Кількість абзаців - 76 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про нафту і газ (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України ''Про нафту газ"      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України ''Про нафту газ"  
1. Верховна Рада постановляє:      Верховна Рада постановляє:  
2. І. Внести до Закону України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради, 2001, N 50, ст. 262) такі зміни:      І. Внести до Закону України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради, 2001, N 50, ст. 262; із змінами внесеними Законом України від 27 листопада 2003 року № 1314-ІУ)такі зміни:  
3. 12. 1. У тексті Закону слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі геології та використання надр" в усіх відмінках і числах замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр" у відповідних відмінку і числі   -1- Рудьковський М.М.
Вказану норму врахувати перед прикінцевими положення законопроекту  
Враховано   1. Абзац третій частини першої статті 9 виключити  
    -2- Рудьковський М.М.
Абзац третій статті 9 Закону України "Про нафту і газ " виключити  
Враховано    
4. У тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі геології та використання надр" в усіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр" у відповідних відмінках.       
5. 2. Абзац восьмий статті 12 викласти у новій редакції:      2. Абзац восьмий статті 12 викласти у такій редакції:  
6. "погодження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр, умов конкурсів по кожній ділянці нафтогазоносних надр з органами місцевого самоврядування, центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, а на користування нафтогазоносними надрами з метою промислової розробки - і із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з державного гірничого нагляду".   -3- Кармазін Ю.А.
вказаний абзац викласти в редакції: "попереднього погодження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з геополітичного вивчення та забезпечення раціонального використання надр, що здійснює видачу спеціаольних дозволів на користування нафтогазоносними надрами умов конкурсів по кожній ділянці нафтогазоносних надр з органами місцевого самоврядування на чиїх територіях вони знаходяться, центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів, водного господарства, охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, а на користування нафтогазоносними надрами з метою промислової розробки - і із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з державного гірничого нагляду."  
Враховано частково   "погодження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр, умов конкурсів по кожній ділянці нафтогазоносних надр з органами місцевого самоврядування, центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, а на користування нафтогазоносними надрами з метою промислової розробки - і із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з державного гірничого нагляду".  
7. 3. Доповнити статтю 13 новим абзацом третім такого змісту:   -4- Соломатін Ю.П.
новий абзац 3 до статті 13 виключити  
Відхилено суперечить концепції законопроекту прийнятого у першому читанні  3. Частину першу статті 13 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:  
8. "на геологічне вивчення нафтогазоносних надр з подальшою промисловою розробкою виявлених родовищ."   -5- Рудьковський М.М.
новий абзац 3 до статті 13 викласти в редакції "на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням нафти і газу (промисловою розробкою роовищ)  
Враховано   "на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням нафти і газу (промисловою розробкою родовищ)". У зв"язку з цим абзаци третій-четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п"ятим  
    -6- Кармазін Ю.А.
Стаття 13. абзац 2 частини 1 статті 13 "на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку  
Відхилено Це призведе до збільшення кількості ліцензій , невиправданого відокремлення геологічного вивчення нафтогазоносних надр і дослідно-промислової розробки родовищ   
    -7- Кармазін Ю.А.
Абзац 3 частини 1 статті 13 викласти в такій редакції: "на дослідно-промислову розробку родовищ;"  
Відхилено Це призведе до збільшення кількості ліцензій , невиправданого відокремлення геологічного вивчення нафтогазоносних надр і дослідно-промислової розробки родовищ   
    -8- Кармазін Ю.А.
Абзац 4 частини 1 статті 13 викласти в такій редакції: "на промислову розробку виявлених родовищ;"  
Відхилено Це призведе до збільшення кількості ліцензій , невиправданого відокремлення геологічного вивчення нафтогазоносних надр і дослідно-промислової розробки родовищ   
    -9- Кармазін Ю.А.
Абзац 5 частини 1 статті 13 вилучити.  
Відхилено Це призведе до збільшення кількості ліцензій , невиправданого відокремлення геологічного вивчення нафтогазоносних надр і дослідно-промислової розробки родовищ   
9. 4. Доповнити статтю 14 новим абзацом 5 такого змісту:      4. Статтю 14 доповнити частиною п"ятою такого змісту :  
10. „У разі коли, відповідно до законодавства, має місце правонаступництво, спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами переоформляється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр на протязі 30 днів після надання правонаступником заяви та відповідних документів."   -10- Кармазін Ю.А.
.Абзац 5 статті 14 вилучити.  
Відхилено Вказане положення викликане умовами функціонування нафтогазової галузі  "У разі коли, відповідно до законодавства, має місце правонаступництво, спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами переоформляється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр на протязі 30 днів після надання правонаступником заяви та відповідних документів".  
11. 5. Статтю 15 викласти у новій редакції:      5. У статті 15:  
12. "Стаття 15. Конкурс на отримання спеціального дозволу на користування надрами   -11- Соломатін Ю.П.
що стосується статті 15 - Кабінетом Міністрів України вже затверджено "Порядок та загальні умови проведення конкурсів на отримання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами від 17 вересня 2003 р.№1475, в якому врегульовані питання проведення конкурсів що запропоновані в проекті Закону . Крім цього, Постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. № 841 було затверджено Положення про порядок організації та проведення міжнародних конкурсів (тендерів) на укладання контрактів на користування надрами, а також Кабінетом Міністрів України відповідно до статті 16 Кодексу України про надра затверджено Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами від 2 жовтня 2003 р. № 1540, якими враховані норми права Європейського Союзу.  
Враховано    
13. Організація і проведення конкурсів на отримання спеціального дозволу на користування надрами здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр.   -12- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 15 викласти в такій редакції: "Організація і проведення конкурсів на отримання спеціального дозволу на користування надрами здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр відповідно до вимог цього та інших законів України."  
Відхилено врегульоване статтею 3 Закону України "Про нафту і газ"   
    -13- Кармазін Ю.А.
Додати нову частину 2 статті 15 викласти в такій редакції: Правила та умови проведення конкурсів, типові зразки документів для проведення конкурсу, положення про конкурсну комісію та її персональний склад, механізм визначення суми застави, що вносить учасник конкурсу та повернення, або вилучення її в наслідок порушення умов конкурсу, затверджується Кабінетом міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр.  
Зауваження до статті 15 1 по суті   
14. Конкурсний відбір претендентів на отримання спеціального дозволу на користування надрами здійснюється постійно діючою конкурсною комісією при спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр (конкурсна комісія). Положення про конкурсну комісію і її персональний склад затверджується керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр.   -14- Кармазін Ю.А.
Частину 3 статті 15 викласти в такій редакції: "Конкурсний відбір претендентів на отримання спеціального дозволу на користування надрами здійснюється постійно діючою конкурсною комісією при спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр (конкурсна комісія). "  
Зауваження до статті 15 1 по суті   
    -15- Кармазін Ю.А.
Додати нову частину 4 статті 15 і викласти в такій редакції: "Обов'язковою умовою участі в конкурсі є надання заявником повної та достовірної інформації про себе відповідно до встановленої процедури проведення конкурсу. Невиконання цієї вимоги переможцем є підставою для відміни результатів конкурсу."  
Зауваження до статті 15 1 по суті   
15. Оголошення про проведення конкурсу публікується у газеті "Урядовий кур'єр" не пізніш як за 60 календарних днів до терміну подання конкурсної пропозиції. В оголошенні зазначаються термін подання конкурсної пропозиції, адреса, за якою приймаються документи, номер телефону для довідок.   -16- Кармазін Ю.А.
Частину 5 статті 15 викласти в такій редакції: "Оголошення про проведення конкурсу публікується у газеті "Голос України" і "Урядовий кур'єр" та на електронній сторінці Кабінету міністрів України і цього органу в Інтернет не пізніш як за 60 календарних днів до терміну подання конкурсної пропозиції. В оголошенні зазначаються термін подання конкурсної пропозиції, адреса, за якою приймаються документи, номер телефону для довідок та електронна адреса за якою знаходиться конкурсна документація, що є за своїм обсягом ідентичною паперовому варіанту, яка може бути безоплатна отримана всіма бажаючими.  
Зауваження до статті 15 1 по суті  1) частину п"яту викласти в такій редакції: Умови проведення конкурсів на отримання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами розробляються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі геології та використання надр і затверджуються Кабінетом Міністрів України, а конкурсний відбір здійснюється постійно діючою конкурсною комісією при спеціально уповноваженому органі центральної виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр.  
    -17- Рудьковський М.М.
Абзац 5 статті 15 викласти в редакції : "Умови проведення конкурсів на отримання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами розробляються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі геології та використання надр і затверджуються Кабінетом Міністрів України, а конкурсний відбір здійснюється постійно діючою конкурсною комісією при спеціально уповноваженому органі центральної виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр. "  
Враховано    
16. Конкурсна комісія надсилає або надає претенденту конкурсну документацію протягом трьох робочих днів з дня отримання від нього оплати. Плата за конкурсну документацію не повинна перевищувати суму, необхідну для покриття витрат на підготовку такої документації та її розсилання.   -18- Кармазін Ю.А.
Частину 6 статті 15 викласти в такій редакції: У випадку бажання претендента отримати паперовий примірник конкурсної документації та матеріали геологічної інформації, придбану для складення програми робіт на об'єкті надрокористування, конкурсна комісія надсилає або надає претенденту конкурсну документацію та геологічну інформацію в день отримання від нього оплати, а у випадку надходження плати у вихідні дні, в перший наступний за вихідними день. Плата за конкурсну документацію та геологічну інформацію не повинна перевищувати суму, необхідну для покриття витрат на підготовку такої документації та її розсилання.  
Зауваження до статті 15 1 по суті   
17. Конкурсна документація повинна містити:       
18. зазначення строку дії спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами;       
19. кваліфікаційні вимоги до претендентів;   -19- Кармазін Ю.А.
Абзац 2 частину 7 статті 15 викласти в такій редакції: "єдині кваліфікаційні вимоги до всіх претендентів;"  
Зауваження до статті 15 1 по суті   
20. умови щодо користування конкретними об'єктами надрокористування       
21. інструкцію щодо складання програми робіт на об'єкті надрокористування;       
22. зазначення способу, місця та кінцевого строку подання конкурсних пропозицій;       
23. виклад процедури надання роз'яснень щодо конкурсної документації;       
24. зазначення місця, дати та часу розкриття конкурсних пропозицій;       
25. зазначення прізвища, посади та адреси однієї чи кількох посадових осіб конкурсної комісії, уповноважених здійснювати зв'язок із учасниками;       
26. Кваліфікаційні вимоги до претендентів, які зазначаються в конкурсній документації, повинні містити:   -20- Кармазін Ю.А.
Додати абзац 9 частину 7 статті 15 викласти в такій редакції: "Довідку про внесення застави, в розмірі встановленому відповідно до вимог Положення про конкурс."  
Зауваження до статті 15 1 по суті   
27. відомості про претендента (юридичну назву - для юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові - для фізичної особи), адресу, номер телефону, факсу, його керівників (прізвище, посада - для юридичної особи), місце реєстрації, спеціалізацію, чисельність працюючих, основний вид діяльності, досвід роботи у сфері надрокористування;   -21- Кармазін Ю.А.
Абзац 1 частини 8 статті 15 викласти в такій редакції: "відомості про претендента (юридичну назву - для юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові - для фізичної особи), адресу, номер телефону, факсу, його керівників (прізвище, посада - для юридичної особи), місце реєстрації, спеціалізацію, чисельність працюючих, основний вид діяльності, досвід роботи у сфері надрокористування, наявність ліцензій на виконання робіт, передбачених конкурсом."  
Зауваження до статті 15 1 по суті   
28. інформацію про фінансову спроможність претендента (загальний власний та позичковий капітал, установи банків, що обслуговують та/або фінансують претендента (назва, адреса), завірену керівником підприємства копію фінансового балансу за попередній рік, відомості щодо банкрутства або ліквідації, а також щодо заборгованості за податковими платежами - для юридичної особи;   -22- Рудьковський М.М.
Абзац 17 статті 15 Закону України "Про нафту і газ" викласти в редакції : "У разі, якщо користувач нафтогазоносними надрами здійснював їх геологічне вивчення з метою подальшої промислової розробки і отримав за наслідками державної експертизи та геолого-економічної оцінки позитивне рішення про затвердження запасів родовища або покладу нафтогазоносних надр, то нафтогазоносні надра передаються йому у користування поза конкурсом".  
Враховано   2) доповнити частиною дванадцятою такого змісту : "У разі, якщо користувач нафтогазоносними надрами здійснював їх геологічне вивчення з метою подальшої промислової розробки і отримав за наслідками державної експертизи та геолого-економічної оцінки позитивне рішення про затвердження запасів родовища або покладу нафтогазоносних надр, то нафтогазоносні надра передаються йому у користування поза конкурсом".  
    -23- Кармазін Ю.А.
Абзац 2 частини 8 статті 15 викласти в такій редакції: "інформацію про фінансову спроможність претендента (офіційну довідку установ банків, що обслуговують та/або фінансують претендента (назва, адреса) про загальний власний та позичковий капітал, завірену керівником підприємства копію фінансового балансу за попередній рік, відомості щодо банкрутства або ліквідації, а також податкової інспекції - щодо заборгованості за податковими платежами; спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів, водного господарства, охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр"  
Зауваження до статті 15 1 по суті   
29. інформацію про виробничу діяльність (коротку довідку про діяльність претендента, технології, виробничі потужності та обладнання, які використовуватимуться претендентом під час роботи на об'єкті надрокористування, техніко-економічні показники підприємницької діяльності претендента за останні два роки);   -24- Кармазін Ю.А.
Абзац 3 частини 8 статті 15 викласти в такій редакції: "інформацію про виробничу діяльність (коротку довідку про освіту та діяльність претендента, технології, виробничі потужності та обладнання, які використовуватимуться претендентом під час роботи на об'єкті надрокористування, техніко-економічні показники підприємницької діяльності претендента за останні два роки); " Абзац 4 частини 8 статті 15 викласти в такій редакції: " про юридичних та фізичних осіб (назва, адреса, місце реєстрації), які залучатимуться претендентом для виконання робіт з користування нафтогазоносними надрами, в тому числі про кваліфікацію фізичних осіб, які здійснюватимуть керівництво зазначеними роботами;"  
Зауваження до статті 15 1 по суті   
30. відомості про юридичних та фізичних осіб, які залучатимуться претендентом для виконання робіт з користування нафтогазоносними надрами, в тому числі про кваліфікацію фізичних осіб, які здійснюватимуть керівництво зазначеними роботами;   -25- Кармазін Ю.А.
Абзац 5 частини 8 статті 15 викласти в такій редакції: "фінансові документи, що підтверджують внесення плати за участь у конкурсі, геологічну інформацію, придбану претендентом для складення програми робіт на об'єкті надрокористування;"  
Зауваження до статті 15 1 по суті   
31. фінансові документи, що підтверджують внесення плати за участь у конкурсі, конкурсну документацію, геологічну інформацію, придбану претендентом для складення програми робіт на об'єкті надрокористування;   -26- Кармазін Ю.А.
Абзац 2 частини 9 статті 15 перенести в окрему частину. "Геологічна інформація, придбана претендентом для складення програми робіт на об'єкті надрокористування повинна містити дані геологічного, геофізичного, геохімічного, аерокосмічного, економічного змісту, що характеризують будову надр, наявні в них корисні копалини, умови розробки родовищ, інші якісні і кількісні параметри та особливості надр і отримані за результатами геологорозвідувальних, геолого-екологічних, науково-дослідних, експлуатаційних та інших робіт (геологічна інформація)"  
Зауваження до статті 15 1 по суті   
32. відомості про дотримання інших умов конкурсів, які можуть додатково встановлюватися спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр для кожного окремого об'єкта.   -27- Кармазін Ю.А.
Вилучити абзац 6 частини 8 статті 15 вилучити і передбачити виключний перелік умов "відомості про дотримання інших умов конкурсів, які можуть додатково встановлюватися спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр для кожного окремого об'єкта."  
Зауваження до статті 15 1 по суті   
33. Умови щодо користування конкретними об'єктами надрокористування, які зазначаються в конкурсній документації повинні містити:       
34. дані щодо природних умов, ландшафту ділянок нафтогазоносних надр, що надаються в користування;       
35. дані геологічного, геофізичного, геохімічного, аерокосмічного, економічного змісту, що характеризують будову надр, наявні в них корисні копалини, умови розробки родовищ, інші якісні і кількісні параметри та особливості надр і отримані за результатами геологорозвідувальних, геолого-екологічних, науково-дослідних, експлуатаційних та інших робіт (геологічна інформація);       
36. вичерпну характеристику обладнання та споруд, що надаються в користування відповідно до умов спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами;       
37. орієнтовний обсяг капітальних вкладень, які необхідно здійснити на початковій та наступних стадіях використання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами;       
38. розмір збору за отримання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами.       
39. Положення про складання програми робіт на об'єкті надрокористування, яка надається у складі конкурсної документації, повинна містити вказівки щодо оформлення переліку, графіку робіт і заходів, які передбачаються у конкурсній пропозиції претендентом для здійснення на об'єкті надрокористування, а також розміру інвестицій на ці цілі з обґрунтуванням та висновками. Програма робіт в обов'язковому порядку повинна включати відомості про заплановане здійснення природоохоронних заходів, а також заходів з підвищення безпеки робіт на об'єкті надрокористування.       
40. Конкурсна пропозиція складається державною мовою і подається у письмовій формі, у пронумерованому і прошитому вигляді за підписом уповноваженої посадової особи претендента, у подвійному конверті. На зовнішньому і внутрішньому конверті зазначається адреса спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр і найменування об'єкта надрокористування. На внутрішньому конверті зазначається також найменування претендента та його адреса. На зовнішньому конверті робиться позначка: "Заявка про участь у конкурсі на отримання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами (із зазначенням об'єкта надрокористування)". Подані конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією у журналі реєстрації із зазначенням дати їх подання. Конкурсні пропозиції, отримані конкурсною комісією після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.   -28- Кармазін Ю.А.
У частині 12 статті 15 вилучити із частини слова "подвійному", "зовнішньому і внутрішньому", "внутрішньому". Слова "адреса. На зовнішньому конверті робиться" замінити на "адреса та робиться". І викласти текст частини в такій редакції: "Конкурсна пропозиція складається державною мовою і подається у письмовій формі, у пронумерованому і прошитому вигляді за підписом уповноваженої посадової особи претендента, у подвійному конверті. На зовнішньому і внутрішньому конверті зазначається адреса спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр і найменування об'єкта надрокористування. На внутрішньому конверті зазначається також найменування претендента та його адреса. На зовнішньому конверті робиться позначка: "Заявка про участь у конкурсі на отримання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами (із зазначенням об'єкта надрокористування)". Подані конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією у журналі реєстрації із зазначенням дати їх подання. Конкурсні пропозиції, отримані конкурсною комісією після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали." Це зайві міри, оскільки під час такої реєстрації пакетів, яка передбачена чинною частиною, і так всім зрозуміло, хто вносив цю пропозицію.  
Зауваження до статті 15 1 по суті   
41. Розкриття конкурсних пропозицій відбувається у день закінчення строку їх подання у час та у місці, зазначених у конкурсній документації. До участі у процедурі розкриття конкурсних пропозицій повинні бути допущені уповноважені представники всіх претендентів, що подали конкурсні пропозиції. Відсутність представника претендента на процедурі розкриття тендерних пропозицій не є підставою для нерозкриття, не розгляду або відхилення його конкурсної пропозиції. Під час розкриття конкурсних пропозицій перевіряється наявність всіх необхідних документів, передбачених інструкцією щодо їх підготовки, правильність їх оформлення, а також мають бути оголошені конкурсною комісією присутнім представникам претендентів найменування та адреса кожного претендента.   -29- Кармазін Ю.А.
Вилучити останнє речення частини 13 статті 15 "Розкриття конкурсних пропозицій відбувається у день закінчення строку їх подання у час та у місці, зазначених у конкурсній документації. До участі у процедурі розкриття конкурсних пропозицій повинні бути допущені уповноважені представники всіх претендентів, що подали конкурсні пропозиції. Відсутність представника претендента на процедурі розкриття тендерних пропозицій не є підставою для нерозкриття, не розгляду або відхилення його конкурсної пропозиції. Під час розкриття конкурсних пропозицій перевіряється наявність всіх необхідних документів, передбачених інструкцією щодо їх підготовки, правильність їх оформлення, а також мають бути оголошені конкурсною комісією присутнім представникам претендентів найменування та адреса кожного претендента.".  
Зауваження до статті 15 1 по суті   
    -30- Кармазін Ю.А.
Додати нову частину 14 статті 15 і викласти її в такій редакції: "Конкурсна комісія ознайомлюється з конкурсними пропозиціями, одночасно вносячи до протоколу і інформуючи, представників претендентів, які мають право бути присутніми при цьому, в такій послідовності: 1. Оголошення загальної кількості внесених пакетів, а потім найменування та адресу кожного претендента; 2. Послідовне, відповідно до дати реєстрації, відкриття кожного з пакетів, перевірка наявності в пакеті всіх необхідних документів, передбачених інструкцією щодо їх підготовки, правильність їх оформлення та об'явлення про відповідність чи не відповідність змісту пакету встановленій процедурі"  
Зауваження до статті 15 1 по суті   
42. Під час розкриття конкурсних пропозицій складається протокол згідно з установленою спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр формою, копія якого надається всім представникам претендентів на їх запит. Ці відомості зазначаються у звіті про результати конкурсу, який разом із конкурсною документацією усіх претендентів зберігається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр.   -31- Кармазін Ю.А.
Частину 15 статті 15 викласти в такій редакції: Під час розкриття конкурсних пропозицій складається протокол за встановленою типовою формою, завірена копія якого, відразу ж після заповнення і підписання, надається всім присутнім при розкритті пропозицій представникам претендентів, та направляється поштою відсутнім претендентам. Протокол і відомість з розписами про отримання та поштовими квитанціями про направлення протоколів, разом із конкурсною документацією усіх претендентів, додаються до звіту про результати конкурсу і зберігаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр протягом терміну дії ліцензії, а в інших випадках, в тому числі і не проведення конкурсу чи не прийняття рішення щодо визначення переможця, не менше 5 років, дня прийняття рішення про це.  
Зауваження до статті 15 1 по суті   
43. Конкурсна комісія визначає переможця конкурсу протягом 45 календарних днів після розкриття конкурсних пропозицій з урахуванням повноти матеріалів, поданих претендентами, та відповідності їх таким критеріям:       
44. наявність фінансових гарантій платоспроможності претендентів;       
45. оптимальність економічних і технологічних рішень для досягнення мети користування нафтогазоносними надрами;       
46. забезпечення максимального обсягу приросту запасів нафти, конденсату і газу та їх раціонального використання;   -32- Кармазін Ю.А.
Абзац 3 частини 16 статті 15 "забезпечення максимального обсягу приросту запасів нафти, конденсату і газу та їх раціонального використання;", викласти її в такій редакції: "забезпечення максимального обсягу виявлених запасів нафти, конденсату і газу та їх раціональної добичі;"  
Зауваження до статті 15 1 по суті   
47. мінімізація негативного впливу на навколишнє природне середовище, у тому числі щодо порушення ґрунтів, заподіяння шкоди рослинному і тваринному світу, забруднення водних об'єктів та атмосферного повітря, готовність до вжиття заходів з відтворення зазначених природних ресурсів;   -33- Кармазін Ю.А.
Абзац 4 частини 16 статті 15 "мінімізація негативного впливу на навколишнє природне середовище, у тому числі щодо порушення ґрунтів, заподіяння шкоди рослинному і тваринному світу, забруднення водних об'єктів та атмосферного повітря, готовність до вжиття заходів з відтворення зазначених природних ресурсів;", викласти її в такій редакції: "Надання банківських та інших встановлених законодавством гарантій, щодо наявності матеріально-технічних, фінансових і організаційних ресурсів для забезпечення дотримання норм охорони навколишнього природного середовища, мінімізації і компенсації негативного впливу на нього, у тому числі подальшого відновлення порушених ґрунтів, відшкодування заподіяної шкоди рослинному і тваринному світу, очистки забруднених водних об'єктів та атмосферного повітря, власникам та користувачам землі і водного басейну у районі надрокористування; рівнозначного відтворення зазначених природних ресурсів;"  
Зауваження до статті 15 1 по суті   
48. оптимальність строків проведення робіт, забезпечення їх найвищого технічного і технологічного рівня, використання передових технологій та наукових досягнень;       
49. комплексність геологічного вивчення та розробки надр;       
50. створення максимально безпечних умов праці;   -34- Кармазін Ю.А.
Абзац 7 частини 16 статті 15 "створення максимально безпечних умов праці;", викласти її в такій редакції: "створення не меш безпечних умов праці, ніж встановлених чинним законодавством;"  
Зауваження до статті 15 1 по суті   
51. наявність у претендентів позитивного досвіду ефективного проведення робіт на ділянках надр на підставі вже отриманих ними спеціальних дозволів;   -35- Кармазін Ю.А.
Абзац 8 частини 16 статті 15 "наявність у претендентів позитивного досвіду ефективного проведення робіт на ділянках надр на підставі вже отриманих ними спеціальних дозволів;", викласти її в такій редакції: "наявність у претендентів офіційно наданих довідок про результати робіт, що свідчать про наявність позитивного досвіду попереднього ефективного проведення робіт на ділянках надр; "  
Зауваження до статті 15 1 по суті   
52. готовність до розв'язання претендентами інженерно-транспортних і соціальних проблем, а також надання гарантій відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам у районі надрокористування;   -36- Кармазін Ю.А.
Абзац 9 частини 16 статті 15 "готовність до розв'язання претендентами інженерно-транспортних і соціальних проблем, а також надання гарантій відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам у районі надрокористування;", викласти її в такій редакції: "Наявність матеріально-фінансових ресурсів для розв'язання інженерно-транспортних і соціальних проблем, які пов'язані з діяльністю у районі надрокористування;"  
Зауваження до статті 15 1 по суті   
53. дотримання інших умов конкурсу, які можуть додатково встановлюватися спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр для кожного окремого об'єкта.       
54. Конкурс по видачі спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами визнається таким, що відбувся, якщо у ньому взяло участь не менше двох учасників. У разі, якщо лише один претендент подав конкурсну пропозицію на отримання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, а відсутність інших учасників зумовлена причинами, що визнані об'єктивними конкурсною комісією, то спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами надається заявникові за умови його відповідності усім вимогам, які встановлені органом, що проводить конкурс.   -37- Кармазін Ю.А.
Додати нову частину 17 статті 15 в такій редакції: "Конкурс по видачі спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами визнається таким, що відбувся, якщо у ньому взяло участь не менше двох учасників. "  
Зауваження до статті 15 1 по суті   
    -38- Кармазін Ю.А.
Частину 20 статті 15 "Конкурс по видачі спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами визнається таким, що відбувся, якщо у ньому взяло участь не менше двох учасників. У разі, якщо лише один претендент подав конкурсну пропозицію на отримання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, а відсутність інших учасників зумовлена причинами, що визнані об'єктивними конкурсною комісією, то спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами надається заявникові за умови його відповідності усім вимогам, які встановлені органом, що проводить конкурс.", викласти в такій редакції: "Конкурс по видачі спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами визнається таким, що відбувся, якщо у ньому взяло участь не менше двох учасників. У разі, якщо лише один претендент подав конкурсну пропозицію на отримання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, а відсутність інших учасників зумовлена причинами, що визнані об'єктивними конкурсною комісією, то спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами надається заявникові за умови його відповідності усім вимогам, які встановлені органом, що проводить конкурс, викласти в такій редакції: "У разі, якщо лише один претендент подав конкурсну пропозицію на отримання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, то конкурсна комісія об'являє такий конкурс повторно.  
Немає висновку    
55. Після оголошення конкурсною комісією переможця конкурсу спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр укладає з переможцем угоду про умови користування нафтогазоносними надрами. При укладенні угоди про умови користування нафтогазоносними надрами не можуть бути змінені умови, які були оприлюднені як умови конкурсу.       
56. У разі коли переможець конкурсу і спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр протягом 30 календарних днів після оголошення його результатів не уклали угоду про умови користування нафтогазоносними надрами внаслідок відмови або ухиленні переможця від укладення угоди або переможець відмовляється від отримання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр проводить повторний конкурс.   -39- Кармазін Ю.А.
Частину 21 статті 15 "У разі коли переможець конкурсу і спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр протягом 30 календарних днів після оголошення його результатів не уклали угоду про умови користування нафтогазоносними надрами внаслідок відмови або ухиленні переможця від укладення угоди або переможець відмовляється від отримання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр проводить повторний конкурс." викласти в такій редакції: "У разі коли переможець конкурсу і спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр протягом 30 календарних днів після оголошення його результатів не уклали угоду про умови користування нафтогазоносними надрами внаслідок відмови або ухиленні переможця від укладення угоди або переможець відмовляється від отримання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, то сума застави, що внесена учасником конкурсу перераховується до Державного бюджету України, а спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр проводить повторний конкурс.  
Зауваження до статті 15 1 по суті   
57. У разі, якщо користувач нафтогазоносними надрами здійснював їх геологічне вивчення з метою подальшої промислової розробки і отримав за наслідками державної експертизи та геолого-економічної оцінки позитивне рішення про затвердження запасів родовища або покладу нафтогазоносних надр, то нафтогазоносні надра передаються йому у користування поза конкурсом".   -40- Кармазін Ю.А.
Частину 21 статті 15 "У разі, якщо користувач нафтогазоносними надрами здійснював їх геологічне вивчення з метою подальшої промислової розробки і отримав за наслідками державної експертизи та геолого-економічної оцінки позитивне рішення про затвердження запасів родовища або покладу нафтогазоносних надр, то нафтогазоносні надра передаються йому у користування поза конкурсом." вилучити, оскільки його внесено для обходження процедури конкурсу. Ліцензія на вивчення це одне, а конкурс на добичу це інше.  
Зауваження до статті 15 1 по суті   
58. У статті 17:   -41- Соломатін Ю.П.
збільшення термінів дії спеціальних дозволів при роботах на шельфі та спорудження і експлуатації підземних сховищ є недоцільним  
Відхилено суперечить концепції законопроекту прийнятого у першому читанні  6. Абзаци другий - п"ятий частини першої статті 17 викласти у такій редакції :  
59. абзац 2 викласти у новій редакції: "геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ на суші - не більш як на 5 років, на континентальному шельфі та у межах виключної (морської) економічної зони України - 10 років".   -42- Кармазін Ю.А.
Запропоновану редакцію абзацу 1 частини 1 статті 17: "геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ на суші - не більш як на 5 років, на континентальному шельфі та у межах виняткової (морської) економічної зони України -10 років; ", викласти в такій редакції: "геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ, - не більш як на 5 років; "  
Відхилено суперечить концепції законопроекту прийнятого у першому читанні  геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ на суші - не більш як на 5 років, на континентальному шельфі та у межах виключної (морської) економічної зони України - 10 років;  
60. абзац 3 викласти у новій редакції: "видобутку нафти і газу (промислової розробки родовищ) на суші - не більш як на 20 років, на континентальному шельфі та у межах виключної (морської) економічної зони України - не більш як на 30 років".   -43- Кармазін Ю.А.
Запропоновану редакцію абзацу 2 частини 1 статті 17: : "видобування нафти і газу (промислової розробки родовищ) на суші - не більш як на 20 років, на континентальному шельфі та у межах виняткової (морської) економічної зони України - не більш як на 30 років; ", викласти в такій редакції: "видобування нафти і газу (промислової розробки родовищ) - не більш як на 20 років; "  
Відхилено суперечить концепції законопроекту прийнятого у першому читанні  видобутку нафти і газу (промислової розробки родовищ) на суші - не більш як на 20 років, на континентальному шельфі та у межах виключної (морської) економічної зони України - не більш як на 30 років;  
61. доповнити новим абзац 4 в такій редакції: "геологічного вивчення нафтогазоносних надр з подальшою промисловою розробкою виявлених родовищ - на строк, що охоплював би період дії окремих спеціальних дозволів на геологічне вивчення нафтогазоносних надр і на видобування нафти і газу (промислову розробку родовищ), але не більше як на 20 років на суші і не більше як на 30 років на континентальному шельфі та в межах виключної (морської) економічної зони України".   -44- Рудьковський М.М.
Слова "доповнити новим абзацом 4 " замінити на : "абзац 4 викласти в редакції"  
Враховано   геологічного вивчення нафтогазоносних надр з подальшою промисловою розробкою виявлених родовищ - на строк, що охоплював би період дії окремих спеціальних дозволів на геологічне вивчення нафтогазоносних надр і на видобування нафти і газу (промислову розробку родовищ), але не більше як на 20 років на суші і не більше як на 30 років на континентальному шельфі та в межах виключної (морської) економічної зони України;  
    -45- Кармазін Ю.А.
Запропоновану редакцію абзацу 3 частини 1 статті 17: "геологічного вивчення нафтогазоносних надр з подальшою промисловою розробкою виявлених родовищ - на строк, що охоплював би період дії окремих спеціальних дозволів на геологічне вивчення нафтогазоносних надр і на видобування нафти і газу (промислову розробку родовищ), але не більше як на 20 років на суші і не більше як на 30 років на континентальному шельфі та в межах виняткової (морської) економічної зони України; ", викласти в такій редакції: "геологічного вивчення нафтогазоносних надр з подальшою розробкою виявлених родовищ - на строк, що охоплював би період дії окремих спеціальних дозволів на геологічне вивчення нафтогазоносних надр і на видобування нафти і газу (промислову розробку родовищ), але не більш як на 20 років; "  
Відхилено суперечить концепції законопроекту прийнятого у першому читанні   
62. абзац 5 викласти у новій редакції: "спорудження та експлуатації підземних сховищ нафти чи газу - не більш як на 50 років".   -46- Кармазін Ю.А.
Частину 2 статті 17 "Користувач нафтогазоносними надрами, який належно виконував вимоги та умови, передбачені спеціальним дозволом на користування нафтогазоносними надрами та угодою про користування нафтогазоносними надрами, має право на продовження строку дії цього дозволу." викласти в такій редакції: "Користувач нафтогазоносними надрами, який належно виконував вимоги та умови, передбачені спеціальним дозволом на користування нафтогазоносними надрами та угодою про користування нафтогазоносними надрами, має право на продовження строку дії цього дозволу, якщо за умовами нового конкурсу, його конкурсна пропозиція буде такою ж, або кращою, ніж в інших учасників конкурсу". Це дасть можливість в інтересах власника ділянки, а це практично завжди держава, або орган місцевого самоврядування, заключати угоду на новий термін на більш вигідний для народу умовах  
Відхилено суперечить концепції законопроекту прийнятого у першому читанні  спорудження та експлуатації підземних сховищ нафти чи газу - не більш як на 50 років. 7. Частину п"яту статті 19 викласти в такій редакції:  
    -47- Рудьковський М.М.
Слова "абзац 5 викласти у новій редакції " замінити на "абзац 5 додати "  
Враховано    
    -48- Кармазін Ю.А.
Із частину 3 статті 17 "Строк дії спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами починається з дня одержання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, якщо в ньому не передбачено інше." вилучити речення "якщо в ньому не передбачено інше." І викласти його в такій редакції: "Строк дії спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами починається з дня одержання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами.". В інтересах держави, як найшвидший початок використання дозволу і сплата податків, і недопущення використання дозволів у вигляді своєрідних "фінансових консервів", оскільки сам по собі дозвіл може слугувати в якості застави для отримання різних видів кредитів. Тим більше що приступити до роботи він може не пізніше 180 календарних днів.  
Відхилено суперечить концепції законопроекту прийнятого у першому читанні   
    -49- Кармазін Ю.А.
Запропоновану редакцію абзацу 4 частини 1 статті 17: "спорудження та експлуатації підземних сховищ нафти чи газу - не більш як на 50 років." , викласти в такій редакції: "спорудження та експлуатації підземних сховищ нафти чи газу - не більш як на 20 років."  
Відхилено суперечить концепції законопроекту прийнятого у першому читанні   
    -50- Соломатін Ю.П.
вважаю це недоцільне внесення змін до статті 19 Закону України "Про нафту і газ"  
Відхилено суперечить концепції законопроекту прийнятого у першому читанні   
    -51- Кармазін Ю.А.
Частину 1 статті 19 "Ділянки, на які надаються спеціальні дозволи на користування нафтогазоносними надрами, повинні обмежуватися відповідною площею і глибиною. Повний або частковий збіг ділянок для однакових видів користування нафтогазоносними надрами (крім геологічного вивчення нафтогазоносних надр) не допускається." викласти в такій редакції: Ділянки, на які надаються спеціальні дозволи на користування нафтогазоносними надрами, повинні обмежуватися відповідними глибиною і площею, межи яких повинні бути відмічені на карті, що видається одночасно із дозволом, і не можуть повністю або частково співпадати для однакових видів користування нафтогазоносними надрами (крім геологічного вивчення нафтогазоносних надр).  
Відхилено суперечить концепції законопроекту прийнятого у першому читанні   
63. Абзац 5 статті 19 викласти в наступній редакції: "Максимальна площа ділянок, які надаються для геологічного вивчення нафтогазоносних надр, не може перевищувати 500 квадратних кілометрів, а для ділянок Чорного моря з глибиною води понад 200 м - площа ліцензії обґрунтовується на підставі геолого-економічної оцінки доцільності проведення робіт."   -52- Кармазін Ю.А.
Запропоновану редакцію частини 5 статті 19: "Максимальна площа ділянок, які надаються для геологічного вивчення нафтогазоносних надр, не може перевищувати 500 квадратних кілометрів, а для ділянок Чорного моря з глибиною води понад 200 м - площа ліцензії обґрунтовується на підставі геолого-економічної оцінки доцільності проведення робіт.", викласти в такій редакції: "Максимальна площа ділянок, які надаються для геологічного вивчення нафтогазоносних надр, не може перевищувати 500 квадратних кілометрів."  
Відхилено уперечить концепції законопроекту прийнятого у першому читанні  "Максимальна площа ділянок, які надаються для геологічного вивчення нафтогазоносних надр, не може перевищувати 500 квадратних кілометрів, для ділянок Чорного моря не може перевищувати 1000 квадратних кілометрів. На умовах угод про розподіл продукції площа ділянок може визначатись Кабінетом Міністрів України.  
    -53- Рудьковський М.М.
Абзац 5 статті 19 викласти в наступній редакції: "Максимальна площа ділянок, які надаються для геологічного вивчення нафтогазоносних надр, не може перевищувати 500 квадратних кілометрів, а для ділянок Чорного моря не може перевищувати 1000 квадратних кілометрів. На умовах угод про розподіл продукції площа ділянок може визначатись Кабінетом Міністрів України.  
Враховано    
    -54- Кармазін Ю.А.
У частині 6 статті 19 "Якщо виявлене родовище або створене підземне сховище виходить за межі ділянки нафтогазоносних надр, наданої у користування з метою геологічного вивчення, за заявкою користувача нафтогазоносними надрами розмір цієї ділянки може бути збільшено для цієї ж мети без проведення конкурсу, якщо суміжна ділянка нафтогазоносних надр не надана в користування.", викласти її в такій редакції: "Якщо виявлене родовище або створене підземне сховище виходить за межі ділянки нафтогазоносних надр, наданої у користування з метою геологічного вивчення, за заявкою користувача нафтогазоносними надрами розмір цієї ділянки може бути, з урахуванням вимог частини 5 статті 19, збільшено для цієї ж мети без проведення конкурсу, тільки у випадку, якщо суміжна ділянка нафтогазоносних надр не виставлена на конкурс, чи не надана в користування."  
Відхилено суперечить концепції законопроекту прийнятого у першому читанні   
    -55- Соломатін Ю.П.
вважаю за недоцільне внесення змін до статті 22 Закону України "Про нафту і газ", так як особливий режим ведення робіт повинен обумовлюватись спеціальним дозволом на користування нафтогазоносними надрами  
Відхилено суперечить концепції законопроекту прийнятого у першому читанні   
64. 8. Абзац 1 статті 22 викласти у такій редакції: "На ділянках нафтогазоносних надр, що знаходяться в межах територіальних вод та виключної (морської) економічної зони України і на використання яких отримано спеціальний дозвіл, ведення робіт здійснюється відповідно до особливого режиму, який встановлюється власником спеціального дозволу за погодженням із спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади, до відома яких віднесені питання охорони державного кордону України, безпеки судноплавства, рибного господарства, екології та природних ресурсів".   -56- Кармазін Ю.А.
Редакцію частини 1 статті 22 "На ділянках нафтогазоносних надр, що знаходяться в межах територіальних вод та виключної (морської) економічної зони України і на використання яких отримано спеціальний дозвіл, ведення робіт здійснюється відповідно до особливого режиму, який встановлюється власником спеціального дозволу за погодженням із спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади, до відома яких віднесені питання охорони державного кордону України, безпеки судноплавства, рибного господарства, екології та природних ресурсів." викласти в такій редакції: "Ведення робіт на ділянках нафтогазоносних надр, що знаходяться в межах територіальних вод та виключної (морської) економічної зони України, на використання яких отримано спеціальний дозвіл, здійснюється відповідно до особливого режиму проведення робіт, екологічної та судноплавної безпеки, який встановлюється власником спеціального дозволу за погодженням із спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади, до відома яких віднесені питання охорони державного кордону України, безпеки судноплавства, екології та природних ресурсів і рибного господарства,"  
Враховано частково   8. Частину першу статті 22 викласти у такій редакції: "На ділянках нафтогазоносних надр, що знаходяться в межах територіальних вод та виключної (морської) економічної зони України і на використання яких отримано спеціальний дозвіл, ведення робіт здійснюється відповідно до особливого режиму, який встановлюється власником спеціального дозволу за погодженням із спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади, до відома яких віднесені питання охорони державного кордону України, безпеки судноплавства, рибного господарства, екології та природних ресурсів".  
65. 9. У статті 28:   -57- Кармазін Ю.А.
В частині 2 статті 28 "Переможець конкурсу на отримання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами укладає з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі геології та використання надр угоду про умови користування нафтогазоносними надрами." після слів "угоду про" додати "передбачені конкурсом" і викласти в такій редакції: "Переможець конкурсу на отримання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами укладає з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі геології та використання надр угоду про передбачені конкурсом умови користування нафтогазоносними надрами"  
Враховано   9. У статті 28: 1) Частину другу викласти в такій редакції: "Переможець конкурсу на отримання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами укладає з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі геології та забезпечення раціонального використання надр угоду про передбачені конкурсом умови користування нафтогазоносними надрами";  
    -58- Кармазін Ю.А.
Додати новий абзац 10 до частини 3 статті 28 в такій редакції: "суми і терміни виплат до Державного бюджету за користування нафтогазоносними надрами"  
Відхилено , врегульовано статтею 26 Закону України "Про нафту і газ"   
66. Доповнити новим абзацом чотирнадцятим такого змісту: "Пропозиції, зобов'язання та гарантії претендента, на підставі яких його було визнано переможцем конкурсу, є обов'язковими для виконання і зазначаються в угоді про умови користування нафтогазоносними надрами";   -59- Кармазін Ю.А.
До частини 5 статті 28 "Угода про умови користування нафтогазоносними надрами може доповнюватися іншими умовами, які не суперечать чинному законодавству і визначаються з урахуванням особливостей проведення передбачених спеціальним дозволом на користування нафтогазоносними надрами робіт." додати частину речення "і не порушують економічних інтересів України." та викласти в такій редакції: "Угода про умови користування нафтогазоносними надрами може доповнюватися іншими умовами, які не суперечать чинному законодавству і визначаються з урахуванням особливостей проведення передбачених спеціальним дозволом на користування нафтогазоносними надрами робіт і не порушують економічних інтересів України."  
Відхилено , врегульовано Законом України "Про нафту і газ  2) Після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту: "Пропозиції, зобов'язання та гарантії претендента, на підставі яких його було визнано переможцем конкурсу, є обов'язковими для виконання і зазначаються в угоді про умови користування нафтогазоносними надрами"; У зв"язку з цим частину четверту , вважати частиною п"ятою. 10. Частину третю статті 34 викласти у такий редакції:  
    -60- Соломатін Ю.П.
додати речення такого змісту "в разі затвердження проекту дослідно-промислової розробки в Державній Комісії по запасах України"  
Відхилено , врегульовано Законом України "Про нафту і газ   
67. 10. Абзац третій статті 34 викласти у новій редакції такого змісту: „ У разі якщо геологічне вивчення родовищ або покладів нафтогазоносних надр взятих на державний облік і зарахованих до державного фонду родовищ корисних копалин повністю здійснювалось за рахунок коштів Державного бюджету України, ці поклади передаються в промислову розробку на конкурсних засадах."   -61- Кармазін Ю.А.
Чинну частину третю статті 34 "Поклади нафти і газу, що були відкриті внаслідок геологорозвідувальних робіт, які фінансувалися за рахунок коштів Державного бюджету України, передаються в промислову розробку на конкурсних засадах." яку запропоновано ініціаторами проекту замінити на варіант "У разі якщо геологічне вивчення родовищ або покладів нафтогазоносних надр взятих на державний облік і зарахованих до державного фонду родовищ корисних копалин повністю здійснювалось за рахунок коштів Державного бюджету України, ці поклади передаються в промислову розробку на конкурсних засадах." викласти в такій редакції: "Родовища або поклади нафтогазоносних надр, відкриті внаслідок геологорозвідувальних робіт, взяті на державний облік, або зараховані до державного фонду родовищ корисних копалин які фінансувалися за рахунок коштів Державного бюджету СРСР, України, Автономної республіки Крим, органів місцевого самоврядування, передаються в промислову розробку виключно на конкурсних засадах.".  
Враховано частково фінансування геологорозвідувальних робіт в нафтогазовій галузі за рахунок місцевих бюджетів не здійснювалось  " У разі якщо геологічне вивчення родовищ або покладів нафтогазоносних надр, взятих на державний облік і зарахованих до державного фонду родовищ корисних копалин, повністю здійснювалось за рахунок коштів Державного бюджету України, ці поклади передаються в промислову розробку на конкурсних засадах".  
68. Доповнити статтю 35 новим абзацом 3 такого змісту: "Видобуток нафти і газу з родовища (покладу) при дослідно-промисловій розробці повинен здійснюватись в режимах, обсягах і термінах відповідно до проекту дослідно-промислової розробки".      11. Статтю 35 доповнити частиною третьою такого змісту такого змісту: "Видобуток нафти і газу з родовища (покладу) при дослідно-промисловій розробці повинен здійснюватись в режимах, обсягах і термінах відповідно до проекту дослідно-промислової розробки". 12. "У тексті Закону слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі геології та використання надр" в усіх відмінках і числах замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр" у відповідних відмінку і числі  
69. Прикінцеві положення      ІІ. Прикінцеві положення  
70. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -62- Рудьковський М.М.
Додати до прикінцеві положення : внести до Кодексу України "Про надра" ( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 36, ст.340 ; 2001р., N 2-3, ст.10 , N 50, ст.262; 2002р., N 12-13, ст.92 , 2003р, N 10-11, ст.86, N 30, ст.247 ; 2004р., N 5, ст. 22 , із змінами внесеними Законом України від 27 листопада 2003 року № 1314-ІУ) 1) доповнити статтею 3-1 такого змісту : Якщо законом з питань користування нафтогазоносними надрами встановлені інші норми, ніж ті, що встановлені у цьому Кодексі , застосовуються норми такого Закону. 2) у тексті Кодексу України слова "Державний комітет України по геології і використанню надр" в " в усіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр" у відповідному відмінку.  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Внести до Кодексу України "Про надра" ( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 36, ст.340 ; 2001р., N 2-3, ст.10 , N 50, ст.262; 2002р., N 12-13, ст.92 , 2003р, N 10-11, ст.86, N 30, ст.247 ; 2004р., N 5, ст. 22 , із змінами внесеними Законом України від 27 листопада 2003 року № 1314-ІУ) 1) доповнити статтею 3-1 такого змісту : Якщо законом з питань користування нафтогазоносними надрами встановлені інші норми, ніж ті, що встановлені у цьому Кодексі , застосовуються норми такого Закону. 2) у тексті Кодексу України слова "Державний комітет України по геології і використанню надр" в " в усіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр" у відповідному відмінку.  
71. 2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:   -63- Кармазін Ю.А.
Додати в прикінцеві положення цього закону застереження в такій редакції: "В двомісячний термін з дня введення в дію цього Закону: 1. Президентові України і Кабінету міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 2. Кабінету міністрів України затвердити Типове положення про правила та умови проведення конкурсів, типові зразки документів, конкурсну комісію, принципи формування її персонального складу, підстави, процедуру і терміни затвердження;".  
Враховано частково   2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:  
72. подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;      подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;  
73. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;      привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
74. відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;      відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;  
75. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.      забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.