Кількість абзаців - 138 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання виробництва та обігу деяких підакцизних товарів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"   -1- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Назву проекту викласти в такій редакції: Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання виробництва та обігу деяких підакцизних товарів.  
Враховано   ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання виробництва та обігу деяких підакцизних товарів  
    -2- Ващук К.Т.
Назву проекту викласти в такій редакції: "Про внесення змін і доповнень до деяких законів України" (щодо впорядкування виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів).  
Враховано редакційно    
    -3- Кармазін Ю.А.
Назву проекту викласти в такій редакції: "Про внесення змін до деяких законів України".  
Враховано редакційно    
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:   -4- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Преамбулу проекту викласти в такій редакції: "І. З метою удосконалення деяких норм щодо державного регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, внести до законодавчих актів такі зміни".  
Враховано   І. З метою удосконалення деяких норм щодо державного регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, внести до законодавчих актів такі зміни:  
2. І. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345; 1996 р., № 41, ст. 193, ст. 232; 1997 р., № 45, ст. 286; 1998 р., № 18, ст. 91, № 26, ст. 158, ст. 168; 1999 р., № 8, ст. 56; 2000 р., № 30, ст. 240; 2001 р., № 11, ст. 45; 2002 р. № 26, ст. 175):      1. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345; 1996 р., № 41, ст. 193, № 45, ст. 232; 1997 р., № 45, ст. 286; 1998 р., № 18, ст. 91, № 26, ст. 158, ст. 168; 1999 р., № 8, ст. 56; 2000 р., № 30, ст. 240; 2001 р., № 11, ст. 45; 2002 р., № 26, ст. 175, № 50, ст. 365; 2003 р., № 33-34, ст. 267):  
3. 1) У статті 1:      1) У статті 1:  
4. абзац другий після слів "спирт етиловий ректифікований технічний" доповнити словами "спирт етиловий ректифікований денатурований";   -5- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Пункт 1 розділу І доповнити такими положеннями: абзац сьомий доповнити словами „упаковані у споживчу тару (пачки, коробки, сувенірні коробки або пакети) і призначені для продажу в роздріб без додаткової обробки чи переробки"; після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту: "Фальсифікація вина - умисна, з корисливою метою, підробка вина за видом, типом, походженням, місцем виробництва та сортовим складом шляхом додання виноматеріалів з гібридів прямих виробників, комплексно-стійких гібридів сортів винограду, які не входять до затвердженого сортименту, додання нешкідливих чи шкідливих для здоров'я людини речовин, виготовлення винних сурогатів у процесі виробництва, транспортування, зберігання та продажу вин, а також виробництво штучного вина шляхом купажування розчину цукрового сиропу (сахарози), гліцерину, спирту, барвників, кислот, есенцій та інших речовин, етикетування, що не відповідає дійсності, використання інших видів дезінформації покупця при зовнішньому оформленні вин. Фальсифікацією вина вважається також використання для виробництва вина сушеного винограду (ізюму), непозначення на лицьовій стороні етикетки пляшки або самій пляшці того, що вино вироблено з гібридів прямих виробників та/або комплексно-стійких гібридів які не входять до затверженого сортименту (якщо вино вироблено з гібридів прямих виробників та/або комплексно-стійких гібридів), а також виробництво вина з винограду, вирощеного на непаспортизованому насадженні; непозначення на етикетці зони виноробної місцевості, якщо вино усіх категорій, вироблено з використананням у купажах не менше 75% виноматаріалів інщої виноробної зони"; У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - тридцятий вважати відповідно абзацами шістнадцятим - тридцять першим;  
Враховано   абзац другий після слів "спирт етиловий ректифікований технічний" доповнити словами "спирт етиловий ректифікований денатурований"; абзац сьомий доповнити словами „упаковані у споживчу тару (пачки, коробки, сувенірні коробки або пакети) і призначені для продажу в роздріб без додаткової обробки чи переробки"; після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту: "Фальсифікація вина - умисна, з корисливою метою, підробка вина за видом, типом, походженням, місцем виробництва та сортовим складом шляхом додання виноматеріалів з гібридів прямих виробників, комплексно-стійких гібридів сортів винограду, які не входять до затвердженого сортименту, додання нешкідливих чи шкідливих для здоров'я людини речовин, виготовлення винних сурогатів у процесі виробництва, транспортування, зберігання та продажу вин, а також виробництво штучного вина шляхом купажування розчину цукрового сиропу (сахарози), гліцерину, спирту, барвників, кислот, есенцій та інших речовин, етикетування, що не відповідає дійсності, використання інших видів дезінформації покупця при зовнішньому оформленні вин. Фальсифікацією вина вважається також використання для виробництва вина сушеного винограду (ізюму), непозначення на лицьовій стороні етикетки пляшки або самій пляшці того, що вино вироблено з гібридів прямих виробників та/або комплексно-стійких гібридів які не входять до затверженого сортименту (якщо вино вироблено з гібридів прямих виробників та/або комплексно-стійких гібридів), а також виробництво вина з винограду, вирощеного на непаспортизованому насадженні; непозначення на етикетці зони виноробної місцевості, якщо вино усіх категорій, вироблено з використананням у купажах не менше 75% виноматаріалів інщої виноробної зони"; У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - тридцятий вважати відповідно абзацами шістнадцятим - тридцять першим;  
5. абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:   -6- Ващук К.Т.
У пункті 1 Розділу І положення щодо викладення у новій редакції абзацу сімнадцятого статті 1 виключити.  
Враховано    
6. "місце зберігання - місце, яке використовується для зберігання спирту та тютюнових виробів, відомості про місцезнаходження якого внесені до Єдиного державного реєстру місць зберігання";       
7. доповнити статтю після абзацу вісімнадцятого новими абзацами такого змісту:   -7- Ващук К.Т.
У пункті 1 Розділу І положення щодо доповнення статті 1 після абзацу 18 новими абзацами виключити.  
Враховано    
8. "акцизний склад - приміщення, яке використовується для зберігання алкогольних напоїв, відомості про місцезнаходження якого внесено до Єдиного державного реєстру акцизних складів   -8- Горбаль В.М.
У тексті абзацу 5 пункту 1 існуючої редакції після слів "акцизний склад" додати слова "спеціально обладнане"; після слів "яке використовується" додати слово "виключно"; після слів "алкогольних напоїв" додати слова "контролю їх якості, маркування, а також для підготовки їх до продажу та транспортування".  
Відхилено    
9. Єдиний державний реєстр акцизних складів - перелік акцизних складів, який ведеться органами державної податкової служби і містить визначені цим Законом відомості про місцезнаходження акцизних складів та відомості про заявників";   -9- Горбаль В.М.
Після абзацу 6 пункту 1 існуючої редакції додати абзац 7 у наступній редакції: "Порядок зберігання алкогольної продукції на акцизних складах та Правила приймання і розгляду документів для отримання дозволу на функціонування акцизного складу встановлюються Державною податковою адміністрацією України".  
Відхилено    
10. У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий-тридцятий вважати відповідно абзацами двадцять першим-тридцять другим.   -10- Горбаль В.М.
У абзаці 7 пункту 1 редакції проекту слова "двадцять першим ( тридцять другим" замінити словами "двадцять другим ( тридцять третім".  
Відхилено    
11. У абзаці тридцятому слова "виробників спирту, лікеро-горілчаних виробів, тютюнових виробів" замінити словами "таких виробників".   -11- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
У пункті 1 Розділу І посилання на абзац тридцятий замінити посиланням на абзац двадцять дев'ятий та доповнити Розділ І такими положеннями: доповнити абзацами такого змісту: "обіг спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів - рух спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів шляхом переходу права власності на них, починаючи з моменту їх виготовлення або ввезення на митну територію України і закінчуючи їх споживанням, використанням або вилученням з обігу; спеціалізований заклад торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, крім підприємств громадського харчування, - заклад торгівлі, в якому забороняється торгівля товарами, крім алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів і аксесуарів до них та товарів, перелік яких затверджено Кабінетом Міністрів України; спеціалізований відділ (секція) з продажу алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів - відокремлений від торгового закладу відділ (секція), що функціонує в режимі спеціального закладу торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами; нікотин- нікотинові алкалоїди; смола - сирий, безводний, безнікотиновий конденсат диму; високооктанова кисневмісна добавка до бензинів (ВКД) - спирт етиловий зневоднений, виготовлений з крохмале- і цукровмісної сировини; підприємство первинного виноробства - це спеціалізований суб'єкт господарської діяльності, який займається переробкою винограду районованих сортів або плодово-ягідної продукції та виробництвом вина (для продажу на розлив у роздрібній торгівлі), виноматеріалів, сусла та соків для виробництва вина, а також витримкою виноматеріалів і має відповідну ліцензію. Підприємства первинного виноробства, які виробляють виноматеріали виноградні, можуть бути розташовані виключно у тих зонах (територіях), де знаходяться (вирощуються) промислові виноградники; підприємство вторинного виноробства - це спеціалізований суб'єкт господарської діяльності, який займається витримкою виноматеріалів, дообробкою виноматеріалів та виготовленням з них вин, розливом їх у споживчу тару і має відповідну ліцензію; підприємство змішаного виноробства (підприємство первинного та вторинного виноробства) - це спеціалізований суб'єкт господарської діяльності, виробничий комплекс якого об'єднує первинне та вторинне виноробство, і має відповідні ліцензії. Підприємства змішаного виноробства ведуть окремий бухгалтерський облік операцій по первинному та вторинному виноробству; виноматеріали виноградні - продукти переробки винограду, виготовлені відповідно до діючих технологічних інструкцій та призначені для виготовлення вина або інших продуктів виноробства; виноматеріали плодово-ягідні - сировина для виробництва вина плодово-ягідного, отримана в результаті спиртового бродіння соку плодового або ягідного з доданням або без додання спирту етилового, виготовленого з харчової сировини, з вмістом спирту етилового не більше 22,5% об'єму готової продукції; виноматеріали коньячні - молоді натуральні сухі виноматеріали, виготовлені з певних сортів винограду і призначені для виробництва спирту коньячного; виноматеріали шампанські - виноматеріали, виготовлені білим або червоним способом з визначених сортів винограду в специфічних зонах виноробства з відповідним сортиментом та призначені для виготовлення ігристих вин та шампанського; вино виноградне - це алкогольний напій, вироблений з виноматеріалу виноградного, об'ємна частка етилового спирту у якому набувається внаслідок спиртового бродіння роздушених ягід або свіжовіджатого виноградного сусла (соку), а у разі виготовлення кріплених вин - підвищується шляхом додання спирту етилового ректифікованого або спирту етилового ректифікованого виноградного. Об'ємна частка етилового спирту у вині може становити від 9 до 20 відсотків; вино натуральне - вино, виготовлене з виноматеріалів виноградних, отриманих шляхом повного збродження цукрів сусла чи часткового бродіння, призупиненого із застосуванням фізичного або біотехнічного засобів. При цьому не використовуються сторонні добавки будь-якого походження, за винятком речовин, дозволених у певних дозах для освітлення вина та його стабілізації; вино сухе - вино натуральне, виготовлене з виноматеріалів виноградних, отриманих у результаті завершеного алкогольного збродження, вміст редуційованого цукру в якому становить не більше 3,0 г/дм-3; вино напівсухе - вино натуральне, виготовлене з виноматеріалів виноградних, отриманих шляхом неповного зброджування виноградного сусла або мезги (натуральне напівсухе вино) або додання виноградного сусла чи концентрованого виноградного сусла (столове напівсухе вино), вміст редуційованого цукру в якому становить від 3,0 до 25 г/дм-3; вино напівсолодке - вино натуральне, виготовлене з виноматеріалів виноградних, отриманих шляхом неповного зброджування виноградного сусла або мезги (натуральне напівсолодке вино) або додання виноградного сусла чи концентрованого виноградного сусла (столове напівсолодке вино), вміст редуційованого цукру в якому становить від 25,0 до 50 г/дм-3; вино ординарне - вино, виготовлене по затвердженій технології з виноматеріалів певних сортів винограду або їх суміші, яке реалізується після 1 січня наступного за врожаєм винограду роком; вино марочне - столове або кріплене вино вищої якості з характерними для обумовленої виноробної місцевості і сортів винограду особливостями, яке пройшло природне визрівання шляхом технологічної витримки в дубовій тарі не менш як 1,5 року; вино столове - вино, виготовлене з виноматеріалів виноградних, отриманих шляхом повного чи неповного збродження сусла. Залежно від вмісту цукрів столове вино поділяється на сухе, напівсухе, напівсолодке; вино кріплене (з доданням спирту та міцне - згідно з УКТ ЗЕД) - вино, виготовлене з виноматеріалів виноградних, отриманих внаслідок неповного збродження цукрів сусла, шляхом призупинення бродіння доданням спирту етилового ректифікованого, виготовленого з крохмале- і цукровмісної сировини і продуктів переробки винограду; вино ігристе - вино виноградне, піняста властивість якого набута внаслідок природного насичення його вуглекислим газом, що утворюється під час бродіння сусла або вторинного бродіння виноматеріалів у герметично закритих посудинах (пляшках, резервуарах). Якщо для вторинного бродіння додається сахароза, одержані ігристі вина належать до категорії шампанізованих; вино газоване - вино виноградне, піняста властивість якого набута внаслідок штучного насичення його вуглекислим газом; вермут - ароматизований алкогольний напій виноградного походження, отриманий шляхом змішування сухого та кріпленого виноматеріалу, спиртових рослинних екстрактів, спирту етилового ректифікованого та цукру; спирт коньячний - середня фракція перегонки коньячного виноматеріалу на спеціальних коньячних перегінних установках; коньяки (бренді) - міцні спиртні напої, виготовлені з витриманих коньячних спиртів; коньяки (бренді) України - міцні спиртні напої, виготовлені з витриманих коньячних спиртів (спиртів бренді), отриманих в результаті дистиляції коньячних виноматеріалів (виноматеріалів бренді) тільки на території України; плодово-ягідні алкогольні напої (вина плодово-ягідні) - напої з вмістом спирту етилового не більше 22,5 об'ємних відсотків, виготовлені з виноматеріалу плодово-ягідного, отриманого шляхом спиртового бродіння соку плодового або ягідного з доданням води та цукру, і об'ємна частка етилового спирту у якому може бути підвищена доданням спирту етилового ректифікованого";  
Враховано   У абзаці двадцять дев'ятому слова "виробників спирту, лікеро-горілчаних виробів, тютюнових виробів" замінити словами "таких виробників". доповнити абзацами такого змісту: "обіг спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів - рух спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів шляхом переходу права власності на них, починаючи з моменту їх виготовлення або ввезення на митну територію України і закінчуючи їх споживанням, використанням або вилученням з обігу; спеціалізований заклад торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, крім підприємств громадського харчування, - заклад торгівлі, в якому забороняється торгівля товарами, крім алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів і аксесуарів до них та товарів, перелік яких затверджено Кабінетом Міністрів України; спеціалізований відділ (секція) з продажу алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів - відокремлений від торгового закладу відділ (секція), що функціонує в режимі спеціального закладу торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами; нікотин- нікотинові алкалоїди; смола - сирий, безводний, безнікотиновий конденсат диму; високооктанова кисневмісна добавка до бензинів (ВКД) - спирт етиловий зневоднений, виготовлений з крохмале- і цукровмісної сировини; підприємство первинного виноробства - це спеціалізований суб'єкт господарської діяльності, який займається переробкою винограду районованих сортів або плодово-ягідної продукції та виробництвом вина (для продажу на розлив у роздрібній торгівлі), виноматеріалів, сусла та соків для виробництва вина, а також витримкою виноматеріалів і має відповідну ліцензію. Підприємства первинного виноробства, які виробляють виноматеріали виноградні, можуть бути розташовані виключно у тих зонах (територіях), де знаходяться (вирощуються) промислові виноградники; підприємство вторинного виноробства - це спеціалізований суб'єкт господарської діяльності, який займається витримкою виноматеріалів, дообробкою виноматеріалів та виготовленням з них вин, розливом їх у споживчу тару і має відповідну ліцензію; підприємство змішаного виноробства (підприємство первинного та вторинного виноробства) - це спеціалізований суб'єкт господарської діяльності, виробничий комплекс якого об'єднує первинне та вторинне виноробство, і має відповідні ліцензії. Підприємства змішаного виноробства ведуть окремий бухгалтерський облік операцій по первинному та вторинному виноробству; виноматеріали виноградні - продукти переробки винограду, виготовлені відповідно до діючих технологічних інструкцій та призначені для виготовлення вина або інших продуктів виноробства; виноматеріали плодово-ягідні - сировина для виробництва вина плодово-ягідного, отримана в результаті спиртового бродіння соку плодового або ягідного з доданням або без додання спирту етилового, виготовленого з харчової сировини, з вмістом спирту етилового не більше 22,5% об'єму готової продукції; виноматеріали коньячні - молоді натуральні сухі виноматеріали, виготовлені з певних сортів винограду і призначені для виробництва спирту коньячного; виноматеріали шампанські - виноматеріали, виготовлені білим або червоним способом з визначених сортів винограду в специфічних зонах виноробства з відповідним сортиментом та призначені для виготовлення ігристих вин та шампанського; вино виноградне - це алкогольний напій, вироблений з виноматеріалу виноградного, об'ємна частка етилового спирту у якому набувається внаслідок спиртового бродіння роздушених ягід або свіжовіджатого виноградного сусла (соку), а у разі виготовлення кріплених вин - підвищується шляхом додання спирту етилового ректифікованого або спирту етилового ректифікованого виноградного. Об'ємна частка етилового спирту у вині може становити від 9 до 20 відсотків; вино натуральне - вино, виготовлене з виноматеріалів виноградних, отриманих шляхом повного збродження цукрів сусла чи часткового бродіння, призупиненого із застосуванням фізичного або біотехнічного засобів. При цьому не використовуються сторонні добавки будь-якого походження, за винятком речовин, дозволених у певних дозах для освітлення вина та його стабілізації; вино сухе - вино натуральне, виготовлене з виноматеріалів виноградних, отриманих у результаті завершеного алкогольного збродження, вміст редуційованого цукру в якому становить не більше 3,0 г/дм-3; вино напівсухе - вино натуральне, виготовлене з виноматеріалів виноградних, отриманих шляхом неповного зброджування виноградного сусла або мезги (натуральне напівсухе вино) або додання виноградного сусла чи концентрованого виноградного сусла (столове напівсухе вино), вміст редуційованого цукру в якому становить від 3,0 до 25 г/дм-3; вино напівсолодке - вино натуральне, виготовлене з виноматеріалів виноградних, отриманих шляхом неповного зброджування виноградного сусла або мезги (натуральне напівсолодке вино) або додання виноградного сусла чи концентрованого виноградного сусла (столове напівсолодке вино), вміст редуційованого цукру в якому становить від 25,0 до 50 г/дм-3; вино ординарне - вино, виготовлене по затвердженій технології з виноматеріалів певних сортів винограду або їх суміші, яке реалізується після 1 січня наступного за врожаєм винограду роком; вино марочне - столове або кріплене вино вищої якості з характерними для обумовленої виноробної місцевості і сортів винограду особливостями, яке пройшло природне визрівання шляхом технологічної витримки в дубовій тарі не менш як 1,5 року; вино столове - вино, виготовлене з виноматеріалів виноградних, отриманих шляхом повного чи неповного збродження сусла. Залежно від вмісту цукрів столове вино поділяється на сухе, напівсухе, напівсолодке; вино кріплене (з доданням спирту та міцне - згідно з УКТ ЗЕД) - вино, виготовлене з виноматеріалів виноградних, отриманих внаслідок неповного збродження цукрів сусла, шляхом призупинення бродіння доданням спирту етилового ректифікованого, виготовленого з крохмале- і цукровмісної сировини і продуктів переробки винограду; вино ігристе - вино виноградне, піняста властивість якого набута внаслідок природного насичення його вуглекислим газом, що утворюється під час бродіння сусла або вторинного бродіння виноматеріалів у герметично закритих посудинах (пляшках, резервуарах). Якщо для вторинного бродіння додається сахароза, одержані ігристі вина належать до категорії шампанізованих; вино газоване - вино виноградне, піняста властивість якого набута внаслідок штучного насичення його вуглекислим газом; вермут - ароматизований алкогольний напій виноградного походження, отриманий шляхом змішування сухого та кріпленого виноматеріалу, спиртових рослинних екстрактів, спирту етилового ректифікованого та цукру; спирт коньячний - середня фракція перегонки коньячного виноматеріалу на спеціальних коньячних перегінних установках; коньяки (бренді) - міцні спиртні напої, виготовлені з витриманих коньячних спиртів; коньяки (бренді) України - міцні спиртні напої, виготовлені з витриманих коньячних спиртів (спиртів бренді), отриманих в результаті дистиляції коньячних виноматеріалів (виноматеріалів бренді) тільки на території України; плодово-ягідні алкогольні напої (вина плодово-ягідні) - напої з вмістом спирту етилового не більше 22,5 об'ємних відсотків, виготовлені з виноматеріалу плодово-ягідного, отриманого шляхом спиртового бродіння соку плодового або ягідного з доданням води та цукру, і об'ємна частка етилового спирту у якому може бути підвищена доданням спирту етилового ректифікованого"; 2) у статті 2: частину першу викласти в такій редакції: "Виробництво спирту етилового (у тому числі як лікарського засобу), спирту етилового денатурованого (спирту технічного), високооктанових кисневмісних добавок до бензинів (ВКД), спирту плодового, спирту етилового ректифікованого плодового може здійснюватися лише на державних підприємствах за наявності у них ліцензій. При цьому виробництво спирту етилового денатурованого (спирту технічного) та високооктанових кисневмісних добавок до бензинів (ВКД) здійснюється за умови наявності у технологічному циклі виробництва обладнання, яке унеможливлює виробництво неденатурованого спирту або неденатурованих високооктанових кисневмісних добавок до бензинів (ВКД)"; після частини першої доповнити новою частиною такого змісту: "Спирт етиловий, що оподатковується за пільговими ставками акцизного збору, виробляється та реалізується тільки державними підприємствами, визначеними Кабінетом Міністрів України за поданням експертно-консультаційної комісії з питань державного регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. При цьому такі державні підприємства відповідно до виданих згідно із законодавством нарядів виробляють та реалізовують виключно спирт етиловий, що оподатковується за пільговими ставками акцизного збору". У зв'язку з цим частини другу - одинадцяту вважати відповідно частинами третьою - дванадцятою; частину третю викласти у такій редакції: "Виробництво спирту коньячного та спирту етилового ректифікованого виноградного здійснюється на державних підприємствах, а також на підприємствах незалежно від форми власності, які станом на 1 січня 2001 року мали відповідну ліцензію (або правонаступнику такого підприємства), повний технологічний цикл виробництва виноматеріалів та/або коньячного спирту та/або коньяку і виробляють зазначені спирти лише для потреб власного виробництва. При цьому виробництво спирту коньячного здійснюють лише підприємства, забезпечені спеціальною тарою для витримки спиртів та кваліфікованими фахівцями. Підприємства, які здійснюють виробництво спирту коньячного, мають право виробляти та реалізовувати цей спирт і для потреб інших підприємств, які мають ліцензію на виробництво спирту коньячного або коньяку, без права його реалізації іншим суб'єктам підприємницької діяльності"; частину четверту доповнити реченням такого змісту: "При цьому суб'єкт підприємницької діяльності, який отримує спирт етиловий, що оподатковується за пільговою ставкою акцизного збору, не має права здійснювати виробництво горілки та лікеро-горілчаних виробів"; частину шосту доповнити двома реченнями такого змісту: "При цьому приміщення, у яких здійснюється виробництво спирту етилового, та місця зберігання спирту, розташовані на державному підприємстві, яке виробляє спирт етиловий, вважаються акцизним складом. На акцизних складах, а також у місцях зберігання спирту та приміщеннях, у яких здійснюється виробництво продукції із використанням спирту етилового, що оподатковується за пільговою ставкою акцизного збору (крім закладів охорони здоров'я), або виробництво високооктанових кисневмісних добавок (ВКД) (далі - на підприємствах), постійно діють представники органу державної податкової служби України"; після частини одинадцятої доповнити новими частинами такого змісту: "Орган державної податкової служби призначає свого представника (представників) на акцизних складах та на підприємствах, зазначених у частині шостій цієї статті. Копія рішення про призначення представника (представників) органу державної податкової служби у день прийняття такого рішення надсилається власнику акцизного складу чи підприємству. Представник (представники) органу державної податкової служби здійснюють постійний безпосередній контроль за дотриманням встановленого порядку відпуску спирту етилового, сплати акцизного збору, використання ВКД і спирту етилового, що оподатковується за пільговими ставками, а також забезпечують складання актів про фактичне цільове використання спирту етилового для виготовлення відповідної кількості певної продукції, відповідність виготовленої продукції встановленим вимогам щодо вмісту спирту, або фактичне використання високооктанових кисневмісних добавок (ВКД) на виготовлення відповідної кількості бензинів моторних (ГСТУ 320.00149943.015-2000) сумішевих з вмістом не менше як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок (ВКД) та відповідності цих бензинів встановленим ГСТУ вимогам. Порядок роботи представників органу державної податкової служби та надання ними дозволу на відпуск спирту етилового встановлюється центральним органом державної податкової служби України. При цьому розпорядок роботи представників органу державної податкової служби повинен відповідати режиму роботи, встановленому власником акцизного складу або підприємством". У зв'язку з цим частину дванадцяту вважати частиною шістнадцятою;  
    -12- Горбачов В.С.
Пункт 1 розділу І доповнити таким положенням: "Статтю 1 доповнити новим абзацом такого змісту: "спеціалізований заклад торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами (склад, база, магазин загальной площею не менш ніж 100 м2), крім підприємств громадського харчування, - заклад торгівлі, в якому забороняється торгівля товарами, окрім алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів і аксесуарів до них та товарів, перелік яких затверджено Кабінетом Міністрів України" а поняття "спеціалізований відділ (секція) виключити".  
Враховано редакційно    
    -13- Кармазін Ю.А.
В абзаці 21 частини 1 статті 1 замінити слова „ведеться органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України" на „ведеться органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України". Подібні зміни провести по всьому тексту Закону.  
Враховано редакційно    
    -14- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Доповнити розділ І проекту такими положеннями: 2) у статті 2: частину першу викласти в такій редакції: "Виробництво спирту етилового (у тому числі як лікарського засобу), спирту етилового денатурованого (спирту технічного), високооктанових кисневмісних добавок до бензинів (ВКД), спирту плодового, спирту етилового ректифікованого плодового може здійснюватися лише на державних підприємствах за наявності у них ліцензій. При цьому виробництво спирту етилового денатурованого (спирту технічного) та високооктанових кисневмісних добавок до бензинів (ВКД) здійснюється за умови наявності у технологічному циклі виробництва обладнання, яке унеможливлює виробництво неденатурованого спирту або неденатурованих високооктанових кисневмісних добавок до бензинів (ВКД)"; після частини першої доповнити новою частиною такого змісту: "Спирт етиловий, що оподатковується за пільговими ставками акцизного збору, виробляється та реалізується тільки державними підприємствами, визначеними Кабінетом Міністрів України за поданням експертно-консультаційної комісії з питань державного регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. При цьому такі державні підприємства відповідно до виданих згідно із законодавством нарядів виробляють та реалізовують виключно спирт етиловий, що оподатковується за пільговими ставками акцизного збору". У зв'язку з цим частини другу - одинадцяту вважати відповідно частинами третьою - дванадцятою; частину третю викласти у такій редакції: "Виробництво спирту коньячного та спирту етилового ректифікованого виноградного здійснюється на державних підприємствах, а також на підприємствах незалежно від форми власності, які станом на 1 січня 2001 року мали відповідну ліцензію (або правонаступнику такого підприємства), повний технологічний цикл виробництва виноматеріалів та/або коньячного спирту та/або коньяку і виробляють зазначені спирти лише для потреб власного виробництва. При цьому виробництво спирту коньячного здійснюють лише підприємства, забезпечені спеціальною тарою для витримки спиртів та кваліфікованими фахівцями. Підприємства, які здійснюють виробництво спирту коньячного, мають право виробляти та реалізовувати цей спирт і для потреб інших підприємств, які мають ліцензію на виробництво спирту коньячного або коньяку, без права його реалізації іншим суб'єктам підприємницької діяльності"; частину четверту доповнити реченням такого змісту: "При цьому суб'єкт підприємницької діяльності, який отримує спирт етиловий, що оподатковується за пільговою ставкою акцизного збору, не має права здійснювати виробництво горілки та лікеро-горілчаних виробів"; частину шосту доповнити двома реченнями такого змісту: "При цьому приміщення, у яких здійснюється виробництво спирту етилового, та місця зберігання спирту, розташовані на державному підприємстві, яке виробляє спирт етиловий, вважаються акцизним складом. На акцизних складах, а також у місцях зберігання спирту та приміщеннях, у яких здійснюється виробництво продукції із використанням спирту етилового, що оподатковується за пільговою ставкою акцизного збору (крім закладів охорони здоров'я), або виробництво високооктанових кисневмісних добавок (ВКД) (далі - на підприємствах), постійно діють представники органу державної податкової служби України"; після частини одинадцятої доповнити новими частинами такого змісту: "Орган державної податкової служби призначає свого представника (представників) на акцизних складах та на підприємствах, зазначених у частині шостій цієї статті. Копія рішення про призначення представника (представників) органу державної податкової служби у день прийняття такого рішення надсилається власнику акцизного складу чи підприємству. Представник (представники) органу державної податкової служби здійснюють постійний безпосередній контроль за дотриманням встановленого порядку відпуску спирту етилового, сплати акцизного збору, використання ВКД і спирту етилового, що оподатковується за пільговими ставками, а також забезпечують складання актів про фактичне цільове використання спирту етилового для виготовлення відповідної кількості певної продукції, відповідність виготовленої продукції встановленим вимогам щодо вмісту спирту, або фактичне використання високооктанових кисневмісних добавок (ВКД) на виготовлення відповідної кількості бензинів моторних (ГСТУ 320.00149943.015-2000) сумішевих з вмістом не менше як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок (ВКД) та відповідності цих бензинів встановленим ГСТУ вимогам. Порядок роботи представників органу державної податкової служби та надання ними дозволу на відпуск спирту етилового встановлюється центральним органом державної податкової служби України. При цьому розпорядок роботи представників органу державної податкової служби повинен відповідати режиму роботи, встановленому власником акцизного складу або підприємством". У зв'язку з цим частину дванадцяту вважати частиною шістнадцятою;  
Враховано    
12. 2) Частину сьому статті 3 викласти у такій редакції:   -15- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Абзац перший пункту 2 Розділу І викласти у такій редакції: „3) у статті 3:  
Враховано   3) у статті 3:  
13. "Ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв видаються суб'єктам підприємницької діяльності, які на момент подання заявки про видачу ліцензії є власниками приміщення та обладнання, що забезпечують повний технологічний цикл виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв, за умови, що використання таких приміщень та обладнання здійснюється тільки їх власником".   -16- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Абзац другий пункту 2 Розділу І вилучити.  
Враховано   „частину четверту доповнити новими абзацами такого змісту: „документи, які підтверджують те, що заявник є власником або відповідно до інших не заборонених законодавством підстав володіє та/або користується цілісним майновим комплексом, що забезпечує повний технологічний цикл виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв (для виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв); документи, які підтверджують, що заявник на момент подання заяви про видачу ліцензії має у власності не менше 30 000 дал виноматеріалів, вироблених і витриманих відповідно до діючих в Україні технологічних інструкцій на виробництво (для виробників марочних кріплених виноградних вин)"; у частині сьомій слова "приміщеннями та обладнанням, що забезпечують" замінити словами "цілісним майновим комплексом, що забезпечує", а слова "таких приміщень та обладнання" - словами "такого цілісного майнового комплексу"; частину восьму доповнити новим реченням другим такого змісту: „При цьому додаток до ліцензії на виробництво алкогольних напоїв може містити марочні кріплені виноградні вина тільки якщо заявник на момент подання заяви про видачу ліцензії має у власності не менше 30 000 дал виноматеріалів, вироблених і витриманих відповідно до діючих в Україні технологічних інструкцій на виробництво марочних кріплених виноградних вин"; 4) у статті 4: абзац другий частини першої замінити двома абзацами такого змісту: "спирту етилового, коньячного, плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового та алкогольних напоїв (крім горілки та лікеро-горілчаних виробів) - 25000 гривень, а для підприємств первинного виноробства із середньорічними обсягами переробки сировини до 1,0 тис. тонн - 5000 гривень; горілки та лікеро-горілчаних виробів - 500 000 гривень"; 5) у статті 6: назву викласти в такій редакції: "Стаття 6. Реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності"; доповнити частиною другою такого змісту: "Виробники, продавці, імпортери та користувачі брагоректифікаційних установок для виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового та спирту-сирцю підлягають обов'язковій реєстрації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";  
    -17- Кармазін Ю.А.
Пункт 2 Розділу І виключити.  
Враховано частково    
    -18- Ващук К.Т.
Абзац другий пункту 2 Розділу І доповнити таким реченням:  
Враховано редакційно    
    -19- „Ці обмеження не застосовуються при видачі ліцензії на виробництво алкогольних напоїв, за умови, що використання таких приміщень та обладнання здійснює тільки один суб'єкт підприємницької діяльності та ліцензія їм отримується виключно для виробництва вина та виноматеріалів. У цьому випадку в додатку до ліцензії на виробництво алкогольних напоїв зазначаються виключно вина та (або) виноматеріали".  Немає висновку    
    -20- Кармазін Ю.А.
Пункт 2 Розділу І доповнити такими положеннями: „частину четверту статті 3 доповнити новим абзацом такого змісту: „документи, які підтверджують про те, що заявник є власником або відповідно до інших не заборонених законодавством підстав володіє та/або користується приміщеннями та обладнанням необхідним для видачі ліцензії".  
Враховано редакційно    
    -21- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Пункт 2 Розділу І доповнити такими положеннями: „частину четверту доповнити новими абзацами такого змісту: „документи, які підтверджують те, що заявник є власником або відповідно до інших не заборонених законодавством підстав володіє та/або користується цілісним майновим комплексом, що забезпечує повний технологічний цикл виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв (для виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв); документи, які підтверджують, що заявник на момент подання заяви про видачу ліцензії має у власності не менше 30 000 дал виноматеріалів, вироблених і витриманих відповідно до діючих в Україні технологічних інструкцій на виробництво (для виробників марочних кріплених виноградних вин)"; у частині сьомій слова "приміщеннями та обладнанням, що забезпечують" замінити словами "цілісним майновим комплексом, що забезпечує", а слова "таких приміщень та обладнання" - словами "такого цілісного майнового комплексу"; частину восьму доповнити новим реченням другим такого змісту: „При цьому додаток до ліцензії на виробництво алкогольних напоїв може містити марочні кріплені виноградні вина тільки якщо заявник на момент подання заяви про видачу ліцензії має у власності не менше 30 000 дал виноматеріалів, вироблених і витриманих відповідно до діючих в Україні технологічних інструкцій на виробництво марочних кріплених виноградних вин";  
Враховано    
    -22- Осика С.Г.
Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Доповнити розділ І проекту такими положеннями: 4) у статті 4: абзац другий частини першої замінити двома абзацами такого змісту: "спирту етилового, коньячного, плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового та алкогольних напоїв (крім горілки та лікеро-горілчаних виробів) - 25000 гривень, а для підприємств первинного виноробства із середньорічними обсягами переробки сировини до 1,0 тис. тонн - 5000 гривень; горілки та лікеро-горілчаних виробів - 500 000 гривень"; 5) у статті 6: назву викласти в такій редакції: "Стаття 6. Реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності"; доповнити частиною другою такого змісту: "Виробники, продавці, імпортери та користувачі брагоректифікаційних установок для виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового та спирту-сирцю підлягають обов'язковій реєстрації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";  
Враховано    
    -23- Цушко В.П.
Доповнити розділ І проекту такими положеннями: 4) у статті 4: абзац другий частини першої замінити двома абзацами такого змісту: "спирту етилового, коньячного, плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового та алкогольних напоїв (крім горілки та лікеро-горілчаних виробів) - 25000 гривень, а для підприємств первинного виноробства із середньорічними обсягами переробки сировини до 1,0 тис. тонн - 5000 гривень; горілки та лікеро-горілчаних виробів - 250 000 гривень";  
Відхилено    
    -24- Веретенников В.О.
Доповнити розділ І проекту такими положеннями: 4) у статті 4: абзац другий частини першої замінити двома абзацами такого змісту: "спирту етилового, коньячного, плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового та алкогольних напоїв (крім горілки та лікеро-горілчаних виробів) - 25000 гривень, а для підприємств первинного виноробства із середньорічними обсягами переробки сировини до 1,0 тис. тонн - 5000 гривень; горілки та лікеро-горілчаних виробів - 50 000 гривень";  
Відхилено    
14. 3) У частині першій статті 7 слово "нерезидентами" замінити словом "нерезидентів".      6) У частині першій статті 7 слово "нерезидентами" замінити словом "нерезидентів";  
15. 4) Статтю 8 доповнити новою частиною такого змісту:   -25- --Головне науково-експертне управління Пункт 4 Розділу І викласти як внесення доповнень до статті 6 з внесенням відповідних змін до назви та тексту цієї статті.  Враховано    
16. "Виробники, імпортери та користувачі брагоректифікаційних установок для виробництва спирту етилового, коньячного і плодового підлягають обов'язковій реєстрації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".   -26- Кармазін Ю.А.
Абзац другий пункту 4 Розділу І перед словом „Кабінетом" доповнити словом „Постановою".  
Враховано частково    
17. 5) Статтю 9 після частини першої доповнити новими частинами такого змісту:   -27- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Абзац перший пункту 5 Розділу І викласти у такій редакції: „7) У статті 9: у частині першій слова "затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні" замінити словами "стандартів, які діють в Україні, або затверджених виробником технічних умов, які пройшли державну санітарно-епідеміологічну експертизу і зареєстровані органом виконавчої влади, уповноваженим законом"; після частини першої доповнити трьома новими частинами такого змісту:  
Враховано   7) У статті 9: у частині першій слова "затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні" замінити словами "стандартів, які діють в Україні, або затверджених виробником технічних умов, які пройшли державну санітарно-епідеміологічну експертизу і зареєстровані органом виконавчої влади, уповноваженим законом"; після частини першої доповнити трьома новими частинами такого змісту:  
18. "Максимально допустимі рівні вмісту смол та нікотину в сигаретах, які реалізуються в Україні, встановлюються виключно цим Законом і становлять: смол - 12 мг, нікотину - 1,2 мг у димі однієї сигарети.   -28- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
У пункті 5 Розділу І нові частини другу-четверту, якими доповнюється стаття 9, викласти у такій редакції: „Максимально допустимі рівні вмісту смол та нікотину в димі сигарет, які реалізуються в Україні, встановлюються виключно цим Законом і становлять: смол - 12 мг, нікотину - 1,2 мг у димі однієї сигарети з фільтром; смол - 15 мг, нікотину - 1,3 мг у димі однієї сигарети без фільтру". Визначення відповідності рівнів вмісту смол та нікотину встановленим цим Законом показникам здійснюють випробувальні лабораторії, акредитовані згідно із законодавством. Зміни до рівнів вмісту смол та нікотину, зазначених у цій статті, набирають чинності не раніше ніж через 18 місяців від дня набрання чинності внесеними відповідним законом змінами до рівнів вмісту смол та нікотину". У зв'язку з цим частину другу вважати частиною п'ятою;  
Враховано   "Максимально допустимі рівні вмісту смол та нікотину в димі сигарет, які реалізуються в Україні, встановлюються виключно цим Законом і становлять: смол - 12 мг, нікотину - 1,2 мг у димі однієї сигарети з фільтром; смол - 15 мг, нікотину - 1,3 мг у димі однієї сигарети без фільтру.  
19. Визначення відповідності рівнів вмісту смол та нікотину встановленим цим Законом показникам здійснюють акредитовані відповідно до чинного законодавства лабораторії.      Визначення відповідності рівнів вмісту смол та нікотину встановленим цим Законом показникам здійснюють випробувальні лабораторії, акредитовані згідно із законодавством.  
20. Зміни до рівнів вмісту смол та нікотину, зазначених у цій статті, набирають чинності не раніше ніж через 18 місяців від дня набрання чинності внесеними відповідним законом змінами до рівнів вмісту смол та нікотину".   -29- Беспалий Б.Я.
У пункті 5 Розділу І у новій частині третій, якою доповнюється стаття 9, текст „акредитовані відповідно до чинного законодавства лабораторії" замінити текстом „лабораторії, акредитовані згідно із законодавством".  
Враховано   Зміни до рівнів вмісту смол та нікотину, зазначених у цій статті, набирають чинності не раніше ніж через 18 місяців від дня набрання чинності внесеними відповідним законом змінами до рівнів вмісту смол та нікотину". У зв'язку з цим частину другу вважати частиною п'ятою;  
    -30- Кармазін Ю.А.
Пункт 5 Розділу І доповнити такими положеннями: у частині першій статті 9 слово „нормативних" замінити словами „нормативно-правових".  
Враховано частково    
21. 6) Статтю 10 викласти у такій редакції:      8) Статтю 10 викласти у такій редакції:  
22. "Стаття 10. Підтвердження відповідності продукції      "Стаття 10. Підтвердження відповідності продукції  
23. Спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, спирт-сирець виноградний, спирт-сирець плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби підлягають підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері шляхом сертифікації.   -31- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
У розділі І у абзаці третьому пункту 6 слова „спирт-сирець виноградний, спирт-сирець плодовий" у відповідних відмінках виключити.  
Враховано   Спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби підлягають підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері шляхом сертифікації.  
    -32- Кармазін Ю.А.
У абзаці третьому пункту 6 Розділу І слова „підлягають підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері шляхом сертифікації" замінити словами „підлягають обов'язковому підтвердженню відповідності шляхом сертифікації в порядку та у строки, визначені законом".  
Враховано редакційно    
24. Відповідність спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів підтверджується наявністю у їх виробника або імпортера сертифікату відповідності або свідоцтва про визнання відповідності.   -33- Кармазін Ю.А.
Абзац четвертий пункту 6 Розділу І після слів „сертифікату відповідності або свідоцтва про визнання відповідності" доповнити словами „які відповідають вимогам встановленим законодавством України".  
Враховано редакційно   Відповідність спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів підтверджується наявністю у їх виробника або імпортера сертифікату відповідності або свідоцтва про визнання відповідності. Реєстраційні номери сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності, виданих на спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби зазначаються у документах, згідно яких здійснюється передача відповідної продукції.  
    -34- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
У пункті 6 Розділу І частину четверту нової редакції статті 10 викласти як нову частину третю у такій редакції: „Реєстраційні номери сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності, виданих на спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби зазначаються у документах, згідно яких здійснюється передача відповідної продукції".  
Враховано    
25. При передачі спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів їх виробником або імпортером іншій особі надається копія сертифікату відповідності або свідоцтва про визнання відповідності на захищеному бланку.   -35- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
У пункті 6 Розділу І частину четверту нової редакції статті 10 вилучити.  
Враховано    
26. При подальшій реалізації спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів у відповідних угодах зазначаються реквізити сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання, виданих на відповідну продукцію.   -36- Буряк С.В.
У пункті 6 Розділу І частину четверту нової редакції статті 10 викласти як нову частину третю цієї статті.  
Враховано    
27. Сертифікат відповідності (свідоцтво про визнання відповідності) або їх копії за захищених бланках пред'являються особами, які володіють такими документами на вимогу органів, уповноважених здійснювати контроль за відповідністю продукції.   -37- Буряк С.В.
У пункті 6 Розділу І у частину п'яту нової редакції статті 10 вилучити.  
Враховано    
    -38- Горбачов В.С.
У пункті 6 Розділу І у частину п'яту нової редакції статті 10 викласти у такій редакції. "Сертифікат відповідності (свідоцтво про визнання відповідності) або їх копії пред'являються особами, які володіють такими документами на вимогу органів, уповноважених здійснювати контроль за відповідністю продукції".  
Враховано частково    
28. Не підлягає підтвердженню відповідності сировина для виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.   -39- Буряк С.В.
У пункті 6 Розділу І частину шосту нової редакції статті 10 викласти у такій редакції: „Не підлягає підтвердженню відповідності сировина, яка використовується у виробництві алкогольних напоїв та тютюнових виробів".  
Враховано   Не підлягає підтвердженню відповідності сировина, яка використовується у виробництві алкогольних напоїв та тютюнових виробів.  
29. Не підлягають підтвердженню відповідності зразки спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які ввозяться на митну територію України суб'єктами підприємницької діяльності, які мають ліцензії на право виробництва відповідної продукції, для проведення досліджень чи випробувань в акредитованих лабораторіях, що належать таким суб'єктам підприємницької діяльності".   -40- Буряк С.В.
У пункті 6 Розділу І частину сьому нової редакції статті 10 викласти у такій редакції: „Не підлягають підтвердженню відповідності еталонні (моніторингові) чи тестові зразки спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які не призначені для продажу в роздріб і ввозяться на митну територію України акредитованими державними випробувальними лабораторіями та/або суб'єктами підприємницької діяльності, які мають ліцензії на право виробництва відповідної продукції і володіють акредитованими випробувальними лабораторіями, для проведення досліджень чи випробувань (калібрування лабораторного обладнання, проведення дегустацій, вивчення фізико-хімічних показників, дизайну тощо)";  
Враховано   Не підлягають підтвердженню відповідності еталонні (моніторингові) чи тестові зразки спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які не призначені для продажу в роздріб і ввозяться на митну територію України акредитованими державними випробувальними лабораторіями та/або суб'єктами підприємницької діяльності, які мають ліцензії на право виробництва відповідної продукції і володіють акредитованими випробувальними лабораторіями, для проведення досліджень чи випробувань (калібрування лабораторного обладнання, проведення дегустацій, вивчення фізико-хімічних показників, дизайну тощо)";  
30. 7) У статті 11:   -41- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
У розділі І пункт 7 доповнити такими положеннями: „абзац чотирнадцятий частини першої після цифр і букви "0,25 л" доповнити цифрами і буквою "0,275 л"; абзац чотирнадцятий частини другої доповнити реченням такого змісту: „Допускається суміщати етикетку з кольєреткою";  
Враховано   9) У статті 11: абзац чотирнадцятий частини першої після цифр і букви "0,25 л" доповнити цифрами і буквою "0,275 л"; абзац чотирнадцятий частини другої доповнити реченням такого змісту: „Допускається суміщати етикетку з кольєреткою";  
31. абзац двадцятий частини другої після цифр і букви "0,25 л" доповнити цифрами і буквою "0,35 л";   -42- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
У розділі І абзац другий пункту 7 викласти у такій редакції: „абзац двадцятий частини другої викласти у такій редакції:" "Розлив виноробної продукції здійснюється виключно у передбачену діючими стандартами скляну тару, а також у сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла, глазурованої кераміки або дерева, упаковку типу "Теtrа-Раk" і "Ваg-іnbох". Розлив виноробної продукції здійснюється виключно у тару (посуд) місткістю 0,05 л, 0,1 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,275 л, 0,35 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,7 л, 0,75 л, 1,0 л і більше. Розлив вин сухих і кріплених (виноматеріалів оброблених) виноградних ординарних і марочних здійснюється також у тару (посуд) місткістю від 50 до 600 л, виготовлену із матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями, і у такому випадку передбачені цією статтею вимоги щодо маркування виноробної продукції не застосовуються"  
Враховано   абзац двадцятий частини другої викласти у такій редакції: "Розлив виноробної продукції здійснюється виключно у передбачену діючими стандартами скляну тару, а також у сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла, глазурованої кераміки або дерева, упаковку типу "Теtrа-Раk" і "Ваg-іnbох". Розлив виноробної продукції здійснюється виключно у тару (посуд) місткістю 0,05 л, 0,1 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,275 л, 0,35 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,7 л, 0,75 л, 1,0 л і більше. Розлив вин сухих і кріплених (виноматеріалів оброблених) виноградних ординарних і марочних здійснюється також у тару (посуд) місткістю від 50 до 600 л, виготовлену із матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями, і у такому випадку передбачені цією статтею вимоги щодо маркування виноробної продукції не застосовуються"  
32. частину третю після абзацу п'ятнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:   -43- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
У розділі І абзаци третій-п'ятий пункту 7 виключити.  
Враховано    
33. "дата виготовлення";       
34. У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - двадцять третій вважати відповідно сімнадцятим - двадцять четвертим.   -44- Буряк С.В.
Пункт 7 розділу І доповнити такими положеннями: абзац третій частини третьої викласти у такій редакції: „На кожній пачці, коробці, сувенірній коробці або пакеті вказуються:"; абзац другий частини четвертої після слова „мови" доповнити словами „ (крім додаткової інформації щодо характеристик продукту)", а також доповнити абзац таким реченням: „Власні назви алкогольних напоїв та тютюнових виробів визначаються їх виробниками і можуть відтворювати або бути частиною зареєстрованого чи поданого на реєстрацію знака для товарів і послуг".  
Враховано   абзац третій частини третьої викласти у такій редакції: „На кожній пачці, коробці, сувенірній коробці або пакеті вказуються:"; абзац другий частини четвертої після слова „мови" доповнити словами „ (крім додаткової інформації щодо характеристик продукту)", а також доповнити абзац таким реченням: „Власні назви алкогольних напоїв та тютюнових виробів визначаються їх виробниками і можуть відтворювати або бути частиною зареєстрованого чи поданого на реєстрацію знака для товарів і послуг"; 10) доповнити статтею 11-1 такого змісту: "Стаття 11-1. Максимальна роздрібна ціна Встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на тютюнові вироби наносяться на пачки, коробки або сувенірні коробки тютюнових виробів разом з датою їх виготовлення. Максимальна роздрібна ціна за пачку, коробку або сувенірну коробку наноситься визначеним виробником способом у визначеному виробником місці і складається з її цифрового виразу та скороченого найменування грошової одиниці України. Дата виготовлення наноситься визначеним виробником способом у визначеному виробником місці і складається із шести цифр, перші дві з яких означають день, наступні дві - місяць, останні дві - рік такої дати. Нанесення максимальної роздрібної ціни та дати виготовлення на тютюнові вироби, призначені для вивезення (експортування) за межі митної території України, здійснюється згідно з умовами відповідної угоди на експорт";  
    -45- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Розділ І доповнити положеннями такого змісту: 10) доповнити статтею 11-1 такого змісту: "Стаття 11-1. Максимальна роздрібна ціна Встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на тютюнові вироби наносяться на пачки, коробки або сувенірні коробки тютюнових виробів разом з датою їх виготовлення. Максимальна роздрібна ціна за пачку, коробку або сувенірну коробку наноситься визначеним виробником способом у визначеному виробником місці і складається з її цифрового виразу та скороченого найменування грошової одиниці України. Дата виготовлення наноситься визначеним виробником способом у визначеному виробником місці і складається із шести цифр, перші дві з яких означають день, наступні дві - місяць, останні дві - рік такої дати. Нанесення максимальної роздрібної ціни та дати виготовлення на тютюнові вироби, призначені для вивезення (експортування) за межі митної території України, здійснюється згідно з умовами відповідної угоди на експорт";  
Враховано    
35. 8) У статті 12:      11) У статті 12:  
36. частину другу викласти в такій редакції:      частину другу викласти в такій редакції:  
37. "Виробництво парфумерно-косметичної продукції здійснюється з використанням спирту етилового ректифікованого денатурованого. Перелік денатуруючих добавок та їх мінімальний вміст встановлюється Кабінетом Міністрів України. Використання неденатурованого спирту для виробництва парфумерно-косметичної продукції не допускається".   -46- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Абзац третій пункту 8 розділу І доповнити такими словами „і вважається нецільовим використанням спирту".  
Враховано   "Виробництво парфумерно-косметичної продукції здійснюється з використанням спирту етилового ректифікованого денатурованого. Перелік денатуруючих добавок та їх мінімальний вміст встановлюється Кабінетом Міністрів України. Використання неденатурованого спирту для виробництва парфумерно-косметичної продукції не допускається і вважається нецільовим використанням спирту";  
38. доповнити статтю новою частиною такого змісту:      доповнити статтю частиною такого змісту:  
39. "Використання спирту етилового технічного на внутрішньому ринку здійснюється виключно за умови обов'язкової його денатурації. Перелік денатуруючих добавок до спирту етилового технічного та їх мінімальний вміст встановлюється Кабінетом Міністрів України. Обладнання для денатурації спирту повинно входити до повного технологічного циклу виробництва".   -47- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Абзац п'ятий пункту 8 розділу І викласти у такій редакції: "Використання спирту етилового денатурованого (спирту технічного) на внутрішньому ринку здійснюється виключно за умови обов'язкової його денатурації. Перелік денатуруючих добавок до спирту етилового денатурованого (спирту технічного) та їх мінімальний вміст встановлюється Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   "Використання спирту етилового денатурованого (спирту технічного) на внутрішньому ринку здійснюється виключно за умови обов'язкової його денатурації. Перелік денатуруючих добавок до спирту етилового денатурованого (спирту технічного) та їх мінімальний вміст встановлюється Кабінетом Міністрів України"; 12) доповнити статтею 12-1 такого змісту: "Стаття 12-1. Сировина для виробництва вин Для виробництва вин використовуються технічні сорти винограду, що відповідають вимогам державного стандарту. Не допускається змішування європейських сортів винограду з американськими сортами, гібридами прямих виробників та комплексно-стійкими гібридами. У разі виробництва вин з гібридів прямих виробників та/або комплексно-стійких гібридів районованих сортів на лицьовій стороні етикетки кожної пляшки або самої пляшки (іншого посуду) в доступній для споживача формі згідно з чинним законодавством про мови вказується, що вино вироблено з гібридів прямих виробників та/або комплексно-стійких гібридів. При цьому позначення того, що вино вироблено з гібридів прямих виробників та/або комплексно-стійких гібридів повинно займати не менше 20 відсотків площі лицьової сторони етикетки пляшки або самої пляшки (іншого посуду). Столові сорти винограду можуть використовуватися для виготовлення ординарних вин, якщо за вмістом цукрів та іншими показниками якості вони відповідають вимогам, що пред'являються до винограду технічних сортів. Для виробництва вин допускається переробка зав'яленого на кущах винограду до цукристості у суслі не більш як 400 г/дм3. Використання сушеного винограду (ізюму) для виготовлення вин забороняється. Відомості про кожне виноградне насадження технічних та столових сортів, яке належать суб'єктам господарської діяльності усіх форм власності, і займає площу більше 0,5 га, заносяться до Державного реєстру багаторічних насаджень. На таке насадження суб'єкт господарської діяльності повинен отримати паспорт встановленого зразка. У разі зрідженості насадження понад 60 відсотків паспортизація не проводиться. Паспортизація насаджень, які належать фізичним особам, і займають площу менше 0,5 га кожне, здійснюється за бажанням їх власників у загальному порядку але без внесення до Державного реєстру багаторічних насаджень. Порядок реєстрації виноградних насаджень та видачі паспорту встановлює центральний орган виконавчої влади, який здійснює державну політику у сфері виноградарства. Дозволяється промислова переробка лише винограду, вирощеного на паспортизованому насадженні"; 13) У статті 13: у частині другій слова „та незабезпечення виходу продукції" виключити; 14) У статті 14: частину четверту доповнити словами такого змісту: "шляхом видачі нарядів. Наряди на наступний квартал видаються суб'єктам підприємницької діяльності - резидентам України до 25 числа місяця, що передує новому кварталу, на підставі щоквартальних лімітів за напрямами використання, які видаються до 15 числа місяця, що передує новому кварталу"; доповнити трьома частинами такого змісту: "Відпуск спирту етилового з акцизного складу здійснюється виключно з дозволу представника органу державної податкової служби на цьому акцизному складі. Дозвіл на відпуск спирту етилового з акцизного складу надається за умови сплати акцизного збору з спирту, що повинен бути переданий, грошовими коштами або забезпечення сплати акцизного збору податковим векселем, авальованим банком (крім відпуску спирту етилового на експорт). Розподіл спирту етилового, який оподатковується за пільговими ставками акцизного збору, здійснюється за напрямами використання відповідно до квот, встановлених Кабінетом Міністрів України за поданням експертно-консультаційної комісії з питань державного регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів";  
    -48- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Розділ ХІ доповнити новим пунктом 10 та відповідно змінити нумерацію наступних пунктів розділу: 12) доповнити статтею 12-1 такого змісту: "Стаття 12-1. Сировина для виробництва вин Для виробництва вин використовуються технічні сорти винограду, що відповідають вимогам державного стандарту. Не допускається змішування європейських сортів винограду з американськими сортами, гібридами прямих виробників та комплексно-стійкими гібридами. У разі виробництва вин з гібридів прямих виробників та/або комплексно-стійких гібридів районованих сортів на лицьовій стороні етикетки кожної пляшки або самої пляшки (іншого посуду) в доступній для споживача формі згідно з чинним законодавством про мови вказується, що вино вироблено з гібридів прямих виробників та/або комплексно-стійких гібридів. При цьому позначення того, що вино вироблено з гібридів прямих виробників та/або комплексно-стійких гібридів повинно займати не менше 20 відсотків площі лицьової сторони етикетки пляшки або самої пляшки (іншого посуду). Столові сорти винограду можуть використовуватися для виготовлення ординарних вин, якщо за вмістом цукрів та іншими показниками якості вони відповідають вимогам, що пред'являються до винограду технічних сортів. Для виробництва вин допускається переробка зав'яленого на кущах винограду до цукристості у суслі не більш як 400 г/дм3. Використання сушеного винограду (ізюму) для виготовлення вин забороняється. Відомості про кожне виноградне насадження технічних та столових сортів, яке належать суб'єктам господарської діяльності усіх форм власності, і займає площу більше 0,5 га, заносяться до Державного реєстру багаторічних насаджень. На таке насадження суб'єкт господарської діяльності повинен отримати паспорт встановленого зразка. У разі зрідженості насадження понад 60 відсотків паспортизація не проводиться. Паспортизація насаджень, які належать фізичним особам, і займають площу менше 0,5 га кожне, здійснюється за бажанням їх власників у загальному порядку але без внесення до Державного реєстру багаторічних насаджень. Порядок реєстрації виноградних насаджень та видачі паспорту встановлює центральний орган виконавчої влади, який здійснює державну політику у сфері виноградарства. Дозволяється промислова переробка лише винограду, вирощеного на паспортизованому насадженні"; 13) У статті 13: у частині другій слова „та незабезпечення виходу продукції" виключити; 14) У статті 14: частину четверту доповнити словами такого змісту: "шляхом видачі нарядів. Наряди на наступний квартал видаються суб'єктам підприємницької діяльності - резидентам України до 25 числа місяця, що передує новому кварталу, на підставі щоквартальних лімітів за напрямами використання, які видаються до 15 числа місяця, що передує новому кварталу"; доповнити трьома частинами такого змісту: "Відпуск спирту етилового з акцизного складу здійснюється виключно з дозволу представника органу державної податкової служби на цьому акцизному складі. Дозвіл на відпуск спирту етилового з акцизного складу надається за умови сплати акцизного збору з спирту, що повинен бути переданий, грошовими коштами або забезпечення сплати акцизного збору податковим векселем, авальованим банком (крім відпуску спирту етилового на експорт). Розподіл спирту етилового, який оподатковується за пільговими ставками акцизного збору, здійснюється за напрямами використання відповідно до квот, встановлених Кабінетом Міністрів України за поданням експертно-консультаційної комісії з питань державного регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів";  
Враховано    
40. 9) У статті 15:      15) У статті 15:  
41. частину першу викласти в такій редакції:   -49- Ващук К.Т.
Абзаци другий-п'ятий пункту 9 Розділу І виключити.  
Враховано    
42. "1. Імпорт, експорт і оптова торгівля тютюновими виробами можуть здійснюватися суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм власності за наявності ліцензій".       
43. частину першу після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:       
44. "Оптова торгівля алкогольними напоями, в тому числі імпортованими може здійснюватися суб'єктами підприємницької діяльності за наявності ліцензії виключно через акцизні склади";   -50- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
У розділі І пункт 9 доповнити такими положеннями: у частині другій: абзаци перший та другий замінити чотирма абзацами такого змісту: "Річна плата за ліцензії на право імпорту і оптової торгівлі цією продукцією встановлюється в таких розмірах: імпорт алкогольних напоїв: у річному обсязі: до 75 000 дал (разом) за кодами УКТ ЗЕД 2204 (крім виноматеріалів 2204 30), 2205, 2206; до 20 000 дал за кодами УКТ ЗЕД 2208 (крім 2208 20); до 20 000 дал за кодами УКТ ЗЕД 2208 20 (крім спирту коньячного 2208 20 89 00) - 250 000 гривень. При перевищенні будь-якого з встановлених щорічних обсягів вноситься додаткова плата у розмірі 500 000 гривень. Про внесення додаткової плати робиться відповідний запис у ліцензії. За відсутності такого запису дія ліцензії вважається призупиненою; імпорт тютюнових виробів - 250 000 гривень"; абзац третій виключити; доповнити абзацом такого змісту: "Плата за ліцензії на право експорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів не справляється"; частину третю після слова "них" доповнити словами " (крім ліцензій на право експорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів)";  
Враховано   у частині другій: абзаци перший та другий замінити чотирма абзацами такого змісту: "Річна плата за ліцензії на право імпорту і оптової торгівлі цією продукцією встановлюється в таких розмірах: імпорт алкогольних напоїв: у річному обсязі: до 75 000 дал (разом) за кодами УКТ ЗЕД 2204 (крім виноматеріалів 2204 30), 2205, 2206; до 20 000 дал за кодами УКТ ЗЕД 2208 (крім 2208 20); до 20 000 дал за кодами УКТ ЗЕД 2208 20 (крім спирту коньячного 2208 20 89 00) - 250 000 гривень. При перевищенні будь-якого з встановлених щорічних обсягів вноситься додаткова плата у розмірі 500 000 гривень. Про внесення додаткової плати робиться відповідний запис у ліцензії. За відсутності такого запису дія ліцензії вважається призупиненою; імпорт тютюнових виробів - 250 000 гривень"; абзац третій виключити; доповнити абзацом такого змісту: "Плата за ліцензії на право експорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів не справляється"; частину третю після слова "них" доповнити словами " (крім ліцензій на право експорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів)";  
45. абзац п'ятнадцятий частини першої доповнити словами "а також документ, що підтверджує внесення річної (квартальної) плати за ліцензію";   -51- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
У пункті 9 Розділу І посилання на абзац п'ятнадцятий частини першої статті 15 замінити посиланням частину одинадцяту та виключити слова „річної (квартальної)".  
Враховано   частину одинадцяту доповнити словами "а також документ, що підтверджує внесення плати за ліцензію"; частину п'ятнадцяту після слова "ліцензії" доповнити словами " (крім ліцензії на право експорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів)"; частину шістнадцяту після слова "ліцензії" доповнити словами " (крім ліцензії на право експорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів)"; абзац четвертий частини сімнадцятої після слова "ліцензію" доповнити словами " (крім ліцензії на право експорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів)"; у частині двадцять першій слова "або експорт" виключити; доповнити частиною тридцятою такого змісту: "Роздрібна торгівля алкогольними напоями та/або тютюновими виробами може здійснюватися за наявності відповідної ліцензії тільки спеціалізованими закладами торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами або через спеціалізовані відділи (секції) з продажу алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів, підприємствами громадського харчування загальною площею не менш ніж 20 м-2 та підприємствами торгівлі, які розташовані на території сіл та селищ";  
    -52- Беспалий Б.Я.
У абзаці шостому пункту 9 Розділу І текст „ (квартальної)" замінити текстом „чи квартальної".  
Враховано редакційно    
    -53- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
У розділі І пункт 9 доповнити такими положеннями: частину п'ятнадцяту після слова "ліцензії" доповнити словами " (крім ліцензії на право експорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів)"; частину шістнадцяту після слова "ліцензії" доповнити словами " (крім ліцензії на право експорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів)"; абзац четвертий частини сімнадцятої після слова "ліцензію" доповнити словами " (крім ліцензії на право експорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів)"; у частині двадцять першій слова "або експорт" виключити; доповнити частиною тридцятою такого змісту: "Роздрібна торгівля алкогольними напоями та/або тютюновими виробами може здійснюватися за наявності відповідної ліцензії тільки спеціалізованими закладами торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами або через спеціалізовані відділи (секції) з продажу алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів, підприємствами громадського харчування загальною площею не менш ніж 20 м-2 та підприємствами торгівлі, які розташовані на території сіл та селищ";  
Враховано    
46. у абзаці тридцять другому частини першої слова "алкогольні напої та" у всіх відмінках виключити;   -54- Ващук К.Т.
Абзаци сьомий-тридцять сьомий пункту 9 Розділу І виключити.  
Враховано    
47. у абзаці тридцять третьому частини першої слова "алкогольні напої та" у всіх відмінках виключити;       
48. частину першу після абзацу тридцять сьомого доповнити новими абзацами такого змісту:       
49. "Зберігання та відвантаження алкогольних напоїв виробів здійснюється з акцизних складів, внесених до Єдиного реєстру акцизних складів, незалежно від того, кому належить такий акцизний склад, або того, за заявою якого суб'єкта підприємницької діяльності такий акцизний склад було внесено до Єдиного реєстру акцизних складів.       
50. Внесення даних до Єдиного реєстру акцизних складів проводиться на підставі заяви суб'єкта підприємницької діяльності з обов'язковим зазначенням місцезнаходження акцизного складу, а також для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження, коду Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності - прізвища, імені, по батькові, місця проживання, номера свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності.   -55- Горбаль В.М.
У тексті абзацу 10 пункту 9 після слів "Внесення даних до Єдиного реєстру акцизних складів проводиться" доповнити словами "органом державної податкової служби України"; після слів "свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності" доповнити словами "довідки про присвоєння ідентифікаційного коду".  
Відхилено    
51. До заяви суб'єкта підприємницької діяльності на реєстрацію акцизного складу додаються нотаріально посвідчена копія ліцензії на відповідний вид діяльності, виданої заявнику, та документ, що підтверджує право користування цим приміщенням.   -56- Горбаль В.М.
Текст частини 11 пункту 9 після слів "що підтверджує право користування цим приміщенням" доповнити словами "та інші документи, передбачені Правилами приймання і розгляду документів для отримання дозволу на функціонування акцизного складу".  
Відхилено    
    -57- Беспалий Б.Я.
У абзаці дванадцятому пункту 9 слова „нотаріально посвідчена" виключити.  
Враховано    
52. Довідка про внесення акцизного складу до Єдиного реєстру акцизних складів видається суб'єкту підприємницької діяльності протягом семи календарних днів від дня подання заяви. Ведення Єдиного реєстру акцизних складів та видача довідок про внесення акцизних складів до Єдиного реєстру акцизних складів здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України. Органи влади забезпечують вільний доступ до відомостей, які містяться в Єдиному реєстрі акцизних складів.   -58- Горбаль В.М.
У частині 12 пункту 9 після слів "Довідка про внесення акцизного складу до Єдиного реєстру акцизних складів" доповнити словами "або мотивована відмова у видачі такої довідки".  
Відхилено    
    -59- Беспалий Б.Я.
Абзац тринадцятий пункту 9 після слова „органи" доповнити словом „державної".  
Враховано редакційно    
53. Виключення акцизного складу з Єдиного реєстру акцизних складів здійснюється органом державної податкової служби, який вносив його до цього Реєстру, на підставі письмової заяви суб'єкта підприємницької діяльності - заявника такого акцизного складу, або у разі анулювання ліцензії, виданої такому суб'єкту підприємницької діяльності відповідно до цього Закону, шляхом прийняття відповідного письмового розпорядження не раніше ніж через 10 робочих днів з моменту виникнення передбачених цим Законом підстав.       
54. Орган державної податкової служби України повинен надати суб'єкту підприємницької діяльності - заявнику засвідчену копію письмового розпорядження про виключення акцизного складу з Єдиного реєстру акцизних складів протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття";       
55. доповнити статтю новими частинами такого змісту:       
56. "2. При здійсненні оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, суб'єкти підприємницької діяльності, що отримали відповідні ліцензії в порядку, встановленому цією статтею, зобов'язані дотримуватися таких правил:       
57. придбавати алкогольні напої та тютюнові вироби, виключно у суб'єктів підприємницької діяльності, які мають ліцензії на право виробництва, імпорту або оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;       
58. реалізовувати алкогольні напої та тютюнові вироби, виключно суб'єктам підприємницької діяльності, які мають ліцензії на право оптової або роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;       
59. здійснювати продаж та зберігання тільки тих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, маркування яких відповідає вимогам цього Закону;       
60. в угодах при придбання або передачу алкогольних напоїв та тютюнових виробів вказувати найменування та реєстраційні реквізити ліцензій суб'єктів підприємницької діяльності (на право імпорту або виробництва, оптової або роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами), які укладають такі угоди;       
61. здійснювати продаж та зберігання тільки тих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на які у їх виробника або імпортера є сертифікат відповідності (свідоцтво про визнання відповідності);       
62. дотримуватися встановлених нормативними актами України умов зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів.       
63. 3. При здійсненні роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами суб'єкти підприємницької діяльності, що отримали відповідні ліцензії в порядку, встановленому цією статтею, зобов'язані дотримуватися таких правил:   -60- Горбачов В.С.
Абзац двадцять четвертий пункту 9 викласти у такій редакції: "3. При здійсненні роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами суб'єкти підприємницької діяльності, що отримали відповідні ліцензії в порядку, встановленому цією статтею, зобов'язані дотримуватися таких правил:"  
Враховано частково    
64. забезпечувати стан місць торгівлі згідно із санітарно-технічними, санітарно-гігієнічними, технологічними, протипожежними та іншими нормами;       
65. забезпечувати наявність відповідного торгівельно-технологічного устаткування;       
66. застосовувати реєстратори розрахункових операцій;       
67. приймати алкогольні напої та тютюнові вироби для продажу та зберігання виключно від суб'єктів підприємницької діяльності, які мають ліцензії на право виробництва, імпорту або оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;       
68. мати у місці торгівлі ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами і документи про одержання алкогольних напоїв та тютюнових виробів;       
69. мати у місці торгівлі засвідчені виробником або імпортером копії чинних декларацій про максимальні роздрібні ціни на тютюнові вироби, які продаються у такому місці торгівлі;   -61- Горбачов В.С.
Абзац тридцятий пункту 9 виключити.  
Враховано частково    
70. дотримуватися встановлених цим Законом обмежень щодо продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів;       
71. у встановленому законодавством порядку інформувати споживачів про роздрібні ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби;       
72. здійснювати продаж та зберігання тільки тих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на які у їх виробника або імпортера є сертифікат відповідності (свідоцтво про визнання відповідності);       
73. здійснювати продаж та зберігання тільки тих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, маркування яких відповідає вимогам цього Закону;       
74. не змішувати алкогольні напої різних видів і марок, крім виготовлення коктейлів, рецептури яких погоджуються із уповноваженими органами охорони здоров'я".       
75. частину двадцять восьму викласти у такій редакції:   -62- Горбачов В.С.
Пункт 9 доповнити такими положеннями: "доповнити статтю новою частиною у такій редакції: "Роздрібна та оптова торгівля алкогольними напоями та\або тютюновими виробами може здійснюватися за наявності відповідної ліцензії тільки спеціалізованими закладами торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами (склад, база, магазин загальной площею не менш ніж 100 м2). Підприємствами громадського харчування (загальною площею не менш ніж 50 м 2) та підприємствами торгівлі, які розташовані на території сіл та селищ. Алкогольні напої та\або тютюнові вироби можуть продаватися тільки суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють продаж за місцем знаходженням на адміністративній території, де вони зареєстровані, як платники податків. На суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю алкогольними напоями та\або тютюновими виробами не поширюється режими спрощеної системи оподаткування, а також пільги, які визначені законами України щодо цих видів діяльності".  
Враховано редакційно    
76. "4. Забороняється сплата акцизного збору з алкогольних напоїв та тютюнових виробів шляхом взаємних заліків, зустрічних зобов'язань, векселями та в інших формах, які не передбачають оплату такого акцизного збору коштами".   -63- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Розділ І доповнити такими положеннями: 16) абзац другий частини першої статті 15-2 доповнити словами "крім санаторно-курортних закладів";  
Враховано   16) абзац другий частини першої статті 15-2 доповнити словами "крім санаторно-курортних закладів";  
77. 10) Статтю 15-3 доповнити новою частиною такого змісту:   -64- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Пункт 10 Розділу І викласти в такій редакції: „17) у статті 15-3: назву викласти в такій редакції: „Правила продажу і обмеження щодо обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів"; абзац дев'ятий частини першої виключити; частину четверту замінити чотирма частинами такого змісту: "Продаж алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці дозволяється тільки підприємствам громадського харчування та спеціалізованим відділам, що мають статус підприємств громадського харчування, підприємств з універсальним асортиментом товарів. Продаж на розлив виноградних натуральних сухих вин з тари місткістю від 50 до 600 л, виготовленої з матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями, може здійснюватись підприємствами громадського харчування, якщо у ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями про це є відповідний запис органу, що видав таку ліцензію. Продаж вин сухих і кріплених (виноматеріалів оброблених) виноградних власного виробництва ординарних та марочних на розлив з тари місткістю від 50 до 600 л дозволяється підприємствам первинного та змішаного виноробства виключно за місцем розташування таких підприємств у межах адміністративно-територіальних одиниць (міст, селищ, сіл) зі сплатою акцизного збору у розмірі, встановленому Законом України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої", якщо у ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями про це є відповідний запис органу, що видав таку ліцензію. Річні обсяги продажу вин (виноматеріалів оброблених) на розлив такими підприємствами не може перевищувати 20 відсотків від річного обсягу вироблених виноматеріалів. Забороняється включення тютюнових виробів до армійських та будь-яких інших пайків";  
Враховано   17) у статті 15-3: назву викласти в такій редакції: „Правила продажу і обмеження щодо обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів"; абзац дев'ятий частини першої виключити; частину четверту замінити чотирма частинами такого змісту: "Продаж алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці дозволяється тільки підприємствам громадського харчування та спеціалізованим відділам, що мають статус підприємств громадського харчування, підприємств з універсальним асортиментом товарів. Продаж на розлив виноградних натуральних сухих вин з тари місткістю від 50 до 600 л, виготовленої з матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями, може здійснюватись підприємствами громадського харчування, якщо у ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями про це є відповідний запис органу, що видав таку ліцензію. Продаж вин сухих і кріплених (виноматеріалів оброблених) виноградних власного виробництва ординарних та марочних на розлив з тари місткістю від 50 до 600 л дозволяється підприємствам первинного та змішаного виноробства виключно за місцем розташування таких підприємств у межах адміністративно-територіальних одиниць (міст, селищ, сіл) зі сплатою акцизного збору у розмірі, встановленому Законом України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої", якщо у ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями про це є відповідний запис органу, що видав таку ліцензію. Річні обсяги продажу вин (виноматеріалів оброблених) на розлив такими підприємствами не може перевищувати 20 відсотків від річного обсягу вироблених виноматеріалів.  
78. доповнити статтю новою частиною такого змісту       
79. "Забороняється включення тютюнових виробів до армійських та будь-яких інших пайків".   -65- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Розділ І доповнити такими положеннями: 18) статтю 16 доповнити частиною третьою такого змісту: "Суб'єкти підприємницької діяльності, які одержали ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного і спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного і спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, подають органу, який видає ліцензії, щоквартально, до 10 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним, звіт про обсяги виробництва та реалізації продукції. Форма звіту встановлюється органом, який видає ліцензії, за погодженням з експертно-консультаційною комісією з питань державного регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують спирт етиловий, що оподатковується за пільговими ставками, станом на 1 липня та 1 грудня кожного року здійснюють інвентаризацію, результати якої відображаються у спиртовому балансі використаного спирту етилового та виробленої з нього продукції, який затверджується органом державної податкової служби України за місцезнаходженням такого суб'єкта підприємницької діяльності";  
Враховано   Забороняється включення тютюнових виробів до армійських та будь-яких інших пайків"; 18) статтю 16 доповнити частиною третьою такого змісту: "Суб'єкти підприємницької діяльності, які одержали ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного і спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного і спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, подають органу, який видає ліцензії, щоквартально, до 10 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним, звіт про обсяги виробництва та реалізації продукції. Форма звіту встановлюється органом, який видає ліцензії, за погодженням з експертно-консультаційною комісією з питань державного регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують спирт етиловий, що оподатковується за пільговими ставками, станом на 1 липня та 1 грудня кожного року здійснюють інвентаризацію, результати якої відображаються у спиртовому балансі використаного спирту етилового та виробленої з нього продукції, який затверджується органом державної податкової служби України за місцезнаходженням такого суб'єкта підприємницької діяльності";  
80. 11) У статті 17:   -66- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Пункт 11 Розділу І доповнити таким положенням: в абзаці п'ятому слова "або за відсутності у місці торгівлі засвідчених виробником або імпортером копій чинних декларацій про максимальні роздрібні ціни на тютюнові вироби, які продаються у такому місці торгівлі" виключити;  
Враховано   19) у частині другій статті 17: в абзаці п'ятому слова "або за відсутності у місці торгівлі засвідчених виробником або імпортером копій чинних декларацій про максимальні роздрібні ціни на тютюнові вироби, які продаються у такому місці торгівлі" виключити;  
81. абзац шостий частини другої викласти у такій редакції:   -67- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Абзаци другий-третій пункту 11 Розділу І замінити абзацом в такій редакції: „абзац шостий виключити"  
Враховано   абзац шостий виключити;  
82. "оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, на які у їх виробника або імпортера нема сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання відповідності) - 200 відсотків вартості отриманої для реалізації партії товарів, але не менше 1700 гривень";   -68- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Пункт 11 Розділу І доповнити такими положеннями: абзац дванадцятий викласти у такий редакції: "роздрібної торгівлі тютюновими виробами за цінами, вищими від максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів, - 250 гривень, а у разі наступного протягом року порушення - 500 гривень";  
Враховано   абзац дванадцятий викласти у такий редакції: "роздрібної торгівлі тютюновими виробами за цінами, вищими від максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів, - 250 гривень, а у разі наступного протягом року порушення - 500 гривень"; 20) статтю 18 доповнити частинами такого змісту: "Обов'язкові вимоги до тютюнових виробів, а також правила продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів встановлюються виключно цим Законом. Тимчасово, до 1 січня 2006 року, річні квоти за напрямами використання, визначеними статтею 3 Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої", не можуть перевищувати: на спирт етиловий, що використовується закладами та установами охорони здоров'я для забезпечення лікувально-діагностичного процесу і виконання лабораторних досліджень, а також суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів, настоїв та настоянок, - 1 000 000 дал; на спирт етиловий, що отримується підприємствами первинного та змішаного виноробства і використовується ними для виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла, - 1 200 000 дал; на спирт етиловий, що використовується для виготовлення оцту спиртового, - 100 000 дал; на спирт етиловий, що використовується для виготовлення парфумів, вибухових речовин та нітроцелюлози, - 500 000 дал; на спирт етиловий денатурований (спирт технічний), що використовується для виробництва продукції за переліком, який затверджується Кабінетом Міністрів України, - 2 500 000 дал. Установити, що для виробництва коньяків (бренді) України можуть використовуватись ввезені на митну територію України до 1 січня 2004 р. коньячні спирти (спирти бренді). Установити, що до 1 січня 2005 року максимально допустимі рівні вмісту смол та нікотину в димі сигарет, які реалізуються в Україні, становлять: для сигарет з фільтром - смол - 15 мг, нікотину - 1, 3 мг у димі однієї сигарети; для сигарет без фільтру - смол - 22 мг, нікотину - 1, 5 мг у димі однієї сигарети; при цьому вироблені в Україні або імпортовані в Україну до 1 січня 2005 року тютюнові вироби із зазначеними в цьому пункті максимально допустимими рівнями вмісту смол та нікотину знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання. Ліцензування зовнішньоекономічної діяльності зі спиртами, алкогольними напоями та тютюновими виробами у порядку, передбаченому Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність", здійснюється виключно у випадках та з підстав, передбачених Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність". Термін, з якого на пачки, коробки та сувенірні коробки тютюнових виробів наносяться максимальна роздрібна ціна та дата їх виготовлення, визначається виробником або імпортером тютюнових виробів самостійно. При цьому з 1 жовтня 2004 року виробництво та імпорт тютюнових виробів, на пачках, коробках та сувенірних коробках яких не нанесені максимальна роздрібна ціна та дата їх виготовлення, забороняються. Вироблені в Україні або імпортовані в Україну до 1 жовтня 2004 року тютюнові вироби, на пачках, коробках та сувенірних коробках яких не зазначено максимальної роздрібної ціни та дати їх виготовлення, знаходяться в обігу до 1 січня 2005 року. При наявності у місці торгівлі тютюновими виробами таких виробів однієї власної назви, на пачках, коробках та сувенірних коробках яких вказані різні максимальні роздрібні ціни, продаж таких тютюнових виробів здійснюється за цінами, не вищими, ніж ті, що вказані на відповідних пачках, коробках та сувенірних коробках. Накладення штрафів за роздрібну торгівлю тютюновими виробами за цінами, вищими від максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів, до 1 жовтня 2004 року не здійснюється. Марки акцизного збору для маркування алкогольних напоїв, розлитих у тару (посуд) місткістю менше 0,1 л виготовляються меншими, ніж марки акцизного збору для маркування алкогольних напоїв, розлитих у тару (посуд) місткістю більше 0,1 л".  
    -69- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Розділ І проекту доповнити такими положеннями: 20) статтю 18 доповнити частинами такого змісту: "Обов'язкові вимоги до тютюнових виробів, а також правила продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів встановлюються виключно цим Законом. Тимчасово, до 1 січня 2006 року, річні квоти за напрямами використання, визначеними статтею 3 Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої", не можуть перевищувати: на спирт етиловий, що використовується закладами та установами охорони здоров'я для забезпечення лікувально-діагностичного процесу і виконання лабораторних досліджень, а також суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів, настоїв та настоянок, - 1 000 000 дал; на спирт етиловий, що отримується підприємствами первинного та змішаного виноробства і використовується ними для виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла, - 1 200 000 дал; на спирт етиловий, що використовується для виготовлення оцту спиртового, - 100 000 дал; на спирт етиловий, що використовується для виготовлення парфумів, вибухових речовин та нітроцелюлози, - 500 000 дал; на спирт етиловий денатурований (спирт технічний), що використовується для виробництва продукції за переліком, який затверджується Кабінетом Міністрів України, - 2 500 000 дал. Установити, що для виробництва коньяків (бренді) України можуть використовуватись ввезені на митну територію України до 1 січня 2004 р. коньячні спирти (спирти бренді). Установити, що до 1 січня 2005 року максимально допустимі рівні вмісту смол та нікотину в димі сигарет, які реалізуються в Україні, становлять: для сигарет з фільтром - смол - 15 мг, нікотину - 1, 3 мг у димі однієї сигарети; для сигарет без фільтру - смол - 22 мг, нікотину - 1, 5 мг у димі однієї сигарети; при цьому вироблені в Україні або імпортовані в Україну до 1 січня 2005 року тютюнові вироби із зазначеними в цьому пункті максимально допустимими рівнями вмісту смол та нікотину знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання. Ліцензування зовнішньоекономічної діяльності зі спиртами, алкогольними напоями та тютюновими виробами у порядку, передбаченому Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність", здійснюється виключно у випадках та з підстав, передбачених Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність". Термін, з якого на пачки, коробки та сувенірні коробки тютюнових виробів наносяться максимальна роздрібна ціна та дата їх виготовлення, визначається виробником або імпортером тютюнових виробів самостійно. При цьому з 1 жовтня 2004 року виробництво та імпорт тютюнових виробів, на пачках, коробках та сувенірних коробках яких не нанесені максимальна роздрібна ціна та дата їх виготовлення, забороняються. Вироблені в Україні або імпортовані в Україну до 1 жовтня 2004 року тютюнові вироби, на пачках, коробках та сувенірних коробках яких не зазначено максимальної роздрібної ціни та дати їх виготовлення, знаходяться в обігу до 1 січня 2005 року. При наявності у місці торгівлі тютюновими виробами таких виробів однієї власної назви, на пачках, коробках та сувенірних коробках яких вказані різні максимальні роздрібні ціни, продаж таких тютюнових виробів здійснюється за цінами, не вищими, ніж ті, що вказані на відповідних пачках, коробках та сувенірних коробках. Накладення штрафів за роздрібну торгівлю тютюновими виробами за цінами, вищими від максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів, до 1 жовтня 2004 року не здійснюється. Марки акцизного збору для маркування алкогольних напоїв, розлитих у тару (посуд) місткістю менше 0,1 л виготовляються меншими, ніж марки акцизного збору для маркування алкогольних напоїв, розлитих у тару (посуд) місткістю більше 0,1 л".  
Враховано    
    -70- Цушко В.П.
Доповнити розділ І проекту такими положеннями: „статтю 18 доповнити частиною такого змісту: „Передача державних підприємств, які виробляють спирт етиловий, в управління місцевим державним адміністраціям забороняється".  
Відхилено    
83. ІІ. У Декреті Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 18-92 "Про акцизний збір" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 10, ст. 82, № 26, ст. 281, № 50, ст. 470; 1995 р., № 44, ст. 318; 1996 р., № 41, ст. 194; 1999 р., № 15, ст. 83, № 39, ст. 356, № 52, ст. 469; 2000 р., № 25, ст. 197, № 26, ст. 209, № 38, ст. 318; 2001 р., № 7, ст. 36, № 10, ст. 44, № 20, ст. 97; 2002 р., № 33, ст. 236):   -71- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Розділ ІІ проекту доповнити такими положеннями: 1) статтю 2 доповнити пунктом "е" такого змісту: "е) фізичні або юридичні особи, які від імені держави реалізують на митній території України підакцизні товари (продукцію), що з встановлених законами підстав перейшли у власність держави"; 2) частину першу статті 3 доповнити пунктом "г" такого змісту: "г) обороти з реалізації (передачі) на митній території України підакцизних товарів (продукції), що з встановлених законами підстав перейшли у власність держави"; 3) частину першу статті 4 доповнити пунктом "г" такого змісту: "г) за ставками у процентах до обороту з продажу, але не менше встановленої твердої суми з одиниці реалізованого товару (продукції)"; 4) частину дванадцяту статті 5 виключити; 5) у статті 6: частину п'ятнадцяту викласти а такій редакції: Встановлення максимальних роздрібних цін на підакцизні товари, на які встановлено ставки акцизного збору в процентах до обороту з продажу або складова ставки акцизного збору в процентах до обороту з продажу, здійснюється виробниками або імпортерами цих товарів шляхом декларування таких цін. При цьому не встановлюються максимальні роздрібні ціни на сировину для виробництва підакцизних товарів, на яку ставка акцизного збору в процентах до обороту з продажу або складова ставки акцизного збору в процентах до обороту з продажу становить нуль, а також на еталонні (моніторингові) чи тестові зразки підакцизних товарів, які не призначені для продажу в роздріб і ввозяться акредитованими державними випробувальними лабораторіями та/або суб'єктами підприємницької діяльності, які мають ліцензії на право виробництва відповідних товарів і володіють акредитованими випробувальними лабораторіями, для проведення досліджень чи випробувань (калібрування лабораторного обладнання, проведення дегустацій, вивчення фізико-хімічних показників, дизайну тощо)"; у частині сімнадцятій слова "а також про дату, з якої запроваджуються встановлені у декларації максимальні роздрібні ціни" виключити; частину дев'ятнадцяту доповнити абзацом такого змісту: "декларація подається неналежному центральному органу виконавчої влади"; частину двадцяту доповнити реченням такого змісту: "Центральний орган державної митної служби України у день прийняття ним декларації про встановлені імпортером підакцизних товарів максимальні роздрібні ціни на такі товари передає копію прийнятої ним декларації центральному органу державної податкової служби України"; частину двадцять четверту викласти у такій редакції: "У суб'єкта підприємницької діяльності, який здійснює роздрібну торгівлю підакцизними товарами, на які встановлено ставки акцизного збору в процентах до обороту з продажу або складова ставки акцизного збору в процентах до обороту з продажу, у місці торгівлі такими товарами повинні бути ксерокопії декларацій про максимальні роздрібні ціни. Ксерокопії таких декларацій засвідчуються печатками постачальників і зберігаються разом з товарно-супровідними документами"; частину двадцять п'яту виключити; 6) доповнити статтею 11 такого змісту: "Стаття 11. Прикінцеві положення 1. Погашення будь-яких зобов'язань платників податків з акцизного збору, що підлягають сплаті до бюджету, у формі іншій, ніж сплата грошових коштів, вважається ухиленням від сплати податків і тягне за собою передбачену законом відповідальність. 2. На операції з ввезення на митну територію України підакцизних товарів не поширюються пільги зі сплати акцизного збору. 3. Оподаткування операцій з ввезення або продажу підакцизних товарів, які здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності, які користуються спрощеною системою оподаткування та звітності, а також користуються пільгами, встановленими іншими законами, здійснюється у загальному порядку. 4. На операції з ввезення підакцизних товарів на територію спеціальних економічних зон, а також відповідно до спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку не поширюються пільги зі сплати акцизного збору. 5. Всі підакцизні товари, на які встановлено ставки акцизного збору в процентах до обороту з продажу або складова ставки акцизного збору в процентах до обороту з продажу, реалізуються вроздріб за цінами не вищими, ніж максимальні роздрібні ціни, встановлені на ці товари їх виробниками або імпортерами. 6. З 1 січня 2005 року положення частини двадцять четвертої статті 6 цього Декрету (щодо наявності у суб'єкта підприємницької діяльності, який здійснює роздрібну торгівлю підакцизними товарами, на які встановлено ставки акцизного збору в процентах до обороту з продажу або складова ставки акцизного збору в процентах до обороту з продажу, у місці торгівлі такими товарами засвідчених печатками постачальників ксерокопій декларацій про максимальні роздрібні ціни) щодо суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю тютюновими виробами, не застосовується".  
Враховано   2. У Декреті Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 18-92 "Про акцизний збір" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 10, ст. 82, № 26, ст. 281, № 50, ст. 470; 1995 р., № 44, ст. 318; 1996 р., № 41, ст. 194; 1999 р., № 15, ст. 83, № 39, ст. 356, № 52, ст. 469; 2000 р., № 25, ст. 197, № 26, ст. 209, № 38, ст. 318; 2001 р., № 7, ст. 36, № 10, ст. 44, № 20, ст. 97; 2002 р., № 33, ст. 236; 2003 р., № 33-34, ст. 267): 1) статтю 2 доповнити пунктом "е" такого змісту: "е) фізичні або юридичні особи, які від імені держави реалізують на митній території України підакцизні товари (продукцію), що з встановлених законами підстав перейшли у власність держави"; 2) частину першу статті 3 доповнити пунктом "г" такого змісту: "г) обороти з реалізації (передачі) на митній території України підакцизних товарів (продукції), що з встановлених законами підстав перейшли у власність держави"; 3) частину першу статті 4 доповнити пунктом "г" такого змісту: "г) за ставками у процентах до обороту з продажу, але не менше встановленої твердої суми з одиниці реалізованого товару (продукції)";  
84. 1) частину десяту статті 5 виключити.      4) частину дванадцяту статті 5 виключити; 5) у статті 6: частину п'ятнадцяту викласти а такій редакції: Встановлення максимальних роздрібних цін на підакцизні товари, на які встановлено ставки акцизного збору в процентах до обороту з продажу або складова ставки акцизного збору в процентах до обороту з продажу, здійснюється виробниками або імпортерами цих товарів шляхом декларування таких цін. При цьому не встановлюються максимальні роздрібні ціни на сировину для виробництва підакцизних товарів, на яку ставка акцизного збору в процентах до обороту з продажу або складова ставки акцизного збору в процентах до обороту з продажу становить нуль, а також на еталонні (моніторингові) чи тестові зразки підакцизних товарів, які не призначені для продажу в роздріб і ввозяться акредитованими державними випробувальними лабораторіями та/або суб'єктами підприємницької діяльності, які мають ліцензії на право виробництва відповідних товарів і володіють акредитованими випробувальними лабораторіями, для проведення досліджень чи випробувань (калібрування лабораторного обладнання, проведення дегустацій, вивчення фізико-хімічних показників, дизайну тощо)"; у частині сімнадцятій слова "а також про дату, з якої запроваджуються встановлені у декларації максимальні роздрібні ціни" виключити; частину дев'ятнадцяту доповнити абзацом такого змісту: "декларація подається неналежному центральному органу виконавчої влади"; частину двадцяту доповнити реченням такого змісту: "Центральний орган державної митної служби України у день прийняття ним декларації про встановлені імпортером підакцизних товарів максимальні роздрібні ціни на такі товари передає копію прийнятої ним декларації центральному органу державної податкової служби України"; частину двадцять четверту викласти у такій редакції: "У суб'єкта підприємницької діяльності, який здійснює роздрібну торгівлю підакцизними товарами, на які встановлено ставки акцизного збору в процентах до обороту з продажу або складова ставки акцизного збору в процентах до обороту з продажу, у місці торгівлі такими товарами повинні бути ксерокопії декларацій про максимальні роздрібні ціни. Ксерокопії таких декларацій засвідчуються печатками постачальників і зберігаються разом з товарно-супровідними документами"; частину двадцять п'яту виключити; 6) доповнити статтею 11 такого змісту: "Стаття 11. Прикінцеві положення 1. Погашення будь-яких зобов'язань платників податків з акцизного збору, що підлягають сплаті до бюджету, у формі іншій, ніж сплата грошових коштів, вважається ухиленням від сплати податків і тягне за собою передбачену законом відповідальність. 2. На операції з ввезення на митну територію України підакцизних товарів не поширюються пільги зі сплати акцизного збору. 3. Оподаткування операцій з ввезення або продажу підакцизних товарів, які здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності, які користуються спрощеною системою оподаткування та звітності, а також користуються пільгами, встановленими іншими законами, здійснюється у загальному порядку. 4. На операції з ввезення підакцизних товарів на територію спеціальних економічних зон, а також відповідно до спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку не поширюються пільги зі сплати акцизного збору. 5. Всі підакцизні товари, на які встановлено ставки акцизного збору в процентах до обороту з продажу або складова ставки акцизного збору в процентах до обороту з продажу, реалізуються вроздріб за цінами не вищими, ніж максимальні роздрібні ціни, встановлені на ці товари їх виробниками або імпортерами. 6. З 1 січня 2005 року положення частини двадцять четвертої статті 6 цього Декрету (щодо наявності у суб'єкта підприємницької діяльності, який здійснює роздрібну торгівлю підакцизними товарами, на які встановлено ставки акцизного збору в процентах до обороту з продажу або складова ставки акцизного збору в процентах до обороту з продажу, у місці торгівлі такими товарами засвідчених печатками постачальників ксерокопій декларацій про максимальні роздрібні ціни) щодо суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю тютюновими виробами, не застосовується".  
85. ІІІ. У Законі України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 40, ст. 297; 1997 р., № 45, ст. 287; 2001 р., № 10, ст. 44; 2002 р., № 50, ст. 365):   -72- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Текст розділу ІІІ проекту викласти в такій редакції: 1) пункт "г" частини другої статті 3 доповнити словами "та підтвердження вивезення (експортування) належно оформленою вантажною митною декларацією з написом митного органу про фактичне вивезення експортованих товарів за межі митної території України, засвідченим підписом відповідальної посадової особи і гербовою печаткою відповідного митного органу"; 2) статтю 6 доповнити частиною сьомою такого змісту: „7. Ввезення на митну територію України не призначених для продажу в роздріб еталонних (моніторингових) чи тестових зразків алкогольних напоїв та тютюнових виробів акредитованими державними випробувальними лабораторіями та/або суб'єктами підприємницької діяльності, які мають ліцензії на право виробництва відповідної продукції і володіють акредитованими випробувальними лабораторіями, для проведення досліджень чи випробувань (калібрування лабораторного обладнання, проведення дегустацій, вивчення фізико-хімічних показників, дизайну тощо) здійснюється без наклеювання на такі зразки марок акцизного збору встановленого зразка. При цьому акцизний збір з таких зразків справляється відповідно до законодавства"; 3) у статті 7: у частині першій: абзац третій доповнити словами " (для виноробної продукції: "вино сухе", "вино напівсухе та напівсолодке", "вино з доданням спирту (кріплене)", "вино ігристе", "вино газоване", "плодово-ягідне вино", "вермут", "коньяк", "бренді")"; абзац п'ятий викласти у такій редакції: "для горілки та лікеро-горілчаних виробів з вмістом спирту етилового понад 8,5% об'ємних одиниць"; абзац сьомий викласти у такій редакції: "для інших алкогольних напоїв з вмістом спирту етилового понад 8,5% об'ємних одиниць"; абзац восьмий після цифр і букви "0,25 л" доповнити цифрами і буквами "0,275 л, 0,35 л"; після абзацу восьмого доповнити двома новими абзацами такого змісту: "Відповідно до вмісту спирту етилового для маркування горілки та лікеро-горілчаних виробів застосовуються марки акцизного збору з такими позначеннями: "вміст спирту етилового до 25% об'ємних одиниць" та "вміст спирту етилового 25% і більше об'ємних одиниць". У разі відсутності марок акцизного збору з позначеннями, встановленими цією статтею, дозволити Державній податковій адміністрації України, як виняток, для марочних колекційних вин, витриманих у пляшках, застосовувати марки акцизного збору з позначенням місткості тари в бік збільшення". У зв'язку з цим абзаци дев'ятий і десятий вважати відповідно абзацами одинадцятим і дванадцятим; частину третю доповнити абзацом другим такого змісту: "Продавець марок акцизного збору здійснює продаж марок акцизного збору для маркування алкогольних напоїв (крім будь-яких вин) суб'єктам підприємницької діяльності у кількості, необхідній для маркування готової продукції, виходячи з розрахунку суми акцизного збору, на яку видано податковий вексель, авальований банком, з урахуванням акта коригування. З метою визначення необхідної кількості марок акцизного збору, що підлягають продажу векселедавцю, орган державної податкової служби України за місцем його реєстрації видає продавцю марок акцизного збору довідку про взяття на облік податкового векселя за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, в якій зазначаються сума акцизного збору, в підтвердження сплати якої надано такий вексель, та кількість марок акцизного збору, яку може отримати векселедавець"; в абзаці другому частини п'ятої слова "пред'явлення підтверджуючих документів (договору на товарообмінні операції, вантажної митної декларації)" замінити словами "якщо вивезення (експортування) алкогольних напоїв та тютюнових виробів засвідчене належно оформленою митною вантажною декларацією з написом митного органу про фактичне вивезення експортованих товарів за межі митної території України, засвідченим підписом відповідальної посадової особи і гербовою печаткою відповідного митного органу"; абзац перший частини дев'ятої доповнити словами "а також засвідчену імпортером копію декларації про встановлені ним максимальні роздрібні ціни на тютюнові вироби на момент подання заявки-розрахунку (для імпортерів тютюнових виробів)"; в абзаці першому частини десятої слова "вартості імпортованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, діючих ставок ввізного мита і митних зборів та" виключити; абзаци перший та другий частини чотирнадцятої замінити одним абзацом такого змісту: "14. Акцизний збір із суми перевищення максимальних роздрібних цін на момент митного оформлення над максимальними роздрібними цінами, врахованими під час обчислення акцизного збору на момент одержання марок, імпортер визначає і сплачує до державного бюджету до/або під час митного оформлення"; у частині п'ятнадцятій слова "алкогольні напої або" виключити; частину двадцяту викласти у такій редакції: "20. До відвантаження з акцизного складу спирту етилового, призначеного для переробки на горілку та лікеро-горілчані вироби, суб'єкт підприємницької діяльності видає податковий вексель, авальований банком, який підтверджує зобов'язання платника податку у термін до 90 календарних днів починаючи від дня видачі векселя сплатити суму акцизного збору, яка розрахована за ставками для таких виробів. При отриманні спирту етилового підприємство-векселедавець за участю представника державної податкової служби, призначеного здійснювати контроль на такому підприємстві, складає акт про фактично отриману кількість спирту з розрахунком акцизного збору на цю кількість спирту. Цей акт є коригуванням вже наданого авальованого податкового векселя із зазначенням остаточної суми акцизного збору, яка підлягає сплаті. Податковий вексель може бути видано лише особою, яка є виробником горілки та лікеро-горілчаних виробів. При повній сплаті акцизного збору податковий вексель не видається. Обов'язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем. За отримання та користування податковим векселем не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів. Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця. У разі, якщо податковий вексель не погашається векселедавцем у визначений термін, векселедержатель здійснює протест векселя про неоплату згідно з чинним законодавством та протягом одного робочого дня з дня здійснення протесту звертається до банку, який здійснив аваль цього векселя, з опротестованим податковим векселем. Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, наступного за днем звернення векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати суму, яка вказана у цьому векселі, векселедержателю. Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів встановлюється Кабінетом Міністрів України. Акцизний збір сплачується підприємствами вторинного виноробства при придбанні марок акцизного збору на суму, розраховану із ставок акцизного збору на готову продукцію, вироблену з цих виноматеріалів чи сусла";  
Враховано   3. У Законі України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 40, ст. 297; 1997 р., № 45, ст. 287; 1999 р., № 4, ст. 34; 2001 р., № 10, ст. 44; 2002 р., № 26, ст. 175, № 50, ст. 365; 2003 р., № 33-34, ст. 267): 1) пункт "г" частини другої статті 3 доповнити словами "та підтвердження вивезення (експортування) належно оформленою вантажною митною декларацією з написом митного органу про фактичне вивезення експортованих товарів за межі митної території України, засвідченим підписом відповідальної посадової особи і гербовою печаткою відповідного митного органу"; 2) статтю 6 доповнити частиною сьомою такого змісту: „7. Ввезення на митну територію України не призначених для продажу в роздріб еталонних (моніторингових) чи тестових зразків алкогольних напоїв та тютюнових виробів акредитованими державними випробувальними лабораторіями та/або суб'єктами підприємницької діяльності, які мають ліцензії на право виробництва відповідної продукції і володіють акредитованими випробувальними лабораторіями, для проведення досліджень чи випробувань (калібрування лабораторного обладнання, проведення дегустацій, вивчення фізико-хімічних показників, дизайну тощо) здійснюється без наклеювання на такі зразки марок акцизного збору встановленого зразка. При цьому акцизний збір з таких зразків справляється відповідно до законодавства"; 3) у статті 7: у частині першій: абзац третій доповнити словами " (для виноробної продукції: "вино сухе", "вино напівсухе та напівсолодке", "вино з доданням спирту (кріплене)", "вино ігристе", "вино газоване", "плодово-ягідне вино", "вермут", "коньяк", "бренді")"; абзац п'ятий викласти у такій редакції: "для горілки та лікеро-горілчаних виробів з вмістом спирту етилового понад 8,5% об'ємних одиниць"; абзац сьомий викласти у такій редакції: "для інших алкогольних напоїв з вмістом спирту етилового понад 8,5% об'ємних одиниць";  
86. 1) абзац восьмий частини першої статті 7 після цифр і букви "0,25 л" доповнити цифрами і буквою "0,35 л".   -73- Цушко В.П.
Доповнити розділ ІІІ проекту такими положеннями: „статтю 7 доповнити частиною двадцять першою такого змісту: "21. Частина акцизного збору з тютюнових виробів, обчислена у процентах до обороту з продажу, спрямовується на виплату пенсій, призначених за різними пенсійними програмами".  
Відхилено   абзац восьмий після цифр і букви "0,25 л" доповнити цифрами і буквами "0,275 л, 0,35 л"; після абзацу восьмого доповнити двома новими абзацами такого змісту: "Відповідно до вмісту спирту етилового для маркування горілки та лікеро-горілчаних виробів застосовуються марки акцизного збору з такими позначеннями: "вміст спирту етилового до 25% об'ємних одиниць" та "вміст спирту етилового 25% і більше об'ємних одиниць". У разі відсутності марок акцизного збору з позначеннями, встановленими цією статтею, дозволити Державній податковій адміністрації України, як виняток, для марочних колекційних вин, витриманих у пляшках, застосовувати марки акцизного збору з позначенням місткості тари в бік збільшення". У зв'язку з цим абзаци дев'ятий і десятий вважати відповідно абзацами одинадцятим і дванадцятим; частину третю доповнити абзацом другим такого змісту: "Продавець марок акцизного збору здійснює продаж марок акцизного збору для маркування алкогольних напоїв (крім будь-яких вин) суб'єктам підприємницької діяльності у кількості, необхідній для маркування готової продукції, виходячи з розрахунку суми акцизного збору, на яку видано податковий вексель, авальований банком, з урахуванням акта коригування. З метою визначення необхідної кількості марок акцизного збору, що підлягають продажу векселедавцю, орган державної податкової служби України за місцем його реєстрації видає продавцю марок акцизного збору довідку про взяття на облік податкового векселя за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, в якій зазначаються сума акцизного збору, в підтвердження сплати якої надано такий вексель, та кількість марок акцизного збору, яку може отримати векселедавець"; в абзаці другому частини п'ятої слова "пред'явлення підтверджуючих документів (договору на товарообмінні операції, вантажної митної декларації)" замінити словами "якщо вивезення (експортування) алкогольних напоїв та тютюнових виробів засвідчене належно оформленою митною вантажною декларацією з написом митного органу про фактичне вивезення експортованих товарів за межі митної території України, засвідченим підписом відповідальної посадової особи і гербовою печаткою відповідного митного органу"; абзац перший частини дев'ятої доповнити словами "а також засвідчену імпортером копію декларації про встановлені ним максимальні роздрібні ціни на тютюнові вироби на момент подання заявки-розрахунку (для імпортерів тютюнових виробів)"; в абзаці першому частини десятої слова "вартості імпортованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, діючих ставок ввізного мита і митних зборів та" виключити; абзаци перший та другий частини чотирнадцятої замінити одним абзацом такого змісту: "14. Акцизний збір із суми перевищення максимальних роздрібних цін на момент митного оформлення над максимальними роздрібними цінами, врахованими під час обчислення акцизного збору на момент одержання марок, імпортер визначає і сплачує до державного бюджету до/або під час митного оформлення"; у частині п'ятнадцятій слова "алкогольні напої або" виключити; частину двадцяту викласти у такій редакції: "20. До відвантаження з акцизного складу спирту етилового, призначеного для переробки на горілку та лікеро-горілчані вироби, суб'єкт підприємницької діяльності видає податковий вексель, авальований банком, який підтверджує зобов'язання платника податку у термін до 90 календарних днів починаючи від дня видачі векселя сплатити суму акцизного збору, яка розрахована за ставками для таких виробів. При отриманні спирту етилового підприємство-векселедавець за участю представника державної податкової служби, призначеного здійснювати контроль на такому підприємстві, складає акт про фактично отриману кількість спирту з розрахунком акцизного збору на цю кількість спирту. Цей акт є коригуванням вже наданого авальованого податкового векселя із зазначенням остаточної суми акцизного збору, яка підлягає сплаті. Податковий вексель може бути видано лише особою, яка є виробником горілки та лікеро-горілчаних виробів. При повній сплаті акцизного збору податковий вексель не видається. Обов'язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем. За отримання та користування податковим векселем не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів. Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця. У разі, якщо податковий вексель не погашається векселедавцем у визначений термін, векселедержатель здійснює протест векселя про неоплату згідно з чинним законодавством та протягом одного робочого дня з дня здійснення протесту звертається до банку, який здійснив аваль цього векселя, з опротестованим податковим векселем. Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, наступного за днем звернення векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати суму, яка вказана у цьому векселі, векселедержателю. Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів встановлюється Кабінетом Міністрів України. Акцизний збір сплачується підприємствами вторинного виноробства при придбанні марок акцизного збору на суму, розраховану із ставок акцизного збору на готову продукцію, вироблену з цих виноматеріалів чи сусла".  
    -74- Соболєв С.В.
- проект № 3363 Розділ ІІІ проекту доповнити положенням в такій редакції: „Абзац 5 пункту 20 статті 7 доповнити першим реченням такого змісту: "При отриманні спирту етилового неденатурованого суб'єктами підприємницької діяльності - підприємствами первинного виноробства для виготовлення виноградних виноматеріалів чи сусла акцизний збір не сплачується такими підприємствами, якщо зазначені виноматеріали чи сусло реалізовуються підприємствам вторинного виноробства."  
Враховано редакційно    
    -75- Асадчев В.М.
Розділ ІІІ доповнити положенням такого змісту: статтю 1 доповнити абзацом: „найпопулярніша цінова категорія тютюнових виробів - ціна тютюнових виробів, за якою споживачі купували найбільшу їх кількість протягом календарного року". частину першу статті 6 доповнити абзацами: „При визначенні податкового зобов'язання зі сплати акцизного збору на тютюнові виробі розмір такого зобов'язання не може бути меншим 90 відсотків податкового зобов'язання, нарахованого у відсотках до обороту з реалізації тютюнових виробів, які належать до найпопулярнішої цінової категорії тютюнових виробів. Найпопулярніша цінова категорія тютюнових виробів визначається до 01 квітня поточного року за підсумками минулого календарного в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України„.  
Враховано редакційно    
    -76- Писаренко А.Г.
Розділ ІІІ доповнити пунктом 2 наступного змісту: „Абзац третій статті 1 викласти у наступній редакції: „плата за марки акцизного збору - плата, що вноситься українськими виробниками та імпортерами алкогольних напоїв і тютюнових виробів на покриття витрат на виробництво, зберігання та реалізацію марок акцизного збору. Розмір плати за марки акцизного збору встановлюється Кабінетом Міністрів України та включається до суми акцизного збору, що підлягає сплаті;".  
Відхилено    
87. ІV. У Законі України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 10, ст. 44):   -77- Ващук К.Т.
Розділ ІV проекту виключити.  
Враховано    
88. 1) у підпункті 4.3.2 пункту 4.3 статті 4:       
89. абзац перший після слів "кількості осіб, які перебувають з ним у відносинах найму" доповнити словами "інформації про замовлення сировини, обладнання, тари, етикеток і пробкових матеріалів, що використовуються для виготовлення спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів";       
90. після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:       
91. "Підприємства-виробники сировини, обладнання, тари, етикеток і пробкових матеріалів, що використовуються для виготовлення спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, щомісяця протягом двадцяти днів після закінчення звітного місяця інформують про замовників та обсяги замовлення відповідної продукції податкові органи за місцезнаходженням замовників. За неподання або несвоєчасне подання інформації керівники та інші посадові особи підприємств-виробників зазначеної продукції несуть відповідальність згідно із законодавством. Порядок надання такої інформації встановлюється центральним податковим органом".   -78- Беспалий Б.Я.
У абзаці п'ятому Розділу ІV слово „законодавством" змінити словом „законом".  
Враховано редакційно    
92. У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.       
93. V. У Законі України "Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 15, ст. 84; 1998 р., № 29, ст. 190; 2000 р., № 46, ст. 397; 2001 р., № 10, ст. 44; 2002 р., № 17, ст. 117)   -79- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Текст розділу V викласти у такій редакції: 1) пункт 15-1 статті 8 викласти у такій редакції: „15-1) організовує роботу, пов'язану із здійсненням контролю за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності, що здійснюють роздрібну торгівлю підакцизними товарами, на які встановлено ставки акцизного збору у процентах до обороту з продажу або складова ставки акцизного збору у процентах до обороту з продажу, максимальних роздрібних цін на такі товари, встановлених їх виробниками або імпортерами"; 2) пункт 16-1 статті 10 викласти у такій редакції: „16-1) здійснюють контроль за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності, що здійснюють роздрібну торгівлю підакцизними товарами, на які встановлено ставки акцизного збору у процентах до обороту з продажу або складова ставки акцизного збору у процентах до обороту з продажу, максимальних роздрібних цін на такі товари, встановлених їх виробниками або імпортерами"; 3) пункт 3 частини першої статті 11 доповнити новим абзацом такого змісту: "Призначати представника органу державної податкової служби відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".  
Враховано   4. У Законі України "Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 15, ст. 84; 1998 р., № 29, ст. 190; 2000 р., № 30, ст. 240; 2003 р., № 33-34, ст. 267):  
94. 1) пункт 11 частини першої статті 11 доповнити після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:       
95. "на керівників та інших посадових осіб підприємств-виробників сировини, обладнання, тари, етикеток і пробкових матеріалів, що використовуються для виготовлення спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, винних у неподанні або несвоєчасному поданні органам державної податкової служби інформації про замовників та обсяги замовлення зазначеної продукції, - від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".       
96. У зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий вважати відповідно абзацами шостим - дев'ятим.   -80- Ващук К.Т.
Розділ V проекту виключити.  
Враховано частково   1) пункт 15-1 статті 8 викласти у такій редакції: „15-1) організовує роботу, пов'язану із здійсненням контролю за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності, що здійснюють роздрібну торгівлю підакцизними товарами, на які встановлено ставки акцизного збору у процентах до обороту з продажу або складова ставки акцизного збору у процентах до обороту з продажу, максимальних роздрібних цін на такі товари, встановлених їх виробниками або імпортерами"; 2) пункт 16-1 статті 10 викласти у такій редакції: „16-1) здійснюють контроль за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності, що здійснюють роздрібну торгівлю підакцизними товарами, на які встановлено ставки акцизного збору у процентах до обороту з продажу або складова ставки акцизного збору у процентах до обороту з продажу, максимальних роздрібних цін на такі товари, встановлених їх виробниками або імпортерами"; 3) пункт 3 частини першої статті 11 доповнити новим абзацом такого змісту: "Призначати представника органу державної податкової служби відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".  
97. VІ. У Законі України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 42, ст. 201; 1998 р., № 17, ст. 82; № 52, ст.327; 1999 р., № 30, ст. 241; № 38, ст.350; № 38, ст. 346; № 52, ст.464; 2000 р., № 4, ст. 30; № 19, ст. 145; № 27, ст. 214; № 43, ст. 372; 2001 р., № 24, ст.125; 2002 р., № 50, ст. 365):   -81- Турчинов О.В.
-Н.д.Семинога А.І. (Реєстр.картка №320) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!! .00149943.015-2000) сумішеві з вмістом не менш як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок за ТУУ 30183376.001 або етил-трет-бутилового ефіру (ЕТБЕ) А-76Ек, А-80Ек, А-92Ек, АІ-93Ек, А-95Ек, А-98Ек  
Відхилено 0 євро за 1000 кг  5. У Законі України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 42, ст. 201; 1999 р., № 52, ст.464; 2001 р., № 24, ст.125; 2002 р., № 50, ст. 365; 2003 р, № 33-34, ст. 267):  
98. 1) слова та цифри:       
99. 2710 00 330 2710 00 350       
100. замінити цифрами та словами:   -82- Нощенко М.П.
Абзац третій Розділу VІ проекту викласти в такій редакції: тільки бензини моторні (ГСТУ 320.00149943.015-2000) сумішеві з вмістом не менш як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок за ТУУ 30183376.001 або етил-трет-бутилового ефіру (ЕТБЕ) А-76Ек, А-80Ек, А-92Ек, АІ-93Ек, А-95Ек, А-98Ек  
Враховано частково 0 євро за 1000 кг   
101. 2710 00 330 2710 00 350   -83- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Текст розділу VІ викласти у такій редакції: „1) у назві слова „і ввізного мита" виключити; 2) у статті 1: цифри "2710 00 110, 2710 00 150, 2710 00 210, 2710 00 250, 2710 00 310, 2710 00 370, 2710 00 390, 2710 00 410, 2710 00 450, 2710 00 510, 2710 00 550, 2710 00 590" замінити відповідно цифрами "2710 00 11 00, 2710 00 15 00, 2710 00 21 00, 2710 00 25 00, 2710 00 26 00, 2710 00 37 00, 2710 00 39 00, 2710 00 41 00, 2710 00 45 00, 2710 00 51 00, 2710 00 55 00, 2710 00 59 00"; слова та цифри: 2710 00 330 2710 00 350 Тільки бензини моторні (ГСТУ 320.00149943.015-2000) сумішеві з вмістом не менш як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок за ТУУ 30183376.001 або етил-трет-бутилового ефіру (ЕТБЕ) А-76Ек, А-80Ек, А-92Ек, АІ-93Ек, А-95Ек, А-98Ек 30 євро за 1000 кг 2710 00 330 2710 00 350 Бензини моторні: А-72, А-76, А-80, А-90, А-91, А-92, АІ-93, А-95, А-96, А-98 та бензини моторні інших марок 60 євро за 1000 кг 2710 00 610 2710 00 650 2710 00 690 Важкі дистиляти (дизельне пальне) 30 євро за 1000 кг 3811190000 Високооктанові кисневмісні домішки до бензинів (ТУУ 30183376.001-2000) 0 замінити словами та цифрами: 2710002711 2710002731 2710002901 2710003201 2710003411 2710003431 2710003601 тільки бензини моторні (ГСТУ 320.00149943.015-2000) сумішеві з вмістом не менш як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок (ВКД) А-76 Ек, А-80 Ек, А-92 Ек, АІ-93 Ек, А-95 Ек, А-98 Ек 14 %, але не менше 50 євро за 1000 кг 2710002719 2710002739 2710002790 2710002909 2710003209 2710003419 2710003439 2710003490 2710003609 бензини моторні: А-72, А-76, А-80, А-90, А-91, А-92, АІ-93, А-95, А-96, А-98 та бензини моторні інших марок 18 %, але не менше 66 євро за 1000 кг 2710006100 2710006500 2710006900 Важкі дистиляти (дизельне пальне) 10 %, але не менше 30 євро за 1000 кг 3811190000 Високооктанові кисневмісні добавки до бензинів 16 гривень за 1 кг. останній абзац замінити дев'ятьма абзацами такого змісту: "Ставка акцизного збору в розмірі 14%, але не менше 50 євро за 1000 кг, застосовується при виробництві бензинів моторних (ГСТУ 320.00149943.015-2000) сумішевих з вмістом не менш як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок (далі - ВКД) нафтопереробними підприємствами, визначеними Кабінетом Міністрів України, в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України для кожного підприємства (однієї юридичної особи). ВКД до бензинів виробляються державними спиртовими заводами, визначеними Кабінетом Міністрів України, з обов'язковою денатурацією ВКД бензином. До отримання ВКД нафтопереробне підприємство, визначене Кабінетом Міністрів України, видає податковий вексель, авальований банком, на суму акцизного збору виходячи з обсягу ВКД, що буде отримуватися. Строк, на який видається авальований податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днів. Видача податкового векселя здійснюється до моменту отримання ВКД. Податковий вексель може бути видано лише нафтопереробним підприємством, що визначено Кабінетом Міністрів України виробником бензинів моторних сумішевих, та отримало квоту на виробництво таких бензинів. Обов'язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем. За отримання та користування податковим векселем не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів. Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця. Податковий вексель вважається погашеним у разі підтвердження актом представника органу державної податкової служби факту використання ВКД на виготовлення відповідної кількості бензинів моторних (ГСТУ 320.00149943.015-2000) сумішевих з вмістом не менш як 5 відсотків ВКД та відповідності цих бензинів встановленим ГСТУ вимогам"; 3) статтю 3 викласти у такій редакції: "3. У разі роздрібної торгівлі суб'єктами підприємницької діяльності нафтопродуктами, на які встановлено ставки акцизного збору у процентах до обороту з продажу або складова ставки акцизного збору у процентах до обороту з продажу, за цінами, вищими від максимальних роздрібних цін на такі нафтопродукти, встановлених їх виробниками або імпортерами, з таких суб'єктів підприємницької діяльності справляється штраф у розмірі 5000 гривень, а у разі повторного протягом року порушення - 10000 гривень".  
Враховано   2710 00 330 2710 00 350 тільки бензини моторні (ГСТУ 320.00149943.015-2000) сумішеві з вмістом не менш як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок за ТУУ 30183376.001 або етил-трет-бутилового ефіру (ЕТБЕ) А-76Ек, А-80Ек, А-92Ек, АІ-93Ек, А-95Ек, А-98Ек 35 євро за 1000 кг „1) у назві слова „і ввізного мита" виключити; 2) у статті 1: цифри "2710 00 110, 2710 00 150, 2710 00 210, 2710 00 250, 2710 00 310, 2710 00 370, 2710 00 390, 2710 00 410, 2710 00 450, 2710 00 510, 2710 00 550, 2710 00 590" замінити відповідно цифрами "2710 00 11 00, 2710 00 15 00, 2710 00 21 00, 2710 00 25 00, 2710 00 26 00, 2710 00 37 00, 2710 00 39 00, 2710 00 41 00, 2710 00 45 00, 2710 00 51 00, 2710 00 55 00, 2710 00 59 00"; слова та цифри: 2710 00 330 2710 00 350 Тільки бензини моторні (ГСТУ 320.00149943.015-2000) сумішеві з вмістом не менш як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок за ТУУ 30183376.001 або етил-трет-бутилового ефіру (ЕТБЕ) А-76Ек, А-80Ек, А-92Ек, АІ-93Ек, А-95Ек, А-98Ек 30 євро за 1000 кг 2710 00 330 2710 00 350 Бензини моторні: А-72, А-76, А-80, А-90, А-91, А-92, АІ-93, А-95, А-96, А-98 та бензини моторні інших марок 60 євро за 1000 кг 2710 00 61 00 2710 00 65 00 2710 00 69 00 Важкі дистиляти (дизельне пальне) 30 євро за 1000 кг 3811190000 Високооктанові кисневмісні домішки до бензинів (ТУУ 30183376.001-2000) 0 замінити словами та цифрами: 2710002711 2710002731 2710002901 2710003201 2710003411 2710003431 2710003601 тільки бензини моторні (ГСТУ 320.00149943.015-2000) сумішеві з вмістом не менш як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок (ВКД) А-76 Ек, А-80 Ек, А-92 Ек, АІ-93 Ек, А-95 Ек, А-98 Ек 14 %, але не менше 50 євро за 1000 кг 2710002719 2710002739 2710002790 2710002909 2710003209 2710003419 2710003439 2710003490 2710003609 бензини моторні: А-72, А-76, А-80, А-90, А-91, А-92, АІ-93, А-95, А-96, А-98 та бензини моторні інших марок 18 %, але не менше 66 євро за 1000 кг 2710006100 2710006500 2710006900 Важкі дистиляти (дизельне пальне) 10 %, але не менше 30 євро за 1000 кг 3811190000 Високооктанові кисневмісні добавки до бензинів 16 гривень за 1 кг. останній абзац замінити дев'ятьма абзацами такого змісту: "Ставка акцизного збору в розмірі 14%, але не менше 50 євро за 1000 кг, застосовується при виробництві бензинів моторних (ГСТУ 320.00149943.015-2000) сумішевих з вмістом не менш як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок (далі - ВКД) нафтопереробними підприємствами, визначеними Кабінетом Міністрів України, в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України для кожного підприємства (однієї юридичної особи). ВКД до бензинів виробляються державними спиртовими заводами, визначеними Кабінетом Міністрів України, з обов'язковою денатурацією ВКД бензином. До отримання ВКД нафтопереробне підприємство, визначене Кабінетом Міністрів України, видає податковий вексель, авальований банком, на суму акцизного збору виходячи з обсягу ВКД, що буде отримуватися. Строк, на який видається авальований податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днів. Видача податкового векселя здійснюється до моменту отримання ВКД. Податковий вексель може бути видано лише нафтопереробним підприємством, що визначено Кабінетом Міністрів України виробником бензинів моторних сумішевих, та отримало квоту на виробництво таких бензинів. Обов'язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем. За отримання та користування податковим векселем не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів. Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця. Податковий вексель вважається погашеним у разі підтвердження актом представника органу державної податкової служби факту використання ВКД на виготовлення відповідної кількості бензинів моторних (ГСТУ 320.00149943.015-2000) сумішевих з вмістом не менш як 5 відсотків ВКД та відповідності цих бензинів встановленим ГСТУ вимогам"; 3) статтю 3 викласти у такій редакції: "3. У разі роздрібної торгівлі суб'єктами підприємницької діяльності нафтопродуктами, на які встановлено ставки акцизного збору у процентах до обороту з продажу або складова ставки акцизного збору у процентах до обороту з продажу, за цінами, вищими від максимальних роздрібних цін на такі нафтопродукти, встановлених їх виробниками або імпортерами, з таких суб'єктів підприємницької діяльності справляється штраф у розмірі 5000 гривень, а у разі повторного протягом року порушення - 10000 гривень".  
    -84- Кабінет Міністрів України
Доповнити проект такими положеннями:0901 Кава смажена або несмажена, з кофеїном або без кофеїну; кавова шкаралупа та оболонки зерен кави; замінники кави з вмістом кави у будь-якій пропорції: 0,2 євро за 1 кг 1806 20 1806 31 1806 32 Шоколад та інші готові харчові продукти з вмістом какао 0,1 євро за 1 кг 1806 90 11 00 - 1806 90 39 90 Шоколад та інші готові харчові продукти з вмістом какао, інші 0,3 євро за 1 кг 2101 11 11 11 2101 11 11 12 розчинна кава 0,8 євро за 1 кг 4011 10 00 00 Шини пневматичні гумові нові для легкових автомобілів (включаючи автомобілі з кузовом типу "універсал" та спортивні автомобілі) 5 євро за 1 шт.  
Відхилено    
102. VІІ. У Законі України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" (1996 р., № 28, ст. 13; 1997 р., № 15, ст. 116; № 34, ст. 211; 1998 р., № 26, ст. 157; 1999 р., № 37, ст. 333; 2000 р., № 23, ст. 180; 2001 р., № 4, ст. 18; № 24, ст. 125; 2002 р., № 50, ст. 365):   -85- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Текст розділу VІІ викласти у такій редакції: 1) у статті 1: після слів „Затвердити ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" доповнити словами „ (з урахуванням статті 2 цього Закону)" слова та цифри: 2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) Вина виноградні натуральні, включаючи вина з доданням спирту та міцні (з урахуванням статті 2 цього Закону) 0,25 грн. за 1 л замінити цифрами та словами: 2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) Вина виноградні натуральні з вмістом цукру не більш як 3 г/дм-3 (сухі) та марочні кріплені 0,25 грн. за 1 л слова та цифри: 2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) Тільки вина виноградні натуральні з доданням цукру 0,92 грн. за 1 л замінити цифрами та словами: 0,92 грн. за 1 л 2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) Вина виноградні натуральні із вмістом цукру більш як 3 г/дм-3 (напівсухі, напівсолодкі) 0,92 грн. за 1 л 2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) Вина виноградні з доданням спирту та міцні (кріплені) крім марочних кріплених 0,10 грн. за 1 об'ємний відсоток спирту в 1 літрі слова та цифри: 2,6 грн. за 1 л 2206 Інші зброджені напої (сидр яблучний та грушевий, грушівка (перрі), напій медовий), напої змішані, які містять алкоголь та суміші алкогольних напоїв з безалкогольними 2,6 грн. за 1 л замінити цифрами та словами: 1 грн. за 1 л 2206 00 Зброджені плодові та ягідні напої (сидр, перрі та інші) з доданням спирту, напої змішані, які містять алкоголь та суміші алкогольних напоїв з безалкогольними (крім зброджених плодових та ягідних напоїв (сидру, перрі та інших) без додання спирту) 0,10 грн. за 1 об'ємний відсоток спирту в 1 літрі 2206 00 Тільки зброджені плодові та ягідні напої (сидр, перрі та інші) без додання спирту 1,2 грн. за 1 л слова та цифри: 2208 20 89 00 Тільки спирт коньячний 0 замінити цифрами та словами: 2208 20 89 00 Тільки спирт коньячний 16 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту 2) у статті 2: абзац другий викласти у такій редакції: "на вироблені в Україні з вітчизняної сировини виноматеріали (крім сухих) (код згідно з УКТ ЗЕД - 2204 30), що реалізуються посередницьким організаціям і населенню, та виноматеріали (крім сухих), вироблені на підприємствах первинного виноробства для суб'єктів підприємницької діяльності, що не є виробниками виноробної сировини (винограду), крім підприємств вторинного виноробства, які використовують ці виноматеріали для виробництва готової продукції, - 1,5 гривні за 1 літр"; абзац третій викласти у такій редакції: "тимчасово до 1 січня 2006 року на вина виноградні з доданням спирту та міцні крім марочних кріплених (коди згідно з УКТ ЗЕД - 2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) і вина плодово-ягідні з доданням спирту (коди згідно з УКТ ЗЕД - 2206 00) - 0,06 гривні за 1 об'ємний відсоток спирту в 1 літрі"; доповнити двома абзацами такого змісту: "на спирт коньячний та спирт етиловий ректифікований виноградний, що використовується його виробниками для власних потреб при виробництві коньяків (бренді) та вин - 0; на спирт коньячний, реалізований підприємством, яке має ліцензію на виробництво спирту коньячного або коньяку, іншому підприємству, яке має ліцензію на виробництво спирту коньячного або коньяку, відповідно до виданого згідно з чинним законодавством наряду, - 0"; 3) статтю 3 викласти у такій редакції: "Стаття 3. Встановити на спирт етиловий, що використовується закладами та установами охорони здоров'я для забезпечення лікувально-діагностичного процесу і виконання лабораторних досліджень, а також суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів, у межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України, ставку акцизного збору в розмірі 2,0 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту. Встановити на спирт етиловий, що використовується підприємствами вторинного виноробства для виготовлення виноградних, плодових та інших вин, ставку акцизного збору в розмірі 16 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту. Встановити на спирт етиловий, що використовується суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення оцту спиртового в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України, ставку акцизного збору в розмірі 3,0 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту. Встановити на спирт етиловий, що використовується суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення парфумів, вибухових речовин та нітроцелюлози в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України, ставку акцизного збору в розмірі 3,0 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту. Встановити, тимчасово до 1 січня 2006 року, на спирт етиловий денатурований (спирт технічний), що використовується для виробництва продукції за переліком, який затверджується Кабінетом Міністрів України, в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України, ставку акцизного збору в розмірі 3,0 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту. До відвантаження спирту етилового з акцизного складу в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України, суб'єкт підприємницької діяльності, який буде використовувати спирт етиловий для цілей, передбачених цією статтею, видає податковий вексель, авальований банком, на суму, яка нарахована на обсяг спирту етилового, що буде отримуватися, за різницею між ставкою акцизного збору на спирт етиловий у розмірі 16 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту і ставкою 2,0 гривні або 3,0 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту відповідно. До відвантаження спирту етилового з акцизного складу підприємствам первинного виноробства в термін з 1 серпня до 1 грудня відповідного року і використання ними цього спирту для виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла, в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України, підприємство первинного виноробства видає податковий вексель, авальований банком, на суму, яка нарахована на обсяг спирту етилового, що буде отримуватися, за ставкою акцизного збору на спирт етиловий у розмірі 16 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту без сплати акцизного збору. При використанні спирту етилового підприємствами первинного виноробства для виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла авальований податковий вексель повинен бути погашений до 31 грудня відповідного року. Видача податкового векселя здійснюється до моменту відвантаження спирту етилового з акцизного складу. При отриманні спирту етилового підприємство-векселедавець за участю представника державної податкової служби, який призначений здійснювати контроль на такому підприємстві, складає акт про фактично отриману кількість спирту з розрахунком акцизного збору на цю кількість спирту. Цей акт є коригуванням вже наданого авальованого податкового векселя із зазначенням остаточної суми акцизного збору, яка підлягає сплаті. Податковий вексель може бути видано лише особою, яка є виробником товарів, визначених цією статтею. Обов'язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем. За отримання та користування податковим векселем не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів. Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця. Податковий вексель вважається погашеним у разі підтвердження актом уповноваженого представника органу державної податкової служби факту використання спирту етилового на виготовлення відповідної кількості товарів, визначених цією статтею, та відповідності цих товарів встановленим вимогам щодо вмісту спирту. При цьому податковий вексель, виданий до відвантаження спирту етилового, що використовується підприємствами первинного виноробства для виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла, вважається погашеним, якщо для виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла використано не менше 95 відсотків отриманого спирту, що підтверджується актом уповноваженого представника органу державної податкової служби на підприємстві. У разі, якщо податковий вексель не погашається векселедавцем у визначений термін, векселедержатель здійснює протест векселя про неоплату згідно з чинним законодавством та протягом одного робочого дня з дня здійснення протесту звертається до банку, який здійснив аваль цього векселя, з опротестованим податковим векселем. Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, наступного за днем звернення векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати суму, яка вказана у цьому векселі, векселедержателю. До відвантаження з акцизного складу спирту етилового, що використовується для виготовлення непідакцизної продукції (згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України), призначеної для вивезення (експортування) за межі митної території України, суб'єкт підприємницької діяльності видає податковий вексель, авальований банком, на суму, обчислену виходячи з обсягу спирту етилового, що буде отримуватися, та ставки акцизного збору у розмірі 16 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту без сплати акцизного збору. Податковий вексель вважається погашеним у разі підтвердження вивезення (експортування) продукції за межі митної території України, що засвідчується належно оформленою вантажною митною декларацією з написом митного органу про фактичне вивезення цих товарів за межі митної території України, засвідченим підписом відповідальної посадової особи і гербовою печаткою відповідного митного органу, а також отриманням відповідних валютних коштів. Строк, на який видається авальований податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днів. Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, що видаються до отримання спирту етилового, який використовується на виготовлення товарів, визначених цією статтею, встановлюється Кабінетом Міністрів України. Форми актів, передбачених цією статтею, встановлюються центральним органом державної податкової служби України. Установити, що парфумерні рідини розливаються у флакони об'ємом не більше 255 см-3. Установити, що спирт етиловий, який використовується як лікарський засіб, та спиртові або водно-спиртові настої (настоянки) розливаються тільки у флакони з медичного скла об'ємом не більше ніж 100 см-3 і реалізуються вроздріб тільки через аптечні заклади. Порушення встановлених цією статтею вимог щодо виду та місткості тари, в яку розливаються парфумерні рідини, спирт етиловий, який використовується як лікарський засіб, та спиртові або водно-спиртові настої (настоянки), вважається нецільовим використанням спирту етилового і тягне за собою передбачену законом відповідальність. Спирт етиловий, який відвантажується з акцизного складу для цілей, передбачених цією статтею, понад квоти, встановлені Кабінетом Міністрів України, оподатковується акцизним збором за ставкою у розмірі 16 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту"; 4) статтю 7 виключити.  
Враховано   6. У Законі України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 180; 2001 р., № 4, ст. 18, № 24, ст. 125; 2002 р., № 50, ст. 365; 2003 р., № 33-34, ст. 267; 2004 р., № 5, ст. 32; із змінами, внесеними Законом України від 27 листопада 2003 року № 1344-ІV):  
103. 1) у статті 1:      1) у статті 1: після слів „Затвердити ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" доповнити словами „ (з урахуванням статті 2 цього Закону)"  
104. слова та цифри:      слова та цифри:  
105. 2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) Вина виноградні натуральні, включаючи вина з доданням спирту та міцні (з урахуванням статті 2 цього Закону) 0,25 грн. за 1 л      2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) Вина виноградні натуральні, включаючи вина з доданням спирту та міцні (з урахуванням статті 2 цього Закону) 0,25 грн. за 1 л  
106. замінити цифрами та словами:      замінити цифрами та словами:  
107. 2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) Вина виноградні натуральні та міцні (з урахуванням статті 2 цього Закону) 0,25 грн. за 1 л      2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) Вина виноградні натуральні з вмістом цукру не більш як 3 г/дм-3 (сухі) та марочні кріплені 0,25 грн. за 1 л  
108. слова та цифри:      слова та цифри:  
109. 2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) Тільки вина виноградні натуральні з доданням цукру 0,92 грн. за 1 л      2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) Тільки вина виноградні натуральні з доданням цукру 0,92 грн. за 1 л  
110. замінити цифрами та словами:      замінити цифрами та словами:  
111. 2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) Тільки вина виноградні натуральні натуральні з масою концентрації цукру більше 0,3 г/100 см3      2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) Вина виноградні натуральні із вмістом цукру більш як 3 г/дм-3 (напівсухі, напівсолодкі) 0,92 грн. за 1 л 2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) Вина виноградні з доданням спирту та міцні (кріплені) крім марочних кріплених 0,10 грн. за 1 об'ємний відсоток спирту в 1 літрі  
112. слова та цифри:      слова та цифри:  
113. 2206 Інші зброджені напої (сидр яблучний та грушевий, грушівка (перрі), напій медовий), напої змішані, які містять алкоголь та суміші алкогольних напоїв з безалкогольними      2206 Інші зброджені напої (сидр яблучний та грушевий, грушівка (перрі), напій медовий), напої змішані, які містять алкоголь та суміші алкогольних напоїв з безалкогольними 2,6 грн. за 1 л  
114. замінити цифрами та словами:      замінити цифрами та словами:  
115. 2206 Інші зброджені напої (сидр яблучний та грушевий, грушівка (перрі), напій медовий), напої змішані, які містять алкоголь та суміші алкогольних напоїв з безалкогольними      2206 00 Зброджені плодові та ягідні напої (сидр, перрі та інші) з доданням спирту, напої змішані, які містять алкоголь та суміші алкогольних напоїв з безалкогольними (крім зброджених плодових та ягідних напоїв (сидру, перрі та інших) без додання спирту) 0,10 грн. за 1 об'ємний відсоток спирту в 1 літрі 2206 00 Тільки зброджені плодові та ягідні напої (сидр, перрі та інші) без додання спирту 1,2 грн. за 1 л слова та цифри: 2208 20 89 00 Тільки спирт коньячний 0 замінити цифрами та словами: 2208 20 89 00 Тільки спирт коньячний 16 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту 2) у статті 2 абзац другий викласти у такій редакції: "на вироблені в Україні з вітчизняної сировини виноматеріали (крім сухих) (код згідно з УКТ ЗЕД - 2204 30), що реалізуються посередницьким організаціям і населенню, та виноматеріали (крім сухих), вироблені на підприємствах первинного виноробства для суб'єктів підприємницької діяльності, що не є виробниками виноробної сировини (винограду), крім підприємств вторинного виноробства, які використовують ці виноматеріали для виробництва готової продукції, - 1,5 гривні за 1 літр"; абзац третій викласти у такій редакції: "тимчасово до 1 січня 2006 року на вина виноградні з доданням спирту та міцні крім марочних кріплених (коди згідно з УКТ ЗЕД - 2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) і вина плодово-ягідні з доданням спирту (коди згідно з УКТ ЗЕД - 2206 00) - 0,06 гривні за 1 об'ємний відсоток спирту в 1 літрі"; доповнити двома абзацами такого змісту: "на спирт коньячний та спирт етиловий ректифікований виноградний, що використовується його виробниками для власних потреб при виробництві коньяків (бренді) та вин - 0; на спирт коньячний, реалізований підприємством, яке має ліцензію на виробництво спирту коньячного або коньяку, іншому підприємству, яке має ліцензію на виробництво спирту коньячного або коньяку, відповідно до виданого згідно з чинним законодавством наряду, - 0"; 3) статтю 3 викласти у такій редакції: "Стаття 3. Встановити на спирт етиловий, що використовується закладами та установами охорони здоров'я для забезпечення лікувально-діагностичного процесу і виконання лабораторних досліджень, а також суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів, у межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України, ставку акцизного збору в розмірі 2,0 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту. Встановити на спирт етиловий, що використовується підприємствами вторинного виноробства для виготовлення виноградних, плодових та інших вин, ставку акцизного збору в розмірі 16 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту. Встановити на спирт етиловий, що використовується суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення оцту спиртового в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України, ставку акцизного збору в розмірі 3,0 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту. Встановити на спирт етиловий, що використовується суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення парфумів, вибухових речовин та нітроцелюлози в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України, ставку акцизного збору в розмірі 3,0 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту. Встановити, тимчасово до 1 січня 2006 року, на спирт етиловий денатурований (спирт технічний), що використовується для виробництва продукції за переліком, який затверджується Кабінетом Міністрів України, в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України, ставку акцизного збору в розмірі 3,0 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту. До відвантаження спирту етилового з акцизного складу в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України, суб'єкт підприємницької діяльності, який буде використовувати спирт етиловий для цілей, передбачених цією статтею, видає податковий вексель, авальований банком, на суму, яка нарахована на обсяг спирту етилового, що буде отримуватися, за різницею між ставкою акцизного збору на спирт етиловий у розмірі 16 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту і ставкою 2,0 гривні або 3,0 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту відповідно. До відвантаження спирту етилового з акцизного складу підприємствам первинного виноробства в термін з 1 серпня до 1 грудня відповідного року і використання ними цього спирту для виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла, в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України, підприємство первинного виноробства видає податковий вексель, авальований банком, на суму, яка нарахована на обсяг спирту етилового, що буде отримуватися, за ставкою акцизного збору на спирт етиловий у розмірі 16 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту без сплати акцизного збору. При використанні спирту етилового підприємствами первинного виноробства для виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла авальований податковий вексель повинен бути погашений до 31 грудня відповідного року. Видача податкового векселя здійснюється до моменту відвантаження спирту етилового з акцизного складу. При отриманні спирту етилового підприємство-векселедавець за участю представника державної податкової служби, який призначений здійснювати контроль на такому підприємстві, складає акт про фактично отриману кількість спирту з розрахунком акцизного збору на цю кількість спирту. Цей акт є коригуванням вже наданого авальованого податкового векселя із зазначенням остаточної суми акцизного збору, яка підлягає сплаті. Податковий вексель може бути видано лише особою, яка є виробником товарів, визначених цією статтею. Обов'язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем. За отримання та користування податковим векселем не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів. Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця. Податковий вексель вважається погашеним у разі підтвердження актом уповноваженого представника органу державної податкової служби факту використання спирту етилового на виготовлення відповідної кількості товарів, визначених цією статтею, та відповідності цих товарів встановленим вимогам щодо вмісту спирту. При цьому податковий вексель, виданий до відвантаження спирту етилового, що використовується підприємствами первинного виноробства для виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла, вважається погашеним, якщо для виготовлення виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла використано не менше 95 відсотків отриманого спирту, що підтверджується актом уповноваженого представника органу державної податкової служби на підприємстві. У разі, якщо податковий вексель не погашається векселедавцем у визначений термін, векселедержатель здійснює протест векселя про неоплату згідно з чинним законодавством та протягом одного робочого дня з дня здійснення протесту звертається до банку, який здійснив аваль цього векселя, з опротестованим податковим векселем. Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, наступного за днем звернення векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати суму, яка вказана у цьому векселі, векселедержателю.  
116. 2) у статті 3 частину п'ятнадцяту викласти у такій редакції:       
117. „При отриманні спирту етилового, що використовується вітчизняними виробниками - суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення етилацетату призначеного для експорту з України, на всю суму акцизного збору, нарахованого на обсяг спирту етилового, видається податковий вексель, авальований банком. Вексель погашається після підтвердження про фактичне вивезення готової продукції за межі митної території України".      До відвантаження з акцизного складу спирту етилового, що використовується для виготовлення непідакцизної продукції (згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України), призначеної для вивезення (експортування) за межі митної території України, суб'єкт підприємницької діяльності видає податковий вексель, авальований банком, на суму, обчислену виходячи з обсягу спирту етилового, що буде отримуватися, та ставки акцизного збору у розмірі 16 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту без сплати акцизного збору. Податковий вексель вважається погашеним у разі підтвердження вивезення (експортування) продукції за межі митної території України, що засвідчується належно оформленою вантажною митною декларацією з написом митного органу про фактичне вивезення цих товарів за межі митної території України, засвідченим підписом відповідальної посадової особи і гербовою печаткою відповідного митного органу, а також отриманням відповідних валютних коштів. Строк, на який видається авальований податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днів. Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, що видаються до отримання спирту етилового, який використовується на виготовлення товарів, визначених цією статтею, встановлюється Кабінетом Міністрів України. Форми актів, передбачених цією статтею, встановлюються центральним органом державної податкової служби України. Установити, що парфумерні рідини розливаються у флакони об'ємом не більше 255 см3. Установити, що спирт етиловий, який використовується як лікарський засіб, та спиртові або водно-спиртові настої (настоянки) розливаються тільки у флакони з медичного скла об'ємом не більше ніж 100 см3 і реалізуються вроздріб тільки через аптечні заклади. Порушення встановлених цією статтею вимог щодо виду та місткості тари, в яку розливаються парфумерні рідини, спирт етиловий, який використовується як лікарський засіб, та спиртові або водно-спиртові настої (настоянки), вважається нецільовим використанням спирту етилового і тягне за собою передбачену законом відповідальність. Спирт етиловий, який відвантажується з акцизного складу для цілей, передбачених цією статтею, понад квоти, встановлені Кабінетом Міністрів України, оподатковується акцизним збором за ставкою у розмірі 16 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту";  
118. 3) у статті 7:      4) статтю 7 виключити.  
119. слова та цифри:       
120. 2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) Вина виноградні натуральні, включаючи вина з доданням спирту та міцні 3 грн. за 1 л       
121. замінити цифрами та словами:       
122. 2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00) Вина виноградні натуральні та міцні 3 грн. за 1 л   -86- Ващук К.Т.
Пункт 2 Розділу VІІ проекту доповнити абзацом другим в такій редакції: „Для суб'єктів підприємницької діяльності, які отримали ліцензію на виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів до набрання чинності цим Законом, але не є власниками приміщень та обладнання, ліцензія дійсна протягом року з моменту набрання чинності цим Законом, крім суб'єктів підприємницької діяльності в додатку до ліцензії на виробництво алкогольних напоїв яких зазначені виключно вина та (або) виноматеріали".  
Враховано редакційно   „7. Закон України "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 52, ст. 471; 2001 р., № 4, ст. 19, № 24, ст. 125; 2003 р., № 33-34, ст. 267) викласти у такій редакції: "Закон України "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби"  
    -87- Кальніченко І.В.
Абзац другий пункту 2 Розділу VІІ проекту викласти у такій редакції: „При отриманні спирту етилового, що використовується вітчизняними виробниками - суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення етилацетату та лікарських засобів у вигляді бальзамів та настоянок, призначених для експорту з України, на всю суму акцизного збору, нарахованого на обсяг спирту етилового, видається податковий вексель, авальований банком. Вексель погашається після підтвердження про фактичне вивезення готової продукції за межі митної території України".  
Враховано редакційно    
    -88- Соболєв С.В.
Пункт 2 Розділу VІІ проекту викласти в такій редакції: „2) доповнити статтю 3 новою частиною сьомою такого змісту: „При отриманні спирту етилового неденатурованого суб'єктами підприємницької діяльності - підприємствами первинного виноробства для виготовлення виноградних виноматеріалів чи сусла акцизний збір не сплачується такими підприємствами, якщо зазначені вино матеріали чи сусло реалізовуються підприємствам вторинного виноробства". У зв'зку з цим частини сьому-вісімнадцяту вважати відповідно частинами восьмою-дев'ятнадцятою. Доповнити статтю 3 новою частиною восьмою наступного змісту: „Для отримання спирту етилового неденатурованого суб'єктами підприємницької діяльності - підприємствами первинного виноробства для виготовлення виноградних виноматеріалів чи сусла такими підприємствами видається податковий вексель, строк погашення кого не може перевищувати 180 календарних днів". У зв'зку з цим частини восьму-вісімнадцяту вважати відповідно частинами дев'ятою-дев'ятнадцятою. Частину шістнадцяту статті 3 викласти в такій редакції: „При отриманні спирту етилового, що використовується вітчизняними виробниками - суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення етилацетату призначеного для експорту з України, на всю суму акцизного збору, нарахованого на обсяг спирту етилового, видається податковий вексель, авальований банком. Вексель погашається після підтвердження про фактичне вивезення готової продукції за межі митної території України".  
Враховано редакційно    
    -89- Ващук К.Т.
Розділ VІІ проекту доповнити положенням в такій редакції: „Частину сьому статті 3 доповнити абзацом в такій редакції: „При отриманні спирту етилового неденатурованого суб'єктами підприємницької діяльності - підприємствами первинного виноробства для виготовлення виноградних виноматеріалів чи сусла акцизний збір не сплачується такими підприємствами, якщо зазначені виноматеріали чи сусло реалізовуються підприємствам вторинного виноробства".  
Враховано редакційно    
    -90- Соболєв С.В.
Розділ VІІ проекту доповнити положенням в такій редакції: „у статті 3 абзац 4 виключити".  
Враховано редакційно    
    -91- Кальніченко І.В.
Розділ VІІ проекту доповнити новим пунктом 3 в такій редакції: „3) У статті 3 частину 18 викласти у такій редакції: „Установити, що спирт етиловий, який використовується як лікарський засіб, та спиртові або водно-спиртові настої реалізуються вроздріб тільки через аптеки у флаконах з медичного скла об'ємом не більше ніж 100 куб. сантиметрів, крім таких лікарських засобів, як бальзами, і 200 куб. сантиметрів, якщо курсова лікарська доза їх перевищує 200 мл." У зв'язку з цим пункт 3 Розділу VІІ вважати пунктом 4.  
Враховано редакційно    
    -92- Зубець М.В.
Пропоную у Законі України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої": поняття „вина виноградні натуральні, включаючи вина з додаванням спирту та міцні" замінити поняттям „вина виноградні натуральні, включаючи кріплені"; поняття „тільки вина виноградні натуральні із додаванням цукру" виключити; визначити ставки акцизного збору для сухих і кріплених виноматеріалів; встановити порядок нарахування акцизного збору, який би виключав подвійне оподаткування (спирту для кріплених виноматеріалів та кінцевої продукції); поширити застосування ставки акцизного збору на спирт етиловий, який використовується НВАО „Масандра", на спирт для дослідних господарств ІВіВ „Магарач", інших підприємств галузі та виконання НДР, спрямованих на створення нових технологій марочних вин.  
Враховано редакційно    
    -93- Поліщук М.Є.
Жебрівський П.І.
Розділ VІІ проекту доповнити такими положеннями: „частини першу та другу статті 3 викласти у такій редакції: Стаття 3. Встановити на спирт етиловий, що використовується закладами та установами охорони здоров'я для забезпечення лікувально-діагностичного процесу і виконання лабораторних досліджень та виробниками - суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів, ставку акцизного збору в розмірі 0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту. Встановити на спирт етиловий, що використовується виробниками ( суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення вибухових речовин, нітроцелюлози, парфумів та оцту спиртового, ставку акцизного збору в розмірі 2,0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту".  
Відхилено    
    -94- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Доповнити проект такими положеннями: „7. Закон України "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 52, ст. 471; 2001 р., № 4, ст. 19, № 24, ст. 125; 2003 р., № 33-34, ст. 267) викласти у такій редакції: "Закон України "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби" Стаття 1. Установити такі ставки акцизного збору на тютюнові вироби: Код товару (продукції) за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності Опис товару (продукції) згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності Ставки акцизного збору у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) та у процентах до обороту з продажу товару (продукції) 2401 Тютюнова сировина Тютюнові відходи 0 2402 10 00 00 Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили [тонкі сигари], з вмістом тютюну 20 гривень за 100 шт. + 5 % 2402 20 90 10 Сигарети без фільтру з тютюну (цигарки) 5 гривень за 1000 шт. + 5 % 2402 20 90 20 Сигарети з фільтром з тютюну 11,5 гривень за 1000 шт. + 5 % 2403 (крім 2403 99 10 00, 2403 10 10 00) Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн "гомогенізований" або "відновлений"; тютюнові екстракти та есенції 0 2403 10 10 00 Тютюн для паління, з вмістом або без вмісту замінників у будь-якій пропорції у первинних упаковках масою нетто не більш як 500 г 10 гривень за 1 кг + 5% 2403 99 10 00 Жувальний і нюхальний тютюн 10 гривень за 1 кг + 5%"; Стаття 2. Тимчасово, протягом 2004 та 2005 років при визначенні податкового зобов'язання зі сплати акцизного збору на тютюнові вироби, що обчислюється у процентах до обороту з продажу товару (продукції), розмір такого зобов'язання не може бути менше 1,5 гривень за 1000 сигарет без фільтру та 2,5 гривень за 1000 сигарет з фільтром".  
Враховано    
123. я:   -95- Писаренко А.Г.
Доповнити проект такими положеннями: „Статтю 1 Закону України „Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби" після цифр та слів: „2402 20 90 20 сигарети з фільтром з тютюну11,5 гривень за 1000 шт.5 %" доповнити цифрами і словами: „2402 20 90 30сигарети з фільтром з тютюну або його замінників міжнародних ліцензійних марок, які не є власністю українських суб'єктів підприємницької діяльності30 гривень за 1000 шт.5 %" Розділ ІV Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 18, ст. 781; Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 45, ст. 239; 2002 р., № 9, ст. 68, № 18-19, ст. 133, № 32, ст. 23, № 33, ст. 237; 2003 р., № 7, ст. 64, № 8-9, ст. 85, № 26, ст. 187, ст. 188, № 29, ст. 235, № 39, ст. 335; 2004 р., № 5, ст. 24), після цифр та слів: "2402 20 90 20- - - сигарети з фільтром з тютюну 3 євро за 1000 шт.5 євро за 1000 шт." доповнити цифрами та словами: "2402 20 90 30- - - сигарети міжнародних ліцензійних марок, позначені знаками для товарів і послуг, які були вперше зареєстровані або використані не в Україні або не на території колишнього СРСР, з фільтром з тютюну3 євро за 1000 шт.5 євро за 1000 шт."  
Відхилено   Стаття 1. Установити такі ставки акцизного збору на тютюнові вироби: Код товару (продукції) за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності Опис товару (продукції) згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності Ставки акцизного збору у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) та у процентах до обороту з продажу товару (продукції) 2401 Тютюнова сировина Тютюнові відходи 0 2402 10 00 00 Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили [тонкі сигари], з вмістом тютюну 20 гривень за 100 шт. + 5 % 2402 20 90 10 Сигарети без фільтру з тютюну (цигарки) 5 гривень за 1000 шт. + 5 % 2402 20 90 20 Сигарети з фільтром з тютюну 11,5 гривень за 1000 шт. + 5 % 2403 (крім 2403 99 10 00, 2403 10 10 00) Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн "гомогенізований" або "відновлений"; тютюнові екстракти та есенції 0 2403 10 10 00 Тютюн для паління, з вмістом або без вмісту замінників у будь-якій пропорції у первинних упаковках масою нетто не більш як 500 г 10 гривень за 1 кг + 5% 2403 99 10 00 Жувальний і нюхальний тютюн 10 гривень за 1 кг + 5%"; Стаття 2. Тимчасово, протягом 2004 та 2005 років при визначенні податкового зобов'язання зі сплати акцизного збору на тютюнові вироби, що обчислюється у процентах до обороту з продажу товару (продукції), розмір такого зобов'язання не може бути менше 1,5 гривень за 1000 сигарет без фільтру та 2,5 гривень за 1000 сигарет з фільтром". 8. У статті 13 Закону України "Про підтвердження відповідності" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 32, ст. 169): частину першу доповнити абзацами п'ятим і шостим такого змісту: "надавати інформацію про сертифікацію продукції шляхом зазначення реєстраційних номерів сертифікатів відповідності в документах, згідно з якими здійснюється передача відповідної продукції; надавати інформацію про наявність декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердження відповідності на відповідний вид продукції, шляхом зазначення реєстраційних номерів декларації про відповідність у документах, згідно з якими здійснюється передача такої продукції"; абзац другий частини другої викласти в такій редакції: "реалізовувати продукцію за умови наявності у документах, згідно з якими здійснюється передача відповідної продукції, реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердження відповідності на даний вид продукції". 9. У Законі України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 19, ст. 98; 2002 р., № 48, ст. 359): 1) у статті 7: абзац перший частини першої після слів "харчових продуктів" доповнити словами " (крім підакцизних товарів)"; доповнити частиною такого змісту: "Вимоги до маркування підакцизних товарів встановлюються законами України, які регулюють питання виробництва та обігу таких товарів"; 2) абзац шостий частини першої статті 20 доповнити реченням другим такого змісту: "У разі маркування виробником або імпортером кожної одиниці харчового продукту знаком відповідності на підставах та в порядку, передбачених законом, наявність сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності є обов'язковою лише для самого виробника або імпортера харчових продуктів". 10. У Законі України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 44, ст. 281; 1998 р., № 26, ст. 148; 2002 р., № 8, ст. 62): у тексті Закону слова "Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності" у всіх відмінках замінити словами "Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД)" у відповідних відмінках; частину першу статті 4 викласти у такій редакції: Сільськогосподарська продукція, яка ввозиться на митну територію України, підлягає обов'язковій сертифікації (крім продукції, яка є сировиною для виробництва алкогольних напоїв та тютюнових виробів), санітарно-епідеміологічному, радіологічному, а в разі ввезення об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду - товарів першої - п'ятої, сьомої, десятої, дванадцятої, чотирнадцятої - шістнадцятої, дев'ятнадцятої, двадцять першої, двадцять третьої груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) - ветеринарному контролю. При цьому іноземні сертифікати беруться до уваги виключно у випадках, коли взаємне визнання таких сертифікатів передбачено нормами відповідних міжнародних договорів. Підставою для перевезення через митний кордон України продукції першої - двадцять четвертої груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) (крім продукції, яка є сировиною для виробництва алкогольних напоїв та тютюнових виробів), є сертифікат відповідності, виданий уповноваженим згідно з чинним законодавством органом, або свідоцтво про визнання іноземного сертифіката. Кабінет Міністрів України може тимчасово обмежувати ввезення сільськогосподарської продукції з країн, де був оголошений або стосовно яких був оголошений Україною або іншими країнами карантин. Рішення щодо зазначеного обмеження має бути оприлюднено. 11. У Законі України від 27 листопада 2003 року № 1344 (ІV "Про Державний бюджет України на 2004 рік": 1) у статті 9 абзаци шостий та дванадцятий виключити; 2) у статті 80 пункт 57 виключити. 12 Частину першу статті 7 Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., №16, ст. 198; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №13, ст. 177; 1996 р., №3, ст. 11; 1997 р., №8, ст. 62) викласти у такій редакції: "Суб'єкти господарської діяльності, розташовані у зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю, звільняються від оподаткування, крім акцизного збору та платежів і відрахувань до місцевих бюджетів. Для таких суб'єктів господарської діяльності Кабінетом Міністрів України встановлюються пільгові умови фінансування, гарантоване матеріально-технічне забезпечення".  
    -96- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Доповнити проект такими положеннями8. У статті 13 Закону України "Про підтвердження відповідності" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 32, ст. 169): частину першу доповнити абзацами п'ятим і шостим такого змісту: "надавати інформацію про сертифікацію продукції шляхом зазначення Реєстр.картка №1344) (ІV "Про Державний бюджет України на 2004 рік": 1) у статті 9 абзаци шостий та дванадцятий виключити; 2) у статті 80 пункт 57 виключити. 12 Частину першу статті 7 Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., №16, ст. 198; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №13, ст. 177; 1996 р., №3, ст. 11; 1997 р., №8, ст. 62) викласти у такій редакції: "Суб'єкти господарської діяльності, розташовані у зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю, звільняються від оподаткування, крім акцизного збору та платежів і відрахувань до місцевих бюджетів. Для таких суб'єктів господарської діяльності Кабінетом Міністрів України встановлюються пільгові умови фінансування, гарантоване матеріально-технічне забезпечення".:  
Враховано    
124. VІІІ. Прикінцеві положення   -97- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Пункт 1 Прикінцевих положень викласти у такій редакції: Цей Закон набирає чинності з дня опублікування, крім: абзаців третього та десятого підпункту 3 пункту 3 і пункту 5 розділу І, які набирають чинності з 1 липня 2004 року; абзацу четвертого підпункту 7 пункту 1 розділу І, який набирає чинності з 1 січня 2005 року; абзаців десятого ( одинадцятого підпункту 1 та абзаців сімнадцятого ( вісімнадцятого підпункту 15 пункту 1 розділу І, які набирають чинності з 1 січня 2006 року.  
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення  
125. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -98- Нощенко М.П.
Абзац другий пункту 2 Прикінцевих положень виключити.  
Відхилено   Цей Закон набирає чинності з дня опублікування, крім: абзаців третього та десятого підпункту 3 пункту 3 і пункту 5 розділу І, які набирають чинності з 1 липня 2004 року; абзацу четвертого підпункту 7 пункту 1 розділу І, який набирає чинності з 1 січня 2005 року; абзаців десятого ( одинадцятого підпункту 1 та абзаців сімнадцятого ( вісімнадцятого підпункту 15 пункту 1 розділу І, які набирають чинності з 1 січня 2006 року.  
    -99- Соболєв С.В.
Абзац другий пункту 2 Прикінцевих положень викласти в такій редакції: „для суб'єктів підприємницької діяльності, які отримали ліцензію на виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів до набрання чинності цим Законом, але не є власниками приміщень та обладнання, ліцензія дійсна протягом року з моменту набрання чинності цим Законом, крім суб'єктів підприємницької діяльності в додатку до ліцензії на виробництво алкогольних напоїв яких зазначені виключно вина та (або) виноматеріали;".  
Відхилено    
126. 2. Установити, що:   -100- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Пункт 2 Прикінцевих положень виключити.  
Враховано    
127. для суб'єктів підприємницької діяльності, які отримали ліцензію на виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів до набрання чинності цим Законом, але не є власниками приміщень та обладнання, ліцензія дійсна протягом року з моменту набрання чинності цим Законом;       
128. виробництво високооктанових кисневмісних добавок до бензинів (за ТУ У 30183376.001-2000) з спирту етилового забороняється;       
129. у разі використання державними спиртовими заводами, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, спирту етилового для виробництва високооктанових кисневмісних добавок до бензинів (за ТУ У 30183376.001-2000), з таких підприємств справляється штраф у розмірі, який обчислюється виходячи із обсягів використаного спирту етилового та ставки акцизного збору, передбаченої статтею 1 Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої", збільшеної в 1,5 рази;       
130. одержання та обіг високооктанових кисневмісних добавок до бензинів (за ТУ У 30183376.001-2000) здійснюється згідно правил (умов), встановлених для одержання та обігу спирту етилового технічного;       
131. до 30 червня 2004 року максимально допустимі рівні вмісту смол та нікотину в сигаретах, які реалізуються в Україні, становлять:       
132. для сигарет з фільтром - смол - 15 мг, нікотину - 1, 3 мг у димі однієї сигарети;       
133. для сигарет без фільтру - смол - 22 мг, нікотину - 1, 5 мг у димі однієї сигарети;       
134. до 31 грудня 2006 року максимально допустимі рівні вмісту смол та нікотину в сигаретах, які реалізуються в Україні, становлять смол - 15 мг, нікотину - 1, 3 мг у димі однієї сигарети;       
135. При цьому вироблені в Україні або імпортовані в Україну до 30 червня 2004 року та 31 грудня 2006 року тютюнові вироби із зазначеними в цьому пункті максимально допустимими рівнями вмісту смол та нікотину знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання.   -101- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Пункти 3 та 4 прикінцевих положень викласти у такій редакції: „2. Кабінету Міністрів України протягом місяця після набрання чинності цим Законом: привести видані ним нормативно-правові акти у відповідність з нормами цього Закону, а також забезпечити приведення органами виконавчої влади України виданих ними нормативно-правових актів у відповідність з нормами цього Закону; за поданням експертно-консультаційної комісії з питань державного регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів визначити підприємства, які мають право виробляти продукцію з використанням спирту етилового, якщо такий спирт оподатковується за пільговою ставкою акцизного збору, а діяльність з виробництва такої продукції не підлягає ліцензуванню. 3. Державній податковій адміністрації України протягом місяця після набрання чинності цим Законом прийняти та оприлюднити документи, прийняття яких передбачено цим Законом.  
Враховано    
136. 3. Кабінету Міністрів України протягом місяця після набрання чинності цим Законом привести видані ним нормативно-правові акти у відповідність з нормами цього Закону, а також забезпечити приведення органами виконавчої влади України виданих ними нормативно-правових актів у відповідність з нормами цього Закону.      2. Кабінету Міністрів України протягом місяця після набрання чинності цим Законом: привести видані ним нормативно-правові акти у відповідність з нормами цього Закону, а також забезпечити приведення органами виконавчої влади України виданих ними нормативно-правових актів у відповідність з нормами цього Закону; за поданням експертно-консультаційної комісії з питань державного регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів визначити підприємства, які мають право виробляти продукцію з використанням спирту етилового, якщо такий спирт оподатковується за пільговою ставкою акцизного збору, а діяльність з виробництва такої продукції не підлягає ліцензуванню."  
137. 4. Кабінету Міністрів України протягом місяця після набрання чинності цим Законом вжити заходів до перегляду укладених Україною договорів про вільну торгівлю в частині виключення підакцизних товарів з режиму вільної торгівлі до вступу України до Світової організації торгівлі.   -102- Буряк С.В.
Кальніченко І.В.
Лукашук О.Г.
Цушко В.П.
Доповнити прикінцеві положення такими нормами: „4. Центральному органу виконавчої влади у сфері стандартизації на базі наукових установ, підприємств та інших провідних формувань виноробної галузі до 1 липня 2004 року створити технічний комітет стандартизації у виноробній галузі.  
Враховано   3. Державній податковій адміністрації України протягом місяця після набрання чинності цим Законом прийняти та оприлюднити документи, прийняття яких передбачено цим Законом. 4. Центральному органу виконавчої влади у сфері стандартизації на базі наукових установ, підприємств та інших провідних формувань виноробної галузі до 1 липня 2004 року створити технічний комітет стандартизації у виноробній галузі.