Кількість абзаців - 360 Таблиця поправок


Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Закон України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"   -1- Довгий Т.О.
У назві законопроекту та усьому тексті законопроекту слово "власників" замінити на слово "володільців".  
Відхилено   Проект Закон України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"  
    -2- Кабінет Міністрів України
Назву законопроекту та в тексті законопроекту вживати назву виду обов'язкового страхування, встановлену пунктом 9 частини першої статті 7 Закон)" України "Про страхування" (далі-Закон) - "обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів" у відповідних відмінках.  
Відхилено    
    -3- Кабінет Міністрів України
У назві законопроекту та всьому тексті слова "наземних транспортних засобів" у всіх відмінках замінити словом "дорожніх транспортних засобів" у відповідному відмінку  
Відхилено    
    -4- Турчинов О.В.
Викласти назву проекту в наступній редакції: "Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів".  
Відхилено    
1. Цей закон регулює відносини в сфері обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів і спрямований на забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю та майну потерпілих при експлуатації наземних транспортних засобів на території України.   -5- Довгий Т.О.
Преамбулу законопроекту викласти в такій редакції: "Цей Закон регулює відносини в сфері обов'язкового страхування цивільної відповідальності володільців транспортних засобів (далі - страхування цивільної відповідальності) і спрямований на забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю та майну потерпілих при експлуатації наземних транспортних засобів на території України."  
Враховано частково   Цей Закон регулює відносини в сфері обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі - обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності) і спрямований на забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю та майну потерпілих при експлуатації наземних транспортних засобів на території України.  
    -6- Кабінет Міністрів України
Преамбулу законопроекту доповнити: у частині першій словом "життю" після слів "шкоди, заподіяної"; частиною другою в редакції: "Дія цього Закону поширюється на резидентів та нерезидентів - власників транспортних засобів (автомобілі, автобуси, самохідні машини, сконструйовані па шасі автомобілів, мотоцикли всіх типів, марок і моделей, причепи, напівпричепи та мотоколяски), що експлуатують їх на вулично-дорожній мережі загального користування, за винятком транспортних засобів, власники яких застрахували цивільну відповідальність у державах, з уповноваженими організаціями по страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів яких Моторне (транспортне) страхове бюро уклало угоду про взаємне визнання договорів такого страхування."  
Враховано частково    
2. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
3. Стаття 1. Визначення основних термінів      Стаття 1. Визначення основних термінів  
4. В цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:      В цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:  
5. страхувальники - особи, що уклали договори обов'язкового страхування цивільної відповідальності за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю, майну третіх осіб при експлуатації транспортного засобу;   -7- Довгий Т.О.
Пункт 1 частини першої статті 1 після слова "уклали" доповнити словами "зі страховиками".  
Враховано   1.1. страхувальники - юридичні особи та дієздатні громадяни, що уклали зі страховиками договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю, майну третіх осіб під час експлуатації наземного транспортного засобу;  
    -8- Турчинов О.В.
В пункті 1 статті 1 після дефісу писати: "юридичні особи та дієздатні громадяни,..", далі - за текстом, слово "при" замінити на слова "під час";  
Враховано    
6. страховики - страховики, що мають право здійснення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів відповідно до вимог, встановлених цим Законом;   -9- Довгий Т.О.
Пункт 2 частини першої статті 1 викласти в такій редакції: "страховики - страхові організації, що мають право здійснення обов'язкового страхування цивільної відповідальності володільців транспортних засобів відповідно до вимог, встановлених цим Законом та Законом України "Про страхування";.  
Враховано   1.2. страховики - страхові організації, що мають право на здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів відповідно до вимог, встановлених цим Законом та Законом України "Про страхування";.  
    -10- Кабінет Міністрів України
У статті 1 термін "страховик" необхідно привести у відповідність з терміном, що визначений Законом України "Про страхування".  
Відхилено    
7. треті особи - потерпілі юридичні та фізичні особи, здоров'ю та (або) майну яких внаслідок дорожньо-транспортної пригоди транспортним засобом заподіяна шкода, цивільну відповідальність за яку несе власник цього транспортного засобу;   -11- Довгий Т.О.
Пункт 3 частини першої статті 1 пропонується викласти в такій редакції: "потерпілі - юридичні та фізичні особи, життю, здоров'ю та (або) майну яких внаслідок дорожньо-транспортної пригоди транспортним засобом заподіяна шкода, цивільну відповідальність за яку несе володілець цього транспортного засобу;". Пропонується у тексті законопроекту замінити слова "треті особи" на слова "потерпілі" у відповідних відмінках.  
Враховано редакційно   1.3. потерпілі - треті юридичні та фізичні особи, життю, здоров'ю та/або майну яких внаслідок дорожньо-транспортної пригоди транспортним засобом заподіяна шкода, цивільно-правову відповідальність за яку несе власник цього транспортного засобу;  
    -12- Беспалий Б.Я.
У пункті 3 частини 1 статті 1, слова "та (або)" замінити текстом "та/або". Аналогічно у всьому тексті.  
Враховано    
    -13- Турчинов О.В.
У пункті 3 статті 1 вилучити слова: "...транспортним засобом", "...цього". Після слів "та фізичні особи," додати слово: "життю,..", далі- за текстом.  
Враховано    
8. особи, відповідальність яких застрахована - вказані в договорі обов'язкового страхування відповідальності особи, цивільна відповідальність яких застрахована згідно цього договору, або, в залежності від умов договору обов'язкового страхування відповідальності, будь-які особи, що експлуатують забезпечений транспортний засіб;   -14- Довгий Т.О.
Пункт 4 частини першої статті 1 пропонується виключити.  
Відхилено   1.4. особи, відповідальність яких застрахована - визначені в договорі обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності особи, цивільно-правова відповідальність яких застрахована згідно цього договору, або, в залежності від умов договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, будь-які особи, що експлуатують забезпечений транспортний засіб;  
9. транспортні засоби - наземні механічні транспортні засоби, які підлягають державній реєстрації та обліку в органах Державтоінспекції МВС та (або) допущені до дорожнього руху, а також ввезені на територію України для тимчасового користування, або транспортні засоби, зареєстровані в інших країнах.   -15- Беспалий Б.Я.
У пункті 5 частини 1 статті 1 після слів "також ввезені на" доповнити словом "митну"  
Враховано   1.5. наземні транспортні засоби (далі - транспортні засоби) - це пристрої, призначені для перевезення людей та/або вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів, які підлягають державній реєстрації та обліку в органах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України (далі - Державтоінспекції МВС України) та/або допущені до дорожнього руху, а також ввезені на митну територію України для тимчасового користування, зареєстровані в інших країнах;  
    -16- Кабінет Міністрів України
Пункт 5 статті 1 викласти в такій редакції: "транспортні засоби - це пристрої, призначені для перевезення людей і (або) вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів, які підлягають державній реєстрації та обліку в органах Державтоінспекції МВС та (або) допущені до дорожнього руху, а також ввезені на територію України для тимчасового користування, зареєстровані в інших країнах".  
Враховано    
    -17- Кабінет Міністрів України
У статті термін "транспортні засоби" у такій редакції: "транспортний засіб - пристрій, призначений для перевезення людей і (або) вантажу, а також встановленого на нього спеціального обладнання чи механізмів".  
Враховано частково    
    -18- Турчинов О.В.
У пункті 5 статті 1 слова ".., а також ввезені" замінити на слова "в тому числі ввезені", .після слова "зареєстровані" додати: "відповідними дорожніми установами", далі - за текстом;  
Враховано частково    
    -19- Ларін С.М.
Пункт 5 частини першої статті 1 пропонується викласти в такій редакції: "Транспортний засіб - будь-який транспортний засіб, який пересувається по землі та рухається механічною силою, але не по рельсах, та будь-якого виду причеп, спарений або ні."  
Відхилено    
10. власники транспортних засобів - юридичні та фізичні особи, які відповідно до чинного законодавства України є власниками або законними володільцями (користувачами транспортних засобів) на підставі права власності, права господарського відання, оперативного управління, на основі договору оренди, довіреності або правомірно експлуатують транспортний засіб на інших підставах;   -20- Довгий Т.О.
Пункт 6 частини першої статті 1 викласти в такій редакції: "володільці транспортних засобів - власники транспортних засобів, а також особи, які законно володіють транспортними засобами на праві господарського відання, оперативного управління чи на інших підставах, які не суперечать закону (договір оренди, довіреність тощо);".  
Відхилено   1.6. власники транспортних засобів - юридичні та фізичні особи, які відповідно до законів України є власниками або законними володільцями (користувачами) наземних транспортних засобів на підставі права власності, права господарського відання, оперативного управління, на основі договору оренди, довіреності або правомірно експлуатують транспортний засіб на інших законних підставах;  
    -21- Хомутиннік В.Ю.
1. Абзац шостий частини першої статті 1 проекту викласти в такій редакції: "1.6. власники транспортних засобів - юридичні та фізичні особи, які відповідно до чинного законодавства України є власниками або законними володільцями (користувачами транспортних засобів) на підставі права власності, права господарського відання, оперативного управління, на основі договору оренди, довіреності або на інших правомірних підставах;"  
Враховано    
    -22- Беспалий Б.Я.
У пункті 6 частини 1 статті 1 слова "чинного законодавства" замінити словом "законодавства", а слова " (користувачами транспортних засобів)" замінити текстом "чи користувачами транспортних засобів".  
Враховано    
    -23- Кабінет Міністрів України
У статті 1, термін "власники транспортних засобів" викласти у такій редакції: "власник транспортного засобу - фізична або юридична особа, яка володіє майновими правами на транспортний засіб та має на це відповідні документи".  
Відхилено    
    -24- Кабінет Міністрів України
Статтю 1 доповнити терміном "користувач транспортним засобом" такого змісту: "користувач транспортного засобу фізична або юридична особа, яка користується транспортним засобом відповідно до чинного законодавства та має на це відповідні документи (договір оренди, довіреність та ін.)".  
Відхилено    
    -25- Довгий Т.О.
Слова "власники транспортних засобів" замінити на слова "володільці транспортних засобів" в усьому тексті законопроекту.  
Відхилено    
11. забезпечений транспортний засіб - транспортний засіб, зазначений у чинному договорі обов'язкового страхування цивільної відповідальності, або, в залежності від умов договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності, будь-який транспортний засіб, який експлуатується особою, цивільна відповідальність якої застрахована, на законних підставах;   -26- Довгий Т.О.
Пункт 7 частини першої статті 1 виключити.  
Відхилено   1.7. забезпечений транспортний засіб - наземний транспортний засіб, зазначений у чинному договорі обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, або, в залежності від умов договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, будь-який наземний транспортний засіб, який експлуатується особою, цивільно-правова відповідальність якої застрахована, на законних підставах;  
12. страхова оцінка розміру шкоди - визначення розміру шкоди з метою виплати страхового відшкодування;   -27- Довгий Т.О.
Пункт 8 частини першої статті 1 виключити.  
Відхилено   1.8. страхова оцінка розміру шкоди - визначення розміру шкоди з метою виплати страхового відшкодування; 1.9. бонус-малус - система підвищень або знижок до базової ставки страхового тарифу, за допомогою якої страховик коригує страхову премію залежно від того, чи були страхові випадки у відношенні до об'єкта страхування у певному проміжку часу.  
    -28- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Доповнити статтю новим пунктом такого змісту: "бонус-малус - система підвищень і знижок до базової ставки страхового тарифу, за допомогою якої страховик коригує страхову премію у випадку, якщо у відношенні до об'єкта страхування у певному проміжку часу не було страхових випадків."  
Враховано    
    -29- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 8 проекту доповнити частиною першою такого змісту: "Бонус-малус - коефіцієнт страхових тарифів, який застосовується для заохочення безаварійної експлуатації транспортних засобів при укладанні договорів обов'язкового страхування власників транспортних засобів строком більше, ніж на півроку в залежності від наявності чи відсутності страхових випадків з вини страхувальника в період дії попередніх договорів обов'язкового страхування. Страховики мають право застосувати бонус-малус лише для договорів страхування відповідальності за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю, майну третіх осіб внаслідок експлуатації будь-якого транспортного засобу, або одного з транспортних засобів, зазначених у договорі, особою, вказаною в договорі страхування."  
Враховано частково    
13. Уповноважений орган - спеціальний уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.   -30- Беспалий Б.Я.
У пункті 9 частини 1 статті 1 слова "спеціальний уповноважений" замінити словом "центральний".  
Враховано   1.10. Уповноважений орган - спеціальний уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг; 1.11 страховий сертифікат "Зелена картка" - страховий сертифікат єдиної форми, що застосовується в країнах - членах Міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена Картка", які зазначені і не викреслені у такому сертифікаті.  
    -31- Кабінет Міністрів України
У пункті 9 статті 1 та в тексті законопроекту замінити слова "Уповноважений орган" на Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України у відповідних відмінках.  
Відхилено    
    -32- Кабінет Міністрів України
Доповнити статтю 1 пунктом 10 такого змісту: "10) страховий сертифікат "Зелена картка" - страховий сертифікат єдиної форми, що застосовується в країнах - членах Міжнародної системи автострахування "Зелена Картка", які зазначені і не викреслені у такому сертифікаті".  
Враховано    
14. Стаття 2. Законодавство про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів      Стаття 2. Законодавство про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів  
15. Відносини у сфері обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (далі - обов`язкове страхування цивільної відповідальності) регулюються Конституцією України, Цивільним кодексом України, Законом України "Про страхування", цим та іншими законами України і нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них.   -33- Кабінет Міністрів України
У першому абзаці статті 2 виключити слова "прийнятими відповідно до них".  
Відхилено   2.1. Відносини у сфері обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів регулюються Конституцією України, Цивільним кодексом України, Законом України "Про страхування", цим та іншими законами України і нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них.  
16. Якщо міжнародним договором України встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, то на території України застосовуються правила міжнародного договору.   -34- Беспалий Б.Я.
Участині 2 статті 2 після тексту "міжнародним договором України" доповнити текстом ", згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України"  
Враховано   2.2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, то на території України застосовуються правила міжнародного договору.  
    -35- Турчинов О.В.
У частині другій статті 2 після слів: "договором України", додати: ", згода на обов'язковість якого дана Верховною Радою України", далі - за текстом;  
Враховано    
17. Стаття 3. Мета здійснення обов'язкового страхування цивільної відповідальності      Стаття 3. Мета здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності  
18. Обов`язкове страхування цивільної відповідальності здійснюється з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної третім особам внаслідок дорожньо-транспортної пригоди та захисту майнових інтересів страхувальників.   -36- Ларін С.М.
Слова "третім особам" замінити словами "здоров'ю та майну третіх осіб".  
Враховано   Обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності здійснюється з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю та/або майну потерпілих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди та захисту майнових інтересів страхувальників.  
19. Стаття 4. Суб'єкти обов'язкового страхування цивільної відповідальності   -37- Беспалий Б.Я.
У статті 4, у тексті "Моторне (транспортне) страхове бюро України" зняти дужки. Аналогічно у всьому тексті закону  
Відхилено   Стаття 4. Суб'єкти обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності  
20. Суб'єктами обов'язкового страхування цивільної відповідальності є страхувальники, страховики, особи, цивільна відповідальність яких застрахована, Моторне (транспортне) страхове бюро України (далі - МТСБУ) і треті особи (потерпілі).   -38- Довгий Т.О.
Статтю 4 викласти в такій редакції: "Суб'єктами обов'язкового страхування цивільної відповідальності є страхувальники, страховики, володільці транспортних засобів, Моторне (транспортне) страхове бюро України (далі - МТСБУ) і потерпілі."  
Враховано   Суб'єктами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності є страхувальники, страховики, особи, цивільн-правова відповідальність яких застрахована, Моторне (транспортне) страхове бюро України (далі - МТСБУ) та потерпілі.  
    -39- Беспалий Б.Я.
У статті 4. слово " (потерпілі)" замінити словами ", які є потерпілими".  
Відхилено    
21. Стаття 5. Об'єкт обов'язкового страхування цивільної відповідальності та умови відшкодування шкоди      Стаття 5. Об'єкт обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності та умови відшкодування шкоди  
22. Об'єктом обов'язкового страхування цивільної відповідальності є майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов'язані з відшкодуванням особою, цивільна відповідальність якої застрахована, шкоди, заподіяної життю, здоров'ю, майну третіх осіб при експлуатації транспортного засобу.   -40- Турчинов О.В.
У статті 5 слово "...при" замінити на слово "внаслідок";  
Враховано   Об'єктом обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності є майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов'язані з відшкодуванням особою, цивільно-правова відповідальність якої застрахована, шкоди, заподіяної життю, здоров'ю, майну потерпілих внаслідок експлуатації забезпеченого транспортного засобу.  
    -41- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Після слів "при експлуатації" додати слово "забезпеченого"  
Враховано    
23. Розділ ІІ. Укладення договорів обов'язкового страхування цивільної відповідальності.      Розділ ІІ. Укладення договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.  
24. Стаття 6. Страховий випадок      Стаття 6. Страховий випадок  
25. Страховим випадком є спричинення шкоди третім особам під час дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася за участю забезпеченого транспортного засобу і внаслідок якої настає цивільна відповідальність особи, відповідальність якої застрахована за договором.   -42- Довгий Т.О.
Статтю 6 викласти в такій редакції: "Страховим випадком є спричинення шкоди життю, здоров'ю або майну потерпілого під час дорожньо-транспортної пригоди, передбачене в договорі обов'язкового страхування цивільної відповідальності, з настанням якого виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми потерпілому."  
Враховано редакційно   Страховим випадком є подія, внаслідок якої заподіяна шкода третім особам під час дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася за участю забезпеченого транспортного засобу і внаслідок якої настає цивільно-правова відповідальність особи, відповідальність якої застрахована за договором.  
26. Стаття 7. Визначення розміру страхових платежів      Стаття 7. Визначення розміру страхових платежів  
27. 1. Розміри індивідуальних страхових платежів встановлюються страховиками самостійно шляхом добутку базового платежу та відповідних корегуючих коефіцієнтів.      7.1. Розміри індивідуальних страхових платежів (внесків, премій) встановлюються страховиками самостійно шляхом добутку базового платежу та відповідних корегуючих коефіцієнтів.  
28. 2. Базовий платіж та корегуючі коефіцієнти розраховуються МТСБУ актуарним методом на основі статистичних даних та рівня збитковості даного виду страхування в цілому по галузі за останній розрахунковий період, який складає не більше одного року.   -43- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Слово "більше" замініити словом "менше"  
Враховано   7.2. Базовий платіж та корегуючі коефіцієнти розраховуються МТСБУ актуарним методом на основі статистичних даних та рівня збитковості даного виду страхування в цілому по галузі за останній розрахунковий період, який складає не менше одного року.  
29. 3. МТСБУ передає пропозицію щодо розміру базового платежу, корегуючих коефіцієнтів та їх обґрунтування до Уповноваженого органу. Коригуючі коефіцієнти та розмір базового платежу затверджуються Уповноваженим органом у 45-денний термін с дати подання МТСБУ відповідної пропозиції до Уповноваженого органу.   -44- Хомутиннік В.Ю.
Викласти пункт 7.3 у такій редакції: "7.3. МТСБУ передає пропозицію щодо розміру базового платежу, корегуючих коефіцієнтів та їх обґрунтування до Уповноваженого органу. Корегуючі коефіцієнти та розмір базового страхового платежу затверджуються Уповноваженим органом у термін не більший за 45 календарних днів з дня подання МТСБУ відповідної пропозиції до Уповноваженого органу. Якщо протягом такого строку Уповноважений орган не затверджує розмір базового страхового платежу та корегуючих коефіцієнтів, то діють їх попередні розміри."  
Враховано   7.3. МТСБУ передає пропозицію щодо розміру базового платежу, корегуючих коефіцієнтів та їх обґрунтування до Уповноваженого органу. Корегуючі коефіцієнти та розмір базового страхового платежу затверджуються Уповноваженим органом у термін не більший за 45 календарних днів з дня подання МТСБУ відповідної пропозиції до Уповноваженого органу. Якщо протягом такого строку Уповноважений орган не затверджує розмір базового страхового платежу та корегуючих коефіцієнтів, то діють їх попередні розміри.  
    -45- Терьохін С.А.
Викласти п. 7.3. ст.7 в наступній редакції: "7.3. Пропозиція щодо розміру базового платежу, корегуючих коефіцієнтів та їх обгрунтування подається МТСБУ на узгодження з Уповноваженим органом, який приймає відповідне рішення протягом наступних 45 днів. Якщо протягом такого строку Уповноважений орган не узгоджує розмір базового платежу та корегуючих коефіціентів, то діють їх попередні розміри.  
Враховано по суті   
30. 4. Розмір страхових платежів щодо Зеленої карти не є предметом регулювання Даного Закону.      7.4. Розмір страхових платежів щодо "Зеленої картки" не є предметом регулювання цього Закону.  
31. Стаття 8. Бонус-малус   -46- Кабінет Міністрів України
У статті 8 дати роз'яснення назви "Бонус-малус".  
Враховано   Стаття 8. Бонус-малус  
    -47- Турчинов О.В.
Помістити тлумачення терміну "бонус-малус" до статті 1.  
Враховано    
    -48- Ларін С.М.
Визначити поняття "бонус-малус".  
Враховано    
32. 1. Страховики мають право застосовувати коефіцієнт страхових тарифів в залежності від наявності чи відсутності страхових виплат у разі виникнення страхових випадків з вини страхувальника в період дії попередніх договорів обов'язкового страхування ("бонус- малус"), який розраховується відповідно до викладеного в цій статті.      8.1. Для заохочення безаварійної експлуатації транспортних засобів, при укладанні договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності більше, ніж півроку, страховики мають право застосовувати коефіцієнт страхових тарифів в залежності від наявності чи відсутності страхових випадків з вини осіб, відповідальність яких застрахована, в період дії попередніх договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності ("бонус-малус"), який розраховується кожним з страховиків з врахування положень пункту 7.1. статті 7 цього Закону.  
33. Клас на початок строку страхування Коефіцієнт Клас по закінченню строку страхування з врахуванням наявності страхових випадків з вини страхувальника 0 страхо-вих виплат 1 страхо-вих виплат 2 страхо-вих виплати 3 страхо-вих виплати М 2.45 0 М М М 0 2.3 1 М М М 1 1.55 2 М М М 2 1.4 3 1 М М 3 1 4 1 М М 4 0.95 5 2 М М 5 0.9 6 3 1 М 6 0.85 7 4 1 М 7 0.8 8 4 1 М 8 0.75 9 5 2 М 9 0.7 10 5 2 1 10 0.65 11 6 2 1 11 0.6 12 6 2 1 12 0.55 13 6 2 1 13 0.5 13 7 2 1      Клас на початок дії договору страхування Коефіці-єнт страхо-вих тарифів Клас по закінченню дії договору страхування з врахуванням наявності страхових випадків з вини страхувальника 0 страхо-вих виплат 1 страхо-вих виплат 2 страхо-вих виплати 3 страхо-вих виплати М 2.45 0 М М М 0 2.3 1 М М М 1 1.55 2 М М М 2 1.4 3 1 М М 3 1 4 1 М М 4 0.95 5 2 М М 5 0.9 6 3 1 М 6 0.85 7 4 1 М 7 0.8 8 4 1 М 8 0.75 9 5 2 М 9 0.7 10 5 2 1 10 0.65 11 6 2 1 11 0.6 12 6 2 1 12 0.55 13 6 2 1 13 0.5 13 7 2 1  
34. 2. При укладанні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власника наземного транспортного засобу, страхувальнику присвоюється клас в залежності від частоти страхових випадків, які виникли з вини особи (осіб), відповідальність якої (яких) застрахована.   -49- Беспалий Б.Я.
У частині 2 статті 8,. слова "особи (осіб)" замінити або словом "особи" або словом "осіб". Відповідно слова "якої (яких)" замінити або словом "якої" або словом "яких". Привести у відповідність із іншими статтями.  
Враховано   8.2. При укладанні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності страхувальнику присвоюється клас в залежності від частоти страхових випадків, які виникли з вини особи, відповідальність якої застрахована.  
35. 3. При укладанні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власника наземного транспортного засобу вперше, страхувальнику присвоюється клас 3.      8.3. При укладанні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності вперше страхувальнику присвоюється клас 3.  
36. В залежності від кількості страхових випадків, які виникли у період дії попередніх договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власника наземного транспортного засобу при укладанні з ним такого договору на новий строк застосовується підвищуючий коефіцієнт страхового тарифу з присвоєнням більш низького класу до самого низького - М, чи з врахуванням безаварійної експлуатації транспортного засобу та при відсутності страхових випадків, які виникли з вини страхувальника - понижуючий коефіцієнт з присвоєнням більш високого класу.      8.4. В залежності від кількості страхових випадків, які виникли у період дії попередніх договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності при укладанні з ним такого договору на новий строк застосовується підвищуючий коефіцієнт страхового тарифу з присвоєнням більш низького класу до самого низького - М, чи з врахуванням безаварійної експлуатації транспортного засобу та при відсутності страхових випадків, які виникли з вини страхувальника - понижуючий коефіцієнт з присвоєнням більш високого класу.  
37. Стаття 9. Розміри страхових платежів за договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів - пенсіонерів.   -50- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Перенести статтю 9 у статтю 14.  
Враховано    
38. За умови страхування не більше одного транспортного засобу з робочим об'ємом двигуна до 1600 куб. см. включно розміри страхових платежів за договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів - пенсіонерів (громадян України), які особисто керують такими транспортними засобами, становлять 50 відсотків базових розмірів, наведених у цьому Законі.   -51- Беспалий Б.Я.
У стаття 9 зняти дужки  
Враховано    
39. Стаття 10. Страхова сума (ліміт відповідальності страховика)   -52- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Викласти назву статті 10 у такій редакції: "Стаття 10. Ліміт відповідальності страховика"  
Враховано   Стаття 9. Ліміт відповідальності страховика  
    -53- Хомутиннік В.Ю.
Назву статті 10 викласти в такій редакції: "Стаття 10. Ліміт відповідальності страховика". Далі по тексту Закону слова "страхова сума" замінити словами "ліміт відповідальності".  
Враховано    
40. 1. Страхова сума за договором обов'язкового страхування цивільної відповідальності (ліміт відповідальності страховика) - це грошова сума, в межах якої страховик зобов`язаний провести виплату страхового відшкодування відповідно до умов цього договору страхування   -54- Кабінет Міністрів України
Пункт 1 статті 10 викласти у редакції: "1. Страхова сума за договором обов'язкового страхування цивільної відповідальності - це грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату третій особі або третім особам (у разі, коли потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах кілька) після настання страхового випадку."  
Відхилено   9.1. Ліміт відповідальності страховика - це грошова сума, в межах якої страховик зобов`язаний провести виплату страхового відшкодування відповідно до умов договору страхування. Договором страхування на індивідуальних умовах можуть бути визначені ліміти вищі ніж зазначені у цьому законі мінімальні ліміти.  
    -55- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Пункт 1 статті 10 викласти у редакції: "1. Ліміт відповідальності страховика - це грошова сума, в межах якої страховик зобов`язаний провести виплату страхового відшкодування відповідно до умов цього договору страхування. Договором страхування на індивідуальних умовах можуть бути визначені ліміти вище ніж зазначені у цьому законі мінімальні ліміти."  
Враховано    
    -56- Ларін С.М.
У пункті 1 статті 10 слова "ліміт відповідальності страховика" замінити словами "страховий мінімум".  
Відхилено    
41. 2. Максимальний розмір страхової суми за шкоду, заподіяну майну третіх осіб, складає 25500 грн.   -57- Кабінет Міністрів України
Пункт 2 статті 10 викласти у редакції: "2. Максимальний розмір страхової суми за шкоду, заподіяну майну кожної третьої особи, складає 25500 грн. Якщо постраждалих третіх осіб кілька, то Загальний розмір страхового відшкодування, що виплачується всім постраждалим третім особам не може перевищувати п'ятикратного розміру максимальної страхової суми. У разі коли загальний розмір шкоди за одним страховим випадком перевищує п'ятикратний розмір страхової суми, відшкодування кожній потерпілій третій особі пропорційно зменшується."  
Враховано частково   9.2. Обов'язковий мінімальний ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну майну потерпілих, складає 25500 гривень на одного потерпілого. У разі коли загальний розмір шкоди за одним страховим випадком перевищує п'ятикратний ліміт відповідальності страховика, відшкодування кожному потерпілому пропорційно зменшується.  
    -58- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Пункт 2 статті 10 викласти у такій редакції: "2. Обов'язковий мінімальний ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну майну третіх осіб, складає 25500 грн. Якщо постраждалих третіх осіб кілька, то загальний розмір страхового відшкодування, що виплачується всім постраждалим третім особам не може перевищувати п'ятикратного ліміту відповідальності страховика. У разі коли загальний розмір шкоди за одним страховим випадком перевищує п'ятикратний ліміт відповідальності страховика, відшкодування кожній потерпілій третій особі пропорційно зменшується."  
Враховано    
    -59- Ларін С.М.
Пункт 2 статті 10 викласти у такій редакції: "Мінімальний розмір страхової суми за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю третіх осіб, складає 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."  
Відхилено    
42. 3. Максимальний розмір страхової суми за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю третіх осіб, складає 51000 грн.   -60- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Пункт 3 статті 10 викласти у такій редакції: "3. Ліміт відповідальності сттиаховика за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю третіх осіб, складає 51000 грн."  
Враховано   9.3. Обов'язковий мінімальний ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю потерпілих, складає 51000 гривень на одного потерпілого.  
    -61- Кабінет Міністрів України
Пункт 3 статті 10 викласти у редакції: "3. Розмір страхової суми за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю кожної третьої особи, складає 51000 грн. Загальний розмір страхових виплат за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю третіх осіб не залежить від кількості постраждалих третіх осіб. Зазначені виплати здійснюються по кожному страховому випадку протягом терміну дії відповідного договору страхування."  
Враховано по суті   
    -62- Ларін С.М.
Пункт 2 статті 10 викласти у такій редакції: "Максимальний розмір страхової суми за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю третіх осіб, складає 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
Відхилено    
43. Зазначені страхові суми виплачуються по кожному страховому випадку на протязі періоду дії відповідного договору страхування.      Зазначені страхові відшкодування виплачуються по кожному страховому випадку протягом періоду дії відповідного договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності в межах ліміту відповідальності страховика.  
44. 4. У випадку, коли загальний розмір шкоди, заподіяної третім особам за одним страховим випадком, перевищує розмір страхової суми, встановленої для відшкодування шкоди третім особам, відшкодування кожній третій особі виплачується в таких самих пропорціях, від передбаченої страхової суми, як відношення розміру спричиненої шкоди кожній третій особі до загального розміру шкоди, спричиненої майну всіх третіх осіб.   -63- Ларін С.М.
Пункт 5 статті 10 викласти у такій редакції: "4. У випадку, коли на єдину вимогу пред'явлено більше, ніж однією жертвою, страхова сума помножується на кількість жертв."  
Враховано по суті   
    -64- Кабінет Міністрів України
Пункт 4 статті 10 виключити.  
Враховано    
45. 5. До договорів страхування та виплат страхового відшкодування за ними застосовуються норми щодо мінімального розміру страхової суми, які діяли на дату укладення договору.   -65- Кабінет Міністрів України
Пункт 5 статті 10 виключити.  
Відхилено   9.4. До договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності та виплат страхового відшкодування за цими договорами застосовуються норми щодо ліміту відповідальності страховика, які діяли на дату укладення договору. 9.5. Розміри лімітів відповідальності страховика мають переглядатися Уповноваженим органом відповідно до рівня інфляції та індексу споживчих цін.  
    -66- Кабінет Міністрів України
Доповнити статтю 10 нормою такого змісту: "За шкоду, заподіяну здоров'ю третьої особи внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, страховик здійснює виплату страхового відшкодування в межах страхової суми на підставі документів, зазначених у цьому законопроекті, у разі: загибелі під час дорожньо-транспортної пригоди або смерті внаслідок цієї пригоди -спадкоємцю третьої особи в розмірі страхової суми: встановлення третій особі інвалідності І групи - в розмірі 100, ІІ групи - 80, ІІІ групи -60 відсотків страхової суми; тимчасової втрати третьою особою працездатності за кожну добу - в розмірі 0,2 відсотка, але не більше ніж 50 відсотків страхової суми."  
Відхилено    
    -67- Кабінет Міністрів України
Доповнити статтю нормою, встановленою пунктом 15 Положення, а саме: "У разі настання страхового випадку та виплати страхового відшкодування третій особі страховиком в обсязі більшому ніж 25 відсотків страхової суми, страхувальник, з вини якого була скоєна дорожньо-транспортна пригода, повинен переукласти договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності.''  
Враховано частково    
    -68- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Замінити слова "розміру страхової суми" словами "ліміту відповідальності страховика"  
Враховано    
    -69- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 10 доповнити частиною такого змісту: "Розміри лімітів відповідальності страховика можуть переглядатися уповноваженим органом відповідно до рівня інфляції та індексу споживчих цін."  
Враховано    
46. Стаття 11. Види договорів обов'язкового страхування цивільної відповідальності та територія дії договорів.      Стаття 10. Види договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності та територія дії договорів.  
47. 1. Відповідно до цього Закону укладаються такі види договорів обов'язкового страхування цивільної відповідальності:      10.1. Відповідно до цього Закону укладаються такі види договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності:  
48. а) внутрішній договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності (далі - внутрішній договір страхування);   -70- Беспалий Б.Я.
У частині 1 статті 11 буквену нумерацію пунктів - а), б) замінити числовою - 1),2). Аналогічно у всьому тексті закону.  
Враховано   внутрішній договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (далі - внутрішній договір страхування);  
49. б) договір міжнародного обов'язкового страхування цивільної відповідальності (далі договір міжнародного страхування);      договір міжнародного обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (далі - договір міжнародного страхування).  
50. 2. Внутрішні договори страхування діють виключно на території України.   -71- Турчинов О.В.
В частині другій статті 11 після слів "внутрішні договори" додати: " -стандартні договори", далі - за текстом. З "договорів міжнародного страхування" виділити договори міжнародної системи страхування "зелена карта";  
Відхилено   10.2. Внутрішні договори страхування діють виключно на території України.  
51. 3. Договори міжнародного страхування укладаються по відношенню до транспортних засобів, зареєстрованих в Україні, і діють як в Україні, так і на території країн, зазначених у таких договорах. Договори міжнародного страхування, які діють на території країн - членів міжнародної системи автострахування "Зелена картка", посвідчуються відповідним уніфікованим сертифікатом "зелена картка", що визнається і діє в цих країнах.   -72- Кабінет Міністрів України
Речення перше пункту 3 статті після слів "у таких договорах" доцільно доповнити словами "на умовах, встановлених у цих державах відповідно до угод, укладених Моторним (транспортним) страховим бюро з відповідними уповноваженими організаціями по страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів."  
Враховано   10.3. Договори міжнародного страхування діють на території країн, зазначених у таких договорах. Договори міжнародного страхування, які діють на території країн - членів міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка", посвідчуються відповідним уніфікованим сертифікатом "Зелена картка", що визнається і діє в цих країнах.  
    -73- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Слова "укладаються по відношенню до транспортних засобів, зареєстрованих в Україні, і діють як в Україні, так і" замінити словом "діють".  
Враховано    
52. 4. Під час в'їзду на територію України, власник транспортного засобу, який зареєстрований в іншій країні, зобов'язаний мати на весь термін перебування такого транспортного засобу на території України чинний договір страхування цивільної відповідальності, що, відповідно до цього Закону, діє на території України.   -74- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Слова "чинний договір страхування цивільної відповідальності, що, відповідно до цього Закону, діє на території України" замінити словами "сертифікат міжнародного автострахування "Зелена картка" або внутрішній договір страхування цивільно-правової відповідальності."  
Враховано   10.4. Під час в'їзду на територію України, власник транспортного засобу, який зареєстрований в іншій країні, зобов'язаний мати на весь термін перебування такого транспортного засобу на території України сертифікат міжнародного автомобільного страхування "Зелена картка" або внутрішній договір страхування цивільно-правової відповідальності.  
53. Стаття 12. Інформація про договори обов'язкового страхування цивільної відповідальності      Стаття 11. Інформація про договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності  
54. Про укладені та достроково припинені договори обов'язкового страхування цивільної відповідальності страховик подає інформацію до централізованої бази даних в порядку, встановленому у положенні про централізовану базу даних щодо обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, яке затверджується Уповноваженим органом за погодженням з МТСБУ.   -75- Кабінет Міністрів України
У статті 12 після слів "Уповноваженим органом" замінити слова "за погодженням з МТСБУ" на слова "за поданням МТСБУ".  
Враховано   Страховик подає інформацію про укладені та достроково припинені договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності до централізованої бази даних в порядку, встановленому у положенні про централізовану базу даних щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, яке затверджується Уповноваженим органом за поданням МТСБУ.  
55. Стаття 13. Встановлення франшизи      Стаття 12. Встановлення франшизи  
56. Розмір франшизи при відшкодуванні шкоди, заподіяної майну третіх осіб, встановлюється при укладанні договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності і не може перевищувати 2-х відсотків від страхової суми, в межах якої відшкодовується збиток, заподіяний майну третіх осіб.   -76- Кабінет Міністрів України
У статті 13 встановити франшизу при відшкодуванні шкоди, заподіяної майну третіх осіб у розмірі 1-го відсотку страхової суми.  
Відхилено   12.1.Розмір франшизи при відшкодуванні шкоди, заподіяної майну потерпілих, встановлюється при укладанні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності і не може перевищувати 2 відсотків від ліміту відповідальності страховика, в межах якого відшкодовується збиток, заподіяний майну потерпілих.  
    -77- Турчинов О.В.
Термін "франшиза" потребує додаткового. Пропонується помістити його в статті 1 цього Закону;  
Відхилено    
    -78- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Слова "страхової суми" замінити словами "ліміту відповідальності страховика"  
Враховано    
57. Франшиза при відшкодуванні шкоди, заподіяної життю та (або) здоров'ю третіх осіб, не застосовується.      12.2. Франшиза при відшкодуванні шкоди, заподіяної життю та/або здоров'ю потерпілих, не застосовується.  
58. Стаття 14. Особливості страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів окремих категорій громадян України   -79- Турчинов О.В.
Статтю 14 вилучити, оскільки в питаннях особистої відповідальності за спричинену шкоду не може бути солідарної відповідальності, осіб, непричетних до неї.  
Відхилено   Стаття 13. Особливості страхування цивільно-правової відповідальності окремих категорій громадян України  
59. Учасники Великої Вітчизняної Війни та прирівняні до них особи, інваліди І та ІІ групи, які особисто керують транспортними засобами, звільненні від обов'язкового страхування відповідальності власників транспортних засобів на території України. Відшкодування збитків від ДТП, винуватцями якого є вказані особи, проводить МТСБУ в межах визначених Даним Законом.   -80- Беспалий Б.Я.
У статті 14. текст "прирівняні до них особи" замінити прямим переліком, адже різні закони прирівнюють до Учасників ВВВ різні категорії громадян. Передбачити у статті хто відшкодовує не тільки "збитки" від ДТП, тобто майнову шкоду, але й "шкоду заподіяну здоров'ю особи"  
Відхилено   13.1. Учасники бойових дій та прирівняні до них особи, що визначені законом, інваліди І групи, які особисто керують транспортними засобами, звільняються від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України. Відшкодування збитків від дорожньо-транспортної пригоди, винуватцями якого є вказані особи, проводить МТСБУ у порядку, визначеному цим Законом. 13.2. За умови страхування не більше одного транспортного засобу з робочим об'ємом двигуна до 1600 куб. см. включно розміри страхових платежів за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів - пенсіонерів - громадян України та інвілідів ІІ групи, які особисто керують такими транспортними засобами, становлять 50 відсотків розміру базового платежу з урахуванням корегуючих коефіцієнтів, наведених у цьому Законі.  
60. Стаття 15. Забезпечення права страхувальника щодо вибору страховика      Стаття 14. Забезпечення права страхувальника щодо вибору страховика  
61. Страхувальник має право вибору страховика для укладення договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності.      14.1. Страхувальник має право вибору страховика для укладення договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.  
62. Страховик не може відмовити будь-якому страхувальнику в укладенні договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності на умовах, вказаних в пункті "в" статті 16 цього Закону.   -81- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 15 проекту доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту: "Нав'язування послуг окремих страховиків органами державної влади та управління при укладанні договорів обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів не допускається. Забороняється укладання договорів страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів в місцях контролю наявності страхових полісів, в місцях проведення процедур реєстрації (перереєстрації) та оформлення дозвільних документів та в зонах пропуску через державний кордон України."  
Враховано   14.2. Страховик не може відмовити будь-якому страхувальнику в укладенні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності на умовах, вказаних в пункті 15.3 статті 15 цього Закону. 14.3. Нав'язування послуг окремих страховиків органами державної влади та управління при укладанні договорів обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів забороняється. 14.4 Забороняється укладання договорів страхування цивільно-правової відповідальності в місцях контролю наявності страхових полісів, в місцях проведення процедур реєстрації (перереєстрації) та оформлення дозвільних документів та в зонах пропуску через державний кордон України  
63. Стаття 16. Умови договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності      Стаття 15. Типи договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності  
64. Договори обов'язкового страхування цивільної відповідальності можуть укладатися на умовах:      Договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності можуть укладатися на умовах:  
65. а) страхування відповідальності за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю, майну третіх осіб при експлуатації транспортного засобу, визначеного в договорі страхування, будь-якою особою;   -82- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Після слів "будь-якою особою" доповнити словами ", яка експлуатує його на законних підставах (договір І типу); "  
Враховано   15.1. страхування відповідальності за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю, майну третіх осіб внаслідок експлуатації транспортного засобу, визначеного в договорі страхування, будь-якою особою, яка експлуатує його на законних підставах (договір І типу);  
66. б) страхування відповідальності за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю, майну третіх осіб при експлуатації будь-якого транспортного засобу (або одного з транспортних засобів, зазначених у договорі), особою, вказаною в договорі страхування ;   -83- Беспалий Б.Я.
У пунктах б) і в) статті 16 зняти дужки.  
Враховано   15.2. страхування відповідальності за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю, майну третіх осіб внаслідок експлуатації будь-якого транспортного засобу, або одного з транспортних засобів, зазначених у договорі, особою, вказаною в договорі страхування (договір ІІ типу);  
    -84- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Доповнити пункт словами " (договір ІІ типу);"  
Враховано    
67. в) страхування відповідальності за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю, майну третіх осіб при експлуатації транспортного засобу, визначеного в договорі страхування, особою, вказаною в договорі страхування (або однією з осіб, зазначених у договорі).   -85- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Доповнити пункт словами " (договір ІІІ типу);"  
Враховано   15.3. страхування відповідальності за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю, майну третіх осіб внаслідок експлуатації транспортного засобу, визначеного в договорі страхування, особою, вказаною в договорі страхування, або однією з осіб, зазначених у договорі (договір ІІІ типу).  
68. Стаття 17. Використання страхових сертифікатів міжнародної системи автострахування "Зелена Картка"      Стаття 16. Використання страхових сертифікатів міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена Картка"  
69. У разі виїзду транспортного засобу, зареєстрованого в Україні, до країн - членів міжнародної системи автострахування "Зелена картка", власник такого транспортного засобу зобов'язаний мати чинний договір міжнародного страхування, посвідчений відповідним уніфікованим страховим сертифікатом "зелена картка".      У разі виїзду транспортного засобу, зареєстрованого в Україні, до країн - членів міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка", власник такого транспортного засобу зобов'язаний мати чинний договір міжнародного страхування, посвідчений відповідним уніфікованим страховим сертифікатом "Зелена картка.  
70. Стаття 18. Укладання договору страхування      Стаття 17. Укладання договору страхування  
71. 1. Страховики повинні укладати договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (стандартний договір, міжнародний договір (Зелена карта) у відповідності до цього Закону та Цивільного кодексу України.   -86- Довгий Т.О.
Частину першу статті 18 після слів "цього Закону" доповнити словами "Закону України "Про страхування".  
Враховано по суті  17.1. Страховики зобов'язані укладати договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (внутрішній договір страхування, міжнародний договір страхування, міжнародний договір "Зелена картка") у відповідності до цього Закону та чинного законодавства України.  
    -87- Кабінет Міністрів України
До статті 18 законопроекту Після слів "у відповідності до" замінити слова "цього Закону та Цивільного кодексу України" словами "чинного законодавства".  
Враховано по суті   
    -88- Турчинов О.В.
В частині першій статті 18 слова "...та Цивільного Кодексу України" замінити на слова "чинного законодавства України".  
Враховано    
72. 2. Типові поліси обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів затверджуються Уповноваженим органом за погодженням з МТСБУ.   -89- Кабінет Міністрів України
У статті 18 законопроекту після слів "Уповноваженим органом" замінити слова "за погодженням з МТСБУ" на слова "за поданням МТСБУ".  
Враховано   17.2. Зразки типових полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності затверджуються Уповноваженим органом за поданнням МТСБУ.  
73. 3. При укладенні договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності страхувальник зобов'язаний повідомити страховика про діючі договори обов'язкового страхування цивільної відповідальності, укладені з іншим страховиком (страховиками), а також, за вимогою страховика, надати інформацію про всі відомі обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику.   -90- Беспалий Б.Я.
Частину 3 статті 18 після тексту "повідомити страховика про" доповнити словом "всі", а текст " (страховиками)" замінити текстом "страховиками".  
Враховано   17.3. При укладенні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності страхувальник зобов'язаний повідомити страховика про всі діючі договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, укладені з іншими страховиками, а також, за вимогою страховика, надати інформацію про всі відомі обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику. 17.4. У разі втрати страхового полісу страховик зобов'язаний протягом 7 календарних днів безкоштовно видати дублікат цього полісу на підставі заяви страхувальника. У разі втрати дублікату, умови його повторної видачі визначаються договором.  
    -91- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 18 доповнити новим пунктом такого змісту: "4. У разі втрати полісу страховик зобов'язаний безкоштовно видати дублікат полісу на підставі заяви страхувальника."  
Враховано частково    
    -92- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Статтю 18 доповнити новим пунктом такого змісту: "У разі втрати полісу страховик зобов'язаний безкоштовно видати дублікат полісу на підставі заяви страхувальника. У разі втрати дублікату полісу, умови повторної видачі дублікату полісу визначаються договором.."  
Враховано    
74. Стаття 19. Дострокове припинення договору страхування з ініціативи страхувальника      Стаття 18. Дострокове припинення договору страхування з ініціативи страхувальника  
75. 1. Дія договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності може бути достроково припинена:      18.1. Дія договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності може бути достроково припинена:  
76. а) за письмовою вимогою страхувальника, про що він зобов'язаний повідомити страховика не пізніше, ніж за 30 днів до дати припинення дії договору страхування та надати оригінал полісу страховику;      18.1.1. за письмовою вимогою страхувальника, про що він зобов'язаний повідомити страховика не пізніше, ніж за 30 днів до дати припинення дії договору страхування та надати оригінал полісу страховику;  
77. б) у випадку виходу транспортного засобу з володіння страхувальника проти його волі або загибелі транспортного засобу;   -93- Кабінет Міністрів України
У підпункті б) замінити слова "загибелі транспортного засобу" на слова "знищення транспортного засобу".  
Враховано   18.1.2. у випадку виходу транспортного засобу з володіння страхувальника проти його волі або знищення транспортного засобу;  
    -94- Кабінет Міністрів України
У третьому абзаці статті 19 слова "загибелі транспортного засобу" замінити словами "його знищення".  
Враховано    
    -95- Ларін С.М.
Підпункт "б" пункту 1 статті 19 викласти у такій редакції: "б) у випадку загибелі транспортного засобу."  
Враховано частково    
78. в) у будь-який час за згодою сторін;   -96- Кабінет Міністрів України
Підпункт в) пункту 1 статті 19 законопроекту виключити.  
Враховано    
79. г) на інших підставах, передбачених чинним законодавством.   -97- Беспалий Б.Я.
У пункті г частини 1 статті 19 слова-"чинним законодавством" замінити словом "законом".  
Відхилено   18.1.3. на інших підставах, передбачених законом або договором.  
80. 2. У разі дострокового розірвання договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності страховик, за умови відсутності виплат страхового відшкодування за цим договором, повертає страхувальнику частку страхового платежу, яка обчислюється пропорційно періоду страхування, що залишився до закінчення терміну дії договору, з утриманням, у передбачених законом випадках, понесених витрат на ведення справи (але не більше 20 відсотків цієї частки), вилучає страховий поліс та анулює його.   -98- Беспалий Б.Я.
У частині 2 стаття 19 дужки замінити комами.  
Враховано   18.2. У разі дострокового припинення договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності страховик, за умови відсутності виплат страхового відшкодування за цим договором, повертає страхувальнику частку страхового платежу, яка обчислюється пропорційно періоду страхування, що залишився до закінчення терміну дії договору, з утриманням, у передбачених законом випадках, понесених витрат на ведення справи, але не більше 20 відсотків цієї частки, вилучає страховий поліс та анулює його.  
81. 3. Якщо транспортний засіб відчужується і власник не подав заяву про припинення договору страхування, договір припиняється автоматично з моменту відчуження транспортного засобу.   -99- Довгий Т.О.
З частини третьої статті 19 вилучити слово "автоматично".  
Враховано   Стаття 19. Дострокове припинення договору страхування з ініціативи страховика. 19.1. У випадку, коли виплачена сума відшкодування за чинним договором перевищила сумарний ліміт відповідальності страховика (76 500 гривень), дія договору може бути припинена в односторонньому порядку з ініціативи страховика. У цьому випадку страховик зобов'язаний письмово повідомити страхувальника протягом 24 годин. Договір вважається дійсним протягом 10 календарних днів з дня надіслання повідомлення щодо припинення договору. 19.2. Якщо забезпечений транспортний засіб відчужується і власник не подав заяву про припинення договору страхування, договір припиняється з дня відчуження такого транспортного засобу.  
    -100- Ларін С.М.
Статтю 19 доповнити новим пунктом такого змісту: "У випадку виходу транспортного засобу з володіння страхувальника проти його волі, дострокове припинення договору можливе лише після подання страхувальником письмової заяви страховику та документа, що засвідчує факт виходу транспортного засобу з його володіння проти волі."  
Відхилено    
    -101- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Викласти пункт у такій редакції: "19.3. Якщо забезпечений транспортний засіб відчужується і власник не подав заяву про припинення договору страхування, договір припиняється з моменту відчуження такого транспортного засобу."  
Враховано    
    -102- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Доповнити новою статтею 20 у такій редакції: "Стаття 20. Дострокове припинення договору страхування з ініціативи страховика. У випадку, коли виплачена сума відшкодування за чинним договором перевищила сумарний ліміт відповідальності страховика (76 500 грн.), дія договору може бути припинена в односторонньому порядку з ініціативи страховика. У цьому випадку страховик зобов'язаний письмово повідомити страхувальника протягом 24 годин. Договір вважається дійсним протягом 10 днів з моменту надіслання повідомлення."  
Враховано    
82. Стаття 20. Чинність договору страхування у випадку ліквідації страховика      Стаття 20. Чинність договору страхування у випадку ліквідації страховика  
83. 1. У випадку ліквідації страховика, у якого є правонаступник, договори страхування зберігають свою силу до закінчення строку дії договору.      20.1. У випадку ліквідації страховика, правонаступника якого встановлено, договори страхування зберігають свою силу до закінчення строку дії такого договору.  
84. 2. У випадку ліквідації страховика за його власним рішенням визначені договором обов'язки виконує ліквідаційна комісія.      20.2. У випадку ліквідації страховика за його власним рішенням визначені договором обов'язки цього страховика виконує ліквідаційна комісія.  
85. 3. У випадку ліквідації страховика за рішенням визначених законом органів обов'язки по договорам обов'язкового страхування виконує ліквідаційна комісія. Обов'язки, для виконання яких у страхового товариства яке ліквідується не достатньо майна, приймає на себе МТСБУ та вони забезпечуються за рахунок коштів МТСБУ. Виконання у повному обсязі гарантується коштами МТСБУ.   -103- Ларін С.М.
Після слів "визначених законом органів" поставити кому.  
Відхилено   20.3. У випадку ліквідації страховика за рішенням визначених законом органів обов'язки по договорам обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності виконує ліквідаційна комісія. Обов'язки, для виконання яких у страховика, який ліквідується, не достатньо коштів та/або майна, приймає на себе МТСБУ. Виконання обов'язків у повному обсязі гарантується коштами МТСБУ.  
86. Стаття 21. Забезпечення обов'язковості страхування цивільної відповідальності      Стаття 21. Забезпечення обов'язковості страхування цивільної відповідальності  
87. 1. З урахуванням положень частини 3 цього пункту, забороняється експлуатація транспортного засобу на території України без договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності, чинного на території України, або договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, укладеного в іншій країні, з уповноваженою організацією по страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів якої МТСБУ уклало угоду про взаємне визнання договорів такого страхування.   -104- Беспалий Б.Я.
У частині 1 статті 21 слова "цього пункту" замінити текстом "цієї статті".  
Враховано   21.1. З урахуванням положень пункту 21.3 цієї статті, забороняється експлуатація транспортного засобу на території України без полісу обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, чинного на території України, або полісу (сертифікату) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, укладеного в іншій країні, з уповноваженою організацією з страхування цивільно-правової відповідальності якої МТСБУ уклало угоду про взаємне визнання договорів такого страхування.  
88. Стосовно транспортних засобів, які не приймають участі в дорожньому русі, укладання договору страхування є необов'язковим.      Стосовно транспортних засобів, які не беруть участі в дорожньому русі, укладання договору страхування є необов'язковим.  
89. Договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності має бути укладений протягом 7 днів з моменту державної реєстрації транспортного засобу.      Договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності має бути укладений протягом 7 календарних днів з дня державної реєстрації транспортного засобу.  
90. 2. Контроль за наявністю чинних договорів обов'язкового страхування цивільної відповідальності під час їх експлуатації на вулично-дорожній мережі України здійснюється підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, а при перетинанні державного кордону України - органами Державної митної служби.   -105- Добкін М.М.
Морозов О.В.
У пункті 2 статті 21 слова "органами Державної митної служби" замінити словами "органами виконавчої влади з питань охорони державного кордону"  
Враховано   21.2. Контроль за наявністю чинних договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів під час їх експлуатації на дорожній мережі України здійснюється підрозділами Державтоінспекції МВС України , а при перетинанні державного кордону України - органами державної прикордонної служби.  
    -106- Беспалий Б.Я.
У частині 2 стаття 21 слова "вулично-дорожній" замінити словом "дорожній"  
Враховано    
    -107- Кабінет Міністрів України
У пункті 2 статті 21 виключити слова "під час їх експлуатації на вулично-дорожній мережі України здійснюється підрозділами Міністерства внутрішніх справ України".  
Відхилено    
91. 3. При використанні транспортних засобів в дорожньому русі особа, яка керує ним, зобов'язана мати при собі договір страхування (страховий поліс). Страховий поліс пред'являється працівникам установи, що здійснює контроль за наявністю договорів страхування, на їх вимогу.   -108- Беспалий Б.Я.
У частині 3 статті 21 друге речення після слів "установи, що" доповнити словами "відповідно до частини 2 цієї статті".  
Враховано   21.3. При використанні транспортних засобів в дорожньому русі особа, яка керує ним, зобов'язана мати при собі страховий поліс (сертифікат) Страховий поліс пред'являється посадовим особам органів, визначених у пункті 21.2 цієї статті, на їх вимогу.  
    -109- Кабінет Міністрів України
У пункті 3 статті 21 вказати працівники яких саме установ здійснюють контроль за наявністю договорів страхування.  
Відхилено    
92. 4. У разі експлуатації транспортного засобу на території України без наявності чинного договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності, установою (особою), що здійснює контроль за наявністю таких договорів, на водія такого транспортного засобу накладається штраф у розмірі, визначеному законодавством. Сума штрафу зараховується до місцевого бюджету.   -110- Беспалий Б.Я.
У першому реченні частини 4 статті 21 слова " (особою)" замінити словами ", посадовою особою". Друге речення після тексту "Зараховується до" доповнити словом "відповідного".  
Враховано   21.4. У разі експлуатації транспортного засобу на території України без наявності чинного полісу обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, водій такого транспортного засобу несе відповідальність, встановлену законом.  
    -111- Добкін М.М.
Морозов О.В.
У пункті 4 статті 24 після слів "у розмірі" доповнити словами "та порядку".; останнє речення виключити.  
Враховано    
    -112- Хомутиннік В.Ю.
Останнє речення виключити.  
Враховано    
    -113- Кабінет Міністрів України
Пункт 4 статті 21 виключити.  
Відхилено    
    -114- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 21 проекту доповнити частиною такого змісту: "Експлуатація транспортного засобу на території України без наявності чинного договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, забороняється."  
Враховано по суті   
93. Розділ ІІІ. СТРАХОВЕ ВІДШКОДУВАННЯ   -115- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Викласти назву розділу у такій редакції: "Розділ ІІІ. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ"  
Враховано   Розділ ІІІ. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ  
94. Стаття 25. Шкода, заподіяна особі      Стаття 22. Відшкодування шкоди, заподіяної третій особі  
95. При настанні страхового випадку страховик відповідно до лімітів відповідальності страховика відшкодовує у встановленому цим Законом порядку, оцінену шкоду, яка була причинена у результаті дорожньо-транспортної пригоди третій особі, його майну.   -116- Беспалий Б.Я.
У статті 25 слова "його майну" замінити словами "її майну"  
Враховано редакційно   При настанні страхового випадку страховик відповідно до лімітів відповідальності страховика відшкодовує у встановленому цим Законом порядку, оцінену шкоду, яка була заподіяна у результаті дорожньо-транспортної пригоди життю, здоров'ю, майну третьої особи. Відповідно до цього Закону, потерпілим, які є юридичними особами, відшкодовується виключно шкода, заподіяна майну.  
    -117- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Викласти статтю 25 у такій редакції; "При настанні страхового випадку страховик відповідно до лімітів відповідальності страховика відшкодовує у встановленому цим Законом порядку, оцінену шкоду, яка була причинена у результаті дорожньо-транспортної пригоди життю, здоров'ю, майну третьої особи. Відповідно до цього Закону, потерпілим, які є юридичними особами, відшкодовується виключно шкода, заподіяна майну."  
Враховано    
    -118- Кабінет Міністрів України
У статті 25 після слова "порядку" замінити словами "пряму шкоду. заподіяну життю або здоров'ю фізичних осіб, їхньому майну і майну юридичних осіб, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, якщо має місце причинний зв'язок між рухом транспортного засобу і заподіяною ним шкодою".  
Враховано редакційно    
    -119- Ларін С.М.
Статтю 25 викласти у такій редакції: "При настанні страхового випадку страховик відповідно до мінімального розміру страхової суми страховика відшкодовує у встановленому цим Законом порядку, оцінену шкоду, яка була заподіяна здоров'ю, життю та (або) мійну третьої особи у результаті дорожньо-транспортної пригоди третій особі, його майну."  
Відхилено    
    -120- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 25 проекту доповнити частиною другою такого змісту: "Відшкодування шкоди відбувається лише за умови документального підтвердження понесених витрат".  
Враховано по суті   
96. Стаття 26. Шкода, заподіяна здоров'ю особі   -121- Беспалий Б.Я.
У статті 26 нумерацїю частин- (І), (2) замінити на 1, 2. Аналогічно у всьому тексті проекту.  
Враховано   Стаття 23. Відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю потерпілого  
    -122- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Після слова "заподіяна" доповнити словами "життю та".  
Враховано    
97. (1) Шкодою, нанесеною здоров'ю третій особі, яка постраждала у результаті дорожньо-транспортної пригоди, є шкода, яка пов'язана:   -123- Беспалий Б.Я.
У першому абзаці частини 1 статті 26 слова "третій особі" замінити текстом "третьої особи", після тексту "пригоди, є шкода'' вилучити текст ", яка"  
Враховано   Шкодою, заподіяною життю та здоров'ю потерпілого у результаті дорожньо-транспортної пригоди, є шкода, пов'язана:  
    -124- Довгий Т.О.
У статті 26 слово "постраждалий" замінити на слово "потерпілий" у відповідних відмінках та числах.  
Враховано    
    -125- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Після слова "заподіяна" доповнити словами "життю та".  
Враховано    
98. 1) з лікуванням постраждалого;      з лікуванням потерпілого;  
99. 2) з тимчасовою непрацездатністю постраждалого;      з тимчасовою втратою працездатності потерпілим;  
100. 3) з постійною непрацездатністю постраждалого;      зі стійкою втратою працездатності потерпілим;  
101. 4) зі смертю постраждалого.      зі смертю потерпілого.  
102. (2) Відшкодування постраждалому шкоди відбувається відповідно до лімітів відповідальності страховика.   -126- Ларін С.М.
Замінити слова "лімітів" на слова "мінімального розміру страхової суми".  
Відхилено    
    -127- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Пункт 2 виключити.  
Враховано    
103. Стаття 27. Шкода у зв'язку з лікуванням постраждалої особи      Стаття 24. Відшкодування шкоди, пов'язаної з лікуванням потерпілого  
104. (1) Шкода у зв'язку з лікуванням постраждалої особи - це витрати, які пов'язані з доставкою, поміщенням, утриманням, діагностикою, лікуванням та реабілітацією постраждалої особи у лікувальному закладі, медичним піклуванням, лікуванням у домашніх умовах та протезуванням.   -128- Горбаль В.М.
Частину 1 статті 27 розділу ІІІ після слів "та протезуванням" доповнити словами "і купівлею лікарських препаратів".  
Враховано   24.1. У зв'язку з лікуванням потерпілого відшкодовуються витрати, які пов'язані з доставкою, розміщенням, утриманням, діагностикою, лікуванням та реабілітацією потерпілого у відповідному закладі охорони здоров'я, медичним піклуванням, лікуванням у домашніх умовах та купівлею лікарських препаратів.  
    -129- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 1 статті 27 слова "та протезуванням" виключити.  
Враховано    
105. (2) Витрати, пов'язані з лікуванням постраждалої особи в іноземних державах, відшкодовується, якщо лікування було завчасно обумовлено зі страховиком чи МТСБУ.   -130- Ларін С.М.
Пункт 2 статті 27 доповнити текстом такого змісту: " (2) Крім випадків, коли постраждала особа під час ДТП знаходилась за кордоном."  
Відхилено   24.2. Витрати, пов'язані з лікуванням потерпілого в іноземних державах, відшкодовуються, якщо лікування було узгоджено зі страховиком чи МТСБУ. Зазначені витрати мають бути підтверджені документально відповідним медичним закладом.  
    -131- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Доповнити пункт 2 новим абзацом такого змісту: "Зазначені витрати мають бути підтверджені документально відповідним медичним закладом."  
Враховано    
106. Стаття 28. Шкода у зв'язку с тимчасовою непрацездатністю постраждалого      Стаття 25. Шкода,пов'язана з тимчасовою втратою працездатності потерпілим  
107. Шкода, пов'язана з тимчасовою непрацездатністю - це не отримані доходи за підтверджене лікарським закладом час непрацездатності. Доходи оцінюються в наступних розмірах:   -132- Горбаль В.М.
У частині 1 статті 28 розділу ІІІ слово "підтверджене" замінити словом "підтверджений".  
Враховано   У зв'язку з тимчасовою втратою працездатності потерпілим відшкодовуються не отримані доходи за підтверджений відповідним закладом охорони здоров'я час втрати працездатності. Доходи потерпілого оцінюються в наступних розмірах:  
    -133- Беспалий Б.Я.
У абзаці першому статті 28 слово "підтверджене" замінити словом "підтверджений"  
Враховано    
108. 1) для працюючої особи (особи, яка знаходиться у трудових правовідносинах чи службових відносинах з роботодавцем) - не отримана середня оплата праці, яка нарахована у відповідності з нормами Кодексу законів про працю України шляхом віднімання наданих грошових виплат по хворобі та утримання по хворобі;   -134- Беспалий Б.Я.
У пункті 1 стаття 28 текст у дужках вилучити.  
Відхилено   для працюючої особи (особи, яка працює за трудовим договором) - не отримана середня заробітна плата, обчислена, у відповідності з нормами законодавства України про працю.  
    -135- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Слова "шляхом віднімання наданих грошових виплат по хворобі та утримання по хворобі" замінити словами "за вирахуванням грошових виплат, отриманих потерпілими за рахунок державного соціального страхування. До працюючої особи прирівнюється особа, зареєстрована у встановленому порядку в статусі безробітної";  
Враховано    
    -136- Хомутиннік В.Ю.
В частині першій статті 28 проекту слова "нормами Кодексу законів про працю України" замінити словами "нормами законодавства України про працю".  
Враховано    
    -137- Ларін С.М.
Слова "не отримана середня оплата праці" замінити словами "не отриманий середньомісячний заробіток".  
Відхилено    
109. 2) для особи, яка сама забезпечує свою діяльність, - недоотримані доходи, які вираховуються як різниця між, трудовими доходами, які оподатковуються, за попередній (до дорожньо-транспортної пригоди) календарний рік та трудовими доходами, отриманими у тому календарному році, коли у особи була тимчасова непрацездатність, за вирахуванням наданих особі після спричиненої здоров'ю особи шкоди соціальних послуг у вигляді грошових виплат з бюджету державного соціального страхування.   -138- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Слово "діяльність" замінити словом "зайнятість"; Слова "наданих особі після спричиненої здоров'ю особи шкоди соціальних послуг у вигляді грошових виплат з бюджету державного соціального страхування" виключити.  
Враховано   для особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, - неотримані доходи, які обчислюються як різниця між, оподатковуваним доходом за попередній (до дорожньо-транспортної пригоди) календарний рік та оподатковуваним доходом, отриманим у тому календарному році, коли особа була тимчасово непрацездатною; для непрацюючої повнолітньої особи - допомога, у розмірі не меншому мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством. Якщо особа була в зазначеному статусі менше вказаних розрахункових термінів, то до уваги приймається середньомісячний доход з розрахунку суми сукупного оподатковуваного доходу такої особи за попередній до настання страхового випадку календарний рік та доход протягом фактичного терміну (повні місяці) перебування особи в зазначеному статусі.  
    -139- Хомутиннік В.Ю.
В частині другій статті 28 проекту слова "трудовими доходами" замінити словом "доходом".  
Враховано    
    -140- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Доповнити новим пунктом "в" такого змісту: "в) для непрацюючої повнолітньої особи - допомога, виходячи з розрахунку мінімального розміру заробітної плати, встановленої чинним законодавством. Якщо особи були в зазначеному статусі менше вказаних розрахункових термінів, то до уваги приймається середньодобовий дохід з розрахунку суми сукупного оподатковуваного доходу такої особи за попередній до настання страхового випадку календарний рік та дохід протягом фактичного терміну (повні місяці) перебування особи в зазначеному статусі."  
Враховано    
110. Стаття 29. Шкода у зв'язку з постійною втратою працездатності потерпілої особи      Стаття 26. Відшкодування шкоди, пов'язаної зі стійкою втратою працездатності потерпілим  
111. (1) Шкода у зв'язку з постійною втратою працездатності потерпілої особи - це не отримані доходи, які в результаті повної втрати працездатності, а у випадку часткової втрати працездатності - це різниця в доходах, яка визначається шляхом віднімання від розміру шкоди фактичних трудових доходів і наданих соціальних послуг у вигляді грошової виплати з бюджету державного соціального страхування.   -141- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Пункт 1 викласти у такій редакції: " (1) Шкода у зв'язку з постійною втратою працездатності потерпілої особи - це доходи, не отримані потерпілим в результаті постійної (стійкої) втрати потерпілим працездатності (інвалідності), які не відшкодовуються за рахунок іншого обов'язкового виду страхування."  
Враховано   26.1 У зв'язку зі стійкою втратою працездатності потерпілим відшкодовуються доходи, не отримані потерпілим в результаті стійкої втрати потерпілим працездатності (інвалідності), які не відшкодовуються за рахунок іншого обов'язкового виду страхування.  
112. (2) Страхове відшкодування за шкоду у зв'язку з постійною втратою працездатності виплачується не рідше одного разу на місяць до поновлення працездатності особи.   -142- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Пункт 2 доповнити таким текстом: "За умовами договору або за поданням потерпілого за погодженням зі страховиком страхове відшкодування може бути виплачене у вигляді одноразової компенсації."  
Враховано   26.2 Страхове відшкодування за шкоду, пов'язану зі стійкою втратою працездатності виплачується не рідше одного разу на місяць до відновлення працездатності потерпілого. За умовами договору або за поданням потерпілого до страховика та за погодженням зі страховиком страхове відшкодування може бути виплачене у вигляді одноразової компенсації  
    -143- Беспалий Б.Я.
У пункті 2 статті 29 зняти дужки.  
Враховано    
113. (3) Якщо особа, яка навчається на стаціонарному відділенні вищого учбового закладу, в результаті постійної втрати працездатності не має можливості продовжувати навчання на стаціонарному відділенні, страхувальником чи МТСБУ оплачується її навчання на заочному відділенні акредитованого вищого навчального закладу України до досягнення особою віку у 24 роки.   -144- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Останнє речення виключити.  
Враховано   26.3 Якщо потерпілий, який навчається на денному (очному) відділенні закладу освіти, в результаті стійкої втрати працездатності не має можливості продовжувати навчання на денному (очному) відділенні, страховиком чи МТСБУ оплачується його навчання на заочному відділенні акредитованого закладу освіти України.  
114. (4) Якщо особа, у якої настала постійна втрата працездатності, має можливість освоїти одночасно нову професію з метою отримання доходів від праці, яка сумісна з її теперішнім станом здоров'я, страхувальником чи МТСБУ оплачується її професійна освіта, яка відповідає освіті того ступеня, яка була у потерпілої особи на момент дорожньо-транспортної пригоди . Ці витрати покриваються страхувальником чи МТСБУ по домовленості з потерпілою особою.   -145- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Доповнити статтю новим пунктом такого змісту: " (5) Для потерпілих, у яких на момент настання страхового випадку не було доходів, школа у зв'язку з постійною внтатою працездатності - це витрати, пов'язані з доставкою, поміщенням, утриманням, діагностикою, лікуванням та реабілітацією потерпілого у лікувальному закладі,, медичним піклуванням, лікуванням та доглядом у домашніх умовах, протезуванням та купівлею лікарських препаратів."  
Враховано   26.4. Якщо потерпілий, у якого настала стійка втрата працездатності, має можливість освоїти одночасно нову професію з метою отримання доходів від праці, яка сумісна з її теперішнім станом здоров'я, страховиком чи МТСБУ оплачується його професійна освіта, яка відповідає освіті того ступеня, яка була у потерпілої особи на момент дорожньо-транспортної пригоди. 26.5. Для потерпілих, які на момент настання страхового випадку не одержували доходів, у зв'язку з стійкою втратою працездатності відшкодовуються витрати, пов'язані з доставкою, розміщенням, утриманням, діагностикою, лікуванням та реабілітацією потерпілого у відповідному закладі охорони здоров'я, медичним піклуванням, лікуванням та доглядом у домашніх умовах та купівлею лікарських препаратів.  
    -146- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 1 статті 27 слова "та протезуванням" виключити.  
Враховано    
115. Стаття 30. Шкода у зв'язку зі смертю потерпілого      Стаття 27. Шкода, пов'язана зі смертю потерпілого  
116. (1) Право отримання відшкодування за шкоду у зв'язку зі смертю потерпілого мають особи, які знаходились на утриманні потерпілого, та особи, які взяли на себе витрати по похованню.      27.1. Право на отримання відшкодування за шкоду, пов'язану зі смертю потерпілого мають особи, які знаходились на утриманні потерпілого, та особи, які взяли на себе витрати з поховання.  
117. (2) У зв'язку зі смертю годувальника право на страхове відшкодування мають:      27.2. У зв'язку зі смертю годувальника в результаті дорожньо-транспортної пригоди право на страхове відшкодування мають:  
118. діти - до досягнення ними повноліття;      діти (в тому числі усиновлені) - до досягнення ними повноліття;  
119. непрацездатна вдова (вдовець), непрацездатні батьки - до набуття ними працездатності, а також працездатна вдова (вдовець), якщо у сім'ї є діти вік яких менше восьми років;   -147- Горбаль В.М.
У пункті 2 частини 2 статті 30 розділу ІІІ слово "набуття" замінити словом "відновлення".  
Враховано   непрацездатна вдова (вдовець), непрацездатні батьки - до відновлення ними працездатності, а також працездатна вдова (вдовець), якщо у сім'ї є діти вік яких менше восьми років;  
    -148- Беспалий Б.Я.
У пункті 2 частини 2 статті 30 текст "восьми років" замінити текстом "вісімнадцяти років"  
Відхилено    
120. інші члени сім'ї, які знаходились на утриманні, які вважаються такими відповідно до Кодексу про Шлюб та Сім'ю України.   -149- Беспалий Б.Я.
У пункті 3 частини2 статті 30 текст "Кодексу про шлюб та сім'ю" замінити текстом "Сімейного кодексу".  
Враховано   інші члени сім'ї, які знаходились на утриманні потерпілого.  
121. (3) Страхове відшкодування виплачується, якщо смерть потерпілого в результаті дорожньо-транспортної пригоди настала протягом одного року після дорожньо-транспортної пригоди та судом встановлено, що смерть є прямим наслідком такої дорожньо-транспортної пригоди.   -150- Довгий Т.О.
В частині третій статті 30 слова "та судом" виключити.  
Відхилено   27.3 Страхове відшкодування виплачується, якщо смерть потерпілого в результаті дорожньо-транспортної пригоди настала протягом одного року після дорожньо-транспортної пригоди та судом встановлено, що смерть є прямим наслідком такої дорожньо-транспортної пригоди.  
    -151- Ларін С.М.
Пункт 3 статті 30 викласти в такій редакції: "Страхове відшкодування виплачується, якщо смерть потерпілого в результаті дорожньо-транспортної пригоди настала протягом одного року після дорожньо-транспортної пригоди та судом за висновком судово-медичної експертизи, встановлено, що смерть є прямим наслідком такої дорожньо-транспортної пригоди."  
Відхилено    
122. (4) Спричинена утриманцям шкода у зв'язку зі смертю потерпілого - це частина не отриманих доходів особи, яка загинула, яка кожному утриманцю належала б при житті потерпілого, за вирахуванням пенсії, наданих утриманцям внаслідок втрати годувальника. Порядок вирахування відшкодування утриманцям визначає Кабінет Міністрів України.   -152- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Замінити слова "особи, яка загинула" словом "потерпілого"  
Враховано   27.4. У зв'язку зі смертю годувальника відшкодовується частина не отриманих доходів потерпілого, яка кожному утриманцю належала б при його житті, за вирахуванням пенсій, наданих утриманцям внаслідок втрати годувальника. Порядок вирахування відшкодування утриманцям визначає Кабінет Міністрів України.  
123. (5) Витрати на поховання у розмірі ліміту відповідальності страховика відшкодовуються при наданні оригіналу свідоцтва про смерть.   -153- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Пункт 5 викласти у такій редакції: " (5) Витрати на поховання відшкодовуються при наданні оригіналу свідоцтва про смерть та підтверджуючих документів."  
Враховано   27.5. Витрати на поховання відшкодовуються при наданні страховику оригіналу свідоцтва про смерть та документів, підтверджуючих такі витрати. 27.6. За умовами договору або за поданням одержувачів страхового відшкодування та за погодженням зі страховиком таке відшкодування може бути виплачено у вигляді одноразової компенсації.  
    -154- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Доповнити статтю новим пунктом такого змісту: " (6) За умовами договору або за поданням одержувачів за погодженням зі страховиком страхове відшкодування може бути виплачене у вигляді одноразової компенсації."  
Враховано    
124. Стаття 31. Шкода, яка спричинена майну      Стаття 28. Шкода, заподіяна майну  
125. (1) Шкода, спричинена в результаті дорожньо-транспортної пригоди майну третьої особи, - це шкода яка виникла:      Шкода, заподіяна в результаті дорожньо-транспортної пригоди майну потерпілого, - це шкода, пов'язана:  
126. у зв'язку з пошкодженням чи фізичним знищенням транспортного засобу;      з пошкодженням чи фізичним знищенням транспортного засобу;  
127. у зв'язку з пошкодженням чи фізичним знищенням доріг, дорожніх споруд;   -155- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Після слів "дорожніх споруд" доповнити словами ", технічних засобів регулювання руху".  
Враховано   з пошкодженням чи фізичним знищенням доріг, дорожніх споруд, технічних засобів регулювання руху;  
128. у зв'язку з пошкодженням чи фізичним знищенням майна потерпілого;      з пошкодженням чи фізичним знищенням майна потерпілого;  
129. при проведені робіт, які необхідні для врятування потерпілих в результаті дорожньо-транспортної пригоди;      з проведенням робіт, які необхідні для врятування потерпілих в результаті дорожньо-транспортної пригоди;  
130. внаслідок пошкодження транспортного засобу, використаного для доставки потерпілого до лікувального закладу, чи забруднення салону цього транспортного засобу;      з пошкодженням транспортного засобу, використаного для доставки потерпілого до відповідного закладу охорони здоров'я чи забруднення салону цього транспортного засобу;  
131. при евакуації транспортних засобів з місця дорожньо-транспортної пригоди.      з евакуацією транспортних засобів з місця дорожньо-транспортної пригоди.  
132. (2) Відшкодування шкоди потерпілому проходить відповідно до лімітів відповідальності страховика.   -156- Ларін С.М.
Викласти пункт у такій редакції: " (2) Відшкодування шкоди потерпілому проходить відповідно до розмірів мінімальної страхової суми відповідальності страховика."  
Відхилено    
    -157- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Пункт 2 виключити.  
Враховано    
    -158- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 31 проекту доповнити частиною другою такого змісту: "Відшкодування шкоди відбувається лише за умови документального підтвердження понесених витрат".  
Враховано по суті   
133. Стаття 32. Шкода, пов'язана з пошкодженням транспортного засобу      Стаття 29. Шкода, пов'язана з пошкодженням транспортного засобу  
134. Шкода, пов'язана з пошкодженням транспортного засобу - це витрати на ремонт транспортного засобу, включаючи витрати по евакуації транспортного засобу з місця дорожньо-транспортної пригоди до місця проживання того власника чи законного користувача транспортного засобу, який керував транспортним засобом у момент дорожньо-транспортної пригоди, чи до місця ремонту на території України. Якщо транспортний засіб необхідно, за поважних причин, помістити на найближчу стоянку, до розміру шкоди додаються також витрати на евакуацію транспортного засобу до цієї стоянки та плата за послуги стоянки.   -159- Горбаль В.М.
Текст статті 32 розділу ІІІ доповнити останнім реченням, яке викласти у такій редакції: "У разі, коли пошкоджений транспортний засіб затримується працівниками міліції і розміщується на спеціальних майданчиках і стоянках Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, до розміру шкоди додається плата за послуги доставки і зберігання транспортного засобу на цих майданчиках".  
Враховано редакційно   У зв'язку з пошкодженням транспортного засобу відшкодовуються витрати, пов'язані з відновлювальним ремонтом транспортного засобу з урахуванням зносу, включаючи витрати на усунення пошкоджень, зроблених навмисно з метою порятунку потерпілих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, з евакуацією транспортного засобу з місця дорожньо-транспортної пригоди до місця проживання того власника чи законного користувача транспортного засобу, який керував транспортним засобом у момент дорожньо-транспортної пригоди, чи до місця здійснення ремонту на території України. Якщо транспортний засіб необхідно, за поважних причин, помістити на стоянку, до розміру шкоди додаються також витрати на евакуацію транспортного засобу до стоянки та плата за послуги стоянки.  
    -160- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Абзац перший статті 32 викласти у такій редакції: "Шкода, пов'язана з пошкодженням транспортного засобу - це витрати, пов'язані з відновлювальним ремонтом транспортного засобу з урахуванням зносу, включаючи витрати на усунення пошкоджень, зроблених навмисно з метою порятунку потерпілих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, з евакуацією транспортного засобу з місця дорожньо-транспортної пригоди до місця проживання того власника чи законного користувача транспортного засобу, який керував транспортним засобом у момент дорожньо-транспортної пригоди, чи до місця ремонту на території України. Якщо транспортний засіб необхідно, за поважних причин, помістити на стоянку, до розміру шкоди додаються також витрати на евакуацію транспортного засобу до стоянки та плата за послуги стоянки."  
Враховано    
    -161- Довгий Т.О.
У статті 32 слова "власника чи законного користувача" замінити на слова "володільця транспортного засобу".  
Відхилено    
    -162- Беспалий Б.Я.
У статті 32 перше речення після тексгу "проживання того власника" доповнити текстом ", волоідільня"  
Відхилено    
135. Стаття 33. Шкода, пов'язана з фізичним знищенням транспортного засобу      Стаття 30. Шкода, пов'язана з фізичним знищенням транспортного засобу  
136. (1) Транспортний засіб вважається фізично знищеним, якщо його ремонт є технічно неможливим чи економічно необґрунтованим і власник транспортного засобу згодний з визнанням його фізично знищеним. Ремонт вважається економічно не обґрунтованим, якщо передбачені витрати на ремонт транспортного засобу перевищують вартість транспортного засобу до дорожньо-транспортної пригоди.   -163- Беспалий Б.Я.
Перше речення частини І статті 33 після тексту "якщо передбачені" доповнити текстом "згідно експертизи проведеної відповідно до законодавства,"  
Враховано   30.1. Транспортний засіб вважається фізично знищеним, якщо його ремонт є технічно неможливим чи економічно необґрунтованим та власник транспортного засобу згодний з визнанням його фізично знищеним. Ремонт вважається економічно не обґрунтованим, якщо передбачені згідно з експертизою, проведеною відповідно до законодавства, витрати на ремонт транспортного засобу перевищують вартість транспортного засобу до дорожньо-транспортної пригоди.  
137. (2) Якщо власник транспортного засобу не згоден з визнанням транспортного засобу фізично знищеним, йому відшкодовується різниця між вартістю транспортного засобу до та після дорожньо-транспортної пригоди, а також витрати по евакуації транспортного засобу з місця дорожньо-транспортної пригоди.      30.2. Якщо власник транспортного засобу не згоден з визнанням транспортного засобу фізично знищеним, йому відшкодовується різниця між вартістю транспортного засобу до та після дорожньо-транспортної пригоди, а також витрати по евакуації транспортного засобу з місця дорожньо-транспортної пригоди.  
138. (3) Якщо транспортний засіб визнано фізично знищеним, відшкодування шкоди виплачується у розмірі, який відповідає вартості транспортного засобу до дорожньо-транспортної пригоди та витратам по евакуації транспортного засобу з місця дорожньо-транспортної пригоди. Право на залишки транспортного засобу отримує страхувальник чи МТСБУ.   -164- Кабінет Міністрів України
У пункті 3 статті 33 виключити слова "Право на залишки транспортного засобу отримує страхувальник чи МТСБУ".  
Відхилено   30.3. Якщо транспортний засіб визнано фізично знищеним, відшкодування шкоди виплачується у розмірі, який відповідає вартості транспортного засобу до дорожньо-транспортної пригоди та витратам по евакуації транспортного засобу з місця дорожньо-транспортної пригоди. Право на залишки транспортного засобу отримує страховик чи МТСБУ.  
    -165- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Хомутиннік В.Ю.
Слово "страхувальник" замінити словом "страховик".  
Враховано    
139. (4) Відшкодування шкоди потерпілому проходить відповідно до лімітів відповідальності страховика.   -166- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Пункт 4 виключити.  
Враховано    
140. Стаття 34. Шкода, пов'язана з пошкодженням чи фізичним знищенням дороги, дорожніх споруд та інших матеріальних цінностей   -167- Кабінет Міністрів України
Назву статті 34 викласти у такій редакції: "Шкода, пов'язана з пошкодженням дороги, дорожніх споруд та інших матеріальних цінностей чи їх фізичним знищенням".  
Враховано   Стаття 31. Шкода, пов'язана з пошкодженням дороги, дорожніх споруд та інших матеріальних цінностей чи їх фізичним знищенням.  
141. (1) Шкода, пов'язана з фізичним знищенням дороги, дорожнім спорудам та іншим матеріальним цінностям - це різниця між вартістю відповідного об'єкту до та після дорожньо-транспортної пригоди, а у випадку пошкодження цих об'єктів - вартість витрат на відновлення об'єкта.   -168- Кабінет Міністрів України
У пункті 1 статті 34 слова "Шкода, пов'язана з фізичним знищенням дороги, дорожнім спорудам та іншим матеріальним цінностям" замінити словами "Шкода, пов'язана з пошкодженням дороги, дорожніх споруд та інших матеріальних цінностей чи їх фізичним знищенням".  
Враховано   Шкода, пов'язана з пошкодженням дороги, дорожніх споруд та інших матеріальних цінностей чи їх фізичним знищенням - це різниця між вартістю відповідного об'єкту до та після дорожньо-транспортної пригоди.  
142. (2) До спричиненої майну шкоди включається також інша шкода, яка спричинена третій особі і яка виникла у власника (володільця) майна внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.   -169- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Пункт 2 статті 34 виключити.  
Враховано    
    -170- Беспалий Б.Я.
У частина 2 статті 34 текст " (володілий)" замінити текстом ", володільця"  
Відхилено    
143. Стаття 35. Випадки, коли шкода не відшкодовується.      Стаття 32. Випадки, коли шкода не відшкодовується.  
144. Відповідно до даного Закону страховик не відшкодовує:      Відповідно до цього Закону страховик не відшкодовує:  
145. 1) шкоду, яка виникла при використанні транспортного засобу, цивільно-правова відповідальність власника якого застрахована, але за спричинення якої не виникає відповідальності відповідно до Цивільного кодексу України. Такою є шкода, яка виникла внаслідок непоборної сили, внаслідок умислу самого потерпілого чи його необережності;   -171- Горбаль В.М.
В пункті 1 частини 1 статті 35 розділу ІІІ перед словом "необережності" добавити слово "грубої".  
Відхилено   32.1. шкоду, заподіяну при експлуатації забезпеченого транспортного засобу, але за спричинення якої не виникає цивільно-правової відповідальності відповідно до закону;  
    -172- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Пункт 1 частини 1 викласти у такій редакції: "1) шкоду, яка виникла при використанні забезпеченого транспортного засобу, але ззаподіяння якої не виникає цивільно-правової відповідальності відповідно до закону України;"  
Враховано    
    -173- Довгий Т.О.
Речення друге пункту 1 частини першої статті 35 виключити.  
Враховано    
146. 2) шкода від пошкодження, фізичного знищення чи втрати транспортного засобу та майна яке в ньому знаходилося, якщо ця шкода виникла у осіб після дорожньо-транспортної пригоди;   -174- Беспалий Б.Я.
Пункт 2 статті 35 доповнити текстом "і не пов'язана з цією пригодою"  
Відхилено   32.2. шкоду, заподіяну забезпеченому транспортному засобу, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду; 32.3 шкоду, заподіяну життю, здоров'ю пасажирів та майну, які знаходилися у забезпеченому транспортному засобі, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду;  
    -175- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Пункт 2 статті 35 викласти у такій редакції: "35.2. шкоду, спричинену забезпеченому транспортному засобу, життю, здоров'ю пасажирів та майну, яке знаходилося у забезпеченому транспортному засобі, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду;"  
Враховано    
    -176- Кабінет Міністрів України
Пункт 2 статті 35 після слів "дорожньо-транспортної пригоди" доповнити словами "і не є її наслідком".  
Відхилено    
    -177- Ларін С.М.
Статтю 35 доповнити таким текстом: "Окрім випадків, передбачених пп. 4,5,6 статті 31."  
Відхилено    
    -178- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Пункт 2 виключити.  
Враховано    
    -179- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Доповнити частину пунктом такого змісту: "2) Шкода, заподіяна життю, здоров'ю пасажирів та майну, яке знаходилося у забезпеченому транспортному засобі, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду;"  
Враховано    
147. 3) шкода, спричинена при використанні транспортного засобу для тренувальної поїздки чи змагань;   -180- Горбаль В.М.
В пункті 3 частини 1 статті 35 розділу ІІІ виключити слова "тренувальної поїздки чи"; перед словом "змагань" додати слово "офіційних".  
Враховано   32.4. шкоду, заподіяну при використанні забезпеченого транспортного засобу під час тренувальної поїздки чи для участі у офіційних змаганнях ;  
148. 4) шкоду, яка прямо чи опосередковано викликали чи якій сприяли іонізуюча радіація, викликане довільним ядерним паливом радіоактивне отруєння, радіоактивне, токсичне, вибухове чи в іншому відношенні небезпечна властивість довільної вибухової ядерної сполуки чи її ядерного компонента;   -181- Довгий Т.О.
Пункт 4 частини першої статті 35 виключити.  
Відхилено   32.5. шкоду, яка прямо чи опосередковано викликана чи якій сприяли іонізуюча радіація, викликане довільним ядерним паливом радіоактивне отруєння, радіоактивна, токсична, вибухова чи в іншому відношенні небезпечна властивість довільної вибухової ядерної сполуки чи її ядерного компонента;  
149. 5) пов'язаний з дорожньо-транспортним випадком не отриманий прибуток чи моральну шкоду.   -182- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Доповнити статтю новим пунктом такого змісту; "35.6. шкоду, пов'язану із втратою товарного вигляду"  
Враховано   32.6. моральну шкоду, пов'язану з дорожньо-транспортним випадком; 32.7. шкоду, пов'язану із втратою товарного вигляду транспортного засобу; 32.8. шкоду, заподіяну пошкодженням або знищенням внаслідок дорожньо-транспортної пригоди антикварних речей, виробів з коштовних металів, коштовного та напівкоштовного каміння, біжутерії, предметів релігійного культу, картин, рукописів, грошових знаків, цінних паперів, усякого роду документів, філателістичних, нумізматичних та інших колекцій. 32.9. шкоду, заподіяну в результаті дорожньо-транспортної пригоди, якщо вона відбулася внаслідок масових заворушень і групових порушень громадського порядку, військових конфліктів, терористичних актів, стихійного лиха, вибуху боєприпасів, пожежі транспортного засобу, не пов'язаної з цією пригодою.  
    -183- Горбаль В.М.
Статтю 35 розділу ІІІ доповнити пунктом 6 в такій редакції: "6) шкоду, яка виникла внаслідок заволодіння транспортним засобом невстановленою особою, якщо це зафіксовано відповідним органом Міністерства внутрішніх справ України, за наявності довідки встановленого зразка".  
Відхилено    
    -184- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Статтю 35 розділу ІІІ доповнити пунктом 6 в такій редакції: "6) шкоду, спричинену пошкодженням або знищенням внаслідок дорожньо-транспортної пригоди антикварних речей, виробів з коштовних металів, коштовного та напівкоштовного каміння, біжутерії, предметів релігійного культу, картин, рукописів, грошових знаків, цінних паперів, усякого роду документів, філателістичних, нумізматичних та інших колекцій."  
Враховано    
    -185- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Доповнити статтю новим підпунктом такого змісту: "35.8. шкоду від дорожньо-транспортної пригоди, якщо вона відбулася внаслідок масових безпорядків і групових порушень громадського порядку, військових конфліктів, терористичних актів, стихійного лиха, вибуху боєприпасів, пожежі транспортного засобу, не пов'язаної з цією пригодою."  
Враховано    
150. Стаття 36. Повідомлення про страховий випадок      Стаття 33. Повідомлення про страховий випадок  
151. (1) Особи, які є учасниками дорожньо-транспортної пригоди, повинні терміново повідомити про пригоду до органів МВС і тому страховику, що застрахував цивільно-правову відповідальність власника транспортного засобу, який викликав дорожньо-транспортну пригоду, а також повинні прийняти всі можливі заходи з метою запобігання чи зменшення подальшої шкоди.   -186- Горбаль В.М.
У частині 1 статті 36 розділу ІІІ слова "а також повинні прийняти всі можливі заходи з метою запобігання чи зменшення подальшої шкоди" виключити.  
Відхилено   33.1. Учасники дорожньо-транспортної пригоди зобов'язані: 33.1.1. терміново повідомити про дорожно-транспорту пригоду відповідні органи Міністерства внутрішніх справ України; 33.1.2. вжити заходів для невідкладного, але не пізніше 3 робочіх днів, повідомлення страховика, з яким було укладено договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, або, у випадках, передбачених цим Законом, МТСБУ, про настання дорожньо-транспортної пригоди. Якщо зазначені особи з поважних причин не мали змоги виконати зазначені дії, вони мають підтвердити це документально; 33.1.3. проінформувати один одного про себе, своє місце проживання, назву та місце знаходження страховика та надати відомості про відповідні страхові поліси; 33.1.4. вжити всіх можливих заходів з метою запобігання чи зменшення подальшої шкоди.  
    -187- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Хомутиннік В.Ю.
Пункт 1 статті 36 викласти у такій редакції: "1. Учасники дорожньо-транспортної пригоди зобов'язані: а) терміново повідомити про дорожно-транспорту пригоду органи МВС; б) вжити заходів для невідкладного, але не пізніше 3 днів, повідомлення страховика, з яким було укладено договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності, або МТСБУ, у випадках, передбачених цим Законом, про настання дорожньо транспортної пригоди. Якщо зазначені особи з поважних причин не мали змоги виконати зазначені дії, вони мають довести це документально; .в) проінформувати один одного про себе, своє місце проживання, назву та місце знаходження страховика та надати відомості про відповідні страхові поліси; г) прийняти всі можливі заходи з метою запобігання чи зменшення подальшої шкоди."  
Враховано    
    -188- Ларін С.М.
Пункт 1 статті 36 після слів "повинні терміново" доповнити текстом такого змісту: ", за допопмогою телефону або інших підручних засобів (окрім випадків, коли внаслідок дорожньо-транспортної пригоди зазначені особи знаходились у тяжкому фізичному стані та (або) були госпіталізовані)". Далі по тексту.  
Відхилено    
    -189- Ларін С.М.
Статтю 36 доповнити новими пунтами 2 і 3 такого змісту: " (2) Протягом 3-х робочих днів особи, які є учасниками дорожньо-транспортної пригоди (окрім випадків, коли внаслідок дорожньо-транспортної пригоди зазначені особи знаходились у тяжкому фізичному стані та (або) були госпіталізовані) повинні подати письмову заяву тому страховику, що застрахував цивільно-правову відповідальність власника транспортного засобу, який викликав дорожньо-транспортну пригоду. (3) Якщо внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, особи, що є її учасниками, були в тяжкому стані та (або) були госпіталізовані, за них повідомлення страховика, що застрахував цивільно-правову відповідальність власника транспортного засобу, який викликав дорожньо-транспортну пригоду, зобов'язані органи ДАІ." Пункти 2, 3, 4, 5 вважати відповідно пунктами 4, 5, 6, 7.  
Враховано частково    
152. (2) Особа, майну чи транспортному засобу якої спричинена шкода, зобов'язана зберегти транспортний засіб чи пошкоджене майно в такому стані, в якому воно знаходилося після дорожньо-транспортної пригоди, до тих пір, доки їх не огляне призначений страховиком експерт.   -190- Горбаль В.М.
Частину 2 статті 36 виключити.  
Відхилено   33.2. Учасники дорожньо-транспортної пригоди зобов'язані зберегти транспортний засіб чи пошкоджене майно в такому стані, в якому воно знаходилося після дорожньо-транспортної пригоди, до тих пір, доки їх не огляне призначений страховиком експерт.  
    -191- Беспалий Б.Я.
У частині 2 статті 36 після тексту "не огляне призначений" слово "експерт" замінити текстом "службовою особою органів МВС"  
Відхилено    
153. (3) Якщо страховик невідомий, про дорожньо-транспортну пригоду необхідно повідомити МТСБУ. Якщо страхувальник, який отримав повідомлення, не застрахував цивільно-правову відповідальність власника транспортного засобу, яке спричинило шкоду, то отримане повідомлення терміново повинно бути передано до МТСБУ. МТСБУ повинен вияснити, хто з страховиків застрахував цивільно-правову відповідальність власника транспортного засобу, яке спричинило шкоду, та повідомити потерпілому назву та адресу відповідного страховика.   -192- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Частину 3 статті 36 виключити.  
Враховано    
154. (4) Потерпілий в результаті дорожньо-транспортної пригоди, має право вимагати відшкодування спричиненої шкоди відповідного до даного Закону, якщо хоча б одна з осіб учасників дорожньо-транспортної пригоди терміново (як тільки це стало можливим) повідомила про дорожньо-транспортну пригоду органи МВС.   -193- Горбаль В.М.
У частині 4 статті 36 розділу ІІІ слова "хоча б одна з осіб учасників дорожньо-транспортної пригоди" замінити словосполученням "будь-яка особа".  
Відхилено   33.3. Під час оформлення відповідних документів про дорожньо-транспортну пригоду працівники органів Міністерстві внутрішніх справ установлюють та фіксують необхідні відомості щодо обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності учасників цієї пригоди.  
    -194- Горбаль В.М.
Доповнити статтею 36-1 у наступній редакції: Стаття 36-1. Дії осіб, який є учасниками дорожньо-транспортної пригоди. У разі причетності до дорожньо-транспортної пригоди особи зобов'язані: а) негайно зупинити транспортний засіб і залишатися на місці пригоди; б) увімкнути аварійну сигналізацію і встановити знак аварійної зупинки; в) зберегти транспортний засіб чи пошкоджене майно в такому стані, в якому воно знаходилося після дорожньо-транспортної пригоди, до тих пір, доки їх не огляне призначений страховиком експерт; г) вжити можливих заходів для надання першої медичної допомоги потерпілим, викликати карету швидкої медичної допомоги, а якщо це неможливо, звернутися за допомогою до присутніх і відправити потерпілих до лікувального закладу; д) записати прізвища та адреси очевидців, чекати прибуття працівників міліції; е) вжити всіх можливих заходів для збереження слідів пригоди, огородження їх та організувати об'їзд місця пригоди; є) у разі неможливості виконати дії, перелічені в підпункті "г", відвезти потерпілого до найближчого лікувального закладу своїм транспортним засобом, попередньо зафіксувавши розташування слідів пригоди, а також положення транспортного засобу після його зупинки; у лікувальному закладі повідомити своє прізвище та номерний знак транспортного засобу (з пред'явленням посвідчення водія або іншого документа, який посвідчує особу, реєстраційного документа на транспортний засіб) і повернутися на місце пригоди; ж) до проведення медичного огляду не вживати без призначення медичного працівника алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, які входять до офіційно затвердженого складу аптечки).  
Відхилено    
    -195- Довгий Т.О.
Частину четверту статті 36 виключити.  
Враховано    
    -196- Беспалий Б.Я.
У частині 4 статті 36 дужки замінити комами.  
Відхилено    
    -197- Ларін С.М.
Слово "відповідного" заміними словом "відповідно".  
Відхилено    
    -198- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Доповнити статтю 36 новою частиною такого змісту: "5. Під час оформлення відповідних документів про дорожньо-транспортну пригоду співробітники органів внутрішніх справ установлюють та фіксують необхідні відомості про обов`язкове страхування цивільної відповідальності учасників цієї пригоди."  
Враховано    
    -199- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 36 проекту доповнити частиною такого змісту: "Будь який ремонт пошкодженого в результаті страхового випадку майна може проводитись лише з відома страховика."  
Враховано по суті   
155. Стаття 37. Дії страховика після отримання повідомлення про страховий випадок   -200- Беспалий Б.Я.
Статтю 37 вилучити.  
Відхилено   Стаття 34. Дії страховика після отримання повідомлення про страховий випадок  
156. (1) Страховик терміново, але не пізніш ніж протягом трьох робочих днів (рахуючи з дня отримання письмового повідомлення про страховий випадок) повинен направити експерта на місце настання страхового випадку або до місця знаходження пошкодженого майна для його огляду, а також направити запит до органу уповноваженого розглядати адміністративну чи кримінальну справу щодо цієї ДТП.   -201- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Слова ", а також направити запит до органу уповноваженого розглядати адміністративну чи кримінальну справу щодо цієї ДТП." виключити.  
Враховано   34.1. Страховик терміново, але не пізніше трьох робочих днів (враховуючи день отримання письмового повідомлення про страховий випадок), зобов'язаний направити експерта на місце настання страхового випадку або до місця знаходження пошкодженого майна для його огляду.  
157. (2) Якщо у визначений у частині (1) даної статті строк експерт не з'явився, потерпіла особа має право самостійно вибрати експерта для визначення розміру шкоди. У такому випадку страховик має право оскаржувати докази потерпілої особи про спричинену шкоду.   -202- Горбаль В.М.
В частині 2 статті 37 розділу ІІІ останнє речення виключити.  
Враховано   34.2. Якщо у визначений строк експерт не з'явився, потерпілий має право самостійно обрати експерта для визначення розміру шкоди. У такому випадку страховик зобов'язаний відшкодувати потерпілому витрати на проведення експертизи.  
    -203- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Останнє речення частини 2 викласти у такій редакції: "У такому випадку страховик має відшкодувати потерпілому витрати на проведення експертизи."  
Враховано    
    -204- Хомутиннік В.Ю.
Останнє речення виключити  
Враховано    
    -205- Ларін С.М.
Після слова "страховик" додати слово "не".  
Відхилено    
158. Стаття 38. Заява про страхове відшкодування та його обчислення   -206- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Викласти статтю 38 у такій редакції: "Стаття 38. Заява про страхове відшкодування" 1. Для отримання страхового відшкодування, яка має право на відшкодування, страховику (або у випадку, коли страховик невідомий - МТСБУ) відповідну заяву. В заяві про виплату страхового відшкодування повинно міститися: а) найменування страховика, до якого подається заява, або МТСБУ; б) назва (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по-батькові (для фізичної особи) заявника, його місцезнаходження або місце проживання; в) зміст майнової вимоги щодо відшкодування завданих збитків; г) інформація про вже здійснені взаєморозрахунки осіб, відповідальність яких застрахована, та третіх осіб; д) обставини, якими заявник обґрунтовує свою вимогу, та докази, що підтверджують її відповідно до законодавства; е) розмір шкоди; є) підпис заявника і дата подання заяви. 2. До заяви додаються довідки про дорожно-транспортну пригоду, довідки медичних закладів щодо тимчасової непрацездатності або довідки спеціалізованих установ про встановлення постійної (стійкої) непрацездатності (інвалідності) у разі її виникненні, інші документи, які мають відношення до даної дорожно-транспортної пригоди. 3. Страховик зобов'язаний надавати консультаційну допомогу заявнику при складанні заяви та на прохання заявника зобов'язаний ознайомити його з відповідними нормативними актами та порядком обчислення страхового відшкодування."  
Враховано   Стаття 35. Заява про страхове відшкодування  
159. (1) Обчислення спричиненого в результаті дорожньо-транспортної пригоди шкоди та страхового відшкодування здійснює страховик або МТСБУ.      35.1. Для отримання страхового відшкодування особа, яка має право на відшкодування, подає страховику (або у випадку, якщо страховик невідомий - МТСБУ) відповідну заяву. В заяві про виплату страхового відшкодування має міститися: а) найменування страховика, до якого подається заява, або МТСБУ; б) назва (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по-батькові (для фізичної особи) заявника, його місцезнаходження або місце проживання; в) зміст майнової вимоги заявника щодо відшкодування завданих збитків; г) інформація про вже здійснені взаєморозрахунки осіб, відповідальність яких застрахована, та потерпілих; ґ) обставини, якими заявник обґрунтовує свою вимогу, та докази, що підтверджують її відповідно до законодавства; д) розмір шкоди; е) підпис заявника і дата подання заяви.  
160. (2) Обчислення проводиться після отримання письмової заяви тієї особи, яка має право отримати страхове відшкодування. До заяви додаються довідки про ДТП, довідки медичних закладів про термін тимчасової непрацездатності або довідки спеціалізованих установ про встановлення інвалідності у разі її виникненні, інші документи, які мають відношення до цієї ДТП.      35.2. До заяви додаються довідки про дорожно-транспортну пригоду, довідки відповідних закладів охорони здоров'я щодо тимчасової втрати працездатності або довідки спеціалізованих установ про встановлення стійкої втрати працездатності (інвалідності) у разі її виникнення, інші документи, які мають відношення до даної дорожно-транспортної пригоди, завірені у встановленому порядку.  
161. (3) При вирішені питання про виплату страхового відшкодування у зв'язку з причиненою особі шкодою страховик має право письмово вимагати від оздоровчого закладу відомості про лікування, діагноз та прогноз хвороби потерпілого, використовувати висновки судово-медичної експертизи, а також за необхідністю отримати додаткову інформацію, направити потерпілого на медичне обстеження, відшкодовуючи всі пов'язані з цим витрати. Відомості, отримані страхувальником про лікування, діагноз та прогноз захворювання потерпілого, є конфіденційними.      35.3. Страховик зобов'язаний надавати консультаційну допомогу заявнику при складанні заяви та на прохання заявника зобов'язаний ознайомити його з відповідними нормативними актами та порядком обчислення страхового відшкодування.  
162. (4) Для отримання відшкодування за шкоду орган, який оплатив лікування потерпілого чи надав йому медичну допомогу із своїх коштів, витрачених на лікування потерпілого.   -207- Довгий Т.О.
Частину четверту статті 38 виключити.  
Враховано    
163. (5) Страховик на прохання заявника зобов'язаний ознайомити його з відповідними нормативними актами та порядком обчислення страхового відшкодування.   -208- Добкін М.М.
Морозов О.В.
5. Подання потерпілим страховику завідомо неправдивої інформації з метою підвищення суми відшкодування є підставою для відмови виплати відшкодування."  
Враховано   35.4. Подання потерпілим страховику завідомо неправдивої інформації з метою завищення суми страхового відшкодування є підставою для відмови у виплаті такого відшкодування.  
164. (6) Вимога про відшкодування шкоди розглядається, якщо вона подана не пізніше ніж протягом одного року починаючи з дня виникнення у потерпілого права на відшкодування шкоди.       
165. Стаття 39. Строк обчислення та порядок виплати страхового відшкодування   -209- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Статті 39-40 викласти у такій редакції :  
Враховано   Стаття 36. Рішення страховика  
166. Обчислення страхового відшкодування та його виплата повинні відбуватись у місячний строк після отримання всіх необхідних документів.   -210- "39.1. Після розгляду наданих документів про дорожньо-транспортну пригоду страховик приймає рішення про виплату страхового відшкодування або відмову у виплаті страхового відшкодування.  Немає висновку   36.1. Після розгляду страховиком наданих йому визначених у статті 35 документів про дорожньо-транспортну пригоду страховик приймає рішення про виплату страхового відшкодування або відмову у виплаті страхового відшкодування. 36.2. Протягом 3 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення страховик зобов'язаний направити заявнику письмове повідомлення щодо прийнятого рішення. 36.3. Якщо особа, яка має право на отримання відшкодування, не задоволена рішенням страховика щодо виплати страхового відшкодування, вона має право подати до МТСБУ скаргу про перегляд вищезазначеного рішення. Якщо прийняте МТСБУ рішення не задовольняє таку особу, то вона має право подати позов до суду щодо відшкодування шкоди в установленому законом порядку.  
    -211- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 39 проекту доповнити словами: "або в строки та у обсягах, визначених рішенням суду."  
Враховано    
    -212- Добкін М.М.
Морозов О.В.
"39.2. Після прийняття рішення страховик протягом трьох робочих днів повинен направити заявнику письмове повідомлення. 39.3. Якщо зацікавлена особа не задоволена рішенням страховик про виплату страхового відшкодування, вона може подати до МТСБУ скаргу про перегляд вищезазначеного рішення. Якщо прийняте МТСБУ рішення не задовольняє зацікавлену особу чи страховик, може бути подано позов до суду щодо стягнення шкоди. Стаття 40. Порядок виплати страхового відшкодування 40.1. Виплата страхового відшкодування здійснюється протягом одного місяця з дати отримання страховиком визначених цим Законом документів. 40.2. За кожен день прострочення виплати страхового відшкодування з вини страховика або МТСБУ особі, яка має право на отримання такого відшкодування, сплачується пеня з розрахунку подвійної облікової ставки НБУ, яка діє у період, за який нараховується пеня." 40.3. При вирішені питання про виплату страхового відшкодування у зв'язку з причиненою особі шкодою страховик має право письмово вимагати від оздоровчого закладу відомості про лікування, діагноз та прогноз хвороби потерпілого, використовувати висновки судово-медичної експертизи, а також за необхідністю отримати додаткову інформацію, направити потерпілого на медичне обстеження, відшкодовуючи всі пов'язані з цим витрати. Відомості, отримані страхувальником про лікування, діагноз та прогноз захворювання потерпілого, є конфіденційними."  
Враховано    
167. Стаття 40. Рішення страховика      Стаття 37. Порядок виплати страхового відшкодування  
168. (1) Після розгляду наданих документів про дорожньо-транспортну пригоду страховик приймає рішення про виплату страхового відшкодування або відмову у виплаті страхового відшкодування.      37.1. Виплата страхового відшкодування здійснюється протягом одного місяця з дня отримання страховиком визначених у статті 35 цього Закону документів, або в строки та у обсягах, визначених рішенням суду.  
169. (2) Після прийняття рішення страховик протягом трьох робочих днів повинен направити заявнику письмове повідомлення.      37.2. За кожен день прострочення виплати страхового відшкодування з вини страховика або МТСБУ особі, яка має право на отримання такого відшкодування, сплачується пеня з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діє у період, за який нараховується пеня.  
170. (3) Якщо зацікавлена особа не задоволена рішенням страховик про виплату страхового відшкодування, вона повинна подати до МТСБУ скаргу про перегляд вищезазначеного рішення. Якщо прийняте МТСБУ рішення не задовольняє зацікавлену особу чи страховик, може бути подано позов до суду щодо стягнення шкоди.   -213- Довгий Т.О.
Частину третю статті 40 пропонується виключити.  
Відхилено   37.3. При вирішені питання про виплату страхового відшкодування у зв'язку з заподіяною особі шкодою страховик має право письмово вимагати від відпоавілного закладу охорони здоров'я відомості про діагноз, лікування та прогноз хвороби потерпілого, використовувати висновки судово-медичної експертизи, а також за необхідністю отримати додаткову інформацію, направити потерпілого на медичне обстеження, відшкодовуючи всі пов'язані з цим витрати. Відомості, отримані страховиком про діагноз, лікування та прогноз захворювання потерпілого, є конфіденційними. 37.4. Страховик має право здійснювати виплату страхового відшкодування безпосередньо потерпілим або погодженим з ними підприємствам, установам та організаціям, що надають послуги з ремонту пошкодженого майна, лікування потерпілих та інші послуги, пов'язані з відшкодуванням збитків. Страховик здійснює компенсацію витрат страхувальника або особи, відповідальність якої застрахована, у разі, коли, такі витрати здійснюються за згодою страховика. Якщо страхувальник або особа, відповідальність якої застрахована, здійснили такі витрати без попереднього погодження зі страховиком, страховик має право відмовити у компенсації таких витрат або зменшити їх розмір, з урахуванням вимог законодавства України про порядок відшкодування такої шкоди. 37.5. Страхувальником або особою, відповідальність якої застрахована, потерпілому має бути компенсована сума франшизи у повному обсязі одночасно з виплатою страховиком страхового відшкодування.,.  
    -214- Добкін М.М.
Морозов О.В.
"40.4. Страховик має право здійснювати виплату страхового відшкодування безпосередньо потерпілим або, за їх дорученням, підприємствам та організаціям, що надають послуги з ремонту пошкодженого майна, лікування третіх осіб та інші послуги, пов'язані з відшкодуванням збитків. Страховик здійснює компенсацію витрат страхувальника або особи, відповідальність якої застрахована, у разі, коли, такіі витрати здійснюються за попередньою згодою страховика. Якщо страхувальник або особа, відповідальність якої застрахована, здійснили відшкодування без попередньої згоди страховика, страховик має право відмовити у компенсації таких витрат або зменшити їх розмір, з урахуванням вимог законолавства України про порядок відшкодування такої шкоди"  
Враховано    
    -215- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 3 статті 40 викласти у такій редакції: "Якщо заявник не задоволений рішенням страховик про виплату страхового відшкодування, він може подати до МТСБУ скаргу про перегляд вищезазначеного рішення. Якщо прийняте МТСБУ рішення не задовольняє заявника чи страховика, суперечка розглядається згідно із законом."  
Враховано    
    -216- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Доповнити статтю новим підпунктом такого змісту: "Під час виплати страхового відшкодування страхувальником або особою, відповідальність якої застрахована, потерпілому має бути відшкодована франшиза у повному обсязі."  
Враховано    
171. Стаття 41. Регресний позов страховика та МТСБУ      Стаття 38. Регресний позов страховика та МТСБУ  
172. (1) Страховик має право подати регресний позов:   -217- Кабінет Міністрів України
Статтю 41 викласти у такій редакції: "Страховик та МТСБУ мають право подати регресний позов до водія транспортного засобу, з вини якого виникла дорожньо-транспортна пригода, організацію, яка відповідає за стан доріг, якщо дорожньо-транспортна пригода виникла з-за їх вини та інших осіб у відповідності до вимог чинного законодавства України".  
Відхилено   38.1. Страховик після виплати страхового відшкодування має право подати регресний позов:  
    -218- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Після слова "Страховик" доповнити словами "після сплати страхового відшкодування"  
Враховано    
173. 1) до водія транспортного засобу, яке визвало дорожньо-транспортну пригоду, якщо він:   -219- Довгий Т.О.
Пункт перший частини другої статті 41 пропонується викласти в такій редакції: "1) до володільця транспортного засобу, який викликав дорожньо-транспортну пригоду та не застрахував свою цивільно-правову відповідальність;".  
Враховано у пп. 41.2.1  38.1.1. до водія забезпеченого транспортного засобу, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду, якщо він:  
174. а) керував транспортним засобом під впливом алкоголю, наркотичних, психотоксичних чи інших одурманюючих речовин;      а) керував транспортним засобом у стані сп'яніння під впливом алкоголю, наркотичних, психотоксичних чи інших одурманюючих речовин;  
175. б) керував транспортним засобом без права на керування транспортним засобом відповідної категорії;      б) керував транспортним засобом без права на керування транспортним засобом відповідної категорії;  
176. в) після дорожньо-транспортної пригоди самовільно залишив місце пригоди чи уклонився від проведення в установленому порядку перевірки, яка констатувала б дію алкогольних напоїв, наркотичних чи інших одурманюючих речовин, чи споживав ці речовини після дорожньо-транспортної пригоди до відповідної констатуючої перевірки;   -220- Горбаль В.М.
В підпункті "в" пункту 1 частини 1 статті 41 розділу ІІІ слово "уклонився" замінити словом "ухилився".  
Враховано   в) після дорожньо-транспортної пригоди самовільно залишив місце пригоди чи ухилився від проведення в установленому порядку перевірки, констатуючої дію алкогольних напоїв, наркотичних чи інших одурманюючих речовин, чи споживав ці речовини після дорожньо-транспортної пригоди до відповідної констатуючої перевірки; г) якщо дорожньо-транспортна пригода визначена в установленому порядку безпосереднім наслідком невідповідності технічного стану та обладнання транспортного засобу існуючим вимогам Правил дорожнього руху. ґ) не повідомив страховика у строки і за умов, визначених у підпункті 33.1.2 пункту 33.1 статті 33 цього Закону;  
    -221- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Доповнити новим пунктом такого змісту: "г) якщо транспортна дорожньо-транспортна пригода є безпосереднім наслідком невідповідності технічного стану та обладнання транспортного засоба існуючим вимогам діючих Правил дорожнього руху."  
Враховано    
    -222- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Доповнити підпункт новою частиною такого змісту: "ґ) не повідомив страховика у строки і за умов, визначених у підпункті 36.1.2 пункту 36.1 статті 36;"  
Враховано    
    -223- Беспалий Б.Я.
У пункті "в" частини 1 статті 41 після слів "в установленому" доповнити словом "законодавством".  
Відхилено    
177. 2) до організації, яка відповідає за стан дороги, якщо причинена у результаті дорожньо-транспортної пригоди шкода виникла за її вини;   -224- Беспалий Б.Я.
У пункті 2 частини 1 статті 41 текст "організації, яка" замінити текстом "підприємства, установи, організації, що"  
Враховано   38.1.2. до підприємства, установи, організації, що відповідає за стан дороги, якщо заподіяна у результаті дорожньо-транспортної пригоди шкода виникла за її вини;  
178. 3) до особи, яка спричинила шкоду навмисно або через необережність.   -225- Горбаль В.М.
Пункт 3 частини 1 статті 41 розділу ІІІ доповнити словами "якщо є відповідне рішення суду".  
Відхилено   38.1.3. до особи, яка заподіяла шкоду навмисно.  
    -226- Турчинов О.В.
Пункт 3 частини першої статті 41 вилучити, відповідно змінити нумерацію пунктів;  
Враховано частково    
179. (2) МТСБУ має право надати регресний позов:   -227- Горбаль В.М.
В частині 2 статті 41 розділу ІІІ слово "надати" замінити словом "подати".  
Враховано   38.2. МТСБУ після сплати страхового відшкодування має право подати регресний позов:  
    -228- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Після слова "МТСБУ" доповнити словами "після сплати страхового відшкодування"  
Враховано    
180. 1) до власника транспортного засобу, який викликав дорожньо-транспортну пригоду, який не застрахував свою цивільно-правову відповідальність, чи до законного користувача такого транспортного засобу;   -229- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Викласти пункт у такій редакції: "1) до власника чи законного користувача транспортного засобу, який викликав дорожньо-транспортну пригоду, який не застрахував свою цивільно-правову відповідальність."  
Враховано   38.2.1. до власника транспортного засобу, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду, який не застрахував свою цивільно-правову відповідальність, окрім осіб, зазначених у пункті 13.1 статті 13 цього Закону;  
181. 2) до водія транспортного засобу, який придбав транспортний засіб за допомогою протиправних дій;      38.2.2. до водія транспортного засобу, який набув транспортного засобу за допомогою протиправних дій;  
182. 3) до страховика, якщо встановлений транспортний засіб, який причинив шкоду, та страховик був зобов'язаний виплати страхове відшкодування.   -230- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Доповнити пункт новим підпунктом: "до страховика, якщо транспортний засіб, що спричинив шкоду, було встановлено, та страховик був зобов'язаний, але не виплатив страхове відшкодування."  
Враховано   38.2.3. до страховика, якщо забезпечений транспортний засіб, що заподіяв шкоду, було встановлено, та страховик був зобов'язаний, але не виплатив страхове відшкодування у порядку, встановленому цим Законом; 38.2.4. до підприємства, установи, організації, що відповідають за стан дороги, якщо заподіяна у результаті дорожньо-транспортної пригоди шкода виникла за їх вини;  
    -231- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Доповнити пункт новим підпунктом: "41.2.4. до підприємства, установи, організації, що відповідає за стан дороги, якщо причинена у результаті дорожньо-транспортної пригоди шкода виникла за її вини."  
Враховано    
183. Стаття 42. Відшкодування шкоди іноземним громадянам   -232- Турчинов О.В.
Статтю 42 вилучити.  
Враховано    
184. Іноземним громадянам, а також юридичним особам іноземних держав, спричинена шкода відшкодовується шляхом, визначеним законами України.       
185. Розділ ІV. Вимоги до СТРАХОВИКІВ   -233- Кабінет Міністрів України
Назву Розділу ІV викласти у такій редакції "Вимоги до страховиків та членство в МТСБУ".  
Враховано   Розділ ІV. Вимоги до страховиків та членство в МТСБУ  
    -234- Альошин В.Б.
Розділ ІV та Розділ V поміняти місцями.  
Враховано    
186. Стаття 43. Умови здійснення обов'язкового страхування цивільної відповідальності      Стаття 39. Умови здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності  
187. 1. Обов`язкове страхування цивільної відповідальності може здійснювати страховик, який відповідає наступним вимогам:      39.1. Обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності має право здійснювати страховик, який:  
188. а) має ліцензію на здійснення даного виду страхування;      має ліцензію на здійснення даного виду страхування;  
189. б) є членом МТСБУ.      є членом МТСБУ.  
190. 2. Підставами для отримання ліцензії на здійснення обов'язкового страхування відповідальності є відповідність ліцензійним умовам, що встановлюються Уповноваженим органом та містять вимоги щодо розміру статутного капіталу, досвіду роботи на ринку добровільного автомобільного страхування, сформованих страхових резервів, наявності кваліфікованого персоналу та можливостей опрацювання претензій на всій території України.   -235- Хомутиннік В.Ю.
Частину другу статті 43 проекту доповнити реченнями такого змісту: "У разі невідповідності страховика ліцензійним умовам Уповноважений орган має право своїм рішенням призупинити дію ліцензії до усунення порушень, виявлених за результатами перевірки. В разі якщо зазначені порушення не будуть усунуті в строки, визначені у рішенні Уповноваженого органу, Уповноважений орган має право відкликати ліцензію такого страховика."  
Враховано   39.2. Підставами для отримання ліцензії на здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності є відповідність ліцензійним умовам, що встановлюються Уповноваженим органом та містять вимоги щодо розміру статутного фонду, досвіду роботи на ринку добровільного страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, сформованих страхових резервів, наявності кваліфікованого персоналу та можливостей опрацювання претензій на всій території України. У разі невідповідності страховика ліцензійним умовам Уповноважений орган має право своїм рішенням тимчасово зупинити дію ліцензії до усунення порушень, виявлених за результатами перевірки. В разі якщо зазначені порушення не будуть усунуті в строки, визначені у рішенні Уповноваженого органу, Уповноважений орган має право анулювати ліцензію такого страховика.  
191. Стаття 44. Статус членів МТСБУ      Стаття 40. Статус членів МТСБУ  
192. Страховики можуть входити до МТСБУ як асоційовані та повні члени.      Страховики можуть входити до складу МТСБУ як асоційовані та повні його члени.  
193. Право укладення договорів міжнародного страхування надається тільки повним членам МТСБУ.      Право укладення договорів міжнародного страхування надається тільки повним членам МТСБУ.  
194. Стаття 45. Умови і порядок набуття статусу асоційованого та повного члена МТСБУ. Вимоги стосовно виконання фінансових зобов'язань   -236- Кабінет Міністрів України
У назві статті 45 виключити слова "Вимоги стосовно виконання фінансових зобов'язань" або дати окремою статтею.  
Враховано   Стаття 41. Умови і порядок набуття статусу асоційованого та повного члена МТСБУ.  
195. 1. Для набуття статусу асоційованого члена МТСБУ страховик повинен:      41.1. Для набуття статусу асоційованого члена МТСБУ страховик зобов'язаний:  
196. а) отримати ліцензію на здійснення страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;      а) отримати ліцензію на здійснення страхування цивільно-правової відповідальності;  
197. б) сплатити до фонду захисту потерпілих гарантійний внесок у розмірі, визначеному статутом МТСБУ, але не меншому ніж тисяча мінімальних заробітних плат.   -237- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Викласти пункт б) у такій редакції: "б) сплатити до фонду захисту потерпілих гарантійний внесок у розмірі, визначеному Положенням про цей фонд, у сумі не меншій за еквівалент 100 тисяч Євро."  
Відхилено   б) сплатити до фонду захисту потерпілих гарантійний внесок у розмірі, визначеному Положенням про цей фонд, у сумі не меншій за еквівалент 500 тисяч Євро.  
    -238- В підпункті "б)" частини першої статті 45 проекту слова "тисяча мінімальних заробітних плат" замінити словами "еквівалент 500 тисяч Євро".  Враховано    
198. МТСБУ не має права відмовити в наданні статусу асоційованого члена страховику, який відповідає вказаним умовам. Рішення за заявою страховика про надання йому статусу асоційованого члена МТСБУ повинно бути прийняте на найближчих загальних зборах членів МТСБУ, але не пізніше ніж протягом трьох місяців з моменту подання заяви.      МТСБУ не має права відмовити в наданні статусу асоційованого члена страховику, який відповідає вказаним умовам. Рішення за заявою страховика про надання йому статусу асоційованого члена МТСБУ має бути прийняте на найближчих загальних зборах членів МТСБУ, але не пізніше шести місяців з дня подання заяви.  
199. Повернення гарантійного внеску страховику (асоційованому члену МТСБУ) у тій частині, що дорівнює загальному ліміту відповідальності цього страховика по всіх договорах обов'язкового страхування, що були їм укладені протягом останніх трьох років перед виходом страховика з членів МТСБУ, здійснюється протягом трьох років з моменту виходу його з членів МТСБУ, з урахуванням частки інвестиційного доходу, отриманої на його долю внеску і спрямованої на поповнення фонду захисту потерпілих, та з вирахуванням сум страхових відшкодувань за внутрішніми договорами, що були здійснені МТСБУ за цього страховика.   -239- Беспалий Б.Я.
У абзаці 3 пункту "б" частини 1 статті 45 зняти дужки. У абзаці 3 пункту "б" частини 2 статті 45 зняти дужки.  
Враховано   Повернення гарантійного внеску страховику - асоційованому члену МТСБУ у тій частині, що дорівнює загальному ліміту відповідальності цього страховика по всіх договорах обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, що були їм укладені протягом останніх трьох років перед виходом страховика з складу МТСБУ, здійснюється протягом трьох років з дня виходу його із складу МТСБУ, з урахуванням частки інвестиційного доходу, отриманого на його долю внеску і спрямованої на поповнення фонду захисту потерпілих, та з вирахуванням сум страхових відшкодувань за внутрішніми договорами страхування, що були здійснені МТСБУ за цього страховика.  
200. Сума гарантійного внеску, що перевищує ліміт відповідальності страховика за договорами обов'язкового страхування відповідальності, що були укладені протягом останніх трьох років перед виходом страховика з членів МТСБУ, та суми страхових відшкодувань за внутрішніми договорами, що були здійснені МТСБУ за цього страховика, виплачується страховику протягом трьох місяців з моменту виходу.      Сума гарантійного внеску, що перевищує загальний ліміт відповідальності страховика за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, що були укладені протягом останніх трьох років перед виходом страховика із складу МТСБУ, та суми страхових відшкодувань за внутрішніми договорами страхування, що були здійснені МТСБУ за цього страховика, виплачується страховику протягом трьох місяців з дня виходу із складу МТСБУ. 41.2. Якщо МТСБУ сплатило за страховика - асоційованого члена МТСБУ страхові відшкодування і сумарний розмір внесків такого страховика до фонду захисту потерпілих став меншим, ніж розмір гарантійного внеску, а страховик - асоційований член не компенсував такі виплати протягом 3 місяців, такий страховик втрачає статус асоційованого члена. Повторне набуття статусу асоційованого члена можливе лише після повного погашення заборгованості, а також пені розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє у період, за який нараховується пеня, та внесення 150% розміру суми гарантійного внеску, передбаченого пудпунктом "б" пунктом 41.1 цієї статті.  
201. 2. Для набуття статусу повного члена МТСБУ страховик повинен:      41.3. Для набуття статусу повного члена МТСБУ страховик зобов'язаний:  
202. а) бути асоційованим членом МТСБУ;      а) бути асоційованим членом МТСБУ;  
203. б) здійснити гарантійний внесок на умовах, визначених у міжнародній системі автострахування "Зелена картка";      б) здійснити гарантійний внесок на умовах, визначених у міжнародній системі автомобільного страхування "Зелена картка";  
204. МТСБУ не має права відмовити в наданні статусу повного члена страховику, який відповідає вказаним умовам. Рішення за заявою страховика про надання йому статусу повного члена МТСБУ повинно бути прийняте на найближчих загальних зборах членів МТСБУ, але не пізніше ніж протягом трьох місяців з моменту подання заяви.   -240- Хомутиннік В.Ю.
Абзац третій частини другої статті 45 проекту викласти в такій редакції: "Рішення за заявою страховика про надання йому статусу повного члена МТСБУ повинно бути прийняте не пізніше ніж протягом трьох місяців з моменту подання заяви. МТСБУ не має права відмовити в наданні статусу повного члена страховику, який відповідає вказаним умовам."  
Враховано по суті  Рішення за заявою страховика про надання йому статусу повного члена МТСБУ має бути прийняте на найближчих загальних зборах членів МТСБУ, але не пізніше шести місяців з дня подання заяви. МТСБУ не має права відмовити в наданні статусу повного члена страховику, який відповідає вказаним умовам.  
205. Повернення гарантійного внеску страховику (повному члену МТСБУ) здійснюється протягом п'яти років після втрати статусу повного члена МТСБУ, з урахуванням частки інвестиційного доходу, отриманої на його долю внеску і спрямованої на поповнення фонду захисту потерпілих, та з вирахуванням сум страхових відшкодувань за договорами міжнародного страхування, що були здійснені МТСБУ за цього страховика.      Повернення гарантійного внеску страховику - повному члену МТСБУ здійснюється протягом п'яти років після втрати статусу повного члена МТСБУ, з урахуванням частки інвестиційного доходу, отриманого на його долю внеску і спрямованої на поповнення фонду захисту потерпілих, та з вирахуванням сум страхових відшкодувань за договорами міжнародного страхування, що були здійснені МТСБУ за цього страховика.  
206. 3. Повні члени МТСБУ зобов'язані здійснювати виплату страхового відшкодування у разі настання страхового випадку, який спричинили їх страхувальники на території інших держав, з уповноваженими організаціями по страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів яких МТСБУ уклало угоду про взаємне визнання договорів такого страхування. Якщо виплату страхового відшкодування здійснило МТСБУ, повні члени відшкодовують (компенсують) йому цю виплату, і сплачують пеню за період від дати виплати, здійсненої МТСБУ, до дати здійснення повним членом компенсаційного платежу на користь МТСБУ, з розрахунку подвійної облікової ставки НБУ, що діє у період, за який нараховується пеня.   -241- Беспалий Б.Я.
У частині 3 статті 45 вилучити текст " (компенсують)".  
Враховано   41.4. Повні члени МТСБУ зобов'язані здійснювати виплату страхового відшкодування у разі настання страхового випадку, який спричинили їх страхувальники на території інших держав, з уповноваженими організаціями з страхування цивільно-правової відповідальності яких МТСБУ уклало угоду про взаємне визнання договорів такого страхування. Якщо виплату страхового відшкодування здійснило МТСБУ, повні члени відшкодовують йому цю виплату, і сплачують пеню за період від дати виплати, здійсненої МТСБУ, до дати здійснення повним членом компенсаційного платежу на користь МТСБУ, з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє у період, за який нараховується пеня.  
207. 4. Якщо МТСБУ сплатило за страховика - повного члена МТСБУ страхові відшкодування в обсягах, що перебільшують суму гарантійного внеску, а страховик - повний член не компенсував такі виплати протягом 6 місяців, такий страховик втрачає статус повного члена. Повторне набуття статусу повного члена можливе тільки після повного погашення заборгованості разом із пенею в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє у період, за який нараховується пеня, та внесення 150% суми гарантійного внеску, передбаченого цією статтею.   -242- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Хомутиннік В.Ю.
Доповнити статтю новим пунктом такого змісту: "45.5. Якщо МТСБУ сплатило за страховика - асоційованого члена МТСБУ страхові відшкодування і сумарний розмір внесків такого страховика до фонду захисту потерпілих став меншим, ніж розмір гарантійного внеску, а страховик - повний член не компенсував такі виплати протягом 3 місяців, такий страховик втрачає статус асоційованого члена. Повторне набуття статусу асоційованого члена можливе тільки після повного погашення заборгованості разом із пенею в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє у період, за який нараховується пеня, та внесення 150% суми гарантійного внеску, передбаченого цією статтею."  
Враховано   41.5 Якщо МТСБУ сплатило за страховика - повного члена МТСБУ страхові відшкодування в обсягах, що перебільшують суму гарантійного внеску, а страховик - повний член не компенсував такі виплати протягом 6 місяців, такий страховик втрачає статус повного члена. Повторне набуття статусу повного члена можливе лише після повного погашення заборгованості разом із пенею в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє у період, за який нараховується пеня, та внесення 150% розміру суми гарантійного внеску, передбаченого підпунктом "б" пункту 41.3 цієї статті.  
208. 5. У разі ліквідації або визнання неплатоспроможним (банкрутом), страховик передає до МТСБУ всі матеріали щодо укладених ним договорів обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. При цьому МТСБУ має право вимагати перерахування таким страховиком до відповідних централізованих страхових резервних фондів коштів в обсягах сум незароблених страхових платежів з цього виду страхування.   -243- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Пункт 5 статті 45 викласти у такій редакції: "У разі ліквідації або визнання неплатоспроможним (банкрутом), страховик має передати до МТСБУ всі матеріали щодо укладених ним договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. При цьому такий страховик має перерахувати до відповідних централізованих страхових резервних фондів кошти в обсягах сум незароблених страхових платежів з цього виду страхування."  
Враховано   41.6. У разі ліквідації страховика або визнання його неплатоспроможним (банкрутом) відповідно до закону, страховик зобов'язаний передати до МТСБУ всі матеріали щодо укладених ним договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. При цьому такий страховик зобов'язаний перерахувати до відповідних централізованих страхових резервних фондів кошти в обсягах сум незароблених страхових премій з цього виду страхування.  
209. 6. Члени МТСБУ зобов'язані сплачувати:      41.7. Члени МТСБУ зобов'язані сплачувати:  
210. а) членські внески у розмірі, визначеному президією МТСБУ;   -244- Хомутиннік В.Ю.
У підпункт "а" пункту 6 статті 45 викласти у такій редакції: "а) членські внески у розмірі, визначеному загальними зборами членів МТСБУ;"  
Враховано   а) членські внески у розмірі, визначеному загальними зборами членів МТСБУ;  
211. б) разові гарантійні внески до централізованих страхових резервних фондів у розмірі, визначеному цим Законом;   -245- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Слова "разові гарантійні" замінити словами "гарантійні та інші"  
Враховано   б) гарантійні та інші внески до централізованих страхових резервних фондів у розмірі, визначеному цим Законом;  
212. в) відрахування з премій обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів відповідно до цього Закону.      в) відрахування з премій обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності відповідно до цього Закону.  
213. У разі несвоєчасного внесення платежів до фонду страхових гарантій та фонду захисту потерпілих страховик сплачує на користь МТСБУ пеню у розмірі подвійної облікової ставки, встановленої Національним Банком України, що діє у період, за який нараховується пеня.      У разі несвоєчасного внесення платежів до фонду страхових гарантій та фонду захисту потерпілих страховик сплачує на користь МТСБУ пеню у розмірі подвійної облікової ставки, встановленої Національним Банком України, що діє у період, за який нараховується пеня.  
214. 7. Кошти, сплачені страховиками до до централізованих страхових резервних фондів МТСБУ як разові гарантійні внески та відрахування з премій обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів залишаються власністю страховиків.   -246- Беспалий Б.Я.
У частині 7 статті 45 текст "до до" замінити словом "до".  
Враховано   41.8. Кошти, сплачені страховиками до централізованих страхових резервних фондів МТСБУ як гарантійні внески та відрахування з премій обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів є коштами страхових резервів таких страховиків.  
    -247- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Перший абзац пункту 7 статті 45 викласти у такій редакції: "Кошти, сплачені страховиками до централізованих страхових резервних фондів МТСБУ як гарантійні внески та відрахування з премій обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів є коштами страхових резервів таких страховиків."  
Враховано    
215. МТСБУ має право розпоряджатися вказаними коштами виключно відповідно до умов, визначених цим Законом та Статутом МТСБУ.      МТСБУ має право розпоряджатися вказаними коштами виключно відповідно до умов, визначених цим Законом та Статутом МТСБУ.  
216. Стаття 47. Порядок припинення членства в МТСБУ      Стаття 42. Порядок припинення членства в МТСБУ  
217. Про намір вийти з членів МТСБУ страховик повідомляє Уповноважений орган та МТСБУ і припиняє діяльність, пов'язану з укладенням договорів обов'язкового страхування цивільної відповідальності. При цьому страховик повинен виконати свої зобов`язання згідно з укладеними ним договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності.      Про намір вийти з членів МТСБУ страховик повідомляє Уповноважений орган та МТСБУ і припиняє діяльність, пов'язану з укладенням договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. При цьому страховик зобов'язаний виконати свої зобов`язання згідно з укладеними ним договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.  
218. Розділ V. Моторне (транспортне) страхове бюро України      Розділ V. Моторне (транспортне) страхове бюро України  
219. Стаття 48. Моторне (транспортне) страхове бюро      Стаття 43. Моторне (транспортне) страхове бюро  
220. 1. Моторне (транспортне) страхове бюро (далі - МТСБУ) - це неприбуткове об'єднання страховиків, яке здійснює свою діяльність відповідно до даного Закону, законодавства України та Статуту МТСБУ.   -248- Кабінет Міністрів України
Пункт 1 статті 48 викласти в редакції: "1. Моторне (транспортне) страхове (далі - Бюро) є єдиним об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Участь страховиків у Бюро є умовою здійснення діяльності щодо обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Бюро - є юридичною особою, яка створена згідно із законодавством і діє на основі свого Статуту, який затверджується Кабінетом Міністрів України. Бюро має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням українською мовою, штампи, бланки, емблему, вимпел".  
Враховано частково   43.1. Моторне (транспортне) страхове бюро України є єдиним об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Участь страховиків у МТСБУ є умовою здійснення діяльності щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. МТСБУ є неприбутковою організацією і здійснює свою діяльність відповідно до цього Закону, законодавства України та свого Статуту.  
    -249- Альошин В.Б.
Викласти пункт у такій редакції: Моторне (транспортне) страхове бюро України (далі - МТСБУ) є єдиним об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Участь страховиків у МТСБУ є умовою здійснення діяльності щодо обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. МТСБУ - є неприбутковою організацією і здійснює свою діяльність відповідно до цього Закону, законодавства України та свого Статуту, який затверджується Кабінетом Міністрів України.  
Враховано частково    
221. Статут МТСБУ затверджується зборами засновників (членів) МТСБУ, погоджується з Уповноваженим органом та реєструється відповідно до вимог законодавства.   -250- Беспалий Б.Я.
У абзаці 2 частини 1 статті 48 вилучити текст " (членів)". Текст "відповідно до вимог законодавства" замінити текстом "Міністерством юстиції України.  
Відхилено   Статут МТСБУ затверджується зборами засновників (членів) МТСБУ, погоджується з Уповноваженим органом та реєструється відповідно до вимог законодавства. МТСБУ не може виступати засновником чи співзасновником юридичних осіб, що займаються підприємницькою діяльністю та/або мають на меті одержання прибутку  
    -251- Беспалий Б.Я.
Статтю 48 після частини 1 доповнити новою частиною: "МТСБУ не може виступати засновником чи співзасновником юридичних осіб, що займаються підприємницькою діяльністю та/або мають на меті одержання прибутку"  
Враховано    
222. 2. Основними завданнями МТСБУ є:      43.2. Основними завданнями МТСБУ є:  
223. а) управління централізованими страховими резервними фондами, що створюються при МТСБУ для забезпечення виконання покладених на нього функцій;   -252- Кабінет Міністрів України
Підпункти а) пункту 2 статті 48 викласти в редакції: "а) управління централізованими страховими резервними фондами відповідно до чинного законодавства, положень свого Статуту, рішень органів управління Бюро та положень про ці фонди для виконання гарантійних завдань та функцій Бюро;"  
Відхилено   43.2.1. здійснення виплат із централізованих страхових резервних фондів компенсацій та відшкодувань, на умовах, передбачених цим Законом;  
224. б) здійснення виплат із централізованих страхових резервних фондів компенсацій та відшкодувань, на умовах, передбачених цим Законом;   -253- Кабінет Міністрів України
Підпункти б) пункту 2 статті 48 викласти в редакції: "б) виплата із централізованих страхових резервних фондів у межах, передбачених умовами здійснення зазначеного виду обов'язкового страхування, компенсацій за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю потерпілих у дорожньо-транспортних подіях, що сталися з вини водіїв невстановленого транспорту; коли винуватець загинув і не мав чинного договору такого обов'язкового страхування; в інших випадках та на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України"  
Відхилено   43.2.2. управління централізованими страховими резервними фондами, що створюються при МТСБУ для забезпечення виконання покладених на нього функцій;  
    -254- Хомутиннік В.Ю.
У статті 48 пункти "а" і "б" поміняти місцями.  
Враховано    
225. в) забезпечення членства України в міжнародній системі автострахування "Зелена Картка" та виконання загальновизнаних зобов'язань перед аналогічними уповноваженими організаціями інших країн - членів цієї системи;      43.2.3. забезпечення членства України в міжнародній системі автомобільного страхування "Зелена Картка" та виконання загальновизнаних зобов'язань перед уповноваженими організаціями інших країн - членів цієї системи;  
226. г) збирання необхідної інформації про обов`язкове страхування цивільної відповідальності для узагальнення та внесення пропозицій щодо удосконалення механізму здійснення обов'язкового страхування цивільної відповідальності;   -255- Кабінет Міністрів України
Підпункти г) пункту 2 статті 48 викласти в редакції: "г) збирання необхідної інформації щодо обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, підготовка відповідних рішень та пропозицій з цього питання;"  
Відхилено   43.2.4. збирання необхідної інформації про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності для узагальнення та внесення пропозицій щодо удосконалення механізму здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;  
227. д) співробітництво з відповідними організаціями інших держав у галузі страхування цивільної відповідальності,координація обов`язкового страхування цивільної відповідальності нерезидентів - власників (водіїв) транспортних засобів у разі в`їзду їх на територію України та резидентів - власників (водіїв) транспортних засобів у разі їх виїзду за межі України;   -256- Беспалий Б.Я.
У пункті "д." частини 2 статті 48 двічі текст " (водіїв)" замінити текстом "та водіїв".  
Враховано   43.2.5. співробітництво з уповноваженими організаціями інших країн у галузі страхування цивільно-правової відповідальності, координація обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників та/або водіїв транспортних засобів - нерезидентів у разі в`їзду їх на територію України та власників та/або водіїв транспортних засобів - резидентів - у разі їх виїзду за межі України;  
228. е) співробітництво з органами Міністерства внутрішніх справ України та іншими органами державної влади з питань обов'язкового страхування відповідальності власників транспортних засобів;   -257- Кабінет Міністрів України
Підпункти е) пункту 2 статті 48 викласти в редакції: "е) взаємодія з Комісією, Антимонопольним комітетом України, Держкомкордоном, МВС та іншими органами державної влади по запобіганню монополізму, нездорової конкуренції та зловживань при проведенні обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;"  
Відхилено   43.2.6. співробітництво з органами Міністерства внутрішніх справ України та іншими органами державної влади з питань обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;  
    -258- Кабінет Міністрів України
У абзаці сьомому пункту 2 статті 48 виключити слова "органами Міністерства внутрішніх справ України та іншими".  
Відхилено    
229. є) погодження зразків страхових полісів, що затверджуються Уповноваженим органом;   -259- Кабінет Міністрів України
Підпункти є) пункту 2 статті 48 викласти в редакції: "є) погодження зразків страхових (полісів, сертифікатів) з Держфінпослуг, які с формою договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів".  
Відхилено   43.2.7. розробка зразків страхових полісів і договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, що затверджуються Уповноваженим органом;  
    -260- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Викласти підпункт у такій редакції: "48.2.7. розроблення форм страхових полісів і договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у порядку, передбаченому цим Законом;"  
Враховано    
230. ж) надання страховикам інформації щодо страхових випадків стосовно конкретних страхувальників.      43.2.8. надання страховикам інформації щодо страхових випадків стосовно конкретних страхувальників.  
231. 3. Актами законодавства України МТСБУ можуть бути надані права щодо прийняття рішень, які є обов'язковими для страховиків - членів Моторного (транспортного) страхового бюро в частині уніфікації порядку укладання та виконання договорів обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.   -261- Кабінет Міністрів України
Пункт 3 статті 48 виключити.  
Враховано    
232. Стаття 49. Повноваження МТСБУ      Стаття 44. Повноваження МТСБУ  
233. 1. МТСБУ є гарантом по відшкодуванню шкоди: на території країн - членів міжнародної системи автострахування "Зелена Картка", спричиненої власниками (користувачами) зареєстрованих в Україні транспортних засобів, якщо такі власники (користувачі) надали іноземним компетентним органам страховий сертифікат "Зелена картка", виданий від імені страховиків - членів МТСБУ; на території України, спричиненої водіями - нерезидентами, на умовах та в обсягах, встановлених законодавством про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів та принципами взаємного врегулювання шкоди на території країн - членів міжнародної системи автострахування "Зелена картка"; за інших обставин, визначених чинним законодавством про цивільну відповідальність власників транспортних засобів.   -262- Беспалий Б.Я.
У частині 1 статті 49 текст " (користувачами)" замінити текстом "чи користувачами", а текст " (користувачів)" замінити текстом "чи користувачів".  
Враховано редакційно   44.1. МТСБУ є гарантом по відшкодуванню шкоди: на території країн - членів міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена Картка", заподіяної власниками та/або користувачами зареєстрованих в Україні транспортних засобів, якщо такі власники та/або користувачі надали іноземним компетентним органам страховий сертифікат "Зелена картка", виданий від імені страховиків - членів МТСБУ; на території України, заподіяноїї водіями - нерезидентами, на умовах та в обсягах, встановлених законодавством про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності та принципами взаємного врегулювання шкоди на території країн - членів міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка", за інших обставин, визначених чинним законодавством про цивільно-правову відповідальність.  
234. 2. У випадку, коли МТСБУ відповідно до правил міжнародної системи автострахування "Зелена картка" було здійснене відшкодування шкоди за страховика - члена об'єднання або за власника (користувача) зареєстрованого в Україні транспортного засобу, який використовував за кордоном підроблений або змінений у незаконний спосіб страховий сертифікат "зелена картка" та спричинив дорожньо-транспортну пригоду, відповідні витрати МТСБУ мають бути компенсовані такими особами в повному обсязі.   -263- Беспалий Б.Я.
У частині 2 статті 49 текст " (користувача)" замінити текстом "чи користувача"  
Враховано редакційно   44.2. У випадку, якщо МТСБУ відповідно до правил міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка" було здійснене відшкодування шкоди за страховика - члена об'єднання або за власника та/або користувача зареєстрованого в Україні транспортного засобу, який використовував за кордоном підроблений або змінений у незаконний спосіб страховий сертифікат "Зелена картка" та спричинив дорожньо-транспортну пригоду, відповідні витрати МТСБУ мають бути компенсовані такими особами в повному обсязі, у порядку, визначеному для міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка".  
235. Стаття 50. Регламентні виплати з централізованих страхових резервних фондів МТСБУ      Стаття 45. Регламентні виплати з централізованих страхових резервних фондів МТСБУ  
236. 1. МТСБУ за рахунок фонду захисту потерпілих відшкодовує шкоду на умовах, визначених цим Законом, у разі її спричинення:   -264- Беспалий Б.Я.
У стаття 50 зняти цифрову нумерацію єдиної частини.  
Немає висновку   45.1. МТСБУ за рахунок коштів Фонду захисту потерпілих відшкодовує шкоду на умовах визначених цим Законом, у разі її заподіяння:  
    -265- Кабінет Міністрів України
У статті 50 один пункт, який не потребує нумерації.  
Враховано    
237. а) транспортним засобом, власник якого не застрахував свою цивільно-правову відповідальність;      а) транспортним засобом, власник якого не застрахував свою цивільно-правову відповідальність;  
238. б) невстановленим транспортним засобом, окрім шкоди, яка причинена майну та навколишньому природному середовищу;   -266- Кабінет Міністрів України
у третьому абзаці цієї статті виключити слова "майну та".  
Відхилено   б) невстановленим транспортним засобом, окрім шкоди, яка причинена майну та навколишньому природному середовищу;  
239. в) транспортним засобом, який вийшов з володіння власника не по його вині, а у результаті протиправних дій іншої особи;   -267- Кабінет Міністрів України
Викласти статтю 50 в такій редакції: "МТСБУ за рахунок фонду захисту потерпілих відшкодовує шкоду, на умовах, визначених цим Законом, за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю третьої особи у разі: коли власник транспортного засобу, винний у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди, загинув і не уклав договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності; коли дорожньо-транспортна пригода скоїлась внаслідок угону чи викрадення транспортного засобу страхувальника; надання страхувальником свого транспортного засобу працівникам міліції та охорони здоров'я згідно з чинним законодавством; неплатоспроможності страховика - члена МТСБУ за його зобов'язаннями згідно з договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності; коли транспортний засіб, який спричинив скоєння дорожньо-транспортної пригоди. не встановлений або водій - винуватець дорожньо-транспортної пригоди не був застрахований".  
Відхилено   в) транспортним засобом, який вийшов з володіння власника не з його вині, а у результаті протиправних дій іншої особи; г) особами, на яких поширюється дія пункту 13.1 Статті 13 цього Закону  
    -268- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Доповнити пункт новим підпунктом такого змісту: "г) особами, на яких поширюється дія пункту 14.1 Статті 14 цього Закону;"  
Враховано    
240. г) зареєстрованим в іноземних державах транспортним засобом, власник якого не уклав договір страхування, що діє в Україні;   -269- Хомутиннік В.Ю.
Пункт "г" статті 50 виключити.  
Враховано    
241. д) у випадку недостатності коштів та майна страховика-учасника МТСБУ, що визнаний банкрутом та (або) ліквідований, для виконання його зобов'язань за договором обов'язкового страхування цивільної відповідальності;      ґ) у випадку недостатності коштів та майна страховика-учасника МТСБУ, що визнаний банкрутом та/або ліквідований, для виконання його зобов'язань за договором обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;  
242. е) надання страхувальником (особою, відповідальність якої застрахована) свого транспортного засобу працівникам міліції та охорони здоров'я згідно з чинним законодавством;   -270- Беспалий Б.Я.
У пункт е) текст " (особою, відповідальність якої застрахована)" замінити текстом "або особою відповідальність якої застрахована". А слово "чинним" - вилучити  
Враховано   д) у разі надання страхувальником або особою, відповідальність якої застрахована, свого транспортного засобу працівникам міліції та медичним працівникам закладів охорони здоров'я згідно з чинним законодавством; е) за інших обставин, визначених законодавством про цивільно-правову відповідальність власників наземних транспортних засобів. Регламентні виплати, зазначені у підпунктах "а" - "д" цього пункту, розподіляються рівними частками між повними або асоційованими членами МТСБУ. 45.2. МТСБУ за рахунок коштів Фонду страхових гарантій відшкодовує шкоду на умовах визначених цим Законом, у разі її заподіяння: а) у випадку недостатності коштів та майна страховика - повного члена МТСБУ, що визнаний банкрутом та (або) ліквідований, для виконання його зобов'язань за договором обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності; б) власниками (володільцями) зареєстрованих в Україні транспортних засобів, якщо такі власники (володільці) надали відповідним уповноваженим органам інших країн страховий сертифікат "Зелена картка", виданий від імені страховиків - членів МТСБУ та за умови, що такий страховик не відшкодував шкоду; в) на території України, водіями - нерезидентами, на умовах та в обсягах, встановлених законодавством про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та принципами взаємного врегулювання шкоди на території країн - членів міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка"; г) за інших обставин, визначених законм про цивільно-правову відповідальність та міжнародними договорами стосовно обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. Регламентні виплати зазначені у підпунктах "а" та "в" даного пункту розподіляються рівними частками між повними членами МТСБУ.  
    -271- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Доповнити пункт новими підпунктом та абзацом такого змісту: "є) за інших обставин, визначених чинним законодавством про цивільну відповідальність власників транспортних засобів. " Регламентні виплати, зазначені у підпунктайх а-е даного пункту, розподіляються рівними частками між повними або асоційованими членами МТСБУ."  
Враховано    
    -272- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Доповнити статтю новими пунктом такого змісту: "50.2. МТСБУ за рахунок коштів Фонду страхових гарантій відшкодовує шкоду на умовах визначених цим Законом, у разі їх спричинення: а) у випадку недостатності коштів та майна страховика - повного члена МТСБУ, що визнаний банкрутом та (або) ліквідований, для виконання його зобов'язань за договором обов'язкового страхування цивільної відповідальності; б) власниками (користувачами) зареєстрованих в Україні транспортних засобів, якщо такі власники (користувачі) надали іноземним компетентним органам страховий сертифікат "Зелена картка", виданий від імені страховиків - членів МТСБУ та за умови, що такий страховик не відшкодував шкоду; в) на території України, водіями - нерезидентами, на умовах та в обсягах, встановлених законодавством про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів та принципами взаємного врегулювання шкоди на території країн - членів міжнародної системи автострахування "Зелена картка"; г) за інших обставин, визначених чинним законодавством про цивільну відповідальність власників транспортних засобів та міжнародними договорами стосовно обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів. Регламенті виплати зазначені у підпунктах "а" та "в" даного пункту розподіляються рівними частками між повними членами МТСБУ.  
Враховано    
243. Стаття 51. Фінансове забезпечення діяльності МТСБУ      Стаття 46. Фінансове забезпечення діяльності МТСБУ  
244. Фінансування МТСБУ здійснюється за рахунок коштів фонду, що формується за рахунок членських внесків страховиків - членів МТСБУ, а також за рахунок пасивних доходів від тимчасово розміщених коштів та інших джерел, не заборонених законодавством, в порядку, визначеному статутом МТСБУ та в обсягах, передбачених кошторисом, що затверджується президією МТСБУ.   -273- Ларін С.М.
Статтю 51 після слів "президією МТСБУ" доповнити словами "за погодженням із Уповноваженим органом."  
Відхилено   Фінансування статутної діяльності МТСБУ здійснюється за рахунок внесків страховиків - членів МТСБУ, а також за рахунок пасивних доходів від тимчасово розміщених коштів цього фонду та інших джерел, не заборонених законодавством, в порядку, визначеному Статутом МТСБУ та в обсягах, передбачених кошторисом, що затверджується президією МТСБУ  
    -274- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 51 проекту викласти в такій редакції: "Фінансування МТСБУ здійснюється виключно за рахунок внесків страховиків - членів МТСБУ, в порядку, визначеному Статутом МТСБУ та в обсягах, передбачених кошторисом, що затверджується президією МТСБУ"  
Враховано    
    -275- Альошин В.Б.
Викласти статтю у такій редакції: "Стаття 44. Фінансове забезпечення діяльності МТСБУ Фінансова діяльність МТСБУ здійснюється за рахунок централізованих страхових резервних фондів, які створюються при ньому в обсягах достатніх для забезпечення виконання гарантійних функцій та завдань, покладених на МТСБУ законодавством України та зобов'язаннями щодо членства України в міжнародній системі автострахування "Зелена Картка". Положення про централізовані страхові резервні фонди затверджується Уповноваженим органом."  
Відхилено    
245. Стаття 52. Централізовані резервні фонди МТСБУ      Стаття 47. Централізовані страхові резервні фонди МТСБУ  
246. 1. Для забезпечення виконання зобов'язань членів МТСБУ перед страхувальниками і третіми особами при ньому створюються такі централізовані страхові резервні фонди:      47.1. Для забезпечення виконання зобов'язань членів МТСБУ перед страхувальниками і потерпілими при ньому створюються такі централізовані страхові резервні фонди:  
247. а) фонд страхових гарантій, призначений для забезпечення платоспроможності МТСБУ під час взаєморозрахунків з уповноваженими організаціями по страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів інших держав, з якими МТСБУ уклало угоду про взаємне визнання договорів такого страхування та взаємне врегулювання питань стосовно відшкодування шкоди. Мінімальний розмір фонду страхових гарантій встановлюється у розмірі встановленого Законом України "Про страхування" мінімального розміру статутного фонду страховика, що займається видами страхування іншими, ніж страхування життя;      47.1.1. фонд страхових гарантій, призначений для забезпечення платоспроможності МТСБУ під час взаєморозрахунків з уповноваженими організаціями інших країн у галузі страхування цивільно-правової відповідальності, з якими МТСБУ уклало угоду про взаємне визнання договорів такого страхування та взаємне врегулювання питань стосовно відшкодування шкоди. Мінімальний розмір фонду страхових гарантій встановлюється на рівні встановленого Законом України "Про страхування" мінімального розміру статутного фонду страховика, що займається видами страхування іншими, ніж страхування життя;  
248. б) фонд захисту потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах (фонд захисту потерпілих) призначений для здійснення розрахунків з третіми особами у випадках, передбачених цим Законом.      47.1.2. фонд захисту потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах (фонд захисту потерпілих) призначений для здійснення розрахунків з потерпілими у випадках, передбачених цим Законом.  
249. 2. Джерелами формування централізованих страхових резервних фондів є:      47.2. Джерелами формування централізованих страхових резервних фондів є:  
250. а) разові гарантійні внески страховиків в розмірі, визначеному цим Законом;      47.2.1. разові гарантійні внески страховиків у розмірі, визначеному цим Законом;  
251. б) відрахування страховиків з премій обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, у розмірі, визначеному радою МТСБУ;      47.2.2. відрахування страховиків з премій обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, у розмірі, визначеному Координаційною радою МТСБУ;  
252. в) повернені МТСБУ в регресному порядку кошти за причинену у результаті дорожньо-транспортної пригоди шкоду;      47.2.3. повернені МТСБУ в регресному порядку кошти за причинену у результаті дорожньо-транспортної пригоди шкоду;  
253. г) добровільні внески та пожертвування.      47.2.4. добровільні внески та пожертвування.  
254. Порядок і умови формування централізованих страхових резервних фондів встановлюються положенням про порядок і умови формування централізованих страхових резервних фондів, що затверджується президією МТСБУ та погоджуються з радою МТСБУ.   -276- Хомутиннік В.Ю.
В статті 52 проекту абзац другий частини другої викласти в такій редакції: "Порядок і умови формування централізованих страхових резервних фондів встановлюються положенням про порядок і умови формування централізованих страхових резервних фондів, що затверджується президією МТСБУ за погодженням з Наглядовою радою МТСБУ"  
Враховано частково   47.3. Порядок і умови формування централізованих страхових резервних фондів встановлюються положенням про порядок і умови формування централізованих страхових резервних фондів, що затверджується президією МТСБУ та погоджуються з Координаційною радою МТСБУ.  
255. 3. Кошти централізованих страхових резервних фондів, створених при МТСБУ, розміщуються з урахуванням безпечності, прибутковості та ліквідності і мають бути представлені активами таких категорій: грошові кошти на банківських рахунках, банківські вклади (депозити), нерухоме майно, цінні папери, що емітуються державою.   -277- Беспалий Б.Я.
У абзаці 1 частини 3 статті 52 текст "вклади (депозити)" замінити текстом "депозитні вклади".  
Відхилено   47.4. Кошти централізованих страхових резервних фондів, створених при МТСБУ, розміщуються з урахуванням безпечності, прибутковості та ліквідності і мають бути представлені активами таких категорій: грошові кошти на банківських рахунках, банківські депозити (вклади), цінні папери, що емітуються державою.  
    -278- Добкін М.М.
Морозов О.В.
У абзаці 1 частини 3 статті 52 слова "нерухоме майно" виключити.  
Враховано    
256. Рішення про використання коштів централізованих страхових резервних фондів у відповідності з встановленою метою приймає дирекція МТСБУ відповідно до положення про централізовані страхові резервні фонди МТСБУ, що затверджуються президією МТСБУ за погодженням з радою МТСБУ.   -279- Беспалий Б.Я.
У абзаці 2 частини 3 стаття 52 текст "президією МТСБУ за погодженням з радою МТСБУ" замінити текстом "Уповноваженим органом за поданням президії МТСБУ". Аналогічно Стаття 52, частина 2, останній абзац і стаття 57, частина 4  
Відхилено   Рішення про використання коштів централізованих страхових резервних фондів у відповідності з встановленою метою приймає дирекція МТСБУ відповідно до положення про централізовані страхові резервні фонди МТСБУ, що затверджуються президією МТСБУ за погодженням з Координаційною радою МТСБУ.  
257. 4. За рахунок членських внесків страховиків-членів МТСБУ при МТСБУ створюється цільовий фонд, призначений для фінансування діяльності МТСБУ, в тому числі для створення, підтримки та обслуговування єдиної централізованої бази даних щодо обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.      47.5. За рахунок членських внесків страховиків-членів МТСБУ при МТСБУ створюється цільовий фонд, призначений для фінансування діяльності МТСБУ, в тому числі для створення, підтримки та обслуговування єдиної централізованої бази даних щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.  
258. Використання коштів з фонду фінансування діяльності МТСБУ здійснюється дирекцією МТСБУ відповідно до кошторису, що затверджується президією МТСБУ.   -280- Хомутиннік В.Ю.
Частину четверту статті 52 проекту доповнити реченням такого змісту: "Про використання коштів цього фонду МТСБУ звітується щорічно перед Наглядовою радою МТСБУ та Президією МТСБУ".  
Враховано по суті  Використання коштів з фонду фінансування діяльності МТСБУ здійснюється дирекцією МТСБУ відповідно до кошторису, що затверджується президією МТСБУ. Про використання коштів цього фонду дирекція МТСБУ звітується щорічно перед Координаційною радою МТСБУ та президією МТСБУ;  
259. 5. Нагляд за використанням коштів централізованих страхових резервних фондів та цільового фонду фінансування діяльності МТСБУ здійснює Координаційна рада МТСБУ.      47.6. Нагляд за використанням коштів централізованих страхових резервних фондів та цільового фонду фінансування діяльності МТСБУ здійснює Координаційна рада МТСБУ.  
260. Стаття 53. Органи управління та контролю МТСБУ.   -281- Кабінет Міністрів України
Статтю 53 законопроекту викласти в такій редакції: "1. Органами управління Бюро є: - Загальні збори членів Бюро; Загальні збори повних членів Бюро; Рада страховиків Бюро; Наглядова рада; Виконавчий орган Бюро; Ревізійна комісія. Відповідно до внесених змін до статті 53 привести у відповідність відповідні статті законопроекту.  
Відхилено   Стаття 48. Органи управління та контролю МТСБУ  
    -282- Альошин В.Б.
"Стаття 45. Нагляд за діяльністю МТСБУ Для здійснення контролю за діяльністю МТСБУ створюється Наглядова рада. Організація, повноваження і порядок діяльності Наглядової ради визначаються Кабінетом Міністрів України."  
Відхилено    
261. 1. Органами управління та контролю МТСБУ є:      48.1. Органами управління та контролю МТСБУ є:  
262. а) загальні збори членів МТСБУ;      загальні збори членів МТСБУ;  
263. б) Координаційна рада МТСБУ;   -283- Хомутиннік В.Ю.
В тексті Закону слова "Координаційна рада МТСБУ" та "Координаційна рада" замінити словами "Наглядова рада МТСБУ" та "Наглядова рада" відповідно.  
Відхилено   Координаційна рада МТСБУ;  
264. в) президія;      президія;  
265. г) дирекція.   -284- Хомутиннік В.Ю.
В частині першій статті 53 і далі за текстом проекту слово "дирекція" замінити словами "виконавчий орган", слова "генеральний директор" замінити словами "виконавчий директор" у відповідних відмінках.  
Відхилено   дирекція.  
266. 2. Структура, функції, компетенція, порядок формування та роботи органів управління та контролю МТСБУ визначається Статутом МТСБУ з урахуванням положень цього Закону.      48.2. Структура, функції, компетенція, порядок формування та роботи органів управління та контролю МТСБУ визначається Статутом МТСБУ з урахуванням положень цього Закону.  
267. Стаття 54. Загальні збори членів МТСБУ.      Стаття 49. Загальні збори членів МТСБУ.  
268. 1. Загальні збори членів МТСБУ складаються з усіх страховиків - членів МТСБУ та є вищим органом МТСБУ з усіх питань.      49.1. Загальні збори членів МТСБУ складаються з усіх страховиків - асоційованих і повних членів МТСБУ та є вищим органом МТСБУ.  
269. 2. Загальні збори членів МТСБУ скликаються президією МТСБУ не менше двох разів на рік та вважаються повноважними, якщо на них присутні члени МТСБУ, обсяг відрахувань яких до централізованих страхових резервних фондів за останнє календарне півріччя, що передує засіданню загальних зборів, складає більше 50% від загального обсягну таких відрахувань за той самий період.      49.2. Загальні збори членів МТСБУ скликаються президією МТСБУ не менше двох разів на рік та вважаються повноважними, якщо на них присутні члени МТСБУ, обсяг відрахувань яких до централізованих страхових резервних фондів за останнє календарне півріччя, що передує засіданню загальних зборів, складає більше 50% від загального обсягу таких відрахувань за той самий період.  
270. У випадку якщо повноважне засідання загальних зборів членів МТСБУ не скликається протягом 180 днів, або скликані загальні збори членів МТСБУ неспроможні прийняти рішення, відповідні повноваження загальних зборів виконуються радою МТСБУ.   -285- Беспалий Б.Я.
У абзаці 2 частини 1статті 54 число "190" замінити числом "210", а після тексту "зборів виконуються" додати слово "Координаційною".  
Враховано   49.3. У випадку якщо повноважне засідання загальних зборів членів МТСБУ не скликається протягом 210 днів, або скликані загальні збори членів МТСБУ неспроможні прийняти рішення, відповідні повноваження загальних зборів виконуються Координаційною радою МТСБУ.  
271. 3. До компетенції загальних зборів членів МТСБУ відносяться такі питання:      49.4. До компетенції загальних зборів членів МТСБУ відноситься вирішення таких питань:  
272. а) визначення основних напрямків діяльності МТСБУ;      а) визначення основних напрямків діяльності МТСБУ;  
273. б) внесення змін та доповнень до Статуту МТСБУ;      б) внесення змін та доповнень до Статуту МТСБУ;  
274. в) обрання членів президії МТСБУ;      в) обрання членів президії МТСБУ;  
275. г) прийняття страховиків до членів МТСБУ та виключення з членів МТСБУ;   -286- Хомутиннік В.Ю.
В частині третій статті 54 проекту підпункт "г" виключити. В передостанньому реченні статті 54 проекту слово "г" виключити.  
Відхилено   г) прийняття страховиків до членів МТСБУ та виключення з членів МТСБУ;  
276. д) затвердження річних результатів діяльності МТСБУ та висновків ревізійної комісії;      ґ) затвердження річних результатів діяльності МТСБУ та висновків ревізійної комісії;  
277. е) прийняття рішення в порядку, встановленому радою, про припинення діяльності МТСБУ, призначення членів ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу згідно з чинним законодавством;   -287- Беспалий Б.Я.
Пункт "е" частини 2 статті 54 після тексту "в порядку, встановленому" доповнити словом "Координаційною", а слово "чинним" вилучити.  
Враховано   д) встановлення розміру членських внесків;  
    -288- Хомутиннік В.Ю.
В статті 54 проекту: в абзаці другому частини третьої виключити підпункт "е"; в абзаці третьому частини третьої та в частині четвертій слова "та "е" виключити.  
Враховано    
    -289- Кабінет Міністрів України
Підпункт е) пункту З статті 54 виключити.  
Враховано    
    -290- Хомутиннік В.Ю.
До пункту 3 статті 54 додати новий підпункт "є" такого змісту: "є) встановлення розміру членських внесків;" пункт "є" вважати пунктом "ж".  
Враховано    
278. є) інші повноваження відповідно до Статуту МТСБУ.      е) інші повноваження відповідно до Статуту МТСБУ.  
279. Загальні збори членів МТСБУ можуть делегувати свої повноваження, крім зазначених у пунктах "б", "г" та "е", президії МТСБУ. Статутом МТСБУ можуть бути встановлені інші обмеження щодо делегування повноважень загальних зборів членів МТСБУ.      Загальні збори членів МТСБУ можуть делегувати свої повноваження, крім зазначених у пунктах "б", "в" і "г", президії МТСБУ. Статутом МТСБУ можуть бути встановлені інші обмеження щодо делегування повноважень загальних зборів членів МТСБУ.  
280. 4. Для прийняття рішень з питань, зазначених у пунктах "а", "б", г" та "е" необхідна більшість у 2/3 голосів присутніх на загальних зборах членів МТСБУ. Рішення з інших питань, віднесених до компетенції загальних зборів членів МТСБУ, приймаються простою більшістю голосів присутніх на загальних зборах членів МТСБУ.      49.5. Для прийняття рішень з питань, зазначених у пунктах "а", "б", "в" і "д" необхідна більшість у 2/3 голосів присутніх на загальних зборах членів МТСБУ. Рішення з інших питань, віднесених до компетенції загальних зборів членів МТСБУ, приймаються простою більшістю голосів присутніх на загальних зборах членів МТСБУ.  
281. 3. При вирішенні будь-яких питань загальними зборами членів МТСБУ кожен член МТСБУ має один голос, крім випадків, передбачених цим Законом.      49.6. При вирішенні будь-яких питань загальними зборами членів МТСБУ кожен член МТСБУ має один голос, крім випадків, передбачених цим Законом.  
282. Стаття 55. Координаційна рада МТСБУ.      Стаття 50. Координаційна рада МТСБУ.  
283. 1. Координаційна рада МТСБУ є органом, що здійснює нагляд та контроль за діяльністю МТСБУ. Координаційна рада МТСБУ:      50.1. Координаційна рада МТСБУ є органом, що здійснює нагляд та контроль за діяльністю МТСБУ. До компетенції Координаційної ради МТСБУ відноситься вирішення таких питань:  
284. а) здійснює контроль за виконанням МТСБУ своїх повноважень відповідно до нормативно-правових актів у сфері страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;      а) здійснення контролю за виконанням МТСБУ своїх повноважень відповідно до нормативно-правових актів у сфері страхування цивільно-правової відповідальності;  
285. б) вносить загальним зборам членів МТСБУ пропозиції з питань удосконалення діяльності МТСБУ;      б) внесення загальним зборам членів МТСБУ пропозиції з питань удосконалення діяльності МТСБУ;  
286. в) вирішує у разі потреби питання проведення позачергових ревізійних та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності МТСБУ;      в) вирішення у разі потреби питання проведення позачергових ревізійних та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності МТСБУ;  
287. г) здійснює тимчасове виконання функцій загальних зборів членів та президії МТСБУ у випадках, передбачених цим законом;      г) здійснення тимчасового виконання функцій загальних зборів членів та президії МТСБУ у випадках, передбачених цим законом;  
288. д) забезпечує взаємодію МТСБУ з органами виконавчої влади;      д) забезпечення взаємодії МТСБУ з органами виконавчої влади;  
289. е) подає на розгляд Уповноваженого органу та інших органів державної влади пропозиції про вдосконалення нормативно-правових актів, що регулюють обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;      е) подання на розгляд Уповноваженого органу та інших органів державної влади пропозиції про вдосконалення нормативно-правових актів, які регулюють питання щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;  
290. є) скликає у разі потреби позачергові засідання загальних зборів членів МТСБУ;      є) скликання у разі потреби позачергових засідань загальних зборів членів МТСБУ;  
291. ж) встановлює розміри відрахувань з премій обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів до централізованих страхових резервних фондів;      ж) встановлення розмірів відрахувань з премій обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності до централізованих страхових резервних фондів;  
292. з) погоджує призначення Дирекції МТСБУ та Генерального Директора МТСБУ.   -291- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Доповнити пункт підпунктом такого змісту: "погодження положень процентралізовані страхові фонди МТСБУ."  
Враховано   з) погодження призначення дирекції МТСБУ та директора МТСБУ. е) погодження положень процентралізовані страхові фонди МТСБУ.  
293. Координаційна рада не має права втручатися в оперативну діяльність МТСБУ, крім здійснення нею функцій інших органів МТСБУ у випадках, передбачених цим законом.      Координаційна рада не має права втручатися в оперативну діяльність МТСБУ, крім здійснення нею функцій інших органів МТСБУ у випадках, передбачених цим законом.  
294. 2. До складу Координаційної ради МТСБУ входять (за посадою):   -292- Беспалий Б.Я.
У абзаці 1 частини 2 статті 55 вилучити текст " (за посадою)".  
Враховано   50.2. До складу Координаційної ради МТСБУ входять:  
295. а) керівник Уповноваженого органу;      три представники від Кабінету Міністрів України? чотири представники від Верховної Ради України;  
296. б) голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів та банківської діяльності, який є головою ради, та голова відповідного профільного підкомітету вказаного комітету Верховної Ради України, голова профільної комісії комітету Верховної Ради України з питань бюджету;   -293- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Викласти абзац у такій редакції: "Кандидатури представників від Кабінету Міністрів України затверджуються рішенням Кабінету Міністрів України за поданням Уповноваженого органу, Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади з питань охорони державного кордону."  
Враховано   Кандидатури представників від Кабінету Міністрів України затверджуються рішенням Кабінету Міністрів України за поданням Уповноваженого органу, Міністерства внутрішніх справ України та центрального органу державної прикордонної служби.  
    -294- Беспалий Б.Я.
У пункті "б" частини 2 статті 55 текст "профільної комісії" замінити текстом "профільного підкомітету".  
Відхилено    
297. в) керівник підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, до функцій якого входить контроль за дотриманням правил експлуатації наземних транспортних засобів;   -295- Беспалий Б.Я.
У абзаці 3 пункту "в" частини 2 стаття 55 вилучити текст "за його згодою)".  
Відхилено   Кандидатури представників від Верховної Ради України призначаються з числа народних депутатів України (за їх згодою) Верховною Радою України шляхом прийняття постанови за поданням комітету Верховної Ради України, до повноважень якого входять питання обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. Координаційна рада МТСБУ більшістю голосів обирає голову Координаційної ради з числа її членів. Голова Координаційної ради керує роботою Координаційної ради, забезпечує підготовку та ведення її засідань. Голова Координаційної ради з числа членів Координаційної ради призначає свого заступника, який діє за його дорученням. У разі тимчасової відсутності голови Координаційної ради обов'язки голови покладаються на його заступника.  
    -296- Кабінет Міністрів України
Підпункт в) пункту 2 статті 55 виключити.  
Враховано    
    -297- Хомутиннік В.Ю.
Частину другу статті 55 проекту викласти в такій редакції: "2. До складу Координаційної ради МТСБУ входять: До складу Координаційної ради МТСБУ входять: два представники від Кабінету Міністрів України; чотири представники від Верховної Ради України; один представник від Ліги страхових організацій України. Кандидатури представників від Кабінету Міністрів України затверджуються рішенням Кабінету Міністрів України за поданням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, Міністерства внутрішніх справ України. Кандидатури представників від Верховної Ради України призначаються з числа народних депутатів України (за їх згодою) Верховною Радою України шляхом прийняття постанови за поданням профільного комітету, у віданні якого знаходиться сфера обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Координаційна рада МТСБУ більшістю голосів обирає голову Координаційної ради з числа членів Координаційної ради. Голова Координаційної ради керує роботою Координаційної ради, забезпечує підготовку та ведення її засідань. Голова Координаційної ради з числа членів Координаційної ради призначає свого заступника, який діє за його дорученням. У разі тимчасової відсутності голови Координаційної ради обов'язки голови покладаються на його заступника."  
Враховано частково    
298. Голова Координаційної ради керує роботою ради, забезпечує підготовку та ведення її засідань.       
299. Голова Координаційної ради має заступника, який призначається (за його згодою) головою ради з числа її членів. У разі відсутності голови Координаційної ради його обов'язки виконує заступник голови.       
300. 3. Засідання ради проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал і скликаються головою ради, як правило, шляхом письмового повідомлення не пізніше ніж за 7 днів до дня засідання. Засідання Координаційної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 членів Координаційної ради.      50.3. Засідання Координаційної ради проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал і скликаються головою ради шляхом письмового повідомлення не пізніше ніж за 7 днів до дня засідання. Засідання Координаційної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 членів Координаційної ради.  
301. Члени ради беруть участь у роботі Координаційної ради, мають право вносити на її розгляд пропозиції з питань обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів і організовують підготовку матеріалів для розгляду на її засіданнях.      Члени ради беруть участь у роботі Координаційної ради, мають право вносити на її розгляд пропозиції з питань обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності і організовують підготовку матеріалів для розгляду на її засіданнях.  
302. Якщо член Координаційної ради не має змоги брати участь у засіданні ради у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, службовим відрядженням чи з інших поважних причин, він може надати повноваження своєму представнику з обов'язковим повідомленням про це голову Координаційної ради.      Якщо член Координаційної ради не має змоги брати участь у засіданні ради у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, службовим відрядженням чи з інших поважних причин, він може надати повноваження своєму представнику з обов'язковим повідомленням про це голову Координаційної ради.  
303. 4. У випадку звільнення члена Координаційної ради з посади в органі державної влади, який він представляє у раді, повноваження такого члена Координаційної ради припиняються. Посаду члена Координаційної ради обіймає особа, призначена (обрана) на відповідну посаду в органі державної влади.   -298- Беспалий Б.Я.
У частині 4 статті 55 текст " (обрана)" замінити текстом "або обрана".  
Враховано   50.4. У випадку звільнення члена Координаційної ради з посади в органі державної влади, який він представляє у раді, повноваження такого члена Координаційної ради припиняються. Посаду члена Координаційної ради обіймає особа, призначена або обрана на відповідну посаду в органі державної влади.  
304. 5. Рішення Координаційної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала не менш як половина загальної кількості членів Координаційної ради, присутніх на засіданні Координаційної ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Координаційної ради. а у разі відсутності голови ради - голос його заступника.      50.5. Рішення Координаційної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала не менш як половина загальної кількості членів Координаційної ради, присутніх на засіданні Координаційної ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Координаційної ради, а у разі відсутності голови ради - голос його заступника.  
305. Рішення Координаційної ради є обов'язковими для виконання іншими органами та посадовими особами МТСБУ. У разі невиконання органом МТСБУ зазначених рішень Координаційна рада може скликати загальні збори членів МТСБУ з питання про відповідальність відповідного органу чи посадової особи МТСБУ.   -299- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Доповнити пункт новим абзацом такого змісту: "У випадку, якщо повноважне засідання Координаційної ради не скликається протягом 120 днів, або Координаційена рада не спроможна прийняти рішення з певного питання у вказаний термін, повноваження ради виконуються Уповноваженим органом."  
Враховано   Рішення Координаційної ради є обов'язковими для виконання іншими органами та посадовими особами МТСБУ. У разі невиконання органом МТСБУ зазначених рішень Координаційна рада може скликати загальні збори членів МТСБУ з питання про відповідальність відповідного органу чи посадової особи МТСБУ. У випадку, якщо повноважне засідання Координаційної ради не скликається протягом 120 днів, або Координаційна рада не спроможна прийняти рішення з певного питання у вказаний термін, функції Координаційної ради виконуються Уповноваженим органом.  
306. Стаття 56. Президія МТСБУ      Стаття 51. Президія МТСБУ  
307. 1. Президія МТСБУ здійснює загальне керівництво діяльністю МТСБУ у відповідності до цього Закону, інших нормативно-правових актів, Статуту МТСБУ, рішень загальних зборів членів МТСБУ та Координаційної ради МТСБУ.      51.1. Президія МТСБУ здійснює загальне керівництво діяльністю МТСБУ у відповідності до цього Закону, інших нормативно-правових актів, Статуту МТСБУ, рішень загальних зборів членів МТСБУ та Координаційної ради МТСБУ.  
308. 2. Президія складається з представників семи страховиків - членів МТСБУ, які обираються терміном на один рік (з правом переобрання на наступні терміни) у наступному порядку:   -300- Беспалий Б.Я.
У частині 2 статті 56 дужки замінити комами.  
Враховано   51.2. Президія складається з представників 7 страховиків - членів МТСБУ, які обираються терміном на один рік, з правом переобрання на наступні терміни, у наступному порядку:  
309. а) представники 3 страховиків обираються загальними зборами членів МТСБУ, причому голоси між членами МТСБУ розподіляються пропорційно часткам членів МТСБУ у загальному обсязі відрахувань до централізованих страхових резервних фондів МТСБУ за останнє календарне півріччя, що передує засіданню загальних зборів;      51.2.1. представники 3 страховиків обираються загальними зборами членів МТСБУ, причому голоси між членами МТСБУ розподіляються пропорційно часткам членів МТСБУ у загальному обсязі відрахувань до централізованих страхових резервних фондів МТСБУ за останнє календарне півріччя, що передує засіданню загальних зборів;  
310. б) представники 4 страховиків обираються загальними зборами членів МТСБУ, причому кожен член МТСБУ має один голос.      51.2.2. представники 4 страховиків обираються загальними зборами членів МТСБУ, причому кожен член МТСБУ має один голос.  
311. Президія очолюється президентом МТСБУ, що обирається президією.      51.3. Президія очолюється президентом МТСБУ, що обирається президією.  
312. 3. До компетенції президії відноситься:      51.4. До компетенції президії відноситься:  
313. а) вирішення будь-яких питань діяльності МТСБУ, крім тих, які належать до компетенції загальних зборів членів МТСБУ та Координаційної ради МТСБУ      вирішення будь-яких питань діяльності МТСБУ, крім тих, які належать до компетенції загальних зборів членів МТСБУ та Координаційної ради та дирекції МТСБУ  
314. б) затвердження розміру, порядку та строків сплати членських внесків;   -301- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт "б" пункту 3 статті 56 виключити.  
Враховано    
315. в) затвердження кошторису витрат на утримання МТСБУ (в тому числі фонду заробітної плати), штатного розкладу МТСБУ;      затвердження кошторису витрат на утримання МТСБУ (в тому числі фонду заробітної плати), штатного розкладу МТСБУ;  
316. г) призначення генерального директора та інших членів дирекції МТСБУ, за погодженням з Координаційною радою МТСБУ;      призначення директора та інших членів дирекції МТСБУ, за погодженням з Координаційною радою МТСБУ;  
317. д) затвердження, за погодженням з Координаційною радою МТСБУ, положення про порядок і умови формування централізованих страхових резервних фондів та положення про порядок розміщення коштів централізованих страхових резервних фондів МТСБУ; погодження зразків страхових полісів з Уповноваженим органом; погодження положення про централізовану базу даних щодо обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, яке затверджується Уповноваженим органом;   -302- Беспалий Б.Я.
У пункт "д." частини 3 статті 56. Текст "затвердження за погодженням з Координаційною радою МТСБУ" замінити текстом "подання, за погодженням з Координаційною радою МТСБУ до Уповноваженого органу".  
Відхилено   затвердження, за погодженням з Координаційною радою МТСБУ, положення про порядок і умови формування централізованих страхових резервних фондів та положення про порядок розміщення коштів централізованих страхових резервних фондів МТСБУ; погодження зразків страхових полісів з Уповноваженим органом; погодження положення про централізовану базу даних щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, яке затверджується Уповноваженим органом;  
318. е) скликання засідань загальних зборів членів та загальних зборів повних членів МТСБУ.      скликання засідань загальних зборів членів МТСБУ.  
319. 4. Засідання президії скликаються президентом не рідше одного разу на місяць. Позачергове засідання президії скликається у будь-який час на вимогу будь-яких двох членів президії. У випадку якщо повноважне засідання президії не скликається протягом 30 днів, або президія неспроможна прийняти рішення, відповідні повноваження президії виконуються Координаційною радою МТСБУ.   -303- Беспалий Б.Я.
У абзаці 1 частини 4 стаття 56 текст "30 днів" замінити текстом "45 днів".  
Враховано   51.5. Засідання президії скликаються президентом не рідше одного разу на місяць. Позачергове засідання президії скликається у будь-який час на вимогу будь-яких двох членів президії. У випадку якщо повноважне засідання президії не скликається протягом 45 днів, або президія неспроможна прийняти рішення, відповідні повноваження президії виконуються Координаційною радою МТСБУ.  
320. Засідання президії вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менше п'яти членів президії. Рішення президії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні президії. У випадку рівності голосів голос президента має перевагу.      Засідання президії вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менше п'яти членів президії. Рішення президії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні президії. У випадку рівності голосів голос президента має перевагу.  
321. Стаття 57. Дирекція МТСБУ.      Стаття 52. Дирекція МТСБУ.  
322. 1. Дирекція МТСБУ є виконавчим органом, що здійснює оперативне керівництво діяльністю МТСБУ і очолюється Генеральним директором. Дирекція, у тому числі Генеральний директор, призначається президією МТСБУ за погодженням з Координаційною радою МТСБУ.   -304- Хомутиннік В.Ю.
Частину першу статті 57 викласти в такій редакції: "Стаття 57. Виконавчий орган МТСБУ. 1. Виконавчий орган МТСБУ здійснює оперативне керівництво діяльністю МТСБУ і очолюється виконавчим директором. Виконавчий директор призначається президією МТСБУ за погодженням з Наглядовою радою МТСБУ. Виконавчий директор пропонує кандидатури своїх заступників, які призначаються Президією за погодженням з Наглядовою радою МТСБУ".  
Враховано редакційно   52.1. Дирекція МТСБУ здійснює оперативне керівництво діяльністю МТСБУ і очолюється директором. Директор призначається президією МТСБУ за погодженням з Координаційної радою МТСБУ. Директор пропонує кандидатури своїх заступників, які призначаються Президією за погодженням з Координаційною радою МТСБУ  
323. 2. Генеральний директор організує виконання рішень президії МТСБУ, представляє МТСБУ у відносинах з будь-якими іншими особами, діє без довіреності від імені МТСБУ, у тому числі при укладенні угод та вчиненні інших юридичних актів.   -305- Беспалий Б.Я.
Стаття 57, частина 2. Наприкінці текст "інших юридичних актів" замінити текстом "дій, що мають юридичне значення".  
Враховано   52.2. Директор організує виконання рішень президії МТСБУ, представляє МТСБУ у відносинах з будь-якими іншими особами, діє без довіреності від імені МТСБУ, у тому числі вчиняти правочини та інші дії, що мають юридичне значення.  
324. 3. Генеральний директор може бути у будь-який час відкликаний зі своєї посади або відсторонений від виконання своїх обов'язків президією МТСБУ за погодженням з Координаційною радою МТСБУ у випадку невідповідності його дій вимогам законодавства, Статуту МТСБУ, рішенням загальних зборів членів МТСБУ, президії або Координаційної ради МТСБУ.   -306- Хомутиннік В.Ю.
Частину третю статті 57 проекту викласти в такій редакції: "3. Виконавчий директор може бути у будь-який час відкликаний зі своєї посади або відсторонений від виконання своїх обов'язків Наглядовою радою МТСБУ або президією МТСБУ за погодженням з Наглядовою радою МТСБУ у випадку невідповідності його дій вимогам законодавства, Статуту МТСБУ, рішенням загальних зборів членів МТСБУ, президії або Наглядової ради МТСБУ."  
Враховано редакційно   52.3. Директор може бути у будь-який час відкликаний зі своєї посади або відсторонений від виконання своїх обов'язків Координаційною радою МТСБУ або президією МТСБУ за погодженням з Координаційною радою МТСБУ у випадку невідповідності його дій вимогам законодавства, Статуту МТСБУ, рішенням загальних зборів членів МТСБУ, президії або Координаційної ради МТСБУ.  
325. 4. Дирекція приймає рішення про використання коштів централізованих страхових резервних фондів відповідно до положення про централізовані страхові резервні фонди МТСБУ, що затверджуються президією МТСБУ за погодженням з радою МТСБУ.      52.4. Дирекція приймає рішення про використання коштів централізованих страхових резервних фондів відповідно до положення про централізовані страхові резервні фонди МТСБУ, що затверджуються президією МТСБУ за погодженням з Координаційною радою МТСБУ.  
326. Розділ VІ. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ      Розділ VІ. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ  
327. Стаття 58. Обов'язки органів МВС щодо перевірки та контролю обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів   -307- Кабінет Міністрів України
Статтю 58 виключити.  
Відхилено   Стаття 53. Обов'язки органів Державтоіннспекції МВС України щодо перевірки та контролю обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності  
328. Посадові особи органів МВС, що здійснюють нагляд за дотриманням правил дорожнього руху, мають право здійснювати перевірку документів водія транспортного засобу, які підтверджують наявність чинного договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власника відповідного транспортного засобу.   -308- Кравченко М.В.
У статті 58 після слів "мають право" доповнити словами "під час проведення державного технічного огляду автомобілів, автобусів, мототранспорту та причепів, а також під час їх реєстрації" далі за текстом.  
Відхилено   Посадові особи органів Державтоіннспекції МВС України, що здійснюють контроль за дотриманням правил дорожнього руху, мають право здійснювати перевірку документів водія транспортного засобу, які підтверджують наявність чинного договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.  
329. Стаття 59. Обов'язки органів Державної митної служби та Державного комітету у справах охорони кордону України щодо перевірки обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів при перетинанні транспортним засобом державного кордону України.   -309- Беспалий Б.Я.
У назві та в тексті статті 59 текст "органів Державної митної служби та державного комітету у справах охорони кордону України" замінити текстом "центральних органів виконавчої влади з питань митної служби та охорони державного кордону". Аналогічно у всьому тексті закону, адже власні назви цих органів можуть змінюватись як це відбулось нещодавно з центральним органом охорони кордону.  
Враховано   Стаття 54. Обов'язки центральних органів Державної прикордонної служби щодо перевірки обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності при перетинанні транспортним засобом державного кордону України.  
330. 1. Посадові особи органів Державної митної служби та посадові особи Державного комітету у справах охорони кордону України здійснюють перевірку наявності чинного на території України договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, які перетинають державний кордон України, незалежно від належності та місця реєстрації транспортного засобу.   -310- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Слова "Державної митної служби" виключити.  
Враховано   54.1. Посадові особи відповідних органів Державної прикордонної служби здійснюють перевірку наявності чинного на території України договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспорних засобів, які перетинають державний кордон України, незалежно від належності та місця реєстрації транспортного засобу.  
331. 2. Якщо водій транспортного засобу при в'їзді на територію України не може пред'явити документ, який підтверджує наявність чинного на території України договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власника транспортного засобу, подальший рух транспортного засобу допускається лише після укладення відповідного договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності .   -311- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Слова "Державної митної служби" виключити.  
Враховано   54.2. Якщо водій транспортного засобу при в'їзді на територію України не може пред'явити документ, який підтверджує наявність чинного на території України договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, подальший рух транспортного засобу допускається лише після укладення відповідного договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності .  
332. Стаття 60. Єдина централізована база даних      Стаття 55. Єдина централізована база даних  
333. З метою організації обміну інформацією про обов'язкове страхування та контролю за його здійсненням створюється єдина централізована база даних, яка містить відомості про чинні та припинені договори обов'язкового страхування, страхові випадки, що мали місце, транспортні засоби та їх власників .      55.1. З метою організації обміну інформацією про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності та контролю за його здійсненням створюється єдина централізована база даних, яка містить відомості про чинні та припинені договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, страхові випадки, що мали місце, транспортні засоби та їх власників.  
334. Оператором єдиної централізованої бази даних є МТСБУ. Користування інформаційними ресурсами єдиної централізованої бази даних є вільним і загальнодоступним, за винятком інформації, яка є у відповідності с законодавством інформацією обмеженого доступу.      55.2. Оператором єдиної централізованої бази даних є МТСБУ. Користування інформаційними ресурсами єдиної централізованої бази даних є вільним і загальнодоступним, за винятком інформації, яка є у відповідності с законодавством інформацією обмеженого доступу.  
335. 3. Користування інформацією обмеженого доступу здійснюється на безкоштовній основі органами державної влади, страховиками та МТСБУ, а також іншими органами державної влади у відповідності з їх компетенцією, яка встановлена законодавством України. 4.Перелік інформації, що надається в обов'язковому порядку органами державної влади, страховиками, іншими особами для формування інформаційних ресурсів єдиної централізованої бази даних, порядок надання користувачам інформації, що в ній міститься, органи та організації, відповідальні за збір та обробку вказаних інформаційних ресурсів, а також порядок користування централізованою базою даних та інформацією, отриманою з централізованої бази даних, визначаються в положенні про єдину централізовану базу даних щодо обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, яке затверджується Уповноваженим органом за погодженням з МТСБУ.   -312- Беспалий Б.Я.
У частині 3 статті 60 наприкінці текст "законодавством України" замінити словом "законом".  
Відхилено   55.3. Користування інформацією обмеженого доступу здійснюється на безкоштовній основі страховиками та МТСБУ, а також органами державної влади у відповідності з їх компетенцією, яка встановлена законом. 55.4. Перелік інформації, що надається в обов'язковому порядку органами державної влади, страховиками, іншими особами для формування інформаційних ресурсів єдиної централізованої бази даних, порядок надання користувачам інформації, що в ній міститься, органи та організації, відповідальні за збір та обробку вказаних інформаційних ресурсів, а також порядок користування централізованою базою даних та інформацією, отриманою з централізованої бази даних, визначаються в положенні про єдину централізовану базу даних щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, яке затверджується Уповноваженим органом за погодженням з МТСБУ.  
    -313- Кабінет Міністрів України
У пункті 3 статті 60 слова "Уповноваженим органом за погодженням з МТСБУ" замінити словами "Кабінетом Міністрів України".  
Відхилено    
336. 4. Створення та утримання централізованої бази даних фінансується за рахунок коштів МТСБУ, джерелом формування яких є членські внески страховиків-членів МТСБУ.      55.5. Створення та утримання централізованої бази даних фінансується за рахунок коштів МТСБУ, джерелом формування яких є членські внески страховиків-членів МТСБУ.  
337. Стаття 61. Інформаційна взаємодія.      Стаття 56. Інформаційна взаємодія.  
338. Органи державної влади України, органи місцевого самоврядування, організації та громадяни повинні безкоштовно надавати на запит страховиків та МТСБУ інформацію, якою вони володіють (у тому числі і конфіденційну), що пов'язана з страховими випадками по обов'язковому страхуванню відповідальності, або с подіями, що були підставою для подання потерпілими вимог про відшкодування шкоди МТСБУ. Органи внутрішніх справ також надають безкоштовно страховикам та МТСБУ на їх запити відомості про реєстрацію транспортних засобів, з власниками яких ці страховики укладають договори обов'язкового страхування відповідальності, дорожньо-транспортні пригоди, що мали місце.   -314- Беспалий Б.Я.
У частині 1 стаття 61 після тексту "державної влади" вилучити слово "України", а текст "організації та громадяни" замінити текстом "юридичні та фізичні особи".  
Враховано   56.1. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні особи та громадяни зобов'язані безкоштовно надавати на запит страховиків та МТСБУ інформацію, якою вони володіють (у тому числі і конфіденційну), що пов'язана з страховими випадками з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, або з подіями, що були підставою для подання потерпілими вимог про відшкодування шкоди МТСБУ. Органи Державтоінспекції МВС України також надають безкоштовно страховикам та МТСБУ на їх запити відомості про реєстрацію транспортних засобів, з власниками яких ці страховики укладають договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, дорожньо-транспортні пригоди, що мали місце.  
    -315- Кабінет Міністрів України
У пункті 1 статті 61 слова "Органи внутрішніх справ також надають безкоштовно страховикам та МТСБУ на їх запити відомості про реєстрацію транспортних засобів, з власниками яких ці страховики укладають договори обов'язкового страхування відповідальності, дорожньо-транспортні пригоди, що мали місце" замінити словами "Страховикам та МТСБУ на їх запити органами внутрішніх справ, відповідно до встановлених вимог, надаються відомості про реєстрацію транспортного засобу, з власником якого укладається договір обов'язкового страхування, дорожньо-транспортні пригоди, що мали місце".  
Відхилено    
    -316- Ларін С.М.
Абзац перший статті 61 доповнити таким текстом: "А у випадках, передбачених пунктом 3 статті 36, органи внутрішніх справ зобов'язані повідомляти страховиків про страховий випадок."  
Відхилено    
339. Страховики та МТСБУ повинні дотримуватися встановлених законодавством режиму захисту, режимів обробки конфіденційної інформації, що отримується, а також порядку її використання.   -317- Беспалий Б.Я.
У частині 2 статті 61. Слово "законодавством" замінити словом "законом".  
Відхилено   56.2. Страховики та МТСБУ зобов'язані дотримуватися встановлених законм режиму захисту, обробки конфіденційної інформації, що отримується, а також порядку її використання.  
340. Страховики повинні за запитом надавати органам внутрішніх справ відомості про укладені, недійсні, та ті, що припинили свою дію, договори обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.      56.3. Страховики зобов'язані надавати органам Державтоінспекції МВС України за їх запитом відомості про укладені, недійсні, та ті, що припинили свою дію, договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.  
341. Розділ VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ  
342. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня опублікування.   -318- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Викласти абзац у такій редакції: "Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року."  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.  
343. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:      2. Кабінету Міністрів України:  
344. а) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають із цього Закону;      а) привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом; б) в шестимісячний термін з дня опублікування цього Закону розробити та затвердити нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону; в) протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону затвердити план заходів щодо впровадження системи щоденного контролю за формуванням страхових резервів страхових організацій, що мають право укладати договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів.  
345. б) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;       
346. в) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону;   -319- Беспалий Б.Я.
У підпункті "в" пункту 2 Прикінцевих положень після тексту "виконавчої влади" слово "України" замінити словом "їхніх".  
Враховано    
347. г) забезпечити затвердження Уповноваженим органом нормативно-правових актів, визначених у цьому законі.       
348. 3. Протягом одного року з моменту набрання чинності цим Законом відрахування страховиків з премій обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, становлять:      3. Протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом відрахування страховиків з премій обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, становлять:  
349. а) до фонду страхових гарантій - 5 % з премій, отриманих за міжнародними договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;      а) до фонду страхових гарантій - 5 % з премій, отриманих за міжнародними договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;  
350. б) до фонду захисту потерпілих - 5% з премій, отриманих за внутрішніми договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.      б) до фонду захисту потерпілих - 5% з премій, отриманих за внутрішніми договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.  
351. 4. Протягом одного року з моменту набрання чинності цим Законом базовий платіж, передбачений пунктом 1 статті 7 цього Закону, встановлюється на рівні 0,13% від страхової суми.   -320- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Викласти пункт у такій редакції: "З дня набрання чинності цим Законом базовий платіж, передбачений пунктом 1 статті 7 цього Закону, встановлюється на рівні 100 гривень. МТСБУ протягом року з дня набрання чинності цим Законом розраховує базовий платіж актуарним методом на підставі статистичних даних та подає його на узгодження з Уповноваженим органом. Розмір базового страхового платежу затверджуються Уповноваженим органом у термін не більший за 45 календарних днів з дня подання МТСБУ відповідної пропозиції до Уповноваженого органу. Якщо протягом такого строку Уповноважений орган не затверджує розмір базового страхового платежу та корегуючих коефіцієнтів, то діють їх попередні розміри."  
Враховано   4. З дня набрання чинності цим Законом базовий платіж, передбачений пунктом 7.1 статті 7 цього Закону, встановлюється на рівні 100 гривень. МТСБУ протягом року з дня набрання чинності цим Законом розраховує базовий платіж актуарним методом на підставі статистичних даних та подає його на узгодження з Уповноваженим органом. Розмір базового страхового платежу затверджуються Уповноваженим органом у термін не більший за 45 календарних днів з дня подання МТСБУ відповідної пропозиції до Уповноваженого органу. Якщо протягом такого строку Уповноважений орган не затверджує розмір базового страхового платежу та корегуючих коефіцієнтів, то діють їх попередні розміри.  
    -321- Терьохін С.А.
Викласти п.4 розділу "Прикінцеві положення" в наступній редакції: "4. На частковий виняток з пункту 7.3 статті 7 цього Закону базовий страховий платіж на 2005 рік встановлюється таким чином: МТСБУ протягом двох місяців після опублікування цього Закону розраховує базовий платіж актуарним методом на підставі статистичних даних та подає його на узгодження з Уповноваженим органом, який приймає відповідне рішення протягом наступних 45 днів та передає його на затвердження Кабінету Міністрів України; Кабінет Міністрів України протягом 30 календарних днів від дати отримання узгодженої з Уповноваженим органом пропозиції затверджує розмір базового платежу та забезпечує його оприлюдення не пізніше ніж за два місяці до вступу у дію цього Закону. Якщо протягом зазначених строків базовий платіж не затверджено або не оприлюднено, то у 2005 році базовий платіж встановлюється на рівні пропозиції, узгодженої з Уповноваженим органом".  
Відхилено    
352. 5. Протягом одного року з моменту набрання чинності цим Законом застосовуються наступні корегуючі коефіцієнти до страхових платежів:      5. Протягом одного року з моменту набрання чинності цим Законом застосовуються наступні корегуючі коефіцієнти до страхових платежів:  
353. Коригуючі коефіцієнти Договір страхування, укладений на умовах п. "а" ст. 16 цього Закону Договір страхування, укладений на умовах п. "б" ст. 16 цього Закону Договір страхування, укладений на умовах п. "в" ст. 16 цього Закону Тип транспортного засобу Легковий автомобіль до 1600 1500 - 2000 2000 - 3000 3 ( 0,71 0,94 1,39 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 0,71 0,94 1,39 1,41 2. Причепи до легкових автомоб. 0,27 0,27 0,27 Автобуси з кількістю місць для сидіння До 20 чол. Більше 20 чол. 1,68 1,86 1,86 1,86 1,68 1,86 Вантажні автомобілі вантажопідйомнітсю До 2 тонн 2) Понад 2 тонни 1,68 1,86 1,86 1,86 1,68 1,86 Причепи до вантажних автомоб. 0,57 0,57 0,57 Мотоцикли та моторолери до 500 сс віще 500 сс 0,27 0,54 0,54 0,54 0,27 0,54 ІІ. Терріторія переважного використання транспортного засобу м. Київ Міста більше 1 млн. Міста 1млн. - 500 тис. Міста 500 - 100 тис. Населені пункти менше 100 тис. 1,5 - 1,8 1,2 - 1,5 1 - 1,2 0,8 - 1 0,5 - 0,8 1,5 - 1,8 1,5 - 1,8 1,5 - 1,8 1,5 - 1,8 1,5 - 1,8 1,5 - 1,8 1,2 - 1,5 1 - 1,2 0,8 - 1 0,5 - 0,8 ІІІ. Сфера використання транспортного засобу 1) автомобіль, який використовується юридичною особою 2) автомобіль, який використовується фізичною особою 1,1 - 1,2 1 1,1 - 1,2 1,1 - 1,2 1,1 - 1,2 1 ІV. Водійський стаж осіб, відповідальність яких застрахована за договором. до 1 року 1-3 роки 3-10 років більше 10 років 1,1 -1,3 1,1 -1,3 1,1 -1,3 1,1 -1,3 1,1 -1,3 1 - 1,1 1 0,9 -1 1,1 -1,3 1 - 1,1 1 0,9 -1 V. Кількість зазначених у договорі осіб одна особа дві особи 3-5 осіб 1 1-1,1 1,2 - 1,5 VІ. Наявність або відсутність у страхувальника (протягом попереднього року) доведених спроб страхового шахрайства, або випадків, що були підставою до пред'явлення регресного позову згідно ст. № цього Закону наявність відсутність 2 1 2 1 2 1      Тип коригуючого коефіцієнту в залежності від: Договір І типу Договір ІІ типу Договір ІІІ типу І тип у транспортного засобу Легковий автомобіль до 1600 1600 - 2000 2000 - 3000 4) 3 ( 0,71 0,94 1,39 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 0,71 0,94 1,39 1,41 2. Причепи до легкових автомоб. 0,27 0,27 0,27 Автобуси з кількістю місць для сидіння До 20 чол. 2) Більше 20 чол. 1,68 1,86 1,86 1,86 1,68 1,86 Вантажні автомобілі вантажопідйомнітсю До 2 тонн 2) Понад 2 тонни 1,68 1,86 1,86 1,86 1,68 1,86 Причепи до вантажних автомоб. 0,57 0,57 0,57 Мотоцикли та моторолери 1) до 300 сс 2) віще 300 сс 0,27 0,54 0,54 0,54 0,27 0,54 ІІ. терріторії переважного використання транспортного засобу м. Київ Міста більше 1 млн. Міста 1млн. - 500 тис. Міста 500 - 100 тис. Населені пункти менше 100 тис. 1,5 - 1,8 1,2 - 1,5 1 - 1,2 0,8 - 1 0,5 - 0,8 1,5 - 1,8 1,5 - 1,8 1,5 - 1,8 1,5 - 1,8 1,5 - 1,8 1,5 - 1,8 1,2 - 1,5 1 - 1,2 0,8 - 1 0,5 - 0,8 ІІІ. сфери використання транспортного засобу 1) автомобіль, який використовується юридичною особою 2) автомобіль, який використовується фізичною особою 1,1 - 1,2 1 1,1 - 1,2 1,1 - 1,2 1,1 - 1,2 1 ІV. водійського стажу осіб, відповідальність яких застрахована за договором. до 1 року 1-3 роки 3-10 років більше 10 років 1,2 -1,5 1,2 -1,5 1,2 -1,5 1,2 -1,5 1,2 -1,5 1 - 1,1 1 0,9 -1 1,2 -1,5 1 - 1,1 1 0,9 -1 V. кількоісті зазначених у договорі осіб одна особа дві особи 3-5 осіб 1 1-1,1 1,2 -1,4 VІ. наявності або відсутності у страхувальника (протягом попереднього року) доведених у судовому порядку спроб страхового шахрайства, або випадків, що були підставою до пред'явлення регресного позову згідно ст. № цього Закону наявність відсутність 2 1 2 1 2 1  
354. Коефіцієнти розраховуються з кратністю 0,05.      6. Корегуючі коефіцієнти розраховуються з кратністю 0,01.  
355. Максимальний розмір страхового платежу (враховуючи корегуючи коефіцієнти ІІ -- ІV) не може перевищувати більш ніж у два с половиною рази або бути меншим 50% базової ставки, до якої застосований відповідний корегуючий коефіцієнт І.   -322- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Сова "два зх половиною" замінити словом "три".  
Враховано   7. Максимальний розмір страхового платежу (враховуючи корегуючи коефіцієнти типів ІІ - ІV) не може перевищувати більш ніж у три рази або бути меншим 50% базової ставки, до якої застосований відповідний корегуючий коефіцієнт типу І.  
356. Якщо договір страхування укладається на умовах, визначених пунктом "в" статті 16 цього Закону, але в ньому зазначені декілька осіб, відповідальність яких застрахована, при розрахунку страхового платежу застосовується такий коефіцієнт групи ІV, що відповідає особі, відповідальність якої застрахована, з найменшим водійським стажем серед визначених у договорі.      8. Якщо договір страхування укладається на умовах ІІІ типу, визначеному пунктом 15.3 статті 15 цього Закону, але в ньому зазначені декілька осіб, відповідальність яких застрахована, при розрахунку страхового платежу застосовується такий коефіцієнт групи ІV, що відповідає особі, відповідальність якої застрахована, з найменшим водійським стажем серед визначених у договорі.  
357. У випадку якщо договір обов'язкового страхування укладається на строк менший, ніж один рік, застосовуються наступні додаткові коефіцієнти короткостроковості:      9. У випадку якщо договір обов'язкового страхування укладається на строк менший, ніж один рік, застосовуються наступні додаткові коефіцієнти в залежності від строку дії:  
358. Строк дії договору Коефіцієнт, що застосовується до річного страхового платежу 15 днів 15 % 1 місяць 20 % 2 місяці 30 % 3 місяці 40 % 4 місяці 50 % 5 місяців 60 % 6 місяців 70 % 7 місяців 75 % 8 місяців 80 % 9 місяців 85 % 10 місяців 90 % 11 місяців 95 % 12 місяців 100 %      Строк дії договору Коефіцієнт, що застосовується до річного страхового платежу 15 днів 15 % 1 місяць 20 % 2 місяці 30 % 3 місяці 40 % 4 місяці 50 % 5 місяців 60 % 6 місяців 70 % 7 місяців 75 % 8 місяців 80 % 9 місяців 85 % 10 місяців 90 % 11 місяців 95 % 12 місяців 100 %  
359. 6. Положення пункту 1 "а" статті 50 цього Закону набирають чинності через два місяці з моменту набрання чинності цим Законом.   -323- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Доповнити розділ VІІ проекту частиною такого змісту: "10. Пункт 21.4 статті 21 цього Закону набирають чинності через шість місців з моменту набрання чинності цим Законом."  
Враховано   10. Пункт 21.4 статті 21 цього Закону набирають чинності через шість місців з моменту набрання чинності цим Законом. 11. Положення підпункту "а" пункту 45.1 статті 45 цього Закону набирають чинності через шість місяців з моменту набрання чинності цим Законом. 12. Кошти фонду захисту потерпілих МТСБУ, вільні від зобов'язань,які на момент набуття чинності цим Законом були внесені страховиками до фонду захисту потерпілих МТСБУ, зараховуються пропорційно відрахуванням страховиків, як частина гарантійного внеску до фонду захисту потерпілих, встановленого цим Законом 14. Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України: 4) у Законі України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50, № 16, ст. 114; 2004 р.; № 2, ст. 6): а) пункт 9 частини першої статті 7 викласти у такій редакції: "9) страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"; б) статтю 13 викласти в такій редакції: "Стаття 13. Об'єднання страховиків Страховики можуть утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання для координації своєї діяльності, захисту інтересів своїх членів та здійснення спільних програм, якщо їх утворення не суперечить законодавству України. Ці об'єднання не можуть займатися страховою діяльністю. Об'єднання страховиків діють на підставі статутів і набувають прав юридичної особи після їх державної реєстрації. Орган, що здійснює реєстрацію об'єднань страховиків, у десятиденний строк з дня реєстрації повідомляє про це Уповноважений орган. Страховики, яким дозволено займатися страхуванням авіаційних ризиків, та страховики, яким дозволено займатися страхуванням морських ризиків, можуть створити Авіаційне страхове бюро та Морське страхове бюро, які мають бути юридичними особами, що утримуються за рахунок коштів страховиків. Страховики, які мають дозвіл на страхування відповідальності операторів ядерних установок за шкоду, що може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, зобов'язані утворити ядерний страховий пул, який має бути юридичною особою, що утримується за рахунок коштів страховиків"; в) статтю 31 після частини першої доповнити двома новими частинами такого змісту: "Страховики зобов'язані формувати і вести облік страхових резервів у порядку та об'ємах, встановлених цим Законом, станом на кожен день. Установити, що страховики, які мають право укладати договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, формують та ведуть облік страхового резерву збитків, які виникли, але не заявлені, та страхового резерву коливань збитковості в обов'язковому порядку". У зв'язку з цим частини другу - двадцяту вважати відповідно частинами четвертою - двадцять другою. 1) абзац перший частини третьої статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до №51, ст. 1122) доповнити словами "а у випадках, передбачених законодавством, страхового поліса про укладання договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів транспортних засобів"; 2) у абзаці першому пункту 21 частини першої статті 11 Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., №4, ст. 20) після слів "товарно-транспортним документом" доповнити словами "наявність страхового поліса (сертифіката), про укладення договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"; 3) абзац другий частини другої статті 16 Закону України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338; 2003 р; № 29, ст. 233) доповнити словами "а у випадках, передбачених законодавством, страховий поліс (сертифікат) про укладання договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"  
    -324- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити розділ VІІ проекту частинами наступного змісту: "Кошти, вільні від зобов'язань фонду захисту потерпілих МТСБУ, які на момент набуття чинності цим Законом були внесені страховиками до фонду захисту потерпілих МТСБУ, зараховуються пропорційно відрахуванням страховиків, як частина гарантійного внеску до фонду захисту потерпілих, встановленого цим Законом."  
Враховано    
    -325- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 6 розділу VІІ проекту викласти в такій редакції: "Положення пункту "а" частини першої статті 50 цього Закону набирають чинності через один рік з моменту набрання чинності цим Законом."  
Враховано частково    
    -326- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Доповнити розділ новим пунктом у такій редакції: "Головним розпорядникам бюджетних коштів передбачити у своїх бюджетних запитах на 2005 рік і на подальше витрати на виконання цього Закону.  
Враховано    
    -327- Добкін М.М.
Морозов О.В.
Доповнити розділ пунктами такого змісту: "Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України: У Законі України про страхування: Статтю 13 Закону України "Про страхування" викласти в наступній редакції: "Стаття 13. Об'єднання страховиків Страховики можуть утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання для координації своєї діяльності, захисту інтересів своїх членів та здійснення спільних програм, якщо їх утворення не суперечить законодавству України. Ці об'єднання не можуть займатися страховою діяльністю. Об'єднання страховиків діють на підставі статутів і набувають прав юридичної особи після їх державної реєстрації. Орган, що здійснює реєстрацію об'єднань страховиків, у десятиденний строк з дня реєстрації повідомляє про це Уповноважений орган. Страховики, яким дозволено займатися страхуванням авіаційних ризиків, та страховики, яким дозволено займатися страхуванням морських ризиків, можуть створити Авіаційне страхове бюро та Морське страхове бюро, які мають бути юридичними особами, що утримуються за рахунок коштів страховиків. Страховики, які мають дозвіл на страхування відповідальності операторів ядерних установок за шкоду, що може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, зобов'язані утворити ядерний страховий пул, який має бути юридичною особою, що утримується за рахунок коштів страховиків."  
Враховано    
    -328- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити розділ VІІ проекту частинами наступного змісту: Внести зміни до Закону України "Про страхування" від 7 березня 1996 року № 85/96-ВР (Відомості Верховної Ради України 1996 р. № 18, ст. 78) такі зміни: "Статтю 31 Закону доповнити частиною другою такого змісту: Страховики зобов'язані формувати і вести облік страхових резервів у порядку та об'ємах, встановлених цим Законом, станом на кожен день."  
Враховано    
    -329- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити розділ пунктами такого змісту: "Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України: У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до №51, ст. 1122) частину третю статті 126 доповнити словами "а у випадках, передбачених законодавством, страхового поліса про укладання договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів транспортних засобів". У Законі України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., №4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст. 526, 1993 р. №11 ст. 83) в абзаці першому пункту 21 статті 11 слова "оглядати транспортні засоби і перевіряти у водіїв документи на право користування й керування ними, дорожні листи і відповідність вантажів, що перевозяться, товарно-транспортним документам" замінити словами "або для огляду транспортних засобів з метою перевірки відповідності вантажів, що перевозяться, товарно-транспортним документам чи перевірки у водіїв документів на право користування й управління транспортними засобами, а також страхового поліса про укладення договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338) абзац другий частини другої статті 16 доповнити словами "а у випадках, передбачених законодавством, страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) про укладання договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів"  
Враховано