Кількість абзаців - 142 Таблиця поправок


Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И      З А К О Н У К Р А Ї Н И  
2. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності      Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності  
3. Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності і встановлює порядок діяльності дозвільних органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру, та адміністраторів.      Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності і встановлює порядок діяльності дозвільних органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру, та адміністраторів.  
4. Стаття 1. Основні терміни      Стаття 1. Основні терміни  
5. 1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:      1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:  
6. дозвільна система у сфері господарської діяльності - сукупність врегульованих законодавством відносин, які виникають між дозвільними органами, адміністраторами та суб'єктами господарювання у зв'язку з видачею документів дозвільного характеру;      дозвільна система у сфері господарської діяльності - сукупність урегульованих законодавством відносин, які виникають між дозвільними органами, адміністраторами та суб'єктами господарювання у зв'язку з видачею документів дозвільного характеру;  
7. дозвільні органи - органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, а також підприємства, установи, організації, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру;      дозвільні органи - органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, а також підприємства, установи, організації, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру;  
8. документ дозвільного характеру - дозвіл (висновок, свідоцтво тощо), який дає суб'єкту господарювання право на провадження господарської діяльності, здійснення окремих операцій, а також акт проведення експертизи, погодження або інший документ, необхідний для одержання зазначеного дозволу;   -1- Ляпіна К.М.
Абзац четвертий частини 1 статті 1 викласти у наступній редакції: "документ дозвільного характеру - це дозвіл, висновок, погодження, свідоцтво тощо, який дає суб'єкту господарювання право на провадження певних дій у сфері господарської діяльності"  
Враховано   документ дозвільного характеру - дозвіл, висновок, погодження, свідоцтво тощо, який дає суб'єкту господарювання право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності;  
    -2- Пузаков В.Т.
Абзац четвертий частини 1 статті 1 доповнити більш конкретним визначенням документів, видача яких підпадає під дію цього Закону ( з виступу на сесії)  
Враховано частково    
    -3- Кармазін Ю.А.
Абзац четвертий частини 1 статті 1 доповнити більш конкретним визначенням документів, видача яких підпадає під дію цього Закону ( з виступу на сесії)  
Враховано частково    
9. місцеві дозвільні органи - міські ради та їх виконавчі органи, районні та районні у містах Києві і Севастополі державні адміністрації, органи центральних органів виконавчої влади, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру від свого імені, а також підприємства, установи, організації, що у випадках, передбачених законом, уповноважені видавати документи дозвільного характеру і можуть залучатися до проведення експертизи та обстеження, необхідних для видачі документів дозвільного характеру, в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;   -4- Довгий Т.О.
Абзац п'ятий частини першої статті 1 викласти в такій редакції: "місцеві дозвільні органи - сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, районні та обласні ради, районні, районні у містах, обласні державні адміністрації, органи центральних органів виконавчої влади, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру від свого імені, а також підприємства, установи, організації, що у випадках, передбачених законом, уповноважені видавати документи дозвільного характеру і можуть залучатися до проведення експертизи та обстеження, необхідних для видачі документів дозвільного характеру, в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці".  
Відхилено   місцеві дозвільні органи - міські ради та їх виконавчі органи, районні та районні у містах Києві і Севастополі державні адміністрації, територіальні (місцеві) органи центральних органів виконавчої влади, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру від свого імені, а також підприємства, установи, організації, що у випадках, передбачених законом, уповноважені видавати документи дозвільного характеру і можуть залучатися до проведення експертизи та обстеження, необхідних для видачі документів дозвільного характеру, у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;  
10. об'єкт, на який видається документ дозвільного характеру, земельна ділянка, споруда, будова, приміщення, устаткування, обладнання та механізм, що вводиться в експлуатацію або проектується, окрема операція, господарська діяльність за певним видом, робота та послуга;      об'єкт, на який видається документ дозвільного характеру, - земельна ділянка, споруда, будівля, приміщення, устаткування, обладнання та механізми, що вводяться в експлуатацію або проектуються, окрема операція, господарська діяльність певного виду, робота та послуга;  
11. спеціально уповноважений орган з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності (далі - уповноважений орган) центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері підприємництва.   -5- Ляпіна К.М.
Частину першу статті 1 доповнити абзацом в наступній редакції: "декларативний принцип - це принцип, згідно з яким суб'єкт господарювання набуває права здійснення певних дій без отримання документу дозвільного характеру шляхом повідомлення адміністратора або відповідного дозвільного органу про відповідність його матеріально-технічної бази вимогам законодавства. Форма та порядок повідомлення та здійснення діяльності за декларативним принципом встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням дозвільного органу."  
Враховано   спеціально уповноважений орган з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності (далі - уповноважений орган) - центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері підприємництва; декларативний принцип - принцип, згідно з яким суб'єкт господарювання набуває права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності без отримання документу дозвільного характеру шляхом повідомлення адміністратора або відповідного дозвільного органу про відповідність його матеріально-технічної бази вимогам законодавства. Форма та порядок повідомлення адміністратора або відповідного дозвільного органу про відповідність його матеріально-технічної бази вимогам законодавства встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням дозвільного органу.  
12. Стаття 2. Сфера дії Закону      Стаття 2. Сфера дії Закону  
13. 1. Дія цього Закону поширюється на дозвільні органи, адміністраторів та суб'єктів господарювання, які мають намір провадити або провадять господарську діяльність, і не поширюється на відносини у сфері ліцензування господарської діяльності, захисту економічної конкуренції.   -6- Майко В.І.
В частині 1 статті 2 після слів "економічної конкуренції" додати слова "а також на дозвільну систему, яка поширюється на операції зі зброєю, бойовим припасами, вибуховими матеріалами і речовинами, сильнодіючими отруйними речовинами"  
Враховано   1. Дія цього Закону поширюється на дозвільні органи, адміністраторів, уповноважений орган та суб'єктів господарювання, які мають намір провадити або провадять господарську діяльність, і не поширюється на відносини у сфері ліцензування господарської діяльності, захисту економічної конкуренції, а також на дозвільну систему, яка поширюється на операції зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими матеріалами і речовинами, сильнодіючими отруйними речовинами, дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії.  
    -7- Довгий Т.О.
Частину першу статті 2 викласти в такій редакції: "1. Дія цього Закону поширюється на дозвільні органи, адміністраторів та суб'єктів господарювання, які мають намір провадити або провадять господарську діяльність, і не поширюється на відносини у сфері ліцензування господарської діяльності, патентування деяких видів підприємницької діяльності, захисту економічної конкуренції, дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії".  
Враховано частково    
14. Стаття 3. Основні принципи державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності      Стаття 3. Основні принципи державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності  
15. 1. Основними принципами державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності є:      1. Основними принципами державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності є:  
16. захист прав, законних інтересів та життя громадян, охорона навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;   -8- Майко В.І.
В абзаці другому частини 1 після слів "законних інтересів" додати слова: "суспільства, громад та громадян,"  
Враховано   захист прав, законних інтересів суспільства, територіальних громад та громадян, життя громадян, охорона навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;  
17. розвиток конкуренції;      розвиток конкуренції;  
18. прозорість процедури видачі документів дозвільного характеру;      прозорість процедури видачі документів дозвільного характеру;  
19. додержання рівності прав суб'єктів господарювання під час видачі документів дозвільного характеру;      додержання рівності прав суб'єктів господарювання під час видачі документів дозвільного характеру;  
20. відповідальність посадових осіб дозвільних органів, адміністраторів та суб'єктів господарювання за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру.   -9- Майко В.І.
Частину 1 статті 1 доповнити абзацом такого змісту: "зменшення рівня державного регулювання господарської діяльністі"  
Враховано   відповідальність посадових осіб дозвільних органів, адміністраторів та суб'єктів господарювання за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру; зменшення рівня державного регулювання господарської діяльності; установлення єдиних вимог до порядку видачі документів дозвільного характеру.  
    -10- Ляпіна К.М.
Доповнити статтю 3 наступними абзацами такого змісту: "встановлення єдиних вимог до порядку видачі документів дозвільного характеру."  
Враховано    
21. Стаття 4. Основні вимоги до дозвільної системи у сфері господарської діяльності      Стаття 4. Основні вимоги до дозвільної системи у сфері господарської діяльності  
22. 1. Виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюється:   -11- Ляпіна К.М.
В частині 1 статті 4 абзаци четвертий, шостий, сьомий та десятий вилучити  
Враховано   1. Виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюється:  
23. необхідність одержання документа дозвільного характеру;      необхідність одержання документа дозвільного характеру;  
24. дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру;      дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру;  
25. вичерпний перелік документів, який необхідно подати суб'єкту господарювання для одержання документа дозвільного характеру;       
26. платність або безоплатність видачі документа дозвільного характеру;      платність або безоплатність видачі документа дозвільного характеру;  
27. строк дії документа дозвільного характеру або необмеженість його дії;       
28. вичерпний перелік підстав для залишення поданих документів без розгляду;       
29. строк прийняття рішення про видачу або відмову у видачі документа дозвільного характеру;      строк прийняття рішення про видачу або відмову у видачі документа дозвільного характеру;  
30. вичерпний перелік підстав для відмови у видачі та анулювання документа дозвільного характеру;      вичерпний перелік підстав для відмови у видачі та анулювання документа дозвільного характеру;  
31. право делегування (заборони делегування) дозвільним органом видачі документа дозвільного характеру іншому органу;       
32. можливість започаткування господарської діяльності суб'єктом господарювання без отримання документів дозвільного характеру з одночасним повідомленням про це адміністратора та декларуванням відповідності його матеріально-технічної бази встановленим законодавством вимогам.   -12- Ляпіна К.М.
Абзац одинадцятий частини першої статті четвертої викласти в наступній редакції "можливість провадження певних дій за декларативним принципом "  
Враховано   можливість набуття суб'єктом господарювання права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності за декларативним принципом.  
33. Закони про внесення змін до законів, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, стосовно вимог, встановлених цією частиною, набирають чинності через тридцять днів з дати їх офіційного опублікування.      Закони про внесення змін до законів, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, стосовно вимог, установлених цією частиною, набирають чинності через тридцять днів з дня його офіційного оприлюднення.  
34. 2. Порядок видачі документів дозвільного характеру центральними органами виконавчої влади встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням відповідного дозвільного органу, погодженим зі спеціально уповноваженим органом з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності.   -13- Ляпіна К.М.
Частину другу статті 4 доповнити абзацом такого змісту: "Такий порядок має передбачати зокрема вичерпний перелік документів, який необхідно подати суб'єкту господарювання для одержання документа дозвільного характеру, та строк дії документа дозвільного характеру або необмеженість його дії"  
Враховано   2. Порядок видачі документів дозвільного характеру центральними органами виконавчої влади установлюється Кабінетом Міністрів України за поданням відповідного дозвільного органу, погодженим з уповноваженим органом. Такий порядок має передбачати, зокрема, вичерпний перелік документів, які необхідно подати суб'єкту господарювання для одержання документа дозвільного характеру, та строк дії документа дозвільного характеру або необмеженість його дії.  
35. 3. Видача документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами здійснюється за принципом організаційної єдності, що передбачає наявність адміністратора, в порядку, встановленому цим Законом.   -14- Майко В.І.
Доповнити статтю 4 додатковою частиною такого змісту: "4. Суб'єкт господарювання має право вибору способу отримання документів дозвільного характеру: - безпосередньо за зверненням у відповідний дозвільний орган; або - за зверненням до адміністратора в порядку, встановленому цим Законом."  
Враховано   3. Видача документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами здійснюється за принципом організаційної єдності, що передбачає наявність адміністратора, у порядку, встановленому цим Законом. 4. Суб'єкт господарювання має право вибору способу отримання документів дозвільного характеру: безпосередньо за зверненням у відповідний дозвільний орган; або за зверненням до адміністратора.  
36. 4. У разі надання на підставі договору оренди чи інших договорів у тимчасове користування приміщень та обладнання за умови збереження виду діяльності і стану цих приміщень та обладнання від орендаря не вимагається одержання документа дозвільного характеру на їх використання (експлуатацію), крім потенційно небезпечних об'єктів.   -15- Майко В.І.
В абзаці першому частини 4 статті 4 після слова "орендаря" додати слова "або іншого користувача"  
Враховано   5. У разі надання на підставі договору оренди чи інших договорів у тимчасове користування приміщень та обладнання за умови збереження виду діяльності і стану цих приміщень та обладнання від орендаря або іншого користувача не вимагається одержання документа дозвільного характеру на їх використання (експлуатацію), крім потенційно небезпечних об'єктів та в разі використання машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.  
    -16- Ляпіна К.М.
Абзац перший частини четвертої статті 4 після слова "об'єктів" доповнити словами "та машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки"  
Враховано    
37. Відповідальність за використання (експлуатацію) приміщень та обладнання покладається на особу, визначену відповідним договором.      Відповідальність за використання (експлуатацію) приміщень та обладнання покладається на особу, визначену відповідним договором.  
38. 5. Тарифи на проведення підприємствами, установами, організаціями експертизи та обстеження об'єкта, на який видається документ дозвільного характеру, необхідних для його одержання, затверджуються Кабінетом Міністрів України.   -17- Ляпіна К.М.
Частину 5 статті 4 викласти у наступній редакції: "Розмір тарифів, в тому числі граничні їх розміри, на проведення дозвільними органами обстежень (експертиз), які є підставою для видачі документів дозвільного характеру, затверджується Кабінетом Міністрів України. Розмір тарифів на проведення суб'єктами господарювання обстежень (експертиз), які є підставою для видачі документів дозвільного характеру, не можуть перевищувати граничних розмірів встановлених для дозвільних органів."  
Враховано   6. Розмір тарифів, у тому числі граничні їх розміри, на проведення дозвільними органами обстежень (експертиз), які є підставою для видачі документів дозвільного характеру, затверджується Кабінетом Міністрів України. Розмір тарифів на проведення суб'єктами господарювання обстежень (експертиз), які є підставою для видачі документів дозвільного характеру, не можуть перевищувати граничних розмірів, установлених для дозвільних органів.  
39. Стаття 5. Адміністратор      Стаття 5. Адміністратор  
40. 1. Адміністратор - посадова особа міської ради або районної державної адміністрації, яка організовує видачу суб'єкту господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів та суб'єктів господарювання щодо видачі документів дозвільного характеру.   -18- Ляпіна К.М.
В частині першій статті 5 слова "та суб'єктів господарювання" вилучити  
Враховано   1. Адміністратор - посадова особа міської ради, районної та районної у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій, яка організовує видачу суб'єкту господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру.  
    -19- Довгий Т.О.
У частині першій статті 5 слова "міської ради або районної державної адміністрації" замінити на слова ""місцевого дозвільного органу".  
Відхилено    
41. 2. Кількість адміністраторів визначається рішенням відповідної міської ради або районної державної адміністрації.   -20- Довгий Т.О.
У частині другій статті 5 слова "міської ради або районної державної адміністрації" замінити на слова "місцевого дозвільного органу".  
Відхилено   2. Кількість адміністраторів визначається рішенням відповідної міської ради або районної державної адміністрації.  
42. 3. Адміністратор повинен мати вищу освіту та стаж роботи на державній службі не менше одного року або стаж роботи в інших сферах управління не менше трьох років.   -21- Майко В.І.
В частині 3 статті 5 після слів "на державній" додати слова "або комунальній"  
е 1  3. Адміністратор повинен мати вищу освіту та стаж роботи на державній службі не менше одного року або стаж роботи в інших сферах управління не менше трьох років.  
43. 4. Основними завданнями адміністратора є:      4. Основними завданнями адміністратора є:  
44. надання суб'єкту господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання документа дозвільного характеру;      надання суб'єкту господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання документа дозвільного характеру;  
45. прийняття від суб'єкта господарювання документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним місцевим дозвільним органам;      прийняття від суб'єкта господарювання документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним місцевим дозвільним органам;  
46. видача суб'єкту господарювання документів дозвільного характеру;      видача суб'єкту господарювання документів дозвільного характеру;  
47. забезпечення взаємодії місцевих дозвільних органів та документообігу;      забезпечення взаємодії місцевих дозвільних органів та документообігу;  
48. організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками різних місцевих дозвільних органів спільного обстеження об'єкта, на який видається документ дозвільного характеру;   -22- Ляпіна К.М.
В абзаці шостому частини четвертої статті 5 слово "різних" вилучити  
Враховано   організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками місцевих дозвільних органів спільного обстеження об'єкта, на який видається документ дозвільного характеру;  
49. контроль за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру;      контроль за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру;  
50. формування та ведення реєстру документів дозвільного характеру;      формування та ведення реєстру документів дозвільного характеру;  
51. інформування посадової особи, якій він підпорядковується, а також територіального органу спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовою особою місцевого дозвільного органу;      інформування посадової особи, якій він підпорядковується, а також територіального органу уповноваженого органу про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовою особою місцевого дозвільного органу;  
52. підготовка пропозицій щодо удосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру.      підготовка пропозицій щодо удосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру.  
53. 5. Адміністратор має право:      5. Адміністратор має право безоплатно одержувати у триденний строк з моменту запиту інформацію від місцевих дозвільних органів, пов'язану з видачею документів дозвільного характеру, за винятком інформації, що становить державну таємницю.  
54. одержувати безоплатно від місцевих дозвільних органів інформацію, пов'язану з видачею документів дозвільного характеру, за винятком інформації, що становить державну таємницю;   -23- Ляпіна К.М.
В абзаці першому частини 5 статті 5 після слова "одержувати" додати слова "в триденний строк з моменту запиту"  
Враховано    
55. повертати суб'єкту господарювання заяву та документи, що додаються до неї, у випадках, встановлених цим Законом.   -24- Ляпіна К.М.
Абзац третій частини п'ятої статті 5 вилучити  
Враховано    
56. 6. Виконавчі органи міських рад, районні та районні у містах Києві і Севастополі державні адміністрації забезпечують адміністраторів повною інформацією щодо порядку видачі документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами, зокрема переліку документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, зразків заяв та необхідних бланків, строків видачі документів дозвільного характеру, розміру плати за їх видачу (у разі її встановлення).   -25- Довгий Т.О.
У частині шостій статті 5 слова "міських рад, районні та районні у містах Києві і Севастополі державні адміністрації" замінити словами "сільських, селищних, міських рад, районні, районні у містах та обласні державні адміністрації".  
Відхилено   6. Виконавчі органи міських рад, районні та районні у містах Києві і Севастополі державні адміністрації забезпечують адміністраторів повною інформацією щодо порядку видачі документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами, зокрема переліку документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, зразків заяв та необхідних бланків, строків видачі документів дозвільного характеру, розміру плати за їх видачу (у разі її встановлення).  
57. 7. Типове положення про адміністратора, порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом уповноваженого органу затверджується уповноваженим органом.      7. Типове положення про адміністратора, порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом уповноваженого органу затверджується уповноваженим органом.  
58. 8. Порядок взаємодії місцевих дозвільних органів, адміністратора, суб'єкта господарювання та територіального органу уповноваженого органу в місті затверджується міською радою на підставі типового положення, передбаченого частиною сьомою цієї статті, за погодженням з територіальним органом уповноваженого органу.      8. Порядок взаємодії місцевих дозвільних органів, адміністратора, суб'єкта господарювання та територіального органу уповноваженого органу в місті затверджується міською радою на підставі типового положення, передбаченого частиною сьомою цієї статті, за погодженням з територіальним органом уповноваженого органу.  
59. 9. Порядок взаємодії місцевих дозвільних органів, адміністратора суб'єкта господарювання та територіального органу уповноваженого органу в районах та районах у містах Києві і Севастополі затверджується відповідною районною державною адміністрацією на підставі типового положення, передбаченого частиною сьомою цієї статті, за погодженням з територіальним органом уповноваженого органу.      9. Порядок взаємодії місцевих дозвільних органів, адміністратора, суб'єкта господарювання та територіального органу уповноваженого органу в районах та районах у містах Києві і Севастополі затверджується відповідною районною державною адміністрацією на підставі типового положення, передбаченого частиною сьомою цієї статті, за погодженням з територіальним органом уповноваженого органу.  
60. Стаття 6. Реєстр документів дозвільного характеру      Стаття 6. Реєстр документів дозвільного характеру  
61. 1. Адміністратор веде реєстр документів дозвільного характеру (далі - реєстр).      1. Адміністратор веде реєстр документів дозвільного характеру (далі - реєстр).  
62. До реєстру вносяться відомості про:   -26- Ляпіна К.М.
Абзаци другий-дев'ятий частини першої статті 6 вилучити  
Враховано    
63. суб'єкта господарювання - заявника;       
64. дозвільний орган, який прийняв рішення про видачу документа дозвільного характеру;       
65. прийняття рішення про видачу документа дозвільного характеру (дата і номер);       
66. серію та номер документа дозвільного характеру;       
67. строк дії документа дозвільного характеру;       
68. переоформлення документа дозвільного характеру, видачу дубліката чи копії;       
69. підстави прийняття рішення про анулювання документа дозвільного характеру, його дату і номер;       
70. підстави прийняття рішення про визнання документа дозвільного характеру недійсним, його дату і номер.       
71. 2. Інформація, що міститься в реєстрі, належить до відкритої. За користування даними реєстру справляється плата, розмір якої встановлюється районною державною адміністрацією або міською радою і зараховується до відповідного бюджету.   -27- Ляпіна К.М.
Друге речення частини другої статті 6 викласти в такій редакції: "За користування даними реєстру справляється плата, розмір якої встановлюється районною державною адміністрацією або міською радою за погодженням із відповідним територіальним органом уповноваженого органу і зараховується до відповідного бюджету."  
Враховано   2. Інформація, що міститься в реєстрі, належить до відкритої. За користування даними реєстру справляється плата, розмір якої встановлюється районною державною адміністрацією або міською радою за погодженням із відповідним територіальним органом уповноваженого органу, що зараховується до відповідного бюджету.  
72. 3. Порядок формування, ведення та користування реєстром визначається уповноваженим органом.      3. Порядок формування, ведення та користування реєстром визначається уповноваженим органом.  
73. Стаття 7. Порядок видачі місцевими дозвільними органами документів      Стаття 7. Порядок видачі місцевими дозвільними органами документів дозвільного характеру  
74. дозвільного характеру       
75. 1. Суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа (далі - заявник) подає адміністратору заяву, яка повинна містити:   -28- Ляпіна К.М.
Частину першу статті 7 викласти в такій редакції: "1. Суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа (далі - заявник) подає адміністратору заяву, форма якої встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням уповноваженого органу та за погодженням з дозвільними органами."  
Враховано   1. Суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа (далі - заявник) подає адміністратору заяву, форма якої встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням уповноваженого органу та за погодженням з дозвільними органами.  
76. 1) відомості про суб'єкта господарювання:       
77. найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код - для юридичної особи;       
78. прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів - для фізичної особи;       
79. 2) найменування документа дозвільного характеру;       
80. 3) номери телефонів.       
81. 2. До заяви додаються:      2. До заяви додаються:  
82. копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання;   -29- Майко В.І.
Абзац перший частини 2 статті 7 викласти у наступній редакції: "документи, які підтверджують внесення плати за видачу документа дозвільного характеру, якщо вона передбачена законом."  
Враховано   копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання; документи, які підтверджують внесення плати за видачу документа дозвільного характеру, якщо вона передбачена законом;  
83. документи, необхідні для видачі документа дозвільного характеру, передбачені законами, які регулюють відносини, пов'язані з його одержанням.   -30- Ляпіна К.М.
Абзац третій частини другої статті 7 слово "законами" замінити словом "законодавством"  
Враховано   документи, необхідні для видачі документа дозвільного характеру, передбачені законодавством, яким регулюються відносини, пов'язані з його одержанням.  
84. Заява та документи подаються в одному примірнику.   -31- Ляпіна К.М.
Абзац четвертий частину другої статті 7 викласти в такій редакції: "Заява та документи подаються в одному примірнику особисто заявником. В разі надання заяви та документів рекомендованим листом, підпис заявника засвідчується нотаріально"  
Враховано   Заява та документи подаються в одному примірнику особисто заявником або рекомендованим листом. У разі надання заяви та документів рекомендованим листом підпис заявника засвідчується нотаріально.  
85. 3. Адміністратор реєструє заяву та документи у журналі, який ведеться за зразком, визначеним уповноваженим органом.      3. Адміністратор реєструє заяву та документи в журналі, який ведеться за зразком, визначеним уповноваженим органом.  
86. Заява та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату та номер їх реєстрації.      Заява та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату та номер їх реєстрації.  
87. 4. Забороняється вимагати від заявника для одержання документа дозвільного характеру документи, не передбачені цим Законом або законами, які регулюють відносини, пов'язані з його одержанням.   -32- Ляпіна К.М.
В частині четвертій статті 7 слова: "цим Законом або законами, які регулюють відносини, пов'язані з його одержанням" замінити словом: "законодавством"  
Враховано   4. Забороняється вимагати від заявника для одержання документа дозвільного характеру документи, не передбачені законодавством.  
88. 5. Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в заяві та документах, що додаються до неї.      5. Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в заяві та документах, що додаються до неї.  
89. 6. Заява адміністратором залишається без розгляду у разі:   -33- Ляпіна К.М.
Частини шосту та сьому статті 7 вилучити. Частини 8-14 вважати частинами 6-12  
Враховано    
90. подання (підписання) її особою, яка не має на це повноважень;       
91. подання документів не в повному обсязі або оформлених неналежним чином.       
92. 7. Про залишення заяви без розгляду адміністратор протягом двох робочих днів з дати її реєстрації зобов'язаний повідомити заявника в письмовій формі із зазначенням підстав.       
93. Після усунення причин, що були підставою для прийняття рішення про залишення заяви про видачу документа дозвільного характеру без розгляду, заявник може повторно подати заяву та документи, що додаються до неї.       
94. 8. Адміністратор після надходження заяви та документів, що додаються до неї, формує дозвільну справу, в якій зберігаються подані заявником документи для видачі чи переоформлення документа дозвільного характеру, видачі дублікатів, копій документа дозвільного характеру, а також копії рішень дозвільних органів з відповідних питань.      6. Адміністратор після надходження заяви та документів, що додаються до неї, формує дозвільну справу, у якій зберігаються подані заявником документи для видачі чи переоформлення документа дозвільного характеру, видачі дублікатів, копій документа дозвільного характеру, а також копії рішень дозвільних органів з відповідних питань.  
95. Адміністратор несе відповідальність за зберігання дозвільної справи.      Адміністратор несе відповідальність за зберігання дозвільної справи.  
96. 9. Копії заяви та документів, що додаються до неї, засвідчені підписом адміністратора, в день реєстрації заяви або наступного робочого дня передаються до відповідних місцевих дозвільних органів.      7. Копії заяви та документів, що додаються до неї, засвідчені підписом адміністратора, у день реєстрації заяви або наступного робочого дня передаються до відповідних місцевих дозвільних органів.  
97. 10. Місцеві дозвільні органи протягом п'яти робочих днів з дати одержання від адміністратора заяви та документів, якщо інше не передбачено законом, приймають рішення про видачу або відмову у видачі суб'єкту господарювання документа дозвільного характеру та передають протягом двох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення адміністратору відповідні документи. У рішенні про відмову у видачі документа дозвільного характеру зазначаються підстави такої відмови.      8. Місцеві дозвільні органи протягом п'яти робочих днів з дати одержання від адміністратора заяви та документів, якщо інше не передбачено законом, приймають рішення про видачу або відмову у видачі суб'єкту господарювання документа дозвільного характеру та передають протягом двох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення адміністратору відповідні документи. У рішенні про відмову у видачі документа дозвільного характеру зазначаються підстави такої відмови.  
98. 11. Адміністратор наступного робочого дня після одержання документа дозвільного характеру повідомляє заявника про необхідність подання документа, що підтверджує внесення плати за його видачу (якщо це передбачено законом), та про місце і час видачі документа дозвільного характеру.   -34- Ляпіна К.М.
В частині одинадцятій статті 7 слова: "про необхідність подання документа, що підтверджує внесення плати за його видачу (якщо це передбачено законом), та " вилучити  
Враховано   9. Адміністратор наступного робочого дня після одержання документа дозвільного характеру повідомляє заявника про місце і час видачі документа дозвільного характеру.  
99. 12. У разі прийняття місцевим дозвільним органом рішення про відмову у видачі документа дозвільного характеру адміністратор повідомляє про це заявника наступного робочого дня після одержання відповідного рішення.      10. У разі прийняття місцевим дозвільним органом рішення про відмову у видачі документа дозвільного характеру адміністратор повідомляє про це заявника наступного робочого дня після одержання відповідного рішення.  
100. 13. У разі проведення місцевими дозвільними органами спільного обстеження об'єкта, на який видається документ дозвільного характеру, адміністратор наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення повідомляє про це суб'єкта господарювання.      11. У разі проведення місцевими дозвільними органами спільного обстеження об'єкта, на який видається документ дозвільного характеру, адміністратор наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення повідомляє про це суб'єкта господарювання.  
101. 14. У разі встановлення за результатами перевірки факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації документ дозвільного характеру, виданий на їх підставі, підлягає анулюванню. За результатами перевірки відповідний дозвільний орган складає акт і протягом двох робочих днів письмово повідомляє про це суб'єкта господарювання.   -35- Ляпіна К.М.
Статтю 7 доповнити п'ятнадцятою частиною: "В разі необхідності отримання документу дозвільного характеру, який видається дозвільним органом, розташованим в обласному центрі, адміністратор повинен передати адміністратору, місцезнаходження якого є обласний центр, документи, необхідні для отримання документу дозвільного характеру."  
Враховано   12. У разі встановлення за результатами перевірки факту подання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації документ дозвільного характеру, виданий на їх підставі, підлягає анулюванню. За результатами перевірки відповідний дозвільний орган складає акт і протягом двох робочих днів письмово повідомляє про це суб'єкта господарювання. У разі необхідності отримання документа дозвільного характеру, який видається дозвільним органом, розташованим в обласному центрі, адміністратор повинен передати адміністратору, місцезнаходженням якого є обласний центр, документи, необхідні для отримання документа дозвільного характеру, отримати документ дозвільного характеру та видати його суб'єкту господарювання.  
102. Стаття 8. Формування єдиної інформаційної політики з питань      Стаття 8. Формування єдиної інформаційної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності  
103. дозвільної системи у сфері господарської діяльності       
104. 1. Дозвільні органи забезпечують оприлюднення та вільний доступ до необхідної суб'єктам господарювання інформації для започаткування та провадження ними господарської діяльності.      1. Дозвільні органи забезпечують оприлюднення та вільний доступ до необхідної суб'єктам господарювання інформації для започаткування та провадження ними господарської діяльності.  
105. 2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації забезпечують створення та функціонування в Інтернет веб-сторінок, які містять інформацію, необхідну суб'єктам господарювання для започаткування та провадження ними господарської діяльності.      2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації забезпечують створення та функціонування в мережі Інтернет веб-сторінок, які містять інформацію, необхідну суб'єктам господарювання для започаткування та провадження ними господарської діяльності.  
106. Місцеві дозвільні органи подають до веб-сторінок інформацію, необхідну для започаткування та провадження господарської діяльності, зокрема інформацію про земельні кадастри, плани забудови відповідних територій, перелік об'єктів нерухомого майна, що потребують реконструкції, перелік будівель, приміщень, земельних ділянок, які надаються або можуть бути надані в оренду.   -36- Майко В.І.
В абзаці другому частини 2 статті 8 слова "земельні кадастри, плани забудови відповідних територій" вилучити  
Враховано   Місцеві дозвільні органи подають для розміщення на веб-сторінках інформацію, необхідну для започаткування та провадження господарської діяльності, зокрема, про перелік об'єктів нерухомого майна, що потребують реконструкції, перелік будівель, приміщень, земельних ділянок, які надаються або можуть бути надані в оренду. 3. Адміністратор та дозвільні органи забезпечують безоплатне консультування з питань отримання відповідних документів дозвільного характеру за зверненням суб'єкта господарювання.  
    -37- Майко В.І.
Статтю 8 доповнити частиною третьою у наступній редакції: "Дозвільні органи забезпечують безоплатне консультування з питань отримання відповідних документів дозвільного характеру за зверненням суб'єкта господарювання"  
Враховано    
107. Стаття 9. Уповноважений орган      Стаття 9. Уповноважений орган  
108. 1. Уповноважений орган:      1. Уповноважений орган:  
109. розробляє або бере участь у розробленні і погоджує проекти нормативно-правових актів з питань видачі документів дозвільного характеру;      розробляє або бере участь у розробленні і погоджує проекти нормативно-правових актів з питань видачі документів дозвільного характеру;  
110. узагальнює практику застосування законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, готує та подає пропозиції щодо його вдосконалення;      узагальнює практику застосування законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, готує та подає пропозиції щодо його вдосконалення;  
111. здійснює методологічне забезпечення діяльності дозвільних органів та адміністраторів;      здійснює методологічне забезпечення діяльності дозвільних органів та адміністраторів;  
112. здійснює у межах своєї компетенції контроль за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру;      здійснює в межах своєї компетенції контроль за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру;  
113. організовує навчання та підвищення кваліфікації адміністраторів.      організовує навчання та підвищення кваліфікації адміністраторів.  
114. Стаття 10. Відповідальність у сфері видачі документів дозвільного      Стаття 10. Відповідальність у сфері видачі документів дозвільного характеру  
115. характеру       
116. 1. Посадові особи дозвільних органів та адміністратори за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.      1. Посадові особи дозвільних органів та адміністратори за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.  
117. 2. Дії або бездіяльність посадових осіб дозвільних органів та адміністраторів можуть бути оскаржені до суду у порядку, встановленому законом.      2. Дії або бездіяльність посадових осіб дозвільних органів та адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.  
118. 3. Шкода, заподіяна посадовими особами дозвільних органів та адміністраторами фізичним або юридичним особам під час виконання своїх обов'язків, підлягає відшкодуванню у порядку, встановленому законом.   -38- Ляпіна К.М.
Частину 3 статті 10 викласти у наступній редакції: "Шкода фізичним або юридичним особам, завдана посадовими особами дозвільного органу в наслідок неправомірного застосування ними повноважень, відшкодовується потерпілим у встановленому законом порядку."  
Враховано   3. Шкода фізичним або юридичним особам, завдана посадовими особами дозвільного органу внаслідок неправомірного застосування ними повноважень, відшкодовуються потерпілим у встановленому законом порядку. 4. У разі застосування дозвільним органом нормативно-правових актів, прийнятих з порушенням вимог частини першої статті 4 цього Закону, суб'єкт господарювання, законні права якого були порушені у зв'язку з прийняттям та застосуванням таких нормативно-правових актів, має право звернутися до суду з позовом про захист (поновлення) своїх прав та відшкодування завданої шкоди.  
    -39- Ляпіна К.М.
Статтю 10 доповнити частиною у наступній редакції: "У разі застосування дозвільним органом нормативно-правових актів, прийняти з порушенням вимог частини першої статті 4 цього Закону, фізична або юридична особа, законні права та інтереси якої були порушені у зв'язку з прийняттям та застосуванням таких нормативно-правових актів, має право звернутися до суду з позовом про захист (поновлення) своїх прав та відшкодування завданої шкоди."  
Враховано    
119. Стаття 11. Прикінцеві положення      Стаття 11. Прикінцеві положення  
120. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.   -40- Ляпіна К.М.
Частину першу статті 11 викласти у наступній редакції: "Цей Закон набуває чинності через три місяці з дня його опублікування, крім частини першої статті 4, яка набирає чинності через 1 рік з дня опублікування цього Закону. "  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім частини першої статті 4, яка набирає чинності через один рік з дня опублікування цього Закону.  
121. 2. Закони, прийнятті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.   -41- Майко В.І.
У частині 2 статті 11 після слова "закони" додати слова "та інші нормативн0-правові акти"  
Враховано   2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийнятті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону. 3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо: внесення змін до законів України "Про пожежну безпеку", "Про ветеринарну медицину", "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", "Про охорону праці" та інших у відповідності з цим Законом; внесення змін до законодавчих актів стосовно визначення переліку дій, права на провадження яких набуваються за декларативним принципом; 4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону провести моніторинг законодавства з метою визначення доцільності застосування деяких документів дозвільного характеру та подати на розгляд Верховної Ради України проекти законів щодо скасування документів дозвільного характеру, застосування яких є недоцільним. 5. Кабінету Міністрів України, органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування протягом шести місяців з дня набрання чинності змінами до відповідних законів привести свої нормативно-правові акти у відповідність із вимогами цього Закону та відповідних законів. 6. Кабінету Міністрів України та уповноваженому органу протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону відповідно до своїх повноважень забезпечити прийняття своїх нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.  
    -42- Ляпіна К.М.
Статтю 11 доповнити частинами 3 та 4 такого змісту: "3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набуття чинності цього Закону підготувати та подати на розгляд Верховній Раді України пропозиції щодо: - приведення законодавчих актів у відповідність з цим законом; - внесення змін до законодавчих актів стосовно визначення переліку дій, права на провадження яких набувається за декларативним принципом ; - внесення змін до законів України "Про пожежну безпеку", "Про ветеринарну медицину", "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", "Про охорону праці" та інші у відповідність з цим Законом; - провести моніторинг з метою визначення доцільності застосування деяких документів дозвільного характер. 4. Кабінету Міністрів України, органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування протягом шести місяців з дня набуття чинності змін до відповідних законів привести свої нормативно-правові акти у відповідність до вимог цього Закону та відповідних законів." 5. Кабінету Міністрів України та уповноваженому органу протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону відповідно до своїх повноважень забезпечити прийняття своїх нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.  
Враховано    
122. 3. Внести до законодавчих актів України такі зміни:      7. Внести до законодавчих актів України такі зміни:  
123. 1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):      1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):  
124. статтю 164 викласти в такій редакції:      статтю 164 викласти в такій редакції:  
125. "Стаття 164. Порушення порядку провадження господарської діяльності      "Стаття 164. Порушення порядку провадження господарської діяльності  
126. Провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом, -      Провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом, -  
127. тягне за собою накладення штрафу у розмірі від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої.      тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої.  
128. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, -      Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, -  
129. тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від тридцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої";   -43- Ляпіна К.М.
Доповнити статтю 164 наступним абзацом: "Надання дозвільному органу або адміністратору недостовірної інформації щодо відповідності його матеріально-технічної бази вимогам законодавства, - тягне за собою накладення штрафу у розмірі від сорока до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."  
Враховано   тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої. Надання суб'єктом господарювання дозвільному органу або адміністратору недостовірної інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, - тягне за собою накладення штрафу від сорока до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";  
130. доповнити Кодекс статтею 166--10 такого змісту:      доповнити статтею 166-10 такого змісту:  
131. "Стаття 166--10. Порушення порядку видачі документа дозвільного      "Стаття 166-10. Порушення порядку видачі документа дозвільного характеру  
132. характеру       
133. Неповідомлення дозвільним органом та адміністратором суб'єкта господарювання про залишення заяви про видачу документа дозвільного характеру без розгляду або прийняття рішення про відмову у видачі такого документа у строк, встановлений законом, -      Неповідомлення дозвільним органом та/або адміністратором суб'єкта господарювання про прийняття рішення про відмову у видачі такого документа, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян .у строк, встановлений законом.  
134. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.       
135. Порушення строків прийняття дозвільним органом рішення про видачу документа дозвільного характеру, неповідомлення адміністратором суб'єкта господарювання про одержання від дозвільних органів відповідних документів у строк, встановлений законом, -      Порушення строків прийняття дозвільним органом рішення про видачу документа дозвільного характеру, неповідомлення адміністратором суб'єкта господарювання про одержання від дозвільних органів відповідних документів у строк, встановлений законом, -  
136. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.      тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
137. Дії, передбачені частинами першою та другою цієї статті, вчинені посадовою особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -      Дії, передбачені частинами першою - другою цієї статті, вчинені посадовою особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -  
138. тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від тридцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";   -44- Майко В.І.
Доповнити підпункт 1) частини 3 статті 11 абзацом дванадцятим такого змісту: "Безпідставна відмова дозвільним органом суб'єкту господарювання у видачі документа дозвільного характеру тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"  
Немає висновку   тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятдесяти до семидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Безпідставна відмова дозвільним органом суб'єкту господарювання у видачі документа дозвільного характеру, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"; в статті 221 та частині першій статті 294 цифри "166-7 - 166-9" замінити цифрами "166-7-166-10";- в абзаці третьому пункту 1 статті 255 слово та цифру- "стаття 183" замінити на слово та цифри "статті 164, 183".  
    -45- Ляпіна К.М.
Підпункт 1 частини третьої статті 11 доповнити абзацом шістнадцятим такого змісту: "в статті 221 та частині першій статті 294 цифри "166-7 - 166-9" замінити цифрами "166-7-166-10"; в абзаці третьому пункту 1 статті 255 слово та цифру- "статті 183" замінити на слово та цифри "статті 164, 183"."  
Враховано    
139. 2) статтю 17 Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року № 56-93 "Про місцеві податки і збори" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 30, ст. 336; 1995 р., № 30, ст. 229; 2002 р., № 2, ст. 5) доповнити частиною такого змісту:      2) статтю 17 Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року № 56-93 "Про місцеві податки і збори" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 30, ст. 336; 1995 р., № 30, ст. 229; 2002 р., № 2, ст. 5) доповнити частиною п'ятою такого змісту:  
140. "Для суб'єктів, що постійно здійснюють торгівлю у спеціально відведених для цього місцях (стаціонарних об'єктах), збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі стягується одноразово";      "Для суб'єктів, що постійно здійснюють торгівлю у спеціально відведених для цього місцях (стаціонарних об'єктах), збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі стягується одноразово";  
141. 3) частину п'яту статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст.170) доповнити словами "а з питань відведення земельних ділянок - не рідше ніж один раз на місяць".      3) частину п'яту статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст.170) доповнити словами "а з питань відведення земельних ділянок - не рідше ніж один раз на місяць".