Кількість абзаців - 100 Таблиця поправок


Про спеціальну економічну зону ''Інтерпорт Ковель'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про спеціальну економічну зону "Інтерпорт Ковель"      Про спеціальну економічну зону "Інтерпорт Ковель"  
3. Цей Закон визначає порядок створення, функціонування та ліквідації спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель".      Цей Закон визначає порядок створення, функціонування та ліквідації спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель".  
4. Стаття 1. Створення спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель"      Стаття 1. Створення спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель"  
5. Спеціальна економічна зона "Інтерпорт Ковель" створюється на строк 20 років з 1 січня 2000 року на території Волинської області площею 56,77 гектара згідно з картою, яка є невід'ємною частиною цього Закону (оригінал карти зберігається у Волинській обласній раді).   -1- Кабінет Міністрів України
"Спеціальна економічна зона "Інтерпорт Ковель" створюється на період до 1 січня 2020 року в межах території Дубівської сільської ради Ковельського району Волинської області площею 56, 77 га згідно з картою і кадастровим планом, які є невід'ємною частиною цього Закону (оригінал карти і кадастрового плану зберігаються у Волинській обласній раді). Територія спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" загальною площею 56,77 га складається з трьох ділянок: перша ділянка площею 2,79 га розміщена на віддалі 220 м від північної межі міста Ковеля і обмежена з півдня виробничою територією Ковельської районної споживчої спілки (210 м), на заході - смугою відведення під'їзної залізничної колії (167 м), з півночі - землями сільськогосподарського призначення Дубівської сільської ради (180 м), зі сходу - автомобільною дорогою до села Вербка (108 м); друга ділянка площею 31,34 га розміщена на віддалі ЗО метрів на сході від першої ділянки і обмежена зі сходу та півдня - землями запасу Дубівської сільської ради (1417м); третя ділянка площею 22,64 га північно-західною стороною (1077 м) прилягає до смуги відведення залізничної колії напрямку Ковель-Камінь-Каширський, на заході (56 м) - межує з територією м. Ковель, зі сходу та півдня (1931 м) - обмежена виробничою територією Ковельського заводу сучасних будівельних матеріалів".  
Враховано   1. Спеціальна економічна зона "Інтерпорт Ковель" створюється на період до 1 січня 2020 року в межах території Дубівської сільської ради Ковельського району Волинської області площею 56, 77 га згідно з картою, яка є невід'ємною частиною цього Закону (оригінал карти і кадастрового плану зберігаються у Волинській обласній раді). Територія спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" загальною площею 56,77 га складається з трьох ділянок: перша ділянка площею 2,79 га розміщена на віддалі 220 м від північної межі міста Ковеля і обмежена з півдня виробничою територією Ковельської районної споживчої спілки (210 м), на заході - смугою відведення під'їзної залізничної колії (167 м), з півночі - землями сільськогосподарського призначення Дубівської сільської ради (180 м), зі сходу - автомобільною дорогою до села Вербка (108 м); друга ділянка площею 31,34 га розміщена на віддалі 30 метрів на сході від першої ділянки і обмежена зі сходу та півдня - землями запасу Дубівської сільської ради (1417м); третя ділянка площею 22,64 га північно-західною стороною (1077 м) прилягає до смуги відведення залізничної колії напрямку Ковель-Камінь-Каширський, на заході (56 м) - межує з територією міста Ковель, зі сходу та півдня (1931 м) - обмежена виробничою територією Ковельського заводу сучасних будівельних матеріалів.  
    -2- Третьяков О.Ю.
Друге речення статті 1 викласти в такій редакції: "Територія спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" межує із землями Дубівської сільської ради, землями Ковельської міської ради, землями Львівської залізниці, землями військової частини А-3744, землями ВАТ "ПМК-22" та землями ВАТ "СПМК-6", як зазначено на карті спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель"  
Відхилено    
6. Метою створення спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" є облаштування міжнародного транспортного коридору Гданськ - Одеса, залучення інвестицій, розвиток зовнішньоекономічних зв'язків, транспортно-виробничої інфраструктури.      2. Метою створення спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" є облаштування міжнародного транспортного коридору Гданськ - Одеса, залучення інвестицій, розвиток зовнішньоекономічних зв'язків, транспортно-виробничої інфраструктури.  
7. На території зони "Інтерпорт Ковель" на строк, зазначений у частині першій цієї статті, встановлюється спеціальний митний, податковий та інші режими економічної діяльності згідно з цим Законом.   -3- Васюник І.В.
Частину 4 статті 1 виключити  
Відхилено   3. На території зони "Інтерпорт Ковель" на строк, зазначений у частині першій цієї статті, встановлюється спеціальний митний, податковий та інші режими економічної діяльності згідно з цим Законом.  
8. Положення про спеціальну економічну зону "Інтерпорт Ковель" затверджується Кабінетом Міністрів України.      4. Положення про спеціальну економічну зону "Інтерпорт Ковель" затверджується Кабінетом Міністрів України.  
9. Стаття 2. Особливості дії законодавства України у спеціальній економічній зоні "Інтерпорт Ковель"      Стаття 2. Особливості дії законодавства України у спеціальній економічній зоні "Інтерпорт Ковель"  
10. Законодавство України у спеціальній економічній зоні "Інтерпорт Ковель" діє з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" та цим Законом.   -4- Скомаровський В.В.
Частину першу статті 2 викласти у такій редакції: "1. Законодавство України на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" діє в межах Конституції України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом."  
Враховано   1. Законодавство України на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" діє в межах Конституції України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом. 2. Органи виконавчої влади на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" діють в межах повноважень, що передбачені Конституцією та законами України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.  
    -5- Скомаровський В.В.
Статтю 2 доповнити частиною у такій редакції: "Органи виконавчої влади на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" діють в межах повноважень, що передбачені Конституцією та законами України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом."  
Немає висновку    
11. Держава гарантує стабільність встановленого режиму функціонування спеціальної економічної зони на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" на строк, визначений статтею 1 цього Закону.      3. Держава гарантує стабільність встановленого режиму функціонування спеціальної економічної зони на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" на строк, визначений статтею 1 цього Закону.  
12. Якщо внаслідок зміни законодавства України зміниться режим, передбачений статтею 10 цього Закону, на вимогу платника податку - суб'єкта спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" застосовуються умови, що діяли на момент укладення договору (контракту) на реалізацію інвестиційного проекту на території цієї зони з органом господарського розвитку спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель".   -6- Тарасюк І.Г.
Абзаци четвертий та п'ятий статті другої замінити абзацом такого змісту: "Умови договорів, укладених між суб'єктами інвестиційної діяльності в спеціальній економічній зоні "Інтерпорт Ковель" зберігають свою чинність на весь строк дії цих договорів і у випадках, коли після їх укладення законодавством (крім податкового, митного та валютного законодавства, з питань ліцензування певних видів господарської діяльності, а також даного Закону) встановлено умови, що погіршують становище суб'єктів або обмежують їх права, якщо вони не дійшли згоди про зміну умов договору."  
Відхилено Погіршує умови господарювання у СЕЗ оскільки не забезпечує стабільності спеціального режиму оподаткування та митного регулювання протягом всього періоду реалізації інвест. проекту, і, як наслідок, не сприятиме залученню інвестицій, перш за все іноземних, на її територію.  4. Якщо внаслідок зміни законодавства України зміниться режим, передбачений статтею 10 цього Закону, на вимогу платника податку - суб'єкта спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" застосовуються умови, що діяли на момент укладення договору (контракту) на реалізацію інвестиційного проекту на території цієї зони з органом господарського розвитку спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель".  
13. Стаття 3. Органи управління спеціальною економічною зоною "Інтерпорт Ковель"      Стаття 3. Органи управління спеціальною економічною зоною "Інтерпорт Ковель"  
14. Органами управління спеціальною економічною зоною "Інтерпорт Ковель" є:      1. Органами управління спеціальною економічною зоною "Інтерпорт Ковель" є:  
15. Рада з питань розвитку спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель";      Рада з питань розвитку спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель";  
16. органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації в межах своїх повноважень;      органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації в межах своїх повноважень;  
17. орган господарського розвитку спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" (далі - адміністрація спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель").      орган господарського розвитку спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" (далі - адміністрація спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель").  
18. Стаття 4. Повноваження органів місцевого самоврядування, органів виконавчої та судової влади щодо управління спеціальною економічною зоною "Інтерпорт Ковель"   -7- Скомаровський В.В.
Назву та частину першу статті 4 викласти у такій редакції: Стаття 4. Повноваження органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади щодо управління спеціальною економічною зоною "Інтерпорт Ковель" 1. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади здійснюють свої повноваження на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" відповідно до Конституції України, цього Закону та інших нормативно-правових актів.  
Враховано   Стаття 4. Повноваження органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади щодо управління спеціальною економічною зоною "Інтерпорт Ковель"  
19. Органи місцевого самоврядування, органи виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" відповідно до законодавства України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.      1. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади здійснюють свої повноваження на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" відповідно до Конституції України, цього Закону та інших нормативно-правових актів.  
20. Крім того, до повноважень відповідних органів місцевого самоврядування належить укладення з адміністрацією спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" угод про передачу в її користування земельних ділянок, об'єктів інфраструктури, розташованих на відповідній території, та природних ресурсів місцевого значення.      Крім того, до повноважень відповідних органів місцевого самоврядування належить укладення з адміністрацією спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" угод про передачу в її користування земельних ділянок, об'єктів інфраструктури, розташованих на відповідній території, та природних ресурсів місцевого значення.  
21. Стаття 5. Повноваження Ради з питань розвитку спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель"      Стаття 5. Повноваження Ради з питань розвитку спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель"  
22. Рада з питань розвитку спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" (далі - Рада) створюється Волинською обласною державною адміністрацією.      1. Рада з питань розвитку спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" (далі - Рада) створюється Волинською обласною державною адміністрацією.  
23. До складу Ради входять представники, делеговані органами місцевого самоврядування, представники місцевих державних адміністрацій, адміністрації спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель", а також центральних органів виконавчої влади, визначених Кабінетом Міністрів України.      2. До складу Ради входять представники, делеговані органами місцевого самоврядування, представники місцевих державних адміністрацій, адміністрації спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель", а також центральних органів виконавчої влади, визначених Кабінетом Міністрів України.  
24. До повноважень Ради належать:      3. До повноважень Ради належать:  
25. затвердження стратегічних та поточних програм розвитку спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель";      затвердження стратегічних та поточних програм розвитку спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель";  
26. внесення пропозицій щодо змін режиму економічної діяльності у порядку, встановленому законодавством України;      внесення пропозицій щодо змін режиму економічної діяльності у порядку, встановленому законодавством України;  
27. розгляд та схвалення за поданням адміністрації спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" інвестиційних проектів, що реалізуються на території цієї зони, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;   -8- Кабінет Міністрів України
Частину третю статті 5 доповнити абзацом четвертим такого змісту: "внесення змін до схваленого інвестиційного проекту в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;"  
Враховано Абзаци четвертий - дванадцятий вважати відповідно абзацами п'ятим - тринадцятим.  розгляд та схвалення за поданням адміністрації спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" інвестиційних проектів, що реалізуються на території цієї зони, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; внесення змін до схваленого інвестиційного проекту в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;  
28. розгляд у досудовому порядку спорів, що виникають між суб'єктами спеціальної економічної зони та адміністрацією спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель", органами місцевого самоврядування;      розгляд у досудовому порядку спорів, що виникають між суб'єктами спеціальної економічної зони та адміністрацією спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель", органами місцевого самоврядування;  
29. реалізація інших повноважень, передбачених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами.      реалізація інших повноважень, передбачених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами.  
30. Стаття 6. Адміністрація спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель"      Стаття 6. Адміністрація спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель"  
31. Адміністрацією спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" є юридична особа, уповноважена або спеціально створена Волинською обласною державною адміністрацією відповідно до законодавства України.      1. Адміністрацією спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" є юридична особа, уповноважена або спеціально створена Волинською обласною державною адміністрацією відповідно до законодавства України.  
32. До повноважень адміністрації спеціальної економічної зони належать:      2. До повноважень адміністрації спеціальної економічної зони належать:  
33. розроблення та забезпечення реалізації стратегічних та поточних програм розвитку спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель", затвердження в установленому порядку генерального плану території зазначеної зони;      розроблення та забезпечення реалізації стратегічних та поточних програм розвитку спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель", затвердження в установленому порядку генерального плану території зазначеної зони;  
34. розгляд пропозицій суб'єктів підприємницької діяльності (інвесторів) щодо реалізації інвестиційних проектів на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" та надання Раді висновку з цього питання;      розгляд пропозицій суб'єктів підприємницької діяльності (інвесторів) щодо реалізації інвестиційних проектів на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" та надання Раді висновку з цього питання;  
35. укладення договорів (контрактів) із суб'єктами підприємницької діяльності (інвесторами) про реалізацію інвестиційних проектів, схвалених Радою;      укладення договорів (контрактів) із суб'єктами підприємницької діяльності (інвесторами) про реалізацію інвестиційних проектів, схвалених Радою;  
36. реєстрація у порядку, визначеному Радою, суб'єктів спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" та інвестицій, здійснюваних у цій зоні;      реєстрація у порядку, визначеному Радою, суб'єктів спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" та інвестицій, здійснюваних у цій зоні;  
37. укладення з суб'єктами спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" у межах повноважень, наданих їй органами місцевого самоврядування, договорів оренди земельних ділянок та об'єктів інфраструктури, розміщених на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель";   -9- Третьяков О.Ю.
В частині 2 статті 6 слова: "укладення з суб'єктами спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" у межах повноважень, наданих їй органами місцевого самоврядування, договорів оренди земельних ділянок та об'єктів інфраструктури, розміщених на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" виключити.  
Відхилено   укладення з суб'єктами спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" у межах повноважень, наданих їй органами місцевого самоврядування, договорів оренди земельних ділянок та об'єктів інфраструктури, розміщених на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель"; видача дозволів (ліцензій) суб'єктам господарської діяльності спеціальної економічної зони на будівництво нових господарських об'єктів;  
    -10- Кабінет Міністрів України
Частину другу статті 6 доповнити абзацом десятим такого змісту: "видача дозволів (ліцензій) суб'єктам господарської діяльності спеціальної економічної зони на будівництво нових господарських об'єктів".  
Враховано    
38. забезпечення контролю за інвестуванням суб'єктами спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" у межах своїх повноважень згідно з цим Законом;      забезпечення контролю за інвестуванням суб'єктами спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" у межах своїх повноважень згідно з цим Законом;  
39. будівництво об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель";      будівництво об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель";  
40. укладення договорів на виконання підрядних робіт, пов'язаних з облаштуванням території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель", будівництвом об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвитком мережі комунікаційних зв'язків;      укладення договорів на виконання підрядних робіт, пов'язаних з облаштуванням території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель", будівництвом об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвитком мережі комунікаційних зв'язків;  
41. укладення договорів на експлуатацію об'єктів інфраструктури, розміщених на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель";      укладення договорів на експлуатацію об'єктів інфраструктури, розміщених на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель";  
42. організація підготовки та перепідготовки кадрів;      організація підготовки та перепідготовки кадрів;  
43. забезпечення дотримання у разі встановлення Кабінетом Міністрів України спеціального порядку в'їзду до спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" і виїзду з неї громадян України, іноземців та осіб без громадянства, ввезення на територію цієї зони та вивезення з неї транспортних засобів та вантажів;      забезпечення дотримання у разі встановлення Кабінетом Міністрів України спеціального порядку в'їзду до спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" і виїзду з неї громадян України, іноземців та осіб без громадянства, ввезення на територію цієї зони та вивезення з неї транспортних засобів та вантажів;  
44. здійснення разом з відповідними органами державної влади заходів щодо забезпечення законності і правопорядку, економічної та екологічної безпеки на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель".      здійснення разом з відповідними органами державної влади заходів щодо забезпечення законності і правопорядку, економічної та екологічної безпеки на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель".  
45. Контроль за діяльністю адміністрації спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" здійснюють Рада та Волинська обласна державна адміністрація.      3. Контроль за діяльністю адміністрації спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" здійснюють Рада та Волинська обласна державна адміністрація.  
46. Стаття 7. Особливості здійснення підприємницької діяльності на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель"   -11- Васюник І.В.
Частину першу статті 7 викласти у такій редакції: "На території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" можуть здійснюватися всі види підприємницької діяльності, крім грального бізнесу, казино та інших гральних домів (місць)."  
Враховано редакційно   Стаття 7. Особливості здійснення підприємницької діяльності на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель"  
47. На території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" здійснюються всі види підприємницької діяльності, які відповідають меті створення зони, крім заборонених законодавством України.   -12- Васюник І.В.
У частині другій статті 7 слово "переважно" виключити.  
Враховано   1. На території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" здійснюються всі види підприємницької діяльності, які відповідають меті створення зони, крім заборонених законодавством України, а також грального бізнесу, казино та інших гральних домів (місць).  
48. На території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" розміщуються переважно підприємства, які здійснюють операції з обслуговування транзитних вантажів, їх зберігання, дороблення, сортування, пакування, надання транспортно-агентських, експедиторських та пов'язаних з ними фінансових послуг, торгівлі, а також підприємства, які застосовують новітні технології з метою виробництва товарів для експорту та поставок на внутрішній ринок, об'єкти виробничої та невиробничої інфраструктури.   -13- Васюник І.В.
Частину третю статті 7 виключити.  
Враховано   2. На території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" розміщуються підприємства, які здійснюють операції з обслуговування транзитних вантажів, їх зберігання, дороблення, сортування, пакування, надання транспортно-агентських, експедиторських та пов'язаних з ними фінансових послуг, торгівлі, а також підприємства, які застосовують новітні технології з метою виробництва товарів для експорту та поставок на внутрішній ринок, об'єкти виробничої та невиробничої інфраструктури.  
49. На території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" забороняється гральний бізнес, створення казино та інших гральних домів (місць).       
50. Провадження на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" підприємницької діяльності, яка підлягає ліцензуванню, здійснюється на підставі відповідних дозволів (ліцензій), що видаються згідно із законодавством України.      3. Провадження на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" підприємницької діяльності, яка підлягає ліцензуванню, здійснюється на підставі відповідних дозволів (ліцензій), що видаються згідно із законодавством України.  
51. Стаття 8. Суб'єкти спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель"   -14- Васюник І.В.
Частину 1 статті 8 викласти у такій редакції: "Суб'єктом спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" (далі - суб'єкт спеціальної економічної зони) є суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, який розташований та реалізує на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" інвестиційний проект кошторисною вартістю, еквівалентною не менше 100 тисяч доларів США, схвалений Радою з питань розвитку спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" та зареєстрований у встановденому порядку як суб'єкт спеціальної економічної зони."  
Відхилено   Стаття 8. Суб'єкти спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель"  
    -15- Кабінет Міністрів України
Частину першу статті 8 після слів "інвестиційного проекту" доповнити словами "вартістю, еквівалентною не менше 250 тисячам доларів США", далі - за текстом.  
Враховано    
52. Суб'єктом спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" (далі -суб'єкт спеціальної економічної зони) є суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, створений відповідно до законодавства України на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" та який уклав договір (контракт) з адміністрацією спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" про реалізацію на її території схваленого в установленому порядку інвестиційного проекту і зареєстрований у встановленому порядку як суб'єкт спеціальної економічної зони.      1. Суб'єктом спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" (далі -суб'єкт спеціальної економічної зони) є суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, створений відповідно до законодавства України на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" та який уклав договір (контракт) з адміністрацією спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" про реалізацію на її території схваленого в установленому порядку інвестиційного проекту вартістю, еквівалентною не менше 250 тисячам доларів США, і зареєстрований у встановленому порядку як суб'єкт спеціальної економічної зони.  
53. Суб'єкти спеціальної економічної зони не можуть мати філій, відділень, інших відокремлених підрозділів за межами спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель".      2. Суб'єкти спеціальної економічної зони не можуть мати філій, відділень, інших відокремлених підрозділів за межами спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель".  
54. За реєстрацію суб'єкта спеціальної економічної зони вноситься плата, розмір якої встановлюється Волинською обласною державною адміністрацією за погодженням з Міністерством фінансів України. Розмір зазначеної плати є однаковим для всіх суб'єктів підприємницької діяльності одного виду діяльності. Кошти, одержані за реєстрацію суб'єктів спеціальної економічної зони, спрямовуються на розвиток інфраструктури цієї зони у порядку, визначеному Волинською обласною державною адміністрацією за погодженням з Міністерством фінансів України.      3. За реєстрацію суб'єкта спеціальної економічної зони вноситься плата, розмір якої встановлюється Волинською обласною державною адміністрацією за погодженням з Міністерством фінансів України. Розмір зазначеної плати є однаковим для всіх суб'єктів підприємницької діяльності одного виду діяльності. Кошти, одержані за реєстрацію суб'єктів спеціальної економічної зони, спрямовуються на розвиток інфраструктури цієї зони у порядку, визначеному Волинською обласною державною адміністрацією за погодженням з Міністерством фінансів України.  
55. Стаття 9. Порядок ввезення товарів та інших предметів на територію спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" та вивезення товарів та інших предметів з її території      Стаття 9. Порядок ввезення товарів та інших предметів на територію спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" та вивезення товарів та інших предметів з її території  
56. 1. У спеціальній економічній зоні "Інтерпорт Ковель" запроваджується режим спеціальної митної зони, відповідно до якого застосовується такий порядок ввезення (вивезення) товарів та інших предметів:      1. У спеціальній економічній зоні "Інтерпорт Ковель" запроваджується режим спеціальної митної зони, відповідно до якого застосовується такий порядок ввезення (вивезення) товарів та інших предметів:  
57. 1) у разі ввезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" для використання в межах цієї зони ввізне мито та податок на додану вартість не справляються;   -16- Тарасюк І.Г.
Абзац перший частини першої після слів "інших предметів" доповнити словами та цифрами " (крім підакцизних товарів та товарів 1-24 груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності)". У підпункті "1" частини першої слова " (крім підакцизних товарів)" виключити.  
Враховано   1) у разі ввезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів та товарів 1-24 груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності) з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" для використання в межах цієї зони ввізне мито та податок на додану вартість не справляються;  
58. 2) у разі ввезення на митну територію України з спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" товарів та інших предметів, що попередньо були ввезені з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель", податки сплачуються в порядку, встановленому законодавством України для оподаткування товарів, що імпортуються.      2) у разі ввезення на митну територію України з спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" товарів та інших предметів, що попередньо були ввезені з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель", податки сплачуються в порядку, встановленому законодавством України для оподаткування товарів, що імпортуються.  
59. До митної вартості товарів та інших предметів, зазначених у цьому пункті, не включається вартість послуг щодо перевантаження, зберігання товарів, їх дороблення, сортування, пакетування тощо, здійснюваних на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель". Зазначені послуги не підлягають обкладенню податком на додану вартість;      До митної вартості товарів та інших предметів, зазначених у цьому пункті, не включається вартість послуг щодо перевантаження, зберігання товарів, їх дороблення, сортування, пакетування тощо, здійснюваних на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель". Зазначені послуги не підлягають обкладенню податком на додану вартість;  
60. 3) у разі ввезення товарів та інших предметів, повністю вироблених або достатньо перероблених у спеціальній економічній зоні "Інтерпорт Ковель", на митну територію України з території цієї зони податок на додану вартість і акцизний збір справляються як для споживання або використання в Україні;   -17- Кабінет Міністрів України
Підпункт третій пункту 1 статті 9 викласти в новій редакції: "у разі ввезення товарів та інших предметів, повністю вироблених або достатньо перероблених у спеціальній економічній зоні "Інтерпорт Ковель", на митну територію України з території цієї зони ввізне мито, податок на додану вартість і акцизний збір справляються як для товарів, що імпортуються;"  
Враховано   3) у разі ввезення товарів та інших предметів, повністю вироблених або достатньо перероблених у спеціальній економічній зоні "Інтерпорт Ковель", на митну територію України з території цієї зони ввізне мито, податок на додану вартість і акцизний збір справляються як для товарів, що імпортуються;  
61. 4) у разі вивезення товарів та інших предметів, повністю вироблених або достатньо перероблених у спеціальній економічній зоні "Інтерпорт Ковель", з території цієї зони за межі митної території України вивізне мито та акцизний збір з цих товарів не справляються, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;      4) у разі вивезення товарів та інших предметів, повністю вироблених або достатньо перероблених у спеціальній економічній зоні "Інтерпорт Ковель", з території цієї зони за межі митної території України вивізне мито та акцизний збір з цих товарів не справляються, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;  
62. 5) у разі вивезення товарів та інших предметів, попередньо ввезених з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель", за межі митної території України з цієї зони вивізне мито, податок на додану вартість і акцизний збір не справляються;      5) у разі вивезення товарів та інших предметів, попередньо ввезених з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель", за межі митної території України з цієї зони вивізне мито, податок на додану вартість і акцизний збір не справляються;  
63. 6) у разі вивезення товарів та інших предметів з митної території України на територію спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" вивізне мито не справляється, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;      6) у разі вивезення товарів та інших предметів з митної території України на територію спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" вивізне мито не справляється, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;  
64. 7) у разі ввезення товарів та інших предметів на територію спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" з метою транзиту оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України;      7) у разі ввезення товарів та інших предметів на територію спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" з метою транзиту оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України;  
65. 8) в інших випадках оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України.      8) в інших випадках оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України.  
66. Повністю виробленими або достатньо переробленими у спеціальній економічній зоні "Інтерпорт Ковель" вважаються товари, що відповідають вимогам статті 18 Закону України "Про єдиний митний тариф".   -18- Кабінет Міністрів України
Абзац другий підпункту восьмого частини першої статті 9 привести у відповідність до Митного кодексу України.  
Враховано   Повністю виробленими або достатньо переробленими чи обробленими у спеціальній економічній зоні "Інтерпорт Ковель" вважаються товари, які відповідають критеріям і вимогам, викладеним у статтях 278 - 283 та частині першій статті 285 Митного кодексу України, за винятком окремих товарів, для визнання яких достатньо переробленими чи обробленими необхідно також дотримання певних умов та проведення виробничих і технологічних операцій.  
    -19- Тарасюк І.Г.
Абзац десятий частини першої виключити. Абзаци одинадцятий - дванадцятий частини першої вважати відповідно абзацами десятим - одинадцятим.  
Відхилено    
67. Строк перебування товарів та інших предметів на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" не обмежується, крім випадків перебування товарів та інших предметів з обмеженим строком зберігання.      Строк перебування товарів та інших предметів на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" не обмежується, крім випадків перебування товарів та інших предметів з обмеженим строком зберігання.  
68. Положення цієї статті не застосовуються до товарообмінних (бартерних) операцій.      Положення цієї статті не застосовуються до товарообмінних (бартерних) операцій.  
69. 2. Митний контроль за переміщенням товарів та інших предметів через межі спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" повинен забезпечувати дотримання державними органами, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами, а також громадянами порядку переміщення товарів та інших предметів відповідно до законодавства, що діє при перетинанні митного кордону України, з урахуванням норм, визначених цим Законом.      2. Митний контроль за переміщенням товарів та інших предметів через межі спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" повинен забезпечувати дотримання державними органами, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами, а також громадянами порядку переміщення товарів та інших предметів відповідно до законодавства, що діє при перетинанні митного кордону України, з урахуванням норм, визначених цим Законом.  
70. Для запобігання несанкціонованому і неконтрольованому проникненню на територію, на якій запроваджено режим спеціальної митної зони, або за її межі фізичних осіб, транспортних засобів, а також ввезенню і вивезенню товарів та інших предметів територія спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" повинна бути огороджена за периметром і облаштована відповідно до вимог Державної митної служби України.      Для запобігання несанкціонованому і неконтрольованому проникненню на територію, на якій запроваджено режим спеціальної митної зони, або за її межі фізичних осіб, транспортних засобів, а також ввезенню і вивезенню товарів та інших предметів територія спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" повинна бути огороджена за периметром і облаштована відповідно до вимог Державної митної служби України.  
71. Території зон митного контролю для спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель", їх межі та режим переміщення товарів, транспортних засобів, громадян встановлюються Державною митною службою України за поданням адміністрації спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель".      Території зон митного контролю для спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель", їх межі та режим переміщення товарів, транспортних засобів, громадян встановлюються Державною митною службою України за поданням адміністрації спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель".  
72. За митне оформлення товарів та інших предметів, а також перебування їх під митним контролем у спеціальній економічній зоні "Інтерпорт Ковель" справляються митні збори відповідно до законодавства України.      За митне оформлення товарів та інших предметів, а також перебування їх під митним контролем у спеціальній економічній зоні "Інтерпорт Ковель" справляються митні збори відповідно до законодавства України.  
73. Організація робіт з облаштування митної інфраструктури, огородження території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" і фінансування відповідних робіт здійснюються адміністрацією спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель".      Організація робіт з облаштування митної інфраструктури, огородження території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" і фінансування відповідних робіт здійснюються адміністрацією спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель".  
74. Режим спеціальної митної зони на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" запроваджується з дня затвердження Державною митною службою України акта приймання- передачі в експлуатацію об'єктів митної інфраструктури.      Режим спеціальної митної зони на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" запроваджується з дня затвердження Державною митною службою України акта приймання- передачі в експлуатацію об'єктів митної інфраструктури.  
75. 3. Імпорт суб'єктами спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" товарів для потреб власного виробництва на території цієї зони та експорт повністю вироблених або достатньо перероблених у цій зоні товарів не підлягає ліцензуванню та квотуванню у разі коли інше не встановлено міжнародними договорами України.   -20- Тарасюк І.Г.
Частину третю після слів "для потреб власного виробництва" доповнити словами та цифрами " (крім підакцизних товарів та товарів 1-24 груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності)".  
Враховано   3. Імпорт суб'єктами спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" товарів для потреб власного виробництва (крім підакцизних товарів та товарів 1-24 груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності) на території цієї зони та експорт повністю вироблених або достатньо перероблених у цій зоні товарів не підлягає ліцензуванню та квотуванню у разі коли інше не встановлено міжнародними договорами України.  
76. На зовнішньоекономічні операції, що здійснюються у спеціальній економічній зоні "Інтерпорт Ковель", поширюється спеціальний режим експорту (імпорту) товарів та інші заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.      На зовнішньоекономічні операції, що здійснюються у спеціальній економічній зоні "Інтерпорт Ковель", поширюється спеціальний режим експорту (імпорту) товарів та інші заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.  
77. 4. Кабінет Міністрів України може встановлювати обмеження на ввезення на митну територію України з території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" та вивезення з митної території України у цю зону окремих видів товарів.   -21- Кабінет Міністрів України
Статтю 9 доповнити пунктом 5 такого змісту: "5. Під терміном "товари та інші предмети" у цій статті розуміється будь-яка переміщувана через митний кордон України продукція, в тому числі продукція, на яку поширюються права інтелектуальної власності, послуги, роботи, що є об'єктом купівлі-продажу або обміну, а також будь-які предмети (товари, транспортні засоби, валюта, цінності, речі тощо), що переміщуються через митний кордон України.";  
Враховано   4. Кабінет Міністрів України може встановлювати обмеження на ввезення на митну територію України з території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" та вивезення з митної території України у цю зону окремих видів товарів. 5. Під терміном "товари та інші предмети" у цій статті розуміється будь-яка переміщувана через митний кордон України продукція, в тому числі продукція, на яку поширюються права інтелектуальної власності, послуги, роботи, що є об'єктом купівлі-продажу або обміну, а також будь-які предмети (товари, транспортні засоби, валюта, цінності тощо), що переміщуються через митний кордон України.  
    -22- Тарасюк І.Г.
Після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту: „5. У частинах першій та третій цієї статті діє наступний порядок визначення товарів які повністю вироблені або достатньо перероблені чи оброблені у спеціальній економічній зоні "Інтерпорт Ковель". Товарами, повністю виробленими у спеціальній економічній зоні "Інтерпорт Ковель" вважаються: 1) корисні копалини, видобуті на її території або в територіальних водах України, які географічне відносяться до території спеціальної економічної зони, або на континентальному шельфі і в морських надрах України, які географічне відносяться до території спеціальної економічної зони, якщо є виключне право на розробку цих надр; 2) рослинна продукція, вирощена та зібрана на її території; 3) живі тварини, що народилися і вирощені на її території; 4) продукція, одержана від тварин, вирощених на її території; 5) продукція мисливського, рибальського та морського промислів на її території; 6) вторинна сировина та відходи, які є результатом виробничих та інших операцій, здійснених на її території; 7) товари, вироблені на її території виключно з продукції, зазначеної у попередніх пунктах 1-6. Достатньо переробленим чи обробленим у спеціальній економічній зоні "Інтерпорт Ковель" вважається товар який відповідає наступним критеріям, що визначаються: 1) для товарів 1-24 груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності: правилом, яке потребує в результаті переробки чи обробки товару зміни класифікаційного коду товару за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності на рівні будь-якого з перших двох знаків, крім того, для товарів, що класифікуються Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності за товарними позиціями 0201, 0202, 0203, 0206, 0207, 0210, є обов'язковим виконання технологічних операцій - теплової або термічної обробки, які призводять до забезпечення коагуляції м'ясних протеїнів у всьому продукті; 2) для всіх інших товарів: а) правилом, яке потребує в результаті переробки чи обробки товару зміни класифікаційного коду товару за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків; б) або правилом адвалерної частки, яке полягає в зміні вартості товару в результаті його переробки чи обробки, якщо при цьому додана вартість становить не менш як 50 відсотків від вартості товару, одержаного в результаті переробки чи обробки, або частка використаних матеріалів ввезених на територію спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель" чи невідомого походження становить менш як 50 відсотків від вартості товару, одержаного в результаті переробки чи обробки; в) або переліком виробничих та технологічних операцій, які хоч і не ведуть в результаті переробки чи обробки товару до зміни його коду чи його вартості відповідно до правила адвалерної частки, але з дотриманням певних умов визнаються достатніми. Перелік таких виробничих та технологічних операцій встановлюється Кабінетом Міністрів України. У разі застосування правила адвалерної частки вартість товару, одержаного в результаті переробки чи обробки у спеціальній економічній зоні "Інтерпорт Ковель", визначається на базі ціни франко-завод виробника товару. Вартість складових цього товару, що походять з інших країн, визначається за їх митною вартістю, а тих складових, які походять з території України або походження яких не визначено, - за встановленою цінове першого їх продажу на території спеціальної економічної зони. Не визнаються такими, що відповідають критерію достатньої переробки чи обробки: 1) операції, пов'язані із забезпеченням збереження товарів під час зберігання чи транспортування; 2) операції щодо підготовки товарів до продажу та транспортування (роздрібнення партії, формування відправлень, сортування, пакування, перепакування); 3) прості складальні операції; 4) змішування товарів (компонентів) без надання одержаній продукції характеристик, що істотно відрізняють її від вихідних складових; 5) комбінація двох чи більшої кількості зазначених вище операцій; 6) забій тварин."  
Відхилено статтях 278-283 Митного кодексу України, який набув чинності з 1.01.04, врегульовано питання щодо визначення країни походження товарів, а у частині першій статті 285 встановлюються особливості визначення країни походження товару, що ввозиться з територій СЕЗ. Вважаємо за доцільне підтримати редакцію запропоновану Кабінетом Міністрів України (див. абзац другий підпункту восьмого частини першої статті 9).   
78. Стаття 10. Особливості оподаткування та валютного регулювання у спеціальній економічній зоні "Інтерпорт Ковель"      Стаття 10. Особливості оподаткування та валютного регулювання у спеціальній економічній зоні "Інтерпорт Ковель"  
79. 1. У спеціальній економічній зоні "Інтерпорт Ковель" встановлюється спеціальний пільговий режим оподаткування, відповідно до якого:      1. У спеціальній економічній зоні "Інтерпорт Ковель" встановлюється спеціальний пільговий режим оподаткування, відповідно до якого:  
80. 1) прибуток платників податку на прибуток - суб'єктів цієї спеціальної економічної зони з джерелом походження з території цієї зони оподатковується за ставкою 20 відсотків об'єкта оподаткування.      1) прибуток платників податку на прибуток - суб'єктів цієї спеціальної економічної зони з джерелом походження з території цієї зони оподатковується за ставкою 20 відсотків об'єкта оподаткування.  
81. Це положення не поширюється на частину прибутку, одержаного від здійснення інвестицій за рахунок бюджетних коштів усіх рівнів та коштів Державного інноваційного фонду;      Це положення не поширюється на частину прибутку, одержаного від здійснення інвестицій за рахунок бюджетних коштів усіх рівнів та коштів Державного інноваційного фонду;  
82. 2) доходи, одержані нерезидентами від провадження господарської діяльності з джерелом походження з території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель", оподатковуються у розмірі 2/3 від кожної ставки оподаткування, визначеної статтею 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". Ця норма не поширюється на доходи від здійснення інвестицій у цінні папери, випущені за рішенням уповноваженого державного органу чи органу місцевого самоврядування, та доходи, визначені пунктом 13.6 статті 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";      2) доходи, одержані нерезидентами від провадження господарської діяльності з джерелом походження з території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель", оподатковуються у розмірі 2/3 від кожної ставки оподаткування, визначеної статтею 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". Ця норма не поширюється на доходи від здійснення інвестицій у цінні папери, випущені за рішенням уповноваженого державного органу чи органу місцевого самоврядування, та доходи, визначені пунктом 13.6 статті 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";  
83. 3) суб'єктами спеціальної економічної зони на визначений інвестиційним проектом період освоєння земельної ділянки, а саме: планування території, виконання робіт, пов'язаних з будівництвом об'єктів інфраструктури спеціальної економічної зони, але не більше ніж на 5 років, не сплачується плата за землю;      3) суб'єктами спеціальної економічної зони на визначений інвестиційним проектом період освоєння земельної ділянки, а саме: планування території, виконання робіт, пов'язаних з будівництвом об'єктів інфраструктури спеціальної економічної зони, але не більше ніж на 5 років, не сплачується плата за землю;  
84. 4) суб'єктами спеціальної економічної зони не сплучаються збори до Державного інноваційного фонду.   -23- Кабінет Міністрів України
Пункт 1 статті 10 доповнити підпунктом п'ятим такого змісту: "5) суб'єкти підприємницької діяльності, зареєстровані на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель", не є платниками податку на додану вартість".  
Відхилено   4) суб'єктами спеціальної економічної зони не сплучаються збори до Державного інноваційного фонду.  
85. 2. Надходження в іноземній валюті від реалізації суб'єктами спеціальної економічної зони продукції, товарів (робіт, послуг), виготовлених (виконаних, наданих) у спеціальній економічній зоні "Інтерпорт Ковель", звільняються від обов'язкового продажу.      2. Надходження в іноземній валюті від реалізації суб'єктами спеціальної економічної зони продукції, товарів (робіт, послуг), виготовлених (виконаних, наданих) у спеціальній економічній зоні "Інтерпорт Ковель", звільняються від обов'язкового продажу.  
86. Стаття 11. Порядок в'їзду у спеціальну економічну зону "Інтерпорт Ковель" та виїзду з неї      Стаття 11. Порядок в'їзду у спеціальну економічну зону "Інтерпорт Ковель" та виїзду з неї  
87. Кабінет Міністрів України може встановлювати спеціальний порядок перетинання кордону України іноземцями та особами без громадянства, які прямують у спеціальну економічну зону "Інтерпорт Ковель", а також спеціальний порядок в'їзду у спеціальну економічну зону "Інтерпорт Ковель" і виїзду з неї громадян України, іноземців та осіб без громадянства.      1. Кабінет Міністрів України може встановлювати спеціальний порядок перетинання кордону України іноземцями та особами без громадянства, які прямують у спеціальну економічну зону "Інтерпорт Ковель", а також спеціальний порядок в'їзду у спеціальну економічну зону "Інтерпорт Ковель" і виїзду з неї громадян України, іноземців та осіб без громадянства.  
88. Стаття 12. Відповідальність суб'єктів спеціальної економічної зони у разі невиконання умов договору (контракту), укладеного з адміністрацією спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель"      Стаття 12. Відповідальність суб'єктів спеціальної економічної зони у разі невиконання умов договору (контракту), укладеного з адміністрацією спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель"  
89. У разі неналежного виконання або невиконання суб'єктом спеціальної економічної зони умов договору (контракту), укладеного з адміністрацією спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель", такий суб'єкт несе майнову та іншу відповідальність, передбачену законодавством України та відповідним договором (контрактом).   -24- Васюник І.В.
Статтю 13 виключити  
Враховано Статті 14-16 вважати відповідно статтями 13-15  1. У разі неналежного виконання або невиконання суб'єктом спеціальної економічної зони умов договору (контракту), укладеного з адміністрацією спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель", такий суб'єкт несе майнову та іншу відповідальність, передбачену законом України та відповідним договором (контрактом).  
90. Стаття 13. Дострокова ліквідація підприємства у спеціальній економічній зоні "Інтерпорт Ковель"       
91. У разі ліквідації підприємства, створеного на території спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель", або його реорганізації (за рішенням засновника (власника) або уповноваженого ним органу) до строку, зазначеного в договорі (контракті) між засновником (власником) та адміністрацією спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель", засновник (власник) або уповноважена ним особа зобов'язані у десятиденний строк після прийняття відповідного рішення повідомити органи управління спеціальною економічною зоною "Інтерпорт Ковель" про причини ліквідації (реорганізації) підприємства.       
92. Стаття 14. Порядок ліквідації спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель"      Стаття 13. Порядок ліквідації спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель"  
93. Спеціальна економічна зона "Інтерпорт Ковель" вважається ліквідованою з моменту закінчення строку, на який її було створено, якщо його не буде продовжено в установленому порядку.      1. Спеціальна економічна зона "Інтерпорт Ковель" вважається ліквідованою з моменту закінчення строку, на який її було створено, якщо його не буде продовжено в установленому порядку.  
94. Спеціальна економічна зона "Інтерпорт Ковель" може бути ліквідована до закінчення строку, на який її було створено, в порядку, передбаченому законодавством України.      2. Спеціальна економічна зона "Інтерпорт Ковель" може бути ліквідована до закінчення строку, на який її було створено, в порядку, передбаченому законом України.  
95. Стаття 15. Гарантії забезпечення інтересів інвесторів та суб'єктів спеціальної економічної зони у разі ліквідації спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель"      Стаття 14. Гарантії забезпечення інтересів інвесторів та суб'єктів спеціальної економічної зони у разі ліквідації спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель"  
96. Держава гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав інвесторів, що діють у спеціальній економічній зоні "Інтерпорт Ковель", та суб'єктів спеціальної економічної зони у разі її ліквідації.      1. Держава гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав інвесторів, що діють у спеціальній економічній зоні "Інтерпорт Ковель", та суб'єктів спеціальної економічної зони у разі її ліквідації.  
97. Спори між органами управління спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель", суб'єктами спеціальної економічної зони, суб'єктами підприємницької діяльності, що діють у спеціальній економічній зоні, інвесторами та ліквідаційною комісією, що можуть виникнути у зв'язку з ліквідацією цієї зони, підлягають розгляду судами України, а спори за участю іноземного суб'єкта господарської діяльності - судами за погодженням сторін, у тому числі за кордоном.      2. Спори між органами управління спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель", суб'єктами спеціальної економічної зони, суб'єктами підприємницької діяльності, що діють у спеціальній економічній зоні, інвесторами та ліквідаційною комісією, що можуть виникнути у зв'язку з ліквідацією цієї зони, підлягають розгляду судами України, а спори за участю іноземного суб'єкта господарської діяльності - судами за погодженням сторін, у тому числі за кордоном.  
98. Стаття 16. Прикінцеві положення   -25- Тарасюк І.Г.
Статтю 16 доповнити частиною три такого змісту: "Указ Президента України "Про спеціальну економічну зону "Інтерпорт Ковель" від 22 червня 1999 року № 702/99 втрачає свою чинність із набранням чинності цього Закону. Суб'єктам спеціальної економічної зони "Інтерпорт Ковель", що діяли на підставі даного Указу, у місячний строк здійснити перереєстрацію своєї діяльності, привівши її у відповідність цьому Закону."  
Враховано частково   Стаття 15. Прикінцеві положення  
99. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.   -26- Скомаровський В.В.
Статтю 16 викласти у такій редакції: "1.Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2.Кабінету Міністрів України: у місячний строк подати пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом. 3. У зв'язку з набранням чинності цим Законом припиняється відповідно до пункту 4 розділу ХV "Перехідні положення" Конституції України дія Указу Президента України від 22 червня 1999 року N 702/99 "Про спеціальну економічну зону "Інтерпорт Ковель"."  
Враховано   1.Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2.Кабінету Міністрів України: у місячний строк подати пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом. 3. У зв'язку з набранням чинності цим Законом припиняється відповідно до пункту 4 розділу ХV "Перехідні положення" Конституції України дія Указу Президента України від 22 червня 1999 року N 702/99 "Про спеціальну економічну зону "Інтерпорт Ковель".