Кількість абзаців - 675 Таблиця поправок


Про ринок земель (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про ринок земель      Про ринок земель  
3. Цей Закон визначає правові та економічні засади організації, розвитку та функціонування ринку земель.      Цей Закон визначає правові та економічні засади організації, розвитку та функціонування ринку земель. Розділ І  
4. Розділ І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА      ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА  
5. Глава І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      Глава 1. Основні положення  
6. Стаття 1. Сфера дії Закону      Стаття 1. Сфера дії Закону  
7. Положення цього Закону поширюються на правовідносини, які виникають у процесі організації, розвитку та функціонування ринку земель в Україні.      Положення цього Закону поширюються на правовідносини, які виникають у процесі організації, розвитку та функціонування ринку земель в Україні.  
8. Стаття 2. Принципи державної політики на ринку земель      Стаття 2. Принципи державної політики на ринку земель  
9. Ринок земельних ділянок базується на таких основних принципах:   -1- Атрошенко В.А.
В усіх статтях по тексту законопроекту проставити нумерацію пунктів та підпунктів.  
Відхилено   Ринок земельних ділянок базується на таких основних принципах:  
10. забезпечення раціонального та ефективного використання землі;      забезпечення раціонального та ефективного використання землі;  
11. державного регулювання ринку земель;      державного регулювання ринку земель;  
12. забезпечення гарантій та захисту прав суб'єктів на ринку земель;      забезпечення гарантій та захисту прав суб'єктів на ринку земель;  
13. прогнозування тенденцій, збалансованості, функціонування, змінності ринку земель;      прогнозування тенденцій, збалансованості, функціонування, змінності ринку земель;  
14. стимулювання конкуренції на ринку земель;      стимулювання конкуренції на ринку земель;  
15. поєднання правових, економічних, соціальних та інших факторів зовнішнього впливу на ринок земель.      поєднання правових, економічних, соціальних та інших факторів зовнішнього впливу на ринок земель.  
16. Основні принципи державної політики у сфері ринку земель реалізуються шляхом законодавчого забезпечення, прийняття державних, реґіональних та місцевих програм приватизації та розвитку ринку земель, створення відповідної інфраструктури ринку земель, визначення механізмів та способів правового регулювання і економічного стимулювання ринку земель.      Основні принципи державної політики у сфері ринку земель реалізуються шляхом законодавчого забезпечення, прийняття державних, регіональних (республіканських) та місцевих програм приватизації та розвитку ринку земель, створення відповідної інфраструктури ринку земель, визначення механізмів та способів правового регулювання і економічного стимулювання ринку земель.  
17. Стаття 3. Мета і завдання ринку земель      Стаття 3. Мета і завдання ринку земель  
18. Метою ринку земель є стабілізація економіки країни шляхом реалізації економічного потенціалу землі.      Метою ринку земель є забезпечення найбільш ефективного використання земель за умови дотримання екологічних вимог та соціальних гарантій.  
19. Основними завданнями ринку земель в Україні є:      Основними завданнями ринку земель в Україні є:  
20. забезпечення раціонального та ефективного використання земельних ділянок;      забезпечення раціонального та ефективного використання земельних ділянок;  
21. поліпшення інвестиційного клімату в економіці, інвестиційної та кредитної привабливості підприємств шляхом продажу їм земельних ділянок;      поліпшення інвестиційного клімату в економіці, інвестиційної та кредитної привабливості підприємств шляхом продажу їм земельних ділянок;  
22. забезпечення безперешкодної реалізації суб'єктами підприємницької діяльності прав володіння, користування і розпорядження земельними ділянками для збільшення їх основних засобів;   -2- Атрошенко В.А.
В статті 3 частині другій пункт третій викласти в наступній редакції: "забезпечення безперешкодної реалізації фізичними та юридичними особами прав володіння, користування і розпорядження земельними ділянками".  
Враховано редакційно   забезпечення безперешкодної реалізації суб'єктами ринку земель прав володіння, користування і розпорядження земельними ділянками для збільшення їх основних засобів;  
23. формування багатоукладної системи господарювання на основі рівності всіх форм власності на землю, розвиток інституту приватної власності на землю.      формування багатоукладної системи господарювання на основі рівності всіх форм власності на землю, розвиток інституту приватної власності на землю.  
24. Стаття 4. Правове регулювання ринку земель      Стаття 4. Правове регулювання ринку земель  
25. Правове регулювання ринку земельних ділянок, які знаходяться у власності держави, територіальних громад, юридичних осіб та громадян здійснюється відповідно до Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, цього Закону та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.   -3- Кукоба А.Т.
В статтю 4 - після слів "відповідно до" вставити "Конституції України".  
Відхилено   Правове регулювання ринку земель здійснюється відповідно до Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, цього Закону та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.  
26. Стаття 5. Суб'єкти ринку земель      Стаття 5. Суб'єкти ринку земель  
27. Суб'єктами ринку землі є:      Суб'єктами ринку земель є:  
28. громадяни та юридичні особи України;      громадяни та юридичні особи України;  
29. територіальні громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування;      територіальні громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування;  
30. держава в особі відповідних органів виконавчої влади;   -4- Козаченко О.О.
Заплатинський В.М.
У статті 5 після слів "відповідних органів виконавчої влади" вставити слова "та державного спеціалізованого підприємства з управління земельними ділянками фонду земель державної власності".  
Відхилено   держава в особі відповідних органів виконавчої влади;  
    -5- Калінчук В.А.
У статті 5 після слів "відповідних органів виконавчої влади" вставити слова "та державного унітарного комерційного підприємства з управління земельними ділянками Фонду земель державної власності;"  
Відхилено    
31. спільні підприємства;      спільні підприємства, засновані за участю іноземних юридичних і фізичних осіб;  
32. іноземні громадяни та особи без громадянства;      іноземні громадяни та особи без громадянства;  
33. іноземні юридичні особи;      іноземні юридичні особи;  
34. іноземні держави;      іноземні держави;  
35. інші суб'єкти, визначені законом.      інші суб'єкти, визначені законом.  
36. Стаття 6. Об'єкти ринку земель   -6- Козаченко О.О.
Заплатинський В.М.
Статтю 6 викласти в такій редакції: "Стаття 6. Об'єкти ринку земель Об'єктом ринку земель є: земельні ділянки, які перебувають в державній та комунальній власності, можуть відчужуватись на підставі договору купівлі-продажу, якщо такі земельні ділянки не віднесені до земель, приватизація яких заборонена Земельним кодексом України та речові права на них; земельні ділянки, які перебувають у приватній власності, можуть відчужуватися на підставі договору купівлі-продажу, крім випадків, коли відчуження таких земельних ділянок заборонено Земельним кодексом України та речові права на них. До речових прав на земельні ділянки, що є об'єктом первинного і вторинного ринку земель належать право оренди земельної ділянки, право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), право обмеженого користування чужою земельною ділянкою (земельний сервітут) з метою одержання покупцем доходів від використання земельної ділянки, на яку встановлено земельний сервітут (далі - узуфрукт), право викупу земельної ділянки, з розстроченням платежів, право на земельну частку (пай), посвідчене сертифікатом.  
Враховано частково   Стаття 6. Об'єкти ринку земель  
37. Об'єктами ринку земель є:   -7- Калінчук В.А.
Статтю 6 викласти у такій редакції: "Стаття 6. Об'єкти ринку земель Об'єктами ринку земель є: земельні ділянки (речові права на них), які перебувають в державній та комунальній власності, можуть відчужуватися на підставі договору купівлі-продажу, у разі якщо такі земельні ділянки не віднесені до земель, приватизація яких заборонена Земельним кодексом України. земельні ділянки (речові права на них), які перебувають у приватній власності, можуть відчужуватися на підставі договору купівлі-продажу, крім випадків, коли відчуження таких земельних ділянок заборонено Земельним кодексом України. До речових прав на земельні ділянки що є об'єктами первинного і вторинного ринку земель належать право оренди земельної ділянки, право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), право обмеженого користування чужою земельною ділянкою (земельний сервітут) з метою одержання покупцем доходів від використання земельної ділянки, на яку встановлено земельний сервітут (далі узуфрукт), право викупу земельної ділянки, з розстроченням платежів, право на земельну частку (пай), посвідчене сертифікатом".  
Враховано частково   Об'єктами ринку земель є:  
    -8- Кукоба А.Т.
Статтю 6. Об'єкти ринку земель - викласти в такій редакції: Об'єктами ринку земель є: Земельні ділянки, які перебувають в державній та комунальній власності, якщо такі земельні ділянки не віднесені до земель, приватизація яких заборонена Земельним кодексом України; Земельні ділянки, які перебувають у приватній власності крім випадків, коли відчуження таких земельних ділянок заборонено Земельним кодексом України.  
Враховано частково    
38. земельні ділянки, які перебувають в державній та комунальній власності, можуть відчужуватися на підставі договору купівлі-продажу, якщо такі земельні ділянки не віднесені до земель, приватизація яких заборонена Земельним кодексом України;      земельні ділянки, які перебувають в державній та комунальній власності, крім земель, які не можуть передаватись у приватну власність відповідно до Земельного кодексу України;  
39. земельні ділянки, які перебувають у приватній власності, можуть відчужуватися на підставі договору купівлі-продажу, крім випадків, коли відчуження таких земельних ділянок заборонено Земельним кодексом України.   -9- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
Статтю 6 доповнити положенням: "об'єктом ринку землі можуть бути також речові права щодо земельних ділянок".  
Відхилено   земельні ділянки чи частки у праві спільної власності на земельні ділянки, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб, крім випадків, визначених законом; земельні ділянки, конфісковані за рішенням суду. На земельних торгах можуть також продаватися права на земельні ділянки відповідно до закону.  
    -10- Томич І.Ф.
Статтю 6 доповнити пунктом такого змісту: "земельні ділянки конфісковані за рішенням суду."  
Враховано    
    -11- Кабінет Міністрів України
Статтю 6 доповнити пунктом такого змісту: "На земельних торгах можуть також продаватися права на земельні ділянки відповідно до закону."  
Враховано    
40. Стаття 7. Суб'єкти інфраструктури ринку земель   -12- Кукоба А.Т.
Статтю 7 пропонується вилучити у повному обсязі.  
Відхилено   Стаття 7. Суб'єкти інфраструктури ринку земель Інфраструктура ринку земель включає в себе суб'єкти, які обслуговують цей ринок на загальнодержавному, регіональному і місцевому рівнях.  
    -13- Томич І.Ф.
Статтю 7 доповнити абзацом першим такого змісту: "Інфраструктура ринку земель включає в себе суб'єкти, які обслуговують ринок на загальнодержавному, регіональному і місцевому рівнях."  
Враховано    
41. На ринку земель відповідно до законодавства діють суб'єкти інфраструктури ринку земель, до яких належать:      На ринку земель відповідно до законодавства можуть діяти суб'єкти інфраструктури ринку земель, до яких належать:  
42. органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування;   -14- Томич І.Ф.
Абзац другий частини першої статті 7 вилучити.  
Враховано    
43. сільські товариства з регулювання обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення;   -15- Козаченко О.О.
Заплатинський В.М.
Кармазін Ю.А.
У абзаці третьому статті 7 слова "сільські товариства з регулювання обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення" виключити.  
Відхилено   сільські товариства з регулювання обороту земель сільськогосподарського призначення; державні та комунальні підприємства з регулювання обороту земельних ділянок;  
44. установи нотаріату;      установи нотаріату;  
45. спеціалізовані підприємства, метою діяльності яких є проведення земельних торгів;      земельні біржі та інші біржі, спеціалізовані підприємства, метою діяльності яких є проведення земельних торгів;  
46. земельні іпотечні банки, земельні біржі, страхові компанії та інші фінансово-кредитні установи;      земельні іпотечні банки, страхові компанії, спеціалізовані іпотечні установи та інші фінансово-кредитні установи;  
47. консалтингові і ріелторські підприємства та організації;      консалтингові і ріелторські підприємства та організації;  
48. юридичні та фізичні особи, які здійснюють землеустрій;      юридичні та фізичні особи, які здійснюють діяльність у сфері землеустрою;  
49. суб'єкти оціночної діяльності, які проводять експертну грошову оцінку земельних ділянок;   -16- Кармазін Ю.А.
У абзаці дев'ятому статті 7 після слів "земельних ділянок" вставити слова "та самоврядні організації оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок".  
Відхилено   суб'єкти оціночної діяльності, які проводять експертну грошову оцінку земельних ділянок;  
50. інформаційні видання про попит і пропозицію земельних ділянок, про ринкову вартість земельних ділянок;      інформаційні видання про попит і пропозицію земельних ділянок, про ринкову вартість земельних ділянок;  
51. органи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень;      органи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень;  
52. навчальні заклади, які готують спеціалістів з питань землевпорядкування, земельного кадастру та оцінки земель;      навчальні заклади, які готують спеціалістів з питань землевпорядкування, земельного кадастру та оцінки земель;  
53. інші суб'єкти підприємницької діяльності, які діють на ринку земель, визначені законом.      інші суб'єкти підприємницької діяльності, які діють на ринку земель, визначені законом.  
54. Діяльність суб'єктів інфраструктури ринку земель регулюється законодавством України.      Діяльність суб'єктів інфраструктури ринку земель регулюється законом.  
55. Глава ІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ      Глава 2. Повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері ринку земель  
56. Стаття 8. Органи, що здійснюють регулювання у сфері ринку земель      Стаття 8. Органи, що здійснюють регулювання у сфері ринку земель  
57. Регулювання у сфері ринку земель здійснюють Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, а також центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у межах повноважень, встановлених законом.      Регулювання у сфері ринку земель здійснюють Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, а також центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у межах повноважень, установлених законом.  
58. Стаття 9. Повноваження Верховної Ради України у сфері ринку земель      Стаття 9. Повноваження Верховної Ради України у сфері ринку земель  
59. До повноважень Верховної Ради України у сфері ринку земель належить:      До повноважень Верховної Ради України у сфері ринку земель належить:  
60. визначення засад державної політики у сфері ринку земель;      визначення засад державної політики у сфері ринку земель;  
61. затвердження державної програми приватизації земель державної власності та розвитку ринку земель;      затвердження державної програми приватизації земель державної власності;  
62. погодження питань, пов'язаних з продажем земельних ділянок у випадках, визначених законом;      погодження питань, пов'язаних з продажем земельних ділянок у випадках, визначених законом;  
63. вирішення інших питань відповідно до Конституції України.      вирішення інших питань відповідно до Конституції України.  
64. Стаття 10. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері ринку земель      Стаття 10. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері ринку земель  
65. До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері ринку земель належить:      До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері ринку земель належить:  
66. реалізація державної політики у сфері ринку земель;      реалізація державної політики у сфері ринку земель;  
67. організація інфраструктури ринку земель та системи захисту прав і законних інтересів суб'єктів ринку земель;      організація інфраструктури ринку земель та системи захисту прав і законних інтересів суб'єктів ринку земель;  
68. розроблення і забезпечення виконання державної програми приватизації земель державної власності та розвитку ринку земель;      розроблення і забезпечення виконання державної програми приватизації земель державної власності;  
69. розробка і затвердження в межах своїх повноважень нормативно-правових актів з питань організації та регулювання ринку земель;      затвердження в межах своїх повноважень нормативно-правових актів з питань організації та регулювання ринку земель;  
70. прийняття рішень про продаж земельних ділянок державної власності, відповідно до повноважень, визначених законом;   -17- Томич І.Ф.
У статтях 10-15 визначити повноваження органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо продажу земельних ділянок.  
Враховано   прийняття рішень про продаж земельних ділянок державної власності та погодження питань, пов'язаних з продажем земельних ділянок, відповідно до повноважень, установлених Земельним кодексом України щодо передачі земельних ділянок у власність, оренду, надання в постійне користування;  
71. надання посадовим особам органів виконавчої влади повноважень на укладання від імені продавця договорів купівлі-продажу земельних ділянок;      надання посадовим особам органів виконавчої влади повноважень на укладання від імені продавця договорів купівлі-продажу земельних ділянок; погодження продажу земельних ділянок, що перебувають у власності територіальних громад відповідно до закону;  
72. визначення форми проведення земельних торгів, на які виставляються земельні ділянки державної власності;      визначення форми проведення земельних торгів, на які виставляються земельні ділянки державної власності;  
73. координація діяльності органів виконавчої влади;      координація діяльності органів виконавчої влади;  
74. організація здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері ринку земель відповідно до закону;      організація здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері ринку земель відповідно до закону;  
75. вирішення інших питань відповідно до закону.      вирішення інших питань відповідно до закону.  
76. Стаття 11. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим у сфері ринку земель      Стаття 11. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим у сфері ринку земель  
77. До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим у сфері ринку земель на території республіки належить:      До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим у сфері ринку земель на території республіки належить:  
78. участь у розробці та реалізації державної політики у сфері ринку земель;      участь у розробці та реалізації державної політики у сфері ринку земель;  
79. затвердження та участь у реалізації республіканських програми приватизації земель, що знаходяться у спільній власності територіальних громад та розвитку ринку земель;      затвердження та участь у реалізації республіканської програми приватизації земель, що знаходяться у спільній власності територіальних громад;  
80. розпорядження землями, що знаходяться у спільній власності територіальних громад відповідно до закону;      розпорядження землями, що знаходяться у спільній власності територіальних громад відповідно до закону;  
81. підготовка висновків щодо викупу земельних ділянок із земель державної власності, що проводяться органами виконавчої влади;      надання висновків щодо продажу земельних ділянок із земель державної власності, що проводиться органами виконавчої влади;  
82. погодження та участь у реалізації державних програм приватизації земель державної власності та розвитку ринку земель;      погодження та участь у реалізації державних програм приватизації земель державної власності;  
83. координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;   -18- Кармазін Ю.А.
У сьомому абзаці статті 11 після слів "координація діяльності" вставити слово "державних" та після слів "земельних ресурсів" вставити слова "та інженерів-землевпорядників сільських, селищних рад".  
Враховано частково   координація діяльності державних органів земельних ресурсів;  
84. вирішення інших питань відповідно до закону.   -19- Кармазін Ю.А.
Доповнити статтю 11 другою частиною такого змісту: "Рішення про продаж земельних ділянок комунальної власності, що знаходяться у спільній власності територіальних громад, Верховна Рада Автономної Республіки Крим приймає при наявності позитивних висновків державних місцевих органів з питань земельних ресурсів, природоохоронних і санітарно-епідеміологічних органів, органів архітектури та охорони культурної спадщини щодо конкретних земельних ділянок".  
Відхилено   вирішення інших питань відповідно до закону.  
85. Стаття 12. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері ринку земель.      Стаття 12. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері ринку земель  
86. До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері ринку земель у межах території Автономної Республіки Крим належить:      До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері ринку земель у межах території Автономної Республіки Крим належить:  
87. забезпечення реалізації державної політики у сфері ринку земель;      забезпечення реалізації державної політики у сфері ринку земель;  
88. участь у розробці та реалізації державних і республіканських програм приватизації земель державної власності та розвитку ринку земель;      участь у розробці та реалізації державних і республіканської програм приватизації земель державної власності;  
89. прийняття рішень про продаж земельних ділянок державної власності у випадках, визначених законом;      прийняття рішень про продаж земельних ділянок державної власності відповідно до повноважень, установлених Земельним кодексом України щодо передачі земельних ділянок у власність, оренду, надання в постійне користування;  
90. надання посадовим особам органів виконавчої влади повноважень на підписання від імені продавця договорів купівлі-продажу земельних ділянок;      надання посадовим особам органів виконавчої влади повноважень на укладання від імені продавця договорів купівлі-продажу земельних ділянок державної власності;  
91. визначення форми проведення земельних торгів, на які виставляються земельні ділянки державної власності;      визначення форми проведення земельних торгів, на які виставляються земельні ділянки державної власності;  
92. координація діяльності державних органів земельних ресурсів з питань організації та забезпечення функціонування інфраструктури ринку земель;   -20- Кармазін Ю.А.
У першій частині в абзаці сьомому статті 12 слова "державних органів земельних ресурсів з питань організації та забезпечення функціонування інфраструктури ринку земель" виключити та вставити слова "державних органів земельних ресурсів та інженерів землевпорядників сільських та селищних рад".  
Враховано частково   координація діяльності державних органів земельних ресурсів у сфері ринку земель;  
    -21- Кабінет Міністрів України
У абзаці 8 статті 12 слова "з питань організації та забезпечення функціонування інфраструктури ринку земель" замінити словами "у сфері"  
Враховано    
93. вирішення інших питань відповідно до закону.      вирішення інших питань відповідно до закону.  
94. Рішення про продаж земельних ділянок державної власності Рада міністрів Автономної Республіки Крим приймає при наявності позитивних висновків відповідних рад, місцевих органів з питань земельних ресурсів, природоохоронних і санітарно-епідеміологічних органів, органів архітектури та охорони культурної спадщини щодо конкретних земельних ділянок.   -22- Полякова Л.Є.
У частині другій статті 12 виключити слово "позитивних".  
Враховано    
    -23- Кармазін Ю.А.
У другій частині статті 12 слова "місцевих органів з питань земельних ресурсів" виключити та вставити слова "державних місцевих органів земельних ресурсів".  
Враховано редакційно    
95. Стаття 13. Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері ринку земель      Стаття 13. Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері ринку земель  
96. До повноважень місцевих державних адміністрацій у сфері ринку земель належить:      До повноважень місцевих державних адміністрацій у сфері ринку земель належить:  
97. реалізація державної політики у сфері ринку земель;      реалізація державної політики у сфері ринку земель;  
98. участь у розробленні та забезпечення виконання державних і реґіональних програм приватизації земель державної власності та розвитку ринку земель;      участь у розробленні та забезпечення виконання державних і регіональних (республіканських) програм приватизації земель державної власності;  
99. прийняття рішень про продаж земельних ділянок державної власності відповідно до повноважень, визначених законом;      прийняття рішень про продаж земельних ділянок державної власності відповідно до повноважень, установлених Земельним кодексом України щодо передачі земельних ділянок у власність, оренду, надання в постійне користування, та визначення форми проведення земельних торгів щодо цих земельних ділянок;  
100. надання посадовим особам органів виконавчої влади повноважень на підписання від імені продавця договорів купівлі-продажу земельних ділянок;      надання посадовим особам органів виконавчої влади повноважень на підписання від імені продавця договорів купівлі-продажу земельних ділянок державної власності;  
101. визначення форми проведення земельних торгів, на які виставляються земельні ділянки державної власності;       
102. координація діяльності державних органів земельних ресурсів з питань організації та забезпечення функціонування інфраструктури ринку земель;   -24- Кармазін Ю.А.
У першій частині в абзаці сьомому статті 13 слова "державних органів земельних ресурсів з питань організації та забезпечення функціонування інфраструктури ринку земель" виключити та вставити слова "державних органів земельних ресурсів та інженерів землевпорядників сільських та селищних рад".  
Враховано частково   координація діяльності державних органів земельних ресурсів у сфері ринку земель;  
    -25- Кабінет Міністрів України
У абзаці 87статті 13 слова "з питань організації та забезпечення функціонування інфраструктури ринку земель" замінити словами "у сфері"  
Враховано    
103. інформування населення про заходи, передбачені програмами приватизації земель державної власності та ціноутворення на ринку земель;      інформування населення про заходи, передбачені програмами приватизації земель державної власності та ціноутворення на ринку земель;  
104. вирішення інших питань земель відповідно до закону.      вирішення інших питань відповідно до закону.  
105. Рішення про продаж земельних ділянок державної власності приймаються місцевими державними адміністраціями після їх обговорення на засіданнях колегій цих органів при наявності позитивних висновків відповідних рад, місцевих органів земельних ресурсів, природоохоронних і санітарно-епідеміологічних органів, органів архітектури та охорони культурної спадщини щодо конкретних земельних ділянок.   -26- Полякова Л.Є.
У частині другій статті 13 виключити слово "позитивних".  
Враховано    
    -27- Кармазін Ю.А.
У другій частині статті 13 перед словами "місцевих органів" вставити слово "державних".  
Враховано    
106. Стаття 14. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у сфері ринку земель      Стаття 14. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у сфері ринку земель  
107. До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у сфері організації та забезпечення функціонування інфраструктури ринку земель належить:      До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у сфері ринку земель належить:  
108. внесення пропозицій про формування державної політики у сфері ринку земель і забезпечення її реалізації;      внесення пропозицій про формування державної політики у сфері ринку земель і забезпечення її реалізації;  
109. участь у розробленні та реалізації державної і реґіональних програм приватизації та розвитку ринку земель державної власності;   -28- Кабінет Міністрів України
У третьому абзаці статті 14 виключити слова "державної власності."  
Враховано   участь у розробленні та реалізації державної і регіональних програм приватизації земель;  
110. розробка та затвердження в установленому законодавством порядку нормативно-технічних документів, державних стандартів, норм і правил у сфері діяльності суб'єктів інфраструктури ринку земель;   -29- Кабінет Міністрів України
У четвертому та дев'ятому абзаці статті 14 виключити слова "суб'єктів інфраструктури"  
Враховано   розробка та затвердження в установленому законодавством порядку нормативно-технічних документів, державних стандартів, норм і правил у сфері діяльності на ринку земель;  
111. організація ринку земель на загальнодержавному рівні та прогнозування його розвитку;      організація ринку земель на загальнодержавному рівні та прогнозування його розвитку;  
112. формування інфраструктури ринку земель на загальнодержавному рівні, забезпечення її функціонування;      формування інфраструктури ринку земель на загальнодержавному рівні, забезпечення її функціонування;  
113. запровадження ефективної системи вивчення попиту та пропозицій на ринку земель;      запровадження ефективної системи вивчення попиту та пропозицій на ринку земель;  
114. розробка економічних і правових механізмів функціонування та регулювання ринку земель, створення прозорої інформаційної системи для забезпечення функціонування і регулювання ринку земель;      розробка економічних і правових механізмів функціонування та регулювання ринку земель, створення прозорої інформаційної системи для забезпечення функціонування і регулювання ринку земель;  
115. організація та здійснення контролю за дотриманням законодавства суб'єктами інфраструктури ринку земель;      організація та здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері ринку земель;  
116. вирішення інших питань відповідно до закону.      вирішення інших питань відповідно до закону.  
117. Для регулювання обороту земельних ділянок державної власності у складі центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів може створюватись спеціальний підрозділ.   -30- Томич І.Ф.
Частину другу статті 14 вилучити.  
Враховано    
    -31- Кукоба А.Т.
В статті 14 останній абзац вилучити.  
Враховано    
    -32- Калінчук В.А.
3. Доповнити статтею 14 „а" такого змісту: "Стаття 14. Повноваження державного унітарного комерційного підприємства з управління земельними ділянками Фонду земель державної власності. 1. Підприємство, яке від імені держави управляє Фондом, створюється при центральному органі виконавчої влади з питань земельних ресурсів, як державне унітарне комерційне підприємство з управління земельними ділянками Фонду. Підприємство має структурні підрозділи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, містах та районах у відповідності до структури та штатного розкладу, затверджених центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів. Кошти, отриманні від продажу та оренди земельних ділянок, Підприємство, за винятком витрат на своє утримання та організацію продажу, перераховує у державний бюджет у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 2. Завданням Підприємства щодо управління Фондом є : виконання державної програми приватизації земель державної власності шляхом продажу земельних ділянок Фонду та, у разі наявності договору про співпрацю з відповідними органами місцевого самоврядування, реґіональних та місцевих програм приватизації земель комунальної власності; підготовка до продажу, організація продажу та продаж земельних ділянок державної власності та речових прав на них відповідно до державної програми приватизації та передача в оренду земельних ділянок Фонду; у разі наявності договору про співпрацю з відповідними органами місцевого самоврядування та передачу повноважень, відповідно до реґіональних та місцевих програм приватизації земель комунальної власності та прийнятих цими органами рішень, продаж земельних ділянок комунальної власності та речових прав на них та передача в оренду земельних ділянок комунальної власності. викуп земельних ділянок для суспільних потреб та з метою поповнення Фонду; організація, відповідно до проектів землеустрою щодо економіко-землевпорядної оптимізації землекористування на землях різних категорій, обміну земельними ділянками із земель державної та комунальної власності на земельні ділянки приватної власності або їх викупу, з метою формування цілісних агроформувань, недопущення подрібнення земельних ділянок, дотримання правил щільності забудови, будівництва у відповідності до планів земельно-господарського устрою населеного пункту цілісних майнових комплексів, доріг інших транспортних магістралей тощо; До основних повноважень Підприємства належать: прийняття рішень та повідомлення власників про заморожування цін на земельні ділянки приватної власності при їх викупі для суспільних потреб на рівні ринкових на момент прийняття рішення про викуп таких земельних ділянок; прийняття рішень про погодження передачі земельних ділянок Фонду в суборенду; прийняття рішення про визнання земельних ділянок державною власністю та зарахування їх до Фонду; визначення даних щодо обліку земельних ділянок Фонду відповідно до форм, встановлених Кабінетом Міністрів України; облік земельних ділянок Фонду; представлення інтересів держави щодо земель Фонду у судових органах.  
Відхилено    
    -33- Козаченко О.О.
Заплатинський В.М.
Замість статей 37 та 38 додати статтю 14а такого змісту: "Повноваження державного спеціалізованого підприємства з управління земельними ділянками фонду земель державної власності" 1. Державне спеціалізоване підприємство з управління земельними ділянками фонду земель державної власності створюється Кабінетом Міністрів України, як структурний підрозділ державного органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, і діє на повному госпрозрахунку. Кошти, отримані від продажу та оренди земельних ділянок державне спеціалізоване підприємство за винятком витрат на організацію продажу та надання в оренду земельних ділянок перераховує у державний бюджет у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Підприємство має реґіональні відділення. 2. До основних повноважень державного спеціалізованого підприємства, яке від імені держави управляє земельними ділянками фонду земель державної власності, належать: виконання державної програми приватизації земель державної власності шляхом продажу земельних ділянок фонду земель державної власності та, у разі наявності договору про співпрацю з відповідними органами місцевого самоврядування, реґіональних та місцевих програм приватизації земель комунальної власності; продаж земельних ділянок державної власності та речових прав на них відповідно до державної програми приватизації та передача в оренду земельних ділянок фонду земель державної власності; у разі наявності договору про співпрацю з відповідними органами місцевого самоврядування та передачу повноважень, у відповідності до реґіональних та місцевих програм приватизації земель комунальної власності та прийняття цими органами рішень, продаж земельних ділянок комунальної власності та речових прав на них та передача в оренду земельних ділянок комунальної власності; викуп земельних ділянок для суспільних потреб; прийняття рішення та повідомлення власників про заморожування цін на земельні ділянки приватної власності при їх викупі для суспільних потреб на рівні ринкових на момент прийняття рішення про викуп таких земельних ділянок; викуп земельних ділянок з метою поповнення земель державної власності; організація відповідно до проектів економіко-землевпорядної оптимізації землекористування на землях різних категорій, обміну земельними ділянками із земель державної та комунальної власності на земельні ділянки приватної власності або їх викупу з метою формування цілісних фермерських господарств та інших агроформувань, недопущення подрібнення земельних ділянок, дотримання правил щільності забудови, будівництва цілісних майнових комплексів, доріг та ін.; підготовка земельних ділянок державної та комунальної власності і речових прав на них до продажу на конкурентних засадах, організація продажу на земельних аукціонах та конкурсах земельних ділянок державної та комунальної власності та майнових прав на них; прийняття рішень про погодження передачі земельних ділянок фонду земель державної власності в суборенду.  
Відхилено    
118. Стаття 15. Повноваження обласних рад у сфері ринку земель      Стаття 15. Повноваження обласних рад у сфері ринку земель  
119. До повноважень обласних рад у сфері ринку земель на території області належить:      До повноважень обласних рад у сфері ринку земель на території області належить:  
120. забезпечення реалізації державної політики у сфері ринку земель;      забезпечення реалізації державної політики у сфері ринку земель;  
121. розпорядження землями, що знаходяться у спільній власності територіальних громад;   -34- Томич І.Ф.
Статтю 15 привести у відповідність до статті 8 Земельного кодексу України.  
Враховано   розпорядження землями, що знаходяться у спільній власності територіальних громад відповідно до закону; підготовка висновків щодо продажу земельних ділянок із земель державної власності, що проводиться органами виконавчої влади;  
122. затвердження та участь у реалізації реґіональних програм приватизації земель, що перебувають у спільній власності територіальних громад;      затвердження та участь у реалізації регіональних програм приватизації земель, що перебувають у спільній власності територіальних громад;  
123. участь у розробленні та реалізації державних програм приватизації земель та розвитку ринку земель державної власності;      участь у розробленні та реалізації державних програм приватизації земель державної власності;  
124. координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів; вирішення інших питань відповідно до закону.   -35- Кармазін Ю.А.
У першій частині в абзаці шостому статті 15 після слів "координація діяльності" вставити слово "державних" та після слів "земельних ресурсів" вставити слова "та інженерів-землевпорядників сільських, селищних рад".  
Враховано частково   координація діяльності державних органів земельних ресурсів; вирішення інших питань відповідно до закону.  
125. Рішення про продаж земельних ділянок комунальної власності відповідні ради приймають при наявності позитивних висновків місцевих органів з питань земельних ресурсів, природоохоронних і санітарно-епідеміологічних органів, органів архітектури та охорони культурної спадщини щодо конкретних земельних ділянок.   -36- Полякова Л.Є.
У статті 15 виключити слово "позитивних".  
Враховано    
    -37- Кармазін Ю.А.
У частині другій статті 15 слова "місцевих органів з питань земельних ресурсів" виключити та вставити слова "державних місцевих органів земельних ресурсів".  
Враховано редакційно    
    -38- Кукоба А.Т.
В статті 15 останній абзац вилучити.  
Враховано    
126. Стаття 16. Повноваження Київської і Севастопольської міських рад у сфері ринку земель      Стаття 16. Повноваження Київської і Севастопольської міських рад у сфері ринку земель  
127. До повноважень Київської і Севастопольської міських рад у сфері ринку земель на їх території належить:      До повноважень Київської і Севастопольської міських рад у сфері ринку земель на їх території належить:  
128. реалізація державної політики у сфері ринку земель;      реалізація державної політики у сфері ринку земель;  
129. розробка, затвердження і реалізація програм приватизації та розвитку ринку земель комунальної власності;      розробка, затвердження і реалізація програм приватизації земель комунальної власності;  
130. прийняття рішень про продаж земельних ділянок комунальної власності в порядку, визначеному законом;      прийняття рішень про продаж земельних ділянок комунальної власності відповідно до повноважень, установлених Земельним кодексом України щодо передачі земельних ділянок у власність, оренду, надання в постійне користування, та визначення форми проведення земельних торгів щодо цих земельних ділянок;  
131. надання посадовим особам органів місцевого самоврядування повноважень на підписання від імені продавця договорів купівлі-продажу земельних ділянок;   -39- Томич І.Ф.
Статтю 16 привести у відповідність до статті 9 Земельного кодексу України.  
Враховано   надання посадовим особам органів місцевого самоврядування повноважень на підписання від імені продавця договорів купівлі-продажу земельних ділянок комунальної власності; надання висновків щодо продажу земельних ділянок із земель державної власності, що проводиться органами виконавчої влади;  
132. організація проведення земельних торгів;      організація проведення земельних торгів земель комунальної власності;  
133. організація і здійснення контролю за виконанням програм приватизації та розвитку ринку земель;   -40- Кармазін Ю.А.
У частині першій в абзаці сьомому статті 16 слова "та розвитку ринку земель" виключити.  
Враховано   організація і здійснення контролю за виконанням програм приватизації землі; організація ринку земель комунальної власності та прогнозування його розвитку; формування інфраструктури ринку земель комунальної власності на місцевому рівні, забезпечення її функціонування; запровадження ефективної системи вивчення попиту та пропозицій на ринку земель на місцевому рівні; створення прозорої інформаційної системи для забезпечення функціонування і регулювання ринку земель на місцевому рівні;  
    -41- Томич І.Ф.
Статтю 16 доповнити підпунктами такого змісту: " організація ринку земель на місцевому рівні та прогнозування його розвитку; формування інфраструктури ринку земель на місцевому рівні, забезпечення її функціонування; запровадження ефективної системи вивчення попиту та пропозицій на ринку земель; розробка економічних і правових механізмів функціонування та регулювання ринку земель, створення прозорої інформаційної системи для забезпечення функціонування і регулювання ринку земель на місцевому рівні; організація та здійснення контролю за дотриманням законодавства суб'єктами інфраструктури ринку земель;"  
Враховано    
134. інформування населення про заходи, передбачені програмами приватизації та розвитку ринку земель комунальної власності та ціноутворення на ринку земель;      інформування населення про заходи, передбачені програмами приватизації земель комунальної власності та ціноутворення на ринку земель;  
135. вирішення інших питань відповідно до закону.      вирішення інших питань відповідно до закону.  
136. Рішення про продаж земельних ділянок комунальної власності Київська і Севастопольська міські ради приймають при наявності позитивних висновків місцевих органів земельних ресурсів, природоохоронних і санітарно-епідеміологічних органів, органів архітектури та охорони культурної спадщини щодо конкретних земельних ділянок.   -42- Кармазін Ю.А.
У частині другій статті 16 після слів "позитивних висновків" вставити слова "державних".  
Враховано редакційно    
    -43- Полякова Л.Є.
У статті 16 виключити слово "позитивних".  
Враховано    
    -44- Кукоба А.Т.
В статті 16 останній абзац вилучити.  
Враховано    
137. Стаття 17. Повноваження районних рад у сфері ринку земель      Стаття 17. Повноваження районних рад у сфері ринку земель  
138. До повноважень районних рад у сфері ринку земель на території району належить:      До повноважень районних рад у сфері ринку земель на території району належить:  
139. розпорядження землями, що знаходяться у спільній власності територіальних громад;       
140. забезпечення реалізації державної політики у сфері ринку земель;      забезпечення реалізації державної політики у сфері ринку земель;  
141. затвердження та участь у реалізації реґіональних програм приватизації та розвитку ринку земель, що перебувають у спільній власності територіальних громад;   -45- Томич І.Ф.
Статтю 17 привести у відповідність до статті 10 Земельного кодексу України.  
Враховано   затвердження та участь у реалізації регіональних програм приватизації земель, що перебувають у спільній власності територіальних громад; надання висновків щодо продажу земельних ділянок із земель державної власності, що проводиться органами виконавчої влади;  
142. координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;   -46- Кармазін Ю.А.
У частині першій у абзаці п'ятому статті 17 після слів "координація діяльності" вставити слово "державних" та після слів "земельних ресурсів" вставити слова "та інженерів-землевпорядників сільських, селищних рад".  
Враховано частково   координація діяльності державних органів земельних ресурсів;  
143. вирішення інших питань у сфері ринку земель відповідно до закону.      вирішення інших питань відповідно до закону.  
144. Рішення про продаж земельних ділянок що знаходяться у спільній власності територіальних громад відповідні ради приймають при наявності позитивних висновків відповідних рад, місцевих органів з питань земельних ресурсів, природоохоронних і санітарно-епідеміологічних органів, органів архітектури та охорони культурної спадщини щодо конкретних земельних ділянок.   -47- Полякова Л.Є.
У статті 17 виключити слово "позитивних".  
Враховано    
    -48- Кармазін Ю.А.
У частині другій статті 17 слова "місцевих органів з питань земельних ресурсів" виключити та вставити слова "державних місцевих органів земельних ресурсів".  
Враховано редакційно    
    -49- Кукоба А.Т.
В статті 17 останній абзац вилучити.  
Враховано    
145. Стаття 18. Повноваження сільських, селищних, міських рад у сфері ринку земель      Стаття 18. Повноваження сільських, селищних, міських рад у сфері ринку земель  
146. До повноважень сільських, селищних, міських рад у сфері ринку земель на території сіл, селищ, міст належить:      До повноважень сільських, селищних, міських рад у сфері ринку земель на території сіл, селищ, міст належить:  
147. реалізація державної політики у сфері ринку земель;      реалізація державної політики у сфері ринку земель;  
148. розробка, затвердження і реалізація програм приватизації та розвитку ринку земель комунальної власності;      розробка, затвердження і реалізація місцевих програм приватизації земель комунальної власності;  
149. прийняття рішень про продаж земельних ділянок комунальної власності в порядку, визначеному законом;   -50- Томич І.Ф.
Статтю 18 привести у відповідність до статті 12 Земельного кодексу України.  
Враховано   прийняття рішень про продаж земельних ділянок комунальної власності відповідно до повноважень, установлених Земельним кодексом України щодо передачі земельних ділянок у власність, оренду, надання в постійне користування, та визначення форми проведення земельних торгів щодо цих земельних ділянок; надання висновків щодо продажу земельних ділянок із земель державної власності, що проводиться органами виконавчої влади;  
150. надання посадовим особам органів місцевого самоврядування повноважень на підписання від імені продавця договорів купівлі-продажу земельних ділянок;      надання посадовим особам органів місцевого самоврядування повноважень на підписання від імені продавця договорів купівлі-продажу земельних ділянок комунальної власності;  
151. організація проведення земельних торгів;      організація проведення земельних торгів земель комунальної власності;  
152. організація і здійснення контролю за виконанням програм приватизації та розвитку ринку земель;   -51- Кармазін Ю.А.
У частині першій в абзаці сьомому статті 18 слова "та розвитку ринку земель" виключити.  
Враховано   організація і здійснення контролю за виконанням програм приватизації земель; організація ринку земель комунальної власності та прогнозування його розвитку; запровадження ефективної системи вивчення попиту та пропозицій на ринку земель на місцевому рівні;  
    -52- Томич І.Ф.
Статтю 16 доповнити підпунктами такого змісту: " організація ринку земель на місцевому рівні та прогнозування його розвитку; запровадження ефективної системи вивчення попиту та пропозицій на ринку земельна місцевому рівні; організація та здійснення контролю за дотриманням законодавства суб'єктами інфраструктури ринку земель;"  
Враховано    
153. інформування населення про заходи, передбачені програмами приватизації та розвитку ринку земель комунальної власності та ціноутворення на ринку земель;      інформування населення про виконання заходів, передбачених програмами приватизації земель комунальної власності та ціноутворення на ринку земель;  
154. вирішення інших питань відповідно до закону.      вирішення інших питань відповідно до закону.  
155. Рішення про продаж земельних ділянок комунальної власності відповідні ради приймають при наявності позитивних висновків місцевих органів з питань земельних ресурсів, природоохоронних і санітарно-епідеміологічних органів, органів архітектури та охорони культурної спадщини щодо конкретних земельних ділянок.   -53- Кармазін Ю.А.
У частині другій статті 17 слова "місцевих органів з питань земельних ресурсів" виключити та вставити слова "державних місцевих органів земельних ресурсів".  
Відхилено    
    -54- Полякова Л.Є.
У статті 18 виключити слово "позитивних".  
Враховано    
    -55- Кукоба А.Т.
В статті 18 останній абзац вилучити.  
Враховано    
156. Глава ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ І РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ      Глава 3. Організація і регулювання ринку земель  
157. Стаття 19. Організація та прогнозування ринку земель      Стаття 19. Організація та система прогнозування ринку земель  
158. Організацію ринку земель здійснюють Кабінет Міністрів України, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, встановлених Конституцією України, Земельним кодексом України, цим Законом та іншими законами України.      Організацію ринку земель здійснюють Кабінет Міністрів України, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, установлених Конституцією України, Земельним кодексом України, цим Законом та іншими законами України.  
159. Організація ринку земель включає:      Організація ринку земель включає:  
160. створення інфраструктури ринку земель;      створення інфраструктури ринку земель;  
161. сприяння створенню консалтингових і ріелторських підприємств та створення механізмів забезпечення прозорості на ринку земель;      сприяння створенню консалтингових і ріелторських підприємств та створення механізмів забезпечення прозорості на ринку земель;  
162. забезпечення функціонування системи державної реєстрації речових права на нерухоме майно та їх обмежень;      забезпечення функціонування системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень;  
163. розробка та затвердження державних, реґіональних та місцевих програм приватизації та розвитку ринку земель;      розробку та затвердження державних, регіональних (республіканських) та місцевих програм приватизації;  
164. державне регулювання діяльності фізичних та юридичних осіб у сфері оцінки земель та землеустрою.      державне регулювання діяльності фізичних та юридичних осіб у сфері оцінки земель та землеустрою.  
165. Система вивчення попиту та пропозицій, розвитку менеджменту та маркетингу на ринку земельних ділянок включає:      Система прогнозування попиту та пропозицій, розвитку менеджменту та маркетингу на ринку земель включає:  
166. створення загальнодержавного, реґіональних і місцевих банків даних попиту та пропозицій на ринку земель;      створення загальнодержавного, регіональних і місцевих банків даних попиту та пропозицій на ринку земель;  
167. щорічне визначення і затвердження обсягів продажу земельних ділянок державної або комунальної власності та надходження коштів від їх продажу до відповідних бюджетів;      щорічне визначення і затвердження обсягів продажу земельних ділянок державної або комунальної власності та надходження коштів від їх продажу до відповідних бюджетів;  
168. періодичну публікацію відомостей про попит і пропозиції на земельні ділянки;      періодичну публікацію відомостей про попит і пропозиції на земельні ділянки;  
169. запровадження системи громадського обговорення інвестиційних проектів щодо розвитку територій.      запровадження системи громадського обговорення інвестиційних проектів щодо розвитку територій.  
170. Стаття 20. Регулювання ринку земель      Стаття 20. Регулювання ринку земель  
171. Для узгодження приватних, громадських і державних інтересів у процесі організації та функціонування ринку земель здійснюється його регулювання органами державної влади та органами місцевого самоврядування на загальнодержавному, реґіональному та місцевому рівнях.      Для узгодження приватних, громадських і державних інтересів у процесі організації та функціонування ринку земель здійснюється його регулювання органами державної влади та органами місцевого самоврядування на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях.  
172. Регулювання ринку земельних ділянок на загальнодержавному рівні здійснюється шляхом:      Регулювання ринку земельних ділянок на загальнодержавному рівні здійснюється шляхом:  
173. законодавчого забезпечення;      законодавчого забезпечення;  
174. формування ринкової інфраструктури, яка опосередковує оборот земельних ділянок;      формування ринкової інфраструктури, яка опосередковує оборот земельних ділянок;  
175. оподаткування доходів, отримуваних від операцій на ринку земель;      оподаткування доходів, отримуваних від операцій на ринку земель;  
176. встановлення заборон та спеціальних дозволів на відчуження земельних ділянок та обмежень щодо набуття їх у власність;      установлення заборон на відчуження земельних ділянок та обмежень і вимог щодо набуття їх у власність;  
177. надання пріоритетних прав на придбання земельних ділянок відповідно до закону;      надання переважних прав на придбання земельних ділянок відповідно до закону;  
178. зонування територій та встановлення обмежень щодо використання земель;      зонування територій та встановлення обмежень щодо використання земель;  
179. встановлення спеціальних режимів оподаткування за прогресивною шкалою при перепродажу земельних ділянок.      установлення спеціальних режимів оподаткування за прогресивною шкалою при перепродажу земельних ділянок.  
180. Регулювання ринку земель на реґіональному та місцевому рівнях здійснюється шляхом:      Регулювання ринку земель на регіональному та місцевому рівнях здійснюється шляхом:  
181. проведення моніторингу ринку земельних ділянок;      проведення моніторингу ринку земельних ділянок;  
182. визначення переважного права на придбання земельних ділянок;      визначення переважного права на придбання земельних ділянок;  
183. визначення переліку земельних ділянок, оборот яких обмежений відповідно до закону.      визначення переліку земельних ділянок, оборот яких обмежений відповідно до закону.  
184. Інфраструктура ринку земельних ділянок на загальнодержавному, реґіональному та місцевому рівнях визначається Кабінетом Міністрів України з врахуванням реґіональних і місцевих умов.   -56- Томич І.Ф.
Останній абзац статті 20 вилучити.  
Враховано    
185. Стаття 21. Загальнодержавні та місцеві програми приватизації та розвитку ринку земель державної та комунальної власності      Стаття 21. Загальнодержавні, регіональні (республіканські) та місцеві програми приватизації земель державної та комунальної власності  
186. Загальнодержавна та місцеві програми приватизації і розвитку ринку земель державної власності визначають основні цілі, пріоритети, завдання, орієнтовні обсяги приватизації та продажу земельних ділянок громадянам та юридичним особам.      Загальнодержавні, регіональні (республіканські) та місцеві програми приватизації земель державної власності визначають основні цілі, пріоритети, завдання, орієнтовні обсяги приватизації та продажу земельних ділянок громадянам та юридичним особам.  
187. Загальнодержавна програма приватизації та розвитку ринку земель державної власності приймається як закон.      Загальнодержавна програма приватизації земель державної власності приймається як закон.  
188. Місцеві програми приватизації та розвитку ринку земель державної власності затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями.      Регіональні (республіканські), місцеві програми приватизації земель державної власності затверджуються відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями.  
189. Місцеві програми приватизації та розвитку ринку земель комунальної власності визначають основні цілі, пріоритети, завдання, орієнтовні обсяги приватизації та продажу земельних ділянок громадянам та юридичним особам і затверджуються Київською і Севастопольською міськими, міськими, селищними та сільськими радами.      Місцеві програми приватизації земель комунальної власності затверджуються сільськими, селищними, міськими радами та Київською і Севастопольською міськими радами.  
190. Місцеві програми приватизації та розвитку ринку земель спільної власності територіальних громад визначають основні цілі, пріоритети, завдання, орієнтовні обсяги приватизації та продажу земельних ділянок громадянам та юридичним особам і затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними та районними радами.      Регіональні (республіканські) програми приватизації земель спільної власності територіальних громад затверджуються відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними та районними радами.  
191. Стаття 22. Надання консалтингових послуг з питань функціонування ринку земель   -57- Кукоба А.Т.
Статтю 22 вилучити.  
Відхилено   Стаття 22. Надання консалтингових послуг з питань функціонування ринку земель  
192. Консалтингові послуги з питань функціонування ринку земель передбачають:      Консалтингові послуги з питань функціонування ринку земель передбачають:  
193. консультування власників землі та землекористувачів;      консультування власників землі та землекористувачів;  
194. надання інформації про результати досліджень щодо попиту та пропозиції земельних ділянок, ціноутворення на ринку земель;      надання інформації про результати досліджень щодо попиту та пропозиції земельних ділянок, ціноутворення на ринку земель;  
195. надання інформаційних послуг з питань земельного законодавства, оцінки земель, здійснення цивільно-правових угод та інших послуг щодо обороту земельних ділянок;      надання інформаційних послуг з питань земельного законодавства, оцінки земель, здійснення цивільно-правових угод та інших послуг щодо обороту земельних ділянок;  
196. надання суб'єктам ринку земель практичної допомоги щодо набуття та реалізації прав власності на землю.      надання суб'єктам ринку земель практичної допомоги щодо набуття та реалізації прав власності на землю.  
197. Консалтингові послуги суб'єктам ринку земель надають фізичні та юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми господарювання і форм власності, які здійснюють господарську діяльність щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів відповідно до закону.      Консалтингові послуги суб'єктам ринку земель надають фізичні та юридичні особи - суб'єкти господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми і форми власності, які здійснюють господарську діяльність у сфері землеустрою, оцінки земель та земельних торгів відповідно до закону.  
198. Стаття 23. Врахування громадських інтересів при здійсненні приватизації та продажу земельних ділянок державної та комунальної власності      Стаття 23. Урахування громадських інтересів при здійсненні приватизації та продажу земельних ділянок державної та комунальної власності  
199. З метою врахування громадських інтересів при здійсненні приватизації та продажу земельних ділянок державної та комунальної власності органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень:      З метою врахування громадських інтересів при здійсненні приватизації та продажу земельних ділянок державної та комунальної власності органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень:  
200. інформують населення через засоби масової інформації про заходи, передбачені програмами приватизації та розвитку ринку земель;      інформують населення через засоби масової інформації про заходи, передбачені програмами приватизації та розвитку ринку земель;  
201. залучають представників громадських організацій, а також землевласників і землекористувачів до участі в обговоренні загальнодержавних та місцевих програм приватизації та розвитку ринку земель;      залучають представників громадських організацій, а також землевласників і землекористувачів до участі в обговоренні загальнодержавних та місцевих програм приватизації та розвитку ринку земель;  
202. готують пропозиції щодо врахування інтересів територіальних громад при розробці та здійсненні програм приватизації та розвитку ринку земель.      готують пропозиції щодо врахування інтересів територіальних громад при розробці та здійсненні програм приватизації та розвитку ринку земель. Розділ ІІ  
203. Розділ 2. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ      ОСОБЛИВОСТІ ОБОРОТУ ЗЕМЕЛЬ  
204. Глава ІY. ОСОБЛИВОСТІ ОБОРОТУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ      Глава 4. Особливості обороту земель сільськогосподарського призначення  
205. Стаття 24. Економіко-землевпорядна оптимізація сільськогосподарського землекористування      Стаття 24. Економіко-землевпорядна оптимізація сільськогосподарського землекористування  
206. Економіко-землевпорядна оптимізація сільськогосподарського землекористування здійснюється з метою концентрації, оптимізації розмірів сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств, посилення їх технічної озброєності з використанням кредитних і податкових пільг.      Економіко-землевпорядна оптимізація сільськогосподарського землекористування здійснюється з метою створення оптимальних розмірів землеволодінь сільськогосподарських підприємств, установ та організацій і фермерських господарств.  
207. Економіко-землевпорядна оптимізація сільськогосподарського землекористування здійснюється шляхом надання переважного права на придбання або іншим способом відчуження земельних ділянок для впорядкування структури земельних угідь, усунення черезсмужжя, далекоземелля, ламаності меж, ерозійних процесів та інших екологічних наслідків нераціонального використання земель або перешкод для ефективного їх використання і здійснення природоохоронних заходів, а також для створення територіальних умов формування й удосконалення раціональної системи землеволодіння та землекористування.   -58- Томич І.Ф.
Статтю 24 доповнити абзацом такого змісту:" Пропозиції щодо економіко-землевпорядної оптимізації сільськогосподарського землекористування розробляється в схемах землеустрою адміністративно - територіальних утворень або в проектах землеустрою сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, фермерських господарств. Реалізація пропозицій щодо економіко-землевпорядної оптимізації сільськогосподарського землекористування здійснюється сільськими товариствами з регулювання обігу земельних ділянок в процесі регулювання обороту земель або шляхом землеустрою."  
Враховано редакційно   Економіко-землевпорядна оптимізація сільськогосподарського землекористування здійснюється шляхом реалізації відповідно до закону переважного права на придбання або в інший спосіб відчуження земельних ділянок для формування оптимального співвідношення земельних угідь, усунення черезсмужжя, далекоземелля, ламаності меж, ерозійних процесів та інших екологічних наслідків нераціонального використання земель або перешкод для ефективного їх використання і здійснення природоохоронних заходів, а також для створення територіальних умов формування й удосконалення раціональної системи землеволодіння та землекористування відповідно до затверджених у встановленому законом порядку проектів землеустрою сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, фермерських господарств.  
208. Стаття 25. Оборот земель сільськогосподарського призначення       
209. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва можуть бути обмежені в обороті шляхом встановлення обмежень, вимог, спеціальних дозволів тощо відповідно до закону.   -59- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
Положення статті 25 використати у статті 26.  
Враховано    
210. Стаття 26. Обмеження щодо набуття земель сільськогосподарського призначення у власність громадянами та юридичними особами      Стаття 25. Обмеження щодо набуття земель сільськогосподарського призначення у власність громадянами та юридичними особами Земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва можуть бути обмежені в обороті шляхом установлення обмежень, вимог відповідно до закону.  
211. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва можуть набувати у власність лише громадяни України та юридичні особи України (засновані громадянами України та юридичними особами України).      Земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва можуть набувати у власність лише громадяни України та юридичні особи України (засновані громадянами України та юридичними особами України).  
212. Іноземні громадяни, особи без громадянства, спільні підприємства, створені за участю іноземних фізичних та юридичних осіб, та іноземні юридичні особи не можуть мати у власності землі сільськогосподарського призначення.      Іноземні громадяни, особи без громадянства, підприємства, засновані за участю іноземних фізичних та юридичних осіб, іноземні юридичні особи та іноземні держави не можуть мати у власності землі сільськогосподарського призначення.  
213. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення успадковані іноземними громадянами, особами без громадянства та іноземними юридичними особами, підлягають відчуженню відповідно до закону.      Земельні ділянки сільськогосподарського призначення, успадковані іноземними громадянами, особами без громадянства, підприємствами, заснованими за участю іноземних фізичних та юридичних осіб, іноземними юридичними особами та іноземними державами, підлягають відчуженню відповідно до закону.  
214. Стаття 27. Особливі вимоги щодо обороту земель сільськогосподарського призначення      Стаття 26. Особливі вимоги щодо обороту земель сільськогосподарського призначення  
215. Оборот земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва здійснюється з додержанням наступних вимог:      Оборот земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва здійснюється з додержанням таких вимог:  
216. використання земельних ділянок за їх цільовим призначенням;      використання земельних ділянок за їх цільовим призначенням;  
217. переважного права територіальних громад, сільських товариств з регулювання обороту земельних ділянок сільськогосподарського призначення та громадян, які постійно проживають у сільській місцевості, на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва відповідно до закону;      дотримання вимог закону щодо переважного права суб'єктів ринку землі на придбання земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва відповідно до закону;  
218. додержання вимог чинного законодавства щодо продажу земельних ділянок громадянам і юридичним особам;       
219. створення умов для раціонального та ефективного використання земель сільськогосподарського призначення.      створення умов для раціонального та ефективного використання земель сільськогосподарського призначення.  
220. Стаття 28. Переважне право на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва   -60- Томич І.Ф.
Частину першу статті 28 доповнити пунктами такого змісту: "орендарі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, відповідно до закону; органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування для суспільних потреб, відповідно до закону;"  
Враховано   Стаття 27. Переважне право на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення  
221. Переважне право на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, науково-дослідних і навчальних цілей та пропаганди передового досвіду, мають:      Переважне право на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, науково-дослідних і навчальних цілей та пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства мають:  
222. громадяни України, які постійно проживають у сільському населеному пункті, в якому чи біля якого розташована земельна ділянка, що продається;      громадяни України, які постійно проживають у сільському населеному пункті, в якому чи біля якого розташована земельна ділянка, що продається;  
223. територіальна громада села, селища, міста, на території якої розташована земельна ділянка, що продається;   -61- Кабінет Міністрів України
Статтю 27 доповнити пунктом такого змісту: "держава в особі органів виконавчої влади"  
Враховано   територіальна громада села, селища, міста, на території якої розташована земельна ділянка, що продається; орендарі цих земельних ділянок відповідно до закону; власники суміжних земельних ділянок. держава в особі органів виконавчої влади.  
224. сільські товариства з регулювання обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення.   -62- Томич І.Ф.
У частині першій статті 28 абзац четвертий вилучити.  
Враховано   Стаття 28. Порядок реалізації особами переважного права на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення Особа, яка має переважне право на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення у власність, набуває це право за умови, що вона сплачує ціну, за якою ця земельна ділянка продається.  
225. У разі продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, продавець перед початком продажу зобов'язаний проінформувати органи місцевого самоврядування про свій намір продати земельну ділянку. Сільська, селищна, міська рада протягом 15 днів вивчає умови продажу земельної ділянки і дає висновок щодо реалізації свого переважного права на придбання земельної ділянки.   -63- Атрошенко В.А.
В статті 28 частину другу викласти в такій редакції: "Власник земельної ділянки у разі продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення повинен проінформувати органи місцевого самоврядування про свій намір продати земельну ділянку та розмістити відповідне оголошення у газеті районного значення.. Органи місцевого самоврядування протягом 15 днів вивчають умови продажу земельної ділянки та приймають рішення щодо необхідності використання своїх переважних прав на придбання земельної ділянки".  
Враховано   Власник земельної ділянки в разі продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення повинен проінформувати в письмовій формі органи місцевого самоврядування про свій намір продати земельну ділянку, умови продажу, ціну, строки та місце розташування земельної ділянки і розмістити відповідне оголошення в місцевих друкованих засобах масової інформації. Органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, що мають переважне право на викуп земельної ділянки, протягом п'ятнадцяти днів вивчають умови продажу земельної ділянки та приймають рішення щодо необхідності використання своїх переважних прав на придбання земельної ділянки.  
226. Інші особи, які мають намір придбати земельну ділянку сільськогосподарського призначення з використанням свого переважного права на її купівлю, повинні до закінчення строку, зазначеного у оголошенні, надіслати свою пропозицію про купівлю земельної ділянки сільськогосподарського призначення. У пропозиції наводяться відомості, які підтверджують наявність у особи переважного права на купівлю земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що продається.   -64- Атрошенко В.А.
В статті 28 частину третю викласти в такій редакції: "Громадяни України, які мають намір придбати земельну ділянку з використанням свого переважного права повинні до закінчення строку, зазначеного в оголошенні, надіслати продавцю свою пропозицію про купівлю земельної ділянки із зазначенням відомостей, які підтверджують наявність переважного права на купівлю земельної ділянки, що продається".  
Враховано   Фізичні та юридичні особи, які мають намір придбати земельну ділянку з використанням свого переважного права, повинні до закінчення строку, зазначеного в оголошенні, надіслати продавцю свою пропозицію про купівлю земельної ділянки із зазначенням відомостей, які підтверджують наявність переважного права на придбання земельної ділянки, що продається. При продажу власником земельної ділянки за нижчою ціною, ніж було оголошено раніше, чи зміні ціни продажу та істотних умов договору, продавець зобов'язаний по новому проінформувати органи та осіб, що мають переважне право на придбання земельної ділянки.  
227. Якщо особи, які мають переважне право на її купівлю запропонували однакову найвищу ціну, то земельна ділянка підлягає продажу особі на вибір продавця земельної ділянки сільськогосподарського призначення, за умов дотримання вимог статті 24 цього закону.   -65- Томич І.Ф.
Статтю 28 доповнити абзацами такого змісту:" У випадку коли особи, що мають переважне право на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення відмовилися від її покупки або не повідомляють, у визначені строки, продавця про намір придбати земельну ділянку, що продається, продавець має право продати її третій особі за ціною не нижче зазначеної в повідомленні. Угода з продажу земельної ділянки, проданої з порушенням вимог щодо переважного права, може бути оскаржена в судовому порядку особою, що має переважне право на її викуп, протягом року з дня реєстрації переходу права власності на земельну ділянку."  
Враховано   У разі якщо особи, які мають переважне право на купівлю земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, запропонували однакову найвищу ціну, то перевагу мають суб'єкти, перераховані першими у статті 27 цього Закону. У разі якщо особи, які мають переважне право на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення, відмовилися від її купівлі або не повідомляють у визначені строки продавця про намір придбати земельну ділянку, що продається, продавець має право продати її третій особі за ціною, не нижчою зазначеної в повідомленні. Договір купівлі-продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення, проданої з порушенням вимог щодо переважного права, є недійсним.  
228. Стаття 29. Кваліфікаційні вимоги до покупця земельної ділянки, призначеної для ведення товарного сільськогосподарського виробництва      Стаття 29. Кваліфікаційні вимоги до покупця земельної ділянки, призначеної для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  
229. Покупцем земельної ділянки, призначеної для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, можуть бути:   -66- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
Із статті 29 вилучити положення про організаційні засади формування і діяльності районних (міських) професійних комісій з питань створення фермерських господарств.  
Враховано   Покупцями земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва можуть бути:  
230. громадяни України, які мають сільськогосподарську освіту або досвід роботи у сільському господарстві чи займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва;   -67- Атрошенко В.А.
В статті 29 частині першій пункт 1 викласти в такій редакції: "Громадяни України, в разі підтвердження наміру про дотримання вимог щодо використання земельних ділянок за їх цільовим призначенням".  
Враховано редакційно   громадяни України, які мають сільськогосподарську освіту, досвід роботи в сільському господарстві або отримали висновок районної (міської) професійної комісії з питань створення фермерських господарств щодо можливості займатися веденням товарного сільськогосподарського виробництва;  
231. юридичні особи України (засновані громадянами України та юридичними особами України), установчими документами яких передбачено ведення товарного сільськогосподарського виробництва або науково-дослідної діяльності у сільськогосподарському виробництві.      юридичні особи України (засновані громадянами України або юридичними особами України), у статутних документах яких передбачені ведення товарного сільськогосподарського виробництва або науково-дослідна діяльність у сільськогосподарському виробництві.  
232. Якщо громадянин України, який має намір придбати земельну ділянку, призначену для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, не має документів, що підтверджують наявність у нього необхідної сільськогосподарської освіти або досвіду роботи у сільському господарстві, то він повинен отримати висновок районної (міської) професійної комісії з питань створення фермерських господарств щодо можливості займатися веденням товарного сільськогосподарського виробництва.   -68- Атрошенко В.А.
В статті 29 частину другу викласти в такій редакції: "Підтвердженням наміру про дотримання вимог щодо використання земельних ділянок за їх цільовим призначенням може бути: наявність сільськогосподарської освіти або досвіду роботи у сільському господарстві чи представлення бізнес-плану ведення сільського господарства та території придбаної земельної ділянки".  
Відхилено   Громадяни України, які мають намір придбати земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, але не мають документів, що підтверджують наявність необхідної сільськогосподарської освіти або досвіду роботи в сільському господарстві, повинні отримати висновок районної (міської) професійної комісії з питань створення фермерських господарств щодо можливості займатися веденням товарного сільськогосподарського виробництва.  
233. Районні (міські) професійні комісії формуються та затверджуються районною (міською) радою і здійснюють свою діяльність у порядку, визначеному законом.   -69- Атрошенко В.А.
В статті 29 частину третю вилучити.  
Враховано    
234. Стаття 30. Обмеження щодо граничних розмірів земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва   -70- Акопян В.Г.
Статтю 30 вилучити  
Відхилено   Стаття 30. Обмеження щодо граничних розмірів земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  
235. Громадяни та юридичні особи України можуть набувати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею не більше максимального розміру, встановленого для даного району.   -71- Шаров І.Ф.
Статтю 30 привести у відповідність до Земельного кодексу України.  
Враховано редакційно   Громадяни та юридичні особи України можуть набувати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в межах мінімальних і максимальних граничних розмірів, визначених законодавством України.  
236. Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва може бути більше максимального розміру, встановленого для даного району у разі успадкування земельних ділянок за законом.      Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва може бути більшою від установленого граничного максимального розміру в разі успадкування земельних ділянок за законом.  
237. Не допускається придбання у власність громадянином чи кількома громадянами, які є близькими родичами, а також у власність юридичною особою чи її дочірнім підприємством земельної ділянки сільськогосподарського призначення площа, якої перевищує 5 відсотків земель сільськогосподарською призначення, розташованих у межах одного адміністративного району.   -72- Томич І.Ф.
Частину третю статті 30 викласти в такій редакції: "Не допускається набуття у власність громадянином України чи кількома громадянами України (чоловіком або дружиною) або їх близькими родичами громадянами України (батьками, дітьми, братами, сестрами), а також юридичною особою України чи її дочірнім підприємством земельних ділянок сільськогосподарського призначення, загальна площа яких перевищує 50 відсотків земель сільськогосподарською призначення, розташованих у межах однієї територіальної громади за місцем розташування набутих у власність земельних ділянок".  
Враховано   Не допускається набуття у власність громадянином України чи кількома громадянами України (чоловіком або дружиною) або їх близькими родичами - громадянами України (батьками, дітьми, братами, сестрами), а також юридичною особою України чи її дочірніми підприємствами земельних ділянок сільськогосподарського призначення, загальна площа яких перевищує 50 відсотків земель сільськогосподарського призначення, що розташовані на території однієї територіальної громади за місцем розташування набутих у власність земельних ділянок.  
238. Стаття 31. Обмеження щодо надмірного подрібнення земель сільськогосподарського призначення   -73- Томич І.Ф.
Статті 30 та 31 об'єднати.  
Враховано    
239. Відчуження частини земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва не допускається, якщо в результаті цього утвориться хоча б одна земельна ділянка менше мінімального розміру, встановленого для даного реґіону.      Не допускається відчуження частини земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, якщо в результаті цього утвориться нова земельна ділянка площею менше граничного мінімального розміру, встановленого для даного регіону, згідно з частиною п'ятою цієї статті.  
240. Науково обґрунтовані мінімальні розміри земельних ділянок в межах реґіону за поданням центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та Української академії аграрних наук встановлюються Кабінетом Міністрів України.      Науково обґрунтовані граничні мінімальні розміри нових земельних ділянок сільськогосподарського призначення, придбаних для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в межах регіону, за поданням центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та Української академії аграрних наук установлюються Кабінетом Міністрів України.  
241. Стаття 32. Спеціальні дозволи на оборот земельних ділянок сільськогосподарського призначення   -74- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
Статтю 32 привести у відповідність до Земельного кодексу України.  
Враховано    
242. Спеціальні дозволи на оборот земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва встановлюються органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень у випадках майбутнього викупу цих земельних ділянок для суспільних потреб на підставі затвердженої містобудівної документації та документації із землеустрою відповідно до закону.       
243. Порядок встановлення спеціальних дозволів затверджується Кабінетом Міністрів України.       
244. Стаття 33. Вимоги щодо обороту меліорованих земель      Стаття 31. Вимоги щодо обороту меліорованих земель  
245. Перехід права власності на земельну ділянку з розташованими на ній інженерною інфраструктурою меліоративних систем загальнодержавного значення та її окремих об'єктів, а також інженерною інфраструктурою міжгосподарських меліоративних систем та її окремих об'єктів не тягне за собою перехід права власності на зазначені об'єкти.      Перехід права власності на земельну ділянку з розташованими на ній інженерною інфраструктурою меліоративних систем загальнодержавного значення та її окремих об'єктів, а також інженерною інфраструктурою міжгосподарських меліоративних систем та її окремих об'єктів не тягне за собою перехід права власності на зазначені об'єкти.  
246. Право власності на інженерну інфраструктуру загальнодержавних меліоративних систем та її окремі об'єкти належить виключно державі.      Право власності на інженерну інфраструктуру загальнодержавних меліоративних систем та її окремі об'єкти належить виключно державі.  
247. Об'єкти інженерної інфраструктури міжгосподарських меліоративних систем можуть перебувати у державній або комунальній власності.      Об'єкти інженерної інфраструктури міжгосподарських меліоративних систем можуть перебувати в державній або комунальній власності.  
248. Об'єкти інженерної інфраструктури внутрішньогосподарських меліоративних систем можуть перебувати у спільній власності територіальних громад сіл, селищ і міст, юридичних осіб та громадян.      Об'єкти інженерної інфраструктури внутрішньогосподарських меліоративних систем можуть перебувати у спільній власності територіальних громад сіл, селищ і міст, юридичних осіб та громадян.  
249. Не допускається здійснення угод із земельними ділянками сільськогосподарського призначення з розташованими на ній інженерною інфраструктурою внутрішньогосподарських меліоративних систем, якщо внаслідок таких угод набувач земельної ділянки або інша особа, що користувалася такими системами, позбавлена права на подальше їх використання чи таке використання для неї є недоцільним або якщо внаслідок таких угод порушується технологічна цілісність та процес функціонування меліоративних систем.      Купівля-продаж земельних ділянок із розташованими на них меліоративними системами допускається лише в разі, якщо це негативно не вплине на ефективність експлуатації меліоративних систем.  
250. Стаття 34. Вимоги щодо придбання деградованих та малопродуктивних земель      Стаття 32. Вимоги щодо придбання деградованих та малопродуктивних земель  
251. Громадяни та юридичні особи можуть набувати у власність деградовані та малопродуктивні земельні ділянки для заліснення або створення об'єктів природно-заповідного фонду.      Громадяни та юридичні особи можуть набувати у власність деградовані та малопродуктивні земельні ділянки для заліснення або створення об'єктів природно-заповідного фонду.  
252. Набуття земельної ділянки сільськогосподарського призначення у власність для зазначених цілей здійснюється на підставі затверджених проектів землеустрою та зміни цільового призначення у порядку, встановленому законом.      Заліснення або створення об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється на підставі затверджених проектів лісовпорядкування або проектів організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду.  
253. Стаття 35. Вимоги щодо здійснення угод з земельними ділянкам сільськогосподарського призначення, що використовуються єдиним масивом      Стаття 33. Вимоги щодо здійснення угод із земельними ділянками сільськогосподарського призначення, що використовуються єдиним масивом  
254. Обмеження (обтяження) права на відокремлення земельних ділянок або їх частин від єдиного масиву сівозміни власниками земельних ділянок встановлюються протягом періоду ротації сільськогосподарських культур у відповідній сівозміні в межах одного сільськогосподарського підприємства, згідно з затвердженим проектом землеустрою.       
255. При купівлі-продажу земельної ділянки або її частини, яка використовується в єдиному масиві сівозміни, обмеження (обтяження) на право її відокремлення або на відокремлення частини земельної ділянки від єдиного масиву сівозміни переходять до осіб, які набули право на неї або на її частину.      При купівлі-продажу земельної ділянки (або її частини), яка використовується в єдиному масиві сівозміни, обмеження (обтяження) на право виділення земельної ділянки (або її частини) з єдиного масиву сівозміни переходять до осіб, які набули право на неї або на її частину.  
256. Стаття 36. Ціна продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва      Стаття 34. Ціна продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  
257. Ціна продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва не може бути нижчою за її експертну грошову оцінку .      Ціна продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яку продавець отримав безоплатно у власність відповідно до вимог законодавства України, а також земельних ділянок державної та комунальної власності не може бути нижчою за її експертну грошову оцінку, встановлену на час продажу, відповідно до закону.  
258. Стаття 37. Сільські товариства з регулювання обороту земельних ділянок сільськогосподарського призначення   -75- Козаченко О.О.
Заплатинський В.М.
Кармазін Ю.А.
Статтю 37 виключити.  
Враховано редакційно   Стаття 35. Сільські товариства з регулювання обороту земель сільськогосподарського призначення  
259. Для регулювання обороту земельних ділянок сільськогосподарського призначення на території адміністративних районів в сільській місцевості органами місцевого самоврядування і за участю представників органів виконавчої влади, місцевих органів по земельних ресурсах, сільському господарству, банків, сільськогосподарських підприємств, фермерських та селянських господарств створюються сільські товариства з регулювання обороту земельних ділянок.      Для регулювання обороту земель сільськогосподарського призначення в сільській місцевості територіальні громади можуть створювати сільські товариства з регулювання обороту земель сільськогосподарського призначення.  
260. Утворення та порядок діяльності сільських товариств регулюється законодавством з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.      Порядок створення та діяльності сільських товариств з регулювання обороту земель сільськогосподарського призначення визначається законом.  
261. Порядок регулювання сільськими товариствами обороту земельних ділянок затверджується Кабінетом Міністрів України.       
262. Стаття 38. Права та обов'язки сільських товариств з регулювання обороту земельних ділянок   -76- Козаченко О.О.
Заплатинський В.М.
Кармазін Ю.А.
Статтю 38 виключити.  
Враховано    
263. Сільські товариства з регулювання обігу земельних ділянок мають право:       
264. здійснювати обмін або сприяти обміну земельних ділянок за умов зосередження земельних угідь в граничних розмірах у одного власника з метою їх оптимального використання;       
265. створювати спеціальний резервний фонд земель сільськогосподарського призначення шляхом викупу земельних ділянок для подальшого його перерозподілу;       
266. здійснювати продаж земельних ділянок на користь власників, земельні ділянки яких не відповідають вимогам раціонального використання;       
267. здійснювати продаж земельних ділянок громадянам, які переселились на постійне місце проживання в сільську місцевість;       
268. систематизувати інформацію про оборот земельних ділянок сільськогосподарського призначення, їх ціну, цільове використання, можливі інвестиції та організовувати її доведення до населення;       
269. здійснювати дослідження, пов'язані з землевпорядкуванням, формуванням землеволодінь раціональних розмірів та усуненням перешкод в ефективному використанні земель і здійсненням природоохоронних заходів.   -77- Зубець М.В.
Законопроект доповнити статтями такого змісту: "Стаття 38 а. Правове положення сільського товариства з регулювання обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Сільське товариство з регулювання обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення - товариство, яке створюється органами місцевого самоврядування з участю органів виконавчої влади, місцевих органів по земельних ресурсах, сільському господарству, банків сільськогосподарських підприємств, фермерських та селянських господарств на території адміністративних районів в сільській місцевості без мети отримання прибутку та займається виключно організацією регулювання обігу земельних ділянок, що перебувають у приватній власності. Воно може здійснювати операції із земельними ділянками від власного імені та за дорученням клієнтів. Сільське товариство з регулювання обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення може бути створено не менш як 20 засновниками - органами місцевого самоврядування, власниками земельних ділянок за участю органів виконавчої влади, місцевих органів по земельних ресурсах, сільського господарства, банків та здійснює свою діяльність відповідно до цього Закону, інших актів законодавства України, Статуту і Порядку регулювання обігу земельних ділянок. Сільське товариство з регулювання обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації. Стаття 38 б. Статут сільського товариства з регулювання обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Статут сільського товариства з регулювання обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення затверджується його вищим органом. У статуті сільського товариства з регулювання обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення визначаються: найменування і місцезнаходження товариства; найменування і місцезнаходження засновників; розмір статутного фонду; умови і порядок прийняття в члени і виключення з членів товариства; права і обов'язки членів товариства; організаційна структура товариства; компетенція і порядок створення керівних органів товариства; порядок і умови діяльності товариства. Стаття 38в. Порядок регулювання обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення сільськими товариствами. Порядок регулювання сільськими товариствами обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення повинен передбачати: види угод, які можуть укладатися за участю товариства; порядок створення спеціального резервного фонду земель сільськогосподарського призначення; обов'язки товариства щодо ведення обліку та інформації земельних ділянок резервного фонду; систему інформаційного забезпечення діяльності товариства; види послуг, що надаються товариствам; правила ведення розрахунків; інші положення, що стосуються діяльності товариства. Стаття 38 г. Особливі умови припинення діяльності сільського товариства з регулювання обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Діяльність сільського товариства з регулювання обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення припиняється у тому разі, коли число його членів стало менше 15. Якщо у товаристві залишилося 15 членів і органи місцевого самоврядування протягом шести місяців не вжили заходів щодо прийняття нових членів. Діяльність товариства припиняється у порядку, визначеному законом."  
Відхилено    
270. Стаття 39. Об'єднання землевласників і землекористувачів   -78- Томич І.Ф.
Статтю 39 викласти в такій редакції: "Стаття 39. Об'єднання землевласників, землекористувачів та суб'єктів інфраструктури ринку земель. Для здійснення громадського контролю за функціонуванням рику земель можуть утворюватися об'єднання землевласників, землекористувачів та суб'єктів інфраструктури ринку земель як саморегулівні організації відповідно до закону. Об'єднання землевласників, землекористувачів та суб'єктів інфраструктури ринку земель як саморегулівні організації у організаційно-правових формах, передбачених законодавством, діє на основі статуту, установчого договору (якщо це передбачено для обраної організаційно-правової форми), а також правил цієї організації. Статути саморегулівної організації можуть одержати об'єднання професійних учасників ринку земель. Об'єднання землевласників, землекористувачів та суб'єктів інфраструктури ринку земель забезпечують захист і реалізацію прав землевласників, землекористувачів та суб'єктів інфраструктури ринку земель сприятимуть створенню належних умов для раціонального використання земель, беруть участь у здійсненні контролю за дотриманням земельного законодавства суб'єктами ринку земель. Основними завданнями саморегулівної організації професійних учасників ринку земель є: забезпечення високого професійного рівня діяльності учасників ринку земель; представництво учасників саморегулівної організації та захист їх професійних інтересів; професійна підготовка та підвищення кваліфікації фахівців-учасників саморегулівної організації, уповноважених здійснювати операції їх земельними ділянками; інформувати своїх учасників стосовно законодавства про ринок земель; розроблення та контроль за дотриманням поведінки, регламентів, правил здійснення операцій із земельними ділянками, вимог до професійної кваліфікації фахівців-учасників саморегулівної організації, уповноважених здійснювати операції із земельними ділянками. Об'єднання землевласників, землекористувачів та суб'єктів інфраструктури ринку земель можуть подавати органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозицій щодо встановлення пільг з оподаткуванням, внесення змін до законодавчих актів, установлення заборон чи обмежень на використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення."  
Враховано частково   Стаття 36. Об'єднання землевласників, землекористувачів та суб'єктів інфраструктури ринку земель  
271. Для здійснення громадського контролю за функціонуванням ринку земель сільськогосподарського призначення можуть утворюватися об'єднання землевласників і землекористувачів відповідно до закону.      Для здійснення громадського контролю за функціонуванням ринку земель можуть створюватися об'єднання землевласників, землекористувачів та суб'єктів інфраструктури ринку земель відповідно до закону.  
272. Об'єднання землевласників і землекористувачів забезпечують захист і реалізацію прав землевласників та землекористувачів, сприяють створенню належних умов для раціонального використання земель, беруть участь у здійсненні контролю за дотриманням земельного законодавства суб'єктами ринку земель.       
273. Об'єднання землевласників і землекористувачів можуть подавати органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо встановлення пільг з оподаткування, внесення змін до законодавчих актів, установлення заборон чи обмежень на використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення.       
274. Глава V. ОБОРОТ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У ДЕРЖАВНІЙ ТА КОМУНАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ      Глава 5. Оборот земельних ділянок, що перебувають у державній та комунальній власності  
275. Стаття 40. Обов'язковість інформування громадськості про продаж земельних ділянок, що перебувають у державній та комунальній власності      Стаття 37. Обов'язковість інформування громадськості про продаж земельних ділянок, що перебувають у державній та комунальній власності  
276. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які прийняли рішення про продаж на конкурентних засадах земельних ділянок, що перебувають відповідно у державній та комунальній власності, зобов'язані забезпечити оприлюднення інформації про земельні ділянки, що виставляються на продаж.      Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які прийняли рішення про продаж земельних ділянок на земельних торгах, що перебувають відповідно в державній та комунальній власності, зобов'язані забезпечити оприлюднення у друкованих засобах масової інформації, що мають найбільший тираж, про земельні ділянки, що виставляються на продаж.  
277. Продаж земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам та юридичним особам здійснюється органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування в межах їх повноважень, встановлених законом.      Продаж земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам та юридичним особам здійснюється органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених законом.  
278. Продаж громадянам та юридичним особам земельних ділянок державної та комунальної власності під забудову здійснюється на конкурентних засадах (земельних торгах), якщо інше не передбачено законом.   -79- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
Частину 3 статті 40 узгодити з частиною 1 статті 65 законопроекту та із статтею 134 Земельного кодексу України  
Враховано   Продаж громадянам та юридичним особам земельних ділянок державної та комунальної власності під забудову здійснюється на конкурентних засадах (земельних торгах), крім викупу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок.  
279. Стаття 41. Підстави продажу земельних ділянок державної та комунальної власності      Стаття 38. Підстави продажу земельних ділянок державної та комунальної власності  
280. Земельні ділянки державної та комунальної власності за рішенням відповідних органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування можуть бути виставлені на продаж у випадках:      Земельні ділянки державної та комунальної власності за рішенням відповідних органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування можуть бути продані в разі:  
281. звернення громадян чи клопотання юридичних осіб про продаж їм земельних ділянок, що перебувають у державній та комунальній власності;      звернення чи клопотання суб'єктів ринку земель про продаж їм земельних ділянок, що перебувають у державній та комунальній власності;  
282. виникнення потреби у залученні приватних інвесторів для комплексної забудови територій населених пунктів, будівництва об'єктів соціальної інфраструктури, створення об'єктів природно-заповідного фонду, промислового чи іншого будівництва тощо.      виникнення потреби в залученні приватних інвесторів для комплексної забудови територій населених пунктів, будівництва об'єктів соціальної інфраструктури, створення об'єктів природно-заповідного фонду, промислового чи іншого будівництва тощо.  
283. Стаття 42. Викуп земельних ділянок державної та комунальної власності, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок      Стаття 39. Викуп земельних ділянок державної та комунальної власності, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок  
284. Особа, що має у приватній власності будівлю або споруду, що знаходяться на земельній ділянці, яка перебуває у державній або комунальній власності, має переважне право на викуп земельної ділянки у власність відповідно до закону.      Особа, яка має у приватній власності будівлю та споруду, що знаходяться на земельній ділянці, яка перебуває в державній або комунальній власності, має переважне право на викуп земельної ділянки у власність відповідно до закону.  
285. Стаття 43. Викуп орендованих земельних ділянок державної та комунальної власності      Стаття 40. Викуп орендованих земельних ділянок державної та комунальної власності  
286. Продаж земельних ділянок, які передані в оренду, на земельних торгах здійснюється за ініціативою орендодавця і за погодженням з орендарем.   -80- Полякова Л.Є.
Статтю 43 викласти в такій редакції: "Продаж земельних ділянок, які передані в оренду, на земельних торгах здійснюється за ініціативою орендодавця лише при наявності згоди орендаря. При відчуженні земельної ділянки, наданої в оренду, підлягають компенсації грошові кошти, які відповідно до положень договору оренди та за письмовою згодою орендодавця направлялись орендарем на здійснення невід'ємних поліпшень орендованої земельної ділянки і призвели до збільшення її вартості або сприяли поліпшенню її властивостей, якщо договором не передбачено інше. Компенсація орендареві невід'ємних поліпшень, суми яких мають бути погоджені з ним до оголошення про земельні торги, здійснюється за рахунок коштів, одержаних від продажу земельної ділянки. Орендар має переважне право на викуп земельної ділянки у власність у порядку, визначеному чинним законодавством".  
Враховано   Продаж земельних ділянок державної та комунальної власності, що передані в оренду, на земельних торгах здійснюється за ініціативою орендодавця і за погодженням з орендарем.  
287. При відчуженні земельної ділянки, наданої в оренду, підлягають компенсації грошові кошти, які відповідно до положень договору оренди та за письмовою згодою орендодавця направлялись орендарем на здійснення невід'ємних поліпшень орендованої земельної ділянки і призвели до збільшення її вартості або сприяли поліпшенню її властивостей, якщо договором не передбачено інше. Компенсація орендареві невід'ємних поліпшень, суми яких мають бути погоджені з ним до оголошення про земельні торги, здійснюється за рахунок коштів, держаних від продажу земельної ділянки.      При відчуженні земельної ділянки державної та комунальної власності, наданої в оренду, підлягають компенсації грошові кошти, які відповідно до умов договору оренди землі та за письмовою згодою орендодавця направлялись орендарем на здійснення невід'ємних поліпшень орендованої земельної ділянки і призвели до збільшення її вартості або сприяли поліпшенню її властивостей, якщо договором не передбачено інше. Компенсація орендареві невід'ємних поліпшень, суми яких мають бути погоджені з ним до оголошення про земельні торги, здійснюється за рахунок коштів, одержаних від продажу земельної ділянки.  
288. Орендар має переважне право на викуп земельної ділянки у власність у прядку, визначеному законом.   -81- Томич І.Ф.
Статтю 43 привести у відповідність зі статтею 127 Земельного кодексу України щодо викупу орендованих земельних ділянок.  
Враховано   Орендар має переважне право на викуп земельної ділянки державної та комунальної власності у власність у порядку, визначеному законом. . Викуп земельної ділянки державної та комунальної власності, наданої в оренду під забудову, здійснюється за умови, що орендар має на цій земельній ділянці об'єкти нерухомого майна.  
    -82- Кукоба А.Т.
В статті 43 передостанній абзац вилучити.  
Відхилено    
289. Стаття 44. Продаж земельних ділянок державної та комунальної власності під забудову      Стаття 41. Продаж земельних ділянок державної та комунальної власності під забудову  
290. Продаж земельної ділянки державної та комунальної власності під забудову здійснюється відповідно до затвердженої містобудівної документації, а особливо цінних земель - з дотриманням вимог Земельного кодексу України за рішенням органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування на земельних торгах.      Продаж земельної ділянки державної та комунальної власності під забудову здійснюється на земельних торгах відповідно до проектної документації із землеустрою та з дотриманням вимог державних будівельних норм та інших нормативно-правових актів з питань планування та забудови, а особливо цінних земель - також і з дотриманням вимог, установлених Земельним кодексом України щодо цих земельних ділянок, за рішенням органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених законом.  
291. Глава VІ. ОБОРОТ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У ВЛАСНОСТІ ГРОМАДЯН ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ      Глава 6. Оборот земельних ділянок, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб  
292. Стаття 45. Продаж земельних ділянок, що перебувають у приватній власності      Стаття 42. Продаж земельних ділянок, що перебувають у приватній власності  
293. Продаж земельних ділянок, що перебувають у приватній власності, провадиться за ініціативою громадян та юридичних осіб, які є власниками таких земельних ділянок.      Продаж земельних ділянок, що перебувають у приватній власності, проводиться за ініціативою громадян та юридичних осіб, які є власниками таких земельних ділянок.  
294. Продаж земельних ділянок, що перебувають у спільній сумісній власності громадян та юридичних осіб, здійснюється за згодою всіх співвласників таких ділянок.      Продаж земельних ділянок, що перебувають у спільній сумісній власності громадян та юридичних осіб, здійснюється за згодою всіх співвласників таких ділянок.  
295. На земельні ділянки, що підлягають продажу, місцевим органом з питань земельних ресурсів на замовлення власника земельної ділянки складається технічний паспорт.   -83- Кукоба А.Т.
В статті 45 останній абзац вилучити.  
Враховано    
296. Стаття 46. Права власників земельних ділянок на ринку земель      Стаття 43. Права власників земельних ділянок на ринку земель  
297. Власники земельних ділянок на ринку земель мають право:      Власники земельних ділянок на ринку земель мають право:  
298. укладати договори купівлі-продажу щодо земельних ділянок;      укладати договори купівлі-продажу щодо земельних ділянок;  
299. самостійно визначати способи, форми проведення земельних торгів, умови передачі земельних ділянок у власність інших осіб, якщо інше не передбачено законом;      самостійно визначати способи, форми проведення земельних торгів, умови передачі земельних ділянок у власність інших осіб, якщо інше не передбачено законом;  
300. передавати право розпорядження земельними ділянками іншій особі відповідно до закону;      передавати право розпорядження земельними ділянками іншій особі відповідно до закону;  
301. утворювати об'єднання землевласників і землекористувачів та бути членами таких об'єднань відповідно до закону;      утворювати об'єднання землевласників і землекористувачів та бути членами таких об'єднань відповідно до закону;  
302. реалізовувати інші права відповідно до законодавства.      реалізовувати інші права відповідно до законодавства.  
303. Стаття 47. Обов'язки власників земельних ділянок на ринку земель      Стаття 44. Обов'язки власників земельних ділянок на ринку земель  
304. Власники земельних ділянок на ринку земель зобов'язані:      Власники земельних ділянок на ринку земель зобов'язані:  
305. не перешкоджати проведенню земельних торгів;      дотримуватись правил проведення земельних торгів;  
306. надавати у передбачених законодавством випадках повну і достовірну інформацію органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування щодо земельних ділянок, які підлягають продажу;      надавати у передбачених законодавством випадках повну і достовірну інформацію щодо земельних ділянок, які підлягають продажу;  
307. виконувати інші зобов'язання відповідно до закону.      виконувати інші зобов'язання відповідно до закону.  
308. Стаття 48. Права на земельну ділянку при відчуженні будівлі або споруди особою, що є власником земельної ділянки      Стаття 45. Права на земельну ділянку при відчуженні будівлі або споруди особою, яка є власником земельної ділянки  
309. При переході права власності на будівлю або споруду, що належать власнику земельної ділянки, на якій вони розташовані, набувач будівлі або споруди набуває право власності або право користування відповідною земельною ділянкою без зміни її цільового призначення відповідно до закону.      При переході права власності на будівлю та споруду, що належать власнику земельної ділянки, на якій вони розташовані, набувач будівлі або споруди набуває право власності або право користування відповідною земельною ділянкою без зміни її цільового призначення відповідно до закону. Право користування земельною ділянкою повинно бути оформлено набувачем будівлі або споруди відповідно до закону.  
310. Стаття 49. Порядок продажу земельних ділянок у разі зміни цільового призначення      Стаття 46. Порядок продажу земельних ділянок громадянами та юридичними особами в разі зміни цільового призначення  
311. Продаж земельних ділянок, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб, здійснюється без зміни її цільового призначення.      Продаж земельних ділянок, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб, здійснюється без зміни їх цільового призначення.  
312. Зміна цільового призначення земель здійснюється за ініціативою власників земельних ділянок за проектами землеустрою органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених законом у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.      Зміна цільового призначення земель здійснюється за ініціативою власників земельних ділянок за проектами землеустрою органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених законом у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
313. Зміна цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб, може провадитись за ініціативою власника не раніше ніж через п'ять років після набуття її у власність, крім випадків, визначених законом.   -84- Кабінет Міністрів України
У третьому абзаці статті 36 слово "п'ять" замінити на слово "десять"  
Враховано   Зміна цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб, може проводитись за ініціативою власника не раніше ніж через десять років після набуття їх у власність, крім випадків, визначених законом.  
314. Зміна цільового призначення земельних ділянок особливо цінних земель, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб, проводиться відповідно до вимог Земельного кодексу України.      Зміна цільового призначення земельних ділянок особливо цінних земель, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб, проводиться відповідно до вимог Земельного кодексу України.  
315. Глава VІІ. ОБОРОТ ЧАСТОК У ПРАВІ СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ      Глава 7. Оборот часток у праві спільної власності на земельні ділянки  
316. Стаття 50. Здійснення угод із частками у праві спільної власності на земельні ділянки      Стаття 47. Здійснення угод із частками у праві спільної власності на земельні ділянки  
317. Учасник спільної власності має право на свій розсуд продавати свою частку з дотриманням переважної купівлі іншими співвласниками відповідно до Цивільного кодексу України. Якщо інші співвласники земельної ділянки відмовились від здійснення переважного права купівлі чи не здійснюють цього права протягом місяця, продавець має право продати свою частку іншій особі відповідно до вимог цього Закону.   -85- Кукоба А.Т.
В статті 50 в абзаці першому слова "до Цивільного кодексу України" змінити словом "до закону".  
Враховано   Учасник спільної власності має право на свій розсуд продавати свою частку з дотриманням переважного права купівлі іншими співвласниками відповідно до закону, якщо інші співвласники протягом місяця з часу письмового повідомлення або опублікування вказаного повідомлення в друкованих засобах масової інформації письмово відмовляться від покупки або не повідомлять про наміри придбати частку в праві спільної часткової власності на земельну ділянку, в такому разі продавець вправі продати свою частку іншій особі відповідно до вимог цього Закону.  
318. Стаття 51. Особливості здійснення угод з частками у праві спільної власності на земельні ділянки з розташованими на них будівлями або спорудами   -86- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
Статтю 52 узгодити із статтею 377 Цивільного кодексу України.  
Враховано редакційно   Стаття 48. Особливості здійснення угод з частками у праві спільної власності на земельні ділянки з розташованими на них будівлями та спорудами  
319. До обігу часток у праві спільної власності на земельні ділянки з розташованими на них будівлями або спорудами застосовуються відповідні правила обігу самостійних земельних ділянок із будівлями або спорудами відповідно до цього Закону.      При продажі часток у праві спільної власності на земельні ділянки з розташованими на них будівлями та спорудами застосовуються відповідні правила, як і при продажу самостійних земельних ділянок із будівлями та спорудами відповідно до цього Закону.  
320. При переході права власності на частку у праві спільної власності на будівлю або споруду новий власник частки набуває право на земельну ділянку у розмірі, обсязі та на умовах, що й колишній власник частки у праві спільної власності на будівлю або споруду.      При переході права власності на частку в праві спільної власності на будівлю або споруду новий власник частки набуває право власності або право користування земельною ділянкою в розмірі, обсязі та на умовах, що й колишній власник частки у праві спільної власності на будівлю або споруду.  
321. Стаття 52. Особливості продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення в рахунок часток у праві спільної власності на земельну ділянку      Стаття 49. Особливості продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення в рахунок часток у праві спільної власності на земельну ділянку  
322. Виділ часток у праві спільної власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення здійснюється у порядку, визначеному законом з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.      Виділення частки в праві спільної власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення здійснюється в порядку, визначеному законом з урахуванням особливостей, встановлених главою 4 цього Закону.  
323. У випадку, якщо вартість земельної ділянки, що виділяється в натурі (на місцевості), в розрахунку на одиницю її площі перевищує вартість земельної ділянки, що залишається після виділу в розрахунку на одиницю її площі, учасник спільної власності, що вимагає виділу частки у праві спільної власності на земельну ділянку, зобов'язаний після здійснення виділу земельної ділянки виплатити іншим учасникам спільної власності компенсацію.      У разі якщо вартість земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що виділяється, в розрахунку на одиницю її площі перевищує вартість земельної ділянки, що залишається після виділення в розрахунку на одиницю її площі, учасник спільної власності, що вимагає виділення частки у праві спільної власності на земельну ділянку, зобов'язаний після здійснення виділення земельної ділянки виплатити іншим учасникам спільної власності компенсацію за умови, що покупцем земельної ділянки є особа, яка не є співвласником земельної ділянки.  
324. Розмір компенсації визначається як добуток площі земельної ділянки, що виділяється, і різниці у вартості цієї земельної ділянки та земельної ділянки, що залишилася після виділу, в розрахунку на одиницю їхніх площ.      Розмір компенсації визначається як добуток площі земельної ділянки, що виділяється, і різниці у вартості цієї земельної ділянки та земельної ділянки, що залишилася після виділення, у розрахунку на одиницю їхніх площ.  
325. Власник земельної частки в праві спільної часткової власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення зобов'язаний повідомити в письмовій формі інших співвласників спільної часткової власності або опублікувати повідомлення в місцевому періодичному друкованому виданні про наміри продати свою земельну частку іншій особі відповідно до вимог цього закону.      Власник земельної частки в праві спільної часткової власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення зобов'язаний повідомити в письмовій формі інших співвласників спільної часткової власності та опублікувати в місцевих друкованих засобах масової інформації про наміри продати свою земельну частку іншій особі відповідно до вимог цього Закону.  
326. Якщо інші співвласники протягом місяця з часу письмового повідомлення або опублікування вказаного повідомлення письмово відмовляться від покупки або не повідомлять про наміри придбати частку в праві спільної часткової власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення, продавець вправі продати свою частку іншій особі.      Якщо інші співвласники протягом місяця з часу письмового повідомлення або опублікування вказаного повідомлення в друкованих засобах масової інформації письмово відмовляться від покупки або не повідомлять про наміри придбати частку в праві спільної часткової власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення, продавець вправі продати свою частку іншій особі.  
327. Глава VІІІ. ОСОБЛИВОСТІ ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ІНОЗЕМНИМ ДЕРЖАВАМ, ІНОЗЕМНИМ ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ ТА СПІЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВАМ, ЗАСНОВАНИМ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ      Глава 8. Особливості продажу земельних ділянок іноземним державам, іноземним юридичним особам та підприємствам, заснованим за участю іноземних юридичних і фізичних осіб  
328. Стаття 53. Продаж земельних ділянок іноземним державам, іноземним юридичним особам та спільним підприємствам, заснованим за участю іноземних юридичних та фізичних осіб   -87- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
Статтю 53 узгодити із статтею 129 Земельного кодексу України.  
Враховано   Стаття 50. Продаж земельних ділянок іноземним державам, іноземним юридичним особам та підприємствам, заснованим за участю іноземних юридичних та фізичних осіб  
329. Продаж земельних ділянок іноземним державам, іноземним юридичним особам та спільним підприємствам, заснованим за участю іноземних юридичних та фізичних осіб, для потреб, визначених Земельним кодексом України, проводиться за погодженням з Кабінетом Міністрів України чи Верховною Радою України відповідно до повноважень та у порядку, визначеному законом.      Продаж земельних ділянок іноземним державам, іноземним юридичним особам та підприємствам, заснованим за участю іноземних юридичних та фізичних осіб для потреб та у випадках, визначених Земельним кодексом України, проводиться органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування після погодження з Кабінетом Міністрів України чи Верховною Радою України відповідно до закону та в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Розділ ІІІ ЗЕМЕЛЬНІ ТОРГИ  
330. Глава ІХ. ЗЕМЕЛЬНІ БІРЖІ   -88- Кукоба А.Т.
Главу ІХ Земельні біржі пропонується повністю виключити з закону, як таку, що не відповідає змісту закону.  
Відхилено   Глава 9. Земельні торги та аукціонна діяльність Стаття 51. Земельні торги Земельні торги проводяться у формі земельного аукціону з голосу, біржових земельних торгів, закритого та відкритого земельного конкурсу в порядку, встановленому законом. Форми проведення земельних торгів (аукціони, конкурси) визначаються власником земельної ділянки, якщо інше не передбачено законом. Земельні торги можуть проводитися за рішенням суду.  
    -89- Томич І.Ф.
Главу ІХ доповнити новою статтею такого змісту: "Стаття . Земельні торги Земельні торги проводяться у формі земельного аукціону з голосу, біржових земельних торгів, закритого та відкритого земельного конкурсу у порядку, встановленому законом. Форми проведення земельних торгів (аукціон або конкурс) визначається власником земельної ділянки, якщо інше не передбачено законом. Земельні торги можуть проводитись за рішенням суду".  
Враховано    
331. Стаття 54. Поняття земельної біржі      Стаття 52. Поняття земельної біржі  
332. Земельна біржа - організаційно оформлений постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля земельними ділянками.      Земельна біржа - організаційно оформлений регулярно діючий ринок, на якому здійснюється продаж земельних ділянок шляхом проведення земельних торгів.  
333. Стаття 55. Правове положення земельної біржі      Стаття 53. Правове положення земельної біржі  
334. Земельна біржа - акціонерне товариство, яке володіє інформацією про попит і пропозицію на земельні ділянки, сприяє формуванню біржового курсу їх вартості та здійснює свою діяльність відповідно до цього Закону, інших актів законодавства України, статуту і правил земельної біржі.      Земельна біржа - акціонерне товариство, яке володіє інформацією про попит і пропозицію на земельні ділянки, сприяє формуванню біржового курсу їх вартості та здійснює свою діяльність відповідно до цього Закону, інших актів законодавства України, статуту і правил земельної біржі.  
335. Земельну біржу може бути створено не менш як 20 засновниками - власниками земельних ділянок, які мають ліцензію на проведення земельних торгів, за умови внесення ними до статутного фонду не менш як 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.   -90- Томич І.Ф.
Абзац другий статті 55 доповнити такими словами: "Розмір вступного внеску засновника біржі має дорівнювати вартості біржового місця, що визначається виходячи з попиту та пропозиції на біржові місця."  
Враховано   Земельну біржу можуть створити не менш як двадцять засновників - власників земельних ділянок за умови внесення ними до статутного фонду вступного внеску. Порядок прийняття у члени біржі та вибуття зі складу її членів визначається статутом земельної біржі. Розмір вступного внеску засновника земельної біржі має дорівнювати вартості біржового місця, що визначається виходячи з попиту та пропозиції на біржові місця.  
336. В числі засновників можуть бути уповноважені юридичні особи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.      У числі земельної біржі можуть бути уповноважені юридичні особи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, відповідно до закону.  
337. Земельна біржа набуває прав юридичної особи з дня її реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.      Державна реєстрація земельної біржі здійснюється в порядку, встановленому законом.  
338. Земельна біржа - акціонерне товариство, яке створюється без мети отримання прибутку та займається виключно організацією укладання угод купівлі та продажу земельних ділянок. Вона не може здійснювати операції із земельними ділянками від власного імені та за дорученням клієнтів, а також виконувати функції депозитарію.   -91- Томич І.Ф.
Останній абзац статті 55 вилучити.  
Враховано    
339. Стаття 56. Статут та правила земельної біржі      Стаття 54. Статут та правила земельної біржі  
340. Статут та правила земельної біржі затверджуються її вищим органом.      Статут та правила земельної біржі затверджуються її вищим органом - загальними зборами засновників.  
341. У статуті земельної біржі визначаються:      У статуті земельної біржі визначаються:  
342. найменування і місцезнаходження земельної біржі;      найменування і місцезнаходження земельної біржі;  
343. найменування і місцезнаходження засновників;      найменування і місцезнаходження засновників;  
344. розмір статутного фонду;      розмір статутного фонду;  
345. умови і порядок набуття та припинення членства на земельній біржі;      умови і порядок набуття та припинення членства на земельній біржі;  
346. права і обов`язки членів земельної біржі;      права та обов'язки членів земельної біржі;  
347. організаційна структура земельної біржі;      організаційна структура земельної біржі;  
348. компетенція і порядок створення керівних органів земельної біржі;      компетенція і порядок створення керівних органів земельної біржі;  
349. порядок і умови відвідування земельної біржі;      порядок і умови відвідування земельної біржі;  
350. порядок і умови застосування санкцій, встановлених земельною біржою;      порядок і умови застосування санкцій, встановлених земельною біржею;  
351. порядок припинення діяльності земельної біржі.      порядок припинення діяльності земельної біржі.  
352. У статуті можуть передбачатися інші положення, що стосуються створення і діяльності земельної біржі.      У статуті можуть передбачатися інші положення, що стосуються створення і діяльності земельної біржі.  
353. Правила земельної біржі повинні передбачати:      Правила земельної біржі повинні передбачати:  
354. види угод, що укладаються на земельній біржі;      види угод, що укладаються на земельній біржі;  
355. порядок торгівлі на земельній біржі;      порядок проведення торгів;  
356. умови допуску земельних ділянок на земельну біржу;      умови допуску земельних ділянок на земельну біржу;  
357. порядок формування цін, біржового курсу та їх публікації;      порядок формування цін, біржового курсу та їх публікації;  
358. перелік земельних ділянок, що котируються на земельній біржі;      перелік земельних ділянок, що котируються на земельній біржі;  
359. обов`язки членів земельної біржі щодо ведення обліку та інформації, внутрішній розпорядок роботи комісій земельної біржі, порядок їх діяльності;      обов'язки членів земельної біржі щодо ведення обліку та інформації, внутрішній розпорядок роботи комісій земельної біржі, порядок їх діяльності;  
360. систему інформаційного забезпечення земельної біржі;      систему інформаційного забезпечення земельної біржі;  
361. види послуг, що надаються земельною біржею, і розмір плати за них;      види послуг, що надаються земельною біржею, і розмір плати за них;  
362. правила ведення розрахунків на земельній біржі;      правила ведення розрахунків на земельній біржі;  
363. інші положення, що стосуються діяльності земельної біржі.      інші положення, що стосуються діяльності земельної біржі.  
364. Стаття 57. Використання позначення "земельна біржа"      Стаття 55. Використання позначення "земельна біржа"  
365. Позначення "земельна біржа" або таке, в якому міститься вислів "земельна біржа", може використовувати у своєму фірмовому найменуванні або рекламі тільки та організація, що створена у порядку встановленому цим Законом.      Позначення "земельна біржа" або таке, в якому міститься вислів "земельна біржа", може використовувати у своєму фірмовому найменуванні або рекламі тільки та організація, що створена в порядку, встановленому цим Законом.  
366. Стаття 58. Особливі умови припинення діяльності земельної біржі      Стаття 56. Особливі умови припинення діяльності земельної біржі  
367. Діяльність земельної біржі припиняється у тому разі, коли число її членів стало менше 10. Якщо у земельній біржі залишилося 10 членів, її діяльність припиняється у разі неприйняття нових членів протягом шести місяців.      Діяльність земельної біржі припиняється в разі, якщо число її членів стало менше десяти. Якщо на земельній біржі залишилося десять членів, її діяльність припиняється в разі неприйняття нових членів протягом шести місяців.  
368. Діяльність земельної біржі припиняється у порядку, визначеному законом.   -92- Томич І.Ф.
Доповнити главу ІХ новою статтею такого змісту: "Стаття 11. Аукціонна діяльність на ринку земель Аукціонна діяльність на ринку земель провадиться фізичними та юридичними особами, що відповідно до Закону мають право проводити земельні торги."  
Враховано   Діяльність земельної біржі припиняється в порядку, визначеному законом. Стаття 57. Аукціонна діяльність на ринку земель Аукціонна діяльність на ринку земель проводиться фізичними та юридичними особами, які відповідно до Закону мають право проводити земельні торги. До аукціонної діяльності на ринку земель належить: організація та забезпечення функціонування суб'єктів інфраструктури ринку земель, що проводять аукціонну діяльність; базова підготовка ліцитаторів, біржових брокерів, маклерів, менеджерів, аукціоністів для обслуговування земельних торгів; надання інформаційних та юридичних послуг на земельних торгах; ліцензування та сертифікація суб'єктів аукціонної діяльності відповідно до закону. Земельні аукціони з голосу може проводити юридична особа, яка має у своєму складі не менше двох ліцитаторів, які отримали кваліфікаційні свідоцтва ліцитатора. Продаж земельних ділянок державної або комунальної власності на земельних торгах з голосу може проводити ліцитатор вищої категорії, який уклав відповідний договір з органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування. Земельні біржові торги може проводити земельна біржа, створена відповідно до законодавства, яка отримала ліцензію на проведження аукціонної діяльності і має структурні підрозділи в усіх регіонах. Продаж земельних ділянок державної або комунальної власності на земельних біржових торгах може проводити брокер вищої категорії, який має кваліфікаційне свідоцтво та уклав відповідний договір з органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування. Земельні конкурси може проводити юридична особа, що отримала ліцензію на проведження аукціонної діяльності на ринку земель і в складі якої є аукціоніст, який має кваліфікаційне свідоцтво аукціоніста. Продаж земельних ділянок державної або комунальної власності на земельних конкурсах може проводити аукціоніст вищої категорії, який уклав відповідний договір з органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування. Продаж земельних ділянок приватної власності на земельних конкурсах може здійснювати сам власник земельної ділянки відповідно до вимог цього Закону.  
    -93- Кабінет Міністрів України
Статтю 57 доповнити частинами 2,3 і 4 такого змісту: "2. До аукціонної діяльності на ринку земель також належить: організація та забезпечення функціонування суб'єктів інфраструктури ринку земель, що провадять аукціонну діяльність; базова підготовка ліцитаторів, біржових брокерів, маклерів, менеджерів, аукціоністів для обслуговування земельних торгів; надання маркетингових послуг та послуг з менеджменту на земельних торгах; надання інформаційних та юридичних послуг на земельних торгах; ліцензування та сертифікація суб'єктів аукціонної діяльності; громадський контроль за прозорістю операцій на земельних торгах. 3. Суб'єкти інфраструктури ринку земель, що провадять аукціонну діяльність з підготовки та проведення земельних торгів, утворюються відповідно до законодавства і провадять свою діяльність на підставі відповідної ліцензії. Земельні аукціони з голосу може проводити юридична особа, що отримала ліцензію на провадження аукціонної діяльності на ринку земель і має у своєму складі не менше двох ліцитаторів, які отримали кваліфікаційні свідоцтва ліцетатора. Продаж земельних ділянок державної або комунальної власності на земельних торгах з голосу може проводити ліцитатор вищої категорії, який уклав відповідний договір з органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування. Земельні біржові торги може проводити земельна біржа створена відповідно до законодавства, яка отримала ліцензію на провадження аукціонної діяльності і має структурні підрозділи в усіх регіонах. Продаж земельних ділянок державної або комунальної власності на земельних біржових торгах може проводити брокер вищої категорії, який має кваліфікаційне свідоцтво та уклав відповідний договір з органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування. Земельні конкурси може проводити юридична особа, що отримала ліцензію на провадження аукціонної діяльності на ринку земель і в складі якої є аукціоніст, який має кваліфікаційне свідоцтво аукціоніста. Продаж земельних ділянок державної або комунальної власності на земельних конкурсах може проводити аукціоніст вищої категорії, який уклав відповідний договір з органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування. Продаж земельних ділянок приватної власності на земельних конкурсах може здійснювати сам власник земельної ділянки відповідно до вимог цього Закону. 4. Ліцитатори, біржові брокери, маклери, менеджери, аукціоністи що обслуговують земельні торги, проходять базову підготовку в навчальних закладах, які уклали з центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів відповідний договір. Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів повинен сприяти створенню конкурентного середовища серед навчальних закладів, які здійснюють професійну підготовку ліцитаторів, біржових брокерів, маклерів, менеджерів, аукціоністів з обслуговування земельних торгів. Професійна підготовка ліцитаторів, біржових брокерів, маклерів, менеджерів, аукціоністів для обслуговування земельних торгів складається з навчання за програмами базової підготовки та підвищення кваліфікації. Загальні вимоги до змісту навчальних програм підлягають обов`язковому погодженню наглядовою радою з питань земельних торгів та аукціонної діяльності, до складу якої входять представники центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, Фонду державного майна, інших заінтересованих органів та організацій, саморегулівних організацій ліцитаторів, біржових брокерів, маклерів, менеджерів, аукціоністів, що здійснює контроль за якістю професійної підготовки зазначених осіб. Положення про наглядову раду з питань земельних торгів та аукціонної діяльності затверджує Кабінет Міністрів України. Фізичним особам, що пройшли навчання за програмою базової підготовки ліцитаторів, біржових брокерів, маклерів, менеджерів, аукціоністів для обслуговування земельних торгів та стажування протягом одного року у складі суб`єкта оціночної діяльності разом з ліцитатором, біржовим брокером, маклер, менеджером, аукціоністом, який має не менш як дворічний досвід практичної діяльності у цій сфері, отримали його позитивну рекомендацію та успішно склали кваліфікаційний іспит, видається кваліфікаційне свідоцтво. Рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва приймає екзаменаційна комісія. Склад комісії формується з представників органів виконавчої влади, до повноважень яких належить реалізація державної політики з питань аукціонної діяльності і які мають необхідний рівень підготовки, та представників, делегованих саморегулівними організаціями, і затверджується центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів. Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів веде Державний реєстр ліцитаторів, біржових брокерів, маклерів, менеджерів, аукціоністів з обслуговування земельних торгів. Порядок ведення Державного реєстру ліцитаторів, біржових брокерів, маклерів, менеджерів, аукціоністів з обслуговування земельних торгів встановлює Кабінет Міністрів України. Ліцитатори, біржові брокери, маклери, менеджери, аукціоністи з обслуговування земельних торгів зобов`язані не рідше одного разу на два роки підвищувати кваліфікацію за відповідною програмою. Невиконання цієї вимоги є підставою для зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва".  
Враховано частково    
369. Глава Х. продаж земельних ділянок на земельних торгах   -94- Кукоба А.Т.
Глави Х, ХІ, ХІІ потребують докорінної зміни та систематизації оскільки в різних статтях змішані одні й ті ж терміни й поняття.  
Враховано   Глава 10. Продаж земельних ділянок на земельних торгах  
370. Стаття 59. Порядок підготовки земельних ділянок до продажу на земельних торгах   -95- Томич І.Ф.
Статтю 59 привести у відповідність до Земельного Кодексу України.  
Враховано   Стаття 58. Підготовка земельних ділянок до продажу на земельних торгах  
371. Обов'язковою умовою продажу земельних ділянок, які перебувають у державній чи комунальній власності, є їх підготовка до продажу.       
372. В процесі підготовки до продажу земельної ділянки, яка перебуває у державній чи комунальній власності, здійснюються:      Підготовка земельних ділянок до продажу на земельних торгах включає:  
373. визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);      визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками встановленого зразка, якщо межі земельної ділянки не визначені чи не закріплені;  
374. оцінка земельної ділянки;      проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та встановлення стартової ціни;  
375. виготовлення технічного паспорта земельної ділянки;      виготовлення технічного паспорта земельної ділянки;  
376. оприлюднення інформації про земельну ділянку, що виставляється на земельні торги.      оприлюднення відповідних оголошень у засобах масової інформації.  
377. Стаття 60. Визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)      Стаття 59. Визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  
378. Визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками, якщо межі ділянки не визначені чи не закріплені, здійснюється за проектами землеустрою відповідно до закону.      Визначення в натурі (на місцевості) раніше не визначених меж земельної ділянки, що виставляється на земельні торги, здійснюється на підставі документації із землеустрою.  
379. Стаття 61. Оцінка земельної ділянки      Стаття 60. Оцінка земельної ділянки  
380. Оцінка земельної ділянки здійснюється шляхом проведення її експертної грошової оцінки.      Оцінка земельної ділянки здійснюється шляхом проведення її експертної грошової оцінки.  
381. Експертна грошова оцінка земельної ділянки проводиться відповідно до закону.      Експертна грошова оцінка земельної ділянки проводиться відповідно до закону.  
382. Стартова ціна земельної ділянки не може бути нижчою від її експертної грошової оцінки.   -96- Кукоба А.Т.
В статті 61 останній абзаці вилучити.  
Враховано    
383. Стаття 62. Технічний паспорт земельної ділянки      Стаття 61. Технічний паспорт земельної ділянки  
384. Технічний паспорт земельної ділянки складається місцевим органом з питань земельних ресурсів на замовлення власника земельної ділянки.   -97- Томич І.Ф.
Статтю 62 доповнити абзацом такого змісту: "В технічному паспорті земельної ділянки містяться відомості про: розмір земельної ділянки; місце розташування (адресу); належність до державної чи комунальної власності: експертну грошову оцінку земельної ділянки та її стартову ціну; природний і господарський стан земельної ділянки; цільове призначення земельної ділянки.  
Враховано   Технічний паспорт земельної ділянки складається місцевим органом з питань земельних ресурсів на замовлення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який прийняв рішення про продаж земельної ділянки. У технічному паспорті земельної ділянки містяться відомості про: розмір земельної ділянки; місце розташування (адресу); належність до державної чи комунальної власності; експертну грошову оцінку земельної ділянки та її стартову ціну; природний і господарський стан земельної ділянки; цільове призначення земельної ділянки.  
385. Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги, затверджується Кабінетом Міністрів України.      Технічний паспорт земельної ділянки затверджується органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, який прийняв рішення про продаж земельної ділянки.  
386. Стаття 63. Оприлюднення інформації про земельні ділянки, що виставляються на земельні торги      Стаття 62. Оприлюднення інформації про земельні ділянки, що виставляються на земельні торги  
387. Оприлюднення інформації про земельні ділянки, що виставляються на земельні торги, здійснюється шляхом:      Оприлюднення інформації про земельні ділянки, що виставляються на земельні торги, здійснюється шляхом:  
388. опублікування інформації про такі земельні ділянки у друкованих засобах масової інформації, які мають найбільший тираж в населеному пункті в межах якого або біля якого знаходиться земельна ділянка виставлена на продаж;      опублікування інформації про такі земельні ділянки у друкованих засобах масової інформації, які мають найбільший тираж у населеному пункті, у межах якого або біля якого знаходиться земельна ділянка, виставлена на продаж;  
389. розміщення на земельних ділянках рекламних інформаційних щитів.      розміщення на земельних ділянках рекламних інформаційних щитів.  
390. В інформації про продаж земельної ділянки державної чи комунальної власності зазначаються розмір та місцезнаходження земельної ділянки, її цільове призначення, стартова ціна; назва та адреса установи, прізвище та посада, номер телефону особи, у якої можна ознайомитися з технічним паспортом земельної ділянки, дата і місце проведення земельних торгів.      В інформації про продаж земельної ділянки державної чи комунальної власності зазначаються розмір та місцезнаходження земельної ділянки, її цільове призначення, доступ до комунікацій, стартова ціна, інвестиційні чи інші вимоги щодо використання земельної ділянки, якщо такі встановлюються, місце проведення земельних торгів.  
391. Стаття 64. Обмеження щодо земельних ділянок, виставлених для продажу на земельних торгах      Стаття 63. Обмеження щодо земельних ділянок, виставлених для продажу на земельних торгах  
392. Земельні ділянки державної та комунальної власності, які виставлені для продажу на земельних торгах, до завершення земельних торгів не можуть передаватися в оренду під забудову, а також для інших цілей, якщо це може призвести до обтяження земельної ділянки чи іншого обмеження прав покупця.      Земельні ділянки державної та комунальної власності, які виставлені для продажу на земельних торгах, до завершення земельних торгів не можуть передаватися в оренду під забудову, а також для інших цілей, якщо це може призвести до обтяження земельної ділянки чи іншого обмеження прав покупця.  
393. Стаття 65. Земельні торги      Стаття 64. Земельні торги  
394. Земельні ділянки державної або комунальної власності, призначені для продажу суб'єктам підприємницької діяльності під забудову, підлягають продажу на конкурентних засадах (земельні торги).      Земельні ділянки державної або комунальної власності, призначені для продажу суб'єктам підприємницької діяльності під забудову, підлягають продажу лише на конкурентних засадах (земельні торги).  
395. Громадяни та юридичні особи мають право здійснити продаж належних їм земельних ділянок через земельні торги.      Громадяни та юридичні особи мають право здійснити продаж належних їм земельних ділянок через земельні торги.  
396. Земельні торги проводяться у формі аукціону або конкурсу.      Земельні торги проводяться у формі аукціону або конкурсу.  
397. Форма проведення земельних торгів (аукціон або конкурс) визначається власником земельної ділянки, якщо інше не передбачено законом.      Форма проведення земельних торгів (аукціон або конкурс) визначається власником земельної ділянки, якщо інше не передбачено законом.  
398. У земельних торгах можуть брати участь громадяни і юридичні особи, які можуть бути покупцями відповідно до закону і сплатили реєстраційний та гарантійний внески.      У земельних торгах можуть брати участь громадяни і юридичні особи, які можуть бути покупцями відповідно до закону і сплатили реєстраційний та гарантійний внески.  
399. Земельні торги можуть проводитися за рішенням суду.      Земельні торги можуть проводитися за рішенням суду.  
400. Кількість учасників земельних торгів не обмежується.      Кількість учасників земельних торгів не обмежується.  
401. Стаття 66. Земельний аукціон   -98- Кабінет Міністрів України
Назву статті доповнити словами "з голосу"  
Враховано   Стаття 65. Земельний аукціон з голосу  
402. Земельний аукціон - форма проведення земельних торгів, за якою земельна ділянка продається тому покупцеві, який запропонував у ході торгів найвищу ціну.      Земельний аукціон - форма проведення земельних торгів, за якою земельна ділянка продається тому покупцеві, який запропонував у ході торгів найвищу ціну.  
403. Умови продажу, оголошені перед проведенням земельного аукціону, при укладанні договору купівлі-продажу земельної ділянки зміні не підлягають.      Умови продажу, оголошені перед проведенням земельного аукціону, при укладенні договору купівлі-продажу земельної ділянки зміні не підлягають.  
404. Земельний аукціон з продажу земельних ділянок, що перебувають в державній, комунальній чи приватній власності, здійснюється в порядку, встановленому цим та іншими Законами, а також нормативно-правовими актами, що не суперечать їм.   -99- Томич І.Ф.
Останні абзаци статей 66 та 67 вилучити.  
Враховано    
405. Стаття 67. Земельний конкурс      Стаття 66. Земельний конкурс  
406. Земельний конкурс - форма проведення земельних торгів, за якою земельна ділянка продається покупцю, який запропонує найкраще поєднання ціни придбання та плану інвестицій відповідно до критеріїв, оголошених до початку земельного конкурсу або за рівних умов - найвищу ціну.      Земельний конкурс - форма проведення земельних торгів, за якою земельна ділянка продається покупцеві, який запропонує найкраще поєднання ціни придбання та плану інвестицій відповідно до критеріїв, оголошених до початку земельного конкурсу або за рівних умов - найвищу ціну.  
407. Умови продажу, оголошені перед проведенням земельного конкурсу, не можуть змінюватись при укладанні угоди про продаж земельної ділянки.      Умови продажу, оголошені перед проведенням земельного конкурсу, не можуть змінюватися при укладенні угоди про продаж земельної ділянки.  
408. Земельний конкурс на продаж земельної ділянки, що знаходиться в державній або комунальній власності, здійснюється у порядку встановленому цим та іншими Законами, а також нормативно-правовими актами, що не суперечать їм.   -100- Кабінет Міністрів України
Доповнити законопроект новою статтею такого змісту: „Стаття . Біржові земельні торги. Біржові земельні торги - форма проведення земельних торгів на базі автоматизованої електронної системи за якою земельна ділянка продається тому покупцеві, який запропонував у ході торгів найвищу ціну".  
Враховано   Стаття 67. Біржові земельні торги Біржові земельні торги - форма проведення земельних торгів на базі автоматизованої електронної системи, за якої земельна ділянка продається тому покупцеві, який запропонував у ході торгів найвищу ціну.  
409. Стаття 68. Оголошення про проведення земельних торгів      Стаття 68. Оголошення про проведення земельних торгів  
410. Земельні торги проводяться не раніше 30 днів з моменту опублікування у пресі офіційної інформації про виставлення на земельні торги земельних ділянок, а також розміщення на таких земельних ділянках рекламних інформаційних щитів про виставлення на земельні торги земельних ділянок.      Земельні торги проводяться не раніше тридцяти днів з моменту опублікування в друкованих засобах масової інформації оголошення про продаж земельних ділянок на земельних торгах.  
411. Офіційна інформація про виставлення земельних ділянок на земельні торги повинна включати відомості про:      Інформація про виставлення земельних ділянок на земельні торги повинна включати відомості про:  
412. розмір та місцезнаходження земельної ділянки;      розмір та місцезнаходження земельної ділянки;  
413. цільове призначення;      цільове призначення;  
414. стартову ціну;      стартову ціну;  
415. місце і час проведення торгів;      місце і час проведення торгів;  
416. вид земельних торгів (аукціон чи конкурс);      форму земельних торгів (аукціон чи конкурс);  
417. розмір реєстраційного та гарантійного внесків, що сплачуються покупцями земельної ділянки, та порядок їх сплати;      розмір реєстраційного та гарантійного внесків, що сплачуються потенційними покупцями земельної ділянки, та порядок їх сплати;  
418. назву та адресу установи, прізвище та посаду, номер телефону особи, у якої можна ознайомитися з технічним паспортом земельної ділянки.      назву та адресу установи, номер телефону особи, у якої можна ознайомитися з технічним паспортом земельної ділянки.  
419. Документація по кожній земельній ділянці, яка виставлена на земельні торги, формується у окрему справу і після завершення земельних торгів підлягає передачі органу, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень.   -101- Томич І.Ф.
Останній абзац статті 68 вилучити.  
Враховано    
420. Стаття 69. Організатор земельних торгів      Стаття 69. Організатор земельних торгів  
421. Організатором земельних торгів може бути громадянин, юридична особа, орган державної влади чи орган місцевого самоврядування, які прийняли рішення про продаж земельної ділянки, або державний виконавець відповідно до рішення суду.      Організатором земельних торгів може бути громадянин, юридична особа, орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, які прийняли рішення про продаж земельної ділянки, або державний виконавець відповідно до рішення суду.  
422. Організатор земельних торгів має право відмовитися від їх проведення не пізніше, ніж за 10 днів до їх проведення з обов'язковою публікацією офіційної інформації про скасування земельних торгів із зазначенням причини скасування.      Організатор земельних торгів має право відмовитися від їх проведення не пізніше, ніж за десять днів до їх проведення з обов'язковою публікацією офіційної інформації в друкованих засобах масової інформації про скасування земельних торгів із зазначенням причини скасування.  
423. Стаття 70. Виконавець земельних торгів      Стаття 70. Виконавець земельних торгів  
424. Виконавцем земельних торгів може бути юридична особа, яка має ліцензію на проведення земельних торгів.      Виконавцем земельних торгів може бути юридична особа, яка має ліцензію на проведення земельних торгів.  
425. Земельні торги проводяться на підставі договору між організатором та виконавцем земельних торгів.      Земельні торги проводяться на підставі договору між організатором та виконавцем земельних торгів.  
426. Типовий договір на проведення земельних торгів затверджується Кабінетом Міністрів України.   -102- Томич І.Ф.
Частину третю статті 70 вилучити.  
Враховано    
427. Розмір винагороди виконавцю земельних торгів не повинен перевищувати 10 відсотків суми коштів, одержаних від продажу кожної земельної ділянки. Якщо земельна ділянка не продана, організатор земельних торгів відшкодовує, за наявності відповідного положення у договорі, виконавцю земельних торгів витрати, пов'язані з організацією та проведенням земельного аукціону у розмірі, передбаченому договором.      Розмір винагороди виконавцю земельних торгів не повинен перевищувати десяти відсотків суми коштів, одержаних від продажу кожної земельної ділянки. Якщо земельна ділянка не продана, організатор земельних торгів відшкодовує, за наявності відповідного положення в договорі, виконавцю земельних торгів витрати, пов'язані з організацією та проведенням земельних торгів у розмірі, передбаченому договором.  
428. Стаття 71. Право покупців на огляд земельної ділянки до проведення земельних торгів      Стаття 71. Право покупців на огляд земельної ділянки до проведення земельних торгів  
429. Покупець земельної ділянки має право оглянути її до проведення земельних торгів.      Покупець земельної ділянки має право оглянути її до проведення земельних торгів.  
430. Виконавець земельних торгів зобов'язаний забезпечити покупцеві доступ на земельну ділянку, що виставляється на земельні торги, з метою її огляду.      Виконавець земельних торгів зобов'язаний забезпечити покупцеві доступ на земельну ділянку, що виставляється на земельні торги, з метою її огляду.  
431. Стаття 72. Опублікування результатів земельних торгів      Стаття 72. Опублікування результатів земельних торгів  
432. Протягом 30 днів після проведення земельних торгів виконавець земельних торгів публікує в пресі результати торгів по кожній земельній ділянці з зазначенням:      Протягом тридцяти днів після проведення земельних торгів виконавець земельних торгів публікує в пресі результати торгів щодо кожної земельної ділянки із зазначенням:  
433. місця розташування та розміру земельної ділянки;      місця розташування та розміру земельної ділянки;  
434. ціни, за якою земельна ділянка продана на торгах;      ціни, за якою земельна ділянка продана на торгах;  
435. цільового призначення земельної ділянки;      цільового призначення земельної ділянки;  
436. інвестиційних та інших зобов'язань покупця, якщо такі були передбачені умовами земельних торгів.      інвестиційних та інших зобов'язань покупця, якщо такі були передбачені умовами земельних торгів.  
437. Стаття 73. Положення про земельні торги   -103- Томич І.Ф.
Статтю 73 вилучити.  
Враховано    
438. Положення про земельні торги затверджується Кабінетом Міністрів України.       
439. Стаття 74. Повідомлення про результати земельних торгів      Стаття 73. Повідомлення про результати земельних торгів  
440. Організатор земельних торгів у триденний термін з дня укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки сповіщає про це особі, що проводить земельні торги, для публікації оголошення про результати торгів.      Організатор земельних торгів у триденний термін з дня укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки сповіщає про це виконавця для публікації оголошення про результати торгів.  
441. Оголошення про результати земельних торгів публікується у засобах масової інформації, в яких було надруковано оголошення про земельні торги, у п'ятиденний термін з дня отримання інформації від організатора.      Оголошення про результати земельних торгів публікується в засобах масової інформації, в яких було надруковано оголошення про земельні торги, у п'ятиденний термін з дня отримання інформації від організатора.  
442. Стаття 75. Конфіденційність інформації      Стаття 74. Конфіденційність інформації  
443. Інформація про покупців та учасників земельних торгів, їх кількісний та персональний склад, інформація, що міститься в поданих ними заявках на участь у земельних торгах та інформація про результати розгляду заявок, оцінки конкурсних пропозицій є конфіденційною та не підлягає розголошенню до публікування оголошення про результати земельних торгів, окрім випадків, установлених законом. Зазначене правило не поширюється на випадки, коли така інформація вимагається організатором торгів для розгляду поданої на його адресу скарги щодо порядку здійснення процедури торгів.      Інформація про покупців та учасників земельних торгів, їх кількісний та персональний склад, інформація, що міститься в поданих ними заявках на участь у земельних торгах, інформація про результати розгляду заявок та оцінки конкурсних пропозицій є конфіденційною і не підлягає розголошенню до публікації оголошення про результати земельних торгів, окрім випадків, установлених законом. Ця вимога не поширюється в разі, якщо така інформація вимагається організатором торгів для розгляду поданої на його адресу скарги щодо порушення порядку здійснення процедури торгів.  
444. Проектні та інші матеріали, розроблені покупцями та подані ними для участі у земельному конкурсі, є власністю покупця та можуть використовуватися іншими особами тільки під час та у зв'язку з проведенням земельних торгів, для участі в яких вони подавалися. Будь-яке інше їх використання можливе лише з письмового дозволу покупця.      Матеріали, подані покупцями для участі в земельних торгах, є власністю покупця та можуть використовуватися іншими особами тільки під час та у зв'язку з проведенням земельних торгів, для участі в яких вони подавалися. Будь-яке інше використання таких матеріалів іншими особами можливе лише з письмового дозволу покупця.  
445. Стаття 76. Скасування земельних торгів      Стаття 75. Скасування земельних торгів  
446. За наявності поважних причин організатор земельних торгів вправі відмовитися від їх проведення з дотриманням вимог закону.      Власник земельної ділянки має право скасувати своє рішення про продаж земельної ділянки до початку проведення земельних торгів та повідомити про причину відмови.  
447. Рішення про скасування земельних торгів надається особі, що проводить земельні торги, для відповідного повідомлення у засобах масової інформації та особисто покупцям у триденний термін з дня отримання такого рішення.      Повідомлення про скасування земельних торгів надсилається виконавцем земельних торгів усім покупцям, які подали заявки на участь у земельних торгах, не пізніше семи днів після прийняття рішення про скасування земельних торгів.  
448. Публікація повідомлення про скасування земельних торгів має бути здійснена не пізніше, ніж за 10 днів до визначеної дати їх проведення.      Повідомлення про скасування земельних торгів повинно бути опубліковано не пізніше ніж за десять днів до визначеної дати їх проведення.  
449. У випадках, коли організатор земельних торгів відмовився від їх проведення з порушенням зазначених термінів, він зобов'язаний на вимогу покупців відшкодувати понесені ними прямі збитки.   -104- Томич І.Ф.
Статтю 76 доповнити частинами такого змісту: "За наявності поважних причин власник земельної ділянки вправі відмовиться від їх проведення в будь-який час з обов'язковою публікацією інформації про скасування земельних торгів у засобах масової інформації. Рішення про скасування видається (надсилається) виконавцю земельних торгів для публікування у засобах масової інформації та особисто покупцям у триденний строк з моменту надходження такого рішення."  
Враховано   У разі скасування земельних торгів виконавець земельних торгів повертає покупцям реєстраційні та гарантійні внески, сплачені ними у зв'язку з поданням заяв на участь у земельних торгах. За наявності поважних причин власник земельної ділянки вправі відмовитися від їх проведення в будь-який час з обов'язковою публікацією інформації про скасування земельних торгів у засобах масової інформації. Рішення про скасування видається (надсилається) виконавцю земельних торгів для опублікування в засобах масової інформації та особисто покупцям у триденний строк з моменту надходження такого рішення.  
450. Рішення про скасування земельних торгів може бути оскаржено у судовому порядку.      Рішення про скасування земельних торгів може бути оскаржено в судовому порядку.  
451. Стаття 77. Анулювання результатів земельних торгів      Стаття 76. Анулювання результатів земельних торгів  
452. Результати земельних торгів анулюються організатором земельних торгів у п'ятиденний термін з моменту та у випадках:      Результати земельних торгів анулюються організатором земельних торгів у п'ятиденний термін з моменту та в разі:  
453. відмови переможця земельних торгів укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки або включити до договору умови, визначені у цьому Законі та пакеті документації про земельні торги;      відмови переможця земельних торгів укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки або включити до договору умови, визначені в цьому Законі та документах про земельні торги;  
454. відмови переможця земельного аукціону підписати протокол про результати земельного аукціону.      відмови переможця земельного аукціону підписати протокол про результати земельного аукціону.  
455. Рішення про анулювання результатів земельних торгів може бути оскаржене у судовому порядку.      Рішення про анулювання результатів земельних торгів може бути оскаржено в судовому порядку.  
456. Стаття 78. Визнання земельних торгів такими, що не відбулися   -105- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
Статтю 78 узгодити із статтею 138 Земельного кодексу України.  
Враховано частково   Стаття 77. Визнання земельних торгів такими, що не відбулися  
457. Земельні торги визнаються такими, що не відбулися, у разі:      Земельні торги визнаються такими, що не відбулися, в разі:  
458. відсутності покупців або наявності тільки одного покупця;      відсутності покупців або наявності на аукціонах з голосу та біржових торгах тільки одного покупця;  
459. якщо жоден із покупців не запропонував ціну, вищу за стартову ціну земельної ділянки;      якщо жоден із покупців не запропонував ціну, вищу за стартову ціну земельної ділянки;  
460. відмови Кабінету Міністрів України або Верховної Ради України надати згоду на продаж земельної ділянки іноземним державам, іноземним юридичним особам та спільним підприємствам, заснованим за участю іноземних юридичних та фізичних осіб;      прийняття Кабінетом Міністрів України або Верховною Радою України рішення про відмову в продажу земельної ділянки відповідно до закону;  
461. несплати в установлений термін переможцем земельних торгів належної суми за придбану земельну ділянку.   -106- Томич І.Ф.
Статтю 78 доповнити абзацами такого змісту: "Виконавець земельних торгів у триденний строк з моменту виникнення підстави для визнання земельних торгів такими, що не відбулися, повідомляє про це замовника торгів. Рішення про визнання земельних торгів такими, що не відбулися, приймаються замовником у триденний строк з моменту надходження такого повідомлення."  
Враховано   несплати в установлений строк переможцем земельних торгів належної суми за придбану земельну ділянку. Виконавець земельних торгів у триденний строк з моменту виникнення підстави для визнання земельних торгів такими, що не відбулися, повідомляє про це організатора торгів. Рішення про визнання земельних торгів такими, що не відбулися, приймаються організатором торгів у триденний строк з моменту надходження такого повідомлення.  
462. Стаття 79. Визнання результатів земельних торгів недійсними      Стаття 78. Визнання результатів земельних торгів недійсними  
463. Результати земельних торгів, проведених з порушенням правил, установлених цим Законом та пакетом документації про земельні торги, які вплинули на їх визначення, можуть бути визнані недійсними у судовому порядку.      Результати земельних торгів, проведених з порушенням вимог цього Закону, можуть бути визнані в судовому прядку недійсними за позовом заінтересованої особи.  
464. Визнання результатів земельних торгів недійсними тягне недійсність договору, укладеного з переможцем земельних торгів, з наслідками, передбаченими законодавством України.      Визнання результатів земельних торгів недійсними тягне за собою визнання недійсним договору купівлі-продажу, укладеного з переможцем земельних торгів.  
465. Стаття 80. Повторне проведення земельних торгів      Стаття 79. Повторне проведення земельних торгів  
466. У випадку прийняття рішення про визнання земельних торгів такими, що не відбулися, скасування земельних торгів або анулювання їх результатів організатор має право протягом шести календарних місяців з дня його прийняття, прийняти рішення про повторне проведення земельних торгів.      У разі прийняття рішення про визнання земельних торгів такими, що не відбулися, скасувати земельні торги або анулювати їх результати організатор має право не пізніше шести календарних місяців з дня його прийняття та організувати повторні земельні торги.  
467. У разі повторного проведення земельних торгів можлива зміна умов продажу, включаючи зміну стартової ціни земельної ділянки, але не більш як на 30 відсотків з дотриманням правил, встановлених цим Законом, а також зміна критеріїв визначення переможця та інших умов проведення земельних торгів.      У разі проведення повторних земельних торгів можливе зниження стартової ціни земельної ділянки, але не нижче експертної грошової оцінки з дотриманням вимог, установлених цим Законом, а також можлива зміна критеріїв визначення переможця та інших умов проведення земельних торгів.  
468. Повторні земельні торги проводяться в порядку, визначеному цим Законом.      Повторні земельні торги проводяться в порядку, визначеному цим Законом.  
469. Заявки на участь у земельних торгах, надані покупцями під час попередніх торгів, вважаються недійсними, якщо покупець протягом строку, визначеного в оголошенні про земельні торги, не надішле підтвердження їх дійсності у випадку, якщо умови проведення торгів, визначення переможця, ціна тощо не змінилися. У випадку зміни зазначених умов заявки є недійсними та підлягають поверненню покупцям протягом 30 календарних днів з дня прийняття рішення про повторне проведення торгів.      Заявки на участь у земельних торгах, подані покупцями під час попередніх торгів, вважаються недійсними, якщо покупець протягом строку, визначеного в оголошенні про земельні торги, не надіслав повідомлення щодо їх підтвердження в разі, якщо умови проведення торгів, визначення переможця, ціна тощо не змінилися. У разі якщо зазначені умови змінено, заявки визнаються недійсними та підлягають поверненню покупцям протягом тридцяти календарних днів з дня надходження від них відповідної заяви.  
470. У повторних земельних торгах не може брати участь переможець попередніх земельних торгів у разі несплати ним в установлений термін вартості земельної ділянки за договором, відмови від укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки або відмови від підписання протоколу про результати земельного аукціону.      У повторних земельних торгах не може брати участь переможець попередніх земельних торгів у разі несплати ним у встановлений строк вартості земельної ділянки за договором, відмови від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки або відмови від підписання протоколу про результати земельного аукціону.  
471. Стаття 81. Оскарження дій виконавця земельних торгів      Стаття 80. Оскарження дій виконавця земельних торгів  
472. Покупець, який вважає, що його права порушуються внаслідок порушення виконавцем земельних торгів порядку їх проведення та правил установлених цим Законом та пакетом документації про земельні торги, має право на оскарження дій виконавця земельних торгів.      Покупець, який вважає, що його права порушуються внаслідок порушення виконавцем земельних торгів порядку їх проведення та правил, установлених цим Законом та пакетом документації про земельні торги, має право на оскарження дій виконавця земельних торгів відповідно до закону.  
473. Не може бути оскаржено:      Не може бути оскаржено:  
474. рішення про відхилення всіх заявок на участь у земельних торгах;      рішення про відхилення всіх заявок на участь у земельних торгах;  
475. рішення про визнання земельних торгів такими, що не відбулися.      рішення про визнання земельних торгів такими, що не відбулися.  
476. Стаття 82. Порядок оскарження дій виконавця земельних торгів      Стаття 81. Порядок оскарження дій виконавця земельних торгів  
477. У випадку настання підстави для оскарження порядку проведення земельних торгів або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності до моменту укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки, покупець протягом 15 календарних днів з дня настання такої підстави має право подати скаргу виконавцю земельних торгів чи їх організатору. У випадку подання скарги останньому, він протягом трьох робочих днів з дня її одержання інформує про виконавця земельних торгів. Подання скарги пізніше встановленого терміну не зобов'язує особу, якій подана скарга, здійснювати її розгляд.      У разі виникнення підстави для оскарження проведення земельних торгів або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності до моменту укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки покупець протягом п'ятнадцяти календарних днів з дня виникнення такої підстави має право подати скаргу організатору земельних торгів. Подання скарги пізніше встановленого строку не зобов'язує організатора торгів здійснювати її розгляд.  
478. Подання скарги зупиняє процедуру земельних торгів на строк її розгляду, але не більше, ніж на 15 календарних днів.      Подання скарги зупиняє процедуру земельних торгів на строк її розгляду, але не більше, ніж на п'ятнадцять календарних днів.  
479. Протягом п'яти календарних днів з дня отримання скарги особа, до якої вона надійшла, зобов'язана повідомити всіх покупців, яких вона стосується, про її зміст, час і місце розгляду та запросити їх взяти участь у розгляді скарги. Покупець, що не взяв участі у розгляді скарги, позбавляється права на подальше звернення з вимогами, аналогічними до тих, що були розглянуті.      Протягом п'яти календарних днів з моменту надходження скарги організатор торгів зобов'язаний повідомити всіх покупців, яких вона стосується, про її зміст, час і місце розгляду та запросити їх взяти участь у розгляді скарги. Покупець, який не взяв участі в розгляді скарги, позбавляється права на подальше звернення з вимогами, аналогічними до тих, що були розглянуті.  
480. У випадку, якщо скаргу не врегульовано шляхом переговорів на підставі взаємної згоди виконавець або організатор земельних торгів протягом 15 календарних днів з дня її отримання приймає обґрунтоване рішення із зазначенням причин про незадоволення скарги або заходів, які вживатимуться для врегулювання конфлікту.      У разі якщо скаргу не врегульовано шляхом переговорів на підставі взаємної згоди, організатор земельних торгів протягом п'ятнадцяти календарних днів з моменту її надходження приймає обґрунтоване рішення із зазначенням причин про незадоволення скарги або заходів, що вживатимуться для врегулювання конфлікту, якщо скаргу задоволено повністю або частково.  
481. Якщо скаргу розглядає виконавець земельних торгів, рішення по скарзі надсилається організатору протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.      Якщо скаргу розглядає виконавець земельних торгів, рішення по скарзі надсилається організатору земельних торгів протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.  
482. При виявленні порушень порядку проведення земельних торгів за скаргою покупця, які впливають на об'єктивність визначення переможця, призводять до дискримінації покупців або іншим чином порушують їх права, організатор земельних торгів має право, а при самостійному розгляді скарги - зобов'язаний визнати результати такої процедури недійсними та зобов'язати виконавця земельних торгів розпочати нові процедури торгів.      У разі виявлення за скаргою покупця порушень порядку проведення земельних торгів, які впливають на об'єктивність визначення переможця, призводять до дискримінації покупців або іншим чином порушують їх права, організатор земельних торгів має право, а при самостійному розгляді скарги - зобов'язаний визнати результати такої процедури недійсними та зобов'язати виконавця земельних торгів розпочати нові процедури торгів.  
483. Примірник рішення щодо розгляду скарги надається покупцям, які подали скаргу, протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.      Примірник рішення щодо розгляду скарги надається покупцям, які подали скаргу, протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.  
484. Рішення органу, що здійснював розгляд скарги, є остаточним, якщо покупець протягом 15 календарних днів з дня його отримання не звернувся до суду.      Рішення органу, що здійснював розгляд скарги, є остаточним, якщо покупець протягом п'ятнадцяти календарних днів з дня його отримання не звернувся до суду.  
485. Якщо організатор або виконавець земельних торгів не приймає рішення у строк, зазначений у частині четвертій цієї статті, покупці, що подали скаргу, вправі звернутися в установленому законом порядку до суду.      Якщо організатор або виконавець земельних торгів не приймає рішення у строк, зазначений в частині четвертій цієї статті, покупці, які подали скаргу, вправі звернутися в установленому законом порядку до суду.  
486. Спори, що виникають за результатами земельних торгів, вирішуються у судовому порядку.      Спори, що виникають за результатами земельних торгів, вирішуються в судовому порядку.  
487. Стаття 83. Право покупця на оскарження результатів земельних торгів      Стаття 82. Право покупця на оскарження результатів земельних торгів  
488. Якщо покупець вважає, що при проведенні земельних торгів були порушені його права та законні інтереси, він має право звернутися до суду з вимогою про скасування земельних торгів, а також зміни їх результатів.      У разі якщо покупець вважає, що при проведенні земельних торгів були порушені його права та законні інтереси, він має право звернутися до суду з вимогою про скасування земельних торгів, а також зміни їх результатів.  
489. Оскарженню не підлягають:      Оскарженню не підлягають:  
490. форма проведення земельних торгів;      форма проведення земельних торгів;  
491. рішення власника земельної ділянки про відхилення конкурсних заявок покупців, здійснене у порядку, передбаченому цим Законом      рішення власника земельної ділянки про відхилення конкурсних заявок покупців, здійснено в порядку, передбаченому цим Законом.  
492. Глава ХІ. Земельний аукціон      Глава 11. Земельний аукціон  
493. Стаття 84. Покупці та інші учасники земельного аукціону      Стаття 83. Покупці та інші учасники земельного аукціону  
494. У земельному аукціоні можуть брати участь усі покупці, які відповідно до Земельного кодексу України мають право на набуття земельних ділянок у власність, а також сплатили реєстраційний та гарантійний внески. Розмір таких внесків визначається виконавцем земельних торгів, що проводить земельний аукціон.      У земельному аукціоні можуть брати участь усі покупці, які відповідно до Земельного кодексу України мають право на набуття у власність земельних ділянок, а також сплатили реєстраційний та гарантійний внески. Розмір таких внесків визначається виконавцем земельних торгів, який проводить земельний аукціон.  
495. Дискримінація покупців, які беруть участь у земельному аукціоні, не допускається.   -107- Томич І.Ф.
Розділ ХІ. Доповнити статтю такого змісту: "Стаття Продаж на земельних торгах земельних ділянок за рішенням суду У разі звернення стягнення на земельну ділянку, що перебуває власності громадянина чи юридичної особи, земельна ділянка підлягає продажу на земельних торгах, що проводиться у формі аукціону. Звернення стягнення на земельні ділянки, призначені для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, допускається у тому разі, коли у власників таких ділянок відсутнє інше майно , на яке може бути звернено стягнення, якщо інше не запропоновано власником земельної ділянки."  
Враховано   Дискримінація покупців, які беруть участь у земельному аукціоні, не допускається. Стаття 84. Продаж на земельних торгах земельних ділянок за рішенням суду У разі звернення стягнення на земельну ділянку, що перебуває у власності громадянина чи юридичної особи, земельна ділянка підлягає продажу на земельних торгах, що проводяться у формі аукціону. Звернення стягнення на земельні ділянки, призначені для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, допускається в тому разі, коли у власників таких ділянок відсутнє інше майно, на яке може бути звернено стягнення, якщо інше не запропоновано власником земельної ділянки.  
496. Стаття 85. Умови участі покупців у земельному аукціоні      Стаття 85. Умови участі покупців у земельному аукціоні  
497. Для участі в земельному аукціоні покупець подає виконавцю земельних торгів:      Для участі в земельному аукціоні покупець подає виконавцю земельних торгів:  
498. заяву про участь у земельному аукціоні;      заяву про участь у земельному аукціоні;  
499. документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків.      документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків.  
500. Під час подання заяви заявник пред'являє паспорт або інший документ, що посвідчує його особу, а якщо він діє як представник юридичної особи - відповідне доручення.      Під час подання заяви заявник пред'являє паспорт або інший документ, що посвідчує його особу, а якщо він діє як представник юридичної особи, - відповідне доручення.  
501. Стаття 86. Реєстрація покупців, які виявили бажання прийняти участь у земельному аукціоні      Стаття 86. Реєстрація покупців, які виявили бажання прийняти участь у земельному аукціоні  
502. До початку земельного аукціону його виконавець заносить до книги реєстрації учасників аукціону відомості про покупців із зазначенням:      До початку земельного аукціону його виконавець заносить до книги реєстрації учасників аукціону відомості про покупців із зазначенням:  
503. порядкового номера;      порядкового номера;  
504. номера земельної ділянки, яку покупець має бажання придбати;      номера земельної ділянки, яку покупець має бажання придбати. Крім того, у книзі зазначається:  
505. для фізичних осіб:      для фізичних осіб:  
506. громадян України - прізвище, ім'я та по батькові, адресу постійного місця проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;      громадян України - прізвище, ім'я та по батькові, адреса постійного місця проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;  
507. для іноземців, осіб без громадянства - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), адресу їх постійного місця проживання за межами України.      для іноземців, осіб без громадянства - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), адреса їх постійного місця проживання за межами України;  
508. для юридичних осіб:      для юридичних осіб:  
509. резидентів - найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;      резидентів - найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;  
510. нерезидентів - їх найменування, місцезнаходження та країну, де зареєстрована особа.      для нерезидентів - їх найменування, місцезнаходження та країна, де зареєстрована особа.  
511. Під час проведення реєстрації учасник земельного аукціону отримує вхідний квиток, інформаційну картку та картку учасника цього аукціону (із зазначенням на зворотному боці умов його проведення), а також примірник проекту договору купівлі-продажу земельної ділянки.      Під час проведення реєстрації учаснику земельного аукціону видається вхідний квиток, інформаційна картка та картка учасника аукціону (із зазначенням на зворотному боці умов його проведення), а також примірник проекту договору купівлі-продажу земельної ділянки.  
512. Стаття 87. Порядок проведення земельного аукціону   -108- Кабінет Міністрів України
У назві статті та в першому абзаці після слова "аукціон" доповнити словами "з голосу"  
Враховано   Стаття 87. Порядок проведення земельного аукціону з голосу  
513. Земельний аукціон розпочинається з оголошення ліцитатором порядку його проведення.      Земельний аукціон з голосу розпочинається з оголошення ліцитатором порядку його проведення.  
514. Земельна ділянка виставляється на аукціон за наявності хоча б двох покупців.      Земельна ділянка виставляється на аукціон за наявності хоча б двох покупців.  
515. По кожній земельній ділянці, що виставляється на земельний аукціон, ліцитатор оголошує її номер, зазначений в інформаційній картці, місцезнаходження, розмір, цільове призначення земельної ділянки, можливе її використання, а також стартову ціну земельної ділянки.      Щодо кожної земельної ділянки, що виставляється на земельний аукціон, ліцитатор оголошує її номер, зазначений в інформаційній картці, місцезнаходження, розмір, цільове призначення земельної ділянки, можливі варіанти її використання, а також стартову ціну земельної ділянки.  
516. У ході земельного аукціону його учасники повідомляють про намір придбати земельну ділянку за оголошеною ліцитатором ціною, піднімаючи аукціонну картку з номером, повернутим до ліцитатора, та пропонуючи свою ціну.      У ході земельного аукціону його учасники повідомляють про намір придбати земельну ділянку за оголошеною ліцитатором ціною, піднімаючи аукціонну картку з номером, повернутим до ліцитатора, та пропонуючи свою ціну.  
517. Якщо запропонована учасником земельного аукціону ціна перевищує запропоновану ліцитатором, ліцитатор називає номер учасника і запропоновану ним ціну.      Якщо запропонована учасником земельного аукціону ціна перевищує запропоновану ліцитатором, ліцитатор називає номер учасника і запропоновану ним ціну.  
518. Якщо протягом трьох хвилин після триразового повторення останньої ціни не буде запропоновано вищої ціни, ліцитатор одночасно з ударом молотка оголошує про продаж земельної ділянки, називає продажну ціну й номер переможця, під яким він зареєстрований як учасник земельного аукціону.      Якщо протягом трьох хвилин після триразового повторення останньої ціни не буде запропоновано вищої ціни, ліцитатор одночасно з ударом молотка оголошує про продаж земельної ділянки, називає ціну продажу і номер переможця, під яким він зареєстрований як учасник земельного аукціону.  
519. Якщо протягом трьох хвилин після триразового оголошення стартової ціни реалізації ніхто з покупців не висловить бажання придбати земельну ділянку за ціною, оголошеною ліцитатором, вона знімається з продажу на даному земельному аукціоні.      Якщо протягом трьох хвилин після триразового оголошення стартової ціни реалізації ніхто з покупців не висловить бажання придбати земельну ділянку за ціною, оголошеною ліцитатором, вона знімається з продажу на даному земельному аукціоні.  
520. Земельний аукціон може бути припинений і земельна ділянка знята з продажу в разі недотримання учасниками земельного аукціону правил проведення земельних торгів, передбачених цим Законом.      Земельний аукціон може бути припинений, і земельна ділянка знята з продажу в разі недотримання учасниками земельного аукціону правил проведення земельних торгів, передбачених цим Законом.  
521. Повторний земельний аукціон з продажу земельної ділянки державної чи комунальної власності, знятої з продажу, проводиться не раніше ніж через місяць з часу проведення попереднього земельного аукціону в порядку, визначеному цим Законом.      Повторний земельний аукціон з продажу земельної ділянки державної чи комунальної власності, знятої з продажу, проводиться не раніше ніж через місяць із часу проведення попереднього земельного аукціону в порядку, визначеному цим Законом.  
522. Усі розбіжності та спори щодо порядку проведення земельного аукціону розв'язуються під час його проведення ліцитатором за погодженням з особою, уповноваженою виконавцем земельного аукціону.      Усі розбіжності та спори щодо порядку проведення земельного аукціону розв'язуються під час його проведення ліцитатором за погодженням з особою, уповноваженою виконавцем земельного аукціону.  
523. Стаття 88. Переможець земельного аукціону      Стаття 88. Переможець земельного аукціону  
524. Переможцем земельного аукціону визнається учасник, який під час продажу земельної ділянки на аукціоні запропонував за неї найвищу ціну.      Переможцем земельного аукціону визнається учасник, який під час продажу земельної ділянки на аукціоні запропонував за неї найвищу ціну.  
525. Проведення та результати земельного аукціону фіксуються протоколом. Протокол підписується ліцитатором, переможцем земельного аукціону або його уповноваженим представником безпосередньо після визначення переможця, але у будь-якому разі у день проведення земельного аукціону. За відмови переможця аукціону підписати протокол, гарантійний внесок йому не повертається. Переможець, який відмовився від підписання протоколу, позбавляється права на подальшу участь в аукціоні. За умови достатньої кількості учасників за даним лотом, земельний аукціон продовжується.   -109- Томич І.Ф.
Частину два статті 88 викласти в наступній редакції: "У процесі земельного аукціону ведеться протокол, до якого заносяться номер земельної ділянки; стартова та продажна ціна земельної ділянки; пропозиції покупців; відомості про покупця, який запропонував у ході земельного аукціону найвищу ціну (переможець аукціону); номери рахунків, на які покупець повинен внести кошти за придбану земельну ділянку; дані про документи, що підтверджують право власності продавця на земельну ділянку. У разі потреби до протоколу може бути також внесена інша інформація. Протокол підписується ліцитатором і переможцем земельного аукціону та затверджується керівником організатора земельного аукціону. Завірена організатором земельного аукціону копія протоколу видається переможцю земельного аукціону. Переможець земельного аукціону, який відмовився від підписання протоколу, позбавляється права на придбання земельної ділянки та права на участь у наступних земельних аукціонах. Гарантійний внесок учасника земельного аукціону, який став переможцем аукціону, але відмовився від підписання протоколу, не повертається. У разі відмови переможця земельного аукціону від підписання протоколу та за наявності достатньої кількості покупців земельний аукціон по цій земельній ділянці відновлюється. Аукціон вважається таким, що закінчився, після підписання договору купівлі-продажу земельної ділянки".  
Враховано   У процесі земельного аукціону ведеться протокол, до якого заносяться номер земельної ділянки; стартова та продажна ціна земельної ділянки; пропозиції покупців; відомості про покупця, який запропонував у ході земельного аукціону найвищу ціну (переможець аукціону); номери рахунків, на які покупець повинен внести кошти за придбану земельну ділянку; дані про документи, що підтверджують право власності продавця на земельну ділянку. У разі потреби до протоколу може бути також внесена інша інформація. Протокол підписується ліцитатором і переможцем земельного аукціону та затверджується керівником організатора земельного аукціону. Завірена організатором земельного аукціону копія протоколу видається переможцю земельного аукціону. Переможець земельного аукціону, який відмовився від підписання протоколу, позбавляється права на придбання земельної ділянки та права на участь у наступних земельних аукціонах. Гарантійний внесок учасника земельного аукціону, який став переможцем аукціону, але відмовився від підписання протоколу, не повертається. У разі відмови переможця земельного аукціону від підписання протоколу та за наявності достатньої кількості покупців земельний аукціон щодо цієї земельної ділянки відновлюється. Аукціон вважається таким, що закінчився, після підписання договору купівлі-продажу земельної ділянки.  
526. Якщо учасник (учасники) або його уповноважений представник не з'явився на земельний аукціон без поважних причин і цим зірвав його проведення, сума сплаченого ним гарантійного внеску може бути повернена за його зверненням з вирахуванням витрат, пов'язаних з організацією такого аукціону.   -110- Кабінет Міністрів України
Доповнити законопроект новими статтями такого змісту: „Стаття . Учасники біржових земельних торгів 1. Учасниками біржових земельних торгів є належним чином оформлені для участі у торгах юридичні або фізичні особи чи їх уповноважені представники. 2. Для одержання статусу учасника торгів юридичній або фізичній особі необхідно пройти процедуру акредитації та одержати персональний код учасника. 3. Для розгляду виконавцем торгів заяви на акредитацію необхідно подати такі документи: заява на акредитацію учасника; копії статутних документів або документ, що посвідчує особу (для фізичних осіб); необхідні дозволи відповідно до законодавства. У разі потреби виконавець торгів може вимагати від учасників надання іншої інформації про їх діяльність. 4. Рішення про акредитацію учасника затверджується виконавцем торгів. 5. Процедура акредитації закінчується реєстрацією учасника та наданням йому персонального коду учасника торгів. 6. Розмір внесків та зборів за проходження акредитації встановлюється виконавцем торгів. Для учасників торгів встановлюються такі обов'язкові внески та збори, що спрямовуються на покриття витрат виконавця торгів, пов'язаних з обслуговуванням та підтримкою електронної торгової системи: вступний внесок; комісійний внесок за укладення договорів; збір за інформаційне та технічне обслуговування. Стаття . Електронна торгова система 1. Продаж земельних ділянок проводиться на базі автоматизованої електронної системи. Дії учасників торгів з виставлення, зняття та зміни умов заявок, а також отримання необхідної інформації проводиться через торгові термінали, підключені до електронної торгової системи. 2. Доступ учасників до електронної торгової системи під час проведення торгових сесій регламентується кодовим захистом. Учасник несе відповідальність за збереження таємниці персонального коду. Дії на торгах від імені учасника під його персональним кодом не уповноважених ним осіб розглядаються організатором торгів як дії самого учасника. Встановлення факту таких дій є підставою для застосування до учасника дисциплінарних санкцій. 3. Подання учасником заявки в електронну торгову систему означає його безумовну згоду укласти договір на визначених умовах. Учасник не може відмовитися від договору, який укладений від його імені через електронну торгову систему. Стаття . Порядок проведення біржових земельних торгів 1. Для взяття участі у торгах учасники повинні пройти реєстрацію та одержати персональний код учасника у торгах на даний торговий день. Перед початком торгів виконавцем торгів відображає в електронній торговій системі інформацію про зареєстрованих учасників торгів. 2. Заявка в електронну торгову систему на продаж може бути допущена до торгів тільки після затвердження її виконавцем торгів. У разі виникнення обставин, що можуть вплинути на торги, організатор торгів може прийняти рішення про зупинення дії заявки або зняти її з торгів. 3. Подана учасником заявка на продаж вноситься в електронну торгову систему та публічно відображається на торгах і має такі реквізити: найменування земельної ділянки; дата виконання зобов'язань; основні характеристики земельної ділянки; стартова ціна. 4. У заявці також зазначаються дані, які можуть суттєво впливати на вартість земельної ділянки, відеоматеріали про земельні ділянки для відображення їх під час проведення торгу. 5. Усі дії учасника з виставлення заявки, коригування та зняття прийнятих заявок фіксуються та обробляються виконавцем торгів послідовно у порядку надходження. Учасник може зняти заявку, якщо за нею ще не розпочався торг. 6. Внесення пропозиції на купівлю земельної ділянки є безумовним наміром учасника укласти договір на визначених у заявці на продаж умовах. 7. За кожною окремою заявкою проводиться торг, при якому електронна торгова система визначає кращу пропозицію на купівлю, а у разі відсутності пропозицій від учасників або зміни умов ціни заявки на продаж у бік зменшення, торгова система сповіщає про зняття заявки. 8. Кращою вважається пропозиція, яка останньою надійшла до електронної торгової системи у визначений організатором торгів проміжок часу та має найкращу ціну. 9. Якщо пропозиція учасника, яка внесена після надходження до електронної торгової системи або після коригування заявки в бік зменшення стартової ціни, перетинаються за ціною та протягом встановленого виконавцем торгів часу не надійшли більш краща пропозиція чи заявка, система автоматично фіксує укладення між цими учасниками договору. 10. Факт укладення договору на торгах заноситься до протоколу торгів із зазначенням таких реквізитів: дата та час укладення договору; найменування земельної ділянки; дані про продавця та покупця (найменування - для юридичної особи, прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові - для фізичної особи); ціна. 11. Реєстрація договорів проводиться на підставі підсумкового протоколу торгів. Кожному учаснику по закінченні торгів надається інформація про укладені ним договори. Підсумковий протокол затверджується організатором торгів. Стаття . Порядок вирішення непередбачуваних обставин 1. У разі виникнення на робочому місці в торговому залі непередбачуваних обставин учасник зобов'язаний негайно сповістити про це виконавця торгів, а виконавець торгів - надати учаснику інше робоче місце або протягом 30 хвилин налагодити несправне робоче місце. 2. У разі виникнення несправності відразу більше ніж на п'ятьох робочих місцях торги за рішенням виконавця, зупиняються на період до двох годин, протягом яких проводяться роботи з налагодження робочих місць. 3. У разі неможливості налагодити несправні робочі місця учасників протягом двох годин виконавець торгів має право прийняти рішення про дострокове припинення торгів з фіксацією договору на момент настання несправності в електронній торговій системі. 4. За наявності несправності у електронній торговій системі виконавець зупиняє торги. Якщо працездатність системи може бути відновлена протягом двох годин після зупинення торгів, то по закінченні робіт з ліквідації несправності торги поновляються. 5. Якщо робота електронної торгової системи не може бути відновлена протягом двох годин після зупинення торгів, то торги припиняються і за результатами договорів, які укладено до виникнення несправності в системі, складається підсумковий протокол. Стаття . Регулювання біржової торгівлі У разі різкої зміни ціни земельної ділянки, по якій ведеться торг, або виявлення факту шахрайства, спрямованого на дестабілізацію ринку земель, організатор торгів має право їх зупинити. Стаття . Біржові брокери Брокери є фізичними особами, зареєстрованими на біржі відповідно до її статуту, обов`язки яких полягають у виконанні доручень членів біржі, яких вони представляють, щодо здійснення біржових операцій шляхом підшукування контрактів і подання здійснюваних ними операцій для реєстрації на біржі. Кількість брокерів кожної товарної біржі визначається біржовим комітетом (радою біржі). Брокери вправі пересвідчитися в наявності та якості запропонованого земельного лоту, а також у платоспроможності покупця, пропонувати альтернативні умови контрактів та вчиняти будь-які інші дії, що не суперечать інтересам клієнтів. Брокерам заборонено розголошувати комерційні таємниці щодо здійснюваних за їх участю біржових операцій клієнтів, одночасно обслуговувати двох або більше клієнтів, інтереси яких суперечать.  
Враховано частково   Якщо учасник (учасники) або його уповноважений представник не з'явився на земельний аукціон без поважних причин і цим зірвав його проведення, сума сплаченого ним гарантійного внеску може бути повернена за його зверненням з вирахуванням витрат, пов'язаних з організацією такого аукціону. Стаття 89. Порядок проведення торгів Біржові земельні торги проводяться відповідно до закону.  
527. Глава ХІІ. земельний конкурс      Глава 12. Земельний конкурс  
528. Стаття 89. Вимоги до покупців, які приймають участь у земельному конкурсі      Стаття 90. Вимоги до покупців, які беруть участь у земельному конкурсі  
529. Організатор земельних торгів встановлює вимоги щодо використання земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги у формі земельного конкурсу, встановлює критерії відбору покупців земельної ділянки та передає ці вимоги та критерії виконавцю земельних торгів.   -111- Кабінет Міністрів України
Після першого абзацу доповнити абзацом такого змісту: „Організатор земельних торгів оголошує відкриті земельні конкурси для участі в них всіх покупців або закриті земельні конкурси для окремої категорії покупців (фермерів та сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, інвесторів тощо)".  
Враховано   Організатор земельних торгів встановлює вимоги щодо використання земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги у формі земельного конкурсу, встановлює критерії відбору покупців земельної ділянки та передає ці вимоги і критерії виконавцю земельних торгів. Організатор земельних торгів оголошує відкриті земельні конкурси для участі в них всіх покупців або закриті земельні конкурси для окремої категорії покупців (фермерів та сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, інвесторів тощо).  
530. Покупець земельної ділянки, який бере участь у земельному конкурсі, повинен бути спроможним сплатити ціну земельної ділянки та виконати інші вимоги, викладені в оголошенні про земельний конкурс.      Покупець земельної ділянки, який бере участь у земельному конкурсі, повинен бути спроможним сплатити ціну земельної ділянки та виконати інші вимоги, викладені в оголошенні про земельний конкурс.  
531. Продавець земельної ділянки та виконавець земельних торгів вправі вимагати від покупця надання їм до початку проведення земельного конкурсу інформації про правовий статус покупця, його фінансове становище та відповідність іншим умовам, зазначеним при оголошенні земельного конкурсу.      Продавець земельної ділянки та виконавець земельних торгів вправі вимагати від покупця надання їм до початку проведення земельного конкурсу інформації про правовий статус покупця, його фінансове становище та відповідність іншим умовам, зазначеним при оголошенні земельного конкурсу.  
532. У випадку встановлення невідповідності представлених покупцем відомостей про себе умовам земельного конкурсу, а також у випадку встановлення неточності або невичерпності таких відомостей виконавець земельних торгів надсилає покупцеві земельної ділянки повідомлення про призупинення його участі у земельному конкурсі.      У разі встановлення невідповідності представлених покупцем відомостей про себе умовам земельного конкурсу, а також у разі встановлення неточності або невичерпності таких відомостей виконавець земельних торгів надсилає покупцеві земельної ділянки повідомлення про призупинення його участі в земельному конкурсі.  
533. Якщо покупець земельної ділянки протягом 5 днів після отримання повідомлення про призупинення його участі у земельному конкурсі надішле організатору земельних торгів додаткові відомості про себе, які відповідатимуть умовам земельного конкурсу, то організатор земельного конкурсу відміняє своє рішення про призупинення участі покупця земельної ділянки у земельному конкурсі.      Якщо покупець земельної ділянки протягом п'яти днів після отримання повідомлення про призупинення його участі в земельному конкурсі надішле організатору земельних торгів додаткові відомості про себе, які відповідатимуть умовам земельного конкурсу, то організатор земельного конкурсу відміняє своє рішення про призупинення участі покупця земельної ділянки в земельному конкурсі.  
534. Якщо покупець земельної ділянки протягом 5 днів після отримання повідомлення про призупинення його участі у земельному конкурсі не надішле виконавцеві земельних торгів додаткові відомості про себе, які відповідатимуть умовам земельного конкурсу, або ж якщо надіслані відомості не відповідатимуть умовам земельного конкурсу, то виконавець земельних торгів приймає рішення про зняття покупця з участі у земельному конкурсі.      Якщо покупець земельної ділянки протягом п'яти днів після отримання повідомлення про призупинення його участі в земельному конкурсі не надішле виконавцеві земельних торгів додаткових відомостей про себе, які відповідатимуть умовам земельного конкурсу, або ж якщо надіслані відомості не відповідатимуть умовам земельного конкурсу, то виконавець земельних торгів приймає рішення про зняття покупця з участі в земельному конкурсі.  
535. Стаття 90. Обов'язковість підготовки конкурсних документів      Стаття 91. Обов'язковість підготовки конкурсних документів  
536. Власник земельної ділянки, який вирішив виставити її на земельні торги у формі земельного конкурсу, зобов'язаний до початку проведення земельних торгів надати виконавцеві торгів пакет конкурсних документів, в яких містяться конкурсні вимоги до покупців земельної ділянки.      Власник земельної ділянки, який вирішив виставити її на земельні торги у формі земельного конкурсу, зобов'язаний до початку проведення земельних торгів надати організаторові торгів конкурсні документи, в яких містяться конкурсні вимоги до покупців земельної ділянки.  
537. Стаття 91. Перелік конкурсних документів      Стаття 92. Перелік конкурсних документів  
538. До пакету конкурсних документів, що містять конкурсні вимоги до покупців, входять:      До конкурсних документів, що містять вимоги до покупців, належать:  
539. технічний паспорт земельної ділянки;      технічний паспорт земельної ділянки;  
540. інформація про критерії оцінки пропозицій покупців;      інформація про критерії оцінки пропозицій покупців;  
541. проект договору купівлі-продажу земельної ділянки;      проект договору купівлі-продажу земельної ділянки;  
542. інформація щодо того, чи дозволяється пропонувати інші, крім передбачених конкурсними документами, умови договору купівлі-продажу земельної ділянки або висувати інші вимоги, а також інформація щодо того, як будуть оцінюватися альтернативні пропозиції покупців;      інформація стосовно того, чи дозволяється пропонувати інші, крім передбачених конкурсними документами, умови договору купівлі-продажу земельної ділянки або висувати інші вимоги, а також стосовно того, як будуть оцінюватися альтернативні пропозиції покупців;  
543. інформація про те, як повинна бути обчислена і виражена ціна, що вказується в заявці;      інформація про те, як повинна бути обчислена і виражена ціна, що зазначена в заявці;  
544. інформація про те, хто запрошується для участі в аукціоні або конкурсі;      інформація про осіб, які запрошуються для участі в конкурсі;  
545. вимоги до гаранта виконання договору купівлі-продажу земельної ділянки, якщо такі висуваються;      вимоги до гаранта виконання договору купівлі-продажу земельної ділянки, якщо такі висуваються;  
546. остаточний термін, місце і спосіб представлення заявок;      остаточний строк, місце і спосіб представлення заявок;  
547. способи звернення покупців за роз'ясненням конкурсних вимог, висунутих власником земельної ділянки;      способи звернення покупців за роз'ясненням конкурсних вимог, висунутих власником земельної ділянки;  
548. термін дійсності конкурсних заявок;      строк дії конкурсних заявок;  
549. місце, дата, час і порядок розкриття конвертів з конкурсними заявками, що надійшли від покупців;      місце, дата, час і порядок розкриття конвертів з конкурсними заявками, що надійшли від покупців;  
550. імена, прізвища й адреси посадових або уповноважених осіб власника земельної ділянки, які уповноважені вирішувати питання, пов'язані з проведенням земельних торгів;      імена, прізвища й адреси посадових або уповноважених осіб власника земельної ділянки;  
551. інші вимоги власника земельної ділянки щодо підготовки і представлення конкурсних заявок.      інші вимоги власника земельної ділянки щодо підготовки і представлення конкурсних заявок.  
552. Стаття 92. Представлення конкурсних документів       
553. Конкурсні документи покупцям представляє власник земельної ділянки.   -112- Томич І.Ф.
Статтю 92 вилучити.  
Враховано    
554. За надання конкурсних документів може стягуватися плата, що складає витрати на підготовку конкурсних документів та їх надання покупцям. Розмір плати та порядок її сплати встановлюються власником земельної ділянки.       
555. Стаття 93. Роз'яснення змісту конкурсних документів та внесення змін до них      Стаття 93. Роз'яснення до конкурсних документів та внесення змін до них  
556. Покупець має право звернутися до власника земельної ділянки у письмовій формі з запитом про надання роз'яснень щодо змісту конкурсних документів.      Покупець має право звернутися до організатора торгів у письмовій формі із запитом про надання роз'яснень щодо змісту конкурсних документів.  
557. Власник земельної ділянки зобов'язаний дати відповідь на кожне з поставлених покупцем запитань, що стосуються роз'яснення змісту конкурсних документів, якщо запит надійшов не пізніше, ніж за 15 днів до закінчення терміну представлення конкурсних заявок.      Організатор торгів зобов'язаний дати відповідь на кожне з поставлених покупцем запитань, що стосуються роз'яснення змісту конкурсних документів, якщо запит надійшов не пізніше, ніж за п'ятнадцять днів до закінчення строку подання конкурсних заявок.  
558. Відповідь повинна бути надана покупцеві протягом терміну, який дасть покупцеві змогу представити свою конкурсну заявку до закінчення встановленого терміну подачі конкурсних заявок, але не пізніше 5 днів з моменту отримання запиту.      Роз'яснення повинні бути надіслані покупцеві протягом строку, який дасть покупцеві змогу представити свою конкурсну заявку до закінчення встановленого для цього строку, але не пізніше п'яти днів з моменту отримання запиту.  
559. Власник земельної ділянки при наданні відповіді покупцю одночасно висилає роз'яснення усім покупцям, яким були вручені конкурсні документи, без зазначення покупця, від якого надійшов запит про надання роз'яснення.      Ці роз'яснення також надсилаються всім покупцям, яким були видані конкурсні документи, без зазначення покупця, від якого надійшов запит про надання роз'яснення.  
560. До закінчення терміну представлення конкурсних заявок власник земельної ділянки має право внести в конкурсні документи уточнення або доповнення та повідомити про це всіх покупців, яким вручені конкурсні документи.      До закінчення строку подання конкурсних заявок власник земельної ділянки має право внести в конкурсні документи уточнення (доповнення), а організатор торгів - повідомити про це всіх покупців, яким вручені конкурсні документи.  
561. У разі проведення власником земельної ділянки зустрічі з покупцями, він повинен скласти протокол, в якому фіксуються всі представлені під час цієї зустрічі запити щодо роз'яснення конкурсних документів без зазначення осіб, від яких вони надійшли, і відповіді на них. Копії протоколів надаються всім покупцям, що беруть участь у земельному конкурсі, на їх вимогу.      У разі проведення власником земельної ділянки зустрічі з покупцями він повинен скласти протокол, в якому фіксуються всі запити стосовно роз'яснення конкурсних документів без зазначення осіб, від яких вони надійшли, і відповіді на них. Копії протоколів невідкладно видаються всім покупцям, які беруть участь у земельному конкурсі.  
562. Стаття 94. Подання конкурсних заявок      Стаття 94. Подання конкурсних заявок  
563. Власник земельної ділянки встановлює дату, до якої покупці повинні подати конкурсні заявки. Строк подачі конкурсних заявок не може бути меншим 30 днів з моменту оголошення земельного конкурсу.      Власник земельної ділянки встановлює дату, до якої покупці повинні подати конкурсні заявки. Строк подання конкурсних заявок не може бути менше тридцяти днів з моменту опублікування оголошення про проведення земельного конкурсу.  
564. Якщо власник земельної ділянки вносить до конкурсних документів зміни, то строк подачі конкурсних заявок підлягає збільшенню з тим, щоб надати покупцям можливість подати конкурсні заявки з урахуванням таких змін.      Якщо власник земельної ділянки вносить до конкурсних документів зміни, то строк подачі конкурсних заявок підлягає продовженню, щоб надати покупцям можливість подати конкурсні заявки з урахуванням таких змін.  
565. Власник земельної ділянки має право збільшити строк подачі конкурсних заявок, якщо один чи більше покупців не можуть до закінчення строку їх подання представити свої конкурсні заявки з незалежних від них причин.      Власник земельної ділянки має право продовжити строк подачі конкурсних заявок, якщо один чи більше покупців не можуть до закінчення раніше встановленого строку подати свої конкурсні заявки з незалежних від них причин.  
566. Повідомлення про перенесення остаточного терміну представлення конкурсних заявок повинні бути негайно вислані всім покупцям, які виявили бажання прийняти участь у земельному конкурсі.      Інформація про перенесення остаточного строку невідкладно надсилається всім покупцям, які беруть участь у земельному конкурсі.  
567. Конкурсна заявка має бути складена у письмовій формі, підписана покупцем або уповноваженою ним особою, подана (надіслана) у заклеєному та скріпленому печаткою конверті.      Конкурсна заявка повинна бути підписана покупцем або уповноваженою ним особою, подана (надіслана) у заклеєному та скріпленому печаткою конверті.  
568. Власник земельної ділянки зобов'язаний протягом 3-х днів після отримання конкурсної заявки надіслати покупцеві повідомлення про її отримання.      Власник земельної ділянки зобов'язаний протягом трьох днів після отримання конкурсної заявки надіслати покупцеві повідомлення про її отримання.  
569. У випадку отримання конкурсної заявки після завершення строку подання конкурсних заявок, власник земельної ділянки повинен повернути заявку без розкриття конверту, в якому вона була надіслана.      У разі надходження конкурсної заявки по закінченню установленого строку власник земельної ділянки повинен повернути заявку без розкриття конверта, в якому вона була надіслана.  
570. Стаття 95. Термін дії конкурсних заявок, їхня зміна та відкликання      Стаття 95. Строк дії конкурсних заявок, порядок їх зміни та відкликання  
571. Конкурсні заявки є дійсними протягом терміну, зазначеного в конкурсних документах.      Конкурсні заявки є дійсними протягом строку, зазначеного в конкурсних документах.  
572. До закінчення терміну дії конкурсних заявок власник земельної ділянки може звернутися до покупців з проханням про продовження дії поданих ними конкурсних заявок. Покупець може відхилити таке прохання, не втрачаючи право на гарантію своєї конкурсної заявки.      До закінчення строку дії конкурсних заявок власник земельної ділянки може звернутися до покупців з проханням про продовження такого строку. Покупець може відхилити таке прохання, не втрачаючи права на гарантію своєї конкурсної заявки.  
573. Покупці, що погодились продовжити термін дії своїх конкурсних заявок і повідомляють про це в письмовій формі власника земельної ділянки, продовжують термін гарантування заявок чи представляють нові гарантії дії заявок. Якщо покупець не дає відповідь на прохання власника земельної ділянки про продовження терміну дії конкурсних заявок, не продовжує їх або не надає нові гарантії конкурсних заявок, вважається, що він відхилив прохання про продовження терміну дії своєї конкурсної заявки.      Покупці, які погодилися продовжити строк дії конкурсних заявок і повідомили про це в письмовій формі власника земельної ділянки, продовжують строк гарантування заявок чи надають нові гарантії дії заявок. Якщо покупець на прохання власника земельної ділянки продовжити строк дії конкурсних заявок не дав відповіді, не продовжує їх строк або не надає нові гарантії дії заявок, вважається, що він відхилив таке прохання.  
574. Конкурсними документами може бути передбачено, що до закінчення терміну представлення конкурсних заявок покупець має право змінити чи відкликати свою конкурсну заявку, не втрачаючи право на її гарантію. Така зміна або повідомлення про відкликання конкурсної заявки визнаються дійсними у випадку їх одержання власником земельної ділянки до закінчення терміну представлення конкурсних заявок.      У конкурсних документах може бути передбачено, що до закінчення строку подання конкурсних заявок покупець має право змінити чи відкликати свою конкурсну заявку, не втрачаючи права на її гарантію. Така зміна або відкликання конкурсної заявки визнаються дійсними в разі їх одержання власником земельної ділянки до закінчення строку подання заявок.  
575. Стаття 96. Неприпустимі дії покупців      Стаття 96. Неприпустимі дії покупців  
576. Власник земельної ділянки має право відхилити конкурсну заявку покупця, якщо покупець допустив дії, спрямовані на здійснення впливу на власника земельної ділянки для того, щоб добитися більш сприятливого ставлення власника земельної ділянки до покупця.      Власник земельної ділянки має право відхилити конкурсну заявку покупця, якщо покупець допустив дії, спрямовані на здійснення впливу на власника земельної ділянки, щоб домогтися сприятливого ставлення до себе.  
577. Рішення власника земельної ділянки про відхилення конкурсної заявки покупця протягом 5 днів з моменту його прийняття надсилається покупцеві та фіксується у звіті про проведення земельних торгів.      Рішення власника земельної ділянки про відхилення конкурсної заявки покупця протягом п'яти днів з моменту його прийняття надсилається покупцеві та фіксується у звіті про проведення земельних торгів.  
578. Стаття 97. Розкриття конвертів з конкурсними заявками      Стаття 97. Розкриття конвертів з конкурсними заявками  
579. Розкриття конвертів з конкурсними заявками проводиться в зазначених у конкурсних документах місці, день і час. Ця дата повинна збігатися з датою завершення подання конкурсних заявок. При їх зміні відповідно повинна бути змінена і дата розкриття конвертів з конкурсними заявками.      Розкриття конвертів з конкурсними заявками проводиться в зазначених у конкурсних документах день, час і місці. День і час розкриття конвертів повинен збігатися з днем і часом завершення подання конкурсних заявок. У разі зміни конкурсних заявок повинна бути змінена і дата розкриття конвертів.  
580. Конверти розкриваються безпосередньо власником земельної ділянки або його уповноваженим представником. Всі конверти з конкурсними заявками, що надійшли до закінчення терміну їхнього подання, повинні бути розкриті у встановлений строк. Під час процедури розкриття конвертів мають право бути присутніми всі покупці, що представили конкурсні заявки, або їх уповноважені представники.      Конверти розкриваються безпосередньо власником земельної ділянки або його уповноваженим представником. Усі конверти, що надійшли до закінчення терміну їх подання, повинні бути розкриті в установлений строк. Під час процедури розкриття конвертів мають право бути присутніми всі покупці, які подали конкурсні заявки, або їх уповноважені представники.  
581. Покупцям або їх уповноваженим представникам, які присутні при розкритті конвертів із конкурсними заявками, оголошуються найменування, адреса покупця, що представив конкурсну заявку, і зазначена в заявці ціна та інвестиційні пропозиції. Ця інформація негайно фіксується у звіті про земельний конкурс, що складається відповідно до цього Закону.      Покупцям або їх уповноваженим представникам оголошуються найменування, адреса покупця, зазначена в заявці ціна, інвестиційні та інші пропозиції. Ця інформація невідкладно фіксується в протоколі про земельний конкурс, що складається відповідно до цього Закону.  
582. Стаття 98. Розгляд, оцінка і порівняння конкурсних заявок      Стаття 98. Розгляд, оцінка і порівняння конкурсних заявок  
583. До розгляду приймаються конкурсні заявки, які відповідають всім перерахованим у конкурсних документах вимогам, або наявні в них відхилення від викладених у конкурсних документах умов є несуттєвими, а помилки та неточності можуть бути усунуті без зміни суті заявки.      До розгляду приймаються конкурсні заявки, які відповідають усім перерахованим у конкурсних документах вимогам. Незначні відхилення від викладених у конкурсних документах умов є несуттєвими у разі, якщо помилки та неточності можуть бути усунуті без зміни суті заявки.  
584. Власник земельної ділянки має право вимагати надання покупцями роз'яснень щодо змісту поданих ними конкурсних заявок. Зміна суті конкурсної заявки при їх роз'ясненні не допускається.      Власник земельної ділянки має право вимагати від покупців надання роз'яснень щодо змісту поданих ними конкурсних заявок. Зміна суті конкурсних заявок при їх роз'ясненні не допускається.  
585. Власник земельної ділянки має право самостійно виправити виявлені в конкурсній заявці під час її розгляду арифметичні помилки. В такому випадку власник земельної ділянки повідомляє покупця, що представив конкурсну заявку, про такі виправлення.      Власник земельної ділянки має право самостійно виправити виявлені в конкурсній заявці під час її розгляду арифметичні помилки. У такому разі власник земельної ділянки повідомляє покупця, який представив конкурсну заявку, про такі виправлення.  
586. Власник земельної ділянки має право відхилити конкурсну заявку, якщо:      Власник земельної ділянки має право відхилити конкурсну заявку, якщо:  
587. покупець, що представив конкурсну заявку, не відповідає кваліфікаційним вимогам, викладеним у конкурсних документах;      покупець не відповідає кваліфікаційним вимогам, викладеним у конкурсних документах;  
588. покупець, що представив конкурсну заявку, не визнає виправлення власником земельної ділянки виявленої ним у конкурсній заявці арифметичної помилки;      покупець не визнає обґрунтованими виправлені власником земельної ділянки арифметичні помилки, виявлені ним у заявці;  
589. представлена конкурсна заявка не відповідає вимогам, зазначеним у конкурсних документах;      конкурсна заявка не відповідає вимогам, зазначеним у конкурсних документах;  
590. порушення покупцем законодавства про недобросовісну конкуренцію.      покупцем порушено законодавство про недобросовісну конкуренцію.  
591. Власник земельної ділянки оцінює та порівнює тільки конкурсні заявки, які відповідають викладеним у конкурсних документах вимогам, і визначає покупця, який є переможцем у земельному конкурсі. При порівнянні та оцінці конкурсних документів можуть застосовуватися тільки критерії оцінки, визначені в конкурсних документах.      Власник земельної ділянки оцінює і порівнює тільки конкурсні заявки, які відповідають наведеним у конкурсних документах вимогам та визначає покупця, який є переможцем у земельному конкурсі. У процесі порівняння та оцінці конкурсних документів можуть застосовуватися тільки критерії оцінки, визначені в таких документах.  
592. Переможцем земельного конкурсу визнається покупець, в конкурсній заявці якого запропоновані найкращі інвестиційні, в тому числі цінові, пропозиції, які при оцінці відповідно до критеріїв, встановлених конкурсними документами, визнаються найприйнятнішими.      Переможцем земельного конкурсу визнається покупець, у конкурсній заявці якого запропоновані найкращі інвестиційні, у тому числі цінові, пропозиції, які при оцінці відповідно до критеріїв, установлених конкурсними документами, визнаються найприйнятнішими.  
593. Інформація, пов'язана з розглядом, роз'ясненням, оцінкою і порівнянням конкурсних заявок, може бути доступна тільки тим особам, що офіційно беруть участь у розгляді, оцінці та порівнянні конкурсних заявок і прийнятті рішення за результатами їх розгляду.      Інформація, пов'язана з розглядом, роз'ясненням, оцінкою і порівнянням конкурсних заявок, може бути доступна тільки тим особам, які офіційно беруть участь у розгляді, оцінці і порівнянні конкурсних заявок та прийнятті рішення за результатами їх розгляду.  
594. Якщо до встановленого власником земельної ділянки терміну подання конкурсних заявок надходить тільки одна заявка, земельний конкурс вважається таким, що не відбувся.      У разі якщо до встановленого власником земельної ділянки терміну подання конкурсних заявок надходить тільки одна заявка, земельний конкурс вважається таким, що не відбувся.  
595. Стаття 99. Оголошення переможця земельного конкурсу      Стаття 99. Оголошення переможця земельного конкурсу  
596. Не пізніше 5 днів після завершення земельного конкурсу власник земельної ділянки надсилає покупцеві, який став переможцем земельного конкурсу, повідомлення про визнання його переможцем, а іншим покупцям - повідомлення про покупця, який став переможцем конкурсу.      Не пізніше п'яти днів по закінченню земельного конкурсу власник земельної ділянки надсилає покупцеві, який став переможцем земельного конкурсу, повідомлення про визнання його переможцем та інформує про це інших покупців.  
597. Якщо покупець, якому надіслане повідомлення про визнання його переможцем земельного конкурсу, відмовиться від підписання договору купівлі-продажу земельної ділянки, її власник має право визнати переможцем конкурсу іншого покупця у порядку, встановленому цим Законом.      У разі якщо покупець, якому надіслано повідомлення про визнання його переможцем земельного конкурсу, відмовився від підписання договору купівлі-продажу земельної ділянки, власник земельної ділянки має право визнати переможцем конкурсу іншого покупця в порядку, встановленому цим Законом.  
598. Стаття 100. Завершення земельного конкурсу      Стаття 100. Завершення земельного конкурсу  
599. Земельний конкурс вважається завершеним з моменту укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки.      Земельний конкурс вважається завершеним з моменту укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки.  
600. Протягом 5 днів з моменту набуття чинності договором купівлі-продажу земельної ділянки продавець земельної ділянки зобов'язаний надати (надіслати) покупцям, що приймали участь у земельному конкурсі, повідомлення про зміст договору.      Протягом п'яти днів з моменту набуття чинності договором купівлі-продажу земельної ділянки продавець земельної ділянки зобов'язаний надати (надіслати) покупцям, що брали участь у земельному конкурсі, повідомлення про зміст договору.  
601. Стаття 101. Звіт про проведення земельного конкурсу      Стаття 101. Звіт про проведення земельного конкурсу  
602. Виконавець земельного конкурсу протягом 10 днів з моменту його завершення складає звіт про результати конкурсу та надає його організатору земельного конкурсу.      Виконавець земельного конкурсу протягом десяти днів з моменту його завершення складає звіт про результати конкурсу та надає його організатору земельного конкурсу.  
603. У звіті про результати земельного конкурсу:      У звіті про результати земельного конкурсу:  
604. дається короткий опис земельної ділянки;      наводиться стислий опис земельної ділянки;  
605. викладається зміст заяв покупців на участь у земельному конкурсі, зазначаються найменування й адреси покупців, які подали заяви на участь у земельному конкурсі;      викладається зміст заявок покупців на участь у земельному конкурсі, зазначаються найменування й адреси;  
606. даються відомості про правовий та фінансовий стан покупців, їх здатність задовольнити умови земельного конкурсу;      зазначаються відомості про правовий та фінансовий стан покупців, їх спроможність задовольнити умови земельного конкурсу;  
607. зазначаються запропонована кожним покупцем ціна земельної ділянки, а також конкурсні пропозиції;      зазначаються запропоновані кожним покупцем ціна земельної ділянки, а також конкурсні пропозиції;  
608. дається оцінка та порівняльна характеристика конкурсних заяв та пропозицій;      даються оцінка та порівняльна характеристика конкурсних заявок та пропозицій;  
609. зазначається переможець земельного конкурсу та підстави визнання його переможцем;      зазначаються найменування або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) переможця земельного конкурсу та підстави визнання його переможцем;  
610. зазначаються причини відхилення заяв покупців.      зазначаються причини відхилення заяв покупців.  
611. Інформація щодо опису земельної ділянки, змісту заяв й адрес покупців та щодо причин відхилення заяв покупців надається всім покупцям, які брали участь у земельному конкурсі, на їх запит.      Інформація про стислий опис земельної ділянки, зміст заявок й адреси покупців та причини відхилення їх заявок надається всім покупцям, які брали участь у земельному конкурсі, на їх запит.  
612. Решта інформації може надаватися лише судовим органам та органам прокуратури на їх запит.      Решта інформації може надаватися лише суду та органам прокуратури на їх запит.  
613. Власник земельної ділянки не має права розголошувати інформацію, пов'язану з проведенням земельного конкурсу, якщо розголошення такої інформації може завдати шкоди законним інтересам учасників конкурсу або суперечить вимогам законодавства про недобросовісну конкуренцію.      Власник земельної ділянки не має права розголошувати інформацію, пов'язану з проведенням земельного конкурсу, якщо розголошення такої інформації може завдати шкоди законним інтересам учасників конкурсу або суперечить вимогам законодавства про недобросовісну конкуренцію. Розділ ІV  
614. Розділ V. ФІНАНСОВІ ПИТАННЯ, ВСТУП У ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РИНОК ЗЕМЛЬ, МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ      ФІНАНСОВІ ПИТАННЯ, ВСТУП У ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РИНОК ЗЕМЕЛЬ, МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ  
615. Глава ХІІ. ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ВІД ОПЕРАЦІЙ НА РИНКУ ЗЕМЕЛЬ      Глава 13. Фінансування проведення земельних торгів, договір купівлі-продажу земельної ділянки та використання коштів від операцій на ринку земель  
616. Стаття 102. Джерела коштів для придбання земельних ділянок      Стаття 102. Джерела фінансування придбання земельних ділянок  
617. Земельна ділянка може бути придбана за рахунок власних та запозичених коштів, якщо інше не передбачено цим Законом.      Земельна ділянка може бути придбана за рахунок власних та запозичених коштів, якщо інше не передбачено цим Законом. Земельна ділянка державної або комунальної власності не може бути придбана за рахунок бюджетних коштів.  
618. Іноземні держави, іноземні юридичні особи та спільні підприємства набувають земельні ділянки у власність з оплатою їх вартості в національній валюті на загальних підставах та виключно з банківських рахунків.      Іноземні держави, іноземні юридичні особи та спільні підприємства, засновані за участю іноземних фізичних та юридичних осіб, набувають земельну ділянку у власність після сплати її вартості в національній валюті на загальних підставах та виключно з банківських рахунків.  
619. Стаття 103. Фінансування проведення земельних торгів      Стаття 103. Фінансування земельних торгів  
620. Фінансування проведення земельних торгів здійснюється за рахунок реєстраційних внесків покупців, за рахунок власних коштів організатора земельних торгів та інших, не заборонених законом, джерел.      Фінансування земельних торгів здійснюється за рахунок реєстраційних внесків покупців, власних коштів організатора земельних торгів та інших, не заборонених законом, джерел.  
621. Розмір реєстраційного внеску визначається організатором земельних торгів та розраховується виходячи з того, що він повинен покривати витрати на організацію земельних торгів. Максимальний розмір реєстраційного внеску не повинен перевищувати 0,5 мінімальної заробітної плати на дату публікування оголошення про проведення земельних торгів.      Розмір реєстраційного внеску визначається організатором земельних торгів та розраховується виходячи з того, що він повинен покривати витрати на організацію земельних торгів. Максимальний розмір реєстраційного внеску не повинен перевищувати 0,5 мінімальної заробітної плати на дату опублікування оголошення про проведення земельних торгів.  
622. При відмові організатора від проведення земельних торгів у п'ятиденний термін з дня прийняття відповідного рішення сплачені суми реєстраційних внесків за вирахуванням платежів за банківські перекази повертаються усім покупцям у повному обсязі, а витрати, пов'язані з організацією та проведенням земельних торгів, відносяться за рахунок організатора. В інших випадках суми реєстраційних внесків не повертаються.      У разі відмови організатора від проведення земельних торгів у п'ятиденний строк з дня прийняття відповідного рішення сплачені суми реєстраційних внесків за вирахуванням платежів за банківські перекази повертаються всім покупцям у повному обсязі, а витрати, пов'язані з організацією та проведенням земельних торгів, відносяться за рахунок організатора. В інших випадках суми реєстраційних внесків не повертаються.  
623. Розмір гарантійного внеску визначається організатором земельних торгів та не може перевищувати 10 відсотків від стартової ціни продажу земельної ділянки. Сплачені суми гарантійних внесків за вирахуванням платежів за банківські перекази у п'ятиденний термін з дня укладання договору, прийняття рішення про визнання торгів такими, що не відбулися, анулювання їх результатів або скасування повертаються усім покупцям, які не були визнані як переможці земельних торгів крім випадків, передбачених цим Законом.      Розмір гарантійного внеску визначається організатором земельних торгів та не може перевищувати десяти відсотків стартової ціни продажу земельної ділянки. Сплачені суми гарантійних внесків за вирахуванням платежів за банківські перекази в п'ятиденний строк з моменту укладення договору, прийняття рішення про визнання земельних торгів такими, що не відбулися, анулювання їх результатів або скасування, повертаються всім покупцям, які не були визнані як переможці земельних торгів, крім випадків, передбачених цим Законом.  
624. Діяльність з організації та проведення земельних торгів не має на меті отримання прибутку.   -113- Томич І.Ф.
Частину 5 статті 103 вилучити.  
Враховано   Стаття 104. Зміст договору купівлі-продажу земельної ділянки Зміст договору купівлі-продажу земельної ділянки повинен відповідати вимогам, установленим Земельним кодексом України щодо змісту договорів про перехід права власності на земельні ділянки. Забороняється включення до договору купівлі-продажу земельної ділянки положень, що зобов'язують покупця: надавати продавцеві земельної ділянки будь-які послуги після оформлення права власності на земельну ділянку відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки; забезпечити працевлаштування продавця земельної ділянки після підписання договору; здійснювати будь-які платежі продавцеві земельної ділянки, крім сплати договірної ціни; не передавати земельну ділянку у власність або в користування іншим особам; надати переважне право на придбання земельної ділянки будь-якій особі. Будь-яке положення договору купівлі-продажу земельної ділянки, що суперечить частині другій цієї статті, є недійсним. Покупець земельної ділянки, який прийняв на себе зобов'язання щодо працевлаштування продавця земельної ділянки, надання йому послуг чи здійснення платежів, не передбачених договором купівлі-продажу земельної ділянки, повинен відшкодувати продавцеві шкоду, завдану йому через визнання таких положень договору недійсними. Продавець земельної ділянки має право вимагати включення до договору купівлі-продажу умов, які обмежують права покупця земельної ділянки щодо розпорядження нею до моменту виконання покупцем інвестиційних та інших зобов'язань, передбачених договором, якщо такі зобов'язання не суперечать цьому Закону.  
    -114- Томич І.Ф.
Главу Х11. Доповнити статтею такого змісту: "Стаття . Зміст договору купівлі-продажу земельного лоту Зміст договору купівлі-продажу земельного лоту повинен відповідати вимогам, установленим Земельним кодексом України щодо змісту договорів про перехід права власності на земельні ділянки. Забороняється включення до договору купівлі-продажу земельного лоту положень, що зобов'язують його покупця: надавати продавцеві земельного лоту будь-які послуги після передачі відповідно до договору купівлі-продажу земельного лоту покупцеві; забезпечити працевлаштування продавця земельного лоту після підписання договору; здійснювати будь-які платежі продавцеві земельного лоту, крім сплати його договірної ціни; не передавати земельну ділянку іншим особам; надати переважне право на придбання земельної ділянки будь-якій особі; не надавати земельну ділянку в користування; не використовувати земельну ділянку для потреб, не заборонених законодавством. Будь-яке положення договору купівлі-продажу земельного лоту, що суперечить частині другій цієї статті, є недійсне. Покупець земельного лоту, який прийняв на себе зобов'язання щодо працевлаштування продавця земельного лоту, надання йому послуг чи здійснення платежів, не передбачених договором купівлі-продажу земельного лоту, повинен відшкодувати продавцеві шкоду, завдану йому у зв'язку з визнанням таких положень договору недійсними. Продавець земельного лоту має право вимагати включення до договору його купівлі-продажу умов, які обмежують права покупця земельного лоту щодо розпорядження ним до моменту виконання покупцем інвестиційних та інших зобов'язань, передбачених договором, якщо такі зобов'язання не суперечать цьому Закону."  
Враховано    
625. Стаття 104. Укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки      Стаття 105. Укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки  
626. Договір купівлі-продажу укладається безпосередньо між організатором і переможцем земельних торгів. У випадку придбання переможцем декількох земельних ділянок договір укладається окремо на кожну ділянку.      Договір купівлі-продажу земельної ділянки укладається безпосередньо між організатором і переможцем земельних торгів. У разі придбання переможцем кількох земельних ділянок договір укладається окремо на кожну ділянку.  
627. Договір купівлі-продажу земельних ділянок іноземними державами, іноземними юридичними особами та спільними підприємствами, заснованими за участю іноземних юридичних та фізичних осіб, для потреб, визначених Земельним кодексом України між організатором та переможцем земельних торгів, укладається після погодження з Кабінетом Міністрів України чи Верховною Радою України відповідно до повноважень та у порядку визначеному законом.   -115- Томич І.Ф.
Абзаци другий, п'яти, сьомий, восьмий та дев'ятий статті 104 вилучити.  
Враховано    
628. При укладанні договору з переможцем земельних торгів, сума внесеного ним гарантійного внеску зараховується в рахунок виконання грошових зобов'язань за укладеним договором.      Сума внесеного переможцем земельних торгів гарантійного внеску зараховується в рахунок виконання грошових зобов'язань за укладеним договором.  
629. Переможець земельних торгів при відмові від укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки на умовах, визначених в проекті договору, або в разі відмови включити до договору умови, визначені у цьому Законі та пакеті документації про земельні торги, втрачає внесений ним гарантійний внесок.      У разі відмови від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки на умовах, визначених у договорі, або відмови включити до договору умови, визначені в цьому Законі та документації про земельні торги, переможець земельних торгів втрачає внесений ним гарантійний внесок.  
630. Організатор торгів, що відмовився від укладання договору, повертає переможцю суму гарантійного внеску у подвійному розмірі, а також відшкодовує йому прямі збитки, заподіяні участю у земельних торгах, у частині, що перевищує суму гарантійного внеску, яка повертається.      Організатор торгів, який відмовився від укладення договору, повертає переможцю суму гарантійного внеску в подвійному розмірі, а також відшкодовує йому прямі збитки, спричинені участю в земельних торгах, у частині, що перевищує суму гарантійного внеску, яка повертається.  
631. У разі відмови Кабінету Міністрів України або Верховної Ради України надати згоду на продаж земельної ділянки іноземним державам, іноземним юридичним особам та спільним підприємствам, заснованим за участю іноземних юридичних та фізичних осіб, організатор торгів повертає переможцю суму гарантійного внеску.       
632. Договір купівлі-продажу земельної ділянки повинен містити умови, визначені Земельним кодексом України для угод про перехід права власності на земельні ділянки, цільове призначення, зобов'язання сторін, які були визначені фіксованими умовами конкурсу, у бізнес-плані та відповідальність за їх невиконання, а також інші умови за угодою сторін.      Договір купівлі-продажу земельної ділянки повинен містити умови, визначені Земельним кодексом України для угод про перехід права власності на земельні ділянки, їх цільове призначення, зобов'язання сторін, які були визначені фіксованими умовами конкурсу у бізнес-плані, та відповідальність за їх невиконання, а також інші умови за угодою сторін.  
633. Типовий договір купівлі-продажу земельної ділянки на земельних торгах затверджується Кабінетом Міністрів України.       
634. Договір купівлі-продажу земельної ділянки є підставою для внесення коштів до банківської установи як сплата вартості земельної ділянки.      Договір купівлі-продажу земельної ділянки є підставою для внесення коштів до банківської установи як оплата вартості земельної ділянки.  
635. Крім типових положень, до договору купівлі-продажу земельної ділянки, проданої з розстроченням платежу, включаються умови щодо:       
636. суми, яку покупець повинен сплатити власникові земельної ділянки в якості першого платежу;       
637. регулярності та розміру наступних платежів, які покупець повинен сплачувати продавцеві земельної ділянки.       
638. Відмова організатора земельних торгів від укладання договору може бути оскаржена переможцем у судовому порядку.      Відмова організатора земельних торгів від укладення договору може бути оскаржена переможцем земельних торгів у судовому порядку.  
639. Стаття 105. Особливості оплати вартості земельної ділянки, проданої з розстроченням платежу      Стаття 106. Особливості оплати вартості земельної ділянки, проданої з розстроченням платежу  
640. Договором купівлі-продажу земельної ділянки може бути передбачена оплата її вартості з розстроченням платежу.      Договором купівлі-продажу земельної ділянки може бути передбачена оплата її вартості з розстроченням платежу.  
641. Розмір першого платежу, який сплачується при купівлі-продажу земельної ділянки з розстроченням платежу, не може бути меншим 25 відсотків вартості земельної ділянки, за яку вона продана на земельних торгах.      Розмір першого платежу, який сплачується при купівлі-продажу земельної ділянки з розстроченням платежу, не може бути меншим двадцяти п'яти відсотків вартості земельної ділянки, за яку вона продана на земельних торгах.  
642. Термін розстрочення оплати вартості земельної ділянки не може перевищувати 5 років.      Термін розстрочення оплати вартості земельної ділянки не може перевищувати п'яти років.  
643. Якщо договором купівлі-продажу земельної ділянки, проданої з розстроченням платежу, передбачений перехід права власності на земельну ділянку від продавця до покупця в момент сплати першого платежу, то покупець земельної ділянки не має права здійснювати її відчуження до повної сплати вартості земельної ділянки.      У разі якщо договором купівлі-продажу земельної ділянки, проданої з розстроченням платежу, передбачений перехід права власності на земельну ділянку від продавця до покупця в момент сплати першого платежу, то покупець земельної ділянки не має права здійснювати її відчуження до повної сплати вартості земельної ділянки.  
644. Покупець земельної ділянки, проданої з розстроченням платежу, має право повністю оплатити вартість земельної ділянки достроково.      Покупець земельної ділянки, проданої з розстроченням платежу, може сплатити вартість земельної ділянки достроково.  
645. Стаття 106. Право притримання земельної ділянки, що надається продавцеві      Стаття 107. Право утримання земельної ділянки, що надається продавцеві  
646. У разі коли договором купівлі-продажу земельної ділянки передбачено, що власник земельної ділянки передає покупцеві право власності на неї в момент внесення першого платежу, то договір купівлі-продажу повинен містити положення про одночасне виникнення у власника земельної ділянки права притримання земельної ділянки.      У разі якщо договором купівлі-продажу земельної ділянки передбачено, що власник земельної ділянки передає покупцеві право власності на неї в момент внесення першого платежу, то договір купівлі-продажу повинен містити положення про одночасне виникнення у власника земельної ділянки права утримання земельної ділянки.  
647. Право притримання земельної ділянки підлягає державній реєстрації як обтяження права власності на земельну ділянку, придбану покупцем на земельних торгах.      Право утримання земельної ділянки підлягає державній реєстрації як обтяження права власності на земельну ділянку, придбану покупцем на земельних торгах.  
648. Право притримання, що надається продавцеві земельної ділянки, є гарантією отримання власником земельної ділянки, проданої ним на земельних торгах, повної вартості земельної ділянки, визначеної у договорі купівлі-продажу земельної ділянки. З моменту укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки, яким встановлене право притримання цієї земельної ділянки, власникові земельної ділянки як продавцеві надаються права заставодержателя, а на покупця земельної ділянки покладається обов'язок заставодавця відповідно до закону про іпотеку.      Право утримання, що надається продавцеві земельної ділянки, є гарантією отримання власником земельної ділянки, проданої ним на земельних торгах, повної вартості земельної ділянки, визначеної в договорі купівлі-продажу земельної ділянки. З моменту укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки, яким встановлено право утримання цієї земельної ділянки, власникові земельної ділянки як продавцеві надаються права заставодержателя, а на її покупця покладається обов'язок заставодавця відповідно до закону.  
649. Покупець земельної ділянки, щодо якої встановлено право притримання, не має права здійснювати відчуження цієї земельної ділянки чи передачу її в заставу до припинення права притримання земельної ділянки.      Покупець земельної ділянки, щодо якої надано право утримання, не має права здійснювати відчуження цієї земельної ділянки чи передачу її в заставу до припинення права утримання земельної ділянки.  
650. Припинення права притримання земельної ділянки припиняється після сплати її покупцем повної вартості земельної ділянки, визначеної договором купівлі-продажу, та скасування органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, права притримання земельної ділянки.      Припинення права утримання земельної ділянки здійснюється після сплати її покупцем повної вартості земельної ділянки, визначеної договором купівлі-продажу земельної ділянки, та скасування органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, права утримання земельної ділянки.  
651. Стаття 107. Право притримання земельної ділянки, що надається покупцеві      Стаття 108. Право утримання земельної ділянки, що надається покупцеві  
652. У разі коли договором купівлі-продажу земельної ділянки передбачено, що власник земельної ділянки передає покупцеві право власності на неї після сплати повної вартості земельної ділянки, в договір купівлі-продажу включається положення про встановлення права притримання на користь покупця земельної ділянки.      У разі якщо договором купівлі-продажу земельної ділянки передбачено, що власник земельної ділянки передає покупцеві право власності на неї після сплати повної вартості земельної ділянки, в договір купівлі-продажу включається положення про встановлення права утримання на користь покупця земельної ділянки.  
653. Право притримання земельної ділянки підлягає державній реєстрації як обтяження права власності на земельну ділянку, придбану покупцем на земельних торгах.      Право утримання земельної ділянки підлягає державній реєстрації як обтяження права власності на земельну ділянку, придбану покупцем на земельних торгах.  
654. Право притримання, що надається покупцеві земельної ділянки, є гарантією отримання покупцем земельної ділянки, придбаної на земельних торгах, цієї земельної ділянки після сплати ним повної її вартості, визначеної у договорі купівлі-продажу земельної ділянки. З моменту укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки, яким встановлене право притримання цієї земельної ділянки, покупцеві земельної ділянки надаються права заставодержателя, а на власника земельної ділянки покладається обов'язок заставодавця відповідно до закону про іпотеку.      Право утримання, що надається покупцеві земельної ділянки, є гарантією отримання покупцем придбаної на земельних торгах земельної ділянки після сплати ним повної її вартості, визначеної в договорі купівлі-продажу земельної ділянки. З моменту укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки, яким встановлено право утримання цієї земельної ділянки, покупцеві земельної ділянки надаються права заставодержателя, а на її продавця покладається обов'язок заставодавця відповідно до закону.  
655. Власник земельної ділянки, щодо якої встановлено право притримання, не має права здійснювати відчуження цієї земельної ділянки чи передачу її в заставу до припинення права притримання земельної ділянки.      Власник земельної ділянки, щодо якої встановлено право утримання, не має права здійснювати відчуження цієї земельної ділянки чи передачу її в заставу до припинення права утримання земельної ділянки.  
656. Припинення права притримання земельної ділянки здійснюється після сплати її покупцем повної вартості земельної ділянки, визначеної договором купівлі-продажу, та скасування органом, що здійснює державну реєстрацію нерухомого майна, права притримання земельної ділянки.      Припинення права утримання земельної ділянки здійснюється після сплати покупцем повної вартості земельної ділянки, визначеної договором купівлі-продажу, та скасування органом, що здійснює державну реєстрацію нерухомого майна, права утримання земельної ділянки.  
657. Стаття 108. Наслідки невиконання сторонами умов договору купівлі-продажу земельної ділянки      Стаття 109. Наслідки невиконання сторонами умов договору купівлі-продажу земельної ділянки  
658. Якщо покупець земельної ділянки, який сплатив перший платіж і набув право власності на земельну ділянку, не сплачує черговий платіж протягом двох місяців після настання строку його сплати, продавець земельної ділянки має право направити покупцеві вимогу у письмовій формі про сплату платежу протягом місяця. Якщо після отримання такої вимоги покупець земельної ділянки не сплачує платіж, продавець земельної ділянки має право звернутися до суду з вимогою про розірвання договору купівлі-продажу земельної ділянки та виставлення її на земельні торги, а також відшкодування збитків, понесених у зв'язку з розірванням договору купівлі-продажу земельної ділянки.      У разі якщо покупець земельної ділянки, який сплатив перший платіж і набув права власності на неї, не вносить черговий платіж протягом двох місяців після настання встановленого строку, продавець земельної ділянки має право надіслати покупцеві вимогу в письмовій формі про сплату платежу протягом місяця. Якщо після отримання такої вимоги покупець земельної ділянки не вносить платіж, продавець має право звернутися до суду з вимогою про розірвання договору купівлі-продажу земельної ділянки та виставлення її на земельні торги, а також відшкодування збитків, завданих йому у зв'язку з розірванням договору купівлі-продажу.  
659. Якщо продавець земельної ділянки, проданої з розстроченням платежу та з умовою переходу права власності до покупця в момент сплати останнього платежу, відмовляється передати земельну ділянку покупцеві, покупець має право звернутися до суду з вимогою про передачу йому земельної ділянки та відшкодування збитків, понесених у зв'язку з відмовою власника земельної ділянки передати її покупцеві   -116- Томич І.Ф.
Проект закону доповнити статтею такого змісту: "Стаття . Використання коштів, що надійшли від продажу земельних ділянок Кошти від продажу земельної ділянки державної власності, враховуючи суму компенсації витрат на виготовлення землевпорядної документації та організацію їх продажу, зараховуються до державного бюджету. Кошти від продажу земельної ділянки комунальної власності, враховуючи суму компенсації витрат на виготовлення землевпорядної документації та організацію їх продажу, зараховуються до відповідних місцевих бюджетів. Кошти від продажу конфіскованих земельних ділянок та речових прав на них, враховуючи суму компенсації витрат на виготовлення землевпорядної документації та організацію земельних торгів, зараховуються до державного бюджету. За рахунок коштів державного бюджету виготовляється землевпорядна документація, організовується продаж земельних ділянок державної власності та забезпечується виконання Державної програми приватизації земель. За рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів виготовляється землевпорядна документація, організовується продаж земельних ділянок комунальної власності та забезпечується виконання програм приватизації земель комунальної власності."  
Враховано   У разі якщо продавець земельної ділянки, проданої з розстроченням платежу та з умовою переходу права власності до покупця в момент сплати останнього платежу, відмовляється передати земельну ділянку покупцеві, покупець має право звернутися до суду з вимогою про передачу йому земельної ділянки та відшкодування збитків, завданих йому у зв'язку з відмовою власника земельної ділянки передати її покупцеві. Стаття 110. Використання коштів, що надійшли від продажу земельних ділянок Кошти від продажу земельної ділянки державної власності, враховуючи суму компенсації витрат на виготовлення землевпорядної документації та організацію їх продажу, зараховуються до державного бюджету. Кошти від продажу земельної ділянки комунальної власності, враховуючи суму компенсації витрат на виготовлення землевпорядної документації та організацію їх продажу, зараховуються до відповідних місцевих бюджетів. Кошти від продажу конфіскованих земельних ділянок та речових прав на них, враховуючи суму компенсації витрат на виготовлення землевпорядної документації та організацію земельних торгів, зараховуються до державного бюджету. За рахунок коштів державного бюджету виготовляється землевпорядна документація, організовується продаж земельних ділянок державної власності та забезпечується виконання Державної програми приватизації земель. За рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів виготовляється землевпорядна документація, організовується продаж земельних ділянок комунальної власності та забезпечується виконання програм приватизації земель комунальної власності.  
660. Глава ХІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО РИНОК ЗЕМЕЛЬ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ      Глава 14. Відповідальність за порушення законодавства про ринок земель та вирішення спорів  
661. Стаття 109. Відповідальність за порушення законодавства про ринок земель      Стаття 111. Відповідальність за порушення законодавства про ринок земель  
662. Особи, винні в порушенні законодавства про ринок земель, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.      Особи, винні в порушенні законодавства про ринок земель, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.  
663. Стаття 110. Порядок вирішення спорів      Стаття 112. Порядок вирішення спорів  
664. Спори, що виникають на ринку земель, вирішуються в судовому порядку.      Спори, що виникають на ринку земель, вирішуються в судовому порядку.  
665. Глава ХІV. МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ      Глава 15. Міжнародні договори  
666. Стаття 111. Міжнародні договори      Стаття 113. Міжнародні договори  
667. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила ніж ті, що містяться у цьому Законі, то застосовуються правила міжнародного договору.      Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила ніж ті, що містяться в цьому Законі, то застосовуються правила міжнародного договору. Розділ V  
668. Розділ VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ      ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
669. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -117- Томич І.Ф.
Розділ V/ Перехідні та Прикінцеві положення доповнити пунктом такого змісту: "Глава 4 цього Закону набуває чинності з урахуванням вимог пунктів 13 та 15 Перехідних положень Земельного кодексу України."  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Глава 4 цього Закону набирає чинності з урахуванням вимог пунктів 13 та 15 Перехідних положень Земельного кодексу України.  
670. 2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону:      3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону:  
671. підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України проект Державної програми приватизації та розвитку ринку земель;      підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України проект Державної програми приватизації земель;  
672. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;      привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
673. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;      забезпечити перегляд та скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;  
674. забезпечити видання міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.      забезпечити прийняття центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.