Кількість абзаців - 7 Таблиця поправок


Про деякі питання ввезення на митну територію України транспортних засобів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України      Закон України  
1. "Про деякі питання ввезення на митну територію України транспортних засобів"      "Про деякі питання ввезення на митну територію України транспортних засобів"  
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
3. 1. Забороняється ввезення на митну територію України для постійного користування автобусів та вантажних автомобілів (код згідно з УКТЗЕД 8702, 8704) (у тому числі тих, що ввозяться на митну територію України з метою їх розкомплектування на запасні частини), які на момент ввезення виготовлені та/або експлуатувалися більше ніж 8 років, крім автобусів та вантажних автомобілів, які ввозяться на митну територію України з метою транзиту або як гуманітарна допомога.   -1- Васадзе Т.Ш.
1. У статті 1: Після слів „Забороняється ввезення на митну територію України..." слова „для постійного користування автобусів та вантажних автомобілів (код згідно з УКТЗЕД 8702, 8704)" замінити словами „з метою вільного обігу автомобілів та автобусів (коди згідно з УКТ ЗЕД 8702-8704)".  
Відхилено   1. Забороняється ввезення на митну територію України для постійного користування легкових, вантажних автомобілів та автобусів (далі автомобілів - код згідно з УКТЗЕД 8702-8704) (у тому числі тих, що ввозяться на митну територію України з метою їх розкомплектування на запасні частини), які на момент ввезення виготовлені та/або експлуатувалися більше ніж 8 років, крім автобусів та вантажних автомобілів, які ввозяться на митну територію України з метою транзиту або як гуманітарна допомога.  
    -2- Фіалковський В.О.
Пункт 1 - виключити.  
Відхилено    
    -3- Кабінет Міністрів України
Викласти в такій редакції: 1. Забороняється ввезення на митну територію України для постійного користування легкових, вантажних автомобілів та автобусів (далі автомобілів - код згідно з УКТЗЕД 8702-8704) (у тому числі тих, що ввозяться на митну територію України з метою їх розкомплектування на запасні частини), які на момент ввезення виготовлені більше ніж 8 років, крім автомобілів, які ввозяться на митну територію України з метою транзиту.  
Враховано частково    
    -4- Петров О.В.
"Збороняється ввезення на митну територію України для постійного користування трамваїв, тролейбусів, автобусів та вантажних автомобілів (код згідно з УКТЗЕД 8702, 8704) (у тому числі тих, що ввозяться на митну) територію України з метою їх розукомплектування на запасні частини) які на момент ввезення, виготовленні та/або експлуатувалися більше ніж 8 років, окрім автобусів та вантажних автомобілів, які ввозяться на митну територію України з метою транзиту або як гуманітарна допомога та за винятком трамвайних вагонів шириною колії 1000 мм, які в Україні не виготовляються".  
Відхилено    
    -5- Васадзе Т.Ш.
2. Статтю 2 викласти у такій редакції: „2. Здійснення першої реєстрації (в тому числі тимчасової) автомобілів та автобусів (код згідно з УКТ ЗЕД 8702-8704), які ввозяться на митну територію України для постійного користування, провадиться тільки у випадку, якщо такі автомобілі та автобуси відповідають стандартам Вимог В, С, D, ДСТУ UN/ЕСЕ R 83-03:2002 або Вимог В ДСТУ UN/ЕСЕ R 49-02:2002."  
Відхилено    
4. 2. Здійснення першої реєстрації (у тому числі тимчасової) під час пропуску на митну територію України з метою вільного користування автобусів і вантажних автомобілів (код згідно з УКТЗЕД 8702, 8704) (у тому числі тих, що ввозяться на митну територію України з метою їх розкомплектування на запасні частини) з бензиновими і дизельними двигунами (у тому числі тими, що пристосовані для роботи на газовому паливі, біопаливі та інших видах моторного палива), які на момент ввезення виготовлені та/або експлуатувалися більше ніж 5 років, проводиться у разі, коли вони відповідають стандартам "ЄВРО - 3" (Вимоги А Правила ЄЕК ООН - UN/ЕСЕ R 49-03 (поправка серії 03, перегляд 3 правила 49).   -6- Фіалковський В.О.
Пункт 2 викласти у такій редакції: "Дозволити пропуск на митну територію України з метою вільного обігу автомобілів та автобусів (код згідно УКТЗЕД 8701 20, 8702, 8703, 8704, 8705) (у тому числі тих, що ввозяться в Україну з метою їх розукомплектування на запасні частини) з бензиновими і дизельними двигунами (у тому числі тими, що пристосовані для роботи на газовому паливі, біопаливі та інших видах моторного палива), у разі, коли вони відповідають стандартам "ЄВРО - 3" (Вимоги А Правила ЄЕК ООН - UN/ЕСЕ R 49-03 (поправка серії 03, перегляд 3 правила 49). "  
Враховано частково   2. Здійснення першої реєстрації автомобілів (коди згідно з УКТ ЗЕД 8702-8704), у тому числі тимчасової, провадиться під час пропуску на митну територію України з метою вільного користування, (або ввозяться з метою їх розкомплектування на запасні частини), що на момент ввезення виготовлені більше ніж 5 років, у випадку, коли вони відповідають вимогам національних стандартів, які застосовуються для українських виробників транспортних засобів.  
    -7- Кабінет Міністрів України
Викласти в такій редакції: 2. Здійснення першої реєстрації автомобілів (коди згідно з УКТ ЗЕД 8702-8704), у тому числі тимчасової, провадиться під час пропуску на митну територію України з метою вільного користування, (або ввозяться з метою їх розкомплектування на запасні частини), що на момент ввезення виготовлені більше ніж 5 років, у випадку, коли вони відповідають вимогам національних стандартів, які застосовуються для українських виробників транспортних засобів.  
Враховано    
5. 3. Документом, що засвідчує відповідність транспортних засобів стандартам "ЄВРО - 3" (Вимоги А Правила ЄЕК ООН - UN/ЕСЕ R 49-03 (поправка серії 03, перегляд 3 правила 49), є сертифікат відповідності, виданий згідно із законодавством України, крім випадків, передбачених статтею 3 Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі приписів, підписаної 20 березня 1958 року в м. Женеві, з поправками 1995 року.   -8- Васадзе Т.Ш.
3. У статті 3: Слова „вимогам Правил ЄЕК ООН" замінити словами „стандартам Вимог В, С, D, ДСТУ UN/ЕСЕ R 83-03:2002 або Вимог В ДСТУ UN/ЕСЕ R 49-02:2002".  
Відхилено   3. Документом, що засвідчує відповідність транспортних засобів вимогам національних стандартів, є сертифікат відповідності, виданий згідно із законодавством України. 4. Починаючи з 1 січня 2007 року в Україні діють стандарти Європейської економічної комісії ООН (UN/ЕСЕ) відповідного номеру та року щодо колісних транспортних засобів, які продаються або використовуються на території України 5. З 1 січня 2006 року здійснення першої реєстрації (у тому числі тимчасової) автомобілів (код згідно з УКТ ЗЕД 8702-8704) проводиться у разі, коли вони відповідають стандартам „ЄВРО - 2" (Вимоги В Правила ЄЕК ООН (UN/ЕСЕ R 49-02), або стандарту, який встановлює більші екологічні вимоги відповідно до Закону.  
    -9- Кабінет Міністрів України
Викласти в такій редакції: 3. Документом, що засвідчує відповідність транспортних засобів вимогам національних стандартів, є сертифікат відповідності, виданий згідно із законодавством України. 4. Починаючи з 1 січня 2007 року в Україні діють стандарти Європейської економічної комісії ООН (UN/ЕСЕ) відповідного номеру та року щодо колісних транспортних засобів, які продаються або використовуються на території України 5. З 1 січня 2006 року здійснення першої реєстрації (у тому числі тимчасової) автомобілів (код згідно з УКТ ЗЕД 8702- 8704) проводиться у разі, коли вони відповідають стандартам „ЄВРО - 2" (Вимоги В Правила ЄЕК ООН (UN/ЕСЕ R 49-02), або стандарту, який встановлює більші екологічні вимоги відповідно до Закону.  
Враховано    
6. 4. Пункт 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 29, ст. 368) виключити.   -10- Васадзе Т.Ш.
4. Доповнити законопроект новою статтею 5 такого змісту: „5. Пункт 3 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 4, ст.16) в и к л ю ч и т и" 5. Доповнити законопроект новою статтею 6 такого змісту: „6. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім статті 2, яка набирає чинності з 01.01.2006 року."  
Враховано   6. Пункт 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 29, ст. 368) виключити. 7. Пункт 3 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 4, ст.16) в и к л ю ч и т и. 8. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім статті 2, яка набирає чинності з 01.01.2006 року.  
    -11- Кабінет Міністрів України
Викласти в такій редакції: 6. Пункт 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 29, ст. 368) виключити. 7. Пункт 3 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 4, ст.16) в и к л ю ч и т и. 8 . Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім статті 2, яка набирає чинності з 01.01.2006 року.  
Враховано    
    -12- Калетнік Г.М.
Доповнити даний проект Закону України пунктом наступного змісту: "Цей Закон набирає чинності з моменту офіційного повідомлення про вступ України до Світової організації торгівлі."  
Відхилено