Кількість абзаців - 11 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. Про внесення змін до Закону України „Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (щодо розмірів допомоги)      Про внесення змін до деяких законів України щодо розмірів допомоги  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:   -1- Григорович Л.С.
У розділі І додати пункт наступного змісту: "У статті 41 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №14, ст. 71; 2003 р., №45, ст. 362) слово "подвійного" замінити словом "трикратного".  
Враховано   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: І. Внести зміни до таких законів України: 1. У статті 41 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №14, ст. 71; 2003 р., №45, ст. 362) слово "подвійного" замінити словом "трикратного".  
3. І. Внести до Закону України „Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 5, ст. 21; 2001 р., № 20, ст.102; 2003 р., № 45, ст. 362) такі зміни:      2. У Законі України „Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №20, ст. 102; 2003 р., № 45, ст. 362):  
4. 1. Статтю 12 викласти у такій редакції:      1) статтю 12 викласти у такій редакції:  
5. „Стаття 12. Розмір одноразової допомоги при народженні дитини      „Стаття 12. Розмір одноразової допомоги при народженні дитини  
6. Одноразова допомога при народженні дитини надається у трикратному розмірі прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць".      Одноразова допомога при народженні дитини надається у трикратному розмірі прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць";  
7. 2. У статті 3 Прикінцевих положень цифру „15" виключити.   -2- Поліщук М.Є.
Пункт 2 розділу І викласти у наступній редакції: "2) у пункті 3 розділу VІІІ "Прикінцеві положення" цифри і слово "15, 18 і 20" замінити цифрами і словом "15 і 18", а цифри "25" замінити цифрами "50".  
Враховано   2) у пункті 3 розділу VІІІ "Прикінцеві положення" цифри і слово "15, 18 і 20" замінити цифрами і словом "15 і 18", а цифри "25" замінити цифрами "50".  
8. ІІ. Прикінцеві положення      ІІ. Прикінцеві положення  
9. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.   -3- Поліщук М.Є.
Пункт 1 розділу ІІ доповнити абзацом наступного змісту: "Підпункт 2 пункту 2 розділу І, яким вносяться зміни до пункту 3 розділу VІІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", набирає чинності з 1 січня 2006 року."  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року. Підпункт 2 пункту 2 розділу І, яким вносяться зміни до пункту 3 розділу VІІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", набирає чинності з 1 січня 2006 року.  
10. 2. Кабінетові Міністрів України у трьох місячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.      2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.