Кількість абзаців - 53 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України ''Про електроенергетику'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про електроенергетику"   -1- Бронніков В.К.
Назву проекту викласти в такій редакції: "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за порушення в галузі електроенергетики"  
Враховано   Проект Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за порушення в галузі електроенергетики"  
1. У зв'язку з прийняттям Закону України "Про електроенергетику" Верховна Рада України постановляє:   -2- Бронніков В.К.
Преамбулу викласти у редакції: "Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
Враховано   Верховна Рада України постановляє:  
2. І. Внести зміни до таких законів України:      І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
3. 1. У Кримінальному кодексі України:   -3- Бронніков В.К.
У зв`язку з набранням чинності Кримінальним кодексом України зміни до Кримінального кодексу викласти в такій редакції: 1) доповнити Кримінальний кодекс України (№2341-14) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131) статтями 188-1, 194-1 такого змісту: "Стаття 188-1. Викрадення електричної або теплової енергії шляхом їїсамовільного використання 1. Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання без приладів обліку (якщо використання приладів обліку обов'язкове) або внаслідок умисного пошкодження приладів обліку чи у будь-який інший спосіб, якщо такими діями завдано значної шкоди, - карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років. 2. Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли шкоду у великих розмірах, - караються позбавленням волі на строк до трьох років. Примітка. Шкода, передбачена цією статтею, визнається значною, якщо вона в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а у великих розмірах - якщо вона в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян"; "Стаття 194-1. Умисне пошкодження об'єктів електроенергетики 1. Умисне пошкодження або руйнування об'єктів електроенергетики, якщо ці дії призвели або могли призвести до порушення нормальної роботи цих об'єктів, або спричинило небезпеку для життя людей, - карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років. 2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або загальнонебезпечним способом, - караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років. 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років".  
Враховано   1. Доповнити Кримінальний кодекс України (№2341-14) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131) статтями 188-1, 194-1 такого змісту:  
4. 1) доповнити Кодекс статтями 78-2, 87-3 такого змісту:      "Стаття 188-1. Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання  
5. "Стаття 78-2. Пошкодження об'єктів електроенергетики      1. Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання без приладів обліку (якщо використання приладів обліку обов'язкове) або внаслідок умисного пошкодження приладів обліку чи у будь-який інший спосіб, якщо такими діями завдано значної шкоди, - карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.  
6. Умисне пошкодження або руйнування об'єктів електроенергетики, якщо ці дії призвели або могли призвести до порушення нормальної роботи цих об'єктів, - карається позбавленням волі на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.      2. Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли шкоду у великих розмірах, - караються позбавленням волі на строк до трьох років. Примітка. Шкода, передбачена цією статтею, визнається значною, якщо вона в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а у великих розмірах - якщо вона в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян";  
7. Ті ж дії, вчинені повторно або за попереднім зговором групою осіб, а так само загальнонебезпечним способом, - караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.      "Стаття 194-1. Умисне пошкодження об'єктів електроенергетики  
8. Дії, передбачені частинами 1 і 2 цієї статті, якщо вони спричинили людські жертви або інші тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років";      1. Умисне пошкодження або руйнування об'єктів електроенергетики, якщо ці дії призвели або могли призвести до порушення нормальної роботи цих об'єктів, або спричинило небезпеку для життя людей, - карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років. 2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або загальнонебезпечним способом, - караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років. 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років".  
9. "Стаття 87-3. Порушення правил користування енергією   -4- Бронніков В.К.
Зміни до статті 190 Кримінального кодексу України виключити у зв`язку з набранням чинності новим Кримінальним кодексом України  
Враховано    
10. Самовільне використання електричної або теплової енергії без приладів обліку (якщо використання приладів обліку обов'язкове) або внаслідок умисного їх пошкодження, якщо за такі ж дії протягом року було застосовано адміністративне стягнення, - карається виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від ста до двохсот мінімальних неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.       
11. Ті ж дії, якщо ними спричинено шкоду у великих розмірах, - караються позбавленням волі на строк до трьох років з конфіскацією майна або без конфіскації, або виправними роботами на строк до двох років з конфіскацією майна або без конфіскації.       
12. Примітка. Під великим розміром шкоди від самовільного використання електричної або теплової енергії без приладів обліку (якщо використання приладів обліку обов'язкове), або в результаті умисного їх пошкодження слід розуміти шкоду, яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян";       
13. 2) у статті 190 Кодексу:       
14. назву і частину першу після слів "громадського працівника" доповнити словами "та оперативного персоналу об'єктів електроенергетики";       
15. частину другу після слів "посадової особи" доповнити словами "та оперативного персоналу об'єктів електроенергетики" доповнити статтю приміткою такого змісту:       
16. "Примітка. Під оперативним персоналом об'єктів електроенергетики розуміються працівники відповідних підприємств, організацій електроенергетики, які наказами керівників допущені до виконання функцій з управління технологічними процесами, виконання оперативних перемикань, ліквідації порушень у роботі об'єктів електроенергетики, їх технічного обслуговування".       
17. 2. Частину другу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України після цифр "78-1" доповнити цифрами "78-2", після цифр "87" - цифрами "87-3".   -5- Бронніков В.К.
Пункт 2 викласти в такій редакції: "2. У Кримінально-процесуальному кодексі України: 1) частину другу статті 112 після слів і цифр "частинами 2 і 3 статті 188" доповнити словом і цифрою "статтею 188-1", а після слів і цифр "частиною 2 статті 194" доповнити словами і цифрами "частинами 2 і 3 статті 194-1"; 2) статтю 425 після слів і цифр "частиною 1 статті 194" доповнити словами і цифрами "частиною 1 статті 194-1".  
Враховано   2. У Кримінально-процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1961, N 2 ст. 15): 1) частину другу статті 112 після слів і цифр "частинами 2 і 3 статті 188" доповнити словом і цифрою "статтею 188-1", а після слів і цифр "частиною 2 статті 194" доповнити словами і цифрами "частинами 2 і 3 статті 194-1"; 2) статтю 425 після слів і цифр "частиною 1 статті 194" доповнити словами і цифрами "частиною 1 статті 194-1.-  
18. 3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):   -6- Бронніков В.К.
Зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення викласти в такій редакції: 1) доповнити статтями 95-1, 185-12, 188-20, 188-21, 244-13, 244-14, 244-15 "Стаття 95-1. Порушення вимог нормативно-правових актів щодо технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання Порушення вимог нормативно-правових актів щодо технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання об'єктів електроенергетики, підключених до об'єднаної енергетичної системи України, та енергетичного обладнання споживачів, - тягне за собою попередження або накладення штрафу на працівників від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; "Стаття 185-12. Створення перешкод у виконанні робіт, пов'язаних з обслуговуванням об'єктів електроенергетики  
Немає висновку   3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):  
19. 1) статтю 103-1 Кодексу викласти у такій редакції: "Стаття 103-1. Порушення правил користування енергією чи газом      1) доповнити статтями 95-1, 185-12, 188-20, 188-21, 244-13, 244-14, 244-15  
20. Самовільне використання з корисливою метою електричної або теплової енергії без приладів обліку (якщо використання приладів обліку обов'язкове) або внаслідок умисного їх пошкодження, а так само інші порушення Правил користування електричною або тепловою енергією, а так само самовільне використання з корисливою метою газу, порушення правил користування газом у побуті, що не завдало істотної шкоди, -      "Стаття 95-1. Порушення вимог нормативно-правових актів щодо технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання  
21. тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";      Порушення вимог нормативно-правових актів щодо технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання об'єктів електроенергетики, підключених до об'єднаної енергетичної системи України, та енергетичного обладнання споживачів, -  
22. 2) абзац перший частини другої статті 51 Кодексу доповнити словами "а також розукомплектування об'єктів електроенергетики, засобів обліку енергії";      тягне за собою попередження або накладення штрафу на працівників від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
23. 3) у статті 99:      "Стаття 185-12. Створення перешкод у виконанні робіт, пов'язаних з обслуговуванням об'єктів електроенергетики  
24. у назві слова "напругою понад 1000 вольт" виключити;   -7- Бронніков В.К.
Створення перешкод у виконанні робіт, пов'язаних з обслуговуванням об'єктів електроенергетики, - тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; "Стаття 188-20. Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії, - тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; "Стаття 188-21. Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень Національної комісії регулювання електроенергетики України. Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень Національної комісії регулювання електроенергетики , - тягне за собою попередження або накладення штрафу на посадових осіб від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; "Стаття 244-13. Органи Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії Органи Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 95-1 (у частині порушення вимог нормативно-правових актів щодо технічної експлуатації енергетичного обладнання споживачів) і статтею 188-20 цього Кодексу. Від імені органів Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: 1) головний державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії та його заступник - попередження або штраф на громадян та посадових осіб до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 2) старші державні інспектори з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії - попередження або штраф на громадян та посадових осіб до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 3) державні інспектори з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії - попередження або штраф на громадян та посадових осіб до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; "Стаття 244-14. Органи Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж Органи Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 95-1 (крім порушення вимог нормативно-правових актів щодо технічної експлуатації енергетичного обладнання споживачів) цього Кодексу. Від імені органів Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: 1) начальник Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж та його заступники - попередження або штраф на посадових осіб до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 2) головні та старші інспектори з експлуатації електричних станцій і мереж - попередження або штраф на посадових осіб до п|`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
Враховано   Створення перешкод у виконанні робіт, пов'язаних з обслуговуванням об'єктів електроенергетики, -  
25. в абзаці першому слова "Радою Міністрів СРСР" замінити словами "Кабінетом Міністрів України", слова "напругою понад 1000 вольт" виключити;      тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
26. 4) частину першу статті 218 Кодексу після цифр "183" доповнити цифрами "185-12";      "Стаття 188-20. Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії  
27. 5) у частині другій статті 255 Кодексу цифри "244-2 - 244-8" замінити цифрами "244-2 - 244-9";      Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії, -  
28. 6) доповнити Кодекс статтями 95-1, 185-12, 188-13, 232-1, 233-1, 244-9 такого змісту:      тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
29. "Стаття 95-1. Порушення вимог нормативно-правових актів під час виробництва, передачі, постачання та використання електричної та теплової енергії      "Стаття 188-21. Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень Національної комісії регулювання електроенергетики України.  
30. Порушення вимог нормативно-правових актів щодо технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання об'єктів електроенергетики, підключених до об'єднаної енергетичної системи України, та енергетичного обладнання споживачів, а також порушення умов та правил провадження діяльності з виробництва, передачі та постачання електроенергії, -      Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень Національної комісії регулювання електроенергетики , - тягне за собою попередження або накладення штрафу на посадових осіб від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
31. тягне за собою попередження або накладення штрафу на працівників від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";      "Стаття 244-13. Органи Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії  
32. "Стаття 185-12. Створення перешкод у виконанні робіт, пов'язаних з обслуговуванням об'єктів лектроенергетики      Органи Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 95-1 (у частині порушення вимог нормативно-правових актів щодо технічної експлуатації енергетичного обладнання споживачів) і статтею 188-20 цього Кодексу.  
33. Створення перешкод у виконанні робіт, пов'язаних з обслуговуванням об'єктів електроенергетики, - тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";      Від імені органів Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:  
34. "Стаття 188-13. Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії      1) головний державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії та його заступник - попередження штраф на громадян та посадових осіб до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
35. Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії, -      2) старші державні інспектори з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії - попередження штраф на громадян та посадових осіб до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
36. тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";      3) державні інспектори з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії - попередження або штраф на громадян та посадових осіб до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
37. "Стаття 232-1. Органи Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії      "Стаття 244-14. Органи Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж  
38. Органи Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 95-1 (у частині порушення вимог нормативно-правових актів щодо технічної експлуатації енергетичного обладнання споживачів), статтею 103 (у частині виробництва електричної та теплової енергії) і статтею 188-13 цього Кодексу      Органи Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 95-1 (крім порушення вимог нормативно-правових актів щодо технічної експлуатації енергетичного обладнання споживачів) цього Кодексу.  
39. Від імені органів Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:      Від імені органів Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:  
40. головний державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії та його заступник - попередження або накладення штрафу на громадян та посадових осіб до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;      1) начальник Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж та його заступники - попередження або штраф на посадових осіб до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
41. старші державні інспектори з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії - попередження або накладення штрафу на громадян та посадових осіб до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";      2) головні та старші інспектори з експлуатації електричних станцій і мереж - попередження або штраф на посадових осіб до п|`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
42. "Стаття 233-1. Органи Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж      "Стаття 244-15. Національна комісія регулювання електроенергетики України  
43. Органи Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 95-1 (у частині порушення вимог нормативно-правових актів щодо технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання об'єктів електроенергетики, підключених до об'єднаної енергетичної системи України) цього Кодексу.   -8- Бронніков В.К.
"Стаття 244-15. Національна комісія регулювання електроенергетики України Національна комісія регулювання електроенергетики України розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 188-21 цього Кодексу. Від імені Національної комісії регулювання електроенергетики України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право голова та члени Комісії"; статтю 103-1 викласти у такій редакції: "Стаття 103-1. Порушення правил користування енергією чи газом Самовільне використання з корисливою метою електричної та теплової енергії без приладів обліку (якщо використання приладів обліку обов'язкове) або внаслідок умисного пошкодження приладів обліку чи у будь-який інший спосіб, а так само інші порушення правил користування електричною або тепловою енергією, а також самовільне використання з корисливою метою газу, порушення правил користування газом у побуті, що не завдало значної шкоди, - тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" ; 3) абзац перший частини другої статті 51 Кодексу доповнити словами "а також розукомплектування об'єктів електроенергетики, засобів обліку енергії"; 4) частину першу статті 218 Кодексу після цифр "183" доповнити цифрами "185-12"; 5) у статті 255: пункт 1 частини першої доповнити новим абзацом такого змісту: "підприємств і організацій, у віданні яких є об`єкти електроенергетики (стаття 185-12)"; у частині другій цифри "222-244-12" замінити цифрами "222 - 244-15".  
Враховано   Національна комісія регулювання електроенергетики України розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 188-21 цього Кодексу. Від імені Національної комісії регулювання електроенергетики України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право голова та члени Комісії";  
44. Від імені органів Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:      статтю 103-1 викласти у такій редакції: "Стаття 103-1. Порушення правил користування енергією чи газом  
45. начальник Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж та його заступники - попередження або накладення штрафу на посадових осіб до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.      Самовільне використання з корисливою метою електричної та теплової енергії без приладів обліку (якщо використання приладів обліку обов'язкове) або внаслідок умисного пошкодження приладів обліку чи у будь-який інший спосіб, а так само інші порушення правил користування електричною або тепловою енергією, а також самовільне використання з корисливою метою газу, порушення правил користування газом у побуті, що не завдало значної шкоди, - тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" ;  
46. головні та старші державні інспектори з експлуатації електричних станцій і мереж - попередження або накладення штрафу на посадових осіб до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".      3) абзац перший частини другої статті 51 Кодексу доповнити словами "а також розукомплектування об'єктів електроенергетики, засобів обліку енергії";  
47. Стаття 244-9. Національна комісія регулювання електроенергетики України      4) частину першу статті 218 Кодексу після цифр "183" доповнити цифрами "185-12";  
48. Національна комісія регулювання електроенергетики України розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням умов та правил провадження діяльності з виробництва, передачі та постачання електроенергії (стаття 95-1 у частині порушення умов та правил провадження діяльності з виробництва, передачі та постачання електроенергії). Від імені Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право голова та члени Комісії".   -9- Шаров І.Ф.
у частині першій статті 103-1 після слів "умисного їх пошкодження" додати "чи з застосуванням пристроїв, які перекручують показники приладів обліку"  
Враховано редакційно   5) у статті 255: пункт 1 частини першої доповнити новим абзацом такого змісту: "підприємств і організацій, у віданні яких є об`єкти електроенергетики (стаття 185-12)"; у частині другій цифри "222-244-12" замінити цифрами "222 - 244-15";  
    -10- Акопян В.Г.
у частині другій статті 103-1 "істотної" замінити словом "значної"  
Враховано    
49. 4. У статті 67 Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N28, ст. 573) слово "електрична" виключити.      4. У статті 67 Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N28, ст. 573) слово "електрична" виключити.  
50. 5. Абзац одинадцятий пункту "г" частини 2 статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 24, ст. 348; 1997 р.,N 17, ст. 122; 1998 р., N 49, ст.301; 1999 р., N 7, ст. 52, N 51, ст. 453) після слів "України та" доповнити словом "централізоване", а після слів "електричні мережі" словами "а також майно наукових установ загальнодержавного значення".   -11- Панасовський О.Г.
Зміни до Закону України "Про приватизацію державного майна" виключити, як такі, що не є предметом регулювання цього Закону  
Враховано   5. У статті 27 Закону України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 319, ст. 321): 1) у абзаці другому частини другої слова "споживання електроенергії понад договірні величини" виключити; 2) доповнити новою частиною такого змісту: "Методика розрахунку розміру шкоди, завданої енергопостачальнику внаслідок викрадення електроенергії, встановлюється Кабінетом Міністрів України".  
    -12- Бронніков В.К.
доповнити проект новим пунктом 5 такого змісту: "5. У статті 27 Закону України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 319, ст. 321): 1) у абзаці другому частини другої слова "споживання електроенергії понад договірні величини" виключити; 2) доповнити новою частиною такого змісту: "Методика розрахунку розміру шкоди, завданої енергопостачальнику внаслідок викрадення електроенергії, встановлюється Кабінетом Міністрів України".  
Враховано    
51. 6. У частині 1 статті 34 Закону України "Про власність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 20, ст. 249; Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 26, ст. 277) слова "єдина енергетична система" замінити словами "майно, що забезпечує цілісність об'єднаної енергетичної системи України та централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, магістральні та міждержавні електричні мережі".   -13- Панасовський О.Г.
Пункт 6 виключити у зв`язку з тим, що Закон України "Про власність" включений до переліку законів, що підлягають визнанню такими, що втратили чинність у зв`язку з прийняттям Цивільного та Господарського кодексу України.  
Враховано    
52. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -14- Бронніков В.К.
Прикінцеві положення до проекту викласти в такій редакції: "ІІ. Прикінцеві положення. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону".  
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.