Кількість абзаців - 13 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про біженців'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про біженців"      Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про біженців"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. І. Внести до Закону України "Про біженців" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 47, ст. 250; 2003 р., № 27, ст. 209) такі зміни:      І. Внести до Закону України "Про біженців" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 47, ст. 250; 2003 р., № 27, ст. 209) такі зміни:  
3. 1) у статті 9:      1) у статті 9:  
4. частини першу та сьому виключити;   -1- Шибко В.Я.
У частині першій статті 9 слова "п'яти робочих днів" замінити словами "без зволікань"  
Відхилено   частини першу та сьому виключити;  
    -2- Акопян В.Г.
у частинах першій статті 9 слова "протягом п'яти або трьох робочих днів" замінити словом "невідкладно"  
Відхилено    
5. у частині другій слова "протягом трьох робочих днів" замінити словами "невідкладно";   -3- Зарубінський О.О.
У частині другій статті 9 слова "протягом трьох робочих днів" замінити словами "без зволікань"  
Враховано   у частині другій слова "протягом трьох робочих днів" замінити словами " без зволікань ";  
    -4- Акопян В.Г.
у частинах другій статті 9 слова "протягом п'яти або трьох робочих днів" замінити словом "невідкладно"  
Відхилено    
    -5- Шибко В.Я.
у частині другій слова "протягом трьох робочих днів" замінити словами "без зволікань";  
Враховано    
6. частину п'яту доповнити словами "у разі, якщо вони невідкладно звернулися до органів, зазначених у частині другій цієї статті, із заявою про надання їм статусу біженця";   -6- Зарубінський О.О.
Частину п'яту статті 9 доповнити словами: "у разі якщо вони мали можливість без зволікань звернутися до органів, зазначених у частині другій цієї статті, із заявою про надання їм статусу біженця та вчинили в такий спосіб".  
Відхилено   частину п'яту доповнити словами "у разі, якщо вони без зволікань звернулися до органів, зазначених у частині другій цієї статті, із заявою про надання їм статусу біженця";  
    -7- Шибко В.Я.
частину п'яту доповнити словами "у разі, якщо вони без зволікань звернулися до органів, зазначених у частині другій цієї статті, із заявою про надання їм статусу біженця";  
Враховано    
    -8- Акопян В.Г.
у частині п'ятій статті 9 після слів " звільняються від відповідальності за зазначені дії" доповнити словами: " у разі, якщо вони невідкладно звернулися до органів, зазначених у частині другій цієї статті із заявою про надання їм статусу біженців  
Відхилено    
7. частини восьму і дев'яту викласти в такій редакції:      частини восьму і дев'яту викласти в такій редакції:  
8. "Орган міграційної служби може прийняти рішення про відмову у прийнятті заяви про надання статусу біженця у разі, коли заявник видає себе за іншу особу або коли заявнику було відмовлено у наданні статусу біженця за відсутності умов, передбачених абзацом другим статті 1 цього Закону, якщо зазначені умови не змінилися. Рішення про відмову у прийнятті заяви про надання статусу біженця може бути прийнято також у разі, коли особі раніше було відмовлено у прийнятті заяви про надання статусу біженця або оформленні документів для вирішення питання щодо надання такого статусу через зловживання процедурою надання, крім випадків, коли заявник повідомив достовірні відомості про свою особу.   -9- Лелюк О.В.
Частину восьму статті 9 доповнити наступними пунктами: Рішення про відмову, протягом трьох робочих днів з дня прийняття, письмово надається особі, якій відмовлено у статусі біженця з вказанням причин відмови та порядку оскарження прийнятого рішення, а також роз'яснення правового положення особи та членів її сім'ї". Особа, яка отримала повідомлення про відмову у прийнятті заяви про надання статусу біженця, повинна у місячний термін залишити територію України разом із членами сім'ї, якщо особа не має інших підстав для перебування на території України.  
Враховано редакційно   "Орган міграційної служби може прийняти рішення про відмову у прийнятті заяви про надання статусу біженця в разі, якщо заявник видає себе за іншу особу або якщо заявнику було відмовлено в наданні статусу біженця за відсутності умов, передбачених абзацом другим статті 1 цього Закону, якщо зазначені умови не змінилися. Рішення про відмову у прийнятті заяви про надання статусу біженця може бути прийнято також у разі, якщо особі раніше було відмовлено у прийнятті заяви про надання статусу біженця або оформленні документів для вирішення питання щодо надання такого статусу через зловживання процедурою надання, крім випадків, коли заявник повідомив достовірні відомості про свою особу. Про прийняття такого рішення орган міграційної служби повідомляє особу письмово із зазначенням причин відмови.  
9. Вимога до подання заяви про надання статусу біженця невідкладно, установлена частиною другою, а також строку подання зазначеної заяви, передбаченого частиною шостою цієї статті, не поширюються на випадки, коли такі заяви подаються законними представниками дітей, розлучених із сім'єю";      Вимога до подання заяви про надання статусу біженця без зволікань , установлена частиною другою, а також вимога щодо строку подання зазначеної заяви, передбаченого частиною шостою цієї статті, не поширюються на випадки, коли такі заяви подаються законними представниками дітей, розлучених із сім'єю";  
10. 2) частину першу статті 12 викласти в такій редакції:      2) частину першу статті 12 викласти в такій редакції:  
11. "Орган міграційної служби, який прийняв до розгляду заяву іноземця чи особи без громадянства про надання їй статусу біженця, видає заявникові довідку про подання такої заяви, яка є підставою для реєстрації в органі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань громадянства та реєстрації фізичних осіб. Протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації заяви орган міграційної служби проводить співбесіду із заявником, розглядає відомості, наведені в анкеті, та інші документи, вимагає додаткові відомості і приймає рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця або про відмову в оформленні документів для вирішення зазначеного питання".      "Орган міграційної служби, який прийняв до розгляду заяву іноземця чи особи без громадянства про надання їй статусу біженця, видає заявникові довідку про подання такої заяви, яка є підставою для реєстрації в органі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань громадянства та реєстрації фізичних осіб. Протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації заяви орган міграційної служби проводить співбесіду із заявником, розглядає відомості, наведені в анкеті, та інші документи, вимагає додаткові відомості і приймає рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця або про відмову в оформленні документів для вирішення зазначеного питання".  
12. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.