Кількість абзаців - 20 Таблиця поправок


Про інформацію Кабінету Міністрів України ''Про стан збереження об'єктів соціально-культурного призначення в процесі приватизації та цільового їх використання у післяприватизаційний період'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект П О С Т А Н О В А ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про інформацію Кабінету Міністрів України "Про стан збереження об'єктів соціально-культурного призначення в процесі приватизації та цільового їх використання у післяприватизаційний період"      Проект П О С Т А Н О В А ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про інформацію Кабінету Міністрів України "Про стан збереження об'єктів соціально-культурного призначення в процесі приватизації та цільового їх використання у післяприватизаційний період"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. 1. Інформацію Кабінету Міністрів України взяти до відома.   -1- Семенюк В.П.
Перший абзац п.1 викласти в такій редакції: "Інформацію Кабінету Міністрів України про стан збереження об'єктів соціально-культурного призначення в процесі приватизації та цільового їх використання у після-приватизаційний період взяти до відома".  
Враховано   1. "Інформацію Кабінету Міністрів України про стан збереження об'єктів соціально-культурного призначення в процесі приватизації та цільового їх використання у після-приватизаційний період взяти до відома".  
3. З метою поліпшення забезпечення населення областей, районів та територіальних громад міст, селищ, сіл об'єктами соціально-культурного призначення провести 16 червня 2004 року парламентські слухання на тему: "Про збереження та цільове використання об'єктів соціально-культурного призначення в процесі зміни форми власності господарюючих суб'єктів, що їх утримують".      З метою поліпшення забезпечення населення областей, районів та територіальних громад міст, селищ, сіл об'єктами соціально-культурного призначення провести 8 червня 2004 року парламентські слухання на тему: "Про збереження та цільове використання об'єктів соціально-культурного призначення в процесі зміни форми власності господарюючих суб'єктів, що їх утримують".  
4. Спеціальній контрольній комісії Верховної Ради України з питань приватизації із залученням представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників Фонду державного майна України здійснити необхідні заходи щодо організації зазначених парламентських слухань.      Спеціальній контрольній комісії Верховної Ради України з питань приватизації із залученням представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників Фонду державного майна України здійснити необхідні заходи щодо організації зазначених парламентських слухань.  
5. 2. Кабінету Міністрів України:   -2- Хара В.Г.
П.2 доповнити абзацами такого змісту: Кабінету Міністрів України: терміново внести зміни до чинного законодавства і подати відповідні законопроекти на розгляд Верховної Ради України щодо заборони закриття, продажу та перепрофілювання закладів соціально-культурної сфери підприємств, установ і організацій;  
Враховано редакційно   2. Кабінету Міністрів України: При доопрацюванні Податкового кодексу України розглянути питання про звільнення від оподаткування підприємств, установ і організацій, які утримують об'єкти соціальної сфери, відповідно до переліку затвердженого Кабінетом Міністрів України.  
    -3- Хара В.Г.
терміново подати на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до деяких законів України з питань щодо забезпечення житлових прав громадян, які проживають у гуртожитках;  
Враховано    
    -4- Хара В.Г.
розробити та прийняти науково-обгрунтовані нормативи забезпечення населення об'єктами соціально-культурного призначення;  
Враховано    
    -5- Хара В.Г.
передбачити у Державному та місцевих бюджетах на 2005 рік окремими рядками кошти на часткове дотування об'єктів культури, спорту, дитячих позашкільних та оздоровчих закладів підприємств, установ та організацій, які знаходяться в складному фінансовому та економічному стані і не в змозі в зв'язку з цим нести витрати на господарське утримання об'єктів соціально-культурної сфери;  
Враховано редакційно    
    -6- Хара В.Г.
розглянути питання про виділення субсидій з Державного та місцевого бюджетів на відшкодування витрат закладам соціально-культурної сфери в оплаті комунальних послуг;  
Враховано редакційно    
    -7- Хара В.Г.
звільнити від будь-якого оподаткування кошти, які спрямовуються на утримання об'єктів соціально-культурної сфери, особливо в сільській місцевості;  
Враховано редакційно    
    -8- Хара В.Г.
звільнити підприємства, установи, організації, які утримують об'єкти соціально-культурної сфери від оподаткування суми прибутку, яка спрямовується на потреби цих об'єктів;  
Враховано редакційно    
    -9- Хара В.Г.
звільнити об'єкти соцкультпобуту від обов'язкових амортизаційних відрахувань;  
Відхилено    
    -10- Хара В.Г.
звільнити від податку на додану вартість обсяги робіт, матеріали та обладнання, які використовуються для утримання або ремонту соціально-культурних закладів;  
Враховано редакційно    
    -11- Хара В.Г.
встановити пільгові тарифи на оплату енергоносіїв, комунально-побутових послуг для закладів соціально-культурної сфери;  
Враховано редакційно в п.4   
    -12- Хара В.Г.
забезпечити збереження об'єктів соцкультсфери після закриття (ліквідації) підприємств, шахт, розрізів, збагачувальних фабрик за рішенням органів влади шляхом їх обов'язкової передачі у комунальну власність".  
Враховано редакційно    
    -13- Стоян О.М.
П.2 доповнити абзацами такого змісту: "1. Розробити Державну комплексну програму збереження і подальшого розвитку об'єктів соціальної сфери, поклавши в її основу державні соціальні стандарти, забезпечення потреб населення послугам соціально-культурного та побутового характеру.  
Враховано редакційно    
    -14- Стоян О.М.
2.Оголосити мораторій на закриття, ліквідацію та перепрофілювання культурно-освітніх закладів на територіях, де не забезпечується надання послуг населенню на рівні державних соціальних стандартів.  
Враховано редакційно    
    -15- Стоян О.М.
3. Зберегти цільове використання об'єктів соціальної сфери після закриття містоутворюючих підприємств шляхом передачі цих об'єктів у комунальну власність.  
Враховано редакційно    
    -16- Стоян О.М.
4. Розробити механізм безоплатної передачі об'єктів соцсфери профспілкам, їх об'єднанням (за їх згодою), а також підприємствам, які протягом п'яти років утримують їх за рахунок власних коштів.  
Відхилено    
    -17- Стоян О.М.
5. Не зупиняти законом про Державний бюджет України норми щодо: - пільг з плати за землю, що займають об'єкти соціальної сфери; - надання пільг підприємствам та організаціям з метою заохочення проведення ними благодійної та спонсорської діяльності, спрямованої на збереження об'єктів соціальної сфери.  
Відхилено , питання регулюється спеціальними законодавчими актами   
    -18- Стоян О.М.
6. Опрацювати механізм звільнення від оподаткування доходів від господарської діяльності культурно-освітніх та спортивних закладів в частині, що спрямовується на зміцнення матеріально-технічної бази та виплату зарплати працівникам цих закладів.  
Враховано редакційно    
    -19- Стоян О.М.
7. Передбачити в Державній програмі приватизації норми щодо: - погодження з профспілками перелік об'єктів соцсфери, які пропонуються до продажу, а також терміну збереження профілю їх діяльності, але не менше 5 років. - повернення підприємству, на балансі якого перебував об'єкт соціальної сфери, 30 відсотків коштів від продажу цього об'єкта.  
Відхилено    
    -20- Стоян О.М.
8. Віднести об'єкти соцсфери до групи споживачів комунальних послуг, електроенергії, як для населення.  
Враховано редакційно в п.4   
6. З метою істотного поліпшення забезпеченості об'єктами соціально-культурного призначення населення регіонів та територіальних громад з урахуванням їх демографічних особливостей рекомендувати розробити Державну комплексну програму збереження і подальшого розвитку об'єктів соціально-культурного призначення, поклавши у її основу забезпечення потреб населення послугами соціально-культурного та побутового характеру відповідно до завдань, визначених у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України "Дієвість, відкритість, результативність".      З метою істотного поліпшення забезпеченості об'єктами соціально-культурного призначення населення регіонів та територіальних громад з урахуванням їх демографічних особливостей рекомендувати розробити Державну комплексну програму збереження і подальшого розвитку об'єктів соціально-культурного призначення, поклавши у її основу забезпечення потреб населення послугами соціально-культурного та побутового характеру відповідно до завдань, визначених у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України "Дієвість, відкритість, результативність".  
7. Заборонити закриття, ліквідацію та перепрофілювання культурно-освітніх закладів на територіях міст, селищ, сіл, де не забезпечується надання їх послуг населенню на рівні соціальних стандартів, передбачених законодавством.      Заборонити закриття, ліквідацію та перепрофілювання культурно-освітніх закладів на територіях міст, селищ, сіл, де не забезпечується надання їх послуг населенню на рівні соціальних стандартів, передбачених законодавством.  
8. Вжити заходів щодо збереження і передачі в управління органів місцевого самоврядування об'єктів соціально-культурного призначення підприємствами, де є державна частка.      Вжити заходів щодо збереження і передачі в управління органів місцевого самоврядування об'єктів соціально-культурного призначення підприємствами, де є державна частка.  
9. При формуванні місцевих бюджетів на 2005 рік передбачити збільшення надходжень до них коштів для належного утримання і цільового використання об'єктів соціально-культурної сфери, які перебувають в управлінні органів місцевого самоврядування.      При формуванні бюджету на 2005 рік передбачити збільшення надходження коштів для належного утримання і цільового використання об'єктів соціально-культурної сфери, які перебувають в державному управлінні та органів місцевого самоврядування.  
10. У разі банкрутства приватизованих підприємств забезпечити передачу в управління органам місцевого самоврядування об'єктів соціально-культурного призначення, що перебувають на їх балансах.      У разі банкрутства приватизованих підприємств забезпечити передачу в управління органам місцевого самоврядування об'єктів соціально-культурного призначення, що перебувають на їх балансах.  
11. Здійснити інвентаризацію об'єктів соціально-культурного призначення, що перебували на балансах підприємств, які були роздержавлені за законодавством Союзу РСР та забезпечити контроль за цільовим використанням цих об'єктів. Із залученням органів місцевого самоврядування взяти на облік об'єкти соціально-культурного призначення, що залишаються у користуванні цих господарюючих суб'єктів. При виявленні нецільового використання зазначених об'єктів або інших, передбачених чинним законодавством підстав, забезпечити у встановленому порядку їх передачу в управління органам місцевого самоврядування.      Здійснити інвентаризацію об'єктів соціально-культурного призначення, що перебували на балансах підприємств, які були роздержавлені за законодавством Союзу РСР та забезпечити контроль за цільовим використанням цих об'єктів. Із залученням органів місцевого самоврядування взяти на облік об'єкти соціально-культурного призначення, що залишаються у користуванні цих господарюючих суб'єктів. При виявленні нецільового використання зазначених об'єктів або інших, передбачених чинним законодавством підстав, забезпечити у встановленому порядку їх передачу в управління органам місцевого самоврядування.  
12. Прискорити передачу гуртожитків, що залишилися у користуванні господарюючих суб'єктів, в управління органів місцевого самоврядування з дотриманням прав їх мешканців відповідно до чинного законодавства.      . До 31 травня 2004р. подати на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до деяких законів України з питань щодо забезпечення житлових прав громадян, які проживають у гуртожитках. Прискорити передачу гуртожитків, що залишилися у користуванні господарюючих суб'єктів, в управління органів місцевого самоврядування з дотриманням прав їх мешканців відповідно до чинного законодавства  
13. Зупинити зняття з обліку нерухомих пам'яток архітектури та містобудування України або їх складових до виконання вимог частини першої статті 13 Закону України "Про охорону культурної спадщини".      Зупинити зняття з обліку нерухомих пам'яток архітектури та містобудування України або їх складових до виконання вимог частини першої статті 13 Закону України "Про охорону культурної спадщини".  
14. Забезпечити до 1 вересня 2004 року разом з Київською міською радою, Київською міською державною адміністрацією та іншими державними органами виконавчої влади передачу на баланс Історико-архітектурній пам'ятці-музею "Київська фортеця" всіх земляних та кам'яних пам'яток Київської фортеці згідно з постановами Ради Міністрів Української РСР від 24 серпня 1963 року №970 "Про впорядкування справи обліку та охорони пам'ятників архітектури на території Української РСР" та від 6 вересня 1979 року № 442 "Про доповнення списку пам'яток містобудування і архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави" з метою збереження цього комплексу пам'яток національного значення, які не підлягають приватизації, без відселення діючих користувачів.   -21- Семенюк В.П.
Танюк Л.С.
Абзац 14 п.2 доповнити на початку реченням такого змісту: "Доповнити п. 3.20 Постанови Верховної Ради України від 27 листопада 2003 року "Про інформацію Кабінету Міністрів України про сучасний стан та перспективи охорони об'єктів культурної спадщини України, а також пам'яток історії та культури Українського народу, що знаходяться за її межами" абзацем другим такого змісту":  
Враховано в п.5   
15. 3. Фонду державного майна України:      3. Фонду державного майна України:  
16. При проведенні реорганізації підприємств та/або приватизації цілісних майнових комплексів підприємств (установ, закладів) забезпечити передачу наявних у них об'єктів соціально-культурного призначення в управління органам місцевого самоврядування та в комунальну власність або спільну власність територіальних громад для їх цільового використання.      При проведенні реорганізації підприємств та/або приватизації цілісних майнових комплексів підприємств (установ, закладів) забезпечити передачу наявних у них об'єктів соціально-культурного призначення в управління органам місцевого самоврядування та в комунальну власність або спільну власність територіальних громад для їх цільового використання.  
17. 4. Органам місцевого самоврядування:      4. Органам місцевого самоврядування:  
18. Забезпечити приймання в управління об'єктів соціально-культурного призначення та їх цільове використання в інтересах населення відповідних регіонів та територіальних громад для забезпечення надання послуг населенню на рівні соціальних стандартів, передбачених законодавством.   -22- Семенюк В.П.
Доповнити після п.4 абзацом такого змісту: "Кабінету Міністрів України поінформувати Верховну Раду України у лютому 2005 року про хід виконання цієї Постанови".  
Враховано в п.6  Забезпечити приймання в управління об'єктів соціально-культурного призначення та їх цільове використання в інтересах населення відповідних регіонів та територіальних громад для забезпечення надання послуг населенню на рівні соціальних стандартів, передбачених законодавством. Розглянути питання про віднесення об'єктів соцсфери до групи споживачів комунальних послуг, електроенергії, як для населення. 5. Доповнити п. 3.20 Постанови Верховної Ради України від 27 листопада 2003 року "Про інформацію Кабінету Міністрів України про сучасний стан та перспективи охорони об'єктів культурної спадщини України, а також пам'яток історії та культури Українського народу, що знаходяться за її межами абзацом другим такого змісту: Забезпечити до 1 вересня 2004 року разом з Київською міською радою, Київською міською державною адміністрацією та іншими державними органами виконавчої влади передачу на баланс Історико-архітектурній пам'ятці-музею "Київська фортеця" всіх земляних та кам'яних пам'яток Київської фортеці згідно з постановами Ради Міністрів Української РСР від 24 серпня 1963 року №970 "Про впорядкування справи обліку та охорони пам'ятників архітектури на території Української РСР" та від 6 вересня 1979 року № 442 "Про доповнення списку пам'яток містобудування і архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави" з метою збереження цього комплексу пам'яток національного значення, які не підлягають приватизації, без відселення діючих користувачів. 6."Кабінету Міністрів України поінформувати Верховну Раду України у лютому 2005 року про хід виконання цієї Постанови".  
19. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Спеціальну контрольну комісію Верховної Ради України з питань приватизації Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики і праці, Комітет Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій.      7. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Спеціальну контрольну комісію Верховної Ради України з питань приватизації, Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики і праці, Комітет Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій.