Кількість абзаців - 107 Таблиця поправок


Про поводження з вибуховими матеріалами (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. Про поводження з вибуховими матеріалами   -1- Матвієнков С.А.
Назву Закону викласти у такій редакції: "Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення"  
Враховано   Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення  
    -2- Кармазін Ю.А.
Загальне зауваження до проекту Закону України „Про поводження з вибуховими матеріалами". Для дотримання правил юридичної нормотехніки необхідно пронумерувати всі окремі частини тексту: частина ( 1), пункт ( 1).), абзац ( а). Відсутність нумерації окремих частин тексту ускладнює пошук, посилання та можливі внесення змін до цих статей. Назва закону не відповідає його змісту. Насправді в проекті пропонується проекти 3 різних законів: „Про поводження з вибуховими матеріалами", Про внесення змін до Закону України "Про страхування" та Про внесення змін до Гірничого закону України. Пропонується під час підготовки проекту № 4589 до другого читання забезпечити подачу їх у вигляді окремих проектів „Про поводження з вибуховими матеріалами", Про внесення змін до Закону України "Про страхування" та Про внесення змін до Гірничого закону України, оскільки це не поправки в зв'язку із вже прийнятим актом, а зміни, в зв'язку із ще не прийнятим актом. Таким чином це полегшить питання систематизації законодавства. Необхідно також звернути увагу суб'єктів законодавчої ініціативи на необхідність внесення законопроектів про внесення зміни до кожного окремого закону.  
Відхилено    
2. Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі поводження з вибуховими матеріалами, і спрямований на охорону життя та здоров'я людини, забезпечення національної безпеки, громадського порядку та охорони довкілля.   -3- Кармазін Ю.А.
Преамбула "Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі поводження з вибуховими матеріалами, і спрямований на охорону життя та здоров'я людини, забезпечення національної безпеки, громадського порядку та охорони довкілля" викласти в такій редакції: "Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі поводження з вибуховими, в тому числі і піротехнічними матеріалами, і спрямований на охорону життя та здоров'я людини, забезпечення національної безпеки, громадського порядку та охорони довкілля" і передбачити відповідні зміни в тексті проекту Закону.  
Відхилено   Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі поводження з вибуховими матеріалами, і спрямований на охорону життя та здоров'я людини, забезпечення національної безпеки, громадського порядку та охорони довкілля.  
3. Стаття 1. Визначення термінів      Стаття 1. Визначення термінів  
4. У цьому Законі використовуються такі терміни:   -4- Матвієнков С.А.
У статті 1 в абзац перший викласти у такій редакції: "У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:".  
Враховано   У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:  
5. вибухові матеріали - вибухові речовини або їх суміші, засоби їх ініціювання, вироби та пристрої, які містять вибухові речовини;   -5- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
У статті 1 уточнити визначення "вибухові матеріали".  
Враховано   вибухові матеріали - вибухові речовини, засоби їх ініціювання, вироби та пристрої, які містять вибухові речовини;  
6. вибухові речовини - речовини, хімічні сполуки або їх суміші, здатні до детонації та швидкого хімічного перетворення, що відбувається з виділенням енергії у вигляді тепла і утворенням газоподібних продуктів;   -6- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
У статті 1 вилучити слова "або їх суміші".  
Враховано   вибухові речовини - хімічні речовини, здатні під впливом зовнішніх дій до швидкого хімічного перетворення, що відбувається з виділенням великої кількості тепла і газоподібних продуктів;  
    -7- Матвієнков С.А.
У статті 1 визначення вибухові речовини викласти у такій редакції: "вибухові речовини - хімічні речовини, здатні під впливом зовнішніх дій до швидкого хімічного перетворення, що відбувається з виділенням великої кількості тепла і газоподібних продуктів;"  
Враховано    
7. вибухові роботи - комплекс організаційних і технічних заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням вибухів;      вибухові роботи - комплекс організаційних і технічних заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням вибухів;  
8. виробництво вибухових матеріалів - діяльність, пов'язана з виготовленням вибухових матеріалів, яка включає всі стадії технологічного процесу;      виробництво вибухових матеріалів - діяльність, пов'язана з виготовленням вибухових матеріалів, яка включає всі стадії технологічного процесу;  
9. засоби ініціювання - вироби та пристрої, що є джерелом початкового імпульсу для збудження детонації;   -8- Матвієнков С.А.
У визначенні терміну "засоби ініціювання " слід вказати кінцеву мету їх застосування , а саме, слова "для збудження детонації " замінити на слова "здійснення вибуху ".  
Враховано   засоби ініціювання - вироби та пристрої, що є джерелом початкового імпульсу для здійснення вибуху;  
10. конверсійні вибухові матеріали - вибухові матеріали військового призначення, які після відповідної переробки можуть бути використані в цивільних галузях промисловості;   -9- Мовчан В.П.
Колісник М.Д.
У абзаці сьомому статті 1 після слів "відповідної переробки" додати слова ", або без неї".  
Враховано   конверсійні вибухові матеріали - вибухові матеріали військового призначення, які після відповідної переробки або без неї можуть бути використані в цивільних галузях промисловості;  
11. пластичні вибухові матеріали - суміші однієї або кількох вибухових речовин з в'яжучим матеріалом, які в умовах нормальної (кімнатної) температури є м'якими або еластичними, а вибухові речовини, що входять до їх складу, при температурі 25 °С мають тиск пари менше ніж 10--4 Па;   -10- Беспалий Б.Я.
Стаття 1, частина 1, пункт 7. Текст " (кімнатної)" замінити словом "кімнатної".  
Враховано   пластичні вибухові матеріали - суміші однієї або кількох вибухових речовин з в'яжучим матеріалом, які в умовах нормальної кімнатної температури є м'якими або еластичними, а вибухові речовини, що входять до їх складу, при температурі 25 °С мають тиск пари менше ніж 10--4Па;  
12. поводження з вибуховими матеріалами - діяльність, пов'язана з розробленням, виробництвом, випробуванням, придбанням, перевезенням, зберіганням, обліком, реалізацією, веденням вибухових робіт, знищенням вибухових матеріалів, розробленням і виготовленням обладнання, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт, ввезенням, вивезенням і транзитом через територію України вибухових матеріалів, обладнання і технологій для їх виготовлення, проведення вибухових робіт.      поводження з вибуховими матеріалами - діяльність, пов'язана з розробленням, виробництвом, випробуванням, придбанням, перевезенням, зберіганням, обліком, реалізацією, веденням вибухових робіт, знищенням вибухових матеріалів, розробленням і виготовленням обладнання, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт, ввезенням, вивезенням і транзитом через територію України вибухових матеріалів, обладнання і технологій для їх виготовлення, проведення вибухових робіт.  
13. Стаття 2. Сфера дії Закону      Стаття 2. Сфера дії Закону  
14. Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення.   -11- Матвієнков С.А.
Частину першу статті 2 викласти у такій редакції: "Цей Закон поширюється на сферу поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення".  
Враховано   Цей Закон поширюється на сферу поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення.  
15. Дія цього Закону не поширюється на сферу поводження з вибуховими матеріалами, призначеними для військового та спеціального використання.   -12- Беспалий Б.Я.
Стаття 2, частина 2. Вилучити текст "та спеціального" .  
Відхилено   Дія цього Закону не поширюється на сферу поводження з вибуховими матеріалами, призначеними для військового та спеціального використання.  
    -13- Кармазін Ю.А.
Стаття 2, частина 2 "Дія цього Закону не поширюється на сферу поводження з вибуховими матеріалами, призначеними для військового та спеціального використання." Вилучити. Оскільки виходячи із загальних принципів систематизації законодавства, Закон має регулювати відносини, що виникають у процесі поводження з вибуховими матеріалами в усіх сферах поводження з вибуховими матеріалами.  
Відхилено    
16. Стаття 3. Органи державного управління та державного регулювання у сфері поводження з вибуховими матеріалами      Стаття 3. Органи, що здійснюють державне регулювання у сфері поводження з вибуховими матеріалами  
17. Державне управління та державне регулювання у сфері поводження з вибуховими матеріалами здійснюють Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади у сфері поводження з вибуховими матеріалами - центральний орган виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду, Міністерство промислової політики України, Міністерство внутрішніх справ України та інші центральні органи виконавчої влади відповідно до їх компетенції.   -14- Беспалий Б.Я.
Стаття 3. Вилучити текст "спеціально уповноважені", текст "Міністерство" двічі замінити текстом "центральний орган виконавчої влади у сфері", наприкінці додати текст ", визначеної законом".  
Враховано частково   Державне регулювання у сфері поводження з вибуховими матеріалами здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади з питань промислової політики, Міністерство внутрішніх справ України, спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади у сфері поводження з вибуховими матеріалами - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду, інші спеціально уповноважені органи виконавчої влади відповідно до їх повноважень, визначених законом.  
    -15- Матвієнков С.А.
Статтю 3 викласти у такій редакції: "Стаття 3. Органи, що здійснюють державне регулювання у сфері поводження з вибуховими матеріалами Державне регулювання у сфері поводження з вибуховими матеріалами здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади з питань промислової політики, Міністерство внутрішніх справ України, спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади у сфері поводження з вибуховими матеріалами - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду, інші спеціально уповноважені органи виконавчої влади відповідно до їх повноважень, визначених законом.".  
Враховано    
    -16- Кармазін Ю.А.
Стаття 3, частина 1 "Державне управління та державне регулювання у сфері поводження з вибуховими матеріалами здійснюють Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади у сфері поводження з вибуховими матеріалами - центральний орган виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду, Міністерство промислової політики України, Міністерство внутрішніх справ України та інші центральні органи виконавчої влади відповідно до їх компетенції" викласти в такій редакції: "Державне управління та державне регулювання у сфері поводження з вибуховими матеріалами здійснюють Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади до сфери повноважень яких, відповідно до їх компетенції, відноситься поводження з вибуховими матеріалами." Згідно пункту 15 частини 1, статті 106 Конституції України Президент України "утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем'єр-міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади", а тому вказування повного переліку міністерств і відомств є недоцільним, оскільки обмежує конституційні повноваження Президента України.  
Враховано частково    
18. Стаття 4. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері поводження з вибуховими матеріалами   -17- Матвієнков С.А.
У статтях 4, 5, 6, 7 слова "компетенція" замінити на слово"повноваження".  
Враховано   Стаття 4. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері поводження з вибуховими матеріалами  
19. До компетенції Кабінету Міністрів України у сфері поводження з вибуховими матеріалами належить:      До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері поводження з вибуховими матеріалами належить:  
20. забезпечення реалізації державної політики у сфері поводження з вибуховими матеріалами;      забезпечення реалізації державної політики у сфері поводження з вибуховими матеріалами;  
21. затвердження загальнодержавної програми розвитку вибухової справи;   -18- Матвієнков С.А.
У пункті третьому частини першої статті 4 слово "загальнодержавної" замінити на слова "державної цільової".  
Враховано   затвердження державної цільової програми розвитку вибухової справи;  
22. координація роботи спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у сфері поводження з вибуховими матеріалами;   -19- Беспалий Б.Я.
Стаття 4 , частина 1, пункт 4. Вилучити текст "спеціально уповноважених".  
Відхилено   координація роботи спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у сфері поводження з вибуховими матеріалами; створення дорадчої міжвідомчої ради з вибухової справи з метою визначення основних напрямів державної політики у сфері поводження з вибуховими матеріалами та їх реалізації;  
    -20- Матвієнков С.А.
Частину першу статті 4 доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту: "створення дорадчої міжвідомчої ради з вибухової справи з метою визначення основних напрямів державної політики у сфері поводження з вибуховими матеріалами та їх реалізації;"  
Враховано    
23. організація міжнародного співробітництва у сфері поводження з вибуховими матеріалами;   -21- Беспалий Б.Я.
Стаття 4, частина 1, пункт 5. Текст "організація міжнародного співробітництва" замінити текстом "участь у міжнародному співробітництві".  
Враховано   участь у міжнародному співробітництві у сфері поводження з вибуховими матеріалами;  
24. визначення умов і порядку обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єкта господарювання за шкоду, яку може бути завдано третім особам під час проведення вибухових робіт;   -22- Матвієнков С.А.
У шостому пункті частини першої статті 4 слово "завдано" замінити на слово "заподіяно", а слова замінити на слово "під час" на "унаслідок".  
Враховано   визначення умов і порядку обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єкта господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам унаслідок проведення вибухових робіт;  
25. виконання інших функцій, передбачених законами та актами Президента України.   -23- Матвієнков С.А.
У сьомому пункті частини 1 статті 4 слова "та актами Президента України" виключити.  
Враховано   виконання інших функцій, передбачених законом.  
    -24- Беспалий Б.Я.
Стаття 4, частина 1, пункт 6. Вилучити текст "та актами Президента України".  
Враховано    
26. Стаття 5. Компетенція центрального органу виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду у сфері поводження з вибуховими матеріалами   -25- Кармазін Ю.А.
Стаття 5 "Компетенція центрального органу виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду у сфері поводження з вибуховими матеріалами" викласти в такій редакції: "Компетенція спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади, до сфери повноважень яких відноситься поводження з вибуховими матеріалами". Відповідно врегулювати загальні питання поводження з вибуховими матеріалами не тільки такого відомства, як МВС, але й Міноборони та СБУ.  
Враховано за змістом  Стаття 5. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду у сфері поводження з вибуховими матеріалами  
    -26- Матвієнков С.А.
У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду у сфері поводження з вибуховими матеріалами" замінити відповідно словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду у сфері поводження з вибуховими матеріалами" у відповідних відмінках.  
Враховано    
27. До компетенції центрального органу виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду у сфері поводження з вибуховими матеріалами належить:      До повноважень спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду у сфері поводження з вибуховими матеріалами належить:  
28. реалізація державної політики щодо промислової безпеки у сфері поводження з вибуховими матеріалами;      реалізація державної політики щодо промислової безпеки у сфері поводження з вибуховими матеріалами;  
29. організація та здійснення державного нагляду за додержанням законодавства з питань безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами;      організація та здійснення державного нагляду за додержанням законодавства з питань безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами;  
30. державний нагляд за безпечним проведенням робіт з утилізації звичайних видів боєприпасів, ракетного палива та вибухових матеріалів військового призначення;      державний нагляд за безпечним проведенням робіт з утилізації звичайних видів боєприпасів, ракетного палива та вибухових матеріалів військового призначення;  
31. участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань поводження з вибуховими матеріалами;      участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань поводження з вибуховими матеріалами;  
32. затвердження переліку вибухових матеріалів, допущених до постійного виробництва та застосування;      затвердження переліку вибухових матеріалів, допущених до постійного виробництва та застосування;  
33. видача ліцензій на виробництво вибухових речовин і матеріалів;   -27- Матвієнков С.А.
У статті 5 частині першій абзац сьомий виключити.  
Враховано    
34. видача свідоцтв на придбання і зберігання вибухових матеріалів;      видача свідоцтв на придбання і зберігання вибухових матеріалів;  
35. контроль за організацією навчання працівників у сфері поводження з вибуховими матеріалами та перевірка їх знань;      контроль за організацією навчання працівників у сфері поводження з вибуховими матеріалами та перевірка їх знань;  
36. організація експертизи проектної документації на відповідність нормативно-правовим актам з питань забезпечення безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами.   -28- Матвієнков С.А.
Частину першу статті 5 необхідно доповнити новим абзацом: "надання дозволів на право проведення вибухових робіт та виготовлення засобів їх механізації".  
Враховано   організація експертизи проектної документації на відповідність нормативно-правовим актам з питань забезпечення безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами; надання дозволів на право проведення вибухових робіт та виготовлення засобів їх механізації.  
    -29- Кармазін Ю.А.
Стаття 5. Додати нову частину: встановлення: а)"Порядку, вимог і термінів подання документів для отримання ліцензій на облаштування та експлуатації стаціонарних і пересувних пунктів з виробництва вибухових матеріалів та отримання ліцензій; б)Порядку, вимог і термінів, щодо подання документів для отримання ліцензій на розробку, ввезення в Україну та одержання внаслідок конверсії вибухові матеріали, обладнання для їх виготовлення, засоби механізації, пристрої і апаратура для вибухових робіт, та отримання ліцензій; в)Порядку, вимог і термінів проведення обов'язкових державних екологічної та санітарно-епідемічних експертиз вибухових матеріалів та їх випробувань;"  
Відхилено    
37. Стаття 6. Компетенція Міністерства промислової політики України у сфері поводження з вибуховими матеріалами   -30- Беспалий Б.Я.
Стаття 6. У назві та тексті закону текст "Міністерство промислової політики України" замінити текстом "центрального органу виконавчої влади у сфері промислової політики".  
Враховано   Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань промислової політики  
38. До компетенції Міністерства промислової політики України у сфері поводження з вибуховими матеріалами належить:      До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань промислової політики у сфері поводження з вибуховими матеріалами належить:  
39. розроблення державної політики у сфері поводження з вибуховими матеріалами;      розроблення державної політики у сфері поводження з вибуховими матеріалами;  
40. розроблення цільових програм у сфері поводження з вибуховими матеріалами;   -31- Матвієнков С.А.
У статті 6 частині першій абзаці третьому перед словом "цільових" додати слово "державних".  
Враховано   розроблення державних цільових програм у сфері поводження з вибуховими матеріалами;  
41. розроблення нормативно-правових актів з питань поводження з вибуховими матеріалами;      розроблення нормативно-правових актів з питань поводження з вибуховими матеріалами;  
42. експертиза технічної документації на розроблення і виготовлення вибухових матеріалів;   -32- Мовчан В.П.
Колісник М.Д.
У статті 6 абзац п'ятий виключити.  
Відхилено   експертиза технічної документації на розроблення і виготовлення вибухових матеріалів;  
43. організація підготовки спеціалістів у сфері поводження з вибуховими матеріалами та їх періодичної перепідготовки.   -33- Мовчан В.П.
Колісник М.Д.
У статті 6 абзац шостий викласти у такій редакції: "організація періодичної перепідготовки спеціалістів у сфері поводження з вибуховими матеріалами".  
Відхилено   організація підготовки спеціалістів у сфері поводження з вибуховими матеріалами та їх періодичної перепідготовки.  
44. Стаття 7. Компетенція Міністерства внутрішніх справ України у сфері поводження з вибуховими матеріалами   -34- Беспалий Б.Я.
Стаття 7. У назві та в тексті статті текст "Міністерство внутрішніх справ України" замінити текстом "центрального органу виконавчої влади у сфері внутрішніх справ". Аналогічно у всьому тексті Закону.  
Відхилено   Стаття 7. Повноваження Міністерства внутрішніх справ України у сфері поводження з вибуховими матеріалами  
45. До компетенції Міністерства внутрішніх справ України у сфері поводження з вибуховими матеріалами належить:      До повноважень Міністерства внутрішніх справ України у сфері поводження з вибуховими матеріалами належить:  
46. участь у розробленні цільових програм з підвищення рівня безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами;   -35- Матвієнков С.А.
У статті 7 частині першій абзаці другому перед словом "цільових" додати слово "державних".  
Враховано   участь у розробленні державних цільових програм з підвищення рівня безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами;  
47. погодження проектів нормативно-правових актів з питань забезпечення безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами;      погодження проектів нормативно-правових актів з питань забезпечення безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами;  
48. видача дозволів на придбання, зберігання та перевезення вибухових матеріалів;      видача дозволів на придбання, зберігання та перевезення вибухових матеріалів;  
49. проведення реєстрації технічної документації, зразків ввезених на територію України та розроблених новітніх вибухових матеріалів;   -36- Мовчан В.П.
Колісник М.Д.
Абзац п'ятий статті 7 викласти у такій редакції: "утворення банку даних описів та муляжів зразків вибухових речовин, засобів ініціювання, виробів і пристроїв з вибуховими речовинами заводського виготовлення, що ввезені на територію України та новітніх розробок вибухових матеріалів;"  
Відхилено   проведення реєстрації технічної документації, зразків ввезених на територію України та розроблених новітніх вибухових матеріалів;  
50. контроль за додержанням встановленого законодавством порядку поводження з вибуховими матеріалами з метою запобігання незаконному обігу і використанню вибухових матеріалів;      контроль за додержанням установленого законодавством порядку поводження з вибуховими матеріалами з метою запобігання їх незаконному обігу і використанню;  
51. виконання інших функцій, установлених законодавством, що регулює діяльність у сфері поводження з вибуховими матеріалами.   -37- Беспалий Б.Я.
Стаття 7, частина 1, пункт 6. Текст "законодавством, що регулює" замінити текстом "законами, що регулюють".  
Відхилено   виконання інших функцій, установлених законодавством, що регулює діяльність у сфері поводження з вибуховими матеріалами.  
52. Стаття 8. Обмеження, що встановлюються у сфері поводження з вибуховими матеріалами      Стаття 8. Обмеження, що встановлюються у сфері поводження з вибуховими матеріалами  
53. Діяльність, пов'язана з виготовленням, зберіганням, перевезенням, реалізацією вибухових матеріалів та проведенням вибухових робіт, провадиться тільки зареєстрованими в установленому законодавством порядку суб'єктами господарювання.   -38- Матвієнков С.А.
Частину першу статті 8 викласти у такій редакції: "Виробництво, зберігання, перевезення, реалізація вибухових матеріалів та проведення вибухових робіт провадяться тільки суб'єктами господарювання, які мають відповідний дозвіл або ліцензію".  
Враховано   Виробництво, зберігання, перевезення, реалізація вибухових матеріалів та проведення вибухових робіт провадяться тільки суб'єктами господарювання, які мають відповідний дозвіл або ліцензію.  
    -39- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
В абзаці 1 статті 8 уточнити зміст слів "зареєстрованими в установленому законодавством порядку суб'єктами господарювання".  
Враховано    
    -40- Станецький Г.С.
Абзац перший статті 8 викласти в такій редакції: "Діяльність, пов'язана з виготовленням, зберіганням, перевезенням, реалізацією вибухових матеріалів та проведенням вибухових робіт, провадиться виключно спеціалізованими підприємствами, зареєстрованими в установленому законодавством порядку, за винятком підприємств паливно-енергетичного та металургійного комплексу".  
Відхилено    
    -41- Беспалий Б.Я.
Стаття 8, частина 1. Текст "в установленому законодавством порядку" замінити текстом "відповідно до закону".  
Відхилено    
54. На території України забороняється застосування вибухових матеріалів, виготовлених на експорт відповідно до особливих технічних умов держав-імпортерів.   -42- Кармазін Ю.А.
Стаття 8. частина 2 "На території України забороняється застосування вибухових матеріалів, виготовлених на експорт відповідно до особливих технічних умов держав-імпортерів" викласти в такій редакції: "На території України забороняється застосування вибухових матеріалів, виготовлених на експорт відповідно до особливих технічних умов держав - імпортерів, у випадку, якщо такі умови суперечать українським законодавству, стандартам та нормам".  
Враховано частково   На території України забороняється застосування вибухових матеріалів, виготовлених на експорт відповідно до особливих технічних умов угоди (контракту), у разі, якщо такі умови суперечать законодавству України.  
    -43- Матвієнков С.А.
У статті 8 частину другу викласти у такій редакції: "На території України забороняється застосування вибухових матеріалів, виготовлених на експорт відповідно до особливих технічних умов угоди (контракту), у разі, якщо такі умови суперечать законодавству України".  
Враховано    
55. Виробництво пластичних вибухових матеріалів, у тому числі вибухових матеріалів у гнучкій або еластичній листовій формі, здійснюється за умови їх обов'язкового маркування в порядку, визначеному законодавством.      Виробництво пластичних вибухових матеріалів, у тому числі вибухових матеріалів у гнучкій або еластичній листовій формі, здійснюється за умови їх обов'язкового маркування в порядку, визначеному законодавством.  
56. Вибухові матеріали не можуть використовуватися суб'єктами господарювання як предмети застави, крім спеціалізованих підприємств - виробників цих матеріалів.   -44- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
Частину 4 статті 8 вилучити.  
Враховано    
57. Стаття 9. Виробництво вибухових матеріалів      Стаття 9. Виробництво вибухових матеріалів  
58. Виробництво вибухових матеріалів здійснюється на спеціалізованих підприємствах та в стаціонарних і пересувних пунктах на підставі ліцензії, яка видається центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду відповідно до законодавства.   -45- Матвієнков С.А.
Частину першу статті 9 після слів "на стаціонарних і пересувних пунктах в умовах" доповнити словами "підприємств, що проводять вибухові роботи на підставі ліцензії, яка видається органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності". ".  
Враховано   Виробництво вибухових матеріалів здійснюється на спеціалізованих підприємствах або на стаціонарних і пересувних пунктах в умовах підприємств, що проводять вибухові роботи, на підставі ліцензії, яка видається органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".  
    -46- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
У статті 9 записати "орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України".  
Враховано    
    -47- Кармазін Ю.А.
Стаття 9. частина 1 "Виробництво вибухових матеріалів здійснюється на спеціалізованих підприємствах та в стаціонарних і пересувних пунктах на підставі ліцензії, яка видається центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду відповідно до законодавства викласти в такій редакції: "Виробництво вибухових матеріалів здійснюється на спеціалізованих підприємствах та в стаціонарних і пересувних пунктах на підставі ліцензії, яка відповідно до законодавства видається спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади до сфери повноважень яких, відповідно до їх компетенції, відноситься поводження з вибуховими матеріалами"  
Відхилено    
59. Виробництво засобів ініціювання, які містять первинні вибухові речовини, здійснюється виключно на спеціалізованих підприємствах.      Виробництво засобів ініціювання, які містять первинні вибухові речовини, здійснюється виключно на спеціалізованих підприємствах.  
60. Порядок облаштування та експлуатації стаціонарних і пересувних пунктів з виробництва вибухових матеріалів установлюється центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду.   -48- Кармазін Ю.А.
Стаття 9. частина 3 "Порядок облаштування та експлуатації стаціонарних і пересувних пунктів з виробництва вибухових матеріалів установлюється центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду" викласти в такій редакції: "Порядок, вимоги і терміни до подання документів для отримання ліцензій на облаштування та експлуатації стаціонарних і пересувних пунктів з виробництва вибухових матеріалів та отримання ліцензій, встановлюється Кабінетом Міністрів України"  
Відхилено   Порядок облаштування та експлуатації стаціонарних і пересувних пунктів з виробництва вибухових матеріалів установлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду.  
61. Стаття 10. Випробування, сертифікація та допуск до постійного виробництва і застосування вибухових матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт   -49- Мовчан В.П.
Колісник М.Д.
У назві статті 10 слово "сертифікація" виключити.  
Відхилено   Стаття 10. Випробування, сертифікація та допуск до постійного виробництва і застосування вибухових матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт  
62. Розроблені, ввезені в Україну та одержані внаслідок конверсії вибухові матеріали, обладнання для їх виготовлення, засоби механізації, пристрої та апаратура для вибухових робіт підлягають обов'язковим випробуванням і сертифікації. Порядок проведення випробувань визначається центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду, а порядок сертифікації - законодавством.   -50- Мовчан В.П.
Колісник М.Д.
У статті 10 частині першій у першому реченні слова "і сертифікації" виключити, а у другому реченні - слова "а порядок сертифікації - законодавством" виключити.  
Враховано   Розроблені, ввезені в Україну та конверсійні вибухові матеріали, обладнання для їх виготовлення, засоби механізації, пристрої та апаратура для вибухових робіт підлягають обов'язковим випробуванням. Відповідність ввезених в Україну вибухових матеріалів установленим законодавством України вимогам підтверджується в порядку, визначеному законодавством. Порядок проведення випробувань визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду.  
    -51- Матвієнков С.А.
Частину першу статті 10 викласти у такій редакції: "Розроблені, ввезені в Україну та конверсійні вибухові матеріали, обладнання для їх виготовлення, засоби механізації, пристрої та апаратура для вибухових робіт підлягають обов'язковим випробуванням. Відповідність ввезених в Україну вибухових матеріалів установленим законодавством України вимогам підтверджується в порядку, визначеному законодавством. Порядок проведення випробувань визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду".  
Враховано    
    -52- Кармазін Ю.А.
Стаття 10, частина 1 "Розроблені, ввезені в Україну та одержані внаслідок конверсії вибухові матеріали, обладнання для їх виготовлення, засоби механізації, пристрої та апаратура для вибухових робіт підлягають обов'язковим випробуванням і сертифікації. Порядок проведення випробувань визначається центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду, а порядок сертифікації - законодавством" викласти в такій редакції: "Розроблені, ввезені в Україну та одержані внаслідок конверсії вибухові матеріали, обладнання для їх виготовлення, засоби механізації, пристрої та апаратура для вибухових робіт підлягають обов'язковим екологічній та санітарно-епідемічній експертизам, випробуванням та сертифікації".  
Відхилено    
63. Складовою частиною обов'язкових випробувань є державна екологічна експертиза документації з впровадження і використання вибухових речовин та державна санітарно-епідемічна експертиза вибухових матеріалів, які здійснюються відповідно до законодавства.   -53- Мовчан В.П.
Колісник М.Д.
Статтю 10 доповнити новою другою частиною такого змісту: "Вибухові матеріали, обладнання для їх виготовлення, засоби механізації, пристрої та апаратура для вибухових робіт можуть бути сертифіковані на добровільній основі з ініціативи виробника, продавця чи споживача. Порядок сертифікації конкретного виробу встановлюється окремо, відповідно до його споживацьких властивостей, екологічних вимог та безпеки." У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно третьою - п'ятою.  
Відхилено   Складовими частинами обов'язкових випробувань є державна екологічна експертиза документації з упровадження і використання вибухових речовин та державна санітарно-епідемічна експертиза вибухових матеріалів, які здійснюються відповідно до законодавства.  
    -54- Кармазін Ю.А.
Стаття 10. частина 2. Додати нову частину 2 в такій редакції: "Порядок проведення випробувань визначається спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади, до сфери повноважень яких, відповідно до їх компетенції, відноситься поводження з вибуховими матеріалами"  
Відхилено    
64. Вибухові матеріали, обладнання для їх виготовлення, засоби механізації, пристрої та апаратура для вибухових робіт допускаються до постійного виробництва і застосування за переліком, що затверджується центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду, на підставі стандартів або технічних умов, погоджених в установленому порядку, після проведення обов'язкових випробувань за рішенням зазначеного органу виконавчої влади.   -55- Мовчан В.П.
Колісник М.Д.
У частині третій статті 10 після слів "на підставі" замінити на слова "галузевих стандартів, технічних умов, або стандартів підприємств, погоджених у встановленому порядку, після проведення обов'язкових випробувань."  
Відхилено   Вибухові матеріали допускаються до постійного виробництва і застосування за переліком, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду.  
    -56- Матвієнков С.А.
У частині третій статті 10 слова "обладнання для їх виготовлення, засоби механізації, пристрої та апаратура для вибухових робіт", а також слова "на підставі стандартів або технічних умов, погоджених в установленому порядку, після проведення обов'язкових випробувань за рішенням зазначеного органу виконавчої влади" виключити.  
Враховано    
    -57- Беспалий Б.Я.
Стаття 10. Частину 4 після тексту "в установленому" доповнити словом "законодавством".  
Відхилено    
    -58- Кармазін Ю.А.
Стаття 10. частина 3 "Складовою частиною обов'язкових випробувань є державна екологічна експертиза документації з впровадження і використання вибухових речовин та державна санітарно-епідемічна експертиза вибухових матеріалів, які здійснюються відповідно до законодавства" викласти в такій редакції: "Складовою частиною обов'язкових випробувань є державна екологічна експертиза документації з впровадження і використання вибухових речовин та державна санітарно-епідемічна експертиза вибухових матеріалів, які здійснюються відповідно до законодавства"  
Відхилено    
65. Забороняється використання вибухових матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт, які не пройшли обов'язкових випробувань.   -59- Матвієнков С.А.
Частину четверту статті 10 викласти у такій редакції: "Вибухові матеріали заносяться до переліку допущених до постійного виробництва і застосування за умови їх сертифікації відповідно до законодавства".  
Враховано   Вибухові матеріали заносяться до переліку допущених до постійного виробництва і застосування за умови їх сертифікації відповідно до законодавства.  
66. Стаття 11. Придбання та реалізація вибухових матеріалів      Стаття 11. Придбання та реалізація вибухових матеріалів  
67. Придбання вибухових матеріалів здійснюється за дозволом відповідного міського, районного відділу (управління) внутрішніх справ.      Придбання вибухових матеріалів здійснюється за дозволом відповідного міського, районного відділу (управління) внутрішніх справ.  
68. Порядок видачі дозволу на придбання вибухових матеріалів визначається Міністерством внутрішніх справ України.      Порядок видачі дозволу на придбання вибухових матеріалів визначається Міністерством внутрішніх справ України.  
69. Строк дії дозволу на придбання вибухових матеріалів становить шість місяців з моменту його видачі.      Строк дії дозволу на придбання вибухових матеріалів становить шість місяців з дня його видачі.  
70. Реалізація вибухових матеріалів суб'єктами господарювання, які їх виробляють, здійснюється на підставі ліцензії на виробництво вибухових речовин і матеріалів.      Реалізація вибухових матеріалів суб'єктами господарювання, які їх виробляють, здійснюється на підставі ліцензії на виробництво вибухових речовин і матеріалів.  
71. Суб'єкти господарювання, які проводять вибухові роботи, можуть здійснювати реалізацію надлишку або таких вибухових матеріалів, потреба у використанні яких відпала, в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду.      Суб'єкти господарювання, які проводять вибухові роботи, можуть здійснювати реалізацію надлишку або таких вибухових матеріалів, потреба у використанні яких відпала, в порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду.  
72. Стаття 12. Перевезення вибухових матеріалів      Стаття 12. Перевезення вибухових матеріалів  
73. Перевезення вибухових матеріалів у межах України здійснюється згідно з вимогами Закону України "Про перевезення небезпечних вантажів" та інших нормативно-правових актів, які регулюють питання перевезення вибухових матеріалів спеціальними видами транспорту.   -60- Станецький Г.С.
Статтю 12 викласти у такій редакції "Перевезення вибухових матеріалів у межах України здійснюється згідно з вимогами Закону України "Про перевезення небезпечних вантажів" та інших нормативно-правових актів, які регулюють питання перевезення вибухових матеріалів спеціальними видами транспорту та транспортними засобами із спеціальним обладнанням".  
Відхилено   Перевезення вибухових матеріалів у межах України здійснюється згідно з вимогами Закону України "Про перевезення небезпечних вантажів" та інших нормативно-правових актів, які регулюють питання перевезення вибухових матеріалів відповідними видами транспорту.  
    -61- Матвієнков С.А.
У частині першій статті 12 слово "спеціальними" замінити на "відповідними".  
Враховано    
74. Порядок видачі дозволу на перевезення вибухових матеріалів установлюється Міністерством внутрішніх справ України.      Порядок видачі дозволу на перевезення вибухових матеріалів установлюється Міністерством внутрішніх справ України.  
75. Стаття 13. Зберігання вибухових матеріалів      Стаття 13. Зберігання вибухових матеріалів  
76. Вибухові матеріали зберігаються у спеціальних місцях, де виключається можливість несанкціонованого доступу, забезпечується їх схоронність, додержання комплексу вимог технічної безпеки, які встановлюються центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду, за дозволом управління (відділу) адміністративної служби міліції Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в областях, місті Севастополі, що видається за погодженням територіального управління центрального органу виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду.      Вибухові матеріали зберігаються у спеціальних місцях, де виключається можливість несанкціонованого доступу, забезпечується їх схоронність, додержання комплексу вимог технічної безпеки, які встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду, за дозволом управління (відділу) адміністративної служби міліції Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в областях, місті Севастополі, що видається за погодженням територіального управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду.  
77. Порядок видачі дозволу на зберігання вибухових матеріалів та вимоги до порядку їх зберігання встановлюються Міністерством внутрішніх справ України.      Порядок видачі дозволу на зберігання вибухових матеріалів та вимоги до порядку їх зберігання встановлюються Міністерством внутрішніх справ України.  
78. Стаття 14. Облік вибухових матеріалів      Стаття 14. Облік вибухових матеріалів  
79. Облік вибухових матеріалів здійснюється на всіх стадіях поводження з ними в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України.      Облік вибухових матеріалів здійснюється на всіх стадіях поводження з ними в порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України.  
80. Стаття 15. Проведення вибухових робіт      Стаття 15. Проведення вибухових робіт  
81. Вибухові роботи проводяться суб'єктами господарювання на підставі дозволу, який видається центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду відповідно до законодавства.   -62- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
У статті 15 оговорити особливості проведення вибухових робіт у різних галузях.  
Відхилено   Вибухові роботи проводяться виключно суб'єктами господарювання - юридичними особами на підставі дозволу, який видається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду відповідно до законодавства.  
    -63- Матвієнков С.А.
У частині першій статті 15 після слова "проводяться" додати слово "виключно", а після слів "суб'єктами господарювання" додати слова "- юридичними особами".  
Враховано    
    -64- Станецький Г.С.
У статті 15 абзац перший викласти у такій редакції: "Вибухові роботи проводяться виключно спеціалізованими підприємствами, за винятком підприємств паливно-енергетичного та металургійного комплексу, на підставі дозволу, який видається центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду відповідно до законодавства".  
Відхилено    
    -65- Беспалий Б.Я.
Стаття 15, частина 1. Наприкінці слово "законодавства" замінити словом "закону".  
Відхилено    
82. Вибухові роботи проводяться відповідно до проектно-технічної документації, затвердженої у порядку, що визначається центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду за погодженням з Міністерством охорони здоров'я України.   -66- Матвієнков С.А.
У розділі 2 статті 15 вилучити слова "за погодженням з Міністерством охорони здоров'я України".  
Враховано   Вибухові роботи проводяться відповідно до проектно-технічної документації, затвердженої в порядку, що визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду.  
    -67- Мовчан В.П.
Колісник М.Д.
У частині другій статті 15 слова "за погодженням з Міністерством охорони здоров'я України" виключити.  
Враховано    
    -68- Беспалий Б.Я.
Стаття 15, частина 2. Текст "Міністерством охорони здоров'я України" замінити текстом "центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я".  
Враховано    
83. Вибухові роботи проводяться за умови обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єкта господарювання - виконавця цих робіт за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам унаслідок проведення цих робіт, у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.      Вибухові роботи проводяться за умови обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єкта господарювання - виконавця цих робіт за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам унаслідок проведення цих робіт, у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.  
84. Стаття 16. Знищення вибухових матеріалів      Стаття 16. Знищення вибухових матеріалів  
85. Вибухові матеріали знищуються суб'єктами господарювання, які мають ліцензію на виробництво вибухових речовин і матеріалів або дозвіл на проведення вибухових робіт, відповідно до вимог нормативно-технологічної документації.   -69- Матвієнков С.А.
У першому розділі статті 16 слово "нормативно-технологічної" замінити на "нормативно-технічної".  
Враховано   Вибухові матеріали знищуються суб'єктами господарювання, які мають ліцензію на виробництво вибухових речовин і матеріалів або дозвіл на проведення вибухових робіт, відповідно до вимог нормативно-технічної документації.  
86. Порядок знищення вибухових матеріалів визначається центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду.      Порядок знищення вибухових матеріалів визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду.  
87. Стаття 17. Ввезення, вивезення та транзит через територію України вибухових матеріалів, обладнання і технологій для їх виробництва та проведення вибухових робіт      Стаття 17. Ввезення, вивезення та транзит через територію України вибухових матеріалів, обладнання і технологій для їх виробництва та проведення вибухових робіт  
88. Ввезення на територію України вибухових матеріалів, обладнання і технологій для їх виробництва та проведення вибухових робіт здійснюється відповідно до законодавства в галузі експортного контролю.   -70- Матвієнков С.А.
У частині першій статті 17 у кінці речення додати слова ", на підставі дозволу Міністерства внутрішніх справ України."  
Враховано   Ввезення на територію України вибухових матеріалів, обладнання і технологій для їх виробництва та проведення вибухових робіт здійснюється відповідно до законодавства в галузі експортного контролю на підставі дозволу Міністерства внутрішніх справ України.  
89. Забороняється ввезення, вивезення та транзит через територію України немаркованих вибухових матеріалів.      Забороняється ввезення, вивезення та транзит через територію України немаркованих вибухових матеріалів.  
90. Вивезення з України та транзит через її територію вибухових матеріалів здійснюється на підставі дозволу Міністерства внутрішніх справ України.      Вивезення з України та транзит через її територію вибухових матеріалів здійснюється на підставі дозволу Міністерства внутрішніх справ України.  
91. Стаття 18. Спеціальні вимоги до працівників у сфері поводження з вибуховими матеріалами      Стаття 18. Спеціальні вимоги до працівників у сфері поводження з вибуховими матеріалами  
92. До роботи у сфері поводження з вибуховими матеріалами допускаються працівники із спеціальною освітньою кваліфікацією, які не мають протипоказань щодо стану їх здоров'я, одержали згоду відповідного органу внутрішніх справ.   -71- Матвієнков С.А.
Статтю 18 викласти у такій редакції: "До роботи у сфері поводження з вибуховими матеріалами допускаються працівники з відповідною кваліфікацією, які не мають протипоказань щодо стану їх здоров'я та одержали згоду органу внутрішніх справ. Керівництво роботами у сфері поводження з вибуховими матеріалами здійснюють особи, які мають базову вищу освіту. Вимоги до працівників, які здійснюють керівництво вибуховими роботами, визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду. До проведення робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами допускаються особи, які мають повну загальну середню освіту і в установленому законодавством порядку здобули відповідну професійно-технічну освіту та пройшли стажування".  
Враховано   До роботи у сфері поводження з вибуховими матеріалами допускаються працівники з відповідною кваліфікацією, які не мають протипоказань щодо стану їх здоров'я та одержали згоду органу внутрішніх справ.  
93. Керівництво роботами у сфері поводження з вибуховими матеріалами здійснюють особи, які мають закінчену вищу гірничотехнічну або спеціальну освіту.      Керівництво роботами у сфері поводження з вибуховими матеріалами здійснюють особи, які мають базову вищу освіту. Вимоги до працівників, які здійснюють керівництво вибуховими роботами, визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду.  
94. До проведення робіт, пов'язаних з поводженням з вибуховими матеріалами, допускаються особи, які мають закінчену середню освіту і в установленому порядку пройшли спеціальне навчання та виробниче стажування.   -72- Беспалий Б.Я.
Стаття 18. Частину 3 після тексту "в установленому" доповнити словом "законодавством".  
Враховано   До проведення робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами допускаються особи, які мають повну загальну середню освіту і в установленому законодавством порядку здобули відповідну професійно-технічну освіту та пройшли стажування.  
95. Вимоги до працівників, які здійснюють керівництво вибуховими роботами, визначаються центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду.       
96. Стаття 19. Відповідальність за правопорушення у сфері поводження з вибуховими матеріалами      Стаття 19. Відповідальність за правопорушення у сфері поводження з вибуховими матеріалами  
97. Особи, винні у порушенні законодавства у сфері поводження з вибуховими матеріалами, несуть відповідальність згідно із законами України.      Особи, винні в порушенні законодавства у сфері поводження з вибуховими матеріалами, несуть відповідальність згідно із законами України.  
98. Стаття 20. Міжнародні договори у сфері поводження з вибуховими матеріалами      Стаття 20. Міжнародні договори України у сфері поводження з вибуховими матеріалами  
99. У разі коли міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.      У разі якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору України.  
100. Стаття 21. Прикінцеві положення   -73- Матвієнков С.А.
Статтю 21 викласти у такій редакції: "Стаття 21. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 1) у пункті 7 статті 14 Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189) слова "і вибухові виключити"; 2) пункт 3 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299, N 45, ст. 377; 2001 р., N 11, ст. 45, N 16, ст. 76, N 22, ст. 105, N 49, ст. 259; 2002 р., N 6, ст. 39, N 7, ст. 50, N 17, ст. 121, N 20, ст. 134, N 30, ст. 207, N 31, ст. 214; 2003 р., N 13, ст. 92, N 23, ст. 145, N 36, ст. 276; 2004 р., N 12, ст. 155, N 13, ст. 180, N 15, ст. 228) викласти в такій редакції: "3) виробництво вибухових речовин і матеріалів (за переліком, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду)"; 3) у Гірничому законі України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433; 2000 р., N 13, ст. 115; 2001 р., N 32, ст. 172): статтю 10 після слів "за охороною праці" доповнити словами "та державного гірничого нагляду"; частину другу статті 21 викласти в такій редакції: "У разі проведення вибухових робіт на гірничих підприємствах застосовуються вибухові матеріали, занесені до переліку вибухових матеріалів, допущених до постійного виробництва і застосування, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду"; частину першу статті 22 після слів "за охороною праці" доповнити словами "та державного гірничого нагляду". 4) частину першу статті 7 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50, N 8, ст. 62, N 14, ст. 96; 2003 р., N 38, ст. 313; 2004 р., N 52, ст. 6, N 19, ст. 254, N 26, ст. 362, із змінами, внесеними Законом України від 1 липня 2004 року N 1971-15) доповнити пунктом 42 такого змісту: "42) страхування цивільної відповідальності суб'єкта господарювання, для якого проведення вибухових робіт є основним видом діяльності, за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам унаслідок проведення вибухових робіт". 3. Кабінету Міністрів України в шестимісячний строк після набрання чинності цим Законом підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом."  
Враховано частково   Стаття 21. Прикінцеві положення  
101. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
102. 2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк після набрання чинності цим Законом підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність з цим Законом.       
103. 3. Частину першу статті 7 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50, № 8, ст. 62, № 14, ст. 96) доповнити пунктом 35 такого змісту:       
104. "35) страхування цивільної відповідальності суб'єкта господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам унаслідок проведення вибухових робіт".       
105. 4. Частину другу статті 21 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст. 433; 2000 р., № 13, ст. 115) викласти у такій редакції:       
106. "У разі проведення вибухових робіт на гірничих підприємствах застосовуються вибухові матеріали, які включено до переліку вибухових матеріалів, допущених до постійного виробництва і застосування, що затверджується центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду".      2. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 1) у пункті 7 статті 14 Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189) слова "і вибухові " виключити; 2) пункт 3 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299, N 45, ст. 377; 2001 р., N 11, ст. 45, N 16, ст. 76, N 22, ст. 105, N 49, ст. 259; 2002 р., N 6, ст. 39, N 7, ст. 50, N 17, ст. 121, N 20, ст. 134, N 30, ст. 207, N 31, ст. 214; 2003 р., N 13, ст. 92, N 23, ст. 145, N 36, ст. 276; 2004 р., N 12, ст. 155, N 13, ст. 180, N 15, ст. 228) викласти в такій редакції: "3) виробництво вибухових речовин і матеріалів (за переліком, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду)"; 3) у Гірничому законі України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433; 2000 р., N 13, ст. 115; 2001 р., N 32, ст. 172): статтю 10 після слів "за охороною праці" доповнити словами "та державного гірничого нагляду"; частину другу статті 21 викласти в такій редакції: "У разі проведення вибухових робіт на гірничих підприємствах застосовуються вибухові матеріали, занесені до переліку вибухових матеріалів, допущених до постійного виробництва і застосування, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду"; частину першу статті 22 після слів "за охороною праці" доповнити словами "та державного гірничого нагляду"; 4) частину першу статті 7 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50, N 8, ст. 62, N 14, ст. 96; 2003 р., N 38, ст. 313; 2004 р., N 52, ст. 6, N 19, ст. 254, N 26, ст. 362, із змінами, внесеними Законом України від 1 липня 2004 року N 1971-15) доповнити пунктом 42 такого змісту: "42) страхування цивільної відповідальності суб'єкта господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам унаслідок проведення вибухових робіт". 3. Кабінету Міністрів України в шестимісячний строк після набрання чинності цим Законом підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом.