Кількість абзаців - 32 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України(щодо відповідальності за злочини в сфері використання комп'ютерів) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України      ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:      І. Внести до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України такі зміни:  
4. 1. У Кримінальному кодексі України:      1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001р., № 25-26, ст. 131):  
5. 1) у статті 361:   -1- Мойсик В.Р.
Запропоновані зміни до чинної редакції ст.361, по-перше, значно звужують кримінальну відповідальність за цей злочин (декриміналізуються діяння, які порушують або повністю чи частково припиняють роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, а, по-друге, недостатньо враховують положення Закону України "Про захист інформації в автоматизованих системах". Тому ст.361 слід викласти в такій редакції: "Стаття 361. Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку 1. Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворенню процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації, - карається штрафом від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років чи без такого та з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи. 2. Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, - караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи. П р и м і т к а. Значною шкодою у статтях 361-363-1, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян."  
Враховано   1) статтю 361 викласти в такій редакції: "Стаття 361. Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку 1. Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворенню процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації, - карається штрафом від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого та з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи. 2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, - караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи. П р и м і т к а. Значною шкодою у статтях 361-363-1, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян."  
    -2- Оніщук М.В.
Статтю 361 викласти в такій редакції: "Стаття 361. Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), та комп'ютерних мереж за допомогою програмних або технічних засобів, або іншим шляхом 1. Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), та комп'ютерних мереж за допомогою програмних або технічних засобів, або іншим шляхом, а також умисне створення або розповсюдження комп'ютерного вірусу, що призвело до несанкціонованої зміни, пошкодження, перехоплення, копіювання, блокування чи знищення комп'ютерної інформації, - карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк." Така редакція більш детально конкретизує гіпотезу і диспозицію можливого злочину, передбаченого цією статтею. Гіпотезу пропонується доповнити словами "за допомогою програмних або технічних засобів, або іншим шляхом". Термін "перекручування", який не зовсім підходить до використання в понятті "інформації" пропонується замінити на "несанкціоновану зміну". Розповсюдження комп'ютерного вірусу може бути умисним або випадковим (не умисним), тому пропонується чітко визначити в диспозиції, що є злочинною дією, а що ні.  
Враховано частково    
    -3- Кармазін Ю.А.
Бандурка О.М.
Назву статті 361 викласти в такій редакції: "Несанкціонований доступ в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку" Необхідність внесення такої зміни обумовлено тим, що поняття "несанкціонований доступ" вже міститься в Законі України "Про захист інформації в автоматизованих системах", під яким розуміється доступ до інформації, що здійснюється з порушенням встановлених в автоматизованих системах правил розмежування доступу.  
Враховано частково    
6. а) у частині першій:       
7. абзац перший після слова "перекручення" доповнити словами "перехоплення, копіювання";   -4- Кармазін Ю.А.
Бандурка О.М.
Частину 1 статті 361 викласти в такій редакції: "Умисний несанкціонований доступ, пошкодження, знищення чи блокування роботи автоматизованих електронно-обчислювальних машин, їх систем чи комп'ютерних мереж, що призвело до перекручення, перехоплення, копіювання чи знищення комп'ютерної інформації або носіїв такої інформації". Необхідність внесення такої зміни обумовлена тим, що звернення уваги на умисний характер злочину, підвищує на його суспільну небезпечність, та відокремлює прямий умисел від необережності. В поняття "несанкціонований доступ" на входять поняття "пошкодження", "знищення", та "блокування", тому необхідно включити ці поняття до диспозиції цієї статті.  
Враховано частково    
8. абзац другий викласти в такій редакції:       
9. "караються штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк";   -5- Кармазін Ю.А.
Бандурка О.М.
Санкцію частини 1 статті 231 викласти в такій редакції: "караються штрафом від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від трьох до п'яти років, або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років з конфіскацією програмних та технічних засобів за допомогою яких було вчинено несанкціонований доступ, пошкодження, знищення чи блокування роботи автоматизованих електронно-обчислювальних машин, їх систем чи комп'ютерних мереж." Згідно вимог Конвенції "Про кіберзлочинність", необхідним є підвищення кримінальної відповідальності за злочини в сфері комп'ютерної техніки та інформації, для приведення національного законодавства у відповідність до європейського законодавства.  
Враховано    
    -6- Кармазін Ю.А.
Бандурка О.М.
Доповнити статтю частиною 2 такого змісту: "ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, чи організованою групою або якщо вони заподіяли значну шкоду чи перешкоджали законній діяльності органів всіх гілок влади - караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією програмних та технічних засобів за допомогою яких було вчинено несанкціонований доступ, пошкодження, знищення чи блокування роботи автоматизованих електронно-обчислювальних машин, їх систем чи комп'ютерних мереж". Необхідність доповнення статті 361 такою частиною, полягає в тому, що, ознаки повторності, вчинення за попередньою змовою групою осіб, чи організованою групою, а також заподіяння значної шкоди чи перешкоджання законній діяльності органів всіх гілок влади, необхідно вказати в окремій частині, та використовувати при кваліфікації.  
Враховано частково Різні за ступенем та характером суспільної небезпеки кваліфікуючі ознаки (обтяжуючі та особливо обтяжуючі: "група осіб" та "організована група" не можуть знаходитися у одній і тій же частині згаданої статті.   
10. б) доповнити статтю приміткою такого змісту:       
11. "П р и м і т к а. Істотною шкодою у статтях 361 - 363, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян";   -7- Кармазін Ю.А.
Бандурка О.М.
Примітку викласти в такій редакції: " П р и м і т к а. Значною шкодою у статтях 361 - 363, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян або шкода правам, свободам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам окремих юридичних осіб, які охороняються законом" На наш погляд, істотна шкода є кваліфікуючою ознакою злочину, тому потрібним є використання поняття "значна шкода". Також цим поняттям повинна охоплюватись і шкода правам, свободам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам окремих юридичних осіб, які охороняються законом.  
Враховано частково Всяка спричинена шкода фізичній чи юридичній особі в тій чи іншій мірі порушує їх права чи інтереси. У даному випадку мова має йти лише про значну шкоду, як обтяжуючу обставину.   
12. 2) доповнити Кодекс статтями 361-1 і 361-2 такого змісту:      2) доповнити статтями 361-1 і 361-2 такого змісту:  
13. "Стаття 361-1. Створення з метою збуту, збут програмних або технічних засобів, призначених для незаконного проникнення в електронно-обчислювальні машини (комп'ютери), їх системи, комп'ютерні мережі   -8- Мойсик В.Р.
З урахуванням запропонованої раніше нової редакції ст.361 та з метою використання єдиної спеціальної термінології, яка передбачена Законом України "Про захист інформації в автоматизованих системах" пропонуємо ст.361-1 викласти в такій редакції: "Стаття 361-1. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут 1. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту, а також розповсюдження або збут шкідливих програмних чи технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, - караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією програмних чи технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, які є власністю винної особи. 2. Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, - караються позбавленням волі на строк до п'яти років з конфіскацією програмних чи технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, які є власністю винної особи."  
Враховано   "Стаття 361-1. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут 1. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту, а також розповсюдження або збут шкідливих програмних чи технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, - караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією програмних чи технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, які є власністю винної особи. 2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, - караються позбавленням волі на строк до п'яти років з конфіскацією програмних чи технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, які є власністю винної особи.  
    -9- Кармазін Ю.А.
Бандурка О.М.
Назву статті 361-1 викласти в такій редакції: "Створення з метою збуту, збут комп'ютерних вірусів чи шкідливих програм або технічних засобів, призначених для несанкціонованого доступу в електронно-обчислювальні машини (комп'ютери), їх системи, комп'ютерні мережі". Необхідність внесення такої зміни обумовлено тим, що поняття "несанкціонований доступ" вже міститься в Законі України "Про захист інформації в автоматизованих системах", під яким розуміється доступ до інформації, що здійснюється з порушенням встановлених в автоматизованих системах правил розмежування доступу.  
Враховано частково    
14. 1. Створення з метою збуту, збут програмних або технічних засобів, призначених для незаконного проникнення в електронно-обчислювальні машини (комп'ютери), їх системи, комп'ютерні мережі чи для блокування їх роботи, (   -10- Кармазін Ю.А.
Бандурка О.М.
Частину 1 статті 361-1 викласти в такій редакції: "Створення з метою збуту, збут комп'ютерних вірусів, програмних або технічних засобів, призначених для несанкціонованого доступу в електронно-обчислювальні машини (комп'ютери), їх системи, комп'ютерні мережі чи для блокування їх роботи" Необхідність внесення такої зміни обумовлено тим, що поняття "несанкціонований доступ" вже міститься в Законі України "Про захист інформації в автоматизованих системах", під яким розуміється доступ до інформації, що здійснюється з порушенням встановлених в автоматизованих системах правил розмежування доступу.  
Враховано частково    
    -11- Челомбітко І.В.
Частину 1 статті 361? викласти у такій редакції: "Створення з метою збуту, збут програмних або технічних засобів, призначених для незаконного втручання в роботу в електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), їх систем, комп'ютерних мереж чи для блокування їх нормального функціонування, -" Потребує уточнення формулювання диспозиції наведеної статі, якою пропонується доповнити Кримінальний кодекс України. Редакція законопроекту, що ухвалена в першому читанні не достатньо чітко описує об'єктивну сторону злочину. Адже, проникнення у електрино-обчислювальні машини можна трактувати як порушення цілісності корпусу цих машин для отримання доступу до їх внутрішніх елементів. У такому випадку створення та збут технічних засобів необхідних для таких маніпуляцій не є суспільно небезпечними. Тому пропонується викласти дану статтю в такій редакції, яка б виключала її двозначне тлумачення.  
Враховано частково    
15. караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією програмних і технічних засобів, призначених для незаконного проникнення в електронно-обчислювальні машини (комп'ютери), їх системи, комп'ютерні мережі чи для блокування їх роботи.      .  
16. 2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою, або заподіяли істотну шкоду правам, свободам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам окремих юридичних осіб, які охороняються законом, (   -12- Кармазін Ю.А.
Бандурка О.М.
Частину 2 статті 361-1 викласти в такій редакції: "Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою, або заподіяли значну шкоду". Необхідність внесення такої зміни обумовлена тим, що до поняття "значна шкода", згідно запропонованої нами у частині 3 статті 361 поправці відноситься шкода правам, свободам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам окремих юридичних осіб, які охороняються законом, тому розкривати це поняття в цій статті є недоцільним.  
Враховано частково    
17. караються позбавленням волі на строк до п'яти років з конфіскацією програмних і технічних засобів, призначених для незаконного проникнення в електронно-обчислювальні машини (комп'ютери), їх системи, комп'ютерні мережі або для блокування їх роботи.       
18. Стаття 361-2. Незаконне тиражування або збут електронних баз даних, що містять персональні дані   -13- Мойсик В.Р.
Прийнята у першому читанні редакція нової ст.361-2 не в повній мірі враховує положення ст.30 Закону України "Про інформацію" в частині поняття, ознак, та порядку обігу інформації з обмеженим доступом, а тому пропонуємо ст.361-2 викласти в такій редакції: "Стаття 361-2. Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації 1. Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства, - караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до двох років з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, які є власністю винної особи. 2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, - караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, які є власністю винної особи."  
Враховано   Стаття 361-2. Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації 1. Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства, - караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до двох років з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, які є власністю винної особи. 2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, - караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, які є власністю винної особи";  
    -14- Кармазін Ю.А.
Бандурка О.М.
У назві статті 361-2 виключити слова "що містять персональні дані". На наш погляд не є доцільним конкретизувати саме електронні бази даних, що містять персональні дані, тому що кримінальний закон повинен охороняти всі бази даних, в яких міститься таємна інформація.  
Враховано частково    
19. 1. Незаконне тиражування з метою збуту або збут електронних баз даних, створених в установленому законом порядку державними органами, що містять персональні дані, (   -15- Кармазін Ю.А.
Бандурка О.М.
Частину 1 статті 361-2 викласти в такій редакції: "Незаконне тиражування з метою збуту або збут електронних баз даних, що створюються в установленому законом порядку державними органами або суб'єктами підприємницької чи господарської діяльності". На наш погляд, електронні бази даних, що містять таємну інформацію, можуть створюватись не тільки державними органами, а й іншими суб'єктами підприємницької чи господарської діяльності.  
Враховано частково    
    -16- Челомбітко І.В.
Частину 1 статті 361-2 викласти у такій редакції: "1. Незаконне тиражування з метою збуту або збут електронних баз даних, створених в установленому законом порядку державними органами, що містять персональні дані, а також іншу інформацію, несанкціоноване поширення заборонено законом, -" Сучасний рівень застосування інтегрованих автоматизованих систем обробки інформації у всіх сферах життєдіяльності вимагає запровадження правових засобів її захисту від несанкціонованого поширення. В таких системах зберігається та обробляється як персональні дані так й інша інформація, поширення якої може завдати шкоди інтересам суспільства, юридичних та фізичних осіб. Тому пропонується встановити кримінальну відповідальність з незаконне тиражування з метою збуту або збут електронних баз даних, створених в установленому законом порядку державними органами, що містять персональні дані, а також іншу інформацію, несанкціоноване поширення заборонено законом.  
Враховано частково    
20. карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до двох років.   -17- Кармазін Ю.А.
Бандурка О.М.
Санкцію частини 1 статті 361-2 викласти в такій редакції: "карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до двох років з конфіскацією програмних та технічних засобів за допомогою яких було здійснене незаконне тиражування". Конфіскація програмних та технічних засобів за допомогою яких було здійснене незаконне тиражування є обов'язковою, тому що завданнями кримінального судочинства є запобігання вчиненню нових злочинів, а це є засобом його здійснення.  
Враховано    
21. 2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою, або заподіяли істотну шкоду правам, свободам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам окремих юридичних осіб, які охороняються законом, (   -18- Кармазін Ю.А.
Бандурка О.М.
Частину 2 статті 361-2 викласти в такій редакції: " Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою, або заподіяли значну шкоду". Необхідність внесення такої зміни обумовлена тим, що до поняття "значна шкода", згідно запропонованої нами у частині 3 статті 361 поправці відноситься шкода правам, свободам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам окремих юридичних осіб, які охороняються законом, тому розкривати це поняття в цій статті є недоцільним.  
Враховано частково різні за ступенем та характером суспільної небезпеки кваліфікуючі ознаки (обтяжуючі та особливо обтяжуючі: "група осіб" та "організована група" не можуть знаходитися у одній і тій же частині статті.   
22. караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років";   -19- Кармазін Ю.А.
Бандурка О.М.
Санкцію частини 2 статті 361-2 викласти в такій редакції: "караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з конфіскацією програмних та технічних засобів за допомогою яких було здійснене незаконне тиражування". Конфіскація програмних та технічних засобів за допомогою яких було здійснене незаконне тиражування є обов'язковою, тому що завданнями кримінального судочинства є запобігання вчиненню нових злочинів, а це є засобом його здійснення.  
Враховано    
23. 3) у статті 362:   -20- Мойсик В.Р.
Чинна редакція ст.362 не враховує особливості об'єкту злочинів, передбачених у розділі ХVІ КК, містить терміни і деякі ознаки злочинів проти власності, які не можуть механічно бути використані для правового врегулювання правовідносин у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку, а тому пропонуємо ст.362 викласти в такій редакції: "Стаття 362. Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї 1. Несанкціоновані зміна, знищення або блокування інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах чи комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, - караються штрафом від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років з конфіскацією програмних або технічних засобів за допомогою яких було вчинено несанкціоновані зміна, знищення або блокування інформації, які є власністю винної особи. 2. Несанкціоновані перехоплення або копіювання інформації , яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, якщо це призвело до її витоку, вчинені особою, яка має право доступу до такої інформації, - караються позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на той самий строк та з конфіскацією програмних чи технічних засобів, за допомогою яких було здійснено несанкціоновані перехоплення або копіювання ї інформації, які є власністю винної особи. 3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, - караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено несанкціоновані дії з інформацією, які є власністю винної особи."  
Враховано   3) статті 362 і 363 викласти в такій редакції: "Стаття 362. Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї 1. Несанкціоновані зміна, знищення або блокування інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах чи комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, - караються штрафом від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років з конфіскацією програмних або технічних засобів за допомогою яких було вчинено несанкціоновані зміна, знищення або блокування інформації, які є власністю винної особи. 2. Несанкціоновані перехоплення або копіювання інформації , яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, якщо це призвело до її витоку, вчинені особою, яка має право доступу до такої інформації, - караються позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на той самий строк та з конфіскацією програмних чи технічних засобів, за допомогою яких було здійснено несанкціоновані перехоплення або копіювання інформації, які є власністю винної особи. 3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, - караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено несанкціоновані дії з інформацією, які є власністю винної особи.  
24. а) абзац другий частини першої викласти в такій редакції:       
25. "караються виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років";   -21- Кармазін Ю.А.
Бандурка О.М.
Санкцію частини 1 статті 362 викласти в такій редакції: "караються штрафом від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від трьох до п'яти років, або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років". Згідно вимог Конвенції "Про кіберзлочинність", необхідним є підвищення кримінальної відповідальності за злочини в сфері комп'ютерної техніки та інформації, для приведення національного законодавства у відповідність до європейського законодавства.  
Враховано частково    
26. б) абзац другий частини другої викласти в такій редакції:       
27. "караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого";   -22- Кармазін Ю.А.
Бандурка О.М.
Санкцію частини 2 статті 362 викласти в такій редакції: " караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років". Згідно вимог Конвенції "Про кіберзлочинність", необхідним є підвищення кримінальної відповідальності за злочини в сфері комп'ютерної техніки та інформації, для приведення національного законодавства у відповідність до європейського законодавства.  
Враховано частково    
    -23- Кармазін Ю.А.
Бандурка О.М.
Частину 3 статті 362 викласти в такій редакції: "Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони заподіяли значну шкоду". На наш погляд, істотна шкода є кваліфікуючою ознакою злочину, тому потрібним є використання поняття "значна шкода". Також цим поняттям повинна охоплюватись і шкода правам, свободам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам окремих юридичних осіб, які охороняються законом.  
Враховано    
28. в) абзац другий частини третьої доповнити словами "з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого";   -24- Кармазін Ю.А.
Бандурка О.М.
Санкцію частини 3 статті 362 викласти в такій редакції: " караються позбавленням волі на строк від шести до дванадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років." Згідно вимог Конвенції "Про кіберзлочинність", необхідним є підвищення кримінальної відповідальності за злочини в сфері комп'ютерної техніки та інформації, для приведення національного законодавства у відповідність до європейського законодавства.  
Враховано частково   Стаття 363. Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється, якщо це заподіяло значну шкоду, вчинені особою, яка відповідає за їх експлуатацію, - караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк";  
    -25- Мойсик В.Р.
Чинна редакція ст.363 не містить положень про відповідальність за порушення порядку і правил захисту інформації в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах чи мережах електрозв'язку, що прямо передбачено ст.17 Закону України "Про захист інформації в автоматизованих системах". Крім того зазначена норма не враховує, що згаданий злочин вчинюється з необережності (до наслідків можливе умисне відношення). А тому ст.363 пропонуємо викласти в такій редакції: "Стаття 363. Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється, якщо це заподіяло значну шкоду, вчинені особою, яка відповідає за їх експлуатацію, - караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років."  
Враховано    
    -26- Кармазін Ю.А.
Бандурка О.М.
Санкцію частини 1 статті 363 викласти в такій редакції: "карається штрафом до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той же строк." Згідно вимог Конвенції "Про кіберзлочинність", необхідним є підвищення кримінальної відповідальності за злочини в сфері комп'ютерної техніки та інформації, для приведення національного законодавства у відповідність до європейського законодавства.  
Враховано частково    
29. 4) в абзаці другому частини другої статті 363 слова "штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або" виключити.   -27- Кармазін Ю.А.
Бандурка О.М.
Частину 2 статті 363 викласти в такій редакції: "Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли шкоду у великому розмірі". На наш погляд, істотна шкода є кваліфікуючою ознакою злочину, тому потрібним є використання поняття "значна шкода". Також цим поняттям повинна охоплюватись і шкода правам, свободам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам окремих юридичних осіб, які охороняються законом. Санкцію частини 2 статті 363 викласти в такій редакції: "карається обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той же строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років". Згідно вимог Конвенції "Про кіберзлочинність", необхідним є підвищення кримінальної відповідальності за злочини в сфері комп'ютерної техніки та інформації, для приведення національного законодавства у відповідність до європейського законодавства.  
Враховано частково лочин передбачений ст.363 є необережним, а тому виключається співучасть у ньому. Суспільно небезпечні наслідки у вигляді спричинення значної шкоди враховані у запропонованій новій редакції частини 1цієї статті.  4) доповнити статтею 363-1 такого змісту: "Стаття 363-1. Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв'язку 1. Умисне масове розповсюдження повідомлень електрозв'язку, здійснене без попередньої згоди адресатів, що призвело до порушення або припинення роботи електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку,- карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років. 2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, якщо вони заподіяли значну шкоду, - караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено масове розповсюдження повідомлень електрозв'язку, які є власністю винної особи".  
    -28- Мойсик В.Р.
На теперішній час значно поширені на практиці випадки перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв'язку, що являє значну суспільну небезпеку і потребує правового врегулювання. А тому пропонуємо доповнити розділ ХVІ новою ст.363-1 такого змісту: "Стаття 363-1. Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв'язку 1. Умисне масове розповсюдження повідомлень електрозв'язку, здійснене без попередньої згоди адресатів, що призвело до порушення або припинення роботи електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, - карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років. 2. Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, якщо вони заподіяли значну шкоду, - карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено масове розповсюдження повідомлень електрозв'язку, які є власністю винної особи."  
Враховано    
    -29- Кармазін Ю.А.
Бандурка О.М.
Доповнити новою статтею. 363-1 "Масове розповсюдження повідомлень електрозв'язку" та викласти її в такій редакції 1. Здійснення особою, що має доступ до ЕОМ, масового розповсюдження повідомлень електрозв'язку, за умов, якщо таке розповсюдження здійсненне без попередньої згоди адресатів засобом, ускладнюючим ідентифікацію особи, що здійснює розсилку чи використовуваної нею ЕОМ, або що вводить адресатів в оману щодо характеру повідомлення - карається штрафом від трьохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією програмних та технічних засобів чи позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин." Введення такої статті обумовлюється необхідністю в даний час криміналізувати це діяння, оскільки такі дії є суспільно-небезпечними. Відповідно до Закону України "Про телекомунікації", телекомунікації (електрозв'язок) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах.  
Враховано частково Запропонована редакція нової ст. 363-1 не враховує наслідки цього злочину та значно звужує коло суб'єктів злочину (суб'єкт цього злочину є загальним).   
30. 2. Частини другу і третю статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України після цифр відповідно "361" та "334" доповнити цифрами "361-1, 361-2".   -30- Мойсик В.Р.
Частково не враховані попередні зміни до Кримінального кодексу України, а тому пропонуємо: "Частини другу і третю статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України після цифр "361" доповнити цифрами "361-1, 361-2", а після цифр "363" - цифрами "363-1".  
Враховано   2. Частини другу і третю статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України після цифр "361" доповнити цифрами "361-1, 361-2", а після цифр "363" - цифрами "363-1".  
31. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.