Кількість абзаців - 26 Таблиця поправок


Про регулювання експорту деревини (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. Закон України      Закон України  
2. Про регулювання експорту деревини   -1- Майко В.І.
Викласти назву проекту Закону України у такій редакції "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів".  
Враховано   Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів  
3. Цей Закон встановлює заборону експорту деревини в круглому виді і пиломатеріалів цінних та рідкісних порід та визначає особливий правовий режим експорту деревини.   -2- Майко В.І.
Преамбулу проекту Закону України викласти у такій редакції: "Цей Закон визначає особливий правовий режим експорту і реалізації лісо- та пиломатеріалів.  
Враховано   Цей Закон визначає особливий правовий режим експорту та реалізації лісо- та пиломатеріалів.  
4. Стаття 1. Визначення термінів      Стаття 1. Визначення термінів  
5. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:      У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:  
6. 1)деревина в круглому виді - деревні матеріали, які отримані шляхом поперечного розкряжування на частини звалених дерев та деревних колод для подальшого використання або переробки (розділ ІХ, група 44, коди 4401, 4403 Української класифікації товарів зовнішньо-економічної діяльності);   -3- Майко В.І.
Абзац перший статті 1 викласти у такій редакції: "лісоматеріали - деревні матеріали, які добуваються шляхом розподілу на частини звалених дерев та деревних колод (увздовж або поперек) для подальшого використання або переробки;"  
Враховано   лісоматеріали - деревні матеріали, які добуваються шляхом розподілу на частини звалених дерев та деревних колод (увздовж або поперек) для подальшого використання або переробки;  
7. 2)пиломатеріали -пилопродукція певних розмірів та якості, яка має щонайменше дві плоскопаралельні пласті (розділ ІХ, група 44, код 4407 Української класифікації товарів зовнішньо-економічної діяльності);      пиломатеріали -пилопродукція певних розмірів та якості, яка має щонайменше дві плоскопаралельні пласті (розділ ІХ, група 44, код 4407 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності);  
8. 3) цінні та рідкісні породи дерев - акація, берека, вишня, груша, горіх, каштан, тис ягідний, черешня, явір, ялівець.      цінні та рідкісні породи дерев - акація, берека, вишня, груша, горіх, каштан, тис ягідний, черешня, явір, ялівець.  
9. 4) постійний лісокористувач - спеціалізоване лісогосподарське підприємство, якому надані в постійне користування землі лісового фонду для ведення лісового господарства.   -4- Майко В.І.
Абзац четвертий статті 1 вилучити.  
Враховано    
10. Стаття 2. Заборона експорту деревини в круглому виді та пиломатеріалів цінних та рідкісних порід   -5- Майко В.І.
У абзаці п'ятому статті 1 слова "деревини в круглому виді" замінити словом "лісоматеріалів".  
Враховано   Стаття 2. Заборона експорту лісо- та пиломатеріалів цінних та рідкісних порід  
11. Вивіз за межі митної території України деревини у круглому виді та пиломатеріалів цінних та рідкісних порід забороняється.   -6- Майко В.І.
У абзаці першому статті 2: слово "вивіз" замінити словом "вивезення"; після слова "порід" доповнити словом "дерев".  
Враховано   Вивезення за межі митної території України лісоматеріалів та пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев забороняється.  
12. Стаття 3. Запровадження видачі та пред'явлення при митному оформленні експорту деревини в круглому виді та пиломатеріалів сертифікату походження деревини у круглому виді   -7- Майко В.І.
Назву статті 3 викласти у такій редакції: "Підтвердження походження лісо- та пиломатеріалів".  
Враховано   Стаття 3. Підтвердження походження лісо- та пиломатеріалів  
13. 1. Реалізація суб'єктами підприємницької діяльності деревини в круглому виді та пиломатеріалів з цієї деревини, крім передбачених статтею другою цього Закону, допускається лише за умови наявності сертифікату походження деревини у круглому виді.   -8- Майко В.І.
Абзац перший статті 3 викласти у такій редакції: "Реалізація суб'єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтею 2 цього Закону, допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів".  
Враховано   Реалізація суб'єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтею 2 цього Закону, допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів.  
14. 2. Форма та порядок видачі сертифікату походження деревини в круглому виді та пиломатеріалів з цієї деревини затверджуються Кабінетом Міністрів України.   -9- Майко В.І.
Абзац другий статті 3 викласти у такій редакції: " Порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів затверджуються Кабінетом Міністрів України.".  
Враховано   Порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів затверджується Кабінетом Міністрів України.  
15. 3. Сертифікат походження на деревину у круглому виді видається тільки уповноваженим органом постійних лісокористувачів і підтверджує законність придбання деревини.   -10- Майко В.І.
Абзац третій статті 3 викласти у такій редакції: "Сертифікат про походження лісоматеріалів видається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері лісового господарства або його територіальним органом і підтверджує законність придбання лісоматеріалів.  
Враховано   Сертифікат про походження лісоматеріалів видається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері лісового господарства або його територіальним органом і підтверджує законність придбання лісоматеріалів.  
16. 4. Право експорту деревини в круглому виді та пиломатеріалів з цієї деревини, крім передбачених статтею другою цього Закону, має лише суб'єкт підприємницької діяльності, що отримав сертифікат походження на деревину у круглому виді, і лише на ту партію товару, яка зазначена у відповідному сертифікаті.   -11- Майко В.І.
Абзац четвертий статті 3 викласти у такій редакції "Право експорту певної партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтею 2 цього Закону, має лише суб'єкт підприємницької діяльності що отримав сертифікат про походження на партію лісоматеріалів зазначену у відповідному сертифікаті ".  
Враховано   Право експорту певної партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтею 2 цього Закону, має суб'єкт підприємницької діяльності, що отримав сертифікат про походження на партію лісоматеріалів, зазначену у відповідному сертифікаті.  
17. 5. Органи державної митної служби України здійснюють митне оформлення експорту деревини в круглому виді та пиломатеріалів з цієї деревини, крім передбачених статтею другою цього Закону, лише за умови подання експортером, разом з іншими необхідними документами, сертифікату походження деревини.   -12- Майко В.І.
Абзац п'ятий статті 3 викласти у такій редакції "Митні органи України здійснюють митне оформлення експорту лісоматеріалів та пиломатеріалів, крім передбачених статтею 2 цього Закону, за умови подання експортером разом з іншими необхідними документами сертифікату про їх походження.  
Враховано   Митні органи України здійснюють митне оформлення експорту лісо- та пиломатеріалів, крім передбачених статтею 2 цього Закону, за умови подання експортером разом з іншими необхідними документами сертифікату про їх походження.  
18. 6. Після митного оформлення вантажу сертифікат походження деревини вилучається і зберігається на митниці разом з іншими документами, що стосуються даної експортної операції.   -13- Майко В.І.
Абзац шостий статті 3 викласти у такій редакції: "Після митного оформлення товарів копія сертифіката про походження лісоматеріалів вилучається і зберігається митницею разом з іншими документами, що стосуються цієї експортної операції.".  
Враховано   Після митного оформлення товарів копія сертифіката про походження лісоматеріалів вилучається і зберігається митницею разом з іншими документами, що стосуються цієї експортної операції.  
19. 7. Сертифікат походження деревини не підлягає передачі іншим юридичним особам при подальшій реалізації деревини на внутрішньому ринку суб'єктом підприємницької діяльності, що його отримав.   -14- Майко В.І.
Абзац сьомий статті 3 викласти у такій редакції: "Сертифікат про походження лісоматеріалів не може передаватися іншим суб'єктам підприємницької діяльності при подальшій реалізації лісоматеріалів на внутрішньому ринку України."  
Враховано   Сертифікат про походження лісоматеріалів не може передаватися іншим суб'єктам підприємницької діяльності при подальшій реалізації лісоматеріалів на внутрішньому ринку України.  
20. Прикінцеві положення      Прикінцеві положення  
21. 1.Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.   -15- Майко В.І.
У абзаці першому Прикінцевих положень після слова "чинності" доповнити словами "з 1 вересня 2005 року.".  
Враховано   1.Цей Закон набирає чинності з 1 вересня 2005 року.  
22. 2. Кабінету Міністрів України:   -16- Майко В.І.
У абзаці другому Прикінцевих положень після слова "України" доповнити словами "протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону : прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;".  
Враховано   2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону: прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;  
23. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;      привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
24. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;   -17- Майко В.І.
У абзаці четвертому Прикінцевих положень: після слова "забезпечити" доповнити словами "перегляд і скасування"; слова "у відповідність із цим Законом" замінити словами "що суперечать цьому Закону".  
Враховано   забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.  
25. забезпечити видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.   -18- Майко В.І.
Абзац п'ятий Прикінцевих положень вилучити.  
Враховано