Кількість абзаців - 10 Таблиця поправок


Про внесення зміни до статті 37 Закону України ''Про державну службу'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення зміни до статті 37 Закону України "Про державну службу"      Про внесення змін до статті 37 Закону України "Про державну службу"  
3. Верховна Рада України постановляє:      Верховна Рада України постановляє:  
4. 1. Доповнити статтю 37 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490; 1995 р., № 34, ст. 268; 2003 р., № 14, ст. 97) після частини четвертої новими частинами такого змісту:   -1- Оржаховський А.В.
Пункт 1 законопроекту вважати розділом І, а пункт 2 - розділом ІІ "Прикінцеві положення".  
Враховано   І. Статтю 37 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490; 1995 р., № 34, ст. 268; 2003 р., № 14, ст. 97; 2005 р., № 2, ст. 32) після частини п'ятої доповнити новими чотирма частинами такого змісту:  
5. "Державним службовцям, які в період перебування на державній службі визнані інвалідами І та ІІ групи, незалежно від причини інвалідності пенсія по інвалідності призначається в розмірах, передбачених частинами другою і четвертою цієї статті, після припинення ними державної служби за наявності стажу державної служби не менше 10 років та страхового стажу, встановленого для призначення пенсії по інвалідності відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".   -2- Олуйко В.М.
У другому абзаці п.1 законопроекту слово "четвертою" замінити словом "п'ятою".  
Враховано   "Державним службовцям, які в період перебування на державній службі визнані інвалідами І та ІІ груп, незалежно від причини інвалідності пенсія по інвалідності призначається в розмірах, передбачених частинами другою і п'ятою цієї статті, після припинення ними державної служби за наявності стажу державної служби не менше 10 років та страхового стажу, встановленого для призначення пенсії по інвалідності відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
6. Якщо зазначені особи повертаються на державну службу, виплата пенсії по інвалідності припиняється на період до звільнення з роботи або досягнення ними граничного віку перебування на державній службі. У цьому разі вони мають право на одержання пенсії відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".   -3- Оржаховський А.В.
Друге речення третього абзацу п.1 законопроекту викласти у такій редакції: "У цьому разі, а також у разі продовження перебування зазначених осіб на державній службі без оформлення пенсій по інвалідності на умовах, передбачених частиною шостою цієї статті, вони мають право на одержання пенсії відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
Враховано   Якщо зазначені особи повертаються на державну службу, виплата пенсії по інвалідності припиняється на період до звільнення з роботи або досягнення ними граничного віку перебування на державній службі. У цьому разі, а також у разі продовження перебування зазначених осіб на державній службі без оформлення пенсій по інвалідності на умовах, передбачених частиною шостою цієї статті, вони мають право на одержання пенсії відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".  
7. У разі смерті особи в період перебування на державній службі або в період одержання пенсії відповідно до цього Закону за наявності у померлого годувальника стажу державної служби не менше 10 років непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні (при цьому дітям пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні померлого годувальника), призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника на одного непрацездатного члена сім'ї у розмірі 70 відсотків суми заробітної плати померлого годувальника, на яку нараховувався збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, з урахуванням норм частини четвертої цієї статті; на двох і більше членів сім'ї - 90 відсотків. До непрацездатних членів сім'ї належать особи, зазначені в статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".   -4- Ключковський Ю.Б.
У першому реченні абзацу четвертого п.1 виключити слова "або в період одержання пенсії відповідно до цього Закону", слово "четвертої" замінити словом "п'ятої" та доповнити законопроект новим абзацом п'ятим такого змісту: "Право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника на умовах, передбачених частиною восьмою цієї статті, мають також непрацездатні члени сім'ї померлої особи, яка отримувала пенсію за цим Законом." У зв'язку з цим в абзаці п'ятому п.1 законопроекту слова "восьмою -десятою" замінити словами "десятою - дванадцятою".  
Враховано   У разі смерті особи в період перебування на державній службі за наявності у померлого годувальника стажу державної служби не менше 10 років непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні (при цьому дітям пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні померлого годувальника), призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника на одного непрацездатного члена сім'ї у розмірі 70 відсотків суми заробітної плати померлого годувальника, на яку нараховувався збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, з урахуванням норм частини п'ятої цієї статті; на двох і більше членів сім'ї - 90 відсотків. До непрацездатних членів сім'ї належать особи, зазначені в статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника на умовах, передбачених частиною восьмою цієї статті, мають також непрацездатні члени сім'ї померлої особи, яка отримувала пенсію за цим Законом".  
8. У зв'язку з цим частини п'яту - сьому вважати відповідно частинами восьмою - десятою.      У зв'язку з цим частини шосту - восьму вважати відповідно частинами десятою - дванадцятою.  
9. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -5- Олуйко В.М.
Пункт 2 законопроекту викласти у такій редакції: "ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом."  
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.