховано   Стаття 11. Повноваження сільської, селищної, міської ради щодо управління комунальною власністю  
55. 1. Сільська, селищна, міська рада виключно на пленарних засіданнях:   -35- Кириченко Л.Ф.
Більша частина з наведених повноважень дублюється у ст. 26 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні". Пропонується такі повноваження виключити та зробити посилання на цей Закон.  
Відхилено   1. Сільська, селищна, міська рада виключно на пленарних засіданнях:  
56. затверджує переліки об'єктів права комунальної власності;      затверджує переліки об'єктів права комунальної власності;  
57. встановлює для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;      встановлює для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміра частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;  
58. приймає рішення щодо відчуження відповідно до закону комунального майна;      приймає рішення щодо відчуження відповідно до закону комунального майна;  
59. затверджує місцеві програми приватизації, в яких визначається доцільність, порядок та умови приватизації об'єктів права комунальної власності;      затверджує місцеві програми приватизації, в яких визначаються доцільність, порядок та умови приватизації об'єктів права комунальної власності;  
60. вирішує питання про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна та про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі - продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним;      вирішує питання про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна та про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчуженого в процесі приватизації, договір купівлі - продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним;  
61. приймає рішення про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади;      приймає рішення про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади;  
62. затверджує статути таких юридичних осіб, реєстрацію яких здійснює виконавчий орган місцевої ради;   -36- Коновалюк В.І.
Абзац 8 ст. 11 виключити.  
Враховано    
63. затверджує перелік об'єктів комунальної власності, які не підлягають відчуженню;      затверджує перелік об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;  
64. приймає рішення про процедуру та строки передачі іншим органам, фізичним та юридичним особам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення, відповідальності за неналежне використання переданих в управління майна чи об'єктів права комунальної власності;      приймає рішення про процедуру та строки передачі іншим органам, службам, фізичним та юридичним особам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення, відповідальності за неналежне використання переданих в управління майна чи об'єктів права комунальної власності;  
65. створює у разі необхідності органи і служби для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання), будівництва, експлуатації комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб) та затвердження положень (статутів) про їх діяльність;      створює в разі необхідності органи і служби для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання), будівництва, експлуатації комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб) та затвердження положень (статутів) про їх діяльність;  
66. погоджує ціни та тарифи на продукцію і послуги, які виробляються та надаються комунальними підприємствами, установами, організаціями, встановлює порядок контролю за ефективним використанням комунального майна;   -37- Кириченко Л.Ф.
В абз. 12 ч. 1 ст. 11 слова "погоджує ціни та тарифи на продукцію і послуги, які виробляються та надаються комунальними підприємствами, установами, організаціями" виключити.  
Враховано    
67. вирішує відповідно до законодавства питання про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями та інші питання відповідно до повноважень, визначених цим Законом, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".   -38- Коновалюк В.І.
Абзац 12 ст. 11 виключити.  
Враховано   вирішує відповідно до законодавства питання про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями, та інші питання відповідно до повноважень, визначених цим Законом, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
68. 2. Майнові операції, які здійснюються органами місцевого самоврядування з об'єктами права комунальної власності, не повинні ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, зменшувати обсяг та погіршувати умови надання послуг населенню.      2. Майнові операції, які здійснюють органи місцевого самоврядування з об'єктами права комунальної власності, не повинні ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, зменшувати обсяг та погіршувати умови надання послуг населенню.  
69. 3. Сільські, селищні, міські ради мають право:      3. Сільські, селищні, міські ради мають право:  
70. вносити пропозиції про передачу або продаж у комунальну власність відповідних територіальних громад підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб територіальних громад;      вносити пропозиції про передачу або продаж у комунальну власність відповідних територіальних громад підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб територіальних громад;  
71. на переважне придбання в комунальну власність приміщень, споруд, інших об'єктів, розташованих на відповідній території, якщо вони можуть бути використані для забезпечення комунально-побутових, соціально-культурних та релігійно-культових потреб територіальних громад;   -39- Матвієнко А.С.
Ключковський Ю.Б.
Беспалий Б.Я.
В ост. редакції в абзаці 2 частини 3 ст.11 після слова "придбання" доповнити " (за рівних умов)".  
Відхилено   на переважне придбання в комунальну власність приміщень, споруд, інших об'єктів, розташованих на відповідній території, якщо вони можуть бути використані для забезпечення комунально-побутових, соціально-культурних та релігійно-культових потреб територіальних громад;  
72. на будівництво, реконструкцію приміщень, споруд, інших об'єктів, якщо вони можуть бути використані для забезпечення комунально-побутових, соціально-культурних та релігійно-культових потреб територіальних громад;      на будівництво, реконструкцію приміщень, споруд, інших об'єктів, якщо вони можуть бути використані для забезпечення комунально-побутових, соціально-культурних та релігійно-культових потреб територіальних громад;  
73. мати об'єкти комунальної власності за межами відповідних адміністративнотериторіальних одиниць.      володіти об'єктами комунальної власності за межами відповідних адміністративно-територіальних одиниць.  
74. Стаття 12. Правомочності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо комунального майна   -40- Матвієнко А.С.
Ключковський Ю.Б.
Беспалий Б.Я.
В ост. редакції статтю 12 доповнити абзацом: "На вимогу ради але не рідше, ніж раз на рік інформують відповідну раду про стан комунального майна та представляють фінансовий звіт стосовно ефективності його управління".  
Відхилено   Стаття 12. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад щодо управління комунальним майном  
75. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад здійснюють управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності територіальних громад села, селища, міста:   -41- Кириченко Л.Ф.
Більша частина з наведених повноважень дублюється у ст. 29 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні". Пропонується такі повноваження виключити та зробити посилання на цей Закон.  
Відхилено   Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад здійснюють управління майном, що належить до комунальної власності територіальних громад села, селища, міста, в межах, визначених радою:  
76. ведуть баланс видатків і надходжень майна та майнових прав і подають переліки такого майна та майнових прав на затвердження відповідних рад;      ведуть баланс видатків і надходжень майна та майнових прав і подають переліки такого майна та майнових прав на затвердження відповідних рад;  
77. встановлюють порядок та здійснюють контроль за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідних територіальних громад;      встановлюють порядок та здійснюють контроль за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідних територіальних громад;  
78. щороку заслуховують звіти про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідних територіальних громад згідно з графіком, затвердженим відповідною радою;      щороку заслуховують звіти про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідних територіальних громад згідно з графіком, затвердженим відповідною радою;  
79. готують і вносять на розгляд ради пропозицій щодо порядку, строків та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації та проект переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають відчуженню; організовують виконання цих програм; подають раді письмові звіти про хід, строки, оцінку майна, що набувається та відчужується та результати відчуження комунального майна.      готують і вносять на розгляд ради пропозиції щодо порядку, строків та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації та проектів переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації, а також передачі в концесію; організовують виконання цих програм; подають раді письмові звіти про хід, строки, оцінку майна, що набувається і відчужується, та результати відчуження комунального майна.  
80. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад виконують інші повноваження щодо управління об'єктами права комунальної власності відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування", інших законодавчих актів.      Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад виконують інші повноваження щодо управління об'єктами права комунальної власності відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування", інших законів.  
81. Стаття 13. Правомочності районної у місті ради та її виконавчого органу щодо комунальної власності      Стаття 13. Повноваження районної в місті ради та її виконавчого органу щодо управління комунальною власністю  
82. Районна у місті рада (у разі її створення) має повноваження щодо управління об'єктами права комунальної власності відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", цього Закону та в межах повноважень, делегованих міською радою.   -42- Матвієнко А.С.
Ключковський Ю.Б.
Беспалий Б.Я.
В ост. редакції у абзаці 1 ст.13 після слів " (у разі її створення)" доповнити слова "та її виконавчого органу" далі "мають повноваження" і замінити слово "делегованих" на слово "визначених".  
Відхилено   Районна в місті рада (у разі її створення) має повноваження щодо управління об'єктами права комунальної власності відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", цього Закону та в межах повноважень, делегованих міською радою.  
83. Стаття 14. Порядок передачі функцій з управління об'єктами права комунальної власності      Стаття 14. Порядок передачі функцій з управління об'єктами права комунальної власності  
84. 1. Визначення суб'єкта управління об'єктами права комунальної власності здійснюється сільською, селищною, міською радою за пропозицією її виконавчого органу.      1. Визначення суб'єкта управління об'єктами права комунальної власності здійснюється сільською, селищною, міською радою за пропозицією її виконавчого органу.  
85. 2. Передача об'єктів комунальної власності в управління оформляється актом приймання-передачі та шляхом підписання контракту з керівником підприємства відповідно до законодавства.      2. Передача об'єктів комунальної власності в управління оформляється актом приймання-передачі та шляхом підписання договору (контракту) з керівником комунального підприємства відповідно до законодавства.  
86. 3. Право на управління об'єктом комунальної власності виникає з дати підписання акта приймання-передачі та підписання договору (контакту).      3. Право на управління об'єктом комунальної власності виникає від дати підписання акта приймання-передачі та підписання договору (контракту).  
87. 4. Контроль за виконанням умов договору (контракту) здійснюється відповідним виконавчим органом місцевого самоврядування.      4. Контроль за виконанням умов договору (контракту) здійснюється відповідним виконавчим органом місцевого самоврядування.  
88. 5. Керівники підприємств, установ та організацій по закінченні фінансового року надають виконавчим органам фінансову звітність згідно законодавства.      5. Керівники комунальних підприємств, установ та організацій по закінченні фінансового року надають виконавчим органам фінансову звітність у встановленому порядку.  
89. Стаття 15. Порядок передачі функцій управління комунальними корпоративними правами      Стаття 15. Порядок передачі функцій управління комунальними корпоративними правами  
90. 1. Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради готує:      1. Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради готує:  
91. перелік осіб уповноважених управляти комунальними корпоративними правами;      перелік осіб, уповноважених управляти комунальними корпоративними правами в органах управління господарських товариств;  
92. завдання та умови здійснення функцій з управління комунальними корпоративними правами, які є обов'язковими до виконання уповноваженими особами.      завдання та умови здійснення функцій з управління комунальними корпоративними правами, які є обов'язковими до виконання уповноваженими особами.  
93. 2. Перелік осіб, уповноважених управляти комунальними корпоративними правами, а також завдання та умови здійснення функцій з управління цими правами затверджується сесією сільської, селищної, міської ради.      2. Перелік осіб, уповноважених управляти комунальними корпоративними правами в органах управління господарських товариств, а також завдання та умови здійснення функцій з управління цими правами затверджуються сесією сільської, селищної, міської ради.  
94. 3. Уповноважені особи по управлінню комунальними корпоративними правами несуть відповідальність за добросовісне здійснення своїх функцій в інтересах територіальної громади згідно законодавства.      3. Уповноважені особи з питань управління комунальними корпоративними правами в органах управління господарських товариств несуть відповідальність за добросовісне здійснення своїх функцій в інтересах територіальної громади згідно із законодавством.  
95. Стаття 16. Порядок здійснення уповноваженою особою функцією з управління об'єктами права комунальної власності      Стаття 16. Порядок здійснення уповноваженою особою функцій з управління об'єктами права комунальної власності  
96. 1. Уповноважена особа здійснює функції з управління комунальними корпоративними правами шляхом реалізації прав акціонера (учасника) господарського товариства в межах повноважень, які надають зазначені комунальні корпоративні права, що передані цій особі в управління на підставі договору доручення.      1. Уповноважена особа здійснює функції з управління комунальними корпоративними правами в органах управління господарських товариств шляхом реалізації прав акціонера (учасника) господарського товариства в межах повноважень, які надають зазначені комунальні корпоративні права, що передані цій особі в управління на підставі договору доручення.  
97. 2. Уповноважена особа зобов'язана погоджувати з головою відповідної ради позицію при розгляді загальними зборами питань щодо розподілу прибутку господарського товариства, реорганізації та ліквідацію господарського товариства, внесення змін і доповнень до установчих документів, створення дочірніх підприємств, укладання господарським товариством договорів про створення інших підприємств, розпорядження майном товариства (відчуження, застава, оренда), якщо балансова вартість майна перевищує 10 відсотків чистих активів товариства, емісії цінних паперів товариства та інші питання, визначені договором доручення.   -43- Кириченко Л.Ф.
У ч. 2 ст. 16 слова "з головою відповідної ради" замінити на слова "з відповідною радою".  
Враховано редакційно   2. Уповноважена особа зобов'язана погоджувати з відповідною радою позицію при розгляді загальними зборами питань щодо розподілу прибутку господарського товариства, реорганізації та ліквідації господарського товариства, внесення змін і доповнень до установчих документів, створення дочірніх підприємств, укладання господарським товариством договорів про створення інших підприємств, розпорядження майном товариства, якщо балансова вартість майна перевищує 10 відсотків чистих активів товариства, зміни статутного фонду та інших питань, визначених договором доручення, про що приймається рішення на сесії ради.  
    -44- Семенюк В.П.
У част.2 ст. 16: слова "головою відповідної ради" замінити словами "сільським‚ селищним‚ міським головою"; вилучити слова " (відчуження‚ застава‚ оренда)"‚ слова "емісії цінних паперів товариства" замінити словами "зміни статутного фонду".  
Враховано частково редакційно   
98. 3. Відповідно до цього закону та договору доручення уповноваженій особі надаються такі повноваження з управління комунальними корпоративними правами, які реалізуються з урахуванням вимог закону України "Про господарські товариства":      3. Відповідно до цього закону та договору доручення уповноважена особа реалізує такі повноваження з управління комунальними корпоративними правами в органах управління господарських товариств з урахуванням вимог Закону України "Про господарські товариства" та здійснює контроль за:  
99. володіння та користування комунальними корпоративними правами з урахування особливостей, визначених цим Законом;      фінансово-економічними результатами діяльності господарського товариства, які включають забезпечення його рентабельності та ліквідності, а також нарахування і виплату дивідендів; погашенням господарським товариством заборгованості в цілому, і зокрема з виплати заробітної плати та внесенням платежів до бюджету і Пенсійного фонду (у разі їх наявності на час передачі в довірче управління);  
100. контроль за дотриманням законодавства та статуту господарського товариства;      дотриманням статуту господарського товариства;  
101. участь у вирішенні питань реорганізації та ліквідації господарського товариства;      вирішенням питання реорганізації та ліквідації господарського товариства;  
102. створення господарським товариством дочірніх підприємств, філій та представництв;   -45- Семенюк В.П.
У част.3 ст. 16: в абзаці п'ятому слово "створення" замінити словами "контроль за створенням"; об'єднати абзаци п'ятий і шостий‚ вилучивши у абзаці шостому слова "контроль за укладенням договорів про створення". У зв'язку з цим абзаци сьомий - тринадцятий вважати відповідно абзацами шостим-дванадцятим. У абзаці шостому вилучити слова "і збереження майна господарського товариства та".  
Враховано редакційно   створенням господарським товариством дочірніх підприємств, філій та представництв;  
103. контроль за укладанням договорів про створення інших господарських товариств, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями;      створенням інших господарських товариств, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями;  
104. контроль за ефективністю використання і збереження майна господарського товариства та комунального майна, яке використовується або зберігається товариством;      ефективністю використання комунального майна, яке використовується або зберігається товариством;  
105. контроль за діями органів управління господарського товариства щодо управління товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, дотримання номенклатури товарів та послуг;      діями органів управління господарського товариства щодо управління товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, дотримання номенклатури товарів та послуг;  
106. вирішення питань емісійної діяльності господарського товариства;      вирішенням питань емісійної діяльності господарського товариства;  
107. контроль за укладанням господарським товариством договорів застави та оренди майна товариства;   -46- Семенюк В.П.
У абзаці дев'ятому ч. 3 ст. 16 після слова "договорів" додати слова "відчуження"‚ вилучити слова "застави та оренди".  
Враховано   укладанням господарським товариством договорів відчуження майна товариства;  
108. контроль за дотримання законодавства під час проведення загальних зборів господарського товариства;      дотриманням законодавства під час проведення загальних зборів господарського товариства;  
109. контроль за розпорядженням нерухомим майном товариства;   -47- Семенюк В.П.
У абзаці одинадцятому ч. 3 ст. 16 після слів "за розпорядженням" додати слова "органами управління".  
Враховано   розпорядженням органом управління нерухомим майном товариства,  
110. інші функції передбачені законодавством та договором доручення.      а також здійснює інші функції, передбачені договором доручення.  
111. 4. Уповноважені особи реалізують свої повноваження з урахуванням вимог Закону України "Про господарські товариства":      4. Уповноважені особи реалізують свої повноваження з урахуванням вимог Закону України "Про господарські товариства":  
112. беруть участь у загальних зборах акціонерів (учасників) у межах повноважень, наданих цим Законом та представляють інтереси територіальної громади;      беруть участь у загальних зборах акціонерів (учасників) у межах повноважень, наданих цим Законом, та представляють інтереси територіальної громади;  
113. розробляють та подають виконавчому органу відповідної ради пропозиції на підставі аналізу фінансового стану діяльності господарського товариства;      розробляють та подають виконавчому органу відповідної ради пропозиції на підставі аналізу фінансового стану діяльності господарського товариства;  
114. надають інформацію про фінансовий та майновий стан господарського товариства в обсягах та у терміни, визначені виконавчим органом відповідної ради;      надають інформацію про фінансовий та майновий стан господарського товариства в обсягах та в терміни, визначені виконавчим органом відповідної ради;  
115. оперативно інформують виконавчий орган відповідної ради щодо діяльності господарського товариства, яка може завдати шкоди інтересам територіальної громади;   -48- Матвієнко А.С.
Ключковський Ю.Б.
Беспалий Б.Я.
В ост. редакції абзац 5 частини 4 ст.16 доповнити реченням: "Дана інформація доводиться до відома депутатів ради на найближчій сесії або в позачерговому порядку".  
Відхилено   оперативно інформують виконавчий орган відповідної ради щодо діяльності господарського товариства, яка може завдати шкоди інтересам територіальної громади;  
116. у межах наданих повноважень та відповідно до Закону України "Про господарські товариства" беруть участь у формуванні та роботі органів управління господарським товариством (спостережної ради, ревізійної комісії та інших органів господарського товариства);      у межах наданих повноважень та відповідно до Закону України "Про господарські товариства" беруть участь у формуванні та роботі органів управління господарським товариством (спостережної ради, ревізійної комісії та інших органів господарського товариства);  
117. у разі необхідності у порядку, встановленому Законом України "Про господарські товариства", вимагають від виконавчих органів господарського товариства скликання позачергових загальних зборів акціонерів (учасників) або скликають їх самі.      у разі необхідності в порядку, встановленому Законом України "Про господарські товариства", вимагають від виконавчих органів господарського товариства скликання позачергових загальних зборів акціонерів (учасників) або скликають їх самі.  
118. 5. Уповноважена особа голосує на загальних зборах акціонерів (учасників) товариства в межах повноважень, визначених частиною третьою цієї статті та договором доручення.      5. Уповноважена особа голосує на загальних зборах акціонерів (учасників) товариства в межах повноважень, визначених частиною третьою цієї статті та договором доручення.  
119. Стаття 17. Обмеження щодо розпорядження комунальними корпоративними правами      Стаття 17. Обмеження щодо розпорядження комунальними корпоративними правами  
120. 1. Комунальні корпоративні права не можуть передаватися будь-яким органам, підприємствам та організаціям для формування їхніх статутних фондів, крім передачі згідно рішення ради до статутного фонду об'єкту права спільної комунальної власності відповідно до закону.   -49- Кириченко Л.Ф.
У частині першій статті 17 слова "спільної комунальної власності" замінити словами "спільної власності територіальних громад".  
Враховано   1. Комунальні корпоративні права не можуть передаватися будь-яким органам, підприємствам та організаціям для формування їх статутних фондів, крім передачі згідно з рішенням ради до статутного фонду об'єкта права спільної власності територіальних громад відповідно до закону.  
121. 2. Комунальні корпоративні права, що передані у управління уповноваженій особі, не можуть бути відчужені уповноваженою особою з комунальної власності, на них не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями уповноваженої особи, щодо них уповноваженою особою не можуть вчинятися дії, наслідком яких може відбутися відчуження з комунальної власності цих корпоративних прав.      2. Комунальні корпоративні права, що передані в управління уповноваженій особі, не можуть бути відчужені уповноваженою особою з питань комунальної власності, на них не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями уповноваженої особи, щодо них уповноваженою особою не можуть вчинятися дії, наслідком яких може відбутися відчуження з комунальної власності цих корпоративних прав.  
122. Стаття 18. Визначення вартості об'єкта права комунальної власності      Стаття 18. Визначення вартості об'єкта права комунальної власності  
123. Вартість об'єктів управління права комунальної вартості визначається відповідно до законодавства.      Вартість об'єктів права комунальної власності визначається відповідно до законодавства.  
124. Стаття 19. Використання дивідендів      Стаття 19. Використання дивідендів  
125. 1. Частина прибутку (дивіденди), яка нарахована на комунальні корпоративні права, перераховуються до відповідного місцевого бюджету.      1. Частина прибутку (дивіденди), яка нарахована на комунальні корпоративні права, перераховується до відповідного місцевого бюджету.  
126. Стаття 20. Оформлення договорів доручення      Стаття 20. Оформлення договорів доручення  
127. 1. При передачі функцій з управління комунальними корпоративними правами уповноваженій особі головою ради укладається договір доручення з уповноваженою особою, проект якого готується виконавчим органом ради.   -50- Матвієнко А.С.
Ключковський Ю.Б.
Беспалий Б.Я.
В ост. редакції у частині 1 ст.20 замінити слова "голова ради" словами "сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті ради".  
Відхилено   1. При передачі функцій з управління комунальними корпоративними правами в органах управління господарських товариств уповноваженій особі голова ради укладає договір доручення з уповноваженою особою, проект якого готується виконавчим органом ради.  
128. 2. Істотними умовами договору є:      2. Істотними умовами договору є:  
129. предмет договору (склад і вартість комунальних корпоративних прав);      предмет договору (склад і вартість комунальних корпоративних прав);  
130. термін дії договору;      термін дії договору;  
131. права та обов'язки сторін;      права та обов'язки сторін;  
132. відповідальність сторін;      відповідальність сторін;  
133. санкції за невиконання або неналежне виконання зобов'язань;      санкції за невиконання або неналежне виконання зобов'язань;  
134. перелік питань, визначених статтею 16;      перелік питань, визначених статтею 16 цього Закону;  
135. розмір і порядок виплати винагороди уповноваженій особі;      розмір і порядок виплати винагороди уповноваженій особі;  
136. наслідки припинення частково виконаного договору;      наслідки припинення частково виконаного договору;  
137. порядок продовження договору після закінчення терміну його дії.      порядок продовження договору після закінчення терміну його дії.  
138. 3. На вимогу однієї з сторін договір доручення може бути розірвано в разі невиконання іншою сторону зобов'язань, передбачених цим договором, а також з інших підстав припинення договорів відповідно до Цивільного кодексу України.   -51- Матвієнко А.С.
Ключковський Ю.Б.
Беспалий Б.Я.
В ост. редакції частину 3 ст.20 доповнити словами: "Суперечності з цього приводу розв'язуються в судовому порядку".  
Відхилено   3. На вимогу однієї зі сторін договір доручення може бути розірвано в разі невиконання іншою стороною зобов'язань, передбачених цим договором, а також припинено з інших підстав припинення договорів, передбачених Цивільним кодексом України.  
139. Стаття 21. Контроль за виконанням функцій управління об'єктами права комунальної власності      Стаття 21. Контроль за виконанням функцій управління об'єктами права комунальної власності  
140. 1. Контроль за виконанням функцій управління об'єктами права комунальної власності здійснюється відповідною радою, її виконавчим органом у порядку, встановленому цим Законом, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими нормативно-правовими актами.      1. Контроль за виконанням функцій управління об'єктами права комунальної власності здійснюється відповідною радою, її виконавчим органом у порядку, встановленому цим Законом, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими нормативно-правовими актами.  
141. Розділ ІV. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄКТАМИ СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД      Розділ ІV. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄКТАМИ СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  
142. Стаття 22. Об'єкти права спільної власності територіальних громад   -52- Семенюк В.П.
Назвою статті 22 вважати назву статті 25.  
нша редакція  Стаття 22. Об'єкти права спільної власності територіальних громад  
143. 1. Об'єктами права спільної власності територіальних громад є майно, яке до 12.06.97 року було передане до комунальної власності областей і районів, чи за пропозицією територіальних громад сіл, селищ, міст передане в управління обласних, районних рад, чи набуте ними від імені та в інтересах територіальних громад сіл селищ, міст на інших законних підставах.   -53- Коновалюк В.І.
В частині 1 ст. 22 слова "...яке до 12.06.97 року" замінити на "яке до набрання чинності цього закону".  
Відхилено   1. Об'єктами права спільної власності територіальних громад є майно, яке до 12 червня 1997 року було передане до комунальної власності областей і районів, а також яке за пропозицією територіальних громад сіл, селищ, міст передане в управління обласних, районних рад чи набуте ними від імені та в інтересах територіальних громад сіл, селищ, міст на інших законних підставах.  
    -54- Семенюк В.П.
Частиною 1 вважати абзац перший част.1 статті 25.  
нша редакція   
    -55- Кириченко Л.Ф.
Частину першу статті 22 викласти у такій редакції: "1. Об'єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст є майно, передане до комунальної власності областей і районів, а також набуте на інших законних підставах".  
Враховано редакційно    
    -56- Матвієнко А.С.
Ключковський Ю.Б.
Беспалий Б.Я.
В ост. редакції у частині 1 ст.22 замінити слова "до 12 червня 1977 року" на слова "набрання чинності Законом "Про місцеве самоврядування в Україні".  
Відхилено    
144. 2. Об'єктами спільної сумісної власності територіальних громад є відповідно адміністративні будинки, в яких розміщені ради та їх виконавчі органи, районні, обласні державні адміністрації, обласні та районні лікарні, будинки культури, театри, філармонії, інші об'єкти комунальної власності, побудовані за кошти відповідних місцевих бюджетів, суб'єктів господарювання, громадян для задоволення потреб територіальних громад.   -57- Артеменко Ю.А.
У ч. 2 ст. 22 законопроекту слова "обласні та районні лікарні, будинки культури, театри, філармонії" замінити на вживане в Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" об'єкти охорони здоров'я, освіти, культури, побутового обслуговування тощо".  
Відхилено   2. Об'єктами спільної сумісної власності територіальних громад є відповідно адміністративні будинки, в яких розміщені ради та їх виконавчі органи, інші об'єкти комунальної власності, побудовані за кошти відповідних місцевих бюджетів, суб'єктів господарювання, громадян для задоволення спільних потреб територіальних громад, передані у спільну власність територіальних громад із державної власності інші об'єкти, а також майно набуте на інших законних підставах.  
    -58- Семенюк В.П.
Частиною 2 ст. 22 вважати абзац другий частини 1 статті 25 додавши після слів "областей і районів" слова і цифри "до 12 червня 1997 року" та після слів "до Конституції України" слова "Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";  
Враховано редакційно в ст. 22   
    -59- Семенюк В.П.
Частиною 3 ст. 22 вважати частину 2 ст.25 вилучивши слова "згідно підстав"‚ передбачених абзацами другим та третім частини першої цієї статті‚ або".  
Враховано в ст. 25   
    -60- Семенюк В.П.
Частиною 4 вважати абзац третій частини 1 ст.25.  
алишено в ст. 25   
145. Стаття 23. Суб'єкти управління об'єктами спільної власності територіальних громад   -61- Семенюк В.П.
У статті 23: назвою 23 вважати назву статті 22; у частині 1 ст. 22 слова "в управління обласних‚ районних рад" замінити словами "до спільної власності територіальних громад"; частину 2 вилучити і вважати частиною 5 ст.26.  
нша редакція  Стаття 23. Суб'єкти управління об'єктами спільної власності територіальних громад  
146. Суб'єктами управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст є відповідно районні чи обласні ради або уповноважені ними органи.      Суб'єктами управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст є відповідно районні чи обласні ради або уповноважені ними органи.  
147. Стаття 24. Уповноважені органи по управлінню об'єктами спільної власності територіальних громад   -62- Семенюк В.П.
Назвою статті 24 вважати назву статті 23 замінивши слова "управління об'єктами" словами "права".  
нша редакція  Стаття 24. Уповноважені органи з питань управління об'єктами спільної власності територіальних громад  
148. 1. Уповноваженими органами по управлінню об'єктами спільної власності територіальних громад є:   -63- Семенюк В.П.
Частиною 1 вважати текст статті 23 замінивши слова "управління об'єктами" словом "права" та вилучивши слова "або уповноважені ними органи".  
Відхилено   1. Уповноваженими органами з питань управління об'єктами спільної власності територіальних громад є:  
149. органи і служби, створені відповідно районними чи обласними радами (фонд комунальної власності, управління, служби, інше);      органи і служби, створені відповідно районними чи обласними радами (фонд комунальної власності, управління, служби, інше);  
150. органи правління юридичних осіб-суб'єктів підприємництва, що засновані на комунальній власності, відповідно до законодавства;      органи правління юридичних осіб - суб'єктів підприємництва, що засновані на комунальній власності, відповідно до законодавства;  
151. відповідні місцеві державні адміністрації, якщо їм делеговані функції по управлінню об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст;      відповідні місцеві державні адміністрації, якщо їм делеговані функції з управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст;  
152. уповноважені особи по управлінню комунальними корпоративними правами, перелік яких затверджується відповідно обласною чи районною радою, і які є працівниками відповідних державних адміністрацій;   -64- Коновалюк В.І.
В абз .4 ч. 1 ст. 24 слова "і які є працівниками відповідних державних адміністрацій" виключити.  
Враховано   уповноважені особи з питань управління комунальними корпоративними правами в органах управління господарських товариств, перелік яких затверджується відповідно обласною чи районною радою;  
153. органи і служби, створені радами кількох територіальних громад для управління об'єктами спільної власності цих громад на підставі рішень загальних зборів жителів територіальної громади чи шляхом референдуму чи опитування      органи і служби, створені радами кількох територіальних громад для управління об'єктами спільної власності цих громад на підставі рішень загальних зборів жителів територіальної громади або шляхом референдуму чи опитування.  
154. 2. Рішення щодо утворення, будівництва об'єктів спільної власності територіальних громад приймається відповідними радами за наявності результатів референдуму, опитування чи іншого способу врахування громадської думки жителів відповідних територіальних громад щодо доцільності утворення, будівництва відповідних об'єктів права комунальної власності.   -65- Кириченко Л.Ф.
Частину другу статті 24 викласти у такій редакції: "2. Рішення щодо утворення, будівництва об'єктів спільної власності територіальних громад приймається відповідними радами з урахуванням доцільності утворення, будівництва відповідних об'єктів права комунальної власності, наявність коштів, суспільну необхідність та інші критерії".  
Враховано   2. Рішення щодо утворення, будівництва об'єктів спільної власності територіальних громад приймається відповідними радами з урахуванням доцільності утворення, будівництва відповідних об'єктів права комунальної власності, наявності коштів, суспільної необхідності та інших критеріїв.  
    -66- Семенюк В.П.
Частиною 2 вважати частину 5 статті 26 законопроекту прийнятого у першому читанні.  
нша редакція   
155. Стаття 25. Поняття і підстави виникнення спільної власності територіальних громад   -67- Семенюк В.П.
Назву статті викласти у такій редакції "Управління об'єктами права спільної власності територіальних громад".  
нша редакція  Стаття 25. Підстави виникнення спільної власності територіальних громад  
    -68- Семенюк В.П.
Частину 1 викласти у такій редакції: "1. Управління об'єктами права спільної власності здійснюють районні та обласні ради або уповноважені ними органи в межах‚ визначених договором;"  
нша редакція   
156. 1. Майно, що одночасно перебуває у власності двох чи більше територіальних громад (співвласників), належить їм на праві спільної власності.   -69- Кириченко Л.Ф.
Назву та зміст статті 25 проекту викласти у такій редакції: "Стаття 25. Підстави виникнення спільної власності територіальних громад. Спільна власність територіальних громад виникає, згідно підстав, передбачених частиною першою статті 22 цього Закону, або у разі утворення чи будівництва територіальними громадами об'єктів права спільної власності територіальних громад, або в разі передачі таких об'єктів у спільну власність територіальних громад згідно законодавства. За пропозицією сільських, селищних, міських рад районні, обласні ради повинні приймати рішення про передачу до комунальної власності відповідних територіальних громад окремих об'єктів спільної власності територіальних громад, які знаходяться на їх території і задовольняють колективні потреби виключно цих територіальних громад. Відчуження об'єктів спільної власності територіальних громад, управління яким здійснюють районні і обласні ради або уповноважені ними органи, здійснюється за рішенням відповідно районної чи обласної ради або уповноваженого ним органу. Майно, що одночасно перебуває у власності двох чи більше територіальних громад (співвласників), належить їм на праві спільної власності".  
Враховано редакційно   1. Комунальне майно, що одночасно перебуває у власності двох чи більше територіальних громад (співвласників), належить їм на праві спільної власності.  
157. Майно, передане до комунальної власності областей і районів, а також набуте на інших законних підставах, є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, управління яким відповідно до Конституції України здійснюють районні і обласні ради або уповноважені ними органи. Відчуження зазначеного майна здійснюється лише за рішенням власника (територіальних громад) або уповноваженого ним органу залежно від вартості майна.   -70- Матвієнко А.С.
Ключковський Ю.Б.
Беспалий Б.Я.
В ост. редакції у абзаці 2 частини 1 ст.25 після слова "також" вставити слово "раніше".  
Відхилено   Майно, передане до комунальної власності областей і районів, а також набуте на інших законних підставах, є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, управління яким відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" здійснюють районні і обласні ради або уповноважені ними органи. Відчуження зазначеного майна здійснюється лише за рішенням власника (територіальних громад) або уповноваженого ним органу залежно від вартості майна.  
158. За пропозицією сільських, селищних, міських рад районні, обласні ради повинні приймати рішення про передачу до комунальної власності відповідних територіальних громад окремих об'єктів спільної власності територіальних громад, які знаходяться на їх території і задовольняють колективні потреби виключно цих територіальних громад.   -71- Матвієнко А.С.
Ключковський Ю.Б.
Беспалий Б.Я.
В ост. редакції в абзаці 3 частини 1 ст.25 слова "повинні приймати" замінити терміном "приймають".  
Відхилено   За пропозицією сільських, селищних, міських рад районні, обласні ради повинні приймати рішення про передачу до комунальної власності відповідних територіальних громад окремих об'єктів спільної власності територіальних громад, які знаходяться на їх території і задовольняють колективні потреби виключно цих територіальних громад.  
159. 2. Спільна власність територіальних громад виникає, згідно підстав, передбачених абзацами другим та третім частини першої цієї статті, або у разі утворення чи будівництва територіальними громадами об'єктів права спільної власності територіальних громад, або в разі передачі таких об'єктів у спільну власність територіальних громад згідно законодавства.   -72- Семенюк В.П.
Частиною 2 вважати частину 1 статті 24. Частиною 3 вважати частину 2 статті 24.  
нша редакція  2. Спільна власність територіальних громад виникає відповідно до підстав, передбачених абзацами другим та третім частини першої цієї статті, або в разі утворення чи будівництва територіальними громадами об'єктів права спільної власності територіальних громад, або в разі передачі таких об'єктів у спільну власність територіальних громад згідно із законодавством.  
160. Стаття 26. Види спільної власності територіальних громад   -73- Семенюк В.П.
Доповнити законопроект новою статтею 26 у такій редакції: "Стаття 26. "Повноваження районних і обласних рад у сфері управління об'єктами спільної власності територіальних громад:" 1. Районні‚ обласні ради або уповноважені ними органи від імені та в інтересах територіальних громад здійснюють повноваження щодо володіння‚ користування та розпорядження об'єктами права спільної сумісної власності з метою задоволення потреб територіальних громад. 2. Виключно на пленарних засіданнях районної‚ обласної ради вирішуються такі питання: - прийняття нормативно правових актів‚ пов'язаних з управлінням об'єктами спільної власності територіальних громад; - утворення контрольної комісії обласної ради з питань приватизації та затвердження Положення про її діяльність; - прийняття рішень про передачу відповідно до закону об'єктів права спільної сумісної власності територіальних громад‚ сіл‚ селищ‚ міст‚ що перебувають в управлінні районних‚ обласних рад‚ у державну власність‚ надання згоди на передачу майна з державної у спільну сумісну власність відповідно до законодавства України; - прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону об'єктів спільної сумісної власності територіальних громад; - затверджує перелік об'єктів спільної сумісної власності територіальних громад‚ які не підлягають відчуженню; - встановлення для підприємств‚ установ та організацій‚ що належать до спільної сумісної власності територіальних громад розміру частки прибутку‚ яка підлягає зарахуванню до районного‚ обласного бюджету; - визначення на конкурсних засадах уповноважених осіб‚ що здійснюють функції з управління акціями (паями‚ частками)‚ що належать територіальним громадам‚ як об'єкти їх спільної сумісної власності у майні господарських товариств; - прийняття рішень про передачу в оренду‚ лізинг або заставу об'єктів права спільної сумісної власності територіальних громад; - здійснення інших повноважень дій стосовно управління об'єктами права спільної сумісної власності територіальних відповідно до договору.  
нша редакція  Стаття 26. Види спільної власності територіальних громад  
161. 1. Спільна власність двох чи більше територіальних громад з визначенням частки кожного у праві власності є спільною частковою власністю територіальних громад.      1. Спільна власність на комунальне майно двох чи більше територіальних громад з визначенням частки кожного у праві власності є спільною частковою власністю територіальних громад.  
162. Спільна (часткова) власність територіальних громад на майно, яке може бути поділене, виникає у випадках, передбачених законом чи договором.      Спільна (часткова) власність територіальних громад на комунальне майно, яке може бути поділене, виникає у випадках, передбачених законом чи договором.  
163. 2. Територіальні громади, держава, фізичні та юридичні особи у будь-якому поєднанні можуть бути суб'єктами права спільної часткової власності.      2. Суб'єктами права спільної часткової власності на комунальне майно можуть бути територіальні громади, держава, фізичні та юридичні особи.  
164. 3. Спільна власність територіальних громад на майно є спільною частковою власністю осіб, крім випадків, коли законом або договором передбачається виникнення спільної сумісної власності.   -74- Кириченко Л.Ф.
Частину третю статті 26 викласти у такій редакції: "3. Спільна власність територіальних громад на майно є спільною сумісною власністю осіб, крім випадків, коли законом або договором передбачається виникнення спільної часткової власності".  
Враховано редакційно   3. Спільна власність територіальних громад на майно є спільною сумісною власністю осіб, крім випадків, коли законом або договором передбачається визначення часток у спільній власності.  
165. 4. Спільною сумісною власністю є власність двох або більше територіальних громад без визначення часток у праві власності, майна, яке не може бути поділене без зміни його призначення або не підлягає поділу за законом.      4. Спільною сумісною власністю є власність двох чи більше територіальних громад без визначення часток у праві власності, майна, яке не може бути поділене без зміни його призначення або не підлягає поділу за законом.  
166. 5. Суб'єктами спільної сумісної власності можуть бути територіальні громади, як об'єднання громадян.      5. Суб'єктами спільної сумісної власності можуть бути дві або більше територіальні громади.  
167. 6. Майно, передане до комунальної власності областей і районів до 12.06.97р., є спільною сумісною власністю відповідних територіальних громад і поділу не підлягає.   -75- Артеменко Ю.А.
Частину 6 ст. 26 пропоную викласти в наступній редакції: "Майно, передане до комунальної власності областей і районів до 12.06.1997 року та за рішенням сільських, селищних, міських рад до спільної власності територіальних громад районів чи областей, до набрання чинності цього Закону є спільною сумісною власністю відповідних територіальних громад і поділу не підлягає".  
Враховано редакційно частково  6. Майно, передане до комунальної власності областей і районів до 12 червня 1997року, є спільною сумісною власністю відповідних територіальних громад.  
    -76- Кириченко Л.Ф.
Частину шосту ст. 26 виключити.  
Відхилено    
    -77- Семенюк В.П.
Статті 26-43 законопроекту вважати статтями 27-44.  
нша редакція   
    -78- Матвієнко А.С.
Ключковський Ю.Б.
Беспалий Б.Я.
В ост. редакції у частині 6 ст.26 замінити слова "до 12 червня 1977 року" на слова "до набрання чинності Законом "Про місцеве самоврядування в Україні".  
Відхилено    
168. Стаття 27. Визначення часток у праві спільної часткової власності      Стаття 27. Визначення часток у праві спільної часткової власності  
169. 1. Частки у праві спільної часткової власності визначаються з урахуванням вкладу кожної територіальної громади як учасника спільної часткової власності в майно, якщо інше не визначено угодою між усіма учасниками спільної часткової власності чи не встановлено законом.      1. Частки у праві спільної часткової власності на майно визначаються з урахуванням вкладу кожної територіальної громади як учасника спільної часткової власності на майно, якщо інше не визначено угодою між усіма учасниками спільної часткової власності чи не встановлено законом.  
170. 2. Територіальна громада - учасник спільної часткової власності має право на відповідне збільшення своєї частки у праві на спільне майно, якщо невіддільне поліпшення цього майна здійснене за кошти чи/та майно територіальної громади за згодою всіх учасників спільної часткової власності і з додержанням встановленого порядку його використання.      2. Територіальна громада - учасник спільної часткової власності на майно має право на відповідне збільшення своєї частки у праві на спільне майно, якщо невіддільне поліпшення цього майна здійснено за кошти чи/та майно територіальної громади за згодою всіх учасників спільної часткової власності і з додержанням встановленого порядку його використання.  
171. 3. Віддільне поліпшення спільного майна, якщо інше не передбачено угодою учасників (територіальних громад) спільної часткової власності, надходить у власність того учасника, який його здійснив.      3. Віддільне поліпшення спільного майна, якщо інше не передбачено угодою учасників (територіальних громад) спільної часткової власності, надходить у власність того учасника, який його здійснив.  
172. 4. Угоди про утворення, використання спільної власності територіальних громад укладаються органами уповноваженими відповідно районними чи обласними радами від імені та в інтересах територіальних громад.   -79- Семенюк В.П.
Частиною 5 статті 27 вважати частину 2 статті 22 законопроекту‚ прийнятого у першому читанні.  
нша редакція  4. Угоди про утворення, використання спільної власності територіальних громад укладаються органами, уповноваженими відповідно районними чи обласними радами, від імені та в інтересах територіальних громад.  
173. Стаття 28. Володіння, користування та розпорядження комунальним майном, що перебуває у спільній частковій власності      Стаття 28. Володіння, користування та розпорядження комунальним майном, що перебуває у спільній частковій власності територіальних громад  
174. 1. Володіння, користування та розпорядження майном, що перебуває у спільній частковій власності територіальних громад, здійснюється за згодою всіх її учасників - територіальних громад, відповідно районними чи обласними радами та органами, уповноваженими зазначеними радами, відповідно до умов договору, та положення чи статуту підприємства (установи, організації), затвердженого рішенням відповідних рад.   -80- Артеменко Ю.А.
Назву статті 28 та частину 1 викласти в такій редакції: "Стаття 28. Володіння, користування та розпорядження комунальним майном, що перебуває у спільній частковій власності територіальних громад. 1. Володіння, користування та розпорядження майном, що перебуває у спільній частковій власності територіальних громад, здійснюється за згодою всіх її учасників - територіальних громад, відповідно районними чи обласними радами та органами, уповноваженими зазначеними радами, відповідно до умов угоди про утворення та використання спільної часткової власності".  
Враховано редакційно   1. Володіння, користування та розпорядження майном, що перебуває у спільній частковій власності територіальних громад, здійснюється за згодою всіх її учасників - територіальних громад, відповідно районними чи обласними радами та органами, уповноваженими зазначеними радами, відповідно до умов договору та положення чи статуту підприємства (установи, організації), затвердженого рішенням відповідних рад.  
175. У разі незгоди між учасниками спільної часткової власності про спільне володіння, користування та розпорядження об'єктом такої власності спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства.      У разі незгоди між учасниками спільної часткової власності про спільне володіння, користування та розпорядження об'єктом такої власності спір вирішується в судовому порядку.  
176. 2. Кожен з учасників спільної часткової власності має право:      2. Кожен з учасників спільної часткової власності має право:  
177. використовувати майно, що перебуває у спільній частковій власності територіальної громади згідно його призначення та для задоволення потреб населення відповідних територіальних громад згідно нормативноправових актів щодо такого майна та договору.      використовувати майно, що перебуває у спільній частковій власності територіальної громади відповідно до його призначення та для задоволення потреб населення відповідних територіальних громад згідно з нормативно-правовими актами щодо такого майна та договору.  
178. Стаття 29. Утримання майна, що перебуває у спільній частковій власності територіальних громад      Стаття 29. Утримання майна, що перебуває у спільній частковій власності територіальних громад  
179. Кожен учасник спільної часткової власності відповідно до своєї частки та у випадках, передбачених договором, зобов'язаний брати участь у сплаті податків, зборів, інших платежів, у витратах на управління, утримання та збереження спільного майна, а також відповідати перед третіми особами за зобов'язаннями щодо спільного майна (через бюджет чи відрахування з відповідних бюджетів) чи з інших джерел фінансування згідно закону та договору.      Кожен співвласник відповідно до своєї частки у праві спільної часткової власності та у випадках, передбачених договором, зобов'язаний брати участь у витратах на управління, утримання та збереження спільного майна, а також нести відповідальність перед третіми особами за зобов'язаннями, пов'язаними із спільним майном, згідно із законом та договором.  
180. Стаття 30. Право територіальної громади учасника спільної часткової власності розпоряджатися своєю часткою у спільному майні      Стаття 30. Право територіальної громади учасника спільної часткової власності розпоряджатися своєю часткою у спільному майні  
181. Кожна територіальна громада-учасник спільної часткової власності має право самостійно розпоряджатися своєю часткою майна, що перебуває у спільній частковій власності, з урахуванням прав інших учасників, якщо це передбачено договором.      Кожна територіальна громада - співвласник спільної часткової власності має право самостійно розпорядитися своєю часткою майна у спільній частковій власності з урахуванням прав інших учасників, якщо це передбачено договором.  
182. Стаття 31. Виділення частки територіальної громади із спільного майна      Стаття 31. Виділення частки територіальної громади із спільного майна  
183. 1. Кожна територіальна громада-учасник спільної часткової власності має право вимагати виділення своєї частки із спільного майна.      1. Кожна територіальна громада - співвласник спільної часткової власності має право на виділ у натурі частки з майна, що є у спільній частковій власності.  
184. 2. У разі коли угоди про спосіб виділення не досягнуто, то за позовом будь-якого учасника майно ділиться в натурі, якщо це не заподіює йому шкоди і не змінює його призначення. В іншому випадку територіальна громада - власник частки, яка виділяється, одержує грошову компенсацію.      2. У разі коли угоди про спосіб виділення не досягнуто, то за позовом будь-якого учасника майно ділиться в натурі, якщо це не заподіює йому шкоди і не змінює його призначення. В іншому випадку територіальна громада - співвласник частки, яка виділяється, одержує грошову компенсацію.  
185. Стаття 32. Звернення стягнення на частку в спільному майні територіальних громад      Стаття 32. Звернення стягнення на частку в спільному майні територіальних громад  
186. 1. Кредитор територіальної громади - учасника спільної часткової власності має право подати позов про виділення її частки для звернення стягнення на належне боржнику майно.      1. Кредитор територіальної громади - співвласника майна має право подати позов про виділення її частки в натурі для звернення стягнення на неї.  
187. 2. Якщо неможливо виділити частку в натурі або якщо проти цього заперечують інші учасники спільної часткової власності, кредитор має право вимагати продажу боржником - територіальною громадою своєї частки іншим територіальним громадам - учасникам спільної часткової власності із зверненням одержаних коштів на погашення боргу, а в разі відмови боржника від продажу своєї частки іншим учасникам спільної часткової власності чи відмови інших учасників спільної часткової власності від придбання частки боржника - вимагати продажу частки у спільній частковій власності сторонній особі.      2. У разі неможливості виділу частки в натурі або якщо проти цього заперечують інші учасники спільної часткової власності, кредитор має право вимагати продажу боржником - територіальною громадою своєї частки іншим територіальним громадам - учасникам спільної часткової власності із зверненням одержаних коштів на погашення боргу, а в разі відмови боржника від продажу своєї частки іншим учасникам спільної часткової власності чи відмови інших учасників спільної часткової власності від придбання частки боржника - вимагати продажу частки у спільній частковій власності сторонній особі.  
188. 3. Кредитор також має право вимагати через суд звернення стягнення на частку боржника - територіальної громади у праві спільної часткової власності чи перевести на себе майнові права і обов'язки боржника - територіальної громади.      3. Кредитор також має право вимагати через суд звернення стягнення на частку боржника - територіальної громади у праві спільної часткової власності чи перевести на себе майнові права і обов'язки боржника - територіальної громади.  
189. Стаття 33. Володіння, користування і розпорядження майном, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади      Стаття 33. Володіння, користування і розпорядження майном, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади  
190. 1. Учасники спільної сумісної власності, якщо інше не передбачено угодою між ними, разом володіють і користуються усім спільним майном.   -81- Коновалюк В.І.
У статті. 33: в ч. 1 після слів "Учасники спільної сумісної власності" доповнити словами "після вступу в законну силу цього Закону" і далі за текстом ; в ч. 2 після слів "...що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади" доповнити словами "після вступу в законну силу цього Закону" і далі за текстом ;  
Враховано редакційно   1. Учасники спільної сумісної власності, якщо інше не передбачено договором між ними, разом володіють і користуються всім спільним майном.  
191. 2. Володіння, користування, розпорядження майном, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади, здійснюється за взаємною згодою всіх її учасників, якщо інше не передбачено угодою між ними.   -82- Артеменко Ю.А.
Ч. 2 ст. 33 викласти в такій редакції: "2. Володіння, користування та розпорядження майном, що перебуває у спільній сумісній власності територіальних громад, здійснюється від імені всіх її учасників - територіальних громад, відповідно районними чи обласними радами та органами, уповноваженими зазначеними радами, відповідно до умов угоди про утворення та використання спільної сумісної власності".  
Враховано   2. Володіння, користування та розпорядження майном, що перебуває у спільній сумісній власності територіальних громад, здійснюється від імені всіх її учасників - територіальних громад, відповідно районними чи обласними радами та органами, уповноваженими зазначеними радами, відповідно до умов договору про утворення та використання спільної сумісної власності.  
192. Стаття 34. Поділ майна, що перебуває у спільній сумісній власності      Стаття 34. Поділ майна, що перебуває у спільній сумісній власності  
193. 1. Територіальні громади - учасники спільної сумісної власності мають право на поділ майна шляхом грошової компенсації вартості частки.      1. Територіальні громади - співвласники спільної сумісної власності мають право на поділ майна шляхом грошової компенсації вартості частки.  
194. 2. У разі поділу майна, яке перебуває у спільній сумісній власності територіальних громад, передбачається, що частки співвласників у праві спільної сумісної власності є рівними, якщо інше не передбачено законом, угодою сторін або не встановлено судом, коли для цього є підстави, передбачені законом.      2. У разі поділу майна, яке перебуває у спільній сумісній власності територіальних громад, передбачається, що частки співвласників у праві спільної сумісної власності є рівними, якщо інше не передбачено законом, договором або не встановлено судом, коли для цього є підстави, передбачені законом.  
195. Розділ V. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ      Розділ V. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ  
196. Стаття 35. Правовий режим майна комунального підприємства      Стаття 35. Правовий режим майна комунального підприємства  
197. 1. Майно, що є комунальною власністю і закріплене органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом за комунальним підприємством, належить йому на праві повного господарського відання, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.      1. Майно, що є комунальною власністю і закріплене органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом за комунальним підприємством, належить йому на праві господарського відання, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.  
198. 2. Здійснюючи право повного господарського відання, підприємство володіє, користується і розпоряджається закріпленим за ним майном, вчиняючи щодо нього будь-які дії в межах, передбачених цим Законом та іншими законодавчими актами.   -83- Матвієнко А.С.
Ключковський Ю.Б.
Беспалий Б.Я.
В ост. редакції у частині 2 ст.35 після слів "іншими законами" додати "статутом (положенням) підприємства".  
Відхилено   2. Здійснюючи право господарського відання, підприємство володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником, вчиняючи щодо нього будь-які дії в межах, передбачених цим Законом та іншими законами.  
199. 3. Підприємство не має права відчужувати у власність інших осіб належне йому на праві повного господарського відання нерухоме майно, здавати його в оренду, передавати в заставу, вносити у вигляді внесків до статутного фонду господарських товариств без згоди органу, уповноваженого управляти його майном.      3. Підприємство не має права без згоди власника (уповноваженого ним органу) відчужувати у власність інших осіб належне йому на праві господарського відання нерухоме майно, здавати його в оренду, передавати в заставу, вносити у вигляді внесків до статутного фонду господарських товариств.  
200. 4. Іншим майном підприємство розпоряджається самостійно, за винятком випадків, передбачених законом.   -84- Матвієнко А.С.
Ключковський Ю.Б.
Беспалий Б.Я.
В ост. редакції у частині 4 ст.35 після слів "передбачених законом" додати "статутом (положенням) підприємства".  
Відхилено   4. Іншим майном підприємство розпоряджається самостійно, за винятком випадків, передбачених законом.  
201. 5. До права повного господарського відання застосовуються правила про право власності, за винятками, передбаченими законодавчими актами.      5. До права господарського відання застосовуються правила про право власності, за винятками, передбаченими законами.  
202. Стаття 36. Права органу місцевого самоврядування щодо комунального майна, яке перебуває у повному господарському віданні      Стаття 36. Права органу місцевого самоврядування щодо комунального майна, яке перебуває в господарському віданні  
203. 1. Відповідний орган місцевого самоврядування або уповноважена ним особа стосовно майна, що перебуває у повному господарському віданні, приймає рішення про створення, реорганізацію чи ліквідацію підприємства, затверджує його статут, укладає і розриває контракт з його керівником, здійснює контроль за використанням і збереженням закріпленого за підприємством майна та здійснює інші визначені цим Законом та іншими законодавчими актами правомочності.   -85- Коновалюк В.І.
У частині 1 ст. 36 слова "...або уповноважена ним особа" виключити.  
Враховано   1. Відповідний орган місцевого самоврядування стосовно майна, що перебуває в господарському віданні, приймає рішення про створення, реорганізацію чи ліквідацію підприємства, затверджує його статут, укладає і розриває контракт з його керівником, здійснює контроль за використанням і збереженням закріпленого за підприємством майна та здійснює інші визначені цим Законом та іншими законами правомочності.  
204. 2. Власник має право на одержання відповідно до закону частини прибутку від використання майна, що перебуває у повному господарському віданні.      2. Власник має право на одержання відповідно до закону частини прибутку від використання майна, що перебуває у віданні.  
205. 3. Орган місцевого самоврядування не має права втручатися в господарську діяльність підприємства, крім випадків, передбачених законом.      3. Орган місцевого самоврядування не має права втручатися в господарську діяльність підприємства, крім випадків, передбачених законом.  
206. Стаття 37. Правовий режим майна комунальної установи (організації)      Стаття 37. Правовий режим майна комунальної установи (організації)  
207. 1. Майно, що є комунальною власністю і закріплене органом місцевого самоврядування за комунальною установою (організацією), належить їй на праві оперативного управління.      1. Майно, що є комунальною власністю і закріплене органом місцевого самоврядування за комунальною установою (організацією), належить їй на праві оперативного управління відповідно до установчого акта та закону.  
208. 2. Здійснюючи право оперативного управління, установа (організація) володіє, користується і розпоряджається закріпленим за нею майном у межах, визначених цим Законом та іншими законодавчими актами.      2. Здійснюючи право оперативного управління, установа (організація) володіє, користується і розпоряджається закріпленим за нею майном у межах, визначених цим Законом та іншими законодавчими актами.  
209. 3. Установа (організація), що перебуває на місцевому бюджеті і якій законом та установчими документами дозволено займатися господарською діяльністю, має право розпоряджатися доходами від такої діяльності в порядку, встановленому законодавством.      3. Установа (організація), що перебуває на місцевому бюджеті і якій законом та установчими документами дозволено займатися господарською діяльністю, має право розпоряджатися доходами від такої діяльності в порядку, встановленому установчим актом та законом.  
210. 4. Установа (організація) не має права відчужувати належне їм на праві оперативного управління нерухоме та інше майно, визначене установчими документами, здавати його в оренду, передавати в заставу без рішення органу місцевого самоврядування.   -86- Коновалюк В.І.
Частину 4 ст. 37 доповнити словами такого змісту: "або уповноваженого ним органу".  
Враховано   4. Установа (організація) не має права відчужувати належне їм на праві оперативного управління нерухоме та інше майно, визначене установчими документами, здавати його в оренду, передавати в заставу без рішення органу місцевого самоврядування або уповноваженого ним органу.  
211. 5. Комунальна установа (організація), яка перебуває на місцевому бюджеті, відповідає за своїми зобов'язаннями коштами, що є в її розпорядженні.   -87- Кириченко Л.Ф.
Частину п'яту статті 37 добавити реченням наступного змісту: "При недостатності у комунальної установи (організації) коштів відповідальність за її зобов'язаннями несе власник".  
Враховано   5. Комунальна установа (організація), яка перебуває на місцевому бюджеті, відповідає за своїми зобов'язаннями коштами, що є в її розпорядженні. У разі недостатності в комунальної установи (організації) коштів відповідальність за її зобов'язаннями несе власник.  
212. Стаття 38. Права органу місцевого самоврядування щодо майна, яке перебуває в оперативному управлінні      Стаття 38. Права органу місцевого самоврядування щодо майна, яке перебуває в оперативному управлінні  
213. 1. Орган місцевого самоврядування або уповноважена ним особа стосовно майна, яке перебуває в оперативному управлінні приймає рішення про створення, реорганізацію чи ліквідацію установи (організації), затверджує її положення (статут), призначає на посаду та звільняє з посади її керівника, здійснює контроль за використанням і збереженням закріпленого за установою (організацією) майна та здійснює інші визначені законом правомочності.   -88- Коновалюк В.І.
У частині 1 ст. 38 слова "...або уповноважена ним особа" виключити.  
Враховано   1. Орган місцевого самоврядування стосовно майна, яке перебуває в оперативному управлінні, приймає рішення про створення, реорганізацію чи ліквідацію установи (організації), затверджує її положення (статут), призначає на посаду та звільняє з посади її керівника, здійснює контроль за використанням і збереженням закріпленого за установою (організацією) майна та здійснює інші визначені законом правомочності.  
214. 2. Орган місцевого самоврядування стосовно майна, закріпленого за установою (організацією) має право вилучати майно, що використовується установою (організацією) не за призначенням, і розпоряджатися ним на свій розсуд.      2. Орган місцевого самоврядування стосовно майна, закріпленого за установою (організацією) має право вилучати майно, що використовується установою (організацією) не за призначенням, і розпоряджатися ним на свій розсуд.  
215. Розділ VІ. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄКТАМИ ПРАВА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В МІСТІ КИЄВІ ТА СЕВАСТОПОЛІ      Розділ VІ. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄКТАМИ ПРАВА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В МІСТАХ КИЄВІ ТА СЕВАСТОПОЛІ  
216. Стаття 39. Особливості управління об'єктами права комунальної власності в містах Києві та Севастополі      Стаття 39. Особливості управління об'єктами права комунальної власності в містах Києві та Севастополі  
217. 1. Управління об'єктами права комунальної власності в містах Києві та Севастополі здійснюються відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - містогерой Київ", "Про місто-герой Севастополь" та цього Закону.      1. Управління об'єктами права комунальної власності в містах Києві та Севастополі здійснюються відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про місто-герой Севастополь" та цього Закону.  
218. Розділ VІІ. ЗАХИСТ ПРАВА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ      Розділ VІІ. ЗАХИСТ ПРАВА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  
219. Стаття 40. Захист права комунальної власності      Стаття 40. Захист права комунальної власності  
220. Право комунальної власності територіальної громади захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб'єктів. Об'єкти права комунальної власності не можуть бути примусово відчужені у територіальних громад і передані іншим суб'єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади, отриманої шляхом проведення референдуму чи опитування, а також відповідного рішення ради чи уповноваженого нею органу.   -89- Матвієнко А.С.
Ключковський Ю.Б.
Беспалий Б.Я.
В ост. редакції в абзаці 1 ст.40 слово "опитування" виключити.  
Враховано   Право комунальної власності територіальної громади захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб'єктів. Об'єкти права комунальної власності не можуть бути примусово відчужені в територіальних громад і передані іншим суб'єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади, отриманої шляхом проведення референдуму, а також відповідного рішення ради чи уповноваженого нею органу.  
221. Примусове відчуження об'єктів права комунальної власності може бути здійснене лише відповідно до закону.      Примусове відчуження об'єктів права комунальної власності може бути здійснене лише відповідно до закону.  
222. Розділ VІІІ. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ЩОДО КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА       
223. Стаття 41. Розгляд спорів, пов'язаних із застосуванням цього Закону      Стаття 41. Розгляд спорів щодо об'єктів права комунальної власності  
224. Спори, пов'язані із застосуванням цього Закону розглядаються у встановленому законом порядку.      Спори щодо об'єктів права комунальної власності вирішуються відповідно до договору та закону.  
225. Розділ VІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ПРАВА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ      Розділ VІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ПРАВА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  
226. Стаття 42. Відповідальність за зобов'язаннями територіальних громад - суб'єктів права комунальної власності      Стаття 42. Відповідальність за зобов'язаннями територіальних громад - суб'єктів права комунальної власності  
227. 1. Територіальні громади сіл, селищ, міст відповідають за своїми зобов'язаннями відповідно до закону або угоди своїм майном, крім майна, на яке заборонено звертати стягнення.      1. Територіальні громади сіл, селищ, міст відповідають за своїми зобов'язаннями своїм майном, крім майна, на яке відповідно до закону не може бути звернено стягнення.  
228. 2. Територіальні громади не відповідають за зобов'язаннями одна одної, а також за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим.      2. Територіальні громади не відповідають за зобов'язаннями одна одної, а також за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим.  
229. 3. Держава не відповідає за зобов'язаннями територіальної громади.      3. Держава не відповідає за зобов'язаннями територіальної громади.  
230. 4. Автономна Республіка Крим не відповідає за зобов'язаннями територіальних громад.      4. Автономна Республіка Крим не відповідає за зобов'язаннями територіальних громад.  
231. 5. Суб'єкти права комунальної власності - юридичні особи відповідають за своїми зобов'язаннями майном, яке належить їм на праві повного господарського відання, згідно закону, договору та статуту (положення), затвердженого відповідним органом місцевого самоврядування.      5. Суб'єкти права комунальної власності - юридичні особи відповідають за своїми зобов'язаннями майном, яке належить їм на праві господарського відання, відповідно до закону, договору та статуту (положення), затвердженого відповідним органом місцевого самоврядування.  
232. 6. Орган місцевого самоврядування відповідає за зобов'язаннями юридичних осіб, суб'єктів права комунальної власності у випадках, передбачених законом.      6. Територіальна громада відповідає за зобов'язаннями юридичних осіб, суб'єктів права комунальної власності у випадках, передбачених законом.  
233. Стаття 43. Підстави припинення права комунальної власності      Стаття 43. Підстави припинення права комунальної власності  
234. Право комунальної власності на майно припиняється у разі:   -90- Матвєєв В.Й.
Редакція проекту, запропонована до ІІ читання в зв'язку з пропозиціями Головного юридичного управління приведена у відповідність до ЦК України  
Враховано   Право комунальної власності на майно припиняється у випадках та в спосіб, визначені договором та законом.  
235. відчуження комунального майна іншим особам у порядку, встановленому цим Законом, іншими законодавчими актами;       
236. передачі комунального майна у державну власність;       
237. знищення, загибелі комунального майна;       
238. споживання речей.       
239. 2. Припинення права власності територіальної громади не допускається, крім таких випадків:       
240. звернення стягнення на майно за зобов'язаннями суб'єктів права комунальної власності;       
241. відчуження майна, яке за законом не може належати територіальній громаді;       
242. відчуження нерухомого комунального майна на підставах, передбачених законом, у зв'язку з вилученням земельної ділянки, на якій воно знаходиться;       
243. ліквідації юридичної особи за рішенням суду;       
244. націоналізації;       
245. приватизації.       
246. Розділ ІХ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ ІХ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
247. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
248. 2. Визнати такими, що втратили чинність положення Закону України "Про власність" в частині, що стосується комунального майна.      2. До приведення законодавства у відповідність із Законом України "Про право комунальної власності та управління об'єктами комунальної власності" законодавство та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону. 3. Кабінету Міністрів України в місячний термін: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом. 4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування привести свої акти у відповідність із цим Законом.