Кількість абзаців - 81 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект Закон України      Проект Закон України  
1. Про внесення змін до деяких законів України      Про внесення змін до деяких законів України  
2. Верховна Рада України постановляє:      Верховна Рада України постановляє:  
3. І. Внести зміни до таких законів України:      І. Внести зміни до таких законів України:  
4. 1. В абзаці другому пункту 2 статті 35 Закону України "Про підприємства в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 24, ст. 272; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 48, ст. 655; 1995 р., № 14, ст. 93; 2001 р., № 31, ст. 146) слова "оцінює наявне майно ліквідовуваного підприємства" замінити словами "забезпечує визначення вартості наявного майна ліквідовуваного підприємства у порядку, визначеному законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність".   -1- Беспалий Б.Я.
Пункт 1 законопроекту вилучити.  
Враховано    
5. 2. У частині другій статті 20 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682; 1995 р., № 14, ст. 93; 2001 р., № 31, ст. 146) слова "оцінює наявне майно товариства" замінити словами "забезпечує визначення вартості майна товариства у порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність".   -2- Беспалий Б.Я.
Пункт 2 законопроекту вилучити.  
Відхилено   1. У частині другій статті 20 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682; 1995 р., № 14, ст. 93) слова "оцінює наявне майно товариства" замінити словами "забезпечує визначення вартості майна товариства в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність".  
6. 3. У Законі України "Про заставу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 47, ст. 642; 1994 р., № 27, ст. 223; 2000 р., № 50, ст. 436):   -3- Беспалий Б.Я.
Пункт 3 законопроекту вилучити  
Враховано частково   2. У Законі України "Про заставу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 47, ст. 642; 1995 р., № 14, ст. 93; 2004 р., № 11, ст. 140):  
7. 1) частину другу статті 10 викласти у такій редакції:       
8. "Ломбард зобов'язаний страхувати прийняте в заставу майно за рахунок заставодавця за ціною, визначеною під час приймання майна в заставу";   -4- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
Ч. 2 ст. 10 Закону України "Про заставу" викласти в такій редакції: "Ломбард зобов'язаний страхувати прийняття в заставу майно у межах його вартості, яка визначається за згодою сторін".  
нша редакція  1) частину першу статті 10 доповнити словами "але не більшою його ринкової вартості"; 2) частину другу статті 12 доповнити словами "та оцінка предмета застави відповідно до законодавства".  
    -5- Черняк В.К.
Підпункт 1 пункту 3 законопроекту викласти у такій редакції: "1) частину першу статті 10 доповнити словами "але не більше його ринкової вартості".  
Враховано    
    -6- Національний банк України
В підпункті 1) змін, передбачених п. 3 законопроекту, слово "ціною" замінити словом "вартістю" .  
нша редакція   
    -7- Черняк В.К.
Доповнити пункт 3 законопроекту після першого підпункту новим підпунктом такого змісту: "частину другу статті 12 доповнити словами "та оцінка предмета застави відповідно до законодавства".  
Враховано    
9. 2) у частині другій статті 21 слова "початковою оцінкою" замінити словами "початковою вартістю";   -8- Черняк В.К.
Підпункт 2 п. 3 законопроекту виключити.  
Враховано    
10. 3) друге речення частини четвертої статті 38 викласти у такій редакції:   -9- Національний банк України
Підпункт 3) п.3 законопроекту вилучити.  
Враховано    
11. "У цьому разі остаточна ціна предмета іпотеки визначається на момент переходу майнового комплексу підприємства за згодою заставодавця та заставодержателя, але не нижче від його вартості, визначеної шляхом проведення незалежної оцінки, а у разі виникнення спору - за рішенням суду, господарського суду чи третейського суду".       
12. 4. У Законі України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 34, ст. 160):      3. У Законі України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 34, ст. 160):  
13. 1) у частині першій статті 9 слова "оцінка його вартості" та "вартості об'єкта приватизації" замінити відповідно словами "його незалежна оцінка" та "майна";   -10- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
Перше речення ст. 9 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" викласти в такій редакції: "За рішенням органів приватизації проводиться інвентаризація майна об'єкта малої приватизації із залученням, у разі необхідності, аудитори (аудиторські фірми) та здійснюється оцінка його в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність".  
Враховано редакційно   1) перше речення частини першої статті 9 викласти в такій редакції: "1. За рішенням органів приватизації проводиться інвентаризація майна об'єкта малої приватизації із залученням, у разі необхідності, аудитора (аудиторської фірми) та здійснюється його оцінка в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність";  
14. 2) частину першу статті 12 викласти у такій редакції:      2) частину першу статті 12 викласти в такій редакції:  
15. "1. Ціна продажу об'єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу, визначається шляхом проведення незалежної оцінки (за винятком об'єктів приватизації, розташованих у зоні гарантованого добровільного відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи)";   -11- Черняк В.К.
У пп.2 п.4 законопроекту слова " (за винятком об'єктів приватизації, розташованих у зоні гарантованого добровільного відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи)" вилучити.  
Враховано   "1. Ціна продажу об'єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу, визначається шляхом проведення незалежної оцінки";  
16. 3) у тексті Закону слова "початкова ціна" в усіх відмінках замінити словами "початкова вартість" у відповідному відмінку.      3) у тексті Закону слова "початкова ціна" в усіх відмінках замінити словами "початкова вартість" у відповідному відмінку.  
17. 5. У Законі України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122; 2000 р., № 33 - 34, ст. 273):      4. У Законі України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122; 2004 р., № 45, ст. 501):  
18. 1) абзац десятий частини третьої статті 7 викласти у такій редакції:      1) абзац десятий частини третьої статті 7 викласти в такій редакції:  
19. "укладають договори на проведення незалежної оцінки майна в процесі його приватизації";      "укладають договори на проведення незалежної оцінки майна в процесі його приватизації";  
20. 2) в абзаці першому частини другої статті 14 слова "початкову ціну" замінити словами "початкову вартість";   -12- Черняк В.К.
Пп.2 п.5 законопроекту вилучити.  
Враховано    
21. 3) в абзаці другому частини шостої статті 18 слова "експертним шляхом у встановленому порядку" замінити словами "шляхом проведення незалежної оцінки";      2) в абзаці другому частини шостої статті 18 слова "експертним шляхом у встановленому порядку" замінити словами "шляхом проведення незалежної оцінки";  
22. 4) у статті 20:       
23. у назві статті та частині першій слова "початкової ціни" замінити словами "початкової вартості";   -13- Черняк В.К.
Абз.2 пп.4 п.5 законопроекту вилучити.  
Враховано    
24. частину другу викласти у такій редакції:      3) частину другу статті 20 викласти в такій редакції:  
25. "2. У разі приватизації об'єкта шляхом його викупу вартість об'єкта приватизації визначається відповідно до зазначеної Методики шляхом проведення незалежної оцінки".   -14- Черняк В.К.
У абзаці 4 підпункту 4 п. 5 слова "відповідно до зазначеної Методики" вилучити.  
Враховано   "2. У разі приватизації об'єкта шляхом його викупу вартість об'єкта приватизації визначається шляхом проведення незалежної оцінки"; 4) у тексті Закону слова "початкова ціна" у всіх відмінках замінити словами "початкова вартість" у відповідному відмінку.  
    -15- Черняк В.К.
Доповнити п.5 новим підпунктом такого змісту: " у тексті Закону слова "початкова ціна" у всіх відмінках замінити словами "початкова вартість" у відповідному відмінку".  
Враховано    
26. 6. Абзац другий частини другої статті 7 Закону України "Про   -16- Черняк В.К.
Пункт 6 законопроекту виключити  
Враховано    
27. передачу об'єктів права державної та комунальної власності" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 34, ст. 228; 2000 р., № 5, ст. 35; 2001 р., № 9, ст. 39; із змінами, внесеними Законом України від 7 лютого 2002 року № 3024-ІІІ) викласти у такій редакції:       
28. "У разі передачі об'єктів права державної та комунальної власності шляхом обміну цими об'єктами до узгоджених згідно із статтями 4 і 5 цього Закону пропозицій щодо такої передачі додаються документи про проведену оцінку (акт оцінки майна та/або звіт про оцінку майна залежно від застосованої процедури), затверджені органом, уповноваженим управляти державним майном, і відповідним органом місцевого самоврядування. Документи про проведення оцінки повинні відповідати вимогам законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність".       
29. 7. У Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 24, ст. 207):   -17- Беспалий Б.Я.
Пункт 7 законопроекту вилучити.  
Відхилено   5. У Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 24, ст. 207; 2003 р., № 5, ст. 46; 2004 р., № 6, ст. 37; 2005 р., № 2, ст. 30):  
30. 1) у статті 5:   -18- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
Змін до ч. 2 ст. 5 Закону України "Про виконавче провадження" не вносити.  
Відхилено   1) у статті 5:  
31. частину другу доповнити абзацом такого змісту: "проводить оцінку (переоцінку) майна в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність";      частину другу доповнити абзацом сьомим такого змісту: "проводить оцінку (переоцінку) майна в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність";  
32. в абзаці одинадцятому частини третьої слова "в тому числі для оцінки майна" замінити словами "а для оцінки майна - суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання, які є зареєстрованими в установленому законодавством порядку фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач, та які отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності відповідно до законодавства";   -19- Національний банк України
Абзац 4 підпункту 1 п. 7 змін виключити.  
нша редакція  в абзаці дванадцятому частини третьої слова "в тому числі для оцінки майна" замінити словами "а для оцінки майна - суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання";  
    -20- Черняк В.К.
Абзац 4 пп.1 п.7 законопроекту викласти у такій редакції: "в абзаці дванадцятому частини третьої слова "в тому числі для оцінки майна" замінити словами "а для оцінки майна - суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання".  
Враховано    
33. 2) частину першу статті 10 доповнити словами "суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти господарювання";      2) частину першу статті 10 доповнити словами "суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти господарювання";  
34. 3) у статті 14:      3) у статті 14:  
35. назву статті викласти у такій редакції:      назву викласти в такій редакції:  
36. "Стаття 14. Участь експертів, спеціалістів та суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання у виконавчому провадженні";      "Стаття 14. Участь експертів, спеціалістів та суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання у виконавчому провадженні";  
37. частину першу доповнити словами "для оцінки майна - суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання";      частину першу доповнити словами "для оцінки майна - суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання";  
38. у першому реченні частини четвертої слова "Експерт або спеціаліст має" замінити словами "Експерт, спеціаліст та суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання має";      у першому реченні частини четвертої слова "Експерт або спеціаліст має" замінити словами "Експерт, спеціаліст та суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання мають";  
39. частину п'яту доповнити реченням такого змісту: "Суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання несе відповідальність в порядку, встановленому законодавством";   -21- Черняк В.К.
Абз.6 пп.3 п.7 законопроекту викласти у такій редакції: "Суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання несе відповідальність за недостовірність чи необ'єктивність оцінки майна в порядку, встановленому законом".  
Враховано   частину п'яту доповнити реченням такого змісту: "Суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання несе відповідальність за недостовірність чи необ'єктивність оцінки майна у порядку, встановленому законом";  
40. 4) у статті 17:      4) у статті 17:  
41. назву статті викласти у такій редакції:      назву викласти в такій редакції:  
42. "Стаття 17. Відвід державного виконавця, експерта, спеціаліста, перекладача, суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання";      "Стаття 17. Відводи державного виконавця, експерта, спеціаліста, перекладача, суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання"; частину першу після слова "спеціаліст" доповнити словами "суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання";  
43. частини четверту і шосту після слова "спеціаліста" доповнити словами "суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання";   -22- Черняк В.К.
У абз.4 пп.4 п.7 законопроекту слова "четверту і шосту" замінити словами "першу, п'яту, сьому, восьму".  
Враховано редакційно   частини п'яту, сьому, восьму після слова "спеціаліста" доповнити словами "суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання";  
44. 5) частини першу і другу статті 57 замінити частиною такого змісту:       
45. "Оцінка майна боржника, крім коштів у грошовій формі та їх еквівалентів, провадиться відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність". У зв'язку з цим частину третю вважати відповідно частиною другою;   -23- Черняк В.К.
Підпункт 5 пункту 7 законопроекту викласти в такій редакції: "у частині другій та третій статті 57 слова "експерта (спеціаліста)", "експерта" та "оцінювача" замінити словами "суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання".  
Враховано   5) у частинах другій та третій статті 57 слова "експерта (спеціаліста)", "експерта" та "оцінювача" замінити словами "суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання";  
46. 6) у частині другій статті 66 слова "мінімальна початкова ціна" замінити словами "початкова вартість";   -24- Черняк В.К.
Підпункт 6 пункту 7 законопроекту викласти у такій редакції: "у частині першій статті 66 слово "експертною" замінити на слово "незалежною" .  
Враховано   6) у частині першій статті 66 слово "експертною" замінити на слово "незалежною";  
47. 7) у першому реченні частини п'ятої статті 79 слова "поряд з описом майна його оцінку" замінити словами "опис майна та зазначити його вартість".      7) у першому реченні частини п'ятої статті 79 слова "поряд з описом майна його оцінку" замінити словами "опис майна та зазначити його вартість".  
48. 8. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 42 - 43, ст. 378, із змінами, внесеними Законом України від 7 березня 2002 року № 3088-ІІІ);   -25- Національний банк України
Абзац 2 підпункту 1) пункту 8 змін виключити.  
Враховано   6. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 42 - 43, ст. 378; 2002 р., № 33, ст. 235):  
49. 1) статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:       
50. "суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти господарювання, зареєстровані в установленому законодавством порядку фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач, та які отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності відповідно до законодавства;       
51. 2) частину шосту статті 17 доповнити абзацом такого змісту:      1) частину шосту статті 17 після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:  
52. "забезпечувати визначення початкової вартості майна шляхом проведення незалежної оцінки у разі відчуження майна в процедурі санації";      "забезпечувати визначення початкової вартості майна шляхом проведення незалежної оцінки в разі відчуження майна в процедурі санації". У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим;  
53. 3) абзац п'ятий частини восьмої статті 19 викласти у такій редакції:      2) абзац п'ятий частини восьмої статті 19 викласти в такій редакції:  
54. "початкова вартість цілісного майнового комплексу визначається відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність";      "початкова вартість цілісного майнового комплексу визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність";  
55. 4) частину третю статті 20 викласти у такій редакції:      3) частину третю статті 20 викласти в такій редакції:  
56. "3. Початкова вартість майна боржника, що виставляється на торги, визначається відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", інших нормативно-правових актів";      "3. Початкова вартість майна боржника, що виставляється на торги, визначається відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", інших нормативно-правових актів";  
57. 5) у статті 29: частину першу викласти у такій редакції:   -26- Беспалий Б.Я.
Підпункт 5) п. 8 законопроекту вилучити.  
нша редакція  4) у статті 29: частину першу викласти в такій редакції:  
58. "1. Майно, яке підлягає реалізації у ліквідаційній процедурі, оцінюється суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання у порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. У разі продажу майна на аукціоні вартість майна, що визначається, є початковою";   -27- Черняк В.К.
Абзац 3 пп.5 п.8 законопроекту викласти у такій редакції: "1. Майно, на яке звертається стягнення у ліквідаційній процедурі, оцінюється арбітражним керуючим у порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. У разі продажу майна на аукціоні вартість майна, що визначається шляхом його оцінки, є початковою вартістю."  
Враховано   "1. Майно, на яке звертається стягнення у ліквідаційній процедурі, оцінюється арбітражним керуючим у порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. У разі продажу майна на аукціоні вартість майна, що визначається шляхом його оцінки, є початковою вартістю";  
    -28- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
Останнє речення ч. 1 ст. 29 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" викласти в такій редакції: "У разі продажу майна на аукціоні вартість майна, що визначається шляхом його оцінки, є початковою ціною".  
Враховано редакційно    
59. у частині другій слово "спеціалістів" замінити словами "суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання".      у частині другій слово "спеціалістів" замінити словами "суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання".  
60. 9. У Законі України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 45, ст. 375):      7. У Законі України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 45, ст. 375):  
61. 1) частину другу статті 9 викласти у такій редакції:      1) частину другу статті 9 викласти в такій редакції:  
62. "У разі відсутності документів, необхідних для проведення оцінки об'єкта незавершеного будівництва за зазначеною процедурою, початкова вартість (ціна продажу) об'єкта, вартість внеску держави можуть визначатися шляхом проведення незалежної оцінки";      "У разі відсутності документів, необхідних для проведення оцінки об'єкта незавершеного будівництва за зазначеною процедурою, початкова вартість (ціна продажу) об'єкта, вартість внеску держави можуть визначатися шляхом проведення незалежної оцінки";  
63. 2) статтю 10 викласти у такій редакції:       
64. "Стаття 10. Визначення вартості земельної ділянки, на якій розташований об'єкт незавершеного будівництва   -29- Черняк В.К.
Пп.2 пункту 9 законопроекту вилучити  
Враховано    
65. Вартість земельної ділянки, на якій розташовано об'єкт незавершеного будівництва, визначається центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів або його територіальним органом на підставі проведення незалежної оцінки у порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність";       
66. 3) у частині першій статті 14 та у статті 17 слова "початкова ціна" в усіх відмінках замінити словами "початкова вартість" у відповідному відмінку;      2) у частині першій статті 14 та в частинах першій та другій статті 17 слова "початкова ціна" в усіх відмінках замінити словами "початкова вартість" у відповідному відмінку;  
67. 4) у частині першій статті 15 слова "експертним шляхом" замінити словами "шляхом проведення незалежної оцінки".      3) у частині першій статті 15 слова "експертним шляхом" замінити словами "шляхом проведення незалежної оцінки".  
68. 10. Статтю 94 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5 - 6, ст. 30) викласти в такій редакції:   -30- Беспалий Б.Я.
Пункт 10 законопроекту вилучити.  
Враховано    
69. "Стаття 94. Оцінка майна банку       
70. Майно, яке підлягає реалізації у ліквідаційній процедурі, оцінюється у порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Для майна, яке продається на аукціоні, оціночна вартість є початковою".   -31- Національний банк України
Зміни, передбачені п. 10 законопроекту, вилучити.  
Враховано    
71. 11. У Законі України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 10, ст. 44; 2002 р., № 17, ст. 117):      8. У Законі України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 10, ст. 44):  
72. 1) у підпунктах 9.4.2 і 9.4.3 пункту 9.4 статті 9 слово "оцінювач" в усіх відмінках замінити словами "суб'єкт оціночної діяльності" у відповідному відмінку;   -32- Горбаль В.М.
Підпункт 1 пункту 11 доповнити словами "- суб'єкт господарювання".  
Враховано   1) в абзаці першому підпункту 9.4.2 і підпункті 9.4.3 пункту 9.4 статті 9 слово "оцінювач" у всіх відмінках замінити словами "суб'єкт оціночної діяльності -- суб'єкт господарювання" у відповідному відмінку;  
73. 2) у пункті 10.2 статті 10: абзац перший підпункту 10.2.3 викласти у такій редакції:      2) у пункті 10.2 статті 10: у підпункті 10.2.3: абзац перший викласти в такій редакції:  
74. "10.2.3. За наполяганням платника податків незалежна оцінка вартості активу, що підлягає продажу, для визначення його початкової вартості проводиться у порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність";      "10.2.3. За наполяганням платника податків незалежна оцінка вартості активу, що підлягає продажу, для визначення його початкової вартості проводиться в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність";  
75. в абзаці другому підпункту 10.2.3 слово "оцінювача" замінити словами "суб'єкта оціночної діяльності";   -33- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
З абз. 2 підп. 10.2.3 п. 10.2 ст. 10 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" вилучити слова: "з числа тих, що зазначені в абзаці першому цього підпункту".  
Враховано   в абзаці другому слово "оцінювача" замінити словами "суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання", а слова "з числа тих, що зазначені в абзаці першому цього підпункту" виключити;  
    -34- Горбаль В.М.
Частину 3 підпункту 2 пункту 11 доповнити словами "- суб'єкта господарювання".  
Враховано    
76. в абзаці першому підпункту 10.2.5 слова "початкової ціни" замінити словами "початкової вартості".      у підпункті 10.2.5 слова "початкової ціни" замінити словами "початкової вартості".  
77. 12. Частини першу і третю статті 37 Закону України "Про інститути спільного інвестування пайові та корпоративні інвестиційні фонди" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 21, ст. 103) викласти у такій редакції:      9. Частини першу і третю статті 37 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 21, ст. 103) викласти в такій редакції:  
78. "Незалежний оцінювач майна ІСІ - це суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання, який здійснює в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, визначення вартості нерухомого майна ІСІ у разі його придбання або відчуження" суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання вживається у понятті, визначеному Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність";   -35- Черняк В.К.
Абзац 2 пункту 12 законопроекту викласти у такій редакції: "Незалежний оцінювач майна ІСІ - це суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання, який здійснює оцінку нерухомого майна у разі його придбання або відчуження в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність."  
Враховано   "Незалежний оцінювач майна ІСІ - це суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання, який здійснює оцінку нерухомого майна під час його придбання або відчуження в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність";  
79. "Незалежний оцінювач майна ІСІ проводить його оцінку відповідно до договору, що укладається між ним та компанією з управління активами ІСІ".   -36- Горбаль В.М.
Доповнити текст законопроекту пунктом 13 у такій редакції: "13. У Законі України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні": 1) Частину 1 статті 3 доповнити словами "-суб'єкта господарювання"; 2) Статтю 3 доповнити частиною 5 у редакції: "Вартістю є суспільно визначений еквівалент у грошовій формі"; 3) Статтю 3 доповнити частиною 6 у такій редакції: "початкова вартість майна - вартість, з якої розпочинається продаж майна встановленими законодавством способами; для майна, яке продається на аукціоні, початковою вартість є оціночна вартість". 4) Частини 5, 6, 7, 8 статті 3 вважати відповідно частинами 7, 8, 9, 10.  
Відхилено   "Незалежний оцінювач майна ІСІ проводить його оцінку відповідно до договору, що укладається між ним та компанією з управління активами ІСІ".  
    -37- Черняк В.К.
Зробити юридико-технічні правки в тексті законопроекту.  
Враховано    
80. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.