Кількість абзаців - 12 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 92 Земельного кодексу України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін до Земельного кодексу України      Про внесення змін до статті 92 Земельного кодексу України  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
4. І. Внести до Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3 - 4, ст. 27) такі зміни:      1. Частину другу статті 92 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3 - 4, ст. 27) викласти в такій редакції:  
5. 1. У частині першій статті 82 слова "для здійснення підприємницької діяльності" виключити.   -1- Лещенко В.О.
Частину першу статті 82 Земельного кодексу України залишити в чинній редакції.  
Враховано    
    -2- Зварич Р.М.
Мартиновський В.П.
Абзац б) пункту 1 статті 82 пропонується викласти у наступній редакції: "б) внесення земельних ділянок її засновниками до статутного (складеного) капіталу фонду".  
Відхилено    
6. 2. Частину другу статті 92 викласти в такій редакції:       
7. "2. Права постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності набувають:   -3- Манчуленко Г.М.
Частину 2 статті 92 викласти в такій редакції: "Право постійного користування земельною ділянкою із земель державної або комунальної власності набувають: а) підприємства, установи та організації, що належать до державної або комунальної власності; б) заклади фізичної культури та спорту, спортивні споруди, що використовуються ними за цільовим призначенням.  
Відхилено   "2. Права постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності набувають:  
8. а) підприємства, установи та організації, що належать до державної та комунальної власності;      а) підприємства, установи та організації, що належать до державної та комунальної власності;  
9. б) релігійні організації;      б) релігійні організації;  
10. в) громадські організації інвалідів України, їх підприємства (об'єднання), установи та організації".   -4- Танюк Л.С.
Пункт "в" ч. 2 статті 1 законопроекту викласти у наступній редакції: "в) громадські організації інвалідів України, їх підприємства (об'єднання) та установи".  
Враховано   в) громадські організації інвалідів України, їх підприємства (об'єднання) та установи".  
    -5- Зварич Р.М.
Мартиновський В.П.
Абзац в) пункту 2 статті 92 пропонується викласти в наступній редакції: "громадські організації інвалідів України, засновані ними підприємства, чи створені ними госпрозрахункові установи та організації".  
Враховано частково    
    -6- Беспалов О.П.
Частину другу статті 92 доповнити пунктом: "г) спортивні організації (об'єднання)".  
Відхилено    
    -7- Стоян О.М.
Доповнити пункт 2 проекту Закону підпунктом "г" такого змісту: "г) профспілкові організації та їх об'єднання".  
Відхилено    
    -8- Бубка С.Н.
Сафіуллін Р.С.
Пункт 2 частини другої статті 92 доповнити новим підпунктом г) такого змісту: "г) спортивні організації та спортивні споруди, що використовуються за цільовим призначенням".  
Відхилено    
11. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.