Кількість абзаців - 17 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (стосовно стягнення державного мита) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України      Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  
3. Верховна Рада України постановляє:      Верховна Рада України постановляє:  
4. І. Внести до законодавчих актів України такі зміни:      І. Внести до законодавчих актів України такі зміни:  
5. 1. Статтю 348 Цивільного процесуального кодексу України доповнити частиною такого змісту:   -1- Пеклушенко О.М.
Зміни до ст.348 ЦПК України відхилити, оскільки ця норма викладена в ст.368 нового ЦПК України.  
Враховано    
6. "Виконавчі листи про стягнення державного мита надсилаються судом до місцевого органу податкової служби".   -2- Національний банк України
Доповнити запропоновану редакцію частини другої ст.348 словами "для направлення до органу Державної виконавчої служби для примусового виконання у порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".  
Відхилено (суперечить ст.368 нового ЦПК)   
    -3- Добкін М.М.
Пункт 1 частини І законопроекту викласти в наступній редакції: 1. Статтю 348 Цивільного процесуального кодексу України доповнити частиною такого змісту: "Виконавчі листи про стягнення державного мита надсилаються судом до місцевого органу виконавчої служби".  
Відхилено (суперечить ст.368 нового ЦПК)   
7. 2. Частину першу статті 116 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56; 2000 р., № 50, ст. 436; 2001 р., № 36, ст. 188; 2002 р., № 17, ст. 117) доповнити реченням такого змісту:      1. Частину першу статті 116 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56; 2000 р., № 50, ст. 436; 2001 р., № 36, ст. 188; 2002 р., № 17, ст. 117) доповнити реченням такого змісту:  
8. "Накази про стягнення державного мита надсилаються до місцевих органів податкової служби".   -4- Національний банк України
Доповнити запропоноване речення словами "для направлення до органу Державної виконавчої служби для примусового виконання у порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".  
Відхилено   "Накази про стягнення державного мита надсилаються до місцевих органів податкової служби".  
    -5- Добкін М.М.
Пункт 2 частини І законопроекту викласти в наступній редакції: 2. Частину першу статті 116 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56; 2000 р., № 50, ст. 436; 2001 р., № 36, ст. 188; 2002 р., № 17, ст. 117) доповнити реченням такого змісту: "Накази про стягнення державного мита надсилаються до місцевих органів виконавчої служби".  
Відхилено (ст.335-1 ГПК перед-бачає стягнення збору через податкову службу)   
9. 3. У Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 24, ст. 207):       
10. 1) статтю 9 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:   -6- Національний банк України
Підпункт 1 п.3 проекту викласти в такій редакції: "1) частину першу статті 9 доповнити реченням такого змісту: "Зазначені у цій частині органи, установи, організації, посадові особи та громадяни виконують вказані рішення на вимогу чи за дорученням державного виконавця."  
Відхилено (ця пропозиція врахована в чинному Законі "Про виконавче провадження")   
11. "Рішення судів про стягнення державного мита виконуються органами державної податкової служби через установи банків та інші фінансові установи, а у разі відсутності коштів на рахунках боржників або відсутності рахунків надсилаються до органів державної виконавчої служби для виконання у порядку, встановленому цим Законом".   -7- Турчинов О.В.
Ч.2 ст.9 вилучити.  
Враховано    
    -8- Добкін М.М.
Підпункт 1 пункту 3 частини І законопроекту викласти в наступній редакції: 1) статтю 9 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту: "Рішення судів про стягнення державного мита виконуються органами державної виконавчої служби у порядку, встановленому цим Законом.  
Відхилено (суперечить нормам ЦПК і ГПК України)   
12. У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;       
13. 2) статтю 11 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:   -9- Добкін М.М.
Підпункт 2 пункту 3 частини І законопроекту вилучити.  
Відхилено   2. Статтю 11 Закону України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 24, ст. 207) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:  
14. "У виконавчих провадженнях, за якими стягувачем є держава, або про стягнення сум у доход бюджету, стягувачем є орган, за позовом якого судом винесено відповідне рішення, або орган, який відповідно до закону прийняв таке рішення. У виконавчих провадженнях про стягнення державного мита стягувачем є орган державної податкової служби".   -10- Пеклушенко О.М.
Частину викласти у такій редакції: "У виконавчих провадженнях про стягненя у доход бюджету стягувачем є орган, за позовом якого судом винесено відповідне рішення, або орган, який відповідно до закону прийняв таке рішення.".  
Враховано   "У виконавчих провадженнях про стягнення сум у доход Державного бюджету стягувачем є орган, за позовом якого судом винесено відповідне рішення, або орган, який відповідно до закону прийняв таке рішення."  
15. У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п'ятою.      У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п'ятою.  
16. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.      ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.