Кількість абзаців - 377 Таблиця поправок


Про реабілітацію інвалідів в Україні (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні"      Проект Закон України Про реабілітацію інвалідів в Україні  
1. Цей Закон відповідно до Конституції України визначає основні засади створення правових, соціально-економічних, організаційних умов для усунення або досягнення компенсації обмежень життєдіяльності, викликаних порушенням здоров'я зі стійким розладом функції організму, функціонування системи підтримання інвалідами фізичного, психічного, соціального благополуччя, сприяння їм у досягненні соціальної та матеріальної незалежності.   -1- Кабінет Міністрів України
У преамбулі проекту потребує доопрацювання вислів "досягнення компенсації обмежень життєдіяльності".  
Враховано   Цей Закон відповідно до Конституції України визначає основні засади створення правових, соціально-економічних, організаційних умов для усунення або компенсації обмежень життєдіяльності, викликаних порушенням здоров'я зі стійким розладом функцій організму, функціонування системи підтримання інвалідами фізичного, психічного, соціального благополуччя, сприяння їм у досягненні соціальної та матеріальної незалежності.  
2. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
3. Стаття 1. Визначення термінів      Стаття 1. Визначення термінів  
4. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:      У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:  
5. інвалід (дитина-інвалід) - особа зі стійким розладом функцій організму, зумовленим захворюванням, травмою (її наслідками) або вродженими вадами розумового чи фізичного розвитку, що призводить до обмеження життєдіяльності та викликає необхідність її соціального захисту;   -2- Беспалий Б.Я.
Стаття 1, частина 1, пункт 1. Текст "інвалід (дитина-інвалід)" замінити текстом "інвалід, дитина-інвалід", (аналогічно у всьому тексті). Текст " (її наслідками)" замінити текстом "наслідками захворювання чи травмами".  
Враховано частково   інвалід - особа зі стійким розладом функцій організму, зумовленим захворюванням, травмою (її наслідками) або вродженими вадами розумового чи фізичного розвитку, що призводить до обмеження нормальної життєдіяльності, викликає в особи потребу в соціальній допомозі і посиленному соціальному захисті, а також виконання з боку держави відповідних заходів для забезпечення її законодавчо визначених прав; дитина-інвалід - особа віком до 18 років (повноліття) зі стійким розладом функцій організму, зумовленим захворюванням, травмою (її наслідками) або вродженими вадами розумового чи фізичного розвитку, що призводить до обмеження нормальної життєдіяльності та викликає необхідність надання їй соціальної допомоги і захисту;  
6. інвалідність - міра обмеження життєдіяльності, що перешкоджає або позбавляє конкретну особу здатності чи можливості здійснювати діяльність у спосіб та рамках, що вважається для особи нормальною в залежності від вікових, статевих, соціальних і культурних факторів;   -3- Сушкевич В.М.
У визначенні терміну "інвалідність" слова "міра обмеження життєдіяльності" замінити словами "міра втрати здоров'я та обмеження життєдіяльності".  
Враховано   інвалідність - міра втрати здоров'я та обмеження життєдіяльності, що перешкоджає або позбавляє конкретну особу здатності чи можливості здійснювати діяльність у спосіб та в межах, що вважаються для особи нормальними залежно від вікових, статевих, соціальних і культурних факторів; втрата здоров'я - наявність хвороб і фізичних дефектів, які призводять до фізичного, душевного і соціального неблагополуччя; життєдіяльність - повсякденна діяльність, здатність організму особи здійснювати діяльність у спосіб і в межах, звичайних для людини;  
    -4- Сушкевич В.М.
У статті 1 додати такі визначення: „втрата здоров'я - наявність хвороб і фізичних дефектів, які призводять до фізичного, душевного і соціального неблагополуччя; життєдіяльність - повсякденна діяльність, здатність організму особи здійснювати діяльність у спосіб і в межах, звичайних для людини;"  
Враховано    
7. обмеження життєдіяльності - повна або часткова втрата особою внаслідок захворювання, травми або вроджених вад здатності або можливості самообслуговування, самостійного пересування, спілкування, орієнтації, контролювання своєї поведінки, навчання і зайняття трудовою діяльністю;   -5- Сушкевич В.М.
У визначенні терміну "обмеження життєдіяльності" вилучити слова "навчання і зайняття трудовою діяльністю".  
Враховано   обмеження життєдіяльності - повна або часткова втрата особою внаслідок захворювання, травми або вроджених вад здатності або можливості самообслуговування, самостійного пересування, спілкування, орієнтації, контролювання своєї поведінки;  
8. медико-соціальна експертиза - визначення на основі комплексного обстеження усіх систем організму конкретної особи ступеня обмеження її життєдіяльності, викликаного стійким розладом функцій організму, стану її працездатності, групи інвалідності, причини і часу її настання, а також можливих для неї за станом здоров'я видів трудової діяльності, умов праці, потреби у відповідних видах соціального захисту для найповнішего відновлення усіх функцій житттєдіяльності особи;   -6- Кабінет Міністрів України
У визначенні терміну „медико-соціальна експертиза" після слів „конкретної особи" додати слова „міри втрати здоров'я", після слів „а також" додати слова „рекомендацій щодо", слова „відповідних видах" замінити словами „сторонньому догляді, відповідних видах санаторно-курортного лікування і".  
Враховано   медико-соціальна експертиза - визначення на основі комплексного обстеження усіх систем організму конкретної особи міри втрати здоров'я, ступеня обмеження її життєдіяльності, викликаного стійким розладом функцій організму, групи інвалідності, причини і часу її настання, а також рекомендацій щодо можливих для неї за станом здоров'я видів трудової діяльності та умов праці, потреби у сторонньому догляді, відповідних видах санаторно-курортного лікування і соціального захисту для найповнішего відновлення усіх функцій життєдіяльності особи;  
9. попередження інвалідності - система медичних, гігієнічних, фізичних, педагогічних, психологічних, професійних та інших заходів, спрямованих на профілактику переходу вади у постійне функціональне обмеження життєдіяльності чи інвалідіність особи або на зменшення частоти і тяжкості інвалідності та її обтяження;   -7- Сушкевич В.М.
У визначенні терміну „попередження інвалідності" слово „система" замінити словами „здійснення комплексу", після слова „переходу" додати слова „захворювання, наслідків травми або".  
Враховано   попередження інвалідності - здійснення комплексу медичних, гігієнічних, фізичних, педагогічних, психологічних, професійних та інших заходів, спрямованих на профілактику переходу захворювання, наслідків травми або вади у постійне обмеження життєдіяльності чи інвалідіність особи або на зменшення тяжкості інвалідності;  
10. усунення обмежень життєдіяльності - система заходів, спрямованих на створення умов для досягнення або відновлення особою оптимального фізичного, інтелектуального, психічного і соціального рівня життєдіяльності;   -8- Сушкевич В.М.
У кінці визначення терміну "усунення обмежень життєдіяльності" додати слова "та забезпечення її законодавчо визначених прав".  
Враховано   усунення обмежень життєдіяльності - система заходів, спрямованих на створення умов для досягнення або відновлення особою оптимального фізичного, інтелектуального, психічного і соціального рівня життєдіяльності та забезпечення її законодавчо визначених прав;  
11. попередження інституалізації - система правових, фінансових і реабілітаційних заходів, які забезпечують життя інваліда (дитини-інваліда) в сім'.   -9- Кабінет Міністрів України
В абзаці восьмому статті 1, яким передбачено визначення терміну "попередження інституалізації", не зрозуміло  
Враховано    
12. реабілітація інвалідів - система медичних, психологічних, педагогічних, фізичних, професійних, трудових заходів, спрямованих на надання особам допомоги у відновленні та компенсації порушених або втрачених функцій організму, усуненні обмежень їх життєдіяльності для досягнення соціальної і матеріальної незалежності, трудової адаптації та інтеграції у суспільстві;   -10- Сушкевич В.М.
У визначення "реабілітація інвалідів" після слова "досягнення" додати слова "і підтримання".  
Враховано   реабілітація інвалідів - система медичних, психологічних, педагогічних, фізичних, професійних, трудових заходів, спрямованих на надання особам допомоги у відновленні та компенсації порушених або втрачених функцій організму, усуненні обмежень їх життєдіяльності для досягнення і підтримання соціальної і матеріальної незалежності, трудової адаптації та інтеграції в суспільстві;  
13. реабілітаційні послуги - послуги, спрямовані на відновлення оптимального фізичного, інтелектуального, психічного і соціального рівня життєдіяльності особи, з метою сприяння її інтеграції у суспільстві;   -11- Кабінет Міністрів України
Потребують узгодження між собою зміст термінів „реабілітація інвалідів", „реабілітаційні заходи" та „реабілітаційні послуги", оскільки визначено, що „реабілітація інвалідів - система...заходів...", „реабілітаційні послуги - послуги...реабілітації...", а „реабілітаційні заходи - комплекс реабілітаційних послуг...".  
Враховано   реабілітаційні послуги - послуги, спрямовані на відновлення оптимального фізичного, інтелектуального, психічного і соціального рівня життєдіяльності особи, з метою сприяння її інтеграції в суспільстві;  
14. реабілітаційні заходи - комплекс реабілітаційних послуг, допомоги у вигляді засобів реабілітації і виробів медичного призначення, грошових компенсацій, які надаються особі для відновлення чи компенсації обмеженої здатності або можливості самообслуговування, самостійного пересування, спілкування, контролювання своєї поведінки, навчання і зайняття трудовою діяльністю;   -12- Сушкевич В.М.
Визначення „реабілітаційні заходи" викласти у такій редакції: "реабілітаційні заходи - комплекс заходів, якими здійснюється реабілітація інвалідів;"  
Враховано   реабілітаційні заходи - комплекс заходів, якими здійснюється реабілітація інвалідів;  
15. медична реабілітація - система заходів, що включають лікувальний комплекс і спрямовані на відновлення порушених чи вражених функцій організму особи, на виявлення і активізацію компенсаторних можливостей організму з метою забезпечення умов для повернення особи до активної життєдіяльності, на профілактику ускладнень та рецидивів захворювання;      медична реабілітація - система лікувальних заходів, що спрямовані на відновлення порушених чи втрачених функцій організму особи, на виявлення і активізацію компенсаторних можливостей організму з метою забезпечення умов для повернення особи до нормальної життєдіяльності, на профілактику ускладнень та рецидивів захворювання;  
16. психолого-педагогічна реабілітація - система психологічних та педагогічних заходів, спрямованих на надання психологічної допомоги щодо формування самоутвердження і належної самооцінки особою своїх можливостей, навчання правилам суспільної поведінки та моралі;   -13- Кабінет Міністрів України
Контекст введеного терміну „психолого-педагогічна реабілітація" потребує уточнення і більш повно розкриватиме зміст і напрями цієї роботи у такій редакції: "психолого-педагогічна реабілітація - система психологічних та педагогічних заходів, спрямованих на формування способів оволодіння знаннями, уміннями і навичками, надання психологічної допомоги, зокрема, щодо формування самоутвердження і належної самооцінки особою своїх можливостей, засвоєння правил суспільної поведінки та моралі шляхом здійснення системної навчально-виховної роботи;"  
Враховано   психолого-педагогічна реабілітація - система психологічних та педагогічних заходів, спрямованих на формування способів оволодіння знаннями, уміннями і навичками, надання психологічної допомоги, зокрема, щодо формування самоутвердження і належної самооцінки особою своїх можливостей, засвоєння правил суспільної поведінки шляхом здійснення системної навчально-виховної роботи;  
    -14- Кабінет Міністрів України
Терміни "психолого-педагогічна реабілітація", "психологічна реабілітація ", "психологічна підтримка, "психолого-педагогічний супровід", "психологічна адаптація", "психологічно-педагогічний супровід" є взаємодоповнюючими а за змістом, що наводиться у проекті - синонімами, і як наслідок, дублюють один одного.  
Враховано    
17. професійна реабілітація - система заходів, спрямованих на підготовку особи до професійної діяльності відновлення чи здобуття професійної працездатності шляхом адаптації, реадаптації, навчання, перенавчання, чи перекваліфікації з подальшим працевлаштуванням та необхідним соціальним супроводженням, з урахуванням особистих схильностей та побажань особи;      професійна реабілітація - система заходів, спрямованих на підготовку особи до професійної діяльності, відновлення чи здобуття професійної працездатності шляхом адаптації, реадаптації, навчання, перенавчання чи перекваліфікації з можливим подальшим працевлаштуванням та необхідним соціальним супроводженням з урахуванням особистих схильностей та побажань особи;  
18. трудова реабілітація - система заходів, розроблених з урахуванням схильностей, фізичних, розумових і психічних можливостей особи і спрямованих на оволодіння трудовими навичками забезпечення трудової діяльності та адаптацію у виробничих умовах, в тому числі шляхом створення спеціальних (спеціально пристосованих) робочих місць.   -15- Кабінет Міністрів України
Так само співпадають за змістом терміни "трудова реабілітація" та "професійна адаптація".  
Відхилено   трудова реабілітація - система заходів, розроблених з урахуванням схильностей, фізичних, розумових і психічних можливостей особи і спрямованих на оволодіння трудовими навичками забезпечення трудової діяльності та адаптацію у виробничих умовах, в тому числі шляхом створення спеціальних чи спеціально пристосованих робочих місць;  
    -16- Беспалий Б.Я.
Стаття 1, частина 1, пункт 14. Вилучити текст ("спеціально пристосованих").  
Враховано в іншій редакції   
19. фізкультурно-спортивна реабілітація - система заходів, розроблених із застосуванням фізичних вправ і природних чинників у комплексному процесі відновлення здоров'я, фізичного стану особи та спрямованих на відновлення і компенсацію за допомогою навчально-тренувальних, фізкультурно-спортивних занять функціональних можливостей її організму для удосконалювання рухової активності, підвищення працездатності, покращення фізичного і психічного стану;   -17- Кабінет Міністрів України
Так само співпадають за змістом терміни "фізична реабілітація" і "фізкультурно-спортивна реабілітація".  
Враховано   фізкультурно-спортивна реабілітація - система заходів, розроблених із застосуванням фізичних вправ для відновлення здоров'я особи та спрямованих на відновлення і компенсацію за допомогою занять фізичною культурою і спортом функціональних можливостей її організму для покращання фізичного і психологічного стану;  
20. фізична реабілітація - система заходів, спрямованих на впровадження і застосування форм і методів фізичних вправ на різних етапах лікування, що забезпечують функціональне відновлення особи, виявляє і розвиває резервні можливості організму шляхом вироблення нових рухів, компенсаторних навичок, користуванням протезами та іншими технічними пристроями і апаратурою;   -18- Сушкевич В.М.
У визначенні „фізична реабілітація" слова „впровадження і застосування форм і методів" замінити словами „вироблення і застосування комплексів", слова „протезами та іншими технічними пристроями і апаратурою" замінити словами „технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення".  
Враховано   фізична реабілітація - система заходів, спрямованих на вироблення і застосування комплексів фізичних вправ на різних етапах лікування і реабілітації, що забезпечують функціональне відновлення особи, виявляють і розвивають резервні і компенсаторні можливості організму шляхом вироблення нових рухів, компенсаторних навичок, користування технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення;  
21. соціальна реабілітація - система заходів, спрямованих на створення і забезпечення умов на повернення особи до активної участі у житті, відновлення її соціального статусу та здатності до самостійної суспільної і родинно-побутової діяльності шляхом соціально-середовищної орієнтації й соціально-побутової адаптації, соціального обслуговування задоволення потреб у протезуванні, ортезуванні, засобах реабілітації;   -19- Кабінет Міністрів України
Так само співпадають за змістом терміни „соціальна реабілітація" та „абілітація". Враховуючи зазначене, майже вся термінологія статті 1 проекту потребує уточнення і доопрацювання на предмет усунення дублювання.  
Враховано   соціальна реабілітація - система заходів, спрямованих на створення і забезпечення умов на повернення особи до активної участі у житті, відновлення її соціального статусу та здатності до самостійної суспільної і родинно-побутової діяльності шляхом соціально-середовищної орієнтації й соціально-побутової адаптації, соціального обслуговування задоволення потреб у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації;  
22. психологічна реабілітація - система заходів, спрямованих на відновлення, корекцію психологічних функцій, якостей, властивостей особи, створення сприятливих умов для розвитку та ствердження особистості;      психологічна реабілітація - система заходів, спрямованих на відновлення, корекцію психологічних функцій, якостей, властивостей особи, створення сприятливих умов для розвитку та ствердження особистості;  
23. соціальна допомога (адаптація) - система заходів, спрямованих на повернення особи до активного життя та праці, відновлення соціального статусу і формування в особи якостей, установок щодо активного пристосування до умов життєдіяльності шляхом правового і матеріального захисту її існування, підготовки до самообслуговування з формуванням здатності до пересування і спілкування,повсякденних життєвих потреб тощо;   -20- Беспалий Б.Я.
Стаття 1, частина 1, пункт 19. Текст „Соціальна допомога (адаптація) замінити текстом „соціальна адаптація". Аналогічно у всьому тексті закону.  
Враховано в іншій редакції.  соціальна допомога - система заходів, спрямованих на повернення особи до активного життя та праці, відновлення соціального статусу і формування в особи якостей, установок щодо пристосування до умов нормальної життєдіяльності шляхом правового і матеріального захисту її існування, підготовки до самообслуговування з формуванням здатності до пересування і спілкування,повсякденних життєвих потреб тощо;  
24. абілітація - система заходів, спрямованих на опанування особою знань та навичок, спрямованих на створення умов для її незалежного проживання у соціальному середовищі: усвідомлення своїх можливостей та обмежень, соціальних ролей, розуміння прав та обов'язків, уміння здійснювати самообслуговування, планування самостійного життя;   -21- Сушкевич В.М.
У визначенні „абілітація" слова „спрямованих на створення умов" та „планування самостійного життя" вилучити.  
Враховано   абілітація - система заходів, спрямованих на опанування особою знань та навичок, необхідних для її незалежного проживання в соціальному середовищі: усвідомлення своїх можливостей та обмежень, соціальних ролей, розуміння прав та обов'язків, уміння здійснювати самообслуговування;  
25. професійна орієнтація - науково обгрунтована система форм, методів, засобів впливу на особу для сприяння у її професійному самовизначенні на основі врахування стану здоров'я, освітнього і професійно-кваліфікаційного рівня, інтересів, здібностей, індивідуальних, психофізіологічних особливостей та потреб галузей економіки;      професійна орієнтація - науково обгрунтована система форм, методів, засобів впливу на особу для сприяння її професійному самовизначенню на основі врахування стану здоров'я, освітнього і професійно-кваліфікаційного рівнів, інтересів, здібностей, індивідуальних, психофізіологічних особливостей та потреб галузей економіки;  
26. професійний відбір - науково обгрунтована система визначення ступеня придатності особи до конкретної професії, спеціальності (робочого місця, посади) відповідно до нормативних вимог;   -22- Сушкевич В.М.
У визначенні „професійний відбір" після слів „відповідно до" додати слова „встановлених законодавством".  
Враховано   професійний відбір - науково обгрунтована система визначення ступеня придатності особи до конкретної професії, спеціальності (робочого місця, посади) відповідно до встановлених законодавством нормативних вимог;  
27. професійна адаптація - система заходів, спрямованих на забезпечення успішного професійного становлення працюючої особи, формування в неї професійних якостей, установок, потреб активно і творчо працювати для досягнення більш високого рівня кваліфікації;   -23- Сушкевич В.М.
У визначенні „професійна адаптація" слова „для досягнення більш високого рівня кваліфікації" вилучити.  
Враховано   професійна адаптація - система заходів, спрямованих на забезпечення успішного професійного становлення працюючої особи, формування в неї професійних якостей, установок, потреб активно і творчо працювати;  
28. психологічна підтримка - система соціально-психологічних, психологічно-педагогічних способів і методів допомоги особі з метою оптимізації її психоемоційного стану в процесі формування здібностей і самосвідомості, сприяння соціально-професійному самовизначенню, підвищенню конкурентоздатності на ринку праці та спрямуванню зусиль особи на реалізацію власної професійної кар'єри;      психологічна підтримка - система соціально-психологічних, психологічно-педагогічних способів і методів допомоги особі з метою оптимізації її психоемоційного стану в процесі формування здібностей і самосвідомості, сприяння соціально-професійному самовизначенню, підвищенню конкурентоспроможності на ринку праці та спрямуванню зусиль особи на реалізацію власної професійної кар'єри;  
29. психолого-педагогічний супровід - дяльність психолога (спеціаліста), спрямована на створення комплексної системи клініко-психологічних, психолого-педагогічних и психотерапевтичних умов, що сприяють успішній адаптації, реабілітації та особистісному зросту інваліда в соціум і нормалізації життя сім'ї;   -24- Кабінет Міністрів України
Об'єднати терміни "психологічна підтримка" і „психолого-педагогічний супровід" з розкриттям змісту і напрямів цієї роботи у такій редакції: „психолого-пелагогічний супровід - системна діяльність практичного психолога та спеціального педагога, спрямована на створення комплексної системи психолого-педагогічних умов, що сприяють оптимальному засвоєнню системи знань, умінь і навичок, успішній адаптації, реабілітації, особистісному становленні інваліда, нормалізації сімейних стосунків, інтеграції в соціум;"  
Враховано   психолого-педагогічний супровід - системна діяльність практичного психолога та корекційного педагога, спрямована на створення комплексної системи клініко-психологічних, психолого-педагогічних і психотерапевтичних умов, що сприяють засвоєнню знань, умінь і навичок, успішній адаптації, реабілітації, особистісному становленню особи, нормалізації сімейних стосунків, її інтеграції в соціум;  
    -25- Кабінет Міністрів України
Абзац двадцять шостий статті 1 потребує доопрацювання в частині слів "Зросту інваліда в соціум".  
Враховано    
30. психологічна адаптація - система заходів, спрямованих на формування в особи здатності пристосовуватись до існуючих у суспільстві вимог та критеріїв за рахунок присвоєння їй норм і цінностей даного суспільства.      психологічна адаптація - система заходів, спрямованих на формування в особи здатності пристосовуватись до існуючих у суспільстві вимог та критеріїв за рахунок присвоєння їй норм і цінностей даного суспільства;  
31. робоче місце інваліда - місце постійного або тимчасового знаходження особи у процесі трудової діяльності в центральних і місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах (об'єднання), в установи і організаціях (незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності), їх філіях, відділеннях, представництвах, що ведуть окремий облік результатів фінансової та господарської діяльності, у фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю, а також в представництвах іноземних юридичних осіб (в тому числі в міжнародних організаціях), консульствах, які використовують працю найманих працівників, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вдома, де створено належні умови для праці;   -26- Кабінет Міністрів України
В абзаці двадцять восьмому статті 1 слова „осіб-підприємців" слід узгодити з термінологією Цивільного та Господарського кодексів України.  
Враховано в іншій редакції.  робоче місце інваліда - місце або виробнича ділянка постійного або тимчасового знаходження особи у процесі трудової діяльності на підприємствах, в установах і організаціях;  
    -27- Сушкевич В.М.
У визначенні "робоче місце інваліда" слово "місце" замінити словами "місце або виробнича ділянка", вилучити слова " (незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності), їх філіях, відділеннях, представництвах, що ведуть окремий облік результатів фінансової та господарської діяльності, у фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю, а також в представництвах іноземних юридичних осіб (в тому числі в міжнародних організаціях), консульствах, які використовують працю найманих працівників, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вдома, де створено належні умови для праці".  
Враховано    
32. спеціальне робоче місце інваліда - робоче місце, яке потребує додаткових заходів по організації праці особи з урахуванням її індивідуальних функціональних можливостей шляхом пристосування основного і додаткового устаткування, технічного обладнання тощо;   -28- Кабінет Міністрів України
У визначенні „спеціальне робоче місце інваліда" слова „робоче місце, яке" замінити словами „окреме робоче місце або ділянка виробничої площі, яка", після слова „можливостей" додати слова „обумовлених інвалідністю".  
Враховано   спеціальне робоче місце інваліда - окреме робоче місце або ділянка виробничої площі, яка потребує додаткових заходів по організації праці особи з урахуванням її індивідуальних функціональних можливостей, обумовлених інвалідністю, шляхом пристосування основного і додаткового устаткування, технічного обладнання тощо;  
33. індивідуальна програма реабілітації - комплекс оптимальних видів, форм, обсягів, термінів реабілітаційних заходів з визначенням порядку і місця їх проведення, спрямованих на відновлення та компенсацію порушених або втрачених функцій організму і здібностей конкретної особи до виконання видів діяльності, визначених у рекомендаціях медико-соціальної експертної комісії;      індивідуальна програма реабілітації - комплекс оптимальних видів, форм, обсягів, термінів реабілітаційних заходів з визначенням порядку і місця їх проведення, спрямованих на відновлення та компенсацію порушених або втрачених функцій організму і здібностей конкретної особи до виконання видів діяльності, визначених у рекомендаціях медико-соціальної експертної комісії;  
34. реабілітаційна установа - установа, підприємство, заклад, у тому числі їх відділення, структурні підрозділи, незалежно від форми власності, що здійснює реабілітацію інвалідів (дітей-інвалідів) відповідно до державних соціальних нормативів у сфері реабілітації;   -29- Кабінет Міністрів України
Роз'яснення до терміну "реабілітаційна установа" подати в редакції, що відображає специфіку діяльності закладу: „реабілітаційна установа - заклад, що здійснює комплексну медичну, психолого-педагогічну, професійно-трудову, фізкультурно-спортивну, соціальну реабілітацію інвалідів (дітей-інвалідів) відповідно до державних соціальних нормативів у сфері соціальної реабілітаці;"  
Відхилено   реабілітаційна установа - установа, підприємство, заклад, у тому числі їх відділення, структурні підрозділи, незалежно від форми власності, що здійснює реабілітацію інвалідів і дітей-інвалідів відповідно до державних соціальних нормативів у сфері реабілітації.  
35. Стаття 2. Законодавство України з питань реабілітації інвалідів Законодавство України з питань реабілітації інвалідів ґрунтується на Конституції України і складається з цього Закону, законів України „Про державні соціальні стандарти і державні соціальні гарантії", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", „Про ліцензування певних видів господарської діяльності", „Про соціальні послуги", інших нормативно-правових актів, що регулюють правовідносини у цій сфері, та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.      Стаття 2. Законодавство України з питань реабілітації інвалідів Законодавство України з питань реабілітації інвалідів ґрунтується на Конституції України і складається з цього Закону, законів України „Про державні соціальні стандарти і державні соціальні гарантії", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", „Про соціальні послуги", інших нормативно-правових актів, що регулюють правовідносини у цій сфері, та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
36. Стаття 3. Основні завдання законодавства України з питань реабілітації інвалідів      Стаття 3. Основні завдання законодавства України з питань реабілітації інвалідів  
37. Основними завданнями законодавства України з питань реабілітації інвалідів є: створення умов для усунення обмежень життєдіяльності інвалідів, відновлення і компенсації їх порушених або втрачених здатностей для побутової, професійної, суспільної діяльності;      Основними завданнями законодавства України з питань реабілітації інвалідів є: створення умов для усунення обмежень життєдіяльності інвалідів, відновлення і компенсації їх порушених або втрачених здатностей для побутової, професійної, суспільної діяльності;  
38. створення умов для попередження інституалізації шляхом підтримки та супроводу сім'ї та осіб, які опікуються інвалідом (дитиною-інвалідом):       
39. визначення основних завдань системи реабілітації інвалідів, видів і форм реабілітаційних заходів;      визначення основних завдань системи реабілітації інвалідів, видів і форм реабілітаційних заходів;  
40. розмежування повноважень між центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування;      розмежування повноважень між центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування;  
41. визначення прав, обов'язків, повноважень, відповідальності суб'єктів господарювання в сфері реабілітації інвалідів, правове регулювання їх відносин;      регламентування матеріально-технічного, кадрового, фінансового, наукового забезпечення системи реабілітації інвалідів;  
42. регламентування матеріально-технічного, кадрового, фінансового, наукового забезпечення системи реабілітації інвалідів;      структурно-організаційне забезпечення державної соціальної політики по відношенню до інвалідів і дітей-інвалідів;  
43. структурно-організаційне забезпечення державної соціальної політики по відношенню до інвалідів і дітей-інвалідів;      сприяння залученню громадських організацій інвалідів до реалізації державної політики в цій сфері.  
44. сприяння залученню громадських організацій інвалідів до реалізації державної політики у цій сфері       
45. Стаття 4. Сфера дії Закону Цей Закон поширюється на: громадян України, які в установленому порядку визнані інвалідами; сім'ї інвалідів (дітей-інвалідів), осіб, які опікуються інвалідами (дітьми-інвалідами);   -30- Абзац третій статті 4 викласти у такій редакції: "сім'ї інвалідів, дітей-інвалідів".  Враховано   Стаття 4. Сфера дії Закону Дія цього Закону поширюється на : громадян України, які в установленому порядку визнані інвалідами; сім'ї інвалідів, дітей-інвалідів;  
46. інвалідів з числа іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, та осіб, які набули статусу біженців в Україні, якщо інше не передбачено міжнародними договорами чи законодавством України;   -31- Беспалий Б.Я.
Стаття 4, частина 1, пункт 4. Текст „законодавством України і відповідними міжнародними договорами" замінити текстом "законами України чи міжнародними договорами згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".  
Враховано   інвалідів з числа іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, та осіб, які набули статусу біженців в Україні, якщо інше не передбачено законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;  
47. інвалідів з числа іноземців та особи без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, і мають право на реабілітацію згідно із законодавством України і відповідними міжнародними договорами.   -32- Беспалий Б.Я.
Стаття 4, частина 1, пункт 4. Текст „законодавством України і відповідними міжнародними договорами" замінити текстом „законами України чи міжнародними договорами згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".  
Враховано   інвалідів з числа іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах тимчасово перебувають в Україні і мають право на реабілітацію згідно із законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
48. Стаття 5. Реалізація державної політики у сфері реабілітації інвалідів Державна політика України в сфері реабілітації інвалідів: забезпечує скоординованість системи реабілітації, що реалізується через своєчасність, безперервність та комплексність відновлювальних заходів і методик, доступність реабілітаційних послуг та відповідність їх змісту, рівня й обсягу фізичним, розумовим, психічним можливостям і стану здоров'я інваліда (дитини-інваліда);   -33- Сушкевич В.М.
У частині першій статті 5: в абзаці другому слова „доступність реабілітаційних послуг та відповідність" замінити слова „а також доступність технічних та інших засобів реабілітації і виробів медичного призначення, реабілітаційних послуг, відповідність"; в абзаці третьому слова „допоміжних та" вилучити.  
Враховано   Стаття 5. Реалізація державної політики у сфері реабілітації інвалідів Державна політика України у сфері реабілітації інвалідів: забезпечує координованість системи реабілітації, що реалізується через своєчасність, безперервність та комплексність відновлювальних заходів і методик, а також доступність технічних та інших засобів реабілітації і виробів медичного призначення, реабілітаційних послуг, відповідність їх змісту, рівня й обсягу фізичним, розумовим, психічним можливостям і стану здоров'я інваліда, дитини-інваліда;  
49. регламентує правові, економічні, соціальні умови надання інвалідам і дітям-інвалідам реабілітаційних послуг з урахуванням їх функціональних можливостей, потреби у виробах медичного призначення, технічних, допоміжних та інших засобах реабілітації;   -34- Беспалий Б.Я.
Стаття 5, частина 1, пункт 4. текст „та організації громадських організацій інвалідів" замінити текстом „утворених громадськими організаціями інвалідів".  
Відхилено   реґламентує правові, економічні, соціальні умови надання інвалідам і дітям-інвалідам реабілітаційних послуг з урахуванням їх функціональних можливостей, потреби у виробах медичного призначення, технічних та інших засобах реабілітації;  
50. гарантує матеріально-технічне, фінансове, кадрове і наукове забезпечення системи реабілітації;      гарантує матеріально-технічне, фінансове, кадрове і наукове забезпечення системи реабілітації;  
51. визначає умови для відновлення працездатності, отримання освіти, професійної перепідготовки і працевлаштування з урахуванням функціональних можливостей осіб із різними вадами здоров'я, сприяння виробничій діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів;      визначає умови для відновлення або здобуття трудових навичок, отримання освіти, професійної перепідготовки і працевлаштування з урахуванням функціональних можливостей осіб з інвалідністю, сприяння виробничій діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів;  
52. забезпечує реабілітаційним установам незалежно від їх відомчого підпорядкування, типу і форми власності рівні умови для здійснення реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів;      забезпечує реабілітаційним установам незалежно від їх відомчого підпорядкування, типу і форми власності рівні умови для здійснення реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів;  
53. формулює вимоги до об'єктів соціальної інфраструктури та інформації для створення безперешкодного доступу до них інвалідів шляхом усунення природних, комунікаційних і архітектурних перешкод;      формулює вимоги до об'єктів соціальної інфраструктури та інформації для створення безперешкодного доступу до них інвалідів шляхом усунення природних, комунікаційних і архітектурних перешкод;  
54. забезпечує участь громадських організацій, в тому числі громадських організацій інвалідів, у формуванні і реалізації державної політики у цій сфері;   -35- Беспалий Б.Я.
Стаття 5, частина 1, пункт 7. На початку текст "забезпечує участь" замінити текстом "сприяє участі".  
Враховано   сприяє участі громадських організацій, в тому числі громадських організацій інвалідів, у формуванні і реалізації державної політики у цій сфері.  
55. Реалізація державної політики у сфері реабілітації інвалідів покладається на органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, які забезпечують у співпраці та партнерстві з громадськими організаціями розробку і виконання програм для запобігання виникненню, компенсації вад і розладів функцій організму громадянами, створення умов для їх усунення шляхом медичної, психологічної, фізичної, професійної, трудової, фізкультурно-спортивної, соціальної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів.   -36- Сушкевич В.М.
В абзаці п'ятому частини першої слово „працездатності" замінити словами „або здобуття трудових навичок", слова „із різними вадами здоров'я" замінити словами „з інвалідністю".  
Враховано   Реалізація державної політики у сфері реабілітації інвалідів покладається на органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які у співпраці та партнерстві з громадськими організаціями інвалідів забезпечують розробку і виконання програм для запобігання виникненню інвалідності, компенсації вад і розладів функцій організму особи, створення умов для їх усунення шляхом медичної, психолого-педагогічної, психологічної, фізичної, професійної, трудової, фізкультурно-спортивної, соціальної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів.  
    -37- Беспалий Б.Я.
Стаття 5, частина 2. Вилучити текст "у співпраці та партнерстві з громадськими організаціями"  
Враховано в іншій редакції.   
    -38- Сушкевич В.М.
У частині другій після слова "виникненню" додати слова "інвалідності".  
Враховано    
    -39- Кукоба А.Т.
З метою втілення в життя даного Закону необхідно передбачити його фінансове та матеріальне забезпечення (ст.5 Реалізація державної політики у сфері реабілітації інвалідів".  
Враховано    
56. Стаття 6. Державне управління системою реабілітації інвалідів      Стаття 6. Державне управління системою реабілітації інвалідів  
57. Державне управління системою реабілітації інвалідів покладається на центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, які в межах своїх повноважень здійснюють керівництво установами, підприємствами, закладами системи реабілітації інвалідів та аналітично-прогнозну діяльність, визначають тенденції розвитку і вплив демографічної, соціально-економічної ситуації, інфраструктури виробничої та невиробничої сфер, ринку праці на стан інвалідності населення, формують напрями взаємодії різних ланок системи реабілітації інвалідів, стратегічні напрями її розвитку, узагальнюють світовий і вітчизняний досвід у цій сфері.   -40- Кабінет Міністрів України
Частина перша статті 23 проекту в частині підпорядкованості місцевих органів виконавчої влади центральним органам виконавчої влади потребує узгодження з Законом України „Про місцеві державні адміністрації". Зазначене стосується і частини третьої статті 6 проекту.  
Враховано   Державне управління системою реабілітації інвалідів покладається на центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, які в межах своїх повноважень здійснюють керівництво підприємствами, установами, закладами системи реабілітації інвалідів, аналітично-прогнозну діяльність, визначають тенденції розвитку і вплив демографічної, соціально-економічної, екологічної ситуації, інфраструктури виробничої та невиробничої сфер, ринку праці на стан інвалідності населення, формують напрями взаємодії різних ланок системи реабілітації інвалідів, стратегічні напрями її розвитку, узагальнюють світовий і вітчизняний досвід у цій сфері.  
    -41- Сушкевич В.М.
У частині першій слова "соціально-економічної ситуації" замінити словами "соціально-економічної, екологічної ситуації".  
Враховано    
58. Для сприяння розв'язанню соціальних проблем інвалідів при Кабінеті Міністрів України створюється громадський консультативний орган - Рада у справах інвалідів (далі - Рада).   -42- Сушкевич В.М.
Частину другу статті 6 вилучити. Вважати частини третю, четверту, відповідно, частинами другою, третьою.  
Враховано    
59. До органів виконавчої влади державного управління системою реабілітації інвалідів України належать центральні органи виконавчої влади у сферах праці та соціальної політики, охорони здоров'я, освіти, культури, фізичної культури і спорту, будівництва та архітектури, інші центральні органи виконавчої влади, які в межах своїх повноважень займаються формуванням і реалізацією державної соціальної політики та (або) мають у своєму підпорядкуванні реабілітаційні установи, а також підпорядковані їм місцеві органи виконавчої влади.   -43- Беспалий Б.Я.
Стаття 6, частина 3. Вилучити текст "а також підпорядковані їм місцеві органи виконавчої влади".  
Враховано   До органів виконавчої влади, які здійснюють державне управління системою реабілітації інвалідів, належать центральні органи виконавчої влади у сферах праці та соціальної політики, охорони здоров'я, освіти, культури, фізичної культури і спорту, будівництва та архітектури, інші центральні органи виконавчої влади, їх територіальні органи, які в межах своїх повноважень займаються формуванням і реалізацією державної соціальної політики та (або) здійснюють заходи з реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів.  
    -44- Кабінет Міністрів України
У частині третій статті 6 проекту слова „органів влади державного управління системою реабілітації інвалідів" слід замінити словами „органів виконавчої влади, які здійснюють державне управління системою реабілітації інвалідів". Крім того, зазначено частина статті 6 потребує редакційного доопрацювання.  
Враховано    
60. Центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики координує діяльність центральних і місцевих органів виконавчої влади у здійсненні реабілітаційних заходів, організовує розробку та виконання цільових державних програм, запроваджує правові, економічні та організаційні механізми, що стимулюють ефективну діяльність реабілітаційних установ і забезпечують розвиток їх мережі, сприяє міжнародному співробітництву.   -45- Сушкевич В.М.
У частині четвертій слова „Центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики координує діяльність центральних і" замінити словами „Центральні органи виконавчої влади в межах своїх повноважень координують діяльність".  
Враховано   Центральні органи виконавчої влади в межах своїх повноважень координують діяльність місцевих органів виконавчої влади у здійсненні реабілітаційних заходів, організовують розробку та виконання цільових державних програм, запроваджують правові, економічні та організаційні механізми, що стимулюють ефективну діяльність реабілітаційних установ і забезпечують розвиток їх мережі, сприяють міжнародному співробітництву.  
61. Стаття 7. Медико-соціальна експертиза визначення ступеня обмеження життєдіяльності інваліда   -46- Беспалий Б.Я.
Стаття 7, частина 2. Текст "або друга" замінити текстом "друга".  
Враховано   Стаття 7. Медико-соціальна експертиза щодо визначення ступеня обмеження життєдіяльності інваліда  
62. Інвалідність і ступінь утрати здоров'я встановлюються медико-соціальними експертними комісіями. .   -47- Кабінет Міністрів України
Частину першу статті 7 викласти у такій редакції: „Інвалідність і ступінь втрати здоров'я повнолітніх хворих встановлюється медико-соціальними експертними комісіями, а неповнолітніх - лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів".  
Враховано   Інвалідність і ступінь втрати здоров'я повнолітніх хворих встановлюються медико-соціальними експертними комісіями, а неповнолітніх - лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів.  
63. Огляд повнолітніх хворих та інвалідів і дітей-інвалідів у медико-соціальних експертних комісіях проводиться за направленням відповідного лікувально-профілактичного закладу після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів при наявності даних, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності (здатності до самостійного обслуговування і пересування, спілкування, навчання, орієнтації, трудової діяльності, контролю за своєю поведінкою).   -48- Кабінет Міністрів України
У частині другій слова „і дітей-інвалідів" вилучити.  
Враховано в іншій редакції  Огляд повнолітніх хворих, інвалідів і дітей-інвалідів проводиться за направленням відповідного лікувально-профілактичного закладу після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів при наявності даних, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності.  
64. У залежності від ступеня розладу функцій організму й обмеження життєдіяльності особі, визнаній інвалідом, установлюється перша або друга чи третя група інвалідності.   -49- У частині третій статті 7 слова " (здатності до самостійного обслуговування і пересування, спілкування, навчання, орієнтації, трудової діяльності, контролю за своєю поведінкою)" вилучити.  Враховано   Залежно від ступеня розладу функцій організму й обмеження життєдіяльності особі, визнаній інвалідом, установлюється перша, друга чи третя група інвалідності.  
65. Перша група інвалідності поділяється на підгрупи А і Б з урахуванням важкості стану інваліда та обсягів постійної потреби в сторонньому догляді.   -50- Кабінет Міністрів України
Частина шоста статті 7 потребує узгодження з частиною четвертою цієї ж статті щодо групи інвалідності, яка має підгрупу Б.  
Враховано   Перша група інвалідності поділяється на підгрупи А і Б залежно від ступеня втрати здоров'я інваліда та обсягів потреби в постійному сторонньому догляді, допомозі або нагляді.  
66. До підгрупи А першої групи інвалідності відносяться особи з найважчим станом здоров'я, залежні від інших осіб і нездатні до самообслуговування, які потребують постійного стороннього догляду, допомоги або нагляду.   -51- Сушкевич В.М.
Частини четверту, п'яту, шосту статті 7 викласти у такій редакції: „Перша група інвалідності поділяється на підгрупи А і Б залежно від ступеня втрати здоров'я інваліда та обсягів потреби в постійному сторонньому догляді, допомозі або нагляді. До підгрупи А першої групи інвалідності відносяться особи з виключно високим ступенем втрати здоров'я, надзвичайною залежністю від постійного стороннього догляду, допомоги або нагляду інших осіб і фактично не здатні до самообслуговування. До підгрупи Б першої групи інвалідності відносяться особи з високим ступенем втрати здоров'я, значною залежністю від інших осіб у забезпеченні життєво важливих соціально-побутових функцій і частково здатні до виконання окремих елементів самообслуговування." У частині сьомій слова „медико-соціальними експертними комісіями" замінити словами „лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів".  
Враховано   До підгрупи А першої групи інвалідності відносяться особи з виключно високим ступенем втрати здоров'я, надзвичайною залежністю від постійного стороннього догляду, допомоги або нагляду інших осіб і фактично не здатні до самообслуговування.  
67. До підгрупи Б другої групи інвалідності відносяться особи, залежні від інших осіб у забезпеченні життєво важливих соціально-побутових функцій і частково здатні до виконання окремих елементів самообслуговування, які потребують постійного стороннього догляду, допомоги або нагляду.      До підгрупи Б першої групи інвалідності відносяться особи з високим ступенем втрати здоров'я, значною залежністю від інших осіб у забезпеченні життєво важливих соціально-побутових функцій і частково здатні до виконання окремих елементів самообслуговування.  
68. Особам у віці до 18 років медико-соціальними експертними комісіями встановлюється категорія "дитина - інвалід".      Особам у віці до 18 років лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів встановлюється категорія "дитина - інвалід".  
69. Встановлення інвалідності і ступеня втрати здоров'я супроводжується складанням індивідуальної програми реабілітації інваліда (дитини-інваліда), що визначає реабілітаційні заходи і терміни їх реалізації.   -52- Нощенко М.П.
Доповнити статтю 7 частинами дев'ятою, десятою такого змісту: "Медико-соціальні експертні комісії визначають: ступінь обмеження життєдіяльності особи, стан працездатності, групу інвалідності, причину і час настання інвалідності внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва чи професійного захворювання; види трудової діяльності, рекомендовані для особи за станом його здоров'я; причинний зв'язок інвалідності з захворюванням чи каліцтвом, що виникли в дитинстві, уродженим дефектом; ступінь втрати здоров'я, групу, причину, зв'язок і час настання інвалідності громадян, які постраждали внаслідок політичних репресій та Чорнобильської катастрофи; ступінь стійкого обмеження життєдіяльності у хворих для направлення їх у стаціонарні установи соціального обслуговування; медичні показники на право одержання інвалідами спеціального автотранспорту і протипоказання до керування ним; здійснюють організацію робіт щодо вивчення виробничих, медичних, психологічних, екологічних, соціальних, причин виникнення інвалідності, її рівня і динаміки. Медико-соціальні експертні комісії зобов'язані забезпечити своєчасний огляд (переогляд) повнолітніх хворих, інвалідів, а лікувально-консультативні комісії лікувально-профілактичних закладів - дітей-інвалідів стосовно інвалідності і ступеня втрати здоров'я. Вважати частини дев'яту і десяту, відповідно частинами одинадцятою і дванадцятою.  
Враховано   Встановлення інвалідності і ступеня втрати здоров'я супроводжується складанням індивідуальної програми реабілітації інваліда (дитини-інваліда), що визначає реабілітаційні заходи і терміни їх реалізації. Медико-соціальні експертні комісії визначають: ступінь обмеження життєдіяльності особи, стан працездатності, групу інвалідності, причину і час настання інвалідності внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва чи професійного захворювання; види трудової діяльності, рекомендовані для інваліда за станом його здоров'я; причинний зв'язок інвалідності з захворюванням чи каліцтвом, що виникли в дитинстві, уродженим дефектом; ступінь втрати здоров'я, групу, причину, зв'язок і час настання інвалідності громадян, які постраждали внаслідок політичних репресій та Чорнобильської катастрофи; ступінь стійкого обмеження життєдіяльності у хворих для направлення їх у стаціонарні установи соціального обслуговування; медичні показання на право одержання інвалідами спеціального автотранспорту і протипоказання до керування ним; здійснюють організацію робіт щодо вивчення виробничих, медичних, психологічних, екологічних, соціальних причин виникнення інвалідності, її рівня і динаміки. Медико-соціальні експертні комісії зобов'язані забезпечити своєчасний огляд (переогляд) повнолітніх хворих, інвалідів, а лікувально-консультативні комісії лікувально-профілактичних закладів - дітей-інвалідів стосовно інвалідності і ступеня втрати здоров'я.  
70. Медико-соціальні послуги з огляду повнолітніх осіб і дітей надаються на безоплатній основі.   -53- Кабінет Міністрів України
Абзац 9 статті 7 дублює за змістом статтю 49 конституції України, потребує виключення.  
Відхилено   Медико-соціальні послуги з огляду повнолітніх осіб і послуги лікарсько-консультативних комісій з огляду неповнолітніх надаються безоплатно.  
71. Положення про порядок та умови встановлення інвалідності затверджується Кабінетом Міністрів України.   -54- Сушкевич В.М.
У частині дев'ятій статті 7 слово „дітей" замінити словами „послуги лікарсько-консультативних комісій з огляду неповнолітніх". У частині десятій статті 7 слова „та умови" замінити словами „умови та критерії".  
Враховано   Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності затверджується Кабінетом Міністрів України.  
72. Стаття 8. Експертиза професійної придатності інвалідів      Стаття 8. Експертиза професійної придатності інвалідів  
73. Експертиза професійної придатності повнолітніх інвалідів та дітей-інвалідів здійснюється медико-соціальними експертними комісіями. До роботи цих комісій залучаються спеціалісти з інженерної психології (психології праці) та психології професійного відбору, педагогічні працівники, що займаються навчанням і професійною підготовкою інвалідів та дітей-інвалідів, спеціалісти державної служби зайнятості.   -55- Кабінет Міністрів України
У частині першій статті 8 слова „та дітей-інвалідів" вилучити.  
Враховано   Експертиза професійної придатності повнолітніх інвалідів здійснюється медико-соціальними експертними комісіями. До роботи цих комісій залучаються спеціалісти з інженерної психології (психології праці) та психології професійного відбору, педагогічні працівники, що займаються навчанням і професійною підготовкою інвалідів, спеціалісти державної служби зайнятості.  
74. Висновок медико-соціальної експертної комісії з професійної придатності включається в індивідуальну програму реабілітації і є підставою для здійснення професійної орієнтації, професійної освіти і наступного працевлаштування (дитини-інваліда - для навчання).   -56- Сушкевич В.М.
У частині другій статті 8 після слова „працевлаштування" додати слова „з урахуванням побажань і думок інваліда".  
Враховано   Висновок медико-соціальної експертної комісії з професійної придатності включається в індивідуальну програму реабілітації і є підставою для здійснення професійної орієнтації, професійної освіти і наступного працевлаштування з урахуванням побажань і думок інваліда (дитини-інваліда - для навчання).  
75. Рішення медико-соціальних експертних комісій є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, реабілітаційними установами незалежно від відомчої підпорядкованості, типу і форми власності, підприємствами, установами.   -57- Сушкевич В.М.
У частині третій статті 8 після слів „місцевого самоврядування, реабілітаційними установами" додати слова „підприємствами, установами, організаціями".  
Враховано   Рішення медико-соціальних експертних комісій є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, реабілітаційними установами незалежно від відомчої підпорядкованості, типу і форми власності.  
76. Розділ ІІ. повноваження органів виконавчої влади у сфері реабілітації інвалідів      Розділ ІІ. Повноваження органів виконавчої влади у сфері реабілітації інвалідів  
77. Стаття 9. Основні повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики      Стаття 9. Основні повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики  
78. Центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики в межах свої повноважень щодо здійснення державної політики у сфері реабілітації інвалідів:      Центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики в межах своїх повноважень щодо здійснення державної політики у сфері реабілітації інвалідів:  
79. розробляє нормативно-правові акти з питань соціального захисту інвалідів та дітей-інвалідів, здійснює контроль за додержанням законодавства, що регламентує правовідносини у сфері соціального захисту інвалідів;      розробляє нормативно-правові акти з питань соціального захисту інвалідів та дітей-інвалідів, здійснює контроль за додержанням законодавства, що реґламентує правовідносини у сфері соціального захисту інвалідів;  
80. організовує розробку та впровадження державних соціальних нормативів у сфері реабілітації, Державної типової програми реабілітації інвалідів;   -58- Сушкевич В.М.
В абзаці третьому частини першої статті 9 після слова „інвалідів" додати слова „на основі матеріалів відповідних центральних органів виконавчої влади".  
Враховано   організовує розробку та впровадження державних соціальних нормативів у сфері реабілітації, Державної типової програми реабілітації інвалідів на основі матеріалів відповідних центральних органів виконавчої влади;  
81. здійснює організацію робіт, пов'язаних з визначенням ступеня втрати життєдіяльності і соціальної дезадаптації хворих, інвалідів, дітей-інвалідів, а також їх видів, причин, термінів, часу настання, вивченням виробничих, медичних, психологічних, екологічних, соціальних, особистісних причин виникнення інвалідності, рівня і динаміки інвалідності населення;   -59- Сушкевич В.М.
Абзац четвертий частини першої статті 9 вилучити. Вважати абзаци 5-14, відповідно, абзацами 4-13.  
Враховано    
82. бере участь у розробці державних і цільових програм, заходів з профілактики інвалідності та медичної, психологічної, фізичної, трудової, фізкультурно-спортивної, соціальної реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів;      бере участь у розробці державних і цільових програм, заходів з профілактики інвалідності та медичної, психологічної, фізичної, трудової, фізкультурно-спортивної, соціальної реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів;  
83. організовує здійснення заходів щодо забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів соціальним, культурним та інформаційним обслуговуванням, протезно-ортопедичною допомогою, засобами реабілітації, виробами медичного призначення, спеціальним автотранспортом, заняття фізичною культурою і спортом, дозвілля;   -60- Сушкевич В.М.
В абзаці п'ятому частини першої статті 9 вилучити слово "і спортом".  
Враховано   організовує здійснення заходів щодо забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів соціальним, культурним та інформаційним обслуговуванням, технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення, спеціальним автотранспортом, занять фізичною культурою, дозвілля;  
84. запроваджує правові, економічні та організаційні механізми, що стимулюють ефективну діяльність реабілітаційних установ і забезпечують розвиток їх мережі;   -61- Сушкевич В.М.
У частині першій статті 9: в абзаці п'ятому слова „протезно-ортопедичною допомогою" замінити словами „технічними та іншими"; абзац сьомий викласти у такій редакції: „забезпечує сертифікацію технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення які виготовляються підприємствами протезно-ортопедичної галузі;"  
Враховано   запроваджує правові, економічні та організаційні механізми, що стимулюють ефективну діяльність реабілітаційних установ і забезпечують розвиток їх мережі;  
85. забезпечує сертифікацію засобів реабілітації, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення;   -62- Кабінет Міністрів України
Слід виключити з абзацу 8 статті 9 слова „виробів медичного призначення", оскільки сертифікація таких виробів відноситься до повноважень МОЗу.  
Враховано в іншій редакції.  забезпечує сертифікацію технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення, які виготовляються протезно-ортопедичними підприємствами;  
    -63- Кабінет Міністрів України
Абзац 8 статті 9 проекту потребує доопрацювання щодо визначення повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики щодо сертифікації засобів реабілітації, протезно-ортопедичних виробів та виробів медичного призначення.  
Враховано    
86. здійснює ліцензування діяльності реабілітаційних установ, ведення Державного реєстру ліцензій (далі - Реєстр ліцензій) та Державного реєстру установ (далі - Реєстр установ), розробляє типові штатні нормативи професійного складу працівників реабілітаційних установ, організовує підготовку кадрів для них;   -64- Абзац восьмий частини першої статті 9 замінити, відповідно, абзацами восьмим і дев'ятим у такій редакції: „здійснює ліцензування діяльності та організовує підготовку кадрів реабілітаційних установ, що відносяться до його сфери управління; забезпечує ведення Державного реєстру реабілітаційних установ (далі - Реєстр установ), розробляє типові штатні нормативи професійного складу працівників реабілітаційних установ;" Вважати абзаци дев'ятий-тринадцятий, відповідно, абзацами десятим-чотирнадцятим.  Враховано   здійснює ліцензування діяльності та організовує підготовку кадрів реабілітаційних установ, що відносяться до його сфери управління; забезпечує ведення Державного реєстру реабілітаційних установ (далі - Реєстр установ), розробляє типові штатні нормативи професійного складу працівників реабілітаційних установ;  
87. забезпечує проведення моніторингу рівня освіти, професійного навчання, трудової зайнятості інвалідів та дітей-інвалідів, аналізу і прогнозування розвитку процесів у цих сферах;   -65- Кабінет Міністрів України
Абзац 10 статті 9 потребує виключення, як такий , що за змістом належить до повноважень МОНу.  
Враховано частково   забезпечує проведення моніторингу професійного навчання, трудової зайнятості інвалідів та дітей-інвалідів, аналізу і прогнозування розвитку процесів у цих сферах;  
88. сприяє працевлаштуванню інвалідів, розвитку підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, створенню робочих місць для інвалідів;   -66- Сушкевич В.М.
Абзац одинадцятий частини першої статті 9 викласти у такій редакції: „організовує працевлаштування інвалідів через державну службу зайнятості, сприяє створенню робочих місць для них, у тому числі шляхом надання державної підтримки виробничій діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів";  
Враховано   організовує працевлаштування інвалідів через державну службу зайнятості, сприяє створенню робочих місць для них, у тому числі шляхом надання державної підтримки виробничій діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів;  
89. організовує роботи, пов'язані з наданням дозволів на право користування пільгами з оподаткування, фінансової допомоги, що надається Фондом соціального захисту інвалідів, визначенням пріоритетів щодо розміщення державного замовлення на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів;       
90. координує діяльність органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, спрямованої на забезпечення доступності об'єктів соціальної інфраструктури та інформації для інвалідів, виробництво спеціального виробничого і побутового обладнання та пристосувань для полегшення побуту і праці цієї категорії громадян;   -67- Кабінет Міністрів України
В абзаці дванадцятому статті 9 слова „координує діяльність" замінити словами „сприяє координації діяльності".  
Враховано   сприяє координації діяльності органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, спрямованій на забезпечення доступності для інвалідів об'єктів соціальної інфраструктури та інформації, виготовлення спеціального виробничого і побутового обладнання, пристосувань для полегшення побуту і праці цієї категорії громадян; сприяє роботі громадських організацій, у тому числі громадських організацій інвалідів, залучає їх до співпраці та партнерства в цій сфері;  
    -68- Сушкевич В.М.
Статтю 9 доповнити абзацом тринадцятим такого змісту: „сприяє роботі громадських організацій, у тому числі громадських організацій інвалідів, залучають їх до співпраці та партнерства у цій сфері;"  
Враховано    
91. сприяє міжнародному співробітництву у сфері реабілітації інвалідів;      сприяє міжнародному співробітництву у сфері реабілітації інвалідів;  
92. здійснює інші повноваження, передбачені положенням про центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, затвердженим Президентом України.   -69- Беспалий Б.Я.
Стаття 9, останній абзац викласти у такій редакції: „здійснює інші повноваження передбачені законом".  
Враховано в іншій редакції.  здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.  
93. Стаття 10. Основні повноваження спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у сфері реабілітації інвалідів      Стаття 10. Основні повноваження центральних органів виконавчої влади, які беруть участь у здійсненні державної політики у сфері реабілітації інвалідів  
94. Центральні органи виконавчої влади, які беруть участь у здійсненні державної політики у сфері реабілітації інвалідів, в межах своїх повноважень забезпечують:      Центральні органи виконавчої влади беруть участь у здійсненні державної політики у сфері реабілітації інвалідів та в межах своїх повноважень забезпечують:  
95. реалізацію державної політики у сфері реабілітації інвалідів, здійснюють контроль за її втіленням;   -70- Сушкевич В.М.
Абзаци перший і другий частини першої статті 10 викласти у такій редакції: "Центральні органи виконавчої „влади беруть участь у здійсненні державної політики у сфері реабілітації інвалідів та в межах своїх повноважень забезпечують: контроль за втіленням державної політики у сфері реабілітації інвалідів;"  
Враховано   контроль за втіленням державної політики у сфері реабілітації інвалідів;  
96. розробляють нормативно-правові акти з питань соціального захисту інвалідів та дітей-інвалідів, здійснюють контроль за додержанням законодавства, що регламентує правовідносини у сфері соціального захисту інвалідів;      розробку нормативно-правових актів з питань соціального захисту інвалідів та дітей-інвалідів, контроль за додержанням законодавства, що реґламентує правовідносини у сфері соціального захисту інвалідів;  
97. розробляють галузеві і беруть участь у розробці міжгалузевих програм розвитку системи реабілітації інвалідів;      розробку галузевих програм розвитку системи реабілітації інвалідів, а також участь у розробці таких міжгалузевих програм;  
98. беруть участь у розробці єдиних науково обгрунтованих державних соціальних нормативів у сфері реабілітації, критеріїв та вимог до реабілітаційних заходів, державної типової програми реабілітації інвалідів, вимог щодо медичного, освітнього, науково-методичного, матеріально-технічного, фінансового і кадрового забезпечення реабілітаційних установ;   -71- Кабінет Міністрів України
Абзац 7 статті 10 проекту потребує редакційного доопрацювання.  
Враховано   участь у розробці єдиних науково обгрунтованих державних соціальних нормативів у сфері реабілітації, критеріїв та вимог до реабілітаційних заходів, державної типової програми реабілітації інвалідів, вимог щодо медичного, освітнього, науково-методичного, матеріально-технічного, фінансового і кадрового забезпечення реабілітаційних установ;  
99. контролюють якість виробів медичного призначення, технічних, допоміжних та інших засобів реабілітації;      контроль якості виробів медичного призначення, технічних та інших засобів реабілітації;  
100. затверджують типові положення про реабілітаційні установи, положення (статути) реабілітаційних установ своєї сфери управління, а також погоджують положення (статути) реабілітаційних установ, реабілітаційних установ недержавної форм власності;   -72- Сушкевич В.М.
У частині першій статті 10: в абзаці шостому слово „допоміжних" вилучити; в абзаці сьомому вилучити слова „а також погоджують положення (статути) реабілітаційних установ, реабілітаційних установ недержавної форм власності"; в абзаці восьмому слова „протезно-ортопедичною допомогою" і „допоміжними" вилучити.  
Враховано   затвердження типових положень про реабілітаційні установи, положення (статути) реабілітаційних установ своєї сфери управління;  
101. створює умови для забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів протезно-ортопедичною допомогою, технічними, допоміжними та іншими засобами і послугами реабілітації, виробами медичного призначення;      створення умов для забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами і послугами реабілітації, виробами медичного призначення;  
102. організовують професійну підготовку кадрів для системи реабілітації інвалідів, організують впровадження новітніх реабілітаційних методик і технологій, передового досвіду у цій сфері;      організацію професійної підготовки кадрів для системи реабілітації інвалідів, впровадження новітніх реабілітаційних методик і технологій, передового досвіду в цій сфері;  
103. здійснюють науково-методичне керівництво, контроль за дотриманням нормативно-правових актів, державних соціальних нормативів у сфері реабілітації, критеріїв та вимог до реабілітаційних заходів, перевірку діяльності реабілітаційних установ;   -73- Сушкевич В.М.
Частину першу статті 10 доповнити абзацами дванадцятим, тринадцятим такого змісту: „доступність для інвалідів об'єктів соціальної інфраструктури та інформації, виготовлення спеціального виробничого і побутового обладнання, пристосувань для полегшення побуту і праці цієї категорії громадян;"  
Враховано   науково-методичне керівництво, контроль за дотриманням нормативно-правових актів, державних соціальних нормативів у сфері реабілітації, критеріїв та вимог до реабілітаційних заходів, перевірку діяльності реабілітаційних установ; доступність для інвалідів об'єктів соціальної інфраструктури та інформації, виготовлення спеціального виробничого і побутового обладнання, пристосувань для полегшення побуту і праці цієї категорії громадян;  
104. беруть участь у створенні і підтримці міжвідомчого інформаційного простору з проблем інвалідності;      участь у створенні і підтримці міжвідомчого інформаційного простору з проблем інвалідності;  
105. забезпечують співробітництво з державними органами і реабілітаційними установами іноземних держав.      співробітництво з державними органами і реабілітаційними установами іноземних держав.  
106. Стаття 11. Основні повноваження інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані реабілітаційні установи      Стаття 11. Основні повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері реабілітації інвалідів  
107. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах повноважень, передбачених нормативно-правовими актами:      Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах повноважень, передбачених нормативно-правовими актами:  
108. вживають заходи щодо розширення мережі реабілітаційних установ, у тому числі шляхом створення недержавних реабілітаційних установ;      вживають заходи щодо розширення мережі реабілітаційних установ, у тому числі шляхом створення недержавних реабілітаційних установ;  
109. організують виконання державних програм у сфері реабілітації інвалідів;      організують виконання державних програм у сфері реабілітації інвалідів;  
110. організують контроль за діяльністю суб'єктів господарювання, які здійснюють реабілітаційні заходи, незалежно від підпорядкування і форми власності і за додержанням ними вимог ліцензування;      організують контроль за діяльністю суб'єктів господарювання, які здійснюють реабілітаційні заходи, незалежно від підпорядкування і форми власності, за додержанням ними вимог ліцензування;  
111. створюють умови для забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів, виходячи з їх потреб та відповідно до рекомендацій медико-соціальних експертних комісій, протезно-ортопедичною допомогою, технічними, допоміжними та іншими засобами і послугами реабілітації, виробами медичного призначення, спеціальним автотранспортом;   -74- Сушкевич В.М.
В абзаці п'ятому частини першої статті 11 після слова „комісій" додати слова „ (лікарсько-консультативних комісій лікувально-профілактичних закладів)", слова „протезно-ортопедичною допомогою" і „допоміжними" вилучити.  
Враховано   створюють умови для забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів, виходячи з їх потреб та відповідно до рекомендацій медико-соціальних експертних комісій (лікарсько-консультативних комісій лікувально-профілактичних закладів), технічними та іншими засобами і послугами реабілітації, виробами медичного призначення, спеціальним автотранспортом;  
112. створюють умови для розвитку творчих здібностей інвалідів та дітей-інвалідів, пропагують фізичну культуру і спорт серед них, сприяють розвитку спорту інвалідів та дітей-інвалідів;   -75- Сушкевич В.М.
В абзаці шостому частини першої статті 11 слова „пропагують фізичну культуру і спорт серед них, сприяють розвитку спорту інвалідів та дітей-інвалідів" замінити словами „занять фізичною культурою і спортом інвалідів та дітей-інвалідів".  
Враховано   створюють умови для розвитку творчих здібностей інвалідів та дітей-інвалідів, занять фізичною культурою і спортом інвалідів та дітей-інвалідів;  
    -76- Кабінет Міністрів України
В абзаці 6 статті 11 слова "створюють умови" замінити на слова "сприяють створенню умов".  
Відхилено    
113. затверджують положення (статути) реабілітаційних установ комунальної форми власності;   -77- Сушкевич В.М.
В абзаці сьомому частини першої статтю 11 додати слова „погоджують положення (статути) реабілітаційних установ недержавної форм власності".  
Враховано   затверджують положення (статути) реабілітаційних установ комунальної форми власності, погоджують положення (статути) реабілітаційних установ недержавної форми власності;  
114. організують підготовку і підвищення кваліфікації кадрів з реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів, роботу з науково-методичного забезпечення реабілітаційних установ;      організують підготовку і підвищення кваліфікації кадрів з реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів, роботу з науково-методичного забезпечення реабілітаційних установ;  
115. забезпечують реалізацію державних програм, розробляють з урахуванням соціально-економічних, демографічних та інших особливостей і фінансують регіональні, місцеві програми зазначеного напряму;      забезпечують реалізацію державних програм, розробляють з урахуванням соціально-економічних, демографічних та інших особливостей і фінансують регіональні, місцеві програми зазначеного напряму;  
116. сприяють роботі громадських організацій, залучають їх до співпраці та партнерства у цій сфері;   -78- Сушкевич В.М.
В абзаці десятому частини першої статті 11 після слова „організацій" слова „у тому числі громадських організацій інвалідів".  
Враховано   сприяють роботі громадських організацій, у тому числі громадських організацій інвалідів, залучають їх до співпраці та партнерства в цій сфері;  
117. беруть участь у створенні і підтримці міжвідомчого інформаційного простору з проблем інвалідності;      беруть участь у створенні і підтримці міжвідомчого інформаційного простору з проблем інвалідності;  
118. організують інформування інвалідів про зміни і доповнення законодавства про реабілітацію інвалідів.      організують інформування інвалідів про зміни у законодавстві про реабілітацію інвалідів.  
119. Стаття 12. Основні повноваження Ради у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України Рада в межах своїх повноважень: сприяє діяльності органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, громадських організацій інвалідів, суб'єктів господарювання незалежно від підпорядкованості, форми власності у забезпеченні ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, вирішенні правових, економічних, соціально-психологічних питань з реабілітації інвалідів, створенні цілісної реабілітаційної системи; вивчає та аналізує проблеми життєдіяльності інвалідів; здійснює за дорученням Кабінету Міністрів України аналіз дотримання органами виконавчої влади законодавства з питань реабілітації і соціального захисту інвалідів та дітей-інвалідів, забезпечення їм рівних можливостей у суспільстві; вивчає та аналізує напрями розвитку системи ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, реабілітації інвалідів; сприяє використанню у вітчизняній практиці досвіду зарубіжних країн у забезпеченні ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, розв'язанні соціальних проблем інвалідів, налагодженню та розширенню міжнародного співробітництва; залучає міжнародну фінансову допомогу для здійснення заходів соціального захисту інвалідів та дітей-інвалідів.   -79- Сушкевич В.М.
Статтю 12 виключити.  
Враховано    
120. Розділ ІІІ. Система реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів      Розділ ІІІ. Система реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів  
121. Стаття 13. Структура системи реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів      Стаття 12. Структура системи реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів  
122. Система реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів забезпечує своєчасність, комплексність і неперервність медичної, психолого-педагогічної, фізичної, професійної, трудової, фізкультурно-спортивної, соціальної реабілітації, досягнення інвалідами та дітьми-інвалідами оптимального фізичного, інтелектуального, психічного і соціального рівня життєдіяльності.   -80- Відповідно до розділу ІІІ проекту, зокрема його статті 13, "реабілітаційна установа" має бути спеціалізованим закладом соціального спрямування, що створюється і функціонує у відповідності до норм Закону, який пропонується прийняти, з метою комплексного вирішення проблем інвалідів або ж надання окремих видів спеціалізованої допомоги. Проте проект обмежується лише визначенням завдань, функцій та порядку ліцензування зазначеної установи. На нашу думку, було б доцільно більш детально зосередитись на визначенні організаційно - правового статусу установи стосовно інших установ та організацій, перелічених у статті 13, на питаннях створення та припинення діяльності реабілітаційних установ, їх власності тощо.  Відхилено   Система реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів забезпечує своєчасність, комплексність і неперервність медичної, психолого-педагогічної, фізичної, професійної, трудової, фізкультурно-спортивної, соціальної реабілітації, досягнення інвалідами, дітьми-інвалідами оптимального фізичного, інтелектуального, психічного і соціального рівня життєдіяльності.  
123. Систему реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів складають:      Систему реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів складають:  
124. органи державного управління у сфері реабілітації інвалідів;   -81- Кабінет Міністрів України
В абзаці другому частини другої статті 13 проекту слова „органи державного управління у сфері реабілітації інвалідів" пропонуємо замінити словами „органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які здійснюють державне управління у сфері реабілітації інвалідів" та узгодити з термінологією статті 6 проекту.  
Враховано   органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які здійснюють державне управління системою реабілітації інвалідів;  
125. медико-соціальні експертні комісії;   -82- Кабінет Міністрів України
У абзаці другому частині третій слова „органи медико-соціальної експертизи" вилучити, так як вони формуються і призначаються регіональними органами виконавчої влади (обласними, міськими управління охорони здоров'я відповідних державних адміністрацій).  
Враховано    
    -83- Беспалий Б.Я.
Стаття 13, частина 2, пункт 1. Слова "державного управління" замінити словами "державної влади".  
Враховано в іншій редакції.   
126. реабілітаційні установи для інвалідів і дітей-інвалідів незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форми власності;   -84- Кабінет Міністрів України
Частину другу статті 13 проекту перед структурним елементом „будинки дитини" необхідно доповнити новим четвертим абзацом у такій редакції: "центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, їх спеціалізовані формування, зокрема, центри соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями" (далі по тексту).  
Відхилено   реабілітаційні установи для інвалідів і дітей-інвалідів незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форми власності;  
127. будинки дитини - дошкільні навчальні заклади системи охорони здоров'я для дітей з вадами фізичного та (або) розумового розвитку віком від народження до трьох (для здорових дітей) та до чотирьох (для хворих дітей) років;   -85- Кабінет Міністрів України
У кінці абзаців четвертого-десятого, дванадцятого, чотирнадцятого частини другої статті 13 додати слова „незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форми власності".  
Враховано   будинки дитини - дошкільні навчальні заклади для дітей з вадами фізичного та (або) розумового розвитку віком до чотирьох років незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форми власності;  
128. спеціальні та санаторні дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) компенсуючого типу системи освіти для дітей віком від двох до семи (восьми) років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації;   -86- Абзац п'ятий частини другої статті 13 викласти у такій редакції: "будинки дитини - дошкільні навчальні заклади для дітей з вадами фізичного та (або) розумового розвитку віком до чотирьох років незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форми власності;" Абзац одинадцятий частини другої статті 13 вилучити.  Враховано   спеціальні та санаторні дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) компенсуючого типу для дітей віком від двох до семи (восьми) років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації, незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форми власності;  
129. дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) комбінованого типу системи освіти для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, у складі яких можуть бути групи загального розвитку, компенсуючого типу, сімейні, прогулянкові, в яких забезпечується дошкільна освіта з урахуванням стану здоров'я дітей, їх розумового, психологічного, фізичного розвитку;   -87- Кабінет Міністрів України
Упорядкувати зміст статті 13 для уникнення повторів, неточностей та неузгодження з діючою законодавчою базою, зокрема, у сфері освіти. Текст після абзацу 1 статті 13 викласти в такій редакції: „Систему реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів складають реабілітаційні установи для інвалідів та дітей-інвалідів незалежно від відомчого підпорядкування, типу, форми власності і господарювання, в тому числі навчальні заклади системи соціального захисту населення, системи освіти, системи охорони здоров'я, заклади підпорядкування Міністерства України у справах сім'ї, дітей та молоді; установи соціального обслуговування інвалідів та дітей-інвалідів; санаторно-курортні установи системи органів праці та соціального захисту населення, охорони здоров'я; підприємства протезної індустрії;  
Відхилено   дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) комбінованого типу для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, у складі яких можуть бути групи загального розвитку, компенсуючого типу, сімейні, прогулянкові, в яких забезпечується дошкільна освіта з урахуванням стану здоров'я дітей, їх розумового, психологічного, фізичного розвитку, незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форми власності;  
130. дошкільні навчальні заклади (центри розвитку дитини) системи освіти, в яких забезпечуються фізичний, розумовий і психологічний розвиток, корекція психологічного і фізичного розвитку, оздоровлення дітей, які відвідують інші навчальні заклади чи виховуються вдома;   -88- Кабінет Міністрів України
установи культури громадських організацій інвалідів; академічні та галузеві науково-дослідні, інші науково-методичні установи, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, які беруть участь у здійсненні державної політики у сфері реабілітації інвалідів;"  
Відхилено   дошкільні навчальні заклади (центри розвитку дитини) системи освіти, в яких забезпечуються фізичний, розумовий і психологічний розвиток, корекція психологічного і фізичного розвитку, оздоровлення дітей, які відвідують інші навчальні заклади чи виховуються вдома;  
131. спеціальні загальноосвітні школи (школи-інтернати) - загальноосвітні навчальні заклади системи освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;      спеціальні загальноосвітні школи (школи-інтернати) - загальноосвітні навчальні заклади системи освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;  
132. загальноосвітні санаторні школи (школи-інтернати) - загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ ступенів з відповідним профілем системи освіти для дітей, які потребують тривалого лікування;      загальноосвітні санаторні школи (школи-інтернати) - загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ ступенів з відповідним профілем системи освіти для дітей, які потребують тривалого лікування;  
133. загальноосвітні навчальні заклади системи освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;       
134. навчальні заклади системи органів праці та соціального захисту населення;   -89- Беспалий Б.Я.
Стаття 13, частина 2, пункт 13. Вилучити текст "праці та".  
Відхилено   навчальні заклади системи органів праці та соціального захисту населення;  
135. установи соціального обслуговування для інвалідів та дітей-інвалідів;      установи соціального обслуговування інвалідів, дітей-інвалідів незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форми власності;  
136. санаторно-курортні установи системи органів праці та соціального захисту населення;      санаторно-курортні установи системи органів праці та соціального захисту населення;  
137. протезно-ортопедичні підприємства;      протезно-ортопедичні підприємства незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форми власності;  
138. установи культури громадських організацій інвалідів;   -90- Сушкевич В.М.
В абзаці п'ятнадцятому частини другої статті 13 після слова „культури", додати слова „санаторно-курортні та оздоровчі заклади".  
Враховано   установи культури, санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів;  
139. академічні та галузеві науково-дослідні, інші науково-методичні установи, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, які беруть участь у здійсненні державної політики у сфері реабілітації інвалідів.   -91- Сушкевич В.М.
В абзаці останньому частини другої статті 13 вилучити слова "інші" та „що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади".  
Враховано   академічні та галузеві науково-дослідні, науково-методичні установи, які беруть участь у здійсненні державної політики у сфері реабілітації інвалідів.  
140. Стаття 14. Типи реабілітаційних установ      Стаття 13. Типи реабілітаційних установ  
141. Реабілітаційні установи в залежності від змісту реабілітаційних заходів, які вони здійснюють, відносяться до наступних типів:   -92- Кабінет Міністрів України
Назва статті 14 „Типи реабілітаційних установ" не відповідає її змісту, оскільки в тексті статті мова йдеться про види реабілітації. Тому необхідно назву статті 14 привести у відповідність до її змісту. Крім того, законопроект має конкретизувати, які саме державні структури і по відношенню до яких вікових груп населення здійснюють управління діяльністю установ, що здійснюють різні види реабілітації, зокрема: „соціальну, психолого-педагогічну реабілітацію дітей від 3-х до 18 років здійснюють установи, підпорядковані Міністерству України у справах сім'ї, дітей та молоді;" „професійну, трудову реабілітацію населення віком 18 років і старше здійснюють установи, підпорядковані Міністерству праці та соціальної політики України" і т.ін.  
Відхилено   Реабілітаційні установи залежно від змісту реабілітаційних заходів, які вони здійснюють, відносяться до наступних типів:  
142. медичної реабілітації:      медичної реабілітації;  
143. медико-соціальної реабілітації;      медико-соціальної реабілітації;  
144. соціальної реабілітації;      соціальної реабілітації;  
145. психолого-педагогічної реабілітації;      психолого-педагогічної реабілітації;  
146. фізичної реабілітації;      фізичної реабілітації;  
147. професійної реабілітації;      професійної реабілітації;  
148. трудової реабілітації;      трудової реабілітації;  
149. фізкультурно-спортивної реабілітації.      фізкультурно-спортивної реабілітації. Реабілітаційні установи можуть мати змішаний тип.  
150. Тип реабілітаційної установи визначається при ліцензуванні її діяльності.   -93- Сушкевич В.М.
У статті 14 додати частину другу такого змісту: "Реабілітаційні установи можуть мати змішаний тип".  
Враховано   Тип реабілітаційної установи визначається при ліцензуванні її діяльності.  
151. Стаття 15. Створення та припинення діяльності реабілітаційних установ      Стаття 14. Створення та припинення діяльності реабілітаційних установ  
152. Реабілітаційні установи в Україні створюються на основі державної, комунальної і приватної власності, власності громадських організацій, а також шляхом об'єднання майна різних форм власності.   -94- Кабінет Міністрів України
Положення статті 15 щодо надання реабілітаційними установами, заснованими на приватній власності (власності громадських організацій) реабілітаційних послуг на професійній основі із залученням коштів державного чи місцевих бюджетів в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України вважаємо, що в даний час приймати передчасно.  
Відхилено   Реабілітаційні установи в Україні створюються на основі державної, комунальної і приватної власності, а також шляхом об'єднання майна різних форм власності.  
153. Реабілітаційні установи можуть бути засновані спільно з представництвами іноземних юридичних осіб (в тому числі міжнародних організацій) та іноземними громадянами, якщо це не суперечить законодавству України.       
154. Порядок створення, реорганізації та ліквідації реабілітаційних установ встановлюється законом.      Порядок створення, реорганізації та ліквідації реабілітаційних установ установлюється законом.  
155. Реабілітаційні установи, засновані на державній власності, мають статус державної реабілітаційної установи. Потребу в таких реабілітаційних установах визначають відповідно до соціально-економічних і демографічних потреб України та її регіонів спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади у сфері реабілітації інвалідів в межах своїх повноважень. Рішення про їх створення приймаються Кабінетом Міністрів України.   -95- Частини четвертю і п'яту викласти у такій редакції: „Потреба в державних реабілітаційних установах визначається відповідно до соціально-економічних і демографічних потреб України та її регіонів центральними органами виконавчої влади в межах своїх повноважень. Рішення про їх створення приймаються Кабінетом Міністрів України. Потребу в комунальних реабілітаційних установах визначають місцеві органи виконавчої влади. Рішення про їх створення приймаються органами місцевого самоврядування." У частині шостій останнє речення вилучити.  Враховано   Потреба в державних реабілітаційних установах визначається відповідно до соціально-економічних і демографічних потреб України та її регіонів центральними органами виконавчої влади в межах своїх повноважень. Рішення про їх створення приймаються Кабінетом Міністрів України.  
156. Реабілітаційні установи, засновані на комунальній власності, мають статус комунальної реабілітаційної установи. Потребу в зазначених реабілітаційних установах визначають місцеві органи виконавчої влади. Рішення про їх створення приймаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням з відповідними спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у сфері реабілітації інвалідів.   -96- Кабінет Міністрів України
Частина п'ята статті 15 проекту, якою передбачається, що рішення про створення комунальної реабілітаційної установи приймається Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, не узгоджується зі статтею 78 Господарського кодексу України, частиною першою якої встановлено, що комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління.  
Враховано   Потребу в комунальних реабілітаційних установах визначають місцеві органи виконавчої влади. Рішення про їх створення приймаються органами місцевого самоврядування.  
157. Реабілітаційні установи, засновані на приватній власності (власності громадських організацій), мають статус недержавної реабілітаційної установи. Такі установи можуть надавати реабілітаційні послуги на професійній основі за рахунок власних коштів, залучених коштів або коштів державного чи місцевих бюджетів в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Рішення про створення недержавних реабілітаційних установ приймаються засновниками (власниками).      Реабілітаційні установи, засновані на приватній власності (в тому числі власності громадських організацій), можуть надавати реабілітаційні послуги на професійній основі за рахунок власних коштів, залучених коштів або коштів державного чи місцевих бюджетів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
158. Реабілітаційні установи незалежно від свого статусу і відомчої підпорядкованості забезпечують якість реабілітації (абілітації) відповідно до державних соціальних нормативів у сфері реабілітації, критеріїв і вимог до реабілітаційних заходів.      Реабілітаційні установи незалежно від свого статусу і відомчої підпорядкованості забезпечують якість реабілітації (абілітації) відповідно до державних соціальних нормативів у сфері реабілітації, критеріїв і вимог до реабілітаційних заходів.  
159. Відомості про реабілітаційні установи, незалежно від їх форми власності, центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики вносить до Реєстру установ.   -97- Сушкевич В.М.
У частині останній статті 15 вилучити після слів „форми власності" додати слова „та відомчої підпорядкованості".  
Враховано   Відомості про реабілітаційні установи незалежно від їх форми власності та відомчої підпорядкованості центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики вносить до Реєстру установ.  
160. Стаття 16. Ліцензування реабілітаційної діяльності      Стаття 15. Ліцензування реабілітаційної діяльності  
161. Ліцензування діяльності реабілітаційних установ є основною формою державного контролю за якістю реабілітаційних послуг.      Ліцензування діяльності реабілітаційних установ є основною формою державного контролю за якістю реабілітаційних послуг.  
162. Ліцензування реабілітаційної діяльності здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики за результатами ліцензійної експертизи, яка проводиться ним відповідно до поданих керівником реабілітаційної установи (або уповноваженою ним особою) заяви про ліцензування та соціально-економічного обґрунтування діяльності реабілітаційної установи.   -98- Кабінет Міністрів України
У статті 16 абзац 2 викласти у такій редакції: „Ліцензування реабілітаційної діяльності здійснюється відповідним центральним органом виконавчої влади і контролюється державною ліцензійною комісією, що створена при Кабінеті Міністрів України".  
Враховано в іншій редакції.  Ліцензування реабілітаційної діяльності здійснює центральний орган виконавчої влади з питань праці та соціальної політики або іншій центральний орган виконавчої влади відповідно до типу реабілітаційної установи за результатами ліцензійної експертизи, яка проводиться ним на підставі поданих керівником реабілітаційної установи (або уповноваженою ним особою) заяви про ліцензування та соціально-економічного обґрунтування діяльності реабілітаційної установи.  
163. Обов'язковою умовою видачі ліцензій є наявність у реабілітаційних установ необхідної медичної, освітньої, науково-методичної, матеріально-технічної, фінансової і кадрової бази.   -99- Сушкевич В.М.
У частині третій статті 16 слова „медичної, освітньої, науково-методичної, матеріально-технічної, фінансової" замінити словами „матеріально-технічної".  
Враховано   Обов'язковою умовою видачі ліцензій є наявність у реабілітаційних установ необхідної матеріально-технічної і кадрової бази.  
164. Відомості про ліцензію, яку видано реабілітаційній установі, центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики вносить до Реєстру ліцензій.       
165. Невиконання або грубе порушення реабілітаційною установою законодавства та (або) ліцензійних вимог, подання та розповсюдження недостовірної інформації є підставою для визнання ліцензії недійсною або анулювання ліцензії.   -100- Беспалий Б.Я.
Стаття 16, частина 5. На початку текст „Невиконання або грубе" замінити текстом „Встановлення судом невиконання або грубого".  
Відхилено   Невиконання або грубе порушення реабілітаційною установою законодавства та (або) ліцензійних вимог, подання та розповсюдження недостовірної інформації є підставами для визнання ліцензії недійсною або анулювання ліцензії.  
166. У разі переоформлення ліцензії на реабілітаційну діяльність, продовження її дії, внесення змін до ліцензії, видачі реабілітаційній установі копії ліцензії або її дубліката, виявлення порушень реабілітаційною установою законодавства та (або) ліцензійних умов, визнання ліцензій недійсними чи такими, що втратили чинність, центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики вносить додаткові відомості до Реєстру ліцензій.   -101- Сушкевич В.М.
Вилучити частини шосту, сьому, восьму.  
Враховано    
167. Форми ліцензії на реабілітаційну діяльність, порядок їх оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку затверджується центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.       
168. Порядок ліцензування, ліцензійні вимоги та умови, форми ліцензій на реабілітаційну діяльність, порядок їх видачі та обліку встановлюється Кабінетом Міністрів України.       
169. Стаття 17. Державні соціальні нормативи у сфері реабілітації      Стаття 16. Державні соціальні нормативи у сфері реабілітації  
170. Державні соціальні нормативи у сфері реабілітації інвалідів встановлюють вимоги до змісту та обсягу реабілітаційних заходів з відновлення та компенсації обмежених функціональних можливостей інваліда із урахуванням оцінки стану його здоров'я щодо здатності до самообслуговування, самостійного пересування, спілкування, контролювання своєї поведінки, навчання і зайняття трудовою діяльністю.   -102- На наш погляд, вимагають уточнення окремі положення проекту, зокрема щодо посилання на державні соціальні нормативи у сфері реабілітації (стаття 17 проекту), оскільки вони не відповідають Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" щодо переліку нормативів та порядку їх встановлення.  Враховано   Державні соціальні нормативи у сфері реабілітації інвалідів встановлюють вимоги до змісту та обсягу реабілітаційних заходів з відновлення та компенсації обмежених функціональних можливостей інваліда з урахуванням оцінки стану його здоров'я щодо здатності до самообслуговування, самостійного пересування, спілкування, контролювання своєї поведінки, навчання і зайняття трудовою діяльністю.  
171. Державні соціальні нормативи у сфері реабілітації інвалідів розробляються центральними органами виконавчої влади у межах їх повноважень, за участю реабілітаційних установ, відповідних науково-дослідних установ, на основі наукових досліджень.       
172. Відповідність реабілітаційних заходів державним соціальним нормативам у сфері реабілітації визначають центральні органи виконавчої влади за участю підпорядкованих їм місцевих органів виконавчої влади шляхом перевірок діяльності реабілітаційних установ у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.   -103- Сушкевич В.М.
У статті 17 частини другу, третю вилучити.  
Враховано    
173. Стаття 18. Державна типова програма реабілітації інвалідів      Стаття 17. Державна типова програма реабілітації інвалідів  
174. Державна типова програма реабілітації інвалідів встановлює гарантований державою перелік реабілітаційних заходів у складі послуг з медичної, психологічно-педагогічної, фізичної, професійної, трудової, фізкультурно-спортивної, побутової і соціальної реабілітації, технічних, допоміжних та інших засобів реабілітації, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення, які надають інваліду (дитині-інваліду) з урахуванням фактичних потреб в залежності від віку, статі, виду захворювання безкоштовно або на пільгових умовах.   -104- Сушкевич В.М.
У частині першій слова „технічних, допоміжних та інших засобів реабілітації, протезно-ортопедичних виробів" замінити словами „технічних та інших засобів реабілітації".  
Враховано   Державна типова програма реабілітації інвалідів встановлює гарантований державою перелік послуг з медичної, психолого-педагогічної, фізичної, професійної, трудової, фізкультурно-спортивної, побутової і соціальної реабілітації, технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення, які надаються інваліду, дитині-інваліду з урахуванням фактичних потреб залежно від віку, статі, виду захворювання безоплатно або на пільгових умовах.  
    -105- Беспалий Б.Я.
Стаття 18, частина 2. Слово "урахуванням" замінити словами "обов'язковим розглядом".  
Відхилено    
175. Державна типова програма реабілітації інвалідів розробляється на підставі державних соціальних нормативів у сфері реабілітації інвалідів центральними органами виконавчої влади в межах їх повноважень під керівництвом і за погодженням із центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, з урахуванням пропозицій всеукраїнських громадських організації інвалідів.   -106- Частину другу статті 18 викласти у такій редакції: "Державна типова програма реабілітації інвалідів розробляється центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики за участю інших центральних органів виконавчої влади, які здійснюють державне управління системою реабілітації інвалідів, з урахуванням пропозицій всеукраїнських громадських організації інвалідів."  Враховано   Державна типова програма реабілітації інвалідів розробляється центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики за участю інших центральних органів виконавчої влади, які здійснюють державне управління системою реабілітації інвалідів, з урахуванням пропозицій всеукраїнських громадських організації інвалідів.  
176. Державна типова програма реабілітації інвалідів і порядок її реалізації затверджуються Кабінетом Міністрів України.   -107- Сушкевич В.М.
У частині останній статті 18 після слів „її реалізації" додати слова „погоджується Радою у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України та".  
Враховано   Державна типова програма реабілітації інвалідів і порядок її реалізації погоджуються Радою у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України та затверджуються Кабінетом Міністрів України.  
177. Розділ ІV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ УСТАНОВ      Розділ ІV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ УСТАНОВ  
178. Стаття 19. Організація реабілітаційного процесу   -108- Сушкевич В.М.
Статтю 19 доповнити частиною першою такого змісту: „Реабілітаційний процес в залежності від типу реабілітаційної установи включає наступні складові: відновлювальні медичні заходи, реконструктивна хірургія, ендопротезування, протезування, ортезування, санаторно-курортне лікування; медична, медико-соціальна, соціальна, психологічна, психолого-педагогічна, фізична, професійна, трудова, фізкультурно-спортивна реабілітація, соціальна адаптація; забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення навчання, освіта, професійна орієнтація, сприяння в працевлаштуванні, виробнича адаптація; фізкультурно-спортивні заходи, спорт, оздоровлення." Вважати частини першу-третю, відповідно частинами, другою-четвертою.  
Враховано   Стаття 18. Організація реабілітаційного процесу Реабілітаційний процес включає наступні складові: відновлювальні медичні заходи, реконструктивна хірургія, ендопротезування, протезування, ортезування, санаторно-курортне лікування; медична, медико-соціальна, соціальна, психологічна, психолого-педагогічна, фізична, професійна, трудова, фізкультурно-спортивна реабілітація, соціальна адаптація; забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення; навчання, освіта, професійна орієнтація, сприяння в працевлаштуванні, виробнича адаптація; фізкультурно-спортивні заходи, оздоровлення.  
179. Реабілітаційні установи здійснюють комплексну реабілітацію інвалідів та дітей-інвалідів шляхом реалізації соціально-економічних, медичних, фізичних, психологічних, педагогічних, професійних та інших заходів відновлювального характеру, спрямованих на попередження прогресування патологічного процесу, усунення чи максимально можливу компенсацію обмежень життєдіяльності, відновлення здоров'я та працездатності інвалідів, дітей-інвалідів незалежно від характеру і причин інвалідності.   -109- Кабінет Міністрів України
Абзац 1 статті 19 доцільно доповнити посиланням на врахування відповідних нормативів Європейського Союзу.  
Відхилено   Реабілітаційні установи здійснюють комплексну реабілітацію інвалідів та дітей-інвалідів шляхом реалізації соціально-економічних, медичних, фізичних, психологічних, педагогічних, професійних та інших заходів відновлювального характеру, спрямованих на попередження прогресування патологічного процесу, усунення чи максимально можливу компенсацію обмежень життєдіяльності, відновлення здоров'я та трудових навичок інвалідів, дітей-інвалідів, корекцію психічних процесів, здобуття ними освіти, їх трудову зайнятість незалежно від категорії і причин інвалідності.  
    -110- Кабінет Міністрів України
Абзац 1 статті 19 „Організація реабілітаційного процесу" після слів „відновлення здоров'я та працездатності інвалідів" доповнити фразою: „корекцію психічних процесів, здобуття освіти, професійну реабілітацію незалежно від характеру і причин інвалідності;"  
Враховано в іншій редакції.   
    -111- Кабінет Міністрів України
У статтях 19, 26 проекту пропонуємо замість слів „характер інвалідності" застосовувати „категорія інвалідності", „ступінь важкості інвалідності (ІА, ІБ, ІІ, ІІІ)".  
Враховано    
180. Реабілітаційні установи створюють реабілітаційні комісії, до складу яких входять провідні фахівці реабілітаційної установи та відповідно до типу реабілітаційної установи представники місцевих органів виконавчої влади, підпорядкованих спеціально уповноваженим центральним органам виконавчої влади у сфері реабілітації інвалідів.   -112- Сушкевич В.М.
Частину другу статті 19 викласти у такій редакції: „Реабілітаційні установи можуть створювати реабілітаційні комісії, до складу яких входять провідні фахівці реабілітаційної установи та представники місцевих органів виконавчої влади відповідно до типу реабілітаційної установи."  
Враховано   Реабілітаційні установи можуть створювати реабілітаційні комісії, до складу яких входять провідні фахівці реабілітаційної установи та представники місцевих органів виконавчої влади відповідно до типу реабілітаційної установи.  
181. Реабілітаційні комісії здійснюють:      Реабілітаційні комісії здійснюють:  
182. планування навчально-виховної та корекційно-відновлювальної роботи;      планування навчально-виховної та корекційно-відновлювальної роботи, контроль за її ефективністю;  
183. визначення індивідуального реабілітаційного плану, необхідних реабілітаційних технологій, строків і тривалості проходження реабілітації інвалідом (дитиною-інвалідом) з урахуванням його реабілітаційного потенціалу та реабілітаційного прогнозу;   -113- Сушкевич В.М.
Абзац третій частини четвертої викласти у такій редакції: "визначення реабілітаційних технологій, строків і тривалості проходження реабілітації інвалідом, дитиною-інвалідом відповідно до індивідуальної програми реабілітації з урахуванням реабілітаційного потенціалу інваліда та реабілітаційного прогнозу;"  
Враховано   визначення реабілітаційних технологій, строків і тривалості проходження реабілітації інвалідом, дитиною-інвалідом відповідно до індивідуальної програми реабілітації з урахуванням реабілітаційного потенціалу інваліда та реабілітаційного прогнозу;  
184. контроль за виконанням індивідуальної програми реабілітації інваліда (дитини-інваліда);      контроль за виконанням індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда;  
185. забезпечення послідовності, комплексності і безперервності виконання реабілітаційних заходів, оцінку їх результатів та ефективності;      забезпечення послідовності, комплексності і безперервності виконання реабілітаційних заходів, оцінку їх результатів та ефективності;  
186. внесення змін до індивідуальної програми реабілітації інваліда (дитини-інваліда) у разі необхідності її оперативного коригування;      внесення змін до індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда у разі необхідності її оперативного коригування;  
187. затвердження висновку про виконання індивідуальної програми реабілітації інваліда (дитини-інваліда).   -114- Кабінет Міністрів України
Для уникнення неузгодженостей з правим полем у сфері освіти доповнити текст статті 19 останнім абзацом: "Планування навчально-виховної, корекційно-відновлювальної роботи, контроль за її ефективністю, оперативне коригування реабілітаційних програм у навчально-реабілітаційних закладах системи освіти здійснюється з урахуванням нормативно-правових актів у системі освіти."  
Відхилено   затвердження висновку про виконання індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда.  
188. Стаття 20. Організація медичного обслуговування в реабілітаційних установах      Стаття 19. Організація медичного обслуговування в реабілітаційних установах  
189. Медичне обслуговування в реабілітаційних установах державної і комунальної форм власності незалежно від відомчого підпорядкування, типу здійснюють на договірних умовах медичні працівники, які входять до штату цих установ, або відповідних закладів охорони здоров'я.   -115- Частину першу статті 20 вилучити.  Враховано    
190. Заклади охорони здоров'я проводять медичний огляд інвалідів і дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію, моніторинг і корекцію стану здоров'я, проведення лікувально-профілактичних заходів.      Заклади охорони здоров'я проводять медичний огляд інвалідів, дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію, моніторинг і корекцію стану здоров'я, здійснення лікувально-профілактичних заходів.  
191. Інвалідам і дітям-інвалідам, які проходять реабілітацію, в реабілітаційних установах державної і комунальної форм власності надається безкоштовне медичне обслуговування.   -116- Кабінет Міністрів України
Абзац 3 статті 20 необхідно виключити, як такий, що дублює положення статті 49 Конституції України.  
Відхилено   Інвалідам, дітям-інвалідам, які проходять реабілітацію, в реабілітаційних установах державної і комунальної форм власності надається безоплатне медичне обслуговування.  
192. Контроль за станом здоров'я інвалідів і дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію, в реабілітаційних установах незалежно від відомчого підпорядкування, типу, форми власності покладається на органи охорони здоров'я.   -117- Сушкевич В.М.
Частину четверту статті 20 викласти у такій редакції: „Контроль за станом здоров'я інвалідів і дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію, покладається на органи охорони здоров'я незалежно від відомчого підпорядкування реабілітаційних установ, їх типу, і форми власності." Частину п'яту вилучити.  
Враховано   Контроль за станом здоров'я інвалідів, дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію, покладається на органи охорони здоров'я незалежно від відомчого підпорядкування реабілітаційних установ, їх типу і форми власності.  
193. Відповідальність за організацію в реабілітаційних установах медичного обслуговування осіб, які проходять реабілітацію, незалежно від відомчого підпорядкування, типу, форми власності, додержання в них вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм покладається на засновників (власників) та керівників цих реабілітаційних установ.       
194. Порядок організації і перелік медичних послуг, що надаються реабілітаційними установами державної і комунальної форм власності, встановлюються Кабінетом Міністрів України.      Порядок організації і перелік медичних послуг, що надаються реабілітаційними установами державної і комунальної форм власності, встановлюються Кабінетом Міністрів України.  
195. Стаття 21. Організація психологічної підтримки в реабілітаційних установах      Стаття 20. Організація психологічної підтримки в реабілітаційних установах  
196. Для організації психологічної підтримки і супроводу інвалідів, дітей-інвалідів в реабілітаційних установах створюється психологічна служба. Для організації психологічної підтримки і супроводу інвалідів, дітей-інвалідів, їх сімей та осіб, які ними опікуються, в реабілітаційних установах створюється психологічна служба.   -118- Кабінет Міністрів України
Положення статей 21 („Інвалідам і дітям-інвалідам, які проходять реабілітацію, в державних комунальних та реабілітаційних установах послуги психологічних служб надаються безкоштовно"), 22 („Харчування інвалідів і дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію, в державних комунальних та реабілітаційних установах здійснюються безкоштовно"), 23 („Витрати на наукове і методичне забезпечення державних комунальних та реабілітаційних установ фінансуються за рахунок відповідних бюджетів.") викличуть збільшення бюджетних видатків. За умов, коли бюджетними видатками не забезпечена значна кількість положень діючих законів (за деякими розрахунками виконання норм складає біля 50 відсотків), впровадження зазначених норм призведе до погіршення фінансового забезпечення діючої законодавчої бази.  
Враховано частково   Для організації психологічної підтримки і супроводу інвалідів, дітей-інвалідів, їх сімей в реабілітаційних установах може створюватися психологічна служба.  
197. На психологічну службу покладаються функції щодо:      На психологічну службу покладаються функції щодо:  
198. забезпечення єдності психолого-педагогічних і медико-соціальних рекомендацій, професійного відбору та професійного навчання;      забезпечення єдності психолого-педагогічних і медико-соціальних рекомендацій, професійного відбору та професійного навчання;  
199. діагностики та розвитку задатків і здібностей до професії;      діагностики та розвитку задатків і здібностей до професії;  
200. формування свідомого підходу до вибору (зміни) професії, спеціальності, виду та місця трудової діяльності відповідно до стану здоров'я, індивідуальних особливостей і потреб галузей економіки в робочій силі;      формування свідомого підходу до вибору (зміни) професії, спеціальності, виду та місця трудової діяльності відповідно до стану здоров'я, індивідуальних особливостей і потреб галузей економіки в робочій силі;  
201. створення сприятливих психологічних умов для розвитку задатків, здібностей, професійно важливих якостей особистості;      створення сприятливих психологічних умов для розвитку задатків, здібностей, професійно важливих якостей особистості;  
202. психологічний супровід та систематична психологічна підтримка в процесі професійної адаптації після працевлаштування;      психологічного супроводу та систематичної психологічної підтримки в процесі професійної адаптації після працевлаштування;  
203. забезпечення психологічної підтримки та супроводу сім'ї або осіб, які опікуються інвалідом (дитиною-інвалідом);   -119- В абзаці сьомому частини другої статті 21 слова "або осіб, які опікуються інвалідом (дитиною-інвалідом)" замінити словами "інваліда, дитини-інваліда".  Враховано   забезпечення психологічної підтримки та супроводу сім'ї інваліда, дитини-інваліда;  
204. участі у підготовці та перепідготовці спеціалістів для реабілітаційних установ.      участі у підготовці та перепідготовці спеціалістів для реабілітаційних установ.  
205. Інвалідам і дітям-інвалідам, які проходять реабілітацію, в реабілітаційних установах державної і комунальної форм власності послуги психологічних служб надаються безкоштовно.      Інвалідам і дітям-інвалідам, які проходять реабілітацію, в реабілітаційних установах державної і комунальної форм власності послуги психологічних служб надаються безоплатно.  
206. Стаття 22. Організація харчування в реабілітаційних установах      Стаття 21. Організація харчування в реабілітаційних установах  
207. Організація та відповідальність за якість харчування у реабілітаційних установах незалежно від відомчого підпорядкування, типу, форми власності покладається на засновників (власників) і керівників реабілітаційних установ.   -120- Беспалий Б.Я.
Стаття 22, частина 1. Текст „ (власників)" замінити текстом „власників".  
Враховано   Організація та відповідальність за якість харчування в реабілітаційних установах незалежно від відомчого підпорядкування, типу, форми власності покладається на засновників (власників) і керівників реабілітаційних установ.  
208. Харчування інвалідів і дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію, в реабілітаційних установах державної і комунальної форм власності здійснюється безкоштовно.   -121- Кабінет Міністрів України
В абзаці другому статті 22 і далі по тексту проекту слово „безкоштовно" замінити на слово „безоплатно".  
Враховано   Харчування інвалідів і дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію, в реабілітаційних установах державної і комунальної форм власності здійснюється безоплатно.  
209. Контроль за якістю харчування інвалідів, дітей-інвалідів в реабілітаційних установах незалежно від відомчого підпорядкування, типу, форми власності покладається на органи охорони здоров'я.   -122- Частину третю статті 22 вилучити.  Враховано    
210. Порядок організації і норми харчування осіб, які проходять реабілітацію, в реабілітаційних установах встановлюються Кабінетом Міністрів України.   -123- Кабінет Міністрів України
Положення статей 21 („Інвалідам і дітям-інвалідам, які проходять реабілітацію, в державних комунальних та реабілітаційних установах послуги психологічних служб надаються безкоштовно"), 22 („Харчування інвалідів і дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію, в державних комунальних та реабілітаційних установах здійснюються безкоштовно"), 23 („Витрати на наукове і методичне забезпечення державних комунальних та реабілітаційних установ фінансуються за рахунок відповідних бюджетів.") викличуть збільшення бюджетних видатків. За умов, коли бюджетними видатками не забезпечена значна кількість положень діючих законів (за деякими розрахунками виконання норм складає біля 50 відсотків), впровадження зазначених норм призведе до погіршення фінансового забезпечення діючої законодавчої бази.  
Враховано частково   Порядок організації і норми харчування осіб, які проходять реабілітацію, в реабілітаційних установах встановлюються Кабінетом Міністрів України.  
211. Стаття 23. Наукове і методичне забезпечення реабілітаційних установ      Стаття 22. Наукове і методичне забезпечення реабілітаційних установ  
212. Наукове і методичне забезпечення реабілітаційних установ державної і комунальної форм власності здійснюють в межах своїх повноважень центральні органи виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні реабілітаційні установи, та підпорядковані їм місцеві органи виконавчої влади.   -124- Кабінет Міністрів України
Частина перша статті 23 проекту в частині підпорядкованості місцевих органів виконавчої влади центральним органам виконавчої влади потребує узгодження з Законом України „Про місцеві державні адміністрації". Зазначене стосується і частини третьої статті 6 проекту.  
Враховано   Наукове і методичне забезпечення реабілітаційних установ державної і комунальної форм власності здійснюють центральні органи виконавчої влади та їх територіальні органи, які в межах своїх повноважень беруть участь у формуванні і реалізації державної соціальної політики та (або) здійснюють заходи з реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів.  
213. Наукові дослідження у сфері реабілітації інвалідів на замовлення центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні реабілітаційні установи, здійснюють Національна Академія наук, Академія медичних наук, Академія педагогічних наук України, академічні, галузеві науково-дослідні інститути, інші науково-методичні установи.   -125- Беспалий Б.Я.
Стаття 23, частина 3. Вилучити як явно лобістську, що передбачає монополізм.  
Враховано   Наукові дослідження у сфері реабілітації інвалідів на замовлення центральних органів виконавчої влади здійснюють Національна академія наук України, Академія медичних наук України, Академія педагогічних наук України, академічні, галузеві науково-дослідні інститути, інші науково-методичні установи.  
214. Наукове і методичне забезпечення недержавних реабілітаційних установ, заснованих на власності громадських організацій, здійснює Всеукраїнське громадське соціально-політичне об'єднання "Національна асамблея інвалідів України" на замовлення центральних органів виконавчої влади.   -126- Кабінет Міністрів України
Абзац 4 статті 23 доцільно виключити, оскільки повноваження громадських організацій не є предметом зазначеного проекту.  
Враховано    
215. Витрати на наукове і методичне забезпечення реабілітаційних установ державної і комунальної форм власності фінансуються за рахунок відповідних бюджетів.   -127- Кабінет Міністрів України
Положення статей 21 („Інвалідам і дітям-інвалідам, які проходять реабілітацію, в державних комунальних та реабілітаційних установах послуги психологічних служб надаються безкоштовно"), 22 („Харчування інвалідів і дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію, в державних комунальних та реабілітаційних установах здійснюються безкоштовно"), 23 („Витрати на наукове і методичне забезпечення державних комунальних та реабілітаційних установ фінансуються за рахунок відповідних бюджетів.") викличуть збільшення бюджетних видатків. За умов, коли бюджетними видатками не забезпечена значна кількість положень діючих законів (за деякими розрахунками виконання норм складає біля 50 відсотків), впровадження зазначених норм призведе до погіршення фінансового забезпечення діючої законодавчої бази.  
Враховано в іншій редакції.   
216. Стаття 24. Матеріально-технічне забезпечення реабілітаційних установ   -128- Статтю 24 вилучити.  Враховано    
217. Матеріально-технічна база реабілітаційних установ включає будівлі, споруди, майнові комплекси, транспортні засоби, обладнання, а також інше майно, необхідне для здійснення реабілітаційної діяльності. Вимоги до матеріально-технічної бази реабілітаційних установ визначаються відповідними державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, типовим переліком обов'язкового обладнання реабілітаційної установи в залежності від її типу.   -129- Кабінет Міністрів України
Доцільно редакційно доопрацювати зміст статті 24 у відповідності до положень Господарського кодексу України і змінити її назву на: „Господарська діяльність реабілітаційних установ".  
Враховано в іншій редакції.   
218. Майно закріплюється за реабілітаційною установою засновником (власником) на правах оперативного управління або передаються їй у власність.       
219. Майно, що знаходиться у державній і комунальній власності і передане в оперативне управління реабілітаційним установам державної і комунальної форм власності, не підлягає вилученню або передачі будь-яким суб'єктам господарювання, крім випадків, передбачених законодавством, і не може виступати предметом забезпечення будь-яких зобов'язань (застави).       
220. Реабілітаційні установи, засновані з правом юридичної особи, мають право відкривати поточні та депозитні рахунки в банках, самостійно розпоряджатися доходами та іншими надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством платних послуг, придбавати майно тощо.   -130- Беспалий Б.Я.
Стаття 24, частина 3. Слово „законодавством" замінити словом „законом".  
Враховано в іншій редакції.   
221. Стаття 25. Кадрове забезпечення реабілітаційних установ      Стаття 23. Кадрове забезпечення реабілітаційних установ  
222. Організаційну структуру, штат реабілітаційної установи формується в залежності від її типу, видів і форм реабілітаційних заходів, на здійснення яких реабілітаційною установою отримано ліцензію згідно з Державним класифікатором професій.   -131- Кабінет Міністрів України
Частина перша потребує редакційного доопрацювання. У частині третій незрозуміло, про який бюджет йде мова. Частина четверта в частині слів „заснованих на громадській власності" потребує узгодження з термінологією Господарського кодексу України.  
Враховано іншій редакції.   
    -132- Частину першу статті 25 вилучити.  Враховано    
223. Навантаження, тривалість і режим робочого часу, тривалість і види відпусток працівників реабілітаційних установ державної і комунальної форм власності встановлюються відповідно до чинних нормативно-правових актів і не залежать від відомчої підпорядкованості, типу, форм власності реабілітаційних установ.   -133- Сушкевич В.М.
У частині другій статті 25 після слова „типу" вилучити слова „форм власності".  
Враховано   Навантаження, тривалість і режим робочого часу, тривалість і види відпусток працівників реабілітаційних установ державної і комунальної форм власності встановлюються відповідно до нормативно-правових актів і не залежать від відомчої підпорядкованості, типу реабілітаційних установ.  
    -134- Беспалий Б.Я.
Стаття 25, частина 2. Вилучити слово "чинних".  
Враховано    
224. Умови оплати праці працівників реабілітаційних установ, що фінансуються з бюджету, визначаються згідно з чинним законодавством незалежно від відомчої підпорядкованості та форм власності.   -135- Беспалий Б.Я.
Стаття 25, частина 3. Вилучити слово "чинним".  
Враховано   Умови оплати праці працівників реабілітаційних установ державної і комунальної форм власності визначаються згідно із законодавством незалежно від відомчої підпорядкованості.  
225. Умови оплати праці та штатні розписи недержавних реабілітаційних установ, заснованих на громадській або приватній власності, встановлюються власником (засновником).   -136- Беспалий Б.Я.
Стаття 25, частина 4. Текст „ (засновником)" замінити текстом „засновникам.  
Відхилено   Умови оплати праці та штатна чисельність недержавних реабілітаційних установ, заснованих на приватній власності (у тому числі власності громадських організацій), встановлюються власником (засновником).  
226. Розділ VІ. РЕАБІЛІТАЦІЯ ІНВАЛІДІВ   -137- Назву розділу V викласти у такій редакції: „СКЛАДОВІ СИСТЕМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ".  Враховано   Розділ V. СКЛАДОВІ СИСТЕМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ  
227. Стаття 26. Індивідуальна програма реабілітації      Стаття 24. Індивідуальна програма реабілітації інваліда  
228. Індивідуальна програма реабілітації розробляється медико-соціальною експертною комісією відповідно до Державної типової програми реабілітації інвалідів з визначенням конкретних обсягів, методів і термінів проведення реабілітаційних заходів, що повинні бути надані інваліду (дитині-інваліду), як за рахунок бюджетних коштів або на основі добровільного страхування відповідного виду чи загальнообов'язкового державного соціального страхування, так й реабілітаційних заходів, які оплачуються за рахунок благодійних внесків фізичних та юридичних осіб.   -138- Сушкевич В.М.
Частину першу статті 26 викласти у такій редакції: „Індивідуальна програма реабілітації інваліда розробляється відповідно до Державної типової програми реабілітації інвалідів для повнолітніх інвалідів - медико-соціальною експертною комісією, для дітей-інвалідів - лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів. Визначення конкретних обсягів, методів і термінів проведення реабілітаційних заходів, що повинні бути надані інваліду (дитині-інваліду), кошторис витрат за рахунок бюджетних коштів чи загальнообов'язкового державного соціального страхування, а також контроль за виконанням індивідуальної програми реабілітації інваліда в межах своїх повноважень здійснюють медико-соціальні експертні комісії (лікарсько-консультаційні комісії лікувально-профілактичних закладів - щодо дітей-інвалідів), органи праці та соціального захисту населення, служби зайнятості, реабілітаційні установи, розпорядники відповідних коштів."  
Враховано   Індивідуальна програма реабілітації інваліда розробляється відповідно до Державної типової програми реабілітації інвалідів для повнолітніх інвалідів - медико-соціальною експертною комісією, для дітей-інвалідів - лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів. Визначення конкретних обсягів, методів і термінів проведення реабілітаційних заходів, що повинні бути здійснені щодо інваліда, дитини-інваліда, кошторис витрат за рахунок бюджетних коштів чи загальнообов'язкового державного соціального страхування, а також контроль за виконанням індивідуальної програми реабілітації інваліда в межах своїх повноважень здійснюють медико-соціальні експертні комісії (лікарсько-консультаційні комісії лікувально-профілактичних закладів - щодо дітей-інвалідів), органи праці та соціального захисту населення, служби зайнятості, реабілітаційні установи, розпорядники відповідних коштів.  
229. Обсяг реабілітаційних заходів, що передбачається індивідуальною програмою реабілітації, не може бути менше передбаченого Державною типовою програмою реабілітації інвалідів для відповідного характеру інвалідності.      Обсяг реабілітаційних заходів, що передбачається індивідуальною програмою реабілітації інваліда, не може бути меншим передбаченого Державною типовою програмою реабілітації інвалідів.  
230. Індивідуальна програма реабілітації є обов'язковою для виконання органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, реабілітаційними установами та суб'єктами господарювання незалежно від відомчої підпорядкованості, типу і форми власності.   -139- Кабінет Міністрів України
Частину третю статті 26 пропонуємо доповнити словами „в яких працює (перебуває) інвалід (дитина-інвалід)". Частина четверта потребує редакційного доопрацювання.  
Враховано   Індивідуальна програма реабілітації інваліда є обов'язковою для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, реабілітаційними установами, підприємствами, установами, організаціями, в яких працює або перебуває інвалід, дитина-інвалід, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, типу і форми власності.  
231. Індивідуальна програма реабілітації має для інваліда (дитини-інваліда) рекомендаційний характер. Інвалід (законний представник дитини-інваліда) має право відмовитись від будь-якого виду, форми й обсягу реабілітаційних заходів, передбачених його індивідуальною програмою реабілітації, або від усієї програми в цілому. Інвалід (законний представник дитини-інваліда) вправі самостійно вирішити питання про вибір та забезпечення себе конкретними засобами чи послугами реабілітації, включаючи засоби пересування, протезно-ортопедичні вироби, друковані видання зі спеціальним шрифтом, звукопідсилюючу апаратуру, санаторно-курортне лікування тощо.   -140- У частині четвертій статті 26: у реченні третьому після слів „протезно-ортопедичні вироби" додати слова „вироби медичного призначення"; у кінці додати слова „в межах індивідуальної програми реабілітації".  Враховано   Індивідуальна програма реабілітації має для інваліда, дитини-інваліда рекомендаційний характер. Інвалід (законний представник дитини-інваліда) має право відмовитись від будь-якого виду, форми й обсягу реабілітаційних заходів, передбачених його індивідуальною програмою реабілітації, або від усієї програми в цілому. Інвалід (законний представник дитини-інваліда) самостійно вирішує питання про вибір та забезпечення конкретними засобами чи послугами реабілітації, включаючи засоби пересування, вироби медичного призначення, друковані видання зі спеціальним шрифтом, звукопідсилювальну апаратуру, санаторно-курортне лікування тощо в межах його індивідуальної програми реабілітації.  
232. Положення про індивідуальну програму реабілітації і порядок її реалізації затверджується Кабінетом Міністрів України.      Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда, порядок її фінансування та реалізації затверджується Кабінетом Міністрів України.  
233. Стаття 27. Види реабілітаційних заходів      Стаття 25. Види реабілітаційних заходів  
234. Відповідно до Державної типової програми реабілітації інвалідів можуть здійснюватись такі види реабілітаційних заходів інвалідів та дітей-інвалідів:      Відповідно до Державної типової програми реабілітації інвалідів можуть здійснюватися такі види реабілітаційних заходів інвалідів та дітей-інвалідів:  
235. медичні, які передбачають медикаментозне лікування, відновлювальну терапію, забезпечення виробами медичного призначення, реконструктивну хірургію з наступним протезуванням, ортезуванням;   -141- Сушкевич В.М.
У частині першій статті 27: в абзаці другому слова „забезпечення виробами медичного призначення, реконструктивну хірургію з наступним протезуванням, ортезуванням" замінити словами „реконструктивну хірургію, ендопротезування забезпечення виробами медичного призначення, протезуванням, ортезуванням"; в абзаці третьому слова „та іншими допоміжними засобами" замінити словами „ортезами та іншими технічними засобами реабілітації"; абзац сьомий викласти у такій редакції: „соціальні, які передбачають соціально-побутову адаптацію і соціально-середовищну орієнтацію, соціальне обслуговування, забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення;".  
Враховано   медичні, які передбачають медикаментозне лікування, відновлювальну терапію, реконструктивну хірургію, ендопротезування, забезпечення виробами медичного призначення, протезуванням, ортезуванням;  
236. фізичні, які передбачають відновлення, покращення, стабілізацію, координацію рухових дій, уміння користуватися протезами та іншими допоміжними засобами, що покращують самообслуговування, адаптацію у суспільному житті;      фізичні, які передбачають відновлення, покращання, стабілізацію, координацію рухових дій, уміння користуватися протезами, ортезами та іншими технічними засобами реабілітації, що покращать самообслуговування, адаптацію інваліда, дитини-інваліда в суспільному житті;  
237. психологічні, які мають на меті психокорекцію якостей і функцій інваліда, його мотивації до життєдіяльності та праці, профілактику негативних психічних станів, навчання прийомів і методів психологічної саморегуляції;      психологічні, які мають на меті психокорекцію якостей і функцій інваліда, його мотивації до життєдіяльності та праці, профілактику негативних психічних станів, навчання прийомам і методам психологічної саморегуляції;  
238. професійні, які передбачають сприяння у професійному навчанні і професійній адаптації;      професійні, які передбачають сприяння у професійному навчанні і професійній адаптації;  
239. трудові, які передбачають раціональне працевлаштування і психологічну підтримку в процесі професійної адаптації до виробничих умов;      трудові, які передбачають раціональне працевлаштування і психологічну підтримку в процесі професійної адаптації до виробничих умов;  
240. соціальні, які передбачають побутову адаптацію і середовищну орієнтацію;      соціальні, які передбачають соціально-побутову адаптацію і соціально-середовищну орієнтацію, соціальне обслуговування, забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення;  
241. педагогічно-психологічні, які передбачають психологічну і педагогічну корекцію розвитку;      психолого-педагогічні, які передбачають психологічну і педагогічну корекцію розвитку;  
242. фізкультурно-спортивні, які передбачають фізкультурно-спортивну адаптацію, організацію і проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивних занять.   -142- Сушкевич В.М.
В абзаці останньому частини першої статті 27 після слів „фізкультурно-спортивну" додати слова „підготовку та".  
Враховано   фізкультурно-спортивні, які передбачають фізкультурно-спортивну підготовку та адаптацію, організацію і проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивних занять.  
243. Види реабілітаційних заходів визначаються при ліцензуванні діяльності реабілітаційної установи.   -143- Сушкевич В.М.
Частину другу статті 27 вилучити.  
Враховано    
244. Стаття 28. Форми реабілітаційних заходів      Стаття 26. Форми реабілітаційних заходів  
245. Основними формами реабілітаційних заходів є:      Основними формами реабілітаційних заходів є:  
246. надання реабілітаційних послуг;      надання реабілітаційних послуг;  
247. забезпечення технічними, допоміжними, іншими засобами реабілітації, протезно-ортопедичними виробами, виробами медичного призначення;   -144- Сушкевич В.М.
У частині першій статті 28: в абзаці третьому слово „допоміжними" вилучити; в абзаці четвертому слова „матеріально-технічне" замінити словом „матеріальне"; абзац 5 вилучити.  
Враховано   забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення;  
248. матеріально-технічне забезпечення;      матеріальне забезпечення.  
249. компенсаційні виплати.       
250. Реабілітаційні послуги надаються інвалідам (дітям-інвалідам) в установах і закладах системи реабілітації інвалідів, а також у разі потреби за місцем проживання інваліда (дитини-інваліда).      Реабілітаційні послуги надаються інвалідам, дітям-інвалідам в установах і закладах системи реабілітації інвалідів, а також у разі потреби за місцем проживання інваліда, дитини-інваліда.  
251. Для забезпечення догляду за інвалідом (дитиною-інвалідом) з важкими формами інвалідності (під час хвороби, відпустки родичів, у вихідні дні) місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування створюють будинки тимчасового перебування.   -145- Кабінет Міністрів України
Щодо створення будинків тимчасового перебування для забезпечення догляду за інвалідом (дитиною-інвалідом) з важкими формами інвалідності (під час хвороби, відпустки родичів, у вихідні дні) (абзац третій статті 28), то слід зазначити, що в даний час створено розвинуту мережу інтернатних установ, територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, відділення соціальної допомоги вдома. Протягом останніх років асигнування, що передбачаються в державному бюджеті України на цю мету значно збільшуються. Враховуючи наведене, на думку Мінфіну, необхідно розвивати вже створену мережу установ соціального забезпечення.  
Враховано в іншій редакції.  Для забезпечення догляду за інвалідом, дитиною-інвалідом з важкими формами інвалідності у разі тимчасової відсутності осіб, які доглядають за ним, (під час хвороби, відпустки, у вихідні дні) органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, створюють відділення тимчасового перебування інвалідів, дітей-інвалідів при установах соціального обслуговування, реабілітаційних установах, а також можуть створювати будинки тимчасового перебування інвалідів.  
252. Забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів послугами і засобами реабілітації, протезно-ортопедичними виробами, виробами медичного призначення здійснюється, як правило, в натуральній формі.   -146- Частини четверту, п'яту статті 28 вилучити.  Враховано    
253. У випадках, передбачених законом, інвалідам та на дітей-інвалідів виплачуються компенсації.       
254. Порядок забезпечення засобами реабілітації, матеріально-технічного забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів, надання компенсаційних виплат, а також розміри компенсаційних виплат на послуги по реконструктивній хірургії та ендопротезуванню, технічні, допоміжні та інші засоби реабілітації, протезно-ортопедичні вироби, вироби медичного призначення, послуги з реабілітації, професійну освіту визначається Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, інших центральних органів виконавчої влади в межах їх повноважень.   -147- Сушкевич В.М.
У частині шостій статті 28 слова „забезпечення засобами реабілітації, матеріально-технічного забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів, надання компенсаційних виплата, також розміри компенсаційних виплат на послуги по реконструктивній хірургії та ендопротезуванню, технічні, допоміжні та інші засоби реабілітації, протезно-ортопедичні вироби, вироби медичного призначення, послуги з реабілітації, професійну освіту" замінити словами „здійснення реабілітаційних заходів".  
Враховано   Порядок здійснення реабілітаційних заходів визначається Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, інших центральних органів виконавчої влади в межах їх повноважень.  
    -148- Беспалий Б.Я.
Стаття 28, частина 3. Після тексту „ (вихідні дні)" вилучити текст „місцеві".  
Враховано    
255. Стаття 29. Засоби реабілітації інвалідів      Стаття 27. Засоби реабілітації інвалідів  
256. Держава забезпечує розробку і виробництво технічних, допоміжних та інших засобів реабілітації, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення для соціальної адаптації, полегшення умов праці і побуту, спілкування інвалідів та дітей-інвалідів, поширює інформацію про таку продукцію.   -149- Кабінет Міністрів України
Абзац 1 статті 29 „Засоби реабілітації інвалідів" після слів „технічних, допоміжних" додати „засобів індивідуальної корекції", далі - за текстом.  
Враховано в іншій редакції.  Держава забезпечує розробку, виробництво, закупівлю технічних та інших засобів реабілітації, спеціального автотранспорту, виробів медичного призначення для соціальної адаптації, полегшення умов праці і побуту, спілкування інвалідів та дітей-інвалідів, поширює інформацію про таку продукцію. Технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів є: засоби для пересування; спеціальні засоби для самообслуговування; спеціальні засоби для догляду; спеціальні засоби для орієнтування, спілкування й обміну інформацією; спеціальні засоби для навчання, освіти (включаючи літературу для сліпих) і занять трудовою діяльністю; протезні вироби (включаючи протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття і спеціальний одяг); спеціальне фізкультурно-спортивне обладнання і спорядження, спортивний інвентар. Виробами медичного призначення є прилади, комплекси, системи обладнання, інструменти, пристрої, імплантанти, приладдя, матеріали або інші вироби, призначені для діагностики, лікування та профілактики захворювань. Рішення про забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення приймається медико-соціальними експертними комісіями (лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів - щодо дітей-інвалідів) на підставі медичних показань і протипоказань, а також соціальних критеріїв. За медичними показаннями встановлюється необхідність надання інваліду технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення, що забезпечують компенсацію або усунення стійких обмежень життєдіяльності інваліда. За соціальними критеріями встановлюється необхідність надання інваліду технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення для відновлення втрачених або придбання нових професійних знань, навичок та умінь, соціальної адаптації, занять фізичною культурою і спортом, задоволення духовних потреб, дозвілля.  
    -150- Сушкевич В.М.
У частині першій слова „розробку і виробництво технічних, допоміжних та інших засобів реабілітації, протезно-ортопедичних виробів" замінити словами „розробку, виробництво, закупівлю технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення".  
Враховано    
    -151- Сушкевич В.М.
Статтю 29 доповнити частинами другою, третьою, четвертою, п'ятою такого змісту: „Технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів є: засоби для пересування,; спеціальні засоби для самообслуговування; спеціальні засоби для догляду; спеціальні засоби для орієнтування, спілкування й обміну інформацією; спеціальні засоби для навчання, освіти (включаючи літературу для сліпих) і занять трудовою діяльністю; протезні вироби (включаючи протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття і спеціальний одяг,); спеціальне фізкультурно-спортивне обладнання і спорядження, спортивний інвентар. Виробами медичного призначення є прилади, комплекси, системи обладнання, інструменти, пристрої, імплантати, приладдя, матеріали або інші вироби, призначені для діагностики, лікування та профілактики захворювань. Рішення про забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення приймається медико-соціальними експертними комісіями (лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів - щодо дітей-інвалідів) на підставі медичних показань і протипоказань, а також соціальних критеріїв. За медичними критеріями встановлюється необхідність надання інваліду технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення, що забезпечують компенсацію або усунення стійких обмежень життєдіяльності інваліда. За соціальними критеріями встановлюється необхідність надання інваліду технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення для відновлення колишніх або придбання нових професійних знань, навичок та умінь, соціальної адаптації, занять фізичною культурою і спортом, задоволення духовних потреб, дозвілля." Вважати частини другу-одинадцяту, відповідно, частинами шостою-п'ятнадцятою.  
Враховано    
257. Організацію забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів технічними, допоміжними та іншими засобами реабілітації, протезно-ортопедичними виробами, виробами медичного призначення здійснюють органи праці та соціальної політики, охорони здоров'я.   -152- Сушкевич В.М.
Частину шосту статті 29 викласти у такій редакції: „Державне замовлення на забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення, спеціальним автотранспортом здійснюють в межах своїх повноважень органи праці та соціальної політики, охорони здоров'я."  
Враховано   Державне замовлення на забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення, спеціальним автотранспортом здійснюють в межах своїх повноважень органи праці та соціальної політики, охорони здоров'я. Перелік технічних та інших засобів реабілітації, порядок забезпечення ними інвалідів та формування відповідного державного замовлення затверджуються Кабінетом Міністрів України. Діти-інваліди мають пріоритетне право на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення.  
    -153- Сушкевич В.М.
Статтю 29 доповнити частиною сьомою такого змісту. „Перелік технічних та інших засобів реабілітації, порядок забезпечення ними інвалідів та формування відповідного державного замовлення затверджується Кабінетом Міністрів України." Вважати частини сьому- п'ятнадцяту, відповідно, частинами восьмою-шістьнадцятою.  
Враховано    
    -154- Кабінет Міністрів України
Статтю 29 доповнити реченням: „Діти-інваліди мають пріоритетне право на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення."  
Враховано в іншій редакції.   
258. Реабілітаційні установи при наданні реабілітаційних послуг зобов'язані використовувати засоби реабілітації, протезно-ортопедичні вироби, вироби медичного призначення, які відповідають діючим на Україні вимогам стандартів та нормативно-технічній документації.   -155- Частину восьму статті 29 вилучити.  Враховано    
259. Вироби медичного призначення, протезно-ортопедичні вироби, засоби реабілітації, комплектуючі до них, що випускаються в умовах серійного виробництва, підлягають сертифікації в державній системі сертифікації відповідно до номенклатури, що затверджується в установленому порядку. Забороняється реалізація цієї продукції без сертифіката і знака, що підтверджують їх відповідність вимогам стандартів або інших нормативно-технічних документів.   -156- Беспалий Б.Я.
Стаття 29, частина 4. Перше речення після тексту „в установленому" доповнити словом „законодавством".  
Враховано   Вироби медичного призначення, технічні та інші засоби реабілітації, комплектуючі до них, що випускаються в умовах серійного виробництва, підлягають сертифікації в державній системі сертифікації відповідно до номенклатури, що затверджується в установленому законодавством порядку. Забороняється реалізація цієї продукції без сертифіката і знака відповідності, що підтверджують їх відповідність вимогам стандартів або інших нормативно-технічних документів.  
260. Сертифікація засобів реабілітації здійснюється державним органом сертифікації технічних засобів реабілітації і послуг, за умови проведення експлуатаційних та клінічних випробувань в установленому порядку.   -157- Беспалий Б.Я.
Стаття 29, частина 5. Після тексту „в установленому" доповнити словом „законодавством".  
Враховано   Сертифікація засобів реабілітації здійснюється органами сертифікації технічних засобів реабілітації і послуг, підпорядкованими центральним органам виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, охорони здоров'я відповідно до їх повноважень, в установленому законодавством порядку.  
    -158- Сушкевич В.М.
Частину десяту статті 29 викласти у такій редакції: „Сертифікація засобів реабілітації здійснюється органами сертифікації технічних засобів реабілітації і послуг, підпорядкованими центральним органам виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, охорони здоров'я відповідно до їх повноважень, в установленому законодавством порядку."  
Враховано    
261. У випадку реалізації несертифікованої продукції виробник (продавець) несе відповідальність відповідно до чинного законодавства.   -159- Беспалий Б.Я.
Стаття 29, частина 6. Слова „чинного законодавства" замінити словом „закону".  
Враховано   У разі реалізації несертифікованої продукції виробник (продавець) несе відповідальність згідно з законом.  
262. Технічні, допоміжні та інші засоби реабілітації, протезно-ортопедичні вироби, вироби медичного призначення надають інвалідам та дітям-інвалідам органи праці та соціальної політики, охорони здоров'я, які формують державне замовлення на їх поставку.   -160- Сушкевич В.М.
У статті 29 частину дванадцяту вилучити. Вважати частини тринадцяту-шістнадцяту, відповідно, частинами дванадцятою-п'ятнадцятою.  
Враховано    
263. Протезно-ортопедичні підприємства здійснюють розробку, виробництво, реалізацію технічних, допоміжних та інших засобів реабілітації, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення, що компенсують чи відновлюють порушені або втрачені функції організму, а також надають послуги по обслуговуванню і ремонту зазначеної продукції.   -161- Сушкевич В.М.
У частині одинадцятій статті 29 слова „допоміжних" та „протезно-ортопедичних виробів" вилучити.  
Враховано   Протезно-ортопедичні підприємства здійснюють розробку, виробництво, реалізацію технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення, що компенсують чи відновлюють порушені або втрачені функції організму, а також надають послуги по обслуговуванню і ремонту зазначеної продукції.  
264. Протезно-ортопедичні підприємства користуються режимом найбільшого сприяння, що полягає у включенні їх продукції до складу державного замовлення, в наданні пільг з оподаткування, виділенні земельних ділянок і виробничих приміщень, які перебувають у державній або комунальній власності, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.   -162- У частині дев'ятій статті 29 слова „в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України" замінити словами „у визначеному законодавством порядку".  Враховано   Протезно-ортопедичні підприємства користуються режимом найбільшого сприяння, що полягає у включенні їх продукції до складу державного замовлення, в наданні пільг з оподаткування, виділенні земельних ділянок і виробничих приміщень, які перебувають у державній або комунальній власності, у визначеному законодавством порядку.  
265. Протезно-ортопедичні підприємства здійснюють свою діяльність на підставі акредитації. Обов'язковою умовою акредитації є відповідність виробничої бази підприємства заявленій номенклатурі засобів реабілітації, протезно-ортопедичних виробів і виробів медичного призначення, відповідна кваліфікаційна підготовка спеціалістів, наявність повної нормативно-технічної бази, яка регламентує вимоги щодо надійності і технології їх виготовлення, необхідна документація системи контролю якості.   -163- Сушкевич В.М.
У частині десятій статті 29: у першому реченні слово „акредитації" замінити словами „її ліцензування"; у другому реченні слово „акредитації" замінити словом „ліцензування", слова „засобів реабілітації, протезно-ортопедичних виробів" замінити словами „технічних та інших".  
Враховано   Протезно-ортопедичні підприємства здійснюють свою діяльність на підставі її ліцензування. Обов'язковою умовою ліцензування є відповідність виробничої бази підприємства заявленій номенклатурі технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення, відповідна кваліфікаційна підготовка спеціалістів, наявність повної нормативно-технічної бази, яка реґламентує вимоги щодо надійності і технології їх виготовлення, необхідна документація системи контролю якості.  
266. Акредитацію протезно-ортопедичних підприємств здійснює державний орган сертифікації технічних засобів реабілітації і послуг, який формує Реєстр акредитованих протезно-ортопедичних підприємств і надає інформацію про акредитовані підприємства і сертифіковану продукцію центральному органу виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.   -164- Сушкевич В.М.
Частину одинадцяту статті 29 викласти у такій редакції: „Ліцензування діяльності протезно-ортопедичних підприємств в межах своїх повноважень здійснюють центральні органи виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, охорони здоров'я, які також формують переліки продукції, яка підлягає сертифікації."  
Враховано   Ліцензування діяльності протезно-ортопедичних підприємств у межах своїх повноважень здійснюють центральні органи виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, охорони здоров'я, які також формують переліки продукції, яка підлягає сертифікації.  
267. Стаття 30. Виплата грошових компенсацій при реалізації індивідуальних програм їх реабілітації      Стаття 28. Виплата грошових компенсацій при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів  
268. Грошові компенсації інвалідам та на дітей-інвалідів виплачуються у випадках, коли передбачений індивідуальною програмою реабілітації і Державною типовою програмою реабілітації інвалідів, засіб або послуга реабілітації, які повинні бути надані інваліду (дитині-інваліду) безплатно, не можуть бути надані інваліду (дитині-інваліду) чи якщо інвалід (законний представник дитини-інваліда) придбав відповідний засіб або оплатив послугу за власний рахунок.   -165- Кабінет Міністрів України
Норми статей 30, 31 та 32 законопроекту щодо виплат грошових компенсацій при реалізації індивідуальних програм їх реалізації, на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, компенсації замість санаторно-курортної путівки та компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування вважаємо за доцільне привести у відповідність до ЗУ „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" із змінами і доповненнями.  
Враховано   Грошові компенсації інвалідам, на дітей-інвалідів при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів виплачуються у випадках, коли передбачений індивідуальною програмою реабілітації інваліда і Державною типовою програмою реабілітації інвалідів засіб або послуга реабілітації, які повинні бути надані інваліду, дитині-інваліду безоплатно, не можуть бути надані чи якщо інвалід (законний представник дитини-інваліда) придбав відповідний засіб або оплатив послугу за власний рахунок.  
    -166- Кабінет Міністрів України
У частині першій статті 30 після слів „на дітей-інвалідів" додати слова „при реалізації індивідуальних програм реабілітації".  
Враховано    
269. Зазначені грошові компенсації призначають і виплачують місцеві органи центрального органу виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.   -167- Кабінет Міністрів України
В частині другій статті 30 і частині другій статті 35 проекту слово „місцевого" слід замінити словом „територіального".  
Враховано в іншій редакції.  Зазначені грошові компенсації призначають і виплачують органи праці та соціального захисту населення з урахуванням дотримання інвалідом індивідуальної програми реабілітації інваліда.  
    -168- У кінці частини другої статті 30 додати слова „з урахуванням дотримання інвалідом індивідуальної програми реабілітації інваліда"  Враховано    
270. Грошові компенсації виплачуються інвалідам та на дітей-інвалідів в розмірі вартості засобів та (або) послуг реабілітації, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення, які повинні бути надані інваліду (дитині-інваліду) безплатно або на пільгових умовах відповідно до Державної типової програми реабілітації інвалідів.   -169- Сушкевич В.М.
Частину третю статті 30 викласти у такій редакції: „Розміри грошових компенсації інвалідам та на дітей-інвалідів визначаються у відповідності з вартістю технічних та інших засобів і (або) послуг реабілітації, виробів медичного призначення, які повинні бути надані інваліду (дитині-інваліду) безоплатно або на пільгових умовах згідно з Державною типовою програмою реабілітації інвалідів".  
Враховано   Розміри грошових компенсацій інвалідам та на дітей-інвалідів визначаються у відповідності з вартістю технічних та інших засобів і (або) послуг реабілітації, виробів медичного призначення, які повинні бути надані інваліду, дитині-інваліду безоплатно або на пільгових умовах згідно з Державною типовою програмою реабілітації інвалідів.  
271. Відмова інваліда (чи його законного представника - у разі недієздатності інваліда) або одного з батьків (одного з усиновителів, опікуна, піклувальника) дитини-інваліда від реалізації індивідуальної програми реабілітації в цілому чи окремих її частин звільняє органи виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи від відповідальності за її виконання і виплати відповідної грошової компенсації.   -170- Частину четверту статті 30 вилучити.  Враховано    
272. Порядок виплати і розміри грошових компенсацій при реалізації індивідуальних програм реабілітації визначається Кабінетом Міністрів України.   -171- Сушкевич В.М.
У частині останній статті 30 після слова „компенсацій" додати слова „на послуги по реконструктивній хірургії та ендопротезуванню, технічні та інші засоби реабілітації, вироби медичного призначення, послуги з реабілітації, професійної освіти".  
Враховано   Порядок виплати і розміри грошових компенсацій на послуги по реконструктивній хірургії та ендопротезуванню, технічні та інші засоби реабілітації, вироби медичного призначення, послуги з реабілітації, професійної освіти при реалізації індивідуальних програм реабілітації визначаються Кабінетом Міністрів України.  
273. Стаття 31. Виплата грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування      Стаття 29. Виплата грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування  
274. Грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування спеціального автотранспорту та на транспортне обслуговування виплачуються інвалідам і на дітей-інвалідів, які відповідно до чинного законодавства мають право на забезпечення спеціальним автотранспортом.   -172- Кабінет Міністрів України
Норми статей 30, 31 та 32 законопроекту щодо виплат грошових компенсацій при реалізації індивідуальних програм їх реалізації, на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, компенсації замість санаторно-курортної путівки та компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування вважаємо за доцільне привести у відповідність до ЗУ „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" із змінами і доповненнями.  
Немає висновку   Грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування спеціального автотранспорту та на транспортне обслуговування виплачуються інвалідам і на дітей-інвалідів, які відповідно до законодавства мають право на забезпечення спеціальним автотранспортом.  
275. Грошова компенсація на транспортне обслуговування виплачується інвалідам і на дітей-інвалідів, які відповідно до чинного законодавства мають право на забезпечення спеціальним автотранспортом. Грошова компенсація на транспортне обслуговування виплачується інвалідам та на дітей-інвалідів, які перебувають на обліку для одержання автомобілів або які мають право на забезпечення автомобілями і за власним бажанням відмовилися від їх одержання і бажають отримувати цю грошову компенсацію чи які не одержали автомобілі у зв'язку з протипоказаннями для їх керування.   -173- Кабінет Міністрів України
Перше речення частини другої статті 31 проекту пропонуємо виключити, оскільки воно дублює норму частини першої цієї ж статті проекту.  
Враховано   Грошова компенсація на транспортне обслуговування виплачується інвалідам, законним представникам дітей-інвалідів, які перебувають на обліку для одержання автомобілів, а також які мають право на забезпечення автомобілями і за власним бажанням відмовилися від їх одержання і бажають отримувати цю грошову компенсацію чи які не одержали автомобілі у зв'язку з протипоказаннями для їх керування.  
276. Після одержання інвалідом (на дитину-інваліда) спеціального автотранспорту виплата йому грошової компенсації на транспортне обслуговування припиняється і виплачується грошова компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобіля.   -174- Беспалий Б.Я.
Стаття 31, частини 1, 2. Слова „чинного законодавства" замінити словом „законодавства". Аналогічно у всьому тексті закону.  
Враховано   Після одержання інвалідом, законним представником дитини-інваліда спеціального автотранспорту виплата йому грошової компенсації на транспортне обслуговування припиняється і виплачується грошова компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобіля.  
277. Грошова компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів виплачується інвалідам (на дітей-інвалідів), які забезпечені автомобілями безплатно чи на пільгових умовах або які мають право на забезпечення спеціальним автотранспортом безплатно чи на пільгових умовах, але не одержали його і користуються автомобілями, придбаними за власні кошти.      Грошова компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів виплачується інвалідам, законним представникам дітей-інвалідів, які забезпечені автомобілями безоплатно чи на пільгових умовах або які мають право на забезпечення спеціальним автотранспортом безоплатно чи на пільгових умовах, але не одержали його і користуються автомобілями, придбаними за власні кошти.  
278. Грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування спеціального автотранспорту та на транспортне обслуговування призначають і виплачують місцеві органи центрального органу виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.      Грошові компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування спеціального автотранспорту та на транспортне обслуговування призначають і виплачують органи праці та соціального захисту населення.  
279. Порядок виплати і розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування визначається Кабінетом Міністрів України.      Порядок виплати і розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, визначаються Кабінетом Міністрів України.  
280. Стаття 32. Виплата грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування      Стаття 30. Виплата грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування  
281. Грошова компенсація замість санаторно-курортної путівки і компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування виплачується інвалідам І, ІІ груп, на дітей-інвалідів на підставі медичних рекомендацій, а також ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального статусу", відповідно до чинного законодавства, що визначає їх право на безплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням.   -175- Кабінет Міністрів України
Норми статей 30, 31 та 32 законопроекту щодо виплат грошових компенсацій при реалізації індивідуальних програм їх реалізації, на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, компенсації замість санаторно-курортної путівки та компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування вважаємо за доцільне привести у відповідність до ЗУ „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" із змінами і доповненнями.  
Немає висновку   Грошова компенсація замість санаторно-курортної путівки і компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування виплачується інвалідам, законним представникам дітей-інвалідів на підставі медичних рекомендацій відповідно до законодавства, що визначає їх право на безплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням.  
    -176- Кабінет Міністрів України
У частині першій статті 32 проекту потребує виключення посилання на ЗУ „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", оскільки питання санаторно-курортного лікування ветеранів та осіб, на яких поширюється чинність згаданого Закону, не є предметом регулювання поданого законопроекту.  
Враховано    
282. Грошову компенсацію замість санаторно-курортної путівки і компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування призначає і виплачує місцевий орган виконавчої влади, який відповідно до своїх повноважень повинен забезпечувати санаторно-курортне лікування, не отримане громадянами, категорії яких визначені чинним законодавством.   -177- Беспалий Б.Я.
Стаття 32, частина 2. Після тексту „призначає і виплачує" вилучити слово „місцевий".  
Враховано   Грошову компенсацію замість санаторно-курортної путівки і компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування призначає і виплачує місцевий орган виконавчої влади, який відповідно до своїх повноважень забезпечує санаторно-курортне лікування інвалідів, категорії яких визначені законом.  
    -178- У частині другій статті 32 слова „не отримане громадянами, категорії яких визначені чинним законодавством" замінити словами „інвалідів, категорії яких визначені законом".  Враховано    
283. Порядок виплати і розміри грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки і компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування, категорії інвалідів та дітей-інвалідів визначаються Кабінетом Міністрів України.   -179- У частині третій статті 32 слова „категорії інвалідів та дітей-інвалідів" вилучити.  Враховано   Порядок виплати і розміри грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки і компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України.  
284. Стаття 33. Учасники реабілітаційного процесу      Стаття 31. Учасники реабілітаційного процесу  
285. Учасниками реабілітаційного процесу є:      Учасниками реабілітаційного процесу є:  
286. педагогічні, медичні, соціальні, музичні працівники, психологи, психотерапевти, майстри виробничого навчання реабілітаційної установи, реабілітологи та інші фахівці, пов'язані з реабілітаційним процесом;   -180- Сушкевич В.М.
В абзаці другому статті 33 після слова „психотерапевти" додати слова „спортивні тренери".  
Враховано   педагогічні, медичні, соціальні, музичні працівники, психологи, психотерапевти, спортивні тренери, майстри виробничого навчання реабілітаційної установи, реабілітологи та інші фахівці, пов'язані з реабілітаційним процесом;  
287. інваліди та діти-інваліди, які проходять реабілітацію;      інваліди та діти-інваліди, які проходять реабілітацію;  
288. батьки (усиновителі, опікун, піклувальник) та родини (сім'ї) дітей-інвалідів, законні представники інвалідів (у разі недієздатності інваліда).   -181- Абзац четвертий статті 33 викласти у такій редакції: "законні представники інвалідів, дітей-інвалідів."  Враховано   законні представники інвалідів, дітей-інвалідів.  
289. Стаття 34. Основні права інвалідів при проведенні реабілітації      Стаття 32. Основні права інвалідів при проведенні реабілітації  
290. При здійсненні реабілітаційних заходів інваліди мають право на:      При здійсненні реабілітаційних заходів інваліди мають право на:  
291. поважливе і гуманне ставлення з боку працівників реабілітаційних установ;      поважливе і гуманне ставлення з боку працівників реабілітаційних установ;  
292. вибір виду реабілітації і реабілітаційної установи;      вибір виду реабілітації і реабілітаційної установи;  
293. отримання інформації про свої права, обов'язки, умови та форми здійснення реабілітаційних заходів;      отримання інформації про свої права, обов'язки, умови та форми здійснення реабілітаційних заходів;  
294. згоду на реабілітаційні заходи;       
295. відмову від реабілітаційних заходів;      відмову від реабілітаційних заходів;  
296. конфіденційність інформації особистого характеру, що стала відомою працівнику реабілітаційної установи;   -182- Сушкевич В.М.
У частині першій статті 34 після слова „характеру" додати слова „у тому числі відносно особливостей і характеру ураження здоров'я".  
Враховано   конфіденційність інформації особистого характеру, у тому числі відносно особливостей і характеру ураження здоров'я;  
297. захист своїх прав і законних інтересів, у тому числі в судовому порядку.      захист своїх прав і законних інтересів, у тому числі в судовому порядку.  
298. Інваліди, законні представники дітей-інвалідів мають право брати участь у розробці реабілітаційних заходів. Законні представники дітей-інвалідів мають право брати участь в процесі виконання реабілітаційних заходів.   -183- Сушкевич В.М.
У частині другій статті 34 після слова „представники" додати слова „інвалідів і".  
Враховано   Інваліди, законні представники дітей-інвалідів мають право брати участь у розробці реабілітаційних заходів. Законні представники дітей-інвалідів мають право брати участь в процесі проведення реабілітаційних заходів.  
299. При здійсненні реабілітаційних заходів діти-інваліди користуються всіма правами, визначеними у цій статті для інвалідів. Права дітей-інвалідів на вибір виду реабілітації і реабілітаційної установи, отримання інформації про свої права, обов'язки, умови та форми здійснення реабілітаційних заходів, згоду на реабілітаційні заходи або відмову від них реалізуються за рішенням чи за участі їх законних представників.      При здійсненні реабілітаційних заходів діти-інваліди користуються всіма правами, визначеними в цій статті для інвалідів. Права дітей-інвалідів реалізуються за рішенням чи за участі їх законних представників.  
300. Інваліди та діти-інваліди, які проходять реабілітацію в реабілітаційних установах сільської місцевості, забезпечуються реабілітаційними установами транспортним обслуговуванням до місця реабілітації і додому безоплатно.      Інваліди та діти-інваліди, які проходять реабілітацію в реабілітаційних установах в сільській місцевості, забезпечуються реабілітаційними установами транспортним обслуговуванням до місця реабілітації і до місця проживання безоплатно.  
301. Стаття 35. Порядок і умови отримання реабілітаційних послуг      Стаття 33. Порядок і умови отримання реабілітаційних послуг  
302. Інвалідам та дітям-інвалідам, у тому числі з важкими формами інвалідності, які потребують реабілітації відповідно до висновків медико-соціальних комісій, створюються необхідні умови для отримання реабілітаційних послуг.      Інвалідам та дітям-інвалідам, у тому числі з важкими формами інвалідності, які потребують реабілітації відповідно до висновків медико-соціальних комісій, створюються необхідні умови для отримання реабілітаційних послуг.  
303. Для отримання реабілітаційних послуг, визначених індивідуальною програмою реабілітації, в реабілітаційній установі державної або комунальної форми власності інвалід чи один з батьків (один з усиновителів, опікун, піклувальник) дитини-інваліда повинен звернутися з письмовою заявою до місцевого органу центрального органу виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики за місцем проживання.   -184- Кабінет Міністрів України
В частині другій статті 30 і частині другій статті 35 проекту слово „місцевого" слід замінити словом „територіального".  
Враховано в іншій редакції.  Для отримання реабілітаційних послуг, визначених індивідуальною програмою реабілітації, в реабілітаційній установі державної або комунальної форми власності інвалід, законний представник дитини-інваліда повинен звернутися з письмовою заявою до органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання.  
304. Для отримання реабілітаційних послуг в недержавній реабілітаційній установі інвалід або один з батьків (один з усиновителів, опікун, піклувальник) дитини-інваліда повинен звернутися до цієї реабілітаційної установи.      Для отримання реабілітаційних послуг у недержавній реабілітаційній установі інвалід, законний представник дитини-інваліда повинен звернутися до цієї реабілітаційної установи.  
305. У разі неможливості реабілітації інваліда, дитини-інваліда в Україні і при наявності відповідних валютних коштів центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, в межах своїх повноважень, приймає рішення про направлення інваліда, дитини-інваліда на реабілітацію за кордон.      У разі неможливості реабілітації інваліда, дитини-інваліда в Україні і при наявності відповідних коштів центральні органи виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, охорони здоров'я в межах своїх повноважень приймають рішення про направлення інваліда, дитини-інваліда на реабілітацію за кордон.  
306. Стаття 36. Медична реабілітація      Стаття 34. Медична реабілітація  
307. Медична реабілітація інвалідів, дітей-інвалідів здійснюється в лікувально-профілактичних закладах, реабілітаційних установах відповідного типу.      Медична реабілітація інвалідів, дітей-інвалідів здійснюється в лікувально-профілактичних закладах, реабілітаційних установах відповідного типу.  
308. Медична реабілітація включає всі види відновного лікування у стаціонарних, амбулаторних і санаторно-курортних умовах, диспансерне спостереження, профілактичні заходи, а також реконструктивну хірургію, протезування та ортезування.      Медична реабілітація включає всі види відновного лікування у стаціонарних, амбулаторних і санаторно-курортних умовах, диспансерне спостереження, профілактичні заходи, а також реконструктивну хірургію, протезування та ортезування.  
309. При виникненні в хворих дефекту здоров'я в результаті захворювання або травми, у тому числі при переході захворювання в хронічну стадію, медико-соціальні експертні комісії або реабілітаційні установи складають індивідуальні програми медичної реабілітації.   -185- Сушкевич В.М.
У частині третій: після слова „комісії" додати слова „лікарсько-консультативні комісії лікувально-профілактичних закладів - для неповнолітніх"; слова „або реабілітаційні установи складають індивідуальні програми" замінити словами "за наявністю відповідних ознак становлюють групу інвалідності і складають відповідний розділ індивідуальної програми".  
Враховано   При виникненні в хворих дефекту здоров'я в результаті захворювання або травми, у тому числі при переході захворювання в хронічну стадію, медико-соціальні експертні комісії (лікарсько-консультативні комісії лікувально-профілактичних закладів - для неповнолітніх) або реабілітаційні установи за наявністю відповідних ознак становлюють групу інвалідності і складають відповідний розділ індивідуальної програми реабілітації інваліда.  
310. Індивідуальна програма медичної реабілітації визначає конкретні обсяги, методи, місце реалізації і строки проведення реабілітаційних заходів. Індивідуальна програма медичної реабілітації є документом, обов'язковим для виконання відповідними лікувально-профілактичними закладами та реабілітаційними установами.   -186- Сушкевич В.М.
Частину четверту викласти у такій редакції: „Конкретні обсяги, методи, місце реалізації і строки проведення реабілітаційних заходів визначаються в індивідуальній програмі реабілітації."  
Враховано   Конкретні обсяги, методи, місце реалізації і строки проведення реабілітаційних заходів визначаються в індивідуальній програмі реабілітації інваліда.  
311. Інваліди і діти-інваліди з важкими формами інвалідності, які згідно з медичним висновком потребують постійного стороннього догляду, забезпечуються медичним патронажем (повсякденною допомогою) за місцем проживання (вдома). У разі необхідності медичний патронаж здійснюють виїзні реабілітаційні бригади.      Інваліди і діти-інваліди з важкими формами інвалідності, які згідно з медичним висновком потребують постійного стороннього догляду, забезпечуються медичним патронажем (повсякденною допомогою) за місцем проживання (вдома). У разі необхідності медичний патронаж здійснюють виїзні реабілітаційні бригади.  
312. Стаття 37. Рання соціальна реабілітація дітей-інвалідів      Стаття 35. Рання реабілітація дітей-інвалідів  
313. Рання соціальна реабілітація дітей-інвалідів раннього віку (до 7 років) спрямовується на зменшення або подолання фізичних та інтелектуальних вад, набуття побутових та соціальних навичок, розвиток здібностей, поступову повну або часткову інтеграцію у суспільство.   -187- Сушкевич В.М.
У назві і тексті статті 37 вилучити слово „соціальна".  
Враховано   Рання реабілітація дітей-інвалідів раннього віку (до 7 років) спрямовується на зменшення або подолання фізичних, психічних розладів та інтелектуальних вад, набуття побутових та соціальних навичок, розвиток здібностей, поступову повну або часткову інтеграцію в суспільство.  
314. Рання соціальна реабілітація забезпечує комплексний підхід до дитини-інваліда, який полягає в поєднанні різних видів реабілітації, передбачає залучення до реабілітаційного процесу батьків або осіб, які їх замінюють, включає соціальну, загальноосвітню, консультативну допомогу сім'ям, в яких виховуються діти-інваліди, за місцем їх проживання (вдома).   -188- Сушкевич В.М.
У частині першій статті 37 після слова „фізичних" додати слова „психічних розладів".  
Враховано   Рання реабілітація забезпечує комплексний підхід до дитини-інваліда, який полягає в поєднанні різних видів та форм реабілітації, передбачає залучення до реабілітаційного процесу батьків або осіб, які їх замінюють, включає соціальну, психологічну, освітню, консультативну допомогу сім'ям, у яких виховуються діти-інваліди, за місцем їх проживання (вдома).  
315. Рання соціальна реабілітація дітей-інвалідів здійснюється відповідно до індивідуальних програм реабілітації і супроводжується медичним і психологічним спостереженням за ними.   -189- Сушкевич В.М.
У частині другій статті 37 після слів „різних видів" додати слова „та форм".  
Враховано   Рання реабілітація дітей-інвалідів здійснюється відповідно до індивідуальних програм реабілітації і супроводжується медичним і психологічним спостереженням за ними.  
316. Стаття 38. Фізична реабілітація      Стаття 36. Фізична реабілітація  
317. Фізична реабілітація передбачає відновлення фізичної дієздатності або компенсацію втрачених рухових функцій, сприяє покращенню фізичного стану інваліда (дитини-інваліда).   -190- Сушкевич В.М.
Статтю 38 викласти у такій редакції: „Фізична реабілітація передбачає відновлення та/або компенсацію втрачених функцій організму, досягнення фізичної самостійності та активності, покращення фізичного стану життєдіяльності інваліда (дитини-інваліда). Фізична реабілітація інвалідів, дітей-інвалідів здійснюється відповідно до індивідуальної програми реабілітації, яка розробляється на підставі фізичного обстеження та визначає комплекс фізичних вправ і рекомендацій інвалідам, дітям-інвалідам стосовно їх послідовності, дозованості, тривалості тощо, спрямованих на поліпшення діяльності організму і координації вправності рухів, відновлення фізичної дієздатності, підтримку нормального рівня життєдіяльності."  
Враховано   Фізична реабілітація передбачає відновлення та/або компенсацію втрачених функцій організму, досягнення фізичної самостійності та активності, покращання фізичного стану життєдіяльності інваліда, дитини-інваліда.  
318. Фізична реабілітація інвалідів, дітей-інвалідів здійснюється відповідно до індивідуальної програми реабілітації, в якій визначається послідовність, дозованість, тривалість тренувальних прийомів, масажу, лікувальної фізичної культури з поступовим збільшенням навантажень на руховий апарат, засвоєння координаційних вправ, уміння користуватися протезами, засобами реабілітації.      Фізична реабілітація інвалідів, дітей-інвалідів здійснюється відповідно до індивідуальної програми реабілітації, яка розробляється на підставі фізичного обстеження та визначає комплекс фізичних вправ і рекомендацій інвалідам, дітям-інвалідам стосовно їх послідовності, дозованості, тривалості тощо, спрямованих на поліпшення діяльності організму і координації вправності рухів, відновлення фізичної дієздатності, підтримку нормального рівня життєдіяльності.  
319. Стаття 39. Психологічна реабілітація      Стаття 37. Психологічна реабілітація  
320. Психологічна реабілітація здійснюється у випадках виявлення порушень та/або відхилень у психічній діяльності, поведінці інваліда (дитини-інваліда) та наявності психологічних проблем в сім'ї, пов'язаних з інвалідністю члена сім'ї.   -191- Сушкевич В.М.
Частину першу викласти у такій редакції: „Психологічна реабілітація здійснюється за наявності психологічних проблем, пов'язаних з інвалідністю особи, у тому числі у сім'ї, та у випадках виявлення порушень та/або відхилень у психічній діяльності, поведінці інваліда, дитини-інваліда."  
Враховано   Психологічна реабілітація здійснюється за наявності психологічних проблем, пов'язаних з інвалідністю особи, у тому числі у сім'ї, та у випадках виявлення порушень та/або відхилень у психічній діяльності, поведінці інваліда, дитини-інваліда.  
321. Медико-соціальні експертні комісії або реабілітаційні установи проводять психологічну діагностику особистості - інваліда (дитини-інваліда), визначають в індивідуальній програмі реабілітації методи, засоби, строки і процедуру їх психологічної реабілітації (консультування, корекції, профілактики, професійної освіти), організують психопрофілактичну та психокорекційну роботу з сім'єю інваліда (дитини-інваліда) та особами, які опікуються інвалідом (дитиною-інвалідом).   -192- У частині другій статті 39 після слова „комісії" додати слова „ (лікарсько-консультативні комісії лікувально-профілактичних закладів - щодо дітей-інвалідів)".  Враховано   Медико-соціальні експертні комісії (лікарсько-консультативні комісії лікувально-профілактичних закладів - щодо дітей-інвалідів) або реабілітаційні установи проводять психологічну діагностику особистості інваліда, дитини-інваліда, визначають в індивідуальній програмі реабілітації інваліда методи, засоби, строки і процедуру їх психологічної реабілітації (консультування, корекції, профілактики, професійної освіти), організують психопрофілактичну та психокорекційну роботу з сім'єю інваліда, дитини-інваліда.  
322. При здійсненні психологічної реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів з девіаціями в психічній сфері навчають прийомам, методам саморегуляції, самовиховання, самонавчання з метою зниження в реальних умовах життєдіяльності негативних психічних станів, формування позитивних мотивацій, соціальних установ на життя та професію.      При здійсненні психологічної реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів з відхиленнями в психічній сфері навчають прийомам, методам саморегуляції, самовиховання, самонавчання з метою зниження в реальних умовах життєдіяльності негативних психічних станів, формування позитивних мотивацій, соціальних установ на життя та професію.  
323. Стаття 40. Соціальна реабілітація      Стаття 38. Соціальна реабілітація  
324. Соціальна реабілітація (абілітація) спрямовується на оптимізацію і коректування відношення інвалідів (дітей-інвалідів) до своїх вад, становища в сім'ї та суспільстві, виховання у них навичок до самообслуговування, адаптацію в навколишньому середовищі.      Соціальна реабілітація (абілітація) спрямовується на оптимізацію і коригування ставлення інвалідів, дітей-інвалідів до своїх вад, становища в сім'ї та суспільстві, виховання у них навичок до самообслуговування, адаптацію в навколишньому середовищі.  
325. Соціальна реабілітація (абілітація) передбачає навчання інваліда (дитини-інваліда) основним соціальним навичками (особиста гігієна, самообслуговування, пересування, спілкування тощо), пристосування побутових умов до потреб інваліда, соціально-побутове влаштування та обслуговування, педагогічну корекцію для інвалідів (дітей-інвалідів) з метою вироблення та підтримки навичок автономного проживання, стереотипів безпечної поведінки, опанування навичок захисту власних прав та інтересів, самоаналізу та отримання навичок позитивного сприйняття себе та оточуючих, навичок спілкування, забезпечення автономного проживання у громаді з необхідною підтримкою (соціальний, медичний, юридичний супровід, побутові послуги), протезування, ортезування, забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними, допоміжними та іншими засобами, санаторно-курортне оздоровлення відповідно до медичних показань.   -193- Сушкевич В.М.
У частині другій статті 40 слова „протезування, ортезування, забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними, допоміжними та іншими засобами, санаторно-курортне оздоровлення" замінити словами „забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, санаторно-курортне лікування".  
Враховано   Соціальна реабілітація (абілітація) передбачає навчання інваліда, дитини-інваліда основним соціальним навичками (особиста гігієна, самообслуговування, пересування, спілкування тощо), пристосування побутових умов до потреб інваліда, дитини-інваліда соціально-побутове влаштування та обслуговування, педагогічну корекцію для інвалідів, дітей-інвалідів з метою вироблення та підтримки навичок автономного проживання, стереотипів безпечної поведінки, опанування навичок захисту власних прав та інтересів, самоаналізу та отримання навичок позитивного сприйняття себе та оточуючих, навичок спілкування, забезпечення автономного проживання у суспільстві з необхідною підтримкою (соціальний, медичний, юридичний супровід, побутові послуги), протезування, ортезування, забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, санаторно-курортне лікування відповідно до медичних показань.  
326. Інваліди і діти-інваліди з важкими формами інвалідності, які згідно з медичним висновком потребують постійного стороннього догляду, забезпечуються соціальним, педагогічним і психологічним патронажем (повсякденною допомогою) за місцем проживання (вдома). У разі необхідності послуги з соціального і педагогічного патронажу надають виїзні реабілітаційні бригади.      Інваліди, діти-інваліди з важкими формами інвалідності, які згідно з медичним висновком потребують постійного стороннього догляду, забезпечуються соціальним, педагогічним і психологічним патронажем (повсякденною допомогою) за місцем проживання (вдома). У разі необхідності послуги з соціального і педагогічного патронажу надають виїзні реабілітаційні бригади.  
327. Соціальна реабілітація здійснюється відповідно до індивідуальних програм реабілітації та у разі необхідності супроводжується медичним спостереженням за інвалідами, дітьми-інвалідами.      Соціальна реабілітація здійснюється відповідно до індивідуальних програм реабілітації інваліда та в разі необхідності супроводжується медичним спостереженням за інвалідами, дітьми-інвалідами.  
328. Стаття 41. Професійна реабілітація      Стаття 39. Професійна реабілітація  
329. Професійна реабілітація передбачає відновлення знижених або втрачених професійних функцій, відбір професії та адаптацію до неї інваліда (дитини-інваліда), поновлення трудової діяльності інваліда в колишній або в новій професії.      Професійна реабілітація передбачає відновлення знижених або втрачених професійних функцій, відбір професії та адаптацію до неї інваліда, дитини-інваліда, поновлення трудової діяльності інваліда в колишній або в новій професії.  
330. Професійна реабілітація включає заходи із забезпечення зайнятості інвалідів, експертизи потенційних професійних здібностей, професійної орієнтації, професійної підготовки, підготовки робочого місця, професійно-виробничої адаптації, раціонального працевлаштування, динамічного контролю за раціональністю працевлаштування і успішністю професійно-виробничої адаптації.   -194- Кабінет Міністрів України
Положення абзаців 7 та 11 статті 41 потребують узгодження зі статтею 4 ЗУ „Про вищу освіту", де визначено, що „Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі в межах стандартів вищої освіти, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше."  
Враховано   Професійна реабілітація включає заходи із забезпечення зайнятості інвалідів, експертизи потенційних професійних здібностей, професійної орієнтації, професійної підготовки, підготовки робочого місця, професійно-виробничої адаптації, раціонального працевлаштування, динамічного контролю за раціональністю працевлаштування і успішністю професійно-виробничої адаптації.  
331. Професійна реабілітація (професійний відбір, професійна орієнтація, професійна освіта, професійні підготовка, перепідготовка, перекваліфікація, раціональне працевлаштування) спрямовується на забезпечення конкурентноздатності інваліда на ринку праці і його трудового влаштування, як у звичайних виробничих умовах, так і у спеціально створених умовах праці.      Професійна реабілітація (професійний відбір, професійна орієнтація, професійна освіта, професійні підготовка, перепідготовка, перекваліфікація, раціональне працевлаштування) спрямовується на забезпечення конкурентоспроможності інваліда на ринку праці і його трудового влаштування як у звичайних виробничих умовах, так і у спеціально створених умовах праці.  
332. Професійна орієнтація інвалідів у працездатному віці, дітей-інвалідів здійснюється відповідно до індивідуальної програми реабілітації для підвищення їх конкурентоздатності на ринку праці, визначення можливостей до професійної підготовки, перепідготовки і наступного працевлаштування.      Професійна орієнтація інвалідів у працездатному віці, дітей-інвалідів здійснюється відповідно до індивідуальної програми реабілітації інваліда для підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці, визначення можливостей до професійної підготовки, перепідготовки і наступного працевлаштування.  
333. Послуги з професійної орієнтації дітям-інвалідам надають спеціальні загальноосвітні школи (школи-інтернати), загальноосвітні санаторні школи (школи-інтернати), загальноосвітні навчальні заклади за участю, у разі необхідності, центрів соціальних служб для молоді, реабілітаційних установ.      Послуги з професійної орієнтації дітям-інвалідам надають спеціальні загальноосвітні школи (школи-інтернати), загальноосвітні санаторні школи (школи-інтернати) за участю, у разі необхідності, центрів соціальних служб для молоді, реабілітаційних установ.  
334. Професійну орієнтацію інвалідів у працездатному віці, які мають бажання працювати і зареєстровані у якості безробітних, організовує державна служба зайнятості.      Професійну орієнтацію інвалідів у працездатному віці, які мають бажання працювати і зареєстровані у державній службі зайнятості, може здійснювати державна служба зайнятості.  
335. Держава гарантує інвалідам право на безкоштовне отримання професійної освіти (професійно-технічної освіти, середньої фахової освіти, вищої освіти, підвищення кваліфікації і перепідготовку) згідно з переліком професій і спеціальностей, з яких вони можуть навчатися, і пов'язане з цим обслуговування відповідно до індивідуальної програми реабілітації.   -195- Частини шосту, сьому викласти у такій редакції: „Професійну орієнтацію інвалідів у працездатному віці, які мають бажання працювати і зареєстровані у державній службі зайнятості, може здійснювати державна служба зайнятості. Держава гарантує інвалідам право на безоплатне отримання професійної освіти і пов'язане з цим обслуговування відповідно до індивідуальної програми реабілітації інваліда."  Враховано   Держава гарантує інвалідам право на безоплатне отримання професійної освіти і пов'язане з цим обслуговування відповідно до індивідуальної програми реабілітації інваліда.  
336. Перелік професій і спеціальностей затверджується центральним органом виконавчої влади з питань освіти за погодженням з центральними органами виконавчої влади з питань праці та соціальної політики, охорони здоров'я.   -196- Кабінет Міністрів України
Частину восьму статті 41 проекту після слів „Перелік професій і спеціальностей" пропонуємо доповнити словами „для інвалідів".  
Враховано в іншій редакції.   
337. Інваліди та діти-інваліди з важкими формами інвалідності, які потребують спеціальних умов для одержання професійної освіти, за своїм бажанням можуть навчатися в спеціальних навчальних закладах чи в навчальних закладах загального типу, де створюються відповідні умови згідно з державними соціальними нормативами у сфері забезпечення навчальними закладами та у разі необхідності - за освітніми програмами, адаптованими для навчання осіб з обмеженими фізичними і психічними можливостями.   -197- Кабінет Міністрів України
Абзац статті 41 „Трудова реабілітація" з урахуванням термінології законодавства у сфері освіти викласти в такій редакції: „Інваліди та діти-інваліди з тяжкими формами інвалідності, які потребують спеціальних умов для здобуття професійної освіти, за власним бажанням можуть навчатися в спеціальних професійно-технічних навчальних закладах чи в професійно-технічних навчальних закладах загального типу, де створюються відповідні умови відповідно до державних соціальних нормативів у сфері реабілітації, а в разі необхідності - за навчальними програмами, адаптованими для навчання осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку".  
Враховано   Інваліди, діти-інваліди з важкими формами інвалідності, які потребують спеціальних умов для одержання професійної освіти, за своїм бажанням можуть навчатися в спеціальних навчальних закладах чи в навчальних закладах загального типу, де створюються відповідні умови згідно з державними соціальними нормативами та у разі необхідності - за навчальними програмами, адаптованими для навчання осіб, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.  
338. У разі неможливості здійснювати професійну освіту інвалідів, дітей-інвалідів у загальних і спеціальних навчальних закладах їх навчання організовується (за їх згодою або за згодою законних представників дітей-інвалідів) вдома за індивідуальними навчальними планами, якщо ця форма допускається змістом професійного навчання по визначеній спеціальності.      У разі неможливості здійснювати професійну освіту інвалідів, дітей-інвалідів у загальних і спеціальних навчальних закладах їх навчання організовується (за їх згодою або за згодою їх законних представників) вдома за індивідуальними навчальними планами, якщо ця форма допускається змістом професійного навчання по визначеній спеціальності.  
339. Професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації інвалідів, зареєстрованих у якості безробітних, здійснюються державною службою зайнятості і підприємствами, установами, закладами, з якими укладені договори державною службою зайнятості (професійно-технічні навчальні заклади (спеціальних і загального типу), вищі навчальні заклади, заклади післядипломної освіти, учбово-виробничі підприємства громадських організацій інвалідів, перелік яких визначається центральним органом виконавчої влади з питань освіти).   -198- Частину одинадцяту викласти у такій редакції: "Професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, може здійснюватися державною службою зайнятості і підприємствами, установами, закладами, з якими державною службою зайнятості укладені договори."  Враховано   Професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, може здійснюватися державною службою зайнятості і підприємствами, установами, закладами, з якими державною службою зайнятості укладені договори.  
340. Професійна реабілітація інвалідів (дітей-інвалідів) здійснюється відповідно до індивідуальних програм реабілітації та у разі необхідності супроводжується медичним спостереженням за ними.      Професійна реабілітація інвалідів, дітей-інвалідів здійснюється відповідно до індивідуальних програм реабілітації інвалідів та в разі необхідності супроводжується медичним спостереженням за ними.  
341. Стаття 42. Трудова реабілітація      Стаття 40. Трудова реабілітація  
342. Трудова реабілітація передбачає тренування відновленої моторної здатності з використанням засобів реабілітації з метою створення інваліду (дитині-інваліду) умов для праці по можливості в звичайному виробничому середовищі за допомогою індивідуальних заходів.      Трудова реабілітація передбачає тренування відновленої моторної здатності з використанням засобів реабілітації з метою створення інваліду, дитині-інваліду умов для праці по можливості в звичайному виробничому середовищі за допомогою індивідуальних заходів.  
343. Індивідуальні заходи, що розробляються з урахуванням здібностей і бажань інваліда (дитини-інваліда або її законного представника), повинні передбачати:      Індивідуальні заходи, що розробляються з урахуванням здібностей і бажань інваліда, дитини-інваліда, повинні передбачати:  
344. створення умов для отримання найвищої можливої професійної кваліфікації;      створення умов для отримання найвищої можливої професійної кваліфікації;  
345. працевлаштування (професійну освіту, професійні підготовку, перепідготовку, перекваліфікацію), при якому інвалідність якнайменше заважатиме виконанню професійних обов'язків;      працевлаштування (професійну освіту, професійні підготовку, перепідготовку, перекваліфікацію), при якому інвалідність якнайменше заважатиме виконанню професійних обов'язків;  
346. пристосування робочого місця (місця навчання) з урахуванням безпеки та особливих потреб інваліда;      пристосування робочого місця (місця навчання) з урахуванням безпеки та особливих потреб інваліда;  
347. використання спеціальних пристосувань та (або) одягу, необхідного в зв'язку з характером інвалідності.      використання спеціальних пристосувань та (або) одягу, необхідного в зв'язку з характером інвалідності.  
348. Трудова реабілітація інвалідів (дітей-інвалідів) здійснюється відповідно до індивідуальних програм реабілітації та у разі необхідності супроводжується медичним спостереженням за ними.      Трудова реабілітація інвалідів, дітей-інвалідів здійснюється відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації та в разі необхідності супроводжується медичним спостереженням за ними.  
349. Стаття 43. Фізкультурно-спортивна реабілітація      Стаття 41. Фізкультурно-спортивна реабілітація  
350. Фізкультурно-спортивна реабілітація спрямовується на підвищення рухової активності інвалідів і дітей-інвалідів.   -199- Сушкевич В.М.
У частині першій слова „інвалідів і дітей-інвалідів" замінити словами „оздоровлення, формування компенсаторних функцій організму і позитивної мотивації у інвалідів, дітей-інвалідів до суспільної адаптації".  
Враховано   Фізкультурно-спортивна реабілітація спрямовується на підвищення рухової активності, оздоровлення, формування компенсаторних функцій організму і позитивної мотивації в інвалідів, дітей-інвалідів до суспільної адаптації.  
351. Фізкультурно-спортивну реабілітацію, проведення з інвалідами та дітьми-інвалідами фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів організовують центральний орган виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту, Національний комітет спорту інвалідів України, центральний орган виконавчої влади з питань освіти.      Фізкультурно-спортивну реабілітацію, проведення з інвалідами, дітьми-інвалідами фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів організовують центральний орган виконавчої влади у справах молоді та спорту, Національний комітет спорту інвалідів України, центральний орган виконавчої влади з питань освіти.  
352. Інвалідам і дітям-інвалідам послуги з фізкультурно-спортивної реабілітації реабілітаційними установами державної і комунальної форм власності надаються безкоштовно.      Інвалідам і дітям-інвалідам послуги з фізкультурно-спортивної реабілітації реабілітаційними установами державної і комунальної форм власності надаються безоплатно.  
353. Фізкультурно-спортивна реабілітація здійснюється відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації та супроводжуються медичним спостереженням за інвалідами, дітьми-інвалідами.   -200- Сушкевич В.М.
Частину четверту статті 43 викласти у такій редакції: „Фізкультурно-спортивна реабілітація інвалідів і дітей-інвалідів здійснюється відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації та супроводжуються медичним спостереженням за ними".  
Враховано   Фізкультурно-спортивна реабілітація інвалідів, дітей-інвалідів здійснюється відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації та супроводжується медичним спостереженням за ними.  
354. Розділ VІІІ. ФІНАНСОВЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ ТА ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ      Розділ VІ. ФІНАНСОВЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ, ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ  
355. Стаття 44. Інформаційне забезпечення системи реабілітації інвалідів   -201- Сушкевич В.М.
Частину другу статті 44 перенести і вважати частиною першою, виклавши її у такій редакції: „Інформаційні ресурси у сфері реабілітації інвалідів формуються у вигляді централізованого банку даних з проблем інвалідності, що містить дані про характер і причини інвалідності, освітній і професійний рівень інвалідів і дітей-інвалідів, склад сім'ї, рівень доходів, потребу і забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, протезно-ортопедичними виробами, виробами медичного призначення, послугами реабілітації, спеціальним автотранспортом, санаторно-курортним лікуванням тощо." Вважати частину першу частиною другою.  
Враховано   Стаття 42. Інформаційне забезпечення системи реабілітації інвалідів Інформаційні ресурси у сфері реабілітації інвалідів формуються у вигляді централізованого банку даних з проблем інвалідності, що містить дані про характер і причини інвалідності, освітній і професійний рівень інвалідів, дітей-інвалідів, склад сім'ї, рівень доходів, потребу і забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, протезно-ортопедичними виробами, виробами медичного призначення, послугами реабілітації, спеціальним автотранспортом, санаторно-курортним лікуванням тощо.  
356. Інформаційні ресурси у сфері реабілітації інвалідів формуються і підтримуються:   -202- Сушкевич В.М.
У частині другій статті 44: в абзаці першому після слова „підтримуються" додати слова „в межах своїх повноважень"; в кінці абзацу третього додати слова „які беруть участь у здійсненні державної політики у сфері реабілітації інвалідів;" в кінці абзацу четвертого додати слова „ які беруть участь у здійсненні державної політики у сфері реабілітації інвалідів".  
Враховано   Інформаційні ресурси у сфері реабілітації інвалідів формуються і підтримуються в межах своїх повноважень:  
357. на центральному рівні - центральними органами виконавчої влади, які беруть участь у здійсненні державної політики у сфері реабілітації інвалідів;      на центральному рівні - центральними органами виконавчої влади, які беруть участь у здійсненні державної політики у сфері реабілітації інвалідів;  
358. на регіональному рівні - органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, що входять до сфери управління центральних органів виконавчої влади, які беруть участь у здійсненні державної політики у сфері реабілітації інвалідів;      на регіональному рівні - органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, що входять до сфери управління центральних органів виконавчої влади, які беруть участь у здійсненні державної політики у сфері реабілітації інвалідів;  
359. на місцевому рівні - органами виконавчої влади районних, районних в містах державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, що входять до сфери управління центральних органів виконавчої влади, які беруть участь у здійсненні державної політики у сфері реабілітації інвалідів.      на місцевому рівні - органами виконавчої влади районних, районних у містах державних адміністрацій, що входять до сфери управління центральних органів виконавчої влади, які беруть участь у здійсненні державної політики у сфері реабілітації інвалідів, та органами місцевого самоврядування.  
360. В інформаційних ресурсах накопичуються дані про характер і причини інвалідності, освітній і професійний рівень інвалідів і дітей-інвалідів, склад сім'і, рівень доходів, потребу і забезпечення засобами реабілітації, протезно-ортопедичними виробами, виробами медичного призначення, послугами реабілітації, спеціальним автотранспортом, санаторно-курортним лікуванням тощо.       
361. Одержання, використання, поширення та зберігання конфіденційних даних, що містяться в інформаційних ресурсах, здійснюється з дотриманням вимог законодавства.      Одержання, використання, поширення та зберігання конфіденційних даних, що містяться в інформаційних ресурсах, здійснюється з дотриманням вимог законодавства.  
362. На підставі даних інформаційних ресурсів органи виконавчої влади здійснюють соціальний моніторинг, планування і прогнозування потреб інвалідів, дітей-інвалідів у засобах і послугах реабілітації.   -203- Сушкевич В.М.
Статтю 44 доповнити частиною п'ятою такого змісту: „Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування забезпечують доступ інвалідів до інформаційних ресурсів в частині законодавчо визначених прав інвалідів на реабілітацію, наявних можливостей на отримання реабілітаційних засобів і послуг, сертифікованої продукції протезно-ортопедичних підприємств тощо."  
Враховано   На підставі даних інформаційних ресурсів органи виконавчої влади здійснюють соціальний моніторинг, планування і прогнозування потреб інвалідів, дітей-інвалідів у засобах і послугах реабілітації. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування забезпечують доступ інвалідів до інформаційних ресурсів щодо законодавчо визначених прав інвалідів на реабілітацію, наявних можливостей на отримання реабілітаційних засобів і послуг, сертифікованої продукції протезно-ортопедичних підприємств тощо.  
363. Стаття 45. Фінансове забезпечення системи реабілітації інвалідів      Стаття 43. Фінансове забезпечення системи реабілітації інвалідів  
364. Фінансування заходів з реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів, витрат на утримання реабілітаційних установ здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, цільових страхових фондів, засновників (власників) реабілітаційних установ, добровільних пожертвувань та інших джерел, не заборонених законодавством України.   -204- Кабінет Міністрів України
Бюджетним кодексом України фінансування центрів реабілітації інвалідів за рахунок державного бюджету не передбачено. Постановою Верховної Ради України від 24.06.2004 р. №1854 „Про основні напрями бюджетної політики на 2005 рік" передбачено, що фінансове забезпечення центрів реабілітації дітей-інвалідів та їх відділень має здійснюватися за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів.  
Відхилено   Фінансування заходів з реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів, витрат на утримання реабілітаційних установ здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, цільових страхових фондів, засновників реабілітаційних установ, добровільних пожертвувань та інших джерел, передбачених законом. Щорічно при формуванні державного і місцевих бюджетів визначаються видатки на реалізацію індивідуальних програм реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів, а також на функціонування реабілітаційних установ - для відповідних розпорядників коштів.  
    -205- Беспалий Б.Я.
Стаття 45. Текст „не заборонених законодавством" замінити текстом „передбачених законом".  
Враховано    
    -206- Сушкевич В.М.
Статтю 45 доповнити частиною другою у такій редакції: „Щорічно при формуванні державних і місцевих бюджетів визначаються видатки на реалізацію індивідуальних програм реабілітації інвалідів (дітей-інвалідів), а також на функціонування реабілітаційних установ - для відповідних розпорядників коштів."  
Враховано    
365. Стаття 46. Звітність з питань реабілітації інвалідів Оцінка результатів державної соціальної політики у сфері реабілітації інвалідів, аналіз діяльності органів виконавчої влади, закладів охорони здоров'я, освіти, реабілітаційних установ, підприємств протезної галузі здійснюється на підставі звітних показників.      Стаття 44. Звітність з питань реабілітації інвалідів Оцінка результатів державної соціальної політики у сфері реабілітації інвалідів, аналіз діяльності органів виконавчої влади, закладів охорони здоров'я, навчальних закладів, реабілітаційних установ, протезно-ортопедичних підприємств здійснюється на підставі звітних показників.  
366. Центральні органи виконавчої влади, в межах своїх повноважень, розробляють і в установленому порядку затверджують звітні показники діяльності підвідомчих місцевих органів виконавчої влади, закладів, установ, підприємств, а також форми і терміни подання ними звітів.   -207- Беспалий Б.Я.
Стаття 46. частина 2. Вилучити слова „в установленому порядку", а текст „підвідомчих місцевих" замінити текстом „територіальних відділень відповідних".  
Враховано частково.  Центральні органи виконавчої влади в межах своїх повноважень розробляють і затверджують звітні показники діяльності підвідомчих місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, закладів, а також форми і терміни подання ними звітів.  
367. Розділ ІХ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО      Розділ VІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО  
368. Стаття 47. Організація міжнародного співробітництва      Стаття 45. Організація міжнародного співробітництва  
369. Міжнародне співробітництво у вирішенні проблем, пов'язаних з реабілітацією інвалідів, здійснюється центральними органами виконавчої влади, які беруть участь у здійсненні державної політики у сфері реабілітації інвалідів, підпорядкованими їм місцевими органами виконавчої влади, громадськими організаціями інвалідів в порядку, визначеному законодавством України і міжнародними угодами.   -208- Беспалий Б.Я.
Стаття 47. Текст „підпорядкованими їм місцевим органам виконавчої влади" замінити текстом „їхніми територіальними відділеннями", текст „законодавством України і міжнародними угодами" замінити текстом „законом та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".  
Враховано частково   Міжнародне співробітництво у вирішенні проблем, пов'язаних з реабілітацією інвалідів, здійснюється центральними органами виконавчої влади, які беруть участь у здійсненні державної політики у сфері реабілітації інвалідів, підпорядкованими їм місцевими органами виконавчої влади, громадськими організаціями інвалідів у порядку, визначеному законом та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
370. Стаття 48. Відповідальність за порушення законодавства про реабілітацію інвалідів та їх соціальну адаптацію      Розділ VІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РЕАБІЛІТАЦІЮ ІНВАЛІДІВ Стаття 46. Відповідальність за порушення законодавства про реабілітацію інвалідів  
371. Особи, винні у порушенні законодавства про реабілітацію інвалідів, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.   -209- Беспалий Б.Я.
Стаття 48, текст "чинним законодавством України" замінити словом "законом".  
Враховано   Особи, винні у порушенні законодавства про реабілітацію інвалідів, несуть відповідальність згідно із законом.  
    -210- Відповідальність за порушення законодавства про реабілітацію інвалідів доцільно передбачити в окремому розділі.  Враховано    
372. Розділ Х. Прикінцеві положення      Розділ ІХ. Прикінцеві положення  
373. 1. Цей Закон набуває чинності з 1 січня 2005 року.   -211- В розвиток положень проекту, на нашу думку, було б доцільно передбачити певний комплекс заходів щодо його реалізації (можливо розробку державної програми розвитку реабілітаційної діяльності, розміщення державного та комунального соціального замовлення на надання реабілітаційних послуг інвалідам тощо).  Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.  
374. 2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:   -212- Кабінет Міністрів України
Згідно із Бюджетним кодексом України закони України, які впливають на формування доходної чи видаткової частини бюджетів, повинні бути офіційно оприлюднені до 15 серпня року, що передує плановому. В іншому разі норми відповідних законів, що впливають на формування доходної та/або видаткової частини бюджетів, застосовуються не раніше початку бюджетного періоду наступного за плановим.  
Враховано   2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:  
375. подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність з цим Законом;   -213- Сушкевич В.М.
Пункт перший викласти у такій редакції: "Цей Закон набуває чинності з 1 січня 2006 року".  
Враховано   подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;  
376. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію цього Закону.   -214- Сушкевич В.М.
Пункт 2 доповнити абзацами четвертим і п'ятим у такій редакції: "розробити етапність введення в дію статей 15, 16, 27-30 цього Закону і повного фінансового забезпечення цього Закону; розробити державну програму розвитку системи реабілітації інвалідів та порядок розміщення державного і комунального соціального замовлення на надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам".  
Враховано   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію цього Закону; розробити етапність введення в дію статей 15, 16, 27-30 цього Закону і повного фінансового забезпечення цього Закону; розробити державну програму розвитку системи реабілітації інвалідів та порядок розміщення державного замовлення на надання реабілітаційних послуг інвалідам, дітям-інвалідам.