Кількість абзаців - 34 Таблиця поправок


Про місто-герой Севастополь (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ      Проект Закон України  
1. Про місто-герой Севастополь      "Про місто-герой Севастополь"  
2. Цей Закон встановлює спеціальний статус міста Севастополя і у відповідності з Конституцією України та специфікою адміністративно-територіального устрою визначає особливості здійснення у місті виконавчої влади і місцевого самоврядування.   -1- Іоффе Ю.Я.
Відредагувати проект стилістично та у відповідності до техніко - юридичних норм та структурувати, зокрема, назви деяких розділів проекту потребують коригування для приведення їх у відповідність із змістом включених до цих розділів статей, поміняти розділи місцями.  
Враховано   Цей Закон визначає спеціальний статус міста Севастополя, специфіку його адміністративно-територіального устрою та особливості здійснення виконавчої влади і місцевого самоврядування у місті відповідно до Конституції України.  
3. Розділ І. ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ. Стаття 1. Спеціальний статус міста Севастополя. Місто-герой Севастополь є самостійною адміністративно-територіальною одиницею загальнодержавного значення обласного рівня, яка входить до системи адміністративно-територіального устрою України і має спеціальний статус, який обумовлений: 1) історичними і економічними особливостями міста; 2) особливостями і обсягом повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; 3) спільним базуванням Військово-Морських сил України і тимчасовим перебуванням основної бази Чорноморського флоту Російської Федерації; 4) особливостями здійснення виконавчої влади і місцевого самоврядування; 5) особливостями формування місцевого бюджету; 6) наявністю загальновизнаних, світового значення історико-культурних цінностей, військовими і трудовими заслугами.   -2- Вернидубов І.В.
Заічко В.О.
Враховуючи положення ст. 2, у ч. 1, ст. 1 слова "адміністративно-територіальною одиницею" замінити на слова "містом загальнодержавного значення з спеціальним статусом".  
Враховано   Розділ І. ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ Стаття 1. Спеціальний статус міста Севастополя 1.Місто - герой Севастополь є містом загальнодержавного значення із спеціальним статусом, що обумовлений: 1) географічними, історичними і економічними особливостями міста ; 2) спільним базуванням Військово-Морських Сил України і основної бази Чорноморського флоту Російської Федерації, що тимчасово перебуває на території міста Севастополя ; 3) особливостями формування місцевого бюджету; 4) особливостями здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування. 2. Органи місцевого самоврядування і органи державної влади у місті Севастополі забезпечують у межах своїх повноважень, визначених законами України, здійснення містом таких особливих функцій: 1) створення належних умов для спільного базування Військово-Морських Сил України і основної бази Чорноморського флоту Російської Федерації, що тимчасово перебуває на території міста Севастополя ; 2) створення належних умов для діяльності у місті офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій, установ і закладів науки, освіти, охорони здоров'я, культури і спорту, місцем розташування яких є місто Севастополь; 3) вирішення питань щодо розміщення дипломатичних представництв, консульств іноземних держав та представництв міжнародних організацій в місті Севастополі; 4) здійснення заходів щодо збереження та відновлення пам'яток історії, культури, релігії, архітектури та містобудування, заповідних та природних зон і ландшафтів, що мають національне значення; 5) виконання згідно закону інших функцій міста Севастополя.  
    -3- Іоффе Ю.Я.
Початок пункту першого статті 1 доповнити словом "географічними" і далі по тексту. Виключити пункт четвертий і шостий статті 1`та пункт другий зробити четвертим. Доповнити статтю 1 частиною другою такого змісту: "2. Органи місцевого самоврядування і органи державної влади у місті Севастополі забезпечують у межах своїх повноважень, визначених законами України здійснення містом таких особливих функцій: 1) створення належних умов для діяльності спільного базування Військово-Морських Сил України і основної бази Чорноморського флоту Російської Федерації, що тимчасово перебуває на території міста Севастополя ; 2) створення належних умов для діяльності у місті офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій, установ і закладів науки, освіти, охорони здоров'я, культури і спорту, місцем розташування яких є місто Севастополь; 3) вирішення питань щодо розміщення дипломатичних представництв, консульств іноземних держав та представництв міжнародних організацій в місті Севастополі; 4) здійснення заходів щодо збереження та відновлення пам'яток історії, культури, релігії, архітектури та містобудування, заповідних та природних зон і ландшафтів, що мають національне значення; 6) виконання інших функцій міста Севастополя, передбачених у законодавстві України, специфічних для функціонування Севастополя як міста із спеціальним статусом, у межах закону України."  
Враховано    
4. Стаття 2. Адміністративно - територіальний устрій та межі міста Севастополя, що має особливий статус. Місто Севастополь є адміністративно - територіальною одиницею, яка входить до складу України. Місто Севастополь поділяється на райони у місті (в разі їх утворення), самостійні: місто Інкерман та населені пункти, які входять до Андріївської, Верхньосадової, Орлинівської, Тернівської сільських рад й Качинської селищної ради. Межі міста Севастополь встановлюються та змінюються Верховною Радою України відповідно до закону. Межі районів у місті встановлюються та змінюються Севастопольською міською радою відповідно до закону.   -4- Іоффе Ю.Я.
Назву статті 2 викласти в такій редакції: "Стаття 2. Особливості меж міста Севастополя як адміністративно - територіальної одиниці України". Виписати назви місцевих рад відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" по всьому тексту проекту закону. Початок речення частини другої статті 2 викласти в такій редакції: "Систему адміністративно-територіального устрою міста Севастополя складають райони в місті" і далі за текстом. Частину четверту статті 2 викласти в такій редакції: "4.Межі районів у місті Севастополі, міста Інкерман, межі населених пунктів, які входять до складу Андріївської, Верхньосадівської, Орлинівскої, Тернівської сільських рад та Качинської селищної ради, які входять до складу міста Севастополя, встановлюються та змінюються відповідно до закону Севастопольською міською радою".  
Враховано   Стаття 2. Особливості меж міста Севастополя як адміністративно - територіальної одиниці України 1. Місто Севастополь є адміністративно - територіальною одиницею, яка входить до складу України. 2. Систему адміністративно-територіального устрою міста Севастополя складають райони в місті (в разі їх утворення), місто Інкерман та населені пункти, які входять до Андріївської, Верхньосадівської, Орлинівської, Тернівської сільських рад і Качинської селищної ради. 3.Межі міста Севастополя встановлюються та змінюються Верховною Радою України відповідно до закону. 4.Межі районів у місті Севастополі, міста Інкерман, межі населених пунктів, які входять до складу Андріївської, Верхньосадівської, Орлинівскої, Тернівської сільських рад та Качинської селищної ради, які входять до складу міста Севастополя, встановлюються та змінюються відповідно до закону Севастопольською міською радою.  
5. Стаття 3. Символіка та статут територіальної громади міста Севастополя 1. Територіальна громада міста Севастополя має власну символіку (герб, прапор). Зміст, опис, порядок використання символіки визначаються положенням, яке затверджується міською Радою згідно із законом. 2. Історичні, національно-культурні, соціально-економічні та інші особливості здійснення місцевого самоврядування в місті Севастополі визначаються у статуті територіальної громади міста Севастополя, який затверджується Радою згідно із законом і підлягає державній реєстрації.   -5- Вернидубов І.В.
У частині другій статті 3 після слів "радою" доповнити словами "та відповідними місцевими радами" і далі за текстом. Частину третю статті 3 викласти в такій редакції: "3. З метою врахування особливостей функціонування міста Севастополя на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та цього Закону Севастопольська міська рада та відповідні місцеві ради затверджують власний Статут територіальної громади відповідно міста Севастополя, села, селища, міста, які входять до складу міста Севастополя, який підлягає реєстрації у Севастопольському міському управлінні юстиції "  
Враховано   Стаття 3. Символіка, статут міста Севастополя та сіл, селища, міста 1. Територіальна громада міста Севастополя має герб, прапор та іншу символіку. Села, селище, місто, які входять до складу міста Севастополя, можуть мати власну символіку. 2.Зміст, опис, порядок використання символіки визначаються Положенням про символіку, яке затверджується Севастопольською міською радою та відповідними місцевими радами згідно із законом. 3. З метою врахування особливостей функціонування міста Севастополя на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та цього Закону Севастопольська міська рада та відповідні місцеві ради затверджують власний Статут територіальної громади відповідно міста Севастополя, села, селища, міста, які входять до складу міста Севастополя, який підлягає реєстрації у Севастопольському міському управлінні юстиції.  
    -6- Іоффе Ю.Я.
Частину першу статті 3 доповнити таким реченням "Села, селища, місто, які входять до складу міста Севастополя можуть мати власну символіку"  
Враховано    
6. Розділ ІІ. ОСОБЛИВІ ФУНКЦІЇ МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ Стаття 4. Особливі функції міста Севастополя 1. Функції міста Севастополя визначаються відповідно до цього Закону, виходячи з необхідності вирішення місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування функцій загальнодержавного значення, з урахуванням особливостей здійснення повноважень Севастопольською міською радою та Севастопольською міською державною адміністрацією щодо: - створення умов для проведення політичних, культурних та інших заходів, їх організаційного та інформаційного забезпечення перебування Військово-Морських Сил України, Чорноморського флоту Російської Федерації на території міста; - надання в установленому законодавством порядку військовим формуванням України розташованим на території міста Севастополя, в користування, а також Чорноморського флоту Російської Федерації в оренду на період його перебування на території міста, земельних ділянок та ділянок морських акваторій; - забезпечення необхідних соціально-культурних, мовних, санітарних, екологічних та комунально-господарських умов для проживання на території міста особового складу, персоналу, який обслуговує військові формування, розташовані на території міста Севастополя; здійснення заходів щодо збереження та відновлення пам'яток історії, культури, мови, релігії, архітектури та містобудування, заповідних та природних зон і ландшафтів, що мають національне значення.   -7- Вернидубов І.В.
Зміст даної статті не відповідає її назві, оскільки в ній не визначаються ні звичайні, ні особливі функції міста Севастополя. Більш того, у статті міститься твердження, що функції міста Севастополя мають визначатися не даним Законом, а якимось неназваним суб'єктом "відповідно до цього Закону". Таке формулювання, як і загалом всю статтю, не можна визнати вдалими. Вважаємо, що статтю 4 слід вилучити.  
Враховано    
7. Стаття 5. Гарантії щодо здійснення містом Севастополем загальнодержавних функцій 1. Держава гарантує здійснення містом Севастополем загальнодержавних функцій, шляхом: 1) передачі в установленому законом порядку в сферу управління Севастопольської міської державної адміністрації земельних ділянок, ділянок морських акваторій, об'єктів берегової інфраструктури переданих в оренду Російській Федерації; 2) надання державних гарантій на інвестиції, що залучаються на розвиток інфраструктури міста; 3) виділення місту необхідних ресурсів та компенсацією витрат пов'язаних з проведенням в місті заходів загальнодержавного та міжнародного значення; 4) відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням рішень органів державної влади України; 5) виділенням цільових субвенцій на розвиток інфраструктури міста і збереження історико-культурної спадщини; 6) передачі у сферу управління Севастопольській державній адміністрації підприємств, установ та організацій державної власності, а також частки державного майна в господарських товариствах на території міста; 7) затвердження стабільних, не менш ніж на два роки, бюджетних показників взаємовідносин Державного бюджету України і бюджету міста Севастополя; 8) надання субвенцій, виділення необхідних ресурсів для виконання програм, проектів та інші витрати, пов'язані з виконанням містом загальнодержавних функцій; 9) надання органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування урядових телекомунікацій та каналів зв'язку, необхідних для здійснення загальнодержавних функцій; 10) відшкодування з Державного бюджету, бюджету міста Севастополь розмірів витрат міського бюджету у сумі орендної плати за земельні ділянки, переданих в оренду Російській Федерації для забезпечення діяльності Чорноморського флоту Російської Федерації.   -8- Надрага В.І.
Даний Закон не передбачає здійснення містом Севастополем загальнодержавних функцій. Він передбачає (і повинен передбачати) лише особливі повноваження органів влади й самоврядування Севастополя, пов'язані з його особливим статусом. Тому назву й текст статті слід викласти в такій редакції "Розділ ІV. ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСТОМ СЕВАСТОПОЛЕМ ОСОБЛИВИХ ФУНКЦІЙ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ" Виключити пункти 1, 10 статті 5 проекту.  
Враховано   Розділ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У МІСТІ СЕВАСТОПОЛІ, ЩО МАЄ СПЕЦІАЛЬНИЙ СТАТУС Стаття 4. Особливості здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади у місті Севастополі 1. Місцеве самоврядування у місті Севастополі здійснюється територіальною громадою міста Севастополя, територіальними громадами сіл, селища, міста Інкерман безпосередньо, а також через Севастопольську міську, районні в місті ради, сільські, селищну, міську ради , які обираються відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", і органами самоорганізації населення. Територіальна громада міста Севастополя не включає в себе жителів територіальних громад сіл, селища, міста Інкерман. 2. Організація діяльності та повноваження Севастопольської міської ради та районних у місті рад визначаються законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" і "Про статус депутатів місцевих рад" з особливостями, передбаченими цим Законом. 3. Міська та районні у місті державні адміністрації підзвітні й підконтрольні відповідним радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними радами. 4. Місцеве самоврядування у місті Інкерман та населених пунктах, які входять до складу Андріївської, Верхньосадівської, Орлинівської, Тернівської сільських рад та Качинської селищної ради, здійснюється безпосередньо, а також через сільські, селищну, міську ради відповідно до законів України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" та "Про місцеве самоврядування в Україні". Стаття 5. Система місцевого самоврядування у місті Севастополі Система місцевого самоврядування у місті Севастополі включає: - територіальну громаду міста Севастополя; - Севастопольського міського голову; - Севастопольську міську раду; - виконавчий орган Севастопольської міської ради; - районні у місті ради (у разі їх створення); - виконавчі органи районних у місті рад (у разі їх створення); - територіальні громади міста Інкерман, населених пунктів, що розташовані на території Севастополя та входять до складу Андріївської, Верхньосадівської, Орлинівської, Тернівської сільських рад та Качинської селищної ради; - Андріївського сільського голови, Верхньосадівського сільського голови, Орлинівського сільського голови, Тернівського сільського голови, Качинського селищного голови та Інкерманського міського голови; - Андріївську, Верхньосадівську, Орлинівську, Тернівську сільські ради, Качинську селищну раду та Інкерманську міську раду; - виконавчі органи Андріївської, Верхньосадівської, Орлинівської, Тернівської сільських рад, Качинської селищної ради та Інкерманської міської ради; - органи самоорганізації населення. Стаття 6. Представницькі органи місцевого самоврядування, порядок їх формування та їх повноваження 1. Порядок формування та повноваження місцевих рад міста Севастополя, який має спеціальний статус, визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" з особливостями, передбаченими цим Законом. 2. Севастопольська міська рада є представницьким органом територіальної громади міста Севастополя і діє від її імені в межах своїх повноважень. З. Севастопольська міська рада одночасно є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селища, міста, які входять до складу міста Севастополя, у межах повноважень міських та обласних рад, а також повноважень, переданих Севастопольській міській раді вищезазначеними сільськими, селищною і міською радами. 4. Сільські, селищна, міська ради, територія яких включена до складу території міста Севастополя, є представницькими органами відповідних територіальних громад і здійснюють повноваження, передбачені законами України. Частина повноважень, без яких неможлива реалізація загальноміських програм, може передаватися цими радами Севастопольській міській раді. 5.Севастопольська міська рада, сільські, селищна і Інкерманська міська ради територіальних одиниць, що входять до складу міста Севастополя, формуються відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" з урахуванням особливостей цього Закону. 6.Севастопольська міська рада обирається у кількісному складі не менше 75 депутатів. Севастопольська міська рада утворює президію, постійні комісії і секретаріат ради, затверджує відповідні положення про них. 7.Президія є дорадчим органом Севастопольської міської ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Рішення президії мають рекомендаційний характер. До складу президії ради входять Севастопольський міський голова, його заступник - секретар Севастопольської міської ради, голови постійних комісій та уповноважені представники депутатських фракцій і груп Севастопольської міської ради. 8. За рішенням Севастопольської міської ради голови постійних комісій з питань бюджету та з питань соціального захисту населення можуть працювати в раді на постійній основі. Стаття 7. Виконавчі органи місцевого самоврядування у місті Севастополі. 1. Єдиними в організаційному відношенні органами, які здійснюють функції виконавчих органів Севастопольської міської ради, районних у місті рад (у разі їх створення) , а також функції місцевих органів виконавчої влади, є Севастопольська міська державна адміністрація, відповідні районні державні адміністрації у місті Севастополі. 2. З питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, виконавчі органи місцевого самоврядування підзвітні та підконтрольні Севастопольській міській раді, відповідним районним у місті радам (у разі їх створення), а з питань здійснення повноважень у сфері виконавчої влади органам виконавчої влади вищого рівня. 3. Сільські, селищна, міська ради сіл, селища, міста, території яких включені до складу території міста Севастополя, відповідно до цього Закону утворюють власні виконавчі органи - виконавчі комітети, підзвітні і підконтрольні відповідним радам, або у випадку передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" приймають рішення про здійснення відповідними сільськими головами функцій виконавчих органів цих рад одноособово. Розділ ІІІ. МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У МІСТІ СЕВАСТОПОЛІ Стаття 8. Основні принципи формування матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування у місті Севастополі 1. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування у місті Севастополі є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності громади міста або знаходяться в її управлінні. 2. Порядок формування та використання матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування, повноваження відповідних органів у цій сфері в місті Севастополі визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.  
    -9- Іоффе Ю.Я.
Після статті 4 проекту доповнити новою статтею такого змісту: "Стаття 4. Гарантії місцевого самоврядування, його органів і посадових осіб міста Севастополя Гарантії місцевого самоврядування, його органів і посадових осіб міста Севастополя визначаються Конституцією та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні". Змінити нумерацію наступних статей.  
Враховано    
    -10- Іоффе Ю.Я.
Після статті 6 доповнити новою статтею: "Стаття 7. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування міста Севастополя та державних адміністрацій міста Севастополя . 1. Органи і посадові особи місцевого самоврядування міста Севастополя та державних адміністрацій міста Севастополя несуть відповідальність за наслідки своєї діяльності (бездіяльності) в порядку, встановленому Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами України. 2. За наявності підстав, передбачених статтею 78 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Верховна Рада України може призначити позачергові вибори Севастопольської міської ради. 3.Повноваження Севастопольського міського голови за наявності підстав, передбачених цим Законом, статтею 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", можуть бути достроково припинені. Питання про дострокове припинення повноважень Севастопольського міського голови вноситься на розгляд Севастопольської міської ради за ініціативою не менш як половини депутатів від загального складу ради."  
Враховано    
    -11- Курас І.Ф.
Додати до розділу ІV статті 27 "Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування та державних адміністрацій міста Севастополя та районів" наступного змісту: "1. Органи і посадові особи місцевого самоврядування та державних адміністрацій міста Севастополя та районів несуть відповідальність за наслідки своєї діяльності (бездіяльності) в порядку, встановленому Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами України". Змінити нумерацію статей.  
Враховано    
    -12- Вернидубов І.В.
Викласти розділ іv в такій редакції: "Розділ ІІІ. МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У МІСТІ СЕВАСТОПОЛІ" та доповнити такою статтею: "Стаття 8. Основні принципи формування матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування у місті Севастополі Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування у місті Севастополі рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси що є у власності громади міста або знаходяться в її управлінні. 2. Порядок формування та використання матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування, повноваження відповідних органів у цій сфері в місті Севастополі визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України".  
Враховано    
8. Стаття 6. Особливості бюджету міста Севастополя. Держава фінансує у повному обсязі здійснення містом Севастополем загальнодержавних функцій. 2. Витрати міста Севастополя, пов'язані з виконанням загальнодержавних функцій включаються до Державного бюджету України окремим рядком - витрати міста Севастополя пов'язані з виконанням ним загальнодержавних функцій. 3. Витрати на утримання інфраструктури міста Севастополя, що використовуються для забезпечення функціонування підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань, розташованих на його території, компенсуються з Державного бюджету України. 4. Доходи міського бюджету та бюджетів районів формуються за рахунок власних та закріплених доходів, 100 відсоткового відрахування податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, а також субвенцій та субсидій з Державного бюджету України на виконання загальнодержавних функцій, але не менше як 100 відсотків від суми податків, зборів і обов'язкових платежів, які справляються на території міста Севастополя. 5. При затвердженні Державного бюджету України на відповідний рік передача коштів з бюджету міста Севастополя до Державного бюджету України у вигляді перевищення доходів над видатками та інших внесків не допускається. 6. Рішення органів державної влади, які тягнуть за собою додаткові видатки органів місцевого самоврядування міста Севастополя, обов'язково супроводжуються передачею необхідних їм матеріальних та фінансових ресурсів. Зазначені рішення виконуються органами місцевого самоврядування в межах переданих матеріальних та фінансових ресурсів. 7. Міська та районні державні адміністрації у разі делегування їм самоврядних повноважень виконавчих органів Севастопольської міської ради здійснюють ці повноваження за рахунок виділених для цього коштів місцевого бюджету. 8. Нормативи відрахувань від загальнодержавних податків і зборів, розмір субвенцій, субсидій, дотацій, а також інші бюджетні показники взаємовідносин Державного бюджету України і бюджету міста Севастополя є стабільними і уточнюються лише при зміні податкового законодавства України або за поданням Севастопольської міської ради. 9. В Державному бюджеті передбачається субвенція бюджету міста Севастополя на компенсацію витрат міського бюджету від розміщення Чорноморського флоту Російської Федерації на території міста в розмірі не менше 50-ти відсотків від суми встановленої міждержавними угодами, яка компенсує витрати міського бюджету по оплаті за земельні ділянки, що тимчасово використовуються військовими формуваннями Чорноморського флоту Російської Федерації та зумовленими цими соціальними навантаженнями на інфраструктуру міста. 10. До доходної частини бюджету міста з Державного бюджету зараховуються субвенції і субсидії для покриття витрат на: - відшкодування витрат на охорону довкілля та компенсацію соціального навантаження на інфраструктуру міста, зумовлених розміщенням на його території та акваторії об'єктів Збройних Сил України та місць дислокації формувань Чорноморського флоту Російської Федерації; - витрати пов'язані з виникнення надзвичайних ситуацій з вини суб'єктів, що підпорядковані органам виконавчої влади, суб'єктів іноземних держав, які розташовані на території міста з дозволу державних органів України.   -13- Вернидубов І.В.
Заічко В.О.
Слід вилучити ч. ч. 1 та 2 цієї статті (як уже зазначено, даний законопроект не передбачає здійснення Севастополем загальнодержавних функцій).  
Враховано   Стаття 9. Особливості бюджету міста Севастополя 1. Витрати на утримання інфраструктури міста Севастополя, що використовується для забезпечення функціонування підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до закону, розташованих на його території, компенсуються з Державного бюджету України. 2. Доходи міського бюджету та бюджетів районів у місті формуються за рахунок власних та закріплених доходів, 100-відсоткового відрахування податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, а також субвенцій та субсидій з Державного бюджету України на виконання загальнодержавних функцій, але не менше як 100 відсотків від суми податків, зборів і обов'язкових платежів, які справляються на території міста Севастополя. 3. При затвердженні Державного бюджету України на відповідний рік передача коштів з бюджету міста Севастополя до Державного бюджету України у вигляді перевищення доходів над видатками та інших внесків не допускається. 4. Рішення органів державної влади, які тягнуть за собою додаткові видатки органів місцевого самоврядування міста Севастополя, обов'язково супроводжуються передачею необхідних їм матеріальних та фінансових ресурсів. Зазначені рішення виконуються органами місцевого самоврядування в межах переданих матеріальних та фінансових ресурсів. 5. Міська та районні у місті державні адміністрації у разі делегування їм самоврядних повноважень виконавчих органів Севастопольської міської ради здійснюють ці повноваження за рахунок виділених для цього коштів місцевого бюджету. 6. У Державному бюджеті передбачається субвенція бюджету міста Севастополя на компенсацію витрат міського бюджету від розміщення Чорноморського флоту Російської Федерації на території міста в розмірі не менш як 50 відсотків суми, встановленої міждержавними угодами. 7. До доходної частини бюджету міста Севастополя з Державного бюджету зараховуються субвенції і субсидії для відшкодування: - витрат на охорону довкілля та компенсацію соціального навантаження на інфраструктуру міста, зумовлених розміщенням на його території та в акваторії об'єктів Збройних Сил України та місць дислокації формувань Чорноморського флоту Російської Федерації; - витрат, пов'язаних з виникненням надзвичайних ситуацій з вини суб'єктів, що підпорядковані органам виконавчої влади, суб'єктів іноземних держав, які розташовані на території міста з дозволу державних органів України.  
    -14- Вернидубов І.В.
Заічко В.О.
Вилучити ч. 8, ст. 6.  
Враховано    
    -15- Вернидубов І.В.
Заічко В.О.
У ч. 9, ст.6 після слів "міждержавними угодами" поставити крапку й вилучити увесь текст після крапки й до ч.10, ст. 6.  
Враховано    
9. Розділ ІІІ. Організаційно-правова основа здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади у місті Севастополі, що має особливий статус. Стаття 7. Здійснення місцевого самоврядування у місті Севастополі 1. Місцеве самоврядування у місті Севастополі здійснюється територіальною громадою міста безпосередньо, а також через севастопольську міську, районні в місті ради, які обираються відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", і органами самоорганізації населення. 2. Організація діяльності та повноваження Севастопольської міської ради та районних у місті рад встановлюються Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" і "Про статус депутатів місцевих рад" з особливостями, визначеними цим Законом. 3. Місцеві державні адміністрації підзвітні й підконтрольні відповідним радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними радами. 4. Місцеве самоврядування у місті Інкерман та населених пунктів які входять до складу Андріївської, Верхньосадової, Орлинівскої, Тернівської сільських рад та Качинської селищної ради здійснюється безпосередньо, а також через сільські, селищні, міські ради відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" та "Про місцеве самоврядування в Україні".   -16- Заічко В.О.
Розділ ІІІ перенести після Розділу І та змінити відповідну нумерацію розділів. Назву статті 7 викласти в такій редакції: "Особливості здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади у місті Севастополі". У частині першій статті 7 після слова "міста" доповнити словами "Севастополя, територіальними громадами сіл, селища, міста Інкерман " і далі за текстом. Доповнити статтю 7 новою другою частиною такого змісту: "2.Особливості здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади у місті Севастополі".  
Враховано   Розділ ІV. ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МІСТОМ СЕВАСТОПОЛЕМ ОСОБЛИВИХ ФУНКЦІЙ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА МІСЦЕВОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ Стаття 10. Гарантії місцевого самоврядування, його органів і посадових осіб міста Севастополя Гарантії місцевого самоврядування, його органів і посадових осіб міста Севастополя визначаються Конституцією України та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні". Стаття 11. Гарантії щодо здійснення містом Севастополем особливих функцій Держава гарантує здійснення містом Севастополем особливих функцій шляхом: 1) надання державних гарантій на інвестиції, що залучаються на розвиток інфраструктури міста; 2) виділення місту необхідних ресурсів та компенсації витрат, пов'язаних з проведенням у місті заходів загальнодержавного та міжнародного значення; 3) відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням рішень органів державної влади України; 4) виділення цільових субвенцій на розвиток інфраструктури міста і збереження історико-культурної спадщини; 5) передачі в установленому порядку до сфери управління Севастопольської міської державної адміністрації підприємств, установ та організацій державної власності, а також частки державного майна в господарських товариствах на території міста; 6) затвердження стабільних, не менш ніж на два роки, бюджетних показників взаємовідносин Державного бюджету України і бюджету міста Севастополя; 7) надання субвенцій, виділення необхідних ресурсів для виконання програм, проектів та на інші витрати, пов'язані з виконанням містом загальнодержавних функцій; 8) надання органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування урядових телекомунікацій та каналів зв'язку, необхідних для здійснення загальнодержавних функцій.  
10. Стаття 8. Система місцевого самоврядування у межах адміністративно-територіального устрою Севастополя Система місцевого самоврядування у місті Севастополі що має особливий статус включає: - територіальну громаду міста в адміністративно-територіальних межах міста Севастополя; - Севастопольську міську раду; - міського голову; - районні у місті ради (у випадку їх створення); - територіальні громади міста Інкерман, населених пунктів що розташовані на території Севастополя та входять до складу Андріївської, Верхньосадової, Орлинівської, Тернівської сільських рад, та Качинської селищної ради; - міського голови міста Інкерман, голів Андріївської, Верхньосадової, Орлинівської, Тернівської сільських рад, та Качинської селищної ради; - органи самоорганізації населення.   -17- Іоффе Ю.Я.
З назви статті 8 виключити слова "у межах адміністративно-територіального устрою " та доповнити словами " у місті". Виключити з першого речення слова "що має особливий статус" і далі за текстом. Включити до статті 8 проекту закону сільські, селищні та міську ради населених пунктів, які включені до території Севастополя, а також про виконавчі органи цих рад.  
Враховано   Стаття 12. Повноваження органів державної влади і органів місцевого самоврядування у місті Севастополі 1. Севастопольська міська та районні у місті державні адміністрації, крім повноважень, передбачених Законом України "Про місцеві державні адміністрації та іншими законами України, забезпечують на відповідній території : 1) виконання функції по розпорядженню та оформленню права тимчасового користування ділянками морської акваторії севастопольських бухт, а також гідротехнічними, причальними спорудами, що є об'єктами загальнодержавної власності, розташованими на адміністративній території міста Севастополя; 2) контроль у сфері праці громадян України, які працюють на підприємствах, в організаціях і установах Чорноморського флоту Російської Федерації, дислокованих на території міста; 3) контроль за реєстрацією паспортних документів в органах внутрішніх справ за місцем фактичного проживання військовослужбовців, цивільних осіб, які прибувають у складі підрозділів військових формувань інших держав та укомплектовані військовослужбовцями і цивільними особами, а також контроль за своєчасним виїздом указаних осіб після закінчення строку їхнього перебування на території України; 4) розгляд і внесення в установленому порядку до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо планів і програм будівництва та реконструкції об'єктів міста Севастополя; 5) придбання у державну власність житлових і не житлових приміщень, адміністративних, виробничих та інших об'єктів, що належать до інших форм власності, якщо вони необхідні для здійснення містом особливих функцій; 6) управління об`єктами державної власності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, а також частками (акціями, паями) акціонерних товариств, розташованих у місті Севастополі, які передаються до сфери управління Севастопольської міської державної адміністрації у встановленому порядку; 7) залучення коштів інвесторів (забудовників) у порядку пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста; 8) гарантування вітчизняних та іноземних інвестицій і кредитів, що надаються підприємствам, майно яких перебуває у комунальній власності або передано до сфери управління Севастопольської міської державної адміністрації; 9) участь в укладанні міжнародних договорів, що стосуються міста; 10) проведення комплексної державної експертизи інвестиційних програм та проектів будівництва для розміщення на території міста Севастополя об'єктів, що будуватимуться, незалежно від підпорядкування і форм власності інвесторів і замовників, обсягів і джерел фінансування; 11) координування діяльності підприємств усіх форм власності щодо енергопостачання споживачів з метою забезпечення надійного функціонування систем життєзабезпечення міста. 2. Севастопольська міська та районні в місті державні адміністрації для здійснення своїх повноважень: 1) проводять перевірки стану додержання Конституції України, законів України, інших актів законодавства органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, рішень місцевих державних адміністрацій, рішень Севастопольської міської ради керівниками підприємств, установ та організацій, їх філіалів та відділень незалежно від форми власності; 2) видають згідно із законом обов'язкові для виконання розпорядження керівникам підприємств, установ, організацій і громадянам з питань, пов'язаних з виконанням контролю, порушувати в установленому законом порядку питання про їх відповідальність; 3) одержують відповідну статистичну інформацію та інші дані від державних органів і органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, політичних партій, громадських і релігійних організацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності; 4) залучають вчених, спеціалістів, представників громадськості до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що входять до компетенції Севастопольської міської та районних у місті державних адміністрацій ; 5) вносять Президентові України, Кабінету Міністрів України, центральним органам виконавчої влади пропозиції з питань, пов'язаних з удосконаленням законодавства, державного управління та виконанням функцій Севастопольської міської та районних у місті державних адміністрацій. 3. На виконання особливих функцій, передбачених цим Законом та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Севастопольська міська рада має право: 1) набувати в комунальну власність житлові і нежитлові приміщення, адміністративні, виробничі та інші об'єкти, що належать до інших форм власності, якщо вони необхідні для здійснення містом особливих функцій; 2) установлювати порядок утримання та експлуатації об'єктів міського господарства, правила благоустрою, торговельного, побутового, транспортного, житлово-комунального, соціально-культурного та іншого обслуговування; 3) здійснювати облік і контроль за використанням не житлового фонду державними органами влади, підприємствами, установами, організаціями, які засновані на державній власності, розташованими у місті, брати участь у вирішенні питань оренди не житлових приміщень, що належать державним підприємствам, установам та організаціям в порядку, визначеному Фондом державного майна України; 4) установлювати за поданням відповідних центральних органів виконавчої влади відповідно до закону нормативи екологічної безпеки та плати за забруднення навколишнього природного середовища в місті; 5) установлювати відповідно до закону норми та правила екологічної безпеки під час проведення господарської діяльності суб'єктів господарювання усіх форм власності; 6) приймати в межах своїх повноважень рішення про надання фінансової допомоги відповідним категоріям громадян за рахунок коштів бюджету міста, благодійних надходжень; 7) приймати рішення про встановлення відповідно до закону пільг щодо сплати місцевих податків і зборів підприємствам, установам та організаціям, діяльність яких має важливе значення для економічного, соціального та культурного розвитку міста; 8) установлювати статус курортно-рекреаційних зон у межах міста та розміри курортного збору; 9) приймати рішення про звернення до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади міста, а також повноваження Севастопольської міської ради.  
11. Стаття 9. Представницькі органи місцевого самоврядування, їх повноваження та порядок їх формування. 1. У місті Севастополі діють представницькі органи місцевого самоврядування місцеві ради відповідного рівня. Засади організації та діяльності, правовий статус і повноваження місцевих рад міста Севастополя, який має особливий статус визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" з особливостями, передбаченими цим Законом. 2. Севастопольська міська рада, районні у місті ради є представницькими органами територіальної громади міста Севастополя і діють від її імені в межах своїх повноважень. З. Севастопольська міська рада одночасно є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, які включені до складу міста Севастополя, у межах повноважень міських та обласних рад, а також повноважень, переданих Севастопольській міській раді вищезазначеними сільськими, селищними і міськими радами. 4. Сільські, селищні, міські ради, територія яких включена до складу території міста Севастополь, є представницькими органами відповідних територіальних громад і здійснюють повноваження, передбачені чинними законами України. Частина повноважень, без яких неможлива реалізація загальноміських програм, може передаватися цими радами Севастопольській міській раді. Севастопольська міська рада, районні у місті ради, сільські, селищні ради територіальних одиниць, що включені до складу міста Севастополя, який має особливий статус формуються відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" з урахуванням особливостей цього Закону. Севастопольська міська рада обирається у кількісному складі не менше 75 депутатів. Севастопольська міська рада утворює президію, постійні комісії і секретаріат ради, затверджує відповідні положення про них. Президія є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Рішення президії мають рекомендаційний характер. До складу президії ради входять міський голова, його заступник по роботі раді, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських фракцій і груп. За рішенням Севастопольської міської ради голови постійних комісій з питань бюджету та з питань соціального захисту населення можуть працювати в раді на постійній основі. Секретаріат здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє взаємодії між Севастопольською міською радою і Севастопольською міською державною адміністрацією, районними у місті радами, місцевими радами територій, які включені до складу міста Севастополь. Структура секретаріату, чисельність, витрати на його утримання встановлюються радою за поданням міського голови.   -18- Вернидубов І.В.
Заічко В.О.
Перше речення частини першої статті 9 виключити, друге речення розпочати такими словами "Порядок формування та" а слово "особливий" замінити на "спеціальний".  
Враховано   Стаття 13. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування міста Севастополя та державних адміністрацій міста Севастополя 1. Органи і посадові особи місцевого самоврядування міста Севастополя та державних адміністрацій міста Севастополя несуть відповідальність за наслідки своєї діяльності (бездіяльності) в порядку, встановленому Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами України. 2. За наявності підстав, передбачених статтею 78 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Верховна Рада України може призначити позачергові вибори Севастопольської міської ради. 3. Повноваження Севастопольського міського голови за наявності підстав, передбачених цим Законом, статтею 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", можуть бути достроково припинені. Питання про дострокове припинення повноважень Севастопольського міського голови вноситься на розгляд Севастопольської міської ради за ініціативою не менш як половини депутатів від загального складу ради.  
    -19- Вернидубов І.В.
Заічко В.О.
У ч. 2 слід вилучити згадку про районні у місті ради, оскільки повноправним представником територіальної громади Севастополя має бути лише та рада, яка обрана всією цією громадою.  
Враховано    
    -20- Петров О.В.
У цій ( ч. 5) та інших статтях проекту постійно повторюється формула "міста Севастополя, який (так у проекті) має спеціальний статус". Про спеціальний статус міста Севастополя достатньо згадати один раз, а постійне повторювання цієї формули лише засмічує текст проекту та вилучити норму про секретаріат, оскільки є окрема стаття. Статтю 10 перенести після статті 7 проекту.  
Враховано    
12. Стаття 10. Виконавчі органи місцевого самоврядування у місті Севастополі, який має особливий статус. 1. Єдиними в організаційному відношенні органами, які виконують функції виконавчих органів Севастопольської міської ради, районних у місті рад та паралельно функції місцевих органів виконавчої влади є Севастопольська міська державна адміністрація, відповідні районні державні адміністрації у місті Севастополь. З питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, ці органи підзвітні та підконтрольні Севастопольській міській раді, відповідним районним у місті радам, а з питань здійснення повноважень у сфері виконавчої влади - Кабінету Міністрів України. 2. Сільські, селищні, міські ради сіл, селищ, міст, території яких включені до складу території міста Севастополя, утворюють власні виконавчі органи - виконавчі комітети, підзвітні і підконтрольні відповідним радам, або приймають рішення про здійснення відповідними сільськими, селищними, міськими головами функцій виконавчих органів цих рад одноособово.   -21- Іоффе Ю.Я.
Очевидно, у другому абзаці частини другої статті 10 слід було б згадати і про те, що держадміністрації Севастополя підпорядковуються органам виконавчої влади вищого рівня. У частині третій статті 10 після слова "або" доповнити такими словами "згідно із Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"  
Враховано    
13. Стаття 11. Організація управління територіями міста Севастополь. Питання організації управління сілами, селищами, містами, території яких включені до складу території міста Севастополя, а також районами у місті Севастополь належать до компетенції Севастопольської міської ради і вирішуються відповідно до Конституції, цього та інших законів України, рішень міської ради про управління цими територіальними одиницями.   -22- Вернидубов І.В.
Заічко В.О.
Виключити статтю 11 проекту.  
Враховано    
14. Розділ ІV ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У МІСТІ СЕВАСТОПОЛІ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ МІСТ, СЕЛИЩ, СІЛ ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ, ПІДПРИЄМСТВАМИ, ПРЕДСТАВНИЦТВАМИ   -23- Іоффе Ю.Я.
Слід вилучити із цієї статті неконституційні згадки про "органи виконавчої влади" у місті, селищі, селах, які включені до території Севастополя та доповнити новою статтею такого змісту: " Стаття 15. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та органів державної влади у місті Севастополі з іншими органами, підприємствами, організаціями Взаємовідносини органів державної влади та органів місцевого самоврядування та міста Севастополя з центральними органами державної влади, представництвами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян регулюються цим Законом, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України."  
Враховано   Розділ V. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У МІСТІ СЕВАСТОПОЛІ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ СІЛ, СЕЛИЩА, МІСТА, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ, ПІДПРИЄМСТВАМИ, ПРЕДСТАВНИЦТВАМИ Стаття 14. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади у місті Севастополі з іншими органами, підприємствами, організаціями Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади у місті Севастополі з центральними органами державної влади, представництвами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян регулюються цим Законом, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України.  
15. Стаття 13. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади міста Севастополя і органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади міст, селищ, сіл які входять до складу міста Севастополя 1. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади міста Севастополя і органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади міст, селищ, сіл, які входять до складу міста Севастополя будують свої взаємовідносини на договірних, компенсаційних та інших, визначених чинним законодавством, засадах. 2. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади міста Севастополя в межах своєї компетенції, встановленої законодавством України, забезпечують участь органів виконавчої влади та місцевого самоврядування міст, селищ, сіл які входять до складу міста Севастополя, який має особливий статус в розробленні та реалізації спільних проектів, цільових програм розвитку, заходів з охорони довкілля, планів використання трудових ресурсів, будівництва автомобільних шляхів, систем зв'язку, об'єктів інженерно-комунального призначення тощо. 3. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади міст, селищ, сіл які входять до складу міста Севастополя сприяють здійсненню містом Севастополем особливих повноважень зазначених цим Законом.   -24- Курас І.Ф.
Додати розділ VІ і наступні статті: "Стаття 30. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з іншими органами, підприємствами, організаціями Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади міста Севастополя з центральними органами державної влади, представництвами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян регулюються цим Законом, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України. Стаття 31. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади міста Севастополя 1.Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади міста Севастополя будують свої взаємовідносини на договірних , компенсаційних та інших, визначених чинним законодавством засадах. 2.Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади міста Севастополя в межах своєї компетенції, встановленої законодавством України, забезпечують: 1) виділення земельних ділянок, будинків, споруд і нежилих приміщень органам виконавчої влади і місцевого самоврядування міста Севастополя, місцем знаходження яких в установленому порядку визначено місто Севастополь, а також підприємствам, установам і службам, що забезпечують їх функціонування; 2) участь органів виконавчої влади та місцевого самоврядування міста в розробленні та реалізації спільних проектів, цільових програм розвитку, заходів з охорони довкілля, планів використання трудових ресурсів, будівництва автомобільних шляхів, систем зв'язку, об'єктів інженерно - комунального призначення тощо. 3.Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади міста Севастополя спільно здійснюють свої функції і завдання шляхом участі у : 1) розробленні і реалізації цільових програм розвитку міста Севастополя; 2) будівництві, реконструкції і утриманні на території міста Севастополя об'єктів необхідних для здійснення містом Севастополем особливих функцій; 3) утриманні і розвитку систем зв'язку, державних автомобільних шляхів загального користування та інших транспортних систем міста Севастополя, пов'язаних із здійснення містом Севастополем особливих функцій; 4) вирішенні питань щодо розширення меж міста Севастополя, якщо це необхідно для здійснення містом Севастополем особливих функцій; 5) розвитку об'єктів соціально - культурного та комунального призначення на території міста Севастополя, необхідних для потреб міста Севастополя; 6) забезпеченні міста продовольством; 7) проведенні природоохоронних заходів у місті Севастополі; 8) вирішенні інших питань, передбачених законодавством. 4. Витрати бюджету міста Севастополя, пов'язані із сприянням у здійсненні містом Севастополем особливих функцій, компенсуються з Державного бюджету України". Розділ VІ вважати відповідно розділом VІІ.Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади міста Севастополя"  
Враховано частково   Стаття 15. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади у місті Севастополі з органами місцевого самоврядування у місті Севастополі. 1. Органи місцевого самоврядування у місті Севастополі та селах, селищі, місті, які входять до складу міста Севастополя, та органи державної влади у місті Севастополі будують свої взаємовідносини на договірних, компенсаційних та інших визначених законом засадах. 2. Органи місцевого самоврядування та виконавчі органи у місті Севастополі в межах своєї компетенції, встановленої законом України, забезпечують участь органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування сіл, селища, міста, які входять до складу міста Севастополя, в розробленні та реалізації спільних проектів, цільових програм розвитку, заходів з охорони довкілля, планів використання трудових ресурсів, будівництва автомобільних шляхів, систем зв'язку, об'єктів інженерно-комунального призначення тощо.  
16. Розділ V ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В МІСТІ СЕВАСТОПОЛІ, ЇХ ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ      Розділ VІ. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В МІСТІ СЕВАСТОПОЛІ, ЇХ ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ  
17. Стаття 14. Севастопольський міський голова. Севастопольський міський голова обирається шляхом прямих виборів відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів". Особа, обрана Севастопольським міським головою, призначається Президентом України на посаду Голови Севастопольської міської державної адміністрації. Як Голова Севастопольської міської державної адміністрації Севастопольський міський голова з питань здійснення виконавчої влади є відповідальним перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітним і підконтрольним Кабінету Міністрів України. Особа, обрана Севастопольським міським головою і призначена Президентом України на посаду Голови Севастопольської міської державної адміністрації може бути звільнена Президентом України, за згодою 2/3 від законодавчо закріпленої чисельності депутатів Севастопольської міської ради, з мотивів порушенням Конституції України законодавства України а також недовіри міської ради. В такому разі призначаються позачергові вибори Севастопольського міського голови.   -25- Вернидубов І.В.
Заічко В.О.
Закладена у цій статті (ч. 3) конструкція повністю виключає відповідальність Севастопольського міського голови перед Президентом України та Кабінетом Міністрів України у разі незадовільного виконання ним своїх обов'язків як керівника органу виконавчої влади. Очевидно, проект має передбачати механізм усунення з посади Севастопольського міського голови Президентом України у разі порушення ним Конституції чи законів України, підтвердженого рішенням суду, яке набрало законної сили.  
Враховано   Стаття 16. Севастопольський міський голова 1.Севастопольський міський голова обирається шляхом прямих виборів відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів". 2.Особа, обрана Севастопольським міським головою, призначається Президентом України на посаду Голови Севастопольської міської державної адміністрації. Як Голова Севастопольської міської державної адміністрації Севастопольський міський голова з питань здійснення виконавчої влади є підзвітним і підконтрольним Президенту України і Кабінету Міністрів України. 3. Особа, обрана Севастопольським міським головою і призначена Президентом України на посаду Голови Севастопольської міської державної адміністрації, може бути звільнена Президентом України у разі порушення ним Конституції України, законів України, висловлення недовіри Севастопольською міською радою, а також за підтвердженим рішенням суду, яке набрало законної сили, за згодою Севастопольської міської ради. У такому разі призначаються позачергові вибори Севастопольського міського голови.  
18. Стаття 15. Повноваження севастопольського міського голови. Повноваження севастопольського міського голови з питань здійснення виконавчої влади і місцевого самоврядування визначаються Законами України "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в України", іншим законодавством України. До особливих повноважень Севастопольського міського голови належать:   -26- Надрага В.І.
Перше речення частини другої статті 15 викласти в такій редакції: "2. Севастопольський міський голова має такі особливі повноваження"  
Враховано   Стаття 17. Повноваження Севастопольського міського голови 1.Повноваження Севастопольського міського голови визначаються законами України "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні", іншим законами України. 2. Севастопольський міський голова має такі особливі повноваження:  
19. 1) бере участь у підготовці проектів законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів з питань, які стосуються міста Севастополя; 2) бере участь у вирішені питань щодо розміщення у місті об'єктів державного підпорядкування, проведення заходів загальнодержавного і міжнародного значення, що проводяться за рішенням органів державної влади України; 3) вносить до органів виконавчої влади пропозиції щодо передачі комунальної власності міста об'єктів, що належать до державної власності; 4) одержує в порядку, встановленому, законодавством, необхідну інформацію стосовно діяльності військових формувань, незалежно від їх підпорядкування, що відноситься до економічного, екологічного і соціального навантаження на інфраструктуру міста;      1) бере участь у підготовці проектів законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України з питань, які стосуються міста Севастополя; 2) бере участь у вирішені питань щодо розміщення у місті об'єктів державного підпорядкування, проведення заходів загальнодержавного і міжнародного значення, за рішенням органів державної влади України; 3) вносить до органів виконавчої влади пропозиції щодо передачі до комунальної власності міста об'єктів, що належать до державної власності; 4) одержує в порядку, встановленому законом, необхідну інформацію стосовно діяльності військових формувань, незалежно від їх підпорядкування, що відноситься до економічного, екологічного і соціального навантаження на інфраструктуру міста;  
20. 5) у межах своєї компетенції бере участь у вирішені питань, пов'язаних з тимчасовим перебуванням на території міста кораблів і частин Чорноморського флоту Російської Федерації; 6) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу при розгляді питань щодо міждержавних угод по Чорноморському флоту Російської Федерації; 7) узгоджує питання про створення, перепрофілювання чи ліквідацію підприємств і організацій загальнодержавного значення, розташованих на території міста Севастополя; 8) одержує інформацію про діяльність усіх підприємств, установ, організацій, військових ( і прирівняних до них) частин і підрозділів на території міста, незалежно від їх підпорядкованості, в частині, що стосується життєзабезпечення міста Севастополя та впливає на виконання містом Севастополем спеціальних чи загальнодержавних функцій. 9) звертається за рішенням міської ради до суду щодо визнання незаконними актів, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади міста, а також повноваження Севастопольської міської ради; 10) звітує перед міською радою про свою діяльність не менше ніж один раз на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений міською радою строк.   -27- Заічко В.О.
Пункт п'ятий частини другої статті 15 виключити, а в пункті шостому частини другої статті 15 слова "міждержавних угод по Чорноморському флоту Російської Федерації", у пункті 9 слова "за рішенням міської ради" виключити.  
Враховано   5) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу при розгляді питань щодо міста Севастополя; 6) узгоджує питання про створення, перепрофілювання чи ліквідацію підприємств і організацій загальнодержавного значення, розташованих на території міста Севастополя; 7) одержує інформацію про діяльність усіх підприємств, установ, організацій, військових частин і підрозділів на території міста незалежно від їх підпорядкованості в частині, що стосується життєзабезпечення міста Севастополя та впливає на виконання містом Севастополем спеціальних чи загальнодержавних функцій; 8) звертається до суду щодо визнання незаконними актів підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади міста, а також повноваження Севастопольської міської ради; 9) звітує перед міською радою про свою діяльність не менше ніж один раз на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений міською радою строк.  
21. Стаття 16. Секретаріат Севастопольської міської ради. Заступник міського голови - секретар Севастопольської міської ради 1. Севастопольська міська рада утворює секретаріат ради. Секретаріат здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню Севастопольською міською радою взаємодії з міською державною адміністрацією та районними радами в місті Севастополі. 2. Секретаріат Севастопольської міської ради утворюється радою. Його структура, чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням міського голови. Секретаріат за посадою очолює заступник міського голови - секретар міської ради. 3. Заступник міського голови - секретар Севастопольської міської ради обирається радою за поданням міського голови з числа її депутатів і здійснює функції та повноваження, передбачені статтями 50 та 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". 4. За рішенням Севастопольської міської ради на заступника міського голови - секретаря ради може покладатися здійснення й інших повноважень з питань, пов'язаних з діяльністю Севастопольської міської ради та її органів. 5. Звільнення заступника міського голови - секретаря Севастопольської міської ради здійснюється Севастопольським міським головою за погодженням з Севастопольською міською радою.      Стаття 18. Секретаріат Севастопольської міської ради. Заступник міського голови - секретар Севастопольської міської ради 1. Севастопольська міська рада утворює секретаріат ради. Секретаріат здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню Севастопольською міською радою взаємодії з міською державною адміністрацією та районними радами в місті Севастополі. 2. Структура секретаріату Севастопольської міської ради, його чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням міського голови. Секретаріат за посадою очолює заступник міського голови - секретар міської ради. 3. Заступник міського голови - секретар Севастопольської міської ради обирається радою за поданням міського голови з числа її депутатів і здійснює функції та повноваження, передбачені статтями 50 та 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". 4. Звільнення заступника міського голови - секретаря Севастопольської міської ради здійснюється Севастопольською міською радою за поданням Севастопольського міського голови.  
22. Стаття 17. Перший заступник, заступники голови Севастопольської міської державної адміністрації. Перший заступник та заступники голови Севастопольської міської державної адміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади, призначаються на посади та звільняються з посад Севастопольським міським головою за погодженням відповідно з Кабінетом Міністрів України.   -28- Вернидубов І.В.
Заічко В.О.
Виключити частину четверту статті 16 проекту та у частині п'ятій кінець речення записати так: "Севастопольською міською радою за поданням Севастопольського міського голови" Статтю 17 об'єднати зі статтею 20 викласти в такій редакції: "Заступники голови Севастопольської міської державної адміністрації та голів районних державних адміністрації у місті Севастополі 1.Перший заступник та заступники голови Севастопольської міської державної адміністрації та голів районних державних адміністрації у місті Севастополі виконують обов'язки, визначені головою Севастопольської міської державної адміністрації та головами районних державних адміністрації у місті Севастополі, і несуть персональну відповідальність за стан справ на дорученій їм ділянці роботи. 2.Перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації призначається на посаду головою Севастопольської міської державної адміністрації за згодою Прем'єр-міністра України. 3.Заступники голови Севастопольської міської державної адміністрації призначаються на посаду головою Севастопольської міської державної адміністрації за погодженням з відповідним віце-прем'єр-міністром України. 4.Перші заступники та заступники голів районних державних адміністрацій у місті Севастополі призначаються на посади головами районних державних адміністрацій у місті Севастополі за погодженням з відповідними заступниками голови Севастопольської міської державної адміністрації".  
Враховано   Стаття 19. Заступники голови Севастопольської міської державної адміністрації та голів районних державних адміністрацій у місті Севастополі 1.Перший заступник та заступники голови Севастопольської міської державної адміністрації та голів районних державних адміністрації у місті Севастополі виконують обов'язки, визначені головою Севастопольської міської державної адміністрації та головами районних державних адміністрації у місті Севастополі, і несуть персональну відповідальність за стан справ на дорученій їм ділянці роботи. 2.Перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації призначається на посаду головою Севастопольської міської державної адміністрації за згодою Прем'єр-міністра України. 3.Заступники голови Севастопольської міської державної адміністрації призначаються на посаду головою Севастопольської міської державної адміністрації за погодженням з відповідним віце-прем'єр-міністром України. 4.Перші заступники та заступники голів районних державних адміністрацій у місті Севастополі призначаються на посади головами районних державних адміністрацій у місті Севастополі за погодженням з відповідними заступниками голови Севастопольської міської державної адміністрації.  
23. Стаття 18. Голова районної у місті Севастополі ради. 1. Голова районної у місті Севастополі ради обирається відповідною радою з числа її депутатів за пропозицією міського голови міста Севастополя у межах строку повноважень ради таємним голосуванням. 2. Обраний Голова районної у місті Севастополі ради призначається Президентом України Головою районної у місті Севастополі державної адміністрації за поданням міського голови. 3. Голова районної у місті Севастополі ради звільняється з посади Президентом України за поданням міського голови, при умові наявності згоди 2/3 депутатів відповідної районної у місті Севастополі ради, з мотивів порушення законодавства України, Конституції України та в разі недовіри районної ради. 4. Повноваження голови, районної у місті Севастополі ради з питань здійснення виконавчої влади і місцевого самоврядування визначаються Законами України, "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні", та іншим законодавством України.   -29- Вернидубов І.В.
Заічко В.О.
Закладена у цій статті (ч. 3) конструкція істотно ускладнює реалізацію механізму відповідальності Голови районної у місті Севастополі ради, який одночасно є головою відповідної державної адміністрації. Як видається, ця посадова особа має нести відповідальність і перед радою, яка її обрала, і перед Президентом України, який призначив її на посаду. Тому і в даному разі слід застосувати конструкцію відповідальності, про яку уже зазначено вище у зауваженні до ст. 14.  
Враховано   Стаття 20. Голова районної у місті Севастополі ради. 1. Голова районної у місті Севастополі ради обирається відповідною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням. 2. Обраний голова районної у місті Севастополі ради призначається Президентом України головою районної у місті Севастополі державної адміністрації. 3. Голова районної у місті Севастополі ради звільняється з посади Президентом України за умови наявності згоди відповідної районної у місті Севастополі ради з мотивів порушення Конституції України, законів України, висловлення недовіри районною у місті радою, а також за підтвердженням рішенням суду, яке набрало законної сили, за згодою відповідної районної у місті Севастополі ради. 4. Повноваження голови районної у місті Севастополі ради з питань здійснення виконавчої влади і місцевого самоврядування визначаються законами України, "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами України.  
24. Стаття 19. Секретаріат районної у місті Севастополь ради. Заступник голови районної ради - секретар районної ради. 1. Районна рада у місті Севастополі утворює секретаріат ради. Секретаріат здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради і органів, депутатів. Сприяє здійсненню районної у місті Севастополь взаємодії з районною державною адміністрацією. 2. Секретаріат районної у місті Севастополі ради утворюються радою. Його структура, чисельність, витрати на утримання встановлюється радою за поданням голови. Секретаріат за посадою очолює заступник голови районної ради-секретар районної ради.      Стаття 21. Секретаріат районної у місті Севастополі ради. Заступник голови районної ради - секретар районної ради 1. Районна рада у місті Севастополі утворює секретаріат ради. Секретаріат здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради і органів, депутатів, сприяє здійсненню районною у місті Севастополі радою взаємодії з районною державною адміністрацією. 2. Секретаріат районної у місті Севастополі ради утворюється радою. Його структура, чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням голови. Секретаріат за посадою очолює заступник голови районної ради - секретар районної ради.  
25. 3. Заступник голови районної ради-секретар районної ради обирається радою, за поданням голови районної ради, з числа її депутатів і здійснює функції та повноваження, передбаченні статтями 50 та 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". За рішенням районної у місті Севастополі ради на заступника голови районної ради - секретаря районної ради може покладається здійснення і інших повноважень з питань, пов'язаних з діяльністю районної у місті Севастополі ради та їх органів. 4. Звільнення заступника голови районної ради - секретаря районної ради здійснюється головою районної ради за погодженням      3. Заступник голови районної ради - секретар районної ради обирається радою за поданням голови районної ради з числа її депутатів і здійснює функції та повноваження, передбаченні статтями 50 та 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". За рішенням районної у місті Севастополі ради на заступника голови районної ради - секретаря районної ради може покладати здійснення й інших повноважень з питань, пов'язаних з діяльністю районної у місті Севастополі ради та її органів. 4. Звільнення заступника голови районної ради - секретаря районної ради здійснюється головою районної ради за погодженням з районною у місті Севастополі радою.  
26. Стаття 20. Перший заступник, заступники голови районної у місті Севастополі державної адміністрації. Перший заступник та заступники голови районної у місті Севастополі державної адміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади призначаються на посади та звільняються з посади головою районної державної адміністрації за погодженням відповідно з Севастопольській міською державною адміністрацією.       
27. Стаття 21. Міський голова міста Інкерман, голови сільських та селищних рад. Міський голова міста Інкерман, голови Андріївської, Верхньосадової, Орлинівської, Тернавської сільських рад та Качинської селищної ради обираються шляхом прямих виборів відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" та виконують повноваження відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".   -30- Вернидубов І.В.
У статті 21 проекту назву статті т викласти в такій редакції: "Стаття 21. Сільські, селищні голови та Інкерманський міський голова "  
Враховано   Стаття 22. Сільські, селищний голови та Інкерманський міський голова Андріївський сільський голова, Верхньосадівський сільський голова, Орлинівський сільський голова, Тернівський сільський голова, Качинський селищний голова та Інкерманський міський голова обираються шляхом прямих виборів відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" та виконують повноваження відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
28. Розділ VІ. Акти органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у місті Севастополі      Розділ VІІ. АКТИ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ У МІСТІ СЕВАСТОПОЛІ  
29. Стаття 21. Акти Севастопольської міської та районних у місті державних адміністрацій та їх посадових осіб Порядок видання, набрання чинності, оскарження та скасування розпоряджень голів Севастопольської міської, районних у місті державних адміністрацій та наказів керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій визначається Законом України "Про місцеві державні адміністрації", цим Законом та іншими актами законодавства.   -31- Вернидубов І.В.
У статті 21 вкінці речення виключити такі слова "цим Законом та іншими актами законодавства".  
Враховано   Стаття 23. Акти Севастопольської міської, районних у місті державних адміністрацій та їх посадових осіб Порядок видання, набрання чинності, оскарження та скасування розпоряджень голів Севастопольської міської, районних у місті державних адміністрацій та наказів керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій визначається Законом України "Про місцеві державні адміністрації".  
30. Стаття 22. Акти Севастопольської міської та районних у місті рад та їх посадових осіб 1. Севастопольська міська та районна у місті рада приймають акти у формі рішень. 2. Рішення Севастопольської міської та районної у місті ради приймаються на її пленарному засіданні після обговорення питання більшістю голосів депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених законом. 3. Рішення Севастопольської міської та районної у місті ради приймаються відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням. Таємне голосування проводиться у випадках, передбачених законодавством. 4. Нормативно-правові акти Севастопольської міської та районної у місті ради підлягають реєстрації у Севастопольському міському управлінні юстиції.      Стаття 24. Акти Севастопольської міської, районних у місті рад та їх посадових осіб 1. Севастопольська міська та районні у місті ради приймають акти у формі рішень. 2. Рішення Севастопольської міської та районних у місті рад приймаються на їх пленарних засіданнях після обговорення питання більшістю голосів депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених законом. 3. Рішення Севастопольської міської та районних у місті рад приймаються відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням. Таємне голосування проводиться у випадках, передбачених законодавством. 4. Нормативно-правові акти Севастопольської міської та районних у місті рад підлягають реєстрації у Севастопольському міському управлінні юстиції. 5. Дії актів Севастопольської міської та районних у місті рад, їх посадових осіб з мотивів невідповідності Конституції чи законам України зупиняються відповідно головою Севастопольської міської та головою районної у місті державної адміністрації з одночасним зверненням до суду про визнання їх незаконними. 6. Акти Севастопольської міської та районних у місті рад, їх посадових осіб доводяться до відома населення.  
31. 5. Дія актів Севастопольської міської та районної у місті ради, їх посадових осіб з мотивів невідповідності Конституції чи законам України зупиняється відповідно головою Севастопольської міської та головою районної у місті державної адміністрації з одночасним зверненням до суду про визнання їх незаконними. 6. Акти Севастопольської міської та районної у місті ради, їх посадових осіб доводяться до відома населення.      7. Севастопольський міський голова та голови районних у місті рад у межах своїх повноважень видають розпорядження. 8. Акти Севастопольської міської та районних у місті рад, їх посадових осіб, прийняті у межах їх повноважень, обов'язкові для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян, посадовими особами, а також особами, які постійно або тимчасово проживають на території міста Севастополя.  
32. 7. Севастопольський міський голова та голови районних у місті рад в межах своїх повноважень видають розпорядження. 8. Акти Севастопольської міської та районних у місті рад, їх посадових осіб, прийняті у межах їх повноважень, обов'язкові для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян, посадовими особами, а також особами, які постійно або тимчасово проживають на території міста Севастополя".       
33. Розділ VІІ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 2. Вибори Севастопольського міського голови проводяться після набрання чинності цим Законом в порядку, передбаченому Законом України Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів". 3. Кабінет Міністрів України разом із Севастопольською міською радою у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом провести перерозподіл об'єктів державної власності у встановленому законодавством порядку. 4. Севастопольській міській раді в тримісячний термін встановити межі міста Севастополя та міста Інкерман, Андріївської, Верхньосадової, Орлинівскої, Тернівської сільських рад та Качинської селищної ради, які входять до міста Севастополь, що має особливий статус.   -32- Заічко В.О.
У частині четвертій Прикінцевих положень виключити слова "межі міста Севастополя" і далі за текстом.  
Враховано   Розділ VІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 2. Вибори Севастопольського міського голови проводяться після набрання чинності цим Законом в порядку, передбаченому Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів". 3. Кабінету Міністрів України разом із Севастопольською міською радою у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом провести перерозподіл об'єктів державної власності у встановленому законом порядку. 4. Севастопольській міській раді в тримісячний термін встановити межі міста Інкерман, Андріївської, Верхньосадівської, Орлинівської, Тернівської сільських рад та Качинської селищної ради, які входять до складу міста Севастополя.