Кількість абзаців - 26 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про обовязкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів'' (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ      ПРОЕКТ  
1. Закон України      Закон України  
2. "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"      "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів"  
3. Верховна Рада України постановляє:      Верховна Рада України постановляє:  
4. І. Внести до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 1) такі зміни:   -1- Морозов О.В.
Хомутиннік В.Ю.
Пункт 8.1 статті 8 викласти у такій редакції: "8.1. Для заохочення безаварійної експлуатації транспортних засобів, при укладанні договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності більше ніж на півроку, страховики мають право застосовувати коефіцієнт страхових тарифів залежно від наявності чи відсутності страхових випадків з вини осіб, відповідальність яких застрахована, в період дії попередніх договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (бонус-малус), який розраховується кожним із страховиків з урахуванням положень пункту 7.1 статті 7 цього Закону. Клас на початок строку страхування Кое-фіцієнт Клас по закінченню строку страхування з врахуванням наявності страхових випадків з вини страхувальника 0 стра-хових ви-плат 1 стра-хових ви-плат 2 стра-хових ви-плати 3 стра-хових ви-плати М 2.45 0 М М М 0 2.3 1 М М М 1 1.55 2 М М М 2 1.4 3 1 М М 3 1 4 1 М М 4 0.95 5 2 М М 5 0.9 6 3 1 М 6 0.85 7 4 1 М 7 0.8 8 4 1 М 8 0.75 9 5 2 М 9 0.7 10 5 2 1 10 0.65 11 6 2 1 11 0.6 12 6 2 1 12 0.55 13 6 2 1 13 0.5 13 7 2 1  
Враховано   І. Внести до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 1) такі зміни: 1. Пункт 8.1 статті 8 викласти у такій редакції: "8.1. Для заохочення безаварійної експлуатації транспортних засобів, при укладанні договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності більше ніж на півроку, страховики мають право застосовувати коефіцієнт страхових тарифів залежно від наявності чи відсутності страхових випадків з вини осіб, відповідальність яких застрахована, в період дії попередніх договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (бонус-малус), який розраховується кожним із страховиків з урахуванням положень пункту 7.1 статті 7 цього Закону. Клас на початок строку страхування Кое-фіцієнт Клас по закінченню строку страхування з врахуванням наявності страхових випадків з вини страхувальника 0 стра-хових виплат 1 стра-хових виплат 2 стра-хових виплати 3 стра-хових виплати М 2.45 0 М М М 0 2.3 1 М М М 1 1.55 2 М М М 2 1.4 3 1 М М 3 1 4 1 М М 4 0.95 5 2 М М 5 0.9 6 3 1 М 6 0.85 7 4 1 М 7 0.8 8 4 1 М 8 0.75 9 5 2 М 9 0.7 10 5 2 1 10 0.65 11 6 2 1 11 0.6 12 6 2 1 12 0.55 13 6 2 1 13 0.5 13 7 2 1  
5. 1. Статтю 13 викласти в такій редакції:      2. Статтю 13 викласти в такій редакції:  
6. "Стаття 13. Особливості страхування цивільно-правової відповідальності окремих категорій громадян України      "Стаття 13. Особливості страхування цивільно-правової відповідальності окремих категорій громадян України  
7. 13.1. Учасники бойових дій, що визначені законом, інваліди І групи та інваліди війни, які особисто керують належними їм транспортними засобами, звільняються від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України. Відшкодування збитків від дорожньо-транспортної пригоди, винуватцями якої є зазначені особи, проводить МТСБУ у порядку, визначеному цим Законом.   -2- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 13.1 статті 13 викласти у такій редакції: "13.1. Учасники бойових дій та інваліди війни, що визначені законом, інваліди І групи, які особисто керують належними їм транспортними засобами, а також особи, що керують транспортним засобом, належним інваліду І групи у його присутності, звільняються від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України. Відшкодування збитків від дорожньо-транспортної пригоди, винуватцями якої є зазначені особи, проводить МТСБУ у порядку, визначеному цим Законом."  
Враховано   13.1. Учасники бойових дій та інваліди війни, що визначені законом, інваліди І групи, які особисто керують належними їм транспортними засобами, а також особи, що керують транспортним засобом, належним інваліду І групи у його присутності, звільняються від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України. Відшкодування збитків від дорожньо-транспортної пригоди, винуватцями якої є зазначені особи, проводить МТСБУ у порядку, визначеному цим Законом.  
8. 13.2. За умови страхування не більше одного транспортного засобу з робочим об'ємом двигуна до 2500 куб. см включно розміри страхових платежів за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів - пенсіонерів, учасників війни - громадян України та інвалідів ІІ групи, які особисто керують такими транспортними засобами, становлять 50 відсотків розміру базового платежу з урахуванням коригуючих коефіцієнтів, наведених у цьому Законі."   -3- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 13.2 статті 13 викласти у такій редакції: "13.2. За умови страхування не більше одного транспортного засобу з робочим об'ємом двигуна до 2500 куб. см включно розміри страхових платежів за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів - учасників війни, що визначені законом, інвалідів ІІ групи, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до І та ІІ категорій, пенсіонерів - громадян України, які особисто керують такими транспортними засобами, становлять 50 відсотків розміру базового платежу з урахуванням коригуючих коефіцієнтів, наведених у цьому Законі.""  
Враховано   13.2. За умови страхування не більше одного транспортного засобу з робочим об'ємом двигуна до 2500 куб. см включно розміри страхових платежів за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів - учасників війни, що визначені законом, інвалідів ІІ групи, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до І та ІІ категорій, пенсіонерів - громадян України, які особисто керують такими транспортними засобами, становлять 50 відсотків розміру базового платежу з урахуванням коригуючих коефіцієнтів, наведених у цьому Законі." 3. Пункт 14.4 статті 14 викласти у такій редакції: "14.4. Забороняється укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності в місцях проведення реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів та оформлення дозвільних документів, у місцях контролю наявності страхових полісів, крім пунктів пропуску через державний кордон України. Укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності у пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється у порядку, визначеному Уповноваженим органом." 4. Статтю 15 доповнити новою частиною такого змісту: "Особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності встановлюються у порядку, визначеному Уповноваженим органом за поданням МТСБУ." 5. Статтю 17 доповнити новим пунктом такого змісту: "17.5. При укладенні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності страховик зобов'язаний надати страхувальнику спеціальний знак державного зразка, який затверджується Уповноваженим органом за поданням МТСБУ" 6. У статті 29 слова "Уповноваженим органом" замінити словом "законодавством". 7. Перший абзац статті 32 після слова "страховик" доповнити словами "або МТСБУ". 8. Пункт 33.2 статті 33 після слова "страховиком" доповнити словами "аварійний комісар або". 9. У статті 34: а) пункт 34.1 викласти у такій редакції: "34.1. Страховик терміново, але не пізніше трьох робочих днів (враховуючи день отримання письмового повідомлення про страховий випадок), зобов'язаний направити аварійного комісара або експерта на місце настання страхового випадку та/або до місцезнаходження пошкодженого майна для визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків"; б) у пункті 34.2: після слова "строк" доповнити словами "аварійний комісар або" ; після слова "обрати" доповнити словами "аварійного комісара або" ;  
    -4- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 14.4 статті 14 викласти у такій редакції: "14.4. Забороняється укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності в місцях проведення реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів та оформлення дозвільних документів, у місцях контролю наявності страхових полісів, крім пунктів пропуску через державний кордон України. Укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності у пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється у порядку, визначеному Уповноваженим органом."  
Враховано    
    -5- Хомутиннік В.Ю.
Морозов О.В.
Статтю 15 доповнити частиною такого змісту: "Особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності встановлюються у порядку, визначеному Уповноваженим органом за поданням МТСБУ."  
Враховано    
    -6- Святаш Д.В.
Статтю 17 доповнити новим пунктом такого змісту: "При укладенні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності страховик зобов'язаний надати страхувальнику спеціальний знак державного зразка, який затверджується Уповноваженим органом за поданням МТСБУ"  
Враховано    
    -7- Хомутиннік В.Ю.
У статті 29 слова "Уповноваженим органом" замінити словом "законодавством".  
Враховано    
    -8- Хомутиннік В.Ю.
Перший абзац статті 32 після слова "страховик" доповнити словами "або МТСБУ"  
Враховано    
    -9- Морозов О.В.
Пункт 33.2 статті 33 після слова "експерт" доповнити словами "або аварійний комісар".  
Враховано    
    -10- Морозов О.В.
Пункт 34.1 викласти у такій редакції: "34.1. Страховик терміново, але не пізніше трьох робочих днів (враховуючи день отримання письмового повідомлення про страховий випадок), зобов'язаний направити аварійного комісара або експерта на місце настання страхового випадку та/або до місцезнаходження пошкодженого майна для визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків"; У пункті 34.2: після слова "строк" доповнити словами "аварійний комісар або" ; після слова "обрати" доповнити словами "аварійного комісара або" ;  
Враховано    
9. 2. Пункт 35.4 статті 35 виключити.   -11- Морозов О.В.
Статтю 40 доповнити новим пунтом такого змісту: "40.3. МТСБУ має право залучати аварійних комісарів у порядку, встановленому Уповноваженим органом, для визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків у випадках, визначених у статті 41, та необхідності перевірки дій страховика відповідно до пункту 36.3 статті 36."  
Враховано   10. Пункт 35.4 статті 35 виключити. 11. Статтю 40 доповнити новим пунтом такого змісту: "40.3. МТСБУ має право залучати аварійних комісарів у порядку, встановленому Уповноваженим органом, для визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків у випадках, визначених у статті 41, та необхідності перевірки дій страховика відповідно до пункту 36.3 статті 36."  
10. 3. Підпункт "а" пункту 41.1. статті 41 викласти в такій редакції:      12. У статті 41: а) у підпункті 41.1: підпункт "а" викласти в такій редакції:  
11. "а) транспортним засобом, власник якого не застрахував свою цивільно-правову відповідальність, крім шкоди, заподіяної транспортному засобу, який не відповідає вимогам пункту 1.7. статті 1 цього Закону, та майну, яке знаходилося в такому транспортному засобі; "   -12- Акопян В.Г.
Частину 2 п.1 ст.41 викласти у такій редакції: "Регламентні виплати, зазначені у підпунктах "а"-"д" цього пункту, розподіляються в порядку, встановленому Президією МТСБУ".  
Враховано   "а) транспортним засобом, власник якого не застрахував свою цивільно-правову відповідальність, крім шкоди, заподіяної транспортному засобу, який не відповідає вимогам пункту 1.7. статті 1 цього Закону, та майну, яке знаходилося в такому транспортному засобі"; Частину другу викласти у такій редакції: "Регламентні виплати, зазначені у підпунктах "а"-"д" цього пункту, розподіляються в порядку, встановленому Президією МТСБУ"; б) доповнити статтю новими пунктами такого змісту: "41.3. МТСБУ не відшкодовує шкоду потерпілим, якщо вони можуть задовольнити вимоги на підставі договорів інших видів страхування. В таких випадках МТСБУ відшкодовується частина шкоди, яка не компенсована за договорами інших видів страхування." 41.4. МТСБУ за рахунок коштів фонду захисту потерпілих здійснює оплату послуг аварійних комісарів, залучених відповідно пункту 40.3 статті 40."  
    -13- Хомутиннік В.Ю.
Морозов О.В.
Статтю 41 доповнити новими пунктами такого змісту: "41.3. МТСБУ не відшкодовує шкоду потерпілим, якщо вони можуть задовольнити вимоги на підставі договорів інших видів страхування. В таких випадках МТСБУ відшкодовується частина шкоди, яка не компенсована за договорами інших видів страхування. 41.4. МТСБУ за рахунок коштів фонду захисту потерпілих здійснює оплату послуг страхових комісарів, залучених відповідно пункту 40.3 статті 40."  
Враховано    
12. 4. Доповнити статтею 43? у такій редакції:      13. Доповнити статтею 43? у такій редакції:  
13. "Стаття 43?. Фонд попереджувальних заходів МТСБУ      "Стаття 43?. Фонд попереджувальних заходів МТСБУ  
14. 43?.1. З метою проведення попереджувальних заходів, спрямованих на підвищення безпеки дорожнього руху та зменшення кількості страхових випадків за обов'язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності створюється фонд попереджувальних заходів МТСБУ.      43?.1. З метою проведення попереджувальних заходів, спрямованих на підвищення безпеки дорожнього руху та зменшення кількості страхових випадків за обов'язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності створюється фонд попереджувальних заходів МТСБУ.  
15. 43?.2. Джерелами формування фонду попереджувальних заходів МТСБУ є:      43?.2. Джерелами формування фонду попереджувальних заходів МТСБУ є:  
16. 43?.2.1 відрахування страховиків з премій обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності у розмірі, визначеному президією МТСБУ, але не меншому 1 відсотка від отриманих премій за внутрішніми договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;   -14- Хомутиннік В.Ю.
У підпункті 43?.2.1 слова та цифру "але не меншому 1 відсотка" замінити совами та цифрою "але не більшому 1 відсотка включно".  
Враховано   43?.2.1 відрахування страховиків з премій обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності у розмірі, визначеному президією МТСБУ, але не більшому 1 відсотка включно від отриманих премій за внутрішніми договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;  
17. 43?.2.2 добровільні внески та пожертвування;      43?.2.2 добровільні внески та пожертвування;  
18. 43?.3. Порядок, умови формування та використання коштів фонду попереджувальних заходів МТСБУ встановлюються положенням про цей фонд, що затверджується президією МТСБУ та погоджується Координаційною радою МТСБУ.      43?.3. Порядок, умови формування та використання коштів фонду попереджувальних заходів МТСБУ встановлюються положенням про цей фонд, що затверджується президією МТСБУ та погоджується Координаційною радою МТСБУ.  
19. Кошти фонду попереджувальних заходів МТСБУ є коштами МТСБУ, використання цих коштів здійснюється дирекцією МТСБУ. Про використання коштів цього фонду дирекція МТСБУ звітує щорічно перед Координаційною радою МТСБУ та президією МТСБУ."      Кошти фонду попереджувальних заходів МТСБУ є коштами МТСБУ, використання цих коштів здійснюється дирекцією МТСБУ. Про використання коштів цього фонду дирекція МТСБУ звітує щорічно перед Координаційною радою МТСБУ та президією МТСБУ."  
20. 5. Пункт 46.1 статті 46 доповнити новим підпунктом такого змісту:      14. Пункт 46.1 статті 46 доповнити новим підпунктом такого змісту:  
21. "и) погодження положення про фонд попереджувальних заходів МТСБУ".      "и) погодження положення про фонд попереджувальних заходів МТСБУ". 15. У статті 47: у пункті47.2:  
22. 6. Підпункт "г" пункту 47.4 статті 47 викласти у такій редакції:      у пункті 47.4: а) підпункт "г" викласти у такій редакції:  
23. "г) затвердження, за погодженням з Координаційною радою МТСБУ, положення про порядок і умови формування централізованих страхових резервних фондів, положення про порядок розміщення коштів централізованих страхових резервних фондів та положення про фонд попереджувальних заходів МТСБУ; "   -15- Святаш Д.В.
підпункт "ґ" пункту 47.4 статті 47 викласти у такій редакції: "ґ) погодження зразків страхових полісів та спеціального знака з Уповноваженим органом; погодження положення про централізовану базу даних щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, яке затверджується Уповноваженим органом;"  
Враховано   "г) затвердження, за погодженням з Координаційною радою МТСБУ, положення про порядок і умови формування централізованих страхових резервних фондів, положення про порядок розміщення коштів централізованих страхових резервних фондів та положення про фонд попереджувальних заходів МТСБУ; " б) підпункт "ґ" викласти у такій редакції: "ґ) погодження зразків страхових полісів та спеціального знака з Уповноваженим органом; погодження положення про централізовану базу даних щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, яке затверджується Уповноваженим органом;" 16. Статтю 51 доповнити новим пунктом такого змісту: "51.10. Порушення строків сплати внесків та здійснення відрахувань до фондів МТСБУ, створених відповідно до цього Закону, або здійснення таких внесків та відрахувань не в повному обсязі протягом двох місяців позбавляє страховика членства в МТСБУ." 18. Пункт 8 розділу VІІ викласти у такій редакції: "При розрахунку страхового платежу добуток коригуючих коефіцієнтів ІІ, ІІІ, ІV типів не може бути меншим за половину коригуючого коефіцієнта І типу та перевищувати трикратний його розмір." 19. Розділ VІІ доповнити новим пунктом такого змісту: "У разі одночасного укладання одним страхувальником п'яти і більше внутрішніх договорів страхування строком на один рік, страховий платіж зменшується наступним чином: від 5 до 10 транспортних засобів - на 5%; від 10 до 20 транспортних засобів - на 10%; від 20 транспортних засобів і більше - на 15%."  
    -16- Хомутиннік В.Ю.
Статтю 51 доповнити новим пунктом такого змісту: "51.10. Порушення строків сплати внесків та здійснення відрахувань до фондів МТСБУ, створених відповідно до цього Закону, або здійснення таких внесків та відрахувань не в повному обсязі протягом двох місяців позбавляє страховика членства в МТСБУ."  
Враховано    
    -17- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 8 розділу VІІ Закону у наступній редакції: "При розрахунку страхового платежу добуток коригуючих коефіцієнтів ІІ, ІІІ, ІV типів не може бути меншим за половину коригуючого коефіцієнта І типу та перевищувати трикратний його розмір."  
Враховано    
    -18- Морозов О.В.
Розділ VІІ доповнити новим пунктом такого змісту: "У разі одночасного укладання одним страхувальником п'яти і більше внутрішніх договорів страхування строком на 1 рік, страховий платіж зменшується наступним чином: від 5 до 10 транспортних засобів - на 5%; від 10 до 20 транспортних засобів - на 10%; від 20 транспортних засобів і більше - на 15%."  
Враховано    
24. ІІ. Прикінцеві положення      ІІ. Прикінцеві положення  
25. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -19- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити розділ ІV новими частинами такого змісту: "2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом. 3. Уповноваженому органу в трьохмісячний термін з дня опублікування цього Закону розробити та затвердити нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону."  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом. 3. Уповноваженому органу в трьохмісячний термін з дня опублікування цього Закону розробити та затвердити нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону.