Кількість абзаців - 1458 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про вибори народних депутатів України'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України"      З А К О Н У К Р А Ї Н И Про внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:      Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. Внести зміни до Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 27-28, ст.366) виклавши його в такій редакції:   -1- Кармазін Ю.А.
Писаренко А.Г.
Викласти преамбулу проекту в такій редакції: "Прийняти Закон України "Про вибори народних депутатів України" в такій редакції:"  
Відхилено   Внести зміни до Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 27-28, ст.366) виклавши його в такій редакції:  
3. "Закон України Про вибори народних депутатів України   -2- Кармазін Ю.А.
Необхідно передбачити, що нумеруються всі окремі ч. тексту проекту цього Закону  
Враховано   "Закон України Про вибори народних депутатів України  
4. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ      Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
5. Стаття 1. Основні засади виборів народних депутатів України      Стаття 1. Основні засади виборів народних депутатів України  
6. 1. Народні депутати України (далі - депутати) обираються громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.      1. Народні депутати України (далі - депутати) обираються громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.  
7. 2. Кількісний склад Верховної Ради України визначається Конституцією України.      2. Кількісний склад Верховної Ради України визначається Конституцією України.  
8. 3. Вибори депутатів здійснюються на засадах пропорційної системи з обранням народних депутатів України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі (далі - загальнодержавний округ) за виборчими списками кандидатів у депутати (далі - виборчі списки) від політичних партій, виборчих блоків політичних партій (далі - партії (блоки).   -3- Горбачов В.С.
У ст. 1 ч. 3 викласти в наступній редакції: "3. Вибори депутатів здійснюються за змішаною (пропорційно-мажоритарною) системою: 1) 225 депутатів обираються за пропорційною системою у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі (далі - багатомандатний округ) за виборчими списками кандидатів у депутати (далі - виборчі списки) від політичних партій, виборчих блоків політичних партій (далі - партії (блоки); 2) 225 депутатів обираються за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах (далі - одномандатні округи).";  
Відхилено   3. Вибори депутатів здійснюються на засадах пропорційної системи з обранням народних депутатів України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі (далі - загальнодержавний округ) за виборчими списками кандидатів у депутати (далі - виборчі списки) від політичних партій, виборчих блоків політичних партій (далі - партії (блоки).  
9. 4. У розподілі мандатів народних депутатів України беруть участь виборчі списки партій (блоків), які за підсумками голосування виборців на виборах депутатів набрали не менше трьох відсотків голосів виборців, що взяли участь у голосуванні.   -4- Салигін В.В.
У ч.4 ст. 1 слова "виборчі списки партій (блоків), які" замінити словами "партії (блоки), виборчі списки яких".  
Враховано редакційно   4. У розподілі мандатів народних депутатів України беруть участь партії (блоки), виборчі списки яких за підсумками голосування виборців на виборах депутатів набрали не менше трьох відсотків голосів виборців, що взяли участь у голосуванні.  
    -5- Горбачов В.С.
У ст. 1 ч. 4 викласти в наступній редакції: "4. Участь громадян України у виборах депутатів є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах."  
Відхилено    
    -6- Гадяцький Л.М.
Ч. четверту ст. 1 слід викласти в такій редакції: "4. У розподілі мандатів народних депутатів України беруть участь партії (блоки), за виборчі списки яких за підсумками голосування проголосувало не менше трьох відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні".  
Враховано редакційно    
10. Стаття 2. Загальне виборче право      Стаття 2. Загальне виборче право  
11. 1. Вибори депутатів є загальними. Право голосу на виборах депутатів мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років.      1. Вибори депутатів є загальними. Право голосу на виборах депутатів мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років.  
12. 2. Підставою реалізації виборцем свого голосу на виборах є його включення до списків виборців на виборчій дільниці.   -7- Мартинюк А.І.
Ч. 2 ст. 2 викласти в такій редакції: „2. Підставою реалізації виборцем свого права голосу на виборах є його включення до списків виборців на виборчій дільниці".  
Враховано   2. Підставою реалізації виборцем свого права голосу на виборах є його включення до списків виборців на виборчій дільниці.  
    -8- Гавриш С.Б.
Асадчев В.М.
Ч. другу ст. 2 - виключити;  
Відхилено    
    -9- Салигін В.В.
У ч. другій ст. 2 слово "Підставою" слід замінити словами "Однією із підстав" або доповнити її словами "отримання виборчого бюлетеня, заповнення його в установленому законом порядку і вкидання у виборчу скриньку".  
Відхилено    
    -10- Коновалюк В.І.
У ч.2 ст.2 "Підставою" замінити на "однією з підстав", або доповнити словами "отримання виборчого бюлетеня, заповнення його в установленому законом порядку і вкидання у виборчу скриньку"  
Відхилено    
13. 3. Документом, який підтверджує особу та громадянство України виборця та є підставою для отримання ним виборчого бюлетеня з виборів депутатів, є:   -11- Асадчев В.М.
Ст. 2 ч.3 перший абзац викласти у редакції: "Документом, який підтверджує особу виборця та його (її) громадянство України, є:".  
Враховано   3. Документом, який підтверджує особу та громадянство України виборця, є:  
14. 1) паспорт громадянина України;      1) паспорт громадянина України;  
15. 2) тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України);   -12- Мартинюк А.І.
У п. 2 ч. 3 ст. 2 слова, зазначені у дужках, виключити.  
Відхилено   2) тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України);  
    -13- Салигін В.В.
У пункті 2 ч. третьої ст. 2 слід виключити слова " (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України)"  
Відхилено    
    -14- Чорновіл Т.В.
ч. 3 ст. 2 доповнити новим пунктом: "3) довідка, видана взамін втраченого паспорта громадянина України; пункти 3-8 вважати пунктами 4-9."  
Відхилено    
    -15- Коновалюк В.І.
У ч. 3 ст. 2 виключити " (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України)"  
Відхилено    
16. 3) військовий квиток (для військовослужбовців строкової служби);   -16- Чорновіл Т.В.
Ч. 3, пункт 3 ст. 2 викласти в редакції: "3) військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби)."  
Враховано   3) військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби);  
17. 4) картка (довідка) установи кримінально-виконавчої системи, що повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, фотокартку особи, підпис керівника та печатку установи (для осіб, які перебувають в установах кримінально-виконавчої системи);      4) картка (довідка) установи кримінально-виконавчої системи, що повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, фотокартку особи, підпис керівника та печатку установи (для осіб, які перебувають в установах кримінально-виконавчої системи);  
18. 5) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;      5) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;  
19. 6) дипломатичний паспорт;      6) дипломатичний паспорт;  
20. 7) службовий паспорт;      7) службовий паспорт;  
21. 8) посвідчення особи моряка.   -17- Салигін В.В.
Ч. третю ст. 2 необхідно доповнити пунктами 9 і 10 такого змісту: "9) посвідчення члена екіпажу; 10) посвідчення особи на повернення в Україну".  
Відхилено   8) посвідчення особи моряка.  
    -18- Коновалюк В.І.
Ст. 2 ч.3 Доповнити пунктами "9) посвідчення члена екіпажу" "10) посвідчення особи на повернення в Україну"  
Відхилено    
22. 4. Документи, зазначені у пунктах 1-3 частини третьої цієї статті, можуть бути використані на звичайних та спеціальних виборчих дільницях.   -19- Ключковський Ю.Б.
У ст. 2 після ч.4 додати ч.5 в такій редакції: "Документ, зазначений в пункті 4 частини третьої цієї статті може бути використаний на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у відповідній установі кримінально-виконавчої системи"  
Враховано частково   4. Документи, зазначені у пунктах 1-3 частини третьої цієї статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використані на звичайних та спеціальних виборчих дільницях. 5. Документ, зазначений в пункті 4 частини третьої цієї статті є підставою для отримання виборчого бюлетеня і може бути використаний на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у відповідній установі кримінально-виконавчої системи."  
    -20- Гавриш С.Б.
Ч. четверту ст. 2 - виключити;  
Відхилено    
    -21- Салигін В.В.
У частинах четвертій та п'ятій ст. 2 слово "використані" замінити словами "підставою для отримання виборчого бюлетеня".  
Враховано    
    -22- Чорновіл Т.В.
Ч. 4 ст. 2 доповнити реченням: "Громадяни України, які в установленому законодавством порядку виїхали на постійне місце проживання за кордон, але в день виборів перебувають в Україні, голосують на звичайних та спеціальних виборчих дільницях за паспортом громадянина України для виїзду за кордон при наявності відкріпного посвідчення."  
Відхилено    
    -23- Коновалюк В.І.
У ч.4 ст. 2 слово "використані" замінити "підставою для отримання виборчого бюлетеня"  
Враховано    
23. 5. Документи, зазначені у пунктах 5-8 частини третьої цієї статті, можуть бути використані на закордонних виборчих дільницях, а також на спеціальних виборчих дільницях, утворених на суднах, що перебувають у плаванні під Державним Прапором України, та на полярній станції України. На закордонних виборчих дільницях, утворених у країнах, до яких дозволений виїзд громадян України за внутрішнім паспортом, використовується також паспорт громадянина України.   -24- Гавриш С.Б.
Ч. п'яту ст. 2 - виключити;  
Відхилено   5. Документи, зазначені у пунктах 5-8 частини третьої цієї статті, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використані на закордонних виборчих дільницях, а також на спеціальних виборчих дільницях, утворених на суднах, що перебувають у плаванні під Державним Прапором України, та на полярній станції України. На закордонних виборчих дільницях, утворених у країнах, до яких дозволений виїзд громадян України за внутрішнім паспортом, підставою для отримання бюлетеня може бути і паспорт громадянина України. 6. Не можуть бути використані на виборчих дільницях паспорти громадянина України що оформлені з використанням бланків паспортів колишнього Союзу РСР.  
    -25- Салигін В.В.
У ч. п'ятій ст. 2 слова "за внутрішнім паспортом, використовується також паспорт громадянина України" замінити словами "підставою для видачі бюлетеня може бути і паспорт громадянина України".  
Враховано частково    
    -26- Коновалюк В.І.
У ч.5 ст.2 слово "використані" замінити "підставою для отримання виборчого бюлетеня"  
Враховано    
    -27- Ключковський Ю.Б.
Не можуть бути використані на виборчих дільницях паспорти громадянина України що оформлені з використанням бланків паспортів колишнього Союзу РСР.  
Враховано    
24. 6. Громадяни України, які мають право голосу, можуть брати участь у роботі виборчих комісій як їх члени, а також у проведенні передвиборної агітації, здійсненні спостереження за проведенням виборів депутатів та інших заходах у порядку, визначеному цим та іншими законами України.      7. Громадяни України, які мають право голосу, можуть брати участь у роботі виборчих комісій як їх члени, а також у проведенні передвиборної агітації, здійсненні спостереження за проведенням виборів депутатів та інших заходах у порядку, визначеному цим та іншими законами України.  
25. 7. Будь-які прямі чи непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються. Не допускаються обмеження щодо участі громадян у виборчому процесі, крім обмежень, передбачених Конституцією України та цим Законом.   -28- Кармазін Ю.А.
Писаренко А.Г.
Стаття 2, частина 7 викласти в такій редакції: "7. Будь-які прямі чи непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються. Не допускаються обмеження щодо участі громадян у виборчому процесі, крім обмежень, передбачених Конституцією України цим Законом, Кримінальним кодексом України та рішеннями суду."  
Відхилено   8. Будь-які прямі чи непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються. Не допускаються обмеження щодо участі громадян у виборчому процесі, крім обмежень, передбачених Конституцією України та цим Законом.  
    -29- Мартиновський В.П.
Частину сьому статті 2 замість слів "передбачених Конституцією України та цим Законом." записати слова "передбачених Конституцією України, законами України та рішеннями суду."  
Відхилено    
26. 8. Не має права голосу громадянин, визнаний судом недієздатним.   -30- Кармазін Ю.А.
Писаренко А.Г.
Стаття 2, частина викласти в такій редакції: "8. Не має права голосу громадянин, щодо якого є рішення суду, яке набуло чинності щодо визнання цього громадянина недієздатним, або якого про його позбавлення права здійснювати публічні виборчі права чи голосувати в публічних справах".  
Відхилено   9. Не має права голосу громадянин, визнаний судом недієздатним.  
27. 9. Громадянин України, який проживає або перебуває в період підготовки і проведення виборів за межами України, має право голосу на виборах народних депутатів України на загальних підставах, яке він реалізує на відповідній закордонній виборчій дільниці, утвореній згідно з цим Законом.   -31- Гавриш С.Б.
У ч. дев'ятій ст. 2 слова "яке він реалізує на відповідній закордонній дільниці, утвореній згідно з цим законом" замінити на слова "яке він реалізує згідно з цим законом";  
Відхилено   10. Громадянин України, який проживає або перебуває в період підготовки і проведення виборів за межами України, має право голосу на виборах народних депутатів України на загальних підставах, реалізація якого забезпечується його включенням до списку виборців на відповідній закордонній виборчій дільниці, утвореній згідно з цим Законом.  
    -32- Ключковський Ю.Б.
Частину дев'яту статті 2 після слів "на загальних підставах" викласти в редакції: "...реалізація якого забезпечується його включенням до списку виборців на відповідній закордонній виборчій дільниці, утвореній згідно з цим Законом".  
Враховано    
28. 10. Громадяни України, які мають право голосу, є виборцями.      11. Громадяни України, які мають право голосу, є виборцями.  
29. Стаття 3. Рівне виборче право. Єдиність голосу   -33- Мартинюк А.І.
У назві ст. 3 слова „єдиність голосу" виключити.  
Враховано   Стаття 3. Рівне виборче право  
30. 1. Вибори депутатів є рівними: громадяни України беруть участь у виборах на рівних засадах.      1. Вибори депутатів є рівними: громадяни України беруть участь у виборах на рівних засадах.  
31. 2. Кожний виборець на виборах депутатів має один голос. Виборець може використати свій голос тільки на одній виборчій дільниці, де він включений до списку виборців. Виборець реалізує своє право голосу під час виборів у порядку, встановленому цим Законом.   -34- Мартинюк А.І.
Останнє речення ч. 2 ст. 3 виключити.  
Відхилено   2. Кожний виборець на виборах депутатів має один голос. Виборець може використати свій голос тільки на одній виборчій дільниці, де він включений до списку виборців. Виборець реалізує своє право голосу під час виборів у порядку, встановленому цим Законом.  
    -35- Гавриш С.Б.
У ч. другій ст. 3 слова "Виборець реалізує своє право голосу під час виборів у порядку, встановленому цим Законом" - виключити;  
Відхилено    
    -36- Горбачов В.С.
Ч. 2 ст. 3 викласти в наступній редакції "2. Кожний виборець на виборах депутатів має один голос у багатомандатному окрузі та один голос - в одномандатному окрузі. Виборець може використати свій голос тільки на одній виборчій дільниці."  
Відхилено Порушення пропорційної системи   
    -37- Кармазін Ю.А.
Писаренко А.Г.
Стаття 3, частина 2 викласти в такій редакції: "2. Кожний виборець на виборах депутатів має один голос і може використати свій голос тільки на одній виборчій дільниці, де він включений до списку виборців. Використання свого голосу на більш ніж одній дільниці, або замах на це є карним злочином і карається відповідно до Кримінального кодексу України. Виборець реалізує своє право голосу під час виборів у порядку, встановленому цим Законом."  
Відхилено    
32. 3. Усі кандидати у народні депутати України (далі - кандидати у депутати) мають рівні права і можливості брати участь у виборчому процесі.   -38- Кармазін Ю.А.
Писаренко А.Г.
Стаття 3, частина 3 викласти в такій редакції: "3. Усі кандидати у народні депутати України (далі - кандидати у депутати), партії (блоки) - суб'єкти виборчого процесу мають рівні права і можливості брати участь у виборчому процесі у порядку та в межах, встановлених цим Законом.".  
Відхилено   3. Усі кандидати у народні депутати України (далі - кандидати у депутати) мають рівні права і можливості брати участь у виборчому процесі.  
33. 4. Усі партії (блоки) - суб'єкти виборчого процесу мають рівні права і можливості брати участь у виборчому процесі у порядку та в межах, встановлених цим Законом.   -39- Гавриш С.Б.
У ч. четвертій ст. 3 після слів "у порядку та в межах, встановлених цим Законом" додати слова "які забезпечуються:",  
Відхилено   4. Усі партії (блоки) - суб'єкти виборчого процесу мають рівні права і можливості брати участь у виборчому процесі у порядку та в межах, встановлених цим Законом.  
    -40- Кармазін Ю.А.
Писаренко А.Г.
Мартиновський В.П.
Стаття 3, частина 4 Виключити, для уникнення дублювання.  
Відхилено    
34. 5. Рівність прав і можливостей кандидатів у депутати, партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу брати участь у виборчому процесі забезпечується:   -41- Гавриш С.Б.
ч. п'яту ст. 3 - виключити;  
Відхилено   5. Рівність прав і можливостей кандидатів у депутати, партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу брати участь у виборчому процесі забезпечується:  
35. 1) забороною привілеїв чи обмежень кандидатів у депутати за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;   -42- Тягнибок О.Я.
у пункті 1 ч. п'ятої ст. 3 виключити слова "мовними або";  
Відхилено   1) забороною привілеїв чи обмежень кандидатів у депутати за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;  
36. 2) забороною втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування у виборчий процес, за винятком випадків, передбачених цим Законом;      2) забороною втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування у виборчий процес, за винятком випадків, передбачених цим Законом;  
37. 3) рівним та неупередженим ставленням органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх службових та посадових осіб до кандидатів у депутати, партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу;      3) рівним та неупередженим ставленням органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх службових та посадових осіб до кандидатів у депутати, партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу;  
38. 4) забороною використання партією (блоком) під час фінансування передвиборної агітації, крім коштів свого виборчого фонду та коштів Державного бюджету України, інших коштів;   -43- Кармазін Ю.А.
Стаття 3, частина 4 п.4. викласти в такій редакції: "4) забороною використання партією (блоком) під час фінансування передвиборної агітації, інших коштів, крім коштів свого виборчого фонду та коштів Державного бюджету України, виділених на забезпечення ведення передвиборчої компанії у відповідності із цим Законом України".  
Враховано частково   4) забороною використання партією (блоком) під час фінансування передвиборної агітації, інших коштів, крім коштів виборчого фонду партії (блоку) та коштів Державного бюджету України, виділених на забезпечення ведення передвиборної агітації у відповідності із цим Законом ;  
    -44- Писаренко А.Г.
Стаття 3, частина 4 п.4. викласти в такій редакції: "4) забороною використання партією (блоком), кандидатами та особами, що виступають на їх підтримку під час фінансування передвиборної агітації, інших коштів, крім коштів свого виборчого фонду та коштів Державного бюджету України, виділених на забезпечення ведення передвиборчої компанії у відповідності із цим Законом України".  
Враховано частково    
    -45- Мартиновський В.П.
В абзаці п'ятому частини п'ятої статті 3 замість слів "партією (блоком) під час фінансування передвиборної агітації, крім коштів свого виборчого фонду та коштів Державного бюджету України, інших коштів;" записати слова "партією (блоком), кандидатами та особами, що виступають на їх підтримку під час фінансування передвиборної агітації, інших коштів, крім коштів свого виборчого фонду та коштів Державного бюджету України, виділених на забезпечення ведення передвиборчої компанії у відповідності із цим Законом".  
Враховано частково    
    -46- Чорновіл Т.В.
У ч. 5, пункті 4 ст. 3 після слів "коштів Державного бюджету України" добавити: "у випадках, передбачених цим законом".  
Враховано в іншій редакції   
39. 5) рівним доступом кандидатів у депутати, партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу до засобів масової інформації на умовах, визначених цим та іншими законами України.   -47- Ключковський Ю.Б.
П.5 ч.5 ст.3 викласти в редакції: "5) рівним та неупередженим ставленням засобів масової інформації до кандидатів у депутати, партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу;"  
Враховано   5) рівним та неупередженим ставленням засобів масової інформації до кандидатів у депутати, партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу.;  
    -48- Чорновіл Т.В.
Ч. 5 ст. 3 доповнити новим пунктом: "6) не допускаються жодні привілеї та використання службового становища у зв'язку з займаною посадою чи місцем праці."  
Відхилено    
40. Стаття 4. Пряме виборче право   -49- Горбачов В.С.
Статтю 4 викласти в наступній редакції: "Стаття 4. Пряме виборче право Вибори депутатів є прямими. Громадяни України безпосередньо обирають депутатів шляхом голосування за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), та за кандидатів у депутати в одномандатних округах."  
Відхилено Порушення пропорційної системи  Стаття 4. Пряме виборче право  
41. Вибори депутатів є прямими. Громадяни України обирають депутатів безпосередньо шляхом голосування за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку).      Вибори депутатів є прямими. Громадяни України обирають депутатів безпосередньо шляхом голосування за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку).  
42. Стаття 5. Добровільність участі у виборах      Стаття 5. Добровільність участі у виборах  
43. Участь громадян України у виборах депутатів є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах.      Участь громадян України у виборах депутатів є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах.  
44. Стаття 6. Вільні вибори      Стаття 6. Вільні вибори  
45. 1. Вибори депутатів є вільними. Виборцям забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні.      1. Вибори депутатів є вільними. Виборцям забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні.  
46. 2. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному волевиявленню виборця, забороняється.   -50- Кармазін Ю.А.
Писаренко А.Г.
Стаття 6, частина 2 викласти в такій редакції: "2. Насильство, погрози, обман, підкуп чи застосування будь-яких інших дій, а також бездіяльність і халатність посадових осіб, які уповноважені державою забезпечувати реалізацію громадянами України своїх виборчих прав забороняється і є карним злочином.".  
Відхилено   2. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному волевиявленню виборця, забороняється.  
    -51- Гадяцький Л.М.
Із ч. другої ст. 6 вилучити слова "вільному формуванню та".  
Відхилено    
47. 3. Для забезпечення умов для вільного волевиявлення військовослужбовцям строкової служби в день виборів надається відпустка для участі в голосуванні не менш як на чотири години.   -52- Гадяцький Л.М.
Вилучити ч. третю ст. 6.  
Немає висновку   3. Для забезпечення умов для вільного волевиявлення військовослужбовцям строкової служби в день виборів надається відпустка для участі в голосуванні не менш як на чотири години.  
48. Стаття 7. Таємне голосування      Стаття 7. Таємне голосування  
49. 1. Голосування на виборах депутатів є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється.   -53- Кармазін Ю.А.
Писаренко А.Г.
Стаття 8, частина 1 викласти в такій редакції: "1. Голосування на виборах депутатів є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється. і є карним злочином."  
Відхилено   1. Голосування на виборах депутатів є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється.  
50. 2. Членам виборчих комісій, іншим особам забороняється розголошення відомостей, які дають можливість встановити зміст волевиявлення виборця.   -54- Гавриш С.Б.
Ч. другу ст. 7 пропонуємо викласти у редакції: "Членам виборчих комісій, іншим особам забороняється розголошення відомостей, у разі порушення принципу таємного голосування";  
Відхилено   2. Членам виборчих комісій, іншим особам забороняється вчиняти будь-які дії чи розголошувати відомості, які дають можливість встановити зміст волевиявлення виборця.  
    -55- Асадчев В.М.
Ст. 7 ч.2 - виключити.  
Відхилено    
    -56- Кармазін Ю.А.
Писаренко А.Г.
Стаття 8, частина 2 викласти в такій редакції: "2. Розголошення відомостей, які дають можливість встановити зміст волевиявлення виборця, порушення членам виборчих комісій та іншим особам, які уповноважені державою забезпечувати реалізацію громадянами України своїх виборчих прав, забороняється і є карним злочином.".  
Відхилено    
    -57- Чорновіл Т.В.
Ч. 2 ст. 7 доповнити словами: "та факт його участі чи неучасті в голосуванні".  
Відхилено    
    -58- Бондаренко В.Д.
Частину другу статті 7 слова "розголошення відомостей" замінити словами "вчиняти будь-які дії чи розголошувати відомості".  
Враховано    
51. Стаття 8. Особисте голосування      Стаття 8. Особисте голосування  
52. Кожний виборець голосує на виборах особисто. Голосування за інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється.   -59- Кармазін Ю.А.
Писаренко А.Г.
Стаття 8, частина 1. Пронумерувати і викласти в такій редакції: "1. Кожний виборець голосує на виборах особисто. Голосування за інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється і є карним злочином.".  
Немає висновку   Кожний виборець голосує на виборах особисто. Голосування за інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється.  
53. Стаття 9. Право бути обраним      Стаття 9. Право бути обраним  
54. 1. Депутатом може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років.   -60- Тягнибок О.Я.
ч. першу ст. 9 після слів "останніх п'яти років" доповнити словами "і володіє державною мовою";  
Відхилено   1. Депутатом може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років.  
    -61- Кармазін Ю.А.
Писаренко А.Г.
Стаття 9, частина 1 викласти в такій редакції: "1. Депутатом може бути обраний громадянин України, який проживає в Україні як громадянин України протягом останніх п'яти років, досяг двадцяти одного року, має право голосу і до реєстрації народним депутатом України виконав всі вимоги по забезпеченню недопущення порушення встановлених Конституцією України та Законами України вимог щодо несумісності свої прав і обов'язків із посадою народного депутата України, не має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку і повноваження якого як народного депутата, в наслідок невиконання ним вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, не були припинені достроково на підставі закону за рішенням суду". Відповідні зміни передбачити і в інших аналогічних статтях.  
Відхилено    
55. 2. Проживання в Україні за цим Законом означає:      2. Проживання в Україні за цим Законом означає:  
56. 1) проживання на території в межах державного кордону України;   -62- Чорновіл Т.В.
Ч. 2 пункт 1 ст. 9 викласти в редакції: "1) проживання на території в межах державного кордону України з допустимими виїздами за межі країни на термін до шести місяців."  
Відхилено   1) проживання на території в межах державного кордону України;  
    -63- Гадяцький Л.М.
Із п.3 ст. 9 ч. другої ст. вилучити слово "у відрядженні", після слова "України" поставити кому.  
Відхилено    
57. 2) перебування на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України;      2) перебування на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України;  
58. 3) перебування громадян України у встановленому законодавством порядку у відрядженні за межами України в дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України, міжнародних організаціях та їх органах;      3) перебування громадян України у встановленому законодавством порядку у відрядженні за межами України в дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України, міжнародних організаціях та їх органах;  
59. 4) перебування на полярних станціях України;   -64- Чорновіл Т.В.
Пункт 4 ст. 9 - вилучити.  
Відхилено   4) перебування на полярних станціях України;  
60. 5) перебування у складі формування Збройних Сил України, дислокованого за межами України.   -65- Чорновіл Т.В.
Доповнити ч. 2 ст. 9 новим пунктом: "6) перебування поза межами України в статусі політичного біженця або особи, якій надано політичний притулок чи на час висування в народні депутати України компетентним органом іноземної держави прийнято до розгляду документи про надання політичного притулку."  
Відхилено   5) перебування у складі формування Збройних Сил України, дислокованого за межами України.  
    -66- Чорновіл Т.В.
Доповнити ч. 2 ст. 9 новим пунктом: "6) навчання (стажування) за кордоном при умові, що громадянин України в цей період закінчив курс навчання зі ступенем не нижче магістра (диплома про вищу освіту) та після повернення прожив в Україні не менше одного року."  
Відхилено    
61. 3. Такими, що проживають в Україні, вважаються також особи, які проживають разом з особами, зазначеними у пункті 3 частини другої цієї статті, як члени їх сімей.      3. Такими, що проживають в Україні, вважаються також особи, які проживають разом з особами, зазначеними у пункті 3 частини другої цієї статті, як члени їх сімей.  
62. 4. Не може бути висунутий кандидатом, включений до виборчого списку й обраний депутатом громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.   -67- Асадчев В.М.
Ст. 9 ч.4 залишити у редакції: "Не може бути включений до виборчого сиску і обраний депутатом громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку."  
Відхилено   4. Не може бути висунутий кандидатом й обраний депутатом громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.  
    -68- Кармазін Ю.А.
Писаренко А.Г.
Стаття 9, частина 4 викласти в такій редакції: "Подача до Центральної виборчої комісії для включення кандидатом до виборчого списку недостовірних даних, що передбачені цією статтею забороняється і є карним злочином.".  
Відхилено    
    -69- Шевченко О.О.
Ч.4 ст.9 доцільно викласти в редакції : замість „ який має судимість" - „який відбуває кримінальне покарання, чи має судимість".  
Відхилено    
    -70- Діденко Ю.В.
У ч. 4 ст. 9 виключити слова "включений до виборчого списку"  
Враховано    
    -71- Писаренко А.Г.
Стаття 9, ввести нову частину 5: "5. Включення громадянина до виборчого списку з порушенням вимог частини 1 цієї статті забороняється і є карним злочином. Посадові та службові особи, яким стало відомо про надання недостовірної інформації, і в наслідок дій чи бездіяльності яких, громадянина було включено до виборчого списку, а після отримання інформації про порушення вимог частин 1 цієї статті, із списку не було виключено, притягаються до кримінальної відповідальності і повинні повністю компенсувати всі витрати держави на виправлення цього порушення у порядку встановленому законами України."  
Відхилено    
63. Стаття 10. Право висування кандидатів у депутати      Стаття 10. Право висування кандидатів у депутати  
64. Право висування кандидатів у депутати належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується ними через партії (блоки) у порядку, встановленому цим Законом.   -72- Ключковський Ю.Б.
Текст статті 10 вважати її частиною першою. Ст. 10 доповнити частиною 2: "Кандидатів у депутати може висувати партія, яка зареєстрована в установленому законом порядку не пізніше ніж за триста шістдесят п'ять днів до дня виборів, або виборчий блок партій за умови, що до його складу входять партії, зареєстровані не пізніш як за триста шістдесят п'ять днів до дня виборів."  
Враховано   1. Право висування кандидатів у депутати належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується ними через партії (блоки) у порядку, встановленому цим Законом. 2. Кандидатів у депутати може висувати партія, яка зареєстрована в установленому законом порядку не пізніше ніж за триста шістдесят п'ять днів до дня виборів, або виборчий блок партій за умови, що всі партії, які входять до його складу, зареєстровані не пізніш як за триста шістдесят п'ять днів до дня виборів.  
    -73- Горбачов В.С.
У ст. 10 після слів партії (блоки) доповнити словами "або шляхом самовисування".  
Відхилено    
65. Стаття 11. Виборчий процес      Стаття 11. Виборчий процес  
66. 1. Виборчий процес - це здійснення суб'єктами, визначеними статтею 12 цього Закону, виборчих процедур, передбачених цим Законом.      1. Виборчий процес - це здійснення суб'єктами, визначеними статтею 12 цього Закону, виборчих процедур, передбачених цим Законом.  
67. 2. Виборчий процес здійснюється на засадах:      2. Виборчий процес здійснюється на засадах:  
68. 1) дотримання принципів виборчого права, зазначених у статтях 2-10 цього Закону;   -74- Салигін В.В.
У пункті 1 ч. другої ст. 11 цифри "2-10" слід замінити цифрами "2-8", оскільки у статтях 9 та 10 йдеться не про принципи виборчого процесу, а про права громадян України.  
Відхилено   1) дотримання принципів виборчого права, зазначених у статтях 2-10 цього Закону;  
    -75- Асадчев В.М.
Ст. 11 ч.2 п.1) викласти у редакції: "дотримання принципів виборчого права"  
Відхилено    
    -76- Коновалюк В.І.
У п.1 ч..2 ст.11 цифри "2-10" замінити на цифри "2-8"  
Відхилено    
69. 2) законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес;      2) законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес;  
70. 3) політичного плюралізму та багатопартійності;      3) політичного плюралізму та багатопартійності;  
71. 4) публічності і відкритості виборчого процесу;      4) публічності і відкритості виборчого процесу;  
72. 5) свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу кандидатів у депутати, партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу до засобів масової інформації незалежно від їх форми власності;   -77- Гавриш С.Б.
у п.5 ч. 2 ст. 11 слова "кандидатів у депутати, партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу" замінити на слова "всіх суб'єктів виборчого процесу";  
Відхилено   5) свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу кандидатів у депутати, партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу до засобів масової інформації незалежно від їх форми власності;  
    -78- Асадчев В.М.
Ключковський Ю.Б.
У частині Ст. 11 ч.2 п.5) - у редакції: "рівного та неупередженого доступу всіх кандидатів і партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу до засобів масової інформації незалежно від їх форми власності;"  
Враховано    
73. 6) неупередженості органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, судів, підприємств, закладів, установ і організацій, їх керівників, інших посадових і службових осіб до партій (блоків), кандидатів у депутати.   -79- Салигін В.В.
Коновалюк В.І.
Пункт 6 ч. другої ст. 11 після слів "партій (блоків) необхідно доповнити словами "суб'єктів виборчого процесу".  
Враховано   6) неупередженості органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, судів, підприємств, закладів, установ і організацій, їх керівників, інших посадових і службових осіб до партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати.  
    -80- Кармазін Ю.А.
Писаренко А.Г.
Стаття 11, частина 2 додати абзац 7) і викласти його в такій редакції: "7) заборони посадовим і службовим особам органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ і організацій, їх керівників, інших посадових і службових осіб використання коштів, які виділені для забезпечення виконання ними їх посадових чи службових функцій, для участі у передвиборних заходах, якщо це, у встановленому Законом порядку, прямо не передбачено для проведення передвиборних заходах.  
Відхилено    
74. 3. Початок виборчого процесу оголошує Центральна виборча комісія у випадках та в строки, встановлених Конституцією України та цим Законом.   -81- Гавриш С.Б.
у ч. третій ст. 11 слова "оголошує Центральна виборча комісія у випадках та в строки, встановлених" замінити на слова "здійснюється у строки, встановлені";  
Відхилено   3. Початок виборчого процесу оголошує Центральна виборча комісія у випадках та в строки, встановлених Конституцією України та цим Законом.  
75. 4. Виборчий процес включає такі етапи:      4. Виборчий процес включає такі етапи:  
76. 1) складання та уточнення списків виборців;      1) складання та уточнення списків виборців;  
77. 2) утворення виборчих округів;      2) утворення виборчих округів;  
78. 3) утворення виборчих дільниць;      3) утворення виборчих дільниць;  
79. 4) утворення виборчих комісій;      4) утворення виборчих комісій;  
80. 5) висування та реєстрація кандидатів у депутати;      5) висування та реєстрація кандидатів у депутати;  
81. 6) проведення передвиборної агітації;      6) проведення передвиборної агітації;  
82. 7) голосування;      7) голосування;  
83. 8) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування;      8) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування;  
84. 9) встановлення результатів виборів депутатів та їх офіційне оприлюднення;      9) встановлення результатів виборів депутатів та їх офіційне оприлюднення;  
85. 10) припинення діяльності виборчих комісій.      10) припинення діяльності виборчих комісій.  
86. 5. Виборчий процес завершується через п'ятнадцять днів після дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів народних депутатів України.   -82- Гавриш С.Б.
У ч. п'ятій ст. 11 слова "через п'ятнадцять днів після" замінити на слова "після припинення діяльності виборчих комісій з";  
Відхилено   5. Виборчий процес завершується через п'ятнадцять днів після дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів народних депутатів України.  
87. 6. Окремі етапи, зазначені у пунктах 1, 2 та 10 частини четвертої цієї статті, можуть частково тривати поза встановленими строками виборчого процесу.   -83- Кармазін Ю.А.
Стаття 11, частина 6. Ввести повний перелік етапів і термінів, протягом яких вони тривають.  
Відхилено   6. Окремі етапи, зазначені у пунктах 1, 2 та 10 частини четвертої цієї статті, можуть частково тривати поза строками виборчого процесу, встановленими частинами третьою та п'ятою цієї статті, у випадках, передбачених цим Законом.  
    -84- Чорновіл Т.В.
Ключковський Ю.Б.
Асадчев В.М.
До ч. 6 ст. 11 додати слова "у випадках, передбачених цим Законом"  
Враховано    
    -85- Чорновіл Т.В.
Ч. 6 ст. 11 доповнити словами: "у випадку окремої постанови Центральної Виборчої комісії з цього приводу, яка повинна містити норми щодо розв'язання майнових, організаційних та фінансових проблем".  
Відхилено    
    -86- Ключковський Ю.Б.
У частині шостій статті 11 слова "встановленими строками виборчого процесу" замінити словами "строками виборчого процесу, встановленими частинами третьою та п'ятою цієї статті".  
Враховано    
88. Стаття 12. Суб'єкти виборчого процесу      Стаття 12. Суб'єкти виборчого процесу  
89. Суб'єктом виборчого процесу є:   -87- Кармазін Ю.А.
Писаренко А.Г.
Стаття 12, частина 1 пронумерувати і викласти в такій редакції: "1. Суб'єктом виборчого процесу є:".  
Відхилено   Суб'єктом виборчого процесу є:  
    -88- Писаренко А.Г.
Стаття 12, частина 1 додати новий абзац 6, який викласти в такій редакції: "6) офіційні спостерігачі від загально українських громадських організацій, що зареєстровані з метою контролю за законністю проведення виборчого процесу."  
Відхилено    
90. 1) виборець;      1) виборець;  
91. 2) виборча комісія, утворена відповідно до цього Закону або Закону України "Про Центральну виборчу комісію";   -89- Мартинюк А.І.
У п. 2 ст. 12 слово „або" замінити на „та".  
Відхилено   2) виборча комісія, утворена відповідно до цього Закону або Закону України "Про Центральну виборчу комісію";  
92. 3) партія (блок), що висунула кандидатів у депутати;   -90- Гавриш С.Б.
У пункті 3 ст. 12 додати слова "а також її уповноважена особа у загальнодержавному виборчому окрузі";  
Відхилено   3) партія (блок), що висунула кандидатів у депутати;  
    -91- Гадяцький Л.М.
Пункт 3 ст. 12 викласти в іншій редакції: "3) партія (блок), виборчий список кандидатів якої (якого) зареєстрований Центральною виборчою комісією відповідно до закону. У разі відмови в реєстрації висунутих партією (блоком) кандидатів, включених до виборчого списку партії (блоку), за підстав, передбачених ст.61 законопроекту, така партія (блок) втрачає статус суб'єкта виборчого процесу."  
Відхилено    
93. 4) кандидат у депутати, зареєстрований у порядку, встановленому цим Законом;   -92- Заєць І.О.
Статтю 12 доповнити новим пунктом 5: „5) уповноважена особа партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу;"  
Відхилено   4) кандидат у депутати, зареєстрований у порядку, встановленому цим Законом;  
    -93- Гадяцький Л.М.
Додати до ст.12 пункт у редакції: "представники партії (блоку) у Центральній виборчій комісії та уповноважені особи у загальнодержавному виборчому окрузі".  
Відхилено    
    -94- Шевченко О.О.
Додати новий п.4 у ст.12 в редакції: "представники політичних партій у ЦВК та у виборчих комісіях.  
Відхилено    
94. 5) офіційний спостерігач від партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу.   -95- Салигін В.В.
Пункт 5 ст. 12 доповнити словами "громадської організації, до статутної діяльності якої відносяться питання виборчого процесу та спостереження за ним".  
Відхилено   5) офіційний спостерігач від партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу.  
    -96- Кармазін Ю.А.
Стаття 12, частина 1 додати новий абзац 6 в такій редакції: "6) офіційні спостерігачі від загально українських громадських організацій, що зареєстровані з метою контролю за законністю проведення виборчого процесу."  
Відхилено    
    -97- Коновалюк В.І.
П.5 ст. 12 доповнити словами "громадської організації, до статутної діяльності якої відносяться питання виборчого процесу та спостереження за ним"  
Відхилено    
95. Стаття 13. Публічність і відкритість виборчого процесу      Стаття 13. Публічність і відкритість виборчого процесу  
96. 1. Підготовка і проведення виборів депутатів здійснюються публічно і відкрито.      1. Підготовка і проведення виборів депутатів здійснюються публічно і відкрито.  
97. 2. Виборчі комісії:      2. Виборчі комісії:  
98. 1) інформують громадян про свій склад, місцезнаходження та режим роботи, про утворення територіальних виборчих округів і виборчих дільниць, про місце і час голосування виборців, про основні права виборців, у тому числі про право оскарження неправомірних рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій та їх членів, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ і організацій, їх керівників, інших посадових та службових осіб;   -98- Мартинюк А.І.
Гавриш С.Б.
У п. 1 ч. 2 ст. 13 слово „виконавчої" замінити на „державної".  
Відхилено   1) інформують громадян про свій склад, місцезнаходження та режим роботи, про утворення територіальних виборчих округів і виборчих дільниць, про місце і час голосування виборців, про основні права виборців, у тому числі про право оскарження неправомірних рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій та їх членів, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ і організацій, їх керівників, інших посадових та службових осіб;  
99. 2) забезпечують можливість для ознайомлення суб'єктів виборчого процесу зі списками виборців, з виборчими списками партій (блоків), з передвиборними програмами партій (блоків), відомостями про кандидатів у депутати, порядком заповнення виборчих бюлетенів;   -99- Кармазін Ю.А.
Писаренко А.Г.
Стаття 13, частина 2, пункт 2 викласти в такій редакції: "2) забезпечують можливість для ознайомлення суб'єктів виборчого процесу зі списками виборців, з виборчими списками партій (блоків), з передвиборними програмами партій (блоків), відомостями про кандидатів у депутати, порядком заповнення виборчих бюлетенів та отриманням цієї інформації в електронному вигляді;".  
Немає висновку   2) забезпечують можливість для ознайомлення суб'єктів виборчого процесу зі списками виборців, з виборчими списками партій (блоків), з передвиборними програмами партій (блоків), відомостями про кандидатів у депутати, порядком заповнення виборчих бюлетенів;  
100. 3) роз'яснюють виборцям порядок голосування, а також порядок заповнення виборчих бюлетенів;      3) роз'яснюють виборцям порядок голосування, а також порядок заповнення виборчих бюлетенів;  
101. 4) оприлюднюють підсумки голосування і результати виборів депутатів;      4) оприлюднюють підсумки голосування і результати виборів депутатів;  
102. 5) надають іншу інформацію у випадках та в порядку, передбачених цим Законом.      5) надають іншу інформацію у випадках та в порядку, передбачених цим Законом.  
103. 3. Рішення виборчих комісій, а також рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що стосуються виборів депутатів, доводяться ними до відома громадян через друковані засоби масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднюються в інший спосіб.   -100- Кармазін Ю.А.
Писаренко А.Г.
Стаття 13, частина 3 викласти в такій редакції: "3. Рішення виборчих комісій, а також рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що стосуються виборів депутатів, доводяться ними до відома громадян невідкладно після їх прийняття через офіційні електронні сторінки цих органів в Інтернет та електронні засоби масової інформації та негайно в друкованих засобах масової інформації, і крім цього можуть оприлюднюватися в інший спосіб.".  
Немає висновку   3. Рішення виборчих комісій, а також рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що стосуються виборів депутатів, доводяться ними до відома громадян через друковані засоби масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднюються в інший спосіб.  
104. 4. Засоби масової інформації зобов'язані об'єктивно висвітлювати хід підготовки і проведення виборів. Представникам цих засобів гарантується безперешкодний доступ на всі публічні заходи, пов'язані з виборами, а на засідання виборчих комісій та на виборчу дільницю у день виборів - на умовах, визначених у частині другій статті 34 цього Закону. Виборчі комісії, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, посадові і службові особи цих органів зобов'язані в межах своїх повноважень надавати їм інформацію щодо підготовки і проведення виборів.   -101- Чорновіл Т.В.
Після ч. 4 ст. 13 ввести нову ч.: "Публічність та прозорість виборчого процесу не може порушувати чи створювати передумови або підозри щодо порушення таємниці волевиявлення виборців."  
Відхилено   4. Засоби масової інформації зобов'язані об'єктивно висвітлювати хід підготовки і проведення виборів. Представникам цих засобів гарантується безперешкодний доступ на всі публічні заходи, пов'язані з виборами, а на засідання виборчих комісій та на виборчу дільницю у день виборів - на умовах, визначених у частині другій статті 34 цього Закону. Виборчі комісії, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, посадові і службові особи цих органів зобов'язані в межах своїх повноважень надавати їм інформацію щодо підготовки і проведення виборів.  
105. 5. Дипломатичні та інші офіційні представництва, консульські установи України, при яких утворені закордонні виборчі дільниці в державах, де проживає значна кількість виборців України, забезпечують опублікування в місцевих засобах масової інформації відомостей про час і місце голосування, про місцезнаходження відповідних виборчих дільниць, про порядок та строки звернення до дільничних виборчих комісій, зокрема, з питань включення виборця до списку виборців на закордонній виборчій дільниці.      5. Дипломатичні та інші офіційні представництва, консульські установи України, при яких утворені закордонні виборчі дільниці в державах, де проживає значна кількість виборців України, забезпечують опублікування в місцевих засобах масової інформації відомостей про час і місце голосування, про місцезнаходження відповідних виборчих дільниць, про порядок та строки звернення до дільничних виборчих комісій, зокрема, з питань включення виборця до списку виборців на закордонній виборчій дільниці.  
106. Стаття 14. Законодавство про вибори депутатів      Стаття 14. Законодавство про вибори депутатів  
107. Підготовка і проведення виборів депутатів регулюються Конституцією України, Законом України "Про Центральну виборчу комісію", цим та іншими законами України, а також прийнятими відповідно до них іншими актами законодавства.      Підготовка і проведення виборів депутатів регулюються Конституцією України, Законом України "Про Центральну виборчу комісію", цим та іншими законами України, а також прийнятими відповідно до них іншими актами законодавства.  
108. Розділ ІІ. ВИДИ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ, ПОРЯДОК І СТРОКИ ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ   -102- Гадяцький Л.М.
доповнити назву розділу ІІ словом "і проведення" (див. ч.2 ст.15, ст.16 законопроекту).  
Враховано   Розділ ІІ. ВИДИ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ, ПОРЯДОК І СТРОКИ ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ І ПРОВЕДЕННЯ  
109. Стаття 15. Види виборів депутатів та порядок їх призначення      Стаття 15. Види виборів депутатів та порядок їх призначення  
110. 1. Вибори депутатів можуть бути черговими або позачерговими.   -103- Горбачов В.С.
ч. 1 ст. 15 викласти в наступній редакції: "1. Вибори депутатів можуть бути черговими, позачерговими, повторними та проміжними."  
Відхилено Порушення пропорційної системи  1. Вибори депутатів можуть бути черговими або позачерговими.  
111. 2. Чергові вибори депутатів проводяться у зв'язку із закінченням конституційного строку повноважень Верховної Ради України і не потребують окремого рішення про їх призначення.      2. Чергові вибори депутатів проводяться у зв'язку із закінченням конституційного строку повноважень Верховної Ради України і не потребують окремого рішення про їх призначення.  
112. 3. Позачергові вибори депутатів призначаються Президентом України з підстав і в порядку, встановленому Конституцією України.   -104- Горбачов В.С.
доповнити статтю 15 новими частинами 4, 5: "4. Повторні вибори депутата призначаються в одномандатному окрузі Центральною виборчою комісією в порядку, встановленому цим Законом, у разі визнання виборів депутатів в цьому окрузі недійсними або такими, що не відбулися, або у разі визнання особи такою, яка відмовилася від депутатського мандата. 5. Проміжні вибори депутата призначаються в одномандатному окрузі Центральною виборчою комісією в порядку, встановленому цим Законом, у разі вибуття депутата, обраного в цьому окрузі."  
Відхилено Порушення пропорційної системи  3. Позачергові вибори депутатів призначаються Президентом України з підстав і в порядку, встановленому Конституцією України.  
113. Стаття 16. Строки проведення виборів      Стаття 16. Строки проведення виборів  
114. 1. Чергові вибори депутатів відбуваються в останню неділю березня останнього року повноважень Верховної Ради України.   -105- Гавриш С.Б.
У ч. першій ст. 16 додати слова "у порядку та в строки визначені Законом";  
Відхилено   1. Чергові вибори депутатів відбуваються в останню неділю березня останнього року повноважень Верховної Ради України.  
115. 2. Виборчий процес чергових виборів депутатів розпочинається за 120 днів до дня виборів. Центральна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу не пізніше ніж за 125 днів до дня виборів.      2. Виборчий процес чергових виборів депутатів розпочинається за 120 днів до дня виборів. Центральна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу не пізніше ніж за 125 днів до дня виборів.  
116. 3. Позачергові вибори депутатів відбуваються в останню неділю шістдесятиденного строку з дня опублікування Указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України, виданого відповідно до Конституції України.      3. Позачергові вибори депутатів відбуваються в останню неділю шістдесятиденного строку з дня опублікування Указу Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України, виданого відповідно до Конституції України.  
117. 4. Виборчий процес позачергових виборів депутатів починається з наступного дня після опублікування Указу Президента України, зазначеного у частині третій цієї статті.   -106- Горбачов В.С.
Статтю 16 доповнити новими частинами: "5. Повторні вибори депутата відбуваються в одномандатному окрузі в останню неділю шістдесятиденного строку з дня опублікування Центральною виборчою комісією рішення про їх призначення. Рішення про призначення повторних виборів депутатів приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як у тридцятиденний строк з дня прийняття рішення: про визнання виборів у цьому окрузі недійсними; про визнання виборів у цьому окрузі такими, що не відбулися; про визнання особи такою, яка відмовилася від депутатського мандата. 6. Проміжні вибори депутата в одномандатному окрузі відбуваються в останню неділю шістдесятиденного строку з дня опублікування рішення про їх призначення. Рішення про призначення проміжних виборів депутата приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як у тридцятиденний строк з дня дострокового припинення повноважень депутата, обраного в цьому окрузі. 7. Початок виборчого процесу повторних та проміжних виборів депутата в одномандатному окрузі оголошується Центральною виборчою комісією не пізніше наступного дня після опублікування рішення про їх призначення. 8. Повторні та проміжні вибори депутата в одномандатному окрузі протягом одного року до дня проведення чергових виборів не проводяться."  
Відхилено Порушення пропорційної системи  4. Виборчий процес позачергових виборів депутатів починається з наступного дня після опублікування Указу Президента України, зазначеного у частині третій цієї статті.  
118. Стаття 17. Порядок обчислення строків      Стаття 17. Порядок обчислення строків  
119. 1. Строки, визначені у цьому Законі, обчислюються в календарних днях; в окремих випадках строки обчислюються в годинах або хвилинах.   -107- Гавриш С.Б.
У ч. перші ст. 17 слова "в календарних днях; в окремих випадках строки обчислюються в годинах або хвилинах" викласти у редакції "у встановленому Законом порядку";  
Відхилено   1. Строки, визначені у цьому Законі, обчислюються в календарних днях; в окремих випадках строки обчислюються в годинах або хвилинах.  
120. 2. Першим днем строку, який відповідно до цього Закону має початися у зв'язку з настанням певної події, є день, наступний після дня настання вказаної події.      2. Першим днем строку, який відповідно до цього Закону має початися у зв'язку з настанням певної події, є день, наступний після дня настання вказаної події.  
121. 3. Останнім днем строку, який відповідно до цього Закону має закінчитися у зв'язку з настанням певної події, є день, що передує дню вказаної події.      3. Останнім днем строку, який відповідно до цього Закону має закінчитися у зв'язку з настанням певної події, є день, що передує дню вказаної події.  
122. Розділ ІІІ. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ      Розділ ІІІ. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ  
123. Стаття 18. Загальнодержавний і територіальні виборчі округи   -108- Горбачов В.С.
Статтю 18 викласти в наступній редакції: "Стаття 18. Виборчі округи 1. Вибори депутатів проводяться в багатомандатному окрузі та у 225 одномандатних округах. 2. Багатомандатний округ включає всю територію України. 3. Одномандатні округи утворюються Центральною виборчою комісією не пізніш як за 90 днів до дня чергових виборів з приблизно рівною кількістю виборців у кожному окрузі. Орієнтовна середня кількість виборців в одномандатних округах визначається Центральною виборчою комісією на підставі даних центрального органу виконавчої влади з питань статистики. Відхилення кількості виборців в одномандатному окрузі не може перевищувати, як правило, десяти відсотків орієнтовної середньої кількості виборців в одномандатних округах. 4. До складу одномандатного округу можуть бути включені один або кілька районів, міст (обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), районів у містах або їх частин. Не допускається утворення виборчих округів з територій, що не межують між собою. 5. Повідомлення про утворення одномандатних округів із зазначенням їх номерів, меж, центрів, орієнтовної кількості виборців у кожному окрузі оприлюднюється Центральною виборчою комісією у державних засобах масової інформації у триденний строк з дня прийняття нею відповідного рішення."  
Відхилено Порушення пропорційної системи  Стаття 18. Загальнодержавний і територіальні виборчі округи  
124. 1. Вибори депутатів проводяться в єдиному загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, який включає в себе всю територію України та закордонний виборчий округ.      1. Вибори депутатів проводяться в єдиному загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, який включає в себе всю територію України та закордонний виборчий округ.  
125. 2. Для проведення виборів депутатів територія України поділяється на 225 територіальних виборчих округів. Кількість таких округів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі встановлюється Центральною виборчою комісією з урахуванням їх адміністративно-територіального поділу. Територіальні виборчі округи утворюються з приблизно рівною кількістю виборчих дільниць, виходячи з кількості виборчих дільниць, які були утворені під час попередніх чергових виборів Президента України або народних депутатів України. Територіальний виборчий округ включає в себе один або кілька районів, міст. На території великих міст може бути утворено більше ніж один територіальний виборчий округ.   -109- Гавриш С.Б.
У ч. другій ст. 18 по тексту слова "на території великих міст" викласти у редакції "на території міст при чисельності населення не менше 1 мільйона громадян";  
Відхилено   2. Для проведення виборів депутатів територія України поділяється на 225 територіальних виборчих округів. Кількість таких округів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - регіони) встановлюється Центральною виборчою комісією з урахуванням їх адміністративно-територіального устрою. Територіальні виборчі округи утворюються з приблизно рівною кількістю виборчих дільниць, виходячи з кількості виборчих дільниць, які були утворені під час попередніх чергових виборів Президента України або народних депутатів України. Територіальний виборчий округ включає в себе один або кілька районів, міст. На території великих міст може бути утворено більше ніж один територіальний виборчий округ. Не допускається включення до територіального виборчого округу частин території двох і більше регіонів.  
    -110- Чорновіл Т.В.
У ч. 2 ст. 18 після слів "містах Києві та Севастополі" вставити " (далі - регіони).  
Враховано частково    
    -111- Кармазін Ю.А.
Стаття 18, частина 2 викласти в такій редакції: "2. Для проведення виборів депутатів територія України поділяється на 225 територіальних виборчих округів. Кількість таких округів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі встановлюється Центральною виборчою комісією з урахуванням їх адміністративно-територіального поділу. Територіальні виборчі округи утворюються з приблизно рівною кількістю виборчих дільниць, чисельність виборців в яких не може перевищувати 1%. Це правило може не діяти під час створення виборчих дільниць на території медичних закладів, місць виконання покарань, на судах та закордонних виборчих дільницях. Територіальний виборчий округ включає в себе один або кілька районів, міст. На території великих міст може бути утворено більше ніж один територіальний виборчий округ" " .  
Відхилено    
    -112- Чорновіл Т.В.
Ч. 2 ст. 18 доповнити реченнями: "Межі територіальних округів повинні максимально співпадати з адміністративними межами районів, районів у містах. Не допускається поширення територіального виборчого округу на території двох і більше регіонів (Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва й Севастополя).  
Враховано частково    
    -113- Гадяцький Л.М.
У ч. 2 ст. 18 слово "поділу" замінити словом "устрою". Це буде узгоджено із ст.ст. 132, 133 Конституції України.  
Враховано    
126. 3. Закордонний виборчий округ складають усі закордонні виборчі дільниці, утворені згідно з частинами другою та третьою статті 22 цього Закону.      3. Закордонний виборчий округ складають усі закордонні виборчі дільниці, утворені згідно з частинами другою та третьою статті 22 цього Закону.  
127. 4. Рішення про утворення територіальних виборчих округів приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як за 110 днів до дня виборів.   -114- Салигін В.В.
Коновалюк В.І.
Ч. четверту ст. 18 після слова "територіальних" доповнити словами " і закордонного".  
Відхилено   4. Рішення про утворення територіальних виборчих округів приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як за 110 днів до дня виборів.  
128. 5. Рішення про утворення територіальних виборчих округів із зазначенням їх номерів, меж та центрів округів публікується Центральною виборчою комісією у триденний строк від дня прийняття нею відповідного рішення в державних друкованих засобах масової інформації, а також у семиденний строк від дня прийняття зазначеного рішення - у друкованих засобах масової інформації, що розповсюджуються у відповідних регіонах, зазначених у статті 133 Конституції України.   -115- Мартинюк А.І.
У ч. 5 ст. 18 слова „у відповідних регіонах, зазначених у ст. 133 Конституції України" замінити на „в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі".  
Враховано   5. Рішення про утворення територіальних виборчих округів із зазначенням їх номерів, меж та центрів округів публікується Центральною виборчою комісією у триденний строк від дня прийняття нею відповідного рішення в державних друкованих засобах масової інформації, а також у семиденний строк від дня прийняття зазначеного рішення - у друкованих засобах масової інформації, що розповсюджуються відповідно в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.  
    -116- Гавриш С.Б.
У ч. п'ятій ст. 18 слова "публікується" змінити на "оприлюднюється"; слова "у відповідних регіонах, зазначених у ст. 133 Конституції України" змінити на слова "відповідно у Автономній республіці Крим, областях зазначених у ч. другій ст. 133 Конституції України, у містах Києві та Севастополі";  
Враховано частково    
    -117- Асадчев В.М.
Ст. 18 ч.5 після слів "що розповсюджуються" викласти у редакції: "у всіх адміністративно - територіальних утвореннях, що входять до складу України відповідно до абз.2. ст. 133 Конституції України." (такі зміни провести по іншим статтям тексту)  
Враховано в іншій редакції   
    -118- Горбаль В.М.
Частина 5 ст. 18 слово „регіонах" замінити словами „суб'єктах системи адміністративно-територіального устрою України".  
Відхилено    
    -119- Коновалюк В.І.
У ч. 5 ст. 18 не врегульовано питання опублікування рішення про утворення закордонного виборчого округу  
Відхилено    
129. Стаття 19. Виборчі дільниці      Стаття 19. Виборчі дільниці  
130. 1. Для підготовки організації і проведення голосування та підрахунку голосів виборців утворюються виборчі дільниці.   -120- Гадяцький Л.М.
Вилучити із ч. першої ст. 19 слово "організації".  
Відхилено   1. Для підготовки організації і проведення голосування та підрахунку голосів виборців утворюються виборчі дільниці.  
131. 2. Виборча дільниця може бути звичайною, спеціальною або закордонною.   -121- Гадяцький Л.М.
У ч. другій ст. 19 слово "звичайна" замінити на "загальна". У зв'язку з цим привести у відповідність положення ст.ст. 20, 21 законопроекту.  
Відхилено   2. Виборча дільниця може бути звичайною, спеціальною або закордонною.  
132. 3. Виборчі дільниці утворюються з кількістю виборців від двадцяти осіб до трьох тисяч осіб. Виборчі дільниці поділяються на:   -122- Гавриш С.Б.
У ч. третій ст. 19 після слів "виборчі дільниці утворюються" додати слова "окружними виборчими комісіями";  
Відхилено   3. Виборчі дільниці утворюються з кількістю виборців від двадцяти осіб до двох тисяч п'ятисот осіб. Виборчі дільниці поділяються на:  
    -123- Ключковський Ю.Б.
У частині третій статті 19 слова "трьох тисяч" замінити словами "двох тисяч п'ятисот".  
Враховано    
133. 1) малі - з кількістю виборців до 500 осіб;      1) малі - з кількістю виборців до 500 осіб;  
134. 2) середні - з кількістю виборців від 500 до 1500 осіб;      2) середні - з кількістю виборців від 500 до 1500 осіб;  
135. 3) великі - з кількістю виборців понад 1500 осіб.   -124- Тягнибок О.Я.
ч. третю ст. 19 доповнити пунктом 4 такого змісту: "4) дуже великі - з кількістю виборців понад 2500 осіб";  
Відхилено   3) великі - з кількістю виборців понад 1500 осіб.  
    -125- Тягнибок О.Я.
ч. третю ст. 19 доповнити пунктом 4 такого змісту: "4) для дуже великих дільниць - 20-26 осіб"; (до поз.216)  
Відхилено    
136. 4. Якщо на відповідній території, у відповідному закладі чи установі налічується менше або більше від зазначених меж чисельності виборців і їх (або їх надлишок) неможливо віднести до іншої виборчої дільниці або неможливо утворити додаткову виборчу дільницю на цій території, у відповідному закладі чи установі, виборча дільниця може бути утворена з меншою або більшою від відповідних граничних значень чисельністю виборців.      4. Якщо на відповідній території, у відповідному закладі чи установі налічується менше або більше від зазначених меж чисельності виборців і їх (або їх надлишок) неможливо віднести до іншої виборчої дільниці або неможливо утворити додаткову виборчу дільницю на цій території, у відповідному закладі чи установі, виборча дільниця може бути утворена з меншою або більшою від відповідних граничних значень чисельністю виборців.  
137. 5. Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за п'ятдесят днів до дня виборів.      5. Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за п'ятдесят днів до дня виборів.  
138. 6. Окружна виборча комісія своїм рішенням встановлює єдину нумерацію виборчих дільниць у межах територіального виборчого округу.      6. Окружна виборча комісія своїм рішенням встановлює єдину нумерацію виборчих дільниць у межах територіального виборчого округу.  
139. Стаття 20. Звичайні виборчі дільниці      Стаття 20. Звичайні виборчі дільниці  
140. 1. Звичайні виборчі дільниці утворюються для організації голосування виборців за місцем їх проживання.      1. Звичайні виборчі дільниці утворюються для організації голосування виборців за місцем їх проживання.  
141. 2. Звичайні виборчі дільниці утворюються окружними виборчими комісіями у строки, визначені частиною п'ятою статті 19 цього Закону за поданням виконавчих комітетів сільських, селищних, міських (міст, де немає районних рад), районних у містах рад, а в разі відсутності таких органів - за пропозицією відповідно сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах рад або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження. Зазначені подання вносяться до окружної виборчої комісії відповідними органами чи посадовими особами не пізніш як за шістдесят днів до дня виборів.   -126- Бондаренко В.Д.
В останньому реченні частини другої статті 20 слово "шістдесят" замінити словами "п'ятдесят вісім".  
Враховано   2. Звичайні виборчі дільниці утворюються окружними виборчими комісіями у строки, визначені частиною п'ятою статті 19 цього Закону за поданням виконавчих комітетів сільських, селищних, міських (міст, де немає районних рад), районних у містах рад, а в разі відсутності таких органів - за пропозицією відповідно сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах рад або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження. Зазначені подання вносяться до окружної виборчої комісії відповідними органами чи посадовими особами не пізніш як за п'ятдесят вісім днів до дня виборів.  
142. 3. Окружна виборча комісія своїм рішенням визначає межі (перелік житлових будинків) кожної звичайної виборчої дільниці, а також місцезнаходження дільничної виборчої комісії та приміщення для голосування.   -127- Ключковський Ю.Б.
У ч.3 ст. 20 слова " (перелік житлових будинків)" замінити словами " (назва населеного пункту, вулиця, перелік житлових будинків)".  
Враховано   3. Окружна виборча комісія своїм рішенням визначає межі (назва населеного пункту, вулиця, перелік житлових будинків) кожної звичайної виборчої дільниці, а також місцезнаходження дільничної виборчої комісії та приміщення для голосування.  
143. Стаття 21. Спеціальні виборчі дільниці      Стаття 21. Спеціальні виборчі дільниці  
144. 1. Спеціальні виборчі дільниці утворюються у стаціонарних лікувальних закладах, на суднах, які перебувають у день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях України, в установах кримінально-виконавчої системи та в інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування.   -128- Заєць І.О.
Част. 1 Ст. 21 доповнити реченням: „В залежності від кількості та компактності розташування приміщень, де розміщені відповідні заклади і установи, спеціальні виборчі дільниці можуть утворюватися одна для кількох закладів (установ) або кілька виборчих дільниць в одному закладі (установі)."  
Відхилено   1. Спеціальні виборчі дільниці утворюються у стаціонарних лікувальних закладах, на суднах, які перебувають у день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях України, в установах кримінально-виконавчої системи та в інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування. Спеціальні виборчі дільниці утворюються таким чином щоб виборці могли проголосувати, не порушуючи режиму перебування в закладі (установі). Не допускається утворення однієї виборчої дільниці для двох і більше закладів чи установ.  
    -129- Чорновіл Т.В.
У ч. 1 ст. 21 слова: " на суднах, які перебувають у день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях України..." - вилучити.  
Відхилено    
    -130- Ключковський Ю.Б.
Частину першу статті 21 доповнити другим та третім реченнями в редакції: "Спеціальні виборчі дільниці утворюються таким чином щоб виборці могли проголосувати, не порушуючи режиму перебування в закладі (установі). Не допускається утворення однієї виборчої дільниці для двох і більше закладів чи установ".  
Враховано    
145. 2. Спеціальні виборчі дільниці утворюються окружними виборчими комісіями за місцем розташування відповідних закладів чи установ або за місцем приписки судна чи полярної станції у строки, зазначені у частині п'ятій статті 19 цього Закону.   -131- Чорновіл Т.В.
Ч. 2 ст. 21 доповнити наступним: "... переважно за місцем розташування таких комісій на попередніх виборах народних депутатів України чи Президента України за поданням суб'єктів визначених частиною другою ст. 21 цього Закону, а також Кримського республіканського, обласних, міських, міст Києва і Севастополя військовими комісаріатами, Міністерством охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, Управлінь охорони здоров'я облдержадміністрацій, головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації, Управління охорони здоров'я Севастопольської міської обласної адміністрації, Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі Управлінь Міністерства внутрішніх справ областей, Державного департаменту України з питань виконання покарань, та інших регіональних, підрозділів зацікавлених міністерств і відомств."  
Відхилено   2. Спеціальні виборчі дільниці утворюються окружними виборчими комісіями за місцем розташування відповідних закладів чи установ або за місцем приписки судна чи полярної станції у строки, зазначені у частині п'ятій статті 19 цього Закону на підставі подань районних державних адміністрацій чи міськвиконкомів міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення. Зазначені подання повинні надійти до відповідної окружної виборчої комісії не пізніш як за п'ятдесят вісім днів до дня виборів. 3. У поданні щодо утворення спеціальної виборчої дільниці у закладі чи установі зазначається: 1) назва закладу чи установи; 2) офіційна адреса закладу чи установи; 3) орієнтовна кількість виборців, що перебуватимуть у закладі чи установі на день виборів; 4) наявність відповідного приміщення для голосування та його адреса (у разі відмінної від офіційної); 5) зобов'язання щодо забезпечення відкритого доступу до приміщення для голосування членів відповідної виборчої комісії та осіб, які за цим Законом мають право бути присутніми при голосуванні та підрахунку голосів. . 4. У поданні щодо утворення спеціальної виборчої дільниці на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, зазначається: 1) назва судна; 2) порт приписки судна; 3) орієнтовна кількість виборців на судні; 4) останній перед днем виборів день виходу судна у плавання з порту приписки; 5) орієнтовний найближчий до дня виборів час заходу судна у порт України." ... 3. У поданні щодо утворення спеціальної виборчої дільниці у закладі чи установі зазначається: 1) назва закладу чи установи; 2) офіційна адреса закладу чи установи; 3) орієнтовна кількість виборців, що перебуватимуть у закладі чи установі на день виборів; 4) наявність відповідного приміщення для голосування та його адреса (у разі відмінної від офіційної); 5) зобов'язання щодо забезпечення відкритого доступу до приміщення для голосування. 4. У поданні щодо утворення спеціальної виборчої дільниці на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, зазначається: 1) назва судна; 2) порт приписки судна; 3) орієнтовна кількість виборців на судні; 4) останній перед днем виборів день виходу судна у плавання з порту приписки; 5) орієнтовний найближчий до дня виборів час заходу судна у порт України." ....  
    -132- Ключковський Ю.Б.
Частину другу статті 21 після слів "цього Закону" викласти в редакції: "...на підставі подань районних державних адміністрацій чи міськвиконкомів міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення. Зазначені подання повинні надійти до відповідної окружної виборчої комісії не пізніш як за п'ятдесят вісім днів до дня виборів".  
Враховано    
    -133- Коновалюк В.І.
У ч.2 ст. 21 не встановлено, за чиєю пропозицією утворюються спеціальні виборчі комісії  
Враховано    
    -134- Ключковський Ю.Б.
Статтю 21 доповнити частинами третьою та четвертою у такій редакції: "3. У поданні щодо утворення спеціальної виборчої дільниці у закладі чи установі зазначається: 1) назва закладу чи установи; 2) офіційна адреса закладу чи установи; 3) орієнтовна кількість виборців, що перебуватимуть у закладі чи установі на день виборів; 4) наявність відповідного приміщення для голосування та його адреса (у разі відмінної від офіційної); 5) зобов'язання щодо забезпечення відкритого доступу до приміщення для голосування членів відповідної виборчої комісії та осіб, які за цим Законом мають право бути присутніми при голосуванні та підрахунку голосів. 4. У поданні щодо утворення спеціальної виборчої дільниці на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, зазначається: 1) назва судна; 2) порт приписки судна; 3) орієнтовна кількість виборців на судні; 4) останній перед днем виборів день виходу судна у плавання з порту приписки; 5) орієнтовний найближчий до дня виборів час заходу судна у порт України." У зв'язку з цим змінити подальшу нумерацію частин статті 21  
Враховано    
    -135- Ключковський Ю.Б.
Статтю 21 доповнити частинами третьою та четвертою у такій редакції: "3. У поданні щодо утворення спеціальної виборчої дільниці у закладі чи установі зазначається: 1) назва закладу чи установи; 2) офіційна адреса закладу чи установи; 3) орієнтовна кількість виборців, що перебуватимуть у закладі чи установі на день виборів; 4) наявність відповідного приміщення для голосування та його адреса (у разі відмінної від офіційної); 5) зобов'язання щодо забезпечення відкритого доступу до приміщення для голосування. 4. У поданні щодо утворення спеціальної виборчої дільниці на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, зазначається: 1) назва судна; 2) порт приписки судна; 3) орієнтовна кількість виборців на судні; 4) останній перед днем виборів день виходу судна у плавання з порту приписки; 5) орієнтовний найближчий до дня виборів час заходу судна у порт України." У зв'язку з цим змінити подальшу нумерацію частин статті 21  
Враховано    
146. 3. У військових частинах (формуваннях) виборчі дільниці, як правило не утворюються. Військовослужбовці голосують на звичайних виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин (формувань). Спеціальна виборча дільниця на території військової частини (формування), дислокованої за межами населеного пункту, може утворюватися як виняток Центральною виборчою комісією за поданням відповідної окружної виборчої комісії.   -136- Ключковський Ю.Б.
До ч.3 ст. 21 додати слова: ", яке повинно надійти до Центральної виборчої комісії не пізніш як за п'ятдесят п'ять днів до дня виборів. У такому поданні крім відомостей, передбачених частиною третьою цієї ст., надається обґрунтування необхідності утворення відповідної спеціальної виборчої дільниці."  
Враховано   3. У військових частинах (формуваннях) виборчі дільниці, як правило не утворюються. Військовослужбовці голосують на звичайних виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин (формувань). Спеціальна виборча дільниця на території військової частини (формування), дислокованої за межами населеного пункту на значній віддалі від нього, може утворюватися як виняток Центральною виборчою комісією за поданням відповідної окружної виборчої комісії, яке повинно надійти до Центральної виборчої комісії не пізніш як за п'ятдесят п'ять днів до дня виборів. У такому поданні крім відомостей, передбачених частиною третьою цієї ст., надається обґрунтування необхідності утворення відповідної спеціальної виборчої дільниці. Підставою для такого подання є звернення командира військової частини (формування) до відповідної окружної комісії, яке повинно надійти не пізніш як за п'ятдесят вісім днів до дня виборів 6. У зверненні, передбаченому частиною п'ятою цієї статті, зазначається: 1) номер та (або) адреса військової частини (формування); 2) мотивування щодо утворення окремої спеціальної виборчої дільниці; 3) орієнтовна кількість виборців на такій дільниці; 4) наявність відповідного приміщення для голосування та його адреса (у разі відмінної від офіційної); 5) зобов'язання щодо забезпечення відкритого доступу до приміщення для голосування."  
    -137- Тягнибок О.Я.
у ч. третій ст. 21 виключити слова "як правило";  
Відхилено    
    -138- Бондаренко В.Д.
Третє речення частини третьої статті 21 після слів "населеного пункту" доповнити словами "на значній віддалі від нього".  
Враховано    
    -139- Ключковський Ю.Б.
Частину третю статті 21 у кінці доповнити реченням: "Підставою для такого подання є звернення командира військової частини (формування) до відповідної окружної комісії, яке повинно надійти не пізніш як за п'ятдесят вісім днів до дня виборів".  
Враховано    
    -140- Ключковський Ю.Б.
Статтю 21 після частини третьої доповнити новою частиною у такій редакції: "6. У зверненні, передбаченому частиною п'ятою цієї статті, зазначається: 1) номер та (або) адреса військової частини (формування); 2) мотивування щодо утворення окремої спеціальної виборчої дільниці; 3) орієнтовна кількість виборців на такій дільниці; 4) наявність відповідного приміщення для голосування та його адреса (у разі відмінної від офіційної); 5) зобов'язання щодо забезпечення відкритого доступу до приміщення для голосування."  
Враховано    
    -141- Коновалюк В.І.
У ч. 3 ст.21 встановити строк внесення подання Центральній виборчій комісії окружною виборчою комісією для утворення спеціальної виборчої дільниці, строк її утворення. У разі поширення частини четвертої цієї ст. на всі випадки утворення спец. виборчих дільниць, у частині п'ятій виключити посилання на частину четверту  
Враховано    
147. 4. У винятковому випадку спеціальна виборча дільниця може утворюватися Центральною виборчою комісією не пізніш як за десять днів до дня виборів за поданням відповідної окружної виборчої комісії. Зазначене подання вноситься не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня виборів.   -142- Гавриш С.Б.
У ч. четвертій ст. 21 слова "не пізніш як за десять днів" змінити на слова "не пізніш як за сім днів", а слова "не пізніш як за п'ятнадцять днів" змінити на слова "не пізніш як за десять днів";  
Відхилено   4. У винятковому випадку утворення нового стаціонарного лікувального закладу, установи кримінально-виконавчої системи чи іншого закладу (установи) з тимчасовим перебуванням виборців з обмеженими можливостями пересування, непередбаченого виходу у плавання судна під Державним Прапором України чи непередбаченого утворення (передислокації) військової частини (формування), дислокованої за межами населеного пункту на значній віддалі від нього спеціальна виборча дільниця може утворюватися Центральною виборчою комісією не пізніш як за десять днів до дня виборів за поданням відповідної окружної виборчої комісії. Зазначене подання вноситься окружною виборчою комісією не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня виборів на підставі відповідного звернення районної державної адміністрації, міськвиконкому міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, командира військової частини (формування). У таких зверненнях повинні бути зжазначені відомості, передбачені відповідно частинами третьою, четвертою чи шостою цієї статті.  
    -143- Ключковський Ю.Б.
Частину четверту статті 21 після слів "У винятковому випадку" доповнити словами "утворення нового стаціонарного лікувального закладу, установи кримінально-виконавчої системи чи іншого закладу (установи) з тимчасовим перебуванням виборців з обмеженими можливостями пересування, непередбаченого виходу у плавання судна під Державним Прапором України чи непередбаченого утворення (передислокації) військової частини (формування), дислокованої за межами населеного пункту на значній віддалі від нього".  
Враховано    
    -144- Ключковський Ю.Б.
Друге речення частини четвертої статті 21 викласти в редакції: "Зазначене подання вноситься окружною виборчою комісією не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня виборів на підставі відповідного звернення районної державної адміністрації, міськвиконкому міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, командира військової частини (формування). У таких зверненнях повинні бути зжазначені відомості, передбачені відповідно частинами третьою, четвертою чи шостою цієї статті."  
Враховано    
148. 5. Окружна виборча комісія надає Центральній виборчій комісії пропозиції щодо номера виборчої дільниці у разі утворення спеціальної виборчої дільниці відповідно до частин третьої та четвертої цієї статті.      5. Окружна виборча комісія надає Центральній виборчій комісії пропозиції щодо номера виборчої дільниці у разі утворення спеціальної виборчої дільниці відповідно до частин третьої та четвертої цієї статті.  
149. Стаття 22. Закордонні виборчі дільниці      Стаття 22. Закордонні виборчі дільниці  
150. 1. Закордонні виборчі дільниці утворюються Центральною виборчою комісією за поданням Міністерства закордонних справ України.      1. Закордонні виборчі дільниці утворюються Центральною виборчою комісією за поданням Міністерства закордонних справ України.  
151. 2. Закордонні виборчі дільниці утворюються при дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України за кордоном, у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України.   -145- Чорновіл Т.В.
Ч. 2 ст. 22 доповнити словами: "на суднах, які перебувають у день голосування у плаванні під Державним прапором України".  
Відхилено   2. Закордонні виборчі дільниці утворюються при дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України за кордоном, у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України.  
152. 3. В окремих випадках закордонна виборча дільниця може бути утворена з приміщенням для голосування за межами приміщень офіційних представництв чи консульських установ України. Така закордонна виборча дільниця може бути утворена тільки у великому місті держави, де проживає значна кількість виборців України.   -146- Гавриш С.Б.
У ч. третій ст. 22 слова "у великому місті держави, де проживає значна кількість виборців" викласти у редакції "на території міст держави, де перебувають громадяни України при чисельності не менше 1 тисячі громадян";  
Враховано редакційно   3. В окремих випадках закордонна виборча дільниця може бути утворена з приміщенням для голосування за межами приміщень офіційних представництв чи консульських установ України. Така закордонна виборча дільниця може бути утворена тільки на території великих міст держави, у яких проживають чи перебувають не менше однієї тисячі громадян України.  
    -147- Костинюк Б.І.
Ч.3 ст.22 вилучити, і вилучити всі норми, пов'язані з утворенням дільниць за межами офіційних представництв чи консульств України, бо за межами території України, за межами офіційних представництв чи консульств законодавство України, в т.ч. виборче законодавство, не діє.  
Відхилено    
153. 4. Перелік держав, де проживає значна кількість виборців України, визначається Центральною виборчою комісією не пізніше 1 вересня року, що передує рокові проведення чергових виборів депутатів, за поданням Міністерства закордонних справ України.   -148- Ключковський Ю.Б.
У ч.4 ст.22 цифру "1" замінити цифрами "15".  
Враховано   4. Перелік держав, де проживає значна кількість виборців України, визначається Центральною виборчою комісією не пізніше 15 вересня року, що передує рокові проведення чергових виборів депутатів, за поданням Міністерства закордонних справ України.  
154. 5. Для забезпечення своєчасного утворення закордонних виборчих дільниць Міністерство закордонних справ України невідкладно після оголошення початку виборчого процесу звертається до органів влади іноземних держав з проханням дати згоду, зокрема, на утворення виборчих дільниць з приміщенням для голосування за межами приміщень офіційних представництв, консульських установ України.   -149- Костинюк Б.І.
Ч.5 ст.22 вилучити бо за межами офіційних представництв чи консульств України, бо за межами території України, за межами офіційних представництв чи консульств законодавство України, в т.ч. виборче законодавство не діє.  
Відхилено   5. Для забезпечення своєчасного утворення закордонних виборчих дільниць Міністерство закордонних справ України невідкладно після оголошення початку виборчого процесу звертається до органів влади іноземних держав з проханням дати згоду, зокрема, на утворення виборчих дільниць з приміщенням для голосування за межами приміщень офіційних представництв, консульських установ України.  
155. 6. Закордонні виборчі дільниці утворюються Центральною виборчою комісією у строки, зазначені у частині п'ятій статті 19 цього Закону. Центральна виборча комісія своїм рішенням визначає межі кожної закордонної виборчої дільниці; назву та адресу дипломатичного, іншого офіційного представництва чи консульської установи України за кордоном, при якому утворюється виборча дільниця, чи найменування та місце дислокації військової частини (формування), дислокованої за межами України; визначає приміщення для голосування на закордонній виборчій дільниці; встановлює єдину нумерацію закордонних виборчих дільниць.      6. Закордонні виборчі дільниці утворюються Центральною виборчою комісією у строки, зазначені у частині п'ятій статті 19 цього Закону. Центральна виборча комісія своїм рішенням визначає межі кожної закордонної виборчої дільниці; назву та адресу дипломатичного, іншого офіційного представництва чи консульської установи України за кордоном, при якому утворюється виборча дільниця, чи найменування та місце дислокації військової частини (формування), дислокованої за межами України; визначає приміщення для голосування на закордонній виборчій дільниці; встановлює єдину нумерацію закордонних виборчих дільниць.  
156. 7. Подання Міністерства закордонних справ України, зазначене у частині першій цієї статті, повинно надійти до Центральної виборчої комісії не пізніш як за п'ятдесят п'ять днів до дня виборів. Зазначене подання підписується Міністром закордонних справ України та скріплюється печаткою Міністерства. У поданні зазначаються:      7. Подання Міністерства закордонних справ України, зазначене у частині першій цієї статті, повинно надійти до Центральної виборчої комісії не пізніш як за п'ятдесят п'ять днів до дня виборів. Зазначене подання підписується Міністром закордонних справ України та скріплюється печаткою Міністерства. У поданні зазначаються:  
157. 1) назва іноземної держави, в якій утворюється закордонна виборча дільниця;      1) назва іноземної держави, в якій утворюється закордонна виборча дільниця;  
158. 2) назва та адреса дипломатичного, іншого офіційного представництва чи консульської установи України за кордоном, при якому утворюється виборча дільниця, найменування та адреса військової частини (формування), дислокованої за межами України;      2) назва та адреса дипломатичного, іншого офіційного представництва чи консульської установи України за кордоном, при якому утворюється виборча дільниця, найменування та адреса військової частини (формування), дислокованої за межами України;  
159. 3) назва та адреса приміщення для голосування;      3) назва та адреса приміщення для голосування;  
160. 4) наявність письмової згоди компетентних органів влади країни перебування на утворення закордонної виборчої дільниці, у тому числі з приміщенням для голосування за межами офіційного представництва чи консульської установи України;   -150- Салигін В.В.
Коновалюк В.І.
У пункті 4 ч. сьомої ст. 22 виключити слова "у тому числі".  
Відхилено   4) наявність письмової згоди компетентних органів влади країни перебування на утворення закордонної виборчої дільниці, у тому числі з приміщенням для голосування за межами офіційного представництва чи консульської установи України;  
161. 5) межі кожної закордонної виборчої дільниці з урахуванням територій консульських округів або їх частин;      5) межі кожної закордонної виборчої дільниці з урахуванням територій консульських округів або їх частин;  
162. 6) орієнтовна кількість виборців, які будуть внесені до списків виборців.      6) орієнтовна кількість виборців, які будуть внесені до списків виборців.  
163. 8. У винятковому випадку відкриття нових дипломатичних чи інших офіційних представництв або консульських установ України за кордоном, передислокації військових частин (формувань) закордонна виборча дільниця може утворюватися Центральною виборчою комісією не пізніш як за десять днів до дня виборів за поданням Міністерства закордонних справ України. Зазначене подання повинно надійти до Центральної виборчої комісії не пізніш як за дванадцять днів до дня виборів. У такому поданні, крім відомостей, зазначених у частині сьомій цієї статті, обов'язково надається обґрунтування необхідності утворення відповідної закордонної виборчої дільниці.   -151- Чорновіл Т.В.
Доповнити статтю 22 новою частиною: "9) Закордонні виборчі дільниці в межах однієї країни перебування (коли в країні утворено більше однієї дільниці) делегують повноваження щодо контактів з Центральною виборчою комісією, у тому числі транспортування виборчої документації одній з дільниць (переважно розміщеній при дипломатичному представництві України за кордоном). У залежності від внутрішніх обставин у країні перебування ЦВК може визначити більшу кількість уповноважених дільничних комісій. В усіх інших повноваженнях дільничні комісії діють самостійно."  
Відхилено   8. У винятковому випадку відкриття нових дипломатичних чи інших офіційних представництв або консульських установ України за кордоном, передислокації військових частин (формувань) закордонна виборча дільниця може утворюватися Центральною виборчою комісією не пізніш як за десять днів до дня виборів за поданням Міністерства закордонних справ України. Зазначене подання повинно надійти до Центральної виборчої комісії не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня виборів. У такому поданні, крім відомостей, зазначених у частині сьомій цієї статті, обов'язково надається обґрунтування необхідності утворення відповідної закордонної виборчої дільниці.  
    -152- Бондаренко В.Д.
У частині восьмій статті 22 слово "дванадцять" замінити словом "п'ятнадцять".  
Враховано    
164. Стаття 23. Оприлюднення рішень про утворення виборчих дільниць      Стаття 23. Оприлюднення рішень про утворення виборчих дільниць  
165. 1. Рішення окружної виборчої комісії про утворення звичайних та спеціальних виборчих дільниць із зазначенням номерів виборчих дільниць, їх меж чи установ (закладів), у яких вони утворені, місцезнаходження відповідних дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування публікується у регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднюється в інший спосіб не пізніш як на п'ятий день після дня прийняття цього рішення.   -153- Гавриш С.Б.
У ч. першій, другій ст. 23 слова "публікується" змінити на слова "оприлюднюється", далі по тексту слово "оприлюднюється" - виключити;  
Відхилено   1. Рішення окружної виборчої комісії про утворення звичайних та спеціальних виборчих дільниць із зазначенням номерів виборчих дільниць, їх меж чи установ (закладів), у яких вони утворені, місцезнаходження відповідних дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування публікується у регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднюється в інший спосіб не пізніш як на п'ятий день після дня прийняття цього рішення.  
166. 2. Рішення Центральної виборчої комісії про утворення спеціальної виборчої дільниці відповідно до частин третьої чи четвертої статті 21 цього Закону, публікується у відповідних регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднюється в інший спосіб не пізніш як на п'ятий день після дня прийняття цього рішення.      2. Рішення Центральної виборчої комісії про утворення спеціальної виборчої дільниці відповідно до частин третьої чи четвертої статті 21 цього Закону, публікується у відповідних регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднюється в інший спосіб не пізніш як на п'ятий день після дня прийняття цього рішення.  
167. 3. Рішення Центральної виборчої комісії про утворення закордонних виборчих дільниць публікується у центральних друкованих засобах масової інформації. Відповідне офіційне представництво чи консульська установа України у державі, де утворена закордонна виборча дільниця, публікує повідомлення про утворення закордонної виборчої дільниці із зазначенням відомостей, передбачених частиною шостою статті 22 цього Закону, у друкованих засобах масової інформації, доступних громадянам України, що проживають чи перебувають на відповідній території, або, у разі неможливості, оприлюднює таке повідомлення в інший спосіб не пізніш як на п'ятий день після дня отримання цього рішення.   -154- Гавриш С.Б.
У ч. третій ст. 23 слово "публікується" змінити на слова "оприлюднюється";  
Відхилено   3. Рішення Центральної виборчої комісії про утворення закордонних виборчих дільниць публікується у центральних друкованих засобах масової інформації. Відповідне офіційне представництво чи консульська установа України у державі, де утворена закордонна виборча дільниця, публікує повідомлення про утворення закордонної виборчої дільниці із зазначенням відомостей, передбачених частиною шостою статті 22 цього Закону, у друкованих засобах масової інформації, доступних громадянам України, що проживають чи перебувають на відповідній території, або, у разі неможливості, оприлюднює таке повідомлення в інший спосіб не пізніш як на п'ятий день після дня отримання цього рішення. 4. Рішення окружної виборчої комісії про утворення звичайних та спеціальних виборчих дільниць у порядку, передбаченому частиною другою статті 20 та частиною другою статті 21 цього Закону, не пізніше наступного дня надається уповноваженим представникам партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу у відповідному територіальному виборчому окрузі. 5. Рішення Центральної виборчої комісії про утворення закордонних виборчих дільниць у порядку, передбаченому частиною шостою статті 22 цього Закону, не пізніше наступного дня надається представникам партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу у Центральній виборчій комісії.  
    -155- Чорновіл Т.В.
У ч. 3 ст. 22 останнє речення викласти в редакції: "Така закордонна виборча дільниця може бути утворена тільки в населеному пункті держави де проживає значна кількість виборців - громадян України, що підтверджується зверненням не менше, як п'ятдесяти виборців з зазначенням паспортних даних і адреси проживання на території іноземної держави." (до поз.152)  
Відхилено    
    -156- Ключковський Ю.Б.
Статтю 23 доповнити частинами четвертою та п'ятою у такій редакції: "4. Рішення окружної виборчої комісії про утворення звичайних та спеціальних виборчих дільниць у порядку, передбаченому частиною другою статті 20 та частиною другою статті 21 цього Закону, не пізніше наступного дня надається уповноваженим представникам партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу у відповідному територіальному виборчому окрузі. 5. Рішення Центральної виборчої комісії про утворення закордонних виборчих дільниць у порядку, передбаченому частиною шостою статті 22 цього Закону, не пізніше наступного дня надається представникам партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу у Центральній виборчій комісії."  
Враховано    
168. Розділ ІV. ВИБОРЧІ КОМІСІЇ      Розділ ІV. ВИБОРЧІ КОМІСІЇ  
169. Стаття 24. Система виборчих комісій      Стаття 24. Система виборчих комісій  
170. 1. Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення виборів депутатів, становлять:      1. Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення виборів депутатів, становлять:  
171. 1) Центральна виборча комісія;      1) Центральна виборча комісія;  
172. 2) окружні виборчі комісії;      2) окружні виборчі комісії;  
173. 3) дільничні виборчі комісії.      3) дільничні виборчі комісії.  
174. 2. Повноваження виборчих комісій щодо підготовки та проведення виборів депутатів здійснюються:      2. Повноваження виборчих комісій щодо підготовки та проведення виборів депутатів здійснюються:  
175. 1) Центральної виборчої комісії - на всій території України та у закордонному виборчому окрузі;      1) Центральної виборчої комісії - на всій території України та у закордонному виборчому окрузі;  
176. 2) окружної виборчої комісії - у межах територіального виборчого округу;      2) окружної виборчої комісії - у межах територіального виборчого округу;  
177. 3) дільничної виборчої комісії - у межах виборчої дільниці.      3) дільничної виборчої комісії - у межах виборчої дільниці.  
178. 3. Повноваження окружної виборчої комісії закордонного виборчого округу здійснює Центральна виборча комісія.      3. Повноваження окружної виборчої комісії закордонного виборчого округу здійснює Центральна виборча комісія.  
179. Стаття 25. Статус виборчих комісій      Стаття 25. Статус виборчих комісій  
180. 1. Виборчі комісії є спеціальними державними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення виборів депутатів та забезпечувати неухильне додержання та однакове застосування законодавства України щодо виборів депутатів.   -157- Мартинюк А.І.
Гавриш С.Б.
У ч. 1 ст. 25 слово „державними" вилучити.  
Відхилено   1. Виборчі комісії є спеціальними державними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення виборів депутатів та забезпечувати неухильне додержання та однакове застосування законодавства України щодо виборів депутатів.  
    -158- Асадчев В.М.
Ст. 25 ч.1 залишити у редакції: "Виборчі комісії є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення виборів депутатів та забезпечувати неухильне додержання та однакове застосування законодавства України щодо виборів депутатів."  
Відхилено    
181. 2. Статус Центральної виборчої комісії визначається Конституцією України, Законом України "Про Центральну виборчу комісію", цим та іншими законами України. Центральна виборча комісія очолює систему виборчих комісій, які організовують підготовку і проведення виборів депутатів, і є комісією вищого рівня щодо всіх окружних та дільничних виборчих комісій, передбачених цим Законом.   -159- Ключковський Ю.Б.
Статтю 25 доповнити новою третьою частиною у такій редакції: "3. Центральна виборча комісія не є правонаступником окружних виборчих комісій".  
Враховано   2. Статус Центральної виборчої комісії визначається Конституцією України, Законом України "Про Центральну виборчу комісію", цим та іншими законами України. Центральна виборча комісія очолює систему виборчих комісій, які організовують підготовку і проведення виборів депутатів, і є комісією вищого рівня щодо всіх окружних та дільничних виборчих комісій, передбачених цим Законом. 3. Центральна виборча комісія не є правонаступником окружних виборчих комісій.  
182. 3. Статус окружних та дільничних виборчих комісій визначається цим Законом.   -160- Гадяцький Л.М.
Із ч. 3 ст. 25 вилучити слова "всіх" та "з питань виборів депутатів". Вони є зайвими.  
Відхилено   3. Статус окружних та дільничних виборчих комісій визначається цим Законом.  
183. 4. Окружна виборча комісія є юридичною особою. Окружна виборча комісія є комісією вищого рівня щодо всіх дільничних виборчих комісій в межах відповідного територіального виборчого округу з питань виборів депутатів.      4. Окружна виборча комісія є юридичною особою. Окружна виборча комісія є комісією вищого рівня щодо всіх дільничних виборчих комісій в межах відповідного територіального виборчого округу з питань виборів депутатів.  
184. 5. Дільнична виборча комісія не є юридичною особою. Дільнична виборча комісія є суб'єктом відповідного виборчого процесу, має право звертатися в межах своїх повноважень до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до підприємств, закладів, установ та організацій, їх посадових та службових осіб. Дільнична виборча комісія має власну печатку, зразок якої затверджується Центральною виборчою комісією.   -161- Гавриш С.Б.
У ч. п'ятій ст. 25 слова "є суб'єктом відповідного виборчого процесу" - виключити;  
Відхилено   5. Дільнична виборча комісія не є юридичною особою. Дільнична виборча комісія є суб'єктом відповідного виборчого процесу, має право звертатися в межах своїх повноважень до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до підприємств, закладів, установ та організацій, їх посадових та службових осіб. Дільнична виборча комісія має власну печатку, зразок якої затверджується Центральною виборчою комісією.  
    -162- Гадяцький Л.М.
Із ч. 5 ст. 25 вилучити перше речення.  
Відхилено    
185. Стаття 26. Вимоги до членів окружної чи дільничної виборчої комісії      Стаття 26. Вимоги до членів окружної чи дільничної виборчої комісії  
186. 1. До складу окружної виборчої комісії чи дільничної виборчої комісії звичайної або спеціальної виборчої дільниці можуть входити виборці, які проживають у межах відповідного територіального виборчого округу або міста, на території якого розташований цей округ.   -163- Горбаль В.М.
Чорновіл Т.В.
У ч. 1 ст. 26 після слова „виборці, які проживають у межах відповідного територіального виборчого округу або міста, на території якого розташований цей округ" замінити словами „ виборці, які проживають у межах території України.".  
Враховано   1. До складу окружної виборчої комісії чи дільничної виборчої комісії звичайної або спеціальної виборчої дільниці можуть входити виборці, які проживають у межах території України .  
187. 2. Виборець може одночасно входити до складу лише однієї виборчої комісії.   -164- Гадяцький Л.М.
Ч. 2 ст. 26 викласти в такій редакції: "2. Виборець не може входити одночасно до складу окружної і дільничної виборчих комісій".  
Відхилено   2. Виборець може входити до складу лише однієї виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів народних депутатів України, а також виборів Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, комісії всеукраїнського або місцевого референдуму, якщо зазначені вибори чи референдум проводяться одночасно з виборами народних депутатів України.  
    -165- Ключковський Ю.Б.
Частину другу статті 26 викласти у редакції частини третьої статті 36. У зв'язку з цим змінити нумерацію частин статті 36.  
Враховано    
188. 3. До складу окружної чи дільничної виборчої комісії не можуть входити кандидати у депутати, представники партій (блоків) у Центральній виборчій комісії, уповноважені особи партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, посадові та службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, працівники правоохоронних органів, а також громадяни, які утримуються в установах кримінально-виконавчої системи або мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.   -166- Салигін В.В.
У ч. третій ст. 26 перед словами "посадові та службові" додати слова "офіційні спостерігачі від політичних партій (блоків), громадських організацій";  
Відхилено   3. До складу окружної чи дільничної виборчої комісії не можуть входити кандидати у депутати, представники партій (блоків) у Центральній виборчій комісії, уповноважені особи партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, посадові та службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, працівники судових та правоохоронних органів, а також громадяни, які утримуються в установах кримінально-виконавчої системи або мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.  
    -167- Салигін В.В.
У ч. третій ст. 26 перед після слів "посадові та службові особи органів держаної влади" доповнити словами " (крім дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць)".  
Відхилено    
    -168- Шевченко О.О.
У ч.3 ст.26 замість формулювання „утримуються в установах кримінально-виконавчої системи" варто вжити „відбувають кримінальне покарання".  
Відхилено    
    -169- Шевченко О.О.
У ч.3 та в подальших статтях законопроекту визначити єдине термінологічне визначення працівників правоохоронних органів: „працівники судових та правоохоронних органів".  
Враховано    
    -170- Шевченко О.О.
До ч.3 варто додати „військовослужбовці та особи, які проходять альтернативну (невійськову) службу".  
Відхилено    
    -171- Коновалюк В.І.
У ч.3 ст.26 доповнити - не можуть входити "офіційні спостерігачі від політичних партій (блоків)", після слів "посадові та службові особи органів державної влади" та після слів "посадові та службові особи органів державної влади" доповнити словами " (крім дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць)"  
Відхилено    
189. 4. До складу дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної в стаціонарному лікувальному закладі, не можуть входити працівники цього закладу.   -172- Бондаренко В.Д.
Ч.4 ст. 26 викласти в редакції: "До складу дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної в стаціонарному лікувальному закладі або в установі кримінально-виконавчої системи, не можуть входити працівники відповідного закладу або установи."  
Враховано   4. До складу дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної в стаціонарному лікувальному закладі або в установі кримінально-виконавчої системи, не можуть входити працівники відповідного закладу або установи.  
    -173- Гавриш С.Б.
У ч. четвертій ст. 26 слова "не можуть входити працівники цього закладу" змінити на слова "не можуть входити працівники цього закладу у кількості, яка перевищує половину складу такої комісії";  
Відхилено    
190. 5. У разі якщо одночасно з виборами депутатів проводяться інші вибори, до складу окружної чи дільничної виборчої комісії не можуть входити кандидати, які балотуються на цих виборах, їх уповноважені особи, уповноважені особи інших суб'єктів відповідного виборчого процесу.   -174- Салигін В.В.
Коновалюк В.І.
У ч. п'ятій ст. 26 після слів "їх уповноважені" необхідно доповнити словами "чи довірені".  
Враховано   5. У разі якщо одночасно з виборами депутатів проводяться інші вибори, до складу окружної чи дільничної виборчої комісії не можуть входити кандидати, які балотуються на цих виборах, їх уповноважені чи довірені особи, уповноважені особи інших суб'єктів відповідного виборчого процесу.  
    -175- Чорновіл Т.В.
Ч. 5 ст. 26 доповнити словами: "у випадку, коли межі відповідного округу (дільниці) з виборів народних депутатів України частково чи повністю перекривається з територією місцевої ради, що якої обирається кандидат, чи населеного пункту на посаду міського, селищного чи сільського голови якого він кандидує."  
Відхилено    
191. 6. Секретар окружної чи дільничної виборчої комісії повинен володіти державною мовою в обсязі, необхідному для ведення діловодства.   -176- Кармазін Ю.А.
Стаття 26, частина 6 викласти в такій редакції: "6. Члени окружної чи дільничної виборчої комісії повинні володіти державною мовою в обсязі, необхідному для спілкування та ведення діловодства.".  
Відхилено   6. Секретар окружної чи дільничної виборчої комісії повинен володіти державною мовою в обсязі, необхідному для ведення діловодства.  
    -177- Матвєєв В.Г.
Стаття 26 - ч. 6 викласти в наступній редакції: "Секретар окружної чи дільничної виборчої комісії повинен володіти державною мовою".  
Відхилено    
    -178- Мартиновський В.П.
В частині шостій статті 26 слова "Секретар окружної чи дільничної виборчої комісії" замінити словами "Члени окружної чи дільничної виборчої комісії".  
Відхилено    
192. Стаття 27. Порядок утворення окружної виборчої комісії      Стаття 27. Порядок утворення окружної виборчої комісії  
193. 1. Окружна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за шістдесят днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості не менше дванадцяти і не більше вісімнадцяти осіб.   -179- Горбаль В.М.
Частина 1 ст. 27 після слів „двадцяти" слова „і не більше вісімнадцяти" виключити.  
Відхилено   1. Окружна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за шістдесят днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості не менше дванадцяти і не більше вісімнадцяти осіб.  
194. 2. Право подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій мають партії (блоки, до складу яких входять партії), які в поточному складі Верховної Ради України мають свої партійні фракції (фракції блоків або їх правонаступників), а також інші партії (блоки) - суб'єкти виборчого процесу.   -180- Горбаль В.М.
Частина 2 ст. 27 після слів „мають партії" слова „ (блоки, до складу яких входять партії), які в поточному складі Верховної Ради України мають свої партійні фракції (фракції блоків або їх правонаступників), а також інші партії " виключити.  
Відхилено   2. Право подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій мають партії (блоки), які в поточному складі Верховної Ради України станом на 15 вересня року, що передує рокові проведення виборів, мають свої партійні фракції (фракції блоків), а також інші партії (блоки) - суб'єкти виборчого процесу. 3. До складу окружної виборчої комісії обов'язково включаються (за наявності відповідного подання) по одному представнику від партій (блоків), які в поточному складі Верховної Ради України станом на 15 вересня року, що передує рокові проведення виборів, мають свої партійні фракції (фракції блоків). Не більше ніж по одному представнику від інших партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу включаються до складу окружної виборчої комісії шляхом жеребкування, що проводиться Центральною виборчою комісією не пізніше ніж на третій день після закінчення строку внесення подань, зазначених у частині третій цієї статті.  
    -181- Горбачов В.С.
Ч. 2 ст. 27 після слів "суб'єкти виборчого процесу" доповнити словами "кандидатів у депутати, зареєстрованих у відповідному одномандатному окрузі"  
Відхилено    
    -182- Кармазін Ю.А.
Стаття 27, частина 2 викласти в такій редакції: "2. Право подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій мають партії (блоки) - суб'єкти виборчого процесу.". Це правило потрібно врахувати у всіх статтях, що стосуються участі партій і блоків у виборчому процесі.  
Відхилено    
    -183- Чорновіл Т.В.
ч. 2 ст. 27 після слів " (фракція блоків або їх правонаступників)" додати: " перелік яких фіксується за реальним станом на 1 січня року проведення виборів."  
Відхилено    
    -184- Гринів І.О.
1. Ч. 2 ст. 27 проекту викласти у такій редакції: „2. Право на подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій мають партії, які на останніх чергових виборах народних депутатів України самостійно або у складі виборчих блоків взяли участь у розподілі депутатських мандатів та на день набуття повноважень Верховною Радою України відповідного скликання були представлені в парламенті не менш, ніж 14 членами відповідної партії - народними депутатами України, а також інші партії (блоки) - суб'єкти виборчого процесу."  
Відхилено    
    -185- Ключковський Ю.Б.
Перше речення частини другої статті 27 викласти в редакції: "2. Право подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій мають партії (блоки), які в поточному складі Верховної Ради України станом на 15 вересня року, що передує рокові проведення виборів, мають свої партійні фракції (фракції блоків), а також інші партії (блоки) - суб'єкти виборчого процесу".  
Враховано    
    -186- Мартиновський В.П.
Частину 2 статті 27 викласти в такій редакції: "Право подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій мають партії (блоки) - суб'єкти виборчого процесу."  
Відхилено    
195. 3. Центральний керівний орган партії (керівний орган блоку) не пізніш як за шістдесят вісім днів до дня виборів депутатів подає в паперовому та електронному вигляді до Центральної виборчої комісії список осіб від партії (блоку) - членів цієї партії (партій, що входять до блоку) або безпартійних, з розрахунку одна кандидатура до однієї комісії, для включення їх до складу відповідних окружних виборчих комісій із зазначенням запропонованих осіб на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії за підписом керівника партії (керівників партій, що входять до блоку), який скріплюється печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку).   -187- Заєць І.О.
У част. 3 Ст. 27: Слова „з розрахунку одна кандидатура" замінити словами „не більше однієї кандидатури".  
Враховано   4. Центральний керівний орган партії (керівний орган блоку) не пізніш як за шістдесят вісім днів до дня виборів депутатів подає в паперовому та електронному вигляді до Центральної виборчої комісії за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією список осіб від партії (блоку) - членів цієї партії (партій, що входять до блоку) або безпартійних, не більше однієї кандидатури до однієї комісії, для включення їх до складу відповідних окружних виборчих комісій із зазначенням запропонованих осіб на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії за підписом керівника партії (керівників партій, що входять до блоку), який скріплюється печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку).  
    -188- Гавриш С.Б.
У ч. третій ст. 27 слова "в паперовому та електронному вигляді" - виключити;  
Відхилено    
    -189- Асадчев В.М.
Ст.27 ч.3 після слів .....до Центральної виборчої комісії, додати слова: "згідно затвердженого нею зразку".  
Враховано редакційно    
    -190- -- Н.дДіденко Ю. (Реєстр.картка №251) Ст.27 ч.3 після слів .....до Центральної виборчої комісії, додати слова "за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією"  Враховано    
196. 4. У поданні кандидатур до складу окружних виборчих комісій зазначається:   -191- Коновалюк В.І.
Ст.27 ч.4 у поданні кандидатур до складу окружних комісій зазначати місце роботи та займану посаду особи, яка пропонується  
Враховано редакційно   5. У поданні кандидатур до складу окружних виборчих комісій зазначається:  
197. 1) прізвище, ім'я та по батькові особи;      1) прізвище, ім'я та по батькові особи;  
198. 2) рік народження (для осіб, яким у рік проведення виборів виповнюється 18 років - дату народження);      2) рік народження (для осіб, яким у рік проведення виборів виповнюється 18 років - дату народження);  
199. 3) громадянство особи;      3) громадянство особи;  
200. 4) місце проживання та адресу житла особи;   -192- Бондаренко В.Д.
Пункт 4 частини четвертої статті 27 доповнити словами: "а також контактні телефони"; додати новий пункт в редакції: "освіта".  
Враховано   4) місце проживання та адресу житла особи, а також контактні телефони;  
201. 5) обсяг володіння державною мовою;   -193- Мартинюк А.І.
У п. 5 ч. 4 ст. 27 слово „обсяг" вилучити.  
Відхилено   5) ступінь володіння державною мовою; 6) освіта 7) місце роботи та займана посада особи, яка пропонується до складу виборчої комісії,  
    -194- Гавриш С.Б.
У пункті 5 ч. четвертої ст. 27 слово "обсяг" змінити на "ступінь";  
Враховано    
    -195- Ключковський Ю.Б.
Частину четверту ст..27 доповнити новим пунктом: "6) освіта"  
Враховано    
    -196- Салигін В.В.
У ч. четвертій ст. 27 додати новий п.6 в редакції: "6) місце роботи та займана посада особи, яка пропонується до складу виборчої комісії,".  
Враховано    
    -197- Кармазін Ю.А.
Мартиновський В.П.
Писаренко А.Г.
Стаття 27, частина 5 викласти в такій редакції: "5) наявність обсягу володіння державною мовою, необхідного для спілкування та ведення діловодства.".  
Відхилено    
    -198- Матвєєв В.Г.
Стаття 27 - у ч. 4 із пункту 5 виключити слово "обсяг";  
Відхилено    
202. 6) наявність досвіду запропонованих осіб щодо участі в роботі виборчих комісій;      8) наявність досвіду запропонованих осіб щодо участі в роботі виборчих комісій;  
203. 7) наявність відповідної освіти чи підготовки, підтвердженої документом, виданим організацією, яка проводить таку підготовку;   -199- Матвєєв В.Г.
Стаття 27 - у ч. 4 пункт 7 викласти в редакції: "Наявність відповідної освіти чи підготовки".  
Враховано   9) наявність відповідної освіти чи підготовки;  
    -200- Гавриш С.Б.
У пункті 7 ч. четвертої ст. 27 слова "підтвердженої документом, виданим організацією, яка проводить таку підготовку" змінити на слова "підтвердженої документально";  
Відхилено    
    -201- Асадчев В.М.
Ст.27 ч.4 п.7 після слів "Наявність відповідної освіти", додати слова "досвіду роботи у виборчих комісіях".  
Враховано в п.6   
    -202- Чорновіл Т.В.
У ч. 4, пункті 7 ст. 27 після слів "... освіти чи підготовки..." вставити "у галузі виборчого права або інших напрямах, які на думку суб'єкта подання можуть сприяти роботі на посаді, визначеній пунктом 8 цієї ч.."  
Відхилено    
204. 8) посада в комісії, на яку пропонується особа.      10) посада в комісії, на яку пропонується особа.  
205. 5. До подання додаються заяви осіб, запропонованих до складу окружної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі від відповідної партії (блоку), а також, при наявності, копія довідки про присвоєння особі ідентифікаційного коду.   -203- Гавриш С.Б.
У ч. п'ятій ст. 27 та далі по тексту статті слова "а також, при наявності, копія довідки про присвоєння особі ідентифікаційного коду" - виключити;  
Враховано   6. До подання додаються власноручно написані заяви осіб, запропонованих до складу окружної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі від відповідної партії (блоку). 7. Кандидатури, внесені до складу окружної виборчої комісії, можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам, зазначеним у статті 26 цього Закону, порушення вимоги частини п'ятої цієї статті або застосування механізму жеребкування, передбаченого частиною третьою цієї статті, а також при відсутності заяв осіб, рекомендованих до складу комісії. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою відхилення внесених кандидатур. Про виявлення таких описок і неточностей Центральна виборча комісія невідкладно повідомляє представника відповідної партії (блоку) у Центральній виборчій комісії. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше наступного дня після отримання вказаного повідомлення. Якщо уточнене подання не надійшло у встановлений строк, відповідні кандидатури відхиляються.  
    -204- Асадчев В.М.
Ст.27 ч.5 після слів "До подання додаються" додати слова: "власноручно написані".  
Враховано    
    -205- Гадяцький Л.М.
Із ч. 5 ст. 27 вилучити слова "при наявності".  
Відхилено    
    -206- Ключковський Ю.Б.
Додати нову частину 6 статті 27 та в редакції: "6. Кандидатури, внесені до складу окружної виборчої комісії, можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам, зазначеним у статті 26 цього Закону, порушення вимоги частини п'ятої цієї статті або застосування механізму жеребкування, передбаченого частиною третьою цієї статті, а також при відсутності заяв осіб, рекомендованих до складу комісії. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою відхилення внесених кандидатур. Про виявлення таких описок і неточностей Центральна виборча комісія невідкладно повідомляє представника відповідної партії (блоку) у Центральній виборчій комісії. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше наступного дня після отримання вказаного повідомлення. Якщо уточнене подання не надійшло у встановлений строк, відповідні кандидатури відхиляються".  
Враховано    
206. 6. До складу окружної виборчої комісії обов'язково включаються (за наявності відповідного подання) по одному представнику від партій (блоків), які в поточному складі Верховної Ради України мають свої партійні фракції (фракції блоків або їх правонаступників). Не більше ніж по одному представнику від інших партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу включаються до складу окружної виборчої комісії шляхом жеребкування, що проводиться Центральною виборчою комісією не пізніше ніж на третій день після закінчення строку внесення подань, зазначених у частині третій цієї статті. Внесені кандидатури можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам, зазначеним у статті 26 цього Закону.   -207- Салигін В.В.
Коновалюк В.І.
Ч. шосту ст. 27 доповнити словами " а також при відсутності заяв осіб, рекомендованих до складу комісії, та внесення подання з порушенням вимог частин третьої та четвертої цієї ст.".  
Враховано    
    -208- Ключковський Ю.Б.
Частина 6 ст. 27 Після слів "Верховної Ради України" додати слова " станом на 15 вересня року, що передує рокові проведення виборів" та виключити слова "або їх правонаступників"  
Враховано    
    -209- Бондаренко В.Д.
Частина 6 ст. 27 замість слова "третій" написати "п'ятий"  
Враховано    
    -210- Горбаль В.М.
Частина 6 ст. 27 викласти у наступній редакції: "До складу окружної виборчої комісії обов'язково включаються (за наявності відповідного подання) по одному представнику від партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу Внесені кандидатури можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам, зазначеним у ст. 26 цього Закону."  
Відхилено    
    -211- Гринів І.О.
Перше речення ч. 6 ст. 27 проекту викласти у такій редакції: „6. До складу окружної виборчої комісії обов'язково включаються (за наявності відповідного подання) по одному представнику від партії, яка на останніх чергових виборах народних депутатів України самостійно або у складі виборчих блоків взяли участь у розподілі депутатських мандатів та на день набуття повноважень Верховною Радою України відповідного скликання були представлені в парламенті не менш, ніж 14 членами відповідної партії - народними депутатами України."  
Відхилено    
    -212- Писаренко А.Г.
Стаття 27, частина 6 Викласти в такій редакції:"6. До складу окружної виборчої комісії, за наявності відповідного подання, без права відхилення крім, як з підстав їх невідповідності вимогам, зазначеним у статті 26 цього Закону, включаються: 1) обов'язково - по одному представнику від партії (блоку), яка (який) в поточному складі Верховної Ради України сформувала (сформував) власну фракцію, внаслідок подолання на попередніх парламентських виборах виборчого бар'єру під час голосування у загальнодержавному виборчому окрузі. 2) шляхом жеребкування, що проводиться Центральною виборчою комісією не пізніше ніж на третій день після закінчення строку внесення подань, зазначених у частині третій цієї статті - по одному представнику від інших партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу. " Передбачити відповідні зміни і в інших статтях цього Закону.  
Враховано частково    
    -213- Ключковський Ю.Б.
Ч. 6 ст. 27 розмістити після ч.2 ст. 27.  
Враховано    
207. 7. У разі, якщо у встановлений частиною другою цієї статті строк не надійшли подання щодо складу окружної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу окружної виборчої комісії осіб становить менше дванадцяти, окружна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією за поданням її Голови у кількості дванадцяти осіб з обов'язковим урахуванням поданих кандидатур від партій (блоків), зазначених у частині другій цієї статті.   -214- Гринів І.О.
У ч. 7 ст. 27 проекту слова та знаки „ (блоків)" виключити.  
Відхилено   8. У разі, якщо у встановлений частиною другою цієї статті строк не надійшли подання щодо складу окружної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу окружної виборчої комісії осіб становить менше дванадцяти, окружна виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією за поданням її Голови у кількості дванадцяти осіб з обов'язковим урахуванням поданих кандидатур від партій (блоків), зазначених у частині третьою цієї статті.  
    -215- Ключковський Ю.Б.
У частині сьомій статті 27 слово "другою" замінити словом "третьою".  
Враховано    
208. 8. Голова, заступник голови та секретар територіальної виборчої комісії не можуть бути представниками однієї партії (блоку).   -216- Ключковський Ю.Б.
У ч.8 ст.27 замість слова "територіальної" вжити слово "окружної"  
Враховано   9. Голова, заступник голови та секретар окружної виборчої комісії не можуть бути представниками однієї партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу..  
    -217- Ключковський Ю.Б.
У ч.8 ст. 27 в кінці додати слова: "- суб'єкта виборчого процесу".  
Враховано    
    -218- Салигін В.В.
Коновалюк В.І.
Ч. 8 ст. 27 виключити.  
Відхилено    
209. 9. Кожна партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу має право на пропорційну частку кожної категорії керівних посад в окружних виборчих комісіях. Частка керівних посад для кожної партії (блоку) в межах загальнодержавного виборчого округу визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від партії (блоку) до складу окружних виборчих комісій, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу окружних виборчих комісій від партій (блоків). Особа, включена до складу окружної виборчої комісій за поданням Голови Центральної виборчої комісії, не може бути призначена на керівну посаду в комісії. Порядок розподілу керівних посад між партіями (блоками) в межах часток, встановлених цією частиною, визначається Центральною виборчою комісією. При цьому повинна бути дотримана вимога приблизної рівномірності територіального розподілу посад, отриманих представниками кожної партії (блоку).   -219- Ключковський Ю.Б.
У ч. 9 ст. 27 замість слів "- суб'єкт виборчого процесу" вжити слова :"від якої включені кандидатури до складу окружних комісій"; замість слів "вимога приблизної рівномірності" вжити слова "приблизна рівномірність".  
Враховано   9. Кожна партія (блок), від якої включені кандидатури до складу окружних комісій має право на пропорційну частку кожної категорії керівних посад в окружних виборчих комісіях. Частка керівних посад для кожної партії (блоку) в межах загальнодержавного виборчого округу визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від партії (блоку) до складу окружних виборчих комісій, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу окружних виборчих комісій від партій (блоків). Особа, включена до складу окружної виборчої комісій за поданням Голови Центральної виборчої комісії, не може бути призначена на керівну посаду в комісії, крім випадків, коли до складу відповідної комісії не надійшли або надійшли у недостатній кількості подання від партій (блоків). Порядок розподілу керівних посад між партіями (блоками) в межах часток, встановлених цією частиною, визначається Центральною виборчою комісією. При цьому повинна бути дотримана приблизна рівномірність територіального розподілу посад, отриманих представниками кожної партії (блоку).  
    -220- Салигін В.В.
У ч. 9 ст. 27 перед словами "Порядок розподілу" додати слова: "це положення не застосовується у разі якщо за поданням голови окружної виборчої комісії утворюється увесь склад комісії".  
Враховано частково    
    -221- Горбаль В.М.
Частина 9 ст. 27 після слів „виборчого процесу" доповнити словами „що має право на подання та включення представників до складу окружної виборчої комісії".  
Відхилено    
    -222- Ключковський Ю.Б.
Третє речення частини дев'ятої статті 27 доповнити словами: "...крім випадків, коли до складу відповідної комісії не надійшли або надійшли у недостатній кількості подання від партій (блоків)".  
Враховано    
    -223- Мартиновський В.П.
Писаренко А.Г.
В частині дев'ятій статті 27 замість слів "визначається Центральною виборчою комісією" записати слова "визначається цим Законом".  
Відхилено    
    -224- Коновалюк В.І.
У ч.9 ст., додати, що якщо окружна виборча комісія утворюється тільки на основі подання Центральної виборчої комісії ( в повному складі), положення частини дев'ятої статті 27 на такі випадки не розповсюджується.  
Враховано по суті   
210. 10. Рішення про утворення окружних виборчих комісій та про їх склад, прийняті відповідно до вимог цього Закону, публікуються Центральною виборчою комісією у триденний строк від дня прийняття нею відповідного рішення в державних друкованих засобах масової інформації, а також у семиденний строк від дня прийняття зазначеного рішення - у друкованих засобах масової інформації, що розповсюджуються у відповідних регіонах, зазначених у статті 133 Конституції України. Рішення про зміни у складі окружної виборчої комісії публікується у тому ж порядку й у ті ж строки, однак не пізніше останнього дня перед днем виборів.   -225- Мартинюк А.І.
У ч. 10 ст. 27 слова „у відповідних регіонах, зазначених у ст. 133 Конституції України" замінити на „в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі".  
Враховано частково   10. Рішення про утворення окружних виборчих комісій та про їх склад, прийняті відповідно до вимог цього Закону, публікуються Центральною виборчою комісією у триденний строк від дня прийняття нею відповідного рішення в державних друкованих засобах масової інформації, а також у семиденний строк від дня прийняття зазначеного рішення - у друкованих засобах масової інформації, що розповсюджуються у відповідних регіонах. Рішення про зміни у складі окружної виборчої комісії публікується у тому ж порядку й у ті ж строки, однак не пізніше останнього дня перед днем виборів.  
    -226- Гавриш С.Б.
У ч. десятій ст. 27 слова "публікуються" змінити на слова "оприлюднюються";  
Відхилено    
    -227- Гавриш С.Б.
У ч. десятій ст. 27 та слова "у відповідних регіонах, зазначених у ст. 133 Конституції України" змінити на слова "відповідно у Автономній республіці Крим, областях зазначених у ч. другій ст. 133 Конституції України, у містах Києві та Севастополі";  
Враховано частково    
    -228- Горбаль В.М.
Частина 10 ст. 27 слово „регіонах" замінити словами „суб'єктах системи адміністративно-територіального устрою України".  
Враховано по суті   
211. Стаття 28. Порядок утворення дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці      Стаття 28. Порядок утворення дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці  
212. 1. Дільнична виборча комісія утворюється відповідною окружною виборчою комісією не пізніш як за тридцять п'ять днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії.      1. Дільнична виборча комісія утворюється відповідною окружною виборчою комісією не пізніш як за тридцять п'ять днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії.  
213. 2. Дільнична виборча комісія утворюється у складі:      2. Дільнична виборча комісія утворюється у складі:  
214. 1) для малих дільниць - 10-18 осіб;      1) для малих дільниць - 10-18 осіб;  
215. 2) для середніх дільниць - 14-20 осіб;      2) для середніх дільниць - 14-20 осіб;  
216. 3) для великих дільниць - 18-24 особи.      3) для великих дільниць - 18-24 особи.  
217. 3. На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує п'ятдесяти осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у складі голови, секретаря та двох - чотирьох членів комісії.      3. На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує п'ятдесяти осіб, дільнична виборча комісія може утворюватися у складі голови, секретаря та двох - чотирьох членів комісії.  
218. 4. Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій мають партії (блоки, до складу яких входять партії), які в поточному складі Верховної Ради України мають свої партійні фракції (фракції блоків або їх правонаступників), а також інші партії (блоки) - суб'єкти виборчого процесу. Від імені партії (блоку) подання вносить зареєстрована в установленому законом порядку районна, міська чи вищого рівня організація партії (організації партій, що входять до блоку).   -229- Заєць І.О.
У част. 4 Ст. 28: Виключити друге речення.  
Відхилено   4. Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій мають партії (блоки), які в поточному складі Верховної Ради України станом на 15 вересня року, що передує рокові проведення виборів, мають свої партійні фракції (фракції блоків), а також інші партії (блоки) - суб'єкти виборчого процесу. Від імені партії (блоку) подання вносить уповноважена особа партії (блоку) у відповідному територіальному або загальнодержавному виборчому окрузі. 5. До складу дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці, за винятком випадків, передбачених частиною дванадцятою цієї статті, обов'язково включаються (за наявності відповідного подання) по одному представнику партій (блоків), які в поточному складі Верховної Ради України станом на 15 вересня року, що передує рокові проведення виборів, мають свої партійні фракції (фракції блоків). Не більше ніж по одному представнику від інших партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу включаються до складу дільничної виборчої комісії шляхом жеребкування, що проводиться окружною виборчою комісією не пізніше ніж на третій день після закінчення строку внесення подань, зазначених у частині п'ятій цієї статті. 6. Кандидатури, внесені до складу дільничної виборчої комісії, можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам, зазначеним у статті 26 цього Закону, порушення вимоги частини шостої цієї статті або застосування механізму жеребкування, передбаченого частиною четвертою цієї статті, а також при відсутності заяв осіб, рекомендованих до складу комісії, та внесення подання з порушенням вимог частин третьої та четвертої цієї статті. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою відхилення внесених кандидатур. Про виявлення таких описок і неточностей окружна виборча комісія невідкладно повідомляє уповноваженого представника відповідної партії (блоку) у територіальному виборчому окрузі. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше наступного дня після отримання вказаного повідомлення. Якщо уточнене подання не надійшло у встановлений строк, відповідні кандидатури відхиляються  
    -230- Ключковський Ю.Б.
У ч.4 ст.28 слова "зареєстрована в установленому законом порядку районна, міська чи вищого рівня організація партії (організації партій, що входять до блоку) замінити словами: "уповноважена особа партії (блоку) у відповідному територіальному або загальнодержавному виборчому окрузі".  
Враховано    
    -231- Горбачов В.С.
Ч. 4 ст. 28 після слів "суб'єкти виборчого процесу" доповнити словами "кандидатів у депутати, зареєстрованих у відповідному одномандатному окрузі".  
Відхилено    
    -232- Чорновіл Т.В.
ч. 4 ст. 28 після слів " (фракція блоків або їх правонаступників)" додати: " перелік яких фіксується за реальним станом на 1 січня року проведення виборів."  
Відхилено    
    -233- Гринів І.О.
Ч. 4 ст. 28 проекту викласти у такій редакції: „4. Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій мають партії, які на останніх чергових виборах народних депутатів України самостійно або у складі виборчих блоків взяли участь у розподілі депутатських мандатів та на день набуття повноважень Верховною Радою України відповідного скликання були представлені в парламенті не менш, ніж 14 членами відповідної партії - народними депутатами України, а також інші партії (блоки) - суб'єкти виборчого процесу. Від імені партії (блоку) подання може вноситись зареєстрована в установленому законом порядку районна, міська чи вищого рівня організація партії (організації партій - її, що входять до блоку)."  
Відхилено    
    -234- Ключковський Ю.Б.
Перше речення частини четвертої статті 28 викласти в редакції: "Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій мають партії (блоки), які в поточному складі Верховної Ради України станом на 15 вересня року, що передує рокові проведення виборів, мають свої партійні фракції (фракції блоків), а також інші партії (блоки) - суб'єкти виборчого процесу".  
Враховано    
    -235- Писаренко А.Г.
Стаття 28, частина 4 викласти в редакції: "4. Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій має партія (блок), яка (який), в поточному складі Верховної Ради України сформувала (сформував) власну фракцію, внаслідок подолання на попередніх парламентських виборах виборчого бар'єру під час голосування у загальнодержавному виборчому окрузі, а також інші партії (блоки) - суб'єкти виборчого процесу. Від імені партії (блоку) подання вносить зареєстрована в установленому законом порядку районна, міська чи вищого рівня організація партії (організації партій, що входять до блоку)."  
Відхилено    
    -236- Ключковський Ю.Б.
Статтю 28 доповнити частиною п'ятою (із зміною подальшої нумерації частин) у такій редакції: "5. Кандидатури, внесені до складу дільничної виборчої комісії, можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам, зазначеним у статті 26 цього Закону, порушення вимоги частини шостої цієї статті або застосування механізму жеребкування, передбаченого частиною четвертою цієї статті, а також при відсутності заяв осіб, рекомендованих до складу комісії, та внесення подання з порушенням вимог частин третьої та четвертої цієї статті. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою відхилення внесених кандидатур. Про виявлення таких описок і неточностей окружна виборча комісія невідкладно повідомляє уповноваженого представника відповідної партії (блоку) у територіальному виборчому окрузі. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше наступного дня після отримання вказаного повідомлення. Якщо уточнене подання не надійшло у встановлений строк, відповідні кандидатури відхиляються".  
Враховано    
219. 5. Уповноважена особа партії (блоку) у відповідному територіальному або загальнодержавному виборчому окрузі не пізніш як за сорок п'ять днів до дня виборів депутатів подає до відповідної окружної виборчої комісії у письмовому та електронному вигляді список осіб від партії (блоку) - членів цієї партії (партій, що входять до блоку) або безпартійних, з розрахунку одна кандидатура до однієї комісії, для включення їх до складу відповідних дільничних виборчих комісій із зазначенням запропонованих осіб на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії за підписом керівника відповідної організації партії (керівників організацій партій, що входять до блоку), який скріплюється печаткою відповідної організації партії (печатками відповідних організацій партій, що входять до блоку).   -237- Заєць І.О.
У част. 5 Ст. 28: Слова „з розрахунку одна кандидатура" замінити словами „не більше однієї кандидатури".  
Враховано   7. Уповноважена особа партії (блоку) у відповідному територіальному або загальнодержавному виборчому окрузі не пізніш як за сорок п'ять днів до дня виборів депутатів подає до відповідної окружної виборчої комісії у письмовому та електронному вигляді список осіб від партії (блоку) - членів цієї партії (партій, що входять до блоку) або безпартійних, не більше однієї кандидатури до однієї комісії, для включення їх до складу відповідних дільничних виборчих комісій із зазначенням запропонованих осіб на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії за підписом керівника відповідної організації партії (керівників організацій партій, що входять до блоку), який скріплюється печаткою відповідної організації партії (печатками відповідних організацій партій, що входять до блоку).  
    -238- Гавриш С.Б.
У ч. п'ятій ст. 28 слова "у письмовому та електронному вигляді" - виключити;  
Відхилено    
    -239- Горбачов В.С.
Ч. 5 ст. 28 після слів "суб'єкти виборчого процесу" доповнити словами "кандидатів у депутати, зареєстрованих у відповідному одномандатному окрузі".  
Відхилено Порушення пропорційної системи   
220. 6. У поданні кандидатур до складу дільничних виборчих комісій зазначаються відомості, передбачені частиною четвертою статті 27 цього Закону. До подання додаються заяви осіб, запропонованих до складу дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі від відповідної партії (блоку), а також, при наявності, копії довідок про присвоєння особі ідентифікаційного коду.   -240- Матвєєв В.Г.
Стаття 28 - останні слова ч. 6 "а також, при наявності, копії довідки про присвоєння особі ідентифікаційного коду" - виключити.  
Враховано   8. У поданні кандидатур до складу дільничних виборчих комісій зазначаються відомості, передбачені частиною четвертою статті 27 цього Закону. До подання додаються заяви осіб, запропонованих до складу дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі від відповідної партії (блоку).  
    -241- Коновалюк В.І.
У ч. 6 ст. 28 уточнити посилання на інші положення Закону  
Враховано    
221. 7. До складу дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці, за винятком випадків, передбачених частиною одинадцятою цієї статті, обов'язково включаються (за наявності відповідного подання) по одному представнику партій (блоків), які в поточному складі Верховної Ради України мають свої партійні фракції (фракції блоків або їх правонаступників). Не більше ніж по одному представнику від інших партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу включаються до складу дільничної виборчої комісії шляхом жеребкування, що проводиться окружною виборчою комісією не пізніше ніж на третій день після закінчення строку внесення подань, зазначених у частині п'ятій цієї статті. Внесені кандидатури можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам, зазначеним у статті 26 цього Закону та частині шостій цієї статті.   -242- Ключковський Ю.Б.
Частину сьому статті 28 перенести після частини четвертої як частину 5 (із зміною подальшої нумерації частин); цю частину викласти у редакції: "5. До складу дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці, за винятком випадків, передбачених частиною дванадцятою цієї статті, обов'язково включаються (за наявності відповідного подання) по одному представнику партій (блоків), які в поточному складі Верховної Ради України станом на 15 вересня року, що передує рокові проведення виборів, мають свої партійні фракції (фракції блоків). Не більше ніж по одному представнику від інших партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу включаються до складу дільничної виборчої комісії шляхом жеребкування, що проводиться окружною виборчою комісією не пізніше ніж на третій день після закінчення строку внесення подань, зазначених у частині п'ятій цієї статті."  
Враховано    
    -243- Горбаль В.М.
Частина 7 ст. 28 після слів „партій (блоків)" слова „які в поточному складі Верховної Ради України мають свої партійні фракції (фракції блоків або їх правонаступників). Не більше ніж по одному представнику від інших партій (блоків)" виключити, після слів „суб'єктів виборчого процесу" слова „включаються до складу окружної виборчої комісії шляхом жеребкування, що проводиться окружною виборчою комісією не пізніше ніж на третій день після закінчення строку внесення подань, зазначених у ч. п'ятій цієї ст." виключити.  
Відхилено    
    -244- Чорновіл Т.В.
ч. 7 ст. 28 після слів " (фракція блоків або їх правонаступників)" додати: " перелік яких фіксується за реальним станом на 1 січня року проведення виборів."  
Відхилено    
    -245- Писаренко А.Г.
Стаття 28, частина 7 Викласти в такій редакції: :"7. До складу дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці, за наявності відповідного подання, без права відхилення, крім, як з підстав їх невідповідності вимогам, зазначеним у статті 26 цього Закону та частині шостій цієї статті, за винятком випадків, передбачених частиною одинадцятою цієї статті, включаються: 1) обов'язково - по одному представнику від партії (блоку), яка (який) в поточному складі Верховної Ради України сформувала (сформував) власну фракцію, внаслідок подолання на попередніх парламентських виборах виборчого бар'єру під час голосування у загальнодержавному виборчому окрузі. 2) шляхом жеребкування, що проводиться Центральною виборчою комісією не пізніше ніж на третій день після закінчення строку внесення подань, зазначених у частині третій цієї статті - по одному представнику від інших партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу. " Передбачити відповідні зміни і в інших статтях цього Закону.  
Враховано частково    
222. 8. У разі, якщо не надійшли подання щодо складу дільничної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу дільничної виборчої комісії осіб становить менше ніж мінімальна кількість, встановлена частинами другою та третьою цієї статті, дільнична виборча комісія утворюється окружною виборчою комісією за поданням її голови у мінімальній кількості, встановленій частинами другою або третьою цієї статті, з обов'язковим урахуванням поданих кандидатур від партій (блоків), зазначених у частині п'ятій цієї статті.   -246- Чорновіл Т.В.
У ч. 8 ст. 28 в кінці тексту "... у ч. п'ятій..." замінити на "... у ч. четвертій..."  
Враховано   9. У разі, якщо не надійшли подання щодо складу дільничної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу дільничної виборчої комісії осіб становить менше ніж мінімальна кількість, встановлена частинами другою та третьою цієї статті, дільнична виборча комісія утворюється окружною виборчою комісією за поданням її голови у мінімальній кількості, встановленій частинами другою або третьою цієї статті, з обов'язковим урахуванням поданих кандидатур від партій (блоків), зазначених у частині четвертій цієї статті.  
    -247- Коновалюк В.І.
Ч. 8 ст. 28 - уточнити посилання на інші положення Закону  
Враховано    
223. 9. Кожна партія (блок) має право на пропорційну частку кожної категорії керівних посад у дільничних виборчих комісіях окремо малих, середніх, великих виборчих дільниць в межах територіального виборчого округу, яка залежить від кількості кандидатур від відповідних партій (блоків), що ввійшли до складу виборчих комісій. Частка керівних посад для кожної партії (блоку) у кожній категорії виборчих дільниць в межах територіального виборчого округу визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від партії (блоку) до складу виборчих комісій кожної категорії виборчих дільниць у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу виборчих комісій відповідної категорії виборчих дільниць від партій (блоків). Особа, включена до складу дільничної виборчої комісії за поданням голови окружної виборчої комісії, не може бути призначена на керівну посаду в комісії. Порядок розподілу керівних посад між партіями (блоками) в межах часток, встановлених цією частиною, визначається Центральною виборчою комісією.   -248- Ключковський Ю.Б.
Перше речення частини дев'ятої статті 28 після слів "партія (блок)" доповнити словами "від яких включені кандидатури до складу комісій".  
Враховано   10. Кожна партія (блок), від яких включені кандидатури до складу комісій, має право на пропорційну частку кожної категорії керівних посад у дільничних виборчих комісіях окремо малих, середніх, великих виборчих дільниць в межах територіального виборчого округу, яка залежить від кількості кандидатур від відповідних партій (блоків), що ввійшли до складу виборчих комісій. Частка керівних посад для кожної партії (блоку) у кожній категорії виборчих дільниць в межах територіального виборчого округу визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від партії (блоку) до складу виборчих комісій кожної категорії виборчих дільниць у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу виборчих комісій відповідної категорії виборчих дільниць від партій (блоків). Особа, включена до складу дільничної виборчої комісії за поданням голови окружної виборчої комісії, не може бути призначена на керівну посаду в комісії, крім випадків, коли до складу відповідної комісії не надійшли або надійшли у недостатній кількості подання від партій (блоків). Порядок розподілу керівних посад між партіями (блоками) в межах часток, встановлених цією частиною, визначається Центральною виборчою комісією.  
    -249- Салигін В.В.
У ч. 9 ст. 28 перед словами "Порядок розподілу" додати слова: "це положення не застосовується у разі якщо за поданням голови окружної виборчої комісії утворюється увесь склад комісії".  
Враховано редакційно    
    -250- Бондаренко В.Д.
Третє речення частини дев'ятої статті 28 доповнити словами: "...крім випадків, коли до складу відповідної комісії не надійшли або надійшли у недостатній кількості подання від партій (блоків)".  
Враховано    
    -251- Коновалюк В.І.
У ч. 9 ст. 28 - Передбачити, що у разі, якщо дільнична виборча комісія утворюється тільки на основі подання окружної виборчої комісії ( в повному складі) положення частини дев'ятої статті 28 на такі випадки не розповсюджується.  
Враховано    
224. 10. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії не можуть бути представниками однієї партії (блоку).   -252- Ключковський Ю.Б.
Ч.10 ст. 28 доповнити словами "- суб'єкта виборчого процесу".  
Враховано   11. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії не можуть бути представниками однієї партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу.  
    -253- Салигін В.В.
Коновалюк В.І.
Ч. десяту ст. 28 виключити.  
Відхилено    
    -254- Асадчев В.М.
Ст.28.ч.10 після слів "однієї партії (блоку)" додати речення: "Головою, заступником голови та секретарем дільничної виборчої комісії не можуть бути службові особи підприємств, організацій, установ та інших закладів - на території яких розташовані виборчі дільниці."  
Відхилено    
225. 11. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці, утвореної на судні, яке в день виборів перебуває у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, утворюється окружною виборчою комісією за місцем приписки судна, полярної станції України відповідно за поданням капітана судна, керівника полярної станції України, яке може надсилатися технічними засобами зв'язку у строк, передбачений частиною п'ятою цієї статті.   -255- Чорновіл Т.В.
Ч. 11 ст. 28 перенести в статтю 29 з наступними змінами: слова "окружною виборчою комісією за місцем приписки судна, полярної станції України" замінити словами: "Центральною виборчою комісією..."  
Відхилено   12. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці, утвореної на судні, яке в день виборів перебуває у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, утворюється окружною виборчою комісією за місцем приписки судна, полярної станції України відповідно за поданням капітана судна, керівника полярної станції України, яке може надсилатися технічними засобами зв'язку у строк, передбачений частиною п'ятою цієї статті.  
226. 12. У разі утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку відповідно до частини четвертої статті 21 цього Закону дільнична виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією одночасно з утворенням виборчої дільниці за поданням окружної виборчої комісії. Про підготовку подання до Центральної виборчої комісії щодо утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку окружна виборча комісія повідомляє уповноважених осіб усіх партій (блоків) у відповідному територіальному окрузі з пропозицією у строки, визначені окружною виборчою комісією, однак не пізніше ніж протягом п'яти днів після звернення з повідомленням, зробити подання щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії у порядку, визначеному цією статтею.      13. У разі утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку відповідно до частини четвертої статті 21 цього Закону дільнична виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією одночасно з утворенням виборчої дільниці за поданням окружної виборчої комісії. Про підготовку подання до Центральної виборчої комісії щодо утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку окружна виборча комісія повідомляє уповноважених осіб усіх партій (блоків) у відповідному територіальному окрузі з пропозицією у строки, визначені окружною виборчою комісією, однак не пізніше ніж протягом п'яти днів після звернення з повідомленням, зробити подання щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії у порядку, визначеному цією статтею.  
227. 13. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії публікується у регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднюється в інший спосіб не пізніш як на п'ятий день після дня прийняття цього рішення. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної у винятковому випадку, а також рішення про зміни у складі дільничної виборчої комісії публікується чи оприлюднюється у тому ж порядку й у ті ж строки, однак не пізніше останнього дня перед днем виборів.   -256- Гавриш С.Б.
У ч. тринадцятій ст. 28 слова "публікується" змінити на слова "оприлюднюється";  
Відхилено   14. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії публікується у регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднюється в інший спосіб не пізніш як на п'ятий день після дня прийняття цього рішення. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної у винятковому випадку, а також рішення про зміни у складі дільничної виборчої комісії публікується чи оприлюднюється у тому ж порядку й у ті ж строки, однак не пізніше останнього дня перед днем виборів.  
    -257- Горбачов В.С.
Статтю 28 доповнити новою частиною наступного змісту: "Кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі, у строк, зазначений у ч. п'ятої цієї ст., подає до відповідної окружної виборчої комісії список осіб для включення їх до складу конкретних дільничних виборчих комісій із зазначенням запропонованих осіб на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії за особистим підписом, який засвідчується головою окружної виборчої комісії або в установленому законом порядку. До цього списку додаються заяви осіб, запропонованих до складу відповідної дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі."  
Відхилено Порушення пропорційної системи   
228. Стаття 29. Порядок утворення дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці      Стаття 29. Порядок утворення дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці  
229. 1. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці утворюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за тридцять п'ять днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії. Кількісний склад дільничної виборчої комісії закордонної виборчої комісії визначається частинами другою та третьою статті 28 цього Закону.      1. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці утворюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за тридцять п'ять днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії. Кількісний склад дільничної виборчої комісії закордонної виборчої комісії визначається частинами другою та третьою статті 28 цього Закону.  
230. 2. До складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці можуть входити виборці, які проживають або перебувають у період підготовки та проведення виборів на території відповідної іноземної держави.      2. До складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці можуть входити виборці, які проживають або перебувають у період підготовки та проведення виборів на території відповідної іноземної держави.  
231. 3. Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць мають партії (блоки, до складу яких входять партії), які в поточному складі Верховної Ради України мають свої партійні фракції (фракції блоків або їх правонаступників), інші партії (блоки) - суб'єкти виборчого процесу, а також Міністерство закордонних справ України.   -258- Горбаль В.М.
Частина 3 ст. 29 після слів „мають партії" доповнити слова „ (блоки, до складу яких входять партії), які в поточному складі Верховної Ради України мають свої партійні фракції (фракції блоків або їх правонаступників), інші партії " виключити.  
Відхилено   3. Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць мають партії (блоки), які в поточному складі Верховної Ради України станом на 15 вересня року, що передує рокові проведення виборів, мають свої партійні фракції (фракції блоків), інші партії (блоки) - суб'єкти виборчого процесу, а також Міністерство закордонних справ України. 4. До складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці включаються (за наявності відповідного подання) з дотриманням вимог частини четвертої статті 28 цього Закону не більше ніж по одному представнику від партій (блоків) - суб'єктів внесення кандидатур. Підставою відхилення внесених кандидатур можуть бути лише їх невідповідність вимогам, зазначеним у частинах другій та шостій цієї статті та статті 26 цього Закону, відсутність заяви про згоду на участь у роботі комісії, зазначеної у частині сьомій цієї статті, або застосування механізму жеребкування, передбаченого частиною сьомою статті 28 цього Закону. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою відхилення внесених кандидатур, поданих партіями (блоками). Про виявлення таких описок і неточностей Центральна виборча комісія невідкладно повідомляє представника відповідної партії (блоку) у Центральній виборчій комісії. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше наступного дня після отримання вказаного повідомлення  
    -259- Гринів І.О.
Ч. 3 ст. 29 викласти у такій редакції: „3. Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць мають партії які на останніх чергових виборах народних депутатів України самостійно або у складі виборчих блоків взяли участь у розподілі депутатських мандатів та на день набуття повноважень Верховною Радою України відповідного скликання були представлені в парламенті не менш, ніж 14 членами відповідної партії - народними депутатами України, інші партії (блоки) - суб'єкти виборчого процесу, а також Міністерство закордонних справ України."  
Відхилено    
    -260- Ключковський Ю.Б.
Частину третю статті 29 викласти в редакції: "3. Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць мають партії (блоки), які в поточному складі Верховної Ради України станом на 15 вересня року, що передує рокові проведення виборів, мають свої партійні фракції (фракції блоків), інші партії (блоки) - суб'єкти виборчого процесу, а також Міністерство закордонних справ України."  
Враховано    
232. 4. Центральний керівний орган партії (керівний орган блоку) не пізніш як за сорок п'ять днів до дня виборів депутатів подає до Центральної виборчої комісії список осіб від партії (блоку) - членів цієї партії (партій, що входять до блоку) або безпартійних, з розрахунку одна кандидатура до однієї комісії, для включення їх до складу відповідних дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць із зазначенням запропонованих осіб на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії за підписом керівника партії (керівників партій, що входять до блоку), який скріплюється печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку)      5. Центральний керівний орган партії (керівний орган блоку) не пізніш як за сорок п'ять днів до дня виборів депутатів подає до Центральної виборчої комісії список осіб від партії (блоку) - членів цієї партії (партій, що входять до блоку) або безпартійних, з розрахунку одна кандидатура до однієї комісії, для включення їх до складу відповідних дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць із зазначенням запропонованих осіб на посаду голови, заступника голови та секретаря комісії за підписом керівника партії (керівників партій, що входять до блоку), який скріплюється печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку)  
233. 5. Міністерство закордонних справ включає до подання, внесеного у строки, зазначені у частин четвертій цієї статті, працівників дипломатичних чи інших офіційних представництв України за кордоном, військовослужбовців військових частин (формувань), дислокованих за межами України, або інших громадян України у кількості, не меншій від мінімального і не більшій від середнього кількісного складу дільничних виборчих комісій, встановленого частинами другою чи третьою статті 28 цього Закону.   -261- Горбаль В.М.
Частина 5 ст. 29 після слів „громадян України" доповнити словами „членів партій (блоків), що мають право на подання та включення представників до складу дільничної виборчої комісії".  
Відхилено   6. Міністерство закордонних справ включає до подання, внесеного у строки, зазначені у частин четвертій цієї статті, працівників дипломатичних чи інших офіційних представництв (з дотриманням вимог частини третьої статті 26 цього Закону) України за кордоном, військовослужбовців військових частин (формувань), дислокованих за межами України, або інших громадян України, які проживають або перебувають у період підготовки та проведення виборів на території відповідної іноземної держави, у кількості, не меншій від мінімального і не більшій від середнього кількісного складу дільничних виборчих комісій, встановленого частинами другою чи третьою статті 28 цього Закону.  
    -262- Ключковський Ю.Б.
У. ч. 5 ст. 29 після слів "або інших громадян України" доповнити словами "які проживають або перебувають у період підготовки та проведення виборів на території відповідної іноземної держави"  
Враховано    
    -263- Беспалий Б.Я.
Частину п'яту статті 29 після слів "представництв України за кордоном" доповнити словами " (з дотриманням вимог частини третьої статті 26 цього Закону)".  
Враховано    
234. 6. У поданні кандидатур до складу дільничних виборчих комісій зазначаються відомості, передбачені частиною четвертою статті 27 цього Закону. До подання додаються заяви осіб, запропонованих до складу дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі від відповідної партії (блоку) чи за поданням Міністерства закордонних справ України.      7. У поданні кандидатур до складу дільничних виборчих комісій зазначаються відомості, передбачені частиною четвертою статті 27 цього Закону. До подання додаються заяви осіб, запропонованих до складу дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі від відповідної партії (блоку) чи за поданням Міністерства закордонних справ України.  
235. 7. До складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці обов'язково включаються (за наявності відповідного подання) по одному представнику від партій (блоків). Внесені кандидатури можуть бути відхилені лише з підстав їх невідповідності вимогам, зазначеним у частинах другій та шостій цієї статті та статті 26 цього Закону.   -264- Горбаль В.М.
Частина 7 ст. 29 після слів „партій (блоків)" доповнити словами „що мають право на подання та включення представників до складу дільничної виборчої комісії".  
Враховано редакційно    
    -265- Ключковський Ю.Б.
Частину сьому статті 29 перенести після частини третьої як частину четверту (із зміною подальшої нумерації частин); цю частину викласти у редакції: "До складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці включаються (за наявності відповідного подання) з дотриманням вимог частини четвертої статті 28 цього Закону не більше ніж по одному представнику від партій (блоків) - суб'єктів внесення кандидатур. Підставою відхилення внесених кандидатур можуть бути лише їх невідповідність вимогам, зазначеним у частинах другій та шостій цієї статті та статті 26 цього Закону, відсутність заяви про згоду на участь у роботі комісії, зазначеної у частині шостій цієї статті, або застосування механізму жеребкування, передбаченого частиною сьомою статті 28 цього Закону. Технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою відхилення внесених кандидатур, поданих партіями (блоками). Про виявлення таких описок і неточностей Центральна виборча комісія невідкладно повідомляє представника відповідної партії (блоку) у Центральній виборчій комісії. Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур не пізніше наступного дня після отримання вказаного повідомлення."  
Враховано    
236. 8. До складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці включаються з дотриманням вимог частин другої та шостої цієї статті та статті 26 цього Закону кандидатури, внесені Міністерством закордонних справ у такій кількості, щоб склад утвореної виборчої комісії відповідав вимогам частини другої чи третьої статті 28 цього Закону.      8. До складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці включаються з дотриманням вимог частин другої та шостої цієї статті та статті 26 цього Закону кандидатури, внесені Міністерством закордонних справ у такій кількості, щоб склад утвореної виборчої комісії відповідав вимогам частини другої чи третьої статті 28 цього Закону.  
237. 9. Кожна партія (блок) має право на пропорційну частку кожної категорії керівних посад у дільничних виборчих комісіях окремо малих, середніх, великих виборчих дільниць в межах закордонного виборчого округу, яка залежить від кількості кандидатур від відповідних партій (блоків), що ввійшли до складу виборчих комісій. Частка керівних посад для кожної партії (блоку) для кожної категорії виборчих дільниць в межах територіального виборчого округу визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від партії (блоку) до складу виборчих комісій кожної категорії виборчих дільниць у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу виборчих комісій відповідної категорії виборчих дільниць від партій (блоків). Особа, включена до складу дільничної виборчої комісії за поданням Міністерства закордонних справ, може бути призначена на керівну посаду в комісії тільки у випадку відсутності кандидатур на таку посаду від партій (блоків). Порядок розподілу керівних посад між партіями (блоками) в межах часток, встановлених цією частиною, визначається Центральною виборчою комісією.   -266- Бондаренко В.Д.
У ч. 9 ст.29 після слова " (блок)" додати слова "від якої включені кандидатури до складу дільничних виборчих комісій"; слова "територіального виборчого" замінити на "закордонного виборчого".  
Враховано   9. Кожна партія (блок), від якої включені кандидатури до складу дільничних виборчих комісій, має право на пропорційну частку кожної категорії керівних посад у дільничних виборчих комісіях окремо малих, середніх, великих виборчих дільниць в межах закордонного виборчого округу, яка залежить від кількості кандидатур від відповідних партій (блоків), що ввійшли до складу виборчих комісій. Частка керівних посад для кожної партії (блоку) для кожної категорії виборчих дільниць в межах закордонного виборчого округу визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від партії (блоку) до складу виборчих комісій кожної категорії виборчих дільниць у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу виборчих комісій відповідної категорії виборчих дільниць від партій (блоків). Особа, включена до складу дільничної виборчої комісії за поданням Міністерства закордонних справ, може бути призначена на керівну посаду в комісії тільки у випадку відсутності кандидатур на таку посаду від партій (блоків). Порядок розподілу керівних посад між партіями (блоками) в межах часток, встановлених цією частиною, визначається Центральною виборчою комісією.  
    -267- Салигін В.В.
Коновалюк В.І.
У ч. дев'ятій ст. 29 слова "територіального виборчого округу" замінити словами "закордонного виборчого округу".  
Враховано    
    -268- Горбаль В.М.
Частина 9 ст. 29 після слів „партія (блок)" доповнити словами „що мають право на подання та включення представників до складу дільничної виборчої комісії".  
Враховано редакційно    
238. 10. У разі утворення закордонної виборчої дільниці у винятковому випадку відповідно до частини восьмої статті 22 цього Закону дільнична виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією одночасно з утворенням закордонної виборчої дільниці за поданням Міністерства закордонних справ України, яке подається з дотриманням вимог частин другої та п'ятої цієї статті, а також статті 26 цього Закону, одночасно з поданням про утворення виборчої дільниці.      10. У разі утворення закордонної виборчої дільниці у винятковому випадку відповідно до частини восьмої статті 22 цього Закону дільнична виборча комісія утворюється Центральною виборчою комісією одночасно з утворенням закордонної виборчої дільниці за поданням Міністерства закордонних справ України, яке подається з дотриманням вимог частин другої та шостої цієї статті, а також статті 26 цього Закону, одночасно з поданням про утворення виборчої дільниці.  
239. 11. Рішення про утворення дільничних виборчих комісій закордонної виборчої дільниці, про їх склад, прийняті відповідно до вимог цього Закону, публікуються Центральною виборчою комісією у триденний строк від дня прийняття нею відповідного рішення в державних друкованих засобах масової інформації. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці, утвореної у винятковому випадку відповідно до частини восьмої статті 22 цього Закону, оприлюднюються у тому ж порядку й у ті ж строки, однак не пізніш як за п'ять днів до дня виборів. Оприлюднення відомостей про місцезнаходження, поштову адресу та режим роботи дільничних виборчих комісій, утворених при дипломатичних, інших офіційних представництвах та консульських установах України за кордоном, у тому числі за межами офіційних представництв і консульських установ України, у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України, забезпечується відповідними офіційними представництвами та консульськими установами України з урахуванням місцевих умов країн перебування.   -269- Гавриш С.Б.
У ч. одинадцятій ст. 29 слова "публікується" змінити на слова "оприлюднюється";  
Відхилено   11. Рішення про утворення дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, про їх склад, прийняті відповідно до вимог цього Закону, публікуються Центральною виборчою комісією у триденний строк від дня прийняття нею відповідного рішення в державних друкованих засобах масової інформації. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці, утвореної у винятковому випадку відповідно до частини восьмої статті 22 цього Закону, оприлюднюються у тому ж порядку й у ті ж строки, однак не пізніш як за п'ять днів до дня виборів. Оприлюднення відомостей про місцезнаходження, поштову адресу та режим роботи дільничних виборчих комісій, утворених при дипломатичних, інших офіційних представництвах та консульських установах України за кордоном, у тому числі за межами офіційних представництв і консульських установ України, у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України, здійснюється відповідними офіційними представництвами та консульськими установами України з урахуванням місцевих умов країн перебування.  
240. Стаття 30. Повноваження Центральної виборчої комісії      Стаття 30. Повноваження Центральної виборчої комісії  
241. 1. Повноваження Центральної виборчої комісії щодо підготовки та проведення виборів депутатів визначаються цим Законом, Законом України "Про Центральну виборчу комісію" та іншими законами України.      1. Повноваження Центральної виборчої комісії щодо підготовки та проведення виборів депутатів визначаються цим Законом, Законом України "Про Центральну виборчу комісію" та іншими законами України.  
242. 2. Крім повноважень, визначених Законом України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія:      2. Крім повноважень, визначених Законом України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія:  
243. 1) здійснює контроль за додержанням і однаковим застосуванням законодавства про вибори депутатів виборцями, окружними і дільничними виборчими комісіями та їх членами, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих органів, підприємствами, закладами, установами, організаціями та їх посадовими особами, засобами масової інформації, їх власниками, посадовими особами та творчими працівниками, кандидатами у депутати, партіями (блоками), їх представниками та уповноваженими особами, офіційними спостерігачами, іншими об'єднаннями громадян;   -270- Мартинюк А.І.
У п. 1 ч. 2 ст. 30 слова „іншими об'єднаннями громадян" вилучити.  
Відхилено   1) здійснює контроль за додержанням і однаковим застосуванням законодавства про вибори депутатів виборцями, окружними і дільничними виборчими комісіями та їх членами, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих органів, підприємствами, закладами, установами, організаціями та їх посадовими особами, засобами масової інформації, їх власниками, посадовими особами та творчими працівниками, кандидатами у депутати, партіями (блоками), їх представниками та уповноваженими особами, офіційними спостерігачами, іншими об'єднаннями громадян;  
    -271- Шевченко О.О.
До п.1 ч.2 ст.30 перед словами „органами виконавчої влади" - додати „Президентом України та створених для здійснення його повноважень консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб"  
Відхилено    
244. 2) здійснює організаційно-методичне забезпечення діяльності виборчих комісій;      2) здійснює організаційно-методичне забезпечення діяльності виборчих комісій;  
245. 3) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання виборчої комісії нижчого рівня;      3) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання виборчої комісії нижчого рівня;  
246. 4) встановлює норми і перелік обладнання, інвентарю для приміщень виборчої комісії та приміщень для голосування, а також види послуг, робіт, що можуть надаватися виборчим комісіям;      4) встановлює норми і перелік обладнання, інвентарю для приміщень виборчої комісії та приміщень для голосування, а також види послуг, робіт, що можуть надаватися виборчим комісіям;  
247. 5) припиняє рух коштів на рахунках окружних виборчих комісій в установах банків після закінчення строку повноважень цих комісій або в разі порушення ними кошторисно-фінансової дисципліни; приймає рішення про перерахування залишків коштів на рахунок Центральної виборчої комісії;      5) припиняє рух коштів на рахунках окружних виборчих комісій в установах банків після закінчення строку повноважень цих комісій або в разі порушення ними кошторисно-фінансової дисципліни; приймає рішення про перерахування залишків коштів на рахунок Центральної виборчої комісії;  
248. 6) забезпечує виготовлення інформаційних плакатів партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу;      6) забезпечує виготовлення інформаційних плакатів партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу;  
249. 7) забезпечує централізоване виготовлення бланків відкріпного посвідчення на право участі у виборах депутатів (далі - відкріпне посвідчення) та передає їх окружним виборчим комісіям;   -272- Беспалий Б.Я.
П.7 ч.2 ст. 30 викласти в такій редакції: "7) забезпечує централізоване виготовлення та облік бланків відкріпного посвідчення на право голосу на виборах депутатів та передає їх окружним виборчим комісіям;".  
Враховано   7) забезпечує централізоване виготовлення та облік бланків відкріпного посвідчення на право голосу на виборах депутатів та передає їх окружним виборчим комісіям;  
250. 8) затверджує форму та текст виборчого бюлетеня з виборів депутатів; забезпечує централізоване виготовлення у необхідній кількості виборчих бюлетенів та передає їх окружним виборчим комісіям;   -273- Бондаренко В.Д.
У п. 8 ч.2 ст. 30 після слів "необхідній кількості" додати слова "та облік".  
Немає висновку   8) затверджує форму та текст виборчого бюлетеня з виборів депутатів; забезпечує централізоване виготовлення у необхідній кількості та облік виборчих бюлетенів та передає їх окружним виборчим комісіям;  
251. 9) передає представнику Міністерства закордонних справ України, виборчі бюлетені, бланки відкріпних посвідчень, бланки іншої документації, печатки, штампи для передачі їх дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць;      9) передає представнику Міністерства закордонних справ України виборчі бюлетені, бланки відкріпних посвідчень, бланки іншої документації, печатки, штампи для передачі їх дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць;  
252. 10) встановлює підсумки голосування та складає протокол про підсумки голосування в межах закордонного виборчого округу;      10) встановлює підсумки голосування та складає протокол про підсумки голосування в межах закордонного виборчого округу;  
253. 11) розглядає заяви і скарги стосовно підготовки та проведення виборів в закордонному виборчому окрузі та приймає щодо них рішення;      11) розглядає заяви і скарги стосовно підготовки та проведення виборів в закордонному виборчому окрузі та приймає щодо них рішення;  
254. 12) реєструє офіційних спостерігачів від партій (блоків), громадських організацій у закордонному виборчому окрузі;      12) реєструє офіційних спостерігачів від партій (блоків), громадських організацій у закордонному виборчому окрузі;  
255. 13) здійснює інші повноваження окружної виборчої комісії у закордонному виборчому окрузі;      13) здійснює інші повноваження окружної виборчої комісії у закордонному виборчому окрузі;  
256. 14) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.   -274- Асадчев В.М.
Ст.30.ч.2. додати пункт: "15) Затверджує функціональні обов'язки голови, заступника голови, секретаря, членів окружних комісій."  
Відхилено   14) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України. 15) Організує навчання голів, заступників та секретарів окружних комісій." 3. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених цим Законом та Законом України "Про Центральну виборчу комісію" Центральна виборча комісія на час виборчого процесу виборів народних депутатів України може залучати відповідних спеціалістів, експертів та технічних працівників  
    -275- Асадчев В.М.
Ст.30.ч.2. додати пункти: 16) Організує навчання голів, заступників та секретарів окружних комісій з видачею сертифікату організатора виборчого процесу виборчих комісій."  
Враховано частково    
    -276- Ключковський Ю.Б.
Ст. 30 доповнити частиною 3 у такій редакції: "Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених цим Законом та Законом України "Про Центральну виборчу комісію" Центральна виборча комісія на час виборчого процесу виборів народних депутатів України може залучати відповідних спеціалістів, експертів та технічних працівників."  
Враховано    
257. Стаття 31. Повноваження окружної виборчої комісії      Стаття 31. Повноваження окружної виборчої комісії  
258. 1. Повноваження окружної виборчої комісії починаються з дня, наступного після дня прийняття рішення про її утворення.   -277- Кеменяш О.М.
Ширко Ю.В.
Ч. 1 Ст. 31 викласти в наступній редакції: "Повноваження територіальної виборчої комісії починаються з моменту складення присяги не менш як двома третинами її складу."  
Враховано частково   1. Повноваження окружної виборчої комісії починаються з моменту складення присяги не менш як двома третинами її мінімального складу, визначеного частиною першою статті 27 цього Закону, на її першому засіданні, яке що проводиться не пізніш як на третій день після дня прийняття рішення про її утворення.  
259. 2. Окружна виборча комісія:      2. Окружна виборча комісія:  
260. 1) забезпечує підготовку та проведення виборів депутатів у межах територіального виборчого округу;   -278- Мартинюк А.І.
У п. 2 ч. 2 ст. 31 слова „іншими об'єднаннями громадян" вилучити.  
Відхилено   1) забезпечує підготовку та проведення виборів депутатів у межах територіального виборчого округу;  
    -279- Горбачов В.С.
Пункт 1 ч. 2 ст. 31 викласти в наступній редакції: "2) забезпечує підготовку та проведення виборів депутатів в одномандатному окрузі та в багатомандатному окрузі в межах одномандатного округу;"  
Відхилено Порушення пропорційної системи   
261. 2) здійснює в межах відповідного територіального виборчого округу контроль за додержанням і однаковим застосуванням законодавства про вибори депутатів виборцями, дільничними виборчими комісіями та їх членами, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих органів, підприємствами, закладами, установами, організаціями та їх посадовими особами, засобами масової інформації, їх власниками, посадовими особами та творчими працівниками, кандидатами у депутати, партіями (блоками), їх представниками та уповноваженими особами, офіційними спостерігачами, іншими об'єднаннями громадян;   -280- Горбачов В.С.
У пункті 2 ч. 2 ст. 31 слова "в межах відповідного територіального виборчого округу" замінити словами " в межах території відповідного одномандатного округу".  
Відхилено Порушення пропорційної системи  2) здійснює в межах відповідного територіального виборчого округу контроль за додержанням і однаковим застосуванням законодавства про вибори депутатів виборцями, дільничними виборчими комісіями та їх членами, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих органів, підприємствами, закладами, установами, організаціями та їх посадовими особами, засобами масової інформації, їх власниками, посадовими особами та творчими працівниками, кандидатами у депутати, партіями (блоками), їх представниками та уповноваженими особами, офіційними спостерігачами, іншими об'єднаннями громадян;  
    -281- Шевченко О.О.
У п.2 ч.2 ст.31 замість слів „іншими об'єднаннями громадян"; вжити слова „громадськими, міжнародними організаціями та іноземними державами".  
Відхилено    
262. 3) надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу дільничним виборчим комісіям, організовує навчання членів цих комісій з питань організації виборчого процесу;      3) надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу дільничним виборчим комісіям, організовує навчання членів цих комісій з питань організації виборчого процесу;  
263. 4) утворює виборчі дільниці, крім випадків, передбачених у частинах третій та четвертій статті 21 цього Закону, встановлює їх межі та єдину нумерацію в територіальному виборчому окрузі;   -282- Горбачов В.С.
У пункті 4 ч. 2 ст. 31 слова "в територіальному виборчому окрузі" замінити словами "в одномандатному окрузі".  
Відхилено Порушення пропорційної системи  4) утворює виборчі дільниці, крім випадків, передбачених у частинах третій та четвертій статті 21 цього Закону, встановлює їх межі та єдину нумерацію в територіальному виборчому окрузі;  
264. 5) утворює дільничні виборчі комісії відповідно до цього Закону, крім випадку, передбаченого у частині дванадцятій статті 28 цього Закону;      5) утворює дільничні виборчі комісії відповідно до цього Закону, крім випадку, передбаченого у частині дванадцятій статті 28 цього Закону;  
265. 6) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання дільничної виборчої комісії;      6) скликає у разі необхідності за власною ініціативою засідання дільничної виборчої комісії;  
266. 7) вирішує питання використання коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;      7) вирішує питання використання коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;  
267. 8) контролює складання органами, уповноваженими на це законом, списків виборців по виборчих дільницях на території виборчого округу, передає їх відповідним дільничним виборчим комісіям, контролює надання їх для загального ознайомлення;   -283- Асадчев В.М.
Ст.31.ч.2 п.8 після слів "виборчого округу", додати слова: "отримує їх у двох примірниках на паперових носіях та електронному носії , передає їх відповідним дільничним виборчим комісіям, передає в разі запиту уповноваженій особі партії (блоку)електронній варіант списку".  
Враховано в Розд. "Списки виборців"  8) контролює складання органами, уповноваженими на це законом, списків виборців по виборчих дільницях на території виборчого округу, передає їх відповідним дільничним виборчим комісіям, контролює надання їх для загального ознайомлення;  
268. 9) контролює діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення приміщеннями для голосування, транспортом, засобами зв'язку, обладнанням, у межах своєї компетенції розглядає і вирішує інші питання матеріально-технічного забезпечення виборів на території виборчого округу;      9) контролює діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення приміщеннями для голосування, транспортом, засобами зв'язку, обладнанням, у межах своєї компетенції розглядає і вирішує інші питання матеріально-технічного забезпечення виборів на території виборчого округу;  
269. 10) разом з відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування сприяє організації зустрічей кандидатів у депутати, уповноважених осіб партій (блоків) з виборцями на підприємствах, у закладах, установах, організаціях усіх форм власності, а у випадках, передбачених цим Законом, - організовує такі зустрічі;      10) разом з відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування сприяє організації зустрічей кандидатів у депутати, уповноважених осіб партій (блоків) з виборцями на підприємствах, у закладах, установах, організаціях усіх форм власності, а у випадках, передбачених цим Законом, - організовує такі зустрічі;  
270. 11) передає дільничним виборчим комісіям виборчі бюлетені, бланки відкріпних посвідчень та бланки іншої документації відповідно до цього Закону;   -284- Ключковський Ю.Б.
П.11 ч.2 ст. 31 в кінці доповнити словами: "забезпечує контроль за обліком виборчих бюлетенів та бланків відкріпних посвідчень в межах округу;"  
Враховано   11) передає дільничним виборчим комісіям виборчі бюлетені, бланки відкріпних посвідчень та бланки іншої документації відповідно до цього Закону, забезпечує контроль за обліком виборчих бюлетенів та бланків відкріпних посвідчень в межах округу;  
271. 12) забезпечує виготовлення печаток, штампів та передає їх дільничним виборчим комісіям;      12) забезпечує виготовлення печаток, штампів та передає їх дільничним виборчим комісіям;  
272. 13) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань підготовки і проведення виборів;      13) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань підготовки і проведення виборів;  
273. 14) реєструє офіційних спостерігачів від партій (блоків), громадських організацій у територіальному виборчому окрузі;   -285- Мартинюк А.І.
У п. 14 ч. 2 ст. 31 слова „громадських організацій" вилучити.  
Відхилено   14) реєструє офіційних спостерігачів від партій (блоків), громадських організацій у територіальному виборчому окрузі;  
    -286- Горбачов В.С.
пункт 14 ч. 2 ст. 31 викласти в наступній редакції: "14) реєструє офіційних спостерігачів від партій (блоків), громадських організацій у багатомандатному виборчому окрузі, реєструє довірених осіб кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, та видає їм посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією;"  
Відхилено Порушення пропорційної системи   
274. 15) розглядає звернення, заяви і скарги стосовно підготовки та проведення виборів депутатів в межах територіального виборчого округу та приймає щодо них рішення;   -287- Беспалий Б.Я.
У п.15 ч.2 ст. 31 вилучити слово "звернення".  
Враховано   15) розглядає заяви і скарги стосовно підготовки та проведення виборів депутатів в межах територіального виборчого округу та приймає щодо них рішення;  
    -288- Горбачов В.С.
У пункті 15 ч. 2 ст. 31 слова "в межах територіального виборчого округу" замінити словами "на території одномандатного округу".  
Відхилено Порушення пропорційної системи   
    -289- Шевченко О.О.
У п.15 ч.2 ст.31 слова „приймає щодо них рішення" ;замінити на „вирішує їх по суті".  
Відхилено    
275. 16) встановлює підсумки голосування в межах округу, складає протокол про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу, передає його та іншу виборчу документацію, передбачену цим Законом Центральній виборчій комісії;   -290- Горбачов В.С.
Пункт 16 ч. 2 ст. 31 викласти в наступній редакції: "16) встановлює підсумки голосування в багатомандатному окрузі в межах одномандатного округу, встановлює та оприлюднює результати виборів депутата в одномандатному окрузі, приймає рішення про обрання депутата в цьому окрузі;"  
Відхилено Порушення пропорційної системи  16) встановлює підсумки голосування в межах округу, складає протокол про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу, передає його та іншу виборчу документацію, передбачену цим Законом Центральній виборчій комісії;  
276. 17) визнає голосування на виборчій дільниці недійсним у випадках, передбачених цим Законом;      17) визнає голосування на виборчій дільниці недійсним у випадках, передбачених цим Законом;  
277. 18) забезпечує передачу на зберігання до відповідної державної архівної установи виборчої та іншої документації в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;      18) забезпечує передачу на зберігання до відповідної державної архівної установи виборчої та іншої документації в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;  
278. 19) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.   -291- Горбачов В.С.
Ч. 2 ст. 31 доповнити новим пунктом наступного змісту: "реєструє кандидатів у депутати в одномандатному окрузі та видає їм посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією;"  
Відхилено Порушення пропорційної системи  19) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.  
279. 3. Повноваження окружної виборчої комісії припиняються через двадцять днів після дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів у порядку, встановленому цим Законом.   -292- Ключковський Ю.Б.
Ст. 31 доповнити новою частиною 4 в такій редакції: "4. Окружна виборча комісія припиняє свою діяльність в порядку та у строки, визначені статтею 38 Закону".  
Враховано   3. Повноваження окружної виборчої комісії припиняються через двадцять днів після дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів у порядку, встановленому цим Законом. 4. Окружна виборча комісія припиняє свою діяльність в порядку та у строки, визначені статтею 38 Закону.  
280. Стаття 32. Повноваження дільничної виборчої комісії      Стаття 32. Повноваження дільничної виборчої комісії  
281. 1. Повноваження дільничної виборчої комісії починаються з дня, наступного після дня прийняття рішення про її утворення.   -293- Кеменяш О.М.
Ширко Ю.В.
Ч. 1 Ст. 32 викласти в наступній редакції: " Повноваження дільничної комісії починаються з моменту складення присяги не менш як двома третинами її складу."  
Враховано редакційно   1. Повноваження дільничної комісії починаються з моменту складення присяги не менш як двома третинами її мінімального складу, визначеного частинами другою та третьою статті 28 цього Закону, на засіданні комісії, що проводиться не пізніш як на третій день після дня прийняття рішення про її утворення.  
282. 2. Дільнична виборча комісія:      2. Дільнична виборча комісія:  
283. 1) здійснює контроль за неухильним додержанням та однаковим застосуванням законодавства про вибори депутатів під час голосування та підрахунку голосів на виборчій дільниці;      1) здійснює контроль за неухильним додержанням та однаковим застосуванням законодавства про вибори депутатів під час голосування та підрахунку голосів на виборчій дільниці;  
284. 2) отримує список виборців від окружної виборчої комісії, складає список виборців у випадках, передбачених цим Законом, подає його для загального ознайомлення та у випадках, передбачених цим Законом, вносить до нього зміни;   -294- Бондаренко В.Д.
У пункті 2 частини другої статті 32 слово "подає" замінити словом "надає".  
Враховано   2) отримує список виборців від окружної виборчої комісії, складає список виборців у випадках, передбачених цим Законом, надає його для загального ознайомлення та у випадках, передбачених цим Законом, вносить до нього зміни;  
285. 3) забезпечує можливість ознайомлення виборців з виборчими списками кандидатів у депутати від партій (блоків), з передвиборними програмами цих партій (блоків), відомостями про кандидатів у депутати, а також з рішеннями, опублікованими Центральною виборчою комісією, відповідною окружною виборчою комісією, власними рішеннями та повідомленнями;   -295- Беспалий Б.Я.
У п.3 ч.2 ст. 32 замість слова "опублікованими" вжити слово "прийнятими".  
Враховано   3) забезпечує можливість ознайомлення виборців з виборчими списками кандидатів у депутати від партій (блоків), з передвиборними програмами цих партій (блоків), відомостями про кандидатів у депутати, а також з рішеннями, прийнятими Центральною виборчою комісією, відповідною окружною виборчою комісією, власними рішеннями та повідомленнями;  
    -296- Горбачов В.С.
У пункті 3 ч. 2 ст. 32 слова "відомостями про кандидатів у депутати" замінити словами "відомостями про всіх кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, їх передвиборними програмами,"  
Відхилено Порушення пропорційної системи   
286. 4) завчасно вручає або надсилає кожному виборцю іменні запрошення із зазначенням дати проведення виборів, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування, номера виборця у списку виборців на відповідній дільниці;   -297- Ключковський Ю.Б.
У п.4 ч.2 ст.32 замість слова "завчасно" вжити слова: "в порядку та в строки, встановлені частиною 2 ст. 42 Закону. У ч.2 ст. 32 додати новий пункт 5 у редакції: "5;"  
Враховано   4) в порядку та в строки, встановлені частиною другою статті 42 цього Закону, вручає або надсилає кожному виборцю іменні запрошення із зазначенням дати проведення виборів, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування, номера виборця у списку виборців на відповідній дільниці; 5) забезпечує облік отриманих комісією виборчих бюлетенів та відкріпних посвідчень;  
    -298- Асадчев В.М.
Ст.32 ч.2 п.4 на початку речення додати :"Заповняє та".  
Відхилено    
287. 5) забезпечує підготовку приміщення для голосування та виборчих скриньок;      5) забезпечує підготовку приміщення для голосування та виборчих скриньок;  
288. 6) за рішенням Центральної виборчої комісії вносить зміни до виборчих бюлетенів у випадках, передбачених цим Законом;      6) за рішенням Центральної виборчої комісії вносить зміни до виборчих бюлетенів у випадках, передбачених цим Законом;  
289. 7) організовує на виборчій дільниці голосування;      7) організовує на виборчій дільниці голосування;  
290. 8) проводить підрахунок голосів виборців, поданих на виборчій дільниці, складає протокол про підсумки голосування на виборчій дільниці та передає його відповідній окружній виборчій комісії або (у випадку закордонної виборчої комісії) надсилає його до Центральної виборчої комісії у порядку, встановленому цим Законом;   -299- Ключковський Ю.Б.
Пункт 8 частини другої статті 32 після слів "передає його" доповнити словами "та іншу виборчу документацію".  
Враховано   8) проводить підрахунок голосів виборців, поданих на виборчій дільниці, складає протокол про підсумки голосування на виборчій дільниці та передає його та іншу виборчу документацію відповідній окружній виборчій комісії або (у випадку закордонної виборчої комісії) надсилає його до Центральної виборчої комісії у порядку, встановленому цим Законом;  
291. 9) визнає недійсним голосування на виборчій дільниці за наявності обставин, передбачених у статті 89 цього Закону;      9) визнає недійсним голосування на виборчій дільниці за наявності обставин, передбачених у статті 89 цього Закону;  
292. 10) розглядає звернення, заяви і скарги з питань списку виборців, підготовки та організації голосування на виборчій дільниці та в межах своїх повноважень приймає щодо них рішення;   -300- Ключковський Ю.Б.
У п.10 ч.2 ст.32 вилучити слово "звернення".  
Враховано   10) розглядає заяви і скарги з питань списку виборців, підготовки та організації голосування на виборчій дільниці та в межах своїх повноважень приймає щодо них рішення;  
293. 11) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.      11) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.  
294. 3. Повноваження дільничної виборчої комісії закінчуються через п'ятнадцять днів після дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів.   -301- Ключковський Ю.Б.
Ст. 32 доповнити новою частиною 4 у такій редакції: "4. Дільнична виборча комісія припиняє свою діяльність одночасно з закінченням своїх повноважень".  
Враховано   3. Повноваження дільничної виборчої комісії закінчуються через п'ятнадцять днів після дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів. 4. Дільнична виборча комісія припиняє свою діяльність одночасно з закінченням своїх повноважень.  
295. Стаття 33. Організація роботи виборчих комісій      Стаття 33. Організація роботи виборчих комісій  
296. 1. Виборча комісія є колегіальним органом. Основною формою роботи виборчої комісії є засідання, яке скликається головою комісії, в разі його відсутності - заступником голови, а в разі відсутності голови та його заступника - секретарем комісії.   -302- Салигін В.В.
Коновалюк В.І.
Перше речення ч. першої ст. 33 виключити.  
Відхилено   1. Виборча комісія є колегіальним органом. Основною формою роботи виборчої комісії є засідання, яке скликається головою комісії, в разі його відсутності - заступником голови, а в разі відсутності голови та його заступника - секретарем комісії.  
297. 2. У разі необхідності засідання виборчої комісії може бути скликане рішенням виборчої комісії вищого рівня.      2. У разі необхідності засідання виборчої комісії може бути скликане рішенням виборчої комісії вищого рівня.  
298. 3. На письмову вимогу третини складу комісії голова або заступник голови комісії зобов'язаний не пізніше наступного дня скликати засідання комісії.      3. На письмову вимогу третини складу комісії голова або заступник голови комісії зобов'язаний не пізніше наступного дня скликати засідання комісії.  
299. 4. Перше засідання виборчої комісії скликається не пізніш як на третій день після дня її утворення, а наступні - за необхідністю. У разі утворення виборчої комісії одночасно з утворенням виборчої дільниці відповідно до частини дванадцятої статті 28 цього Закону перше засідання комісії скликається не пізніше наступного дня після дня її утворення.   -303- Беспалий Б.Я.
Частину четверту статті 33 після слова "скликається" доповнити словами "її головою".  
Враховано   4. Перше засідання виборчої комісії скликається її головою не пізніш як на третій день після дня її утворення, а наступні - за необхідністю. У разі утворення виборчої комісії одночасно з утворенням виборчої дільниці відповідно до частини дванадцятої статті 28 цього Закону перше засідання комісії скликається не пізніше наступного дня після дня її утворення.  
300. 5. Засідання виборчої комісії є повноважним за умови присутності не менш як двох третин складу цієї комісії. У день голосування, зокрема, при підрахунку голосів, встановленні результатів голосування на виборчій дільниці, підсумку голосування в межах територіального виборчого округу засідання окружної або дільничної виборчої комісії є повноважним за умови присутності більше половини складу цієї комісії.   -304- Гавриш С.Б.
У ч. п'ятій ст. 33 друге речення вилучити;  
Відхилено   5. Засідання виборчої комісії є повноважним за умови присутності не менш як двох третин складу цієї комісії. У день голосування, зокрема, при підрахунку голосів, встановленні результатів голосування на виборчій дільниці, підсумку голосування в межах територіального виборчого округу засідання окружної або дільничної виборчої комісії є повноважним за умови присутності більше половини складу цієї комісії.  
    -305- Салигін В.В.
Коновалюк В.І.
У ч. п'ятій ст. 33 виключити слова "результатів голосування на виборчій дільниці".  
Відхилено    
    -306- Шевченко О.О.
У п.5. ст.33 замість слів „більше половини" вжити слова „двох третин".  
Відхилено    
301. 6. Засідання виборчої комісії скликається з обов'язковим повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення засідання та його порядок денний.      6. Засідання виборчої комісії скликається з обов'язковим повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення засідання та його порядок денний.  
302. 7. Членам виборчої комісії надаються проекти рішень комісії та необхідні матеріали, як правило, не пізніше останнього дня перед днем проведення засідання комісії.   -307- Ключковський Ю.Б.
У ч.7 ст. 33 замість слова "матеріали" вжити слово "документи" та доповнити ч. словами: "однак не пізніше початку засідання".  
Враховано   7. Членам виборчої комісії надаються проекти рішень комісії та необхідні документи, як правило, не пізніше останнього дня перед днем проведення засідання комісії, однак не пізніше початку засідання.  
303. 8. Засідання виборчої комісії веде голова комісії або його заступник; у разі невиконання ними цієї функції комісія визначає зі свого складу головуючого на засіданні.      8. Засідання виборчої комісії веде голова комісії або його заступник; у разі невиконання ними цієї функції комісія визначає зі свого складу головуючого на засіданні.  
304. 9. Виборча комісія на вимогу трьох членів комісії, а також за рішенням виборчої комісії вищого рівня або суду зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що відносяться до її повноважень, не пізніш як у триденний строк, але не пізніше дня виборів, а у день виборів, крім дільничної виборчої комісії, - невідкладно. Дільнична виборча комісія зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що відносяться до її повноважень, на вимогу зазначених членів комісії у день виборів або за рішенням виборчої комісії вищого рівня чи суду, прийнятого в день виборів, невідкладно після закінчення голосування.   -308- Ключковський Ю.Б.
У ч.9 ст. 33 після слів "триденний строк" додати слова: "від дня заявлення вимоги або прийняття зазначеного рішення".  
Враховано   9. Виборча комісія на вимогу трьох членів комісії, а також за рішенням виборчої комісії вищого рівня або суду зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що відносяться до її повноважень, не пізніш як у триденний строк від дня заявлення вимоги або прийняття зазначеного рішення, але не пізніше дня виборів, а у день виборів, крім дільничної виборчої комісії, - невідкладно. Дільнична виборча комісія зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що відносяться до її повноважень, на вимогу зазначених членів комісії у день виборів або за рішенням виборчої комісії вищого рівня чи суду, прийнятого в день виборів, невідкладно після закінчення голосування. 10. Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії, крім випадків, передбачених цим Законом. Рішення комісії набуває чинності з моменту його прийняття. 11. На засіданні окружної або дільничної виборчої комісії у день голосування, зокрема, при підрахунку голосів, встановленні результатів голосування на виборчій дільниці, підсумку голосування в межах територіального виборчого округу, у разі присутності менше ніж двох третин від складу комісії рішення комісії приймається не менше ніж двома третинами від числа присутніх на засіданні комісії. 12. Член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право протягом двох днів після засідання, на якому було прийнято рішення, у письмовій формі висловити окрему думку, яка додається до відповідного протоколу засідання виборчої комісії і є його невід'ємною частиною. 13. Рішення виборчої комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов'язковим для виконання усіма суб'єктами виборчого процесу, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, а також засобами масової інформації. 14 Рішення виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване виборчою комісією вищого рівня або визнане протиправним судом та скасоване. У такому випадку виборча комісія вищого рівня має право прийняти рішення по суті питання.  
    -309- Ключковський Ю.Б.
Статтю 33 після частини дев'ятої доповнити новими частинами десятою - чотирнадцятою (із відповідною зміною нумерації подальших частин) у редакції відповідно частин другої, п'ятої, шостої, восьмої та дев'ятої статті 35. При цьому частину другу статті 35 доповнити реченням "Рішення комісії набуває чинності з моменту його прийняття"; частину дев'яту статті 35 після слова "протиправним" доповнити словами "та скасоване".  
Враховано    
305. 10. Звернення (заяви і скарги) та інші документи, що надійшли до виборчої комісії, приймаються та реєструються визначеними членами відповідної виборчої комісії в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.   -310- Гавриш С.Б.
Ч. десяту ст. 33 викласти у такій редакції: "Звернення (заяви і скарги) та інші документи, що надійшли до виборчої комісії, приймаються та реєструються в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією";  
Враховано   15. Звернення (заяви і скарги) та інші документи, що надійшли до виборчої комісії, приймаються та реєструються в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.  
    -311- Коновалюк В.І.
В ч. 10 ст. 33 не встановлено, хто визначає особу зі складу виборчої комісії, яка реєструє звернення  
Відхилено    
306. 11. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених цим Законом, виборча комісія може залучати відповідних спеціалістів, експертів та технічних працівників.      16. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених цим Законом, виборча комісія може залучати відповідних спеціалістів, експертів та технічних працівників.  
307. 12. Ніхто не має права втручатися у діяльність виборчих комісій, крім випадків, передбачених законом.   -312- Гавриш С.Б.
Ч. дванадцяту ст. 33 - виключити;  
Відхилено   17. Ніхто не має права втручатися у діяльність виборчих комісій, крім випадків, передбачених законом.  
308. Стаття 34. Право присутності на засіданні комісії      Стаття 34. Право присутності на засіданні комісії  
309. 1. Представники партій (блоків) у Центральній виборчій комісії беруть участь у засіданні Центральної виборчої комісії з правом дорадчого голосу. На засіданні Центральної виборчої комісії мають також право бути присутніми без дозволу чи запрошення кандидати у депутати та уповноважені особи партій (блоків) в загальнодержавному виборчому окрузі (разом не більше двох осіб від одної партії чи блоку), офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій.   -313- Ключковський Ю.Б.
Друге речення ч.1 ст. 34 вилучити та додати нову ч. другу в такій редакції: "2. На засіданні Центральної виборчої комісії мають також право бути присутніми без дозволу чи запрошення: 1) кандидати у депутати та уповноважені особи партій (блоків) в загальнодержавному виборчому окрузі (разом не більше двох осіб від одної партії чи блоку), 2) офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій; 3) представники засобів масової інформації".  
Враховано   1. Представники партій (блоків) у Центральній виборчій комісії беруть участь у засіданні Центральної виборчої комісії з правом дорадчого голосу. 2. На засіданні Центральної виборчої комісії мають також право бути присутніми без дозволу чи запрошення: 1) кандидати у депутати та уповноважені особи партій (блоків) в загальнодержавному виборчому окрузі (разом не більше двох осіб від одної партії чи блоку), 2) офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій; 3) представники засобів масової інформації.  
    -314- Гринів І.О.
Ч. 1 ст. 34 після слів „міжнародних організацій" доповнити словами та знаками „,представники засобів масової інформації".  
Враховано    
    -315- Писаренко А.Г.
Стаття 34, частина 1 доповнити словами: "Проведення всього засідання Центральної виборчої комісії повинно транслюватися в прямому ефірі на "Парламентському телеканалі", а у випадку співпадіння часу проведення засідання Центральної виборчої комісії і пленарних засідань Верховної Ради України в запису після їх закінчення. Центральна виборча комісія повинна безоплатно надавати відео та звуковий сигнал теле та радіокомпаніям які висловлюють бажання транслювати їх на свої каналах. Відмова в наданні такої можливості забороняється і є карним злочином.".  
Відхилено    
310. 2. На засіданнях окружної чи дільничної виборчої комісії, у тому числі при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, на виборчій дільниці в день виборів у приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії лише члени виборчих комісій вищого рівня, кандидати у депутати, уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі від партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу (разом не більше двох осіб - кандидатів, уповноважених осіб чи офіційних спостерігачів - від однієї партії чи блоку), не більше трьох офіційних спостерігачів від громадських організацій, а також офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).   -316- Ключковський Ю.Б.
Ч.2 ст. 34 викласти у такому вигляді: "На засіданнях окружної чи дільничної виборчої комісії, у тому числі при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, на виборчій дільниці в день виборів у приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії лише такі особи: 1) члени виборчих комісій вищого рівня; 2) кандидати у депутати, уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі від партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу (разом не більше двох осіб - кандидатів, уповноважених осіб чи офіційних спостерігачів - від однієї партії чи блоку), 3) офіційні спостерігачі від громадських організацій (разом не більше трьох осіб); 4) офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій; 5) представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації)."  
Враховано   2. На засіданнях окружної чи дільничної виборчої комісії, у тому числі при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, на виборчій дільниці в день виборів у приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії лише такі особи: 1) члени виборчих комісій вищого рівня; 2) кандидати у депутати, уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі від партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу (разом не більше двох осіб - кандидатів, уповноважених осіб чи офіційних спостерігачів - від однієї партії чи блоку), 3) офіційні спостерігачі від громадських організацій (разом не більше трьох осіб); 4) офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій; 5) представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).  
    -317- Мартинюк А.І.
У ч. 2 ст. 34 слова „не більше трьох офіційних спостерігачів від громадських організацій" вилучити.  
Відхилено    
    -318- Гавриш С.Б.
У ч. другій ст. 34 слова "не більше трьох офіційних спостерігачів від громадських організацій" змінити на слова "не більше двох офіційних спостерігачів від громадських організацій";  
Відхилено    
    -319- Салигін В.В.
У ч. другій ст. 34 слова "не більше трьох офіційних спостерігачів від громадських організацій" виключити або слова "громадських організацій" замінити словами "однієї громадської організації".  
Відхилено    
    -320- Матвєєв В.Г.
Стаття 34 - у ч. 2 зняти слова "не більше трьох офіційних спостерігачів від громадських організацій".  
Відхилено    
    -321- Гринів І.О.
Ч. 2 ст. 34 викласти у такій редакції: „2. 2. На засіданнях окружної чи дільничної виборчої комісії, у тому числі при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, на виборчій дільниці в день виборів у приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії лише члени виборчих комісій вищого рівня, кандидати у депутати, уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі від партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу (разом не більше двох осіб - кандидатів, уповноважених осіб чи офіційних спостерігачів - від однієї партії чи блоку), не більше чотирьох офіційних спостерігачів від громадських організацій (не більше двох офіційних спостерігачів від однієї організації) , а також офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації)."  
Відхилено    
    -322- Писаренко А.Г.
Стаття 34, частина 2 доповнити словами " (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації, які обираються внаслідок жеребкування за годину до початку засідання)."  
Відхилено    
    -323- Коновалюк В.І.
У ч. 2 ст. 34 виключити слова "не більше трьох офіційних спостерігачів від громадських організацій" або слова "громадських організацій" замінити на "однієї громадської організації".  
Відхилено    
311. 3. Інші особи, крім зазначених у частині другій цієї статті, можуть бути присутніми на засіданні виборчої комісії тільки з дозволу або на запрошення цієї комісії, про що приймається рішення на засіданні виборчої комісії. Перебування осіб, не передбачених частиною другою цієї статті, на виборчій дільниці під час проведення голосування, а також на засіданні виборчої комісії при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування не дозволяється.   -324- Гринів І.О.
У ч. 3 ст. 34 слова „не дозволяється" замінити словом „забороняється"  
Враховано   3. Інші особи, крім зазначених у частині другій цієї статті, можуть бути присутніми на засіданні виборчої комісії тільки з дозволу або на запрошення цієї комісії, про що приймається рішення на засіданні виборчої комісії. Перебування осіб, не передбачених частиною другою цієї статті, на виборчій дільниці під час проведення голосування, а також на засіданні виборчої комісії при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування забороняється.  
312. 4. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права бути присутніми на засіданні осіб, зазначених у частинах другій та третій цієї статті, якщо вони неправомірно перешкоджають його проведенню. Таке рішення приймається двома третинами від складу комісії.   -325- Мартинюк А.І.
У ч. 4 ст. 34 слово „неправомірно" вилучити.  
Відхилено   4. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права бути присутніми на засіданні осіб, зазначених у частинах другій та третій цієї статті, якщо вони протиправно перешкоджають його проведенню. Таке рішення приймається двома третинами від складу комісії. 5. Працівники правоохоронних органів можуть здійснювати охорону правопорядку в день виборів та при підрахунку голосів лише поза межами приміщення для голосування. У випадку виникнення фактів порушень правопорядку голова, заступник голови чи секретар комісії може їх викликати виключно для вчинення дій з відновлення правопорядку і на час, необхідний для таких дій.  
    -326- Гавриш С.Б.
У ч. четвертій ст. 34 слово „неправомірно" вилучити;  
Відхилено    
    -327- Чорновіл Т.В.
Доповнити статтю 34 новою частиною: "5. Працівники правоохоронних органів можуть здійснювати охорону правопорядку (в тому числі в день голосування та при підрахунку голосів) лише поза межами приміщення виборчої комісії. У випадку виникнення фактів порушень правопорядку голова, заступник голови чи секретар комісії може їх викликати виключно для вчинення дій з відновлення правопорядку і на термін, необхідний для таких дій."  
Враховано редакційно    
    -328- Ключковський Ю.Б.
У частині четвертій статті 34 слово "неправомірно" замінити словом "протиправно".  
Враховано    
313. Стаття 35. Документи виборчої комісії   -329- Ключковський Ю.Б.
Назву статті 35 викласти в редакції: "Документування діяльності виборчої комісії".  
Враховано   Стаття 35. Документування діяльності виборчої комісії 1. Документування діяльності виборчої комісії здійснюється у порядку, встановленому цією статтею та порядком ведення діловодства виборчих комісій, який затверджується Центральною виборчою комісією.  
    -330- Ключковський Ю.Б.
Статтю 35 доповнити частиною першою у такій редакції: "1. Документування діяльності виборчої комісії здійснюється у порядку, встановленому цією статтею та порядком ведення діловодства виборчих комісій, який затверджується Центральною виборчою комісією".  
Враховано    
314. 1. На засіданні виборчої комісії ведеться протокол засідання, який веде секретар комісії. При відсутності секретаря комісії на засіданні комісія обирає зі свого складу секретаря засідання, який виконує обов'язки секретаря комісії на відповідному засіданні та при оформленні документів засідання. Протокол засідання комісії підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії (чи секретарем засідання). Протокол засідання комісії надається для ознайомлення членам комісії не пізніше наступного засідання комісії.   -331- Мартинюк А.І.
Гавриш С.Б.
У другому реченні ч. 1 ст. 35 слово „При відсутності" замінити на „За відсутністю".  
Враховано частково   1. На засіданні виборчої комісії ведеться протокол засідання, який веде секретар комісії. За відсутності секретаря комісії чи невиконанні ним своїх повноважень на засіданні комісія обирає зі свого складу секретаря засідання, який виконує обов'язки секретаря комісії на відповідному засіданні та при оформленні документів засідання. Протокол засідання комісії підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії (чи секретарем засідання). Протокол засідання комісії надається для ознайомлення членам комісії не пізніше наступного засідання комісії, при цьому член комісії має право його підписати.  
    -332- Гавриш С.Б.
У третьому реченні ч. першої ст. 35 слова „чи секретарем засідання" вилучити;  
Відхилено    
    -333- Пак В.П.
Третє речення Ч. 1 ст. 35 викласти у наступній редакції: "Протокол засідання комісії не пізніше дня проведення цього засідання комісії підписується головуючим на засіданні, секретарем комісії (чи секретарем засідання) та усіма іншими, присутніми на засіданні комісії членами комісії."  
Враховано частково    
    -334- Ключковський Ю.Б.
Друге речення частини першої (старої) статті 35 після слів "відсутності секретаря комісії" доповнити словами "чи невиконанні ним своїх повноважень". Останнє речення цієї частини доповнити словами "при цьому член комісії має право його підписати".  
Враховано    
315. 2. Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії, крім випадків, передбачених цим Законом.   -335- Ключковський Ю.Б.
У ст. 35 додати нову ч. 3 в такій редакції: "3. Рішення виборчої комісії набирає чинності з моменту його прийняття."  
Враховано   3. Рішення виборчої комісії набирає чинності з моменту його прийняття.  
316. 3. Рішення виборчої комісії з розглянутого питання оформляється у формі постанови, яка повинна містити:      3. Рішення виборчої комісії з розглянутого питання оформляється у формі постанови, яка повинна містити:  
317. 1) найменування комісії;      1) найменування комісії;  
318. 2) найменування постанови;      2) найменування постанови;  
319. 3) дату та місце її прийняття і порядковий номер;      3) дату та місце її прийняття і порядковий номер;  
320. 4) мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії, посиланнями на конкретні положення нормативно-правових актів або постанову виборчої комісії вищого рівня чи судові рішення, якими керувалася комісія при прийнятті постанови;      4) мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії, посиланнями на конкретні положення нормативно-правових актів або постанову виборчої комісії вищого рівня чи судові рішення, якими керувалася комісія при прийнятті постанови;  
321. 5) резолютивну частину.      5) резолютивну частину.  
322. 4. Постанова підписується головуючим на засіданні виборчої комісії. Зміст та номер постанови повинні бути відображені у протоколі відповідного засідання виборчої комісії.      4. Постанова підписується головуючим на засіданні виборчої комісії. Зміст та номер постанови повинні бути відображені у протоколі відповідного засідання виборчої комісії.  
323. 5. На засіданні окружної або дільничної виборчої комісії у день голосування, зокрема, при підрахунку голосів, встановленні результатів голосування на виборчій дільниці, підсумку голосування в межах територіального виборчого округу, у разі присутності менше ніж двох третин від складу комісії рішення комісії приймається не менше ніж двома третинами від числа присутніх на засіданні комісії.   -336- Шевченко О.О.
Гринів І.О.
Ч.5 ст.35 - вилучити  
Відхилено    
324. 6. Член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право протягом двох днів після засідання, на якому було прийнято рішення, у письмовій формі висловити окрему думку, яка додається до відповідного протоколу засідання виборчої комісії.   -337- Пак В.П.
Ч. 6 ст. 35 викласти у наступній редакції "Член виборчої комісії, який бере участь у засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право у момент підписання протоколу засідання комісії у письмовій формі висловити окрему думку, яка додається до відповідного протоколу засідання виборчої комісії".  
Відхилено   .  
    -338- Ключковський Ю.Б.
Ч. 6 ст. 35 після слів "протоколу засідання виборчої комісії" доповнити словами "і є його невід'ємною частиною".  
Враховано в част. 12 ст.33   
325. 7. Рішення, прийняті виборчою комісією, вивішуються для загального ознайомлення не пізніше ранку наступного дня, а прийняті напередодні, в день голосування та під час встановлення результатів голосування - не пізніше ніж через три години після завершення засідання на стенді офіційних матеріалів комісії, який обладнується в приміщенні комісії у місці, вільно доступному для відвідувачів, а також доводяться до відома суб'єктів виборчого процесу, яких вони стосуються.   -339- Заєць І.О.
Част. 7 Ст. 35 доповнити реченням: „Копія постанови, засвідчена головою (заступником голови) і секретарем виборчої комісії та скріплена печаткою комісії, невідкладно надається, на їх прохання, виборцю, якого вона стосується особисто, кандидату в депутати, уповноваженій особі партії (блоку)."  
Враховано частково   5. Постанова, прийнята окружною чи дільничною виборчою комісією, вивішується для загального ознайомлення не пізніше ранку наступного дня, а прийнята напередодні дня виборів, у день виборів та під час встановлення результатів голосування - не пізніше ніж через чотири години після завершення засідання на стенді офіційних матеріалів комісії, який обладнується в приміщенні комісії у місці, вільно доступному для відвідувачів, а також доводиться до відома суб'єктів виборчого процесу, яких вони стосуються. Копія постанови, засвідчена головою (заступником голови) і секретарем виборчої комісії та скріплена печаткою комісії, не пізніше, ніж через три години після прийняття рішення, а в день виборів - невідкладно, видається суб'єкту виборчого процесу, якого воно стосується, на його вимогу. 6. З питань поточної діяльності комісія може приймати протокольні рішення.  
    -340- Шевченко О.О.
У ч.7 ст.35 замість строку „три години" передбачити строк „чотири години"  
Враховано    
    -341- Гринів І.О.
Ч. 7 ст. 35 доповнити реченням такого змісту: „Копія прийнятого виборчою комісією рішення не пізніше, ніж через три години після його прийняття, а в день голосування - невідкладно, видається суб'єкту виборчого процесу, якого воно стосується, на його вимогу."  
Враховано частково    
    -342- Ключковський Ю.Б.
Частину сьому статті 35 викласти в редакції: "5. Постанова, прийнята окружною чи дільничною виборчою комісією, вивішується для загального ознайомлення не пізніше ранку наступного дня, а прийнята напередодні дня виборів, у день виборів та під час встановлення результатів голосування - не пізніше ніж через три години після завершення засідання на стенді офіційних матеріалів комісії, який обладнується в приміщенні комісії у місці, вільно доступному для відвідувачів, а також доводиться до відома суб'єктів виборчого процесу, яких вони стосуються."  
Враховано частково    
    -343- Бондаренко В.Д.
Статтю 35 після частини сьомої (старої) доповнити новою частиною у такій редакції: "6. З питань поточної діяльності комісія може приймати протокольні рішення".  
Враховано    
326. 8. Рішення виборчої комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов'язковим для виконання усіма суб'єктами виборчого процесу, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, їх керівниками, а також засобами масової інформації.   -344- Ключковський Ю.Б.
В ч. 8 ст. 35 слово "керівниками" замінити словами "посадовими та службовими особами"  
Враховано у ст..33   
327. 9. Рішення виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване виборчою комісією вищого рівня або визнане протиправним судом. У такому випадку виборча комісія вищого рівня має право прийняти рішення по суті питання.   -345- Ключковський Ю.Б.
У ч.9 ст.35 після слова "протиправним" додати слова "та скасоване".  
Враховано у ст..33   
    -346- Заєць І.О.
У част. 9 Ст. 35: Слово „протиправним" замінити словом „неправомірним".  
Відхилено    
    -347- Гавриш С.Б.
У ч. дев'ятій ст. 35 слово "протиправним" змінити на слово "недійсним";  
Відхилено    
    -348- Пак В.П.
Ч. 9 ст. 35 викласти в наступній редакції: "Рішення виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване самою виборчою комісією, виборчою комісією вищого рівня або визнане незаконним судом. У такому випадку виборча комісія вищого рівня має право прийняти рішення по суті питання.  
Відхилено    
328. 10. Виборча комісія складає акти та протоколи. Акт комісії засвідчує певний факт або певну подію, виявлені і визнані комісією. Протокол комісії встановлює підсумки певних дій, виконаних комісією.   -349- Гринів І.О.
Ч. 10 ст. 35 проекту викласти у такій редакції: „10. Виборча комісія складає акти та протоколи. Акт комісії засвідчує певний факт або певну подію, виявлені і визнані членами комісії, які підписали акт. Протокол комісії встановлює підсумки певних дій, виконаних членами комісії"  
Відхилено   10. Виборча комісія складає акти та протоколи. Акт комісії засвідчує певний факт або певну подію, виявлені і визнані комісією. Протокол комісії встановлює підсумки певних дій, виконаних комісією.  
329. 11. Акти і протоколи виборчої комісії складаються у випадках, передбачених цим Законом, за формами, затвердженими Центральною виборчою комісією, та у кількості примірників, встановлених цим Законом. Акт або протокол комісії підписується всіма присутніми на засіданні членами дільничної виборчої комісії, підписи яких скріплюється печаткою виборчої комісії. Перший примірник акту чи протоколу мають право підписати присутні на засіданні кандидати у депутати, представники партій (блоків) у Центральній виборчій комісії чи уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі.   -350- Заєць І.О.
Част. 11 Ст. 35 доповнити реченнями : „Акти і протоколи виборчої комісії є легітимними і підлягають врахуванню у випадках, визначених цим Законом, якщо вони підписані без зауважень більшістю членів комісії від її складу. Дії чи бездіяльність виборчої комісії при складанні актів і протоколів, а також зміст актів і протоколів можуть бути оскаржені в порядку, встановленому цим Законом для оскарження рішень виборчої комісії.  
Відхилено   11. Акти і протоколи виборчої комісії складаються у випадках, передбачених цим Законом, за формами, затвердженими Центральною виборчою комісією, та у кількості примірників, встановлених цим Законом. Акт або протокол комісії підписується всіма присутніми на засіданні членами виборчої комісії, підписи яких скріплюється печаткою виборчої комісії. Перший примірник акту чи протоколу мають право підписати присутні на засіданні кандидати у депутати, представники партій (блоків) у Центральній виборчій комісії чи уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі.  
    -351- Гринів І.О.
У ч. 11 ст. 35 після слів „підписи яких скріплюється печаткою виборчої комісії" доповнити ч. 11 ст. 35 реченням такого змісту „У разі відсутності підпису члена виборчої комісії у акті, протоколі проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису."  
Відхилено    
    -352- Ключковський Ю.Б.
У другому реченні частини одинадцятої статті 35 виключити слово "дільничної".  
Враховано    
330. Стаття 36. Статус члена виборчої комісії      Стаття 36. Статус члена виборчої комісії  
331. 1. Статус члена Центральної виборчої комісії визначається Законом України "Про Центральну виборчу комісію".      1. Статус члена Центральної виборчої комісії визначається Законом України "Про Центральну виборчу комісію".  
332. 2. Статус члена окружної та дільничної виборчої комісії визначається цим Законом.   -353- Кеменяш О.М.
Ширко Ю.В.
Ч. 2 Ст. 36 викласти в наступній редакції: " Статус члена окружної та дільничної виборчої комісії та порядок його набуття визначається цим Законом.  
Враховано   2. Статус члена окружної та дільничної виборчої комісії визначається цим Законом. 3. На першому засіданні, в якому він бере участь, член окружної, дільничної комісії в обов'язковому порядку ознайомлюється зі змістом п.5, 6, 7, 8, 9 10 ст. 36 даного закону, після чого складає Присягу члена Комісії: Я, (прізвище, ім'я та по батькові), беручи на себе повноваження члена виборчої комісії, та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед Українським народом, присягаю додержуватися Конституції та законів України , чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об'єктивності та неупередженості, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України. Особа, що склала присягу, ставить свій підпис під текстом присяги. Цей документ є невід'ємною частиною документації відповідної комісії. Відмова члена Комісії скласти присягу тягне за собою припинення повноважень члена комісії. Члену комісії після складення ним присяги видається посвідчення за підписом Голови комісії вищого рівня.  
    -354- Кеменяш О.М.
Ширко Ю.В.
Ч. 2 Ст. 36 викласти в наступній редакції: "На першому засіданні, в якому він бере участь, член окружної, дільничної комісії в обов'язковому порядку ознайомлюється зі змістом п.5, 6, 7, 8, 9 10 ст. 36 даного закону, після чого складає Присягу члена Комісії: Я, (прізвище, ім'я та по батькові), беручи на себе повноваження члена виборчої комісії, та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед Українським народом, присягаю додержуватися Конституції та законів України , чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, моральності, політичної нейтральності, об'єктивності та неупередженості, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України. Особа, що склала присягу, ставить свій підпис під текстом присяги. Даний документ є невід'ємною частиною документації відповідної комісії. Відмова члена Комісії скласти присягу тягне за собою скасування рішення комісії вищого рівня про його призначення. Члену комісії після складення ним присяги видається посвідчення за підписом Голови комісії вищого рівня."  
Немає висновку    
333. 3. Виборець може входити до складу лише однієї виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів народних депутатів України, а також виборів Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, комісії всеукраїнського або місцевого референдуму, якщо зазначені вибори чи референдум проводяться одночасно з виборами народних депутатів України.   -355- Ключковський Ю.Б.
Ч.3 ст.36 перенести у ч. 2 ст. 26.  
Враховано    
334. 4. За рішенням виборчої комісії, яке затверджується виборчою комісією вищого рівня, голова, заступник голови, секретар або інші члени окружної чи дільничної виборчої комісії (загальною кількістю не більше трьох осіб) протягом усього періоду повноважень виборчої комісії або частини цього періоду можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії з оплатою їх праці в комісії відповідно до статті 49 цього Закону. Зазначені особи на цей період звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи із збереженням відповідного стажу.   -356- Ключковський Ю.Б.
В останньому реченні частини четвертої статті 36 після слів "основним місцем роботи" додати "або здійснювати свої повноваження у виборчій комісії на платній основі на підставі цивільно-правового договору між ним і виборчою комісією"; слово "відповідного" замінити словами "загального та спеціального".  
Враховано   4. За рішенням виборчої комісії, яке затверджується виборчою комісією вищого рівня, голова, заступник голови, секретар або інші члени окружної чи дільничної виборчої комісії (загальною кількістю не більше трьох осіб) протягом усього періоду повноважень виборчої комісії або частини цього періоду можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії з оплатою їх праці в комісії відповідно до статті 49 цього Закону. Зазначені особи на цей період звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи або здійснювати свої повноваження у виборчій комісії на платній основі на підставі цивільно-правового договору між ним і виборчою комісією із збереженням загального та спеціального стажу.  
335. 5. Член виборчої комісії має право:      5. Член виборчої комісії має право:  
336. 1) брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд виборчої комісії;      1) брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд виборчої комісії;  
337. 2) виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо порядку денного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії;      2) виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо порядку денного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії;  
338. 3) за дорученням відповідної виборчої комісії перевіряти діяльність виборчих комісій нижчого рівня;      3) за дорученням відповідної виборчої комісії перевіряти діяльність виборчих комісій нижчого рівня;  
339. 4) безперешкодно знайомитися з документами виборчої комісії, членом якої він є, та виборчих комісій нижчого рівня на відповідній території;      4) безперешкодно знайомитися з документами виборчої комісії, членом якої він є, та виборчих комісій нижчого рівня на відповідній території;  
340. 5) на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров'ю чи майну у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, у тому числі витрат на відрядження, пов'язаних з виконанням обов'язків члена комісії, у порядку і розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України.   -357- Заєць І.О.
П.5 часини 5 Ст. 36 викласти у редакції: „5) на відшкодування (в порядку і розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України) шкоди, заподіяної його життю, здоров'ю чи майну, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, в тому числі витрат на відрядження, на оплату проїзду міським та приміським транспортом (крім таксі) від місця проживання або роботи до виборчої комісії для участі в засіданнях комісії або інших заходах, визначених рішенням комісії."  
Відхилено   5) на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров'ю чи майну у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, у тому числі витрат на відрядження, пов'язаних з виконанням обов'язків члена комісії, у порядку і розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України.  
341. 6. Член комісії не може бути звільнений з роботи, переведений на нижчу посаду з підстав, пов'язаних із виконанням його обов'язків у виборчій комісії.      6. Член комісії не може бути звільнений з роботи, переведений на нижчу посаду з підстав, пов'язаних із виконанням його обов'язків у виборчій комісії.  
342. 7. Член виборчої комісії зобов'язаний:      7. Член виборчої комісії зобов'язаний:  
343. 1) додержуватися Конституції України, цього та інших законів України з питань підготовки і проведення виборів;      1) додержуватися Конституції України, цього та інших законів України з питань підготовки і проведення виборів;  
344. 2) брати участь у засіданнях виборчої комісії;      2) брати участь у засіданнях виборчої комісії;  
345. 3) виконувати рішення виборчої комісії та обов'язки, покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії.      3) виконувати рішення виборчої комісії та обов'язки, покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії.  
346. 8. Член виборчої комісії має також інші права та обов'язки відповідно до цього та інших законів України.      8. Член виборчої комісії має також інші права та обов'язки відповідно до цього та інших законів України.  
347. 9. На час безпосереднього виконання обов'язків члена виборчої комісії (участь у засіданнях комісії, інших заходах на виконання цього Закону чи рішень комісії) на кожного члена комісії поширюються гарантії і компенсації, передбачені чинним законодавством для виконання державних або громадських обов'язків працівниками у робочий час. Члени виборчої комісії звільняються від виконання службових обов'язків за місцем постійної роботи на час, необхідний для здійснення обов'язків члена комісії, на підставі письмового повідомлення голови, заступника голови чи секретаря відповідної виборчої комісії про скликання засідання комісії або рішення виборчої комісії про залучення члена комісії до участі в інших заходах, передбачених цим Законом, які повинні містити зазначення дати, часу, та запланованої тривалості засідання виборчої комісії чи іншого заходу.      9. На час безпосереднього виконання обов'язків члена виборчої комісії (участь у засіданнях комісії, інших заходах на виконання цього Закону чи рішень комісії) на кожного члена комісії поширюються гарантії і компенсації, передбачені чинним законодавством для виконання державних або громадських обов'язків працівниками у робочий час. Члени виборчої комісії звільняються від виконання службових обов'язків за місцем постійної роботи на час, необхідний для здійснення обов'язків члена комісії, на підставі письмового повідомлення голови, заступника голови чи секретаря відповідної виборчої комісії про скликання засідання комісії або рішення виборчої комісії про залучення члена комісії до участі в інших заходах, передбачених цим Законом, які повинні містити зазначення дати, часу, та запланованої тривалості засідання виборчої комісії чи іншого заходу.  
348. 10. Члену виборчої комісії протягом часу своїх повноважень забороняється агітувати за чи проти партій (блоків), кандидатів у депутати та публічно оцінювати діяльність партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу та кандидатів у депутати.   -358- Чорновіл Т.В.
У ч. 10 ст. 36 слова "протягом своїх повноважень" замінити словами: "... під час здійснення ним повноважень та виконання доручень виборчої комісії, а голові, заступнику голови, секретарю й членам комісії, які працюють на платній основі, протягом терміну своїх повноважень..." і далі за текстом.  
Відхилено   10. Члену виборчої комісії протягом часу своїх повноважень забороняється агітувати за чи проти партій (блоків), кандидатів у депутати та публічно оцінювати діяльність партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу та кандидатів у депутати.  
    -359- Матвєєв В.Г.
Стаття 36 - ч. 10 викласти в редакції ч. 8 ст. 28 Закону від 25.03.2004 року: "10. Члену виборчої комісії під час виконання своїх обов'язків забороняється агітувати за чи проти партій (блоків), кандидатів у депутати та публічно оцінювати діяльність партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу та кандидатів у депутати."  
Відхилено    
349. Стаття 37. Припинення повноважень виборчої комісії та члена виборчої комісії   -360- Ключковський Ю.Б.
Назву статті 37 викласти у редакції: "Дострокове припинення повноважень складу виборчої комісії або члена виборчої комісії".  
Враховано   Стаття 37. Дострокове припинення повноважень складу виборчої комісії або члена виборчої комісії  
350. 1. Повноваження окружної, дільничної виборчої комісії можуть бути достроково припинені виборчою комісією, яка її утворила, за власною ініціативою або на підставі рішення суду в разі систематичного порушення комісією Конституції України, цього та інших законів України.   -361- Ключковський Ю.Б.
Частину першу статті 37 після слова "Повноваження" доповнити словами "усього складу".  
Враховано   1. Повноваження окружної, дільничної виборчої комісії можуть бути достроково припинені виборчою комісією, яка її утворила, за власною ініціативою або на підставі рішення суду в разі систематичного порушення комісією Конституції України, цього та інших законів України.  
351. 2. Повноваження члена окружної, дільничної виборчої комісії припиняються одночасно з припиненням повноважень виборчої комісії.   -362- Ключковський Ю.Б.
Частину другу статті 37 викласти в редакції: "2. Дострокове припинення повноважень усього складу виборчої комісії не є ліквідацією цієї комісії".  
Враховано   2. Дострокове припинення повноважень усього складу виборчої комісії не є ліквідацією цієї комісії.  
352. 3. Повноваження члена окружної, дільничної виборчої комісії припиняються достроково виборчою комісією, яка її утворила, у зв'язку з:      3. Повноваження члена окружної, дільничної виборчої комісії припиняються достроково виборчою комісією, яка її утворила, у зв'язку з:  
353. 1) особистою заявою про складення повноважень члена комісії;      1) особистою заявою про складення повноважень члена комісії;  
354. 2) відкликанням його суб'єктом подання його кандидатури;      2) відкликанням його суб'єктом подання його кандидатури;  
355. 3) припиненням його громадянства України;   -363- Мартинюк А.І.
У ст. 37 зберегти зазначений у редакції Закону 2004 р. п. 4 ч. 3. ст. 29: "втратою партією (блоком), за поданням якої особу було включено до складу виборчої комісії, статусу суб'єкта виборчого процесу;"  
Відхилено   3) припиненням його громадянства України;  
    -364- Гавриш С.Б.
У ст. 37 додати зазначений у редакції Закону 2004 р. пункт четвертий ч. третьої ст. 29: "втратою партією (блоком), за поданням якої особу було включено до складу виборчої комісії, статусу суб'єкта виборчого процесу;"  
Відхилено    
356. 4) вибуттям на період до дня виборів включно за межі територіального виборчого округу або міста, на території якого утворено округ, країни, на території якої утворена закордонна виборча дільниця, що тягне за собою неможливість виконувати обов'язки члена комісії;   -365- Чорновіл Т.В.
Ч. 3, пункт 4 ст. 37 викласти в редакції: "4) вибуттям на період до дня виборів включно за межі України, або країни, на території якої утворена закордонна виборча дільниця, що тягне за собою неможливість виконувати обов'язки члена комісії;"  
Враховано   4) вибуттям на період до дня виборів включно за межі України або країни, на території якої утворена закордонна виборча дільниця, що тягне за собою неможливість виконувати обов'язки члена комісії;  
357. 5) реєстрацією його кандидатом у народні депутати України або кандидатом у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатом у депутати місцевої ради або кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, якщо вказані вибори проводяться одночасно з виборами народних депутатів України;   -366- Чорновіл Т.В.
Ч. 3, пункт 5 ст. 37 доповнити словами: " у випадку, коли межі відповідного округу (дільниці) з виборів народних депутатів України частково чи повністю перекриваються з територією місцевої ради, до якої обирається кандидат, чи населеного пункту, на посаду міського, селищного чи сільського голови, якого він кандидує".  
Відхилено   5) реєстрацією його кандидатом у народні депутати України або кандидатом у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатом у депутати місцевої ради або кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, якщо вказані вибори проводяться одночасно з виборами народних депутатів України;  
358. 6) реєстрацією його представником партії (блоку) у Центральній виборчій комісії, уповноваженою особою партії (блоку) або довіреною особою кандидата у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидата у депутати місцевої ради чи кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, уповноваженою особою місцевої організації партії (блоку місцевих організацій партій), якщо вказані вибори проводяться одночасно з виборами народних депутатів України;   -367- Чорновіл Т.В.
Ч. 3, пункт 6 ст. 37 доповнити словами: " у випадку, коли межі відповідного округу (дільниці) з виборів народних депутатів України частково чи повністю перекриваються з територією місцевої ради, до якої обирається кандидат, чи населеного пункту на посаду міського, селищного чи сільського голови, якого він кандидує".  
Відхилено   6) реєстрацією його представником партії (блоку) у Центральній виборчій комісії, уповноваженою особою партії (блоку) або довіреною особою кандидата у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидата у депутати місцевої ради чи кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, уповноваженою особою місцевої організації партії (блоку місцевих організацій партій), якщо вказані вибори проводяться одночасно з виборами народних депутатів України;  
359. 7) входженням його до іншої виборчої комісії будь-якого рівня, що здійснює підготовку та проведення виборів народних депутатів України або депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, якщо вказані вибори проводяться одночасно з виборами народних депутатів України;   -368- Ключковський Ю.Б.
Додати новий пункт до ч.3 ст. 27 в редакції: "відмовою скласти присугу члена комісії"  
Враховано   7) входженням його до іншої виборчої комісії будь-якого рівня, що здійснює підготовку та проведення виборів народних депутатів України або депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, якщо вказані вибори проводяться одночасно з виборами народних депутатів України; 8) відмовою скласти присягу члена комісії;  
360. 8) систематичним невиконанням покладених на нього обов'язків, засвідченим не менш як двома рішеннями з цього приводу виборчої комісії, до складу якої входить особа;   -369- Ключковський Ю.Б.
Пункт 8 частини третьої статті 37 викласти в редакції: "8) порушенням присяги члена комісії, що виявилося як систематичне невиконання..." і далі по тексту.  
Враховано   9) порушенням присяги члена комісії, що виявилося як систематичне невиконання..." і далі по тексту;  
361. 9) повторним або одноразовим грубим порушенням законодавства України про вибори, встановленим рішенням суду або рішенням виборчої комісії вищого рівня;   -370- Гавриш С.Б.
У пункті 9 ч. третьої ст. 37 слова "повторним або одноразовим грубим" змінити на слова "повторним";  
Відхилено   10) повторним або одноразовим грубим порушенням законодавства України про вибори, встановленим рішенням суду або рішенням виборчої комісії вищого рівня;  
362. 10) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;   -371- Чорновіл Т.В.
Ч. 3, пункт 10 ст. 37 доповнити словами: "Якщо вироком передбачено покарання у виді позбавлення чи обмеження волі".  
Відхилено   11) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;  
363. 11) визнанням його недієздатним;      12) визнанням його недієздатним;  
364. 12) його смертю.      13) його смертю.  
365. 4. При виникненні обставин, передбачених у пунктах 1, 3, 5 - 7, 10 - 12 частини третьої цієї статті, повноваження члена виборчої комісії припиняються з моменту їх виникнення або виявлення, а передбачених у пунктах 2, 4, 8, 9 частини третьої цієї статті, - з моменту прийняття рішення про припинення його повноважень.      4. При виникненні обставин, передбачених у пунктах 1, 3, 5 - 8, 11 - 13 частини третьої цієї статті, повноваження члена виборчої комісії припиняються з моменту їх виникнення або виявлення, а передбачених у пунктах 2, 4, 9, 10 частини третьої цієї статті, - з моменту прийняття рішення про припинення його повноважень.  
366. 5. Виборча комісія вищого рівня, яка достроково припинила повноваження виборчої комісії, окремого члена виборчої комісії або виявила підстави для припинення його повноважень, не пізніше наступного дня повідомляє про це суб'єктів виборчого процесу, за поданням яких до складу комісії було включено осіб, повноваження яких достроково припинено.   -372- Беспалий Б.Я.
У ч.5 ст.37 після слів "припинила повноваження" додати слова "усього складу"; в кінці ч. додати такі слова: "або щодо яких виявлено підстави для припинення їх повноважень".  
Враховано   5. Виборча комісія вищого рівня, яка достроково припинила усього складу повноваження виборчої комісії, окремого члена виборчої комісії або виявила підстави для припинення його повноважень, не пізніше наступного дня повідомляє про це суб'єктів, за поданням яких до складу комісії було включено осіб, повноваження яких достроково припинено або щодо яких виявлено підстави для припинення їх повноважень.  
    -373- Беспалий Б.Я.
В ч. 5 ст. 37 вилучити слова "виборчого процесу"  
Враховано    
367. 6. У разі дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії відповідна виборча комісія вищого рівня не пізніше ніж на сьомий день з дня припинення повноважень комісії, але не пізніш останнього дня перед днем виборів затверджує новий склад виборчої комісії у порядку, встановленому цим Законом.      6. У разі дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії відповідна виборча комісія вищого рівня не пізніше ніж на сьомий день з дня припинення повноважень комісії, але не пізніш останнього дня перед днем виборів затверджує новий склад виборчої комісії у порядку, встановленому цим Законом.  
368. 7. У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії відповідна виборча комісія вищого рівня не пізніше ніж на сьомий день з дня припинення його повноважень, але не пізніш останнього дня перед днем виборів, включає до її складу іншу особу замість тієї, повноваження якої припинено, у порядку, встановленому цим Законом.      7. У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії відповідна виборча комісія вищого рівня не пізніше ніж на сьомий день з дня припинення його повноважень, але не пізніш останнього дня перед днем виборів, включає до її складу іншу особу замість тієї, повноваження якої припинено, у порядку, встановленому цим Законом.  
369. 8. У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії в останній день перед днем виборів таке рішення приймається одночасно з рішенням про включення до складу відповідної виборчої комісії іншого представника від того ж суб'єкта виборчого процесу.   -374- Ключковський Ю.Б.
У частинах 8 та 9 ст. 37 слова "виборчого процесу" замінити словами "подання кандидатури".  
Враховано   8. У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії в останній день перед днем виборів таке рішення приймається одночасно з рішенням про включення до складу відповідної виборчої комісії іншого представника від того ж суб'єкта подання кандидатури.  
370. 9. Суб'єкт виборчого процесу, за поданням якого до складу комісії було включено особу, повноваження якої достроково припинено, має пріоритетне право на подання кандидатури для включення до складу виборчої комісії замість вибулого. Таке подання, здійснене відповідно до вимог цього Закону, не може бути відхилене.      9. Суб'єкт виборчого процесу, за поданням якого до складу комісії було включено особу, повноваження якої достроково припинено, має пріоритетне право на подання кандидатури для включення до складу виборчої комісії замість вибулого. Таке подання, здійснене відповідно до вимог цього Закону, не може бути відхилене.  
371. 10. У разі дострокового припинення повноважень члена дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці, за відсутності подання суб'єкта подання, зазначеного у частині дев'ятій цієї статті, інша особа за поданням Міністерства включається до складу комісії лише у випадку, якщо кількість членів дільничної виборчої комісії стала меншою від мінімальної кількості, встановленої частинами другою та третьою статті 28 цього Закону.   -375- Салигін В.В.
Коновалюк В.І.
ч. десяту ст. 37 після слова "Міністерства" доповнити словами "закордонних справ України". ...  
Враховано   10. У разі дострокового припинення повноважень члена дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці, за відсутності подання суб'єкта подання, зазначеного у частині дев'ятій цієї статті, інша особа за поданням Міністерства закордонних справ включається до складу комісії лише у випадку, якщо кількість членів дільничної виборчої комісії стала меншою від мінімальної кількості, встановленої частинами другою та третьою статті 28 цього Закону.  
372. 11. У разі систематичного невиконання головою, заступником голови або секретарем виборчої комісії покладених на нього обов'язків окружна або дільнична виборча комісія може звернутися до виборчої комісії, яка її утворила, з мотивованим поданням про його (їх) заміну, якщо за це проголосувало не менше двох третин членів комісії від її складу. Це рішення підлягає обов'язковому розгляду у строки, зазначені у частині сьомій цієї статті. Рішення про заміну голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії не тягне за собою припинення повноважень цих осіб як членів відповідної виборчої комісії. Таке рішення приймається з урахуванням вимог частини восьмої статті 27 та частини дев'ятої статті 28 цього Закону.   -376- Ключковський Ю.Б.
Закон доповнити новою статтею38 у такій редакції: "Стаття 38. Набуття та припинення окружною виборчою комісією статусу юридичної особи 1. Набуття та припинення окружною виборчою комісією статусу юридичної особи здійснюється в порядку, передбаченому законами України, з особливостями, встановленими цим Законом. 2. Окружна виборча комісія набуває статусу юридичної особи з моменту внесення запису про включення відомостей про комісію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. 3. Для внесення запису про включення відомостей про окружну виборчу комісію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців голова комісії, в разі його відсутності - заступник голови, не пізніш як через шість днів з дня утворення комісії повинен особисто подати державному реєстратору за місцем розташування окружної виборчої комісії копію відповідної постанови Центральної виборчої комісії про утворення комісії та заповнену реєстраційну картку встановленого зразка. 4. Реєстр.картка № ) 10. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи з відміткою органу реєстрації про припинення державної реєстрації голова окружної виборчої комісії, в разі його відсутності - заступник голови передає до Центральної виборчої комісії."  
Враховано   11. У разі систематичного невиконання головою, заступником голови або секретарем виборчої комісії покладених на нього обов'язків окружна або дільнична виборча комісія може звернутися до виборчої комісії, яка її утворила, з мотивованим поданням про його (їх) заміну, якщо за це проголосувало не менше двох третин членів комісії від її складу. Це рішення підлягає обов'язковому розгляду у строки, зазначені у частині сьомій цієї статті. Рішення про заміну голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії не тягне за собою припинення повноважень цих осіб як членів відповідної виборчої комісії. Таке рішення приймається з урахуванням вимог частини восьмої статті 27 та частини дев'ятої статті 28 цього Закону. Стаття 38. Набуття та припинення окружною виборчою комісією статусу юридичної особи 1. Набуття та припинення окружною виборчою комісією статусу юридичної особи здійснюється в порядку, передбаченому законами України, з особливостями, встановленими цим Законом. 2. Окружна виборча комісія набуває статусу юридичної особи з моменту внесення запису про включення відомостей про комісію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. 3. Для внесення запису про включення відомостей про окружну виборчу комісію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців голова комісії, в разі його відсутності - заступник голови, не пізніш як через шість днів з дня утворення комісії повинен особисто подати державному реєстратору за місцем розташування окружної виборчої комісії копію відповідної постанови Центральної виборчої комісії про утворення комісії та заповнену реєстраційну картку встановленого зразка. 4. Реєстр.картка № ) 10. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи з відміткою органу реєстрації про припинення державної реєстрації голова окружної виборчої комісії, в разі його відсутності - заступник голови передає до Центральної виборчої комісії  
373. Розділ V. СПИСКИ ВИБОРЦІВ      Розділ V. СПИСКИ ВИБОРЦІВ  
374. Стаття 38. Порядок складання загальних списків виборців      Стаття 38. Порядок складання загальних списків виборців  
375. 1. Для підготовки проведення голосування виборців до 1 жовтня року, який передує року проведення чергових виборів народних депутатів України, складаються загальні списки виборців.   -377- Асадчев В.М.
Ст.38 ч.1 після слів "загальні списки виборців" додати слова слова: "згідно форми, затвердженої Центральної виборчої комісії на паперових та електронних носіях".  
Враховано частково   1. Для підготовки проведення голосування виборців до 1 жовтня року, який передує року проведення чергових виборів народних депутатів України, складаються загальні списки виборців за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією.  
    -378- Шевченко О.О.
У ч.1 ст.38 строк „до 1 жовтня року, який передує року проведення чергових виборів народних депутатів України" слід замінити строком „через 5 днів після оголошення ЦВК початку виборчого процесу".  
Відхилено    
376. 2. Для формування загального списку виборців у районі, місті обласного (республіканського в Автономній республіці Крим) значення, районі в місті при виконавчих апаратах районних рад, при виконавчих комітетах міських, районних в місті рад чи органах, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, до 20 серпня року, який передує року проведення чергових виборів народних депутатів України, створюються відділи обліку виборців, що проживають на відповідній території.   -379- Ключковський Ю.Б.
Замість ч.2 ст. 38 додати ч. нові частини 2-8 у такій редакції: "2. Для формування та уточнення загальних списків виборців, які проживають на території кожного села, селища, міста та району у місті Києві та Севастополі, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчими органами міських рад (міст республіканського в Автономній Реєстр.картка №1) серпня року, що передує року проведення чергових виборів визначаються відповідальні працівники. 5. Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими, районними державними адміністраціями, виконавчими органами міських рад (міст республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення) забезпечуються приміщення для роботи відповідних робочих груп обліку виборців, оснащені телефонним та електронним зв'язком , меблями, комп'ютерною технікою. 6. Районні, міські, регіональні робочі групи обліку виборців у своїй роботі керуються Порядком формування списку виборців, який затверджується Центральною виборчою комісією. 7. фінансування складання загальних списків виборців здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на ці цілі. Головним розпорядником цих коштів є Центральна виборча комісія. Кабінет Міністрів України визначає механізм перерахування необхідних виконавчим органам рад або органам, що відповідно до закону здійснюють їх повноваження. 8. Працівникам виконавчих органів місцевих рад, членам робочяих груп з числа представників Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад, залучених до складання загальних списків виборців може виплачуватись винагорода у розмірі та в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України".  
Враховано   2. Для формування та уточнення загальних списків виборців, які проживають на території кожного села, селища, міста та району у місті Києві та Севастополі, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчими органами міських рад (міст республіканського в Автономній Реєстр.картка №1) серпня року, що передує року проведення чергових виборів визначаються відповідальні працівники. 5. Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими, районними державними адміністраціями, виконавчими органами міських рад (міст республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення) забезпечуються приміщення для роботи відповідних робочих груп обліку виборців, оснащені телефонним та електронним зв'язком , меблями, комп'ютерною технікою. 6. Районні, міські, регіональні робочі групи обліку виборців у своїй роботі керуються Порядком формування списку виборців, який затверджується Центральною виборчою комісією. 7. Фінансування складання загальних списків виборців здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на ці цілі. Головним розпорядником цих коштів є Центральна виборча комісія. Кабінет Міністрів України визначає механізм перерахування необхідних виконавчим органам рад або органам, що відповідно до закону здійснюють їх повноваження. 8. Працівникам виконавчих органів місцевих рад, членам робочяих груп з числа представників Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад, залучених до складання загальних списків виборців може виплачуватись винагорода у розмірі та в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.  
    -380- Чорновіл Т.В.
Ч. 2 ст. 38 доповнити реченням: "Фінансове та матеріально-технічне забезпечення відділів обліку виборців здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, які перераховуються до відповідного місцевого бюджету спеціальною субвенцією.  
Враховано в іншій редакції   
    -381- Гринів І.О.
Ч. 2 ст. 38 викласти у такій редакції: „2. Для формування загального списку виборців у районі, місті обласного (республіканського в Автономній республіці Крим) значення, районі в місті у складі виконавчих апаратів районних рад, виконавчих комітетів міських, районних в місті рад чи органах, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, до 20 серпня року, який передує року проведення чергових виборів народних депутатів України, створюються відділи обліку виборців, що проживають на відповідній території."  
Враховано в іншій редакції   
    -382- Писаренко А.Г.
Стаття 38, частина 2, викласти в такій редакції: "2. Загальні електронні списки виборців, що проживають на відповідній території у районі, місті обласного (республіканського в Автономній республіці Крим) значення, формуються відповідними окружними виборчими комісіями на підставі електронних списків громадян, які проживають на відповідній території, наданими цим комісіям до 20 серпня року, який передує року проведення чергових виборів народних депутатів України відповідними органами реєстрації громадян і завірених їх посадовими особами цифровими підписами у порядку передбаченому Законами України "Про електронний цифровий підпис" та "Електронний документообіг". Внести відповідні зміни в інших статтях цього закону.  
Відхилено    
    -383- Задорожній О.В.
У статті 38 частини другу доповнити абзацом такого змісту „Для забезпечення роботи зазначених у частині першій відділів обліку виборців, узагальнення та уточнення списків виборців, які проживають на території відповідно Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях утворюються регіональні відділи обліку виборців (далі - регіональні відділи)";  
Враховано редакційно    
    -384- Коновалюк В.І.
Потрібно врегулювати, ким утворюються відділи обліку виборців, як фінансуються, неузгодженість щодо міст, у яких вони утворюються ( відповідно)  
Враховано    
377. 3. Для формування загального списку виборців, що проживають у зарубіжних країнах, при Міністерстві закордонних справ України у строк, зазначений у частині другій цієї статті, створюється відділ обліку виборців, що проживають за кордоном України.   -385- Ключковський Ю.Б.
У ч.3 ст. 38 після слова "формування" додати слова "та уточнення"; замість слів "відділ обліку" вжити слова "робоча група"; після слів "проживають" двічі додати слова "або перебувають".  
Враховано   3. Для формування та уточнення загального списку виборців, що проживають у зарубіжних країнах, при Міністерстві закордонних справ України у строк, зазначений у частині другій цієї статті, створюється робоча група обліку виборців, що проживають або перебувають за кордоном України.  
    -386- Писаренко А.Г.
Стаття 38, частина 3, викласти в такій редакції: "3. Загальний список виборців, що проживають у зарубіжних країнах Міністерство закордонних справ України формує у строк, зазначений у частині другій цієї статті, на підставі електронних списків громадян України, що проживають за кордоном України, наданими відповідними Посольствами та Консульствами України і завірених їх посадовими особами цифровими підписами у порядку передбаченому Законами України "Про електронний цифровий підпис" та "Електронний документообіг". Внести відповідні зміни в інших статтях цього закону.  
Відхилено    
378. 4. До загального списку виборців включаються громадяни України, які досягли або на день виборів досягнуть вісімнадцяти років і мають право голосу, та які на час формування загального списку виборців проживають або перебувають на відповідній території.   -387- Ключковський Ю.Б.
До ч.4 ст. 38 в кінці додати слова: "або перебувають на строковій службі у військових частинах (з'єднаннях), дислокованій на відповідній території, чи в установах кримінально-виконавчої системи, розміщених на відповідній території. При цьому до загального списку виборців заносяться такі відомості про виборця: 1) прізвище, ім'я, по батькові ; 2) дата народження; 3) місце народження (держава, область, район, місто селище, село) відповідно до сучасного адміністративно-територіального поділу; 4) місце проживання (з зазначенням адреси житла) або місце перебування; 6) у разі необхідності - примітка про нездатність пересуватися самостійно."  
Враховано   4. До загального списку виборців включаються громадяни України, які досягли або на день виборів досягнуть вісімнадцяти років і мають право голосу, та які на час формування загального списку виборців проживають на відповідній території або перебувають на строковій службі у військових частинах (з'єднаннях), дислокованій на відповідній території, чи в установах кримінально-виконавчої системи, розміщених на відповідній території. При цьому до загального списку виборців заносяться такі відомості про виборця: 1) прізвище, ім'я, по батькові ; 2) дата народження; 3) місце народження (держава, область, район, місто селище, село) відповідно до сучасного адміністративно-територіального поділу; 4) місце проживання (з зазначенням адреси житла) або місце перебування; 6) у разі необхідності - примітка про нездатність пересуватися самостійно. 5. Місце проживання та адреса житла виборця визначається за даними державної реєстрації.  
    -388- Заєць І.О.
Част.4 Ст. 38 доповнити реченням: „Місце постійного проживання виборця визначається за даними державної реєстрації, що здійснюється органами Міністерства внутрішніх справ відповідно до закону."  
Враховано частково    
379. 5. До відділу обліку виборців району, міста, району в місті до 1 вересня року, який передує року проведення чергових виборів народних депутатів України, подають відомості про громадян, яким виповнилося чи виповниться до дня виборів 18 років, такі органи, підприємства, заклади, установи, організації чи їх посадові особи:   -389- Асадчев В.М.
Ст.38 ч.5. після слів "чи їх посадові особи виборців" додати слова: "згідно форми ,затвердженої Центральної виборчої комісії на паперових та електронних носіях".  
Враховано в іншій редакції  6. До районної, міської робочої групи обліку виборців до 1 вересня року, який передує року проведення чергових виборів народних депутатів України, подають відомості про громадян, яким виповнилося чи виповниться до дня виборів 18 років, такі органи, підприємства, заклади, установи, організації чи їх посадові особи:  
    -390- Гринів І.О.
Ч. 5 ст. 38 викласти у такій редакції: „5. До відділу обліку виборців району, міста, району в місті до 1 вересня року, який передує року проведення чергових виборів народних депутатів України, за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, подають відомості про громадян, яким виповнилося чи виповниться до дня виборів 18 років, керівники таких органів, підприємств, закладів, установ, організацій: 1) місцевих органів Міністерства внутрішніх справ України - про громадян, які зареєстровані на відповідній території, зокрема, громадян, яким до дня проведення виборів виповниться 18 років, а також про громадян, які проживали або проживають на відповідній території та після проведення останніх виборів Президента України чи народних депутатів України змінили місце проживання; 2) виконавчих органів сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад на відповідній території - про громадян, які проживають в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також про громадян, які не здатні самостійно пересуватися за інвалідністю чи за віком; 3) місцевих органів Міністерства юстиції України - про громадян, які проживали на відповідній території та померли після проведення останніх чергових виборів Президента України чи народних депутатів України, а також про громадян, які протягом того ж часу змінили прізвище, ім'я, по батькові; 4) місцевих військових комісаріатів - про громадян, які проживали на відповідній території та призвані на строкову військову службу протягом останніх вісімнадцяти місяців; 5) командири військових частин (формувань), дислокованих на території відповідного міста чи району, - про громадян, які проживають на території дислокації відповідної військової ч. (формування), у тому числі щодо військовослужбовців строкової служби, які не будуть звільнені в запас до дня виборів; 6) місцевих органів Державного департаменту з питань виконання покарань - про громадян, які відбувають покарання в установах, розташованих на відповідній території; 7) навчальних закладів - про громадян, які проживають в гуртожитках відповідних навчальних закладів; 8) підприємств, закладів, установ, організацій - про громадян, які проживають у відомчих будинках (гуртожитках), що належать відповідним підприємствам, закладам, установам, організаціям; 9) місцевих органів опіки і піклування - про осіб, визнаних судом недієздатними; 10) спеціалізованих закладів, які здійснюють облік бездомних громадян відповідно до Закону України " і", - про громадян, які зареєстровані за відповідною юридичною адресою; 11) установ соціального захисту - про громадян, які проживають на відповідній території і не здатні самостійно пересуватися за інвалідністю чи за віком."  
Враховано частково    
380. 1) відповідні місцеві органи Міністерства внутрішніх справ України - про громадян, які зареєстровані на відповідній території, зокрема, громадян, яким до дня проведення виборів виповниться 18 років, а також про громадян, які проживали або проживають на відповідній території та після проведення останніх виборів Президента України чи народних депутатів України змінили місце проживання;   -391- Салигін В.В.
У пункті 1 ч. п'ятої ст. 38 слова "або проживають" виключити.  
Відхилено   1) керівники відповідних місцевих органів Міністерства внутрішніх справ України - про громадян, які зареєстровані на відповідній території, зокрема, громадян, яким до дня проведення виборів виповниться 18 років, а також про громадян, які проживали або проживають на відповідній території та після проведення останніх виборів Президента України чи народних депутатів України змінили місце проживання;  
    -392- Коновалюк В.І.
виключити "або проживають"  
Відхилено    
381. 2) виконавчі органи сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад на відповідній території - про громадян, які проживають на території відповідної ради, а також про громадян, які не здатні самостійно пересуватися за інвалідністю чи за віком;   -393- Гадяцький Л.М.
У п.2 ч.5 ст. 38 слово "ради" замінити словами "територіальної громади".  
Відхилено   2) керівники виконавчих органів сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад на відповідній території - про громадян, які проживають на території відповідної ради, а також про громадян, які не здатні самостійно пересуватися за інвалідністю чи за віком;  
382. 3) місцеві органи Міністерства юстиції України - про громадян, які проживали на відповідній території та померли після проведення останніх чергових виборів Президента України чи народних депутатів України, а також про громадян, які протягом того ж часу змінили прізвище, ім'я, по батькові;      3) керівники місцевих органів Міністерства юстиції України - про громадян, які проживали на відповідній території та померли після проведення останніх чергових виборів Президента України чи народних депутатів України, а також про громадян, які протягом того ж часу змінили прізвище, ім'я, по батькові;  
383. 4) місцеві військові комісаріати - про громадян, які проживали на відповідній території та призвані на строкову військову службу протягом останніх вісімнадцяти місяців;      4) керівники місцевих військових комісаріатів - про громадян, які проживали на відповідній території та призвані на строкову військову службу протягом останніх вісімнадцяти місяців;  
384. 5) командири військових частин (формувань), дислокованих на території відповідного міста чи району, - про громадян, які проживають на території дислокації відповідної військової частини (формування), у тому числі щодо військовослужбовців строкової служби, які не будуть звільнені в запас до дня виборів;      5) командири військових частин (формувань), дислокованих на території відповідного міста чи району, - про громадян, які проживають на території дислокації відповідної військової частини (формування), у тому числі щодо військовослужбовців строкової служби, які не будуть звільнені в запас до дня виборів;  
385. 6) місцеві органи Державного департаменту з питань виконання покарань - про громадян, які відбувають покарання в установах, розташованих на відповідній території;      6) керівники місцевих органів Державного департаменту з питань виконання покарань - про громадян, які відбувають покарання в установах, розташованих на відповідній території;  
386. 7) адміністрація навчальних закладів - про громадян, які проживають в гуртожитках відповідних навчальних закладів;      7) керівники навчальних закладів - про громадян, які проживають в гуртожитках відповідних навчальних закладів;  
387. 8) керівники підприємств, закладів, установ, організацій - про громадян, які проживають у відомчих будинках (гуртожитках), що належать відповідним підприємствам, закладам, установам, організаціям;      8) керівники підприємств, закладів, установ, організацій - про громадян, які проживають у відомчих будинках (гуртожитках), що належать відповідним підприємствам, закладам, установам, організаціям;  
388. 9) місцеві органи опіки і піклування - про осіб, визнаних судом недієздатними;      9) керівники місцевих органів опіки і піклування - про осіб, визнаних судом недієздатними;  
389. 10) керівники спеціалізованих закладів, які здійснюють облік бездомних громадян відповідно до Закону України "Про профілактику безпритульності", - про громадян, які зареєстровані за відповідною юридичною адресою;   -394- Ключковський Ю.Б.
У п.10 ч.5 ст.38 далі по тексту замість слів "Про профілактику безпритульності" вжити слова" "Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей".  
Враховано   10) керівники спеціалізованих закладів, які здійснюють облік бездомних громадян відповідно до Закону України "Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей", - про громадян, які зареєстровані за відповідною юридичною адресою;  
390. 11) установи соціального захисту - про громадян, які проживають на відповідній території і не здатні самостійно пересуватися за інвалідністю чи за віком.      11) керівники установ соціального захисту - про громадян, які проживають на відповідній території і не здатні самостійно пересуватися за інвалідністю чи за віком.  
391. 6. До відділу обліку виборців, що перебувають за кордоном, до 1 вересня року, який передує року проведення чергових виборів народних депутатів України, подають інформацію:      7. До робочої групи обліку виборців, що перебувають за кордоном, до 1 вересня року, який передує року проведення чергових виборів народних депутатів України, подають інформацію:  
392. 1) дипломатичні та інші офіційні представництва та консульські установи України в іноземних державах - про громадян України, які перебувають на консульському обліку, а також про інших громадян України, які проживають у відповідній іноземній державі;   -395- Салигін В.В.
Коновалюк В.І.
Пункт 1 ч. шостої ст. 38 після слів "які проживають" доповнити словами "або перебувають".  
Враховано   1) дипломатичні та інші офіційні представництва та консульські установи України в іноземних державах - про громадян України, які перебувають на консульському обліку, а також про інших громадян України, які проживають або перебувають у відповідній іноземній державі;  
393. 2) Міністерство оборони України - про громадян України, які проходять службу у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України.      2) Міністерство оборони України - про громадян України, які проходять службу у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України.  
394. 7. Дипломатичні та інші офіційні представництва та консульські установи України зобов'язані вжити заходів для отримання достовірної інформації, зазначеної у пункті 1 частини шостої цієї статті, у тому числі шляхом звернення до компетентних органів влади країни перебування чи безпосередньо до громадян України, які проживають у відповідній іноземній державі.   -396- Салигін В.В.
Ч. сьому ст. 38 після слів "які проживають" доповнити словами "або перебувають".  
Враховано   8. Дипломатичні та інші офіційні представництва та консульські установи України зобов'язані вжити заходів для отримання достовірної інформації, зазначеної у пункті 1 частини шостої цієї статті, у тому числі шляхом звернення до компетентних органів влади країни перебування чи безпосередньо до громадян України, які проживають у відповідній іноземній державі.  
395. 8. Відомості, передбачені у частинах п'ятій та шостій цієї статті, подаються за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Зазначені відомості подаються на паперових носіях та в електронному вигляді. Достовірність відомостей засвідчується на кожному аркуші підписом керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, командира військової частини (формування), сільського, селищного, міського голови та скріплюються печаткою органу, підприємства, закладу, установи, організації, представництва, військової частини (формування).      9. Відомості, передбачені у частинах п'ятій та шостій цієї статті, подаються за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Зазначені відомості подаються на паперових носіях та в електронному вигляді. Достовірність відомостей засвідчується на кожному аркуші підписом керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, командира військової частини (формування), сільського, селищного, міського голови та скріплюються печаткою органу, підприємства, закладу, установи, організації, представництва, військової частини (формування).  
396. 9. Посадові особи, керівники органів, підприємств, закладів, установ, організацій, представництв, командири військових частин (формувань), зазначені у частинах п'ятій та шостій цієї статті, зобов'язані забезпечити своєчасне подання повних і достовірних відомостей за відповідною формою.      10. Посадові особи, керівники органів, підприємств, закладів, установ, організацій, представництв, командири військових частин (формувань), зазначені у частинах п'ятій та шостій цієї статті, зобов'язані забезпечити своєчасне подання повних і достовірних відомостей за відповідною формою.  
397. 10. Державний контроль за дотриманням органами, підприємствами, закладами, установами, організаціями, представництвами, командирами військових частин (формувань) порядку складання загальних списків виборців здійснюють Кабінет Міністрів України та Центральна виборча комісія.   -397- Гринів І.О.
У ч. 10 ст. 38 слова „здійснюють Кабінет Міністрів України та Центральна виборча комісія" замінити словами „здійснює Центральна виборча комісія"  
Відхилено   11. Державний контроль за дотриманням органами, підприємствами, закладами, установами, організаціями, представництвами, командирами військових частин (формувань) порядку складання загальних списків виборців здійснюють Кабінет Міністрів України та Центральна виборча комісія.  
    -398- Задорожній О.В.
У статті 38 у частині десятій слова „та Центральна виборча комісія" вилучити;  
Відхилено    
398. 11. Для забезпечення громадського контролю за процесом складання загальних списків виборців при Центральній виборчій комісії не пізніше 1 вересня року, що передує рокові проведення виборів, створюється контрольна група, до якої входять три члени Центральної виборчої комісії, визначені її рішенням, один представник Міністерства закордонних справ України та по одному представнику від партії (блоку), які в поточному скликанні Верховної Ради України мають свої партійні фракції (фракції блоків чи їх правонаступників) за поданням центрального керівного органу партії (спільним поданням центральних керівних органів партій, що входять до складу блоку).   -399- Ключковський Ю.Б.
Ч.11 ст.38 викласти в такій редакції: "Для забезпечення громадського контролю за процесом складання та достовірністю загальних списків виборців Центральна виборча комісія не пізніше 1 жовтня року, що передує рокові проведення виборів, створює центральну контрольну групу та регіональні (в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) контрольні групи, до складу кожної з яких входять по одному представнику від партій (блоків), які в поточному скликанні Верховної Ради України станом на 15 вересня року, що передує рокові проведення виборів, мають свої партійні фракції (фракції блоків), за поданнями центральних керівних органів (спільними поданнями центральних керівних органів партій, що входять до складу блоку) "  
Враховано   12. Для забезпечення громадського контролю за процесом складання та достовірністю загальних списків виборців Центральна виборча комісія не пізніше 1 жовтня року, що передує рокові проведення виборів, створює центральну контрольну групу та регіональні (в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) контрольні групи, до складу кожної з яких входять по одному представнику від партій (блоків), які в поточному скликанні Верховної Ради України станом на 15 вересня року, що передує рокові проведення виборів, мають свої партійні фракції (фракції блоків), за поданнями центральних керівних органів (спільними поданнями центральних керівних органів партій, що входять до складу блоку) .  
    -400- Чорновіл Т.В.
В ч. 11 ст. 38 після слів"... (фракції блоків чи їх правонаступників)..." добавити "... за реальним станом на час формування контрольної групи..."  
Відхилено    
    -401- Гринів І.О.
Ч. 11 ст. 38 викласти в такій редакції: „11. Для забезпечення громадського контролю за процесом складання загальних списків виборців при Центральній виборчій комісії на підставі її рішення, прийнятого не пізніше 1 вересня року, що передує рокові проведення виборів, створюється контрольна група, до якої входять три члени Центральної виборчої комісії, визначені її рішенням, один представник Міністерства закордонних справ України та по одному представнику від партій які на останніх чергових виборах народних депутатів України самостійно або у складі виборчих блоків взяли участь у розподілі депутатських мандатів та на день набуття повноважень Верховною Радою України відповідного скликання були представлені в парламенті не менш, ніж 14 членами відповідної партії - народними депутатами України,"  
Відхилено    
    -402- Писаренко А.Г.
Стаття 38, частина 11 викласти в такій редакції: ""11. Для забезпечення громадського контролю за процесом складання загальних списків виборців при Центральній виборчій комісії не пізніше 1 вересня року, що передує рокові проведення виборів, створюється контрольна група, до якої входять три члени Центральної виборчої комісії, визначені її рішенням, один представник Міністерства закордонних справ України та по одному представнику від партії (блоку), яка (який) в поточному складі Верховної Ради України сформувала (сформував) власну фракцію, внаслідок подолання на попередніх парламентських виборах виборчого бар'єру під час голосування у загальнодержавному виборчому окрузі за поданням центрального керівного органу партії (спільним поданням центральних керівних органів партій, що входять до складу блоку), які сформували цю фракцію." Аналогічні правки щодо фракцій партій (блоків) провести і відповідно до всіх інших статей.  
Відхилено    
    -403- Задорожній О.В.
У статті 38 частину одинадцяту викласти у такій редакції: „11. Для забезпечення громадського контролю за процесом складання загальних списків виборців республіканське в Автономній Республіці Крим, обласні, міські в містах Києві та Севастополі не пізніше 1 вересня року, що передує рокові проведення виборів, управління юстиції реєструють регіональні контрольні групи, до яких можуть входити по одному представнику від партії (блоку), які в поточному скликанні Верховної Ради України мають депутатські фракції чи групи (фракції блоків чи їх правонаступників) за поданням центрального керівного органу відповідної партії (спільним поданням центральних керівних органів партій, що входять до складу блоку).";  
Відхилено    
399. 12. Відділ обліку виборців, зазначений у частинах другій чи третій- цієї статті, до 1 жовтня року, що передує року проведення виборів, формує відповідний місцевий (районний, міський, районний у місті) загальний список виборців чи список виборців, що перебувають за кордоном, за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Список виготовляється у паперовому форматі та в електронному вигляді, формат якого встановлює Центральна виборча комісія. Виборці включаються до такого списку за місцем проживання. Загальний список виборців має наскрізну нумерацію громадян; список виборців у паперовому форматі має наскрізну нумерацію аркушів. У списку зазначаються також відомості про інше можливе місце проживання виборця та про його нездатність самостійно пересуватися.   -404- Чорновіл Т.В.
Ключковський Ю.Б.
В ч. 12 ст. 38 слова "нумерацію громадян" замінити словами "нумерацію виборців"  
Враховано   13. Робоча група обліку виборців, зазначена у частинах другій чи третій цієї статті, до 1 жовтня року, що передує року проведення виборів, формує відповідний місцевий (районний, міський, районний у місті) загальний список виборців чи список виборців, що проживають чи перебувають за кордоном, за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Список виготовляється у паперовому форматі та в електронному вигляді, формат якого встановлює Центральна виборча комісія. Виборці включаються до такого списку за місцем проживання. Загальний список виборців має наскрізну нумерацію виборців; список виборців у паперовому форматі має наскрізну нумерацію аркушів. У списку зазначаються також відомості про інше можливе місце проживання виборця та про його нездатність самостійно пересуватися.  
400. 13. Загальний список виборців в електронному форматі передається відповідним відділом обліку виборців до Центральної виборчої комісії у порядку і в строки, визначені Комісією.   -405- Задорожній О.В.
У статті 38 частини тринадцяту, чотирнадцяту виключити.  
Відхилено   13. Загальний список виборців в електронному форматі передається відповідним відділом обліку виборців до Центральної виборчої комісії у порядку і в строки, визначені Комісією.  
401. 14. Центральна виборча комісія надає електронні копії загального списку виборців членам контрольної групи, зазначеної у частині одинадцятій цієї статті.   -406- Коновалюк В.І.
уточнити терміни передачі електронних копій загального списку виборців членам контрольної групи  
Враховано   14. Центральна виборча комісія надає електронні копії загального списку виборців членам центральної контрольної групи, зазначеної у частині одинадцятій цієї статті за їх зверненнями.  
    -407- Ключковський Ю.Б.
У ч. 14 ст. 38 Після слова "членам" додати слово "центральної", у кінці доповнити словами "за їх зверненнями".  
Враховано    
402. Стаття 39. Порядок уточнення загального списку виборців      Стаття 39. Порядок уточнення загального списку виборців  
403. 1. Відділ обліку виборців до 20 жовтня року, що передує року проведення виборів, надсилає інформацію до відділів обліку виборців районів, міст районів у містах, де можливе включення громадян до загального списку виборців за попереднім місцем проживання.   -408- Коновалюк В.І.
уточнити, які відділи та яку інформацію  
Враховано   1. Регіональна робоча група обліку виборців до 20 жовтня року, що передує року проведення виборів, надсилає інформацію до робочих груп виборців районів, міст районів у містах, де можливе включення громадян до загального списку виборців за попереднім місцем проживання.  
404. 2. Відділ обліку виборців району, міста, району в місті не пізніше 1 листопада року, що передує року проведення виборів, надає загальний список виборців для ознайомлення громадян у приміщенні, доступному для відвідувань громадян. Загальний список виборців повинен бути доступним для ознайомлення до 1 січня року проведення виборів. Повідомлення про надання загального списку виборців для ознайомлення із зазначенням місця і часу, де й коли зі списком можна ознайомитися, протягом зазначеного періоду не рідше одного разу на тиждень публікується у місцевих друкованих засобах масової інформації, а також не рідше двох разів на тиждень оприлюднюється на місцевих теле- і радіоканалах.   -409- Писаренко А.Г.
Стаття 39, частина 2 викласти в такій редакції: "2. Відповідна виборча комісія не пізніше 1 листопада року, що передує року проведення виборів, надає загальний список виборців для ознайомлення громадян у приміщенні, доступному для відвідувань громадян. Загальний список виборців повинен бути доступним для ознайомлення в Інтернет та відповідних виборчих комісіях до дня коли будуть оприлюднені результати виборів проведення виборів. Повідомлення про надання загального списку виборців для ознайомлення із зазначенням місця і часу, де й коли зі списком можна ознайомитися, протягом зазначеного періоду не рідше одного разу на тиждень публікується у місцевих друкованих засобах масової інформації, а також не рідше двох разів на тиждень оприлюднюється на місцевих теле- і радіоканалах." Аналогічні правки провести і відповідно до всіх інших статей.  
Відхилено   2. Районна, міська робоча група обліку виборців не пізніше 1 листопада року, що передує року проведення виборів, надає загальний список виборців для ознайомлення громадян у приміщенні, доступному для відвідувань громадян. Загальний список виборців повинен бути доступним для ознайомлення до 1 січня року проведення виборів. Повідомлення про надання загального списку виборців для ознайомлення із зазначенням місця і часу, де й коли зі списком можна ознайомитися, протягом зазначеного періоду не рідше одного разу на тиждень публікується у місцевих друкованих засобах масової інформації, а також не рідше двох разів на тиждень оприлюднюється на місцевих теле- і радіоканалах.  
    -410- Мартиновський В.П.
В частині 2 статті 39 замість слів "Відділ обліку виборців району, міста, району в місті" записати слова "Відповідна виборча комісія".  
Відхилено    
405. 3. Відділ обліку виборців, що перебувають за кордоном, складає загальні списки виборців за країнами перебування. У строки, зазначені у частині другій цієї статті, такі списки виборців надаються для загального ознайомлення у приміщеннях дипломатичних чи інших офіційних представництв чи консульських установ України за кордоном, у місці дислокації військової частини (формування) України, що дислокована за кордоном. Відповідне представництво чи установа оприлюднює у спосіб, доступний для громадян України, що перебувають за кордоном, повідомлення про надання загального списку виборців для ознайомлення із зазначенням місця і часу, де й коли зі списком можна ознайомитися.      3. Робоча група обліку виборців, що перебувають за кордоном, складає загальні списки виборців за країнами перебування. У строки, зазначені у частині другій цієї статті, такі списки виборців надаються для загального ознайомлення у приміщеннях дипломатичних чи інших офіційних представництв чи консульських установ України за кордоном, у місці дислокації військової частини (формування) України, що дислокована за кордоном. Відповідне представництво чи установа оприлюднює у спосіб, доступний для громадян України, що перебувають за кордоном, повідомлення про надання загального списку виборців для ознайомлення із зазначенням місця і часу, де й коли зі списком можна ознайомитися.  
406. 4. Виборець може бути включений до загального списку виборців лише один раз.      4. Виборець може бути включений до загального списку виборців лише один раз.  
407. 5. Кожен громадянин має право ознайомитися із списком виборців у приміщенні, зазначеному у частині другій цієї статті, та перевірити правильність внесених до списку відомостей. Громадянин має право оскаржити до відділу обліку виборців району, міста, району в місті або до місцевого суду допущені при складанні списку виборців неправильності, в тому числі невключення, неправильне включення або виключення із списку виборців його або інших осіб. Громадянин, який перебуває за кордоном, подає відповідну скаргу до офіційного представництва чи консульської установи України, де він ознайомився із загальним списком виборців. Зазначена установа чи представництво невідкладно передають скаргу до відділу обліку виборців при Міністерстві закордонних справ України.   -411- Чорновіл Т.В.
В ч. 5 ст. 39 додати після першого речення наступне: "Він може надати відділу обліку інформацію про осіб з обмеженими можливостями пересування, що є достатньою підставою для здійснення перевірки таких даних і, у випадку підтвердження, проставлення напроти їхніх прізвищ відповідних записів".  
Враховано редакційно   5. Кожен громадянин має право ознайомитися із списком виборців у приміщенні, зазначеному у частинах другій та третій цієї статті, та перевірити правильність внесених до списку відомостей. Громадянин має право оскаржити до районної, міської робочої групи обліку виборців або до місцевого суду допущені при складанні списку виборців неправильності, в тому числі невключення, неправильне включення або виключення із списку виборців його або інших осіб, або наявність чи відсутність відмітки про постійну нездатність пересування виборця. Громадянин, який перебуває за кордоном, подає відповідну скаргу до офіційного представництва чи консульської установи України, де він ознайомився із загальним списком виборців. Зазначена установа чи представництво невідкладно передають скаргу до робочої групи обліку виборців при Міністерстві закордонних справ України. Він може надати відповідним робочим групам інформацію про осіб з обмеженими можливостями пересування, що є достатньою підставою для здійснення перевірки таких даних і, у випадку підтвердження, проставлення напроти їхніх прізвищ відповідних записів".  
    -412- Ключковський Ю.Б.
В першому реченні частини 5 статті 39 слова "частині другій" замінити словами "частинах другій та третій", після слів "інших осіб" додати "або наявність чи відсутність відмітки про постійну нездатність пересування виборця"  
Враховано    
    -413- Гринів І.О.
Ч. 5 ст. 39 викласти у такій редакції: „5. Кожен громадянин має право ознайомитися із списком виборців у приміщенні, зазначеному у ч. другій цієї ст., та перевірити правильність внесених до списку відомостей. Громадянин має право оскаржити до відділу обліку виборців району, міста, району в місті або до місцевого суду допущені при складанні списку виборців неправильності, в тому числі своє невключення, неправильне включення або виключення із списку виборців. Кожен громадянин має право подати до відділу обліку виборців району, міста, району в місті заяву, в якій вказати на неправильності, допущені при складанні списку виборців щодо інших осіб, у тому числі невключення, неправильне включення або виключення таких осіб зі списку виборців. Громадянин, який перебуває за кордоном, подає відповідну скаргу до офіційного представництва чи консульської установи України, де він ознайомився із загальним списком виборців. Зазначена установа чи представництво невідкладно передають скаргу до відділу обліку виборців при Міністерстві закордонних справ України."  
Враховано частково    
408. 6. Відділи обліку виборців проводять уточнення загальних списків виборців. Зазначене уточнення проводиться, починаючи з часу надання списків виборців для загального ознайомлення, і повинно закінчитися до 1 лютого року проведення виборів.   -414- Ключковський Ю.Б.
У ч.6 ст. 39 слова "повинно закінчитися" замінити на слово "закінчується"  
Враховано   6. Робочі групи обліку виборців проводять уточнення загальних списків виборців. Зазначене уточнення проводиться, починаючи з часу надання списків виборців для загального ознайомлення, і повинно закінчується до 1 лютого року проведення виборів.  
409. 7. Уточнення загального списку виборців проводиться відділами обліку виборців спільно з місцевими контрольними групами, до складу яких входять по одному представнику від політичних партій (блоків), які в поточному складі Верховної Ради України мають свої партійні фракції (фракції блоків чи їх правонаступників) за поданням контрольної групи, створеної при Центральній виборчій комісії.   -415- Гринів І.О.
Ч. 7 ст. 39 викласти у такій редакції: „7. Уточнення загального списку виборців проводиться відділами обліку виборців спільно з місцевими контрольними групами, які утворюються керівниками відділів обліку виборців за поданням контрольної групи, створеної при Центральній виборчій комісії у складі представників партій, які на останніх чергових виборах народних депутатів України самостійно або у складі виборчих блоків взяли участь у розподілі депутатських мандатів та на день набуття повноважень Верховною Радою України відповідного скликання були представлені в парламенті не менш, ніж 14 членами відповідної партії - народними депутатами України (по одному представнику від кожної партії)"  
Враховано частково   7. Уточнення загального списку виборців проводиться робочими групами обліку виборців спільно з регіональними контрольними групами.  
    -416- Ключковський Ю.Б.
Ч.7 ст. 39 викласти у такій редакції: "Уточнення загального списку виборців проводиться робочими групами обліку виборців спільно з регіональними контрольними групами."  
Враховано    
    -417- Писаренко А.Г.
Стаття 39, частина 7 Викласти в такій редакції: "7. Уточнення загального списку виборців проводиться відділами обліку виборців спільно з місцевими контрольними групами, до складу яких входять по одному представнику від партії (блоку), яка (який) в поточному складі Верховної Ради України сформувала (сформував) власну фракцію, внаслідок подолання на попередніх парламентських виборах виборчого бар'єру під час голосування у загальнодержавному виборчому окрузіза поданням контрольної групи, створеної при Центральній виборчій комісії."  
Відхилено    
    -418- Задорожній О.В.
У статті 39 у частині сьомій слова „Центральній виборчій комісії" замінити словами „відповідних органах Міністерства юстиції України, зазначених у частині одинадцятій статті 38 цього Закону";  
Відхилено    
    -419- Коновалюк В.І.
визначити порядок утворення місцевих контрольних груп, встановити їх правовий статус  
Враховано    
410. 8. Центральна виборча комісія у строки, встановлені частиною п'ятою цієї статті, забезпечує опрацювання загальних списків виборців в електронному форматі, зокрема, з метою виявити випадки кратного включення особи до списків виборців. Про виявлені випадки неправильного чи кратного включення виборця до загального списку виборців Центральна виборча комісія невідкладно повідомляє відповідні відділи обліку виборців.   -420- Задорожній О.В.
У статті 39 частини восьму, дев'яту, одинадцяту вилучити;  
Відхилено   8. Центральна виборча комісія у строки, встановлені частиною шостою цієї статті, забезпечує опрацювання загальних списків виборців в електронному форматі, зокрема, з метою виявити випадки кратного включення особи до списків виборців. Про виявлені випадки неправильного чи кратного включення виборця до загального списку виборців Центральна виборча комісія невідкладно повідомляє відповідні робочі групи обліку виборців за допомогою технічних засобів зв'язку.  
    -421- Коновалюк В.І.
У ч. 8 ст. 39 помилкові посилання  
Враховано    
    -422- Ключковський Ю.Б.
У ч. 8 ст. 39 слово "п'ятою" замінити словом "шостою".  
Враховано    
411. 9. Для уточнення загальних списків виборців використовуються повідомлення, зазначені у частинах першій та сьомій цієї статті, заяви (звернення) громадян, подані за підсумком їх ознайомлення з загальним списком виборців, а також списки виборців, за якими проводилось останнє голосування на останніх виборах Президента України чи народних депутатів України. Зазначені списки виборців вилучаються з архівних установ представником Центральної виборчої комісії у присутності керівника відділу обліку виборців та двох представників контрольної групи, зазначеної у частині шостій цієї статті. Про вилучення списків виборців попередніх виборів з архівної установи складається акт у двох примірниках за формою і в порядку, встановленому частиною одинадцятою статті 35 цього Закону. Один примірник акту зберігається в архівній установі, другий - у відділі обліку виборців.   -423- Ключковський Ю.Б.
Ч. 9 ст. 39 викласти в редакції: "Для уточнення загальних списків виборців використовуються повідомлення, зазначені у частинах першій та восьмій цієї ст., заяви (звернення) громадян, подані за підсумком їх ознайомлення з загальним списком виборців".  
Враховано   9. Для уточнення загальних списків виборців використовуються повідомлення, зазначені у частинах першій та восьмій цієї статті, заяви (звернення) громадян, подані за підсумком їх ознайомлення з загальним списком виборців.  
412. 10. При виявленні випадків кратного включення виборця до загальних списків виборців на підставі повідомлень, зазначених у частинах першій та сьомій цієї статті, відділ обліку виборців або за його дорученням відповідне офіційне представництво чи консульська установа України проводить перевірку наявності виборця за зазначеним місцем проживання. При підтвердженні цього факту відділ обліку виборців чи відповідне офіційне представництво чи консульська установа України письмово звертається до такого виборця з пропозицією визначитися щодо місця свого включення до загального списку виборців. Виборець зобов'язаний протягом п'ятнадцяти днів після отримання звернення надати відповідь, яка усуває можливості його кратного включення до списку виборців. У разі непідтвердження факту наявності виборця за зазначеним місцем перебування або неподання відповіді на звернення у встановлений строк відділ обліку виборців виключає такого виборця із загального списку виборців за зазначеним місцем проживання.   -424- Задорожній О.В.
У статті 39 частину десяту викласти в такій редакції: "10. При виявленні кратного включення громадянина України до загальних списків виборців відділ обліку виборців шляхом звернення до такого громадянина встановлює населений пункт, до загального списку виборців якого має включатися громадянин. Громадянин України, якого більше одного разу включено до загальних списків виборців, зобов'язаний протягом п'ятнадцяти днів з моменту отримання письмового запиту відділу обліку виборців повідомити населений пункт, де він братиме участь у голосуванні. У разі ненадання виборцем відповіді на зазначений запит він включається до загального списку виборців населеного пункту, де зареєстроване місце його проживання згідно з відомостями органу реєстрації. Форма запиту відділу обліку виборців щодо уточнення населеного пункту, до загального списку виборців якого включається громадянин, якого більше одного разу внесено до списків виборців, і відповіді на запит встановлює Центральна виборча комісія".  
Враховано частково у част.11, 12  10. При виявленні випадків кратного включення виборця до загальних списків виборців на підставі повідомлень, зазначених у частинах першій та сьомій цієї статті, робоча група обліку виборців або за його дорученням відповідне офіційне представництво чи консульська установа України проводить перевірку наявності виборця за зазначеним місцем проживання. При підтвердженні цього факту робоча група обліку виборців чи відповідне офіційне представництво чи консульська установа України письмово звертається до такого виборця з пропозицією визначитися щодо місця свого включення до загального списку виборців. Виборець зобов'язаний протягом п'ятнадцяти днів після отримання звернення надати відповідь, яка усуває можливості його кратного включення до списку виборців. У разі непідтвердження факту наявності виборця за зазначеним місцем перебування або неподання відповіді на звернення у встановлений строк робоча група обліку виборців виключає такого виборця із загального списку виборців за зазначеним місцем проживання. 11. У разі ненадання виборцем відповіді на зазначений запит він включається до загального списку виборців населеного пункту, де зареєстроване місце його проживання згідно з відомостями органу реєстрації. 12. Форма запиту робочої групи обліку виборців щодо уточнення населеного пункту, до загального списку виборців якого включається громадянин, якого більше одного разу внесено до списків виборців, і відповіді на запит встановлює Центральна виборча комісія".  
413. 11. Після закінчення уточнення загального списку виборців відділ обліку виборців виготовляє уточнений загальний список виборців за формою, встановленою частиною дванадцятою статті 38 цього Закону. Уточнений загальний список виборців в електронному форматі передається відповідним відділом обліку виборців до Центральної виборчої комісії у порядку і в строки, визначені Комісією. Центральна виборча комісія надає електронні копії уточненого загального списку виборців членам контрольної групи, зазначеної у частині одинадцятій статті 38 цього Закону.      13. Після закінчення уточнення загального списку виборців робоча група виборців виготовляє уточнений загальний список виборців за формою, встановленою частиною дванадцятою статті 38 цього Закону. Уточнений загальний список виборців в електронному форматі передається відповідним відділом обліку виборців до Центральної виборчої комісії у порядку і в строки, визначені Комісією. Центральна виборча комісія надає електронні копії уточненого загального списку виборців членам контрольної групи, зазначеної у частині одинадцятій статті 38 цього Закону.  
414. Стаття 40. Порядок складання списків виборців для звичайних виборчих дільниць      Стаття 40. Порядок складання списків виборців для звичайних виборчих дільниць  
415. 1. Після утворення виборчих дільниць відділи обліку виборців на основі відповідного загального списку виборців, зазначених у частині одинадцятій статті 39 цього Закону, складають списки виборців по кожній звичайній виборчій дільниці.   -425- Бондаренко В.Д.
В ч.1 ст. 40 після слова "відповідного" доповнити словом "уточненого".  
Враховано   1. Після утворення виборчих дільниць відділи обліку виборців на основі відповідного уточненого загального списку виборців, зазначеного у частині одинадцятій статті 39 цього Закону, складають списки виборців по кожній звичайній виборчій дільниці.  
    -426- Задорожній О.В.
У статті 40 у частині першій слова "відповідного загального списку виборців, зазначених у частині одинадцятій статті 39 цього Закону" замінити словами "уточненого загального списку виборців";  
Враховано    
416. 2. Список виборців на виборчій дільниці вкладається за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, у трьох примірниках на паперовому носії, а також в електронній формі. Список виборців на паперовому носії підписується відповідно головою районної ради, міським головою чи головою районної у місті ради або іншою посадовою особою, яка відповідно до закону здійснює його повноваження. Підпис зазначеної посадової особи засвідчується відповідною печаткою.   -427- Пак В.П.
У ч. 2 ст. 40 слово "вкладається" замінити словов "складається".  
Враховано   2. Список виборців на виборчій дільниці складається за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, у трьох примірниках на паперовому носії, а також в електронній формі. Список виборців на паперовому носії підписується відповідно головою районної державної адміністрації, міським головою або іншою посадовою особою, яка відповідно до закону здійснює його повноваження. Підпис зазначеної посадової особи засвідчується відповідною печаткою.  
    -428- Задорожній О.В.
У статті 40 у частині другій слова "відповідно головою районної ради, міським головою чи головою районної в місті ради або іншою посадовою особою, яка відповідно до закону здійснює його повноваження. Підпис зазначеної посадової особи засвідчується відповідною печаткою" замінити словами "керівником відділу обліку виборців, підпис якого засвідчується печаткою відповідної державної адміністрації";  
Відхилено    
    -429- Ключковський Ю.Б.
У ч.2 ст.40 слова "районної ради" замінити словами "районої державної адміністрації"; слова "чи головою районної у місті ради" виключити..  
Враховано    
417. 3. Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці.      3. Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці.  
418. 4. У списку виборців на виборчій дільниці зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, рік народження (для виборців, яким на день виборів виповнилося або виповнюється вісімнадцять років, - також число та місяць народження), місце проживання та адреса житла виборця. За відсутності відомостей про місяць і день народження громадянина вважається, що він народився 1 січня відповідного року. У списку виборців передбачаються відповідні місця для підписів виборців за отримання виборчого бюлетеня у день виборів та приміток. Виборці включаються до списку в порядку, зручному для проведення голосування.   -430- Задорожній О.В.
У статті 40 у частині четвертій після слова "виборців" і далі по тексту слова "на виборчій дільниці" замінити словами "виборчої дільниці"; слова "рік народження (для виборців, яким на день виборів виповнилося або виповнюється вісімнадцять років - також число та місяць народження)" замінити словами "дата народження (число, місяць, рік)"; перше речення доповнити словами "нездатність виборця пересуватися самостійно";  
Враховано частково   4. У списку виборців на виборчій дільниці зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата народження (число, місяць, рік), місце проживання та адреса житла виборця, а для військовослужбовців строкової служби та осіб, що перебувають в установах кримінально-виконавчої системи - адреса місця перебування У списку виборців передбачаються відповідні місця для підписів виборців за отримання виборчого бюлетеня у день виборів та приміток. Виборці включаються до списку в порядку, зручному для проведення голосування.  
    -431- Ключковський Ю.Б.
У ч. 4 ст. 40 перше речення в кінці доповнити словами: "а для військовослужбовців строкової служби та осіб, що перебувають в установах кримінально-виконавчої системи - адреса місця перебування". Друге речення частини четвертої виключити.  
Враховано    
419. 5. У списку виборців на виборчій дільниці на підставі загального списку виборців напроти прізвищ виборців, нездатних самостійно пересуватися, робиться відповідна відмітка у графі „Примітки".   -432- Задорожній О.В.
У статті 40 частину п'яту вилучити.  
Відхилено   5. У списку виборців на виборчій дільниці на підставі загального списку виборців напроти прізвищ виборців, нездатних самостійно пересуватися, робиться відповідна відмітка у графі „Примітки".  
420. 6. Відділи обліку виборців районів, міст, районів у містах не пізніш як за сорок днів до дня виборів передають списки виборців на звичайних виборчих дільницях на електронному та паперовому (у двох примірниках) носіях відповідним окружним виборчим комісіям на їх засіданнях. Про передачу зазначених списків виборців складається акт за формою і в порядку, встановленому частиною одинадцятою статті 35 цього Закону. Один примірник акта зберігається у відділі обліку виборців, інший - в окружній виборчій комісії.      6. Відділи обліку виборців районів, міст, районів у містах не пізніш як за сорок днів до дня виборів передають списки виборців на звичайних виборчих дільницях на електронному та паперовому (у двох примірниках) носіях відповідним окружним виборчим комісіям на їх засіданнях. Про передачу зазначених списків виборців складається акт за формою і в порядку, встановленому частиною одинадцятою статті 35 цього Закону. Один примірник акта зберігається у відділі обліку виборців, інший - в окружній виборчій комісії.  
421. 7. Якщо у строки, передбачені частиною першою цієї статті, окружна виборча комісія не отримала список виборців на звичайній виборчій дільниці, вона оскаржує до місцевого суду бездіяльність відповідно голови районної ради, міського голови, голови районної у місті ради або особи, яка відповідно до закону здійснює його повноваження, у порядку, передбаченому цим Законом.   -433- Ключковський Ю.Б.
В ч.7 ст. 40 слова "у строки, передбачені частиною першою цієї статті" замінити словами "за 40 днів до дня виборів".  
Враховано   7. Якщо за 40 днів до дня виборів окружна виборча комісія не отримала список виборців на звичайній виборчій дільниці, вона оскаржує до місцевого суду бездіяльність відповідно голови районної державної адміністрації, міського голови або особи, яка відповідно до закону здійснює його повноваження, у порядку, передбаченому цим Законом.  
    -434- Задорожній О.В.
У статті 40 частину сьому викласти в такій редакції: "7. Ненадання окружній виборчій комісії у встановлені частиною першою цієї статті строки списків виборців звичайних виборчих дільниць є підставою притягнення керівника відділу обліку виборців до відповідальності за службову недбалість і оскаржується до відповідного місцевого суду.";  
Відхилено    
    -435- Беспалий Б.Я.
В ч. 7 ст. 40 слова "районної ради" замінити словами "районної державної адміністрації"; слова "голови районної у місті ради" виключити.  
Враховано    
422. 8. Окружна виборча комісія не пізніш як за тридцять два дні до дня виборів передає список виборців на виборчій дільниці в одному примірнику відповідній дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці. Другий примірник зберігається в окружній виборчій комісії. Від імені дільничної виборчої комісії списки виборців отримують не менше трьох членів цієї комісії, які представляють різні партії (блоки), одним з яких повинен бути голова комісії, а у разі неможливості - заступник голови або секретар комісії. Про передачу дільничній виборчій комісії списку виборців складається в двох примірниках акт за формою і в порядку, встановленому частиною одинадцятою статті 35 цього Закону.   -436- Задорожній О.В.
У статті 40 у частині восьмій слова „два дні" замінити словом „днів".  
Відхилено   8. Окружна виборча комісія не пізніш як за тридцять два дні до дня виборів передає список виборців на виборчій дільниці в одному примірнику відповідній дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці. Другий примірник зберігається в окружній виборчій комісії. Від імені дільничної виборчої комісії списки виборців отримують не менше трьох членів цієї комісії, які представляють різні партії (блоки), одним з яких повинен бути голова комісії, а у разі неможливості - заступник голови або секретар комісії. Про передачу дільничній виборчій комісії списку виборців складається в двох примірниках акт за формою і в порядку, встановленому частиною одинадцятою статті 35 цього Закону. 9. Уповноважена особа партії (блоку) у територіальному виборчому окрузі має право отримати у відповідній окружній виборчій комісії копію списку виборців по кожній звичайній виборчій дільниці відповідного територіального виборчого округу на електронному носії.  
    -437- Ключковський Ю.Б.
Ст. 40 доповнити новою частиною 9 "Уповноважена особа партії (блоку) у територіальному виборчому окрузі має право отримати у відповідній окружній виборчій комісії копію списку виборців по кожній звичайній виборчій дільниці відповідного територіального виборчого округу на електронному носії".  
Враховано    
423. Стаття 41. Відкріпні посвідчення   -438- Коновалюк В.І.
Доповнити положенням щодо порядку включення виборців на закордонних виборчих дільницях до списків виборців на підставі відкріпних посвідчень  
Враховано   Стаття 41. Відкріпні посвідчення голосу на право голосу на виборах депутатів"  
    -439- Ключковський Ю.Б.
Ст. 41 назву викласти в редакції: "відкріпні посвідчення на право голосу на виборах депутатів"  
Враховано    
424. 1. Виборець, який раніше ніж за 30 днів до дня виборів включно вибуває з населеного пункту, де він включений до списку виборців на звичайній виборчій дільниці, або повертається з-за кордону в Україну, може звернутися до дільничної виборчої комісії з письмовою заявою про виключення його зі списку виборців, в якій зазначаються причина, з якої він не може проголосувати за місцем свого проживання, та номер територіального виборчого округу або закордонний виборчий округ, в якому він має намір проголосувати у день виборів. Така заява може бути подана виборцем не пізніше 20 години останньої п'ятниці перед днем голосування. На підставі цієї заяви та одного з документів, зазначеного в пунктах 1, 2, 3 частини 3 статті 2 цього Закону два члени дільничної виборчої комісії видають виборцю відкріпне посвідчення.   -440- Салигін В.В.
У ч. першій ст. 41 слово "раніше" необхідно замінити словом "пізніше" або "не раніше".  
Враховано   1. Виборець, який не раніше ніж за 30 днів до дня виборів включно вибуває з населеного пункту, де він включений до списку виборців на звичайній виборчій дільниці, або повертається з-за кордону в Україну, може звернутися до дільничної виборчої комісії з письмовою заявою про виключення його зі списку виборців, в якій зазначаються причина, з якої він не може проголосувати за місцем свого проживання, та номер територіального виборчого округу або закордонний виборчий округ, в якому він має намір проголосувати у день виборів. Така заява може бути подана виборцем не пізніше 20 години останньої п'ятниці перед днем голосування. На підставі цієї заяви та одного з документів, зазначених у частині четвертій (для звичайних виборчих дільниць) або шостій (для закордонних виборчих дільниць) статті 2 цього Закону два члени дільничної виборчої комісії видають виборцю відкріпне посвідчення на право голосу на виборах депутатів (далі - відкріпне посвідчення).  
    -441- Чорновіл Т.В.
У першому реченні частинм 1 ст. 41 слово "раніше" замінити словом "менше".  
Враховано редакційно    
    -442- Коновалюк В.І.
слово "раніше" замінити на "пізніше" або "не раніше". Необхідно узгодження з частиною п'ятою статті 2 стосовно документу, на підставі якого видається відкріпне посвідчення на закордонній виборчій дільниці  
Враховано    
    -443- Ключковський Ю.Б.
У ч. 1 ст.41 слово "раніше" замінити словами "не раніше"; в останньому реченні слова "в пунктах 1, 2, 3 частини 3" замінити словами "у частині четвертій (для звичайних виборчих дільниць) або п'ятій (для закордонних виборчих дільниць)"; після слів "відкріпне посвідчення" додати слова "на право голосу на виборах депутатів (далі - відкріпне посвідчення)".  
Враховано    
425. 2. Форму відкріпного посвідчення встановлює Центральна виборча комісія не пізніш як за шістдесят днів до дня виборів. Відкріпні посвідчення мають єдину нумерацію на всій території України.   -444- Чорновіл Т.В.
Доповнити ч. 2 ст. 41 реченням: "Члени дільничної виборчої комісії за вказаним виборцем місцем перебування у день виборів (місто, район, область) зобов'язані самостійно встановити номер територіального виборчого округу та надати виборцю довідку про адресу відповідної окружної виборчої комісії. Дана інформація через окружні виборчі комісії доводиться до кожної дільничної виборчої комісії."  
Враховано в ч.11  2. Форму відкріпного посвідчення встановлює Центральна виборча комісія не пізніш як за шістдесят днів до дня виборів. Відкріпні посвідчення мають єдину нумерацію на всій території України.  
426. 3. На бланку відкріпного посвідчення передбачаються місця для:   -445- Задорожній О.В.
У статті 41 частину третю доповнити новим пунктом 6 такого змісту: "6) прізвища, імені по батькові виборця, якому видано відкріпне посвідчення;"; пункт 6 вважати пунктом 7;  
Враховано   3. На бланку відкріпного посвідчення передбачаються місця для: 1) прізвища, імені, по батькові виборця, якому видано відкріпне посвідчення;  
    -446- Ключковський Ю.Б.
У ч. 3 ст. 41 додати новий пункт 1 в редакції "1)прізвища, ім'ені, по батькові виборця".  
Враховано    
427. 1) номерів територіального виборчого округу та виборчої дільниці, де воно було видане;      2) номерів територіального виборчого округу та виборчої дільниці, де воно було видане;  
428. 2) номеру територіального виборчого округу, в якому виборець має намір проголосувати;   -447- Ключковський Ю.Б.
У п.2 ч.3 ст.41 після слова "територіального" додати слова "або зазначення закордонного"  
Враховано   3) номеру територіального або зазначення закордонного виборчого округу, в якому виборець має намір проголосувати;  
429. 3) прізвищ та підписів двох членів дільничної виборчої комісії, які видали посвідчення;      4) прізвищ та підписів двох членів дільничної виборчої комісії, які видали посвідчення;  
430. 4) дати видачі посвідчення;      5) дати видачі посвідчення;  
431. 5) печатки дільничної виборчої комісії;      6) печатки дільничної виборчої комісії;  
432. 6) підпису виборця, який отримав відкріпне посвідчення.      7) підпису виборця, який отримав відкріпне посвідчення.  
433. 4. Відкріпні посвідчення виготовляються у кількості 2 відсотки від кількості виборців, внесених до загальних списків виборців, зазначених у статті 38 цього Закону. Підприємство - виготовлювач забезпечує строге дотримання замовленої кількості виготовлених бланків відкріпних посвідчень, їх облік та передачу відповідно до рішень Центральної виборчої комісії. Порядок виготовлення бланків відкріпних посвідчень, їх отримання Центральною виборчою комісією від підприємства-виготовлювача, передання окружним виборчим комісіям встановлюється Центральною виборчою комісією.   -448- Задорожній О.В.
У статті 41 у частині четвертій слова "до загальних списків виборців, зазначених у статті 38" замінити словами "до списів виборців, зазначених у частині шостій статті 40";  
Враховано   4. Відкріпні посвідчення виготовляються у кількості 2 відсотки від кількості виборців, внесених до списів виборців, зазначених у частині шостій статті 40 цього Закону. Підприємство - виготовлювач забезпечує строге дотримання замовленої кількості виготовлених бланків відкріпних посвідчень, їх облік та передачу відповідно до рішень Центральної виборчої комісії. Порядок виготовлення бланків відкріпних посвідчень, їх отримання Центральною виборчою комісією від підприємства-виготовлювача, передання окружним виборчим комісіям встановлюється Центральною виборчою комісією.  
434. 5. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення бланків відкріпних посвідчень у централізованому порядку не пізніш як за сорок п'ять днів до дня виборів державним поліграфічним підприємством на підставі угоди, укладених нею з цим підприємством.   -449- Задорожній О.В.
У статті 41 у частині п'ятій слово "сорок" замінити словом "тридцять".  
Відхилено   5. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення бланків відкріпних посвідчень у централізованому порядку не пізніш як за сорок п'ять днів до дня виборів державним поліграфічним підприємством на підставі угоди, укладених нею з цим підприємством.  
435. 6. Відкріпні посвідчення є документами суворої звітності. Центральна виборча комісія, окружні та дільничні виборчі комісії забезпечують строгий облік отриманих та виданих бланків відкріпних посвідчень відповідно до вимог цього Закону. Документація, що забезпечує облік бланків відкріпних посвідчень, передається підприємствами-виготовлювачами, окружними та дільничними виборчими комісіями до Центральної виборчої комісії. Центральна виборча комісія забезпечує збереження облікової документації протягом трьох років після офіційного оприлюднення результатів виборів.   -450- Ключковський Ю.Б.
Ч. 6 ст. 41 після першого речення доповнити реченням: "Підприємство - виготовлювач відкріпних посвідчень забезпечує строге дотримання замовленої кількості бланків відкріпних посвідчень, їх облік та передачу замовнику у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією". Друге речення ч.6 після слова "забезпечують доповнити словом "збереження". Останнє речення ч. 6 викласти в такій редакції: "Центральна виборча комісія після офіційного оприлюднення результатів виборів забезпечує передання на збереження облікової документації до відповідних архівних установ. "  
Враховано   6. Відкріпні посвідчення є документами суворої звітності. Підприємство - виготовлювач відкріпних посвідчень забезпечує строге дотримання замовленої кількості бланків відкріпних посвідчень, їх облік та передачу замовнику у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією. Центральна виборча комісія, окружні та дільничні виборчі комісії забезпечують строгий облік отриманих та виданих бланків відкріпних посвідчень відповідно до вимог цього Закону. Документація, що забезпечує збереження та облік бланків відкріпних посвідчень, передається підприємствами-виготовлювачами, окружними та дільничними виборчими комісіями до Центральної виборчої комісії. Центральна виборча комісія після офіційного оприлюднення результатів виборів забезпечує передання на збереження облікової документації до відповідних архівних установ. 7. Центральна виборча комісія не пізніше ніж за 35 днів до дня виборів передає окружним виборчим комісіям бланки відкріпних посвідчень у кількості, що не перевищує 2 відсотки від кількості виборців, внесених до списків виборців в межах територіального виборчого округу у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією  
    -451- Ключковський Ю.Б.
Доповнити статтю 41 новою ч. 7 у такій редакції: "Центральна виборча комісія не пізніше ніж за 35 днів до дня виборів передає окружним виборчим комісіям бланки відкріпних посвідчень у кількості, що не перевищує 2 % від кількості виборців, внесених до списків виборців в межах територіального виборчого округу у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією".  
Враховано    
436. 7. Окружна виборча комісія не пізніш як за тридцять два дні до дня виборів передає разом зі списками виборців дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць бланки відкріпних посвідчень у кількості, що становить 2 відсотки від орієнтовної кількості виборців на відповідній виборчій дільниці, у порядку, зазначеному в частині восьмій статті 40 цього Закону. Про передачу дільничній виборчій комісії бланків відкріпних посвідчень складається в двох примірниках акт за формою і в порядку, встановленому частиною одинадцятою статті 35 цього Закону.   -452- Чорновіл Т.В.
Частина 7 ст. 41 - числа й слова "2 відсотки" замінити на "1,5 відсотки".  
Враховано в іншій редакції  7. Окружна виборча комісія не пізніш як за тридцять два дні до дня виборів передає разом зі списками виборців дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць бланки відкріпних посвідчень у кількості, що не перевищує 2 відсотки від орієнтовної кількості виборців на відповідній виборчій дільниці, у порядку, зазначеному в частині восьмій статті 40 цього Закону. Про передачу дільничній виборчій комісії бланків відкріпних посвідчень складається в двох примірниках акт за формою і в порядку, встановленому частиною одинадцятою статті 35 цього Закону.  
    -453- Ключковський Ю.Б.
У ч. 7 ст. 41 статті слово "становить" замінити словами "не перевищує".  
Враховано    
437. 8. Дільничним виборчим комісіям спеціальних виборчих дільниць бланки відкріпних посвідчень не передаються.      8. Дільничним виборчим комісіям спеціальних виборчих дільниць бланки відкріпних посвідчень не передаються.  
438. 9. Дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць, утворених при дипломатичних та інших офіційних представництвах та консульських установах України за кордоном, бланки відкріпних посвідчень передаються у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, у кількості, що дорівнює одному відсотку від кількості виборців, які включені до списку виборців на відповідній дільниці на час передачі бланків. Відкріпне посвідчення, видане на закордонній виборчій дільниці, є підставою для включення виборця до списку виборців лише на звичайній виборчій дільниці.   -454- Чорновіл Т.В.
Ч. 9 ст. 41 доповнити наступними реченнями: " У випадку виникнення обставин, внаслідок яких такий виборець у день виборів перебуватиме в установі (закладі) де розміщена спеціальна виборча дільниця, включення його до списку виборців на такій дільниці відбувається за нормами цього закону лише у випадку, коли попередньо він був включений до списку виборців на звичайній виборчій дільниці."  
Відхилено   9. Дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць, утворених при дипломатичних та інших офіційних представництвах та консульських установах України за кордоном, бланки відкріпних посвідчень передаються у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, у кількості, що дорівнює одному відсотку від кількості виборців, які включені до списку виборців на відповідній дільниці на час передачі бланків. Відкріпне посвідчення, видане на закордонній виборчій дільниці, є підставою для включення виборця до списку виборців лише на звичайній виборчій дільниці у порядку, встановленому частиною 19 цієї статті.  
    -455- Ключковський Ю.Б.
Ч. 9 ст. 41 після слів "звичайній виборчій дільниці" доповнити словами "у порядку, встановленому частиною 19 цієї статті".  
Враховано    
439. 10. Бланки відкріпних посвідчень, не передані дільничним виборчим комісіям, зберігаються в окружній виборчій комісії. На підставі письмового вмотивованого звернення дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці, поданого не пізніше ніж за п'ять днів до дня виборів, за рішенням окружної виборчої комісії необхідна додаткова кількість бланків передається вказаній дільничній виборчій комісії у порядку, передбаченому частиною сьомою цієї статті.   -456- Чорновіл Т.В.
Ч. 10 ст. 41 доповнити реченням: "Після видачі дільничним виборчим комісіям всієї резервної кількості відкріпних посвідчень окружна виборча комісія може здійснити за своїм рішенням перерозподіл відкріпних посвідчень між дільничними комісіями, про що складається в двох примірниках акт за формою і в порядку, встановленому частиною одинадцятою статі 35 цього Закону. У випадку вичерпання запасу відкріпних посвідчень у межах округу Центральна виборча комісія може прийняти рішення про вилучення ч. резервних відкріпних посвідчень у інших округах і надання їх окружній комісії - заявнику."  
Відхилено   10. Бланки відкріпних посвідчень, не передані дільничним виборчим комісіям, зберігаються в окружній виборчій комісії. На підставі письмового вмотивованого звернення дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці, поданого не пізніше ніж за п'ять днів до дня виборів, за рішенням окружної виборчої комісії необхідна додаткова кількість бланків передається вказаній дільничній виборчій комісії у порядку, передбаченому частиною сьомою цієї статті.  
440. 11. При видачі відкріпного посвідчення на підставі звернення виборця відповідно до частини першої цієї статті два члени дільничної виборчої комісії вносять до бланку відкріпного посвідчення відомості та відмітки, зазначені у пунктах 1-5 частини третьої цієї статті, пропонують виборцю поставити свій підпис у визначеному місці на бланку відкріпного посвідчення. У пред'явленому відповідно до частини третьої статті 2 цього Закону документі на сторінці "Особливі відмітки" або в іншому придатному для цього місці проставляється відмітка: "Видане відкріпне посвідчення № (із зазначенням номера відкріпного посвідчення)", а також зазначаються: дата, коли зроблена відмітка, номер територіального чи зазначення закордонного виборчого округу та виборчої дільниці, на якій видане відкріпне посвідчення. Відмітка засвідчується підписами двох членів дільничної виборчої комісії із зазначенням їх прізвищ та скріплюється печаткою дільничної виборчої комісії. У списку виборців на виборчій дільниці у графу "Підпис виборця" заносяться дата видачі та номер відкріпного посвідчення, у графі "Примітка" ставляться підписи членів дільничної виборчої комісії, які видали відкріпне посвідчення.   -457- Асадчев В.М.
Ст. 41 ч.11 після слів "для цього місці проставляється: додати слова "штамп та робиться".  
Відхилено   11. При видачі відкріпного посвідчення на підставі звернення виборця відповідно до частини першої цієї статті два члени дільничної виборчої комісії вносять до бланку відкріпного посвідчення відомості та відмітки, зазначені у пунктах 1-5 частини третьої цієї статті, пропонують виборцю поставити свій підпис у визначеному місці на бланку відкріпного посвідчення. У пред'явленому відповідно до частини третьої статті 2 цього Закону документі на сторінці "Особливі відмітки" або в іншому придатному для цього місці проставляється відмітка: "Видане відкріпне посвідчення № (із зазначенням номера відкріпного посвідчення)", а також зазначаються: дата, коли зроблена відмітка, номер територіального чи зазначення закордонного виборчого округу та виборчої дільниці, на якій видане відкріпне посвідчення. Відмітка засвідчується підписами двох членів дільничної виборчої комісії із зазначенням їх прізвищ та скріплюється печаткою дільничної виборчої комісії. У списку виборців на виборчій дільниці у графу "Підпис виборця" заносяться дата видачі та номер відкріпного посвідчення, у графі "Примітка" ставляться підписи членів дільничної виборчої комісії, які видали відкріпне посвідчення. Члени дільничної виборчої комісії за вказаним виборцем місцем перебування у день виборів (місто, район, область) зобов'язані самостійно встановити номер територіального виборчого округу та надати виборцю довідку про адресу відповідної окружної виборчої комісії.  
    -458- Чорновіл Т.В.
Доповнити ч. 2 ст. 41 реченням: "Члени дільничної виборчої комісії за вказаним виборцем місцем перебування у день виборів (місто, район, область) зобов'язані самостійно встановити номер територіального виборчого округу та надати виборцю довідку про адресу відповідної окружної виборчої комісії. Дана інформація через окружні виборчі комісії доводиться до кожної дільничної виборчої комісії."  
Враховано частково у ч.11   
    -459- Ключковський Ю.Б.
Ч. 11 ст. 41 доповнити реченням: "Члени дільничної виборчої комісії, які видають відкріпне посвідчення, повідомляють виборця про строки звернення до відповідної окружної виборчої комісії для включення до списку виборців на підставі відкріпного посвідчення, встановлені частиною 19 цієї статті".  
Відхилено    
441. 12. О 20 годині останньої п'ятниці перед днем виборів дільнична виборча комісія встановлює кількість виборців, які отримали відкріпні посвідчення, підраховує кількість наявних невикористаних бланків відповідних відкріпних посвідчень. Невикористані бланки відкріпних посвідчень погашаються шляхом відокремлення правого нижнього кута. Про погашення бланків відкріпних посвідчень складається акт за формою і в порядку, встановленому частиною одинадцятою статті 35 цього Закону. Акт складається в двох примірниках, один з яких невідкладно передається до окружної виборчої комісії, другий примірник акта зберігається у дільничній виборчій комісії разом з виборчою документацією. В акті зазначаються:   -460- Ключковський Ю.Б.
У ч. 12 ст. 41 слово "невідкладно" замінити словами "не пізніше 12 години останньої суботи перед днем голосування".  
Враховано   12. О 20 годині останньої п'ятниці перед днем виборів дільнична виборча комісія встановлює кількість виборців, які отримали відкріпні посвідчення, підраховує кількість наявних невикористаних бланків відповідних відкріпних посвідчень. Невикористані бланки відкріпних посвідчень погашаються шляхом відокремлення правого нижнього кута. Про погашення бланків відкріпних посвідчень складається акт за формою і в порядку, встановленому частиною одинадцятою статті 35 цього Закону. Акт складається в двох примірниках, один з яких не пізніше 12 години останньої суботи перед днем голосування передається до окружної виборчої комісії, другий примірник акта зберігається у дільничній виборчій комісії разом з виборчою документацією. В акті зазначаються:  
442. 1) кількість та номери отриманих дільничною виборчою комісією бланків відкріпних посвідчень;      1) кількість та номери отриманих дільничною виборчою комісією бланків відкріпних посвідчень;  
443. 2) кількість виборців, які отримали відкріпні посвідчення;      2) кількість виборців, які отримали відкріпні посвідчення;  
444. 3) номери невикористаних відкріпних посвідчень;   -461- Ключковський Ю.Б.
П. 3, 4 ч. 12 ст.41 викласти в редакції: "3) Номери невикористаних та погашених бланків відкріпних посвідчень. 4) Кількість невикористаних та погашених бланків відкріпних посвідчень".  
Враховано   3) номери невикористаних та погашених бланків відкріпних посвідчень. 4) кількість невикористаних та погашених бланків відкріпних посвідчень;  
445. 4) кількість погашених відкріпних посвідчень;       
446. 5) номери територіальних виборчих округів, у яких мають намір проголосувати виборці, котрі отримали відкріпні посвідчення, та кількість таких виборців по кожному територіальному виборчому округу.      5) номери територіальних виборчих округів, у яких мають намір проголосувати виборці, котрі отримали відкріпні посвідчення, та кількість таких виборців по кожному територіальному виборчому округу.  
447. 13. При складанні акта, передбаченого частиною дванадцятою цієї статті, дільнична виборча комісія перевіряє, чи дорівнює кількість отриманих бланків відкріпних посвідчень сумі кількості виборців, які отримали відкріпні посвідчення, та кількості погашених бланків відкріпних посвідчень. При невідповідності цих даних дільнична виборча комісія вказує це у зазначеному акті, а також вказує встановлену рішенням дільничної виборчої комісії причину такого розходження.      13. При складанні акта, передбаченого частиною дванадцятою цієї статті, дільнична виборча комісія перевіряє, чи дорівнює кількість отриманих бланків відкріпних посвідчень сумі кількості виборців, які отримали відкріпні посвідчення, та кількості погашених бланків відкріпних посвідчень. При невідповідності цих даних дільнична виборча комісія вказує це у зазначеному акті, а також вказує встановлену рішенням дільничної виборчої комісії причину такого розходження.  
448. 14. Погашені невикористані бланки відкріпних посвідчень запаковуються у порядку, встановленому частиною одинадцятою статті 85 цього Закону. На пакеті робиться напис "Погашені бланки відкріпних посвідчень на право участі у виборах народних депутатів України".   -462- Ключковський Ю.Б.
У ч. 14 ст. 41 слова "участі у " замінити словами "голосу на".  
Враховано   14. Погашені невикористані бланки відкріпних посвідчень запаковуються у порядку, встановленому частиною одинадцятою статті 85 цього Закону. На пакеті робиться напис "Погашені бланки відкріпних посвідчень на право голосу на виборах народних депутатів України".  
449. 15. Пакет з погашеними бланками відкріпних посвідчень та акт про погашення доставляються до територіальної виборчої комісії разом з виборчою документацією, зазначеною в частині дев'ятій статті 72 цього Закону.   -463- Ключковський Ю.Б.
Частину п'ятнадцяту статті 41 викласти у редакції: "15. Пакет з погашеними бланками відкріпних посвідчень та акт про погашення зберігаються до завершення голосування у секретаря дільничної виборчої комісії та доставляються..." і далі по тексту до кінця частини.  
Враховано   15. Пакет з погашеними бланками відкріпних посвідчень та акт про погашення зберігаються до завершення голосування у секретаря дільничної виборчої комісії та доставляються до територіальної виборчої комісії разом з виборчою документацією, зазначеною в частині дев'ятій статті 72 цього Закону.  
450. 16. Окружна виборча комісія о 20 годині останньої п'ятниці перед днем виборів погашає невикористані бланки відкріпних посвідчень у порядку, зазначеному у частині дванадцятій цієї статті. В акті окружної виборчої комісії про погашення невикористаних бланків відкріпних посвідчень зазначається:      16. Окружна виборча комісія о 20 годині останньої п'ятниці перед днем виборів погашає невикористані бланки відкріпних посвідчень у порядку, зазначеному у частині дванадцятій цієї статті. В акті окружної виборчої комісії про погашення невикористаних бланків відкріпних посвідчень зазначається:  
451. 1) кількість та номери отриманих окружною виборчою комісією бланків відкріпних посвідчень;      1) кількість та номери отриманих окружною виборчою комісією бланків відкріпних посвідчень;  
452. 2) кількість бланків відкріпних посвідчень, переданих дільничним виборчим комісіям;   -464- Ключковський Ю.Б.
У п. 2 ч. 16 після слова "кількість" додати "та номери".  
Враховано   2) кількість та номери бланків відкріпних посвідчень, переданих дільничним виборчим комісіям;  
453. 3) номери невикористаних відкріпних посвідчень, що зберігалися в окружній виборчій комісії;      3) номери невикористаних відкріпних посвідчень, що зберігалися в окружній виборчій комісії;  
454. 4) кількість відкріпних посвідчень погашених окружною виборчою комісією.      4) кількість відкріпних посвідчень погашених окружною виборчою комісією.  
455. 17. Погашені невикористані бланки відкріпних посвідчень запаковуються у порядку, встановленому частиною одинадцятою статті 85 цього Закону. На пакеті робиться напис "Погашені бланки відкріпних посвідчень на право участі у виборах народних депутатів України".   -465- Ключковський Ю.Б.
Частину сімнадцяту статті 41 викласти в редакції: "Окружна виборча комісія запаковує невикористані бланки відкріпних посвідчень у порядку, встановленому частиною 11 статті 85 цього Закону. На пакеті робиться напис: "Погашені бланки відкріпних посвідчень на право голосу на виборах народних депутатів України". Пакет з погашеними бланками відкріпних посвідчень та акт про погашення зберігаються до завершення складання протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу у секретаря окружної виборчої комісії".  
Враховано   17. Окружна виборча комісія запаковує невикористані бланки відкріпних посвідчень у порядку, встановленому частиною 11 статті 85 цього Закону. На пакеті робиться напис: "Погашені бланки відкріпних посвідчень на право голосу на виборах народних депутатів України". Пакет з погашеними бланками відкріпних посвідчень та акт про погашення зберігаються до завершення складання протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу у секретаря окружної виборчої комісії.  
456. 18. Окружна виборча комісія не пізніш як за тридцять днів до дня голосування визначає в межах територіального виборчого округу по одній великій або середній звичайній виборчій дільниці на території кожного міста обласного значення або районного центру району, що входять до складу територіального виборчого округу, на яких будуть голосувати виборці, включені до списку виборців на підставі відкріпних посвідчень.   -466- Чорновіл Т.В.
У ч. 18 ст. 41 після слів "... що входять до складу територіального виборчого округу..." додати: "Чи іншого населеного пункту з належним транспортним сполученням, якщо районний центр не входить до складу виборчого округу або є містом обласного значення..."  
Враховано частково   18. Окружна виборча комісія не пізніш як за тридцять днів до дня голосування визначає в межах територіального виборчого округу по одній великій або середній звичайній виборчій дільниці на території кожного міста обласного значення або районного центру району, а також у курортних місцевостях що входять до складу територіального виборчого округу, на яких будуть голосувати виборці, включені до списку виборців на підставі відкріпних посвідчень. Виборець, який отримав на звичайній виборчій дільниці відкріпне посвідчення для голосування в межах окремого закордонного виборчого округу, має право бути включеним до списків виборців та проголосувати на будь-якій закордонній виборчій дільниці.  
    -467- Ключковський Ю.Б.
Частину вісімнадцяту статті 41 доповнити словами "Виборець, який отримав на звичайній виборчій дільниці відкріпне посвідчення для голосування в межах окремого закордонного виборчого округу, має право бути включеним до списків виборців та проголосувати на будь-якій закордонній виборчій дільниці".  
Враховано    
    -468- Чорновіл Т.В.
Ч. 18 ст. 41 доповнити реченнями: "Окружна виборча комісія, враховуючи географічне положення району, особливість транспортних комунікацій, розміщення об'єктів курортно-оздоровчої сфери та транспортно-вантажних вузлів і терміналів, а також тривале перебування в межах округу значних груп командированих працівників, може приймати мотивоване рішення про визначення додаткових виборчих дільниць, на яких відбуватиметься голосування за відкріпними посвідченнями."  
Враховано частково    
457. 19. Виборець, який має намір проголосувати на підставі відкріпного посвідчення, звертається не пізніше 12 години останньої суботи перед днем голосування до окружної виборчої комісії територіального виборчого округу, зазначеного на відкріпному посвідченні, із заявою, яка подається разом з відкріпним посвідченням та документом, в якому зроблено відмітку про видачу відкріпного посвідчення. У заяві виборець зазначає, на якій з визначених відповідно до частини вісімнадцятої цієї статті виборчих дільниць він має намір голосувати у день виборів. Відкріпне посвідчення не дає права виборцю голосувати у тому населеному пункті, де воно видане.   -469- Чорновіл Т.В.
У ч. 19 ст. 41 слова і цифри "не пізніше 12 години" замінити на "не пізніше 16 години".  
Відхилено   19. Виборець, який має намір проголосувати на підставі відкріпного посвідчення, звертається не пізніше 12 години останньої суботи перед днем голосування до окружної виборчої комісії територіального виборчого округу, зазначеного на відкріпному посвідченні, із заявою, яка подається разом з відкріпним посвідченням та документом, в якому зроблено відмітку про видачу відкріпного посвідчення. У заяві виборець зазначає, на якій з визначених відповідно до частини вісімнадцятої цієї статті виборчих дільниць він має намір голосувати у день виборів. Відкріпне посвідчення не дає права виборцю голосувати у тому населеному пункті, де воно видане.  
458. 20. Окружна виборча комісія складає для кожної із визначених виборчих дільниць список виборців, які мають намір проголосувати за відкріпними посвідченнями на відповідній виборчій дільниці. Прізвище виборця вноситься до списку виборців із зазначенням у графі "Примітка" номера відкріпного посвідчення та проставленням підписів двох членів окружної виборчої комісії. Виборець не включається до списку виборців, якщо відкріпне посвідчення неналежно оформлене або записи в ньому не відповідають записам у відмітці про отримання посвідчення відповідно до частини одинадцятої цієї статті. Без підпису виборця відкріпне посвідчення вважається недійсним.   -470- Ключковський Ю.Б.
У ч. 20 статті 41 перше речення доповнити словами "за формою, встановленою Центральною виборчою комісією". Друге речення викласти в такій редакції: "При цьому напроти прізвища кожного виборця, внесеного до списку, у графі "Примітка" зазначається номер відкріпного посвідчення та проставляються підписи двох членів окружної виборчої комісії".  
Враховано   20. Окружна виборча комісія складає для кожної із визначених виборчих дільниць список виборців, які мають намір проголосувати за відкріпними посвідченнями на відповідній виборчій дільниці за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. При цьому напроти прізвища кожного виборця, внесеного до списку, у графі "Примітка" зазначається номер відкріпного посвідчення та проставляються підписи двох членів окружної виборчої комісії. Виборець не включається до списку виборців, якщо відкріпне посвідчення неналежно оформлене або записи в ньому не відповідають записам у відмітці про отримання посвідчення відповідно до частини одинадцятої цієї статті. Без підпису виборця відкріпне посвідчення вважається недійсним.  
459. 21. Член дільничної виборчої комісії звичайної або спеціальної виборчої дільниці, що знаходиться на території відповідного територіального виборчого округу у населеному пункті, де немає виборчої дільниці, визначеної відповідно до частини вісімнадцятої цієї статті, якщо він включений до списку виборців на виборчій дільниці в іншому населеному пункті, може звернутися до окружної виборчої комісії із заявою у порядку, встановленому частиною дев'ятнадцятою цієї статті, про надання йому можливості проголосувати на виборчій дільниці, де він є членом дільничної виборчої комісії. У такому випадку окружна виборча комісія може прийняти рішення про включення цієї особи до списку виборців на відповідній виборчій дільниці.   -471- Чорновіл Т.В.
Ч. 21 ст. 41 викласти в наступній редакції: "Члени дільничних виборчих комісій голосують на цих дільницях незалежно від місця проживання при наявності відкріпних посвідчень, а для членів дільничних комісій - мешканців того самого населеного пункту - без відкріпних посвідчень. Член виборчої комісії, який не проживає у межах дільниці, членом якої призначений, звертається з заявою завіреною головою дільничної виборчої комісії до окружної виборчої комісії, не пізніше 12 години останньої п'ятниці перед днем голосування, про надання йому можливості проголосувати на виборчій дільниці, де він є членом дільничної виборчої комісії. Окружна виборча комісія, перевіряє факт членства виборця у складі відповідної виборчої комісії й приймає рішення про включення його до списку виборців на відповідній виборчій дільниці."  
Відхилено   21. Член дільничної виборчої комісії звичайної або спеціальної виборчої дільниці, що знаходиться на території відповідного територіального виборчого округу у населеному пункті, де немає виборчої дільниці, визначеної відповідно до частини вісімнадцятої цієї статті, якщо він включений до списку виборців на виборчій дільниці в іншому населеному пункті, може звернутися до окружної виборчої комісії із заявою у порядку, встановленому частиною дев'ятнадцятою цієї статті, про надання йому можливості проголосувати на виборчій дільниці, де він є членом дільничної виборчої комісії. У такому випадку окружна виборча комісія може прийняти рішення про включення цієї особи до списку виборців на відповідній виборчій дільниці.  
460. 22. При включенні виборця окружною виборчою комісією до списку виборців на підставі відкріпного посвідчення у порядку, встановленому частинами двадцятою цієї статті чи прийнятті рішення про включення виборця до списку виборців у порядку, встановленому частиною двадцять першою цієї статті, відмітка про отримання відкріпного посвідчення, передбачена частиною одинадцятою цієї статті, погашається шляхом закреслення відтиску печатки дільничної виборчої комісії, що видала відкріпне посвідчення, із зазначенням дати погашення та проставленням підписів двох членів окружної виборчої комісії.      22. При включенні виборця окружною виборчою комісією до списку виборців на підставі відкріпного посвідчення у порядку, встановленому частинами двадцятою цієї статті чи прийнятті рішення про включення виборця до списку виборців у порядку, встановленому частиною двадцять першою цієї статті, відмітка про отримання відкріпного посвідчення, передбачена частиною одинадцятою цієї статті, погашається шляхом закреслення відтиску печатки дільничної виборчої комісії, що видала відкріпне посвідчення, із зазначенням дати погашення та проставленням підписів двох членів окружної виборчої комісії.  
461. 23. Список виборців, складений окружною виборчою комісією на підставі відкріпних посвідчень у порядку, встановленому частиною двадцятою цієї статті, передається до дільничної виборчої комісії відповідної виборчої дільниці, визначеної відповідно до частини шістнадцятої цієї статті, не пізніше 14 години останньої суботи перед днем виборів. Така передача проводиться двома членами окружної виборчої комісії на засіданні відповідної дільничної виборчої комісії, що засвідчується актом, складеним за формою і в порядку, встановленому частиною одинадцятою статті 35 цього Закону. Зазначений список є невід'ємною частиною списку виборців для голосування на відповідній дільниці. Нумерація виборців та нумерація аркушів у списку виборців для голосування за відкріпними посвідченнями ведеться окремо від нумерації виборців та нумерації аркушів у списку виборців, отриманому дільничною виборчою комісією відповідно до частини восьмої статті 40 цього Закону.   -472- Чорновіл Т.В.
У ч. 23 ст. 41 числа і слова "не пізніше 14 години" замінити на "не пізніше 18 години".  
Враховано частково   23. Список виборців, складений окружною виборчою комісією на підставі відкріпних посвідчень у порядку, встановленому частиною двадцятою цієї статті, передається до дільничної виборчої комісії відповідної виборчої дільниці, визначеної відповідно до частини шістнадцятої цієї статті, не пізніше 16 години останньої суботи перед днем виборів. Така передача проводиться двома членами окружної виборчої комісії на засіданні відповідної дільничної виборчої комісії, що засвідчується актом, складеним за формою і в порядку, встановленому частиною одинадцятою статті 35 цього Закону. Зазначений список є невід'ємною частиною списку виборців для голосування на відповідній дільниці. Нумерація виборців та нумерація аркушів у списку виборців для голосування за відкріпними посвідченнями ведеться окремо від нумерації виборців та нумерації аркушів у списку виборців, отриманому дільничною виборчою комісією відповідно до частини восьмої статті 40 цього Закону.  
    -473- Ключковський Ю.Б.
У ч. 23 ст. 41 цифри "14" замінити цифрами "16".  
Враховано    
    -474- Чорновіл Т.В.
Ч. 23 ст. 41 доповнити реченням: "Виборці - члени дільничних комісій, порядок голосування яких визначений частиною 21 цієї ст., включаються до списків виборців на своїх дільницях відповідною дільничною виборчою комісією на окремому аркуші з посиланням на рішення окружної виборчої комісії."  
Відхилено    
462. 24. Окружна виборча комісія не пізніш як за 16 годин до початку голосування подає до Центральної виборчої комісії зведену інформацію про кількість відкріпних посвідчень, виданих усіма дільничними виборчими комісіями відповідного територіального виборчого округу та про кількість виборців, які мають намір проголосувати за відкріпними посвідченнями у відповідному територіальному виборчому окрузі. Центральна виборча комісія не пізніш як за 12 годин до початку голосування подає до відповідних окружних виборчих комісій інформацію про очікувану кількість виборців, які голосуватимуть за відкріпними посвідченнями, а також оприлюднює її на своєму офіційному веб-сайті.   -475- Чорновіл Т.В.
У ч. 24 ст. 41 слова та числа "не пізніше, як за 16 годин" замінити словами та числами "не пізніше, як за 12 годин".  
Відхилено   24. Окружна виборча комісія не пізніш як за 16 годин до початку голосування подає до Центральної виборчої комісії зведену інформацію про кількість відкріпних посвідчень, виданих усіма дільничними виборчими комісіями відповідного територіального виборчого округу та про кількість виборців, які мають намір проголосувати за відкріпними посвідченнями у цьому і кожному з інших територіальних виборчих округів. Центральна виборча комісія не пізніш як за 12 годин до початку голосування подає до відповідних окружних виборчих комісій інформацію про очікувану кількість виборців, які голосуватимуть за відкріпними посвідченнями, а також оприлюднює її на своєму офіційному веб-сайті.  
    -476- Чорновіл Т.В.
У ч. 24 ст. 41 після слів "... у відповідному територіальному виборчому окрузі". Додати: "... та кількість виборців членів дільничних комісій, які включені до списків виборців відповідно до ч. 21 ст. 41 цього закону і були попередньо включені до списків виборців у інших округах цього ж населеного пункту."  
Відхилено    
    -477- Чорновіл Т.В.
У ч. 24 ст. 41 числа і слова "не пізніше, як за 12 годин" виключити.  
Відхилено    
    -478- Шевченко О.О.
З ч.24 ст.41 вилучити „а також оприлюднює її на своєму офіційному веб-сайті" , адже сайт і така інформація не має офіційного статусу.  
Відхилено    
    -479- Ключковський Ю.Б.
У ч. 24 ст. 41 слова "у відповідному територіальному виборчому окрузі" замінити словами "у цьому і кожному з інших територіальних виборчих округів".  
Враховано    
463. Стаття 42. Порядок ознайомлення виборців із списком виборців на звичайній виборчій дільниці та оскарження неправильностей у в списку виборців      Стаття 42. Порядок ознайомлення виборців із списком виборців на звичайній виборчій дільниці та оскарження неправильностей у в списку виборців  
464. 1. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці після отримання у порядку і в строки, передбачені частиною восьмою статті 40 цього Закону, списку виборців на виборчій дільниці наступного дня після отримання надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.      1. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці після отримання у порядку і в строки, передбачені частиною восьмою статті 40 цього Закону, списку виборців на виборчій дільниці наступного дня після отримання надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.  
465. 2. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці двічі надсилає кожному виборцю повідомлення про включення його до списку виборців відповідної виборчої дільниці, її адресу, номер телефону та розпорядок роботи. Виборцям, щодо яких у списку виборців є відмітки відповідно до частини п'ятої статті 40 цього Закону, одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість проголосувати за місцем проживання. Такі письмові повідомлення надсилаються не пізніш як за двадцять п'ять і не пізніш як за сім днів до дня виборів.      2. Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці двічі надсилає кожному виборцю повідомлення про включення його до списку виборців відповідної виборчої дільниці, її адресу, номер телефону та розпорядок роботи. Виборцям, щодо яких у списку виборців є відмітки відповідно до частини п'ятої статті 40 цього Закону, одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість проголосувати за місцем проживання. Такі письмові повідомлення надсилаються не пізніш як за двадцять п'ять і не пізніш як за сім днів до дня виборів.  
466. 3. Кожен громадянин має право ознайомитися із списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до списку відомостей. Громадянин має право оскаржити до дільничної чи окружної виборчої комісії або безпосередньо до місцевого суду за місцезнаходженням виборчої дільниці допущені при складанні списку виборців неправильності, в тому числі невключення, неправильне включення або виключення із списку виборців його або інших осіб.   -480- Гринів І.О.
Ч. 3 ст. 42 викласти у такій редакції: „3. Кожен громадянин має право ознайомитися із списком виборців у приміщенні у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до списку відомостей. Громадянин має право оскаржити до дільничної чи окружної виборчої комісії або безпосередньо до місцевого суду за місцезнаходженням виборчої дільниці допущені при складанні списку виборців неправильності, в тому числі своє невключення, неправильне включення або виключення із списку виборців. Громадянин має право подати до дільничної чи окружної виборчої комісії або безпосередньо до місцевого суду за місцезнаходженням виборчої дільниці заяву, в якій вказати на неправильності, допущені при складанні списку виборців щодо інших осіб, у тому числі невключення, неправильне включення або виключення таких осіб зі списку виборців."  
Відхилено   3. Кожен громадянин має право ознайомитися із списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до списку відомостей. Громадянин має право оскаржити до дільничної чи окружної виборчої комісії або безпосередньо до місцевого суду за місцезнаходженням виборчої дільниці допущені при складанні списку виборців неправильності, в тому числі невключення, неправильне включення або виключення із списку виборців його або інших осіб, а також наявність чи відсутність відміток про нездатність виборця самостійно пересуватися.  
    -481- Ключковський Ю.Б.
Друге речення частини третьої статті 42 доповнити словами: "а також наявність чи відсутність відміток про нездатність виборця самостійно пересуватися".  
Враховано    
467. 4. Громадянин особисто подає скаргу до дільничної або окружної виборчої комісії щодо обставин, передбачених частиною третьою цієї статті. Скарга за формою, визначеною статтею 106 цього Закону, подана до виборчої комісії, розглядається на найближчому засіданні комісії, як правило, у присутності скаржника. Про час найближчого засідання комісії скаржника повідомляє член комісії, який прийняв скаргу.   -482- Заєць І.О.
У част. 4 Ст. 42: У другому реченні після слів „визначеною статтею 106 цього Закону" додати слова „ (без зазначення суб'єкта оскарження)", і далі - за текстом;  
Враховано   4. Громадянин особисто подає скаргу до дільничної або окружної виборчої комісії щодо обставин, передбачених частиною третьою цієї статті. Скарга за формою, визначеною статтею 106 цього Закону (без зазначення суб'єкта оскарження), подана до виборчої комісії, розглядається на найближчому засіданні комісії, як правило, у присутності суб'єкта звернення зі скаргою. Про час найближчого засідання комісії скаржника повідомляє член комісії, який прийняв скаргу.  
    -483- Гавриш С.Б.
Друге речення ч. четвертої ст. 42 доповнити словами "або за його відсутності";  
Відхилено    
    -484- Ключковський Ю.Б.
У частинах четвертій, п'ятій та шостій статті 42 слово "скаржник" у різних відмінках замінити словами "суб'єкт звернення зі скаргою" у відповідних відмінках.  
Враховано    
468. 5. Скарга, зазначена у частині четвертій цієї статті, може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії не пізніш як за п'ять днів до дня виборів. Така скарга розглядається комісією у дводенний строк. За підсумком розгляду скарги дільнична виборча комісія зобов'язана прийняти рішення про внесення зміни до списку виборців або мотивоване рішення про відмову у задоволенні скарги Копія рішення видається скаржнику не пізніше наступного дня після його прийняття. Скарга, подана до дільничної виборчої комісії після зазначеного строку, не розглядається.   -485- Заєць І.О.
У ч. 5 Ст. 42: а) у першому реченні слова „за п'ять днів" замінити словами „за один день"; б) друге речення доповнити словами: „ але не пізніше як напередодні дня виборів";  
Відхилено   5. Скарга, зазначена у частині четвертій цієї статті, може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії не пізніш як за п'ять днів до дня виборів. Така скарга розглядається комісією у дводенний строк. За підсумком розгляду скарги дільнична виборча комісія зобов'язана прийняти рішення про внесення зміни до списку виборців або мотивоване рішення про відмову у задоволенні скарги Копія рішення видається суб'єкту звернення зі скаргою не пізніше наступного дня після його прийняття. Скарга, подана до дільничної виборчої комісії після зазначеного строку, не розглядається.  
    -486- Гавриш С.Б.
У ч. п'ятій ст. 42 слова "п'ять днів" змінити на слова "три дні";  
Немає висновку    
469. 6. Скарга, зазначена у частині четвертій цієї статті, може бути подана до відповідної окружної виборчої комісії не пізніш як за три дні до дня виборів. Така скарга розглядається комісією у дводенний строк, але не пізніш як за три дні перед днем виборів, а подана за три дні до дня виборів - невідкладно. За підсумком розгляду скарги окружна виборча комісія зобов'язана прийняти рішення про включення виборця до списку виборців на відповідній виборчій дільниці або мотивоване рішення про відмову у задоволенні скарги. Копія рішення видається скаржнику не пізніше наступного дня після його прийняття, а у разі його прийняття за три дні до дня виборів - невідкладно.   -487- Заєць І.О.
У ч. 6 Ст. 42: а) у першому реченні слова „за три дні до" замінити словами „напередодні"; б) друге речення викласти у редакції : „Така скарга розглядається комісією у дводенний строк, але не пізніше як напередодні дня виборів"; в) у третьому реченні слова „про включення виборця" замінити словами „про внесення змін до";  
Відхилено   6. Скарга, зазначена у частині четвертій цієї статті, може бути подана до відповідної окружної виборчої комісії не пізніш як за три дні до дня виборів. Така скарга розглядається комісією у дводенний строк, але не пізніш як за три дні перед днем виборів, а подана за три дні до дня виборів - невідкладно. За підсумком розгляду скарги окружна виборча комісія зобов'язана прийняти рішення про включення виборця до списку виборців на відповідній виборчій дільниці або мотивоване рішення про відмову у задоволенні скарги. Копія рішення видається суб'єкту звернення зі скаргою не пізніше наступного дня після його прийняття, а у разі його прийняття за три дні до дня виборів - невідкладно.  
470. 7. Скарга, зазначена у частині четвертій цієї статті, може бути подана до місцевого суду за місцем знаходження виборчої дільниці не пізніш як за два дні до дня виборів. Така скарга розглядається судом у дводенний строк, але не пізніш як за два дні перед днем виборів, а подана за два дні до дня виборів - невідкладно. Рішення суду видається особі, яка звернулася із скаргою до суду, у день його прийняття. Рішення суду подається до дільничної виборчої комісії не пізніш як за п'ять днів до дня виборів, а пізніше цього строку, однак не пізніш як за два дні до дня виборів - до окружної виборчої комісії.   -488- Заєць І.О.
У ч. 7 Ст. 42: а) у першому реченні після слів „виборчої дільниці" поставити крапку, решту слів - вилучити. б) друге речення викласти у редакції: „Така скарга розглядається судом у дводенний строк, але не пізніш як напередодні дня виборів, а подана напередодні та у день виборів - невідкладно."; в) останнє речення - вилучити.  
Відхилено   7. Скарга, зазначена у частині четвертій цієї статті, може бути подана до місцевого суду за місцем знаходження виборчої дільниці не пізніш як за два дні до дня виборів. Така скарга розглядається судом у дводенний строк, але не пізніш як за два дні перед днем виборів, а подана за два дні до дня виборів - невідкладно. Рішення суду видається суб'єкту звернення до суду, у день його прийняття. Рішення суду подається до дільничної виборчої комісії не пізніш як за п'ять днів до дня виборів, а пізніше цього строку, однак не пізніш як за два дні до дня виборів - до окружної виборчої комісії.  
    -489- Ключковський Ю.Б.
У частині сьомій статті 42 слова "особі, яка звернулася" замінити словами "суб'єкту звернення".  
Враховано    
471. 8. Виборча комісія або суд приймає рішення за скаргою виборця щодо його невключення до списку виборців на відповідній дільниці на підставі встановлення місця проживання виборця з урахуванням вимоги про включення виборця у списки виборців лише на одній виборчій дільниці. При необхідності виборча комісія чи суд можуть звернутися до відповідного відділу обліку виборців щодо уточнення відомостей про виборця.   -490- Ключковський Ю.Б.
Частину восьму статті 42 викласти в редакції: "8. Виборча комісія або суд приймає рішення щодо включення або не включення особи до списку виборців на відповідній дільниці на підставі встановлення місця проживання цієї особи з урахуванням вимоги частини третьої статті 40 цього Закону. При необхідності виборча комісія чи суд при розгляді цього питання можуть звернутися до відповідної робочої групи обліку виборців, зазначеної у частинах другій або третій статті 38 цього Закону, із запитом щодо уточнення відомостей про виборця".  
Враховано   8. Виборча комісія або суд приймає рішення щодо включення або не включення особи до списку виборців на відповідній дільниці на підставі встановлення місця проживання цієї особи з урахуванням вимоги частини третьої статті 40 цього Закону. При необхідності виборча комісія чи суд при розгляді цього питання можуть звернутися до відповідної робочої групи обліку виборців, зазначеної у частинах другій або третій статті 38 цього Закону, із запитом щодо уточнення відомостей про виборця.  
472. 9. Якщо при розгляді скарги щодо включення виборця до списку виборців у порядку, встановленому частиною п'ятою цієї статті, дільнична виборча комісія виявляє підстави для можливого включення цього виборця до списків виборців на одній чи кількох інших дільницях, вона не пізніше наступного дня після прийняття рішення про включення виборця до списку виборців на відповідній дільниці повідомляє окружну виборчу комісію виборчого округу, до якого належить виборча дільниця, про включення до списку виборців цієї особи та про інші можливі місця її включення до списків виборців. Окружна виборча комісія, яка отримала зазначене повідомлення, забезпечує невідкладне передання його до окружних виборчих комісій територіальних виборчих округів, до яких належать виборчі дільниці, де вказана особа могла бути включена до списку виборців, про включення до списку виборців цієї особи.      9. Якщо при розгляді скарги щодо включення виборця до списку виборців у порядку, встановленому частиною п'ятою цієї статті, дільнична виборча комісія виявляє підстави для можливого включення цього виборця до списків виборців на одній чи кількох інших дільницях, вона не пізніше наступного дня після прийняття рішення про включення виборця до списку виборців на відповідній дільниці повідомляє окружну виборчу комісію виборчого округу, до якого належить виборча дільниця, про включення до списку виборців цієї особи та про інші можливі місця її включення до списків виборців. Окружна виборча комісія, яка отримала зазначене повідомлення, забезпечує невідкладне передання його до окружних виборчих комісій територіальних виборчих округів, до яких належать виборчі дільниці, де вказана особа могла бути включена до списку виборців, про включення до списку виборців цієї особи.  
473. 10. Якщо при розгляді скарги щодо включення виборця до списку виборців у порядку, встановленому частиною шостою цієї статті, а також при отриманні повідомлень, зазначених у частині дванадцятій статті 45 та частині тринадцятій статті 46, окружна виборча комісія виявляє підстави для можливого включення цього виборця до списків виборців на одній чи кількох інших дільницях, окружна виборча комісія повідомляє окружні виборчі комісії територіальних виборчих округів, до яких належать такі виборчі дільниці, про включення до списку виборців цієї особи.      10. Якщо при розгляді скарги щодо включення виборця до списку виборців у порядку, встановленому частиною шостою цієї статті, а також при отриманні повідомлень, зазначених у частині дванадцятій статті 45 та частині тринадцятій статті 46, окружна виборча комісія виявляє підстави для можливого включення цього виборця до списків виборців на одній чи кількох інших дільницях, окружна виборча комісія повідомляє окружні виборчі комісії територіальних виборчих округів, до яких належать такі виборчі дільниці, про включення до списку виборців цієї особи.  
474. Стаття 43. Порядок прийняття рішень про внесення змін списку виборців на звичайній виборчій дільниці   -491- Ключковський Ю.Б.
У назві ст.43 слово "списку" замінити словами "до списку".  
Враховано   Стаття 43. Порядок прийняття рішень про внесення змін до списку виборців на звичайній виборчій дільниці  
475. 1. Дільнична або окружна виборча комісія на вимогу члена комісії, кандидата у депутати, уповноваженої особи партії (блоку) має право звернутися з запитом до відповідного відділу обліку виборців щодо перевірки та уточнення інформації про місце проживання чи інших відомостей про виборців. Відповідний відділ зобов'язаний надати відповідні відомості не пізніш як на третій день після отримання запиту виборчої комісії, але не пізніш як за три дні до дня виборів.      1. Дільнична або окружна виборча комісія на вимогу члена комісії, кандидата у депутати, уповноваженої особи партії (блоку) має право звернутися з запитом до відповідного відділу обліку виборців щодо перевірки та уточнення інформації про місце проживання чи інших відомостей про виборців. Відповідний відділ зобов'язаний надати відповідні відомості не пізніш як на третій день після отримання запиту виборчої комісії, але не пізніш як за три дні до дня виборів.  
476. 2. Дільнична виборча комісія приймає рішення про внесення змін до списку виборців на підставі особистих скарг громадян, документів, передбачених у частині першій цієї статті. Дільнична виборча комісія може приймати рішення про внесення змін до списку виборців не пізніше як за три дні до дня виборів.   -492- Беспалий Б.Я.
Перше речення частини другої статті 43 викласти в редакції: "Дільнична виборча комісія приймає рішення про внесення змін до списку виборців за підсумком розгляду скарг громадян а також на підставі документів, передбачених частиною першою цієї статті".  
Враховано   2. Дільнична виборча комісія приймає рішення про внесення змін до списку виборців за підсумком розгляду скарг громадян а також на підставі документів, передбачених частиною першою цієї статті. Дільнична виборча комісія може приймати рішення про внесення змін до списку виборців не пізніше як за три дні до дня виборів.  
477. 3. За два дні до дня виборів дільнична виборча комісія передає окружній виборчій комісії на її засіданні перелік виборців, щодо яких були прийняті рішення про включення до списку виборців на відповідній дільниці, та перелік виборців, щодо яких були прийняті рішення про виключення зі списку виборців. До зазначених переліків, складених за формою списку виборців, додаються рішення дільничної виборчої комісії про включення до списку та виключення зі списку виборців та документи, на підставі яких були прийняті відповідні рішення. Від імені дільничної виборчої комісії зазначені переліки та документи передають не менше трьох членів цієї комісії, які представляють різні партії (блоки), одним з яких повинен бути голова комісії, а у разі неможливості - заступник голови або секретар комісії. Про передачу зазначених переліків та документів складається в двох примірниках акт за формою і в порядку, встановленому частиною одинадцятою статті 35 цього Закону.   -493- Заєць І.О.
Ч. 3 Ст. 43 - виключити.  
Відхилено   3. За два дні до дня виборів дільнична виборча комісія передає окружній виборчій комісії на її засіданні перелік виборців, щодо яких були прийняті рішення про включення до списку виборців на відповідній дільниці, та перелік виборців, щодо яких були прийняті рішення про виключення зі списку виборців. До зазначених переліків, складених за формою списку виборців, додаються рішення дільничної виборчої комісії про включення до списку та виключення зі списку виборців та документи, на підставі яких були прийняті відповідні рішення. Від імені дільничної виборчої комісії зазначені переліки та документи передають не менше трьох членів цієї комісії, які представляють різні партії (блоки), одним з яких повинен бути голова комісії, а у разі неможливості - заступник голови або секретар комісії. Про передачу зазначених переліків та документів складається в двох примірниках акт за формою і в порядку, встановленому частиною одинадцятою статті 35 цього Закону.  
478. 4. Не пізніш як за шість днів до дня виборів до окружної виборчої комісії за формою, передбаченою частиною восьмою статті 38 цього Закону, подають відомості:      4. Не пізніш як за шість днів до дня виборів до окружної виборчої комісії за формою, передбаченою частиною восьмою статті 38 цього Закону, подають відомості:  
479. 1) відповідні місцеві органи Міністерства внутрішніх справ України - про громадян, які змінили місце проживання на відповідній території в період від 1 липня року, що передує року проведення виборів;      1) відповідні місцеві органи Міністерства внутрішніх справ України - про громадян, які змінили місце проживання на відповідній території в період від 1 липня року, що передує року проведення виборів;  
480. 2) місцеві органи Міністерства юстиції України - про громадян, які проживали на відповідній території та померли після 1 липня року, що передує року проведення виборів, а також про громадян, які протягом того ж часу змінили прізвище, ім'я, по батькові;      2) місцеві органи Міністерства юстиції України - про громадян, які проживали на відповідній території та померли після 1 липня року, що передує року проведення виборів, а також про громадян, які протягом того ж часу змінили прізвище, ім'я, по батькові;  
481. 3) місцеві військові комісаріати - про громадян, які проживали на відповідній території та призвані на строкову військову службу після 1 вересня року, що передує року проведення виборів, а також про громадян, які звільнилися в запас після закінчення строкової військової служби протягом того ж часу;      3) місцеві військові комісаріати - про громадян, які проживали на відповідній території та призвані на строкову військову службу після 1 вересня року, що передує року проведення виборів, а також про громадян, які звільнилися в запас після закінчення строкової військової служби протягом того ж часу;  
482. 4) командири військових частин (формувань), дислокованих на території відповідного міста чи району, - про зміни у переліку громадян, які проживають на території дислокації відповідної військової частини (формування), у тому числі щодо військовослужбовців строкової служби, які не будуть звільнені в запас до дня виборів, порівняно з поданням, зазначеним у пункті 5 частини п'ятої статті 31 цього Закону;      4) командири військових частин (формувань), дислокованих на території відповідного міста чи району, - про зміни у переліку громадян, які проживають на території дислокації відповідної військової частини (формування), у тому числі щодо військовослужбовців строкової служби, які не будуть звільнені в запас до дня виборів, порівняно з поданням, зазначеним у пункті 5 частини п'ятої статті 31 цього Закону;  
483. 5) місцеві органи Державного департаменту з питань виконання покарань - про зміни в контингенті громадян, які відбувають покарання в установах, розташованих на відповідній території, порівняно з поданням, зазначеним у пункті 6 частини п'ятої статті 38 цього Закону;      5) місцеві органи Державного департаменту з питань виконання покарань - про зміни в контингенті громадян, які відбувають покарання в установах, розташованих на відповідній території, порівняно з поданням, зазначеним у пункті 6 частини п'ятої статті 38 цього Закону;  
484. 6) місцеві органи опіки і піклування - про осіб, визнаних судом недієздатними після 1 липня року, що передує року проведення виборів, а також про осіб, щодо яких судом було скасовано рішення про визнання їх недієздатними протягом того ж часу;      6) місцеві органи опіки і піклування - про осіб, визнаних судом недієздатними після 1 липня року, що передує року проведення виборів, а також про осіб, щодо яких судом було скасовано рішення про визнання їх недієздатними протягом того ж часу;  
485. 7) керівники спеціалізованих закладів, які здійснюють облік бездомних громадян відповідно до Закону України "Про профілактику безпритульності", - про громадян, які зареєстровані за відповідною юридичною адресою після 1 липня року, що передує року проведення виборів, а також про громадян, реєстрація яких була скасована за цією адресою протягом того ж часу;      7) керівники спеціалізованих закладів, які здійснюють облік бездомних громадян відповідно до Закону України "Про профілактику безпритульності", - про громадян, які зареєстровані за відповідною юридичною адресою після 1 липня року, що передує року проведення виборів, а також про громадян, реєстрація яких була скасована за цією адресою протягом того ж часу;  
486. 5. Окружна виборча комісія приймає рішення про внесення виборця до списку виборців або про виключення виборця із списку виборців на відповідній виборчій дільниці територіального виборчого округу за наслідком розгляду скарг громадян відповідно до частини шостої статті 42 цього Закону, а також на підставі відомостей, зазначених у частині першій цієї статті, подань органів та установ, зазначених у частині четвертій цієї статті, повідомлень, отриманих від окружних виборчих комісій щодо включення виборців до списку виборців на іншій дільниці, зазначених у частинах дев'ятій і десятій статті 42 цього Закону.      5. Окружна виборча комісія приймає рішення про внесення виборця до списку виборців або про виключення виборця із списку виборців на відповідній виборчій дільниці територіального виборчого округу за наслідком розгляду скарг громадян відповідно до частини шостої статті 42 цього Закону, а також на підставі відомостей, зазначених у частині першій цієї статті, подань органів та установ, зазначених у частині четвертій цієї статті, повідомлень, отриманих від окружних виборчих комісій щодо включення виборців до списку виборців на іншій дільниці, зазначених у частинах дев'ятій і десятій статті 42 цього Закону.  
487. 6. На підставі рішень, зазначених частині п'ятій цієї статті та у частині двадцять першій статті 41 цього Закону, а також на підставі рішень суду, поданих до окружної виборчої комісії відповідно до частини сьомої статті 42 цього Закону, голова, заступник голови або секретар окружної виборчої комісії не пізніш як за три дні до дня виборів складають переліки виборців, яких необхідно долучити до списку виборців на кожній звичайній виборчій дільниці, та переліки виборців, яких необхідно виключити зі списку виборців по кожній виборчій дільниці територіального виборчого округу. У переліку зазначається, з яких підстав виборця включено до списку або виключено з нього. Кожен такий перелік складається у двох примірниках у формі списку виборців на виборчій дільниці. Достовірність переліку виборців засвідчується на кожному аркуші переліку підписом голови та секретаря окружної виборчої комісії та відтиском печатки.   -494- Асадчев В.М.
Ст.43 ч.6 після слів "Кожен такий перелік складається у двох примірниках у формі списку виборців на виборчій дільниці: додати слова: "на паперових та електронних носіях".  
Відхилено   6. На підставі рішень, зазначених у частині п'ятій цієї статті та у частині двадцять першій статті 41 цього Закону, а також на підставі рішень суду, поданих до окружної виборчої комісії відповідно до частини сьомої статті 42 цього Закону, голова, заступник голови або секретар окружної виборчої комісії не пізніш як за два дні до дня виборів складають переліки виборців, яких необхідно долучити до списку виборців на кожній звичайній виборчій дільниці, та переліки виборців, яких необхідно виключити зі списку виборців по кожній виборчій дільниці територіального виборчого округу. У переліку зазначається, з яких підстав виборця включено до списку або виключено з нього. Кожен такий перелік складається у двох примірниках у формі списку виборців на виборчій дільниці. Достовірність переліку виборців засвідчується на кожному аркуші переліку підписом голови та секретаря окружної виборчої комісії та відтиском печатки.  
    -495- Пак В.П.
У ч. 6 ст. 43 між словами "зазначених частині" додати сполучник "у".  
Враховано    
    -496- Ключковський Ю.Б.
У ч. 6 ст. 43 слово "три" замінити словом "два".  
Враховано    
488. 7. Окружна виборча комісія на засіданні, передбаченому у частині третій цієї статті, передає кожній дільничній виборчій комісії по одному примірнику відповідних переліків, зазначених у частині шостій цієї статті. Про передачу зазначених переліків дільничній виборчій комісії складається в двох примірниках акт формою і в порядку, встановленому частиною одинадцятою статті 35 цього Закону. Другий примірник кожного переліку зберігається в окружній виборчій комісії.      7. Окружна виборча комісія на засіданні, передбаченому у частині третій цієї статті, передає кожній дільничній виборчій комісії по одному примірнику відповідних переліків, зазначених у частині шостій цієї статті. Про передачу зазначених переліків дільничній виборчій комісії складається в двох примірниках акт формою і в порядку, встановленому частиною одинадцятою статті 35 цього Закону. Другий примірник кожного переліку зберігається в окружній виборчій комісії.  
489. Стаття 44. Порядок внесення змін до списку виборців на звичайній виборчій дільниці      Стаття 44. Порядок внесення змін до списку виборців на звичайній виборчій дільниці  
490. 1. Внесення змін до списку виборців на звичайній виборчій дільниці здійснюється головою, заступником голови або секретарем комісії.      1. Внесення змін до списку виборців на звичайній виборчій дільниці здійснюється головою, заступником голови або секретарем комісії.  
491. 2. Зміни до списку виборців на звичайній виборчій дільниці вносяться на підставі:      2. Зміни до списку виборців на звичайній виборчій дільниці вносяться на підставі:  
492. 1) заяви виборця про виключення зі списку виборців та видачу відкріпного посвідчення відповідно до частини одинадцятої статті 41 цього Закону;      1) заяви виборця про виключення зі списку виборців та видачу відкріпного посвідчення відповідно до частини одинадцятої статті 41 цього Закону;  
493. 2) рішення дільничної виборчої комісії, прийнятого відповідно до частини другої статті 43 цього Закону;      2) рішення дільничної виборчої комісії, прийнятого відповідно до частини другої статті 43 цього Закону;  
494. 3) рішення суду, прийнятого відповідно до частини сьомої статті 42 цього Закону;      3) рішення суду, прийнятого відповідно до частини сьомої статті 42 цього Закону;  
495. 4) переліків виборців, яких необхідно долучити до списку виборців на виборчій дільниці та яких необхідно виключити зі списку виборців, складених окружною виборчою комісією відповідно до частини шостої статті 43 цього Закону.      4) переліків виборців, яких необхідно долучити до списку виборців на виборчій дільниці та яких необхідно виключити зі списку виборців, складених окружною виборчою комісією відповідно до частини шостої статті 43 цього Закону.  
496. 3. При внесенні змін до списку виборців на підставах, зазначених у пунктах 3 і 4 частини другої цієї статті, рішення дільничною виборчою комісією не приймається.   -497- Ключковський Ю.Б.
У частині третій статті 44 цифри "3 і 4" замінити цифрами "1, 3 і 4".  
Враховано   3. При внесенні змін до списку виборців на підставах, зазначених у пунктах 1, 3 і 4 частини другої цієї статті, рішення дільничною виборчою комісією не приймається.  
497. 4. Голова, заступник голови або секретар дільничної виборчої комісії вносить зміни до списку виборців невідкладно після закінчення засідання комісії, на якому було прийнято рішення, зазначене у пункті 2 частини другої цієї статті, або невідкладно після отримання дільничною виборчою комісією документів, зазначених у пунктах 3 і 4 частини другої цієї статті.      4. Голова, заступник голови або секретар дільничної виборчої комісії вносить зміни до списку виборців невідкладно після закінчення засідання комісії, на якому було прийнято рішення, зазначене у пункті 2 частини другої цієї статті, або невідкладно після отримання дільничною виборчою комісією документів, зазначених у пунктах 3 і 4 частини другої цієї статті.  
498. 5. При включенні виборця до списку виборців на виборчій дільниці у порядку внесення змін до списку виборців відомості про нього, передбачені формою списку виборців, вносяться у кінці списку виборців згідно з документами, що були підставою для включення виборця до списку виборців. При цьому у графі поруч з прізвищем виборця зазначається дата і номер постанови дільничної чи окружної виборчої комісії або дата рішення суду про включення виборця до списку виборців.   -498- Заєць І.О.
У ч. 5 Ст. 44: В останньому реченні слова „у графі поруч з прізвищем виборця" замінити словами „у графі „Примітка"";  
Враховано   5. При включенні виборця до списку виборців на виборчій дільниці у порядку внесення змін до списку виборців відомості про нього, передбачені формою списку виборців, вносяться у кінці списку виборців згідно з документами, що були підставою для включення виборця до списку виборців. При цьому у графі „Примітка" зазначається дата і номер постанови дільничної чи окружної виборчої комісії або дата рішення суду про включення виборця до списку виборців.  
499. 6. Виключення із списку виборців осіб, які неправомірно включені до нього, здійснюється шляхом викреслення, що засвідчується записом „Виключено" та підписами голови та секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітка". При цьому у графі поруч з прізвищем виборця зазначається дата і номер постанови дільничної чи окружної виборчої комісії або дата рішення суду про виключення виборця до списку виборців.   -499- Асадчев В.М.
Ст.44 ч.6 після слів "що засвідчується" додати слова: "штампом „Вибув".  
Відхилено   6. Виключення із списку виборців осіб, які неправомірно включені до нього, здійснюється шляхом викреслення, що засвідчується записом „Виключено" та підписами голови та секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітка". При цьому у графі поруч з прізвищем виборця зазначається дата і номер постанови дільничної чи окружної виборчої комісії або дата рішення суду про виключення виборця із списку виборців. 7. Список виборців після внесення зазначених у п. 4 частини 2 цієї статті змін закривається шляхом закреслення незаповнених граф списку таким чином, щоб унеможливити подальше внесення до списку виборців, підписується головою та секретарем комісії і скріпляється печаткою дільничної виборчої комісії.  
    -500- Пак В.П.
У ч. 6 ст. 44 слова "до списку виборців" замінити відповідно словами "із списку виборців".  
Враховано    
    -501- Ключковський Ю.Б.
Ст. 44 доповнити новою сьомою частиною у такій редакції: "Список виборців після внесення зазначених у п. 4 частини 2 цієї статті змін закривається шляхом закреслення незаповнених граф списку таким чином, щоб унеможливити подальше внесення до списку виборців, підписується головою та секретарем комісії і скріпляється печаткою дільничної виборчої комісії".  
Враховано    
500. 7. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії у день голосування мають право виправляти неточності та технічні описки у списку виборців - неправильне написання прізвища, імені, по батькові, дати народження, номера будинку, квартири місця проживання - у разі, якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку внесено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Таке виправлення засвідчується підписами голови або заступника голови та секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітка".   -502- Асадчев В.М.
Ст.44 ч.7 після слів "дільницю для голосування" додати слова: "мають право члени дільничної виборчої комісії, визначені рішенням комісії у відповідності до ст.81.2.1, ст. 81.2.2 цього закону".  
Відхилено   8. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії у день голосування мають право виправляти неточності та технічні описки у списку виборців - неправильне написання прізвища, імені, по батькові, дати народження, номера будинку, квартири місця проживання - у разі, якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку внесено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Таке виправлення засвідчується підписами голови або заступника голови та секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітка".  
501. 8. Вносити будь-які зміни до списку виборців після закінчення голосування забороняється.   -503- Ключковський Ю.Б.
Ч. 8 ст. 44 викласти в редакції: "Після виконання дій, зазначених у частині сьомій цієї статті, вносити будь-які зміни до списку виборців на звичайній виборчій дільниці забороняється".  
Враховано   9. Після виконання дій, зазначених у частині сьомій цієї статті, вносити будь-які зміни до списку виборців на звичайній виборчій дільниці забороняється..  
502. Стаття 45. Порядок складання та уточнення списку виборців на спеціальних виборчих дільницях      Стаття 45. Порядок складання та уточнення списку виборців на спеціальних виборчих дільницях  
503. 1. На спеціальних виборчих дільницях (крім дільниць у стаціонарних лікувальних закладах) списки виборців складаються за формою, зазначеною у частин другій статті 40 цього Закону, відповідними дільничними виборчими комісіями на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів, установ, капітанами суден, командирами військових частин (формувань), де утворені такі виборчі дільниці, не пізніш як за двадцять днів до дня виборів.      1. На спеціальних виборчих дільницях (крім дільниць у стаціонарних лікувальних закладах) списки виборців складаються за формою, зазначеною у частин другій статті 40 цього Закону, відповідними дільничними виборчими комісіями на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів, установ, капітанами суден, командирами військових частин (формувань), де утворені такі виборчі дільниці, не пізніш як за двадцять днів до дня виборів.  
504. 2. На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, списки виборців складаються за формою, зазначеною у частині другій статті 40 цього Закону, відповідними дільничними виборчими комісіями на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів, не пізніш як за десять днів до дня виборів. Виборці, які повинні покинути лікувальний заклад, до подання та до списку виборців на такій дільниці не включаються.   -504- Ключковський Ю.Б.
Ч. 2 ст. 45 після слів "лікувальний заклад" доповнити словами "до дня виборів".  
Враховано   2. На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах, списки виборців складаються за формою, зазначеною у частині другій статті 40 цього Закону, відповідними дільничними виборчими комісіями на підставі відомостей, поданих керівниками відповідних закладів, не пізніш як за десять днів до дня виборів. Виборці, які повинні покинути лікувальний заклад до дня виборів, до подання та до списку виборців на такій дільниці не включаються.  
505. 3. Відомості, зазначені у частинах першій та другій цієї статті, подаються в одному примірнику за підписом керівника відповідного закладу, установи, капітана судна, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою. Керівник відповідного закладу, установи, капітан судна, командир військової частини (формування) забезпечує своєчасність подання вказаних відомостей дільничній виборчій комісії та їх достовірність.   -505- Заєць І.О.
У ч. 3 Ст. 45: В останньому реченні вилучити слово „своєчасне" та доповнити речення словами „не пізніш як за двадцять три дні до дня виборів".  
Враховано   3. Відомості, зазначені у частинах першій та другій цієї статті, подаються в одному примірнику за підписом керівника відповідного закладу, установи, капітана судна, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою. Керівник відповідного закладу, установи, капітан судна, командир військової частини (формування) забезпечує не пізніш як за двадцять три дні до дня виборів подання вказаних відомостей дільничній виборчій комісії та їх достовірність.  
506. 4. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці на наступний день після складання списку виборців на дільниці надає один його примірник для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.      4. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці на наступний день після складання списку виборців на дільниці надає один його примірник для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.  
507. 5. Ознайомлення громадян із списком виборців на спеціальній виборчій дільниці та оскарження неправильностей у ньому відбувається у порядку, встановленому статтею 42 цього Закону.      5. Ознайомлення громадян із списком виборців на спеціальній виборчій дільниці та оскарження неправильностей у ньому відбувається у порядку, встановленому статтею 42 цього Закону.  
508. 6. Після складання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці один примірник списку виборців передається до відповідної окружної виборчої комісії.   -506- Ключковський Ю.Б.
Частину шосту статті 45 доповнити другим реченням у такій редакції: "Зміст списку виборців на виборчій дільниці, утвореної на судні, що перебуває у плаванні під Державним прапором України, чи на полярній станції України може передаватися за допомогою технічних засобів зв'язку".  
Враховано   6. Після складання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці один примірник списку виборців передається до відповідної окружної виборчої комісії. Зміст списку виборців на виборчій дільниці, утвореної на судні, що перебуває у плаванні під Державним прапором України, чи на полярній станції України може передаватися за допомогою технічних засобів зв'язку  
509. 7. У разі, якщо виборець поступив до стаціонарного лікувального закладу пізніш як за десять днів до дня виборів, однак раніше ніж за два дні до вказаного дня, відповідна дільнична виборча комісія уточнює список виборців, включаючи виборця до списку виборців на підставі відомостей керівника відповідного закладу, підпис якого засвідчується печаткою відповідного закладу.   -507- Ключковський Ю.Б.
Ч. 7 ст. 45 доповнити другим реченням в такій редакції: "Про включення виборця до списку виборців невідкладно повідомляється окружна виборча комісія".  
Враховано   7. У разі, якщо виборець поступив до стаціонарного лікувального закладу пізніш як за десять днів до дня виборів, однак раніше ніж за два дні до вказаного дня, відповідна дільнична виборча комісія уточнює список виборців, включаючи виборця до списку виборців на підставі відомостей керівника відповідного закладу, підпис якого засвідчується печаткою відповідного закладу. Про включення виборця до списку виборців невідкладно повідомляється окружна виборча комісія.  
510. 8. Виборець, який поступив до лікувального закладу у тому ж населеному пункті, де він проживає, може звернутися до виборчої комісії звичайної виборчої дільниці, де він включений до списку виборців, щодо можливості проголосувати за місцем свого перебування у порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 83 цього Закону. У цьому разі до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці він не включається.   -508- Бондаренко В.Д.
У ч. 8 ст. 45 слово "передбаченому" замінити словами "та в строки, передбачені".  
Враховано   8. Виборець, який поступив до лікувального закладу у тому ж населеному пункті, де він проживає, може звернутися до виборчої комісії звичайної виборчої дільниці, де він включений до списку виборців, щодо можливості проголосувати за місцем свого перебування у порядку та в строки, передбачені частиною п'ятою статті 83 цього Закону. У цьому разі до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці він не включається.  
511. 9. Окружна виборча комісія або дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці на вимогу члена комісії, кандидата у депутати, уповноваженої особи партії (блоку) має право внести запит до керівників відповідних закладів та установ, командирів військових частин (формувань) щодо надання для ознайомлення документів, що засвідчують їх перебування у відповідному закладі чи установі або містять інформацію про їх проживання (перебування) не території дислокації військової частини (формування). Вказані посадові та службові особи зобов'язані надати зазначені документи або їх достовірні копії не пізніш як на третій день після отримання запиту виборчої комісії, але не пізніш як за два дні до дня виборів.      9. Окружна виборча комісія або дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці на вимогу члена комісії, кандидата у депутати, уповноваженої особи партії (блоку) має право внести запит до керівників відповідних закладів та установ, командирів військових частин (формувань) щодо надання для ознайомлення документів, що засвідчують їх перебування у відповідному закладі чи установі або містять інформацію про їх проживання (перебування) не території дислокації військової частини (формування). Вказані посадові та службові особи зобов'язані надати зазначені документи або їх достовірні копії не пізніш як на третій день після отримання запиту виборчої комісії, але не пізніш як за два дні до дня виборів.  
512. 10. У разі утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку відповідно до частини четвертої статті 21 цього Закону список виборців складається дільничною виборчою комісією не пізніш як за 7 днів до дня виборів на підставі відомостей, поданих керівником відповідного закладу, установи, капітаном судна, командиром військової частини (формування). Вказані відомості подаються в одному примірнику за підписом керівника закладу, установи, , капітана судна, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою. Після складання списку виборців на такій виборчій дільниці один примірник списку виборців невідкладно передається до відповідної окружної виборчої комісії. У випадку виборчої дільниці, утвореної на судні, що перебуває у плаванні під Державним прапором України, чи на полярній станції України зміст списку виборців може передаватися за допомогою технічних засобів зв'язку.      10. У разі утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку відповідно до частини четвертої статті 21 цього Закону список виборців складається дільничною виборчою комісією не пізніш як за 7 днів до дня виборів на підставі відомостей, поданих керівником відповідного закладу, установи, капітаном судна, командиром військової частини (формування). Вказані відомості подаються в одному примірнику за підписом керівника закладу, установи, , капітана судна, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою. Після складання списку виборців на такій виборчій дільниці один примірник списку виборців невідкладно передається до відповідної окружної виборчої комісії. У випадку виборчої дільниці, утвореної на судні, що перебуває у плаванні під Державним прапором України, чи на полярній станції України зміст списку виборців може передаватися за допомогою технічних засобів зв'язку.  
513. 11. Виборча комісія спеціальної виборчої дільниці при внесенні змін до списку виборців повідомляє окружну виборчу комісію виборчого округу, до якого належить виборча дільниця, не пізніше наступного дня після включення виборця до списку виборців про включення до списку виборців відповідних осіб та про місце їх проживання.      11. Виборча комісія спеціальної виборчої дільниці при внесенні змін до списку виборців повідомляє окружну виборчу комісію виборчого округу, до якого належить виборча дільниця, не пізніше наступного дня після включення виборця до списку виборців про включення до списку виборців відповідних осіб та про місце їх проживання.  
514. 12. Окружна виборча комісія на підставі отриманого примірника списку виборців, зазначеного у частині десятій цієї статті, або повідомлення, зазначеного у частині одинадцятій цієї статті, повідомляє окружні виборчі комісії відповідних територіальних виборчих округів про включення усіх осіб до списку виборців цієї спеціальної виборчої дільниці.      12. Окружна виборча комісія на підставі отриманого примірника списку виборців, зазначеного у частині десятій цієї статті, або повідомлення, зазначеного у частині одинадцятій цієї статті, повідомляє окружні виборчі комісії відповідних територіальних виборчих округів про включення усіх осіб до списку виборців цієї спеціальної виборчої дільниці.  
515. Стаття 46. Порядок складання та уточнення списку виборців на закордонних виборчих дільницях      Стаття 46. Порядок складання та уточнення списку виборців на закордонних виборчих дільницях  
516. 1. На закордонних виборчих дільницях списки виборців складаються за формою, зазначеною у частин другій статті 40 цього Закону, відповідними дільничними виборчими комісіями на підставі загальних списків виборців, що перебувають за кордоном, зазначених у частині дванадцятій статті 38 цього Закону, не пізніш як за двадцять днів до дня виборів.   -509- Ключковський Ю.Б.
Ч.1 Ст. 46 викласти в такій редакції: "1. Після утворення закордонних виборчих дільниць робоча група обліку виборців, які проживають або перебувають за кордоном, на основі загальних списків виборців за країнами перебування складає списки виборців по кожній закордонній виборчій дільниці за формою, зазначеною у частині другій статті 40 цього Закону. Ці списки на паперовому носії та в електронній формі Міністерством закордонних справ України передаються до відповідних дільничних виборчих комісій не пізніш як за 30 днів до дня виборів. Такі списки виборців на паперових носіях підписуються заступником Міністра закордонних справ України, підпис якого засвідчується відповідною печаткою.  
Враховано   1. Після утворення закордонних виборчих дільниць робоча група обліку виборців, які проживають або перебувають за кордоном, на основі загальних списків виборців за країнами перебування складає списки виборців по кожній закордонній виборчій дільниці за формою, зазначеною у частині другій статті 40 цього Закону. Ці списки на паперовому носії та в електронній формі Міністерством закордонних справ України передаються до відповідних дільничних виборчих комісій не пізніш як за 30 днів до дня виборів. Такі списки виборців на паперових носіях підписуються заступником Міністра закордонних справ України, підпис якого засвідчується відповідною печаткою.  
517. 2. Не пізніш як за десять днів до дня виборів до дільничної виборчої комісії відповідної закордонної виборчої дільниці за формою, передбаченою частиною восьмою статті 38 цього Закону, подають відомості:      2. Не пізніш як за десять днів до дня виборів до дільничної виборчої комісії відповідної закордонної виборчої дільниці за формою, передбаченою частиною восьмою статті 38 цього Закону, подають відомості:  
518. 1) дипломатичні чи інші офіційні представництва та консульські установи України в іноземних державах - про громадян України, які перебувають на консульському обліку, а також про інших громадян України, які проживають у відповідній іноземній державі, з урахуванням змін, які відбулися після 1 липня року, що передує року проведення виборів;      1) дипломатичні чи інші офіційні представництва та консульські установи України в іноземних державах - про громадян України, які перебувають на консульському обліку, а також про інших громадян України, які проживають у відповідній іноземній державі, з урахуванням змін, які відбулися після 1 липня року, що передує року проведення виборів;  
519. 2) командири військових частин (формувань), дислокованих за межами України, - про громадян України, які проходять службу у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України, з урахуванням змін, які відбулися після 1 липня року, що передує року проведення виборів.      2) командири військових частин (формувань), дислокованих за межами України, - про громадян України, які проходять службу у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України, з урахуванням змін, які відбулися після 1 липня року, що передує року проведення виборів.  
520. 3. Відомості, зазначені у частині другій цієї статті, подаються в одному примірнику за підписом керівника відповідного представництва, установи, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою. Керівник відповідного представництва, установи, командир військової частини (формування) забезпечує своєчасність подання вказаних відомостей дільничній виборчій комісії та їх достовірність.      3. Відомості, зазначені у частині другій цієї статті, подаються в одному примірнику за підписом керівника відповідного представництва, установи, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою. Керівник відповідного представництва, установи, командир військової частини (формування) забезпечує своєчасність подання вказаних відомостей дільничній виборчій комісії та їх достовірність.  
521. 4. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці приймає рішення про внесення виборця до списку виборців або про виключення виборця із списку виборців на відповідній виборчій дільниці за наслідком розгляду скарг громадян відповідно до частини шостої цієї статті, а також на підставі подань представництв та установ, зазначених у частині другій цієї статті.   -510- Ключковський Ю.Б.
У частині четвертій статті 46 слово "шостої" замінити словом "сьомої".  
Немає висновку   4. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці приймає рішення про внесення виборця до списку виборців або про виключення виборця із списку виборців на відповідній виборчій дільниці за наслідком розгляду скарг громадян відповідно до частини шостої цієї статті, а також на підставі подань представництв та установ, зазначених у частині другій цієї статті.  
522. 5. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці на наступний день після складання списку виборців на дільниці надає один його примірник для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.      5. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці на наступний день після отримання списку виборців на дільниці надає один його примірник для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.  
523. 6. Ознайомлення громадян із списком виборців на закордонній виборчій дільниці відбувається у порядку, встановленому статтею 42 цього Закону.   -511- Ключковський Ю.Б.
Ч. 6 ст. 46 доповнити другим реченням в редакції: "Повідомлення про включення до списку виборців на відповідній закордонній виборчій дільниці, її адресу, номер телефону та розпорядок роботи надсилається виборцю не пізніше як за сім днів до дня виборів".  
Немає висновку   6. Ознайомлення громадян із списком виборців на закордонній виборчій дільниці відбувається у порядку, встановленому статтею 42 цього Закону.  
524. 7. Кожен громадянин може подати скаргу щодо неправильності у списку виборців на закордонній виборчій дільниці до відповідної дільничної або до Центральної виборчої комісії у порядку, встановленому відповідно частинами третьою, четвертою та п'ятою статті 42 цього Закону.   -512- Ключковський Ю.Б.
Із ч. 7 ст. 46 слова "або до Центральної " вилучити  
Враховано   7. Кожен громадянин може подати скаргу щодо неправильності у списку виборців на закордонній виборчій дільниці до відповідної дільничної виборчої комісії у порядку, встановленому відповідно частинами третьою, четвертою та п'ятою статті 42 цього Закону.  
525. 8. У разі утворення закордонної виборчої дільниці у винятковому випадку відповідно до частини восьмої статті 22 цього Закону список виборців складається дільничною виборчою комісією не пізніш як за 7 днів до дня виборів на підставі відомостей, поданих керівником відповідного офіційного представництва чи консульської установи України, командиром військової частини (формування). Вказані відомості подаються в одному примірнику за підписом керівника представництва, установи, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою.      8. У разі утворення закордонної виборчої дільниці у винятковому випадку відповідно до частини восьмої статті 22 цього Закону список виборців складається дільничною виборчою комісією не пізніш як за 7 днів до дня виборів на підставі відомостей, поданих керівником відповідного офіційного представництва чи консульської установи України, командиром військової частини (формування). Вказані відомості подаються в одному примірнику за підписом керівника представництва, установи, командира військової частини (формування) і засвідчуються відповідною печаткою.  
526. 9. Після складання списку виборців на закордонній виборчій дільниці його зміст передається до Центральної виборчої комісії за допомогою технічних засобів зв'язку.   -513- Ключковський Ю.Б.
Ч.9 ст.46 виключити  
Враховано    
527. 10. Виборець, який прибув до дня виборів включно до закордонної виборчої дільниці, особисто подає до відповідної дільничної виборчої комісії письмову заяву про включення до списку виборців на цій дільниці та відкріпне посвідчення, а також один із документів, передбачених у частині п'ятій статті 2 цього Закону. Включення виборця до списку виборців відбувається у порядку, встановленому частинами двадцятою та двадцять другою статті 41 цього Закону   -514- Ключковський Ю.Б.
У ч.10 ст. 46 перед словами "особисто подає" включити слова "з відкріпним посвідченням"; замість слів "один із документів, передбачених у частині п'ятій статті 2" вжити слова "документа, в якому зроблена відмітка про видачу відкріпного посвідчення відповідно до частини одинадцятої статті 41". Останнє речення замінити реченнями в такій редакції: "На підставі таких документів виборець включається головою, заступником голови або секретарем дільничної виборчої комісії до списку виборців. При цьому у списку виборців у графі "Примітка" зазначаються номер відкріпного посвідчення, номери територіального виборчого округу та виборчої дільниці, на якій видане відкріпне посвідчення. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці після завершення голосування невідкладно повідомляє за допомогою технічних засобів зв'язку Центральну виборчу комісію про кількість виборців, включених до списку виборців відповідної виборчої дільниці на підставі відкріпних посвідчень".  
Враховано   10. Виборець, який прибув до дня виборів включно до закордонної виборчої дільниці з відкріпним посвідченням, особисто подає до відповідної дільничної виборчої комісії письмову заяву про включення до списку виборців на цій дільниці та відкріпне посвідчення, а також документа, в якому зроблена відмітка про видачу відкріпного посвідчення відповідно до частини одинадцятої статті 41 цього Закону. На підставі таких документів виборець включається головою, заступником голови або секретарем дільничної виборчої комісії до списку виборців. При цьому у списку виборців у графі "Примітка" зазначаються номер відкріпного посвідчення, номери територіального виборчого округу та виборчої дільниці, на якій видане відкріпне посвідчення. Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці після завершення голосування невідкладно повідомляє за допомогою технічних засобів зв'язку Центральну виборчу комісію про кількість виборців, включених до списку виборців відповідної виборчої дільниці на підставі відкріпних посвідчень.  
528. 11. Виборець, який прибув не пізніше ніж за сім днів до дня виборів до закордонної виборчої дільниці без відкріпного посвідчення, особисто подає до відповідної дільничної виборчої комісії письмову заяву про включення до списку виборців на цій дільниці з зазначенням місця проживання, а також один із документів, передбачених у частині п'ятій статті 2 цього Закону.      11. Виборець, який прибув не пізніше ніж за сім днів до дня виборів до закордонної виборчої дільниці без відкріпного посвідчення, особисто подає до відповідної дільничної виборчої комісії письмову заяву про включення до списку виборців на цій дільниці з зазначенням місця проживання, а також один із документів, передбачених у частині п'ятій статті 2 цього Закону.  
529. 12. Внесення змін до списку виборців на закордонній виборчій дільниці здійснюється головою, заступником голови або секретарем комісії.      12. Внесення змін до списку виборців на закордонній виборчій дільниці здійснюється головою, заступником голови або секретарем комісії.  
530. 13. Зміни до списку виборців на закордонній виборчій дільниці вносяться на підставі:      13. Зміни до списку виборців на закордонній виборчій дільниці вносяться на підставі:  
531. 1) заяви виборця про виключення зі списку виборців та видачу відкріпного посвідчення відповідно до частини одинадцятої статті 41 цього Закону;      1) заяви виборця про виключення зі списку виборців та видачу відкріпного посвідчення відповідно до частини одинадцятої статті 41 цього Закону;  
532. 2) рішення дільничної виборчої комісії, прийнятого за підсумком розгляду скарги, зазначеної у частині сьомій цієї статті;   -515- Ключковський Ю.Б.
П.2 ч.13 ст.46 доповнити словами: "або заяви, зазначеної у частині одинадцятій цієї статті".  
Враховано   2) рішення дільничної виборчої комісії, прийнятого за підсумком розгляду скарги, зазначеної у частині сьомій цієї статті, або заяви, зазначеної у частині одинадцятій цієї статті;  
533. 3) рішення Центральної виборчої комісії, прийнятого за підсумком розгляду скарги, зазначеної у частині сьомій цієї статті;   -516- Ключковський Ю.Б.
П. 3 ч. 13 ст. 46 викласти в редакції: "3) заяви виборця та доданого до неї відкріпного посвідчення у порядку, передбаченому частиною десятою цієї статті"  
Враховано   3) заяви виборця та доданого до неї відкріпного посвідчення у порядку, передбаченому частиною десятою цієї статті; 4) відомостей, зазначених у частині другій цієї статті.  
    -517- Ключковський Ю.Б.
ч. 13 ст. 46 доповнити п.4 у такій редакції: "4) відомостей, зазначених у частині другій цієї статті"  
Враховано    
534. 14. При внесенні змін до списку виборців на підставах, зазначених у пункті 3 частини тринадцятої цієї статті, рішення дільничною виборчою комісією не приймається.   -518- Ключковський Ю.Б.
У ч.14 цифру "3" замінити цифрою "1".  
Враховано   14. При внесенні змін до списку виборців на підставах, зазначених у пункті 1 частини тринадцятої цієї статті, рішення дільничною виборчою комісією не приймається.  
535. 15. Голова, заступник голови або секретар дільничної виборчої комісії вносить зміни до списку виборців невідкладно після закінчення засідання комісії, на якому було прийнято рішення, зазначене у пункті 2 частини другої цієї статті, або невідкладно після отримання дільничною виборчою комісією рішення, зазначеного у пункті 3 частини тринадцятої цієї статті.   -519- Ключковський Ю.Б.
У ч.15 ст. 46 вилучити слова: "або невідкладно після отримання дільничною виборчою комісією рішення, зазначеного у пункті 3 частини тринадцятої цієї статті."  
Враховано   15. Голова, заступник голови або секретар дільничної виборчої комісії вносить зміни до списку виборців невідкладно після закінчення засідання комісії, на якому було прийнято рішення, зазначене у пункті 2 частини другої цієї статті.  
536. 16. Виборча комісія закордонної виборчої дільниці при включенні до списку виборців осіб відповідно до частини восьмої, одинадцятої, п'ятнадцятої цієї статті, на підставі відомостей, зазначених у частині другій цієї статті, повідомляє технічними засобами зв'язку Центральну виборчу комісію не пізніше наступного дня після завершення складання списків виборців на відповідній дільниці або після включення виборця до списку виборців про включення до списку виборців цих осіб та про місце їх проживання.      16. Виборча комісія закордонної виборчої дільниці при включенні до списку виборців осіб відповідно до частини восьмої, одинадцятої, п'ятнадцятої цієї статті, на підставі відомостей, зазначених у частині другій цієї статті, повідомляє технічними засобами зв'язку Центральну виборчу комісію не пізніше наступного дня після завершення складання списків виборців на відповідній дільниці або після включення виборця до списку виборців про включення до списку виборців цих осіб та про місце їх проживання.  
537. 17. Центральна виборча комісія на підставі отриманого примірника списку виборців, зазначеного у частині дев'ятій цієї статті, або повідомлення, зазначеного у частині шістнадцятій цієї статті, повідомляє окружні виборчі комісії відповідних територіальних виборчих округів про включення усіх осіб до списку виборців цієї закордонної виборчої дільниці.   -520- Чорновіл Т.В.
Ч. 17 ст. 46 доповнити словами: "й розпорядження про виключення їх зі списків виборців відповідних виборчих дільниць."  
Враховано редакційно   17. Центральна виборча комісія на підставі отриманого примірника списку виборців, зазначеного у частині дев'ятій цієї статті, або повідомлення, зазначеного у частині шістнадцятій цієї статті, повідомляє окружні виборчі комісії відповідних територіальних виборчих округів про включення усіх осіб до списку виборців цієї закордонної виборчої дільниці та про необхідність виключення їх зі списків виборців відповідних виборчих дільниць.  
538. Розділ VІ. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ      Розділ VІ. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ  
539. Стаття 47. Фінансування виборів депутатів      Стаття 47. Фінансування виборів депутатів  
540. 1. Витрати на підготовку і проведення виборів депутатів здійснюються виключно за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів виборчих фондів партій (блоків), кандидатів у депутати від яких зареєстровано Центральною виборчою комісією.   -521- Катушева З.Г.
Статтю 47 Фінансування виборів депутатів викласти в редакції: "1. Витрати на підготовку і проведення виборів депутатів здійснюються виключно за рахунок коштів Державного бюджету України. Витрати на ці цілі можуть здійснюватися також за рахунок коштів організацій, громадських об'єднань та громадян України, котрі можуть вносити свої кошти до позабюджетного фонду, створеного Центральною виборчою комісією для додаткового фінансування витрат на підготовку та проведення виборів депутатів. Кошти Державного бюджету України та позабюджетного фонду для підготовки та проведення виборів депутатів розподіляються Центральною виборчою комісією поміж партіями (блоками) порівну. 2. Партія (блок), кандидатів у депутати від якої зареєстровано Центральною виборчою комісією, для фінансування своєї передвиборної агітаці зобов'язана використовувати виділені Центральною виборчою комісією кошти в порядку, встановленому нею. Пряма і будь-яка інша участь іноземних держав, підприємств, організацій, іноземних громадян, міжнародних організацій, підприємств України з іноземним капіталом в фінансуванні, а також інша допомога щодо підготовки та проведення виборів депутатів забороняється."  
Відхилено   1. Витрати на підготовку і проведення виборів депутатів здійснюються виключно за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів виборчих фондів партій (блоків), кандидатів у депутати від яких зареєстровано Центральною виборчою комісією.  
    -522- Горбачов В.С.
Ч. 1 ст. 47 доповнити словами: "кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних округах."  
Відхилено Порушення пропорційної системи   
    -523- Гадяцький Л.М.
Доповнити ч. першу ст. 47 словами: "та коштів виборчих фондів зареєстрованих кандидатів у депутати, які включені до виборчого списку." У зв'язку з цим привести у відповідність положення ст.ст. 50, 51, 52 законопроекту.  
Відхилено    
541. 2. Партія (блок), кандидатів у депутати від якої зареєстровано Центральною виборчою комісією, для фінансування своєї передвиборної агітації зобов'язана утворити свій виборчий фонд, що формується в порядку, встановленому цим Законом.   -524- Гавриш С.Б.
У ч. другій ст. 47 слова "для фінансування своєї передвиборної агітації" замінити на слова "для фінансування витрат на підготовку і проведення виборів депутатів";  
Відхилено   2. Партія (блок), кандидатів у депутати від якої зареєстровано Центральною виборчою комісією, для фінансування своєї передвиборної агітації зобов'язана утворити свій виборчий фонд, що формується в порядку, встановленому цим Законом.  
    -525- Горбачов В.С.
Ч. 2 ст. 47 викласти в наступній редакції : "2. Партія (блок), кандидатів у депутати від яких зареєстровано в багатомандатному окрузі, кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі, для фінансування своєї передвиборної агітації зобов'язані утворити свої виборчі фонди, що формуються в порядку, встановленому цим Законом."  
Відхилено Порушення пропорційної системи   
542. 3. Фінансування передвиборних агітаційних заходів чи матеріалів з джерел, не передбачених частиною першою цієї статті, незалежно від наявності погодження з партіями (блоками) - суб'єктами виборчого процесу чи висунутими ними кандидатами у депутати, забороняється.   -526- Горбачов В.С.
В ч. 3 статт 47 після слів "кандидатами у депутати" доповнити словами "кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних округах".  
Відхилено Порушення пропорційної системи  3. Фінансування передвиборних агітаційних заходів чи матеріалів з джерел, не передбачених частиною першою цієї статті, незалежно від наявності погодження з партіями (блоками) - суб'єктами виборчого процесу чи висунутими ними кандидатами у депутати, забороняється.  
543. Стаття 48. Фінансове забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів за рахунок коштів Державного бюджету України   -527- Катушева З.Г.
Доповнити назву ст. 48 словами "та позабюджетного фонду"  
Відхилено   Стаття 48. Фінансове забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів за рахунок коштів Державного бюджету України  
544. 1. Фінансове забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів за рахунок коштів Державного бюджету України здійснюється Центральною виборчою комісією, яка є головним розпорядником цих коштів.   -528- Катушева З.Г.
Ч.1 ст. 48 викласти в редакції: "1. Фінансове забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів за рахунок коштів Державного бюджету України та позабюджетного фонду здійснюється Центральною виборчою комісією, яка є головним розпорядником цих коштів". У всьому тексті замість слів "кошти Державного бюджету України" вжити слова "кошти Державного бюджету України та позабюджетного фонду" у відповідних відмінках.  
Відхилено   1. Фінансове забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів за рахунок коштів Державного бюджету України здійснюється Центральною виборчою комісією, яка є головним розпорядником цих коштів.  
545. 2. Обсяг коштів для підготовки і проведення виборів депутатів за поданням Центральної виборчої комісії передбачається окремим рядком у законі про Державний бюджет України.      2. Обсяг коштів для підготовки і проведення виборів депутатів за поданням Центральної виборчої комісії передбачається окремим рядком у законі про Державний бюджет України.  
546. 3. Витрати на підготовку і проведення виборів депутатів, у тому числі на друкування інформаційних плакатів партій (блоків), кандидатів у депутати від яких зареєстровано Центральною виборчою комісією, на оплату публікації в засобах масової інформації передвиборних програм партій (блоків), часу мовлення на радіо і телебаченні, здійснюються Центральною виборчою комісією та окружними виборчими комісіями відповідно до затверджених Центральною виборчою комісією кошторисів видатків у межах коштів, передбачених на підготовку і проведення виборів у Державному бюджеті України.   -529- Горбачов В.С.
В ч. 3 ст. 48 - після слів "кандидатів у депутати від яких зареєстровано Центральною виборчою комісією" доповнити словами "кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних округах"; - після слів "програм партій (блоків)" доповнити словами "кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних округах".  
Відхилено Порушення пропорційної системи  3. Витрати на підготовку і проведення виборів депутатів, у тому числі на друкування інформаційних плакатів партій (блоків), кандидатів у депутати від яких зареєстровано Центральною виборчою комісією, на оплату публікації в засобах масової інформації передвиборних програм партій (блоків), часу мовлення на радіо і телебаченні, здійснюються Центральною виборчою комісією та окружними виборчими комісіями відповідно до затверджених Центральною виборчою комісією кошторисів видатків у межах коштів, передбачених на підготовку і проведення виборів у Державному бюджеті України.  
547. 4. Кошти на підготовку і проведення виборів депутатів, передбачені Державним бюджетом України, перераховуються Центральній виборчій комісії у триденний строк з дня оголошення про початок виборчого процесу.      4. Кошти на підготовку і проведення виборів депутатів, передбачені Державним бюджетом України, перераховуються Центральній виборчій комісії у триденний строк з дня оголошення про початок виборчого процесу.  
548. 5. Центральна виборча комісія затверджує середні норми видатків окружної виборчої комісії, а також середні норми видатків для потреб дільничних виборчих комісій, які повинні включати в себе, зокрема, витрати на майновий найм (оренду) приміщень виборчих комісій та оплату за використання матеріально-технічних засобів і оплату праці членів комісій.      5. Центральна виборча комісія затверджує середні норми видатків окружної виборчої комісії, а також середні норми видатків для потреб дільничних виборчих комісій, які повинні включати в себе, зокрема, витрати на майновий найм (оренду) приміщень виборчих комісій та оплату за використання матеріально-технічних засобів і оплату праці членів комісій.  
549. 6. Окружна виборча комісія у десятиденний строк з дня її утворення на основі середніх норм видатків складає єдиний кошторис видатків для підготовки і проведення виборів із включенням до нього видатків окружної виборчої комісії та видатків для потреб дільничних виборчих комісій територіального округу. Єдиний кошторис видатків окружної виборчої комісії затверджується Центральною виборчою комісією.      6. Окружна виборча комісія у десятиденний строк з дня її утворення на основі середніх норм видатків складає єдиний кошторис видатків для підготовки і проведення виборів із включенням до нього видатків окружної виборчої комісії та видатків для потреб дільничних виборчих комісій територіального округу. Єдиний кошторис видатків окружної виборчої комісії затверджується Центральною виборчою комісією.  
550. 7. Фінансування виборчих комісій здійснюється в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією спільно з Міністерством фінансів України.      7. Фінансування виборчих комісій здійснюється в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією спільно з Міністерством фінансів України.  
551. 8. Окружна виборча комісія зобов'язана не пізніш як у семиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів повернути не використані нею на підготовку і проведення виборів кошти Державного бюджету України на рахунок Центральної виборчої комісії. Державне казначейство України у триденний строк інформує Центральну виборчу комісію про повернення цих коштів на її рахунок.      8. Окружна виборча комісія зобов'язана не пізніш як у семиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів повернути не використані нею на підготовку і проведення виборів кошти Державного бюджету України на рахунок Центральної виборчої комісії. Державне казначейство України у триденний строк інформує Центральну виборчу комісію про повернення цих коштів на її рахунок.  
552. 9. Окружна виборча комісія в п'ятнадцятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів складає та подає до Центральної виборчої комісії фінансовий звіт про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів депутатів у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією спільно з Державним казначейством України.      9. Окружна виборча комісія в п'ятнадцятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів складає та подає до Центральної виборчої комісії фінансовий звіт про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів депутатів у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією спільно з Державним казначейством України.  
553. 10. Контроль за правильним та цільовим використанням коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів депутатів, здійснюється Центральною виборчою комісією та відповідними органами Державної контрольно-ревізійної служби України у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією спільно з Міністерством фінансів України.      10. Контроль за правильним та цільовим використанням коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів депутатів, здійснюється Центральною виборчою комісією та відповідними органами Державної контрольно-ревізійної служби України у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією спільно з Міністерством фінансів України.  
554. Стаття 49. Оплата праці членів виборчої комісії та осіб, які залучаються до роботи у комісії      Стаття 49. Оплата праці членів виборчої комісії та осіб, які залучаються до роботи у комісії  
555. 1. Робота члена виборчої комісії, який виконує свої повноваження у виборчій комісії на платній основі, оплачується в розмірі та в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії, за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.      1. Робота члена виборчої комісії, який виконує свої повноваження у виборчій комісії на платній основі, оплачується в розмірі та в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії, за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.  
556. 2. Розмір заробітної плати члена виборчої комісії, звільненого від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, не може бути нижчим від його середньої заробітної плати за основним місцем роботи.   -530- Чорновіл Т.В.
Ч. 2 ст. 49 викласти в редакції: Розмір заробітної плати члена виборчої комісії, звільненого від виконання виробничих чи службових обов'язків за основним місцем роботи, встановлюється уніфіковано Центральною виборчою комісією з урахуванням градації виборчих комісій відповідно до частин 2-4 ст. 19 цього Закону.  
Відхилено   2. Розмір заробітної плати члена виборчої комісії, звільненого від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, не може бути нижчим від його середньої заробітної плати за основним місцем роботи. Розмір заробітної плати члена виборчої комісії, який є пенсіонером або особою, яка тимчасово не працює, не може бути нижчим від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на момент її нарахування.  
    -531- Ключковський Ю.Б.
Частину другу статті 49 доповнити реченням у такій редакції: „Розмір заробітної плати члена виборчої комісії, який є пенсіонером або особою, яка тимчасово не працює, не може бути нижчим від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на момент її нарахування";  
Враховано    
557. 3. Членам виборчих комісій у межах загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків відповідної виборчої комісії на підготовку та проведення виборів депутатів, може бути нарахована і виплачена одноразова грошова винагорода в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.      3. Членам виборчих комісій у межах загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків відповідної виборчої комісії на підготовку та проведення виборів депутатів, може бути нарахована і виплачена одноразова грошова винагорода в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.  
558. 4. Робота членів виборчих комісій (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) у день виборів і в дні встановлення підсумків голосування оплачується у розмірі та в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії.   -532- Заєць І.О.
Част. 4 Ст. 49 доповнити словами: „виходячи з фактично відпрацьованого часу у перерахунку на 8-годинний робочий день".  
Відхилено   4. Робота членів виборчих комісій (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) у день виборів і в дні встановлення підсумків голосування оплачується у розмірі та в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії.  
559. 5. Робота осіб, зазначених у частині одинадцятій статті 27 цього Закону, оплачується у розмірі та в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.   -533- Чорновіл Т.В.
Уточнити положення ч. 5 ст. 49 : "... осіб, зазначених у ч. одинадцятій ст. 27 цього Закону".  
Враховано   5. Робота осіб, зазначених у частині одинадцятій статті 33 цього Закону, оплачується у розмірі та в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів. Розмір заробітної плати цих осіб не може бути нижчим від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на момент її нарахування. 6. . Виконання робіт, пов'язаних з організацією підготовки і проведення виборів, особами, визнаними у встановленому законом порядку безробітними, не є підставою для зняття цих осіб з обліку в державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу, або для припинення виплати їм допомоги з безробіття та інших видів допомоги. 7. Для отримання оплати, передбаченої частинами 1 - 4 цієї статті, член виборчої комісії подає до відповідної окружної виборчої комісії копію довідки про присвоєння особі ідентифікаційного коду або заяву з засвідченням відсутності у нього ідентифікаційного коду".  
    -534- Ключковський Ю.Б.
Частину п'яту ст. 49 доповнити реченням у такій редакції: „Розмір заробітної плати цих осіб не може бути нижчим від розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на момент її нарахування".  
Враховано    
    -535- Ключковський Ю.Б.
Ст. 49 доповнити частиною шостою у такій редакції: „6. Виконання робіт, пов'язаних з організацією підготовки і проведення виборів, особами, визнаними у встановленому законом порядку безробітними, не є підставою для зняття цих осіб з обліку в державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу, або для припинення виплати їм допомоги з безробіття та інших видів допомоги".  
Враховано    
    -536- Ключковський Ю.Б.
Ст. 49 доповнити новою частиною 7 у такій редакції: "Для отримання оплати, передбаченої частинами 1 - 4 цієї статті, член виборчої комісії подає до відповідної окружної виборчої комісії копію довідки про присвоєння особі ідентифікаційного коду або заяву з засвідченням відсутності у нього ідентифікаційного коду".  
Немає висновку    
560. Стаття 50. Виборчий фонд партії (блоку)   -537- Катушева З.Г.
Статтю 50 вилучити.  
Відхилено   Стаття 50. Виборчий фонд партії (блоку)  
    -538- Гадяцький Л.М.
Доповнити статтю 50 положенням про право зареєстрованого Центральною виборчою комісією кандидата у депутати, включеного до виборчого списку, формувати власний виборчий фонд.  
Відхилено    
561. 1. Виборчий фонд партії (блоку) має один накопичувальний рахунок, на який надходять кошти для фінансування передвиборної агітації партії (блоку), а також поточні рахунки, з яких здійснюється фінансування витрат на передвиборну агітацію партії (блоку). На поточні рахунки виборчого фонду партії (блоку) кошти надходять виключно з накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку).   -539- Гавриш С.Б.
у ч. першій ст. 50 слова "передвиборної агітації", "передвиборну агітацію" змінити на слова "виборчої кампанії", "виборчу кампанію";  
Відхилено   1. Виборчий фонд партії (блоку) має один накопичувальний рахунок, на який надходять кошти для фінансування передвиборної агітації партії (блоку), а також поточні рахунки, з яких здійснюється фінансування витрат на передвиборну агітацію партії (блоку). На поточні рахунки виборчого фонду партії (блоку) кошти надходять виключно з накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку).  
562. 2. Партія (блок) відкриває накопичувальний рахунок виборчого фонду в установі банку України у місті Києві, яку визначає на свій розсуд. Партія (блок) має право відкрити тільки один накопичувальний рахунок виборчого фонду і тільки в національній валюті.      2. Партія (блок) відкриває накопичувальний рахунок виборчого фонду в установі банку України у місті Києві, яку визначає на свій розсуд. Партія (блок) має право відкрити тільки один накопичувальний рахунок виборчого фонду і тільки в національній валюті.  
563. 3. Партія (блок) має право відкривати в установах банків України поточні рахунки виборчого фонду з розрахунку не більше одного поточного рахунку на території одного виборчого округу. Один поточний рахунок виборчого фонду може обслуговувати декілька територіальних виборчих округів.      3. Партія (блок) має право відкривати в установах банків України поточні рахунки виборчого фонду з розрахунку не більше одного поточного рахунку на території одного виборчого округу. Один поточний рахунок виборчого фонду може обслуговувати декілька територіальних виборчих округів.  
564. 4. Партія (блок) не проводить видатків на фінансування своїх передвиборчих заходів у закордонному виборчому окрузі.   -540- Гавриш С.Б.
Ч. четверту ст. 50 виключити;  
Відхилено   4. Партія (блок) не проводить видатків на фінансування своїх передвиборчих заходів у закордонному виборчому окрузі.  
565. 5. Партія (блок) зобов'язана відкрити накопичувальний рахунок виборчого фонду не пізніше ніж за шістдесят п'ять днів до дня виборів. Підставою для відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду є копія рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку). Підставою для відкриття поточного рахунку виборчого фонду є довідка установи банку про відкриття накопичувального рахунку.      5. Партія (блок) зобов'язана відкрити накопичувальний рахунок виборчого фонду не пізніше ніж за шістдесят п'ять днів до дня виборів. Підставою для відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду є копія рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку). Підставою для відкриття поточного рахунку виборчого фонду є довідка установи банку про відкриття накопичувального рахунку.  
566. 6. Порядок відкриття і закриття рахунків виборчих фондів партій (блоків) встановлюється Національним банком України за погодженням із Центральною виборчою комісією не пізніш як за сто днів до дня виборів.      6. Порядок відкриття і закриття рахунків виборчих фондів партій (блоків) встановлюється Національним банком України за погодженням із Центральною виборчою комісією не пізніш як за сто днів до дня виборів.  
567. 7. Послуги установ банків, пов'язані з відкриттям і закриттям рахунків виборчого фонду та їх функціонуванням, надаються безоплатно. Установа банку за користування коштами, що знаходяться на рахунках виборчого фонду партії (блоку), відсотки не нараховує і не сплачує.   -541- Чорновіл Т.В.
Доповнити статтю 50 новою частиною (між 7 і 8): "8. За рахунок коштів Державного бюджету України здійснюється страхування коштів партії (блоку) на накопичувальному та поточних виборчих рахунках на випадок банкрутства (неплатоспроможності) банківської установи в виборчий період."  
Відхилено   7. Послуги установ банків, пов'язані з відкриттям і закриттям рахунків виборчого фонду та їх функціонуванням, надаються безоплатно. Установа банку за користування коштами, що знаходяться на рахунках виборчого фонду партії (блоку), відсотки не нараховує і не сплачує.  
568. 8. Установа банку не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття накопичувального чи поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку) письмово повідомляє Центральну виборчу комісію про відкриття рахунку та його реквізити.      8. Установа банку не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття накопичувального чи поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку) письмово повідомляє Центральну виборчу комісію про відкриття рахунку та його реквізити.  
569. 9. Інформація про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) та його реквізити одноразово публікується Центральною виборчою комісією в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" не пізніш як на п'ятий день після отримання повідомлення установи банку про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) за рахунок коштів, що виділяються на підготовку і проведення виборів з Державного бюджету України. Подальша інформація про реквізити накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) публікується у друкованих засобах масової інформації за рахунок коштів виборчого фонду партії (блоку).      9. Інформація про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) та його реквізити одноразово публікується Центральною виборчою комісією в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" не пізніш як на п'ятий день після отримання повідомлення установи банку про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) за рахунок коштів, що виділяються на підготовку і проведення виборів з Державного бюджету України. Подальша інформація про реквізити накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) публікується у друкованих засобах масової інформації за рахунок коштів виборчого фонду партії (блоку).  
570. 10. Витрачання коштів з поточних рахунків виборчого фонду партії (блоку) здійснюється в безготівковій формі.      10. Витрачання коштів з поточних рахунків виборчого фонду партії (блоку) здійснюється в безготівковій формі.  
571. 11. Витрачання коштів з поточних рахунків виборчого фонду партії (блоку) припиняється о 15 годині останнього дня перед днем виборів.   -542- Писаренко А.Г.
Стаття 50, частина 11 викласти в такій редакції: "11. Витрачання коштів з поточних рахунків виборчого фонду партії (блоку) припиняється одночасно із оприлюдненням результатів виборів."  
Відхилено   11. Витрачання коштів з поточних рахунків виборчого фонду партії (блоку) припиняється о 15 годині останнього дня перед днем виборів.  
    -543- Мартиновський В.П.
В частині одинадцятій статті 50 слова і цифри "о 15 годині останнього дня перед днем виборів." замінити словами "одночасно із оприлюдненням результатів виборів."  
Відхилено    
572. 12. Арешт коштів на рахунках виборчого фонду партії (блоку) не допускається.   -544- Чорновіл Т.В.
Ч. 12 ст. 50 доповнити реченням: "Будь-які перевірки, санкції та інші дії правоохоронних чи фіскальних органів стосовно банківських установ, у яких відкриті накопичувальний та поточні рахунки партії (блоку), проводяться у спосіб, який не може привести до утруднення платежів, пов'язаних з веденням виборчої кампанії."  
Відхилено   12. Арешт коштів на рахунках виборчого фонду партії (блоку) не допускається.  
573. 13. Закриття рахунків, зупинення операцій по рахунках виборчого фонду партії (блоку) раніше, аніж у строк, встановлений частиною десятою цієї статті, здійснюється лише у випадку втрати партією (блоком) статусу суб'єкта виборчого процесу.   -545- Гавриш С.Б.
Пак В.П.
У ч. 13 ст. 50 слово "десятою" замінити "одинадцятою";  
Враховано   13. Закриття рахунків, зупинення операцій по рахунках виборчого фонду партії (блоку) раніше, аніж у строк, встановлений частиною одинадцятою цієї статті, здійснюється лише у випадку втрати партією (блоком) статусу суб'єкта виборчого процесу.  
    -546- Горбачов В.С.
Доповнити новою статтею 50-1 наступного змісту: "Стаття 50-1. Виборчий фонд кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окруз. 1. Кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі, зобов'язані відкрити рахунок свого виборчого фонду не пізніше ніж за шістдесят п'ять днів до дня виборів. Підставою для відкриття рахунку виборчого кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі є копія рішення окружної виборчої комісії про його реєстрацію. 2. Порядок відкриття і закриття рахунку виборчого фонду партії (блоку), кандидата у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі, встановлюється Національним банком України за погодженням із Центральною виборчою комісією не пізніш як за 100 днів до дня виборів. 3. Кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі, відкриває рахунок виборчого фонду в установі банку України за місцезнаходженням окружної виборчої комісії. Перелік установ банку, в яких повинні відкриватися рахунки виборчих фондів, встановлюється Центральною виборчою комісією. Кандидат у депутати мають право відкрити лише один рахунок виборчого фонду і тільки в національній валюті. 4. Витрачання коштів з рахунку виборчого фонду здійснюється у безготівковій формі. 5. Послуги установи банку, пов'язані з відкриттям і закриттям рахунку виборчого фонду, надаються безоплатно. Установа банку за користування коштами, що знаходяться на рахунку виборчого фонду, відсотки не нараховує і не сплачує. 6. Установа банку не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття рахунку виборчого фонду кандидата у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі, повідомляє про відкриття рахунку та його реквізити відповідно Центральну виборчу комісію чи відповідну окружну виборчу комісію. 7. Інформація про відкриття рахунку відповідного виборчого фонду та його реквізити одноразово публікується Центральною виборчою комісією в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", окружною виборчою комісією - в одному з державних або комунальних місцевих друкованих засобах масової інформації за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів. Подальша інформація про реквізити рахунку виборчого фонду публікується у друкованих засобах масової інформації за рахунок відповідного виборчого фонду. 8. Витрачання коштів з рахунку виборчого фонду припиняється о 15 годині останнього дня перед днем виборів. 9. У разі призначення повторного голосування в одномандатному окрузі використання коштів виборчих фондів кандидатів у депутати, включених до виборчих бюлетенів для повторного голосування, поновлюється з дня прийняття рішення про повторне голосування. 10. Рахунок виборчого фонду закривається установою банку на п'ятнадцятий день після дня офіційного оприлюднення результатів виборів у відповідному окрузі."  
Відхилено Порушення пропорційної системи   
574. Стаття 51. Розпорядники виборчого фонду партії (блоку)   -547- Катушева З.Г.
Статтю 51 вилучити.  
Відхилено   Стаття 51. Розпорядники виборчого фонду партії (блоку)  
575. 1. Партія (блок) із числа кандидатів, включених до виборчого списку цієї партії (блоку), або своїх уповноважених осіб у загальнодержавному виборчому окрузі, зазначених у частині п'ятій статті 71 цього Закону, призначає двох розпорядників виборчого фонду, які мають виключне право на розпорядження коштами з накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку).      1. Партія (блок) із числа кандидатів, включених до виборчого списку цієї партії (блоку), або своїх уповноважених осіб у загальнодержавному виборчому окрузі, зазначених у частині п'ятій статті 71 цього Закону, призначає двох розпорядників виборчого фонду, які мають виключне право на розпорядження коштами з накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку).  
576. 2. Партія (блок) із числа кандидатів, включених до виборчого списку цієї партії (блоку), або своїх уповноважених осіб у відповідному територіальному виборчому окрузі призначає по одному розпоряднику виборчого фонду партії (блоку) для кожного поточного рахунку. Розпорядник виборчого фонду партії (блоку) має виключне право на розпорядження коштами з відповідного поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку).      2. Партія (блок) із числа кандидатів, включених до виборчого списку цієї партії (блоку), або своїх уповноважених осіб у відповідному територіальному виборчому окрузі призначає по одному розпоряднику виборчого фонду партії (блоку) для кожного поточного рахунку. Розпорядник виборчого фонду партії (блоку) має виключне право на розпорядження коштами з відповідного поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку).  
577. 3. Розпорядники коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) зобов'язані вести облік надходження та розподілу коштів виборчого фонду партії (блоку) між поточними рахунками. Розпорядники поточних рахунків виборчого фонду партії (блоку) несуть відповідальність за додержання фінансової дисципліни, цільове використання коштів виборчого фонду партії (блоку).      3. Розпорядники коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) зобов'язані вести облік надходження та розподілу коштів виборчого фонду партії (блоку) між поточними рахунками. Розпорядники поточних рахунків виборчого фонду партії (блоку) несуть відповідальність за додержання фінансової дисципліни, цільове використання коштів виборчого фонду партії (блоку).  
578. 4. Установа банку, в якій відкрито накопичувальний або поточний рахунок виборчого фонду партії (блоку), надає розпорядникові потижнево або за його зверненням відомості про розміри та джерела внесків, що надійшли на рахунки виборчого фонду партії (блоку), рух коштів, а також їх залишки на рахунках.      4. Установа банку, в якій відкрито накопичувальний або поточний рахунок виборчого фонду партії (блоку), надає розпорядникові потижнево або за його зверненням відомості про розміри та джерела внесків, що надійшли на рахунки виборчого фонду партії (блоку), рух коштів, а також їх залишки на рахунках.  
579. 5. Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку) зобов'язаний вести облік використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку). Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку) зобов'язаний не пізніш як на сьомий день після дня виборів подати розпоряднику накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) фінансовий звіт про використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку).      5. Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку) зобов'язаний вести облік використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку). Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку) зобов'язаний не пізніш як на сьомий день після дня виборів подати розпоряднику накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) фінансовий звіт про використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку).  
580. 6. Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) зобов'язаний не пізніш як на п'ятнадцятий день після дня виборів подати до Центральної виборчої комісії фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду партії (блоку).      6. Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) зобов'язаний не пізніш як на п'ятнадцятий день після дня виборів подати до Центральної виборчої комісії фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду партії (блоку).  
581. 7. Форма фінансового звіту, зазначеного у частині шостій цієї статті, встановлюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за вісімдесят днів до дня виборів.   -548- Горбачов В.С.
Доповнити новою статтею 51-1 наступного змісту: "Стаття 51. Розпорядники виборчого фонду кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі 1. Кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі, може бути розпорядником власного виборчого фонду або призначити не більше одного розпорядника виборчого фонду з числа своїх довірених осіб. Розпорядники виборчого фонду мають виключне право на використання коштів виборчого фонду згідно із законами України. 2. Розпорядники коштів виборчого фонду зобов'язані вести облік надходження та використання коштів виборчого фонду. 3. Установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, надає розпоряднику виборчого фонду потижнево або за його зверненням відомості про розміри та джерела внесків, що надійшли на рахунок виборчого фонду. 4. Розпорядник виборчого фонду кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі, зобов'язаний не пізніш як на п'ятнадцятий день після дня виборів (у разі включення кандидата у депутати до виборчого бюлетеня для повторного голосування - не пізніш як на п'ятнадцятий день після дня повторного голосування) подати фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду до окружної виборчої комісії. Форма фінансового звіту встановлюється Центральною виборчою комісією не пізніше ніж як за вісімдесят днів до дня виборів."  
Відхилено Порушення пропорційної системи  7. Форма фінансового звіту, зазначеного у частині шостій цієї статті, встановлюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за вісімдесят днів до дня виборів.  
    -549- Гринів І.О.
Статтю 51 проекту доповнити новою частиною 8 такого змісту: „8. Фінансові звіти про надходження та використання коштів виборчих фондів партій (блоків) не пізніш як на сороковий день після дня виборів оприлюднюються Центральною виборчою комісією в газетах „Голос України" та „Урядовий кур'єр" та на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Оприлюднений фінансовий звіт повинен містити інформацію про джерела надходження коштів виборчих фондів (назву партії (блоку), яка висунула кандидатів у народні депутати України; прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження (день, місяць, рік), населений пункт (село, селище, місто), в якому постійно проживає фізична особа, яка зробила добровільний внесок до виборчого фонду партії (блоку) - у випадку, якщо сума внеску перевищує п'ятдесят мінімальних розмірів заробітної плати; суми внесків партії (блоку), фізичних осіб, які зробили добровільні внески до виборчого фонду партії (блоку) у розмірі понад п'ятдесят мінімальних розмірів заробітної плати); а також інші дані, визначені Центральною виборчою комісією в порядку та в строки, передбачені частиною сьомою цієї ст.."  
Відхилено    
582. Стаття 52. Формування виборчого фонду партії (блоку) та використання його коштів   -550- Катушева З.Г.
Статтю 52 вилучити.  
Відхилено   Стаття 52. Формування виборчого фонду партії (блоку) та використання його коштів  
    -551- Горбачов В.С.
назву ст. 52 викласти в наступній редакції: " Стаття 52. Формування виборчого фонду партії (блоку), кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі та використання його коштів"  
Відхилено Порушення пропорційної системи   
583. 1. Виборчий фонд партії (блоку) формується за рахунок власних коштів партії (партій, що входять до виборчого блоку), а також добровільних внесків фізичних осіб.   -552- Гавриш С.Б.
У ч. першій ст. 52 слово "власних" виключити;  
Відхилено   1. Виборчий фонд партії (блоку) формується за рахунок власних коштів партії (партій, що входять до виборчого блоку), а також добровільних внесків фізичних осіб.  
    -553- Горбачов В.С.
ч. 1 ст. 52 доповнити новим реченням наступного змісту: "Виборчий фонд кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі, формується за рахунок його коштів та добровільних внесків фізичних осіб."  
Відхилено Порушення пропорційної системи   
584. 2. Добровільний внесок фізичної особи до виборчого фонду однієї партії (блоку) не може перевищувати чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.   -554- Горбачов В.С.
в ч. 2 ст. 52 після слів "однієї партії (блоку)" доповнити словами "одного кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі,"  
Відхилено Порушення пропорційної системи  2. Добровільний внесок фізичної особи до виборчого фонду однієї партії (блоку) не може перевищувати чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати. Власні кошти партії (блоку), які перераховуються на накопичувальний рахунок не підлягають обмеженням за сумою і кількістю перерахувань.  
    -555- Чорновіл Т.В.
Доповнити ч. 2 ст. 52 наступним: "Власні кошти партії (блоку), які перераховуються на накопичувальний рахунок не підлягають обмеженням за сумою і кількістю перерахувань."  
Враховано    
    -556- Шевченко О.О.
Ч.2 ст.52 - вилучити, що дасть можливість спростити досить суперечливо сформульований механізм контролю за надходженням коштів фізичних осіб викладений у п.7 цієї ж ст..  
Відхилено    
585. 3. Забороняється робити добровільні внески до виборчого фонду партії (блоку):   -557- Горбачов В.С.
в ч. 3 ст. 52 після слів "партії (блоку)" доповнити словами "кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі,"  
Відхилено Порушення пропорційної системи  3. Забороняється робити добровільні внески до виборчого фонду партії (блоку):  
586. 1) іноземцям та особам без громадянства;      1) іноземцям та особам без громадянства;  
587. 2) анонімним жертводавцям (без зазначення в платіжному документі відомостей, передбачених частиною четвертою цієї статті).      2) анонімним жертводавцям (без зазначення в платіжному документі відомостей, передбачених частиною четвертою цієї статті).  
588. 4. Добровільний внесок громадянина України до виборчого фонду партії (блоку) приймається установою банку або відділенням зв'язку за умови подання громадянином одного із документів, зазначених у пунктах 1, 2, 5-8 частини третьої статті 2 цього Закону. У платіжному документі при цьому обов'язково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та адреса місця проживання.   -558- Горбачов В.С.
в ч. 4 ст. 52 після слів "партії (блоку)" доповнити словами "кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі,"  
Відхилено Порушення пропорційної системи  4. Добровільний внесок громадянина України до виборчого фонду партії (блоку) приймається установою банку або відділенням зв'язку за умови подання громадянином одного із документів, зазначених у пунктах 1, 2, 5-8 частини третьої статті 2 цього Закону. У платіжному документі при цьому обов'язково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та адреса місця проживання.  
589. 5. Добровільний внесок перераховується установою банку або переказується відділенням зв'язку на накопичувальний рахунок виборчого фонду партії (блоку) не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного платіжного документа. Загальний строк безготівкового перерахування внеску на накопичувальний рахунок виборчого фонду партії (блоку) не повинен перевищувати двох банківських днів.   -559- Горбачов В.С.
в першому речені ч. 5 ст. 52 після слів "партії (блоку)" доповнити словами "до виборчого фонду, кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі,".  
Відхилено Порушення пропорційної системи  5. Добровільний внесок перераховується установою банку або переказується відділенням зв'язку на накопичувальний рахунок виборчого фонду партії (блоку) не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного платіжного документа. Загальний строк безготівкового перерахування внеску на накопичувальний рахунок виборчого фонду партії (блоку) не повинен перевищувати двох банківських днів.  
    -560- Горбачов В.С.
в другому реченні ч. 5 ст. 52 після слів "партії (блоку)" доповнити словами "кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі,".  
Відхилено Порушення пропорційної системи   
590. 6. Розпорядник накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) має право відмовитися від внеску фізичної особи, про що він подає відповідну заяву та платіжний документ до установи банку, в якій відкрито накопичувальний рахунок виборчого фонду партії (блоку). Цей внесок повертається фізичній особі за рахунок добровільного внеску, а в разі неможливості такого повернення зараховується до Державного бюджету України.   -561- Горбачов В.С.
в ч. 6 ст. 52 після слів "партії (блоку)" доповнити словами "кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі,"  
Відхилено Порушення пропорційної системи  6. Розпорядник накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) має право відмовитися від внеску фізичної особи, про що він подає відповідну заяву та платіжний документ до установи банку, в якій відкрито накопичувальний рахунок виборчого фонду партії (блоку). Цей внесок повертається фізичній особі за рахунок добровільного внеску, а в разі неможливості такого повернення зараховується до Державного бюджету України.  
591. 7. У разі надходження добровільного внеску від фізичної особи, який перевищує розмір, встановлений частиною другою цієї статті, сума, що перевищує встановлений розмір внеску, на підставі відповідної заяви та платіжного документа, поданих розпорядником накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку), повертається фізичній особі установою банку, в якій відкрито накопичувальний рахунок виборчого фонду партії (блоку), за рахунок цих коштів, а в разі неможливості такого повернення зараховується до Державного бюджету України.   -562- Горбачов В.С.
в ч. 7 ст. 52 після слів "партії (блоку)" доповнити словами "кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі,"  
Відхилено Порушення пропорційної системи  7. У разі надходження добровільного внеску від фізичної особи, який перевищує розмір, встановлений частиною другою цієї статті, сума, що перевищує встановлений розмір внеску, на підставі відповідної заяви та платіжного документа, поданих розпорядником накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку), повертається фізичній особі установою банку, в якій відкрито накопичувальний рахунок виборчого фонду партії (блоку), за рахунок цих коштів, а в разі неможливості такого повернення зараховується до Державного бюджету України.  
592. 8. Розпорядник накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) зобов'язаний відмовитися від внеску фізичної особи, яка відповідно до цього Закону не має права робити такий внесок, якщо розпоряднику про це відомо. На підставі заяви розпорядника про відмову від внеску з цієї причини установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду партії (блоку), перераховує такий внесок до Державного бюджету України. Якщо розпоряднику накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) стало відомо про те, що фізична особа, яка зробила внесок, не мала на це права, він зобов'язаний протягом трьох днів від дня, коли йому стало про це відомо, відмовитися від цього внеску, подавши заяву до установи банку, в якій відкрито накопичувальний рахунок виборчого фонду партії (блоку), про перерахунок відповідної суми до Державного бюджету України.   -563- Горбачов В.С.
в ч. 8 ст. 52 після слів "партії (блоку)" доповнити словами "кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі,"  
Відхилено Порушення пропорційної системи  8. Розпорядник накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) зобов'язаний відмовитися від внеску фізичної особи, яка відповідно до цього Закону не має права робити такий внесок, якщо розпоряднику про це відомо. На підставі заяви розпорядника про відмову від внеску з цієї причини установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду партії (блоку), перераховує такий внесок до Державного бюджету України. Якщо розпоряднику накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) стало відомо про те, що фізична особа, яка зробила внесок, не мала на це права, він зобов'язаний протягом трьох днів від дня, коли йому стало про це відомо, відмовитися від цього внеску, подавши заяву до установи банку, в якій відкрито накопичувальний рахунок виборчого фонду партії (блоку), про перерахунок відповідної суми до Державного бюджету України.  
    -564- Чорновіл Т.В.
Ч. 8 ст. 52 доповнити реченнями: "Розпорядник накопичувального рахунку і політична партія (блок) не несуть відповідальності у випадку, коли установа банку зарахує на рахунок добровільний внесок фізичної особи, який не відповідає частинам 2-4. Якщо розпорядник не виявив самостійно такого зарахування, а факт його здійснення встановлено іншими органами, такі кошти перераховуються з накопичувального рахунку до Державного бюджету України, але в термін не менший, ніж через три дні після повідомлення про це розпорядника накопичувального рахунку."  
Відхилено    
593. 9. Установа банку, в якій відкрито накопичувальний рахунок виборчого фонду партії (блоку), на підставі відповідного звернення розпорядника накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) перераховує кошти з накопичувального рахунку на поточні рахунки цього ж виборчого фонду партії (блоку).   -565- Горбачов В.С.
в ч. 9 ст. 52 після слів "партії (блоку)" доповнити словами "кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі,"  
Відхилено Порушення пропорційної системи  9. Установа банку, в якій відкрито накопичувальний рахунок виборчого фонду партії (блоку), на підставі відповідного звернення розпорядника накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) перераховує кошти з накопичувального рахунку на поточні рахунки цього ж виборчого фонду партії (блоку).  
594. 10. Контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів партій (блоків) здійснюється Центральною виборчою комісією та установою банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду партії (блоку), відповідно до порядку, встановленого Центральною виборчою комісією спільно з Національним банком України та уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі зв'язку не пізніше ніж за дев'яносто днів до дня виборів.   -566- Горбачов В.С.
в ч. 10 ст. 52 після слів "партії (блоку)" доповнити словами "кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі,"  
Відхилено Порушення пропорційної системи  10. Контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів партій (блоків) здійснюється Центральною виборчою комісією та установою банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду партії (блоку), відповідно до порядку, встановленого Центральною виборчою комісією спільно з Національним банком України та уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі зв'язку не пізніше ніж за дев'яносто днів до дня виборів.  
595. 11. Установа банку, в якій відкрито поточний рахунок виборчого фонду партії (блоку), не пізніше ніж на п'ятий день після дня виборів перераховує кошти, не використані партією (блоком), на накопичувальний рахунок відповідного виборчого фонду партії (блоку).      11. Установа банку, в якій відкрито поточний рахунок виборчого фонду партії (блоку), не пізніше ніж на п'ятий день після дня виборів перераховує кошти, не використані партією (блоком), на накопичувальний рахунок відповідного виборчого фонду партії (блоку).  
596. 12. Кошти виборчого фонду, не використані партією (блоком), за рішенням керівного органу партії (блоку), прийнятим у десятиденний строк після офіційного оприлюднення результатів виборів, перераховуються з накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) на поточний банківський рахунок партії (партій, що входять до блоку) у п'ятиденний строк з дня надходження до установи банку відповідного рішення партії (блоку). У разі неприйняття у цей строк партією (блоком) такого рішення невикористані кошти виборчого фонду партії (блоку) перераховуються установою банку до Державного бюджету України на п'ятнадцятий день з дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів.   -567- Горбачов В.С.
ч. 12 ст. 52 доповнити новим абзацем наступного змісту: "Кошти виборчого фонду, не використані кандидатом у депутати, зареєстрованим в одномандатному окрузі, перераховуються установою банку у безспірному порядку до Державного бюджету України в триденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутата в одномандатному окрузі або рішення про визнання виборів у цьому окрузі недійсними. У разі скасування рішення про реєстрацію кандидата у депутати залишки коштів його виборчого фонду на восьмий день з дня оприлюднення відповідного рішення у безспірному порядку перераховуються до Державного бюджету України."  
Відхилено Порушення пропорційної системи  12. Кошти виборчого фонду, не використані партією (блоком), за рішенням керівного органу партії (блоку), прийнятим у десятиденний строк після офіційного оприлюднення результатів виборів, перераховуються з накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) на поточний банківський рахунок партії (партій, що входять до блоку) у п'ятиденний строк з дня надходження до установи банку відповідного рішення партії (блоку). У разі неприйняття у цей строк партією (блоком) такого рішення невикористані кошти виборчого фонду партії (блоку) перераховуються установою банку до Державного бюджету України на п'ятнадцятий день з дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів.  
597. 13. Внески, що надійшли на накопичувальний рахунок виборчого фонду партії (блоку) пізніше ніж в останній день перед днем виборів, повертаються установою банку відповідній фізичній особі за її рахунок, а в разі неможливості такого повернення зараховуються до Державного бюджету України.   -568- Горбачов В.С.
у ч. 13 ст. 52 після слів "партії (блоку)" доповнити словами "кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі,".  
Відхилено Порушення пропорційної системи  13. Внески, що надійшли на накопичувальний рахунок виборчого фонду партії (блоку) пізніше ніж в останній день перед днем виборів, повертаються установою банку відповідній фізичній особі за її рахунок, а в разі неможливості такого повернення зараховуються до Державного бюджету України.  
598. Стаття 53. Матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів      Стаття 53. Матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів  
599. 1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані сприяти виборчим комісіям у реалізації їх повноважень: надавати їм необхідні приміщення відповідно до норм, встановлених цим Законом або відповідними актами Центральної виборчої комісії, прийнятими на виконання вимог цього Закону, сприяти в їх облаштуванні; забезпечувати їх охорону, а також охорону виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації; надавати згідно із встановленими Центральною виборчою комісією нормами та переліком транспортні засоби і засоби зв'язку, обладнання, інвентар, оргтехніку, що підлягають поверненню після припинення повноважень виборчих комісій. Порядок оплати або відшкодування зазначених послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України.   -569- Гадяцький Л.М.
У ч. першій ст. 53 слово "актами" замінити на "рішеннями".  
Відхилено   1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані сприяти виборчим комісіям у реалізації їх повноважень: надавати їм необхідні приміщення відповідно до норм, встановлених цим Законом або відповідними актами Центральної виборчої комісії, прийнятими на виконання вимог цього Закону, сприяти в їх облаштуванні; забезпечувати їх охорону, а також охорону виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації; надавати згідно із встановленими Центральною виборчою комісією нормами та переліком транспортні засоби і засоби зв'язку, обладнання, інвентар, оргтехніку, що підлягають поверненню після припинення повноважень виборчих комісій. Порядок оплати або відшкодування зазначених послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
600. 2. Закупівля товарів, оплата робіт, послуг для підготовки і проведення виборів депутатів під час виборчого процесу здійснюються виборчими комісіями за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.      2. Закупівля товарів, оплата робіт, послуг для підготовки і проведення виборів депутатів під час виборчого процесу здійснюються виборчими комісіями за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
601. Розділ VІІ. ВИСУВАННЯ І РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ      Розділ VІІ. ВИСУВАННЯ І РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ  
602. Стаття 54. Загальний порядок висування кандидатів у депутати      Стаття 54. Загальний порядок висування кандидатів у депутати  
603. 1. Кандидатів у депутати може висувати партія, яка зареєстрована в установленому законом порядку не пізніше ніж за триста шістдесят п'ять днів до дня виборів, або виборчий блок партій за умови, що до його складу входять партії, зареєстровані не пізніш як за триста шістдесят п'ять днів до дня виборів.   -570- Ключковський Ю.Б.
У ст.54 вилучити ч.1  
Враховано    
    -571- Чорновіл Т.В.
У ч. 1 ст. 54 після слів "... блок партій за умови..." текст викласти в редакції: "... що всі партії, які входять до його складу, зареєстровані не пізніше, як за триста шістдесят п'ять днів до дня виборів".  
Враховано у ст. 10   
    -572- Писаренко А.Г.
Стаття 54, частина 1 викласти в такій редакції: "1. Кандидатів у депутати може висувати партія, яка зареєстрована в установленому законом порядку не пізніше ніж за триста шістдесят п'ять днів до дня виборів, або виборчий блок партій зареєстрованих не пізніш як за триста шістдесят п'ять днів до дня виборів.".  
Враховано в іншій редакції у ст.10   
604. 2. Громадянин України, який відповідно до статті 9 цього Закону має право бути обраним депутатом, може дати згоду балотуватися кандидатом у депутати від партії (блоку).   -573- Горбачов В.С.
У ч. 2 ст. 54 після слів "кандидатом у депутати від партії (блоку)" доповнити словами "кандидатом у депутати в одномандатному окрузі."  
Відхилено Порушення пропорційної системи  1. Громадянин України, який відповідно до статті 9 цього Закону має право бути обраним депутатом, може дати згоду балотуватися кандидатом у депутати від партії (блоку).  
    -574- Писаренко А.Г.
Стаття 54 додати нову частину 3, і викласти її в такій редакції: "кандидатом у депутати від партії (блоку) не може висуватися Президент України".  
Відхилено    
605. 3. Висування кандидатів у депутати розпочинається за сто дев'ятнадцять днів і закінчується за дев'яносто днів до дня виборів.   -575- Горбачов В.С.
Статтю 54 доповнити новою частиною наступного змісту: "Громадянин України, який відповідно до ст. 9 цього Закону має право бути обраним депутатом, може самовисунутися кандидатом у депутати у відповідному одномандатному окрузі шляхом подання заяви до окружної виборчої комісії про бажання балотуватися у цьому окрузі (заяви про самовисунення)."  
Відхилено Порушення пропорційної системи  2. Висування кандидатів у депутати розпочинається за сто дев'ятнадцять днів і закінчується за дев'яносто днів до дня виборів.  
606. Стаття 55. Порядок утворення виборчого блоку      Стаття 55. Порядок утворення виборчого блоку  
607. 1. Виборчий блок може бути утворено двома і більше партіями, зазначеними у частині першій статті 54 цього Закону, на підставі рішень з'їзду (зборів, конференції) кожної з цих партій. Таке рішення підписується керівником партії та скріплюється печаткою партії. З'їзди (збори, конференції) партій, які приймають рішення про утворення виборчого блоку, можуть відбутися в будь-який час до закінчення терміну висування кандидатів у депутати.   -576- Чорновіл Т.В.
У ч. 1 ст. 55 слова "... до закінчення терміну висування кандидатів у депутати..." замінити на "упродовж терміну, визначеного частиною 3 ст. 54 цього Закону".  
Відхилено   1. Виборчий блок може бути утворено двома і більше партіями, зазначеними у частині першій статті 54 цього Закону, на підставі рішень з'їзду (зборів, конференції) кожної з цих партій. Таке рішення підписується керівником партії та скріплюється печаткою партії. З'їзди (збори, конференції) партій, які приймають рішення про утворення виборчого блоку, можуть відбутися в будь-який час до закінчення терміну висування кандидатів у депутати.  
608. 2. Керівники або представники партій, яким надано з'їздами (зборами, конференціями) повноваження щодо утворення виборчого блоку, укладають угоду про його утворення, яка підписується ними і скріплюється печатками партій, що утворили блок.   -577- Писаренко А.Г.
Стаття 55, частина 2 викласти в такій редакції: "2. Керівники або представники партій, яким надано з'їздами (зборами, конференціями) повноваження щодо утворення виборчого блоку, укладають угоду про його утворення, яка підписується ними і скріплюється печатками партій, що утворили блок та невідкладно розміщується на електронній сторінці цієї партії, або блоку в Інтернет і безоплатно передається зацікавленим засобам масової інформації"  
Відхилено   2. Керівники або представники партій, яким надано з'їздами (зборами, конференціями) повноваження щодо утворення виборчого блоку, укладають угоду про його утворення, яка підписується ними і скріплюється печатками партій, що утворили блок.  
609. 3. Угода про утворення виборчого блоку повинна визначати:      3. Угода про утворення виборчого блоку повинна визначати:  
610. 1) повну та скорочену назву блоку;   -578- Писаренко А.Г.
Стаття 55, частина 3, пункт 1 викласти в такій редакції: "1) повну назву блоку та абревіатуру з перших літер назв партій. Що входять до складу блоку;"  
Відхилено   1) повну та скорочену назву блоку;  
611. 2) керівні органи виборчого блоку та умови їх функціонування;      2) керівні органи виборчого блоку та умови їх функціонування;  
612. 3) норми представництва та спосіб делегування представників на міжпартійний з'їзд (збори, конференцію) від партій, що входять до блоку;      3) норми представництва та спосіб делегування представників на міжпартійний з'їзд (збори, конференцію) від партій, що входять до блоку;  
613. 4) порядок проведення міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) щодо висування кандидатів;      4) порядок проведення міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) щодо висування кандидатів;  
614. 5) порядок прийняття рішень міжпартійним з'їздом (зборами, конференцією);      5) порядок прийняття рішень міжпартійним з'їздом (зборами, конференцією);  
615. 6) умови висування та норми представництва кандидатів у депутати до виборчого списку від партій, що входять до виборчого блоку;      6) умови висування та норми представництва кандидатів у депутати до виборчого списку від партій, що входять до виборчого блоку;  
616. 7) порядок прийняття рішення про виключення особи з виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку).      7) порядок прийняття рішення про виключення особи з виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку).  
617. 4. Повна назва блоку повинна включати назви усіх партій, що входять до блоку. Повна або скорочена назва блоку не може містити назви партії, що не входить до блоку.   -579- Чорновіл Т.В.
Ч. 4 ст. 55 доповнити словами: "або імен та прізвищ осіб чи історичних постатей, які не є кандидатами в депутати від цього блоку, а також такі імена й прізвища не використовуються в офіційній назві хоча б однієї з партій - учасниць блоку".  
Відхилено   4. Повна назва блоку повинна включати назви усіх партій, що входять до блоку. Повна або скорочена назва блоку не може містити назви партії, що не входить до блоку.  
    -580- Гадяцький Л.М.
ч. четверту ст. 55 викласти в редакції: "4. Повна назва блоку повинна включати назви усіх партій, що входять до блоку, або прізвища одного чи всіх їх керівників".  
Відхилено    
    -581- Писаренко А.Г.
Стаття 55, частина 4 викласти в такій редакції: "4. До повної назви блоку повинна включатися тільки назви усіх партій, що входять до блоку. Повна або скорочена назва блоку не може містити назви партії, що не входить до блоку, або прізвища осіб та їх імена. "  
Відхилено    
618. 5. Про утворення виборчого блоку повідомляється Центральна виборча комісія не пізніш як за п'ять днів до дня проведення міжпартійного з'їзду (зборів, конференції). До повідомлення за підписами представників партій, уповноважених на утворення виборчого блоку, додаються угода про утворення виборчого блоку, рішення кожної з партій про утворення виборчого блоку та витяги з протоколів з'їздів (зборів, конференцій) про розгляд цього питання, засвідчені керівниками відповідних партій, та скріплені печатками цих партій, а також копії свідоцтв про реєстрацію партій, що утворили виборчий блок, та їх статутів, засвідчених безоплатно Міністерством юстиції України після оголошення про початок виборчого процесу. У разі, коли назва блоку містить прізвище особи, до повідомлення також додається згода особи на використання її прізвища за її підписом, засвідченим у встановленому законом порядку.   -582- Чорновіл Т.В.
Ч. 5 ст. 55 в останньому реченні після слів "прізвище особи" доповнити словами: "Що не суперечить нормам ч. 4 цієї ст.."  
Відхилено   5. Про утворення виборчого блоку повідомляється Центральна виборча комісія не пізніш як за п'ять днів до дня проведення міжпартійного з'їзду (зборів, конференції). До повідомлення за підписами представників партій, уповноважених на утворення виборчого блоку, додаються угода про утворення виборчого блоку, рішення кожної з партій про утворення виборчого блоку та витяги з протоколів з'їздів (зборів, конференцій) про розгляд цього питання, засвідчені керівниками відповідних партій, та скріплені печатками цих партій, а також копії свідоцтв про реєстрацію партій, що утворили виборчий блок, та їх статутів, засвідчених безоплатно Міністерством юстиції України після оголошення про початок виборчого процесу. У разі, коли назва блоку містить прізвище особи, до повідомлення також додається згода особи на використання її прізвища за її підписом, засвідченим у встановленому законом порядку.  
    -583- Пак В.П.
ч. 5 ст. 55 доповнити реченням наступного змісту "У разі, коли назва блоку містить прізвище особи, яке вже використовується у назві громадської організації або депутатської фракції у Верховній Раді України, до повідомлення також додається письмова згода керівних органів відповідної громадської організації або депутатської фракції."  
Відхилено    
619. 6. У разі виявлення невідповідності угоди про утворення виборчого блоку вимогам цієї статті або включення до складу виборчого блоку партії, яка не відповідає вимогам частини першої статті 54 цього Закону, Центральна виборча комісія у дводенний строк після отримання повідомлення про утворення блоку робить попередження партіям, які утворили виборчий блок, із вимогою усунути порушення та з попередженням, що повторне порушення може привести до відмови в реєстрації висунутих блоком кандидатів на підставі пунктів 1, 2 частини першої статті 61 цього Закону. Вказане попередження не пізніш як на третій день після отримання документів, зазначених у частині п'ятій цієї статті, надсилається партіям, які утворили виборчий блок.   -584- Гавриш С.Б.
У ч. шостій ст. 55 слова "та з попередженням, що" виключити;  
Враховано   6. У разі виявлення невідповідності угоди про утворення виборчого блоку вимогам цієї статті або включення до складу виборчого блоку партії, яка не відповідає вимогам частини першої статті 54 цього Закону, Центральна виборча комісія у дводенний строк після отримання повідомлення про утворення блоку робить попередження партіям, які утворили виборчий блок, із вимогою усунути порушення. Повторне порушення може привести до відмови в реєстрації висунутих блоком кандидатів на підставі пунктів 1, 2 частини першої статті 61 цього Закону. Вказане повідомлення не пізніш як на третій день після отримання документів, зазначених у частині п'ятій цієї статті, надсилається партіям, які утворили виборчий блок.  
620. Стаття 56. Порядок висування кандидатів у депутати   -585- Горбачов В.С.
Статтю 56 викласти в наступній редакції: "Стаття 56. Порядок висування кандидатів у депутати партією (блоком) 1. Партія (блок) може висувати кандидатів у депутати в багатомандатному та в одномандатних округах. 2. Кількість кандидатів у депутати, що висуваються партією (блоком) у багатомандатному окрузі, не може перевищувати кількості депутатів, яка становить конституційний склад Верховної Ради України, визначений Конституцією України, та не може бути меншою від чотирнадцяти осіб. Усі кандидати у депутати, висунуті партією (блоком), включаються до єдиного виборчого списку партії (блоку). 3. Партія (блок) може висунути в кожному одномандатному окрузі не більше ніж одного кандидата у депутати. 4. Партія (блок) може висунути кандидатом у депутати особу, яка є членом цієї партії (членом партії, яка входить до блоку), або позапартійного громадянина, які відповідно до ст. 9 цього Закону мають право бути обраним депутатом. 5. Партія, яка входить до виборчого блоку, не може самостійно висувати кандидатів у депутати та входити до складу іншого виборчого блоку. 6. Висування кандидатів у депутати партією здійснюється на її з'їзді (зборах, конференції), а блоком - на міжпартійному з'їзді (зборах, конференції) партій, що входять до блоку. У з'їзді (зборах, конференції), на якому здійснюється висування кандидатів у депутати, повинно брати участь не менше 200 делегатів. Висування кандидатів у депутати партією (блоком) в одномандатних округах може здійснюватися і на зборах (конференції) республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного, міського у місті Києві чи Севастополі осередку (організації) партії (спільних зборах (конференції) осередків (організацій) партій, що входять до блоку), які проводяться відповідно до статуту партії (статутів партій, що входять до блоку), а також відповідно до угоди про утворення блоку - у разі висування кандидатів у депутати спільними зборами (конференцією) осередків (організацій) партій, що входять до блоку. 7. Висування кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі здійснюється у вигляді виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку) з визначенням їх черговості в цьому списку за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією не пізніш як за сто тридцять днів до дня виборів. Особа може бути включена до виборчого списку лише однієї партії (одного блоку). 8. У протоколі з'їзду (зборів, конференції) партії, міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) партій, що входять до блоку, зазначаються: дата його проведення, порядок денний, відомості про осіб, висунутих кандидатами у депутати (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, громадянство, партійність, посада (заняття), місце роботи і адреса місця проживання), номер одномандатного виборчого округу у разі висування осіб кандидатами у депутати в одномандатних округах, підсумки голосування щодо виборчого списку кандидатів у депутати, які висуваються в багатомандатному окрузі, кандидатів у депутати, які висуваються в одномандатних округах. Протокол підписується головуючим на з'їзді (зборах, конференції), а виборчий список кандидатів у депутати - керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) та скріплюється печаткою партії (партій, що входять до блоку). У протоколі зборів (конференції) республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного, міського у місті Києві чи Севастополі осередку (організації) партії (спільних зборах (конференції) осередків (організацій) партій, що входять до блоку) зазначаються: дата їх проведення, порядок денний, відомості про осіб, висунутих кандидатами у депутати в одномандатних округах (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, громадянство, партійність, посада (заняття), місце роботи і адреса місця проживання), номер одномандатного виборчого округу, підсумки голосування щодо кандидатів у депутати, які висуваються в одномандатних округах. Протокол підписується головуючим на зборах (конференції) чи спільних зборах (конференції) та скріплюється печаткою осередку (організації) партії (осередків (організацій) партій, що входять до блоку). 9. Про час і місце проведення з'їзду (зборів, конференції) партії або міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) партій, що входять до блоку, з метою висунення кандидатів у депутати керівник партії (керівники партій, що входять до блоку) повідомляє у письмовій формі Центральну виборчу комісію не пізніш як за п'ять днів до дня проведення з'їзду (зборів, конференції). На такому з'їзді (зборах, конференції) за дорученням Голови Центральної виборчої комісії має право бути присутнім член Центральної виборчої комісії. 10. Про час і місце проведення з'їзду (зборів, конференції) з метою висунення кандидатів у депутати заздалегідь повідомляються засоби масової інформації. Порядок акредитації представників засобів масової інформації на такому з'їзді (зборах, конференції) визначається організаторами заходу."  
Відхилено Порушення пропорційної системи  Стаття 56. Порядок висування кандидатів у депутати  
621. 1. Кількість кандидатів у депутати, що висуваються партією (блоком), не може перевищувати кількості депутатів, яка становить конституційний склад Верховної Ради України, визначений Конституцією України, та не може бути меншою від чотирнадцяти осіб.   -586- Чорновіл Т.В.
У ч. 1 ст. 56 слова "чотирнадцяти осіб" замінити словами "вісімнадцять осіб".  
Враховано   1. Кількість кандидатів у депутати, що висуваються партією (блоком), не може перевищувати кількості депутатів, яка становить конституційний склад Верховної Ради України, визначений Конституцією України, та не може бути меншою від вісімнадцяти осіб.  
    -587- Пак В.П.
У ч. 1 ст. 56 слова "чотирнадцяти осіб" замінити словами "від мінімальної кількості народних депутатів України, необхідної для створення депутатської фракції у Верховній Раді України, визначеної Регламентом Верховної Ради України."  
Відхилено    
    -588- Гринів І.О.
У ч. 1 ст. 56 проекту слово „чотирнадцяти" замінити словом „двохсот двадцяти шести"  
Відхилено    
622. 2. Партія (блок) може висунути кандидатом у депутати особу, яка є членом цієї партії (членом партії, яка входить до блоку), або позапартійну особу, яка відповідно до статті 9 цього Закону має право бути обраною депутатом.      2. Партія (блок) може висунути кандидатом у депутати особу, яка є членом цієї партії (членом партії, яка входить до блоку), або позапартійну особу, яка відповідно до статті 9 цього Закону має право бути обраною депутатом.  
623. 3. Партія, яка входить до виборчого блоку, не може самостійно висувати кандидатів у депутати чи входити до складу іншого виборчого блоку.      3. Партія, яка входить до виборчого блоку, не може самостійно висувати кандидатів у депутати чи входити до складу іншого виборчого блоку.  
624. 4. Висування кандидатів у депутати партією здійснюється на її з'їзді (зборах, конференції), а блоком - на міжпартійному з'їзді (зборах, конференції) партій, що входять до блоку. У з'їзді (зборах, конференції), на якому здійснюється висування кандидатів у депутати, повинно брати участь не менше 200 делегатів.      4. Висування кандидатів у депутати партією здійснюється на її з'їзді (зборах, конференції), а блоком - на міжпартійному з'їзді (зборах, конференції) партій, що входять до блоку. У з'їзді (зборах, конференції), на якому здійснюється висування кандидатів у депутати, повинно брати участь не менше 200 делегатів.  
625. 5. Висування кандидатів у депутати здійснюється у вигляді виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку) за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією. Усі кандидати у депутати, висунуті партією (блоком), включаються до єдиного виборчого списку партії (блоку). Черговість кандидатів у списку визначається на з'їзді (зборах, конференції). Особа може бути включена до виборчого списку лише однієї партії (одного блоку).   -589- Тягнибок О.Я.
ч. п'яту ст. 56 доповнити реченням такого змісту: "У виборчому списку кандидатів у депутати від партії (блоку) забезпечується пропорційне національне представництво кандидатів у депутати відповідно до національного складу України, визначеного за результатами останнього Всеукраїнського перепису населення";  
Відхилено   5. Висування кандидатів у депутати здійснюється у вигляді виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку) за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією. Усі кандидати у депутати, висунуті партією (блоком), включаються до єдиного виборчого списку партії (блоку). Черговість кандидатів у списку визначається на з'їзді (зборах, конференції). Особа може бути включена до виборчого списку лише однієї партії (одного блоку).  
626. 6. Форма виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку) затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за сто тридцять днів до дня виборів.      6. Форма виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку) затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за сто тридцять днів до дня виборів.  
627. 7. У протоколі з'їзду (зборів, конференції) партії, міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) партій, що входять до блоку, обов'язково зазначаються: дата його проведення, порядок денний, відомості про осіб, висунутих кандидатами у депутати (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, громадянство, партійність, відомості про освіту, посада (заняття), місце роботи, місце проживання), підсумки голосування щодо виборчого списку кандидатів у депутати. Протокол підписується головуючим на з'їзді (зборах, конференції), а виборчий список кандидатів у депутати - керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку). Вказані документи скріплюються печаткою партії (партій, що входять до блоку).   -590- Тягнибок О.Я.
у ч. сьомій ст. 56 після слова "громадянство," вставити слово "національність,";  
Відхилено   7. У протоколі з'їзду (зборів, конференції) партії, міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) партій, що входять до блоку, обов'язково зазначаються: дата його проведення, порядок денний, відомості про осіб, висунутих кандидатами у депутати (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, громадянство, партійність, відомості про освіту, посада (заняття), місце роботи, місце проживання), підсумки голосування щодо виборчого списку кандидатів у депутати. Протокол підписується головуючим на з'їзді (зборах, конференції), а виборчий список кандидатів у депутати - керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку). Вказані документи скріплюються печаткою партії (партій, що входять до блоку).  
    -591- Чорновіл Т.В.
Ч. 7 ст. 56 після слова "партійність" доповнити: "Якщо кандидат безпартійний, то за квотою якої партії висунутий (у випадку блоку політичних партій)".  
Відхилено    
628. 8. Про час і місце проведення з'їзду (зборів, конференції) партії або міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) партій, що входять до блоку, з метою висунення кандидатів у депутати керівник партії (керівники партій, що входять до блоку) повідомляє у письмовій формі Центральну виборчу комісію не пізніш як за п'ять днів до дня проведення з'їзду (зборів, конференції). На такому з'їзді (зборах, конференції) за дорученням Голови Центральної виборчої комісії має право бути присутнім член Центральної виборчої комісії.      8. Про час і місце проведення з'їзду (зборів, конференції) партії або міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) партій, що входять до блоку, з метою висунення кандидатів у депутати керівник партії (керівники партій, що входять до блоку) повідомляє у письмовій формі Центральну виборчу комісію не пізніш як за п'ять днів до дня проведення з'їзду (зборів, конференції). На такому з'їзді (зборах, конференції) за дорученням Голови Центральної виборчої комісії має право бути присутнім член Центральної виборчої комісії.  
629. 9. Про час і місце проведення з'їзду (зборів, конференції) з метою висунення кандидатів у депутати засоби масової інформації повідомляються не пізніше ніж за три дні до дня проведення з'їзду (зборів, конференції). Порядок акредитації представників засобів масової інформації на такому з'їзді (зборах, конференції) визначається організаторами заходу.      9. Про час і місце проведення з'їзду (зборів, конференції) з метою висунення кандидатів у депутати засоби масової інформації повідомляються не пізніше ніж за три дні до дня проведення з'їзду (зборів, конференції). Порядок акредитації представників засобів масової інформації на такому з'їзді (зборах, конференції) визначається організаторами заходу.  
630. Стаття 57. Умови реєстрації кандидатів у депутати   -592- Горбачов В.С.
Назву ст. 57 викласти в наступній редакції: "Стаття 57. Умови реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку партії (блоку)"  
Відхилено   Стаття 57. Умови реєстрації кандидатів у депутати  
631. 1. Центральна виборча комісія реєструє кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), за умови отримання таких документів:      1. Центральна виборча комісія реєструє кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), за умови отримання таких документів:  
632. 1) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, підписаної керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) та скріпленої печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку);      1) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, підписаної керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) та скріпленої печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку);  
633. 2) копій свідоцтва про реєстрацію партії (партій, що входять до блоку) та її статуту (статутів партій, що входять до блоку), засвідчених безоплатно Міністерством юстиції України після оголошення про початок виборчого процесу;      2) копій свідоцтва про реєстрацію партії (партій, що входять до блоку) та її статуту (статутів партій, що входять до блоку), засвідчених безоплатно Міністерством юстиції України після оголошення про початок виборчого процесу;  
634. 3) рішень з'їздів (зборів, конференцій) партій про утворення виборчого блоку та витягів з протоколів з'їздів (зборів, конференцій) про розгляд цього питання, засвідчених підписами керівників партій, що входять до блоку, та скріплених печатками цих партій (у разі висунення кандидатів у депутати блоком);      3) рішень з'їздів (зборів, конференцій) партій про утворення виборчого блоку та витягів з протоколів з'їздів (зборів, конференцій) про розгляд цього питання, засвідчених підписами керівників партій, що входять до блоку, та скріплених печатками цих партій (у разі висунення кандидатів у депутати блоком);  
635. 4) угоди про утворення виборчого блоку (у разі висунення кандидатів у депутати блоком);      4) угоди про утворення виборчого блоку (у разі висунення кандидатів у депутати блоком);  
636. 5) витягу з протоколу з'їзду (зборів, конференції) партії (міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) партій, що входять до блоку) про висунення кандидатів у депутати від партії (блоку), який повинен містити відомості, передбачені частиною сьомою статті 56 цього Закону, та бути засвідченим керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) і скріпленим печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку);      5) витягу з протоколу з'їзду (зборів, конференції) партії (міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) партій, що входять до блоку) про висунення кандидатів у депутати від партії (блоку), який повинен містити відомості, передбачені частиною сьомою статті 56 цього Закону, та бути засвідченим керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) і скріпленим печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку);  
637. 6) виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку) за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією;   -593- Гадяцький Л.М.
вилучити п.6 ч.1 ст.57, так як він повинен міститись у витязі із протоколу з'їзду (зборів, конференції).  
Відхилено   6) виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку) за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією;  
638. 7) заяв осіб, включених до виборчого списку партії (блоку), про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цієї партії (блоку) із зобов'язанням для набуття повноважень народного депутата України у разі обрання припинити діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України та законів України несумісні з мандатом народного депутата України, та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у виборах, а також із зобов'язанням у разі обрання депутатом протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом;   -594- Заєць І.О.
У п.7 част. 1 Ст. 57: Слова „для набуття повноважень народного депутата України у разі обрання припинити діяльність чи скласти представницький мандат" замінити словами „припинити в разі обрання депутатом діяльність чи скласти представницький мандат".  
Враховано редакційно   7) заяв осіб, включених до виборчого списку партії (блоку), про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цієї партії (блоку) із зобов'язанням у разі обрання припинити діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України та законів України несумісні з мандатом народного депутата України, та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у виборах, а також із зобов'язанням у разі обрання депутатом протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом;  
    -595- Асадчев В.М.
Ст.57 ч.1 п.7 залишити в редакції діючого закону та викласти в редакції: "7) заяв осіб, включених до виборчого списку партії (блоку), про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цієї партії (блоку) із зобов'язанням припинити в разі обрання депутатом діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України та законів України несумісні з мандатом народного депутата України, та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у виборах, а також із зобов'язанням у разі обрання депутатом протягом місяця після офіційного оприлюднення результатів виборів передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом"  
Враховано частково    
    -596- Чорновіл Т.В.
У ч. 7 ст. 57 слова: "для набуття повноважень народного депутата України у разі обрання припинити діяльність чи скласти представницький мандат" замінити на слова: " припинити в разі обрання депутатом діяльність, чи скласти представницький мандат,..."  
Враховано в іншій редакції   
    -597- Матвєєв В.Г.
Заєць В.В.
Стаття 57 - пункт 7 ч. 1 викласти в редакції Закону від 25.03.2004 року.  
Враховано    
639. 8) автобіографій осіб, включених до виборчого списку партії (блоку), обсягом до двох тисяч друкованих знаків, що обов'язково повинні містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, місце проживання із зазначенням часу проживання в Україні, відомості про наявність чи відсутність судимості;   -598- Тягнибок О.Я.
у пункті 8 ч. першої ст. 57 після слова "громадянство," вставити слово "національність,", а після слів "відомості про освіту," вставити слова "знання державної мови,";  
Відхилено   8) автобіографій осіб, включених до виборчого списку партії (блоку), обсягом до двох тисяч друкованих знаків, що обов'язково повинні містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, місце проживання із зазначенням часу проживання в Україні, відомості про наявність чи відсутність судимості;  
    -599- Чорновіл Т.В.
У ч. 8 ст. 57 слова "відомості про наявність чи відсутність судимості" замінити словами: "відомості про відсутність судимості або наявність її, у випадку, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку."  
Відхилено    
    -600- Гадяцький Л.М.
Із п.8 ч.1 ст.57 вилучити слова "відомості про наявність чи відсутність судимостей".  
Відхилено    
640. 9) передвиборної програми партії (блоку), викладеної державною мовою, обсягом до семи тисяч восьмисот друкованих знаків;      9) передвиборної програми партії (блоку), викладеної державною мовою, обсягом до семи тисяч восьмисот друкованих знаків;  
641. 10) декларації про майно та доходи кожного кандидата у депутати відповідно до статті 47 цього Закону;   -601- Салигін В.В.
Чорновіл Т.В.
Коновалюк В.І.
У пункті 10 ч. першої ст. 57 цифри "47" замінити на "59".  
Враховано   10) декларації про майно та доходи кожного кандидата у депутати відповідно до статті 59 цього Закону;  
    -602- Гадяцький Л.М.
Доповнити ч.1 ст.57 новим пунктом: "довідка про громадянство особи, висунутої кандидатом у депутати".  
Відхилено    
642. 11) документа про внесення грошової застави відповідно до статті 58 цього Закону;      11) документа про внесення грошової застави відповідно до статті 58 цього Закону;  
643. 12) фотографій осіб, включених до виборчого списку партії (блоку), за розмірами та у кількості, встановленими Центральною виборчою комісією не пізніш як за сто двадцять днів до дня виборів.   -603- Тягнибок О.Я.
статтю 57 доповнити частиною другою такого змісту: "2. Документи, визначені частиною першою цієї ст., подаються виключно державною мовою"; у зв'язку із цим ч. другу та третю вважати відповідно частинами третьою та четвертою.  
Відхилено   12) фотографій осіб, включених до виборчого списку партії (блоку), за розмірами та у кількості, встановленими Центральною виборчою комісією не пізніш як за сто двадцять днів до дня виборів.  
    -604- Чорновіл Т.В.
У ч. 1, пункті 12 ст. 57 після слів "... Центральною виборчою комісією..." вставити : "зроблені".  
Відхилено    
644. 2. Документи, подані до Центральної виборчої комісії після оголошення про початок виборчого процесу в порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 55 цього Закону, повторно не подаються.      2. Документи, подані до Центральної виборчої комісії після оголошення про початок виборчого процесу в порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 55 цього Закону, повторно не подаються.  
645. 3. Центральна виборча комісія видає представнику партії (блоку) у Центральній виборчій комісії, який подав документи, зазначені у частині першій цієї статті, довідку про їх прийняття. Довідка має містити перелік прийнятих документів, число, місяць і рік, а також час їх прийняття, посаду і прізвище особи, яка прийняла документи.   -605- Горбачов В.С.
Доповнити новою статтею 57-1 наступного змісту: "Стаття 57-1. Умови реєстрації кандидатів у депутати в одномандатному окрузі 1. Окружна виборча комісія реєструє кандидата у депутати, висунутого партією (блоком) у відповідному одномандатному окрузі, за умови пред'явлення ним одного із документів, передбачених частиною третьою ст. 2 цього Закону, та за умови отримання таких документів: 1) витягу з протоколу з'їзду (зборів, конференції) партії (міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) партій, що входять до блоку) або витягу із протоколу зборів (конференції) республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного, міського у місті Києві чи Севастополі осередку (організації) партії (спільних зборів (конференції) осередків (організацій) партій, що входять до блоку) про висунення у відповідному одномандатному окрузі кандидата у депутати. Витяг з протоколу з'їзду (зборів, конференції) партії (міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) партій, що входять до блоку) повинен бути засвідчений керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) та скріплений печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку), а витяг із протоколу зборів (конференції) осередку (організації) партії (спільних зборів (конференції) осередків (організацій) партій, що входять до блоку) засвідчується керівником осередку (організації) партії (керівниками осередків (організацій) партій, що входять до блоку) та скріплюється печаткою осередку (організації) партії (печатками осередків (організацій) партій, що входять до блоку); 2) копії статуту партії (статутів партій, що входять до блоку), засвідченої безоплатно Міністерством юстиції України після оголошення про початок виборчого процесу; 3) копії угоди про утворення виборчого блоку, засвідченої керівниками партій, що входять до блоку, - у разі висунення кандидата у депутати блоком; 4) заяви особи, висунутої кандидатом у депутати, про реєстрацію кандидатом у депутати із зобов'язанням припинити у разі обрання депутатом діяльність чи скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції України та законів України несумісні з мандатом народного депутата України, та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у виборах, а також із зобов'язанням у разі обрання депутатом протягом місяця післяь офіційного оприлюднення результатів виборів передати в управління іншій особі належні їм підприємства, а також корпоративні права у порядку, встановленому законом; 5) автобіографії кандидата у депутати обсягом до двох тисяч друкованих знаків, що обов'язково повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання із зазначенням часу проживання в Україні, відомості про наявність чи відсутність судимості; 6) передвиборної програми кандидата у депутати, викладеної державною мовою, обсягом до трьох тисяч дев'ятисот друкованих знаків; 7) декларації про майно та доходи кандидата у депутати відповідно до ст. 47 цього Закону; 8) документа про внесення грошової застави відповідно до ст. 58 цього Закону; 9) фотографії кандидата у депутати за розмірами та у кількості, встановленими Центральною виборчою комісією не пізніш як за сто двадцять днів до дня виборів. 2. Окружна виборча комісія реєструє кандидата у депутати у відповідному одномандатному окрузі, який самовисунувся у цьому окрузі, за умови пред'явлення ним одного із документів, передбачених частиною третьою ст. 2 цього Закону, отримання документів, передбачених пунктами 4-9 ч. першої цієї ст.. 3. Документи, подані до відповідної окружної виборчої комісії, повторно не подаються."  
Відхилено Порушення пропорційної системи  3. Центральна виборча комісія видає представнику партії (блоку) у Центральній виборчій комісії, який подав документи, зазначені у частині першій цієї статті, довідку про їх прийняття. Довідка має містити перелік прийнятих документів, число, місяць і рік, а також час їх прийняття, посаду і прізвище особи, яка прийняла документи.  
646. Стаття 58. Грошова застава   -606- Горбачов В.С.
Статтю 58 доповнити новим пунктом наступного змісту: "Кандидат у депутати, якого висунуто в одномандатному окрузі, до подання документів окружній виборчій комісії для реєстрації вносить на рахунок окружної виборчої комісії грошову заставу в розмірі одної тисячі мінімальних розмірів заробітної плати."  
Відхилено Порушення пропорційної системи  Стаття 58. Грошова застава  
647. 1. Грошова застава становить дві тисячі мінімальних розмірів заробітної плати, яка вноситься партією (блоком) у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії.   -607- Гавриш С.Б.
У ч. першій ст. 58 слова "дві тисячі" замінити на слова "три тисячі";  
Відхилено   1. Грошова застава становить дві тисячі мінімальних розмірів заробітної плати, яка вноситься партією (блоком) у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії.  
648. 2. У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про відмову в реєстрації кандидатів у депутати внесена грошова застава у п'ятиденний строк після прийняття відповідного рішення перераховується на рахунок партії (блоку).   -608- Горбачов В.С.
у ч. 2 ст. 58 після слів "партії (блоку)" доповнити словами "кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі,".  
Відхилено   2. У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про відмову в реєстрації кандидатів у депутати внесена грошова застава у п'ятиденний строк після прийняття відповідного рішення перераховується на рахунок партії (блоку).  
649. 3. При скасуванні рішення про реєстрацію всіх кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), грошова застава у п'ятиденний строк після дня прийняття відповідного рішення перераховується до Державного бюджету України.   -609- Горбачов В.С.
у ч. 3 ст. 58 після слів "партії (блоку)" доповнити словами "кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі,".  
Відхилено   3. При скасуванні рішення про реєстрацію всіх кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку) відповідно до частини четвертої статті 61 і частини десятої статті 62 цього Закону, грошова застава у п'ятиденний строк після дня прийняття відповідного рішення перераховується до Державного бюджету України.  
    -610- Чорновіл Т.В.
У ч. 3 ст. 58 після слів: "... виборчого списку партії (блоку)..." вставити слова : "відповідно до ч. 4 ст. 61 і ч. 10 ст. 62".  
Враховано    
650. 4. Грошова застава повертається партіям (блокам), які взяли участь у розподілі депутатських мандатів.   -611- Горбачов В.С.
у ч. 4 ст. 58 після слів "депутатських мандатів" доповнити словами "депутатам, обраним в одномандатних округах."  
Відхилено   4. Грошова застава повертається партіям (блокам), які взяли участь у розподілі депутатських мандатів.  
651. 5. Грошова застава, внесена партією (блоком), яка не взяла участі у розподілі депутатських мандатів, у восьмиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів перераховується до Державного бюджету України.   -612- Горбачов В.С.
статтю 58 доповнити новим пунктом наступного змісту: "Грошова застава, внесена кандидатом у депутати, який балотувався в одномандатному окрузі, але не був обраний депутатом, у восьмиденний строк після оприлюднення результатів виборів депутата в одномандатному окрузі або після оприлюднення рішення про визнання виборів у цьому окрузі недійсними перераховується до Державного бюджету України."  
Відхилено   5. Грошова застава, внесена партією (блоком), яка не взяла участі у розподілі депутатських мандатів, у восьмиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутатів перераховується до Державного бюджету України.  
652. Стаття 59. Декларація про майно та доходи кандидата у депутати      Стаття 59. Декларація про майно та доходи кандидата у депутати  
653. 1. Декларація про майно та доходи кандидата у депутати за рік, що передує року проведення виборів, заповнюється ним власноручно.   -613- Чорновіл Т.В.
Ч. 1 ст. 59 викласти в редакції: "1. Декларація про майно та доходи кандидата у депутати за рік, що передує року початку виборчого процесу."  
Враховано   1. Декларація про майно та доходи кандидата у депутати за рік, що передує року початку виборчого процесу.  
654. 2. Форма декларації про майно та доходи кандидата у депутати затверджується Міністерством фінансів України, не пізніш як за сто тридцять днів до дня виборів.      2. Форма декларації про майно та доходи кандидата у депутати затверджується Міністерством фінансів України, не пізніш як за сто тридцять днів до дня виборів.  
655. 3. Центральна виборча комісія може звернутися до Державної податкової адміністрації з дорученням перевірити відомості, вказані у декларації кандидата у депутати.   -614- Гавриш С.Б.
У ч. третій ст. 59 слова "з дорученням перевірити відомості, вказані" замінити на слова "щодо перевірки вказаних";  
Враховано часткрово  3. Центральна виборча комісія може звернутися до Державної податкової адміністрації з дорученням щодо перевірки відомостей, вказаних у декларації кандидата у депутати.  
    -615- Писаренко А.Г.
Стаття 59, частина 3 викласти в такій редакції: "3. Центральна виборча комісія наступного робочого дня після отримання декларації звертається до Державної податкової адміністрації з дорученням перевірити відомості, вказані у декларації кандидата у депутати і невідкладно після отримання відповіді розміщує копії відповіді Державної податкової адміністрації, щодо результатів цієї перевірки на електронній сторінці Центральної виборчої комісії в Інтернет.".  
Відхилено    
656. 4. Помилки і неточності, виявлені в декларації, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата у депутати.   -616- Гадяцький Л.М.
Із ч. 4 ст. 59 вилучити слова "і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата у депутати".  
Відхилено   4. Помилки і неточності, виявлені в декларації, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата у депутати.  
657. Стаття 60. Порядок реєстрації кандидатів у депутати   -617- Горбачов В.С.
Назву ст. 60 викласти в наступній редакції: "Стаття 60. Порядок реєстрації кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі"  
Відхилено   Стаття 60. Порядок реєстрації кандидатів у депутати  
658. 1. Кандидати у депутати, включені до виборчого списку партії (блоку), реєструються Центральною виборчою комісією за наявності документів, передбачених статтею 57 цього Закону.      1. Кандидати у депутати, включені до виборчого списку партії (блоку), реєструються Центральною виборчою комісією за наявності документів, передбачених статтею 57 цього Закону.  
659. 2. Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати закінчується за вісімдесят п'ять днів до дня виборів.      2. Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати закінчується за вісімдесят п'ять днів до дня виборів.  
660. 3. Особа, включена партією (блоком) до виборчого списку кандидатів у депутати, яка на день подання заяви партії (блоку) про реєстрацію кандидатів у депутати до Центральної виборчої комісії не подала заяви про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цієї партії (блоку), вважається виключеною з виборчого списку партії (блоку) з дня подання заяви партії (блоку), зазначеної у пункті 1 частини першої статті 57 цього Закону. Заява такої особи про згоду балотуватися, подана після цього строку, не приймається.      3. Особа, включена партією (блоком) до виборчого списку кандидатів у депутати, яка на день подання заяви партії (блоку) про реєстрацію кандидатів у депутати до Центральної виборчої комісії не подала заяви про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цієї партії (блоку), вважається виключеною з виборчого списку партії (блоку) з дня подання заяви партії (блоку), зазначеної у пункті 1 частини першої статті 57 цього Закону. Заява такої особи про згоду балотуватися, подана після цього строку, не приймається.  
661. 4. Особа, включена партією (блоком) до виборчого списку кандидатів у депутати, має право до дня реєстрації відкликати свою заяву про згоду балотуватися кандидатом у депутати. З моменту отримання Центральною виборчою комісією заяви про відкликання згоди балотуватися кандидатом у депутати така особа вважається виключеною із виборчого списку партії (блоку). Про отримання такої заяви Центральна виборча комісія письмово повідомляє представника партії (блоку) не пізніш як наступного дня після дня отримання заяви. Повторна заява особи про її згоду балотуватися від партії (блоку) не приймається.   -618- Пак В.П.
Ч. 4 ст. 60 доповнити реченням такого змісту "Заява про відкликання згоди балотуватися кандидатом у депутати підлягає нотаріальному посвідченню."  
Відхилено   4. Особа, включена партією (блоком) до виборчого списку кандидатів у депутати, має право до дня реєстрації відкликати свою заяву про згоду балотуватися кандидатом у депутати. З моменту отримання Центральною виборчою комісією заяви про відкликання згоди балотуватися кандидатом у депутати така особа вважається виключеною із виборчого списку партії (блоку). Про отримання такої заяви Центральна виборча комісія письмово повідомляє представника партії (блоку) не пізніш як наступного дня після дня отримання заяви. Повторна заява особи про її згоду балотуватися від партії (блоку) не приймається.  
662. 5. Особа, включена до кількох виборчих списків партій (блоків) за її письмовими заявами про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цих партій (блоків), рішенням Центральної виборчої комісії виключається з усіх виборчих списків, до яких вона була включена.   -619- Асадчев В.М.
Ст.60 ч.5 На початку речення додати слова: "Позапартійна особа".  
Відхилено   5. Особа, включена до кількох виборчих списків партій (блоків) за її письмовими заявами про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цих партій (блоків), рішенням Центральної виборчої комісії виключається з усіх виборчих списків, до яких вона була включена.  
663. 6. Центральна виборча комісія не пізніш як на сьомий день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидатів у депутати та доданих до неї необхідних документів приймає рішення про реєстрацію кандидатів у депутати або про відмову в їх реєстрації.      6. Центральна виборча комісія не пізніш як на сьомий день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидатів у депутати та доданих до неї необхідних документів приймає рішення про реєстрацію кандидатів у депутати або про відмову в їх реєстрації.  
664. 7. Перелік та черговість кандидатів у депутати у виборчому списку, визначена партією (блоком), не може бути змінена після їх реєстрації Центральною виборчою комісією, за винятком виключення окремих кандидатів із виборчого списку у випадках, передбачених цим Законом.      7. Перелік та черговість кандидатів у депутати у виборчому списку, визначена партією (блоком), не може бути змінена після їх реєстрації Центральною виборчою комісією, за винятком виключення окремих кандидатів із виборчого списку у випадках, передбачених цим Законом.  
665. 8. У разі реєстрації кандидатів у депутати представнику партії (блоку) разом з копією рішення про реєстрацію у триденний строк з дня його прийняття видаються посвідчення кандидатів у депутати за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Виборчий список кандидатів у депутати партії (блоку) разом із рішенням про їх реєстрацію в цей же строк оприлюднюється в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр".      8. У разі реєстрації кандидатів у депутати представнику партії (блоку) разом з копією рішення про реєстрацію у триденний строк з дня його прийняття видаються посвідчення кандидатів у депутати за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Виборчий список кандидатів у депутати партії (блоку) разом із рішенням про їх реєстрацію в цей же строк оприлюднюється в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр".  
666. 9. Якщо Центральна виборча комісія виявить у документах, поданих партією (блоком), ознаки порушення частини першої статті 37 Конституції України, вона зобов'язана звернутися до Міністерства юстиції України щодо внесення ним подання до Верховного Суду України про заборону діяльності відповідної партії. Розгляд питання про реєстрацію кандидатів у депутати від цієї партії (блоку) відкладається до набрання законної сили рішенням суду.   -620- Горбачов В.С.
Доповнити новою статтею 60-1 наступного змісту: "Стаття 60-1. Порядок реєстрації кандидатів у депутати в одномандатному окрузі 1. Кандидат у депутати, висунутий в одномандатному окрузі, реєструється відповідною окружною виборчою комісією за дотримання умов, передбачених статтею 57-1 цього Закону. 2. Подання документів до окружної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати в одномандатному окрузі закінчується за вісімдесят п'ять днів до дня виборів. 3. Особі, яка подала зазначені у ст. 57-1 цього Закону документи, видається довідка про дату і час прийняття документів із зазначенням переліку прийнятих документів. 4. Особа, висунута кандидатом у депутати в одномандатному окрузі, має право до дня реєстрації її кандидатом у депутати відкликати свою заяву про самовисування чи про реєстрацію кандидатом у депутати. Повторна заява особи про її самовисування у цьому окрузі не приймається. 5. Окружна виборча комісія не пізніш як на сьомий день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидата у депутати в одномандатному окрузі та доданих до неї необхідних документів приймає рішення про реєстрацію кандидата у депутати або про відмову в його реєстрації. 6. Відмова у реєстрації кандидату у депутати, висунутому в одномандатному окрузі, з підстав невідповідного оформлення документів, передбачених статтею 57-1 цього Закону, не виключає повторного подання кандидатом у депутати заяви про реєстрацію його у відповідному одномандатному окрузі. Така заява з виправленими відповідно до вимог цього Закону документами повинна бути подана до окружної виборчої комісії не пізніше ніж за 75 днів до дня виборів. Остаточне рішення про реєстрацію кандидата у депутати в одномандатному окрузі окружна виборча комісія приймає не пізніше ніж за 71 дні до дня виборів. 7. У разі реєстрації кандидата у депутати в одномандатному окрузі йому разом з копією рішення про реєстрацію у триденний строк з дня його прийняття видається посвідчення кандидата у депутати за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. 8. Перелік кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, освіти, місця проживання, основного місця роботи (заняття), партійності, суб'єкта висування у п'ятиденний строк після закінчення реєстрації кандидатів у депутати в цьому окрузі оприлюднюється Центральною виборчою комісією за поданням окружних виборчих комісій в газетах "Голос України", "Урядовий кур'єр"."  
Відхилено Порушення пропорційної системи  9. Якщо Центральна виборча комісія виявить у документах, поданих партією (блоком), ознаки порушення частини першої статті 37 Конституції України, вона зобов'язана звернутися до Міністерства юстиції України щодо внесення ним подання до Верховного Суду України про заборону діяльності відповідної партії. Розгляд питання про реєстрацію кандидатів у депутати від цієї партії (блоку) відкладається до набрання законної сили рішенням суду.  
667. Стаття 61. Відмова в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати      Стаття 61. Відмова в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати  
668. 1. Центральна виборча комісія відмовляє в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати у разі:      1. Центральна виборча комісія відмовляє в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати у разі:  
669. 1) порушення законів України при утворенні виборчого блоку та висуненні кандидатів у депутати;      1) порушення законів України при утворенні виборчого блоку та висуненні кандидатів у депутати;  
670. 2) відсутності або неналежного оформлення документів, зазначених у статті 57 цього Закону;      2) відсутності або неналежного оформлення документів, зазначених у статті 57 цього Закону;  
671. 3) припинення громадянства України кандидата у депутати;      3) припинення громадянства України кандидата у депутати;  
672. 4) вибуття особи, висунутої кандидатом у депутати, за межі України для проживання чи з метою отримання політичного притулку;   -621- Чорновіл Т.В.
У ч. 1 ст. 61, пункті 4 слова "для проживання" замінити на "на постійне місце проживання за кордоном". Слова: "чи з метою політичного притулку" - виключити.  
Відхилено   4) вибуття особи, висунутої кандидатом у депутати, за межі України для проживання чи з метою отримання політичного притулку;  
    -622- Гадяцький Л.М.
Вилучити із п.4 ч.1 ст. 61 слова "чи з метою отримання політичного притулку".  
Відхилено    
    -623- Коновалюк В.І.
уточнити, яке проживання за межами України мається на увазі  
Відхилено    
673. 5) визнання особи, висунутої кандидатом у депутати, недієздатною;      5) визнання особи, висунутої кандидатом у депутати, недієздатною;  
674. 6) набрання щодо особи, висунутої кандидатом у депутати, законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;   -624- Чорновіл Т.В.
У ч. 1 ст. 61 пункт 6 виключити.  
Відхилено   6) набрання щодо особи, висунутої кандидатом у депутати, законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;  
675. 7) виявлення Центральною виборчою комісією обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом у депутати, права бути обраною депутатом відповідно до статті 9 цього Закону.      7) виявлення Центральною виборчою комісією обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом у депутати, права бути обраною депутатом відповідно до статті 9 цього Закону.  
676. 2. Рішення про відмову в реєстрації кандидатів у депутати повинно містити вичерпні підстави відмови. Копія цього рішення не пізніше наступного дня після його прийняття видається представнику партії (блоку).   -625- Горбачов В.С.
У ч. другій ст. 61 після слів "партії (блоку)" доповнити словами "кандидату у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі,".  
Відхилено Порушення пропорційної системи  2. Рішення про відмову в реєстрації кандидатів у депутати повинно містити вичерпні підстави відмови. Копія цього рішення не пізніше наступного дня після його прийняття видається представнику партії (блоку).  
677. 3. Відмова в реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), через невідповідне оформлення поданих партією (блоком) документів, передбачених частиною першою статті 57 цього Закону, не виключає повторного подання партією (блоком) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку). Така заява з виправленими відповідно до вимог цього Закону документами повинна бути подана до Центральної виборчої комісії не пізніше ніж за 75 днів до дня виборів. Остаточне рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), Центральна виборча комісія приймає не пізніше ніж за 71 день до дня виборів.      3. Відмова в реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), через невідповідне оформлення поданих партією (блоком) документів, передбачених частиною першою статті 57 цього Закону, не виключає повторного подання партією (блоком) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку). Така заява з виправленими відповідно до вимог цього Закону документами повинна бути подана до Центральної виборчої комісії не пізніше ніж за 75 днів до дня виборів. Остаточне рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), Центральна виборча комісія приймає не пізніше ніж за 71 день до дня виборів.  
678. 4. Якщо внаслідок відмови Центральної виборчої комісії в реєстрації включених до виборчого списку кандидатів у депутати або подальшого скасування реєстрації таких кандидатів Центральною виборчою комісією у виборчому списку партії (блоку) залишилося менше чотирнадцяти кандидатів, Центральна виборча комісія приймає рішення про відмову в реєстрації або про скасування реєстрації усіх кандидатів у депутати, включених до такого виборчого списку.   -626- Чорновіл Т.В.
У ч. 4 ст. 61 слова "менше чотирнадцяти" замінити словами "менше вісімнадцяти".  
Відхилено   4. Якщо внаслідок відмови Центральної виборчої комісії в реєстрації включених до виборчого списку кандидатів у депутати або подальшого скасування реєстрації таких кандидатів Центральною виборчою комісією кількість кандидатів у виборчому списку партії (блоку) залишилася меншою від мінімальної кількості народних депутатів України, необхідної для створення депутатської фракції у Верховній Раді України, визначеної Регламентом Верховної Ради України, Центральна виборча комісія приймає рішення про відмову в реєстрації або скасування реєстрації усіх кандидатів у депутати, включених до такого виборчого списку.  
    -627- Пак В.П.
ч. 4 ст. 61 викласти в наступній редакції "Якщо внаслідок відмови Центральної виборчої комісії в реєстрації включених до виборчого списку кандидатів у депутати або подальшого скасування реєстрації таких кандидатів Центральною виборчою комісією кількість кандидатів у виборчому списку партії (блоку) залишилася меншою від мінімальної кількості народних депутатів України, необхідної для створення депутатської фракції у Верховній Раді України, визначеної Регламентом Верховної Ради України, Центральна виборча комісія приймає рішення про відмову в реєстрації або скасування реєстрації усіх кандидатів у депутати, включених до такого виборчого списку."  
Враховано    
    -628- Заєць В.В.
Статтю 61 доповнити частиною п'ятою такого змісту: "5. У разі виявлення Центральною виборчою комісією порушень, перелічених у пунктах 1, 2, 7 ч. першої та ч. четвертої цієї ж ст., вона приймає рішення про внесення подання до Верховного Суду України щодо відмови в реєстрації або про скасування реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати включених до виборчого списку партії (блоку), а також партії (блоку) в цілому. Остаточне рішення щодо відмови в реєстрації або про скасування реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати включених до виборчого списку партії (блоку), партії (блоку) в цілому Центральна виборча комісія приймає на підставі рішення Верховного Суду України."  
Відхилено    
679. Стаття 62. Зміни у складі виборчого блоку партій      Стаття 62. Зміни у складі виборчого блоку партій  
680. 1. Партія, що входить до блоку, може не пізніше ніж за тридцять п'ять днів до дня виборів прийняти рішення про її вихід із складу блоку. Таке рішення приймається з'їздом (зборами, конференцією) партії відповідно до її статуту. Рішення про вихід партії із складу блоку та витяг з протоколу з'їзду (зборів, конференції) про розгляд цього питання, підписані керівником партії, головуючим на з'їзді (зборах, конференції) та скріплені печаткою партії, протягом трьох днів подаються до Центральної виборчої комісії та керівного органу блоку.      1. Партія, що входить до блоку, може не пізніше ніж за тридцять п'ять днів до дня виборів прийняти рішення про її вихід із складу блоку. Таке рішення приймається з'їздом (зборами, конференцією) партії відповідно до її статуту. Рішення про вихід партії із складу блоку та витяг з протоколу з'їзду (зборів, конференції) про розгляд цього питання, підписані керівником партії, головуючим на з'їзді (зборах, конференції) та скріплені печаткою партії, протягом трьох днів подаються до Центральної виборчої комісії та керівного органу блоку.  
681. 2. Вихід партії із складу блоку, до якого входить більше ніж дві партії, не впливає на статус блоку як суб'єкта виборчого процесу незалежно від кількості партій, які в ньому залишилися. Назва партії, яка вийшла із складу блоку, виключається у виборчих бюлетенях та в іншій виборчій документації з переліку назв партій, що входять до блоку.      2. Вихід партії із складу блоку, до якого входить більше ніж дві партії, не впливає на статус блоку як суб'єкта виборчого процесу незалежно від кількості партій, які в ньому залишилися. Назва партії, яка вийшла із складу блоку, виключається у виборчих бюлетенях та в іншій виборчій документації з переліку назв партій, що входять до блоку.  
682. 3. У разі виходу партії із складу блоку, до якого входять дві партії, правонаступником блоку - суб'єктом виборчого процесу залишається партія, яка не прийняла рішення про вихід з блоку. При цьому у виборчих бюлетенях та в іншій виборчій документації замість назви блоку зазначається назва партії - правонаступника блоку.      3. У разі виходу партії із складу блоку, до якого входять дві партії, правонаступником блоку - суб'єктом виборчого процесу залишається партія, яка не прийняла рішення про вихід з блоку. При цьому у виборчих бюлетенях та в іншій виборчій документації замість назви блоку зазначається назва партії - правонаступника блоку.  
683. 4. Якщо рішення, передбачене частиною першою цієї статті, прийняте не пізніше ніж за дев'яносто днів до дня виборів, партія, що вийшла із складу блоку, має право висунути кандидатів у депутати у порядку та в строки, передбачені цим Законом.      4. Якщо рішення, передбачене частиною першою цієї статті, прийняте не пізніше ніж за дев'яносто днів до дня виборів, партія, що вийшла із складу блоку, має право висунути кандидатів у депутати у порядку та в строки, передбачені цим Законом.  
684. 5. Якщо рішення, передбачене частиною першою цієї статті, прийняте пізніше ніж за дев'яносто днів до дня виборів, партія, що вийшла із складу блоку, втрачає статус суб'єкта виборчого процесу.      5. Якщо рішення, передбачене частиною першою цієї статті, прийняте пізніше ніж за дев'яносто днів до дня виборів, партія, що вийшла із складу блоку, втрачає статус суб'єкта виборчого процесу.  
685. 6. На підставі рішення, передбаченого частиною першою цієї статті, Центральна виборча комісія приймає рішення про виключення з виборчого списку блоку (партії - правонаступника блоку) осіб - членів партії, що прийняла рішення про вихід із складу блоку, або про скасування реєстрації кандидатів у депутати - членів цієї партії.   -629- Чорновіл Т.В.
У ч. 6 ст. 62 після слів "... членів партії..." вставити слова: "та безпартійних, які згідно ч. 7 ст. 56 включені до виборчого списку за квотою партії..."; у кінці речення слова "членів цієї партії" замінити словами "кандидатів від цієї партії".  
Відхилено   6. На підставі рішення, передбаченого частиною першою цієї статті, Центральна виборча комісія приймає рішення про виключення з виборчого списку блоку (партії - правонаступника блоку) осіб - членів партії, що прийняла рішення про вихід із складу блоку, або про скасування реєстрації кандидатів у депутати - членів цієї партії.  
686. 7. Партії, що входять до блоку, можуть не пізніше ніж за тридцять п'ять днів до дня виборів прийняти рішення про розпуск виборчого блоку. Такі рішення приймаються з'їздами (зборами, конференціями) кожної партії, яка входить до блоку. Рішення про розпуск блоку та витяги із протоколів з'їздів (зборів, конференцій) кожної партії про розгляд цього питання, підписані керівником партії, головуючим на з'їзді (зборах, конференції) та засвідчені печаткою партії, протягом трьох днів подаються до Центральної виборчої комісії.      7. Партії, що входять до блоку, можуть не пізніше ніж за тридцять п'ять днів до дня виборів прийняти рішення про розпуск виборчого блоку. Такі рішення приймаються з'їздами (зборами, конференціями) кожної партії, яка входить до блоку. Рішення про розпуск блоку та витяги із протоколів з'їздів (зборів, конференцій) кожної партії про розгляд цього питання, підписані керівником партії, головуючим на з'їзді (зборах, конференції) та засвідчені печаткою партії, протягом трьох днів подаються до Центральної виборчої комісії.  
687. 8. Якщо рішення, передбачені частиною сьомою цієї статті, прийняті не пізніше ніж за дев'яносто днів до дня виборів, кожна з партій, що входила до складу блоку, має право висунути кандидатів у депутати у порядку та в строки, передбачені цим Законом.      8. Якщо рішення, передбачені частиною сьомою цієї статті, прийняті не пізніше ніж за дев'яносто днів до дня виборів, кожна з партій, що входила до складу блоку, має право висунути кандидатів у депутати у порядку та в строки, передбачені цим Законом.  
688. 9. Якщо рішення, передбачені частиною сьомою цієї статті, прийняті пізніше ніж за дев'яносто днів до дня виборів, партії, що входили до складу блоку, втрачають статус суб'єктів виборчого процесу.      9. Якщо рішення, передбачені частиною сьомою цієї статті, прийняті пізніше ніж за дев'яносто днів до дня виборів, партії, що входили до складу блоку, втрачають статус суб'єктів виборчого процесу.  
689. 10. Якщо рішення, передбачені частиною сьомою цієї статті, прийняті до реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку блоку, Центральна виборча комісія не розглядає питання про їх реєстрацію. Якщо зазначені рішення прийняті після реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку блоку, Центральна виборча комісія на підставі цих рішень скасовує реєстрацію всіх кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку).   -630- Заєць В.В.
У ст. 62 ч. 10 викласти в такій редакції: "10) Центральна виборча комісія не може приймати рішення про відмову в реєстрації або про скасування реєстрації партії (блоку). Таке рішення приймається лише на підставі рішення Верховного Суду України".  
Відхилено   10. Якщо рішення, передбачені частиною сьомою цієї статті, прийняті до реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку блоку, Центральна виборча комісія не розглядає питання про їх реєстрацію. Якщо зазначені рішення прийняті після реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку блоку, Центральна виборча комісія на підставі цих рішень скасовує реєстрацію всіх кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку).  
690. Стаття 63. Скасування реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати      Стаття 63. Скасування реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати  
691. 1. Центральна виборча комісія не пізніше ніж за три дні до дня виборів приймає рішення про скасування реєстрації окремого кандидата у депутати, включеного до виборчого списку партії (блоку), з виключенням його з виборчого списку в разі:      1. Центральна виборча комісія не пізніше ніж за три дні до дня виборів приймає рішення про скасування реєстрації окремого кандидата у депутати, включеного до виборчого списку партії (блоку), з виключенням його з виборчого списку в разі:  
692. 1) звернення кандидата у депутати після його реєстрації із письмовою заявою про відмову балотуватися;   -631- Пак В.П.
У пункті 1 ч. 1 ст. 63 слова "письмовою заявою" замінити словами "письмовою нотаріально посвідченою заявою".  
Відхилено   1) звернення кандидата у депутати після його реєстрації із письмовою заявою про відмову балотуватися;  
693. 2) звернення партії (блоку) не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня виборів про скасування рішення щодо реєстрації кандидата у депутати відповідно до рішення, прийнятого на підставі статуту партії (угоди про утворення блоку);   -632- Пак В.П.
пункт 2 ч. 1 ст. 63 викласти у наступній редакції "звернення партії (блоку) не пізніше як за п'ятнадцять днів до дня виборів про скасування рішення щодо реєстрації кандидата у депутати відповідно до рішення з'їзду (зборів, конференції) партії, міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) блоку."  
Відхилено   2) звернення партії (блоку) не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня виборів про скасування рішення щодо реєстрації кандидата у депутати відповідно до рішення, прийнятого на підставі статуту партії (угоди про утворення блоку);  
694. 3) виникнення підстав, передбачених у частині шостій статті 62 цього Закону;      3) виникнення підстав, передбачених у частині шостій статті 62 цього Закону;  
695. 4) припинення громадянства України кандидата у депутати;   -633- Гадяцький Л.М.
Доповнити п.4 ч.1 ст. 63 положенням про заборону використання кандидатами т.зв. адміністративного ресурсу. Ця проблема є значно ширшою, ніж виписане у вказаному пункті положення.  
Відхилено   4) припинення громадянства України кандидата у депутати;  
696. 5) вибуття кандидата у депутати за межі України на проживання чи з метою отримання політичного притулку;   -634- Чорновіл Т.В.
У ч. 1 ст. 63 пункт 5 викласти в редакції: "5) вибуття кандидата у депутати за межі України на постійне місце проживання за кордоном;".  
Відхилено   5) вибуття кандидата у депутати за межі України на проживання чи з метою отримання політичного притулку;  
697. 6) визнання кандидата у депутати недієздатним;      6) визнання кандидата у депутати недієздатним;  
698. 7) набрання щодо кандидата законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;   -635- Чорновіл Т.В.
У ч. 1 ст. 63 пункт 7 виключити.  
Відхилено   7) набрання щодо кандидата законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;  
    -636- Шевченко О.О.
В ч.1 ст. 63 - слова „умисного злочину" замінити терміном „злочину";  
Відхилено    
699. 8) включення кандидата у депутати до кількох виборчих списків партій (блоків) за наявності письмових заяв про згоду балотуватися від цих партій (блоків);      8) включення кандидата у депутати до кількох виборчих списків партій (блоків) за наявності письмових заяв про згоду балотуватися від цих партій (блоків);  
700. 9) виявлення Центральною виборчою комісією обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом у депутати, права бути обраною депутатом відповідно до статті 9 цього Закону.   -637- Гавриш С.Б.
Мартинюк А.І.
Доповнити ч. 1 ст. 63 пунктом 10 такого змісту „10) повторне вчинення кандидатом у депутати діяння, за яке йому було оголошено попередження відповідно до ч. четвертої цієї ст.".  
Враховано   9) виявлення Центральною виборчою комісією обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом у депутати, права бути обраною депутатом відповідно до статті 9 цього Закону; 10) повторне вчинення кандидатом у депутати діяння, за яке йому було оголошено попередження відповідно до частини четвертої цієї статті".  
701. 2. Центральна виборча комісія не пізніше ніж за десять днів до дня виборів скасовує рішення про реєстрацію всіх кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), в разі виявлення після реєстрації підстав, передбачених частиною четвертою статті 61 цього Закону, або виникнення підстав, передбачених частиною десятою статті 62 цього Закону. Після прийняття зазначеного рішення відповідна партія (блок) втрачає статус суб'єкта виборчого процесу.   -638- Заєць В.В.
У ст. 63 ч. другу виключити. Відповідно змінити нумерацію частин.  
Відхилено   2. Центральна виборча комісія не пізніше ніж за десять днів до дня виборів скасовує рішення про реєстрацію всіх кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), в разі виявлення після реєстрації підстав, передбачених частиною четвертою статті 61 цього Закону, або виникнення підстав, передбачених частиною десятою статті 62 цього Закону. Після прийняття зазначеного рішення відповідна партія (блок) втрачає статус суб'єкта виборчого процесу.  
702. 3. У разі прийняття рішення, зазначеного у частині другій цієї статті, після виготовлення виборчих бюлетенів Центральна виборча комісія приймає рішення про передрук виборчих бюлетенів або про внесення до виборчих бюлетенів змін у порядку, встановленому частинами сьомою, восьмою статті 78 цього Закону.      3. У разі прийняття рішення, зазначеного у частині другій цієї статті, після виготовлення виборчих бюлетенів Центральна виборча комісія приймає рішення про передрук виборчих бюлетенів або про внесення до виборчих бюлетенів змін у порядку, встановленому частинами сьомою, восьмою статті 78 цього Закону.  
703. 4. Центральна виборча комісія оголошує партії (блоку) попередження, що оприлюднюється в державних засобах масової інформації, у разі порушення інших вимог цього Закону партією (блоком) чи кандидатом, висунутим цією партією. Таке попередження, зокрема, виноситься у разі:   -639- Гавриш С.Б.
У ч. четвертій ст. 63 слова "при розгляді виборчого спору" виключити;  
Відхилено   4. Центральна виборча комісія оголошує партії (блоку) попередження, що оприлюднюється в державних засобах масової інформації, у разі порушення інших вимог цього Закону партією (блоком) чи кандидатом, висунутим цією партією. Таке попередження, зокрема, виноситься у разі:  
    -640- Салигін В.В.
Коновалюк В.І.
У абзаці першому ч. четвертої ст. 63 виключити слово "інших".  
Відхилено    
704. 1) встановлення судом при розгляді виборчого спору у порядку, передбаченому законом, факту підкупу виборців або членів виборчих комісій кандидатом, партією (блоком), яка висунула кандидатів, її уповноваженою чи іншою посадовою особою, а також за дорученням партії (блоку), яка висунула кандидатів, - іншою особою;      1) встановлення судом при розгляді виборчого спору у порядку, передбаченому законом, факту підкупу виборців або членів виборчих комісій кандидатом, партією (блоком), яка висунула кандидатів, її уповноваженою чи іншою посадовою особою, а також за дорученням партії (блоку), яка висунула кандидатів, - іншою особою;  
705. 2) встановлення судом при розгляді виборчого спору у порядку, передбаченому законом, факту надання під час виборчого процесу виборцям або членам виборчих комісій грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, робіт, послуг, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей організацією, засновником, власником або членом керівного органу якої є кандидат, партія, яка висунула кандидатів (одна з партій, яка входить до блоку, що висунув кандидатів), або посадова особа цієї партії;   -641- Ключковський Ю.Б.
У п. 2 ч. 4 ст. 63 після слів "матеріальних цінностей" додати " (непрямого підкупу)".  
Враховано   2) встановлення судом при розгляді виборчого спору у порядку, передбаченому законом, факту надання під час виборчого процесу виборцям або членам виборчих комісій грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, робіт, послуг, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу) організацією, засновником, власником або членом керівного органу якої є кандидат, партія, яка висунула кандидатів (одна з партій, яка входить до блоку, що висунув кандидатів), або посадова особа цієї партії;  
706. 3) встановлення судом при розгляді виборчого спору у порядку, передбаченому законом, факту використання партією (блоком) при фінансуванні передвиборної агітації, крім коштів свого виборчого фонду, інших коштів;      3) встановлення судом при розгляді виборчого спору у порядку, передбаченому законом, факту використання партією (блоком) при фінансуванні передвиборної агітації, крім коштів свого виборчого фонду, інших коштів;  
707. 4) встановлення судом при розгляді виборчого спору, що кандидат, який займає посаду, в тому числі за сумісництвом, в органах виконавчої влади чи в органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях, у військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, залучав або використовував для проведення передвиборної агітації підлеглих йому осіб, службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи (зловживання службовим становищем);   -642- Пак В.П.
У пункті 4 ч. 4 ст. 63 слова "у закладах, установах, організаціях" замінити словами " у державних чи комунальних закладах, установах, організаціях".  
Відхилено   4) встановлення судом при розгляді виборчого спору, що кандидат, який займає посаду, в тому числі за сумісництвом, в органах виконавчої влади чи в органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях, у військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, залучав або використовував для проведення передвиборної агітації підлеглих йому осіб, службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи (зловживання службовим становищем);  
    -643- Шевченко О.О.
З ч.4 ч.4 ст.63 - вилучити „зловживання службовим становищем".  
Відхилено    
708. 5) у разі проведення партією (блоком), кандидатом у депутати прямої чи опосередкованої передвиборної агітації під час виборчого процесу поза строками, встановленими статтею 64 цього Закону.   -644- Ключковський Ю.Б.
П. 5 ч. 4. ст. 63 виключити.  
Відхилено   5) у разі проведення партією (блоком), кандидатом у депутати прямої чи опосередкованої передвиборної агітації під час виборчого процесу поза строками, встановленими статтею 64 цього Закону.  
709. 5. Центральна виборча комісія розглядає питання про скасування реєстрації кандидата у депутати чи про оголошення йому або партії (блоку) попередження у присутності кандидата чи представника партії (блоку). Про час розгляду цього питання вказані особи повідомляються не пізніш як напередодні розгляду. У разі відсутності вказаних осіб на засіданні без поважних причин, а при розгляді цього питання менш як за три дні до дня виборів - з будь-якої причини, це питання розглядається Центральною виборчою комісією за відсутності вказаних осіб.   -645- Чорновіл Т.В.
У ч. 5 ст. 63 другим реченням вставити: "Рішення щодо кожного кандидата приймається окремо."  
Відхилено   5. Центральна виборча комісія розглядає питання про скасування реєстрації кандидата у депутати чи про оголошення йому або партії (блоку) попередження у присутності кандидата чи представника партії (блоку). Про час розгляду цього питання вказані особи повідомляються не пізніш як напередодні розгляду. У разі відсутності вказаних осіб на засіданні без поважних причин, а при розгляді цього питання менш як за три дні до дня виборів - з будь-якої причини, це питання розглядається Центральною виборчою комісією за відсутності вказаних осіб.  
710. 6. У випадках порушень, зазначених у частині третій цієї статті, чи інших порушень, за які законом встановлено кримінальну або адміністративну відповідальність, Центральна виборча комісія повідомляє відповідні правоохоронні органи для перевірки і реагування відповідно до закону.   -646- Ключковський Ю.Б.
У ч. 6 ст. 63 слово "третій" замінити на слово "четвертій".  
Відхилено   6. У випадках порушень, зазначених у частині третій цієї статті, чи інших порушень, за які законом встановлено кримінальну або адміністративну відповідальність, Центральна виборча комісія повідомляє відповідні правоохоронні органи для перевірки і реагування відповідно до закону.  
711. 7. Центральна виборча комісія доводить до відома партії (блоку), кандидата у депутати рішення про скасування реєстрації кандидата (кандидатів) або про оголошення попередження не пізніш як наступного дня з дня його прийняття та надає представнику партії (блоку) або кандидатові копію цього рішення у той же строк. Якщо вказане рішення прийняте в останній день перед днем виборів, копія вказаного рішення видається зазначеним особам невідкладно.   -647- Чорновіл Т.В.
У ч. 7 слово " (кандидатів)" вилучити.  
Відхилено   7. Центральна виборча комісія доводить до відома партії (блоку), кандидата у депутати рішення про скасування реєстрації кандидата (кандидатів) або про оголошення попередження не пізніш як наступного дня з дня його прийняття та надає представнику партії (блоку) або кандидатові копію цього рішення у той же строк. Якщо вказане рішення прийняте в останній день перед днем виборів, копія вказаного рішення видається зазначеним особам невідкладно.  
712. 8. У разі смерті кандидата у депутати або визнання його безвісно відсутнім Центральна виборча комісія оголошує його таким, що вибув з балотування, та виключає його з відповідного виборчого списку.      8. У разі смерті кандидата у депутати або визнання його безвісно відсутнім Центральна виборча комісія оголошує його таким, що вибув з балотування, та виключає його з відповідного виборчого списку.  
713. Розділ VІІІ. ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ      Розділ VІІІ. ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ  
714. Стаття 64. Строки проведення передвиборної агітації      Стаття 64. Строки проведення передвиборної агітації  
715. 1. Партія (блок) має право розпочати свою передвиборну агітацію з моменту прийняття Центральною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку).   -648- Горбачов В.С.
Ч. 1 ст. 64 виключити.  
Відхилено   1. Партія (блок), кандидати у депутати мають право розпочати свою передвиборну агітацію з моменту прийняття Центральною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку).  
    -649- Бондаренко В.Д.
Ч. 1 ст. 64 після слів "партія (блок)" доповнити словами: "кандидати у депутати", слово "має" замінити словом "мають".  
Враховано    
716. 2. Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів.      2. Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів.  
717. 3. Передвиборна агітація напередодні та в день виборів забороняється. У цей же час забороняється проведення масових акцій (зборів, походів, демонстрацій, мітингів) від імені партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу, розповсюдження агітаційних матеріалів, а також публічні оголошення про підтримку партією (блоком) чи окремими кандидатами у депутати концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів.   -650- Гавриш С.Б.
У ч. третій ст. 64 слова "напередодні та вдень виборів" замінити на слова "у невстановлені законом строки";  
Відхилено   3. Передвиборна агітація напередодні та в день виборів забороняється. У цей же час забороняється проведення масових акцій (зборів, походів, демонстрацій, мітингів) від імені партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу, розповсюдження агітаційних матеріалів, а також публічні оголошення про підтримку партією (блоком) чи окремими кандидатами у депутати концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів.  
    -651- Горбачов В.С.
У ч. 3 ст. 64 після слів "партії (блоку)" доповнити словами "кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі,".  
Відхилено    
718. Стаття 65. Форми і засоби передвиборної агітації      Стаття 65. Форми і засоби передвиборної агітації  
719. 1. Передвиборна агітація може здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України. Громадяни України мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми партій (блоків), політичні, ділові та особисті якості кандидатів у депутати, вести агітацію за або проти партій (блоків), кандидатів у депутати.   -652- Горбачов В.С.
У ч. 1 ст. 65 після слів "програми партії (блоку)" доповнити словами "кандидатів у депутати від яких зареєстровано в багатомандатному окрузі, кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі,".  
Відхилено   1. Передвиборна агітація може здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України. Громадяни України мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми партій (блоків), політичні, ділові та особисті якості кандидатів у депутати, вести агітацію за або проти партій (блоків), кандидатів у депутати.  
720. 2. Передвиборна агітація може проводитися у таких формах:      2. Передвиборна агітація може проводитися у таких формах:  
721. 1) проведення зборів громадян, інших зустрічей з виборцями;      1) проведення зборів громадян, інших зустрічей з виборцями;  
722. 2) проведення мітинґів, походів, демонстрацій, пікетів;      2) проведення мітинґів, походів, демонстрацій, пікетів;  
723. 3) проведення публічних дебатів, дискусій, "круглих столів", прес-конференцій стосовно положень передвиборних програм та політичної діяльності партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу чи кандидатів у депутати;      3) проведення публічних дебатів, дискусій, "круглих столів", прес-конференцій стосовно положень передвиборних програм та політичної діяльності партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу чи кандидатів у депутати;  
724. 4) оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації виступів, інтерв'ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, інших публікацій та повідомлень;   -653- Беспалий Б.Я.
П. 4 ч. 2 ст. 65 після слів "масової інформації" доповнити словами "політичної реклами".  
Враховано   4) оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації політичної реклами, виступів, інтерв'ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, інших публікацій та повідомлень;  
725. 5) розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації;      5) розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації;  
726. 6) розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами;      6) розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами;  
727. 7) проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу чи кандидата в депутати;   -654- Бондаренко В.Д.
П. 7 ч. 2 ст. 65 в кінці доповнити словами "а також оприлюднення інформації про таку підтримку".  
Враховано   7) проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу чи кандидата в депутати, а також оприлюднення інформації про таку підтримку;  
728. 8) публічних закликів голосувати за чи проти партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу або публічних оцінок діяльності цих партій (блоків) чи кандидатів у депутати;      8) публічних закликів голосувати за чи проти партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу або публічних оцінок діяльності цих партій (блоків) чи кандидатів у депутати;  
729. 9) в інших формах, що не суперечать Конституції України та законам України.      9) в інших формах, що не суперечать Конституції України та законам України.  
730. 3. До передвиборної агітації належить політична реклама, яка включає будь-які не заборонені законодавством України друковані, усні, звукові та аудіовізуальні види і форми ідейного впливу на людей, що мають на меті прямо або опосередковано привернути увагу до суб'єктів виборчого процесу, сформувати у суспільстві та у свідомості громадян позитивне або негативне ставлення до них або спрямувати політичну поведінку громадян і соціальних груп у їх ставленні до суб'єктів виборчого процесу під час виборів, у тому числі інформаційні повідомлення про заходи, що проводяться або підтримуються із вказаною метою.   -655- Ключковський Ю.Б.
Ч. 3 ст. 65 доповнити реченням: "Час мовлення, відведений на політичну рекламу на радіо та телебаченні, не може перевищувати 20 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби телерадіоорганізацією будь-якої форми власності."  
Враховано   3. До передвиборної агітації належить політична реклама, яка включає будь-які не заборонені законодавством України друковані, усні, звукові та аудіовізуальні види і форми ідейного впливу на людей, що мають на меті прямо або опосередковано привернути увагу до суб'єктів виборчого процесу, сформувати у суспільстві та у свідомості громадян позитивне або негативне ставлення до них або спрямувати політичну поведінку громадян і соціальних груп у їх ставленні до суб'єктів виборчого процесу під час виборів, у тому числі інформаційні повідомлення про заходи, що проводяться або підтримуються із вказаною метою. Час мовлення, відведений на політичну рекламу на радіо та телебаченні, не може перевищувати 20 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби телерадіоорганізацією будь-якої форми власності. 4. Фінансова підтримка партією (блоком) - суб'єктом виборчого процесу чи кандидатом у депутати проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрацій фільмів, телепередач чи інших заходів може здійснюватися лише за рахунок коштів виборчого фонду відповідної партії (блоку)  
    -656- Ключковський Ю.Б.
Ст. 65 доповнити новою частиною четвертою: "„Фінансова підтримка партією (блоком) - суб'єктом виборчого процесу чи кандидатом у депутати проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрацій фільмів, телепередач чи інших заходів може здійснюватися лише за рахунок коштів виборчого фонду відповідної партії (блоку)".  
Враховано    
731. 4. Офіційні повідомлення в період виборчого процесу про дії кандидатів у депутати, пов'язані з виконанням ними посадових (службових) повноважень, передбачених Конституцією України або законами України, і підготовані у порядку, передбаченому Законом України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", не належать до політичної реклами. Зазначені офіційні повідомлення не повинні містити коментарів агітаційного характеру, а також відео-, аудіозаписи, кінозйомки, фотоілюстрації про дії зазначених осіб як кандидатів у депутати.   -657- Діденко Ю.В.
Беспалий Б.Я.
У ч. 4 ст. 65 слова "політичної реклами" замінити словами "передвиборної агітації"  
Враховано   5. Офіційні повідомлення в період виборчого процесу про дії кандидатів у депутати, пов'язані з виконанням ними посадових (службових) повноважень, передбачених Конституцією України або законами України, і підготовані у порядку, передбаченому Законом України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", не належать до передвиборної агатації. Зазначені офіційні повідомлення не повинні містити коментарів, агітаційного характеру, а також відео-, аудіозаписів, кінозйомок, фотоілюстрацій про дії зазначених осіб як кандидатів у депутати.  
    -658- Писаренко А.Г.
Стаття 65, частина 4 викласти в такій редакції: "4. Офіційні повідомлення в період виборчого процесу про дії кандидатів у депутати, пов'язані з виконанням ними посадових (службових) повноважень, передбачених Конституцією України або законами України, і підготовані у порядку, передбаченому Законом України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", не належать до виборчої чи політичної реклами, якщо зазначені офіційні повідомлення місять лише інформацію про назви і номери прийнятих актів, та не містять коментарів агітаційного характеру, а також відео-, аудіозаписи, кінозйомки, фотоілюстрації про дії зазначених осіб."  
Відхилено    
    -659- Ключковський Ю.Б.
Друге речення ч. 4 ст. 65 викласти в редакції: „Зазначені офіційні повідомлення не повинні містити коментарів, агітаційного характеру, а також відео-, аудіозаписів, кінозйомок, фотоілюстрацій про дії зазначених осіб як кандидатів у депутати".  
Враховано    
732. 5. Передвиборна агітація здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів для цілей, визначених цим Законом, та коштів виборчих фондів партій (блоків). Використання власних коштів кандидатів у депутати чи коштів з інших джерел для проведення передвиборної агітації, у тому числі з ініціативи виборців, забороняється.   -660- Горбачов В.С.
У ч. 5 ст. 65 після слів "партії (блоку)" доповнити словами " кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі,".  
Відхилено Порушення пропорційної системи  6. Передвиборна агітація здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів для цілей, визначених цим Законом, та коштів виборчих фондів партій (блоків). Використання власних коштів кандидатів у депутати чи коштів з інших джерел для проведення передвиборної агітації, у тому числі з ініціативи виборців, забороняється.  
733. 6. Передвиборна агітація за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, здійснюється з додержанням принципу рівних умов щодо надання партіям (блокам) - суб'єктам виборчого процесу однакових друкованих площ у друкованих засобах масової інформації та однакового ефірного часу на радіо і телебаченні.   -661- Горбачов В.С.
У ч. 6 ст. 65 після слів "партіям (блокам)" доповнити словами " кандидатам у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі".  
Відхилено Порушення пропорційної системи  7. Передвиборна агітація за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, здійснюється з додержанням принципу рівних умов щодо надання партіям (блокам) - суб'єктам виборчого процесу однакових друкованих площ у друкованих засобах масової інформації та однакового ефірного часу на радіо і телебаченні.  
734. 7. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування надають приміщення, придатні для проведення публічних заходів передвиборної агітації, які організовує окружна виборча комісія. При цьому окружна виборча комісія зобов'язана забезпечити рівні можливості для всіх партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу. Оплата за використання наданих приміщень здійснюється в порядку, встановленому статтею 53 цього Закону.   -662- Горбачов В.С.
У ч. 7 ст. 65 після слів "партій (блоків)" доповнити словами " кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі".  
Відхилено Порушення пропорційної системи  8. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування за зверненням відповідної окружної виборчої комісії надають приміщення, придатні для проведення публічних заходів передвиборної агітації, які організовує окружна виборча комісія. При цьому окружна виборча комісія зобов'язана забезпечити рівні можливості для всіх партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу. Оплата за використання наданих приміщень здійснюється в порядку, встановленому статтею 53 цього Закону.  
    -663- Ключковський Ю.Б.
Ч. 7 ст. 65 після слів "місцевого самоврядування" доповнити словами "за зверненням відповідної окружної виборчої комісії".  
Враховано    
735. 8. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу має право на договірній основі за рахунок коштів виборчого фонду партії (блоку) орендувати будинки і приміщення усіх форм власності для проведення зборів, мітингів, дебатів, дискусій та інших публічних заходів передвиборної агітації.   -664- Горбачов В.С.
У ч. 8 ст. 65 після слів "партія (блок)" доповнити словами "кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі".  
Відхилено Порушення пропорційної системи  9. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу має право на договірній основі за рахунок коштів виборчого фонду партії (блоку) орендувати будинки і приміщення усіх форм власності для проведення зборів, мітингів, дебатів, дискусій та інших публічних заходів передвиборної агітації.  
736. 9. Партія (блок) повідомляє про час і місце проведення публічних заходів передвиборної агітації відповідну окружну виборчу комісію.   -665- Салигін В.В.
Коновалюк В.І.
Ч. дев'яту ст. 65 доповнити словами " не пізніш як за _______ днів до дня проведення такого заходу".  
Відхилено   10. Партія (блок) повідомляє про час і місце запланованих проведення публічних заходів передвиборної агітації відповідну окружну виборчу комісію.  
    -666- Горбачов В.С.
У ч. 9 ст. 65 після слів "партія (блок)" доповнити словами "кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі".  
Відхилено Порушення пропорційної системи   
    -667- Чорновіл Т.В.
у ч. 9 ст. 65 після слова "проведення" вставити слово "планових".  
Враховано редакційно    
737. 10. Розміщення носіїв політичної реклами, а також розповсюдження політичної реклами через радіотрансляційні або інші мережі сповіщання пасажирів, у транспортних засобах громадського користування, на станціях метрополітену, вокзалах, портах та аеропортах забороняється.   -668- Ключковський Ю.Б.
Ч. 10 ст. 65 виключити, перенісши її у ст. 70.  
Враховано    
738. 11. У разі якщо будинок (приміщення) незалежно від форми власності було надано для проведення передвиборного публічного заходу чи передвиборної агітації одній партії (блоку), власник (володар, користувач) цього будинку (приміщення) не має права відмовити в його наданні на тих же умовах іншій партії (блоку) - суб'єкту виборчого процесу. Зазначена вимога не стосується приміщень, що перебувають у власності чи постійному користуванні партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу.   -669- Горбачов В.С.
У ч. 11 ст. 65 після слів "партія (блок)" доповнити словами "кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі" у відповідних відмінках.  
Відхилено Порушення пропорційної системи  11. У разі якщо будинок (приміщення) незалежно від форми власності було надано для проведення передвиборного публічного заходу чи передвиборної агітації одній партії (блоку), власник (володар, користувач) цього будинку (приміщення) не має права відмовити в його наданні на тих же умовах іншій партії (блоку) - суб'єкту виборчого процесу. Зазначена вимога не стосується приміщень, що перебувають у власності чи постійному користуванні партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу.  
    -670- Коновалюк В.І.
немає у законодавстві поняття "приміщення, що перебуває у постійному користуванні"  
Відхилено    
    -671- Ключковський Ю.Б.
У ч. 11 ст. 65 виключити слова "проведення передвиборного публічного заходу чи".  
Відхилено    
739. Стаття 66. Інформаційні плакати та матеріали передвиборної агітації      Стаття 66. Інформаційні плакати та матеріали передвиборної агітації  
740. 1. Центральна виборча комісія за рахунок коштів, що виділяються з Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів депутатів, не пізніш як за тридцять п'ять днів до дня виборів забезпечує виготовлення інформаційних плакатів партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу. Ці плакати повинні містити передвиборні програми партій (блоків), подані ними при реєстрації кандидатів у депутати, виборчий список партії (блоку) із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, посади (заняття), місця роботи та проживання, партійності включених до нього кандидатів у депутати, а також фотографії перших п'яти кандидатів у депутати. Форма, розмір та поліграфічне виконання інформаційних плакатів встановлюються Центральною виборчою комісією.   -672- Горбачов В.С.
У ч. 1 ст. 66 після слів "партія (блок)" доповнити словами "кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі" у відповідних відмінках.  
Відхилено Порушення пропорційної системи  1. Центральна виборча комісія за рахунок коштів, що виділяються з Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів депутатів, не пізніш як за тридцять п'ять днів до дня виборів забезпечує виготовлення інформаційних плакатів партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу. Ці плакати повинні містити передвиборні програми партій (блоків), подані ними при реєстрації кандидатів у депутати, виборчий список партії (блоку) із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, посади (заняття), місця роботи та проживання, партійності включених до нього кандидатів у депутати, а також фотографії перших п'яти кандидатів у депутати. Форма, розмір та поліграфічне виконання інформаційних плакатів встановлюються Центральною виборчою комісією.  
    -673- Чорновіл Т.В.
У ч. 1 ст. 66 слова: "... виборчий список партії (блоку) із зазначенням прізвища, імені, по-батькові, року народження, посади (заняття), місця роботи та проживання, партійності включених до нього кандидатів у депутати..." замінити словами: "список перших п'яти (десяти) кандидатів з виборчого списку партії (блоку) із зазначенням прізвища, імені, по-батькові, року народження, посади, партійності кожного з них..."  
Відхилено    
741. 2. Центральна виборча комісія погоджує з представником партії (блоку) текст та поліграфічне виконання інформаційного плаката.      2. Центральна виборча комісія погоджує з представником партії (блоку) текст та поліграфічне виконання інформаційного плаката.  
742. 3. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення однакової кількості інформаційних плакатів партій (блоків) із розрахунку не менш як по п'ять примірників кожного плаката на кожну виборчу дільницю. Виготовлені інформаційні плакати партій (блоків) із розрахунку не менш як по три примірники кожного плаката на кожну виборчу дільницю в установленому Центральною виборчою комісією порядку передаються відповідним виборчим комісіям, решта - представнику відповідної партії (блоку).   -674- Ключковський Ю.Б.
У ст. 66 додати частини 4-8 в редакції: "4. Інформаційні плакати передаються відповідним виборчим комісіям та представникам партій (блоків) не пізніш як за двадцять днів до дня виборів. 5. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу на власний розсуд може виготовляти матеріали передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів виборчого фонду партії (блоку). Партія може виготовляти друкований матеріал своєї передвиборної агітації (передвиборної агітації блоку, до якого вона входить) із застосуванням обладнання, що їй належить. Відомості, що містяться у цих матеріалах, повинні відповідати вимогам закону. 6. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу зобов'язана подати по одному примірнику кожного друкованого матеріалу передвиборної агітації, виготовленого за рахунок коштів виборчого фонду партії (блоку) та із застосуванням обладнання, що їй належить, не пізніш як за п'ять днів з дня його виготовлення до Центральної виборчої комісії. 7. Друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити відомості про установу, що здійснила друк, або вказівку, що друк здійснено з використанням обладнання, що належить партії, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск. 8. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування не пізніш як за сімдесят днів до дня виборів відводять місця та обладнують стенди, дошки оголошень у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації.  
Враховано   3. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення однакової кількості інформаційних плакатів партій (блоків) із розрахунку не менш як по п'ять примірників кожного плаката на кожну виборчу дільницю. Виготовлені інформаційні плакати партій (блоків) із розрахунку не менш як по три примірники кожного плаката на кожну виборчу дільницю в установленому Центральною виборчою комісією порядку передаються відповідним виборчим комісіям, решта - представнику відповідної партії (блоку). 4. Інформаційні плакати передаються відповідним виборчим комісіям та представникам партій (блоків) не пізніш як за двадцять днів до дня виборів. 5. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу на власний розсуд може виготовляти матеріали передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів виборчого фонду партії (блоку). Партія може виготовляти друкований матеріал своєї передвиборної агітації (передвиборної агітації блоку, до якого вона входить) із застосуванням обладнання, що їй належить. Відомості, що містяться у цих матеріалах, повинні відповідати вимогам закону. 6. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу зобов'язана подати по одному примірнику кожного друкованого матеріалу передвиборної агітації, виготовленого за рахунок коштів виборчого фонду партії (блоку) та із застосуванням обладнання, що їй належить, не пізніш як за п'ять днів з дня його виготовлення до Центральної виборчої комісії. 7. Друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити відомості про установу, що здійснила друк, або вказівку, що друк здійснено з використанням обладнання, що належить партії, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск. 8. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування не пізніш як за сімдесят днів до дня виборів відводять місця та обладнують стенди, дошки оголошень у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації.  
    -675- Горбачов В.С.
Статтю 66 доповнити новою частиною наступного змісту: "Окружна виборча комісія за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів депутатів, забезпечує виготовлення не пізніш як за 35 днів до дня виборів погоджених із кандидатами у депутати, зареєстрованими в одномандатних округах, інформаційних плакатів із розрахунку по дві тисячі примірників на кожного кандидата у депутати. Плакати повинні містити біографію кандидата у депутати, його передвиборну програму, подані ним при реєстрації, та фотокартку."  
Відхилено Порушення пропорційної системи   
743. Стаття 67. Загальний порядок використання засобів масової інформації      Стаття 67. Загальний порядок використання засобів масової інформації  
744. 1. Передвиборна агітація з використанням засобів масової інформації усіх форм власності проводиться з дотриманням принципу рівних умов та в порядку, передбаченому цим Законом.      1. Передвиборна агітація з використанням засобів масової інформації усіх форм власності проводиться з дотриманням принципу рівних умов та в порядку, передбаченому цим Законом.  
745. 2. Передвиборна агітація у засобах масової інформації, у тому числі політична реклама, повинні здійснюватися у формах та з дотриманням вимог, встановлених цією статтею та статтями 65, 68 - 70 цього Закону.      2. Передвиборна агітація у засобах масової інформації, у тому числі політична реклама, повинні здійснюватися у формах та з дотриманням вимог, встановлених цією статтею та статтями 65, 68 - 70 цього Закону.  
746. 3. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу має право користуватися державними та комунальними засобами масової інформації за рахунок та в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, на умовах, передбачених цим Законом.   -676- Горбачов В.С.
У ч. 3 ст. 67 після слів "партія (блок)" доповнити словами "кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі,".  
Відхилено Порушення пропорційної системи  3. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу має право користуватися державними та комунальними засобами масової інформації за рахунок та в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, на умовах, передбачених цим Законом.  
747. 4. Порядок надання ефірного часу та друкованих площ за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, встановлюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за сто днів до дня виборів.   -677- Коновалюк В.І.
Салигін В.В.
Ч. 4 ст. 67 (одну з двох) виключити.  
Враховано   4. Порядок надання ефірного часу та друкованих площ за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, встановлюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за сто днів до дня виборів.  
748. 4. Порядок надання ефірного часу та друкованих площ за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, встановлюється Центральною виборчою комісією.   -678- Яворівський В.О.
Викласти ч. 5 ст. 67 у такій редакції: "5. Передвиборна агітація в засобах масової інформації усіх форм власності за рахунок коштів виборчого фонду партії (блоку) здійснюється на умовах рівної оплати за одиницю ефірного часу чи друкованої площі."  
Враховано   5. Передвиборна агітація в засобах масової інформації усіх форм власності за рахунок коштів виборчого фонду партії (блоку) здійснюється на умовах рівної оплати за одиницю ефірного часу чи друкованої площі  
749. 6. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу встановлюються відповідним засобом масової інформації не пізніш як за сто тридцять днів до дня виборів у розмірі, який не може перевищувати розміру середньоарифметичного значення ціни за комерційну рекламу за перші три квартали року, що передує року проведення виборів депутатів. При цьому засоби масової інформації можуть розраховувати розцінки вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу окремо для робочих та вихідних (святкових) днів, а також для різних за кількістю потенційної аудиторії періодів ефірного часу чи друкованої площі. Засоби масової інформації, зареєстровані в останньому кварталі року, що передує року проведення виборів депутатів, встановлюють розцінки вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу на підставі даних за весь період їх діяльності. Розцінки таких засобів масової інформації не можуть перевищувати розцінок відповідно газети "Голос України" (для друкованих засобів масової інформації) Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України (для телерадіоорганізацій).   -679- Яворівський В.О.
Ч. 6 ст. 67 викласти у такій редакції: "6. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів виборчих фондів партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу встановлюються відповідним засобом масової інформації не пізніш як за 130 днів до дня виборів у розмірі, що не може перевищувати розміру середньоарифметичного значення ціни за комерційну рекламу (рекламу, розповсюдження якої має на меті отримання прибутку) за перші три квартали року, що передує року проведення виборів депутатів. При цьому засоби масової інформації можуть розрахувати такі розцінки вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу окремо для робочих днів і окремо для вихідних та святкових днів, а також окремо для різних за кількістю потенційної аудиторії періодів ефірного часу чи друкованої площі. Засоби масової інформації, зареєстровані в після 1 квітня року, що передує року проведення виборів депутатів, встановлюють розцінки вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу на підставі даних за весь період їх діяльності. Розміри розцінок таких засобів масової інформації не можуть перевищувати розмірів розцінок відповідно газети "Голос України" (для друкованих засобів масової інформації) та Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України (для телерадіоорганізацій)".  
Враховано   6. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів виборчих фондів партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу встановлюються відповідним засобом масової інформації не пізніш як за 130 днів до дня виборів у розмірі, що не може перевищувати розміру середньоарифметичного значення ціни за комерційну рекламу (рекламу, розповсюдження якої має на меті отримання прибутку) за перші три квартали року, що передує року проведення виборів депутатів. При цьому засоби масової інформації можуть розрахувати такі розцінки вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу окремо для робочих днів і окремо для вихідних та святкових днів, а також окремо для різних за кількістю потенційної аудиторії періодів ефірного часу чи друкованої площі. Засоби масової інформації, зареєстровані в після 1 квітня року, що передує року проведення виборів депутатів, встановлюють розцінки вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу на підставі даних за весь період їх діяльності. Розміри розцінок таких засобів масової інформації не можуть перевищувати розмірів розцінок відповідно газети "Голос України" (для друкованих засобів масової інформації) та Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України (для телерадіоорганізацій).  
    -680- Чорновіл Т.В.
У ч. 6 ст. 67 після слів "... періодів ефірного часу чи друкованої площі" добавити: "враховуючи стандартний коефіцієнт зниження вартості за кількість і частоту подач рекламних матеріалів".  
Відхилено    
750. 7. Засоби масової інформації офіційно надсилають встановлені відповідно до вимог частини шостої цієї статті розцінки вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу до Центральної виборчої комісії не пізніш як за сто десять днів до дня виборів, а також окружним виборчим комісіям не пізніш як через п'ять днів після їх утворення. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації не можуть змінюватися протягом виборчого процесу. Засіб масової інформації не може надавати знижки на оплату друкованої площі чи ефірного часу партіям (блокам) - суб'єктам виборчого процесу.   -681- Горбачов В.С.
У ч. 7 ст. 67 після слів "партіям (блокам)" доповнити словами " кандидатам у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі".  
Відхилено   7. Засоби масової інформації офіційно надсилають встановлені відповідно до вимог частини шостої цієї статті розцінки вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу до Центральної виборчої комісії не пізніш як за сто десять днів до дня виборів, а також окружним виборчим комісіям не пізніш як через п'ять днів після їх утворення. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації не можуть змінюватися протягом виборчого процесу. Засіб масової інформації не може надавати знижки чи встановлювати надбавки на оплату друкованої площі чи ефірного часу партіям (блокам) - суб'єктам виборчого процесу.  
    -682- Чорновіл Т.В.
У ч. 7 ст. 67 перше речення замінити на: "Загальнодержавні засоби масової інформації не раніше, як через робочих 5 днів після офіційного направлення в Центральну виборчу комісію розцінок вартості друкованої площі чи ефірного часу згідно ч. шостої цієї статті. Офіційні листи направляються від дня оголошення Центральною виборчою комісією початку виборчого процесу й до тридцятиденного терміну до дня голосування. Регіональні засоби масової інформації офіційно направляють розцінки до всіх окружних виборчих комісій у регіоні (Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі), на території яких вони зареєстровані, починаючи з дня утворення окружних виборчих комісій і до двохтижневого терміну до дня голосування. Розміщення передвиборної реклами в регіональних засобах масової інформації дозволяється через три робочі дні після вручення розцінок окружним виборчим комісіям. Центральна виборча комісія та відповідні окружні виборчі комісії у цей термін можуть перевірити дану інформацію, в тому числі витребувавши необхідні для цього документи."  
Відхилено    
    -683- Чорновіл Т.В.
У ч. 7 ст. 67 в кінці останнього речення добавити: "окрім обставин передбачених частиною шостою цієї ст.".  
Відхилено    
    -684- Ключковський Ю.Б.
У ч. 7 ст. 67 третє речення після слів "надавати знижки" доповнити словами "чи встановлювати надбавки".  
Враховано    
751. 8. Засіб масової інформації, який надав ефірний час або друковану площу одній партії (блоку) - суб'єкту виборчого процесу, не може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі на тих же умовах іншій партії (блоку) - суб'єкту виборчого процесу.   -685- Яворівський В.О.
Доповнити ч. 8 ст. 67 другим реченням: "Засіб масової інформації може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі партії (блоку) - суб'єкту виборчого процесу у разі, якщо надані для поширення матеріали суперечать ч. 3 ст. 70 цього Закону."  
Немає висновку   8. Засіб масової інформації, який надав ефірний час або друковану площу одній партії (блоку) - суб'єкту виборчого процесу, не може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі на тих же умовах іншій партії (блоку) - суб'єкту виборчого процесу. Засіб масової інформації може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі партії (блоку) - суб'єкту виборчого процесу у разі, якщо надані для поширення матеріали суперечать ч. 3 ст. 70 цього Закону.  
    -686- Горбачов В.С.
У ч. 8 ст. 67 після слів "партії (блоку)" доповнити словами "кандидату у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі" у відповідних відмінках.  
Відхилено Порушення пропорційної системи   
    -687- Чорновіл Т.В.
Ч. 8 ст. 67 доповнити словами: "з урахуванням обставин, викладених у ч. 6 цієї ст.".  
Відхилено    
752. 9. Засоби масової інформації у разі оприлюднення результатів опитування громадської думки, пов'язаного з виборами депутатів, зобов'язані зазначити організацію, що проводила опитування, час його проведення, кількість опитаних, метод збору інформації, точне формулювання питання, статистичну оцінку можливої помилки.      9. Засоби масової інформації у разі оприлюднення результатів опитування громадської думки, пов'язаного з виборами депутатів, зобов'язані зазначити організацію, що проводила опитування, час його проведення, кількість опитаних, метод збору інформації, точне формулювання питання, статистичну оцінку можливої помилки.  
753. 10. Обмеження, встановлені частинами п'ятою - сьомою цієї статті, не поширюються на засоби масової інформації, засновниками (власниками) яких є партії - суб'єкти виборчого процесу (партії, що входять до блоку - суб'єкта виборчого процесу).   -688- Чорновіл Т.В.
У ч. 10 ст. 67 слово "сьомою" замінити на слово "восьмою".  
Враховано   10. Обмеження, встановлені частинами п'ятою - восьмою цієї статті, не поширюються на засоби масової інформації, засновниками (власниками) яких є партії - суб'єкти виборчого процесу (партії, що входять до блоку - суб'єкта виборчого процесу).  
754. 11. Висвітлення подій виборчої кампанії в засобах масової інформації усіх форм власності у формі інформаційних повідомлень (новин) може здійснюватися виключно на засадах об'єктивного, неупередженого повідомлення конкретних відомостей про події, без коментарів і оцінок.   -689- Яворівський В.О.
Викласти ч. 11 ст. 67 у такій редакції: "11. Висвітлення виборчого процесу в засобах масової інформації всіх форм власності у формі інформаційних повідомлень, новин тощо може здійснюватися виключно на засадах об'єктивності, неупередженості та збалансованості, без коментарів і оцінок."  
Враховано   11. Висвітлення виборчого процесу в засобах масової інформації всіх форм власності у формі інформаційних повідомлень, новин тощо може здійснюватися виключно на засадах об'єктивності, неупередженості та збалансованості, без коментарів і оцінок.  
    -690- Чорновіл Т.В.
Доповнити статтю 67 новою частиною: "Антиагітація - рекламні матеріали негативного характеру стосовно інших політичних сил - учасників виборчого процесу, є легальною формою передвиборної агітації за умови здійснення встановленої даним законом проплати з виборчого фонду партії (блоку) даного рекламного продукту, відсутності завідомо неправдивої інформації та прямих образ у грубій чи вульгарній формі й з обов'язковим повідомленням у рамках рекламного матеріалу назви партії (блоку) - замовника.  
Відхилено    
755. Стаття 68. Порядок використання електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації      Стаття 68. Порядок використання електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації  
756. 1. Телерадіоорганізації усіх форм власності зобов'язані не пізніше ніж за сто двадцять днів до дня виборів депутатів опублікувати в друкованих засобах масової інформації розцінки вартості однієї хвилини (секунди) ефірного часу. Телеорганізації, які ведуть мовлення на загальнонаціональних каналах, здійснюють таку публікацію в газетах „Голос України" та „Урядовий кур'єр", регіональні та місцеві телерадіоорганізації - у відповідних регіональних та місцевих державних чи комунальних друкованих засобах масової інформації.   -691- Чорновіл Т.В.
Ч. 1 ст. 68 виключити.  
Відхилено   1. Телерадіоорганізації усіх форм власності зобов'язані не пізніше ніж за сто десять днів до дня виборів депутатів опублікувати в друкованих засобах масової інформації розцінки вартості однієї хвилини (секунди) ефірного часу. Телеорганізації, які ведуть мовлення на загальнонаціональних каналах, здійснюють таку публікацію в газетах „Голос України" та „Урядовий кур'єр", регіональні та місцеві телерадіоорганізації - у відповідних регіональних та місцевих державних чи комунальних друкованих засобах масової інформації.  
    -692- Ключковський Ю.Б.
У ч. 1 ст. 68 слова "сто двадцять" замінити словами "сто десять".  
Враховано    
757. 2. Ефірний час для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, надається державними та комунальними телерадіоорганізаціями між дев'ятнадцятою і двадцять другою годинами.      2. Ефірний час для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, надається державними та комунальними телерадіоорганізаціями між дев'ятнадцятою і двадцять другою годинами.  
758. 3. Час мовлення (розклад мовлення) телерадіоорганізацій, які мають ліцензії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на право користування загальнонаціональними каналами мовлення, змінюється (без зміни обсягу мовлення) на час передач передвиборної агітації, які розповсюджуються за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, під час виборчого процесу з метою забезпечення регіональним державним (комунальним) телерадіоорганізаціям можливостей поширення їхніх програм та передвиборних передач у відповідних регіонах.   -693- Яворівський В.О.
У ч. 3 ст. 68 слова „на час передач передвиборної агітації, які розповсюджуються за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України" замінити словами „на час розповсюдження програм передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України"; слова „поширення їхніх програм та передвиборних передач у відповідних регіонах" замінити словами „поширення таких програм у відповідних регіонах".  
Враховано   3. Час мовлення (розклад мовлення) телерадіоорганізацій, які мають ліцензії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на право користування загальнонаціональними каналами мовлення, змінюється (без зміни обсягу мовлення) на час розповсюдження програм передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, під час виборчого процесу з метою забезпечення регіональним державним (комунальним) телерадіоорганізаціям можливостей поширення таких програм у відповідних регіонах.  
759. 4. Телерадіоорганізації надають кожній партії (блоку) - суб'єкту виборчого процесу загальний час для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, в загальному обсязі не менше 60 хвилин на загальнонаціональному телеканалі та 60 хвилин на загальнонаціональному радіоканалі, а також по 20 хвилин на регіональних телеканалах та по 20 хвилин на регіональних радіоканалах у кожному з регіонів України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України. Цей час партії (блоку) надається на кожному із зазначених каналів у двох рівних частках від загального обсягу часу.   -694- Горбаль В.М.
У тексті ч. 4 ст. 68 після слів „по 20 хвилин на" слова „регіональних" виключити, після слів „у кожному з" слово „регіонів" виключити, після слів „телеканалах" доповнити словами „суб'єктів системи адміністративно-територіального устрою України", після слова „регіонів" доповнити словами „суб'єктів системи адміністративно-територіального устрою".  
Враховано частково   4. Телерадіоорганізації надають кожній партії (блоку) - суб'єкту виборчого процесу загальний час для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, в загальному обсязі не менше 60 хвилин на загальнонаціональному телеканалі та 60 хвилин на загальнонаціональному радіоканалі, а також по 20 хвилин на регіональних телеканалах та по 20 хвилин на регіональних радіоканалах у кожному з регіонів України. Цей час партії (блоку) надається на кожному із зазначених каналів у двох рівних частках від загального обсягу часу.  
760. 5. Впродовж 20 хвилин до і після теле-, радіотрансляції передвиборної агітаційної теле-, радіопрограми партії (блоку) забороняється в будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст передвиборної агітаційної програми, давати будь-яку інформацію щодо цієї партії (блоку), висунутих нею кандидатів.   -695- Яворівський В.О.
Викласти ч. 5 ст. 68 у такій редакції: "5. Впродовж 20 хвилин до і після теле-, радіотрансляції передвиборної агітаційної теле-, радіопрограми партії (блоку) забороняється на тому ж каналі мовлення в будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст передвиборної агітаційної програми, давати будь-яку інформацію щодо цієї партії (блоку), висунутих нею кандидатів."  
Враховано редакційно   5. Впродовж 20 хвилин до і після теле-, радіотрансляції передвиборної агітаційної теле-, радіопрограми партії (блоку) забороняється на тому ж каналі мовлення в будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст передвиборної агітаційної програми, давати будь-яку інформацію щодо цієї партії (блоку), висунутих нею кандидатів.  
    -696- Горбачов В.С.
Ч. 5 ст. 68 викласти в наступній редакції: "5. Впродовж 20 хвилин до і після теле-, радіотрансляції передвиборної агітаційної теле-, радіопрограми відповідної партії (блоку), кандидата у депутати забороняється у будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст передвиборної агітаційної програми, давати будь-яку інформацію щодо цієї партії (блоку) та висунутих нею (ним) кандидатів у депутати у багатомандатному окрузі, кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі."  
Відхилено    
    -697- Ключковський Ю.Б.
Ч. 5 ст. 68 після слова "забороняється" доповнити словами: "на тому ж каналі мовлення".  
Враховано    
761. 6. Попередній розклад ефірного часу трансляції передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм із зазначенням днів і часу виходу їх в ефір складається загальнонаціональними та регіональними державними (комунальними) телерадіоорганізаціями, з якими укладені угоди на розповсюдження передвиборних матеріалів партій (блоків) за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, під час виборчого процесу, і надсилається не пізніше як за п'ятдесят п'ять днів до дня виборів відповідно до Центральної чи окружної виборчої комісії.   -698- Ключковський Ю.Б.
У ч. 6 ст. 68 виключити слово "попередній". Слово "днів" замінити словом "дати"; слова "передвиборних матеріалів" замінити словами "матеріалів передвиборної агітації".  
Враховано   6. Розклад ефірного часу трансляції передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм із зазначенням дати і часу виходу їх в ефір складається загальнонаціональними та регіональними державними (комунальними) телерадіоорганізаціями, з якими укладені угоди на розповсюдження матеріалів передвиборної агітації партій (блоків) за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, під час виборчого процесу, і надсилається не пізніше як за п'ятдесят п'ять днів до дня виборів відповідно до Центральної чи окружної виборчої комісії.  
762. 7. Черговість надання партіям (блокам) - суб'єктам виборчого процесу ефірного часу на радіо та телебаченні в межах розкладу, зазначеного у частині шостій цієї статті, визначається за результатами жеребкувань, що проводяться відповідно Центральною виборчою комісією, однією з окружних виборчих комісій за рішенням Центральної виборчої комісії у кожному з регіонів України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України, за участю відповідно представників партій (блоків) у Центральній виборчій комісії або уповноважених осіб партій (блоків).   -699- Горбаль В.М.
Частина 7 ст. 68 слово „регіонів" замінити словами „суб'єктів системи адміністративно-територіального устрою".  
Враховано частково   7. Черговість надання партіям (блокам) - суб'єктам виборчого процесу ефірного часу на радіо та телебаченні в межах розкладу, зазначеного у частині шостій цієї статті, визначається не пізніш як за 60 днів до дня виборів за результатами жеребкувань, що проводяться відповідно Центральною виборчою комісією, однією з окружних виборчих комісій за рішенням Центральної виборчої комісії у кожному з регіонів, за участю відповідно представників партій (блоків) у Центральній виборчій комісії або уповноважених осіб партій (блоків).  
    -700- Горбачов В.С.
У ч. 7 ст. 68 після слів "партій (блоків)" доповнити словами " кандидатам у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі".  
Відхилено    
    -701- Коновалюк В.І.
встановити строки  
Враховано    
    -702- Діденко Ю.В.
У ч. 7 ст. 68 після слова "визначається" додати слова "не пізніш як за 60 днів до дня виборів".  
Враховано    
763. 8. Результати жеребкування та складений за його підсумком розклад ефірного часу із зазначенням передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм, конкретної дати і часу виходу їх в ефір за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, публікуються відповідно в газетах "Голос України" і "Урядовий кур'єр", місцевих державних чи комунальних друкованих засобах масової інформації у триденний строк з дня затвердження їх Центральною виборчою комісією чи відповідною окружною виборчою комісією.      8. Результати жеребкування та складений за його підсумком розклад ефірного часу із зазначенням передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм, конкретної дати і часу виходу їх в ефір за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, публікуються відповідно в газетах "Голос України" і "Урядовий кур'єр", місцевих державних чи комунальних друкованих засобах масової інформації у триденний строк з дня затвердження їх Центральною виборчою комісією чи відповідною окружною виборчою комісією.  
764. 9. Оплата за наданий ефірний час здійснюється Центральною виборчою комісією та відповідними окружними виборчими комісіями згідно із затвердженими ними кошторисами в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, та за відповідними угодами, що укладаються між Центральною виборчою комісією і Національною телекомпанією України, Національною радіокомпанією України, між відповідними окружними виборчими комісіями і регіональними державними чи комунальними телерадіоорганізаціями.      9. Оплата за наданий ефірний час здійснюється Центральною виборчою комісією та відповідними окружними виборчими комісіями згідно із затвердженими ними кошторисами в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, та за відповідними угодами, що укладаються між Центральною виборчою комісією і Національною телекомпанією України, Національною радіокомпанією України, між відповідними окружними виборчими комісіями і регіональними державними чи комунальними телерадіоорганізаціями.  
765. 10. Ефірний час за рахунок коштів виборчого фонду партії (блоку) надається на підставі угоди, що укладається від імені партії (блоку) розпорядником поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку) з телерадіоорганізацією будь-якої форми власності. Без укладення такої угоди та надходження коштів на рахунок телерадіоорганізації надання ефірного часу забороняється.   -703- Горбачов В.С.
У ч. 10 ст. 67 після слів "партій (блоків)" доповнити словами " кандидатам у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі".  
Відхилено Порушення пропорційної системи  10. Ефірний час за рахунок коштів виборчого фонду партії (блоку) надається на підставі угоди, що укладається від імені партії (блоку) розпорядником поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку) з телерадіоорганізацією будь-якої форми власності. Без укладення такої угоди та надходження коштів на рахунок телерадіоорганізації надання ефірного часу забороняється.  
766. 11. Телерадіоорганізації зобов'язані здійснювати аудіо-, відеозаписи усіх передач, що містять передвиборну агітацію, і зберігати їх до закінчення тридцятиденного строку з дня офіційного оприлюднення результатів виборів.      11. Телерадіоорганізації зобов'язані здійснювати аудіо-, відеозаписи усіх передач, що містять передвиборну агітацію, і зберігати їх до закінчення тридцятиденного строку з дня офіційного оприлюднення результатів виборів.  
767. 12. Телерадіоорганізації усіх форм власності за письмовими запитами Центральної виборчої комісії, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення зобов'язані надавати всю інформацію про виділення ефірного часу для проведення передвиборної агітації, а в разі необхідності - копії відповідних угод, платіжних документів і передач у запису на плівці та інших носіях інформації.   -704- Яворівський В.О.
Доповнити статтю 68 частиною 13 у такій редакції: "14. Замовниками політичної реклами під час виборчої кампанії для демонстрації телерадіоорганізаціями можуть бути тільки виборчі блоки або політичні партії - суб'єкти виборчого процесу. Протягом демонстрації політичної реклами обов'язково демонструється повна назва її замовника у формі текстового повідомлення, яке має займати не менше 15% площі екрану і бути виконане контрастним кольором до фону та бути сприйнятним для глядача."  
Враховано   12. Телерадіоорганізації усіх форм власності за письмовими запитами Центральної виборчої комісії, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення зобов'язані надавати всю інформацію про виділення ефірного часу для проведення передвиборної агітації, а в разі необхідності - копії відповідних угод, платіжних документів і передач у запису на плівці та інших носіях інформації. 14. Замовниками політичної реклами під час виборчої кампанії для демонстрації телерадіоорганізаціями можуть бути тільки виборчі блоки або політичні партії - суб'єкти виборчого процесу. Протягом демонстрації політичної реклами обов'язково демонструється повна назва її замовника у формі текстового повідомлення, яке має займати не менше 15% площі екрану і бути виконане контрастним кольором до фону та бути сприйнятним для глядача.  
    -705- Салигін В.В.
Коновалюк В.І.
Ч. дванадцяту ст. 68 після слів "Центральної виборчої комісії" доповнити словами "відповідної окружної виборчої комісії".  
Відхилено    
    -706- Горбачов В.С.
Статтю 68 доповнити новою частиною наступного змісту: "Загальний час, що надається телерадіоорганізаціями кандидату у депутати, зареєстрованому в одномандатному окрузі, для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, не може становити менше 10 хвилин на регіональному телеканалі, що охоплює територію відповідного одномандатного округу, та 10 хвилин на регіональному радіоканалі, що охоплює територію відповідного одномандатного округу."  
Відхилено Порушення пропорційної системи   
768. Стаття 69. Порядок використання друкованих засобів масової інформації      Стаття 69. Порядок використання друкованих засобів масової інформації  
769. 1. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу має право за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, опублікувати в однаковому для всіх партій (блоків) поліграфічному виконанні в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", а також у кожному з регіонів України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України, в одному з регіональних (місцевих) державних чи комунальних друкованих засобів масової інформації свою передвиборну програму обсягом не більше семи тисяч восьмисот друкованих знаків. Угода про публікацію вказаних матеріалів з редакціями зазначених засобів масової інформації укладається відповідно Центральною виборчою комісією або окружною виборчою комісією у відповідному регіоні, визначеною згідно з частиною сьомою статті 68 цього Закону.   -707- Мартинюк А.І.
У ч. 1 ст. 69 слова „у кожному з регіонів України, визначених частиною другою ст. 133 Конституції України" замінити на „в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі".  
Враховано частково   1. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу має право за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, опублікувати в однаковому для всіх партій (блоків) поліграфічному виконанні в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", а також у кожному з регіонів України, в одному з регіональних (місцевих) державних чи комунальних друкованих засобів масової інформації свою передвиборну програму обсягом не більше семи тисяч восьмисот друкованих знаків. Угода про публікацію вказаних матеріалів з редакціями зазначених засобів масової інформації укладається відповідно Центральною виборчою комісією або окружною виборчою комісією у відповідному регіоні, визначеною згідно з частиною сьомою статті 68 цього Закону. 2. Редакції газет „Голос України" та „Урядовий кур'єр", а також редакції регіональних державних друкованих засобів масової інформації, з якими відповідні окружні виборчі комісії уклали угоди про опублікування передвиборних програм партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, зобов'язані надіслати не пізніше ніж за 55 днів до дня виборів депутатів до цих виборчих комісій конкретні дати виходу в світ номерів відповідних видань з програмами із зазначенням місця розташування цих програм у кожному номері видання (номери шпальт).  
    -708- Гавриш С.Б.
У ч. першій ст. 69 слова "а також у кожному з регіонів України, визначених частиною другою ст. 133 Конституції України" змінити на слова "у Автономній республіці Крим, областях зазначених у ч. другій ст. 133 Конституції України, у містах Києві та Севастополі";  
Враховано редакційно    
    -709- Ключковський Ю.Б.
Ст. 69 доповнити новою частиною 2 у такій редакції: "2. Редакції газет „Голос України" та „Урядовий кур'єр", а також редакції регіональних державних друкованих засобів масової інформації, з якими відповідні окружні виборчі комісії уклали угоди про опублікування передвиборних програм партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, зобов'язані надіслати не пізніше ніж за 55 днів до дня виборів депутатів до цих виборчих комісій конкретні дати виходу в світ номерів відповідних видань з програмами із зазначенням місця розташування цих програм у кожному номері видання (номери шпальт)."  
Враховано    
770. 2. Черговість друкування передвиборних програм за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, встановлюється Центральною виборчою комісією та відповідними окружними виборчими комісіями шляхом жеребкування за участю відповідно представників партій (блоків) у Центральній виборчій комісії або уповноважених осіб партій (блоків) у відповідному окрузі.   -710- Горбачов В.С.
У ч. 2 ст. 69 після слів "партій (блоків)" доповнити словами "кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, чи їх довірених осіб."  
Відхилено Порушення пропорційної системи  2. Черговість друкування передвиборних програм за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, встановлюється не пізніш як за 60 днів до дня виборів Центральною виборчою комісією та відповідними окружними виборчими комісіями шляхом жеребкування за участю відповідно представників партій (блоків) у Центральній виборчій комісії або уповноважених осіб партій (блоків) у відповідному окрузі.  
    -711- Коновалюк В.І.
У ч.2 ст.69 встановити строки  
Враховано    
    -712- Беспалий Б.Я.
У ч.2 ст.69 після слов "встановлюється" додати слова "не пізніш як за 60 днів до дня виборів"  
Враховано    
771. 3. Результати жеребкування щодо черговості друкування передвиборних програм партій (блоків) оприлюднюються відповідно у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", у регіональних (місцевих) державних чи комунальних друкованих засобах масової інформації у триденний строк після дня їх затвердження Центральною виборчою комісією чи відповідною окружною виборчою комісією.   -713- Горбачов В.С.
Ч. 3 ст. 69 доповнити словами "а кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних округах відповідними окружними виборчими комісіями, - у місцевих державних чи комунальних друкованих засобах масової інформації у триденний строк після дня їх затвердження."  
Відхилено Порушення пропорційної системи  3. Результати жеребкування щодо черговості друкування передвиборних програм партій (блоків) оприлюднюються відповідно у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", у регіональних (місцевих) державних чи комунальних друкованих засобах масової інформації у триденний строк після дня їх затвердження Центральною виборчою комісією чи відповідною окружною виборчою комісією.  
772. 4. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу має право за рахунок коштів свого виборчого фонду публікувати агітаційні матеріали в друкованих засобах масової інформації будь-яких форм власності, що видаються в Україні, за винятком засобів масової інформації, зазначених у частині чотирнадцятій статті 70 цього Закону.      4. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу має право за рахунок коштів свого виборчого фонду публікувати агітаційні матеріали в друкованих засобах масової інформації будь-яких форм власності, що видаються в Україні, за винятком засобів масової інформації, зазначених у частині чотирнадцятій статті 70 цього Закону.  
773. 5. Агітаційні матеріали, зазначені у частині п'ятій цієї статті, публікуються на підставі угоди, що укладається від імені партії (блоку) розпорядником поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку) з редакцією (видавцем) друкованого засобу масової інформації. Без укладення угоди та надходження коштів на рахунок редакції (видавця) друкованого засобу масової інформації публікація цих матеріалів забороняється. Це обмеження не застосовується до засобу масової інформації, засновником (власником) якого є партія - суб'єкт виборчого процесу (партія, що входить до складу блоку - суб'єкта виборчого процесу).   -714- Салигін В.В.
Коновалюк В.І.
У ч. п'ятій ст. 69 слово "п'ятій" замінити на слово "четвертій".  
Враховано   5. Матеріали передвиборної агітації, зазначені у частині четвертій цієї статті, публікуються на підставі угоди, що укладається від імені партії (блоку) розпорядником поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку) з редакцією (видавцем) друкованого засобу масової інформації. Без укладення угоди та надходження коштів на рахунок редакції (видавця) друкованого засобу масової інформації публікація цих матеріалів забороняється. Це обмеження не застосовується до засобу масової інформації, засновником (власником) якого є партія - суб'єкт виборчого процесу (партія, що входить до складу блоку - суб'єкта виборчого процесу).  
    -715- Ключковський Ю.Б.
У ч. 5 ст. 69 слова "агітаційні матеріали" замінити словами "матеріали передвиборної агітації"; слово "п'ятій" замінити словом "четвертій".  
Враховано    
774. 6. Редакції (видавці) друкованих засобів масової інформації усіх форм власності за письмовими запитами Центральної виборчої комісії зобов'язані надавати їй усю інформацію про використання друкованої площі для розміщення агітаційних матеріалів партій (блоків), а в разі необхідності - надсилати їй копії відповідних угод, платіжних документів, а також відповідні публікації.   -716- Горбачов В.С.
Статтю 69 доповнити новою частиною наступного змісту: "Кандидати у депутати, зареєстровані в одномандатному окрузі, мають право за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, опублікувати в однаковому поліграфічному виконанні в місцевих державних чи комунальних друкованих засобах масової інформації свої передвиборні програми, подані ними при реєстрації. Угода про публікацію вказаних матеріалів з редакцією відповідного засобу масової інформації укладається окружною виборчою комісією."  
Відхилено Порушення пропорційної системи  6. Редакції (видавці) друкованих засобів масової інформації усіх форм власності за письмовими запитами Центральної виборчої комісії зобов'язані надавати їй усю інформацію про використання друкованої площі для розміщення агітаційних матеріалів партій (блоків), а в разі необхідності - надсилати їй копії відповідних угод, платіжних документів, а також відповідні публікації.  
775. Стаття 70. Обмеження щодо ведення передвиборної агітації      Стаття 70. Обмеження щодо ведення передвиборної агітації  
776. 1. Участь у передвиборній агітації забороняється:      1. Участь у передвиборній агітації забороняється:  
777. 1) громадянам інших держав та особам без громадянства, у тому числі через журналістську діяльність чи у формі участі у концертах, виставах, спортивних змаганнях, інших публічних заходах, що проводяться на підтримку чи за підтримки партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу чи кандидата у депутати;   -717- Гавриш С.Б.
Пункт 1 ч. першої ст. 70 викласти в такій редакції "особам, які не є громадянами України";  
Відхилено   1) громадянам інших держав та особам без громадянства, у тому числі через журналістську діяльність чи у формі участі у концертах, виставах, спортивних змаганнях, інших публічних заходах, що проводяться на підтримку чи за підтримки партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу чи кандидата у депутати;  
    -718- Чорновіл Т.В.
У ч. 1 ст. 70 пункт 1 викласти в редакції: "1) громадянам інших держав та особам без громадянства, у тому числі в формі оприлюднення агітаційних матеріалів і закликів у журналістській діяльності, чи у формі участі в концертах, виставах, спортивних змаганнях, інших публічних заходах, що проводяться на підтримку партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу. Участь іноземних громадян у перерахованих заходах, які здійснюються за підтримку партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу чи кандидата у депутати не може містити виголошення ними закликів та висловлювань агітаційного характеру."  
Враховано частково в інших частинах   
    -719- Гринів І.О.
пункт 1) ч. 1 ст. 70 викласти у такій редакції: „1) громадянам інших держав та особам без громадянства - у друкованих та аудіовізуальних засобах масової інформації, а також під час проведення концертів, вистав, спортивних змагань та інших публічних заходів на підтримку чи за підтримки партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу чи кандидата у депутати;"  
Відхилено    
778. 2) органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, правоохоронним та судовим органам;      2) органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, правоохоронним та судовим органам;  
779. 3) посадовим і службовим особам органів, зазначених у пункті 2 цієї частини, крім випадків, коли відповідна посадова чи службова особа є кандидатом у депутати;   -720- Чорновіл Т.В.
Ч. 1 ст. 70 , пункт 3 доповнити словами: "і на час безпосередньої участі у виборчому процесі взяла відпустку".  
Відхилено   3) посадовим і службовим особам органів, зазначених у пункті 2 цієї частини, крім випадків, коли відповідна посадова чи службова особа є кандидатом у депутати;  
780. 4) членам виборчих комісій протягом строку їх повноважень у відповідних виборчих комісіях.   -721- Заєць І.О.
Част. 1 Ст. 70 доповнити новим п.5: „5) особам, які здійснюють професійну діяльність з надання послуг громадянам у сфері торгівлі, побутового обслуговування, охорони здоров'я, громадського транспорту, - під час надання відповідних послуг;  
Відхилено   4) членам виборчих комісій протягом строку їх повноважень у відповідних виборчих комісіях.  
    -722- Чорновіл Т.В.
Ч. 1ст. 70 , пункт 4 викласти в редакції: 4) членам виборчих комісій під час здійснення ними повноважень та виконання доручень виборчої комісії, а голові, заступнику голови, секретарю й членам комісії, які працюють на платній основі, протягом терміну своїх повноважень.  
Відхилено    
781. 2. У військових частинах (формуваннях) та в установах кримінально-виконавчої системи передвиборна агітація обмежується. Відвідання військових частин (формувань) та установ кримінально-виконавчої системи окремими кандидатами у депутати чи уповноваженими особами партій (блоків) забороняється. Зустрічі цих осіб з виборцями організовуються відповідними окружними виборчими комісіями спільно з командирами військових частин (формувань) або керівниками установ кримінально-виконавчої системи з обов'язковим повідомленням не пізніш як за три дні до дня зустрічі всіх уповноважених осіб партій (блоків) у відповідному територіальному виборчому окрузі.   -723- Ключковський Ю.Б.
Ст. 70 доповнити новими частинами 3 та 4 у такій редакції: "3. Забороняється використання приміщень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів виборчих фондів партій (блоків). 4. Забороняється розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами на будинках та у приміщеннях органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування."  
Враховано   2. У військових частинах (формуваннях) та в установах кримінально-виконавчої системи передвиборна агітація обмежується. Відвідання військових частин (формувань) та установ кримінально-виконавчої системи окремими кандидатами у депутати чи уповноваженими особами партій (блоків) забороняється. Зустрічі цих осіб з виборцями організовуються відповідними окружними виборчими комісіями спільно з командирами військових частин (формувань) або керівниками установ кримінально-виконавчої системи з обов'язковим повідомленням не пізніш як за три дні до дня зустрічі всіх уповноважених осіб партій (блоків) у відповідному територіальному виборчому окрузі. 3. Забороняється використання приміщень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів виборчих фондів партій (блоків). 4. Забороняється розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами на будинках та у приміщеннях органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.  
782. 3. Поширення у будь-якій формі матеріалів, що містять заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганди війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, забороняється.      3. Поширення у будь-якій формі матеріалів, що містять заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганди війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, забороняється.  
783. 4. Засобам масової інформації, їх посадовим та службовим особам і творчим працівникам під час виборчого процесу у своїх матеріалах і передачах, не обумовлених угодами, укладеними відповідно до вимог частини десятої статті 68 і частини п'ятої статті 69 цього Закону, забороняється агітувати за або проти партій (блоків), висунутих ними кандидатів у депутати, оцінювати їхні передвиборні програми або віддавати їм перевагу в будь-якій формі.   -724- Яворівський В.О.
Ч. 4 ст. 70 викласти у такій редакції: "4. Державним та комунальним засобам масової інформації, їх посадовим та службовим особам і творчим працівникам під час виборчого процесу у своїх матеріалах і передачах, не обумовлених угодами, укладеними відповідно до вимог ч. десятої ст. 68 і ч. п'ятої ст. 69 цього Закону, забороняється агітувати за або проти партій (блоків), висунутих ними кандидатів у депутати, оцінювати їхні передвиборні програми або віддавати їм перевагу в будь-якій формі."  
Відхилено   4. Засобам масової інформації, їх посадовим та службовим особам і творчим працівникам під час виборчого процесу у своїх матеріалах і передачах, не обумовлених угодами, укладеними відповідно до вимог частини десятої статті 68 і частини п'ятої статті 69 цього Закону, забороняється агітувати за або проти партій (блоків), висунутих ними кандидатів у депутати, віддавати їм перевагу в будь-якій формі. 5. Забороняється розміщення політичної реклами в одному блоці з комерційною чи соціальною рекламою. 6. Розміщення носіїв політичної реклами, а також розповсюдження політичної реклами через радіотрансляційні або інші мережі сповіщання пасажирів, у транспортних засобах громадського користування, на станціях метрополітену, вокзалах, портах та аеропортах забороняється.  
    -725- Шурма І.М.
Ч. четверту ст. 70 виключити. Відповідно змінити нумерацію частин.  
Відхилено    
    -726- Заєць В.В.
У п. 4 ст. 70 вилучити слова "оцінювати їхні передвиборні програми або віддавати їм перевагу в будь-якій формі".  
Враховано частково    
    -727- Шевченко О.О.
З ч.4 ст.70 вилучити слова „оцінювати їхні передвиборні програми або віддавати їм перевагу в будь-якій формі" бо це є обмеженням конституційного права на свободу слова;  
Враховано частково    
    -728- Ключковський Ю.Б.
У ч. 4 ст. 70 виключити слова "оцінювати їхні передвиборні програми".  
Враховано    
    -729- Ключковський Ю.Б.
Ст. 70 доповнити новою ч. 5 у такій редакції: "5. Забороняється розміщення політичної реклами в одному блоці з комерційною чи соціальною рекламою".  
Враховано    
    -730- Яворівський В.О.
Перенести ч. 10 ст. 55 у ст. 70  
Враховано    
784. 5. Забороняється розповсюдження завідомо неправдивих або наклепницьких відомостей про партію (блок) - суб'єкта виборчого процесу або про кандидата у депутати.      7. Забороняється розповсюдження завідомо неправдивих або наклепницьких відомостей про партію (блок) - суб'єкта виборчого процесу або про кандидата у депутати.  
785. 6. У разі порушення засобами масової інформації вимог частин четвертої та п'ятої за поданням Центральної виборчої комісії або відповідної окружної виборчої комісії засобам масової інформації може бути тимчасово (до закінчення виборчого процесу) зупинена дія ліцензії або випуск (друк). У разі інших порушень засобом масової інформації вимог цього Закону тимчасове зупинення дії ліцензії або випуску (друку) здійснюється виключно за рішенням суду.   -731- Яворівський В.О.
Викласти ч. 6 ст. 70 у такій редакції: "6. У разі порушення засобами масової інформації вимог ч. четвертої за поданням Центральної виборчої комісії або відповідної територіальної виборчої комісії діяльність цих засобів масової інформації за рішенням суду може бути тимчасово припинена."  
Враховано частково   8. У разі порушення засобами масової інформації вимог ч. третьої та п'ятої ст. 70 за поданням Центральної виборчої комісії або відповідної окружної виборчої комісії засобам масової інформації тимчасово (до закінчення виборчого процесу) зупиняється дія ліцензії або випуск (друк). У разі інших порушень засобом масової інформації вимог цього Закону тимчасове зупинення дії ліцензії або випуску (друку) здійснюється виключно за рішенням суду. 9. Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення своїм рішенням припиняє трансляцію на території України, в тому числі операторами телекомунікацій, іноземних телеканалів, у діяльності яких порушується норма щодо заборони громадянам іноземних держав, особам без громадянства ведення передвиборчої агітації через журналістську діяльність, або в діяльності яких містяться заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганди війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення.  
    -732- Чорновіл Т.В.
Ч. 6 ст. 70 викласти в редакції: "У разі систематичного порушення засобами масової інформації вимог частин четвертої та п'ятої Центральна виборча комісія (у відношенні до центральних засобів масової інформації) або відповідна окружна виборча комісія (щодо регіональних) здійснює подання до суду щодо тимчасового (до закінчення виборчого процесу) зупинення дії ліцензії або випуску (друку). У разі інших порушень засобів масової інформації цього закону засіб масової інформації може бути позбавлений права на розміщення передвиборчої реклами."  
Враховано редакційно о   
    -733- Гринів І.О.
Ч. 6 ст. 70 проекту викласти у такій редакції: „6. У разі порушення засобами масової інформації вимог ч. третьої та п'ятої ст. 70 за поданням Центральної виборчої комісії або відповідної окружної виборчої комісії засобам масової інформації тимчасово (до закінчення виборчого процесу) зупиняється дія ліцензії або випуск (друк). У разі інших порушень засобом масової інформації вимог цього Закону тимчасове зупинення дії ліцензії або випуску (друку) здійснюється виключно за рішенням суду."  
Враховано    
    -734- Яворівський В.О.
Ст.. 70 доповнити ч. 7 у такій редакції: "Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення своїм рішенням припиняє трансляцію на території України, в тому числі операторами телекомунікацій, іноземних телеканалів, у діяльності яких порушується норма щодо заборони громадянам іноземних держав, особам без громадянства ведення передвиборчої агітації через журналістську діяльність, або в діяльності яких містяться заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганди війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення;"  
Враховано    
    -735- Коновалюк В.І.
Ст. 70 - встановити ким може бути зупинена дія ліцензії або випуск (друк) засобу масової інформації  
Враховано    
786. 7. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу, кандидат у депутати мають право звернутися до засобу масової інформації, що оприлюднив інформацію, яку партія (блок) або кандидат вважають недостовірною, з вимогою спростувати опубліковані матеріали. Засіб масової інформації, що оприлюднив відповідний матеріал, не пізніш як через три дні після дня звернення з вимогою про спростування, але не пізніш останнього дня перед днем виборів зобов'язаний надати партії (блоку), кандидату у депутати, щодо яких поширено недостовірну інформацію, можливість спростувати такі матеріали: надати такий самий ефірний час відповідно на телебаченні чи радіо або опублікувати в друкованому засобі масової інформації наданий партією (блоком) чи кандидатом матеріал, який повинен бути набраний таким самим шрифтом і розміщений під рубрикою "спростування" на тому ж місці шпальти в обсязі не меншому, ніж обсяг повідомлення, що спростовується. Спростування повинно містити посилання на відповідну публікацію в друкованому засобі масової інформації, передачу на телебаченні, радіо та на факти, що спростовуються. Спростування, опубліковане в останній день перед днем виборів, не повинно містити прямих закликів до голосування за або проти певної партії (блоку). Спростування має бути оприлюднене без додатків, коментарів та скорочень і здійснюватися за рахунок засобу масової інформації.   -736- Яворівський В.О.
Викласти ч. 7 ст. 70 у такій редакції: "7. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу, кандидат у депутати мають право звернутися до засобу масової інформації, що оприлюднив інформацію, яку партія (блок) або кандидат вважають недостовірною, з вимогою опублікувати їх відповідь. Засіб масової інформації, що оприлюднив відповідний матеріал, не пізніш як через три дні після дня звернення з вимогою про відповідь, але не пізніш останнього дня перед днем виборів зобов'язаний надати партії (блоку), кандидату у депутати, щодо яких поширено недостовірну інформацію, можливість оприлюднити відповідь: надати такий самий ефірний час відповідно на телебаченні чи радіо або опублікувати в друкованому засобі масової інформації наданий партією (блоком) чи кандидатом матеріал, який повинен бути набраний таким самим шрифтом і розміщений під рубрикою "відповідь" на тому ж місці шпальти в обсязі не меншому, ніж обсяг повідомлення, що спростовується. Відповідь повинна містити посилання на відповідну публікацію в друкованому засобі масової інформації, передачу на телебаченні, радіо та на факти, що спростовуються. Відповідь, опублікована в останній день перед днем виборів, не повинна містити прямих закликів до голосування за або проти певної партії (блоку). Відповідь має бути оприлюднене без додатків, коментарів та скорочень і здійснюватися за рахунок засобу масової інформації. Відповідь на відповідь не надається."  
Враховано   10. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу, кандидат у депутати мають право звернутися до засобу масової інформації, що оприлюднив інформацію, яку партія (блок) або кандидат вважають недостовірною, з вимогою опублікувати їх відповідь. Засіб масової інформації, що оприлюднив відповідний матеріал, не пізніш як через три дні після дня звернення з вимогою про відповідь, але не пізніш останнього дня перед днем виборів зобов'язаний надати партії (блоку), кандидату у депутати, щодо яких поширено недостовірну інформацію, можливість оприлюднити відповідь: надати такий самий ефірний час відповідно на телебаченні чи радіо або опублікувати в друкованому засобі масової інформації наданий партією (блоком) чи кандидатом матеріал, який повинен бути набраний таким самим шрифтом і розміщений під рубрикою "відповідь" на тому ж місці шпальти в обсязі не меншому, ніж обсяг повідомлення, що спростовується. Відповідь повинна містити посилання на відповідну публікацію в друкованому засобі масової інформації, передачу на телебаченні, радіо та на факти, що спростовуються. Відповідь, опублікована в останній день перед днем виборів, не повинна містити прямих закликів до голосування за або проти певної партії (блоку). Відповідь має бути оприлюднене без додатків, коментарів та скорочень і здійснюватися за рахунок засобу масової інформації. Відповідь на відповідь не надається.  
    -737- Чорновіл Т.В.
Ч. 7 ст. 70 доповнити реченнями: "Засіб масової інформації має право опротестувати таку вимогу партії (блоку), кандидата у депутати - суб'єкта виборчого процесу в суді, якщо вважають аргументи скаржника немотивованими. Суд повинен розглянути заяву упродовж двох днів, а в останні три дні до дня виборів - невідкладно."  
Відхилено    
787. 8. Забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей. Така передвиборна агітація або надання виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати або не голосувати за певну партію (блок) або згадуванням назви партії (блоку) чи імені кандидата, вважається непрямим підкупом виборців, зазначеним у пункті 2 частини четвертої статті 63 цього Закону.   -738- Гринів І.О.
Перше речення ч. 8 ст. 70 після слів „на пільгових умовах товарів" доповнити словами та знаками „ (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапору партії (партії, що входить до складу блоку; блоку), за умови, що вартість таких товарів не перевищує 3% мінімального розміру заробітної плати)"  
Враховано   8. Забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапору партії (партії, що входить до складу блоку; блоку), за умови, що вартість таких товарів не перевищує 3 відсотки мінімального розміру заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей. Така передвиборна агітація або надання виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати або не голосувати за певну партію (блок) або згадуванням назви партії (блоку) чи імені кандидата, вважається непрямим підкупом виборців, зазначеним у пункті 2 частини четвертої статті 63 цього Закону.  
788. 9. Центральна виборча комісія забезпечує розміщення в державних засобах масової інформації роз'яснення щодо заборони надання під час виборчого процесу коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу). Текст роз'яснення затверджується Центральною виборчою комісією і двічі на тиждень друкується в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" на першій сторінці і транслюється на перших каналах Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України, починаючи за шістдесят днів до дня виборів за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.      9. Центральна виборча комісія забезпечує розміщення в державних засобах масової інформації роз'яснення щодо заборони надання під час виборчого процесу коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу). Текст роз'яснення затверджується Центральною виборчою комісією і двічі на тиждень друкується в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" на першій сторінці і транслюється на перших каналах Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України, починаючи за шістдесят днів до дня виборів за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.  
789. 10. Регіональні (місцеві) державні та комунальні телерадіоорганізації своїми передачами не повинні перекривати передач про передвиборні програми партій (блоків), які транслюються на загальнонаціональних каналах мовлення за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.   -739- Ключковський Ю.Б.
У ч. 10 ст. 70 слова "про передвиборні програми" замінити словами "передвиборної агітації".  
Враховано   10. Регіональні (місцеві) державні та комунальні телерадіоорганізації своїми передачами не повинні перекривати передач передвиборної агітації партій (блоків), які транслюються на загальнонаціональних каналах мовлення за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.  
790. 11. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань телебачення і радіомовлення спільно з підпорядкованими йому державними телерадіоорганізаціями зобов'язаний забезпечити порядок, за яким трансляція передвиборної агітаційної програми однієї партії (блоку) на першому загальнонаціональному телеканалі не повинна збігатися в часі з трансляцією такої програми іншої партії (блоку) на першому загальнонаціональному радіоканалі, якщо ефірний час для обох програм надається за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.      11. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань телебачення і радіомовлення спільно з підпорядкованими йому державними телерадіоорганізаціями зобов'язаний забезпечити порядок, за яким трансляція передвиборної агітаційної програми однієї партії (блоку) на першому загальнонаціональному телеканалі не повинна збігатися в часі з трансляцією такої програми іншої партії (блоку) на першому загальнонаціональному радіоканалі, якщо ефірний час для обох програм надається за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів.  
791. 12. Включення до інформаційних теле- і радіопрограм (новин) передвиборних агітаційних матеріалів партій (блоків), у тому числі політичної реклами забороняється. Усі матеріали передвиборної агітації повинні бути відокремленими від інших матеріалів і означені як такі.   -740- Ключковський Ю.Б.
У ч. 12 ст. 70 слово " (новин)" замінити словами " (випусків новин)".  
Враховано   12. Включення до інформаційних теле- і радіопрограм (випусків новин) передвиборних агітаційних матеріалів партій (блоків), у тому числі політичної реклами забороняється. Усі матеріали передвиборної агітації повинні бути відокремленими від інших матеріалів і означені як такі.  
792. 13. Забороняється переривати передачі передвиборних програм партій (блоків) рекламою товарів, робіт, послуг та іншими повідомленнями.      13. Забороняється переривати передачі передвиборних програм партій (блоків) рекламою товарів, робіт, послуг та іншими повідомленнями.  
793. 14. Забороняється проведення передвиборної агітації в зарубіжних засобах масової інформації, що діють на території України, а також у зареєстрованих в Україні засобах масової інформації, в яких частка зарубіжної власності перевищує 50 відсотків.      14. Забороняється проведення передвиборної агітації в зарубіжних засобах масової інформації, що діють на території України, а також у зареєстрованих в Україні засобах масової інформації, в яких частка зарубіжної власності перевищує 50 відсотків.  
794. 15. Засобам масової інформації усіх форм власності, що діють на території України, забороняється протягом останніх п'ятнадцять днів перед днем виборів поширювати інформацію про результати опитувань громадської думки щодо партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу.   -741- Шевченко О.О.
До ч.15 ст.70 додати „та кандидатів у народні депутати".  
Відхилено   15. Засобам масової інформації усіх форм власності, що діють на території України, забороняється протягом останніх п'ятнадцять днів перед днем виборів поширювати інформацію про результати опитувань громадської думки щодо партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу.  
795. 16. Забороняється розміщення друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, політичної реклами та повідомлень про перебіг виборчого процесу на пам'ятках архітектури.   -742- Гринів І.О.
Ч. 16 ст. 70 викласти у такій редакції: „16. Забороняється розміщення матеріалів передвиборної агітації, політичної реклами, у тому числі та повідомлень про перебіг виборчого процесу на об'єктах культурної спадщини."  
Враховано   16. Забороняється розміщення матеріалів передвиборної агітації, політичної реклами, у тому числі повідомлень про перебіг виборчого процесу на об'єктах культурної спадщини. 17. Розміщення носіїв політичної реклами, а також розповсюдження політичної реклами через радіотрансляційні або інші мережі сповіщання пасажирів, у транспортних засобах громадського користування, на станціях метрополітену, вокзалах, портах та аеропортах забороняється  
    -743- Ключковський Ю.Б.
Доповнити ст. 70 новою частиною 17 у такій редакції: "Розміщення носіїв політичної реклами, а також розповсюдження політичної реклами через радіотрансляційні або інші мережі сповіщання пасажирів, у транспортних засобах громадського користування, на станціях метрополітену, вокзалах, портах та аеропортах забороняється."  
Враховано    
796. 17. Кандидатам у депутати, які займають посади, у тому числі за сумісництвом, в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, у правоохоронних чи судових органах, на державних, комунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях, військових частинах (формуваннях), забороняється залучати для передвиборної агітації або використовувати для будь-якої роботи, пов'язаної з проведенням передвиборної агітації, підлеглих їм осіб за місцем роботи чи інших осіб, що перебувають у службовій залежності чи адміністративному підпорядкуванні від них (у робочий час), службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи, а також використовувати службові чи виробничі наради, збори колективу для проведення передвиборної агітації.   -744- Мартинюк А.І.
Салигін В.В.
Чорновіл Т.В.
Коновалюк В.І.
У ч. 17 ст. 70 слова „ у робочий час" вилучити.  
Відхилено   18. Кандидатам у депутати, які займають посади, у тому числі за сумісництвом, в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, у правоохоронних чи судових органах, на державних, комунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях, військових частинах (формуваннях), забороняється залучати для передвиборної агітації або використовувати для будь-якої роботи, пов'язаної з проведенням передвиборної агітації, підлеглих їм осіб за місцем роботи чи інших осіб, що перебувають у службовій залежності чи адміністративному підпорядкуванні від них (у робочий час), службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи, а також використовувати службові чи виробничі наради, збори колективу для проведення передвиборної агітації.  
    -745- Заєць І.О.
У част. 17 Ст. 70: а) слова „кандидатам у депутати" замінити словами „особам"; б) виключити слова „державних, комунальних";  
Відхилено    
797. 18. Забороняється виготовлення та розповсюдження друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про установу, яка здійснила друк, його тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.   -746- Ключковський Ю.Б.
У ч. 18 ст. 70 слово "його" замінити словом "їх".  
Враховано   18. Забороняється виготовлення та розповсюдження друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про установу, яка здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.  
798. 19. З часу припинення передвиборної агітації відповідно до частини другої статті 52 цього Закону забороняється проведення агітаційних заходів, оприлюднення передвиборних агітаційних матеріалів у засобах масової інформації, демонстрація агітаційних фільмів чи кліпів, розповсюдження виборчих листівок, плакатів, інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації, публічні заклики голосувати за чи проти партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу чи публічна оцінка діяльності цих партій (блоків)чи кандидатів у депутати.   -747- Чорновіл Т.В.
Ч. 19 ст. 70 доповнити реченням: "Органи місцевого самоврядування зобов'язані усунути рекламні матеріали з носіїв зовнішньої реклами та інших об'єктів."  
Враховано редакційно .  19. З часу припинення передвиборної агітації відповідно до частини другої статті 52 цього Закону забороняється проведення агітаційних заходів, розповсюдження передвиборних агітаційних матеріалів у засобах масової інформації, демонстрація агітаційних фільмів чи кліпів, розповсюдження виборчих листівок, плакатів, інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації, публічні заклики голосувати за чи проти партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу чи публічна оцінка діяльності цих партій (блоків)чи кандидатів у депутати. Передвиборні агітаційні матеріали знімаються з 24 години останньої п'ятниці перед днем виборів, відповідними службами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.  
    -748- Бондаренко В.Д.
У ч. 19 ст. 70 додати речення: "Передвиборні агітаційні матеріали знімаються з 24 години останньої п'ятниці перед днем виборів, відповідними службами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування"  
Враховано    
    -749- Ключковський Ю.Б.
У ч. 19 ст. 70 слово "оприлюднення" замінити словом "розповсюдження".  
Враховано    
799. 20. Забороняється оприлюднення в день виборів результатів опитування виборців щодо їх волевиявлення під час голосування до його закінчення. Заходи проведення таких опитувань повинні безумовно забезпечувати збереження таємниці голосування опитуваного виборця.   -750- Гавриш С.Б.
У ч. двадцятій ст. 70 слово "заходи" змінити на слово "способи", а слово "безумовно" виключити  
Враховано   20. Забороняється оприлюднення в день виборів результатів опитування виборців щодо їх волевиявлення під час голосування до його закінчення. Способи проведення таких опитувань повинні забезпечувати збереження таємниці голосування опитуваного виборця.  
800. 21. Перешкоджання здійсненню права на проведення передвиборної агітації, а також порушення встановленого законом порядку проведення такої агітації тягнуть за собою відповідальність, встановлену законами України.      21. Перешкоджання здійсненню права на проведення передвиборної агітації, а також порушення встановленого законом порядку проведення такої агітації тягнуть за собою відповідальність, встановлену законами України.  
801. 22. У разі надходження до Центральної або окружної виборчої комісії заяви, скарги чи іншого повідомлення щодо порушень вимог цієї статті, які мають ознаки вчинення злочину чи адміністративного правопорушення, відповідна виборча комісія невідкладно звертається до відповідних правоохоронних органів щодо перевірки зазначеного повідомлення та реагування відповідно до законів України.      22. У разі надходження до Центральної або окружної виборчої комісії заяви, скарги чи іншого повідомлення щодо порушень вимог цієї статті, які мають ознаки вчинення злочину чи адміністративного правопорушення, відповідна виборча комісія невідкладно звертається до відповідних правоохоронних органів щодо перевірки зазначеного повідомлення та реагування відповідно до законів України.  
802. Розділ ІХ. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЙ (БЛОКІВ), КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ, ОФІЦІЙНИХ СПОСТЕРІГАЧІВ      Розділ ІХ. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЙ (БЛОКІВ), КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ, ОФІЦІЙНИХ СПОСТЕРІГАЧІВ  
803. Стаття 71. Гарантії діяльності партій (блоків) у виборчому процесі      Стаття 71. Гарантії діяльності партій (блоків) у виборчому процесі  
804. 1. Партія (блок), яка висунула кандидатів у депутати, має право делегувати одного представника до Центральної виборчої комісії з правом дорадчого голосу, який уповноважений представляти інтереси партії (блоку) в Центральній виборчій комісії під час виборчого процесу. Кандидатура представника затверджується центральним керівним органом партії (керівним органом блоку).      1. Партія (блок), яка висунула кандидатів у депутати, має право делегувати одного представника до Центральної виборчої комісії з правом дорадчого голосу, який уповноважений представляти інтереси партії (блоку) в Центральній виборчій комісії під час виборчого процесу. Кандидатура представника затверджується центральним керівним органом партії (керівним органом блоку).  
805. 2. Представником партії (блоку) у Центральній виборчій комісії може бути громадянин України, який має право голосу. Не може бути представником партії (блоку): член виборчої комісії; посадова особа органів виконавчої або судової влади, правоохоронних органів чи органів місцевого самоврядування; військовослужбовець; службовець рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України, Служби безпеки України; особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу.   -751- Шевченко О.О.
З ч.2 ст.71 виключити „службовець рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України, Служби безпеки України";  
Враховано   2. Представником партії (блоку) у Центральній виборчій комісії може бути громадянин України, який має право голосу. Не може бути представником партії (блоку): член виборчої комісії; посадова особа органів виконавчої або судової влади, правоохоронних органів чи органів місцевого самоврядування; військовослужбовець; особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу.  
806. 3. Заява про реєстрацію представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії, підписана керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) та скріплена печаткою партії (партій, що входять до блоку), та копія рішення центрального керівного органу партії (керівного органу блоку) про затвердження кандидатури представника партії (блоку) подаються до Центральної виборчої комісії одночасно з заявою про реєстрацію кандидатів у депутати від партії (блоку). У заяві про реєстрацію представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові представника партії (блоку), його громадянство, день, місяць і рік народження, місце роботи, займана посада (заняття), місце проживання, номер телефону. До заяви додається письмова згода цієї особи представляти інтереси партії (блоку) в Центральній виборчій комісії.      3. Заява про реєстрацію представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії, підписана керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) та скріплена печаткою партії (партій, що входять до блоку), та копія рішення центрального керівного органу партії (керівного органу блоку) про затвердження кандидатури представника партії (блоку) подаються до Центральної виборчої комісії одночасно з заявою про реєстрацію кандидатів у депутати від партії (блоку). У заяві про реєстрацію представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові представника партії (блоку), його громадянство, день, місяць і рік народження, місце роботи, займана посада (заняття), місце проживання, номер телефону. До заяви додається письмова згода цієї особи представляти інтереси партії (блоку) в Центральній виборчій комісії.  
807. 4. Центральна виборча комісія не пізніше третього робочого дня після надходження документів, зазначених у частині третій цієї статті, реєструє представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу та видає йому посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У разі втрати партією (блоком) статусу суб'єкта виборчого процесу повноваження представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії вважаються припиненими з моменту настання зазначених обставин.      4. Центральна виборча комісія не пізніше третього робочого дня після надходження документів, зазначених у частині третій цієї статті, реєструє представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу та видає йому посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У разі втрати партією (блоком) статусу суб'єкта виборчого процесу повноваження представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії вважаються припиненими з моменту настання зазначених обставин.  
808. 5. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу може мати не більше п'яти уповноважених осіб у загальнодержавному виборчому окрузі та не більше двох уповноважених осіб у кожному територіальному окрузі. Уповноважена особа партії (блоку) представляє відповідну партію (блок) - суб'єкта виборчого процесу і не є самостійним суб'єктом виборчого процесу. Уповноважена особа партії (блоку) повинна відповідати вимогам, зазначеним у частині другій цієї статті. Список уповноважених осіб партії (блоку) з обов'язковим зазначенням відповідного виборчого округу затверджується центральним керівним органом партії (керівним органом блоку).   -752- Заєць І.О.
Гадяцький Л.М.
У част. 5 Ст. 71: У другому реченні виключити слова „і не є самостійним суб'єктом виборчого процесу„.  
Відхилено   5. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу може мати не більше п'яти уповноважених осіб у загальнодержавному виборчому окрузі та не більше двох уповноважених осіб у кожному територіальному окрузі. Уповноважена особа партії (блоку) представляє відповідну партію (блок) - суб'єкта виборчого процесу і не є самостійним суб'єктом виборчого процесу. Уповноважена особа партії (блоку) повинна відповідати вимогам, зазначеним у частині другій цієї статті. Список уповноважених осіб партії (блоку) з обов'язковим зазначенням відповідного виборчого округу затверджується центральним керівним органом партії (керівним органом блоку).  
809. 6. Повноваження уповноважених осіб партії (блоку) у загальнодержавному виборчому окрузі поширюються також на закордонний виборчий округ.      6. Повноваження уповноважених осіб партії (блоку) у загальнодержавному виборчому окрузі поширюються також на закордонний виборчий округ.  
810. 7. Заява про реєстрацію уповноважених осіб партії (блоку), підписана керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) та скріплена печаткою партії (партій, що входять до блоку), та копія рішення центрального керівного органу партії (керівного органу блоку) про затвердження списку уповноважених осіб партії (блоку) подаються до Центральної виборчої комісії у будь-який час після реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку). У заяві про реєстрацію уповноважених осіб партії (блоку) зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові кожної уповноваженої особи, відповідний виборчий округ, громадянство уповноваженої особи партії (блоку), день, місяць і рік народження, місце роботи, займана посада (заняття), місце проживання, номер телефону. До заяви додаються письмові згоди цих осіб представляти інтереси партії (блоку) у відповідному виборчому окрузі.      7. Заява про реєстрацію уповноважених осіб партії (блоку), підписана керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку) та скріплена печаткою партії (партій, що входять до блоку), та копія рішення центрального керівного органу партії (керівного органу блоку) про затвердження списку уповноважених осіб партії (блоку) подаються до Центральної виборчої комісії у будь-який час після реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку). У заяві про реєстрацію уповноважених осіб партії (блоку) зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові кожної уповноваженої особи, відповідний виборчий округ, громадянство уповноваженої особи партії (блоку), день, місяць і рік народження, місце роботи, займана посада (заняття), місце проживання, номер телефону. До заяви додаються письмові згоди цих осіб представляти інтереси партії (блоку) у відповідному виборчому окрузі.  
811. 8. Центральна виборча комісія не пізніше третього дня після надходження документів, зазначених у частині шостій цієї статті, реєструє уповноважених осіб партії (блоку) та видає представникові партії (блоку) у Центральній виборчій комісії їх посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У разі втрати партією (блоком) статусу суб'єкта виборчого процесу повноваження уповноважених осіб партії (блоку) вважаються припиненими з моменту настання зазначених обставин.      8. Центральна виборча комісія не пізніше третього дня після надходження документів, зазначених у частині шостій цієї статті, реєструє уповноважених осіб партії (блоку) та видає представникові партії (блоку) у Центральній виборчій комісії їх посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У разі втрати партією (блоком) статусу суб'єкта виборчого процесу повноваження уповноважених осіб партії (блоку) вважаються припиненими з моменту настання зазначених обставин.  
812. 9. Представник партії (блоку) у Центральній виборчій комісії, уповноважена особа партії (блоку) з дня їх реєстрації Центральною виборчою комісією до припинення їх повноважень або закінчення виборчого процесу мають право на звільнення від виробничих або службових обов'язків без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом.   -753- Чорновіл Т.В.
У ч. 9 ст. 71 слова "за погодженням із власником" замінити на "з інформуванням власника". Доповнити ч. словами: "Представник партії (блоку) у Центральній виборчій комісії, уповноважена особа партії (блоку) не може бути звільнена з роботи у період виборчого процесу".  
Відхилено   9. Представник партії (блоку) у Центральній виборчій комісії, уповноважена особа партії (блоку) з дня їх реєстрації Центральною виборчою комісією до припинення їх повноважень або закінчення виборчого процесу мають право на звільнення від виробничих або службових обов'язків без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом.  
813. 10. Представник партії (блоку) у Центральній виборчій комісії, уповноважена особа партії (блоку) мають право у будь-який час до дня виборів звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень.      10. Представник партії (блоку) у Центральній виборчій комісії, уповноважена особа партії (блоку) мають право у будь-який час до дня виборів звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень.  
814. 11. Керівний орган партії (блоку), який приймав рішення про затвердження представника партії (блоку) чи уповноваженої особи партії (блоку), у будь-який час до дня виборів може прийняти рішення про відкликання представника партії (блоку) чи уповноваженої особи партії (блоку) та про затвердження іншої кандидатури замість відкликаної. Відповідна заява разом з копією рішення та іншими документами подається до Центральної виборчої комісії у порядку, визначеному частинами третьою та шостою цієї статті.      11. Керівний орган партії (блоку), який приймав рішення про затвердження представника партії (блоку) чи уповноваженої особи партії (блоку), у будь-який час до дня виборів може прийняти рішення про відкликання представника партії (блоку) чи уповноваженої особи партії (блоку) та про затвердження іншої кандидатури замість відкликаної. Відповідна заява разом з копією рішення та іншими документами подається до Центральної виборчої комісії у порядку, визначеному частинами третьою та шостою цієї статті.  
815. 12. На підставі заяви, поданої відповідно до частини дев'ятої або десятої цієї статті, не пізніше третього робочого дня після її надходження, а поданої в останній день перед днем виборів і в день виборів - невідкладно Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії чи уповноваженої особи партії (блоку) та про реєстрацію іншої особи представником партії (блоку) у Центральній виборчій комісії чи уповноваженою особою партії (блоку). Копія рішення видається представнику партії (блоку) або надсилається на адресу керівного органу партії (блоку).   -754- Чорновіл Т.В.
У ч. 12 ст. 71 слова "в останній день перед днем виборів" замінити на "в останні три дні перед днем виборів".  
Враховано редакційно   12. На підставі заяви, поданої відповідно до частини десятої або одинадцятої цієї статті, не пізніше третього робочого дня після її надходження але не пізніше дня виборів, а в день виборів - невідкладно Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії чи уповноваженої особи партії (блоку) та про реєстрацію іншої особи представником партії (блоку) у Центральній виборчій комісії чи уповноваженою особою партії (блоку). Копія рішення видається представнику партії (блоку) або надсилається на адресу керівного органу партії (блоку).  
816. 13. Посвідчення представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії чи уповноваженої особи партії (блоку), повноваження яких припинено до закінчення виборчого процесу, анулюється і негайно повертається до Центральної виборчої комісії.   -755- Чорновіл Т.В.
Ч. 13 ст. 71 доповнити словами: "У випадку неможливості повернення до Центральної виборчої комісії посвідчення представника партії (блоку) в Центральній виборчій комісії чи уповноваженої особи партії (блоку) оголошення про анулювання посвідчення невідкладно друкується у найближчому номері газет "Голос України" та "Урядовий кур'єр" за рахунок виборчого фонду партії (блоку). Копія рішення видається представнику партії (блоку) лише після представлення підтвердження перерахування коштів за публікацію.  
Відхилено   13. Посвідчення представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії чи уповноваженої особи партії (блоку), повноваження яких припинено до закінчення виборчого процесу, анулюється і негайно повертається до Центральної виборчої комісії.  
817. 14. Представник партії (блоку) у Центральній виборчій комісії має право:      14. Представник партії (блоку) у Центральній виборчій комісії має право:  
818. 1) бути присутнім на всіх засіданнях Центральної виборчої комісії під час обговорення питань, пов'язаних із виборами депутатів, та брати участь у їх обговоренні з правом дорадчого голосу: отримувати на початку засідання порядок денний та матеріали до питань порядку денного, задавати запитання доповідачу, вносити пропозиції щодо рішення Комісії;   -756- Ключковський Ю.Б.
У п. 1 ч. 14 ст. 71 слова "на початку" замінити словами "до початку".  
Враховано   1) бути присутнім на всіх засіданнях Центральної виборчої комісії під час обговорення питань, пов'язаних із виборами депутатів, та брати участь у їх обговоренні з правом дорадчого голосу: отримувати до початку засідання порядок денний та матеріали до питань порядку денного, задавати запитання доповідачу, вносити пропозиції щодо рішення Комісії;  
819. 2) знайомитися із змістом протоколів засідань Центральної виборчої комісії та її рішеннями, отримувати копії цих рішень; у разі своєї відсутності на засіданні знайомитися з документами, на підставі яких приймалися рішення на такому засіданні;      2) знайомитися із змістом протоколів засідань Центральної виборчої комісії та її рішеннями, отримувати копії цих рішень; у разі своєї відсутності на засіданні знайомитися з документами, на підставі яких приймалися рішення на такому засіданні;  
820. 3) невідкладно знайомитися з протоколами, телефонограмами, факсами та іншими офіційними повідомленнями, що надходять до Центральної виборчої комісії від окружних та закордонних дільничних виборчих комісій, про підсумки голосування у відповідному територіальному виборчому окрузі, а також протоколами відповідних дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів на виборчій дільниці, отримувати їх копії;      3) невідкладно знайомитися з протоколами, телефонограмами, факсами та іншими офіційними повідомленнями, що надходять до Центральної виборчої комісії від окружних та закордонних дільничних виборчих комісій, про підсумки голосування у відповідному територіальному виборчому окрузі, а також протоколами відповідних дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів на виборчій дільниці, отримувати їх копії;  
821. 4) реалізовувати інші права, передбачені цим Законом.      4) реалізовувати інші права, передбачені цим Законом.  
822. 15. Уповноважена особа партії (блоку):      15. Уповноважена особа партії (блоку):  
823. 1) сприяє партії (блоку) в її участі у виборчому процесі, у тому числі у проведенні передвиборної агітації;      1) сприяє партії (блоку) в її участі у виборчому процесі, у тому числі у проведенні передвиборної агітації;  
824. 2) представляє інтереси партії (блоку) у відносинах з виборчими комісіями (крім Центральної виборчої комісії), органами виконавчої і судової влади та органами місцевого самоврядування, виборцями, іншими суб'єктами виборчого процесу на території відповідного виборчого округу;      2) представляє інтереси партії (блоку) у відносинах з виборчими комісіями (крім Центральної виборчої комісії), органами виконавчої і судової влади та органами місцевого самоврядування, виборцями, іншими суб'єктами виборчого процесу на території відповідного виборчого округу;  
825. 3) може брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях виборчих комісій (крім Центральної виборчої комісії) на території відповідного виборчого округу;      3) може брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях виборчих комісій (крім Центральної виборчої комісії) на території відповідного виборчого округу;  
826. 4) має право бути присутньою на виборчій дільниці під час голосування та на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців з урахуванням обмежень, встановлених частиною десятою статті 33 цього Закону;   -757- Чорновіл Т.В.
Ч. 15ст. 71 , пункт 4 доповнити реченням: "Може під час підрахунку голосів прибувати на територію виборчої дільниці й покидати її у будь-який час до моменту завершення підсумкового засідання дільничної виборчої комісії.  
Відхилено   4) має право бути присутньою на виборчій дільниці під час голосування та на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців з урахуванням обмежень, встановлених частиною десятою статті 33 цього Закону;  
827. 5) має права офіційного спостерігача, передбачені частиною сьомою статті 74 цього Закону;      5) має права офіційного спостерігача, передбачені частиною сьомою статті 74 цього Закону;  
828. 6) має інші права, передбачені цим Законом.   -758- Чорновіл Т.В.
Доповнити ч. 15 ст. 71 наступним пунктом: "7) Права уповноважених осіб партії (блоку) у загальнодержавному виборчому окрузі, визначаються пунктами 1-6 ч. 15 цієї ст. і поширюються на всю територію України та закордонний виборчий округ."  
Враховано в іншій статті  6) має інші права, передбачені цим Законом.  
829. 16. На уповноважену особу партії (блоку) поширюються обмеження, встановлені частиною восьмою статті 74 цього Закону.      16. На уповноважену особу партії (блоку) поширюються обмеження, встановлені частиною восьмою статті 74 цього Закону.  
830. Стаття 72. Гарантії діяльності кандидатів у депутати      Стаття 72. Гарантії діяльності кандидатів у депутати  
831. 1. Кандидату у депутати, крім кандидата у депутати, який є Президентом України або народним депутатом України, не може бути відмовлено у звільненні на період передвиборної агітації від виконання виробничих або службових обов'язків за місцем роботи з наданням неоплачуваної відпустки.      1. Кандидату у депутати, крім кандидата у депутати, який є Президентом України або народним депутатом України, не може бути відмовлено у звільненні на період передвиборної агітації від виконання виробничих або службових обов'язків за місцем роботи з наданням неоплачуваної відпустки.  
832. 2. Кандидат у депутати під час виборчого процесу не може бути звільнений з роботи з ініціативи власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу, командира військової частини (формування). Кандидат у депутати без його згоди не може бути переведений на іншу роботу, направлений у відрядження, а також призваний на військову або альтернативну (невійськову) службу, навчальні (перевірні) та спеціальні збори військовозобов'язаних.   -759- Горбачов В.С.
У ч. 3 ст. 72 слова "Президентом України або" виключити.  
Відхилено   2. Кандидат у депутати під час виборчого процесу не може бути звільнений з роботи з ініціативи власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу, командира військової частини (формування). Кандидат у депутати без його згоди не може бути переведений на іншу роботу, направлений у відрядження, а також призваний на військову або альтернативну (невійськову) службу, навчальні (перевірні) та спеціальні збори військовозобов'язаних.  
833. 3. Кандидат у депутати має права уповноваженої особи партії (блоку) в загальнодержавному виборчому окрузі, зазначені у частині п'ятнадцятій статті 71 цього Закону.   -760- Горбачов В.С.
Статтю 72 доповнити новою частиною наступного змісту: "Кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі, має право визначити довірених осіб із числа громадян (не більше п'яти осіб), які мають право голосу. Довірені особи мають права зазначені у ч. п'ятнадцятій ст. 71 цього Закону."  
Відхилено Порушення пропорційної системи  3. Кандидат у депутати має права уповноваженої особи партії (блоку) в загальнодержавному виборчому окрузі, зазначені у пунктах 1, 4, 5 частини п'ятнадцятої статті 71 цього Закону.  
    -761- Ключковський Ю.Б.
У ч. 3 ст. 72 слова частині п'ятнадцятій" замінити словами "пунктах 1, 4, 5 частини п'ятнадцятої".  
Враховано    
834. Стаття 73. Офіційні спостерігачі      Стаття 73. Офіційні спостерігачі  
835. 1. У виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі від партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу. Офіційний спостерігач від партії (блоку) є самостійним суб'єктом виборчого процесу.   -762- Горбачов В.С.
У ч. 1 ст. 73 після слів "партій (блоків)" доповнити словами "кандидати у депутати від яких зареєстровані в багатомандатному окрузі, від кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних округах".  
Відхилено Порушення пропорційної системи  1. У виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі від партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу. Офіційний спостерігач від партії (блоку) є самостійним суб'єктом виборчого процесу.  
836. 2. Офіційні спостерігачі від громадських організацій здійснюють спостереження за ходом виборчого процесу у порядку, визначеному цим Законом.   -763- Мартинюк А.І.
Горбаль В.М.
Ч. 2 ст. 73 вилучити.  
Відхилено   2. Офіційні спостерігачі від громадських організацій здійснюють спостереження за ходом виборчого процесу у порядку, визначеному цим Законом.  
837. 3. Офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій можуть вести спостереження за ходом виборчого процесу.      3. Офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій можуть вести спостереження за ходом виборчого процесу.  
838. 4. Повноваження офіційних спостерігачів починаються з дня їх реєстрації відповідною виборчою комісією у порядку, передбаченому цим Законом, і припиняються після встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів.      4. Повноваження офіційних спостерігачів починаються з дня їх реєстрації відповідною виборчою комісією у порядку, передбаченому цим Законом, і припиняються після встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів.  
839. 5. Виборча комісія, яка зареєструвала офіційного спостерігача, може достроково припинити його повноваження у разі порушення ним законів України. Про дострокове припинення повноважень офіційного спостерігача приймається мотивоване рішення.   -764- Гринів І.О.
Ч. 5 ст. 73 проекту викласти у такій редакції: „5. Виборча комісія, яка зареєструвала офіційного спостерігача, може достроково припинити його повноваження у разі, якщо окружною або дільничними виборчими комісіями два і більше разів приймалось рішення про позбавлення офіційного спостерігача права бути присутнім на засіданні відповідної виборчої комісії. Про дострокове припинення повноважень офіційного спостерігача приймається мотивоване рішення."  
Відхилено   5. Виборча комісія, яка зареєструвала офіційного спостерігача, може достроково припинити його повноваження у разі порушення ним законів України. Про дострокове припинення повноважень офіційного спостерігача приймається мотивоване рішення.  
840. Стаття 74. Офіційні спостерігачі від партій (блоків)   -765- Горбачов В.С.
назву ст. 74 викласти в наступній редакції: "Стаття 74. Офіційні спостерігачі від партій (блоків), кандидатів у депутати";  
Відхилено Порушення пропорційної системи  Стаття 74. Офіційні спостерігачі від партій (блоків)  
    -766- Горбачов В.С.
по тексту ст. 74 після слів партія (блок)" доповнити словами "кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі," у відповідних відмінках.  
Відхилено Порушення пропорційної системи   
841. 1. Офіційним спостерігачем від партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу може бути громадянин України, який має право голосу і не є членом жодної виборчої комісії. Не може бути офіційним спостерігачем від партії (блоку): член виборчої комісії; посадова особа органів виконавчої або судової влади, правоохоронних органів чи органів місцевого самоврядування; військовослужбовець; службовець рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України, Служби безпеки України; особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу.   -767- Шевченко О.О.
Ч.1 ст.74 - виключити „службовець рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України, Служби безпеки України"  
Враховано   1. Офіційним спостерігачем від партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу може бути громадянин України, який має право голосу і не є членом жодної виборчої комісії. Не може бути офіційним спостерігачем від партії (блоку): член виборчої комісії; посадова особа органів виконавчої або судової влади, правоохоронних органів чи органів місцевого самоврядування; військовослужбовець; особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу.  
842. 2. Офіційний спостерігач від партії (блоку) в територіальному виборчому окрузі реєструється окружною виборчою комісією за поданням уповноваженої особи партії (блоку) у відповідному територіальному або загальнодержавному виборчому окрузі.      2. Офіційний спостерігач від партії (блоку) в територіальному виборчому окрузі реєструється окружною виборчою комісією за поданням уповноваженої особи партії (блоку) у відповідному територіальному або загальнодержавному виборчому окрузі.  
843. 3. У поданні про реєстрацію офіційних спостерігачів зазначаються їх прізвища, імена, по батькові, громадянство, місце проживання та адресу житла, місце праці та посаду, номери контактних телефонів. До подання додаються заяви про згоду цих осіб бути офіційними спостерігачами від відповідної партії (блоку).   -768- Ключковський Ю.Б.
У ч. 3 ст. 74 після слова "громадянство" додати слова "дата народження".  
Враховано   3. У поданні про реєстрацію офіційних спостерігачів зазначаються їх прізвища, імена, по батькові, громадянство, дата народження, місце проживання та адресу житла, місце праці та посаду, номери контактних телефонів. До подання додаються заяви про згоду цих осіб бути офіційними спостерігачами від відповідної партії (блоку).  
844. 4. Подання про реєстрацію спостерігача від партії (блоку) за підписом уповноваженої особи партії (блоку) вноситься до відповідної окружної виборчої комісії не пізніш як за п'ять днів до дня виборів. Підставою для відмови у реєстрації офіційного спостерігача від партії (блоку) може бути лише порушення положень частин першої - третьої цієї статті.      4. Подання про реєстрацію спостерігача від партії (блоку) за підписом уповноваженої особи партії (блоку) вноситься до відповідної окружної виборчої комісії не пізніш як за п'ять днів до дня виборів. Підставою для відмови у реєстрації офіційного спостерігача від партії (блоку) може бути лише порушення положень частин першої - третьої цієї статті.  
845. 5. Відповідна окружна виборча комісія видає офіційним спостерігачам від партій (блоків) посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією не пізніш як на наступний день після внесення подання.   -769- Салигін В.В.
Коновалюк В.І.
Ч. п'яту ст. 74 після слів "окружна виборча комісія" доповнити словами "здійснює реєстрацію офіційних спостерігачів та".  
Враховано   5. Відповідна окружна виборча комісія здійснює реєстрацію офіційних спостерігачів та видає офіційним спостерігачам від партій (блоків) посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією не пізніш як на наступний день після внесення подання.  
846. 6. Реєстрацію офіційних спостерігачів від партій (блоків) у закордонному виборчому окрузі здійснює Центральна виборча комісія у порядку, встановленому цією статтею.      6. Реєстрацію офіційних спостерігачів від партій (блоків) у закордонному виборчому окрузі здійснює Центральна виборча комісія у порядку, встановленому цією статтею.  
847. 7. Офіційний спостерігач від партії (блоку) має право:      7. Офіційний спостерігач від партії (блоку) має право:  
848. 1) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів виборчої комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам виборчої комісії фізично;      1) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів виборчої комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам виборчої комісії фізично;  
849. 2) робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи;   -770- Гринів І.О.
п. 2) ч. 7 ст. 74 після слів „відеозаписи" доповнити словами і знаками „,не порушуючи при цьому таємниці голосування"  
Враховано   2) робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи не порушуючи при цьому таємниці голосування;  
850. 3) бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії, у тому числі для організації голосування виборців за межами приміщення для голосування, та при проведенні такого голосування;      3) бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії, у тому числі для організації голосування виборців за межами приміщення для голосування, та при проведенні такого голосування;  
851. 4) бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та окружних виборчих комісій, з урахуванням положень, встановлених частиною десятою статті 33 цього Закону, у тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановлення підсумків голосування в територіальному виборчому окрузі;      4) бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та окружних виборчих комісій, з урахуванням положень, встановлених частиною десятою статті 33 цього Закону, у тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановлення підсумків голосування в територіальному виборчому окрузі;  
852. 5) звертатися до відповідної виборчої комісії чи до суду з вимогою про усунення порушень цього Закону в разі їх виявлення;   -771- Гринів І.О.
п. 5) ч. 7 ст. 74 викласти у такій редакції: „5) звертатися до відповідної виборчої комісії або виборчої комісії вищого рівня з вимогою про усунення порушень цього Закону в разі їх виявлення"  
Відхилено   5) звертатися до відповідної виборчої комісії чи до суду з вимогою про усунення порушень цього Закону в разі їх виявлення;  
853. 6) складати акт про виявлення порушення цього Закону, що підписується ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, місця проживання та адреси житла, та подавати його з відповідною скаргою до виборчої комісії чи до суду у строки, передбачені статтею 105 цього Закону;      6) складати акт про виявлення порушення цього Закону, що підписується ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, місця проживання та адреси житла, та подавати його з відповідною скаргою до виборчої комісії чи до суду у строки, передбачені статтею 105 цього Закону;  
854. 7) вживати необхідних заходів щодо припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці;   -772- Гринів І.О.
п. 7) ч. 7 ст. 74 викласти у такій редакції: „7) вживати всіх незаборонених законом заходів для припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці"  
Відхилено   7) вживати необхідних заходів щодо припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці;  
855. 8) отримати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів і встановлення результатів голосування та інших документів у випадках, передбачених цим Законом;      8) отримати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів і встановлення результатів голосування та інших документів у випадках, передбачених цим Законом;  
856. 9) реалізовувати інші права, передбачені цим Законом.      9) реалізовувати інші права, передбачені цим Законом.  
857. 8. Офіційний спостерігач від партії (блоку) не має права:      8. Офіційний спостерігач від партії (блоку) не має права:  
858. 1) безпідставно втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують законний хід виборчого процесу або неправомірно заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження;      1) безпідставно втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують законний хід виборчого процесу або неправомірно заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження;  
859. 2) заповнювати замість виборця (у тому числі і на його прохання) виборчий бюлетень;      2) заповнювати замість виборця (у тому числі і на його прохання) виборчий бюлетень;  
860. 3) бути присутнім при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у кабіні (кімнаті) для таємного голосування.   -773- Гринів І.О.
п. 3) ч. 8 ст. 74 після слів „для таємного голосування" доповнити словами „або іншим чином порушувати таємницю голосування"  
Враховано   3) бути присутнім при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у кабіні (кімнаті) для таємного голосування або іншим чином порушувати таємницю голосування;  
861. 9. У разі порушення офіційним спостерігачем від партії (блоку) вимог частини сьомої цієї статті виборча комісія може позбавити його права бути присутнім на своєму засіданні. Таке рішення може бути оскаржене офіційним спостерігачем від партії (блоку) до виборчої комісії вищого рівня або до суду в порядку, передбаченому цим Законом.   -774- Салигін В.В.
Чорновіл Т.В.
Коновалюк В.І.
Гринів І.О.
У ч. дев'ятій ст. 74 посилання на ч. сьому слід замінити посиланням на ч. восьму.  
Враховано   9. У разі порушення офіційним спостерігачем від партії (блоку) вимог частини восьмої цієї статті виборча комісія може позбавити його права бути присутнім на своєму засіданні до його закінчення. Таке рішення може бути оскаржене офіційним спостерігачем від партії (блоку) до виборчої комісії вищого рівня або до суду в порядку, передбаченому цим Законом.  
    -775- Чорновіл Т.В.
У ч. 9 ст. 74 перше речення викласти в редакції: "У разі порушення офіційним спостерігачем від партії (блоку) вимог ч. сьомої цієї ст. виборча комісія робить йому попередження; у випадку повторних або грубих порушень виборча комісія може позбавити його права бути присутнім на своєму засіданні.  
Відхилено    
    -776- Гринів І.О.
У ч. 9 ст. 74 після слів „бути присутнім на своєму засіданні" доповнити словами „до його закінчення"  
Враховано    
862. 10. Уповноважена особа партії (блоку) має право відкликати офіційного спостерігача від цієї партії (блоку), звернувшись з письмовою заявою до відповідної окружної виборчої комісії про припинення його повноважень, і подати документи для реєстрації іншої особи в порядку, встановленому цим Законом.   -777- Салигін В.В.
Коновалюк В.І.
Ч. десяту ст. 74 після слів "окружної виборчої комісії" доповнити словами " (а щодо офіційного спостерігача у закордонному виборчому окрузі - до Центральної виборчої комісії)".  
Враховано   10. Уповноважена особа партії (блоку) має право відкликати офіційного спостерігача від цієї партії (блоку), звернувшись з письмовою заявою до відповідної окружної виборчої комісії (а щодо офіційного спостерігача у закордонному виборчому окрузі - до Центральної виборчої комісії) про припинення його повноважень, і подати документи для реєстрації іншої особи в порядку, встановленому цим Законом. 11. На засіданні виборчої комісії, підсумковому засіданні та на виборчій дільниці під час голосування мають право бути присутніми одночасно не більше трьох офіційних спостерігачів від різних громадських організацій. При більшій кількості зареєстрованих офіційних спостерігачів від громадських організацій окружна комісія рекомендує представникам громадських організацій узгодити розподіл дільниць між громадськими організаціями.  
    -778- Чорновіл Т.В.
Ч. 10 ст. 75 викласти в редакції: "10. На засіданні виборчої комісії, підсумковому засіданні та на виборчій дільниці під час голосування мають право бути присутніми одночасно не більше трьох офіційних спостерігачів від різних громадських організацій. При більшій кількості зареєстрованих офіційних спостерігачів від громадських організацій окружна комісія рекомендує представникам громадських організацій узгодити розподіл дільниць між громадськими організаціями. У випадку відсутності погодження розподіл здійснюється шляхом жеребкування не пізніше десятиденного терміну до дня виборів."  
Враховано частково    
863. 11. Офіційний спостерігач має право у будь-який час звернутися до окружної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень. На підставі такої заяви окружна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації офіційного спостерігача, копія якого надається уповноваженій особі партії (блоку) у відповідному окрузі.   -779- Коновалюк В.І.
Салигін В.В.
У ч. 11 ст. 75 після слів "окружної виборчої комісії" доповнити " (а щодо офіційного спостерігача у закордонному виборчому окрузі - до Центральної виборчої комісії)"  
Враховано   12. Офіційний спостерігач має право у будь-який час звернутися до окружної виборчої комісії (а щодо офіційного спостерігача у закордонному виборчому окрузі - до Центральної виборчої комісії) із заявою про складення своїх повноважень. На підставі такої заяви окружна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації офіційного спостерігача, копія якого надається уповноваженій особі партії (блоку) у відповідному окрузі.  
864. Стаття 75. Офіційні спостерігачі від громадських організацій   -780- Мартинюк А.І.
Ст. 75 вилучити.  
Відхилено   Стаття 75. Офіційні спостерігачі від громадських організацій  
865. 1. Громадські організації, до статутної діяльності яких відносяться питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстровані у встановленому законом порядку не менше як за два роки до дня виборів, мають право за дозволом Центральної виборчої комісії мати офіційних спостерігачів, які ведуть спостереження за перебігом виборчого процесу, у тому числі за голосуванням, підрахунком голосів та встановленням підсумків голосування на виборчій дільниці та в територіальному виборчому окрузі.   -781- Салигін В.В.
Коновалюк В.І.
Пак В.П.
У ч. першій ст. 75 слова "не менше як за два роки" замінити словами "не менш як за триста шістдесят п'ять днів".  
Відхилено   1. Громадські організації, до статутної діяльності яких відносяться питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстровані у встановленому законом порядку не менше як за два роки до дня виборів, мають право за дозволом Центральної виборчої комісії мати офіційних спостерігачів, які ведуть спостереження за перебігом виборчого процесу, у тому числі за голосуванням, підрахунком голосів та встановленням підсумків голосування на виборчій дільниці та в територіальному виборчому окрузі.  
    -782- Гринів І.О.
Ч. 1 ст. 75 після слів „Громадські організації," доповнити словами „, які мають всеукраїнський статус та"  
Відхилено    
866. 2. Громадська організація, яка відповідає вимогам, зазначеним у частині першій цієї статті, не пізніше ніж за дев'яносто днів до дня виборів може звернутися до Центральної виборчої комісії з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів. До клопотання, підписаного керівником громадської організації та засвідченого печаткою організації, додається копія статуту громадської організації, засвідчена в нотаріальному порядку.   -783- Гринів І.О.
Ч. 2 ст. 75 доповнити словами „, а також копія свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації, засвідчена органом, що видав оригінал документу або в нотаріальному порядку".  
Враховано   2. Громадська організація, яка відповідає вимогам, зазначеним у частині першій цієї статті, не пізніше ніж за дев'яносто днів до дня виборів може звернутися до Центральної виборчої комісії з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів. До клопотання, підписаного керівником громадської організації та засвідченого печаткою організації, додається копія статуту громадської організації, засвідчена в нотаріальному порядку, а також копія свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації, засвідчена органом, що видав оригінал документу або в нотаріальному порядку  
867. 3. Центральна виборча комісія протягом десяти днів розглядає клопотання громадської організації і приймає рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову у наданні такого дозволу. Підставою для відмови може бути лише порушення громадською організацією вимог, встановлених частинами першою та другою цієї статті. Громадська організація має право оскаржити до суду рішення про відмову у наданні їй дозволу мати офіційних спостерігачів.   -784- Гринів І.О.
Ч. 3 ст. 75 після слів „про відмову у наданні такого дозволу" доповнити словами і знаками „про що повідомляє громадську організацію наступно дня після для прийняття відповідного рішення. Копія рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову у наданні такого дозволу видається уповноваженому представнику громадської організації не пізніше, ніж на наступний день після дня прийняття такого рішення."  
Враховано   3. Центральна виборча комісія протягом десяти днів розглядає клопотання громадської організації і приймає рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову у наданні такого дозволу. Підставою для відмови може бути лише порушення громадською організацією вимог, встановлених частинами першою та другою цієї статті. Громадська організація має право оскаржити до суду рішення про відмову у наданні їй дозволу мати офіційних спостерігачів, про що повідомляє громадську організацію наступно дня після для прийняття відповідного рішення. Копія рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову у наданні такого дозволу видається уповноваженому представнику громадської організації не пізніше, ніж на наступний день після дня прийняття такого рішення.  
868. 4. Центральна виборча комісія не пізніше ніж за сімдесят днів до дня виборів офіційно публікує у газетах „Голос України" та „Урядовий кур'єр" перелік громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах.      4. Центральна виборча комісія не пізніше ніж за сімдесят днів до дня виборів офіційно публікує у газетах „Голос України" та „Урядовий кур'єр" перелік громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах.  
869. 5. На офіційних спостерігачів від громадських організацій поширюються обмеження, встановлені частиною першою статті 74 цього Закону.      5. На офіційних спостерігачів від громадських організацій поширюються обмеження, встановлені частиною першою статті 74 цього Закону.  
870. 6. Офіційний спостерігач від громадської організації реєструється окружною виборчою комісією (у закордонному виборчому окрузі - Центральною виборчою комісією) за поданням громадської організації, яка отримала дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах, за підписом керівника цієї організації, засвідченого печаткою організації.      6. Офіційний спостерігач від громадської організації реєструється окружною виборчою комісією (у закордонному виборчому окрузі - Центральною виборчою комісією) за поданням громадської організації, яка отримала дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах, за підписом керівника цієї організації, засвідченого печаткою організації.  
871. 7. У поданні про реєстрацію офіційних спостерігачів від громадської організації зазначаються їх прізвища, імена та по батькові, громадянство, місце проживання та адреса житла, місце праці та посада, номери контактних телефонів. До подання додаються заяви про згоду цих осіб бути офіційними спостерігачами від цієї громадської організації.   -785- Ключковський Ю.Б.
У ч. 7 ст. 75 після слова "громадянство" додати слова "дата народження".  
Враховано   7. У поданні про реєстрацію офіційних спостерігачів від громадської організації зазначаються їх прізвища, імена та по батькові, громадянство, дата народження, місце проживання та адреса житла, місце праці та посада, номери контактних телефонів. До подання додаються заяви про згоду цих осіб бути офіційними спостерігачами від цієї громадської організації.  
872. 8. Подання про реєстрацію спостерігача від громадської організації, зазначені у частинах шостій та сьомій цієї статті, вносяться до відповідної окружної (щодо офіційних спостерігачів у закордонному виборчому окрузі - до Центральної) виборчої комісії не пізніше як за п'ять днів до дня виборів.      8. Подання про реєстрацію спостерігача від громадської організації, зазначені у частинах шостій та сьомій цієї статті, вносяться до відповідної окружної (щодо офіційних спостерігачів у закордонному виборчому окрузі - до Центральної) виборчої комісії не пізніше як за п'ять днів до дня виборів.  
873. 9. Відповідна окружна (щодо офіційних спостерігачів у закордонному виборчому окрузі - Центральна) виборча комісія не пізніш як на наступний день після внесення подання видає офіційним спостерігачам посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.   -786- Асадчев В.М.
Ст.75 ч.9 після слів "не пізніш як" додати слова: "на третій день".  
Відхилено   9. Відповідна окружна (щодо офіційних спостерігачів у закордонному виборчому окрузі - Центральна) виборча комісія не пізніш як на наступний день після внесення подання видає офіційним спостерігачам посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.  
874. 10. На засіданні виборчої комісії, на виборчій дільниці під час голосування мають право бути присутніми одночасно не більше трьох офіційних спостерігачів від громадських організацій.   -787- Салигін В.В.
У ч. 10 ст. 75 слова "не більше трьох офіційних спостерігачів від громадських організацій" виключити або слова "громадських організацій" замінити словами "однієї громадської організації".  
Відхилено   10. На засіданні виборчої комісії, на виборчій дільниці під час голосування мають право бути присутніми одночасно не більше трьох офіційних спостерігачів від різних громадських організацій.  
    -788- Асадчев В.М.
Ст.75 ч.10 після слів "спостерігачів від" додати слово "різних".  
Враховано    
    -789- Гринів І.О.
Ч. 10 ст. 75 викласти у такій редакції: „10. На засіданні виборчої комісії, на виборчій дільниці під час голосування мають право бути присутніми одночасно не більше двох офіційних спостерігачів від однієї громадської організації і не більше чотирьох офіційних спостерігачів від всіх громадських організацій, які зареєстрували спостерігачів у відповідному окрузі."  
Відхилено    
875. 11. Офіційні спостерігачі від громадських організацій мають право:      11. Офіційні спостерігачі від громадських організацій мають право:  
876. 1) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам комісії фізично;      1) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам комісії фізично;  
877. 2) робити фото-, кінозйомки, аудіо- та відеозаписи;   -790- Гринів І.О.
п. 2) ч. 11 ст. 75 доповнити словами і знаками „,не порушуючи при цьому таємниці голосування"  
Враховано   2) робити фото-, кінозйомки, аудіо- та відеозаписи не порушуючи при цьому таємниці голосування;  
878. 3) бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії, у тому числі для організації голосування виборців за межами приміщення для голосування, та при проведенні такого голосування;      3) бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії, у тому числі для організації голосування виборців за межами приміщення для голосування, та при проведенні такого голосування;  
879. 4) бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та окружної виборчих комісій відповідного територіального виборчого округу з урахуванням положень, встановлених частиною десятою статті 33 цього Закону, та частиною десятою цієї статті, у тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановлення підсумків голосування в територіальному виборчому окрузі;      4) бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та окружної виборчих комісій відповідного територіального виборчого округу з урахуванням положень, встановлених частиною десятою статті 33 цього Закону, та частиною десятою цієї статті, у тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановлення підсумків голосування в територіальному виборчому окрузі;  
880. 5) отримати копію протоколу про передачу виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів та встановлення результатів голосування та інших документів у випадках, передбачених цим Законом.      5) отримати копію протоколу про передачу виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів та встановлення результатів голосування та інших документів у випадках, передбачених цим Законом.  
881. 12. Офіційний спостерігач від громадської організації зобов'язаний дотримуватися обмежень, передбачених частиною восьмою статті 74 цього Закону.      12. Офіційний спостерігач від громадської організації зобов'язаний дотримуватися обмежень, передбачених частиною восьмою статті 74 цього Закону.  
882. 13. Офіційні спостерігачі від громадських організацій не є суб'єктами виборчого процесу і не мають відповідних прав.      13. Офіційні спостерігачі від громадських організацій не є суб'єктами виборчого процесу і не мають відповідних прав.  
883. 14. У разі грубого або систематичного порушення офіційним спостерігачем вимог частини дванадцятої цієї статті дільнична виборча комісія своїм рішенням може позбавити його права бути присутнім на засіданнях дільничної виборчої комісії.   -791- Гринів І.О.
Ч. 14 ст. 75 проекту викласти у такій редакції: „У разі порушення офіційним спостерігачем від громадської організації вимог ч. дванадцятої цієї ст. виборча комісія може позбавити його права бути присутнім на своєму засіданні. Таке рішення може бути оскаржене офіційним спостерігачем від партії (блоку) до виборчої комісії вищого рівня або до суду в порядку, передбаченому цим Законом."  
Враховано частково   14. У разі грубого або систематичного порушення офіційним спостерігачем вимог частини дванадцятої цієї статті дільнична виборча комісія своїм рішенням може позбавити його права бути присутнім на засіданні дільничної виборчої комісії. Таке рішення може бути оскаржене офіційним спостерігачем від партії (блоку) до виборчої комісії вищого рівня або до суду в порядку, передбаченому цим Законом. 15. Громадська організація має право відкликати офіційного спостерігача, звернувшись із заявою за підписом її керівника, засвідченим печаткою організації, до відповідної окружної (щодо офіційного спостерігача у закордонному виборчому окрузі - до Центральної) виборчої комісії про припинення його повноважень, і подати документи для реєстрації іншої особи в порядку, встановленому цим Законом. 16. Офіційний спостерігач від громадської організації має право у будь-який час звернутися до окружної ( офіційний спостерігач у закордонному виборчому окрузі - до Центральної) виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень. На підставі такої заяви виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації офіційного спостерігача, копія якого надсилається громадській організації  
    -792- Коновалюк В.І.
Ст.. 75 частина 14 слово "засіданнях" замінити словом "засіданні"  
Враховано    
    -793- Салигін В.В.
Коновалюк В.І.
Статтю 75 доповнити частинами п'ятнадцятою та шістнадцятою такого змісту: "15. Громадська організація має право відкликати офіційного спостерігача, звернувшись із заявою за підписом її керівника, засвідченим печаткою організації, до відповідної окружної (щодо офіційного спостерігача у закордонному виборчому окрузі - до Центральної) виборчої комісії про припинення його повноважень, і подати документи для реєстрації іншої особи в порядку, встановленому цим Законом. 16. Офіційний спостерігач від громадської організації має право у будь-який час звернутися до окружної ( офіційний спостерігач у закордонному виборчому окрузі - до Центральної) виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень. На підставі такої заяви виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації офіційного спостерігача, копія якого надсилається громадській організації".  
Враховано    
884. Стаття 76. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій      Стаття 76. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій  
885. 1. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій реєструються Центральною виборчою комісією. Пропозиції щодо їх реєстрації подаються ними безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України до Центральної виборчої комісії не пізніш як за десять днів до дня виборів.      1. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій реєструються Центральною виборчою комісією. Пропозиції щодо їх реєстрації подаються ними безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України до Центральної виборчої комісії не пізніш як за десять днів до дня виборів.  
886. 2. Рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як за п'ять днів до дня виборів.      2. Рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як за п'ять днів до дня виборів.  
887. 3. Громадяни України не можуть бути зареєстровані офіційними спостерігачами від іноземних держав чи міжнародних організацій. Громадяни України можуть супроводжувати зареєстрованих офіційних спостерігачів від іноземних держав чи міжнародних організацій з метою надання їм допомоги у здійсненні спостереження.   -794- Гавриш С.Б.
Друге речення ч. третьої ст. 76 вилучити;  
Відхилено   3. Громадяни України не можуть бути зареєстровані офіційними спостерігачами від іноземних держав чи міжнародних організацій. Громадяни України або іноземні громадяни чи особи без громадянства, які володіють українською мовою, можуть супроводжувати зареєстрованих спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій на території виборчих дільниць та під час засідань виборчих комісій виключно для виконання функцій перекладача.  
    -795- Чорновіл Т.В.
У ч. 3 ст. 76 друге речення виписати в редакції: "Громадяни України або іноземні громадяни чи особи без громадянства, які володіють українською мовою, можуть супроводжувати зареєстрованих спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій на території виборчих дільниць та під час засідань виборчих комісій виключно для виконання функцій перекладача."  
Враховано    
888. 4. Центральна виборча комісія видає офіційним спостерігачам від іноземних держав, міжнародних організацій посвідчення за встановленою нею формою.      4. Центральна виборча комісія видає офіційним спостерігачам від іноземних держав, міжнародних організацій посвідчення за встановленою нею формою.  
889. 5. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюють свої повноваження на території України, а також на закордонних виборчих дільницях.      5. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюють свої повноваження на території України, а також на закордонних виборчих дільницях.  
890. 6. Офіційний спостерігач від іноземної держави, міжнародної організації має право:      6. Офіційний спостерігач від іноземної держави, міжнародної організації має право:  
891. 1) бути присутнім на зустрічах кандидатів у депутати, уповноважених осіб партій (блоків) з виборцями, на передвиборних зборах, мітингах, засіданнях виборчих комісій;      1) бути присутнім на зустрічах кандидатів у депутати, уповноважених осіб партій (блоків) з виборцями, на передвиборних зборах, мітингах, засіданнях виборчих комісій;  
892. 2) знайомитися з матеріалами передвиборної агітації;      2) знайомитися з матеріалами передвиборної агітації;  
893. 3) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, а також на засіданнях дільничних виборчих комісій при підрахунку голосів виборців та окружних виборчих комісій при встановленні підсумків голосування;      3) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, а також на засіданнях дільничних виборчих комісій при підрахунку голосів виборців та окружних виборчих комісій при встановленні підсумків голосування;  
894. 4) робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи;   -796- Гринів І.О.
п. 4) ч. 6 ст. 76 доповнити словами і знаками „,не порушуючи при цьому таємниці голосування"  
Враховано   4) робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування;  
895. 5) висловлювати свої пропозиції щодо організації проведення виборів депутатів та вдосконалення законодавства України з урахуванням міжнародного досвіду, проводити прес-конференції з додержанням вимог законодавства України;      5) висловлювати свої пропозиції щодо організації проведення виборів депутатів та вдосконалення законодавства України з урахуванням міжнародного досвіду, проводити прес-конференції з додержанням вимог законодавства України;  
896. 6) утворювати разом з іншими спостерігачами від іноземних держав, міжнародних організацій за погодженням з Центральною виборчою комісією тимчасові групи спостерігачів для координації їх діяльності в межах повноважень, передбачених цим Законом.   -797- Гринів І.О.
У п. 6) ч. 6 ст. 76 слова „за погодженням з Центральною виборчою комісією" виключити.  
Відхилено   6) утворювати разом з іншими спостерігачами від іноземних держав, міжнародних організацій за погодженням з Центральною виборчою комісією тимчасові групи спостерігачів для координації їх діяльності в межах повноважень, передбачених цим Законом.  
897. 7. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюють спостереження самостійно і незалежно. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій можуть мати на свій вибір осіб, що їх супроводжують, із числа громадян України, які надають їм допомогу у здійсненні спостереження.   -798- Мартинюк А.І.
Гавриш С.Б.
Чорновіл Т.В.
Друге речення ч. 7 ст. 76 вилучити.  
Враховано   7. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюють спостереження самостійно і незалежно.  
898. 8. Міністерство закордонних справ України, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та виборчі комісії повинні сприяти офіційним спостерігачам від іноземних держав, міжнародних організацій у здійсненні ними повноважень.      8. Міністерство закордонних справ України, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та виборчі комісії повинні сприяти офіційним спостерігачам від іноземних держав, міжнародних організацій у здійсненні ними повноважень.  
899. 9. Фінансове і матеріальне забезпечення діяльності офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюється за рахунок коштів держав чи організацій, які направили цих спостерігачів в Україну, або за їх власні кошти.      9. Фінансове і матеріальне забезпечення діяльності офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюється за рахунок коштів держав чи організацій, які направили цих спостерігачів в Україну, або за їх власні кошти.  
900. 10. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій не мають права використовувати свій статус у діяльності, не пов'язаній із спостереженням за ходом виборчого процесу, а також втручатися у роботу виборчих комісій.   -799- Чорновіл Т.В.
Ч. 10 ст. 76 доповнити словами: "... і проводити агітацію в будь-якій формі. Це обмеження поширюється й на громадян України, які відповідно до ч. 3 цієї ст. супроводжують їх, під час безпосередньої роботи з офіційним спостерігачем від іноземної держави, міжнародної організації, незалежно від місця їх перебування.  
Враховано частково   10. Офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій не мають права втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують законний хід виборчого процесу або неправомірно заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження; заповнювати замість виборця (у тому числі і на його прохання) виборчий бюлетень або іншим чином порушувати таємницю голосування та використовувати свій статус у діяльності, не пов'язаній зі спостереженням за ходом виборчого процесу. Це обмеження поширюється й на громадян України, які відповідно до частини третьої цієї статті супроводжують їх, під час безпосередньої роботи з офіційним спостерігачем від іноземної держави, міжнародної організації, незалежно від місця їх перебування.  
    -800- Гринів І.О.
Ч. 10 ст. 76 викласти у такій редакції: „Офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій не мають права втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують законний хід виборчого процесу або неправомірно заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження; заповнювати замість виборця (у тому числі і на його прохання) виборчий бюлетень або іншим чином порушувати таємницю голосування та використовувати свій статус у діяльності, не пов'язаній зі спостереженням за ходом виборчого процесу."  
Враховано    
901. Розділ Х. ГОЛОСУВАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ      Розділ Х. ГОЛОСУВАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ  
902. Стаття 77. Виборчий бюлетень      Стаття 77. Виборчий бюлетень  
903. 1. Голосування виборців на виборах депутатів проводиться за допомогою виборчого бюлетеня.      1. Голосування виборців на виборах депутатів проводиться за допомогою виборчого бюлетеня.  
904. 2. Форма і текст виборчого бюлетеня затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за тридцять два дні до дня виборів. Виборчі бюлетені повинні бути однаковими за розміром, кольором та змістом. Ступінь захисту виборчого бюлетеня встановлюється Центральною виборчою комісією.   -801- Асадчев В.М.
Ст.77 ч.2 після слів "кольором та змістом" додати слова: "Виборчі бюлетені виготовляються у політурах по 100, 50 та 10 бюлетенів (відповідно 50,40 та 10 процентів від загальної кількості бюлетенів на ДВК)".  
Відхилено   2. Форма і текст виборчого бюлетеня затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за тридцять два дні до дня виборів. Виборчі бюлетені повинні бути однаковими за розміром, кольором та змістом. Ступінь захисту виборчого бюлетеня встановлюється Центральною виборчою комісією.  
905. 3. Виборчий бюлетень містить назву та дату виборів, номер територіального виборчого округу і номер виборчої дільниці, а також позначення місця для печатки дільничної виборчої комісії, прізвища, ініціалів та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень. Текст виборчого бюлетеня викладається державною мовою і повинен бути розміщений на одному аркуші лише з одного боку.      3. Виборчий бюлетень містить назву та дату виборів, номер територіального виборчого округу і номер виборчої дільниці, а також позначення місця для печатки дільничної виборчої комісії, прізвища, ініціалів та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень. Текст виборчого бюлетеня викладається державною мовою і повинен бути розміщений на одному аркуші лише з одного боку.  
906. 4. У виборчому бюлетені зазначаються повна назва кожної партії (блоку з обов'язковим зазначенням назв партій, що входять до блоку), прізвища, імена, по батькові перших п'яти кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку). Праворуч напроти назви кожної партії (блоку) розташовується порожній квадрат. Після переліку партій (блоків) розміщується текст: "Не підтримую кандидатів у народні депутати України від жодної політичної партії, виборчого блоку політичних партій" і напроти цього тексту розташовується порожній квадрат.   -802- Горбачов В.С.
Ч. 4 ст. 77 викласти в наступній редакції: "У виборчому бюлетені для голосування у багатомандатному окрузі повинні зазначатися повна назва кожної партії (блоку з обов'язковим зазначенням назв партій, що входять до блоку), а також із зазначенням прізвищ, імен, по батькові перших п'яти кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку). Праворуч проти назви кожної партії (блоку) розташовується порожній квадрат. Назви партій (блоків) у виборчому бюлетені розміщуються у порядку їх номерів, визначених жеребкуванням, яке проводить Центральна виборча комісія за участю представників партій (блоків) після закінчення реєстрації кандидатів від партій (блоків) не пізніш як за 32 дні до дня виборів. Після переліку партій (блоків) зазначається: "Не підтримую кандидатів у народні депутати України від жодної політичної партії, виборчого блоку політичних партій" і праворуч від цих слів розташовується порожній квадрат."  
Відхилено Порушення пропорційної системи  4. У виборчому бюлетені зазначаються повна назва кожної партії (блоку з обов'язковим зазначенням назв партій, що входять до блоку), прізвища, імена, по батькові перших п'яти кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку). Ліворуч біля назви кожної партії (блоку) розташовується порожній квадрат. Після переліку партій (блоків) розміщується відділений неперервною лінією текст: "Не підтримую кандидатів у народні депутати України від жодної політичної партії, виборчого блоку політичних партій" і ліворуч біля цього тексту розташовується порожній квадрат. Назви партій (блоків) у виборчому бюлетені розміщуються у порядку їх номерів, визначених жеребкуванням, яке проводить Центральна виборча комісія за участю представників партій (блоків) у Центральній виборчий комісії після закінчення реєстрації кандидатів від партій (блоків) перед затвердженням форми і тексту бюлетеня.  
    -803- Чорновіл Т.В.
У ч. 4 ст. 77 замість слів "праворуч напроти" вставити слова: "... ліворуч біля..."  
Враховано    
    -804- Чорновіл Т.В.
У ч. 4 ст. 77 після слів: "Після переліку партій (блоків) розміщується..." вставити: "... відділений неперервною лінією..." слово "напроти" замінити словом "біля".  
Враховано    
907. 5. Назви партій (блоків) у виборчому бюлетені розміщуються у порядку їх номерів, визначених жеребкуванням, яке проводить Центральна виборча комісія за участю представників партій (блоків) у Центральній виборчий комісії після закінчення реєстрації кандидатів від партій (блоків) перед затвердженням форми і тексту бюлетеня.   -805- Горбачов В.С.
Ч. 5 ст. 77 викласти в наступній редакції: "5. До виборчого бюлетеня для голосування в одномандатному окрузі вносяться відомості в алфавітному порядку за прізвищами зареєстрованих у цьому окрузі кандидатів у депутати із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, року народження, місця проживання, місця роботи (занять), партійності, суб'єкта висунення кандидата у депутати. Праворуч проти відомостей про кожного кандидата у депутати розташовується порожній квадрат. Після прізвищ усіх кандидатів у депутати у виборчому бюлетені зазначається: "Не підтримую жодного кандидата у народні депутати України" і праворуч від цих слів розташовується порожній квадрат."  
Відхилено Порушення пропорційної системи   
908. 6. Виборчий бюлетень містить роз'яснення щодо порядку його заповнення виборцем під час голосування.      6. Виборчий бюлетень містить роз'яснення щодо порядку його заповнення виборцем під час голосування.  
909. 7. Виборчий бюлетень має контрольний талон, відокремлений лінією відриву. Контрольний талон повинен містити назву та дату виборів, номер територіального виборчого округу і номер виборчої дільниці, а також позначення місця для номера, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці, підпису виборця, який отримує виборчий бюлетень, прізвища, ініціалів та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень.      7. Виборчий бюлетень має контрольний талон, відокремлений лінією відриву. Контрольний талон повинен містити назву та дату виборів, номер територіального виборчого округу і номер виборчої дільниці, а також позначення місця для номера, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці, підпису виборця, який отримує виборчий бюлетень, прізвища, ініціалів та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень.  
910. 8. Виборчий бюлетень є документом суворої звітності. Центральна виборча комісія, окружні та дільничні виборчі комісії забезпечують строгий облік отриманих та виданих виборчих бюлетенів відповідно до вимог цього Закону. Документація, що забезпечує облік виборчих бюлетенів, передається підприємствами-виготовлювачами, окружними та дільничними виборчими комісіями до Центральної виборчої комісії. Центральна виборча комісія забезпечує збереження облікової документації протягом трьох років після офіційного оприлюднення результатів виборів.   -806- Мартинюк А.І.
Гавриш С.Б.
У другому реченні ч. 8 ст. 77 слово „строгий" замінити на „суворий".  
Враховано   8. Виборчий бюлетень є документом суворої звітності. Центральна виборча комісія, окружні та дільничні виборчі комісії забезпечують суворий облік отриманих та виданих виборчих бюлетенів відповідно до вимог цього Закону. Документація, що забезпечує облік виборчих бюлетенів, передається підприємствами-виготовлювачами, окружними та дільничними виборчими комісіями до Центральної виборчої комісії. Центральна виборча комісія після офіційного оприлюднення результатів виборів забезпечує передення облікової інформації на збереження до відповідних архівних установ.  
    -807- Коновалюк В.І.
Останнє речення ч.8 ст.77 узгодити з положеннями статті 117.  
Враховано    
    -808- Ключковський Ю.Б.
Останнє речення ч.8 ст.77 викласти в редакції: "Центральна виборча комісія після офіційного оприлюднення результатів виборів забезпечує передення облікової інформації на збереження до відповідних архівних установ"  
Враховано    
911. 9. Виборчі бюлетені виготовляються у кількості, що на два відсотки перевищує кількість виборців, які включені до списку виборців на виборчій дільниці.      9. Виборчі бюлетені виготовляються у кількості, що на два відсотки перевищує кількість виборців, які включені до списку виборців на виборчій дільниці.  
912. 10. Для виборчих дільниць, які відповідно до частини шостої статті 33 цього Закону визначені для проведення голосування за відкріпними посвідченнями, виготовляться додаткова кількість виборчих бюлетенів, яка становить один відсоток від кількості виборців у відповідному територіальному виборчому окрузі.   -809- Чорновіл Т.В.
Ч. 10 ст. 77 доповнити реченням: "У випадку включення до списку осіб, які голосують на дільниці за відкріпними посвідченнями, більшого числа осіб, ніж один відсоток від кількості виборців у відповідному територіальному виборчому окрузі, окружна виборча комісія в день голосування за мотивованою вимогою дільничної виборчої комісії оперативно надає їй додаткові бюлетені, які можуть вилучатися на інших дільницях зі складанням відповідного ату й невідкладним повідомленням про це Центральної виборчої комісії."  
Відхилено   10. Для виборчих дільниць, які відповідно до частини шостої статті 33 цього Закону визначені для проведення голосування за відкріпними посвідченнями, виготовляться додаткова кількість виборчих бюлетенів, яка становить один відсоток від кількості виборців у відповідному територіальному виборчому окрузі.  
    -810- Діденко Ю.В.
У ч. 10 ст. 77 слова "частини шостої статті 33" замінити словами "частини вісімнадцятої статті 41". Після слів "відкріпними посвідченнями" додати слово "разом". Частину доповнити реченням в редакції: "Окружна виборча комісія не пізніше як за 30 днів до дня виборів своїм рішенням визначає кількість додаткових виборчих бюлетенів для кожної такої виборчої дільниці у межах встановленої загальної кількості додаткових виборчих бюлетенів. Таке рішення не пізніше наступного для після його прийняття передається до Центральної виборчої комісії".  
Відхилено    
913. Стаття 78. Порядок виготовлення виборчих бюлетенів      Стаття 78. Порядок виготовлення виборчих бюлетенів  
914. 1. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів для виборів депутатів у централізованому порядку державним поліграфічним підприємством на підставі угоди, укладених нею з цим підприємством, не пізніш як за сім днів до дня виборів.   -811- Гавриш С.Б.
Ч. першу ст. 78 викласти в такій редакції: Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів для виборів депутатів у централізованому порядку державним поліграфічним підприємством на підставі угоди, укладених нею з цим підприємством, не пізніш як за чотирнадцять днів до дня виборів.  
Відхилено   1. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів для виборів депутатів у централізованому порядку державним поліграфічним підприємством на підставі угоди, укладеної нею з цим підприємством, не пізніш як за сім днів до дня виборів.  
    -812- Чорновіл Т.В.
Ключковський Ю.Б.
У ч. 1 ст. 78 слово "укладених" замінити словом "укладеної".  
Враховано    
915. 2. Підприємство - виготовлювач виборчих бюлетенів забезпечує строге дотримання замовленої кількості виготовлених бюлетенів, їх облік та передачу відповідно до рішень Центральної виборчої комісії.   -813- Бондаренко В.Д.
У ч. 2 слова ст.78 "відповідно до рішень Центральної виборчої комісії" замінити словами "замовнику у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією".  
Враховано   2. Підприємство - виготовлювач виборчих бюлетенів забезпечує суворе дотримання замовленої кількості виготовлених бюлетенів, їх облік та передачу замовнику у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.  
916. 3. Технічні відходи, поліграфічний брак, а також друкарські форми знищуються в порядку та строки, визначені угодою на виготовлення виборчих бюлетенів.      3. Технічні відходи, поліграфічний брак, а також друкарські форми знищуються в порядку та строки, визначені угодою на виготовлення виборчих бюлетенів.  
917. 4. Контроль за виготовленням виборчих бюлетенів на підприємстві-виготовлювачі, дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм, технічних відходів, поліграфічного браку здійснюються контрольною комісією, яка утворюється Центральною виборчою комісією за поданнями партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, які представлені фракціями у Верховній Раді України, не пізніш як у день затвердження форми виборчого бюлетеня.   -814- Гавриш С.Б.
ч. четверту ст. 78 викласти у редакції: "Особи, які здійснили порушення щодо псування бюлетенів несуть відповідальність у порядку і в межах, встановлених Законом";  
Відхилено   4. Контроль за виготовленням виборчих бюлетенів на підприємстві-виготовлювачі, дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм, технічних відходів, поліграфічного браку здійснюються контрольною комісією, яка утворюється Центральною виборчою комісією за поданнями партій (блоків), які в поточному складі Верховної Ради України станом на 15 вересня року, що передує рокові проведення виборів, мають свої партійні фракції (фракції блоків), не пізніш як у день затвердження форми виборчого бюлетеня.  
    -815- Коновалюк В.І.
У ч. 4 ст.78 встановити мінімальну кількість членів контрольної комісії та порядок її утворення.  
Відхилено    
    -816- Ключковський Ю.Б.
У ч. 4 ст. 78 виключити слова "- суб'єктів виборчого процесу"., слова "які представлені фракціями у Верховній Раді України" замінити словми "які в поточному складі Верховної Ради України станом на 15 вересня року, що передує рокові проведення виборів, мають свої партійні фракції (фракції блоків)"  
Враховано    
918. 5. Виборчі бюлетені отримуються Центральною виборчою комісією в упаковці підприємства-виготовлювача на підставі акта прийому-передачі за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Акти прийому-передачі виборчих бюлетенів із зазначенням кількості отриманих виборчих бюлетенів, оприлюднюються не пізніше наступного дня після дня підписання кожного такого акту на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Зведена інформація на підставі актів прийому-передачі про кількість виборчих бюлетенів, виготовлених для кожного виборчого округу, оприлюднюється у тому ж порядку не пізніше ніж за два дні до дня виборів.      5. Виборчі бюлетені отримуються Центральною виборчою комісією в упаковці підприємства-виготовлювача на підставі акта прийому-передачі за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Акти прийому-передачі виборчих бюлетенів із зазначенням кількості отриманих виборчих бюлетенів, оприлюднюються не пізніше наступного дня після дня підписання кожного такого акту на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Зведена інформація на підставі актів прийому-передачі про кількість виборчих бюлетенів, виготовлених для кожного виборчого округу, оприлюднюється у тому ж порядку не пізніше ніж за два дні до дня виборів.  
919. 6. На спеціальній виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває в день виборів депутатів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, виборчі бюлетені можуть бути виготовлені, як виняток, з дозволу Центральної виборчої комісії безпосередньо дільничною виборчою комісією. Такий дозвіл може бути наданий не пізніше ніж за три дні до дня виборів на підставі подання відповідної окружної виборчої комісії, в якому зазначено номер виборчої дільниці, утвореної на судні чи на полярній станції, назву судна чи полярної станції, а також час, коли відповідне судно покинуло останній порт на території України. Бюлетені, виготовлені для такої дільниці на замовлення Центральної виборчої комісії, після надання зазначеного дозволу погашаються у встановленому цим Законом порядку Центральною (якщо вони ще не були передані до окружної виборчої комісії) або окружною виборчою комісією, про що складається акт за формою і в порядку, встановленому частиною одинадцятою статті 35 цього Закону. Відомості зазначеного акту враховуються Центральною виборчою комісією при складанні протоколу про результати виборів депутатів або окружною виборчою комісією про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу.      6. На спеціальній виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває в день виборів депутатів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, виборчі бюлетені можуть бути виготовлені, як виняток, з дозволу Центральної виборчої комісії безпосередньо дільничною виборчою комісією. Такий дозвіл може бути наданий не пізніше ніж за три дні до дня виборів на підставі подання відповідної окружної виборчої комісії, в якому зазначено номер виборчої дільниці, утвореної на судні чи на полярній станції, назву судна чи полярної станції, а також час, коли відповідне судно покинуло останній порт на території України. Бюлетені, виготовлені для такої дільниці на замовлення Центральної виборчої комісії, після надання зазначеного дозволу погашаються у встановленому цим Законом порядку Центральною (якщо вони ще не були передані до окружної виборчої комісії) або окружною виборчою комісією, про що складається акт за формою і в порядку, встановленому частиною одинадцятою статті 35 цього Закону. Відомості зазначеного акту враховуються Центральною виборчою комісією при складанні протоколу про результати виборів депутатів або окружною виборчою комісією про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу.  
920. 7. У разі скасування рішення про реєстрацію усіх кандидатів у депутати від партії (блоку) після виготовлення виборчих бюлетенів, однак більш ніж за десять днів до дня виборів, Центральна виборча комісія приймає рішення про виготовлення нових виборчих бюлетенів. Виготовлення нових виборчих бюлетенів здійснюється у порядку, встановленому цим Законом. Нові виборчі бюлетені виготовляються на папері іншого кольору.   -817- Горбачов В.С.
У ч. 7 ст. 78 після слів "партії (блоку)" доповнити словами "кандидату у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі".  
Відхилено Порушення пропорційної системи  7. У разі скасування рішення про реєстрацію усіх кандидатів у депутати від партії (блоку) з підстав і у порядку, встановленому частиною другою статті 73 цього Закону, після виготовлення виборчих бюлетенів, однак більш ніж за десять днів до дня виборів, Центральна виборча комісія приймає рішення про виготовлення нових виборчих бюлетенів. Виготовлення нових виборчих бюлетенів здійснюється у порядку, встановленому цим Законом. Нові виборчі бюлетені виготовляються на папері іншого кольору.  
    -818- Беспалий Б.Я.
Ч. 7 ст. 78 після слів "партії (блоку)" доповнити словами "з підстав і у порядку, встановленому частиною другою статті 73 цього Закону".  
Враховано    
921. 8. Якщо рішення про скасування рішення про реєстрацію усіх кандидатів у депутати від партії (блоку) прийнято за десять або менше днів до дня виборів, Центральна виборча комісія приймає рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня. Такі зміни до виборчих бюлетенів вносяться членами дільничних виборчих комісій з використанням відповідного штампа у порядку, встановленому частинами чотирнадцятою - сімнадцятою статті 79 цього Закону. Вносити зміни до виборчого бюлетеня без рішення Центральної виборчої комісії забороняється. Про зміни, внесені до виборчого бюлетеня, повідомляється кожному виборцю під час видачі виборчого бюлетеня.   -819- Горбачов В.С.
У ч. 8 ст. 78 після слів "партії (блоку)" доповнити словами "кандидату у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі".  
Відхилено Порушення пропорційної системи  8. Якщо рішення про скасування рішення про реєстрацію усіх кандидатів у депутати від партії (блоку) прийнято за десять або менше днів до дня виборів, Центральна виборча комісія приймає рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня. Такі зміни до виборчих бюлетенів вносяться членами дільничних виборчих комісій з використанням відповідного штампа у порядку, встановленому частинами чотирнадцятою - сімнадцятою статті 79 цього Закону. Вносити зміни до виборчого бюлетеня без рішення Центральної виборчої комісії забороняється. Про зміни, внесені до виборчого бюлетеня, повідомляється кожному виборцю під час видачі виборчого бюлетеня.  
922. 9. Форма штампу, зазначеного у частині восьмій цієї статті, затверджується Центральною виборчою комісією не пізніше як за тридцять п'ять днів до дня виборів. Окружні виборчі комісії не пізніше як за десять днів до дня виборів забезпечують виготовлення таких штампів. Штампи передаються дільничним виборчим комісіям разом з виборчими бюлетенями.      9. Форма штампу, зазначеного у частині восьмій цієї статті, затверджується Центральною виборчою комісією не пізніше як за тридцять п'ять днів до дня виборів. Окружні виборчі комісії не пізніше як за десять днів до дня виборів забезпечують виготовлення таких штампів. Штампи передаються дільничним виборчим комісіям разом з виборчими бюлетенями.  
923. 10. Виборчий бюлетень, до якого не внесено зміни, зазначені у частині восьмій цієї статті, вважається недійсним. Виборчий бюлетень, до якого внесено зміни без рішення Центральної виборчої комісії або невідповідно до вказаного рішення, вважається недійсним.      10. Виборчий бюлетень, до якого не внесено зміни, зазначені у частині восьмій цієї статті, вважається недійсним. Виборчий бюлетень, до якого внесено зміни без рішення Центральної виборчої комісії або невідповідно до вказаного рішення, вважається недійсним.  
924. 11. Особи, винні у протиправному псуванні виборчих бюлетенів, відшкодовують нанесену шкоду добровільно або в іншому порядку, встановленому законом.   -820- Мартинюк А.І.
Ч. 11 ст. 78 викласти в такій редакції: „11. Особи, винні у протиправному псуванні виборчих бюлетенів, відшкодовують завдану шкоду в порядку, встановленому законом".  
Враховано   11. Особи, винні у протиправному псуванні виборчих бюлетенів, відшкодовують завдану шкоду в порядку, встановленому законом.  
    -821- Гринів І.О.
Ч. 11 ст. 78 викласти у такій редакції „11. Особи, винні у протиправному псуванні виборчих бюлетенів притягаються до відповідальності, передбаченої Законами України"  
Відхилено    
925. Стаття 79. Порядок передачі виборчих бюлетенів виборчим комісіям      Стаття 79. Порядок передачі виборчих бюлетенів виборчим комісіям  
926. 1. Окружна виборча комісія приймає виборчі бюлетені від уповноваженого члена Центральної виборчої комісії або іншого представника Центральної виборчої комісії на своєму засіданні не раніш як за сім до дня виборів. Окружна виборча комісія складає у трьох примірниках протокол про прийняття виборчих бюлетенів. Зазначений протокол складається у порядку, передбаченому частиною одинадцятою статті 35 цього Закону, а також підписується уповноваженим членом або іншим представником Центральної виборчої комісії, який здійснює передання виборчих бюлетенів. Перший примірник протоколу передається до Центральної виборчої комісії, другий - зберігається в окружній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується в приміщенні окружної виборчої комісії для загального ознайомлення.   -822- Мартинюк А.І.
У першому реченні ч. 1 ст. 79 слова „або іншого представника виборчої комісії" вилучити. У третьому реченні ч. 1 ст. 79 слова „або іншим представником" вилучити.  
Відхилено   1. Окружна виборча комісія приймає виборчі бюлетені від уповноваженого члена Центральної виборчої комісії або іншого уповноваженого представника Центральної виборчої комісії на своєму засіданні не раніш як за сім днів до дня виборів. Окружна виборча комісія складає у трьох примірниках протокол про прийняття виборчих бюлетенів. Зазначений протокол складається у порядку, передбаченому частиною одинадцятою статті 35 цього Закону, а також підписується уповноваженим членом або іншим уповноваженим представником Центральної виборчої комісії, який здійснює передання виборчих бюлетенів. Перший примірник протоколу передається до Центральної виборчої комісії, другий - зберігається в окружній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується в приміщенні окружної виборчої комісії для загального ознайомлення.  
    -823- Гавриш С.Б.
У ч. першій ст. 79 слова "іншого представника Центральної виборчої комісії" замінити на слова "іншого уповноваженого представника Центральної виборчої комісії", а слова "іншим представником" на слова "іншим уповноваженим представником";  
Враховано    
    -824- Чорновіл Т.В.
Пак В.П.
У ч. 1 ст. 79 після слів: " не раніше як за сім..." вставити слово "днів".  
Враховано    
927. 2. Окружна виборча комісія забезпечує збереження й охорону виборчих бюлетенів, отриманих від Центральної виборчої комісії. Виборчі бюлетені зберігаються у приміщенні окружної виборчої комісії в сейфі (металевій шафі), який опечатується стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні комісії та печатки комісії. Сейф (металева шафа) постійно (до передачі бюлетенів дільничним виборчим комісіям) перебуває під охороною працівника органів внутрішніх справ України.   -825- Беспалий Б.Я.
В ч. 2 ст. 79 після слів "в сейфі (металевій шафі)" доповнити словами "або окремій кімнаті"; після слова "який" додати в дужках "яка"; після слів "металева шафа" доповнити словами "чи окрема кімната".  
Враховано   2. Окружна виборча комісія забезпечує збереження й охорону виборчих бюлетенів, отриманих від Центральної виборчої комісії. Виборчі бюлетені зберігаються у приміщенні окружної виборчої комісії в сейфі (металевій шафі або окремій кімнаті), який (яка) опечатується стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні комісії та печатки комісії. Сейф (металева шафа чи окрема кімната) постійно (до передачі бюлетенів дільничним виборчим комісіям) перебуває під охороною працівника органів внутрішніх справ України.  
928. 3. Окружна виборча комісія не раніш як за три дні до дня виборів на своєму засіданні передає виборчі бюлетені дільничним виборчим комісіям округу. Виборчі бюлетені приймають не менш як три члени кожної дільничної виборчої комісії.   -826- Шевченко О.О.
До ч.3 ст.79 після слів „не раніш як за три дні до дня виборів" додати „і не пізніше як за 20 годин";  
Враховано   3. Окружна виборча комісія не раніш як за три дні до дня виборів, але не пізніше як за 20 годин до дня виборів на своєму засіданні передає виборчі бюлетені дільничним виборчим комісіям округу. Виборчі бюлетені приймають не менш як три члени кожної дільничної виборчої комісії.  
929. 4. Дільничній виборчій комісії передаються усі виборчі бюлетені, на яких зазначений номер відповідної виборчої дільниці.      4. Дільничній виборчій комісії передаються усі виборчі бюлетені, на яких зазначений номер відповідної виборчої дільниці.  
930. 5. Про передачу окружною виборчою комісією виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям округу складається протокол в порядку, встановленому частиною одинадцятою статті 35 цього Закону. У протоколі зазначаються:   -827- Ключковський Ю.Б.
Ч. 5 ст. 79 після слів "в порядку" доповнити словами "і за формою".  
Враховано   5. Про передачу окружною виборчою комісією виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям округу складається протокол в порядку і за формою, встановленими частиною одинадцятою статті 35 цього Закону. У протоколі зазначаються:  
931. 1) номер територіального виборчого округу;      1) номер територіального виборчого округу;  
932. 2) кількість виборчих бюлетенів, отриманих окружною виборчою комісією;      2) кількість виборчих бюлетенів, отриманих окружною виборчою комісією;  
933. 3) номер кожної виборчої дільниці, членам комісії якої передаються бюлетені;      3) номер кожної виборчої дільниці, членам комісії якої передаються бюлетені;  
934. 4) кількість виборців на виборчій дільниці згідно із списком виборців на день складання протоколу (включно із кількістю виборців, включених до списку для голосування за відкріпними посвідченнями);      4) кількість виборців на виборчій дільниці згідно із списком виборців на день складання протоколу (включно із кількістю виборців, включених до списку для голосування за відкріпними посвідченнями);  
935. 5) кількість переданих на виборчу дільницю виборчих бюлетенів для голосування;      5) кількість переданих на виборчу дільницю виборчих бюлетенів для голосування;  
936. 6) прізвища, ініціали та підписи членів дільничної виборчої комісії, які прийняли виборчі бюлетені;      6) прізвища, ініціали та підписи членів дільничної виборчої комісії, які прийняли виборчі бюлетені;  
937. 7) кількість виборчих бюлетенів, погашених окружною виборчою комісією, що були призначені для спеціальних виборчих дільниць, утворених на судні, що перебуває в день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, яким надано дозвіл на виготовлення бюлетенів відповідно до частини шостої статті 78 цього Закону.      7) кількість виборчих бюлетенів, погашених окружною виборчою комісією, що були призначені для спеціальних виборчих дільниць, утворених на судні, що перебуває в день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, яким надано дозвіл на виготовлення бюлетенів відповідно до частини шостої статті 78 цього Закону.  
938. 6. Протокол про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів складається у кількості примірників, на три більшій, ніж кількість осіб, які входять до складу окружної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу. Перший примірник протоколу надсилається до Центральної виборчої комісії, другий - зберігається в окружній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується у приміщенні окружної виборчої комісії для загального ознайомлення. Решта по одному примірнику протоколу надається членам окружної виборчої комісії..      6. Протокол про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів складається у кількості примірників, на три більшій, ніж кількість осіб, які входять до складу окружної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу. Перший примірник протоколу надсилається до Центральної виборчої комісії, другий - зберігається в окружній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується у приміщенні окружної виборчої комісії для загального ознайомлення. Решта по одному примірнику протоколу надається членам окружної виборчої комісії..  
939. 7. Витяг із протоколу за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, із зазначенням відомостей, що стосуються відповідної виборчої дільниці, надається разом з виборчими бюлетенями представникам кожної дільничної виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені, за підписами голови і секретаря окружної виборчої комісії та трьох членів відповідної дільничної виборчої комісії, засвідчений печаткою окружної виборчої комісії.      7. Витяг із протоколу за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, із зазначенням відомостей, що стосуються відповідної виборчої дільниці, надається разом з виборчими бюлетенями представникам кожної дільничної виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені, за підписами голови і секретаря окружної виборчої комісії та трьох членів відповідної дільничної виборчої комісії, засвідчений печаткою окружної виборчої комісії.  
940. 8. Дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць виборчі бюлетені передаються не раніш як за три дні до дня виборів у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією; при необхідності, як виняток, бюлетені можуть передаватись за шість днів до дня виборів. Про передачу бюлетенів комісіям закордонних виборчих дільниць Центральна виборча комісія складає протокол, зазначений у частинах п'ятій і шостій цієї статті.   -828- Гавриш С.Б.
У ч. восьмій ст. 79 додати слова "не раніш як за три дні до дня виборів" замінити на слова "не пізніше як за 5 днів до дня виборів";  
Відхилено   8. Дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць виборчі бюлетені передаються не раніш як за три дні до дня виборів через Міністерство закордонних справ України у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією; при необхідності, як виняток, бюлетені можуть передаватись за шість днів до дня виборів. Про передачу бюлетенів комісіям закордонних виборчих дільниць Центральна виборча комісія складає протокол, зазначений у частині п'ятій цієї статті. Протокол складається у двох примірниках, один з яких залишається у Центральній виборчій комісій, а другий разом з витягами з протоколу для кожної закордонної виборчої дільниці передаються до Міністерства закордонних справ України, відомості зазначеного протоколу не пізніше наступного дня оприлюднюються на сайті Центральної виборчої комісії.  
    -829- Ключковський Ю.Б.
В ч. 8 ст. 79 слова "п'ятій і шостій" замінити словами "у частині п'ятій". Частину доповнити реченнями: "Протокол складається у двох примірниках, один з яких залишається у Центральній виборчій комісій, а другий разом з витягами з протоколу для кожної закордонної виборчої дільниці передаються до Міністерства закордонних справ України, відомості зазначеного протоколу не пізніше наступного дня оприлюднюються на сайті Центральної виборчої комісії".  
Враховано    
    -830- Чорновіл Т.В.
Доповнити статтю 79 окремою частиною: "Процедура передачі й транспортування виборчих бюлетенів на закордонні виборчі дільниці країн, які не межують з Україною може відбуватися за іншою процедурою, зокрема з використанням дипломатичних кур'єрів та дипломатичної пошти Міністерства закордонних справ України. Рішення з цього приводу приймається після погодження з Міністерством закордонних справ. У країнах, в яких відкрито більше, ніж одну виборчу дільницю, суб'єктом контактів з Центральною виборчою комісією виступає дільниця (дільниці) визначені частиною 9 ст. 22" - (останнє речення у випадку прийняття відповідної правки)."  
Враховано частково    
    -831- Гавриш С.Б.
У ч. восьмій ст. 79 слова "при необхідності, як виняток, бюлетені можуть передаватись за шість днів до дня виборів";  
Відхилено    
941. 9. Кандидат у депутати, уповноважена особа партії (блоку), офіційний спостерігач, який був присутнім при передачі виборчих бюлетенів, має право на своє прохання невідкладно отримати копії зазначених у частинах першій і п'ятій цієї статті протоколів, засвідчені на кожній сторінці головою і секретарем окружної виборчої комісії та скріплені печаткою комісії, з розрахунку не більш як по одній копії протоколу для партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу. Копії протоколу, зазначеного у частині восьмій цієї статті, надаються представникам партій (блоків) у Центральній виборчій комісії.      9. Кандидат у депутати, уповноважена особа партії (блоку), офіційний спостерігач, який був присутнім при передачі виборчих бюлетенів, має право на своє прохання невідкладно отримати копії зазначених у частинах першій і п'ятій цієї статті протоколів, засвідчені на кожній сторінці головою і секретарем окружної виборчої комісії та скріплені печаткою комісії, з розрахунку не більш як по одній копії протоколу для партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу. Копії протоколу, зазначеного у частині восьмій цієї статті, надаються представникам партій (блоків) у Центральній виборчій комісії.  
942. 10. Члени дільничної виборчої комісії звичайних та спеціальних виборчих дільниць (крім дільниць на суднах, що перебувають на цей час у плаванні під Державним Прапором України, та на полярній станції України) транспортують отримані ними виборчі бюлетені до приміщення дільничної виборчої комісії у супроводі працівника органів внутрішніх справ України.   -832- Ключковський Ю.Б.
Ч. 10 ст.