Кількість абзаців - 6 Таблиця поправок


Про визначення порядку обчислення скликань представницьких органів місцевого самоврядування (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про визначення порядку обчислення скликань представницьких органів місцевого самоврядування   -1- Ключковський Ю.Б.
Матвієнко А.С.
Викласти назву в такій редакції: "Про порядок обчислення скликань представницьких органів місцевого самоврядування"  
Враховано   Про порядок обчислення скликань представницьких органів місцевого самоврядування (рад)  
3. Виходячи з факту проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року та необхідності приведення до єдиного відліку скликань представницьких органів місцевого самоврядування,   -2- Ключковський Ю.Б.
Матвієнко А.С.
Викласти перший абзац в такій редакції: "Цей Закон визначає порядок обчислення скликань представницьких органів місцевого самоврядування (рад) України, виходячи з факту проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року."  
Враховано   Цей Закон визначає порядок обчислення скликань представницьких органів місцевого самоврядування (рад) України, виходячи з факту проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року.  
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:   -3- Ключковський Ю.Б.
Матвієнко А.С.
Додати другий абзац у редакції: "Стаття 1. Скликання усіх представницьких органів місцевого самоврядування (рад) України мають єдиний порядок обчислення."  
Враховано   Стаття 1. Порядок обчислення скликань 1. Скликання всіх представницьких органів місцевого самоврядування (рад) України мають єдиний порядок обчислення.  
5. Розпочати відлік скликань представницьких органів місцевого самоврядування (рад), визначивши 21 скликання (1990 рік), як перше скликання. Відповідно обрані представницькі органи місцевого самоврядування (ради) у 1994, 1998 та 2002 роках є відповідно представницькими органами місцевого самоврядування другого, третього та четвертого скликань.   -4- Ключковський Ю.Б.
Матвієнко А.С.
Перше речення другого абзацу викласти у редакції: "Стаття 2. Відлік скликань представницьких органів місцевого самоврядування (рад) України розпочинається із скликання, обраного на виборах 1990 року, яке є першим скликанням." Перше слово другого речення вилучити.  
Враховано   2. Відлік скликань представницьких органів місцевого самоврядування (рад) України розпочинається зі скликання, обраного на виборах 1990 року, яке є першим скликанням. Представницькі органи місцевого самоврядування (ради), обрані в 1994, 1998, 2002 та наступних роках, є відповідно представницькими органами місцевого самоврядування (радами) другого, третього, четвертого та наступних скликань. Стаття 2. Скликання органу, обраного на позачергових виборах Обрання нового складу представницького органу місцевого самоврядування (ради) на позачергових виборах не вважається новим скликанням цього представницького органу. Стаття 3. Скликання органу, обраного на перших виборах Представницький орган місцевого самоврядування (рада), обраний на перших виборах, проведених у випадку, передбаченому законом, вважається представницьким органом місцевого самоврядування (радою) чергового скликання, яке відповідає скликанню всіх представницьких органів місцевого самоврядування (рад) України. Стаття 4. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Органам місцевого самоврядування протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом: привести свої рішення у відповідність із цим Законом; забезпечити в межах своїх повноважень прийняття рішень, необхідних для реалізації цього Закону. 3. Кабінету Міністрів протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.  
    -5- Беспалий Б.Я.
У першому реченні другого абзаці слово "обрані" перенести після тексту " (ради)".  
Враховано    
    -6- Ключковський Ю.Б.
Матвієнко А.С.
Додати до тексту статті 3, 4, 5 в редакції: Стаття 3. Обрання нового складу представницького органу місцевого самоврядування (ради) на позачергових виборах з терміном повноважень до набуття повноважень депутатами відповідної ради, обраними на наступних чергових виборах, не вважається новим скликанням цього представницького органу. Стаття 4. Представницький орган місцевого самоврядування (рада), обраний на перших виборах, проведених у зв'язку з формуванням нової місцевої ради, вважається представницьким органом чергового скликання, яке відповідає скликанню усіх представницьких органів місцевого самоврядування (рад) України. Стаття 5. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. Органам місцевого самоврядування протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом: привести свої рішення у відповідність із цим Законом; забезпечити в межах своїх повноважень прийняття рішень, необхідних для реалізації цього Закону.  
Враховано