Кількість абзаців - 8 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України (щодо регулювання виробництва, обігу та оподаткування спирту етилового) (Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ      ЗАКОН УКРАЇНИ  
1. "Про внесення змін до деяких законів України (щодо регулювання виробництва, обігу та оподаткування спирту етилового)".      "Про внесення змін до деяких законів України (щодо регулювання виробництва, обігу та оподаткування спирту етилового)".  
2. І. Внести зміни до таких законів України:      І. Внести зміни до таких законів України:  
3. 1. Статтю 3 Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст.180; 2002 р., № 50, ст.365; 2003 р., № 33 (34, ст.267; 2004 р., № 17 (18, ст.250; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст.267) доповнити частинами такого змісту:   -1- Президент України
Запровадження передбачених статтею 1 розділу І Закону змін може призвести до нецільового використання спирту етилового і, як наслідок, до втрат Державного бюджету України.  
Враховано    
4. "Встановити на спирт етиловий, що використовується закладами та установами охорони здоров'я для забезпечення лікувально-діагностичного процесу і виконання лабораторних досліджень та виробниками-суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів ( у тому числі компонентів крові і виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів, ставку акцизного збору в розмірі 0 грн. за 1 літр 100- відсоткового спирту. До отримання спирту етилового суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і виготовлених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів, видається податковий вексель, авальований банком, на суму акцизного збору, нарахованого на обсяг спирту етилового, що отримується, виходячи із ставки, яка визначається як різниця між повною ставкою акцизного збору на спирт етиловий, що передбачена чинним законодавством, та ставкою 0 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту. Перелік виробників спирту етилового для використання закладами охорони здоров'я та виробників лікарських засобів, перелік підприємств - виробників ліків з використанням спирту етилового та порядок відпуску спирту для медичних цілей затверджується Кабінетом Міністрів України. На цих підприємствах встановлюються податкові пости. Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка), може бути виданий лише виробником - суб'єктом підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів, які є виробниками лікарських засобів. Податковий вексель (податкова розписка) вважається погашеним у разі документального підтвердження факту використання спирту етилового для виготовлення лікарських засобів. Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання спирту етилового з акцизного складу, який використовується виробниками - суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення лікарських засобів, встановлюється Кабінетом Міністрів України".       
5. 2. Частину другу статті 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 15, ст.99; 1998 р., № 18, ст. 88, № 49, ст. 301; 1999 р., № 29, ст. 239; 2004 р., № 50, ст.539) доповнити абзацом шостим такого змісту: "Тимчасово до 1 липня 2006 року дозволити продовження оренди цілісних майнових комплексів підприємств, які мають ліцензії на право виробництва алкогольних напоїв".   -2- Президент України
Стаття 2 розділу І Закону не узгоджується з абзацом п'ятим частини другої статті 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", за яким не можуть бути об'єктами оренди об'єкти державної власності, що мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна", а також об'єкти, включені до переліку об'єктів права державної власності, які не підлягають приватизації, затвердженого Законом України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", і випускають підакцизну продукцію. Статтею 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" майнові комплекси підприємств, що виготовляють спирт, вина і лікеро-горілчані вироби, віднесено до об'єктів, що не підлягають приватизації (пункт "г" частини другої).  
Враховано по суті  1. Абзац п (ятий частини другої статті 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 239)доповнити словами: "крім цілісних майнових комплексів, які випускають підакцизну продукцію, переданих в оренду до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" від 29 червня 2004р."  
    -3- Буряк С.В.
Хомутиннік В.Ю.
Абзац п (ятий частини другої статті 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 239)доповнити словами: "крім цілісних майнових комплексів, які випускають підакцизну продукцію, переданих в оренду до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" від 29 червня 2004р."  
Враховано    
6. 3. Частину дев (яту статті 14 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст.345; 1997 р., № 45, ст. 286; 2000 р., № 30, ст.240; 2002 р. № 26, ст. 175; 2005 р., № 4, ст. 91, №№ 17-19, ст.267) викласти в такій редакції: "Підприємства - виробники спирту етилового, коньячного, плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового проводять його реалізацію на експорт через державне підприємство, спеціально уповноважене на це Кабінетом Міністрів України, а українським споживачам - через оптову торгівлю".   -4- Буряк С.В.
Хомутиннік В.Ю.
Частину дев (яту статті 14 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст.345; 1997 р., № 45, ст. 286; 2000 р., № 30, ст.240; 2002 р. № 26, ст. 175; 2005 р., № 4, ст. 91, №№ 17-19, ст.267) викласти в такій редакції: "Підприємства - виробники спирту етилового проводять його реалізацію на експорт через державне підприємство, спеціально уповноважене на це Кабінетом Міністрів України, а українським споживачам - через оптову торгівлю".  
Враховано   2. Частину дев (яту статті 14 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст.345; 1997 р., № 45, ст. 286; 2000 р., № 30, ст.240; 2002 р. № 26, ст. 175; 2005 р., № 4, ст. 91, №№ 17-19, ст.267) викласти в такій редакції: "Підприємства - виробники спирту етилового проводять його реалізацію на експорт через державне підприємство, спеціально уповноважене на це Кабінетом Міністрів України, а українським споживачам - через оптову торгівлю".  
7. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.   -5- Президент України
Це положення не відповідає частині третій статті 27 Бюджетного кодексу України, якою встановлено, що закони України, які впливають на формування доходної частини бюджетів, повинні бути офіційно оприлюднені до 15 серпня року, що передує плановому; в іншому разі норми таких законів мають застосовуватися не раніше початку бюджетного періоду, наступного за плановим.  
Враховано по суті  ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.