Кількість абзаців - 2887 Таблиця поправок


Про Державний бюджет України на 2005 рік (Перше читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про Державний бюджет України на 2005 рік       
1. І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   -1- Баранівський О.П.
Ліквідувати розподіл Державного та місцевих бюджетів на загальний та спеціальний фонд. Формувати дохідну та видаткову частину в єдиний загальний фонд. У зв'язку з цим суттєво переробити проект в частині вилучення з нього статей та положень, що стосуються акумуляції та витрачання коштів зі спеціального фонду. Крім цього, припинити спрямування коштів на видачу різноманітних довідок органами державної влади на окремі рахунки цих органів. У зв'язку з чим призупинити дію окремих норм Бюджетного кодексу України  
Немає висновку    
2. Стаття 1. Установити доходи Державного бюджету України на 2005 рік у сумі 87.796.670, 4 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 65.259.775, 6 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 22.536.894, 8 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону.   -2- Збільшити всього на 2.751.871, 0 тис.грн. в тому числі: загальний фонд на 2.186.699, 0 тис.грн. та спеціальний фонд на 565.172, тис.грн.  Немає висновку    
    -3- Порошенко П.О.
Король В.М.
Доходна частина Державного бюджету України є заниженою на 15.429.780 тис.грн. (з урахуванням надходження коштів від приватизації державного майна в сумі 5.518.527 тис.грн.).  
Немає висновку    
3. Затвердити видатки Державного бюджету України на 2005 рік у сумі 92.659.685, 6 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 69.626.576, 5 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 23.033.109, 1 тис. гривень.       
4. Затвердити на 2005 рік:       
5. обсяги повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 2.501.351, 9 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 802.234, 2 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.699.117, 7 тис. гривень;       
6. обсяги надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 2.611.617, 7 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 707.649, 4 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.903.968, 3 тис. гривень.       
7. Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2005 рік у сумі 4.973.281 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 4.272.216, 1 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 701.064, 9 тис. гривень, згідно з додатком № 2 до цього Закону.   -4- Ющенко В.А.
Пинзеник В.М.
Терьохін С.А.
Встановити рівень дефіциту бюджету у розмірі надходжень від приватизації майна  
Немає висновку    
    -5- Гірник Є.О.
Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України у сумі 3,9 млрд. грн., тобто 1% ВВП.  
Немає висновку    
    -6- Порошенко П.О.
Король В.М.
З урахуванням запропонованого збільшення доходної частини загального фонду державного бюджету, а також обмеження видатків спеціального фонду на рівні надходжень цього фонду, затвердити Державний бюджет України на 2005 рік з профіцитом.  
Немає висновку    
8. Установити розмір оборотної касової готівки Державного бюджету України у сумі 1.250.000 тис. гривень.   -7- Асадчев В.М.
 
Немає висновку    
9. ІІ. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ   -8- Асадчев В.М.
Залучити до дохідної частини бюджету кошти від приватизації у сумі 3949660 тис.грн.  
Немає висновку    
    -9- Національний банк України
Окремою статтею законопроекту передбачити внесення змін до Закону України "Про єдиний митний тариф", виклавши пункт "в" ст.19 в такій редакції: "валюта України, іноземна валюта, банківські метали та цінні папери".  
Немає висновку    
10. Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2005 рік належать:   -10- Порошенко П.О.
Король В.М.
Надходження доходів спеціального фонду за рахунок загальнодержавних податків і зборів установлених пунктами 9, 10, 20, 25-27 статі 11 законопроекту включити до складу доходів загального фонду  
Немає висновку    
11. 1) податок з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу (в тому числі відрядженими до органів виконавчої влади та інших цивільних установ) у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, за рахунок відповідних бюджетних асигнувань установ, що утримуються із державного бюджету, які є джерелом доходів цих осіб;   -11- Розглянути доцільність зарахування податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, до місцевих бюджетів.  Немає висновку    
    -12- Сташевський С.Т.
Чорноволенко О.В.
Бондаренко В.Д.
Беспалий Б.Я.
Мокроусов А.О.
Лебедівський В.А.
Викласти пункт 1 статті 2 в наступній редакції: "1) податок з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу (в тому числі відрядженими до органів виконавчої влади та інших цивільних установ) у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, за рахунок відповідних бюджетних асигнувань установ, що утримуються із державного бюджету, які є джерелом доходів цих осіб, крім тих, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів відповідно до статті 67 цього Закону; "  
Немає висновку    
12. 2) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності та податкової заборгованості минулих років з податку на прибуток суб'єктів господарювання, основним видом діяльності яких є сільське господарство, мисливство та пов'язані з ним послуги, житлово-комунальних підприємств, підприємств НАК „Нафтогаз України" і паливно-енергетичного комплексу);   -13- Асадчев В.М.
Зняти диспозиції, пов'язані з взаємозаліком з НАК "Нафтогаз України".  
Немає висновку    
    -14- Викласти в такій редакції: "податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності".  Немає висновку    
13. 3) збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту (крім податкової заборгованості минулих років житлово-комунальних підприємств, підприємств НАК „Нафтогаз України" і паливно-енергетичного комплексу із збору за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту);   -15- Асадчев В.М.
Зняти диспозиції, пов'язані з взаємозаліком з НАК "Нафтогаз України".  
Немає висновку    
    -16- Викласти в такій редакції: "збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту; "  Немає висновку    
14. 4) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;       
15. 5) платежі за користування надрами загальнодержавного значення (крім 50 відсотків платежів за користування надрами для видобування корисних копалин, що сплачують підприємства, які здійснюють видобуток залізорудної сировини, відповідно до Закону України „Про особливості приватизації підприємств Державної акціонерної компанії „Укррудпром");   -17- Викласти в такій редакції: "платежі за користування надрами загальнодержавного значення"  Немає висновку    
16. 6) 25, 45 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України;       
17. 7) суми податку на додану вартість, які підлягають зарахуванню до доходів Державного бюджету України (крім податкової заборгованості минулих років з податку на додану вартість суб'єктів господарювання, основним видом діяльності яких є сільське господарство, мисливство та пов'язані з ним послуги, житлово-комунальних підприємств, підприємств НАК „Нафтогаз України" і паливно-енергетичного комплексу);   -18- Викласти в такій редакції: "суми податку на додану вартість, які підлягають зарахуванню до доходів Державного бюджету України"  Немає висновку    
18. 8) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, 80 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);   -19- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Кукоба А.Т.
Передбачити фінансування на виконання положень Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" в повному обсязі  
Немає висновку    
    -20- Асадчев В.М.
У пункті 8 текст "80 відсотків" замінити текстом "100 відсотків".  
Немає висновку    
    -21- Викласти в такій редакції: "акцизний збір із вироблених в Україні товарів; "  Немає висновку    
19. 9) акцизний збір з ввезених на територію України товарів (крім 80 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів);   -22- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Кукоба А.Т.
Передбачити фінансування на виконання положень Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" в повному обсязі  
Немає висновку    
    -23- Асадчев В.М.
У пункті 9 текст "80 відсотків" замінити текстом "100 відсотків".  
Немає висновку    
    -24- Викласти в такій редакції: "акцизний збір з ввезених на територію України товарів"  Немає висновку    
20. 10) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);   -25- Викласти в такій редакції: плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати за ліцензії, які відповідно до закону видаються Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади)  Немає висновку    
21. 11) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;   -26- Викласти в такій редакції: "отримані в установленому Кабінетом Міністрів України порядку кошти, за вчинення консульських дій на території України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України"  Немає висновку    
22. 12) ввізне мито (крім 80 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них);   -27- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Кукоба А.Т.
Передбачити фінансування на виконання положень Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" в повному обсязі  
Немає висновку    
    -28- Асадчев В.М.
У пункті 12 текст "80 відсотків" замінити текстом "100 відсотків".  
Немає висновку    
    -29- Викласти в такій редакції: "ввізне мито"  Немає висновку    
23. 13) рентна плата за нафту та природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Україні;       
24. 14) надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України;       
25. 15) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;       
26. 16) надходження від санкцій (штрафів, пені тощо), що застосовуються за рішеннями уповноважених посадових осіб Антимонопольного комітету України, інших органів виконавчої влади (крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад та утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями), а також за рішеннями судів, прийнятими за зверненнями Державної автомобільної інспекції України; штрафних санкцій, отриманих внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів угод з суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів державного бюджету;   -30- Сташевський С.Т.
Чорноволенко О.В.
Бондаренко В.Д.
Беспалий Б.Я.
Мокроусов А.О.
Лебедівський В.А.
Викласти пункт 16 статті 2 в наступній редакції: "16) надходження від санкцій (штрафів, пені тощо), що застосовуються за рішеннями уповноважених посадових осіб Антимонопольного комітету України, інших органів виконавчої влади (крім адміністративних рад та утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями), а також за рішеннями судів, прийнятими за зверненнями Державної автомобільної інспекції України, крім тих, які накладені працівниками підрозділів дорожньо-патрульної служби місцевих управлінь ДАІ; штрафних санкцій, отриманих внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів угод з суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів державного бюджету".  
Немає висновку    
27. 17) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних державному бюджету платежів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі;       
28. 18) дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності. Національній акціонерній компанії „Нафтогаз України" до 1 квітня 2005 року забезпечити перерахування до загального фонду Державного бюджету України заборгованості по сплаті дивідендів, нарахованих на державну частку акцій за період роботи Компанії у 2000-2002 роках, у сумі 102.000 тис. гривень;   -31- Добкін М.М.
Пункт 18 статті 2 викласти у наступній редакції: "18) дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності. Національній акціонерній компанії „Нафтогаз України" до 1 квітня 2005 року забезпечити перерахування до загального фонду Державного бюджету України заборгованості по сплаті дивідендів, нарахованих на державну частку акцій за період роботи Компанії у 2000-2002 роках, у сумі 102.000 тис. гривень, до 1 жовтня 2005 року забезпечити перерахування до загального фонду Державного бюджету України заборгованості по сплаті дивідендів, нарахованих на державну частку акцій за період роботи Компанії у 2003-2004 роках, у сумі 102.000 тис.грн."  
Немає висновку    
    -32- після слів "державній власності" доповнити словами такого змісту: "а також частина прибутку (доходу) не корпоратизованих державних та казенних підприємств, їх відокремлених підрозділів та створених ними дочірніх підприємств".  Немає висновку    
    -33- Викласти в такій редакції: "дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності. Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" до 15 січня 2005 року забезпечити перерахування до загального фонду Державного бюджету України всієї заборгованості по сплаті дивідендів, нарахованих на державну частку акцій за період роботи Компанії у 2000-2002 роках"  Немає висновку    
29. 19) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;       
30. 20) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;       
31. 21) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;   -34- Викласти в такій редакції: "50 відсотків портового (адміністративного) збору"  Немає висновку    
32. 22) відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах;       
33. 23) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в обсягах, визначених у додатку № 1 до цього Закону по загальному фонду бюджету;   -35- Лукашук О.Г.
вилучити  
Немає висновку    
34. 24) до розмежування земель державної та комунальної власності - 10 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності; після розмежування земель державної та комунальної власності - 100 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності;   -36- Пункт 24 статті 2 проекту викласти в наступній редакції: "24) 100 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності; ".  Немає висновку    
35. 25) рентна плата за транзитне транспортування природного газу;   -37- Порошенко П.О.
Король В.М.
Частина виручки від реалізації природного газу у 2000 році, що отримувалась як плата за транзит природного газу через територію України, яка передбачена законопроектом як надходження до спеціального фонду, включити до складу доходів загального фонду  
Немає висновку    
36. 26) рентна плата за транспортування нафти;       
37. 27) рентна плата за транзитне транспортування аміаку;       
38. 28) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;       
39. 29) надходження від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання;       
40. 30) плата за видачу, переоформлення, видачу дубліката, копії і продовження терміну дії ліцензій на провадження діяльності у сфері телекомунікацій;       
41. 31) 80 відсотків плати за виділення номерного ресурсу;   -38- Супрун Л.П.
Викласти в такій редакції: "100 відсотків плати за виділення номерного ресурсу"  
Немає висновку    
42. 32) плата за видачу, продовження, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом;       
43. 33) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України;   -39- Порошенко П.О.
Король В.М.
Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна утворених відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів, які передбачені законопроектом як надходження до спеціального фонду, включити до складу доходів загального фонду  
Немає висновку    
44. 34) 50 відсотків плати за оренду майна (крім військового майна і майна Національної академії наук України), що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок державного бюджету;   -40- Викласти в такій редакції: "100 відсотків плати за оренду майна, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок державного бюджету"  Немає висновку    
    -41- У пункті 34 статті 2 після слів "майна Національної академії наук України" записати ", галузевих академій наук України, та вищих і професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності".  Немає висновку    
45. 35) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв і тютюнових виробів;   -42- Сафіуллін Р.С.
Пункт 35 статті2 вилучити.  
Немає висновку    
46. 36) частина прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету;       
47. 37) плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення;       
48. 38) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;       
49. 39) митні збори;   -43- Пункт 39 статті 2 вилучити.  Немає висновку    
50. 40) надходження коштів від продажу на аукціонах спеціальних дозволів (ліцензій) на право користування надрами та від надання таких дозволів;       
51. 41) надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту Збройних Сил України в миротворчих операціях;   -44- Порошенко П.О.
Король В.М.
Надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту органів внутрішніх справ України в миротворчих операціях, які передбачені законопроектом як надходження до спеціального фонду, включити до складу доходів загального фонду  
Немає висновку    
52. 42) кошти, що надійдуть від надання учасниками торгів забезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають поверненню учасникам торгів у випадках, передбачених Законом України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти";       
53. 43) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України.   -45- Розглянути доцільність зарахування до спеціального фонду державного бюджету єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України, в частині плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів іноземних держав та транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів з понаднормативними габаритами.  Немає висновку    
    -46- Порошенко П.О.
Король В.М.
Включити до складу доходів загального фонду "надходження коштів від реалізації матеріальної частини виробів військового призначення та/або їх складових, що належать Національному космічному агентству України"  
Немає висновку    
    -47- Порошенко П.О.
Король В.М.
На виконання вимог статей 7, 9, 15 та 29 Бюджетного кодексу України врахувати надходження від приватизації державного майна в доходах загального фонду державного бюджету, вилучивши ці надходження із джерел фінансування державного бюджету.  
Немає висновку    
54. Стаття 3. Установити, що суб'єкти господарювання, які здійснюють видобуток природного газу та газового конденсату (крім видобутку природного газу із морських родовищ, який реалізується за регульованими цінами) і нафти, вносять до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, рентну плату за природний газ у розмірі 30, 6 гривні за 1.000 куб. метрів видобутого природного газу, за нафту - у розмірі 200 гривень за одну тонну видобутої нафти і газовий конденсат - у розмірі 104, 04 гривні за одну тонну видобутого газового конденсату.   -48- Розглянути пропозицію про вилучення в статті 3 законопроекту слів "... який реалізується за регульованими цінами".  Немає висновку    
    -49- Викласти в наступній редакції: "Установити, що суб'єкти господарювання, які здійснюють видобуток природного газу, та газового конденсату (крім видобутку природного газу та газового конденсату з морських родовищ) і нафти, вносять до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, рентну плату за природний газ у розмірі 30,6 гривні за 1.000 куб. метрів видобутого природного газу, за нафту - у розмірі 200 гривень за 1 тонну видобутої нафти і газовий конденсат - у розмірі 104,04 гривні за 1 тонну видобутого газового конденсату".  Немає висновку    
    -50- Викласти в такій редакції: Установити, що суб'єкти господарювання, які здійснюють видобуток природного газу та газового конденсату і нафти, вносять до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, рентну плату за природний газ у розмірі 100 гривень за 1.000 куб. метрів видобутого природного газу, за нафту - у розмірі 600 гривень за одну тонну видобутої нафти і газовий конденсат - у розмірі 310 гривень за одну тонну видобутого газового конденсату"  Немає висновку    
55. Стаття 4. Установити, що у 2005 році продаж нафти та газового конденсату власного видобутку підприємствами, частка держави у статутному фонді яких перевищує 50 відсотків, здійснюється виключно на аукціонах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.   -51- Викласти в такій редакції: "Установити, що у 2005 році продаж нафти та газового конденсату власного видобутку підприємствами на території України, та добутого за межами території України підприємствами, частка держави у статутному фонді яких перевищує 50 відсотків, здійснюється виключно на аукціонах у порядку, визначеному Законом"  Немає висновку    
56. Стаття 5. Установити, що суб'єкти господарювання, які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом територією України природного газу, нафти та аміаку, вносять до Державного бюджету України:       
57. рентну плату за транзитне транспортування природного газу в розмірі 1,67 гривні за 1.000 куб. метрів газу на кожні 100 кілометрів відстані;   -52- Викласти в такій редакції: "рентну плату за транзитне транспортування природного газу в розмірі 4,0 гривні за 1.000 куб. метрів газу на кожні 100 кілометрів відстані"  Немає висновку    
58. рентну плату за транспортування нафти магістральними нафтопроводами в розмірі, еквівалентному 0,685 долара США за одну тонну нафти, що транспортується;   -53- В абзаці 3 статті 5 цифри "0,685" замінити цифрами "1, 028".  Немає висновку    
    -54- Викласти в такій редакції: "рентну плату за транспортування нафти магістральними нафтопроводами в розмірі, еквівалентному 3,0 долара США за одну тонну нафти, що транспортується"  Немає висновку    
59. рентну плату за транзитне транспортування аміаку в розмірі, еквівалентному 0,3 долара США за одну тонну на кожні 100 кілометрів відстані.   -55- Викласти в такій редакції: "рентну плату за транзитне транспортування аміаку в розмірі, еквівалентному 1,0 долару США за одну тонну на кожну 100 кілометрів відстані"  Немає висновку    
60. Сплата зазначених платежів здійснюється щодекадно (15,25 числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця) виходячи з обсягів природного газу, нафти, аміаку, що транспортуються територією України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.   -56- Викласти в такій редакції: "Сплата зазначених платежів здійснюється щотижнево (не пізніше кожного вівторку наступного тижня), виходячи з обсягів природного газу, нафти, аміаку, що транспортуються територією України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України"  Немає висновку    
61. Рентна плата за транспортування нафти магістральними нафтопроводами та рентна плата за транзитне транспортування аміаку сплачуються у національній валюті України за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на день, що передує дню сплати платежу.   -57- Викласти в такій редакції: "Рентна плата за транспортування нафти магістральними нафтопроводами та рентна плата за транзитне транспортування аміаку сплачується у національній валюті України за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на момент сплати платежу"  Немає висновку    
62. Розрахунки з рентної плати за транзитне транспортування природного газу, аміаку через територію України та рентної плати за транспортування нафти магістральними нафтопроводами подаються до органів стягнення щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним.   -58- Викласти в такій редакції: "Розрахунки з рентної плати за транзитне транспортування природного газу, аміаку через територію України та рентної плати за транспортування нафти магістральними нафтопроводами подаються до органів стягнення щомісячно до 05 числа місяця, наступного за звітним"  Немає висновку    
63. Сума рентної плати, яка була нарахована за звітний період і не була внесена в установлений термін (протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця), сплачується до Державного бюджету України із нарахуванням пені у порядку, встановленому Законом України „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".   -59- Викласти в такій редакції: "Сума рентної плати, яка була нарахована за звітний період і не була внесена в установлений термін, сплачується до Державного бюджету України з нарахуванням пені у порядку, встановленому Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"  Немає висновку    
64. Стаття 6. Установити, що суб'єкти господарювання, які здійснюють експорт природного газу, сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 10 доларів США за 1.000 куб. метрів та експорт скрапленого газу, сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 10 доларів США за 1 тонну, якщо більші розміри не встановлені міжнародними угодами, обов'язковими для України.   -60- Вилучити.  Немає висновку    
    -61- Викласти в такій редакції: "Установити, що суб'єкти господарювання, які здійснюють експорт природного газу, сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 100 доларів США за 1.000 куб. метрів та експорт скрапленого газу, сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 10 доларів США за 1 тонну, якщо більші розміри не встановлені міжнародними угодами, обов'язковими для України"  Немає висновку    
    -62- Полякова Л.Є.
Викласти в такій редакції: "Установити, що суб'єкти господарювання, які здійснюють експорт природного газу, сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 10 доларів США за 1.000 куб. метрів, якщо більші розміри не встановлені міжнародними угодами, обов'язковими для України; суб'єкти господарювання, які здійснюють імпорт бітумів нафтових сплачують ставку ввізного (імпортного) мита у розмірі 10 євро за 1 тону"  
Немає висновку    
65. Стаття 7. Кабінету Міністрів України погасити у 2005 році частину заборгованості, визначену абзацом третім частини першої статті 1 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України", у сумі 264.500 тис. гривень.   -63- Викласти в такій редакції: "Кабінету Міністрів України погасити у 2005 році заборгованість, визначену абзацом третім частини першої статті 1 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України"  Немає висновку    
    -64- Національний банк України
Пропонуємо статтю 7 законопроекту викласти в такій редакції: "Стаття 7. Кабінету Міністрів України погасити у 2005 році частину заборгованості, визначену абзацом третім частини першої статті 1 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов"язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України", у сумі 1 252 578, 80 тис.грн. Національному банку України припинити нарахування відсотків за кредитами, наданими Міністерству фінансів України в іноземній валюті, та списати з позабалансового рахунку Національного банку України нараховані відсотки на заборгованість за цими кредитами, за період з 1 січня 1999 року до моменту набрання чинності цим Законом. Установити, що Національний банк України у 2005 році вносить до Державного бюджету України перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України за 2004 рік. Кабінету Міністрів України сплатити Національному банку України у 2005 році заборгованість, визначену частиною першою статті 5 Закону України "Про передачу колекції образотворчого мистецтва Акціонерного товариства "Градобанк" у державну власність", у сумі 9 497 071, 97 грн."  
Немає висновку    
66. Установити, що Національний банк України у 2005 році вносить до Державного бюджету України перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України за 2004 рік, а також у повному обсязі кошти доходу за процентними облігаціями внутрішньої державної позики (ПОВДП) 2000 року, що сплачуються Міністерством фінансів України у 2005 році, на загальну суму не менш як 709.000 тис. гривень. Ці кошти перераховуються до бюджету щомісяця рівними частинами одночасно із сплатою Міністерством фінансів України доходу за ПОВДП 2000 року, а у разі недонадходження відповідних коштів до Державного бюджету України - зараховуються у наступному місяці в рахунок сплати Міністерством фінансів України доходу за ПОВДП 2000 року.   -65- Капустін В.В.
перше речення викласти у такій редакції: "Установити, що Національний банк України у 2005 році вносить до Державного бюджету України 80 відсотків перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України за 2004 рік, 20 відсотків вказаного перевищення направляється у фонд гарантування вкладів громадян у комерційні банки, а також у повному обсязі кошти доходу за процентними облігаціями внутрішньої державної позики (ПОВДП) 2000 року, що сплачуються Міністерством фінансів України у 2005 році, на загальну суму не менш як 709.000 тис. гривень.  
Немає висновку    
    -66- Порошенко П.О.
Король В.М.
Положенням про порядок планування доходів і витрат у системі Національного банку України (постанова Правління Національного банку України 11.12.2002 №487) не передбачається емісійний дохід від введення в обіг банкнот та розмінних монет. За інформацією Ради Національного банку України, станом на 17 вересня п.р. Національним банком випущено додатково в обіг 26, 8 млрд. грн., які спрямовано на придбання іноземної валюти і поповнення золотовалютного резерву, а використання цих активів є монетарним доходом держави, які у бюджеті не враховані. Враховуючи зазначене, здійснити розрахунки та залучити емісійний доход до загального фонду Державного бюджету України.  
Немає висновку    
67. Стаття 8. Органам державної податкової служби України:       
68. зараховувати належні до відшкодування суми податку на додану вартість платникам, яким відповідно до закону реструктуризовано заборгованість по цьому податку та інших реструктуризованих сумах податків, що належать державному бюджету, та/або надано відстрочку/розстрочку по сплаті цих податків у рахунок зменшення реструктуризованих та/або відстрочених (розстрочених) сум зазначених податків незалежно від визначеного законом терміну їх реструктуризації та/або відстрочки (розстрочки);       
69. здійснювати відшкодування сум податку на додану вартість у частині, що належить зарахуванню на поточний рахунок платників податку, які мають прострочену заборгованість перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі, наданими з державного бюджету, в 2005 році у першу чергу в рахунок погашення заборгованості такого платника податку перед державою за зазначеними кредитами, позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі.   -67- Оніщук М.В.
Майко В.І.
вилучити  
Немає висновку    
70. Стаття 9. Установити, що у 2005 році:   -68- Виключити статтю 9.  Немає висновку    
    -69- Цушко В.П.
Пропонується вилучити податкові норми статті 9 проекту Закону України про Державний бюджет України на 2005 рік і включити їх, у разі необхідності, в окремий законопроект про внесення змін до податкових законодавчих актів України, який має розглядатися у пакеті із проектом про Державний бюджет.  
Немає висновку    
71. у разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обігу) платника податку;   -70- Оніщук М.В.
Майко В.І.
Єщенко В.М.
абзац перший статті 9 вилучити  
Немає висновку    
72. зберігається існуючий порядок сплати податку на додану вартість (продовжується дія пункту 11.15 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" до 1 січня 2006 року) за операціями з надання послуг, пов'язаних із перевезенням (переміщенням) пасажирів та вантажів транзитом через територію і порти України;   -71- Порошенко П.О.
Король В.М.
Доповнити статтю 9 законопроекту текстом наступного змісту: "Установити, що суб'єкти господарської діяльності, які здійснюють зазначені послуги, вносять до Державного бюджету України рентну плату в розмірі 3 відсотки отриманої плати за перевезення (переміщення) пасажирів та вантажів транзитом через територію і порти України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України". Це дозволить збільшити надходження до бюджету орієнтовно на 400 млн. грн.  
Немає висновку    
73. операції з ввезення природного газу на митну територію України відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, укладених на виконання міжнародних договорів України, звільняються від обкладання податком на додану вартість;   -72- Оніщук М.В.
Майко В.І.
Абзац 4 статті 9 вилучити.  
Немає висновку    
    -73- Капустін В.В.
Доповнити новим абзацом: "операції з продажу ввезеного природного газу на митну територію України відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, укладених на виконання міжнародних договорів України, крім операцій з продажу такого газу для населення, бюджетних установ та інших споживачів, що не є платниками цього податку, оподатковуються за нульовою ставкою податку на додану вартість"  
Немає висновку    
    -74- Порошенко П.О.
Король В.М.
У зв'язку з прийняттям змін до Податкового кодексу Російської Федерації в частині стягнення податку на додану вартість при експорті нафти (включаючи стабільний газовий конденсат) та природного газу до країн СНД за принципом країни призначення, які вводяться в дію з 01.01.2005 р., а також аналогічним рішенням, прийнятим 15.09.2004 р. в м.Астані на самміті глав країн-учасниць Угоди про створення ЄЕП, пропонується вилучити абзац четвертий статті 9.  
Немає висновку    
74. операції з вивезення (експортування) за межі митної території України брухту, відходів чорних та кольорових металів звільняються від оподаткування податком на додану вартість;   -75- Капустін В.В.
Оніщук М.В.
Майко В.І.
абзац п'ятий статті 9 вилучити  
Немає висновку    
75. на бензини моторні (ГСТУ 320.00149943.015-2000) сумішеві з вмістом не менш як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок за ТУУ 30183376.001 або етил-трет-бутилового ефіру (ЕТБЕ) А-76Ек, А-80Ек, А-92Ек, АІ-93Ек, А-95Ек, А-98Ек запроваджується ставка акцизного збору у розмірі 60 євро за 1000 кг;   -76- Оніщук М.В.
Майко В.І.
абзац шостий статті 9 вилучити  
Немає висновку    
    -77- Єремеєв І.М.
Качур П.С.
Цибенко П.С.
Викласти в наступній редакції: "на бензини моторні сумішеві (ГСТУ 320.00149943.015-2000) з добавками на основі паливного біоетанолу, вміст якого в зазначених бензинах становить від 3 до 5 об'ємних відсотків або з вмістом етил-трет-бутилового ефіру (ЕТБЕ) від 5 до 15 об'ємних відсотків, А-92Ек, А-95Ек, А-98 Ек ставка акцизного збору становить 30 євро за 1000 кг. Ставка акцизного збору в розмірі 30 євро за 1000 кг. застосовується лише при виробництві бензинів моторних сумішевих нафтопереробними підприємствами в межах квоти, розмір якої на 2005 рік установлено на рівні 100 тис. тонн"  
Немає висновку    
76. експортному відшкодуванню підлягає відсоток податкового кредиту податкового періоду, розрахованого згідно з діючим порядком, що має дорівнювати частці обсягів фактично отриманої валютної виручки за продаж товарів (робіт, послуг) на експорт у загальному обсязі експортних оподатковуваних операцій;   -78- Єщенко В.М.
Абзац 7 статті 9 вилучити.  
Немає висновку    
77. особливості справляння податку на додану вартість та ввізного мита, встановлені Законом України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 363; 2001 р., № 43, ст. 1910; 2002 р., № 33, ст. 238; 2004 р., № 32, ст. 393), не застосовуються у випадку ввезення на митну територію України обладнання та комплектуючих, аналогічних тим, що виробляються вітчизняними підприємствами, а також у випадку ввезення сировини за винятком, що визначається переліком Кабінету Міністрів України;   -79- Юхновський І.Р.
Абзац 8 статті 9 вилучити.  
Немає висновку    
    -80- Довгий Т.О.
Викласти в такій редакції: "особливості справляння податку на додану вартість та ввізного мита, встановлені Законом України „Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 363; 2001 р., № 43, ст. 1910; 2002 р., № 33, ст. 238; 2004 р., № 32, ст. 393), не застосовуються при ввезенні на митну територію України устаткування, обладнання, комплектуючих та інших товарів, аналогічних тим, що виробляються вітчизняними підприємствами, крім випадків ввезення в порядку, встановленому законом, устаткування, обладнання, комплектуючих та інших товарів, що виробляються в Україні, але не відповідають технічним характеристикам та міжнародним стандартам"  
Немає висновку    
78. розгляд та схвалення (затвердження) нових інноваційних проектів у технологічних парках здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням Національної академії наук України;   -81- Юхновський І.Р.
Виключити  
Немає висновку    
    -82- Викласти в такій редакції: "розгляд та схвалення (затвердження) нових інноваційних проектів у технологічних парках здійснюється в порядку, встановленому Законом, Кабінетом Міністрів України за поданням Національної академії наук України.  Немає висновку    
79. при визначенні податкового зобов'язання із сплати акцизного збору на тютюнові вироби, що обчислюється у процентах до обороту з продажу товару (продукції), розмір такого зобов'язання не може бути меншим однієї третини установленої законодавством ставки акцизного збору на відповідні тютюнові вироби у твердих сумах за 1000 штук реалізованого товару (продукції);   -83- Розглянути доцільність скасування норми, передбаченої у абзаці 10 статті 9 законопроекту щодо запровадження адволорної ставки акцизного збору на тютюнові вироби.  Немає висновку    
    -84- Цушко В.П.
Абзац 10 статті 9 вилучити.  
Немає висновку    
80. продаж спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами здійснюється на аукціонах (крім випадків, визначених спеціально уповноваженим Кабінетом Міністрів України органом виконавчої влади), порядок проведення яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;   -85- Виключити.  Немає висновку    
    -86- Викласти в такій редакції: "продаж спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами здійснюється на аукціонах у порядку, встановленому Законом"  Немає висновку    
81. датою виникнення податкових зобов'язань з податку на додану вартість при ввезенні (імпортуванні) товарів є дата подання митної декларації із зазначенням у ній суми податку, що підлягає сплаті;   -87- Челноков С.Д.
абзац 12 статті 9 вилучити  
Немає висновку    
82. звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення (пересилання) на митну територію України відповідно до Закону України „Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні" товарів (інвентарю, обладнання, екіпіровки та медико-біологічних засобів), які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам світового рівня та вимогам міжнародних спортивних організацій, за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;   -88- Абзац 13 статті 9 вилучити.  Немає висновку    
    -89- Викласти в такій редакції: "звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з увезення ( пересилання) на митну територію України відповідно до Закону України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні" товарів (інвентарю, обладнання, екіпіровки та медикобіологічних засобів), які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам світового рівня та вимогам міжнародних спортивних організацій, в порядку, встановленому Законом"  Немає висновку    
    -90- Порошенко П.О.
Доповнити абзацом такого змісту: "дозволити у 2005 році тимчасове ввезення (вивезення)з умовним повним звільненням від оподаткування авіаційної техніки (повітряне судно, його частини та компоненти, двигуни та їх компоненти, авіаційне обладнання для технічного обслуговування повітряного судна), яка використовується без переходу права власності до іншого суб'єкта підприємницької діяльності авіаційними компаніями - резидентами України, що здійснюють регулярні міжнародні перевезення пасажирів та багажу";  
Немає висновку    
83. запроваджується мораторій на:   -91- Катеринчук М.Д.
Демьохін В.А.
У статті 9 вилучити абзац 14  
Немає висновку    
84. створення нових і розширення діючих спеціальних (вільних) економічних зон та встановлення спеціальних режимів інвестиційної діяльності на нових територіях, а також створення нових технологічних парків;   -92- Катеринчук М.Д.
Демьохін В.А.
У статті 9 вилучити абзац 15  
Немає висновку    
    -93- Юхновський І.Р.
У другій частині абзацу 14 статті 9 текст ", технологічних парків " виключити.  
Немає висновку    
85. розгляд та схвалення (затвердження) нових інвестиційних і інноваційних проектів у спеціальних (вільних) економічних зонах і на територіях із спеціальним режимом інвестиційної діяльності.   -94- Горбаль В.М.
Катеринчук М.Д.
Демьохін В.А.
Стоян О.М.
У статті 9 вилучити абзац 16.  
Немає висновку    
    -95- Нощенко М.П.
Стаття 9. Установити, що у 2005 році: Доповнити абзац: - базовий норматив на користування надрами для видобування каменю будівельного і цементної сировини впроваджується на рівні 1грн. за куб.м.  
Немає висновку    
    -96- Супрун Л.П.
У зв'язку з тим, що відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України №140-р від 23 квітня 2003 року "Про митне оформлення літаків, які тимчасово ввозяться на митну територію України", протягом останніх років стягнення мита не застосовувалось, доповнити статтю 9 проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" додатковим абзацом такого змісту: "Дозволити Держмитслужбі та Державній податковій адміністрації здійснювати митне оформлення літаків та авіаційного обладнання до них, які ввозяться на митну територію України виключно вітчизняними авіакомпаніями для власних потреб на умовах оперативної оренди (лізингу), відповідно до режиму тимчасового ввезення і під зобов'язання про зворотне вивезення з наданням податкового векселя на суму податку на додану вартість з терміном погашення 360 днів, але не пізніше ніж 31 грудня відповідного року. Зазначений вексель може бути пред'явлений до сплати, якщо авіакомпанія не виконає протягом 360 днів, але не пізніше ніж 31 грудня відповідного року, своїх зобов'язань про зворотне вивезення літаків з митної території України".  
Немає висновку    
    -97- Станецький Г.С.
Статті 9 доповнити наступним абзацом: "базовий норматив за користування надрами для видобування каменю будівельного впроваджується на рівні 1 грн. за куб.м"  
Немає висновку    
86. Стаття 10. Установити обсяг ввезення в Україну у 2005 році цукру-сирцю без додання ароматичних речовин або барвників з тростини (код згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності 17 01 11) 125 тис. тонн із ставкою ввізного мита 30 євро за одну тонну терміном до 15 вересня 2005 року.   -98- Статтю 10 вилучити.  Немає висновку    
    -99- Порошенко П.О.
Король В.М.
Пропонується підвищити ставку ввізного мита цукру-сирцю тростинного до 100 євро за одну тонну, що дозволить збільшити надходження ввізного мита на 59, 1 млн. гривень.  
Немає висновку    
87. Реалізація квот на ввезення цукру-сирцю тростинного здійснюється за плату в розмірі не менше 60 євро за одну тонну виключно через аукціон лотами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.   -100- Викласти в такій редакції: "Реалізація квот на ввезення цукру-сирцю тростинного здійснюється за плату в розмірі менше 100 євро за одну тонну виключно через аукціон лотами в порядку, встановленому Законом"  Немає висновку    
88. Стаття 11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2005 рік у частині доходів є:   -101- Асадчев В.М.
До статті 11 перевести кошти від приватизації у частині спец. фонду з джерел фінансування бюджету та додати 5% від суми приватизації, що спрямовуються до фонду на підтримку малого підприємництва.  
Немає висновку    
    -102- Супрун Л.П.
Передбачити, що у 2005 році до Державного дорожнього фонду зараховується 100% коштів акцизного збору з вироблених в Україні та ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів та 100% ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів і шин до них.  
Немає висновку    
    -103- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Павлюк М.П.
Залучити до спеціального фонду держбюджету збори, що одержують структурні підрозділи Мінтрансу, які фінансуються за рахунок держбюджету: маячний збір одержує ДП "Держгідрографія" (приблизно 50 млн. грн.); лоцманський збір одержує Держфлотінспекція через ДП "Дельта-лоцман" (150 млн. грн.)  
Немає висновку    
    -104- Юхновський О.І.
Установити, що кошти, отримані у вигляді ввізного мита за ввезення в Україну цукру-сирцю без додання ароматичних речовин або барвників з тростини та у вигляді плати за реалізацію квот на ввезення цукру-сирцю тростинного у відповідності до Статті 10 цього Закону у повному обсязі спрямовуються на виплату дотації сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними цукрові буряки.  
Немає висновку    
89. 1) 80 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів;   -105- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Кукоба А.Т.
Передбачити фінансування на виконання положень Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" в повному обсязі  
Немає висновку    
    -106- Асадчев В.М.
Климпуш О.Д.
У пункті 1 статті 11 текст "80 відсотків" замінити текстом "100 відсотків".  
Немає висновку    
90. 2) 80 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів;   -107- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Кукоба А.Т.
Передбачити фінансування на виконання положень Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" в повному обсязі  
Немає висновку    
    -108- Асадчев В.М.
У пункті 2 статті 11 текст "80 відсотків" замінити текстом "100 відсотків".  
Немає висновку    
91. 3) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;   -109- Збільшити норматив відрахування за вчинення консульских дій до 20 відсотків  Немає висновку    
92. 4) 80 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них;   -110- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Кукоба А.Т.
Передбачити фінансування на виконання положень Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" в повному обсязі  
Немає висновку    
    -111- Асадчев В.М.
У пункті 4 статті 11 текст "80 відсотків" замінити текстом "100 відсотків".  
Немає висновку    
93. 5) надходження від збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію;       
94. 6) 50 відсотків платежів за користування надрами для видобування корисних копалин, що сплачують підприємства, які здійснюють видобуток залізорудної сировини, відповідно до Закону України „Про особливості приватизації підприємств Державної акціонерної компанії „Укррудпром", у порядку та за переліком підприємств, затвердженому Кабінетом Міністрів України;   -112- Єхануров Ю.І.
Майко В.І.
У пункті 6 статті 11 виключити слова "у порядку та за переліком підприємств, затвердженому Кабінетом Міністрів України".  
Немає висновку    
    -113- Вилучити.  Немає висновку    
95. 7) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;       
96. 8) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;       
97. 9) надходження коштів від реалізації матеріальної частини виробів військового призначення та/або їх складових, що належать Національному космічному агентству України;   -114- Порошенко П.О.
Король В.М.
Такі надходження включити до складу доходів загального фонду  
Немає висновку    
98. 10) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна утворених відповідно до законів України військових формувань (крім Збройних Сил України) і правоохоронних органів;   -115- Порошенко П.О.
Король В.М.
Такі надходження включити до складу доходів загального фонду  
Немає висновку    
99. 11) збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються при здійсненні безготівкових операцій з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;   -116- Вилучити слова: "здійсненні безготівкових операцій з купівлі-продажу валют"  Немає висновку    
    -117- Стоян О.М.
Пункт 11 статті 11 виключити  
Немає висновку    
100. 12) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;       
101. 13) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;   -118- Викласти в редакції: 50 відсотків портового (адміністративного) збору;  Немає висновку    
102. 14) надходження до страхового фонду безпеки авіації;       
103. 15) надходження від зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, та коштів, одержаних від продажу контрольних марок;       
104. 16) надходження від видачі сертифікатів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами;       
105. 17) власні надходження бюджетних установ та наукових установ Національної і галузевих академій наук України, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі плата за оренду військового майна і майна Національної академії наук України та 50 відсотків плати за оренду іншого майна, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;   -119- Слова "та 50 відсотків плати за оренду іншого майна, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету" виключити.  Немає висновку    
    -120- У пункті 17 статті 11 після слів "майна Національної академії наук України" записати ", галузевих академій наук України, та вищих і професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності".  Немає висновку    
106. 18) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву;       
107. 19) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву понад обсяги, визначені додатком № 1 до цього Закону по загальному фонду Державного бюджету України, які зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету щомісячно за фактом перевиконання помісячних обсягів цих надходжень загального фонду, установлених помісячним розписом доходів загального фонду Державного бюджету України на 2005 рік;       
108. 20) надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту органів внутрішніх справ України в миротворчих операціях;   -121- Порошенко П.О.
Король В.М.
Такі надходження включити до складу доходів загального фонду  
Немає висновку    
109. 21) надходження до Фонду України соціального захисту інвалідів;       
110. 22) 30 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища;       
111. 23) 70 відсотків надходжень від збору за проведення гастрольних заходів;       
112. 24) 74, 55 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України;       
113. 25) частина виручки від реалізації природного газу у 2000 році, що отримувалась як плата за транзит природного газу через територію України;   -122- Порошенко П.О.
Король В.М.
Надходження доходів спеціального фонду державного бюджету за рахунок загальнодержавних податків і зборів включити до складу доходів загального фонду  
Немає висновку    
114. 26) податкова заборгованість минулих років суб'єктів господарювання, основним видом діяльності яких є сільське господарство, мисливство та пов'язані з ним послуги з податку на прибуток підприємств і податку на додану вартість;   -123- Порошенко П.О.
Король В.М.
Надходження доходів спеціального фонду за рахунок загальнодержавних податків і зборів включити до складу доходів загального фонду  
Немає висновку    
115. 27) податкова заборгованість минулих років житлово-комунальних підприємств, НАК „Нафтогаз України" і підприємств паливно-енергетичного комплексу з податку на прибуток підприємств (крім підприємств комунальної власності), податку на додану вартість, збору за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;   -124- Асадчев В.М.
Вилучити.  
Немає висновку    
    -125- Порошенко П.О.
Король В.М.
Надходження доходів спеціального фонду за рахунок загальнодержавних податків і зборів включити до складу доходів загального фонду  
Немає висновку    
116. 28) 20 відсотків плати за виділення номерного ресурсу.   -126- Супрун Л.П.
Вилучити.  
Немає висновку    
    -127- Сафіуллін Р.С.
Додати пункт "Кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв та тютюнових виробів".  
Немає висновку    
    -128- Добкін М.М.
Вношу збалансовану по доходах та видатках пропозицію щодо вирішення загальнодержавної проблеми, пов'язаної із фінансовим забезпеченням на мінімально необхідному рівні виготовлення у 2005 році із застосуванням Єдиної державної автоматизованої паспортної системи (ЄДАПС) паспортів громадян України для виїзду за кордон, які відповідають вимогам міжнародних стандартів та резолюції Варшавської конференція представників держав - членів ЄС, прийнятої у 2001 році щодо стандартів безпеки для паспортів, а невиконання яких не дозволить громадянам України із закордонними паспортами старого зразка з 1 січня 2005 року в'їжджати до країн західної Європи. Пропоную статтю 11 доповнити пунктами такого змісту: "29) надходження плати за надання послуг з оформлення документів на право виїзду за кордон; 30) 50 відсотків державного мита, що справляється за видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон або продовження строку дії цього паспорта на території України."  
Немає висновку    
117. ІІІ. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ       
118. Стаття 12. Установити на 31 грудня 2005 року граничний розмір державного внутрішнього боргу України в сумі 14.784.072 тис. гривень та в сумі 1.133.911, 9 тис. доларів США, граничний розмір державного зовнішнього боргу України - в сумі, еквівалентній 8.907.833, 4 тис. доларів США.   -129- Граничний розмір державного внутрішнього та зовнішнього боргу України станом на 31.12.2005 року визначити у ЄВРО-еквіваленті  Немає висновку    
    -130- Майстришин В.Я.
Статтею 12 викласти у такій редакції: "Стаття 12. Установити на 31 грудня 2005 року граничний розмір державного внутрішнього боргу України в сумі 14.784.072 тис. гривень та в сумі 1.133.911, 9 тис. доларів США чи 929.807, 8 ЄВРО, граничний розмір державного зовнішнього боргу України - в сумі, еквівалентній 8.907.833, 4 тис. доларів США чи 7.304.423, 4 ЄВРО".  
Немає висновку    
    -131- Національний банк України
До зазначеної гривневої частини державного внутрішнього боргу не включена заборгованість Уряду України перед Національним банком України в сумі 129232, 6 тис.грн. за одержаними у 1991 - 1993 рр. кредитами в національній валюті та іншими зобов"язаннями Державного бюджету України, яка була віднесена до складу внутрішнього державного боргу в 1992-1994 рр. за окремими рішеннями законодавчих органів влади та Президента України. Для уникнення необхідності створення Національним банком України резерву під таку заборгованість, що зменшить суму його майбутніх перерахувань до бюджету, пропонуємо внести зміни до статті 12 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік", збільшивши з 14.784.072 тис.грн. до 14.913.304, 6 тис.грн. гривневу частину граничного розміру державного внутрішнього боргу України за станом на 31 грудня 2005 року.  
Немає висновку    
119. Стаття 13. Установити, що державні внутрішні і зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел фінансування певного типу у неповному обсязі допускається зменшення (збільшення) надходжень коштів із зовнішніх (внутрішніх) джерел фінансування іншого типу з відповідним перевищенням граничного розміру державного зовнішнього (внутрішнього) боргу України за рахунок перевищення відповідних обсягів запозичень у межах затвердженого загального обсягу державного боргу.   -132- Атрошенко В.А.
 
Немає висновку    
120. У разі змін залишків готівкових коштів, що впливає на рівень дефіциту, допускається збільшення або зменшення державних внутрішніх запозичень.       
121. Стаття 14. Установити, що у 2005 році надання державних гарантій, гарантій Ради міністрів Автономної Республіки Крим та гарантій органів місцевого самоврядування, крім гарантій за кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом із міжнародними фінансовими організаціями, або залучаються українськими підприємствами для фінансування українсько-бразильського проекту створення космічного ракетного комплексу "Циклон-4" та для здійснення заходів по операціях фінансового лізингу вітчизняної сільськогосподарської техніки, не здійснюється.   -133- Виключити слова: "та для здійснення заходів по операціях фінансового лізингу вітчизняної сільськогосподарської техніки".  Немає висновку    
    -134- Ющенко В.А.
Пинзеник В.М.
Терьохін С.А.
3аборонити надання гарантій по зовнішніх та внутрішніх запозиченнях місцевим органам влади.  
Немає висновку    
    -135- Сташевський С.Т.
Чорноволенко О.В.
Бондаренко В.Д.
Беспалий Б.Я.
Мокроусов А.О.
Лебедівський В.А.
абзац 1 статті 14 викласти в наступній редакції: "Стаття 14. Установити, що у 2005 році надання державних гарантій, гарантій Ради міністрів Автономної Республіки Крим та гарантій органів місцевого самоврядування, крім гарантій за кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умовах спів фінансування разом із міжнародними фінансовими організаціями, або залучаються українськими підприємствами для фінансування українсько-бразильського проекту створення космічного ракетного комплексу "Циклон-4", для здійснення заходів по операціях фінансового лізингу вітчизняної сільськогосподарської техніки та підприємствами і організаціями комунальної власності, які забезпечують життєдіяльність міської інфраструктури, не здійснюється."  
Немає висновку    
    -136- Порошенко П.О.
Король В.М.
Визначити у статті граничний обсяг надання державних гарантій.  
Немає висновку    
122. Позичальники іноземних кредитів, крім державних підприємств, які залучають кредити для фінансування українсько-бразильського проекту створення космічного ракетного комплексу "Циклон-4", щодо яких прийнято рішення про надання державних гарантій, при отриманні таких гарантій зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, фінансові показники яких відповідають вимогам, визначеним Національним банком України, або надати інше належне забезпечення та сплачують до Державного бюджету України плату за їх отримання у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.   -137- Шпак В.Ф.
Пропонується абзац другий статті 14 після слів "комплексу "Циклон-4" доповнити словами "та заходів по операціях фінансового лізингу вітчизняної сільськогосподарської техніки".  
Немає висновку    
    -138- Національний банк України
Слова "щодо фінансових показників, які відповідають вимогам, визначеним Національним банком України", вважаємо за необхідне вилучити.  
Немає висновку    
    -139- Національний банк України
Згідно з пунктом 6 статті 116 Конституції України виконання затвердженного Верховною Радою України Державного бюджету України забезпечує Кабінет Міністрів України, пропонуємо в частині другій статті 14 законопроекту слова "Національним банком України" замінити словами "Кабінетом Міністрів за участю Національного банку України"  
Немає висновку    
    -140- Національний банк України
Пропонується доповнити статтю реченнями такого змісту: "Міністерство фінансів України має право визначати перелік банків, що можуть надавати гарантії для забезпечення зобов"язань юридичних осіб-резидентів щодо погашення іноземних кредитів, які залучаються під державні гарантії".  
Немає висновку    
    -141- Жовтяк Є.Д.
Вилучити  
Немає висновку    
    -142- Порошенко П.О.
Король В.М.
Поняття "інше належне забезпечення" вилучити з тексту статті.  
Немає висновку    
123. Стаття 15. Міністерство фінансів України має право брати зобов'язання від імені України, пов'язані із здійсненням запозичень, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язаних із поверненням позик та звільненням платежів згідно з угодами від будь-яких комісій, податків та інших обов'язкових платежів, протягом часу дії зобов'язання з повернення запозичених коштів.   -143- Атрошенко В.А.
Гаврилюк В.В.
У статті 15 слова "Міністерство фінансів України" замінити словами "Кабінет Міністрів України".  
Немає висновку    
    -144- Майстришин В.Я.
Доповнити новою статтею такого змісту: "Стаття 15-1. Кабінет Міністрів України вправі надавати державні гарантії на користь українського експортера в забезпечення платіжних зобов'язань іноземного імпортера, уряду країни іноземного імпортера, або на користь українського банку-кредитора в забезпечення зобов'язань по поверненню кредиту позичальником-нерезидентом, урядом країни позичальника-нерезидента за виключення державних гарантій по кредитам та позикам передбачених Програмою державного запозичення на 2005 рік. Державні гарантії України надаються при наявності в українського експортера або українського банку-кредитора суверенних гарантій урядів тих країн, резидентами яких є імпортери чи кредитори, гарантій фінансових організацій з рейтингом не нижче "ВВВ" визначеного одним із рейтингових агентств: Мудіс (Мооdys), Стандарт енд Пурс (Stаtdаrt Рооrs), Фітч (FІТСН). Право вимоги по суверенним гарантіям чи гарантіям фінансових організацій підлягають заставі і переводу на користь України в забезпечення платежів по державним гарантіям України. Порядок надання зазначених державних гарантій України визначається Урядом. Установити, що закрите акціонерне товариство "Укрексімбанк" є агентом Уряду України, що забезпечує підтримку експорту".  
Немає висновку    
124. Стаття 16. У разі виконання державою гарантійних зобов'язань перед іноземними кредиторами шляхом здійснення платежів за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом укладання з такими кредиторами договорів про реструктурування сум, повернення яких гарантовано Україною, у юридичних осіб, зобов'язання яких гарантовані, виникає заборгованість перед державою за кредитами, залученими під державні гарантії, в обсязі фактичних витрат державного бюджету і таких реструктурованих сум.   -145- Чеботарьова Ю.С.
У статті 16 виключити слова "і таких реструктурованих сум".  
Немає висновку    
125. Стаття 17. Надати право Міністерству фінансів України здійснювати операції з державним боргом України з метою економії бюджетних коштів.   -146- Національний банк України
Вважаємо за необхідне цю статтю законопроекту викласти у наступній редакції: "Надати право Міністерству фінансів України здійснювати операції з державним боргом України з метою економії бюджетних коштів у порядку, визначеному законодавством України". Крім того, суму, яку планує отримати від таких операцій Міністерство фінансів України у наступному році, доцільно виділити окремим рядком доходів Державного бюджету Українина 2004 рік, які представлені у додатку №1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік".  
Немає висновку    
    -147- Супрун Л.П.
Розділ ІІІ. "Державний борг та фінансування державного бюджету України" доповнити додатковою статтею такого змісту: "Стаття 17-1. Надати Міністерству фінансів України право здійснювати в 2005 році на відкритих аукціонах продаж права вимоги за простроченою більше ніж три роки заборгованістю перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі шляхом оформлення цієї заборгованості простими векселями на ім'я Міністерства фінансів України. Векселі видаються у валюті кредиту, бюджетної позички та фінансової допомоги на зворотній основі, за якими юридичні особи-резиденти мають заборгованість перед державою. При цьому дозволяється зниження початкової ціни продажу цих векселів до 50 відсотків їх номінальної суми. Сума пені, яка нарахована внаслідок невиконання позичальником зобов'язань за кредитом та/або бюджетною позичкою, фінансовою допомогою на зворотній основі, на оформлену векселями суму заборгованості списується. Міністерство фінансів України здійснює продаж таких векселів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету  
Немає висновку    
126. Стаття 18. Установити, що до надходжень фінансування загального фонду Державного бюджету України на 2005 рік належать:       
127. 1) надходження в результаті здійснення державних внутрішніх та державних зовнішніх запозичень;       
128. 2) 98 відсотків коштів, одержаних від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, з урахуванням пунктів 3) і 4)статті 19 цього Закону;   -148- Асадчев В.М.
Пункт 2 статті 18 зняти і перевести у доходи бюджету.  
Немає висновку    
    -149- Демьохін В.А.
У пункті 2 статті 18 цифри "98" замінити цифрами "90".  
Немає висновку    
    -150- Порошенко П.О.
Король В.М.
На виконання вимог статей 7, 9, 15 та 29 Бюджетного кодексу України врахувати надходження від приватизації державного майна в доходах загального фонду державного бюджету, вилучивши ці надходження із джерел фінансування державного бюджету.  
Немає висновку    
129. 3) пред'явлення цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю;   -151- Виключити.  Немає висновку    
130. 4) вільний залишок коштів Державного бюджету України.       
131. Стаття 19. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2005 рік у частині фінансування є:       
132. 1) позики, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку;       
133. 2) 2 відсотка коштів, одержаних від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, з урахуванням пункту 3) і 4) цієї статті;   -152- Асадчев В.М.
Пункт 2 статті 19 зняти і перевести до доходів спец. фонду державного бюджету. (стаття 11).  
Немає висновку    
    -153- Порошенко П.О.
Король В.М.
На виконання вимог статей 7, 9, 15 та 29 Бюджетного кодексу України врахувати надходження від приватизації державного майна в доходах загального фонду державного бюджету, вилучивши ці надходження із джерел фінансування державного бюджету.  
Немає висновку    
134. 3) кошти, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми;   -154- Асадчев В.М.
Пункт 3 статті 19 зняти і перевести до доходів спец. фонду державного бюджету. (стаття 11).  
Немає висновку    
    -155- Порошенко П.О.
Король В.М.
На виконання вимог статей 7, 9, 15 та 29 Бюджетного кодексу України врахувати надходження від приватизації державного майна в доходах загального фонду державного бюджету, вилучивши ці надходження із джерел фінансування державного бюджету.  
Немає висновку    
135. 4) кошти, що надійдуть внаслідок продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова.   -156- Асадчев В.М.
Пункт 4 статті 19 зняти і перевести до доходів спец. фонду державного бюджету. (стаття 11).  
Немає висновку    
    -157- Порошенко П.О.
Король В.М.
На виконання вимог статей 7, 9, 15 та 29 Бюджетного кодексу України врахувати надходження від приватизації державного майна в доходах загального фонду державного бюджету, вилучивши ці надходження із джерел фінансування державного бюджету.  
Немає висновку    
    -158- Викласти в такій редакції: "кошти, що надійдуть внаслідок продажу на відкритому аукціоні акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова".  Немає висновку    
136. Стаття 20. Визнати в 2005 році органи державної податкової служби України органом стягнення простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками.   -159- Статтю 20 вилучити.  Немає висновку    
137. Стаття 21. Установити, що кошти, отримані згідно з пунктом 7) статті 11 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди.       
138. Стаття 22. Фонду державного майна України забезпечити в 2005 році надходження до Державного бюджету України коштів, отриманих від приватизації державного майна відповідно до пункту 2) статті 18, пунктів 2) - 4) статті 19 цього Закону, у сумі не менш як 3.949.660, 7 тис. гривень.   -160- Порошенко П.О.
Король В.М.
Надходження від приватизації державного майна встановити в сумі не менше 5.518.527 тис.грн.  
Немає висновку    
    -161- Порошенко П.О.
Король В.М.
Включити окремим додатком до Закону України "Про Державний бюджет на 2005 рік" перелік пакетів акцій (часток) об'єктів державної власності, що підлягають продажу в 2005 році з відповідними прогнозними обсягами надходжень до державного бюджету та довідковими даними щодо номінальної, балансової та експертної оцінки їх вартості. Заборонити продаж пакетів акцій (часток) об'єктів, які не передбачені цим додатком.  
Немає висновку    
    -162- Супрун Л.П.
Викласти в наступній редакції: "Збільшити на 10% обсяг коштів, які надійдуть від приватизації та передбачити розмежування за такими напрямами: 90% - до загального фонду, 10% - до спеціального, з них - 5% Державному Комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва на здійснення заходів Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні та 5% Міністерству освіти і науки України на здійснення фінансової підтримки інноваційної діяльності суб'єктів підприємництва через Українську державну інноваційну компанію" та внести відповідні зміни до Додатку №1 та Додатку №2.  
Немає висновку    
139. ІV. ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ   -163- Створити Єдиний офіс по супроводженню проектів розвитку, які будуть у наступних роках впроваджуватимуться за рахунок залучення кредитів міжнародних фінансових організацій та передбачити у бюджеті видатки на створення такого офісу на рівні 1 млн. грн.  Немає висновку    
    -164- Порошенко П.О.
Передбачити видатки на виконання програм Товариства "Україна -Світ" в обсязі 750, 0 тис.грн.  
Немає висновку    
    -165- Порошенко П.О.
Передбачити фінансування Чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів і радіоекології  
Немає висновку    
    -166- Потапов В.І.
Передбачити для Державного департаменту страхового фонду документації Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій окремим рядком видатки, які фінансуються за рахунок централізованих капіталовкладень в сумі 500 тис. грн.  
Немає висновку    
    -167- Майстришин В.Я.
Необхідно створити державну структуру з статусом державного комітету, на який покласти реалізацію механізму по поверненню заощаджень громадян, які виникли в результаті їх неповернення Ощадбанком і Держстрахом Радянського Союзу.  
Немає висновку    
    -168- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Врахувати пропозиції народних депутатів України щодо фінансування об'єктів при розподілі державних централізованих капітальних вкладень, які передбачаються в проекті Закону.  
Немає висновку    
    -169- Ющенко В.А.
Пинзеник В.М.
Терьохін С.А.
Врахувати у проекті бюджету компенсацію місцевим бюджетам сум стягнень за рішеннями судів за статтю 57 Закону України " Про освіту".  
Немає висновку    
    -170- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Включити до проекту держбюджету на 2005 рік заходи, передбачені Програмою комплексного розвитку Українського Придунав'я на 2004-2010 роки. На виконання Програми комплексного розвитку Українського Придунав'я на 2004-2010 роки передбачити у держбюджеті на 2005 рік: фінансування на будівництво магістрального газопроводу Тарутине-Арциз-Тарабунари - 22858 тис.грн., фінансування на продовження будівництва групових водопроводів Кілійського-Таратунарського - 405000 тис.грн.;  
Немає висновку    
    -171- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Крук Ю.Б.
Передбачити в держбюджеті на 2005 рік видатки на: 32.000 тис.грн. - на продовження будівництва суден для ВАТ "Українське дунайське пароплавство" на Кілійському та Ізмаїльському суднобудівельно-судноремонтному заводах (м. Ізмаїл Одеської обл.); 800 тис.грн. - на закінчення реконструкції Свято-Покровського собору у м. Ізмаїл (Одеська обл.)  
Немає висновку    
    -172- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Крук Ю.Б.
На виконання Державної програми комплексного розвитку Українського Придунав'я на 2004-2010 роки передбачити в держбюджеті на 2005 рік видатки на: 14.000 тис.грн. - будівництво глибоководного судноплавного каналу р. Дунай-Чорне море (м. Ізмаїл Одеської обл.); 6.300 тис.грн. - будівництво і реконструкція об'єктів водопостачання населення м. Ізмаїл, в т.ч. водозабірних та водоочисних споруд, водорозвідних мереж (Одеська обл.); 6.500 тис.грн. - будівництво 1-ї черги водоочисних споруд і каналізаційних мереж в м. Ізмаїл (Одеська обл.); 3.000 тис.грн. - будівництво іноваційної багатонаціональної школи в м. Ізмаїл (Одеська обл.); 400 тис.грн. - відновлення роботи гідрологічних постів на р. Дунай (м. Ізмаїл Одеської обл.); 750 тис.грн. - розробка комплексної технології глибокої очистки міських стічних вод (м. Ізмаїл Одеської обл.); 100 тис.грн. - видання підручників мовами національних меншин України; 8 тис.грн. - інвентаризація об'єктів туристичного профілю культурної спадщини визначних пам'яток природно-заповідного фонду, туристичної інфраструктури і т.д.  
Немає висновку    
    -173- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Павлюк М.П.
Передбачити в держбюджеті на 2005 рік видатки у сумі 1.500 тис.грн. на завершення будівництва нового корпусу Одеського обласного онкологічного диспансеру  
Немає висновку    
    -174- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Гуреєв В.М.
Гуреєв В.М.
Передбачити в держбюджеті на 2005 рік видатки для фінансування будівництва реабілітаційно-побутового корпусу малірно-очисного виробництва ВАТ "Севастопольський морський завод" та Міжнародного яхт-клубу Центру Олімпійської підготовки спортсменів та зони відпочинку трудящих в Ушаковій балці Нахімовського р-ну м. Севастополь  
Немає висновку    
    -175- Для фінансування завдань, передбачених Законом України від 09.04.2004 № 1676 "Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій" передбачити кошти у сумі 127440 тис.грн.  Немає висновку    
    -176- Миримський Л.Ю.
Передбачити кошти у сумі 800 тис.грн. для закінчення будівництва учбово-лабораторного комплексу Кримського агротехнологічного університету.  
Немає висновку    
    -177- Супрун Л.П.
З метою покращення екологічної ситуації та стимулювання переходу України до європейських стандартів, Міністерству фінансів України передбачити в державному бюджеті на 2005 рік окремим рядком суму компенсаційних виплат населенню при придбанні легкових автомобілів вітчизняного виробництва за умови здачі ними старих автомобілів будь-яких марок. Кабінету Міністрів України розробити порядок та умови таких виплат.  
Немає висновку    
    -178- Національний банк України
Зважаючи на те, що підвищення рівня капіталізації для державних банків (особливо для ВАТ "Ощадбанк") є ключовим завданням їх діяльності, Національний банк України неодноразово вносив пропозиції Кабінету Міністрів України щодо вирішення питання про поповнення статутного капіталу державних банків. Разом з тим, законопроект не передбачає видатків на поповнення статутних капіталів державних банків.  
Немає висновку    
    -179- Сятиня М.Л.
Передбачити видатки у сумі 624,9 тис.грн. для відшкодування заборгованості ННВО "Остеосинтез"  
Немає висновку    
    -180- Ющенко В.А.
Пинзеник В.М.
Терьохін С.А.
Забезпечити у повному обсязі потребу в коштах на підвищення пенсій.  
Немає висновку    
    -181- Передбачити окремим рядком видатки на виконання заходів, передбачених Законом України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу"  Немає висновку    
    -182- Бичков С.А.
Передбачити кошти на передплату періодичних видань на рік: Дніпропетровська обласна науково-медична бібліотека - 30 тис.грн.; Передбачити кошти на придбання медичної літератури: Дніпропетровська обласна науково-медична бібліотека - 60 тис.грн.  
Немає висновку    
    -183- Крук Ю.Б.
На виконання Постанови № 428 "Про затвердження Програми комплексного розвитку Українського Придунав'я на 2004-2010 роки", передбачити кошти на: будівництво глибоководного судноплавного каналу р.Дунай -Чорне море - 27, 9 млн. грн.; поромного комплексу Ізмаїл - Тулча - 5, 0 млн. грн.; проведення реконструкції дамби, підвищення водообміну між оз. Ялпуг і Кугурлуй - 5, 0 млн. грн.; на відновлення роботи гідрологічних постів на р. Дунаю, гідрометстанції м. Рені та створення двох морських гідрометстанцій - 2, 0 млн. грн.; будівництво магістрального газопроводу Каланчак-Суворове-Кілія - 20 млн. грн.; будівництво комплексу водоочисних станцій у м.Ізмаїл (перша черга) - 6, 0 млн. грн.; завершення будівництва водоочисних станцій у м. Вилковому - 10 млн. гри.; будівництво водоочисних станцій у м. Рені - 2, 5 млн. грн. захист міст Вилково, Кілії, Татарбунари і Рсні, смт.Суворове від підтоплення - 5, 0 млн. грн. водовід ведення до с.Багате Ізмаїльського р-ну - 500 тис, грн. проведення ремонтно-експлуатаційних робіт з метою відновлення меліоративних систем і забезпечення їх функціонування у Кілійському р-ні - 10 млн. грн. створення на р.Дунаю біля м.Рені служби раннього попередження про надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру - 300 тис, грн. збереження історичної забудови центральної частини м.Ізмаїл (Будинок культури ім. Т.Г.Шевченка) - 5,0 млн. грн.; проведення реставраційних робіт у Свято-Покровському соборі (м. Ізмаїл) - 1,2 млн. грн. будівництво школи з кількома мовами навчання у м.Ізмаїлі - 5,0 млн. грн.; школи у с.Ларжанці Ізмаїльського р-ну - 1,3 млн.грн.; у с.Лісках Кілійського р-ну - 930 тис, грн.; у с.Приозерному Кілійського р-ну 1,0 млн. грн. завершення будівництва інфекційного корпусу Кілійської центральної лікарні - 3861 тис, грн.; на будівництво районної поліклініки в м. Рені - 3,0 млн. грн. придбання двох пересувних флюорографічних установок з цифровою обробкою даних (для потреб міст Кілія і Рені) - 1,2 млн. грн.; трьох пересувних діагностичних лабораторій - 3,0 млн. грн.; трьох пересувних стоматологічних лабораторій - 600 тис, грн.; санітарних автомобілів, оснащених мобільним зв'язком - 400 тис, грн. створення міжнародного пункту пропуску пасажирів у м.Вилковому - 400 тис, грн. створення української підсистеми міждержавної системи оперативного контролю за надзвичайними ситуаціями з використанням космічної інформації в нижній частині р. Дунаю - 3,0 млн. грн.  
Немає висновку    
    -184- Литвин В.М.
Передбачити видатки на відшкодування збитків, причинених Державною податковою інспекцією у Личаківському районі м. Львова, Всеукраїнському громадсько-політичному журналу "Державність" згідно рішення Господарського суду Львівської області в сумі 57000 гривень.  
Немає висновку    
    -185- Передбачити видатки на розвиток транскордонного співробітництва відповідно до положень Закону України "Про транскордонне співробітництво"  Немає висновку    
    -186- Передбачити додаткові видатки в обсязі 2, 9 млрд. грн. У тому числі 244, 7 млн. грн. із Державного бюджету та 2613, 3 млн. грн. з місцевих бюджетів для поетапного введення Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці та збереження міжпосадових співвідношень в оплаті праці працівників охорони здоров'я  Немає висновку    
    -187- при неможливості введення ЄТС, необхідно підвищити ще на 30% (або на 1980 млн. грн.) посадові оклади працівників всієї галузі охорони здоров'я;  Немає висновку    
    -188- Виділити додатково 8 млн. грн. для лікування відпочиваючих влітку в АР Крим  Немає висновку    
    -189- Іванов С.А.
Врахувати кошти в обсязі 1 млн.грн. на розвиток Міжнародного спортивно-оздоровчого центру Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" "Студентський".  
Немає висновку    
140. Стаття 23. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2005 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками № 3 і № 4 до цього Закону.   -190- У видатках головних розпорядників коштів державного бюджету передбачити виділення видатків на виконання державних програм, затверджених законодавчими та іншими нормативно-правовими актами Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, виконання яких покладено на органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади відповідної території.  Немає висновку    
    -191- Супрун Л.П.
У видатках Міністерства оборони України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України передбачити окремим рядком кошти на державне обов'язкове особисте страхування військовослужбовців і військовозобов'язаних, призваних на збори у відповідності до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".  
Немає висновку    
    -192- Порошенко П.О.
Король В.М.
Вилучити, як непріоритетні, видатки державного бюджету на відрахування профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в сумі 53 млн. грн.  
Немає висновку    
    -193- Порошенко П.О.
Передбачити витрати на реставрацію експонатів Трипільської культури із фондів та музеїв України, музеєфікацію на місцях розкопок та виготовлення рекламної продукції.  
Немає висновку    
    -194- Самофалов Г.Г.
Передбачити видатки на заходи програми реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003 - 2010 роки у розмірі 52, 1 млн. грн.  
Немає висновку    
    -195- Передбачити додаткові асигнування для фінансового забезпечення: Державної програми організаційного забезпечення діяльності судів на 2003-2005 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2003 р. № 907; здійснення провадження у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин, які розглядаються в судах.  Немає висновку    
    -196- Бондар В.Н.
У розділі "Видатки державного бюджету" передбачити кошти на виконання Державної програми будівництва сучасних інфекційних лікарень (відділень) в обласних центрах та великих містах на 2004-2010 роки, визначивши Волинську обласну інфекційну лікарню у сумі 513 тис.грн.  
Немає висновку    
141. В процесі виконання державного бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів Міністерство фінансів України здійснює перерозподіл бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах та видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах державного бюджету.   -197- Асадчев В.М.
У статті 23 всі абзаци, крім першого, скасувати. Додати абзац наступного змісту: "Будь-які зміни бюджетних призначень можуть здійснюватися виключно через зміну цього закону".  
Немає висновку    
    -198- Абзац 2 статті 23 вилучити.  Немає висновку    
    -199- Атрошенко В.А.
 
Немає висновку    
142. Передача бюджетних призначень, передбачена частиною шостою статті 23 Бюджетного кодексу України, бюджетних призначень на пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу та перерозподіл бюджетних призначень на централізовані заходи і програми між адміністративно-територіальними одиницями здійснюється у порядку, визначеному Міністерством фінансів України.   -200-  Немає висновку    
    -201- Атрошенко В.А.
 
Немає висновку    
143. Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету України на:       
144. оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;       
145. видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання;       
146. видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів державної влади, за рахунок зменшення інших видатків.       
147. Порядок використання коштів державного бюджету, які виділяються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення коротко- та довготермінових кредитів, надання та здешевлення кредитів на здійснення природоохоронних заходів, надання кредитів на здійснення операцій з фінансового лізингу рибопромислового флоту, на часткову компенсацію вартості мінеральних добрив вітчизняного виробництва визначається Кабінетом Міністрів України.   -202- Соболєв С.В.
Доповнити абзацем: "Порядок використання коштів, вироблений Кабінетом Міністрів України, повинен відповідати наступним принципам: сума компенсаційних виплат розраховується на метричну одиницю об'єкта компенсації; данні про розподіл між суб'єктами господарювання бюджетних коштів згідно Порядку, розробленого Кабінетом Міністрів України, підлягають обов'язковому офіційному опублікуванню".  
Немає висновку    
148. Стаття 24. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Соціальний захист та соціальне забезпечення в Україні" у сумі 25.010.384, 2 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:   -203- Артеменко Ю.А.
В абзаці першому статті 24 цифри "25.010.384,2" замінити цифрами "26.761.110" (тобто збільшити бюджетні призначення на ці цілі на 1750725, 8 тис.грн.).  
Немає висновку    
    -204- Передбачити у статті 24 фінансування для забезпечення програм зайнятості населення не нижче від рівня їх фінансування у 2004 році.  Немає висновку    
149. надання найуразливішим верствам населення передбачених чинним законодавством пільг в оплаті за спожиті послуги та житлових субсидій - 4.150.933, 3 тис. гривень;       
150. відшкодування Пенсійному фонду України витрат по виплаті пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, пенсій особам, які мають особливі заслуги перед Україною, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та деяким іншим категоріям осіб - 5.078.940, 2 тис. гривень;   -205- Стоян О.М.
Збільшити обсяг бюджетних призначень, які мають бути направлені Пенсійному фонду України у зв'язку із запровадженням з 1 вересня 2004 року щомісячної державної адресної допомоги (дотації) до пенсій, розміри яких не досягають величини прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб.  
Немає висновку    
    -206- Порошенко П.О.
Король В.М.
Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" і розрахунки кошторису Пенсійного фонду не враховують потребу фонду у загальній сумі 13, 2 млрд. грн. для забезпечення у 2005 році виплати щомісячної державної адресної допомоги до пенсій з метою збільшення розміру отримуваної пенсіонерами суми до рівня встановленого на 2004 рік прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (284 грн.), яка запроваджена з 01.09.2004 р. постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.2004 №1215 "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення".  
Немає висновку    
    -207- Порошенко П.О.
Король В.М.
Законодавчо встановити мінімальний розмір пенсії на рівні визначеного прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб та відновити чинні співвідношення призначених пенсій щодо розміру мінімальної пенсії.  
Немає висновку    
    -208- Гірник Є.О.
Статтю 24 доповнити пунктом: "відшкодування Пенсійному фонду України витрат на доплати по підняттю мінімального розміру пенсій до прожиткового мінімуму в сумі 6 млрд. грн.  
Немає висновку    
151. виплата пенсій військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу - 3.302.011, 1 тис. гривень, у тому числі 885.565, 5 тис. гривень на підвищення пенсій для подальшого усунення диспропорцій у розмірах пенсій залежно від часу виходу цих осіб на пенсію;       
152. допомога сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та малозабезпеченим сім'ям - 2.006.148, 5 тис. гривень;       
153. соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, - 1.486.740.7 тис. гривень, у тому числі соціальні виплати, які здійснюються безпосередньо громадянам, - 1.077.009, 7 тис. гривень;   -209- Стоян О.М.
Збільшити видатки на соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.  
Немає висновку    
154. поступова компенсація громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень - 6.500.000 тис. гривень;   -210- У частині сьомій статті 24 щодо поступової компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень, збільшити суму до 7 млрд. гривень.  Немає висновку    
155. соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів, у тому числі в реабілітаційних центрах, та обслуговування їх у стаціонарах при протезних підприємствах - 374.172, 3 тис. гривень;   -211- Качур П.С.
викласти в редакції "соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів - 374.172, 3 тис. гривень, у тому числі в реабілітаційних центрах, які функціонують у Львівській області - 0,9 млн. грн.. (вказати назви областей і суми) та обслуговування їх у стаціонарах при протезних підприємствах - зазначити суму  
Немає висновку    
156. щорічна разова грошова допомога до Дня Перемоги ветеранам війни - 280.000 тис. гривень;   -212- У статті 24 абзац дев'ятий стосовно щорічної грошової допомога до Дня Перемоги ветеранам війни замість цифри "280" записати "390" млн.гривень;  Немає висновку    
157. надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла та часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла - 220.000 тис. гривень;   -213- Викласти абзац 10 статті 24 у такій редакції "надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла та часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків і Державного Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла - 220000 тис.гривень"  Немає висновку    
158. реалізація соціальних програм з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї - 145.992, 5 тис. гривень;   -214- Кармазін Ю.А.
Передбачити в Державному бюджеті України кошти на реалізацію державних програм стосовно сімей, жінок, молоді та дітей в Одеській області у сумі 2500 тис.грн., з них на оздоровлення дітей - 2000 тис.грн.,  
Немає висновку    
159. надання допомоги громадським організаціям інвалідів, ветеранів війни та праці для вирішення соціально-побутових проблем - 18.844, 1 тис. гривень;       
160. сплата пенсійних внесків до недержавного пенсійного фонду працівників бюджетних установ - 400.000 тис. гривень;   -215- Хомутиннік В.Ю.
Виключити. Подати відповідний законопроект щодо порядку організації додаткового (недержавного) пенсійного забезпечення бюджетних працівників.  
Немає висновку    
    -216- У статті 24 абзац тринадцятий щодо сплати пенсійних внесків до недержавного пенсійного фонду працівникам бюджетних установ замість цифри "400" записати "290" млн.гривень;  Немає висновку    
    -217- Порошенко П.О.
Король В.М.
Баранівський О.П.
Супрун Л.П.
Вилучити абзац 13 статті 24  
Немає висновку    
161. створення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги відповідно до законодавства, та підвищення ефективності управління системою соціального захисту населення - 35.304, 3 тис. гривень.   -218- Стоян О.М.
Доповнити новим абзацем: "погашення у повному обсязі заборгованості шахтарям з регресних платежів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності".  
Немає висновку    
    -219- Сушкевич В.М.
Статтю 24 доповнити абзацом наступного змісту: " забезпечення інвалідів автомобілями - 331.668, 8 тис.грн., у тому числі 172.00, 0 тис.грн. для забезпечення інвалідів Великої Вітчизняної війни І групи, інвалідів Великої Вітчизняної війни І І, ІІІ груп, які мають право керувати автомобілями 5 і більше років; 100.000, 0 тис. гривень - для забезпечення інвалідів, які мають право керувати автомобілем, за умови перебування в черзі на отримання автомобіля 5 і більше років".  
Немає висновку    
    -220- Демьохін В.А.
Атрошенко В.А.
У статті 24наприкінці додати абзац такого змісту: "Участь держави у надані соціальних послуг та матеріального забезпечення безробітних з числа незастрахованих осіб - 100.000 тис. гривень".  
Немає висновку    
162. Стаття 25. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Охорона здоров'я населення України" у сумі 3.607.702, 8 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:   -221- Артеменко Ю.А.
В абзаці першому статті 25 цифри "3.607.702, 8" замінити цифрами "3.968.473" (тобто збільшити бюджетні призначення на ці цілі на 360770, 2 тис.грн.).  
Немає висновку    
163. надання консультативної, лікувальної, реабілітаційної допомоги загальнодержавними закладами охорони здоров'я та заходи по реалізації загальнодержавних функцій у сфері охорони здоров'я - 2.578.184 тис. гривень, з них:   -222- Артеменко Ю.А.
В абзаці другому статті 25 цифри "2.578.184" замінити цифрами "2.884.838, 8" (тобто збільшити бюджетні призначення на ці цілі на 306654, 8 тис.грн.).  
Немає висновку    
164. забезпечення лікування за високовартісними медичними технологіями в клініках науково-дослідних інститутів медичного профілю - 344.882, 1 тис. гривень.   -223- Артеменко Ю.А.
В абзаці третьому статті 25 цифри "344.882, 1" замінити цифрами "374.336, 9" (тобто збільшити бюджетні призначення на ці цілі на 29454, 8 тис.грн.).  
Немає висновку    
165. поліпшення діагностики та медичного обслуговування хворих на онкологічні захворювання - 162.200 тис. гривень;   -224- Артеменко Ю.А.
В абзаці четвертому статті 25 цифри "162.200" замінити цифрами "208.400" (тобто збільшити бюджетні призначення на ці цілі на 46200 тис.грн.).  
Немає висновку    
166. забезпечення медичних заходів Комплексної програми "Цукровий діабет" - 163.000 тис. гривень;   -225- Артеменко Ю.А.
В абзаці п'ятому статті 25 цифри "163.000" замінити цифрами "209.200" (тобто збільшити бюджетні призначення на ці цілі на 46200 тис.грн.).  
Немає висновку    
    -226- Іванов С.А.
Передбачити окремим пунктом придбання інсуліну іноземного виробництва хворим на цукровий діабет, яким вживання інсуліну вітчизняного виробництва протипоказано.  
Немає висновку    
167. здійснення першочергових заходів профілактики та лікування туберкульозу - 104.967, 6 тис. гривень;   -227- Артеменко Ю.А.
В абзаці шостому статті 25 цифри "104.967, 6" замінити цифрами "151.167, 6" (тобто збільшити бюджетні призначення на ці цілі на 46200 тис.грн.).  
Немає висновку    
168. проведення імунопрофілактики населення - 104.900 тис. гривень;   -228- Артеменко Ю.А.
В абзаці сьомому статті 25 цифри "104.900" замінити цифрами "151.100" (тобто збільшити бюджетні призначення на ці цілі на 46200 тис.грн.).  
Немає висновку    
169. профілактика та лікування СНІДу - 100.633 тис. гривень;   -229- Артеменко Ю.А.
В абзаці восьмому статті 25 цифри "100.633" замінити цифрами "146.833" (тобто збільшити бюджетні призначення на ці цілі на 46200 тис.грн.).  
Немає висновку    
170. зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я, в першу чергу тих, що розташовані в сільській місцевості, - 186.000 тис. гривень;   -230- Артеменко Ю.А.
В абзаці дев'ятому статті 25 цифри "186.000" замінити цифрами "232.200" (тобто збільшити бюджетні призначення на ці цілі на 46200 тис.грн.).  
Немає висновку    
    -231- Стоян О.М.
Збільшити розмір видатків на зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров"я, що розташовані у сільській місцевості.  
Немає висновку    
171. державний санітарно-епідеміологічний нагляд та заходи по забезпеченню епідеміологічного благополуччя в Україні - 581.073, 3 тис. гривень.   -232- Артеменко Ю.А.
В абзаці десятому статті 25 цифри "581.073, 3" замінити цифрами "635.188, 7" (тобто збільшити бюджетні призначення на ці цілі на 54115, 4 тис.грн.).  
Немає висновку    
172. Стаття 26. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Освіта населення України" у сумі 9.991.146, 6 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:   -233- У статті 26: збільшити видатки загального фонду зведеного бюджету за державною програмою "Освіта населення України" на 2446680, 0 тис.грн. за додатковим приоритетним напрямом: на двадцятивідсоткове підвищення з 1 січня 2005 року посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічним та науково-педагогічним працівникам. Одночасно, з метою забезпечення виконання зазначеного пріоритетного напряму за державною програмою "Освіта населення України" доручити Кабінету Міністрів України до другого читання підготувати необхідні розрахунки по головних розпорядниках коштів.  Немає висновку    
    -234- Артеменко Ю.А.
В абзаці першому статті 26 цифри "9.991.146, 6" замінити цифрами "10.590.615, 4" (тобто збільшити бюджетні призначення на ці цілі на 599468, 8 тис.грн.).  
Немає висновку    
173. Національна доктрина розвитку освіти - 8.435.836, 5 тис. гривень;       
174. інформатизація загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, комп'ютеризація сільських шкіл, забезпечення навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін - 212.176 тис. гривень;   -235- Іванов С.А.
Відповідно до статті 26 передбачити спрямування коштів на виділення комп'ютерних класів для Міжшкільного навчально-виробничого комбінату, середніх з/о шкіл І-ІІІ ступенів №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, змінна середня з/о школа ІІ-ІІІ ступенів (м. Джанкой, АР Крим), Масловської середньої з/о школи І-ІІІ ступенів (Джанкойський р-н, АР Крим), Уварівської середньої з/о школи І-ІІІ ступенів (Нижньогірський р-н, АР Крим), Іллічевської, Чапаєвської, Пушкінської, Совєтської №1 та №2 середніх з/о шкіл І-ІІІ ступенів (Совєтський р-н, АР Крим).  
Немає висновку    
    -236- Атрошенко В.А.
відокремити напрям "комп'ютеризація сільських шкіл" з визначенням відповідного обсягу фінансування.  
Немає висновку    
    -237- Демьохін В.А.
В абзаці 3 статті 26 цифри "212.176" замінити цифрами "220.176" та доповнити в кінці абзацу таким текстом "з урахуванням видатків обласному бюджету Херсонської області - в сумі 8.000 тис. гривень". Передбачити зазначені бюджетні призначення в додатку №3 за КПК 2201190.  
Немає висновку    
175. забезпечення навчальних закладів безоплатними підручниками та посібниками - 173.947, 3 тис. гривень;       
176. державна програма "Шкільний автобус" - 83.450 тис. гривень;   -238- Іванов С.А.
Відповідно до статті 26 передбачити спрямування коштів на придбання автобусів в рамках державної програми "Шкільний автобус" для підвозу учнів до шкіл (Джанкойський район, АР Крим) - 500 тис.грн.;  
Немає висновку    
    -239- Демьохін В.А.
В абзаці 5 статті 26 цифри "83.450" замінити цифрами "86.450" та доповнити в кінці абзацу таким текстом "з урахуванням видатків обласному бюджету Херсонської області - в сумі 3.000 тис. гривень". Передбачити зазначені бюджетні призначення в додатку №3 за КПК 2201440 та в Додатку №5.  
Немає висновку    
177. державна програма надання молодим громадянам пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти - 13.500 тис. гривень.       
178. Установити, що у 2005 році положення і норми щодо виготовлення документів про освіту реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2005 рік.       
179. Стаття 27. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Розвиток наукового і науково-технічного потенціалу України" у сумі 2.034.248 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:       
180. державне замовлення з пріоритетних напрямів науки у фундаментальних дослідженнях - 1.014.598, 2 тис. гривень;       
181. науково-технологічний, інноваційний та інформаційний розвиток України - 1.019.649, 8 тис. гривень.       
182. Стаття 28. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Духовний розвиток в Україні" у сумі 831.863, 2 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:   -240- Артеменко Ю.А.
В абзаці першому статті 28 цифри "831.863, 2" замінити цифрами "956.642, 7" (тобто збільшити бюджетні призначення на ці цілі на 124779, 5 тис.грн.).  
Немає висновку    
183. розвиток національного телерадіоінформаційного простору - 260.874, 1 тис. гривень;   -241- Артеменко Ю.А.
В абзаці другому статті 28 цифри "260.874, 1" замінити цифрами "283.830" (тобто збільшити бюджетні призначення на ці цілі на 22955, 9 тис.грн.).  
Немає висновку    
184. державні програми збереження історико-культурної спадщини, розвитку музейної справи, збереження бібліотечних і архівних фондів - 155.640, 1 тис. гривень;   -242- Артеменко Ю.А.
В абзаці третьому статті 28 цифри "155.640, 1" замінити цифрами "178.596" (тобто збільшити бюджетні призначення на ці цілі на 22955, 9 тис.грн.).  
Немає висновку    
185. державна підтримка національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій та розвиток національного театрального мистецтва - 126.702 тис. гривень;   -243- Артеменко Ю.А.
В абзаці четвертому статті 28 цифри "126.702" замінити цифрами "149.657, 9" (тобто збільшити бюджетні призначення на ці цілі на 22955, 9 тис.грн.).  
Немає висновку    
186. загальнодержавна програма розвитку національної кіноіндустрії - 20.250 тис. гривень;   -244- Артеменко Ю.А.
В абзаці п'ятому статті 28 цифри "20.250" замінити цифрами "43205, 9" (тобто збільшити бюджетні призначення на ці цілі на 22955, 9 тис.грн.).  
Немає висновку    
187. державна підтримка вітчизняного книговидання - 25.000 тис. гривень.   -245- Артеменко Ю.А.
В абзаці шостому статті 28 цифри "25.000" замінити цифрами "47.955, 9" (тобто збільшити бюджетні призначення на ці цілі на 22955, 9 тис.грн.).  
Немає висновку    
    -246- Артеменко Ю.А.
Доповнити напрями призначень за цією програмою таким: "відтворення історико-культурного комплексу "Запорізька Січ" - 10.000 тис. гривень".  
Немає висновку    
188. Кабінету Міністрів України розробити та затвердити порядок виплати культурно-освітнім працівникам музеїв і бібліотек доплати за вислугу років та грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання трудових обов'язків і матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань відповідно до положень і норм, передбачених абзацами восьмим та дев'ятим частини другої статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу", частиною п'ятою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу".   -247- Качур П.С.
доповнити частиною восьмою: "Після затвердження Кабінетом Міністрів України порядку проведення виплат культурно - освітнім працівникам музеїв і бібліотек, передбачених абзацами восьмим та дев'ятим частини другої статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу", частиною п'ятою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", надати місцевим бюджетам додаткову дотацію на цю мету."  
Немає висновку    
189. Стаття 29. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Фізична культура і спорт в Україні" у сумі 313.443, 1 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:       
190. забезпечення на рівні сучасних вимог підготовки та участі українських спортсменів у міжнародних змаганнях - 190.912, 6 тис. гривень;       
191. участь національних збірних команд України в літніх Дефлімпійських іграх та видатки, пов'язані з підготовкою спортсменів до зимових Олімпійських і Параолімпійських ігор - 31.249, 2 тис. гривень;       
192. фізкультурно-оздоровча робота та спортивна діяльність серед різних верств населення, в тому числі фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді, - 49.702, 5 тис. гривень.   -248- Стоян О.М.
Доповнити абзацом: "державна підтримка фізкультурно-спортивних товариств "Україна", "Спартак", "Колос" за окремими бюджетними програмами".  
Немає висновку    
193. Стаття 30. З метою забезпечення економічного розвитку держави визначити у цьому Законі обсяги коштів за державною програмою "Паливно-енергетичний комплекс" у сумі 5.498.401, 1 тис. гривень - за такими пріоритетними напрямами:   -249- Цифру 5.498.401, 1 замінити на цифру 5.578.401,1;  Немає висновку    
194. програма "Українське вугілля" - 4.516.956, 1 тис. гривень, з них:   -250- Турманов В.І.
Передбачити фінансування вугільної галузі в сумі 6481725, 4 тис.грн. за такими пріоритетними програмами: програма "Українське вугілля" 6401725, 4 тис.грн., з них державна підтримка будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу - 2399820, 0 тис.грн.; державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції - 1661366, 0 тис.грн.; створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт, членів їх сімей (дружина (чоловік), повнолітні діти) та членів сімей загиблих шахтарів (дружина (чоловік), повнолітні діти) -107358, 5 тис.грн.; охорона праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах, у тому числі, дегазація вугільних пластів - 91505 тис.грн.; гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах - 186851, 6 тис.грн.; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на безоплатне забезпечення вугіллям на побутові потреби особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України - 11889, 7 тис.грн.; участь у придбанні високопродуктивного енергозберігаючого компресорного та електротехнічного обладнання для оснащення вугільних шахт - 21000 тис.грн.; придбання експериментальної партії азотно-мембранних станцій для гасіння пожеж на вугледобувних шахтах - 50000 тис.грн.; створення уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами (УТАС) на вугледобувних підприємствах для підвищення техніки безпеки - 75000 тис.грн.; заходи по передачі об'єктів соціальної інфраструктури, які перебувають на балансі вугледобувних підприємств, у комунальну власність - 100000 тис.грн.; заходи по підвищенню безпеки видобутку вугілля, у тому числі створення й упровадження теплоенергетичних когенераційних модулів утилізації вугільного метану - 190000 тис.грн.; відшкодування Пенсійному фонду на виплату пенсій особам, які були безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних роботах - 710000 млн. грн..  
Немає висновку    
195. державна підтримка будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу - 1.432.348, 7 тис. гривень;       
196. державна підтримка вуглевидобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції - 770.751 тис. гривень;   -251- Викласти в такій редакції: "надання кредитів вугледобувним підприємствам на часткове покриття витрат із собівартості продукції - 770.751 тис.грн."  Немає висновку    
197. реструктуризація вугільної та торфовидобувної промисловості - 797.444, 1 тис. гривень;       
198. створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт, членів їх сімей (дружина (чоловік), повнолітні діти) та членів сімей загиблих шахтарів (дружина (чоловік), повнолітні діти) - 107.358, 5 тис. гривень;   -252- Капустін В.В.
виключити у повній сумі для спрямування на іншу мету  
Немає висновку    
199. охорона праці та підвищення техніки безпеки на вуглевидобувних підприємствах, у тому числі дегазація вугільних пластів, - 65.505 тис. гривень;       
200. гірничорятувальні заходи на вуглевидобувних підприємствах - 185.659, 1 тис. гривень;       
201. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на безоплатне забезпечення вугіллям на побутові потреби особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України, - 11.889, 7 тис. гривень;       
202. участь у придбанні високопродуктивного енергозберігаючого компресорного обладнання для оснащення вугільних шахт, - 21.000 тис. гривень;       
203. придбання експериментальної партії азотно-мембранних станцій для гасіння пожеж на вугледобувних шахтах, - 50.000 тис. гривень;       
204. створення уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами (УТАС) на вугледобувних підприємствах для підвищення техніки безпеки, - 75.000 тис. гривень;       
205. відшкодування Пенсійному фонду на виплату пенсій особам, які були безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних роботах, -710.000 тис. гривень;       
206. заходи по передачі об'єктів соціальної інфраструктури, які перебувають на балансі вугледобувних підприємств, у комунальну власність, - 100.000 тис. гривень;   -253- Надрага В.І.
Передбачити кошти Луганській області на заходи по передачі об'єктів соціальної інфраструктури, які знаходяться на балансі вугледобувних підприємств до комунальної власності в розмірі - 49,126 млн. грн.  
Немає висновку    
207. заходи по підвищенню безпеки видобутку вугілля, у тому числі створення і впровадження теплоенергетичних когенераційних модулів утилізації вугільного метану, - 190.000 тис. гривень;       
208. на розвиток електроенергетики - 981.445 тис. гривень, у тому числі:       
209. будівництво енергоблоків атомних, гідроакумулюючих та інших електростанцій України, магістральних, гірських та сільських ліній електропередач - 600.000 тис. гривень;       
210. заходи по реалізації комплексної програми будівництва вітрових електростанцій - 78.000 тис. гривень;       
211. реконструкція гідроелектростанцій Дніпровського каскаду - 1.445 тис. гривень;       
212. створення запасів на умовах повернення твердого палива на складах теплоелектростанцій - 280.000 тис. гривень;       
213. заходи по створенню ядерно-паливного циклу в Україні - 22.000 тис. гривень.   -254- Доповнити статтю новим абзацом: "завершення будівництва газопроводу Ялта-Форос-Севастополь - 80.000 тис.грн."  Немає висновку    
214. Розпорядникам коштів державного бюджету (далі - розпорядникам) при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами та організаціями, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості по оплаті вищезазначених товарів та послуг. Розпорядникам забезпечити укладання угод в межах встановлених відповідним головним розпорядником коштів державного бюджету по кожному виду енергоносіїв обґрунтованих лімітів споживання.       
215. Стаття 31. З метою забезпечення економічного розвитку держави передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Обробна промисловість та інші галузі економіки" у сумі 1.127.093, 8 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:   -255- Добкін М.М.
В абзаці першому статі 31 цифри "1.127.093, 8" замінити цифрами "1.186.093, 8.  
Немає висновку    
216. розвиток мінерально-сировинної бази - 843.200 тис. гривень;       
217. Загальнодержавна (Національна) космічна програма - 141.488, 8 тис. гривень;       
218. програма розвитку промисловості України - 132.405 тис. гривень.   -256- Стоян О.М.
Доповнити новим абзацом: "програма державної підтримки розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу - 279000 тис.грн.".  
Немає висновку    
    -257- Добкін М.М.
Доповнити статтю 31 наступними абзацами: "за програмою розвитку виробництва складної сільськогосподарської техніки, виробництво дизельних двигунів ВАТ "Серп і молот" - 29.000 тис. гривень; за програмою "Етанол", виробництво етиленгліколю та етилцелозольви Торговим домом "Етанол", фірмою "Барва" м. Івано - Франківськ - 30.000 тис.грн."  
Немає висновку    
219. Стаття 32. З метою забезпечення економічного розвитку держави передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Транспортно-дорожній комплекс" у сумі 3.222.379, 6 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:   -258- Артеменко Ю.А.
Збільшити бюджетні призначення за державною програмою "Транспортно-дорожній комплекс" на 161118, 4 тис.грн..  
Немає висновку    
220. державна програма розвитку транспортно-дорожнього комплексу України - 3.101.593 тис. гривень;   -259- Збільшити фінансування дорожнього господарства з 3,1 млрд.грн. до 3,91 млрд.грн., врахувавши в проекті Закону вимоги усіх положень Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України".  Немає висновку    
221. підтримка експлуатаційно безпечного стану внутрішніх водних шляхів та судноплавних шлюзів - 14.750 тис. гривень.   -260- Стоян О.М.
Замінити цифру "14750" на цифру "26372"; додатково передбачити видатки за програмою "Реконструкція шлюзів" на суму 9610 тис.грн.  
Немає висновку    
    -261- Артеменко Ю.А.
До пріоритетних напрямів програми додати два наступних: "реконструкція автодорожнього проїзду по спорудах ДніпроГЕСу - 5.500 тис. гривень; антикорозійний захист металевих конструкцій автодорожнього мосту через р. Старий Дніпро (м. Запоріжжя) - 1.000 тис. гривень."  
Немає висновку    
222. Перелік об'єктів будівництва, реконструкції автомобільних доріг загальнодержавного значення та будівництва і капітального ремонту доріг комунальної власності затверджується Кабінетом Міністрів України.   -262- Визначити критерії відбору об'єктів для включення їх до переліку об'єктів будівництва, реконструкції автомобільних доріг загальнодержавного значення та будівництва і капітального ремонту доріг комунальної власності.  Немає висновку    
    -263- Кириченко Л.Ф.
Доцільно розглядати та затверджувати цей перелік за пропозиціями народних депутатів спільно з розглядом проекту Закону "Про Державний бюджет України на 2005 рік".  
Немає висновку    
    -264- Атрошенко В.А.
останній абзац викласти в такій редакції: "Кабінету Міністрів України затвердити перелік об'єктів будівництва, реконструкції автомобільних доріг загального значення та будівництва і капітального ремонту доріг комунальної власності, враховуючи пропозиції народних депутатів України".  
Немає висновку    
    -265- Гірник Є.О.
Останній абзац статті 32 доповнити словами "за погодженням з бюджетним комітетом ВР України".  
Немає висновку    
    -266- Мойсик В.Р.
Передбачити кошти на завершення будівництва об"їздної дороги селища Заболотів Снятинського р-ну Івано-Франківської обл. - 28.000 тис.грн.  
Немає висновку    
    -267- Жеваго К.В.
Передбачити кошти на ремонт доріг та благоустрій м.Комсомольськ - 450 тис.грн.  
Немає висновку    
    -268- Порошенко П.О.
Виділити кошти у розмірі 2800 тис.грн. на ремонт дороги Волочиськ - Авратин Волочиського р-ну Хмельницької обл.  
Немає висновку    
    -269- Драчевський В.В.
Капітальний ремонт доріг м.Марганець - 1900 тис.грн.  
Немає висновку    
    -270- Развадовський В.Й.
Ремонт доріг с.Тарасівка, Ліщин Житомирського району - 85 тис.грн. Утримання доріг с.Сінгури - 100 тис грн.; с.Слобода - 100 тис.грн.; с.Кодня - 100 тис.грн.; с.Тарасівна - 100 тис.грн. Житомирського району, Житомирської області Утримання доріг с.Меленці-с.Браталів - 120 тис грн.; Утримання доріг с.Мотовилівка-с.Семенівна - 100 тис.грн. Любарського р-ну Житомирської обл. Утримання доріг смт. Романів - с. Монаристок - 150 тис.грн.; смт. Романів - с. Мала Козара - 100 тис.грн.; смт. Миропіль - с. Вільха - 150 тис.грн. Житомирської обл. Утримання доріг (Київ - Чоп) с. Ст. Олександрівну, с. Ялинівку, с.Юлянівку Житомирської обл. - 130 тис.; Утримання доріг смт. Червоноармійськ (вул. Кірова, Комарова) Житомирської обл. - 100тис.грн.; Утримання доріг с. Стетківці - с. Мотрунки Житомирської обл. Житомирської обл. - 250 тис.грн.  
Немає висновку    
    -271- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Реконструкція шляхової мережі: с.Яструбенька - 500 тис.грн.; с.Долинівка - 300 тис.грн.; с.Романівна - 1, 5 млн.грн.; с.Ковганівка - 150 тис.грн. Брусиловського району Житомирської області Ремонт вулиць смт.Брусилов - 1, 0 млн.грн. Реконструкція автодороги Корнин -Долинівка (виготовлення асфальтно-щебневого покриття) - 15 млн.грн.  
Немає висновку    
    -272- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Шевчук С.В.
Передбачити в держбюджеті на 2005 рік кошти у сумі 750 тис.грн. на будівництво дороги з твердим покриттям між с.Малютинка та с.Нова Глеваха Києво-Святошинського р-ну Київської обл.  
Немає висновку    
    -273- Солошенко М.П.
Внутрішньогосподарську автододорогу с.Панасівка Багатської сільської ради Новомосковського району Дніпр-кої об. на суму 233, 7 тис.грн.  
Немає висновку    
    -274- Сятиня М.Л.
Передбачити кошти на капітальний ремонт та утримання автошляхів місцевого значення Міжгірського району Закарпатської області у сумі 4590 тис.грн.  
Немає висновку    
    -275- Абдуллін О.Р.
По Державній службі автомобільних доріг передбачити у 2005 році фінансування наступних напрямків з реконструкції та ремонту автодоріг по Рівненській області: Володимирецький район Реконструкція доріг: а/д Бережниця - Городець - Степань -1000 тис.грн.; а/д Володимирець - М.Телковичі - 2100 тис.грн.; а/д Зелене - Степангород - 1900 тис.грн.; а/д Володимирець - М.Телковичі - 2400 тис.грн.; а/д Зарічне - Борова - ст.Рафалівка - 5400 тис.грн.; а/д Озеро - Дубівка - Кідри - 1000 тис.грн.; Дубровицький район Будівництво автодороги с.Жадень - с.Удрицьк - 1800 тис.грн.; Будівництво автодороги с.Заслуччя - с.Залужжя - 1200 тис.грн.; Зарічненський район Будівництво дороги Зарічне - Морочно - кордон Республіки Білорусь - 2000 тис.грн.; Рокитнівський район Асфальтове покриття дороги Рокитне-Карпілівка - 2300 тис.грн.; Асфальтове покриття дороги Рокитне - Старе Село - 2300 тис.грн.;  
Немає висновку    
    -276- Лукашук О.Г.
Для будівництва дороги з твердим покриттям в с.Терешівці Хмельницької обл.  
Немає висновку    
    -277- Бойко В.О.
Капітальний ремонт автодороги Голиково-Бандурово-Красносілка-Ставидла Олександрівського р-ну Кіровоградської обл. - 200 тис.грн.  
Немає висновку    
    -278- Супрун Л.П.
Будівництво об'їзної дороги в м. Гайворон - 20010,0 тис.грн.; капітальний ремонт автодороги Хащувате - Бандурове - 5400,0 тис.грн.; капітальний ремонт автодороги Хащувате -Мощене - Вікнина - 6000,0 тис.грн.; капітальний ремонт автодороги Червоне - Вікнина 1500,0 тис.грн.; капітальний ремонт автодороги Гайворон - Долинівка 2400,0 тис.грн. Гайворонський район Кіровоградська область. Капітальний ремонт автодоріг Тишківка - Помічна - 7350 тис.грн., Липняжка - Карбівка - Олександрівка - 4900 тис.грн.; Капітальний ремонт вул.Леніна - 1900 тис.грн., вул.Кірова - 2100 тис.грн. смт. Добровеличківка Кіровоградської обл.; Капітальний ремонт мосту в смт. Добровеличківка (напрямок автодороги Кіровоград - Вільшанка) - 700 тис.грн. Кіровоградська обл. Будівництво дороги Межирічка - Журавлинка - 450 тис.грн. Голованівського р-ну Кіровоградської обл.;  
Немає висновку    
    -279- Іванов С.А.
Будівництво дороги по вул. Восточній та Водопровідній (м. Джанкой, АР Крим) - 3400 тис.грн.; Будівництво дороги мікрорайону "Дружба" в смт. Совєтський (Совєтський р-н, АР Крим) - 200 тис.грн.  
Немає висновку    
    -280- Цкітішвілі Е.О.
Ремонт доріг м.Алмазна Луганської обл. - 0,2 млн.грн.  
Немає висновку    
    -281- Рішняк І.М.
Передбачити кошти на реконструкцію доріг по вул. Полтавській, Комсомольській (спуск), Леніна, Маяковського м.Ромни Сумської обл. - 3750 тис.грн.; Передбачити кошти на завершення будівництва мостового переходу через р.Сула м.Ромни Сумської обл. - 7000 тис.грн.; Передбачити кошти на капітальний ремонт під"їздних доріг Дубов"язівка-Шпотівка-Крупське - 5100 тис.грн., Козацьке-Духанівка-Бережне-Анютино - 3000 тис.грн., Попівка-Тулушка - 3600 тис.грн., Дубов"язівка-Тернівка - 3600 тис.грн., Дубов"язівка-Салтикове - 1400 тис.грн., Красне-Жовтневе - 1200 тис.грн. Конотопського р-ну Сумської обл.; Передбачити кошти на капітальний ремонт проїзної частини вулиці в смт.Липова Долина - 600 тис.грн.; Передбачити кошти на а/д Білопілля-Терни-Липова Долина - 160 тис.грн., Ромни-Липова Долина-Лебедин - 70 тис.грн., Липова Долина-Гадяч - 70 тис.грн., в смт.Липова Долина - 100 тис.грн., Іванівка-Грабщина - 240 тис.грн., Василівка-Капустинці - 270 тис.грн., Саї-Синівка - 120 тис.грн., Колядинець-Синівка - 320 тис.грн. Липоводолинського р-ну Сумської обл.; Передбачити кошти на будівництво та ремонт доріг до с.Бродон Недригайлівського р-ну Сумської обл. - 200 тис.грн.; Передбачити кошти на капремонт доріг Білопілля-Терни-Липова Долина - 200 тис.грн., до с.Зелений Гай Недригайлівського р-ну Сумської обл. - 40 тис.грн.; Передбачити кошти на середній ремонт доріг Маршали-Рубанка - 330 тис.грн., Зелене-Вільшана - 165 тис.грн., с.Курмани Недригайлівського р-ну Сумської обл. - 100 тис.грн.; Передбачити кошти на поточний ремонт доріг Недригайлівського р-ну Сумської обл. - 360 тис.грн.; Передбачити кошти на ремонт дорожного покриття а/д Хмелів-Чернеча Слобода-Буринь - 400 тис.грн.; Передбачити кошти на реконструкцію посту а/д Хмелів-Чернеча Слобода-Буринь - 80 тис.грн.; Передбачити кошти на капремонт доріг Успенка-Верхня Сагарівка - 560 тис.грн. Буринського р-ну Сумської обл.; Передбачити кошти на дорожне будівництво 300 тис.грн. м.Ромни Сумської обл. Передбачити кошти на ремонт а/д в с.Глинськ - 250 тис.грн., с.Глинськ-Ромни - 300 тис.грн., с.Басівка-Вощилиха - 250 тис.грн., с.Гришине - 100 тис.грн., с.Малі Бубни - 250 тис.грн. м.Ромни Сумської обл.; Додаткові пропозиції: Передбачити кошти на будівництво дороги по с.Верхня Сагарівка Буринського р-ну, від с.Локні до с.Свиридівна Роменський р-н с.Андріївка Сумська обл. - 260 тис.грн.; Передбачити кошти на ремонт дороги в с.Загребелля Роменського р-ну Сумської обл.  
Немає висновку    
    -282- Бондаренко Г.І.
Передбачити кошти на будівництво дороги по вул. І.Сенька в м. Тетієві (100 тис.грн., 0, 5 км); Капітальний ремонт доріг в селах Теліженці, П'ятигори, Денихівка, Росішки, Степове, Клюки, Тайниця, Михайлівка, Бурківці (400 тис.грн.5, 0 км) Тетіївського р-ну Київської обл.; Передбачити кошти на капремонт доріг: с.Матюші ЮО (тис.грн), с. Трушки (100 тис.грн.); с.Чмирівка (100тис.грн.); с.Яблунівка (600 тис.грн., 4км) Білоцерківського р-ну Київської обл.; Передбачити кошти на капітальний ремонт доріг с.Березна, вул.Гагаріна (70тис.грн. 1 км); с. Зрайки, вул. Набережна (50 тис.грн., 0, 8 км:); с.Завадівка, вул.Комсомольська (150тис.грн. 2 км Володарського р-ну Київської обл.);  
Немає висновку    
    -283- Шершун М.Х.
передбачити кошти міському бюджету м. Сарни Рівненської області на будівництво та капітальний ремонт доріг у сумі 21823, 3 тис.грн.  
Немає висновку    
    -284- Атрошенко В.А.
включити в перелік об'єктів будівництва, реконструкції автомобільних доріг загальнодержавного значення та будівництва і капітального ремонту доріг комунальної власності, які мають фінансуватися у 2005 році за державною програмою "Транспортно-дорожній комплекс" наступні об'єкти по Чернігівській області. Городянський район: Ремонт доріг між населеними пунктами: Бутівка - Лемешівка, протяжність 21 км, вартість робіт - 2100 тис.грн.; Городня - Деревини, протяжність 25 км - 2500 тис.грн.; Хоробичі - Володимирівка, протяжність 18, 5 км - 1850 тис.грн. Ріпкинський район: Капітальний ремонт дороги Ріпки-Любеч, протяжн. 5, 5 км - 2200 тис.грн.; Будівництво дороги Любеч-Кукари, протяжність 3, 8 км - 3200 тис.грн.; Будівництво дороги Олешня-с.Заводське, протяжн. 8 км - 5600 тис.грн.; Капітальний ремонт дороги "Радуль-Новоселки", 3 км - 2400 тис.грн.; Капітальний ремонт дороги Радуль-Ріпки, протяжн. 10 км - 4000 тис.грн.; Капітальний ремонт дороги Чернігів-Любеч, протяжн. 1, 5 км - 600 тис.грн. Чернігівський район: Капітальний полегшений ремонт автодоріг (поверхнева обробка) а/д Іванівка-Слобода-Вікторівка, протяжністю 3 км, вартість - 270 тис.грн.; а/д Довжик-Хмільниця-М01 протяжністю 3 км, вартість - 270 тис.грн.; а/д Копита-ст. Жидиничі, протяжністю 3 км, вартість - 270 тис.грн.; а/д М.Коцюбинське-Шибиринівка-Антоновичі, 5 км, вартість - 270 тис.грн.; Т-25-09 - Гончарівське, протяжністю 4 км, вартість - 360 тис.грн.; а/д Довжик-Кархівка-Андріївка, протяжністю 2 км, вартість - 180 тис.грн.; під'їзд до села Боровики, протяжністю 5 км, вартість - 50 тис.грн.; а/д Киселівка-Терехівка, протяжністю 5 км, вартість - 450 тис.грн.  
Немає висновку    
    -285- Климпуш О.Д.
Передбачити фінансування будівництва автобану Київ-Одеса в повному обсязі, як окремого пункту Урядової програми, не за рахунок спеціального дорожнього фонду, передбаченого Законом України "Про джерела фінансування дорожнього господарства".  
Немає висновку    
    -286- Воюш В.Д.
Передбачити фінансування за рахунок субвенції з Державного бюджету України таких об'єктів у Чорноморському районі АР Крим: реконструкція автомобільних доріг у селах: Оленівка (1, 5 км) - 90 тис.грн.; Червона Поляна (1, 5 км) - 90 тис.грн.; Міжводне (1, 5 км) - 90 тис.грн.; Красноярське (1, 5 км) - 90 тис.грн.; Ленське (1, 5 км) - 90 тис.грн.;  
Немає висновку    
223. Стаття 33. З метою впровадження на регіональному рівні загальнодержавних програм, спрямованих на соціально-економічний розвиток територій, передбачити бюджетні призначення за державними програмами реформування та розвитку житлово-комунального господарства, розвитку малих міст, ліквідації наслідків підтоплення територій та проведення протизсувних робіт у сумі 1.520.930 тис. гривень.   -287- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Передбачити видатки на виконання Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки у сумі 475.000 тис.грн., з них за такими пріоритетними напрямами: модернізація житлового господарства, розвиток і реконструкція центральних систем водопостачання та водовідведення - 266.000 тис.грн., модернізація систем теплозабезпечення жилих будинків - 89.000 тис.грн., встановлення будинкових засобів обліку споживання води і теплової енергії - 87.000 тис.грн., розвиток міського електротранспорту, оновлення його рухомого складу - 33.000 тис.грн. Установити, що затверджені у державному бюджеті видатки на реалізацію завдань та заходів Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки по Державному комітету України з питань житлово-комунального господарства проводиться ним у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України  
Немає висновку    
    -288- Кириченко Л.Ф.
Доцільно розглядати та затверджувати перелік об"єктів житлово-комунального господарства за пропозиціями народних депутатів спільно з розглядом проекту Закону "Про Державний бюджет України на 2005 рік".  
Немає висновку    
    -289- Крук Ю.Б.
Статтю 33 викласти у такій редакції: "Стаття 33. З метою впровадження загальнодержавних програм, спрямованих на реформування і розвиток житлово-комунального господарства, розвиток малих міст та соціально-економічний розвиток територій передбачити бюджетні призначення у сумі 1.520.000 тис. гривень за такими пріоритетними напрямами: Загальнодержавна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства - 475.000 тис. гривень, з них: модернізація житлового господарства - 135.000тис. гривень, розвиток і реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення - 100.000 тис. гривень, модернізація систем тепло забезпечення жилих будинків - 80.000 тис. гривень, встановлення будинкових засобів обліку споживання води і теплової енергії - 60.000 тис. гривень, розвиток міського електротранспорту, оновлення його рухомого складу - 100.000 тис. гривень; Загальнодержавна програма розвитку малих міст -....... Кабінету Міністрів України затвердити перелік об'єктів, що фінансуються за рахунок коштів, передбачених на Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства, за поданням центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та з урахуванням пропозицій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Установити, що придбання засобів обліку споживання води та теплової енергії здійснюється централізовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями".  
Немає висновку    
    -290- Артеменко Ю.А.
У статті 33 цифри "1.520.9300" замінити цифрами "1.596.976, 5" (тобто збільшити бюджетні призначення на ці цілі на 76046, 5 тис.грн.).  
Немає висновку    
    -291- Гірник Є.О.
Статтю 33 доповнити абзацом: "Розподіл вказаних коштів здійснюється за погодженням бюджетного комітету ВР України".  
Немає висновку    
    -292- Порошенко П.О.
Король В.М.
Кошти, передбачені статтею 33 у сумі 1.520.930 тис.грн., розподілити за напрямами видатків у розрізі територій пропорційно обсягам місцевих бюджетів.  
Немає висновку    
224. Стаття 34. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Розвиток аграрного сектору та села" - 8.175.300, 1 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:   -293- В проекті Державного бюджету України на 2005 рік сума бюджетних асигнувань на розвиток аграрного сектора та села за рахунок реальних джерел фінансування повинна становити 10 % видаткової частини, в тому числі на підтримку розвитку сільського господарства в обсязі не менше 7 млрд. гривень.  Немає висновку    
225. державна підтримка галузі рослинництва - 492.081, 8 тис. гривень;       
226. державна підтримка галузі тваринництва і птахівництва - 917.503, 1 тис. гривень;   -294- Костенко Ю.І.
Беспалий Б.Я.
Кириленко В.А.
Юхновський І.Р.
У статті 34 проекту Закону після слів та цифр "державна підтримка галузі тваринництва і птахівництва - 917.503, 1 тис.грн. додати "з них: на фінансову підтримку виробництва продукції птахівництва - 270000, 0 тис.грн."  
Немає висновку    
227. заходи по державній підтримці розвитку рибного господарства - 201.332, 8 тис. гривень;       
228. здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів - 275.000 тис. гривень;       
229. комплексна програма розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь - 488.415, 6 тис. гривень;   -295- Демьохін В.А.
В абзаці 6 статті 34 цифри і слова "488.415,6 тис. гривень" замінити цифрами і словами "1.556.415,6 тис. гривень (в тому числі на реалізацію програми розвитку меліорації земель південних областей у розмірі - 1.068 тис. гривень)".  
Немає висновку    
230. заходи по забезпеченню підприємств агропромислового комплексу сільськогосподарською технікою вітчизняного виробництва - 670.000 тис. гривень;   -296- В абзаці 7 статті 34 визначити коди сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва відповідно до УКТЗЕД.  Немає висновку    
231. здійснення фінансової підтримки заставних та інтервенційних операцій з об'єктами цінового регулювання - 935.000 тис. гривень;   -297- Майстришин В.Я.
Абзац 8 статті 34 викласти в такій редакції: "формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом, фінансові інтервенції та заставна закупівля зерна - 935.000 тис. грн."  
Немає висновку    
232. підтримка розвитку галузі садівництва, виноградарства та хмелярства - 160.000 тис. гривень;       
233. газифікація сільських населених пунктів та будівництво газопроводів - відводів до сільських населених пунктів - 800.000 тис. гривень;   -298- Атрошенко В.А.
додати абзац такого змісту: "Кабінету Міністрів України затвердити перелік об'єктів будівництва газопроводів-відводів до сільських населених пунктів та газифікації сільських населених пунктів, з урахуванням пропозицій народних депутатів України".  
Немає висновку    
    -299- Гірник Є.О.
Статтю 34 доповнити абзацом: "Фінансування програм газифікації сільських населених пунктів та заходів соціально-культурного розвитку села здійснювати за Постановою КМУ, розробленої за пропозиціями народних депутатів України і узгодженої з бюджетним комітетом ВР України". Ці програми пропоную реалізувати у виді субвенцій місцевим бюджетам, внісши їх у видатки Міністерства фінансів України.  
Немає висновку    
234. організація і регулювання діяльності установ в системі ветеринарної медицини, охорони прав на сорти рослин та спеціалізованих інспекцій - 686.920, 6 тис. гривень;       
235. державна підтримка розвитку аграрної науки та освіти - 976.332, 6 тис. гривень;       
236. реалізація заходів соціально-культурного розвитку села та соціального захисту сільського населення - 1.222.016, 3 тис. гривень.   -300- Баранівський О.П.
Шибко В.Я.
Статтю 34 доповнити наступним пунктом: "Державна підтримка переробних підприємств молочної промисловості у сумі - 20.000, 0 тис.грн.  
Немає висновку    
    -301- Атрошенко В.А.
додати абзац такого змісту: "видача кредитів для закупівлі дизельного пального підприємствам агропромислового комплексу, під врожай, з поступовим їх поверненням до кінця поточного року". (Уряду прорахувати обсяг фінансування за цим напрямом);  
Немає висновку    
    -302- Доповнити проект Закону статтею 34-1 такого змісту: "Стаття 34-1. На виконання Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" року Кабінет Міністрів України до 1 лютого 2005 року: 1) для формування Фонду аграрних страхових субсидій перерахувати на бюджетний рахунок такого Фонду 20 000 тис. гривень; 2) внести до статутного фонду (капіталу) Аграрної біржі суму, еквівалентну 5 000 тис. євро за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на день здійснення такого внеску; 3) виділити на формування у 2005 році державного продовольчого резерву: 1 200 000 тис. гривень - для закупівлі 1, 5 млн. тонн пшениці і сумішу пшениці та жита (меслин), та жита (коди УКТ ЗЕД 1001, 1002 00 00 00); 426 600 тис. гривень - для закупівлі 180 тис. тонн цукру тільки з цукрових буряків (код УКТ ЗЕД 1701 12)"  Немає висновку    
237. Стаття 35. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Охорона навколишнього природного середовища" у сумі 1.038.995, 8 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:   -303- Артеменко Ю.А.
В абзаці першому статті 35 цифри "1.038.995, 8" замінити цифрами "1.088.995, 8" (тобто збільшити бюджетні призначення на ці цілі на 50000 тис.грн.).  
Немає висновку    
238. комплексна програма поводження з радіоактивними відходами - 115.353 тис. гривень;   -304- Артеменко Ю.А.
В абзаці другому статті 35 цифри "115.353" замінити цифрами "121.209, 6" (тобто збільшити бюджетні призначення на ці цілі на 5856, 6 тис.грн.).  
Немає висновку    
239. державні програми захисту територій від шкідливої дії вод - 42.952, 7 тис. гривень;   -305- Демьохін В.А.
В абзаці 2 статті 35 цифри "42.952, 7" замінити цифрами "43.422, 6" та доповнити в кінці абзацу таким текстом "з урахуванням видатків для реконструкції очисних споруд в с. Дар'ївка Білозерського району Херсонської області в сумі 400 тис. гривень та реконструкції очисних споруд в Білозерській виправній колонії №105 (Білозерський район, Херсонської області) - в сумі 69, 9 тис. гривень". Передбачити зазначені бюджетні призначення в додатку №3 за КПК 5001070.  
Немає висновку    
    -306- Артеменко Ю.А.
В абзаці третьому статті 35 цифри "42.952, 7" замінити цифрами "48.809, 36" (тобто збільшити бюджетні призначення на ці цілі на 5856, 6 тис.грн.).  
Немає висновку    
240. програма перспективного розвитку заповідної справи в Україні ("Заповідники") - 37.947, 1 тис. гривень;   -307- Артеменко Ю.А.
Четвертий абзац статті 35 викласти у наступній редакції: "програма перспективного розвитку заповідної справи в Україні ("Заповідники") - 46.950, 9 тис. гривень, в тому числі збереження та розвиток Національного заповідника "Хортиця" - 9003, 2 тис. гривень; "  
Немає висновку    
241. Національна програма екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро та поліпшення якості питної води - 6.500 тис. гривень;   -308- Артеменко Ю.А.
В абзаці п'ятому статті 35 цифри "6.500" замінити цифрами "12.356, 6" (тобто збільшити бюджетні призначення на ці цілі на 5856, 6 тис.грн.).  
Немає висновку    
242. державні програми знешкодження хімічної зброї та боєприпасів - 75.814, 8 тис. гривень;   -309- Артеменко Ю.А.
В абзаці шостому статті 35 цифри "75.814, 8" замінити цифрами "81.671, 4" (тобто збільшити бюджетні призначення на ці цілі на 5856, 6 тис.грн.).  
Немає висновку    
243. Загальнодержавна програма охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів - 3.800 тис. гривень;   -310- Артеменко Ю.А.
В абзаці сьомому статті 35 цифри "3.800" замінити цифрами "9.656, 6" (тобто збільшити бюджетні призначення на ці цілі на 5856, 6 тис.грн.).  
Немає висновку    
    -311- Раханський А.В.
Частину сьому статті 35 викласти у редакції: " Загальнодержавна програма охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів" - 8900 тис.грн.  
Немає висновку    
244. Загальнодержавна програма поводження з токсичними відходами - 3.212, 3 тис. гривень;   -312- Артеменко Ю.А.
В абзаці восьмому статті 35 цифри "3.212, 3" замінити цифрами "9.068, 9" (тобто збільшити бюджетні призначення на ці цілі на 5856, 6 тис.грн.).  
Немає висновку    
245. Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі України - 3.131, 6 тис. гривень.   -313- Артеменко Ю.А.
В абзаці дев'ятому статті 35 цифри "3.131, 6" замінити цифрами "8.988, 2" (тобто збільшити бюджетні призначення на ці цілі на 5856, 6 тис.грн.).  
Немає висновку    
246. Стаття 36. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Оборона" у сумі 6.705.156, 8 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:   -314- Врахувати у видатках Міністерства оборони України або Міністерства України з питань надзвичайних сітуацій кошти на очищення земель військових полігонів від вибухонебезпечних об'єктів.  Немає висновку    
    -315- Артеменко Ю.А.
В абзаці першому статті 36 цифри "6.705.156, 8" замінити цифрами "3.687.836, 2" (тобто зменшити бюджетні призначення на ці цілі на 3017320, 6 тис.грн.).  
Немає висновку    
247. забезпечення обороноздатності країни - 4.134.656, 1 тис. гривень;       
248. Державна програма реформування та розвитку Збройних Сил України (скорочення та реформування військових підрозділів; підготовка об'єднаних сил швидкого реагування; відновлення непорушених запасів об'єднаних сил швидкого реагування; удосконалення системи управління Збройними Силами України; відновлення боєздатності озброєння та військової техніки; передача (ліквідація) військових містечок, рекультивація земель та ліквідація наслідків військової діяльності, комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями за контрактом) -364.440 тис. гривень;       
249. розвідувальна діяльність у сфері оборони - 135.214, 4 тис. гривень;       
250. програма забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України - 108.815, 4 тис. гривень;       
251. заходи щодо здійснення євроатлантичної інтеграції - 10.000 тис. гривень;       
252. заходи по передачі житлового фонду Міністерства оборони у комунальну власність - 164.100 тис. гривень.   -316- Іванов С.А.
Відповідно до статті 36 в рамках державної програми "Оборона" на заходи по передачі житлового фонду Міністерства оборони у комунальну власність передбачено 164, 100 тис.грн. В межах суми 9300 тис.грн. передбачити окремим пунктом спрямування коштів на передачу військового містечка № 220 (м. Джанкой АР Крим) у комунальну власність міста та проведення невідкладних ремонтних робіт по житловому сектору.  
Немає висновку    
253. Стаття 37. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою "Громадський порядок, безпека та судова влада" у сумі 7.939.376, 9 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:       
254. забезпечення громадського порядку, боротьба із злочинністю, захист громадян від протиправних посягань - 2.536.534, 8 тис. гривень;       
255. забезпечення безпеки держави - 993.972, 5 тис. гривень;       
256. реалізація державної політики у сфері виконання кримінальних покарань - 803.946, 8 тис. гривень;       
257. охорона державного кордону - 583.869, 9 тис. гривень;       
258. судова влада - 866.325 тис. гривень;       
259. нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді - 341.047, 3 тис. гривень;       
260. державна охорона органів державної влади та посадових осіб - 77.322, 4 тис. гривень;       
261. забезпечення виготовлення та видачі громадянам України документів, що засвідчують особу, -65.000 тис. гривень.   -317- Доповнити проект статтею 37-1 такого змісту: "37-1) На виконання Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" розпорядники бюджетних коштів забезпечують у межах бюджетних призначень страхування наземних транспортних засобів, що знаходяться в їх, розпорядженні"  Немає висновку    
262. Стаття 38. Державне казначейство здійснює платежі за дорученнями розпорядників коштів державного бюджету виключно за наявності затверджених в установленому порядку паспортів бюджетних програм.       
263. Стаття 39. Видатки, пов'язані з утриманням працівників закордонних дипломатичних установ України, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, крім військових аташе, проводяться виключно через Міністерство закордонних справ України.       
264. Стаття 40. Установити, що у 2005 році виплата щорічної разової допомоги відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни І групи - 400 гривень, інвалідам війни ІІ групи - 330 гривень, інвалідам війни ІІІ групи - 270 гривень, учасникам бойових дій - 250 гривень, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 400 гривень, членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, - 130 гривень.   -318- Артеменко Ю.А.
Доповнити статтю 40 після слів і цифр "учасникам бойових дій - 250 гривень" словами і цифрами "учасникам війни, визнаним за життя інвалідами - 200 гривень" і далі за текстом.  
Немає висновку    
    -319- Стоян О.М.
Збільшити розміри щорічної разової допомоги зазначеним категоріям населення до законодавчого встановленого рівня.  
Немає висновку    
    -320- Статтю 40 доповнити положенням про виплату разової допомоги "учасникам війни у розмірі 40 гривень"  Немає висновку    
265. Стаття 41. Установити, що у 2005 році вступ до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету, здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України виходячи з відповідних обсягів, визначених на цю мету у додатку № 3 до цього Закону, у порядку, визначеному Законом України "Про міжнародні договори України".       
266. Стаття 42. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2005 рік за економічною структурою видатків:   -321- Визначити видатки на національну безпеку і оборону захищеними.  Немає висновку    
267. оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);       
268. нарахування на заробітну плату (код 1120);       
269. придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);       
270. забезпечення продуктами харчування (код 1133);       
271. виплата процентів за державним боргом (код 1200);       
272. трансферти населенню (код 1340);       
273. трансферти місцевим бюджетам (код 1320).   -322- Катеринчук М.Д.
Доповнити перелік захищених статей видатків загального фонду державного бюджету на 2005 рік (частина 1 статті 42) за економічною структурою видатків такою статтею: "розробки найважливіших новітніх технологій науковими установами".  
Немає висновку    
274. Визначити захищеними видатками Державного бюджету України на 2005 рік будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, реформування та розвиток Збройних Сил України, розвідувальну діяльність, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України, утилізація звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та використання, забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації, а також видатки на підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації, фундаментальні і прикладні дослідження та дослідно-конструкторські роботи.   -323- Іванов С.А.
Відповідно до ч.2 ст.42 де визначено захищеними видатками Державного бюджету України будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, прошу частину коштів спрямувати на завершення будівництва 50-квартирного будинку по вул. Маяковській для надання житла військовослужбовцям звільненим в запас або у відставку (м. Джанкой, АР Крим) - 3000 тис.грн.  
Немає висновку    
    -324- Асадчев В.М.
У статті 42 останній абзац скасувати (так як це відноситься до функціональної класифікації).  
Немає висновку    
275. Стаття 43. Установити, що виконання рішення, яке прийнято органом державної влади, що відповідно до закону має право на його застосування, про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, здійснюється Державним казначейством України за рішенням Міністерства фінансів України.   -325- Асадчев В.М.
Абзац 1 статті 43 скасувати як неконституційний.  
Немає висновку    
    -326- Національний банк України
У частині першій цієї статті законопроекту слова "за рішенням Міністерства фінансів України" необхідно замінити словами "у порядку, встановленому Міністерством фінансів України".  
Немає висновку    
276. Рішення про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, передаються до Державного казначейства України.       
277. Безспірне списання коштів з рахунку державного бюджету здійснюється виключно органами Державного казначейства України за черговістю надходження рішень за рахунок і в межах відповідних бюджетних асигнувань.       
278. Установити, що відшкодування відповідно до закону шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури, а також судів, у 2005 році за приписом Державної виконавчої служби України здійснюється в межах бюджетних призначень, затверджених у Державному бюджеті України на цю мету, в такому порядку:       
279. Державне казначейство України у терміни, визначені у приписі, списує у безспірному порядку на користь зазначеної фізичної особи встановлену до відшкодування суму коштів з єдиного казначейського рахунку Державного бюджету України;       
280. відшкодовані суми обліковуються Державним казначейством України та відображаються у звітності про виконання державного бюджету;       
281. у разі потреби у таких видатках понад обсяг бюджетних призначень в установленому законодавством порядку подаються відповідні пропозиції щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету або внесення змін до закону про Державний бюджет України.       
282. Списання коштів з бюджету за рішеннями судів щодо відшкодування вартості конфіскованого та безхазяйного майна, що перейшло у власність держави, здійснюється у розмірах сум коштів, що надійшли до бюджету від реалізації цього майна.       
283. Списання коштів за відповідним рішенням на користь працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу бюджетної установи, які мають право на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, здійснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, встановлених на утримання цієї установи.       
284. Списання коштів за відповідним рішенням на користь працівників установ системи освіти по виплатах, передбачених абзацами 8 - 10 частини першої статті 57 Закону України "Про освіту", здійснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок і в межах відповідних бюджетних призначень.   -327- Качур П.С.
Частину десяту вилучити.  
Немає висновку    
285. Кошти, відшкодовані державою з Державного бюджету України згідно з цією статтею, вважаються збитками Державного бюджету України. Позивачем у справах про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України згідно з цією статтею, виступають органи Державного казначейства України.       
286. Цей порядок поширюється на місцеві бюджети.   -328- Національний банк України
Вважаємо за доцільне обмежити дію статті на примусове списання коштів тільки з рахунків, відкритих в органах Державного казначейства України. У зв"язку з цим необхідно внести зміни до статті, виклавши останню частину у такій редакції: "Цей порядок поширюється на місцеві бюджети і на рахунки з обліку коштів державного та місцевих бюджетів, відкриті виключно в органах Державного казначейства України".  
Немає висновку    
287. Стаття 44. Установити, що в 2005 році повна компенсація витрат, пов'язаних із справлянням податку з доходів фізичних осіб відповідно до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" із грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу (в тому числі відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ) у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, здійснюється установами (організаціями, підприємствами), що утримують військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, за рахунок відповідних коштів, які є джерелом доходів цих осіб, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.   -329- Косьяненко О.В.
Нощенко М.П.
Манчуленко Г.М.
Загрева Б.Ю.
Статтю 44 пропонується викласти у наступній редакції "Стаття 44. Установити, що в 2005 році рівноцінна та повна компенсація втрат доходів військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу (в тому числі відряджених до органів виконавчої влади та інших цивільних установ), пов'язаних із оподаткуванням грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних ними у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, відповідно до вимог пункту 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб", здійснюється установами (організаціями, підприємствами), що утримують військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, за рахунок відповідних коштів, які є джерелом доходів цих осіб, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
Немає висновку    
288. Стаття 45. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити у 2005 році розрахунки з погашення зобов'язань держави по знецінених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР та державних цінних паперах колишнього СРСР шляхом погашення заборгованості громадян, що утворилася станом на 1 вересня 2004 року, за спожиті електричну і теплову енергію, природний газ, тверде паливо, послуги водопостачання і водовідведення, квартирну плату, в рахунок податкового боргу минулих років, в тому числі розстроченого, підприємств (структурних підрозділів підприємств) житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та інших підприємств, що надають ці послуги, в обсязі 6.000.000 тис. гривень по сплаті податків і зборів (обов'язкових платежів) до Державного бюджету України, а також пені, штрафних санкцій, нарахованих у зв'язку з порушенням податкового законодавства, поверненню бюджетних позичок та кредитів, наданих під гарантію Кабінету Міністрів України, в тому числі шляхом переводу боргу. У разі, коли заборгованість громадян, визначена цією статтею, відсутня, такі розрахунки проводяться в рахунок оплати виключно цими громадянами 20 відсотків вартості поточних платежів за спожиті ними електричну і теплову енергію, природний газ, тверде паливо, послуги водопостачання і водовідведення, квартирну плату. Порядок проведення зазначених розрахунків визначається Кабінетом Міністрів України.   -330- Асадчев В.М.
Статтю 45 скасувати.  
Немає висновку    
    -331- Крук Ю.Б.
Статтю 45 після слів "шляхом переводу боргу" доповнити словами "та додаткових зобов'язань підприємств, які виникнуть в результаті дії цієї статті Закону" і далі за текстом.  
Немає висновку    
    -332- Демьохін В.А.
Статтю 45 доповнити абзацом такого змісту: "Установити, що 50 відсотків коштів, одержаних від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації у 2005 році, спрямовуються на повернення знецінених грошових заощаджень громадян України в установах Ощадного банку колишнього СРСР та державних цінних паперів колишнього СРСР".  
Немає висновку    
    -333- Національний банк України
Статтею 6 Закону України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України" передбачено, що Кабінет Міністрів України може залучати для проведення компенсаційних виплат позабюджетні кошти, в тому числі кошти, залучені до Державного бюджету України через спеціальні податки, встановлені законами України. Компенсація громадянам України виплат від знецінення грошових заощаджень проводиться виключно в грошовій формі за рахунок Державного бюджету України, починаючи з 1997 року.  
Немає висновку    
    -334- Жовтяк Є.Д.
Мазуренко В.І.
Встановити, що погашення зобов'язань Ощадного банку колишнього СРСР здійснювати виключно за рахунок загального фонду Державного бюджету.  
Немає висновку    
    -335- Артеменко Ю.А.
У статті 45 цифри "6.000.000" замінити цифрами "7.200.000".  
Немає висновку    
    -336- Стоян О.М.
Кошти, визначені для виплати у безготівковій формі, розподілити порівну на всіх вкладників, спрямувавши їх тільки на оплату боргу чи поточні платежі за житлово-комунальні послуги; збільшити на 1 млрд. грн. обсяг коштів, визначених для компенсації грошових заощаджень громадян.  
Немає висновку    
    -337- Статтю 45 викласти в наступній редакції: "Надати право Кабінету Міністрів України здійснити у 2005 році розрахунки з погашення зобов'язань держави по знецінених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР та державних цінних паперів колишнього СРСР шляхом погашення рахунків за спожиті електричну і теплову енергію, природний газ, тверде паливо, послуги водопостачання і водовідведення, квартирну плату, в тому числі і в рахунок податкового боргу минулих років, в тому числі розстроченого, підприємств (структурних підрозділів підприємств) житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та інших підприємств, що надають ці послуги в обсязі 6.000 000 тис.гривень по сплаті податків і зборів (обов'язкових платежів) до Державного бюджету України, а також пені, штрафних санкцій, нарахованих у зв'язку з порушенням податкового законодавства, поверненню бюджетних позичок та кредитів, наданих під гарантію Кабінету Міністрів України, в тому числі шляхом переводу боргу. Порядок проведення зазначених розрахунків визначається Кабінетом Міністрів України".  Немає висновку    
    -338- У статті 45 передбачається, що за рахунок компенсаційних сум будуть погашатися комунальні борги, а сумлінним платникам, у котрих боргів немає, 20% вартості поточних платежів, у зв'язку з цим пропонується Кабінету Міністрів України подати на друге читання з проектом Закону про Державний бюджет на 2005 рік порядок проведення зазначених розрахунків. Дану статтю доповнити положенням про те, яким чином будуть провадитись виплати спадкоємцям померлих вкладників (стаття не передбачає виплати цій категорії)  Немає висновку    
    -339- Порошенко П.О.
Король В.М.
Вилучити статтю 45. Кабінету Міністрів України внести пропозиції щодо оформлення державними облігаціями розрахунків з погашення знецінених заощаджень громадян з віднесенням заборгованості на державний борг, термінів та обсягів щорічного погашення таких облігацій.  
Немає висновку    
    -340- Уточнити порядок виплат коштів, який передбачено статтею.  Немає висновку    
    -341- Полякова Л.Є.
Слова: "1 вересня 2004 року" замінити на слова: "1 січня 2005 року". Друге речення статті 45 виключити.  
Немає висновку    
289. Стаття 46. Визначити обсяг коштів, які спрямовуються у 2005 році на компенсацію несплачених у 1997-2000 роках педагогічним і науково-педагогічним працівникам надбавок за вислугу років та допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, у сумі не менше 690.000 тис. гривень. Порядок перерахування цих коштів визначається Кабінетом Міністрів України.   -342- після слів "наданні щорічної відпустки" додати слова " а також відшкодування втрат місцевим бюджетам із зазначених виплат, проведених за судовими рішеннями ";  Немає висновку    
    -343- Воюш В.Д.
Викласти перше речення у такій редакції: Визначити обсяг коштів, які спрямовуються у 2005 році на компенсацію несплачених у 1997-2000 роках педагогічним і науково-педагогічним працівникам надбавок за вислугу років та допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, а також стягнених за рішеннями судів, у сумі не менше 690.000 тис. гривень.  
Немає висновку    
    -344- Артеменко Ю.А.
В абзаці першому статті 46 цифри "690.000" замінити цифрами "800.000".  
Немає висновку    
290. У разі виникнення додаткової потреби у зазначених коштах Кабінету Міністрів України за підсумками проведеної інвентаризації заборгованості та виконання бюджету у першому півріччі 2005 року внести пропозиції щодо збільшення видатків на зазначену мету.       
291. Стаття 47. Затвердити бюджетні призначення на 2005 рік на централізовані заходи і програми в розрізі адміністративно-територіальних одиниць згідно з додатком № 5 до цього Закону. Порядок використання цих коштів визначається Кабінетом Міністрів України.   -345- Крук Ю.Б.
визначити у видатках державного бюджету і включити до централізованих заходів на 2005 рік заходи державної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства, з такою розбивкою: Житлово-комунальне-господарство (розподіл коштів на житлово-комунальне господарство проведено за чисельність населення) Автономна Республіка Крим 15981, 8 тис.грн.; Вінницька обл. 13687, 3 тис.грн.; Волинська обл. 8020, 2 тис.грн.; Дніпропетровська обл. 27981, 7 тис.грн.; Донецька обл. 37229, 8 тис.грн.; Житомирська обл. 10806, 9 тис.грн.; Закарпатська обл. 9753, 9 тис.грн.; Запорізька обл. 15093, 2 тис.грн.; Івано-Франківська обл. 11059, 5 тис.грн.; Київська обл. 13774, 0 тис.грн.; Кіровоградська обл. 8771.1 тис.грн.; Луганська обл. 19836, 7 тис.грн.; Львівська обл. 20566, 3 тис.грн.; Миколаївська обл. 9789, 8 тис.грн.; Одеська обл. 18956, 5 тис.грн.; Полтавська обл. 12.630, 6 тис.грн.; Рівненська обл. 9010, 7 тис.грн.; Сумська обл. 10033, 2 тис.грн.; Тернопільська обл. 8757, 4 тис.грн.; Харківська обл. 22372, 4 тис.грн.; Херсонська обл. 9228, 3 тис.грн.; Хмельницька обл. 11010, 1 тис.грн.; Черкаська обл. 10918, 8 тис.грн.; Чернівецька обл. 7069, 2 тис.грн.; Чернігівська обл. 9643, 7 тис.грн.; м. Київ 20062, 7 тис.грн.; м. Севастополь 2954, 9 тис.грн.  
Немає висновку    
    -346- Крук Ю.Б.
визначити у видатках державного бюджету і включити до централізованих заходів на 2005 рік заходи державної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства, з такою розбивкою: Міський електротранспорт (розподіл коштів на міський електротранспорт - з урахуванням його наявності та готовності органів місцевого самоврядування на спів фінансування) Автономна Республіка Крим 1400 тис.грн.; Вінницька обл. 4300 тис.грн.; Волинська обл. 300 тис.грн.; Дніпропетровська обл. 10300 тис.грн.; Донецька обл. обл. 14300 тис.грн.; Житомирська обл. 4000 тис.грн.; Запорізька обл. 3500 тис.грн.; Івано-Франківська обл. 900 тис.грн.; Київська обл. 300 тис.грн.; Кіровоградська обл. 600 тис.грн.; Луганська обл. 6800 тис.грн.; Львівська обл. 3500 тис.грн.; Миколаївська обл. 2600 тис.грн.; Одеська обл. 6800 тис.грн.; Полтавська обл. 4000 тис.грн.; Рівненська обл. 300 тис.грн.; Сумська обл. 1400 тис.грн.; Тернопільська обл. 300 тис.грн.; Харківська обл. 12400 тис.грн.; Херсонська обл. 500 тис.грн.; Хмельницька обл. 800 тис.грн.; Черкаська обл. 700 тис.грн.; Чернівецька обл. 1000 тис.грн.; Чернігівська обл. 500 тис.грн.; м. Київ 17000 тис.грн.; м. Севастополь 1500 тис.грн.  
Немає висновку    
292. Установити, що Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій закупівля путівок на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ліків та медичного обладнання для медико-санітарного забезпечення таких громадян проводиться централізовано з подальшим їх розподілом у розрізі відповідних адміністративно-територіальних одиниць.   -347- У статті 47 частину другу викласти таким чином " Установити, що Державним комітетом України з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи закупівля путівок на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ліків та медичного обладнання для медико-санітарного забезпечення таких громадян проводиться централізовано з подальшим їх розподілом у розрізі відповідних адміністративно-територіальних одиниць."  Немає висновку    
293. Установити, що у 2005 році пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.       
294. Стаття 48. Установити, що пільги, компенсації і гарантії, на які згідно з законами України мають право окремі категорії працівників бюджетних установ, військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу, щодо знижки плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія), безоплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) та автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів надаються у разі, якщо зазначені працівники мають право на податкову соціальну пільгу.   -348- Челноков С.Д.
Статтю 48 виключити як таку, що не відповідає Конституції України (статті 22, 46, 48, 64, 92).  
Немає висновку    
    -349- Косьяненко О.В.
Нощенко М.П.
Манчуленко Г.М.
Загрева Б.Ю.
Виключити зі статті 48 слова "військовослужбовці та осіб рядового і начальницького складу"  
Немає висновку    
295. Розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом з грошовими доходами зазначених працівників не повинен перевищувати величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.       
296. Стаття 49. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2005 рік у частині кредитування є:       
297. 1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам;       
298. 2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;       
299. 3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років;       
300. 4) повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;       
301. 5) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання, крім надходжень за рахунок відшкодування з державного бюджету сум податку на додану вартість;       
302. 6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України фермерським господарствам;       
303. 7) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики України на інтервенційні операції із зерном;       
304. 8) повернення коштів, наданих з державного бюджету на закупівлю сільськогосподарської продукції;       
305. 9) повернення кредиту, наданого з Державного бюджету України на оплату екологічної броні електропостачання при несплаті або неповній оплаті за спожиту електроенергію споживачами, що мають таку броню;       
306. 10) повернення сільськогосподарськими підприємствами бюджетних позичок та заборгованості за кредитами, наданими під гарантію Кабінету Міністрів України;       
307. 11) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій;       
308. 12) повернення підприємствами (структурними підрозділами підприємств) житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та іншими підприємствами, що надають послуги, визначені статтею 45 цього Закону, бюджетних позичок та кредитів, наданих під гарантію Кабінету Міністрів України.       
309. Стаття 50. Установити, що у 2005 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з окремими пунктами статей 11, 19 та 49 цього Закону, спрямовуються відповідно на:       
310. 1) розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування та доріг комунальної власності у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в тому числі будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро у місті Запоріжжі - у сумі 80.000 тис. гривень, погашення зобов'язань за кредитом, отриманим Укравтодором під гарантію Кабінету Міністрів України для реконструкції автомобільної дороги Київ - Одеса на ділянці від Жашкова до Червонознам'янки у сумі 235.581, 7 тис. гривень (за рахунок коштів, визначених пунктами 1), 2), 4) статті 11 цього Закону).   -350- Артеменко Ю.А.
В абзаці першому пункту 1 статті 50 цифри "80.000" замінити цифрами "280.000".  
Немає висновку    
311. При цьому 34 відсотки загальної суми зазначених коштів спрямовуються на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та 6 відсотків - на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг комунальної власності у першу чергу у сільській місцевості.;       
312. 2) виплати, пов'язані з функціонуванням консульських відділів дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, представництв та консульської служби Міністерства закордонних справ України на території України (за рахунок джерел, визначених пунктом 3) статті 11 цього Закону);       
313. 3) заходи по реалізації комплексної програми будівництва вітрових електростанцій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5) статті 11 цього Закону);       
314. 4) будівництво енергоблоків атомних, гідроакумулюючих та інших електростанцій, магістральних, гірських та сільських ліній електропередач за переліком та у порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5) статті 11 цього Закону);       
315. 5) надання кредитів на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5) статті 11 та пунктом 11) статті 49 цього Закону);       
316. 6) заходи по створенню ядерно-паливного циклу в Україні у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5) статті 11 цього Закону);       
317. 7) заходи по підвищенню безпеки видобутку вугілля, у тому числі створення і впровадження теплоенергетичних когенераційних модулів утилізації вугільного метану у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5) статті 11 цього Закону);       
318. 8) розробку державних науково-технічних програм для забезпечення екологічної безпеки у сфері паливно-енергетичного комплексу (за рахунок джерел, визначених пунктом 5) статті 11 цього Закону);       
319. 9) реструктуризацію підприємств з підземного видобутку залізної руди (за рахунок джерел, визначених пунктом 6) статті 11 цього Закону);       
320. 10) здійснення витрат, пов'язаних з організацією і проведенням виконавчих дій, виплату винагороди державним виконавцям (за рахунок джерел, визначених пунктом 8) статті 11 цього Закону);       
321. 11) забезпечення міжнародних зобов'язань України у космічній галузі (за рахунок джерел, визначених пунктом 9) статті 11 цього Закону);       
322. 12) потреби утворених відповідно до законів України військових формувань (крім Збройних Сил України) і правоохоронних органів відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (за рахунок джерел, визначених пунктом 10) статті 11 цього Закону);       
323. 13) виплату пенсій (компенсацій, надбавок, підвищень, доплат до пенсій), призначених за різними пенсійними програмами, сплату страхових пенсійних внесків за визначені законодавством категорії осіб, виплату державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд (за рахунок джерел, визначених пунктом 11) статті 11 цього Закону);   -351- Пункт 13 статті 50 вилучити  Немає висновку    
324. 14) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні та участь України у міжнародних авіаційних організаціях і утримання Державної служби України за забезпеченням безпеки авіації (за рахунок джерел, визначених пунктом 12) статті 11 цього Закону);       
325. 15) морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту, утримання Державного департаменту морського і річкового транспорту та Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства Міністерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 13) статті 11 цього Закону, крім тих, що надходять від риболовних портів);       
326. 16) міжнародну діяльність у галузі рибного господарства (за рахунок джерел, визначених пунктом 13) статті 11 цього Закону, в частині, що надходять від риболовних портів);       
327. 17) заходи з підтримання належного рівня безпеки польотів, авіаційної безпеки і забезпечення пошукових та авіаційно-рятувальних робіт (за рахунок джерел, визначених пунктом 14) статті 11 цього Закону);       
328. 18) заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності (за рахунок джерел, визначених пунктом 15) статті 11 цього Закону);       
329. 19) здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (за рахунок джерел, визначених пунктом 16) статті 11 цього Закону);       
330. 20) заходи, пов'язані з організацією надання послуг, реалізації продукції та виконання робіт бюджетними установами, та інші заходи з утримання цих установ та організацій згідно із законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктом 17) статті 11 цього Закону);       
331. 21) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (за рахунок 85 відсотків джерел, визначених пунктом 19) статті 11 цього Закону та за рахунок джерел, визначених пунктом 18) статті 11 цього Закону);       
332. 22) відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з обслуговуванням цінностей матеріального резерву (за рахунок 15 відсотків джерел, визначених пунктом 19) статті 11 цього Закону);       
333. 23) участь українського контингенту органів внутрішніх справ України у міжнародних миротворчих операціях та інші потреби органів внутрішніх справ відповідно до кошторису Міністерства внутрішніх справ України (за рахунок джерел, визначених пунктом 20) статті 11 цього Закону);       
334. 24) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів, у тому числі на заходи ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 21) статті 11 цього Закону);   -352- Гаврилюк В.В.
передбачити фінансове забезпечення центрів реабілітації дітей інвалідів та їх відділень за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів України  
Немає висновку    
335. 25) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених пунктом 22) статті 11 цього Закону);       
336. 26) підтримку гастрольних заходів на загальнодержавному рівні (за рахунок джерел, визначених пунктом 23) статті 11 цього Закону);       
337. 27) розвиток мінерально-сировинної бази (за рахунок джерел, визначених пунктом 24) статті 11 цього Закону);   -353- Раханський А.В.
Пункт 27 статті 50 викласти у редакції: " розвиток мінерально-сировинної бази, в тому числі буріння артезіанських свердловин у сумі 30.000, 0 тис. гривень, за рахунок джерел, визначених пунктом 24) статті 11 цього Закону  
Немає висновку    
338. 28) газифікацію сільських населених пунктів та будівництво газопроводів-відводів до сільських населених пунктів (за рахунок джерел, визначених пунктом 25) статті 11 цього Закону);       
339. 29) формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом (за рахунок джерел, визначених пунктом 26) статті 11 та пунктом 10) статті 49 цього Закону).   -354- Майстришин В.Я.
Пункт 29 статті 50 викласти в такій редакції: "формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом (за рахунок джерел, визначених пунктом 26 статті 11, пунктами 7 та 10 статті 49 цього Закону"  
Немає висновку    
340. 30) погашення зобов'язань держави по знецінених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР та державних цінних паперах колишнього СРСР (за рахунок джерел, визначених пунктом 27) статті 11 цього Закону та пунктом 12) статті 49 цього Закону);   -355- Порошенко П.О.
Король В.М.
Вилучити пункт 30 статті 50  
Немає висновку    
341. 31) утримання Національної комісії з питань регулювання зв'язку, заходи, пов'язані з веденням ліцензійного реєстру у сфері телекомунікацій, виготовленням бланків ліцензій, адмініструванням, формуванням та розподілом номерного ресурсу (за рахунок джерел, визначених пунктом 28) статті 11 цього Закону)       
342. 32) рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1) статті 19 цього Закону);       
343. 33) заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна відповідно до Державної програми приватизації (за рахунок джерел, визначених пунктом 2) статті 19 цього Закону; 10 відсотків надходжень, визначених пунктом 3) статті 19 цього Закону; 25 відсотків надходжень, визначених пунктом 4) статті 19 цього Закону);       
344. 34) державні капітальні вкладення на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми (за рахунок 90 відсотків джерел, визначених пунктом 3) статті 19 цього Закону);       
345. 35) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова (за рахунок 75 відсотків джерел, визначених пунктом 4) статті 19 цього Закону), але не більше ніж 18.000 тисяч гривень;       
346. 36) надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам (за рахунок джерел, визначених пунктом 1) статті 49 цього Закону);       
347. 37) надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 2) статті 49 цього Закону);   -356- Викласти пункт 37 статті 50 у такій редакції "надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, а також заходи, пов'язані з ризиками Державного Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву щодо випуску та розміщення облігацій (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 49 цього Закону)"  Немає висновку    
348. 38) заходи, пов'язані з погашенням заборгованостей по закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років та формуванням державного резервного насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3) статті 49 цього Закону);       
349. 39) придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 4) статті 49 та 16, 7 відсотка джерел, визначених пунктом 5) статті 49 цього Закону);   -357- Шпак В.Ф.
У пункті 39 статті 50 текст в дужках викласти у такій редакції " (за рахунок 95 відсотків джерел, визначених пунктами 4 та 5 статті 49 цього Закону)".  
Немає висновку    
350. 40) часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (за рахунок 83, 3 відсотка джерел, визначених пунктом 5) статті 49 цього Закону);   -358- Шпак В.Ф.
Пункт 40 статті 50 викласти в новій редакції: "40) ремонт сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вилучені з фінансового лізингу у лізингоотримувачів, визначених банкрутами або таких, що порушили договір лізингу (за рахунок 5 відсотків джерел, визначених пунктами 4 та 5 статті 49 цього Закону)" та передбачити відповідні видатки спеціального фонду для НАК "Украгролізинг".  
Немає висновку    
351. 41) надання кредитів фермерським господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 6) статті 49 цього Закону);       
352. 42) фінансування інтервенційних операцій із зерном (за рахунок джерел, визначених пунктом 7) статті 49 цього Закону);   -359- Майстришин В.Я.
Пункт 42 статті 50 викласти в такій редакції: "фінансові інтервенції та заставна закупівля зерна (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 49 цього Закону"  
Немає висновку    
353. 43) заходи щодо формування державного замовлення на ринку продовольчих товарів (за рахунок джерел, визначених пунктом 8) статті 49 цього Закону);       
354. 44) надання кредитів на оплату екологічної броні електропостачання при несплаті або неповній оплаті за спожиту електроенергію споживачами, що мають таку броню, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 9) статті 49 цього Закону).   -360- Добкін М.М.
Пропоную статтю 50 доповнити пунктом такого змісту: "45) створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи, єдиного реєстру фізичних осіб, забезпечення виготовлення документів, що засвідчують особу, та їх видача (за рахунок джерел, визначених пунктами 29 та 30 статті 11 цього Закону)."  
Немає висновку    
    -361- Статтю 50 доповнити пунктом 45 наступного змісту: "45) фінансування інтервенційних операцій на ринку нафтопродуктів"  Немає висновку    
355. Стаття 51. Установити, що кошти в сумі 800.000 тис. гривень, які надійдуть в рахунок погашення заборгованості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за 2000 рік по перерахуванню до Державного бюджету України частини виручки від реалізації природного газу, що отримувалась як плата за транзит природного газу через територію України, спрямовуються на газифікацію сільських населених пунктів та будівництво газопроводів-відводів для газифікації сільських населених пунктів.   -362- Визначити об'єктивні критерії відбору об'єктів для включення їх до переліку об'єктів на газифікацію сільських населених пунктів та будівництво газопроводів-відводів для газифікації сільських населених пунктів у сумі 800.000 тис. грн. Врахувати необхідність формування переліків за пропозиціями народних депутатів України.  Немає висновку    
    -363- Супрун Л.П.
Виключити видатки спеціального фонду по коду 2801550 "Газифікація сільських населених пунктів та будівництво газопроводів-відводів до сільських населених пунктів" у сумі 800 млн. грн. по головному розпоряднику Міністерству аграрної політики України та встановити, що видатки у розмірі 1 200 млн. грн. за рахунок 2% збору до спеціального фонду державного бюджету від вартості газу, що споживається на будівництво, як капіталовкладення на будівництво магістральних газопроводів, газопроводів - відводів, з метою вирішення питань по підведенню газових мереж до сільських населених пунктів, селищ міського типу та міст обласного і районного значення. Кабінету Міністрів України визначити порядок використання коштів та затвердити перелік об'єктів будівництва.  
Немає висновку    
    -364- Асадчев В.М.
Стаття 51 поза балансом бюджету - або її ввести до балансу або скасувати.  
Немає висновку    
    -365- Кириченко Л.Ф.
Статтю 51 проекту Закону висловити в наступній редакції: Передбачити бюджетні призначення у сумі 800000 тис.грн. на газифікацію сільських населених пунктів та будівництво газопроводів -відводів. Установити, що кошти, які надійдуть в рахунок погашення заборгованості НАК "Нафтогаз України" за 2000 рік спрямовуються на газифікацію сільських населених пунктів та будівництво газопроводів-відводів. Доцільно розглядати та затверджувати перелік об"єктів газифікації за пропозиціями народних депутатів спільно з розглядом проекту Закону "Про Державний бюджет України на 2005 рік".  
Немає висновку    
    -366- Шпак В.Ф.
Передбачити кошти на будівництво підвідних газопроводів до с.Женішківці - 540 тис.грн.; с.Грем"ячка - 320 тис. грн.; с.Карачіївці - 580 тис.грн.; с. Охрімівці - 360 тис.грн.; с. Старі Нетечинці - 260 тис. грн. Віньковецького р-ну Хмельницької обл. Передбачити кошти на будівництво підвідних газопроводів до сіл Яблунівка, Шарки, Буцнева, Мазники, Маниківці, Яськівці, Підлісне - 4489 тис.грн.; до с.Нижне - 105 тис.грн.; до с.Кориченці - смт.Вовковинці - 1379 тис.грн. Деражнянського р-ну Хмельницької обл. Передбачити кошти на будівництво підвідних газопроводів до м.Деражня - смт.Летичів - 11000 тис.грн.; с. Бохни - 700 тис.грн.; с.Щедрової - 500 тис.грн. Летичівського р-ну Хмельницької обл. Передбачити кошти на будівництво підвідних газопроводів до с.Бабине-Пилява - 2800 тис.грн.; с.Липки - 80 тис.грн.; с.Залісся - 35 тис.грн.; с.Теліженці - 50 тис.грн.; с.Івки - 300 тис.грн. Старосинявського р-ну Хмельницької обл. Передбачити кошти на будівництво підвідного газопроводу високого тиску до с.Бахматівці Хмельницького р-ну Хмельницької обл. - 7500 тис.грн. Передбачити кошти на газопроводи-відводи до с.Вербка Мурована-Михайлівка - 5000 тис.грн.; до с.Соснівка-Косигірка-Савинці - 1500 тис.грн. Ярмолинецького р-ну Хмельницької обл. Передбачити кошти на підвідні газопроводи до с.Кадиївка - 100 тис.грн.; с.Москалівка - 100 тис.грн.; с.Михайлівка - 150 тис.грн. Ярмолинецького р-ну Хмельницької обл.  
Немає висновку    
    -367- Ларін С.М.
Передбачити видатки на: Газифікацію (друга черга) селища Зуївка Донецької області - 3639 тис.грн.; Реконструкція напірно-самопливної каналізації центральної частини міста Харцизьк Донецької області-6504 тис.грн.; Газифікація м. Іловайськ Донецької області-4400 тис.грн.; Рекультивація земельної ділянки, зайнятої звалищем ТПВ м. Харцизьк із здійсненням поховання в його межах-6133 тис.грн.; Полігон ТПВ (друга черга)-3962 тис.грн..  
Немає висновку    
    -368- Єдін О.Й.
Будівництво магістрального газопроводу Мошорине-Пантазіївка-Димитрове-Головківка-Нова Прага - 4760 тис грн., будівництво підводних газопроводів Улянівка-Михайлівка - 500 тис.грн., Червона Кам"янка-Пролетарське - 200 тис.грн. та газифікація шкільної котельні с.Протопопівка - 110 тис.грн. Олександрійського р-ну Кіровоградської обл. Будівництво газопроводу високого тиску Лани- Йосипівка - 360 тис.грн., будівництво підводних газопроводів АГРС Петрове-Новий Стародуб - 5400 тис.грн., Луганка-Червонокостянтинівка-Братське - 594 тис.грн., Петрове-Новомануйлівка - 450 тис.грн. Петровського р-ну Кіровоградської обл. Будівництво газопроводів-відводів до с. Верблюжка - 5600 тис.грн., Митрофанівка - 297 тис.грн., Тарасівка - 530 тис.грн., Вершино-Кам"янки - 590 тис.грн., с.Новоандріївка - 540 тис.грн. Новгородківського р-ну Кіровоградської обл. Будівництво газопроводу високого тиску АГРС с. Вишневе-Федоро-Шулічино - 1100 тис.грн., підводні газопроводи високого тиску Першотравневе-Іванівка - 1400 тис.грн., АГРС Ганнівка-Новошевченкове - 1200 тис.грн., підводного газопроводу Криворізький Гірничо-збагачувальний комбінат окислених руд (м.Долинська) - ТОВ "Тріумф" - 1583 тис.грн. Долинського р-ну Кіровоградської обл.  
Немає висновку    
    -369- Губський Б.В.
Передбачити кошти на будівництво підвідних газопроводів в сільській місцевості с. Келеберда, с. Прохорівка, с. Сушки, с. Озерище, с. Ліплява -підвідний газопровід Канівського р-ну Черкаської обл. - 1, 8 млн.грн.; Передбачити кошти на будівництво підвідного газопровіду с. Іркліїв, с. Скородистик, с. Загородище, с. Червоногородка с. Червонохиженці - 1, 0 млн. грн., с. Москаленки, с. Васютинці, с. Ленінське - 2, 5 млн.грн. Чорнобаївського р-ну, смт. Шрамківка Драбівського р-ну - 6, 0 млн.грн. Черкаської обл.  
Немає висновку    
    -370- Жеваго К.В.
Передбачити кошти на будівництво підвідного газопроводу до сіл Святилівка, Липове Глобинського р-ну Полтавської обл. у сумі - 300 тис.грн.; Передбачити кошти на підвідні газопроводи до с. Манилівське - с.Заможне - 100 тис.грн., с.Кравченки - с.Федорівка - 100 тис.грн., с.Тимошівка - с.Горби - 100 тис.грн., с.Землянки - с.Малинівка - 50 тис.грн. Глобинського р-ну; Полтавської обл.; Передбачити кошти на підвідний газопровід до сіл Гуньки, Демидівка Кременчуцького р-ну Полтавської обл. - 300тис.грн.; Передбачити кошти на газифікацію Градизької ЗОШ - І-ІІступенів - 50 тис.грн., Жуківської ЗОШ І-ІІ ступенів Глобинського р-ну Полтавської обл. - 50 тис. грн. Передбачити кошти на будівництво підвідного газопроводу с.Біляки-с.Заїчинці Семенівського р-ну Полтавської обл. - 500 тис.грн.; Передбачити кошти на будівництво газопровода в с.Рибалки - 50 тис.грн., в с.Піски - 50 тис.грн., в с. Буняки - 50 тис.грн. Козельщинського р-ну Полтавської обл.; Передбачити кошти на завершення газифікації с.Трудовик Козельщинського р-ну Полтавської обл. - 50 тис.грн.  
Немає висновку    
    -371- Литвин В.М.
На завершення газифікації м. Новоград-Волинський Житомирської област - 1200 тис.грн.  
Немає висновку    
    -372- Атрошенко В.А.
Будівництво підвідних газопроводів до сільських населених пунктів Чернігівського району Чернігівської області - 650 тис.грн. у тому числі: с. Пакуль - 60, 0 тис.грн.; с. Халявин - 60, 0 тис.грн.; с. Жавинка - 40, 0 тис.грн.; с. Рівнопілля - 80, 0 тис.грн.; с. Роїще - 80, 0 тис.грн.; с.Жукотки- 60, 0 тис.грн.; с. Деснянка- 40, 0 тис.грн.; с. Довжик- 80, 0 тис.грн.; с. Серединка- 60, 0 тис.грн.; с. Лукашівка- 50, 0 тис.грн.; с. Товстоліс- 40, 0 тис.грн.; Будівництво газових мереж по сільським населеним пунктам Чернігівського району - 120 тис.грн. у тому числі: с. М.Коцюбинське, вулиці Червоний Ріг та Кільцева - 20, 0 тис.грн.; с. Ведильці, вул. Радянська - 20, 0 тис.грн.; с. Малійки, вул. Першотравнева - 15, 0 тис.грн.; с. Мньов, вул. Калініна - 15, 0 тис.грн.; с. Дніпровське, вулиці Жовтнева та Механізаторів - 20, 0 тис.грн.; с. Кархівка, вул. Нова - 30, 0 тис.грн. Газифікація сільських населених пунктів Городянського району Чернігівської області - 750 тис.грн. у тому числі: с. Смичин-100, 0 тис.грн.; с. Бурівка - 300, 0 тис.грн.; с. Конотоп - 60, 0 тис.грн.; с. Тупичів - 30, 0 тис.грн.; с. Хоробичі- 40, 0; с. Дібрівне- 70, 0 тис.грн.; Городня- 150, 0 тис.грн.; Газифікація лікарні в м. Городня - 120, 0 тис.грн.; Газифікація лікарні в с. Тупичів - 50, 0 тис.грн. Будівництво підвідних газопроводів до сільських населених пунктів Ріпкинського району Чернігівської області - 2985 тис.грн. у тому числі: с. Сиберіж - 2, 3 км ПКВ - 250, 0 тис.грн.; с. Ново українське - 5, 5 км ПКВ - 380, 0 тис.грн.; с. Петруші, с. Кислі - 11, 52 км ПКВ - 820, 0 тис.грн.; тис.грн.; с. Глинянка - 3, 95 км ПКВ - 215, 0 тис.грн.; с. Гучин - 12, 1 км ПКВ - 970, 0 тис.грн.; с. Королька, с. М. Велички - 5, 3 км ПКВ - 350, 0 Газифікація сіл - 1350 тис.грн. у тому числі: с. Вишневе - 50, 0 тис.грн.; с. Буянки - 50, 0 тис.грн.; с. Неданчичі -150, 0 тис.грн.; с. Т. Шевченко - 50, 0 тис.гр.; с. Мохначі - 50, 0 тис.грн.; смт Добрянка - 300, 0 тис.грн.; смт Ріпки - 250, 0 тис.грн.; смт Любеч - 200, 0 тис.грн.; смт Замглай - 150, 0 тис.грн.; с. Малинівка - 100, 0 тис.грн.;  
Немає висновку    
    -373- Зарубінський О.О.
Для погашення боргів підрядній організації за розроблену проектно-кошторисну документацію, проведену екпертизу і отримання дозволу та прискорення будівництва газопроводу високого тиску до сіл.Зарванці, Якушинці, Переорки, Тютюнники, Мізяківські хутори у Вінницькому р-ні Вінницької обл. - 2500 тис.грн.  
Немає висновку    
    -374- Мовчан П.М.
Закінчення газифікації с.Подібна Маньківського р-ну Черкаської обл. - 350 тис.грн.  
Немає висновку    
    -375- Бойко В.О.
Газифікація населених пунктів Красносілка - 100 тис.грн. та Олександрівка (вул.Чигиринська, Залізнична, Кутузова, пров. Котовського, Лісний, Пісчаний) - 35 тис.грн. Олександрівського р-ну Кіровоградської обл.; Газифікація с.Браілівки - 100 тис.грн.; с. Вишнівці - 90 тис.грн. Олександрівського р-ну Газифікація с. Знам"янка - 200 тис.грн. та с. Богданівки (вул.Кузнєцова) - 50 тис.грн. Знам"янського р-ну; Газифікація населених пунктів Подорожнянської сільської ради - 200 тис., сіл В.Андрусівка - 300 тис.грн., Григорівка - 50 тис.грн, Глинськ - 300 тис.грн., Павлівка - 50 тис.грн., Миронівка - 50 тис.грн., с.Власівка (кооператив "Прометей") - 35 тис.грн. Світловодського р-ну Кіровоградської обл. Будівництво газопроводу вул.Лісозаводська м.Світловодськ Кіровоградської обл. - 350 тис.грн. Газифікація с.Красногірка Голованівського р-ну Кіровоградської обл. - 800 тис.грн.  
Немає висновку    
    -376- Супрун Л.П.
Будівництво газопроводу - відводу Умань-Ульяновка з розгалуженням на Гайворон, Голованівськ, Саврань Гайворонський р-н Кіровоградська обл. - 90 000, 0 тис.грн.;  
Немає висновку    
    -377- Супрун Л.П.
Газифікація с.Бузівка Жашківського р-ну Черкаської обл. - газові мережі - 100, 0 тис.грн. Газифікація с.Дашуківка - 100, 0 тис.грн., с.Харченків - 100, 0 тис.грн., с.Боярка - 90, 0 тис.грн., с.Чаплинка - 410, 0 тис.грн., с.Брідок - 100, 0 тис.грн., с.Шушківка - 100, 0 тис.грн. Лисянського р-ну Черкаської обл.; Будівництво газопроводу Умань - Ульяновка (у межах Уманського району Черкаської обл.) - 150, 0 тис.грн.; Газифікація с.Ягубець - 300, 0 тис.грн., с. Драбо - Барятинського - 300, 0 тис.грн. Христинівського р-ну Черкаської обл.; Газифікація с.Стецівка Звенигородського р-ну Черкаської обл. - 200, 0 тис.грн.  
Немає висновку    
    -378- Супрун Л.П.
Газифікація с.Косяківка - 100, 0 тис.грн., с.Веселий Кут - 100, 0 тис.грн. Таращанського р-ну Київської обл.; газифікація с.Мисайлівка - 100, 0 тис.грн., с.Москаленки - 200, 0 тис.грн., с.Побережка - 100, 0 тис.грн. Богуславського р-ну Київської обл.; газифікація с.Рубченики Володарського р-ну Київської обл. - 300, 0 тис.грн.; газифікація с. Княжичі Броварського р-ну Київської обл. - 50, 0 тис.грн. газифікація с.Гусачівка Обухівського р-ну Київської обл. - 200, 0 тис.грн.  
Немає висновку    
    -379- Супрун Л.П.
Передбачити кошти на будівництво газопроводу - відводу до смт. Голованівськ Кіровоградської обл. - 5000, 0 тис.грн.; Передбачити кошти на будівництво газопровіду - відвіду "Первомайськ - Вільшанка" Кіровоградської обл. - 8320, 0 тис.грн.;  
Немає висновку    
    -380- Іванов С.А.
Будівництво газорозподільних сіток на вул. Таврическій (м. Джанкой, АР Крим) - 500 тис.грн.; Будівництво котелень та систем опалення для шкіл в с. Яснополянське, Солене Озеро, Пахарівка (Джанкойський р-н, АР Крим) - 550 тис.грн.; Будівництво мінікотелень для шкіл з частково опалюваними приміщеннями в селах Миронівна, Ярке (Джанкойський р-н, АР Крим) - 280 тис.грн.; Переведення котелень шкіл з палива на газ в с. Кримка, Новостепове, Ізумрудне, Лабанове, Маслове, Овочеве (Джанкойський р-н, АР Крим) - 1140 тис.грн.; Газифікація сіл Вільне, Дмитрівка, Нове Життя, Мартинівка, Пушкіне, Лобанове, Луганське, Зарічне, Арбузівка (Джанкойський р-н, АР Крим) - 13231 тис.грн.; Будівництво газопроводу-відводу високого тиску в с. Майське (Джанкойський р-н, АР Крим) - 4222 тис.грн.; Газифікація Нижньогірської центральної районної лікарні, сіл Плодове, Розливи, Зелене, Лінійне (Нижньогірський р-н, АР Крим) - 1850 тис.грн.; Будівництво газопроводу середнього тиску в с.Желябова (Нижньогірський р-н, АР Крим) - 1900 тис.грн.; Будівництво газопроводу в с. Розкішне, Варварівка (Совєтський р-н, АР Крим) - 2462 тис.грн.; Будівництво розподільчих мереж газопроводу середнього тиску мікрорайонів "Енергетик", "Ветеринарний-Мартинова", "Дружба" в смт. Совєтський (Совєтський район, АР Крим) - 1786 тис.грн.; Проектування та реконструкція котельні Центральної районної лікарні в смт. Совєтський (Совєтський р-н, АР Крим) - 300 тис.грн.  
Немає висновку    
    -381- Мороз А.М.
В пункті "Соціально-економічний розвиток" доповнити: "Газифікація сіл Садове, Червона Гірка, Жовтневе Токмацького р-ну Запорізької обл. - 1560 тис.грн."; "Завершення газифікації і реконструкції котельні м. Молочанськ Токмацького р-ну Запорізької обл. - 650 тис.грн."; "Газифікація с.Новоолексіївка Приморського р-ну Запорізької обл. - 250 тис.грн."; "Газифікація с.Банівкана Приморського р-ну Запорізької обл. - 150 тис.грн."; ''Завершення газифікації с.Запоріжжя Веселівського р-ну Запорізької обл. - 200 тис.грн.";  
Немає висновку    
    -382- Дубицький В.В.
Будівництво підводящих газопроводів до сіл Куча - 500 тис.грн, Комунар - 400 тис.грн., Отроків - 350 тис.грн.  
Немає висновку    
    -383- Дубицький В.В.
Передбачити кошти на газифікацію будинку культури с.Вербка Кам"янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. - 50 тис.грн.; Передбачити кошти на будівництво газопроводу-відводу с.Грушка (Стара Ушиця) Кам"янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. - 20829 тис.грн.; Передбачити кошти на будівництво підводящого газопроводу до сіл Устя- 400 тис.грн., Колибаївка - 150 тис.грн., Смотрич - 50 тис.грн, Сокіл - 400 тис.грн., Оринін - 1000 тис.грн., Кисилівка - 100 тис.грн. Кам"янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.  
Немає висновку    
    -384- Козловський А.М.
Передбачити кошти на розподільчий газопровід середнього тиску по вул. Глінки Первомайського р-ну Миколаївської обл. - 160, 0 тис.грн.; Передбачити кошти на розподільчий газопровід середнього тиску по вул. Поповича Первомайського р-ну Миколаївської обл. - 1 20, 0 тис.грн.; Передбачити кошти на газифікацію стаціонарного відлуння для престарілих жителів Первомайського р-ну Миколаївської обл. - 93, 5 тис.грн. Передбачити кошти на газифікацію ЗОШ №1-3, 6, 16, 12 Первомайського р-ну Миколаївської обл. - 780, 0 тис.грн. Передбачити кошти на газифікацію дитячих дошкільних закладів №3, 11, 33, 38 Первомайського р-ну Миколаївської обл. - 370, 0 тис.грн. Передбачити кошти на газифікацію станції юних натуралістів Первомайського р-ну Миколаївської обл. - 60, 0 тис.грн. Передбачити кошти на газифікацію пологового будинку Первомайського р-ну Миколаївської обл. - 280, 0 тис.грн. Передбачити кошти на газифікацію центральної міської лікарні Первомайського р-ну Миколаївської обл. - 320, 0 тис.грн. Передбачити кошти на газифікацію туберкульозного диспансеру Первомайського р-ну Миколаївської обл. - 100, 0 тис.грн. Передбачити кошти на газифікацію наркологічного диспансеру Первомайського р-ну Миколаївської обл. - 160, 0 тис.грн. Передбачити кошти на газифікацію селища Кам'яний міст Первомайського р-ну Миколаївської обл. - 918, 8 тис.грн. Передбачити кошти на газифікацію с. Кінецьпіль Первомайського р-ну Миколаївської обл. - 100, 0 тис.грн. Передбачити кошти на газифікацію с. Грушівка Первомайського р-ну Миколаївської обл. - 312, 6 тис.грн. Передбачити кошти на газифікацію с. Болеславчик Первомайського р-ну Миколаївської обл. - 102, 5 тис.грн. Передбачити кошти на газопровід до районного центра Арбузинка Миколаївської обл. - 4965, 0 тис.грн.  
Немає висновку    
    -385- Янковський М.А.
роботи по газифікації сіл Михайлівка та Широка Балка м.Горлівка Донецької обл. - 2300 тис.грн.; роботи по газифікації вул.Ногіна, Комуністична, Гастело, Кулагіна м.Горлівка Донецької обл. - 300 тис.грн.;  
Немає висновку    
    -386- Сігал Є.Я.
виділення коштів у обсязі 7 млн.грн. на будівництво газорозподільчої станції у смт.Димер та газифікацію сіл Катюжанка, Литвинівка, Тарасовщина, Лісовичі, Миколаївка, Рикунь Вишгородського р-ну Київської обл.;  
Немає висновку    
    -387- Гладій М.В.
Передбачити виділення коштів в сумі 320 тис.грн. на газифікацію с. Красенівка Чорнобаївського р-ну Черкаської обл.;  
Немає висновку    
    -388- Цкітішвілі Е.О.
Газифікація шахтарських селищ м.Брянка Луганської обл. - 1 млн.грн.; Будівництво газопроводу середнього тиску м.Алмазна Луганської обл. - 1, 5 млн. грн.  
Немає висновку    
    -389- Рішняк І.М.
Газопровід по 2 пр.Пирогова м.Ромни - 30 тис.грн.; Підвідний газопровід середнього тиску до с.Гамаліївка. - 150 тис.грн., с.Шевченкове - 525 тис.грн., с.Землянка - 415 тис.грн., с.Красне-Жовтневе-Шпотівка - 3000 тис.грн, с.Новомутин (селище переселенців Чорнобильської зони) - 28500 тис.грн. Конотопського р-ну Сумської обл; Підвідний газопровід с.Побиванка Липоводолинського р-ну Сумської обл.; Підвідний газопровід с.Довга Лука Байрацької сільради Липоводолинського р-ну Сумської обл. - 150 тис.грн.; Підвідний газопровід с.Капустинці Липоводолинського р-ну Сумської обл. - 600 тис.грн.; Підвідний газопровід до с.Великий ліс Колядинецької сільради Липоводолинського р-ну Сумської обл. - 320 тис.грн.; Будівництво підводного газопроводу с.Вільшана-с.В.Будки Недригайлівського р-ну Сумської обл. - 506 тис.грн.; Підвідний газопровід до с.Камишанка Недригайлівського р-ну Сумської обл. 800 тис.грн.; Підвідний та розподільчий газопровіди Кулишівської сільради Недригайлівського р-ну Сумської обл. - 50 (ДБ), (КН); Підвідний газопровід до с.Дремове Недригайлівського р-ну Сумської обл. - 140 (ДБ); Підвідний газопровід до сіл Кушніри, Реви Недригайлівського р-ну Сумської обл. -130 (ДБ); Підвідний газопровід с.Успенка-с. Вознесенка Буринського р-ну - 744 тис.грн.; Підвідний газопровід с.Вознесенка-с.Чернеча Слобода Буринського р-ну - 900 тис.грн.; Закінчення будівництва підвідного газопроводу с.Успенка-с. Воскресенка Буринського р-ну - 182 тис.грн.; Будівництво вуличного газопроводу в с.Воскресенка Буринського р-ну - 380 тис.грн.; Газифікація сіл Заїзд - 70 тис.грн., Гришине - 70 тис.грн, Герасимівка - 20 тис.грн., Андріївка - 120 тис.грн., Галка - 70 тис.грн., Салогубівка - 40 тис.грн., Вовківці - 80 тис.грн., Попівщина - 70 тис.грн., Глинськ - 200 тис.грн., Заруддя - 50 тис.грн., Дем"янченка - 300 тис.грн. Роменського р-ну Сумської обл.; Додаткові пропозиції: Газифікація с.Терни - 100 тис.грн., Броди Недригайлівського р-ну Сумської обл. - 90 тис.грн.; Газифікація вул.Польова с.Герасимівка Недригайлівського р-ну -20 тис.грн.; Підвідний газопровід до сіл Сакуниха, Перетічки - 1000 тис.грн., с.Хоружівка-Беседівка - 590 тис.грн., с.Філоново - 270 тис.грн., с.Муховате - 700 тис.грн., с.Рубанка - 400 тис.грн., с.Гринівка, Томаківка, Маршали - 1900 тис.грн., с.Дремове, Терешки - 700 тис.грн., від с.Коровинці до с. Муховате - 600 тис.грн. Недригайлівського р-ну Сумської обл.; Розподільчий газопровід с.Кулишівка - 350 тис.грн, с.Костянтинів - 300 тис.грн., с.Хоружівка - 650 тис.грн. Недригайлівського р-ну Сумської обл.; Газифікація с.Великий Самбір - 158 тис.грн., с.Сім"янівка - 218 - тис.грн., с.Шаповалівка - 60 тис.грн. Конотопського р-ну Сумської обл.; Газифікація вул.Калова, Червона, Вигін с.Попівка - 60 тис.грн., вул.Совхозна Дубов"язівка - 50 тис.грн. Конотопського р-ну Сумської обл.; Підвідний газопровід до ЗОШ 1-2 ступенів с.Малий Самбір Конотопського р-ну Сумської обл. - 40 тис.грн.; Газифікація с.Попівщина - 80 тис.грн., с.Смілого - 500 тис.грн., с.Загребелля - 200 тис.грн., с.Горби (Андріяшівка) - 150 тис.грн.; Підвідний газопровід від с.Свиридівка (Лохвицького р-ну) до с.Голинки (Роменського р-ну), від с.Заруддя до с.Погожа Криниця - 150 тис.грн.;  
Немає висновку    
    -390- Бондаренко Г.І.
Передбачити кошти на будівництво підвідного газопроводу до с.Дзвеняче - 140 тис.грн., с.Михайлівка - 140 тис.грн., с.Росішки - 400 тис.грн. Тетіївського р-ну Київської обл.; Передбачити кошти на будівництво газопроводу в с.Малоповецьке - 150 тис.грн., смт.Кожанка - 300 тис.грн., с.Дмитрівка - 200 тис.грн., с.Триліси - 50 тис.грн., с.Деминівка - 80 тис.грн., с.Федорівка - 150 тис.грн., с.Яхни - 160 тис.грн., с.Кищинці - 150 тис.грн., с.Скригалівка - 400 тис.грн. Фастівського р-ну Київської обл.; Газифікацію с.Кашперівка Тетіївського р-ну Київської обл. - 100 тис.грн.; Підвідного газопроводу до с.Шапіївка - 250 тис.грн., с.Квітневе - 175 тис.грн., с.М.Лисовці - 175 тис.грн., с.Дулицьке - 150 тис.грн., с.Безпечна - 80 тис.грн., с.Шаліївка - 200 тис.грн., с.Терешки - 100 тис.грн., с.Рогізна - 250 тис.грн., с.Оріховець - 250 тис.грн., с.Мовчанівка - 250 тис.грн. Сквирського р-ну Київської обл.; Передбачити кошти на газифікацію шкіл с.Малі Єрчики - 50 тис.грн., с.Тхорівка - 50 тис.грн., с.Руда - 80 тис.грн., м.Сквира ЗОШ №2 - 80 тис.грн., м.Сквира ЗОШ №3 - 50 тис.грн.; газифікацію м.Сквира вул. Л.Українки - 80 тис.грн. Сквирського р-ну Київської обл.; Передбачити кошти на газифікацію ФАПів с.Цапівка - 30 тис.грн., с.Ленінське - 30 тис.грн., с.К.Гребля - 30 тис.грн., с.Миньківці - 30 тис.грн.; Горобіївської дільничної лікарні - 80 тис.грн.; Горобіївського будинку престарілих - 80 тис.грн.; дитячого садку с.Миньківці - 30 тис.грн. Сквирського р-ну Київської обл. Передбачити кошти на газифікацію с.Фесюри - 250 тис.грн., с.Щербаки - 150 тис.грн., с.Чмирівка - 200 тис.грн. Білоцерківського р-ну Київської обл.; Передбачити кошти на підвідні газопроводи до с.Пархомівка - 790 тис.грн., с.Рубченки - 450 тис.грн., с.Капустинці - 1340 тис.грн. Володарського р-ну Київської обл.; Передбачити кошти на газифікацію медамбулаторії с.Руде Село - 10 тис.грн., газифікацію ФАПів с.Косівка - 10 тис.грн., с.Логвин - 10 тис.грн., с.Завадівка - 10 тис.грн., с.Лобачів - 10 тис.грн., с.Березна - 10 тис.грн., с.Рогізна - 10 тис.грн., с.Тарган - 10 тис.грн., с.Зайки - 10 тис.грн., с.Гайворон - 10 тис.грн. Володарського р-ну Київської обл.  
Немає висновку    
    -391- Гуменюк О.І.
Передбачити кошти на підвідні газопроводи до с. Великі Вікнини - 250 тис.грн.; до с. Залісці - 150 тис.грн.; до с. Шили - 50 тис.грн.; до с. Раковець - 40 тис.грн.; до с. Іванчани - 50 тис.грн. Збаразького р-ну Тернопільської обл. Передбачити кошти підвідні газопроводи до сіл Бзовиця-Білокриниця - 200 тис.грн.; до сіл Нестерівці-Ренів - 200 тис.грн. Зборівського р-ну Тернопільської обл.; Передбачити кошти підвідні газопроводи до с. Бережанка - 20 тис.грн.; до сіл: Молотків, Осники - 25 тис.грн.; до с. Загірці - 20 тис.грн.; до с. Вишгородок, Верещаки - 25 тис, грн.; до с. Печірна - 20 тис.грн. Лановецького р-ну Тернопільської обл.  
Немає висновку    
    -392- Шкіль А.В.
Передбачити кошти на газифікацію сіл Никловичі - 10 тис.грн., Майничі - 10 тис.грн., Бірчиці - 30 тис.грн., Воля Баранецька - 10 тис.грн.  
Немає висновку    
    -393- Гуменюк О.І.
Виділення коштів в сумі 500 тис.грн. для будівництва підвідного газопроводу до с.Бокиївка Волочиського р-ну Хмельницької обл. Передбачити кошти на газифікацію хут. Лісовики - 10 тис.грн.; хут. Двірники - 10 тис.грн.; хут. Весела- 15 тис.грн. Кременецького р-ну Тернопільської обл.; Передбачити кошти на підвідний газопровід до с Лосятин - 50 тис.грн.; до сіл Валігури та Комарівка - 124, 9 тис.грн. Кременецького р-ну Тернопільської обл.; Передбачити кошти на газифікацію с. Сураж- 120 тис.грн.; с. Мізюринці - 50 тис.грн.; с. Радошівка - 60 тис грн.; с. Обич - 70 тис.грн. Шумського р-ну Тернопільської обл.;  
Немає висновку    
    -394- Беспалов О.П.
Передбачити кошти на газифікацію населених пунктів Антоновка та Кіндійка Херсонської обл. - 1500 тис.грн.  
Немає висновку    
    -395- Тарасюк І.Г.
Передбачити кошти на завершення будівництва підвідного газопроводу до населених пунктів району с.Глібів Гусятинського р-ну Тернопільської обл. - 300 тис.грн.; Передбачити кошти на будівництво підвідного газопроводу с.Нове Село-с.Кошляки-с.Просівці Підволочиського р-ну Тернопільської обл. - 600 тис.грн.; Передбачити кошти на будівництво підвідного газопроводу між населеними пунктами району: .Теребовля-с.Струсів-с.Хмелівка - 3000 тис.грн., с.Довге-с.Могильниця-с.Вербівці-с.Ласківці - 2500 тис.грн., с.Ішків-с.Надрічне-с.Зарваниця - 3000 тис.грн. Теребовлянського р-ну Тернопільської обл.  
Немає висновку    
    -396- Поліщук К.А.
Передбачити кошти на: газифікацію мікрор-ну Лозівка у м. Бориспіль Київської обл. - 500 тис.грн. газифікацію сіл Сулимівка та Мала Стариця Бориспільського р-ну Київської обл. - 450 тис.грн. газифікацію вул. Куйбишева у с. Старе Бориспільського р-ну Київської обл. - 20 тис.грн. газифікацію вул. Чубинського у с. Мартусівка Бориспільського р-ну Київської обл. - 150 тис.грн. газифікацію вул. Шевченка у с. Переяславське Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. - 140 тис.грн.  
Немає висновку    
    -397- Поліщук К.А.
Передбачити кошти на: будівництво підвідного газопроводу до сіл Горбані, Чопилки, Ташань, Тарасівка, Положаї Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. - 520 тис.грн. газифікацію с. Усівка Згурівського р-ну Київської обл. - 150 тис.грн. газифікацію с. Олександринівка Згурівського р-ну Київської обл. - 150 тис.грн. будівництво підвідного газопроводу до сіл Черевки, Вільне, Нова Олександрівка, Мала Березань, Мала Супоївка Згурівського р-ну Київської обл. - 2 млн. грн. газифікація с. Шевченкове Згурівського р-ну Київської обл. - 50 тис.грн. газифікацію с. Мала Крупіль Згурівського р-ну Київської обл. - 50 тис.грн. газифікацію вул. Гагаріна у с. Жовтневе Згурівського р-ну Київської обл. - 40 тис.грн. газифікацію с. Турівка Згурівського р-ну Київської обл. - 300 тис.грн. газифікацію вул. Прорізна, Заводська, Островського, Переяславська, Б.Хмельницького, Кірова, пров. Котовського смт. Згурівка Київської обл. - 90 тис.грн.  
Немає висновку    
    -398- Миримський Л.Ю.
Передбачити кошти для будівництва газовідводу до сіл Кленівка та Донське Сімферопольського р-ну - 2.800 тис.грн.  
Немає висновку    
    -399- Борзих О.І.
Передбачити кошти на газифікацію: с. Хороше - 253 тис.грн.; с. Петровеньки - 152 тис.грн.; с. Фрунзе - 303 тис.грн.; с. Пришиб - 400 тис.грн.; с. Сабовка - 300 тис.грн.  
Немає висновку    
    -400- Челноков С.Д.
Передбачити кошти на: завершення газифікації с. Поправка Білоцерківського р-ну - 60 тис.грн.; завершення газифікації с. Потієвка Білоцерківського р-ну - 400 тис.грн.; завершення газифікації с. Бесідка Ставищанського р-ну - 60 тис.грн. продовження робіт по газифікації с. Розумниця Ставищанського р-ну - 500 тис.грн.; газифікація сіл Халча та Росавка Кагарлицького р-ну - 300 тис.грн. газифікацію с. Шупики Богуславського р-ну - 300 тис.грн. продовження робіт по газифікації с. Запрудка Іванківського р-ну - 200 тис грн.  
Немає висновку    
    -401- Єдін О.Й.
Передбачити кошти на будівництво: підвідного газопроводу до с. Новоандріївка Новгородківського р-ну - 498 тис.грн. підвідного газопроводу до с. Вершино-Кам"янка Новгородківського р-ну - 590 тис.грн.  
Немає висновку    
    -402- Загрева Б.Ю.
Включити до переліку об'єктів та передбачити кошти на газифікацію села Видричі, Камінь-Каширського р-ну, Волинської обл. у сумі 1058, 76 тис.грн. на проведення підвідних та вуличних газопроводів у с. Дубровиця, Камінь-Каширського р-ну, Волинської обл. у сумі 471, 7 тис.грн. на газифікацію 12 установ Марковичівської сільської ради, Локачинського р-ну, Волинської обл у сумі 888, 0 тис.грн. на завершення газифікації села Дорогиничі, Локачинського району, Волинської області у сумі 100, 0 тис.грн. на проведення підвідного газопроводу у с. Білопіль, Локачинського р-ну, Волинської обл у сумі 120 тис.грн. на проведення підвідного газопроводу до сіл Залісці та Башова Рожищенського р-ну Волинської обл. у сумі 195 тис.грн. на проведення підвідного газопроводу до сіл Покащів, Олика, Ківерцівського р-ну, Волинської обл. у сумі 600 тис.грн. на проведення підвідного газопроводу до сіл Вощатин, Микитичі, Діхтів Володимир-Волинського р-ну, Волинської обл. у сумі 440 тис.грн. на проведення підвідних газопроводів до сіл Вілька Садівська, Шельфів, Войтин, Линів, Гранатів, Бубнів, Ватин Локачинського району Волинської області у сумі 1600 тис.грн. на завершення газифікації селища Голоби Ковельського району Волинської області у сумі 110 тис.грн. на газифікацію села Козлів Локачинського району Волинської області у сумі коштів 50 тис.грн.  
Немає висновку    
    -403- Надрага В.І.
Передбачити кошти Луганській області на газифікацію сільських населених пунктів Луганської області в розмірі - 32, 3 млн. грн.  
Немає висновку    
    -404- Манчуленко Г.М.
Передбачити кошти на газифікаці. с. Слобода-Банилів - 150, 0 тис.грн.; с.Карапчів - 200, 0 тис.грн.; с. Виженка- 150, 0 тис.грн.; с. Велике - 100, 0 тис.грн. Вижницького р-ну Чернівецької обл. газовий перехід через р.Черемош Вижницького р-ну Чернівецької обл. - 800, 0 тис.грн.;  
Немає висновку    
    -405- Манчуленко Г.М.
Передбачити кошти на газифікацію с.Стрілецький Кут, Біла - 1000, 0 тис.грн.; с. Верхні Станівці, Нижні Станівці - 1000, 0 тис.грн.; с. Глиниця - 500, 0 тис.грн.;  
Немає висновку    
    -406- Жовтяк Є.Д.
Визначити конкретний перелік населених пунктів, що підлягають газифікації, зокрема с. Рудники Снятинського району Івано-Франківської області 100 тисяч гривень,  
Немає висновку    
    -407- Баранівський О.П.
Шибко В.Я.
Передбачити будівництво газопроводу Десятини - Володарсько-Волинський Житомирської області у сумі 8.000, 0 тис.грн.  
Немає висновку    
    -408- Воюш В.Д.
Передбачити фінансування за рахунок субвенції з Державного бюджету України таких об'єктів у Чорноморському районі АР Крим: газифікація села Оленівка - 620 тис.грн.; - газифікація с. Північне - Владимірівка - 300 тис.грн.; газифікація с. Хмельове - 240 тис.грн.;  
Немає висновку    
    -409- Гірник Є.О.
Передбачити кошти на фінансування об'єктів Івано-Франківської області: магістральні газопроводи-відводи до сіл: с.Міжгір'я Богородчанського р-ну - 500 тис.грн., с. Маркова Богородчанського р-ну - 500 тис.грн., с.Велика Тур'я Долинського р-ну - 500 тис.грн., с.Витвиця Долинського р-ну - 500 тис.грн., с.Сівка Войнилівська Калуського р-ну - 500 тис.грн., с.Ясень Рожнятівського р-ну - 200 тис.грн.; газифікація сіл: Богородчанський р-н: с.Гута - 20 тис.грн., с.Пороги - 40 тис.грн., с.Хмелівка - 40 тис.грн., с.Монастирчани - 40 тис.грн., с.Гринівка - 40 тис.грн., с.Яблунька - 40 тис.грн., с.Жураки - 40 тис.грн.; Долинський р-н: с.Новошин - 40 тис.грн., с.Лолин - 40 тис.грн., с.Витвиця - 40 тис.грн., с.Кропивник - 40 тис.грн.; Рожнятівський р-н: смт. Перегінськ - 40 тис.грн., с. Камінь - 40 тис.грн., с. Спас - 40 тис.грн., с. Креховичі - 100 тис.грн., с. Рівня - 20 тис.грн., с. Вільхівка - 20 тис.грн.; місто Болехів: с. Тисів - 20 тис.грн., с. Поляниця - 20 тис.грн., с. Козаківка - 20 тис.грн.  
Немає висновку    
    -410- Сятиня М.Л.
Передбачити кошти на газифікацію сіл Міжгірського району Закарпатської області у сумі 8722тис.грн.  
Немає висновку    
    -411- Кирильчук Є.І.
Передбачити видатки на будівництво підвідного газопроводу високого тиску до смт.Олика Ківерцівського р-ну Волинської обл. - 2, 5 млн. грн.  
Немає висновку    
    -412- Газифікація сіл Надеждівка, Іллінка та Преображенка Херсонської обл.: с.Надеждівка - 360 тис.грн; с.Іллінка - 130 тис.грн; с. Преображенка - 130 тис.грн.  Немає висновку    
    -413- Тимошенко В.А.
Газифікація сіл Черкаської обл.: Грушківка - протяжністю 8 км - 580 тис.грн.; Райгород - протяжністю 7 км - 633 тис.грн.; Катеринівка - протяжністю 4 км - 330 тис.грн.; Радиванівка - протяжністю 5, 8 км - 220 тис.грн.; Пляківка - протяжністю 3 км - 280 тис.грн.; Ревівка - протяжністю 3 км - 280 тис грн.; Жаботин - протяжністю 9, 4 км - 1453 тис.грн.; Вербівка 10 тис грн. Газифікація малосімейного житлового будинку по вул.Леніна, 38 м.Кам"нка Черкаської обл. - 20 тис.грн.  
Немає висновку    
    -414- Петренко В.С.
Продовження газифікації с. Рудневе Путивльського району Сумської обл. - 200 тис.грн.  
Немає висновку    
    -415- Петренко В.С.
Продовження газифікації с.Слобода та сільського дитячого садка Буриньського району Сумської обл. - 200 тис.грн. Прокладка газопроводу до с.Шевченкове Глухівського району Сумської обл. - 250 тис.грн. Газифікація с.Зеленківка Недригайлівського району Сумської обл. - 100 тис.грн. Завершення прокладки газопроводу у селах Бітиця та Вакалівщина Сумського району Сумської обл. - 200 тис.грн.  
Немає висновку    
    -416- Шевченко О.О.
Газифікація с.Сидоренкове - 220 тис.грн.; с.Українське - 200 тис.грн.; с.Троїцьке - 240 тис.грн. Петропавлівського р-ну Дніпропетровської обл. Газопровід до школи с. Миколаївка Петропавлівського р-ну Дніпропетровської обл. - 1000 тис грн. Газопровід до с.Дмитрівка Петропавлівського р-ну Дніпропетровської обл. - 1000 тис.грн. Фінансування будівництва газопроводів середнього та низького тисків по селах Васильківського району Дніпропетровської обл.: с. Дебальцеве - 148 тис.грн; с.Чапліно - 150 тис грн.; с.Воскресенівка - 118 тис.грн.; с.Григорівна - 397 тис.грн.; с.Охотніче - 71 тис грн.; с.Письменне - 539 тис грн.; с.Рубанівське - 130 тис.грн.; с.В.Олександрівка - 55 тис грн.; с.Копані - 70, 6 тис грн.  
Немає висновку    
    -417- Сас С.В.
Завершення будівництва газопроводів у наступних населених пунктах Новомиргородського району Кіровоградської обл.: смт.Капітанівка - 600 тис.грн.; на газифікацію Капітанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів - 210 тис.грн.; - на газифікацію Капітанівської дільничної лікарні - 190 тис.грн.; с.Тишківка - 300 тис.грн.; с.Пурпурівка - 300 тис.грн.; с.Йосипівка - 300 тис.грн.  
Немає висновку    
    -418- Развадовський В.Й.
Будівництво підвідного газопроводу до с.Буки, Пригір"я Житомирського району - 450 тис.грн. Будівництво газопроводу від с.Глибочиця до с.Вереси Житомирського району - 500 тис грн. Підвідний газопровід с.дениші-Тетерівка Житомирського району - 1500 тис.грн. Газифікація вул.Шевченка, пров.Миру, пров. І, ІІ, ІІІ Шевченка с.Іванівка Житомирського району - 50 тис грн. Газифікація с.Березівка - 230 тис.грн.; с.Станишівка, Піски, Бистрі - 400 тис грн.; с.Старошийка, Рудня Пошта - 200 тис грн.; с.Дениші - 155 тис грн.; с.Тарасівка, Ліщин - 544 тис.грн.; с.Миролюбівка - 500 тис.грн.; с.Садки - 200 тис.грн.; с.Новоселиця - 50 тис.грн. Житомирського району, Житомирської області  
Немає висновку    
    -419- Развадовський В.Й.
Будівництво підвідного газопроводу до с.Браталів, Авратин, Кириївка, Гринівці, Пединка Любарського р-ну Житомирської обл. - 500 тис.грн. Закінчення будівництва підвідного газопроводу до с.М.Браталів Любарського р-ну Житомирської обл. - 259 тис.грн. Підведення газопроводу до с.Привітів Любарського р-ну Житомирської обл. - 100 тис.грн. Газифікація вул.Зарічної с.В.Волиця - 22 тис грн.; с.Борушківці - 100 тис.грн.; с.Гізівщина - 400 тис.грн.; с.Кутище - 100 тис грн. Любарського р-ну Житомирської обл.  
Немає висновку    
    -420- Развадовський В.Й.
Газифікація вул. Підкоритова с. Печанівка Романівського р-ну Житомирської обл. - 25 тис.грн.; Газифікація смт. Биківка Романівського р-ну Житомирської обл. - 80 тис.грн.;  
Немає висновку    
    -421- Развадовський В.Й.
Завершення будівництва підвідного газопроводу від с. Бабичівка до смт. Червоноармійськ Житомирської обл. - 500 тис.грн.  
Немає висновку    
    -422- Развадовський В.Й.
Газифікація смт. В.Коровинці Житомирської обл. - 158 тис.грн.; Газифікація вул. Набережна, 1, 2, 3 смт. Іванопіль Житомирської обл. - 180 тис.грн.; Газифікація вул. Котовського, Гагаріна, Граничної, пров. Косовського Чуднівський р-н Житомирської обл. - 260 тис.грн.; Газифікація с. Троща Житомирської обл. - 162 тис.грн.; Завершення будівництва підвідного газопроводу Стовпів-Красноволиця до с. Красногірка Житомирської обл. - 462 тис.грн.; Будівництво підвідного газопроводу до с. Дубище - 250 тис.грн.; с. Стетківці - 150 тис.грн.; Житомирської обл. Газифікація с. Дубище - 300 тис.грн.; с. Новий Чуднів - 450 тис.грн.Житомирської обл.  
Немає висновку    
    -423- Баграєв М.Г.
Газифікація сіл Кохані, Кардашинка, М.Кардашинка, В. Кардашинка Голопристанського району Херсонської обл. - 200 тис.грн. Газопровід-підвід до АГРС м.Гола Пристань Херсонської обл. - 500 тис.грн. Підвідний газопровід до с.Любимівка, газифікація села Каховського району Херсонської обл. - 300 тис.грн. Газифікація с.Мала Каховка (дитсадок, будинок культури) Каховського району Херсонської обл. - 80 тис.грн. Газопровід-підвід і газифікація с.Роздольне Каховського району Херсонської обл. - 300 тис.грн. Газифікація с.Н.Кам'янка Каховського району Херсонської обл. - 400 тис.грн. Газопровід-відвід АГРС, газифікація с. Радгоспне Скадовського району Херсонської обл. - 420 тис.грн. Газифікація с. Ювілейне Цюрупинського району Херсонської обл. - 100 тис.грн. Газопровід-підвід Саги-Кринки Цюрупинського району Херсонської обл. - 300 тис.грн.  
Немає висновку    
    -424- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Газифікація с.Соболівка - 250 тис.грн., с. Хом'янівка - 50 тис.грн.; с.Яструбенька - 100 тис.грн. Брусилівського району Житомирської області  
Немає висновку    
    -425- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Каденюк Л.К.
Газифікація (будівництво підвідних газопроводів): Хотинський район с.Клішківці - 26 тис.грн.; с.Анадоли - 264 тис.грн.; с.Грозинці, Бочківці, Шилівці, Малинці - 1455 тис.грн.; с.Пашківці - 220 тис.грн.; с.Ярівка, Крутеньки, Білівці - 1580 тис.грн.; с.Рукшин, Чепоноси, Пригородок, Орестівка - 1095 тис.грн.; с.Круглик - 550 тис.грн.; с.Ставчани - 399 тис.грн.; с.Каплівка - 102 тис.грн.; с.Данківці - 111 тис.грн.; с.Ширівці, Владична - 50 тис.грн.; с.Перебиківці - 4500 тис.грн.; с.Рухотин - 480 тис.грн.; с.Поляна - 1300 тис.грн.; с.Гордивці - 600 тис.грн.; с.Рашків - 600 тис.грн.; Підвідний газопровід Заставнівський район до с.Ставчани - с.Василів - 22 тис.грн.; до с. Васловівці - 90 тис.грн.; до с.М.Кучурів - 66 тис.грн.; до с.Приличе - 250 тис.грн.; до с.Яблунівка - 200 тис.грн.; до смт. Кострижівка - 410 тис.грн.; до с.Звенячин - 181 тис.грн.; до с.Хрещатик - 154 тис.грн.; до ГРС Баламутівка"; до с.Йосипівна - 204 тис.грн.; Газифікація Кельменецького району с.Комарів - 60 тис.грн.; с.Подвір'ївка - 200 тис.грн.; с.Вороновиця - 150 тис.грн.; с.Майорка - 100 тис.грн.; с.Зелена - 200 тис.грн.; с.Козиряни - 100 тис.грн.; Газифікація шків в селах Іванівці, Коновка, Оселівка, Дністрівка, Коновка, Вороновиця, Комарів, Лівинці, Росошани, Зелена Кельменецького району - 300 тис.грн.; Газифікація фельдшерсько-акушерських пунктів в селах Іванівці, Лукачани, Оселівка, Дністрівка, Коновка, Вороновиця, Комарів, Лівинці, Росошани, Зелена Кельменецького району - 100 тис.грн.;  
Немає висновку    
    -426- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Газифікація населених пунктів Житомирської області: с.Мирославка, Никонівка Бердичівського району, газові мережі - 150 тис.грн.; Немиринці, Котелянка, Марянівки, Княжики, Рогачі Ружинського району, підвідний газопровід - 50 тис.грн.; Газові мережі м.Коростень; с. Мелені Коростенського району, підвідний газопровід - 210 тис.грн.; Газові мережі смт.Лугини; Газові мережі у с.Радча, Залісся, Мотейки Нарадицького району; Газові мережі м.Овруч; с.Н.Веледники - Левковичі Овруцького району, підвідний газопровід - 140 тис.грн.; Газові мережі смт.Першотравневе, села Ігнатпіль, Гладковичі, Кардани, Заськи, Богданівка Овруцького району - 140 тис.грн.; с.Малинівка, Юрівка Малинського району, Овруцького району підвідний газопровід - 100 тис.грн.; смт.Чоповичі Малинівського району Овруцького райо, підвідний газопровід - 100 тис.грн.; Газопостачання сіл Черняхівського району Забріддя, Осики, Щеніїв Високе і підвідний газопровід до Черняхівського КХП - 100 тис.грн.; Підвідний газопровід с.Забілоччя Радомишльського району; газові мережі м.Радомишль; с.Потієвка Радомишльського району, вуличні мережі; Газифікація району Заріччя м.Коростишів; Газові мережі с.Кмитів Коростишівського району; Газифікація с.Стрижівка Коростишівського р-ну; Газові мережі с.Химрич Романівського району - 37, 29 тис.грн.; Газові мережі с.Кодня Житомирського району; Підвідний газопровід с.М.Браталів - с.Пединки Любарського району Газові мережі с. Красногірка, Чуднівського району; Підвідний газопровід до смт. Червоноармійськ; Газові мережі с.Станишівка, Піски, Бистрі Житомирського району - 62, 71 тис.грн.; Газові мережі вул.Жовтнева с.Млинище Житомирського району; Газифікація котельні лікарні смт.Іванопіль Чуднівського району; Газові мережі на вул. Леніна с.Биківка, Романівського району; Газифікація с.Привітів Любарського району; Газові мережі вул.Садова, Лугова смт Миропіль Романівського району - 20 тис.грн.; Газові мережі вул.Щорса с.Колодязне Романівського району - 5 тис.грн.; Смт.Любар, газифікація - 50 тис.грн.; Газифікація с.Привітів Любарського району - 20 тис.грн.; Газифікація ЗОШ с.Борушківці Любарського району - 20 тис.грн.; Газифікація с.Горопаї Любарського району - 20 тис.грн.; Газифікація ЗОШ с.Гриніві Любарського району - 20 тис.грн.; Газифікація с.Михайлівка Любарського району - 20 тис.грн.; Газифікація вул.Мороза, Жовтневої, Радянської с.Мотовилівка Любарського району - 40 тис.грн.; Газифікація вул.Зарічна с.В.Волиця Любарського району - 50 тис.грн.; Газифікація с.Коростки Любарського району - 30 тис.грн.; Газифікація с.Стрижівка Любарського району - 30 тис.грн.; Газифікація вул.Мотовилівська с.Юрівка Любарського району - 15 тис.грн.;  
Немає висновку    
    -427- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Передбачити в сумі 20 млн. грн. фінансування на продовження будівництва газопроводу-відгалуження Білгород-Дністровський-Салгани-Шабо-Сергіївка Одеської області.  
Немає висновку    
    -428- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Будівництво газопроводу-відводу Каланчак-Суворово-Кілія Кілійського району Одеської області - 20 млн. грн.  
Немає висновку    
    -429- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Крук Ю.Б.
Передбачити в держбюджеті на 2005 рік кошти на: 47 тис.грн. - на продовження будівництва газопроводу Ізмаїл-Броска-Матроска (Ізмаїльський р-н Одеської обл.); 112 тис.грн. - на будівництво газопроводу до с. Стара Некрасівка (Ізмаїльський р-н Одеської обл.); 450 тис.грн. - на продовження будівництва газопроводу до с. Лиманського (Ренійський р-н Одеської обл.); 200 тис.грн. - на закінчення газифікації школи в с. Нагорному (Ренійський р-н Одеської обл.); 10.000 тис.грн. - на будівництво газопроводу Каланчак-Суворово-Кілія (Кілійський р-н Одеської обл.)  
Немає висновку    
    -430- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Кафарський В.І.
Передбачити в держбюджеті на 2005 рік кошти на: 500 тис.грн. - на газифікацію с. Шешори Косівського р-ну Івано-Франківської обл.; 50 тис.грн. - на газифікацію с. Угорники Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.  
Немає висновку    
    -431- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Павлюк М.П.
Передбачити в держбюджеті на 2005 рік кошти на газифікацію смт. Чорноморське Комінтернівського р-ну Одеської обл.  
Немає висновку    
    -432- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Шевчук С.В.
Передбачити в держбюджеті на 2005 рік кошти у сумі 100 тис.грн. на проведення газопроводу між с.Малютинка та с.Нова Глеваха Києво-Святошинського р-ну Київської обл.  
Немає висновку    
    -433- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Олуйко В.М.
Передбачити в держбюджеті на 2005 рік кошти на: 1.500 тис.грн. - будівництво підвідного газопроводу до с.Плужне (Ізяславський р-н Хмельницької обл.); 100 тис.грн. - газифікація с.Новоіванівка (Теофіпольський р-н Хмельницької обл.); 140 тис.грн. - газифікація с.Червона Случ (Теофіпольський р-н Хмельницької обл.); 500 тис.грн. - завершення будівництва підвідного газопроводу до с.Соломна (Волочиський р-н Хмельницької обл.); 500 тис.грн. - будівництво газовідводу до с.Бокіївка (Волочиський р-н Хмельницької обл.); 450 тис.грн. - будівництво підвідного газопроводу до с.Доброгорща (Хмельницький р-н Хмельницької обл.); 180 тис.грн. - будівництво підвідного газопроводу до с.Жучківці (Хмельницький р-н Хмельницької обл.); 200 тис.грн. - будівництво підвідного газопроводу до с.Антонівка (Хмельницький р-н Хмельницької обл.); 100 тис.грн. - будівництво підвідного газопроводу до с.Захарівці (Хмельницький р-н Хмельницької обл.); 170 тис.грн. - будівництво підвідного газопроводу до с.Гелетенці (Хмельницький р-н Хмельницької обл.); 400 тис.грн. - будівництво підвідного газопроводу до с.Миклаші (Білогірський р-н Хмельницької обл.); 400 тис.грн. - будівництво підвідного газопроводу до с.Хорошів (Білогірський р-н Хмельницької обл.); 150 тис.грн. - будівництво підвідного газопроводу до с.Переросле (Білогірський р-н Хмельницької обл.); 100 тис.грн. - будівництво підвідного газопроводу до с.Йосипівка (Білогірський р-н Хмельницької обл.); 100 тис.грн. - будівництво підвідного газопроводу до с.Вікнини (Білогірський р-н Хмельницької обл.)  
Немає висновку    
    -434- Солошенко М.П.
Будівництво підвідного газопроводу до с.Варварівка Новомосковського району Дніпр-кої об. на суму 51, 0 тис.грн. Газифікацію с.Василівка Ново-московського району Дніпр-кої об. на суму 397, 0 тис.грн. Газифікацію вулиць Амурська, Жовтнева та пров. Жовтневий с.Спаське Новомосковського району Дніпр-кої об. на суму 215, 0 тис.грн. Газифікацію с.Йосипівка Магдалинівського району Дніпр-кої об. на суму 377, 8 тис.грн. Газифікацію с. Першотравенка Магдалинівського району Дніпр-кої об. на суму 459, 2 тис.грн. Газифікацію с. Приют Магдалинівського району Дніпр-кої об. на суму 600, 0 тис.грн. Газифікацію фтизіатричного від ділення Магдалинівської центральної районної лікарні в с. Котовка Магдалинівського району Дніпр-кої об. на суму 83, 0 тис.грн. Газифікацію (введення 7, 5 км) с. Минівки Магдалинівського району Дніпропетровської обл. на суму 335, 0 тис.грн. Газифікацію шкіл с.Рудька, с.Цибульківка Царичанського району Дніпропетровської обл. на суму 550, 0 тис.грн. Газифікацію с. Щербинівки Царичанського району Дніпр-кої об. на суму 70, 0 тис.грн. Газифікацію с. Єгорине Царичанського району Дніпр-кої об. на суму 96, 5 тис.грн.  
Немає висновку    
    -435- Анісімов В.О.
Підвідний газопровід до смт Миколаївка - 290 тис.грн., с.Гречане (проектні роботи) - 18 тис.грн, с.Сорочине - 40 тис.грн. Петриківського р-ну Дніпропетровської обл.; Газифікація с.Хутірське (підвідний газопровід) - 225 тис.грн., с.Лобойківка - 60 тис.грн., с.Шульгівка - 80 тис.грн. Петриківського р-ну Дніпропетровської обл.  
Немає висновку    
    -436- Добкін М.М.
Газифікація смт. Білий Колодязь Вовчанського району Харківської обл. - 2500 тис.грн.  
Немає висновку    
356. Кабінету Міністрів України затвердити порядок зазначених розрахунків та перелік таких об'єктів.   -437- Челноков С.Д.
абзац 2 статті 51 викласти в редакції: "Кабінету Міністрів України затвердити порядок зазначених розрахунків та перелік таких об'єктів на основі пропозицій народних депутатів України та за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету"  
Немає висновку    
357. Стаття 52. Установити, що кошти в сумі 600.000 тис. гривень, які надійдуть в рахунок погашення податкової заборгованості минулих років суб'єктів підприємницької діяльності, основним видом діяльності яких є сільське господарство, мисливство та пов'язані з ним послуги з податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, за бюджетними позичками та кредитами, наданими під гарантію Кабінету Міністрів України (крім надходжень за рахунок відшкодування з державного бюджету сум податку на додану вартість), спрямовуються на формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом. Порядок зарахування та використання зазначених коштів визначається Кабінетом Міністрів України.   -438- Асадчев В.М.
Стаття 52 поза балансом бюджету - або її ввести до балансу або скасувати.  
Немає висновку    
    -439- Майстришин В.Я.
У статті 52: після слів "кредитами, наданими під гарантію Кабінету Міністрів України (крім надходжень за рахунок відшкодування з державного бюджету сум податку на додану вартість)" доповнити словами "повернення коштів, наданих Міністерству агарної політики України на інтервенційні та заставні операції із зерном"  
Немає висновку    
358. Стаття 53. Кабінету Міністрів України при розподілі видатків Державного фонду охорони навколишнього природного середовища врахувати виділення коштів на виконання заходів, визначених на 2005 рік Законом України "Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів", у сумі 2.220 тис. гривень, Законом України "Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами" - у сумі 1.650 тис. гривень, Законом України "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки" - у сумі 800 тис. гривень.   -440- Асадчев В.М.
Доповнити статтю 53 у кінці таким реченням: "Розподіл здійснити за погодженням з профільним комітетом та Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету".  
Немає висновку    
    -441- Родіонов М.К.
За аналогією з нормою статті 53 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" у проекті закону про Державний бюджет України на 2005 рік записати окрему статтю такого змісту: "Видатки, передбачені цим Законом на виконання завдань (проектів) Національної програми інформатизації, в тому числі проектів інформатизації органів державної влади за кодами програмної класифікації видатків державного бюджету: 2201190, 111060, 0301160, 0411040, 1001020, 1101260, 1201600, 3001070, 3106080, 320127, 3201470, 3205090, 3501020, 3501280, 3504600, 3505030, 5341080, 6141080, 6511020, 6521120, 6731050, здійснюються Державним казначейством України лише після погодження відповідними розпорядниками бюджетних коштів зазначених проектів з генеральним державним замовником Національної програми інформатизації-органом державної влади, визначеним Кабінетом Міністрів України в порядку встановленому Законом України "Про Національну програму інформатизації".  
Немає висновку    
359. V.ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ ДЕРЖАВНИМ БЮДЖЕТОМ УКРАЇНИ ТА МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ   -442- Збільшити видатки місцевих бюджетів на оплату праці працівникам освіти  Немає висновку    
    -443- Розробити на 2005 рік механізм стимулювання місцевих бюджетів, для яких визначено значний обсяг вилучення коштів до державного бюджету (зокрема, зменшити значення коефіцієнту вирівнювання). Розробити на 2005 рік механізм часткової компенсації місцевим бюджетам втрат внаслідок надання державою пільг із плати за землю.  Немає висновку    
    -444- Збільшити розрахункові показники видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, насамперед, - на державне управління та культуру і мистецтво. Внести зміни до Формульних розрахунків міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету): - при визначенні ефективної ставки вилучення податку з доходів фізичних осіб у 2004 році використовувати дані за останній звітний період без урахування січня; - виключити із базових фактичних даних разові суми надходжень податку з доходів фізичних осіб внаслідок погашення заборгованості із заробітної плати минулих років та врахувати зміни податкового законодавства стосовно порядку зарахування державного мита за оформлення закордонних паспортів; - врахувати зменшення податку з доходів фізичних осіб внаслідок надання соціальної пільги у розрізі міст і районів відповідно до кількості її утримувачів (або передбачити субвенцію з державного бюджету на компенсацію місцевим бюджетам сум податкової соціальної пільги та податкового кредиту та надавати таку субвенцію відповідно до фактичних нарахувань); - врахувати особливості формування доходної частини місцевих бюджетів монофункціональних міст, насамперед, м. Енергодар Запорізької області, м.Кузнецовськ Рівненської області, м.Нетішин Хмельницької області, м. Южноукраїнськ Миколаївської області, на території яких знаходяться атомні електростанції (в результаті закінчення будівництва енергоблоків вивільняється значна кількість робочих місць і прогнозується різке зменшення надходжень податку з фізичних осіб); - розподіл видатків на державне управління (утримання органів місцевого самоврядування) між місцевими бюджетами здійснити виходячи із фактичної чисельності рад станом на 01.01.2004 року; - розробити та застосувати при розподілі коштів на охорону здоров`я екологічний коефіцієнт, що має врахувати збільшення видатків промислово розвинутим регіонам із погіршеною екологією; - у розрахунках видатків на дошкільну освіту врахувати додаткові видатки територій, що мають статус гірських на виконання Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" - збільшити до 2 відсотків обсяг нерозподілених видатків бюджетів районів.  Немає висновку    
    -445- При доопрацюванні проекту закону про Державний бюджет України на 2005 рік до другого читання внести пропозиції щодо: законодавчого встановлення обмеження у часі користування послугами зв'язку при наданні пільг населенню; внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного майна" у частині заборони відчуження об'єктів комунальної власності (зокрема, бюджетних установ освіти, охорони здоров`я, культури, соціального захисту); врахування у формульному розподілі видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, впливу диференціації цін на енергоносії, які споживаються бюджетними установами; створення оптового ринку із продажу твердого палива для потреб населення, комунальних підприємств та органів місцевого самоврядування; можливості вирішення питання з відшкодування збитків від різниці в цінах і тарифах на житлово-комунальні послуги, що склалась у минулі роки, шляхом проведення взаєморозрахунків НАК "Нафтогаз України" за рахунок заборгованості станом на 1 січня 2004 року перед державним бюджетом по податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств; законодавчого врегулювання зарахування плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами) до конкретних видів місцевих бюджетів; передачі місцевим бюджетам у вигляді субвенції видатків на будівництво і капітальний ремонт доріг комунальної власності, врахованих Державній службі автомобільних доріг України у проекті Державного бюджету України на 2005 рік;  Немає висновку    
    -446- Ющенко В.А.
Пинзеник В.М.
Терьохін С.А.
Врахувати потребу в коштах місцевих бюджетів для введення в дію з 1 січня 2005 року нового розміру мінімальної заробітної плати.  
Немає висновку    
    -447- Катеринчук М.Д.
Мінімальні розміри місцевих бюджетів визначати саме на основі нормативів бюджетної забезпеченості з урахуванням економічного, соціального, природного, екологічного стану відповідної території, виходячи при цьому з рівня мінімальних соціальних потреб, встановлених законом.  
Немає висновку    
    -448- Супрун Л.П.
Міністерству фінансів України при визначенні формульного підходу до формування витрат на державне управління за рахунок кошика №1, забезпечити фінансування вказаної функції з врахуванням існуючої станом на 01.09.2004 року мережі та у відповідності до Типового штатного розпису.  
Немає висновку    
    -449- Шпак В.Ф.
Провести розрахунок обсягу доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (кошик № 1) з урахуванням поправочного коефіцієнта до ефективної ставки першого кварталу 2004 року, виходячи із співвідношення темпу зміни фонду оплати праці (2005-2004 років) за виключенням обсягу соціальної пільги.  
Немає висновку    
    -450- Жовтяк Є.Д.
У формулі розподілу трансфертів при розрахунку доходів враховувати дані за повні звітні роки, скориговані на зміну ефективної ставки, як цього вимагає Бюджетний кодекс; Перенести з формули в проект бюджету додаткові дотації, виражені в грошовій формі; Соціальну пільгу та податковий кредит по податку на доходи фізичних осіб надавати за рахунок компенсаційної субвенції з державного бюджету; Збільшити обсяг нерозподілених видатків для бюджетів району з 1 до 2 відсотків, з яких 1 відсоток перерозподіляти між бюджетами міст районного значення, селищ, сіл; Збільшити нормативи видатків на місцеву міліцію до рівня, який забезпечує встановлені законодавством норми видатків;  
Немає висновку    
    -451- Бондар В.Н.
Суттєво підвищити, порівняно з 2004 роком, нормативні показники під час розрахунку трансфертів місцевим бюджетам на виконання делегованих повноважень у галузях охорони здоров'я (з огляду на необхідність придбання дороговартісної медичної апаратури), освіти (з метою повного забезпечення підручниками дітей шкільного віку та комп'ютеризації міських шкіл)  
Немає висновку    
    -452- Качур П.С.
внести зміни до формульного розрахунку показників на культуру та мистецтво шляхом застосування у формулі коригуючих коефіцієнтів із урахуванням існуючої культурної спадщини, в тому числі вартості музейних фондів. Обрахунок коштів на утримання органів місцевого самоврядування здійснювати виходячи з наявної кількості сільських і селищних рад, та типових нормативів.  
Немає висновку    
    -453- Звягільський Ю.Л.
Ввести до Формули розподілу доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, коригуючий коефіцієнт до індексу відносної податкоспроможності на 2005 рік, для регіонів, що забезпечують зростання доходів вище середнього показника по Україні.  
Немає висновку    
    -454- Беспалий Б.Я.
Переглянути розрахунки обсягу доходів, оскільки використання для розрахунку показників фактичних надходжень до кошику доходів за 7 місяців 2004 року і розрахованих на їх основі індексів і коефіцієнтів суперечить пункту 4 статті 98 Бюджетного кодексу України, згідно з яким обсяг кошику доходів відповідного бюджету визначається із застосуванням індексу відносної податкоспроможності бюджету міста чи району на основі даних про фактичне виконання відповідного бюджету за три останні бюджетні періоди, використання будь-яких коригуючих коефіцієнтів при визначенні кошику доходів бюджету місцевого самоврядування статте. 98 Кодексу не передбачено. Крім того, не врахована сума податкових соціальних пільг на податок з доходів фізичних осіб, яка збільшиться з 30 до 50 відсотків від мінімальної заробітної плати.  
Немає висновку    
    -455- Беспалий Б.Я.
Збільшити загальний обсяг фінансових ресурсів місцевих бюджетів, що мають спрямовуватися у наступному році на реалізацію бюджетних програм у сфері охорони здоров"я, освіту і культуру.  
Немає висновку    
360. Стаття 54. Установити, що до доходів загального фонду місцевих бюджетів у 2005 році належать:   -456- Цушко В.П.
Пропонується вилучити податкові норми статті 54 проекту Закону України про Державний бюджет України на 2005 рік і включити їх, у разі необхідності, в окремий законопроект про внесення змін до податкових законодавчих актів України, який має розглядатися у пакеті із проектом про Державний бюджет.  
Немає висновку    
361. 1) податок з доходів фізичних осіб (крім податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу (в тому числі відрядженими до органів виконавчої влади та інших цивільних установ) у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, за рахунок бюджетних асигнувань установ (організацій), що утримуються із державного бюджету, які є джерелом доходів цих осіб);       
362. 2) у повному обсязі єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва, фіксований податок та фіксований сільськогосподарський податок;       
363. 3) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів), що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, - до доходів бюджету Автономної Республіки Крим;   -457- Розглянути доцільність зарахування акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, до державного бюджету.  Немає висновку    
364. 4) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами - до доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та міських бюджетів міст Києва і Севастополя;       
365. 5) дотації та субвенції з Державного бюджету України;       
366. 6) плата за надані в оренду водні об'єкти місцевого значення;       
367. 7) штрафні санкції, отримані внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів угод з суб'єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів;       
368. 8) доходи, що підлягають зарахуванню до загального фонду місцевих бюджетів згідно із статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу України.       
369. Податок на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим, відповідних обласних, районних, міських, селищних та сільських бюджетів.       
370. Фіксований податок на доходи від підприємницької діяльності зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для податку з доходів фізичних осіб.       
371. Установити, що у 2005 році:   -458- Катеринчук М.Д.
Соболєв С.В.
Жовтяк Є.Д.
Виключити частину четверту статті 54 як таку, що суперечать положенням діючого законодавства України.  
Немає висновку    
372. до набрання чинності Законом про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності платники єдиного податку сплачують страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне та пенсійне страхування у порядку та на умовах, визначених спеціальним законодавством з питань справляння таких внесків, зі сплатою юридичними особами єдиного податку у розмірі 50 відсотків діючих ставок;   -459- Соболєв С.В.
Жовтяк Є.Д.
Виключити.  
Немає висновку    
373. платники фіксованого сільськогосподарського податку сплачують страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне та пенсійне страхування у порядку та на умовах, визначених спеціальним законодавством з питань справляння таких внесків, зі сплатою фіксованого сільськогосподарського податку у розмірі 30 відсотків діючих ставок.   -460- Соболєв С.В.
Жовтяк Є.Д.
Виключити.  
Немає висновку    
    -461- Качур П.С.
доповнити частиною п'ятнадцятою: "Надходження плати за землю до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних та районних бюджетів зараховуються до складу доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів".  
Немає висновку    
374. Стаття 55. У разі зміни юридичної адреси суб'єктів підприємницької діяльності - платників податків, сплата визначених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.       
375. Стаття 56. Установити, що у 2005 році збільшується вартість торгового патенту на здійснення діяльності з обміну готівкових валютних цінностей, надання послуг у сфері грального бізнесу. Встановлені частиною четвертою статті 4 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 20, ст. 82; 1997 р., № 40, ст. 268; 1998 р., № 30 - 31, ст. 193) стосовно вартості торгового патенту цифри "320" замінити цифрами "960". Встановлені частиною третьою статті 5 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 20, ст. 82; 1998 р., № 30 - 31, ст. 193; 1999 р., № 50, ст. 437) стосовно вартості торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу цифри "1400", "64000", "48000", "2000", "600", "2400" замінити відповідно цифрами "4200", "192000, "144000", "6000", "1800", "7200".   -462- Слова "надання послуг у сфері грального бізнесу" у першому реченні та останнє речення виключити.  Немає висновку    
    -463- Катеринчук М.Д.
Виключити статтю 56 як таку, що суперечать положенням діючого законодавства України.  
Немає висновку    
    -464- Цушко В.П.
Пропонується вилучити податкові норми статті 56 проекту Закону України про Державний бюджет України на 2005 рік і включити їх, у разі необхідності, в окремий законопроект про внесення змін до податкових законодавчих актів України, який має розглядатися у пакеті із проектом про Державний бюджет.  
Немає висновку    
376. Стаття 57. Затвердити на 2005 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатками № 6 та № 7 до цього Закону.   -465- Передбачити субвенцію місцевим бюджетам на фінансову підтримку зоопарків. Передбачити субвенції місцевим бюджетам на передачу у комунальну власність об'єктів соціальної сфери та житлового фонду державних підприємств, що ліквідуються, насамперед, по шахтарських регіонах.  Немає висновку    
    -466- Мойсик В.Р.
Окремим рядком визначити субвенцію у сумі 98.000 тис.грн. для виконання найнеобхідніших першочергових заходів з ліквідації наслідків стихійних явищ минулих років у Івано-Франківської області.  
Немає висновку    
    -467- Мойсик В.Р.
Передбачити кошти на відкриття кардіологічного відділення на базі Коломийської ЦРЛ Івано-Франківської обл. та забезпечення її медичним обладнанням і автомашиною для перевезення важкохворих - 1 млн. грн.  
Немає висновку    
    -468- Супрун Л.П.
Збільшити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян.  
Немає висновку    
    -469- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Передбачити трансферти малим містам з урахуванням додаткових потреб на фінансування заходів Загальнодержавної Програми розвитку малих міст  
Немає висновку    
    -470- Фоменко К.О.
Передбачити субвенції місцевим бюджетам на погашення залишку неповернутих середньострокових позичок, наданих у 2004 році у обсягах недовиконання річних розрахункових показників доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.  
Немає висновку    
    -471- Гірник Є.О.
Передбачити для Івано-Франківської області кошти у сумі 3, 3 млн. грн. на реалізацію програми розвитку малих міст і депресивних територій, в тому числі: м.Болехів - 300 тис.грн., смт.Перегінськ - 300 тис.грн., смт.Богородчани - 300 тис.грн., смт.Солотвино - 100 тис.грн., м.Долина - 1 млн. грн., смт.Рожнятів - 300 тис.грн.;  
Немає висновку    
    -472- Виділити у вигляді цільової субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю діагностичного медичного обладнання для центральної лікарні м.Хмільник Вінницької області - 1 млн. грн., для Ужгородської обласної лікарні - 1млн. грн.; Южненській міській лікарні Одеської області для добудови та оснащення лікарні 9, 5 млн. грн; Черкаській міській лікарні №3 для закупівлі діагностичного медичного обладнання - 1, 5 млн. грн.; Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І.І. Мечникова на закупівлю засобів медичного призначення для проведення нейрорадіологічних операцій - 2, 0 млн. грн.  Немає висновку    
    -473- Добкін М.М.
Окремим рядком визначити видатки на надання місцевому бюджету м.Харкова субвенції на невідкладну закупівлю діагностичного та лікувального обладнання у заклади охорони здоров'я Червонозаводського та Комінтернівського районів м.Харкова з метою подолання епідеміологічного стану - 1.285 тис.грн.  
Немає висновку    
    -474- Добкін М.М.
Окремим рядком визначити видатки на надання субвенції місцевому бюджету м.Харкова для реалізації проекту впровадження автоматичної системи контролю та обліку холодної і гарячої води в житлових будинках, на водогонах та позаквартальних водопровідних мережах Салтівського житлового мікрорайону м.Харкова з диспетчеризацією, санацією та перекладкою технічно зношених водопровідних мереж. У тому числі на водогоні Кочеток - Харків - 65.000 тис.грн.  
Немає висновку    
    -475- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Включити до видатків держбюджеті на 2005 рік пропозиції Дніпропетровського Історичного музею ім. Д.І.Яворницького в зв'язку з святкуванням 150-річчя від дня народження Д.Яворницького всього 1380 тис.грн., зокрема: реконструкція настінного живопису в будинку-музеї Д.І.Яворницького - 50 тис.грн., проведення реекспозиції експозиційної кімнати в будинку-музеї Д.І.Яворницького - 75 тис.грн.; проведення 1-го Дніпропетровського музейного міжнародного фестивалю - 145 тис.грн., проведення наукової конференції, присвяченої Д.І.Яворницькому - 45 тис.грн., друковані видання: перевидання книги Д.І.Яворницького "Запорожье в остатках старины и преданиях народа" - 50 тис.грн., каталог "Запорізькі старожитності в зібранні ДІМ" - 50 тис.грн., збірники "Епістолярна спадщина Д.Яворницького" випуск 3 (листи громадських діячів до вченого) та випуск 4 (листи самого Яворницького) - 50 тис.грн., ілюстрований альбом "Скарби музею Д.Яворницького" - 20 тис.грн., афіша ювілейних заходів до 150-річчя від дня народження Д.І.Яворницького - 5 тис.грн.; технічне переоснащення системи тепло-водоспоживання - 600 тис.грн.; капітальний ремонт внутрішніх приміщень меморіального будинку-музею Яворницького з благоустроєм території - 110 тис.грн.  
Немає висновку    
    -476- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Передбачити кошти у сумі 320 тис.грн. для проведення ремонту твердого покриття вулиці Кишинівської у місті Білгород-Дністровському Одеської області, що є історико-культурним пам'ятником світового значення, який знаходиться під егідою ЮНЕСКО.  
Немає висновку    
    -477- Супрун Л.П.
Передбачити обсяг додаткової дотації з державного бюджету міському бюджету м. Славутич Київської обл. в обсязі 5051, 8 тис.грн.  
Немає висновку    
    -478- Мороз А.М.
В пункті "проведення невідкладних відновлюваних робіт, будівництво та реконструкцію в медичних закладах" доповнити "Міський бюджет міста Токмак Запорізької обл., дитяча поліклініка - 282.0 тис.грн."; "Міський бюджет м.Приморськ Запорізької обл., будівництво поліклініки - 200 тис.грн.";  
Немає висновку    
    -479- Асадчев В.М.
Включити видатки у сумі 115000 тис.грн. на програми збереження міст, що мають історико-архітектурну спадщину: місто Хотин Чернівецької області - 5 млн.грн.; місто Кам'янець - Подільський Хмельницької області - 10 млн.грн.; місто Меджибіж Хмельницької області - 5 млн.грн.; місто Збараж Тернопільської області - 5 млн.грн.; місто Теребовля Тернопільської області - 5 млн.грн.; селище Зарваниця Тернопільської Області - 5 млн.грн.; селище Батурин Чернігівської області - 5 млн.грн.; місто Чернігів (центральна частина) - 15 млн.грн.; місто Львів (центральна частина) - 20 млн.грн.; місто Одеса (центральна частина) - 20 млн.грн.; місто Чернівці (центральна частина) - 20 млн.грн.  
Немає висновку    
    -480- Горбачов В.С.
"будівництво музейного комплексу Національного історико-культурного заповідника "Ольвія" НАН України у Миколаївській обл. - 2500 тис.грн."  
Немає висновку    
    -481- Гуменюк О.І.
Виділення коштів у сумі 13 млн. 709 тис.грн. для фінансування "Комплексної Програми збереження історичної забудови центральної частини м.Збараж Тернопільської обл."  
Немає висновку    
    -482- Касьянов С.П.
передбачити субвенцію таким малим містам: м.Орджонікідзе Дніпропетровської обл. - 5000, 0 тис.грн. м.Апостолове Дніпропетровської обл.- 3000, 0 тис.грн. м.Зеленодольськ Апостолівського району Дніпропетровської обл. - 3000, 0 тис.грн.  
Немає висновку    
    -483- Кириченко Л.Ф.
Виділення цільової субвенції на соціально-економічний розвиток Перевальському району у розмірі 6200 тис.грн. У тому числі: -передача у комунальну власність об"єктів соціальної інфраструктури 2500 тис.грн. - будівництво та реконструкція дошкільних закладів 3700 тис.грн. м.Красний луч у розмірі 60811, 5 тис.грн.: передача у комунальну власність міста об"єктів соціальної інфраструктури шахти "Новопавлівська", ДП"Донбасантрацит", ВАТ"Завод "Красний Луч" у розмірі 15200 тис.грн.; будівництво та реконструкція дошкільних закладів та закладів охорони здоров"я 4028, 2 тис.грн.; реформування та розвиток житлово-комунального господарства міста 36900 тис.грн.; на зміцнення матеріально-технічної бази місцевої міліції 4683, 3 тис.грн.  
Немає висновку    
    -484- Передбачити окремим рядком на 2005 рік субвенцію на компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян у міському електричному транспорті у розмірі 684 млн.грн.  Немає висновку    
    -485- Катеринчук М.Д.
Передбачити у державному бюджеті на 2005 рік окремим рядком фінансову підтримку заходів щодо соціально-економічного розвитку міста Вінниці та відзначення 650-річчя його заснування у сумі 100000 тис.грн.  
Немає висновку    
    -486- Миримський Л.Ю.
Передбачити субвенцію для придбання спеціалізованої техніки, яка буде обслуговувати житлово-комунальний фонд: сміттєзбиральний автомобіль для Молодіжнінської селищної ради Сімферопольського р-ну - 60 тис.грн. екскаватор на базі "ЮМЗ" для Мазанської сільської ради Сімферопольського р-ну - 50 тис.грн. перелік технічних засобів для Київської р-ну м. Сімферополя - 1.160 тис.грн.  
Немає висновку    
    -487- Гінзбург О.П.
доповнити додаток 7 за напрямом проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція медичних закладів "міський бюджет міста Конотоп - 1000 тис.грн."  
Немає висновку    
    -488- Гінзбург О.П.
доповнити додаток 7 за напрямом будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу... "міський бюджет міста Конотоп - 300 тис.грн."  
Немає висновку    
    -489- Гінзбург О.П.
доповнити додаток 7 за напрямом соціально-економічний розвиток "міський бюджет міста Конотоп - 2450 тис.грн. та міський бюджет міста Шостка -1400 тис.грн"  
Немає висновку    
    -490- Гінзбург О.П.
передбачити субвенції для надання пільг ветеранам і пенсіонерам органів внутрішніх справ та членам їх сімей.  
Немає висновку    
    -491- Васильєв Г.А.
передбачити субвенцію міському бюджету м. Ясинувата Донецької області у розмірі 760, 0 тис.грн. на компенсацію втрат доходів внаслідок наданих Донецькій залізниці пільг по сплаті податку на землю.  
Немає висновку    
    -492- Терещук С.М.
на компенсацію втрат місцевих бюджетів від наданих державою пільг (в тому числі по земельному податку -10 млн. грн., податку з власників транспортних засобів -6 млн. грн.)  
Немає висновку    
    -493- Терещук С.М.
Виділити Черкаській області субвенцію для продовження планомірної і системної роботи по впорядкуванню історичних місць, де народився Т.Г. Шевченко -10 млн. грн.  
Немає висновку    
    -494- Надрага В.І.
Передбачити субвенцію місцевим бюджетам на утримання центрів ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів і центрів професійної, медичної та соціальної реабілітації інвалідів у сумі -73.500 тис.грн. Кабінету Міністрів України розробити порядок розподілу зазначеної субвенції між місцевими бюджетами за погодженням з Комітетом Верховної ради України з питань бюджету  
Немає висновку    
    -495- Шпак В.Ф.
Передбачити субвенцію на розвиток Національного історик о-архітектурного заповідника "Кам'янець" у сумі 5000, 0 тис.грн.  
Немає висновку    
    -496- Шпак В.Ф.
Передбачити субвенцію на розвиток Державного історико-культурного заповідника "Межибіж" у сумі 2800, 0 тис.грн.  
Немає висновку    
    -497- Шпак В.Ф.
Передбачити субвенцію на проведення ремонтно-реставраційних робіт замку князів Острозьких (м. Старокостянтинів) у сумі 500, 0 тис.грн.  
Немає висновку    
    -498- Шпак В.Ф.
Передбачити субвенцію на розвиток Державного історико-культурного заповідника "Самчики" у сумі 1000, 0 тис.грн.  
Немає висновку    
    -499- Жовтяк Є.Д.
Мазуренко В.І.
Передбачити з державного бюджету субвенції місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток пропорційно до кількості населення в загальному обсязі не менше 1 млрд. грн.;  
Немає висновку    
    -500- Жовтяк Є.Д.
Мазуренко В.І.
Передбачити з державного бюджету субвенції місцевим бюджетам на повернення середньострокових позичок, передбачивши відповідні зміни в розділі кредитування;  
Немає висновку    
    -501- Жовтяк Є.Д.
Передбачити з державного бюджету субвенції місцевим бюджетам на компенсацію соціальної пільги та податкового кредиту по податку на доходи фізичних осіб;  
Немає висновку    
    -502- Жовтяк Є.Д.
Мазуренко В.І.
Передбачити з державного бюджету субвенції місцевим бюджетам на компенсацію втрат місцевих бюджетів від надання пільг по платі за землю;  
Немає висновку    
    -503- Жовтяк Є.Д.
Збільшити обсяг дотації місцевим бюджетам для забезпечення фінансування видатків на соціальні програми та місцевої міліції на рівні, передбаченими галузевими нормами та іншими нормативними актами;  
Немає висновку    
    -504- Бондар В.Н.
Передбачити субвенцію міському бюджету міста Луцька на виконання заходів, пов'язаних із відзначенням 920-річчя з дня заснування міста, врахувавши реконструкцію замку Любарта Державного історико-культурного заповідника "Старе місто" - 1 млн. 300 тис.грн., відкриття туристичного маршруту "Старе місто" - 300 тис.грн., капітальний ремонт Братського будинку - пам'ятки історії та архітектури ХVІІ ст. - по вул. Кондзелевича, 5 для створення "Музею міста Луцька" - 200 тис.грн.  
Немає висновку    
    -505- Бондар В.Н.
Передбачити трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення поетапної передачі об'єктів права державної власності у комунальну власність, визначивши пріоритетним напрямом передачі у 2005-2007 роках житловий фонд, що не увійшов до статутних фондів господарських товариств, створених в процесі приватизації (корпоратизації), у тому числі незавершеного будівництва. Кабінету Міністрів України до 01.03.05 року розробити порядок перерахування та використання трансфертів, передбачених на видатки, пов'язані з утриманням і капітальним ремонтом об'єктів, переданих у комунальну власність, а також порядок перерахування їх до бюджетів областей у зв'язку з видатками місцевих бюджетів на утримання соціальної інфраструктури у році передачі таких об'єктів.  
Немає висновку    
    -506- Бондар В.Н.
Передбачити трансферти з державного бюджету Волинській області на передачу у комунальну власність гуртожитків ВАТ "Волтекс" у кількості 6 шт. - 200 тис.грн., з яких проведення тепломережі до гуртожитку по вул. Карбишева, 2 - 50 тис.грн., капітальний ремонт гуртожитків - 150 тис.грн.; а також гуртожитку ВАТ "Луцькпласмас" по вул. Клима Савури, 44б -100 тис.грн.  
Немає висновку    
    -507- Качур П.С.
Передбачити додатково субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам Львівської області: на розвиток збереження історичних та культурних цінностей, пам'яток архітектури в сумі 6980тис.грн.; на підтримку та розвиток закладів культури і мистецтва в сумі 7220 тис.грн.; на забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів в сумі 8, 2 млн. грн.;  
Немає висновку    
    -508- Качур П.С.
Для усунення диспропорцій при розрахунку доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, між місцевими бюджетами Львівської області врахувати усі погоджені довідки про корегування надходжень у січні-серпні 2004 року.  
Немає висновку    
    -509- Акопян В.Г.
Передбачити субвенцію бюджету міста Очакова на компенсацію втрат місцевих бюджетів внаслідок надання державою пільг по платі за землю в сумі 2, 7 млн. грн.  
Немає висновку    
    -510- Акопян В.Г.
Передбачити субвенцію на утримання Миколаївського зоопарку у сумі 3, 3 млн. грн.  
Немає висновку    
    -511- Акопян В.Г.
Передбачити субвенцію Миколаївській області на соціальну і професійну адаптацію військовослужбовців, звільнених у запас або відставку в зв'язку з реформуванням Збройних Сил України в сумі 850, 0 тис.грн.  
Немає висновку    
    -512- Акопян В.Г.
Передбачити Миколаївській області в 2005 році субвенцію з державного бюджету на завершення робіт з будівництва газопроводу високого тиску та розподільчих внутрішньо-сільських газопроводів населених пунктів зони надзвичайної екологічної ситуації Первомайського району в сумі 7, 3 млн. грн.  
Немає висновку    
    -513- Акопян В.Г.
Виділити субвенцію на продовження будівництва мостового переходу через річку Південний Буг в м. Миколаєві в сумі 14, 0 млн. грн.  
Немає висновку    
    -514- Мазуренко В.І.
Внести зміни до додатку №7, а саме показники в графі "Розрахунковий обсяг доходів загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких здійснюється перерерахунок дотаціїй вирівнювання" визначити в розрізі усіх адміністративно-територіальних одиниць.  
Немає висновку    
    -515- Сушкевич В.М.
Збільшити на 86.480, 5 тис.грн. загальний обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, передбачивши зазначену субвенцію в загальному обсязі 2.092.629, 0 тис.грн.  
Немає висновку    
    -516- Супрун Л.П.
Передбачити кошти в сумі 120000 тис.грн. міському бюджету м. Києва на виконання функцій столиці у зв'язку з проведенням пісенного конкурсу "Євробачення - 2005".  
Немає висновку    
    -517- Звягільський Ю.Л.
Передбачити субвенцію на компенсацію втрат бюджету міста Донецька внаслідок надання пільг по платі за землю - 4,5 млн.грн. та субвенцію на компенсацію втрат бюджету міста Донецька у зв'язку із застосуванням пільгової ставки із плати за землю гірничовидобувних підприємств та залізниці - 15,3 млн.грн.  
Немає висновку    
    -518- Воюш В.Д.
Передбачити бюджету Автономної Республіки Крим додаткову дотацію на здійснення повноважень, визначених Законом України "Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим" у розмірі 272 млн. грн.  
Немає висновку    
    -519- Воюш В.Д.
передбачити субвенцію на соціально-економічний розвиток Раздольненського району у сумі 11527 тис.грн., у тому числі: на утримання і матеріально-технічне оснащення об'єктів - 196 тис.грн.; реконструкцію покрівель бюджетних установ - 1760 тис.грн.; реконструкцію опалювальних систем - 810 тис.грн.; реконструкцію спортзалів у середніх школах - 170 тис.грн.; житлово-комунальне господарство - 1591 тис.грн.; газифікацію сел району - 5000 тис.грн.; придбання житла для спеціалістів - 600 тис.грн.; придбання п'яти автобусів для підвозу дітей у школу -200 тис.грн.; реконструкцію доріг - 1200 тис.грн.  
Немає висновку    
    -520- Тополов В.С.
Передбачити субвенцію м. Первомайськ Луганської області на виконання програми соціально-економічного розвитку (прийняття в комунальну власність підприємств вугільної галузі) в розмірі 11 млн. грн.;  
Немає висновку    
    -521- Кармазін Ю.А.
Збільшити видатки для місцевих бюджетів Одеської області на реалізацію державної політики стосовно сімей, жінок, молоді та дітей та довести їх суму до 9296, 1 млн. грн.  
Немає висновку    
    -522- Клімов Л.М.
Калінчук В.А.
Передбачити виділення Одеській області субвенції по загальному фонду для реалізації Програми комплексного розвитку Українського Придунав'я відповідно до постанови Кабміну від 31.03.04 №428 у сумі 66166 тис.грн. та Загальнодержавної програми розвитку малих міст відповідно до Закону України від 04.03.04 № 1580 -29376, 4 тис.грн.  
Немає висновку    
    -523- Заічко В.О.
Передбачити субвенцію на прийом у комунальну власність житлового фонду у обсязі 9,8 млн.грн.на виконання Указу Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 квітні 2004 року "Про реалізацію заходів щодо реформування Озброєних Сил України в 2004 році і соціального захисту військовослужбовців, звільнених в результаті реформи"  
Немає висновку    
    -524- Заічко В.О.
Передбачити субвенцію у сумі 11,9 млн.грн. на заходи щодо прийому -передачі житлового фонду і інженерних мереж, що знаходяться в державній власності з балансу підприємств, організацій та підрозділів Чорноморського флоту Російської Федерації в комунальну власність  
Немає висновку    
    -525- Заічко В.О.
Передбачити субвенцію у сумі 1,5 млн.грн. на заходи до ознаменування 150-річчя Кримської війни і 100-річчя Севастопольської Панорами (у тому числі 0, 6 млн.грн. - на охорону пам'ятників воїнам країн учасників Кримської війни)  
Немає висновку    
    -526- Заічко В.О.
Передбачити субвенцію у сумі 4138,2 тис.грн. бюджету міста Феодосія Автономної Республіки Крим на компенсацію втрат доходів по платі за землю внаслідок розміщення на території міста Чорноморського Флоту Російської Федерації  
Немає висновку    
    -527- Шведенко М.М.
Передбачити субвенцію бюджету міста Білгород-Дністровського Одеської області на реставрацію Акерманської фортеці міста у обсязі 6371 тис.грн. Передбачити субвенцію бюджету міста Білгород-Дністровського Одеської області на передачу військового містечка та нерухомого військового майна на території міста - у обсязі 8000 тис.грн.  
Немає висновку    
    -528- Шведенко М.М.
Передбачити субвенцію з державного бюджету на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів від надання пільг по платі за землю, зокрема, по Одеській області - у сумі 64 млн.грн.  
Немає висновку    
    -529- Гірник Є.О.
Визначити окремим рядком обсяг субвенції для Івано-Франківської області на заходи по ліквідації стихійного лиха в сумі 20 млн. грн.  
Немає висновку    
    -530- Воюш В.Д.
Раханський А.В.
Передбачити субвенцію бюджету м. Судак на соціально-економічний розвиток у сумі 51143 тис.грн. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1189 від 08.09.04 №1189 "Про затвердження Програми комплексного соціально-економічного розвитку м.Судака та інших населених пунктів, розташованих на прилеглій до нього території, на 2005-2010 роки".  
Немає висновку    
    -531- Беспалий Б.Я.
Ландик В.І.
Франчук А.Р.
Виділити з державного бюджету бюджету м. Алушти субвенцію на соціально-економічний розвиток у сумі 10, 2 млн.грн., які необхідні на проведення аварійно-відновлювальних робіт на каналізаційні мережі, реконструкцію міського полігону твердих побутових відходів  
Немає висновку    
    -532- Сташевський С.Т.
Чорноволенко О.В.
Бондаренко В.Д.
Беспалий Б.Я.
Мокроусов А.О.
Лебедівський В.А.
Передбачити цільову субвенцію з Державного бюджету Київському міському бюджету на проведення конкурсу "Євробачення - 2005" в обсязі 22 млн. грн.  
Немає висновку    
    -533- Стоян О.М.
Визначити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку закладів, що забезпечують потреби населення послугами соціально-культурного і побутового характеру у сумі ____ тис.грн. (розмір фінансування має визначити Кабінет Міністрів України).  
Немає висновку    
    -534- Васильєв Г.А.
передбачити субвенцію місту Ясинувата на компенсацію збитків по пільговому проїзду окремих категорій громадян залізничним транспортом приміського сполучення у сумі 2500 тис.грн.  
Немає висновку    
    -535- Кіроянц С.Г.
Передбачити окремим рядком цільову субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Кіровоградської області для проведення робіт з цифровізації мереж зв'язку шляхом впровадження сучасного вітчизняного радіообладнання виробництва ВАТ "Олімп"  
Немає висновку    
    -536- Рудковський Д.О.
Поширити дію додатку 7 до Закону щодо надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг на батьків та членів сімей військовослужбовців, які загинули і померли, пропали безвісті або стали інвалідами при проходженні військової служби, що передбачено пунктом 6 статті 12 Закону України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".  
Немає висновку    
    -537- збільшити видатки місцевих бюджетів на медикаменти, продукти харчування, комунальні послуги та енергоносії, придбання обладнання та інші видатки на 300 млн. грн.  Немає висновку    
    -538- Передбачити 100.000 тис.грн.. на забезпечення виконання програми "Комплексні заходи впровадження сімейної медицини" з державного бюджету місцевим бюджетам для закупівлі обладнання;  Немає висновку    
    -539- Виділити цільову субвенцію з державного бюджету на розвиток туризму в Донецькій області у сумі 2 млн. грн.;  Немає висновку    
    -540- Передбачити кошти з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 10.000 тис.грн.. для закупівлі лабораторного обладнання для лабораторій патологоанатомічної та судово-медичної експертизи  Немає висновку    
    -541- В розрахунках видатків на охорону здоров'я враховувати екологічний коефіцієнт в областях з високим техногенним навантаженням (Донецькій, Луганській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Дніпропетровській, м.Жовті Води, м.Кривий Ріг тощо) у зв'язку з критичним екологічним станом та недостатніми обсягами бюджетного фінансування  Немає висновку    
    -542- Виділити видатки у вигляді субвенції з державного бюджету на закупівлю медичного обладнання, реконструкцію та газифікацію республіканської фізіотерапевтичної лікарні "Черные воды" у АР Крим- 2 млн. грн., та санаторію для лікування хворих на туберкульоз "Старий Крим" - 2 млн. грн.;  Немає висновку    
    -543- Косів М.В.
Передбачити субвенцію на соціально-економічний розвиток бюджету міста Новомиргород Кіровоградської області відповідно до державної програми соціально-економічного розвитку малих міст у сумі 4055 тис.грн.  
Немає висновку    
    -544- Сятиня М.Л.
Передбачити субвенцію бюджету Міжгірського району Закарпатської області у сумі 408 тис.грн. на будівництво та реконструкцію мостів.  
Немає висновку    
    -545- Порошенко П.О.
Король В.М.
У додатку №7 назву субвенції викласти в наступній редакції: "Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на реконструкцію очисних споруд".  
Немає висновку    
    -546- Порошенко П.О.
Переглянути розміри фінансових нормативів бюджетної забезпеченості галузі "Освіта" та збільшити обсяг між бюджетних трансфертів бюджету Волинської області з метою врахування вимог статті 25 Закону України "Про охорону дитинства" в частині обов'язкового державного страхування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування  
Немає висновку    
    -547- Касьянов С.П.
Відповідно до доручень Кабінету Міністрів України від 24.06.04 №27864/1/1-04 та від 07.07.04 №27864/3/1-04 передбачити субвенцію Широківському району Дніпропетровської обл. в обсязі 5000, 0 тис.грн. на ліквідацію надзвичайної екологічної та соціальної ситуації, яка склалась внаслідок негативного впливу діяльності Криворізького залізорудного басейну.  
Немає висновку    
    -548- Губський Б.В.
Передбачити кошти на соціально-економічний розвиток м.Золотоноша - 2, 0 млн.грн., м.Канів - 0, 5 млн.грн., смт.Чорнобай - 0, 5 млн.грн., смт.Драбів - 0, 5 млн.грн. Черкаської обл.  
Немає висновку    
    -549- Цушко В.П.
Передбачити кошти на забезпечення виконання першочергових завдань у галузі реалізації державної політики стосовно сім"ї, жінок, молоді та дітей в Одеській обл. - 9296100 грн., з яких 3296100 грн. спрямувати на виконання завдань галузі в райони та міста Одеської обл.; Передбачити кошти на організацію оздоровлення дітей в Одеській обл. - 2000 тис.грн.; Передбачити кошти на реалізацію державних програм на місцевому рівні та соціальних програм громадських організацій стосовно сімей, жінок, молоді та дітей - 500 тис.грн.  
Немає висновку    
    -550- Асадчев В.М.
Мороз О.О.
Грач Л.І.
Климпуш О.Д.
Поліщук К.А.
Толочко П.П.
Майстришин В.Я.
Бондаренко Г.І.
Олійник Б.І.
Заічко В.О.
Мовчан П.М.
Чорноволенко О.В.
Безсмертний Р.П.
Кравчук Л.М.
Жулинський М.Г.
Рябіка В.Л.
Онопенко В.В.
Карпов О.М.
Добкін М.М.
Фоменко К.О.
Король В.М.
Виділити окремим рядком кошти у сумі 7,0 млн. грн. на завершення будівництва історичного музею у м. Переяслов-Хмельницький Київської області  
Немає висновку    
    -551- Васюник І.В.
Збільшити субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту населення, в тому числі на забезпечення інвалідів сечо- та калоприймачами за місцем їх медичного обслуговування в лікувально-профілактичних закладах системи охорони здоров'я.  
Немає висновку    
    -552- Збільшити обсяги додаткової дотації з державного бюджету на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ та встановити її у розмірі 4 відсотка від обсягу дотації вирівнювання Передбачити збільшення субвенції місцевим бюджетам на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян у обсязі не менше 100 млн.грн. Врахувати пропозиції, що надійшли від місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, при визначенні розподілу коштів субвенції місцевим бюджетам на виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів між територіями та за об'єктами, а також при визначенні інших видів субвенцій. Вінницька область 1. Бюджету міста Вінниці - на фінансову підтримку заходів щодо соціально-економічного розвитку міста та відзначення 650 річчя у сумі 100 млн.грн. 2. Передбачити субвенцію місцевим бюджетам Вінницької області на виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об"єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів у сумі 214, 1 млн.грн., у тому числі: на будівництво і реконструкцію об'єктів соціального та культурного призначення - 38.6 млн. грн.; - на розвиток водопостачання та водовідведення - 12.1 млн. грн.; - на розвиток комунального електро- та пасажирського транспорту та оновлення його складу - 12.6 млн. грн.; - на розвиток та модернізацію теплозабезпечення 5.2 млн. грн.; - на встановлення будинкових засобів обліку споживання води і теплової енергії - 2.0 млн. грн.; - на заходи по капітальному ремонту та реконструкції будинків перших масових серій - 10.0 млн. грн.; - на будівництво та придбання житла для інвалідів-сліпих та інвалідів-глухих - 16.3 млн. грн. - на проведення заходів по ліквідації підтоплення території та протизсувних робіт - 3.1 млн. грн.; - на заходи по ліквідації наслідків стихійного лиха - 8.5 млн. грн. Волинська область 3. Бюджету міста Луцьк - на відновлення заповідника "Старе місто" і Луцького замку у сумі 3, 5 млн. грн. 4. Бюджету міста Володимира-Волинського - на відновлення історико-культурного заповідника "Стародавній Володимир" у сумі 1,9 млн. грн. 5. Бюджету Луцького району - на завершення будівництва будинку-інтернату для утримання одиноких престарілих громадян у сумі 700 тис.грн. 6. Бюджету Ківерцівського району - 1, 5 млн.грн. на завершення будівництва поліклініки. Дніпропетровська область 7. Бюджету м. Дніпропетровська - на будівництво метрополітену в обсязі 50 млн.грн. 8. Бюджету м.Кривий Ріг - для поновлення рухомого складу міськелектротранспорту у сумі 50 млн.грн. та на завершення будівництва швидкісного трамваю у сумі 14, 2 млн.грн. 9. Бюджету міста Жовті Води - на виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення, з урахуванням недоотримання у 2004 році, передбачити на 2005 рік субвенцію у сумі 69, 5 млн. грн. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 травня 2003 року №656 „Про забезпечення Програми радіаційного і соціального захисту населення міста Жовті Води на 2003-2012 роки". Донецька область 10. Обласному бюджету Донецької області - на будівництво першої черги злітно-посадочної смуги комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Донецьк" у сумі 125 млн. грн. 11. Бюджету міста Святогорськ - на соціально - економічний розвиток у сумі 15 млн.грн. 12. Бюджету міста Костянтинівка - на соціально-економічний розвиток у сумі 10 млн.грн. Житомирська область 13. Передбачити субвенцію Житомирській області на реалізацію заходів з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС в обсязі 3.5 млн.грн., та на утримання водогінних мереж в населених пунктах районів, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС та побудованих для переселенців, у сумі 1.6 млн.грн. Закарпатська область 14. Місцевим бюджетам Закарпатської області - на збереження, розвиток та реконструкцію історичної забудови та історико-культурної частини міст Закарпатської області у сумі 1, 6 млн. грн. 15. Обласному бюджету Закарпатської області - на придбання житла інвалідам-глухим і інвалідам-сліпим у сумі 230 тис. грн.). 16. Місцевим бюджетам Закарпатській області - на відновлення доріг, утримання інфраструктури, участь у будівництві інфраструктури населених пунктів, де буде проходити газопровід Богородчани - Ужгород і газифікація за рахунок коштів будівництва газопроводу. 17. Обласному бюджету Закарпатської області - на післяпаводкову відбудову об'єктів комунальної власності - 15 млн. грн. та на виконання Програми відселення громадян з будинків, які знаходяться в активних зонах зсувних процесів - 62, 1 млн. грн. Запорізька область 18. Бюджету м.Запоріжжя - на арочний міст через річку Старий Дніпро у сумі 800 тис.грн. та на продовження будівництва автотранспортної магістралі через річку Дніпро у м.Запоріжжі у обсязі 240 млн.грн. Івано-Франківська область 19. Бюджету Івано-Франківської області - на ліквідацію наслідків стихійного лиха у сумі 98 млн.грн. Кіровоградська область 20. Обласному бюджету Кіровоградської області - на соціально-економічний розвиток у сумі 20, 7 млн. грн. та на проведення робіт щодо очищення земель колишнього Компаніївського авіаційного полігону від вибухонебезпечних об'єктів - 1, 276 млн. грн. 21. При розподілі інвестиційної субвенції врахувати для Кіровоградської області 30 млн. грн., техногенної - 38, 9 млн. грн. 22. Бюджету міста Кіровоград - на безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей та безоплатний і пільговий відпуск лікарських засобів у сумі 2, 4 млн. грн. 23. Бюджету місту Кіровограда - на відшкодування комунальним підприємствам різниці в тарифах на послуги тепло-, водопостачання за минулі роки у сумі 25, 6 млн. грн. 24. Обласному бюджету Кіровоградської області - на надання фінансової допомоги Долинському гірничо-збагачувальному комбінату у сумі 18 млн. грн. для відновлення його діяльності. Луганська область 25. Місцевим бюджетам Луганської області - на газифікацію шахтарських селищ, в яких розташовані шахти, що закриваються, на суму 52, 3 млн.грн.; 26. Обласному бюджету Луганської області - на соціально-економічний розвиток ЛОКП "Міжнародний аеропорт міста Луганська" у сумі 15 млн.грн. 27. Обласному бюджету Луганської області - у розмірі 28, 6 млн. грн. на виконання заходів, передбачених Програмою реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Луганської області на 2004 - 2006 роки і період до 2010 року", затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.04 № 919. 28. Місцевим бюджетам Луганській області - на передачу соціальної сфери державних підприємств у комунальну власність 14, 2 млн.грн. 29. Місцевим бюджетам Луганській області - на додаткові витрати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.04 №558 "Про затвердження порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, що надають соціальні послуги" у обсязі 521, 1 тис.грн. 30. Бюджету міста Брянки - на покриття кредиторської заборгованості бюджетних установ у сумі 5426, 9 тис.грн. та на соціально-економічний розвиток - 6240 тис.грн. Львівська область 31. Передбачити субвенцію на очисні споруди у містах Самбір (6, 8 млн.грн.) і Моршин (1 млн.грн.). 32. На будівництво полігонів твердих відходів у містах Самбір, Дрогобич, Трускавець, Червоноград і Стрий на загальну суму 12 млн.грн. 33. Бюджетам Сокальського та Червоноградського районів - на оздоровлення дітей, постраждалих внаслідок екологічної катастрофи, в обсязі 500 тис.грн. 34. Бюджету міста Львова - для забезпечення співфінансування проекту „Водопостачання та каналізація міста Львова" в сумі 21, 6 млн.грн ( у 2005 році необхідно виконати комплекс робіт щодо покращення водопостачання міста Львова на загальну суму 126, 2 млн.грн., в тому числі за рахунок позики Світового банку - 83, 2 млн.грн., гранту Уряду Швеції - 14, 8 млн.грн. та в порядку співфінансування за рахунок місцевих коштів, що є невід'ємною умовою надання позики Світовим банком, в сумі 28, 2 млн.грн.). 35. Бюджету м.Львова -на закриття сміттєзвалища у сумі 5 млн.грн. 36. Обласному бюджету Львівської області - на завершення будівництва онкодиспансеру у сумі 3, 5 млн.грн. Миколаївська область Місцевим бюджетам Миколаївської області на: 37. утримання Миколаївського зоопарку - 3, 3 млн. грн 38. завершення робіт з будівництва газопроводу високого тиску та розподільчих внутрішньо-сільських газопроводів населених пунктів зони надзвичайної екологічної ситуації Первомайського району - 7, 3 млн. грн.; 39. на виконання інвестиційних проектів - 26, 1 млн. грн. та на виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф на аварійно-небезпечних об'єктах комунальної власності області передбачити - 34, 2 млн. грн. 40. Бюджету міста Миколаїва - на продовження будівництва мостового переходу через річку Південний Буг в сумі 14 млн. грн. Одеська область Місцевим бюджетам Одеській області: 41. на реалізацію заходів Програми комплексного розвитку Українського Придунав`я, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.04 № 428 - у сумі 167, 5 млн.грн. 42. на реалізацію Комплексної програми реставрації та використання Акерманської фортеці, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.04 № 57 - у сумі 4, 6 млн.грн. 43. для будівництва каналізаційних очисних споруд та виконання берегоукріплювальних робіт на острові Зміїний - об`єкта, який має геополітичне значення для України - у сумі 11, 6 млн.грн. 44. фінансування робіт з будівництва та реконструкції прикордонних застав на українсько-молдовському державному кордоні - у сумі 1, 1 млн.грн. 45. Бюджету Ренійського району Одеської області - додаткову дотацію 850 тис.грн., в т.ч.: 450 тис.грн. - на освіту для введення паралельних класів з українською мовою навчання та 400 тис.грн. - на переведення бюджетних установ на індивідуальне опалення 46. Бюджету м. Южне - на завершення будівництва міської лікарні у сумі 9, 5 млн.грн. Полтавська область 47. Бюджету міста Полтави- на соціально-економічний розвиток у сумі 48 млн. грн. 48. Бюджету міста Кременчук Полтавської області: на вирішення проблеми забезпечення міста Кременчук питною водою - 10 млн. грн.; на проведення ТЕО із будівництва мосту через р. Дніпро у місті - 800 тис. грн.; на вирішення проблем громадського транспорту міста - 1, 5 млн. грн. Рівненська область 49. Бюджету м. Рівне - на підтримку зоопарку. 50. Обласному бюджету Рівненської області - на утримання історико-культурних заповідників у містах Дубно та Острог у сумі 2 млн. грн. 51. Бюджету міста Острог - на соціально-економічний розвиток у сумі 3 млн.грн. Тернопільська область 52. Бюджету міста Тернопіль - на реконструкцію музично-драматичного театру у сумі 1, 5 млн.грн. 53. Бюджету міста Кременець - на збереження історичної забудови центру Тернопільської області (музей м.Кременець) у сумі 1, 5 млн.грн. Харківська область 54. Обласному бюджету Харківської області - на водопостачання м. Харкова та інших населених пунктів області, а також на роботи на водогоні Кочеток-Харків, на суму 116 млн. грн. (або передбачити окрему програму у видатках Мінжитлокомунгоспу) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000р. № 1844 „Про підвищення надійності та ефективності функціонування систем водопостачання м. Харкова та інших населених пунктів Харківської області". 55. Бюджету м. Харкова - на підтримку зоопарку Хмельницька область 56. Місцевим бюджетам Хмельницької області - на виконання інвестиційних проектів в сумі - 29, 6 млн.грн., та на здійснення заходів із запобігання аваріям та техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших об`єктах комунальної власності - 78, 7млн. гривень. Передбачити субвенції місцевим бюджетам Хмельницької області: 57. м.Кам"янець-Подільського - на розвиток Національного історико-архітектурного заповідника „Кам'янець" у сумі 5 млн. гривень; 56. Летичівського району - на розвиток Державного історико-культурного заповідника „Межибіж" - у сумі 6, 8 млн. гривень; 58. м.Старокостянтинів - на проведення ремонтно-реставраційних робіт замку князів Острозьких (який наказом Держбуду України від 02.06.1998 року № 128 внесено в перелік державного реєстру національного культурного надбання) -у сумі 0, 5 млн. гривень; 59. на розвиток Державного історико-культурного заповідника „Самчики" - 1 млн. гривень; 60. м. Хмельницького - на будівництво другої нитки водогону Чернелівка- Хмельницький у сумі 30 млн.грн. Черкаська область Місцевим бюджетам Черкаській області на: 61. впорядкування історичних місць, пов'язаних з іменем Т.Г.Шевченка - у сумі 10 млн.грн. 62. придбання діагностичного та лабораторного обладнання для обласного кардіологічного центру - 6 млн.грн. 63. закінчення будівництва інфекційного корпусу Монастирищенської районної лікарні - 1 млн.грн. 64. закінчення будівництва середньої школи с.Владиславчик Монастирищенського району - 1, 5 млн.грн. 65. фінансову підтримку Чигиринського національного історико-культурного заповіднику; 66. надання фінансової підтримки Черкаського зоопарку. Чернівецька область 67. Бюджету м. Новодністровськ - на соціально - економічний розвиток міста в сумі 1 млн.грн. 68. Бюджету м. Чернівці - на збереження, розвиток та реконструкцію історичної забудови та історико-культурної частини міста 25 млн.грн. Обласному бюджету Чернівецької області на: 69. святкування 65-річчя утворення Чернівецької області - 1, 5 млн.грн.; 70. виконання транскордонних проектів в межах Єврорегіону "Верхній Прут"- 0, 7 млн.грн. 71. Виконання інвестиційних проектів - 48, 8 млн. грн. Чернігівська область 72. Для місцевих бюджетів Чернігівської області - на виконання інвестиційних проектів - 34, 1 млн.грн., та на здійснення заходів із запобігання аваріям та техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві -30 млн.грн. 73. Бюджету Бахмацького району - на державну програму розвитку заповідника "Гетьманська столиця". місто Київ 74. на проведення в 2005 році конкурсу "Євробачення", з яких видатки по реконструкції та благоустрою прилеглої до Палацу спорту площі, транспортних під'їздів, додаткового освітлення - 18 млн. грн, інші заходи, які супроводжують підготовку і проведення конкурсу - 4 млн. грн., всього 22 млн.грн. 75. на будівництво другої нитки головного міського каналізаційного колектору, яке включено до переліку невідкладних природоохоронних заходів Національної програми екологічного оздоровлення басейну річки Дніпра та поліпшення якості питної води; реконструкцію та розширення Бортницької станції аерації та станції доочистки стічних вод Бортницької станції аерації, а також спорудження водозбірних споруд на острові Великий - на загальну суму 30 млн.грн.. 76. на розвиток Київського метрополітену - 90 млн. грн (для введення у 2005 році в експлуатацію нових станцій "Вирлиця", "Бориспільська" і "Червоний хутір"). Місто Севастополь 77. на заходи із передачі житлового фонду та інженерних мереж, що знаходяться у державній власності з балансу підприємств, організацій та підрозділів Чорноморського флоту Російської Федерації у комунальну власність - 11, 9 млн. грн. 78. на заходи щодо ознаменування 150-річчя Кримської війни та 100-річчя Панорами - 1, 5 млн. грн., у т.ч. на охорону пам'ятників воїнам країн-учасників Кримської війни - 0, 6 млн. грн. 79. на компенсацію втрат доходів внаслідок розміщення на території міста Чорноморського Флоту Російської Федерації субвенцію визначити у обсязі 106, 3 млн.грн. Автономна Республіка Крим 80. На здійснення повноважень, визначених Законом України "Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим" та на соціально-економічний розвиток - додаткову дотацію на суму 272 млн.грн. 81. Передбачити субвенцію у сумі 4138, 2 тис.грн. бюджету міста Феодосія Автономної Республіки Крим на компенсацію втрат доходів по платі за землю внаслідок розміщення на території міста Чорноморського Флоту Російської Федерації.  Немає висновку    
377. Кабінет Міністрів України може здійснювати протягом 2005 року перерозподіл загального обсягу субвенції, затвердженого місцевим бюджетам з Державного бюджету України на надання пільг, субсидій та допомог населенню між їх видами, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг та субсидій населенню, та перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету України між місцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.       
378. Додаткова дотація з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ розподіляється між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетами районів у пропорціях відповідно: не більше як 25 відсотків - для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, та не менше як 75 відсотків - до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетів районів.       
379. Надати право Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям здійснювати розподіл додаткової дотації на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ, виходячи з показників доходної частини бюджетів з метою вирівнювання забезпеченості бюджету депресивних та гірських територій, а також бюджетів, що мають особливості у зв'язку з низьким показником чисельності населення.       
380. Визначити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів у сумі 900.000 тис. гривень, зокрема спрямувавши з них не менше:   -553- До другого читання сформувати окремий додаток до проекту закону про Державний бюджет України на 2005 рік, де визначити перелік об'єктів, на які спрямовуються кошти субвенції на виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів у сумі 900.000 тис. грн., врахувавши необхідність пропорційного розподілу коштів за територіями відповідно до чисельності населення, пропозиції кожного народного депутата України та об'єктивні критерії відбору таких об'єктів для включення їх до переліку. Народним депутатам України подати до Кабінету Міністрів України пропозиції з відповідними переліками об'єктів.  Немає висновку    
    -554- Качур П.С.
Передбачити субвенцію міському бюджету міста Львова на співфінансування проекту "Водопостачання і каналізація міста Львова" у сумі 21, 6 млн. грн.  
Немає висновку    
    -555- Мойсик В.Р.
Передбачити окремим рядком кошти на капітальний ремонт лікарні села Стецева Снятинського району Івано-Франківської області у сумі 1 млн. грн.  
Немає висновку    
    -556- Качур П.С.
Врахувати потребу Львівської області у субвенції на інвестиційні проекти та розв'язання соціально-економічних проблем у сумі 64, 5 млн.грн., а саме: введення в дію допоміжних приміщень та реконструкції існуючих корпусів Львівського обласного онкологічного центру - 3, 5 млн.грн.; добудову корпусу обласного кардіоцентру - 5 млн.грн.; будівництво комплексу споруд Ванівського водозабору для водопостачання міст Червонограда, Соснівки та смт.Гірник у зв'язку з відсутністю у них води належної якості (питна вода має підвищений вміст фтору, що спричинило розвиток гіпоплазії зубів у дітей цих населених пунктів) - 3 млн.грн.; розвиток курорту Східниця, як Всеукраїнської дитячої оздоровниці, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4.02.1999 р. № 141 - 2, 7 млн.грн.; проведення реконструкції водоочисних споруд в м. Трускавці відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.1997 року № 146 "Про розв'язання проблем водопостачання, очищення стічних вод каналізації, утилізації твердих побутових відходів курорту Трускавець" - 4, 1 млн.грн.; покращення водопостачання міст Борислава і Стебника - 0, 4 млн.грн.; будівництво водозабору в с. Семигинів для забезпечення питною водою Дрогобицького регіону - 2 млн.грн.; будівництво очисних споруд у містах Самборі та Моршині - 7, 8 млн.грн.; реалізацію заходів Комплексної програми збереження і відтворення історико-архітектурного середовища м. Жовкви, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2001 року № 517 - 3, 5 млн.грн.; проведення реконструкції та відновлюваних робіт на об'єктах історичної забудови замків Львівщини - 3 млн.грн.; будівництво полігонів твердих побутових відходів у містах Дрогобичі, Трускавці, Червонограді, Стрию, Самборі - 12 млн.грн.; проведення невідкладних заходів із запобігання загостренню екологічної та соціальної ситуації у м. Бориславі згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.11.2001 року № 544-р - 4 млн.грн.; забезпечення виконання Закону України від 15.02.1995 року № 56/95-ВР "Про статус гірських населених пунктів в Україні" в частині будівництва об'єктів соціальної інфраструктури у 2005 році - 6 млн.грн.; збереження та відтворення історико-архітектурного середовища м. Белз Сокальського району - 1, 5 млн.грн.; будівництво загальноосвітніх шкіл - 6 млн.грн.  
Немає висновку    
    -557- Кирильчук Є.І.
До статті 57 внести зміни: субвенції з державного бюджету на соціальні об'єкти в регіонах по пропозиціях народних депутатів визначити пропорційно кількості виборців і виділити на ці цілі 900 млн. грн. (по 2 млн. грн. від депутата) та подати їх окремим додатком до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік"; субвенції з державного бюджету на техногенні об'єкти подаються за пропозиціями регіональних органів виконавчої влади, на які передбачити 900 млн. грн. і звести їх в окремий додаток до Закону.  
Немає висновку    
    -558- Порошенко П.О.
Передбачити кошти на добудову з/о школи №3 - 600 тис.грн.; реконструкцію з/о школи №6 - 200 тис.грн. м.Старокостянтинів Хмельницької обл.; Передбачити кошти на реконструкцію котельні м.Старокостянтинів Хмельницької обл.; - 1892, 40 тис.грн.; Передбачити кошти на реконструкцію очисних споруд мікрорайону "Старокостянтинів - 2" м.Старокостянтинів Хмельницької обл. - 560 тис.грн.; Передбачити кошти на капітальний ремонт будівельних конструкцій, санітарно-технічних мереж 5 житлових будинків по вул.Грушевського, Попова, Миру м.Старокостянтинів Хмельницької обл. - 1655 тис.грн.; Передбачити кошти на об"єкти другого підйому водопостачання м.Старокостянтинів Хмельницької обл. - 155, 70 тис.грн.; Передбачити кошти на каналізаційні насосні станції м.Старокостянтинів Хмельницької обл. - 180, 60 тис.грн.; Передбачити кошти на об"єкти водопостачання питної води м.Старокостянтинів Хмельницької обл. - 360 тис.грн.; Передбачити кошти на міські очисні споруди м.Старокостянтинів Хмельницької обл. - 140 тис.грн.; Передбачити кошти на капітальний ремонт самопливної каналізації вул.Красовського (Олімпійське містечко) м.Старокостянтинів Хмельницької обл. - 50, 08 тис.грн.; Передбачити кошти на реставрацію пам"яток культури, історії та архітектури м.Старокостянтинів Хмельницької обл. - 100 тис.грн.; Передбачити кошти на реконструкцію замку князя Острозького м.Старокостянтинів Хмельницької обл. - 100 тис.грн.  
Немає висновку    
    -559- Косінов С.А.
Передбачити: 900 тис.грн. відповідно до програми реконструкції систем водопостачання і водовідведення в селищі П"ятихатки Київського району м. Харкова на виконання робіт по заміні наповнення фільтрів станції обеззалізування та реконструкції каналізаційного колектора від КНС-1 до КНС -3 системи водовідведення. субвенцію в обсязі 10 млн.грн. на протизсувні заходи та будівництво каналізації в селищі Журавлівка Київського району м. Харкова. 800 тис.грн. на реконструкцію дитячого басейну загальноосвітньої школи №62 Київського району м. Харкова.  
Немає висновку    
    -560- Сятиня М.Л.
Передбачити субвенцію бюджету Міжгірського району Закарпатської області у сумі 17400тис.грн. на капітальне будівництво і реконструкцію соціально-культурних закладів.  
Немає висновку    
    -561- Сятиня М.Л.
З метою ліквідації наслідків паводків, що мали місце у 1998 та 2001 роках, передбачити кошти для берегоукріплень та водорегуляції Міжгірського району Закарпатської області у сумі 2037 тис.грн.  
Немає висновку    
    -562- Сятиня М.Л.
Передбачити субвенцію бюджету Міжгірського району Закарпатської області у сумі 1186, 2 тис.грн. на реконструкцію телевеж  
Немає висновку    
    -563- Губський Б.В.
Передбачити кошти на: реконструкцію Бобрицької ЗОШ - 0, 200 млн.грн.; мосту - с. Синявка - 0, 150 млн.грн.; Канівського ЦРЛ неврологічного відділення - 0, 400 млн.грн. Канівського р-ну Черкаської обл.; реконструкцію каналізаційно-насосної станції - 0, 102 млн.грн., водопровідної системи - 0, 615 млн.грн. смт.Драбів Черкаської обл.; Заміну котлів на 2-х котельнях - 0, 108 млн.грн. смт.Драбів Черкаської обл.; будівництво 2-ї нитки каналізаційного колектора м.Золотоноша Черкаської обл. - 3, 0 млн.грн. дезактивацію території забрудненої радіонуклідами с.Тростянець Канівського р-ну Черкаської обл. - 0, 700 млн.грн.; протипаводкові роботи с.Павлівка Канівського р-ну Черкаської обл. - 0, 150 млн.грн.;  
Немає висновку    
    -564- Жеваго К.В.
Передбачити кошти на: реконструкцію дитсадка під школу з добудовою учбових приміщень в с.Пустовійтове Глобинського р-ну Полтавської обл. в сумі - 300 грн. ремонт системи опалення Потоківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Кременчуцького р-ну Полтавської обл. - 50 тис.грн.; ремонт системи опалення школи в с.В.Терешківка Кременчуцького р-ну Полтавської обл. - 35 тис.грн.; ремонт водопроводу у Піщанській гімназії Кременчуцького р-ну Полтавської обл. - 20 тис. грн.; заміну теплотраси в Максимівській ЗОШ І-ІІІ ступенів Кременчуцького р-ну Полтавської обл. - 35 тис.грн.; ремонт стелі в Садківській ЗОШ 1-Ш ступенів Кременчуцького р-ну Полтавської обл. - 30 тис.грн.; ремонт стелі в Майбородівській ЗОШ 1-П ступенів Кременчуцького р-ну Полтавської обл. - 30 тис.грн. будівництво газових мереж низького та високого тиску с.Кияшки та сіл Дмитрівської сільської ради Полтавської обл. сумі - 500 тис.грн.; завершення будівництва пологового відділення районної лікарні Козельщинського р-ну Полтавської обл. - 500 тис.грн.  
Немає висновку    
    -565- Бичков С.А.
Передбачити кошти на: проект та побудову ліцею №100 м.Дніпропетровськ - 3000 тис. грн.; спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву №2 м.Дніпропетровськ -3000, 00 тис. грн. винесення газових котельних з підвальних та пристосованих приміщень в окремо розташовані приміщення: середня з/о школа №10 - 400, 00 тис.грн.; спеціалізована багатопрофільна школа №23 з поглибленим вивченням англійської мови - 400, 00 тис.грн.; спеціалізована школа №67 еколого-економічного профілю - 400, 00 тис.грн.; спеціалізована школа №71 художньо-архітектурного напрямку м.Дніпропетровськ- 400, 00 тис.грн.; спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву №2 - 400, 00 тис.грн. м.Дніпропетровськ. добудову спортивного залу навчально-виховного об'єднання №79 м.Дніпропетровськ - 2500, 00 тис.грн.; поточний ремонт спортивного комплексу Придніпровської державної академії будівництва та архітектури м.Дніпропетровськ - 40 тис.грн.; Капітальний ремонт будівлі та даху: спеціалізована школа №13 м.Дніпропетровськ - 40 тис.грн.; Капітальний ремонт цоколя, харчблоку та обіднього залу: середня школа №19 м.Дніпропетровськ - 50 тис.грн.; реконструкцію будівлі: ДНЗ №326 ясла-садок м.Дніпропетровськ - 2000, 00 тис. грн.; реконструкцію з розширенням: комунального позашкільного навчального закладу дитячо-юнацький центр "Штурм" м.Дніпропетровськ - 3741, 86 тис.грн.; капітальний та поточний ремонт, придбання обладнання, медикаментів: Бабушкінський територіальний центр по соціальному обслуговуванню пенсіонерів та ОНГ м.Дніпропетровськ -1053, 6 тис.грн.; капітальний ремонт Кіровського територіального центру по соціальному обслуговуванню пенсіонерів та ОНГ м.Дніпропетровськ - 450 тис.грн.; капітальний та поточний ремонт: міська лікарня №14 - 208, 74 тис.грн.; міська клінічна лікарня №16 м.Дніпропетровськ -95 тис. грн.; поточний ремонт: Дніпропетровська обласна науково-медична бібліотека - 80 тис.грн.; Передбачити кошти міському комунальному підприємству "Дніпропетровський електротранспорт" - 10000тис.грн.; Передбачити кошти обласному комунальному підприємству "Електромережі-Південне" м.Дніпропетровськ - 857, 42 тис.грн.  
Немає висновку    
    -566- Бичков С.А.
Передбачити кошти для запобігання аварій в електрозабезпеченні житлових будинків та споживачів соціально-побутової сфери електричною енергією, та які знаходяться на балансі ОКП "Електромережі - Південне" Дніпропетровської обл.: Зовнішні кабельні мережі напругою 0, 4 кВ під ТП до 5 житлових будинків - 112, 59 тис.грн.; Усунення аварійного стану внутрішньобудинкових електромереж та електрообладнання 19 житлових будинків - 701, 96 тис.грн.  
Немає висновку    
    -567- Супрун Л.П.
Передбачити кошти на: добудову лікарні швидкої медичної допомоги в м.Кіровоград - 12000 тис.грн.; добудову навчально-побутового корпусу обласного з/о навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат-школа мистецтв: гуртожиток на 186 місць, учбові класи) - 4300 тис.грн.; капітальний ремонт інфекційного корпусу обласної дитячої лікарні - 1650 тис.грн.; будівництво автономної котельні обласної психіатричної лікарні - 1120 тис.грн.; будівництво автономної котельні обласної лікарні - 1500 тис.грн.  
Немає висновку    
    -568- Цушко В.П.
Передбачити кошти на будівництво газорозподільчої станції Вознесенко-ІІ в Тарутинському р-ні Одеської обл. - 5000 тис.грн.;  
Немає висновку    
    -569- Переобладнання на автономне газове опалення загальноосвітньої школи та дільничої лікарні смт.Асканія Нова Херсонської обл. - 260 тис.грн.  Немає висновку    
    -570- Абдуллін О.Р.
У розподілі видатків на державні капвкладення по Рівненській області передбачити наступне фінансування: Володимирецький район: Продовження будівництва магістрального газопроводу-відгалуження до смт.Володимирець - 25000 тис.грн.; Реконструкція водопроводу у смт.Володимирець - 1600 тис.грн.; Реконструкція очисних споруд у смт.Володимирець - 450тис.грн.; Продовження будівництва школи у с.Воронки на 450 учн. місць - 5000тис.грн.; Продовження реконструкції Будинку культури і пришкільного інтернату під культурно-освітній комплекс у с.Мульчиці - 3000 тис.грн.; Дубровицький район: Продовження газифікації м.Дубровиця та району - 8000; Реконструкція водопровідно-каналізаційного господарства м.Дубровиця - 641, 8 тис. грн; Завершення будівництва свердловин для водопостачання м.Дубровиця - 200 тис.грн.; Завершення будівництва спортивно-оздоровчого комплексу м.Дубровиця - 1500тис.грн.; Продовження будівництва школи у с.Берестя - 5000 тис.грн.; Продовження реконструкції районної дитячої консультації ЦРЛ м.Дубровиця - 900 тис.грн.; Продовження реконструкції станції швидкої допомоги в м.Дубровиця - 900 тис.грн.; Зарічненський район. Закінчення будівництва школи у смт.Зарічне на 834 учн. місця та здача її в експлуатацію - 3000 тис.грн. Продовження будівництва школи у с.Острівськ - 570 тис.грн.; Продовження реконструкції покрівель Зарічненської ЦРЛ - 600 тис.грн.; Продовження будівництва магістрального газопроводу-відгалуження Дубровиця - Зарічне - 13000 тис.грн.; Рокитнівський район. Продовження будівництва Глиннівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів - 2000 тис.грн.; Продовження будівництва ЦРЛ смт.Рокитне - 3000 тис.грн.; Продовження будівництва газопроводу Рокитне - Томашгород - 1500 тис.грн.; Продовження будівництва дитячого садочка на 90 місць в с.Березове - 500 тис.грн.; Продовження будівництва Будинку культури в с.Сехи - 1000 тис.грн.; Реконструкція водогону смт.Рокитне - 350 тис.грн.; У розподілі видатків на виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності у 2004 році по Рівненській області передбачити наступне фінансування: Зарічненський район Реконструкція каналізаційних очисних споруд, каналізаційної насосної станції та напірного колектора смт.Зарічне - 465 тис.грн.; Дубровицький район Відновлення аварійних несучих конструкцій 3-х поверхового 19-квартирного житлового будинку по вул.Спортивній, 4 м.Дубровиця - 145, 53 тис.грн.; Відновлення аварійних несучих конструкцій 2-х поверхового 16-квартирного житлового будинку по вул.Грушевського, 31 м.Дубровиця - 171, 27 тис.грн.; Відновлення аварійних несучих конструкцій 5-ти поверхового 97-квартирного житлового будинку по вул.Артеменка, 32 м.Дубровиця - 255, 42 тис.грн.; Відновлення аварійних несучих конструкцій 5-ти поверхового 129-квартирного житлового будинку по вул.Артеменка, 24 м.Дубровиця - 270, 27 тис.грн.; Капітальний ремонт запірної арматури машинного відділення водозабірної насосної станції по вул.Миру, 201 м.Дубровиця - 12, 646 тис.грн.; Капітальний ремонт хлораторної водозабірної насосної станції по вул.Миру, 201 м.Дубровиця - 20, 232 тис.грн.; Капітальний ремонт насосного обладнання св.№2, №5 та ремонт огородження зон суворого режиму свердловин м.Дубровиця - 38, 418 тис.грн.; Капітальний ремонт водопровідних мереж по вул.Шевченка - Березовій м.Дубровиця - 55, 999 тис.грн.; Капітальний ремонт напірного колектора КНС-1 по вул.Макарівській м.Дубровиця - 377, 173 тис.грн.; Рокитнівський район по Томашгородському ВУЖКГ Артсвердловина. Заміна трансформатора та насоса - 15, 778 тис.грн.; Станція знезалізнення. Ремонт та заміна засувок - 14, 500 тис.грн.; КНС №1, КНС №2. Капремонт та заміна обладнання - 15, 829 тис.грн.; Заміна водопровідних і каналізаційних труб - 78, 994 тис.грн.; Реконструкція очисних споруд - 345 тис.грн.; по КП "Рокитнекомунсервіс" Комплексний ремонт житлового будинку по вул.Незалежності, 29 - 145 тис.грн.; Комплексний ремонт житлового будинку по вул.Незалежності, 30 - 145 тис.грн.; Комплексний ремонт житлового будинку по вул.Шевченка, 12 - 122, 5 тис.грн.; Комплексний ремонт житлового будинку по вул.Горького, 12 - 122, 5 тис.грн.; по КП "Рокитнекомуненергія" Заміна обладнання котельні по вул.Горького - 144, 219 тис.грн.; Заміна обладнання, ремонт приміщення котельні по вул. 1-го Травня - 7, 217 тис.грн.; Заміна аварійних теплових мереж по вул.Спортивній - 349, 479 тис.грн.; по смт.Рокитне Продовження реконструкції очисних споруд смт.Рокитне - 1500 тис.грн.;  
Немає висновку    
    -571- Димінський П.П.
м. Дрогобич Реконструкція житлового будинку на вул. Трускавецька, 5 - 427 тис.грн.; Реконструкція аварійної водопровідно-каналізаційної мережі на вул. Будівельна-Нафтовиків - 300 тис.грн.; Реконструкція, перебурювання та обв'язка трьох свердловин на водозаборі в с. Уріж Дрогобицького району - 300, 0 тис.грн.; Проектування та будівництво нового водозабору на розвідувальному родовищі у с. Семигинів Стрийського району з підключенням до існуючих мереж - 1000, 0 тис.грн.; Реконструкція та перебурювання двадцяти свердловин на існуючому водозаборі в с. Гірне Стрииського району - 500, 0 тис.грн.; Реконструкція та заміна замортизованих та аварійних зовнішніх теплових мереж на вул. Самбірська, 78-88; Княгині Ольги, 1-14; Грушевського, 77-89; Нижанківського; Шевченка - 309 тис.грн.; Реконструкція котельні на вул. В. Стуса; Козловського, 50 - 490 тис грн.; Реконструкція котельні на вул. Сагайдачного, 19 - 20 тис.грн.; Реконструкція котельні на вул. Шевченка, 23 - 36 тис.грн.; м. Борислав Реконструкція житлового будинку по вул. Д. Галицького, 2- 470 тис.грн.; Реконструкція житлового будинку по вул. 1. Франка, 2 - 268 тис.грн.; Реконструкція житлового будинку по вул. Трускавецькій, 4 - 535 тис.грн.; Реконструкція водопровідних мереж по вул. Потік, С. Палія, В.Чорновола, С. Бандери, Р. Шухевича, І Котляревського, І. Мазепи" Трускавецькій - 620 тис.грн.; Реконструкція водозаборів "Ріпне", "Валька" - 330 тис.грн.; Реконструкція водоочисної станції "Бухів" - 280 тис.грн.; Реконструкція котельні і теплових мереж по вул. Дорошенка - 625 тис.грн.; смт.Стебник Реконструкція котельні № І по вул. П. Куліша - 430 тис.грн.; Реконструкція теплових мереж ДКП "Стебниктешюкомуненерго" - 500 тис.грн.; Реконструкція насосного обладнання по котельнях і ЦТП ДКП "Стебниктешюкомуненерго" - 120 тис.грн.; Дрогобицький район Відновлення дощової каналізації в смт. Підбуж - 500 тис.грн.; Реконструкція водопровідної мережі в с. Раневичі - 214 тис.грн.; Реконструкція очисних споруд в с. Рихтичі - 250 тис.грн.; Реконструкція очисних споруд с. Раневичі - 150 тис.грн.; Реконструкція очисних споруд в смт. Меденичі - 150 тис.грн.; Реконструкція очисних споруд в смт. Підбуж - 200 тис.грн.; Реконструкція котельні в смт. Меденичі - 250 тис.грн.; м. Трускавець Реконструкція насосної станції в районі "Колиба" - 130 тис.грн.; Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання - 130 тис.грн.; Реконструкція котельні по вул. Сагайдачного - 600 тис.грн.  
Немає висновку    
    -572- Івченко О.Г.
Будівництво очисних споруд продуктивністю 12 тис.мжуб./добу по вул. Промисловій в м. Самборі за рахунок субвенції з державного бюджету - 13900,0 тис.грн. Будівництво каналізаційних колекторів, ГКНС, регулюючих резервуарів за рахунок субвенції з державного бюджету - 8159,0 тис.грн. Будівництво насосної станції третього підйому питної води в районі вул.Шухевича в м. Самборі: за рахунок субвенції з державного бюджету - 1900,0 тис.грн. Будівництво СШ №4 по вул.Чорновола-Східній в м.Самборі: за рахунок субвенції з державного бюджету - 4000,0 тис.грн.; Будівництво дитячо-юнацької спортивної школи з плавальним басейном по вул.Филипчака в м. Самборі: за рахунок субвенції з державного бюджету - 3800,0 тис.грн.). Капітальний ремонт Симбірської міської ратуші за рахунок субвенції з державного бюджету - 2200,0 тис.грн. Ремонтно-реставраційні роботи по дахах та фасадах пам'ятки архітектури ХVІІІ століття костьолу Св, Станіслава в м. Самборі: (органний зал) за рахунок субвенції з державного бюджету - 600,0 тис.грн.  
Немає висновку    
    -573- Лукашук О.Г.
Для початку будівництва другої черги водогону від с.Чернелівка до м.Хмельницький Хмельницької обл.- 30 млн.грн. Для оновлення тролейбусного парку м.Хмельницький - 4, 0 млн грн.  
Немає висновку    
    -574- Немировський О.А.
Завершення будівництва комплексу каналізаційних очисних споруд м.Боярка Києво-Святошинського р-ну Київської обл. - 4100 тис.грн.  
Немає висновку    
    -575- Терещук С.М.
Реконструкція очисних споруд каналізації комунального підприємства "Водоканал" - 4015 тис.грн.; реконструкція житлових будинків по вул.Пушкіна №3, 4, 6 - 450 тис.грн. м.Ватутіне Черкаської обл. Реконструкція водонапірної башти по вул.Калініна - 72 тис.грн., по вул. Героїв Чорнобиля - 54 тис.грн. м.Городище Черкаської обл. Реконструкція комунального водогону - 374 тис.грн.; реконструкція каналізаційних мереж - 585 тис.грн.; реконструкція мереж теплопостачання - 54 тис.грн. м.Городище Черкаської обл. Реконструкція комунального водогону смт.Вільшана Городищенського р-ну Черкаської обл. - 135 тис.грн. Реконструкція каналізаційної насосної станції і напірного колектора - 50 тис.грн.; реконструкція очисних споруд - 390 тис.грн.; реконструкція котельні "Пролетарська" - 270 тис.грн. та котельні "Машбуд" - 180 тис.грн., реконструкція котельні "Пролетарська" по вул.Пролетарська, 5 (теплотраса) - 90 тис.грн. м.Корсунь-Шевченківський Черкаської обл. Реконструкція насосної станції водоводу до напірної башти водопостачання - 216 тис.грн.; реконструкція водоводу - 702 тис.грн.; реконструкція хлорного господарства водоканалу - 310 тис.грн. м.Корсунь-Шевченківський Черкаської обл. Реконструкція та модернізація об"єктів центрального водозабору в с.Рідкодуб - 176 тис.грн.; реконструкція центрального водогону смт. Лисянка - 214 тис.грн; модернізація і переобладнання обеззалізуючої станції в с. Дашуківка - 130 тис.грн.; реконструкція мережі водопостачання та водонапірної башти районної лікарні смт.Лисянка - 30 тис.грн.; реконструкція очисних споруд смт.Лисянка - 192 тис.грн. Черкаської обл. Реконструкція водопровідної та каналізаційної мережі - 495 тис.грн.; реконструкція системи каналізування з влаштуванням локальних очисних споруд - 1395 тис.грн; реконструкція внутрішньобудинкової водомережі багатоквартирних житлових будинків по вул.Піонерській в кількості 5 штук - 400 тис.грн. м.Шпола Черкаської обл.  
Немає висновку    
    -576- Бойко В.О.
Реконструкція системи водогону - 250 тис.грн. та мережі каналізації - 350 тис.грн. смт.Олександрівка Кіровоградської обл. Завершення робіт поліквідації аварійної ситуації на очисних спорудах зворотних вод Онуфріївського державного комунального підприємства"Комунальник" Онуфріївського р-ну Кіровоградської обл. - 60 тис.грн. Реконструкція очисних споруд в с.Суботцях по вул. Заводській Знам"янського р-ну Кіровоградської обл. - 250 тис.грн. Реконструкція водопровідних мереж с.Озера - 35 тис.грн.; реконструкція сільського будинку культури с. Миронівка - 70 тис.грн.; реконструкція магістрального водопроводу с. Подорожнє - 100 тис.грн. Світловодського р-ну Кіровоградської обл. Реконструкція будинку культури (ліквідація аварійного стану) - 300 тис.грн.; роботи по укріпленню дамби та будівництво захисних споруд - 200 тис.грн. с.Красногірка Голованівського р-ну Кіровоградської обл.  
Немає висновку    
    -577- Супрун Л.П.
- 2500 тис.грн.; Реконструкція водопровідних мереж протяжністю 6, 8 км у м.Кіровоград - 2000 тис.грн.; Будівництво будинку культури с. Солгутове - 3530, 0 тис.грн.; будівництво другої черги терапевтичного відділення РТМО м. Гайворон - 2510, 0 тис.грн.; будівництво пральні на 40 кг сухої білизни дільничної лікарні с. Хащувате - 510, 0 тис.грн; технічне переоснащення очисних споруд в смт. Завалля - 3500, 0 тис.грн.; ліквідація аварійного стану каналізаційної мережі м. Гайворон - 300, 0 тис.грн.; реконструкція сміттєзвалища в м. Гайворон - 500, 0 тис.грн.; ремонт аварійних покрівель багатоповерхових будинків в м. Гайворон - 200, 0 тис.грн.; ремонт аварійних покрівель багатоповерхових будинків смт. Завалля - 250, 0 тис.грн.; відновлення водо - каналізаційної мережі в смт. Салькове 2000, 0 тис.грн; капітальний ремонт аварійно - небезпечного геронтологічного відділення в с. Хащувате - 500, 0 тис.грн; капітальний ремонт районного Будинку культури м. Гайворон 1200, 0 тис.грн. Гайворонського р-ну Кіровоградської обл. Реконструкція Тимофіївської з/о школи Новоархангельського р-ну Кіровоградської обл. - 500, 0 тис.грн.; Будівництво колектора в м. Ульяновка - 250, 0 тис.грн.; завершення будівництва та введення в експлуатацію Шамраївської з/о школи Ульяновського р-ну Кіровоградської обл. - 500, 0 тис.грн.; Завершення будівництва дільничної лікарні в с.Піщаний Брід Добровеличківського р-ну Кіровоградської обл. - 500 тис.грн.; Завершення будівництва дитячого садка в с.Михайлівка Добровеличківського р-ну Кіровоградської обл. - 500 тис.грн.; Капітальний ремонт очисних споруд районної лікарні Голованівського р-ну Кіровоградської обл. - 750 тис.грн.; Ремонт опалювальної системи з/о школи в с.Липовеньки Голованівського р-ну Кіровоградської обл. - 200 тис.грн.; Капітальний ремонт терапевтичного корпусу центральної районної лікарні в смт. Голованівськ Кіровоградської обл. - 200 тис.грн.  
Немає висновку    
    -578- Супрун Л.П.
Завершення будівництва лікарні с. Боярка - 100, 0 тис.грн.; завершення будівництва з/о школи в с. Чаплинка - 400, 0 тис.грн. Лисянського р-ну Черкаської обл. Аварійно - відновлювальні роботи покрівлі будинку по вул.Татуївська в смт.Монастрище Черкаської обл. - 50 тис.грн.  
Немає висновку    
    -579- Супрун Л.П.
Завершення будівництва пологового будинку в смт.Макарів Київської обл. - 1000, 0 тис.грн.  
Немає висновку    
    -580- Супрун Л.П.
Передбачити кошти на завершення будівництва загальноосвітньої школи в с.Троянка Голованівського р-ну Кіровоградської обл. - 500, 0 тис.грн.; Передбачити кошти на добудову стадіону в смт. Голованівськ Кіровоградської обл. - 500, 0 тис.грн.; Передбачити кошти на завершення будівництва центральної районної лікарні в смт.Вільшанка Кіровоградської обл. - 2500, 0 тис.грн.; Передбачити кошти на завершення будівництва загальноосвітньої школи в с.Бузникувате Вільшанського р-ну Кіровоградської обл. - 300, 0 тис.грн.;  
Немає висновку    
    -581- Іванов С.А.
Будівництво малих очисних споруд інфекційного корпусу ЦРЛ та каналізації в мікрорайоні Енергетиків в смт.Совєтський (Совєтський р-н, АР Крим) - 640 тис.грн.; Реконструкцію покрівлі будинків в с.Пруди по вул. Керченській, 14, в смт.Совєтський по вул. Коробкова, 5 та вул. Паркова, 34 (Совєтський р-н, АР Крим) - 200 тис.грн.; Реконструкцію водопровідних мереж та споруд водозабезпечення в смт.Совєтський, с.Красногвардійське, с.Некрасова, с.Краснофлотське, с.Октябрське (Совєтський р-н, АР Крим) - 1075 тис.грн.  
Немає висновку    
    -582- Макеєнко В.В.
Закінчення капітального ремонту з/о школи І-ІІІ ступеню с.Кочубіївка Уманського р-ну Черкаської обл. - 40 тис.грн.; Капітальний ремонт школи-ліцею №15 Новозаводського р-ну м.Чернігова - 100 тис.грн.; Капітальний ремонт дитячого садку №30 - 100 тис.грн. та дитячого садка №38 - 200 тис.грн. Новозаводського р-ну м.Чернігова  
Немає висновку    
    -583- Дубицький В.В.
Будівництво спецшколи для глухих дітей у Новоушицькому р-ні Хмельницької обл. - 600 тис.грн.; Будівництво водогону с.Браїловка-Нова Ушиця Хмельницької обл. - 400 тис.грн.  
Немає висновку    
    -584- Дубицький В.В.
Передбачити кошти на школу с.Подільське Кам"янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. - 200 тис.грн. Передбачити кошти на будівництво системи водопостачання і зрошення СПП "Фарна" Кам"янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. - 1500 тис.грн. Передбачити кошти на реконструкцію котельного господарства смт.Стара Ушиця Хмельницької обл. - 1500 тис.грн.  
Немає висновку    
    -585- Кухарчук М.А.
Передбачити: 6400 тис.грн. для завершення будівництва поліклініки на 600 відвідувань на вул.Драгоманова у м.Рівне і придбання необхідного обладнання. 7000 тис.грн. для завершення будівництва з/о школи №14 м.Рівне; 1200 тис.грн. для продовження перепрофілювання незавершеного будівництва харчоблока центральної міської лікарні під хоспіс м.Рівне; 2500 тис.грн. для завершення другої черги тролейбусної лінії м.Рівне.  
Немає висновку    
    -586- Козловський А.М.
Передбачити кошти на каналізаційну насосну станцію "Польова" м.Первомайськ Миколаївської обл. - 226, 1 тис.грн.; Очисні споруди каналізації та водопроводу м.Первомайськ Миколаївської обл. - 496, 0 тис.грн.; Водоводи "Ольвіополь" - 235, 9 тис.грн., "Богоміль" - 57, 0 тис.грн., "Голота" - 184, 9 тис.грн. м.Первомайськ Миколаївської обл.; Дюкери питної води через річку Синюху та Південний Буг - 219, 4 тис.грн. Миколаївська обл.; Станція зливу рідких нечистот м.Первомайськ Миколаївської обл. - 54, 1 тис.грн.; Водопостачання с.Кам"яний Міст - 50, 2 тис.грн.; Капітальний ремонт систем водопостачання в с.Миколаївка, Красноярка, Сергіївна, Крива Пустош Миколаївської обл. - 660, 0 тис.грн. Підвідний водопровід до с.Кам"янокостувате Братського р-ну Миколаївської обл. - 200, 0 тис.грн.; Теплові мережі Первомайського р-ну Миколаївської обл. - 413, 7 тис.грн.; Капітальний ремонт-реконструкція районного будинку культури Братського р-ну Миколаївської обл. - 1200 тис.грн; Завершення реконструкції дитячого садка під СЗШ І-ІІІ ступеня в с.Новоолександрівка Братського р-ну Миколаївської обл. - 300, 0 тис.грн; Капітальний ремонт аварійної будівлі школи в с.Лиса Гора Первомайського р-ну Миколаївської обл. - 116, 9 тис.грн; Капітальний ремонт аварійної будівлі школи в с. Синюхин Брід Первомайського р-ну - 114, 2 тис.грн. Міський полігон твердих побутових відходів по вул. Червонофлотський Первомайського р-ну - 422, 3 тис.грн. Об'єкти житлового господарства, в тому числі капітальний ремонт житлового будинку по вул. Гвардійців Родимцева, 59а Первомайського р-ну - 516, 8 тис.грн. Кладовище "Ольвіополь" по вул. Вознесенській Первомайського р-ну 356, 4 тис.грн. Капітальний ремонт будинку культури в селі Арбузинка Арбузинського р-ну - 2 000, 0 тис.грн. Будівництво спортивного залу в Арбузинській школі №1 1-ІП ступеня Арбузинського р-ну - 300, 0 тис.грн. Капітальний ремонт будинку культури в селі Садове Арбузинського р-ну - 330, 0 тис.грн.  
Немає висновку    
    -587- Самофалов Г.Г.
Передбачити фінансування у розмірі 50 млн. грн. для початку робіт по реконструкції очисних споруд смт.Гурзуф АРК Крим.  
Немає висновку    
    -588- Сташевський С.Т.
Передбачити фінансування реконструкції Центру "Здоров"я" Печерського р-ну м.Києва - 5000 тис.грн.  
Немає висновку    
    -589- Сташевський С.Т.
Передбачити кошти в обсязі 32700 тис.грн на завершення будівництва дитячої клінічної лікарні на вул.Підвисоцького в Печерському р-ні м.Києва.  
Немає висновку    
    -590- Козловський А.М.
Передбачити видатки в сумі 5, 5 млн.грн. на ліквідацію наслідків підтоплення в Миколаївській обл.  
Немає висновку    
    -591- Асадчев В.М.
Передбачити капітальні вкладення на загальнодержавні програми, а саме: будівництво метро - 100 млн.грн.; будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро у місті Запоріжжі - 80 млн.грн.; ТЕО на будівництво мотового переходу через річку Дніпро у місті Кременчук - 1 млн.грн.; кошти на будівництво та ремонт каналізаційних колекторів у місті Києві - 50 млн.грн.; роботи по відновленню Десятинної церкви у місті Києві - 5 млн.грн.; будівництво тролейбусної лінії на масиви Біличі, Новобіличі у місті Києві у зв'язку з введенням нових станцій метро - 10 млн.грн.  
Немає висновку    
    -592- Поліщук М.Є.
Передбачити у виді цільової субвенції виділення коштів на проведення ремонту клініки нейрохірургії Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги - 3 млн.грн.;  
Немає висновку    
    -593- Мовчан П.М.
Передбачити кошти на будівництво шумозахисного бар"єру вздовж шосе Київ-Обухів, смт.Конча-Озерна - 2000 тис.грн.;  
Немає висновку    
    -594- Бичков С.А.
передбачити субвенцію у розмірі 20 тис.грн. для проведення капітального ремонту приміщень Дніпропетровської обласної організації УТОС по вул.Шолом Алейхема, 4-а;  
Немає висновку    
    -595- Воюш В.Д.
передбачити кошти у сумі 11 млн.грн. для завершення будівництва школи у смт.Комсомольське м.Сімферополя АРК Крим;  
Немає висновку    
    -596- Клімов Л.М.
передбачити кошти для здійснення заходів по попередженню техногенних катастроф на Одеській ТЕЦ - 50 млн. грн.;  
Немає висновку    
    -597- Янковський М.А.
Прибудова лікувального корпусу на 60 ліжок у терапевтичному відділенні міської лікарні №" м.Горлівка Донецької обл. - 2200 тис.грн.;  
Немає висновку    
    -598- Манчуленко Г.М.
передбачити місцевим бюджетам цільову субвенцію в обсязі 10, 9 млн.грн. на проведення ремонту приміщень органів праці та соціального захисту населення;  
Немає висновку    
    -599- Оніщук М.В.
передбачити кошти в сумі 3 млн.грн. Київському університету права НАН України для завершення капітального ремонту будинку по вул.Довнар-Запольського, №7 м.Києва і технічного обладнання університетської бібліотеки.  
Немає висновку    
    -600- Цкітішвілі Е.О.
Ремонт і оснащення дитячої лікарні та пологового будинку м.Брянка Луганської обл. - 1, 7 млн.грн.; Ремонт відділення стаціонарного та тимчасового прибування ветеранів війни і праці м.Брянка Луганської обл. - 0, 5 млн.грн; Ремон житлових будинків м.Брянка Луганської обл. - 5, 8077 млн.грн.; Ремонт об"єктів теплопостачання (котельні) - 6, 2640 млн.грн; Ремонт об"єктів водопостачання (водогін та резервуар питної води) м.Брянка Луганської обл. - 1, 900 млн.грн.; Реконструкція головного корпусу міської лікарні м.Алчевськ Луганської обл. - 2, 0 млн.грн.; Реконструкція міської дитячої лікарні м.Алчевськ Луганської обл. - 1, 5 млн.грн.; Реконструкція протитуберкульозного диспансеру м.Алчевськ Луганської обл. - 2, 0 млн.грн.; Реконструкція інфекційного та боксируваного відділень міської лікарні м.Алчевськ Луганської обл. - 0, 7 млн.грн.; Аварійно-відновлювальні роботи на житлових будинках по вул.Терешкової, 24, 28; пров.Тбіліській, 7, 13; вул.Тепла, 2; пров.Педагогічний, 2 м.Алмазна Луганської обл. - 165 тис.грн.; Аварійно-відновлювальні роботи в міському центрі культури та дозвілля по вул.Терешкової, 42 м.Алмазна Луганської обл. - 156 тис.грн.  
Немає висновку    
    -601- Рішняк І.М.
Передбачити кошти на: будівництво 2-х артсвердловин на Процівському водозаборі - 600 тис.грн. м.Ромни Сумської обл.; реконструкцію аварійних водопровідних вуличних мереж - 300 тис.грн. м.Ромни Сумської обл.; будівництво станції знезалізнення води на водозаборі - 280 тис.грн. м.Ромни Сумської обл.; реконструкцію міських очисних споруд - 700 тис.грн. м.Ромни Сумської обл.; будівництво 2-ї нитки напірного каналізаційного колектору - 1020 тис.грн. м.Ромни Сумської обл. Реконструкція житлових будинків з метою запобігання їх аварійності м.Ромни Сумської обл. - 1900 тис.грн.; Установка побудинкових приладів обміну води і тепла м.Ромни Сумської обл. - 130 тис.грн.; Реконструкція головного корпусу ЦРЛ (Земської лікарні) м.Ромни Сумської обл. - 1200 тис.грн.; Добудова до НВК №1 (школа) м.Ромни Сумської обл. - 750 тис.грн.; Реставрація Святодухівського собору і Вознесенської церкви - 1200 тис.грн. м.Ромни Сумської обл.; Капітальний ремонт лікарської амбулаторії в смт.Дубов"язівка Конотопського р-ну Сумської обл. - 575 тис.грн.; Закінчення будівництва Будинку культури в с.Шевченкове Конотопського р-ну Сумської обл. - 1050 тис.грн.; Закінчення будівництва з/о школи І-ІІІ ступенів у с.Великий Самбір Конотопського р-ну Сумської обл. - 910 тис.грн.; Реконструкція котельної під топкову дитсадка на 140 місць в смт.Липова Долина - 30 тис.грн.; Капітальний ремонт покрівлі школи смт.Липова Долина - 350 тис.грн." реконструкцію котельні ЦРЛ в смт.Липова Долина - 210 тис.грн.; топкові з/о школи І-ІІІ ступенів в смт.Липова Долина - 240 тис.грн., с.Яснопільщина - 120 тис.грн., с.Байрак - 50 тис.грн., дитячих яслів-сад на 90 місць с.Саї - 80 тис.грн., будинку інтернату с.Синівка - 210 тис.грн., ПАЛ с.Синівка - 210 тис.грн., школи с.Семенівка Липоводолинського р-ну Сумської обл. - 90 тис.грн.; школу на 162 місця с.Берестівка Липоводолинського р-ну Сумської обл. - 500 тис.грн.; капремонт Будинку культури с.Капустинці Липоводолинського р-ну Сумської обл. - 90 тис.грн.; ДП "Фонд інвестування об"єктів соціальної сфери та промисловості Липоводолинського р-ну Сумської обл. - 50 тис.грн.; газифікацію дитячого садка в с.Вільшана - 64 тис.грн., КозелянськоїЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Козельне - 37 тис.грн., Тимченковської школи-сад в с.Тимченки - 34 тис.грн. Недригайлівського р-ну Сумської обл.; переобладнання опалення дитячого садка на 90 місць на автономне газове опалення в с.Засулля Недригайлівського р-ну Сумської обл. - 9 тис.грн.; переведення на газове опалення котельні Вільшанської ЗОШ І-ІІІ ступенів - 100 тис.грн., Коровинської ЗОШ І-ІІІ ступенів - 100 тис.грн., Недригайлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів - 100 тис.грн. Недригайлівського р-ну Сумської обл.; капремонт дитячого садка на 50 місць в с.Червона Слобода і його газифікацію Недригайлівського р-ну Сумської обл. - 200 тис.грн.; відновлення роботи з першочерговим проведенням капремонту дитячих садків в селах Комишанка і Козельне Недригайлівського р-ну Сумської обл. - 75 тис.грн.; капремонт клубів і будинків культури в селах Деркачівка, Комишанка, Курмани, Кулишівка Недригайлівського р-ну Сумської обл. - 281 тис.грн.; будівництво міні-котельні Біловодської ЗОШ - 260 тис.грн., Біловодського д/с - 240 тис.грн. Роменського р-ну Сумської обл.; ремонт школи-інтернату в Глинську Роменського р-ну Сумської обл. - 400 тис.грн.; Додатково: Газифікація голов. прот. в с.Терни Недригайлівського р-ну - 100 тис.грн. ЦРЛ (смт.Недригайлів) - 100 тис.грн.; Школа в с.Берестівка Липоводолинського р-ну Сумської обл. - 100 тис.грн.  
Немає висновку    
    -602- Шаров І.Ф.
Передбачити кошти на фінансування розробки проектно-кошторисної документації та будівництва бібліотеки м.Бахчисарай АРК Крим - 3000 тис.грн.  
Немає висновку    
    -603- Кафарський В.І.
Передбачити кошти на фінансування будівництва школи в с.Угорники- 700 тис.грн. та на продовження будівництва музею сакрального мистецтва та дерев"яних церков західної України при Угорницькому Спасо-Преображенському монастирі - 350 тис.грн. Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.  
Немає висновку    
    -604- На виконання Постанови № 428 "Про затвердження Програми комплексного розвитку Українського Придунав'я на 2004-2010 роки", передбачити кошти на: будівництво глибоководного судноплавного каналу р.Дунай -Чорне море - 27, 9 млн. грн.; поромного комплексу Ізмаїл - Тулча - 5, 0 млн. грн.; проведення реконструкції дамби, підвищення водообміну між оз. Ялпуг і Кугурлуй - 5, 0 млн. грн.; на відновлення роботи гідрологічних постів на р. Дунаю, гідрометстанції м. Рені та створення двох морських гідрометстанцій - 2, 0 млн. грн.; будівництво магістрального газопроводу Каланчак-Суворове-Кілія - 20 млн. грн.; будівництво комплексу водоочисних станцій у м.Ізмаїл (перша черга) - 6, 0 млн. грн.; завершення будівництва водоочисних станцій у м. Вилковому - 10 млн. гри.; будівництво водоочисних станцій у м. Рені - 2, 5 млн. грн. захист міст Вилково, Кілії, Татарбунари і Рсні, смт.Суворове від підтоплення - 5, 0 млн. грн. водовід ведення до с.Багате Ізмаїльського р-ну - 500 тис, грн. проведення ремонтно-експлуатаційних робіт з метою відновлення меліоративних систем і забезпечення їх функціонування у Кілійському р-ні - 10 млн. грн. створення на р.Дунаю біля м.Рені служби раннього попередження про надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру - 300 тис, грн. збереження історичної забудови центральної частини м.Ізмаїл (Будинок культури ім. Т.Г.Шевченка) - 5,0 млн. грн.; проведення реставраційних робіт у Свято-Покровському соборі (м. Ізмаїл) - 1,2 млн. грн. будівництво школи з кількома мовами навчання у м.Ізмаїлі - 5,0 млн. грн.; школи у с.Ларжанці Ізмаїльського р-ну - 1,3 млн.грн.; у с.Лісках Кілійського р-ну - 930 тис, грн.; у с.Приозерному Кілійського р-ну 1,0 млн. грн. завершення будівництва інфекційного корпусу Кілійської центральної лікарні - 3861 тис, грн.; на будівництво районної поліклініки в м. Рені - 3,0 млн. грн. придбання двох пересувних флюорографічних установок з цифровою обробкою даних (для потреб міст Кілія і Рені) - 1,2 млн. грн.; трьох пересувних діагностичних лабораторій - 3,0 млн. грн.; трьох пересувних стоматологічних лабораторій - 600 тис, грн.; санітарних автомобілів, оснащених мобільним зв'язком - 400 тис, грн. створення міжнародного пункту пропуску пасажирів у м.Вилковому - 400 тис  Немає висновку    
    -605- Рябікін П.Б.
Виділити кошти для будівництва та реконструкції наступних об'єктів у Миколаївській області: Снігурівський район: Будівництво газопроводу-відводу до міста Снігурівка -11.000 тис.грн.; Реконструкція водопровідної мережі в м.Снігурівка -1.000 тис.грн. Баштанський район: Газификация села Привільне - 600 тис.грн.; Реконструкція водопровідних і каналізаційних споруд та мереж у м.Баштанка -657 тис.грн.; Реконструкція водопровідних систем в селі Явкине - 372 тис.грн.; Реконструкція водопровідних систем в селі Добра Криниця - 252,2 тис.грн.; Реконструкція водопровідних систем в селі Добре - 146,6 тис.грн.; Реконструкція водопровідних систем в селі Привільне - 185,2 тис.грн. Казанківський район: Добудова підвідного газопроводу високого тиску до села Новофедорівка - 1.000.тис.грн.; Реконструкція загальноосвітньої школи в с.Володимирівна -735.847 грн.; Реконструкція водопровідної мережі смт.Казанка - 184 тис грн. Новоодеський район; Реконструкція системи водозабеспечення м.Нова Одеса -680 тис.грн.; Реконструкція каналізаційної мережі села Себіно - 240 тис.грн.; Реконструкція водопровідної мережі села Бузьке - 200 тис.грн.; Реконструкція каналізаційної системи м.Нова Одеса - 3.000 тис.грн. Новобузький район: Реконструкція спортивного залу Новохристофорівської ЗОШ - 50 тис.грн.; Газопровід високого тиску до села Новополтавка - 300 тис.грн.; Реконструкція школи села Новоюріївка - 75 тис.грн.; Реконструкція водопровідної мережі с.Софіївка - 200 тис.грн.; Реконструкція водозабірної системи села Пелагеївка -75 тис.грн.; Реконструкція водозабірної системи села Баратівка - 250 тис.грн.; Газифікація м.Новий Буг - 1.500.000 грн.; Будівництво госппобутової каналізації м.Новий Буг - 700 тис.грн.; Будівництво зливної каналізаціїм.Новий Буг - 500 тис.грн. Березнегуватський район: смт.Березнегувате. Реконструкція приміщення під фізкультурно-оздоровчий комплекс в смт.Березнегуватому - 250.000 грн.; Будівництво водогону с-Тернівка-с.Мурахівка - 1.239 тис.грн.; Реконструкція Березнегуватської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів - 600 тис.грн.  
Немає висновку    
    -606- Катеринчук М.Д.
Виділити кошти на наступні об'єкти, які є аварійно-небезпечними і розташовані у Вінницькій області (в.о.№13): реконструкція котелень по вул.. Горького, 3, та 1-го Травня, 56 у м. Хмільнику - 300 тис.грн.; заміна аварійних теплових мереж у м. Хмільнику - 300 тис.грн.; ліквідація аварійного стану несучих конструкцій житлових будинків у м. Хмільнику: 8-ми квартирний будинок по вул. Столярчука, 35 - 120 тис.грн.; 8-ми квартирний будинок по вул.Леніна, 34 - 93 тис.грн.; реконструкція котелень по вул.. Маяковського в м. Калинівка - 35 тис.грн.; реконструкція житлового будинку по вул. Шмідта, 48 в м. Калинівка - 25 тис.грн.; реконструкція житлових будинків в м. Козятин по: вул. Грушевського, 82 - 72 тис.грн.; вул. Червоноармійська, 48 - 36 тис.грн.; вул. Підгорбунського, 2 - 84 тис.грн.; вул. Шевченка, 20 - 40 тис.грн.; вул. Довженко, 37 - 120 тис.грн. Надати фінансову допомогу для прискорення завершення будівництва в м. Козятині об'єктів водопостачання.  
Немає висновку    
    -607- Поліщук К.А.
Передбачити кошти на завершення будівництва: територіального медичного об'єднання у смт. Згурівка Київської обл. - 800 тис.грн. ЗОШ № 7 у місті Переяслав-Хмельницький Київської обл. - 700 тис.грн. ЗОШ с. Турівка Згурівського р-ну Київської обл. - 300 тис.грн.  
Немає висновку    
    -608- Миримський Л.Ю.
Передбачити кошти на будівництво: центру соціально-трудової та професіональної реабілітації інвалідів у м. Сімферополі (Київський р-н) - будівництво 2-ої черги - 1.200 тис.грн. газопровіду високо тиску від с. Укромне до с. Урожайне Сімферопольського р-ну - коректування проектно-кошторисної документації, початок будівництва - 2.000 тис.грн.  
Немає висновку    
    -609- Борзих О.І.
Передбачити кошти на: реконструкцію водопровідної мережі с. Хороше - 700 тис.грн. капремонт водопровідних мереж с. Петровеньки - 152 тис.грн. капремонт котельні с. Слов'яносербськ - 253 тис.грн. капремонт теплових мереж с. Слов'яносербськ - 404 тис.грн. капремонт 2-х житлових 16-ти квартирних будинків с. Хороше - 105 тис.грн. капремонт 2-х житлових 8-ми квартирних будинків с. Хороше - 100 тис.грн. капремонт с/ш № 2 с. Слов'яносербськ - 152 тис.грн. капремонт с/ш с. Хороше - 202 тис.грн. капремонт сільського клубу с. Петровеньки - 150 тис.грн. закінчення будівництва с/ш с. Кримське - 2.300 тис.грн. реконструкцію очисних споруд с. Хороше - 750 тис.грн.  
Немає висновку    
    -610- Челноков С.Д.
Передбачити кошти на: оновлення складу електричного пасажирського транспорту (тролейбусів) у м. Б.Церква - 1.650 тис.грн. реконструкцію очисних споруд у с. Гореничі Києво-Святошинського р-ну - 420 тис.грн. капремонт школи с. Розумниця Ставищанського р-ну - 300 тис.грн. капремонт та відновлення роботи будинку культури та бібліотеки с. Розумниця Ставищанського р-ну - 450 тис.грн. встановлення будинкових засобів обліку споживання води і теплової енергії в м. Б.Церква - 150 тис.грн.  
Немає висновку    
    -611- Веретенников В.О.
Виділити кошти: для відновлення парку ім. Ленінського комсомолу у м. Дніпропетровську - 1 млн.грн. для будівництва водопровідної мережі ІІІ черги у мікрорайоні Таромське - 4 млн.грн. на завершення робіт з будівництва прибудови СШ № 94 у Ленінському р-ну м. Дніпропетровська - 2 млн.грн.  
Немає висновку    
    -612- Єдін О.Й.
Передбачити кошти на будівництво газопроводу від с. Мошорине Знам'янського р-ну до с. Головківка Олександрійського р-ну - 4.200 тис.грн.  
Немає висновку    
    -613- Іванов С.А.
Передбачити кошти на: капремонт інфекційного відділення Центральної райлікарні Джанкойського р-ну АР Крим - 703 тис.грн. капремонт закладів культури та мистецтв Джанкойського р-ну АР Крим - 5.200 тис.грн. капремонт Краснофлотської ЗОШ Совєтського р-ну АРК - 200 тис.грн. на придбання ліків та забезпечення створення баквідділу лабораторії у Центральній райлікарні Джанкойського р-ну АР Крим - 2.794,6 тис.грн.  
Немає висновку    
    -614- Шершун М.Х.
передбачити субвенцію міському бюджету м. Сарни Рівненської області у сумі 4505,5 тис.грн., врахувавши такі об'єкти: капітальний ремонт житлового фонду - 1195 тис.грн., капітальний ремонт водопровідної мережі - 51,4 тис.грн., капітальний ремонт очисних споруд - 404 тис.грн., газифікацію міста - 325 тис.грн., підключення каналізаційних септиків багатоквартирного фонду до центрального каналізаційного колектору - 1829,1 тис.грн., ремонт будівель закладів культури - 701 тис.грн.  
Немає висновку    
    -615- Загрева Б.Ю.
Передбачити субвенцію Волинській області на виконання інвестиційних проектів у розмірі 37480 тис.грн.; з упередження аварій і запобігання техногенним катастрофам у розмірі 37671 тис.грн.  
Немає висновку    
    -616- Загрева Б.Ю.
Виділити на реконструкцію каналізаційного колектора міста Вознесенськ Миколаївської області 2270 тис.грн.  
Немає висновку    
    -617- Загрева Б.Ю.
Виділити субвенцію Волинській обл. за такими об'єктами: на завершення будівництва шахти № 10 "Нововолинська" у сумі 35000, 0 тис.грн. на завершення будівництва центральної районної лікарні у м. Любомль, у сумі 14900, 0 тис.грн. на будівництво полігону твердих побутових відходів біля м. Нововолинська, у сумі 4000, 0 тис.грн. на ремонтно-реставраційні роботи на пам (ятці історії національного значення, садиби родини Липинських та храму в селі Затурці - 2000 тис.грн. на ремонт пам'ятника архітектури "Будинок митрополита" (1723 рік) в с. Жидичин, Ківерцівського р- ну, Волинської обл. у сумі коштів135, 0 тис.грн. на будівництво полігону для твердих відходів біля м. Горохів, у сумі 100, 0 тис.грн. на реконструкція військового містечка в с. Гаразджа для облаштування на його базі протитуберкульозного об'єднання - 2800, 0 тис.грн завершення будівництва шкіл с. Видраниця, Ратнівського р.-ну - 1200, 0 тис.грн. с. Ворончин, Рожищенського р-ну - 500, 0 тис.грн. с. Рівне, Любомльського р-ну - 1000, 0 тис.грн. м. Володимир-Волинський (школа-інтернат для дітей з вадами слуху) - 1800, 0 тис.грн. с. Грем'яче, Ківерцівського р-ну - 1000, 0 тис.грн. с. Мокре, Старовижівського району - 1500, 0 тис.грн. на завершення будівництва центральної траси вуличного газопроводу у смт. Іваничі, Волинської обл. у сумі 17, 5 тис.грн. на придбання газових котлів та лічильника для завершення газифікації гуртожитку ПТУ № 21, розташованого у смт. Локачі, у сумі 25, 0 тис.грн. на підведення газопроводу до м. Любомль, у сумі 2570, 0 тис.грн. на упорядкування кладовища в селищі Голоби, Ковельського району у сумі коштів 25 тис.грн. на реконструкцію очисних споруд в смт. Локачині у сумі 4000 тис.грн. на капітальний ремонт будинку культури в селі Крухиничі Локачинського району у сумі 1500 тис.грн.  
Немає висновку    
    -618- Загрева Б.Ю.
Передбачити кошти на будівництво у м. Хуст, Закарпатської обл. водозабору та водогону "Тиса" у сумі 5000, 0 тис.грн.  
Немає висновку    
    -619- Надрага В.І.
Передбачити субвенцію Луганській області для виконання Програми реформування та розвиток водопровідно-каналізаційного господарства у розмірі - 45, 95 млн. грн.  
Немає висновку    
    -620- Надрага В.І.
Передбачити субвенцію м. Луганськ: на ремонт та реконструкція шляхопроводу по вул. Советська і вул. Рибаса в сумі 14 млн. грн.; на реконструкцію котельної "Восточная" в сумі 7000 тис.грн.; на аварійно-востановительние роботи на котельній і теплових сітях посилка Ювілейний в сумі 2000 тис.грн. на котельну Луганського Національного Аграрного Університету в сумі 1300 тис.грн.; на заміну пасажирських ліфтів, систем пожежегасіння і пиловидалення в багатоповерхових будинках в сумі 3000 тис.грн.; на заходи по ліквідації підтоплення міста в сумі 6 млн. грн.; на капітальний ремонт Палацу культури ім. Леніна в сумі 9 млн. грн.; на оновлення парку міського електротранспорту в сумі 10 млн. грн.  
Немає висновку    
    -621- Терещук С.М.
Виділити Черкаській області субвенцію на придбання діагностичного та лабораторного обладнання для обласного кардіологічного центру 6 млн. грн.; закінчення будівництва інфекційного корпусу Монастирищенської районної лікарні -1 млн. грн.; закінчення будівництва середньої школи с. Владиславчик Монастирищенського району -1, 5 млн. грн.; реконструкцію Черкаського обласного кардіологічного центру в м. Черкаси - у сумі 10 млн. грн.  
Немає висновку    
    -622- Надрага В.І.
передбачити програму субвенцій на ремонт приміщень управлінь праці та соціального захисту в обсязі -10, 9 млн. грн.  
Немає висновку    
    -623- Васильєв Г.А.
Врахувати при розподілі коштів такі об'єкти по м. Авдіївка Луганської області: Газифікація східної частини міста -777,8 тис.грн.; Будівельні роботи по зливній каналізації -800 тис.грн.; Рекультивація полігону твердих побутових відходів -650 тис.грн.; Капітальний ремонт житлових будинків міста -375 тис.грн.  
Немає висновку    
    -624- Васильєв Г.А.
передбачити субвенцію м. Яснувата Луганської області на завершення будівництва першої черги газопроводу в місті у сумі 2, 3 млн. грн.; на будівництво липневої каналізації - 1455 тис.грн.; на реконструкцію котельні -300 тис.грн.  
Немає висновку    
    -625- Васильєв Г.А.
При розподілі субвенцій на інвестиційні проекти виділити Мар'їнському району Луганської області - 1762,6 тис.грн.  
Немає висновку    
    -626- Манчуленко Г.М.
Передбачити кошти на: ремонт водопровідної мережі м. Вижниця Чернівецької обл. - 2084, 0 тис.грн.; капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності м. Вижниця Чернівецької обл. -751,1 тис.грн.; капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності м. Вашківці Вижницького р-ну Чернівецької обл. -100, 0 тис.грн.; реконструкцію аварійних об'єктів м. Вашківці Вижницького р-ну Чернівецької обл. - 300, 0 тис.грн.; капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності смт. Берегомет Вижницького р-ну Чернівецької обл. - 340, 0тис.грн.; реконструкцію аварійних об'єктів смт. Берегомет Вижницького р-ну Чернівецької обл. - 768, 0 тис.грн.  
Немає висновку    
    -627- Манчуленко Г.М.
Кіцманського р-ну Чернівецької обл. Передбачити кошти на: заміну обладнання на котельні центральної районної лікарні Кіцманського р-ну Чернівецької обл. - 269, 2 тис.грн.; будівництво резервуару чистої води на 3, 0 тис. м-3 Кіцманського р-ну Чернівецької обл. - 100 тис.грн.; будівництво 2-ої нитки водогону Лужани-Кіцмань Кіцманського р-ну Чернівецької обл. - 500 тис.грн.; капітальний ремонт мереж та об'єктів водовідведення Кіцманського р-ну Чернівецької обл. - 140, 0 тис.грн.; будівництво об'їзної дороги Лашківка-Кіцмань Кіцманського р-ну Чернівецької обл. - 500, 0 тис.грн.; реконструкцію покрівель багатоквартирних житлових будинків по вул.Незалежності, 4, 6, 8 Кіцманського р-ну Чернівецької обл. - 25, 0 тис.грн.; ремонт мереж та об'єктів водопостачання, водовідведення в смт. Неполоквці Кіцманського р-ну Чернівецької обл. - 113, 8 тис.; добудову напірного каналізаційного колектора Лужани-Чернівці Кіцманського р-ну Чернівецької обл. - 700, 0, тис.грн.  
Немає висновку    
    -628- Манчуленко Г.М.
Передбачити кошти на: реконструкцію системи водопостачання смт. Путила Чернівецької обл. -950, 0 тис.грн. реконструкцію водогону та резервуару води м. Сторожинець Чернівецької обл. - 551, 8 тис.грн.; реконструкцію очисних споруд м. Сторожинець Чернівецької обл. - 4631, 08 тис.грн.; капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності м. Сторожинець Чернівецької обл. - 1063, 0 тис.грн. добудову з/о школи с. Мигове - 1500, 0 тис.грн.; с. Черешенька - 1 000, 0 тис.грн.; с. Вовчинець - 300, 0 тис.грн.; с. Чорногузи-800, 0 тис.грн.; с. Банилів - 200, 0тис.грн.; Вижницького р-ну Чернівецької обл.  
Немає висновку    
    -629- Манчуленко Г.М.
Кіцманського р-ну Чернівецької обл. Передбачити кошти на: добудову з/о школи с. Мамаївці - 1000, 0 тис.грн.; с.Хлівище - 700, 0 тис.грн.; с. Глиниця - 700, 0 тис.грн.; с. Нижні Станівці - 1000, 0 тис.грн.; Кіцманського р-ну Чернівецької обл. газифікацію та ремонт загальноосвітньої школи с. Кліводин Кіцманського р-ну Чернівецької обл. - 250, 0 тис.грн.; інженерні мережі с.Новий Киселів Кіцманського р-ну Чернівецької обл. - 1000, тис.грн.; добудову амбулаторії с. Брусниця Кіцманського р-ну Чернівецької обл. - 100, 0 тис.грн.;  
Немає висновку    
    -630- Манчуленко Г.М.
Передбачити кошти на: добудову дошкільного навчального закладу с.Дихтинець - 400, 0 тис.грн.; добудову Мариничівського навчального комплексу "Родина" - 220, 0 тис.грн. Путильського р-ну Чернівецької обл. добудову з/о шкіл с.Селятин - 300, 0 тис.грн.; с. Усть-Путила - 500 тис.грн. Путильського р-ну Чернівецької обл.; добудову гімназії смт. Путила Чернівецької обл. - 85, 0 тис.грн.; добудову сільського будинку культури с. Сергії Путильського р-ну Чернівецької обл. -180, 0 тис. грн, ; добудову 25 квартирного жилого будинку м.Сторожинець Чернівецької обл. - 600, 0 тис.грн.; добудову з/о шкіл с.Красноїльськ-3 114, 0 тис.грн.; с. Кам'яна - 7413, 0 тис.грн.; с. Дубово - 1034, 0 тис.грн. Сторожинецького р-ну Чернівецької обл.; добудову церкви "2000 років Різдва Христового" Сторожинецького р-ну Чернівецької обл. - 200, 0 тис.грн. добудову дошкільного навчального закладу с.Снячів Сторожинецького р-ну Чернівецької обл. - 1097, 0 тис.грн.;  
Немає висновку    
    -631- Шпак В.Ф.
Передбачити субвенцію м. Хмельницькому на будівництво другої нитки водогону Чернелівка-Хмельницький - 30000 тис.грн., на будівництво шляхопроводу - 2000, 0 тис.грн.  
Немає висновку    
    -632- Шпак В.Ф.
Передбачити субвенцію м. Полонному Хмельницької області на водопостачання - 6000, 0 тис.грн. та водовідведення - 2000, 0 тис.грн.  
Немає висновку    
    -633- Шпак В.Ф.
Передбачити субвенцію селищу Дунаївці Хмельницької області на водопостачання - 800 тис.грн.  
Немає висновку    
    -634- Шпак В.Ф.
Передбачити місцевим бюджетам Хмельницької області кошти на: виконання інвестиційних проектів у сумі 59600, 0 тис.грн.; будівництво на здійснення заходів із запобігання аваріям та техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та інших об'єктах комунальної власності - 78704, 7 тис.грн.  
Немає висновку    
    -635- Фоменко К.О.
Передбачити кошти на виконання інвестиційних проектів у 2005 році Білокуракинський район Луганської області: підвідний газопровід, с. Тимошине - будівництво 120 тис.грн.; підвідний газопровід, с. Солідарне - будівництво 290 тис.грн.; підвідний газопровід, с. Стативчине - будівництво 90 тис.грн. Кремінський район Луганської області: підвідний газопровід, с. Новомикільське - будівництво 250 тис.грн.; підвідний газопровід, с. Булгаківка - будівництво 250 тис.грн. Новоайдарський район Луганської області: підвідний газопровід, с. Дмитрівка - будівництво 200 тис.грн.; підвідний газопровід, с. Новоахтирка - будівництво 300 тис.грн. Сватівський район Луганської області: магістральний газопровід, с. Містки - будівництво 500 тис.грн. Старобільський район Луганської області: підвідний газопровід, с. Новоборове - будівництво 200 тис.грн. Троїцький район Луганської області: підвідний газопровід, с. Покровське - будівництво 500 тис.грн. передбачити кошти на здійснення заходів із запобігання аваріям та техногенним катастрофам у ЖКГ та на інших аварійних об'єктах комунальної власності у 2005 році Білокуракинський район Луганської області: гуртожиток, смт. Білокуракине - реконструкція 242 тис.грн.; водопровід, с. Гладкове - реконструкція 52 тис.грн.; водопровід, с. Луб'янка - реконструкція 65 тис.грн.; водопровід, с. Тимошине - реконструкція 41 тис.грн. Кремінський район Луганської області: житлові будинки, м. Кремінна по пров. Піддубний, 1, вул. Перемоги, 11, вул. Шевченка, 14, вул. Шевченка, 24 -ремонт покрівель 40 тис.грн.; житлові будинки, сел. Красноріченське по вул. Верстатобудівників, 4, 5, 7 - реконструкція системи водопостачання80 тис.грн.; житлові будинки, с. Бараниківка по кв. Гагаріна, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17 - ремонт покрівель80 тис.грн.; водовід, с. Бараниківка - реконструкція 100 тис.грн.; середні школи № 1, № 3, м. Кремінна - реконструкція 100 тис.грн. Новоайдарський район Луганської області: житловий будинок, смт. Новоайдар по кв. Миру, 21 - ремонтно-відновлювальні роботи 50 тис.грн.; водопровідна мережа, с. Гречішкіне - ремонтно-відновлювальні роботи 50 тис.грн.; водопровідна мережа, смт. Новоайдар - відновлення аварійних дільниць 100 тис.грн.; водопропускні інженерні споруди, смт. Новоайдар по пров. Будьонного, пров. Леніна, вул. Октябрській, вул. Леніна - відновлювальні роботи 95 тис.грн.; водовідні канали, смт. Новоайдар по пров. Будьонного, пров. Леніна, вул. Леніна - відновлювальні роботи 65 тис.грн.; проектно-дослідні роботи по захисту від підтоплення і затоплення смт. Новоайдар 40 тис.грн. Сватівський район Луганської області: каналізаційні очисні споруди, водопровідні мережі, м. Сватове - реконструкція 400 тис.грн. Старобільський район Луганської області: каналізаційні мережі, м. Старобільськ - реконструкція 370 тис.грн.; водопровідні та каналізаційні мережі, с. Половинкине - реконструкція 30 тис.грн. Троїцький район Луганської області: водопровід, с. Тимонове - ремонтно-відновлювальні роботи 28 тис.грн.; водопровід, с. Сиротино - ремонтно-відновлювальні роботи 25 тис.грн.; водопровід, с. Арапівка - ремонтно-відновлювальні роботи 50 тис.грн.; водопровід, с. Розсипне - ремонтно-відновлювальні роботи 50 тис.грн.; водопровід, с. Лантратівка - ремонтно-відновлювальні роботи 50 тис.грн.; водопровід, с. Бабичево - ремонтно-відновлювальні роботи 25 тис.грн.; водопровід, с. Воєвідське - ремонтно-відновлювальні роботи 25 тис.грн.; житловий будинок, смт. Троїцьке по просп. Перемоги, 67 - ремонтно-відновлювальні роботи 14, 9 тис.грн.; житловий будинок, смт. Троїцьке по просп. Перемоги, 68 - ремонтно-відновлювальні роботи 11, 4 тис.грн.; житловий будинок, смт. Троїцьке по кв. Молодіжний, 38 - ремонтно-відновлювальні роботи 14, 9 тис.грн.; житловий будинок, смт. Троїцьке по кв. Молодіжний, 4 - ремонтно-відновлювальні роботи 8, 6 тис.грн.; центральна районна лікарня, смт. Троїцьке - ремонтно-відновлювальні роботи системи опалення 100 тис.грн.  
Немає висновку    
    -636- Атрошенко В.А.
за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на упередження аварій та запобігання техногенних катастроф передбачити у 2005 році фінансування будівництва наступних об'єктів по Чернігівської області: по Чернігівському району - 1150 тис.грн. у тому числі: відновлення свердловини в с. Мньов - 350 тис.грн.; відновлення артсвердловини в с. Ведильці - 320 тис.грн.; будівництво водозабору в с. Новий Білоус - 250 тис.грн.; відновлення каналізаційної насосної станції в смт Олишівка - 230 тис.грн. по Городянському району - 1400, 0 тис.грн. у тому числі: реконструкція котельної та тепломереж в м. Городні - 1300, 0 тис.грн.; реконструкція каналізаційної насосної станції м. Городні - 100 тис.грн. по Ріпкинському району - 1730, 8 тис.грн. у тому числі: реконструкція аварійного 60-квартирного житлового будинку по вулиці Попудренка, 18 в смт Ріпки - 243, 2 тис.грн.; заміна аварійних ділянок водогону по вулицях Петровського і Колгоспній в смт Ріпки - 62, 5 тис.грн. реконструкція каналізаційно-насосної станції в смт Ріпки - 125, 1 тис.грн.; заміна аварійних теплових мереж в смт Замглай Ріпкинського району - 1300 тис.грн. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів на умовах співфінансування з місцевих бюджетів передбачити у 2005 році передбачити фінансування будівництва наступних об'єктів по Чернігівській області: Чернігівський район, всього - 1425 тис.грн., у тому числі: Будівництво загальноосвітньої школи в с. Старий Білоус - 775 тис.грн.; Реконструкція Будинку культури в смт Седнів - 350 тис.грн.; Будівництво лазні в с. Іванівка - 300 тис.грн. Городянський район, всього - 1100 тис.грн. у тому числі: Капітальний ремонт гімназії в м. Городні - 800, 0 тис.грн.; Добудова школи-садка в с. Вихвостів - 300, 0 тис.грн. Ріпкинський район, всього - 2759, 5 тис.грн. у тому числі: Будівництво нового корпусу Ріпкинської гімназії - 1259, 5 тис.грн.; Будівництво водогону смт Ріпки - 100, 0 тис.грн.; Будівництво водогону смт Радуль - 200, 0 тис.грн.; Будівництво свердловини мелового горизонту смт Добрянка - 600, 0 тис.грн.; Будівництво свердловини мелового горизонту смт Замглай - 600, 0 тис.грн.; Завершення буд-ва газової котельні будинку-інтернату в с.Пересаж - 292, 0 тис.грн.; Завершення будівництва водогону с. Неданчичі (ІІІ зона) - 412, 0 тис.грн.; Завершення будівництва водогону сіл Гуньківка, Губищі (ІІІ зона) - 288 тис.грн.; Завершення будівництва 12-квартирного житл. будинку смт Ріпки - 1050 тис.грн.  
Немає висновку    
    -637- Атрошенко В.А.
передбачити у 2005 році цільовим призначення фінансування нижче зазначених об'єктів на загальну суму 21, 9 млн. грн. за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів із запобігання аваріям та техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності. Перелік об'єктів та вартість робіт: Заміна каналізаційного колектору по вул. Ушинського - 2467, 2 тис.грн. Будівництво напірного каналізаційного трубопроводу від КНС-1 до приєднання до самоплинного колектору по вул. Ушинського - 8103 тис.грн. Модернізація системи механічного очищення стічної води на очисних спорудах - 1520 тис.грн. Реконструкція повітророзподільної та напускної системи аеротенків № 1-8 з використанням прикріпленого біоценозу - 9800 тис.грн.  
Немає висновку    
    -638- Жовтяк Є.Д.
Врахувати в переліку інвестиційних об"єктів: Будівництво поліклініки у м. Ірпені Київської області 1000 тис.грн.; Будівництво школи у с. Чабани Києво-Святошинського району Київської області 500 тис.грн.; Будівництво школи у с. Хотів Києво-Святошинський район 500 тис.грн.; Будівництво шляхопроводу через залізницю у м. Вишневому Києво-Святошинського району Київської області 5 млн. грн.; В переліку об'єктів на упередження аварій та техногенних катастроф: у м. Боярка Києво-Святошинського району: Роботи по заміні аварійної теплової мережі 61 кварталу (вул. Щорса, Маяковського, Високовольтна) 558, 4 тис.грн.; м. Вишневе Києво-Святошинського району: Реконструкція котелень комунального підприємства "Вишнівськтеплоенерго" 749, 5 тис. гривень. м. Ірпінь Київської області: Реконструкція напірно-каналізаційного колектору від КНС 4 до вул. Української 4726, 1 тис.грн.; Реконструкція водопровідних, каналізаційних мереж та споруд на них (вул. Полтавська, Дзержинського, Гостомельське.) 7517, 75 тис.грн.; Теплові мережі від котельні (вул. Дзержинського, 7) та улаштування міні-котельні (вул. Радянська, 65, 67, 69) 507, 64 тис.грн.; Ремонтно-відновлювальні роботи (по вул. Жовтнева, 162) 822, 8 тис.грн.; Відновлення аварійних мереж зовнішнього освітлення 752, 8 тис.грн. смт. Буча Київської області: Реконструкція водопровідних мереж (вул. Центральна, кірова, Водопровідна, Малінковського, напірного колектора від КНС-6 по вул. Вокзальній) 4739, 5 тис.грн.; Реконструкція котельні (вул. Склозаводська, 84) 900, 0 тис.грн.; Реконструкція димової труби по вул. Кірова, 144 - 180, 0 тис.грн.; Ремонтно-відновлювані роботи в котельнях (вул. Тарасівська, 32 та вул. Комсомольська, 15) 281, 55 тис.грн. смт. Гостомель Київська область: Заміна водопровідних мереж (вул. Пушкіна)503, 32 тис.грн. смт. Коцюбинське Київської області: Заміна мереж водопостачання і каналізації - 174, 85 тис.грн.; Заміна мереж гарячого водопостачання (вул. Доківська, 23, вул. Доківська, 27, вул. Пономарьова, 2б, вул. Пономарьова 18, вул. Меблева, 9, вул. Шевченка, 1, вул. Бакала, 7,)та капітальний ремонт гарячого водопостачання (вул.Лісна, 20) 1993, 308 тис.грн.  
Немає висновку    
    -639- Гаврилюк В.В.
виділити 800, 0 тис.грн. на проведення ТЕО із будівництва мосту через річку Дніпро у м. Кременчуці Полтавської області  
Немає висновку    
    -640- Гаврилюк В.В.
Виділити 1 500, 0 тис.грн. на капітальний ремонт житлового фонду у м. Кременчуці Полтавської області  
Немає висновку    
    -641- Гаврилюк В.В.
Виділити 1 500, 0 тис.грн. на вирішення транспортних проблем м. Кременчука Полтавської області  
Немає висновку    
    -642- Демьохін В.А.
До статті 57 після абзацу 18 додати: 750 тис. гривень - на заміну аварійних магістральних водопроводів та каналізаційних мереж по вулицям у місті Херсоні довжиною 3, 75 км.; 980 тис. гривень - на ремонтно-відновлювальні роботи обладнання на ВНС-2 у місті Херсоні; 1.550 тис. гривень - на виконання комплексу аварійно-відновлювальних робіт аварійної ділянки водогону від ВНС-2 до ВНС-3 діаметром 800 мм. та довжиною 1, 0 км. у місті Херсоні; 220 тис. гривень - на аварійно-відновлювальні роботи на КНС та напірному колекторі у смт. Білозерка, Херсонської області; 317 тис. гривень - на реконструкцію систем водозабезпечення у смт. Білозерка, Херсонської області; 880 тис. гривень - на аварійно-відновлювальні роботи на очисних спорудах с. Дар'ївка Білозерського району, Херсонської області; 645 тис. гривень - на аварійно-відновлювальні роботи систем водозабезпечення трьох сіл Киселівської сільської ради Білозерського району, Херсонської області; 250 тис. гривень - на аварійно-відновлювальні роботи систем водозабезпечкення с. Дар'ївка Білозерського району, Херсонської області; 350 тис. гривень - на аварійно-відновлювальні роботи крівель житлових будинків у с. Дар'ївка Білозерського району, Херсонської області; 280 тис. гривень - на аварійно-відновлювальні роботи крівель житлових будинків у смт. Білозерка, Херсонської області; 70 тис. гривень - на аварійно-відновлювальні роботи крівель житлових будинків у с. Чорнобаївка Білозерського району, Херсонської області; 1.690 тис. гривень - на аварійно-відновлювальні роботи будинків у місті Херсоні, зокрема по вулицях: Смольна, 132а - в сумі 1.050 тис. гривень; Ілліча, 82а - в сумі 55 тис. гривень; Ілліча, 78 - в сумі 105 тис. гривень; Лавреньова, 5 - в сумі 95 тис. гривень; Комкова, 89 - в сумі 65 тис. гривень; Дорофієва, 8 - в сумі 95 тис. гривень; Шенгелія, 2 - в сумі 35 тис. гривень; Дорофієва, 12, а - в сумі 35 тис. гривень; Димитрова, 26а - в сумі 60 тис. гривень; проспект Будівельників, 14а - в сумі 35 тис. гривень; проспект Будівельників, 27а - в сумі 35 тис. гривень; Робоча, 209 - в сумі 25 тис. гривень; 250 тис. гривень - на реконструкцію зливної каналізації у Комсомольському районі міста Херсона; 165 тис. гривень - на реконструкцію полігонів твердих побутових відходів у селах Білозерського району, Херсонської області, зокрема: с. Дніпровське - в сумі 40 тис. гривень; с. Микільське - в сумі 30 тис. гривень; с. Чорнобаївка - в сумі 40 тис. гривень; с. Дар'ївка - в сумі 25 тис. гривень; смт. Білозерка - в сумі 30 тис. гривень; 1.300 тис. гривень - на реконструкцію тепломереж по вул. Шенгелія у місті Херсоні; 22.000 тис. гривень - на завершення будівництва І-го пускового комплексу обласного онкологічного диспансеру в місті Херсоні; 3.000 тис. гривень - на завершення будівництва поліклініки в смт. Білозерка, Херсонської області; 300 тис. гривень - на будівництво шкільного будинку в с. Кірове Білозерського району, Херсонської області; 30 тис. гривень - на газифікацію ясел-садка "Світлячок" в с. Широка Балка Білозерського району, Херсонської області; 5.000 тис. гривень - на капітальний ремонт гімназії №3 в місті Херсоні.  
Немає висновку    
    -643- Акопян В.Г.
Передбачити Миколаївській області субвенцію на виконання інвестиційних проектів в сумі 26, 1 млн. грн.; на виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф на аварійно-небезпечних об'єктах комунальної власності в сумі 34, 2 млн. грн.  
Немає висновку    
    -644- Супрун Л.П.
Передбачити кошти в сумі 35 000, 0 тис.грн. на добудову Одеського оперного театру.  
Немає висновку    
    -645- Воюш В.Д.
Передбачити у видатках Державного бюджету України на 2005 рік виділення 10 млн. грн. для проведення капітального ремонту, реконструкції, зміцнення матеріальної бази Кримського українського музичного театру (м. Сімферополь) і виконання технічних робіт, пов'язаних із забезпеченням безпечної екплуатації розподільчого пункту № 8 Сімферопольської міської електромережі ВАТ "Крименерго".  
Немає висновку    
    -646- Воюш В.Д.
Передбачити фінансування за рахунок субвенції з Державного бюджету України таких об'єктів у Чорноморському районі АР Крим: аварійний ремонт водонаповнювальних веж с. Червона Поляна - 55 тис.грн.; аварійний ремонт водопровідних мереж с. Окунівка - 150 тис.грн.; реконструкція аварійних водопровідних мереж с. Червона Поляна - 50 тис.грн.; буріння свердловини із встановленням накопичувача у с.Новоіванівка - 90 тис.грн.; аварійна реконструкція мереж водопостачання с. Далеке, с. Північне - 180 тис.грн.; заміна аварійних ділянок водопровідних мереж с. Медведєве - 100 тис.грн.; реконструкція аварійних водопровідних мереж с. Кіровське, с.Низовка, с. Дозорне, с. Леонівка - 110 тис.грн.; реконструкція аварійних водопровідних мереж с. Новосільське - 50 тис.грн.; реконструкція водопостачання с. Міжводне - 180 тис.грн.; будівництво індивідуальних житлових будинків для спеціалістів (на центральних садибах) - 10 будинків - 300 тис.грн.; проектування та будівництво міні-котелень у школах сіл: Оленівка - 80 тис.грн.; Водопійне - 70 тис.грн.; Новоіванівка - 80 тис.грн.; реконструкція котелень Кіровської школи - 30 тис.грн.; реконструкція Кіровської та Далеківської сільських лікарських амбулаторій та їх газифікація - 400 тис.грн.; капітальний ремонт покрівлі Новоіванівського Будинку культури - 100 тис.грн.; придбання двох шкільних автобусів - 250 тис.грн.  
Немає висновку    
    -647- Тополов В.С.
Затвердити м. Стаханову субвенцію у розмірі 17, 1 млн. грн. на подолання кризової ситуації, що склалася в житловому, тепло-, водоканалізаційному господарстві та соціально-культурній сфері міста. Включити до переліку об'єктів, що пропонуються до фінансування за рахунок субвенції на виконання заходів з попередження аварій і техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві і інших аварійних об'єктах комунальної власності м. Стаханова: Аварійно-відновлювальні роботи на житлових будинках м. Стаханова у сумі -6462, 778 тис.грн.; Реконструкція ТРП № 1, 2 Південного мікрорайону м. Стаханова -4500 тис.грн.; Аварійне відновлення тепломереж м. Стаханова -830 тис.грн.; Аварійне відновлення котлів на котельнях м. Стаханова -385 тис.грн.; Відновлення на котельнях м. Стаханова автоматики безпеки -200 тис.грн.; Реконструкція очисних споруд № 6, 7 -2763, 583 тис.грн.; Аварійне відновлення водоводів по вулицям м. Стаханова -500 тис.грн.; Реконструкція водопровідних мереж центральної частини м. Стаханова -300 тис.грн.; Реконструкція системи теплозабезпечення Стахановської міської гімназії № 7 та середніх загальноосвітніх шкіл № 15 та № 2 м. Стаханов -877, 5 тис.грн.; 10. Реконструкція котельні ЦМЛ 1 міської лікарні м. Стаханов -292, 5 тис.грн.  
Немає висновку    
    -648- Тополов В.С.
Передбачити субвенції на подолання незадовільного соціально-економічного стану, що виник внаслідок реструктуризації вугільної галузі та закриття вугільних підприємств (капітальний ремонт та реконструкція житла (у т.ч. аварійного) закладів освіти, охорони здоров'я бюджетних установ, спортивних споруд; газифікацію та освітлення населених пунктів; реконструкцію та ремонт теплових та водопровідних мереж, котелень, шляхів сполучення міського значення; будівництво міні котелень у комунальних бюджетних установах; придбання матеріально-технічних засобів, обладнання, транспорту для закладів освіти, лікувально-профілактичних та спортивних закладів)" для м. Стаханов у розмірі 25 млн. грн. за таким переліком об"єктів: ремонтно-відновлювальні роботи в житловому фонді міста (ремонт покрівель, центрального опалення і водопостачання)- 5000 тис.грн.; ремонтно-відновлювальні роботи ліфтового господарства - 500 тис.грн.; ремонтно-відновлювальні роботи на теплотрасах і котельнях міста- 2000 тис.грн.; ремонтно-відновлювальні роботи на водопровідних, каналізаційних мережах - 1000 тис.грн.; будівництво індивідуальних котелень і виніс існуючих котелень із підвальних приміщень бюджетних установ - 3000 тис.грн.; газифікація шахтарських селищ м. Стаханова -4000 тис.грн.; придбання шкільних автобусів для перевезення дітей з окремих шахтарських селищ - 200 тис.грн.; капітальний ремонт Будинку культури ім.. Горького 1000 тис.грн.; реконструкція спорткомплексу стадіону Победа"- 5000 тис.грн.; ремонт зовнішнього освітлення - 500 тис.грн.; ремонт доріг центральних вулиць міста - 2500 тис.грн.; капітальний ремонт шкіл міста- 500 тис.грн.; створення та оздоблення регіонального медичного реабілітаційного центру для шахтарів, ветеранів праці і інвалідів - 2000 тис.грн.; капітальний ремонт басейна "Дельфин" - 600 тис.грн.; капітальний ремонт стадіону "Юность" - 400 тис.грн.; придбання спеціального автотранспорту для охорони здоров'я (5 автомобілів швидкої допомоги) - 350 тис.грн.; придбання медичної апаратури - 1377 тис.грн.; м. Первомайськ Луганської області у розмірі 15 млн. грн. за таким переліком об"єктів: а) капітальний ремонт - всього у сумі 2196 тис.грн.; у т.ч.: - житлового фонду -1020 тис.грн.; установ культури - 976 тис.грн.; територіального центру-150 тис.грн.; готеля -50 тис.грн.; б) реконструкція установ освіти, фізичної культури і спорту - 1500 тис.грн.; в) придбання обладнання і предметів довгострокового користування - всього у сумі 3988 тис.грн.; у т.ч.: транспорту по житлово-комунальному господарству 181,5 тис.грн.; установах культури 480 тис.грн.; установах охорони здоров'я 1850 тис.грн.; установах освіти - 1420 тис.грн.; органах місцевого самоврядування- 4 тис.грн.; установах сім'ї та молоді - 2, 5 тис.грн.; транспорту по територіальному центру 50 тис.грн.; г) поточний ремонт споруд, приміщень - всього у сумі 428, 5 тис.грн., у т.ч.: установ сім'ї та молоді - 3, 5 тис.грн., установ освіти - 350 тис.грн., установ охорони здоров'я - 75 тис.грн.; д) капітальний ремонт водопровідних мереж - 185 тис.грн.; ж) капітальний ремонт котельного обладнання та теплових мереж 750 тис.грн.; з) газифікація селищ 1226 тис.грн.; і) капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення- 724,4 тис.грн.; ї) поточний ремонт шляхів - всього у сумі 1303,1 тис.грн.; у т.ч.: - сполучення міського значення - 1279,1 тис.грн.; установ охорони здоров'я - 24 тис.грн.; капітальний ремонт об'єктів освіти, які передаються у комунальну власність від підприємств вугільної промисловості - 2700 тис.грн.  
Немає висновку    
    -649- Калінчук В.А.
Пропонується включити Южненську міську лікарню Одеської області до переліку об"єктів, що фінансуються за рахунок державних централізованих капітальних вкладень, у сумі 9, 5 млн. грн. для завершення будівництва, оснащення мінімально необхідним обладнанням.  
Немає висновку    
    -650- Шведенко М.М.
Передбачити субвенції бюджету міста Білгород-Дністровський Одеської області на капітальний ремонт та реконструкцію аварійних об'єктів житлово-комунального господарства та соціально-культурної сфери міста на загальну суму 11652 тис.грн., у тому числі: Бібліотека ім. Горького (вул. Першотравнева, 70, м. Білгород-Дністровський) -135, 0 тис.грн.; Бібліотека ім. О.С. Пушкіна (вул. Перемоги, 3а, м. Білгород-Дністровський) -45, 0 тис.грн.; Центр культури та дозвілля (вул. Жовтнева, 16, м. Білгород-Дністровський) -1080, 0 тис.грн.; Дитячий оздоровчий заклад "Алые паруса" Білгород-Дністровського відділу освіти (смт. Затока, Одеська область) -1440, 0 тис.грн.; Завершення будівництва шляхопроводу під залізничною колією на вулицю Гагаріна м. Білгорода-Дністровського -2700, 0 тис.грн.; Реконструкція головної насосної станції з підвідним колектором по вул. Шабській -2300, 0 тис.грн.; Реконструкція насосної станції "Північна". Резервуар чистої води на 3000 м3 -960, 0 тис.грн.; Реконструкція насосної станції "Садова". Резервуар чистої води на 400 м3 -448, 0 тис.грн.; Повна модернізація ліфтів в м. Білгород-Дністровському -1096, 0 тис.грн.; Реконструкція теплових мереж в м. Білгород-Дністровському -1012, 0 тис.грн.; Капітальний ремонт котелень в м. Білгород-Дністровському -436, 0 тис.грн.  
Немає висновку    
    -651- Гірник Є.О.
Обсяг субвенції на виконання інвестиційних проектів установити в сумі 1, 0 млрд. грн.  
Немає висновку    
    -652- Гірник Є.О.
Перелік об'єктів для фінансування по Івано-Франківській області: на будівництво та реконструкцію об'єктів соціального та культурного призначення: будівництво школи в смт.Солотвино - 1 млн. грн., будівництво школи в смт.Перегінське - 1 млн. грн., будівництво школи в с.Витвиця Долинського р-ну - 500 тис.грн., будівництво школи в с.Вишків Долинського р-ну - 500 тис.грн., будівництво школи в с.Раків Долинського р-ну - 50 тис.грн., будівництво школи в с.Церківна Долинського р-ну - 50 тис.грн., будівництво школи в с.Сваричів Рожнятівського р-ну - 500 тис.грн., будівництво школи в с.Верхній Струтинь Рожнятівського р-ну - 500 тис.грн., будівництво школи в с.Завадка Калуського р-ну - 500 тис.грн., будівництво школи в с. Завій Калуського р-ну - 500 тис.грн., будівництво лікарні в м.Болехові - 500 тис.грн., будівництво клубу в с. Топільське Рожнятівського р-ну - 200 тис.грн., будівництво клубу в с.Міжріччя Болехівської міськради -100 тис.грн.; будівництво Прикарпатського військового ліцею смт.Богоритчани - 1 млн.грн.; на розвиток водопостачання та водовідведення: реконструкція каналізаційної станції та систем м.Долина - 200 тис.грн., очисні споруди смт.Перегінськ Рожнятівського р-ну - 100 тис.грн., очисні споруди смт.Брошнів Рожнятівського р-ну - 100 тис.грн., будівництво системи водопостачання в смт.Рожнятів - 200 тис.грн., реконструкція системи водопостачання міста Калуша - 500 тис.грн.; на розвиток та модернізацію теплозабезпечення: перевід котелень з твердого на газове паливо в селах Сваричів та Камінь Рожнятівського р-ну - 2, 4 млн. грн.; на заходи по ліквідації наслідків стихійного лиха - 20 млн. грн.  
Немає висновку    
    -653- Сташевський С.Т.
Чорноволенко О.В.
Бондаренко В.Д.
Беспалий Б.Я.
Мокроусов А.О.
Лебедівський В.А.
Передбачити субвенцію міському бюджету міста Києва у обсязі 30,0 млн. грн. на будівництво другої нитки головного міського каналізаційного колектору ( яке включено до переліку невідкладних природоохоронних заходів Національної програми екологічного оздоровлення басейну річки Дніпра та поліпшення якості питної води), реконструкцію та розширення Бортницької станції аерації та станції доочистки стічних вод Бортницької станції аерації, та на спорудження водозбірних споруд на острові Великий.  
Немає висновку    
    -654- Сташевський С.Т.
Чорноволенко О.В.
Бондаренко В.Д.
Беспалий Б.Я.
Мокроусов А.О.
Лебедівський В.А.
Визначити субвенцію для міста Києва в обсязі 90, 0 млн. грн. на введення в експлуатацію нових станцій метрополітену "Вирлиця", "Бориспільська" і "Червоний хутір"  
Немає висновку    
    -655- Гайдош І.Ф.
Передбачити субвенцію Закарпатській області на інвестиційні капітальні вкладення в розмірі 50480, 5 тис.грн. для будівництва об"єктів соціальної інфраструктури.  
Немає висновку    
    -656- Сінченко С.Г.
надати субвенції Лисичанській міській раді Луганської області на виконання заходів із упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів з Державного бюджету на реалізацію програми протизсувних робіт у місті Лисичанську - 1900 тис.грн.;  
Немає висновку    
    -657- Сінченко С.Г.
надати субвенції Попаснянській районній раді Луганської області на виконання заходів із упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів з Державного бюджету за такими об'єктами: реконструкція терапевтичного відділення вузлової лікарні під інфекційний стаціонар у м. Попасна - 600 тис.грн.; газифікація м. Попасна - 600 тис.грн.; газифікація в сільській місцевості (с. Комишуваха та Калинове) - 508 тис.грн.; поліпшення водопостачання сел. Комишуваха, Врубівка, Мирна Долина - 100 тис.грн.  
Немає висновку    
    -658- Сінченко С.Г.
надати субвенції Кіровській міській раді, Луганської області на виконання заходів із упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово - комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів з Державного бюджету: завершення аварійно - відновлювальних робіт об'єктів житлово-комунальної сфери міста Кіровська - 1565 тис.грн.; газифікація міста Кіровська - 700 тис.грн.  
Немає висновку    
    -659- Сінченко С.Г.
надати субвенції Лисичанській міській раді, Луганської області на виконання заходів із упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів з Державного бюджету за такими об'єктами: реконструкція дитячого садка „Золотий півник" по вул. Макаренко у м. Лисичанську під акушерське відділення (пологовий будинок) - 1 млн. грн.; газифікація північної частини міста Привілля - 300 тис.грн.  
Немає висновку    
    -660- Бондарчук О.В.
надати субвенції Кіровській міській раді, Луганської області на виконання заходів із упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів з Державного бюджету за такими об'єктами: заходи по капітальному ремонту та реконструкції житлових будинків міста Кіровська - 1451 тис.грн..; газифікація селищ Донецького та Новотошківка - 800 тис.грн.  
Немає висновку    
    -661- Бондарчук О.В.
надати субвенції Лисичанській міській раді, Луганської області на виконання заходів із упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів з Державного бюджету за такими об'єктами: реконструкція водопостачальних мереж південної частини міста Лисичанська (мікрорайон заводу гумово - технічних виробів, селищ скляного та содового заводів) - 2773, 47 тис.грн.; газифікація міста Новодружеська - 700 тис.грн. (у даному проекті передбачене прокладання газопроводу середнього тиску по місту з наступною ліквідацією вугільних котелень та переходом на індивідуальне опалення житлових будинків малої поверховості).  
Немає висновку    
    -662- Фіалковський В.О.
передбачити кошти на реконструкцію системи каналізації м. Берислава Херсонської області у обсязі 3, 5 млн. грн. та на реконструкцію і відновлення робочого стану водопровідних мереж населених пунктів Бориславського району у сумі 882, 3 тис.грн.  
Немає висновку    
    -663- Тимошенко В.А.
Передбачити кошти на: придбання та заміну екранного пакету конвективної поверхні водогрійного котла на котельні КП "Варм" м.Сміла Черкаської обл. - 51 тис.грн.; заміну сталевих напірних трубопроводів на напірному колекторі ВО "ВодГео" від КНС-13 до вул.Дзержинського м.Сміла Черкаської обл. - 548, 679 тис.грн.; реконструкцію конструктивних елементів житлових будинків по вул. Ржевській №2, вул. Філатова №8 м.Сміла Черкаської обл. - 191 тис.грн.  
Немає висновку    
    -664- Тимошенко В.А.
Передбачити кошти на: каналізаційні мережі комунального призначення та каналізаційну насосну станцію перекачки стічних вод від селища Новий Чигирин до очисних споруд Черкаської обл. - 0, 0505 млн.грн.; штучну споруду залізобетонний міст через р.Тясмин. Ремонт підходів та конусів мосту Чигиринського р-ну Черкаської обл. - 0, 085 млн.грн.; мережу питного водопостачання від селища Новий Чигирин до м.Чигирина. Дюкер через р.Тясмин Чигиринського р-ну Черкаської обл. - 0, 307 млн.грн.  
Немає висновку    
    -665- Шкіль А.В.
Передбачити кошти на реконструкцію водозабору і водопостачання в м.Мостиська Львівської обл. - 1200 тис.грн.; Будівництво газопроводу Мостиська-Соколя-Малнів Мостиського р-ну Львівської обл. - 300 тис.грн.; Завершення будівництва середньої школи в м.Городок Львівської обл. - 350 тис.грн.; Будівництво газопроводу Добряни-Путятичі Городоцького р-ну Львівської обл. - 50 тис.грн.; Будівництво очисних споруд і каналізаційних мереж в м.Самбір Львівської обл. - 300 тис.грн.; Завершення будівництва середньої школи в с.Калинів Самбірського р-ну Львівської обл. - 225 тис.грн.; Будівництво клубу в с.Долобів Самбірського р-ну Львівської обл. - 15 тис.грн.  
Немає висновку    
    -666- Бондаренко Г.І.
Передбачити кошти на: будівництво газифікованої топкової з/о школи в с.Теліженці - 120 тис.грн., з/о школи та дитячого садка с.Степове - 100 тис.грн., дитячого садка с.Денихівка - 100 тис.грн.; реконструкцію котельні з/о та дитячого садка в с.Дібрівка - 100 тис.грн. Тетіївського р-ну Київської обл.; будівництво водоочисних споруд питної води в м. Тетієві (700тис.грн.); Реконструкція котельні центральної районної лікарні по вул. Цвіткова, 38 в м. Тетієві (80 тис.грн.); Реконструкція котельні і теплових мереж школи та дитячого садка с. П'ятигори (200тис.грн.); Заміна покрівлі житлового будинку №60 по вул.. Леніна в м. Тетієві (120 тис.грн); Ремонтно-відновлювальні роботи на будівлі школи в с. Бурківці (200тис.грн.) Тетіївського р-ну Київської обл. реконструкцію дитячого садка під будинок-інтернат для престарілих в с.Дмитрівна (300тис.грн.); Ремонтно-відновлювальні роботи дитячого відділення Фастівської ЦРЛ (300тис.грн.); Передбачити кошти на будівництво котельні Малополовецької з/о школи (150тис.грн.); Реконструкцію котельні Яхнівської з/о школи (150тис.грн.); Будівництво Червоненської ЗОЇ ТІ (160 тис.грн.); Будівництво котельні ЗОНІ смт.Кожанка (180тис.грн.). Реконструкція школи №12 м.Фастів (3000 тис.грн.) Фастівського р-ну Київської обл. ремонт ФАПів: с. Терешки (10тис.грн.); с.М.Михайівка (5тис.грн.) с.Золотуха (5тис.грн.); Ремонт шкіл: с.Дулицьке (20тис.грн.); с.М.Лисовці (10тис.грн.); м.Сквира ЗОШ №2 (15 тис.грн.); м.Сквира РЦДЮТ (25тис.грн.) Сквирського р-ну Київської обл. ремонт будинків культури: с.Трушки (50тис.грн.); с. Яблунівка (100тис.грн.); Ремонт ЗОШ с. Матюші (12тис.грн.); с. Чмирівка (180 тис.грн.); с.Яблунівка (60тис.грн.); реструктуризацію водопровідної - каналізаційної системи с.Фурси (230тис.грн.) Білоцерківського р-ну Київської обл. ремонт приміщення районного будинку культури (75тис.грн.); Ремонт будинку культури с. Косівка(200 тис.грн.); Ремонт приміщення школи №2 смт.Володарка (70тис.грн.); Ремонт приміщення Гайворонського навчально-виховного комплексу ЗОШ І-ІП ст. - дошкільний навчальний заклад с. Гайворон (50тис.грн.); Ремонт і заміна обладнання каналізаційних станцій „Володарка-водоканал" (50тис.грн.); Ремонт і заміна обладнання мереж водопостачання каналізації КП селищної ради, , Жилфонд"(50тис.грн.) Володарського р-ну Київської обл.  
Немає висновку    
    -667- Гуменюк О.І.
Передбачити кошти на: завершення будівництва інфекційного корпусу центральної районної лікарні Шумського р-ну Тернопільської обл. - 200 тис.грн.; реконструкція водопровідної сітки довжиною 4, 5 км. та водонапірної башні Рожновського в с.м.т. Залізці (вул. О.Пчілки, Р.Купчинського, воїнів УПА) Зборівського р-ну Тернопільської обл. - 375 тис.грн.; будівництво фекальної насосної станції по вул. Листопадова в м. Ланівці Тернопільської обл. - 70 тис.грн. будівництво полігону твердих побутових відходів в м. Шумськ Тернопільської обл. - 100 тис.грн. паливні Москалівської з/о школи І-ІІ ст. с. Москалівка - 30 тис.грн.; Печірнянської з/о школи І-ІІ ст. с. Печірна - 25 тис.грн.; Осницької з/о школи с.Осники - 25 тис.грн.; з/о школи с. Молотків - 25 тис.грн.; з/о школи с.Шили - 25 тис.грн. Лановецького р-ну Тернопільської обл.; реконструкцію котельні під газову паливну школи с. Ванжулів Лановецького р-ну Тернопільської обл. - 20 тис.грн.; будівництво шатрового даху у приміщенні музею "Молотківська трагедія" Лановецького р-ну Тернопільської обл.- 20 тис.грн.; відновлення роботи зооботанічного саду "Лановецький" в м. Ланівці Тернопільської обл.- 20 тис.грн.; паливні школи с. Білокриниця - 109, 1 тис.грн.; школи с. Сапанів - 98, 6 гас. грн.; школи с. Плоске - 60 тис.грн.; паливну с. Будки - 87, 4 тис.грн. Кременецького р-ну Тернопільської обл.  
Немає висновку    
    -668- Поліщук К.А.
Передбачити кошти на: будівництво каналізаційної системи житлових масивів по вул. Броварській та військового радгоспу „Бориспільський" по вул. Київський шлях у м.Бориспіль Київської обл. - 733 тис.грн. ремонтно-відновлювальні роботи водопровідно- каналізаційної системи житлового масиву „ Промінь" у м.Бориспіль Київської обл. - 97, 8 тис.грн.; реконструкцію водопровідно-каналізаційної мережі соцмістечка у м.Бориспіль Київської обл. - 800, 2 тис.грн. будівництво зливного каналу по вул. Будьонного-Шевченка - Робітнича у м.Бориспіль Київської обл. -417, 7тис.грн ремонтно відновлювальні роботи діючої зливової каналізації по м.Бориспіль Київської обл. - 700 тис.грн. будівництво зливової каналізації по вул. Дзержинського у м.Бориспіль Київської обл.-150, 2 тис.грн. будівництво трьох свердловин питної води у м.Бориспіль Київської обл. - 315 тис.грн.; ремонтно-відновлювальні роботи водопровідно-каналізаційної системи житлового масиву „Бориспільський" у м.Бориспіль Київської обл. - 208, 3 тис.грн.; реконструкцію аварійної ділянки теплотраси від котельні по вул. Лєрмонтова у м.Бориспіль Київської обл. - 360, 7 тис.грн.; ремонтно - відновлювальні роботи будинку по вул.Шевченка, 7 у м. Бориспіль Київської обл. - 85, 5 тис.грн.; знесення 12 аварійних будинків по вул. Мануїльського та будівництво житлового будинку у м.Бориспіль Київської обл. - 11520, 4 тис.грн.; ремонтно - відновлювальні роботи 24-х квартирного будинку по вул. Дзержинського, 166 у м.Бориспіль Київської обл. - 154 тис.грн.; будівництво пішохідного переходу (віадуку) через вулицю Київський шлях у м.Бориспіль Київської обл. - 200 тис.грн.; реконструкцію каналізаційних очисних споруд у с.Велика Олександрівка Бориспільського р-ну Київської обл. - 1000 тис.грн.; реконструкцію каналізаційної мережі у с. Ревне Бориспільського р-ну Київської обл. - 150 тис.грн.; реконструкцію водогону у с. Ревне Бориспільського р-ну Київської обл. - 250 тис.грн.; реконструкцію водопровідної мережі у с. Проліски Бориспільського р-ну Київської обл. - 300 тис.грн.; реконструкцію артезіанської свердловини у с. Васильки Бориспільського р-ну Київської обл. - 120 тис.грн.; ремонтно - відновлювальні роботи каналізаційної мережі у с. Рогозів Бориспільського р-ну Київської обл. - 130 тис.грн.; ремонтно - відновлювальні роботи системи водопостачання с. Любарці Бориспільського р-ну Київської обл. - 150 тис.грн.; заміну теплових мереж у с. Мирне Бориспільського р-ну Київської обл. - 918, 8 тис.грн.; заміну теплових мереж у с. Любарці Бориспільського р-ну Київської обл. - 230, 2 тис.грн.; ремонтно - відновлювальні роботи теплової мережі с.Щасливе Бориспільського району Київської обл. - 269, 3 тис.грн.; ремонтно - відновлювальні роботи теплової мережі с.Вороньків Бориспільського р-ну Київської обл. - 195 тис.грн.; ремонтно - відновлювальні роботи житлового будинку у с. Ревне, по вул. Радянська, 5-а Бориспільського р-ну Київської обл. - 100 тис.грн.; ремонтно - відновлювальні роботи 18-ти квартирного житлового будинку у с. Глибоке Бориспільського р-ну Київської обл. - 150 тис.грн.; ремонтно - відновлювальні роботи будинку культури у с. Вороньків Бориспільського р-ну Київської обл. - 150 тис.грн.; заміну напорного каналізаційного колектора у м.Переяслав - Хмельницький Київської обл. - 170 тис.грн.; заміну водонапірних мереж: ПМК - 166 вул. Дніпровська - 30 тис.грн.; вул. Б. Хмельницького - пл. Борисо - Глібська - 12 тис.грн.; Альтицький міст - вул. Альтицька буд. 2 - 6, 5 тис.грн.; вул. Б.Хмельницького буд. 34-38 - 16 тис.грн.; вул. Петропавлівська у м.Переяслав - Хмельницький Київської обл. - 28 тис.грн.; будівництво шатрової покрівлі (Києво - Брамська, 7-станція II підйому) у м.Переяслав - Хмельницький Київської обл. - 35 тис.грн.; реконструкцію свердловини № 3 у м. Переяслав -Хмельницький Київської обл. - 195 тис.грн.; реконструкцію котельні по вул. Підварська у м.Переяслав - Хмельницький Київської обл. - 230 тис.грн.; ремонтно-відновлювальні роботи теплових мереж по вул. Підварська у м.Переяслав - Хмельницький Київської обл. - 68, 43 тис.грн.; ремонтно - відновлювальні роботи теплових мереж по вул. Новокиївське шосе у місті Переяслав - Хмельницький Київської обл. - 208, 81 тис.грн.; ремонтно - відновлювальні роботи теплових мереж по вул. І.Мазепи у м.Переяслав - Хмельницький Київської обл. - 198, 4 тис.грн.; реконструкцію котельні ЗОНІ № 4 у м.Переяслав -Хмельницький Київської обл.- 150 тис.грн.; реконструкцію буд. № 58 по вул. Сковороди у м.Переяслав - Хмельницький Київської обл. - 200 тис.грн.; на відселення мешканців аварійного буд. № 37 по вул.Б. Хмельницького у місті Переяслав - Хмельницький Київської обл. - 190 тис.грн.; завершення будівництва Переяслав - Хмельницької ЗОШ № 7 у м. Переяслав - Хмельницький Київської обл. - 900 тис.грн.; завершення будівництва навчального корпусу Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г С Сковороди Київської обл.- 600 тис.грн.; завершення будівництва центру захисту пенсіонерів у м.Переяслав - Хмельницький Київської обл. -400 тис.грн.; ремонтно-відновлювальні роботи систем водопостачання у с. Єрківці - 55 тис.грн., у с. Ташань - 45 тис.грн., у с. Хоцьки - 50 тис.грн. Переяслав - Хмельницького р-ну Київської обл; реконструкцію котельні у с. В. Каратуль Переяслав -Хмельницького р-ну Київської обл. - 185 тис.грн.; будівництво даху будинку культури у с. Лецьки Переяслав - Хмельницького р-ну Київської обл. - 100 тис.грн.; реконструкцію аварійного приміщення школи у с.Дем'янці Переяслав - Хмельницького р-ну Київської обл. - 300 тис.грн.; ремонтно-відновлювальні роботи артезіанської свердловини у м.Яготин Київської обл. - 200 тис.грн.; реконструкцію водонапірної башти у м.Яготин Київської обл. - 130 тис.грн.; реконструкцію станцій очистки води у м.Яготин Київської обл. - 150 тис.грн.; ремонтно-відновлювальні роботи очисних споруд у м.Яготин Київської обл. - 130 тис.грн.; реконструкцію каналізаційної насосної станції у місті Яготин Київської обл. - 250 тис.грн.; ремонтно-відновлювальні роботи водонапірної башти, Яготинський р-н Київської обл. - 100 тис.грн.; будівництво шиферної покрівлі житлових будинків по пров. Довженка 1-а - 120 тис.грн., по вул. Дарницька 41 - 120 тис.грн., по вул. Ветеранів 7 - 150 тис.грн. м. Яготин Київської обл; реконструкцію котельні по вул. Незалежності 87, м.Яготин Київської обл. - 300 тис.грн. реконструкцію котельні та теплових мереж мікрорайону ПТФ м. Яготин Київської області- 455 тис.грн.; ремонтно-відновлювальні роботи внутрішньої і зовнішньої системи каналізації із зміною КНС (каналізаційно-насосної станції) та підключенням до міської каналізаційної мережі у Яготинській ЗОШ №3 Київської обл. - 320 тис. грн ремонтно-відновлювальні роботи водопровідної та каналізаційної мережі смт. Згурівка Київської обл. - 300 тис.грн.; ремонтно-відновлювальні роботи теплової мережі смт. Згурівка Київської обл. - 200 тис.грн.; реконструкцію центральної котельні по вул. Київська. - 300 тис.грн., по вул. Кірова. - 80 тис.грн. смт. Згурівка Київської обл; реконструкцію котельні Новоолександрівської школи Згурівського р-ну Київської обл. - 100 тис.грн.; реконструкцію котельні ФАП с. Войково Згурівського р-ну Київської обл. - 50 тис.грн.; завершення будівництва Згурівського територіального -медичного об'єднання Київської обл. - 3000 тис.грн.; завершення будівництва ЗОШ у с. Турівка Згурівського р-ну Київської обл. - 500 тис.грн.; завершення будівництва Аркадіївської дільничної лікарні Згурівського р-ну Київської обл. - 400 тис.грн.  
Немає висновку    
    -669- Беспалов О.П.
Передбачити кошти на: Херсонський обласний госпіталь інвалідів Вітчизняної війни - 1240 тис.грн.; заміну аварійних магістральних водопровідних і каналізаційних мереж по вулицях Суворівського р-ну м. Херсону довжиною 6, 6 км.- 1320 тис.грн.; заміну аварійних мереж у прохідних каналах в Таврійському мікрорайоні м. Херсону довжиною 12, 5 км - 930 тис.грн.; встановлення частотного перетворювача на головній насосній станції каналізації м. Херсону - 900 тис.грн.; капітальний ремонт житлового фонду м. Херсону - 600 тис.грн.; реконструкцію котеленьі по вул. Комунарів м.Херсону - 450 тис.грн.; по вул. Піонерській, 3 - 500 тис.грн.; реконструкцію набережної по проспекту Ушакова м.Херсону - 630 тис.грн.  
Немає висновку    
    -670- Тарасюк І.Г.
Передбачити кошти на: завершення будівництва хірургічного корпусу Гусятинської центральної районної лікарні Тернопільської обл. - 1000 тис.грн.; ремонт системи водопостачання в м.Хоростків Гусятинського р-ну Тернопільської обл.- 150тис.грн.; реконструкцію теплових мереж смт Гримайлів Гусятинського р-ну Тернопільської обл. 150 тис.грн.; реконструкцію водопровідних мереж смт Гримайлів Гусятинського р-ну Тернопільської обл. - 250 тис.грн.; реконструкцію водозабору та водопровідних мереж в м.Копиченці Гусятинського р-ну Тернопільської обл. - 100 тис.грн.; реконструкцію каналізаційних очисних споруд в м.Хоростків Гусятинського р-ну Тернопільської обл. - 200 тис.грн.; реконструкцію каналізаційних очисних споруд та каналізаційної насосної станції в м.Скалаті - 650 тис.грн., завершення будівництва школи в с.Новосілка- 500 тис.грн. Підволочиського р-ну Тернопільської обл.; завершення будівництва шкіл в с.Семенів - 400 тис.грн., в с.Соколів Теребовлянського р-ну Тернопільської обл.- 400 тис.грн.; завершення будівництва будинку культури в м.Теребовля Тернопільської обл. - 6000 тис.грн.; будівництво каналізаційного колектору у м.Теребовля Теребовлянського р-ну Тернопільської обл. - 700тис.грн.; ремонт систем водопостачання та водозаборів в м.Теребовля - 500тис.грн., смт Дружба- 150тис.грн. Тернопільської обл.; на будівництво банно-прального комбінату в м.Теребовлі Тернопільської обл. - 200тис.грн.; реконструкцію районного будинку „Просвіта" Теребовлянського р-ну Тернопільської обл. - 100тис.грн.; реконструкцію теплових мереж в м.Тереболя та смт Микулинці Теребовлянського р-ну Тернопільської обл. - 400тис.грн.; реконструкцію систем теплопостачання в СШ №1 м.Теребовля - 150тис.грн., та СШ №3 м.Теребовля - 150тис.грн. Тернопільської обл.; завершення будівництва шкіл в с.Стегниківці - 600 тис.грн., с.Біла - 700 тис.грн., с.Смиківці - 500 тис.грн., с.Чернилів-Руський - 500 тис.грн. Тернопільського р-ну Тернопільської обл.  
Немає висновку    
    -671- Тимошенко В.А.
Реконструкція мосту через р.Тясмин з укріпленням берега та впорядкування кріплення газопроводу, головного колектора водопостачання та двох колекторів міської каналізації у Черкаській обл.- 60 тис.грн. Будівництво центральної модульно-блочної котельні м.Кам"нка Черкаської обл. - 630 тис.грн. Реконструкція котельні мікрорайону "Геологічний" м.Кам"нка Черкаської обл. - 125 тис.грн. Реконструкція центральної та ливневої допоміжної мережі (вул.Л.Борисової, вул.Гоголя, вул.Леніна, вул.Кам"янська, вул.Гагаріна, вул.Червона м.Кам"янка Черкаської обл.) протяжністю1530 погонних метрів - 26, 0 тис.грн. Облаштування водостічної мережі з провулку Ковпака через вул.Декабристів до р.Тясмин протяжністю 600 погонних метрів у м.Кам"янка Черкаської обл. - 6, 0 тис.грн. Реконструкція первинних відстійників каналізаційних очисних споруд обсягом 3, 5 тис.м куб. м.Кам"нка Черкаської обл. - 120, 0 тис.грн. Реконструкція очисних споруд м.Кам"нка Черкаської обл. - 60 тис.грн. Добудова нового приміщення школи в с.Радиванівці Черкаської обл. - 450 тис.грн. Проведення водогону до школи с. Ревівка Черкаської обл. - 70 тис.грн. Спорудження газових міні котелень у Черкаській обл.: Районної бібліотеки для дорослих - 70 тис.грн.; Баландинської з/о ш. - 70 тис грн.; Грушківської з/о ш. - 70 тис.грн.; Ребедайлівської з/о ш. - 70 тис.грн; Радиванівської з/о ш. - 70 тис.грн; Лебедівської загальноосвітньої школи - 70 тис.грн; Жаботинської з/о ш. - 70 тис.грн; Юрчиської з/о ш. - 70 тис.грн; Райгородської з/о ш. - 70 тис.грн; Ревівської з/о ш. - 70 тис.грн Будівництво котелень будинку культури та дитячого садка в с.Тимошівка - 80 тис.грн.  
Немає висновку    
    -672- Петренко В.С.
Реконструкція музею та пам"ятника герою Радянського Союзу С.Рудневу у с.Рудневе Путивльського району Сумської обл. - 50 тис.грн.  
Немає висновку    
    -673- Добкін М.М.
Капітальний ремонт житлових будинків та ліфтового господарства Комінтернівського району м.Харкова - 2187, 1 тис.грн.; Червонозаводського району м.Харкова - 3108, тис.грн. Реконструкція та відновлювальні роботи Авіаційного комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Харків" - 6258902, 77 грн.  
Немає висновку    
    -674- Драчевський В.В.
Реконструкція теплового пункту на Привокзальній площі з уст. котлів м.Марганець - 380 тис.грн. Реконструкція тепломережі по в.Ізвілістій м.Марганець - 188 тис грн. Реконструкція центр. паракотельної з заміною котла ДКВР 10/13 на паровий котел м.Марганець - 580 тис.грн. Реконструкція водозабезпечення с.Городище, с.Максимівка (м.Марганець) - 482 тис.грн. Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектору від КНС №6 до ОСА в м.Марганець - 1950 тис.грн. Капітальний ремонт мостів м.Марганець - 190 тис.грн. Капітальний ремонт житла м.Марганець - 11980 тис.грн. Підтоплення м.Марганець - 1000 тис.грн. Будівництво мінікотелень м.Марганець - 2000 тис.грн.  
Немає висновку    
    -675- Шевченко О.О.
Реконструкція водогону з водонапірною вежею в смт.Петропавлівка Дніпропетровської обл. - 760 тис.грн. Реконструкція мереж водопостачання: с.Троїцьке, с.Брагинівка, с.Олександропіль, с.Чумаки, с.Русаково, с.Миколаївка Петропавлівського р-ну Дніпропетровської обл. - 912 тис.грн. Реконструкція очисних каналізаційних споруд м.Синельниково Дніпропетровської обл. - 1050 тис.грн. Обладнання індивідуальним опаленням квартир соціально-незахищених верств населення м.Синельниково Дніпропетровської обл. - 5150 тис.грн. Реконструкція водопровідних мереж м.Синельниково Дніпропетровської обл. - 500 тис.грн. Фінансування об"єктів водопостачання смт.Васильківка Дніпропетровської обл. - 1500 тис.грн. Захист від підтоплення смт.Васильківка Дніпропетровської обл. - 1024 тис.грн. Захист від підтоплення смт.Чапліне Дніпропетровської обл. - 1500 тис. грн  
Немає висновку    
    -676- Добкін М.М.
Добудова стаціонару міської дитячої клінічної лікарні № 24 м.Харкова - 2000 тис.грн.  
Немає висновку    
    -677- Развадовський В.Й.
Будівництво школи с.Кодня Житомирського району - 400 тис грн. Капітальний ремонт лікарської амбулаторії с.Кодня Житомирського району - 100 тис грн. Капітальний ремонт водогінної мережі Житомирського району - 226 тис.грн. Реконструкція станцій та систем водопостачання зі станцією знезалізення води с.Висока Піч Житомирського району - 200 тис грн. Реконструкція зовнішньої водомережі с.Висока Піч Житомирського району - 40 тис.грн. Реконструкція очисних споруд та каналізаційної мережі с.Висока Піч Житомирського району - 139 тис.грн. Ремонт медичної амбулаторії та придбання апаратури для фізкабінету с.Висока Піч Житомирського району - 75 тис.грн. Переобладнання центрального теплового пункту під котельню смт.Новогуйвинськ - 660 тис.грн. Завершення будівництва школи с.Липне Любарського р-ну Житомирської обл. - 1100 тис.грн. Будівництво станції знезалізнення води смт Любар Житомирської обл. - 120 тис.грн. Ремонт гуртожитків Житомирського військового інституту радіоелектроніки ім.Корольова - 150 тис грн. Будівництво станції знезалізнення води потужністю до 400 м.куб. на добу смт. Романів Житомирської обл. - 201 тис.грн.; Закінчення будівництва станції знезалізнення води потужністю до 800 м.куб. на добу смт. Романів Житомирської обл. - 300 тис.грн.; Капітальний ремонт каналізаційної мережі та каналізаційної насосної станції смт. Романів - 400 тис.грн.; Заміна системи водопостачання в багатоповерхових будинках смт. Романів Житомирської обл. - 30 тис.грн.; Реконструкція артсвердловини № І смт. Миропіль Житомирської обл. - 100 тис.грн.; Капітальний ремонт станції знезалізнення води смт. Миропіль 150 тис.грн.; Реконструкція котельні та тепломережі школи № 1 смт. Миропіль - З80 тис.грн.; Капітальний ремонт каналізаційної мережі та каналізаційної насосної станції смт. Миропіль - 68 тис.грн.; Капітальний ремонт мережі водопостачання смт. Биківка Житомирської обл. - 100 тис.грн.; Капітальний ремонт очисних споруд смт. Биківка - 200 тис.грн.; Завершення будівництва лікувального комплексу центральної районної лікарні смт. Романів - 8, 7 млн. грн.; Завершення будівництва школи с. Ясногород Романівського р-ну Житомирської обл - 400 тис.грн.; Завершення будівництва Будинку культури с. Соколів Червоноармійського р-ну Житомирської обл. - 80 тис.грн.; Завершення будівництва 16-квартирного будинку з аптекою с.Соколів Червоноармійського р-ну Житомирської обл. - 170 тис.грн.; Капітальний ремонт очисних споруд та каналізаційних мереж смт. Червоноармійськ Житомирської обл. - 1005 тис.грн.; Капітальний ремонт каналізаційної насосної станції смт.Червоноармійськ Житомирської обл. - 20 тис.грн.; Капітальний ремонт водоочисних споруд і мереж смт.Червоноармійськ Житомирської обл. - 50 тис.грн.; Будівництво станції очистки води смт. Червоноармійськ Житомирської обл. - 80 тис.грн.; Капітальний ремонт котелень і теплових мереж смт.Червоноармійськ Житомирської обл. - 86 тис.грн.; Реконструкція очисних споруд смт. Чуднів Житомирської обл.- 586 тис.грн.; Будівництво станції знезалізнення води і водопровідних мереж Чуднівського р-ну Житомирської обл. - 480 тис.грн.; Будівництво напорного каналізаційного колектора по вул. Пушкіна смт. Чуднів Житомирської обл. - 247 тис.грн.;  
Немає висновку    
    -678- Козловський А.М.
Передбачити окремим рядком видатки у сумі 55 млн. грн. на будівництво поряд з містом Южноукраїнськ Миколаївської обл. нових, сучасних, економних споруд господарчо-побутової каналізації та на реконструкцію діючих об'єктів по виробництву води  
Немає висновку    
    -679- Янковський М.А.
Виділити кошти у сумі 1.560 тис.грн. на ремонт аварійних житлових будинків (пр.Леніна, 36, 54; вул.Герцина, 5) м.Горлівка Донецької області  
Немає висновку    
    -680- Баграєв М.Г.
Аварійно-відновлювальні роботи водонапірних башт у с.Облої Голопристанського району Херсонської обл. - 32 тис.грн. Аварійно-відновлювальні роботи водонапірних башт у с. Комуна Голопристанського району Херсонської обл. - 32 тис грн. Реконструкція мереж каналізації південно-східної частини м.Гола Пристань Херсонської обл. - 2100 тис грн. Реконструкція теплової мережі по вул.Покришева в м.Гола Пристань Херсонської обл. - 126 тис грн. Реконструкція каналізації та очисних споруд смт. Роздольне Каховського р-ну Херсонської обл. - 1550 тис.грн. Ремонтно-відновлювальні роботи водопровідних мереж с.Василівка Каховського р-ну Херсонської обл. - 423 тис грн. Ремонтно-відновлювальні роботи мереж водопостачання с.Мала Каховка Каховського р-ну Херсонської обл. - 195 тис.грн. Ремонтно-відновлювальні роботи мереж водопостачання п'яти сіл Червоноперекопської сільради Херсонської обл. - 210 тис.грн. Ремонтно-відновлювальні роботи мереж та споруд водопостачання с.Любимівка Каховського району Херсонської обл. - 176 тис.грн. Ремонтно-відновлювальні роботи мереж та споруд водопостачання трьох сіл Дудчинської сільради Каховського району Херсонської обл. - 61 тис.грн. Ремонтно-відновлювальні роботи каналізаційного колектора по вул.Першотравнева житлового масиву Свєтлово м.Каховки Херсонської обл. - 493 тис.грн. Реконструкція очисних споруд по Чаплинському шосе в м.Каховка Херсонської обл. - 1200 тис.грн. Ремонтно-відновлювальні роботи на магістральних теплових мережах по вул.Чаплинська, К.Лібкнехта, Будівельників у м.Каховка Херсонської обл. - 1150 тис грн. Аварійно-ремонтні роботи 27 житлових будинків у м.Каховка Херсонської обл. - 2465 тис.грн. Реконструкція зливової каналізації у м.Каховка Херсонської обл. - 3500 тис.грн. Реконструкція полігону твердих побутових відходів по вул.Семенівське шосе в с.Мала Каховка Каховського району Херсонської обл. - 460 тис.грн. Реконструкція водопровідної мережі м.Скадовська Херсонської обл. - 500 тис.грн. Ремонтно-відновлювальні роботи на напірному каналізаційному колекторі від КНС-4 до КНС-5 у м.Скадовську Херсонської обл. - 220 тис.грн. Реконструкція очисних споруд с.Антонівка Скадовського р-ну Херсонської обл. - 220 тис.грн. Реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж сільських населених пунктів Скадовського району Херсонської обл. - 1370 тис.грн. Реконструкція системи теплопостачання м.Скадовська Херсонської обл. - 2500 тис.грн. Реконструкція системи теплопостачання (с.с.Ульянівка, Новомиколаївка, Антонівка, Шевченко) Скадовського р-ну Херсонської обл. - 325 тис.грн. Аварійно-відновлювальні роботи 25-ти житлових будинків у м.Скадовську Херсонської обл. - 400 тис грн. Аварійно-відновлювальні роботи по берегозахисних спорудах у смт.Лазурне Скадовського р-ну Херсонської обл. - 22000 тис.грн. Ремонтно-відновлювальні роботи водопровідної мережі м.Цюрупинська Херсонської обл. - 400 тис.грн. Реконструкція очисних споруд і каналізаційного колектора м.Цюрупинська Херсонської обл. - 200 тис.грн. Ремонтно-відновлювальні роботи водопровідної мережі с.Брилівка Цюрупинського р-ну Херсонської обл. - 270 тис грн. Ремонтно-відновлювальні роботи очисних споруд с.Брилівка Цюрупинського р-ну Херсонської обл. - 220 тис.грн. Реконструкція системи водопостачання смт. Нова Маячка Цюрупинського р-ну Херсонської обл. - 950 тис.грн. Реконструкція очисних споруд та каналізаційного колектора с.Виноградове Цюрупинського р-ну Херсонської обл. - 300 тис.грн. Реконструкція каналізаційного колектора та КНС в с.Козачі Лагері Цюрупинського р-ну Херсонської обл. - 500 тис.грн. Реконструкція системи теплопостачання м.Цюрупинська (2 черга) Херсонської обл. - 2300 тис.грн. Аварійно-ремонтні роботи покрівель багатоквартирних житлових будинків у смт Брилівка Цюрупинського р-ну Херсонської обл. - 410 тис грн. Будівництво школи № 5 м. Каховки Херсонської обл. - 1, 0 млн.грн. Будівництво напірного каналізаційного колектора Скадовського району Херсонської обл. - 500 тис.грн.  
Немає висновку    
    -681- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Будівництво адмінприміщення Брусилівського районного суду - 3, 0 млн.грн. Будівництво швейної фабрики у смт. Брусилов - 1, 5 млн.грн.  
Немає висновку    
    -682- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Мовчан В.П.
Комунальне трамвайно-тролейбусне підприємство "Криворіжелектротранс", м.Кривий Ріг - Придбання рухомого складу електротранспорту - 1100, 0 тис.грн. Будівництво сміттєпереробного комплексу - 300, 0 тис.грн; Будівництво тролейбусної лінії на мікрорайоні Зарічний - 500, 0 тис.грн. Капітальний ремонт приміщення дитячої молочної кухні (міська дитяча поліклініка №3) - 300, 0 тис.грн.; Будівництво бібліотеки у мікрорайоні Східний ІІ - 400, 0 тис.грн.; Капітальний ремонт двох корпусів 6-ої міської лікарні під пологовий будинок - 2800, 0 тис.грн.; Будівництво греблі "Балка Зарічний" - 100, 0 тис.грн.  
Немає висновку    
    -683- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Каденюк Л.К.
Добудова до школи с.Сербичани Сокирянського району - 1650 тис.грн.; Добудова до школи с.Білоусівка Сокирянського району - 1995 тис.грн.; Районна поліклініка м.Сокиряни - 3626 тис.грн.; Районна лікарня м.Сокиряни - 200 тис.грн.; Очисні споруди м.Сокиряни - 1005 тис.грн.; Станція підйому води м.Сокиряни - 285 тис.грн.; Середня школа с.Грозинці Хотинського району - 2400 тис.грн.; . Навчально-виховний комплекс с.Малинці Хотинського району- 1500 тис.грн.; Початкова школа с.Орестівка Хотинського району - 20 тис.грн.; Середня школа с.Рукшин - 2000 тис.грн.; Добудова ДДУ с.Керстенці - 300 тис.грн.; Кап. ремонт ДДУ с.Білівці - 380 тис.грн.; с.Ширівці - 130 тис.грн.; с.Долиняни - 80 тис.грн.; с.Недобоївці - 105 тис.грн.; Будинок культури с.Ставчани - 1000 тис.грн.; Реконструкція магазину-універмагу під школу в селищі Кострижівка Заставнівського району - 312 тис.грн.; Терапевтичний корпус с.Вікно Заставнівського району - 81 тис.грн.; Амбулаторія с.Кадубівці Заставнівського району - 60 тис.грн.; Переведення котелень шкіл на опалення прироним газом в населених пунктах: с.Малий Кучурів - 36 тис.грн.; с.Добринівці - 48 тис.грн.; смт.Кострижівка - 49 тис.грн.; с.Звенячин - 47 тис.грн.; с.Хрещатик - 42 тис.грн.; Переведення котелень дільничих лікарень на опалення природнім газом в населених пунктах Заставнівського району смт. Кострижівка - 58 тис.грн. Школа в с.Грушівці Кельменецького району - 3300 тис.грн.; Школа-сад в с.Мошанець Кельменецького району - 1249 тис.грн.; Водопровід смт Кельменці Кельменецького району - 200 тис.грн.; Газифікація с.Комарів Кельменецького району - 60 тис.грн.; Освітлення населених пунктів: смт.Кельменці, сіл Іванівці, Бузовиця, Бабино, Вартиківці, Путрине, Лівинці, Нелипівці, Росошани, Дністрівка Кельменецького району - 120 тис.грн.  
Немає висновку    
    -684- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Школа с.Яроповичі, Андрушівського району Житомирської області - 1800 тис.грн.; Школа-садок, с.Солодирі Вол.-Волинського району Житомирської області - 500 тис.грн.; Школа с.Кодня Житомирського району Житомирської області - 1200 тис.грн.; Реконструкція приміщення військової частини під школу, смт Ємільчине, Житомирської області - 2400 тис.грн.; Школа у с.Велика Горбаша Новоград-Волинського району Житомирської області - 900 тис.грн.; Добудова ЗОШ №10 (2 черга) у м.Новоград-Волинський Житомирської області - 972, 4 тис.грн.; Школа с.Липне Любарського району Житомирської області - 1700 тис.грн.; Дитяча юнацька спортивна школа у м.Малині Житомирської області - 2950 тис.грн.; Дільнична лікарня, смт.Чоповичі Малинівського району, Житомирської області - 3588 тис.грн.; Ретранслятор у м.Овручі, Житомирської області - 250 тис.грн.; Пологове відділення ТМО у м.Олевськ, Житомирської області - 1474 тис.грн.; Школа у м.Олевськ (ІІ черга), Житомирської області - 2681 тис.грн.; Школа в с.Сокільча Попільнянського району, Житомирської області - 980 тис.грн.; ЦРЛ у смт. Романів, Житомирської області (І пусковий комплекс) - 100 тис.грн.; Школа в с.Костянтинівка Романівського району, Житомирської області - 1516 тис.грн.; Школа, смт.Черняхів, Житомирської області - 3915 тис.грн.; Станція швидкої допомоги у м.Житомирі - 2439 тис.грн.; Консультативно-діагностична поліклініка обласної лікарні у м.Житомирі - 5000 тис.грн.; Реконструкція школи, с.Забілоччя Радомишльського району; Водопостачання житлових будинків по вул. Андріївській у м.Житомирі  
Немає висновку    
    -685- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Будівництва Кілійського-Таратунарського групових водопроводів - 40, 5 млн. грн.  
Немає висновку    
    -686- Станецький Г.С.
Передбачити кошти: 1.700 тис.грн. на реконструкцію каналізаційно-очисних споруд у с.Шаян Закарпатської обл.; 158 тис.грн. на реконструкцію водоводу Закарпатської обл.; 302 тис.грн. на розробку проектної документації на реконструкцію споруд і мереж водоводу у с.Шаян Закарпатської обл.; 500 тис.грн. на реконструкцію та благоустрій бювету мінеральної води с.Шаян Закарпатської обл.; 100 тис.грн. на прокладання траси гарячого водопостачання до студентського гуртожитку Закарпатського художнього інституту у м.Ужгороді Закарпатської обл.; 150 тис.грн. на проект реконструкції очисних споруд у с.Велика Олександрівка Бориспільського р-ну Київської обл.  
Немає висновку    
    -687- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Крук Ю.Б.
Передбачити в держбюджеті на 2005 рік кошти на: 854 тис.грн. - на продовження будівництва водоводу по вул. Некрасова - вул. Першотравневій у м. Ізмаїл (Одеська обл.); 550 тис.грн. - на продовження будівництва Будинку культури с. Нагорне (Ренійський р-н Одеської обл.); 400 тис.грн. - на продовження будівництва школи в с. Лиманському (2-га черга) (Ренійський р-н Одеської обл.); 1.700 тис.грн. - на продовження будівництва загальноосвітньої школи с. Ліски (Кілійський р-н Одеської обл.); 6.000 тис.грн. - на продовження будівництва Кілійського групового водоводу (Одеська обл.)  
Немає висновку    
    -688- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Кафарський В.І.
Передбачити в держбюджеті на 2005 рік кошти на: 1.000 тис.грн. - на реконструкцію школи у смт. Отинія Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.; 1.000 тис.грн. - на продовження будівництва школи у с. Угорники Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.  
Немає висновку    
    -689- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Павлюк М.П.
Передбачити в держбюджеті на 2005 рік кошти на: 1.000 тис.грн. - завершення реконструкції БК "Більшовик" під Молодіжний центр відпочинку; 3.847, 5 тис.грн. - ремонт покрівлі 84 житлових будинків (КП "ДЕЗ "Марсельске" Одеської обл.); 600 тис.грн. - завершення будівництва та введення в експлуатацію бойлеру мкр.ІІІ-3-4, що обслуговує житлові будинки по вул.Махачкалинській, 17-18  
Немає висновку    
    -690- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Олуйко В.М.
Передбачити в держбюджеті на 2005 рік кошти на: 1.200 тис.грн. - завершення будівництва районного будинку культури (Теофіпольський р-н Хмельницької обл.); 500 тис.грн. - завершення будівництва поліклініки (Волочиський р-н Хмельницької обл.); 150 тис.грн. - реконструкцію водозабору в смт.Білогір'я (Хмельницька обл.); 300 тис.грн. - будівництво ЗОШ в с. Залужжя (Хмельницька обл.  
Немає висновку    
    -691- Солошенко М.П.
Будівництво водопроводу по вулицях Заводська, Волгоградська, Толстого, провулку Волгоградський м. Новомосковська Дніпр-кої об. на суму 387, 0 грн. Будівництво водопроводу по вулицях Шкільна, Мира, Піонерська в м. Новомосковську Дніпр-кої об. на суму 256, 5 тис.грн. Будівництво водопроводу по вулицях Б. Хмельницького, Н. Курченко в м. Новомосковську Дніпр-кої об. на суму 230, 4 тис.грн. Будівництво водопроводу по вул. Ломоносова, Ціолковського, провулок Ломоносова, Ціолковського м. Новомосковська Дніпр-кої об. на суму 132, 3 тис.грн. Будівництво водопроводу по вул. Орджонікідзе м. Новомосковська Дніпр-кої об. на суму 67, 5 тис.грн. На завершення будівництва середньої школи № 13 м. Новомосковська Дніпр-кої об. на суму 3 881 тис.грн. Будівництво газопроводу високого тиску від АГРС мікрорайону Кулебівка м. Новомосковська Дніпр-кої об. на суму 450, 0 тис.грн. Будівництво 30 квартирного житлового будинку в смт. Царичанці Дніпр-кої об. на суму 407, 0 тис.грн. Будівництво гуртожитку та спорт залу СПТУ -89 смт. Царичанки Царичанського району Дніпр-кої об. на суму 200, 0 тис.грн. Реконструкцію пункту приймання стічних вод на очисних спорудах каналізації Виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства м.Новомосковська Дніпропетровської обл. на суму 592, 6 тис.грн. Реконструкцію каналізаційних споруд (каналізаційний колектор d=1000мм по вул.Дзержинського до КНС № 2) м. Новомосковська Дніпр-кої обл. на суму 513, 0 тис.грн. Капітальний ремонт багатоповерхових житлових будинків в м.Перещепине Новомосковського району Дніпр-кої об. на суму 764, 0 тис.грн. Капітальний ремонт багатоповерхових житлових будинків в смт.Меліоративне Новомосковського району Дніпр-кої об. на суму 113, 6 тис.грн. Капітальний ремонт інженерних мереж центральної районної лікарні Новомосковського району Дніпр-кої об. на суму 647, 5 тис.грн. Реконструкцію системи водопостачання смт. Магдалинівка (мікрорайон № 2, вул.Партизанська) Магдалинівського району Дніпр-кої об. на суму 371, 4 тис.грн. Реконструкцію системи водозабора смт.Магдалинівка Магдалинівського району Дніпр-кої об. на суму 440, 5 тис.грн. Капітальний ремонт вуличних мереж водопровода смт. Магдалинівка Магдалинівського району Дніпр-кої об. на суму 778, 8 тис.грн. Реконструкцію очисних споруд ІІ-го кварталу смт. Царичанка Царичанського району Дніпр-кої об. на суму 600, 0 тис.грн. Реконструкцію аварійних мереж опалення, водопостачання та водовідведення Царичанської ЗОШ Царичанського району Дніпр-кої об. на суму 470, 0 тис.грн. Перевід на індивідуальне опалення багатоквартирних житлових будинків смт. Царичанка Царичанського району Дніпр-кої об. на суму 350, 0 тис.грн. Реконструкцію аварійно-небезпечного гуртожитку по вул. Ком-сомольська смт. Царичанка Ца-ричанського району Дніпр-кої об. на суму 350, 0 тис.грн. капітального ремонту системи опалення в Піщанській СЗШ Новомосковського району Дніпр-кої об. - 120 тис.грн.; капітального ремонту системи опалення в Миколаївській СЗШ Новомосковського району Дніпр-кої об. - 80 тис.грн.; заміни системи подачі тепла в Гвардійській СЗШ Новомосковського району Дніпр-кої об. - 64 тис.грн.; реконструкції системи опалення в дошкільних навчальних закладах міста Новомосковська Дніпр-кої об.: ДНЗ № 6 "Калинка" - 90 тис.грн.; ДНЗ № 8 "Черемушки" - 90 тис.грн.; ДНЗ № 10 "Дюймовочка", - 90 тис.грн.; капітального ремонту системи опалення, (винесення котельної з підвального приміщення) в ЗОШ № 17 м. Новомосковська Дніпр-кої об. - 140 тис.грн.  
Немає висновку    
    -692- Бондар В.Н.
Передбачити у переліках об'єктів на інвестиційні проекти такі по місту Луцьк: реконструкція стадіону "Авангард" - 1 млн. 200 тис.грн., реконструкція майданчика водопідготовки підприємства "Луцькводоканал" - 1 млн. грн., добудова приймального корпусу Луцької міської лікарні - 1 млн. грн., добудова загальноосвітньої школи №26 - 1 млн. 400 тис.грн.  
Немає висновку    
    -693- Бондар В.Н.
Передбачити у переліках об'єктів на запобігання техногенних катастроф такі по місту Луцьк: реконструкція каналізаційних очисних споруд для м. Луцька - 2488.0 тис.грн., заміна аварійних елементів контактної мережі в м. Луцьку - 100.0 тис.грн., капітальний ремонт радіологічного відділення Волинського обласного онкологічного диспансеру - 200 тис.грн., відновлення аварійних несучих конструкцій житлових будинків по пр. Соборності, 8 - 1450.0 тис.грн., вул. Гулака Артемовського, 3 - 32.0 тис.грн., пр. Грушевського, 4-а - 66.0 тис.грн., пр. Грушевського, 19 - 23.0 тис.грн..  
Немає висновку    
    -694- Анісімов В.О.
Протизсувні роботи у районі Шамишеної балки м.Дніпродзержинська Дніпропетровської обл. - 100 тис.грн.; Роботи по ліквідації підтоплення територій в районі вулиць Курганської, К.Цеткін та ін. м.Дніпродзержинськ Дніпропетровської обл. - 50 тис.грн.; Заходи по капітальному ремонту будинків перших масових серій Дніпропетровської обл. - 400 тис.грн.; Придбання житла для інвалідів-сліпих та інвалідів-глухих Дніпропетровської обл. - 15 тис.грн.; Добудова станції переробки твердих побутових відходів в м.Дніпродзержинську Дніпропетровської обл. - 900 тис.грн.; Реконструкція каналізації (з очисними спорудами) с.м.т. Петриківка Дніпропетровської обл. - 100 тис.грн.; Реконструкція котельні (заходи проти підтоплення будівлі) середньої школи с.Чаплине Петриківського р-ну Дніпропетровської обл. - 50 тис.грн.; Завершення ремонтних робіт Петриківського дошкільного навчального закладу №2 Дніпропетровської обл. - 50 тис.грн. Передбачити кошти на реконструкцію Петриківської центральної районної лікарні Дніпропетровської обл. - 100 тис.грн. Передбачити кошти на реконструкцію учбово-виробничих майстерень професійно-технічного училища №24 м.Дніпродзержинськ Дніпропетровської обл. - 250 тис.грн. Відділ освіти Петриківської райдержадміністрації. Реконструкція шкільних спортивних споруд Петриківського р-ну Дніпропетровської обл. - 100 тис.грн.  
Немає висновку    
381. 142.300 тис. гривень - на будівництво та реконструкцію об'єктів соціального та культурного призначення;   -695- Касьянов С.П.
Напрямок спрямування субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів "На будівництво та реконструкцію об'єктів соціального та культурного призначення" викласти в редакції "На будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів соціального та культурного призначення". Згідно з напрямками спрямування субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів передбачити субвенції таким місцевим бюджетам. На будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об"єктів соціального та культурного призначення: Капітальний ремонт будинку культури, с.Чапаївка - 220, 0 тис.грн., с.Роза Люксембург - 150, 0 тис.грн. Широківського р-ну Дніпропетровської обл.; Реконструкція системи опалення середньої школи, с.Карпівка Широківського р-ну Дніпропетровської обл. - 150, 0тис.грн.; Капітальний ремонт будинку культури, с.Михайлівка Апостолівського ра-ну Дніпропетровської обл. - 150, 0 тис. грн.; Будівництво центральної магістралі по газифікації житлового мікрорайону "Північний", м.Апостолове Дніпропетровської обл.- 400, 0 тис.грн.; Капітальний ремонт будинку культури, с.Нива Трудова Апостолівського р-ну Дніпропетровської обл. - 150, 0 тис.грн.; Капітальний ремонт будинку культури, с.Українка Апостолівського р-ну Дніпропетровської обл. - 200, 0 тис.грн.; Капітальний ремонт покрівель житлового фонду, с.Токівське Апостолівського р-ну Дніпропетровської обл. - 100, 0 тис.грн.; Капітальний ремонт середньої школи, с.Глеюватка Криворізького р-ну Дніпропетровської обл. - 100, 0 тис.грн.; Газифікація с.Золота Поляна Криворізького р-ну Дніпропетровської обл. - 100, 0 тис.грн.; Капітальний ремонт будинку культури, с. Надеждівка Криворізького р-ну Дніпропетровської обл. - 130, 0тис.грн.; Капітальний ремонт середньої школи, с.Кіровка Криворізького району - 120, 0тис.грн.; Переведення Радушненської середньої школи на автономне опалення, с.Радушне Криворізького р-ну Дніпропетровської обл. - 240, 0 тис.грн.; Капітальний ремонт середньої школи, с.Вишневе Софіївського р-ну Дніпропетровської обл. - 150, 0 тис.грн.; Капітальний ремонт покрівель житлового фонду, м. Орджонікідзе Дніпропетровської обл. - 1500, 0тис.грн.; Газифікація с. Перевізькі Хутора, м.Орджонікідзе Дніпропетровської обл. - 1000, 0 тис.грн.; Капітальний ремонт житлового фонду, смт.Широке Широківського р-ну Дніпропетровської обл. - 700, 0 тис.грн.; Газифікація котельної середньої школи-інтернату, с.Ленінське Апостолівського р-ну Дніпропетровської обл. - 110, 0 тис.грн.; Будівництво підвідного газопроводу, с.Кам"янка Апостолівського р-ну Дніпропетровської обл. - 200, 0 тис.грн.; Капітальний ремонт дитячого дошкільного закладу, с.Мар"янське Апостолівського р-ну Дніпропетровської обл. - 80, 0 тис.грн.;  
Немає висновку    
382. 100.000 тис. гривень - на розвиток водопостачання та водовідведення;   -696- Крук Ю.Б.
Вилучити цей рядок відповідно до запропонованих змін до статті 33.  
Немає висновку    
    -697- Касьянов С.П.
На розвиток водопостачання та водовідведення: Реконструкція водоводу та мереж водопостачання, м.Апостолове Дніпропетровської обл. - 1000, 0 тис.грн.; Будівництво водопровідної мережі, с.Зелена Балка Широківського р-ну Дніпропетровської обл. - 400, 0 тис.грн.; Реконструкція водоочисних споруд питної насосної станції, м.Зеленодольськ Апостолівського р-ну Дніпропетровської обл. - 2000, 0 тис.грн.; конструкція водоводу на дільниці Артемівська насосна станція - Радушне - Мар"янівка Дніпропетровської обл. - 450, 0 тис.грн.; Будівництво водоводу до с.Горняцьке, м.Орджонікідзе Дніпропетровської обл. - 200, 0 тис.грн. Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення, смт. Широке Широківського р-ну Дніпропетровської обл. - 1000, 0 тис.грн.  
Немає висновку    
    -698- Катеринчук М.Д.
Абзац третій частини п'ятої статті 57 викласти в такій редакції (належним чином скорегувавши також і відповідні положення додатків № 6, № 7 та № 8 проекту цього Закону): "100.000 тис. гривень - на розвиток водопостачання та водовідведення, з яких 15.000 тис. гривень спрямовуються на проведення невідкладних робіт із закінчення будівництва ґрунтового водогону, інженерних споруд нової системи водопостачання з підземного водоймища с.Селище Козятинського району Вінницької області; ".  
Немає висновку    
383. 100.000 тис. гривень - на розвиток комунального електро- та пасажирського транспорту та оновлення його складу;   -699- Крук Ю.Б.
Вилучити цей рядок відповідно до запропонованих змін до статті 33.  
Немає висновку    
    -700- Хомутиннік В.Ю.
викласти в наступній редакції: "100 000 тис. гривень - на розвиток комунального електротранспорту, міських автобусів пасажировмісністю від 100 чоловік і більше з низьким рівнем підлоги та оновлення його складу".  
Немає висновку    
384. 90.000 тис. гривень - на проведення заходів по ліквідації підтоплення територій та протизсувних роботах;   -701- Касьянов С.П.
На проведення заходів по ліквідації підтоплення територій та протизсувних роботах: Ліквідація підтоплення, смт.Широке Дніпропетровської обл. - 2000, 0 тис.грн.; Ліквідація підтоплення, с.Веселе Криворізького р-ну Дніпропетровської обл. - 500, 0 тис.грн.  
Немає висновку    
385. 80.000 тис. гривень - на розвиток та модернізацію теплозабезпечення;   -702- Крук Ю.Б.
Вилучити цей рядок відповідно до запропонованих змін до статті 33.  
Немає висновку    
    -703- Касьянов С.П.
На розвиток та модернізацію теплозабезпечення: Капітальний ремонт теплових мереж, м.Орджонікідзе Дніпропетровської обл. - 800, 0 тис.грн.; Реконструкція теплових мереж та котельні "Софіївкатеплоенерго" Дніпропетровської обл. - 700, 0 тис.грн.  
Немає висновку    
386. 60.000 тис. гривень на встановлення будинкових засобів обліку споживання води і теплової енергії;   -704- Крук Ю.Б.
Вилучити цей рядок відповідно до запропонованих змін до статті 33.  
Немає висновку    
387. 40.000 тис. гривень - на комплексну реконструкцію та реставрацію Одеського державного академічного театру опери і балету;       
388. 40.000 тис. гривень - на заходи по капітальному ремонту та реконструкції будинків перших масових серій;       
389. 30.000 тис. гривень - на розвиток та збереження історичної забудови центральної частини міст;       
390. 30.000 тис. гривень - на будівництво метрополітенів;       
391. 30.000 тис. гривень - на заходи щодо ліквідації наслідків стихійного лиха;       
392. 14.000 тис. гривень - на заходи з інженерного захисту та облаштування о. Коса Тузла;       
393. 8.700 тис. гривень - на програму поетапного відселення мешканців із аварійних будинків „гнучкої" конструкції у місті Херсоні;   -705- Демьохін В.А.
В абзаці 18 статті 57 цифри "8.700" замінити цифрами "14.750" (тобто збільшити видатки на відповідну програму на 6050 тис.грн.).  
Немає висновку    
394. 5.000 тис. гривень - на будівництво та придбання житла для інвалідів-сліпих та інвалідів-глухих.   -706- Артеменко Ю.А.
До переліку напрямів розподілу цієї субвенції додати пункт наступного змісту: "1.000 тис. гривень - завершення будівництва газопроводу у сел. Верхня Хортиця Ленінського району м. Запоріжжя та благоустрій селища після завершення будівництва." Відповідно збільшити субвенції на 1000 тис.грн., визначивши її в обсязі 901000 тис.грн.  
Немає висновку    
395. Кабінету Міністрів України затвердити порядок надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів на умовах співфінансування з місцевих бюджетів та розподіл їх за об'єктами враховуючи пропозиції народних депутатів України, при цьому передбачити не менше 30 відсотків на відповідні програми розвитку села та 110.000 тис. гривень на реалізацію заходів Загальнодержавної програми розвитку малих міст та депресивних територій.   -707- Челноков С.Д.
абзац 20 статті 57 після слів "... враховуючи пропозиції народних депутатів України ..." додати слова "та за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету" далі за текстом.  
Немає висновку    
    -708- Порошенко П.О.
Король В.М.
Здійснити розподіл коштів на виконання інвестиційних проектів та на виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві і на інших аварійних об'єктах комунальної власності у сумі 900 млн. грн. між місцевими бюджетами пропорційно їх обсягам.  
Немає висновку    
    -709- Кириченко Л.Ф.
Доцільно розглядати та затверджувати перелік об"єктів житлово-комунального господарства за пропозиціями народних депутатів спільно з розглядом проекту Закону "Про Державний бюджет України на 2005 рік".  
Немає висновку    
    -710- Атрошенко В.А.
"враховуючи пропозиції народних депутатів України" замінити на фразу наступного змісту: "на підставі пропозицій народних депутатів України".  
Немає висновку    
    -711- Бондар В.Н.
Передбачити зазначені субвенції з чітким дотриманням вимог ст. 7 п. 9 Бюджетного кодексу України в частині справедливості та неупередженості в процесі розподілу суспільного багатства між територіальними громадами України. Для цього перелік об'єктів будівництва та реконструкції затверджувати окремим додатком до Закону України "Про державний бюджет України", що є його невід'ємною частиною, формувати додаток за пропозиціями народних депутатів, узгоджених із органами місцевого самоврядування у формі офіційного звернення до народного депутата відповідної ради, з урахуванням рівномірного розподілу бюджетних коштів між виборчими округами України. Перелік об'єктів з виконання заходів щодо запобігання аварійним ситуаціям та техногенним катастрофам затверджувати окремим додатком до Закону України "Про державний бюджет України", що є його невід'ємною частиною, формувати додаток за пропозиціями народних депутатів, узгоджених із виконавчими державними органами у формі офіційного звернення до народного депутата відповідної облдержадміністрації з обов'язковими висновками управлінь з надзвичайних ситуацій та спец комісій щодо обстеження технічного стану об'єкту, з урахуванням рівномірного розподілу бюджетних коштів між виборчими округами України.  
Немає висновку    
    -712- Качур П.С.
викласти в наступній редакції: "Кабінету Міністрів України затвердити порядок надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів на умовах співфінансування з місцевих бюджетів і розподіл їх враховуючи пропозиції обласних державних адміністрацій та за погодженням з народними депутатами України. При цьому забезпечити єдиний підхід до розподілу субвенції між регіонами."  
Немає висновку    
    -713- Гірник Є.О.
Передостанній абзац статті 57 доповнити наступним реченням: "Надання вказаної субвенції здійснюється за пропозиціями народних депутатів на підставі Постанови Кабінету Міністрів України, узгодженої з бюджетним комітетом ВР України".  
Немає висновку    
    -714- Сташевський С.Т.
Чорноволенко О.В.
Бондаренко В.Д.
Беспалий Б.Я.
Мокроусов А.О.
Лебедівський В.А.
внести зміни до прикінцевого абзацу статті 57 в наступній редакції: "Стаття 57. Кабінету Міністрів України до 1 лютого затвердити порядок надання субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів на умовах співфінансування з місцевих бюджетів та розподіл їх за об'єктами, враховуючи пропозиції народних депутатів України, при цьому передбачити не менше 30 відсотків на відповідні програми розвитку села та 110.000 тис.грн. на реалізацію заходів Загальнодержавної програми розвитку малих міст та депресивних територій".  
Немає висновку    
396. Установити, що придбання засобів обліку споживання води та теплової енергії здійснюється централізовано Державним комітетом України з питань житлово-комунального господарства у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.   -715- Крук Ю.Б.
Вилучити останній абзац статті 57 відповідно до запропонованих змін до статті 33.  
Немає висновку    
397. Стаття 58. Надати право місцевим органам влади, як виняток, провадити у 2005 році видатки на заходи, що здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, на підставі відповідного рішення місцевого органу влади, погодженого з Міністерством фінансів України.   -716- Вилучити абзац перший статті 58 (порушує вимоги Бюджетного кодексу України)  Немає висновку    
    -717- Порошенко П.О.
Король В.М.
Статтю 58 законопроекту вилучити як таку, що суперечить вимогам Бюджетного кодексу  
Немає висновку    
    -718- Терещук С.М.
Мазуренко В.І.
Беспалий Б.Я.
Статтю 58 вилучити.  
Немає висновку    
    -719- Необхідно визначити заходи, при яких діє запропонований статтею механізм та передбачити на них кошти., оскільки статею запропоновано непрозорий механізм розподілу коштів на заходи, що здійснюються за рахунок державного бюджету, який вимушує місцеві органи влади постійно узгоджувати свої дії з Міністерством фінансів України.  Немає висновку    
    -720- Жовтяк Є.Д.
Абзац 1 статті 58 вилучити.  
Немає висновку    
398. Якщо з відповідного місцевого бюджету здійснюються видатки, які мають проводитися згідно з Бюджетним кодексом України з іншого бюджету, без урахування вимог, визначених абзацом першим цієї статті, така дія кваліфікується як нецільове використання бюджетних коштів.       
399. Обсяги цих видатків безспірно вилучаються з відповідного місцевого бюджету до державного бюджету органами Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, в тому числі і за рахунок зменшення трансфертів відповідному місцевому бюджету на відповідну суму.       
400. Стаття 59. Установити, що у 2005 році суми дотації вирівнювання місцевим бюджетам перераховуються управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду Державного бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів Державного бюджету України на відповідній території, згідно з додатком № 6 до цього Закону.   -721- переглянути на 2005 рік показники обсягу доходів державного бюджету, які є джерелом перерахування дотації вирівнювання, насамперед, митні платежі, по Одеській, Рівненській, Черкаській, Тернопільській областях.  Немає висновку    
401. До доходів загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання, включаються:       
402. 1) податок на прибуток підприємств;       
403. 2) податок на додану вартість;       
404. 3) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;       
405. 4) збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за спеціальне користування водними об'єктами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;       
406. 5) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;       
407. 6) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);       
408. 7) акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім акцизного збору із ввезених в Україну нафтопродуктів і транспортних засобів);       
409. 8) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності;       
410. 9) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них);       
411. 10) вивізне мито;       
412. 11) плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств та іншого державного майна;       
413. 12) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;       
414. 13) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;       
415. 14) кошти, що передаються до державного бюджету з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів.       
416. У разі якщо суми, перераховані відповідним управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання місячної суми дотації вирівнювання згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку № 6 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного місцевого бюджету недоотриману місячну суму дотації вирівнювання із загального фонду державного бюджету не пізніше 10 числа наступного місяця за умови відхилення обсягу отриманої дотації наростаючим підсумком з початку року від врахованого обсягу в розписі державного бюджету більше ніж на 10 відсотків.       
417. В іншому разі недоотримана сума дотації вирівнювання перераховується Державним казначейством України до 20 числа останнього місяця кварталу.       
418. Стаття 60. Установити, що перерахування коштів до державного бюджету з міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку № 6 до цього Закону. Перерахування коштів до районних і міських міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення бюджетів з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених відповідними районними та міськими радами. Місячний обсяг перерахування зазначених коштів за нормативами щоденних відрахувань не повинен становити більше однієї дванадцятої річної суми, визначеної у додатку № 6 до цього Закону.       
419. Установити, що перерахування коштів до державного бюджету з обласних, Київського міського бюджетів, визначених у додатку № 6 до цього Закону, здійснюється щодекадно рівними частками згідно з помісячними сумами таких платежів, установленими розписом Державного бюджету України на 2005 рік.       
420. Стаття 61. Установити, що надходження доходів загального фонду державного бюджету у грошовій формі на відповідні аналітичні рахунки, відкриті на ім'я управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та містах Києві і Севастополі понад річні розрахункові обсяги, визначені у додатку № 7 до цього Закону, розподіляються між Державним бюджетом України та відповідними місцевими бюджетами у таких пропорціях:   -722- Жовтяк Є.Д.
Відновити співвідношення розподілу коштів від перевиконання прогнозних показників доходів Державного бюджету в пропорціях, що існували в 2004 році. Встановити, що обласні ради здійснюють прогнозні показники мобілізації цих доходів в розрізі місцевих бюджетів лише один раз при затвердженні обласного бюджету, обраховані в порядку, визначеному Постановою Кабінету міністрів і не можуть міняти ці показники до кінця бюджетного періоду.  
Немає висновку    
421. до Державного бюджету України - 40 відсотків;       
422. до обласного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим - 10 відсотків;       
423. до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетів районів - 30 відсотків (за винятком податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів на території міста Ірпінь Київської області, перевиконання якого зараховується до державного бюджету та міського бюджету міста Ірпінь Київської області у пропорції 50 відсотків);   -723- Жовтяк Є.Д.
після слів "30 відсотків" додати - " в тому числі для міст районного значення - 15 відсотків"  
Немає висновку    
424. до бюджету міста Києва та Севастополя - 40 відсотків.   -724- Сташевський С.Т.
Чорноволенко О.В.
Бондаренко В.Д.
Беспалий Б.Я.
Мокроусов А.О.
Лебедівський В.А.
внести зміни до абзацу 5 статті 61 проекту виклавши його в наступній редакції: "до бюджету міста Києва - 100 відсотків."  
Немає висновку    
425. 20 відсотків акумулюється на рахунку Державного казначейства України та розподіляється між зведеними бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, бюджетами міст Києва та Севастополя виходячи із затверджених критеріїв з врахуванням фактичного приросту вказаних доходів загального фонду у поточному році до минулого бюджетного періоду.       
426. Зазначені надходження до відповідних місцевих бюджетів відображаються у звітності як додаткова дотація, отримана з Державного бюджету України понад обсяг дотації вирівнювання, визначений у додатку № 6 до цього Закону.       
427. Кабінету Міністрів України розробити порядок та критерії визначення та перерахування до місцевих бюджетів додаткових дотацій не пізніше 1 травня 2005 року.   -725- Сташевський С.Т.
Чорноволенко О.В.
Бондаренко В.Д.
Беспалий Б.Я.
Мокроусов А.О.
Лебедівський В.А.
Доповнити статтю 61 таким абзацом: "Річні розрахункові обсяги, визначені у додатку № 7 до цього Закону не можуть переглядатися протягом року."  
Немає висновку    
428. Стаття 62. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про затвердження відповідних бюджетів на 2005 рік.       
429. Стаття 63. Установити, що в розрахунках міжбюджетних трансфертів на 2005 рік коефіцієнт вирівнювання застосовується лише до обчисленого за формулою обсягу коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів.   -726- Сташевський С.Т.
Чорноволенко О.В.
Бондаренко В.Д.
Беспалий Б.Я.
Мокроусов А.О.
Лебедівський В.А.
З метою зацікавленості регіонів у нарощуванні надходжень доходів до місцевих бюджетів доповнити статтю 63 та викласти у редакції: "Стаття 63. Установити, що в розрахунках міжбюджетних трансфертів на 2005 рік коефіцієнт вирівнювання застосовується лише до обчисленого за формулою обсягу коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів і повинен становити не більше 0,8."  
Немає висновку    
430. Стаття 64. Надати право обласним радам у 2005 році здійснювати в установленому порядку внутрішні та зовнішні запозичення за погодженням з Міністерством фінансів України у разі, якщо відповідні бюджети затверджені з передачею коштів до державного бюджету, та мають у власності активи, що можуть виступати в якості забезпечення здійснюваних запозичень.   -727- Горбаль В.М.
Жовтяк Є.Д.
Статтю 64 виключити,  
Немає висновку    
431. Стаття 65. Дозволити Верховній Раді Автономної Республіки Крим здійснювати перерозподіл надходжень коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим.   -728- Вилучити статтю 65 (порушує Конституцію України, Бюджетний кодекс України та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні")  Немає висновку    
    -729- Жовтяк Є.Д.
Заічко В.О.
Беспалий Б.Я.
Вилучити.  
Немає висновку    
432. Перерозподіл здійснювати в частині коштів, що підлягають зарахуванню до бюджетів місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим.       
433. Стаття 66. Установити на 2005 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" у сумі 90 гривень у розрахунку на одну особу.   -730- Гаврилюк В.В.
словосполучення "90 гривень" замінити на "180 гривень".  
Немає висновку    
    -731- Стоян О.М.
Встановити рівень забезпечення прожиткового мінімуму не нижче 50 відсотків від прожиткового мінімуму відповідної соціально-демографічної групи населення.  
Немає висновку    
    -732- Частини першу та другу статті 66 викласти в такій редакції: "Установити на 2005 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" у розмірі 35% від прожиткового мінімуму на одну особу; Установити на 2005 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" та "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" для працездатних осіб у розмірі 35% від прожиткового мінімуму на одну особу..." далі за текстом.  Немає висновку    
    -733- Забезпечити відповідними бюджетними ресурсами виконання вимог Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", згідно з якими розмір державної допомоги сім'ям з дітьми не може бути меншим від суми, що дорівнює 25 відсоткам розміру прожиткового мінімуму; ст. 25 Закону України "Про охорону дитинства", згідно з яким діти, позбавлені батьківського піклування, підлягають обов'язковому державному страхуванню до досягнення ними 18-річного віку.  Немає висновку    
    -734- Порошенко П.О.
Король В.М.
Підвищити рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Законів України від 21.11.92 №2811 "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та від 01.06.2000 №1768 "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям".  
Немає висновку    
434. Установити на 2005 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" та „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" для працездатних осіб у сумі 80 гривень, непрацездатних осіб - 120 гривень, інвалідів - 130 гривень.   -735- Гаврилюк В.В.
словосполучення "80 гривень", "120 гривень" та "130 гривень" замінити відповідно на "160 гривень", "240 гривень" та "260 гривень".  
Немає висновку    
    -736- Сушкевич В.М.
У абзаці другому статті 66 слова " та "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають право на пенсію, та інвалідам" вилучити  
Немає висновку    
435. Установити на 2005 рік розрахунковий розмір, що застосовується при визначенні розмірів державної соціальної допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам", у сумі 150 гривень.   -737- Гаврилюк В.В.
словосполучення "150 гривень" замінити на "300 гривень".  
Немає висновку    
    -738- Гошовський В.С.
Частину третю статті 66 вилучити як таку, що суперечить Закону України "Про Державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"  
Немає висновку    
    -739- Сушкевич В.М.
Абзац третій статті 66 викласти в наступній редакції: "Установити на 2005 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, а також для визначення розмірів допомоги на догляд вказаним категоріям осіб відповідно до Закону України "Про державну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" для працездатних осіб у сумі 80 гривень, непрацездатних осіб - 120 гривень, інвалідів - 130 гривень.".  
Немає висновку    
    -740- Стоян О.М.
Рівень забезпечення прожиткового мінімуму, що застосовується при визначенні розмірів державної соціальної допомоги відповідно до Закону "Про Державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам", встановити відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1215 від 18.092004 р.  
Немає висновку    
    -741- У статті 66 абзац третій викласти у редакції: "Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам, надбавки на догляд інвалідам з дитинства 1 групи та на дітей інвалідів в 2005 році призначаються в розмірах та на умовах, передбачених Законом України " Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам".  Немає висновку    
436. Установити, що у 2005 році:       
437. допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років надається незастрахованим особам у розмірі 60 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму;   -742- Стоян О.М.
Збільшити державну допомогу по догляду за дитиною до 3-х років до розміру не нижче 90 грн.  
Немає висновку    
    -743- Стоян О.М.
Виділити окремо розмір одноразової державної допомоги при народженні дитини для незастрахованої особи.  
Немає висновку    
438. розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не може бути більшим ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї;       
439. нарахування страхової суми з державного обов'язкового страхування військовослужбовців відповідно до статті 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" здійснюється виходячи із рівня 85 гривень.   -744- Гаврилюк В.В.
словосполучення "85 гривень" замінити на "200 гривень".  
Немає висновку    
440. У сукупному доході сім'ї при визначенні її права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям враховується грошовий еквівалент пільг за спожиті житлово-комунальні послуги.   -745- Стоян О.М.
Виключити  
Немає висновку    
441. Надати право Кабінету Міністрів України протягом 2005 року збільшувати встановлений рівень забезпечення прожиткового мінімуму виходячи з фінансових ресурсів держави.       
442. Стаття 67. Установити, що з набранням чинності цього Закону підрозділи органів внутрішніх справ (дорожньо-патрульна служба, патрульно-постова служба, служба дільничних інспекторів міліції, приймальників-розподільників для неповнолітніх, приймальників-розподільників для осіб, затриманих за бродяжництво, спеціальних приймальників для осіб, підданих адміністративному арешту), на базі яких створюється місцева міліція, утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів відповідного рівня.   -746- Вилучити статтю 67. Здійснювати у 2005 році з Державного бюджету України видатки на утримання підрозділів, визначених у статті 67, до проведення реорганізації підрозділів органів внутрішніх справ та створення на їх базі місцевої міліції. Перенести термін введення в дію Закону України від 04.03.2004 року № 1577 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо місцевої міліції" на 1 січня 2006 року.  Немає висновку    
    -747- Асадчев В.М.
Жовтяк Є.Д.
Заічко В.О.
Статтю 67 скасувати. Дію закону, щодо місцевої міліції перенести на 2006 рік.  
Немає висновку    
    -748- Жовтяк Є.Д.
Кукоба А.Т.
Призупинити у 2005 р. переведення у 2005 році місцевої міліції на утримання за рахунок місцевих бюджетів. Перенести введення в дію Закону України "Про місцеву міліцію" на 2006 рік. Протягом 2005 року вирішити питання передачі у власність місцевих органів влади матеріально-технічних засобів підрозділів, які переводяться до органів місцевого самоврядування, обрахунку вартості їх утримання відповідно до нормативних штатів та законодавчого врегулювання їх підпорядкованості місцевим радам.  
Немає висновку    
    -749- Сташевський С.Т.
Чорноволенко О.В.
Бондаренко В.Д.
Беспалий Б.Я.
Мокроусов А.О.
Лебедівський В.А.
статтю 67 викласти в наступній редакції: "Установити, що з набранням чинності цього Закону підрозділи органів внутрішніх справ (дорожньо-патрульна служба, патрульно-постова служба, служба дільничних інспекторів міліції, приймальників-розподільників для неповнолітніх, приймальників-розподільників для осіб, затриманих за бродяжництво, спеціальних приймальників для осіб, підданих адміністративному арешту та інші підрозділи), на базі яких створюється місцева міліція, утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів відповідного рівня."  
Немає висновку    
443. Міністерству внутрішніх справ України, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування створити умови для функціонування місцевої міліції в межах обсягів, затверджених у відповідних бюджетах.       
444. Стаття 68. Установити, що обсяги тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням видатків на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, в обов'язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах планового бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.   -750- Сташевський С.Т.
Чорноволенко О.В.
Бондаренко В.Д.
Беспалий Б.Я.
Мокроусов А.О.
Лебедівський В.А.
В зв'язку з переходом у 2005 році всіх регіонів на повне казначейське обслуговування виконання місцевих бюджетів пропонується 1 абзац 68 статті проекту викласти в наступній редакції: „Стаття 68. Установити, що обсяги тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням всіх видатків загального фонду місцевих бюджетів в обов'язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах планового бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами."  
Немає висновку    
445. Зобов'язати Міністерство фінансів України щомісячно за результатами виконання місцевих бюджетів надавати середньострокові безвідсоткові позички на умовах повернення у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку місцевим органам влади та самоврядування в обсягах невиконання розрахунково визначених Міністерством фінансів України прогнозних надходжень доходів місцевих бюджетів на 2005 рік, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, визначених у додатку № 6 до цього Закону. З цією метою Міністерству фінансів України затвердити на 2005 рік помісячний розпис зазначених доходів та довести його до місцевих органів влади та самоврядування.   -751- Внести доповнення до статті 68 щодо надання Міністерством фінансів України середньострокових безвідсоткових позичок бюджетам сіл, селищ та міст районного значення в обсягах невиконання затверджених рішеннями районних рад показників доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, на 2005 рік.  Немає висновку    
    -752- Жовтяк Є.Д.
Встановити, що норми статті 68 розповсюджуються також в частині надання середньострокових позичок бюджетам міст районного значення, селищ, сіл в межах розрахованих районними державними адміністраціями розмірів доходів.  
Немає висновку    
446. Погашення отриманих середньострокових позичок здійснюється за результатами річного звіту у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.   -753- Скудар Г.М.
доповнити абзацом наступного змісту "Встановити субвенції місцевим бюджетам на наступні бюджетні періоди по одержаним та непогашеним середньостроковим позичкам у разі невиконання річних показників доходів місцевих бюджетів, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів за підсумками річного звіту.  
Немає висновку    
447. Стаття 69. Установити, що за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, надаються пільги, виходячи із розрахунку вартості однієї тонни твердого палива на домогосподарство, а особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України, - із розрахунку вартості 3, 1 тонни вугілля на побутові потреби на домогосподарство. Граничні показники вартості твердого палива у розрізі регіонів визначаються Кабінетом Міністрів України.   -754- Частину першу статті 69 викласти у наступній редакції: "Установити, що за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, надаються пільги виходячи із розрахунку вартості двох тонн твердого палива на домогосподарство, а особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України, із розрахунку вартості 3, 1 тони вугілля на побутові потреби на домогосподарство. Граничні показники вартості твердого палива у розрізі регіонів визначаються Кабінетом Міністрів України.  Немає висновку    
    -755- Турманов В.І.
Статтю 69 пропонується викласти в наступній редакції: Установити, що за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, надаються пільги, виходячи із розрахунку вартості однієї тонни твердого палива на домогосподарство, а особам, які мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України, - із розрахунку вартості 5, 9 тонни вугілля на побутові потреби на одну особу.  
Немає висновку    
448. Місцеві органи влади мають право встановлювати збільшені норми на придбання твердого палива особам, які мають право на пільги на придбання твердого палива відповідно до чинного законодавства, за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.       
449. Місцеві органи влади мають право надавати пільги на тверде паливо готівкою в межах загального обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.       
450. Регіональні норми забезпечення населення твердим паливом та скрапленим газом, відповідно до яких населенню будуть надаватися субсидії готівкою для відшкодування витрат на їх придбання, затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями в межах мінімальних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи із обсягу бюджетних призначень на зазначену мету.   -756- Частину четверту статті 69 викласти у наступній редакції: Регіональні норми забезпечення твердим паливом та скрапленим газом, відповідно до яких населенню будуть надаватися субсидії готівкою для відшкодування витрат на їх придбання, затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями виходячи з встановлених мінімальних норм".  Немає висновку    
451. Стаття 70. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевих бюджетів у 2005 році є:   -757- Жовтяк Є.Д.
Розповсюдити на територію АРК дію норм статті.  
Немає висновку    
452. 1) надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які включають:       
453. кошти від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває у комунальній власності;       
454. 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності (до розмежування земель державної і комунальної власності); 100 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності (після розмежування земель державної та комунальної власності);   -758- Вилучити  Немає висновку    
455. надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади;       
456. кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України, та відсотки, сплачені за користування ними;       
457. кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням відповідної ради;       
458. запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством;       
459. субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів;       
460. 2) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (у тому числі податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві) зараховується у розмірі 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків - до міських, селищних і сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території;   -759- Викласти пункт 2 статті 70 у наступній редакції: "податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (у тому числі податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у містах Києві і Севастополі, включається до доходів спеціального фонду Київського та Севастопольського міських бюджетів), що зараховується у розмірі 30 відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 70 відсотків - до бюджету міста Сімферополя і бюджетів міст - обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на території цих міст; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків - до міських, селищних та сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території"  Немає висновку    
    -760- Порошенко П.О.
Король В.М.
У пункті 2 статті 70 вилучити слова: "у тому числі податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві". Пункт 2 статті 70 доповнити наступним абзацом: "Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у містах Києві та Севастополі, включаються до доходів спеціальних фондів Київського та Севастопольського міських бюджетів".  
Немає висновку    
    -761- Асадчев В.М.
Жовтяк Є.Д.
Мазуренко В.І.
Пункт 2 статті 70 викласти у редакції закону про Державний бюджет України на 2004 рік: "податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (у тому числі податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві, включається до доходів спеціального фонду Київського міського бюджету), що зараховується у розмірі 30 відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 70 відсотків -до бюджету міста Сімферополя і бюджетів міст - обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на території цих міст; 50 відсотків -до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків -до міських, селищних і сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території".  
Немає висновку    
    -762- Воюш В.Д.
викласти у такій редакції: 2) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (у тому числі податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві) зараховується у розмірі 30 відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 70 відсотків - до бюджету міста Сімферополя і бюджетів міст - обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на території цих міст; у розмірі 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків - до міських, селищних і сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території;  
Немає висновку    
    -763- Кукоба А.Т.
Забезпечити надходженню 100 відсотків податку з власників транспортних засобів та самохідних машин і механізмів до бюджетів міст обласного значення та підтримати введення в дію положень Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України", в повному обсязі без обмежень.  
Немає висновку    
    -764- Сташевський С.Т.
Чорноволенко О.В.
Бондаренко В.Д.
Беспалий Б.Я.
Мокроусов А.О.
Лебедівський В.А.
Для утримання автомобільних шляхів в м. Києві в належному стані, пункт 2 статті 70 викласти в наступній редакції: "2) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (у тому числі податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві, включаються до доходів спеціального фонду Київського міського бюджету) зараховується у розмірі 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків - до міських, селищних і сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території; ".  
Немає висновку    
461. 3) плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);       
462. 4) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;       
463. 5) 70 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища і грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;       
464. 6) відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів міст, селищ та сіл;       
465. 7) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами;       
466. 8) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах;       
467. 9) надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;       
468. 10) 30 відсотків надходжень від збору за проведення гастрольних заходів;       
469. 11) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів індивідуальним сільським забудовникам;       
470. 12) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.   -765- Артеменко Ю.А.
Доповнити статтю 70 новим пунктом наступного змісту: "13) плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, якщо маршрут їхнього руху пролягає територією області; плата за видачу дозволів на розміщення об'єктів дорожнього сервісу; платежі підприємств та організацій по заборгованості минулих років по дорожньому збору."  
Немає висновку    
471. Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на заходи, передбачені законодавством.       
472. При цьому у разі відсутності у населених пунктах вулиць, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення, або відсутності потреби у проведенні відповідних робіт, кошти від надходження податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів спрямовуються за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування на ремонт і утримання доріг у цих населених пунктах.   -766- Баранівський О.П.
Додати у проект Закону окрему статтю 70-1 такого змісту: "Стаття 70-1. Установити, що в 2005 році видатки на первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу (дільничі лікарні, медичні амбулаторії, фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти здійснюються з районих бюджетів та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Зупинити на 2005 рік дію пункту 3 частини першої статті 88 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 37-38, ст. 189)."  
Немає висновку    
    -767- Мазуренко В.І.
Доповнити статтею 70 "а" наступного змісту "надати право м. Одесі у 2005 році у вигляді експерименту запроваджувати за погодженням з Кабінетом Міністрів України місцеві податки і збори, виходячи із специфіки соціально-економічного розвитку регіону".  
Немає висновку    
473. V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ       
474. Стаття 71. Затвердити на 2005 рік прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 382 гривні, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:   -768- Ющенко В.А.
Пинзеник В.М.
Терьохін С.А.
Встановити прожитковий мінімум громадян у розмірі 423 грн.  
Немає висновку    
    -769- Стоян О.М.
Виключити  
Немає висновку    
    -770- Статтю 71 викласти у такій редакції: "Затвердити на 2005 рік прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 582 гривні, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років - 535 гривень; дітей віком від 6 до 18 років - 622 гривні; працездатних осіб - 609 гривень; осіб, які втратили працездатність - 500 гривень".  Немає висновку    
475. дітей віком до 6 років - 335 гривень;       
476. дітей віком від 6 до 18 років - 422 гривні;       
477. працездатних осіб - 409 гривень;       
478. осіб, які втратили працездатність - 300 гривень.       
479. Стаття 72. Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з державним боргом України та наданими кредитами під державні гарантії для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, операцій по сплаті податку на додану вартість при імпортуванні на митну територію України товарів, які ввозяться за прямими договорами для власних виробничих потреб (не передбачені для подальшого продажу), за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, а також розрахунків Міністерства оборони України, передбачених статтею 102 цього Закону.   -771- Оніщук М.В.
Майко В.І.
статтю 72 викласти у наступній редакції: "Стаття 72. Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком: а) операцій пов'язаних з державним боргом України та наданими кредитами під державні гарантії для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва; б) розрахунків Міністерства оборони України, передбачених статтею 102 цього Закону; в) операції по сплаті податку на додану вартість та погашення податкових векселів при імпортуванні на митну територію України товарів; г) погашення податкових векселів (податкових зобов'язань), виданих при отриманні спирту етилового на відповідну суму акцизного збору; д) операцій з надання та погашення векселів при ввезенні на митну територію України давальницької сировини, яка надається виконавцю-резиденту у порядку, визначеному Законом України "про операції з давальницької сировиною у зовнішньоекономічних відносинах".  
Немає висновку    
    -772- Шпак В.Ф.
Статтю 72 доповнити абзацом такого змісту: "Операції з передачі у державну власність техніки іноземного виробництва, закупленої за рахунок іноземних кредитів, залучених державою або під державні гарантії, та операції з подальшої передачі цієї техніки на умовах фінансового лізингу Компанією "Украгролізинг" звільняються від оподаткування податком на додану вартість".  
Немає висновку    
    -773- Виключити  Немає висновку    
    -774- Полякова Л.Є.
Після слів: "в тому числі шляхом взаємозаліку" доповнити словами: " (крім зарахування сум податку на додану вартість, що належать відшкодуванню з державного бюджету в рахунок платежів у державний бюджет)". Виключити слова "за прямими договорами" та "за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України".  
Немає висновку    
    -775- Цушко В.П.
Пропонується вилучити податкові норми статті 72 проекту Закону України про Державний бюджет України на 2005 рік і включити їх, у разі необхідності, в окремий законопроект про внесення змін до податкових законодавчих актів України, який має розглядатися у пакеті із проектом про Державний бюджет.  
Немає висновку    
480. Стаття 73. Установити, що господарські організації: державні, казенні підприємства та їх об'єднання і дочірні підприємства, а також акціонерні, лізингові компанії та інші суб'єкти господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), та їх дочірні підприємства сплачують до загального фонду Державного бюджету України частину прибутку (доходу).   -776- Оніщук М.В.
Майко В.І.
статтю 73 викласти у наступній редакції: "Стаття 73. Установити, що господарські організації: державні і казенні підприємства та їх об'єднання сплачують за результатами фінансово-господарської діяльності 2004 року та фінансово-господарської діяльності у 2005 році до загального фонду Державного бюджету України частину прибутку (доходу) з урахуванням їх фінансового стану, наявності інвестиційних програм, становища на ринку. Порядок визначення нормативу та відрахування частини прибутку (доходу), визначеної цією статтею, встановлюється Кабінетом Міністрів України".  
Немає висновку    
    -777- Слова "і дочірні підприємства, а також акціонерні, лізингові компанії та інші суб'єкти господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї) та їх дочірні підприємства" замінити словами: "їх відокремлені підрозділи та створені ними підприємства, а також господарські товариства, у статутному фонді яких держава має 50 та більше відсотків, їх, відокремлені підрозділи та створені ними дочірні підприємства".  Немає висновку    
    -778- Солошенко М.П.
Викласти в наступній редакції: "Установити, що державні, казенні підприємства та їх об'єднання сплачують до загального фонду Державного бюджету України частину прибутку (доходу). Частина прибутку (доходу) сплачується до Державного бюджету України за результатами фінансово-господарської діяльності 2004 року (крім результатів фінансово-господарської діяльності у 2004 році, з яких сплачено частину прибутку (доходу) відповідно до статті 72 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік") та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2005 році. Норматив і порядок відрахування частини прибутку (доходу), визначеної цією статтею, встановлюються Кабінетом Міністрів України"  
Немає висновку    
481. Частина прибутку (доходу) сплачується до Державного бюджету України за результатами фінансово-господарської діяльності 2004 року (крім результатів фінансово-господарської діяльності у 2004 році, з яких сплачено частину прибутку (доходу) відповідно до статті 72 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік") та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2005 році.       
482. Для акціонерних, холдингових, лізингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), зазначені відрахування провадяться з частини прибутку (доходу) відповідно до розміру державної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах.       
483. Норматив і порядок відрахування частини прибутку (доходу), визначеної цією статтею, встановлюються Кабінетом Міністрів України.   -779- Необхідно у цьому Законі визначити розмір частину прибутку (доходу), які спрямовуються до Державного бюджету.  Немає висновку    
    -780- Баранівський О.П.
Додати у проект Закону окрему статтю 73-1 такого змісту: "Стаття 73-1. Установити, що власникам приватизованих у 2005 році об'єктів державної власності (в т.ч. цілісних майнових комплексів підприємств) земельні ділянки, на яких розташовані ці об'єкти передаються у власність безоплатно. У разі приватизації об'єктів державної власності (в т.ч. цілісних майнових комплексів підприємств) нерезидентами України, які в 2005 році відповідно до законодавства України не матимуть права отримати у власність земельну ділянку, такі ділянки передаються ним в оренду в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України."  
Немає висновку    
484. Стаття 74. Органи Державного казначейства України здійснюють облік зобов'язань розпорядників бюджетних коштів у порядку, визначеному Державним казначейством України, та відображають їх у звітності про виконання Державного і місцевих бюджетів України.       
485. Розпорядники бюджетних коштів мають право брати бюджетні зобов'язання у 2005 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, взятих на облік в органах Державного казначейства України, в межах виділених їм асигнувань.       
486. Зобов'язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.       
487. Поточні видатки, пов'язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів у разі, коли відсутня заборгованість із заробітної плати (грошового забезпечення).       
488. Стаття 75. Продовжити до 1 січня 2006 року дію законів України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 22 жовтня 1998 року № 208-ХІV та від 15 липня 1999 року № 967-ХІV. Встановити, що збір з купівлі-продажу валюти протягом 2005 року справляється з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти в розмірі 1,5 відсотка.   -781- Вилучити.  Немає висновку    
    -782- Статтю 75 записати в наступній редакції: "Стаття 75. Продовжити до 1 січня 2006 року дію законів України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 22 жовтня 1998 року № 208-ХІV та від 15 липня 1999 року № 967-ХІV. Встановити, що збір з купівлі-продажу валюти протягом 2005 року справляється з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти в розмірі 2 відсотків." Додаткові доходи від збільшення ставки збору з купівлі-продажу валюти протягом 2004 року з 1,5 до 2 відсотків у обсязі 204607, 7 тис.грн. спрямувати на збільшення видатків освіти і науки.  Немає висновку    
    -783- Національний банк України
Збереження у законодавстві норми щодо необхідності справляння зазначеного збору в умовах, коли заборгованість населенню за пенсійними платежами, для ліквідації якої і був введений додатковий збір з валютообмінних операцій, вже погашена, є безпідставним. Враховуючи викладене, вважаємо за доцільне скасувати будь-які законодавчі норми щодо додаткових зборів з валютообмінних операцій, виключивши із законопроекту статтю 75.  
Немає висновку    
489. Стаття 76. Заборонити у 2005 році проводити:   -784- Драчевський В.В.
Статтю 76 викласти в такій редакції: "Заборонити у 2005 році проводити: реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), надавати відстрочки щодо термінів її сплати; списання заборгованості суб'єктів господарювання за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками, фінансовою допомогою на зворотній основі до бюджету, крім заборгованості суб'єктів господарювання, визнаних у встановленому порядку банкрутами станом на 1 січня 2004 року, вимоги щодо погашення заборгованості яких не були задоволені у зв'язку з недостатністю їх активів. Надати в 2005 році Міністерству фінансів України право реструктурувати прострочену заборгованість станом на 1 січня 2005 року перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками шляхом укладання з юридичними особами - позичальниками відповідних угод у порядку та на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету до 1 липня 2005 року. У разі неприйняття рішення Комітетом В Верховної Ради України з питань бюджету у визначений термін зазначений порядок приймається Кабінетом Міністрів України. Прострочена заборгованість позичальників перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, реструктурується терміном до шести років без застосування пільгового періоду. Виконання зобов'язань позичальника, що випливають з угоди про реструктуризацію, забезпечується заставою чи порукою або в інший спосіб, відповідно до якого платоспроможні треті особи беруть на себе солідарні зобов'язання щодо виконання таких зобов'язань позичальника. Після повного виконання зобов'язань за угодами про реструктуризацію сума пені, що нарахована внаслідок несвоєчасного виконання позичальником зобов'язань за кредитом та/або бюджетною позичкою та не реструктуризована за угодою про реструктуризацію, списується. У разі невиконання позичальником зобов'язань за угодою про реструктуризацію та/або зобов'язань щодо здійснення платежів за кредитом або бюджетною позичкою в частині, що не реструктуризується, в термін, що перевищує три місяці від встановленого відповідними угодами, реструктуризована заборгованість у повному обсязі визнається простроченою та стягується органами державної податкової служби у встановленому порядку. У разі укладання державою з кредиторами договорів про реструктурування сум, повернення яких гарантовано Україною, заборгованість юридичних осіб, зобов'язання яких гарантовані державою, реструктуруються на тих саме умовах, що зазначені у договорах про реструктурування, підписаних державою".  
Немає висновку    
490. реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), надавати відстрочки щодо термінів її сплати;   -785- Єхануров Ю.І.
Майко В.І.
Другий абзац статті 76 викласти у такій редакції: "списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), накопиченими підприємствами недержавної форми власності, надавати відстрочки щодо термінів її сплати; ".  
Немає висновку    
    -786- доповнити словами: "крім випадків, визначених у Законі України "Про списання вартості несплачених обсягів природного газу" та "Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожитий газ та електроенергію"  Немає висновку    
491. списання заборгованості суб'єктів господарювання за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками, фінансовою допомогою на зворотній основі до бюджету, крім заборгованості суб'єктів господарювання, визнаних у встановленому порядку банкрутами станом на 1 січня 2004 року, вимоги щодо погашення заборгованості яких не були задоволені у зв'язку з недостатністю їх активів;   -787- Шпак В.Ф.
В абзаці третьому статті 76: цифри "2004" замінити цифрами "2005"; доповнити словами "з передачею придбаного майна у державну власність. Порядок списання такої заборгованості та передачі придбаного майна у державну власність встановлюється Кабінетом Міністрів України".  
Немає висновку    
    -788- Доповнити словами "окрім списання податкового боргу відповідно до пункту 18.2 статті 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" Ця норма не поширюється на порядок розстрочення або відстрочення податкових зобов'язань, визначених статтею 14 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"  Немає висновку    
492. реструктуризацію заборгованості суб'єктів господарювання перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, крім розстрочення її сплати під час санації такого суб'єкта господарювання за участю інвестора, який бере на себе солідарні зобов'язання щодо погашення такої заборгованості у термін не більше ніж на три роки.       
493. Стаття 77. Установити, що у 2005 році положення і норми, передбачені пунктом "ж" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86); статтею 28 Основ законодавства України про культуру (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 21, ст. 294; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86); абзацами одинадцятим і дванадцятим частини першої, абзацом другим частини другої статті 57 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 21, ст. 84; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86), діють в межах бюджетних призначень на оплату праці у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.   -789- Челноков С.Д.
Качур П.С.
Стоян О.М.
Статтю 77 вилучити  
Немає висновку    
    -790- Статтю 77 викласти у такій редакції: "Встановити на 2005 рік рівень прожиткового мінімуму, що припадає на одного члена сім'ї, для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту".  Немає висновку    
    -791- Баранівський О.П.
Частину першу статті 77 викласти в такій редакції: "Установити, що у 2005 році положення і норми, передбачені пунктом "ж" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86); статтею 28 Основ законодавства України про культуру (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 21, ст. 294; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86); абзацами одинадцятим і дванадцятим частини першої, абзацом другим частини другої статті 57 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 21, ст. 84; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86), діють в межах не нижче середнього рівня оплати праці в економіці у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
Немає висновку    
494. Знизити на 2005 рік рівень прожиткового мінімуму, що припадає на одного члена сім'ї, для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" з 382 до 90 гривень.   -792- Атрошенко В.А.
Баранівський О.П.
Вилучити.  
Немає висновку    
    -793- Стоян О.М.
Викласти в редакції: "Збільшити на 2005 рік рівень прожиткового мінімуму, що припадає на одного члена сім"я, для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" до 382 грн.  
Немає висновку    
    -794- Баранівський О.П.
Додати у проект Закону окрему статтю 77-1 такого змісту: "Стаття 77-1. Установити, що в 2005 році з державного бюджету фінансуються видатки на виговлення та видачу у встановленому порядку особам, що мають на це право відповідно до законодавства України, в т.ч. працівникам соціальної сфери, сертифікатів на право на земельну частку (пай). Особи, що отримали сертифікат на право на земельну частку (пай) до 2005 року за власні кошти, отримують відповідну компенсацію з державного бюджету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України."  
Немає висновку    
495. Стаття 78. Установити, що в 2005 році по населених пунктах, грошову оцінку земель яких не проведено, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст. 238; 1997 р., № 33, ст. 207; 1999 р., № 8, ст. 59; 2000 р., № 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86) збільшені в 3, 03 раза.   -795- Цушко В.П.
Пропонується вилучити податкові норми статті 78 проекту Закону України про Державний бюджет України на 2005 рік і включити їх, у разі необхідності, в окремий законопроект про внесення змін до податкових законодавчих актів України, який має розглядатися у пакеті із проектом про Державний бюджет.  
Немає висновку    
496. По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошову оцінку яких проведено і уточнено станом на 1 січня 2005 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю".       
497. Орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності та земельний податок сплачуються платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції) за базовий податковий (звітний) період, який дорівнює календарному місяцю, щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.       
498. Установити, що в 2005 році звільнення від земельного податку, передбачене в пунктах 5-1 (в частині госпрозрахункових підприємств, що не відносяться до наукових установ), 6, 17, 19, 23 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст. 238; 1997 р., № 47, ст. 294; 2000 р., № 3, ст. 20, № 43, ст. 363, № 48, ст. 406; 2001 р., № 11, ст. 46, № 50, ст. 261; 2002 р., № 9, ст. 68, № 30, ст. 205; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86), здійснюється виключно за рішеннями відповідних органів місцевого самоврядування.   -796- Качур П.С.
викласти у наступній редакції: "Установити, що в 2005 році звільнення від земельного податку, передбачене в пунктах 5-1 (в частині госпрозрахункових підприємств, що не відносяться до наукових установ), 6, 17, 19, 23 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст. 238; 1997 р., № 47, ст. 294; 2000 р., № 3, ст. 20, № 43, ст. 363, № 48, ст. 406; 2001 р., № 11, ст. 46, № 50, ст. 261; 2002 р., № 9, ст. 68, № 30, ст. 205; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86), здійснюється виключно за рішеннями органів місцевого самоврядування усіх рівнів, до яких надходить зазначений платіж".  
Немає висновку    
499. Установити, що у 2005 році пільги по платі за землю, визначені пунктами 3 і 4 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст. 238; 2000 р., № 43, ст. 363; 2003 р., № 26, ст. 195, № 30, ст. 243), застосовуються до бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, та громадських організацій інвалідів, їх підприємств і організацій, а також закладів фізичної культури та спорту.       
500. Стаття 79. Платежі, які відповідно до цього Закону зараховуються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів і для яких законодавчо не визначені терміни їх сплати, сплачуються щомісячно в порядку, визначеному Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" для платежів, що мають базовий (звітний) період - календарний місяць.   -797- Цушко В.П.
Пропонується вилучити податкові норми статті 79 проекту Закону України про Державний бюджет України на 2005 рік і включити їх, у разі необхідності, в окремий законопроект про внесення змін до податкових законодавчих актів України, який має розглядатися у пакеті із проектом про Державний бюджет.  
Немає висновку    
501. По загальнодержавних та місцевих податках і зборах (обов'язкових платежах), для яких законодавчо не передбачено подання податкових декларацій (розрахунків), платники надають щомісячні розрахунки про належні до сплати суми обов'язкових платежів у порядку, визначеному законодавством для обов'язкових платежів з базовим (звітним) періодом - календарний місяць.       
502. Своєчасно не внесені до бюджетів суми цих платежів вважаються податковим боргом та стягуються до бюджету в порядку, визначеному законодавством.       
503. Стаття 80. Установити, що кошти, одержані від приватизації державного майна, та інші надходження, пов'язані з приватизацією та кредитуванням підприємств, зараховуються до державного бюджету у повному обсязі.   -798- Національний банк України
Передбачити в Прикінцевих положеннях Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" в статті 80 чи окремою статтею норму щодо внесення зміни в Закон України "Про приватизацію державного майна" щодо можливості оплати нерезидентами вартості придбаного в процесі приватизації майна в іноземній валюті, і можливості зарахування такої іноземної валюти до Державного бюджету України з подальшим використанням її на цілі, виконання яких забезпечується шляхом купівлі іноземної валюти.  
Немає висновку    
504. Стаття 81. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу (далі - працівників) та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.       
505. Витрати на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, на яке згідно з законами України мають право окремі категорії працівників (крім медичних, фармацевтичних, педагогічних і культурно-освітніх працівників закладів комунальної власності, які проживають і працюють у сільській місцевості), здійснюються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання цих бюджетних установ. До таких витрат належать: забезпечення форменим одягом, речовим майном, службовим обмундируванням; забезпечення безоплатною медичною допомогою; надання санаторно-курортного лікування та відпочинку для оздоровлення; надання жилого приміщення або виплата грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення; знижка плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія); безоплатний проїзд і перевезення багажу, безоплатне встановлення квартирної охоронної сигналізації і користування нею.   -799- Челноков С.Д.
абзац 2 статті 81 вилучити  
Немає висновку    
    -800- Сінченко С.Г.
Косьяненко О.В.
Нощенко М.П.
Манчуленко Г.М.
Загрева Б.Ю.
статтю 81 доповнити новим абзацом такого змісту: "Витрати на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, на яке згідно з законом України мають право військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу, а саме знижка плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія), безоплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) та автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів, здійснюються з місцевих бюджетів за рахунок відповідних субвенцій з Державного бюджету України".  
Немає висновку    
    -801- Стоян О.М.
Доповнити словосполучення в дужках "... (крім медичних, фармацевтичних, педагогічних і культурно-освітніх працівників, які проживають і працюють у сільській місцевості)..." словосполученням "та селищах міського типу", а словосполучення "комунальної власності" - вилучити.  
Немає висновку    
506. Стаття 82. Установити, що до членів сім'ї пільговика при наданні пільг належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства 1 та 2 групи або інвалідами І групи; особа, яка проживає разом з інвалідом війни І групи та доглядає за ним за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.   -802- Стоян О.М.
Виключити  
Немає висновку    
507. Стаття 83. З метою приведення окремих норм законів у відповідність з бюджетним законодавством зупинити на 2005 рік дію:   -803- Порошенко П.О.
Вилучити ст.44 "Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".  
Немає висновку    
    -804- Цушко В.П.
Пропонується вилучити податкові норми статті 83 проекту Закону України про Державний бюджет України на 2005 рік і включити їх, у разі необхідності, в окремий законопроект про внесення змін до податкових законодавчих актів України, який має розглядатися у пакеті із проектом про Державний бюджет.  
Немає висновку    
    -805- Супрун Л.П.
Доручити Кабінету Міністрів України змінити порядок забезпечення працівників вугільної галузі безкоштовним вугіллям, для чого внести відповідні зміни до Гірничого закону України (призупинити на 2005 рік дію частини 6 статті 48 цього Закону), передбачивши надання з бюджету цільової субсидії у грошовій формі зазначеній пільгової категорії населення.  
Немає висновку    
508. 1) частини третьої статті 6 Закону України "Про державний внутрішній борг України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 41, ст. 598; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86);       
509. 2) частини четвертої статті 28 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 50, ст. 472; 2000 р., № 41, ст. 343; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86) в частині зарахування до спеціального фонду державного бюджету штрафів, накладених за порушення антимонопольного законодавства, та пені за прострочення їх сплати;       
510. 3) частин другої та шостої статті 16 (щодо умов надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами), частини шостої статті 30 (в частині встановлення Кабінетом Міністрів України нормативів плати за користування надрами), пункту 1 частини першої статті 31 (щодо зарахування 60 відсотків платежів за видобування корисних копалин загальнодержавного значення до бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя), частини першої статті 33 (щодо спрямування відрахувань за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, на розвиток мінерально-сировинної бази) та частини першої статті 34 (щодо визначення розміру збору за видачу спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами) Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86);       
511. 4) частин першої та третьої статті 91 Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 17, ст. 99; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86) в частині зарахування 20 відсотків платежів до бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів областей, а також визначення напрямів спрямування цих коштів;       
512. 5) частин першої, другої та шостої статті 32 Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189; 2000 р., № 45, ст. 390; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86) в частині зарахування 20 відсотків зборів за використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення до бюджетів областей; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим;       
513. 6) підпункту 2 пункту 3 Закону України "Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 25, ст. 172; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86);       
514. 7) пункту 4 статті 2 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" в частині операцій з купівлі-продажу готівкової валюти (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237; 1998 р., № 49, ст. 303; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86);   -806- Вилучити.  Немає висновку    
515. 8) статті 3; частини другої статті 4; частини першої статті 17 щодо строків сплати земельного податку платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції); статті 19 в частині визначення строків внесення орендної плати виключно у договорі оренди; статей 20, 21 і 22 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст. 238; 2000 р., № 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10, № 15, ст. 74; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86, № 26, ст. 195);   -807- Соболєв С.В.
Виключити слова та цифри: "частини другої статті 4; частини першої статті 17 щодо строків сплати земельного податку платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції); статті 19 у частині визначення строків внесення орендної плати виключно у договорі оренди"  
Немає висновку    
516. 9) частини другої статті 2 та частини третьої статті 3 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 14, ст. 60; 1999 р., № 40, ст. 361; 2000 р., № 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86) в частині формування дорожніх фондів;   -808- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Кукоба А.Т.
Передбачити фінансування на виконання положень Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" в повному обсязі  
Немає висновку    
    -809- Виключити пункт 9 статті 83.  Немає висновку    
517. 10) частини четвертої статті 21 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102) в частині централізації орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, на спеціальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподілення та використання;       
518. 11) Закону України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 27, ст. 212; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86) у частині сплати неустойки (пені);       
519. 12) абзацу третього частини першої статті 1 в частині погашення заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній валюті, починаючи з 2002 року, та статті 3 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 31, ст. 248; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86);   -810- Національний банк України
Вилучити із законопроекту пункт 12 ст. 83 і в частині призупинення статті 3 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов"язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України".  
Немає висновку    
520. 13) пункту "б" частини другої статті 47 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 1998 р., № 34, ст. 230; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86) в частині спрямування частини грошових стягнень за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища до республіканського Автономної Республіки Крим та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища;       
521. 14) останнього речення пункту 5 статті 22, пункту 2 статті 49 і пункту 10 статті 57 Закону України від 24.06.2004 № 1876-ІV "Про радіочастотний ресурс України";       
522. 15) абзацу 1 пункту 5 статті 19 Закону України „Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 30, ст. 416);       
523. 16) частини третьої статті 15 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86);       
524. 17) частини першої статті 23 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86);       
525. 18) частини восьмої статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 12, ст. 64; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86);       
526. 19) статті 25 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86);       
527. 20) частини четвертої статті 9 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 20, ст. 82; 1998 р., № 30 - 31, ст. 193; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86);       
528. 21) пунктів 83, 84, 85, 87, 118, 125 і 127 Закону України "Про Державну програму приватизації" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 33 - 34, ст. 272; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86);       
529. 22) абзацу другого підпункту 7.1.1 пункту 7.1 статті 7 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 10, ст. 44; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86, № 24, ст. 154);   -811- Вилучити.  Немає висновку    
530. 23) Закону України "Про рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 19, ст. 272);   -812- виключити. Втрати бюджету компенсувати за рахунок збільшення митного тарифу на газ, що експортуватиметься з України.  Немає висновку    
531. 24) статей 21, 22 та пункту 3 розділу VІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про інноваційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 36, ст. 266; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86);   -813- Оніщук М.В.
Майко В.І.
Станецький Г.С.
Нощенко М.П.
пункт 24 статті 83 вилучити  
Немає висновку    
    -814- Єдін О.Й.
Викласти у такій редакції: "статей 21 (пп.1-4), 22 та пункту 3 розділу VІІ "Прикінцеві положення Закону України "Про інноваційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №36, ст.266; 2003 р., №10-11, ст.86), "  
Немає висновку    
532. 25) статті 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 45, ст. 237) в частині сплати бюджетними установами штрафних санкцій;       
533. 26) пункту 6 розділу І Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 2, ст. 6) (щодо платників збору на обов'язкове державне пенсійне страхування);       
534. 27) частини другої статті 19 Закону України "Про охорону праці" в частині виділення видатків на охорону праці окремим рядком (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 2, ст. 10);   -815- Стоян О.М.
Пункт 27 статті 83 вилучити  
Немає висновку    
535. 28) статей 64 і 65 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 37 - 38, ст. 189; 2004 р., № 5, ст. 34), статті 16 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 37, ст. 308) в частині закріплення та застосування нормативів відрахувань податку з доходів фізичних осіб за бюджетами місцевого самоврядування, який справляється з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу (в тому числі відрядженими до органів виконавчої влади та інших цивільних установ) у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, за рахунок бюджетних асигнувань установ (організацій), що утримуються із державного бюджету, які є джерелом доходів цих осіб;       
536. 29) підпункту 1 пункту 1 Закону України "Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 30, ст. 243);       
537. 30) пунктів 5-1 (в частині госпрозрахункових підприємств, що не відносяться до наукових установ), 6, 17, 19, 23 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст. 238; 1997 р., № 47, ст. 294; 2000 р., № 3, ст. 20, № 48, ст. 406; 2001 р., № 11, ст. 46, № 50, ст. 261; 2002 р., № 9, ст. 68, № 30, ст. 205);   -816- Оніщук М.В.
Майко В.І.
пункт 30 статті 83 вилучити  
Немає висновку    
538. 31) пунктів 5.8 - 5.10 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156, № 47, ст. 294, № 51, ст. 305; 1998 р., № 18, ст. 95; 1999 р., № 39, ст. 357; 2000 р., № 3, ст. 20, № 13, ст. 103, № 48, ст. 406; 2001 р., № 11, ст. 46, № 50, ст. 261; 2002 р., № 9, ст. 68, № 29, ст. 192, № 31, ст. 214);   -817- Вилучити.  Немає висновку    
    -818- Загрева Б.Ю.
Після слова та цифри "статті 5" доповнити словами та цифрами: Підпункту 6.2.1. пункту 6.2 статті 6 та підпункту 7.4.1 пункту 7.4 статті 7.  
Немає висновку    
539. 32) підпункту 5.2.2пункту 5.2 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 181; 2000 р., № 5, ст. 34, № 45, ст. 375, № 48, ст. 406; 2001 р., № 11, ст. 46; 2002 р., № 9, ст. 68, № 31, ст. 214, № 36, ст. 266; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86, № 12, ст. 88, № 24, ст. 162);   -819- Оніщук М.В.
Майко В.І.
Чеботарьова Ю.С.
Соболєв С.В.
Стоян О.М.
пункт 32 статті 83 виключити.  
Немає висновку    
540. 33) другого речення абзацу третього підпункту 7.11.13 пункту 7.11 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 181; 1998 р., № 10, ст. 35; 2003 р., № 12, ст. 88);   -820- Оніщук М.В.
Майко В.І.
Стоян О.М.
пункт 33 статті 83 вилучити  
Немає висновку    
541. 34) пункту 8.7 статті 8 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156; 2000 р., № 36, ст. 300) в частині здійснення експортного відшкодування податку на додану вартість у рахунок платежів з акцизного збору;   -821- Чеботарьова Ю.С.
Пункт 34 статті 83 виключити.  
Немає висновку    
542. 35) частини третьої статті 46 Закону України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 24, ст. 207; 2004 р., № 6, ст. 37) в частині зарахування стягнутого з боржника виконавчого збору до коштів виконавчого провадження;       
543. 36) частин першої - четвертої статті 3 Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 180; 2003 р., № 33 - 34, ст. 267);   -822- Соболєв С.В.
Викласти в редакції: "частини першої - третьої статті 3 Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 180; 2003 р., № 33-34, ст. 267)"  
Немає висновку    
    -823- Внести відповідні зміни до п.36 статті 83 щодо повернення призупиненої пільгової ставки акцизного збору (2 грн.) на медичний спирт  Немає висновку    
544. 37) статей 14, 15, 16 та 17 (щодо умов надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами) Закону України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 262);       
545. 38) абзаців восьмого та десятого частини другої статті 6 (щодо надання повноважень та умов надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами) Закону України "Про державну геологічну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 456);       
546. 39) пункту 3 статті 53, та пункту 11 статті 70 (в частині зарахування плати за видачу номерного ресурсу до спеціального фонду Державного бюджету України) Закону України „Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 12, ст. 155);       
547. 40) абзацу двадцять третього пункту першого статті 14 Декрету Кабінету Міністрів України „Про прибутковий податок з громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 10, ст.. 77) в частині звільнення платників фіксованого податку, осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, а також членів їх сімей, які беруть участь у підприємницькій діяльності, від сплати нарахувань на фонд оплати праці, збору на обов'язкове соціальне страхування;   -824- Соболєв С.В.
Виключити.  
Немає висновку    
548. 41) пункту другого розділу ІІ „Прикінцеві положення" Закону України „Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України „Про прибутковий податок з громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 30-31, ст. 195);       
549. 42) частини другої статті 6 Закону України „Про фіксований сільськогосподарський податок" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5-6, ст. 39) в частині перерахування (розподілу) сум відповідних податків відділеннями Державного казначейства України.   -825- Доповнити новою статтею "Установити, що списання податкової заборгованості відповідно до статті 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" у разі виникнення форс-мажорних обставин здійснювати виключно за рішенням відповідної місцевої ради".  Немає висновку    
    -826- Баранівський О.П.
В зв'язку з пропозицією про ліквідацію розподілу Державного та місцевих бюджетів на загальний та спеціальний фонд статтю 83 додати окремим пунктом такого змісту: "43) статті 13, частини четвертої статті 23, пункту 1 частини другої статті 38, частини другої статті 57, пункту 16 частини першої статті 69, частини третьої статті 71, частини другої статті 72, пункту 1 частини другої статті 76 (щодо розподілу бюджетів усіх рівнів на загальний та спеціальний фонди) Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 37-38, ст. 189).";  
Немає висновку    
    -827- Асадчев В.М.
Дію закону щодо місцевої міліції перенести на 2006 рік.  
Немає висновку    
    -828- Атрошенко В.А.
Бронніков В.К.
Статтю 83 доповнити п.43 такого змісту: "пункту 3 статті 14 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо сплати страхових внесків на пенсійне страхування Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття за осіб, зазначених у пункті 16 статті 11 цього Закону".  
Немає висновку    
    -829- Єхануров Ю.І.
Майко В.І.
Статтю 83 доповнити пунктом 43 такого змісту: "43) пункту п'ятого розділу ІV "Прикінцеві положення" Закону України "Про особливості приватизації підприємств Державної акціонерної компанії "Укррудпром".  
Немає висновку    
    -830- Качур П.С.
доповнити пунктом 43 наступного змісту: "43) пунктів 1.2 та 2.2 статті 66 Бюджетного кодексу України (в частині врахування плати за землю у складі доходів, що враховуються при визначенні трансфертів, бюджету Автономної Республіки Крим, обласним та районним бюджетам)."  
Немає висновку    
    -831- Заічко В.О.
Доповнити пунктом у редакції: "Призупинити на 2005 рік дію Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо місцевої міліції".  
Немає висновку    
    -832- Шведенко М.М.
Мазуренко В.І.
Доповнити статтю 83 пунктом наступного змісту: "Зупинити на 2005 рік дію статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (1045-14, Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №45, ст.397; 2002р., №11, ст.79; №12-13, ст..92; 2003р., №10-11, ст.86) в частині проведення бюджетними установами та організаціями відрахувань профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу"  
Немає висновку    
550. Стаття 84. Установити, що допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, застрахованим особам, які працюють у бюджетних установах, виплачується Фондом соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності починаючи з першого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) інвалідності незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності у порядку та розмірах, встановлених законодавством.   -833- Оніщук М.В.
Майко В.І.
Надрага В.І.
Вернигора Л.М.
Стоян О.М.
статтю 84 вилучити  
Немає висновку    
551. Зупинити на 2005 рік дію статті 2 Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 11, ст. 47; 2002 р., № 30, ст. 210) щодо зобов'язань бюджетних установ.   -834- Соболєв С.В.
Виключити слова: "щодо зобов'язань бюджетних установ"  
Немає висновку    
552. Стаття 85. Внести до розділу ХХІ "Прикінцеві положення" Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 38 - 39, ст. 288; 2003 р., № 6, ст. 51) такі зміни:   -835- Оніщук М.В.
Майко В.І.
статтю 85 вилучити  
Немає висновку    
553. а) пункт 1 викласти у такій редакції:       
554. "1. Митний кодекс України набирає чинності з 1 січня 2004 року, крім частини тринадцятої статті 71, яка набирає чинності з 1 січня 2006 року";       
555. б) абзац четвертий пункту 4 викласти у такій редакції:       
556. "Митний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 16, ст. 203, № 35, ст. 511; 1993 р., № 11, ст. 91, № 12, ст. 107; 1994 р., № 20, ст. 116; 1995 р., № 13, ст. 85; 1997 р., № 35, ст. 218; 1999 р., № 34, ст. 274; 2000 р., № 13, ст. 109, № 38, ст. 318, № 50, ст. 436; 2001 р., № 4, ст. 16, № 23, ст. 117, № 31, ст. 148; 2003 р., № 27, ст. 209), крім статей 47, 85, 86, 87 та глави 2 "Митні збори" розділу V "Мито та митні збори", які втрачають чинність з 1 січня 2006 року".   -836- Порошенко П.О.
Доповнити частиною такого змісту: "Установити, що у 2005 році митні органи України надають дозвіл на тимчасове ввезення (вивезення) з умовним повним звільненням від оподаткування авіаційної техніки (повітряне судно, його частини та компоненти, двигуни та їх компоненти, авіаційне обладнання для технічного обслуговування повітряного судна), яка використовується без переходу права власності до іншого суб'єкта підприємницької діяльності авіаційними компаніями - резидентами України, які здійснюють регулярні міжнародні перевезення пасажирів та багажу";  
Немає висновку    
    -837- Супрун Л.П.
Статтю 85 доповнити абзацом наступного змісту: "Встановити, що у 2005 році митні органи України надають дозвіл на тимчасове ввезення (вивезення) з умовним повним звільненням від оподаткування авіаційної техніки (повітряне судно, його частини та компоненти, двигуни та їх компоненти, авіаційне обладнання для технічного обслуговування повітряного судна), яка використовується без переходу права власності до іншого суб'єкта підприємницької діяльності авіаційними компаніями - резидентами України".  
Немає висновку    
557. Стаття 86. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені додатком № 3 до цього Закону або рішенням про місцевий бюджет, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.       
558. У разі якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:       
559. 50 відсотків коштів на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;   -838- Викласти в наступній редакції: "50 відсотків коштів до Державного бюджету"  Немає висновку    
560. 50 відсотків коштів на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою (функцією).       
561. При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду бюджету.       
562. Стаття 87. Кошти державних цільових фондів, крім Пенсійного фонду України, обслуговуються органами Державного казначейства України.   -839- Оніщук М.В.
Майко В.І.
статтю 87 вилучити  
Немає висновку    
    -840- Жовтяк Є.Д.
Вилучити слова "крім Пенсійного фонду"  
Немає висновку    
563. Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України подавати Державному казначейству України у визначені ним порядку і терміни звіти про виконання кошторисів відповідних фондів.       
564. Стаття 88. Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття спрямувати у 2005 році кошти у сумі 107.358, 5 тис. гривень на створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт, членам їх сімей (дружина (чоловік), повнолітні діти) та членам сімей загиблих шахтарів (дружина (чоловік), повнолітні діти) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.   -841- Оніщук М.В.
Майко В.І.
Малиновський О.П.
Салигін В.В.
Давидова Л.І.
Бронніков В.К.
Драчевський В.В.
Гудима О.М.
Джоджик Я.І.
Стойко І.М.
Гмиря С.П.
Беспалов О.П.
Євдокимов В.О.
Павлюк М.П.
Фікс Є.З.
Оржаховський А.В.
Писарчук П.І.
Матвєєв В.Й.
Петров В.Б.
Баграєв М.Г.
Манчуленко Г.М.
Мойсик В.Р.
Мигович І.І.
Єщенко В.М.
Мороз А.М.
Борзих О.І.
Парубок О.Н.
Бондарчук С.В.
Бичков С.А.
Цкітішвілі Е.О.
Кафарський В.І.
Надрага В.І.
Олійник П.М.
Будаг'янц М.А.
Макеєнко В.В.
Климпуш О.Д.
Гошовський В.С.
Атрошенко В.А.
Стоян О.М.
Заічко В.О.
Сергієнко Л.Г.
Пузаков В.Т.
Мельничук М.В.
Гармаш Г.Ф.
статтю 88 вилучити  
Немає висновку    
    -842- Асадчев В.М.
Статтю 88 викласти у редакції: "Встановити, що у 2005 році кошти у сумі 107358, 5 тис.грн. спрямовуються на створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку з закриттям шахт, членам їх сімей (дружина (чоловік), повнолітні діти) та членам сімей загиблих шахтарів (дружина (чоловік), повнолітні діти) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України і погодженому з профільним комітетом і комітетом Верховної Ради України з питань бюджету через Фонд підтримки малого підприємництва".  
Немає висновку    
565. Установити, що Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття перераховує зазначені кошти після погодження з ним програм створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт, членам їх сімей (дружина (чоловік), повнолітні діти) та членам сімей загиблих шахтарів (дружина (чоловік), повнолітні діти).       
566. Стаття 89. Витрати на надання соціальних послуг та матеріальне забезпечення безробітних з числа незастрахованих осіб проводяться за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.   -843- Оніщук М.В.
Майко В.І.
Малиновський О.П.
Беспалов О.П.
Євдокимов В.О.
Павлюк М.П.
Фікс Є.З.
Оржаховський А.В.
Павлюк М.П.
Абдуллін О.Р.
Матвєєв В.Й.
Петров В.Б.
Баграєв М.Г.
Манчуленко Г.М.
Мойсик В.Р.
Мигович І.І.
Єщенко В.М.
Борзих О.І.
Парубок О.Н.
Бондарчук С.В.
Бичков С.А.
Кафарський В.І.
Макеєнко В.В.
Климпуш О.Д.
Гошовський В.С.
Надрага В.І.
Атрошенко В.А.
Стоян О.М.
Заічко В.О.
Сергієнко Л.Г.
Пузаков В.Т.
статтю 89 вилучити  
Немає висновку    
    -844- Єщенко В.М.
Беспалов О.П.
Оржаховський А.В.
Писарчук П.І.
Гудима О.М.
Павлюк М.П.
Матвєєв В.Й.
Петров В.Б.
Євдокимов В.О.
Гмиря С.П.
Салигін В.В.
Малиновський О.П.
Фікс Є.З.
Драчевський В.В.
Бронніков В.К.
Давидова Л.І.
Баграєв М.Г.
Мигович І.І.
Стойко І.М.
Манчуленко Г.М.
Мойсик В.Р.
Джоджик Я.І.
Абдуллін О.Р.
Цкітішвілі Е.О.
Кафарський В.І.
Олійник П.М.
Будаг'янц М.А.
Макеєнко В.В.
Гошовський В.С.
Климпуш О.Д.
Надрага В.І.
Пузаков В.Т.
Мороз А.М.
Заічко В.О.
Сергієнко Л.Г.
Гавриш С.Б.
Парубок О.Н.
Бичков С.А.
Бондарчук С.В.
Гармаш Г.Ф.
Мельничук М.В.
Борзих О.І.
Передбачити у складі бюджетних програм, які мають бути забезпечені асигнуваннями Держбюджету у 2005 році, бюджетної програми "Участь держави у надані соціальних послуг та матеріального забезпечення безробітних з числа незастрахованих осіб" з передбаченням асигнувань у сумі 100 млн. грн.  
Немає висновку    
    -845- Єщенко В.М.
Беспалов О.П.
Оржаховський А.В.
Писарчук П.І.
Павлюк М.П.
Матвєєв В.Й.
Петров В.Б.
Євдокимов В.О.
Малиновський О.П.
Фікс Є.З.
Баграєв М.Г.
Мигович І.І.
Манчуленко Г.М.
Мойсик В.Р.
Борзих О.І.
Парубок О.Н.
Бондарчук С.В.
Бичков С.А.
Абдуллін О.Р.
Кафарський В.І.
Макеєнко В.В.
Гошовський В.С.
Пузаков В.Т.
Заічко В.О.
Сергієнко Л.Г.
Зупинити введення в дію у 2005 році пункту 3 статті 14 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо сплати страхових внесків на пенсійне страхування Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття за осіб, зазначених у пункті 16 статті 11 цього Закону.  
Немає висновку    
    -846- Гудима О.М.
Гмиря С.П.
Салигін В.В.
Драчевський В.В.
Бронніков В.К.
Давидова Л.І.
Стойко І.М.
Джоджик Я.І.
Мороз А.М.
Гавриш С.Б.
Малиновський О.П.
Цкітішвілі Е.О.
Олійник П.М.
Будаг'янц М.А.
Гармаш Г.Ф.
Мельничук М.В.
Внести змини до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", які передбачають, що за осіб, зазначених у пункті 16 статті 11 цього Закону, страхові внески, що перераховуються до солідарної системи, сплачуються з коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в розмірі у 2005 році - 10 відсотків страхового внеску, обчисленого із суми допомоги по безробіттю та матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації відповідно до статті 19 цього Закону, з поступовим його збільшенням до 100-відсоткового розміру відповідно до рішення, що приймається щорічно Верховною Радою України виходячи з фінансових можливостей Фонду загально-обов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Періоди сплати страхових внесків у розмірі, визначеному абзацом першим цього підпункту, зараховуються до страхового стажу як періоди, за які сплачено страхові внески у повному обсязі. При обчисленні коефіцієнта заробітної плати (доходу) у цьому випадку враховується сума отриманої за цей період допомоги по безробіттю та матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації.  
Немає висновку    
567. Стаття 90. Установити з 1 січня 2005 року розмір мінімальної заробітної плати 262 гривні на місяць. Забезпечити з 1 січня 2005 року збереження міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень в оплаті праці працівників бюджетної сфери виходячи з розміру мінімальної заробітної плати 262 гривні.   -847- Ющенко В.А.
Пинзеник В.М.
Терьохін С.А.
Встановити розмір мінімальної заробітної плати 300 грн. на місяць з відновленням міжпосадових окладів в оплаті праці працівників бюджетної сфери з 1 січня 2005 року  
Немає висновку    
    -848- Стоян О.М.
Викласти в новій редакції: "Установити з 1 січня 2005 року розмір мінімальної заробітної плати 307 гривень на місяць. Ввести в дію з 1 січня 2005 року Єдину тарифну сітку по оплаті праці працівників бюджетних установ на основі посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду у розмірі мінімальної заробітної плати. При умові перевиконання дохідної частину бюджету за підсумками першого кварталу установити з 1 липня 2005 року розмір мінімальної зарплати 387 гривень на місяць".  
Немає висновку    
    -849- Статтю 90 викласти в такій редакції: "Установити з 1 січня 2005 року розмір мінімальної заробітної плати 286 гривні на місяць. Забезпечити з 1 січня 2005 року збереження міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень в оплаті праці працівників бюджетної сфери виходячи з розміру мінімальної заробітної плати 286 гривень".  Немає висновку    
    -850- Порошенко П.О.
Король В.М.
Встановити у Законі України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" термін запровадження Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери і забезпечити проведення відповідних видатків за рахунок додаткового залучення коштів до доходної частини державного бюджету.  
Немає висновку    
    -851- Баранівський О.П.
Статтю 90 викласти в такій редакції: "Установити з 1 січня 2005 року розмір мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії на рівні прожиткового мінімуму на одну особу, встановленого статтею 71 цього Закону. Забезпечити з 1 січня 2005 року збереження міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень в оплаті праці працівників бюджетної сфери."  
Немає висновку    
568. Стаття 91. Установити, що в разі недостатності виділених з Державного бюджету України коштів по бюджетних програмах, пов'язаних з розмежуванням джерел виплати пенсій між Державним бюджетом України та Пенсійним фондом України, пенсії, визначені законодавством для відповідних категорій громадян, виплачуються у повному обсязі за рахунок коштів Пенсійного фонду України.   -852- Оніщук М.В.
Майко В.І.
Жовтяк Є.Д.
Стоян О.М.
статтю 91 вилучити  
Немає висновку    
569. Стаття 92. Кабінету Міністрів України у 2005 році вжити заходів щодо оптимізації граничної чисельності працівників органів виконавчої влади.   -853- Необхідно привести у відповідність до Постанови Верховної Ради України "Про основні напрями бюджетної політики на 2005 рік"  Немає висновку    
    -854- Жовтяк Є.Д.
Вказати цифри: якою є реальна гранична чисельність працівників органів виконавчої влади на 1.10.2004р. яку кількість посад заплановано скоротити на 1.01.2006р.  
Немає висновку    
570. Рекомендувати органам місцевого самоврядування не приймати рішення, що призводять до збільшення чисельності працівників бюджетних установ.       
571. Стаття 93. Установити, що нецільове використання бюджетних коштів, тобто витрачання їх на цілі, що не відповідають бюджетним призначенням, встановленим законом про Державний бюджет України чи рішенням про місцевий бюджет, виділеним бюджетним асигнуванням чи кошторису, має наслідком зменшення бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.       
572. Стаття 94. Установити, що контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджету здійснюється органами, які повинні забезпечувати їх надходження, згідно з додатком № 8 до цього Закону.   -855- Доповнити статтю 94 абзацом у редакції: "Дозволити місцевим органам самоврядуванням додатково визначати органи, за якими закріплено контроль за справлянням (стягненням) окремих платежів до місцевих бюджетів"  Немає висновку    
    -856- Сташевський С.Т.
Чорноволенко О.В.
Бондаренко В.Д.
Беспалий Б.Я.
Мокроусов А.О.
Лебедівський В.А.
доповнити статтю 94 наступним абзацом: "Дозволити місцевим органам самоврядування додатково визначати органи, за якими закріплено контроль за справлянням (стягненням) окремих платежів до місцевих бюджетів."  
Немає висновку    
    -857- В колонці "назва органу" зробити доповнення "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг" та відповідно внести код бюджетної класифікації 14060200.  Немає висновку    
573. Стаття 95. Продовжити до 1 січня 2006 року дію експерименту щодо справляння запроваджених у 2003 році Верховною Радою Автономної Республіки Крим за погодженням з Кабінетом Міністрів України окремих місцевих зборів (збору на розвиток рекреаційного комплексу в Автономній Республіці Крим та збору на розвиток пасажирського електротранспорту в Автономній Республіці Крим).       
574. Стаття 96. Установити, що в 2005 році при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток від'ємне значення об'єкта оподаткування (балансові збитки), яке обліковувалось у платника податку станом на 1 січня 2003 року і не було погашено на 1 січня 2005 року в порядку, визначеному пунктом 11 розділу ІІ "Перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 12, ст. 88), не враховується у зменшення об'єкта оподаткування з податку на прибуток за наслідками податкових періодів (кварталів) 2005 податкового року.   -858- Оніщук М.В.
Майко В.І.
Цушко В.П.
статтю 96 вилучити  
Немає висновку    
    -859- Челноков С.Д.
У статті 96 слова "станом на 1 січня 2003 року" замінити на слова "станом на 1 січня 2002 року  
Немає висновку    
575. Стаття 97. Продовжити на 2005 рік дію статті 6 Закону України „Про Державний бюджет України на 2004 рік" та додатку № 9 до нього (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 17-18, ст. 250).   -860- Абдуллін О.Р.
Базові нормативи плати за користування надрами для видобування корисних копалин по щебеневій продукції встановити на рівні 2003 року (0,34 грн. за 1 куб.м. з понижуючим коефіцієнтом 0, 3 до базового нормативу) або ж, як мінімум, зберегти дію понижуючого коефіцієнту 0, 3 до базового нормативу 2004 року по даному виду продукції на 2005 рік (термін дії понижуючого коефіцієнта закінчується 01.01.2005р.), до розробки Держкомітетом природних ресурсів науково обґрунтованих диференційованих нормативів плати за користування надрами при видобуванні будівельного каміння, в залежності від геологічних особливостей родовищ та умов їх експлуатації. Дану пропозицію потрібно прийняти для запобігання різкого збільшення вартості щебеневої продукції, що, у свою чергу, призведе до банкрутств підприємств гірничої промисловості та вимушеного експорту даної продукції з Польщі та Білорусії.  
Немає висновку    
    -861- Катеринчук М.Д.
З точки зору законодавчої техніки пропонується: а) або виключити статтю 97; б) або ж в проекті Закону прямо передбачити відповідні положення статті 6 та додатку № 9 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" без посилання на те, що це положення закону про державний бюджет на 2004 рік, а із зазначенням їх у якості безпосередньо положень закону про державний бюджет на 2005 рік.  
Немає висновку    
    -862- Атрошенко В.А.
викласти в наступній редакції: "Установити, що у 2004 році запроваджуються базові нормативи плати за користування надрами для видобування корисних копалин згідно з додатком N 9 до цього Закону."  
Немає висновку    
576. Стаття 98. Дозволити Національній академії наук України за рішенням її Президії у 2005 році придбати без застосування процедури тендера у безпосередніх виробників імпортне наукове обладнання для виконання пріоритетних фундаментальних досліджень і прикладних розробок на суму 40.000 тис. гривень за переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України, звільнивши від сплати ввізного мита та податку на додану вартість операції із закупівлі цього обладнання.   -863- Виключити.  Немає висновку    
577. Стаття 99. Установити, що у 2005 році сплата збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію як складової оптового тарифу на електроенергію оптового ринку електроенергії України в кожному звітному розрахунковому періоді (місяці) здійснюється після повної оплати електроенергії, відпущеної в цьому звітному періоді енергогенеруючими компаніями в оптовий ринок електроенергії України.       
578. Розмір збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, що встановлюється Національною комісією регулювання електроенергетики України, не може перевищувати 1.780.000 тис. гривень.       
579. Надходження цього збору використовуються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.       
580. Стаття 100. Установити, що кошти, передбачені для будівництва (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України, використовуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.   -864- Рудковський Д.О.
Виключити.  
Немає висновку    
581. Стаття 101. Установити, що надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України, надходження від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення простроченої заборгованості перед Міністерством оборони України за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання та надходження коштів від Секретаріату ООН за участь українського контингенту Збройних Сил України в миротворчих операціях понад обсяги, визначені додатком № 1 до цього Закону по загальному фонду, спрямовуються відповідно на погашення кредиторської заборгованості Міністерства борони України за отримані військове майно, товари, продукцію, виконані роботи та надані послуги, яка склалася станом на 1 січня 2004 року, та забезпечення участі українського контингенту Збройних Сил України у міжнародних миротворчих операціях та інші потреби Збройних Сил України. Міністерство фінансів України вносить зміни до розпису Державного бюджету України понад обсяги відповідних доходів та бюджетних призначень, визначених у додатках №№ 1 і 3 до цього Закону у разі, коли обсяги цих надходжень перевищують відповідні річні обсяги, затверджені у додатку № 1 до цього Закону по загальному фонду бюджету.   -865- Добкін М.М.
Статтю 101 викласти у наступній редакції: "Стаття 101. Установити, що надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України, надходження від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення простроченої заборгованості перед Міністерством оборони України за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання та надходження коштів від Секретаріату ООН за участь українського контингенту Збройних Сил України в миротворчих операціях понад обсяги, визначені додатком № 1 до цього Закону по загальному фонду, спрямовуються відповідно на погашення кредиторської заборгованості Міністерства оборони України за отримані військове майно, товари, продукцію, виконані роботи та надані послуги, яка склалася станом на 1 січня 2004 року, та забезпечення участі українського контингенту Збройних Сил України у міжнародних миротворчих операціях, на продовження модернізацію танку Т-64 БМ "Булат" та інші потреби Збройних Сил України. Міністерство фінансів України вносить зміни до розпису Державного бюджету України понад обсяги відповідних доходів та бюджетних призначень, визначених у додатках № 1 і 3 до цього Закону у разі, коли обсяги цих надходжень перевищують відповідні річні обсяги, затверджені у додатку № 1 до цього Закону по загальному фонду бюджету".  
Немає висновку    
582. Стаття 102. Установити, що вартість військового майна, що передається виконавцям державного оборонного замовлення, іншим постачальникам матеріально-технічних засобів (ресурсів), виконавцям робіт, надавачам послуг з метою проведення з ними розрахунків, а також майна, що передається юридичним особам в обмін на житло для військовослужбовців та членів їх сімей, зараховується до загального фонду Державного бюджету України як надходження від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України і спрямовується на потреби Збройних Сил України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.       
583. Стаття 103. Кабінету Міністрів України визначити на 2005 рік механізм погашення кредиторської заборгованості Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів за отримане військове майно, товари, продукцію, виконані роботи та надані послуги, що склалася станом на 1 січня 2005 року внаслідок виділення коштів за загальним фондом Державного бюджету України в обсягах, менших ніж встановлені бюджетні призначення за попередні роки, у рахунок заборгованості (недоїмки) на 1 січня 2005 року суб'єктів господарювання - безпосередніх постачальників (виконавців робіт та надавачів послуг) та суб'єктів господарювання - постачальників безпосереднім кредиторам з податків і зборів (обов'язкових платежів), що підлягають сплаті до державного бюджету, а також із сплати сум фінансових санкцій, нарахованих за порушення податкового законодавства, шляхом одноденного кредитування уповноваженими банками учасників розрахунків.       
584. Установити, що за результатами фактично проведених розрахунків вносяться відповідні зміни до доходів і видатків Державного бюджету України на 2005 рік.   -866- До законодавчого врегулювання питання про вдосконалення системи реєстрації транспортних засобів та щодо перегляду ставок податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів розглянути питання про збільшення у 2005 році ставок податку на 30 відсотків.  Немає висновку    
    -867- Розглянути доцільність продовження у 2005 році дії норми, якою було передбачено оподаткування податком на додану вартість операцій з продажу ввезеного природного газу на митну територію України за нульовою ставкою.  Немає висновку    
    -868- Розглянути можливість передбачення у законопроекті обліку податкових пільг, наданих суб'єктам господарювання відповідно до законодавства про спеціальні економічні зони та території пріоритетного розвитку. Додаток №1 законопроекту доповнити графою "Преференційні доходи" та внести відповідні зміни до текстової частини законопроекту.  Немає висновку    
    -869- З метою не допущення безпідставного заниження цін на імпортовані товари при ввезенні їх на територію України внести пропозиції по встановленню граничних цін на такі товари.  Немає висновку    
    -870- З метою розв'язання проблеми погашення податкової заборгованості у системі паливно-енергетичного комплексу країни передбачити у законопроекті статтю щодо механізму погашення податкової заборгованості шляхом взаємозаліків, або випуску цінних паперів.  Немає висновку    
    -871- Супрун Л.П.
Доповнити статтею наступного змісту: "Стаття___. Встановити, що в 2005 році державне обов'язкове страхування військовослужбовців і військовозобов'язаних, призваних на збори, здійснюється страховими компаніями, визначеними за результатами тендерів, що проводяться в установленому законодавством порядку. Кабінету Міністрів України внести відповідні зміни до існуючих нормативних актів".  
Немає висновку    
    -872- Супрун Л.П.
Доповнити розділ VІ "Прикінцеві положення" проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" статтею такого змісту: "Встановити, що у 2005 році продаж енергетичного вугілля на побутові потреби бюджетних установ і організацій та населення здійснюється виключно через аукціонні торги у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".  
Немає висновку    
    -873- Баранівський О.П.
додати проект Закону окремою статтею 103-1 такого змісту: "Стаття 103-1. Установити, що в 2005 році надходження за надання платних послуг органами державної влади (щодо видачі ліцензій, бланків та інших документів) перераховуються на бюджетний рахунок Державного казначейства в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Розмір плати не може перевищувати нормативних витрат на надання органами державної влади цих послуг."  
Немає висновку    
    -874- Супрун Л.П.
"Встановити в 2005 році спеціальний збір в розмірі 2 % до ціни вартості на спожитий газ, який сплачується до спеціального фонду державного бюджету та через головного розпорядника коштів - Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) спрямувати як капіталовкладення на будівництво магістральних газопроводів-відводів з метою вирішення питань по підведенню газових мереж до сільських населених пунктів, селищ міського типу та міст обласного і районного значення. Кабінету Міністрів України визначити порядок використання зазначених коштів та затвердити перелік об'єктів будівництва."  
Немає висновку    
    -875- Супрун Л.П.
"Кабінету Міністрів України передбачити в проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 " облік податкових пільг, наданих суб'єктам підприємницької діяльності у відповідності до законів України про вільні економічні зони та території приоритетного розвитку. У додатку № 1 розділ "Доходи спеціального фонду" доповнити окремою графою "Преференційні доходи спеціального фонду" в розрізі всіх видатків та внести відповідні зміни до текстової частини проекту закону. Встановити, що преференційні доходи не зараховуються на рахунки казначейства, а обліковуються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України і використовуються на цілі, встановлені відповідними законами. У випадку використання коштів на інші цілі, ніж встановлено відповідними законами, вказані кошти в повному обсязі стягуються до спеціального фонду державного бюджету та спрямовуються на видатки розвитку через головного розпорядника - Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки), як капіталовкладення за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України та узгодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету як субвенції."  
Немає висновку    
    -876- Порошенко П.О.
Король В.М.
Доповнити статтею наступного змісту: "З метою забезпечення надходжень до загального фонду Державного бюджету України акціонерним та холдинговим компаніям з державною часткою понад 50 відсотків, які є прибутковими та за результатами фінансово-господарської діяльності сплачують дивіденди до загального фонду Державного бюджету України, у 2005 році заборонити зменшувати державну частку у статутному фонді."  
Немає висновку    
    -877- Добкін М.М.
Пропоную доповнити Закон статтею такого змісту: "Установити, що у 2005 році ставка державного мита, що справляється за видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон або продовження строку дії цього паспорта на території України, визначена у підпункті "б" пункту 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 13, ст. 113), становить 10 неоподатковуваних мінімумів."  
Немає висновку    
    -878- Сушкевич В.М.
Доповнити проект закону статтею наступного змісту: "Фонду соціального захисту інвалідів, з урахуванням вимог підпункту а) пункту 3 Указу Президента України від 8 листопада 2001 року № 1059 "Про розвиток та підтримку параолімпійського руху в Україні", спрямувати у 2005 році кошти спеціального фонду державного бюджету у сумі 29.000, 0 тис. гривень на створення Національного центру паралімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів  
Немає висновку    
    -879- Прикінцеві положення доповнити наступними статтями: Стаття 104. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299, № 45, ст. 377; 2001 р., № 2-3, ст. 10, № 22, ст. 105; 2002 р., № 12-13, ст. 92; 2003 р., № 10-11, ст. 86; із змінами, внесеними Законом України від 27 листопада 2003 року № 1344-ІV): в абзаці 10 статті 1 після слів "за одержання ліцензії" доповнити словами "якщо інше не встановлено законом" у пункті 29 статті 9 після слів "гральних закладів" доповнити словами "азартних ігор на гральних автоматах" частину першу статті 15 викласти у такій редакції: "За видачу ліцензії справляється плата, розмір та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюються Кабінетом Міністрів України. Розмір плати за видачу ліцензії може також установлюватись законом; статтю 15 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту: "Плата за ліцензію на провадження діяльності з організації та утримання тоталізаторів, гральних закладів, а також проведення азартних ігор на гральних автоматах ( крім організації та проведення державних лотерей) установлюється в сумі, еквівалентній 30 000 євро за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на день такої сплати, за кожний бюджетний (податковий) рік провадження такої діяльності, незалежно від дати внесення такого платежу" У зв'язку з цим частину другу і третю вважати відповідно частинами третьою й четвертою. Стаття 105. Кабінету Міністрів України протягом місяця після набрання чинності цим Законом: визначити уповноважений орган ліцензування та затвердити порядок ліцензування діяльності осіб з організації та утримання тоталізаторів, гральних закладів, а також проведення азартних ігор на гральних автоматах (крім ліцензій на організацію та проведення державних лотерей). Ліцензія на організацію та утримання особою тоталізаторів, гральних закладів, а також проведення азартних ігор на гральних автоматах (крім ліцензії на організацію та проведення державних лотерей), що була надана такій особі до набрання чинності цим Законом (незалежно від строку її надання, зазначеного у ліцензійних умовах), є дійсною до 1 січня 2006 року, за умови внесення до 15 березня 2005 року додаткової плати за таку ліцензію у сумі, еквівалентній 30 000 євро за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на день такої сплати. 4) Статті 104, 105 розділу V. Прикінцеві положення, вважати відповідно статтями 106, 107.  Немає висновку    
    -880- Оніщук М.В.
Доповнити розділ V. Прикінцевих положень статтею наступного змісту: "Внести до статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України "Про Державне мито" (відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113; 1999 р., № 52, ст. 470; 2000 р., № 29, ст. 229) такі зміни: у підпункті, а) пункту 1 цифру "100" замінити цифрою "1000"; у підпункті, а) пункту 2 цифру "100" замінити цифрою "1000";  
Немає висновку    
    -881- Загрева Б.Ю.
Передбачити статті наступного змісту: "Податок на додану вартість за нульовою ставкою обчислюється щодо операцій з продажу товарів, що були вивезені (експортовані) товаровиробником, який є платником податку, за межі митної території України". "Товаровиробником вважається підприємство, яке має власні виробничі потужності, обсяг реалізації продукції власного виробництва в загальному обсязі має складати не менше 60%, та є зареєстрованим в органах статистики станом на 01.07.2004 року". "Податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, сплачених ( нарахованих) платником податку на додану вартість у звітному періоді у зв'язку з придбанням товарів (робіт та послуг), вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу) та основних фондів чи нематеріальних активів, що підлягатимуть амортизації, при підтверджені податковим органом, в якому знаходиться на обліку продавець цих товарів, послуг, наявності у продавця зобов'язань із податку на додану вартість за запитуваний період".  
Немає висновку    
    -882- У проекті Закону передбачити текстову статтю наступного змісту: "Не застосовувати у 2005 році спеціальні санкції щодо імпорту на митну територію України товарів, які підпадають під визначення коду УКТ ЗЕД 2602000000".  Немає висновку    
585. Стаття 104. Додатки № 1 - 8 до цього Закону є його невід'ємною частиною.   -883- Атрошенко В.А.
викласти в такій редакції: "Додатки № 1-9 до цього Закону є його невід'ємною частиною".  
Немає висновку    
586. Стаття 105. Цей Закон вводиться в дію з 1 січня 2005 року.       
587. Додаток № 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік"       
588. Доходи Державного бюджету України на 2005 рік тис.грн.       
589. Код Найменування показників згідно з бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд Спеціальний фонд       
590. Всього доходів 87 796 670,4 65 259 775,6 22 536 894,8   -884- Збільшити всього на 2 751 871, 0 тис.грн. в тому числі: загальний фонд на 2 186 699, 0 тис.грн. та спеціальний фонд на 565 172, тис.грн.  Немає висновку    
    -885- Асадчев В.М.
Скасувати надходження податку на прибуток підприємств та ПДВ до спеціального фонду у сумі 6091800 тис.грн. і привести у відповідність дохідну і видаткову частини державного бюджету по загальному і спеціальному фондам. Замість цього додати до доходів бюджету по податку на прибуток підприємств та ПДВ 10% від запланованої недоїмки НАК „Нафтогаз України". Додатковий фінансовий ресурс - 600000 тис.грн.  
Немає висновку    
    -886- Добкін М.М.
Завдяки залученню дивідендів, нарахованих на акції НАК "Нафтогаз України", додатково у сумі 102 млн.грн. та джерелам, визначеним п.14 статті 2 та статтею 101 проекту Закону, пропонується збільшити доходну частину бюджету відповідно на 225, 285 млн.грн.  
Немає висновку    
591. 40000000 Офіційні трансферти 1 471 306,5 1 471 306,5       
592. 41010100 Кошти, що надходять до Державного бюджету з інших бюджетів 1 471 306,5 1 471 306,5       
593. Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 86325363,9 63788469,1 22536894,8       
594. 10000000 Податкові надходження 64 951 914,0 55 289 083,5 9 662 830,5       
595. 11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 18 744 685,0 16 284 200,0 2 460 485,0       
596. 11010000 Податок з доходів фізичних осіб 605 100,0 605 100,0   -887- Національний банк України
Оподаткування доходів, отриманих населенням як відсотки за вкладами, призведе до суттєвого зменшення загального обсягу депозитів, банки не матимуть кредитних ресурсів для фінансування інвестиційних проектів і в результаті держава більше втратить від недоотримання податку на прибуток, аніж отримає у вигляді податку з доходів від депозитів. Враховуючи зазначене, пропонуємо доходи, визначені законопроектом за кодом 1101000 "Податок з доходів фізичних осіб", зменшити на 191700 тис.грн. та переглянути розмір доходної частини загального фонду Державного бюджету України. Джерелом компенсації зазначених втрат доходів Державного бюджету пропонуємо надходження від перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами Національного банку України за 2004 рік у сумі 100 000 тис.грн.  
Немає висновку    
597. 11020000 Податок на прибуток підприємств 18 139 585,0 15 679 100,0 2 460 485,0   -888- Асадчев В.М.
Скасувати надходження цього податку до спеціального фонду у сумі 2460485 тис.грн.  
Немає висновку    
    -889- Порошенко П.О.
Король В.М.
Враховуючи, що прогнозний обсяг прибутку прибуткових підприємств розраховано без урахування економічного зростання у 2005 році на 8, 6 відс. і є заниженим на 7 млрд. грн., необхідно надходження податку на прибуток підприємств збільшити на 1.736 млн. грн. і встановити в сумі 19.875.585 тис.грн.  
Немає висновку    
598. 13000000 Збори за спеціальне використання природних ресурсів 1 069 940,0 628 785,0 441 155,0       
599. 13010000 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду 60 840,0 60 840,0       
600. 13010100 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення 60 840,0 60 840,0       
601. 13020000 Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту 388 200,0 280 000,0 108 200,0   -890- Збільшити всього на 104 102, 0 тис. грн. в тому числі: загальний фонд на 104 102, 0 тис.грн.  Немає висновку    
602. 13030000 Платежі за користування надрами 220 000,0 185 245,0 34 755,0       
603. 13030100 Платежі за користування надрами загальнодержавного значення 220 000,0 185 245,0 34 755,0   -891- Збільшити всього на 44 450, 0 тис. грн. в тому числі: загальний фонд на 44 450, 0 тис.грн.  Немає висновку    
604. 13040000 Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету 400 000,0 101 800,0 298 200,0   -892- Збільшити всього на 12 650, 0 тис. грн. в тому числі: загальний фонд на 12 650, 0 тис.грн.  Немає висновку    
605. 13070000 Плата за використання інших природних ресурсів 900,0 900,0       
606. 14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 39 154 572,0 32 799 664,0 6 354 908,0       
607. 14010000 Податок на додану вартість 31 450 615,0 27 819 300,0 3 631 315,0       
608. 14010100 Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) 25 728 815,0 22 097 500,0 3 631 315,0   -893- Асадчев В.М.
Скасувати надходження цього податку до спеціального фонду у сумі 3631315 тис.грн.  
Немає висновку    
    -894- Жовтяк Є.Д.
Збільшити надходження за Кодом 14010100 з 25.728.815 тис.грн. до 27.889.215 тис.грн.  
Немає висновку    
609. 14010200 Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами -12 116 200,0 -12 116 200,0   -895- Порошенко П.О.
Король В.М.
Враховуючи, що бюджетна заборгованість із відшкодування податку на додану вартість повністю погашена і в 2005 році відшкодування буде здійснюватися тільки за поточними розрахунками, прогноз відшкодування податку на додану вартість у 2005 році є завищеною на 2, 3 млрд. грн.  
Немає висновку    
610. 14010300 Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів 17 838 000,0 17 838 000,0   -896- Загрева Б.Ю.
Збільшити на 1 млрд. грн.  
Немає висновку    
    -897- Порошенко П.О.
Король В.М.
При визначенні прогнозного обсягу надходжень цього податку не враховано прийняття змін до Податкового кодексу Російської Федерації в частині стягнення податку на додану вартість при експорті нафти (включаючи стабільний газовий конденсат) та природного газу до країн СНД за принципом країни призначення, який вводиться в дію з 1 січня 2005 року. Орієнтовно надходження податку на додану вартість із ввезених на територію України нафти та природного газу походженням з Російської Федерації, обумовлені принципом стягнення за країною призначення, складуть 4, 3 млрд. грн.  
Немає висновку    
611. 14020000 Акцизний збір із вироблених в Україні товарів 6 510 694,0 4 428 236,0 2 082 458,0   -898- Збільшити всього на 650 589, 0 тис. грн. в тому числі: загальний фонд на 130 117, 0 тис.грн. та спеціальний фонд на 520 472, 0 тис.грн.  Немає висновку    
    -899- Єремеєв І.М.
Качур П.С.
Цибенко П.С.
цифру 6 510 694,0 замінити на цифру 6 490 394,0 цифру 4 428 236,0 замінити на цифру 4 424 176,0 цифру 2 082 458,0 замінити на цифру 2 066 218,0  
Немає висновку    
612. 14030000 Акцизний збір із ввезених на територію України товарів 907 540,0 266 405,0 641 135,0       
613. 14060000 Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності 285 723,0 285 723,0   -900- По коду бюджетної класифікації 14060000 "Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності" показник 285723,0 замінити на 285728,0.  Немає висновку    
614. 14060200 Плата за видачу ліцензій та сертифікатів 62 977,0 62 977,0   -901- Збільшити всього на 37 000, 0 тис. грн. в тому числі: загальний фонд на 37 000, 0 тис.грн.  Немає висновку    
    -902- По коду бюджетної класифікації 14060200 "Плата за видачу ліцензій та сертифікатів" показник 62977,0 замінити на 62982,0  Немає висновку    
615. 14060400 Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності 1 431,0 1 431,0       
616. 14060500 Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів 12 547,0 12 547,0       
617. 14060600 Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового 850,0 850,0       
618. 14060700 Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами 14 230,0 14 230,0       
619. 14060900 Плата за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності 5 145,0 5 145,0       
620. 14061000 Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 43 250,0 43 250,0       
621. 14061200 Грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій за кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час мовлення 24 575,0 24 575,0       
622. 14061400 Плата за видачу, продовження, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом 111 512,0 111 512,0   -903- Збільшити всього на 50 000, 0 тис. грн. в тому числі: загальний фонд на 50 000, 0 тис.грн.  Немає висновку    
623. 14061500 Плата за ліцензії, видані Національною комісією регулювання електроенергетики 8 586,0 8 586,0       
624. 14061700 Плата за видачу, переоформлення, видачу дубліката, копії і продовження терміну дії ліцензій на провадження діяльності у сфері телекомунікацій 620,0 620,0       
625. 15000000 Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 5 788 407,0 5 382 124,5 406 282,5       
626. 15010000 Ввізне мито 4 476 000,0 4 098 000,0 378 000,0       
627. 15010100 Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності 3 828 000,0 3 828 000,0   -904- Збільшити всього на 552 345, 0 тис. грн. в тому числі: загальний фонд на 552 345, 0 тис.грн.  Немає висновку    
628. 15010200 Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами 175 000,0 175 000,0       
629. 15010500 Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб"єктами підприємницької діяльності та громадянами 473 000,0 95 000,0 378 000,0       
630. 15020000 Вивізне мито 978 000,0 978 000,0       
631. 15020100 Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької діяльності 978 000,0 978 000,0       
632. 15030000 Кошти, отримані за вчинення консульських дій 286 407,0 258 124,5 28 282,5   -905- Збільшити всього на 24 000, 0 тис. грн. в тому числі: загальний фонд на 21 600, 0 та спеціальний фонд на 2 400, 0 тис.грн.  Немає висновку    
    -906- Порошенко П.О.
Король В.М.
Враховуючи, що умови та обсяги виконуваної роботи дипломатичних установ не зменшуються, надходження коштів, отриманих за вчинення консульських дій, у 2005 році становитимуть не менше очікуваних надходжень у 2004 році, тобто на 21, 4 млн. грн. більше. Надходження коштів, отриманих за вчинення консульських дій, встановити у сумі 307.800 тис.грн., у тому числі до загального фонду - 246.240 тис.грн., спеціального фонду - 61.560 тис.грн.  
Немає висновку    
633. 15050000 Надходження від реалізації квот на ввезення цукру-сирцю тростинного 48 000,0 48 000,0       
634. 16000000 Інші податки 194 310,0 194 310,0       
635. 16030000 Податки, не віднесені до інших категорій 34 310,0 34 310,0       
636. 16060000 Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства 160 000,0 160 000,0   -907- Збільшити всього на 24 000, 0 тис. грн. в тому числі: загальний фонд на 24 000, 0 тис.грн.  Немає висновку    
    -908- Супрун Л.П.
доходи по коду 16060000 перенести із загального до спеціального фонду Державного бюджету на підставі Закону України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства".  
Немає висновку    
    -909- Порошенко П.О.
Король В.М.
Надходження збору з урахуванням індексу споживчих цін (107 відс.) можуть збільшитися майже на 37, 9 млн. грн. і встановити в сумі 197, 900 млн. грн.  
Немає висновку    
637. 20000000 Неподаткові надходження 20 295 483,1 8 144 082,7 12 151 400,4       
638. 21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 6 237 435,7 5 720 338,2 517 097,5       
639. 21010000 Частина прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету 615 500,0 615 500,0   -910- Збільшити всього на 53 200, 0 тис. грн. в тому числі: загальний фонд на 53 200, 0 тис.грн.  Немає висновку    
    -911- Асадчев В.М.
Встановити контингент доходу від частини прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучаються до бюджету у сумі 1000000 тис.грн. (додатковий фінансовий ресурс - 384500 тис.грн.).  
Немає висновку    
640. 21020000 Надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України 709 000,0 709 000,0       
641. 21030000 Надходження від грошово-речових лотерей 62 500,0 62 500,0       
642. 21050000 Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств 300 625,4 300 625,4   -912- Збільшити всього на 116 400, 0 тис. грн. в тому числі: загальний фонд на 116 400, 0 тис.грн.  Немає висновку    
    -913- Порошенко П.О.
Король В.М.
Надходження дивідендів (доход), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств збільшити на 552, 7 млн. грн. та встановити у сумі 853.325, 4 тис.грн. за рахунок: а) ряд акціонерних товариств не виконує своїх зобов'язань в частині сплати до бюджету належних державі дивідендів за минулі роки. Лише за ВАТ "Дніпроенерго", "ЕК "Київенерго", "Центренерго", ДАЕК "Донбасенерго", "Київобленерго", "Закарпаттяобленерго", ДП НАЕК "Енергоатом" рахується заборгованість за підсумками діяльності у 2000-2003 роках на суму 441, 9 млн. грн., яка в поточному році до державного бюджету не надійшла і, як доходи бюджету на 2005 рік, у розрахунках не передбачені; б) із прогнозних розрахунків безпідставно виключені надходження 110, 8 млн. грн. від ВАТ "Укртелеком" у зв'язку з попередніми намірами щодо продажу 42, 86 відс. пакету акцій товариства у поточному році. Враховуючи, що продаж цього пакету акцій перенесено на 2005 рік, необхідно відновити в розрахунках зазначені надходження у 2005 році.  
Немає висновку    
643. 21050100 Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності 300 625,4 300 625,4       
644. 21060000 Рентна плата 4 018 566,8 4 018 566,8       
645. 21060100 Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні 546 000,0 546 000,0   -914- Збільшити всього на 9 000, 0 тис. грн. в тому числі: загальний фонд на 9 000, 0 тис.грн.  Немає висновку    
    -915- Порошенко П.О.
Король В.М.
Збільшити надходження рентної плати за нафту, що видобувається в Україні, на 174 млн. грн. і встановити в сумі 720 млн. грн. з урахуванням запланованого обсягу видобутку нафти.  
Немає висновку    
646. 21060200 Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні 526 320,0 526 320,0   -916- Збільшити всього на 48 960, 0 тис. грн. в тому числі: загальний фонд на 48 960, 0 тис.грн.  Немає висновку    
    -917- Порошенко П.О.
Король В.М.
Збільшити надходження рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні, на 110.160 тис.грн. і встановити в сумі 636.480 тис.грн., з урахуванням запланованого обсягу видобутку природного газу.  
Немає висновку    
647. 21060500 Рентна плата за транзитне транспортування природного газу через територію України 2 632 000,0 2 632 000,0   -918- Збільшити всього на 912 058, 0 тис. грн. в тому числі: загальний фонд на 912 058, 0 тис.грн.  Немає висновку    
648. 21060600 Рентна плата за транспортування нафти магістральними нафтопроводами 224 670,0 224 670,0       
649. 21060700 Рентна плата за транспортування аміаку через територію України аміакопроводом 16 746,8 16 746,8       
650. 21060800 Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні 72 830,0 72 830,0   -919- Збільшити всього на 28 817, 0 тис. грн. в тому числі: загальний фонд на 28 817, 0 тис.грн.  Немає висновку    
651. 21080000 Інші надходження 531 243,5 14 146,0 517 097,5       
652. 22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 1 309 928,0 1 256 928,0 53 000,0       
653. 22060000 Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ 3 000,0 3 000,0       
654. 22070000 Виконавчий збір 106 000,0 53 000,0 53 000,0       
655. 22080000 Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна 158 000,0 158 000,0   -920- Збільшити всього на 42 000, 0 тис. грн. в тому числі: загальний фонд на 42 000, 0 тис.грн.  Немає висновку    
    -921- Супрун Л.П.
Збільшити розрахунковий обсяг коштів, що надходять у вигляді плати за оренду майна на 10%. Встановити, що із обсягу коштів, які надходять до державного бюджету у вигляді плати за оренду майна та цілісних майнових комплексів 97% зараховуються до загального фонду державного бюджету, 3% - до спеціального фонду державного бюджету, які використовуються на програми, пов'язані з покращенням управління державним майном.  
Немає висновку    
656. 22090000 Державне мито 100 488,0 100 488,0       
657. 22100000 Митні збори 863 000,0 863 000,0   -922- Вилучити  Немає висновку    
658. 22110000 Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України 79 000,0 79 000,0       
659. 22120000 Плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення 440,0 440,0       
660. 24000000 Інші неподаткові надходження 6 310 546,4 1 166 816,5 5 143 729,9       
661. 24010000 Надходження коштів від реалізації конфіскованого майна 23 019,0 23 019,0       
662. 24030000 Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності 4 284,0 4 284,0       
663. 24040000 Надходження коштів від реалізації матеріальної частини виробів військового призначення, що належать Національному космічному агентству України 50,0 50,0       
664. 24050000 Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших, утворених згідно з законодавством військових формувань 518 889,3 499 970,0 18 919,3   -923- Кошти від реалізації озброєння, військової техніки (318, 8 млн. грн.) та компенсаційні надходження від Секретаріату ООН за участь українського контингенту в миротворчих операціях (152, 2 млн. грн.) зарахувати до доходної частини спеціального фонду Державного бюджету (загальною сумою 471, 0 млн. грн.)  Немає висновку    
    -924- Для забезпечення розрахунків на придбання житла для військовослужбовців шляхом обміну майна Збройних Сил України передбачити кошти в сумі 100 млн. грн. за спеціальним фондом у доходній частині бюджету.  Немає висновку    
    -925- Порошенко П.О.
Король В.М.
За повідомленням Міноборони, до загального обсягу надходжень не включено суму простроченої заборгованості НАК "Нафтогаз України", яка станом на 06.08.2004 складала 194, 5 млн. грн. Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших, утворених згідно з законодавством військових формувань встановити в сумі 713.389, 3 тис.грн.  
Немає висновку    
665. 24060000 Інші надходження 1 416 471,0 575 711,0 840 760,0       
666. 24060100 Надходження частини виручки від реалізації газу у 2000 році, що отримувалась як плата за транзит природного газу через територію України 800 000,0 800 000,0       
667. 24060200 Збори за послуги, пов'язані з охороною прав на інтелектуальну власність 14 400,0 14 400,0       
668. 24060300 Інші надходження 462 944,0 462 944,0   -926- Жовтяк Є.Д.
код 24060300 "інші надходження" замість цифри 462944 тис.грн. записати цифру 512944 тис.грн. у зв"язку з тим, що під цим кодом обліковуються як штрафи та санції (код 2300000), так і неподаткові надходження.  
Немає висновку    
669. 24060400 Надходження від видачі сертифікатів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами 2 000,0 2 000,0       
670. 24060500 Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв 3 427,0 3 427,0       
671. 24060800 Надходження від збору за проведення гастрольних заходів 700,0 700,0       
672. 24060900 Надходження коштів від продажу на аукціонах дозволів (ліцензій) на право користування надрами та від надання таких дозволів 50 000,0 50 000,0       
673. 24061000 Плата за виділення номерного ресурсу 31 300,0 25 040,0 6 260,0   -927- Супрун Л.П.
Цифру "25040,0" замінити на цифру "31300,0" Цифру "6260,0" вилучити.  
Немає висновку    
674. 24061400 Збір за користування радіочастотним ресурсом 30 000,0 30 000,0       
675. 24061500 Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях 21 500,0 4 300,0 17 200,0       
676. 24061800 Надходження до страхового фонду безпеки авіації 200,0 200,0       
677. 24080000 Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці 11 000,0 11 000,0       
678. 24081000 Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах 11 000,0 11 000,0       
679. 24090000 Портовий (адміністративний) збір 24 956,0 2 495,6 22 460,4   -928- Супрун Л.П.
В додатку №1 передбачити доходи спеціального фонду державного бюджету за окремим кодом з назвою: "Портовий збір" та визначити суму на підставі даних надходжень по цим статтям у 2002 році та прогнозних показників на 2004 рік".  
Немає висновку    
680. 24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 50 336,9 50 336,9       
681. 24110100 Плата за надання гарантій та позик, отриманих за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії 18 336,9 18 336,9       
682. 24110200 Плата за користування позиками, наданими за рахунок коштів, залучених державою 32 000,0 32 000,0       
683. 24120000 Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію 1 100 000,0 1 100 000,0   -929- Супрун Л.П.
Збільшити доходи спеціального фонду по коду 24120000 "Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію" до 2 млрд. грн.  
Немає висновку    
684. 24140000 Додаткові збори на виплату пенсій 3 161 540,2 3 161 540,2       
685. 24140100 Сплата збору з купівлі-продажу валюти 1 613 823,1 1 613 823,1   -930- Вилучити.  Немає висновку    
686. 24140200 Сплата збору з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння 15 533,7 15 533,7       
687. 24140300 Сплата збору при відчуженні легкових автомобілів 683 599,3 683 599,3       
688. 24140500 Сплата збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна 338 310,0 338 310,0       
689. 24140600 Сплата збору з послуг стільникового рухомого зв'язку 510 274,1 510 274,1       
690. 25000000 Власні надходження бюджетних установ 6 437 573,0 6 437 573,0       
691. 25010000 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 6 386 568,9 6 386 568,9       
692. 25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 51 004,1 51 004,1       
693. 30000000 Доходи від операцій з капіталом 714 802,9 203 102,9 511 700,0       
694. 31000000 Надходження від продажу основного капіталу 55 173,0 55 173,0       
695. 31010000 Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 42 773,0 42 773,0       
696. 31020000 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 12 400,0 12 400,0       
697. 32000000 Надходження від реалізації державних запасів товарів 611 700,0 100 000,0 511 700,0       
698. 32010000 Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву 311 700,0 311 700,0       
699. 32020000 Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву 300 000,0 100 000,0 200 000,0       
700. 33000000 Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 47 929,9 47 929,9       
701. 40000000 Офіційні трансферти 161 496,0 152 200,0 9 296,0       
702. 42000000 Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій 161 496,0 152 200,0 9 296,0       
703. 42010000 Надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту у миротворчих операціях 161 496,0 152 200,0 9 296,0       
704. 50000000 Цільові фонди 201 667,9 201 667,9   -931- Супрун Л.П.
В Додатку №1 встановити додаткове джерело доходів: в розділі "Цільові фонди" новий код: "Надходження до Фонду аграрних страхових субсидій" з визначенням режиму спеціального фонду в розмірі 50 млн. грн.  
Немає висновку    
705. 50070000 Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів 120 000,0 120 000,0   -932- Збільшити всього на 30 000, 0 тис. грн. в тому числі: спеціальний фонд на 30 000, 0 тис.грн.  Немає висновку    
706. 50080000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища 81 667,9 81 667,9   -933- Збільшити всього на 12 300, 0 тис. грн. в тому числі: спеціальний фонд на 12 300, 0 тис.грн.  Немає висновку    
707. Додаток № 2 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік"       
708. Фінансування Державного бюджету України на 2005 рік (тис. грн.)       
709. Код Найменування Всього Загальний фонд Спеціальний фонд       
710. Загальне фінансування 4 973 281,0 4 272 216,1 701 064,9   -934- Порошенко П.О.
Король В.М.
Враховуючи, що у додатку № 2 не зазначено за якою ознакою (кредитора чи боргового зобов'язання) його складено, уточнити структуру додатку №2 відповідно до вимог Бюджетного кодексу України  
Немає висновку    
711. 400000 Фінансування за борговими операціями 505 101,7 -93 321,6 598 423,3       
712. 401000 Запозичення 9 824 140,8 8 708 620,0 1 115 520,8   -935- Майстришин В.Я.
Передбачити у спеціальному фонді державного бюджету на 2005 рік залучення додаткового зовнішнього фінансування для впровадження енергозберігаючих заходів в наступному році.  
Немає висновку    
713. 401100 Внутрішні запозичення 3 000 000,0 3 000 000,0       
714. 401200 Зовнішні запозичення 6 824 140,8 5 708 620,0 1 115 520,8       
715. 402000 Погашення -9 319 039,1 -8 801 941,6 -517 097,5   -936- Майстришин В.Я.
Для покращення контролю, планування та управління борговими зобов"язаннями, кошти на погашення потрібно передбачити виключно в Додотку №2 до Закону, видатки на обслуговування - в Додатку №3, видатки на управління державним боргом потрібно виділити в окрему бюджетну програму виключно в Додатку №3.  
Немає висновку    
716. 402100 Внутрішні зобов'язання -3 137 731,0 -3 137 731,0       
717. 402200 Зовнішні зобов'язання -6 181 308,1 -5 664 210,6 -517 097,5       
718. 500000 Надходження від приватизації державного майна 3 949 660,7 3 847 019,1 102 641,6       
719. 501000 Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуван 3 925 529,7 3 847 019,1 78 510,6       
720. 502000 Надходження від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми 131,0 131,0       
721. 503000 Надходження від приватизації, отримані від продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова 24 000,0 24 000,0       
722. 600000 Фінансування за активними операціями 518 518,6 518 518,6       
723. 601000 Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю 18 518,6 18 518,6       
724. 601100 Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів 397 417,3 397 417,3       
725. 601200 Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів -378 898,7 -378 898,7       
726. 602000 Зміни обсягів готівкових коштів 500 000,0 500 000,0       
727. 602100 На початок періоду 500 000,0 500 000,0       
728. Додаток №3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік"       
729. Розподіл видатків Державного бюджету України на 2005 рік тис.грн.       
730. КПКВ та КДБ КФКВ та КДБ Найменування показників згідно з класифікацією видатків та кредитування державного бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом       
731. ВСЬОГО: 69 630 776,5 23 033 109,1 92 663 885,6       
732. 2300000 Міністерство охорони здоров'я України 2 258 537,5 681 344,9 2 939 882,4   -937- Передбачити видатки на централізоване придбання діагностичного та лікувального обладнання для боротьби з онкозахворюваннями, туберкульозом та іншими хворобами, в першу чергу, для сільських лікарень у сумі 100.000 тис. грн..  Немає висновку    
    -938- Супрун Л.П.
У видатках Міністерства охорони здоров'я України передбачити окрему бюджетну програму "Фінансова підтримка заходів Українського фонду миру по програмі "Здоров'я нації" та передбачити кошти в сумі 3 млн. 200 тис. грн.  
Немає висновку    
    -939- Баранівський О.П.
В додатку 3 по головному розпоряднику державного бюджету "Міністерство охорони здоров'я України" передбачити окремим рядком кошти на реконструкцію Центру кардиохірургії немовлят та закупівлю медичного обладнання та устаткування в сумі 10 млн. грн. Провести відповідне збільшення загальних видатків МОЗу.  
Немає висновку    
    -940- Бондар В.Н.
Передбачити через головного розпорядника коштів - Міністерство охорони здоров'я - у повному об'ємі потребу у фінансуванні гемодіалізаторів для стаціонарних відділень гемодіалізу державних та комунальних закладів охорони здоров'я - Луцька міська лікарня 350 тис.грн.  
Немає висновку    
    -941- Порошенко П.О.
Поліщук М.Є.
Передбачити видатки у сумі 40 млн.грн. на капітальний ремонт та технічне переоснащення університетської клініки Одеського державного медичного університету.  
Немає висновку    
    -942- Цушко В.П.
Передбачити кошти на реконструкцію будівель "Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії " Міністерства охорони здоров'я України - 15000 тис.грн.;  
Немає висновку    
    -943- Демьохін В.А.
У додатку №3 за КПК 2300000 передбачити бюджетні призначення в сумі 2.298.057, 6 тис.грн., з урахуванням коштів: на забезпечення медичних закладів Херсонської області автомобілями швидкої допомоги у кількості 20 одиниць та автомобілями з діагностичним обладнанням на туберкульоз у кількості 3 одиниць, .на придбання для 422 фельдшерсько-акушерських пунктів Херсонської області медичного обладнання, інструментарію та ін., у відповідності до потреб кожного - в сумі 21000 тис.грн., для потреб Херсонського кардіологічного диспансеру та клінічної лікарні Суворовського району міста Херсона - в сумі 18520 тис.грн.  
Немає висновку    
    -944- Артеменко Ю.А.
По КПК 2300000 у колонках "Всього", "Видатки споживання", "Оплата праці" та "Видатки розвитку" розділу "Загальний фонд" та у розділі "Разом" цифри "2258537, 5", "1611641, 6", "397471, 4", "646895, 9" та "2939882, 4" замінити відповідно на "2326203, 0" "1664641, 6", "406541, 6", "658905, 9" та "3007547, 9".  
Немає висновку    
    -945- Кіроянц С.Г.
Збільшити видатки Міністерству охорони здоров'я на 67137,2 тис.грн. на закупівлю ліків  
Немає висновку    
    -946- Баранівський О.П.
Шибко В.Я.
Передбачити видатки на підтримку першого в Україні пілотного проекту "Одеський університет-клініка" у сумі 8.000,0 тис.грн.  
Немає висновку    
    -947- Самофалов Г.Г.
Передбачити окремим рядком фінансування програм та централізованих заходів по боротьбі з раком щитовидної залози у розмірі 8.000,0 тис.грн.  
Немає висновку    
    -948- Бондаренко Г.І.
Передбачити окремим рядком видатки за бюджетною програмою "Проектування, капітальний ремонт та реконструкція учбових корпусів та будівель університетської клініки Одеського державного університету" у сумі 25.000, тис.грн.  
Немає висновку    
    -949- Шурма І.М.
Передбачити для Міністерства охорони здоров'я окремими рядком "Капітальне будівництво, пов'язане із створенням Всеукраїнського центру по боротьбі з туберкульозом" - 250 млн. грн.  
Немає висновку    
    -950- Стоян О.М.
У видатках Міністерства передбачити кошти на оплату праці працівників установ і закладів охорони здоров"я, в першу чергу працюючих у сільській місцевості, у розмірах, що забезпечуватимуть їх повну зайнятість.  
Немає висновку    
    -951- Збільшити видатки Міністерству охорони здоров'я на 50.000 тис.грн. для забезпечення капітальних ремонтів та придбання обладнання для лікувальних закладів та закладів санітарно-епідеміологічного нагляду  Немає висновку    
    -952- Передбачити 35.000, 0 тис.грн.. для закупівлі високовартісних ліків для лікування хворих на нецукровий діабет (гіпоталомічний)  Немає висновку    
    -953- Передбачити додатково 12.000, 0 тис.грн.. для забезпечення лікування хворих на паркінсонізм життєво-необхідними препаратами згідно з програмою "Здоров'я літніх людей"  Немає висновку    
    -954- Для проведення ремонту підземного відділення Солотвинського солерудника Української алергологічної лікарні в Закарпатській області, підпорядкованої МОЗ виділити з державного бюджету 770 тис.грн.  Немає висновку    
    -955- Виділити 1 млн. грн. на ремонтні роботи по відновленню лікувального процесу в Солотвинській обласній алергологічній лікарні на Закарпатті  Немає висновку    
733. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України 2 241 470,4 681 247,9 2 922 718,3       
734. 2301010 0763 Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я 7 034,0 2 387,2 9 421,2   -956- Збільшити видатки за кодом 2301010 на 5.000, 0 тис.грн.. на оплату праці, комунальних послуг, енергоносіїв, послуг зв'язку, поточний капітальний ремонт приміщень, придбання та оновлення обладнання та програмного забезпечення  Немає висновку    
735. 2301020 0140 Фундаментальні дослідження у сфері профілактичної та клінічної медицини 2 881,1 2 881,1       
736. 2301030 0750 Прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини 8 438,4 8 122,4 16 560,8       
737. 2301040 0750 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері профілактичної та клінічної медицини 2 016,9 2 016,9   -957- Збільшити видатки за кодом 2301040 на 300 тис.грн.. на створення, оснащення та функціонування лабораторій у наукових медичних установах і закладах охорони здоров'я з метою вивчення можливої загрози пріонних інфекцій на здоров'я людини;  Немає висновку    
738. 2301050 0750 Розробки найважливіших новітніх технологій та фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері охорони здоров'я 267,4 267,4       
739. 2301060 0750 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури наукової діяльності у сфері профілактичної та клінічної медицини 909,4 909,4       
740. 2301070 0942 Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 171 341,4 320 487,7 491 829,1   -958- Передбачити видатки в обсязі 3 млн. грн. для закупівлі лікувально-діагностичного обладнання діагностичному центру при Вінницькому медичному університеті  Немає висновку    
    -959- Супрун Л.П.
По коду 2301070 у видатках розвитку по загальному фонду державного бюджету додатково передбачити кошти в сумі 5 млн. грн. на будівництво Навчально - лабораторного корпусу Національного медичного університету ім. Богомольця.  
Немає висновку    
741. 2301080 0950 Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я 29 003,9 13 447,2 42 451,1       
742. 2301090 0990 Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти 221,4 221,4       
743. 2301100 0731 Стаціонарне медичне обслуговування працівників водного транспорту та нафтопереробної промисловості 25 012,1 5 043,5 30 055,6       
744. 2301110 0732 Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я 127 290,9 4 707,9 131 998,8   -960- Артеменко Ю.А.
По КПК 2301110 у колонках "Всього", "Видатки споживання" та "Оплата праці" розділу "Загальний фонд" та у розділі "Разом" збільшити цифри на 8486, 0.  
Немає висновку    
745. 2301170 0732 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та в вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України 53 111,4 4 611,2 57 722,6   -961- Артеменко Ю.А.
По КПК 2301170 у колонці "Всього" розділу "Загальний фонд" та у розділі "Разом" збільшити цифри на 2655, 5.  
Немає висновку    
746. 2301180 0734 Санаторне лікування хворих на туберкульоз 64 903,9 11 134,6 76 038,5   -962- Збільшити видатки за кодом 2301180 на 20.000,0 тис.грн.. Для придбання лікувально-діагностичного обладнання та капітального ремонту приміщень  Немає висновку    
747. 2301190 0734 Санаторне лікування дітей та підлітків з соматичними захворюваннями (крім туберкульозу) 46 913,0 18 515,4 65 428,4       
748. 2301200 0722 Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я 9 533,2 1 661,9 11 195,1   -963- Артеменко Ю.А.
По КПК 2301200 у колонках "Всього", "Видатки споживання" та "Оплата праці" розділу "Загальний фонд" та у розділі "Разом" збільшити цифри на 584, 2.  
Немає висновку    
749. 2301230 0723 Надання послуг у стоматологічних поліклініках вищих навчальних медичних закладів та інших загальнодержавних стоматологічних закладах 9 779,6 3 211,5 12 991,1   -964- Козловський А.М.
Збільшити видатки за кодом 2301230 на 25.000,0 тис.грн.  
Немає висновку    
750. 2301250 0740 Державний санітарно-епідеміологічний нагляд та дезинфекційні заходи 391 092,2 177 532,7 568 624,9       
751. 2301260 0740 Заходи по боротьбі з епідеміями 5 000,0 5 000,0       
752. 2301270 0740 Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики 104 900,0 104 900,0   -965- Кіроянц С.Г.
Передбачити збільшення видатків за кодом 2301270 на 27.810, 0 тис.грн.. на закупівлю вакцини "Н-В-Vах ІІ доза 2, 5 мкг" для імунізації проти гепатиту В  
Немає висновку    
    -966- Збільшити видатки за кодом 2301270 на 16.700, 0 тис.грн..  Немає висновку    
    -967- Супрун Л.П.
Передбачити видатки коду 2301270 в розмірі 5 млн. грн. на здійснення заходів по вакцинації дітей з використанням препарату вітчизняного виробництва "Гемокорт".  
Немає висновку    
753. 2301280 0763 Централізована закупівля кардіостимуляторів, ендопротезів, окремих виробів медичного призначення 85 900,0 85 900,0   -968- Артеменко Ю.А.
По КПК 2301280 у колонках "Всього", "Видатки споживання" розділу "Загальний фонд" та у розділі "Разом" збільшити цифри на 12885, 0.  
Немає висновку    
    -969- Баранівський О.П.
Шибко В.Я.
Передбачити збільшення видатків за програмою 2301280 на 17.000,0 тис.грн. на закупівлю ендопротезів  
Немає висновку    
754. 2301290 0763 Централізована закупівля високовартісного обладнання для закладів охорони здоров'я 146 000,0 146 000,0   -970- Асадчев В.М.
Збільшити видатки по КПК 2301290 на 54 млн.грн. та дописати: "у тому числі для переоснащення районних закладів охорони здоров'я".  
Немає висновку    
    -971- Король В.М.
За кодом 2301290 виділити окремим рядком "Реконструкція та закупівля обладнання Медичного центру надзвичайних екологічних ситуацій хімічного походження та масового отруєння" - 38000, 0 тис.грн.  
Немає висновку    
    -972- Збільшити видатки за кодом 2301290 на 750 тис.грн.. для оснащення нейрохірургічних відділень обласних лікарень операційними мікроскопами (30 одиниць) вітчизняного виробництва  Немає висновку    
    -973- Ларін С.М.
За КПКВК 2301290 "Централізована закупівля високовартісного обладнання для закладів охорони здоров'я" для міської лікарні м. Харцизька (придбання апарату УЗО-діагностики) - 288 тис.грн.; 2 кювета для малюків у пологове відділення - 90 тис.грн.  
Немає висновку    
755. 2301310 0763 Централізовані заходи з трансплантації органів та тканин 8 315,1 8 315,1   -974- Збільшити видатки за кодом 2301310 на 30.000, 0 тис.грн..  Немає висновку    
756. 2301340 0763 Державний контроль за якістю лікарських засобів 2 233,1 11 981,4 14 214,5   -975- Збільшити видатки за кодом 2301340 на 30.000, 0 тис.грн..  Немає висновку    
757. 2301350 0763 Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я 6 355,2 25,0 6 380,2       
758. 2301360 0763 Лікування громадян України за кордоном 1 856,9 1 856,9   -976- Асадчев В.М.
Назву програм по коду 2301360 після слів "за кордоном" доповнити словами "в тому числі дітей із захворюванням на лейкоз".  
Немає висновку    
759. 2301370 0763 Програми і централізовані заходи по боротьбі з туберкульозом 54 851,1 54 851,1   -977- Артеменко Ю.А.
По КПК 2301370 у колонках "Всього", "Видатки споживання" та "Видатки розвитку" розділу "Загальний фонд" та у розділі "Разом" цифри "54851, 1", "45351, 1", "9500, 0" та "54851, 1" замінити відповідно на "60336, 1", "49636, 1", "10700, 0" та "60336, 1".  
Немає висновку    
    -978- Бондаренко Г.І.
Збільшити видатки за бюджетною програмою по коду 2301370 на 32.000,0 тис.грн. для Одеської області  
Немає висновку    
760. 2301380 0763 Програми і централізовані заходи з профілактики та лікування СНІДу 34 198,9 34 198,9   -979- Артеменко Ю.А.
По КПК 2301380 у колонках "Всього" та "Видатки споживання" розділу "Загальний фонд" та у розділі "Разом" збільшити цифри на 5129, 8.  
Немає висновку    
    -980- Кіроянц С.Г.
Передбачити збільшення видатків за кодом 2301380 на 1500,0 тис.грн. на закупівлю препарату "Тієнам в/в №5" для лікування опортуністичних інфекцій у хворих на ВІЛ/СНІД  
Немає висновку    
    -981- Кіроянц С.Г.
Передбачити збільшення видатків за кодом 2301380 на 26.827, 2 тис.грн.. для закупівлі ліків Кріксіван на суму 14.580, 0 тис.грн.. та Сторін на суму 12.247, 2 тис.грн..  
Немає висновку    
    -982- Супрун Л.П.
По коду 2301380 збільшити видатки на 1, 5 млн. грн. на закупівлю препарату вітчизняного виробництва "Гемокорт" для лікування ВІЧ інфікованих.  
Немає висновку    
761. 2301390 0763 Забезпечення медичних заходів державної програми "Онкологія" 162 200,0 162 200,0   -983- Артеменко Ю.А.
По КПК 2301390 у колонках "Всього", "Видатки споживання" та "Видатки розвитку" розділу "Загальний фонд" та у розділі "Разом" цифри "162200, 0", "106431, 4", "55768, 6" та "162200, 0" замінити відповідно на "194640, 0", "128061, 4", "66578, 6" та "194640, 0".  
Немає висновку    
    -984- Кіроянц С.Г.
Передбачити збільшення видатків за кодом 2301390 на 4500, 0 тис.грн. на закупівлю препарату "Тієнам в/в №5" для лікування фебрильної нейтропенії та септичних ускладнень у дорослих та дітей  
Немає висновку    
    -985- Перерозподілити враховані в проекті обсяги загальних видатків на забезпечення медичних заходів державної програми "Онкологія" (КПКВ 2301390) в сумі 162200 тис.грн. таким чином: на придбання медичного обладнання для оснащення онкоцентрів направити 72200, 0 тис.грн., на придбання лікарських засобів для лікування онкохворих - 90000, 0 тис.грн., з них на закупівлю вітчизняних онкопрепаратів направити не менш ніж 25%;  Немає висновку    
762. 2301400 0763 Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру 134 686,6 134 686,6   -986- Кіроянц С.Г.
Передбачити збільшення видатків за кодом 2301400 на 2500,0 тис.грн. на закупівлю препарату "Тієнам в/в №5" для лікування дитячого сепсису за програмою "Діти України"  
Немає висновку    
    -987- Нощенко М.П.
Збільшити видатки за кодом 2301400 по загальному фонду на 158000 тис.грн., в т. ч. 15000 тис.грн. - на централізовану закупівлю лікарських засобів для лікування онкогематологічних захворювань у дітей в рамках реалізації Національної програми "Діти України"; 30000 тис.грн. - на централізовану закупівлю препаратів для лікування хворих на гемофілію; 113000 тис.грн. - на централізовану закупівлю лікарських засобів для лікування хворих на розсіяний склероз  
Немає висновку    
    -988- Збільшити видатки за кодом 2301400 на 231.700, 0 тис.грн., в тому числі для забезпечення заходів первинної та вторинної серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань - 200, 0 млн.грн., для виконання "Програми розвитку донорства крові та її компонентів " - 30, 0 млн. грн., для виготовлення посвідчень та нагрудних знаків "Почесний донор" - 1, 7 млн. грн.  Немає висновку    
    -989- Супрун Л.П.
Кабінету Міністрів України до другого читання в додатку № 3 видатки по коду 2301400 викласти в іншій редакції, окремо визначивши кожну програму, яка буде фінансуватися державним бюджетом.  
Немає висновку    
    -990- Супрун Л.П.
Міністерству фінансів України видатки по коду 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" викласти в іншій редакції, окремо визначивши кожну програму, яка буде фінансуватись за рахунок коштів державного бюджету.  
Немає висновку    
763. 2301410 0825 Функціонування Державної наукової медичної бібліотеки 2 405,7 140,0 2 545,7       
764. 2301420 0826 Збереження та популяризація історії медицини 1 292,6 212,0 1 504,6       
765. 2301450 0763 Забезпечення медичних заходів Комплексної програми "Цукровий діабет" 163 000,0 163 000,0   -991- Кіроянц С.Г.
Передбачити збільшення видатків за кодом 2301450 на 4000,0 тис.грн. на закупівлю препарату "Зокор 20мг№28" " для комплексного лікування хворих за програмою "Цукровий діабет  
Немає висновку    
    -992- Супрун Л.П.
Передбачити у видатках по коду 2301450 кошти на придбання інсулінів, в т.ч., передбачивши окремим рядком, на закупівлю інсулінів вітчизняного виробництва не менше 90%.  
Немає висновку    
    -993- Ларін С.М.
За КПКВК 2301450 "Забезпечення медичних заходів Комплексної програми "Цукровий діабет" для міської лікарні м. Харцизька (закупівлі імпортного інсуліну) - 118 тис.грн.  
Немає висновку    
    -994- Із загальної суми видатків на забезпечення медичних заходів Комплексної програми "Цукровий діабет" (КПКВ 2301450), на закупівлю імпортних інсулінів направити не більше 10 %;  Немає висновку    
766. 2301470 0763 Централізоване придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для сільських закладів охорони здоров'я 40 000,0 40 000,0       
767. 2301480 0763 Компенсація виробникам додаткових витрат, пов'язаних з підвищенням з 1 січня 2004 р. ставки акцизного збору на спирт етиловий, що використовується для виготовлення лікарських засобів 50 000,0 50 000,0   -995- Збільшити видатки за кодом 2301480 на 50.000, 0 тис.грн.. Для забезпечення у повному обсязі компенсації виробникам додаткових витрат, пов'язаних з підвищенням з 1 січня 2004 р. ставки акцизного збору на спирт етиловий, що використовується для виготовлення лікарських засобів  Немає висновку    
    -996- Супрун Л.П.
По коду 2301480 зняти видатки, спрямувавши їх по коду 2301070 "Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації".  
Немає висновку    
768. 2301600 0763 Заходи з подолання епідемії туберкульозу та СНІДу 18 525,0 98 026,3 116 551,3   -997- Збільшити видатки за кодом 2301600 на 18.500, 0 тис.грн..  Немає висновку    
    -998- Ларін С.М.
за бюджетною програмою КПКВ 2301600 виділити кошти для міської лікарні м. Зугрес (для придбання 2 рентгенологічні трубки (150бд 30-50) для рентген-апарату 400 тис.грн.; для міської лікарні м. Харцизька (придбання стаціонарного флюорографа) - 265 тис.грн..  
Немає висновку    
    -999- Супрун Л.П.
По коду 2301600 "Заходи з подолання епідемії туберкульозу та СНІДу" розширити назву програми та визначити конкретні заходи з обсягами фінансування по загальному і спеціальному фондам державного бюджету.  
Немає висновку    
769. 2301820 0762 Будівництво "Фабрики крові" 270 000,0 270 000,0   -1000- Зменшити видатки по КПКВК 2301820 "Будівництво "Фабрики крові" на 250.000 тис. грн.  Немає висновку    
    -1001- Супрун Л.П.
 
Немає висновку    
    -1002- Асадчев В.М.
Зменшити видатки на будівництво „Фабрики крові„ до 20000 тис.грн. (цих видатків не було у 2004 році, тому освоїти таку суму коштів не є реальним. Треба розібратися, у якому стані будівництво). Додатковий фінансовий ресурс - 250000 тис.грн.  
Немає висновку    
    -1003- Передбачити фінансування нової бюджетної програми на централізоване придбання діагностичного та лікувального обладнання для боротьби з онкозахворюваннями, туберкульозом та іншими хворобами, в першу чергу для сільських лікарень у сумі 100 млн. грн.  Немає висновку    
770. 2302000 Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення 898,3 97,0 995,3       
771. 2302010 0763 Керівництво та управління у сфері контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення 898,3 97,0 995,3       
772. 2304000 Національний комітет Товариства Червоного Хреста України 16 168,8 16 168,8       
773. 2304020 0763 Фінансова підтримка служб Товариства Червоного Хреста України та внесок до Міжнародної федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця 16 168,8 16 168,8       
774. 2200000 Міністерство освіти і науки України 5 398 378,1 2 248 775,9 7 647 154,0   -1004- Макеєнко В.В.
Продовження будівництва плавального басейну Уманського державного педагогічного університету м.Умань Черкаської обл. - 4000 тис.грн.  
Немає висновку    
    -1005- Передбачити додаткові видатки на виконання ст. 44 Закону України „Про професійні спілки, їх діяльність, права та гарантії" у розмірі 5514,6 тис.грн.  Немає висновку    
    -1006- Передбачити видатки на виконання листа Державного казначейства України від 17.02.2002 р. № 19-04/279-6218 „Про готівкове обслуговування бюджетних коштів" у розмірі 7 млн. грн.  Немає висновку    
    -1007- Передбачити збільшення видатків на матеріально-технічне оснащення, модернізацію вищих та професійно-технічних навчальних закладів на 200 млн. грн.  Немає висновку    
    -1008- Збільшити видатки на надання кредитів для здобуття вищої освіти на 20 млн..грн.  Немає висновку    
    -1009- Ввести окрему бюджетну програму "Ремонт та обладнання студентських та учнівських гуртожитків, передбачивши видатки у розмірі 40 - 50 млн.грн.  Немає висновку    
    -1010- Ввести окрему бюджету програму "Оздоровлення студентів", передбачивши видатки у розмірі 5 млн. грн.  Немає висновку    
    -1011- Ввести окрему бюджету програму "Заходи щодо запровадження зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів", передбачивши видатки у розмірі 17 млн.грн.  Немає висновку    
    -1012- Передбачити видатки на поповнення фондів Державної науково-технічної бібліотеки у розмірі 500, 0 тис.грн.  Немає висновку    
    -1013- Передбачити видатки на капітальний ремонт об'єктів, ремонт спецобладнання та забезпечення заходів по утриманню об'єктів нацнадбання у розмірі 700,0 тис.грн.  Немає висновку    
    -1014- Ввести окрему бюджету програму "Державне замовлення на інноваційну продукцію", передбачивши видатки у розмірі 40000,0 тис.грн.  Немає висновку    
    -1015- Ввести окрему бюджету програму "Фінансування інноваційної діяльності підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави", передбачивши видатки у розмірі 210 млн.грн.  Немає висновку    
    -1016- Артеменко Ю.А.
По КПК 2200000 у колонках "Всього", "Видатки споживання", "Оплата праці" та "Видатки розвитку" розділу "Загальний фонд" та у розділі "Разом" цифри "5398378, 1", "4664045, 6", "561470, 5", "734332, 5" та "7647154, 0" замінити відповідно на "5497796, 1" "4737156, 7", "563220, 7", "758439, 4" та "7746572, 0".  
Немає висновку    
    -1017- Ющенко В.А.
Пинзеник В.М.
Терьохін С.А.
Ввести в дію у повному обсязі статтю 57 Закону України "Про освіту".  
Немає висновку    
    -1018- Манчуленко Г.М.
Передбачити окремим рядком програму "Переклад з іноземних мов і видання українською мовою навчальної літератури й наочності з військової підготовки" -300, 0 тис.грн.  
Немає висновку    
    -1019- Манчуленко Г.М.
Передбачити окремим рядком програму "Видання наочності та навчальних посібників для загальноосвітніх шкіл з допризовної підготовки"-200, 0 тис.грн.  
Немає висновку    
    -1020- Косінов С.А.
Передбачити видатки в обсязі 1 млн.грн. на проведення ремонтних робіт будинків Національного авіаційного університету "ХАІ" ім.Жуковського у зв'язку з 75-річчям; 1 млн.грн. на проведення ремонтних робіт головного корпусу по вул. Сумська, 40 Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури у зв'язку з 75-річчям; 1,5 млн.грн. на проведення капітального ремонту учбового корпусу Харківської державної Академії дизайну і мистецтв: 1 млн.грн. для продовження будівництва бібліотеки Харківського національного університету "Харківський політехнічний інститут".  
Немає висновку    
775. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України 5 251 469,5 2 156 741,6 7 408 211,1       
776. 2201010 0990 Керівництво та управління у сфері освіти і науки 6 844,3 60,0 6 904,3       
777. 2201020 0140 Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах 102 002,8 102 002,8   -1021- Асадчев В.М.
Зменшити видатки на фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах на 40 млн.грн., що є додатковим фінансовим ресурсом. Крім того перевести видатки до поточних, як було у 2004 році.  
Немає висновку    
    -1022- Збільшити видатки за КПКВ 2201020 на 143,9 млн.грн. (з 102.002,8 тис.грн. до 245.902,8 тис.грн.).  Немає висновку    
    -1023- Станецький Г.С.
Враховуючи, що фундаментальні дослідження, в основному, здійснюються в спеціалізованих науково-дослідних інститутах, доцільно витрати на фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах (КПКВ 2201020) зменшити на 18 млн. грн. і встановити їх на рівні 84.002,8 тис.грн., а витрати на прикладні розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів (КПКВ 2201040) збільшити на 18 млн. грн. і встановити їх на рівні 84.566,1 тис.грн. Це дозволить реалізувати ряд ефективних проектів.  
Немає висновку    
778. 2201030 0140 Забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень 8 976,9 8 976,9   -1024- Збільшити видатки за КПКВ 2201030 на 300 млн.грн. (з 8976,9 грн. до 308.976,9 тис.грн.).  Немає висновку    
    -1025- Юхновський І.Р.
Збільшити видатки загального фонду за КПКВ 2201030 на 289.337, 0 тис.грн.  
Немає висновку    
779. 2201040 0980 Прикладні розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів 31 566,1 35 000,0 66 566,1   -1026- Збільшити видатки за КПКВ 2201040 на 43,6 млн.грн. (з 31566,1 тис.грн. до 75166,1 тис.грн.).  Немає висновку    
    -1027- Станецький Г.С.
Враховуючи, що фундаментальні дослідження, в основному, здійснюються в спеціалізованих науково-дослідних інститутах, доцільно витрати на фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах (КПКВ 2201020) зменшити на 18 млн. грн. і встановити їх на рівні 84.002,8 тис.грн., а витрати на прикладні розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів (КПКВ 2201040) збільшити на 18 млн. грн. і встановити їх на рівні 84.566,1 тис.грн. Це дозволить реалізувати ряд ефективних проектів.  
Немає висновку    
780. 2201050 0150 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 7 798,0 7 798,0   -1028- Збільшити видатки за КПКВ 2201050 на 5.600,0 тис.грн. (з 7.798,0 тис.грн. до 13.398,0 тис.грн.).  Немає висновку    
    -1029- Юхновський І.Р.
Збільшити видатки загального фонду за КПКВ 2201050 на 117.202, 0 тис.грн.  
Немає висновку    
781. 2201060 0150 Розробки найважливіших новітніх технологій науковими установами 4 907,6 4 907,6       
782. 2201070 0150 Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва 12 717,2 12 717,2   -1030- Передбачити видатки по КПК 2201070 у сумі 20.717,2 тис.грн. При цьому, доцільно зберегти міжнародний статус українсько-російських проектів Програми, які вже фінансуються.  Немає висновку    
    -1031- Збільшити видатки за КПКВ 2201070 на 24.000,0 тис.грн. (з 12.717,2 тис.грн. до 36.717,2 тис.грн.).  Немає висновку    
    -1032- Майко В.І.
Збільшити видатки за КПКВ 2201070 до 20.717,2 тис.грн., в т.ч. на фінансування міжвідомчої науково-технічної програми "Нанофізика та наноелектроніка" 8.000,0 тис.грн.  
Немає висновку    
783. 2201080 0150 Державні стипендії в галузі науки і техніки 1 731,3 1 731,3   -1033- Передбачити видатки за кодом 2301280 у сумі 1 млн. грн.. на закупівлю для потреб закладів охорони здоров'я стабілізуючих систем "Мост" та імплантованих дістракторів;  Немає висновку    
784. 2201090 0980 Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури вищих навчальних закладів 13 340,0 13 340,0   -1034- Збільшити видатки за КПКВ 2201090 на 25300,0 тис.грн. (з 13340,0 тис.грн. до 38640,0 тис.грн.), в т.ч.: видатки розвитку на 25300,0 тис.грн. (з 13340,0 тис.грн. до 38640,0 тис.грн.).  Немає висновку    
    -1035- Артеменко Ю.А.
По КПК 2201090 у колонках "Всього" та "Видатки розвитку" розділу "Загальний фонд" та у розділі "Разом" цифри збільшити на 667, 0.  
Немає висновку    
    -1036- Родіонов М.К.
Збільшити видатки за КПКВ 2201090 "Фінансова підтримка розвитку інфраструктури науково-технічної сфери вищих навчальних закладів" на 25,3 млн.грн.  
Немає висновку    
785. 2201100 0922 Надання загальної та поглибленої освіти з фізики і математики, фізкультури і спорту загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами 22 374,7 1 557,0 23 931,7   -1037- Збільшити видатки за КПКВ 2201100 на 199,8 тис.грн. (з 22374,7 тис.грн. до 22574,5 тис.грн.), в т.ч.: видатки споживання на 199,8 тис.грн. (з 19374,7 тис.грн. до 19574,5 тис.грн.), з них на оплату праці - на 138,4 тис.грн. (з 8083,4 тис.грн. до 8266,8 тис.грн.).  Немає висновку    
786. 2201110 0923 Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації 12 901,6 1 175,8 14 077,4   -1038- Збільшити видатки за КПКВ 2201110 ї на 13,5 тис.грн. (з 12901,6 тис.грн. до 12915,1 тис.грн.), в т.ч.: видатки споживання на 13,5 тис.грн. (з 12401,6 тис.грн. до 12415,1 тис.грн., з них на оплату праці - на 13,5 тис.грн. (з 5435,8 тис.грн. до 5449,3 тис.грн.).  Немає висновку    
    -1039- Артеменко Ю.А.
По КПК 2201110 у колонках "Всього", "Видатки споживання", "Оплата праці" та "Видатки розвитку" розділу "Загальний фонд" та у розділі "Разом" цифри "12901, 6", "12901, 6", "5435, 8", "500, 0" та "14077, 4" замінити відповідно на "14901, 8", "14151, 8", "7186, 0", "750, 0" та "16077, 6".  
Немає висновку    
787. 2201120 0960 Надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами та заходи з оздоровлення та відпочинку дітей 17 357,0 3 446,8 20 803,8   -1040- Збільшити видатки за КПКВ 2201120 на 74,6 тис.грн. (з 17357,0 тис.грн. до 17431,6 тис.грн.), в т.ч.: видатки споживання на 74,6 тис.грн. (з 17257,0 тис.грн. до 17331,6 тис.грн.), з них на оплату праці - на 74,6 тис.грн. (з 4471,0 тис.грн. до 4545,6 тис.грн.).  Немає висновку    
    -1041- Артеменко Ю.А.
По КПК 2201120 у колонках "Всього" та "Видатки споживання" розділу "Загальний фонд" та у розділі "Разом" збільшити цифри на 1388, 6 тис. гривень.  
Немає висновку    
788. 2201130 0930 Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах 1 294 330,3 166 462,1 1 460 792,4   -1042- Збільшити видатки за КПКВ 2201130 на 48648,2 тис.грн. (з 1294330,3 тис.грн. до 1342978,5 тис.грн.), в т.ч.: видатки споживання на 48648,2 тис.грн. (з 1289830,3 тис.грн. до 1336478,5 тис.грн.), з них на оплату праці - на 20407,1 тис.грн. (з 506505,7 тис.грн. до 526912,8 тис.грн.).  Немає висновку    
789. 2201140 0930 Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації 19 287,3 251,6 19 538,9   -1043- Збільшити видатки за КПКВ 2201140 на 2 460,9 тис.грн. (з 19287,3 тис.грн. до 21748,2 тис.грн.), в т.ч.: видатки споживання на 2460,9 тис.грн. (з 18787,3 тис.грн. до 21248,2 тис.грн.), з них на оплату праці - на 2 161,8 тис.грн. (з 11225,8 тис.грн. до 13387,6 тис.грн.).  Немає висновку    
790. 2201150 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 497 449,8 182 500,0 679 949,8   -1044- Анісімов В.О.
Передбачити кошти на забезпечення сучасними технічними засобами навчання Металургійного коледжу м.Дніпродзержинськ Дніпропетровської обл. - 150 тис.грн.  
Немає висновку    
    -1045- Збільшити видатки за КПКВ 2201150 на 33192,5 тис.грн. (з 497449,8 тис.грн. до 530642,3 тис.грн.), в т.ч.: видатки споживання на 33192,5 тис.грн. (з 494974,8 тис.грн. до 528167,3 тис.грн.), з них на оплату праці - на 19813,9 тис.грн. (з 0 грн. до 19813,9 тис.грн.).  Немає висновку    
791. 2201160 0942 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 1 672 584,2 1 630 505,0 3 303 089,2   -1046- Передбачити видатки на реконструкцію навчального корпусу Одеського державного економічного університету Міносвіти у сумі 6.942, 6 тис.грн..  Немає висновку    
    -1047- Збільшити видатки за КПКВ 2201160 на 11714,6 тис.грн. (з 1672584,2 тис.грн. до 1684298,8 тис.грн.), в т.ч.: видатки споживання на 11714,6 тис.грн. (з 1644534,2 тис.грн. до 1656248,8 тис.грн.), з них на оплату праці - 7664,7 тис.грн. (з 0 грн. до 7664,7 тис.грн.).  Немає висновку    
    -1048- Передбачити видатки розвитку загального фонду на будівництво навчального корпусу та бібліотеки Національного університету імені М.П.Драгоманова у розмірі 15 млн.грн.  Немає висновку    
    -1049- Анісімов В.О.
Передбачити кошти на забезпечення сучасними інформаційними та технічними засобами кафедри економіки Дніпродзержинського державного технічного університету - 150 тис.грн.  
Немає висновку    
    -1050- Цушко В.П.
Передбачити кошти на реконструкцію навчального корпусу Одеського державного економічного університету Міністерства освіти і науки України - 6942606 грн. та внесення цієї суми в окрему строку ІV розділу Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік".  
Немає висновку    
    -1051- Потапов В.І.
Збільшити видатки за кодом 2201160 на 4500, 0 тис.грн., з них 3800, 0 тис.грн. на капітальний ремонт та 700 тис.грн. на придбання обладнання для Харківського державного економічного університету  
Немає висновку    
792. 2201170 0970 Виготовлення випускних документів про освіту 30 000,0 30 000,0       
793. 2201180 0990 Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти 1 350,0 1 350,0       
794. 2201190 0970 Інформатизація загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, комп'ютеризація сільських шкіл, забезпечення навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін 212 176,0 212 176,0   -1052- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Передбачити фінансування в держбюджеті на 2005 рік для повного завершення комп'ютеризації сільських шкіл України.  
Немає висновку    
    -1053- Артеменко Ю.А.
По КПК 2201190 у колонках "Всього" та "Видатки розвитку" розділу "Загальний фонд" та у розділі "Разом" збільшити цифри на 21217, 6 тис. гривень.  
Немає висновку    
    -1054- Манчуленко Г.М.
Збільшити видатки за КПКВ 2201190 до 312.176,0 тис.грн.  
Немає висновку    
795. 2201200 0990 Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ у залізничному, автомобільному та водному транспорті 61 900,0 61 900,0       
796. 2201220 0240 Підготовка призовників військово-технічних спеціальностей для Збройних Сил України у професійно-технічних навчальних закладах 1 702,1 1 702,1   -1055- Збільшити видатки за КПКВ 2201220 на 143,3 тис.грн. (з 1702,1 тис.грн. до 1845,4 тис.грн.), в т.ч.: видатки споживання на 143,3 тис.грн. (з 1702,1 тис.грн. до 1845,4 тис.грн.), з них на оплату праці - на 143,3 тис.грн. (з 1144,0 тис.грн. до 1287,3 тис.грн.).  Немає висновку    
    -1056- Манчуленко Г.М.
Збільшити видатки за КПКВ 2201220 до 2000,1 тис.грн.  
Немає висновку    
797. 2201230 0970 Видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів та учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів 173 374,0 573,3 173 947,3   -1057- Демьохін В.А.
За КПК 2201230 передбачити бюджетні призначення в сумі 174.374 тис.грн.  
Немає висновку    
    -1058- Артеменко Ю.А.
По КПК 2201230 у колонках "Всього" та "Видатки споживання" розділу "Загальний фонд" та у розділі "Разом" цифри "173374, 0", "6000, 0" та "173947, 3" замінити відповідно цифрами "174574, 0", "7200, 0" та "175.147, 3".  
Немає висновку    
    -1059- Манчуленко Г.М.
Збільшити видатки за КПКВ 2201230 до 212947, 3 тис.грн.  
Немає висновку    
    -1060- Ларін С.М.
За КПКВК 2201230 передбачити повне забезпечення сільських шкіл Іловайська, Зугресу, та Харцизька підручниками на українській мові - 200 тис.грн..  
Немає висновку    
798. 2201240 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 20 922,8 4 679,3 25 602,1   -1061- Збільшити видатки за КПКВ 2201240 на 81,7 тис.грн. (з 20.922,8 тис.грн. до 21.004,5 тис.грн.), в т.ч.: видатки споживання на 81,7 тис.грн. (з 19.722,8 тис.грн. до 19.804,5 тис.грн., з них на оплату праці - на 81,7 тис.грн. (з 10.427,8 тис.грн. до 10.509,5 тис.грн.).  Немає висновку    
    -1062- Артеменко Ю.А.
По КПК 2201240 у колонках "Всього", "Видатки споживання" та "Видатки розвитку" розділу "Загальний фонд" та у розділі "Разом" цифри "20922, 8", "19722, 8", "1200, 0" та "25602, 1" замінити відповідно цифрами "24867, 4", "21695, 1", "1372, 3" та "29546, 7".  
Немає висновку    
799. 2201260 0721 Амбулаторне медичне обслуговування працівників Кримської астрофізичної обсерваторії 90,4 90,4       
800. 2201270 0826 Функціонування музеїв 509,0 509,0       
801. 2201280 0832 Фінансова підтримка науково-освітянської преси 28,1 28,1   -1063- Збільшити видатки за КПКВ 2201280 на 200,0 тис.грн. (з 28,1 тис.грн. до 228,1 тис.грн.), в т.ч.: видатки споживання на 200,0 тис.грн. (з 28,1 тис.грн. до 228,1 тис.грн.).  Немає висновку    
802. 2201290 0473 Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський" 7 305,6 7 305,6   -1064- Збільшити видатки за КПКВ 2201290 на 1700, 0 тис.грн. (з 7305, 6 тис.грн. до 9005, 6 тис.грн.).  Немає висновку    
803. 2201300 0350 Спецінформації 1 750,0 1 750,0       
804. 2201310 0810 Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді 26 085,0 1 767,5 27 852,5   -1065- Збільшити видатки за КПКВ 2201310 на 20000, 0 тис.грн. (з 26085, 0 тис.грн. до 46085, 0 тис.грн.).  Немає висновку    
805. 2201320 0950 Підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів харчової і переробної промисловості 2 046,6 1 644,4 3 691,0   -1066- Збільшити видатки за КПКВ 2201320 на 47, 0 тис.грн. (з 2046, 6 тис.грн. до 2093, 6 тис.грн.), в т.ч.: видатки споживання на 47, 0 тис.грн. (з 0 грн. до 47, 0 грн.), в тому числі на оплату праці - на 47, 0 тис.грн. (з 1418, 2 тис.грн. до 1465, 2 тис.грн.).  Немає висновку    
806. 2201330 0140 Фундаментальні дослідження в наукових установах 6 809,8 1 834,4 8 644,2       
807. 2201340 0150 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури наукових установ 5 242,0 258,0 5 500,0   -1067- Збільшити видатки за КПКВ 2201340 на 1200, 0 тис.грн. (з 5242, 0 тис.грн. до 6442, 0 тис.грн.), в т.ч.: видатки розвитку на 1200, 0 тис.грн. (з 4000, 2 тис.грн. до 5200, 2 тис.грн.).  Немає висновку    
    -1068- Родіонов М.К.
Збільшити видатки за КПКВ 2201340 "Фінансова підтримка розвитку інфраструктури науково-технічної сфери наукових установ" на 1,2 млн.грн., в т.ч.: 0,5 млн.грн. на поповнення фондів Державної науково-технічної бібліотеки, -0,7 млн.грн.на ремонь об'єктів національного надбання.  
Немає висновку    
808. 2201350 0150 Прикладні розробки в наукових установах 3 740,1 2 324,3 6 064,4       
809. 2201370 0942 Підготовка фахівців Національною юридичною академією імені Ярослава Мудрого 29 187,8 30 100,0 59 287,8   -1069- Збільшити видатки за КПКВ 2201370 на 1375, 5 тис.грн. (з 29187, 8 тис.грн. до 30563, 3 тис.грн.), в т.ч.: видатки споживання на 1375, 5 тис.грн. (з 28887, 8 тис.грн. до 30263, 3 тис.грн.), з них на оплату праці - на 1309, 9 тис.грн. (з 0 грн. до 1309, 9 тис.грн.).  Немає висновку    
    -1070- Косінов С.А.
Збільшити видатки на підготовку фахівців Національною юридичною академією ім. Ярослава Мудрого до 36.863,6 тис.грн., в т.ч.: 15.614,0 тис.грн. на оплату праці, - 5.855,3 тис.грн. на нарахування на заробітну плату, -279, 3 тис.грн. на придбання предметів постачання, -.9.135, 0 тис.грн. на поточні трасферти (стипендії), -.4.030, 0 тис.грн. оплату комунальних послуг, -.300, 0 тис.грн. на придбання обладнання, - 1.650, 0 тис.грн. на капітальний ремонт.  
Немає висновку    
810. 2201400 0481 Виконання зобов'язань Уряду щодо функціонування науково-технологічного центру 1 130,5 1 130,5       
811. 2201410 0942 Підготовка кадрів для гуманітарної сфери Національним університетом "Києво-Могилянська Академія" 12 795,9 7 862,1 20 658,0   -1071- Асадчев В.М.
Збільшити видатки по КПК 2201410 на 10 млн.грн., у т.ч. 5 млн.грн. - на капітальні видатки.  
Немає висновку    
812. 2201420 0980 Прикладні розробки, що здійснюються Національним університетом "Києво-Могилянська Академія" 423,0 423,0   -1072- Асадчев В.М.
Збільшити видатки по КПК 2201420 на 2 млн.грн.  
Немає висновку    
813. 2201430 0942 Підготовка кадрів Національним технічним університетом "Київський політехнічний інститут" 152 575,7 63 400,0 215 975,7   -1073- Зробити перерозподіл і збільшити видатки за КПКВ 2201430 на 6 млн. грн. (з 151575, 7 тис.грн. до 157575, 7 тис.грн.), з яких на оплату праці - 81626, 4 тис.грн., на комунальні послуги та енергоносії - 7242, 2 тис.грн., на видатки розвитку - 7 млн.грн. Видатки споживання спеціального фонду Державного бюджету у розмірі 52,4 млн.грн., з яких на оплату праці - 23 млн.грн., на комунальні послуги та енергоносії - 5,5 млн.грн., на видатки розвитку - 11 млн.грн.  Немає висновку    
    -1074- Видатки за кодом 2201430 розподілити на чотири додаткових бюджетних програми: на фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах видатки споживання загального фонду у розмірі 13683, 0 тис.грн., з них на оплату праці - 8321, 0 тис.грн., на комунальні послуги та енергоносії - 160, 0 тис.грн., видатки розвитку у розмірі 534, 0 тис.грн.; на прикладні розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів видатки споживання загального фонду у розмірі 6430, 0 тис.грн., з них на оплату праці - 3903, 0 тис.грн., на комунальні послуги та енергоносії - 60, 0 тис.грн., видатки розвитку у розмірі 207, 0 тис.грн. Видатки споживання спеціального фонду у розмірі 20291, 0 тис.грн., з яких на оплату праці - 10291, 0 тис.грн., на комунальні послуги та енергоносії - 233, 0 тис.грн., видатки споживання - 4011, 0 тис.грн.; на державну підтримку технічного оснащення наукової бази видатки споживання загального фонду у розмірі 2 012, 0 тис.грн.; видатки споживання спеціального фонду - 2010, 0 тис.грн.; на проведення з'їздів, семінарів видатки споживання загального фонду у розмірі 500, 0 тис.грн.; видатки споживання спеціального фонду - 590, 0 тис.грн..  Немає висновку    
    -1075- Родіонов М.К.
Збільшити видатки розвитку загального фонду за КПКВ 2201430 на 6 млн.грн. (з 1 млн.грн. до 7 млн.грн.).  
Немає висновку    
    -1076- Родіонов М.К.
Виділити фінансування науково-дослідницької діяльності в окремі програми за рахунок перерозподілу відповідних видатків Міністерства освіти і науки України. Виділити, крім КПКВ 2201430, додатково програми: - "Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук (по загальному фонду всього -14217, 0 тис.грн., видатки споживання-13683 тис.грн., оплата праці-8321, 0 тис.грн., комунальні послуги і енергоносії-160, 0 тис.грн., видатки розвитку-534, 0 тис.грн.); - "Прикладні розробки Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" з пріоритетних напрямів науки і техніки" (всього по загальному фонду-6637, 0 тис.грн., видатки споживання-6430, 0 тис.грн., оплата праці-3903, 0 тис.грн., комунальні послуги і енергоносії-60, 0 тис.грн., видатки розвитку-207, 0 тис.грн.); -"Державна підтримка технічного переоснащення наукової бази Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" (всього-2012 тис.грн., видатки розвитку-2012 тис.грн.); "Проведення з'їздів, симпозіумів, конференцій і семінарів Національним технічним університетом "Київський політехнічний інститут" (всього-500, 0 тис.грн., видатки споживання-500, 0 тис.грн.).  
Немає висновку    
814. 2201440 0970 Придбання шкільних автобусів для сільських загальноосвітніх шкіл 83 450,0 83 450,0   -1077- Манчуленко Г.М.
Збільшити видатки за КПКВ 2201440 до 166, 9 млн.грн.  
Немає висновку    
815. 2201450 0990 Компенсація несплачених у 1997-2000 роках педагогічним і науково-педагогічним працівникам надбавок за вислугу років та допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки 690 00 690 000,0   -1078- Артеменко Ю.А.
По КПК 2201450 у колонках "Всього", "Видатки споживання" розділу "Загальний фонд" та у розділі "Разом" цифри збільшити на 69000.  
Немає висновку    
816. 2201600 0921 Заходи щодо модернізації системи загальної середньої освіти 706,0 21 340,0 22 046,0   -1079- Супрун Л.П.
По коду 2201600 деталізувати видатки в розрізі заходів.  
Немає висновку    
817. 2202000 Державний департамент інтелектуальної власності 1 221,3 14 400,0 15 621,3   -1080- Курас І.Ф.
Родіонов М.К.
Передбачити додаткову програму "Фінансування створення та діяльності Фундації українських винаходів" в сумі 3,2 млн.грн.  
Немає висновку    
818. 2202010 0411 Керівництво та управління у сфері інтелектуальної власності 1 221,3 1 221,3   -1081- Збільшити видатки за КПКВ 2202010 на 6355 тис.грн. (з 1221,3 тис.грн. до 7576,3 тис.грн.), в т.ч.: видатки споживання на 1000,0 тис.грн. (з 1221,3 тис.грн. до 2 221,3 тис.грн.), з них на комунальні послуги та енергоносії - на 100 тис.грн. (з 174, 5 тис.грн. до 274,5 тис.грн.), видатки розвитку на 5355 тис.грн. (з 0 грн. до 5355 тис.грн.).  Немає висновку    
819. 2202020 0411 Заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності 14 400,0 14 400,0   -1082- Збільшити видатки на заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності на 6.500 тис. грн. за рахунок збільшення відповідних надходжень.  Немає висновку    
    -1083- Передбачити видатки загального фонду за КПКВ 2202020 в обсязі 6355 тис.грн.  Немає висновку    
820. 2204000 Державна інспекція навчальних закладів 992,6 992,6       
821. 2204010 0990 Керівництво та управління у сфері навчальних закладів 992,6 992,6       
822. 2205000 Комітет з державних премій України в галузі науки і техніки 3 365,3 3 365,3       
823. 2205010 0150 Присудження державних премій в галузі науки і техніки 180,2 180,2       
824. 2205020 0150 Відзначення державними преміями і державними стипендіями в галузі науки і техніки 3 185,1 3 185,1       
825. 2206000 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 141 329,4 77 634,3 218 963,7   -1084- Супрун Л.П.
Відновити встановлений у 2004 році код 2206800 "Добудова навчального та спортивного комплексів Інституту міжнародних відносин" та передбачити по ньому кошти в сумі 15000 тис.грн. на добудову навчального та спортивного комплексу Інституту міжнародних відносин за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 36/1.  
Немає висновку    
    -1085- Порошенко П.О.
Визначити головним розпорядником коштів державного бюджету.  
Немає висновку    
826. 2206010 0140 Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук 20 204,4 870,0 21 074,4   -1086- Порошенко П.О.
Збільшити видатки за КПКВ 2206010 на 16140,5 тис.грн.  
Немає висновку    
    -1087- Супрун Л.П.
Збільшити видатки по коду 2206010 на 20 млн. грн.;  
Немає висновку    
827. 2206020 0980 Прикладні розробки Київського національного університету імені Тараса Шевченка з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 1 790,1 1 730,0 3 520,1       
828. 2206030 0980 Державна підтримка технічного оснащення наукової бази Київського національного університету імені Тараса Шевченка 900,0 900,0   -1088- Супрун Л.П.
Збільшити видатки по коду 2206030 на 5 млн. грн.  
Немає висновку    
829. 2206040 0980 Проведення з'їздів, симпозіумів, конференцій і семінарів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка 115,5 115,5   -1089- Порошенко П.О.
Збільшити видатки за КПКВ 2206040 на 54, 5 тис.грн.  
Немає висновку    
830. 2206050 0942 Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка 118 319,4 75 034,3 193 353,7   -1090- Збільшити видатки за КПКВ 2206050 на 9 300,6 тис.грн. (з 118319,4 тис.грн. до 127626 тис.грн.), в т.ч.: видатки споживання на 9300,6 тис.грн. (з 117719,4 тис.грн. до 127020,0 тис.грн.), з них на оплату праці - на 7650,0 тис.грн. (з 0 грн. до 7650,0 тис.грн.).  Немає висновку    
    -1091- Порошенко П.О.
Збільшити видатки за КПКВ 2206050 на 41366, 5 тис.грн., в т.ч.: 5615, 3 на заробітну плату.  
Немає висновку    
831. 2500000 Міністерство праці та соціальної політики України 2 253 264,2 227 080,5 2 480 344,7   -1092- Гавриш С.Б.
Передбачити в додатку 3 проекту Закону для Мінпраці видатки загальному фонду по програмі „Участь держави у наданні соціальних послуг та матеріального забезпечення безробітних з числа незастрахованих осіб" у сумі 100 млн.грн.  
Немає висновку    
    -1093- Артеменко Ю.А.
По КПК 2500000 у колонках "Всього", "Видатки споживання" та "Видатки розвитку" розділу "Загальний фонд" та у розділі "Разом" цифри "2253264,2", "1933577,5", "319686,7" та "2480344,7" замінити відповідно на "2361910,4" "2029096,6", "332813,8" та "2588990,9".  
Немає висновку    
    -1094- Стоян О.М.
У видатках Міністерства передбачити кошти на матеріальне забезпечення та соціальних послуг безробітним з числа незастрахованих осіб.  
Немає висновку    
    -1095- Передбачити кошти для повного погашення заборгованості, що утворилася за останні роки, по соціальним виплатам і пільгам громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  Немає висновку    
    -1096- Супрун Л.П.
У видатках Міністерства праці та соціальної політики України передбачити окрему бюджетну програму "Фінансова підтримка заходів Українського фонду миру по програмі "Турбота" та передбачити фінансування в сумі 3 млн. 820 тис. грн.  
Немає висновку    
832. 2501000 Апарат Міністерства праці та соціальної політики України 1 942 576,5 106 622,0 2 049 198,5       
833. 2501010 0412 Керівництво та управління у сфері праці та соціальної політики 12 815,7 808,3 13 624,0       
834. 2501020 0481 Прикладні розробки у сфері економіки праці та соціальної політики 7 550,2 558,8 8 109,0       
835. 2501030 1080 Прикладні розробки у сфері адаптації сліпих 83,0 83,0       
836. 2501040 1080 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері виробництва засобів реабілітації інвалідів 650,0 650,0       
837. 2501050 0941 Підготовка кадрів для галузі соціального забезпечення та соціального захисту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 4 935,8 46,5 4 982,3       
838. 2501060 0950 Підвищення кваліфікації працівників органів соціального захисту і соціального забезпечення 241,8 24,0 265,8       
839. 2501070 0732 Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності 3 735,6 26,0 3 761,6   -1097- Артеменко Ю.А.
По КПК 2501070 у колонках "Всього" та "Видатки споживання" розділу "Загальний фонд" та у розділі "Разом" збільшити цифри на 444,4 тис. гривень.  
Немає висновку    
840. 2501080 0734 Санаторне лікування інвалідів та ветеранів війни (крім хворих на туберкульоз) 27 848,2 1 703,5 29 551,7   -1098- Артеменко Ю.А.
По КПК 2501080 у колонках "Всього" та "Видатки споживання" розділу "Загальний фонд" та у розділі "Разом" збільшити цифри на 1916,5 тис. гривень.  
Немає висновку    
    -1099- Ларін С.М.
За КПКВК 2505050 на виділення пільгових путівок ветеранам ВВВ та створення фонду благодійної допомоги малозабезпечених ветеранам у м. Шахтарськ та Харцизьк - 200 тис.грн..  
Немає висновку    
841. 2501090 1090 Виготовлення бланків посвідчень для інвалідів, ветеранів війни та праці, нагрудних знаків та посвідчень до них для працівників системи соціального захисту 545,2 545,2       
842. 2501110 1040 Заходи із соціального захисту дітей 2 000,0 2 000,0   -1100- Ларін С.М.
За КПКВК 2501110 "Заходи із соціального захисту дітей" для м. Харцизька передбачити кредитування навчання дітей -сиріт та малозабезпечених сімей - 50ти; створення міського фонду забезпечення молоді робочими місцями - 100 тис.грн.; на програму оздоровлення льготних категорій дітей - 400 тис.грн.; оздоровлення дітей бюджетної сфери - 40 тис.грн..  
Немає висновку    
843. 2501120 1010 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів 14 798,0 14 798,0   -1101- Артеменко Ю.А.
По КПК 2501120 у колонках "Всього" та "Видатки споживання" розділу "Загальний фонд" та у розділі "Разом" збільшити цифри на 1479,8 тис. гривень.  
Немає висновку    
    -1102- Качур П.С.
Збільшити видатки за кодом 2501120 на 500 тис.грн. для фінансової підтримки ВГО "Коаліція"  
Немає висновку    
    -1103- Сушкевич В.М.
Збільшити видатки за бюджетною програмою по коду 2501120 на 1.500,0 тис.грн.  
Немає висновку    
    -1104- Збільшити видатки за кодом 2501120 до 24.518, 8 тис.грн.. (збільшення на 9.720, 8 тис.грн..)  Немає висновку    
    -1105- Ларін С.М.
За КПКВК 2501120 "Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів" виділити кошти товариству інвалідів "Іскра" у м. Харцизьк на ремонт приміщення - 20 тис.грн..  
Немає висновку    
844. 2501130 1020 Одноразова грошова допомога непрацюючим малозабезпеченим особам 1 474,4 1 474,4       
845. 2501140 1090 Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки та інформаційно-методичне забезпечення установ системи Міністерства праці та соціальної політики України 23 000,0 23 000,0       
846. 2501150 1030 Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни 280 000,0 280 000,0   -1106- Артеменко Ю.А.
По КПК 2501150 у колонках "Всього" та "Видатки споживання" розділу "Загальний фонд" та у розділі "Разом" збільшити цифри на 56000,0.  
Немає висновку    
847. 2501160 1030 Довічні державні стипендії 1 215,9 1 215,9       
848. 2501170 1010 Розробка нових видів протезно-ортопедичних виробів та обслуговування інвалідів у стаціонарах при протезних підприємствах 8 426,3 8 426,3       
849. 2501180 1070 Соціальний захист працівників, що вивільняються у зв'язку з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС 1 156,7 1 156,7       
850. 2501190 0481 Соціологічні дослідження у сфері трудових відносин та соціальної політики 300,0 300,0       
851. 2501200 1070 Доплати за роботу на радіоактивно забруднених територіях, збереження заробітної плати при переведенні на нижчеоплачувану роботу та у зв'язку з відселенням, виплати підвищених стипендій та надання додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 201 315,0 201 315,0       
852. 2501210 1070 Компенсація сім'ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 326 080,4 326 080,4   -1107- Артеменко Ю.А.
По КПК 2501210 у колонках "Всього" та "Видатки споживання" розділу "Загальний фонд" та у розділі "Разом" збільшити цифри на 32608, 1.  
Немає висновку    
    -1108- Раханський А.В.
Передбачити обсяги фінансування програми за кодом 2501210 у сумі 762.706 тис.грн. (збільшення на 436.625, 6 тис.грн.)  
Немає висновку    
853. 2501220 1070 Забезпечення автомобілями громадян, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 450,0 450,0   -1109- Абдуллін О.Р.
По коду КПКВ 2501220 суму 450 тис.грн. замінити на 1/2 від фактично потрібної - 3500 тис.грн.  
Немає висновку    
    -1110- Супрун Л.П.
Видатки по коду 2501220 "Забезпечення автомобілями громадян, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" збільшити до 7 млн. грн. з метою остаточного вирішення вказаної проблеми.  
Немає висновку    
854. 2501230 1070 Щомісячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 467 736,5 467 736,5   -1111- Раханський А.В.
Передбачити обсяги фінансування програми за кодом 2501230 у сумі 624.365 тис.грн. (збільшення на 156.628, 5 тис.грн.)  
Немає висновку    
855. 2501240 1070 Компенсації за втрачене майно та оплата витрат у зв'язку з переїздом на нове місце проживання громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 35 787,8 35 787,8       
856. 2501250 1070 Компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, та допомоги на оздоровлення, у разі звільнення з роботи громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 46 090,0 46 090,0   -1112- Раханський А.В.
Передбачити обсяги фінансування програми за кодом 2501250 у сумі 55.500 тис.грн. (збільшення на 9.410 тис.грн.)  
Немає висновку    
857. 2501270 1010 Допомога по тимчасовій непрацездатності громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 7 000,0 7 000,0       
858. 2501280 1062 Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 50 000,0 50 000,0   -1113- Абдуллін О.Р.
По коду КПКВ 2501280 суму 50000 тис.грн. замінити на 1/2 від фактично потрібної - 125000 тис.грн.  
Немає висновку    
    -1114- Раханський А.В.
Передбачити обсяги фінансування програми за кодом 2501280 у сумі 250.000 тис.грн. (збільшення на 200.000 тис.грн.)  
Немає висновку    
    -1115- Єщенко В.М.
Збільшити видатки за кодом 2501280 на 25.000, 0 млн. грн.. для забезпечення житлом чорнобильців в Черкаській області  
Немає висновку    
    -1116- Супрун Л.П.
Кабінету Міністрів України розглянути питання про встановлення одноразової компенсації замість фінансування видатків за окремою бюджетною програмою "Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".  
Немає висновку    
859. 2501300 1070 Обслуговування банківських позик, наданих на пільгових умовах до 1999 року громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 2 200,0 2 200,0       
860. 2501320 1020 Сплата пенсійних внесків до недержавного пенсійного фонду працівників бюджетних установ 400 000,0 400 000,0   -1117- Вилучити видатки по КПКВК 2501320  Немає висновку    
    -1118- Супрун Л.П.
Зняти фінансування видатків по коду 2501320 "Сплата пенсійних внесків до недержавного пенсійного фонду працівників бюджетних установ"  
Немає висновку    
    -1119- Порошенко П.О.
Король В.М.
Вилучивши абзац 13 статті 24 та відповідно зменшивши видатки на 400 млн. грн., у додатку №3 вилучити програму Міністерства праці та соціальної політики за КПКВ 2501320  
Немає висновку    
    -1120- Асадчев В.М.
Хомутиннік В.Ю.
Баранівський О.П.
Скасувати видатки на сплату пенсійних внесків до недержавного пенсійного фонду працівників бюджетних установ. Додатковий фінансовий ресурс - 400000 тис.грн.  
Немає висновку    
861. 2501550 0942 Підготовка кадрів для галузі соціального забезпечення та соціального захисту вищими навчальними закладами ІІІ - ІV рівнів акредитації 4 107,3 1 822,0 5 929,3       
862. 2501600 1090 Розробка та впровадження моделей соціального інвестування 10 000,0 88 000,0 98 000,0       
863. 2501610 1090 Підвищення ефективності управління реформою системи соціального захисту 1 027,7 11 276,5 12 304,2       
864. 2501620 1090 Створення єдиної системи збору та обліку внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та подальше формування системи накопичувального пенсійного забезпечення 5,0 2 356,4 2 361,4       
865. 2503000 Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю 12 862,3 12 862,3       
866. 2503010 0412 Керівництво та управління у сфері нагляду за додержанням законодавства про працю 12 862,3 12 862,3   -1121- Надрага В.І.
Олійник П.М.
Горбатов В.М.
Лукашук О.Г.
Джемілєв М..
Сухий Я.М.
Загрева Б.Ю.
Збільшити видатки за кодом 2503010 на 6425, 4 тис.грн. для забезпечення мінімальних потреб Держнаглядпраці  
Немає висновку    
867. 2505000 Державний комітет України у справах ветеранів 7 381,2 458,5 7 839,7       
868. 2505010 1030 Керівництво та управління у сфері соціального захисту ветеранів 1 019,6 1 019,6       
869. 2505020 0734 Санаторне лікування ветеранів та інвалідів війни, хворих на туберкульоз 3 789,9 458,5 4 248,4       
870. 2505030 1030 Відвідування військових поховань та військових пам'ятників 102,6 102,6       
871. 2505050 1030 Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів 2 469,1 2 469,1   -1122- Артеменко Ю.А.
По КПК 2505050 у колонках "Всього" та "Видатки споживання" розділу "Загальний фонд" та у розділі "Разом" збільшити цифри на 1679,1 тис. гривень.  
Немає висновку    
    -1123- Збільшити видатки за кодом 2505050 до 5.000, 0 тис.грн..  Немає висновку    
872. 2507000 Фонд України соціального захисту інвалідів 290 444,2 120 000,0 410 444,2       
873. 2507010 1010 Керівництво та управління у сфері соціального захисту інвалідів 9 446,8 9 446,8       
874. 2507030 1010 Забезпечення інвалідів автомобілями 59 668,8 59 668,8   -1124- Артеменко Ю.А.
По КПК 2507030 у колонках "Всього" та "Видатки розвитку" розділу "Загальний фонд" та у розділі "Разом" збільшити цифри на 13127,1 тис. гривень.  
Немає висновку    
    -1125- Сушкевич В.М.
Збільшити видатки за бюджетною програмою по коду 2507030 на 272.000, 0 тис.грн.  
Немає висновку    
    -1126- Супрун Л.П.
Передбачити видатки на суму не менше ніж 120 000, 0 тис.грн. для забезпечення ветеранів та інвалідів Великої Вітчизняної війни легковими автомобілями (на виконання п.3 ст. 2 Указу Президента від 23 липня 2004 року №848 "Про заходи щодо відзначення 60-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та посилення соціального захисту ветеранів"  
Немає висновку    
875. 2507040 1010 Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування 16 000,0 16 000,0       
876. 2507050 0734 Санаторно-курортне оздоровлення інвалідів 35 251,4 35 251,4       
877. 2507060 1010 Встановлення телефонів інвалідам І і ІІ груп 6 956,0 6 956,0   -1127- Артеменко Ю.А.
По КПК 2507060 у колонках "Всього" та "Видатки споживання" розділу "Загальний фонд" та у розділі "Разом" збільшити цифри на 1391,2 тис. гривень.  
Немає висновку    
878. 2507070 1010 Одноразова матеріальна допомога інвалідам 6 000,0 6 000,0       
879. 2507080 1010 Соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів 60,0 120 000,0 120 060,0   -1128- Васюник І.В.
Передбачити збільшення коштів на 112,0 млн. грн. на забезпечення хворих засобами догляду за стомою з розрахунку 2232 грн. на рік на одного хворого.  
Немає висновку    
    -1129- Супрун Л.П.
Деталізувати видатки по коду 2507080  
Немає висновку    
880. 2507090 1010 Забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації 157 061,2 157 061,2   -1130- Васюник І.В.
Передбачити видатки Міністерству праці та соціальної політики України на надання інвалідам бандажних виробів за бюджетною програмою (КПКВ 2507090) з розрахунку 2102 гривні на одного хворого  
Немає висновку    
    -1131- Нощенко М.П.
Збільшити видатки за кодом 2507090 по загальному фонду на 39500 тис.грн.  
Немає висновку    
    -1132- Сушкевич В.М.
Збільшити видатки за кодом 2507090 на 39.458, 8 тис.грн..  
Немає висновку    
    -1133- Виділити додатково 112 млн. грн. для лікування стомованих хворих  Немає висновку    
881. 6480000 Пенсійний фонд України 3 161 540,2 3 161 540,2   -1134- Супрун Л.П.
Виплати, які здійснюються Пенсійним фондом України за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачити як трансферт Пенсійному фонду України через Міністерство фінансів України (як загальнодержавні видатки).  
Немає висновку    
    -1135- Супрун Л.П.
Передбачити, що здійснення всіх пенсійних виплат із Державного бюджету проводиться Пенсійним фондом України за рахунок спеціальних трансфертів Пенсійному фонду від Міністерства фінансів України.  
Немає висновку    
882. 6481000 Пенсійний фонд України 3 161 540,2 3 161 540,2       
883. 6481020 1020 Відшкодування на виплату пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби 233 353,5 233 353,5       
884. 6481030 1020 Відшкодування на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд 1 820 209,6 1 820 209,6       
885. 6481040 1020 Компенсація різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників 203 699,6 203 699,6       
886. 6481050 1020 Відшкодування на виплату пенсій особам, вивільненим у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС 4 078,2 4 078,2       
887. 6481060 1020 Пенсійне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії І 314 464,1 314 464,1   -1136- Раханський А.В.
Передбачити кошти на підвищення пенсій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і віднесені згідно законодавства до категорії 1.  
Немає висновку    
888. 6481070 1020 Відшкодування на виплату пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій ІІ, ІІІ і ІV, та непрацездатним пенсіонерам, які проживають у зонах радіоактивного забруднення 470 445,3 470 445,3       
889. 6481080 1070 Компенсація за втрату годувальника та допомога на поховання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 4 400,6 4 400,6       
890. 6481090 1020 Компенсація несплачених страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії осіб 110 889,3 110 889,3       
891. 1800000 Міністерство культури і мистецтв України 534 352,4 58 137,8 592 490,2   -1137- Артеменко Ю.А.
По КПК 1800000 у колонках "Всього", "Видатки споживання", "Оплата праці" та "Видатки розвитку розділу "Загальний фонд" та у розділі "Разом" цифри "534352,4", "399450,6", "47021,9", "134901,8" та "592490,2" замінити відповідно цифрами "614505,3", "452885,8", "100457,1", "161619,5" та "672643,1".  
Немає висновку    
    -1138- Супрун Л.П.
Передбачити кошти в сумі 2400,00 тис.грн. на організацію і проведення Третіх молодіжних Дельфійських ігор країн - учасниць СНД.  
Немає висновку    
    -1139- Супрун Л.П.
У видатках Міністерства культури й мистецтв України передбачити нові окремі бюджетні програми "Фінансова підтримка Київського хореографічного коледжу" та "Фінансова підтримка Культурно - мистецького центру "Кияночка" з відповідним фінансуванням в сумі 2 млн. грн. та 370 тис. грн.  
Немає висновку    
    -1140- Стоян О.М.
У видатках Міністерства виділити окремим кодом програмної класифікації видатки на державну підтримку закладів та установ, що забезпечують потреби населення у послугах соціально-культурного і побутового характеру, в тому числі аматорських колективів; передбачити кошти на оплату праці працівників установ і закладів культури, в першу чергу працюючих у сільській місцевості, у розмірах, що забезпечуватимуть їх повну зайнятість.  
Немає висновку    
    -1141- Баранівський О.П.
В додатку 3 по головному розпоряднику державного бюджету "Міністерство культури і мистецтв України" передбачити окремим рядком кошти на видання повного зібрання творів Шевченка Т.Г. в сумі 10 млн. грн. Провести відповідне збільшення загальних видатків Мінкультури.  
Немає висновку    
    -1142- Баранівський О.П.
В додатку 3 по головному розпоряднику державного бюджету "Міністерство культури і мистецтв України" передбачити окремим рядком кошти на фінансову підтримку літературно-художніх журналів Національної Спілки письменників України та видавництва "Український письменник" в сумі 10, 0 млн. грн. Провести відповідне збільшення загальних видатків Мінкультури.  
Немає висновку    
892. 1801000 Апарат Міністерства культури і мистецтв України 483 489,4 51 541,4 535 030,8       
893. 1801010 0829 Керівництво та управління у сфері культури і мистецтв 4 025,7 4 025,7   -1143- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Збільшити на 2005 рік видатки (по КПКВ 1801010) на 3.123,8 тис.грн., з них: 592,4 тис.грн. - на оплату праці, 219,2 тис.грн. - нарахування на зарплату, 662,2 тис грн. - на придбання предметів постачання і матеріалів, оплату послуг, 800 тис.грн. - на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, 650 тис.грн. - на капітальний ремонт, реконструкцію та реставрацію, 200 тис.грн. - придбання землі та нематеріальних активів  
Немає висновку    
894. 1801020 0840 Прикладні розробки у сфері розвитку культури і мистецтва 2 210,0 200,0 2 410,0   -1144- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Збільшити на 2005 рік видатки (по КПКВ 1801020) на 475,5 тис.грн., з них: 256,5 тис.грн. - на утримання, 143,5 тис.грн. - на придбання комп'ютерної техніки, 10,5 тис грн. - на придбання ліцензійного програмного забезпечення, 65 тис.грн. - на проведення капітального ремонту приміщень, внутрішніх інженерних систем у будинку Науково-дослідного інституту  
Немає висновку    
895. 1801030 0921 Надання загальної та спеціальної художньої освіти у Державній художній школі імені Т.Г.Шевченка 2 674,0 2 674,0   -1145- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Збільшити на 2005 рік видатки (по КПКВ 1801030) на 406, 7 тис.грн., з них: 106, 7 тис.грн. - на утримання, 300 тис.грн. - Державній художній середній школі ім. Т.Г.Шевченка на проведення капітального ремонту даху, приміщень клубно-спортивного корпусу  
Немає висновку    
896. 1801040 0922 Надання загальної та спеціальної музичної освіти у загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах 14 258,7 315,8 14 574,5   -1146- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Збільшити на 2005 рік видатки (по КПКВ 1801040) на 2.589 тис.грн., з них: 579 тис.грн. - на утримання, 56,2 тис.грн. - сплату енергоносіїв, 1.953,8 тис.грн. - на проведення капітальних ремонтів  
Немає висновку    
    -1147- Збільшити видатки за КПКВ 1801040 на 2532, 8 тис.грн. на проведення капітальних ремонтів в сумі - 1953, 8 тис.грн., утримання закладів - 579, 0 тис.грн.  Немає висновку    
897. 1801050 0941 Підготовка кадрів для сфери хореографічного мистецтва вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 2 386,6 180,0 2 566,6   -1148- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Збільшити на 2005 рік видатки (по КПКВ 1801050) на 440 тис.грн. на проведення капітальних ремонтів  
Немає висновку    
898. 1801060 0942 Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 73 049,4 15 497,9 88 547,3   -1149- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Збільшити на 2005 рік видатки (по КПКВ 1801060) на 78.260, 2 тис.грн., з них: 6.220,9 тис.грн. - на оплату праці, 2.733,3 тис.грн. - нарахування на зарплату, 216,8 тис.грн. - на сплату енергоносіїв, 64.129,2 тис.грн. - на проведення капітальних ремонтів, 4.960 тис.грн. - на інші видатки  
Немає висновку    
    -1150- Збільшити видатки за КПКВ 1801060 на 71334, 6 тис.грн.  Немає висновку    
899. 1801070 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва Державною академією керівних кадрів культури і мистецтв 2 415,3 6 000,0 8 415,3   -1151- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Збільшити на 2005 рік видатки (по КПКВ 1801070) на 748,7 тис.грн., з них: 14,3 тис.грн. - на сплату енергоносіїв, 638 тис.грн. - на проведення капітальних ремонтів, 96, 4 тис.грн. - на інші видатки  
Немає висновку    
900. 1801080 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у галузі культури і мистецтва 435,5 435,5   -1152- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Збільшити на 2005 рік видатки (по КПКВ 1801080) на 300 тис.грн. на проведення капітального ремонту  
Немає висновку    
901. 1801090 0990 Підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів 457,8 6,0 463,8   -1153- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Збільшити на 2005 рік видатки (по КПКВ 1801090) на 100,7 тис.грн. на проведення капітального ремонту  
Немає висновку    
    -1154- Капустін В.В.
збільшити видатки на 20 млн. грн.  
Немає висновку    
902. 1801100 0824 Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва 4 861,1 4 861,1   -1155- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Збільшити на 2005 рік видатки (по КПКВ 1801100) на 6.000 тис.грн., з них: 2.000 тис.грн. - на проведення капітального ремонту Національної спілки кінематографістів, 4.000 тис.грн. - на фінансову підтримку національних творчих спілок  
Немає висновку    
    -1156- Анісімов В.О.
Передбачити кошти на відродження всесвітньовідомого "Петриківського розпису". Центр народного мистецтва "Петриківка" Дніпропетровської організації спілки художників України - 100 тис.грн.  
Немає висновку    
    -1157- Асадчев В.М.
Збільшити видатки по КПК 1801100 на 2 млн.грн.  
Немає висновку    
    -1158- Збільшити видатки за КПКВ 1801100 на 3679,9 тис.грн. на фінансову підтримку національних творчих спілок в сумі 3679,9 тис.грн., зокрема на збільшення Премії ім. Л.Курбаса.  Немає висновку    
    -1159- Ющенко В.А.
Червоній В.М.
Передбачити окремим рядком фінансування Національної спілки Кобзарів України у сумі 3.000,0 тис.грн.  
Немає висновку    
903. 1801110 0821 Фінансова підтримка національних театрів 65 937,0 65 937,0   -1160- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Збільшити на 2005 рік видатки (по КПКВ 1801110) на 24.810, 8 тис.грн., з них: 6.430, 8 тис.грн. - на утримання, 18.380 тис.грн. - капітальні видатки  
Немає висновку    
    -1161- Асадчев В.М.
Збільшити видатки по КПК 1801110 на 20 млн.грн, у т.ч. 10 млн.грн. - на видатки розвитку.  
Немає висновку    
    -1162- Збільшити видатки за КПКВ 1801110 на 20,0 млн..грн., в.т.ч.: на фінансову підтримку національних театрів в сумі 4,0 млн.грн., на проведення капітальних ремонтів 16,0 млн.грн.  Немає висновку    
904. 1801120 0822 Фінансова підтримка національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій 59 629,4 59 629,4   -1163- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Збільшити на 2005 рік видатки (по КПКВ 1801120) на 30.126, 6 тис.грн., з них: 13.731, 6 тис.грн. - на утримання, 16.395 тис.грн. - капітальні видатки  
Немає висновку    
    -1164- Асадчев В.М.
Збільшити видатки по КПК 1801120 на 10 млн.грн, у т.ч. 5 млн.грн. - на видатки розвитку.  
Немає висновку    
    -1165- Збільшити видатки за КПКВ 1801120 на 18592, 3 тис.грн., в т.ч.: на фінансову підтримку -9897, 3 тис.грн., на проведення капітальних ремонтів - 8695, 0 тис.грн.  Немає висновку    
905. 1801130 0829 Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів 1 000,0 1 000,0       
906. 1801140 0829 Державні та галузеві премії і стипендії за видатні досягнення у галузі культури, літератури і мистецтва 1 553,0 1 553,0       
907. 1801150 0829 Поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів і концертних організацій 2 500,0 2 500,0   -1166- Асадчев В.М.
Збільшити видатки по КПК 1801150 на 2, 5 млн.грн.  
Немає висновку    
908. 1801160 0829 Фінансова підтримка гастрольної діяльності 3 000,0 700,0 3 700,0       
909. 1801170 0829 Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів і державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва 26 758,6 26 758,6   -1167- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Збільшити на 2005 рік видатки (по КПКВ 1801170) на 16.435, 7 тис.грн. на поточні видатки  
Немає висновку    
    -1168- Збільшити видатки за КПКВ 1801170 на 5, 0 млн.грн.  Немає висновку    
    -1169- Супрун Л.П.
По коду 1801170 у назві програми після слів "..."Діти - дітям", доповнити словами "Гранд - Па Києва".  
Немає висновку    
910. . в тому числі проведення фестивалів "Таврійські Ігри", "Чорноморські Ігри", "Ялта", "Діти-дітям" 7 000,0 7 000,0   -1170- Асадчев В.М.
В тому числі по коду 1801170 після слів "Діти-дітям" доповнити словами "Мазепа-фест".  
Немає висновку    
911. 1801180 0829 Заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури системи Міністерства культури і мистецтв України 22 697,4 22 697,4   -1171- Збільшити видатки за КПКВ 1801180 на 25087, 0 тис.грн.  Немає висновку    
    -1172- Гаврилюк І.Я.
Виділити Національній кіностудії художніх фільмів ім. Олександра Довженка кошти в сумі 220 млн.грн. на реконструкцію та технічне переоснащення  
Немає висновку    
912. 1801190 0825 Бібліотечна справа 26 679,3 705,0 27 384,3   -1173- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Збільшити видатки за КПКВ 1801190 на 14211, 3 тис.грн., в т.ч.: на утримання бібліотек-4991, 2 тис.грн., на проведення капітальних ремонтів - 9220, 1 тис.грн.  
Немає висновку    
    -1174- Асадчев В.М.
Збільшити видатки по КПК 1801190 на 15 млн.грн, у т.ч. 7 млн.грн. - на видатки розвитку.  
Немає висновку    
913. 1801200 0826 Музейна справа та виставкова діяльність 27 491,1 1 916,8 29 407,9   -1175- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Збільшити на 2005 рік видатки (по КПКВ 1801200) на 23.009, 1 тис.грн., з них: 13.777, 7 тис.грн. - на утримання музеїв, 9.231, 4 тис.грн. - на проведення капітальних ремонтів  
Немає висновку    
    -1176- Капустін В.В.
збільшити на 20 млн. грн.  
Немає висновку    
    -1177- Збільшити видатки за КПКВ 1801200 на 22866, 8 тис.грн, в т.ч.: на утримання музеїв 13635, 4 тис.грн., на проведення капітальних ремонтів - 9231, 4 тис.грн.  Немає висновку    
    -1178- Мовчан П.М.
Збільшити видатки за КПКВ 1801200 на 10,7 млн.грн.  
Немає висновку    
914. 1801220 0960 Підготовка кадрів Дитячою хореографічною школою при Національному заслуженому академічному ансамблі танцю України ім.Вірського 127,6 133,2 260,8   -1179- Асадчев В.М.
Збільшити видатки по КПК 1801220 на 500 тис.грн.  
Немає висновку    
915. 1801230 0823 Фінансова підтримка виготовлення і розповсюдження кінопродукції 19 500,0 750,0 20 250,0   -1180- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Збільшити на 2005 рік видатки (по КПКВ 1801230) на 34.850 тис.грн. на поточні видатки  
Немає висновку    
    -1181- Асадчев В.М.
Збільшити видатки по КПК 1801230 на 10 млн.грн.  
Немає висновку    
    -1182- Капустін В.В.
збільшити на 20 млн. грн.  
Немає висновку    
    -1183- Збільшити видатки за КПКВ 1801230 на 26 млн.грн.  Немає висновку    
    -1184- Гаврилюк І.Я.
Збільшити видатки за КПКВ 1801230 в обсязі до 31 млн.грн.  
Немає висновку    
916. 1801240 0829 Здійснення культурно-інформаційної та культурно-просвітницької діяльності 2 851,9 210,0 3 061,9   -1185- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Збільшити на 2005 рік видатки (по КПКВ 1801240) на 1.063, 7 тис.грн., з них: 457, 7 тис.грн. - на утримання центрів, 606 тис.грн. - на проведення капітальних ремонтів  
Немає висновку    
    -1186- Збільшити видатки за КПКВ 1801240 на 450,7 тис.грн.  Немає висновку    
917. 1801260 0829 Заходи з відтворення культури національних меншин 1 500,0 1 500,0   -1187- Гайдош І.Ф.
Передбачити видатки по зазначеній бюджетній програмі у розмірі 3630 тис.грн., що обумовлено необхідністю проведення ряду заходів, направлених на забезпечення реалізації прав національних меншин, передбачених чинним законодавством про національні меншини, серед яких: 1) Культурно-мистецька акція до Дня рідної мови "Мовна палітра" (Закон України "Про національні меншини в Україні) - 30 тис.грн.; 2) Всеукраїнський фестиваль "Дітям - наші серця" (Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення Національної програми "Діти України") - 300 тис.грн.; 3) Культурологічно-інформаційний проект "Культура етносів України" ( не виконаний пункт 36 Комплексних Заходів щодо розвитку культур національних меншин до 2005 року, доручення КМУ від 30.01.02 №1246/96) - 300 тис.грн.; 4) Всеукраїнський фестиваль театрів національних меншин "Етно-діа-сфера" (не виконаний пункт 23 Комплексних Заходів щодо розвитку культур національних меншин до 2005 року, доручення КМУ від 30.01.02 №1246/96) - 100 тис.грн.; 5) Міжнародний культурогічний симпозіум "Джерела сакрального мистецтва етносів України (не виконаний пункт 24 Комплексних Заходів щодо розвитку культур національних меншин до 2005 року, доручення КМУ від 30.01.02 №1246/96) - 450 тис.грн.; 6) Всеукраїнська виставка образотворчого та декоративного мистецтва національних меншин "Інтервернісаж" (не виконаний пункт 25 Комплексних Заходів щодо розвитку культур національних меншин до 2005 року, доручення КМУ від 30.01.02 №1246/96) - 80 тис.грн.; 7) Всеукраїнський форум національних культур (не виконаний пункт 14 Комплексних Заходів щодо розвитку культур національних меншин до 2005 року, доручення КМУ від 30.01.02 №1246/96) - 550 тис.грн.; 8) Всеукраїнська фотовиставка "Етнічне розмаїття України" (Закон України "Про національні меншини в Україні") - 70 тис.грн.. 9) Підтримка культур та культурно-мистецьких заходів національно-культурних товариств України (Закон України "Про національні меншини в Україні") - 1 750 тис.грн.  
Немає висновку    
    -1188- Передбачити видатки за КПКВ 1801260 в обсязі 3 млн.грн.  Немає висновку    
918. 1801270 0829 Заходи щодо встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою 144,8 144,8   -1189- Пустовойтенко В.П.
Оніщук М.В.
Збільшити на 2005 рік видатки (по КПКВ 1801270) на 1.118 тис.грн. на поточні видатки  
Немає висновку    
    -1190- Асадчев В.М.
Збільшити видатки по КПК 1801270 на 1 млн.грн.  
Немає висновку    
919. 1801290 0829 Заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта" 1 500,0 1 500,0   -1191- Пустовойтенко В.П.
Збільшити на 2005 рік видатки (по КПКВ 1801290) на 1.500 тис.грн. на поточні видатки  
Немає висновку    
    -1192- Капустін В.В.
збільшити на 6.922, 5 тис.грн.  
Немає висновку    
    -1193- Мовчан П.М.
збільшити видатки на 6,5 млн. грн., виділивши оплату праці з нарахуваннями, оплату транспортних послуг та утримання транспортних засобів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, оренди приміщення тощо  
Немає висновку    
    -1194- Асадчев В.М.
Збільшити видатки за КПКВ 1801290 на 1, 0 млн.грн.  
Немає висновку    
920. 1801300 0832 Фінансова підтримка культурологічних видань 1 000,0 1 000,0   -1195- Асадчев В.М.
Збільшити видатки по КПК 1801300 на 1 млн.грн.  
Немає висновку    
921. 1801310 0825 Комплексні заходи з всебічного розвитку української мови 20 000,0 20 000,0   -1196- Пуст