Кількість абзаців - 91 Таблиця поправок


Про м'ясо та м'ясні продукти (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. Закон України      Закон України  
2. Про м'ясо та м'ясні продукти      Про м'ясо та м'ясні продукти  
3. Цей Закон визначає організаційні та правові засади забезпечення належної якості і безпеки м'яса та м'ясних продуктів для життя, здоров'я населення і довкілля під час їх виробництва, переробки, пакування, зберігання, транспортування та реалізації, а також вивезення з України і ввезення в Україну.      Цей Закон визначає організаційні та правові засади забезпечення якості і безпеки м'яса та м'ясних продуктів для життя, здоров'я населення і довкілля під час їх виробництва, переробки, пакування, зберігання, транспортування та реалізації, а також вивезення з України і ввезення в Україну.  
4. Стаття 1. Терміни та їх визначення   -1- Шаров І.Ф.
Акопян В.Г.
Ващук К.Т.
Мартиновський В.П.
У статті 1 дати визначення термінів "належна якість і безпека м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів", "неякісні м'ясо, м'ясна сировина та м'ясні продукти". У законопроекті зробити посилання відповідно до певних положень на закони "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини", "Про стандартизацію", "Про підтвердження відповідності" тощо.  
Враховано редакційно у ст. 1, 3, 4, 16  Стаття 1. Терміни та їх визначення  
5. У цьому Законі терміни використовуються в такому значенні:   -2- Мартиновський В.П.
Статтю 1 доповнити такими термінами: "атестація - процедура оцінки санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного стану та технічних можливостей суб'єкта господарювання з метою забезпечення стабільного випуску продукції, яка відповідає встановленим вимогам щодо якості та безпеки; загальновідомі назви - назви виробів, які регламентовані вимогами чинних національних, регіональних і міжнародних стандартів;"  
Враховано   У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: атестація - процедура оцінки санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного стану та технічних можливостей суб'єкта господарювання з метою забезпечення стабільного випуску продукції, яка відповідає встановленим вимогам щодо якості та безпеки; загальновідомі назви - назви виробів, які регламентовані вимогами чинних національних, регіональних і міжнародних стандартів;  
6. сировина для виробництва м'яса - сільськогосподарські та дикі тварини і птиця;   -3- Ващук К.Т.
Доповнити статтю 1 новою частиною в такій редакції: "мінімальна ціна на закупівлю сільськогосподарських і диких тварин, птиці - нижня межа ціни закупівлі (продажу) на внутрішньому ринку України".  
Враховано   маркування - інформація про м'ясо, м'ясну сировину та м'ясні продукти, нанесена на упаковку відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів; мінімальна ціна на закупівлю сільськогосподарських і диких тварин, птиці - нижня межа ціни закупівлі (продажу) на внутрішньому ринку України;  
7. м'ясо - туша або її частина, що являє собою сукупність м'язової, жирової, сполучної тканин з кістками;      м'ясо - туша або її частина, що являє собою сукупність м'язової, жирової, сполучної тканин з кістками;  
8. м'ясна сировина - м'ясо, піддане сортовому або спеціальному відокремленню, субпродукти, шкіри, жири та продукти забою тварин чи полювання, що підлягають подальшій механічній, термічній та іншій промисловій обробці для виробництва м'ясної та іншої продукції;      м'ясо механічного обвалювання - м'ясна маса, отримана шляхом механічного відокремлення м'яса від тушок птиці (окремих її частин), яловичих, свинячих та баранячих кісток і пісної баранини;  
9. м'ясо механічного обвалювання - м'ясна маса, отримана шляхом механічного відокремлення м'яса від тушок птиці (окремих її частин), яловичих, свинячих та баранячих кісток і пісної баранини;   -4- Терещук С.М.
Козаченко О.О.
Статтю 1 доповнити такими терміном "неякісні м'ясо, м'ясна сировина та м'ясні продукти" - це м'ясо, м'ясна сировина, що по якісним характеристикам не відповідають нормативно-правовим актам".  
Відхилено , т. я. визначення цього терміну є у ЗУ "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" і окремого визначення не потребує  м'ясні продукти - продукти, в яких м'ясна сировина становить не менше 50 відсотків;  
10. м'ясні продукти - продукти, в яких м'ясна сировина становить не менше 50 відсотків;      м'ясна сировина - м'ясо, піддане сортовому або спеціальному відокремленню, субпродукти, шкіри, жири та продукти забою тварин чи полювання, що підлягають подальшій механічній, термічній та іншій промисловій обробці для виробництва м'ясної та іншої продукції;  
11. маркування - інформація про м'ясо, м'ясну сировину та м'ясні продукти, нанесена на упаковку відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативних документів;   -5- Майстришин В.Я.
Комар М.С.
Корсаков О.Я.
Статтю 1 доповнити такими терміном "етикетування - оформлення та прикріплення на окремий шматок чи шматки м'яса або на їхню упаковку етикетки з інформацією про тварину чи групу тварин, від яких отримано м'ясо, місця народження, народження, утримання, забою та переробки".  
Відхилено , т. я. на сьогодні не запроваджена обов'язкова сертифікація худоби та птиці і її повсюдне впровадження в Україні є питанням часу  пакування - засіб чи комплекс засобів, які забезпечують захист м'ясної сировини, м'яса та м'ясних продуктів від пошкоджень та забруднень;  
12. пакування - поміщення м'ясної сировини, м'яса та м'ясних продуктів у споживчу тару чи пакувальний матеріал;   -6- Терещук С.М.
Термін "пакування" викласти в такій редакції: "пакування - засіб чи комплекс засобів, які забезпечують захист м'ясної сировини, м'яса та м'ясних продуктів від пошкоджень та забруднень".  
Враховано   сировина для виробництва м'яса - сільськогосподарські та дикі тварини і птиця; стихійний ринок - місце, що не дозволене для продажу продуктів харчування, де відсутній постійний ветеринарно-санітарний контроль якості та безпеки харчових продуктів;  
    -7- Терещук С.М.
Статтю 1 доповнити такими терміном "стихійний ринок - місце, що не дозволене для продажу продуктів харчування, де відсутній постійний ветеринарно-санітарний контроль якості та безпеки харчових продуктів".  
Враховано    
13. суб'єкт господарювання - юридична особа незалежно від форми власності, а також фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, які здійснюють постачання сировини для виробництва м'яса, а також виробництво і переробку м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів.   -8- Сватков Л.Б.
Статтю 1 доповнити новим абзацом: "Харчові добавки - природні або синтезовані речовини, які спеціально вводяться в продукти харчування з метою надання їм відповідних властивостей і не вживаються самостійно у вигляді харчових продуктів або звичайних компонентів. Харчові добавки можуть залишатись у харчових продуктах в повному обсязі або у вигляді речовин, що створюються після хімічної взаємодії добавок з компонентами продуктів харчування;".  
Відхилено , т. я. визначення цього терміну є у ЗУ "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" і окремого визначення не потребує  суб'єкт господарювання - юридична особа незалежно від форми власності, а також фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, які здійснюють постачання сировини для виробництва м'яса, а також виробництво і переробку м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів.  
14. Стаття 2. Державне нормування показників якості і безпеки м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів   -9- Поліщук К.А.
Доповнити законопроект статтею 2 у наступній редакції: "Законодавство про м'ясо та м'ясні продукти Законодавство про м'ясо та м'ясні продукти складається з Конституції України , міжнародних договорів і угод, згода на обов'язковість дотримання яких, надана Верховною Радою України, цього Закону та Законів України "Про забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини", "Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001 - 2004 років" та інших нормативно-правових актів." змінивши відповідно нумерацію наступних статей.  
Враховано редакційно   Стаття 2. Законодавство про м'ясо та м'ясні продукти Законодавство України про м'ясо та м'ясні продукти складається із цього Закону та інших нормативно-правових актів України. Стаття 3. Державне нормування показників якості і безпеки м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів  
    -10- Мартиновський В.П.
Статтю 2 вилучити. Оскільки такі питання мають визначатися в технічних регламентах (Закон України "Про стандартизацію").  
Відхилено , оскільки стаття є базовою статтею Закону, відповідні технічні регламенти не розроблені   
15. Державне нормування показників якості і безпеки м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів проводиться шляхом встановлення норм цих показників у нормативно-правових актах, стандартах та інших нормативних документах на продукцію.      Державне нормування показників якості і безпеки м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів проводиться шляхом встановлення норм цих показників у нормативно-правових актах, стандартах та інших нормативних документах на продукцію.  
16. У процесі розроблення, прийняття, внесення змін, а також перевірки нормативно-правових актів, стандартів та інших нормативних документів на м'ясо, м'ясну сировину та м'ясні продукти необхідно враховувати такі вимоги:      У процесі розроблення, прийняття, внесення змін, а також перевірки нормативно-правових актів, стандартів та інших нормативних документів на м'ясо, м'ясну сировину та м'ясні продукти необхідно враховувати такі вимоги:  
17. забороняється використання:      забороняється використання:  
18. у м'ясних продуктах вищого сорту - м'яса механічного обвалювання, шкірки свинячої, крохмалю харчового, борошна пшеничного, гідратованих продуктів із сої та її похідних, а також стабілізаторів, емульгаторів, консервантів, барвників, антиоксидантів, карагенінів, згущувачів тощо (крім нітриту натрію, фосфатів, аскорбінової кислоти, аскорбінату натрію), сумішей прянощів, до складу яких входять харчові добавки;   -11- Сватков Л.Б.
Абзац четвертий статті 2 викласти в наступній редакції: "в м'ясних продуктах високої якості - м'яса механічного обвалювання, шкірки свинячої, консервантів, барвників, карагенінів, згущувачів (крім фосфатів, аскорбінової кислоти та її похідних, сумішей прянощів і харчових добавок);"  
Враховано частково , т. я. посилання на наказ МОЗ №222 від 23.07.2003р. не відповідає дійсності (за 2003 рік такого наказу не має, а відповідний наказ за 1996 рік нічого такого не передбачає)  у м'ясних продуктах вищого сорту, дитячого та дієтичного харчування - м'яса механічного обвалювання, шкурки свинячої, крохмалю харчового, борошна пшеничного, гідратованих продуктів із сої та її похідних, а також стабілізаторів, емульгаторів, консервантів, барвників, антиоксидантів, карагенанів, згущувачів тощо (крім нітриту натрію, аскорбінової кислоти, аскорбінату натрію) та сумішей прянощів, до складу яких входять харчові добавки;  
19. у продуктах дитячого та дієтичного харчування, а також у консервах та напівфабрикатах - м'яса механічного обвалювання;   -12- Борзих О.І.
Абзац п'ятий статті 2 вилучити.  
Враховано , т. я. абзац перенесено частково в 4 та 7 абзаци   
20. дозволяється використання м'яса механічного обвалювання, шкірки свинячої, крохмалю харчового, борошна пшеничного, гідратованих продуктів сої та її похідних, харчових добавок, а також сумішей прянощів, до складу яких входять харчові добавки, за умови, що їх загальна кількість не перевищує у м'ясних продуктах першого сорту 30 відсотків загальної маси сировини, зокрема м'яса механічного обвалювання - 10 відсотків, другого сорту - відповідно 40 і 20 відсотків, третього сорту - відповідно 50 і 30 відсотків.   -13- Сватков Л.Б.
Абзац шостий статті 2 викласти в наступній редакції: "дозволяється використання м'яса механічного обвалювання, шкірки свинячої, крохмалю харчового, борошна пшеничного, продуктів сої та її похідних, за умови, що їх загальна кількість не перевищує в ковбасах першого сорту 60%, в тому числі м'яса механічного обвалювання - 40%; в ковбасах другого сорту - відповідно 80% і 50%; харчові добавки або суміші прянощів".  
Відхилено , т. я. запропоноване співвідношення є шкідливим для здоров'я людей. Існуюча редакція абзацу визначена МОЗ України і з ним узгоджена  дозволяється використання м'яса механічного обвалювання, шкурки свинячої, крохмалю харчового, борошна пшеничного, гідратованих продуктів із сої та її похідних, харчових добавок, а також сумішей прянощів, до складу яких входять харчові добавки, за умови, що їх загальна кількість не перевищує у рецептурах м'ясних продуктів першого сорту 30 відсотків загальної маси сировини, зокрема м'яса механічного обвалювання - 10 відсотків, другого сорту - відповідно 40 і 20 відсотків, третього сорту - відповідно 50 і 30 відсотків.  
21. У консервах і напівфабрикатах дозволяється використання шкірки свинячої, крохмалю харчового, борошна пшеничного, гідратованих продуктів сої та її похідних, харчових добавок, а також сумішей прянощів, до складу яких входять харчові добавки, але не більше 25 відсотків загальної маси сировини.   -14- Борзих О.І.
Абзац сьомий статті 7 викласти в такій редакції: "У консервах і напівфабрикатах дозволяється використання м'яса механічного обвалювання, шкурки свинячої, крохмалю харчового, борошна пшеничного, гідратованих продуктів із сої та її похідних, харчових добавок, а також сумішей прянощів, до складу яких входять харчові добавки, але не більше 25 (для виробів із тіста - не більше 40) відсотків загальної маси сировини, зокрема м'яса механічного обвалювання - до 10 відсотків."  
Враховано , приведено до вимог діючої нормативної документації  У консервах і напівфабрикатах дозволяється використання м'яса механічного обвалювання, шкурки свинячої, крохмалю харчового, борошна пшеничного, гідратованих продуктів із сої та її похідних, харчових добавок, а також сумішей прянощів, до складу яких входять харчові добавки, але не більше 25 (для виробів із тіста - не більше 40) відсотків загальної маси сировини, зокрема м'яса механічного обвалювання - до 10 відсотків.  
22. Дозволяється використання білкових стабілізаторів, шкірки свинячої у виробництві вищого сорту кров'яних, ліверних ковбас та сальтисонів.   -15- Борзих О.І.
Абзац сьомий статті 7 доповнити словом "паштетів".  
Враховано , приведено до вимог діючої нормативної документації  Дозволяється використання білкових стабілізаторів, шкурки свинячої у виробництві вищого сорту кров'яних, ліверних ковбас, сальтисонів та паштетів.  
23. Стаття 3. Забезпечення належної якості і безпеки м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів   -16- Терещук С.М.
В усьому тексту законопроекту слова "належної якості" замінити словом "якості".  
Враховано   Стаття 4. Забезпечення якості і безпеки м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів  
24. З метою забезпечення належної якості і безпеки м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів забороняється приймання на переробку суб'єктами господарювання сільськогосподарських чи диких тварин, птиці без ветеринарної довідки або свідоцтва, чи сертифіката, якими засвідчується стан їх здоров'я.   -17- Мартиновський В.П.
В частині першій статті 3 замість слів "без ветеринарної довідки, свідоцтва чи сертифіката, якими засвідчується стан їх здоров'я" записати слова "від неатестованих суб'єктів господарювання".  
Враховано   З метою забезпечення якості і безпеки м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів забороняється приймання на переробку суб'єктами господарювання сільськогосподарських чи диких тварин, птиці від неатестованих суб'єктів господарювання.  
25. Забороняється присвоєння новим видам м'ясних продуктів загальновідомих назв, а також додавання окремих слів до загальновідомих назв.   -18- Сватков Л.Б.
Частину другу статті 3 виключити.  
Відхилено , т. я. це вводить в оману покупців  Забороняється присвоєння новим видам м'ясних продуктів загальновідомих назв, а також додавання окремих слів до загальновідомих назв.  
    -19- Майстришин В.Я.
Комар М.С.
Корсаков О.Я.
Статтю 3 доповнити другою частиною такого змісту: "Сільськогосподарські тварини, призначені для забою, повинні бути ідентифіковані і зареєстровані в установленому порядку".  
Відхилено , т. я. на сьогодні не запроваджена обов'язкова сертифікація худоби та птиці і її повсюдне впровадження в Україні є питанням часу   
26. М'ясні продукти, за винятком напівфабрикатів та консервів (крім яловичини тушкованої), повинні виготовлятися за сортами.      М'ясні продукти, за винятком напівфабрикатів та консервів (крім яловичини тушкованої), повинні виготовлятися за сортами.  
27. Забороняється відокремлення процесу пакування м'ясних продуктів від технологічного циклу виробництва продукції.      Забороняється відокремлення процесу пакування м'ясних продуктів від технологічного циклу виробництва продукції.  
28. Упаковка для м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів повинна бути виготовлена з матеріалів, дозволених для використання центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я. Пакувальні матеріали, що вступають у контакт з м'ясом, м'ясною сировиною та м'ясними продуктами, повинні бути нейтральними до них.      Упаковка для м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів повинна бути виготовлена з матеріалів, дозволених для використання центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я. Пакувальні матеріали, що контактують з м'ясом, м'ясною сировиною та м'ясними продуктами, повинні бути нейтральними до них.  
29. Маркування м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини".   -20- Ващук К.Т.
Мартиновський В.П.
В частині сьомій статті 3 назву викласти в такій редакції: "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини".  
Враховано   Маркування м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини".  
30. Технологічне обладнання, тара, інвентар та транспортні засоби, в яких перевозяться і зберігаються м'ясо, м'ясна сировина та м'ясні продукти, повинні виготовлятися з матеріалів, дозволених центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.   -21- Майстришин В.Я.
Комар М.С.
Корсаков О.Я.
Статтю 3 доповнити сьомою частиною такого змісту: "Етикетування м'яса повинно забезпечувати зв'язок між ідентифікацією туші, частини туші чи окремих шматків м'яса та індивідуальною ідентифікацією тварини або відповідної групи тварин, а також надання інформації про дату і місця забою та переробки."  
Відхилено , т. я. на сьогодні не запроваджена обов'язкова сертифікація худоби та птиці і її повсюдне впровадження в Україні є питанням часу  Технологічне обладнання, тара, інвентар та транспортні засоби, в яких перевозяться і зберігаються м'ясо, м'ясна сировина та м'ясні продукти, повинні виготовлятися з матеріалів, дозволених центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.  
31. М'ясо, м'ясна сировина та м'ясні продукти, що ввозяться в Україну, підлягають обов'язковому контролю відповідно до законодавства.   -22- Мартиновський В.П.
В частині восьмій статті 3 замість слів "в Україну" замінити словами "на митну територію України".  
Враховано , приведено у відповідність до ЗУ "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини"  М'ясо, м'ясна сировина та м'ясні продукти, що ввозяться на митну територію України, підлягають обов'язковому контролю відповідно до законодавства. Забороняється продаж м'яса та м'ясних продуктів на стихійних ринках.  
    -23- Борзих О.І.
Статтю 3 доповнити абзацом дев'ятим такого змісту: "Забороняється продаж м'яса та м'ясних продуктів на стихійних ринках".  
Враховано    
32. Законом можуть бути встановлені також інші вимоги щодо забезпечення якості і безпеки м'ясної сировини та м'ясних продуктів.      Законом можуть бути встановлені також інші вимоги щодо забезпечення якості і безпеки м'ясної сировини та м'ясних продуктів.  
33. Стаття 4. Неякісні м'ясо, м'ясна сировина та м'ясні продукти      Стаття 5. Неякісні м'ясо, м'ясна сировина та м'ясні продукти  
34. Неякісні м'ясо, м'ясна сировина та м'ясні продукти, що не відповідають встановленим вимогам, підлягають вилученню з обігу в установленому законом порядку.      Неякісні м'ясо, м'ясна сировина та м'ясні продукти, що не відповідають встановленим вимогам, підлягають вилученню з обігу в установленому законом порядку.  
35. Вилучені з обігу неякісні м'ясо, м'ясна сировина та м'ясні продукти можуть бути повернуті в обіг у разі приведення їх у відповідність із встановленими вимогами шляхом промислової переробки, сортування, очищення, зміни цільового призначення тощо.      Вилучені з обігу неякісні м'ясо, м'ясна сировина та м'ясні продукти можуть бути повернуті в обіг у разі приведення їх у відповідність із встановленими вимогами шляхом промислової переробки, сортування, очищення, зміни цільового призначення тощо.  
36. Неякісні м'ясо, м'ясна сировина та м'ясні продукти, які неможливо повернути в обіг, підлягають утилізації або знищенню в установленому законом порядку.      Неякісні м'ясо, м'ясна сировина та м'ясні продукти, які неможливо повернути в обіг, підлягають утилізації або знищенню в установленому законом порядку.  
37. Стаття 5. Обов'язки суб'єктів господарювання у сфері виробництва, переробки і реалізації м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів   -24- Терещук С.М.
Назву статті 5 викласти в такій редакції: "Обов'язки і права суб'єктів господарювання у сфері виробництва, переробки і реалізації м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів." Доповнити її реченням: "суб'єкти господарювання у сфері виробництва, переробки і реалізації м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів мають право отримувати від державних органів безкоштовно законодавчі та нормативні акти з питань якості та безпеки продукції, що ними виробляється."  
Відхилено   Стаття 6. Обов'язки суб'єктів господарювання у сфері виробництва, переробки і реалізації м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів  
38. Суб'єкти господарювання, які здійснюють переробку, виробництво і реалізацію м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів, зобов'язані:      Суб'єкти господарювання, які здійснюють переробку, виробництво і реалізацію м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів, зобов'язані:  
39. забезпечувати виробництво продукції згідно з вимогами нормативно-правових актів та нормативних документів;      забезпечувати виробництво продукції згідно з вимогами нормативно-правових актів та нормативних документів;  
40. забезпечувати дотримання вимог санітарно-епідеміологічних та ветеринарно-санітарних норм і правил, а також виконувати розпорядження державної санітарно-епідеміологічної служби та державної служби ветеринарної медицини щодо здійснення протиепідемічних та протиепізоотичних заходів з метою запобігання розповсюдженню захворювань, спільних для людей та тварин;      забезпечувати дотримання вимог санітарно-епідеміологічних та ветеринарно-санітарних норм і правил, а також виконувати розпорядження державної санітарно-епідеміологічної служби та державної служби ветеринарної медицини щодо здійснення протиепідемічних та протиепізоотичних заходів з метою запобігання розповсюдженню захворювань, спільних для людей та тварин;  
41. вести в установленому порядку документацію, яка підтверджує забезпечення якості і безпеки готової продукції;      вести в установленому порядку документацію, яка підтверджує забезпечення якості і безпеки готової продукції;  
42. надавати доступ на територію підприємства представникам органів державного контролю (нагляду);      надавати доступ на територію підприємства представникам органів державного контролю (нагляду);  
43. надавати необхідні для здійснення державного контролю (нагляду) інформацію, документацію, зразки м'яса, компонентів рецептури, м'ясних продуктів для проведення лабораторних досліджень у кількості, що передбачається нормативними документами;      надавати необхідні для здійснення державного контролю (нагляду) інформацію, документацію, зразки м'яса, компонентів рецептури, м'ясних продуктів для проведення лабораторних досліджень у кількості, що передбачається нормативними документами;  
44. реалізувати м'ясо, м'ясну сировину та м'ясні продукти за наявності відповідних супровідних документів, що підтверджують їх якість і безпеку.   -25- Ващук К.Т.
Абзац сьомий частини першої статті 5 викласти в такій редакції: "реалізувати м'ясо, м'ясну сировину та м'ясні продукти за наявності відповідних супровідних документів, що підтверджують їх ціну, якість і безпеку".  
Враховано   реалізувати м'ясо, м'ясну сировину та м'ясні продукти тільки відповідним чином маркованими та за наявності відповідних супровідних документів, що підтверджують їх ціну, якість і безпеку.  
    -26- Майстришин В.Я.
Комар М.С.
Корсаков О.Я.
Абзац сьомий частини першої статті 5 викласти в такій редакції: "реалізувати м'ясо, м'ясну сировину та м'ясні продукти тільки відповідним чином етикетованими та за наявності відповідних супровідних документів, що підтверджують їх якість та безпеку".  
Враховано редакційно    
45. Суб'єкти господарювання повинні забезпечувати постійний контроль якості і безпеки продукції у процесі її виробництва, зберігання, транспортування та реалізації.      Суб'єкти господарювання повинні забезпечувати постійний контроль якості і безпеки продукції у процесі її виробництва, зберігання, транспортування та реалізації.  
46. Стаття 6. Підтвердження відповідності якості і безпеки м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів      Стаття 7. Підтвердження відповідності якості і безпеки м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів  
47. Підтвердження відповідності якості і безпеки м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів здійснюється шляхом декларування або сертифікації відповідності в установленому законодавством порядку.   -27- Мартиновський В.П.
Частину першу статті 6 викласти в такій редакції: "Підтвердження відповідності якості і безпеки м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів запроваджується технічними регламентами з підтвердження відповідності згідно вимог Закону України "Про підтвердження відповідності".  
Враховано редакційно , т. я. , відповідні технічні регламенти не розроблені  Підтвердження відповідності якості і безпеки м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів здійснюється згідно з вимогами Закону України "Про підтвердження відповідності".  
48. Підтвердження відповідності якості і безпеки м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів є обов'язковим у всіх випадках їх реалізації.   -28- Борзих О.І.
Статтю 6 доповнити частиною третьою такого змісту: "Реалізація м'яса та м'ясних продуктів з неатестованих підприємств та які не відповідають встановленим державним стандартам, забороняється".  
Враховано в ст. 7  Підтвердження відповідності якості і безпеки м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів є обов'язковим у всіх випадках їх реалізації.  
49. Стаття 7. Атестація суб'єктів господарювання   -29- Козаченко О.О.
Статті 7-11 проекту виключити як такі, що вимагатимуть додаткових фінансових витрат виробників.  
Відхилено   Стаття 8. Атестація суб'єктів господарювання  
50. Суб'єкти господарювання, які здійснюють постачання сировини для виробництва м'яса, а також виробництво і переробку м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів, підлягають атестації на відповідність обов'язковим вимогам, встановленим нормативно-правовими актами, стандартами та іншими нормативними документами.      Суб'єкти господарювання, які здійснюють постачання сировини для виробництва м'яса, а також виробництво і переробку м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів, підлягають атестації на відповідність обов'язковим вимогам, встановленим нормативно-правовими актами, стандартами та іншими нормативними документами. Реалізація м'яса та м'ясних продуктів з неатестованих підприємств забороняється.  
51. Порядок проведення атестації суб'єктів господарювання і форма атестата встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики разом з центральними органами виконавчої влади з питань охорони здоров'я і технічного регулювання та споживчої політики.   -30- Терещук С.М.
Частину другу статті 7 викласти у такій редакції:  
Відхилено , т. я. центральні органи виконавчої влади не в змозі особисто провести атестацію всіх суб'єктів господарювання як відомчих так і приватних  Порядок проведення атестації суб'єктів господарювання і форма атестата встановлюються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики разом з центральними органами виконавчої влади з питань охорони здоров'я і технічного регулювання та споживчої політики.  
52. Атестація суб'єкта господарювання проводиться один раз на 5 років.      Атестація суб'єкта господарювання проводиться один раз на 5 років.  
53. Стаття 8. Реєстр атестованих суб'єктів господарювання      Стаття 9. Реєстр атестованих суб'єктів господарювання  
54. Атестований суб'єкт господарювання заноситься до реєстру з присвоєнням йому відповідного номера.      Атестований суб'єкт господарювання заноситься до реєстру з присвоєнням йому відповідного номера.  
55. Ведення реєстру здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики разом з центральними органами виконавчої влади з питань охорони здоров'я технічного регулювання та споживчої політики.      Ведення реєстру здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики разом з центральними органами виконавчої влади з питань охорони здоров'я, технічного регулювання та споживчої політики.  
56. У супровідних документах на м'ясо, м'ясну сировину, м'ясні продукти зазначається реєстраційний номер атестованого суб'єкта господарювання.      У супровідних документах на м'ясо, м'ясну сировину, м'ясні продукти зазначається реєстраційний номер атестованого суб'єкта господарювання.  
57. Реєстр атестованих суб'єктів господарювання не рідше одного разу на 6 місяців публікується в засобах масової інформації центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.      Реєстр атестованих суб'єктів господарювання не рідше одного разу на 6 місяців публікується в засобах масової інформації центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.  
58. Стаття 9. Переатестація суб'єкта господарювання      Стаття 10. Переатестація суб'єкта господарювання  
59. Підставами для переатестації суб'єкта господарювання є:      Підставами для переатестації суб'єкта господарювання є:  
60. зміна найменування суб'єкта господарювання (якщо така зміна не пов'язана з його реорганізацією);      зміна найменування суб'єкта господарювання (якщо така зміна не пов'язана з його реорганізацією);  
61. зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання;      зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання;  
62. зміна, пов'язана з провадженням суб'єктом господарювання нового виду діяльності.      зміна, пов'язана з проведенням суб'єктом господарювання нового виду діяльності.  
63. Стаття 10. Зупинення дії атестата суб'єкта господарювання      Стаття 11. Зупинення дії атестата суб'єкта господарювання  
64. Дія атестата може бути тимчасово зупинена органом, який його видав, у разі порушення суб'єктом господарювання вимог нормативно-правових актів та нормативних документів про якість і безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини.      Дія атестата може бути тимчасово зупинена органом, який його видав, у разі порушення суб'єктом господарювання вимог нормативно-правових актів та нормативних документів про якість і безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини.  
65. Стаття 11. Анулювання атестата суб'єкта господарювання      Стаття 12. Анулювання атестата суб'єкта господарювання  
66. Атестат суб'єкта господарювання може бути анульованим у разі виявлення недостовірних даних у заяві та документах, поданих відповідному органу для проведення атестації, повторного або грубого порушення вимог законодавства у сфері виробництва харчової продукції, а також невиконання розпорядження органу про усунення порушень умов виробництва.      Атестат суб'єкта господарювання може бути анульованим у разі виявлення недостовірних даних у заяві та документах, поданих відповідному органу для проведення атестації, повторного або грубого порушення вимог законодавства у сфері виробництва харчової продукції, а також невиконання розпорядження органу про усунення порушень умов виробництва.  
67. Стаття 12. Державна підтримка та економічне стимулювання постачання сировини для виробництва м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів   -31- Поліщук К.А.
Назву статті 12 викласти у такій редакції: "Державна підтримка та економічне стимулювання сільськогосподарських виробників, як постачальників м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів"  
Відхилено   Стаття 13. Державна підтримка та економічне стимулювання постачання сировини для виробництва м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів  
    -32- Мартиновський В.П.
Статтю 12 вилучити.  
Відхилено    
    -33- Ващук К.Т.
Назву статті 12 викласти у такій редакції: "Державна підтримка постачання сировини для виробництва м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів".  
Відхилено    
68. Державна підтримка постачання сировини для виробництва м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів здійснюється за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, передбачених на виконання відповідних державних програм.   -34- Терещук С.М.
Статтю 12 викласти в такій редакції: "Державна підтримка та стимулювання виробництва м'яса, м'ясної сировини і м'ясних продуктів здійснюється на основі державної політики щодо пріоритетності розвитку м'ясної галузі агропромислового комплексу за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання державних програм шляхом: надання бюджетної, кредитної та інвестиційної підтримки суб'єктам господарювання процесі виробництва, зберігання, переробки м'яса, м'ясної сировини, м'ясних продуктів та задоволення потреб споживачів у якісній м'ясній продукції; щорічного визначення внутрішньої потреби у м'ясі, виходячи з мінімальних та раціональних норм споживання, забезпечення виробництва м'ясної продукції в широкому асортименті; створення рівних умов для вітчизняних товаровиробників та імпортерів м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів, через удосконалення митно-тарифної політики щодо захисту вітчизняних виробників м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів; здійснення підтримки експорту шляхом пільгового кредитування, експортних премій та дотацій виробникам продукції тваринництва; створення умов для запровадження сприятливої цінової політики на м'ясо, м'ясної сировину та м'ясну продукцію з метою підвищення ефективності функціонування ринку цієї продукції шляхом здійснення фінансових та товарних інтервенцій та державних дотацій."  
Враховано   Державна підтримка та стимулювання виробництва м'яса, м'ясної сировини і м'ясних продуктів здійснюється на основі державної політики щодо пріоритетності розвитку м'ясної галузі агропромислового комплексу за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання державних програм шляхом: надання бюджетної, кредитної та інвестиційної підтримки суб'єктам господарювання у процесі виробництва, зберігання, переробки м'яса, м'ясної сировини, м'ясних продуктів та задоволення потреб споживачів у якісній м'ясній продукції; щорічного визначення внутрішньої потреби у м'ясі, виходячи з мінімальних та раціональних норм споживання, забезпечення виробництва м'ясної продукції в широкому асортименті; створення рівних умов для вітчизняних товаровиробників та імпортерів м'яса, м'ясну сировини та м'ясних продуктів, через удосконалення митно-тарифної політики щодо захисту вітчизняних виробників м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів; здійснення підтримки експорту шляхом пільгового кредитування, експортних премій та дотацій виробникам продукції тваринництва; створення умов для запровадження сприятливої цінової політики на м'ясо, м'ясної сировину та м'ясну продукцію з метою підвищення ефективності функціонування ринку цієї продукції шляхом здійснення фінансових та товарних інтервенцій та державних дотацій.  
    -35- Поліщук К.А.
Статтю 12 доповнити частиною першою наступного змісту: "Державна політика у сфері регулювання ринку м'яса і м'ясопродуктів є складовою частиною державної аграрної політики і направлена на економічне стимулювання і підтримку сільськогосподарських виробників, як постачальників сировини для виробництва м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів, виходячи з внутрішньої потреби держави та можливостей нарощування експорту."  
Відхилено    
69. Держава стимулює вітчизняне постачання сировини для виробництва м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів, у тому числі з використанням механізмів кредитування, ціноутворення, митного і тарифного регулювання.   -36- Поліщук К.А.
Другу частину статті 12 викласти в такій редакції: "Держава стимулює вітчизняних сільськогосподарських виробників сировини для виробництва м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів, у тому числі з використанням механізмів кредитування, ціноутворення, митного і тарифного регулювання у відповідності із цим Законом та законодавством, що врегульовує зазначені питання".  
Відхилено    
    -37- Ващук К.Т.
Другу частину - виключити.  
Враховано , оскільки частина повторює зміст частини першої   
70. Стаття 13. Ціноутворення у сфері закупівлі тварин та встановлення торговельних надбавок   -38- Сватков Л.Б.
Руденко Г.Б.
Мартиновський В.П.
Статтю 13 виключити.  
Відхилено   Стаття 14. Ціноутворення у сфері закупівлі тварин та встановлення торговельних надбавок Мінімальна ціна закупівлі сільськогосподарських і диких тварин, птиці в розрахунку на одиницю продукції або одну голову встановлюється виходячи із середньогалузевих нормативних витрат на їх виробництво та мінімального рівня прибутку. Мінімальний рівень цін встановлюється до початку бюджетного року. Виходячи з цього рівня визначається обсяг бюджетного фінансування заходів із підтримки цін закупівлі м'ясної сировини. При реалізації готової продукції - м'яса та м'ясних виробів промислового виробництва в роздрібній мережі встановлюється гранична межа (верхній рівень) торговельних надбавок. Порядок визначення мінімальних цін та середньогалузевих нормативних витрат на вирощування сільськогосподарських і диких тварин, птиці, рівень граничної межі торговельних надбавок встановлюються Кабінетом Міністрів України.  
    -39- Поліщук К.А.
Статтю 13 викласти в такій редакції: "Мінімальна ціна закупівлі сільськогосподарських тварин і птиці в розрахунку на одиницю продукції або одну голову встановлюється виходячи із середньогалузевих нормативних витрат на їх виробництво та мінімального рівня прибутку. Мінімальний рівень цін встановлюється до початку бюджетного року. Виходячи з цього рівня визначається обсяг бюджетного фінансування заходів по підтримці цін закупівлі м'ясної сировини. При реалізації готової продукції - промислового виробництва м'яса та м'ясних виробів в роздрібній мережі, встановлюється гранична межа (верхній рівень) торговельних надбавок. Порядок визначення мінімальних цін та середньогалузевих нормативних витрат на вирощування сільськогосподарських тварин і птиці, рівень граничної межі торговельних надбавок встановлюється Кабінетом Міністрів ".  
Враховано    
71. Мінімальна ціна на закупівлю сільськогосподарських і диких тварин, птиці та торговельні надбавки на продукти їх переробки визначаються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.   -40- Терещук С.М.
Статтю 13 сформулювати в такій редакції: "мінімальна закупівельна ціна на м'ясо і м'ясну сировину та торгівельні надбавки на м'ясні продукти встановлюються Кабінетом Міністрів України, рівень яких відшкодовує середньо галузеві нормативні витрати та забезпечує мінімальний прибуток на рівні середньої норми прибутку по економіці країни".  
Відхилено , т. я. держава з бюджету не відшкодовує середньогалузеві нормативні витрати для підтримки сільськогосподарського товаровиробника   
72. Стаття 14. Державний контроль (нагляд) у сфері виробництва, переробки і реалізації м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів      Стаття 15. Державний контроль (нагляд) у сфері виробництва, переробки і реалізації м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів  
73. Органами, які здійснюють державний контроль (нагляд) у сфері виробництва, переробки і реалізації м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів, відповідно до законодавства є:   -41- Борзих О.І.
У статті 14 слова "технічних регламентів" вилучити.  
Враховано , оскільки відповідні технічні регламенти не розроблені  Органами, які здійснюють державний контроль (нагляд) у сфері виробництва, переробки і реалізації м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів, відповідно до законодавства є:  
74. з питань дотримання санітарних норм і правил, розроблення технічних умов, технічних регламентів на продукцію, визначення показників її безпеки на початку та періодичний нагляд у процесі виробництва продукції, а також за використанням обладнання, тари, транспортних засобів - установи та заклади державної санітарно-епідеміологічної служби;   -42- Поліщук К.А.
Абзац другий статті 14 викласти у такій редакції: "з питань дотримання санітарних норм і правил, розроблення технічних умов, технічних регламентів на продукцію, визначення показників її безпеки на початку та на етапах виробництва продукції, а також нагляд за використання обладнання, тари, транспортних засобів..." і далі за змістом.  
Враховано редакційно   з питань дотримання санітарних норм і правил, розроблення технічних умов на продукцію, визначення показників її безпеки на початку та на етапах виробництва продукції, а також нагляд за використанням обладнання, тари, транспортних засобів - установи та заклади державної санітарно-епідеміологічної служби;  
75. з питань дотримання ветеринарно-санітарних вимог під час розроблення технічних умов, технічних регламентів на продукцію, здійснення постійного контролю (нагляду) з проведенням моніторингових досліджень за показниками безпеки тварин, якістю продукції, у тому числі у разі її реалізації безпосередньо з підприємства, експортом та імпортом, використанням обладнання, тари, транспортних засобів, а також контролю за показниками безпеки продукції, що його здійснюють самі підприємства, - державні установи ветеринарної медицини;   -43- Манчуленко Г.М.
Кукоба А.Т.
Ст.14 доповнити словами наступного змісту: "Державний контроль і нагляд за якістю та безпекою м'яса та м'ясних продуктів, призначених для експорту, здійснює єдиний орган - Державний департамент ветеринарної медицини та його територіальні органи у порядку, затвердженому ним."  
Враховано   з питань дотримання ветеринарно-санітарних вимог під час розроблення технічних умов на продукцію, здійснення постійного контролю (нагляду) з проведенням моніторингових досліджень за показниками безпеки тварин, якістю продукції, у тому числі у разі її реалізації безпосередньо з підприємства, експортом та імпортом, використанням обладнання, тари, транспортних засобів, а також контролю за показниками безпеки продукції, який здійснюють самі підприємства - державні установи ветеринарної медицини;  
76. з питань розроблення та реєстрації виробником продукції вимог нормативних документів, технічних реґламентів, пов'язаних з якістю продукції (крім показників безпеки та ветеринарно-санітарних вимог), вимог періодичного державного метрологічного нагляду і вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів - державні органи з питань технічного регулювання та споживчої політики.   -44- Ващук К.Т.
Доповнити статтю 14 новою частиною в такій редакції: "з питань дотримання мінімальних цін на закупівлю сільськогосподарських і диких тварин, птиці - органи державного контролю за цінами".  
Враховано   з питань розроблення та реєстрації виробником продукції вимог нормативних документів, пов'язаних з якістю продукції (крім показників безпеки та ветеринарно-санітарних вимог), вимог періодичного державного метрологічного нагляду і вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів - державні органи з питань технічного регулювання та споживчої політики. з питань дотримання мінімальних цін на закупівлю сільськогосподарських і диких тварин, птиці - органи державного контролю за цінами. Державний контроль і нагляд за якістю та безпекою м'яса та м'ясних продуктів, призначених для експорту, здійснює єдиний орган - Державний департамент ветеринарної медицини та його територіальні органи у порядку, затвердженому ним.  
    -45- Борзих О.І.
Статтю 14 доповнити новим абзацом такого змісту: "Державний контроль і нагляд за якістю та безпекою м'яса та м'ясних продуктів, призначених для експорту здійснюють Державний департамент ветеринарної медицини і Державна санітарно-епідеміологічна служба України та територіальні органи у порядку, затвердженому ними".  
Враховано частково    
77. Стаття 15. Відповідальність за порушення вимог цього Закону      Стаття 16. Відповідальність за порушення вимог цього Закону  
78. За порушення вимог цього Закону до суб'єктів господарювання незалежно від форми власності застосовуються фінансові санкції у формі штрафів у разі провадження господарської діяльності з виробництва і переробки м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів без наявності атестата та інших документів, що дозволяють провадити таку діяльність, чи виробництва м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів з порушенням вимог показників їх якості та безпеки, технології - у розмірі 200 відсотків вартості виробленої продукції.   -46- Ващук К.Т.
Першу частину статті 15 викласти у такій редакції: "За порушення вимог цього Закону до суб'єктів господарювання незалежно від форм власності застосовуються фінансові санкції у формі штрафів у разі порушення державної дисципліни цін внаслідок здійснення закупівлі сільськогосподарських та диких тварин, птиці за цінами, що нижчі від визначених мінімальних - у розмірі 200 відсотків вартості закуплених сільськогосподарських і диких тварин, птиці".  
Відхилено   За порушення вимог цього Закону до суб'єктів господарювання незалежно від форми власності застосовуються фінансові санкції у формі штрафів у разі проведення господарської діяльності з виробництва і переробки м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів без наявності атестата та інших документів, що дозволяють проводити таку діяльність, чи виробництва м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів з порушенням вимог показників їх якості та безпеки - у розмірі 200 відсотків вартості виробленої продукції.  
    -47- Поліщук К.А.
Першу частину статті 15 викласти у такій редакції: "За порушення вимог цього Закону, у разі провадження господарської діяльності з виробництва і переробки м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів без наявності атестата та інших документів, що дозволяють провадити таку діяльність чи виробництва м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів з порушенням вимог показників їх якості та безпеки, технології до суб'єктів господарювання незалежно від форми власності застосовуються фінансові санкції у формі штрафів - у розмірі 200 відсотків вартості виробленої продукції.  
Відхилено , т. я. запропонована редакція не змінює суті норми   
79. Застосування фінансових санкцій здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.   -48- Борзих О.І.
В частині першій статті 15 слово "технології" вилучити.  
Враховано   Застосування фінансових санкцій здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
80. Суб'єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва і переробки м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів, можуть нести також іншу відповідальність згідно із законодавством.   -49- Ващук К.Т.
В статті 15 замість слів "виробництва і переробки" записати слова "виробництва і переробки та реалізації".  
Враховано   Суб'єкти господарювання, які проводять господарську діяльність з виробництва, переробки і реалізації м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів, можуть нести також іншу відповідальність згідно із законодавством.  
81. Стаття 16. Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення належної якості і безпеки м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів   -50- Мартиновський В.П.
У статті 16 після слова "співробітництво" дописати слово "України".  
Враховано , приведено у відповідність до ЗУ "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини"  Стаття 17. Міжнародне співробітництво України у сфері забезпечення якості і безпеки м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів  
82. Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення належної якості і безпеки м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів здійснюється шляхом:      Міжнародне співробітництво України у сфері забезпечення якості і безпеки м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів здійснюється шляхом:  
83. участі в роботі міжнародних організацій;      участі в роботі міжнародних організацій;  
84. укладання міжнародних договорів;      укладання міжнародних договорів;  
85. гармонізації нормативних документів, норм і правил з міжнародними стандартами, нормами і правилами, які визначають вимоги до якості і безпеки м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів, а також ветеринарно-санітарними вимогами;      гармонізації нормативних документів, норм і правил з міжнародними стандартами, нормами і правилами, які визначають вимоги до якості і безпеки м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів, а також ветеринарно-санітарними вимогами;  
86. обміну інформацією про заходи, які вживаються для забезпечення належної якості і безпеки м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів.      обміну інформацією про заходи, які вживаються для забезпечення якості і безпеки м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів.  
87. Якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародних договорів.      Якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародних договорів.  
88. Стаття 17. Прикінцеві положення      Стаття 18. Прикінцеві положення  
89. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
90. 2. Суб'єкти господарювання, які здійснюють виробництво м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів, можуть провадити діяльність до проведення атестації і занесення до відповідного реєстру, але не більше ніж протягом двох років після набрання чинності цим Законом.   -51- Терещук С.М.
В статті 17, в пункті 2 слова "двох років" замінити на слова "трьох місяців".  
Враховано частково , т. я. більшість м'ясопереробних підприємств пропонують установити термін один рік для відповідної підготовки виробництва та нормативної бази  2. Суб'єкти господарювання, які здійснюють виробництво м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів, можуть проводити діяльність до проведення атестації і занесення до відповідного реєстру, але не більше ніж протягом одного року після набрання чинності цим Законом. 3. Суб'єкти господарювання, які здійснюють виробництво м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів із порушенням вимог статті 3 цього Закону, можуть проводити діяльність до внесення відповідних змін до нормативної документації, але не більше ніж протягом шести місяців після набрання чинності цим Законом. 4. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність з вимогами цього Закону та внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону.  
    -52- Майстришин В.Я.
Комар М.С.
Корсаков О.Я.
Частину другу статті 17 викласти у такій редакції: "2. Суб'єкти господарювання, які здійснюють виробництво м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів: можуть провадити діяльність до проведення атестації і занесення до відповідного реєстру, але не більше, ніж протягом двох років після набрання чинності цим Законом; виконання вимог стосовно ідентифікації тварин та запровадження етикетування м'яса здійснюють з 1 липня 2005 року".  
Відхилено , т. я. на сьогодні не запроваджена обов'язкова сертифікація худоби та птиці і її повсюдне впровадження в Україні є питанням часу   
    -53- Терещук С.М.
Статтю 17 доповнити новою частиною: "3. Суб'єкти господарювання, які здійснюють виробництво м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів, вимоги до яких суперечать вимогам цього Закону, можуть проводити діяльність до внесення відповідних змін до нормативної документації, але не більше ніж протягом шести місяців після набрання чинності цим Законом."  
Враховано редакційно    
    -54- Мартиновський В.П.
Статтю 17 доповнити новою частиною: "4. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність з вимогами цього Закону та внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону."  
Враховано