Кількість абзаців - 26 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про обовязкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ      ПРОЕКТ  
1. Закон України      Закон України  
2. "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"   -1- Хомутиннік В.Ю.
Викласти назву законопроекту у такій редакції: "Про внесення змін до деяких законів України щодо обов'язкового страхування цивільно- правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"  
Враховано   "Про внесення змін до деяких законів України щодо обов'язкового страхування цивільно- правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"  
3. Верховна Рада України постановляє:      Верховна Рада України постановляє:  
4. І. Внести до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 1) такі зміни:   -2- Мороз О.О.
Рудьковський М.М.
Бокий І.С.
Слова "обов'язкове" у різних відмінках, яке вживається перед словом "страхування", з назви і тексту Закону вилучити.  
Відхилено   І. Внести до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 1) такі зміни: 1. Пункт 8.1 статті 8 викласти у такій редакції: "8.1. Для заохочення безаварійної експлуатації транспортних засобів, при укладанні договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності більше ніж на півроку, страховики мають право застосовувати коефіцієнт страхових тарифів залежно від наявності чи відсутності страхових випадків з вини осіб, відповідальність яких застрахована, в період дії попередніх договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (бонус-малус), який розраховується кожним із страховиків з урахуванням положень пункту 7.1 статті 7 цього Закону. Клас на початок строку страхування Кое-фіцієнт Клас по закінченню строку страхування з врахуванням наявності страхових випадків з вини страхувальника 0 стра-хових виплат 1 стра-хових виплат 2 стра-хових виплати 3 стра-хових виплати М 2.45 0 М М М 0 2.3 1 М М М 1 1.55 2 М М М 2 1.4 3 1 М М 3 1 4 1 М М 4 0.95 5 2 М М 5 0.9 6 3 1 М 6 0.85 7 4 1 М 7 0.8 8 4 1 М 8 0.75 9 5 2 М 9 0.7 10 5 2 1 10 0.65 11 6 2 1 11 0.6 12 6 2 1 12 0.55 13 6 2 1 13 0.5 13 7 2 1  
    -3- Кравченко М.В.
В статті 1 визначити термін "цивільно-правова відповідальність".  
Відхилено    
    -4- Губський Б.В.
Пункт 7.3. Статті 7 Закону викласти у такій редакції: "7.3. МТСБУ передає пропозицію щодо розміру базового платежу, коригуючих коефіцієнтів та їх обґрунтування до Верховної Ради України. Коригуючі коефіцієнти та розмір базового страхового платежу затверджуються Верховною Радою України у термін, не більший за 45 календарних днів з дня подання МТСБУ відповідної пропозиції до Верховної Ради України. Якщо протягом такого строку Верховна Рада України не затверджує розмір базового страхового платежу та коригуючих коефіцієнтів, то діють їх попередні розміри."  
Відхилено    
    -5- Морозов О.В.
Хомутиннік В.Ю.
Пункт 8.1 статті 8 викласти у такій редакції: "8.1. Для заохочення безаварійної експлуатації транспортних засобів, при укладанні договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності більше ніж на півроку, страховики мають право застосовувати коефіцієнт страхових тарифів залежно від наявності чи відсутності страхових випадків з вини осіб, відповідальність яких застрахована, в період дії попередніх договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (бонус-малус), який розраховується кожним із страховиків з урахуванням положень пункту 7.1 статті 7 цього Закону. за ТРАВЕНЬ 2005 року Клас на початок строку страхування Кое-фіцієнт Клас по закінченню строку страхування з врахуванням наявності страхових випадків з вини страхувальника 0 стра-хових ви-плат 1 стра-хових ви-плат 2 стра-хових ви-плати 3 стра-хових ви-плати М 2.45 0 М М М 0 2.3 1 М М М 1 1.55 2 М М М 2 1.4 3 1 М М 3 1 4 1 М М 4 0.95 5 2 М М 5 0.9 6 3 1 М 6 0.85 7 4 1 М 7 0.8 8 4 1 М 8 0.75 9 5 2 М 9 0.7 10 5 2 1 10 0.65 11 6 2 1 11 0.6 12 6 2 1 12 0.55 13 6 2 1 13 0.5 13 7 2 1  
Враховано    
    -6- Добкін М.М.
Абзац другий пункту 8.1 статті 8 викласти у такій редакції: Клас на початок строку страхування Кое-фіцієнт Клас по закінченню строку страхування з врахуванням наявності страхових випадків з вини страхувальника 0 стра-хових ви-плат 1 стра-хових ви-плат 2 стра-хових ви-плати 3 стра-хових ви-плати М 2.45 0 М М М 0 2.3 1 М М М 1 1.55 2 М М М 2 1.4 3 1 М М 3 1 4 1 М М 4 0.95 5 2 М М 5 0.9 6 3 1 М 6 0.85 7 4 1 М 7 0.8 8 4 1 М 8 0.75 9 5 2 М 9 0.7 10 5 2 1 10 0.65 11 6 2 1 11 0.6 12 6 2 1 12 0.55 13 6 2 1 13 0.5 13 7 2 1  
Враховано    
    -7- Губський Б.В.
У пункті 9.2. Статті 9 Закону цифри і слова "25500 гривень" замінити цифрами і словами "51000 гривень".  
Відхилено    
    -8- Губський Б.В.
У пункті 9.3. Статті 9 Закону цифри і слова "51000 гривень" замінити цифрами і словами "102000 гривень".  
Відхилено    
    -9- Губський Б.В.
У пункті 9.5. Статті 9 Закону слова "Уповноваженим органом" замінити словами "Верховною Радою України".  
Відхилено    
5. 1. Статтю 13 викласти в такій редакції:      2. Статтю 13 викласти в такій редакції:  
6. "Стаття 13. Особливості страхування цивільно-правової відповідальності окремих категорій громадян України      "Стаття 13. Особливості страхування цивільно-правової відповідальності окремих категорій громадян України  
7. 13.1. Учасники бойових дій, що визначені законом, інваліди І групи та інваліди війни, які особисто керують належними їм транспортними засобами, звільняються від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України. Відшкодування збитків від дорожньо-транспортної пригоди, винуватцями якої є зазначені особи, проводить МТСБУ у порядку, визначеному цим Законом.   -10- Губський Б.В.
Пункт 13.1. Статті 13 Закону викласти у такій редакції: "13.1. Учасники бойових дій, що визначені законом, інваліди І групи, інваліди війни, одинокі матері, батьки, які виховують п'ятеро і більше дітей, діти-сироти, які особисто керують транспортними засобами, звільняються від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України. Відшкодування збитків від дорожньо-транспортної пригоди, винуватцями якої є зазначені особи, проводить МТСБУ у порядку, визначеному цим Законом."  
Відхилено   13.1. Учасники бойових дій та інваліди війни, що визначені законом, інваліди І групи, які особисто керують належними їм транспортними засобами, а також особи, що керують транспортним засобом, належним інваліду І групи у його присутності, звільняються від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України. Відшкодування збитків від дорожньо-транспортної пригоди, винуватцями якої є зазначені особи, проводить МТСБУ у порядку, визначеному цим Законом.  
    -11- Семинога А.І.
Пункт 13.1 статті 13 викласти у такій редакції: "13.1. Учасники бойових дій, що визначені законом, інваліди І групи та інваліди війни, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи І категорії, які особисто керують належними їм транспортними засобами, звільняються від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України. Відшкодування збитків від дорожньо-транспортної пригоди, винуватцями якої є зазначені особи, проводить МТСБУ у порядку, визначеному цим Законом."  
Враховано частково    
    -12- Руденко Г.Б.
Пункт 13.1 статті 13 після слів "учасники бойових дій, що визначені законом," доповнити словами "інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС" далі за текстом.  
Враховано по суті   
    -13- Матвєєв В.Г.
Аніщук В.В.
Новак В.М.
Пункт 13.1 статті 13 викласти у такій редакції: "3.1. Учасники бойових дій, що визначені законом, інваліди І та ІІ групи, інваліди війни, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, які особисто керують належними їм транспортними засобами, звільняються від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України. Відшкодування збитків від дорожньо-транспортної пригоди, винуватцями якої є зазначені особи, проводить МТСБУ у порядку, визначеному цим Законом.  
Враховано частково    
    -14- Сушкевич В.М.
Доповнити пункт 13.1 статті 13 після слів "належними транспортними засобами" доповнити словами "а також інваліди, батьки чи родичі дітей інвалідів, які відповідно до чинного законодавства були безоплатно чи на пільгових умовах забезпечені автомобілем за рахунок Державного бюджету України".  
Враховано частково    
8. 13.2. За умови страхування не більше одного транспортного засобу з робочим об'ємом двигуна до 2500 куб. см включно розміри страхових платежів за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів - пенсіонерів, учасників війни - громадян України та інвалідів ІІ групи, які особисто керують такими транспортними засобами, становлять 50 відсотків розміру базового платежу з урахуванням коригуючих коефіцієнтів, наведених у цьому Законі."   -15- Семинога А.І.
Пункт 13.2 статті 13 викласти у такій редакції: "13.2. За умови страхування не більше одного транспортного засобу з робочим об'ємом двигуна до 2500 куб. см включно розміри страхових платежів за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів - пенсіонерів, учасників війни - громадян України та інвалідів ІІ групи, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи І категорії, які особисто керують такими транспортними засобами, становлять 50 відсотків розміру базового платежу з урахуванням коригуючих коефіцієнтів, наведених у цьому Законі."  
Враховано   13.2. За умови страхування не більше одного транспортного засобу з робочим об'ємом двигуна до 2500 куб. см включно розміри страхових платежів за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів - учасників війни, що визначені законом, інвалідів ІІ групи, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до І та ІІ категорій, пенсіонерів - громадян України, які особисто керують такими транспортними засобами, становлять 50 відсотків розміру базового платежу з урахуванням коригуючих коефіцієнтів, наведених у цьому Законі." 3. Пункт 14.4 статті 14 викласти у такій редакції: "14.4. Забороняється укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності в місцях проведення реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів та оформлення дозвільних документів, у місцях контролю наявності страхових полісів, крім пунктів пропуску через державний кордон України. Укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності у пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється у порядку, визначеному Уповноваженим органом." 4. Статтю 15 доповнити новою частиною такого змісту: "Особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності встановлюються у порядку, визначеному Уповноваженим органом за поданням МТСБУ." 5. Статтю 17 доповнити новим пунктом такого змісту: "17.5. При укладенні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності страховик зобов'язаний надати страхувальнику спеціальний знак державного зразка, який затверджується Уповноваженим органом за поданням МТСБУ" 6. У статті 29 слова "Уповноваженим органом" замінити словом "законодавством". 7. Перший абзац статті 32 після слова "страховик" доповнити словами "або МТСБУ". 8. Пункт 33.2 статті 33 після слова "страховиком" доповнити словами "аварійний комісар або". 9. У статті 34: а) пункт 34.1 викласти у такій редакції: "34.1. Страховик терміново, але не пізніше трьох робочих днів (враховуючи день отримання письмового повідомлення про страховий випадок), зобов'язаний направити аварійного комісара або експерта на місце настання страхового випадку та/або до місцезнаходження пошкодженого майна для визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків"; б) у пункті 34.2: після слова "строк" доповнити словами "аварійний комісар або" ; після слова "обрати" доповнити словами "аварійного комісара або" ;  
    -16- Губський Б.В.
Доповнити Статтю 13 пунктом 13.3. такого змісту: "13.3. За умови страхування не більше одного транспортного засобу з робочим об'ємом двигуна до 2500 куб. см включно розміри страхових платежів за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів - осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - громадян України та інвалідів ІІІ групи, які особисто керують такими транспортними засобами, становлять 75 відсотків розміру базового платежу з урахуванням коригуючих коефіцієнтів, наведених у цьому Законі."  
Враховано частково    
    -17- Руденко Г.Б.
Пункт 13.2 статті 13 після слів "учасників війни - громадян України" доповнити словами "постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до 2 категорії" далі за текстом.  
Враховано    
    -18- Матвєєв В.Г.
Аніщук В.В.
Новак В.М.
Пункт 13.2 статті 13 викласти у такій редакції: "13.2. За умови страхування не більше одного транспортного засобу з робочим об'ємом двигуна до 2500 куб. см включно звільняються від страхових платежів за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів - пенсіонерів, учасників війни - громадян України та інвалідів І та ІІ групи, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, які особисто керують такими транспортними засобами."  
Враховано частково    
    -19- Сушкевич В.М.
У пункті 13.2 статті 13 цифри "50" замінити цифрами "30"  
Відхилено    
    -20- Лебедівський В.А.
Пункт 13.2 статті 13 викласти у такій редакції: "13.2. За умови страхування не більше одного транспортного засобу з робочим об'ємом двигуна до 2000 куб. см включно розміри страхових платежів за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів - пенсіонерів, учасників війни, ветеранів праці - громадян України та інвалідів ІІ групи, які особисто керують такими транспортними засобами, становлять 50 відсотків розміру базового платежу з урахуванням коригуючих коефіцієнтів, наведених у цьому Законі."  
Відхилено    
    -21- Климпуш О.Д.
Пункт 13.2 статті 13 викласти у такій редакції: "13.2. За умови страхування не більше одного транспортного засобу з робочим об'ємом двигуна до 2500 куб. см включно розміри страхових платежів за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів - пенсіонерів, учасників війни, інвалідів ІІ групи та малозабезпечених громадян - громадян України, які особисто керують такими транспортними засобами, становлять 50 відсотків розміру базового платежу з урахуванням коригуючих коефіцієнтів, наведених у цьому Законі. Розмір індивідуальних страхових платежів для згаданих категорій громадян не повинен перевищувати вартості палива, необхідного для заповнення паливного баку транспортного засобу згідно його технічних характеристик."  
Відхилено    
    -22- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 14.4 статті 14 викласти у такій редакції: "14.4. Забороняється укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності в місцях проведення реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів та оформлення дозвільних документів, у місцях контролю наявності страхових полісів, крім пунктів пропуску через державний кордон України. Укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності у пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється у порядку, визначеному Уповноваженим органом."  
Враховано    
    -23- Хомутиннік В.Ю.
Морозов О.В.
Статтю 15 доповнити частиною такого змісту: "Особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності встановлюються у порядку, визначеному Уповноваженим органом за поданням МТСБУ."  
Враховано    
    -24- Святаш Д.В.
Статтю 17 доповнити новим пунктом такого змісту: "При укладенні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності страховик зобов'язаний надати страхувальнику спеціальний знак державного зразка, який затверджується Уповноваженим органом за поданням МТСБУ"  
Враховано    
    -25- Губський Б.В.
У пункті 19.1. Статті 19 Закону цифри і слова "76500 гривень" замінити цифрами і словами "102000 гривень".  
Відхилено    
    -26- Мороз О.О.
Рудьковський М.М.
Бокий І.С.
Статтю 21 вилучити  
Відхилено    
    -27- Хомутиннік В.Ю.
У статті 29 слова "Уповноваженим органом" замінити словом "законодавством".  
Враховано    
    -28- Хомутиннік В.Ю.
Перший абзац статті 32 після слова "страховик" доповнити словами "або МТСБУ"  
Враховано    
    -29- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 33.2 статті 33 після слова "експерт" доповнити словами "або аварійний комісар".  
Враховано    
    -30- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 34.1 викласти у такій редакції: "34.1. Страховик терміново, але не пізніше трьох робочих днів (враховуючи день отримання письмового повідомлення про страховий випадок), зобов'язаний направити аварійного комісара або експерта на місце настання страхового випадку та/або до місцезнаходження пошкодженого майна для визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків"; У пункті 34.2: після слова "строк" доповнити словами "аварійний комісар або" ; після слова "обрати" доповнити словами "аварійного комісара або" ;  
Враховано    
9. 2. Пункт 35.4 статті 35 виключити.   -31- Хомутиннік В.Ю.
Морозов О.В.
Статтю 40 доповнити новим пунтом такого змісту: "40.3. МТСБУ має право залучати аварійних комісарів у порядку, встановленому Уповноваженим органом, для визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків у випадках, визначених у статті 41, та необхідності перевірки дій страховика відповідно до пункту 36.3 статті 36."  
Враховано   10. Пункт 35.4 статті 35 виключити. 11. Статтю 40 доповнити новим пунтом такого змісту: "40.3. МТСБУ має право залучати аварійних комісарів у порядку, встановленому Уповноваженим органом, для визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків у випадках, визначених у статті 41, та необхідності перевірки дій страховика відповідно до пункту 36.3 статті 36."  
10. 3. Підпункт "а" пункту 41.1. статті 41 викласти в такій редакції:   -32- Семинога А.І.
Пункт 3 частини 1 виключити.  
Відхилено   12. У статті 41: а) Підпункт "а" пункту 41.1. статті 41 викласти в такій редакції:  
11. "а) транспортним засобом, власник якого не застрахував свою цивільно-правову відповідальність, крім шкоди, заподіяної транспортному засобу, який не відповідає вимогам пункту 1.7. статті 1 цього Закону, та майну, яке знаходилося в такому транспортному засобі; "   -33- Мороз О.О.
Бокий І.С.
Рудьковський М.М.
Підпункт "а" пункту 41.1 статті 41 вилучити.  
Відхилено   "а) транспортним засобом, власник якого не застрахував свою цивільно-правову відповідальність, крім шкоди, заподіяної транспортному засобу, який не відповідає вимогам пункту 1.7. статті 1 цього Закону, та майну, яке знаходилося в такому транспортному засобі;" б) доповнити статтю новими пунктами такого змісту: "41.3. МТСБУ не відшкодовує шкоду потерпілим, якщо вони можуть задовольнити вимоги на підставі договорів інших видів страхування. В таких випадках МТСБУ відшкодовується частина шкоди, яка не компенсована за договорами інших видів страхування. 41.4. МТСБУ за рахунок коштів фонду захисту потерпілих здійснює оплату послуг аварійних комісарів, залучених відповідно пункту 40.3 статті 40."  
    -34- Акопян В.Г.
Частину 2 п.1 ст.41 викласти у такій редакції: "Регламентні виплати, зазначені у підпунктах "а"-"д" цього пункту, розподіляються в порядку, встановленому Президією МТСБУ".  
Відхилено    
    -35- Хомутиннік В.Ю.
Морозов О.В.
Статтю 41 доповнити новими пунктами такого змісту: "41.3. МТСБУ не відшкодовує шкоду потерпілим, якщо вони можуть задовольнити вимоги на підставі договорів інших видів страхування. В таких випадках МТСБУ відшкодовується частина шкоди, яка не компенсована за договорами інших видів страхування. 41.4. МТСБУ за рахунок коштів фонду захисту потерпілих здійснює оплату послуг страхових комісарів, залучених відповідно пункту 40.3 статті 40."  
Враховано    
12. 4. Доповнити статтею 43? у такій редакції:   -36- Бокий І.С.
Рудьковський М.М.
У частині четвертій розділу І слово "обов'язкове" в усіх відмінках виключити.  
Відхилено   13. Доповнити статтею 43? у такій редакції:  
13. "Стаття 43?. Фонд попереджувальних заходів МТСБУ      "Стаття 43?. Фонд попереджувальних заходів МТСБУ  
14. 43?.1. З метою проведення попереджувальних заходів, спрямованих на підвищення безпеки дорожнього руху та зменшення кількості страхових випадків за обов'язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності створюється фонд попереджувальних заходів МТСБУ.      43?.1. З метою проведення попереджувальних заходів, спрямованих на підвищення безпеки дорожнього руху та зменшення кількості страхових випадків за обов'язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності створюється фонд попереджувальних заходів МТСБУ.  
15. 43?.2. Джерелами формування фонду попереджувальних заходів МТСБУ є:      43?.2. Джерелами формування фонду попереджувальних заходів МТСБУ є:  
16. 43?.2.1 відрахування страховиків з премій обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності у розмірі, визначеному президією МТСБУ, але не меншому 1 відсотка від отриманих премій за внутрішніми договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;   -37- Хомутиннік В.Ю.
У підпункті 43?.2.1 слова та цифру "але не меншому 1 відсотка" замінити совами та цифрою "але не більшому 1 відсотка включно".  
Враховано   43?.2.1 відрахування страховиків з премій обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності у розмірі, визначеному президією МТСБУ, але не більшому 1 відсотка включно від отриманих премій за внутрішніми договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;  
17. 43?.2.2 добровільні внески та пожертвування;      43?.2.2 добровільні внески та пожертвування;  
18. 43?.3. Порядок, умови формування та використання коштів фонду попереджувальних заходів МТСБУ встановлюються положенням про цей фонд, що затверджується президією МТСБУ та погоджується Координаційною радою МТСБУ.      43?.3. Порядок, умови формування та використання коштів фонду попереджувальних заходів МТСБУ встановлюються положенням про цей фонд, що затверджується президією МТСБУ та погоджується Координаційною радою МТСБУ.  
19. Кошти фонду попереджувальних заходів МТСБУ є коштами МТСБУ, використання цих коштів здійснюється дирекцією МТСБУ. Про використання коштів цього фонду дирекція МТСБУ звітує щорічно перед Координаційною радою МТСБУ та президією МТСБУ."      Кошти фонду попереджувальних заходів МТСБУ є коштами МТСБУ, використання цих коштів здійснюється дирекцією МТСБУ. Про використання коштів цього фонду дирекція МТСБУ звітує щорічно перед Координаційною радою МТСБУ та президією МТСБУ."  
20. 5. Пункт 46.1 статті 46 доповнити новим підпунктом такого змісту:      14. Пункт 46.1 статті 46 доповнити новим підпунктом такого змісту:  
21. "и) погодження положення про фонд попереджувальних заходів МТСБУ".      "и) погодження положення про фонд попереджувальних заходів МТСБУ".  
22. 6. Підпункт "г" пункту 47.4 статті 47 викласти у такій редакції:      15. У пункті 47.4 статті 47: а) підпункт "г" викласти у такій редакції:  
23. "г) затвердження, за погодженням з Координаційною радою МТСБУ, положення про порядок і умови формування централізованих страхових резервних фондів, положення про порядок розміщення коштів централізованих страхових резервних фондів та положення про фонд попереджувальних заходів МТСБУ; "   -38- Святаш Д.В.
підпункт "ґ" пункту 47.4 статті 47 викласти у такій редакції: "ґ) погодження зразків страхових полісів та спеціального знака з Уповноваженим органом; погодження положення про централізовану базу даних щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, яке затверджується Уповноваженим органом;"  
Враховано   "г) затвердження, за погодженням з Координаційною радою МТСБУ, положення про порядок і умови формування централізованих страхових резервних фондів, положення про порядок розміщення коштів централізованих страхових резервних фондів та положення про фонд попереджувальних заходів МТСБУ; " б) підпункт "ґ" викласти у такій редакції: "ґ) погодження зразків страхових полісів та спеціального знака з Уповноваженим органом; погодження положення про централізовану базу даних щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, яке затверджується Уповноваженим органом;" 16. Статтю 51 доповнити новим пунктом такого змісту: "51.10. Порушення строків сплати внесків, здійснення відрахувань та компенсацій до фондів МТСБУ, створених згідно цього Закону, або здійснення таких внесків, відрахувань та компенсацій не в повному обсязі протягом двох місяців позбавляє страховика членства в МТСБУ." 17. Частину 1 розділу VІІ Прикінцеві та перехідні положення викласти в такій редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року, крім підпункту "а" пункту 41.1 статті 41 та пункту 21.4 статті 21 цього Закону, які набирають чинності з 1 квітня 2006 року." 18. Пункт 8 розділу VІІ викласти у такій редакції: "При розрахунку страхового платежу добуток коригуючих коефіцієнтів ІІ, ІІІ, ІV типів не може бути меншим за половину коригуючого коефіцієнта І типу та перевищувати трикратний його розмір." 19. Розділ VІІ доповнити новим пунктом такого змісту: "У разі страхування групи транспортних засобів строком на один рік страховий платіж зменшується наступним чином: при одночасному страхуванні від 5 до 10 транспортних засобів - на 5%; від 10 до 20 транспортних засобів - на 10%; від 20 транспортних засобів і більше - на 20%." ІІ. Статтю 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) викласти у такій редакції: "Стаття 126. Керування транспортними засобами особами, які не мають права керування або їх цивільно-правова відповідальність не застрахована за договором обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, або водіями, які не мають при собі чи не пред'явили для перевірки відповідних документів Керування транспортними засобами особами, які не мають права керування цими засобами, або передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування, - тягне за собою накладення штрафу від двох до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі порушення, що спричинили дорожньо-транспортні пригоди, - тягнуть за собою накладення штрафу від чотирьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Невиконання володільцем транспортного засобу встановленого законом обов'язку зі страхування своєї цивільно-правової відповідальності так само як і керування транспортним засобом, якщо таке обов'язкове страхування відсутнє, - тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне протягом року порушення, передбачене частиною третьою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Порушення, передбаченні частинами третьою та четвертою, що спричинили дорожньо-транспортні пригоди, - тягнуть за собою накладення штрафу від сто до трьохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Керування транспортними засобами водіями, які не мають при собі або не пред'явили чи не передали для перевірки посвідчення, реєстраційних та інших документів, що підтверджують право на керування чи розпорядження транспортним засобом, дорожнього (маршрутного) листа та документів на вантаж, що перевозиться (крім власників транспортних засобів, які використовують їх в індивідуальних некомерційних цілях), талона про проходження державного технічного огляду, а у випадках, передбачених законодавством, страхового поліса про укладання договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" - тягне за собою накладення штрафу від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. У статті 221: після цифр "124" доповнити словами та цифрами "третьою, четвертою і п'ятою статті 126, статтями". У статті 222: у частині першій цифри "124? - 128?", замінити цифрами та словами "124?-125, частинами першою, другою та шостою ст. 126, статтями 127-128?", у пункті третьому частини другою слова та цифри "частиною третьою статті 126" замінити словами та цифрами "частиною шостою статті 126" ІІІ. Пункт 12 частини першої статті 10 Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20) після слів "правил і нормативів" доповнити словами "та перевірку відповідних документів".  
    -39- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 51 доповнити новим пунктом такого змісту: "51.10. Порушення строків сплати внесків, здійснення відрахувань та компенсацій до фондів МТСБУ, створених згідно цього Закону, або здійснення таких внесків, відрахувань та компенсацій не в повному обсязі протягом двох місяців позбавляє страховика членства в МТСБУ."  
Враховано    
    -40- Кравченко М.В.
Статтю 53 викласти в наступній редакції: "Стаття 53. Обов'язки органів Державтоінспекції МВС України щодо перевірки та контролю обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності Посадові особи органів Державтоінспекції МВС України мають право перевіряти документи, які підтверджують наявність чинного договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності виключно при перереєстрації транспортного засобу."  
Відхилено    
    -41- Зарубінський О.О.
Олуйко В.М.
Пустовойтенко В.П.
Частину 1 розділу VІІ Прикінцеві та перехідні положення викласти в такій редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2005 року, крім пункту 21.4 статті 21 та підпункту "а" пункту 41.1 статті 41 цього Закону, які набирають чинності через три місяці з дня набрання чинності цим Законом."  
Враховано по суті   
    -42- Лебедівський В.А.
Частину 1 розділу VІІ Прикінцеві та перехідні положення викласти в такій редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року, крім пункту 21.4 статті 21 та підпункту "а" пункту 41.1 статті 41 цього Закону, які набирають чинності з 1 квітня 2006 року."  
Враховано    
    -43- Губський Б.В.
Частину 5 Розділу VІІ " Прикінцеві та перехідні положення" викласти у такій редакції: "5. Протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону МТСБУ розраховує актуарним методом на підставі статистичних даних базовий платіж, передбачений пунктом 7.1 статті 7 цього Закону, та подає його на узгодження до Верховної Ради України. Розмір базового страхового платежу затверджується Верховною Радою України у термін, не більший за 45 календарних днів з дня подання МТСБУ відповідної пропозиції до Верховної Ради України. Якщо протягом такого строку Верховна Рада України не затверджує розмір базового страхового платежу, то його розмір встановлюється на рівні 100 гривень."  
Відхилено    
    -44- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 8 розділу VІІ Закону у наступній редакції: "При розрахунку страхового платежу добуток коригуючих коефіцієнтів ІІ, ІІІ, ІV типів не може бути меншим за половину коригуючого коефіцієнта І типу та перевищувати трикратний його розмір."  
Враховано    
    -45- Морозов О.В.
Розділ VІІ доповнити новим пунктом такого змісту: "У разі страхування групи транспортних засобів строком на один рік страховий платіж зменшується наступним чином: при одночасному страхуванні від 5 до 10 транспортних засобів - на 5%; від 10 до 20 транспортних засобів - на 10%; від 20 транспортних засобів і більше - на 20%."  
Враховано    
    -46- Мороз О.О.
У пункті 12 розділу VІІ "Прикінцеві та перехідні положення" підпункти 1, 2, 3 вилучити.  
Відхилено    
    -47- Рудьковський М.М.
Бокий І.С.
Розділ І доповнити новою частиною такого змісту: "підпункти 1, 2, 3 вилучити; підпункт"а" пункту 4 викласти у такій редакції: "у пункті 12 частини четвертої статті 6 слова "цивільної відповідальності" замінити словами "цивільно-правової відповідальності".  
Відхилено    
    -48- Семинога А.І.
Доповнити частину першу Розділу VІІ Прикінцеві та перехідні положення наступним реченням "Розмір базового страхового платежу на 2005 рік встановлюється на рівні 100 гривень"  
Відхилено    
    -49- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити законопроект новим розділом такого змісту: "ІІ. Статтю 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) викласти у такій редакції: "Стаття 126. Керування транспортними засобами особами, які не мають права керування або їх цивільно-правова відповідальність не застрахована за договором обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, або водіями, які не мають при собі чи не пред'явили для перевірки відповідних документів Керування транспортними засобами особами, які не мають права керування цими засобами, або передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування, - тягне за собою накладення штрафу від двох до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі порушення, що спричинили дорожньо-транспортні пригоди, - тягнуть за собою накладення штрафу від чотирьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Невиконання володільцем транспортного засобу встановленого законом обов'язку зі страхування своєї цивільно-правової відповідальності так само як і керування транспортним засобом, якщо таке обов'язкове страхування відсутнє, - тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне протягом року порушення, передбачене частиною третьою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Порушення, передбаченні частинами третьою та четвертою, що спричинили дорожньо-транспортні пригоди, - тягнуть за собою накладення штрафу від сто до трьохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Керування транспортними засобами водіями, які не мають при собі або не пред'явили чи не передали для перевірки посвідчення, реєстраційних та інших документів, що підтверджують право на керування чи розпорядження транспортним засобом, дорожнього (маршрутного) листа та документів на вантаж, що перевозиться (крім власників транспортних засобів, які використовують їх в індивідуальних некомерційних цілях), талона про проходження державного технічного огляду, а у випадках, передбачених законодавством, страхового поліса про укладання договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" - тягне за собою накладення штрафу від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. У статті 221: після цифр "124" доповнити словами та цифрами "третьою, четвертою і п'ятою статті 126, статтями". У статті 222: у частині першій цифри "124? - 128?", замінити цифрами та словами "124?-125, частинами першою, другою та шостою ст. 126, статтями 127-128?", у пункті третьому частини другою слова та цифри "частиною третьою статті 126" замінити словами та цифрами "частиною шостою статті 126" ІІІ. Пункт 12 частини першої статті 10 Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20) після слів "правил і нормативів" доповнити словами "та перевірку відповідних документів".  
Враховано    
24. ІІ. Прикінцеві положення      ІV. Прикінцеві положення  
25. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -50- Матвєєв В.Г.
Викласти Розділ ІІ Прикінцеві положення у такій редакції: "Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2008 року"  
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом. 3. Уповноваженому органу в трьохмісячний термін з дня опублікування цього Закону розробити та затвердити нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону.  
    -51- Кравченко М.В.
Прикінцеві положення викласти в наступній редакції: "Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року."  
Відхилено    
    -52- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити розділ ІV новими частинами такого змісту: "2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом. 3. Уповноваженому органу в трьохмісячний термін з дня опублікування цього Закону розробити та затвердити нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону."  
Враховано