Кількість абзаців - 51 Таблиця поправок


Про державну соціальну допомогу непрацездатним особам (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну соціальну допомогу непрацездатним особам   -1- Сушкевич В.М.
У назві проекту Закону слова "непрацездатним громадянам" замінити словами "особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам".  
Враховано .  Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам  
1. Верховна Рада України постановляє: Цей Закон визначає правові засади надання державної соціальної допомоги непрацездатним особам, які не одержують пенсію, а також надання державної соціальної допомоги на догляд непрацездатним особам.   -2- Сушкевич В.М.
У тексті проекту Закону слова "непрацездатні особи" у всіх відмінках замінити словами "особи, які не мають права на пенсію, та інваліди", слова „особа, яка не має працездатних родичів" замінити словами „особа, яка не має повнолітніх родичів (крім інвалідів), які не досягли пенсійного віку" .  
Враховано .  Цей Закон визначає правові засади надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, а також надання державної соціальної допомоги на догляд.  
    -3- Сушкевич В.М.
У тексті проекту Закону слова „особа, яка не має працездатних родичів" замінити словами „особа, яка не має повнолітніх родичів (крім інвалідів), які не досягли пенсійного віку" .  
Враховано .   
    -4- Нощенко М.П.
Преамбулу викласти у такій редакції: „Цей Закон визначає правові засади надання державної соціальної допомоги непрацездатним особам, які не мають права на пенсію, а також надання державної соціальної допомоги на догляд непрацездатним особам."  
Враховано .   
2. Стаття 1. Визначення термінів У цьому Законі терміни використовуються в такому значенні:      Стаття 1. Визначення термінів У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:  
3. державна соціальна допомога непрацездатним особам - щомісячна державна допомога, що надається відповідно до норм цього Закону у грошовій формі непрацездатним особам;      державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам - щомісячна державна допомога, що надається відповідно до норм цього Закону у грошовій формі особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам;  
4. непрацездатна особа - особа, яка досягла пенсійного віку (чоловік - 60 років, жінка - 55 років), або яка є інвалідом;   -5- Нощенко М.П.
Пункт другий статті 1 викласти в такій редакції: "непрацездатна особа - особа, яка досягла віку (чоловік - 63 роки, жінка - 58 років), або яка є інвалідом І чи ІІ групи";  
Враховано частково .  особа, яка не має права на пенсію - особа, яка досягла віку (чоловік - 63 років, жінка - 58 років) та не має права на пенсію відповідно до чинного законодавства;  
    -6- Сушкевич В.М.
У абзаці третьому ст.1 слова "або яка є інвалідом" замінити словами „та не має права на пенсію відповідно до чинного законодавства".  
Враховано .   
    -7- Четверіков І.А.
У частині 3 статті 1 слова "яка є інвалідом" вилучити.  
Враховано .   
5. одинока особа - особа, яка не має працездатних родичів, зобов'язаних за законом її утримувати.      одинока особа - особа, яка не має працездатних родичів, зобов'язаних за законом її утримувати.  
6. Стаття 2. Право непрацездатних осіб на державну соціальну допомогу 1. Громадяни України, які досягли пенсійного віку або є інвалідами і не одержують пенсію та постійно проживають на території України, мають право на державну соціальну допомогу у випадках та на умовах, передбачених цим Законом та іншими законами України.   -8- Нощенко М.П.
Частину першу ст.2 викласти у редакції: 1. Громадяни України, яки досягли віку (чоловік - 63 роки, жінка - 58 років), або є інвалідами І чи ІІ групи та постійно проживають на території України мають право на державну соціальну допомогу у випадках та на умовах, передбачених цим Законом та іншими законами України".  
Враховано частково .  Стаття 2. Право осіб на державну соціальну допомогу Громадяни України, які досягли віку (чоловіки - 63 років, жінки - 58 років) або є інвалідами і не одержують пенсію та постійно проживають на території України, мають право на державну соціальну допомогу у випадках та на умовах, передбачених цим Законом та іншими законами України.  
    -9- Шаров І.Ф.
Проект доповнити положенням стосовно зменшення віку отримання права на державну соціальну допомогу для певних категорій осіб, для яких передбачено законодавством більш ранній вік отримання права на трудову пенсію за фізичними ознаками, а також багатодітних матерів.  
Відхилено .   
7. 2. Іноземці та особи без громадянства, а також особи, яким надано статус біженця в Україні, мають право на державну соціальну допомогу нарівні з громадянами України на умовах, передбачених цим Законом, іншими законами або міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.   -10- Атрошенко В.А.
В статті 2 п.2 вилучити фразу "іноземці та особи без громадянства, а також".  
Враховано іншій редакції.  Особи, яким надано статус біженця в Україні, мають право на державну соціальну допомогу нарівні з громадянами України на умовах, передбачених цим Законом, іншими законами або міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Іноземці та особи без громадянства мають право на державну соціальну допомогу на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України .  
8. У разі коли міжнародним договором України передбачено інші норми, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються норми, встановлені цим договором.   -11- Беспалий Б.Я.
Стаття 2. Частину 3 пронумерувати цифрою "3", а наприкінці слова "цим договором" замінити словами "міжнародним договором".  
Враховано .  У разі якщо міжнародним договором України передбачено інші норми, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються норми, встановлені міжнародним договором.  
9. Стаття 3. Види державної соціальної допомоги непрацездатним особам Відповідно до цього Закону призначаються такі види державної соціальної допомоги:      Стаття 3. Види державної соціальної допомоги Відповідно до цього Закону призначаються такі види державної соціальної допомоги:  
10. 1) державна соціальна допомога непрацездатним особам, які не одержують пенсію;   -12- Нощенко М.П.
Пункти 1, 2 ст.3 викласти у редакції: "1) державна соціальна допомога непрацездатним особам; 2) державна соціальна допомога на догляд".  
Враховано в іншій редакції.  державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам;  
11. 2) державна соціальна допомога на догляд непрацездатним особам.      державна соціальна допомога на догляд.  
12. Стаття 4. Умови призначення державної соціальної допомоги непрацездатним особам 1. Державна соціальна допомога згідно з цим Законом призначається особі, яка: 1) досягла пенсійного віку або є інвалідом (крім інвалідів з дитинства);   -13- Четверіков І.А.
Частину 1 пункту 1 статті 4 доповнити наступним реченням: - чоловіки - після досягнення 60 років; - жінки - після досягнення 55 років. Особи, хворі на гіпофізарний нанізм, і диспропорційні карлики: - чоловіки - після досягнення 45 років; - жінки - після досягнення 40 років. Інваліди по зору І групи - сліпі та інваліди з дитинства І групи: - чоловіки - після досягнення 50 років; - жінки - після досягнення 40 років.  
Враховано частково .  Стаття 4. Умови призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам Державна соціальна допомога згідно із цим Законом призначається особі, яка: 1) досягла віку (чоловіки - 63 років, жінки - 58 років) та не має права на пенсію відповідно до чинного законодавства або визнана інвалідом в установленому порядку;  
    -14- Кармазін Ю.А.
В пункті 1 частини 1 статті 4 передбачити зменшення на 15 років віку для отримання державної соціальної допомоги особам, що раніше вийшли на пенсію, - хворим на гіпофізарний нанізм, диспропорційним карликам; для жінок, які народили п'ятеро або більше дітей, - на 5 років.  
Відхилено .   
    -15- Мовчан П.М.
Пунктом 1 частини 1 статті 4 передбачена допомога громадянам, які досягли пенсійного віку (чоловік - 60 років, жінка - 55 років, стаття 1). Таким чином, особи, які стали пенсіонерами раніше зазначеного віку, випадають з поля дії даного документу. Отже, доцільно в даному законі не конкретизувати вік.  
Відхилено .   
13. 2) не одержує пенсію або соціальні виплати, що виплачуються для відшкодовування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я на виробництві, призначені відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";   -16- Нощенко М.П.
Підпункти 1), 2) частини 1 ст.4 викласти в такій редакції: "досягла віку (чоловік - 63 роки, жінка - 58 років) або є інвалідом І чи ІІ групи (крім інвалідів з дитинства) і не одержує пенсію";  
Враховано частково .  2) не одержує пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я на виробництві, передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";  
14. 3) не працює;   -17- Атрошенко В.А.
В статті 4 пп.3 вилучити.  
Враховано .   
15. 4) є малозабезпеченою особою або проживає в малозабезпеченій сім'ї.   -18- Нощенко М.П.
Підпункти 3, 4 частини 1 ст.4 вилучити.  
Враховано частково .  3) є малозабезпеченою особою.  
    -19- Соломатін Ю.П.
В пункті 4 частини 1 статті 4 положення щодо малозабезпеченості вимагає узгодження з Законом "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" щодо засад надання соціальної допомоги.  
Враховано .   
16. 2. Призначення і виплата державної соціальної допомоги непрацездатним особам здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.   -20- Шаров І.Ф.
Конкретизувати положення ст.4 стосовно умов призначення державної соціальної допомоги.  
Враховано частково .  Призначення і виплата державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам здійснюються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Стаття 5. Період, на який призначається державна соціальна допомога, умови її перерахунку Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державна соціальна допомога на догляд призначаються з дня звернення за допомогою. Якщо звернення за допомогою відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення віку ( чоловіками - 63 років, жінками - 58 років) або встановлення інвалідності, допомога призначається з дня досягнення чоловіками 63 років, жінками - 58 років або визнання осіб інвалідами органами медико-соціальної експертизи. Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державна соціальна допомога на догляд призначаються довічно особам, які досягли віку ( чоловіки - 63 років, жінки - 58 років), а інвалідам - на весь час інвалідності, встановленої органами медико-соціальної експертизи. У разі зміни групи інвалідності допомога в новому розмірі призначається інваліду з дня зміни групи інвалідності, якщо така зміна приводить до збільшення розміру, та з місяця, наступного за тим, у якому встановлена нова група інвалідності, - при зменшенні розміру допомоги. Якщо особа, яка не має права на пенсію, якій була призначена державна соціальна допомога або державна соціальна допомога на догляд, визнана інвалідом, виплата допомоги продовжується в новому розмірі з дня встановлення їй інвалідності.  
    -21- Сушкевич В.М.
Пункт 1 статті 4 викласти у такій редакції: „1. Державна соціальна допомога згідно з цим Законом призначається особі, яка: 1) досягла пенсійного віку або визнана інвалідом в установленому порядку; 2) не одержує пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодовування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я на виробництві, передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"; 3) є малозабезпеченою особою.".  
Враховано іншій редакції.   
    -22- Сушкевич В.М.
Доповнити статтю 4-1 такого змісту: „Стаття 4-1. Період, на який призначається державна соціальна допомога, умови її перерахунку 1. Державна соціальна допомога особам пенсійного віку та інвалідам і державна соціальна допомога на догляд особам пенсійного віку та інвалідам призначаються з дня звернення за допомогою, крім випадків, коли допомога призначається з дня досягнення особою пенсійного віку або визнання її інвалідом органами медико-соціальної експертизи, якщо звернення за допомогою надійшло не пізніше 3 місяців з дня досягнення пенсійного віку або встановлення інвалідності. 2. Державна соціальна допомога особам пенсійного віку та інвалідам і державна соціальна допомога на догляд особам пенсійного віку та інвалідам призначається інвалідам на весь час інвалідності, встановленої органами медико-соціальної експертизи. У разі зміни групи інвалідності допомога у новому розмірі виплачується інваліду з дня зміни групи інвалідності, якщо така зміна призводить до збільшення розміру, але з місяця, наступного за тим, в якому встановлена нова група інвалідності, при зменшенні розміру. 3. Якщо особа пенсійного віку, якій була призначена державна соціальна допомога особам пенсійного віку та інвалідам або державна соціальна допомога на догляд особам пенсійного віку та інвалідам, визнана інвалідом, виплата допомоги продовжується у новому розмірі з дня встановлення їй групи інвалідності" .  
Враховано іншій редакції.   
17. Стаття 5. Розмір державної соціальної допомоги непрацездатним особам   -23- Атрошенко В.А.
В статті 5 назву викласти в наступній редакції: "Розмір державної соціальної допомоги непрацездатним особам, які не одержують пенсію";  
Враховано в іншій редакції.  Стаття 6. Розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам  
18. Розмір державної соціальної допомоги непрацездатним особам за умовами, передбаченими частиною першою статті 4 цього Закону, встановлюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:   -24- Атрошенко В.А.
В абзаці 1 фразу "з розміру прожиткового мінімуму для осіб" замінити на "з розміру офіційно оприлюдненої середньої пенсії по країні для осіб";  
Відхилено .  Розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам за умовами, передбаченими частиною першою статті 4 цього Закону, встановлюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:  
    -25- Мовчан П.М.
В абзаці 1 пропонуємо вилучити формулювання "...з розміру прожиткового мінімуму...". Дану статтю необхідно узгодити з положеннями Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", оскільки ним передбачені інші засади надання соціальної допомоги.  
Відхилено .   
    -26- Соломатін Ю.П.
В абзаці 1 вилучити слова "з розміру прожиткового мінімуму" та замінити їх словами "з розміру мінімуму на утримання осіб без громадянства, що нелегально потрапили до України, і який складає 19 грн. на добу або 600 грн. на місяць".  
Відхилено .   
19. а) інвалідам І групи, матерям, яким присвоєно звання "Мати-героїня", - 100 відсотків;   -27- Атрошенко В.А.
в пп. а) після фрази "мати-героїня" додати "та які досягли пенсійного віку";  
Відхилено .  інвалідам І групи, жінкам, яким присвоєно звання "Мати-героїня", - 100 відсотків; інвалідам ІІ групи - 80 відсотків; інвалідам ІІІ групи - 60 відсотків; священнослужителям, церковнослужителям та особам, які протягом не менше десяти років до введення в дію Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" посідали виборні або за призначенням посади в релігійних організаціях, офіційно визнаних в Україні та легалізованих згідно із законодавством України, за наявності архівних документів відповідних державних органів та релігійних організацій або показань свідків, які підтверджують факт такої роботи, - 50 відсотків;  
    -28- Нощенко М.П.
У підпункті 1 слово "матерям" замінити словом "жінкам".  
Враховано .   
    -29- Кафарський В.І.
До пункту "а)" статті 5 проекту Закону додати новий абзац у такій редакції: "Особам, які протягом не менше 10 років до введення в дію Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" посідали виборну або за призначенням посаду священнослужителів та церковнослужителів в офіційно визнаних в Україні і легалізованих відповідно до чинного законодавства України релігійних організаціях, при наявності архівних документів відповідних державних та церковних органів або показань свідків, які підтверджують факт такої роботи".  
Враховано в статті 6.   
20. б) інвалідам ІІ групи - 80 відсотків;       
21. в) інвалідам ІІІ групи - 60 відсотків; г) непрацездатним особам, які досягли пенсійного віку, - 30 відсотків.   -30- Нощенко М.П.
Підпункт в) вилучити; підпункт в) вважати підпунктом г) і слова "пенсійного віку" замінити словами "віку (чоловік - 63 роки, жінка - 58 років).  
Враховано частково .  особам, які досягли віку: чоловіки - 63 років, жінки - 58 років, - 30 відсотків.  
    -31- Сушкевич В.М.
У підпункті г) статті 5 слова „непрацездатним особам, які досягли пенсійного віку" замінити словами „особам, які досягли віку".  
Враховано .   
    -32- Атрошенко В.А.
в пп. г) слово "непрацездатні" замінити на "одинокі".  
Відхилено .   
    -33- Четверіков І.А.
У пункті г) статті 5 слова "30 відсотків" замінити словами "50 відсотків".  
Відхилено .   
    -34- Нощенко М.П.
"При визначенні розміру державної соціальної допомоги також враховуються доходи громадян, соціальні виплати, інші соціальні допомоги".  
Відхилено .   
    -35- Четверіков І.А.
Статтю 5 доповнити наступним реченням: "Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям встановлюється згідно Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям".  
Відхилено .   
    -36- Кармазін Ю.А.
У статті 5 пункти "а", "б", "в", "г" вилучити як дискримінаційне диференціювання за відсотками до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.  
Відхилено .   
    -37- Беспалий Б.Я.
Стаття 5. Для приведення у відповідність з іншими статтями літерову нумерацію пунктів замінити цифровою - 1), 2), 3),...  
Враховано .   
    -38- Стаття 5 вимагає уточнення щодо засад надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам, перш за все узгодження з Законом "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", згідно з яким допомога надається у розмірі різниці між прожитковим мінімумом для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом, а законопроектом - у фіксованій частині прожиткового мінімуму.  Відхилено .   
22. Стаття 6. Умови призначення державної соціальної допомоги на догляд непрацездатним особам   -39- Атрошенко В.А.
В статті 6 в назві тексту слово "непрацездатним" замінити на "одиноким".  
Відхилено .  Стаття 7. Умови призначення державної соціальної допомоги на догляд  
    -40- Нощенко М.П.
У назві статті 6 вилучити слова "непрацездатним особам".  
Враховано .   
23. 1. Державна соціальна допомога на догляд непрацездатним особам призначається:   -41- Нощенко М.П.
У частині 1 ст.6 слова "непрацездатним особам" вилучити.  
Враховано .  Державна соціальна допомога на догляд призначається:  
24. 1) інвалідам війни з числа військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які одержують відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" пенсії по інвалідності:       
25. а) І групи; б) ІІ групи, які є одинокими та за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду; в) ІІІ групи, які є одинокими та за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду;       
26. 2) інвалідам війни, які зазначені у статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та одержують пенсії за віком, по інвалідності або за вислугу років, крім зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті:       
27. а) І групи; б) ІІ групи, які є одинокими і за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду; в) ІІІ групи, які є одинокими і за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду;       
28. 3) військовослужбовцям, які одержують пенсії відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" за вислугу років і є інвалідами І групи внаслідок причин, визначених у пункті "б" статті 16 зазначеного Закону, або є одинокимипенсіонерами і за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують догляду;       
29. 4) одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності ІІ або ІІІ групи;       
30. 5) інвалідам І групи, які одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім інвалідів, зазначених у пунктах 1-3 частини першої цієї статті), є малозабезпеченими або проживають в малозабезпеченій сім'ї.       
31. 2. Державна соціальна допомога на догляд не призначається: 1) особам, які одержують соціальні пенсії або надбавки до пенсії на догляд відповідно до законодавства;   -42- Беспалий Б.Я.
Стаття 6, частина 2, пункт 1). Наприкінці слово "законодавства" замінити словом "закону".  
Враховано .   
32. 2) якщо інваліду призначено відшкодування послуг по догляду відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".       
33. 3. У разі коли особи, зазначені в частині першій цієї статті, мають право на державну соціальну допомогу на догляд з декількох підстав, державна соціальна допомога на догляд призначається їм з однієї підстави за їх вибором.       
34. 4. Державна соціальна допомога на догляд не виплачується у період, коли особа працює (крім інвалідів І групи).       
35. 5. Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги на догляд непрацездатним особам встановлюється Кабінетом Міністрів України.   -43- Нощенко М.П.
У пункті 5 частини 2 слова "непрацездатним особам" вилучити.  
Враховано .  1) інвалідам війни із числа військовослужбовців та інших осіб, яким призначено пенсії по інвалідності відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб": а) інвалідам І групи; б) інвалідам ІІ групи, які є одинокими та за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду; в) інвалідам ІІІ групи, які є одинокими та за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду; 2) особам , які належать до інвалідів війни відповідно до статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та одержують пенсії за віком, по інвалідності або за вислугу років, крім зазначених у пункті 1 цієї частини: а) інвалідам І групи; б) інвалідами ІІ і ІІІ груп, які є одинокими і за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду; 3) особам, яким призначено пенсії за вислугу років відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" і які є інвалідами І групи внаслідок причин, визначених у пункті "б" статті 16 зазначеного Закону, або є одинокими пенсіонерами і за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують догляду; 4) одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім інвалідів І групи); 5) малозабезпеченим інвалідам І групи, які одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім інвалідів, зазначених у пунктах 1-3 цієї частини). Державна соціальна допомога на догляд не призначається: особам, які одержують соціальні пенсії або надбавки до пенсії на догляд відповідно до законодавства, що діяло раніше; інвалідам, яким призначено відшкодування витрат на догляд відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності". У разі якщо особи, зазначені в частині першій цієї статті, мають право на державну соціальну допомогу на догляд з декількох підстав, державна соціальна допомога на догляд призначається їм з однієї підстави за їх вибором. Державна соціальна допомога на догляд не виплачується в період, коли особа працює (крім інвалідів І групи) або перебуває на повному державному утриманні. Призначення і виплата державної соціальної допомоги на догляд здійснюються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
    -44- Сушкевич В.М.
У статті 6: у підпунктах а), б), в) пунктів 1) та 2) частини 1 перед номером групи інвалідності вставити слово „інвалідам". у пункті 5) частини 1 виключити слова „або проживають в малозабезпеченій сім'ї" та викласти цей пункт у такій редакції: „5) малозабезпеченим інвалідам І групи, які одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності (крім інвалідів, зазначених у пунктах 1-3 частини першої цієї статті)"; у пункті 2) частини 2 слова „якщо інваліду" замінити словами „інвалідам, яким"; частину 2 доповнити пунктом 3) такого змісту: „3) особам пенсійного віку та інвалідам, які проживають у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів."  
Враховано в іншій редакції.   
36. Стаття 7. Розмір державної соціальної допомоги на догляд непрацездатним особам   -45- Нощенко М.П.
У назві ст.7 слова "непрацездатним особам" вилучити.  
Враховано .  Стаття 8. Розмір державної соціальної допомоги на догляд  
37. Державна соціальна допомога на догляд встановлюється: 1) особам, зазначеним у підпункті "а" пункту 1 і пункті 3 частини першої статті 6 цього Закону (із числа інвалідів 1 групи), - у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; 2) особам, зазначеним у підпункті "б" пункту 1 частини першої статті 6 цього Закону, - у розмірі 25 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; 3) особам, зазначеним у підпункті "в" пункту 1, пунктах 2, 3 (з числа одиноких пенсіонерів), 4 і 5 частини першої статті 6 цього Закону, - у розмірі 12,5 відсотка прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.   -46- Волинець М.Я.
Пункт 3 частини 1 статті 7 слова „у розмірі 12,5 відсотка прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність" замінити словами „у розмірі 20 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність"  
Враховано частково .  Державна соціальна допомога на догляд встановлюється: 1) особам, зазначеним у підпункті "а" пункту 1 і пункті 3 частини першої статті 7 цього Закону (із числа інвалідів І групи), - у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; 2) особам, зазначеним у підпункті "б" пункту 1 частини першої статті 7 цього Закону, - у розмірі 25 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; 3) особам, зазначеним у підпункті "в" пункту 1, пунктах 2, 3 (із числа одиноких пенсіонерів), 4 і 5 частини першої статті 7 цього Закону, - у розмірі 15 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.  
38. Стаття 8. Органи, що призначають державну соціальну допомогу непрацездатним особам Державна соціальна допомога непрацездатним особам, зазначеним у статті 5 цього Закону, та державна соціальна допомога на догляд особам, зазначеним у пунктах 4 - 5 частини першої статті 6 цього Закону, призначається органами праці та соціального захисту населення, а державна соціальна допомога на догляд особам, зазначеним у пунктах 1 - 3 частини першої статті 6 цього Закону,- органами, що призначають пенсії.   -47- Сушкевич В.М.
Доповнити законопроект статтею 8-1 такого змісту: „Стаття 8-1. Виплата державної соціальної допомоги 1. Державна соціальна допомога особам пенсійного віку та інвалідам та державна соціальна допомога на догляд особам пенсійного віку та інвалідам виплачується щомісячно за поточний місяць. 2. Державна соціальна допомога на догляд, призначена інвалідам та особам пенсійного віку, виплачується незалежно від одержуваних ними інших видів допомоги, заробітку, стипендії, аліментів або інших доходів. 3. Інвалідам та особам у пенсійному віці, які проживають у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів, виплачується 20 відсотків призначеного розміру державної соціальної допомоги особам пенсійного віку та інвалідам".  
Враховано в іншій редакції.  Стаття 9. Органи, що призначають державну соціальну допомогу Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, і державна соціальна допомога на догляд особам, зазначеним у пунктах 4 і 5 частини першої статті 7 цього Закону, призначаються органами праці та соціального захисту населення, а державна соціальна допомога на догляд особам, зазначеним у пунктах 1 - 3 частини першої статті 7 цього Закону, - органами, що призначають пенсії. Стаття 10. Виплата державної соціальної допомоги Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, державна соціальна допомога на догляд виплачуються щомісячно за поточний місяць. Державна соціальна допомога на догляд, призначена особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, виплачується незалежно від одержуваних ними інших видів допомоги, стипендій, аліментів або інших доходів. Особам, які перебувають на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі), виплачується 20 відсотків призначеного розміру державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам. Стаття 11. Виплата державної соціальної допомоги за минулий час Суми державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд, що призначені, але не витребувані своєчасно одержувачем, виплачуються за минулий час не більш як за 12 місяців перед зверненням за її одержанням. Суми державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд, не одержані своєчасно з вини органу, який призначає або виплачує відповідну допомогу, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком. При цьому виплата допомоги за минулий час здійснюється виходячи із прожиткового мінімуму, затвердженого на момент її виплати, та з нарахуванням компенсації втрати частини доходів. Компенсація втрати частини допомоги у зв'язку з порушенням строків її виплати особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, здійснюється згідно із законом. Стаття 12. Виплата допомоги на поховання У разі смерті одержувача державної соціальної допомоги особам, які здійснили його поховання, виплачується допомога на поховання в розмірі двомісячної суми державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, що її вони отримували на момент смерті. Допомога на поховання, не витребувана своєчасно без поважних причин, виплачується не пізніше дванадцяти місяців після смерті одержувача державної соціальної допомоги.  
    -48- Сушкевич В.М.
Доповнити законопроект статтею 8-2 такого змісту: „Стаття 8-2. Виплата державної соціальної допомоги за минулий час 1. Суми державної соціальної допомоги особам пенсійного віку та інвалідам та державної соціальної допомоги на догляд особам пенсійного віку та інвалідам, що призначені, але не витребувані своєчасно одержувачем, виплачуються за минулий час не більш як за 12 місяців перед зверненням за її одержанням. 2. Суми державної соціальної допомоги особам пенсійного віку та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд особам пенсійного віку та інвалідам, не одержані своєчасно з вини органу, який призначає або виплачує відповідну допомогу, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком. При цьому виплата допомоги за минулий час здійснюється виходячи із прожиткового мінімуму, затвердженого на момент її виплати, з нарахуванням компенсації втрати частини доходів. Компенсація втрати частини допомоги у зв'язку з порушенням строків її виплати особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, здійснюється згідно із законом.  
Враховано в іншій редакції.   
    -49- Сушкевич В.М.
Доповнити законопроект статтею 8-3 такого змісту: „Стаття 8-3. Виплата допомоги на поховання У разі смерті одержувача державної соціальної допомоги особам пенсійного віку та інвалідам членам сім'ї одержувача або особі, яка здійснила поховання, виплачується допомога на поховання у розмірі двомісячної суми державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, що її вони отримували на момент смерті. Допомога на поховання, не витребувана своєчасно без поважних причин, виплачується не пізніше як через дванадцять місяців після смерті одержувача державної соціальної допомоги.  
Враховано .   
39. Стаття 9. Джерела покриття витрат на виплату державної соціальної допомоги непрацездатним особам Виплата державної соціальної допомоги непрацездатним особам та покриття витрат на її доставку здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.      Стаття 13. Джерела покриття витрат на виплату державної соціальної допомоги Виплата державних соціальних допомог і покриття витрат на їх доставку здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.  
40. Стаття 10. Обов'язок одержувачів державної соціальної допомоги повідомляти про зміну умов, що впливають на її виплату Одержувачі державної соціальної допомоги зобов'язані повідомляти органи, що призначають державну соціальну допомогу, про обставини, що можуть вплинути на умови призначення державної соціальної допомоги та її виплату. У разі одержання у зв'язку з цим зайвих сум державної соціальної допомоги одержувачі повинні відшкодовувати органам, що призначають державну соціальну допомогу, надміру виплачені суми згідно із законодавством.   -50- Беспалий Б.Я.
Стаття 10, частина 2. Наприкінці вилучити текст "згідно із законодавством".  
Враховано .  Стаття 14. Обов'язок одержувачів державної соціальної допомоги повідомляти про зміну умов, що впливають на її виплату Одержувачі державної соціальної допомоги зобов'язані повідомляти органи, що призначають державну соціальну допомогу, про обставини, що можуть вплинути на умови призначення державної соціальної допомоги та її виплату. У разі невиконання цього обов'язку та одержання у зв'язку з цим зайвих сум державної соціальної допомоги одержувачі повинні відшкодувати органам, що призначають державну соціальну допомогу, надміру виплачені суми.  
41. Стаття 11. Стягнення сум державної соціальної допомоги, надміру виплачених одержувачу державної соціальної допомоги внаслідок зловживань з його боку Суми державної соціальної допомоги, надміру виплачені одержувачу державної соціальної допомоги внаслідок зловживань з його боку (подання документів з неправдивими даними, неподання відомостей про зміну у складі сім'ї, про працевлаштування тощо), стягуються на підставі рішень органів, що призначають державну соціальну допомогу.   -51- Беспалий Б.Я.
У частині 1 ст. 11 вилучити слово "тощо".  
Відхилено .  Стаття 15. Стягнення сум державної соціальної допомоги, надміру виплачених одержувачу державної соціальної допомоги внаслідок зловживань з його боку Суми державної соціальної допомоги, надміру виплачені одержувачу державної соціальної допомоги внаслідок зловживань з його боку (подання документів з неправдивими даними, неподання відомостей про зміну у складі сім'ї, про працевлаштування тощо), стягуються на підставі рішень органів, що призначають державну соціальну допомогу.  
42. Відрахування на підставі таких рішень провадиться в розмірі не більш як 20 відсотків розміру державної соціальної допомоги понад відрахування з інших підстав.      Відрахування на підставі таких рішень провадиться в розмірі не більш як 20 відсотків розміру державної соціальної допомоги понад відрахування з інших підстав.  
43. У всіх випадках звернення стягнень на розмір державної соціальної допомоги за одержувачем державної соціальної допомоги зберігається не менш як 50 відсотків належного розміру державної соціальної допомоги.      У всіх випадках звернення стягнень на державну соціальну допомогу за одержувачем державної соціальної допомоги зберігається не менш як 50 відсотків належного розміру державної соціальної допомоги.  
44. У разі припинення виплати державної соціальної допомоги (відновлення здоров'я тощо) до повного погашення заборгованості решта заборгованості стягується в судовому порядку.   -52- Беспалий Б.Я.
У частині 4 ст.11 вилучити слово "тощо".  
Відхилено .  У разі припинення виплати державної соціальної допомоги (відновлення здоров'я тощо) до повного погашення заборгованості решта заборгованості стягується в судовому порядку.  
45. Стаття 12. Оскарження рішення органу, що призначає державну соціальну допомогу Рішення органу, що призначає державну соціальну допомогу непрацездатним особам, може бути оскаржене у вищестоящому органі або у судовому порядку.   -53- Беспалий Б.Я.
У статті 12 слова "вищестоящому органі" замінити словами "органі вищого рівня".  
Враховано .  Стаття 16. Оскарження рішень органів, що призначають державну соціальну допомогу Рішення органів, що призначають державну соціальну допомогу, можуть бути оскаржені в органі вищого рівня або в судовому порядку. Стаття 17. Відповідальність за порушення законодавства про державну соціальну допомогу Посадові особи, винні в порушенні законодавства про державну соціальну допомогу, несуть відповідальність згідно із законом.  
    -54- Четверіков І.А.
Доповнити законопроект окремою статтею наступного змісту: "Стаття Відповідальність за порушення законодавства про державну соціальну допомогу непрацездатним особам Посадові особи, винні у порушенні законодавства про державну соціальну допомогу непрацездатним особам, несуть відповідальність згідно з законодавством України".  
Враховано в іншій редакції.   
46. Стаття 13. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".   -55- Сушкевич В.М.
1. Пункт 1 статті 13 викласти у такій редакції: "1. Цей Закон набирає чинності 1 січня 2005 року".  
Враховано .  Стаття 18. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.  
47. 2. До стабілізації економічного становища в Україні розмір державної соціальної допомоги відповідно до цього Закону встановлюється з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановлюється виходячи з реальних можливостей видаткової частини Державного бюджету України і затверджується одночасно з прийняттям закону про Державний бюджет України на відповідний рік.   -56- Беспалий Б.Я.
У статті 13 частину 2 вилучити.  
Враховано   2. При визначенні права на призначення державної соціальної допомоги на догляд не можуть застосовуватися вартісні величини, не передбачені Законом України "Про прожитковий мінімум". 3. При визначенні розмірів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам на 2005 рік застосовується рівень забезпечення прожиткового мінімуму, встановлений законом України про Державний бюджет України на відповідний рік. 4. Норми цього Закону поширюються також на осіб, що одержують пенсію або державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам, і за своїм бажанням можуть звернутися за призначенням державної соціальної допомоги відповідно до цього Закону замість пенсії, чи державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам.  
    -57- Кармазін Ю.А.
Частина 2 статті 13 суперечить конституційним гарантіям на мінімальний ріве нь забезпеченості.  
Враховано    
    -58- Сушкевич В.М.
2. Пункт 2 статті 13 викласти у такій редакції: „2. При визначенні права на призначення державної соціальної допомоги на догляд не можуть застосовуватись вартісні величини, не передбачені Законом України "Про прожитковий мінімум"."  
Враховано    
    -59- Мовчан П.М.
Частина 2 статті 13 носить некоректний характер. Викликає питання розпливчасте формулювання "до стабілізації економічного становища в Україні". Хто може назвати реальні терміни цієї стабілізації? Крім того, це положення не узгоджується зі статею 46 Конституції України, відповідно до якої "пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом".  
Враховано .   
    -60- Доповнити Прикінцеві положення новою частиною такого змісту: "При визначенні розмірів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам на 2005 рік застосовується рівень забезпечення прожиткового мінімуму, встановлений законом України про Державний бюджет України на відповідний рік".  Враховано .   
    -61- Доповнити Прикінцеві положення новою частиною такого змісту: "Норми цього Закону поширюються також на осіб, що одержують пенсію або державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам, і за своїм бажанням можуть звернутися за призначенням державної соціальної допомоги відповідно до цього Закону замість пенсії, чи державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам."  Враховано    
48. 3. Після набрання чинності цим Законом замість соціальних пенсій та надбавок на догляд, передбачених Законом України "Про пенсійне забезпечення", призначається державна соціальна допомога.   -62- Нощенко М.П.
Абзац перший частини 3 ст.13 вилучити.  
Враховано .   
49. Соціальна пенсія, призначена до набрання чинності цим Законом, за бажанням особи виплачується органами Пенсійного фонду України до закінчення строку призначення.   -63- Нощенко М.П.
Частину 3 викласти в такій редакції: "Соціальна пенсія, призначена відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення", за бажанням особи виплачується органами Пенсійного фонду України до закінчення строку її призначення".  
Враховано .  5. Соціальна пенсія, призначена відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення", за бажанням особи виплачується органами Пенсійного фонду України до закінчення строку її призначення.  
50. 4. Кабінету Міністрів України в тримісячний строк: внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність з цим Законом; привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом; забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.      6. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк: внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.