Кількість абзаців - 149 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законодавчих актів України      Проект Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: І. Внести до законодавчих актів України такі зміни: 1. У статті 212 Кримінального кодексу України: назву статті викласти у такій редакції: "Стаття 212. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"; абзац перший частини першої після слів "в систему оподаткування" доповнити словами "страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 1. У статті 212 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №25-26, ст.131): назву викласти в такій редакції: "Стаття 212. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"; абзац перший частини першої після слів "в систему оподаткування" доповнити словами "страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";  
2. абзац перший частини третьої після слів "інших обов'язкових платежів" доповнити словами "страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";      абзац перший частини третьої після слів "інших обов'язкових платежів" доповнити словами "страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";  
3. частину четверту після слів " (обов'язкові платежі)" доповнити словами "страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";      частину четверту після слів " (обов'язкові платежі)" доповнити словами "страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";  
4. примітку до статті після слів "інших обов'язкових платежів" доповнити словами "страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".      примітку до статті після слів "інших обов'язкових платежів" доповнити словами "страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
5. 2. Пункт 1-1 статті 101 Кримінально-процесуального кодексу України після слів " (обов'язкових платежів)" доповнити словами "страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".      2. Пункт 1-1 статті 101 Кримінально-процесуального кодексу України після слів " (обов'язкових платежів)" доповнити словами "страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
6. 3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122): статтю 165-1 викласти у такій редакції: "Стаття 165-1. Ухилення від реєстрації або порушення строків реєстрації в органах Пенсійного фонду України платників страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та порушення встановленого порядку нарахування, обчислення і сплати страхових внесків, а також використання та здійснення операцій з коштами Пенсійного фонду України Ухилення від реєстрації або порушення термінів реєстрації платника страхових внесків в органах Пенсійного фонду, неподання відомостей про обставини, що спричиняють зміну порядку нарахування ним страхових внесків; порушення встановленого порядку використання та здійснення операцій з коштами Пенсійного фонду України; подання недостовірних відомостей про сукупний оподатковуваний дохід (прибуток), на який нараховуються страхові внески; порушення встановленого порядку нарахування, обчислення та строків сплати страхових внесків; неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо страхових внесків або подання недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку, та іншої звітності і відомостей, передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", (   -1- Надрага В.І.
У частині третій статті І проекту Закону: Статтю 165-1 викласти у такій редакції: "Стаття 165-1. Порушення законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування Приховування (заниження) суми заробітної плати (виплат, доходу), на яку нараховуються страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, порушення встановленого порядку нарахування, обчислення та строків сплати страхових внесків, ухилення від реєстрації або несвоєчасна реєстрація платника страхових внесків в органах Пенсійного фонду, неподання відомостей про обставини, що спричиняють зміни юридичного статусу страхувальника, порядку сплати ним страхових внесків, порушення встановленого порядку використання та здійснення операцій з коштами Пенсійного фонду і Накопичувального фонду, неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо страхових внесків, коштів Пенсійного фонду і Накопичувального фонду або подання недостовірних відомостей що використовуються в системі персоніфікованого обліку, та іншої звітності і відомостей, передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", ( тягне за собою накладення на посадових осіб підприємств, установ, організацій, штрафу в розмірі від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, ( тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
Враховано   3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122): статтю 165-1 викласти в такій редакції: "Стаття 165-1. Порушення законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування Приховування (заниження) суми заробітної плати (виплат, доходу), на яку нараховуються страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування; порушення встановленого порядку нарахування, обчислення та строків сплати страхових внесків; ухилення від реєстрації або несвоєчасна реєстрація платника страхових внесків в органах Пенсійного фонду України, неподання відомостей про обставини, що спричиняють зміни юридичного статусу страхувальника, порядку сплати ним страхових внесків; порушення встановленого порядку використання та здійснення операцій з коштами Пенсійного фонду України і Накопичувального фонду; неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо страхових внесків, коштів Пенсійного фонду України і Накопичувального фонду або подання недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку, та іншої звітності і відомостей, передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", (  
7. тягне за собою накладення на посадових осіб підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, що забезпечують себе роботою самостійно, штрафу в розмірі від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.      тягне за собою накладення на посадових осіб штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
8. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";      Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, ( тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
9. 2)доповнити Кодекс статтею 188-20 такого змісту:      2)доповнити Кодекс статтею 188-20 такого змісту:  
10. "Стаття 188-20. Перешкоджання працівникам виконавчих органів Пенсійного фонду України у здійсненні перевірок Вчинення дій, що перешкоджають працівникам виконавчих органів Пенсійного фонду України у здійсненні перевірок, -   -2- Надрага В.І.
У пункті другому частини третьої статті І проекту Закону: Статтю188-20 викласти у такій редакції: "Стаття 188-20.- Перешкоджання працівникам виконавчих органів Пенсійного фонду України у здійсненні перевірок Вчинення дій, що перешкоджають працівникам виконавчих органів Пенсійного фонду України у здійсненні перевірок, - тягне за собою накладення на посадових осіб підприємств, установ, організацій штрафу в розмірі від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за правопорушення, зазначене у частині першій цієї статті, ( тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
Враховано   "Стаття 188-20.- Перешкоджання уповноваженим особам органів Пенсійного фонду України у здійсненні перевірок Вчинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам органів Пенсійного фонду України у здійсненні перевірок, пов'язаних із нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, -  
11. тягне за собою накладення на посадових осіб підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, що забезпечують себе роботою самостійно, штрафу в розмірі до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.      тягне за собою накладення на посадових осіб штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
12. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за правопорушення, зазначене у частині першій цієї статті, -      Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за правопорушення, зазначене у частині першій цієї статті, (  
13. тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";      тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
14. 3)статтю 244-2 викласти у такій редакції:   -3- Надрага В.І.
Пункт третій частини третьої статті І проекту Закону викласти в такій редакції: "3) статтю 244-2 викласти у такій редакції: "Стаття 244-2. Органи Пенсійного фонду України Органи Пенсійного фонду розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушеннями законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (стаття 165-1)та з вчиненням дій, що перешкоджають працівникам виконавчих органів Пенсійного фонду України у здійсненні перевірок (стаття 188-20).- Від імені органів Пенсійного фонду України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Голова правління Пенсійного фонду України, його заступники, начальники головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі та їх заступники, начальники управлінь Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, їх заступники".  
Враховано   3) статтю 244-2 викласти в такій редакції:  
15. "Стаття 244-2. Органи Пенсійного фонду України Органи Пенсійного фонду України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з ухиленням від реєстрації або порушенням строків реєстрації в органах Пенсійного фонду України, порушенням встановленого порядку нарахування, обчислення і сплати страхових внесків, а також використанням і здійсненням операцій з коштами Пенсійного фонду України (стаття 165-1) та з вчиненням дій, що перешкоджають працівникам виконавчих органів Пенсійного фонду України у здійсненні перевірок (стаття 188-20).      "Стаття 244-2. Органи Пенсійного фонду України Органи Пенсійного фонду України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушеннями законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (стаття 165-1)та з вчиненням дій, що перешкоджають уповноваженим особам органів Пенсійного фонду України у здійсненні перевірок (стаття 188-20).-  
16. Розглядати справи про правопорушення і накладати адміністративні стягнення від імені виконавчої дирекції Пенсійного фонду України, її територіальних органів мають право Голова правління Пенсійного фонду України, його заступники, начальники головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також їх заступники, начальники управлінь Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, а у разі їх відсутності - заступники начальників цих управлінь.      Від імені органів Пенсійного фонду України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Голова правління Пенсійного фонду України, його заступники, начальники головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі та їх заступники, начальники управлінь Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, їх заступники".  
17. Протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 165-1 і 188-20, можуть складати такі посадові особи органів Пенсійного фонду України:       
18. а)в управліннях Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах - начальники відділів надходження доходів та відділів організації впровадження персоніфікованого обліку, їх заступники, а також спеціалісти цих відділів, до посадових обов'язків яких входить проведення перевірок платників внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування або які уповноважені в установленому порядку на проведення таких перевірок;       
19. б)у головних управліннях в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - начальники відділів надходження доходів та контрольно- ревізійного відділу, їх заступники, а також спеціалісти цих відділів, уповноважені в установленому порядку на проведення перевірок платників внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;       
20. в)у Пенсійному фонді України - спеціалісти управління надходження доходів та контрольно-ревізійного управління, уповноважені в установленому порядку на проведення перевірок платників внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ".       
21. Підпункт "а" пункту 9 частини першої статті 87 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 37-38, ст. 189) доповнити словами " (а також інші доплати, надбавки та підвищення до пенсії, які згідно із законодавством виплачуються за рахунок коштів Державного бюджету України)".   -4- Цибенко П.С.
Пункт 4 проекту викласти у такій редакції: " 4. Підпункт "а" пункту 9 частини першої статті 87 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 37-38, ст. 189) викласти у такій редакції: " а) виплату пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби та членам їх сімей, пенсії військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, іншим особам, визначених законом; сплату до Пенсійного фонду страхових внесків за окремі категорії осіб, передбачені законом; фінансування доплат, надбавок, підвищень до пенсій, встановлених законом".  
Враховано   4. Підпункт "а" пункту 9 статті 87 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 37-38, ст. 189) викласти в такій редакції: "а) виплату пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби та членам їх сімей, пенсії військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, іншим особам, визначеним законом; сплату до Пенсійного фонду страхових внесків за окремі категорії осіб, передбачені законом; фінансування доплат, надбавок, підвищень до пенсій, встановлених законом".  
22. У підпункті "г" пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., №14, ст.170; Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 2, ст. 3; 1998 р., №11-12, ст. 44) слова "встановлений законодавством про пенсійне забезпечення необхідний загальний трудовий стаж (у тому числі на пільгових умовах)" замінити словами і цифрами "страховий стаж для чоловіків 25 років, для жінок 20 років, а для осіб, які мають право на пенсію на пільгових умовах, - стаж роботи, який дає право на цей вид пенсії" .   -5- Цибенко П.С.
Пункт 5 проекту викласти у такій редакції: "У Законі України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991р., №14, ст.170) : у підпункті "ж" пункту 1 статті 4 слова "загального трудового стажу" замінити словами "стажу роботи"; у частині другій пункту 1 статті 7 слова "трудовий стаж" замінити словами "стаж роботи"; підпункт "г" пункту 1 статті 26 викласти у редакції : "г) право на достроковий вихід на пенсію за півтора року до встановленого законодавством строку осіб перед пенсійного віку, які мають страховий стаж для чоловіків 25 років, для жінок 20 років, а для осіб, які мають право на пенсію на пільгових умовах, - стаж роботи, який дає право на цей вид пенсії" .  
Враховано   5. У Законі України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991р., №14, ст.170; 1993 р., №2, ст.3; 1998 р., №11 - 12, ст.44) : у підпункті "ж" пункту 1 статті 4 слова "загального трудового стажу" замінити словами "стажу роботи"; у частині другій пункту 1 статті 7 слова "трудовий стаж" замінити словами "стаж роботи"; підпункт "г" пункту 1 статті 26 викласти в такій редакції : "г) право на достроковий вихід на пенсію за півтора року до встановленого законодавством строку осіб передпенсійного віку, які мають страховий стаж для чоловіків - 25 років, для жінок - 20 років, а для осіб, які мають право на пенсію на пільгових умовах, - стаж роботи, який дає право на цей вид пенсії" .  
23. У частині першій статті 6 Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 22, ст. 262; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №32, ст.456) слова "зараховується у потрійному розмірі в стаж роботи для призначення трудових пенсій" замінити словами "зараховується до стажу роботи у потрійному розмірі".   -6- Цибенко П.С.
Пункт 6 проекту виключити.  
Враховано    
24. У статті 50-1 Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793; 2001 р., № 44, ст. 233; 2002 р., № 17, ст. 125):      6. У статті 50-1 Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793; 1993 р., №50, ст.474; 2001 р., №44, ст. 233):  
25. у частині четвертій слова "загальний стаж роботи" у всіх відмінках замінити словами "страховий стаж" у відповідному відмінку;   -7- Цибенко П.С.
Підпункт перший пункту 7 викласти у такій редакції: "1) у частині четвертій слова "загальному стажі роботи" і "загального стажу" замінити словами "страховий стаж" у відповідному відмінку;".  
Враховано   1) у частині четвертій слова "загальному стажі роботи" і "загального стажу" замінити словами "страховий стаж" у відповідному відмінку;  
26. у частині шостій слова і цифри "статтею 21 Закону України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами "законом України";   -8- Цибенко П.С.
У підпункті другому пункту 7 слова "законом України" замінити словами "законами України".  
Враховано   2) у частині шостій слова і цифри "статтею 21 Закону України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами "законами України".  
27. 3)частину одинадцяту викласти у такій редакції:   -9- Надрага В.І.
Підпункт третій виключити.  
Враховано    
28. "Пенсії за вислугу років відповідно до цієї статті призначаються органами Пенсійного фонду України. Різниця між розміром пенсії, на яку має право особа відповідно до цього Закону, та розміром пенсійних виплат, який призначений в солідарній системі відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України".       
29. 8.У Законі України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178, № 37, ст. 543; 1996 р., № 35, ст. 162):      7. У Законі України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178, № 37, ст. 543; 1996 р., № 35, ст. 162):  
30. у назві, частинах першій і другій статті 45 та частині третій статті 56 слова "трудовий стаж" у всіх відмінках замінити словами "стаж роботи" у відповідному відмінку;      1) у назві, частинах першій і другій статті 45 та пунктах 1, 3 статті 56 слова "трудовий стаж" у всіх відмінках замінити словами "стаж роботи" у відповідному відмінку;  
31. у частині третій статей 52 і 54 та останній частині статті 55 слова "Про пенсійне забезпечення" замінити словами "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";      2) у частині третій статей 52, 54 і 55 слова "Закону України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами "Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";  
32. у статті 57: у частині першій слова "Про пенсійне забезпечення" замінити словами "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";      3) у статті 57: у частині першій слова "Закону України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами "Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";  
33. у першому реченні частини другої слова "При цьому" замінити словами і цифрами "У разі обчислення пенсії відповідно до частини другої статті 27 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";   -10- Цибенко П.С.
Доповнити пункт 8 проекту новим підпунктом такого змісту: "4) доповнити статтею 59? такого змісту: "Стаття 59?. Виплата пенсії громадянам України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у разі виїзду за кордон У разі виїзду пенсіонера із числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи на постійне місце проживання за кордон, пенсія, призначена в Україні, крім пенсії, зазначеної в частині другій цієї статті, виплачується у порядку, передбаченому статтею 51 Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Пенсія по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, призначена згідно із статтею 54 цього Закону, у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон виплачується органом, що призначає пенсії. При цьому застосовується порядок переведення в інші країни пенсій по інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання, , що визначається Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   у першому реченні частини другої слова "При цьому" замінити словами і цифрами "У разі обчислення пенсії відповідно до частини другої статті 27 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"; 4) доповнити Закон статтею 59-1 такого змісту: "Стаття 59-1. Виплата пенсії громадянам України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у разі виїзду за кордон У разі виїзду пенсіонера із числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи на постійне місце проживання за кордон пенсія, призначена в Україні, крім пенсії, зазначеної в частині другій цієї статті, виплачується в порядку, передбаченому статтею 51 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Пенсія по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, призначена згідно із статтею 54 цього Закону, у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон виплачується органом, що призначає пенсії. При цьому застосовується порядок переведення в інші країни пенсій по інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання, що визначається Кабінетом Міністрів України".  
34. 4)статтю 67 доповнити частиною такого змісту:   -11- та інші Підпункт 4 пункту 8 проекту Закону виключити.  Враховано    
35. "До досягнення мінімальної пенсії за віком рівня прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність, передбачені цим Законом виплати встановлюються у розмірах, визначених законодавством до набрання чинності Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", і збільшуються Кабінетом Міністрів України виходячи з реальних можливостей видаткової частини Державного бюджету України на відповідний рік".   -12- Єщенко В.М.
Підпункт 4 пункту 8 доповнити абзацом в наступній редакції: "Різниця між розміром пенсії, на яку має право особа відповідно до цього Закону та розміром пенсійних виплат, який призначений в солідарній системі відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України. При цьому сума видатків Державного бюджету України зменшується на суму, яка дорівнює різниці між розміром внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування встановленим для осіб, визначених цим Законом, та розміром внесків, установленим для інших застрахованих осіб на загальних підставах";  
Відхилено    
    -13- Єщенко В.М.
Доповнити Закон статтею 67-1 такого змісту: Стаття 67-1 Перерахунок пенсій на підставах, установлених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" Особам, віднесеним до категорії І, прийнявших участь в роботах по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а також в евакуації населення на добровільній безплатній основі і стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, що підтверджено відповідними документами, та у зв'язку з втратою годувальника, які досягли пенсійного віку та мають відповідний страховий стаж для чоловіків 25 років, жінок 20 років, перерахунок пенсій призначених до набрання чинності Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" здійснюється за нормами частини четвертої та п'ятої пункту І статті 40, частиною другою статті 41 та частиною другою статті 43 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
Відхилено    
36. 9.Абзац другий частини першої статті 8 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190) викласти у такій редакції:      8.Абзац другий пункту 1 статті 8 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190; 2004 р., №36, ст.446) викласти в такій редакції:  
37. "Військова служба у Збройних Силах України та інших військових формуваннях є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України, пов'язаній із захистом Вітчизни. Час проходження військової служби зараховується у визначеному законодавством порядку громадянам до загального стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби".   -14- та інші Слова "у визначеному законодавством порядку" виключити.  Відхилено   " Час проходження військової служби зараховується громадянам у визначеному законодавством порядку до стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. Час проходження строкової військової служби зараховується також до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і в пільгових розмірах, якщо на момент призову на строкову військову службу особа працювала за професією або займала посаду, що передбачає такі пільги. У разі якщо особа на момент призову на строкову військову службу навчалася в професійно-технічному навчальному закладі, час проходження військової служби зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і в пільгових розмірах, якщо перерва між днем звільнення із строкової військової служби і днем зарахування на роботу, яка дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і в пільгових розмірах за набутою професією, не перевищує трьох місяців".  
    -15- Волинець М.Я.
У абзаці другому пункту 9 проекту друге речення доповнити словами: "і до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і в пільгових розмірах, якщо на момент призову на військову службу особа навчалась в професійно-технічному училищі, працювала за професією або займала посаду, що передбачає такі пільги".  
Враховано редакційно    
38. 10.У Законі України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 1994 р., № 24, ст. 178; 1995 р., № 34, ст. 268, № 44, ст. 327; 1996 р., № 17, ст. 73; 1998 р., № 26, ст. 149; 1999 р., № 48, ст. 409; 2002 р., №17, ст. 125, № 35, ст. 262; 2003 р., № 27, ст. 209):   -16- та інші З метою уникнення дублювання окремих норм законопроектів р.№4584 та р.№3718-2 вважаємо за доцільне запропоновані зміни до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" стосовно питань загальнообов'язкового державного пенсійного страхування ( стаття 10 проекту р.№4584) врахувати у законопроекті р.№3718-2.  Відхилено   9. У Законі України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 1994 р., № 24, ст. 178; 1995 р., № 34, ст. 268; 1996 р., № 17, ст. 73; 1999 р., № 48, ст. 409; 2002 р., №17, ст. 125, № 35, ст. 262):  
39. 1)статтю 5 викласти у такій редакції:   -17- Надрага В.І.
Частину десяту статті І проекту Закону викласти у такій редакції: "10. У Законі України Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України ...): 1) у частинах першій та другій статті 5, частині першій статті 10, статті 14, статті 38, частині першій статті 43, частині першій статті 44 та частині другій статті 62 слова "Про пенсійне забезпечення" замінити словами "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";  
Враховано   1) у назві, частинах першій та другій статті 5, частині першій статті 10, статті 14, частині першій статті 43, частині першій статті 44 та частині другій статті 62 слова "Законом України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами "Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";  
40. "Стаття 5. Призначення пенсій на підставах, установлених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим особам, які мають право на пенсію згідно з цим Законом, та членам їх сімей може призначатися (за їх бажанням) пенсія на умовах і в порядку, передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". При цьому разом із заробітною платою для обчислення пенсій враховуються всі види грошового забезпечення, які отримували військовослужбовці та інші особи, що мають право на пенсію згідно з цим Законом, перед звільненням із служби.       
41. Зарахування до страхового стажу періоду військової служби для призначення пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" здійснюється у порядку, встановленому зазначеним Законом.       
42. В аналогічному порядку зараховується до страхового стажу членам сімей померлих осіб, зазначених у частині першій цієї статті, які не набули права на пенсію згідно з цим Законом і яким пенсія призначається відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", період військової служби цих військовослужбовців.       
43. На підставах, установлених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", призначаються також пенсії військовослужбовцям і особам, які мають право на пенсію згідно з цим Законом, позбавленим військових або спеціальних звань, а також звільненим із служби у зв'язку із засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або за вчинення корупційного діяння, та членам їх сімей";       
44. 2)у другому реченні частини першої статті 10, статті 14, статті 38, у другому реченні частини першої статті 43, першому реченні частини першої статті 44 та частині другій статті 62 слова "Про пенсійне забезпечення" замінити словами "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";   -18- Надрага В.І.
2) статтю 5 доповнити новою частиною третьою такого змісту: "Зарахування періодів служби до страхового стажу осіб, зазначених у частинах першій та другій цієї статті, здійснюється відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.";  
Враховано   2) статтю 5 доповнити частиною третьою такого змісту: "Зарахування періодів служби до страхового стажу осіб, зазначених у частинах першій та другій цієї статті, здійснюється відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";  
45. 3)у другому реченні пункту "а" частини першої статті 24 слово "трудову" замінити словами "пенсію відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";   -19- Надрага В.І.
3) у другому реченні пункту "а" частини першої статті 24 слово "трудову" замінити словами "пенсійних виплат із солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування";  
Враховано   3) у другому реченні пункту "а" частини першої статті 24 слово "трудову" замінити словами "пенсійних виплат із солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування";  
46. 4)у частині третій статті 30 слова і цифри" пенсія призначається на умовах, визначених Законом України "Про пенсійне забезпечення" (стаття16)" замінити словами і цифрами "призначається пенсія за віком відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" у разі досягнення чоловіком 55 років і за наявності страхового стажу не менше ніж 25 років; у разі досягнення жінкою 50 років і за наявності страхового стажу не менше ніж 20 років";   -20- Надрага В.І.
4) частину третю статті 30 викласти у такій редакції: 4) частину третю статті 30 викласти у такій редакції: "Батьки військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які померли (загинули) у період проходження військової служби (виконання службових обов'язків) чи після звільнення із служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків), захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального обов'язку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", але не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку (для чоловіків - 60 років, для жінок - 55 років), за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок".  
Враховано   4) частину третю статті 30 викласти в такій редакції: "Батьки військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які померли (загинули) у період проходження військової служби (виконання службових обов'язків) чи після звільнення із служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків), захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального обов'язку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", але не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку (для чоловіків - 60 років, для жінок - 55 років), за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок"; 5) статті 38 і 46 виключити;  
    -21- Надрага В.І.
5) статті 38 і 46 виключити;  
Враховано    
47. 5)доповнити Закон статтею 47-1 такого змісту:   -22- Надрага В.І.
6) у частині першій статті 51 слова і цифри "статтею 84 Закону України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами і цифрами "частиною четвертою Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";  
Враховано   6) у частині першій статті 51 слова і цифри "статтею 84 Закону України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами і цифрами "частиною четвертою статті 45 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";  
48. "Стаття 47-1. Установлення підвищень та надбавок до мінімальної пенсії за віком До досягнення мінімальної пенсії за віком рівня прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність, передбачені цим Законом підвищення і надбавки встановлюються у розмірах, визначених законодавством до набрання чинності Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", і збільшуються Кабінетом Міністрів України виходячи з реальних можливостей видаткової частини Державного бюджету України на відповідний рік";       
49. у частині першій статті 51 слова і цифри "статтею 84 Закону України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами і цифрами "частиною четвертою статті 45 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";   -23- Надрага В.І.
7) у статті 59 слова і цифри "статтею 90 Закону України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами і цифрами "частиною другою статті 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";  
Враховано   7) у статті 59 слова і цифри "статтею 90 Закону України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами і цифрами "частиною другою статті 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";  
50. у статті 59 слова і цифри "статтею 90 Закону України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами і цифрами "частиною другою статті 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";   -24- Надрага В.І.
8) частину третю статті 60 викласти у такій редакції: "Суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання про нього недостовірних даних, можуть бути повернуті пенсіонером добровільно або стягуються на підставі рішень органів, що призначають пенсії чи в судовому порядку".  
Враховано   8) частину третю статті 60 викласти в такій редакції: "Суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання про нього недостовірних даних, можуть бути повернуті пенсіонером добровільно або стягуються на підставі рішень органів, що призначають пенсії, чи в судовому порядку".  
51. 8) частину третю статті 60 викласти у такій редакції: "Суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера (подання документів із свідомо неправдивими відомостями, неподання відомостей про зміни у складі його сім'ї тощо), можуть бути повернуті пенсіонером добровільно або стягуються на підставі рішень органу, який призначає пенсію, чи в судовому порядку".       
52. 11.Частину шосту статті 45 Закону України "Про статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 8, ст.56; 1994 р., № 26, ст. 203) доповнити абзацом такого змісту:      10. Частину шосту статті 45 Закону України "Про статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 8, ст.56; 1994 р., № 26, ст. 203) доповнити абзацом другим такого змісту:  
53. "Різниця між розміром пенсії, на яку має право особа відповідно до цього Закону, та розміром пенсійних виплат, який призначений в солідарній системі відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України".      "Різниця між розміром пенсії, на яку має право особа відповідно до цього Закону, та розміром пенсії, призначеної в солідарній системі відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України".  
54. 12.Статтю 11 Закону України "Про адвокатуру" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 9, ст. 62) викласти у такій редакції:      11. Статтю 11 Закону України "Про адвокатуру" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 9, ст. 62) викласти в такій редакції:  
55. "Стаття 11. Соціальні права адвоката та його помічника Адвокат та його помічник користуються правом на відпустку, на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування.      "Стаття 11. Соціальні права адвоката та його помічника Адвокат та його помічник користуються правом на відпустку, на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.  
56. Страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування сплачуються адвокатом та його помічником відповідно до законодавства".   -25- Цибенко П.С.
Пункт 12 проекту доповнити новим абзацом такого змісту: "Адвокат та його помічник мають право на надання всіх видів матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням відповідно до закону".  
Враховано .  Страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування сплачуються адвокатом та його помічником відповідно до закону. Адвокат та його помічник мають право на надання всіх видів матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням відповідно до закону".  
57. 13.Статтю 17 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425) доповнити після частини першої новою частиною такого змісту:   -26- Цибенко П.С.
Пункт 13 проекту Закону виключити  
Враховано .   
58. "До досягнення мінімальної пенсії за віком рівня прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність, передбачені цим Законом надбавки і підвищення встановлюються в розмірах, визначених законодавством до набрання чинності Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", і збільшуються Кабінетом Міністрів України виходячи з реальних можливостей видаткової частини Державного бюджету України на відповідний рік".       
59. У зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати відповідно частинами третьою - шостою.       
60. 14.У Законі України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст.490; 1995 р., № 34, ст. 268; 2003 р., № 14, ст. 97):      12. У Законі України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст.490; 2003 р., № 14, ст. 97):  
61. у частині четвертій статті 31 слово "стаж" замінити словами "страховий стаж";   -27- Цибенко П.С.
Підпункт перший пункту 14 проекту викласти у такій редакції: "1) у частині четвертій статті 31 слова "достатній для призначення пенсії стаж" замінити словами "страховий стаж".  
Враховано .  1) у частині четвертій статті 31 слова і цифри "достатній для призначення пенсії стаж (для чоловіків - 25, для жінок - 20 років) " замінити словами і цифрами "страховий стаж для чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років";  
62. 2) у статті 37:      2) у першому реченні частини другої статті 37 слова "загального трудового" замінити словом "страхового";  
63. у першому реченні частини другої слова "загального трудового" замінити словом "страхового";       
64. доповнити статтю частиною такого змісту: "Різниця між розміром пенсії, на яку має право особа відповідно до цього Закону, та розміром пенсійних виплат, який призначений в солідарній системі відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України";   -28- Надрага В.І.
Абзаци третій і четвертий виключити.  
Враховано .   
65. 3)друге речення частини другої статті 37 і частину другу статті 37-1 після слова "страхування" доповнити словами "та страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".   -29- Надрага В.І.
Пункт третій частини 14 проекту Закону викласти у такій редакції: "3) у другому реченні частини другої статті 37 та частині другій статті 37-1 слова "нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" замінити словами "нараховуються страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
Враховано .  3) у другому реченні частини другої статті 37 та частині другій статті 37-1 слова "нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" замінити словами "нараховуються страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
66. 15.У Законі України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 4, ст. 18; 1995 р., № 45, ст.339; 2002 р., № 52, ст. 379; 2003 р., № 16, ст. 125):      13. У Законі України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №4, ст. 18; 1995 р., № 45, ст.339):  
67. 1) у статті 6: у частині першій слова "трудовий стаж" замінити словами "стаж роботи";   -30- Цибенко П.С.
Абзац другий підпункту першого пункту 15 проекту викласти у такій редакції: "частину першу викласти у такій редакції: "Ветеранами праці визнаються громадяни, які працювали на підприємствах, в установах, організаціях, об'єднаннях громадян, фізичних осіб, мають стаж роботи 40 років для чоловіків і 35 років для жінок і вийшли на пенсію".  
Враховано .  1) у статті 6: частину першу викласти в такій редакції: "Ветеранами праці визнаються громадяни, які працювали на підприємствах, в установах, організаціях, об'єднаннях громадян, фізичних осіб, мають стаж роботи 40 років - для чоловіків і 35 років - для жінок і вийшли на пенсію";  
68. у частині другій слова "загальний трудовий стаж" у всіх відмінках замінити словами "стаж роботи" у відповідному відмінку;      у частині другій слова "загальний трудовий стаж" у всіх відмінках замінити словами "стаж роботи" у відповідному відмінку;  
69. 2) пункт 1 частини першої статті 9 викласти у такій редакції: "1) надбавка до пенсії у розмірі 200 відсотків мінімальної пенсії за віком, фінансування якої здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. До досягнення мінімальної пенсії за віком рівня прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність, зазначена надбавка встановлюється у розмірі, визначеному законодавством до набрання чинності Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", і збільшується Кабінетом Міністрів України виходячи з реальних можливостей Державного бюджету України на відповідний рік";   -31- Цибенко П.С.
Підпункт другий пункту 15 проекту викласти у такій редакції: "2) пункт 1 статті 9 доповнити словами "фінансування якої здійснюється за рахунок Державного бюджету України".  
Враховано .  2) пункт 1 статті 9 доповнити словами "фінансування якої здійснюється за рахунок Державного бюджету України";  
70. у частині другій статті 18 і статті 24 слова "Законом України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами "законом України";   -32- Цибенко П.С.
Підпункт третій пункту 15 проекту викласти у такій редакції: „3) у статті 18: у частині першій слова „трудовий стаж" замінити словами „страховий стаж "; у частині другій слова „Законом України „Про пенсійне забезпечення" замінити словами „Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та іншими законами".  
Враховано .  3) у статті 18: у частині першій слова "трудовий стаж" замінити словами "страховий стаж "; у частині другій слова "Законом України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами „Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та іншими законами";  
71. у статті 20 і частині третій статті 21 слова "Про пенсійне забезпечення" замінити словами "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";   -33- Цибенко П.С.
Підпункт четвертий пункту 15 проекту викласти у такій редакції: 4) статтю 20 викласти у такій редакції: "Стаття 20. Виплата пенсій іноземцям та особам без громадянства похилого віку, які перебувають в Україні на законних підставах Іноземці та особи без громадянства похилого віку, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на отримання пенсійних виплат і соціальних послуг із системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування на рівні з громадянами України на умовах та в порядку, передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".  
Враховано .  4) статтю 20 викласти в такій редакції: "Стаття 20. Виплата пенсій іноземцям та особам без громадянства похилого віку, які перебувають в Україні на законних підставах Іноземці та особи без громадянства похилого віку, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на отримання пенсійних виплат і соціальних послуг із системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування нарівні з громадянами України на умовах та в порядку, передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України";  
72. у статті 21: у частині першій слова "необхідний загальний трудовий стаж, у тому числі на пільгових умовах" замінити словами і цифрами "страховий стаж для чоловіків 25 років, для жінок 20 років, а для осіб, які мають право на пенсію на пільгових умовах, - стаж роботи, який дає право на цей вид пенсії";      5) у статті 21: у частині першій слова "необхідний загальний трудовий стаж, у тому числі на пільгових умовах" замінити словами і цифрами "страховий стаж для чоловіків - 25 років, для жінок - 20 років, а для осіб, які мають право на пенсію на пільгових умовах, - стаж роботи, який дає право на цей вид пенсії";  
73. доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:      доповнити після частини першої новою частиною такого змісту:  
74. "Пенсії у зв'язку з невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров'я, передбачені частиною першою цієї статті, до досягнення ним пенсійного віку фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України".      "Виплата пенсії особам, звільненим у зв'язку з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров'я, зазначеним у частині першій цієї статті, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України до досягнення ними пенсійного віку".  
75. У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.   -34- Цибенко П.С.
Доповнити пункт 15 проекту підпунктами шостим і сьомим такого змісту: „6) у статті 24 слова „Законом України „Про пенсійне забезпечення" замінити словами „Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам"; 7) у статті 33 слова "Міністерством соціального захисту населення України" замінити словами "Міністерством праці та соціальної політики України".  
Враховано .  У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою; у частині третій слова "Законом України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами "Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"; у статті 24 слова "Законом України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами "Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам"; у статті 33 слова "Міністерством соціального захисту населення України" замінити словами "Міністерством праці та соціальної політики України".  
76. Частину другу статті 18 Закону України "Про судову експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №28, ст.232) доповнити реченнями такого змісту: "Різниця між розміром пенсії, на яку має право особа відповідно до цього Закону, та розміром пенсійних виплат, який призначений в солідарній системі відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України".      14. Частину другу статті 18 Закону України "Про судову експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №28, ст.232) доповнити реченням такого змісту: "Різниця між розміром пенсії, на яку має право особа відповідно до цього Закону, та розміром пенсійних виплат, який призначений в солідарній системі відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України".  
77. Статтю 6 Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 9, ст. 58) доповнити частиною такого змісту:      15. Частину другу статті 6 Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 9, ст. 58) доповнити абзацом другим такого змісту:  
78. "3. Фінансування збільшення пенсії, передбачене частиною другою цієї статті, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України".      "Фінансування збільшення розміру пенсій, передбачене цією частиною, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України".  
79. 18.Статтю 13 Закону України "Про донорство крові та її компонентів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 23, ст. 183; 1999 р., №9-10, ст. 68) доповнити частинами такого змісту: "Фінансування надбавки, передбаченої цією статтею, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.      16.Абзац восьмий статті 13 Закону України "Про донорство крові та її компонентів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 23, ст. 183; 1999 р., №9-10, ст. 68; 2001 р., №2-3, ст.10; 2002 р., №12-13, ст.92; 2003 р., №10-11, ст.86; із змінами, внесеними Законом України від 16 листопада 2004 року №2177-ІV) доповнити реченням такого змісту: "Фінансування цієї надбавки здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України" .  
80. До досягнення мінімальної пенсії за віком рівня прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність, передбачена цією статтею надбавка встановлюється в розмірі, визначеному законодавством до набрання чинності Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", і збільшується Кабінетом Міністрів України виходячи з реальних можливостей видаткової частини Державного бюджету України на відповідний рік".   -35- Цибенко П.С.
Абзац третій пункту 18 проекту виключити  
Враховано .   
81. 19. У підпункті 5.7.1 пункту 5.7 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України,1997 р., № 27, ст. 181; 2003 р., № 10-11, ст. 87) слова "соціальне страхування" замінити словами "пенсійне та інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування".   -36- Цибенко П.С.
Пункт 19 проекту виключити.  
Враховано .   
82. 20. Статтю 6 Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 47, ст. 294; 2002 р., № 9, ст. 68) після слів " (обов'язкові платежі)" доповнити словами "та страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".   -37- Надрага В.І.
Частину 20 статті І виключити.  
Враховано .   
83. 21. Частину четверту статті 16 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 50, ст. 302; 2002 р., № 29, ст. 200) викласти у такій редакції:   -38- Надрага В.І.
Частину 21 статті І проекту Закону викласти у такій редакції: "21. Частину четверту статті 16 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (Відомості Верховної Ради України ...) викласти у такій редакції: "У разі поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання службових обов'язків у місцях надзвичайних подій, журналісти або прирівняні до них працівники мають право на призначення дострокової пенсії за віком відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", але не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку (для чоловіків - 60 років, для жінок - 55 років), за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок".  
Враховано .  17. Частину четверту статті 16 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 50, ст. 302) викласти в такій редакції:  
84. "У разі поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання службових обов'язків у місцях надзвичайних подій, журналісту або прирівняному до нього працівнику призначається пенсія за віком відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" у разі досягнення чоловіком 55 років і за наявності страхового стажу не менше ніж 25 років; у разі досягнення жінкою 50 років і за наявності страхового стажу не менше ніж 20 років".      "У разі поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання службових обов'язків у місцях надзвичайних подій, журналіст або прирівняний до нього працівник має право на призначення дострокової пенсії за віком відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", але не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку (для чоловіків - 60 років, для жінок - 55 років), за наявності страхового стажу не менше 25 років - для чоловіків і не менше 20 років - для жінок".  
85. 22.У статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 2-3, ст. 20; 2000 р., № 28, ст. 223):      18. У частинах другій та двадцять першій статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 2-3, ст. 20; 2000 р., № 28, ст. 223; 2004 р., №14, ст.198; із змінами, внесеними Законом України від 19 жовтня 2004 року №2094-ІV) слова "стажу роботи" замінити словами "страхового стажу".  
86. 1) у частинах четвертій і дванадцятій слова "стажу роботи" замінити словами "страхового стажу";   -39- Цибенко П.С.
Підпункт перший пункту 22 проекту викласти у такій редакції: "1) у частинах другій та двадцять першій слова "стажу роботи" замінити словами "страхового стажу".  
Враховано .   
87. 2) у частині п'ятій слова і цифри "статей 65 і 66 Закону України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами і цифрами "частини другої статті 23 цього Закону та статті 40 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та на яку відповідно до законодавства нараховуються страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".   -40- Цибенко П.С.
Підпункт другий пункту 22 проекту виключити.  
Враховано .   
88. 23.У Законі України "Про фіксований сільськогосподарський податок" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5-6, ст. 39, № 9-10, ст.69, № 17, ст. 112; 2000 р., № 37, ст. 308; 2003 р., № 26, ст. 191; № 46, ст. 365): абзац десятий частини другої статті 1 виключити; у частині третій статті 3: в абзаці другому цифри 0,5" замінити цифрами "0,16"; в абзаці третьому цифри "0,3" замінити цифрами "0,096"; 3)у частині першій статті 4: в абзаці другому цифри "0,3" замінити цифрами "0,096"; в абзаці третьому цифри "0,1" замінити цифрами "0,032";   -41- Калінчук В.А.
Виключити із законопроекту пункт 23.  
Враховано .   
89. 4)у частині другій статті 6: слова і цифри "на обов'язкове державне пенсійне страхування - 68 відсотків" виключити; цифри і слова "30 відсотків" і "2 відсотки" замінити відповідно цифрами і словами "94 відсотки" і "6 відсотків";       
90. 5) абзац одинадцятий пункту 4 статті 9 виключити.       
91. 24. У першому реченні частини другої статті 6 Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 15, ст. 86) слова "загального трудового" замінити словом "страхового".      19. У першому реченні частини другої статті 6 Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 15, ст. 86) слова "загального трудового" замінити словом "страхового".  
92. 25. У Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 24, ст. 207; 2001 р., № 44, ст. 226; 2003 р., №5, ст. 46, із змінами, внесеними Законом України від 10 липня 2003 року № 1095 - ІV):   -42- Надрага В.І.
Частину 25 проекту доповнити новим підпунктом такого змісту: статтю 3 доповнити пунктами 19, 20 такого змісту: "19) вимоги органів Пенсійного фонду про сплату недоїмки; 20) рішення органів Пенсійного фонду про нарахування пені або накладення штрафу, прийняті відповідно до частин дев'ятої та десятої статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
Враховано .  20. У Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 24, ст. 207; 2003 р., №5, ст.46; 2004 р., №6, ст.37, №35, ст.412): статтю 3 доповнити пунктами 19 і 20 такого змісту: "19) вимоги органів Пенсійного фонду України про сплату недоїмки; 20) рішення органів Пенсійного фонду про нарахування пені або накладення штрафу, прийняті відповідно до частин дев'ятої та десятої статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";  
93. 1) статтю 18-1 доповнити після пункту 13 новим пунктом такого змісту: "14) рішення органів Пенсійного фонду України з урахуванням вимог Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".   -43- Надрага В.І.
Пункт перший частини 25 статті І проекту Закону викласти у такій редакції: "1) статтю 18-1 доповнити новими пунктами такого змісту: "15) вимоги органів Пенсійного фонду про сплату недоїмки; 16) рішення органів Пенсійного фонду про нарахування пені або накладення штрафу, прийняті відповідно до частин дев'ятої та десятої статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
Враховано .  2) статтю 18-1 доповнити пунктами 15 і 16 такого змісту: "15) вимоги органів Пенсійного фонду України про сплату недоїмки; 16) рішення органів Пенсійного фонду про нарахування пені або накладення штрафу, прийняті відповідно до частин дев'ятої та десятої статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";  
94. У зв'язку з цим пункт 14 вважати пунктом 15;       
95. 2) перше речення частини четвертої статті 44 після слів "збору на обов'язкове державне пенсійне страхування" доповнити словами "та страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";      у частині четвертій статті 44: перше речення після слів "збору на обов'язкове державне пенсійне страхування" доповнити словами "та страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"; у другому реченні слова "із соціального страхування" замінити словами "за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням";  
96. 3)у статті 70: а) у частині п'ятій слово "пенсію" виключити; б) доповнити статтю частиною такого змісту:   -44- Надрага В.І.
Доповнити частину 25 новим пунктом 3) такого змісту: "3) у статті 68: у назві, частині першій слово "пенсії" виключити; частину третю виключити". У зв'язку з цим пункт 3) вважати пунктом 4).  
Враховано .  4) у статті 68: у назві, частині першій слово "пенсії" виключити; частину третю виключити; 5) у статті 70: у частині п'ятій слово "пенсію" виключити; доповнити частиною шостою такого змісту:  
97. "Звернення стягнення на пенсію здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".      "Звернення стягнення на пенсію здійснюється відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
98. 26. Частину четверту статті 64 Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238) доповнити реченням такого змісту: "Різниця між розміром пенсії, на яку має право особа відповідно до цього Закону, та розміром пенсійних виплат, який призначений в солідарній системі відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України".      21. Частину четверту статті 64 Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238) доповнити реченням такого змісту: "Різниця між розміром пенсії, на яку має право особа відповідно до цього Закону, та розміром пенсійних виплат, який призначений в солідарній системі відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України".  
99. 27. У Законі України "Про здійснення контролю за сплатою збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та збору на обов'язкове соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 249):      22. У Законі України "Про здійснення контролю за сплатою збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та збору на обов'язкове соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 249):  
100. 1) у назві Закону слова "на обов'язкове державне пенсійне страхування та збору" замінити словами "і страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та внесків";   -45- Надрага В.І.
Пункти перший та другий частини 27 статті І проекту Закону викласти у такій редакції: "1) назву Закону викласти у такій редакції: "Про здійснення контролю за сплатою страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та збору на обов'язкове державне пенсійне страхування"; 2) статтю 1 викласти у такій редакції: "Стаття 1. Установити, що органи Пенсійного фонду стосовно сплати та цільового використання страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, а також органи фондів з інших видів загальнообов'язкового державного соціального страхування стосовно сплати та цільового використання страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (крім страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття) мають право проводити планові та позапланові виїзні перевірки фінансово - господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності."  
Враховано .  назву викласти в такій редакції: "Про здійснення контролю за сплатою страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та збору на обов'язкове державне пенсійне страхування";  
101. 2) у статті 1 слова "на обов'язкове державне пенсійне страхування" замінити словами "і страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".      2) статтю 1 викласти в такій редакції: "Стаття 1. Установити, що органи Пенсійного фонду України стосовно сплати та цільового використання страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, а також органи фондів з інших видів загальнообов'язкового державного соціального страхування стосовно сплати та цільового використання страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (крім страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття) мають право проводити планові та позапланові виїзні перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності".  
102. 28. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України 1999 р., № 42-43, ст. 378; 2001 р., № 10, ст. 44; 2002 р., № 5, ст. 30, № 33, ст. 235,-: 2003 р., № 28, ст. 210, із змінами, внесеними Законом України від 10 липня 2003 року № 1096-1V):   -46- Надрага В.І.
У частині 28 статті І у тексті змін слова "та на інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування" виключити.  
Враховано .  23. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України 1999 р., № 42-43, ст. 378; 2002 р., № 33, ст. 235,-: 2003 р., № 28, ст. 210; 2004 р., №6, ст.38):  
103. 1)у статті 1: а) абзаци другий і третій після слів "щодо сплати" доповнити словами "страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та на інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування";      1)у статті 1: абзаци другий і третій після слів "щодо сплати" доповнити словами "страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ";  
104. б) перше речення абзацу шостого після слів "своєчасністю справляння" доповнити словами "страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та на інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування";      перше речення абзацу шостого після слів "своєчасністю справляння" доповнити словами "страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ";  
105. 2) абзац третій частини другої статті 7 і абзац третій частини третьої статті 11 після слова "заборгованості" доповнити словами "із страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та на інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування";      2) абзац третій частини другої статті 7 і абзац третій частини третьої статті 11 після слова "заборгованості" доповнити словами "із страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ";  
106. 3) частину десяту статті 7 і частину четверту статті 16 після слів "своєчасністю справляння" доповнити словами "страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та на інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування";      3) частину десяту статті 7 і частину четверту статті 16 після слів "своєчасністю справляння" доповнити словами "страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ";  
107. 4) абзац четвертий частини четвертої статті 12, абзац четвертий частини другої статті 15, частину третю статті 19, абзац третій частини першої статті 23 після слів "щодо сплати" доповнити словами "страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та на інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування";      4) абзац четвертий частини четвертої статті 12, абзац четвертий частини другої статті 15, частину третю статті 19, абзац третій частини першої статті 23 після слів "щодо сплати" доповнити словами "страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ";  
108. 5) у статті 31: а) пункт 3 частини першої доповнити словами "страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та на інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування";   -47- Надрага В.І.
Пункт п'ятий частини 28 статті І проекту Закону викласти у такій редакції: "5) пункт 2 частини першої статті 31 після слів "встановленому Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "зобов'язань зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
Враховано .  5) пункт 2 частини першої статті 31 після слів "встановленому Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "зобов'язань зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";  
109. б) частину третю доповнити абзацом такого змісту: "У разі наявності у страхувальника одночасно із зобов'язаннями із сплати недоїмки' щодо страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та на інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування зобов'язань із сплати податків, інших обов'язкових платежів, передбачених законом України, стягнення недоїмки має пріоритет перед вимогами щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), що задовольняються у третю чергу";       
110. 6)частину першу статті 35 доповнити реченням такого змісту: "Не підлягає прощенню (списанню) за умовами мирової угоди заборгованість із сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та на інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування";      6)частину першу статті 35 доповнити реченням такого змісту: "Не підлягає прощенню (списанню) за умовами мирової угоди заборгованість із сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ";  
111. абзац третій частини сьомої статей 42 і 43 після слів "щодо сплати" доповнити словами "страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та на інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування";      7) абзац третій частини сьомої статей 42 і 43 після слів "щодо сплати" доповнити словами "страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ";  
112. у частині першій статті 49: а)абзац шостий доповнити словами "страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та на інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування";   -48- Надрага В.І.
Пункт восьмий частини 28 статті І проекту Закону викласти у такій редакції: "8) абзац четвертий частини першої статті 49 доповнити словами "а також задовольняються вимоги, що виникли із зобов'язань зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";  
Враховано .  8) абзац четвертий частини першої статті 49 доповнити словами "а також задовольняються вимоги, що виникли із зобов'язань зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";  
113. б) абзац дев'ятий доповнити реченням такого змісту: "У разі наявності у страхувальника одночасно із зобов'язаннями із сплати недоїмки щодо страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та на інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування зобов'язань із сплати податків, інших обов'язкових платежів, передбачених законом України, стягнення недоїмки має пріоритет перед вимогами щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), крім зобов'язань щодо виплати заробітної плати (доходу)";       
114. 9)частину першу і абзац перший частини п'ятої статті 50, частину шосту статті 51 після слів "щодо сплати" доповнити словами "страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та на інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування".      9) частину першу і абзац перший частини п'ятої статті 50, частину шосту статті 51 після слів "щодо сплати" доповнити словами "страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ".  
115. 29.Абзац шостий частини третьої статті 25 Закону України "Про угоди про розподіл продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 44, ст. 391; 2003 р., № 10-11, ст. 87) викласти у такій редакції:   -49- Надрага В.І.
Частину 29 проекту виключити.  
Враховано .   
116. "страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування українських працівників та іноземних громадян, найнятих на роботу в Україні, а також збір на обов'язкове державне пенсійне страхування у порядку і розмірах, визначених законодавством".       
117. 30.У статті 6 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст. 289; 2002 р., № 41, ст. 293):      24. У статті 6 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст. 289; 2002 р., № 41, ст. 293):  
118. 1)у частинах першій і другій слова і цифри "в статті 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами і цифрами "у статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";      1) у частинах першій і другій слова і цифри "в статті 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами і цифрами "в статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";  
119. 2)у частині четвертій слова "Про пенсійне забезпечення" замінити словами "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".      2) у частині четвертій слова "Закону України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами "Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
120. 31.Абзац перший преамбули Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 10, ст. 44; 2003 р., № 24, ст.154) після слів "пенсійне страхування" доповнити словами " (крім внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування)".   -50- Надрага В.І.
Частину 31 статті І проекту Закону викласти у такій редакції: "31. Абзац третій преамбули Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України ...) доповнити словами "та погашення зобов'язань зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
Враховано .  25. Абзац третій преамбули Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України , 2001 р., № 10, ст. 44; 2003 р., № 24, ст.154) доповнити словами "та погашення зобов'язань зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
121. 32.У статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175; 2003 р., № 46, ст. 367, із змінами, внесеними Законом України від 2 жовтня 2003 року № 1215-ІУ):      26. У статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175; 2003 р., № 46, ст. 367; 2004 р., №10, ст.104):  
122. 1) у другому реченні частини сьомої слова "Про пенсійне забезпечення" замінити словами "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";   -51- Цибенко П.С.
Підпункт перший пункту 32 проекту виключити.  
Враховано .   
123. 2)у першому реченні частини десятої слова "загального трудового" замінити словом "страхового";      1) у першому реченні частини десятої слова "загального трудового" замінити словом "страхового";  
124. у першому реченні частини дванадцятої слова "загального трудового" замінити словом "страхового", а слова "Про пенсійне забезпечення" - словами "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";   -52- Цибенко П.С.
Підпункт третій пункту 32 проекту викласти у такій редакції: „3) у першому реченні частини дванадцятої слово „чи" замінити словами „та/або", слова „загального трудового" виключити, а слова „Про пенсійне забезпечення" замінити словами „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
Враховано .  2) у першому реченні частини дванадцятої слово "чи" замінити словами "та/або", слова "загального трудового" виключити, а слова "Закону України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами "Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";  
125. у частині тринадцятій: у першому реченні слово "чи" замінити словами "та/або";   -53- Цибенко П.С.
Абзац другий підпункту четвертого пункту 32 проекту викласти в такій редакції: "у першому реченні після слів „за наявності у годувальника стажу служби в органах місцевого самоврядування" слово „чи" замінити словами „та/або".  
Враховано .  3) у частині тринадцятій: у першому реченні слова "місцевого самоврядування чи" замінити словами "місцевого самоврядування та/або";  
126. у другому реченні слова і цифри "статті 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами і цифрами "статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".      у другому реченні слова і цифри "статті 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами і цифрами "статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
127. 33. У статті 20 Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212):      27. У статті 20 Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212):  
128. 1)в абзаці першому частини другої слово "загального" замінити словом "страхового";   -54- Цибенко П.С.
Підпункт перший пункту 33 проекту викласти у такій редакції: "1) в абзаці першому частини другої слово "загального" замінити словами "страхового стажу".  
Враховано .  1) в абзаці першому частини другої слово "загального" замінити словами "страхового стажу";  
129. 2)у частині третій і першому реченні частини одинадцятої слова "загального і безперервного" виключити;      2) у частині третій і першому реченні абзацу першого частини одинадцятої слова "загального і безперервного" виключити;  
130. 3)у другому реченні частини п'ятої слово "трудовий" замінити словом "страховий";   -55- Надрага В.І.
Частину 33 проекту доповнити підпунктом четвертим такого змісту: "4) абзац третій частини шостої доповнити словами "з якого справляються страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
Враховано .  3) у другому реченні абзацу першого частини п'ятої слово "трудовий" замінити словом "страховий"; 4) абзац третій частини шостої доповнити словами "з якого справляються страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";  
131. 4) у частині дванадцятій: у першому реченні абзацу першого слово "трудового" замінити словом "страхового";   -56- Надрага В.І.
Пункт 4) частини 33 статті І доповнити новим абзацом такого змісту: "перше речення після слів "нині працюючого народного депутата" доповнити словами "з якої сплачені страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
Враховано .  5) у частині дванадцятій: перше та друге речення абзацу першого викласти в такій редакції: "12. При досягненні встановленого законом пенсійного віку за наявності страхового стажу для чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років, а також у разі визнання інвалідом І або ІІ групи народному депутату призначається пенсія в розмірі 80 відсотків місячної заробітної плати нині працюючого народного депутата на момент призначення пенсії, з якої справляються страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";  
    -57- Цибенко П.С.
Абзац другий підпункту четвертого пункту 33 проекту викласти у такій редакції: "перше та друге речення абзацу першого викласти у такій редакції: "12. При досягненні встановленого законом пенсійного віку за наявності страхового стажу для чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років, а також у разі визнання інвалідом І або ІІ групи народному депутату призначається пенсія в розмірі 80 відсотків місячної заробітної плати нині працюючого народного депутата на момент призначення пенсії, з якої сплачені страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
Враховано    
132. в абзаці третьому слова "за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України" виключити;   -58- Цибенко П.С.
Абзац третій підпункту четвертого пункту 33 проекту викласти у такій редакції: "у абзаці третьому слова „з урахуванням всіх доплат та надбавок до посадового окладу" замінити словами „з якої сплачені страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а слова „за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України" виключити;  
Враховано .  в абзаці третьому слова "з урахуванням всіх доплат та надбавок до посадового окладу" замінити словами "з якої справляються страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а слова "за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України" виключити;  
133. в абзаці п'ятому слова "трудовий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком" замінити словами і цифрами "страховий стаж для чоловіків - 25 років, для жінок - 20 років";   -59- Цибенко П.С.
Доповнити підпункт четвертий пункту 33 проекту абзацом п'ятим такого змісту: "у другому реченні абзацу шостого слова „із суми, що складається з посадового окладу з урахуванням доплат та надбавок працюючого народного депутата" замінити словами „із суми заробітної плати працюючого народного депутата, з якої сплачені страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";  
Враховано .  в абзаці п'ятому слова "трудовий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком" замінити словами і цифрами "страховий стаж для чоловіків - 25 років, для жінок - 20 років"; у другому реченні абзацу шостого слова "із суми, що складається з посадового окладу з урахуванням доплат та надбавок працюючого народного депутата" замінити словами "із суми заробітної плати працюючого народного депутата, з якої справляються страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";  
134. 5)доповнити статтю після частини шістнадцятої новою частиною такого змісту:      доповнити абзацом сьомим такого змісту:  
135. "17. Різниця між розміром пенсії, на яку має право особа відповідно до цього Закону, та розміром пенсійних виплат, який призначений в солідарній системі відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України".      "Різниця між розміром пенсії, на яку має право особа відповідно до цього Закону, та розміром пенсійних виплат, призначених в солідарній системі відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України".  
136. У зв'язку з цим частину сімнадцяту вважати частиною вісімнадцятою, яку після слова "шістнадцятої" доповнити словом "сімнадцятої".       
137. 34.Пункт 1 частини п'ятої статті 9 Закону України "Про кредитні спілки" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 15, ст. 101) доповнити словами "та вимоги щодо сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та на інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування".      28.Пункт 1 частини п'ятої статті 9 Закону України "Про кредитні спілки" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 15, ст. 101) доповнити словами "та вимоги щодо сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".  
138. 35. У статті 5 Закону України "Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 29, ст. 191):      29. У статті 5 Закону України "Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 29, ст. 191) останнє речення абзацу другого частини першої виключити.  
139. останнє речення абзацу другого частини першої виключити; доповнити статтю частиною такого змісту: "На кошти, внесені фізичними особами на власні рахунки учасників ФБУ або на рахунки інших учасників ФБУ та юридичними особами на рахунки учасників ФБУ, нараховуються страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".   -60- Цибенко П.С.
Абзаци третій і четвертий пункту 35 проекту виключити.  
Враховано .   
140. 36. Частину четверту статті 9 Закону України "Про охорону праці" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 2, ст. 10) доповнити словами "у порядку, встановленому законом України".   -61- Цибенко П.С.
У пункті 36 проекту слова "законом України" замінити словами "законами України".  
Враховано .  30. Частину четверту статті 9 Закону України "Про охорону праці" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 2, ст. 10) доповнити словами "у порядку, встановленому законами України".  
141. 37. У частині третій статті 9 Закону України "Про особисте селянське господарство" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 29, ст. 232): слово "збору" замінити словом "платежів"; слова "пенсійне забезпечення та" виключити.   -62- Надрага В.І.
Частину 37 статті І проекту Закону викласти у такій редакції: "37. У частині третій статті 9 Закону України "Про особисте селянське господарство" (Відомості Верховної Ради України...) слова "збору до Пенсійного фонду України" замінити словами "страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
Враховано .  31. У частині третій статті 9 Закону України "Про особисте селянське господарство" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 29, ст. 232) слова "збору до Пенсійного фонду України" замінити словами "страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
142. 38.У розділі ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності в аграрному секторі економіки" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 46, ст. 365): абзац третій пункту 2 виключити; пункт 3 викласти у такій редакції: "3. Кабінету Міністрів України щороку передбачати в проекті закону про Державний бюджет України на відповідний рік кошти для компенсації сільськогосподарським підприємствам - платникам фіксованого сільськогосподарського податку витрат, пов'язаних із сплатою ними на загальних підставах страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".   -63- Надрага В.І.
Пункт 38 виключити.  
Враховано .   
143. 39. Визнати такими, що втратили чинність: абзаци п'ятий і шостий пункту 2 та пункт 5 Постанови Верховної Ради України від 6 грудня 1991 року № 1931-ХІІ "Про порядок введення в дію Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р. , № 3, ст. 11);      ІІ. Визнати такими, що втратили чинність, абзаци п'ятий і шостий пункту 2 та пункт 5 Постанови Верховної Ради України від 6 грудня 1991 року "Про порядок введення в дію Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р. , № 3, ст. 11; 1993 р., №10, ст.76; №29, ст.304; 1996 р., №3, ст.11; 1997 р., №8, ст.62).  
144. пункт 2 Постанови Верховної Ради України від 17 червня 1993 року № 3290-ХІІ "Про порядок введення в дію Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 29, ст. 304, № 44, ст. 423; 1995 р., № 30, ст. 233; 1996 р., № 8, ст. 37).       
145. ІІ. Прикінцеві положення Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року, крім статті 23, яка набирає чинності з 1 січня 2005 року.   -64- Цибенко П.С.
У пункті 1 Прикінцевих положень проекту слова та цифри "з 1 січня 2004 року" замінити словами "з дня його опублікування".  
Враховано .  ІІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
146. 2. Установити, що: 1) норми Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 3, ст. 10) застосовуються в частині призначення і виплати соціальних пенсій, визначення віку для призначення пенсій за вислугу років і пенсій за віком на пільгових умовах, а також в частині, що не суперечить Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";   -65- Цибенко П.С.
У підпункті першому пункту 2 Прикінцевих положень проекту слова "призначення і виплати соціальних пенсій, визначення віку для призначення пенсій за вислугу років і пенсій за віком на пільгових умовах" замінити словами "визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах і за вислугу років".  
Враховано   2. Установити, що: 1) норми Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 3, ст. 10) застосовуються в частині визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах і за вислугу років, а також у частині, що не суперечить Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";  
147. 2) Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237) діє лише у частині встановлення розміру страхових внесків (ставки збору) на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування для відповідних категорій платників, визначених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", для підприємств, установ і організацій, де працюють інваліди, і для підприємств всеукраїнських громадських організацій інвалідів, а також в частині встановлення порядку відшкодування сум пенсій, виплачених на пільгових умовах, та сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування платниками, визначеними у пунктах 5-10 статті 1 цього Закону;   -66- Надрага В.І.
Пункт 2 Прикінцевих положень проекту Закону викласти у такій редакції: "2. Установити, що: 1) норми Закону України "Про пенсійне забезпечення" до визнання їх такими, що втратили чинність, застосовуються в редакції, що діяла станом на 1 січня 2004 року та виключно у випадках, передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". 2) погашення заборгованості зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що виникла до 1 січня 2004 року і не була погашена в установленому законом порядку, здійснюється відповідно до статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
Враховано частково   2) погашення заборгованості зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що виникла до 1 січня 2004 року і не була погашена в установленому законом порядку, здійснюється відповідно до статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
148. 3) стягнення недоїмки із сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, яка не погашена на 1 січня 2004 року, здійснюється відповідно до статті 106 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".