Кількість абзаців - 147 Таблиця поправок


Про транспортно-експедиторську діяльність (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ      ПРОЕКТ  
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И      З А К О Н У К Р А Ї Н И  
2. "Про транспортно-експедиторську діяльність"      Про транспортно-експедиторську діяльність  
3. Цей Закон визначає правові та організаційні засади транспортно-експедиторської діяльності в Україні і спрямований на створення умов для її розвитку та вдосконалення.   -1- Климпуш О.Д.
У тексті законопроекту слова "доход, винагорода експедитора" замінити словами "плата експедитору", слова "транспортний експедитор" або "транспортно-експедиторські організації" замінити словом "експедитор", слова "договір експедирування" або "договір ТЕД" або "договір транспортно-експедиторської діяльності" замінити словами "договір транспортного експедирування", слова "клієнт (замовник)" замінити словом "клієнт" у відповідних відмінках.  
Враховано у ст. ст. 1, 3, 5-8, 10, 11.  Цей Закон визначає правові та організаційні засади транспортно-експедиторської діяльності в Україні і спрямований на створення умов для її розвитку та вдосконалення.  
    -2- Черняк В.К.
Привести законопроект у відповідність з Господарським кодексом України  
Враховано редакційно у відповідних статтях   
    -3- Климпуш О.Д.
Внести техніко-юридичні та редакційні правки до тексту законопроекту, зокрема до ст.ст. 1 (№5), 4 (№№ 29, 30), 6 (№№ 51, 58, 59), 7 (№№ 68, 70, 72, 76, 83), 8 (№№ 90, 92, 97), 9 (№№ 101, 102), 16 (№№ 143-145), а також логічно розташувати перелік істотних умов договору транспортного експедирування у статті 7, статтю 11 та статтю 12 поміняти місцями.  
Враховано    
4. Стаття 1. Визначення термінів      Стаття 1. Визначення термінів  
5. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:      У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:  
6. транспортно-експедиторська діяльність - підприємницька діяльність із надання комплексу експедиторських послуг по організації та забезпеченню перевезень експортних, імпортних, транзитних та інших вантажів згідно договору експедирування, а також перевезення вантажів безпосередньо.   -4- Єдін О.Й.
В статті 1 абзац перший викласти у такій редакції: "У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються у такому значенні: транспортно-експедиторська діяльність (ТЕД) підприємницька діяльність із надання комплексу експедиторських послуг."  
Враховано редакційно   транспортно-експедиторська діяльність - підприємницька діяльність із надання транспортно-експедиторських послуг з організації та забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів;  
    -5- Климпуш О.Д.
У абзаці 2 статті 1 слова "а також перевезення вантажів безпосередньо" виключити, замість слів "комплексу експедиторських послуг" та "договору експедирування" записати "транспортно-експедиторських послуг" та "договору транспортного експедирування"  
Враховано редакційно    
    -6- Атрошенко В.А.
Термін "транспортно-експедиторська діяльність" викласти в наступній редакції "транспортно-експедиторська діяльність - діяльність із надання комплексу транспортно-експедиторських послуг щодо організації та забезпечення експедирування та перевезення експортних, імпортних, транзитних та інших вантажів, згідно договору експедирування чи перевезення"  
Враховано частково    
7. транспортно-експедиторська послуга - діяльність, що безпосередньо пов'язана з організацією та здійсненням перевезень зовнішньоторговельного, транзитного та іншого вантажу;   -7- Климпуш О.Д.
Абзац 3 статті 1 викласти у такій редакції: "транспортно-експедиторська послуга - робота, пов'язана з виконанням однієї дії експедитора, що безпосередньо пов'язана з організацією та забезпеченням перевезень зовнішньоторговельного, транзитного та іншого вантажу".  
Враховано редакційно   транспортно-експедиторська послуга - робота, що безпосередньо пов'язана з організацією та забезпеченням перевезень експортного, імпортного, транзитного або іншого вантажу за договором транспортного експедирування;  
    -8- Атрошенко В.А.
Термін "транспортно-експедиторська послуга" викласти такій редакції: "транспортно-експедиторська послуга - діяльність, пов'язана із задоволенням потреб клієнта (замовника) щодо перевезення експортних, імпортних, транзитних та інших вантажів"  
Враховано редакційно    
8. транспортний експедитор - суб'єкт підприємницької діяльності, який виконує або організовує виконання експедиторських послуг, передбачених договором транспортного експедирування;   -9- Климпуш О.Д.
Абзац 4 статті 1 викласти у такій редакції: "експедитор - суб'єкт господарської діяльності, зареєстрований в Україні відповідно до чинного законодавства, який за дорученням клієнта та за його рахунок виконує або організовує виконання транспортно-експедиторських послуг, визначених договором транспортного експедирування"  
Враховано редакційно   експедитор (транспортний експедитор) - суб'єкт господарювання, який за дорученням клієнта та за його рахунок виконує або організовує виконання транспортно-експедиторських послуг, визначених договором транспортного експедирування;  
    -10- Атрошенко В.А.
Додати термін такого змісту: "експедитор - суб'єкт підприємницької діяльності, який надає комплекс послуг, пов'язаних з підготовкою та відправленням вантажів, проведенням взаєморозрахунків, контролем за проходженням та отриманням вантажів, і діє за дорученням власника вантажу"  
Враховано редакційно    
9. клієнт (замовник) - споживач послуг транспортного експедитора - юридична або фізична особа, яка за договором транспортного експедирування самостійно або через представника, що діє від її імені, доручає експедитору виконати або організувати або забезпечити виконання визначених цим договором послуг та сплачує вартість цих послуг, включаючи винагороду експедитора;   -11- Климпуш О.Д.
Абзац 5 статті 1 викласти у такій редакції: "Клієнт - власник вантажу (імпортного, експортного, транзитного чи який перевозиться в межах території України) або його довірена особа, резидент або нерезидент України".  
Відхилено (Визначення викладено відповідно до вимог законодавства.)  клієнт - споживач послуг експедитора (юридична або фізична особа), який за договором транспортного експедирування самостійно або через представника, що діє від його імені, доручає експедитору виконати чи організувати або забезпечити виконання визначених договором транспортного експедирування послуг та оплачує їх, включаючи плату експедитору;  
10. перевізник - сторона договору перевезення юридична або фізична особа, яка прийняла на себе зобов'язання й відповідальність за доставку до місця призначення переданого їй вантажу, здійснює перевезення вантажів і видачу (передачу) його вантажоодержувачу або іншій особі, вказаній у договорі перевезення;   -12- Климпуш О.Д.
У абзаці 6 статті 1 після слів "на себе зобов'язання і відповідальність" доповнити словами: "відповідно до законів, кодексів України, статутів видів транспорту та правил перевезення, приймання, схоронності" і далі за текстом, слова "договорі перевезення" замінити словами "документі, що регулює взаємовідносини експедитора та перевізника".  
Враховано частково   перевізник - юридична або фізична особа, яка взяла на себе зобов'язання й відповідальність за договором перевезення вантажу за доставку до місця призначення довіреного їй вантажу, перевезення вантажів та їх видачу (передачу) вантажоодержувачу або іншій особі, зазначеній в документі, що регулює відносини між експедитором та перевізником;  
    -13- Атрошенко В.А.
Термін "перевізник" викласти в наступній редакції: "перевізник - юридична або фізична особа, яка за договором перевезення зобов'язується виконати або забезпечити виконання перевезення вантажу до місця призначення і передати його вантажоодержувачу, вказаному у договорі перевезення"  
Враховано редакційно    
11. письмова форма - договірні документи, листи, телеграми, телефакси, телекси і будь-які документи та відомості, передані електронними засобами зв'язку;   -14- Кабінет Міністрів України
Термін "письмова форма" виключити.  
Враховано    
12. учасники транспортно-експедиторської діяльності - клієнти (замовники), перевізники, порти, експедитори, морські агенти, митні брокери та інші, що здійснюють роботи (послуги) при перевезенні вантажів.   -15- Климпуш О.Д.
У абзаці 8 статті 1 слова "морські агенти" замінити словами "транспортні агенти", після цих слів додати слова "залізничні станції, об'єднання та спеціалізовані підприємства залізничного, повітряного, автомобільного, річкового та морського транспорту".  
Враховано редакційно   учасники транспортно-експедиторської діяльності - клієнти, перевізники, експедитори, транспортні агенти, порти, залізничні станції, об'єднання та спеціалізовані підприємства залізничного, авіаційного, автомобільного, річкового та морського транспорту, митні брокери та інші особи, що виконують роботи (надають послуги) при перевезенні вантажів.  
13. ФІАТА - Міжнародна федерація експедиторських асоціацій.   -16- Кабінет Міністрів України
Термін "ФІАТА" виключити.  
Враховано   Стаття 2. Сфера дії цього Закону Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають при транспортному експедируванні вантажів усіма видами транспорту, крім трубопровідного. Положення цього Закону поширюються також на випадки, коли обов'язки експедитора виконуються перевізником.  
    -17- Атрошенко В.А.
Додати термін такого змісту: "договір перевезення - угода про надання транспортних послуг, яка укладається між клієнтом (замовником) і перевізником"  
Відхилено (Визначено у Цивільному кодексі України та не є предметом цього Закону)   
14. Стаття 2. Законодавство про транспортно-експедиторську діяльність.      Стаття 3. Законодавство про транспортно-експедиторську діяльність  
15. Відносини у галузі транспортно-експедиторської діяльності, регулюються цим Законом, Цивільним кодексом України, а також нормативно-правовими актами та правилами, що видаються відповідно до них.   -18- Климпуш О.Д.
Додати у частині 1 статті 2 після слів "кодексом України" слова Господарським кодексом України, Законами України "Про транспорт", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про транзит вантажів" галузевими кодексами та статутами, правилами перевезень".  
Враховано частково   Відносини в галузі транспортно-експедиторської діяльності регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, законами України "Про транспорт", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про транзит вантажів", цим Законом, іншими законами, транспортними кодексами та статутами, а також іншими нормативно-правовими актами, що видаються відповідно до них. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми міжнародного договору.  
    -19- Кабінет Міністрів України
Абзац перший статті викласти у такій редакції: "Відносини у галузі транспортно-експедиторської діяльності, регулюються цим Законом, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, а також іншими нормативно-правовими актами, що видаються відповідно до них."  
Враховано редакційно    
    -20- Стребко С.К.
Доповнити статтю 2 частиною наступного змісту: Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми міжнародного договору. Частину 3 статті 2 вилучити.  
Враховано    
16. Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають при експедиторському обслуговуванні перевезень вантажів всіма видами транспорту, крім трубопровідного.   -21- Климпуш О.Д.
Частину 2 статті 2 щодо сфери застосування (поширення) перенести до преамбули законопроекту.  
Враховано додана нова стаття 2)   
17. Умови та порядок транспортно-експедиторської діяльності в Україні визначаються Правилами здійснення транспортно-експедиторської діяльності, що затверджуються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.   -22- Климпуш О.Д.
У частині 3 статті 2 слова "у порядку, визначеному" виключити  
Відхилено (Частину вилучено, див. поправку 20)   
18. Стаття 3. Транспортно-експедиторська діяльність.   -23- Климпуш О.Д.
Викласти статтю 3 у такій редакції: "Стаття 3. Транспортно-експедиторська діяльність. Транспортно-експедиторська діяльність здійснюється спеціалізованими суб'єктами різних форм власності, юридичними та фізичними особами, які для виконання доручень клієнтів чи у відповідності до технології роботи можуть мати: склади, різні види транспорту, контейнери, виробничі приміщення для ремонту рухомого складу, для пакувальних та інших робіт. Транспортно-експедиторські організації для виконання доручень клієнтів укладають договори з перевізниками, портами, авіапідприємствами, судноплавними компаніями, як резидентами, так і нерезидентами України. Основною метою діяльності експедиторів є виконання доручень клієнта, а саме: забезпечення доставки товару в місце відповідно до умов договору транспортного експедирування з додержанням терміну доставки та ціни транспортної складової в ціні товару. Транспортно-експедиторські організації відповідно до законодавства можуть об'єднуватися в добровільні об'єднання: асоціації, ліги, союзи тощо. Добровільні об'єднання створюються з метою: координації діяльності своїх членів; розробки та здійснення заходів щодо підвищення рівня конкуренції за рахунок зростання професійної підготовки та якості послуг, що надаються; захисту інтересів своїх членів в органах державного управління; участі в розробці законів та нормативних актів в сфері своєї діяльності та інтересів; розробки заходів щодо захисту інтересів клієнтів - споживачів транспортно-експедиторських послуг, умов експортно-імпортних поставок товарів, вигідних для держави; інтеграції в світовий ринок транспортно-експедиторських послуг; участі в роботі міжнародних організацій транспорту, транспортно-експедиторських організацій тощо; розроблюють та затверджують умови діяльності транспортних експедиторів; надають органам державного управління пропозиції щодо легалізації рекомендацій міжнародних організацій в галузі транспортно-експедиторського обслуговування в Україні."  
Враховано редакційно в т.ч. статтю 3 в редакції, запропонованій Н.д.Климпушем О.Д. поділено на дві статті)  Стаття 4. Засади діяльності експедитора Транспортно-експедиторська діяльність здійснюється суб'єктами господарювання різних форм власності, які для виконання доручень клієнтів чи у відповідності з технологіями роботи можуть мати: склади, різні види транспортних засобів, контейнери, виробничі приміщення тощо. Експедитори для виконання доручень клієнтів можуть укладати договори з перевізниками, портами, авіапідприємствами, судноплавними компаніями тощо які є резидентами або нерезидентами України. Транспортно-експедиторську діяльність можуть здійснювати як спеціалізовані підприємства (організації), так і інші суб'єкти господарювання. Стаття 5. Об'єднання експедиторів Експедитори відповідно до законодавства можуть на добровільних засадах об'єднуватися в об'єднання: асоціації, ліги, союзи тощо. Об'єднання експедиторів створюються з метою: координації діяльності своїх учасників; розробки та здійснення заходів щодо підвищення рівня конкуренції за рахунок зростання професійної підготовки та якості послуг, що надаються; захисту інтересів своїх учасників, у тому числі в органах державної влади; участі в розробці проектів законів та інших нормативних актів у сфері транспортно-експедиторської діяльності; розробки заходів щодо захисту інтересів клієнтів; розробки умов експортно-імпортних поставок товарів, що мають стратегічне значення для України; інтеграції у світовий ринок транспортно-експедиторських послуг; участі в роботі міжнародних організацій транспорту, транспортно-експедиторських організацій тощо; розробки та затвердження актів, передбачених їх установчими документами; - надання органам державної влади пропозицій щодо реалізації рекомендацій міжнародних організацій в галузі транспортно-експедиторської діяльності в Україні.  
    -24- Стребко С.К.
У новій редакції статті 4 слова "як правило мають" замінити словами "можуть мати".  
Враховано    
    -25- Кабінет Міністрів України
Виключити статтю 3.  
Відхилено (Стаття викладена у новій редакції)   
    -26- Атрошенко В.А.
В статті 3 вилучити перший абзац. Статтю викласти в такій редакції: "Транспортно-експедиторську діяльність в Україні здійснюють транспортні експедитори та перевізники, які за договором прийняли на себе зобов'язання щодо виконання, організації або забезпечення надання транспортно-експедиторської послуги по перевезенню будь яких вантажів до місця призначення та передачу їх вантажоодержувачу."  
Враховано редакційно    
19. Транспортно-експедиторська діяльність - це надання транспортним експедитором послуг з організації та здійснення (забезпечення) перевезень зовнішньоторговельних, транзитних та інших вантажів.       
20. Транспортну експедиторську діяльність в Україні здійснюють:       
21. - транспортні експедитори - оператори змішаних перевезень, що забезпечують за договором змішаного перевезення доставку вантажів від пунктів їх відправлення до пунктів призначення і беруть на себе відповідальність за виконання договору;       
22. - транспортні експедитори, що на основі договору транспортного експедирування надають послуги щодо здійснення або організації перевезення, укладають від власного імені або від імені замовника (клієнта) договори перевезення, забезпечують відправку і одержання вантажу, а також виконують інші передбачені договором зобов'язання;       
23. транспортні експедитори (агенти);       
24. - посередники, які виконують на основі договору транспортного експедирування окремі види послуг, діючи від імені клієнта.   -27- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю 3 новою частиною: "Транспортно-експедиторську діяльність можуть здійснювати як спеціалізовані організації, так і інші суб'єкти господарської діяльності, в тому числі і перевізники."  
Враховано редакційно    
25. Стаття 4. Державне регулювання транспортно-експедиторської діяльності.      Стаття 6. Державне регулювання транспортно-експедиторської діяльності  
26. Основним завданням державного регулювання транспортно-експедиторської діяльності є захист економічних інтересів України та подальше формування ринку транспортно-експедиторських послуг.   -28- Горбаль В.М.
У тексті абзацу 1 статті 4 після слів "інтересів України" додати слова ", становлення, розвиток".  
Враховано редакційно   Основним завданням державного регулювання транспортно-експедиторської діяльності є захист економічних інтересів України, подальше становлення, розвиток та формування ринку транспортно-експедиторських послуг.  
    -29- Атрошенко В.А.
В статті 4 в першому абзаці фразу "подальше формування" замінити на фразу "подальший розвиток і формування"  
Враховано редакційно    
27. Кабінет Міністрів України організовує і забезпечує проведення державної політики в сфері транспортно-експедиторської діяльності, спрямовує і координує роботу органів виконавчої влади, які здійснюють державне регулювання в цій сфері діяльності.   -30- Горбаль В.М.
У тексті абзацу 2 статті 4 після слів "державної політики" додати слова "і контроль".  
Враховано редакційно   Кабінет Міністрів України організовує і забезпечує проведення державної політики та державний контроль у сфері транспортно-експедиторської діяльності, спрямовує і координує роботу органів виконавчої влади, які здійснюють державне регулювання в цій сфері діяльності.  
    -31- Атрошенко В.А.
В статті 4 в другому абзаці фразу "проведення державної політики" замінити на "проведення розвинутої державної політики"  
Відхилено (Термін "розвинута державна політика" відсутній у законодавстві.)   
28. Уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань транспорту:   -32- Климпуш О.Д.
Абзац перший частини 3 статті 4 викласти у такій редакції: "Компетенція спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань транспортно-експедиторської діяльності:"  
Відхилено (Частину вилучено)   
    -33- Стребко С.К.
Частину 3 статті 4 вилучити.  
Враховано    
29. - забезпечує розробку, затвердження та впровадження нормативно-правових актів, що регулюють транспортно-експедиторську діяльність;       
30. - контролює додержання законодавства з питань транспортно-експедиторської діяльності;       
31. - відповідно до законодавства забезпечує ліцензування транспортно-експедиторської діяльності;   -34- Климпуш О.Д.
Абзац 4 частини 3 статті 4 законопроекту вилучити.  
Враховано    
    -35- Круглов М.П.
Абзац 4 частини 3 статті 4 законопроекту вилучити.  
Враховано    
32. - здійснює міжнародне співробітництво у сфері транспортно-експедиторської діяльності.       
33. Стаття 5. Державна підтримка транспортно-експедиторської діяльності.   -36- Атрошенко В.А.
В статті 5 в пп. 1, 2, 4, 5, 7, 9 після слів "транспортних експедиторів" додати слово "та перевізників"  
Враховано редакційно (У статті 2 в останній редакцій додано положення щодо поширення цього Закону і на перевізників якщо вони виконують функції експедитора.)  Стаття 7. Державна підтримка транспортно-експедиторської діяльності  
34. Державна підтримка транспортно-експедиторської діяльності формується і здійснюється відповідно до загальнодержавних програм економічного розвитку в галузі транспорту і передбачає:   -37- Климпуш О.Д.
Уточнити ким і в якій формі буде здійснюватись державна підтримка.  
Враховано редакційно у відповідних статтях  Державна підтримка транспортно-експедиторської діяльності формується і здійснюється відповідно до загальнодержавних програм економічного розвитку в галузі транспорту і передбачає:  
35. - додержання прав і законних інтересів транспортних експедиторів та споживачів їх послуг;   -38- Кабінет Міністрів України
Абзац другий статті 5 викласти у такій редакції: "- додержання прав і законних інтересів транспортних експедиторів, перевізників та споживачів їх послуг;"  
Враховано   - додержання прав і законних інтересів експедиторів, перевізників та споживачів їх послуг;  
36. - систему преференцій для національних транспортних експедиторів;   -39- Кабінет Міністрів України
Абзац третій статті 5 вилучити.  
Враховано    
    -40- Климпуш О.Д.
Виключити положення щодо запровадження національних транспортних експедиторів.  
Враховано    
37. -стимулювання зростання обсягів експорту транспортно-експедиторських послуг, в тому числі шляхом спрощення системи розрахунків та вдосконалення оподаткування цих операцій;   -41- Кабінет Міністрів України
Абзац четвертий статті 5 викласти у такій редакції: "- стимулювання зростання обсягів експорту транспортно-експедиторських послуг, в тому числі шляхом спрощення системи розрахунків;"  
Враховано   - стимулювання зростання обсягів експорту транспортно-експедиторських послуг, у тому числі шляхом спрощення системи розрахунків;  
    -42- Горбаль В.М.
У тексті абзацу 4 статті 5 законопроекту виключити слова "та визнання при оподаткуванні діяльності міжнародних експедиторів складовою єдиного транспортного процесу перевезень зовнішньоторговельних і транзитних вантажів".  
Враховано редакційно    
38. - усунення несумлінної економічної конкуренції на ринку послуг транспортних експедиторів та будь-якої дискримінації відносно їх чи вантажу за ознакою його місця походження, відправлення, ввезення, вивезення чи призначення або у зв'язку з обставинами, що відносяться до права власності на цей вантаж, а також при оподаткуванні транспортно-експедиторських операцій, за винятком адекватного реагування на дискримінаційні заходи відносно України чи економічних санкцій міжнародних організацій, підтриманих Україною;   -43- Кабінет Міністрів України
Абзац п'ятий статті 5 викласти у такій редакції: "- створення рівних недискримінаційних умов на ринку послуг транспортних експедиторів та недопущення будь-якої дискримінації відносно їх чи вантажу за ознакою його місця походження, відправлення, ввезення, вивезення чи призначення або у зв'язку з обставинами, що відносяться до права власності на цей вантаж, а також при оподаткуванні транспортно-експедиторських операцій, за винятком адекватного реагування на дискримінаційні заходи відносно України чи економічних санкцій міжнародних організацій, підтриманих Україною;"  
Враховано редакційно   - створення рівних умов на ринку транспортно-експедиторських послуг та недопущення будь-якої дискримінації стосовно експедиторів, перевізників чи вантажу за ознакою його місця походження, відправлення, ввезення, вивезення чи призначення або у зв'язку з правом власності на цей вантаж, а також при оподаткуванні транспортно-експедиторських послуг, за винятком випадків адекватного реагування на дискримінаційні заходи щодо України чи економічних санкцій міжнародних організацій, підтриманих Україною;  
39. - участь організацій транспортних експедиторів в розробці нормативно-правових актів з питань транспортно-експедиторської діяльності;      - участь експедиторів у розробці нормативно-правових актів з питань транспортно-експедиторської діяльності;  
40. - забезпечення впровадження заходів щодо стандартизації і сертифікації у транспортно-експедиторської діяльності;   -44- Круглов М.П.
Абзац 7 статті 5 щодо стандартизації та сертифікації виключити.  
Враховано    
    -45- Стребко С.К.
Абзац 7 статті 5 щодо стандартизації та сертифікації виключити.  
Враховано    
41. - створення умов для організації підготовки і підвищення кваліфікації працівників транспортних експедиторів;   -46- Кабінет Міністрів України
У абзац восьмому статті 5 слова "працівників транспортних експедиторів" замінити словами "працівників у сфері транспортно-експедиторської діяльності".  
Враховано   - створення умов для організації підготовки і підвищення кваліфікації працівників у сфері транспортно-експедиторської діяльності;  
42. - сприяння розвитку міжнародного співробітництва, адаптації законодавства України до міжнародних вимог у сфері транспортно-експедиторської діяльності;      - сприяння розвитку міжнародного співробітництва, адаптації законодавства України до міжнародних вимог у сфері транспортно-експедиторської діяльності.  
43. - надання статусу національного транспортного експедитора у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.   -47- Климпуш О.Д.
Виключити положення щодо запровадження національних транспортних експедиторів.  
Враховано    
    -48- Горбаль В.М.
У тексті абзацу 10 статті 5 після слів "що визначається" додати слова "і затверджується".  
Відхилено (Абзац вилучено)   
    -49- Круглов М.П.
Останній абзац щодо надання статусу національного експедитора виключити.  
Враховано    
    -50- Стребко С.К.
Останній абзац статті 5 щодо надання статусу національного експедитора виключити.  
Враховано    
44. Стаття 6. Види транспортно-експедиторських послуг.      Стаття 8. Види транспортно-експедиторських послуг  
45. Транспортно-експедиторські організації надають клієнтам комплекс послуг, або окремі елементи цього комплексу відповідно до Цивільного кодексу України та затвердженого уповноваженим центральним органом виконавчої влади переліку послуг, а також інші послуги, визначені договором транспортного експедирування.   -51- Климпуш О.Д.
Частину першу статті 6 викласти у такій редакції: "Експедитори надають клієнтам послуги, відповідно до вимог чинного законодавства України та країн по території яких транспортуються вантажі, згідно переліку послуг, визначеного у Правилах здійснення транспортно-експедиторської діяльності, а також інші послуги, визначені за домовленістю сторін у договорі транспортного експедирування."  
Враховано редакційно   Експедитори надають клієнтам послуги відповідно до вимог законодавства України та держав, територією яких транспортуються вантажі, згідно з переліком послуг, визначеним у правилах здійснення транспортно-експедиторської діяльності, а також інші послуги, визначені за домовленістю сторін у договорі транспортного експедирування. Транспортно-експедиторські послуги надаються клієнту при експорті з України, імпорті в Україну, транзиті територією України чи іншими державами, внутрішніх перевезеннях територією України.  
    -52- Атрошенко В.А.
В статті 6 в абзаці першому: фразу "Транспортно-експедиторські організації" замінити на "Транспортні експедитори та перевізники"; після слів "визначені договором транспортного експедирування" додати фразу "та перевезення"  
Враховано редакційно (Див. поправку № 33.)   
    -53- Климпуш О.Д.
Додати наступні частини у такій редакції: "Транспортно-експедиторські послуги надаються клієнту при експорті з України, при імпорті в Україну, при транзиті територією України чи іншими країнами, внутрішніх переміщеннях по території України. Зазначені перевезення здійснюються як в прямому сполученні, так і в інтермодальному (змішаному) сполученні. При цьому експедитор виступає як оператор змішаних перевезень. Пункти передачі вантажу в управління експедитору та пункти доставки вантажів визначаються договором транспортного експедирування."  
Враховано редакційно    
46. Експедитори за дорученням замовників:   -54- Климпуш О.Д.
Абзац перший частини 2 статті 6 викласти у такій редакції: "Експедитори за договором транспортного експедирування:".  
Відхилено (Експедитори можуть виконувати ці функції в повному обсязі або частково і тому вони не обов'язково повинні бути перелічені у договорі.)  Експедитори за дорученням клієнтів:  
    -55- Атрошенко В.А.
В статті 6 в абзаці другому після слова "Експедитори" додати "та перевізники"  
Враховано редакційно (Див. поправку № 33.)   
47. - забезпечують оптимальне транспортне обслуговування, а також організовують перевезення вантажів різними видами транспорту по території України та зарубіжних країн відповідно до умов договорів (контрактів);   -56- Климпуш О.Д.
Абзац другий частини 2 статті 6 після слів " (контрактів)" доповнити словами "згідно з тлумаченням цих умов правилами "ІНКОТЕРМС", що видаються Міжнародною торговою палатою".  
Враховано редакційно   - забезпечують оптимальне транспортне обслуговування, а також організовують перевезення вантажів різними видами транспорту територією України та іноземних держав відповідно до умов договорів (контрактів), укладених відповідно до вимог Міжнародних правил щодо тлумачення термінів "Інкотермс";  
48. - фрахтують національні та іноземні судна і забезпечують їх подачу в порти для своєчасного відправлення вантажів;   -57- Червоненко Є.А.
Абзац 3 частини 2 статті 6 викласти у такій редакції: "фрахтують національні та іноземні судна або інші види транспорту і забезпечують їх подачу в порти, залізничні станції, склади, термінали або інше для своєчасного відправлення вантажів;"  
Враховано   - фрахтують національні, іноземні судна та залучають інші транспортні засоби і забезпечують їх подачу в порти, на залізничні станції, склади, термінали або інші об'єкти для своєчасного відправлення вантажів;  
49. - здійснюють роботи, пов'язані з прийманням, накопиченням, доробкою, сортуванням;   -58- Червоненко Є.А.
Абзац 4 частини 2 статті 6 викласти у такій редакції: "- здійснюють роботи, пов'язані з прийманням, накопиченням або подрібненням партій товару, доробкою, сортуванням;"  
Враховано   - здійснюють роботи, пов'язані з прийманням, накопиченням, подрібненням, доробкою, сортуванням, складуванням, зберіганням, перевезенням вантажів;  
    -59- Горбаль В.М.
У тексті абзацу 5 статті 6 після слів "доробкою, сортуванням" додати слова "складуванням, зберіганням, перевезенням".  
Враховано    
50. - ведуть облік надходження та відправлення вантажів з портів і залізничних станцій;   -60- Червоненко Є.А.
Абзац 5 частини 2 статті 6 викласти у такій редакції: "ведуть облік надходження та відправлення вантажів з портів, залізничних станцій, складів, терміналів або інше;"  
Враховано редакційно   - ведуть облік надходження та відправлення вантажів з портів, залізничних станцій, складів, терміналів або інших об'єктів;  
51. - організують, з залученням відповідних підприємств та організацій, охорону вантажів під час їх перевезення, перевалки та зберігання;      - організовують охорону вантажів під час їх перевезення, перевалки та зберігання;  
52. - організують експертизу вантажів;      - організовують експертизу вантажів;  
53. - здійснюють оформлення товарно-транспортної документації та її розсилання;   -61- Горбаль В.М.
У тексті абзацу 9 статті 6 після слів "та її розсилання" додати слова "як на території України, так і за її межами".  
Враховано редакційно   - здійснюють оформлення товарно-транспортної документації та її розсилання за належністю;  
54. - надають, в установленому порядку, учасникам транспортно-експедиторської діяльності заявки на відправлення вантажів та наряди на відвантаження;      - надають в установленому законодавством порядку учасникам транспортно-експедиторської діяльності заявки на відправлення вантажів та наряди на відвантаження;  
55. - забезпечують виконання комплексу заходів по відправленню вантажів, що надійшли у некондиційному стані, з браком, у пошкодженій, неміцній, нестандартній упаковці або такій, що не відповідає вимогам перевізників;   -62- Червоненко Є.А.
Абзац 10 частини 2 статті 6 вилучити.  
Відхилено (Одна із функцій експедитора, що може бути передбачена договором.)  - забезпечують виконання комплексу заходів з відправлення вантажів, що надійшли в некондиційному стані, з браком, у пошкодженій, неміцній, нестандартній упаковці або такій, що не відповідає вимогам перевізників;  
    -63- Горбаль В.М.
У тексті абзацу 11 статті 6 після слів "вимогам перевізників" додати слова "і вимогам стандартизації і сертифікації у транспортно-експедиторській діяльності".  
Відхилено (Такі вимоги відсутні.)   
56. - здійснюють, за дорученням замовника, страхування вантажів;      - здійснюють страхування вантажів та своєї відповідальності;  
57. - забезпечують підготовку та додаткове обладнання рухомого складу та вантажів, згідно вимог Правил перевезення вантажів відповідного виду транспорту;   -64- Кабінет Міністрів України
Абзац дванадцятий статті 6 викласти у такій редакції: "забезпечують підготовку та додаткове обладнання рухомого складу та вантажів, згідно з вимогами нормативно-правових актів відповідного виду транспорту;".  
Враховано редакційно   - забезпечують підготовку та додаткове обладнання транспортних засобів і вантажів згідно з вимогами нормативно-правових актів щодо діяльності відповідного виду транспорту;  
58. - здійснюють логістичні послуги, що забезпечують оптимізацію руху матеріальних потоків від вантажовідправника до вантажоодержувача, з метою досягнення мінімального рівня витрат;   -65- Климпуш О.Д.
Доповнити після абзацу 13 ч. 2 наступними абзацами: забезпечують гарантування доставки підакцизних товарів між митницями України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; здійснюють розрахунки з портами, транспортними організаціями за перевезення, перевалку, зберігання зовнішньоторговельних вантажів; оформлюють документи та організують роботи відповідно до митних, карантинних та санітарних вимог; здійснюють оформлення товарно-транспортної документації та її розсилання".  
Враховано частково   - забезпечують оптимізацію руху матеріальних потоків від вантажовідправника до вантажоодержувача з метою досягнення мінімального рівня витрат; здійснюють розрахунки з портами, транспортними організаціями за перевезення, перевалку, зберігання вантажів; оформляють документи та організовують роботи відповідно до митних, карантинних та санітарних вимог; - надають підготовлений транспорт, який має додаткове обладнання згідно з вимогами, передбаченими законодавством;  
    -66- Червоненко Є.А.
Додати абзац 15 у частину 2 статті 6 такого змісту: "забезпечують підготовленим транспортом, який має додаткове обладнання згідно вимог Правил перевезення вантажів відповідного виду."  
Враховано редакційно    
59. - виконують інші допоміжні та супутні перевезенням експедиторські послуги, що узгоджені договором ТЕД і не протирічать діючому законодавству.   -67- Кабінет Міністрів України
У абзаці чотирнадцятому статті 6 розшифрувати абревіатуру "ТЕД".  
Враховано Редакційна правка  - надають інші допоміжні та супутні перевезенням транспортно-експедиторські послуги, що передбачені договором транспортного експедирування і не суперечать законодавству.  
60. Всі види транспортно-експедиторських послуг, що виконуються на підставі договорів з нерезидентами України, а також договорів з резидентами України, на послуги, вартість яких входить до транспортної складової загальної ціни поставлених на експорт товарів, незалежно від того надаються ці послуги на території України чи за її межами, вважаються такими, що споживаються за межами митної території України, тобто з експортними, податок на додану вартість на послуги за такими договорами обчислюються за нульовою ставкою.   -68- Климпуш О.Д.
Частину 3 статті 6 виключити.  
Враховано    
    -69- Єдін О.Й.
В статті 6 в останньому абзаці вилучити слова "Податок на додану вартість на послуги за такими договорами обчислюються за нульовою ставкою"  
Враховано    
    -70- Кабінет Міністрів України
Останній абзац статті 6 виключити.  
Враховано    
61. Стаття 7. Виконання договору транспортного експедирування.   -71- Климпуш О.Д.
Назву статті 7 викласти у такій редакції: "Договір транспортного експедирування та його виконання".  
Враховано   Стаття 9. Договір транспортного експедирування та його виконання  
62. Транспортно-експедиторські послуги надаються експедиторами за договором транспортного експедирування.   -72- Атрошенко В.А.
В статті 7 в абзац перший викласти в такій редакції: "Транспортно-експедиторські послуги надаються відповідно експедиторами та перевізниками за договором експедирування та перевезення"  
Враховано редакційно   За договором транспортного експедирування одна сторона (експедитор) зобов'язується за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу. Договір транспортного експедирування укладається у письмовій формі.  
63. Істотними умовами договору транспортного експедирування обслуговування є:   -73- Климпуш О.Д.
У частині 2 статті 7 щодо істотних умов договору транспортного експедирування додати "форс-мажор", "порядок погодження змін маршруту, виду транспорту, вказівок клієнта", "термін доставки вантажу", "пункти прийому та здачі вантажу", " ціна послуг".  
Враховано редакційно (в т.ч. перелік істотних умов договору розташовано в логічному порядку та з урахуванням вимог Цивільного кодексу України)  Істотними умовами договору транспортного експедирування є:  
    -74- Атрошенко В.А.
В статті 7 абзац другий викласти в такій редакції: "Головними складовими договору експедирування або перевезення є: вид послуги; вид та найменування вантажу; місце транспортування та вантажоодержувач; права, обов'язки та відповідальність сторін; найменування та адреси сторін; інша необхідна сторонам інформація"  
Враховано частково    
64. - вид послуги транспортного експедитора;      відомості про сторони договору: для юридичних осіб - резидентів України: найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України; для юридичних осіб - нерезидентів України: найменування, місцезнаходження та державу, де зареєстровано особу; для фізичних осіб - громадян України: прізвище, ім'я, по батькові, адресу місця проживання та індивідуальний ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів; для фізичних осіб - іноземців, осіб без громадянства: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), адресу місця проживання за межами України;  
65. - порядок розрахунків;      - вид послуги експедитора;  
66. - права, обов'язки та відповідальність сторін;      - вид та найменування вантажу;  
67. - найменування і місцезнаходження сторін.   -75- Горбаль В.М.
У тексті абзацу 5 статті 7 слова "найменування і місцезнаходження сторін" замінити словами "реквізити сторін".  
Враховано редакційно   - права, обов'язки сторін; відповідальність сторін, у тому числі в разі завдання шкоди внаслідок дії непереборної сили; - розмір плати експедитору; - порядок розрахунків; - пункти відправлення та призначення вантажу; - порядок погодження змін маршруту, виду транспорту, вказівок клієнта; - строк (термін) виконання договору; а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.  
68. Зовнішньоекономічні договори (контракти) транспортно-експедиторського обслуговування повинні відповідати вимогам законодавства з питань зовнішньоекономічної діяльності.      Зовнішньоекономічні договори (контракти) транспортного експедирування повинні відповідати вимогам законодавства про зовнішньоекономічну діяльність.  
69. Для систематичного надання послуг транспортного експедитора можуть укладатися довгострокові (генеральні) договори транспортно-експедиторського обслуговування.      Для систематичного надання послуг експедитора можуть укладатися довгострокові (генеральні) договори транспортного експедирування.  
70. При залученні транспортним експедитором до виконання його зобов'язань за договором транспортного експедирування іншої особи:      У разі залучення експедитором до виконання його зобов'язань за договором транспортного експедирування іншої особи у відносинах з нею експедитор може виступати від свого імені або від імені клієнта.  
71. - у відносинах з ним транспортний експедитор може виступати від власного імені або від імені власника вантажу (вантажовідправника, вантажоодержувача, іншої уповноваженої ними особи).       
72. В межах договору експедирування експедитор може організувати перевезення за одним вантажних документом вантажів кількох різних вантажовідправників та/чи вантажоодержувачів, які прямують з одного пункту відправлення та/чи в один пункт призначення.      За договором транспортного експедирування експедитор може організувати перевезення за одним товарно-транспортним документом вантажів кількох різних клієнтів, які прямують з одного пункту відправлення та/чи в один пункт призначення, за умови, що експедитор виступає від імені усіх цих клієнтів як вантажовідправник та/чи вантажоодержувач.  
73. Оплата послуги транспортного експедитора здійснюється на умовах договору транспортного експедирування, згідно з яким власник вантажу (вантажовідправник, вантажоодержувач, інша уповноважена ними особа), крім вартості послуги, може перераховувати на рахунок транспортного експедитора кошти, що не є власністю останнього, і мають використовуватися ним виключно для оплати інших послуг, що надаються власнику цих коштів при перевезенні вантажу.   -76- Климпуш О.Д.
Уточнити порядок розрахунку між експедитором та клієнтом, перерахування грошей на рахунок експедитора для оплати з особами, найнятими експедитором.  
Враховано редакційно відповідних статтях  Платою експедитору вважаються кошти, сплачені клієнтом експедитору за належне виконання договору транспортного експедирування. У плату експедитору не включаються витрати експедитора на оплату послуг (робіт) інших осіб, залучених до виконання договору транспортного експедирування, на оплату зборів (обов'язкових платежів), що сплачуються при виконанні договору транспортного експедирування. Підтвердженням витрат експедитора є документи (рахунки, накладні тощо), видані суб'єктами господарювання, що залучалися до виконання договору транспортного експедирування, або органами влади.  
    -77- Круглов М.П.
Частину переробити з урахуванням банківської термінології.  
Враховано    
    -78- Стребко С.К.
Частину переробити з урахуванням банківської термінології  
Враховано    
74. Доходом (винагородою) експедитора є отримана експедитором компенсація за надані ним послуги після його розрахунків з усіма учасниками транспортного процесу.       
75. Транспортні експедитори мають право застави на вантаж, що знаходиться у їх розпорядженні, для забезпечення належної їм винагороди та відшкодування витрат, проведених ними на користь клієнта.   -79- Кабінет Міністрів України
Абзац дев'ятий статті 7 виключити.  
Враховано    
    -80- Атрошенко В.А.
В статті 7 абзац 9 вилучити.  
Враховано    
76. Перевезення вантажів супроводжується товарно-транспортними документами, складеними мовою міжнародного спілкування в залежності від обраного виду транспорту, або на державній мові, якщо вантажі перевозяться всередині країни.   -81- Кабінет Міністрів України
Абзац десятий статті 7 виключити.  
Відхилено Зазначені документи будуть підтвердженням виконання доручення клієнта.) Редакційна правка  Перевезення вантажів супроводжується товарно-транспортними документами, складеними мовою міжнародного спілкування залежно від обраного виду транспорту або державною мовою, якщо вантажі перевозяться в Україні.  
    -82- Стребко С.К.
Абзац 8 статті 9 викласти у наступній редакції: Перевезення вантажів супроводжується: У міжнародному сполученні - товарно-транспортними документами, складеними мовою міжнародного спілкування залежно від обраного виду транспорту, а саме: міжнародна автомобільна накладна (СМR); залізнична накладна УМВС, ЦІМ (СМГ, СІМ); коносамент (Віll оf Lаdіng); вантажна відомість (Саrgо Маnіfеst), а по території України - товарно-транспортними документами складеними державною мовою, які передбачені чинним законодавством України.  
Враховано редакційно    
77. Такими документами можуть бути:      Такими документами можуть бути:  
78. - авіаційна вантажна накладна (Аіг Wаybіll);      - авіаційна вантажна накладна (Аіг Wаybіll);  
79. - міжнародна автомобільна накладна (СМК);      - міжнародна автомобільна накладна (СМR);  
80. - залізнична накладна (СМГС);   -83- Єдін О.Й.
Поставити замість СМГС українське скорочення УМВС  
Враховано редакційно   - накладна СМГС (накладна УМВС);  
81. - коносамент (Віll оf Lаdіng),   -84- Єдін О.Й.
Доповнити документами: "вантажна залізнична накладна (ЦІМ); вантажна відомість (Саrgо Маnіfеst)"  
Враховано редакційно   - коносамент (Віll оf Lаdіng); - накладна ЦІМ (СІМ); - вантажна відомість (Саrgо Маnіfеst);  
82. - інші документи, визначені ст. 6 Закону України "Про транзит вантажів"   -85- Климпуш О.Д.
У частині 11 статті 7 наведений перелік документів не є вичерпним, а також йде посилання на конкретну статтю чинного Закону України (порушення юридичної техніки) - необхідно прописати "універсальний" перелік.  
Враховано редакційно   - інші документи, визначені законами України.  
83. Факт надання послуги транспортного експедитора при змішаному перевезенні підтверджується єдиним вантажним супровідним документом або комплектом таких документів (залізничних, автомобільних, авіаційних накладних, коносаментів тощо), які відображають шлях прямування вантажу від пункту початку надання послуги транспортного експедитора до пункту закінчення надання такої послуги.      Факт надання послуги експедитора при перевезенні підтверджується єдиним транспортним документом або комплектом документів (залізничних, автомобільних, авіаційних накладних, коносаментів тощо), які відображають шлях прямування вантажу від пункту його відправлення до пункту його призначення.  
84. Стаття 8. Права експедитора і клієнта.   -86- Атрошенко В.А.
Назву викласти: "Права експедитора, перевізника і клієнта"  
Враховано редакційно (Див. поправку № 33.)  Стаття 10. Права експедитора і клієнта  
85. Якщо в договорі транспортного експедирування не передбачено інше, експедитор має право:   -87- Климпуш О.Д.
Норма абзацу першого частини першої статті 8 ставить положення договору експедирування вище за відповідні положення закону.  
Враховано , в т.ч. у відповідних статтях  Експедитор має право:  
    -88- Атрошенко В.А.
В статті 8 в абзаці першому після слова "експедитор" додати "та перевізник"  
Враховано редакційно (Див. поправку № 33.)   
86. -обирати або змінювати вид транспорту та маршрут перевезення, обирати або змінювати порядок перевезення вантажу, а також порядок виконання експедиторських послуг, діючи в інтересах, на ризик і кошти клієнта;   -89- Климпуш О.Д.
У абзаці 2 частини 1 статті 8 слова "на ризик і кошти" виключити.  
Враховано   - обирати або змінювати вид транспорту та маршрут перевезення, обирати або змінювати порядок перевезення вантажу, а також порядок виконання транспортно-експедиторських послуг, діючи в інтересах клієнта, згідно з відповідним договором транспортного експедирування;  
    -90- Атрошенко В.А.
В статті 8 в пп..1 вилучити фразу: "на ризик і кошти"  
Враховано    
    -91- Круглов М.П.
Абзац 2 частини 1 статті 8 щодо дій експедитора в інтересах клієнта та на його ризик і кошти привести у відповідність до Цивільного кодексу України.  
Враховано редакційно    
    -92- Стребко С.К.
Абзац 2 частини 1 статті 8 щодо дій експедитора в інтересах клієнта та на його ризик і кошти привести у відповідність до Цивільного кодексу України.  
Враховано редакційно    
87. -відступати від вказівок клієнта, якщо це необхідно в інтересах клієнта і за наявними обставинами експедитор не мав змоги завчасно запросити згоди клієнта на такі зміни, або не одержав у необхідний за обставинами справи строк відповіді на свій запит;   -93- Горбаль В.М.
Абзац 3 статті 8 законопроекту виключити.  
Відхилено (Експедитор несе обов'язок відступати на вимогу клієнта, тому він повинен мати й право на такі дії)  - відступати від вказівок клієнта в порядку, передбаченому договором транспортного експедирування;  
    -94- Климпуш О.Д.
У абзаці 3 частини 1 статті 8 додати слова: "або форс-мажорних обставин, що визначені у договорі транспортного експедирування;"  
Враховано редакційно    
    -95- Атрошенко В.А.
В статті 8 пп..2 викласти в такій редакції: "відступати від вказівок клієнта, якщо це вкрай необхідно і є в інтересах клієнта і за наявними обставинами не було можливості завчасно запросити згоди клієнта на відповідні зміни, або не одержано у необхідний строк відповіді на запит"  
Враховано редакційно    
88. -діяти на ризик клієнта, виходячи із його інтересів, коли вказівки клієнта неточні, неповні, недостовірні або не відповідають договору транспортного експедирування і експедитор за обставинами справи не має можливості уточнити вказівки клієнта;   -96- Климпуш О.Д.
Абзац 4 частини 1 статті 8 узгодити із ст. 933 ЦКУ щодо виконання договору з боку експедитора у разі неточності інформації наданої клієнтом.  
Враховано    
    -97- Атрошенко В.А.
В статті 8 пп..3 викласти в наступній редакції: "діяти на ризик клієнта, виходячи з його інтересів, якщо вказівки клієнта неточні, неповні, недостовірні або не відповідають укладеному договору і за виключними обставинами неможливо їх уточнити"  
Відхилено (Абзац вилучено.)   
89. -має право на відшкодування у погоджених з клієнтом обсягах додаткових витрат, що виникли у нього при виконанні доручення, якщо такі витрати проводились в інтересах замовника. Доходом (винагородою) експедитора вважається сплачені йому клієнтом кошти на виконання договору експедирування за виключенням його витрат на оплату послуг (робіт) інших учасників транспортно-експедиторської діяльності, залучених до виконання договірних зобов'язань;   -98- Климпуш О.Д.
Друге речення абзацу 5 частини 1 статті 8 узгодити із ст. 931 ЦКУ щодо плати за послуги експедитора.  
Враховано редакційно   - на відшкодування в погоджених з клієнтом обсягах додаткових витрат, що виникли в нього при виконанні договору транспортного експедирування, якщо такі витрати здійснювалися в інтересах клієнта;  
    -99- Горбаль В.М.
У тексті абзацу 5 статті 8 законопроекту виключити слова "Доходом (винагородою) експедитора вважається сплачені йому клієнтом кошти на виконання договору експедирування за виключенням його витрат на оплату послуг (робіт) інших учасників транспортно-експедиторської діяльності, залучених до виконання договірних зобов'язань.".  
Враховано    
    -100- Кабінет Міністрів України
З абзацу п'ятого статті 8 слова "має право" виключити.  
Враховано    
    -101- Атрошенко В.А.
В статті 8 в пп..4 друге речення вилучити  
Враховано    
90. -утримувати вантаж, що знаходиться в його розпорядженні, до сплати винагороди і відшкодування витрат, проведених ним в інтересах клієнта, або до представлення належного забезпечення виконання клієнтом власних зобов'язань у частині сплати винагороди і відшкодування вказаних витрат, якщо інше не передбачено договором транспортного експедирування;   -102- Атрошенко В.А.
В статті 8 в пп..5 наприкінці речення вилучити слова "транспортного експедирування"  
Враховано редакційно Див. поправку № 33.) Редакційна правка  - притримувати вантаж, що знаходиться в його володінні, до моменту сплати плати експедитору і відшкодування витрат, здійснених ним в інтересах клієнта, або до моменту іншого забезпечення виконання клієнтом його зобов'язань у частині сплати плати експедитору та відшкодування вказаних витрат, якщо інше не встановлено договором транспортного експедирування;  
91. -не приступати до виконання обов'язків за договором транспортного експедирування до отримання від клієнта усіх необхідних документів та іншої інформації щодо властивостей вантажу, умов його перевезення, а також іншої інформації, необхідної для виконання експедитором обов'язків, передбачених договором транспортного експедирування.   -103- Климпуш О.Д.
Абзац 7 частини 1 статті 8 не узгоджено з частиною 4 статті 9.  
Враховано (частина 4 статті 9 законопроекту виключена)  -не приступати до виконання обов'язків за договором транспортного експедирування до отримання від клієнта всіх необхідних документів та іншої інформації щодо властивостей вантажу, умов його перевезення, а також іншої інформації, необхідної для виконання експедитором обов'язків, передбачених договором транспортного експедирування.  
    -104- Атрошенко В.А.
В статті 8 в пп..6 по тексту вилучити фрази "транспортного експедирування"  
Враховано редакційно (Див. поправку № 33.)   
92. Якщо експедитор та перевізник є різними суб'єктами підприємницької діяльності, що відповідно здійснюють перевезення вантажів та надають транспортно-експедиторські послуги, переважне право на притримання вантажу, відправник якого не розрахувався з перевізником та експедитором, має той суб'єкт, який на момент притримання фактично розпоряджається вантажем (тобто на території, або площах якого цей вантаж знаходиться).   -105- Кабінет Міністрів України
Абзац восьмий статті 8 виключити.  
Враховано    
    -106- Круглов М.П.
Частину статті 8 щодо притримання привести у відповідність до Цивільного кодексу України.  
Враховано    
    -107- Стребко С.К.
Частину статті 8 щодо притримання привести у відповідність до Цивільного кодексу України.  
Враховано    
93. Інша сторона повідомляється щодо процедури притримання вантажу, а після його реалізації кошти розподіляються пропорційно понесеним витратам.   -108- Кабінет Міністрів України
Абзац дев'ятий статті 8 виключити.  
Враховано    
94. Клієнт має право:   -109- Атрошенко В.А.
В статті 8 останній абзац викласти в такій редакції: "Клієнт має право: обирати маршрут прямування вантажу та вид транспорту; одержувати від експедитора та перевізника інформацію про хід транспортування вантажу; давати вказівки щодо експедирування та перевезення, які не суперечать основним положенням укладеного договору; змінити маршрут доставки вантажу, вид транспорту чи вантажоодержувача."  
Враховано редакційно   Клієнт має право:  
95. -обирати маршрут прямування вантажу та вид транспорту;      - визначати маршрут прямування вантажу та вид транспорту;  
96. -вимагати у експедитора надання інформації про хід транспортування вантажу;      - вимагати від експедитора надання інформації про хід перевезення вантажу;  
97. -давати вказівки експедитору, які не суперечать основним положенням договору транспортного експедирування та документам, виданим експедитором;      - давати вказівки експедитору, які не суперечать договору транспортного експедирування та документам, наданим експедитору;  
98. -змінити маршрут доставки вантажу і кінцевого одержувача вантажу.   -110- Климпуш О.Д.
У абзаці 5 частини 4 статті 8 додати слова "завчасно повідомивши про це експедитора".  
Враховано редакційно   - змінювати маршрут доставки вантажу і кінцевого вантажоодержувача, завчасно повідомивши про це експедитора, з відшкодуванням витрат на зміну маршруту відповідно до договору транспортного експедирування. Договором транспортного експедирування можуть бути передбачені й інші права експедитора та клієнта.  
    -111- Червоненко Є.А.
Абзац 5 частини 4 статті 8 викласти у такій редакції: "змінити маршрут доставки вантажу і кінцевого одержувача вантажу з відшкодуванням витрат на зміну маршруту;"  
Враховано редакційно    
99. Стаття 9. Обов'язки експедитора.   -112- Атрошенко В.А.
В статті 9 назву викласти "Обов'язки експедитора та перевізника". По тексту статті після слів "експедитор" додати "та перевізник". По тексту статті "договір транспортного експедирування" замінити на "договір".  
Враховано редакційно (Див. поправку № 33.)  Стаття 11. Обов'язки експедитора  
100. Експедитор зобов'язаний надавати експедиторські послуги у відповідності з договором транспортного експедирування і вказівками клієнта, погодженими з експедитором у встановленому договором порядку.      Експедитор зобов'язаний надавати транспортно-експедиторські послуги у відповідності з договором транспортного експедирування і вказівками клієнта, погодженими з експедитором у встановленому договором порядку.  
101. При необхідності відхилення від вказівок клієнта, особливо в разі обставин загрози ушкодження вантажу, безпеки людей і довкілля, експедитор зобов'язаний попередньо отримати його згоду на таке відхилення.      При необхідності відступати від вказівок клієнта, зокрема в разі виникнення обставин загрози пошкодження вантажу, безпеці людей і довкіллю, експедитор зобов'язаний попередньо отримати згоду клієнта на таке відступлення. У разі якщо немає можливості попередньо повідомити про це або якщо відповідь на такий запит не отримано експедитором у належний за наявними обставинами строк, експедитор має право діяти на свій розсуд, повідомивши клієнта про свої дії, як тільки таке повідомлення стане можливим.  
102. У випадку, якщо немає можливості попереднього запиту або, якщо відповідь на такий запит не отримано експедитором у належний за обставинами справи термін, експедитор має право діяти на свій розсуд, повідомити клієнта про свої дії як тільки таке повідомлення стало можливим.       
103. Експедитор не зобов'язаний перевіряти достовірність і нести відповідальність за зміст наданих клієнтом документів та іншої інформації щодо назви, кількості, якості та інших характеристик, про властивості вантажу, умови його перевезення, а також іншої інформації, необхідної для виконання експедитором обов'язків, передбачених договором транспортного експедирування. У випадках неповної інформації експедитор зобов'язаний запитати у клієнта необхідні додаткові дані та повідомити його про виявлені недоліки одержаної інформації.   -113- Кабінет Міністрів України
Абзац четвертий статті 9 виключити.  
Враховано    
    -114- Горбаль В.М.
Абзац 4 статті 9 законопроекту в існуючій редакції виключити, а викласти у такій: "Експедитор не зобов'язаний перевіряти достовірність і нести відповідальність за зміст наданих клієнтом документів та іншої інформації щодо назви, якості та інших характеристик (крім кількості та властивостей) вантажу, умови його перевезення, а також іншої інформації, необхідної для виконання експедитором обов'язків, передбачених договором транспортного експедирування. У випадках неповної інформації експедитор зобов'язаний запитати у клієнта необхідні додаткові дані.".  
Відхилено (Визначено у ст. 933 Цивільного кодексу України.)   
    -115- Червоненко Є.А.
У частині 4 статті 9 після слів "та повідомити його про виявлені недоліки одержаної інформації" доповнити словами "у разі коли ці недоліки призвели до простоїв та інших збитків, замовник повинен ці збитки компенсувати."  
Відхилено (Передбачено ч. 4 ст. 933 ЦКУ)   
    -116- Климпуш О.Д.
Частину 4 статті 9 узгодити із ст. 933 ЦКУ щодо надання документів та інформації.  
Враховано    
104. Експедитор не зобов'язаний укладати від імені клієнта договір страхування, якщо це прямо не передбачено договором транспортного експедирування.   -117- Кабінет Міністрів України
Абзац п'ятий статті 9 виключити.  
Враховано    
    -118- Климпуш О.Д.
У частині 5 статті 9 визначити, що саме повинен страхувати експедитор.  
Відхилено (Абзац вилучено.)   
105. Договором транспортного експедирування можуть бути передбачені й інші обов'язки експедитора.      Договором транспортного експедирування можуть бути передбачені й інші обов'язки експедитора.  
106. Стаття 10. Обов'язки клієнта.   -119- Атрошенко В.А.
В статті 10 по тексту слово "експедитору" замінити на "експедитору та перевізнику", фразу "договір транспортного експедирування" замінити на "договір".  
Враховано редакційно (Див. поправку № 33.)  Стаття 12. Обов'язки клієнта  
107. Клієнт зобов'язаний своєчасно надати експедитору повну, точну і достовірну інформацію щодо назви, кількості, якості і інших характеристик вантажу, його властивостей, умов його перевезення, іншу інформацію, необхідну для виконання експедитором обов'язків, передбачених договором транспортного експедирування, а також документи, що стосуються вантажу, які потрібні для здійснення митного, санітарного та інших видів державного контролю та нагляду, забезпечення безпечних умов перевезення вантажу.   -120- Климпуш О.Д.
Узгодити з Цивільним кодексом України з урахуванням ст. 933 ЦКУ щодо надання документів та інформації.  
Враховано у відповідних статтях  Клієнт зобов'язаний своєчасно надати експедитору повну, точну і достовірну інформацію щодо найменування, кількості, якості та інших характеристик вантажу, його властивостей, умов його перевезення, іншу інформацію, необхідну для виконання експедитором своїх обов'язків за договором транспортного експедирування, а також документи, що стосуються вантажу, які потрібні для здійснення митного, санітарного та інших видів державного контролю і нагляду, забезпечення безпечних умов перевезення вантажу.  
108. Клієнт зобов'язаний у порядку, передбаченому договором транспортного експедирування, сплатити належну експедитору винагороду, а також відшкодувати документально підтверджені витрати, понесені експедитором в інтересах клієнта в цілях виконання договору транспортного експедирування.   -121- Климпуш О.Д.
Узгодити з Цивільним кодексом України з урахуванням ст. 931 ЦКУ щодо плати за послуги експедитора.  
Враховано   Клієнт зобов'язаний в порядку, передбаченому договором транспортного експедирування, сплатити належну плату експедитору, а також відшкодувати документально підтверджені витрати, понесені експедитором в інтересах клієнта в цілях виконання договору транспортного експедирування.  
109. Якщо в договорі транспортного експедирування розмір винагороди експедитора не вказаний і він не може бути визначений, виходячи із умов договору, винагорода визначається ціною, яка в аналогічних обставинах звичайно установлюється за аналогічні послуги в тому місці, де вантаж підлягав видачі особі, вказаній в договорі, у день добровільного задоволення такої вимоги або в день, винесення судового рішення, якщо вимога не була задоволена добровільно.   -122- Климпуш О.Д.
Узгодити з Цивільним кодексом України з урахуванням ст. 931 ЦКУ щодо плати експедитору.  
Враховано    
110. Договором транспортного експедирування можуть бути передбачені й інші обов'язки клієнта (замовника).      Договором транспортного експедирування можуть бути передбачені й інші обов'язки клієнта.  
111. Стаття 11. Відповідальність експедитора і клієнта.   -123- Атрошенко В.А.
В статті 11 назву викласти в такій редакції: "Відповідальність експедитора, перевізника і клієнта". По тексту слово "експедитору" замінити на "експедитору та перевізнику", фразу "договір транспортного експедирування" замінити на "договір".  
Враховано редакційно (Див. поправку № 33.)  Стаття 14. Відповідальність експедитора і клієнта Експедитор відповідає перед клієнтом за кількість місць, вагу, якщо проводилось контрольне зважування у присутності представника перевізника, що зафіксовано його підписом, належність упаковки згідно з даними товарно-транспортних документів, що завірені підписом представника перевізника, якщо інше не встановлено договором транспортного експедирування.  
    -124- Червоненко Є.А.
Статтю 11 доповнити частиною такого змісту та вважати її частиною 1: "Експедитор (перевізник) відповідає перед замовником за кількість місць, вагу, коли було призведене контрольне зважування у присутності представника перевізника, яке зафіксоване його підписом, цільність упаковки, згідно з даними у товаросупроводжуючих документах які завірені підписом представника перевізника."  
Враховано редакційно    
112. За невиконання або неналежне виконання обов'язків, які передбачені договором транспортного експедирування і цим Законом, експедитор і клієнт несуть відповідальність за підставами і в розмірах, які визначені Цивільним кодексом України.      За невиконання або неналежне виконання обов'язків, які передбачені договором транспортного експедирування і цим Законом, експедитор і клієнт несуть відповідальність згідно з Цивільним кодексом України, іншими законами та договором транспортного експедирування.  
113. Якщо експедитор доведе, що порушення зобов'язання викликано неналежним виконанням договорів перевезення, відповідальність перед клієнтом експедитора, що уклав договір перевезення від свого імені, визначається за тими ж правилам, за якими перед експедитором відповідає відповідний перевізник.       
114. Вантаж вважається затриманим, якщо він не доставлений у строк, передбачений договором транспортного експедирування, а якщо строк доставки в договорі не визначений - у межах терміну, який розумно вимагати від експедитора, виходячи з конкретних обставин, або зі строку доставки, що вираховується відповідно до галузевих норм і правил, що діють на різних видах транспорту.   -125- Климпуш О.Д.
Питання щодо затримки або втрати вантажу повинні вирішуватись між перевізником і експедитором (якщо це різні особи), а не між клієнтом і експедитором - ці питання регулюється ст. ст. 919, 923 ЦКУ.  
Враховано редакційно норми врегульовані ст. ст. 919, 923 ЦКУ)   
115. Вантаж вважається втраченим, якщо він не виданий одержувачу на його вимогу у терміни, визначені кодексами (статутами) видів транспорту. Зазначені терміни обчислюються з моменту закінчення договірних строків доставки.       
116. Експедитор, що уклав договір змішаного перевезення від свого імені і за свій рахунок (оператор змішаного перевезення) несе повну відповідальність за виконання вказаного договору на всьому шляху доставки вантажу у відповідності з чинним законодавством України, міжнародними конвенціями (угодами), міжнародними договорами та угодами України. У цьому випадку експедитор, який діє як оператор змішаного перевезення, несе відповідальність за дії та недогляд третіх осіб, найнятих ним для здійснення перевезення або надання інших послуг, у тому ж порядку, як і за власні неналежні дії.   -126- Кабінет Міністрів України
Абзац п'ятий статті 11 виключити.  
Враховано    
    -127- Климпуш О.Д.
Частину 5 статті 11 узгодити з ст. 932 ЦКУ щодо відповідальності третіх осіб, залучених до виконання договору транспортного експедирування.  
Враховано    
117. Експедитор несе відповідальність за дії та недогляд третіх осіб, найнятих ним для здійснення перевезення або надання інших послуг, в тому ж порядку, як і за власні неналежні дії.   -128- Климпуш О.Д.
Частину 6 статті 11 узгодити з ст. 932 ЦКУ щодо відповідальності третіх осіб, залучених до виконання договору транспортного експедирування.  
Враховано редакційно (в т.ч. у відповідних статтях)  Експедитор несе відповідальність за дії та недогляд третіх осіб, найнятих ним для виконання договору транспортного експедирування, у тому ж порядку, як і за власні дії.  
118. Межі та розміри відповідальності експедитора за збитки з його вини внаслідок ушкодження, нестачі, втрати або затримки вантажу, визначаються Генеральними умовами експедиторської діяльності, якщо інше не передбачено договором транспортного експедирування.   -129- Климпуш О.Д.
Узгодити з Цивільним кодексом України: експедитор несе відповідальність за порушення обов'язків за договором відповідно до глави 51 ЦКУ - передбачено ст. 934 ЦКУ. Крім того, не наведено, що таке Генеральні умови ТЕД.  
Враховано редакційно (в т.ч. у відповідних статтях)   
    -130- Кабінет Міністрів України
Абзац сьомий статті 11 викласти у такій редакції: "Межі та розміри відповідальності експедитора за збитки з його вини внаслідок ушкодження, нестачі, втрати або затримки вантажу, визначаються згідно з чинним законодавством та договором транспортного експедирування, якщо інше не передбачено договором транспортного експедирування".  
Відхилено (Частину вилучено. Врегульовано іншими частинами статті.)   
    -131- Горбаль В.М.
Абзац 7 статті 11 законопроекту в існуючій редакції виключити, а викласти у такій: "Межі та розміри відповідальності експедитора за збитки з його вини внаслідок ушкодження, нестачі, втрати або затримки вантажу, визначаються договором транспортного експедирування чи Генеральними умовами експедиторської діяльності (якщо відповідне не передбачено договором транспортного експедирування). При цьому повний обсяг відповідальності у будь-якому випадку не може перевищувати заявлену вартість товару.".  
Відхилено (Частину вилучено. Врегульовано іншими частинами статті.)   
    -132- Круглов М.П.
Уточнити, що таке Генеральні умови експедиторської діяльності.  
Враховано редакційно    
    -133- Стребко С.К.
Уточнити, що таке Генеральні умови експедиторської діяльності.  
Враховано редакційно    
    -134- Кабінет Міністрів України
Статтю 11 доповнити абзацом такого змісту: "Відповідальність експедитора перед перевізником визначається нормативно-правовими актами, що діють на відповідному виді транспорту".  
Відхилено (Регулюється договором перевезення та кодексами України)   
119. Клієнт несе відповідальність перед експедитором:   -135- Климпуш О.Д.
Абзаци 2, 3 ч. 8 - регулюється ч. 4 ст. 933 ЦКУ щодо відповідальності за надану інформацію. Абзац 4, 5 ч. 8 - питання щодо "загальної" відповідальності, відповідальність за прострочення терміну здійснення платежів - регулюється главою 51 "Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання" ЦКУ. До абзацу 6 ч. 8: відповідальність за порушення конфіденційності умов договору настане у тому випадку, коли в тексті договору є посилання про домовленість не розголошувати про умови такого договору або якщо одна із сторін понесла збитки у зв'язку із розголошенням умов договору іншою стороною. Крім того, не зрозумілим є чому така відповідальність у законопроекті встановлюється тільки для клієнта, а для експедитора - ні.  
Враховано    
120. - за всі збитки та додаткові витрати експедитора, що стали наслідком неточної, несвоєчасної або недостатньої інформації або інструкцій, наданих ним експедитору, що до характеристик вантажу;       
121. - за передачу експедитору вантажів без належного повідомлення про їх властивості та необхідність застосування застережних заходів;       
122. - за будь-яку іншу шкоду, заподіяну експедитору з вини клієнта, його службовців або агентів, що діяли в межах отриманих ними повноважень;       
123. - за своєчасне здійснення платежів згідно договору транспортно-експедиторської діяльності;   -136- Круглов М.П.
Слова "своєчасне" замінити на "несвоєчасне".  
Відхилено (Абзац вилучено)   
    -137- Стребко С.К.
Слова "своєчасне" замінити на "несвоєчасне".  
Відхилено (Абзац вилучено)   
124. за конфіденційність умов договору транспортно-експедиторської діяльності       
125. за затримку доставки вантажів, яка відбулась внаслідок невідповідності товарно-транспортних документів вантажу, перевезення якого оформлено цими документами.   -138- Червоненко Є.А.
Частину 8 статті 11 доповнити абзацом 8 такого змісту: "за якість упаковки, яка повинна забезпечити безпечні умови перевезення вантажу, його зберігання та запобігти проникнення до товару без залишення візуальних (очевидних) слідів."  
Відхилено (Врегульовується за домовленістю сторін, визначено в інших частинах статті.)   
126. Стаття 12.Страхування вантажів при транспортно-експедиторській діяльності.      Стаття 13. Страхування при транспортно-експедиторській діяльності  
127. Експедитор здійснює страхування вантажу та своєї відповідальності на основі діючого законодавства України. При використанні мультимодального транспортного коносамента (РІАТА), страхування відповідальності експедитора є обов'язковою умовою.   -139- Климпуш О.Д.
Стаття не узгоджується з частиною 5 статті 9 законопроекту щодо обов'язковості страхування.  
Враховано редакційно   Експедитор здійснює страхування вантажу та своєї відповідальності згідно із законом та договором транспортного експедирування.  
    -140- Атрошенко В.А.
В статті 12 після слова "Експедитор" додати "або перевізник".  
Враховано редакційно (Див. поправку № 33.)   
128. Стаття 13. Розгляд спорів.   -141- Климпуш О.Д.
Вилучити статті 13, 14, 15. Замість вилучених статей внести іншу статтю в такій редакції: "Стаття 13. Вирішення спорів, пред'явлення та розгляд претензій і позовів у сфері транспортно-експедиторської діяльності, здійснюється у порядку, визначеному для виду перевезення при якому виник спір, відповідно до законодавства України, з урахуванням особливостей здійснення транспортно-експедиторської діяльності".  
Враховано редакційно   Стаття 15. Спори у сфері транспортно-експедиторської діяльності Спори у сфері транспортно-експедиторської діяльності вирішуються відповідно до закону.  
    -142- Єдін О.Й.
Статтю 13 вилучити.  
Враховано    
129. Спори, пов'язані із здійсненням транспортно-експедиторської діяльності, вирішуються відповідно до законодавства України.       
130. Стаття 14. Претензії та позови.   -143- Єдін О.Й.
Статтю 14 вилучити.  
Враховано    
    -144- Кабінет Міністрів України
Статтю 14 виключити.  
Враховано    
131. До пред'явлення експедитору позову, що виникає з договору транспортного експедирування, обов'язковим є пред'явлення до нього претензій.   -145- Горбаль В.М.
Абзац 1 статті 14 виключити.  
Враховано    
132. Порядок пред'явлення і розгляду претензій визначається законодавством України.   -146- Атрошенко В.А.
В статті 14 додати абзац наступного змісту: "До пред'явлення перевізнику позову, що виникає з договору перевезення обов'язковим є пред'явлення до нього претензій."  
Відхилено Суперечить Рішенню Конституційного Суду України №15-рп/2002 від 09.07.2002 року.)   
133. Стаття 15. Позовна давність.   -147- Кабінет Міністрів України
Статтю 15 виключити.  
Враховано    
134. Для вимог, що випливають із договору транспортного експедирування встановлюється строк позовної давності, який не може перевищувати строк позовної давності встановлений для перевізників.       
135. Вказаний строк обчислюється з дня виникнення права на позов.       
136. Право на позов виникає з дати отримання відповіді про відмову у задоволенні претензії чи з дати після сплину терміну, встановленого для отримання відповіді на цю претензію.       
137. Стаття 16. Прикінцеві положення.      Стаття 16. Прикінцеві положення  
138. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
139. 2. Внести до статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" такі зміни:   -148- Климпуш О.Д.
Частину 2 статті 16 виключити.  
Враховано    
    -149- Кабінет Міністрів України
Пункт другий викласти у такій редакції: "Внести до статті 9 Закону України "Про ліцензування певних виді господарської діяльності" такі зміни: Пункт 34 викласти у новій редакції: "34) транспортно-експедиторська діяльність та транспортно-експедиційні послуги.", у зв'язку з цим пункти 34-64 вважати пунктами 35-65.".  
Відхилено (Суперечить вимогам щодо вступу України до ГАТТ/СОТ)   
    -150- Круглов М.П.
Пункт 2 статті 16 виключити.  
Враховано    
    -151- Стребко С.К.
Пункт 2 статті 16 виключити.  
Враховано    
140. пункт 36 викласти у новій редакції:       
141. 36) транспортно-експедиторська діяльність";       
142. у зв'язку з цим пункти 36-64 вважати пунктами 37-65.       
143. 3. Кабінету Міністрів України на протязі трьох місяців з дня набрання чинності цього Закону:   -152- Климпуш О.Д.
У частині 3 статті 16 додати: "- визначити у встановленому порядку орган державного управління, відповідальний за транспортно-експедиторську діяльність".  
Відхилено Передбачено іншими частинами цієї статті.)  2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:  
144. - відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;      - забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;  
145. - організувати впровадження в Україні уніфікованих документів і форм, що застосовуються в міжнародній практиці транспортно-експедиторської діяльності;      - організувати застосування в Україні уніфікованих документів і форм, що використовуються в міжнародній практиці транспортно-експедиторської діяльності.  
146. - разом з Національним банком України удосконалити порядок розрахунків за надання транспортних, транспортно-експедиторських та агентських послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів, передбачивши можливість проведення цих розрахунків як з нерезидентами, так між резидентами у вільноконвертованій валюті.   -153- Климпуш О.Д.
Абзац 4 частини 3 статті 16 законопроекту вилучити.  
Враховано