Кількість абзаців - 150 Таблиця поправок


Про управління об'єктами державної власності (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про управління об'єктами державної власності      Про управління об'єктами державної власності  
3. Цей Закон відповідно до Конституції України визначає правові основи управління об'єктами державної власності.   -1- Мироненко В.А.
Вказати у законопроекті, що держпідприємства діють або як державно-комерційні підприємства, або як казенне підприємства.  
Враховано редакційно у ст. 14, 15  Цей Закон відповідно до Конституції України визначає правові основи управління об'єктами державної власності.  
    -2- Кармазін Ю.А.
Пронумерувати всі окремі частини тексту частина (1), пункт ( 1), абзац (а)  
Враховано    
4. Стаття 1. Поняття управління об'єктами державної власності      Стаття 1. Поняття управління об'єктами державної власності  
5. Управління об'єктами державної власності - це здійснення Кабінетом Міністрів України та уповноваженими ним органами, іншими суб'єктами, визначеними цим Законом, повноважень щодо реалізації прав держави як власника таких об'єктів, пов'язаних з їх володінням, користуванням і розпоряджанням, у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення державних та суспільних потреб.   -3- Кармазін Ю.А.
Ч.1 ст. 1 викласти в такій редакції: "Управління об'єктами державної власності - це здійснення Кабінетом Міністрів України та уповноваженими ним органами, іншими суб'єктами, визначеними цим Законом, повноважень щодо реалізації прав держави як власника таких об'єктів, пов'язаних з їх володінням, користуванням і розпоряджанням, у межах, визначених Законом, з метою задоволення державних та суспільних потреб."  
Враховано частково   1. Управління об'єктами державної власності - здійснення Кабінетом Міністрів України та уповноваженими ним органами, іншими суб'єктами, визначеними цим Законом, повноважень щодо реалізації прав держави як власника таких об'єктів, пов'язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням ними, у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення державних та суспільних потреб.  
    -4- Кабінет Міністрів України
У ст.1: у частині першій слова "з їх володінням, користуванням і розпорядженням" пропонується замінити словами "з володінням, користуванням і розпорядженням ними", що відповідатиме частині 10 статті 22 Господарського кодексу України.  
Враховано    
6. Цей Закон не регулює правовідносини в процесі приватизації   -5- Кабінет Міністрів України
Частину другу виключити, оскільки вона не відповідає абзацу четвертому частини першої статті 3 цього законопроекту.  
Враховано    
    -6- Добкін М.М.
Частину 2 ст.1 виключити.  
Враховано    
    -7- Кармазін Ю.А.
Ч.2 ст.1 вилучити.  
Враховано    
7. Стаття 2. Законодавство про управління об'єктами державної власності   -8- Кармазін Ю.А.
Ст. 2 вилучити.  
Враховано редакційно   Стаття 2. Законодавство про управління об'єктами державної власності  
8. Законодавство про управління об'єктами державної власності складається з цього Закону, інших законів України, якими можуть бути встановлені особливості управління окремими об'єктами державної власності або їх видами, та інших нормативно-правових актів з питань управління об'єктами державної власності.   -9- Добкін М.М.
Ст. 2 після слів "цього Закону" доповнити словами "Господарського Кодексу України".  
Враховано   1. Законодавство про управління об'єктами державної власності складається з цього Закону, Господарського кодексу України, Закону України "Про захист економічної конкуренції", інших законів України, якими можуть бути встановлені особливості управління окремими об'єктами державної власності або їх видами, та інших нормативно-правових актів з питань управління об'єктами державної власності.  
    -10- Кабінет Міністрів України
Ст. 2 після слів "цього Закону" доповнити словами "Господарського кодексу України, Закону України "Про захист економічної конкуренції".  
Враховано    
    -11- Горбаль В.М.
Текст ст. 2 після слів "складається" доповнити словами "Господарського кодексу України"  
Враховано    
9. Стаття 3. Об'єкти державної власності      Стаття 3. Об'єкти управління державної власності  
10. Об'єктами державної власності, управління якими здійснюється відповідно до цього Закону, є:   -12- Мороз О.О.
Рудьковський М.М.
До об'єктів державної власності включити "єдині цілісні майнові комплекси казенних підприємств та державних комерційних підприємств", а також "майно, передане у користування, оренду, лізинг, концесію".  
Враховано частково редакційно   
11. майно державних підприємств, установ та організацій, закріплене за ними на праві господарського відання або оперативного управління;       
12. акції (частки, паї), що належать державі в господарських товариствах, крім акцій (часток, паїв), що передані до статутних фондів господарських товариств, зокрема, створених за участю держави, в обмін на корпоративні права таких господарських товариств, якщо інше не було визначено при внесенні їх до статутних фондів таких господарських товариств (далі - державні корпоративні права).   -13- Мороз О.О.
Рудьковський М.М.
Абзац 3 ч.1 Ст. 3 викласти у такій редакції: "акції (частки, паї), що належать державі у статутних фондах господарських товариств, інших господарських організацій, підприємств, заснованих на змішаній формі власності".  
Враховано редакційно    
13. майно державних підприємств, що перебувають у процесі приватизації;   -14- Мороз О.О.
Рудьковський М.М.
Абзац 4 ч.1 ст. 3 виключити як такий, що дублює абз.2 ч.1.  
Враховано    
    -15- Горбаль В.М.
Текст ч.2 ст.3 слова "майно державних підприємств, що перебувають у процесі приватизації" виключити.  
Враховано    
14. державне майно, передане у безстрокове безоплатне користування Національній академії наук України, галузевим академіям наук, іншим установам та організаціям (далі - самоврядні організації);   -16- Кармазін Ю.А.
У ст. 3 абз.4 ч.1 викласти в такій редакції: "державне майно, передане в оренду чи користування Національній академії наук України, галузевим академіям наук, іншим установам та організаціям (далі - самоврядні організації);  
Відхилено    
15. державне майно, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);   -17- Горбаль В.М.
Текст ч.4 ст.3 слова "державне майно, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації)" виключити.  
нша редакція   
16. інше майно та майнові права, що належать державі.       
17. Дія цього Закону не поширюється:       
18. на управління об'єктами власності Українського народу, визначеними частиною першою статті 13 Конституції України;       
19. на управління державним майном, яке забезпечує діяльність Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, судових органів, і управління яким здійснюють відповідні органи згідно з законом.       
20. Управління об'єктами державної власності, щодо яких ведеться судова процедура банкрутства, здійснюється з урахуванням вимог законодавства про банкрутство та обмежень щодо об'єктів державної власності, на які не може бути звернено стягнення.   -18- Демьохін В.А.
Ст. 3 доповнити пунктом :"державне майно, передане у безстрокове безоплатне користування Національній академії наук України, галузевим академіям наук, іншим установам та організаціям".  
Враховано частково   1. Об'єктами управління державної власності є: казенні підприємства; державні підприємства, установи та організації; державні господарські об'єднання; акції, частки, паї, що належать державі у статутних фондах господарських організацій різних форм власності (далі - корпоративні права держави); державне майно, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, управління яким здійснюється в порядку, визначеному окремими законами; державне майно, передане в оренду, лізинг, концесію; державне майно, що перебуває на балансі господарських організацій і не увійшло до їх статутних фондів або залишилося після ліквідації підприємств та організацій; державне майно, передане в безстрокове безоплатне користування Національній академії наук України, галузевим академіям наук; безхазяйне та конфісковане майно, що переходить у державну власність за рішенням суду. 2. Дія цього Закону не поширюється на управління об'єктами власності Українського народу, визначеними частиною першою статті 13 Конституції України.  
    -19- Кабінет Міністрів України
Ст.3 викласти статтю в такій редакції: "Об'єктами управління державної власності є: майно казенних підприємств; майно державних підприємств, установ та організацій; майно державних господарських об'єднань; акції, частки, паї, що належать державі у статутних фондах господарських організацій різних форм власності (далі - корпоративні права держави). державне майно органів державної влади, управління яким здійснюється відповідно до повноважень цих органів, визначених окремими законами; державне майно, передане в оренду, лізинг, концесію; державне майно, що перебуває на балансі господарських організацій і не увійшло до їх статутних фондів або залишилося після ліквідації підприємств та організацій; державне майно, передане у безстрокове безоплатне користування Національній академії наук України, галузевим академіям наук; безхазяйне та конфісковане майно, що переходить у державну власність за рішенням суду. Дія цього Закону не поширюється на управління об'єктами власності Українського народу, визначеними частиною першою статті 13 Конституції України".  
Враховано редакційно    
    -20- Мороз О.О.
Рудьковський М.М.
Ст. 3 доповнити частиною у такій редакції: "Об'єкти державної власності обліковуються в Єдиному реєстрі об'єктів державної власності".  
Враховано по суті у ст.17   
21. Стаття 4. Суб'єкти управління об'єктами державної власності   -21- Жижко С.А.
Викласти ст.4 законопроекту у такій редакції: "Розпорядниками об'єктів державної власності є: Кабінет Міністрів України; уповноважені Кабінетом Міністрів України центральні і місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим (далі - органи, уповноважені управляти об'єктами державної власності); Фонд державного майна України. Розпорядники об'єктів державної власності призначають суб'єктів управління об'єктами державної власності, здійснюють контроль за ефективністю їх діяльності, виконують інші функції, визначені цим законом."  
Відхилено   Стаття 4. Суб'єкти управління об'єктами державної власності  
22. Суб'єктами управління об'єктами державної власності є:       
23. Кабінет Міністрів України;       
24. уповноважені Кабінетом Міністрів України центральні і місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим (далі - органи, уповноважені управляти об'єктами державної власності);       
25. Фонд державного майна України;   -22- Макеєнко В.В.
У ст.4 абз.5 викласти в такій редакції: "органи державної контрольно-ревізійної служби". У зв'язку з чим абз. 5-7 вважати відповідно абз. 6-8.  
Відхилено    
    -23- Рудьковський М.М.
У ст.4 після абз.5 доповнити новим абзацом такого змісту: "органи державної контрольно-ревізійної служби". У зв'язку з цим абз. 5-7 вважати відповідно абз. 6-8.  
Відхилено    
26. самоврядні організації, яким державне майно передано у безстрокове безоплатне користування;       
27. юридичні особи у формі об'єднань державних підприємств та державних холдингових компаній, що створюються за рішенням Кабінету Міністрів України і здійснюють функції управління державними підприємствами та державними акціонерними товариствами на умовах господарського розрахунку (далі - господарські структури);       
28. юридичні та фізичні особи, які виконують функції з управління державними корпоративними правами (далі - уповноважені особи).   -24- Кабінет Міністрів України
Статтю 4 викласти в такій редакції: "Суб'єктами управління об'єктами державної власності є: Кабінет Міністрів України; Фонд державного майна України, міністерства та інші органи виконавчої влади (далі - уповноважені органи управління); органи державної влади, які здійснюють управління державним майном відповідно до повноважень, визначених окремими законами; державні господарські об'єднання, державні холдингові компанії, інші державні господарські організації (далі - господарські структури); юридичні та фізичні особи, які виконують функції з управління корпоративними правами держави (далі - уповноважені особи); Національна академія наук України, галузеві академії наук."  
Враховано редакційно   1. Суб'єктами управління об'єктами державної власності є: Кабінет Міністрів України; Фонд державного майна України, міністерства та інші органи виконавчої влади (далі - уповноважені органи управління); органи, які здійснюють управління державним майном відповідно до повноважень, визначених окремими законами; державні господарські об'єднання, державні холдингові компанії, інші державні господарські організації (далі - господарські структури); юридичні та фізичні особи, які виконують функції з управління корпоративними правами держави (далі - уповноважені особи); Національна академія наук України, галузеві академії наук.  
29. Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України в сфері управління об'єктами державної власності      Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері управління об'єктами державної власності  
30. Здійснюючи управління об'єктами державної власності, Кабінет Міністрів України:   -25- Кабінет Міністрів України
Доповнити статтю 5 частиною першою такого змісту: "Кабінет Міністрів України є суб'єктом управління, що визначає об'єкти управління державної власності, стосовно яких виконує функції з управління, а також об'єкти управління державної власності, повноваження з управління якими передаються іншим суб'єктам управління, визначеним цим Законом".  
Враховано   1. Кабінет Міністрів України є суб'єктом управління, що визначає об'єкти управління державної власності, стосовно яких виконує функції з управління, а також об'єкти управління державної власності, повноваження з управління якими передаються іншим суб'єктам управління, визначеним цим Законом. 2. Здійснюючи управління об'єктами державної власності, Кабінет Міністрів України:  
31. визначає органи виконавчої влади, які здійснюють функції з управління об'єктами державної власності;   -26- Курас І.Ф.
Абз.1 ст.5 законопроекту викласти у наступній редакції: "визначає органи виконавчої влади, які здійснюють функції з управління об'єктами державної власності та встановлює обсяг їх повноважень при реалізації функцій з управління об'єктами державної власності".  
Враховано по суті  1) визначає органи виконавчої влади, які здійснюють функції з управління об'єктами державної власності;  
32. установлює порядок передачі об'єктів державної власності суб'єктам управління, визначеним цим Законом;   -27- Кабінет Міністрів України
доповнити статтю 5 після абзацу третього абзацом такого змісту: "визначає порядок призначення уповноваженої особи на виконання функцій з управління корпоративними правами держави та інших об'єктів державної власності".  
Враховано   2) установлює порядок передачі об'єктів державної власності суб'єктам управління, визначеним цим Законом; 3) визначає порядок призначення уповноваженої особи на виконання функцій з управління корпоративними правами держави та інших об'єктів державної власності;  
33. визначає умови створення та діяльності господарських структур;      4) визначає умови створення та діяльності господарських структур;  
34. приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію господарських структур і визначає центральні органи виконавчої влади, які здійснюють контроль за їх діяльністю;      5) приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію господарських структур і визначає центральні органи виконавчої влади, які здійснюють контроль за їх діяльністю;  
35. призначає на посади та звільняє з посад керівників господарських структур;   -28- Кабінет Міністрів України
Абзац шостий ст. 5 доповнити словами: "стосовно яких функції з управління виконує Кабінет Міністрів України".  
Враховано   6) призначає на посади та звільняє з посад керівників господарських структур, стосовно яких функції з управління виконує Кабінет Міністрів України; 7) приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію казенних підприємств і визначає центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких вони належать;  
    -29- Кармазін Ю.А.
Абз.5 ч.1 ст. 5 доповнити словами "та керівників найбільш крупних державних підприємств та акціонерних товариств та уповноважених осіб, перелік яких визначається Постановою Кабінету Міністрів України."  
Відхилено    
    -30- Кабінет Міністрів України
Ст. 5 після абзацу шостого доповнити абзацом такого змісту: "приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію казенних підприємств і визначає центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких вони належать".  
Враховано    
36. приймає рішення про передачу відповідно до закону об'єктів державної власності у комунальну власність, дає згоду на передачу об'єктів з комунальної у державну власність;   -31- Кармазін Ю.А.
Абз.6 ч.1 ст.5 викласти в такій редакції: "приймає рішення щодо відчуження з державної власності переданих в управління державних корпоративних прав, або на вчинення дій, наслідком яких може бути відчуження цих корпоративних прав з державної власності, про передачу відповідно до закону об'єктів державної власності у комунальну власність, дає згоду на передачу об'єктів з комунальної у державну власність."  
Враховано частково   8) приймає рішення про передачу відповідно до закону об'єктів державної власності в комунальну власність, дає згоду на передачу об'єктів з комунальної в державну власність;  
37. встановлює порядок фінансового планування господарської діяльності державних підприємств і господарських структур та розкриття відомостей про їх фінансово-економічний стан;   -32- Кабінет Міністрів України
Абзац восьмий ст. 5 виключити.  
Враховано    
38. погоджує умови приватизації державного майна, приймає рішення про закріплення у державній власності пакетів акцій (часток) акціонерних товариств, створених на базі державного майна, що приватизується, терміни закріплення таких пакетів акцій (часток) у державній власності відповідно до законодавства про приватизацію;   -33- Курас І.Ф.
У абз.8 ст.5 законопроекту слова "погоджує умови приватизації" виключити.  
Враховано   9) приймає рішення про закріплення в державній власності пакетів акцій (часток) акціонерних товариств, створених на базі державного майна, що приватизується, терміни закріплення таких пакетів акцій (часток) у державній власності відповідно до законодавства про приватизацію;  
    -34- Кабінет Міністрів України
В абзаці дев'ятому ст. 5 слова "погоджує умови приватизації державного майна" виключити.  
Враховано    
39. приймає за поданням Фонду державного майна України рішення про достроковий продаж пакетів акцій (часток), закріплених у державній власності, або їх частини;   -35- Кармазін Ю.А.
Абз.10 ч.1 ст.5 викласти в такій редакції: "приймає рішення про достроковий продаж пакетів акцій (часток), закріплених у державній власності, або їх частини;"  
Відхилено   10) приймає за поданням Фонду державного майна України рішення про достроковий продаж пакетів акцій (часток), закріплених у державній власності, або їх частини;  
40. установлює критерії відбору об'єктів державної власності для передачі їх в управління уповноваженим особам;   -36- Кабінет Міністрів України
Ст. 5 після абзацу одинадцятого доповнити абзацом такого змісту: "установлює критерії відбору уповноважених осіб для передачі їм в управління об'єктів державної власності".  
Враховано   11) установлює критерії відбору об'єктів державної власності для передачі їх в управління уповноваженим особам; 12) установлює критерії відбору уповноважених осіб для передачі їм в управління об'єктів державної власності;  
41. визначає порядок управління державними корпоративними правами та виплати винагороди уповноваженим особам за належне виконання ними функцій з управління державними корпоративними правами;      13) визначає порядок управління корпоративними правами держави та виплати винагороди уповноваженим особам за належне виконання ними функцій з управління корпоративними правами держави;  
42. приймає за поданням Фонду державного майна України рішення про передачу повноважень з управління державними корпоративними правами органам, уповноваженим управляти об'єктами державної власності, та господарським структурам;   -37- Курас І.Ф.
Доповнити ст. 5 абзацом 13: "розробляє та укладає міжнародні договори України щодо об'єктів державної власності України, умов та особливостей здійснення управління об'єктами державної власності".  
Враховано частково редакційно  14) приймає за поданням Фонду державного майна України рішення про передачу повноважень з управління корпоративними правами держави уповноваженим органам управління та господарським структурам; 15) розробляє та укладає міжнародні договори України щодо об'єктів державної власності України згідно із законодавством;  
43. виконує відповідно до законів інші функції з управління об'єктами державної власності.   -38- Мороз О.О.
Рудьковський М.М.
Ст. 5 доповнити абзацом такого змісту: "визначає порядок створення та ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності".  
Враховано   16) призначає позапланові ревізії та перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки; 17) установлює критерії ефективності управління об'єктами державної власності та порядок їх застосування; 18) визначає порядок: а) здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності; б) спрямування коштів, визначених державним бюджетом України, на фінансування витрат, пов'язаних з викупом часток (акцій, паїв) вторинної емісії господарських організацій з корпоративними правами держави, та заходи щодо реструктуризації, досудової санації та інші заходи, які стосуються функціонування об'єктів державного сектору економіки; в) відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними, у тому числі казенними, підприємствами та їх об'єднаннями, господарськими структурами, господарськими організаціями з корпоративними правами держави та їх дочірніми підприємствами; г) конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки; ґ) оплати праці і винагороди керівникам державних підприємств; д) призначення, діяльності, відповідальності та винагороди посадовим особам уповноважених органів управління, відповідальних за стан фінансово-господарської діяльності одного або кількох державних підприємств; е) призначення, діяльності, відповідальності та оплати праці державних контролерів суб'єктів господарювання державного сектору економіки (далі - державні контролери); є) створення та ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності; ж) визначення вартості об'єктів державної власності; з) проведення інвентаризації об'єктів державної власності; и) відчуження та списання об'єктів державної власності; і) розпорядження активами господарських організацій, у статутному фонді яких корпоративні права держави перевищують 50 відсотків; ї) розрахунку і використання концесійних платежів за державне майно; к) оцінки об'єктів оренди та порядок розрахунку, розподілу і використання плати за оренду (суборенду) державного майна; л) визначення підприємств державного сектору економіки, на яких проводяться щорічні аудиторські перевірки; 19) забезпечує контроль за ефективністю управління об'єктами державної власності; 20) затверджує річні фінансові плани підприємств, що є суб'єктами природних монополій, та підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень; 21) приймає рішення щодо реорганізації (реструктуризації) підприємств, які не підлягають приватизації; 22) погоджує рішення уповноважених органів управління щодо створення, реорганізації та ліквідації діяльності підприємств державного сектору економіки, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави; 23) погоджує умови приватизації та реструктуризації об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави; 24) затверджує перелік об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави; 25) забезпечує контроль за використанням орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна; 26) виконує відповідно до законів інші функції з управління об'єктами державної власності.  
    -39- Кабінет Міністрів України
Ст. 5 доповнити абзацами такого змісту: "призначає позапланові ревізії та перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки; установлює критерії ефективності управління об'єктами державної власності та порядок їх застосування; визначає порядок: здійснення контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності; спрямування коштів, визначених Державним бюджетом України, на фінансування витрат, пов'язаних з викупом часток (акцій, паїв) вторинної емісії господарських організацій з корпоративними правами держави, та заходи щодо реструктуризації, досудової санації та інші заходи, які стосуються функціонування об'єктів державного сектору економіки; відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними, у тому числі казенними, підприємствами та їх об'єднаннями, господарськими структурами, господарськими організаціями з корпоративними правами держави та їх дочірніми підприємствами; конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки; умови оплати праці і винагороди керівникам державних підприємств; призначення, діяльності, відповідальності та винагороди посадових осіб уповноважених органів управління, відповідальних за стан фінансово-господарської діяльності одного або кількох державних підприємств; призначення, діяльності, відповідальності та оплати праці державних контролерів суб'єктів господарювання державного сектору економіки (далі - державні контролери); створення та ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності; визначення вартості об'єктів державної власності; проведення інвентаризації об'єктів державної власності; відчуження та списання об'єктів державної власності; розпорядження активами господарських організацій, у статутному фонді яких корпоративні права держави перевищують 50 відсотків; розрахунку і використання концесійних платежів за державне майно; оцінки об'єктів оренди та порядок розрахунку, розподілу і використання плати за оренду (суборенду) державного майна; визначення підприємств державного сектору економіки, на яких проводяться щорічні аудиторські перевірки"; забезпечує контроль за ефективністю управління об'єктами державної власності; затверджує річні фінансові плани підприємств, що є суб'єктами природних монополій, та підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень; приймає рішення щодо реорганізації (реструктуризації) підприємств, які не підлягають приватизації; погоджує рішення уповноважених органів управління щодо створення, реорганізації та припинення діяльності підприємств державного сектора економіки, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави; погоджує умови приватизації та реструктуризації об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави; затверджує перелік об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави; забезпечує контроль за використанням орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна".  
Враховано    
44. Стаття 6. Повноваження органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності      Стаття 6. Повноваження уповноважених органів управління  
45. Органи, уповноважені управляти об'єктами державної власності, відповідно до покладених на них завдань:      1. Уповноважені органи управління відповідно до покладених на них завдань:  
46. приймають рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію підприємств, установ та організацій, заснованих на державній власності;      1) приймають рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію підприємств, установ та організацій, заснованих на державній власності;  
47. ініціюють створення господарських структур, розробляють проекти їх установчих документів;      2) ініціюють створення господарських структур, розробляють проекти їх установчих документів;  
48. затверджують статути (положення) підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, і господарських структур та здійснюють контроль за їх дотриманням;      3) затверджують статути (положення) підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, і господарських структур та здійснюють контроль за їх дотриманням;  
49. укладають і розривають контракти з керівниками державних підприємств і господарських структур;   -40- Кабінет Міністрів України
Абз. п'ятий ст. 6 викласти в такій редакції: "укладають і розривають контракти з керівниками державних підприємств, установ, організацій і господарських структур та здійснюють контроль за їх виконанням".  
Враховано   4) укладають і розривають контракти з керівниками державних підприємств, установ, організацій і господарських структур та здійснюють контроль за їх виконанням;  
50. розробляють стратегію розвитку державних підприємств і господарських структур;      5) розробляють стратегію розвитку державних підприємств і господарських структур;  
51. забезпечують розроблення та затверджують фінансові плани на середньострокову перспективу (3 - 5 років) державних підприємств і господарських структур;   -41- Кабінет Міністрів України
Абзац сьомий ст. 6 виключити.  
Враховано    
52. затверджують річні фінансові плани державних підприємств і господарських структур;   -42- Кабінет Міністрів України
Абзац восьмий ст. 6 викласти в такій редакції: "затверджують річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3 - 5 років) державних підприємств і господарських структур, що належать до сфери їх управління, та здійснюють контроль за їх виконанням в установленому порядку".  
Враховано   6) затверджують річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3 - 5 років) державних підприємств і господарських структур, що належать до сфери їх управління, та здійснюють контроль за їх виконанням у встановленому порядку;  
53. проводять моніторинг фінансово-господарської діяльності державних підприємств і господарських структур;   -43- Кабінет Міністрів України
Абзац дев'ятий ст. 6 з метою приведення у відповідність із ст. 6 Господарського кодексу України щодо заборони незаконного втручання органів державної влади у господарські відносини пропонується викласти в такій редакції: "проводять моніторинг фінансової діяльності, зокрема, виконання показників фінансових планів підприємств, що належать до сфери їх управління".  
Враховано   7) проводять моніторинг фінансової діяльності, зокрема, виконання показників фінансових планів підприємств, що належать до сфери їх управління;  
54. забезпечують проведення щорічних аудиторських перевірок окремо визначених державних підприємств і господарських структур;      8) забезпечують проведення щорічних аудиторських перевірок окремо визначених державних підприємств і господарських структур;  
55. визначають посадових осіб, відповідальних за стан фінансово-господарської діяльності одного або кількох державних підприємств (далі - відповідальний представник органу, уповноваженого управляти об'єктами державної власності);      9) визначають посадових осіб, відповідальних за стан фінансово-господарської діяльності одного або кількох державних підприємств (далі - відповідальний представник органу, уповноваженого управляти об'єктами державної власності);  
56. здійснюють контроль за діяльністю господарських структур;      10) здійснюють контроль за діяльністю господарських структур;  
57. ведуть облік об'єктів державної власності, здійснюють контроль за їх ефективним використанням та збереженням;   -44- Мороз О.О.
Рудьковський М.М.
Абз.13 ст.6 доповнити словами "надають розпоряднику Єдиного реєстру об'єктів державної власності відомості для формування такого Реєстру у терміни та обсязі, визначеними порядком створення та ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності".  
Враховано редакційно   11) ведуть облік об'єктів державної власності, що перебувають в їх управлінні, здійснюють контроль за їх ефективним використанням та збереженням;  
    -45- Кабінет Міністрів України
Абзац тринадцятий ст. 6 після слів "державної власності" доповнити словами "що перебувають в їх управлінні".  
Враховано    
58. здійснюють управління казенними підприємствами відповідно до законодавства;   -46- Мороз О.О.
Рудьковський М.М.
Абз.14 ст.6 доповнити словами "та забезпечують проведення щорічної інвентаризації майна казенних та державних комерційних підприємств".  
Враховано редакційно   12) здійснюють управління казенними підприємствами відповідно до законодавства;  
59. здійснюють управління державними корпоративними правами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;      13) здійснюють управління корпоративними правами держави в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;  
60. передають функції з управління об'єктами державної власності господарським структурам та уповноваженим особам, укладають з ними договори доручення і здійснюють контроль за ефективністю їх виконання у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;   -47- Горбаль В.М.
У абз.16 ст.6 слово "доручення" замінити словами "управління майном".  
Відхилено   14) передають функції з управління об'єктами державної власності господарським структурам та уповноваженим особам, укладають з ними договори доручення і здійснюють контроль за ефективністю їх виконання в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; 15) виявляють державне майно, яке тимчасово не використовується, та вносять пропозиції щодо умов його подальшого використання;  
    -48- Кармазін Ю.А.
Абз.15 ч.1 ст.6 викласти в такій редакції: "передають функції з управління об'єктами державної власності господарським структурам та уповноваженим особам, укладають з ними договори управління майном і здійснюють контроль за ефективністю їх виконання у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України."  
Відхилено    
61. приймають рішення про подальше використання державного майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі корпоратизації;      16) приймають рішення про подальше використання державного майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі корпоратизації;  
62. дають згоду Фонду державного майна України на передачу об'єктів державної власності до статутних фондів господарських товариств, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями, що створюються за участю держави;      17) дають згоду Фонду державного майна України на передачу об'єктів державної власності до статутних фондів господарських товариств, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями, що створюються за участю держави;  
63. погоджують передачу об'єктів державної власності у комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності, господарських структур або в користування самоврядним організаціям, а також передачу об'єктів комунальної власності у державну власність; у випадках, передбачених законодавством, приймають рішення про передачу об'єктів державної власності у комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності, господарських структур або в користування самоврядним організаціям;      18) погоджують передачу об'єктів державної власності в комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності, господарських структур або в користування Національній академії наук України, галузевим академіям, а також передачу об'єктів комунальної власності в державну власність; у випадках, передбачених законодавством, приймають рішення про передачу об'єктів державної власності в комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності, господарських структур або в користування Національній академії наук України, галузевим академіям;  
64. беруть участь у підготовці та укладенні міжнародних договорів України щодо об'єктів державної власності України;   -49- Курас І.Ф.
Абз.19 ст.6 виключити. Абз.20 вважати відповідно абз.19.  
Відхилено   19) беруть участь у підготовці та укладанні міжнародних договорів України щодо об'єктів державної власності України згідно із законодавством;  
    -50- Кабінет Міністрів України
Абзац двадцятий ст. 6 після слів "державної власності України" доповнити словами "згідно із законодавством".  
Враховано    
65. виконують інші передбачені законодавством функції з управління об'єктами державної власності.   -51- Мороз О.О.
Рудьковський М.М.
Ст..6 доповнити абзацами такого змісту: "забезпечують проведення екологічного аудиту підприємств, установ, організацій, що належать до сфери їх управління; виявляють державне майно, яке тимчасово не використовується та вносять пропозиції щодо умов його подальшого використання; надають орендодавцям об'єктів державної власності пропозиції щодо умов договору оренди, які забезпечують ефективне використання орендованого майна".  
Враховано редакційно   20) погоджують підпорядкованим підприємствам, установам, організаціям відповідно до законодавства договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в їх господарському віданні чи оперативному управлінні; 21) організовують і проводять конкурси з визначення керівників державних підприємств, установ та організацій; 22) забезпечують відповідно до встановленого Кабінетом Міністрів України порядку відрахування до державного бюджету України частини прибутку (доходу) державними підприємствами, господарськими структурами; 23) забезпечують надання розпоряднику Єдиного реєстру об'єктів державної власності інформації про наявність та поточний стан майна об'єктів державної власності і будь-які зміни в їх стані; 24) забезпечують приведення у відповідність із законодавством установчих документів та внутрішніх положень державних підприємств, господарських структур; 25) забезпечують проведення інвентаризації майна державних підприємств, господарських структур відповідно до визначеного Кабінетом Міністрів України порядку; 26) забезпечують проведення екологічного аудиту державних підприємств, господарських структур, у тому числі тих, що передаються в оренду; 27) забезпечують збереження установчих документів, наказів та протоколів засідань відповідних виконавчих органів державних підприємств, господарських структур; 28) забезпечують оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок державних і казенних підприємств; 29) здійснюють уточнення складу виробничих потужностей мобілізаційного призначення та обсягів запасів мобілізаційного резерву з урахуванням доцільності їх подальшого збереження; 30) надають орендодавцям об'єктів державної власності згоду на оренду державного майна та пропозиції щодо умов договору оренди, які мають забезпечувати ефективне використання орендованого майна та здійснення на орендованих підприємствах технічної політики в контексті завдань галузі; 31) контролюють виконання орендарями інвестиційних і технічних програм розвитку орендованих об'єктів державної власності, якщо такі передбачені договором оренди; 32) організовують контроль за використанням орендованого державного майна; 33) погоджують з Фондом державного майна України плани реструктуризації та санації об'єктів державної власності в разі створення за їх участю нових суб'єктів господарювання; 34) забезпечують розроблення умов реструктуризації та санації державних підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави; 35) забезпечують управління і збереження матеріальних носіїв секретної інформації та здійснення заходів щодо охорони державної таємниці; 36) призначають та звільняють державних контролерів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; 37) укладають та розривають контракти з державними контролерами та здійснюють контроль за їх виконанням; 38) виконують інші передбачені законодавством функції з управління об'єктами державної власності.  
    -52- Демьохін В.А.
Ст. 6 доповнити пунктом: " виявляють державне майно, яке тимчасово не використовується та вносять пропозиції щодо умов його подальшого використання".  
Враховано    
    -53- Кабінет Міністрів України
Доповнити ст. 6 абзацами такого змісту: "погоджують підпорядкованим підприємствам, установам, організаціям відповідно до законодавства договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває у їх господарському віданні чи оперативному управлінні; організовують і проводять конкурси з визначення керівників державних підприємств, установ та організацій; забезпечують відповідно до встановленого Кабінетом Міністрів України порядку відрахування до Державного бюджету України частини прибутку (доходу) державними підприємствами, господарськими структурами; забезпечують надання розпоряднику Єдиного реєстру об'єктів державної власності інформації про наявність та поточний стан майна об'єктів державної власності і будь-які зміни у їх стані; забезпечують приведення у відповідність із законодавством установчих документів та внутрішніх положень державних підприємств, господарських структур; забезпечують проведення інвентаризації майна державних підприємств, господарських структур відповідно до визначеного Кабінетом Міністрів України порядку; забезпечують проведення екологічного аудиту державних підприємств, господарських структур, у тому числі тих, що передаються в оренду; забезпечують збереження установчих документів, наказів та протоколів засідань відповідних виконавчих органів державних підприємств, господарських структур; забезпечують оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок державних і казенних підприємств; здійснюють уточнення складу виробничих потужностей мобілізаційного призначення та обсягів запасів мобілізаційного резерву з урахуванням доцільності їх подальшого збереження; надають орендодавцям об'єктів державної власності згоду на оренду державного майна та пропозиції щодо умов договору оренди, які мають забезпечувати ефективне використання орендованого майна та здійснення на орендованих підприємствах технічної політики в контексті завдань галузі; контролюють виконання орендарями інвестиційних і технічних програм розвитку орендованих об'єктів державної власності, якщо такі передбачені договором оренди; організують контроль за використанням орендованого державного майна; погоджують з Фондом державного майна України плани реструктуризації та санації об'єктів державної власності у разі створення за їх участю нових суб'єктів господарювання; забезпечують розроблення умов реструктуризації та санації державних підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави; забезпечують управління і збереження матеріальних носіїв секретної інформації та здійснення заходів щодо охорони державної таємниці; призначають та звільняють державних контролерів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; укладають та розривають контракти з державними контролерами та здійснюють контроль за їх виконанням"  
Враховано    
66. Стаття 7. Повноваження Фонду державного майна України      Стаття 7. Повноваження Фонду державного майна України  
67. Фонд державного майна України відповідно до законодавства:   -54- Мироненко В.А.
Переробити ст.7 законопроекту з метою відведення на перше місце відвести в повноваженнях Фонду Держмайна контролю за ефективним управлінням держмайна, придбанням Державою пакету акцій підприємств інших форм власності, а на друге місце повноваження, які пов'язані з питаннями приватизації. Розробити більш детально положення про управління майном держпідприємств, які знаходяться у процесі приватизації.  
Відсутні конкретні пропозиції  1. Фонд державного майна України відповідно до законодавства: 1) щодо державних підприємств, установ і організацій: а) виступає відповідно до законодавства орендодавцем цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів; б) здійснює контроль за використанням орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, виконанням умов договорів оренди цілісних майнових комплексів державних підприємств, поверненням цілісних майнових комплексів державних підприємств до сфери управління уповноважених органів управління після закінчення строку дії договорів оренди; в) виступає від імені держави засновником господарських організацій, до статутних фондів яких передається державне майно, у тому числі холдингових компаній та підприємств, які підлягають корпоратизації відповідно до законодавства; г) виступає в установленому порядку правонаступником державних підприємств стосовно суб'єктів господарювання, раніше створених за їх участю, а також державних внесків до статутного фонду недержавних суб'єктів господарювання; ґ) приймає рішення про створення, реорганізацію (реструктуризацію) та ліквідацію підприємств і організацій, заснованих на державній власності, що перебувають у його управлінні; д) здійснює визначені законодавством повноваження під час провадження справ про банкрутство державних підприємств, що перебувають у його управлінні, та господарських організацій з корпоративними правами держави, у тому числі веде їх реєстри; е) забезпечує розроблення умов реструктуризації та санації підприємств, що перебувають у його управлінні, та їх погодження щодо господарських організацій, у статутних фондах яких корпоративні права держави перевищують 50 відсотків, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави; є) забезпечує проведення екологічного аудиту підпорядкованих йому підприємств; ж) укладає та розриває контракти з державними контролерами відповідно до встановленого Кабінетом Міністрів України порядку; з) погоджує розмір плати за оренду (суборенду) державного майна (крім окремого індивідуально визначеного) за договорами оренди, укладеними підприємствами, військовими частинами Збройних Сил України та іншими військовими формуваннями; и) бере участь у підготовці та укладанні міжнародних договорів щодо об'єктів державної власності України, оформлює відповідно до міжнародних договорів право державної власності на майно та приймає рішення щодо його подальшого ефективного використання; і) забезпечує захист майнових прав держави на території України відповідно до законодавства, а за її межами відповідно до діючих міждержавних угод у межах своїх повноважень; 2) щодо нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного державного майна: а) виступає відповідно до законодавства орендодавцем державного майна; б) розробляє методичні засади визначення орендної плати відповідно до ринкової вартості майна; в) здійснює контроль за використанням майна, переданого в оренду, виконанням договорів оренди державного майна; г) приймає рішення про передачу до статутного фонду господарських організацій об'єктів державної власності; ґ) забезпечує в межах повноважень функціонування єдиної державної інформаційної системи обліку, зберігання та оцінки майна, що реалізується за рішенням органів виконавчої влади; д) здійснює в межах, визначених законодавством, формування і ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності; е) виступає розпорядником Єдиного реєстру об'єктів державної власності; є) забезпечує передачу нерухомого майна творчим спілкам та релігійним конфесіям у порядку, встановленому законодавством; ж) веде реєстр концесійних договорів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; з) за пропозицією уповноважених органів управління приймає рішення про подальше використання державного майна, яке не увійшло до статутних фондів господарських організацій, але перебуває на їх балансі; и) дає дозвіл (погодження) на відчуження державного майна у випадках, встановлених законодавством; і) дає дозвіл на здійснення застави майна державних підприємств, що перебувають у його управлінні, майна господарських організацій, у тому числі з іноземними інвестиціями, у статутному фонді яких корпоративні права держави перевищують 25 відсотків; ї) здійснює відповідно до законодавства право розпорядження майном, що перебуває на балансі громадських організацій колишнього СРСР, яке має статус державного; к) погоджує (приймає) рішення про передачу об'єктів державної власності в комунальну власність, до сфери управління інших уповноважених органів управління або Національній академії наук України, галузевим академіям наук; 3) щодо корпоративних прав держави: а) здійснює управління корпоративними правами держави в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; б) створює і веде реєстр корпоративних прав держави, який є складовою Єдиного реєстру об'єктів державної власності, відповідно до законодавства; в) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо закріплення в державній власності пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації та приватизації, доцільності їх відчуження або придбання державою відповідних пакетів акцій (часток) в інших власників та акцій додаткової емісії в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; г) встановлює наявність та визначає розмір корпоративних прав держави в майні господарських організацій, а також у майні громадських організацій колишнього СРСР, розташованих на території України; ґ) передає за рішенням Кабінету Міністрів України функції з управління об'єктами державної власності, що перебувають у його управлінні, уповноваженим органам управління, господарським структурам та уповноваженим особам, укладає з ними договори доручення і здійснює контроль за ефективністю управління цими об'єктами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; д) здійснює контроль за виконанням функцій з управління корпоративними правами держави уповноваженими органами управління та уповноваженими особами; е) здійснює методологічне забезпечення управління корпоративними правами держави; є) визначає критерії ефективності управління корпоративними правами держави; ж) затверджує річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3 - 5 років) господарських структур і господарських організацій, у статутному фонді яких корпоративні права держави перевищують 50 відсотків і які перебувають у його управлінні та здійснює контроль за їх виконанням у встановленому порядку; з) забезпечує оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок господарських організацій, у статутному фонді яких корпоративні права держави перевищують 50 відсотків та які перебувають у його управлінні; и) здійснює разом з Міністерством економіки України та Міністерством фінансів України формування дивідендної політики та забезпечує її реалізацію в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; і) проводить відповідно до законодавства конкурси щодо визначення уповноважених осіб, яким передаються функції з управління корпоративними правами держави, та укладає з ними відповідні договори; ї) призначає відповідно до законодавства представників держави в органи управління господарських організацій, корпоративні права держави яких перебувають у його управлінні; к) укладає за результатами конкурсу або за рішенням загальних зборів та розриває контракти з керівниками виконавчих органів господарських організацій, у статутному фонді яких корпоративні права держави перевищують 50 відсотків, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; л) укладає та розриває контракти з державними контролерами господарських організацій, у статутному фонді яких корпоративні права держави перевищують 50 відсотків та які перебувають у його управлінні, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; м) здійснює контроль за виконанням умов контрактів керівниками виконавчих органів господарських організацій та державними контролерами господарських організацій, у статутному фонді яких корпоративні права держави перевищують 50 відсотків та які перебувають у його управлінні; н) забезпечує координацію діяльності щодо підвищення професійного рівня посадових осіб уповноважених органів управління, які виконують функції з управління корпоративними правами держави, та уповноважених осіб; о) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо джерел і порядку виплати винагороди уповноваженим особам; п) виконує інші передбачені законодавством функції з управління корпоративними правами держави.  
    -55- Кабінет Міністрів України
З метою уточнення та приведення у відповідність з Господарським кодексом України повноважень Фонду державного майна України пропонується статтю 7 після абзацу першого викласти в такій редакції: "а) щодо державних підприємств, установ і організацій: виступає відповідно до законодавства орендодавцем цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів; здійснює контроль за використанням орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, виконанням умов договорів оренди цілісних майнових комплексів державних підприємств, поверненням цілісних майнових комплексів державних підприємств до сфери управління уповноважених органів управління після закінчення строку дії договорів оренди; виступає від імені держави засновником господарських організацій, до статутних фондів яких передається державне майно, у тому числі холдингових компаній та підприємств, які підлягають корпоратизації відповідно до законодавства; виступає в установленому порядку правонаступником державних підприємств стосовно суб'єктів господарювання, раніше створених за їх участю, а також державних внесків до статутного фонду недержавних суб'єктів господарювання; приймає рішення про створення, реорганізацію (реструктуризацію) та ліквідацію підприємств і організацій, заснованих на державній власності, що перебувають у його управлінні; здійснює визначені законодавством повноваження під час провадження справ про банкрутство державних підприємств, що перебувають у його управлінні, та господарських організацій із корпоративними правами держави, у тому числі веде їх реєстри; забезпечує розроблення умов реструктуризації та санації підприємств, що перебувають у його управлінні, та їх погодження щодо господарських організацій, у статутних фондах яких корпоративні права держави перевищують 50 відсотків, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави; забезпечує проведення екологічного аудиту підпорядкованих йому підприємств; укладає та розриває контракти з державними контролерами відповідно до встановленого Кабінетом Міністрів України порядку; погоджує розмір плати за оренду (суборенду) державного майна (крім окремого індивідуально визначеного) за договорами оренди, укладеними підприємствами, військовими частинами Збройних Сил України та іншими військовими формуваннями; бере участь у підготовці та укладенні міжнародних договорів щодо об'єктів державної власності України, оформлює відповідно до міжнародних договорів право державної власності на майно та приймає рішення щодо його подальшого ефективного використання; б) щодо нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного державного майна: виступає відповідно до законодавства орендодавцем державного майна; розробляє методичні засади визначення орендної плати відповідно до ринкової вартості майна; здійснює контроль за використанням майна, переданого в оренду, виконанням договорів оренди державного майна; приймає рішення про передачу до статутного фонду господарських організацій об'єктів державного власності; забезпечує в межах повноважень функціонування єдиної державної інформаційної системи обліку, зберігання та оцінки майна, що реалізується за рішенням органів виконавчої влади; здійснює в межах, визначених законодавством, формування і ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності; виступає розпорядником Єдиного реєстру об'єктів державної власності; забезпечує передачу нерухомого майна творчим спілкам та релігійним конфесіям у порядку, встановленому законодавством; веде реєстр концесійних договорів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; за пропозицією уповноважених органів управління приймає рішення про подальше використання державного майна, яке не увійшло до статутних фондів господарських організацій, але перебуває на їх балансі; дає дозвіл (погодження) на відчуження державного майна у випадках, встановлених законодавством; дає дозвіл на здійснення застави майна державних підприємств, що перебувають у його управлінні, майна господарських організацій, у тому числі з іноземними інвестиціями, у статутному фонді яких корпоративні права держави перевищують 25 відсотків; здійснює відповідно до законодавства право розпорядження майном, що перебуває на балансі громадських організацій колишнього СРСР, яке має статус державного; погоджує (приймає) рішення про передачу об'єктів державної власності у комунальну власність, до сфери управління інших уповноважених органів управління або самоврядних організацій; в) щодо корпоративних прав держави: здійснює управління корпоративними правами держави у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; створює і веде реєстр корпоративних прав держави, який є складовою Єдиного реєстру об'єктів державної власності, відповідно до законодавства; подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо закріплення у державній власності пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації та приватизації, доцільності їх відчуження або придбання державою відповідних пакетів акцій (часток) в інших власників та акцій додаткової емісії в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; встановлює наявність та визначає розмір корпоративних прав держави у майні господарських організацій, а також у майні громадських організацій колишнього СРСР, розташованих на території України; передає за рішенням Кабінету Міністрів України функції з управління об'єктами державної власності, що перебувають у його управлінні, уповноваженим органам управління, господарським структурам та уповноваженим особам, укладає з ними договори доручення і здійснює контроль за ефективністю управління цими об'єктами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; здійснює контроль за виконанням функцій з управління корпоративними правами держави уповноваженими органами управління та уповноваженими особами; здійснює методологічне забезпечення управління корпоративними правами держави; визначає критерії ефективності управління корпоративними правами держави; затверджує річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3 - 5 років) господарських структур і господарських організацій, у статутному фонді яких корпоративні права держави перевищують 50 відсотків та які перебувають у його управлінні та здійснює контроль за їх виконанням в установленому порядку; забезпечує оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок господарських організацій, у статутному фонді яких корпоративні права держави перевищують 50 відсотків та які перебувають у його управлінні; здійснює разом з Міністерством економіки України та Міністерством фінансів України формування дивідендної політики та забезпечує її реалізацію у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; проводить відповідно до законодавства конкурси щодо визначення уповноважених осіб, яким передаються функції з управління корпоративними правами держави, та укладає з ними відповідні договори; призначає відповідно до законодавства представників держави в органи управління господарських організацій, корпоративні права держави яких перебувають у його управлінні; укладає за результатами конкурсу або за рішенням загальних зборів та розриває контракти з керівниками виконавчих органів господарських організацій, у статутному фонді яких корпоративні права держави перевищують 50 відсотків, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; укладає та розриває контракти з державними контролерами господарських організацій, у статутному фонді яких корпоративні права держави перевищують 50 відсотків та які перебувають у його управлінні, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; здійснює контроль за виконанням умов контрактів керівниками виконавчих органів господарських організацій та державними контролерами господарських організацій, у статутному фонді яких корпоративні права держави перевищують 50 відсотків та які перебувають у його управлінні; забезпечує координацію діяльності щодо підвищення професійного рівня посадових осіб уповноважених органів управління, які виконують функції з управління корпоративними правами держави, та уповноважених осіб; подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо джерел і порядку виплати винагороди уповноваженим особам; виконує інші передбачені законодавством функції з управління корпоративними правами держави.  
Враховано    
68. подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо закріплення у державній власності пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації;       
69. приймає рішення про подальше використання державного майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації;       
70. погоджує передачу об'єктів державної власності у комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності, господарських структур або в користування самоврядним організаціям, а також передачу об'єктів комунальної власності у державну власність; у випадках, передбачених законодавством, приймає рішення про передачу об'єктів державної власності у комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності, господарських структур або в користування самоврядним організаціям;       
71. здійснює управління державними корпоративними правами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;       
72. передає функції з управління об'єктами державної власності, якщо вони знаходяться в його віданні, органам, уповноваженим управляти об'єктами державної власності, господарським структурам та уповноваженим особам, укладає з ними договори доручення і здійснює контроль за ефективністю управління цими об'єктами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;       
73. веде облік державних корпоративних прав, здійснює їх оцінку;       
74. визначає умови, організовує та проводить конкурси з визначення уповноважених осіб;   -56- Курас І.Ф.
У абз.7 ст. 7 слова "визначає умови" виключити.  
Враховано редакційно    
75. проводить перевірки ефективності управління державними корпоративними правами, яке здійснюється органами, уповноваженими управляти об'єктами державної власності, господарськими структурами та уповноваженими особами із залученням у разі потреби до цієї роботи працівників інших державних органів, а також фахівців і експертів на договірних засадах;       
76. подає Кабінету Міністрів України за погодженням з відповідним органом, уповноваженим управляти об'єктами державної власності, господарською структурою, пропозиції щодо доцільності відчуження державних корпоративних прав, закріплених у державній власності, або придбання державою відповідних пакетів акцій (часток) у інших власників;       
77. змінює організаційно-правову форму державних підприємств у процесі приватизації;       
78. здійснює приватизацію об'єктів державної власності, в тому числі державних корпоративних прав, у порядку, визначеному законодавством про приватизацію;   -57- Курас І.Ф.
У ст. 7 абз.11 виключити, абзаци 12-15 вважати відповідно абзацами 11-14.  
Враховано редакційно    
79. виступає відповідно до законодавства орендодавцем майна, що перебуває у державній власності;       
80. бере участь у підготовці та укладенні міжнародних договорів України з питань державної власності та її використання;       
81. забезпечує захист майнових прав держави на території України та за її межами.       
82. виконує інші передбачені законодавством функції з управління об'єктами державної власності.   -58- Мороз О.О.
Рудьковський М.М.
Статтю 7 викласти у такій редакції: "Стаття 7 "Повноваження Фонду державного майна України Фонд державного майна України відповідно до законодавства: подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо закріплення у державній власності пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації; виступає від імені держави співзасновником та засновником господарських товариств, до статутних фондів яких передається державне майно, у тому числі холдингових компаній відповідно до законодавства; здійснює управління державними корпоративними правами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; передає функції з управління об'єктами державної власності, якщо вони знаходяться в його віданні, органам, уповноваженим управляти об'єктами державної власності, господарським структурам та уповноваженим особам, укладає з ними договори доручення і здійснює контроль за ефективністю управління цими об'єктами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; веде облік державних корпоративних прав, здійснює їх оцінку; здійснює забезпечення функціонування єдиної державної інформаційної системи обліку, зберігання, оцінки та продажу державного майна; здійснює в межах визначених законодавством, формування і ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності та виступає його розпорядником; визначає умови, організовує та проводить конкурси з визначення уповноважених осіб; проводить перевірки ефективності управління державними корпоративними правами, яке здійснюється органами, уповноваженими управляти об'єктами державної власності, господарськими структурами та уповноваженими особами із залученням у разі потреби до цієї роботи працівників інших державних органів, а також фахівців і експертів на договірних засадах; подає Кабінету Міністрів України за погодженням з відповідним органом, уповноваженим управляти об'єктами державної власності, господарською структурою, пропозиції щодо доцільності відчуження державних корпоративних прав, закріплених у державній власності, або придбання державою відповідних пакетів акцій (часток) у інших власників; змінює організаційно-правову форму державних підприємств у процесі приватизації; здійснює приватизацію об'єктів державної власності, в тому числі державних корпоративних прав, у порядку, визначеному законодавством про приватизацію; виступає відповідно до законодавства орендодавцем майна, що перебуває у державній власності; здійснює контроль за використанням майна, переданого в оренду, виконанням договорів оренди державного майна; бере участь у підготовці та укладенні міжнародних договорів України з питань державної власності та її використання; забезпечує захист майнових прав держави на території України та за її межами; виконує функції, передбачені абзацами другим - п'ятим, сьомим - тринадцятим, п'ятнадцятим - сімнадцятим, дев'ятнадцятим - двадцятим статті 6 цього Закону; виконує інші передбачені законодавством функції з управління об'єктами державної власності."  
Враховано частково редакційно   
    -59- Демьохін В.А.
Ст. 7 доповнити пунктом: "забезпечує захист майнових прав держави на території України відповідно до законодавства, а за її межами відповідно до діючих міждержавних угод у межах своїх повноважень".  
Враховано    
    -60- Жижко С.А.
Доповнити законопроект статтею 8 наступного змісту: Стаття 8. Суб'єкти управління об'єктами державної власності Суб'єктами управління об'єктами державної власності є: самоврядні організації, яким державне майно передано у безстрокове платне користування; юридичні особи у формі об'єднань державних підприємств та державних холдингових компаній, що створюються за рішенням Кабінету Міністрів України і здійснюють функції управління державними підприємствами та державними акціонерними товариствами на умовах господарського розрахунку (далі - господарські структури); юридичні та фізичні особи, які виконують функції з управління державними корпоративними правами (далі - уповноважені особи). Суб'єкти управління об'єктами державної власності здійснюють безпосереднє управління об'єктами державної власності у межах повноважень, визначених цим законом. Нумерацію статей 8-18 змінити на 9-19.  
Відхилено    
    -61- Макеєнко В.В.
Ст. 8 викласти в такій редакції: "Стаття 8. Повноваження органів державної контрольно-ревізійної служби Працівники органів державної контрольно-ревізійної служби: - в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, здійснюють державний аудит, спрямований на сприяння бюджетним установам, державним підприємствам, а також суб'єктам господарювання у статутному фонді яких частка державного майна перевищує 50 відсотків, у запобіганні фінансовим порушенням, ефективному використанню бюджетних коштів, державного і комунального майна, правильності ведення бухгалтерського обліку та складання достовірної фінансової звітності; - очолюють ревізійні комісії господарських товариств, частка державної власності у статутному фонді яких перевищує 50 відсотків; - входять до складу ревізійних комісій, господарських товариств, частка державної власності у статутному фонді яких перевищує 50 відсотків".  
Враховано частково редакційно в тексті законопроекту   
    -62- Рудьковський М.М.
Після ст. 7 доповнити законопроект новою статтею такого змісту: "Стаття 8. Повноваження органів державної контрольно-ревізійної служби Працівники органів державної контрольно-ревізійної служби: - в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, здійснюють державний аудит бюджетних установ, державних підприємств, а також суб'єктів господарювання у статутному фонді яких частка державного майна перевищує 50 відсотків, спрямований на запобігання фінансових порушень, ефективне використання бюджетних коштів, державного майна, правильність ведення бухгалтерського обліку та складання достовірної фінансової звітності; очолюють ревізійні комісії господарських товариств, частка державної власності у статутному фонді яких перевищує 50 відсотків; входять до складу ревізійних комісій господарських товариств, частка державної власності у статутному фонді яких менше 50 відсотків". У зв'язку з цим переробити нумерацію статей.  
Враховано частково редакційно в тексті законопроекту   
83. Стаття 8. Повноваження самоврядних організацій   -63- Кабінет Міністрів України
З метою уточнення та приведення у відповідність з новою редакцією статті 4 пропонується назву статті 8 викласти в такій редакції: "Повноваження Національної академії наук України, галузевих академій наук".  
Враховано   Стаття 8. Повноваження Національної академії наук України, галузевих академій наук  
84. Об'єкти державної власності за рішенням Кабінету Міністрів України передаються самоврядним організаціям у безстрокове безоплатне користування.   -64- Кабінет Міністрів України
У частині першій ст. 8 слова "самоврядним організаціям" замінити словами "Національній академії наук України, галузевим академіям наук".  
Враховано   1. Об'єкти державної власності за рішенням Кабінету Міністрів України передаються Національній академії наук України, галузевим академіям наук у безстрокове безоплатне користування.  
85. Самоврядні організації, яким державне майно передано у безстрокове безоплатне користування, виконують щодо цього майна функції, передбачені абзацами другим, четвертим - десятим, тринадцятим, сімнадцятим, дев'ятнадцятим - двадцять першим статті 6 цього Закону, за винятком повноважень щодо господарських структур.   -65- Курас І.Ф.
Ч.2 ст.8 викласти у наступній редакції: "Самоврядні організації, яким державне майно передано у безстрокове безоплатне користування, виконують щодо цього майна функції, передбачені абзацами другим, четвертим - десятим, дванадцятим, тринадцятим, сімнадцятим статті 6 цього Закону, за винятком повноважень щодо господарських структур".  
Враховано редакційно   2. Національна академія наук України, галузеві академії наук, яким державне майно передано в безстрокове безоплатне користування, виконують щодо цього майна функції, передбачені пунктами 1, 3 - 9, 12, 16, 18 - 38 статті 6 цього Закону, за винятком повноважень щодо господарських структур.  
    -66- Кабінет Міністрів України
Частину другу ст..8 викласти в такій редакції: "Національна академія наук України, галузеві академії наук, яким державне майно передано у безстрокове безоплатне користування, виконують щодо цього майна функції, передбачені абзацами другим, четвертим - десятим, тринадцятим, сімнадцятим, дев'ятнадцятим - тридцять дев'ятим статті 6 цього Закону, за винятком повноважень щодо господарських структур".  
Враховано    
86. Стаття 9. Повноваження господарських структур      Стаття 9. Повноваження господарських структур  
87. Господарські структури:      1. Господарські структури:  
88. укладають контракти з керівниками державних підприємств та державних акціонерних товариств;      1) укладають контракти з керівниками державних підприємств та державних акціонерних товариств;  
89. розробляють річні фінансові плани та плани на 3 - 5 років і подають на затвердження органу виконавчої влади, який здійснює контроль за їх діяльністю;   -67- Кабінет Міністрів України
Абзаци третій і четвертий ст. 9 викласти в такій редакції: "розробляють річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3 - 5 років) і подають на затвердження уповноваженому органу управління, який здійснює контроль за їх діяльністю; забезпечують розроблення та затверджують річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3 - 5 років) державних підприємств і державних акціонерних товариств".  
Враховано   2) розробляють річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3 - 5 років) і подають на затвердження уповноваженому органу управління, який здійснює контроль за їх діяльністю;  
90. забезпечують розроблення та затверджують річні фінансові плани державних підприємств і державних акціонерних товариств;      3) забезпечують розроблення та затверджують річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3 - 5 років) державних підприємств і державних акціонерних товариств;  
91. проводять аналіз і обов'язкові щорічні аудиторські перевірки своєї фінансово-господарської діяльності та подають отримані результати органу виконавчої влади, який здійснює контроль за їх діяльністю.      4) проводять аналіз і обов'язкові щорічні аудиторські перевірки своєї фінансово-господарської діяльності та подають отримані результати органу виконавчої влади, який здійснює контроль за їх діяльністю.  
92. Державні корпоративні права, надані господарським структурам в управління, не можуть бути відчужені з державної власності без дозволу Кабінету Міністрів України. Стосовно них не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути відчуження цих корпоративних прав з державної власності.   -68- Кармазін Ю.А.
Ч.2 ст.9 викласти в такій редакції: "Державні корпоративні права, надані господарським структурам в управління, не можуть бути відчужені з державної власності без дозволу Кабінету Міністрів України, а господарська структура, якій ці корпоративні права надані в управління, не може вчиняти стосовно них дії, наслідком яких може бути відчуження цих корпоративних прав з державної власності."  
Враховано по суті  2. Корпоративні права держави, надані господарським структурам в управління, не можуть бути відчужені з державної власності без дозволу Кабінету Міністрів України. Стосовно них не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути відчуження цих корпоративних прав з державної власності.  
93. Стаття 10. Уповноважені особи      Стаття 10. Уповноважені особи  
94. Уповноважені особи виконують функції з управління державними корпоративними правами відповідно до договору доручення, який укладається органами, уповноваженими управляти об'єктами державної власності, або Фондом державного майна України з уповноваженою особою.   -69- Добкін М.М.
У ст.10: ч.1 викласти у такій редакції: "Уповноваженою особою з управління корпоративними правами держави може бути громадянин або юридична особа, що визначена за результатами конкурсу, з якою відповідний орган виконавчої влади укладає договір доручення з управління корпоративними правами держави."  
Враховано по суті з урахуванням ст.4  1. Передача корпоративних прав держави в управління уповноваженим особам здійснюється з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції. 2. Уповноважені особи виконують функції з управління корпоративними правами держави відповідно до договору доручення, який укладається уповноваженими органами управління або Фондом державного майна України з уповноваженою особою.  
    -70- Кармазін Ю.А.
Ч.1 ст. 10 викласти в такій редакції: "Уповноважені особи виконують функції з управління державними корпоративними правами відповідно до договору управління майном, який укладається органами, уповноваженими управляти об'єктами державної власності, або Фондом державного майна України з уповноваженою особою."  
Відхилено    
    -71- Кабінет Міністрів України
Доповнити статтю 10 новою частиною першою в такій редакції: "Передача корпоративних прав держави в управління уповноваженим особам здійснюється з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції".  
Враховано    
95. Уповноважена особа здійснює функції з управління державними корпоративними правами шляхом реалізації прав акціонера (учасника) господарського товариства в межах повноважень, які надають зазначені державні корпоративні права, що передані цій особі в управління на підставі договору доручення.      3. Уповноважена особа здійснює функції з управління корпоративними правами держави шляхом реалізації прав акціонера (учасника) господарського товариства в межах повноважень, які надають зазначені корпоративні права держави, що передані цій особі в управління на підставі договору доручення.  
96. Уповноважені особи визначаються, як правило, на конкурсних засадах.   -72- Добкін М.М.
Ч.3 ст.10 виключити.  
Відхилено   4. Уповноважені особи визначаються на конкурсних засадах.  
    -73- Горбаль В.М.
Кабінет Міністрів України
У тексті абз. 3 ст.10 слова "як правило" виключити. З метою приведення у відповідність з Господарським кодексом України пропонується у частині четвертій ст. 10 слова "як правило" виключити.  
Враховано 1   
    -74- Кармазін Ю.А.
Ч.3 ст.10 викласти в такій редакції: "Уповноважені особи визначаються на конкурсних засадах."  
Враховано    
97. Ініціатором проведення конкурсу може бути Кабінет Міністрів України, Фонд державного майна України, органи, уповноважені управляти об'єктами державної власності, а також юридичні і фізичні особи, які можуть претендувати на виконання функцій з управління державними корпоративними правами.      5. Ініціатором проведення конкурсу може бути Кабінет Міністрів України, Фонд державного майна України, уповноважені органи управління, а також юридичні та фізичні особи, які можуть претендувати на виконання функцій з управління корпоративними правами держави.  
98. Критерієм визначення переможця конкурсу є фінансово-економічні показники діяльності господарського товариства, які повинні бути досягнуті шляхом реалізації запропонованої претендентом програми управління (програми розвитку).      6. Критерієм визначення переможця конкурсу є фінансово-економічні показники діяльності господарського товариства, які повинні бути досягнуті шляхом реалізації запропонованої претендентом програми управління (програми розвитку).  
99. Порядок проведення конкурсу з визначення уповноваженої особи на виконання функцій з управління державними корпоративними правами затверджується Кабінетом Міністрів України.   -75- Кармазін Ю.А.
Ст. 10 доповнити ч.7 виклавши її в такій редакції: " Без дозволу Кабінету Міністрів України державні корпоративні права, надані в управління уповноваженій особі, не можуть бути відчужені з державної власності, а стосовно них ті кому вони передані в управління не можуть вчиняти дії, наслідком яких може бути відчуження цих корпоративних прав з державної власності."  
Відхилено   7. Порядок проведення конкурсу з визначення уповноваженої особи на виконання функцій з управління корпоративними правами держави затверджується Кабінетом Міністрів України.  
    -76- Курас І.Ф.
Ст.10 викласти в наступній редакції: "Уповноважені особи виконують функції з управління державними корпоративними правами, частка яких у статутному фонді господарського товариства не перевищує 75%, на підставі договору доручення, який укладається органами, уповноваженими управляти об'єктами державної власності, або Фондом державного майна України з уповноваженою особою. Умови договору доручення визначаються органами, уповноваженими управляти об'єктами державної власності, або Фондом державного майна України . Уповноважена особа здійснює функції з управління державними корпоративними правами шляхом реалізації прав акціонера (учасника) господарського товариства в порядку, передбаченому законодавством про господарські товариства та установчими документами господарського товариства. Уповноважені особи визначаються на конкурсних засадах. Ініціатором проведення конкурсу може бути Кабінет Міністрів України, Фонд державного майна України та органи, уповноважені управляти об'єктами державної власності Критерієм визначення переможця конкурсу є фінансово-економічні показники діяльності господарського товариства, які повинні бути досягнуті шляхом реалізації запропонованої претендентом програми управління (програми розвитку). Порядок проведення конкурсу з визначення уповноваженої особи на виконання функцій з управління державними корпоративними правами затверджується Кабінетом Міністрів України."  
Враховано частково редакційно   
100. Стаття 11. Управління акціями державних акціонерних товариств   -77- Кабінет Міністрів України
Назву статті 11 пропонується викласти в такій редакції: "Державні акціонерні товариства".  
Враховано   Стаття 11. Державні акціонерні товариства  
101. Державне акціонерне товариство - це відкрите акціонерне товариство, що створюється в порядку, передбаченому законодавством про підприємства і господарські товариства, не менше 75 відсотків акцій якого належать державі. Засновником державного акціонерного товариства є визначений Кабінетом Міністрів України орган, уповноважений управляти об'єктами державної власності. До статутного фонду державного акціонерного товариства зі сторони держави можуть вноситися майно, пакети акцій та інші корпоративні права.   -78- Мироненко В.А.
Виключити ст. 11, яка дозволяє використовувати державні кошти для недержавних інвестицій, щоб виключити корупцію, підтримку близьких до Уряду приватних підприємств.  
Відхилено   1. Державне акціонерне товариство - відкрите акціонерне товариство, що створюється в порядку, передбаченому законодавством, не менше 75 відсотків акцій якого належать державі. Засновником державного акціонерного товариства є визначений Кабінетом Міністрів України уповноважений орган управління. До статутного фонду державного акціонерного товариства з боку держави можуть вноситися майно, пакети акцій та інші корпоративні права.  
    -79- Мороз О.О.
Рудьковський М.М.
Норму абз.1 ст.11 привести у відповідність норм Господарського кодексу України.  
ідсутні чіткі пропозиції   
    -80- Полякова Л.Є.
В статті 11 частині 1 замість слів "не менше 75 замінити на 100".  
Відхилено    
102. Пакети акцій, що належали державі в статутних фондах господарських товариств, та передані до статутного фонду державної акціонерної компанії належать їй на праві колективної власності.   -81- Заплатинський В.М.
У абз.2 ст.11 слова "на праві колективної власності" замінити словами "на праві приватної власності юридичної особи".  
Враховано редакційно    
    -82- Кармазін Ю.А.
Ч.2 ст.11 викласти в такій редакції: "Пакети акцій, що належали державі в статутних фондах господарських товариств, та передані до статутного фонду державної акціонерної компанії належать їй на праві власності."  
нша редакція   
    -83- Кабінет Міністрів України
У зв'язку з тим, що під час передачі до статутного фонду державної акціонерної компанії пакетів акцій, що належали державі у статутних фондах інших господарських організацій, форма власності не змінюється, пропонується частину другу ст.11 виключити.  
Враховано    
103. Розпорядження корпоративними права та іншим майном, що передано до статутного фонду державного акціонерного товариства, здійснюється цим товариством відповідно до його установчих документів і діючого законодавства України.      2. Розпорядження корпоративними правами та іншим майном, що передано до статутного фонду державного акціонерного товариства, здійснюється цим товариством відповідно до його установчих документів і законодавства України.  
104. Державне акціонерне товариство також може створюватися як таке шляхом перетворення у відкриті акціонерні товариства державних підприємств, які відповідно до законодавства не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані шляхом заснування державного акціонерного товариства.      3. Державне акціонерне товариство також може створюватися шляхом перетворення у відкриті акціонерні товариства державних підприємств, які відповідно до законодавства не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані.  
105. При внесені акцій (часток, паїв) до статутних фондів державних акціонерних товариств можуть встановлюватися додаткові обмеження щодо розпорядження зазначеними акціями (частками, паями).   -84- Полякова Л.Є.
Частину 5 статті 11 виключити.  
Відхилено   4. При внесенні акцій (часток, паїв) до статутних фондів державних акціонерних товариств можуть установлюватися додаткові обмеження щодо розпорядження зазначеними акціями (частками, паями).  
106. У разі проведення додаткової емісії акцій державного акціонерного товариства в державній власності повинен залишатися пакет акцій (часток) такого державного акціонерного товариства у розмірі не менш як 75 відсотків акцій товариства.   -85- Кабінет Міністрів України
Частину шосту ст. 11 викласти в такій редакції: "Обов'язковою умовою проведення додаткової емісії акцій державного акціонерного товариства є залишення корпоративних прав держави у розмірі не менш як 75 відсотків статутного фонду цього товариства".  
Враховано   5. Обов'язковою умовою проведення додаткової емісії акцій державного акціонерного товариства є залишення корпоративних прав держави в розмірі не менш як 75 відсотків статутного фонду цього товариства.  
107. Функції з управління акціями державних акціонерних товариств здійснює Фонд державного майна України, визначений Кабінетом Міністрів України орган, уповноважений управляти об'єктами державної власності або господарська структура.      6. Функції з управління акціями державних акціонерних товариств здійснює Фонд державного майна України, визначений Кабінетом Міністрів України уповноважений орган управління або господарська структура.  
108. Акції державних акціонерних товариств, що належать державі:      7. Акції державних акціонерних товариств, що належать державі:  
109. не передаються в управління уповноваженим особам, у майні яких частка державної власності становить менш як 75 відсотків;   -86- Курас І.Ф.
Абз.1 ч.8 ст.11 виключити, абз.2-4 вважати відповідно абз.1-3.  
Відхилено   не передаються в управління уповноваженим особам - юридичним особам, у майні яких корпоративні права держави становлять менш як 75 відсотків;  
    -87- Кабінет Міністрів України
З метою приведення у відповідність з Господарським кодексом України пропонується абзац другий частини восьмої ст. 11 викласти в такій редакції: "не передаються в управління уповноваженим особам - юридичним особам, у майні яких корпоративні права держави становлять менш як 75 відсотків".  
Враховано    
    -88- Полякова Л.Є.
Абзац 2 частини 7 статті 11 виключити  
Відхилено    
110. не можуть бути відчужені з державної власності;      не можуть бути відчужені з державної власності;  
111. на них не може бути звернено стягнення;   -89- Курас І.Ф.
Абз.2 ч.8 ст.11 викласти у наступній редакції: "на них не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями осіб, які здійснюють управління акціями державних акціонерних товариств, що належать державі".  
Відхилено   на них не може бути звернено стягнення;  
112. стосовно них не вчиняються дії, наслідком яких може бути відчуження цих акцій з державної власності, до скасування заборони на їх приватизацію.   -90- Кармазін Ю.А.
Абз.4 ч.8 ст.11 викласти в такій редакції: "не можуть відчужуватися з державної власності до скасування заборони на їх приватизацію, або по відношенню до них, за зобов'язаннями уповноваженої особи, не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути відчуження цих акцій."  
Відхилено   стосовно них не вчиняються дії, наслідком яких може бути відчуження цих акцій з державної власності, до скасування заборони на їх приватизацію.  
113. Залучення недержавних інвестицій для технічного переоснащення та відновлення виробництва, поліпшення фінансово-економічного становища державних акціонерних товариств, створених шляхом корпоратизації, здійснюється виключно шляхом додаткового випуску акцій на розмір інвестицій.   -91- Кабінет Міністрів України
Частину дев'яту ст. 11 після слів "випуску акцій на розмір інвестицій" доповнити словами "з урахуванням частини шостої цієї статті".  
Враховано   8. Залучення недержавних інвестицій для технічного переоснащення та відновлення виробництва, поліпшення фінансово-економічного становища державних акціонерних товариств, створених шляхом корпоратизації, здійснюється виключно шляхом додаткового випуску акцій на розмір інвестицій з урахуванням частини п'ятої цієї статті.  
114. У разі збільшення статутного фонду державного акціонерного товариства Фонд державного майна України забезпечує придбання акцій такого товариства пропорційно державній частці з урахуванням вимог установчих документів.      9. У разі збільшення статутного фонду державного акціонерного товариства Фонд державного майна України забезпечує придбання акцій такого товариства пропорційно державній частці з урахуванням вимог установчих документів.  
115. Право на придбання додатково випущених акцій, крім частки акцій, придбаних згідно з частиною десятою цієї статті, належить інвестору, на розмір інвестицій якого проводиться додаткова емісія акцій.   -92- Кабінет Міністрів України
Оскільки частини дев'ята - одинадцята не узгоджуються між собою, пропонується частину одинадцяту ст. 11 виключити.  
Враховано    
    -93- Кармазін Ю.А.
Ч.11 ст.11 вилучити  
Враховано    
116. У разі залучення двох і більше інвесторів відбір інвестиційних пропозицій здійснюється Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України та засновником державного акціонерного товариства з проведенням відкритих торгів (тендерів) у порядку, що визначається Фондом державного майна України.   -94- Мороз О.О.
Рудьковський М.М.
У ч.12 ст.11 після слів здійснюється додати слова "Фондом державного майна України" та слова "з проведенням відкритих торгів (тендерів)" замінити слова "на конкурсній основі".  
Відхилено   10. У разі залучення двох і більше інвесторів відбір інвестиційних пропозицій здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань економіки та засновником державного акціонерного товариства з проведенням відкритих торгів (тендерів) у порядку, що визначається Фондом державного майна України.  
117. У разі коли державі належать 100 відсотків акцій державного акціонерного товариства, повноваження загальних зборів державного акціонерного товариства здійснює Фонд державного майна України, визначений Кабінетом Міністрів України орган, уповноважений управляти об'єктами державної власності або господарська структура.   -95- Кабінет Міністрів України
З метою уточнення пропонується частину тринадцяту ст. 11 після слів "товариства здійснює" доповнити словом "безпосередньо".  
Враховано   11. У разі якщо державі належать 100 відсотків акцій державного акціонерного товариства, повноваження загальних зборів державного акціонерного товариства безпосередньо здійснює Фонд державного майна України або визначений Кабінетом Міністрів України уповноважений орган управління.  
118. Діяльність державного акціонерного товариства регулюється Законом України "Про господарські товариства" та іншими нормативно-правовими актами з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.   -96- Курас І.Ф.
Ч.13 ст.11 викласти в наступній редакції: "Діяльність державного акціонерного товариства регулюється Господарським кодексом України, Законом України "Про господарські товариства" та іншими нормативно-правовими актами з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом."  
Враховано   12. Діяльність державного акціонерного товариства регулюється Господарським та Цивільним кодексами України, Законом України "Про господарські товариства" та іншими нормативно-правовими актами з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. 13. Державні акціонерні товариства розробляють річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3 - 5 років) і подають на затвердження уповноваженому органу управління, який здійснює контроль за їх діяльністю.  
    -97- Кабінет Міністрів України
З метою розширення переліку законодавчих актів, які регулюють діяльність державних акціонерних товариств, пропонується частину чотирнадцяту ст. 11 після слова "регулюються" доповнити словами "Господарським та Цивільним кодексами України".  
Враховано    
    -98- Кабінет Міністрів України
Доповнити статтю 11 частиною п'ятнадцятою у такій редакції: "Державні акціонерні товариства розробляють річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3 - 5 років) і подають на затвердження уповноваженому органу управління, який здійснює контроль за їх діяльністю".  
Враховано    
    -99- Мороз О.О.
Рудьковський М.М.
Доповнити проект закону новою статтею у такій редакції: "Стаття _. Особливості управління корпоративними правами держави Функції з управління корпоративними правами держави здійснюються безпосередньо Кабінетом Міністрів України, Фондом державного майна України, органами, уповноваженими управляти об'єктами державної власності у разі, якщо: держава має сто відсотків акцій (часток) у статутному фонді господарської організації; суб'єкт господарювання, щодо якого здійснюються корпоративні права держави, бере участь у державних та регіональних програмах, що фінансуються з Державного бюджету України; не відбувся конкурс з призначення уповноваженої особи через відсутність претендентів або якщо пропозиції конкурсантів не відповідають умовам конкурсу."  
Враховано частково редакційно у ст. 12   
119. Стаття 12. Обмеження щодо розпорядження державними корпоративними правами   -100- Кабінет Міністрів України
З метою уточнення та доповнення статті пропонується назву статті 12 викласти в редакції: "Особливості управління та обмеження щодо розпорядження корпоративними правами держави".  
Враховано   Стаття 12. Особливості управління та обмеження щодо розпорядження корпоративними правами держави  
120. Державні корпоративні права не можуть передаватися господарським товариствам для формування їх статутних фондів, крім передачі до статутних фондів державних акціонерних товариств та державних холдингових компаній відповідно до цього Закону.      1. Корпоративні права держави не можуть передаватися господарським товариствам для формування їх статутних фондів, крім передачі до статутних фондів державних акціонерних товариств та державних холдингових компаній відповідно до цього Закону.  
121. Державні корпоративні права, передані в управління уповноваженій особі, не можуть бути відчужені з державної власності уповноваженою особою, на них не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями уповноваженої особи, щодо них уповноваженою особою не вчиняються дії, наслідком яких може бути відчуження з державної власності цих корпоративних прав.   -101- Кабінет Міністрів України
доповнити статтю 12 двадцяти двома частинами такого змісту: "Управління господарськими організаціями, в статутному фонді яких є корпоративні права держави, здійснюється згідно із законодавством залежно від розміру цих корпоративних прав. Функції з управління корпоративними правами держави виконуються відповідно до цього Закону безпосередньо без скликання зборів акціонерів Кабінетом Міністрів України, Фондом державного майна України, уповноваженими органами управління у разі, коли корпоративні права держави становлять 100 відсотків у статутному фонді господарської організації. Господарська організація, в статутному фонді якої є корпоративні права держави, за підсумками календарного року зобов'язана спрямувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів. Відрахування до державного бюджету частини прибутку (доходу) господарськими організаціями, у статутному фонді яких є корпоративні права держави, та їх дочірніми підприємствами здійснюється щокварталу відповідно до розміру корпоративних прав держав у їх статутному фонді в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Викуп акцій (часток) вторинної емісії здійснюється за рахунок коштів, передбачених державним бюджетом на ці цілі, або в обмін на корпоративні права держави у статутних фондах господарських організацій в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Створення господарських організацій на базі об'єктів державної власності здійснюється за умови, що розмір корпоративних прав держави перевищуватиме 50 відсотків їх статутного фонду. Створення господарських організацій на базі об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України. Господарські організації, створені на базі об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації, до виключення їх з переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, не можуть вчиняти дії стосовно майна, переданого до їх статутного фонду, наслідком яких може бути відчуження майна, у тому числі передача його до статутного фонду інших господарських організацій, передача в заставу тощо. У разі коли Фонд державного майна України чи інший уповноважений орган управління виходить із числа учасників (засновників) господарських організацій, корпоративні права держави відповідно до розміру цих прав у статутному фонді, визначені за справедливою вартістю, повертаються майном у натурі або коштами, що вирішується на розсуд уповноваженого органу управління. Прості іменні акції, що належать державі у статутному фонді господарської організації, за умови їх ефективної роботи можуть бути конвертовані в привілейовані акції в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У разі коли корпоративні права держави перевищують 50 відсотків статутного фонду господарської організації, до складу ревізійної комісії крім представників уповноваженого органу управління включається представник Головного контрольно-ревізійного управління України або Державної податкової адміністрації України. У разі коли корпоративні права держави перевищують 25 відсотків статутного фонду господарської організації, до складу наглядової ради та ревізійної комісії обов'язково включається представник уповноваженого органу управління (уповноваженої особи). Головою наглядової ради господарської організації, в статутному фонді якої корпоративні права держави перевищують 50 відсотків, обирається представник уповноваженого органу управління (уповноваженої особи). Члени наглядової ради, що представляють інтереси держави, голосують на наглядових радах відповідно до наданих уповноваженим органом управління (уповноваженою особою) завдань на голосування. У засіданні наглядової ради господарської організації, в статутному фонді якої є корпоративні права держави, мають право брати участь з правом дорадчого голосу представники місцевого органу самоврядування та профспілок або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Представником держави на загальних зборах господарських організацій, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, в статутному фонді яких корпоративні права держави перевищують 10 відсотків, голосування про додаткову емісію акцій здійснюється на підставі рішення Кабінету Міністрів України. Пільги (податкові, компенсаційні виплати, списання боргів тощо) господарським організаціям можуть надаватися державою відповідно до законодавства в обмін на приріст корпоративних прав держави в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У господарських організаціях, в статутному фонді яких корпоративні права держави перевищують 50 відсотків, реєстратори іменних цінних паперів визначаються на конкурсних засадах в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Мирова угода та план санації в процедурі банкрутства господарських організацій з корпоративними правами держави понад 25 відсотків їх статутного фонду погоджуються з Фондом державного майна України та державним органом з питань банкрутства. Відчуження майна господарських організацій з корпоративними правами держави понад 25 відсотків їх статутного фонду в процедурі банкрутства здійснюється відповідно до законодавства з питань приватизації. Загальні збори господарських організацій, у статутному фонді яких є корпоративні права держави, визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту такої організації більш як 50 відсотків голосів. Продаж господарськими організаціями у процесі санації корпоративних права держави інвестору здійснюється на умовах, визначених планом санації, з урахуванням вимог законодавства з питань приватизації".  
Враховано   2. Корпоративні права держави, передані в управління уповноваженій особі, не можуть бути відчужені з державної власності уповноваженою особою, на них не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями уповноваженої особи, щодо них уповноваженою особою не вчиняються дії, наслідком яких може бути відчуження з державної власності цих корпоративних прав. 3. Управління господарськими організаціями, у статутному фонді яких є корпоративні права держави, здійснюється згідно із законодавством залежно від розміру цих корпоративних прав. 4. Функції з управління корпоративними правами держави виконуються відповідно до цього Закону безпосередньо без скликання зборів акціонерів Кабінетом Міністрів України, Фондом державного майна України, уповноваженими органами управління в разі, якщо корпоративні права держави становлять 100 відсотків у статутному фонді господарської організації. 5. Господарська організація, у статутному фонді якої є корпоративні права держави, за підсумками календарного року зобов'язана спрямувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів. 6. Відрахування до державного бюджету частини прибутку (доходу) господарськими організаціями, у статутному фонді яких є корпоративні права держави, та їх дочірніми підприємствами здійснюється щокварталу відповідно до розміру корпоративних прав держави у їх статутному фонді в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 7. Викуп акцій (часток) вторинної емісії здійснюється за рахунок коштів, передбачених державним бюджетом на ці цілі, або в обмін на корпоративні права держави у статутних фондах господарських організацій в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 8. Створення господарських організацій на базі об'єктів державної власності здійснюється за умови, що розмір корпоративних прав держави перевищуватиме 50 відсотків їх статутного фонду. 9. Створення господарських організацій на базі об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України. 10. Господарські організації, створені на базі об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації, до виключення їх з переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, не можуть вчиняти дії стосовно майна, переданого до їх статутного фонду, наслідком яких може бути відчуження майна, у тому числі передача його до статутного фонду інших господарських організацій, передача в заставу тощо. 11. У разі якщо Фонд державного майна України чи інший уповноважений орган управління виходить із числа учасників (засновників) господарських організацій, корпоративні права держави відповідно до розміру цих прав у статутному фонді, визначені за справедливою вартістю, повертаються майном у натурі або коштами, що вирішується на розсуд уповноваженого органу управління. 12. Прості іменні акції, що належать державі у статутному фонді господарської організації, за умови їх ефективної роботи можуть бути конвертовані в привілейовані акції в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 13. У разі якщо корпоративні права держави перевищують 50 відсотків статутного фонду господарської організації, до складу ревізійної комісії, крім представників уповноваженого органу управління, включається представник Головного контрольно-ревізійного управління України або Державної податкової адміністрації України. 14. У разі якщо корпоративні права держави перевищують 25 відсотків статутного фонду господарської організації, до складу наглядової ради та ревізійної комісії обов'язково включається представник уповноваженого органу управління (уповноваженої особи). 15. Головою наглядової ради господарської організації, у статутному фонді якої корпоративні права держави перевищують 50 відсотків, обирається представник уповноваженого органу управління (уповноваженої особи). 16. Члени наглядової ради, що представляють інтереси держави, голосують на наглядових радах відповідно до наданих уповноваженим органом управління (уповноваженою особою) завдань на голосування. 17. У засіданні наглядової ради господарської організації, у статутному фонді якої є корпоративні права держави, мають право брати участь з правом дорадчого голосу представники місцевого органу самоврядування та профспілок або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. 18. Голосування про додаткову емісію акцій представником держави на загальних зборах господарських організацій, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, у статутному фонді яких корпоративні права держави перевищують 10 відсотків, здійснюється на підставі рішення Кабінету Міністрів України. 19. Пільги (податкові, компенсаційні виплати, списання боргів тощо) господарським організаціям можуть надаватися державою відповідно до законодавства в обмін на приріст корпоративних прав держави в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 20. У господарських організаціях, у статутному фонді яких корпоративні права держави перевищують 50 відсотків, реєстратори іменних цінних паперів визначаються на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 21. Мирова угода та план санації в процедурі банкрутства господарських організацій з корпоративними правами держави понад 25 відсотків їх статутного фонду погоджуються з Фондом державного майна України та державним органом з питань банкрутства. 22. Відчуження майна господарських організацій з корпоративними правами держави понад 25 відсотків їх статутного фонду в процедурі банкрутства здійснюється відповідно до законодавства з питань приватизації. 23. Загальні збори господарських організацій, у статутному фонді яких є корпоративні права держави, визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту такої організації більш як 50 відсотків голосів. 24. Продаж господарськими організаціями у процесі санації корпоративних прав держави інвестору здійснюється на умовах, визначених планом санації, з урахуванням вимог законодавства з питань приватизації. Стаття 13. Державні холдингові компанії 1. Державна холдингова компанія утворюється в порядку, визначеному законодавством, у формі відкритого акціонерного товариства, не менш як 75 відсотків акцій якого належать державі і які забезпечують державі право вирішального впливу на господарську діяльність компанії. 2. Статутний фонд державної холдингової компанії формується за рахунок корпоративних прав держави в дочірніх підприємствах, а також додаткових внесків у вигляді державного майна та коштів, необхідних для забезпечення її діяльності. 3. Державна холдингова компанія є власником майна, переданого їй у власність засновниками, крім корпоративних прав держави, які передаються компанії на праві оперативного управління або господарського відання. 4. Рішення про відчуження корпоративних прав держави в дочірніх підприємств і ліквідацію державної холдингової компанії може прийматися виключно за погодженням з Кабінетом Міністрів України. 5. Статутом державної холдингової компанії встановлюються обмеження щодо правочинів, право на які мають органи управління компанії, а також випуску цінних паперів. 6. Державна холдингова компанія має право: проводити єдину фінансову, інвестиційну, виробничо-господарську та науково-технічну політику щодо дочірніх підприємств; визначати напрями та порядок використання прибутку дочірніх підприємств; затверджувати плани виробничого та соціального розвитку дочірніх підприємств; концентрувати фінансові ресурси дочірніх підприємств для фінансування стратегічних напрямів розвитку компанії. 7. Державна холдингова компанія має інші права, передбачені законодавством. 8. Державна холдингова компанія зобов'язана за підсумками календарного року спрямовувати частину чистого прибутку свого та дочірніх підприємств на виплату дивідендів. 9. Дочірні підприємства державної холдингової компанії перераховують дивіденди на корпоративні права держави до державного бюджету України, крім частки коштів, що визначається Кабінетом Міністрів України на утримання компанії. 10. Державна холдингова компанія та її дочірні підприємства зобов'язані в установлені законодавством строки подавати Фондові державного майна України квартальну і річну фінансову та статистичну звітність. 11. Державна холдингова компанія зобов'язана надавати на вимогу Фонду державного майна України інформацію про власну діяльність, у тому числі протоколи засідань наглядової ради, ревізійної комісії та інших органів управління. 12. Державне майно, що було передане державою до статутного фонду державної холдингової компанії, не може бути відчужене або перебувати в заставі, використовуватися для формування статутних фондів будь-яких підприємств без згоди Фонду державного майна України. 13. Державна холдингова компанія щороку забезпечує проведення аудиту своєї фінансово-господарської діяльності та фінансово-господарської діяльності своїх дочірніх підприємств за результатами звітного року. Стаття 14. Державні підприємства 1. Державні підприємства утворюються за рішенням уповноваженого органу управління в порядку, визначеному законодавством. 2. Майно державних підприємств закріплюється за ними на праві господарського відання. 3. Під час здійснення права господарського відання підприємства володіють, користуються і розпоряджаються майном, вчиняючи щодо нього будь-які дії в межах, передбачених цим Законом та іншими законодавчими актами. При цьому підприємства не мають права без погодження з Фондом державного майна України, уповноваженим органом управління відчужувати у власність інших осіб належне їм на праві господарського відання майно, здійснювати операції з борговими вимогами та зобов'язаннями (факторинг), здавати його в оренду, лізинг, концесію, передавати в заставу, використовувати як внески до статутного фонду господарських структур. 4. Мирова угода та план санації в процедурі банкрутства державних підприємств погоджуються з уповноваженими органами управління та державним органом з питань банкрутства. 5. Відчуження майна державних підприємств у процедурі банкрутства здійснюється відповідно до законодавства з питань приватизації. 6. Статутний фонд державних підприємств утворюється уповноваженим органом управління, до сфери управління якого вони належать, до реєстрації їх як суб'єктів господарювання. 7. Державне підприємство очолює керівник, що призначається на посаду за результатами конкурсу та звільняється з посади уповноваженим органом управління. 8. Укладання і розірвання контрактів з керівниками державних підприємств та державними контролерами здійснюють уповноважені органи управління. 9. Контроль за виконанням умов контракту керівниками державних підприємств та державними контролерами здійснюють уповноважені органи управління. 10. Розподіл прибутку державних підприємств здійснюється уповноваженими органами управління в порядку, визначеному законодавством. 11. Державні підприємства зобов'язані складати і виконувати фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3 - 5 років). 12. Фінансові та інвестиційні плани державних підприємств затверджують та контролюють їх виконання в установленому порядку уповноважені органи управління. Стаття 15. Казенні підприємства 1. Казенні підприємства створюються за рішенням Кабінету Міністрів України на підставі відповідного подання уповноважених органів управління, погодженого в установленому порядку з Міністерством економіки України та Міністерством фінансів України. 2. Майно казенних підприємств закріплюється за ними на праві оперативного управління в обсязі, зазначеному в статуті підприємства. 3. Контроль за ефективністю використання, збереженням та обліком майна казенних підприємств здійснюють уповноважені органи управління. 4. Керівник казенного підприємства призначається на посаду за результатами конкурсу та звільняється з посади уповноваженим органом управління. 5. Укладання і розірвання контрактів з керівниками казенних підприємств та державними контролерами здійснюють уповноважені органи управління. 6. Контроль за виконанням умов контракту керівниками казенних підприємств та державними контролерами здійснюють уповноважені органи управління. 7. Казенне підприємство зобов'язане складати і виконувати річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3 - 5 років). 8. Фінансові та інвестиційні плани казенних підприємств затверджують та контролюють їх виконання в установленому порядку уповноважені органи управління. 9. Розподіл прибутку казенних підприємств здійснюється уповноваженими органами управління в порядку, визначеному законодавством. Стаття 16. Державні установи та організації 1. Державні установи та організації створюються за рішеннями уповноважених органів управління за погодженням з Міністерством фінансів України. 2. Управління майном державних установ та організацій здійснюється відповідно до положень про їх діяльність, затверджених уповноваженими органами управління, за рішеннями яких створено ці державні установи та організації. 3. Майно державних установ та організацій перебуває в державній власності та закріплюється за ними на праві оперативного управління. 4. Під час здійснення права оперативного управління державні установи та організації володіють, користуються і розпоряджаються закріпленим за ними майном у межах, визначених цим Законом та іншими законодавчими актами. 5. Державні установи та організації не мають права самостійно відчужувати належне їм на праві оперативного управління майно, визначене установчими документами, здавати його в оренду, лізинг, концесію, передавати в заставу, використовувати як внески до статутного фонду господарських структур. Стаття 17. Єдиний реєстр об'єктів державної власності 1. Єдиний реєстр об'єктів державної власності (далі - Реєстр) є автоматизованою системою збирання, обліку, накопичення, оброблення, захисту та надання інформації про нерухоме майно, у тому числі передане в оренду (лізинг), концесію або заставу державних підприємств, їх установ та організацій, а також про корпоративні права держави та державне майно, що не увійшло до статутного фонду господарських структур. 2. Реєстр формується Фондом державного майна України на базі даних Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обмежень за участю центральних органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів, з питань статистики, Державної податкової адміністрації України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України, інших уповноважених органів управління на єдиних методологічних засадах інформаційних систем в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 3. При зміні керівника об'єкта державної власності передача майна від одного керівника до іншого здійснюється на підставі акта приймання- передачі. 4. Дані Реєстру є державною власністю. 5. Користувачами Реєстру є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни. 6. Фінансування витрат на формування та ведення Реєстру здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі за рахунок коштів, отриманих від приватизації державного майна.  
    -102- Кабінет Міністрів України
Пропонується доповнити проект Закону новими статтями 13 - 17 такого змісту: "Стаття 13. Державні холдингові компанії Державна холдингова компанія утворена в порядку, визначеному законодавством, у формі відкритого акціонерного товариства, не менш як 75 відсотків акцій якої належать державі і які забезпечують державі право вирішального впливу на господарську діяльність компанії. Статутний фонд державної холдингової компанії формується за рахунок корпоративних прав держави дочірніх підприємств, а також додаткових внесків у вигляді державного майна та коштів, необхідних для забезпечення її діяльності. Державна холдингова компанія є власником майна, переданого їй у власність засновниками, крім корпоративних прав держави, які передаються компанії на праві оперативного управління або господарського відання. Рішення про відчуження корпоративних прав держави у дочірніх підприємств і ліквідацію державної холдингової компанії може прийматися виключно за погодженням з Кабінетом Міністрів України. Статутом державної холдингової компанії встановлюються обмеження щодо правочинів, право на які мають органи управління компанії, а також випуску цінних паперів. Державна холдингова компанія має право: проводити єдину фінансову, інвестиційну, виробничо-господарську та науково-технічну політику щодо дочірніх підприємств; визначати напрями та порядок використання прибутку дочірніх підприємств; затверджувати плани виробничого та соціального розвитку дочірніх підприємств; концентрувати фінансові ресурси дочірніх підприємств для фінансування стратегічних напрямів розвитку компанії; Державна холдингова компанія має інші права, передбачені законодавством. Державна холдингова компанія зобов'язана за підсумками календарного року спрямовувати частину чистого прибутку свого та дочірніх підприємств на виплату дивідендів. Дочірні підприємства державної холдингової компанії перераховують дивіденди на корпоративні права держави до Державного бюджету України, крім частки коштів, що визначається Кабінетом Міністрів України на утримання компанії. Державна холдингова компанія та її дочірні підприємства зобов'язані в установлені законодавством строки подавати Фондові державного майна України квартальну і річну фінансову та статистичну звітність. Державна холдингова компанія зобов'язана надавати на вимогу Фонду державного майна України інформацію про власну діяльність, у тому числі протоколи засідань наглядової ради, ревізійної комісії та інших органів управління. Державне майно, що було передане державою до статутного фонду державної холдингової компанії, не може бути відчужене або перебувати в заставі, використовуватися для формування статутних фондів будь-яких підприємств без згоди Фонду державного майна України. Державна холдингова компанія щороку забезпечує проведення аудиту своєї фінансово-господарської діяльності та фінансово-господарської діяльності своїх дочірніх підприємств за результатами звітного року.  
Враховано    
    -103- Кабінет Міністрів України
Стаття 14. Державні підприємства Державні підприємства утворюється за рішенням уповноваженого органу управління в порядку, визначеному законодавством. Майно державних підприємств закріплюється за ним на праві господарського відання. Під час здійснення права господарського відання підприємства володіють, користуються і розпоряджаються майном, вчиняючи щодо нього будь-які дії у межах, передбачених цим Законом та іншими законодавчими актами. При цьому підприємства не мають права без погодження з Фондом державного майна України, уповноваженим органом управління відчужувати у власність інших осіб належне їм на праві господарського відання майно, здійснювати операції з борговими вимогами та зобов'язаннями (факторинг), здавати його в оренду, лізинг, концесію, передавати в заставу, використовувати як внески до статутного фонду господарських структур. Мирова угода та план санації в процедурі банкрутства державних підприємств погоджуються з уповноваженими органами управління та державним органом з питань банкрутства. Відчуження майна державних підприємств в процедурі банкрутства здійснюється відповідно до законодавства з питань приватизації. Статутний фонд державних підприємств утворюється уповноваженим органом управління, до сфери управління якого вони належать, до реєстрації їх як суб'єктів господарювання. Державне підприємство очолює керівник, що призначається на посаду за результатами конкурсу та звільняється з посади уповноваженим органом управління. Укладення і розірвання контрактів з керівниками державних підприємств та державними контролерами здійснюють уповноважені органи управління. Контроль за виконанням умов контракту керівниками державних підприємств та державними контролерами здійснюють уповноважені органи управління. Розподіл прибутку державних підприємств здійснюється уповноваженими органами управління в порядку, визначеному законодавством. Державні підприємства зобов'язані складати і виконувати фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3 - 5 років). Фінансові та інвестиційні плани державних підприємств затверджують та контролюють їх виконання в установленому порядку уповноважені органи управління.  
Враховано    
    -104- Кабінет Міністрів України
Стаття 15. Казенні підприємства Казенні підприємства створюються за рішенням Кабінету Міністрів України на підставі відповідного подання уповноважених органів управління, погодженого в установленому порядку з Міністерством економіки України та Міністерством фінансів України. Майно казенних підприємств закріплюється за ними на праві оперативного управління в обсязі, зазначеному в статуті підприємства. Контроль за ефективністю використання, збереженням та обліком майна казенних підприємств здійснюють уповноважені органи управління. Керівник казенного підприємства призначається на посаду за результатами конкурсу та звільняється з посади уповноваженим органом управління. Укладення і розірвання контрактів з керівниками казенних підприємства та державними контролерами здійснюють уповноважені органи управління. Контроль за виконанням умов контракту керівниками казенних підприємства та державними контролерами здійснюють уповноважені органи управління. Казенне підприємство зобов'язане складати і виконувати річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3 - 5 років). Фінансові та інвестиційні плани казенних підприємств затверджують та контролюють їх виконання в установленому порядку уповноважені органи управління. Розподіл прибутку казенних підприємств здійснюється уповноваженими органами управління в порядку, визначеному законодавством.  
Враховано    
    -105- Кабінет Міністрів України
Стаття 16. Державні установи та організації Державні установи та організації створюються за рішеннями уповноважених органів управління за погодженням з Міністерством фінансів України. Управління майном державних установ та організацій здійснюється відповідно до положень про їх діяльність, затверджених уповноваженими органами управління, за рішеннями яких створено ці державні установи та організації. Майно державних установ та організацій перебуває у державній власності та закріплюється за ними на праві оперативного управління. Під час здійснення права оперативного управління державні установи та організації володіють користуються і розпоряджаються закріпленим за ними майном у межах, визначених цим Законом та іншими законодавчими актами. Державні установи та організації не мають права самостійно відчужувати належне їм на праві оперативного управління майно, визначене установчими документами, здавати його в оренду, лізинг, концесію, передавати в заставу, використовувати як внески до статутного фонду господарських структур.  
Враховано    
    -106- Кабінет Міністрів України
Стаття 17. Єдиний реєстр об'єктів державної власності Єдиний реєстр об'єктів державної власності (далі - Реєстр) є автоматизованою системою збирання, обліку, накопичення, оброблення, захисту та надання інформації про нерухоме майно, у тому числі передане в оренду (лізинг), концесію або заставу державних підприємств, їх установ та організацій, а також про корпоративні права держави, та державне майно, що не увійшло до статутного фонду господарських структур. Реєстр формується Фондом державного майна України за участю Державного комітету статистики України, Державної податкової адміністрації України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державного комітету України по земельних ресурсах, Антимонопольного комітету України, інших уповноважених органів управління шляхом об'єднання на єдиних методологічних засадах інформаційних систем. При зміні керівника об'єкта державної власності передача майна від одного керівника до іншого здійснюється на підставі акта приймання - передачі. Формування та ведення Реєстру здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Розпорядником Реєстру є Фонд державного майна України. Дані Реєстру є державною власністю. Користувачами Реєстру є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни. Фінансування витрат на формування та ведення Реєстру здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі за рахунок коштів, отриманих від приватизації державного майна". У зв'язку з цим статті 13 - 18 законопроекту вважати відповідно статтями 18 - 23.  
Враховано редакційно    
122. Стаття 13. Визначення вартості об'єктів державної власності   -107- Кабінет Міністрів України
Назву статті 13 пропонується викласти в такій редакції: "Визначення вартості об'єктів державної власності та порядку їх охорони".  
Враховано   Стаття 18. Визначення вартості об'єктів державної власності та порядку їх охорони  
123. Вартість об'єктів державної власності визначається Фондом державного майна України відповідно до законодавства.   -108- Заплатинський В.М.
Ст. 13 викласти у наступній редакції: "Вартість об'єктів державної власності визначається відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та Методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України", ФДМУ здійснює державне регулювання оціночної діяльності та контроль визначення вартості майна відповідно до законодавства України".  
Враховано частково по суті  1. Вартість об'єктів державної власності визначається Фондом державного майна України відповідно до законодавства. 2. Вимоги щодо організації та здійснення заходів охорони об'єктів державної власності визначають спільно Фонд державного майна України, інші суб'єкти управління та Міністерство внутрішніх справ України.  
    -109- Кабінет Міністрів України
Доповнити ст. 13 частиною другою такого змісту: "Вимоги щодо організації та здійснення заходів охорони об'єктів державної власності визначають разом Фонд державного майна України, інші суб'єкти управління та Міністерство внутрішніх справ України".  
Враховано    
124. Стаття 14. Винагорода керівникам державних підприємств      Стаття 19. Винагорода керівникам державних підприємств  
125. За рішенням органу, уповноваженого управляти об'єктами державної власності, керівникам державних підприємств може виплачуватися винагорода за результатами фінансово-господарської діяльності цих підприємств за рахунок їх чистого прибутку. Порядок надання, умови та конкретні розміри винагороди визначаються Кабінетом Міністрів України і є складовою частиною трудового договору (контракту) з керівником державного підприємства.   -110- Кармазін Ю.А.
Ст.14 виключити  
Відхилено   1. За рішенням органу, уповноваженого управляти об'єктами державної власності, керівникам державних підприємств може виплачуватися винагорода за результатами фінансово-господарської діяльності цих підприємств за рахунок їх чистого прибутку. Порядок надання, умови та конкретні розміри винагороди визначаються Кабінетом Міністрів України і є складовою частиною трудового договору (контракту) з керівником державного підприємства.  
126. Стаття 15. Винагорода за виконання функцій з управління державними корпоративними правами   -111- Кабінет Міністрів України
З метою законодавчого встановлення винагороди за виконання функцій з управління корпоративними правами держави відповідальним представникам уповноважених органів управління пропонується статтю викласти в такій редакції: "Стаття 15. Винагорода за виконання функцій з управління об'єктами державної власності У разі виконання завдань з управління корпоративними правами держави уповноваженій особі може виплачуватися винагорода. Порядок надання, умови та конкретний розмір винагороди визначаються Кабінетом Міністрів України. Відповідальним представникам уповноважених органів управління, які виконують функції з управління об'єктами державної власності, можуть встановлюватися збільшені до 50 відсотків посадові оклади, збільшені до 100 відсотків щоквартальні надбавки до посадових окладів з урахуванням надбавки за ранг. Збільшені посадові оклади та надбавки до посадового окладу відповідальним представникам уповноважених органів управління, які виконують функції з управління об'єктами державної власності, встановлюються на час виконання ними таких функцій".  
Враховано   Стаття 20. Винагорода за виконання функцій з управління об'єктами державної власності  
127. У разі виконання завдань з управління державними корпоративними правами уповноваженій особі може виплачуватися винагорода за рахунок дивідендів (доходу), нарахованих на державні корпоративні права. Порядок надання, умови та конкретний розмір винагороди визначаються Кабінетом Міністрів України.      1. У разі виконання завдань з управління корпоративними правами держави уповноваженій особі може виплачуватися винагорода. Порядок надання, умови та конкретний розмір винагороди визначаються Кабінетом Міністрів України. 2. Відповідальним представникам уповноважених органів управління, які виконують функції з управління об'єктами державної власності, можуть встановлюватися збільшені до 50 відсотків посадові оклади, збільшені до 100 відсотків щоквартальні надбавки до посадових окладів з урахуванням надбавки за ранг. 3. Збільшені посадові оклади та надбавки до посадового окладу відповідальним представникам уповноважених органів управління, які виконують функції з управління об'єктами державної власності, встановлюються на час виконання ними таких функцій.  
128. Стаття 16. Контроль за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності, використанням державного майна      Стаття 21. Контроль за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності, використанням державного майна  
129. Контроль за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності, використанням державного майна здійснюють Кабінет Міністрів України, органи, уповноважені управляти об'єктами державної власності.       
130. Відповідальний представник органу, уповноваженого управляти об'єктами державної власності:       
131. здійснює контроль за складанням державними підприємствами фінансових планів та затверджує їх в установленому порядку;   -112- Заплатинський В.М.
Абз.3 ст.16 викласти у наступній редакції: "здійснює контроль за складанням підприємствами фінансових планів та їх виконанням у встановленому порядку."  
Відхилено    
132. бере участь в укладенні контрактів з керівниками підприємств, за діяльність яких він несе відповідальність, та контролює виконання їх умов;   -113- Кармазін Ю.А.
Абз.2 ч.2 ст.16 викласти в такій редакції: "бере участь в розробці і затвердженні проекту контракту в установленому порядку, його укладенні з керівниками підприємств, за діяльність яких він несе відповідальність, та контролює виконання їх умов."  
Враховано частково    
133. повідомляє керівника відповідного органу, уповноваженого управляти об'єктами державної власності, про результати виконання керівниками підприємств умов контрактів та надає пропозиції щодо їх розірвання у разі невиконання цих умов.       
134. Невиконання відповідальним представником органу, уповноваженого управляти об'єктами державної власності, зазначених функцій є підставою для звільнення його з посади, яку він обіймає.       
135. Контроль за виконанням функцій з управління державними корпоративними правами здійснює Кабінет Міністрів України.   -114- Курас І.Ф.
Ч.4 ст.16 викласти в наступній редакції: "Контроль за виконанням функцій з управління державними корпоративними правами здійснюють Фонд державного майна та органи, уповноважені управляти об'єктами державної власності".  
Враховано редакційно    
136. Органи, уповноважені згідно цього Закону передавати функції з управління об'єктами державної власності, проводять аналіз ефективності виконання функцій з управління державними корпоративними правами перевіряють виконання умов договорів доручення на управління та готують пропозиції щодо вдосконалення управління.       
137. Фонд державного майна України проводить аналіз ефективності виконання функцій з управління державними корпоративними правами, перевіряє виконання умов договорів доручення на управління та готує пропозиції щодо вдосконалення управління.   -115- Макеєнко В.В.
Ст. 16 доповнити абз.10 такого змісту: "Державна контрольно-ревізійна служба відповідно до повноважень, визначених цим та іншими законами здійснює контроль за ефективним управлінням об'єктами державної власності, використанням державного майна". У зв'язку з цим абзац десятий вважати відповідно абзацом одинадцятим.  
Враховано редакційно   1. Контроль за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності здійснюють Кабінет Міністрів України, Фонд державного майна України, уповноважені органи управління, органи державної контрольно-ревізійної служби, інші контролюючі органи шляхом проведення аналізу законності та оцінки ефективності виконання суб'єктами управління визначених обов'язків відповідно до законодавства України.  
    -116- Рудьковський М.М.
У ст..16 після ч.6 доповнити новою частиною такого змісту: "Державна контрольно-ревізійна служба відповідно до повноважень, визначених цим та іншими законами здійснює контроль за ефективним управлінням об'єктами державної власності, використанням державного майна". У зв'язку з цим ч.7 вважати відповідно ч.8.  
Враховано редакційно    
138. Суб'єкти управління, визначені цим Законом, в обов'язковому порядку надають за результатами звітного року Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України зведену інформацію щодо планових показників фінансово-господарської діяльності підвідомчих підприємств до 1 вересня року, що передує планованому, та щодо їх виконання - до 1 квітня року, що настає за звітним.   -117- Кабінет Міністрів України
З метою поглибленого контролю за виконанням функцій з управління об'єктами державної власності, використанням державного майна пропонується викласти статтю 16 у такій редакції: "Контроль за належним виконанням функцій з управління об'єктами державної власності здійснюють Кабінет Міністрів України, Фонд державного майна України, уповноважені органи управління, органи державної контрольно-ревізійної служби, інші контролюючі органи шляхом проведення аналізу законності та оцінки ефективності виконання суб'єктами управління визначених обов'язків відповідно до законодавства України. Відповідальний представник уповноваженого органу управління: здійснює контроль за складанням державними підприємствами фінансових планів та затвердженням їх в установленому порядку; повідомляє керівника відповідного уповноваженого органу управління про результати виконання керівниками державних підприємств умов контрактів та подає пропозиції щодо їх розірвання у разі невиконання цих умов. Уповноважені органи управління, господарські структури та уповноважені особи, які виконують функції з управління корпоративними правами держави, подають Фондові державного майна України в порядку та у визначені ним строки, звіти про виконання ними функцій з управління корпоративними правами держави. Фонд державного майна України проводить аналіз ефективності виконання функцій з управління корпоративними правами держави, перевіряє виконання умов договорів доручення на управління та готує пропозиції щодо вдосконалення управління. За збитки, завдані державі неефективним виконанням функцій з управління корпоративними правами держави, уповноважені особи несуть матеріальну відповідальність. Порядок стягнення, умови та конкретний розмір стягнення встановлюється Кабінетом Міністрів України. Суб'єкти управління, визначені цим Законом, надають Міністерству економіки України зведену інформацію щодо показників фінансового плану підвідомчих підприємств до 1 серпня року, що передує планованому, та щодо їх виконання - до 1 квітня року, що настає за звітним. Органи державної контрольно-ревізійної служби у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, проводять державний аудит суб'єктів господарювання державного сектору економіки, спрямований на запобігання фінансовим порушенням, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, державного майна. Контроль за ефективністю використання, збереженням та обліком майна суб'єктів господарювання державного сектору економіки, розпорядженням активами державної холдингової компанії здійснюють державні контролери, які призначаються Фондом державного майна України або уповноваженим органом управління на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".  
Враховано редакційно   2. Відповідальний представник уповноваженого органу управління: здійснює контроль за складанням державними підприємствами фінансових планів та затвердженням їх у встановленому порядку; повідомляє керівника відповідного уповноваженого органу управління про результати виконання керівниками державних підприємств умов контрактів та подає пропозиції щодо їх розірвання в разі невиконання цих умов. 3. Уповноважені органи управління, господарські структури та уповноважені особи, які виконують функції з управління корпоративними правами держави, подають Фондові державного майна України в порядку та у визначені ним строки звіти про виконання ними функцій з управління корпоративними правами держави. 4. Фонд державного майна України проводить аналіз ефективності виконання функцій з управління корпоративними правами держави, перевіряє виконання умов договорів доручення на управління та готує пропозиції щодо вдосконалення управління. 5. За збитки, завдані державі неефективним виконанням функцій з управління корпоративними правами держави, уповноважені особи несуть матеріальну відповідальність. Порядок стягнення, умови та конкретний розмір стягнення встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до закону. 6. Суб'єкти управління, визначені цим Законом, надають центральному органу виконавчої влади з питань економіки зведену інформацію щодо показників фінансового плану підвідомчих підприємств до 1 серпня року, що передує планованому, та щодо їх виконання - до 1 квітня року, що настає за звітним. 7. Органи державної контрольно-ревізійної служби в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, проводять державний аудит суб'єктів господарювання державного сектору економіки, спрямований на запобігання фінансовим порушенням, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, державного майна. 8. Контроль за ефективністю використання, збереженням та обліком майна суб'єктів господарювання державного сектору економіки, розпорядженням активами державної холдингової компанії здійснюють державні контролери, які призначаються Фондом державного майна України або уповноваженим органом управління на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
139. Стаття 17. Відповідальність за порушення законодавства з питань управління об'єктами державної власності      Стаття 22. Відповідальність за порушення законодавства з питань управління об'єктами державної власності  
140. За невиконання законодавства з питань управління об'єктами державної власності до винних осіб застосовується адміністративна, дисциплінарна, кримінальна та цивільно-правова відповідальність згідно із законодавством.   -118- Кабінет Міністрів України
З метою уточнення положень статті 17 пропонується викласти її в такій редакції: "За невиконання вимог законів України та інших нормативно-правових актів з питань управління об'єктами державної власності до винних осіб застосовується заходи адміністративної, дисциплінарної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності згідно із законодавством".  
Враховано   1. За невиконання вимог законів України та інших нормативно-правових актів з питань управління об'єктами державної власності до винних осіб застосовуються заходи адміністративної, дисциплінарної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності згідно із законом.  
    -119- Мороз О.О.
Рудьковський М.М.
Доповнити проект закону новою статтею у такій редакції: "Стаття _. Єдиний реєстр об'єктів державної власності Єдиний реєстр об'єктів державної власності (далі - Реєстр) - є автоматизованою інформаційно-довідковою системою збирання, обліку, накопичення, оброблення, захисту та надання інформації про майно об'єктів державної власності. Дані Реєстру є власністю держави. Суб'єктами Реєстру є Розпорядник, Учасники та Користувачі. Розпорядником Реєстру є Фонд державного майна України, який: розробляє організаційні та методологічні принципи ведення Реєстру; здійснює контроль за повнотою даних, які вносяться до Реєстру; розробляє і вдосконалює технології та програмні засоби формування Реєстру; надає інформаційно-довідкові послуги користувачам Реєстру. Учасниками Реєстру є центральні та місцеві органи виконавчої влади, які відповідно до цього Закону є суб'єктами управління державною власністю, та органи місцевого самоврядування, які: ведуть облік майна об'єктів державної власності, які належать до сфери їх управління, та підлягають внесенню до Реєстру; здійснюють контроль за повнотою даних Реєстру та їх відповідністю встановленим вимогам; передають Розпорядникові Реєстру відомості для внесення до Реєстру. Користувачами Реєстру є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни. Реєстр формується шляхом об'єднання на єдиних методологічних засадах даних з інформаційних систем з Розпорядника та Учасників Реєстру. Порядок формування , ведення, склад відомостей, структуру вихідної інформації та умови користування даними Реєстру визначаються Кабінетом Міністрів України. Фінансування витрат на формування та ведення Реєстру здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Посадові особи Учасників несуть відповідальність за повноту, достовірність та своєчасність подання даних до Реєстру."  
Враховано редакційно у ст. 17   
141. Стаття 18. Прикінцеві положення      Стаття 23. Прикінцеві положення  
142. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -120- Кабінет Міністрів України
Пропонується статтю 18 викласти в такій редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Визнати таким, що втратив чинність, Декрет Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1992 р. № 8 "Про управління майном, що є у загальнодержавній власності" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 7, ст. 52). 3. Законодавчі та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону. 4. Договори доручення на управління корпоративними правами держави, укладені до набрання чинності цим Законом, є чинними до моменту закінчення строку їх дії відповідно до умов зазначених договорів".  
Враховано частково   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Визнати таким, що втратив чинність, Декрет Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1992 р. № 8 "Про управління майном, що є у загальнодержавній власності" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 7, ст. 52).  
143. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:      3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:  
144. подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;      подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;  
145. привести рішення Кабінету Міністрів України у відповідність із цим Законом;      привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
146. забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Закону.      забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Закону.  
147. 3. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом нормативно-правові акти України застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.      4. Законодавчі та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.  
148. 4. Рекомендувати Президенту України привести Укази Президента України у відповідність з цим Законом.      5. Рекомендувати Президенту України привести укази Президента України у відповідність з цим Законом.  
149. 5. Договори доручення на управління державними корпоративними правами, укладені до набрання чинності цим Законом, є чинними до моменту закінчення строку їх дії відповідно до умов зазначених договорів.      6. Договори доручення на управління корпоративними правами держави, укладені до набрання чинності цим Законом, є чинними до моменту закінчення строку їх дії відповідно до умов зазначених договорів.