Кількість абзаців - 13 Таблиця поправок


Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект      Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України      Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України  
3. Стаття 1. Затвердити таку загальну структуру Служби безпеки України:   -1- Крючков Г.К.
Статтю 1 викласти в такій редакції: "Стаття 1. Затвердити таку загальну структуру Служби безпеки України: Центральне управління Служби безпеки України; підпорядковані йому регіональні органи; органи військової контррозвідки; навчальні, наукові, науково-дослідні та інші заклади, установи, організації і підприємства Служби безпеки України; Служба урядового зв'язку. Для забезпечення виконання покладених на Службу безпеки України завдань в її органах діють функціональні підрозділи: контррозвідки; захисту національної державності; контррозвідувального захисту економіки держави; боротьби з корупцією та організованою злочинністю; боротьби з тероризмом і захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів; досудового слідства; охорони державної таємниці; оперативно-технічних заходів; оперативного документування; спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації; організаційного, інформаційно-аналітичного, кадрового, правового, господарського, фінансового та інших видів забезпечення оперативно-службової діяльності Служби безпеки України. При Службі безпеки України діє Антитерористичний центр. Організаційну структуру Служби безпеки України затверджує Президент України."  
Враховано   І. Стаття 1. Затвердити таку загальну структуру Служби безпеки України:  
4. Центральне управління Служби безпеки України - центральний орган управління;      Центральне управління Служби безпеки України;  
5. регіональні органи;      підпорядковані йому регіональні органи;  
6. органи військової контррозвідки;      органи військової контррозвідки;  
7. навчальні, наукові, науково-дослідні, інші заклади, установи, організації і підприємства;      навчальні, наукові, науково-дослідні та інші заклади, установи, організації і підприємства Служби безпеки України;  
8. Служба урядового зв'язку;      Служба урядового зв'язку. Для забезпечення виконання покладених на Службу безпеки України завдань в її органах діють функціональні підрозділи: контррозвідки; захисту національної державності; контррозвідувального захисту економіки держави; боротьби з корупцією та організованою злочинністю; боротьби з тероризмом і захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів; досудового слідства; охорони державної таємниці; оперативно-технічних заходів; оперативного документування; спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації; організаційного, інформаційно-аналітичного, кадрового, правового, господарського, фінансового та інших видів забезпечення оперативно-службової діяльності Служби безпеки України.  
9. Антитерористичний центр при Службі безпеки України.      При Службі безпеки України діє Антитерористичний центр. Організаційну структуру Служби безпеки України затверджує Президент України.  
10. Стаття 2. Затвердити загальну чисельність Служби безпеки України на 2006 рік у кількості 41750 осіб, у тому числі 34610 військовослужбовців.   -2- Акопян В.Г.
Шаров І.Ф.
Законопроект узгодити з вимогами Рекомендації ПАРЄ 1402 (1999) (п.5,6 та інші). У положеннях законопроекту врахувати здійснення загальної реформи досудового слідства, розширення повноважень Митної служби у сфері боротьби з контрабандою. Визначити правове регулювання збройного формування - Служби зовнішньої розвідки України. Законопроект узгодити із ст. 17 Конституції України щодо комплектування СБУ військовослужбовцями. Законопроект доповнити положенням: "СБУ як інституція, яка не є військовим формуванням, має комплектуватися співробітниками, які мають спеціальні звання рядового і начальницького складу." Положення законопроекту узгодити із ст.ст. 9,11,12 Закону України "Про Службу безпеки України".  
Відхилено Це предмет Закону України "Про Службу безпеки України"  Стаття 2. Затвердити загальну чисельність Служби безпеки України на 2006 рік у кількості 41750 осіб, у тому числі 34610 військовослужбовців.  
11. Стаття 3. Прикінцеві положення      ІІ. Прикінцеві положення  
12. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -3- Крючков Г.К.
Прикінцеві положення доповнити таким пунктом: "2. Рекомендувати Президенту України внести до Верховної Ради України проект нової редакції Закону України "Про Службу безпеки України", яка б відповідала вимогам Конституції України з урахуванням положень Закону України "Про внесення змін до Конституції України" (№ 2222-ІV від 08.12.2004 р.)"  
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Рекомендувати Президенту України внести до Верховної Ради України проект нової редакції Закону України "Про Службу безпеки України", яка б відповідала вимогам Конституції України з урахуванням положень Закону України "Про внесення змін до Конституції України" (№ 2222-ІV від 08.12.2004 р.) 3. Кабінету Міністрів України: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.  
    -4- Андресюк Б.П.
Прикінцеві положення доповнити новим пунктом такого змісту: "3. Кабінету Міністрів України: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом."  
Враховано