Кількість абзаців - 180 Таблиця поправок


Про охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. "Про охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів"      "Про охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів"  
3. Цей Закон визначає основні правові, економічні та організаційні засади державної політики, спрямованої на попередження початку куріння тютюнових виробів серед дітей та молоді, зниження рівня їх вживання, обмеження доступу до них дітей, охорону здоров'я населення від шкоди, що наноситься їхньому здоров'ю внаслідок розвитку захворювань, інвалідності, а також смертності, спричинених курінням чи іншим способом вживання тютюнових виробів.   -1- Турчинов О.В.
У преамбулі і скрізь по тексту слово "куріння" замінити на слово "паління". Слова "початку куріння тютюнових виробів серед дітей та молоді" замінити словами "паління як шкідливої звички, в середовищі осіб віком до 35 років", після слова "вживання" доповнити словом "населенням", слова "до них" замінити на слова "до тютюнових виробів", слова "що наноситься їхньому здоров'ю внаслідок розвитку захворювань, інвалідності, а також смертності, спричинених курінням чи іншим способом вживання тютюнових виробів" замінити словами "що спричиняється здоров'ю внаслідок паління (у тому числі пасивного) або вживання тютюнових виробів в інший спосіб".  
Враховано редакційно   Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади державної політики, спрямованої на попередження куріння тютюнових виробів серед дітей та молоді, зниження рівня їх вживання, обмеження доступу до них дітей, охорону здоров'я населення від шкоди, що наноситься їхньому здоров'ю внаслідок розвитку захворювань, інвалідності, а також смертності, спричинених курінням чи іншим способом вживання тютюнових виробів.  
    -2- Поліщук М.Є.
У преамбулі виключити слова "основні", "початку".  
Враховано    
4. Стаття 1. Визначення термінів      Стаття 1. Визначення термінів  
5. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:   -3- Поліщук М.Є.
Абзац перший статті 1 розпочати словами: "Для цілей цього Закону" і викласти терміни в алфавітному порядку.  
Враховано   Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:  
6. тютюн - рослина родини пасльонових, що містить нікотин, і використовується для виробництва (виготовлення) тютюнових виробів;   -4- Цушко В.П.
Абзац другий статті 1 викласти в редакції: "тютюн - рослина родини пасльонових, яка містить нікотин;".  
Враховано редакційно   вживання тютюнових виробів - куріння тютюнових виробів, нюхання, смоктання чи жування тютюну;  
    -5- Поліщук М.Є.
Абзац другий статті 1 викласти в такій редакції: "тютюн - засіб, що містить нікотин, і виготовлений з рослини родини пасльонових;".  
Враховано    
7. тютюнові вироби - сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби, що повністю або частково виготовлені з тютюну чи його замінників, які внаслідок їх вживання шкідливо впливають на здоров'я людини;   -6- Поліщук М.Є.
У абзаці третьому статті 1 виключити слова "які внаслідок їх вживання шкідливо впливають на здоров'я людини;".  
Враховано   громадське місце - частини (частина) будь-якої будівлі, споруди, які доступні або відкриті для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони;  
    -7- Цушко В.П.
Заєць І.О.
Абзац третій статті 1 викласти в редакції: "тютюнові вироби - сигарети, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн та інші вироби з тютюну та його замінники, які впливають на фізіологічний стан людини під час вживання;".  
Враховано редакційно    
8. замінники тютюну - засоби, що не містять тютюну, але тютюнові вироби, виготовлені з них внаслідок їх вживання шкідливо впливають на здоров'я людини;   -8- Поліщук М.Є.
Абзац четвертий статті 1 викласти в редакції: "замінники тютюну - засоби, які за своєю дією на здоров'я людини відповідають тютюну, але не містять тютюну;".  
Враховано   залежність від вживання тютюнових виробів - психічна та фізична залежність особи від нікотину та інших інгредієнтів тютюнових виробів, що потрапляють в її організм внаслідок вживання нею тютюнових виробів;  
9. вживання тютюнових виробів - куріння тютюнових виробів, нюхання, смоктання чи жування тютюну;      замінники тютюну - засоби, які за своєю дією на здоров'я людини відповідають тютюну, але не містять тютюну;  
10. куріння тютюнових виробів - дії, що призводять до згорання тютюнових виробів, в результаті чого утворюється тютюновий дим, який виділяється в повітря та вдихається особою, яка їх курить;   -9- Заєць І.О.
Абзац шостий статті 1 викласти в редакції: "куріння тютюнових виробів - споживання запаленого тютюнового виробу шляхом вдихання тютюнового диму;".  
Враховано редакційно   інгредієнти тютюнових виробів - будь-які речовини, за винятком тютюну, що використовуються для виробництва (виготовлення) тютюнових виробів;  
11. пасивне куріння тютюнових виробів - вдихання тютюнового диму разом з повітрям, у тому числі вимушено, особою, яка не курить;   -10- Поліщук М.Є.
В абзаці сьомому статті 1 слово "вимушено" замінити словом "змушене".  
Враховано   куріння тютюнових виробів - дії, що призводять до згорання тютюнових виробів, в результаті чого утворюється тютюновий дим, який виділяється в повітря та вдихається особою, яка їх курить;  
    -11- Цушко В.П.
В абзаці сьомому статті 1 виключити слова "у тому числі вимушено".  
Враховано редакційно    
12. інгредієнти тютюнових виробів - будь-яка речовина, включаючи різні домішки, а також сигаретний папір, папір для фільтрів, клей, чорнила тощо, за винятком тютюну, що використовуються для виробництва (виготовлення) тютюнових виробів;   -12- Поліщук М.Є.
Абзац восьмий статті 1 викласти в редакції: "інгредієнти тютюнових виробів - будь-які речовини, за винятком тютюну, що використовуються для виробництва (виготовлення) тютюнових виробів;".  
Враховано   медичне попередження споживачів тютюнових виробів - інформація, що міститься на упаковках тютюнових виробів, про шкідливий вплив їх вживання на здоров'я людини, про вміст нікотину, смоли, інших шкідливих для здоров'я людини речовин, що містяться в тютюнових виробах і виділяються в повітря та попадають в організм людини при їх вживанні;  
    -13- Беспалий Б.Я.
В абзаці восьмому статті 1 після слова "виробництва" поставити кому і вилучити дужки.  
Відхилено    
    -14- Цушко В.П.
Заєць І.О.
Абзац восьмий статті 1 викласти в редакції: "інгредієнт тютюнових виробів - будь-яка речовина, за винятком власне тютюну, що використовуються в виробництві тютюнових виробів і все ще присутня в кінцевому виробі, навіть у зміненій формі;".  
Враховано редакційно    
13. нікотин - алкалоїди, що містяться в тютюні, і у разі вживання тютюнових виробів особою у будь-який спосіб, здатні викликати у неї залежність від них;   -15- Цушко В.П.
Заєць І.О.
Абзац дев'ятий статті 1 викласти в редакції: "нікотин - нікотинові алкалоїди;".  
Враховано редакційно   нікотин - нікотинові алкалоїди, що містяться в тютюні, і у разі вживання тютюнових виробів особою у будь-який спосіб, здатні викликати у неї залежність від них;  
14. смола - сирий безводний, безнікотиновий конденсат тютюнового диму, що містить шкідливі для здоров'я людини речовини;   -16- Цушко В.П.
Заєць І.О.
Абзац десятий статті 1 викласти в редакції: "смола - сирий безводний, безнікотиновий конденсат диму;".  
Враховано редакційно   пасивне куріння тютюнових виробів - вдихання тютюнового диму разом з повітрям, у тому числі змушене, особою, яка не курить;  
15. упаковка - пачка, коробка чи будь-яка інша форма упаковки тютюнових виробів;   -17- Поліщук М.Є.
Абзац одинадцятий статті 1 викласти в такій реда5кції: "упаковка - пачка, коробка чи будь-яке інше упакування для тютюнових виробів, що вміщує тютюнові вироби для роздрібної чи оптової реалізації;".  
Враховано   предмети, пов'язані з вживанням тютюнових виробів - портсигари, мундштуки, люльки, сигаретний папір, фільтри, обрізувач цигарок, які необхідні для вживання тютюнових виробів, крім запальничок та сірників;  
    -18- Беспалий Б.Я.
В абзаці одинадцятому статті 1 після слова "упаковка" написати слова "пачка або будь-яка".  
Враховано редакційно    
    -19- Цушко В.П.
Абзац одинадцятий статті 1 викласти в редакції: "упаковка (пачка, коробка, сувенірна коробка) - одиниця споживчої тари, яка виготовлена з картону, пачкового або етикетичного паперу, що містить визначену кількість тютюнових виробів;"  
Враховано редакційно    
16. тютюновий дим - продукти згорання тютюнових виробів, що виділяються в повітря внаслідок їх куріння та містять шкідливі для здоров'я людини речовини;   -20- Цушко В.П.
Абзац дванадцятий статті 1 викласти в редакції: "тютюновий дим - дим, який виділяються в повітря внаслідок згорання тютюнових виробів при їх вживанні;".  
Враховано редакційно   реклама тютюнових виробів - інформація про тютюнові вироби, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати і підтримати обізнаність та інтерес споживачів цієї реклами щодо тютюнових виробів;  
    -21- Поліщук М.Є.
У абзаці дванадцятому статті 1 виключити слова "та містять шкідливі для здоров'я людини речовини;".  
Враховано    
17. залежність від вживання тютюнових виробів - психічна та фізична залежність особи від нікотину та інших інгредієнтів тютюну, що попадають в її організм внаслідок вживання нею тютюнових виробів у будь-який спосіб;   -22- Поліщук М.Є.
У абзаці тринадцятому статті 1 виключити слова "у будь-який спосіб".  
Враховано   смола - сирий безводний, безнікотиновий конденсат тютюнового диму, що містить шкідливі для здоров'я людини речовини;  
18. приладдя для вживання тютюнових виробів - приладдя (портсигари, мундштуки, люльки, сигаретний папір тощо, крім запальничок та сірників), яке необхідне для куріння тютюнових виробів або іншого способу їх вживання;   -23- Поліщук М.Є.
Абзац чотирнадцятий статті 1 викласти в такій редакції: "предмети, пов'язані з вживанням тютюнових виробів - портсигари, мундштуки, люльки, сигаретний папір, фільтри, обрізувач цигарок, які необхідні для вживання тютюнових виробів, крім запальничок та сірників; ".  
Враховано   тютюн - засіб, що містить нікотин, і виготовлений з рослини родини пасльонових;  
19. медичне попередження споживачів тютюнових виробів - інформація, що міститься на упаковках тютюнових виробів, про шкідливий вплив їх вживання на здоров'я людини, а також відомості про вміст нікотину та смоли, інших шкідливих для здоров'я людини речовин, що містяться в тютюнових виробах і виділяються в повітря та попадають в організм людини при їх курінні;   -24- Заєць І.О.
Абзац п'ятнадцятий статті 1 викласти в редакції: "медичне попередження - інформація про шкідливий вплив тютюнових виробів на здоров'я людини, що міститься на пачках, коробках або сувенірних коробках тютюнових виробів;".  
Враховано редакційно   тютюнові вироби - сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників;  
20. реклама тютюнових виробів - інформація про тютюнові вироби, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб, що заохочує до їх придбання та вживання;   -25- Поліщук М.Є.
У абзаці п'ятнадцятому статті 1 виключити слова "а також відомості", а абзац шістнадцятий цієї статті викласти в редакції: "реклама тютюнових виробів - інформація про тютюнові вироби, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати і підтримати обізнаність та інтерес споживачів цієї реклами щодо тютюнових виробів;".  
Враховано   тютюновий дим - продукти згорання тютюнових виробів, що виділяються в повітря внаслідок їх куріння;  
    -26- Турчинов О.В.
У абзаці шістнадцятому статті 1 вилучити слова "що заохочує до їх придбання та вживання;".  
Враховано    
21. спонсорство тютюнових виробів - добровільна матеріальна, у тому числі фінансова, організаційна, підтримка суб'єктами господарювання, що здійснюють господарську діяльність у сфері обігу тютюнових виробів в Україні, будь-якої діяльності чи будь-яких заходів для популяризації назв виробників тютюнових виробів, знаків їх для товарів і послуг чи будь-яких інших текстових чи графічних позначень, що ідентифікуються з тютюновими виробами, привернення уваги та стимулювання інтересу споживача до тютюнових виробів, їх придбання та вживання;   -27- Поліщук М.Є.
Абзац сімнадцятий статті 1 виключити, бо термін не вживається в цьому Законі.  
Враховано    
22. громадське місце - частини будь-якої будівлі, споруди, які доступні або відкриті для населення постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони, зони масового відпочинку.   -28- Поліщук М.Є.
В абзаці вісімнадцятому статті 1 після слова "населення" доповнити словами вільно, чи за запрошенням, або за плату,".  
Враховано   упаковка - пачка, коробка чи будь-яке інше упакування для тютюнових виробів, що вміщує тютюнові вироби для роздрібної чи оптової реалізації.  
23. Стаття 2. Законодавство України про охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів   -29- Цушко В.П.
Кінець речення у назві статті 2 доповнити словами "та регулювання їх обігу", а у частині першій статті 2 після слова "здоров'я" доповнити словами "Закону України про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".  
Відхилено Регулювання обігу тютюнових виробів норма спеціального закону  Стаття 2. Законодавство України про охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів  
24. Законодавство України про охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів базується на Конституції України і складається з Основ законодавства України про охорону здоров'я, цього Закону та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.      Законодавство України про охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів базується на Конституції України і складається з Основ законодавства України про охорону здоров'я, цього Закону та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.  
25. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів, то застосовуються правила міжнародного договору.      Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів, то застосовуються правила міжнародного договору.  
26. Стаття 3. Основні завдання цього Закону      Стаття 3. Основні завдання цього Закону  
27. Основними завданнями цього Закону є:      Основними завданнями цього Закону є:  
28. визначення правових, економічних і організаційних засад державної політики, спрямованої на попередження куріння тютюнових виробів серед дітей і молоді та зменшення вживання тютюнових виробів громадянами з метою зниження ризику розвитку захворювань, втрати працездатності та їхньої передчасної смертності внаслідок куріння, у тому числі пасивного, чи інших способів вживання тютюнових виробів;      визначення правових, економічних і організаційних засад державної політики щодо попередження куріння тютюнових виробів серед дітей і молоді та зменшення вживання тютюнових виробів громадянами з метою зниження ризику розвитку захворювань, втрати працездатності та їхньої передчасної смертності внаслідок куріння, у тому числі пасивного, чи інших способів вживання тютюнових виробів;  
29. визначення повноважень Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів;      визначення повноважень Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів;  
30. посилення державного контролю за безпечністю тютюнових виробів, що виробляються в Україні або ввозяться в Україну та зменшення токсичності тютюнових виробів шляхом зниження вмісту смоли, нікотину, інших шкідливих для здоров'я людини речовин, що входять до складу тютюнових виробів і виділяються з тютюновим димом при їх курінні;      посилення державного контролю за безпечністю тютюнових виробів, що виробляються в Україні або ввозяться в Україну та зменшення токсичності тютюнових виробів шляхом зниження вмісту нікотину, смоли, інших шкідливих для здоров'я людини речовин та інгредієнтів тютюнових виробів, що входять до складу тютюнових виробів і виділяються з тютюновим димом при їх курінні;  
31. встановлення законодавчих обмежень щодо реклами тютюнових виробів, яка стимулює їх реалізацію та спонсорування;   -30- Заєць І.О.
Абзац п'ятий статті 3 виключити.  
Враховано    
32. удосконалення профілактичних, санітарно-просвітницьких заходів, спрямованих на боротьбу з курінням чи іншим способом вживання тютюнових виробів - фактору ризику для здоров'я населення;   -31- Поліщук М.Є.
У абзаці шостому статті 3 виключити слова "фактору ризику для здоров'я населення", а у абзаці сьомому цієї статті вилучити слова "для здоров'я".  
Враховано   удосконалення профілактичних, санітарно-просвітницьких заходів, спрямованих на боротьбу з курінням чи іншим способом вживання тютюнових виробів;  
33. сприяння лікуванню залежності від вживання тютюнових виробів осіб, які бажають позбутися шкідливої для здоров'я звички курити чи іншим способом вживати тютюнові вироби, та пропаганді здорового способу життя;      сприяння лікуванню залежності від вживання тютюнових виробів осіб, які бажають позбутися шкідливої звички курити тютюнові вироби чи іншим способом їх вживати, та пропаганді здорового способу життя;  
34. забезпечення захисту людини від шкідливого впливу тютюнового диму на робочих і в громадських місцях та під час проведення спортивних змагань, інших масових заходів;      забезпечення захисту людини від шкідливого впливу тютюнового диму на робочих і в громадських місцях, під час проведення спортивних змагань, інших масових заходів;  
35. створення економічних, інших умов, що сприятимуть обмеженню куріння тютюнових виробів чи іншим способом їх вживати, охороні здоров'я населення, зниженню захворюваності та збільшенню тривалості його життя;      створення економічних, інших умов, що сприятимуть обмеженню куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання, охороні здоров'я населення, зниженню захворюваності та збільшенню тривалості життя людини;  
36. забезпечення інформованості населення про ризики та шкідливі наслідки для здоров'я людини куріння, у тому числі пасивного, чи інших способів вживання тютюнових виробів незалежно від її віку і стану здоров'я;      забезпечення інформування населення про ризики та шкідливі наслідки для здоров'я людини куріння тютюнових виробів, у тому числі пасивного, чи інших способів їх вживання незалежно від віку людини і стану її здоров'я;  
37. ліквідація всіх форм незаконної торгівлі та виробництва (виготовлення) тютюнових виробів.      ліквідація всіх форм протиправної торгівлі та виробництва (виготовлення) тютюнових виробів.  
38. Стаття 4. Основні принципи державної політики, спрямованої на охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів і їх пасивного куріння   -32- Поліщук М.Є.
У назві та абзацах першому та сьомому статті 4 слова "їх пасивного куріння" замінити словами "впливу тютюнового диму", а слово "спрямованої" замінити словом "щодо".  
Враховано   Стаття 4. Основні принципи державної політики щодо охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів і впливу тютюнового диму  
    -33- Цушко В.П.
Статтю 4 виключити.  
Відхилено    
    -34- Заєць І.О.
У назві та у абзацах першому та сьомому статті 4 виключити слова "і їх пасивного куріння".  
Враховано    
39. Відповідно до завдань цього Закону державна політика, спрямована на охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів і їх пасивного куріння, ґрунтується на таких принципах:      Відповідно до завдань цього Закону державна політика щодо охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів і впливу тютюнового диму, ґрунтується на таких принципах:  
40. законності;      законності;  
41. комплексності економічних, правових, медичних, інших заходів, спрямованих на охорону здоров'я населення шляхом попередження та зменшення рівня вживання тютюнових виробів;      комплексності правових, економічних, медичних і інших заходів, спрямованих на охорону здоров'я населення шляхом попередження та зменшення рівня вживання тютюнових виробів;  
42. поступовості та поетапності заходів, спрямованих на зменшення рівня вживання тютюнових виробів серед різних соціальних та вікових груп населення;      поступовості та поетапності заходів, спрямованих на зменшення рівня вживання тютюнових виробів серед різних соціальних та вікових груп населення;  
43. пріоритетності запобіжних заходів, спрямованих на попередження вживання тютюнових виробів серед дітей та молоді;      пріоритетності запобіжних заходів, спрямованих на попередження вживання тютюнових виробів серед дітей та молоді;  
44. індивідуального підходу і доступності лікувально-профілактичних заходів для кожної особи, яка бажає позбутися шкідливої для здоров'я звички курити тютюнові вироби чи іншим способом їх вживати;   -35- Поліщук М.Є.
У абзаці шостому статті 4 слова "для здоров'я" виключити, а слова "курити тютюнові вироби чи іншим способом їх вживати;" замінити словом "вживати тютюнові вироби;".  
Враховано   індивідуального підходу і доступності лікувально-профілактичних заходів для кожної особи, яка бажає позбутися шкідливої звички вживати тютюнові вироби;  
45. доступності інформації для населення про шкідливість для здоров'я вживання тютюнових виробів, їх пасивного куріння та перевагу здорового способу життя, вільного від тютюнового диму.   -36- Поліщук М.Є.
У абзаці сьомому статті 4 виключити слова "вільного від тютюнового диму".  
Враховано   доступності інформації для населення про шкідливість для здоров'я людини вживання тютюнових виробів, впливу тютюнового диму та перевагу здорового способу життя.  
46. Стаття 5. Основні напрямки державної політики, спрямованої на охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів   -37- Цушко В.П.
Статтю 5 виключити.  
Відхилено   Стаття 5. Основні напрямки державної політики щодо охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів  
    -38- Поліщук М.Є.
У назві та абзаці першому статті 5 слово "спрямованої" замінити словом "щодо".  
Враховано    
47. Основними напрямками державної політики, спрямованої на охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів, є:      Основними напрямками державної політики щодо охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів, є:  
48. здійснення комплексу заходів для охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюнового диму, попередження початку куріння тютюнових виробів, обмеження їх вживання, і насамперед, серед дітей та молоді;      здійснення комплексу заходів для охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюнового диму, попередження куріння тютюнових виробів, обмеження їх вживання, і насамперед, серед дітей та молоді;  
49. покращення інформованості населення про ризики і шкідливі наслідки для здоров'я куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання, а також пасивного куріння тютюнових виробів;   -39- Поліщук М.Є.
У абзаці третьому статті 5 слова "пасивного куріння тютюнових виробів" замінити словами "шкідливого впливу тютюнового диму".  
Враховано   покращення інформування населення про ризики і шкідливі наслідки для здоров'я людини куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання, а також шкідливого впливу тютюнового диму;  
    -40- Заєць І.О.
У абзаці третьому статті 5 виключити слова "а також пасивного куріння тютюнових виробів".  
Враховано    
50. забезпечення доступності профілактичної, діагностичної та лікувальної допомоги, ефективного медикаментозного забезпечення всім особам, які курять тютюнові вироби і бажають позбутися шкідливої для здоров'я звички курити, шляхом створення загальнодержавних програм щодо профілактики, діагностики та лікування залежності від вживання тютюнових виробів;      забезпечення доступності надання профілактичної, діагностичної та лікувальної допомоги, ефективного медикаментозного забезпечення всім особам, які курять тютюнові вироби і бажають позбутися шкідливої звички курити тютюнові вироби чи іншим способом їх вживати, шляхом створення загальнодержавних програм щодо профілактики, діагностики та лікування залежності від вживання тютюнових виробів;  
51. зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я для забезпечення реалізації комплексу заходів щодо відновлення та зміцнення здоров'я населення, пропаганди здорового способу життя;      зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я для забезпечення реалізації комплексу заходів щодо відновлення та зміцнення здоров'я населення, пропаганди здорового способу життя;  
52. поступове підвищення податку на тютюнові вироби;   -41- Поліщук М.Є.
У абзаці шостому статті 5 слово "податку" замінити словами "ставок відповідних податків стосовно".  
Враховано   поступове підвищення ставок відповідних податків стосовно тютюнових виробів;  
53. удосконалення сучасних методів регламентації шкідливих речовин в тютюнових виробах з урахуванням вимог відповідного міжнародного законодавства;      удосконалення сучасних методів регламентації шкідливих речовин у тютюнових виробах з урахуванням вимог відповідного міжнародного законодавства;  
54. забезпечення дотримання суб'єктами господарювання відповідних стандартів, норм і правил при виробництві (виготовленні) та реалізації тютюнових виробів;      забезпечення дотримання суб'єктами господарювання відповідних стандартів, норм і правил при виробництві (виготовленні) та реалізації тютюнових виробів;  
55. сприяння постійній ефективній підтримці державної політики в сфері боротьби з курінням тютюнових виробів засобами масової інформації.   -42- Беспалий Б.Я.
Абзац дев'ятий статті 5 викласти в редакції: "сприяння постійній ефективній підтримці державної політики в сфері боротьби з курінням засобами масової інформації".  
Враховано редакційно   сприяння засобам масової інформації у ефективній підтримці заходів впровадження державної політики в сфері боротьби з вживанням тютюнових виробів.  
    -43- Поліщук М.Є.
Абзац дев'ятий статті 5 викласти в редакції: "сприяння засобам масової інформації у ефективній підтримці заходів впровадження державної політики в сфері боротьби з вживанням тютюнових виробів".  
Враховано    
56. Стаття 6. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів      Стаття 6. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів  
57. Кабінет Міністрів України у сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів:   -44- Поліщук М.Є.
У абзаці першому статті 6 виключити слова "у сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів".  
Враховано   Кабінет Міністрів України:  
58. забезпечує проведення єдиної державної політики;   -45- Поліщук М.Є.
Абзац другий та третій статті 6 викласти в редакції: "забезпечує проведення єдиної державної політики у сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів, розробляє та затверджує відповідні програми;"; забезпечує ефективне використання бюджетних коштів на реалізацію програм у сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів;"  
Враховано   забезпечує проведення єдиної державної політики у сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів, розробляє та затверджує відповідні програми;  
59. розробляє та затверджує відповідні програми і забезпечує бюджетні кошти на їх реалізацію;      забезпечує ефективне використання бюджетних коштів на реалізацію програм у сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів;  
60. забезпечує фінансування закладів охорони здоров'я, підприємств, установ та організацій державної та комунальної форм власності, залучених до проведення заходів і робіт, пов'язаних з обмеженням вживання тютюнових виробів і зменшенням їх шкідливого впливу на здоров'я населення;      забезпечує відповідне фінансування закладів охорони здоров'я, підприємств, установ та організацій державної та комунальної форм власності, залучених до проведення заходів і робіт, пов'язаних з обмеженням вживання тютюнових виробів і зменшенням їх шкідливого впливу на здоров'я населення;  
61. координує роботу органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в сфері реалізації державної політики щодо запобігання поширеності вживання тютюнових виробів;      координує роботу органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в сфері реалізації державної політики щодо запобігання поширеності вживання тютюнових виробів;  
62. впровадження системи моніторингу виробництва (виготовлення) та обігу тютюнових виробів і надходження податків від них, а також моніторингу вживання тютюнових виробів населенням для оцінки ефективності здійснення державної політики у сфері протидії курінню тютюнових виробів чи іншому способу їх вживання;   -46- Поліщук М.Є.
Абзац шостий статт1 6 викласти в редакції: "впроваджує систему моніторингу вживання тютюнових виробів населенням для оцінки ефективності здійснення державної політики у сфері протидії курінню тютюнових виробів чи іншому способу їх вживання;".  
Враховано   впроваджує систему моніторингу вживання тютюнових виробів населенням для оцінки ефективності здійснення державної політики у сфері протидії курінню тютюнових виробів чи іншому способу їх вживання;  
63. Стаття 7. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в сфері охорони здоров'я   -47- Поліщук М.Є.
У назві статті 7 кінець речення доповнити словами в такій редакції: "щодо охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів".  
Враховано   Стаття 7. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в сфері охорони здоров'я щодо охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів  
64. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в сфері охорони здоров'я:      Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в сфері охорони здоров'я в межах своєї компетенції:  
65. реалізує державну політику в сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів;      реалізує державну політику в сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів;  
66. здійснює регламентацію шкідливих для здоров'я людини речовин, що входять до складу тютюнових виробів та виділяються з тютюновим димом при їх курінні, з урахування норм міжнародного законодавства та забезпечує контроль за іншими показниками безпеки тютюнових виробів, що виробляються (виготовляються) і реалізовуються в Україні;   -48- Поліщук М.Є.
Абзац третій статті 7 викласти в редакції: "визначає в установленому порядку з урахуванням норм міжнародного законодавства переліки шкідливих для здоров'я людини речовин та інгредієнтів, що входять до складу тютюнових виробів та виділяються з тютюновим димом при їх курінні;".  
Враховано   визначає в установленому порядку з урахуванням норм міжнародного законодавства переліки шкідливих для здоров'я людини речовин та інгредієнтів тютюнових виробів, що входять до складу тютюнових виробів та виділяються з тютюновим димом при їх курінні;  
67. розробляє та впроваджує на рівні первинної медико-санітарної допомоги програми з діагностики, консультування та лікування залежності від вживання тютюнових виробів;   -49- Поліщук М.Є.
У абзаці четвертому статті 7 після слова "впроваджує" доповнити словами "в установленому порядку", слово "програми" замінити на слово "заходи" та вилучити слово "консультування".  
Враховано   розробляє та впроваджує в установленому порядку на рівні первинної медико-санітарної допомоги заходи з діагностики та лікування залежності від вживання тютюнових виробів;  
68. забезпечує доступною, якісною та ефективною лікувально-профілактичною допомогою осіб, які бажають позбутися шкідливої для здоров'я звички курити тютюнові вироби чи іншим способом їх вживати;      забезпечує осіб, які бажають позбутися шкідливої звички курити тютюнові вироби чи іншим способом їх вживати, доступною, якісною та ефективною лікувально-профілактичною допомогою;  
69. вживає профілактичні заходи для запобігання поширеності куріння тютюнових виробів серед населення, і насамперед, серед дітей та молоді і зміцнення їх здоров'я;      вживає профілактичних заходів для запобігання поширеності куріння тютюнових виробів серед населення, і насамперед, серед дітей та молоді;  
70. інформує через засоби масової інформації населення про шкідливість куріння, у тому числі пасивного, чи інших способів вживання тютюнових виробів та здійснює пропаганду медичних знань з питань профілактики захворювань, пов'язаних з вживанням тютюнових виробів;      інформує населення через засоби масової інформації про шкідливість куріння, у тому числі пасивного, чи інших способів вживання тютюнових виробів та здійснює пропаганду медичних знань з питань профілактики захворювань, пов'язаних з вживанням тютюнових виробів;  
71. бере участь у розробці навчальних програм з профілактики куріння тютюнових виробів чи іншого способу їх вживання;      бере участь у розробці навчальних програм з профілактики куріння тютюнових виробів чи іншого способу їх вживання;  
72. координує проведення закладами охорони здоров'я, науково-дослідними установами, що належать до сфери його управління, заходів, спрямованих на обмеження вживання тютюнових виробів, а також зменшення їхнього шкідливого впливу на здоров'я населення;      координує проведення закладами охорони здоров'я, науково-дослідними установами, що належать до сфери його управління, заходів, спрямованих на обмеження вживання тютюнових виробів, а також зменшення їхнього шкідливого впливу на здоров'я населення;  
73. проводить моніторинг ефективності заходів у сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів, аналізує і прогнозує ситуацію із захворюваністю населення, що пов'язана з вживанням тютюнових виробів;      проводить моніторинг ефективності заходів у сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів, аналізує і прогнозує ситуацію із захворюваністю населення, що пов'язана з вживанням тютюнових виробів;  
74. організовує проведення наукових досліджень, спрямованих на зниження рівня куріння (у тому числі пасивного) чи інших способів вживання тютюнових виробів серед населення;      організовує проведення наукових досліджень, спрямованих на зниження рівня куріння (у тому числі пасивного) чи інших способів вживання тютюнових виробів серед населення;  
75. бере участь у формуванні державних замовлень на виробництво (виготовлення) лікарських засобів, необхідних для здійснення лікувально-профілактичних заходів, а також здійснює підготовку та перепідготовку і підвищення кваліфікації фахівців, які здійснюють профілактику куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання та проводять лікування залежності від вживання тютюнових виробів;      бере участь у формуванні державних замовлень на виробництво (виготовлення) лікарських засобів, необхідних для здійснення лікувально-профілактичних заходів, а також здійснює підготовку та перепідготовку і підвищення кваліфікації фахівців, які здійснюють профілактику куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання та проводять лікування залежності від вживання тютюнових виробів;  
76. забезпечує взаємодію з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади і громадськими організаціями з питань охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів;      забезпечує взаємодію з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади і громадськими організаціями з питань охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів;  
77. розробляє пропозиції стосовно удосконалення податкової та фінансової політики у сфері протидії вживанню тютюнових виробів;      розробляє пропозиції стосовно удосконалення податкової та фінансової політики у сфері протидії вживанню тютюнових виробів;  
78. бере участь у міжнародному співробітництві в сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів;      бере участь у міжнародному співробітництві в сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів;  
79. здійснює інші повноваження, передбачені законом.      здійснює інші повноваження, передбачені законом.  
80. Стаття 8. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим і місцевих органів виконавчої влади в сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів   -50- Заєць І.О.
Статтю 8 виключити.  
Відхилено   Стаття 8. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим і місцевих органів виконавчої влади в сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів  
81. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади в сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів у межах своєї компетенції:      Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади в межах своєї компетенції:  
82. реалізують загальнодержавні, регіональні, інші програми;      реалізують загальнодержавні, регіональні, інші програми в сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів;  
83. забезпечують проведення профілактичних і лікувальних заходів, спрямованих на обмеження вживання тютюнових виробів, а також зменшення їхнього шкідливого впливу на здоров'я населення;      забезпечують проведення профілактичних і лікувальних заходів, спрямованих на обмеження вживання тютюнових виробів, а також зменшення їхнього шкідливого впливу на здоров'я населення;  
84. здійснюють контроль за додержанням суб'єктами господарської діяльності в сфері обігу тютюнових виробів вимог, встановлених цим Законом щодо виробництва (виготовлення) та реалізації тютюнових виробів;      здійснюють контроль за додержанням суб'єктами господарської діяльності вимог, встановлених цим Законом щодо виробництва (виготовлення) та реалізації тютюнових виробів;  
85. організовують спостереження та збір відомостей про поширеність вживання тютюнових виробів в регіоні, вживають запобіжні та профілактичні заходи для обмеження вживання тютюнових виробів серед населення, захисту від шкідливого впливу тютюнового диму, і насамперед, дітей та молоді;      організовують спостереження та збір відомостей про поширеність вживання тютюнових виробів у відповідному регіоні, вживають запобіжні та профілактичні заходи для обмеження вживання тютюнових виробів серед населення, захисту, насамперед, дітей та молоді, від шкідливого впливу тютюнового диму;  
86. інформують населення через засоби масової інформації про шкідливість для здоров'я людини вживання тютюнових виробів, стан захворюваності і смертності, спричинених вживанням тютюнових виробів в регіоні та про вжиті запобіжні і профілактичні заходи;      інформують населення через засоби масової інформації про шкідливість для здоров'я людини вживання тютюнових виробів, про стан захворюваності і смертності, спричинених вживанням тютюнових виробів у відповідному регіоні та про вжиті запобіжні і профілактичні заходи;  
87. вирішують питання щодо фінансового забезпечення лікувально-профілактичних заходів та робіт, пов'язаних з профілактикою захворюваності, спричиненої вживанням тютюнових виробів і їх пасивним курінням;      сприяють вирішенню питань щодо фінансового забезпечення лікувально-профілактичних заходів та робіт, пов'язаних з профілактикою захворюваності, спричиненої вживанням тютюнових виробів і їх пасивним курінням;  
88. здійснюють інші повноваження, передбачені законом.      здійснюють інші повноваження, передбачені законом.  
89. Стаття 9. Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів   -51- Заєць І.О.
Статтю 9 виключити.  
Відхилено   Стаття 9. Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів  
90. Органи місцевого самоврядування в сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів у межах своєї компетенції:      Органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції:  
91. контролюють виконання відповідних програм;      контролюють виконання відповідних програм в сфері охорони здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів;  
92. вирішують питання фінансового та матеріально-технічного забезпечення заходів і робіт, спрямованих на обмеження вживання тютюнових виробів, а також зменшення їх шкідливого впливу на здоров'я населення;      сприяють вирішенню питань фінансового та матеріально-технічного забезпечення заходів і робіт, спрямованих на обмеження вживання тютюнових виробів, а також зменшення їх шкідливого впливу на здоров'я населення;  
93. здійснюють контроль за проведенням профілактичних та лікувальних заходів в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також робіт щодо обмеження вживання тютюнових виробів, зменшення їх шкідливого впливу на здоров'я населення, оголошують вільні від куріння зони;      здійснюють контроль за проведенням профілактичних та лікувальних заходів в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці щодо обмеження вживання тютюнових виробів, зменшення їх шкідливого впливу на здоров'я населення, оголошують вільні від куріння зони;  
94. забезпечують доступність профілактичних заходів і надання лікувальної допомоги, ефективного медикаментозного забезпечення всім особам, які бажають позбутися шкідливої для здоров'я звички курити тютюнові вироби чи іншим способом їх вживати, в державних і комунальних закладах охорони здоров'я;      забезпечують в державних і комунальних закладах охорони здоров'я доступність профілактичних заходів і надання ефективної лікувальної допомоги, включаючи медикаментозне забезпечення, для осіб, які бажають позбутися шкідливої звички курити тютюнові вироби чи іншим способом їх вживати;  
95. здійснюють інші повноваження, передбачені законом.      здійснюють інші повноваження, передбачені законом.  
96. Стаття 10. Особливі вимоги щодо здійснення діяльності, пов'язаної з виробництвом (виготовленням), оптовою та роздрібною торгівлею, експортом і імпортом тютюнових виробів   -52- Цушко В.П.
Назву статті 10 викласти в редакції: "Вимоги щодо здійснення діяльності, пов'язаної з виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею, імпортом та експортом тютюнових виробів".  
Враховано редакційно   Стаття 10. Вимоги щодо здійснення діяльності, пов'язаної з виробництвом (виготовленням), оптовою та роздрібною торгівлею, експортом і імпортом тютюнових виробів  
97. Діяльність, пов'язана з виробництвом (виготовленням), оптовою та роздрібною торгівлею, експортом і імпортом тютюнових виробів, здійснюється в порядку, встановленому законодавством України, з урахуванням встановлених цією статтею особливостей.   -53- Цушко В.П.
Частину першу статті 10 викласти в редакції: "Діяльність, пов'язана з виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею, експортом та імпортом тютюнових виробів, здійснюється відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".  
Враховано редакційно   Діяльність, пов'язана з виробництвом (виготовленням), оптовою та роздрібною торгівлею, експортом і імпортом тютюнових виробів, здійснюється відповідно до закону, з урахуванням встановлених цією статтею заборон.  
98. із використанням на їх упаковці написів, назв, зображень, символічних чи інших знаків, що можуть ввести в оману щодо шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів.   -54- Поліщук М.Є.
У абзаці п'ятому статті 10 виключити слова "символічних чи інших", а абзац шостий та сьомий цієї статті викласти в редакції: "Забороняється включення тютюнових виробів і предметів, пов'язаних з вживанням тютюнових виробів, до гуманітарної допомоги"; "Забороняється фінансування, надання пільг за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів виробнику тютюнових виробів та суб'єктам господарювання, що здійснюють їх реалізацію".  
Враховано   із використанням на їх упаковці написів, назв, зображень, знаків, що можуть ввести в оману щодо шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів.  
99. Забороняється реалізація тютюнових виробів, кількість яких в упаковці менше 20 штук, а також включення тютюнових виробів до продовольчих товарів, що входять до складу пайків або послуг з метою їх поширення серед населення, чи надання тютюнових виробів, включаючи приладдя для їх вживання, як гуманітарної допомоги.      Забороняється включення тютюнових виробів і предметів, пов'язаних з вживанням тютюнових виробів, до гуманітарної допомоги.  
100. Забороняється фінансова підтримка, у тому числі надання пільг, виробнику тютюнових виробів та організаціям, що здійснюють їх реалізацію, за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів.      Забороняється фінансування, надання пільг за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів виробнику тютюнових виробів та суб'єктам господарювання, що здійснюють їх реалізацію.  
101. Визначення вмісту смоли та нікотину, інших шкідливих для здоров'я людини речовин, у тому числі інгредієнтів, у тютюнових виробах здійснюється організаціями (лабораторіями), яким в установленому законодавством порядку надано право випробування продукції на відповідність її вимогам безпеки для здоров'я та життя людини. Перелік таких організацій (лабораторій) визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з стандартизації, метрології та сертифікації за погодженням з головним державним санітарним лікарем України.   -55- Заєць І.О.
Частину другу статті 11 викласти в редакції: "Визначення вмісту смол та нікотину в сигаретах здійснюється установами (лабораторіями), акредитованими відповідно до законодавства, згідно з методами Міжнародної Організації зі Стандартизації (І8О)".  
Враховано редакційно   Визначення вмісту нікотину, смоли, інших шкідливих для здоров'я людини речовин, у тому числі інгредієнтів тютюнових виробів, у тютюнових виробах здійснюється організаціями (лабораторіями), яким в установленому законом порядку надано право випробування продукції на відповідність її вимогам безпеки для здоров'я та життя людини. Зазначені організації (лабораторії) включаються органом з питань технічного регулювання та споживчої політики до відповідного переліку.  
102. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в сфері охорони здоров'я щорічно публікує перелік небезпечних та шкідливих для здоров'я речовин, а також інгредієнтів, які не можуть міститися в складі тютюнових виробів або виділятися при їх курінні.   -56- Заєць І.О.
Доповнити статтю 11 новою статтею, змінивши подальшу нумерацію статей законопроекту, виклавши її назву в редакції: "Інформація про інгредієнти тютюнових виробів".  
Враховано редакційно   Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в сфері охорони здоров'я щорічно публікує переліки шкідливих для здоров'я людини речовин та інгредієнтів тютюнових виробів, що містяться в складі тютюнових виробів, або виділятися з тютюновим димом при їх курінні, а також інформує населення через засоби масової інформації про шкідливі для здоров'я речовини та інгредієнти тютюнових виробів, що містяться в складі тютюнових виробів, або виділяються з тютюновим димом при їх курінні, та про шкоду, яку наносить здоров'ю людини вживання тютюнових виробів.  
103. Виробник або імпортер тютюнових виробів на вимогу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в сфері охорони здоров'я зобов'язаний надати інформацію про вміст у тютюнових виробах шкідливих для здоров'я людини речовин: смоли, нікотину та інгредієнтів.   -57- Поліщук М.Є.
У частині п'ятій статті 11 викласти після слова "зобов'язаний" доповнити словами "в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України", після слів "смоли, нікотину" доповнити словами "інших шкідливих для здоров'я речовин", після слова "інгредієнтів" доповнити словами "тютюнових виробів".  
Враховано   Виробник або імпортер тютюнових виробів на вимогу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в сфері охорони здоров'я зобов'язаний в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, надати інформацію про вміст у тютюнових виробах шкідливих для здоров'я людини речовин: нікотину, смоли, інших шкідливих для здоров'я речовин та інгредієнтів тютюнових виробів.  
104. Виробник тютюнових виробів зобов'язаний на кожній упаковці тютюнових виробів зазначати основне медичне попередження споживачів тютюнових виробів: "Куріння викликає захворювання на рак" та додаткові медичні попередження про шкоду, яку наносить здоров'ю куріння (без зазначення автора попереджень - спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в сфері охорони здоров'я), та відомості щодо вмісту смоли, нікотину, що входять до складу тютюнових виробів і виділяються з тютюновим димом при їх курінні.   -58- Поліщук М.Є.
Частину першу статті 12 викласти в редакції: "На кожній упаковці тютюнових виробів повинно бути зазначено таке основне медичне попередження споживачів тютюнових виробів: "Куріння викликає захворювання на рак" та шість додаткових медичних попереджень про шкоду, яку наносить здоров'ю людини куріння, у тому числі пасивне, відомості щодо вмісту нікотину та смоли, що входять до складу тютюнових виробів і виділяються з тютюновим димом при їх курінні". У тексті цієї статті після слова "куріння" доповнити словами "тютюнових виробів, у тому числі пасивне".  
Враховано   На кожній упаковці тютюнових виробів повинно бути зазначено таке основне медичне попередження споживачів тютюнових виробів: "Куріння викликає захворювання на рак" та шість додаткових медичних попереджень про шкоду, яку наносить здоров'ю людини куріння тютюнових виробів, у тому числі пасивне, відомості щодо вмісту нікотину та смоли, що входять до складу тютюнових виробів і виділяються з тютюновим димом при їх курінні.  
105. Перелік додаткових медичних попереджень про шкоду, яку наносить здоров'ю куріння тютюнових виробів, затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в сфері охорони здоров'я і підлягає періодичному, але не рідше одного разу на три роки, перегляду.   -59- Заєць І.О.
Частину другу статті 12 викласти після частини третьої цієї статті в такій редакції: "Виробникам та імпортерам тютюнових виробів рекомендується протягом календарного року наносити кожне з зазначених додаткових медичних попереджень на однакову кількість упаковок (пачок, коробок, сувенірних коробок) кожної власної назви тютюнових виробів".  
Враховано частково   Перелік текстів додаткових медичних попереджень про шкоду, яку наносить здоров'ю людини куріння тютюнових виробів, у тому числі пасивне, затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в сфері охорони здоров'я і підлягає періодичному, але не рідше одного разу на три роки, перегляду.  
106. Основне медичне попередження споживачів тютюнових виробів та додаткові медичні попередження про шкоду, яку наносить здоров'ю куріння тютюнових виробів, передбачені частиною першою цієї статті, повинні займати не менше 30 відсотків площі поверхні кожної більшої сторони упаковки тютюнових виробів. Кожен виробник тютюнових виробів вибирає з переліку додаткових медичних попереджень про шкоду, яку наносить здоров'ю куріння тютюнових виробів, шість медичних попереджень.   -60- Заєць І.О.
Частину третю статті 12 перенести у частину першу цієї статті і викласти в редакції: "Додаткові медичні попередження складаються з текстів наступного змісту: "Куріння може викликати рак легенів"; "Куріння призводить до серцевих захворювань"; "Куріння викликає тютюнову залежність"; "Безпечних сигарет не існує: всі сигарети однаково шкідливі незалежно від рівнів вмісту смол та нікотину"; "Тютюновий дим шкодить здоров'ю тих, хто вас оточує".  
Враховано частково   Основне медичне попередження споживачів тютюнових виробів та додаткові медичні попередження про шкоду, яку наносить здоров'ю людини куріння тютюнових виробів, у тому числі пасивне, передбачені частиною першою цієї статті, повинні займати не менше 30 відсотків площі зовнішньої поверхні кожної більшої сторони упаковки тютюнових виробів. Кожен виробник тютюнових виробів вибирає з переліку текстів додаткових медичних попереджень про шкоду, яку наносить здоров'ю людини куріння тютюнових виробів, у тому числі пасивне, шість медичних попереджень, які зазначаються на упаковках тютюнових виробів власного виробництва.  
107. Тексти медичних попереджень споживачів тютюнових виробів, які виробник тютюнових виробів зобов'язаний розміщувати на кожній упаковці тютюнових виробів, повинні бути: чіткими і розбірливими; надрукованими в чорній рамці напівжирним шрифтом чорного кольору на білому фоні так, щоб не можна було їх усунути (ліквідувати); розміщеними на упаковці так, щоб забезпечити їх цілісність при відкриванні тютюнового виробу і не перекривалися марками акцизного збору.   -61- Заєць І.О.
Частину п'яту статті 12 викласти в редакції: "Тексти медичних попереджень друкуються напівжирним шрифтом типу Гельветика (Неlvеtіса) чорного кольору на білому фоні. За виключенням першої літери та інших граматичних випадків, застосовуються друковані знаки нижнього регістру (малі літери). Тексти медичних попереджень повинні друкуватися таким чином, щоб запобігти їх стиранню чи змиванню, тексти не повинні перекриватися чи розриватися іншою друкованою чи графічною інформацією, а також пошкоджуватися при відкриванні упаковки (пачки, коробки, сувенірної коробки). Зміни до цієї статті набирають чинності не раніше ніж через 18 місяців від дня опублікування закону, яким передбачено внесення таких змін".  
Враховано редакційно   Тексти основного та додаткових медичних попереджень споживачів тютюнових виробів, які розміщуються на кожній упаковці тютюнових виробів, повинні бути чіткими, надрукованими напівжирним шрифтом чорного кольору на білому фоні, розміщеними на упаковці таким чином, щоб забезпечити їх цілісність при відкриванні тютюнового виробу способом, зазначеним на його упаковці, і не перекривалися марками акцизного збору.  
108. Забороняється куріння тютюнових виробів на робочих місцях та в громадських місцях, за винятком спеціально для цього відведених місць.   -62- Поліщук М.Є.
Частину третю і четверту статті 12 об'єднати.  
Враховано   Забороняється куріння тютюнових виробів на робочих місцях та в громадських місцях, за винятком спеціально для цього відведених місць. Власник або уповноважені ним особи, чи орендарі відповідних споруд, окремих приміщень зобов'язані відвести спеціальні місця для куріння, обладнані витяжною вентиляцією, з метою забезпечення ізоляції тютюнового диму в межах цих споруд і приміщень, а також розмістити наочну інформацію про розташування таких місць та про шкідливість для здоров'я людини куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання.  
109. З метою запобігання вживання тютюнових виробів спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, освіти і науки, сім'ї, дітей та молоді, культури і мистецтв, захисту прав споживачів та Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, в межах їх повноважень зобов'язані не рідше одного разу в квартал забезпечувати розміщення у друкованих засобах масової інформації, на телебаченні і радіо соціальної реклами про шкідливість вживання тютюнових виробів для здоров'я людини, шкідливий вплив на її здоров'я речовин, що виділяються з тютюновим димом при їх курінні, і насамперед, для дітей та молоді, і пропагувати здоровий спосіб життя.   -63- Цушко В.П.
Частини першу та третю статті 14 виключити.  
Відхилено   З метою запобігання вживання тютюнових виробів спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, освіти і науки, сім'ї, дітей та молоді, культури і мистецтв, технічного регулювання та споживчої політики і Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, в межах їх повноважень зобов'язані не рідше одного разу в квартал забезпечувати розміщення у друкованих засобах масової інформації, на телебаченні і радіо соціальної реклами, інших інформаційних матеріалів про шкідливість вживання тютюнових виробів для здоров'я людини, шкідливий вплив на її здоров'я речовин, що виділяються з тютюновим димом при їх курінні, і насамперед, для дітей та молоді, і пропагувати здоровий спосіб життя.  
110. пропагувати медичні знання з питань профілактики захворювань, пов'язаних з вживанням тютюнових виробів і запобігати їх вживанню серед населення, і насамперед, серед дітей та молоді;      пропагувати медичні знання з питань профілактики захворювань, пов'язаних з вживанням тютюнових виробів і запобігати їх вживанню серед населення, і насамперед, серед дітей та молоді;  
111. надавати практичні поради щодо здорового способу життя та рекомендувати не починати курити чи іншим способом вживати тютюнові вироби або припинити їх вживання,      надавати практичні поради щодо здорового способу життя та рекомендувати не починати курити чи іншим способом вживати тютюнові вироби або припинити їх вживання,  
112. роз'яснювати наслідки для здоров'я людини куріння, у тому числі пасивного куріння дітей, чиї батьки курять;   -64- Поліщук М.Є.
Абзац четвертий частини другої статті 15 викласти в такій редакції: "роз'яснювати про шкідливі наслідки для здоров'я людини куріння тютюнових виробів, впливу тютюнового диму;".  
Враховано   роз'яснювати про шкідливі наслідки для здоров'я людини куріння тютюнових виробів, впливу тютюнового диму;  
113. надавати особам, які бажають позбутися шкідливої для здоров'я звички курити чи іншим способом вживати тютюнові вироби, відповідну медичну допомогу.   -65- Поліщук М.Є.
Частини другу та третю статті 15 викласти в редакції: "надавати особам, які бажають позбутися залежності від вживання тютюнових виробів і шкідливої для здоров'я звички курити тютюнові вироби чи іншим способом їх вживати, відповідну лікувально-профілактичну допомогу"; "Заклади охорони здоров'я усіх форм власності зобов'язані в приміщенні, де вони обслуговують громадян, розміщувати наочну інформацію про шкідливі наслідки для здоров'я людини куріння тютюнових виробів, впливу тютюнового диму, практичні поради щодо здорового способу життя, рекомендації щодо відмови від куріння чи іншого способу вживання тютюнових виробів".  
Враховано   надавати особам, які бажають позбутися залежності від вживання тютюнових виробів і шкідливої для здоров'я звички курити тютюнові вироби чи іншим способом їх вживати, відповідну лікувально-профілактичну допомогу.  
114. Заклади охорони здоров'я усіх форм власності зобов'язані в приміщенні, де вони обслуговують громадян, розміщувати інформацію про шкідливість вживання тютюнових виробів, практичні поради щодо здорового способу життя, рекомендації щодо відмови від куріння чи іншого способу вживання тютюнових виробів, роз'яснення про шкідливі наслідки куріння, у тому числі пасивного, для здоров'я людини.      Заклади охорони здоров'я усіх форм власності зобов'язані в приміщенні, де вони обслуговують громадян, розміщувати наочну інформацію про шкідливі наслідки для здоров'я людини куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання, впливу тютюнового диму, практичні поради щодо здорового способу життя, рекомендації щодо відмови від куріння чи іншого способу вживання тютюнових виробів.  
115. Медичні працівники, які працюють у відповідних навчальних закладах, повинні сприяти впровадженню в життя навчальних програм з питань профілактики вживання тютюнових виробів.      Медичні працівники, які працюють у відповідних навчальних закладах, повинні сприяти впровадженню в життя навчальних програм з питань профілактики вживання тютюнових виробів.  
116. Санітарно-епідеміологічні служби та служби охорони здоров'я на місцях зобов'язані проводити роботу по роз'ясненню населенню шкідливих наслідків для здоров'я людини вживання тютюнових виробів, пропагувати здоровий спосіб життя. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення та спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань телебачення і радіомовлення та засоби масової інформації зобов'язані сприяти зазначеним службам у проведенні цієї роботи.   -66- Поліщук М.Є.
У частині четвертій статті 15 слова "на місцях" замінити словами "у відповідних регіонах".  
Враховано   Санітарно-епідеміологічні служби та служби охорони здоров'я зобов'язані проводити у відповідних регіонах роботу по роз'ясненню населенню шкідливих наслідків для здоров'я людини вживання тютюнових виробів, пропагувати здоровий спосіб життя. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення та спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань телебачення і радіомовлення та засоби масової інформації зобов'язані сприяти зазначеним службам у проведенні цієї роботи.  
117. Стаття 16. Обмеження реклами тютюнових виробів   -67- Цушко В.П.
Назву статті 16 викласти в редакції: "Рекламування тютюнових виробів".  
Враховано редакційно   Стаття 16. Обмеження реклами тютюнових виробів  
118. Реклама тютюнових виробів повинна містити об'єктивну інформацію про характеристики тютюнових виробів та не містити таких написів, як: "легкі", "ультра легкі" тощо, зображення символів чи інших знаків для товарів і послуг, що можуть ввести в оману, що даний тютюновий виріб є менш шкідливим, ніж інші, або створювати неправильне уявлення про їх вплив на здоров'я людини. Законом України "Про рекламу" встановлюються інші обмеження реклами тютюнових виробів.   -68- Поліщук М.Є.
У першому реченні статті 16 слова "такі характеристики як: "легкі", "ультра легкі" тощо" перенести в кінець цього речення, після слова "знаків" доповнити словами "позначень, у тому числі торговельних марок".  
Враховано   Реклама тютюнових виробів повинна містити об'єктивну інформацію про характеристики тютюнових виробів і не містити зображення символів чи інших знаків, позначень, у тому числі торговельних марок, що можуть ввести в оману, що даний тютюновий виріб є менш шкідливим, ніж інші, або створювати неправильне уявлення про їх вплив на здоров'я людини, у тому числі включати такі характеристики як: "легкі", "ультра легкі" тощо. Законом України "Про рекламу" встановлюються інші обмеження реклами тютюнових виробів.  
119. Для забезпечення реалізації основних напрямків державної політики, спрямованої на охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в сфері охорони здоров'я проводиться моніторинг ефективності вжитих заходів, що передбачає:      Для забезпечення реалізації основних напрямків державної політики, спрямованої на охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в сфері охорони здоров'я проводиться моніторинг ефективності вжитих заходів, що передбачає:  
120. спостереження за поліпшенням здоров'я населення у зв'язку з проведеними заходами, спрямованими на обмеження вживання тютюнових виробів і попередження початку їх вживання серед дітей та молоді;      спостереження за поліпшенням здоров'я населення у зв'язку з проведеними заходами, спрямованими на обмеження вживання тютюнових виробів і попередження початку їх вживання серед дітей та молоді;  
121. визначення груп ризику серед населення, які вживають тютюнові вироби і потребують надання лікувально-профілактичної допомоги;      визначення груп ризику серед населення, які вживають тютюнові вироби і потребують надання лікувально-профілактичної допомоги;  
122. застосування дієвих механізмів підтримки тих, хто кинув шкідливу для здоров'я звичку курити чи іншим способом вживати тютюнові вироби.      застосування дієвих механізмів підтримки тих, хто кинув шкідливу для здоров'я звичку курити чи іншим способом вживати тютюнові вироби.  
123. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в сфері охорони здоров'я зобов'язаний щорічно публікувати результати моніторингу в державних засобах масової інформації.      Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в сфері охорони здоров'я зобов'язаний щорічно публікувати результати моніторингу в державних засобах масової інформації.  
124. Стаття 18. Міжнародне співробітництво   -69- Заєць І.О.
Статтю 18 виключити.  
Відхилено   Стаття 18. Міжнародне співробітництво  
125. Україна бере участь у міжнародному співробітництві з відповідними міжнародними організаціями з питань контролю та протидії незаконному обігу тютюнових виробів для вжиття спільних заходів щодо запобігання поширенню вживання тютюнових виробів та боротьби з курінням, гармонізації національних державних стандартів з міжнародними стандартами, які визначають вимоги до безпеки тютюнових виробів. З цією метою здійснюється обмін інформацією, прогресивними технологіями, професійна та наукова співпраця відповідних органів і організацій.   -70- Цушко В.П.
У частині першій статті 18 слова "державних стандартів" замінити словами "національних стандартів"  
Враховано редакційно   Україна бере участь у міжнародному співробітництві з відповідними міжнародними організаціями з питань контролю та протидії протиправному обігу тютюнових виробів для вжиття спільних заходів щодо запобігання поширенню вживання тютюнових виробів та боротьби з курінням, гармонізації національних державних стандартів з міжнародними стандартами, які визначають вимоги до безпеки тютюнових виробів. З цією метою здійснюється обмін інформацією, прогресивними технологіями, професійна та наукова співпраця відповідних органів і організацій.  
126. Держава підтримує усі форми міжнародного співробітництва щодо запобігання поширеності вживання тютюнових виробів, що не суперечать законодавству України.      Держава підтримує усі форми міжнародного співробітництва щодо запобігання поширеності вживання тютюнових виробів, що не суперечать законодавству України.  
127. Стаття 19. Органи державного контролю за дотриманням положень цього Закону      Стаття 19. Органи державного контролю за дотриманням положень цього Закону  
128. Державний контроль за дотриманням положень цього Закону здійснюють відповідні спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади в межах повноважень, визначених законом.      Державний контроль за дотриманням положень цього Закону здійснюють відповідні спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади в межах повноважень, визначених законом.  
129. Стаття 20. Відповідальність за порушення законодавства про охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів   -71- Цушко В.П.
Назву статті 20 викласти в редакції: "Відповідальність за порушення норм цього Закону".  
Враховано редакційно   Стаття 20. Відповідальність за порушення законодавства про охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів  
130. Особи, винні у порушенні законодавства про охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів, несуть відповідальність згідно з законом.   -72- Цушко В.П.
Частину першу статті 20 викласти в редакції: "За порушення норм цього Закону щодо виробництва і торгівлі тютюновими виробами посадові особи і громадяни притягуються до відповідальності згідно з законами України".  
Враховано редакційно   Особи, винні у порушенні законодавства про охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів, несуть відповідальність згідно з законом.  
131. Відповідальність за порушення законодавства про охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів несуть суб'єкти підприємницької діяльності у вигляді штрафів у разі:   -73- Поліщук М.Є.
Зміст частини другої статті 20 викласти в редакції: "За порушення норм цього Закону орган з питань технічного регулювання та споживчої політики застосовує фінансові санкції до суб'єктів господарювання у разі:".  
Враховано   За порушення норм цього Закону орган з питань технічного регулювання та споживчої політики застосовує фінансові санкції до суб'єктів господарювання у разі:  
132. реалізації тютюнових виробів без встановлених законом медичних попереджень споживачів тютюнових виробів, - 850 гривень,   -74- Поліщук М.Є.
Абзаци третій та четвертий частини другої статті 20 викласти в редакції: "роздрібної реалізації тютюнових виробів без медичних попереджень споживачів тютюнових виробів - від п'ятдесяти гривень до десяти тисяч гривень; роздрібної реалізації тютюнових виробів, у яких вміст шкідливих речовин перевищує встановлені цим Законом допустимі рівні, - від ста гривень до двадцяти тисяч гривень; оптової реалізації тютюнових виробів на території України без медичних попереджень споживачів тютюнових виробів - від п'ятсот гривень до десяти тисяч гривень; оптової реалізації тютюнових виробів на території України, у яких вміст шкідливих речовин перевищує встановлені цим Законом допустимі рівні, - від тисячі гривень до двадцяти тисяч гривень; виробництва та введення в обіг на території України тютюнових виробів без медичних попереджень споживачів тютюнових виробів - від п'яти тисяч гривень до п'ятдесяти тисяч гривень; виробництва та введення в обіг на території України тютюнових виробів, у яких вміст шкідливих речовин перевищує встановлені цим Законом допустимі рівні, - від п'яти тисяч гривень до п'ятдесяти тисяч гривень. Штрафи, передбачені цією статтею застосовуються у разі, якщо більший розмір штрафу за такі правопорушення не встановлений законом. Рішення органу з питань технічного регулювання та споживчої політики може бути оскаржено до суду. Фінансові санкції, накладені органом з питань технічного регулювання та споживчої політики, стягуються у встановленому законом порядку. Фінансові санкції, передбачені частиною другою цієї статті накладаються керівником, заступниками керівника органу з питань технічного регулювання та споживчої політики, керівником чи заступниками керівника органу з питань технічного регулювання та споживчої політики Ради міністрів Автономної Республіки Крим, керівником органу з питань технічного регулювання та споживчої політики обласних, Київської та Севастопольської міських, керівником органу захисту прав споживачів місцевого самоврядування після розгляду матеріалів, які засвідчують факт порушення. Про вчинення правопорушення, зазначеного у частині другій цієї статті, уповноваженою особою органу з питань технічного регулювання та споживчої політики складається акт, який разом з письмовим поясненням керівника відповідного суб'єкта господарювання та документами, що стосуються справи, протягом трьох днів надсилаються посадовій особі, яка має право накладати фінансові санкції. Рішення про накладення фінансових санкцій приймається протягом 10 днів після отримання документів, зазначених у частині сьомій цієї статті. Рішення про накладення фінансових санкцій оформляється постановою, що надсилається суб'єкту господарювання, на якого накладено фінансові санкції, та банківській установі, в якій відкрито поточний рахунок цієї юридичної особи. Накладення фінансових санкцій не звільняє осіб, винних у порушенні цього Закону, від дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правої або кримінальної відповідальності встановленої законами України".  
Враховано   роздрібної реалізації тютюнових виробів без медичних попереджень споживачів тютюнових виробів - від п'ятдесяти гривень до десяти тисяч гривень;  
133. реалізації тютюнових виробів, у яких вміст шкідливих речовин перевищує встановлені цим Законом допустимі рівні, - 2 250 гривень.      роздрібної реалізації тютюнових виробів, у яких вміст шкідливих речовин перевищує встановлені цим Законом допустимі рівні, - від ста гривень до двадцяти тисяч гривень; оптової реалізації тютюнових виробів на території України без медичних попереджень споживачів тютюнових виробів - від п'ятсот гривень до десяти тисяч гривень; оптової реалізації тютюнових виробів на території України, у яких вміст шкідливих речовин перевищує встановлені цим Законом допустимі рівні, - від тисячі гривень до двадцяти тисяч гривень; виробництва та введення в обіг на території України тютюнових виробів без медичних попереджень споживачів тютюнових виробів - від двох тисяч гривень до двадцяти тисяч гривень; виробництва та введення в обіг на території України тютюнових виробів, у яких вміст шкідливих речовин перевищує встановлені цим Законом допустимі рівні, - від п'яти тисяч гривень до п'ятдесяти тисяч гривень. Штрафи, передбачені цією статтею застосовуються у разі, якщо більший розмір штрафу за такі правопорушення не встановлений законом. Рішення органу з питань технічного регулювання та споживчої політики може бути оскаржено до суду.  
134. Накладення штрафів здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в сфері охорони здоров'я в порядку, встановленому законом.      Фінансові санкції, накладені органом з питань технічного регулювання та споживчої політики, стягуються у встановленому законом порядку. Фінансові санкції, передбачені частиною другою цієї статті накладаються керівником, заступниками керівника органу з питань технічного регулювання та споживчої політики, керівником чи заступниками керівника органу з питань технічного регулювання та споживчої політики Ради міністрів Автономної Республіки Крим, керівником органу з питань технічного регулювання та споживчої політики обласних, Київської та Севастопольської міських, керівником органу захисту прав споживачів місцевого самоврядування після розгляду матеріалів, які засвідчують факт порушення.  
135. Посадові та інші особи притягаються до адміністративної відповідальності відповідно до закону у вигляді попередження чи штрафів у разі:      Про вчинення правопорушення, зазначеного у частині другій цієї статті, уповноваженою особою органу з питань технічного регулювання та споживчої політики складається акт, який разом з письмовим поясненням керівника відповідного суб'єкта господарювання та документами, що стосуються справи, протягом трьох днів надсилаються посадовій особі, яка має право накладати фінансові санкції.  
136. куріння у заборонених цим Законом громадських та робочих місцях;      Рішення про накладення фінансових санкцій приймається протягом 10 днів після отримання документів, зазначених у частині сьомій цієї статті. Рішення про накладення фінансових санкцій оформляється постановою, що надсилається суб'єкту господарювання, на якого накладено фінансові санкції, та банківській установі, в якій відкрито поточний рахунок цієї юридичної особи.  
137. випуск у продаж продукції з порушенням вимог щодо медичних попереджень споживачів тютюнових виробів.      Накладення фінансових санкцій не звільняє осіб, винних у порушенні цього Закону, від дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правої або кримінальної відповідальності встановленої законами України.  
138. 1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування, крім частини першої статті 11 та статті 12, які набирають чинності з 1 січня 2006 року.   -75- Поліщук М.Є.
Пункт 1 Прикінцевих положень викласти в редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування, крім абзацу третього частини другої статті 10, статті 12 та статті 20, які набирають чинності з 1 січня 2007 року.".  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування, крім абзаців третього та п'ятого частини другої статті 10, статті 12 та статті 20, які набирають чинності з 1 січня 2007 року.  
139. "Стаття 168-2. Випуск у продаж продукції з порушенням вимог щодо медичних попереджень споживачів тютюнових виробів      "Стаття 168-2. Випуск у продаж продукції з порушенням вимог щодо медичних попереджень споживачів тютюнових виробів  
140. Випуск у продаж продукції з порушенням вимог щодо медичних попереджень споживачів тютюнових виробів      Випуск у продаж продукції з порушенням вимог щодо медичних попереджень споживачів тютюнових виробів -  
141. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."      тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
142. "Стаття 175-1. Куріння у заборонених місцях      "Стаття 175-1. Куріння у заборонених місцях  
143. Куріння у місцях, де це заборонено законом, а також в інших місцях, визначених сільськими, селищними, міськими радами -   -76- Поліщук М.Є.
У абзаці сьомому і далі по тексту статті 21 слова "сільськими, селищними, міськими радами" замінити словами " рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради" у відповідних відмінках  
Враховано   Куріння у місцях, де це заборонено законом, а також в інших місцях, визначених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради -  
144. тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від 0,5 до одного неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.   -77- Поліщук М.Є.
Абзаци восьмий та десятий статті 21 викласти в редакції: "тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; "Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
Враховано   тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
145. Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";      Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
146. б) статтю 156 викласти в такій редакції:   -78- Заєць І.О.
Пункт б частини другої статті 21 виключити.  
Відхилено   б) статтю 156 викласти в такій редакції:  
147. "Стаття 156. Порушення правил торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами      "Стаття 156. Порушення правил торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами  
148. Роздрібна або оптова, включаючи імпорт або експорт, торгівля спиртом етиловим, коньячним або плодовим або роздрібна торгівля алкогольними напоями чи тютюновими виробами без наявності ліцензії або без марок акцизного збору чи з підробленими марками цього збору -      Роздрібна або оптова, включаючи імпорт або експорт, торгівля спиртом етиловим, коньячним або плодовим або роздрібна торгівля алкогольними напоями чи тютюновими виробами без наявності ліцензії або без марок акцизного збору чи з підробленими марками цього збору -  
149. тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі.      тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі.  
150. Порушення працівником підприємства, організації торгівлі або громадського харчування правил торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, а саме: торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами в приміщеннях або на територіях, заборонених законом, або в інших місцях, визначених сільськими, селищними, міськими радами як такі, де роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами заборонена, а так само торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами через торгові автомати чи неповнолітніми особами, а також продаж алкогольних напоїв або тютюнових виробів особі, яка не досягла 18 років, -      Порушення працівником підприємства (організації) торгівлі або громадського харчування правил торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, а саме: торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами в приміщеннях або на територіях, заборонених законом, або в інших місцях, визначених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради як такі, де роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами заборонена, а так само торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами через торгові автомати чи неповнолітніми особами, а також продаж алкогольних напоїв або тютюнових виробів особі, яка не досягла 18 років, -  
151. тягне за собою накладення штрафу від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.      тягне за собою накладення штрафу від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
152. Торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами з рук -      Торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами з рук -  
153. тягне за собою накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі.      тягне за собою накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі.  
154. Дії, передбачені частиною другою чи третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -      Дії, передбачені частиною другою чи третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -  
155. тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі або без такої".      тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі";  
156. в) у абзаці першому частини другої статей 110 і 115 та у абзаці першому частини третьої статей 117 і 119 слова і цифри "від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".      в) у абзаці другому частини другої статей 110 і 115 та у абзаці другому частини третьої статей 117 і 119 слова і цифри "від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами "від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
157. г) у статтях 218 і 219 цифри "179" замінити цифрами і словами "175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної місцевої ради), 179";   -79- Поліщук М.Є.
Пункт г) частини другої статті 21 викласти в редакції: "г) у статті 218: у частині першій слова і цифри "статтями 159" замінити словами і цифрами "статтею 159, статтею 175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтею"; у частині другій цифри "179" замінити словами і цифрами 175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтею 179"; г) у статті 219 цифри "179" замінити словами і цифрами "статтею 175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтею 179";  
Враховано   г) у статті 218: у частині першій слова і цифри "статтями 159" замінити словами і цифрами "статтею 159, статтею 175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтею"; у частині другій цифри "179" замінити словами і цифрами "статтею 175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтею 179"; г) у статті 219 цифри "179" замінити словами і цифрами "статтею 175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтею 179";  
158. г) у статті 221 слова і цифри "частинами першою і третьою статті 156" замінити словами і цифрами "частинами першою, третьою і четвертою статті 156".      д) у статті 221 слова і цифри "частинами першою і третьою статті 156" замінити словами і цифрами "частинами першою, третьою і четвертою статті 156";  
159. д) у статті 222:      е) у статті 222:  
160. у частині першій цифри "176" замінити цифрами і словами " 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної місцевої ради), 176";      у частині першій цифри "176" замінити словами і цифрами "статтею 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтями 176";  
161. у пункті 1 частини другої: в абзаці першому цифри "176" замінити цифрами і словами "175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної місцевої ради), 176"; в абзаці третьому слово і цифри "статями 176" замінити цифрами і словами "статтею 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної      в абзацах першому та третьому пункту 1 частини другої :слово і цифри "статтями 176" замінити словами і цифрами "статтею 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтями 176";  
162. е) у частині першій статті 244-4 цифри "170" замінити цифрами "168-2, 170";      є) у частині першій статті 244-4 цифри "170" замінити словами і цифрами "стаття 168-2, стаття 170";  
163. є) у статті 255:      ж) у статті 255:  
164. у частині першій:      у частині першій:  
165. у абзаці другому пункту 1 цифри "176" замінити цифрами і словами "175-1 (про порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної місцевої ради), 176";      у абзаці другому пункту 1 цифри "176" замінити словами і цифрами "стаття 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статті 176";  
166. у пункті 2 цифри "183" замінити цифрами і словами "175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної місцевої ради), 183";      у пункті 2 цифри "183" замінити словами і цифрами "стаття 175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статті 183";  
167. у абзаці другому пункту 9 цифри "179" замінити цифрами і словами "175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної місцевої ради),179".      абзац другий пункту 9 після цифр "160" доповнити цифрами "175-1";  
168. ж) у частині першій статті 294 слова і цифри "частинами першою і третьою статті 156" замінити словами і цифрами "частинами першою, третьою і четвертою статті 156".      з) у частині першій статті 294 слова і цифри "частинами першою і третьою статті 156" замінити словами і цифрами "частинами першою, третьою і четвертою статті 156".  
169. 2) У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345; 1997 р., № 45, ст. 286; 1998 р., № 26, ст. 168; 2000 р., № 30, ст. 240; 2001 р., № 11, ст. 45; 2002 р., № 26, ст. 175, № 50, ст. 365; 2003 р., № 33-34, ст. 267):   -80- Заєць І.О.
Пункт другий частини другої статті 21 викласти в редакції: "Визнати такими, що втратили чинність: абзаци восьмий та дев'ятий частини третьої статті 11 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (№ 481/95-ВР). Статті 15 -1, 15-2 та 15-3 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (№ 481/95-ВР)".  
Враховано частково   2) У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345; 1997 р., № 45, ст. 286; 1998 р., № 26, ст. 168; 2000 р., № 30, ст. 240; 2001 р., № 11, ст. 45; 2002 р., № 26, ст. 175):  
170. абзац сьомий статті 1 викласти в такій редакції:      а) абзац сьомий статті 1 викласти в такій редакції:  
171. "тютюнові вироби - сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби, що повністю або частково виготовлені з тютюну чи його замінників, які внаслідок їх вживання шкідливо впливають на здоров'я людини";      "тютюнові вироби - сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників";  
172. у частині третій статті 11:      б) абзаци восьмий та дев'ятий частини третьої статті 11викласти в такій редакції:  
173. "відомості щодо вмісту смоли, нікотину, що входять до складу тютюнових виробів і виділяються з тютюновим димом при їх курінні, які наносяться на одну з бокових сторін кожної упаковки тютюнових виробів і займають не менше 30 відсотків її площі;      "відомості щодо вмісту смоли, нікотину, що входять до складу тютюнових виробів і виділяються з тютюновим димом при їх курінні, які наносяться на зовнішню поверхню однієї з менших сторін упаковки тютюнових виробів і займають не менше 30 відсотків площі цієї сторони;  
174. текст основного медичного попередження споживачів тютюнових виробів такого змісту: "Куріння викликає захворювання на рак" та тексти шести додаткових медичних попереджень про шкоду, яку наносить здоров'ю куріння тютюнових виробів, з переліку таких попереджень, затвердженого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в сфері охорони здоров'я, ці медичні попередження повинні займати не менше 30 відсотків площі поверхні кожної більшої сторони упаковки тютюнових виробів. Тексти медичних попереджень. Тексти медичних попереджень споживачів тютюнових виробів, повинні бути: чіткими і розбірливими; надрукованими в чорній рамці напівжирним шрифтом чорного кольору на білому фоні так, щоб не можна було їх усунути (ліквідувати); розміщеними на упаковці так, щоб забезпечити їх цілісність при відкриванні тютюнового виробу і не перекривалися марками акцизного збору".      текст основного медичного попередження споживачів тютюнових виробів такого змісту: "Куріння викликає захворювання на рак" та тексти шести додаткових медичних попереджень про шкоду, яку наносить здоров'ю людини куріння тютюнових виробів, у тому числі пасивне, з переліку таких попереджень, затвердженого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в сфері охорони здоров'я, ці медичні попередження повинні займати не менше 30 відсотків площі зовнішньої поверхні кожної більшої сторони упаковки тютюнових виробів. Тексти медичних попереджень споживачів тютюнових виробів, повинні бути чіткими, надрукованими напівжирним шрифтом чорного кольору на білому фоні, розміщеними на упаковці таким чином, щоб забезпечити їх цілісність при відкриванні тютюнового виробу способом, зазначеним на його упаковці, і не перекривалися марками акцизного збору".  
175. 3) Частину першу статті 22 Закону України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62)доповнити новим абзацом першим такого змісту:      3) Частину першу статті 22 Закону України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62)доповнити новим абзацом першим такого змісту:  
176. "Реклама тютюнових виробів повинна містити об'єктивну інформацію про характеристики тютюнових виробів та не містити написів таких як; "легкі", "ультра легкі" тощо, зображення символів чи інших знаків для товарів і послуг, що можуть ввести в оману, що даний тютюновий виріб є менш шкідливим, ніж інші, або створювати неправильне уявлення про їх вплив на здоров'я людини".      "1. Реклама тютюнових виробів повинна містити об'єктивну інформацію про характеристики тютюнових виробів і не містити зображення символів чи інших знаків, позначень, у тому числі торговельних марок, що можуть ввести в оману, що даний тютюновий виріб є менш шкідливим, ніж інші, або створювати неправильне уявлення про їх вплив на здоров'я людини, у тому числі включати такі характеристики як: "легкі", "ультра легкі" тощо".  
177. У зв'язку із цим абзац перший вважати абзацом другим.      У зв'язку із цим абзац перший вважати абзацом другим.  
178. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з ним;      привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;  
179. забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з цим Законом".      забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з цим Законом.