Кількість абзаців - 97 Таблиця поправок


"Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України      Закон України  
1. "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки"      "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки"  
2. Цей Закон є спеціальним Законом, який визначає правові та організаційні засади фінансового забезпечення діяльності з припинення експлуатації та зняття з експлуатації ядерних установок.      Цей Закон визначає правові та організаційні засади фінансового забезпечення діяльності з припинення експлуатації та зняття з експлуатації ядерних установок.  
3. Розділ І      Розділ І  
4. Загальні положення      Загальні положення  
5. Стаття 1. Визначення термінів      Стаття 1. Визначення термінів  
6. Терміни, що вживаються у цьому Законі, мають таке значення:   -1- Лісін М.П.
Рудьковський М.М.
комплексна програма зняття з експлуатації ядерної установки - атомна електростанція - документ, що містить опис стратегії зняття ядерної установки з експлуатації, комплекс адміністративних, організаційних та технічних заходів під час припинення і зняття ядерної установки - атомна електростанція з експлуатації, з визначенням обсягів фінансування реалізації зазначених заходів, та використовується для керівництва під час проведення діяльності щодо припинення і зняття ядерної установки з експлуатації;  
Відхилено . В законопроекті 2142 використаний термін проект зняття з експлуатації ядерної установки, який передбачений Законом України „Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" . Проект зняття з експлуатації ядерної установки підлягає затвердженню Кабінетом Міністрів України.  Терміни, що вживаються у цьому Законі, мають таке значення:  
7. фінансовий резерв - це кошти цільового фінансування і цільових надходжень, які формуються експлуатуючою організацією (оператором) за час здійснення нею експлуатації ядерної установки на рахунку зі спеціальним режимом використання та використовуються з метою фінансування розробки проекту зняття з експлуатації відповідної ядерної установки та заходів, передбачених цим проектом;      фінансовий резерв - це кошти цільового фінансування і цільових надходжень, які формуються експлуатуючою організацією (оператором) за час здійснення нею експлуатації ядерної установки на рахунку зі спеціальним режимом використання та використовуються з метою фінансування розробки проекту зняття з експлуатації відповідної ядерної установки та заходів, передбачених цим проектом;  
8. спеціальний рахунок - рахунок зі спеціальним режимом використання, який відкривається уповноваженим банком експлуатуючій організації (оператору) з метою формування фінансового резерву та здійснення розрахунково-касових операцій для фінансування заходів передбачених цим Законом.      спеціальний рахунок - рахунок зі спеціальним режимом використання, який відкривається уповноваженим банком експлуатуючій організації (оператору) з метою формування фінансового резерву та здійснення розрахунково-касових операцій для фінансування заходів передбачених цим Законом.  
9. Термін „ядерні установки" для цілей цього Закону вживається у значенні, передбаченому Законом України „Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".   -2- Лісін М.П.
Рудьковський М.М.
терміни "експлуатуюча організація (оператор) ядерної установки", "об'єкт призначений для поводження з радіоактивними відходами", що вживаються у цьому Законі, визначені у Законі України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" та у Законі України "Про поводження з радіоактивними відходами".  
Враховано редакційно .  Терміни „експлуатуюча організація (оператор)" та „ядерні установки" для цілей цього Закону вживаються у значенні, передбаченому Законом України „Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".  
10. Термін „експлуатуюча організація (оператор)" для цілей цього Закону вживається у значенні, передбаченому Законом України „Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії".       
11. Терміни „радіоактивні відходи" та „спеціалізоване підприємство по поводженню з радіоактивними відходами" для цілей цього Закону вживаються у значенні, передбаченому Законом України „Про поводження з радіоактивними відходами".      Терміни „радіоактивні відходи" та „спеціалізоване підприємство по поводженню з радіоактивними відходами" для цілей цього Закону вживаються у значенні, передбаченому Законом України „Про поводження з радіоактивними відходами".  
12. Стаття 2. Завдання Закону      Стаття 2. Завдання Закону  
13. Основним завданням цього Закону є:      Основним завданням цього Закону є:  
14. правове регулювання фінансово-економічних відносин, які виникають у зв'язку з припиненням експлуатації та зняттям з експлуатації ядерних установок;      правове регулювання фінансово-економічних відносин, які виникають у зв'язку з припиненням експлуатації та зняттям з експлуатації ядерних установок;  
15. визначення організаційно-правової форми формування фінансового резерву з метою припинення експлуатації та зняття з експлуатації ядерних установок;      визначення організаційно-правової форми формування фінансового резерву з метою припинення експлуатації та зняття з експлуатації ядерних установок;  
16. забезпечення цільового та ефективного використання коштів фінансового резерву для припинення експлуатації та зняття з експлуатації ядерних установок.      забезпечення цільового та ефективного використання коштів фінансового резерву для припинення експлуатації та зняття з експлуатації ядерних установок.  
17. Стаття 3. Сфера дії Закону      Стаття 3. Сфера дії Закону  
18. Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у зв'язку із здійсненням діяльності з припинення експлуатації та зняття з експлуатації ядерних установок.   -3- Лісін М.П.
Рудьковський М.М.
Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у зв`язку з накопиченням коштів та фінансуванням заходів, пов`язаних із припиненням і зняттям з експлуатації ядерної установки - атомна електростанція.  
Враховано   Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у зв`язку з накопиченням коштів та фінансуванням заходів, пов`язаних із припиненням і зняттям з експлуатації ядерних установок, закінчуючи зняттям радіологічних обмежень на подальше використання майданчика та споруд ядерної установки  
    -4- Панасовський О.Г.
Доповнити наступним чином: закінчуючи зняттям радіологічних обмежень на подальше використання майданчика та споруд ядерної установки.  
Враховано редакційно    
19. Зняттю з експлуатації відповідно до цього Закону підлягає частина майнового комплексу ядерної установки, радіаційна характеристика якої перевищує рівень звільнення від контролю органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки та органами державної санітарно - епідеміологічної служби.   -5- Панасовський О.Г.
Виключити  
Враховано редакційно .   
20. Дія цього Закону не поширюється на відносини, що пов'язані з:   -6- Лісін М.П.
Рудьковський М.М.
Дія цього Закону не поширюється на відносини, пов'язані з припиненням і зняттям з експлуатації інших ядерних установок, що визначені Законом України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" та тих, що зазнали запроектних аварій або були остаточно зупинені до завершення проектного терміну їх експлуатації, зокрема, ДСП "Чорнобильська АЕС".  
Враховано по суті  Дія цього Закону не поширюється на відносини, що пов'язані з: припиненням діяльності та зняттям з експлуатації науково-дослідних ядерних установок.  
    -7- Панасовський О.Г.
доповнити абзацом: припиненням діяльності та зняттям з експлуатації науково-дослідних ядерних установок.  
Враховано , оскільки фінансування діяльності цих ядерних установок здійснюється в основному за рахунок Державного бюджету України.   
21. ліквідацією наслідків запроектних аварій ядерних установок;      ліквідацією наслідків запроектних аварій ядерних установок;  
22. передачею експлуатуючою організацією (оператором) радіоактивних відходів, які утворюються при знятті з експлуатації ядерної установки, спеціалізованому підприємству по поводженню з радіоактивними відходами;      передачею експлуатуючою організацією (оператором) радіоактивних відходів, які утворюються при знятті з експлуатації ядерної установки, спеціалізованому підприємству по поводженню з радіоактивними відходами;  
23. зняттям з експлуатації ядерної установки, рішення про зняття з експлуатації якої було прийняте уповноваженим органом до закінчення встановленого у визначеному порядку строку її експлуатації.      зняттям з експлуатації ядерної установки, рішення про зняття з експлуатації якої було прийняте уповноваженим органом до закінчення встановленого у визначеному порядку строку її експлуатації.  
24. Відносини, що не врегульовані цим Законом, регулюються Законом України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", Законом України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" та іншими нормативно-правовими актами України.      Відносини, не врегульовані цим Законом, регулюються Законом України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", Законом України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" та іншими нормативно-правовими актами України.  
25. Розділ ІІ      Розділ ІІ  
26. Правові підстави та порядок здійснення діяльності з припинення експлуатації та зняття з експлуатації ядерних установок      Правові підстави та порядок здійснення діяльності з припинення експлуатації та зняття з експлуатації ядерних установок  
27. Стаття 4. Порядок розробки та вимоги до проекту зняття з експлуатації ядерної установки      Стаття 4. Порядок розробки та вимоги до проекту зняття з експлуатації ядерної установки  
28. Припинення експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки здійснюється відповідно до проекту зняття з експлуатації ядерної установки.      Припинення експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки здійснюється відповідно до проекту зняття з експлуатації ядерної установки.  
29. Проект зняття з експлуатації ядерної установки розробляється експлуатуючою організацією (оператором) на підставі концепції зняття з експлуатації ядерної установки і має відповідати чинним нормам, правилам і стандартам з ядерної та радіаційної безпеки.      Проект зняття з експлуатації ядерної установки розробляється експлуатуючою організацією (оператором) на підставі концепції зняття з експлуатації ядерної установки і має відповідати чинним нормам, правилам і стандартам з ядерної та радіаційної безпеки.  
30. Проект зняття з експлуатації ядерної установки має містити техніко - економічне обґрунтування проекту, порядок припинення експлуатації та зняття ядерної установки з експлуатації, який визначає черговість, тривалість, основний зміст етапів припинення експлуатації та зняття ядерної установки з експлуатації та стан ядерної установки після закінчення кожного етапу.      Проект зняття з експлуатації ядерної установки має містити техніко - економічне обґрунтування проекту, порядок припинення експлуатації та зняття ядерної установки з експлуатації, який визначає черговість, тривалість, основний зміст етапів припинення експлуатації та зняття ядерної установки з експлуатації та стан ядерної установки після закінчення кожного етапу.  
31. Фінансове забезпечення розробки проекту зняття з експлуатації ядерної установки здійснюється за рахунок коштів фінансового резерву.      Фінансове забезпечення розробки проекту зняття з експлуатації ядерної установки здійснюється за рахунок коштів фінансового резерву.  
32. Фінансове забезпечення робіт з припинення експлуатації ядерної установки здійснюється за рахунок коштів фінансового резерву в межах, що визначені проектом зняття з експлуатації ядерної установки.      Фінансове забезпечення робіт з припинення експлуатації ядерної установки здійснюється за рахунок коштів фінансового резерву в межах, що визначені проектом зняття з експлуатації ядерної установки.  
33. Стаття 5. Порядок затвердження проекту зняття з експлуатації ядерної установки      Стаття 5. Порядок затвердження проекту зняття з експлуатації ядерної установки  
34. Порядок розгляду та затвердження проекту зняття з експлуатації ядерної установки встановлюється Кабінетом Міністрів України.   -8- Лісін М.П.
Рудьковський М.М.
Комплексна програма зняття з експлуатації ядерної установки - атомна електростанція затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, уповноваженого здійснювати державне управління у сфері використання ядерної енергії, та підлягає перегляду кожні три роки.  
Враховано по суті.  Порядок розгляду та затвердження проекту зняття з експлуатації ядерної установки встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
35. Проект зняття з експлуатації ядерної установки має бути розроблений і затверджений не пізніше визначеної у встановленому порядку дати припинення експлуатації ядерної установки.      Проект зняття з експлуатації ядерної установки має бути розроблений і затверджений не пізніше визначеної у встановленому порядку дати припинення експлуатації ядерної установки.  
36. В разі відсутності затвердженого проекту зняття з експлуатації ядерної установки діяльність щодо зняття з експлуатації ядерної установки фінансується за рахунок господарської діяльності експлуатуючої організації.      В разі відсутності затвердженого проекту зняття з експлуатації ядерної установки діяльність щодо зняття з експлуатації ядерної установки фінансується за рахунок господарської діяльності експлуатуючої організації.  
37. Розділ ІІІ      Розділ ІІІ  
38. Фінансове забезпечення діяльності з припинення експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки      Фінансове забезпечення діяльності з припинення експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки  
39. Стаття 6. Відкриття спеціального рахунку      Стаття 6. Відкриття спеціального рахунку  
40. Спеціальний рахунок відкривається банком, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, експлуатуючій організації (оператору) з моменту введення першої ядерної установки в експлуатацію.   -9- Деркач А.Л.
Доповнити наступним чином: "Положення про спеціальний рахунок затверджується Кабінетом Міністрів України та Національним банком України".  
Враховано .  Спеціальний рахунок відкривається банком, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, експлуатуючій організації (оператору) з моменту введення першої ядерної установки в експлуатацію. Положення про спеціальний рахунок затверджується Кабінетом Міністрів України та Національним банком України  
41. Для кожної експлуатуючої організації (оператора) відкривається один спеціальний рахунок, незалежно від кількості ядерних установок, експлуатацію яких вона здійснює.      Для кожної експлуатуючої організації (оператора) відкривається один спеціальний рахунок, незалежно від кількості ядерних установок, експлуатацію яких вона здійснює.  
42. Стаття 7. Джерела надходжень коштів на спеціальний рахунок.   -10- Лісін М.П.
Рудьковський М.М.
Стаття 4. Джерело фінансування заходів, пов`язаних із припиненням і зняттям з експлуатації ядерної установки - атомна електростанція Фінансування заходів, пов`язаних із припиненням і зняттям з експлуатації ядерної установки - атомна електростанція, здійснюється за рахунок коштів Державного фонду зняття з експлуатації АЕС (далі - Фонду). Кошти Фонду формуються за рахунок збору до Державного фонду зняття з експлуатації АЕС (далі - збір) доходів, отриманих Фондом від розміщення його коштів з метою захисту їх від знецінення на умовах, визначених цим Законом, та інших надходжень, не заборонених законодавством. РОЗДІЛ ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ СТАВКИ ТА ПОРЯДОК СПЛАТИ ЗБОРУ Стаття 5. Платники збору Платником збору є експлуатуюча організація (оператор). Стаття 6. Об'єкт нарахування збору Об'єктом нарахування збору є вартість всіх заходів, пов`язаних із припиненням і зняттям з експлуатації ядерної установки - атомна електростанція, яка визначається у порядку, встановленому цим Законом. Стаття 7. База нарахування збору Базою нарахування збору є сума коштів, отриманих платником збору у місячному податковому періоді за електричну енергію, вироблену на АЕС і відпущену експлуатуючою організацією (оператором) на підставі відповідних договорів. Стаття 8. Порядок визначення ставки збору Ставка збору встановлюється Верховною Радою України. Пропозиція про розмір ставки збору вноситься до Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України виходячи з: обсягу коштів, необхідних для фінансування заходів, пов`язаних із припиненням і зняттям з експлуатації ядерної установки - атомна електростанція, визначених Комплексною програмою зняття з експлуатації ядерної установки - атомна електростанція; обсягу електричної енергії, виробленої АЕС і відпущених експлуатуючою організацією (оператором) на підставі відповідних договорів; урахування загального обсягу коштів, накопичених Фондом за попередні періоди. Стаття 9. Порядок сплати збору Сума збору визначається, виходячи з бази нарахування збору, визначеної статтею 7 цього Закону, та ставки збору, встановленої Верховною Радою України. Сума збору сплачується платником збору до Фонду у строки, встановлені законодавством для обов'язкових платежів протягом місяця, наступного за звітним. Розрахунок збору за формою, визначеною Державною податковою адміністрацією України, подається платником збору до податкового органу за місцем реєстрації платника податків у порядку та строки, визначені законодавством для щомісячних обов`язкових платежів. Податкові органи здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати збору до Фонду. Платник збору несе відповідальність за повноту та своєчасність нарахування та сплати збору відповідно до законодавства.  
Відхилено . Авторами пропонується введення нового податкового збору, а податкові збори згідно Закону України "Про систему оподаткування" можуть вводиться лише податковими законами.  Стаття 7. Джерела надходжень коштів на спеціальний рахунок.  
    -11- Лісін М.П.
Рудьковський М.М.
РОЗДІЛ ІІІ. ПОРЯДОК НАКОПИЧЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ ІЗ ПРИПИНЕННЯ І ЗНЯТТЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЯДЕРНОЇ УСТАНОВКИ - АТОМНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ Стаття 10. Засади створення Фонду Фонд здійснює управління системою накопичення коштів та фінансування заходів, пов`язаних із припиненням і зняттям з експлуатації ядерної установки - атомна електростанція, в тому числі акумуляцією та обліком надходжень збору, своєчасним і в повному обсязі фінансуванням заходів, пов`язаних із припиненням і зняттям з експлуатації ядерної установки - атомна електростанція, контроль за цільовим використанням коштів Фонду, управлінням розміщенням коштів Фонду для отримання доходу з метою захисту їх від знецінення, виконує інші функції, визначені цим Законом і Положенням про Державний фонд зняття з експлуатації АЕС. Фонд є неприбутковою організацією, штатна чисельність якої визначається Кабінетом Міністрів України. Фонд здійснює свою діяльність на підставі Положення про Державний фонд зняття з експлуатації АЕС, яке затверджується Кабінетом Міністрів України. Кошти Фонду не включаються до складу Державного бюджету України, не підлягають вилученню і не можуть використовуватися на цілі, не передбачені цим Законом. Фонд набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації. Управління Фондом здійснюється його головою. Фонд не може провадити будь-яку іншу діяльність, крім зазначеної у абзаці першому цієї статті, і використовувати кошти Фонду на цілі, не пов'язані із зазначеною діяльністю.  
Відхилено . В пропозиціях передбачено 2 роки перераховувати кошти на зняття з експлуатації до бюджету, а через два роки - до позабюджетного фонду. Це не є прийнятним, оскільки, по-перше, відсутній механізм накопичення коштів у Державному бюджеті України та подальша їх передача до позабюджетного фонду і, по друге, згідно до Закону України "Про систему оподаткування" створення позабюджетних фондів заборонено.   
43. Експлуатуюча організація (оператор) здійснює відрахування коштів на спеціальний рахунок, розмір яких визначається у відсотках від чистого доходу, отриманого нею від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).      Експлуатуюча організація (оператор) здійснює відрахування коштів на спеціальний рахунок, розмір яких визначається у відсотках від чистого доходу, отриманого нею від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).  
44. Крім того, зарахуванню на спеціальний рахунок підлягають:      Крім того, зарахуванню на спеціальний рахунок підлягають:  
45. кошти отриманні як прибуток від інвестиційної діяльності, що здійснюється в порядку, передбаченому цим Законом;      кошти отриманні як прибуток від інвестиційної діяльності, що здійснюється в порядку, передбаченому цим Законом;  
46. добровільні цільові внески фізичних та юридичних осіб;      добровільні цільові внески фізичних та юридичних осіб;  
47. інші надходження не заборонені законодавством.      інші надходження не заборонені законом.  
48. Стаття 8. Порядок визначення розміру відрахувань експлуатуючої організації (оператора) на спеціальний рахунок      Стаття 8. Порядок визначення розміру відрахувань експлуатуючої організації (оператора) на спеціальний рахунок  
49. Розмір відрахувань експлуатуючої організації (оператора) на спеціальний рахунок встановлюється та затверджується органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, з моменту ведення ядерної установки в експлуатацію.   -12- Панасовський О.Г.
Доповнити реченням: „Розмір відрахувань експлуатуючої організації (оператора) на спеціальний рахунок враховується при визначенні розміру тарифу"  
Враховано , (з метою забезпечення можливості експлуатуючої організації здійснювати відрахування на спеціальний рахунок).  Розмір відрахувань експлуатуючої організації (оператора) на спеціальний рахунок встановлюється та затверджується органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, з моменту введення ядерної установки в експлуатацію. Розмір відрахувань експлуатуючої організації (оператора) на спеціальний рахунок враховується при визначенні розміру тарифу.  
50. До затвердження проекту зняття з експлуатації ядерної установки розмір відрахувань експлуатуючої організації (оператора) на спеціальний рахунок встановлюється експертним шляхом, виходячи з концепції зняття з експлуатації ядерної установки та визначеної у встановленому порядку дати припинення експлуатації ядерної установки.   -13- Панасовський О.Г.
Після слів „експертним шляхом" доповнити словами „в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України"  
Враховано з метою уникнення зловживань при здійсненні експертної оцінки.)  До затвердження проекту зняття з експлуатації ядерної установки розмір відрахувань експлуатуючої організації (оператора) на спеціальний рахунок встановлюється експертним шляхом в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, виходячи з концепції зняття з експлуатації ядерної установки, діючої на момент встановлення розміру відрахувань експлуатуючої організації (оператора) на спеціальний рахунок, та визначеної у встановленому порядку дати припинення експлуатації ядерної установки.  
    -14- Панасовський О.Г.
Після слів „концепції зняття з експлуатації ядерної установки" доповнити словами „діючої на момент встановлення розміру відрахувань експлуатуючої організації (оператора) на спеціальний рахунок"  
Враховано (в зв'язку з тим, що концепція має періодично переглядатися.)   
    -15- Лісін М.П.
Рудьковський М.М.
Стаття 3. Визначення обсягів коштів, необхідних для фінансування заходів, пов`язаних із припиненням і зняттям з експлуатації ядерної установки - атомна електростанція Обсяги коштів, необхідних для фінансування заходів, пов`язаних із припиненням і зняттям з експлуатації ядерної установки, визначаються Комплексною програмою зняття з експлуатації ядерної установки - атомна електростанція.  
Враховано по суті.   
51. Після затвердження проекту зняття з експлуатації ядерної установки розмір відрахувань експлуатуючої організації (оператора) на спеціальний рахунок переглядається з урахуванням забезпечення необхідного розміру витрат, передбачених цим проектом.      Після затвердження проекту зняття з експлуатації ядерної установки розмір відрахувань експлуатуючої організації (оператора) на спеціальний рахунок переглядається з урахуванням забезпечення необхідного розміру витрат, передбачених цим проектом.  
52. В разі необхідності розмір відрахувань експлуатуючої організації (оператора) на спеціальний рахунок може переглядатися не частіше ніж один раз на рік органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, за ініціативою експлуатуючої організації (оператора).      В разі необхідності розмір відрахувань експлуатуючої організації (оператора) на спеціальний рахунок може переглядатися не частіше ніж один раз на рік органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, за ініціативою експлуатуючої організації (оператора).  
53. Стаття 9. Порядок інвестування коштів фінансового резерву, які зараховані на спеціальний рахунок      Стаття 9. Порядок інвестування коштів фінансового резерву, які зараховані на спеціальний рахунок  
54. З метою захисту коштів фінансового резерву від інфляції та отримання додаткового джерела його формування, експлуатуюча організація (оператор) має право здійснювати їх інвестування.   -16- Лісін М.П.
Рудьковський М.М.
Стаття 13. Порядок розміщення коштів Фонду З метою захисту коштів Фонду від знецінення Фонд може здійснювати такі операції: розміщувати кошти у цінні папери, які емітуються державою; розміщувати кошти на депозитних рахунках банківських установ - резидентів України, які мають найвищий (високий) рейтинг фінансової надійності (стійкості), установлений Національним банком України за весь період розміщення коштів; здійснювати фінансування інвестиційно привабливих проектів у пріоритетних галузях економіки шляхом придбання корпоративних облігацій, емітованих підприємствами, на яких реалізуються відповідні проекти, за умови придбання таких облігацій у разі їх первинного розміщення з терміном погашення до трьох років, їх прибутковості, забезпечення надійності повернення коштів та страхування фінансових ризиків, пов`язаних з придбанням облігацій. Залишок коштів на поточних рахунках Фонду не повинен бути меншим від суми коштів, необхідних для оплати товарів, робіт (послуг), пов`язаних із здійсненням підприємствами, установами і організаціями заходів, пов'язаних з припиненням і зняттям з експлуатації ядерної установки - атомна електростанція у відповідному періоді. Розмір поточного розміщення коштів Фонду не повинен перевищувати різниці загальної суми коштів, що накопичена Фондом, і суми коштів, необхідних для оплати товарів, робіт (послуг), пов`язаних із здійсненням підприємствами, установами і організаціями заходів у зв'язку із припиненням і зняттям з експлуатації ядерної установки - атомна електростанція у відповідному періоді. Під час проведення розміщення коштів Фонду забороняється: 1) тримати в грошових коштах на поточному банківському рахунку, на банківських депозитних рахунках та в ощадних сертифікатах банків більше ніж 50 відсотків загальної вартості активів Фонду, при цьому не більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів у зобов'язаннях одного банку; 2) придбавати або додатково інвестувати у цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, - більше ніж 50 відсотків загальної вартості активів Фонду; 3) придбавати або додатково інвестувати в облігації місцевих позик більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів Фонду; 4) безоплатно відчужувати активи Фонду; 5) використовувати активи Фонду для забезпечення виконання зобов'язань, які не пов'язані з виконанням Фондом завдань, покладених на нього цим Законом та Положенням про Державний фонд зняття з експлуатації АЕС.  
Враховано .  З метою захисту коштів фінансового резерву від інфляції та отримання додаткового джерела його формування, експлуатуюча організація (оператор) має право здійснювати наступні операції: розміщувати кошти у цінні папери, які емітуються державою; розміщувати кошти на депозитних рахунках банківських установ - резидентів України, які мають найвищий (високий) рейтинг фінансової надійності (стійкості), установлений Національним банком України за весь період розміщення коштів; здійснювати фінансування інвестиційно привабливих проектів у пріоритетних галузях економіки шляхом придбання корпоративних облігацій, емітованих підприємствами, на яких реалізуються відповідні проекти, за умови придбання таких облігацій у разі їх первинного розміщення з терміном погашення до трьох років, їх прибутковості, забезпечення надійності повернення коштів та страхування фінансових ризиків, пов`язаних з придбанням облігацій. Залишок коштів на спеціальному рахунку не повинен бути меншим від суми коштів, необхідних для оплати товарів, робіт (послуг), пов`язаних із здійсненням заходів, пов'язаних з припиненням експлуатації і зняттям з експлуатації ядерної установки у відповідному періоді. Розмір поточного розміщення коштів фінансового резерву не повинен перевищувати різниці загальної суми коштів, що накопичена на спеціальному рахунку, і суми коштів, необхідних для оплати товарів, робіт (послуг), пов`язаних із здійсненням заходів у зв'язку із припиненням експлуатації і зняттям з експлуатації ядерної установки у відповідному періоді. Під час проведення розміщення коштів фінансового резерву забороняється: 1) тримати в грошових коштах на поточному банківському рахунку, на банківських депозитних рахунках та в ощадних сертифікатах банків більше ніж 50 відсотків коштів фінансового резерву, при цьому не більше ніж 10 відсотків коштів у зобов'язаннях одного банку; 2) придбавати або додатково інвестувати у цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, - більше ніж 50 відсотків коштів фінансового резерву; 3) придбавати або додатково інвестувати в облігації місцевих позик більше ніж 10 відсотків коштів фінансового резерву; 4) безоплатно відчужувати кошти фінансового резерву; 5) використовувати кошти фінансового резерву не за цільовим призначенням.  
55. Рішення про інвестування коштів фінансового резерву приймається на підставі фінансово-економічного обґрунтування прибутковості інвестиційного проекту за умов наявності державних гарантій повернення коштів.   -17- Панасовський О.Г.
словосполучення „наявності державних гарантій повернення коштів" замінити на „його затвердження Кабінетом Міністрів України".  
Враховано .  Рішення про інвестування коштів фінансового резерву приймається на підставі фінансово-економічного обґрунтування прибутковості інвестиційного проекту за умов його затвердження Кабінетом Міністрів України.  
56. При прийняті рішення про інвестування коштів фінансового резерву експлуатуюча організація (оператор) має забезпечити наявність на спеціальному рахунку необхідного розміру коштів для фінансування витрат, які здійснюється за рахунок коштів фінансового резерву відповідно до цього Закону, на момент їх здійснення.   -18- Панасовський О.Г.
Вилучити в зв'язку з врахуванням поправки  
Враховано .   
57. Загальна сума усіх інвестицій не може перевищувати семідесяти п'яти відсотків загального обсягу коштів фінансового резерву, які зараховані на спеціальний рахунок на момент прийняття рішення про здійснення інвестування.   -19- Панасовський О.Г.
Вилучити в зв'язку з врахуванням поправки  
Враховано .   
58. Забороняється вносити інвестиції за рахунок коштів фінансового резерву в один інвестиційний проект у розмірі, що перевищує двадцять відсотків загального обсягу коштів фінансового резерву, які зараховані на спеціальний рахунок, на момент прийняття рішення про здійснення інвестування.   -20- Панасовський О.Г.
Вилучити в зв'язку з врахуванням поправки  
Враховано .   
59. Стаття 10. Умови використання коштів фінансового резерву   -21- Лісін М.П.
Рудьковський М.М.
Стаття 12. Використання коштів Фонду Кошти Фонду використовуються виключно для фінансування заходів, пов`язаних із припиненням і зняттям з експлуатації ядерної установки - атомна електростанція, а також забезпечення захисту коштів Фонду від знецінення на умовах, визначених цим Законом. Перелік та вартість заходів, що фінансуються за рахунок коштів Фонду, а також графік фінансування визначаються відповідно до Комплексної програми зняття з експлуатації ядерної установки - атомна електростанція та затверджуються на відповідний рік Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, уповноваженого здійснювати державне управління у сфері використання ядерної енергії узгодженого з центральним органом виконавчої влади, уповноваженим здійснювати державне регулювання у сфері використання ядерної енергії. Керівник експлуатуючої організації (оператора) ядерної установки несе відповідальність згідно із законодавством за цільове використання коштів, перерахованих Фондом для здійснення заходів, визначених цим Законом. Фонд здійснює планові (щорічні) та, у разі необхідності, позапланові перевірки цільового використання експлуатуючою організацією (оператором) ядерної установки коштів, призначених для здійснення заходів, пов`язаних із припиненням і зняттям з експлуатації ядерної установки - атомна електростанція.  
Враховано в частині визначення напрямків використання акумульованих коштів  Стаття 10. Умови використання коштів фінансового резерву  
60. Кошти фінансового резерву використовується виключно на фінансування розробки проекту зняття з експлуатації ядерної установки, заходів, пов'язаних з припиненням експлуатації та зняттям з експлуатації ядерної установки, які передбачені цим проектом, та на здійснення інвестиційної діяльності в порядку передбаченому цим Законом.      Кошти фінансового резерву використовується виключно на фінансування розробки проекту зняття з експлуатації ядерної установки, заходів, пов'язаних з припиненням експлуатації та зняттям з експлуатації ядерної установки, які передбачені цим проектом, та на здійснення інвестиційної діяльності в порядку передбаченому цим Законом.  
61. Нецільове використання коштів зі спеціального рахунку забороняється.      Нецільове використання коштів зі спеціального рахунку забороняється.  
62. Забороняється накладення будь-яких видів стягнень на кошти фінансового резерву.      Забороняється накладення будь-яких видів стягнень на кошти фінансового резерву.  
63. Операції по спеціальному рахунку не підлягають призупиненню.      Операції по спеціальному рахунку не підлягають призупиненню.  
64. Рішення про фінансування відповідних заходів приймається експлуатуючою організацією (оператором) на підставі проекту зняття з експлуатації ядерної установки.      Рішення про фінансування відповідних заходів приймається експлуатуючою організацією (оператором) на підставі проекту зняття з експлуатації ядерної установки.  
65. Стаття 11. Звіт про використання коштів фінансового резерву      Стаття 11. Звіт про використання коштів фінансового резерву  
66. Звіт про надходження і використання коштів фінансового резерву складається експлуатуючою організацією (оператором) один раз на рік і надається центральному органу виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в електроенергетичній галузі за формою, яка ним встановлюється.      Звіт про надходження і використання коштів фінансового резерву складається експлуатуючою організацією (оператором) один раз на рік і надається центральному органу виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в електроенергетичній галузі за формою, яка ним встановлюється.  
67. Центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в електроенергетичній галузі надає представлений експлуатуючою організацією (оператором) звіт на розгляд та затвердження Кабінету Міністрів України.   -22- Лісін М.П.
Рудьковський М.М.
За результатами звітного періоду Фонд складає річний звіт про використання коштів і до 1 квітня наступного року подає його Кабінету Міністрів України.  
Враховано по суті щодо терміну представлення звіту Кабінету Міністрів України.  Центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в електроенергетичній галузі надає представлений експлуатуючою організацією (оператором) звіт на розгляд та затвердження Кабінету Міністрів України до 1 квітня наступного року.  
68. Порядок та обсяги звітності щодо використання коштів фінансового резерву встановлюється органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України      Порядок та обсяги звітності щодо використання коштів фінансового резерву встановлюється органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України  
69. Стаття 12. Оприлюднення інформації   -23- Лісін М.П.
Рудьковський М.М.
Стаття 11. Наглядова рада Фонду Наглядова рада Державного фонду зняття з експлуатації АЕС (далі - Наглядова рада) створюється з метою здійснення контролю за виконанням Фондом завдань, визначених цим Законом і Положенням про Державний фонд зняття з експлуатації АЕС, та цільового використання коштів Фонду. Наглядова рада здійснює свої повноваження на громадських засадах.  
Враховано в частині забезпечення громадського контролю.  Стаття 12. Оприлюднення інформації  
70. Експлуатуюча організація (оператор) оприлюднює річний звіт та щоквартальну достовірну інформацію, пов'язану з функціонуванням спеціального рахунку.   -24- Лісін М.П.
Рудьковський М.М.
Річний звіт Фонду підлягає опублікуванню у засобах масової інформації або видається окремим виданням.  
Враховано .  Експлуатуюча організація (оператор) оприлюднює річний звіт та щоквартальну інформацію, пов'язану з функціонуванням спеціального рахунку в засобах масової інформації або видає окремим виданням в порядку встановленому законом.  
71. Перелік інформації, яка підлягає оприлюдненню, спосіб її оприлюднення та порядок надання роз'яснень громадськості з питань надходження і використання коштів фінансового резерву встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в електроенергетичній галузі.      Оприлюднення інформації з обмеженим доступом щодо надходження і використання коштів фінансового резерву здійснюється в порядку встановленому законом центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в електроенергетичній галузі.  
72. Стаття 13. Відповідальність за нецільове використання фінансового резерву коштів      Стаття 13. Відповідальність за нецільове використання коштів фінансового резерву  
73. У разі нецільового використання коштів фінансового резерву, сума таких коштів включається до складу валового доходу експлуатуючої організації (оператора). При цьому експлуатуюча організація (оператор) зобов'язана відшкодувати суму коштів, що були використані не за цільовим призначенням.      У разі нецільового використання коштів фінансового резерву, сума таких коштів включається до складу валового доходу експлуатуючої організації (оператора). При цьому експлуатуюча організація (оператор) зобов'язана відшкодувати суму коштів, що були використані не за цільовим призначенням.  
74. Керівник експлуатуючої організації (оператора) несе відповідальність за нецільове використання коштів фінансового резерву відповідно до законодавства.   -25- Панасовський О.Г.
Доповнити статтею 14 такого змісту: Контроль за використанням коштів фінансового резерву. Контроль за використанням коштів фінансового резерву здійснюється Кабінетом Міністрів України в порядку, який їм затверджується.  
Враховано .  Керівник експлуатуючої організації (оператора) несе відповідальність за нецільове використання коштів фінансового резерву відповідно до закону. Стаття 14. Контроль за використанням коштів фінансового резерву. Контроль за використанням та інвестуванням коштів фінансового резерву здійснюється Наглядовою Радою, що створюється Кабінетом Міністрів України та Національним банком України в порядку, який ними затверджується.  
    -26- Деркач А.Л.
Доповнити статтею: "контроль за використанням коштів фінансового резерву здійснюється Кабінетом Міністрів України та Національним банком України в порядку, який ними затверджується".  
Враховано .   
    -27- Рудьковський М.М.
Доповнити статтею: "контроль за використанням та інвестуванням коштів фінансового резерву здійснюється Наглядовою Радою, що створюється Кабінетом Міністрів України та Національним банком України в порядку, який ними затверджується".  
Враховано .   
75. Розділ ІV      Розділ ІV  
76. Прикінцеві положення.   -28- Панасовський О.Г.
Цей Закон набирає чинності з дня опублікування крім статті 6, яка набирає чинності з 1.01.2005р.  
Враховано .  Прикінцеві положення. 1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування крім статті 6, яка набирає чинності з 1.01.2005р. 2. Закони та інші нормативно-правові акти України до приведення їх у відповідність із цим Законом діють у частині, що не суперечить йому.  
    -29- Лісін М.П.
Рудьковський М.М.
РОЗДІЛ ІV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ Цей Закон, крім статей 10-13, набирає чинності з нового бюджетного періоду. Статті 10-13 Закону набирають чинності через два роки після набрання чинності цим Законом. Частини третя та четверта статті 9 втрачають чинність з набуттям чинності статей 10-13. Внести зміни та доповнення до таких Законів України: у Законі України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81; 2000 р., № 9, ст. 68, 2003 р., № 29, ст. 236): абзац дев`ятий частини другої статті 33 викласти у такій редакції: "сплачує збір до Державного фонду зняття з експлуатації АЕС"; доповнити статтю 33 частиною третьою такого змісту: "Експлуатуюча організація (оператор) з метою фінансування заходів, пов`язаних із припиненням і зняттям з експлуатації ядерної установки - атомна електростанція, здійснює відрахування збору до Державного фонду зняття з експлуатації АЕС."; у зв`язку з цим частини третю - шосту цієї статті вважати частинами четвертою - сьомою; у абзаці першому частини шостої статті 33 слова "у собівартість виробництва електроенергії" замінити словами: "до ціни (тарифу) на електричну енергію"; частину другу статті 39 виключити; у Законі України "Про систему оподаткування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №16, ст. 119; №22, ст. 159; 1998 р., №14, ст. 60; №20, ст. 104; 1999 р. № 5-6, ст. 39, ст. 42, №20-21, ст. 192, №26, ст. 215; №51, ст. 51, ст. 455; 2000 р. , №36, ст. 298; 2002 р., №5 ст. 30; 2003 р., №10-11, ст. 87): абзац третій статті 2 після слів "Пенсійного фонду України" доповнити словами: "Державного фонду зняття з експлуатації АЕС" - терміном дії на два роки; частину першу статті 14 доповнити пунктом 28 такого змісту: "28) збір до Державного фонду зняття з експлуатації АЕС"; у Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №27, ст. 181; 2003 р., №12 , ст. 88; №33-34, ст. 267) пункт 5.2 статті 5 доповнити підпунктом 5.2.18 наступного змісту "суми коштів, пов`язаних із припиненням і зняттям з експлуатації ядерної установки". Кабінету Міністрів України: у місячний строк після набрання чинності цим Законом внести до Верховної Ради України пропозиції щодо розміру ставки збору до Державного фонду зняття з експлуатації АЕС; у шестимісячний строк після набрання чинності цим Законом розробити та прийняти нормативні акти, що випливають із цього Закону; протягом року забезпечити підготовку і затвердження Комплексної програми зняття з експлуатації ядерної установки - атомна електростанція; забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.  
Відхилено . Редакція законопроекту, яка прийнята за основу не передбачає внесення запропонованих новою редакцією законопроекту змін.   
77. І. Експлуатуюча організація (оператор), ядерна установка якої знаходиться в експлуатації на момент набуття чинності цим Законом, зобов'язана відкрити спеціальний рахунок у тримісячний термін з моменту набуття чинності цим Законом.   -30- Панасовський О.Г.
Частину І доповнити абзацом 3 такого змісту: „Сума коштів, зарахованих експлуатуючою організацією (оператором) на спеціальний рахунок відповідно до цього Закону, не враховується при визначенні чистого прибутку)експлуатуючої організації (оператора), частина якого підлягає відрахуванню у відповідності до рішення Кабінету Міністрів України до загального фонду Державного бюджету України"  
Враховано (з метою зниження навантаження на тариф)  3. Експлуатуюча організація (оператор), ядерна установка якої знаходиться в експлуатації на момент набрання чинності цим Законом, зобов'язана відкрити спеціальний рахунок у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом. Сума коштів, зарахованих експлуатуючою організацією (оператором) на спеціальний рахунок відповідно до цього Закону, не враховується при визначенні чистого прибутку експлуатуючої організації (оператора), частина якого підлягає відрахуванню у відповідності до рішення Кабінету Міністрів України до загального фонду Державного бюджету України.  
78. Розмір відрахувань експлуатуючої організації (оператора) на спеціальний рахунок, ядерна установка якої знаходиться в експлуатації на момент набуття чинності цим Законом, затверджується органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, відповідно до статті 11 цього Закону у тримісячний термін з моменту набуття чинності цим Законом.      Розмір відрахувань експлуатуючої організації (оператора) на спеціальний рахунок, ядерна установка якої знаходиться в експлуатації на день набрання чинності цим Законом, затверджується органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, відповідно до статті 11 цього Закону у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом.  
79. ІІ. Внести такі зміни до законів України:      4. Внести зміни до таких законів України:  
80. 1.У Законі України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 10, ст. 44):      1) підпункт 7.3.1 пункту 7.3 статті 7 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 10, ст. 44; 2003 р., №24, ст. 154): доповнити підпунктом "ж" наступного змісту:  
81. підпункт 7.3.1 пункту 7.3 статті 7 доповнити підпунктом "ж" наступного змісту:       
82. "кошти, які знаходяться на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки".      "ж) " кошти, які знаходяться на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки";  
83. 2.У Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N24, ст. 207):      3)Статтю 63 Закону України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N24, ст. 207; 2004 р. №6, ст.37) після частини третьої  
84. доповнити ст. 63 частиною 4 наступного змісту:      доповнити новою частиною такого змісту:  
85. "Не підлягають стягненню в порядку передбаченому цим Законом кошти, які знаходяться на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки".      "Не підлягають стягненню в порядку передбаченому цим Законом кошти, які знаходяться на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки".  
86. При цьому частину 4 статті 63 вважати частиною 5.      У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;  
87. 3.У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Урядовий кур'єр, 1997, 06, 12.06.97 N 105-106):      2) Пункт 4.2 статті 4 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997р., №27, ст.181; 1998р.,№10,ст.35, №18, ст.94; 2000р.,№43, ст.363; 2002р., №8,ст.63, №7,ст.122, №36, ст.266; 2003р., №10-11,ст.86,№30,ст.247; 2004р., №17-18, ст.250)  
88. пункт 4.2 статті 4 доповнити підпунктом 4.2.19 наступного змісту:      доповнити підпунктом 4.2.19 такого змісту:  
89. "суми коштів, зарахованих платником податку на спеціальний рахунок відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки".      "4.2.19 суми коштів, зарахованих платником податку на спеціальний рахунок відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки";  
90. 4.У Законі України „Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995, N 12, ст. 81):      4) Абзац дев'ятий частини другої статті 33 Закону України „Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995, N 12, ст. 81; 2000р.,№9,ст.68; 2003р., №29, ст.236)  
91. Абзац 9 частини 3, статті 33 виключити.   -31- Панасовський О.Г.
Замінити на: „Абзац 9 частини 2, статті 33 виключити"  
Враховано , (невірне посилання на частину статті.)  виключити  
92. ІІІ. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін:      5. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:  
93. 1.Розробити і затвердити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;      -відповідно до своїх повноважень забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом; -підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до Законів України, що випливають із цього Закону; -привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
94. 2.Забезпечити перегляд, приведення у відповідність із цим Законом або визнання такими, що втратили чинність, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та нормативно-правових актів міністерств, інших підвідомчих Кабінету Міністрів України органів державної влади.      -забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.  
95. ІV. Закони та інші нормативно-правові акти України до приведення їх у відповідність із цим Законом діють у частині, що не суперечить йому.       
96. V. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.   -32- Панасовський О.Г.
З 1.01.2005р.  
Враховано    
    -33- Лісін М.П.
Рудьковський М.М.
Розділ V. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 1. До набуття чинності статтями 10-13 цього Закону накопичення коштів для фінансування заходів, пов`язаних із припиненням і зняттям з експлуатації ядерної установки - атомна електростанція, здійснюється Державним фондом зняття з експлуатації АЕС, який утворюється у складі Державного бюджету України і функціонує відповідно до положень цього розділу та Положення про Державний фонд зняття з експлуатації АЕС. 2. Розпорядником коштів Державного фонду зняття з експлуатації АЕС у складі Державного бюджету України визначається центральний орган виконавчої влади, уповноважений здійснювати управління у сфері використання ядерної енергії. 3. Кошти Фонду використовуються виключно для фінансування заходів, пов`язаних із припиненням і зняттям з експлуатації ядерної установки - атомна електростанція, відповідно до Комплексної програми зняття з експлуатації ядерної установки - атомна електростанція. Кошторис використання коштів Державного фонду зняття з експлуатації АЕС на відповідний рік затверджується центральним органом виконавчої влади, уповноваженим здійснювати державне управління у сфері використання ядерної енергії за погодженням з центральними органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати державне регулювання у сфері використання ядерної енергії і державне регулювання в електроенергетиці у порядку, визначеному Положенням про Державний фонд зняття з експлуатації АЕС. 4. За результатами звітного періоду розпорядник коштів Державного фонду зняття з експлуатації АЕС складає річний звіт про використання коштів і до 1 квітня наступного року подає його Кабінету Міністрів України. Річний звіт Фонду підлягає опублікуванню у засобах масової інформації або видається окремим виданням. 5. Рішення про призначення коштів спеціального фонду Державного бюджету України як внеску до Державного фонду зняття з експлуатації АЕС у процесі його створення у порядку, визначеному Розділом ІІІ Закону, приймається Верховною Радою України.  
Відхилено . Законопроект прийнятий за основу в першому читанні не потребує перехідних положень.