Кількість абзаців - 39 Таблиця поправок


Про джерела фінансування соціальних виплат та пов'язаних з ними адміністративних витрат (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про джерела фінансування соціальних виплат та пов'язаних з ними адміністративних витрат   -1- Надрага В.І.
назву законопроекту викласти у такій редакції: "Про деякі питання фінансування соціальних виплат та пов'язаних з ними адміністративних витрат"  
Враховано   Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про деякі питання фінансування соціальних виплат та пов'язаних з ними адміністративних витрат  
1. З метою завершення розмежування джерел фінансування деяких видів соціальних виплат, звільнення Пенсійного фонду від невластивих йому витрат Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      З метою завершення розмежування джерел фінансування деяких видів соціальних виплат, звільнення Пенсійного фонду від невластивих йому витрат Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. І. Установити, що фінансування витрат на виплату та доставку соціальних виплат здійснюється з таких джерел:   -2- Надрага В.І.
Статтю І виключити як таку, що втратила актуальність  
Враховано    
3. 1. За рахунок коштів Пенсійного фонду фінансуються:       
4. 1) трудові пенсії, що призначаються за нормами Закону України "Про пенсійне забезпечення", в тому числі пенсії, призначені відповідно до частини третьої статті 53 Закону України "Про пенсійне забезпечення" в частині, що не перевищує розміру пенсії за вислугу років, обчисленій відповідно до частини першої та другої статті 53 зазначеного Закону, та допомога на поховання цих пенсіонерів;       
5. 2) пенсії, що призначаються відповідно до Митного кодексу України, Законів України "Про статус народного депутата України", "Про статус суддів", "Про судову експертизу", "Про Національний банк України", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", Положення "Про помічника-консультанта народного депутата України, в частині, що не перевищує розміру трудової пенсії за віком, на яку має право особа відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення";       
6. 2. За рахунок коштів Державного бюджету України фінансуються:       
7. 1) пенсії, що призначаються відповідно до Митного кодексу України, Законів України "Про статус народного депутата України", "Про статус суддів", "Про судову експертизу", "Про Національний банк України", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", Положення "Про помічника-консультанта народного депутата України", в частині, що перевищує розмір трудової пенсії за віком, на яку має право особа відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення";       
8. 2) допомога на поховання пенсіонерів, які отримували пенсію згідно із Митним кодексом України, Законами України "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про дипломатичну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про статус суддів", "Про судову експертизу", "Про Національний банк України", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", Положенням "Про помічника-консультанта народного депутата України;       
9. 3) пенсії, призначені особам, яким надано статус біженця в Україні відповідно до Закону України "Про біженців", та допомога на поховання цих пенсіонерів;       
10. 4) пенсії за віком інвалідам по зору І групи, особам, хворим на гіпофізарний нанізм і диспропорційним карликам, що призначаються відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення", до досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 12 зазначеного Закону, та допомога на поховання цих пенсіонерів;       
11. 5) щомісячні компенсаційні виплати непрацюючим працездатним особам, які доглядають за інвалідом І групи або престарілим, який досяг 80-річного віку;       
12. 6) соціальні пенсії, що призначаються відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення", та допомога на поховання пенсіонерів, що отримували зазначений вид пенсії;       
13. 7) пенсії, призначені особам передпенсійного віку, трудовий договір з якими було розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в зв'язку із виявленою невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров'я відповідно до Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" до досягнення загальновстановленого пенсійного віку та допомога на поховання цих пенсіонерів у разі смерті до набуття права на отримання трудової пенсії відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення";       
14. 8) пенсії за віком, багатодітним матерям та матерям інвалідів з дитинства, до досягнення ними встановленого Законом України "Про пенсійне забезпечення" пенсійного віку та допомога на їх поховання у разі смерті до набуття права на отримання трудової пенсії відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення";       
15. 9) пенсії за віком призначені інвалідам, учасникам війни, сім`ям загиблих (померлих) військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ відповідно до статті 16 Закону України "Про пенсійне забезпечення" до досягнення ними пенсійного віку, передбаченого статтею 12 зазначеного закону, та допомога на поховання цих пенсіонерів;       
16. 10) надбавки до пенсії, призначені згідно із Законом України "Про донорство крові та її компонентів";       
17. 11) підвищення до пенсії громадянам, які необгрунтовано зазнали політичних репресій і згодом були реабілітовані, та членам їх сімей, які були примусово переселені, призначені відповідно до підпункту "г" статті 77 Закону України "Про пенсійне забезпечення";       
18. 12) надбавки до пенсій, призначені згідно із Законом України "Про статус гірських населених пунктів в Україні";       
19. 13) надбавки до пенсій, призначені відповідно до пунктів "а" та "б" статті 21 та статті 33 Закону України "Про пенсійне забезпечення";       
20. ІІ. Внести зміни до таких законодавчих актів:   -3- Надрага В.І.
Статтю ІІ вважати статтею І  
Враховано редакційно   І.Внести зміни до таких законів України:  
21. 1. Частину першу статті 8 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 3, ст. 10; 1993 р., № 29, ст. 303; 2001 р., № 44, ст. 228) викласти у такій редакції:   -4- Надрага В.І.
Пункт 1 другого розділу проекту виключити  
Враховано    
22. "Виплата трудових та соціальних пенсій, надбавок та інших соціальних виплат до пенсій здійснюється за рахунок коштів Пенсійного фонду України, Державного бюджету України та Фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування в порядку, визначеному законодавством";      1.Частину одинадцяту статті 50-1 Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793; 1993 р., № 50, ст. 474; 2001 р., № 44, ст. 233; 2002р., №17, ст..125) викласти в такій редакції: "Пенсії за вислугу років відповідно до цієї статті призначаються органами Пенсійного фонду України і виплачуються в частині, що не перевищує розміру пенсії із солідарної системи, що призначається відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", за рахунок коштів Пенсійного фонду України. Частина пенсії, що перевищує цей розмір, виплачується за рахунок коштів Державного бюджету України".  
23. 2. Частину першу статті 37 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490; 1995 р., № 34, ст. 268) викласти в такій редакції:      2. У статті 37 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490; 1995 р., № 34, ст. 268; 2003 р., №14, ст..97):  
24. "Пенсія державним службовцям в частині, що не перевищує розміру трудової пенсії за віком, на яку має право особа відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення", виплачуються за рахунок коштів Пенсійного фонду України. Частина пенсії, що перевищує цей розмір, виплачується за рахунок коштів Державного бюджету України".   -5- Надрага В.І.
У частині другій статті ІІ слова "трудової пенсії за віком, на яку має право особа відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами "пенсії із солідарної системи, що призначається відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"  
Враховано   частину першу виключити; доповнити після частини другої новою частиною такого змісту: "Пенсія державним службовцям в частині, що не перевищує розміру пенсії із солідарної системи, що призначається відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", виплачуються за рахунок коштів Пенсійного фонду України. Частина пенсії, що перевищує цей розмір, виплачується за рахунок коштів Державного бюджету України". У зв'язку з цим частини третю - шосту вважати відповідно частинами четвертою - сьомою  
25. 3. Частину одинадцяту статті 50-1 Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793; 1993 р., № 50, ст. 474; 2001 р., № 44, ст. 233) викласти в такій редакції:   -6- Надрага В.І.
Пункт 3 другого розділу проекту вважати пунктом 1.  
Враховано    
26. "Пенсії за вислугу років відповідно до цієї статті в частині, що не перевищує розміру трудової пенсії за віком, на яку має право особа відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення", виплачуються за рахунок коштів Пенсійного фонду України. Частина пенсії, що перевищує цей розмір, виплачується за рахунок коштів Державного бюджету України".   -7- Надрага В.І.
У частині третій статті ІІ слова "трудової пенсії за віком, на яку має право особа відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами "пенсії із солідарної системи, що призначається відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"  
Враховано    
27. 4. Частину сьому статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175) викласти у такій редакції:   -8- Надрага В.І.
У частині четвертій розділу ІІ слова "трудової пенсії за віком, на яку має право особа відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами "пенсії із солідарної системи, що призначається відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"  
Враховано редакційно   3. Друге речення частини сьомої статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175; 2004р., №10, ст..104) викласти у такій редакції:  
28. "Пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється у порядку, визначеному законодавством України про державну службу. Пенсія в частині, що не перевищує розміру трудової пенсії за віком, на яку має право особа відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення", виплачується за рахунок коштів Пенсійного фонду України. Частина пенсії, що перевищує цей розмір, виплачується за рахунок коштів Державного бюджету України"      " Пенсія в частині, що не перевищує розміру пенсії із солідарної системи, що призначається відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", виплачується за рахунок коштів Пенсійного фонду України."  
29. 5. У частині першій статті 40 Закону України "Про дипломатичну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 5, ст. 29) слова "виплачується відповідно до Закону України "Про державну службу" за рахунок коштів Державного бюджету України" замінити словами "призначаються відповідно до Закону України "Про державну службу" та виплачуються в частині, що не перевищує розміру трудової пенсії за віком, на яку має право особа відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення", за рахунок коштів Пенсійного фонду України. Частина пенсії, що перевищує цей розмір, виплачується за рахунок коштів Державного бюджету України".   -9- Надрага В.І.
У частині п'ятій розділу ІІ слова "трудової пенсії за віком, на яку має право особа відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами "пенсії із солідарної системи, що призначається відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"  
Враховано редакційно   4. Частину першу статті 40 Закону України "Про дипломатичну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 5, ст. 29) викласти в такій редакції: "Пенсія працівникам дипломатичної служби призначається відповідно до Закону України "Про державну службу" та виплачується в частині, що не перевищує розміру пенсії із солідарної системи, що призначається відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", за рахунок коштів Пенсійного фонду України. Частина пенсії, що перевищує цей розмір, виплачується за рахунок коштів Державного бюджету України".  
30. ІІІ. Прикінцеві положення.   -10- Надрага В.І.
Розділ ІІІ вважати розділом ІІ  
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення.  
31. 1. Цей закон набирає чинності з дня опублікування.   -11- Бондар В.Н.
Слабенко С.І.
Пункт перший прикінцевих положень викласти в такій редакції: Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року"  
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
32. 2. Установити, що фінансування соціальних виплат, які встановлюються нормативно - правовими актами Кабінету Міністрів України, а також пов`язаних з ними адміністративних витрат здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.      2. Установити, що фінансування соціальних виплат, які встановлюються нормативно - правовими актами Кабінету Міністрів України, а також пов`язаних з ними адміністративних витрат здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.  
33. 3. Установити, що починаючи з 2003 року фінансування витрат на утримання Пенсійного фонду та його органів у частині витрат, пов'язаних із збором, обліком обов'язкових платежів до Пенсійного фонду, призначення та здійснення виплат, зазначених у пункті 1 статті 1 цього Закону, здійснюється з коштів Пенсійного фонду. Фінансування зазначених витрат, пов'язаних із здійсненням виплат, зазначених у пункті 2 статті 1 цього Закону, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.   -12- Надрага В.І.
Частину третю розділу ІІІ викласти у такій редакції: "Установити, що починаючи з 2005 року фінансування витрат на утримання Пенсійного фонду України та його органів, пов'язаних із проведенням виплат та наданням соціальних послуг, які відповідно до законів фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, здійснюється з Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".  
Враховано частково   3. Установити, що починаючи з 2005 року фінансування витрат Пенсійного фонду України та його органів, пов'язаних із проведенням виплат та наданням соціальних послуг, які відповідно до законів фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, здійснюється з Державного бюджету України  
    -13- Бондар В.Н.
Слабенко С.І.
У першому реченні пункту З статті ІІІ цифру "2003", замінити цифрою "2005"  
Враховано    
34. 4. Установити, що законодавчі та інші нормативно - правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.   -14- Надрага В.І.
Пункт 4 розділу третього проекту виключити.  
Враховано    
35. 5. Кабінету Міністрів України:      4. Кабінету Міністрів України:  
36. у місячний термін з дня опублікування Закону подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів, що випливають із цього Закону;   -15- Бондар В.Н.
Слабенко С.І.
Абзац другий пункту п'ятого прикінцевих положень слово "місячний" замінити на "трьохмісячний  
Враховано   у трьохмісячний термін з дня опублікування цього Закону подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів, що випливають із цього Закону;  
37. протягом двох тижнів після дня опублікування прийняти рішення, спрямовані на реалізацію цього Закону, та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;      протягом двох тижнів після дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
38. забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з цим законом.      забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з цим Законом.