Кількість абзаців - 7 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо інвалідів з дитинства) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. Закон України Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"      Закон України Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. 1.У Законі України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28 лютого 1991 р. №796-12. Відомості Верховної Ради України № 16, 1991   -1- Бондаренко В.Д.
Поліщук М.Є.
Омельченко О.О.
(законопроект реєстр. № 3730-1) Внести до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 16, ст.200)такі зміни:  
Враховано   1.Внести до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст.178, №37, ст. 543; 1996 р., № 35, ст. 162; 2001 р., № 30, ст. 140)такі зміни:  
4. частину першу статті 11 доповнити новим пунктом шостим: "особам-інвалідам дитинства, з числа зазначених у статті 27 цього Закону, що досягли повноліття, та яким в дитячому віці встановлено причинний зв'язок інвалідності з наслідками Чорнобильської катастрофи, при досягненні ними повноліття, інвалідність підтверджується відповідно до частини п'ятої статті 17 цього Закону"   -2- Ширко Ю.В.
частину першу статті 11 доповнити новим пунктом шостим такого змісту: "особи, які досягли повноліття, з числа зазначених у статті 27 цього Закону та яким в дитячому віці встановлено причинний зв'язок інвалідності з наслідками Чорнобильської катастрофи за умови проходження переогляду у спеціалізованій медико-соціальній експертній комісії відповідно до частини п'ятої статті 17 цього Закону".  
Враховано   у статті 11: 1)частину першу доповнити пунктом 6 такого змісту: "6) особи, які досягли повноліття, з числа зазначених у статті 27 цього Закону, та яким у дитячому віці встановлено причинний зв'язок інвалідності з наслідками Чорнобильської катастрофи, за умови проходження переогляду у спеціалізованій медико-соціальній експертній комісії відповідно до частини п'ятої статті 17 цього Закону";  
    -3- Бондаренко В.Д.
Поліщук М.Є.
Омельченко О.О.
(законопроект реєстр. № 3730-1) 1) Частину 1 статті 11 доповнити новим пунктом 6) такого змісту: "6) особи, які досягли повноліття, що мали інвалідність в дитячому віці внаслідок Чорнобильської катастрофи".  
Враховано частково    
5. а також у частині другій статті 11 друге речення після слів "а щодо потерпілих" доповнити словами "з числа зазначених у статті 27 цього Закону".   -4- Ширко Ю.В.
У другому реченні частини другої статті 11 слова "яким в дитячому віці встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою" замінити словами та цифрами "зазначених у пункті 6 частини першої цієї статті ".  
Враховано   2) у другому реченні частини другої слова "яким в дитячому віці встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою" замінити словами та цифрою "зазначених у пункті 6 частини першої цієї статті".  
    -5- Бондаренко В.Д.
Поліщук М.Є.
Омельченко О.О.
(законопроект реєстр. № 3730-1) Доповнити статтю 11 новою частиною другою такого змісту: "потерпілим дітям, зазначеним у статті 27 цього Закону, яким встановлено причинний зв'язок інвалідності внаслідок Чорнобильської катастрофи, після досягнення ними повноліття визначення категорії проводиться на умовах, визначеним пунктом 1 частини першої статті 14 цього Закону". У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.  
Враховано частково    
    -6- Бондаренко В.Д.
Поліщук М.Є.
Омельченко О.О.
(законопроект реєстр. № 3730-1) Пронумерувати частини статей 11, 12 та 14.  
Відхилено    
    -7- Бондаренко В.Д.
Поліщук М.Є.
Омельченко О.О.
(законопроект реєстр. № 3730-1) Частину третю статті 12 Закону виключити.  
Відхилено    
    -8- Бондаренко В.Д.
Поліщук М.Є.
Омельченко О.О.
(законопроект реєстр. № 3730-1) 5) П. 1 ст. 14 викласти у такій редакції: "1) інваліди з числа учасників ліквідаціі наслідків аваріі на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильськоі катастрофи (статті 10 І 11) , щодо яких встановлено причинний зв"язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, включаючи осіб, причинний зв"язок інвалідності яких пов"язаний внаслідок Чорнобильської катастрофи було встановлено до досягнення ними повноліття, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу,- категорія 1".  
Відхилено    
    -9- Бондаренко В.Д.
Поліщук М.Є.
Омельченко О.О.
(законопроект реєстр. № 3730-1) Доповнити част. 1 ст.48 Закону словами: "сім"ям, які втратили дитину-інваліда - 30 мінімальних заробітних плат".  
Відхилено    
6. 2. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування   -10- Бондаренко В.Д.
Поліщук М.Є.
Омельченко О.О.
(законопроект реєстр. № 3730-1) 2. Закон набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.  
Враховано частково   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.