Кількість абзаців - 27 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України (щодо надання земельних ділянок працівникам культури, освіти та охорони здоров'я, що проживають в сільській місцевості) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін до деяких Законів України (щодо надання земельних ділянок працівникам культури, освіти та охорони здоров'я, що проживають в сільській місцевості)   -1- Царьов О.А.
Назву закону викласти в наступній редакції: "Про внесення змін до деяких Законів України (щодо надання земельних ділянок працівникам культури, освіти, охорони здоров'я та працівникам наукових установ сільського профілю, що проживають у сільській місцевості)".  
Відхилено   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо надання земельних ділянок працівникам культури, освіти та охорони здоров'я, що проживають в сільській місцевості)  
3. Верховна Рада України постановляє:      Верховна Рада України постановляє:  
4. І. Внести зміни до таких законів України:      І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
5. 1. Статтю 29 Закону України "Основи законодавства України про культуру" (N 2117-ХІІ від 14.12.92р.) доповнити частиною другою такого змісту:      1. Статтю 29 Основ законодавства України про культуру (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №21, ст.294; 2001 р., № 2-3, ст. 10; 2002 р., № 12-13, ст.92; із змінами, внесеними Законом України від 27 листопада 2003 року 2003 року №1344-ІУ) після частини першої доповнити двома новими частинами такого змісту:  
6. "Працівники державних закладів, підприємств і організацій культури, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонери, які раніше працювали у таких закладах в цих населених пунктах і проживають у них, мають право на безоплатне одержання у власність земельної ділянки у межах середньої земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної ради відповідно до чинного законодавства. Дія цієї частини не поширюється на громадян, які раніше набули права на земельну частку (пай). "   -2- Борзих О.І.
Пункт 1 частини першої законопроекту доповнити новим абзацом і викласти у такій редакції: "Працівники державних закладів, підприємств і організацій культури, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонери, які раніше працювали у таких закладах в цих населених пунктах і проживають у них, мають право на безоплатне одержання у власність земельної ділянки у межах середньої земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної ради відповідно до чинного законодавства. Розміри земельних ділянок, що виділяються для працівників соціальної сфери, які мешкають у сільській місцевості або селищах міського типу для ведення особистого селянського господарства не повинні перевищувати 2,0 гектара. Дія цієї частини не поширюється на громадян, які раніше набули права на земельну частку (пай) та права безоплатної приватизації земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства".  
Враховано   "Працівники державних та комунальних закладів, підприємств і організацій культури, які працюють і проживають у сільській місцевості та селищах міського типу, а також пенсіонери з їх числа мають право на безоплатне одержання у власність земельної ділянки в межах земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, установи та організації, розташованих на території відповідної ради, із земель сільськогосподарського підприємства, установи та організації, що приватизуються, або земель запасу чи резервного фонду, але не більше норм безоплатної передачі земельних ділянок, встановлених законом для ведення особистого селянського господарства. Дія частини першої цієї статті не поширюється на громадян, які раніше набули право на земельну частку (пай) та земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства чи для ведення особистого селянського господарства, крім випадків успадкування права на земельну частку (пай) та земельних ділянок для ведення особистого підсобного господарства чи для ведення особистого селянського господарства відповідно до закону".  
    -3- Беспалий Б.Я.
У новій частині статті 29 "Основ законодавства про культуру" текст "державних закладів, підприємств і організацій культури" замінити текстом "закладів, підприємств, установ і організацій культури державної та комунальної власності", а після тексту "у таких закладах" доповнити текстом ", підприємств, установ і організацій", вилучити слово "чинного".  
Враховано    
    -4- Четверіков І.А.
В пункті 1 абзац другий після слів: "раніше набули права на земельну частку (пай)" доповнити словами: "крім випадків успадкування права на земельну частку (пай)".  
Враховано    
7. Частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою.      У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами четвертою і п'ятою.  
8. 2. Статтю 77 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" (N 2801-ХІІ від 19.11.92р.) доповнити пунктом "м" такого змісту:      2. Частину першу статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №4, ст.19, № 11, ст. 93; 1994 р., № 41, ст.376; 2003 р.., № 10-11, ст. 86; із змінами, внесеними Законом України від 27 листопада 2003 року № 1344-ІУ) доповнити пунктом "м" такого змісту:  
9. " безоплатне одержання у власність земельної ділянки у межах середньої земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної ради відповідно до чинного законодавства тим, хто проживає і працює в сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали в цих населених пунктах і проживають у них.   -5- Борзих О.І.
Пункт 2 частини першої законопроекту викласти у такій редакції: "безоплатне одержання у власність земельної ділянки у межах середньої земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної ради і у розмірі, що не перевищує 2,0 гектара. відповідно до чинного законодавства тим, хто проживає і працює в сільській місцевості або селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали в цих населених пунктах і проживають у них. Дія цього пункту не поширюється на громадян, які раніше набули права на земельну частку (пай) та права безоплатної приватизації земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства".  
Враховано   "м) безоплатне одержання у власність земельної ділянки в межах земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, установи та організації, розташованих на території відповідної ради, із земель сільськогосподарського підприємства, установи та організації, що приватизуються, або земель запасу чи резервного фонду, але не більше норм безоплатної передачі земельних ділянок, встановлених законом для ведення особистого селянського господарства. Дія цього пункту не поширюється на громадян, які раніше набули право на земельну частку (пай) та земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства чи для ведення особистого селянського господарства, крім випадків успадкування права на земельну частку (пай) та земельних ділянок для ведення особистого підсобного господарства чи для ведення особистого селянського господарства відповідно до закону".  
    -6- Беспалий Б.Я.
Пункт 2 та наступні пункти. Текст "чинного законодавства" замінити словом "законодавства".  
Враховано    
10. Дія цього пункту не поширюється на громадян, які раніше набули права на земельну частку (пай). "   -7- Четверіков І.А.
В пункті 2 останній абзац після слів: "раніше набули права на земельну частку (пай)" доповнити словами: "крім випадків успадкування права на земельну частку (пай)".  
Враховано    
11. 3. Абзац другий частини 4 Статті 57 Закону України "Про освіту" (N 1060-ХІІ від 23.05.91р.) викласти в такій редакції:      3. Абзац другий частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №21, ст.84; 2003 р., №10-11, ст.86; 2004 р., №15, ст.228; із змінами, внесеними Законом України від 27 листопада 2003 року № 1344-ІУ) замінити двома абзацами такого змісту:  
12. "Вони мають право на безоплатне одержання у власність земельної ділянки у межах середньої земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної ради відповідно до чинного законодавства."   -8- Борзих О.І.
Пункт 3 частини першої законопроекту викласти у такій редакції: "Вони мають право на безоплатне одержання у власність земельної ділянки у межах середньої земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної ради відповідно до чинного законодавства, для ведення особистого селянського господарства у розмірі, що не перевищує 2,0 гектара. Дія частини першої цієї статті не поширюється на громадян, які раніше набули право на земельну частку (пай) та земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства чи для ведення особистого селянського господарства, крім випадків успадкування права на земельну частку (пай) та земельних ділянок для ведення особистого підсобного господарства чи для ведення особистого селянського господарства відповідно до закону."  
Враховано   "Вони мають право на безоплатне одержання у власність земельної ділянки в межах земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, установи та організації, розташованих на території відповідної ради, із земель сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, що приватизуються, або земель запасу чи резервного фонду, але не більше норм безоплатної передачі земельних ділянок, встановлених законом для ведення особистого селянського господарства. Дія цього абзацу не поширюється на громадян, які раніше набули право на земельну частку (пай) та земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства чи для ведення особистого селянського господарства, крім випадків успадкування права на земельну частку (пай) та земельних ділянок для ведення особистого підсобного господарства чи для ведення особистого селянського господарства відповідно до закону".  
    -9- Царьов О.А.
Після пункту 3 доповнити проект закону пунктом 4 такого змісту: "4. Статтю 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (1977-ХІІ) після частини 20 доповнити частиною 21 такого змісту: "Працівники державних наукових та науково-дослідних закладів, підприємств та організацій сільськогосподарського профілю, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонери, які раніше працювали у таких закладах, підприємствах чи організаціях і проживають в них, мають право на безоплатне одержання у власність земельної ділянки у межах середньої земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної ради згідно чинного законодавства. Дія цієї частини не поширюється на громадян, які раніше набули права на земельну частку (пай)".  
Відхилено    
13. 4. Частину 1 Статті 25 Земельного кодексу України (N 2768-ІІІ від 25.10.01р.) після слів "працівникам цих підприємств, установ та організацій," доповнити словами "працівникам державних (комунальних) закладів освіти, культури, охорони здоров'я, розташованим на території відповідної ради".   -10- Беспалий Б.Я.
Пункт 4 до статті 25 "Земельного кодексу України". Текст "державних (комунальних)" замінити текстом "державних та комунальних".  
Враховано   4. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №3-4, ст.27; 2003р., №28, ст.213): 1) у статті 25: а) частину першу після слів "працівникам цих підприємств, установ та організацій" доповнити словами "працівникам державних та комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я, розташованих на території відповідної ради";  
    -11- Царьов О.А.
Пункт 4 проекту закону після слів "охорони здоров'я" доповнити словами: " наукових та науково-дослідних закладів, підприємств та організацій сільськогосподарського профілю  
Відхилено    
14. 5. Частину 3 Статті 25 Земельного кодексу України (N 2768-ІІІ від 25.10.01р.) викласти в такій редакції:      б) частину третю викласти в такій редакції:  
15. "Землі у приватну власність особам, зазначеним у частині 1 цієї статті передаються безоплатно."      "3. Землі у приватну власність особам, зазначеним у частині першій цієї статті, передаються безоплатно";  
16. 6. Частину 5 Статті 25 Земельного кодексу України (N 2768-ІІІ від 25.10.01р.) викласти в такій редакції:      в) частину п'яту викласти в такій редакції:  
17. "Кожна із осіб, зазначених у частині 1 цієї статті, має гарантоване право одержати свою земельну частку (пай), виділену в натурі (на місцевості)."      "5. Особи, зазначені у частині першій цієї статті, мають гарантоване право одержати свою земельну частку (пай), виділену в натурі (на місцевості)";  
18. 7. Друге речення частини 6 Статті 25 Земельного кодексу України (N 2768-ІІІ від 25.10.01р.) викласти в такій редакції:      г) друге речення частини шостої викласти в такій редакції: "Загальний розмір обчисленої для приватизації площі сільськогосподарських угідь поділяється на загальну кількість осіб, зазначених у частині першій цієї статті";  
19. "Загальний розмір обчисленої для приватизації площі сільськогосподарських угідь поділяється на загальну кількість осіб, зазначених у частині 1 цієї статті".       
20. 8. Частину 7 Статті 25 Земельного кодексу України (N 2768-ІІІ від 25.10.01р.) викласти в такій редакції:      ґ) частину сьому доповнити абзацом другим такого змісту:  
21. "Вартість і розміри в умовних кадастрових гектарах земельних часток (паїв) осіб, зазначених у частині 1 цієї статті, є рівними."   -12- Борзих О.І.
Слова "Вартість і розміри в умовних кадастрових гектарах земельних часток (паїв) осіб, зазначених у частині 1 цієї статті, є рівними." вилучити. Частину 7 Статті 25 Земельного кодексу України доповнити пунктом другим в такій редакції: "Розміри земельних ділянок, що виділяються для працівників державних та комунальних закладів, підприємств і організацій культури, освіти та охорони здоров'я та пенсіонерів з їх числа, які мешкають у сільській місцевості або селищах міського типу , встановлюються в межах норм безоплатної передачі визначених законом для ведення особистого селянського господарства."  
Враховано   "Розміри земельних ділянок, що виділяються для працівників державних та комунальних закладів, підприємств і організацій культури, освіти та охорони здоров'я та пенсіонерів з їх числа, які проживають у сільській місцевості або селищах міського типу, не можуть перевищувати норм безоплатної приватизації, встановлених законом для ведення особистого селянського господарства";  
22. 9. В частині 8 Статті 25 Земельного кодексу України (N 2768-ІІІ від 25.10.01р.) слова "колишніми працівниками державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій" замінити словами "особами, зазначеними у частині 1 цієї статті".   -13- Борзих О.І.
Пункт 9 вилучити.  
Враховано    
23. 10. В частині 9 Статті 25 Земельного кодексу України (N 2768-ІІІ від 25.10.01р.) слова "працівниками цих підприємств, установ та організацій, а також пенсіонерами з їх числа" замінити словами "особами, зазначеними в частині 1 цієї статті".      д) у частині дев'ятій слова "працівниками цих підприємств, установ та організацій, а також пенсіонерами з їх числа" замінити словами "особами, зазначеними в частині першій цієї статті". 2) абзац другий пункту 8 Розділу Х "Перехідні положення" після слів "сільськогосподарських акціонерних товариств" доповнити словами "та працівники державних і комунальних закладів освіти, культури та охорони здоров'я, розташованих на території відповідної ради".  
24. ІІ Виконання частин 1-3 даного Закону здійснюється в межах земель запасу та резервного фонду, створених відповідно до чинного законодавства.   -14- Царьов О.А.
Розділ ІІ проекту Закону після слів "чинного законодавства" доповнити словами: "а частини 4 також за рахунок земель сільськогосподарського призначення, наданих у постійне користування науковим Установам сільськогосподарського профілю, які використовуються ними для ведення науково-дослідних робіт".  
Відхилено    
25. ІІІ. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським, районним державним адміністраціям вжити необхідних заходів щодо виділення до 1 січня 2003 року відповідно до законодавства із земель запасу та резервного фонду земельних ділянок для виконання даного закону.   -15- Грязєв А.Д.
Баранівський О.П.
У розділі ІІІ слова "державним адміністраціям" замінити словами "органам виконавчої влади".  
Враховано    
    -16- Грязєв А.Д.
Баранівський О.П.
У розділі ІІІ термін "до 1 січня" замінити на термін "до 1 липня".  
Враховано    
    -17- Борзих О.І.
Частину ІІІ вилучити оскільки це врегульовано Указом Президента України.  
Враховано    
26. ІV. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.      ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.