Кількість абзаців - 17 Таблиця поправок


Про внесення змін до статті 289 Кримінального кодексу України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до статті 289 Кримінального кодексу України      ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення зміни до статті 289 Кримінального кодексу України  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. 1. Статтю 289 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131)викласти у такій редакції:      1. Статтю 289 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131)викласти у такій редакції:  
4. "Стаття 289. Незаконне заволодіння транспортним засобом      "Стаття 289. Незаконне заволодіння транспортним засобом  
5. 1. Незаконне заволодіння транспортним засобом -      1. Незаконне заволодіння транспортним засобом -  
6. карається штрафом від однієї тисячі до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.      карається штрафом від однієї тисячі до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.  
7. 2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з насильством, що не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинені з проникненням у приміщення чи інше сховище, або з корисливих мотивів, або якщо вони завдали значної матеріальної шкоди, -   -1- Маркуш М.А.
З абзацу другого частини другої ст. 289 вилучити слова "або з корисливих мотивів", чим буде усунуте протиріччя з частиною першою цієї статті, адже згідно п.1 примітки до статті 289 згаданий злочин може бути вчинений з будь-якою метою. А тому корисливий мотив не може бути в даному випадку в якості кваліфікуючої ознаки.  
Враховано   2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з насильством, що не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинені з проникненням у приміщення чи інше сховище, або якщо вони завдали значної матеріальної шкоди, -  
8. караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.   -2- Маркуш М.А.
З метою усунення протиріччя з частиною другою ст. 59 КК, згідно з якою конфіскація майна, як вид покарання, застосовується лише за тяжкі і особливо тяжкі корисливі злочини, у санкції частини другої ст . 289 проекту слово "чотирьох слід замінити словом "п'яти" .  
Враховано   караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.  
    -3- Нощенко М.П.
Добавити нову частину наступного змісту: Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони завдали великої матеріальної шкоди, - караються позбавленням волі на строк від шести до дванадцяти років з конфіскацією майна.  
Враховано частково апропоновані зміни вже враховані у частині третій ст. 289 проекту у редакції, прийнятій у першому читанні, а тому нема потреби доповнювати зазначену статтю новою частиною.   
9. 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинені організованою групою, або якщо вони завдали великої матеріальної шкоди, -   -4- Маркуш М.А.
Черговість викладення кваліфікуючих ознак ч.3 ст. 289 проекту слід привести у відповідність до вимог законодавчої техніки  
Враховано   3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або якщо вони завдали великої матеріальної шкоди , -  
    -5- Нощенко М.П.
Частину 4 викласти у такій редакції: "Дії, передбачені частиною першою, другою або третьою цієї статті, поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинені організованою групою - караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.  
Враховано частково Пропозиція у такий спосіб штучно збільшує суспільну небезпеку таких кваліфікуючих ознак, як "насильство, небезпечне для життя чи здоров'я потерпілого" та "організована група" у порівнянні з такою кваліфікуючою ознакою, як "велика матеріальна шкода", що суперечить концептуальним засадам побудови норм КК за наявності обтяжуючих обставин. Редакція прийнятої у першому читанні ч.3 ст. 289 є більш раціональною у цьому сенсі.   
10. караються позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.      караються позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.  
11. 4. Звільняється від кримінальної відповідальності судом особа, яка вперше вчинила дії, передбачені цією статтею (за винятком випадків незаконного заволодіння транспортним засобом із застосуванням насильства до потерпілого чи погрозою застосування насильства), але добровільно заявила про це правоохоронним органам, повернула транспортний засіб власнику і повністю відшкодувала завдані збитки.   -6- Нощенко М.П.
Частину 4 цієї статті вважати частиною 5.  
Відхилено труктура статті 289, прийнятої у першому читанні, не змінилась.  4. Звільняється від кримінальної відповідальності судом особа, яка вперше вчинила дії, передбачені цією статтею (за винятком випадків незаконного заволодіння транспортним засобом із застосуванням насильства до потерпілого чи погрозою застосування такого насильства), але добровільно заявила про це правоохоронним органам, повернула транспортний засіб власнику і повністю відшкодувала завдані збитки.  
12. Примітки:      Примітка:  
13. 1. Під незаконним заволодінням транспортним засобом у цій статті слід розуміти вчинене умисно, з будь-якою метою протиправне вилучення будь-яким способом транспортного засобу у власника чи користувача всупереч їх волі.      1. Під незаконним заволодінням транспортним засобом у цій статті слід розуміти вчинене умисно, з будь-якою метою протиправне вилучення будь-яким способом транспортного засобу у власника чи користувача всупереч їх волі.  
14. 2. Відповідно до частини другої цієї статті під повторністю слід розуміти вчинення таких дій особою, яка раніше вчинила незаконне заволодіння транспортним засобом або злочин, передбачений статтями 185, 186, 187, 189-191, 262 цього Кодексу.   -7- Маркуш М.А.
У частині 2 примітки після цифр 262 доповнити цифрами 410.  
Враховано   2. Відповідно до частини другої цієї статті під повторністю слід розуміти вчинення таких дій особою, яка раніше вчинила незаконне заволодіння транспортним засобом або злочин, передбачений статтями 185, 186, 187, 189-191, 262, 410 цього Кодексу.  
15. 3. Відповідно до частин другої і третьої цієї статті шкода визнається значною у разі заподіяння реальних збитків на суму від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а великою - у разі заподіяння реальних збитків на суму понад двісті п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".   -8- Нощенко М.П.
Доповнити п.3 у редакції: Відповідно до частин другої і третьої цієї статті матеріальна шкода визнається значною у разі заподіяння реальних збитків на суму від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а великою - у разі заподіяння реальних збитків на суму понад двісті п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
Враховано   3. Відповідно до частин другої і третьої цієї статті матеріальна шкода визнається значною у разі заподіяння реальних збитків на суму від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а великою - у разі заподіяння реальних збитків на суму понад двісті п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".  
16. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.