Кількість абзаців - 8 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. З А К О Н У К Р А Ї Н И      З А К О Н У К Р А Ї Н И  
1. Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"      Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. 1. Внести до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 28, ст.205)такі зміни:      1. Внести до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315; 2001р., № 7, ст. 34; 2002 р., № 5, ст. 32) такі зміни:  
4. Абзац восьмий статті 2 доповнити словами "а також друкування розрахункових та звітних документів".      1) Абзац восьмий статті 2 доповнити словами "а також друкування розрахункових та звітних документів".  
5. У пункті 4 статті 9 після слів "номінальною вартістю" додати слова " (крім послуг з перевезень пасажирів і багажу на таксі)".   -1- Галієв Е.Е.
Цушко В.П.
Частину другу та третю розділу І викласти у такій редакції: "2) У статті 9: у пункті 4 після слів "автомобільному транспорті" додати слова " (крім оплати послуг з перевезень пасажирів і багажу на таксі); у пункті 6 слова " (наданні послуг)" замінити словами " (наданні послуг, крім послуг з перевезень пасажирів і багажу на таксі)".  
Враховано   2) У статті 9: у пункті 4 після слів "автомобільному транспорті" додати слова " (крім оплати послуг з перевезень пасажирів і багажу на таксі)";  
6. У пункті 6 статті 9 текст у дужках " (наданні послуг)" доповнити словами "крім послуг з перевезення пасажирів і багажу на таксі)".      у пункті 6 слова " (наданні послуг)" замінити словами " (наданні послуг, крім послуг з перевезень пасажирів і багажу на таксі)".  
7. 2. Цей Закон набирає чинності через 30 днів після його опублікування.   -2- Буряк С.В.
Цушко В.П.
Осика С.Г.
Кальніченко І.В.
У тексті розділу ІІ законопроекту цифри "30" замінити цифрами "45"  
Враховано   2. Цей Закон набирає чинності через 45 днів після його опублікування.